MATE Ř Í DOU Š KA

Komentáře

Transkript

MATE Ř Í DOU Š KA
M A T E Ř Í D O U Š K A
Česká škola bez hranic Berlín • Rodinné dostaveníčko pro malé a velké přátele českého jazyka
Tschechische Schule ohne Grenzen Berlin • Familientreffpunkt für kleine und große Freunde der tschechischen Sprache
Alice Scholze • Kulmer Straße 12 • D - 10783 Berlin • Tel. 0049 30 62985102 • www.materidouska.de • [email protected]
PŘIHLÁŠKA / ANMELDUNG : Projekt « Animák »
Jméno účastníka / Name des Teilnehmers:………………………………………………………………………………………….……..……………………..
Státní občanství účastníka / Staatsangehörigkeit des Teilnehmers: …………………………………………………………..….………….
Datum narození / Geburtsdatum:……………………………………………………...………………………………………………………………….………………
Jméno právního zástupce / Name des Erziehungsberechtigten: ……………………………………….………………………………………….
Celá adresa bydliště / Vollständige Wohnanschrift: ….…………………………………………………………………………………………………….
Telefon - pevná linka / Telefon fest: ………………………………………………………………………………………..…………………………………...……
Telefon mobil / Mobiltelefon: ………………………………………......………………………………………………………………….……………………………..
E –mail / E – Mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Přihlášku do kurzu, prosím, zašlete vyplněnou do 24.09.2010 per e - mail nebo na následující adresu: Senden
Sie, bitte, die ausgefüllte Kursanmeldung bis zum 24.09.2010 per E – Mail oder per Post an:
Mateřídouška – Česká škola bez hranic Berlín, Alice Scholze, Kulmer Straße 12, 10783 Berlin.
Příspěvek zároveň převeďte na bankovní účet naší školy, heslo « Animák ».
Überweisen Sie gleichzeitig den Kursbeitrag auf das Konto der Schule, Stichwort „Animák“.
□
V roce 2010 jsem chodil/chodila do ČŠBH Berlín. Platím 36 EUR.
Ich war im Jahr 2010 in der Schule. Ich zahle 36 EUR.
□
V roce 2010 jsem nebyl/nebyla ve škole. Platím 45 EUR.
Ich war im Jahr 2010 nicht in der Schule. Ich zahle 45 EUR.
V pondělí 27.09.2010 Vám účast v kurzu potvrdíme. / Am Montag,den 27.09.2010 bestätigen wir Ihnen Ihre
Teilnahmeim Kurs.
S dotazy se na nás kdykoliv obraťte: / Ihre Rückfragen beantworte ich gerne:
Alice Scholze 030 – 62 98 51 02 nebo e – mail / oder E - Mail
Zakoupením dalších CD s naší pohádkou oceníte náš projekt a podpoříte jeho financování. Proto prosím své CD
nekopírujte pro nikoho dál, rádi Vám (i později) rychle a levně poskytneme další exempláře. / Durch den Kauf
weiterer CD´s mit unserem Märchen unterstützen Sie unser Projekt und seine Finanzierung. Deshalb kopieren
Sie, bitte, Ihre CD nicht weiter, wir stellen Ihnen gerne schnell und preiswert weitere Exemplare zur Verfügung.
□
Prosím, rezervujte mi nezávazně další CD. Jedno CD stojí 3 EUR (cena pro žáky školy a účastníky kurzu)
plus případně poštovné dle počtu disků. / Bitte reservieren Sie mir unverbindlich weitere CD´s. Eine CD
kostet 3 EUR (Preis für unsere Schüler sowie Kursteilnehmer) zuzüglich Versand nach Anzahl der CDs).
……………………….………………….…… kusů / Stück.
Datum, podpis / Datum, Unterschrift ………………………………………………………………………………………………………………………….………
Bankverbindung der Schule:
Alice Scholze, Konto 4814950, BLZ 76026000 bei der Norisbank GmbH.
Zweck : Materidouska + Kursbezeichnung.

Podobné dokumenty

Lebenslauf - Pauschal

Lebenslauf - Pauschal Datum narození / Geburtsdatum:…………………….................................………………………………....………………………...…… Státní občanství účastníka / Staatsangehörigkeit des Teilnehmers: …………………...........…………….…...…...

Více