I. O Z N Á M E N Í Vážená kolegyně, Vážený kolego, dovoluji si Vás

Komentáře

Transkript

I. O Z N Á M E N Í Vážená kolegyně, Vážený kolego, dovoluji si Vás
Interní klinika FN Ostrava ve spolupráci
s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity,
Českou lékařskou komorou a Moravsko-slezským regionem ČAS
si Vás dovolují pozvat na
XIII. Ostravský
NEFROLOGICKÝ DEN
úterý 26. listopadu 2013 15.00-17.20
přednáškový sál Domov sester FN Ostrava
P
R
O
G
R
A
M :
Katetrizační sympatektomie v léčbě rezistentní hypertenze
u nefrologických nemocných, Prof.MUDr.V.Teplan,DrSc.,
Prof.MUDr.J.Peregrin,CSc., Doc.MUDr.J.Šochman,CSc.,
MUDr. M.Želízko,CSc., MUDr.J.Kováč, M.Štollová (Praha)
20´
Peritoneální dialýza, Prof.MUDr.S.Opatrná,Ph.D. (Plzeň)
20´
Použití LMWH u hemodialýzy, Prof.MUDr.I.Rychlík,CSc. (Praha)
20´
Léčebná výměnná plasmaferéza v klinické praxi,
MUDr.A.Klíčová, MUDr. Z.Kosatíková, Doc.MUDr.K.Krejčí,Ph.D.,
Prof.MUDr.J.Zadražil,CSc. (Olomouc)
20´
Diferenciální diagnostika a léčba rabdomyolýzy z pohledu
nefrologa, MUDr.N.Petejová,Ph.D. (Ostrava)
20´
Onemocnění ledvin asociované s IgG4, MUDr.I.Valkovský,Ph.D.,
MUDr.K.Martinková, MUDr.J.Dědochová (Ostrava)
20´
Akutní pyelonefritida u dětí – diagnostika pomocí metod statické 20´
scintigrafie ledvin a magnetické rezonance a jejich srovnání,
MUDr.A.Bosáková, Doc.MUDr.M.Hladík,Ph.D., MUDr.J.Havelka,
MUDr.O.kraft,Ph.D., MUDr.P.Širůček,Ph.D., MUDr.H.Strmeňová,
MUDr.A.Šuláková,Ph.D. (Ostrava)
Seminář je zařazen do postgraduálního vzdělávání
lékařů a sester a ohodnocen kreditními body.
MUDr.Ivo Valkovský, Ph.D.
koordinátor semináře
Doc.MUDr.Arnošt Martínek,CSc.
přednosta Interní kliniky

Podobné dokumenty

xi. multidisciplinární nefrologický kongres

xi. multidisciplinární nefrologický kongres KONGRES Současné ošetřovatelství v nefrologii a technické aspekty

Více

Guillain-Barré syndrom

Guillain-Barré syndrom plasmaferéza - Komplexní – symptomatická až intenzivní dle stavu - Rehabilitace, lázně  PROGNÓZA - u 90-95% úplná úzdrava, vzácně lehká porucha chůze

Více

Nefrologický a dialyzovaný pacient v ordinaci

Nefrologický a dialyzovaný pacient v ordinaci Plk. prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD. Prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. Prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D. Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. Prof. MUDr. Štěpán Svačina,...

Více

U Nemocnice 2, 120 00 Praha 2 IČO 26552809 V Praze 15.3.2010

U Nemocnice 2, 120 00 Praha 2 IČO 26552809 V Praze 15.3.2010 Rozdělení skupin pak kopíruje klasifikaci ATC páté úrovně zohledňující odlišnost a klinické použití přípravků obou skupin, která vede k jejich nezaměnitelnosti. Různé farmakokinetické a farmakodyna...

Více

S_CRP

S_CRP Pondělí až Pátek Pondělí až Pátek Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoře Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Více

MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKÉ

MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKÉ „Vývoj léčby a ošetřovatelské péče u pacientů s onemocněním ledvin“. Stalo se již dobrou tradicí, že naše kongresy, které pořádá nefrologická sekce ČAS a zastupující člen EDTNA/ERCA v ČR, podporují...

Více

Program IX. jarní interaktivní konference

Program IX. jarní interaktivní konference Program IX. jarní interaktivní konference SVL ČLS JEP • 24.–26. dubna 2015 • Praha, Slovanský dům pátek 24. dubna 9.45-9.55 S  lavnostní zahájení Svatopluk Býma Štěpán Svačina 10.00–10.45 Novin...

Více

Obsah tohoto čísla naleznete ZDE ve formátu PDF.

Obsah tohoto čísla naleznete ZDE ve formátu PDF. Mají natriuretické peptidy novou šanci v léčbě srdečního selhání? | Do natriuretic peptides have a new chance in treatment of heart failure? | L. Špinarová, J. Špinar, J. Vítovec Renální denervace...

Více