Práce v zemědělství

Komentáře

Transkript

Práce v zemědělství
Sezónní práce v zemědělství
2005
Práce v zemědělství
Obsah:
1
2
Úvod ....................................................................................................................... 3
Doklady a úřední postupy ...................................................................................... 4
2.1
Cestovní doklady............................................................................................ 4
2.1.1 Pas a občanský průkaz................................................................................ 4
2.1.2 Řidičský průkaz.......................................................................................... 4
2.1.3 Pracovní povolení....................................................................................... 5
2.2
Daně a pojištění.............................................................................................. 6
2.2.1 Daně ........................................................................................................... 6
2.2.2 Pojištění...................................................................................................... 6
3
Praktické rady na cestu a pobyt.............................................................................. 8
3.1
Doprava .......................................................................................................... 8
3.1.1 Stopování.................................................................................................... 8
3.1.2 Spolujízda................................................................................................... 9
3.1.3 Cestování autem ......................................................................................... 9
3.1.4 Autobus .................................................................................................... 10
3.1.5 Vlak .......................................................................................................... 12
3.1.6 Letecká doprava ....................................................................................... 14
3.1.7 Kolo.......................................................................................................... 17
3.2
Bydlení ......................................................................................................... 18
3.2.1 Hostely ..................................................................................................... 18
3.2.2 Kempy ...................................................................................................... 18
3.2.3 Bydlení po dobu práce.............................................................................. 19
3.3
Ostatní tipy a rady ........................................................................................ 20
4
Práce ..................................................................................................................... 21
4.1
Hledání práce předem................................................................................... 21
4.2
Hledání práce na místě ................................................................................. 22
4.3
Kde se Co pěstuje, Kdy se to sklízí a Jak postupovat .................................. 22
4.3.1 Holandsko................................................................................................. 23
4.3.2 Francie...................................................................................................... 26
4.3.3 Řecko........................................................................................................ 29
4.3.4 Itálie.......................................................................................................... 31
4.3.5 Velká Británie .......................................................................................... 34
4.3.6 Švýcarsko ................................................................................................. 37
4.3.7 Dánsko...................................................................................................... 39
4.3.8 Španělsko ................................................................................................. 41
5
Kontakty ............................................................................................................... 43
2
Práce v zemědělství
1 Úvod
Pokud je řeč o sezónní práci v zemědělství má se v 99% případů na mysli sběr úrody.
Cestující sběrači již ode dávna cestují stovky mil, aby mohli sbírat plody země, od
droboučkých borůvek po mohutné vodní melouny. I dnes je možné živit se sběrem při cestě
okolo celého starého kontinentu, sledujíc sezóny a dozrávající úrody. Dobře organizovaný
sběrač může začínat rok v Británii, sběrem zeleniny jako jsou kapusta a brambory. V červnu
se přesune k jahodám a angreštům do Skotska, v červenci k třešním, rybízu a malinám tamtéž,
v srpnu k jablkům a švestkám v Itálii, a v září si může vybrat mezi sběrem chmelu nebo vína
ve Francii. Unavený podzimním počasím na severu, může náš cestující sběrač nakonec odletět
na jih za sběrem pomerančů v Řecku nebo Španělsku. Přestože problém pracovního povolení
pronásleduje sběrače v zahraničí, vždy existuje dobrá šance, že neodkladnost farmářových
potřeb překoná snahu držet se předpisů.
Dostupnost sběračských prací v Evropě byla velmi zredukovaná velkým množstvím
Poláků, Ukrajinců, Albánců a jiných národů které mají v cestování za prací silnou tradici
v případě Poláků nebo silnou motivací v ostatních případech. Často existuje mezi těmito
ekonomickými tuláky určitá rivalita. A farmáři v důsledku této nové konkurence snižují
mzdy, protože chudí východoevropané akceptují i podprůměrné mzdy.
Příprava na vycestování tak představuje především sběr co největšího množství
informací, výběr vhodné oblasti, vhodného období, typu práce, přípravu dokumentů,
plánování cesty atd. Tento text by měl vám přípravy významně usnadnit. Najdete zde obecné
informace o typech prací, o typech a termínech sklizňových kampaní, o dokladech a úředních
postupech v zahraničí, ale také praktické rady týkající se dopravy a ubytování na cestách a při
pracovním pobytu v zahraničí.
Mimo to je každá podkapitola doplněna sekcí informačních zdrojů obsahující seznam
internetových odkazů z odpovídající oblasti, pomocí kterých si můžete uvedené informace
snadno ověřit případně aktualizovat. Odkazy považujeme za velmi důležité, je třeba mít totiž
na paměti, že stejně jako uvedené pracovní příležitosti tak i relevantní informace se mění
sezónu od sezóny a lokalitu od lokality.
Kromě zmíněných informací je katalog doplněn rozsáhlou databází ověřených
zaměstnavatelů v zemědělství a celou řadou osobních zkušeností a postřehů z cest za prací od
cestovatelů z celého světa.
3
Práce v zemědělství
2 Doklady a úřední postupy
Mít v pořádku cestovní doklady je základním předpokladem pro bezproblémové
vycestování. Pokud pojedete za prací mimo EU bez platného cestovního pasu se samozřejmě
neobejdete. Ani v rámci EU však nelze cestovat bez dokladů a požadavky zejména na
pracovní doklady se i v rámci zemí EU velmi liší.
2.1 Cestovní doklady
2.1.1 Pas a občanský průkaz
Pro vycestování mimo území EU potřebují občané ČR platný cestovní pas doplněný
v potřebných případech platným vízem vhodného typu. Liší jak požadavky jak na pas tak na
získání víza (viz odkaz na MZV). Cestovní pasy platí do doby v nich uvedené (souběžně jsou
tedy platné nové pasy se čtecí zónou vínové barvy a starší pasy bez čtecí zóny v barvě
zelené).Pas by neměl být žádným způsobem poškozený a to hlavně na straně s fotografií a to
ani drobně, měl by mít platnost alespoň 6 měsíců po plánovaném návratu a je výhodné mít
nový pas se strojově čitelnou zónou, můžete se tak vyhnout zdlouhavému odbavování na
některých obzvláště byrokratických celnicích.
V rámci EU se na nás jako občany členské země vztahuje volný pohyb osob. S datem
vstupu České republiky do Evropské unie byly na hranicích ČR odstraněny celní kontroly
(evidence pohybu zboží), kontroly cestovních dokladů (policejní) budou zachovány až do
doby, kdy se ČR plně zapojí do schengenského systému. Na mezinárodních letištích máme
právo na rychlejší odbavení ve zvláštních vstupech pro občany Evropské unie. K cestování po
EU stačí pouze občanský průkaz, nebo platný cestovní pas. Jsou uznávány všechny typy
občanských průkazů ve formátu identifikační karty (karta zalitá v umělohmotné fólii), které
byly v České republice vydány od května roku 1993. Seznam typů OP platných pro
vycestování předala ČR všem členským zemím. Kromě zemí EU můžeme pouze na občanský
průkaz cestovat i do zámořských departmentů Francie (to jsou Francouzská Guayana,
Guadeloupe, Martinik a Réunion). Na základě předběžného provádění Dohody o účasti v
Evropském hospodářském prostoru (EHP) platí stejný režim pro vstup a pobyt občanů států
EHP jako v EU. Občanům ČR je tedy umožněn vstup na území Norska, Lichtenštejnska a
Islandu i na základě platného občanského průkazu. Osoby mladší 15ti let bez občanského
průkazu potřebují i nadále při cestování po EU buď vlastní cestovní pas, či - pokud cestují v
doprovodu rodičů – být zapsáni v pase rodičů. V případě problémů s občanským průkazem se
obraťte na náš zastupitelský úřad v dané zemi.
2.1.2 Řidičský průkaz
Při cestování po členských zemích EU platí řidičský průkaz vydaný v České republice,
nepotřebujeme mezinárodní řidičský průkaz. V České republice se od 1. května 2004 vydává
nový řidičský průkaz podle vzoru Evropských společenství v provedení plastové karty.
Stávající řidičské průkazy (vydané od 1. 7. 1964 do 30. 4. 2004) jsou i nadále platné, a to ve
všech členských státech Evropské unie.
Jiná je situace, když vyrazíte mimo území EU. V tomto případě doporučujeme, abyste
si včas vyřídili mezinárodní řidičský průkaz. Aby vám tento doklad mohl být vydán, musíte se
osobně dostavit na odbor dopravy příslušného obecního či městského úřadu (v závislosti na
místě vašeho trvalého bydliště), kde vyplníte žádost o vydání mezinárodního řidičského
průkazu. Šedobílý doklad vám bude vydán na počkání, pokud zároveň předložíte platný
doklad totožnosti, platný řidičský průkaz vydaný v ČR nebo cizím státem a fotografii formátu
35 x 45 milimetrů. Mezinárodní řidičák nelze vyřizovat mimo místo trvalého bydliště, ani na
4
Práce v zemědělství
dálku (poštou, po internetu nebo e-mailem). Pokud tedy třeba studujete nebo pracujete v
Praze, ale trvalé bydliště máte v Brně, musíte si pro důležitý doklad jet do Brna. Důvod je
prostý: na úřadě si potřebují ověřit vaši totožnost. V žádosti o vydání mezinárodního
řidičského průkazu (MŘP) vyplňujete sérii a číslo vašeho "klasického" řidičského průkazu,
datum a místo jeho vystavení, důvod, proč o vydání MŘP žádáte (tj. například cesta do
zahraničí s uvedením konkrétního státu), vaše iniciály a adresu. Za vydání mezinárodního
průkazu zaplatíte padesátikorunový správní poplatek. Mezinárodní řidičský průkaz je dvojího
typu: buď vídeňského vzoru s tříletou platností od data vydání nebo ženevského vzoru s
platností jednoho roku od data vydání. Některé státy uznávají pouze jeden z těchto MŘP,
proto doporučujeme, abyste v žádosti uvedli, ve kterém státě budete řidičský průkaz používat.
Zaměstnanci dopravního odboru vám pak poradí, který doklad zvolit. Při splnění všech
podmínek máte nárok na vydání mezinárodního řidičského oprávnění v rozsahu vašeho
tuzemského řidičského oprávnění. Mezinárodní řidičský průkaz je platný vždy jen spolu s
platným národním ŘP.
2.1.3 Pracovní povolení
Coby občané Evropské unie se Češi mohou po 1. 5. 2004 vydat bez omezení za prací
do všech nově přistupujících zemí střední a východní Evropy (Slovinsko, Polsko, Slovensko,
Lotyšsko, Litva, Estonsko, Maďarsko plus Malta). V těchto zemích bude Čech požívat i
výhody tamního sociálního systému. Horší, ale ne nemožné, to bude s ostatními, "starými"
členskými státy EU.
Nejpřístupnější zůstává Irsko, které nezavedlo žádné kvóty na svém pracovním trhu
pro cizince z ostatních členských států. I Velká Británie otevřela svůj pracovní trh, avšak
oznámila, že pouze do počtu 13 000 pracovníků z nově přistupujících zemí. V Irsku je možné
požívat výhody tamního sociálního systému jen tehdy, pokud budete mít v této zemi
odpracovány dva roky. Británie zatím uzavřela svůj sociální systém občanům z nových
členských zemí úplně, a to nejméně do roku 2006.
Pětileté období, po které si budou moci chránit svůj pracovní trh, využila rovněž Itálie,
Německo a Rakousko. Do roku 2011 u nich bude platit stejný způsob zaměstnávání našich
občanů jako doposud a v těchto zemích po toto období nepoplynou Čechům z členství v EU
žádné výhody. Po dva roky to bude platit také v Belgii, Francii, Lucembursku, Řecku a
Finsku. Nejrůznější kvóty ohlásilo Dánsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko a Nizozemsko.
Podrobnosti o těchto kvótách ale i nejrůznějších výjimkách najdete opět na našich webových
stránkách nebo na stránkách EURESu.
Odkazy:
www.mzv.cz – Ministerstvo zahraničních věcí ČR- sekce Cestujeme do zahraničí
- seznam zastupitelských úřadů ČR
- seznam zemí s bezvízovým stykem
www.mvcr.cz – Ministerstvo vnitra ČR – sekce Rady a služby
- informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů
www.mdcr.cz – Ministerstvo dopravy ČR – sekce Tiskové správy
- informace o vydávání řidičského průkazu
www.europa.eu.int/eures - EURES - evropský portál pracovní mobility
5
Práce v zemědělství
2.2 Daně a pojištění
2.2.1 Daně
V případě že budete legálně pracovat v zemích EU vztahuje se na vás povinnost platit
daně z příjmu fyzických osob a to podle platných daňových předpisů dané země. Také ostatní
typy daní zůstávají dosud v pravomoci jednotlivých zemí. Konkrétní aktuální informace o
jejich výši najdete na našich webových stránkách, případně na stránkách EURESu (viz odkaz
na konci této kapitoly). V případě práce bez pracovního povolení samozřejmě daně neplatíte a
veškeré výplaty probíhají v hotovosti mezi vámi a zaměstnavatelem. V některých případech,
zejména při práci na studentská pracovní povolení, můžete žádat o dodatečné vrácení daně u
příslušného finančního úřadu a to buď sami nebo prostřednictvím specializované agentury
např. ETS (viz odkaz na konci kapitoly).
2.2.2 Pojištění
Při samotném vycestování za prací do zemí EU je třeba vyřešit především otázku
zdravotního a sociálního pojištění. Pokud jste nezaměstnaný a práci na území jiného
členského státu si teprve budete hledat, je rovněž vhodné vyřídit formality týkající se převodu
podpory v nezaměstnanosti. Veškeré tyto záležitosti je třeba řešit s odpovědnými institucemi,
tj. s vaší zdravotní pojišťovnou, Českou správou sociálního zabezpečení, resp. úřadem práce.
Obecné informace týkající se problematiky zdravotního pojištění českých pojištěnců v EU
získáte v Centru mezistátních úhrad (viz odkazy na konci kapitoly).
V případě sezónních prací však toto vyřizování velmi zdržuje a to zejména v případě,
že hodláte hledat práci až na místě a zároveň se chystáte zaměstnavatele střídat. Naštěstí tedy
alespoň základní zdravotní pojištění můžete pustit z hlavy, to naše vám platí v celé EU, je jen
třeba vyzvednout si nový Evropský průkaz zdravotního pojištění. Nicméně ne všude s tímto
průkazem dostanete plnohodnotné bezplatné ošetření a rozhodně tedy doporučujeme zařídit si
odpovídající připojištění léčebných výloh, které většina zdravotních pojišťoven nabízí a také
velmi důležité úrazové pojištění. Je vhodné zvážit i pojištění zavazadel a to alespoň na cestu
tam a zpět, není drahé a může se vyplatit (viz příklad nabídky ČPP níže).
Příklad nabídky balíčku cestovních pojištění:
Pojištění léčebných výloh (PVZP)
Popis: Pojištění léčebných výloh chrání klienty při jejich cestách i během pobytu v
zahraničí před riziky spojenými s náhlým onemocněním či úrazem vyžadujícím poskytnutí
nutné a neodkladné zdravotní péče včetně případné repatriace. Limit plnění u základního typu
pojištění
je
až
1
250
000,Kč
pro
oblast
Evropy
a
1 800 000,- Kč pro ostatní svět.
Asistenční služba: Je poskytována 24 hodin denně.
Sazba: Základní sazba na osobu a den pro turistické pobyty ve věkové hranici 18 - 69
let je pro oblast Evropy 17,- Kč a pro oblast světa 51,- Kč (sazby na 3 dny a více).
Úrazové pojištění
Popis: Pojištění se sjednává na riziko smrti následkem úrazu, riziko plné invalidity
následkem úrazu nebo trvalých následků, které úraz zanechal.
Výhody pojištění: Kumulace pojistného plnění od jednoho či více pojistitelů v rámci
úrazového pojištění. Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.
Zvýšené riziko vzniku pojistné události o dovolených: Úrazy při autonehodách, skoky
do vody, pády při turistice, cykloturistice.
6
Práce v zemědělství
Sazba: Základní sazba na osobu a den pro turistické pobyty ve věkové hranici 18 - 79
let je pro oblast Evropy i pro oblast světa 8,- Kč.
Pojištění zavazadel:
Popis: Pojištění se sjednává pro riziko odcizení věcí osobní potřeby, sportovního
náčiní atd. z prostoru uzamčeného motorového vozidla (v době od 6,00 do 22,00 hodin) z
ubytovacího zařízení při prokázaném překonání překážek (vylomený zámek,….) a loupežného
přepadení, případně poškození věcí živelní událostí v ubytovacím zařízení.
Výhody pojištění: Široká ochrana za nízké pojistné, kumulace pojistného plnění v
rámci rodinné smlouvy (načítání pojistného plnění u jednotlivých členů rodiny, čtyřčlenná
rodina může obdržet plnění až do výše 60 000,- Kč), pojištění se sjednává bez spoluúčasti.
Zvýšené riziko vzniku pojistné události o dovolených: Zvýšená migrace a koncentrace
osob nahrává kriminálním živlům.
Asistenční služba: Je poskytována 24 hodin denně.
Sazba: Základní sazba na osobu a den pro turistické pobyty ve věkové hranici 18 - 79
let je pro oblast Evropy i pro oblast světa 7,- Kč.
Odkazy:
www.etsrefunds.cz – European Tax Services
www.cpp.cz – Česká podnikatelská pojišťovna
www.mesec.cz/pojisteni/cestovni-pojisteni/ – Portál cestovního pojištění
www.europa.eu.int/eures EURES - evropský portál pracovní mobility
7
Práce v zemědělství
3 Praktické rady na cestu a pobyt
Při každém pobytu v zahraničí se člověk občas cítí trošku nesvůj protože nemá své
pohodlí a soukromí na které byl doma zvyklý. Pocit jistoty a zázemí je však velmi důležitý
jak pro hledání práce tak potom pro kvalitní odpočinek po náročné práci. S troškou snahy a
s potřebnými informacemi si takové zázemí můžete vybudovat prakticky v kterékoliv
civilizované zemi. V této sekci dostanete praktické informace týkající se dopravy, ubytování,
stravování a využívání různých služeb, které vám pomohou si takové zázemí vytvořit.
3.1 Doprava
Mnoho lidí vydávajících se na cesty za prací předpokládá, že velká část jejich úspor
musí být nevyhnutelně pohlcená aeroliniemi, železnicemi a lodní nebo autobusovou
dopravou. Nemusí to tak být. S trochou plánování dopředu, s jistou dávkou štěstí s odvahy
můžete následovat příkladu tisícovek cestovatelů, kteří úspěšně procestovali svět a nestálo je
to skoro nic. Stopovaní je vynikající způsob cestování po kontinentu, těžko se však plánuje a
hlavně neřeší problém cestování za moře. Lodní doprava je relativně pomalým dopravním
prostředkem, a i když lodní lístky nejsou až tak drahé, obsahuje skryté náklady protože se
musíte živit po dobu cesty. Cestovaní načerno nákladní lodí už není co bývalo nebo alespoň
jakou pověst to mělo. Tvrdá realita moderní dopravy znamená, že černí pasažéři nákladních
lodí už nejsou tolerováni jako romantičtí tuláci. Nejnovější příběhy z námořních kruhů hovoří
o černých pasažérech hozených do žraloky zamořených vod anebo upálených zaživa. Naštěstí
dnes existuje mnoho víceméně laciných způsobů dopravy po souši, vzduchem i po vodě.
3.1.1 Stopování
Podle zkušeností mnohých pracujících cestovatelů je autostop laciný, bezpečný a
přitom s nádechem dobrodružství, co víc si přát. Nejistota cíle je pro cestovatele jedním
z největších půvabů. Pro hledače zaměstnání má stopování jednu velmi pozitivní vlastnost:
můžete řidiče požádat o radu o místních pracovních příležitostech. Přátelští řidiči si často
zajedou i několik kilometrů a mohou se dokonce poptat na pracovní příležitosti za vás. Řidiči
nákladních aut často vědí o dočasných pracích, které byste mohli dělat.
Stopování, jako kterýkoliv jiný způsob dopravy, má svoje nebezpečí, ale dodržením
některých základních pravidel je můžete minimalizovat. Nikdy nesedejte do auta k řidiči,
který se zdá být opilý, ospalý anebo jinak podezřelý, Některé lokality jsou tím přímo proslulé,
například na skotských silnicích často narazíte na skouřené mladé řidiče a údajně už i několik
českých stopařů zaplatilo za jízdu s nimi smrtí. Ženy by nikdy neměly stopovat samy.
Obvykle největší nebezpečí představuje nuda a ztráta odvahy a motivace při dlouhém
čekání. Je nezbytné, abyste při stopování vypadali čistě, upraveně a nadšeně. Pokuste se
vypadat slušně, bez toho, abyste vypadali příliš prosperující. Je také důležité stát na správném
místě ve správném směru a nejlépe s cedulí s cílovým místem, Pokud vás půl dne nikdo
nebere, zkuste se zeptat třeba obsluhy nejbližší benzínky jestli nestojíte špatně, často se ukáže,
že stojíte v místě nějaké místně specifické dopravní úpravy a jezdí tudy jenom místní řidiči
kteří vás ignorují protože chcete jet příliš daleko. Nicméně jsou zakletá místa kde můžete
zůstat i dva dny než vás někdo sveze, v Evropě se to však týká spíše velmi odlehlých oblastí
Skandinávie nebo Skotska. Během jízdy se snažte udržovat s řidiči komunikovat nebo
udržovat alespoň kontakt očima.
V některých zemích nemusí existovat tradice bezplatných jízd, a jak vás někdo vezme,
může očekávat malou platbu. Protože jsou místní lidé často svezení soukromými vozidly a
platí za to, neexistuje důvod, proč vy byste měli cestovat zadarmo. Je vhodné si to s řidičem
vyříkat předem.
8
Práce v zemědělství
Praktické rady pro stopaře, včetně informací o konkrétních místech kde je nebo není
vhodné stopovat můžete najít také na internetu.
Odkazy:
www.dusan.pc-slany.cz/stop/ - užitečné informace a rady o stopování
www.stopem.kvalitne.cz – informace o stopování a spolujízdě, rady kde přesně stopovat.
3.1.2 Spolujízda
Tento způsob dopravy je poslední době velmi populární zejména díky rozvoji
internetu. Jedná se v podstatě o takové organizované a placené stopování. Řidič který plánuje
nějakou cestu do zahraničí a má ve voze volné místo zadá do systému parametry cesty
(nástupní místo, cílové místo, trasu a datum cesty, počet míst, požadovaný příspěvek na
cestovní náklady, případně další podmínky), cestovatel pak má možnost najít si v systému
vhodné svezení a kontaktovat řidiče. Existují firmy zabývající se organizací spolujízdy, které
mají kamenné dispečinky, nicméně většina z nich už dnes funguje jako internetové servery,
důvody není třeba zdůrazňovat. Seznam a odkazy na takové servery je uveden na konci této
kapitoly. Samozřejmě nelze vyjmenovat všechny místní servery ve všech zemích, nicméně
můžeme vám alespoň doporučit jaké klíčová slova hledat v Googlu – výrazů pro spolujízdu
v angličtině je několik: liftsharing, ridesharing, carpool nebo vanpool, zbývá už jen doplnit
název hledané země a máte kýžený výsledek, do Googlu zadejte tedy například řetězec:
(liftsharing OR ridesharing OR carpool OR vanpool) AND belgium a on vám vyhledá servery
nabízející spolujízdu v Belgii.
Odkazy:
www.stopem.kvalitne.cz – český server pro spolujízdu
3.1.3 Cestování autem
Ti z vás, kteří vlastní svůj vlastní dopravní prostředek, mohou uvažovat o tom,
že by si ho vzali sebou. Auto anebo motocykl vám určitě ulehčí život, hlavně při návštěvě
potencionálních zaměstnavatelů. Na druhé straně to může bude drahý luxus a vážná překážka,
pokud se rozhodnete cestovat mimo kontinentální Evropu. Pokud o tom uvažujete, informujte
se o mezinárodních řidičských povoleních, o pojištění motorových vozidel, o zelených
kartách atd. (viz výše).
Půjčit si auto není po Evropě žádný větší problém. Stačí k tomu jenom český řidičkák,
pas a věk od 18, resp. 21let (většinou je ale vyžadována dvouletá zkušenost). Mezinárodní
řidičský průkaz si můžete za 150Kč nechat u nás udělat na počkání, ale je to podle mě úplně
zbytečné.
Na trhu působí spousta vyhlášených firem jako Hertz, Avis, apod., ale jestli nechcete
platit zbytečně za jejich jméno, podívejte se raději trochu po internetu a zjistíte, že stejná auta
jsou k mání i za 20% jejich cen. Obecně dále platí, že co je objednáné přes internet, je
mnohem levnější než u přepážky. Firmy na internetu samy třeba ani vlastní auta nemají a
pouze využívají svých četných partnerů, kteří jim díky velkým objemům poskytují
samozřejmě lepší ceny než jednotlivcům.
První věc, kterou si musíte dobře rozmyslet zní: Kolik kilometrů chci s půjčeným
autem ujet? Na jedné straně si totiž můžete vypůjčit auto doslova za pár korun, ale háček vězí
v tom, že v ceně bude pouze určitý počet kilometrů na den a za každý kilometr navíc budete
muset doplatit (a to dosti krvavě). V druhém případě je sice počet ujetých kilometrů
neomezen, ale zase cena se pohybuje někde jine. Pokud ale nechcete objet jen několik
památek po městě, jednoznačně doporučuji druhou variantu.
9
Práce v zemědělství
Při vyhledávání a srovnávání cen si dejte velký pozor na skryté poplatky (hidden
costs). Blýskavá reklama sice může tvrdit, že za 20EUR je all inclusive, ale pro jistotu si
všechno pořádně přečtěte. Mezi ty nejdůležitější patří: pojištění, poplatek za storno, přirážka
"mladým a nezkušeným" řidičům, pokuta za pozdní vrácení (nemusí jít přesně o 24h a jejich
násobky), možnost druhého řidiče, apod.
SIXTI CARS
Určitě nejlevněji půjčuje auta v západní Evropě firma Sixti Cars, která se snaží, po
vzoru leteckých low-cost, přenést tento styl podnikání i do této oblasti. Strategie tedy zní přizpůsob se našim pravidlům - co nechceš, to neplatíš, co neplatíš, to nemáš. Výběr aut je
hodně omezený, protože většinou si můžete půjčit jen malého dvoumístného Smarta nebo o
něco většího Ford Focus Estate. Co vás ale překvapí, je fakt, že onoho Smartíka můžete mít
už od 5EUR na den. Při rezervaci se vám navíc otevře kalendář s cenami pro jednotlivé dny v
měsíci (pondělí-čtvrtek za 5EUR, pátek 9EUR a víkendové dny 12EUR) a můžete si tedy
naplánovat cestu třeba i podle ceny za auto. Do teď to asi zní jako sen, takže se vraťme do
reality. Kde z vás vytáhnou peníze? Za prvé platí slova z úvodu - máte totiž omezené
kilometry, a to pouhých 100km na den. Každý navíc už stojí 0.13EUR (když si to člověk
spočítá, 100km=13EUR - vyplatí se někdy jednoduše půjčit auto na další den, protože ten
stojí třeba jen těch 5EUR a pak máte vlastně 1km za 0.05EUR). Za druhé se musíte smířit s
tím, že jak jednou něco zabookujete, už z nich peníze zpět nedostanete a změna je drahá. Za
třetí je zde celá řada penále, když nedodržíte jejich pravidla, jako např. 45EUR za pozdní
vrácení, 15EUR za čištění, 10EUR za dotankování, nakonec těch 5EUR neobsahuje žádné
pojištění a všechno jde "na vás". Jestli si ale chcete půjčit auto na dva, tři dny s tím, že moc
kilometrů s ním stejně neujedete, vyjde to velice zajímavě a mnohdy třeba i lépe než MHD.
KLASIKA
Pokud si tedy chcete půjčit auto na delší cesty, jeden den vás malý, čtyřkolý miláček
vyjde asi na 20-40EUR. To podle toho, kde si ho půjčíte. Nejlevněji je na Kanárech a v jižním
Španělsku, naopak připlatit si budete muset třeba v Itálii.
Já osobně mám dobrou zkušenost s firmou Holiday Autos. Za Seat Toledo 1.9TDi,
který jsme měli půjčený v Gironě ve Spanělsku jsme zaplatili 105EUR za tři dny, tedy
35EUR na den. Společnost, u které jsme si auto vyzvedli byla Europcar, kde by nám totéž
auto rádi nabídli za 65EUR na den. A to už je docela rozdíl, ne?
I tady si ale dejte pozor na titulky - all inclusives. Někde se například setkáte s tím, že
řidiči do 25let musejí připlatit pro svou "nezkušenost" třeba i 20EUR na den extra nebo že
pojištění nekryje celou částku případně škody a obsahuje spoluúčast, mnohdy kolem
1000EUR.
Na závěr ještě jeden odkaz na slušného vyhledavače. Pro každou zemi vám vypadne
několik společností, které v daném státě působí a mají nejlepší ceny.
DOMA
V Česku se ceny za pronájem u renomovaných autopůjčoven pohybují zhruba ve
stejných relacích jako kdekoli jinde v Evropě. U malých firem se ale dá Felicie sehnat už od
600Kč na den, Fabie za 700Kč a Octavia za necelou tisícovku.
Odkazy:
www.sixticars.de – low-cost autopůjčovna
3.1.4 Autobus
Cestování autobusem je relativně pohodlné a na atraktivních evropských
linkách také celkem levné. V Evropě si můžete vybrat z široké nabídky národních i
nadnárodních dopravců. Asi nejznámějším nadnárodním dopravcem jsou Eurolines sdružující
10
Práce v zemědělství
30 národních dopravních společností a jezdící do přibližně 500 lokalit v celé kontinentální
Evropě, Británii a Maroku. Jedná se sice o typické nadnárodní monstrum se svými mouchami,
vyššími cenami a někdy ne příliš příjemnými řidiči, nicméně jejich síť je velmi hustá, mají
svůj standard služeb a dostatečné kapacity na to aby jste sehnali lístek třeba tři dny předem.
Při hledání spojení je vhodné se obrátit také na některé cestovní kanceláře nebo
agentury, u nás například Čedok, GTS nebo Student Agency. Poslední dvě jmenované
společnosti, a především SA která má
vlastní síť linek, často pořádají různé
slevové akce. Nepodléhejte však
předčasnému nadšení když uvidíte
nabídku například na jízdenku do
Londýna za pouhých 999KČ, tyto
nabídky mají většinou nějaký háček
například v podobě podmínky nákupu
jízdenky nejdříve 48 hodin před
odjezdem bez předchozí rezervace což
znemožňuje jakékoliv plánování a
podobně. Nicméně tyto nabídky sledujte,
v některých případech se vám mohou
velmi hodit.
Doporučujeme
kupovat
otevřené
zpáteční
jízdenky
bez
uvedeného data návratu. Bývají dražší,
ale v případě jakéhokoliv zdržení nebo
naopak potřeby dřívějšího návratu se
nemusíte stresovat s přebudováváním,
které je u uzavřených jízdenek zdlouhavé
a drahé, pokud je vůbec možné.
Mapa 1: Síť Eurolines
Zavazadla si dobře zavřete, nejlépe na
zámek, a vybavte jmenovkou s cílovou adresou pokud ji znáte (hotel, hostel), pokud ne tak
alespoň cílovou stanicí a domácí adresou.
Buďte připraveni na to, že v autobusech vybavených klimatizací ji bude řidič
hojně využívat a někdy tak bývá v autobusech až nepříjemná zima. Nepříjemné je to zejména
když se chcete vyspat. Doporučujeme tedy se dobře do autobusu obléct a vzít si třeba i
spacák. V některých autobuse je pak možné si třeba na noc i lehnout do uličky. Naopak
například někteří řidiči Eurolinesů to velmi neradi vidí a dost kvůli tomu prudí. V tureckých
autobusech zase doporučujeme vzít si na cestu otevřenou obuv, v těchto často velmi luxusních
autobusech se o vás dobře starají stevardi, kteří ale zase velmi neradi vidí zuté boty, člověk si
chce jen udělat pohodlí, ale oni to považují za velmi nevhodné a budou se s vámi do krve
hádat dokud se neobujete.
Odkazy:
www.eurolines.cz – nadnárodní sdružení dopravců Eurolines
www.studentagency.cz – prostě Student Agency
www.gtsint.cz - agentura GTS International - víceméně konkurence SA.
11
Práce v zemědělství
3.1.5 Vlak
Cestování vlakem na dlouhé vzdálenosti po Evropě se, s přichodem levných letenek,
stalo bláznovstvím snad jen pro nadšence modré uniformy. Stačí, když se podíváte na ceníky
Deutsche Bahn, Trenitalia, British Rail, etc... a chuť na dálky a objevování vás v tom
momentě přejdou. Na západ od našich hranic se za 500km po kolejích platí v průměru
100EUR a to je opravdu více než hodně (mezinárodní jízdenka TCV beze slev ve II.třídě
rychlejšího vlaku).
Na druhou stranu mají jízdenky vydané v rámci mezinárodního tarifu TCV spoustu
výhod - platnost 2 měsíce, cestující může přerušit jízdu kdykoliv, libovolně často a bez
formalit během oné dvouměsíční platnosti jízdenky, nebo dokonce jízdenku před odjezdem
zcela vrátit. Na základě smluv mezi železnicemi jsou poskytovány různé slevy z
mezinárodního tarifu TCV, pak ale tyto jízdenky ztrácenjí tyto výhody, ať už se jedná o dobu
planosti, nebo o možnost přerušení cesty. Jedná se např. o slevu City Star (50% sleva pro 2.
až 5. cestujícího) nebo o mnohostranou dohodu s Polskem a Maďarskem (40% sleva na
zpáteční jízdenku). I s těmito všemi slevami je ale pravděpodobné, že vás cesta po kolejích do
některé zapadoevropské metropole může vyjít na stejné peníze jako vzduchem - s tím
rozdílem, že v letedale ušetříte "proseděný" čas.
Naštěstí není všechno tak černé, jak se to na první pohled může zdát a pro cestování v
jedné dané oblasti zůstává vlak velice dobrou alternativou. Snad všechny evropské železnice
totiž mají svoje speciální lístky, platné po určitou dobu s tím, že můžete cestovat jak chcete,
kolik chcete a zaplatíte jenom paušál. Ještě zajímavější možnost je potom koupit si takový
lístek hned pro několik zemí najednou. Těchto cestovatelských výdobytků existuje v dnešní
době několik a tady si o nich můžete něco přečíst.
INTER RAIL
Tato jízdenka vám umožní neomezené cestování ve 2.třídě po tratích evropských
železnic, rozdělených do osmi geografických zón s výjimkou vnitrostátních tratí železnice
země trvalého bydliště cestujícího (jinak řečeno - pro Čecha v Česku neplatí). Můžete si
vybrat ze tří variant podle toho, zda hodláte procestovat celou Evropu nebo jen některou z
jejích oblastí (viz mapa 1).
A-Irsko, Severní Irsko, Velká Británie
B-Finsko, Norsko, Švédsko
C-Dánsko, Německo, Rakousko, Švýcarsko
D-Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko
E-Belgie, Francie, Lucembursko, Nizozemsko
F-Maroko, Portugalsko, Španělsko
G-Itálie, Řecko, Slovinsko, Turecko
H-Bulharsko, Jugoslávie, Makedonie, Rumunsko
Možnosti máte bohužel jenom tři: 1zóna - platnost 16 dní, 2zóny - platnost 22 dní
nebo Global (všech 8 zón) - platnost 1 měsíc. Žádné "dokupování" zón neexistuje, takže
nakonec asi skončíte u poslední možnosti.
Nabídka platí pouze pro osoby s trvalým bydlištěm v zemích zúčastněných na nabídce
Inter Rail a ostatních evropských zemích včetně Islandu, Malty, Kypru, Ruské federace,
Běloruska, Ukrajiny, Moldavska, Lotyšska, Estonska, Litvy, Tuniska a Alžírska.
Jízdenka negarantuje místo ve vlaku a za rezervaci místa k sezení, lůžka nebo lehátka
je nutné uhradit příplatek v plné výši. Jízdenku nelze navíc použít na některé druhy
expresních a speciálních vlaků (resp. je nutné doplatit). A kolik tedy tahle legrace stojí? (viz
tabulka 1)
12
Práce v zemědělství
Tabulka 1: InterRail
Zakoupené
zóny
Varianta
Platnost
Inter Rail 26+
(Dospělý)
Inter Rail –26
(Mládež)
Inter Rail –12
(Dítě)
1 zóna
16 dní
223,-
159,-
111,-
2 zóny
22 dní
303,-
215,-
152,-
Global
1 měsíc 415,-
295,-
207,-
Jak jste asi pochopili, ceny nejsou v Kč
ale v EUR, platnost ceníku od 1.4.2004.
Zahrnuta je i 20% sleva pro osoby s bydlištěm v
České republice, Maďarsku, Polsku a
Chorvatsku. Držitele průkazu Inter Rail mohou
využít služeb tzv. IR center. V těchto centrech
máte šanci se dát během cesty "do kupy" - najíst
se, umýt a také zdarma navštívit či získat slevu
ze vstupného do některých muzeí. Kromě
snídaně (vše co sníte) je v centru k dispozici
Internet a kvalitní sociální zařízení. Hygiena to je
někdy taky požitek.
EURO DOMINO
Tato síťová vlaková jízdenka umožňuje
libovolně cestovat během 3 až 8 volně
Mapa 2: Regiony ITER RAILu
vybraných dní v průběhu jednoho měsíce v
železniční síti předem zvolené země. Sleva Euro Domino (ED) je určena pro všechny věkové
kategorie cestujících. Pro děti od 4 do 12 let je určena jízdenka ED –12, pro mládež od 12 do
26 let jízdenka ED -26, pro osoby nad 26 let jízdenka ED 26+ a nyní nově pro osoby starší 60
let jízdenka ED 60+. Průkaz lze zakoupit s platností pro 1. nebo 2. vozovou třídu (mládež
pouze pro 2. vozovou třídu).
Ke zlevněné síťové jízdence Euro Domino máte nárok i na mezinárodní jízdenky TCV
s 50% slevou (s tím, že za tratě ČD je možno zaplatit snížené jízdné, na které prokážete
nárok) až do pohraničního bodu železnice zakoupené síťové jízdenky pro cestu TAM nebo
TAM a ZPĚT, tedy za stejnou cenu jako pro děti. Tyto jízdenky je nutno koupit současně se
základní síťovou jízdenkou, neboť s ní tvoří jeden celek. Platí pro ně jediná omezující
podmínka - nelze s nimi přerušit jízdu. Další slevy (kolem 50%) můžete získat pro cestovaní
lodí či při použítí některých soukromých železnic po Evropě.
Platnost síťové jízdenky je 1 měsíc a zlevněné mezinárodní jízdenky 2 měsíce. Síťová
jízdenka Euro Domino Vám umožňuje používat téměř všechny druhy vlaků bez placení
dalších příplatků (vlaky IC, EC, TGV, Talgo, ...) s několika výjimkami.
Kompletní ceník pro pro osoby s bydlištěm v České republice naleznete zde. Cenově
vyjde dozajista lépe Inter Rail, kde ale musíte zase připlácet za některé vlaky. Proto
doporučuji cestu dobře promyslet, zjistit si, kde se co musí doplatit a až potom koupit jeden
nebo druhý pas.
SCANRAIL
Skandinávie je dost velká na to, aby si v ní člověk, při cestování vlakem, koupil nějaký
ten pas, protože jinak se nedoplatí. Scanrail vám umožní cestovat po železnici Finska,
13
Práce v zemědělství
Švédska, Norska a Dánska bez jakýchkoli doplatků (krom minima výjimek) a dále ještě
získáte 50% na autobusouvou dopravu nebo na trajekt (tabulka 2).
Tabulka 2: ScanRail
Druhá třída
Flexi Pass
5dní v 2měsících
Consecutive Pass
10dní v 2měsících
21dní za sebou
4-11let
115,-
154,-
179,-
12-25let
160,-
215,-
249,-
25-59let
230,-
308,-
358,-
>60let
204,-
374,-
316,-
Obecně se tento lístek vyplatí mnohem více než EuroDomino. Na druhou stranu zase
za InterRail zónu B (bez Dánska) dáte méně, ale díky příplatkům se to může rychle srovnat.
Záleží tedy na tom, kudy a čím budete jezdit.
RAILPLUS
S tímto pasem získate ve 28státech Evropy 25% na normální TCV tarif (další sleva po
slevě tedy není možná). Průkaz Railplus stojí pro všechny věkové kategorie 15EUR, vydává
se na jeden rok a je nepřenosný. Pokud tedy hodně cestujete, chcete něco ušetřit, ale nadále
při tom využívat výhod TCV tarifů, je právě tato možnost určena pro vás.
Odkazy:
www.interrail.com - INTER RAIL
www.cd.cz – stránky českých drah, v sekci jízda vlakem/mezinárodní slevy najdete EURO
DOMINO a RAILPLUS
www.scanrail.com - SCANRAIL
3.1.6 Letecká doprava
Doprava letadlem už není vyhrazena pouze bohatým cestovatelů nízkonákladové
aerolinky se rojí jako houby po dešti a už i do české republiky jich létá několik, pojďme se na
ně podívat blíže. Nízkonákladoví přepravci, nízkorozpočtové aerolinie, low cost nebo low
fare airlines... to jsou všechno názvy, které mají jedno společné - letecké společnosti,
minimalizující své provozní náklady. Tím dosahují výrazně nižších cen letenek než běžní
dopravci.
Jejich ceny se již delší dobu dotýkají samotného dna a nutí tak, k velké radosti nás
všech cestovatelů, zlevňovat i všechny ostatní. Jestli se ptáte, zda je možné profitovat z jedné
anglické pence, kterou zaplatíte při letu třeba z Palerma do Londýna, pak vám musím sdělit,
že to skutečně možné není. Tuto cenu totiž nedostane jen tak někdo, ale jedině ten, kdo svůj
časový plán přizpůsobí přesně podle přání letecké společnosti (ceny jsou totiž pro různé dny
proměnné) a hlavně si letenku koupí s velkým časovým předstihem (bratru měsíc a více,
protože počet míst za tuto cenu je omezen).
Dále se nesmíte divit, že všechen servis, od maličkých letišť až po lehce obtloustlé
letušky, je opravdu "low-fare". Na palubě vám nikdo zadarmo horké tajemství v
umělohmotné bílé vaničce nenabídne, na nohy vám mnoho místa také nezbude, změna jména
nebo dne rezervace vás mnohdy může stát více než 50% ceny samotné letenky a na více než
15kg (někde 20kg) v zavazadlech raději zapomeňte, protože za všechno "extra" se tady platí.
Dále se musíte smířit s tím, že transfer z letiště bude asi o něco dražší, než byste čekali,
protože nízkonákladoví přepravci využívají převážně regionálních letišť (nízké letištní taxy),
14
Práce v zemědělství
které mohou být vzdáleny od velkých měst i 100km. Posledním problémem je přesnost. I
když v tomto případě se snaží všichni low-cost dopravci o maximum, zpoždění se někdy
bohužel neubráníte. Pro navazování letů si proto raději dávejte větší časovou rezervu.
Proces rezervace potom vypadá v praxi následovně - jednoho krásného dne zasednete
k počítači (jiná možnost komunikace něž přes internet neexistuje) a den po dni zkoumáte, kdy
je let u té které společnosti opravdu nejlevnější. Lety můžete vyhledávat pouze z bodu A do
bodu B. Pakliže chcete navázat několik letenek dohromady a cestovat z místa na místo,
doporučuji jednoznačně excelovskou tabulku a hodně trpělivosti. Ke každému dni si přiřaďte
jednotlivé ceny a potom jen hledejte vhodné kombinace dnů, podle nelepších cen.
Nakonec se nesmíte divit, že výsledná cena není totožná s cenou z blikající reklamy. K
ceně samotné letenky totiž musíte připočítat ještě několik dalších poplatků a daní, z nichž
největší je bezesporu letištní taxa (8-25EUR). Pro hrubý přehled o možnostech spojení a
cenách lze také využít několik vyhledávačů (Apple Fares, Goo Flight nebo Open Jet), které
obsahují letové řády vybraných společností. Z vlastní zkušenosti ale mohu říci, že zde ceny
mnohdy neodpovídají skutečnosti, takže jich využijte opravdu jen pro první nástin.
Způsob platby probíhá většinou pouze on-line (poplatek 3-6EUR), tedy pomocí
kreditní karty. Výjimkou je platba v hotovosti přes zprostředkovatelské firmy, které si za to
ale zase nechají královsky zaplatit. Na možnosti platby přes internet právě u vaší banky se
podívejte zde. Po zaplacení se vám vygeneruje formulář s veškerými informacemi o letu a
hlavně s referenčním číslem. Když s tímto papírem přijdete na check-in, dostanete boarding
card. Nebojte se tedy, že nemáte letenku, ty totiž low-cost nikdy nevystavují.
Největším uzlem low-fare leteckého průmyslu je v Evropě bezpochyby Londýn,
následován Bruselem, Kolínem nad Rýnem, Frankfurtem, ale stále větší oblibu získává i
Praha. Lacině proletět se můžete samozřejmě i mimo Evropu - Amerika, Austrálie i Asie je
rovněž low-cost.
Odkazy:
RYANAIR (www.ryanair.com)
Absolutně největší a nejvýhodnější pro lety z Londýna někam. Do Prahy pořád ještě
bohužel nelétají, díky tomu, že Ruzyně je příliš velká a taxy následně vysoké. Mají nejlepší
ceny a hlavně lety takřka zadarmo jsou alespoň jeden den v týdnu a člověk se tedy nemusí
zase tak moc přizpůsobovat jako jinde. Jednoznačně nejlepší volba při cestách z Londýna dál.
Do všech těchto končin se s nimi dostanete.
POZOR, OD 24.3.2005 LÉTÁ RYANAIR I DO BRNA
EASYJET.COM (www.easyjet.com)
Je druhá největší po Ryanairu a neustále mezi nimi tak probíhají různé reklamní
přestřelky. Výhodu má hlavně tu, že se s ní dostane člověk z Prahy do Londýna, tedy do
Mekky Ryanairu, a to už za 700kč pro jednu cestu s poplatky. Musí ale opravdu hledat a
většinou to člověk zdá, protože jejich booking systém je o nervy. Obecně jsou ale dražší než
Ryanair, proto byli vytlačeni hlavně pro národní přepravu v UK. Mapka s destinacemi je tady.
SMART WINGS (www.smartwings.net)
Konečně se hnuly ledy i doma. Tato společnost létá od května 2004 z Prahy do
Madridu, Amsterdamu, Paříže, Dublinu, Říma, Londýna a několika dalších středomořských
míst od 990Kč bez poplatků za jednu cestu.
SKY EUROPE (www.skyeurope.com)
Slovenský nízkonákladový dopravce, který hlásá, že je největší ve střední Evropě,
čemuž se dá podle počtu destinací docela věřit. Létají tedy z Bratislavy a jejich chloubou je
londýnský Stansted (7xtýdně) a pařížské Orly (10xtýdně), které podle reklamy mají vycházet
15
Práce v zemědělství
na 990Sk. Jejich letištní poplatky ale zjevně obsahují i něco "navíc", protože konečná cena
pro zpáteční let do Londýna je 3755Sk, tedy asi 3000Kč. Ale pořád to ještě jde.
WIZZ (www.wizzair.com)
Maďarskopolská fialová letadýlka létají z Katowic a Budapešti asi do deseti měst po
Evropě, přičemž tvrdí, že každá letenka jde sehnat už od 20EUR. Takové spoje mezi
Budapeští a Prahou jsem opravdu našel, zpáteční dokonce jen za 12tis. forintů, tedy kolem
1550Kč s poplatky. Co je zvláštní, jsou různé ceny, pokud vyberete let obráceně. Ceny vám
vypadnou v měně, odkud letíte (pro Prahu platí EUR). Reklama říká vše od 990HUF, 49PLN
nebo 20EUR a když si tyto částky přepočtete na koruny, vyjde vám 130Kč, 330kč, 640kč???
Inu podporují asi domací :-) Druhým kazem na kráse je čas - do Prahy už v 6.00, hned to točí
zpět, takže odlet do Budapešti je v 7.40.
GERMANWINGS (www20.germanwings.com)
Největší dopravce v Německu, ceny jsou stanoveny jednoznačně podle data koupě.
Centrálu mají v Kolíně a odtud se může člověk dostat teoreticky všude za 19EUR i s poplatky
(jen teoreticky – 2004 zdražili a už se to moc asi nevyplatí). Lítají i do Prahy, takže jako výlet
na víkend, to může být zajímavé. Pra-Kol vyjde asi na 3000kč s poplatky, což už je myslím
jako u ČSA.
HAPAG-LLOYD EXPRESS (www.hlx.com)
Druhá německá společnost s centrálou opět v Kolíně, odkud míří hlavně do Itálie a
Španělska. Ceny se všemi poplatky se snaží držet na 20EUR za jeden let a není větší problém
takový let skutečně najít (oproti germanwings). Bohužel nelétají do Prahy, ale zajímavé by
pro našince mohly být třeba lety z Berlína do Neapole, nebo přímo do Kolína a pak už
kamkoli.
BASIQ AIR (www.basiqair.com)
Holandsko a tulipány vás vítají. Zatím bohužel ne z Prahy, ale pokud jste na výletu
třeba v Berlíně, tak se za 20EUR můžete snadno přesunout do Amsterdamu. Dokonce stačí
booking jen 14dní před odletem. Všechny jejich destinace naleznete zde.
JET2.COM (www.jet2.com)
Další britský letecký dopravce, tentokrát s ustředím v Leeds Bradford, zaměřený
především na lety na jižním pobřeží Španělska. Do Prahy začal létat v květnu 2004 a to
čtyřikrát do týdne. Za nejlevnější let chtějí asi 2500Kč se všemi poplatky. Ceny vlaků v UK
jsou vysoké, takže pokud míříte do střední Anglie a ne do Londýna, víte už s kým. Velice
příjemný je pro zákazníka tzv. low-fare finder, kde si zvolíte let a měsíc a aktuální ceny vám
vyjedou v kalendáři pro všech 30dnů najednou.
EUJET.COM (www.eujet.com)
Mladá britská společnost působící v hrabství Kent s letištěm asi 120km východně od
Londýna (30km od Doveru). Začátkem září 2004 se s nimi můžete také dostat za 12GBP do
Prahy a dále do dalších dvaceti výletnických destinací, klasicky hlavně na pobřeží Španělska.
NORWEGIAN (www.norwegian.no)
Láká vás Norsko? Do Osla nebo Trondheimu s nimi sice doletíte, ale s cenami, které
ale až nebezpečně připomínají drahotu. Ale když má člověk ropu a plyn, proč by podporoval
turismus.
V-BIRD (www.vbird.com)
Od července 2004 můžete kromě Amsterdamu se Smarty využít k letu do Nizozemí
dalšího nováčka mezi low-costy, společnost V-Bird. Zaváděcí cena do Niederrheinu (kousek
od německého Düsseldorfu) 20EUR s taxami je lákavá, poté přijde zdražení v relaci 39149EUR. Pořád tedy o něco levnější než smartovských 1590Kč. Zajímavostí je potom
16
Práce v zemědělství
možnost pokračovat do vzdálenějších destinací jako Las Palmas, nebo Rhodos - s
odpovídajícími cenami ovšem. Inu charter jak vyšitý.
FLYBE (www.flybe.com)
Jestli se vám zdá cestování po britských ostrovech vlakem nebo autobusem moc drahé
(a ono opravdu je), tak se zkuste místo hodin proseděných ve vlaku, mrknout na tohoto lowcost přepravce. Kromě asi deseti měst po Británii (od 12GBP) s ním doplachtíte i do Prahy a
dále do několika klasických letovisek ve Španělsku a Francii.
BMI BABY (www.bmibaby.com)
Menší britská společnost spojující ostrovy s Francií, Španělskem, Portugalskem,
Irskem, Švýcarskem a ČR. Z Londýnského Gatwicku byste se podle jejich upoutávky měli
dostat do Prahy už od 20GBP se všemi poplatky a světe div se, opravdu jsem takový let našel.
Při cestě zpět už ale zaplatíte minimálně 2000Kč, čímž se překvapivě nikde nechlubí.
FLYGLOBESPAN (www.flyglobespan.com)
Zajímavý skotský dopravce, nabízející kromě letenek, zároveň možnost low-cost
ubytování. Oproti ostatním u něj existují také last-minute, které vycházejí ze všeho nejlépe.
Jedná se tedy spíše o charterové lety. Glasgow-Praha už od 35GBP a z Glasgow vám už přeci
letí Ryanair, tak proč ne?
STERLING (www.sterlingticket.com)
Tihle Dánové se sice tváří jak nízkonákladový přepravce, ale podle cen to tak tedy
nevidím. Pozitivní je, že se s nimi dostanete z Prahy hned do několika skandinávských měst:
Kodaně, Stockholmu, Osla, Goteborgu a Billundu. One-way letenka kolem 70EUR ale asi
zase tak moc lidí nepřiláká. No mrkněte, kam všude létají.
HELVETIC.COM (www.helvetic.com)
Už jste viděli, že by přišlo ze Švýcarska něco levného? Tak ani teď vás nepřekvapím.
Z Curychu létají kromě do Prahy ještě do několika měst západní Evropy, ale nenarazil jsem
na jinou cenu než 99EUR. Takže jen pro případ nouze.
ICELANDEXPRESS (www.icelandexpress.com) ()
Tohle je spíše taková lahůdka. Z Londýna nebo Kodaně do Reykjavíku od 5GBP +
taxy, nic víc, nic míň.
3.1.7 Kolo
Cyklistika je nejen zdravá a svobodná, ale může ulehčit hledání zaměstnání. Mimo
jiné, zaměstnavatelé mohou dojít k závěru, že lidé, kteří se alespoň chvíli věnovali cyklistice,
jsou přinejmenším trochu fit a mohou jim dát přednost před ochablou, na vozidlech závislou
konkurencí. V mnohých částech světa se též můžete stát předmětem fascinace, to může jen
zvýšit vaše šance na nalezení zaměstnání. V rovinatých, zemědělských a hustě zalidněných
zemích Beneluxu je kolo naprosto idelání dopravou pro hledače práce a dá se i poměrně
snadno a levně pořídit
17
Práce v zemědělství
3.2 Bydlení
Jedná se většinou o dva problémy, jednak je potřeba ubytovat se během cesty a
hledání práce a jednak je třeba někde bydlet po dobu práce. Mezi levné způsoby se počítá
ubytování v hostelech a kempech.
3.2.1 Hostely
Hostely spadají do oblasti velmi levného ubytování. Ceny za noc a osobu málokdy
překročí hranici 10EUR. Mají svá pro i proti. Dobrá cena je vykoupena sdílením pokoje s
dalšími nocležníky. Výborně se osvědčují zejména ve větších městech, kde není prakticky
jiná možnost, než jít do hotelu či motelu. Prakticky vždy v hostelu najdete kuchyňku a
prádelnu. V některých hostelech je nezbytná průkazka IYHF. Členství v IYHF někdy otevře
cestu k mírné slevě, většinou k tomu ale stačí ISIC. Největší databázi hostelů po světě
používá Hostel World, kde stačí zadat "kde a od kdy do kdy" a vypadne vám seznam volných
míst (tuto databázi používá i většina jiných stránek). I když je bydlení v hostelu poněkud
spartánské, je to většinou velmi příjemný zážitek, výborná příležitost potkat zajímavé lidi a
dobře se pobavit. Je běžné, že se v hostelech pořádají free barbecue party, kde se můžete
zadarmo najíst a napít. Součástí hostelů bývají půjčovny kol a jiného sportovního náčiní za
minimální poplatky.
Odkazy:
www.hostelworld.com – server Hostel World – databáze hostelů na celém světě
www.bugeurope.com – server s ohlasy na kvalitu hostelů
3.2.2 Kempy
Pokud se rozhodnete pro nocování v kempech, pak ani v Evropě a většinou ani v
exotičtějších zemích neprohloupíte a je dosti pravděpodobné že se vám tento styl cestování
zalíbí a budete se ho už držet. Důvodem je především povětšinou velmi dobrá úroveň kempů.
Ve valné většině narazíte v Evropě na výborně vybavený kemp, který vaše očekávání
vrchovatě naplní a často budete i příjemně překvapeni.
Úroveň kempů, jejich vybavení a organizace má v Evropě již určitou jednotnost a
rozdíly jsou nepodstatné. Výborně vybavené kempy najdete v celé Evropě, ale zvláště ve
Skandinávii je dbáno na čistotu a perfektní vybavení. Kempy se sdružují a zvláště v
rekreačních oblastech obsahuje kemp nejen plochu pro postavení stanů, ale i možnost
ubytování v bungalovech a karavanech. Plochy pro stany bývají buď vyznačené barevnými
kolíky, nebo naznačené jako parcely. Vždy najdete poblíž sprchy a záchody. Téměř všude je
dnes již teplá voda samozřejmostí a často jsou v kempech společné kuchyňky, možnost
menšího nákupu potravin, dětský koutek či možnost dodatečných večerních programů a
sledování společné televize či telefon a připojení na internet. Většinou je použití sociálního
zařízení v ceně ubytování, ale např. v Anglii a na Islandu najdete systém "tokenů" - žetonů ,
které si zakoupíte v kempu a vhazujete je do sprch atd.
Jednodušší kempy jsou v Anglii na farmách. Jde o malé kempy, a proto je zde třeba
počítat s možným menším komfortem - někde najdeme suché záchody a jednoduché
umývárny, někde ani není teplá voda. I na Islandu najdeme některé kempy s jednodušším
vybavením. Na druhé straně je zde výborné informační zázemí. Jsou zde speciální automaty,
které vás informují o aktuálním stavu počasí v jednotlivých místech a oblastech země,
sjízdnosti silnic atd. Najdete zde mnoho letáků propagující akce v okolí, kontakty na cestovní
kanceláře, volně k dispozici jsou tu mapy.
18
Práce v zemědělství
Placení v kempech je různé, např. ve Španělsku platíte za parcelu a nezáleží na počtu
stanů, které na parcelu umístíte, například v Itálii zase platíte za člověka i za stan. V Británii
se obvykle platí za osobu. Je třeba zvážit, jakou oblast se rozhodnete navštívit a podle toho
rezervovat kemp dopředu. Zvláště ve velkých rekreačních přímořských oblastech. Na jihu
Francie, v Itálii, ve Španělsku ale i v zemích Beneluxu je třeba v sezoně kemp rezervovat
dopředu, protože bývají přeplněné. Některé vyloženě rekreační oblasti a země potlačují
stanování a soustřeďují se výhradně na hotely. Příkladem může být Tunisko, kam se bez
rezervace v hotelu těžko dostanete a kemp byste tam asi marně hledali. Například na Mallorce
je problém podobný, ale je zde možnost ubytovat se v klášterech, s výborně vybavenými
pokoji i se sociálním zařízením.
Podíváme-li se dál do světa, není problém přespat v kempu ani v Turecku, na Blízkém
východě, či v Egyptě. V Turecku jsou kempy prakticky stejné jako jinde v Evropě. Ani často
zmiňované záchody, skládající se jen z vyznačených šlapek a díry v zemi již v Turecku v
kempech prakticky nenajdete. V Sýrii, Jordánsku a Egyptě je často možnost přespání pod
stanem na parcele hotelu , hostelu či ubytovny s využitím jejich sociálních zařízení. Kempy
znají i v Maroku, ale jejich úroveň je proměnlivá. Lze najít slušně vybavený kemp, ale také
kemp špinavý a se studenou vodou. Vůbec nejsou kempy například v Lybii. I zde se ale lze
vyspat na pozemcích hostelů, nebo využít místní speciality: piknikové plochy se sociálním
zařízením. Tyto piknikové oblasti jsou na plážích za velkými městy a slouží k rekreaci lidí z
měst. Bohužel je z tohoto důvodu potřeba počítat s tím, že zde bývají noci nikoliv tiché.
O kempech v exotických zemích platí, že není špatné, když člověk má dostatek
informací od někoho kdo oblast zná. Například v kempech v Egyptě, které jsou v oázách
pouště lze počítat s tím, že voda láká z pouště hady, kteří vás mohou nachytat ve sprše " v
nedbalkách". Jedny z nejkrásnějších kempů najdete asi v Jihoafrické republice. Každý kemp
bez výjimky zde stojí na krásném"anglickém" trávníku, dokonale sestříhaném "na ježka".
Kemp je ohrazený a kromě veškerého klasického vybavení zde najdete i kuchyňku nejen s
vařičem, ale i s topinkovačem a dalšími přístroji, které často ani nevyužijete. V kempech
(nejen v poušti Kalahari) jsou prakticky vždy bazény. V národních parcích, kde je safari,
projedete před vstupem do kempu několika ohrazenými plochami a branami, uvnitř kterých je
kemp zapuštěn a je tak chráněn před divokou zvěří. Nic ale nebrání tomu, abyste v noci
slyšeli (zdánlivě metr od vás) řev lva a troubení slonů. Musíte tady za sebou tedy důsledně
zavírat dveře! Ale to snad jen tak pro zajímavost, do této oblasti asi málokdo z vás pojede za
prací… i když nic není nemožné, i v JAR je spousta farem ;)
Odkazy:
www.infocamping.cz – server s databází kempů po celé Evropě
3.2.3 Bydlení po dobu práce
Většina farmářů poskytuje sezónním pracovníkům nějakou formu ubytování. Většinou
mají pro tento účel vyhrazenou parcelu sloužící jako provizorní kemp s různým vybavením a
různou úrovní sociálních zařízení. Obvyklá je společenská místnost s kuchyňskou
linkou, lednicí, mrazákem, televizí apod. Spát můžete ve vlastním stanu nebo si můžete od
farmáře pronajmout karavan. Co se týká cen, tak například v Anglii si za tuto formu
ubytování farmáři strhávají z platu 2-4 libry za den a osobu. V některých lokalitách je možně
se ubytovat úplně mimo farmu třeba v lese, nicméně i ty bývají v soukromém vlastnictví,
takže pozor na to.
19
Práce v zemědělství
3.3 Ostatní tipy a rady
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Peníze je dobré si rozdělit alespoň na dvě různá místa, s tím, že když se ztratí či Vás
někdo okrade ve většině případů Vám zůstane alespoň ta druhá část. A totéž platí i u
dokladů.
Z dokladů jako pas, cestovní pojištění a případně dalších není špatné udělat kopie, v
případě ztráty alespoň něco máte.
Vezměte si sebou nějaký ten alkohol na žaludek (Becherovka, Fernet, Whisky apod.).
Není na škodu si každé ráno dát skleničku.
Nepodceňujte opalování a používejte opalovací krémy či oleje. To stejné při opalování
platí s dostatečným doplňováním tekutin.
Vodu na pití si raději kupujte balenou, nikdy nevíte přesně co teče z kohoutku.
20
Práce v zemědělství
4 Práce
Pro hledání práce existují v zásadě dva přístupy – buď si práci zařídíte předem ještě
před odjezdem z ČR nebo si předem pouze vytipujete období a lokalitu práci hledáte až po
příjezdu do oblasti. Následující kapitoly by vám měly pomoci v obou případech.
4.1 Hledání práce předem
Většina klientů naší agentury preferuje zařízení práce před odjezdem. Není to vždy ta
nejvýhodnější varianta, nicméně je pochopitelné, že chtějí mít určitou jistotu. Prvním krokem
je výběr preferované země a to nejlépe na základě jazykových znalostí, dalším faktorem je
zamýšlená doba odjezdu. A nyní existují dvě varianty, buď základě tohoto výběru
prozkoumáte pracovní trh v dané oblasti a najdete si odpovídající nabídky. Hledat můžete na
internetu nebo v místních novinách (ty jsou ovšem z ČR jen těžko dostupné) případně se
poptat známých, kteří už v dané oblasti za prací byli. Druhou variantou je obrátit se naši
agenturu. Máme síť externích spolupracovníků, kteří pro vás vyhledají aktuální nabídky
přímo na místě. Pro začátek můžete také využít kontakty na ověřené stálé zaměstnavatele
uvedené v závěru tohoto katalogu.
Napište zaměstnavateli krátký dopis, který vysvětluje jaká místa vás zajímají, odkdy
jste dostupný pro práci a proč si myslíte, že je práce pro vás vhodná. Většina zaměstnavatelů
upřednostňuje jednu osobu na práci na celou sezónu, než několik osob na kratší dobu. Pokud
nejste schopní pracovat déle než je minimální požadovaná doba, vaše šance se významně
snižují.
Většina zaměstnavatelů uzavírají dohody se svými zaměstnanci raději dříve než
později, takže se snažte zaregistrovat brzy, ale ne dříve než je uvedeno v podrobnostech o
práci. Telefonní čísla na zaměstnavatele jsou uváděné bez mezinárodních předvoleb a proto
je před vytočením čísla musíte doplnit!
Pokud se vám líbí více prací, ucházejte se o všechny. Ujistěte se, že jste kvalifikovaný
pro to místo, o které se ucházíte. Zkontrolujte minimální věk a požadavky na pracovní dobu a
vyžadované kvalifikace, obzvlášť pokud je nutná znalost jiného jazyka.
Dopis budoucímu zaměstnavateli pište nejlépe v jeho rodném jazyce nebo alespoň
v angličtině. Možná se vám to zdá neuvěřitelné, ale zaznamenali jsme případy kdy se na nás
obrátil rozhořčený klient s tím, že s ním zaměstnavatelé nekomunikují v češtině!
K dopisu přiložte také standardní stručný životopis, který obsahuje následující body a
další podrobnosti, které považujete za podstatné:
- osobní údaje (jméno, adresa, národnost, věk, datum narození, rodinný stav).
- vzdělání (stručné podrobnosti o druhu vzdělání – relevantnímu k požadované práci,
nemá smysl psát, jaké bylo téma vaší diplomky, když chcete pracovat jako sběrač
ovoce)
- jazykové znalosti
- předcházející pracovní zkušenosti, obzvlášť podobného typu práce
Přiložte malou současnou fotografii. Zaměstnavatelé vám odpovědí ochotněji, pokud
přiložíte mezinárodní poštovní kupón - IRC, dostupný na každé poště. Nezaručí vám to
odpověď, ale šance na ni je větší.
Pokud vám poskytnou práci, prověřte si podrobnosti týkající se mzdy, hodin a jiných
pracovních podmínek se zaměstnavatelem. Podrobnosti udané v nabídce nám poskytli
zaměstnavatelé a jsou správně, ale je moudřejší získat písemné potvrzení od nich předtím než
přijmete pracovní místo. Měli byste trvat na tom, že chcete pracovní smlouvu, pokud je vaše
cesta nákladná anebo pokud vám zaměstnavatel dal nejasné podrobnosti o vaší práci. Silně
doporučujeme pokusit se alespoň o krátký telefonický rozhovor se zaměstnavatelem, může
vám to ulehčit rozhodování a rozptýlit vaše obavy.
21
Práce v zemědělství
Pokud dostanete pozitivní odpověď na více než jednu nabídku, rozhodněte se rychle,
kterou práci upřednostníte a informujte je o vašem rozhodnutí tak rychle, jak je možné.
Odkazy:
www.anyworkanywhere.com – portál sezónních prací pro mladé
www.transitionsabroad.com – jiný obdobný portál, jen komerční
www.pickingjobs.com – server zaměřený na vyhledávání sběračských prací po celém světě
www.allanhill.co.uk – ukázková stránka jedné (nejen) malinové farmy
4.2 Hledání práce na místě
Když už jste přicestovali do správné oblasti ve správném období roku, následujícím
krokem je zjištění, kterým farmářům chybí pomoc. Poptejte se v ubytovně pro mladé,
v kempech anebo v místní hospodě, je to často úspěšné, ale ne vždy. Velkou výhodou hledání
práce ve vesnicích je to, že je o dost pravděpodobnější, že lidé budou vědět o pracovních
požadavkách svých sousedů a často jsou ve svých postojích solidárnější a užitečnější.
Pokud ústní technika nefunguje, budete muset navštívit farmáře osobně. Protože obyčejně
pracují venku, nebude těžké přiblížit se k nim. Pomocníci na farmě a lidé, kteří už na polích
sbírají, vám mohou též poradit. Pokud jsou farmy rozptýlené daleko od sebe, můžete si
pronajmout nebo půjčit kolo, moped anebo auto na den koncentrovaného hledání práce.
Případně si můžete obstarat seznam farem a obvolat je. Farmářské družstva mohou
být dobrým zdrojem informací. V místních novinách mohou být inzeráty, a prodavači ovoce u
cest vám též mohou dát práci anebo alespoň tip. Pokud se koná nějaký týdenní trh, na kterém
místní farmáři předvádějí své produkty, je to vynikající místo na hledání práce. Dokonce i
když nenajdete práci sběrače, mohou potřebovat někoho na vykládání nákladních aut anebo
sestavení trhových stánků. Může se tu též konat aukce, a může být možné vyhlásit vaši žádost
o práci veřejně, a čekat, kdo nabídne nejvíc. Pokud jste s několika přáteli, můžete zjistit, že je
těžké najít farmáře, který by vás zaměstnal všechny. V tomto případě můžete pracovat tak, že
se budete o práci dělit, ale toto budou pravděpodobně akceptovat jen farmáři, kteří
nezabezpečují ubytování.
Nemusíte navštívit farmáře osobně, pokud si můžete vybrat práci sběrače přes okresní
zaměstnanecké úřady. V některých zemích existuje speciální odvětví národních
zaměstnaneckých služeb, které se zaobírají exkluzivně jen volnými místy v zemědělství.
Jedním z nejlepších přátel hledačů zaměstnání je velmi detailní mapa. Místní obyvatelé, kteří
vám chtějí pomoci, potom mohou svoje návrhy vyznačit na mapě, než je říct jen ústně.
Vynikajícím průvodcem pro sběrače hroznů je kniha Hugha Johnsona World Atlas of
Wine (Světový atlas vína), vydaný Michaelem Beazleym, která obsahuje stoprocentní detailní
mapy vína produkujících oblastí od Korziky po Kalifornii. Je příliš těžká a drahá (30 liber) na
to, abyste ji vláčeli sebou, ale můžete si ji však vypůjčit v některé větší městské nebo
univerzitní knihovně a udělat několik dobrých fotokopií oblastí, které plánujete navštívit.
Případně si obstarejte seznam vinic na regionálním turistickém úřadě a napište anebo
navštivte jejich majitele a požádejte je o práci.
4.3 Kde se Co pěstuje, Kdy se to sklízí a Jak postupovat
V následujících osmi podkapitolách najdete přehledně uspořádané informace o tom co
se pěstuje a kdy se to sklízí v osmi evropských zemích, které jsou nejčastějším cílem „fruit
pickerů“, najdete zde také základní informace o tom jak v dané zemi při hledání práce
postupovat. Každá země je v závěru doplněna seznamem ověřených kontaktů na
zaměstnavatele.
22
Práce v zemědělství
4.3.1 Holandsko
Obecné info: Holandsko je zemí květin a skleníků, většina práce se tedy týká řezání květin a
sklízení okurek, rajčat a jiných skleníkových rostlin. Seznam plodin, oblastí a termínů
kampaní je uveden v tabulce 3. Podrobnosti k uvedeným údajům najdete v následujícím textu.
Holandsko má jednu z nejnižších měr nezaměstnanosti v EU. Většina Holanďanů mluví dobře
anglicky, takže znalost holandštiny není pro nekvalifikovanou sezónní práci nezbytná.
Zemědělství zaměstnává přes léto mnoho pomocných pracovníků, Tulipánová pole však
rozkvétají již brzy na jaře a je proto jsou důležité začít se zajímat o práci včas.
Hledání práce: Holandsko má mnoho soukromých zaměstnaneckých agentur (v holandštině
uitzendbureaus), které jsou zvyklé na hledání krátkodobých prací pro evropské pracovníky.
Tyto práce obvykle zahrnují kromě prací v zemědělství i jiné nekvalifikované manuální práce
jako ukládání zásob do regálů v supermarketech, práce ve výrobních linkách podniku, anebo
umývání nádobí v jídelnách. Většina agentur pomáhá jen lidem, kteří je navštíví osobně.
Pokud chcete zjistit jejich adresy, vyhledejte si název uitzendbureaus v Gouden Gids (zlatých
stránkách): Randstad, ASB, Unique a Manpower jsou názvy některých z nich. Hledání práce
by se nemělo omezovat jen na Amsterdam, protože množství zaměstnaneckých agentur a
příležitostí se nachází i v Rotterdamu, Hagu, Haarlemu, Leidenu a Utrechtu. Nezaměstnanost
je nejvyšší na jihu a severozápadě, takže těmto oblastem byste se pravděpodobně měli
vyhnout. Pracovní konkurence je mnohem nižší mimo letní sezónu.
Některé agentury se zabývají volnými místy na práci v továrnách na zpracování
cibulek rostlin, kde potřebují velké množství příležitostných pracovníků od poloviny dubna
do října na sběr jahod, okurek, jablek a hrušek: vrcholové období je mezi polovinou června a
začátkem srpna. V této době jsou práce ve sklenících, v chráněných a rekreačních parcích.
Tyto práce jsou populární u místních lidí a obvykle jsou zaplněné i místními hledači práce.
Od konce září do ledna následujícího roku jsou práce dostupné v průmyslu zpracovávajícím
cibulky rostlin (sběr cibulek a práce v továrnách na kapustu). I když cibulky rostlin rostou
všude v Holandsku, průmysl se soustřeďuje v oblasti mezi městy Haarlem a Lisse, obzvlášť
okolo města Hillegom. Taktéž je omezené množství práce v ovocných a zeleninových
sklenících Westland v provincii Zuid-Holland.
Občané EU mohou využít službu Evropské zaměstnanecké služby (EURES), která je
zastoupená v místní státní zaměstnanecké službě a v Holandsku. EURES poskytuje hledačům
práce informace a rady o životě a práci v zemích EU. Euro-poradci mají přehled o dočasných
a trvalých volných místech v Holandsku. Kontaktujte nejbližší místní zaměstnanecký úřad
kvůli dalším informacím. V Holandsku můžete adresy místních holandských europoradců
získat přes: Landelijk Bureau Arbeidsvoorziening. Lidé, kteří jsou v Holandsku, mohou zjistit
adresu nejbližší pobočky vyhledáním názvu Arbeidsbureau v telefonním seznamu.
Květinové cibulky: Rušná doba se mezi jednotlivými zaměstnavateli v „cibulkovém
průmyslu“ mění podle jejich trhů. Například objednávací společnosti (jako P. Akker)
potřebují zaměstnance, kteří zvedají a balí objednávky zákazníků od února do konce dubna a
opět od září do prosince. První naléhavá poptávka po příležitostných pracovnících se
odehrává od poloviny do konce června, kdy farmáři přijímají lidi, obvykle na 12 dní, na
přípravu cibulek na export. Zeptejte se na místním úřadě práce, anebo hledejte inzeráty
(Bollenpellers Gerveggd) v Hillegom, Lisse, Noordwijk atd. Tato práce se platí za kusy,
naplnění košíku zabere většině lidí víc než hodinu. Protože jsou placení jen za to, kolik
udělají, mnoho pracovníků si udělá volno na návštevu cibulkových továren v sousedství, kde
se zapíšou na různé čekací seznamy. Takto se pokoušejí zabezpečit si mnohem lukrativnější
práci baliče cibulek. Tato práce nezačne před koncem července anebo dokonce začátkem
srpna a trvá do října, kdy se všechny továrny a přidružené kempy zavírají.
23
Práce v zemědělství
Tabulka 3: Holandsko
Pobřeží Noord-Holla a Zuid-Holla, Městečka a vesnice
mezi Leidenem a Haarlemem. Také Noordostpolder,
Květen Červenec
Coastal Noord-Holla a Zuid-Holla, Města a vesnice mezi
Leiden a Haarlem. Také Noordostpolder, Friesla a
Červen –
Říjen
Okurky
Západní provincie Zuid-Holla, oblast mezi Den Haag,
Rotterdam a Hoek van Holla
DubenListopad
Papriky
Západní provincie Zuid-Holla, oblast mezi Den Haag,
Rotterdam a Hoek van Holla
DubenListopad
Salát
Západní provincie Zuid-Holla, oblast mezi Den Haag,
Rotterdam a Hoek van Holla
DubenListopad
Rajčata
Západní provincie Zuid-Holla, oblast mezi Den Haag,
Rotterdam a Hoek van Holla
DubenListopad
Jahody
Západní provincie Zuid-Holla, oblast mezi Den Haag,
Rotterdam a Hoek van Holla
ČervenecSrpen
Třešně
De Betuwe, oblast mezi Rhine a Waal rivers, včetně
měst Buren a Culemborg.Také v jižní provincii
ČervenecSrpen
Jablka
De Betuwe, oblast mezi Rhine a Waal rivers, včetně
měst Buren a Culemborg. Také v jižní provincii
SrpenListopad
Hrušky
De Betuwe, oblast mezi Rhine a Waal rivers, včetně
měst Buren a Culemborg. Také v jižní provincii
SrpenListopad
Květiny
Cibulky
(květinové)
Každý, kdo se ukáže v červenci, pravděpodobně zjistí, že zaměstnání na plný úvazek
už získali lidé, kteří tu byli už na sběr cibulek, a kteří se každoročně vracejí. Nejlepšími městy
pro hledání práce na cibulkách jsou Hillegom, Lisse, Sassenheim a Bennebroek. Zaměstnat se
přímo v cibulkových továrnách je stále těžší, protože továrny upřednostňují použití agentur.
Agentura v Hillegome /nyní zavřená/ zprostředkovávala mnohým práci ve společnosti J.
Onderwater & Co. Export B.V., Heereweg 352, 2161 CC Lisse. V Hillegomu hledejte ulice
Pastoorslann anebo Leidsestraat, kde se soustřeďuje mnoho továren, a v Lisse hledejte
Heereweg. Většina cibulkových exportérů uvažuje jen o kandidátech, kteří jsou k dispozici ve
chvíli kdy se místo objeví. Dva velcí zaměstnavatelé, ke kterým se může vyplatit poslat
písemnou žádost, jsou: Van Waveren B.V. Pastoorslaan 30, PO Box 10, 2180 AA Hillegom
/0252-516141, fax 523112/, a Peter Keur BV, Noorder Leidsevaart 26, 2182 NB Hillegom
/0252-516608, fax 521790/. Peter Keur uvítá žádosti pro exportní sezónu od srpna do
poloviny října. Stojí za snahu zkusit známého exportéra cibulek P. Bakker B.V. Postbus 600,
2160 AP Lisse /0252-438438/, který zaměstnává až 2000 lidí v rušné době na směnovou práci
/15.30-23.30 a 6.30-14.30 hod/. Nedovolené absence jsou důvodem na výpověď ze
zaměstnání. K jiným potenciálním zaměstnavatelům patří Flora Direct v Lisse (Achterweg
Zuid 33-C, 2161 DX Lisse, 0252-418999) a M.G.M. van Haaster, Lissedk 490a, 2165 AH
Lissebroek. Dlouho uznávaná firma Frylink and Zonen B.V. v Noordwijkerhout dostává
mnoho ústních žádostí. Měli byste vědět, že všichni zaměstnavatelé-společnosti na výrobu
cibulek jsou ochotní přijímat žádosti od zájemců s pracovním povolením anebo národností
EU.
24
Práce v zemědělství
Ostatní plodiny: Většina sběrů úrody se koná v úrodných oblastech jižního Holandska, např.
v Baarlandu úplně na jihovýchodě a v Limburgu na východě u belgické hranice. Dvě
agentury, které by vám měly pomoci, jsou: Eurocom - Hoboken 213, 4826 EC Breda, 76711468 a Creyf´s Interim Piet Heinstraat 8, 4461 GL Goes, 113-211223, fax 113-216911.
Další oblastí podzimního sběru ovoce je oblast na jihu od Utrechtu, nazývaná Betuwe (což
znamená „dobrá zem“), okolo měst Culemborg a Buren.
„Hluboký jih“ Holandska je nyní pro sezónní pracující cestovatele víc než jen místo,
kde byla podepsaná Maastrichtská dohoda. Oblast okolo Roermond (okolo 50 km
jihovýchodně od Eindhovenu a severně od Maastrichtu v provincii Limburg) je zalidněná
pěstovateli, kteří potřebují lidi na sběr svých plodin - jahod, bramborů a jiné zeleniny. Můžete
cestovat na jih od Roermondu (na N271) do vesnic jako Linne, St. Odilienberg, Montfort,
Posterholt a Susteren, kde si můžete najít práci. Směrem na sever vyhledejte Venlo, Helden a
Panningen. Pokud je to možné, najděte si někoho, kdo vám přeloží inzeráty v místních
novinách De Limburger. Agentury v těchto oblastech jsou méně zvyklé na jednání
s neholandskými uchazeči o místa, ale o to mohou být užitečnější. Např. agentura: Limburgse
Land-en Tuinbouwbond (LLTB), Wilhelminasingel 25, Postbus 960, 6040 AZ Roermond
(04750-33243). Doporučujeme soukromou agenturu Adia Keser v Heldenu, severně od
Roermondu. Jedna z největších farem zabívajících se sběrem chřestu je okolo Venlo je
Teeuvan (04760-71444).
Oblast mezi Rotterdamem, Hook a Den Haagem je známá jako Westland. Doporučuje
se v této oblasti sběr rajčat jako dobrá alternativa k balení cibulek. Hlavní vesnice v této
oblasti jsou Naaldwijk, Westerlee, De Lier a Maasdijk, ale celý región je plný skleníků.
Sběr rajčat začíná začátkem a v polovině dubna, toto je nejlepší čas na příchod, ale práce je
všeobecně dostatek po celý rok , pokud jste připravení pracovat nejméně 1 měsíc.
Mnoho pracovních příležitostí je v této oblasti zaregistrovaných v soukromých
agenturách. Doporučujeme zkusit ty v Naaldwijku, ´s-Gravenzande a Poeldijku pro práci jako
sběr okurek, koření, květů atd. Též zkuste květinové a zeleninové aukce
(bloemenveiling/groenteveiling) ve Westerlee de Lier a Honselersdijk, které potřebují lidi na
nakládání zásob pro kupující, atd.
Práce ve stromových a jiných školkách je častá okolo Boskoopu, 11 km od Goudy
severně od Rotterdamu. Každý s relevantními zkušenosti by měl přicestovat do této oblasti
mezi únorem a březnem a dubnem. Školky jsou soustředěné podél Reijerskoopu a Laag
Boskoopu. Pracovní agentury mohou pomoci, např. Creyf´s Interim na ulici Bootstraat 7,
2771 DL Boskoop (0172 212424/fax 0172-216401) je jedna z 38 poboček Creyf v Holandsku.
Nakládání cibulek do octu v Baarlandě, blízko Vlissingenu v jižním Holandsku, může
znít dost odpudivě, ale není to špatná práce.V Zuid Holland (mezi Amsterdamem a
Rotterdamem) je několik konzerváren, o práci žádejte v Nieuwveenu, Ter Aaru a
Roelofarendsveenu. V tomto posledním městě zkuste nakládací továrnu Koelans na De Lasso.
Plat a podmínky: Vynikající výdělky jsou reálné. Za přesčasy se platí prémiová sazba, což
umožňuje vydělat si dost peněz. Jako při většině hospodářské práce, výdělky závisí na počasí,
v deštivý den, když se květy neotvírají, můžete být šťastní, pokud dostanete 4 hodiny práce.
Nejčastější stížnosti týkající se balení je, že práce je jednotvárná a nudná. Podle jednoho
veterána „je to pro vaši hlavu horší než boxování“. Ale většina pracovníků má po dobu
dlouhého dne dostatek přestávek, takže se to dá vydržet. Přirozeně, existují dobří
zaměstnavatelé a zlí zaměstnavatelé. Co se týká sběru zeleniny ve sklenících začíná se
většinou v 5.00 ráno a končí v 19.00-20.00 večer - podmínky jsou obvykle dobré a ubytování
většinou zabezpečené ve stodole. Sezónní pracovníci se už tradičně soustřeďují také ve
velkých kempech a obvykle zde můžete získat také cenné rady od zkušených. Jiné varianty
ubytování jako například pronájem bytu nejsou obvyklé, zahraniční pracovníci nemají totiž
nejlepší pověst (krádeže, nezodpovědnost), a to jen velmi málo majitelů domů bude riskovat.
25
Práce v zemědělství
4.3.2 Francie
Obecné info: Pro toho kdo nemluví francouzsky, je právě Francie místem, kde se práce hledá
nejobtížněji.Hlavním důvodem je francouzský jazyk a namyšlenost národa samotného.
Neradi se baví anglicky, německy, i když jej mnohdy umí perfektně. Jsou až příliš hrdí na to,
že jsou Francouzi aby vám radili v cizím jazyce. Platí to ale spíš ve městech, na vesnicích a
v menších městech to bývá lepší. Takže kdo umí francouzsky, tomu je země otevřená. Setká
se s velmi vřelým přijetím, s pochopením a s neuvěřitelnou pomocí při hledání práce, pro náš
národ až nepochopitelnou. Proto jedna rada k nezaplacení: MLUVTE FRANCOUZSKY. Ale
i přes veškeré překážky je Francie jedním z nejpopulárnějších cílů pro lidi, kteří hledají letní
práci. Je to kvůli její geografické blízkosti, a protože přes léto ve Francii neustále potřebují
mnoho dočasných pracovníků v cestovním ruchu a pro práci na farmách. Zábavné parky jako
je Disneyland Paříž nebo Parc Asterix potřebují mnoho pomocných zaměstnanců, i když je
v současnosti ve Francii vysoká nezaměstnanost.
Hledání práce: Sezonní práci na farmách je těžké získat, když jste mimo Francii. I když si
nemůžete zajistit práci dopředu využitím informací v této kapitole, je nejlepší být přímo na
místě a zkontaktovat se s farmáři osobně, nebo se ptát na místních úřadech práce, městských
radnicích (mairies). Adresy a datumy uvedené níže jsou uvedené jako návod, ne jako záruka,
že mají velké nabídky volných míst a přesné datumy sběru úrody se mohou měnit rok od
roku a od oblasti k oblasti. Například v roce 1998 sa sběr úrody v Bordeaux začal v srpnu o 5
týdnů dřív než bývá obvyklé.
Tabulka 4: Francie
DubenKvěten
Jahody
Údolí Loiry
Třešně
Údolí
Rhóny,
Centrální
Languedoc- Roussillon
Francie,
Perigord,
KvětenČerven
Jahody
Údolí
Rhóny,
Centrální
Languedoc- Roussillon
Francie,
Perigord,
KvětenČerven
Seno
ČervenSrpen
V celé Francii
Auvergne a jihozápad Francie
ČervenecZáří
Hrušky
Údolí Rhóny a Loiry, Pařížská kotlina
ČervenecZáří
Cukiny
Provence
ČervenecZáří
Maliny
Brittany, the centre, Southwest,the Auvergne and
Aquitaine
ČervenecZáří
Okurky nakládačky
Brittany, the centre, Southwest,the Auvergne and
Aquitaine
ČervenecZáří
Provence
ČervenecZáří
Kukuřice
Mange-Tout
26
Práce v zemědělství
Vienne
ČervenecŘíjen
Jablka
Provence
Srpen-Září
Rajčata
South West, East and the Paris Basin
Srpen-Září
Meruňky
Provence
Srpen-Září
Tabák
South West, East and Paris Basin
Srpen-Září
Hrozny
Beaujolais, Bordeaux and Languedoc regions
Září-Říjen
Papriky
Provence
Září-Říjen
Jablka
Brittany, Normandy, The Dordogne, Languedoc and
Září-Říjen
Centre
Melouny
Švestky
Brittany, Dordogne and Medoc
Hrozny
Pays de la loire, Alsace, Centre, Burgundy, Aquitaine
and Champagne regions
Olivy
Lískové ořechy
Září-Říjen
Říjen
Provence
ListopadProsinec
The South, Ardeche and Corsica
ListopadProsinec
Pokud mluvíte plynule Francouzky máte možnost vyžádat si pracovní nabídky u
agentur Agence National pour l´Emploi nebo ANPE .Ústředí je v Paříži a nebo v dalších 600
oblastech na 4 rue Galilée, 93198 Noisy-le-Grand /1-49 31 74 00/.Nabídku by měli vydávat
všem lidem i ze zahraničí. Další regionální agen. CIJ Centres d´Information Jeunesse /CIJ/
CIDJ, 101 Quai Branly, 75740 Paris Cedex 15 /1-44 49 12 00, www.cidj.asso.fr /. U těchto ag.
Je lepší žádat informace osobně nebo za 20 F zašlou pra. nab.
Dlouhodobým zdrojem sezónní práce, který se postupně stará, je práce na kukuřici
/L´écimage/, co zůstává po sběru květů na kukuřičných polích. Podle ANPE v Riom
v Auvergne /4 allée des Tilleuls, B.P. 5, 63201 Riom Cedex, 4-73 38 09 58 trvá pracovní
období jen 3-7 dní. Ubytování není zajištěné a den začátku sběru není známý až do poslední
minuty.
Departmenty jako Hérault, Drôme a Gers patří mezi nejplodnější, ovoce a zelenina,
především švestek, třešní, jahod a jablek. Úroda dozrává nejdřív na jihu země a v nižších
nadmořských výškách, takže je těžké zevšeobecňovat, co se týká dat začátku sběru úrody.
Např. sběr jahod na pobřeží okolo Beziers se obyčejně koná mezi polovinou května a
27
Práce v zemědělství
červnem, zatím 60 km směrem do vnitrozemí v Haut Languedoc nedaleko Sauclieres začíná
až v polovině července. Třešně a jahody se sbírají nejdřív, mezi květnem a červencem.
Broskve se sbírají od června. Jablka se pěstují v celé Francii, př. v Hautes-Alpes jižně od
Grenoble. Doporučujeme: okolo městečka Monetier-Allemont /medzi Gap a Sisteron/. Platí
zde i jinde neustále se ptát a to všude na trzích v sadech apod. Velké ovocnářské sdružení a
ventrés directes stánky na hlavních cestách, Route Nationale.
Platy a podmínky: Je časté že vám zaměstnavatelé neposkytují stravu a ubytování,
takže stan a kempinkové vybavení je nezbytné. Když farmář poskytuje stravu a ubytování,
nejčastěji si za to z vašeho denního platu strhají asi plat za 2 hodiny.
28
Práce v zemědělství
4.3.3 Řecko
Obecné info: Každý rok přichází do Řecka okolo 10 miliónů zahraničních turistů a
právě práce v turistickém průmyslu poskytuje nejlepší šance na nalezení krátkodobé práce pro
cizince. Přestože mnozí lidé uspěli při hledání příležitostné farmářské práce, jakou je sběr
pomerančů a oliv, je skoro nemožné zabezpečit si tuto práci, pokud nejste v Řecku.
Pomeranče se sbírají mezi Vánocemi a květnem, obzvlášť na jihu od Corinth. Hrozny rostou
všude na pevnině i na ostrovech a pěstovatelé často potřebují příležitostnou pomoc při sběru
úrody v září.
Příliv albánců, srbů a bulharů se stal komplikujícím faktorem za poslední několik let.
Když v Albánii nastal jistý druh demokracie a když se v roce 1991 otevřely hranice,
desetitisíce Albánců opustili svoji zemi, aby si našli práci. Odhaduje se, že 150 000
východních evropanů pracuje ilegálně v Řecku. Ale od roku 1998 migranti z východní
Evropy mohou požádat o bílou kartu, která jim umožňuje pracovat legálně. Tito pracovníci si
zmonopolizovali obrovské množství příležitostních prací na farmách, staveništích, ale pracují
za poloviční mzdu a jsou ochotní těžce pracovat. Často není možné, aby ostatní pracující
cestovatelé s nimi soupeřili, což vede do sporu mezi dvěma skupinami zájemců o práci.
Někdy se podaří i ostatním dostat se na Albánské vinice a najít si tam práci po boku Albánců.
Hledání práce: Vhodný způsob komunikace je zeptat se anglicky přátelsky místního
řeka, aby Vám v řečtině napsal jednoduchou žádost o práci a potom ji předložte přímo před
nosy farmářů v nějaké kavárně, kterou brzo ráno navštěvují. Poznáte je podle aut, většinou
Datsun pick-up, které parkují mezi 6 a 7 hodinou ráno.
Někdy na velmi známých místech farmáři brzo ráno sbírají pracovníky na práci pro
tento den. Nejznámější příklad je město Khania Gate v Heraklioně. Nevýhodou těchto
jednodenních prací je to, že ubytování Vám farmář neposkytne.
Pomerančové háje se hojně vyskytují mezi oblastmi Corinth a Argos a jižně k Tolo.
Sběr pomerančů může být těžký a únavný, ale lehčí než ostatní sběračské práce. Sezóna se
začíná koncem listopadu do začátku února a úroda vrcholí mezi středem prosince a středem
ledna. Úrodu může lehko zničit mráz a jiné kalamity, například v roce 1995/96 se museli
sběrači vyrovnávat s nejhorším počasím za posledních 100 let, když začalo sněžit. Sběrači
musí být připravení na to, že ztratí dva dni v týdnu kvůli dešti a mnohem více dní kvůli
mrazu.
Střediskem sběru pomerančů v Peloponézii je Navplion, i když tu zaměstnávají méně
lidí než dříve. Harry´s Bar, který byl kdysi lákadlem pro hledače práce, už není dobrým
místem na tento účel. Mnohem méně pracujících přichází do této oblasti než kdysi. Další
vesnice, kterou můžete vyzkoušet je Inaxos, asi 4 km od Argosu, kde se v kavárně Café
Pancho najímají pracovníci.
Farmáři někdy platí podle kusů, což je dobré, když jsou pomeranče velké. Pokud jsou
pomeranče malé anebo pokud sbíráte z vrcholu stromů, denní mzda je výhodnější. Pokud jste
placení podle kusů, doporučujeme, abyste si ve skupině, ve které pracujete, zaznamenávali
počet naplněných krabic. Jedna osoba by měla jet s nákladním autem do továrny, kde se
pomeranče váží, aby se nikdo nedohadoval o výdělek.
Pokud práce na pomerančovnících začíná koncem února mizet, můžete počkat
(pomeranče se sbírají v dobrých letech i v květnu anebo můžete přejít na jiný sběr úrody.
Někteří míří k pohořím mezi Argosem a Tripolisem anebo na sever k Nemea, aby sbírali
olivy, ale to může být nestálé.
K úrodě patří i vodní melouny, které se sbírají na severozápadě Peloponézie
v červnu/červenci, ale je tam velká konkurence.
29
Práce v zemědělství
Tabulka 4: Řecko
Západní Kréta
Leden-Duben
Centrální Peloponéz
Leden-Duben
Rajčata
Jižní Kréta
Duben-Červen
Meruňky
Navplion, na jižním Peloponézu
Duben-Červen
Třešně
Mezi Argosem a Tripolisem na středním Peloponézu
a také na západ od Thessaloniki, Makedonie
Duben-Červen
Hrušky
Mezi Argosem a Tripolisem na středním Peloponézu
Duben-Červen
Melouny
V okolí Patrasu
Červen-Říjen
Tabák
Na západ od Thessaloniki, Makedonie
Červen-Říjen
Hrozny
Střední Peloponés, na Krétě a Rhodosu
Červen-Říjen
Jablka
Na západ od Thessaloniki, Makedonie, poloostrov
Pilion
Červen-Říjen
Hrušky
Poloostrov Pilion, na západ od Volosu
Červen-Říjen
Buráky
Poloostrov Pilion, na západ od Volosu
Červen-Říjen
Broskve
Poloostrov Pilion, na západ od Volosu
Červen-Říjen
Pomeranče
Olivy
Pomeranče
Olivy
Východní Peloponés
Listopad-Únor
Rhodos
Listopad-Únor
V okolí Kiparissia je množství práce pro muže po dobu úrody melounů v červnu, ale
ženy nejsou farmáři najímané. V oblasti Kiparissia na západ od Patrasu je Lapas, další místo
na sběr melounů a práce ve sklenících a Tragano, místo pro sběr rajčat.
30
Práce v zemědělství
4.3.4 Itálie
Obecné info: Když Vás Italové přijmou mezi sebe, budou se snažit najít pro vás místo
v jejich společnosti bez ohledu na bariéry mezi národnostmi. Jak se v jejich společnosti
jednou uchytíte, zjistíte, že se rychle rozvine přátelská síť kontaktů a možných
zaměstnavatelů. Nezaměstnanost v Itálii má v současnosti míru 11%, což je sice nad
evropským průměrem, ale jen díky velké nezaměstnanosti na jihu. Severní Itálie má asi 6,2%
nezaměstnanosti.
Hledání práce: V úpatí italských Alp je malebná oblast osetá vinohrady a sady. Tato
oblast je 80 km na jich od rakouského Innsbruku. Mezi tyčícími se horami, které lemují tuto
oblast ze všech stran se rozprostírají vinice na úpatích a šikmých svazích těchto masívů a
nekončící pláně sadů na krásně rovném dně údolí. Lidé jsou zde velice přátelští, milí a
především pohostinní. Hovoří se tady převážně německy, sami Italové se k jižní Itálii moc
nehlásí. Důvodem je nejen jak již zmíněná nezaměstnanost. Ale především že oblast Italské
Tyrolsko je soběstačné a to nejenom v zemědělství, ale i v průmyslu, který je zde plně
rozvinut. Dokazuje to i skutečnost že se tato oblast Sud Tyrol pokoušela několikrát odtrhnout
od Itálie.
Úrodná zemědělská půda je mezi Bolzánem a Meránem, dále pak pokračuje k Trentu a
dále na jih. Dalším kouskem této oblasti je asi ještě 20km od Bolzána směrem k Innsbruku.V
této části převažují vinice, údolí je zde přiliž úzké. Uvedená oblast je největší jsou však i
další. A to jak na západ tak i na východ od Bolzána. Musíte však přejet hřebeny hor na druhou
stranu do jiného údolí. Velikost oblasti je asi 50km2 okolo Bolzána a pak ještě asi 100km2
okolo Verony. Domluvíte se tady bez problémů německy, italsky a s některými i anglicky,
polovina obyvatel ovládá tyto tři jazyky, ostatní jen němčinu a italštinu. Čím více na jih ztrácí
se němčina a převládá italština.
I když je Itálie největším výrobcem vína na světe, je zde velká konkurence při sběru
úrody hroznů (vendemmia): majitelé vinic tradičně zaměstnávají migrující pracovníky ze
severní Afriky a jiných arabských krajin, kteří pomáhají místní pracovní síle. Příležitosti jsou
nejlepší v severozápadní části země, například vinice ležící na jihovýchodě od Turína v
Piemonte, na severovýchodě v Alto Adige a na východ a západ od Verony. Sběr úrody se
obyčejně koná od září do října. Pro informace o místech a o vinicích si prostudujte zmíněnou
knihu Světový atlas vína. Stejní vydavatelé také vydali užitečnou knihu Cestování po vinné
krajině (Toskánsko).
V oblasti Val di Non v okolí města Cles v údolí řeky Adige kousek od Trenta je jedno
z dalších znáním míst pro sezónní pracovníky. Oblasti Valtellina blízko švýcarských hranic je
další oblast s ovocnými sady. Další oblasti kde se trhají jablka se rozléhají okolo Alto Adige a
ve Valtelline, která leží u severních jezer Como a Tirano.
Když jste v Itálii, žádejte informace o sběrech úrody na úřadě Centri Informazione
Giovanni (mládežnické informační úřady), které existují v celé krajině. Najdete je v
telefonních seznamech i s adresami.
Na začátku prázdnin jsou také příležitosti na sběr ovoce, ale opět je tu velká
konkurence. Jahody se sbírají v oblasti Emilia Romagna v červnu. Sběr rajčat je dobře
placený sběr úrody v Itálii. A hlavní oblast jsou asi 20km na jich od Trenta, a vztahuje se na
ně to samé co pro hrozny a jablka. Hlavní sezóna začíná koncem června a trvá měsíc. Třešně
jsou v okolí Vignola (na západ od Bologně) a také se sbírají v červnu. Olivy se pěstují v okolí
v Tuscany a San Miniato, ale výdělky nejsou tak veliké asi 6-7 tis lir/hod.
Občané EU můžou využívat italskou státní zaměstnavatelskou službu, když hledají
práci v Itálii, jejich ústředí: Ministero del Lavoro na ulici Via Flavia 6 v Římě. Adresu najdete
pod názvem: místního zaměstnavatelského úřadu v Itálii, napište buď na italskou adresu a
nebo vyhledejte v telefoním seznamu: ufficio del Lavoro v té oblasti, v které se právě
31
Práce v zemědělství
nacházíte. Všimněte si, že tyto úřady se zabývají jen zájemci, kteří přijdou osobně. Inzerát v
italských novinách vám může také dopomoct k práci. Smith International, 1 Torrington Park,
London N12 9GG se zabývá novinami La Stampa (turínský denník) a jinými provinčními
novinami. Milánské noviny Il Giornale jsou vydávané na ulici Via Gaetano Negri 4, I-20123
Milan.
Další práce, která se v této oblasti dá najít je ve zpracovatelských závodech. A to jako
třídič jablek nebo je ukládáte do balení ale nejčastěji jako pomocná síla při uklízení a čištěni
strojů. Taktéž v závodech kde se vykupuje víno je nejčastější práce uklízení a čištění strojů.
Dále se zde hledají lidé s řidičským oprávněním a zkušenostmi s vysokozdvižným vozíkem.
Tabulka 5: Itálie
Jahody
Emilia Romagna
Květen-Srpen
Třešně
Emilia Romagna
Květen-Srpen
Broskve
Emilia Romagna
Květen-Srpen
Švestky
Emilia Romagna
Květen-Srpen
Jablka
Emilia Romagna, Piemonte and Trentino
Září-Říjen
Hrušky
Emilia Romagna, Piemonte and Trentino
Září-Říjen
Hrozny
Emilia Romagna, Lazio,
Trentino, Veneto & Toscana
Piemonte,
Puglia,
Září-Říjen
Olivy
Puglia, Toscana, Liguria, Calabria and Sicilia
Listopad-Prosinec
Tabák
Umbria, Puglia and Campania
Listopad-Prosinec
Květiny
Liguria, Toscana, Lazio, Puglia
Listopad-Prosinec
Platy a podmínky: Samotná práce česání jablek není až zas tak fyzicky náročná až na
tempo které je po vás vyžadováno zaměstnavatelem. Pokud zrovna není nesnesitelné horko,
které není v tuto dobu nijak neobvyklé. Horko jen pro nás, nejraděj byste se šli vykopat, ale
na Itali už je zima a rozhodně by se k vám nepřidaly. Nebojte se dva tři dny práce a děláte
skoro jako oni a za jakéhokoliv počasí. Limity jsou neúprosné. Ze začátku budete mít ještě
jeden problém a to jak správně odtrhnout jablko aniž by jste mu ublížili. Nesmíte jablko
chytat prsty, ale celou dlaní. Aby na něm nevznikly otlačky prstů. Dále pak jej nesmíte
utrhnout bez stopky a nesmíte je trhat směrem dolů, ale odtrhnou jej kroutivým pohybem
směrem nahoru, čímž docílíte toho že se stopka nepoškodí a ani nezůstane na stromě. Pracuje
se asi 8-10 hodin denně. Stříhaní vína je snazší, odstřiháváte trs vína od keře. Jediná věc která
se po vás chce je abyste nepoškodili trs nůžkami a nepadaly vám na zem. Výhoda je že
pracujete neustále ve stínu. Ubytovaní vám zajišťuje vždy zaměstnavatel. Bydlíte samostatně
32
Práce v zemědělství
v nějaké ubytovně, samozřejmě máte k dispozici veškeré sociální zařízení. Většinou na velmi
slušné úrovni.Tohle se týká spíše větších farmářů a zprac. podniků. Zde většinou i platíte za
ubytovaní, částka se pohybuje v průměru kolem 4000, - lir za den. A stravovaní vám zajišťují
celodenní(snídaně, svačina,oběd, večeře) zdarma. Nebo pouze obědy a večeře a ostatní si
zajišťujete sami. Někdy dostáváte na ostatní jídlo peníze, je to individuální.
Mnohem častějším případem je, že bydlíte přímo s rodinnou zaměstnavatele. Častější
i proto že 85% brigádníků pracuje u menších rolníků. Stáváte se tedy nedílnou součástí jejich
rodiny a podle toho se i oni chovají k vám. Berou vás jako své děti, z čehož vyplývá i řada
výhod. Stravujete se přímo s nimi a za nic neplatíte a máte se jako v bavlnce.
Strava je poněkud jiná než jste zvyklí z domu, jiný kraj jiný mrav. Nejčastěji budete
mít jejich národní jídlo:polenta (vařená kukuřice, chutná to jak neslazená krupičná kaše).
Ovšem nečekejte žádné novoty všechno skoro jako u nás a něco mnohem lepší. A především
hodně zeleniny, žádný ovárek žijí zdravěji, děvčata se mohou těšit.
A teď k tomu co vás zajímá nejvíc, průměrné mzdy jsou okolo 9 000,- lir/hod tato
mzda je nejčastější, ale není výjimkou i 11 nebo 12 tis lir/hod. Ale často se i stává že vám dají
8 nebo 7,5 a zdůvodní to tím že jste nepracoval příliš dobře.Takže si lehce spočítáte že za
týden si můžete vydělat i 60 000lir což je zhruba 10 000,-Kč. Pracuje se 7 dni v týdnu s tím
že v neděli jen dopoledne.
33
Práce v zemědělství
4.3.5 Velká Británie
Obecné info: I když zvýšená mechanizace snížila počet sběračů úrody, stále zůstává druhým
nejčastějším zdrojem sezónních prací po turistice. Měkké ovoce se stále sbírá. Dále jsou
zaměstnanci potřební pro výběrové zpracování, kvůli kvalitě.
Hledání práce: Nejlepší oblasti na hledání práce sběru ovoce a zeleniny v létě jsou: od Vale
of Evesham přes River Wye (Midland), Kent, Lincolnshire, East Anglia (obzvlášť Fens) a
sever Tay ve Škotsku (obzvlášť Perthshire). Část sběru úrody se liší podle regiónu, takže
maliny můžou dozrávat o dva týdny později ve Škotsku než na jihu. Zpracování a balení je
často dostupné v údolí Evesham po hlavní sezóně úrody. Práce sběr salátu, je také v oblastech
Hampshire a West Sussex.
Tabulka 6: UK
Květiny
Cornwall, East Sussex, Shropshire
Zelenina
East Sussex, Kent, Shropshire,Cambridgeshire
Asparagus
BřezenČervenec
Květen-Říjen
KvětenČervenec
Kent, Essen
Švestky
Somerset ,Kent, Glos.
Květen-Srpen
Hrášek
Kent, Somerset, East Sussex
Květen-Srpen
Jahody
Kent, Somerset, Suffolk, Aberdeen, Perthshire, Essex,
Červen-Říjen
Herefordshire, Suffolk
Třešně
Suffolk, Kent
Borůvky
Norfolk, Somerset, Dorset, Herefordshire,Aberdeenshire,
Červen-Říjen
Perthshire
Seno
Červen-Říjen
Lincolnshire
Srpen-Říjen
Hrušky
Kent, Somerset, Glos, Suffolk
Srpen-Říjen
Chmel
Kent, Worcestershire, East Sussex
Srpen- Říjen
Jablka
Kent, Essex, Suffolk , East Sussex, Gloucestershire
Srpen-Říjen
Houby
All Over the UK
Celoročně
Kent a Herefordshire jsou střediska sběru chmelu v Británii , který se koná v září.
Sběr jablek, který trvá od září do poloviny října, je tradičně jedním z nejdelších a
nejvýnosnějších sběrů úrody. Vinice, najdeme hlavně podél Jižního pobřeží. Je těžké
34
Práce v zemědělství
předpovídat časy úrody, když obsah cukru vína závisí na počasí (sluníčku). Ze 400 vinic ve
Velké Británii je asi 60 obchodních. Pro další informace kontaktujte Britské sdružení vinic
(UK Vineyard Asociation) na tel 01728-638080.
Konzervárny a továrny na zpracování potravin mají přes sběrovou sezónu také mnoho
práce a zaměstnávají velký počet sezónních pracovníků. Často jsou k dispozici přesčasy. Mezi
největší v zemi patří Salvesen Food Services s mrazírnami v několika městech v Lincolnshire
(Bourne, Easton a Spalding), plus Lowestoft, Peterborough, Grimsby, Hull, Edinburgh,
Dundee a Inverness. Jiné společnosti, které můžete zkusit, jsou: Barnard Brothers Ltd blízko
Cambridge (Little Walden Airfield, Saffron Walden, Essex) a K.H. Tylor Ltd. (The Freezing
Station, Sheffield Road, Blyth, Worksop, Notts). Můžete se také zeptat na Úřadech práce a
pročíst si místní noviny v trhových městech jako Wisbech a Kings Lynn.
Další zdrojem pracovních příležitostí je sběr chmele. Mezi lety 1860 a 1960 byl sběr
chmelu v Kentu společenskou akcí. Tradičně se velké množství rodin z East Endu v Londýně
přepravovalo speciálními vlaky do rozsáhlých chmelových zahrad okolo Maidstone a
Tonbridge. Ale jak se sběru chmele začali ujímat stroje, počet sběračů se neustále snižoval.
Dalším problémem je, že britský chmelový trh je oslabený, kvůli jeho neschopnosti
konkurovat lacinému belgickému a holandskému chmelu, což nutí mnohé farmáře
přeorientovat se na jiné plodiny, především v Kentu.
Ale ještě stále dost pěstovatelů chmelu je optimistických a věří, že poptávka ožije, a že
bude stále dostatek míst pro sběrače chmelu. Plat, který si berete domů, často převyšuje 150
liber týdně. Pokud jste přes září volní a jste ochotní tvrdě pracovat, můžete pouvažovat o
chmelové farmě. Nejjednodušší prací, kterou můžete dělat, je jezdit traktorem mezi řadami
chmelu. Ženy obvykle oddělují květy od úponků a balí je. Ještě před sběrem se obyčejně
uvazují úponky, které se musí odřezat. Úřady práce jsou někdy informované o volných
místech. Mimo Kent se chmel pěstuje především v Hereford & Worcester. Pěstovatelé chmelu
obvykle začínají přijímací proces v dubnu a v květnu.
Mzdy a podmínky: Sběr ovoce může být vyčerpávající a může způsobit bolest zad
(snažte se naučit nejlepší techniky od zkušenějších pracovníků) a nemůžete se vždy těšit na
pohodlnou postel na spaní, protože ubytování je často jen základní. Zatímco někteří poskytují
pohodlné postelové domy a jídlo, ostatní vyžadují, abyste si přinesli vlastní stan a sami
připravovali jídlo. Někteří farmáři poskytují kuchyňské zařízení, někteří ne. A pokud náhodou
ano, tak jsou v dost zlém stavu. Farmářská informační služba radí, aby si pracovníci
zabezpečili pojištění svého osobního majetku a tam, kde je to možné, je nejlepší navštívit
farmy dopředu. Přestože je práce zpočátku namáhavá (a též nejistá při špatném počasí),
mezinárodní atmosféra může být velmi příjemná. Někteří farmáři dokonce organizují
společenský a sportovní program. Je pravděpodobné, že potkáte nějaké ostřílené cestovatele,
kteří vám mohou poskytnout užitečné rady o hledání práce v jiných zemích.
Mnozí farmáři kalkulují mzdy kombinací úkolové práce a hodinové mzdy.
Zapamatujte si, že farmář je zákoně povinný platit vám nejméně minimální příležitostní
sazbu za váš věk. Zeptejte se ješte před přijetím práce přesně, kolik vám zaplatí: některým
lidem platili jen 12 pencí za sběr jedné libry jahod. Agricultural Wages Board má pomocnou
linku pro zaměstnance i zaměstnavatele, kteří chtějí vědět víc (tel. 0845 000134).
Mzda se mění podle ovoce a obtížnosti sběračského procesu. Mnozí farmáři platí
mzdu za kusovou práci, což znamená, že vám platí podle nasbíraného množství. Tato metoda
může být velmi uspokojivá. Minimální mzda za 8-hodinovou příležitostnou práci byla 30
liber v roce 1999, ale usilovní pracovníci si mohli za dobrého dne přes vrcholovou sezónu
vydělat víc. Ale když je ovoce nedostatek, je velmi složité vydělat víc než minimum. Avšak i
když vám platí na základě kusů, hodnota, kterou vyděláte za každou odpracovanou hodinu,
musí být jako průměr sazeb stanovených v Agricultural Wages Order. Před začátkem práce
byste měli obdržet kopii aktuálních předpisů Agricultural Wages Board. Pokud máte nějaké
35
Práce v zemědělství
otázky o sazbě, kterou vám budou vyplácet, zaměstnanci regionálního mzdového úřadu vám
poradí.
Nemůžete se spoléhat, že na ovocné farmě bude zabezpečené ubytování. Dokonce i
pěstovatelé, kteří přijímají velké množství sběračů, nemusí poskytovat nic víc, kromě pole,
které může ale i nemusí být vhodně zarovnané, dobře odvodněné a vyčištěné. Někde musíte
odpracovat minimální počet hodin za týden, např. 15, abyste mohli použít kemping. Jiné
poskytují kompletně vybavené karavany a buňky, ale za tento luxus vám mohou strhávat
určitou částku ze mzdy.
36
Práce v zemědělství
4.3.6 Švýcarsko
Obecné info: Švýcarsko si udržuje jednu z nejnižších měr nezaměstnanosti ve světě a
udržuje si ji tím, že stát zavádí přísné požadavky na pracovní povolení u všech cizinců, kteří
tam chtějí pracovat. Je zajímavé, že na rozdíl od jiných ne-EU členů západní Evropy se
Švýcarsko nepřipojilo před 4 roky k EEA, i když to plánovali. Přesto ale Švýcarsko stále
potřebuje extra sezónní pracovníky v určité době roku, vydává tradiční množství
krátkodobých pracovních povolení sezónním pracovníkům. Turistický průmysl obzvlášť
potřebuje zaměstnance pro letní i zimní sezóny (červenec-září a prosinec-duben).
Ale také farmáři potřebují extra pomoc v určité době roku. Příležitosti na sběr hroznů,
což je krátkodobá ale výnosná práce (obzvlášť v oblasti Lausanne) by byli větší, kdyby
nebylo složité získat pracovní povolení. Obvykle je potřebná určitá znalost němčiny anebo
francouzštiny, dokonce i pro sběr vína.
Hledání práce: Jedna zpráva odhaduje, že přibližně jedna třetina farem zaměstnává
přes léto cizince (hlavně Portugalce). Navzdory švýcarské pověsti jako o pokrokovém národě,
jsou tam stále tisíce malých rodinných farem, obzvlášť v německy-hovořících kantonech, kde
jsou praktikované tradiční farmářské metody. Důvodem k tomu je fakt, že jen málo
mechanických mlátiček a kombajnů může pracovat na svislých svazích (ani lidský kombajn to
nemůže dělat).
Tabulka 7: Švýcarsko
Švestky
Bern, Aargau, Basel, Zug
Září-Říjen
Jahody
Horní část Rýnského údolí
Červen-Říjen
Třešně
Bern, Thurgau, Valais, Zurich, Vaud
Červen-Srpen
Hrušky
Calais
Jablka
Bern, Thurgau, Valais, Zurich, Vaud (okolo Aige)
Broskve
Horní část Rýnského údolí, Ticino (italská hranice),
Vaud
Srpen-Říjen
Tabák
Bern, Ticino, Rýnské údolí / Montreux
Salát
Ticino
Září-Říjen
Červen-Září
Listopad-Prosinec
Duben-Listopad
Rajčata
Bern, Vaud, Valais
Duben-Červen
Meruňky
Valais, horní část Rýnského údolí
Květen-Červen
Velká část švýcarského zemědělství se skládá z mlékárenského a obilného farmaření.
Ovoce a zelenina rostou v pár oblastech země, hlavně podél Rýnského údolí od Montreux
k Sion. Tabák roste v okolí Bernu a sbírá se v srpnu. Třešně se sbírají koncem června do
začátku srpna, a švestky, jablka a hrušky se sbírají v září a říjnu.
37
Práce v zemědělství
Oblast podél Rýnského údolí mezi Martigny a Saxon ve Valise je doporučená pro
zemědělské práce. Navštivte místní trhy a ptejte se, farmáři v okolí Martigny pěstující rajčata,
mrkvi a jinou úrodu mohou potřebovat příležitostné pracovníky.
Jako každá země v Evropě na jih od Skotska i Švýcarsko vyrábí víno. Hlavní oblast je
ve Vaud severně od Ženevského jezera, ale i v Valais v okolí Sion a Sierre, kde začíná úroda
6. října (plus mínus dva dny) s překvapující pravidelností. Každý rok začnou proudit houfy
doufajících vendangeurs, mnohých východoevropanů, z kterých mohou někteří vydělat za
deset dní stejnou hodnotu, jako 5 měsíčních platů v jejich rodné krajině. V roce 2001 byl
odhadovaný výdělek za 5 denní sběr úrody 250 liber.
Vinice se nachází podél severních pobřeží Ženevského jezera na obou stranách
Lausanne. Jeden okres je známý jako La Cote, mezi Coppet a Morges západně od Lausanně a
druhý okres je Lavaux, pozoruhodně nádherná oblast vinic, která stoupá ke stranám kopců
v délce asi 25 km mezi Pully na perifériích Lausanne a turistického města Montreux. Vinice
obklopené nízkými kamennými stěnami se sklánějí tak strmě, že všechna práce musí být
dělána ručně a doporučená je jen práce nosiče. Úroda se tu sbírá později než ve Francii /na
začátku anebo uprostřed října/, když počasí začíná být chladné a deštivé (déšť zkracuje práci).
Také je i sběr úrody kratší (7-10 dní) kvůli nízké hustotě hroznů na hektar. Září je dobrý
měsíc na zeptání, protože můžete být přijatí hned na pomoc při přikrívání hroznů jako
ochranu před ptáky. Vyzkoušejte i severní pobřeží dvou spojujících se jezer Murtensee a Lac
de Neuchatel.
38
Práce v zemědělství
4.3.7 Dánsko
Obecné info: V roce 1999 mělo Dánsko sice největší míru zaměstnanosti v celé Evropě, ale
přesto lidé kteří neovládají dánštinu jen velmi těžko shání práci. Ne-občané EU/EEA si
najdou práci velice obtížně, protože pracovní povolení se vydává jen tehdy, pokud
zaměstnavatel dokáže, že žádný občan EU nemůže vykonávat příslušnou práci.
Hledání práce: Každý, kdo se vážně zajímá o práci v Dánsku, měl by se obrátit na dánskou
agenturu „Use It“, nejedná se o pracovní ale spíše informační agenturu, která mimo jiné
vydává brožuru „Working in Denmark“, odkaz na agenturu je na konci kapitoly. Pošlete IRC
kupón pokud o ní žádáte poštou. Kniha obsahuje mnoho podrobných informací o
byrokratických postupech a pár dobrých rad pro hledání práce, radí nově příchozím
hledačům práce, aby navštívili centrum a prošli si noviny a zlaté stránky (fagboden).
Zaměstnanci vám dokonce přeloží na požádání inzeráty, ale samozřejmě nemohou vám
poskytnout nebo zařídit nějaké zaměstnání. Doporučí vám také levné ubytování ve městě.
Přes zvyšující se mechanizaci v zemědělství jsou po dobu letní sezóny potřební sběrači
ovoce, i když mzda může být nízká. Dánsko potřebuje až 1000 lidí každý rok pro sběr jahod.
Hlavní sběry úrod jsou uvedeny v tabulce. Ovocné oblasti jsou roztroušené po celé krajině,
některé nejdůležitější najdete na sever od Kodaně, v okolí Argus a na východ a západ od
Odense. Pracovní hodiny mohou být velmi dlouhé, pokud jste placení za hmotnost. Sbírá se
mezi 6.00 a 12.00.
Tabulka 8: Dánsko
Jahody
Celé Dánsko
Červen-Červenec
Třešně
Celé Dánsko
Červen-Srpen
Jablka
Celé Dánsko
Září-Říjen
Rajčata
Celé Dánsko
Červen-Srpen
Taktéž můžete získat práci na farmě, přes agenturu EURES. Volná místa pro sběr
ovoce jsou vyhlašované na jaře na dánské EURES webové stránce. Práci najdete také pomocí
inzerátů ve farmářském časopise Landsbladet (Vester Farimagsgade 6, DK-1606 Copenhagen
V, tel + 45-33-112222)Pokud jste už někde v Dánsku vyzkoušejte místní burzy pracovních sil
anebo AF (Arbejdsformidlingen), jejich seznam adres získáte od místní státní zaměstnanecké
služby. Dánská státní zaměstnanecká služba je vázaná pomáhat národnostem EU, kteří
zavolají na jejich úřad kvůli práci. Administrativní ústředí zaměstnanecké služby - Directorate
General for Employment, Placement and Vocational Training (Arbejdsmarkedsstyrelsenn)
najdete na ulici Blegdamsvej 56, Postboks 2722, DK-2100 Copenhagen /tel 45-3528-8100/.
Pokud se zrovna nalézáte v Dánsku, můžete si najít adresy nejbližšího zaměstnaneckého
úřadu pod názvem Arbejdsformidlingen v místním telefonním seznamu.
Inzerát v dánských novinách vám může přinést nabídku zaměstnání. Crane Media
Partners Ltd, 5-15 Cromer Street, Grays Inn Road, London WC1H 8LS, /UK/ jsou inzertními
agenturami pro Berlingske Tidende. Morgenavisen-Jyllandss-Posten jsou jedny z
najdůležitějších novin s pracovními inzeráty a vydávané jsou na adrese: Grondalsvej 4, DK8260 Viby J, Denmark. Je možné podat si inzerát do bezplatných novin v angličtině anebo
dánštině v novinách vycházejících 2x týdně v Kodani, nazývaných Den Bla Avis (Modrý
papír), které vycházejí v pondělí a ve čtvrtek. Bezplatné kodaňské noviny Sondagsavisen
39
Práce v zemědělství
obsahují množství dobrých inzerátů pro příležitostnou práci. Kontrolujte inzeráty pod
titulkem práce (erhvervs) v nedělních a středečních vydáních novin Berlingske Tidende and
Politiken. V těchto novinách přijímají inzeráty v angličtině. Je tam i pár inzerátů pro au-pair a
pomocníky do domácnosti.
Farmáři se navzájem znají a mohou vás nasměrovat do farmy svého kolegy, který má
volná místa. Každý, kdo se rozhodl pracovat na dánské farmě a má čas naplánovat si to
dopředu, by si mohl dát inzerát do Lands bladet, farmářských novin, které publikuje De
Danske Landboforeninger , Vester Farimagsgade 6, 1606 Copenhagen V.
Odkazy:
www.useit.dk – dánská informační agentura se sídlem v Kodani
www.eures.dk – dánské stránky EURESu (viz úvodní kapitoly)
40
Práce v zemědělství
4.3.8 Španělsko
Obecné info: I když má Španělsko vysokou míru nezaměstnanosti, v lednu 1999 španělská
vláda odsouhlasila 30 000 pracovních povolení pro ne-občany EU. 65% těchto povolení se
týkalo práce pro sektor služeb. Hledači práce musí být připravení na velkou konkurenci.
Občané EU, kteří se nacházejí ve Španělsku a ovládají španělštinu, smějí využívat španělskou
národní zaměstnaneckou službu: vyhledejte název Oficina de Empleo v telefonním seznamu.
Soukromé zaměstnanecké agentury jsou známé jako Empresas de Trabajo Temporal: adresy
vyhledejte ve Zlatých stránkách (Páginas Amarillas).
Hledání práce: Zpráv od lidí, kteří si hledají práci na farmách ve Španělsku je méně než
v Řecku, ale občas se k nám dostanou. Tradičně je tu nadbytek laciné přistěhovalecké
pracovní síly ze severní Afriky a kočovních španělských pracovníků obzvlášť z Andaluzie,
kteří hromadně sbírají množství pomerančů, oliv, hroznů a avokáda a zimních jahod.
V místech, kde se sdružují přistěhovalečtí sběrači, charita Caritas často umísťuje stánky
s jídlem anebo dokonce zabezpečuje základní ubytování. Toto by mohlo být dobré místo,
abyste se zeptali, kde si najít práci.
Tabulka 9: Španělsko
Jahody
Huelva, Moguer, Cartaya a Lepe
Duben-Červen
Rajčata
Tenerife
Duben-Červen
Meruňky
Andalusie
Červen-Červenec
Hrozny
Rioja Alta
Fuenmayor
-
Logrone,
Haro,
Cenicero
a
Září-Říjen
Pomeranče
Andalusie
Listopad-Únor
Olivy
Andalusie
Listopad-Únor
Sběr úrody jahod začíná od Velké noci do června v okolí Huelva na jihozápadním
pobřeží Španělska. Desítky jahodových farem jsou umístněné v okolí vesnice Moguer (z které
pochází polovina Kolumbových námořníků), Cartaya a Lepe. Obvyklý boj o hledání práce je
tento: nováčkové musí jít do kavárny okolo 6.OO každé ráno, dokud si je farmáři nevyberou.
Potom následuje boj o vydělání slušného množství peněz. Je možné vydělat si i 50 liber na
den na začátku sezóny, ale průměrný zkušený sběrač vydělá 30 liber a začátečník, který není
zvyklý na dvojnásobné ohýbání pod pražícím sluncem vydělá asi 10 liber.
Po sběru jahod, která končí v červnu, jsou na sběr připravené meruňky. Vyzkoušejte
oblast Lorca pro sběr koření začátkem listopadu, po kterém následuje sběr artičoků. Můžete
vyzkoušet i známou vinařskou oblast Španělska - Rioja Alta, která je umístněná při Logrone,
Haro, Cenicero a Fuenmayor. Místní úřady v některých těchto městech podél řeky Ebro byli
známé tím, že dovolovali stěhovavým sběračům hroznů kempovat zdarma na veřejném místě.
Novinkou je sběr rajčat a jiných úrod na Tenerifu. Kanárské ostrovy jsou ceněné
pracujícími cestovateli nejen pro možnosti v turistickém průmyslu, ale i mimo střediska je
rozkvétající se polnohospodářský život. Autobusem z Los Christianos se dostanete k farmám
41
Práce v zemědělství
v okolí Granadilla, Buzanada, San Isidro a San Lorenzo, které přijímají pomocníky mezi
zářím a červnem. Většina sběračů kempuje (například v Nauta Campsite v jižním Tenerifu) a
pracuje na tříměsíční smlouvu. Hodinová mzda pravděpodobně nepřekročí 2 libry, ale většinu
ze mzdy si můžete ušetřit. Protože tyto farmy objevilo zatím jen pár cizinců, většina místních
bude považovat za novotu zaměstnat cizince a pomoci Vám zlepšit Vaši španělštinu.
42
Práce v zemědělství
5 Kontakty
Kontakty jsou dostupné na našich webových stránkách (www.ajob.cz) po přihlášení
pod vaším přihlašovacím jménem, které jste zadali při registraci. Hledejte v sekci Nabídky
práce/Katalogy.
43

Podobné dokumenty

Plán péče

Plán péče Obecní pastva v minulosti měla neutrální až pozitivní vliv na území dnešního PP. Od roku 1995 se provádí cílená managementová péče v území - vyřezávání náletových dřevin ve V části (1995-2000), seč...

Více

nová edice - Arcaro sro

nová edice - Arcaro sro napodobeninou toho, co nosil jeho pán. Byl to druh sandálů, obvykle vyrobených z hrubé tkaniny, provazů nebo kůže. Císař Nero za své éry blahobytu měl své koně a muly obuté stříbrem a jeho císařovn...

Více

Vodní cesty a plavba 2/2009 - Dunaj-Odra-Labe

Vodní cesty a plavba 2/2009 - Dunaj-Odra-Labe vychází vodní doprava jako okrajová, nedůležitá a spíše exotická záležitost, protože „k moři je daleko, řeky jsou malé a co ve středu Evropy s nějakou vodní dopravou“? A většina politiků bohužel ne...

Více

Informace v opravdu reálném čase

Informace v opravdu reálném čase hytré telefony dobývají srdce evropských občanů. Více než polovina mobilních telefonů v zemích EU jsou telefony chytré a 75% prodaných přístrojů jsou chytré telefony (December 2012). Tyto malé přís...

Více