Design Match 08

Komentáře

Transkript

Design Match 08
Závěrečná zpráva
DESIGN MATCH 2008
CZE: SVK: HUN: AUT
Kontakt: Jana Vinšová
[email protected]
Design Match je unikátní mezinárodní projekt, který velice neotřelou
formou konfrontuje design jednotlivých zemí – proto také název Design
Match – tedy přátelský zápas designérů. Projekt pokračuje díky úspěchu
prvního ročníku. Druhý ročník tohoto bienále se konal mezi designéry
České republiky, Slovenska, Maďarska a Rakouska, po zúčastněných zemích
také cestoval, pomohl městu Košice k získání titulu Evropské hlavní město
kultury a otevíral maďarský Design week jako jeden z hlavních projektů.
Budapešť: VAM Design Centre
Vytištěno na strojích a papíru firmy Océ
Grafický visuál Design Match 08 byl vybrán pro grafické sympozium v Delfách.
Návštěvnost 2. ročníku byla 37.000 návštěvníků. Příští ročník se bude
konat v roce 2010. Design Match je neziskový projekt, který může vznikat
jen díky ochotě dobrovolných spolupracovníků, přispění partnerů a přízni
spolupracujících organizací.
Výstava Design Match 08 byla druhým ročníkem bienále designu Design Match, které
konfrontuje designérskou tvorbu různých zemí. Každé dva roky hlavní organizátoři projektu
CZECHDESIGN.CZ ve spolupráci s doc. Ferdinandem Chrenkou a Mgr.Art. Borisem Belanem
naleznou paralelu mezi různými zeměmi, a design těchto zemí pak proti sobě postaví.
Přehlídka tak nabízí jedinečnou možnost porovnat díla různých zemí vedle sebe.
První ročník Design Match 06 byl přátelským designérským zápasem mezi Českou a Slovenskou
republikou, tento match se konal ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze v rámci komplexu
výstav art&interior. Bienále prezentuje každé dva roky aktuální tvorbu posledních let.
Design Match 08
Koncepce tohoto ročníku staví na výrobní tradici zemí, jež bývaly součástí Rakousko-uherské
monarchie, proto konfrontuje současný design států, jež byly součástí této monarchie:
České republiky, Slovenska, Maďarska a Rakouska.
Nejdůležitější části výstavy: dva poločasy – domov a volný čas odpovídaly nejatraktivnějším
oblastem designu. Byly zde prezentovány čtveřice předmětů, každý z jednotlivé země, mezi
nimi paralela vedoucí k impulsu – předmětu s čitelným příběhem vyrobeným v době RakouskaUherska. Pro pokrytí celého spektra kategorií designu pro domov a volný čas jsme vymezili
zajímavá témata, která umožní návštěvníkovi porovnat navzájem jednotlivé produkty k
daným tématům jednak vzhledem k historickému posunu a jednak mezi čtyřmi sousedícími
zeměmi. Na divákovi tohoto jedinečného zápasu bylo pak k posouzení, design které země je
pro něj vítězem design match. A pro nerozhodného fanouška tohoto matche bylo připraveno
prodloužení, které u návštěvníků sklízelo velké ohlasy. Prodloužení bylo věnováno tématu, jenž
se těšilo oblibě v době Rakousko-uherské monarchie a renesanci prožívá i v současné době, tím
tématem bylo lázeňství, které je v Čechách a na Slovensku proslulé svými lázeňskými pohárky.
Na výstavě byly představeny práce sto dvaceti současných autorů: od designu
„kuchyňských pomocníků“, židlí, spotřebičů, hraček, dekorativní skla a porcelánu pod
hlavičkou zvláštní části výstavy věnované lázeňství – od svítidel rozličných tvarů a řešení,
hudební nástroje s použitím netradičních materiálů, až po design do exteriéru.
Výběr prací
Design Match 08 vyhlásil veřejnou soutěž, do které se mohli hlásit designéři ze všech
4 zemí, a to jak studenti vysokých škol, tak designéři profesionálně tvořící. Do soutěže
se přihlásilo na 346 prací. Nad přihlášenými pracemi se sešla mezinárodní porota
složená z kurátorů výstavy ze všech zúčastněných zemí. Protože výstava měla daná
témata, nebylo vždy jednoduché najít jejich zastoupení ve všech zemích, proto kurátoři
také oslovovali vybrané designéry, jejichž tvorbu dobře znají.
Architektura a grafika výstavy
Projekt Design Match má jednotný vizuální koncept, který se promítá i do architektury
výstavy. Jednoduché bílé sokle nechávají vyniknout exponátům, svým řešením je to čisté
herní pole, kde hlavní slovo mají exponáty. Plakáty, které představovaly impulsy z doby
Rakouska-uherska a velkoformátové doprovodné texty byly tištěny na materiál Tyvek vyvinutý
Dupontem, jehož vlastností je, že dlouho vydrží a nelze ho roztrhat a sluší mu, i když je
trochu pomačkaný. Celou výstavu tak bylo možné cestovat s tisky impulsů, které netrpěly
převozem. Díky náročné technologii tisku plakátů se podařilo CZECHDESIGN.CZ propojit
zástupce Tyvek s firmou Océ, kde se tisknou materiály pro CZECHDESIGN.CZ i Design Match.
Praha: Veletržní palác Národní galerie v Praze
Časový harmonogram
Design Match byl představen na 4 místech střední Evropy
Praha: Veletržní palác Národní galerie v Praze
13.3. – 3.5. 2008
V rámci výstavy ve Veletržním paláci se uskutečnily 3 komentované prohlídky pro
novináře i širokou veřejnost: 13. března, 2. dubna a 19. dubna. Komentované prohlídky
ve Veletržním paláci vznikaly ve spolupráci s lektorským oddělením Národní galerie
v Praze. Diváci měli tak jedinečnou možnost setkat se s designéry všech 4 zúčastněných
zemí, kteří jim představovali své práce a postupy. Prohlídky měly u veřejnosti
dle dostupných informací velký ohlas, jejich pravidelná návštěvnost byla 40 – 70 diváků.
V rámci otevření výstavy organizátoři připravili i hudební produkci a vystoupení performance
Handa Gote. Součástí vernisáže bylo velkolepé pohoštění zajištěné Zahradou v Opeře.
Na slavnostní otevření celého projektu se přišlo podívat přes 500 pozvaných hostů.
Bratislava: Národné osvetové centrum
13.5. – 13.6. 2008
Výstava byla otevřena v obou patrech Národného osvetového centra spolu s výstavou Rudolfa
Sikory. V rámci otevření výstavy proběhla opět komentovaná prohlídka a na diváky čekala i
nevšední módní přehlídka v prostorách schodiště a foyer, kterou připravily pod vedením Julie
Sabové (vedoucí Ateliéru odevného dizajnu, VŠVU Bratislava) doktorandka Maria Straneková
a asistentka Barbora Cigánová. Pohoštění zajistil Cocktail Time, Catering & Bar service.
Jako doprovodná akce probíhala v prostorách Českého centra v Bratislavě výstava
šperku ve spolupráci s ateliérem Kov a šperk VŠVU v Bratislavě.
Košice: Kasárně/Kulturpark
13.8. – 14. 9. 2008
Design Match 08 nad rámec svého původního plánu zavítal do překrásného prostoru Košických
kasáren. Uchváceni atmosférou a nezaměnitelnou architekturou místa se organizátoři rozhodli
pro zastavení turné v Košicích, které kandidovaly na titul Evropské hlavní město kultury.
Prostory kasáren a přilehlého parku, kde se zrovna rodilo centrum pro nezávislou kulturu,
bylo třeba pro výstavu upravit. Město, zástupci centra i instalační skupina a organizátoři
výstavy museli společnými silami upravit park a interiér proměnit na výstavní prostory.
Zahájení výstavy bylo doprovázeno opět komentovanou prohlídkou a bohatým
programem: Pěti stům návštěvníků, kteří zavítali v letním čase na její otevření, zahrál pod
širým nebem 40ti členný orchestr ŠD Košice pod taktovkou Karola Kevického, zazpívat
přijela Lívia Venosová, vítězka pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech a
stálý host ND Praha, a na konci večera si vystoupení připravili sólisté baletu ŠD Košice.
Večer se nesl v báječné atmosféře a návštěvníci si jistě odnesli bohaté zážitky.
Komise, která posuzovala kandidující města na titul Evropské hlavní město kultury přijela
do Košic právě v době výstavy Design Match 08. Projekt kulturního centra v Košických
kasárnách je stěžejním projektem kandidatury, organizátory projektu Design Match 08 těší,
že právě i tato výstava pomohla přesvědčit komisi Evropského hlavního města kultury.
Bratislava: Národné osvetové centrum
Budapešť: VAM Design Centre
3.10. – 2.11. 2008
V čas, kdy je design oslavován v mnoho zemích světa, Design Match 08 zavítal do Budapeště, do
velice citlivě zrekonstruovaných prostor VAM Design Centra v centru města. Výstava byla v den
svého otevření představena divákům, jak je naším zvykem, komentovanou prohlídkou pro
novináře a veřejnost. V prostorách foyer se uskutečnila módní přehlídka, kterou připravily
maďarské módní návrhářky, které byly zastoupeny i na výstavě Design Match 08. Design
Match 08 byl jedním z hlavních programu Budapest design week. Ve VAM Design Center
byl zpřístupněn spolu s výstavou Italian Design on Tour. Po čas celého Design weeku se každý
večer konala v těchto prostorách módní přehlídka.
Po čtvrté zastávce v Budapešti měl být projekt dle dlouhodobého plánu zakončen ve Vídni.
I organizátorům výstavy překazila plány finanční krize, která svázala ruce našim partnerům, z tohoto
důvodu výstava nakonec do Vídně necestovala.
Budapešť: VAM Design Centre
Webové stránky projektu
Projekt a jeho průběh dokumentují webové stránky www.designmatch.cz, kde v archivu
naleznete i první ročník projektu. Webové stránky fungují v pěti jazykových
verzích – české, slovenské, německé, maďarské a anglické. Stránky fungovaly již před
otevřením výstavy a designéři je využívali k přihlašování svých prací do kurátorského výběru výstavy.
CZECHDESIGN.CZ vyvinul pro tuto příležitost jedinečný online systém, který velkou měrou
usnadňuje sběr materiálů a organizátorům umožnil anonymní výběr prací – pod obrázky a
popisem exponátů. Tento systém lze používat i v případě jiných projektů pro elektronické
sbírání materiálů pro soutěže, výstavy, tendry, katalogy a knižní publikace.
Na stránkách jsou uveřejněny fotografie ze všech výstav, tiskových konferencí, vernisáží a
doprovodných programů. Naleznete zde kompletní přehled vystavených prací s kontakty
na designéry a vystavující studia.
Návštěvnost
Přehlídku designu po dobu svého konání navštívilo celkem na 37 000 návštěvníků.
Webové stránky projektu www.designmatch.cz navštívilo na 21. 000 uživatelů,
kteří shlédli 102 000 stránek.
Design Match 08 v číslech
Na výstavě bylo vystaveno celkem na 120 současných prací designérů z České republiky,
Slovenska, Maďarska a Rakouska.
Design Match 08 se konal 148 dní, po Evropě procestoval 3369 km,
byl vystaven celkem na 5150 m2.
Propagace projektu
O mediální podporu projektu se staraly pod vedením CZECHDESIGN.CZ všechny organizující
strany a to především díky spolupráci se širokým spektrem mediálních partnerů.
Na portálu CZECHDESIGN.CZ se po celou dobu projektu zobrazoval aktuální banner na hlavních
stránkách portálu s pozvánkou na výstavu a partnery výstavy. Vycházely reportáže ze všech
vernisáží a výstav.
Mediální partneři CZE:
Hlavní mediální partner: H.O.M.i.E., mediální partneři: CZECHDESIGN.CZ, Pragoplakát,
Review ČSA, Classic FM, Český rozhlas 3 Vltava, art&antiques, Hospodářské noviny
Podpora propagace projektu
Outdoor propagace projektu: Pragoplakát – 40 ks plakátů v centru města
Celostránková inzerce, PR článek:
magazín H.O.M.i.E před a v čas konání výstavy,
katalog Cook&Design
PR článek: Czech Airlines Review
Prezentace na www stránkách: Design Match, CZECHDESIGN.CZ, Národní galerie v Praze
Mediální partneři SVK:
Hlavní mediální partner: H.O.M.i.E., mediální partneři: SME, Twin City Journal, Informacie,
Žurnál, SITA, Radio FM, architecture.sk, DESIGNUM, DesignBy.sk, Rádio Košice, Hi-Reklama
Podpora propagace projektu
Outdoor propagace projektu:
City lights – 70 plakátů v centru Bratislavy po
čas konání výstavy, plakáty v prostorách parku Košice
Celostránková inzerce: magazín H.O.M.i.E před a v čas konání výstavy
Inzerce nebo PR článek: Kam do města, Designum
Prezentace na www stránkách: Design Match, CZECHDESIGN.CZ, DesignBy.sk,
Slovenké dizajn centrum, České centrum,
SITA – PR servis, Kancelář kandidatury Evropské hlavní
město kultury Košice
Mediální partneři HUN:
Hlavní mediální partner: H.O.M.E., mediální partneři: RTL Ötletház, RTL FÓKUSZ, TV2
mokka, TV2 Ingatlanbróker, Gazdasági Rádió, Designtrend.hu, Budapest Funzine,
Exit, Pesti Est, Lakáskultúra, Stílus, Atrium, Elle, Port.hu, ECHO TV, The Line.
Podpora propagace projektu
Celostránková inzerce: H.O.M. E před a v čas konání výstavy
Propagace projektu v rámci Budapest Design Week – katalog, inzerce, program
Prezentace na www stránkách: Design Match, CZECHDESIGN.CZ, Budapest,
Design Week, FISE, VAM Design Centre
Mediální partneři AUT:
Hlavní mediální partner: H.O.M.E.
Mediální úspěchy – media monitoring
Zaznamenali jsme celkem na 225 mediálních výstupů ve všech druzích médií (média tištěná,
internetová, rádio, televize) v různých zemích, a to jak mezinárodních, národních i regionálních.
Články v tištěných médiích CZE
Právo, Dnes, Metro, Design&Home, art&antiques, Czech Fokus (časopis CzechInvestu),
Projekt, ABS, E15, Stolařský magazín, Atelier, Kultura 21, …
Vybraná média na internetu:
Dobré ráno s Českou televizí, Události České televize, Český rozhlas, Duna TV, Týden,
Novinky.cz, Partyzona.sk, Korzár, Košice 2013, Designboom, PureAustrianDesign, ...
Vybrané pasáže z médií:
"Ať už dopadne designérské klání čtyř států jakkoli, zdá se, že každý, kdo chce
být v oblasti současného designu IN, by se ho měl zúčastnit. A tak uposlechněme
výzvy organizátorů a pojďme fandit designu do Veletržního paláce."
Design Match 2008: CZE:SV:HUN:AUT - Designu neutečete!,
4. 3. 2008, Kultura21, Mgr. Martina Šťastná
"Jako účastnice této vzácné příležitosti ráda konstatuji souznění vystavovaných děl
s ojedinělým prostředím Veletržního paláce. Návštěvník je tak okouzlen dvojnásobně.
Je tu možno shlédnout umělecky pojaté a ztvárněné předměty denní potřeby – jídelní
a nápojové soupravy či osvětlovací tělesa stejně jako elegantně řešené hudební
nástroje, nápadité obaly či kabely, také sportovní doplňky včetně jezdeckého sedla,
karty a hračky pro děti či nově řešená sportovní kola v kontrastu s jedinečným
starým velocipedem a ovšem i zmíněnou už slavnou Thonetovu židli."
18. 3. 2008, Třetí věk, Ing. Olga Janíčková
„ With a massive rush of visitors and in the presence of celebrities from the fields of
politics and culture from the participating countries, the design biennial "Design Match
2008" opened on 13 March 2008 in the exhibition building of Prague's National Gallery.“
Massive Attendance At Design Match 2008 Opening in Prague,
18. 5. 2008, PureAustrianDesign
„Design Match 08 Tour's Successful Second Stop In Bratislava“
2. 6. 2008, PureAustrianDesign
Propagační a výstupní materiály
projektu Design Match 08
K výstavě vznikla řada výstupů a propagačních materiálů:
Papírové tašky Design Match 08 500 ks
Tiskové zprávy Design Match 08 k jednotlivým výstavám 1400 ks
Píšťalky Design Match 08
400 ks
Butonky Design Match 08
1200 ks
Chňapky hračky Design Match 08
100 ks
Letáky Design Match 08 Košice
400 ks
Letáčky hledáme práce 200 ks
Tištěné pozvánky Design Match 08
800 ks
CD pro novináře s fotografiemi a katalogem
600 ks
Na většině uvedených materiálů byly uvedeny spolupracující a podporující organizace.
Katalog Design Match 08
K výstavě vznikl rozsáhlý katalog, kde mají svůj prostor všichni vystavující designéři,
naleznete zde fotografie všech vystavených prací. Katalog obsahuje 4 jazykové verze – česky,
slovensky, maďarsky a rakousky. Katalog vyšel celkem třikrát – v doplněných vydání
o informace a fotografie z jednotlivých výstav, formát A4 a A5, 128 stran, barevný tisk.
Náklad 11 100ks
Katalog byl připraven i elektronicky a pro novináře a zájemce byl k dispozici i na CD.
Financování projektu
Projekt byl financován díky partnerům Design Match 08. Jednalo se o firmy, kterým je design
blízký, design je jejich obchodním artiklem nebo marketingovým nástrojem. Část nákladů byla
pokryta i z minimálních příspěvků od vystavujících designérů. CZECHDESIGN.CZ podal v ČR
několik grantů, kterým ale nebylo vyhověno. Na Slovensku byl projekt podpořen Ministerstvem
kultury a Slovenským centrem dizajnu na účely tisku katalogu a zajištění výstavních prostor.
V každé zemi musel partner, který výstavu hostí, nést část nákladů na realizaci výstavy. Jednotlivé
výstavy vznikly také díky ochotě mnoha lidí, příznivců CZECHDESIGN.CZ a partnerských organizací.
Projekt Design Match 08 začal být připravován v červnu 2007, projekt zakončila deinstalace
poslední výstavy v listopadu 2008, tedy 18 měsíců intenzivní práce. V reálných podmínkách
(bez dobrovolné práce a bartrů) by náklady na výstavu vyšplhaly nad 5 milionů korun.
Košice: Kasárně/Kulturpark
Design Match 08
CZE:SVK:HUN:AUT
2. ročník mezinárodního design bienále
Termín a místa konání: Praha: Veletržní palác Národní galerie v Praze, 13.3. – 3.5. 2008
Bratislava: Národné osvetové centrum, 13.5. – 13.6. 2008
Košice: Kasárně/Kulturpark, 13.8. – 14. 9. 2008
Budapešť: VAM Design Centre, 3.10. – 2.11. 2008
Organizátor výstavy: CZECHDESIGN.CZ
Organizátoři v dalších zemích: Národní galerie v Praze, Ferdinand Chrenka, Lucia Karpitová,
Boris Belan, Národní osvetové centrum, Kasárne Kulturpark / Nezávislé kultúrne centrum,
FISE (Asociace mladých designérů), VAM Design, International Design Center.
Koordinátor projektu: Kurátor CZE: Kurátor Národní galerie v Praze: Kurátor AUT: Kurátor SVK:
Kurátor HUN: Jana Vinšová
Veronika Loušová
Radomíra Sedláková
Pure Austrian Design, Das Möbel, Michael Vasku
Ferdinand Chrenka
FISE
Kurátor móda: Koncepce výstavy: Architektura výstavy: Grafika: Fotograf: Technická podpora: Odborná spolupráce: Koordinace rakouské části: Komunikace s vystavujícími: Odborný garant: Julia Sabová
CZECHDESIGN.CZ [Veronika Loušová,
Jana Vinšová], Ferdinand Chrenka
Boris Belan, Ferdinand Chrenka, Veronika Loušová
Jan Kremláček
Pavel Kunc, Michal Aichinger
Michal Aichinger
Anna Hejmová
Michael Vasku
Markéta Slomková
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Projekt byl zaštítěn:
Panem Karlem Schwarzenbergem, ministrem zahraničních věcí České republiky,
Panem Markem Maďaričem, ministrem kultury Slovenské republiky
Panem Andrejem Ďurkovským, primátorem hlavního města Bratislavy
Panem Františkem Knapíkem, primátorem města Košice
Projekt podpořili:
Slovenské centrum dizajnu, Česká centra, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Hlavné
mesto Bratislava, Mesto Košice, Maďarské kulturní středisko v Praze, Kultúrny inštitút Maďarskej
republiky v Bratislava, Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Nemzeti Kulturális Alap.
Partneři projektu, kterým tímto děkujeme za milou a ochotnou spolupráci:
Océ, mmcité, Red Bull, Sharp, Thun - Karlovarský porcelán, DuPont™ Tyvek®, Zahrada v Opeře,
LG Hi-Macs® zastoupen Polytrade CE, MINI, DesignKremlacek
Bratislava: Národné osvetové centrum
Výstavní projekt Design Match se poprvé konal ve Veletržním paláci Národní galerie
v roce 2006 za spolupráce organizátorů: AC EXPO, Petr Ivanov – TECH&LINE, Národní
galerie v Praze, CZECHDESIGN.CZ, Ferdinand Chrenka a Design Slovakia.
Poděkování si zaslouží:
Margit Garajszki, Lukáš Beneš, Walter Persche, Janka Jaššova, Petra Miškejová, Dagmar Koudelková,
Julia Sabová, Livia Venosová, Blanka Procházková, Terezka Pejčochová, Architrade, AV media, ETA,
Design Terminal, Moravská galerie v Brně, UP závody, ELTODO, Ondřej Elfmark, Tomáš Kadeřábek,
Milan Novosedliak, Zdenka Poliakova, Tomáš Zelený, Karol Prudil, Milan Hanko, Mirko Gasidlo,
Barbora Cigánová, Dezider Turček, Nina Žáčková, Pavel Choma, Bindics Gabor, Ivana Tesařová,
Ivan Kriz, Slovenské technické múzeum - Košice, Ladislav Klíma, Jaroslav Jarema, Marek Kolárčik,
Andreas Klug, Madlen Kordová, Katarína Hubová, Margita Michlíková, Martin Bu, VŠVU Bratislava.
Hluboký dík za spolupráci a ochotnou pomoc patří všem, kteří projektu věnovali
svoji energii, čas, finanční přispění a užitečné rady.
www.designmatch.cz
Vystavující designéry a studia, kontakt a obrázky vystavených prací naleznete v katalogu projektu
a na webových stránkách. http://2008.designmatch.cz/index.php?page=Exhibitors&lang=cz
Julandscape.com

Podobné dokumenty

Katalog - Design Match

Katalog - Design Match jsme si řekli dost – ať se tedy ukáže, kdo je lepší. A protože jsme nechtěli, aby se nám autoři nesportovně napadali v zákulisí a chtěli jsme dát šanci i mladým, kteří se ještě nestihli vloudit do ...

Více

maďarsko - Hungary

maďarsko - Hungary 70 milionů litrů (!) horké a teplé vody, bohaté na minerální soli a jiné prvky, které se využívají především v léčebných a termálních lázních, ale můžeme se s nimi setkat i v balených lahvích, a ví...

Více

uŽivatelská příRuČka

uŽivatelská příRuČka můžete zaslechnout téměř v každém hostinci ještě dnes, třebaže jsou často protkána nejrůznějšími zvěstmi a domněnkami o skutečném důvodu zrození těchto sourozenců, které prý má být znamením ohlašuj...

Více

GLOSY Z RADNICE Hornické město Stráž

GLOSY Z RADNICE Hornické město Stráž na území České republiky. Budeme se s ní potýkat ještě dalších 30 let. Vláda je si vědoma důležitosti této problematiky, a proto pro roky 2015 až 2017 uvolnila částku přesahující 4,5 miliardy korun...

Více