zde

Komentáře

Transkript

zde
Český hydrometeorologický ústav pořádá v Clam-Gallasově paláci v Praze ve spolupráci se společností
Comenium výstavu "Voda a vzduch kolem nás". Máte jedinečnou příležitost se v době od 17. dubna
do 13. května 2012, denně mimo pondělí, vždy od 10 do 17 hodin seznámit se historií a současností
měření a hodnocení atmosféry a hydrosféry v ČHMÚ. Součástí výstavy bude i bohatý doprovodný
program, který připravují i naše spřátelené organizace – Matematicko-fyzikální fakulta University
Karlovy v Praze a Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR.
Doprovodný program:
19. dubna – Den ÚFA AV ČR (10:00–13:30)
• RNDr. Petr Zacharov, Ph.D.: Měření a předpověď bouřkových lijáků
• RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.: Meteorologické příčiny silných dešťů a povodní
• Mgr. Jozef Pecho: Extrémnost počasí z pohledu klimatologie
• Ing. Jaroslav Chum, Ph.D.: Výzkum nejvyšších vrstev zemské atmosféry a ionosféry
19. dubna bude přístupný mobilní vůz na měření čistoty ovzduší
20. dubna – Den MFF UK (10:00–13:30)
• Mgr. Vladimír Fuka: Atmosférická turbulence a konvekce
• RNDr. Aleš Raidl, Ph.D.: Chaos a jeho krása na příkladech z meteorologie.
• Doprovodný program (pokusy, kvízy, počítačové ukázky)
21. dubna bude přístupný mobilní vůz na měření čistoty ovzduší
24. dubna bude přístupný mobilní vůz na měření čistoty ovzduší
2. května – Seminář ČMeS (14:30–16:00)
• Mgr. Michal Žák, Ph.D.: Vyhodnocení zimy 2011
3. května – Den ČHMÚ (10:00–13:30)
• RNDr. Jan Macoun, Ph.D.: Kvalita ovzduší v České republice
• Ing. Jiří Novák: Jak se měří znečištění ovzduší
• RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.: Co se děje s vodou při dešti — nový pohled na hydrologický cyklus
povodí
• RNDr. Radek Čekal, Ph.D.: Typologie povodní v ČR a jejich predikce
• RNDr. Jan Pretel, CSc.: Klimatická změna – realita nebo fikce?
• RNDr. Martin Setvák, CSc.: Bouřky a jejich družicová a radarová pozorování
• RNDr. Taťána Míková: Spolupráce ČHMÚ s Českou televizí
3. května bude přístupný mobilní vůz na měření čistoty ovzduší
5. května bude přístupný mobilní vůz na měření čistoty ovzduší
10. května – Den MFF UK (10:00-13:30)
• RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.: Proč se klimatologové zabývají oceány
• doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc.: Co jsou a co umí klimatické modely
• Doprovodný program (pokusy, kvízy, počítačové ukázky)
10. května bude přístupný mobilní vůz na měření čistoty ovzduší
Odborný doprovod na výstavě bude zajištěn, jednotlivé obory budou reprezentovány minimálně
takto:
- meteorologie a klimatologie 18. 4.–1. 5., 3. 5.– 4. 5. a 8. 5.–13. 5.
- hydrologie 26. 4.–3. 5., 6. 5. a 11. 5.
- čistota ovzduší 18. 4.–26. 4., 2. 5., 4. 5.–5. 5., 9. 5.–10. 5. a 12. 5.–13. 5.

Podobné dokumenty

přiloženém souboru - Česká meteorologická společnost

přiloženém souboru - Česká meteorologická společnost Česká meteorologická společnost Český hydrometeorologický ústav Univerzita Karlova v Praze Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. Amatérská meteorologická společnost

Více

Časopis Meteorologické zprávy - Český hydrometeorologický ústav

Časopis Meteorologické zprávy - Český hydrometeorologický ústav Eva Holtanová, Jiří Mikšovský, Martin Motl, Petr Pišoft, Aleš Raidl, Univerzita Karlova, Matematicko–fyzikální fakulta, V Holešovičkách 2, 180 00, Praha 8 Aleš Farda, Český hydrometeorologický ústa...

Více

Zkrácená verze článku autorky pod názvem EMOCE PŘI SEXU

Zkrácená verze článku autorky pod názvem EMOCE PŘI SEXU může být spojeno s řadou jemných negativních pocitů bezmoci, odvržení, odloučení, sebeobviňování a nakonec i hněvu, který může být předehrou třeba ve stylu „italské domácnosti“. Jako afrodisiakum m...

Více