PDBL AIRSTOP Dichtmasse SPRINT CZ

Komentáře

Transkript

PDBL AIRSTOP Dichtmasse SPRINT CZ
AIRSTOP „SPRINT” Těsnicí tmel
K zaručení vzducho- a větrotěsnosti budov musejí být i použité fólie i jiné stavební materiály v oblasti
překrývání, spár, spojů a přechodů trvale utĕsnĕny.
AIRSTOP „SPRINT“ je lepicí a těsnicí tmel vhodný k trvalému elastickému utěsnění spár, k lepení
napojených fólií, k slepení stavebních dílů v místech překrývání u všech typů staveb (vyjímkou jsou bazény)
a pro montáž oken a dveří podle norem B 5320 respekt. DIN 4108-7.
VÝHODY:
• vysoká počáteční přilnavost čerstvě slepených fólií
• Vysoká přilnavost tmelu k nejrůznĕjším stavebním
materiálům (dřevu, kameni, betónu, omítce, různým
kovům
• odolný proti zmrznutí až do –30°C, je zpracovatelný až
do teplot –5°C
• základní nátěr není nutný
• díky samolepící vlastnosti lze neslepená místa ve spojení
opět slepit
• rychlá pevnost funkce fólií
• možné zpracování bez přítlačné laťky
• nekape
VÝROBNÍ PARAMETRY:
Složení:
Teplota při zpracování :
Tepelná odolnost:
Tloušťka :
Doba vytuhnutí :
Barva ( po vytuhnutí):
Vlastnost povlaku :
Skladnost:
Skladovatelnost:
Obsah balení :
Obsah kartonů:
Odolnost proti stárnutí:
modifikovaný akrylátový-disperzní polymer
- 5°C do + 35°C
- 30°C do + 60°C
ca. 1,17 g/cm³
ca. 2 dny ( podle savosti materiálů)
béžová
trvale pružný, samolepící
+15°C do +25°C, v suchu bez sluneč. záření
12 mĕsíce, v neotevřeném stavu
310 ml v kartuších
600 ml v trubicích
20
20
20 let
ZPRACOVÁVANÍ:
Čerstvĕ nanesená vrstva těsnicího tmelu AIRSTOP „SPRINT“ se musí chránit před deštĕm a vlhkostí.
Podle nerovností podkladu, naneste na parobrzdnou/parotĕsnou fólii/zábranu nebo jiný stavební materiál,
který je zbaven prachu a mastnoty, 4-8 mm tmelu. Poté lepte fólii ve smĕru nanesení tmelu. Lepenou fólii
přitlačit a upevňit k povlaku (Vymačknutý tmel neroztírat na tenkou vrstvu, nanášená vrstva tmelu musí být
zachována > 1mm). Lepicí tmel nenechte při schnutí v průvanu. Těsnicí tmel AIRSTOP „SPRINT“
převezme při slepení funkci tĕsnĕní nikoli funkci sílového spojení. Slepení k nesávacím povrchům je
umožno provést tz.kontaktním postupem lepení (doba schnutí ca. 16- 20h v bezprachovém prostředí).
04.2013/BP
www.isocell.at
Info- Tel.: +43 (0) 6216 / 4108

Podobné dokumenty

průmyslová

průmyslová Pro kovové závitové spoje s konopím. pro pitnou teplou a studenou vodu v domácích instalací rozsah teplot: 0 - 95°C tlak: 16 bar pro topení rozsah teplot: 0 - +130 °C tlak: 7 bar pro plyn rozsah te...

Více

isocell zellulose 2011 CZ:Layout 1

isocell zellulose 2011 CZ:Layout 1 sedání materiálu. Podle oblasti použití se izolace fouká hadicí, tryskou nebo tzv. kopím. NÁST¤IK: Tato technika se používá ve svislých zónách u otevřených konstrukcí jako jsou např. jednostranně o...

Více

Mipa Elastikfüller Informace o přípravku

Mipa Elastikfüller Informace o přípravku lesklých míst). Vlasové rysky napuštěné materiálem Mipa WBS MicroSil zabrání pronikání jakékoliv vlhkosti, proto se však doporučuje předem provedení takové hydrofobizace vyzkoušet.

Více

Pro ČEsKou rEPubliKu VÍCE iNfo: www.isoCEll.CoM

Pro ČEsKou rEPubliKu VÍCE iNfo: www.isoCEll.CoM UNI Lepicí a těsnicí tmel UNI Lepicí a těsnicí tmel je odolný vůči UV- záření, trvale elastický a přetíratelný, na bázi MS – polymerů. Je vhodný pro utěsnění a k slepení různých materiálů během sta...

Více

PDF-verze

PDF-verze 28 - 40 kg/ m³ 38 - 65 kg/ m³ 0,039 W/ mK 100 mm / B – s2, d0 40 mm / E µ=1 u 30 kg/ m³ r = 5,3 kPa.s/ m² u 50 kg/m³ r = 25,1 kPa.s/ m² max. 12 % WP = 15,20 kg/ m² WP = 38,95 kg/ m² 10 % navýšení m...

Více

OMEGALIQUID Těsnící nátěr

OMEGALIQUID Těsnící nátěr 12 měsíců v originálním balení možnost skladování, V suchu

Více