30 dní: Nahoru a dolů

Komentáře

Transkript

30 dní: Nahoru a dolů
-DURPtU'UiEHN, HKČR
Byl bych optimističtější, kdyby se do
roku 2006 podařilo sestavit novou vládu,
která ozdravění veřejných financí provede tak, že schodek nepřekročí 3 % HDP.
4%
9HURQLND3ĜLNU\ORYi, Microsoft
Pod tři procenta se dostaneme pouze
za předpokladu, že dojde k radikálnější
reformě.
4,2%
Martin Ambler, Computer Associates
Potkají se dvě opačné snahy - limity EU
a (ne)schopnost vlády radikálně snížit
rozpočtový schodek. A to doufám, že
HDP poroste stále lépe.
4,3%
Markéta Szabová, BSC Praha
Bylo by výborné, kdybychom v roce
2006 dosáhli na 4% deficit vůči HDP.
Bojím se ale, že realita bude jiná.
6%
Martin Škopek, Česká spořitelna
Nejsem odborník na problematiku veřejných financí. Není mým zvykem odpovědět za každou cenu, takže se neuchýlím
k žádnému tipování.
?
10
ebiz
říjen 2003
30 dní: Nahoru a dolů
Z e-tržiště rovnou k elektronickému soudu. Podle prof. Vojtěcha Cepla, donedávna ústavního soudce, probíhají v Kanadě
některé typy obchodních sporů
pouze na internetu na „elekDavid Kolaja
tronických sudištích". Hlavním důvodem
je úspora času a nákladů // Podle ministra Mlynáře budou také české soudy do roka
doručovat úřední podání, včetně soudních
rozsudků, elektronicky. To by byla revoluce
srovnatelná se startem elektronického Obchodního rejstříku // Britský soudce, vyšetřující úmrtí experta Kellyho, publikuje okamžitě
všechny nové důkazy v řízení na webových
stránkách. Důvod je jednoduchý - řízení je
veřejné // Bílí koně na webu. Okresní soud
v Prostějově má na svých stránkách, aktuální databázi „bílých koňů". Když na nějakého narazíte, hned víte s kým máte tu čest.
// Krajský soud v Plzni má na webu přehled
nařízených soudních jednání a to s časovým
předstihem. Škoda, že většina soudů takovou
službu zatím nezavedla. // Účastník chytřejší než soudce? Dr. Krčmář, předseda senátu
NS ČR se zasazuje o co nejširší informovanost
veřejnosti o práci soudů a soudních řízeních.
Současně však upozorňuje na nutnost stejně
kvalitních informací pro samotné soudce. //
Soudy mají mocný nástroj. Soudcovská unie
chystá novou podobu svých stránek, aby občané dostali informace v původním znění. //
Městský soud v Praze spolupořádá konferenci
„Žebříček českých soudů podle výkonnosti".
Druhé téma - Využije česká justice IT a internet k přímé a otevřené komunikaci se svými
zákazníky? Účastníci: Ministerstvo spravedlnosti, Soudcovská unie, zástupci NS ale také
například Sdružení obrany spotřebitelů. //
Jinou akci, s podtitulem E-justice, pořádají na Invexu mj. Microsoft a IBM, podrobnosti
o programu ještě nejsou známy.
Autor je nezávislý publicista, který se věnuje
justici a e-justici. [email protected]
Digitálně podepsal David Kolaja
DN: CN = David Kolaja, C = CZ - ČESKÁ
REPUBLIKA, O = ejustice.cz
Důvod: Jsem autor tohoto dokumentu
Umístění: Olomouc
Datum: 2004.02.03 00:48:19 +01'00'

Podobné dokumenty

eJustice (Ministerstvo spravedlnosti, J. Ladin)

eJustice (Ministerstvo spravedlnosti, J. Ladin) První dlouhodobá koncepce v oblasti elektronizace justice Realizace 2016 – 2020 (2025) Tvořená soustavou globálního, strategických (3) a specifických (20) cílů Strategie eJustice

Více

Design Collection

Design Collection Murano Mirror (H) leštěná nerezová ocel, Okopový Plech: Asturias Satin (F) nerezová ocel

Více

Proč regulovat elektronické peníze? - Ekonomicko

Proč regulovat elektronické peníze? - Ekonomicko velmi malá. Oproti tradičním tvrzením se také nepotvrdilo, že by příčinou úpadků bank bylo podvodné jednání managementu. Typická délka života zbankrotované banky vysoce přesahovala dobu odhadovanou...

Více

1. Co je cílem NCEÚ? Naší misí je splnění cíle České republiky v

1. Co je cílem NCEÚ? Naší misí je splnění cíle České republiky v Naší misí je splnění cíle České republiky v oblasti energetických úspor při maximalizaci pozitivních dopadů na českou ekonomiku, kraje, obce, firmy a domácnosti. Zároveň prostřednictvím vzdělávacíc...

Více

Zápis členské schůze Fóra CR listopad 2015

Zápis členské schůze Fóra CR listopad 2015 c) Michal Lollok vyzval zpracovat logo manuál k používání loga Fóra CR a loga v tiskové kvalitě. Návrh bude reflektován na základě vypracovaného návrhu rozpočtu Fóra CR. d) Eva Mištinová navrhla v ...

Více

XIX. KONGRES ODS

XIX. KONGRES ODS Abychom splnili tyto cíle, musíme si položit řadu otázek. A abychom dostali správné odpovědi, musíme si klást správné otázky. Nepochybně budeme živě diskutovat nejen o odpovědích, ale i o formulaci...

Více

Lokalizace chybějícího objektu

Lokalizace chybějícího objektu vložen tzv. prázdný obrázek. Bez použití takovéto masky se úloha stává mnohem snadnější, protože k řešení problému je pak použita automatická detekce změny objektu namísto procesů vyšší úrovně. Změ...

Více