Plán města Sokolova (1594 kB, pdf)

Komentáře

Transkript

Plán města Sokolova (1594 kB, pdf)
ova
í
oln
Šk
ko
lí
So
Po
d
On
dř
ičk
ov
a
Be
I
nd
Dr. Ko
Tělocvičná
str
á
ní
Fügnerova
dk
ou
Fib
i
no
va
Ja
ná
čk
ov
a
ká
eta
Tyršova
Vy
hlí
ch
ov
a
Šk
lic
as
Kr
Sm
KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ
á
lsk
ite
č
U
u
ko
líd
d
Po
h
Vy
ourka
Dr. Koc
Na
d
po
va
Dv
oř
ák
ov
a
ro
u
KRASLICE
a
courk
va
lo
í
oln
Šk
ka
Dr.
our
Koc
Nádražní
Ohře
í
Nádražn
raž
ka Če
Svatoplu
d
Ná
ní
Kra
la
U Divad
ká
slic
Jedno
cha
ty
12
E
IC
CIT
yla
J. K. T
G
9
a
ov
an
kyc
Ro
2
Odboje
Karla Havlíčka Borovského
ká
MÚ
Dělnická
Kovářská
Slévárenská
Jiráskova
Truhlářská
Čapka
Lid
ick
én
áb
řež
í
Karla
Čapka
nám.
Budovatelů
a Má
Hynk
Karla
Čapka
8
Třebízského
ní
ež
os
bř
ew
Ná
elt
ov
a
Karla
Tovární
Tovární
í
Továrn
Karla Havlíčka Borovského
ky
ská
HOTEL
J
ká
ns
ě
Brn
13
Kar
la H
sova
Hala
itr
ov
a
co
vé
Kř
lčick
ého
cká
Slo
ve
n
d
ke
ls
F
Hornický dům
G
Základní škola
H
Evangelický kostel sv. Tomáše
I
Budova bývalého Gymnázia
J
Rozhledna HARD
K
Kino ALFA
L
Zimní stadion
M
Golfové hřiště
N
Rekreační areál
O
Jezero MICHAL
Sportovní
yro
vsk
éh
o
He
u
ona
du
Mír
utů
Záv
o
tov
a
fer
Sei
Kašna se sokolníkem
ho
Kos
m
a
kov
víč
Sla
fer
tov
a
E
Mánesova
va
Alšo
S ei
Zámek
Kvapilova
ská
íru
ské
čko
va
D
Šva
bin
Jarošova
Slo
ve
n
uM
Gagarinova
Po
lá
Klášter a kostel sv. Antonína Paduánského
va
ko
áč
C
dní
rova
Kostel sv. Jakuba Většího
takiá
ká
Běžec
B
K
d
vo
Zá
u
Vanč
á
Vítězn
Stará radnice
á
sk K Ý
ov LS
cn TE R
Tro IKA ÁTO
DN UB
PO INK
A
ická
Atlet
Objekty na mapě
Spar
í
So
l
Po
í
Lučn
kiádn
íží
ko
va
ká
ská
Sparta
ov
l
ko
kem
áječ
H
Pod
Du
á
sk
EB
bra
Ko
ši
LOKET
CH
zP
odě
jero
vé
Má
ne
ho
KA
RLO
vo
va
sla
do
Hv
ro
ný
m
ov
a
Je
im
Ma
é
ov
er
ká
rie
aj
Husit
s
Ma
M
Jiří
vská
Vítko
ká
ova
ie
lého
a Ho
Che
ěm
ke
ls
urin
He
ar
Petr
a
ny
N
Du
Makarenkova
Jiř
íh
oD
So
ov
yr
Ho
rn
ick
á
M
Bo
že
ho
o
skéh
Želiv
Komenského
ká
měřs
Sudo
p
Proko
ejedlé
iez
Vítěz
ná
lavská
vská
kolo
o
éh
sk
Mič
Bor
ovs
kéh
o
o
ská
H
Víta N
Slo
ven
íčka
h
ké
Bratis
avl
He
ská
ká
ornic
s
ov
yr
Husit
VY
VA
RY
eň
Plz
6
Karla Havlíčka Borovského
sov
a
lic
Vr
ch
á
Lež
ce
Slezská
D
ského
Komen
3
Ob
4
Purkyňova
ké
h
o
10
C
Karla Hynka Máchy
5. Května
Jednoty
ec
m
Zá
kov
a
Ro
chy
F
11
Karla
á
sk
až
Pr
Staré nám.
vá
ížo
Kř
Hál
Pionýrů
H
va
ero
olk
W
A
Běl
ohr
ads
ká
rů
Pioný
7
1
E
Prí
čn
á
a
xim
Ma rkého
Go
Růžové nám.
B
5
TĚŠOVICE
LESOPARK BOHEMIE
Jelínkova
14
Slo
ven
L
ská
ko
u
Vítězná
Lip
pa
lišt
ě
ová
SOKOLOV
N
Sta
DOLNÍ RYCHNOV
M
16
rá
O
Jav
oro
vá
včá
rna
O
15
6.
Zámecký park
Schlosspark
10.
Kaple Nejsvětější trojice
Dreifaltigkeitskapelle
Bedeutendes Landschaftselement inmitten der Stadt sind die Reste
der Schlossgärten und Gehege. Im hoch gewachsenen Grün blinken interessante Wasserflächen. Der Park dient heute zur Erholung und
zum Freizeitsport. Interessant ist auch die „Eichhörnchenbrücke“, die den
Eichhörnchen hilft, über die belebte Straße zu kommen.
Sportareal
In der Stadt gibt
es eine ganze Reihe von Sportstätten für
wohl jede erdenkliche
Sportart. Die größte
Sportstätte ist das Areal von Baník, samt Eis- und Fußballstadion.
Mariánský sloup
Mariensäule
15.
Město, které je spojené s průmyslem především těžbou hnědého uhlí
a chemickými závody, ale také město, jež má řadu památek, krásnou
okolní přírodu a kde kypí život.
První písemná zmínka pochází z roku 1279. Původní název byl Falknov
a to až do roku 1948, kdy byl přejmenován na Sokolov. Až do 18. století
žilo město, mimo válek, poklidným zemědělským životem. Konec 18. století přinesl změny díky těžbě a využívání hnědého uhlí. Rozvoj města je
sice poplatný průmyslu, ale zachovalo si něco ze své bohaté minulosti.
Sportovní areál
Ve městě je mnoho
sportovních areálů
snad pro všechny druhy
sportu. Největší je areál
Baníku, kde je i krytá ledová plocha a fotbalový
stadion.
Významný krajinný prvek uprostřed města je pozůstatkem zámecké zahrady a obory. Vzrostlá zeleň je doplněna zajímavými vodními
plochami. Park slouží k odpočinku a sportu. Zajímavostí je tzv. most pro
veverky, který překonává rušnou komunikaci.
7.
14.
Sokolovské infocentrum: nám. Budovatelů 655, 356 01 Sokolov
Kapuzinerkloster und St.-Antonius von Padua-Kirche
Telefony: +420 359 808 714, +420 359 808 729 Fax: +420 359 808 716
Klášter a kostel sv. Antonína Paduánského
E-mail: [email protected]
3.
Webové stránky: www.sokinfo.cz I www.mdksokolov.cz l www.sokolov.cz
Jezero Michal
See Michal
Barokní kaple z roku 1719. Obdélníkový půdorys se zaoblenými
rohy. Uvnitř barokní fresky Eliáše Dollhoffa.
© FORNICA GRAPHICS s.r.o. tel.: +420 352 624 908
Sokolov
Barockkapelle aus dem Jahre 1719. Rechteckiger Grundriss mit abgerundeten Ecken. In ihrem Innern eine Barockfreske von Elias Dollhoff.
7
3
@=
[email protected]
;2
/
16
A9
4
C/
1H
2
:
>:
0
0G
<:
@CA
50
:B
@CA
:D
Praha
SOKOLOV
Dieses monumentale Gebäude stammt aus den Jahren 1913-1925.
Das Projekt zu diesem Bauwerk stammt vom berühmten Architekten Rudolf Wels, einem Schüler von Loos. Heute ist es Mittelpunkt des
kulturellen und gesellschaftlichen Lebens der Stadt.
12.
Areál Bohemie
Areal Bohemia
Areál Bohemie je
pěknou
ukázkou
rekultivace bývalých povrchových lomů. Areál
zahrnuje relaxační část
tvořenou
upraveným
parkem a dále místo pro
lidovou zábavu, amfiteátr a prostory pro vyžití
mládeže.
Das Gelände Bohemie ist ein gelungenes Beispiel der Rekultivierung eines früheren
Tagebaus. Das Areal umfasst einen als Naherholungsgebiet dienenden
Teil mit gepflegten Parkanlagen, eine Stelle, die
zu Volksvergnügungen
dient, sowie Räumlichkeiten für die Aktivitäten von Jugendlichen.
13.
Karlovy Vary
Die Eger, tsch. Ohře, ist sozusagen das „Wasserrückgrat“ der ganzen
Gegend, in Sokolov nimmt sie einige kleinere Wasserläufe auf und
wird so zum reißenden Strom. Der Fluss ist besonders bei Wassertouristen sehr beliebt, da er sich durch romantische und abwechslungsreiche
Landschaft schlängelt.
@CA
Řeka Ohře, která je vodní páteří celého kraje, v Sokolově přibírá několik menších toků a stává se dravou řekou. Řeka je oblíbená vodáky,
protože má dostatek vody a její okolí je romantické i zajímavé.
Ostrava
Fluss Eger
Golf
Plzeň
Řeka Ohře
Golf
Brno
9.
47<
In der Stadtmitte steht
ein Baum mit ausladender Krone - eine Kanadische
Pappel. Auch wenn sie nicht
älter als hundert Jahre alt ist,
erreichte sie dennoch eine
Höhe von 35.5 m und ihr
Stamm hat 130 cm über dem Erdboden einen Durchmesser von 520 cm.
Der Baum steht seit 1984 unter gesetzlichem Denkmalschutz.
A
Uprostřed města je
rozložitý strom - topol
kanadský. I když není starší
sta let, dorostl výšky 35,5 m
a obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí dosáhl
520 cm. Je evidován jako
zákonem chráněný památný
strom od roku 1984.
<
Denkmalgeschützter Baum
16.
3AB
Chráněný památný strom
Monumentální budova pochází z let 1923-1925. Budovu projektoval
věhlasný architekt Rudolf Wels, který byl žákem Loose. Dnes je budova střediskem kulturního a společenského života města.
50
Mariánský sloup stojící na Starém náměstí byl postaven v roce 1701.
Sochy světců se představují s jejich typickými atributy tj.: sv. Jakuba
Většího (patrona městského kostela) s biblí, sv. Antonína Paduánského
(patrona klášterního kostela) s Ježíškem, sv. Floriána (ochránce před ohněm) se škopkem a domem v plamenech a sv. Jana Nepomuckého s křížem. Sloup samotný má hladký povrch a je zakončen korintskou hlavicí.
Na jeho vrcholu je umístěna socha Panny Marie.
29
Durch das Fluten des Braunkohletagebaus Michal entstand ein
großer Stauweiher. Mit seinen 26 ha ist er die größte Wasserfläche
der Stadt. Der künstliche See mit Riesenrutsche dient heute als Naherholungsgebiet und Badeparadies für Einwohner der Stadt.
[email protected]:
Dieser
alte
Brunnen
wurde im Jahre 1717
am Alten Platz errichtet, aber
wahrscheinlich ist er früherer
Herkunft. Die Falkner-Statue
trägt das Datum von 1674 und auch das Brunnenbecken ähnelt dem
Schlossbrunnen mit Tritonen, der aus den Jahren 1672-1673 stammt. Der
Brunnen hat ein achteckiges Becken, das mit Schriftsgraffito verziert ist,
in seiner Mitte ragt eine Säule mit Muschel und der Statue eines Falkners
auf. Der Falkner mit Hund zu seinen Füßen und mit einem Falken auf
der Hand ist der Sage nach der Begründer der Stadt. Am Säulenschaft
ranken Hopfenzweige empor, die an die Traditionen des Hopfenanbaus
um Falknov herum erinnern.
6
Falkenbrunnen
Na Starém náměstí byla
tato kamenná kašna instalována v roce 1717, ale pravděpodobně je staršího původu.
Socha sokolníka má vročení
1674 a také bazén kašny je podobný zámecké kašně s tritóny,
která je z let 1672-1673. Kašna
má osmiboký bazén zdobený psaníčky, sloupem s mušlí
a sochou sokolníka. Sokolník
se psem u nohou a sokolem na
ruce je podle pověsti zakladatelem města. Kolem dříku sloupu se pnou chmelové ratolesti,
které připomínají chmelařskou
tradici na Sokolovsku.
Die einschiffige Kirche im Baustil des Frühbarocks wurde in den
Jahren 1632–34 erbaut. Der Hauptaltar stammt aus der Mitte des
18. Jahrhunderts und wurde aus der Prager St. Michaelskirche hierher gebracht. Ihre üppige Innenausschmückung stammt überwiegend aus dem
17. Jahrhundert.
A:=
Kašna se sokolníkem
7
Die ursprüngliche Wasserburg wurde im Jahre 1480 in eine Burg mit
vier Ecktürmen umgebaut. Ihr Grundriss diente dann als Fundament
zum Bau des im Jahre 1666 errichteten Schlosses in seinem heutigen Aussehen. Heute werden hier Ausstellungen veranstaltet, das Schloss birgt
auch eine Bibliothek und ein Museum mit wertvollen Sammlungen.
>
Schloss
Původní vodní tvrz byla kolem roku 1480 přestavěna na hrad se čtyřmi nárožními věžemi. Tento půdorys sloužil jako základ dnešního
zámku postaveného v roce 1666. V současnosti jsou zde pořádány výstavy, v zámku je umístěna knihovna a muzeum s význačnými sbírkami.
5.
Ranně barokní jednolodní kostel postavený v letech 1632-34. Hlavní
oltář byl přenesen z kostela sv. Michala v Praze a pochází z poloviny
18. století. Bohatá vnitřní výzdoba je převážně ze 17. století.
05
A15
Zámek
Renesanční budova na Starém náměstí byla postavena kolem roku
1540. Dnešní podobu získala po přestavbě v 17. století. V průčelí je
zachován goticko–renesanční portál a znak města. V budově, která slouží jako správní budova největší zdejší firmy, jsou zachovány renesanční
klenby.
St.-Jakobs-Kirche
076
Das Kapuzinerkloster wurde in den Jahren 1663-67 erbaut. Seinen
Komplex bilden die den Paradieshof umschließenden Gebäuden
des Konvents. In der Krypta wurden die Angehörigen der Nostitz-Familie, der damaligen Herrschaftsbesitzer, beigesetzt. Zum Klostergelände
gehört auch noch die Kirche des Hlg. Antonius von Padua. Heute werden
in der Kirche Ausstellungen und Konzerte veranstaltet.
8.
Kostel sv. Jakuba Většího
;9
4
Umělá vodní nádrž vzniklá zatopením bývalého uhelného lomu Michal. Velikostí 26 ha je největší vodní plochou města. Jezero slouží ke
koupání a rekreaci. Součástí je nejdelší tobogán v ČR.
Die am Alten Platz stehende Mariensäule wurde im Jahre 1701 erbaut. Die Statuen der Heiligen stellen sich mit ihren typischen Attributen vor: der Hlg. Jakobus der Ältere (Patron der Stadtkirche) mit Bibel,
der Hlg. Antonius von Padua (Patron der Klosterkirche) mit Jesukind, der
Hlg. Florian (Schutzpatron der Feuerwehrleute) mit Zuber und brennendem Haus und der Hlg. Johann Nepomuk mit Kreuz. Die Säule selbst ist
glatt und läuft in einem korinthischen Kapitell aus. Auf dem Säulenkopf
steht die Statue der Jungfrau Maria.
2.
Haus der Bergleute
Kapucínský klášter byl postaven v letech 1663–67. Komplex tvoří
budovy konventu obklopující rajský dvůr. Krypta sloužila k pohřbívání příslušníků rodu Nosticů, kteří byly vlastníky panství. Součástí areálu
je i kostel sv. Antonína Paduánského. Dnes kostel slouží k pořádání výstav
a koncertů.
4.
Das Renaissancegebäude am Alten Platz wurde im Jahre 1540 erbaut. Sein heutiges Aussehen erhielt es dann nach einem Umbau
im 17. Jahrhundert. An der Vorderfront blieben das Gotik-Renaissance-Portal und das Stadtwappen erhalten. In dem Gebäude, das heute als
Verwaltungssitz des größten hiesigen Unternehmens dient, blieben Renaissance-Gewölbe erhalten.
[email protected]
Altes Rathaus
Hornický dům
/:
1.
Stará radnice
11.
7
Eine Stadt, die mit Industrie, vor allem aber dem Braunkohlebergbau
und der Chemieindustrie verbunden ist, die aber auch auf eine ganze Reihe interessanter Sehenswürdigkeiten und eine hübsche Umgebung
verweisen kann und in welcher das Leben nur so brodelt.
Schriftlich wird der Ort erstmals im Jahre 1279 erwähnt. Der ursprüngliche Name der Stadt war Falknov (Falkenau) und dies bis 1948, als die
Stadt ihren neuen Namen Sokolov erhielt. Bis zum 18. Jahrhundert dämmerte der Ort, fern aller Kriege, in stillem landwirtschaftlichem Dasein
dahin. Erst der Abschluss des 18. Jahrhunderts brachte dank des Abbaus
und der Verwendung von Braunkohle umwälzende Veränderungen. Dem
industriellen Aufschwung zollte die Stadt zwar entsprechenden Tribut,
dennoch blieb so Manches aus ihrer bewegten Vergangenheit bewahrt.
SOKOLOV
Golfový areál na jižním okraji města je další ukázkou promyšlené
rekultivace důlních děl. Osmnáctijamkové hřiště splňuje veškeré
parametry.
PLÁN MĚSTA
STADTPLAN
Der Golfplatz am Rande der Stadt ist ein weiteres Beispiel einer durchdachten Rekultivierung eines Bergbaugeländes. Der 18-Loch-Platz
wird allen Kriterien gerecht.
17.
Slavkovský les
Kaiserwald
Rozhledna Hard
Aussichtsturm Hard
Rozhledna na hoře
Hard byla postavena roku 1907. V roce
1933 byla přestavěna
na památník obětem
světové války. V devadesátých letech minulého století byla rekonstruována a dnes slouží zase jako rozhledna,
ze které jsou zajímavé
pohledy na Sokolov
a okolí.
Der Aussichtsturm
auf der Hardhöhe
wurde im Jahre 1907
errichtet.
Im Jahre
1933 wurde er in ein
Mahnmal für die Opfer
des I. Weltkrieges umgebaut. In den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts
wurde er dann rekonstruiert und dient so
heute wieder als Aussichtsturm, von dem sich interessante Blicke auf die
Stadt Sokolov und deren Umgebung bieten.
Jižně od Sokolova se rozkládá Chráněná krajinná oblast Slavkovský
les s jedinečně zachovalou, málo obydlenou přírodou.
Südlich von Sokolov breitet sich das Naturschutzgebiet Slavkovský
les (Kaiserwald) mit seiner einzigartig erhalten gebliebenen und
spärlich bewohnten Natur aus.
18.
Volnočasové aktivity
Freizeitaktivitäten
Mimo koupání a vodáckých
sportů lze ve městě a jeho
okolí provozovat turistiku a cykloturistiku po různě obtížných
strezkách.
Außer Gelegenheiten zum
Baden und zum Wassersport gibt in der Stadt und ihrer
Umgebung viele Möglichkeiten
zum Wandern und Radwandern
auf verschieden schwierigen
Wegen.
Tento projekt je spolufinancován
Evropskou unií a Karlovarským krajem