English ‐ Czech Theological Vocabulary

Komentáře

Transkript

English ‐ Czech Theological Vocabulary
English
‐
Czech
Theological
Vocabulary
G
gap
gather
genealogy
gentile
ghost
Holy Ghost
gift
glorification
glorify
glory
godfather,
godmother, godparents
godless
gospel,Gospel
grace
gracious
gratitude
grave
graveyard
guidance
guilt, guilty
H
hallow
hallowed be Thy name
harvest
hate
heal
heathen
heaven
Hebrew
Hebraic
heir
hell
heresy
heretic
hermit
holiness
holy
homily
hope, to hope
hopeful
hopeless
humble
humiliate
humiliation
humility
hymn
mezera
shromažovat se
rodopis,rodokmen
nežidovský, pohanský, pohan
duch, přízrak
Duch svatý
dar, obdarování
velebení, slavení
oslavovat, velebit
sláva, čest, nádhera
kmotr, kmotra, kmotři
bezbožný,nevěřící
evangelium
přízeň, milost
milostivý, milosrdný
vděčnost
hrob
hřbitov
Navádění
vina, vinný
Posvětit
posvěť se jméno tvé
žně, sklizeň
nenávist, nenávidět
Uzdravovat
Pohan
Nebe
hebrejský, hebrejština
Hebrejský
Dědic
Peklo
Kacířství
bludař, kacíř
Poustevník
Svatost
Svatý
homilie, kázání
naděje, doufat
Nadějný
Beznadějný
pokorný, skromný, prostý
ponížit, pokořit
Pokoření
Pokora
chvalozpěv, duchovní píseň
English
‐
Czech
Theological
Vocabulary
I
icon
iconaclast
idol
idolatry
image
immaculate
immaculate conception
immanence
immersion
imminence
immortal
immutability
impeccable
impenitent
impure
incarnate
incarnation
incense
incest
inclusiveness
indulgence
infallibility
infallible
infant baptism
infinite
inherit
inheritance
iniquity
innocence
innocent
inquisition
insight
inspiration
install
intercede
intercession
intertestamental
inviolability
invocation
invoke
issue
ikona, obraz
Obrazoborec
Modla
Modlářství
obraz, představa
Neposkvrněný
Neposkvrněné početí
Imanence
Ponoření
Blízkost
Nesmrtelný
nezměnitelnost, neměnnost
bez hříchu, neomylný
nekající, zatvrzelý
Nečistý
vtělený, ztělesněný
Inkarnace
Kadidlo
Krvesmilstvo
Všeobsažnost
shovívavost, odpustky
Neomylnost
neomylný, spolehlivý
křest nemluvňat
Nekonečný
Zdědit
dědictví, odkaz
nepravost, ohavnost
nevinnost,prostota
nevinný (dítě) prosťáček, naivka
Inkvizice
vhled, nahlédnutí do podstaty věci
vnuknutí, inspirace
uvést do úřadu, instalovat
prosit, přimlouvat se
přímluva (modlitba)
mezi SZ a NZ
neporušitelnost, nedotknutelnost
Vzývání
Vzývat
sporná otázka, problém, publikace

Podobné dokumenty

stáhnout článek - Dějiny - Teorie

stáhnout článek - Dějiny - Teorie Příspěvky Václava Smyčky, Maren Lorenzové a Tomáše Dvořáka spojuje v obecné rovině právě otázka po tom, jak internetové prostředí proměňuje historické poznání. Autorka a autoři vycházejí z rozvoje ...

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Kovář: Ano, ale před 10 lety zemřela, stejně jako její matka. Jejich otec se asi před 8 lety odstěhoval. Pocestný: Kdo byl ten malý chlapec? Kovář: Prý je to ten syn, vstal z mrtvých a teď má možno...

Více

Okruhy otázek a soupis doporučené literatury ke státní rigorózní

Okruhy otázek a soupis doporučené literatury ke státní rigorózní Ricoeur, Paul: The Conflict of Interpretations, London - New York 2004. Ricoeur, Paul: Život, pravda, symbol, Praha 1993. Ricoeur, Paul: Teória interpretácie: Diskurs a prebytok významu, Bratislava...

Více