Schwanog NEWS 4/15 (ca. 1,9 MB)

Komentáře

Transkript

Schwanog NEWS 4/15 (ca. 1,9 MB)
Schwanog · Niedereschacher Str. 36 · D-78052 VS-Obereschach
news
OBSAH:
04
15
EDITORIÁL:
Schwanog Čína přesvědčuje špičkové
zákazníky na lékařském trhu!
Vrtání, cirkulární frézování a
sražení hran jedním nástrojem!
Výhled na veletržní kalendář
Schwanogu 2016!
Trhy v Číně stále prodělávají
dynamický růst...
Neproduktivní vedlejší časy
jsou eliminovány...
V příštím roce se zase budou
konat významné odborné veletrhy...
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Vážení obchodní partneři,
Hluboké vrtání chytře promyšleno:
Vrtání a současné čelní vnější a vnitřní
srážení hran s 2 destičkami!
Jsou-li možnosti technologických medod vyčerpané,
jsou zapotřebí konstrukčně-technická tvořivost a
odvaha hledat nové cesty. V daném případě se napřed
zdálo, že všechny možnosti optimalizace s výměnnými
destičkami jsou vyčerpané, když naši technici přišli na
skvělý nápad.
Vrtací destičky jsou co do jejich délky vždy konstruktivně
omezené. U aplikací s hlubšími vývrty je tudíž možné,
vyrobit nástroj s více než pouze jednou destičkou.
Zní to logicky a skutečně to logické je: Neboťdvě aplikace
v jednom nástroji uspoří nejen náklady na nástroje, nýbrž v
závislosti na danou aplikaci se navíc dá zkrátit doba výroby
a v závislosti na typu stroje může také odpadnout výměna
nástroje.
Předpokladem toho vždy je, že geometrie nástroje, technické
parametry a požadovaná hloubka vývrtu tento postup umožňují.
Podařeným příkladem je níže uvedený případ aplikace:
Destička 1: Vnitřní tvarové vrtání
Destička 2: Současně zkosení hran vně i uvnitř
Využijte náš tým zkušených specialistů, abyste využili všechny
optimalizační potenciály pro Váš obrobek. Těšíme se na Váš
dotaz a jsme Vám k dispozici na všech našich distribučních
stanovištích.
turbulentní rok se zase blíží ke svému konci a již
dávno jsme uprostřed plánování pro nadcházející
rok 2016.
Náš tým věnuje veškerou svoji koncentraci výzvám
trhu, aby pomocí inteligentních řešení a snížením
nákladů na obrobek mohl nabízet více hodnoty pro
naše zákazníky. Tak jako náš článek o vrtání hlubokých
otvorů na titulní stránce, kde s 2 integrovanými
destičkami zároveň spojujeme 2 aplikace v jednom
nástroji. Dalším dobrým příkladem této kompetence je
také článek na straně 3, kde naši technici integrovali
vrtání, cirkulární frézování a sražení hran do jednoho
nástroje, čímž našim zákazníkům umožnili výrazně
snížit své náklady na kus.
O tom, jak dobře se nám vyplácí naše strategie být
přítomni na všech významných globálních trzích, se
dozvíte na příkladě Číny na straně 2 těchto News. S
podnikem Jiangsu IDEAL se nám podařilo vytvořit
důvěrné partnerství, které pro oba podniky
představuje typickou win-win situaci.
Kromě toho bychom Vás chtěli už teupozornit na
veletržní rok 2016, kde zase budeme zastoupeni na
AMB, IMTS a Simodec. Absolutním vrcholem v
kalendáři akcí nadcházejícího roku pak také zase
budou Technologické dny Schwanogu.
Na závěr Vám všem přeji jménem všech
pracovníků krásné Vánoce a šastný, zdravý
a úspěšný rok 2016!
Váš Clemens Güntert
Schwanog Čína přesvědčuje špičkové zákazníky na lékařském trhu:
Jiangsu IDEAL sází na řešení virblování závitů od Schwanogu!
Trhy v Číně stále prodělávají dynamický růst a vysoké
investice do vlastního stanoviště se postupně vyplácí.
Gökay Dumlupinar vykonává s neúnavným nasazením
svoji práci, aby přesvědčil ohromný zákaznický
potenciál o velkých výhodách co do nákladů a kvality,
které poskytuje použití nástrojových systémů od
Schwanogu.
Opravdovým úspěchem je spolupráce s naším
zákazníkem Jiangsu IDEAL Medical Science & Technology Co. Ltd., která začala již v roce 2011.
Podnik je znám jako vysoce specializovaný výrobce
lékařské techniky s vlastním výzkumným a vývojovým
sektorem, výrobou a distribucí implantátových výrobků
kategorie III. Patří k tomu implantátové destičky, kostní
šrouby, stenty a mnohé další High-Tech výrobky.
Výroba probíhá na výrobní ploše 35.000 m2 pomocí
nejmodernějších obráběcích center od výrobců z
Německa, Spojených států a Japonska, aby byly
zajištěny nejvyšší mezinárodní standardy. Vlastní laboratorní středisko o velikosti 350m2 umožňuje analýzu
všech potřebných parametrů na impozantní úrovni.
Všechny certifikace, jako ISO, FDA, CE a QM zdůrazňují
vysoké nároky na kvalitu, které podnik, středem jehož
filozofie je zákazník, klade na své výrobky. S tímto
výrazným zaměřením na zákazníky jsou spojeny např.
spolehlivost, důvěra a kvalita.
Gökay Dumlupinar a jeho tým dokázali od roku 2011 obrat
s Jiangsu IDEAL ztrojnásobnit a tím dokázat, že investice
do vysoce kvalitních nástrojových řešení od Schwanogu se
vyplácejí také v Číně.
Při příležitosti nedávno provedené návštěvy Clemens Günterta
byly s paní Lee Wei, generální manažerkou Jiangsu IDEAL,
prohovořeny také další projekty, které představují výzvu pro
kompetenci Schwanogu a zároveň poskytují zcela nové
možnosti pro čínský trh.
-2-
Na tomto místě zvláště srdečně děkujeme paní Lee
Wei za poskytnuté informace a vynikající spolupráci
a těšíme se na další úspěšné partnerství.
Proč tři, když stačí jeden:
Vrtání, cirkulární frézování a sražení hran jedním nástrojem!
Bud'me upřímní: Kdo se dnes chce na trhu prosadit
se špičkovou kvalitou a zároveň s optimalizovanými
výrobními náklady, pro toho záleží na každé vteřině.
A pro tuto úlohu jsou naši specialisté zvláště předurčeni,
nebo snižování nákladů je našim povoláním. Nejlepším
příkladem toho je níže popsaná aplikace, u níž byly tři
nástroje jednoduše zredukovány na jeden nástroj.
Výhoda je zřejmá: Neproduktivní vedlejší časy jsou
eliminovány, protože odpadají zbytečné časy na výměnu
nástrojů.
DOSAVADNÍ PRŮBĚH VÝROBY
BEZ SCHWANOGU:
Vrtání
Cirkulární frézování
Srážení hran
Krok 1: Vrtání
Krok 2: Výměna nástroje
pro cirkulární frézování
Krok 3: Výměna nástroje
pro čtyřnásobné srážení hran
WERKZEUG als Bohrer ; Zirkularfräser und Senker
X-X = 15°/ 30° frei
Y = 22°/35° frei
B
6
0,50
0,50 Fassette
11
Y
1,5
8°
B-B (1 : 1)
X
4
5
,1
R0
°
0,50
15,50
PWP 17
Z
11
R3
7,
50
80
26,50
5
,1
X
R0
Krok 1: Vrtání, cirkulární frézování a srážení
hran jedním nástrojem – vše v jednom
pracovním kroku!
Z (10 : 1)
3
1,50
10°
NOVÝ PRŮBĚH VÝROBY SE SPECIÁLNÍM
NÁSTROJEM OD SCHWANOGU:
B
VÝHODA SE SCHWANOGEM U VÝROBNÍ
DÁVKY 20.000 KUSŮ:
8,50
[PWP 17]
Ušetření dvou časů na výměnu nástroje
s celkem 8 vteřinami
16
Freiwinkel
Spanwinkel
Beschichtung
10°
0°
NaCo
PWP-Bohrwechselplatte
PWP-Bohrer-Grundkörper D16x80
0°
0°
Spanw. Platte
Spanw. Halter
Stück
Format
d.Orig.
A3
Gezeich.
Name
11.08.2015
Krems
Norm
Zkrácení výrobního času o více než
44 hodin
Nr.
Änderung
Datum
Name
273660
273660H
Nummer
Datum
Freigabe
Maßstab
17x3x26,5 in Granit 2000
für 15x3x26,5 - 25x3x26,5 profiliert
Benennung
Benennung:
Projektion
Version 2013
Allgemeintoleranzen
Profiltoleranz:
DIN 2768 - mK
0,02mm
Oberflächenangaben nach DIN ISO 1302
VMA BZFS15
Alle Rechte bei SCHWANOG SIEGFRIED GÜNTERT GMBH , auch für den Fall von
Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis , wie Kopier - und Weitergaberecht bei uns.
Schwanog Siegfried Güntert GmbH
Telefon 07721 / 9489-0
Telefax 07721 / 9489-99
Artikel-Nr.
273660
Srdečná gratulace od celého týmu:
Slavnost na poctu dlouholetých jubilantů firmy Schwanog!
V rámci společné večeře mohl jednatel firmy, pan
Clemens Güntert, zase poděkovat řadě jubilantů
jakožto dlouholetým pracovníkům Schwanogu.
Schwanog hodně investuje do dalšího vzdělávání a
staví na silnou kooperaci, aby mohl také dlouhodobě
poskytovat cenný know how ve smyslu všech
pracovníků.
Za své 10leté a 25leté výročí byli v tomto roce
oceněni:
10 let
Mike Formella Martin Kaiser Timo Voss
Andreas Hauser
– seřizovač stroje Haas
– seřizovač stroje Haas
– technický prodej
– konstrukce
Jörg Hönle
– pracovník vnější služby zákazníkům
(není na fotografii)
25 let
Clemens Güntert – jednatel
Manfred Schuler – kontrola příjmu zboží
Thomas Klingler – mistr výroby
Pan Güntert, jednatel a pan Schöninger, vedoucí odbytu s jubilanty Schwanogu
-3-
vma-werbeagentur.de
Výhled na rok 2016:
Veletržní kalendář Schwanogu!
Mezinárodní veletržní kalendář v příštím roce zase obsahuje významné odborné veletrhy a samozřejmě také Technologické dny Schwanogu v Oberschachu.
Už teďsi prosím už zaznamenejte všechny termíny – pozvánku ke všem pořadům s podrobnými informacemi budeme rozesílat včas.
SIMODEC
Salon International de la
machine-outil de décolletage
08.- 11. března 2016
La Roche sur Foron
CCMT
Shanghai Edition of CCMT
11.- 15. dubna 2016
Shanghai New International
Expo Centre (SNIEC)
SIAMS 2016
Veletrh výrobních prostředků
mikrotechniky
19. – 22. dubna 2016
Moutier, Suisse
Technologické dny Schwanogu 2016
V dialogu se zákazníky,
subdodavateli a partnery
12. – 13. květen 2016
Schwanog, Obereschach
CIMES 2016
The 13th China International
Machine Tool & Tools
22. – 26. června 2016
Tianzhu Airport Industrial Zone
Shunyi District, Beijing
IMTS 2016
International Manufactoring
Technology Show
září 12 – 17, 2016
McCormick Place, Chicago, IL
AMB 2016
Mezinárodní výstava pro
obrábění kovů
13. – 17. září 2016
Messegelände Stuttgart
Toolex 2016
International Fair of Machine Tools,
Tools and Processing Technology
04. – 06. října 2016, Sosnowiec
Neuvěřitelné, ale pravdivé:
Důležitá informace týkající se logistiky:
Blíží se Vánoce!
Vánoční prázdniny!
Rok plný překvapivých událostí a
Níže najdete příslušné údaje o vánočních
prázdninách na stanovištích Schwanogu v
Německu, Francii, ve Spojených státech a v Číně.
výzev na hospodářské a sociální
úrovni se chýlí ke konci.
Německo:
Čtvrtek, 24.12.2015 – středa 06.01.2016
Celý tým Schwanogu se všemi
Francie:
Čtvrtek, 24.12.2015 – neděle, 3.1.2016
pracovníky v tuzemsku i v cizině
Vám přeje veselé Vánoce, dny
USA:
Čtvrtek, 24.12.2015 – neděle, 3.1.2016
odpočinku a rozpomenutí se na
podstatné hodnoty života a úspěšný
Čína:
Otevírací doby přes Vánoce úplně normální
- Pátek, 01.01.2016, svátek
- 07.-13. února 2016 Chinese New Year Holidays
a šťastný start do roku 2016.
Děkujeme, že Vás smíme počítat
k našim zákazníkům!
Schwanog · Siegfried Güntert GmbH
Niedereschacher Str. 36 · D-78052 VS-Obereschach
Tel. +49 (0) 77 21 / 94 89-0 · Fax +49 (0) 77 21 / 94 89-99
www.schwanog.com · [email protected]
Dipl.-Ing. Ludvík Sochor
technický poradce a prodej · Palackého 289
CZ - 682 01 Vyškov
Telefon: 00420 517 351 740 · Fax: 00420 517 351 740
Mobil: 00420 739 257 060
[email protected] · www.schwanog.com

Podobné dokumenty

12 zahraniční veletrhy únor – duben 2008 12

12 zahraniční veletrhy únor – duben 2008 12 Mezinárodní veletrh pro malé a střední podniky Garten München, 28. 2. – 5. 3. 13. výstava zahradnictví a pěstitelství analytica, 1. – 4. 4. 21. mezinárodní veletrh instrumentální, laboratorní a bio...

Více

Schwanog NEWS 1/14 (ca. 1,4 MB)

Schwanog NEWS 1/14 (ca. 1,4 MB) základy, jako jsou druhy výkresů, pravidla pro stanovení rozměrů, pohledy, řezy, a vedl až ke zprostředkování znalostí v oblasti tolerance tvaru a polohy a dat povrchu. Že přitom účastníkům pořádně...

Více

Schwanog NEWS 2/13 (approx. 1,9 MB)

Schwanog NEWS 2/13 (approx. 1,9 MB) Stefanii Fichter je 24 let a s úspěchem zakončila od základu solidní vzdělávání na mechaničku obráběcích strojů. Po svém vzdělání pracovala 1 ½ roku na dlouhotočných soustružnických strojích Star a...

Více

w w w .pcm .ch - PM

w w w .pcm .ch - PM CH-1844 Villeneuve Tel: +41(0)21 967 33 66 Fax: +41(0)21 960 38 95 E-Mail: [email protected]

Více

motocykl/motocykel

motocykl/motocykel METAV 2008 v atraktivním spojení Aktuální ročník veletrhu METAV, který patří v mezinárodním srovnání ke špičkovým akcím prezentujícím komplexní spektrum výrobní techniky a automatizace, proběhne v ...

Více