Systém SmartLiving

Komentáře

Transkript

Systém SmartLiving
Systém SmartLiving
Průlomový systém
Systém SmartLiving nabízí řadu nových funkcí a komponentů, které zdůrazňují skutečný potenciál technologie INIM. Některé z těchto
funkcí jsou popsány na následujících stránkách.
Svorky v systému SmartLiving
Technologie SmartLiving upouští od zavedených statických vstupů a výstupů a zavádí nový koncept svorek. Koncept založený na
patentu INIMu technologie Flex IO.
Svorky nejsou předdefinovány z továrny, ale je možné je libovolně nastavit jako vstupy nebo výstupy v průběhu instalace systému.
Svorky v systému SmartLiving (5ks v SmartLiving505, 15ks v SmartLiving515, 50ks v SmartLiving1050 a 100ks v SmartLiving10100)
mohou být libovolně “naprogramovány”.
Z toho vyplývá, že instalátor může při instalaci využití všech svorek v systému.
Klávesové zkratky a Scénáře
Jedním z cílů profesionálního výzkumu a vývoje bylo vytvořit systém, který bude pro instalátory i koncové uživatele jednoduchý.
Toho bylo dosaženo tím, že byly vestavěny makra, které umožňují instalátorovi vytvořit Klávesové zkratky (jednoduchý jednoúčelový
příkaz přiřazený klávese na klávesnici nebo LEDce na čtečce).
Tyto Klávesové zkratky mohou být přiděleny podle potřeby zákazníka ikonám na LCD displeji (až 12 zkratek nad funkčními
klávesami), tak aby bylo jasné použití těchto kláves.
Mohou být použity pro celou řadu příkazů od kláves/přívěsků/karet pro jednodušší a bezpečnější používání tohoto systému.
Klávesové zkratky přemění časově náročnou sekvenci příkazů na jednoduchou akci. Tímto způsobem je možné odstranit časovou
prodlevu mezi jednotlivými příkazy.
Klávesové zkratky jsou velmi užitečné pro často používané akce, jako jsou např. Zastřežení a Odstřežení systému. . Zastřežení a
odstřežení pomocí “Klávesových zkratek” může být přiřazena ikona “Zamčený zámek” nebo “Odemčený zámek” zobrazený na
displeji pro snadné ovládání tohoto systému.
Hlasové funkce
Je-li systém vybaven deskou hlasových zpráv SmartLogos30M a klávesnici Joy/MAX, určitě oceníte zajímavou možnost využití
hlasových funkcí.
Modul SmartLogos30M umožňuje až 30 minut zvukového záznamu, který může být rozdělen až na 400 zpráv. Takto velké množství
zpráv umožňuje přiřadit hlasovou zprávu řadě funkcí, jako např. Hlasový vyvolávač, Klávesnicový interkom, Hlasové menu po telefonu,
Hlasová navigace na klávesnici, Odpověď v telefonu, atd.
Výhody této rozsáhle nabídky funkcí jsou zřejmé, avšak za zmínku určitě stojí Hlasový vyvolávač a Klávesnicový interkom. Tyto funkce
nevyžadují žádné složité programování, ale pouze jednoduché zadání telefonního čísla.
Kromě toho, klávesnice s funkcí interkom umožňuje komunikaci mezi ostatními klávesnicemi v různých částech budovy (ze skladu do
kanceláře, z garáže do domu....)
Další zajímavé funkce jsou v menu Hlas přes telefon a Hlasové menu klávesnice, která provede uživatele přes všechny operace velmi
snadno. Hlasový průvodce je již přednastaven a nevyžaduje žádné další programování.
Pro zjednodušení práce instalačního technika obsahuje programovací software SmartLeague nástroj Text-to-Speech (text na hlas).
Funkce Text-to-Speech Vám umožní nahrát zprávy pouhým napsáním textu. Tato metoda odstraňuje veškeré obtíže s normálním
nahráváním hlasu.
Jestliže zkombinujete funkci Hlasový vyvolávač a Text-to-speech, můžete velmi jednoduše vložit popis k jednotlivým zónám (kuchyň,
obývací pokoj, garáž, kancelář, atd...) tak, aby v případě poplachového volání mohlo být přesně označeno místo narušení.
Technologie
První nadčasovou změnu v zabezpečovacích systémech uvádí na scénu firma INIM s nově navrženými zabezpečovacími ústřednami,
které jsou novou generací technologií a špičkou systémové architektury. Všechny komponenty systému jsou navrženy tak, aby plně
využívaly nejnovějších technologií mikroprocesorů, systémových sběrnic a komunikačních cest.
Výsledkem je řada skutečně inovativních produktů, jejichž designová technologická nadčasovost a výkon jsou více než jasné.
Elektronický zabezpečovací systém SmartLiving nabízí vyjimečné vlastnosti, které se zatím jen zřídka kdy využívají v privátní nebo
komerční sféře u menších systémů tohoto druhu. Tento optimalizovaný systém poskytuje prvotřídní funkce, jako jsou: grafický display,
Text-to-speech, flexibilní hardware, hlas po sběrnici, IP konektivita.
Easy4U
Technologie a jednoduchost.
Již od počátku si dala firma INIM za cíl, aby systém SmartLiving byl jednoduchý jak pro instalační firmu, tak pro koncového uživatele.
Easy4U je založena na zvukových a vizuálních technologiích, které poskytují řadu operativních přístupů pro rozhraní mezi systémem
a uživatelem pomocí “Klávesových zkratek”. Vizuální průvodce využívá display pro poskytnutí informací v textové nebo grafické
podobě. Grafický display (4 řádky po 16 znacích) je dvakrát větší než standardně používaný display u ostatních klávesnic na našem
trhu. Jednoduchý grafický průvodce provede uživatele přes výběr možností. V případě použití klávesnice Joy/MAX je možné využít
hlasového průvodce, který provede uživatele bez větší námahy celým nastavením. Dokonce i pro instalátora je technologie Easy4U velmi
nápomocná. Programování je velmi jednoduché pomoci grafického rozhraní na PC. Kromě toho lze využít vyspělou technologii “textto-speech”, která umožňuje vytvořit “hlas” zprávy pouhým napsáním textu. Je také možné vytvořit soubor .wav a ten stáhnout z PC
do EZS. Další významnou funkci je automatické nastavení vyvážení ve všech zónách, které jsou již zapojené z dřívější doby, bez nutností
přepojení všech vyvažovacích odporů.
VoIB
Technologie a komunikace.
VoIB technologie umožňuje řízení systému, přenos hlasu po velmi rychlé sběrnici IBUS. Toho je dosaženo pomocí digitalizace a komprese
hlasu, které umožňuje vysílání datových paketů po sběrnici - to je novinka na trhu v tomto odvětví. Tato funkce umožňuje upgradovat
již nainstalované hlasové systémy bez nutnosti dodání další kabeláže. Tato technologie je založena na komunikaci na I-BUS. VoIB je
zkratka pro “Voice over I-BUS”. (Hlas po sběrnici I-BUS). Toto označení je odvozeno od VoIP technologie (“Voice over IP”), která
umožňuje přenos hlasu přes protokol TCP/IP. Technologie VoIB umožňuje systému řízení funkcí, jako jsou: klávesnice, interkom, hlas a
ostatní důležité funkce.
FlexIO
Technologie a Flexibilita.
FlexIO nabízí dokonalou patentovanou technologii od společnosti INIM. S touto technologií již nerozlišujete, jestli použijete vstupní
nebo výstupní modul. Ve skutečnosti je technologie FlexIO založena na bázi svorek a zastává obě tyto varianty. Jinými slovy, je počet
zón a výstupu na expandéru vymezen naprogramováním systému na dané aplikaci a nikoli předdefinován z výroby. Tento flexibilní
hardware dokonce umožňuje vyčítat analogové hodnoty, spolupracovat přímo s vybračními a roletovými senzory, výstupními analogové
signály a také pracovat se “zdvojenými zónami” (dva nezávislé detektory připojeny na jednu svorku). Tato moderní technologie Vám
umožní zvolit si vlastní vyvážení zón, které si na svorce zvolíte jako vstup. Každá svorka je vybavena jemně nastavitelným trimrem
(Patent Pending), který eliminuje nebezpečí vyhlášení falešného poplachu.
Další nezanedbatelnou výhodou FlexIO svorek je “free mapping”. Tato vlastnost Vám umožní jednoduše z ústředny zmapovat všechny
periferie systému (klávesnice a expandéry)tak, aby instalátor mohl co nejlépe využít všech svorek, které vám tento systém nabízí.
Janus
Technologie a konektivita.
Technologie Janus je naprosto ohromující. Tato technologie je začleněna do karty SmartLan. Přidáním této karty do ústředny SmartLiving
budete mít zajištěný “bezpečný přístup” do ústředny pomocí internetu z celého světa.
Přístup do systému pomocí internetu umožňuje komunikaci mezi Vámi a ústřednou pomocí virtuální klávesnice. Modul SmartLan také
nabízí snadný vzdálený přístup, zasílání e-mailů a TCP-IP data pro systémové informace a programování. Modul SmartLan Vám také
umožní programování systému SmartLiving přes webové rozhraní. Ve skutečnosti byl programovací software SmartLeague vytvořen tak,
aby umožnil snadné připojení ústředny SmartLiving přes internet.