tepelné izolace

Komentáře

Transkript

tepelné izolace
katalog 2014
izolace z KAMENNé VLNy
ROCKWOOL
katalog 2014
STAVEBNÍ a TECHNICKÉ
IZOLACE budov
Ceny jsou platné od 1. 2. 2014
Možné aplikace výrobků ROCKWOOL pro izolace budov
1
1
1
3
2
4
5
4
1
ŠIKMÉ STŘECHY, pOdHLEdY,
VýpLNĚ TrÁMOVýCH STrOpů
3
Rockmin PLUS
Superrock
Rockton
VNITŘNÍ pŘÍČKY
Airrock HD
Airrock HD
Superrock
Airrock ND FB1
Rockmin PLUS
Fasrock LG1
Fasrock LL
4
pLOVOuCÍ pOdLAHY
Steprock HD
2
KONTAKTNÍ FASÁdY
Frontrock MAX E
Fasrock
Steprock ND
Dachrock
AKUFLOOR systém
Fasrock LL
2
STrOpY
Rockton
Megarock PLUS
Toprock SUPER
5
Rockton
CENÍK VýrOBKů pLATNý Od 1. 2. 2014
Doporučené tloušťky izolací – STANDARD ROCKWOOL
Standard ROCKWOOL je souhrn řešení pro izolaci různých konstrukcí budovy
a vychází z konceptu energeticky úsporného domu. Řeší tepelné a akustické požadavky,
zvyšuje požární odolnost konstrukcí a je zárukou komfortního bydlení.
doporučená tloušťka izolace
konstrukce
výrobek
vlastnosti systémového řešení rOCKWOOL
akustická /
protipožární
akustické vlastnosti
3001) mm
Rw = 56 dB1)
3001) mm
Rw = 54 dB1)
rockton
60–100 mm
Rw až 64 dB2)
Superrock
60–100 mm
rockmin pLuS
60–100 mm
Airrock Hd
60–100 mm
Podlaha plovoucí lehká – systém AKUFLOOR®
Steprock Hd
20–50 mm
Podlaha plovoucí těžká
(s anhydritovou roznášecí vrstvou)
Steprock Hd
20–50 mm
Podlaha plovoucí těžká
(s armovanou betonovou roznášecí vrstvou)
Steprock Nd
20–50 mm
Podlaha nad terénem
dachrock
140 mm
tepelná
požární odolnost
ŠIKMÉ STŘECHY
Šikmá střecha se sklonem do 45° včetně
Zateplení nad krokvemi – systém TOPROCK
rockton
280 mm
Superrock
280 mm
rockmin pLuS
300 mm
rockton
260 mm
Superrock
260 mm
rockmin pLuS
280 mm
Rw = 55 dB
VNĚJŠÍ STĚNY (těžké)
Kontaktní fasáda
Frontrock MAX E
140 mm
Fasrock
150 mm
Fasrock LL
160 mm
VNITŘNÍ pŘÍČKY
Lehká sádrokartonová příčka
EI 30 až 120 min3)
EI 30 až 120 min3)
pLOVOuCÍ pOdLAHY
Rw až 60 dB4)
4)
∆L až 30 dB
Rw až 62 dB5)
5)
∆L až 28 dB
STrOpY
Strop pod nevytápěnou půdou
(se střechou bez tepelné izolace)
Strop v garáži, ve sklepě (izolace pod stropem)
rockton
220 mm
Superrock
220 mm
Toprock SupEr
220 mm
rockmin pLuS
240 mm
Megarock pLuS
260 mm
rockton
120 mm
Airrock Hd
120 mm
Airrock Nd FB1
120 mm
Fasrock LL
140 mm
Fasrock LG1
150 mm
Uvedené tloušťky izolací vycházejí z normy 73 0540-2. Jsou spočítány na běžné stavební konstrukce a zaokrouhleny na nejbližší vyráběnou tloušťku
výrobku. Tloušťky izolací se liší v závislosti na konstrukčním řešení, vlivu tepelných mostů a tepelné vodivosti (λ) použitého výrobku.
Tloušťky izolací vycházejí ze systémového řešení TOPROCK odzkoušeném na reálném vzorku střechy v CSI Praha: vzdálenost krokví 840 mm, rozměr krokví
100/180 mm, kovový držák vysoký 180 mm, přídavná krokev 60 × 120 mm, vzdálenost kovových držáků 1 000 mm. Vzduchová neprůzvučnost v závislosti
na systémové skladbě nadkrokevního řešení TOPROCK.
2)
Hodnoty laboratorní vzduchové neprůzvučnosti Rw vycházejí z akustických měření konkrétních skladeb sádrokartonových příček.
3)
Požární odolnost v závislosti na systémové skladbě příčky a konstrukce.
4)
Výsledek měření systému AKUFLOOR® na zkušebním betonovém stropě tloušťky 140 mm a s nášlapnou vrstvou (laminátovou podlahou nebo keramickou dlažbou).
Podrobnosti v prospektu AKUFLOOR®.
∆L – zlepšení kročejové neprůzvučnosti
Rw – vzduchová neprůzvučnost
5)
Platí pro těžkou plovoucí podlahu na nosné betonové stropní desce s roznášecí armovanou betonovou vrstvou min. tloušťky 50 mm a s keramickou dlažbou.
1)
Pro podrobnější výpočet doporučených tlouštěk izolací doporučujeme použít kalkulačky zateplení na stránkách www.rockwool.cz.
CENÍK VýrOBKů pLATNý Od 1. 2. 2014
3
Možné aplikace výrobků ROCKWOOL pro izolace průmyslových objektů
6
6
7
11
6
6
10
7
8
12
8
9
6
pLOCHÉ STŘECHY
8
pLOVOuCÍ pOdLAHY
11
Steprock HD
Techrock 40 ALS
Hardrock MAX
Steprock ND
Techrock 40 FB1
Durock
Dachrock
Techrock 60 ALS
Dachrock
ROCKFALL systém spádování plochých střech
ROCKFALL atikové a spádové klíny
Techrock 60 FB1
9
Airrock ND FB1
Fasrock LG1
prOVĚTrÁVANÉ FASÁdY
Rockton
Airrock ND pro ROCKPROFIL
Panelrock
Panelrock F
Venti MAX
Venti MAX F
4
Klimafix
10
12
pOTruBÍ
Fasrock LL
Pipo ALS
BETA-ROCK systém
Rockwool 800
Superrock
Airrock ND FB1
Larock 40 ALS
Airrock HD
Trapézové výplně
Airrock HD
Techrock 80 ALS
STrOpY
Rockton
ROCKFALL protispádové desky
7
TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BudOV (TZB)
Monrock MAX E
prOTIpOŽÁrNÍ OCHrANA
Conlit Ductrock 60
Conlit Ductrock 90
Conlit Ductrock 120
Conlit DUCTROCK systém
PYROROCK systém s izolací Techrock 80 ALS
PYROROCK systém s izolací Larock 65 ALS
CENÍK VýrOBKů pLATNý Od 1. 2. 2014
Doporučené tloušťky izolací – STANDARD ROCKWOOL
Standard ROCKWOOL je souhrn řešení pro izolaci různých konstrukcí budovy
a vychází z konceptu energeticky úsporného domu.
Řeší tepelné a akustické požadavky, zvyšuje požární odolnost konstrukcí.
doporučená tloušťka izolace
konstrukce
výrobek
tepelná
akustická /
protipožární
vlastnosti systémového řešení rOCKWOOL
akustické vlastnosti
požární odolnost
pLOCHÉ STŘECHY
Monrock MAX E
240 mm
Rw = 45 až 50 dB1)
αw = 0,60–0,65 (-)
REI 30–602)
BROOF(t3)
Hardrock MAX
260 mm
Rw = 45 až 50 dB1)
αw = 0,60–0,65 (-)
REI 30–602)
durock
260 mm
Monrock MAX E, Hardrock MAX,
durock + dachrock
REI 30–603)
180 + 60 mm
rOCKFALL systém spádování
plochých střech
rOCKFALL atikové a spádové klíny
rOCKFALL protispádové desky
Trapézové výplně
VNĚJŠÍ STĚNY (lehké)
Kazetový systém ROCKPROFIL
Provětrávaná fasáda
Airrock Nd pro rOCKprOFIL
200 mm
rockton, Superrock, Airrock Hd,
Airrock Nd FB1
160 mm
panelrock, panelrock F
160 mm
Venti MAX, Venti MAX F
160 mm
≥ 160 mm
plná kazeta: Rw = 41 až 45 dB4)
perforovaná kazeta: αw = 1,00 (-)4)
Rw až 60 dB5)
5)
∆L až 30 dB
E 60, 90, 120; EW 60;
EI 30 – DP14)
pLOVOuCÍ pOdLAHY
Podlaha plovoucí lehká – systém AKUFLOOR®
Steprock Hd
20–50 mm
Podlaha plovoucí těžká
(s anhydritovou roznášecí vrstvou)
Steprock Hd
20–50 mm
Podlaha plovoucí těžká
(s armovanou betonovou roznášecí vrstvou)
Steprock Nd
20–50 mm
Podlaha nad terénem
dachrock
140 mm
Rw až 62 dB6)
6)
∆L až 28 dB
STrOpY
Strop v garáži, ve sklepě (izolace pod stropem)
Strop ŽB s garantovanými
protipožárními vlastnostmi
BETA-ROCK systém
Airrock Hd
120 mm
Airrock Nd FB1
120 mm
Fasrock LL
140 mm
Fasrock LG1
150 mm
Frontrock MAX E
Fasrock
60–150 mm
REI 120 DP1
60 mm
REI 240 DP1
prOTIpOŽÁrNÍ OCHrANA
Vzduchotechnické potrubí
Techrock 80 ALS
PYROROCK systém
Conlit DUCTROCK systém
40/60 mm
EI 30, EI 45/EI 60
Larock 65 ALS
40 mm
EIS 30, EIS 45
prorox WM 960 pL7)
60 mm
EIS 60
Conlit ductrock 60
60 mm
EIS 60
Conlit ductrock 90
60 mm
EIS 90
Conlit ductrock 120
60 mm
EIS 120
Conlit ductrock 60
60 mm
EI 60 S 500 multi
Conlit ductrock 90
60 mm
EI 90 S 500 multi
Conlit ductrock 120
60 mm
EI 120 S 500 multi
Potrubí pro odvod tepla a kouře
Conlit DUCTROCK systém multi
Uvedené tloušťky izolací vycházejí z normy 73 0540-2. Jsou spočítány na běžné stavební konstrukce a zaokrouhleny na nejbližší vyráběnou tloušťku
výrobku. Tloušťky izolací se liší v závislosti na konstrukčním řešení, vlivu tepelných mostů a tepelné vodivosti (λ) použitého výrobku.
Hodnoty laboratorní vzduchové neprůzvučnosti Rw vycházejí z akustických měření konkrétních skladeb pláště ploché střechy.
Platí pro zkoušenou systémovou skladbu s Monrock MAX E a Hardrock MAX. K dispozici klasifikace požárních odolností plášťů plochých střech s REI 30 až REI 60.
3)
Deska Durock splňuje klasifikaci požární odolnosti plášťů plochých střech s REI 30 až REI 60. Konkrétní požadavek v souvislosti s požární klasifikací pláště
ploché střechy je nutné konzultovat s projektovým specialistou pro ploché střechy.
4)
Akustické hodnoty a hodnoty požární odolnosti v závislosti na systémové skladbě systému ROCKPROFIL.
5)
Výsledek měření systému AKUFLOOR® na zkušebním betonovém stropě tloušťky 140 mm a s nášlapnou vrstvou (laminátovou podlahou nebo keramickou dlažbou).
Podrobnosti v prospektu AKUFLOOR®. ∆L – zlepšení kročejové neprůzvučnosti / Rw – vzduchová neprůzvučnost
6)
Platí pro těžkou plovoucí podlahu na nosné betonové stropní desce s roznášecí armovanou betonovou vrstvou min. tloušťky 50 mm a s keramickou dlažbou.
7)
Izolační rohož dodávaná Rockwool Technical Insulation (RTI).
1)
2)
CENÍK VýrOBKů pLATNý Od 1. 2. 2014
5
Obsah
StaVebNÍ izolace
tecHNicKé izolace
SyStéMoVÁ ŘeŠeNÍ
10 Rockmin PLUS
42 Techrock 40 ALS
35 Systém TOPROCK
11 Megarock PLUS
42 Techrock 60 ALS
36 Systém AKUFLOOR®
12 Superrock
42 Techrock 80 ALS
36 Systém BETA-ROCK
13 Toprock SUPER
43 Techrock 40 FB1
37 Systém ROCKPROFIL
14 Rockton
43 Techrock 60 FB2
15 Airrock HD
44 Klimafix
17 Venti MAX, Venti MAX F
45 Larock 40 ALS
18 Panelrock, Panelrock F
46 Rockwool 800
19 Airrock ND FB1
50 Pipo ALS
20 Steprock HD
54 Larock 65 ALS
21 Steprock ND
54 Prorox WM 950
21 Steprock okrajový pásek
56 Conlit Ductrock 60
23 Frontrock MAX E
56 Conlit Ductrock 90
24 Fasrock
56 Conlit Ductrock 120
25 Fasrock LL
56 Conlit Fix
26 Fasrock LG1
38
ROCKFALL systém
spádování plochých střech
39 ROCKFALL spádové klíny
40
ROCKFALL
protispádové desky
40 ROCKFALL atikové klíny
PL
53
Systém PYROROCK
pro pravoúhlé potrubí
53 Techrock 80 ALS
54
Systém PYROROCK
pro kruhové potrubí
55 Systém CONLIT DUCTROCK
28 Monrock MAX E
29 Trapézové výplně
30 Durock
31 Hardrock MAX
32 Dachrock
Airrock ND
37
pro systém ROCKPROFIL
59 Granrock Premium
PŘÍSluŠeNStVÍ
13 Nůž na izolaci
33
Hydroizolační pás
Alpaflore RW
33 Akustická fólie TECSOUND 50
35 Nadkrokevní kovový držák
50 Páska ALS
56 Easycut
6
Izolace
z kamenné vlny
rOCKWOOL
se podílejí
na nejvyšší
administrativní
budově v Čr
AZ Tower (Brno)
7
NoVÁ řada výrobků pro izolaci podkroví,
dělicích příček a dřevostaveb
PoŽÁRNÍ bezPeČNoSt
DlouHoDobÁ StÁloSt
Základní charakteristickou vlastností izolací ROCKWOOL
Zásluhou přírodních vlastností kamene si kamenná vlna ROCKWOOL
je nehořlavost, potvrzena třídou reakce na oheň A1. Izolace
zachovává své vlastnosti po celou dobu životnosti. Izolace z kamenné
ROCKWOOL nehoří, snižují tak rizika rozvoje a šíření požáru
vlny ROCKWOOL jsou díky větší objemové hmotnosti tvarově stálé,
a vytváří protipožární bariéru. Zvyšují požární bezpečnost
pružné, zachovávají svoji tloušťku a zůstávají plně funkční
budov. Nehořlavé izolace z kamenné vlny zároveň poskytují
po mnoho let.
více času nutného na záchranné akce a k evakuaci osob
ohrožených požárem.
aKuSticKÝ KoMfoRt
PaRoPRoPuStNoSt
Použití izolací ROCKWOOL významně přispívá ke zvýšení akustického
Izolace ROCKWOOL z kamenné vlny jsou charakteristické
komfortu místnosti. Vlákna kamenné vlny ROCKWOOL vynikají svou
velmi nízkým difuzním odporem, jsou paropropustné,
vysokou zvukovou pohltivostí, čímž minimalizují šíření hluku.
zachovávají prodyšnost stěn. Díky prodyšnosti snižují riziko
Správně zvolené izolace tlumí nežádoucí zvuky a zajistí ticho
zadržování vlhkosti v konstrukci, jako i riziko rozvoje plísní a hub.
a klid ve vašem domě.
ocHRaNa ŽiVotNÍHo PRoStŘeDÍ
oDolNoSt VŮČi VlHKoSti
Kamenná vlna ROCKWOOL pochází z přírody. Je vyráběna
Izolace ROCKWOOL jsou hydrofobizované a zároveň
z přírodních surovin jako bazalt a gabro. Díky svému přírodnímu
odolné proti vzdušné vlhkosti.
původu je plně recyklovatelná, dochází ke snižování dopadů
výrobního procesu na životní prostředí. Použitím izolací ROCKWOOL
snížíte spotřebu energie na vytápění nebo chlazení ve vašem
domě, tímto pomůžete omezit emise CO2.
RocKWool. VÍCE NEŽ JEN KÁMEN!
STAVEBNÍ
IZOLACE
STAVEBNÍ IZOLACE
RocKMiN PluS
pOpIS VýrOBKu
Měkká a lehká deska z kamenné vlny pro stavební tepelné izolace.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
NOrMA
EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P
OBLAST pOuŽITÍ
Nehořlavá izolace pro:
– šikmé střechy, vhodná i pro nadkrokevní zateplení – systém TOPROCK
– výplň příček, trámových stropů a podlah na polštářích
– nepochůzí půda zateplená vrchem
– zavěšené podhledy
– dvouplášťové ploché střechy – izolace spodního pláště
TECHNICKÉ
pArAMETrY
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λd = 0,037 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
pŘEdNOSTI
Dobré tepelněizolační vlastnosti
Univerzální deska
3
zelená
SVt2762
úsporám
4
1
2
3
4
5
6
7
7
2
1
nová
6
m
systé
o
d
ý
n
Vhod O p r O C K
T
u
Střešní krytina na latích
Kontralatě podél krokví
Pojistná hydroizolace – difuzně otevřená
rockmin pLuS, tl. 300 mm*
Parozábrana
Vzduchová mezera
Sádrokarton
* Více na stránce 3 ceníku.
5
PŘÍKLAD POUŽITÍ: zateplení šikmé střechy mezi a pod krokvemi.
délka šířka tloušťka
cena
bez dpH
počet počet
počet
počet
počet
počet
tepelný číslo
balení desek
m2
balíků desek na m2 na
palet
odpor r výrobku
v balíku v balíku na paletě paletě paletě v kamiónu
rozměry
palety
termíny
dodání
(mm) (mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
(ks)
(m2)
(ks)
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
40
50
60
70
80
100
120
140
150
160
180
200
38
48
57
67
76
95
114
133
143
152
171
190
1,05
1,35
1,60
1,85
2,15
2,70
3,20
3,75
4,05
4,30
4,85
5,40
127440
90947
127441
119721
127442
77293
127443
127444
90934
127445
127446
127447
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
18
18
15
12
12
10
8
7
6
6
5
5
10,98
10,98
9,15
7,32
7,32
6,1
4,88
4,27
3,66
3,66
3,05
3,05
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
540
540
450
360
360
300
240
210
180
180
150
150
329,4
329,4
274,5
219,6
219,6
183
146,4
128,1
109,8
109,8
91,5
91,5
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
1 000
1 000
1 000
1 000
625
625
625
625
50
60
80
100
48
57
76
95
1,35
1,60
2,15
2,70
127448
127449
127450
127451
paleta
paleta
paleta
paleta
18
15
12
10
11,25
9,375
7,5
6,25
30
30
30
30
540
450
360
300
337,5
281,25
225
187,5
12
12
12
12
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
A
A
A
A
10
INFOrMACE prO pŘÍMÉ SMLuVNÍ pArTNErY
Výrobek dodávaný pouze po ucelených paletách. ucelená paleta – 8 přepravních m3.
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 2 prac. dny; B: orientační termín dodání 10 prac. dní
pOpIS VýrOBKu
Pás z kamenné vlny svinutý do role pro stavební tepelné izolace.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
NOrMA
EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P
OBLAST pOuŽITÍ
Nehořlavá izolace pro:
– výplň trámových stropů a podlah na polštářích
– nepochůzí půda zateplená vrchem
– zavěšené podhledy
– dvouplášťové ploché střechy – izolace spodního pláště
TECHNICKÉ
pArAMETrY
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λd = 0,039 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
pŘEdNOSTI
Minimální prořezy při řezání role
1
STAVEBNÍ IZOLACE
MegaRocK PluS
nová
zelená
SVt3386
úsporám
1
2
3
4
5
6
7
2
Střešní krytina na latích
Kontralatě podél krokví
Pojistná hydroizolace – difuzně otevřená
Megarock pLuS, tl. 260 mm*
Parozábrana
Vzduchová mezera
Sádrokarton
* Více na stránce 3 ceníku.
3
4
5
6
7
PŘÍKLAD POUŽITÍ: zateplení po kleštinách, ve spodní úrovni
střešních příhradových vazníků, vložení izolace nad podhled.
délka
šířka tloušťka
cena
bez dpH
tepelný
číslo
odpor r výrobku
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
6 000
5 000
4 000
4 000
3 500
3 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
100
120
150
160
180
200
90
108
135
144
162
180
2,55
3,05
3,80
4,10
4,60
5,10
127386
127387
127388
127389
127390
127391
balení
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
počet
m2
v roli
počet
počet
rolí
m2 na
na paletě paletě
počet
palet
v kamiónu
rozměry
palety
(m2)
(role)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
6
5
4
4
3,5
3
20
20
20
20
20
20
120
100
80
80
70
60
12
12
12
12
12
12
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
INFOrMACE prO pŘÍMÉ SMLuVNÍ pArTNErY
Výrobek dodávaný pouze po ucelených paletách. ucelená paleta – 8 přepravních m3.
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 2 prac. dny; B: orientační termín dodání 10 prac. dní
termíny
dodání
A
B
A
A
A
A
11
STAVEBNÍ IZOLACE
SuPeRRocK
pOpIS VýrOBKu
Univerzální poloměkká deska z kamenné vlny pro stavební tepelné,
protipožární a akustické izolace.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 pro tloušťky 40 mm
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,75-MU1 pro tloušťky 50–99 mm
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1 pro tloušťky 100–200 mm
nová
NOrMA
EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P
OBLAST pOuŽITÍ
Nehořlavá izolace pro:
– šikmé střechy, vhodná i pro nadkrokevní zateplení – systém TOPROCK
– výplň trámových stropů a podlah na polštářích
– nepochůzí půda zateplená vrchem
– zavěšené podhledy
– stropy (sklepy, garáže)
– příčky nebo předstěny
– provětrávané fasády
– dvouplášťové ploché střechy – izolace spodního pláště
TECHNICKÉ
pArAMETrY
Deklarovaný součinitel
tepelné vodivosti
λd = 0,035 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
zelená
SVt3888
úsporám
mu
systé
o
d
ný
Vhod O p r O C K
T
Zvuková pohltivost (AW) 0,75 pro tloušťky 50–99 mm
0,95 pro tloušťky 100–200 mm
pŘEdNOSTI
Nejlepší tepelněizolační vlastnosti
Vynikající akustické vlastnosti
Doporučená izolace pro dřevostavby, nízkoenergetické a pasivní domy
1
2
3
2
7
1
4
6
4
3
9
5
6
5
7
8
8
9
Střešní krytina na latích
Kontralatě podél krokví
Pojistná hydroizolace – difuzně otevřená
Superrock, nadkrokevní zateplení:
pro držák výšky 120 mm: tl. izolace 120 + 80 až 120 mm
pro držák výšky 180 mm: tl. izolace 180 + 60 až 120 mm
Pomocné krokve 60 × 60 až 120 mm
Kovový držák kotvený hřeby
Parozábrana (např. těžký asfaltový pás
s hliníkovou fólií)
Bednění
Krokve
4
PŘÍKLAD POUŽITÍ: nadkrokevní zateplení šikmé střechy.
délka šířka tloušťka
cena
bez dpH
počet počet
počet
počet počet počet
tepelný číslo
balení desek
m2
balíků
desek m2 na
palet
odpor r výrobku
v balíku v balíku na paletě na paletě paletě v kamiónu
(mm) (mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
40
50
60
80
100
120
140
150
160
180
200
44
55
66
88
110
132
154
165
176
198
220
1,10
1,40
1,70
2,25
2,85
3,40
4,00
4,25
4,55
5,10
5,70
12
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
127412
127413
127414
127416
127417
127418
127419
127420
127421
127422
127423
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
rozměry
palety
(ks)
(m2)
(balíky)
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
18
15
12
10
8
7
6
5
5
4
4
10,98
9,15
7,32
6,1
4,88
4,27
3,66
3,05
3,05
2,44
2,44
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
540
450
360
300
240
210
180
150
150
120
120
329,4
274,5
219,6
183
146,4
128,1
109,8
91,5
91,5
73,2
73,2
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
INFOrMACE prO pŘÍMÉ SMLuVNÍ pArTNErY
Výrobek dodávaný pouze po ucelených paletách. ucelená paleta – 8 přepravních m3.
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 2 prac. dny; B: orientační termín dodání 10 prac. dní
termíny
dodání
B
A
A
A
A
A
B
A
A
B
A
pOpIS VýrOBKu
Pás z kamenné vlny svinutý do role pro stavební tepelné izolace.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T2-WS-MU1
NOrMA
EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P
OBLAST pOuŽITÍ
Nehořlavá izolace pro:
– výplň trámových stropů a podlah na polštářích
– nepochůzí půda zateplená vrchem
– zavěšené podhledy
– dvouplášťové ploché střechy – izolace spodního pláště
TECHNICKÉ
pArAMETrY
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λd = 0,035 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
pŘEdNOSTI
Minimální prořezy při řezání role
nová
zelená
SVt3889
úsporám
1
2
3
4
5
6
7
1
3
STAVEBNÍ IZOLACE
toPRocK SuPeR
2
Střešní krytina na latích
Kontralatě podél krokví
Pojistná hydroizolace – difuzně otevřená
Toprock SupEr, tl. 220 mm*
Parozábrana
Vzduchová mezera
Sádrokarton
* Více na stránce 3 ceníku.
4
5 6 7
PŘÍKLAD POUŽITÍ: zateplení po kleštinách, ve spodní úrovni
střešních příhradových vazníků, vložení izolace nad podhled.
cena
bez dpH
tepelný
číslo
počet m2
odpor
balení
výrobku
v roli
r
délka
šířka tloušťka
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
6 000
5 000
4 500
3 500
3 000
2 500
2 500
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
80
100
120
150
160
180
200
88
110
132
165
176
198
220
2,25
2,85
3,40
4,25
4,55
5,10
5,70
127378
127379
127380
127381
127382
127383
127384
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
počet
rolí na
paletě
počet m2
na
paletě
počet
palet
v kamiónu
(m2)
(role)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
6
5
4,5
3,5
3
2,5
2,5
20
20
20
20
20
20
20
120
100
90
70
60
50
50
12
12
12
12
12
12
12
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
2 200 × 1 200 × 2 730
rozměry
palety
termíny
dodání
B
A
B
A
A
A
A
Nůž na izolaci (příslušenství)
pOpIS VýrOBKu
Kvalitní nůž se zuby na řezání izolací.
délka zubové čepele
cena
bez dpH
(mm)
(Kč/ks)
320
250
číslo
výrobku
počet
v balení
(ks)
7980
1
Pro příslušenství neplatí standardní obchodní podmínky.
INFOrMACE prO pŘÍMÉ SMLuVNÍ pArTNErY
Výrobek dodávaný pouze po ucelených paletách. ucelená paleta – 8 přepravních m3.
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 2 prac. dny; B: orientační termín dodání 10 prac. dní
13
STAVEBNÍ IZOLACE
RocKtoN
pOpIS VýrOBKu
Polotuhá deska z kamenné vlny pro stavební tepelné, protipožární
a akustické izolace.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1 pro tloušťky 40 mm
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW0,70-MU1 pro tloušťky 50–99 mm
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW0,95-MU1 pro tloušťky 100–200 mm
nová
NOrMA
EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P
OBLAST pOuŽITÍ
Nehořlavá izolace pro:
– šikmé střechy, vhodná i pro nadkrokevní zateplení – systém TOPROCK
– výplň trámových stropů a podlah na polštářích
– nepochůzí půda zateplená vrchem
– zavěšené podhledy
– stropy (sklepy, garáže, strojovny VZT a výtahů, výměníky
a předávací stanice)
– příčky nebo předstěny
– provětrávané fasády
– dvouplášťové ploché střechy – izolace spodního pláště
Výrobek je vhodný i do protipožárních konstrukcí.
TECHNICKÉ
pArAMETrY
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λd = 0,035 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
zelená
SVt3420
úsporám
systé
ý do
n
d
o
Vh
OCK
TOpr
mu
Zvuková pohltivost (AW) 0,70 pro tloušťku 50 –99 mm
0,95 pro tloušťku 100–200 mm
pŘEdNOSTI
Nejlepší tepelněizolační a akustické vlastnosti
Vynikající akustické vlastnosti
Doporučená izolace pro dřevostavby, nízkoenergetické a pasivní domy
1
2
3
1
Sádrokarton
rockton (na plnou tloušťku příčky)
Sádrokarton
2
3
PŘÍKLAD POUŽITÍ: akustická izolace dělicí příčky.
délka šířka tloušťka
cena
bez dpH
tepelný
počet počet počet
počet počet m2 počet
číslo
balíků
desek
odpor
balení desek
m2
na
palet
výrobku
r
v balíku v balíku na paletě na paletě paletě v kamiónu
rozměry
palety
termíny
dodání
(mm) (mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
(ks)
(m2)
(balíky)
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
40
50
60
80
100
120
140
150
160
180
200
60
75
90
120
150
180
210
225
240
270
300
1,10
1,40
1,70
2,25
2,85
3,40
4,00
4,25
4,55
5,10
5,70
127519
127430
127431
127433
127434
127435
127520
127436
127521
127522
127523
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
15
12
10
6
6
5
4
4
3
3
3
9,15
7,32
6,1
3,66
3,66
3,05
2,44
2,44
1,83
1,83
1,83
20
20
20
25
20
20
20
20
25
20
20
300
240
200
150
120
100
80
80
75
60
60
183
146,4
122
91,5
73,2
61
48,8
48,8
45,75
36,6
36,6
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
1 000
1 000
1 000
1 000
625
625
625
625
50
60
80
100
75
90
120
150
1,4
1,70
2,25
2,85
155227
155229
155230
155231
balík
balík
balík
balík
12
10
6
6
7,5
6,25
3,75
3,75
20
20
25
20
240
200
150
120
150
125
93,75
75
12
12
12
12
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
2 200 × 1 200 × 2 750
A
A
A
A
14
INFOrMACE prO pŘÍMÉ SMLuVNÍ pArTNErY
Výrobek dodávaný pouze po ucelených paletách. ucelená paleta – 8 přepravních m3.
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 2 prac. dny; B: orientační termín dodání 10 prac. dní
pOpIS VýrOBKu
Polotuhá a těžká deska z kamenné vlny pro stavební tepelné,
protipožární a akustické izolace.
nová
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1
zelená
NOrMA
EN 13162:2012
úsporám
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLAST pOuŽITÍ
Nehořlavá izolace pro:
– zavěšené podhledy
– stropy (sklepy, garáže, strojovny VZT a výtahů, výměníky
a předávací stanice)
– příčky nebo předstěny
– provětrávané fasády
– dvouvrstvé a sendvičové stěny
Výrobek je vhodný i do protipožárních konstrukcí.
TECHNICKÉ
pArAMETrY
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λd = 0,035 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
pŘEdNOSTI
Nejlepší tepelněizolační vlastnosti
Vynikající akustické vlastnosti
Výborné protipožární vlastnosti
Doporučená izolace pro dřevostavby, sendvičové stěny,
nízkoenergetické a pasivní domy
1
2
3
1
STAVEBNÍ IZOLACE
aiRRocK HD
SVt3463
Sádrokarton
Airrock Hd (na plnou tloušťku příčky)
Sádrokarton
2
3
PŘÍKLAD POUŽITÍ: protipožární dělicí příčka.
délka
šířka
tloušťka
cena
bez dpH
tepelný
odpor r
číslo
výrobku
balení
počet desek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíků
v kamiónu
termíny
dodání
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
(ks)
(m2)
(balíky)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
600
600
600
30
40
70
80
100
120
140
150
220
54
72
126
144
180
216
252
270
396
0,85
1,10
2,00
2,25
2,85
3,40
4,00
4,25
6,25
6713
6714
6717
6718
6720
6721
6722
6723
111720
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
15
12
6
6
5
4
3
3
2
9
7,2
3,6
3,6
3
2,4
1,8
1,8
1,2
356
356
412
356
356
356
408
356
356
C
C
C
C
C
C
C
C
C
1 000
1 000
1 000
1 000
625
625
625
625
50
60
80
100
90
108
144
180
1,40
1,70
2,25
2,85
6727
6728
6730
6732
balík
balík
balík
balík
10
8
6
5
6,25
5
3,75
3,125
356
356
356
356
C
C
C
C
INFOrMACE prO pŘÍMÉ SMLuVNÍ pArTNErY
Termíny dodání: C: termín dodání a minimální objednávkové množství po konzultaci
15
STAVEBNÉ IZOLÁCIE
STAVEBNÍ IZOLACE
Nová lepší
λ
0,034
VeNti MaX, VeNti MaX f
Nejlepší tepelněizolační vlastnosti
desky z kamenné vlny
dvojí
struktura
16
pOpIS VýrOBKu
Venti MAX: Dvouvrstvá deska z kamenné vlny pro stavební
tepelné, protipožární a akustické izolace.
Venti MAX F: Dvouvrstvá deska z kamenné vlny s jednostrannou
(F) povrchovou úpravou černou netkanou sklotextílií (fleece)
pro stavební tepelné, protipožární a akustické izolace.
Tuhá horní vrstva zabezpečuje vysokou odolnost proti
mechanickému namáhání a proti profukování.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1
NOrMA
EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0296/11/P
OBLAST pOuŽITÍ
Nehořlavá izolace pro:
– provětrávané fasády
– dvouvrstvé a sendvičové stěny
TECHNICKÉ
pArAMETrY
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λd = 0,034 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
λ
1
2
3
4
2
STAVEBNÍ IZOLACE
VeNti MaX, VeNti MaX f
Nová lepší lambda
Vnější obklad fasády
Větrací mezera
Venti MAX, Venti MAX F, tl. 160 mm*
Stěna
* Více na stránce 5 ceníku.
1
3
4
PŘÍKLAD POUŽITÍ: zateplení vnější obvodové stěny.
Venti MAX
délka šířka
tloušť- cena
tepelný
číslo
poč. desek počet m2 poč. balíků poč. m2 počet pal.
balení
ka bez dpH odpor r výrobku
v balíku
v balíku na paletě na paletě v kamionu
(mm) (mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
80
100
120
150
160
180
200
152
190
228
285
304
342
380
2,35
2,90
3,50
4,40
4,70
5,25
5,85
600
600
600
600
600
600
600
155163
155164
155165
155166
155167
155168
155169
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
rozměry
palety
termíny
dodání
(ks)
(m2)
(balíky)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
6
4
4
4
3
3
3
3,6
2,4
2,4
2,4
1,8
1,8
1,8
25
30
25
20
25
20
20
90
72
60
48
45
36
36
11
11
11
11
11
12
11
2 400 ×1 200 × 2 730
2 400 ×1 200 × 2 730
2 400 ×1 200 × 2 730
2 400 ×1 200 × 2 730
2 400 ×1 200 × 2 730
2 200 ×1 200 × 2 730
2 400 ×1 200 × 2 730
B
A
A
A
B
A
B
rozměry
palety
termíny
dodání
m
ce
S flee
Venti MAX F
délka šířka
tloušť- cena
tepelný
číslo
poč. desek počet m2 poč. balíků poč. m2 počet palet
balení
ka bez dpH odpor r výrobku
v balíku
v balíku na paletě na paletě v kamionu
(mm) (mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
80
100
120
140
150
160
180
200
197
235
273
311
330
349
387
425
2,35
2,90
3,50
4,10
4,40
4,70
5,25
5,85
600
600
600
600
600
600
600
600
155170
155171
155172
155173
155174
155175
155176
155177
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
(ks)
(m2)
(balíky)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
6
4
4
3
4
3
3
3
3,6
2,4
2,4
1,8
2,4
1,8
1,8
1,8
25
30
25
25
20
25
20
20
90
72
60
45
48
45
36
36
11
11
11
12
11
11
12
11
2 400 ×1 200 × 2 730
2 400 ×1 200 × 2 730
2 400 ×1 200 × 2 730
2 200 ×1 200 × 2 730
2 400 ×1 200 × 2 730
2 400 ×1 200 × 2 730
2 200 ×1 200 × 2 730
2 400 ×1 200 × 2 730
INFOrMACE prO pŘÍMÉ SMLuVNÍ pArTNErY
Výrobek dodávaný pouze po ucelených paletách. ucelená paleta – 8 přepravních m3.
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 2 prac. dny; B: orientační termín dodání 10 prac. dní
B
A
A
B
A
B
A
B
17
STAVEBNÍ IZOLACE
PaNelRocK, PaNelRocK f
pOpIS VýrOBKu
panelrock: Polotuhá deska z kamenné vlny pro stavební tepelné,
protipožární a akustické izolace.
panelrock F: Polotuhá deska z kamenné vlny s jednostrannou
(F) povrchovou úpravou černou netkanou sklotextílií (fleece) pro
stavební tepelné, protipožární a akustické izolace.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1
NOrMA
EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0296/11/P
OBLAST pOuŽITÍ
Nehořlavá izolace pro:
– provětrávané fasády
- meziokenní vložky, fasádní panely
– dvouvrstvé a sendvičové stěny
– dělicí stěny (příčky)
TECHNICKÉ
pArAMETrY
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λd = 0,036 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
1
2
3
4
2
1
Vnější obklad fasády
Větrací mezera
panelrock, panelrock F
Stěna
3
4
PŘÍKLAD POUŽITÍ: zateplení vnější obvodové stěny.
panelrock
délka šířka
tloušť- cena
tepelný
číslo
poč. desek počet m2 poč. balíků poč. m2 počet palet
balení
ka bez dpH odpor r výrobku
v balíku
v balíku na paletě na paletě v kamionu
(mm) (mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
1 000 600
1 000 600
50
60
85
102
1,35
1,65
69500
76128
paleta
paleta
rozměry
palety
termíny
dodání
(ks)
(m2)
(balíky)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
8
8
4,8
4,8
30
25
144
120
11
11
2 400 ×1 200 × 2 730
2 400 ×1 200 × 2 730
B
B
rozměry
palety
termíny
dodání
cem
e
e
fl
S
panelrock F
délka šířka
tloušť- cena
tepelný
číslo
poč. desek počet m2 poč. balíků poč. m2 počet palet
balení
ka bez dpH odpor r výrobku
v balíku
v balíku na paletě na paletě v kamionu
(mm) (mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
1 000 600
1 000 600
50
60
130
147
1,35
1,65
18
61096
76134
paleta
paleta
(ks)
(m2)
(balíky)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
8
8
4,8
4,8
30
25
144
120
11
11
2 400 ×1 200 × 2 730
2 400 ×1 200 × 2 730
INFOrMACE prO pŘÍMÉ SMLuVNÍ pArTNErY
Výrobek dodávaný pouze po ucelených paletách. ucelená paleta – 8 přepravních m3.
Termíny dodání: B: orientační termín dodání 10 prac. dní
B
B
pOpIS VýrOBKu
Polotuhá deska z kamenné vlny s jednostrannou (FB1) povrchovou úpravou
černou netkanou sklotextílií (fleece) určena pro stavební tepelné, protipožární a akustické izolace.
nová
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1-AW 1,001)
úsporám
NOrMA
EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLAST pOuŽITÍ
Nehořlavá izolace pro:
– zavěšené podhledy
– stropy (sklepy, garáže, strojovny VZT a výtahů, výměníky a předávací stanice)
– provětrávané fasády (s viditelnými spárami, s perforovaným obkladem)
– akustické bariéry a stěny
TECHNICKÉ
pArAMETrY
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λd = 0,035 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
Zvuková pohltivost (AW)
1,00 pro tloušťku 100 mm
1)
pouze pro tloušťku 100 mm
1
zelená
STAVEBNÍ IZOLACE
aiRRocK ND fb1
SVt3486
m
ce
S flee
1
2
3
4
2
Vnější obklad fasády
Větrací mezera
Airrock Nd FB1, tl. 160 mm*
Stěna
* Více na stránce 5 ceníku.
3
4
PŘÍKLAD POUŽITÍ: zateplení vnější obvodové stěny.
délka
šířka
tloušťka
cena
bez dpH
tepelný
odpor r
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
600
600
50
60
80
100
140
160
180
200
120
135
165
195
255
285
315
345
1,40
1,70
2,25
2,85
4,00
4,55
5,10
5,70
číslo
výrobku
4833
6821
4834
4835
71802
4838
71803
78127
balení
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
počet desek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíků
v kamiónu
(ks)
(m2)
(balíky)
10
8
6
5
3
3
2
2
6
4,8
3,6
3
1,8
1,8
1,2
1,2
360
360
360
360
360
360
468
468
termíny
dodání
B
B
B
B
B
B
B
B
desky s oboustranným polepem
Desky Airrock FB1 lze po konzultaci dodat i s oboustrannou (FB2) povrchovou úpravou černou netkanou sklotextílií (fleece).
Příplatek za oboustrannou úpravu (FB2) je 45 Kč/m2 bez DPH k ceně desky s jednostrannou povrchovou úpravou (FB1).
Po konzultaci lze dodat izolaci Airrock HD FB1.
INFOrMACE prO pŘÍMÉ SMLuVNÍ pArTNErY
Termíny dodání: B: orientační termín dodání 10 prac. dní
19
STAVEBNÍ IZOLACE
StePRocK HD
pOpIS VýrOBKu
KÓd VýrOBKu
Polotuhá deska z kamenné vlny určena pro stavební tepelné a akustické izolace
lehkých plovoucích podlah s požadavky na zlepšení kročejové neprůzvučnosti.
Je určena pro lehké plovoucí podlahy s roznášecí vrstvou z lehkých desek
(např. podlahový sádrokarton, sádrovláknité, dřevotřískové, dřevoštěpkové
nebo vláknocementové desky) nebo pro podlahy s anhydritovým potěrem.
Deska je vhodná pro podlahy obytných místností rodinných nebo bytových
domů, kde zatížení nepřekročí 250 kg/m2.
Pro zatížení do 350 kg/m2 doporučujeme použít systém AKUFLOOR®.
Upozornění: Pokládku kročejové izolace Steprock HD doporučujeme
provádět pouze v jedné vrstvě izolantu.
zelená
SVt3885
úsporám
MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-CS(10)30-SD211)-SD162)-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
1)
2)
Dynamická tuhost (MN/m3) pro desky o tloušťce 30 mm
Dynamická tuhost (MN/m3) pro desky o tloušťce 40 mm
NOrMA
EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLAST pOuŽITÍ
Nehořlavá izolace pro:
– lehké plovoucí podlahy, systém AKUFLOOR®
– anhydritové podlahy
TECHNICKÉ
pArAMETrY
Napětí v tlaku při 10 % stlačení
≥ 30 kpa
Dynamická tuhost (MN/m ) pro desky
o tloušťce:
30 mm
21
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λd = 0,039 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
mu
systé®
o
d
é
n
Vhod uFLOOr
AK
3
pŘEdNOSTI
40 mm
16
Efektivní snížení hladiny kročejového hluku (např. při chůzi)
Vynikající akustické vlastnosti
1
2
1
7
Nášlapná vrstva (např. parkety)
Separační fólie
Roznášecí vrstva – 2× OSB deska s vloženou
separační fólií
Steprock Hd, tl. 30 mm
Steprock okrajový pásek
Okrajový pásek OSB desky š. 100 mm
Okrajový pásek dřevovláknité desky š. 100 mm
3
4
5
6
7
3
2
6
5
nová
3
4
PŘÍKLAD POUŽITÍ: lehká plovoucí akustická podlaha s roznášecí
vrstvou z dvou vrstev OSB desek – systém AKUFLOOR®.
cena
bez dpH
počet
počet
počet
počet
počet
tepelný
číslo
balení desek
m2
balíků
m2 na
palet
odpor r výrobku
v balíku v balíku na paletě paletě v kamiónu
délka
šířka tloušťka
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
20
25
30
40
50
60
96
120
144
172
215
258
0,50
0,60
0,75
1,00
1,25
1,50
cena
bez dpH
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
tepelný
číslo
balení
odpor r výrobku
délka
šířka tloušťka
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
20
25
30
40
50
60
96
120
144
172
215
258
0,50
0,60
0,75
1,00
1,25
1,50
20
104130
104131
104132
104133
104134
104136
4747
104139
4743
68110
4751
70651
balík
balík
balík
balík
balík
balík
rozměry
palety
(ks)
(m2)
(balíky)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
12
8
10
6
4
4
7,2
4,8
6
3,6
2,4
2,4
20
24
16
20
24
20
144
115,2
96
72
57,6
48
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
počet desek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíků
v kamiónu
(ks)
(m2)
(balíky)
12
8
10
6
4
4
7,2
4,8
6
3,6
2,4
2,4
580
686
480
580
684
580
INFOrMACE prO pŘÍMÉ SMLuVNÍ pArTNErY
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 2 prac. dny;
B: orientační termín dodání 10 prac. dní
termíny
dodání
A
B
A
A
A
B
termíny
dodání
A
B
A
A
A
B
pOpIS VýrOBKu
KÓd VýrOBKu
Polotuhá deska z kamenné vlny určena pro stavební tepelné a akustické izolace
těžkých plovoucích podlah s požadavky na zlepšení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti. Je určena pro těžké plovoucí podlahy s roznášecí armovanou betonovou deskou
o min. tloušťce 50 mm. Deska je vhodná pro podlahy obytných místností rodinných
nebo bytových domů, kde zatížení nepřekročí 250 kg/m2. Upozornění: Pokládku
kročejové izolace Steprock ND doporučujeme provádět pouze v jedné vrstvě izolantu.
nová
zelená
SVt3886
úsporám
MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-CS(10)20-SD201)-SD122)-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
1)
2)
Dynamická tuhost (MN/m3) pro desky o tloušťce 30 mm
Dynamická tuhost (MN/m3) pro desky o tloušťce 40 mm
NOrMA
EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLAST pOuŽITÍ
Nehořlavá izolace pro:
– těžké plovoucí podlahy s roznášecí vrstvou z armované betonové desky
TECHNICKÉ
pArAMETrY
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λd = 0,037 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
pŘEdNOSTI
Efektivní snížení hladiny kročejového hluku (např. při chůzi)
Vynikající akustické vlastnosti
1
3
4
5
6
2
3
4
Nášlapná vrstva (např. parkety)
Roznášecí vrstva – armovaná betonová deska
tl. 50 mm
Separační fólie
Steprock Nd, tl. 30 mm
Steprock okrajový pásek
Stropní konstrukce
2
1
5
STAVEBNÍ IZOLACE
StePRocK ND
6
PŘÍKLAD POUŽITÍ: těžká plovoucí akustická podlaha
s roznášecí armovanou betonovou deskou.
délka
šířka tloušťka
cena
bez dpH
počet
počet
počet
počet
počet
tepelný
číslo
balíků
m2 na
palet
balení desek
m2
odpor r výrobku
v balíku v balíku na paletě paletě v kamiónu
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
20
25
30
40
50
60
72
90
108
124
155
186
0,50
0,65
0,80
1,05
1,35
1,60
délka
šířka tloušťka
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
20
25
30
40
50
60
72
90
108
124
155
186
0,50
0,65
0,80
1,05
1,35
1,60
cena
bez dpH
112401
112402
112403
112404
112405
112407
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
termíny
dodání
(ks)
(m2)
(balíky)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
12
8
10
6
4
4
7,2
4,8
6
3,6
2,4
2,4
20
24
16
20
24
20
144
115,2
96
72
57,6
48
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
tepelný
číslo
balení
odpor r výrobku
112395
112396
1132
112398
112399
112400
rozměry
palety
balík
balík
balík
balík
balík
balík
počet desek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíků
v kamiónu
(ks)
(m2)
(balíky)
12
8
10
6
4
4
7,2
4,8
6
3,6
2,4
2,4
580
686
480
580
684
580
A
B
A
A
A
B
termíny
dodání
A
B
A
A
A
B
Okrajový pásek StePRocK
pOpIS VýrOBKu
Pásek z kamenné vlny určen pro použití v oblasti plovoucích podlah.
Minimalizuje akustické mosty mezi plovoucí podlahou a stěnou.
délka
výška
tloušťka
cena
bez dpH
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/bm)
1 000
1 000
80
120
12
12
12
20
číslo výrobku
balení
1118
1119
karton
karton
bm
v kartonu
termíny dodání
(bm)
INFOrMACE prO pŘÍMÉ SMLuVNÍ pArTNErY
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 2 prac. dny;
B: orientační termín dodání 10 prac. dní
100
66
B
B
21
STAVEBNÍ IZOLACE
TENTOVÁN
PA
PATEN
T
ÁNO PAT
OV
O
Patentovaná dvouvrstvá izolace
fRoNtRocK MaX e
deska je součástí mnoha certifikovaných
systémů ETICS. Kvalitní zateplení domů
s izolacemi rOCKWOOL v rámci dotačních
programů: Nová zelená úsporám nová
zelená
a panel 2013+.
úsporám
VýrOBEK SpLňuJE:
22požadavky ETICS podle ETAG 004
TOVÁNO
EN
Nejlepší tepelněizolační vlastnosti
Vynikající protipožární vlastnosti
Zvyšuje požární bezpečnost staveb
dvouvrstvá struktura desky zaručuje
pevnost a pružnost zároveň
 Zachování prodyšnosti stěn
 Ideální izolace pro novostavby i rekonstrukce
 Široký rozsah tlouštěk (do 280 mm)




dvojí
struktura
pOpIS VýrOBKu
Dvouvrstvá deska z kamenné vlny určena pro použití ve vnějších kontaktních zateplovacích systémech (ETICS). Fasádní deska nové generace s podélnou orientací
vláken a vyztuženou horní vrstvou. Velmi tuhá horní vrstva desky označená nápisem
„ROCKWOOL TOP” zabezpečnuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání.
Povrchová úprava zabezpečuje dobrou přídržnost stěrkové hmoty a bezpečnou
montáž. Měkčí, flexibilní vnitřní strana se optimálně přizpůsobí podkladu fasády.
Výrobek splňuje:
– požadavky na ETICS podle ETAG 004
– požadavky kvalitativní třídy A podle TP 01 Cechu pro zateplování budov ČR
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
NOrMA
EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLAST pOuŽITÍ
Nehořlavá tepelná izolace pro:
– kontaktní fasády – vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS), např.
systém ECOrOCK FF.
Pro izolaci ostění kolem oken je určena izolace Fasrock.
TECHNICKÉ
pArAMETrY
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λd = 0,036 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
pŘEdNOSTI
Nejlepší tepelněizolační vlastnosti
Vynikající protipožární vlastnosti
Ideální izolace nejen pro nízkoenergetické a pasivní domy
Výborná manipulace s deskou – nižší hmotnost
Zachovává prodyšnost stěn
5
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
6
1
STAVEBNÍ IZOLACE
fRoNtRocK MaX e
nová
zelená
SVt3884
úsporám
Lepicí hmota
Frontrock MAX E, tl. 140 mm*
Kotvicí prvek – hmoždinka pro ETICS
Základní vrstva (stěrková hmota s výztužnou síťkou)
Penetrační nátěr
Probarvená strukturovaná omítka
Kotevní prvek pro upevnění soklové lišty
Soklová lišta
Spojka soklové lišty
* Více na stránce 3 ceníku.
Desku označenou nápisem ROCKWOOL TOP je
nutné osadit směrem ven od objektu!
7
9
Desky Frontrock MAX E lze kotvit povrchovou nebo
zápustnou montáží pomocí jakékoli hmoždinky
určené pro zvolený systém ETICS, podklad a způsob
montáže. Při aplikaci hmoždinek příslušných
výrobců je nutné postupovat v souladu s pokyny
dodavatele systému. Provádění kontaktních fasád
doporučujeme svěřit specializované firmě.
8
PŘÍKLAD POUŽITÍ: zateplení vnější fasády deskami
Frontrock MAX E.
cena
bez dpH
počet
počet
počet
počet
počet
tepelný
číslo
balení desek
m2
balíků
m2 na
palet
odpor r výrobku
v balíku v balíku na paletě paletě v kamiónu
délka
šířka tloušťka
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
60
80
100
120
140
150
160
180
200
220
240
250
280
156
208
260
312
364
390
416
468
520
572
624
650
728
1,65
2,20
2,75
3,30
3,85
4,15
4,40
5,00
5,55
6,10
6,65
6,90
7,75
99002
86003
86004
86005
86954
86006
86007
86008
86009
99085
99086
129598
99091
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
rozměry
palety
(ks)
(m2)
(balíky)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2,4
1,8
1,8
1,8
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
0,6
0,6
0,6
0,6
20
20
16
12
16
16
12
12
12
20
20
16
16
48
36
28,8
21,6
19,2
19,2
14,4
14,4
14,4
12
12
9,6
9,6
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 210
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 090
2 000 × 1 200 × 1 210
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 250
2 000 × 1 200 × 1 250
termíny
dodání
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
Desky Frontrock MAX E lze po konzultaci dodat i v jednotlivých balících.
INFOrMACE prO pŘÍMÉ SMLuVNÍ pArTNErY
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 2 prac. dny;
C: termín dodání a minimální objednávkové množství po konzultaci
23
STAVEBNÍ IZOLACE
faSRocK
pOpIS VýrOBKu
Deska z kamenné vlny určena pro použití ve vnějších kontaktních zateplovacích systémech (ETICS). Fasádní deska s podélnou orientací vláken.
Výrobek splňuje:
– požadavky na ETICS podle ETAG 004
– požadavky kvalitativní třídy A podle TP 01 Cechu pro zateplování budov
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1
NOrMA
EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P; 1390-CPR-0274/10/P; 1390-CPR-0275/10/P
OBLAST pOuŽITÍ
Nehořlavá tepelná izolace pro: kontaktní fasády – vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS), např. systém ECOrOCK FF, izolace ostění kolem oken
TECHNICKÉ
pArAMETrY
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
• pro tloušťku ≥ 40 mm
• pro tloušťku < 40 mm
λd = 0,039 W.m-1.K-1
λd = 0,041 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
pŘEdNOSTI
nová
zelená
SVt3881
úsporám
Dobré tepelněizolační vlastnosti, zachovává prodyšnost stěn
2
8
1
2
7
1
Lepicí hmota
2
Fasrock, tl. 150 mm* na stěně fasády
Fasrock, tl. 20–50 mm u ostění kolem okna
3
4
5
6
7
8
Kotvicí prvek – hmoždinka pro ETICS
Základní vrstva (stěrková hmota s výztužnou síťkou)
Penetrační nátěr
Probarvená strukturovaná omítka
Parapetní lišta
Okenní začišťovací lišta
* Více na stránce 3 ceníku.
6
5
3
4
2
PŘÍKLAD POUŽITÍ: zateplení vnější fasády a ostění kolem
okna deskami Fasrock.
cena
bez dpH
počet
počet
počet
počet
počet
tepelný
číslo
balíků
m2 na
palet
balení desek
m2
odpor r výrobku
v balíku v balíku na paletě paletě v kamiónu
délka
šířka tloušťka
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
20
30
40
50
60
80
100
120
140
150
160
180
200
60
90
114
143
171
228
285
342
399
428
456
513
570
0,45
0,70
1,00
1,25
1,50
2,05
2,55
3,05
3,55
3,80
4,10
4,60
5,10
délka
šířka tloušťka
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
20
30
40
50
60
90
114
143
0,45
0,70
1,00
1,25
cena
bez dpH
70087
70089
70092
70096
70098
86022
86023
86025
72681
86026
98877
86027
98252
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
tepelný
číslo
balení
odpor r výrobku
1041
1042
70109
69887
balík
balík
balík
balík
rozměry
palety
(ks)
(m2)
(balíky)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
8
6
6
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
4,8
3,6
3,6
2,4
2,4
1,8
1,8
1,8
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
28
24
20
24
20
20
16
12
16
16
12
12
12
134,4
86,4
72
57,6
48
36
28,8
21,6
19,2
19,2
14,4
14,4
14,4
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 250
2 000 × 1 200 × 1 210
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 210
2 000 × 1 200 × 1 250
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 110
2 000 × 1 200 × 1 210
2 000 × 1 200 × 1 330
počet desek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíků
v kamiónu
(ks)
(m2)
(balíky)
8
6
6
4
4,8
3,6
3,6
2,4
842
790
582
686
Provádění kontaktních fasád doporučujeme svěřit specializované firmě.
24
INFOrMACE prO pŘÍMÉ SMLuVNÍ pArTNErY
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 2 prac. dny; B: orientační termín dodání 10 prac. dní;
C: termín dodání a minimální objednávkové množství po konzultaci
termíny
dodání
A
A
B
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
termíny
dodání
A
A
B
A
pOpIS VýrOBKu
Lamelová deska z kamenné vlny určena pro použití ve vnějších kontaktních
zateplovacích systémech (ETICS). Fasádní deska s kolmou orientací vláken
k povrchu desky. Výrobek splňuje požadavky na ETICS podle ETAG 004.
nová
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-TR80-WS-WL(P)-MU1
úsporám
NOrMA
EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0210/09/P; 1390-CPR-0211/09/P
OBLAST pOuŽITÍ
Nehořlavá tepelná izolace pro:
– kontaktní fasády - vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS),
např. systém ECOrOCK FF
– stropy (sklepy, garáže, průjezdy)
TECHNICKÉ
pArAMETrY
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λd = 0,041 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
pŘEdNOSTI
Ideální pro zaoblené povrchy a stěny s těžkou povrchovou úpravou
(cihelný pásek, keramický obklad namísto omítkové povrchové úpravy)
Rychlá montáž (za určitých podmínek není nutné mechanicky kotvit)
Zachovává prodyšnost stěn
1
2
4
3
2
4
5
6
7
8
9
5
1
* Více na stránce 3 ceníku.
** Pokud není použit podkladní talíř 140 mm, jedná se pouze
o technologickou hmoždinku (není nosná).
7
9
SVt3882
Lepicí hmota
Fasrock LL, tl. 160 mm*
Kotvicí prvek – hmoždinka pro ETICS s podkladním
talířem 140 mm**
Základní vrstva (stěrková hmota s výztužnou síťkou)
Penetrační nátěr
Probarvená strukturovaná omítka
Kotevní prvek pro upevnění soklové lišty
Soklová lišta
Spojka soklové lišty
3
6
zelená
STAVEBNÍ IZOLACE
faSRocK ll
8
PŘÍKLAD POUŽITÍ: zateplení vnější fasády deskami Fasrock LL.
cena
bez dpH
počet
počet
počet
počet
počet
tepelný
číslo
balení desek
m2
balíků
m2 na
palet
odpor r výrobku
v balíku v balíku na paletě paletě v kamiónu
délka
šířka tloušťka
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
50
60
80
100
120
140
150
160
180
200
220
240
250
300
125
150
200
250
300
350
375
400
450
500
550
600
625
750
1,20
1,45
1,95
2,40
2,90
3,40
3,65
3,90
4,35
4,85
5,35
5,85
6,05
7,30
82612
85984
82613
82614
82615
82616
82947
82617
82618
82619
90183
84998
120122
98836
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
rozměry
palety
(ks)
(m2)
(balíky)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
8
8
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
1,92
1,92
1,44
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,48
30
25
25
30
25
20
20
15
15
15
10
10
10
20
57,6
48
36
28,8
24
19,2
19,2
14,4
14,4
14,4
9,6
9,6
9,6
9,6
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 335
2 000 × 1 200 × 1 335
2 000 × 1 200 × 1 335
2 000 × 1 200 × 1 335
2 000 × 1 200 × 1 335
2 000 × 1 200 × 1 255
2 000 × 1 200 × 1 335
2 000 × 1 200 × 1 095
2 000 × 1 200 × 1 215
2 000 × 1 200 × 1 335
2 000 × 1 200 × 1 195
2 000 × 1 200 × 1 095
2 000 × 1 200 × 1 130
2 000 × 1 200 × 1 335
termíny
dodání
A
B
A
A
A
A
A
A
B
A
C
C
C
C
Provádění kontaktních fasád doporučujeme svěřit specializované firmě.
INFOrMACE prO pŘÍMÉ SMLuVNÍ pArTNErY
Výrobek dodávaný pouze po ucelených paletách.
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 2 prac. dny; B: orientační termín dodání 10 prac. dní;
C: termín dodání a minimální objednávkové množství po konzultaci
25
STAVEBNÍ IZOLACE
faSRocK lg1
pOpIS VýrOBKu
Lamelová deska z kamenné vlny se zkosenými vnějšími hranami
a povrchovou úpravou bílým nástřikem. Deska s převážně kolmou
orientací vláken k povrchu desky, která má na lícové straně po
obvodě zkosené hrany o 16 mm pod úhlem 45°.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10\Y)20-TR60-WS-WL(P)-MU1
NOrMA
EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0322/12/P
OBLAST pOuŽITÍ
Nehořlavá tepelná izolace pro:
– stropy (sklepy, garáže, průjezdy)
– stěny staveb
TECHNICKÉ
pArAMETrY
Deklarovaný součinitel
tepelné vodivosti
λd = 0,041 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
pŘEdNOSTI
nová
zelená
SVt3883
úsporám
Zvýšení požární odolnosti a tepelněizoalčních vlastností konstrukce
Jednoduchá manipulace (deska je lehká)
Zvýšení produktivity práce
Fasrock LG1 je opatřen povrchovou úpravou bílým nástřikem.
Lamely lze navíc opatřit další povrchovou úpravou nástřikem
(např. BR ECOROCK M) nebo nátěrem (např. BR-ECOROCK SIL).
1
2
2
Těžký strop
Fasrock LG1, tl. 150 mm*
* Více na stránce 3 ceníku.
1
Izolaci Fasrock LG1 doporučujeme lepit
systémovým lepidlem ZZ – ECOROCK Special W
(balení po 25 kg).
PŘÍKLAD POUŽITÍ: zateplení stropu spodem (garáž, sklep).
délka
šířka tloušťka
(mm)
(mm)
(mm)
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
200
200
200
200
200
200
200
50
60
80
100
120
150
160
cena
bez dpH
(Kč/m2)
165
198
264
330
396
495
528
tepelný
číslo
balení
odpor r výrobku
(m2·K.W-1)
1,20
1,45
1,95
2,40
2,90
3,65
3,90
114647
114649
114651
114653
114655
114657
116573
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
počet m2
na paletě
počet
palet
v kamiónu
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
240
200
150
120
100
80
70
57,6
48
36
28,8
24
19,2
16,8
26
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 250
počet desek
na paletě
rozměry
palety
Lamelové desky Fasrock LG1 lze po konzultaci dodat i v tloušťkách: 180 a 200 mm.
26
INFOrMACE prO pŘÍMÉ SMLuVNÍ pArTNErY
Výrobek dodávaný pouze po ucelených paletách. Desky jsou uloženy přímo na paletě.
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 2 prac. dny; B: orientační termín dodání 10 prac. dní
termíny
dodání
A
B
A
A
B
A
B
PROVĚŘENO NA PROJEKTECH
NT
ÁNO PAT
OV
dvojí
struktura
UNIVERZÁLNÍ střešní dvouvrstvá izolace
Monrock MaX e
 V praxi oceněná univerzálnost pro jedno,
dvou i vícevrstvou pokládku a mechanicky
kotvené, lepené a zatěžované střešní skladby
 Vhodná pro novostavby i rekonstrukce
plochých střech
 Ideální pro průmyslové objekty, obchodní
a nákupní centra, skladové haly, obytné domy
apod.
 Vysoká odolnost proti mechanickému namáhání
 Variabilita pro kombinace se spádovým
systémem rOCKFALL
 Nejvyšší kategorie požární
bezpečnosti – reakce na oheň A1
 Vynikající tepelněizolační a akustické vlastnosti
 Klasifikace požární odolnosti
plášťů plochých střech s rEI 15 až rEI 60
R RW W
REI
REI
30-60
30-60
REI
REI
30–60min
min
30–60
REI
REI
30–60min
min
30–60
REI
REI
30–60min
min
30–60
**
45–50dB
dB
45–50
 ploché střechy opatřené izolací
MONrOCK MAX E spadají
do třídy BrOOF(t3) RRW W
45–50dB
dB
45–50
Kvalitní zateplení střech s izolacemi
rOCKWOOL v rámci dotačních
programů: Nová zelená nová
úsporám a panel 2013+.
zelená
R RW W
45–50dB
dB
45–50
úsporám
R RW W
45–50dB*
dB*
45–50
*platí u vybraných skladeb ploché střechy
EN
STAVEBNÍ IZOLACE
MoNRocK MaX e
pOpIS VýrOBKu
vysoká
pevnost
KÓd VýrOBKu
Univerzální tuhá dvouvrstvá deska z kamenné vlny pro akustické a protipožární izolace plochých střech. Horní velmi tuhá vrstva o tloušťce do 20 mm
zabezpečuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání. Deska
je určena pro jedno, dvou i vícevrstvou pokládku izolačních desek a kombinaci
se spádovým systémem ROCKFALL. Vrchní vrstva je na povrchu označena
nápisem „ROCKWOOL TOP”. Desky je možné použít do střešních skladeb
mechanicky kotvených, lepených a zatěžovaných.
Společnost ROCKWOOL má k dispozici klasifikace požární odolnosti plášťů
plochých střech s REI 30 až REI 60. Ploché střechy opatřené izolací Monrock
MAX E spadají do třídy BROOF(t3)*.
zelená
SVt3890
úsporám
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)401)-TR10-PL(5)6001)-WSWL(P)-CP(5)2)-MU1; 1) pro vrchní vrstvu platí: CS(10)70 a PL(5)700
2)
pouze pro tloušťky 80 až 120 mm
NOrMA
EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLAST pOuŽITÍ
Nehořlavá izolace pro:
– ploché střechy
TECHNICKÉ
pArAMETrY
Napětí v tlaku při 10 % stlačení horní vrstvy
≥ 70 kpa
Napětí v tlaku při 10 % stlačení desky
≥ 40 kpa
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky
≥ 10 kpa
Bodové zatížení desky
600 N
Bodové zatížení horní vrstvy
700 N
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λd = 0,038 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
pŘEdNOSTI
nová
i
binac
LL
V kom rOCKFA
em
stém
se sy
Univerzální řešení pro ploché střechy
Velmi dobré mechanické vlastnosti
Nejvyšší kategorie požární bezpečnosti
Výrazně přispívá ke zvýšení požární odolnosti plochých střech
Zlepšuje akustiku plochých střech
* Konkrétní požadavek v souvislosti s požární klasifikací pláště ploché střechy je nutné konzultovat s projektovým specialistou pro ploché střechy.
1
2
5
6
3
7
3
4
2
1
PŘÍKLAD POUŽITÍ: zateplení ploché střechy na trapézovém
plechu – stabilizace střešního souvrství je provedena lepením.
28
4
5
6
7
Trapézový plech
Parozábrana
Monrock MAX E, tl. 240 mm (nebo 120 + 120)*
(možnost kombinace se systémem rOCKFALL)
Podkladní asfaltový pás celoplošně natavený
Vrchní asfaltový pás celoplošně natavený
Atikový klín rOCKFALL
Airrock Nd pro rOCKprOFIL, tl. 200 mm
* Více na stránce 5 ceníku.
šířka tloušťka
cena
bez dpH
tepelný
číslo
balení
odpor r výrobku
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
60
70
80
100
120
140
150
160
180
200
220
240
192
224
256
320
384
448
480
512
576
640
704
768
1,55
1,80
2,10
2,60
3,15
3,65
3,90
4,20
4,70
5,25
5,75
6,30
délka
šířka tloušťka
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
60
70
80
100
120
140
150
160
180
200
220
240
192
224
256
320
384
448
480
512
576
640
704
768
1,55
1,80
2,10
2,60
3,15
3,65
3,90
4,20
4,70
5,25
5,75
6,30
cena
bez dpH
67203
55701
61521
61522
61525
53283
56771
53286
53287
61529
53290
68290
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
tepelný
číslo
balení
odpor r výrobku
102758
102760
53311
53312
53313
53314
103899
53315
53316
53317
53318
53319
počet desek
na paletě
počet m2
na paletě
počet
palet
v kamiónu
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
20
17
15
12
10
8
8
7
6
6
5
5
48
40,8
36
28,8
24
19,2
19,2
16,8
14,4
14,4
12
12
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 290
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 220
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 220
2 000 × 1 200 × 1 180
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 200
2 000 × 1 200 × 1 300
rozměry
palety
počet desek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíků
v kamiónu
(ks)
(m2)
(balíky)
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
2,4
1,8
1,8
1,8
1,2
1,2
1,2
1,2
0,6
0,6
0,6
0,6
582
686
582
478
582
478
478
426
790
686
634
582
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
balík
termíny
dodání
A
C
A
A
A
B
C
C
C
C
C
C
termíny
dodání
A
C
A
A
A
B
C
C
C
C
C
C
Kalkulační projektová cena a doporučené technické řešení je zpracováno vždy na základě konkrétních požadavků.
Pro více informací kontaktujte projektového specialistu pro ploché střechy.
tRaPézoVé VÝPlNĚ
pOpIS VýrOBKu
Trapézové výplně (Bloczki trapezowe) z kamenné vlny pro akustické
a protipožární izolace v oblasti plochých střech.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1
NOrMA
EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0072/13/P
OBLAST pOuŽITÍ
Nehořlavá izolace pro:
- ploché střechy
Výplně trapézových plechů se používají hlavně u nepochozích střech halových
objektů, kde je vyšší požadavek na požární odolnost a akustiku. Slouží
k vyplnění spodní vlny trapézového plechu především za účelem zlepšení
akustických vlastností skladby střešní konstrukce v kombinaci s izolačními
deskami pro ploché střechy. U perforovaných trapézových plechů je součástí
dodávky separační sklotextílie. K dispozici jsou výsledky akustických měření
různých skladeb plochých střech.
rOZMĚrY
Délka: 1 000 mm, řez odpovídá konkrétnímu typu trapézového plechu
TECHNICKÉ
pArAMETrY
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λd = 0,036 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
Trapézové výplně jsou vyráběny na základě přání zákazníka a neplatí pro ně standardní obchodní podmínky.
Kalkulační projektová cena a doporučené technické řešení je zpracováno vždy na základě konkrétních požadavků.
Informace o ceně, transportním balení a termínech dodání jsou na vyžádání u projektového specialisty.
INFOrMACE prO pŘÍMÉ SMLuVNÍ pArTNErY
Desky ve formátu 2 000 × 1 200 mm jsou uloženy přímo na paletě.
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 2 prac. dny; B: orientační termín dodání 10 prac. dní;
C: termín dodání a minimální objednávkové množství po konzultaci
29
STAVEBNÍ IZOLACE
délka
STAVEBNÍ IZOLACE
DuRocK
pOpIS VýrOBKu
vysoká
pevnost
Tuhá dvouvrstvá deska z kamenné vlny pro akustické a protipožární
izolace plochých střech. Horní velmi tuhá vrstva o tloušťce do 20 mm
zabezpečuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání. Deska
je určena pro jedno, dvou i vícevrstvou pokládku izolačních desek a kombinaci
se spádovým systémem ROCKFALL. Vrchní vrstva je na povrchu označena
nápisem „ROCKWOOL TOP”. Desky je možné použít do střešních skladeb
mechanicky kotvených, lepených a zatěžovaných. Deska Durock splňuje
klasifikaci požární odolnosti plášťů plochých střech s REI 30 až REI 60*.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)60-TR10-PL(5)650-WS-MU1
NOrMA
EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPD-0359/12/P
OBLAST pOuŽITÍ
Nehořlavá izolace pro:
– ploché střechy
TECHNICKÉ
pArAMETrY
Napětí v tlaku při 10 % stlačení
≥ 60 kpa
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky
≥ 10 kpa
Bodové zatížení
650 N
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λd = 0,040 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
pŘEdNOSTI
nová
zelená
SVt3894
úsporám
i
binac FALL
m
o
k
V
OCK
em r
m
é
t
s
se sy
Výborné mechanické vlastnosti
Nejvyšší kategorie požární bezpečnosti
Výrazně přispívá ke zvýšení požární odolnosti plochých střech
Zlepšuje akustiku plochých střech
* Konkrétní požadavek v souvislosti s požární klasifikací pláště ploché střechy je nutné konzultovat s projektovým specialistou pro ploché střechy.
1
2
3
5
4
6
3
2
7
4
5
6
7
1
Trapézový plech
Parozábrana
durock, tl. 140 + 120 mm*
(možnost kombinace se systémem rOCKFALL)
Podkladní asfaltový pás celoplošně natavený
Vrchní asfaltový pás celoplošně natavený
Atikový klín rOCKFALL
Airrock Nd pro rOCKprOFIL, tl. 200 mm
* Více na stránce 5 ceníku.
PŘÍKLAD POUŽITÍ: zateplení ploché střechy na trapézovém
plechu – stabilizace střešního souvrství je provedena lepením.
délka
šířka
tloušťka
cena
bez dpH
tepelný
odpor r
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
60
70
80
100
120
140
150
160
180
198
231
264
330
396
462
495
528
594
1,50
1,75
2,00
2,50
3,00
3,50
3,75
4,00
4,50
číslo
výrobku
102764
102915
102907
102906
95565
95566
95567
95568
105586
balení
palety
palety
palety
palety
palety
palety
palety
palety
palety
počet
desek
na paletě
počet m2
na paletě
počet palet
v kamionu
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
20
17
15
12
10
8
8
7
7
48
40,8
36
28,8
24
19,2
19,2
16,8
16,8
26
26
26
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 290
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 220
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 220
2 000 × 1 200 × 1 360
rozměry
palety
Desky Durock lze po konzultaci dodat i ve formátu 1 000 × 600 mm. Pro více informací kontaktujte projektového specialistu pro ploché střechy.
30
INFOrMACE prO pŘÍMÉ SMLuVNÍ pArTNErY
Desky ve formátu 2 000 × 1 200 mm jsou uloženy přímo na paletě.
Termíny dodání:B: orientační termín dodání 10 prac. dní;
C: termín dodání a minimální objednávkové množství po konzultaci
termíny
dodání
B
C
B
B
B
B
C
C
C
pOpIS VýrOBKu
vysoká
pevnost
Speciální velmi tuhá dvouvrstvá deska z kamenné vlny určena pro tepelné,
protipožární a akustické izolace plochých střech. Horní velmi tuhá vrstva
o tloušťce do 20 mm zabezpečuje vysokou odolnost proti mechanickému
namáhání. Vrchní vrstva je na povrchu označena nápisem „ROCKWOOL TOP”.
Deska je určena pro jedno, dvou i vícevrstvou pokládku izolačních desek a kombinaci
se spádovým systémem ROCKFALL. Desky je možné použít do střešních skladeb
mechanicky kotvených, lepených a zatěžovaných. Deska Hardrock MAX splňuje
klasifikaci požární odolnosti plášťů plochých střech s REI 30 až REI 60*.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR10-PL(5)800-WS-WL(P)-MU1
NOrMA
EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLAST pOuŽITÍ
Nehořlavá izolace pro: ploché střechy
TECHNICKÉ
pArAMETrY
Napětí v tlaku při 10 % stlačení
≥ 70 kpa
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky
≥ 10 kpa
Bodové zatížení
800 N
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λd = 0,040 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
pŘEdNOSTI
nová
zelená
SVt3891
úsporám
i
binac FALL
m
o
k
V
OCK
em r
m
é
t
s
se sy
Vynikající mechanické vlastnosti
Nejvyšší kategorie požární bezpečnosti
Výrazně přispívá ke zvýšení požární odolnosti plochých střech
Zlepšuje akustiku plochých střech
* Konkrétní požadavek v souvislosti s požární klasifikací pláště ploché střechy je nutné konzultovat s projektovým specialistou pro ploché střechy.
1
2
3
5
6
4
3
2
7
4
5
6
7
1
Trapézový plech
Parozábrana
Hardrock MAX, tl. 140 + 120 mm*
(možnost kombinace se systémem ROCKFALL)
Podkladní asfaltový pás mechanicky kotvený
Vrchní asfaltový pás celoplošně natavený
Atikový klín rOCKFALL
Airrock Nd pro rOCKprOFIL, tl. od 200 mm
* Více na stránce 5 ceníku.
PŘÍKLAD POUŽITÍ: zateplení ploché střechy na trapézovém plechu – stabilizace střešního souvrství je provedena mechanickým
kotvením.
délka
šířka tloušťka
cena
bez dpH
tepelný
číslo
balení
odpor r výrobku
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
60
70
80
100
120
140
150
160
180
216
252
288
360
432
504
540
576
648
1,50
1,75
2,00
2,50
3,00
3,50
3,75
4,00
4,50
98807
61135
7933
61153
61156
61159
83185
61161
112098
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
počet desek
na paletě
počet m2
na paletě
počet
palet
v kamiónu
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
20
17
15
12
10
8
8
7
7
48
40,8
36
28,8
24
19,2
19,2
16,8
16,8
26
26
26
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 290
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 220
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 220
2 000 × 1 200 × 1 360
rozměry
palety
termíny
dodání
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Desky Hardrock MAX lze po konzultaci dodat i v jednotlivých balících.
Kalkulační projektová cena a doporučené technické řešení je zpracováno vždy na základě konkrétních požadavků.
Pro více informací kontaktujte projektového specialistu pro ploché střechy.
INFOrMACE prO pŘÍMÉ SMLuVNÍ pArTNErY
Desky ve formátu 2 000 × 1 200 mm jsou uloženy přímo na paletě.
Termíny dodání: C: termín dodání a minimální objednávkové množství po konzultaci
31
STAVEBNÍ IZOLACE
HaRDRocK MaX
STAVEBNÍ IZOLACE
DacHRocK
pOpIS VýrOBKu
Velmi tuhá deska z kamenné vlny určená pro tepelné, protipožární a akustické izolace plochých střech. Desky je možné použít do střešních skladeb
mechanicky kotvených, zatěžovaných a lepených. Deska je určena pro dvou
i vícevrstvou pokládku izolačních desek a kombinaci se spádovým systémem
ROCKFALL. Společnost ROCKWOOL má k dispozici klasifikace požární odolnosti
plášťů plochých střech s REI 30 až REI 60.
Deska je vhodná pro podlahové konstrukce – podlahy se zvýšenými nároky na
tepelné vlastnosti (podlahy nad terénem) a podlahy se zvýšeným zatížením
do 400 kg/m2.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T6-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)600-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
NOrMA
EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLAST pOuŽITÍ
Nehořlavá izolace pro:
– ploché střechy, podlahy
TECHNICKÉ
pArAMETrY
Napětí v tlaku při 10 % stlačení
≥ 70 kpa
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky
≥ 15 kpa
Bodové zatížení
600 N
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λd = 0,040 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
pŘEdNOSTI
nová
zelená
SVt3887
úsporám
se
i
binac
LL
V kom rOCKFA
m
e
m
systé
Vysoce odolná tuhá deska
1
2
3
6
5
4
5
6
4
3
2
Trapézový plech
Parozábrana
Monrock MAX E, od tl. 180 mm*
dachrock, od tl. 60 mm*
(možnost kombinace se systémem ROCKFALL)
Hydroizolační fólie mechanicky kotvená
Airrock Nd pro rOCKprOFIL, tl. od 200 mm
* Více na stránce 5 ceníku.
1
PŘÍKLAD POUŽITÍ: zateplení ploché střechy na trapézovém
plechu – stabilizace střešního souvrství je provedena
mechanickým kotvením.
cena
bez dpH
tepelný
číslo
balení
odpor r výrobku
délka
šířka tloušťka
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1200
1200
1200
1200
1200
1200
60
70
80
100
120
140
204
238
272
340
408
476
1,50
1,75
2,00
2,50
3,00
3,50
délka
šířka tloušťka
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
600
60
70
80
100
120
140
204
238
272
340
408
476
1,50
1,75
2,00
2,50
3,00
3,50
cena
bez dpH
1075
68232
68233
68235
68236
33114
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
tepelný
číslo
balení
odpor r výrobku
1061
33047
33049
33055
33077
33122
balík
balík
balík
balík
balík
balík
počet desek
na paletě
počet m2
na paletě
počet
palet
v kamiónu
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
18
17
15
12
10
8
43,2
40,8
36
28,8
24
19,2
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 290
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 300
2 000 × 1 200 × 1 220
rozměry
palety
počet desek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíků
v kamiónu
(ks)
(m2)
(balíky)
4
3
3
2
2
1
2,4
1,8
1,8
1,2
1,2
0,6
582
686
582
686
582
1 008
Kalkulační projektová cena a doporučené technické řešení je zpracováno vždy na základě konkrétních požadavků.
Pro více informací kontaktujte projektového specialistu pro ploché střechy.
32
INFOrMACE prO pŘÍMÉ SMLuVNÍ pArTNErY
Desky ve formátu 2 000 × 1 200 mm jsou uloženy přímo na paletě.
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 2 prac. dny; B: orientační termín dodání 10 prac. dní;
C: termín dodání a minimální objednávkové množství po konzultaci
termíny
dodání
A
C
B
B
C
C
termíny
dodání
A
C
B
B
C
C
pOpIS VýrOBKu
Hydroizolační modifikovaný podkladní pás pro přímou aplikaci natavením
na izolační desky ROCKWOOL bez penetrace asfaltem. Pás je stabilizovaný
a má zvýšenou odolnost proti teplu (stékání na svislé ploše) a stárnutí.
CErTIFIKÁT CE
0679-CPR-0128
OBLAST pOuŽITÍ
Ploché střechy – podkladní pás pro dvouvrstvou skladbu
TECHNICKÉ
pArAMETrY
Modifikovaný asfaltový pás (modifikace ALPA FC), nosná vložka
je ze skleněného rouna 50 g.m-2
Tloušťka pásu
3 mm
Faktor difuzního odporu pro vodní páru
μ = 20 000
Mez pevnosti v tahu podél / napříč
250 / 150 N / 50 mm
Průtažnost na mezi pevnosti
ε=3%
Adhezivita k deskám z kamenné vlny (TR 15)
20 kpa
Odolnost proti stékání
+120 °C
Ohebnost za mrazu
-14 °C
Třída reakce na oheň
F
šířka
tloušťka
cena
bez dpH
počet m2
v roli
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
10 000
1 000
3
163
délka
RW (příslušenství)
STAVEBNÍ IZOLACE – pŘÍSLuŠENSTVÍ
Hydroizolační pás alPafloRe
hmotnost
role
počet rolí
na paletě
počet m2
na paletě
(m2)
(kg)
(ks)
[m2]
(kg)
10
33,3
25
250
833
Akustická fólie tecSouND
pOpIS VýrOBKu
Těžká ohebná polymerická membrána na bázi polyolefinů s minerálním
plnivem.
OBLAST pOuŽITÍ
Akustické izolace plochých střech, šimých střech (plechových krytin),
kazetových stěn systému ROCKPROFIL, případně jiných stěn a příček
z tenkých plechů, sádrokartonu, dřevitých desek apod.
STAVEBNÍ
TECHNICKÉ
OSVĚdČENÍ
TECHNICKÉ
pArAMETrY
hmotnost
palety
50 (příslušenství)
STO-2012-0908/P
Plošná hmotnost fólie
5 kg.m-2
Tloušťka fólie
2,5 mm
Faktor difuzního odporu pro vodní páru
μ > 50,000*
Měrná objemová hmotnost
ρ = 2,0 g.cm-3
Ohebnost za mrazu
-20 °C
Třída reakce na oheň
B-s2, d0
délka
šířka
tloušťka
cena
bez dpH
počet m2
v roli
hmostnost
role
počet rolí
na paletě
počet m2
na paletě
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2)
(kg)
(ks)
[m2]
(kg)
6 000
1 220
2,5
175,00
7,32
36,6
24
175,68
878,4
hmotnost
palety
V případě požadavku na aplikaci fólie o plošné hmotnosti 10 kg.m-2 doporučujeme pokládat 2 fólie TECSOUND 50 na sebe s řádnými přesahy.
Podrobné informace k možnosti dodávky u projektového specialisty pro ploché střechy.
* Fólie může splnit funkci parozábrany
Pro příslušenství neplatí standardní obchodní podmínky.
INFOrMACE prO pŘÍMÉ SMLuVNÍ pArTNErY
Pro hydroizolační pás ALPAFLORE RW neplatí standardní obchodní podmínky.
Podrobné informace o možnosti dodávky u projektového specialisty pro ploché střechy.
33
rockfall – systém spádování plochých
střech.
TOPROCK – systém pro nadkrokevní
zateplení šikmých střech.
rockprofil – Airrock ND pro kazetový
systém.
systémová řešení
ROCKWOOL
pro stavební
aplikace
beta-rock – systém zateplení železobetonových stropů a stěn metodou suché montáže,
systém pro zvýšení jejich požární odolnosti
na REI 120 až REI 240.
akufloor® – systém lehkých plovoucích
podlah s certifikovanými akustickými
a statickými vlastnostmi.
pOpIS SYSTÉMu
Systém nadkrokevní izolace pro zateplení šikmých střech.
SYSTÉM
OBSAHuJE
• Tepelnou izolaci Rockton, Superrock nebo Rockmin PluS
• Nadkrokevní kovové držáky 120 mm (nízký) nebo 180 mm (vysoký)
• Hřeby BMF pro kotvení držáků (nejsou součástí dodávky ROCKWOOL, a.s.)
1
2
3
1
3
4
2
4
7
5
6
9
7
6
8
9
4
Střešní krytina na latích
Kontralatě podél krokví
Pojistná hydroizolace – difuzně otevřená
rockton, Superrock nebo rockmin pLuS,
nadkrokevní zateplení:
pro držák výšky 120 mm: tl. izolace 120 + 80 až 120 mm
pro držák výšky 180 mm: tl. izolace 180 + 60 až 120 mm
Pomocné krokve 60 × 60 až 120 mm
Kovový držák kotvený hřeby
Parozábrana (např. těžký asfaltový pás
s hliníkovou folií)
Bednění
Krokve
8
5
PŘÍKLAD POUŽITÍ: nadkrokevní zateplení šikmé střechy
(systém TOPROCK).
Nadkrokevní kovový držák (příslušenství)
pOpIS VýrOBKu
Kovový držák pro nadkrokevní zateplení šikmých střech (průmyslový vzor
ROCKWOOL). Šířka lůžka v držáku (pro umístění přídavné krokve) je 60 mm.
Nadkrokevní kovové držáky jsou dodávány pouze společně s izolací Rockton,
Superrock nebo Rockmin PluS.
TECHNICKÉ
ÚdAJE
Nadkrokevní kovový držák 120 mm (nízký)
• držák pro nadkrokevní izolaci v tloušťce 200–240 mm, tloušťka izolace
120 mm + 80 až 120 mm, celková výška držáku 165 mm
Nadkrokevní kovový držák 180 mm (vysoký)
• držák pro nadkrokevní izolaci v tloušťce 240–300 mm, tloušťka izolace
180 mm + 60 až 120 mm, celková výška držáku 225 mm
Nadkrokevní držák
Nadkrokevní kovový držák 120 mm (nízký)
Nadkrokevní kovový držák 180 mm (vysoký)
cena
bez dpH
počet držáků
v balení
hmotnost
(Kč/ks)
(ks)
(kg)
125
160
1
1
2,0
2,4
číslo
výrobku
termíny dodání
7826
55233
C
C
Kotvení držáků ke krokvi a zajištění přídavných krokví doporučujeme provést pomocí speciálních ocelových pozinkovaných hřebů, které jsou odolné proti vytržení.
Délka kotevního hřebu 40 mm je určena do přídavné krokve, délka 60 mm je určena do krokve pro kotvení paty držáku.
Pro příslušenství neplatí standardní obchodní podmínky.
INFOrMACE prO pŘÍMÉ SMLuVNÍ pArTNErY
Termíny dodání: C: termín dodání a minimální objednávkové množství po konzultaci
35
STAVEBNÍ IZOLACE – pŘÍSLuŠENSTVÍ
Systém toPRocK
STAVEBNÍ IZOLACE
Systém aKuflooR®
pOpIS SYSTÉMu
Systém lehkých plovoucích podlah s certifikovanými akustickými a statickými
vlastnostmi. Zlepšuje kročejovou neprůzvučnost stropů až o 30 dB.
SYSTÉM
SE SKLÁdÁ
• nášlapná vrstva – OSB SUPERFINISH (Kronospan), vlysy, parkety, PVC,
koberec, keramická dlažba
• roznášecí vrstva – velkoformátové desky OSB 2 SUPERFINISH (ECO)
• izolace Steprock HD v tl. 20–50 mm
• další vrstvy v závislosti na druhu a způsobu použití podlahy –
např. hydroizolační, pojistná a separační vrstva
• okrajový pásek Steprock
• okrajový pásek z dřevovláknité měkké desky (zvyšuje únosnost
podlahy po obvodě při soustředěném zatížení)
CErTIFIKACE
Lehká akustická plovoucí podlaha AKUFLOOR® je společným certifikovaným systémem společností KRONOSPAN OSB spol. s r. o. a ROCKWOOL, a.s.
Tento systém byl testován s ohledem na statické a akustické vlastnosti
podlahového souvrství.
VýHOdY
Vynikající akustické vlastnosti
Lehká, staticky únosná podlaha
Snadná a rychlá montáž bez potřeby mokrých procesů
Okrajový pásek Steprock
1
2
3
1
6
5
2
3
7
4
3
4
5
6
7
8
8
Nášlapná vrstva (např. parkety)
Separační fólie
Roznášecí vrstva – 2× OSB deska s vloženou
separační fólií
Steprock Hd, tl. 30 mm
Steprock okrajový pásek
Okrajový pásek OSB desky š. 100 mm
Okrajový pásek dřevovláknité desky š. 100 mm
Stropní konstrukce
Bližší informace – speciální prospekt Lehká plovoucí podlaha
– systém AKUFLOOR®.
PŘÍKLAD POUŽITÍ: plovoucí akustická podlaha s roznášecí
vrstou z dvou vrstev OSB desek – systém AKUFLOOR®.
Systém beta-RocK
pOpIS SYSTÉMu
Zateplení železobetonových stropů a stěn metodou suché montáže pro zvýšení jejich požární odolnosti na REI 120 až REI 240.
OBLAST pOuŽITÍ
Deklarovaným účelem použití systému BETA-ROCK je zateplení vnitřních
železobetonových konstrukcí, stropů a stěn a zvýšení jejich požární odolnosti
při namáhání požárem ze strany umístění tepelné izolace. Za stanovených
podmínek systém zabezpečuje dosažení vysoké požární odolnosti zateplované
konstrukce (třídy REI 120 DP1 až REI 240 DP1) při zachování nehořlavosti systému (třída A1) a druhu konstrukce DP1. Systém zároveň podstatně zvyšuje
tepelný odpor zateplovaných konstrukcí, přičemž nesnižuje jejich difúzní odpor
(propustnost pro vodní páry) a přispívá k akustickým parametrům zateplovaných konstrukcí. Systém se aplikuje pouze v interiéru budovy. SYSTÉM
SE SKLÁdÁ
protipožární izolační desky:
• Frontrock MAX E nebo
• Fasrock
Zatloukací ocelové kotvy IDMS (HILTI), METAL-ISO (LR ETANCO),
ISOMET (SPIT)
pOVrCHOVÁ
ÚprAVA
• nátěrem
• nástřikem
• výztužnou vrstvou systému ETICS (kontaktní zateplovací systém)
• zavěšeným podhledem
• ponecháním povrchu bez úpravy (přirozený vzhled izolačních desek)
pOŽÁrNÍ
OdOLNOST
KONSTruKCE
REI 120 DP1 s izolací Frontrock MAX E v tl. 60–150 mm
REI 240 DP1 s izolací Fasrock v tl. 60 mm
PŘÍKLAD POUŽITÍ: protipožární izolace železobetonového stropu izolací v tloušťce 60–150 mm.
36
INFOrMACE prO pŘÍMÉ SMLuVNÍ pArTNErY
Bližší informace – technický list Systém BETA-ROCK.
pOpIS VýrOBKu
Speciální deska z kamenné vlny. Deska je pro potřeby aplikace do fasádních
kazet opatřena zářezem, tak aby došlo k jejímu částečnému předsazení před
nos kazety. Tímto dochází k podstatné eliminaci tepelných mostů.
nová
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1-AW0,85(H)1)-AW1,002)
úsporám
NOrMA
EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLAST pOuŽITÍ
Nehořlavá a akustická izolace pro:
• vnější obvodové kazetové stěny s nejvyššími požadavky
na tepelněizolační vlastnosti
• kazetové vnitřní příčky s vysokými požadavky na akustické vlastnosti
TECHNICKÉ
pArAMETrY
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λd = 0,035 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
pŘEdNOSTI
Nejlepší tepelněizolační vlastnosti
Vynikající akustické vlastnosti
Přednosti ověřeny praxí v rámci aplikace na mnoha referenčních stavbách
1)
zelená
pouze pro tloušťku 50 mm / 2) pouze pro tloušťky 100 až 160 mm
1
2
3
4
5
6
4
6
3
2
1
SVt3488
Svislý plech obkladu (TRP)
Airrock Nd pro rOCKprOFIL
Nosná kazeta
Nosný sloup
Soklový plech se soklovou lištou (opěrný prvek)
Šroub
přesah 40
hloubka zářezu
hloubka kazety
5
PŘÍKLAD POUŽITÍ: zateplení kazetové stěny s použitím svislého
obkladu (TRP).
cena
bez dpH
STAVEBNÍ IZOLACE
aiRRocK ND pro systém RocKPRofil
tepelný
číslo
odpor r výrobku
délka
šířka tloušťka
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
(m2·K.W-1)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
610
610
610
610
610
155
160
165
170
195
279
288
297
306
351
4,40
4,55
4,70
4,85
5,55
13915
12868
13429
13563
56617
balení
balík
balík
balík
balík
balík
H*
počet desek
v balíku
počet m2
v balíku
počet balíků
v kamiónu
(ks)
(m2)
(balíky)
3
3
3
3
2
1,83
1,83
1,83
1,83
1,22
356
356
356
300
412
termíny
dodání
C
C
C
C
C
Desky Airrock ND pro ROCKPROFIL lze po konzultaci dodat i v jiných tloušťkách (120, 140, 160, 170, 175, 180, 185, 190, 200, 220, 240 mm).
Kalkulační projektová cena je zpracována vždy na základě konkrétních požadavků klienta, specifika zakázky a termínu realizace projektu.
Pro více informací kontaktujte obchodního zástupce.
* H = tloušťka izolace se vypočítá jako hloubka C kazety +35 mm (40 mm je přesah nosu kazety, -5 mm je odpočítaných pro vnitřní prolisy kazet).
pOpIS SYSTÉMu
Systém ROCKPROFIL se skládá:
• ze tří systémových povinných prvků:
1. nosná stěnová kazeta (plná nebo perforovaná, vybrané typy kazet dodavatele Kovové profily s.r.o.)
2. izolace airrock ND pro RocKPRofil
3. odstupové šrouby SFS Intec
• z volitelných prvků (dalšího příslušenství):
4. svislý pomocný profil (vynechává se pouze v případě montáže svislého trapézového plechu)
5. svislý nebo vodorovný trapézový plech, vlnitý plech, vnější kazeta, panelový obklad (typ Bond nebo sendvič)
Společnost ROCKWOOL, a.s. z uvedených systémových prvků dodává izolační desky Airrock ND pro ROCKPROFIL.
pOŽÁrNÍ
VLASTNOSTI
Zatížení požárem zevnitř (oheň působí na kazety): E 60, 90, 120; EW 60; EI 30 – DP1
Zatížení požárem z vnějšku (oheň působí na trapézový plech): E 60, 90, 120; EW 60; EI 30 – DP1
Statická únosnost kazet pro Systém ROCKPROFIL je redukována. Závisí na tvaru kazety, typu vnějšího pláště a může dosahovat i jen 75 %
tabulkových hodnot. Pro správný statický návrh a garanci systému je nutné kontaktovat nositele systému (Kovové profily s.r.o., SFS Intec
s.r.o, ROCKWOOL, a.s.). Při použití jiných než systémových prvků nelze vydat společné Prohlášení o garantovaných vlastnostech systému.
Systém je nutné instalovat podle montážního návodu. Pro montáž doporučujeme zaškolení nositeli systému.
INFOrMACE prO pŘÍMÉ SMLuVNÍ pArTNErY
Termíny dodání: C: termín dodání a minimální objednávkové množství po konzultaci
37
STAVEBNÍ IZOLACE
RocKfall systém spádování plochých střech
pOpIS VýrOBKu
Systémové jednostranně spádované desky z kamenné vlny.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162 -T6-DS(TH)-CS(10)70-TR15-PL(5)600-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
NOrMA
EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLAST pOuŽITÍ
Systémově slouží k vytvoření nebo zvětšení spádu o 2 %, 3 %, 4 % nebo
6 % a násobky těchto spádů na konstrukci ploché střechy jednostranně
sešikmenými deskami, obvykle v kombinaci s izolací Monrock MaX e,
Hardrock MaX nebo Dachrock.
TECHNICKÉ
pArAMETrY
Napětí v tlaku při 10 % stlačení
≥ 70 kpa
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky
≥ 15 kpa
Bodové zatížení
600 N
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λd = 0,040 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
pŘEdNOSTI
Systémové řešení podporované bezplatným technickým servisem
v úrovni projektové přípravy i realizace staveb
Jednoduchá montáž
Ekonomické řešení
PŘÍKLAD POUŽITÍ: spádový systém ROCKFALL v ploše střechy ve 2% nebo 3% spádu.
1. RocKfall protispádové desky
1
2. RocKfall spádové klíny – systémově slouží
k vytvoření spádu ve vodorovném úžlabí ploché
střechy za účelem plynulého odtoku srážkové
vody ke střešním vpustím.
2
3
3. RocKfall systém spádování plochých střech –
jednostranně zešikmené desky slouží k vytvoření
nebo zvětšení spádu o 2 % nebo 3 % na konstrukci
ploché střechy. Jsou pokládány v kombinaci s izolací
Monrock MAX E, Hardrock MAX nebo Dachrock.
Součástí izolace plochých střech jsou rovněž ROCKFALL
atikové klíny.
1
2
P 1
2
2
P
P
P P
1
1
2
P 1 P 2 PP PP P P
P 2 P P P P PP PP P P
2
P
P
P
P 2 P P P P P P P P PP PP P P
P
1
P
P
2
P
P
2
2
3
3
P
P
2
2
2% spád
1
1
3
3
P2 P
P P P P P P
2
1
1
3 1 P2 P 3 P P PP P P P P P P P P
P
P
1
2
201
202200203201204202205203206204207205208206209207 210208
209
210
200
201
1
1
3% spád
1
2
1
P
1
P
1
202200203201204202205203206204207205208206209207 210208
1, 2, 3 – spádové prvky
P – podkladní deska
Spádové desky ROCKFALL jsou vyráběny na základě přání zákazníka a neplatí pro ně standardní obchodní podmínky.
Kalkulační projektová cena a doporučené technické řešení je zpracováno vždy na základě konkrétních požadavků.
Pro více informací kontaktujte projektového specialistu pro ploché střechy.
Spádové desky rOCKFALL
tloušťka
spád
po délce
(mm)
(mm)
(%)
500
500
500
500
500
20–40
40–60
60–80
20–50
50–80
2
2
2
3
3
délka
šířka
označení výrobku
(mm)
2% spád = SD 20–40 mm / 1 m
2% spád = SD 40–60 mm / 1 m
2% spád = SD 60–80 mm / 1 m
3% spád = SD 20–50 mm / 1 m
3% spád = SD 50–80 mm / 1 m
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
podkladní deska
38
60
číslo
výrobku
7170
7193
7212
7171
7204
6640
209
2
RocKfall
pOpIS VýrOBKu
Systémové dvoustranně spádované klíny z kamenné vlny.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CS(10)70-TR15-PL(5)600-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
NOrMA
EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLAST pOuŽITÍ
Systémově slouží k vytvoření spádu ve vodorovném úžlabí ploché střechy
za účelem plynulého odtoku srážkové vody ke střešním vpustím. Variantně
lze použít na vytvoření protispádu u střešních nástaveb. Modulové sestavy
spádových prvků vytváří spád v podélné ose 2 %, v příčné 8 %.
TECHNICKÉ
pArAMETrY
Napětí v tlaku při 10 % stlačení
≥ 70 kpa
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky
≥ 15 kpa
Bodové zatížení
600 N
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λd = 0,040 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
pŘEdNOSTI
STAVEBNÍ IZOLACE
Spádové klíny
Systémové řešení podporované bezplatným technickým servisem v úrovni projektové přípravy i realizace staveb
Jednoduchá montáž
Ekonomické řešení
číslo
výrobku
Spádové klíny rOCKFALL
počet klínů v balení
označení výrobku
(ks)
klín SK díl "a"
klín SK díl "b"
klín SK díl "c"
klín SK díl "d"
klín SK díl "e"
klín SK díl "f"
7371
7372
7373
7374
7375
7376
50
30
6
4
2
2
podkladní deska (PD) 80 mm
(1 000 × 500 mm)
6642
4
A
0
B
a
20
C
b
40
0
d
c
a
60
20
E
d
b
80
40
0
F
e
c
a
100
60
20
G
f
d
b
H
I
J
K
L
M
N
O
r
S
T
u
V
W
X
Y
Z
120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160 e+160 f+160 c+240 d+240 e+240 f+240 c+320 d+320 e+320 f+320 c+400 d+400 e+400
80
40
0
e
c
a
100
60
20
f
d
b
120 140 160 180 200 220 240 260
460
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160 e+160 f+160 c+240 d+240 e+240 f+240 c+320 d+320 e+320 f+320 c+400
80
40
0
e
c
a
100
60
20
f
d
b
120 140 160 180 200 220
420
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160 e+160 f+160 c+240 d+240 e+240 f+240 c+320 d+320 e+320
80
40
0
e
c
a
100
60
20
f
d
b
120 140 160 180
380
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160 e+160 f+160 c+240 d+240 e+240 f+240 c+320
80
40
0
e
c
a
100
60
20
f
d
b
120 140
340
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160 e+160 f+160 c+240 d+240 e+240
80
40
0
P
P
P – podkladní deska
p
(výška)
Rozměry sestav dvouspádových klínů RocKfall (výrobní modul a–z)
P
P
e
c
a
100
60
20
f
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160 e+160 f+160 c+240
d
e
f
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160 d+160 e+160
b
c
d
e
f
a
b
c
d
e
f
a
b
c
d
e
f
c+80
a
b
c
d
e
a
b
c
c+80 d+80 e+80 f+80 c+160
c+80 d+80 e+80
a
300
260
240
200
160
120
80
40
0
Spádové klíny ROCKFALL jsou vyráběny na základě přání zákazníka a neplatí pro ně standardní obchodní podmínky.
Vzhledem k širokému sortimentu doplňků je kalkulační projektová cena dodávky a doporučené technické řešení zpracováno vždy na základě konkrétních požadavků.
Informace o ceně na vyžádání u projektového specialisty.
39
STAVEBNÍ IZOLACE
RocKfall protispádové desky
pOpIS VýrOBKu
Jednostranně spádované desky z kamenné vlny v orientaci spádu 0,5 m nebo 1 m.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CS(10)70-TR15-PL(5)600-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
NOrMA
EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLAST pOuŽITÍ
Slouží k vytvoření protispádu na vyspádované ploché střeše u detailů atik
a střešních nástaveb, příp. jiných svislých konstrukcí.
TECHNICKÉ
pArAMETrY
Napětí v tlaku při 10 % stlačení
≥ 70 kpa
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky
≥ 15 kpa
Bodové zatížení
600 N
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λd = 0,040 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
protispádové desky rOCKFALL
označení výrobku
PD 0–40 mm / 0,5 m nebo 1 m
PD 0–50 mm / 0,5 m nebo 1 m
PD 0–60 mm / 0,5 m nebo 1 m
PD 0–80 mm / 0,5 m nebo 1 m
PD 0–100 mm / 0,5 m nebo 1 m
PD 0–120 mm / 0,5 m nebo 1 m
PD 0–140 mm / 0,5 m nebo 1 m
délka
spád 0,5 m/1 m
šířka
spád 0,5/1 m
spád na 0,5 m
spád na 1,0 m
tloušťka
cena
bez dpH
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/ks)
500/1 000
500/1 000
500/1 000
500/1 000
500/1 000
500/1 000
500/1 000
1 000/500
1 000/500
1 000/500
1 000/500
1 000/500
1 000/500
1 000/500
0–40
0–50
0–60
0–80
0–100
0–120
0–140
65
81
97
129
162
194
226
číslo výrobku
počet desek
v balení
(ks)
7247 / 7148
7248 / 7149
7249 / 7150
7251 / 7152
7253 / 7154
7255 / 7156
7257 / 7158
10
8
6
4
4
4
2
RocKfall atikové klíny
pOpIS VýrOBKu
Trojhranný klín z kamenné vlny.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CS(10)70-TR15-PL(5)600-WS-WL(P)-CP(4) -MU1
NOrMA
EN 13162:2012
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0168/09/P
OBLAST pOuŽITÍ
Trojhranný klín slouží k vytvoření plynulého přechodu hydroizolace ze střešní
roviny ploché střechy na navazující svislou konstrukci (na atiky, obruby
světlíků, průlezy, ventilační šachty a jiné svislé konstrukce).
Délka všech klínů je 1 000 mm.
TECHNICKÉ
pArAMETrY
Napětí v tlaku při 10 % stlačení
≥ 70 kpa
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky
≥ 15 kpa
Bodové zatížení
600 N
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λd = 0,040 W.m-1.K-1
Třída reakce na oheň
A1
Atikové klíny rOCKFALL
délka
rozměry
tloušťka
cena
bez dpH
označení výrobku
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/ks)
AK 40 × 40
AK 50 × 50
AK 60 × 60
AK 80 × 80
AK 100 × 100
AK 120 × 120
AK 140 × 140
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
40 × 40
50 × 50
60 × 60
80 × 80
100 × 100
120 × 120
140 × 140
0–40
0–50
0–60
0–80
0–100
0–120
0–140
37,50
38,00
38,50
39,50
40,50
41,50
42,50
číslo
výrobku
7141
7142
7143
7144
7145
7146
7147
Spádové desky, spádové klíny, protispádové desky a atikové klíny ROCKFALL jsou vyráběny na základě přání zákazníka a neplatí pro ně standardní obchodní podmínky.
Kalkulační projektová cena a doporučené technické řešení je zpracováno vždy na základě konkrétních požadavků.
Pro více informací kontaktujte projektového specialistu pro ploché střechy.
40
TECHNICKÉ
IZOLACE
TECHNICKÉ IZOLACE – TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BudOV
tecHRocK 40 alS, 60 alS, 80 alS
pOpIS VýrOBKu
Deska z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou
(ALS) pro tepelné a akustické izolace technologických zařízení.
KÓd VýrOBKu
MW-EN 14303-T4-ST(+)250
CErTIFIKÁT
1415-CPR-6-(C-41/2012)
OBLAST pOuŽITÍ
• vzduchotechnická potrubí a klimatizace
• ostatní rozvody a tělesa TZB
• nádrže, bojlery, zásobníky TZB
• protipožární izolace pravoúhlého vzduchotenického
potrubí – systém PYROROCK (pouze s Techrock 80 ALS)
TECHNICKÉ
pArAMETrY
Nejvyšší provozní teplota
250 °C*
Součinitel tepelné vodivosti
při teplotách (W.m-1.K-1)
Techrock 40 ALS
Techrock 60 ALS
Techrock 80 ALS
10 °C
100 °C
250 °C
0,037
0,035
0,034
0,054
0,049
0,045
0,106
0,085
0,075
Techrock 40 ALS
Střední objemová hmotnost Techrock 60 ALS
Techrock 80 ALS
40 kg/m3
60 kg/m3
80 kg/m3
Třída reakce na oheň
A1
* Teplota na vnější straně (na hliníkové fólii) nesmí přesáhnout 100 °C.
4
1
2
3
4
1
Vzduchotechnické potrubí
Techrock 40 ALS, Techrock 60 ALS, Techrock 80 ALS
Samolepicí ALS páska
Závěsy potrubí
2
3
PŘÍKLAD POUŽITÍ: izolace vzduchotechnického potrubí.
techrock 40 alS
délka
šířka
tloušťka
cena
bez dpH
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
40
60
80
100
120
121
158
196
234
272
číslo
počet desek počet balíků počet m2 počet palet
balení
výrobku
v balíku
na paletě na paletě v kamiónu
155205
155206
155207
155208
155209
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
rozměry
palety
termíny
dodání
(ks)
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
15
10
8
6
5
8
8
8
8
8
72
48
38,4
28,8
24
26
26
26
26
26
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 690
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 530
A
A
A
A
A
rozměry
palety
termíny
dodání
Desky Techrock 40 ALS lze po konzultaci dodat i v rozměru 1 000 × 500 mm v jednotlivých balících.
techrock 60 alS
délka
šířka
tloušťka
cena
bez dpH
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
40
60
80
100
120
156
212
268
323
374
číslo
počet desek počet balíků počet m2 počet palet
balení
výrobku
v balíku
na paletě na paletě v kamiónu
155212
155213
155214
155215
155216
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
(ks)
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
12
8
6
5
4
10
10
10
10
10
72
48
36
30
24
26
26
26
26
26
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 690
1 000 × 1 200 × 2 530
A
A
A
A
A
rozměry
palety
termíny
dodání
Desky Techrock 60 ALS lze po konzultaci dodat i v rozměru 1 000 × 500 mm v jednotlivých balících.
techrock 80 alS
délka
šířka
tloušťka
cena
bez dpH
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
600
600
600
600
600
40
60
80
100
120
162
220
278
336
395
číslo
počet desek počet balíků počet m2 počet palet
balení
výrobku
v balíku
na paletě na paletě v kamiónu
155219
155220
155221
155222
155223
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
(ks)
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
12
8
6
5
4
10
10
10
10
10
72
48
36
30
24
26
26
26
26
26
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 690
1 000 × 1 200 × 2 530
Desky Techrock 80 ALS lze po konzultaci dodat i v rozměru 1 000 × 500 mm v jednotlivých balících.
Desky Techrock 80 ALS v tloušťkách 40 a 60 mm jsou součástí protipožárního systému PYROROCK.
Desky Techrock 40, Techrock 60 a Techrock 80 lze po konzultaci dodat i s oboustranným polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou (ALS2).
Pro více informací kontaktujte projektového specialistu pro TZB a protipožární systémy (tel.: 606 702 056).
42
INFOrMACE prO pŘÍMÉ SMLuVNÍ pArTNErY
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 2 prac. dny
A
A
A
A
A
pOpIS VýrOBKu
Deska z kamenné vlny s povrchovou úpravou černou netkanou sklotextílií
(FB1) pro tepelné a akustické izolace technologických zařízení.
KÓd VýrOBKu
Techrock 40 FB1: MW-EN 14303-T4-ST(+)400-WS1
Techrock 60 FB1: MW-EN 14303-T4-ST(+)560-WS1
CErTIFIKÁT
1390-CPR-0338/12/P
OBLAST pOuŽITÍ
• vzduchotechnická potrubí a klimatizace
• absorpční tlumiče hluku do vzduchotechnických potrubí
TECHNICKÉ
pArAMETrY
Nejvyšší provozní teplota
Techrock 40 FB1
Techrock 60 FB1
Součinitel
tepelné vodivosti
při teplotách (W.m-1.K-1)
TECHNICKÉ IZOLACE – TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BudOV
tecHRocK 40 fb1, 60 fb1
400 °C
560 °C
50 °C
100 °C
150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 500 °C 560 °C
0,042
0,042
0,054
0,049
0,069
0,059
0,086
0,070
Střední objemová hmotnost
Techrock 40 FB1 40 kg/m
Techrock 60 FB1 60 kg/m3
Třída reakce na oheň
A1
0,106
0,085
0,131
0,103
0,160
0,122
0,192
0,147
0,203
0,244
3
1
2
Oplechování vzduchotechnického potrubí
Akustické kulisy –
Techrock 40 FB1, Techrock 60 FB1
2
1
PŘÍKLAD POUŽITÍ: absorpční tlumiče hluku.
techrock 40 fb1
délka
šířka
tloušťka
cena
bez dpH
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
60
80
100
158
196
234
155801 paleta
155198 paleta
155199 paleta
číslo
balení
výrobku
techrock 60 fb1
délka
šířka
tloušťka
cena
bez dpH
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
30
40
50
60
80
100
128
156
184
212
268
323
číslo
počet desek počet balíků počet m2 počet palet
balení
výrobku
v balíku
na paletě na paletě v kamiónu
8875
155200
166369
155202
155203
167240
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
rozměry
palety
termíny
dodání
(ks)
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
10
8
6
4
4
4
40
32
24
26
26
26
1 000 × 1 000 × 2 530
1 000 × 1 000 × 2 690
1 000 × 1 000 × 2 530
B
B
B
rozměry
palety
termíny
dodání
počet desek
na paletě
počet m2
na paletě
počet palet
v kamiónu
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
40
30
24
20
15
12
96
72
57,6
48
36
28,8
26
26
26
26
26
26
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
2 000 × 1 200 × 1 330
B
B
B
B
B
B
Desky Techrock 60 FB1 jsou uloženy přímo na paletě.
Desky Techrock 40 FB1 a Techrock 60 FB1 lze po konzultaci dodat i v jiných tloušťkách nebo rozměrech.
Desky Techrock 40 a Techrock 60 lze po konzultaci dodat i s oboustrannou (FB2) povrchovou úpravou černou netkanou sklotextílií (fleece).
Příplatek za oboustrannou úpravu (FB2) je 45 Kč/m2 bez DPH k ceně desky s jednostrannou povrchovou úpravou (FB1).
Pro více informací kontaktujte projektového specialistu pro TZB a protipožární systémy (tel.: 606 702 056).
INFOrMACE prO pŘÍMÉ SMLuVNÍ pArTNErY
Termíny dodání: B: orientační termín dodání 10 prac. dní
43
TECHNICKÉ IZOLACE – TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BudOV
KliMafiX
pOpIS VýrOBKu
Samolepicí lamelová rohož z kamenné vlny s převážně kolmou
orientací vláken. Lamely jsou jednostranně nalepeny na nosnou podložku, kterou tvoří hliníková fólie vyztužená skleněnou
mřížkou (ALS), na druhé straně jsou opatřeny celoplošně
samolepicí vrstvou zakrytou separační snímací fólií. KÓd VýrOBKu
MW-EN 14303-T4-ST(+)50-WS1-MV2
CErTIFIKÁT CE
1390-CPR-0342/12/P
OBLAST pOuŽITÍ
• rozvody vzduchotechnických potrubí a klimatizace
• ostatní rozvody a tělesa TZB
• akustické izolace potrubí
Klimafix lze aplikovat do maximální teploty povrchu +50 °C
přímým nalepením.
POZOR! Lepit je možno k čistému povrchu bez prachu, vlhkosti,
mastnoty, rzi a jiných nečistot.
Teplota povrchu při aplikaci nesmí být nižší než +10 °C.
TECHNICKÉ
pArAMETrY
Nejvyšší provozní teplota
max. +50 °C
Součinitel tepelné vodivosti při teplotách
(W.m-1.K-1)
10 °C
20 °C
30 °C
40 °C
50 °C
0,039
0,041
0,043
0,046
0,048
Třída reakce na oheň
B-s1, d0
pŘEdNOSTI
Snadná a rychlá montáž
Samolepicí schopnost dovoluje eliminovat montážní doplňky – samolepicí nebo přivařovací trny
Splňuje vysoké nároky zejména na produktuvitu práce, úsporu nákladů
a estetiku provedení.
* Teplota na vnější straně (na hliníkové fólii) nesmí přesáhnout 100 °C.
PŘÍKLAD POUŽITÍ: izolace vzduchotechnického potrubí.
cena
bez dpH
délka
šířka tloušťka
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
10 000
8 000
6 000
5000
1 000
1 000
1 000
1 000
20
30
40
50
79
96
117
134
číslo
výrobku
10052
10051
12569
10050
balení
paleta
paleta
paleta
paleta
počet m2
v roli
počet rolí
na paletě
počet m2
na paletě
počet palet
v kamiónu
(m2)
(ks)
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
10
8
6
5
20
20
20
20
200
160
120
100
12
12
12
12
2 360 × 1 100 × 2 150
2 360 × 1 100 × 2 150
2 360 × 1 100 × 2 150
2 360 × 1 100 × 2 150
V případě přímého závozu na projekt lze dodat izolaci v jednotlivých balících.
Pro více informací kontaktujte projektového specialistu pro TZB a protipožární systémy (tel.: 606 702 056).
44
INFOrMACE prO pŘÍMÉ SMLuVNÍ pArTNErY
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 2 prac. dny
rozměry
palety
termíny
dodání
A
A
A
A
pOpIS VýrOBKu
Lamelová rohož z kamenné vlny s převážně kolmou orientací vláken.
Lamely jsou jednostranně nalepeny na nosnou podložku, kterou tvoří
hliníková fólie vyztužená skleněnou mřížkou (ALS).
KÓd VýrOBKu
MW-EN-14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2
CErTIFIKÁT
1390-CPR-0342/12/P
OBLAST pOuŽITÍ
• rozvody vzduchotechnických potrubí a klimatizace
• rozvody tepla a teplé vody
• ostatní rozvody a tělesa TZB
• nádrže, bojlery, zásobníky TZB
• akustické izolace potrubí
TECHNICKÉ
pArAMETrY
Nejvyšší provozní teplota
250 °C*
Součinitel tepelné vodivosti při teplotách
(W.m-1.K-1)
10 °C
50 °C
100 °C
150 °C
200 °C
250 °C
0,040
0,050
0,065
0,083
0,106
0,132
Třída reakce na oheň
TECHNICKÉ IZOLACE – TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BudOV
laRocK 40 alS
A1
* Teplota na vnější straně (na hliníkové fólii) nesmí přesáhnout 100 °C.
1
2
3
4
4
Vzduchotechnické potrubí
Larock 40 ALS
Samolepicí ALS páska
Závěsy potrubí
1
2
3
PŘÍKLAD POUŽITÍ: izolace vzduchotechnického potrubí.
cena
bez dpH
délka
šířka tloušťka
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
10 000
8 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 500
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
20
30
40
50
60
80
100
79
96
117
134
151
193
234
číslo
výrobku
67112
10047
33025
10046
33026
68400
33029
balení
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
počet m2
v roli
počet rolí
na paletě
počet m2
na paletě
počet palet
v kamiónu
rozměry
palety
(m2)
(ks)
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
10
8
6
5
4
3
2,5
20
20
20
20
20
20
20
200
160
120
100
80
60
50
12
12
12
12
12
12
12
2 360 × 1 100 × 2 150
2 360 × 1 100 × 2 150
2 360 × 1 100 × 2 150
2 360 × 1 100 × 2 150
2 360 × 1 100 × 2 150
2 360 × 1 100 × 2 150
2 360 × 1 100 × 2 150
termíny
dodání
A
A
A
A
A
A
A
V případě přímého závozu na projekt lze dodat izolaci v jednotlivých balících.
Pro více informací kontaktujte projektového specialistu pro TZB a protipožární systémy (tel.: 606 702 056).
INFOrMACE prO pŘÍMÉ SMLuVNÍ pArTNErY
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 2 prac. dny
45
TECHNICKÉ IZOLACE – TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BudOV
Pouzdro RocKWool 800
nové uspořádání vláken
= výrazná úspora tepla
nehořlavost A2L-s1,d0
λ10 = 0,033 W.m-1.K-1
stejná lambda v celém průřezu
vysoká mechanická
odolnost
dlouhodobá stálost
46
NOVINKA ve světě izolací!
ROCKWOOL 800 je nové, nehořlavé pouzdro
z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií
vyztuženou skleněnou mřížkou. Pouzdro je
na podélném spoji opatřené přesahem fólie
se samolepicí páskou. Moderní technologie výroby
zaručuje výjimečnou lambdu na trhu, vysokou
kvalitu a dlouhodobou stálost výrobku.
Pouzdro RocKWool 800 rozšiřuje nabídku
na trhu s technickými izolacemi TZB.
pOpIS VýrOBKu
Potrubní pouzdro z kamenné vlny vyráběné unikátní technologií, díky které se pouzdro vyznačuje dokonalými
technickými parametry, výjimečnou kvalitou a velkou mechanickou odolností (zejména v tlaku). Pouzdro má tvar
dutého podélně děleného válce. Potrubní pouzdro je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou
mřížkou s označením názvu výrobku na povrchu fólie. Fólie zvyšuje mechanické vlastnosti pouzdra, zmenšuje
tepelné ztráty a zlepšuje estetický vzhled. Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí
páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. V souladu se standardem v zemích EU
doporučujeme stáhnout potrubní izolační pouzdro v příčném směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí ALS páskou
nebo drátem na třech místech na běžný metr délky pouzdra.
Nízký obsah chloridů zamezuje vzniku koroze nerezové oceli (AS kvalita).
KÓd VýrOBKu
MW-EN 14303-T9(T8 if D0<150)-ST(+)250-WS1-MV2-CL10
NOrMA
EN 14303:2009 + A1:2013
CErTIFIKÁT CE
0751-CPR.2-010.0-07
OBLAST pOuŽITÍ
Nehořlavá izolace pro:
– tepelné izolace rozvodů tepla a teplé vody, centrálního vytápění, technologického tepla,
teplé užitkové vody, tepelných uzlů
– akustické izolace potrubí
TECHNICKÉ
pArAMETrY
Nejvyšší provozní teplota
TECHNICKÉ IZOLACE – TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BudOV
RocKWool 800
250 °C*
Součinitel tepelné vodivosti při teplotách
Teplota [°C]
10 °C
50 °C
100 °C
150 °C
λ (W.m .K )
0,033
0,037
0,044
0,052
Třída reakce na oheň podle EN 13501–1
A2L-s1,d0
Krátkodobá nasákavost
WS ≤ 1 kg/m²
Propustnost pro vodní páru
MV 2
Množství ve vodě rozpustných chloridových iontů
≤ 10 ppm
(10 mg/1 kg výrobku)
Střední objemová hmotnost
100 kg/m3
-1
-1
* Teplota na vnější straně (na hliníkové fólii) nesmí přesáhnout 100 °C.
1
2
2
Potrubí
rockwool 800
1
2
2
PŘÍKLAD POUŽITÍ: izolace potrubí.
1
Rozměry: 1 020 × 392 × 391 mm
Objem: 0,157 m3
Rozměry: 1 200 × 800 × 2 160 mm
Objem: 2,0736 m3
47
Po konzultaci lze dodat vnitřní průměr potrubního pouzdra 60 mm v tloušťce 60 mm.
Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 jsou balena do kartonových krabic o rozměru 1 020 × 392 × 391 mm a objemu 0,157 m3.
Možná dodávka i na paletách.
Pro více informací kontaktujte projektového specialistu pro TZB a protipožární systémy (tel.: 606 702 056).
48
INFOrMACE prO pŘÍMÉ SMLuVNÍ pArTNErY
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 2 prac. dny
32033
32034
32035
32037
32039
14567
74248
14573
–
–
56
61
65
70
74
78
81
84
–
–
18
22
28
35
42
48
54
60
76
89
–
–
12
16
16
20
25
30
36
42
48
A
A
A
A
A
A
A
A
A
119
110
97
93
89
84
79
74
69
64
58
32032
cena
bez
dpH
50
termín
dodání
15
bm
v
kartonu
(Kč/bm)
číslo
výrobku
(Kč/bm)
cena
bez
dpH
tl. 20 mm
(mm)
délka
1 000 mm
vnitřní
průměr
potrubního
pouzdra
balení v kartonové krabici
16791
16788
14574
74256
109056
32040
32038
32036
109051
109060
109062
číslo
výrobku
6
7
9
10
12
12
16
20
20
25
25
bm
v
kartonu
tl. 30 mm
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
termín
dodání
–
131
121
110
105
100
96
92
89
–
–
(Kč/bm)
cena
bez
dpH
tloušťka izolační vrstvy
–
16789
14575
74251
32042
32041
17467
17479
17475
–
–
číslo
výrobku
–
5
6
8
9
9
9
12
13
–
–
bm
v
kartonu
tl. 40 mm
–
A
A
A
A
A
A
A
A
–
–
termín
dodání
–
173
144
139
134
129
–
–
–
–
–
(Kč/bm)
cena
bez dpH
–
16790
14772
74253
14569
14566
–
–
–
–
–
číslo
výrobku
–
4
5
5
6
6
–
–
–
–
–
bm
v
kartonu
tl. 50 mm
–
A
A
A
A
A
–
–
–
–
–
termín
dodání
TECHNICKÉ IZOLACE – TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BudOV
Po konzultaci lze dodat vnitřní průměr potrubního pouzdra 60 mm v tloušťce 60 mm.
Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 jsou balena do kartonových krabic o rozměru 1 020 × 392 × 391 mm a objemu 0,157 m3.
Kartonové krabice jsou uloženy na paletě o rozměru 1 200 × 800 × 2 160 mm a objemu 2,0736 m3. Na jedné paletě se vždy nachází 12 kartonových krabic.
Pro více informací kontaktujte projektového specialistu pro TZB a protipožární systémy (tel.: 606 702 056).
INFOrMACE prO pŘÍMÉ SMLuVNÍ pArTNErY
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 2 prac. dny
49
109046
109047
109048
109049
109050
1969
74249
1970
–
–
56
61
65
70
74
78
81
84
–
–
18
22
28
35
42
48
54
60
76
89
–
–
144
192
192
240
300
360
432
504
576
–
–
A
A
A
A
A
A
A
A
A
119
110
97
93
89
84
79
74
69
64
58
31130
cena
bez
dpH
50
termín
dodání
15
bm
na
paletě
(Kč/bm)
číslo
výrobku
(Kč/bm)
cena
bez
dpH
tl. 20 mm
(mm)
délka
1 000 mm
vnitřní
průměr
potrubního
pouzdra
balení na paletě
76017
1986
18445
74250
109057
109055
109054
109053
109052
109061
89460
číslo
výrobku
72
84
108
120
144
144
192
240
240
300
300
bm
na
paletě
tl. 30 mm
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
termín
dodání
–
131
121
110
105
100
96
92
89
–
–
–
18448
18446
74252
109058
109059
18437
18436
18435
–
–
číslo
výrobku
–
60
72
96
108
108
108
144
156
–
–
bm
na
paletě
tl. 40 mm
–
A
A
A
A
A
A
A
A
–
–
termín
dodání
–
173
144
139
134
129
–
–
–
–
–
(Kč/bm)
cena
bez dpH
–
1972
1971
74254
18440
18439
–
–
–
–
–
číslo
výrobku
–
48
60
60
72
72
–
–
–
–
–
bm
na
paletě
tl. 50 mm
–
A
A
A
A
A
–
–
–
–
–
termín
dodání
TECHNICKÉ IZOLACE – TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BudOV
(Kč/bm)
cena
bez
dpH
tloušťka izolační vrstvy
TECHNICKÉ IZOLACE – TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BudOV
PiPo alS
pOpIS VýrOBKu
Řezané potrubní pouzdro z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se
skleněnou mřížkou (ALS). Pouzdro má tvar dutého podélně děleného
válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření
pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. Pro snadnější montáž na potrubí
je pouzdro opatřeno jedním až třemi vnitřními nářezy. Zámky jsou opatřena pouzdra od tloušťky izolace 50 mm včetně. V souladu se standardem
v zemích EU doporučujeme stáhnout potrubní izolační pouzdro v příčném
směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí ALS páskou nebo drátem na
třech místech na běžný metr délky pouzdra.
KÓd VýrOBKu
D0 < 150: MW-EN-14303-T8-ST(+)250
D0 ≥ 150: MW-EN-14303-T9-ST(+)250
CErTIFIKÁT CE
1415-CPR-5-(C-41/2012)
OBLAST pOuŽITÍ
• rozvody tepla a teplé vody
• akustické izolace potrubí
TECHNICKÉ
pArAMETrY
Nejvyšší provozní teplota
+ 15 –250 °C*
Součinitel tepelné vodivosti při teplotách
pro tloušťku izolace 20–100 mm a pro
vnitřní průměr pouzdra D0: 20-219 mm
(W.m-1.K-1)
10 °C
100 °C
250 °C
0,043
0,050
0,074
Střední objemová hmotnost
90 kg/m3
Třída reakce na oheň
A1L-s1, d0
* Teplota na vnější straně (na hliníkové fólii) nesmí přesáhnout 100 °C.
1
2
Potrubí
pipo ALS
1
1
2
2
Rozměry balení: 1 020 × 440 × 600 mm
Objem: 0,25 m3
PŘÍKLAD POUŽITÍ: izolace potrubí.
Páska alS
pOpIS VýrOBKu
(příslušenství)
Samolepicí páska (hliníková fólie vyztužená skleněnou
mřížkou). Zvýšená odolnost proti přetržení.
délka
šířka
cena bez dpH
(mm)
(mm)
(Kč/ks)
50 000
50
235
číslo výrobku
(ks)
7401
Pro příslušenství neplatí standardní obchodní podmínky.
Pro více informací kontaktujte projektového specialistu pro TZB a protipožární systémy (tel.: 606 702 056).
50
počet v balení
INFOrMACE prO pŘÍMÉ SMLuVNÍ pArTNErY
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 2 prac. dny;
C: termín dodání a minimální objednávkové množství po konzultaci
1
Potrubní pouzdra Pipo ALS lze po konzultaci dodat i v jiné tloušťce izolace a pro jiné průměry potrubí.
* Termíny dodání
INFOrMACE prO pŘÍMÉ SMLuVNÍ pArTNErY
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 2 prac. dny;
C: termín dodání a minimální objednávkové množství po konzultaci
51
47
35
30
20
20
19
15
65 111694
70 111742
4694
6475
6482
6483
6484
6486
6487
6489
84
85 113475
6480
77
81 113468
6479
74
89
102
113
122
134
149
162
189
28
35
42
49
54
60
64
76
89
108
114
133
159
168
219
6477
48
61 111671
22
6
7
8
10
9
9
12
24
56
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A
C
číslo
bm/
Td*
výrobku balení
56 111656
(Kč/
bm)
cena
bez
dpH
tl. 25 mm
18
(mm)
délka
1 000
mm
vnitřní
průměr
potrubí
4674
12331
4676
226
198
180
160
146
134
119
110
6496
6494
6493
4682
4688
4699
4687
4686
100 113476
97
93 113469
89
84
79 111745
74 111696
69 111672
5
7
8
9
8
8
11
12
14
19
19
20
24
30
35
42
42
C
C
C
C
C
C
C
A
C
A
C
A
A
A
A
A
A
číslo
bm/
Td*
výrobku balení
64 111659
(Kč/
bm)
cena
bez
dpH
tl. 30 mm
tloušťka izolační vrstvy
4697
267
223
218
196
176
170
6508
6506
4707
4703
6505
4702
144 12340
131 12339
125 113477
121
110 113470
105 12337
100 12336
96 111747
92 111729
89 111675
4
5
6
7
6
6
8
10
12
12
12
14
17
20
20
24
24
C
C
C
C
C
C
A
A
C
A
C
A
A
A
C
A
C
číslo
bm/
Td*
výrobku balení
86 111662
(Kč/
bm)
cena
bez
dpH
tl. 40 mm
–
6513
6512
4679
4678
349
282
274
237
219
6518
4690
4708
4681
4689
197 50930
187
173
151 113478
144 12353
139 113471
136
129
123 111749
119 111732
3
4
5
6
6
6
6
8
9
9
10
12
12
12
13
15
–
C
C
C
C
C
C
A
A
C
A
C
A
A
C
C
C
–
číslo
bm/
Td*
výrobku balení
111 111679
–
(Kč/
bm)
cena
bez
dpH
tl. 50 mm
–
–
–
6523
6522
6525
6527
6537
6535
6534
6532
6531
3
3
4
4
5
5
6
6
6
7
6
9
9
C
C
C
C
C
C
C
A
C
C
C
C
C
C
–
–
–
6544
–
–
–
–
6547
6552
6550
549
467
463
422
6559
6557
6556
6554
343 12360
312
281
270 12359
252 113480
247
243 113473
2
2
2
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
–
–
–
–
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
–
–
–
–
číslo
bm/
Td*
výrobku balení
233 12358
219
–
–
–
–
(Kč/
bm)
cena
bez
dpH
tl. 80 mm
6564
6563
–
–
–
–
6567
6566
6565
764
567
559
544
6573
6572
6571
6569
477 12361
447
377
365
350 113481
339 12498
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
–
–
–
–
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
–
–
–
–
číslo
bm/
Td*
výrobku balení
315 113474
295
279
–
–
–
–
(Kč/
bm)
cena
bez
dpH
tl. 100 mm
tloušťka izolační vrstvy
TECHNICKÉ IZOLACE – TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BudOV
473
320
310
271
248
235 12357
214 12356
199
185 113479
184
172 113472
158
150
10
–
–
–
číslo
bm/
Td*
výrobku balení
140 111751
–
–
–
(Kč/
bm)
cena
bez
dpH
tl. 60 mm
tloušťka izolační vrstvy
PyRoRocK
Ochrana pravoúhlého i kruhového vzduchotechnického potrubí proti požáru z vnějšku
SySTémOVá řEšENÍ
ROCKWOOL
coNlit DuctRocK
A. Ochrana pravoúhlého vzduchotechnického potrubí
proti požáru z vnějšku i zevnitř
B. Ochrana pravoúhlého potrubí pro odvod tepla
a kouře z vnějšku i zevnitř
pRO pROTIpOŽáRNÍ
OCHRANU
TECHNICKÉ IZOLACE – prOTIpOŽÁrNÍ OCHrANA
Systém PyRoRocK pro pravoúhlé potrubí
SYSTÉM pYrOrOCK
pOpIS SYSTÉMu
Ochrana vzduchotechnického potrubí proti požáru
z vnějšku. Požární odolnost 30, 45 a 60 minut.
A. SYSTÉM prO prAVOÚHLÉ VZduCHOTECHNICKÉ pOTruBÍ
Obsahuje
• desky Techrock 80 ALS
• navařovací trny pro kotvení izolace
• páska ALS na přelepení spojů
požární odolnost
EI 30 a EI 45 při tloušťce izolační desky 40 mm
EI 60 při tloušťce izolační desky 60 mm
* Teplota na vnější straně (na hliníkové fólii) nesmí přesáhnout 100 °C.
1
2
3
4
5
5
1
Vzduchotechnické potrubí
Techrock 80 ALS
Samolepicí ALS páska
Navařovací trny
Závěsy potrubí
2
3
4
PŘÍKLAD POUŽITÍ: izolace vzduchotechnického potrubí.
délka
šířka
tloušťka
cena
bez dpH
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
1 000
1 000
600
600
40
60
162
220
tecHRocK 80 alS
číslo
počet desek počet balíků počet m2 počet palet
balení
výrobku
v balíku
na paletě na paletě v kamiónu
155219 paleta
155220 paleta
rozměry
palety
(ks)
(ks)
(m2)
(palety)
d × š × v (mm)
12
8
10
10
72
48
26
26
1 000 × 1 200 × 2 530
1 000 × 1 200 × 2 530
termíny
dodání
A
A
Desky Techrock 80 ALS lze po konzultaci dodat i v rozměru 1 000 × 600 mm v jednotlivých balících.
Pro více informací kontaktujte projektového specialistu pro TZB a protipožární systémy (tel.: 606 702 056).
INFOrMACE prO pŘÍMÉ SMLuVNÍ pArTNErY
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 2 prac. dny
53
TECHNICKÉ IZOLACE – prOTIpOŽÁrNÍ OCHrANA
Systém PyRoRocK pro kruhové potrubí
SYSTÉM pYrOrOCK
pOpIS SYSTÉMu
Ochrana vzduchotechnického potrubí proti požáru
z vnějšku. Požární odolnost 30, 45 a 60 minut.
B. SYSTÉM prO KruHOVÉ VZduCHOTECHNICKÉ pOTruBÍ
B1. Obsahuje
• rohož Larock 65 ALS
• navařovací trny pro kotvení izolace
• páska ALS na přelepení spojů
Při průměru potrubí 500 mm a více je nutné ovinout vodorovné potrubí šestihranným pletivem s kotvením na trny.
požární odolnost
pro vodorovné i svislé potrubí:
EIS 30 a EIS 45 při tloušťce izolační rohože 40 mm
B2. Obsahuje
• rohož na drátěném pletivu ProRox WM 950PL*
• navařovací trny pro kotvení izolace
požární odolnost
pro vodorovné i svislé potrubí:
EIS 60 při tloušťce izolační rohože 60 mm
pOZNÁMKA
Trny nejsou předmětem dodávky ROCKWOOL.
Bližší informace viz technický list systému PYROROCK.
* Rohož dodávaná Rockwool Technical Insulation
laRocK 65 alS
pOpIS VýrOBKu
Lamelová rohož z kamenné vlny s převážně kolmou orientací vláken
pro protipožární izolace vzduchotechnického potrubí (systém
PYROROCK). Lamely jsou jednostranně nalepeny na nosnou podložku, kterou tvoří hliníková fólie vyztužená skleněnou mřížkou (ALS).
Rohož je tlakově zatížitelná.
KÓd VýrOBKu
MW-EN-14303-T4-ST(+)600-WS1-MV2
CErTIFIKÁT
0751-CPR.2-011.0-07-01/12
OBLAST pOuŽITÍ
Protipožární izolace kruhového vzduchotechnického potrubí
(systém PYROROCK EI 30 a EI 45).
TECHNICKÉ
pArAMETrY
Nejvyšší provozní teplota
600 °C
Součinitel tepelné vodivosti
při teplotách (W.m-1.K-1)
50 °C
100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 500 °C 600 °C
0,044
0,056
Střední objemová hmotnost
65 kg/m3
Třída reakce na oheň
A1
0,069
0,088
0,108
0,132
0,158
0,188
0,256
0,340
PŘÍKLAD POUŽITÍ: izolace vzduchotechnického potrubí.
šířka
tloušťka
cena
bez dpH
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
5 000
1 000
40
152
délka
číslo
výrobku
balení
počet pásů
v roli
121732
balík
1
počet m2
v roli
počet rolí
v kamiónu
(m2)
(ks)
5
450
termíny
dodání
A
PRoRoX WM 950Pl
cena
bez dpH
délka
šířka tloušťka
(mm)
(mm)
(mm)
(Kč/m2)
3 000
1 000
60
280
číslo
výrobku
71941
balení
paleta
počet m2
v roli
počet rolí
na paletě
počet m2
na paletě
počet palet
v kamiónu
rozměry
palety
(m2)
(ks)
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
3
20
60
22
1 200 × 1 200 × 2 580
Pro více informací kontaktujte projektového specialistu pro TZB a protipožární systémy (tel.: 606 702 056).
54
INFOrMACE prO pŘÍMÉ SMLuVNÍ pArTNErY
Termíny dodání: A: orientační termín dodání 2 prac. dny;
B: orientační termín dodání 10 prac. dní
termíny
dodání
B
DuctRocK
SYSTÉM CONLIT duCTrOCK
SYSTÉM CONLIT duCTrOCK MuLTI
pOpIS
SYSTÉMu
A. ochrana pravoúhlého vzduchotechnického
potrubí proti požáru z vnějšku i zevnitř
CONLIT DUCTROCK
EIS 60, EIS 90 a EIS 120.
Požární odolnosti 60, 90 a 120 minut.
pOpIS
SYSTÉMu
B. ochrana potrubí pro odvod tepla a kouře
z vnějšku i zevnitř
CONLIT DUCTROCK
EI 60 S až 120 S 500 multi
Požární odolnosti 60, 90 a 120 minut.
Obsahuje
• desky Conlit Ductrock 60 nebo
• desky Conlit Ductrock 90 nebo
• desky Conlit Ductrock 120
• lepidlo Conlit Fix
Desky Conlit Ductrock se připevňují pomocí
navařovacích trnů. Veškeré spoje izolačních
desek se zajišťují pomocí lepidla Conlit Fix
a přelepují ALS páskou.
Obsahuje
• desky Conlit Ductrock 60 nebo
• desky Conlit Ductrock 90 nebo
• desky Conlit Ductrock 120
• lepidlo Conlit Fix
Desky Conlit Ductrock se připevňují pomocí
navařovacích trnů. Veškeré spoje izolačních
desek se zajišťují pomocí lepidla Conlit Fix
a přelepují ALS páskou.
pOZNÁMKA
Trny nejsou předmětem dodávky ROCKWOOL.
Bližší informace viz montážní návod a technický list systému CONLIT duCTrOCK.
TECHNICKÉ IZOLACE – prOTIpOŽÁrNÍ OCHrANA
Systém coNlit
Pro více informací kontaktujte projektového specialistu pro TZB a protipožární systémy (tel.: 606 702 056).
1
6
2
3
1
2
3
4
5
6
Vzduchotechnické potrubí
Conlit ductrock 60, 90, 120
Samolepicí ALS páska
Conlit Fix
Navařovací trny
Závěsy potrubí
4
5
PŘÍKLAD POUŽITÍ: protipožární izolace vzduchotechnického
potrubí.
55
TECHNICKÉ IZOLACE – prOTIpOŽÁrNÍ OCHrANA
coNlit DuctRocK 60, 90, 120
pOpIS VýrOBKu
Těžká a tuhá deska z kamenné vlny s povrchovou úpravou hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou. Obsahuje netoxickou
kamennou drť jako chladivo.
CErTIFIKÁT
AO212/C5a/2012/0437b/P
OBLAST pOuŽITÍ
• protipožární izolace vzduchotechnického potrubí
• protipožární izolace potrubí pro odvod tepla a kouře
TECHNICKÉ
pArAMETrY
Střední objemová hmotnost
• Conlit Ductrock 60
• Conlit Ductrock 90
• Conlit Ductrock 120
195 kg/m3
300 kg/m3
320 kg/m3
Třída reakce na oheň
A1
4
1
2
3
4
1
Vzduchotechnické potrubí
Conlit ductrock 60, 90, 120
Samolepicí ALS páska
Závěsy potrubí
2
3
PŘÍKLAD POUŽITÍ: izolace vzduchotechnického potrubí.
název
výrobku
délka šířka tloušťka
(mm)
Conlit
Ductrock 60
Conlit
Ductrock 90
Conlit
Ductrock 120
(mm)
cena
bez dpH
číslo
výrobku
(mm)
(Kč/m2)
1 500 1 000
60
800
73405
1 500 1 000
60
900
1 500 1 000
60
950
počet desek počet m2
na paletě
na paletě
balení
počet palet
v kamiónu
rozměry
palety
(ks)
(m2)
(ks)
d × š × v (mm)
paleta
20
30
34
1 500 × 1 000 × 1 330
B
73406
paleta
20
30
34
1 500 × 1 000 × 1 330
B
73407
paleta
20
30
34
1 500 × 1 000 × 1 330
C
Desky Conlit Ductrock jsou dodávané pouze na paletách.
coNlit fiX
pOpIS VýrOBKu
Systémové lepidlo na bázi kaolínu a křemičitanu sodného
pro spojování a lepení desek Conlit Ductrock.
Orientační spotřeba lepidla je 0,5 kg/m2 celkové výměry izolace při nanesení 2 mm vrstvy.
CErTIFIKÁT
ITB č. AT-15-6856/2011
hmotnost kbelíku
cena bez dpH
číslo výrobku
termíny dodání
20 kg
68 Kč/kg
11275
C
eaSycut (příslušenství)
pOpIS VýrOBKu
velikost drážky
30 × 20 mm
40 × 30 mm
Speciální nůž na vyřezávání drážek v kamenné vlně –
pro systém Conlit DUCTROCK.
cena bez dpH
číslo výrobku
počet v balení*
1 131 Kč/balení
97629
2 ks
* Balení obsahuje sadu 2 nožů
Pro více informací kontaktujte projektového specialistu pro TZB a protipožární systémy (tel.: 606 702 056).
Pro příslušenství neplatí standardní obchodní podmínky.
56
termíny
dodání
INFOrMACE prO pŘÍMÉ SMLuVNÍ pArTNErY
B: orientační termín dodání 10 prac. dní;
C: termín dodání a minimální objednávkové množství po konzultaci
dOpLňKOVÉ INFOrMACE
Označení výrobků
dEKLArACE VLASTNOSTÍ VýrOBKů rOCKWOOL
Od začátku července 2013 je závazné NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, které se týká
uvádění stavebních výrobků na trh.
Stavební výrobky, na které se vztahuje harmonizovaná evropská norma nebo pro které bylo vydáno evropské technické
posouzení (ETA) na základě evropského dokumentu pro posuzování (European Assessment Document – EAD), mohou
být uváděné na trh pod podmínkou, že jsou označené CE.
Označení CE potvrzuje, že informace připojené k výrobku byly získány ve shodě s požadavky CPR. Označení potvrzuje
shodu stavebního výrobku s vlastnostmi uvedenými v prohlášení o vlastnostech.
DoP – Prohlášení o vlastnostech (Declaration of Performance – DoP) nahradilo ES
prohlášení o shodě (EC declaration of conformity) od 1. 7. 2013 podle CPR.
1
2
4
5
8
6
14
10
9
11
12
7
13
15
3
1. obcHoDNÍ NÁzeV VÝRobKu
2. oblaSt PouŽitÍ VÝRobKu
3. aDReSa iNteRNetoVÝcH StRÁNeK
4. JeDiNeČNÝ iDeNtifiKaČNÍ KÓD VÝRobKu
5. ČÍSlo DoP – Prohlášení o vlastnostech
6. ČÍSlo ceRtifiKÁtu „oSVĚDČeNÍ o StÁloSti
VlaStNoSt͓
7. tŘÍDa ReaKce Na oHeŇ
8. KÓD VÝRobKu
uvádí, které parametry z mnoha parametrů uvedených
v normě EN 13162 jsou pro výrobek deklarované a jaká
je třída nebo úroveň jejich splnění
12. DeKlaRoVaNÝ tePelNÝ oDPoR
Určuje izolační schopnost konkrétního výrobku.
Vyšší hodnota znamená, že výrobek udrží více
tepla. Čím vyšší tloušťka tepelné izolace
aplikované v konstrukci, tím je vyšší tepelný
odpor R (tzn. nižší součinitel prostupu tepla U).
13. ČÍSlo NotifiKoVaNé oSoby, která vystavila
posouzení shody a vydala certifikát.
14. DVa PoSleDNÍ ČÍSelNé zNaKy RoKu,
Ve KteRéM byl VÝRobeK PoPRVé
ozNaČeN ce
15. NÁzeV a aDReSa VÝRobce
9. DatuM VÝRoby
10. RozMĚRy
11. DeKlaRoVaNÝ SouČiNitel tePelNé VoDiVoSti
je výrobcem deklarovaná hodnota a je základním
ukazatelem, který charakterizuje tepelnou izolaci.
Na základě této hodnoty je proveden výpočet součinitel
prostupu tepla U, tj. tepelněizolačních vlastností
konstrukce.
57
dOpLňKOVÉ INFOrMACE
deklarované vlastnosti výrobků
RocKWool StaVebNÍ izolace
Identifikační kód deklarovaných vlastností podle EN 13162
Airrock HD
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1
Airrock ND FB1
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1-AW1,001)
Airrock ND
pro ROCKPROFIL
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1-AW0,85(H)2)-AW1,003)
Dachrock
MW-EN 13162-T6-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)600-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
Durock
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)60-TR10-PL(5)650-WS-MU1
Fasrock
MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1
Fasrock LG1
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10\Y)20-TR60-WS-WL(P)-MU1
Fasrock LL
MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-TR80-WS-WL(P)-MU1
Frontrock MAX E
MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
Hardrock MAX
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR10-PL(5)800-WS-WL(P)-MU1
Megarock PLUS
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
Monrock MAX E
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40*-TR10-PL(5)600*-WS-WL(P)-CP(5)4)-MU1
* pro horní vrstvu: CS(10)70; PL(5) 700
Panelrock
Panelrock F
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
Rockmin PLUS
Rockton
pro tloušťky 40–49 mm
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1
pro tloušťky 50–99 mm
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW0,70-MU1
pro tloušťky 100–200 mm
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW0,95-MU1
Steprock HD
MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-CS(10)30-SD215)-SD166)-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
Steprock ND
MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-CS(10)20-SD205)-SD126)-WS-WL(P)-CP(4)-MU1
Superrock
pro tloušťky 40–49 mm
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
pro tloušťky 50–99 mm
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW0,75-MU1
pro tloušťky 100–200 mm
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW0,95-MU1
Toprock SUPER
MW-EN 13162-T2-WS-MU1
Venti MAX
Venti MAX F
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1
pouze pro tloušťky 100 mm
pouze pro tloušťky 50 mm
3)
pouze pro tloušťky 100 a 160 mm
4)
pouze pro tloušťky 80 až 120 mm
5)
v závislosti na tloušťce d = 30 mm
6)
v závislosti na tloušťce d = 40 mm
1)
2)
Identifikační kód podle EN 13162.
Identifikační kód shrnuje deklarované vlastnosti výrobků.
Tento kód je uváděn na etiketě balení. Podle něj lze k danému výrobku dohledat ekvivalent.
Podle identifikačního kódu výrobku lze ověřit vlastnosti výrobku přímo u prodejce nebo na stavbě.
RocKWool tecHNicKé izolace
Identifikační kód deklarovaných vlastností podle EN 14303
Klimafix
MW-EN 14303-T4-ST(+)50-WS1-MV2
Larock 40 ALS
MW-EN 14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2
Larock 65 ALS
MW-EN 14303-T4-ST(+)600-WS1-MV2
Rockwool 800
MW-EN 14303-T9(T8 if D0<150)-ST(+)250-WS1-MV2-CL10
Pipo ALS
D0<150: MW-EN-14303-T8-ST(+)250
D0≥150: MW-EN-14303-T9-ST(+)250
Techrock 40 ALS
MW-EN 14303-T4-ST(+)250
Techrock 40 FB1(2)
MW-EN 14303-T4-ST(+)400-WS1
Techrock 60 ALS
MW-EN 14303-T4-ST(+)250
Techrock 60 FB1(2)
MW-EN 14303-T4-ST(+)560-WS1
Techrock 80 ALS
MW-EN 14303-T4-ST(+)250
Identifikační kód podle EN 14303.
Identifikační kód shrnuje deklarované vlastnosti výrobků.
Tento kód je uváděn na etiketě balení. Podle něj lze k danému výrobku dohledat ekvivalent.
Podle identifikačního kódu výrobku lze ověřit vlastnosti výrobku přímo u prodejce nebo na stavbě.
58
Dodací podmínky platí pro přímé smluvní odběratele. ceny jsou doporučené a uvedené v Kč bez DPH.
1.
PotVRzeNÍ obJeDNÁVKy
1.1.
Objednávky zaslané do 11 hodin
Výrobky A a B
Potvrzení objednávky ve stejný den
1.2.
Objednávky zaslané po 11 hodin
Výrobky A a B
Potvrzení objednávky do 24 hodin
Výrobky C / ostatní výrobky
Individuálně
1.3.
2.
DoPRaVa a PŘÍPlatKy
2.1.
Doprava zdarma
20 přepravních m3 a více
(nebo zakázka v hodnotě nad 30 000 Kč)*
Dodání standartním kamionem objemu 90, 100,
120 m3
2.2.
Doprava za příplatek
Obj. < 20 přepravních m3
Příplatek 200 Kč za každý m3 do 20 m3
2.3.
Malý nákladní vůz < 90 m
2.4.
JIT (pouze plný vůz)
1 500 Kč
2.5.
Příplatek za čekání u zákazníka
2 hodiny zdarma, za každou další započatou
hodinu 500 Kč
3.
3
6 000 Kč
PŘeDPoKlÁDaNé DoDacÍ lHŮty
ucelený kamion
Částečný závoz
3.1.
Výrobky A
2 pracovní dny ode dne potvrzení objednávky
Jako pro plný kamion + 2 pracovní dny
3.2.
Výrobky B
10 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky
Jako pro plný kamion + 2 pracovní dny
3.3.
Výrobky C / ostatní výrobky
Individuálně
Jako pro plný kamion + 2 pracovní dny
Před potvrzením objednávky
Všechny výrobky
3 pracovní dny před dodáním
Výrobky A a B
9 000 Kč
4.
zMĚNa Nebo zRuŠeNÍ obJeDNÁVKy
4.1.
Bezplatně
4.2.
4.3.
S poplatkem
v den dodání zboží
4.4.
(poplatky se sčítají)
1 prac. den před dodáním zboží (den nakládky)
3 000 Kč
4.5.
2 prac. dny před dodáním zboží
1 000 Kč
4.6.
Vrácení zboží do výrobního závodu
100 % nákladů na dopravu
4.7.
Změna místa dodání v den dodání nebo den
nakládky (přejezd do 50 km)
1 000 Kč
4.8.
Storno a změna množství výrobků C
(speciální / mimo ceník)
50 % z hodnoty stornovaného zboží
*) pro stanovení minimálního objemu je vždy počítáno s přepravními m3, tj. v komprimovaném, zabaleném stavu
GrANrOCK prEMIuM
granulovaná kamenná vlna:
 pro dodatečné zateplení úzkých nebo nepřístupných
míst v šikmých a plochých střechách pod vazníky, apod.
 Nehořlavá izolace z kamenné vlny pro zvýšení
požární bezpečnosti budov – třída reakce na oheň A1
 Hydrofobizovaná izolace z kamenné vlny
– zachovává tepelněizolační vlastnosti
– snáší vlhké prostředí
Foukanou izolaci granulovanou kamennou vlnou GRANROCK PREMIUM
realizuje společnost IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.
www.ippolna.cz
59
dOpLňKOVÉ INFOrMACE
dodací obchodní podmínky výrobků
září 2014
2
4
1
5
7
6
3
Obchodní zástupci v ČR:
1
Jiří lupač, tel.: 602 566 620, [email protected]
2
Vladimír apltauer, tel.: 602 204 485, [email protected]
3
Milan Hadač, tel.: 602 585 085, [email protected]
4
Stanislav Hřeben, tel.: 602 456 156, [email protected]
5
tomáš Kroiher, tel.: 602 243 751, [email protected]
6
Jan Röder, tel.: 606 702 055, [email protected]
7
David zdráhal, tel.: 724 335 674, [email protected]
Obchodní specialisté v ČR:
Projektový specialista pro ploché střechy
Petr epstein, tel.: 602 611 909, [email protected]
Projektový specialista pro kontaktní fasády (eticS)
Jozef Dírer, tel.: 607 007 092, [email protected]
Projektový specialista pro tzb a protipožární systémy
Martin Juriš, tel.: 606 702 056, [email protected]
Váš prodejce:
RocKWool, a.s.
Cihelní 769, 735 31 Bohumín
e-mail: [email protected]
technické poradenství:  800 161 161
zákaznický servis pro zasílání objednávek:
e-mail: [email protected]
tel.: 596 094 194
Více informací získáte na www.rockwool.cz
Tato tiskovina, včetně všech obrázků a textů v ní obsažených,
je chráněná autorskými právy společnosti ROCKWOOL, a.s.
Projektový specialista pro suchou výstavbu, provětrávané fasády a podlahy
Jiří gina, tel.: 602 266 896, [email protected]

Podobné dokumenty

ROCKWOOL katalog 2015

ROCKWOOL katalog 2015 Tloušťky tepelných izolací v systému TOPROCK jsou vypočítány pro zateplení nad krokvemi s osovou vzdáleností 1 000 mm a s rozmístěním kovových držáků po 2 400 mm. Tloušťky izolací vycházejí ze ...

Více

Ceník 2016

Ceník 2016 Tloušťky tepelných izolací v systému TOPROCK jsou vypočítány pro zateplení nad krokvemi s osovou vzdáleností 1 000 mm a s rozmístěním kovových držáků po 2 400 mm. Tloušťky izolací vycházejí ze ...

Více

CENÍK 2011 STAVEBNÍCH A TECHNICKÝCH IZOLACÍ

CENÍK 2011 STAVEBNÍCH A TECHNICKÝCH IZOLACÍ Tloušťky izolací D a P vycházejí z normy ČSN 73 0540-2. Jsou spočítány pro běžné stavební konstrukce a zaokrouhleny na nejbližší vyšší vyráběnou tloušťku izolace. D − doporučená hodnota pro energet...

Více

stáhnout - DARTE sro

stáhnout - DARTE sro PŘÍKLAD POUŽITÍ: izolace vzduchotechnického potrubí. šířka

Více

Katalog ke stažení zde!

Katalog ke stažení zde! Desky TECHROCK 60 FB1 jsou uloženy přímo na paletě. Desky TECHROCK 40 FB1 a TECHROCK 60 FB1 lze po konzultaci dodat i v jiných tloušťkách nebo rozměrech. Desky TECHROCK 40 a TECHROCK 60 lze po konz...

Více

AiRROCK HD

AiRROCK HD – šikmé střechy – nadkrokevní zateplení - systém TOPROCK – výplň trámových stropů a podlah na polštářích – nepochůzí půda zateplená vrchem – zavěšené podhledy – stropy (sklepy, garáže) – příčky neb...

Více

Schecter nástrojové aparatury

Schecter nástrojové aparatury b.zestaralý černý satén Schecter BlackJack ATX C-1 2014 el.kyt., levoruká, SN, 24 XJ, mahagon k/t, b.zest.černý satén Schecter BlackJack ATX C-8 2014 el.kyt., levoruká, SN, 24 XJ, mahagon k/t, b.ze...

Více

akufloor® lehká akustická plovoucí podlaha

akufloor® lehká akustická plovoucí podlaha zvuku a přeměnit jeho energii na teplo. Proto jsou velmi

Více

Akční leták 23-06-2015

Akční leták 23-06-2015 zaskleníͲͲ60protihlukuapƎehƎívání,šíƎkakompletu78cm,dƎevosbílýmnátĢrem,oplechovaní:bezúdržbovýtitanzinek.

Více