bezpečné slaňování

Komentáře

Transkript

bezpečné slaňování
W W W . H U D Y. C Z
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH
7
2 0 0 6
Vlajkování
02
Slaňování
03
Festival Banff
07
The North Face
08
Vínem proti
blackoutu
11
Běžecké lyžování 15
Lékárna do
přírody
19
Kam na trekking 23
1
2
AKCE
VLAJKOVÁNÍ
motivace pro zákazníky
NA LETOŠNÍ LÉTO JSME PŘIPRAVILI PRO ZÁKAZNÍKY PŘÍJEMNĚ OSVĚŽUJÍCÍ AKCI, SOUTĚŽ VLAJKOVÁNÍ 2006, VE KTERÉ
ROZDÁME 1 000 000 KORUN. HLAVNÍ MYŠLENKOU AKCE BYLO PODPOŘIT A MOTIVOVAT NAŠE ZÁKAZNÍKY K AKTIVNÍMU
POHYBU PO HORÁCH, AŤ UŽ JDE O LEHKÝ VÝSTUP, PŘECHOD TĚŽŠÍCH FERRAT NEBO ZDOLÁVÁNÍ LEDOVCOVÝCH TÚR.
KAŽDÝ SE MOHL ROZHODNOUT PODLE SVÝCH FYZICKÝCH SCHOPNOSTÍ.
NA INTERNETU A PROSTŘEDNICTVÍM KATALOGU HUDYSPORT BYLA V DUBNU VYHLÁŠENA PRAVIDLA VLAJKOVÁNÍ
A 1. KVĚTNA BYLA SOUTĚŽ ZAHÁJENA.
PODMÍNKY VLAJKOVÁNÍ
První podmínkou bylo nakoupit v kterékoliv prodejně HUDYsport zboží za 10 000 Kč
a zaslat kopii účtenky na adresu centrály.
Majitelům prvních sto účtenek byla zaslána
vlajka s pořadovým číslem. Stav přihlášených
vlajkařů byl denně aktualizován na internetu, takže si každý potenciální soutěžící mohl
ověřit, zda-li má ještě šanci být do soutěže
zařazen.
Druhou podmínkou bylo uskutečnit výstup
na vrchol s minimální nadmořskou výškou
3000 m n. m. a na vrcholu rozvinout vlajku,
udělat fotodokumentaci cesty včetně popisu
výstupu a vlajku zaslat zpět na centrálu. Při
splnění všech podmínek získává „vlajkař“
desetitisícovou poukázku na nákup zboží
v prodejnách HUDYsport. Další dvě bonusové
desetitisícové poukázky si rozdělí účastníci,
kteří vystoupí nejvýše nebo uskuteční výstup
na nejvzdálenějším místě od centrály.
První signály, že o vlajkování bude u zákazníků velký zájem, jsme zaznamenali hned
v průběhu května, kdy bylo během tří týdnů
rozdáno všech sto vlajek.
A ZAČALO VLASTNÍ VLAJKOVÁNÍ…
Za pozornost určitě stojí 11. červen, kdy v jednom dni, ve stejné oblasti rakouských Alp,
uskutečnila výstup na Grossglockner a Kleinglockner tři družstva, nezávisle na sobě.
Prázdniny jsou ideálním časem k cestování,
takže webové stránky s informacemi o výstupech se pomalu začínají plnit. Nejčastěji
navštěvovanými státy jsou Rakousko a Itálie.
VŠE JE NA INTERNETU
Na www.hudy.cz se objevují zajímavé minireportáže z výstupů na horské štíty, např.
z akce na záchranu kamaráda, který se zřítil
ze 400 m a jako zázrakem vyvázl bez zranění,
výstup na šestitisícovku Sajama nebo jen popis příjemného výletu na Spielmann.
Každá reportáž skrývá skutečné zážitky
a dojmy. Často také motivaci překonat dosud
zaběhané hranice vlastních možností. I to
bylo cílem akce Vlajkování.
Objevit v sobě vnitřní sílu zkusit něco víc.
Objevit nekonečný prostor svých možností…
W W W . H U D Y. C Z
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH
7
2 0 0 6
Vlajkování
02
Slaňování
03
Festival Banff
07
The North Face
08
Vínem proti
blackoutu
11
Běžecké lyžování 15
Lékárna do
přírody
19
Kam na trekking 23
1
2
AKCE
VLAJKOVÁNÍ
motivace pro zákazníky
NA LETOŠNÍ LÉTO JSME PŘIPRAVILI PRO ZÁKAZNÍKY PŘÍJEMNĚ OSVĚŽUJÍCÍ AKCI, SOUTĚŽ VLAJKOVÁNÍ 2006, VE KTERÉ
ROZDÁME 1 000 000 KORUN. HLAVNÍ MYŠLENKOU AKCE BYLO PODPOŘIT A MOTIVOVAT NAŠE ZÁKAZNÍKY K AKTIVNÍMU
POHYBU PO HORÁCH, AŤ UŽ JDE O LEHKÝ VÝSTUP, PŘECHOD TĚŽŠÍCH FERRAT NEBO ZDOLÁVÁNÍ LEDOVCOVÝCH TÚR.
KAŽDÝ SE MOHL ROZHODNOUT PODLE SVÝCH FYZICKÝCH SCHOPNOSTÍ.
NA INTERNETU A PROSTŘEDNICTVÍM KATALOGU HUDYSPORT BYLA V DUBNU VYHLÁŠENA PRAVIDLA VLAJKOVÁNÍ
A 1. KVĚTNA BYLA SOUTĚŽ ZAHÁJENA.
PODMÍNKY VLAJKOVÁNÍ
První podmínkou bylo nakoupit v kterékoliv prodejně HUDYsport zboží za 10 000 Kč
a zaslat kopii účtenky na adresu centrály.
Majitelům prvních sto účtenek byla zaslána
vlajka s pořadovým číslem. Stav přihlášených
vlajkařů byl denně aktualizován na internetu, takže si každý potenciální soutěžící mohl
ověřit, zda-li má ještě šanci být do soutěže
zařazen.
Druhou podmínkou bylo uskutečnit výstup
na vrchol s minimální nadmořskou výškou
3000 m n. m. a na vrcholu rozvinout vlajku,
udělat fotodokumentaci cesty včetně popisu
výstupu a vlajku zaslat zpět na centrálu. Při
splnění všech podmínek získává „vlajkař“
desetitisícovou poukázku na nákup zboží
v prodejnách HUDYsport. Další dvě bonusové
desetitisícové poukázky si rozdělí účastníci,
kteří vystoupí nejvýše nebo uskuteční výstup
na nejvzdálenějším místě od centrály.
První signály, že o vlajkování bude u zákazníků velký zájem, jsme zaznamenali hned
v průběhu května, kdy bylo během tří týdnů
rozdáno všech sto vlajek.
A ZAČALO VLASTNÍ VLAJKOVÁNÍ…
Za pozornost určitě stojí 11. červen, kdy v jednom dni, ve stejné oblasti rakouských Alp,
uskutečnila výstup na Grossglockner a Kleinglockner tři družstva, nezávisle na sobě.
Prázdniny jsou ideálním časem k cestování,
takže webové stránky s informacemi o výstupech se pomalu začínají plnit. Nejčastěji
navštěvovanými státy jsou Rakousko a Itálie.
VŠE JE NA INTERNETU
Na www.hudy.cz se objevují zajímavé minireportáže z výstupů na horské štíty, např.
z akce na záchranu kamaráda, který se zřítil
ze 400 m a jako zázrakem vyvázl bez zranění,
výstup na šestitisícovku Sajama nebo jen popis příjemného výletu na Spielmann.
Každá reportáž skrývá skutečné zážitky
a dojmy. Často také motivaci překonat dosud
zaběhané hranice vlastních možností. I to
bylo cílem akce Vlajkování.
Objevit v sobě vnitřní sílu zkusit něco víc.
Objevit nekonečný prostor svých možností…
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH, WWW.HUDY.CZ
BEZPEČNÉ SLAŇOVÁNÍ
HOROLEZECTVÍ
na vrcholu cesta nekončí
text a foto: Karel Kříž, foto: Jiří Žižka, Tomáš Bardas, ilustrace: Ronan Bégoc
SLANĚNÍ PATŘÍ MEZI TRADIČNÍ LEZECKÉ ČINNOSTI A SLOUŽÍ NÁM K SESTUPU V PŘÍKRÉM LEZECKÉM TERÉNU, KTERÝM NENÍ
MOŽNÉ SCHÁZET. SESTUP PO LANĚ POMOCÍ SLANĚNÍ SE VYUŽÍVÁ TAKÉ PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH, SPELEOLOGII, ZÁCHRANÁŘSTVÍ A V ARMÁDĚ.
PŘESTOŽE SLAŇOVÁNÍ NENÍ TECHNICKY NIJAK NÁROČNÉ A BRZY SI JE OSVOJÍ KAŽDÝ NOVÁČEK, PATŘÍ MEZI TY NEJRIZIKOVĚJŠÍ ČINNOSTI V HOROLEZECTVÍ A MÁ PODLE STATISTIK NA SVĚDOMÍ AŽ 25% SMRTELNÝCH NEHOD. (SCHUBERT, 1997)
[email protected] 7/2006
SLAŇOVACÍ POMŮCKY
Slaňování je vlastně sjezd po laně pomocí
speciální slaňovací pomůcky (dále jen SP).
Mezi SP a lanem vzniká tření, které nám
umožní regulovat rychlost sestupu bez většího úsilí jednou rukou.
Na trhu je dnes řada univerzálních SP, které slouží zároveň jako pomůcky jistící. Jsou
to tzv. kyblíky (tubes), které vyrábí hned několik firem, nebo víceúčelové pomůcky jako
např. Reverso (Petzl), Piu (Cassin), a nově
především ATC Guide od Black Diamond.
Asi nejznámější speciální SP je osma, která
má u českých lezců velkou tradici a je používána zároveň k jištění. K tomuto účelu není
ale určena a pro nezkušené lezce může být
jištění přes osmu nebezpečné. Ke slanění lze
použít také samostatnou HMS karabinu, ale
spíše jako nouzové řešení. Na obr. vidíme
do lana zavěšené nejpoužívanější slaňovací pomůcky – kyblíky ATC, Reverso, Globus
a osmu.
Existují také speciální SP určené pro práci
ve výškách a speleologii, ty ale nejsou pro horolezectví příliš praktické a zde je neuvádíme.
BEZPEČNÉ SLAŇOVÁNÍ
Jelikož zde uvedené a nejčastěji používané
SP nejsou samoblokovací, je důležité slaňovat
vždy s dodatečným zajištěním SP. Toto zajištění
provádíme prostřednictvím samoblokovacího
uzlu, který je znám spíš pod názvem Prusíkův
uzel. Těchto uzlů ale existuje celá řada. Uzel
vážeme z pomocné šňůry nebo ploché smyčky.
Prusíkův uzel zastaví náš sjezd po laně v případě ztráty kontroly nad lanem (zásah kamenem, bleskem, chvilková nevolnost atd.). Doporučený postup slaňování je patrný z obr. .
Praxe na cvičných skalách je ovšem jiná
a většina lezců slaňuje bez dodatečného zajištění prusíkem. V tomto případě spoléháme
na to, že po celou dobu udržíme kontrolu nad
lanem!!! Provizorně lze zajistit slaňujícího bez
prusíku také ze země, tím že v případě potíží
zatáhneme za obě lana a nechtěný sjezd zastavíme.
Z praktických i bezpečnostních důvodů je
výhodnější vázat pojistný Prusíkův uzel pod SP.
Hlavní zatížení při slaňování pak nese SP a Prusíkův uzel nám pouze nahrazuje sevření ruky
a drží lano ve správném úhlu. Pokud umístíme
Prusíkův uzel nad SP, nese při náhlém uvolnění
brzdící ruky celou váhu právě pomocná šňůra,
která se dá po zatížení jen obtížně povolit.
Při slaňování držíme jednou rukou lano pod
SP a druhou rukou stahujeme uvolněný Prusíkův uzel dolů po laně. Délka pomocné šňůry
musí být nastavena tak, aby se pojistný uzel
po uvolnění rukou nedostal do kontaktu se
SP. V opačném případě se Prusíkův uzel opře
o hranu SP a nedojde k jeho zatažení a SP tudíž nezastaví nekontrolovaný sjezd. Při použití
slaňovací osmy dojde v lepším případě k zatažení prusíku do osmy a sjezd se zastaví.
Pokud slaňujeme jen v sedacím úvazku musíme spojení SP s úvazkem prodloužit pomocí
normované sešité ploché smyčky, jak vidíme
stoprocentní. Platí zde tedy stejná pravidla
jako u štandů – dva body jsou vždy lepší než
jeden. Přestože zatížení při slaňování není tak
velké jako při pádu do štandu, může dosahovat několikanásobku tělesné váhy. Tomu musí
odpovídat i zvolené skoby, smyčky a jiné pomůcky, z kterých stanoviště tvoříme.
Ideální případ vidíme na obr. . Při slanění z jednoho bodu (kruh, borhák), které je na
cvičných skalkách časté, je důležité slaňovací
bod zkontrolovat alespoň vizuálně a při pochybnostech přidat další jištění. V žádném případě neslaňujeme z jedné staré skoby!
Jako vhodné slaňovací body nám mohou
posloužit také pevné skalní hroty nebo vzrostlé stromy. K vytvoření stanoviště použijeme
normovanou plochou smyčku s nosností min.
10 kN. Lano pak protáhneme smyčkou tak,
aby se dalo dobře stáhnout. Při provazování
více fixních bodů využijeme vždy ukotvení
pomocí silového trojúhelníku. Vhodné svázání
dvou nebo více bodů je patrné z obr. .
Při nouzovém slanění (útěk z cesty) z plochého nýtu neprotahujeme lano přímo nýtem, ale raději obětujeme karabinu nebo
nýtem provážeme pomocnou šňůru, nejlépe
kevlarovou. Hrany nýtů mohou být totiž velmi
ostré a nelze vyloučit přeříznutí nebo poškození lana. Také stahování lana přímo z nýtu je
problematické.
Slaňování je jedním z mála případů, kdy
se smí dostat lano do kontaktu se smyčkou,
protože se při slaňování vůči sobě navzájem nepohybují. Při stahování lana je
tepelně tlakové namáhání malé a smyčka se
nepřepálí. Přesto se může částečně natavit,
a tak je dobré staré smyčky na stanovištích
před slaněním překontrolovat a opotřebované smyčky raději nahradit vlastními.
Při lezení v ledu lze ke slanění využít Abalakovovy hodiny1), na ledovci můžeme cepínem
vysekat „hrušku“2) nebo zavrtat šroub do
ledu (obr. ). Vytvoření takového stanoviště
vyžaduje větší zkušenosti.
na obr. , případně expresky (obr. ). Pozor
– ke spojení SP s úvazem používáme výhradně
karabiny se šroubovou pojistkou zámku!
Pomocnou šňůru přivázanou k pramenům lana
dvojitým Prusíkovým uzlem pak připevníme
karabinou do navazovacího oka úvazku nebo
konce pomocné šňůry provlečeme očkem sedáku a svážeme je vůdcovským uzlem.
Někdy se pro zjednodušení používá metoda, při níž se SP připevní karabinou přímo do
navazovacího oka sedacího úvazku a pomocná
šňůra se cvakne do nohavičky úvazku (obr. ).
Tento způsob ušetří materiál, ale skrývá jedno
nebezpečí. Při selhání SP zůstaneme viset asymetricky, pouze za nohavičku sedáku.
3
[email protected] 7/2006
4
Při slaňování v kombinovaném úvazku
(sedací + prsní) můžeme SP zacvaknout do
navazovacího bodu mezi prsním a sedacím
úvazem a pomocnou šňůru do navazovacího
oka na sedáku, viz obr. . Toto umístění je
výhodné zejména při slaňování s těžkým batohem, který by nás jinak přetáčel vzad.
VOLNÉ RUCE PŘI SLAŇOVÁNÍ
Pomocná šňůra, kterou se při slaňování jistíme,
se nám hodí také v případě, když se spouštíme
po nepříliš strmé skále. První slaňující musí
často uvolňovat o skalní prahy zachycená nebo
zamuchlaná lana. V tomto případě se hodí mít
obě ruce volné. Toho dosáhneme odsednutím
do pomocné šňůry, pod zatížením se Prusíkův
uzel na lanech zadrhne a můžeme tak v klidu
oběma rukama manipulovat s lanem. Když
jsme hotovi, Prusíkův uzel snadno povolíme
jednou rukou a pokračujeme ve slaňování.
Volné ruce se hodí i na skalkách při vybírání
založeného jištění nebo prohlídce cesty.
SAMOBLOKOVACÍ UZLY
Na obr. až jsou znázorněny samoblokovací uzly, tzv. Prusíkovy uzly, které lze využít jako blokant při slaňování. Uzly vážeme
obvykle z 6 mm pomocné šňůry. Nejčastěji
používáme dvojitý Prusíkův uzel (obr. ).
francouzský (obr. )a asymetrický samoblokovací uzel (obr. ) lze uvázat i z plochého
popruhu. Blokovací účinek se zvyšuje s počtem otáček. Velmi praktický je francouzský
prusík, který lze na rozdíl od ostatních povolit
i při zatížení. Při slaňování (na rozdíl od nákresu) samozřejmě vážeme uzel přes oba
prameny lana. K jištění lze využít i mechanické blokanty jako např. Shunt, ale při lezení
je to zbytečná zátěž.
SLAŇOVACÍ STANOVIŠTĚ
Jisté slaňovací stanoviště je nejdůležitějším
předpokladem bezpečného sestupu. Vzhledem k tomu, že při slaňování již nemáme žádné další jištění, musí být slaňovací stanoviště
B E Z P E Č N É S L A Ň OVÁ N Í p o k ra č o vá n í na str. 6
CLASSIC 650
Lehká osma pro
slaňování, případně
pro dynamické jištění
při sportovním lezení.
Barva: elox
Hmotnost: 145 g
Cena: 280 Kč
HUDYpartner: 261 Kč
Cena SK: 380 Sk
HUDYpartner: 354 Sk
JEDNO NEBO DVĚ LANA?
Při slaňování s jedním (jednoduchým) lanem
musíme vzít v úvahu fakt, že máme k dispozici pouze poloviční délku lana než k lezení.
Abychom mohli lano protáhnout slaňovacím
stanovištěm přesně napůl, je vhodné si označit střed lana. To můžeme provést pomocí
speciálního inkoustu. Fixy a lepící pásky s neznámým chemickým složením nejsou vhodné.
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH, WWW.HUDY.CZ
BEZPEČNÉ SLAŇOVÁNÍ
HOROLEZECTVÍ
na vrcholu cesta nekončí
text a foto: Karel Kříž, foto: Jiří Žižka, Tomáš Bardas, ilustrace: Ronan Bégoc
SLANĚNÍ PATŘÍ MEZI TRADIČNÍ LEZECKÉ ČINNOSTI A SLOUŽÍ NÁM K SESTUPU V PŘÍKRÉM LEZECKÉM TERÉNU, KTERÝM NENÍ
MOŽNÉ SCHÁZET. SESTUP PO LANĚ POMOCÍ SLANĚNÍ SE VYUŽÍVÁ TAKÉ PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH, SPELEOLOGII, ZÁCHRANÁŘSTVÍ A V ARMÁDĚ.
PŘESTOŽE SLAŇOVÁNÍ NENÍ TECHNICKY NIJAK NÁROČNÉ A BRZY SI JE OSVOJÍ KAŽDÝ NOVÁČEK, PATŘÍ MEZI TY NEJRIZIKOVĚJŠÍ ČINNOSTI V HOROLEZECTVÍ A MÁ PODLE STATISTIK NA SVĚDOMÍ AŽ 25% SMRTELNÝCH NEHOD. (SCHUBERT, 1997)
[email protected] 7/2006
SLAŇOVACÍ POMŮCKY
Slaňování je vlastně sjezd po laně pomocí
speciální slaňovací pomůcky (dále jen SP).
Mezi SP a lanem vzniká tření, které nám
umožní regulovat rychlost sestupu bez většího úsilí jednou rukou.
Na trhu je dnes řada univerzálních SP, které slouží zároveň jako pomůcky jistící. Jsou
to tzv. kyblíky (tubes), které vyrábí hned několik firem, nebo víceúčelové pomůcky jako
např. Reverso (Petzl), Piu (Cassin), a nově
především ATC Guide od Black Diamond.
Asi nejznámější speciální SP je osma, která
má u českých lezců velkou tradici a je používána zároveň k jištění. K tomuto účelu není
ale určena a pro nezkušené lezce může být
jištění přes osmu nebezpečné. Ke slanění lze
použít také samostatnou HMS karabinu, ale
spíše jako nouzové řešení. Na obr. vidíme
do lana zavěšené nejpoužívanější slaňovací pomůcky – kyblíky ATC, Reverso, Globus
a osmu.
Existují také speciální SP určené pro práci
ve výškách a speleologii, ty ale nejsou pro horolezectví příliš praktické a zde je neuvádíme.
BEZPEČNÉ SLAŇOVÁNÍ
Jelikož zde uvedené a nejčastěji používané
SP nejsou samoblokovací, je důležité slaňovat
vždy s dodatečným zajištěním SP. Toto zajištění
provádíme prostřednictvím samoblokovacího
uzlu, který je znám spíš pod názvem Prusíkův
uzel. Těchto uzlů ale existuje celá řada. Uzel
vážeme z pomocné šňůry nebo ploché smyčky.
Prusíkův uzel zastaví náš sjezd po laně v případě ztráty kontroly nad lanem (zásah kamenem, bleskem, chvilková nevolnost atd.). Doporučený postup slaňování je patrný z obr. .
Praxe na cvičných skalách je ovšem jiná
a většina lezců slaňuje bez dodatečného zajištění prusíkem. V tomto případě spoléháme
na to, že po celou dobu udržíme kontrolu nad
lanem!!! Provizorně lze zajistit slaňujícího bez
prusíku také ze země, tím že v případě potíží
zatáhneme za obě lana a nechtěný sjezd zastavíme.
Z praktických i bezpečnostních důvodů je
výhodnější vázat pojistný Prusíkův uzel pod SP.
Hlavní zatížení při slaňování pak nese SP a Prusíkův uzel nám pouze nahrazuje sevření ruky
a drží lano ve správném úhlu. Pokud umístíme
Prusíkův uzel nad SP, nese při náhlém uvolnění
brzdící ruky celou váhu právě pomocná šňůra,
která se dá po zatížení jen obtížně povolit.
Při slaňování držíme jednou rukou lano pod
SP a druhou rukou stahujeme uvolněný Prusíkův uzel dolů po laně. Délka pomocné šňůry
musí být nastavena tak, aby se pojistný uzel
po uvolnění rukou nedostal do kontaktu se
SP. V opačném případě se Prusíkův uzel opře
o hranu SP a nedojde k jeho zatažení a SP tudíž nezastaví nekontrolovaný sjezd. Při použití
slaňovací osmy dojde v lepším případě k zatažení prusíku do osmy a sjezd se zastaví.
Pokud slaňujeme jen v sedacím úvazku musíme spojení SP s úvazkem prodloužit pomocí
normované sešité ploché smyčky, jak vidíme
stoprocentní. Platí zde tedy stejná pravidla
jako u štandů – dva body jsou vždy lepší než
jeden. Přestože zatížení při slaňování není tak
velké jako při pádu do štandu, může dosahovat několikanásobku tělesné váhy. Tomu musí
odpovídat i zvolené skoby, smyčky a jiné pomůcky, z kterých stanoviště tvoříme.
Ideální případ vidíme na obr. . Při slanění z jednoho bodu (kruh, borhák), které je na
cvičných skalkách časté, je důležité slaňovací
bod zkontrolovat alespoň vizuálně a při pochybnostech přidat další jištění. V žádném případě neslaňujeme z jedné staré skoby!
Jako vhodné slaňovací body nám mohou
posloužit také pevné skalní hroty nebo vzrostlé stromy. K vytvoření stanoviště použijeme
normovanou plochou smyčku s nosností min.
10 kN. Lano pak protáhneme smyčkou tak,
aby se dalo dobře stáhnout. Při provazování
více fixních bodů využijeme vždy ukotvení
pomocí silového trojúhelníku. Vhodné svázání
dvou nebo více bodů je patrné z obr. .
Při nouzovém slanění (útěk z cesty) z plochého nýtu neprotahujeme lano přímo nýtem, ale raději obětujeme karabinu nebo
nýtem provážeme pomocnou šňůru, nejlépe
kevlarovou. Hrany nýtů mohou být totiž velmi
ostré a nelze vyloučit přeříznutí nebo poškození lana. Také stahování lana přímo z nýtu je
problematické.
Slaňování je jedním z mála případů, kdy
se smí dostat lano do kontaktu se smyčkou,
protože se při slaňování vůči sobě navzájem nepohybují. Při stahování lana je
tepelně tlakové namáhání malé a smyčka se
nepřepálí. Přesto se může částečně natavit,
a tak je dobré staré smyčky na stanovištích
před slaněním překontrolovat a opotřebované smyčky raději nahradit vlastními.
Při lezení v ledu lze ke slanění využít Abalakovovy hodiny1), na ledovci můžeme cepínem
vysekat „hrušku“2) nebo zavrtat šroub do
ledu (obr. ). Vytvoření takového stanoviště
vyžaduje větší zkušenosti.
na obr. , případně expresky (obr. ). Pozor
– ke spojení SP s úvazem používáme výhradně
karabiny se šroubovou pojistkou zámku!
Pomocnou šňůru přivázanou k pramenům lana
dvojitým Prusíkovým uzlem pak připevníme
karabinou do navazovacího oka úvazku nebo
konce pomocné šňůry provlečeme očkem sedáku a svážeme je vůdcovským uzlem.
Někdy se pro zjednodušení používá metoda, při níž se SP připevní karabinou přímo do
navazovacího oka sedacího úvazku a pomocná
šňůra se cvakne do nohavičky úvazku (obr. ).
Tento způsob ušetří materiál, ale skrývá jedno
nebezpečí. Při selhání SP zůstaneme viset asymetricky, pouze za nohavičku sedáku.
3
[email protected] 7/2006
4
Při slaňování v kombinovaném úvazku
(sedací + prsní) můžeme SP zacvaknout do
navazovacího bodu mezi prsním a sedacím
úvazem a pomocnou šňůru do navazovacího
oka na sedáku, viz obr. . Toto umístění je
výhodné zejména při slaňování s těžkým batohem, který by nás jinak přetáčel vzad.
VOLNÉ RUCE PŘI SLAŇOVÁNÍ
Pomocná šňůra, kterou se při slaňování jistíme,
se nám hodí také v případě, když se spouštíme
po nepříliš strmé skále. První slaňující musí
často uvolňovat o skalní prahy zachycená nebo
zamuchlaná lana. V tomto případě se hodí mít
obě ruce volné. Toho dosáhneme odsednutím
do pomocné šňůry, pod zatížením se Prusíkův
uzel na lanech zadrhne a můžeme tak v klidu
oběma rukama manipulovat s lanem. Když
jsme hotovi, Prusíkův uzel snadno povolíme
jednou rukou a pokračujeme ve slaňování.
Volné ruce se hodí i na skalkách při vybírání
založeného jištění nebo prohlídce cesty.
SAMOBLOKOVACÍ UZLY
Na obr. až jsou znázorněny samoblokovací uzly, tzv. Prusíkovy uzly, které lze využít jako blokant při slaňování. Uzly vážeme
obvykle z 6 mm pomocné šňůry. Nejčastěji
používáme dvojitý Prusíkův uzel (obr. ).
francouzský (obr. )a asymetrický samoblokovací uzel (obr. ) lze uvázat i z plochého
popruhu. Blokovací účinek se zvyšuje s počtem otáček. Velmi praktický je francouzský
prusík, který lze na rozdíl od ostatních povolit
i při zatížení. Při slaňování (na rozdíl od nákresu) samozřejmě vážeme uzel přes oba
prameny lana. K jištění lze využít i mechanické blokanty jako např. Shunt, ale při lezení
je to zbytečná zátěž.
SLAŇOVACÍ STANOVIŠTĚ
Jisté slaňovací stanoviště je nejdůležitějším
předpokladem bezpečného sestupu. Vzhledem k tomu, že při slaňování již nemáme žádné další jištění, musí být slaňovací stanoviště
B E Z P E Č N É S L A Ň OVÁ N Í p o k ra č o vá n í na str. 6
CLASSIC 650
Lehká osma pro
slaňování, případně
pro dynamické jištění
při sportovním lezení.
Barva: elox
Hmotnost: 145 g
Cena: 280 Kč
HUDYpartner: 261 Kč
Cena SK: 380 Sk
HUDYpartner: 354 Sk
JEDNO NEBO DVĚ LANA?
Při slaňování s jedním (jednoduchým) lanem
musíme vzít v úvahu fakt, že máme k dispozici pouze poloviční délku lana než k lezení.
Abychom mohli lano protáhnout slaňovacím
stanovištěm přesně napůl, je vhodné si označit střed lana. To můžeme provést pomocí
speciálního inkoustu. Fixy a lepící pásky s neznámým chemickým složením nejsou vhodné.
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH, WWW.HUDY.CZ .
obr. A
BEZPEČNÉ SLANĚNÍ KROK ZA KROKEM
KE SLAŇOVÁNÍ POUŽIJEME TZV. ODSEDÁVACÍ PLOCHOU SMYČKU. „ODSEDÁVKA“ JE KOTEVNÍM (LIŠČÍM) UZLEM SPOJENA S NAVAZOVACÍM OKEM SEDACÍHO ÚVAZKU.
TĚSNĚ POD POLOVINOU ODSEDÁVKY JE UVÁZANÝ VŮDCOVSKÝ UZEL, KTERÝ VYTVOŘÍ NA ODSEDÁVCE DALŠÍ OKO.
obr. B
obr. C
obr. D
2. Do připravených pramenů lana založíme
slaňovací pomůcku a karabinou ji spojíme
s dolním okem uprostřed odsedávky. Zašroubujeme pojistku karabiny (obr. B).
3. Z pomocné šňůry uvážeme pod SP, přes
oba prameny lana dvojitý Prusíkův uzel
(obr. C).
4. Karabinou spojíme tuto pomocnou šňůru
s navazovacím okem sedáku a zašroubujeme pojistku (obr. D).
5. V tuto chvíli jsme zajišteni díky samoblokovacímu Prusíkovu uzlu. Proto můžeme
odlehčit odsedávku a vycvaknout ji ze
stanoviště. Před odcvaknutím odsedávky
vždy pro jistotu plnou vahou sedneme
obr. E
do připravené SP a tím překontrolujeme
správné založení lana a SP!!! Sebejištění
odsedávkou zrušíme až tehdy, jsme-li si
jisti, že slaňování máme bezpečně připraveno (obr. E)!
6. Uvolněnou karabinu zacvakneme přes
pramen lana, který hodláme stahovat. Po
uvolnění lan na konci slaňování tak víme,
že v rukou držíme nepřekřížený stahovaný
pramen. Tím výrazně snížíme riziko zaseknutí lana při stahování (obr. F).
7. Při slaňování držíme lana oběma rukama
pod slaňovací pomůckou, přičemž jednou
rukou posouváme dolů pojistný Prusíkův
uzel (obr. G).
ATC® – XP
Jistící prostředek, který je ideální
pro lezení se dvěma lany. Při
otočení pomůcky docílíte většího
brzdného efektu. Konstruováno
pro lana 8,1–11 mm.
Hmotnost: 89 g
Cena: 650 Kč
HUDYpartner: 605 Kč
Cena SK: 880 Sk
HUDYpartner: 819 Sk
obr. F
obr. G
[email protected] 7/2006
1. Do slaňovacího stanoviště zacvakneme karabinu ze své odsedávací ploché
smyčky a zašroubujeme pojistku karabiny (obr. A).
5
6
VÍCEDÉLKOVÉ SLAŇOVÁNÍ
Nejčastější nehodou při vícedélkovém slaňování je vyjetí z konců lan, která nedosahují na
zem. Tomuto nebezpečí se lze vyhnout uvázáním uzlů na koncích lana, o které se případně
SP zachytí (obr. ). Zde zobrazený způsob
je výhodnější než svazovat lana dohromady.
Lano se totiž při slanění kroutí a jsou-li konce
svázány dohromady, mohou být poslední metry slanění velmi problematické. Před stahováním lana nezapomeňte uzly rozvázat. Pokud
vám při slaňování fouká silný vítr, je lepší vézt
lano s sebou a rozbalovat ho postupně, aby
při odhození lana nedošlo k zachycení uzlů za
skálu. Samozřejmostí je používání ochranné
přilby, neboť při slaňování a stahování lana se
vždy nějaký ten kamínek uvolní.
HMS BET CLIMB
[email protected] 7/2006
Výhodou lezení na dvou lanech (polovičních nebo dvojčatech) je kromě větší bezpečnosti, právě možnost slanění celé vylezené
délky. Nutno říct, že při lezení v horách se s tím
počítá a lezení na jednoduchém laně může být
komplikací. Další výhodou je, že lano nemusíme dlouho protahovat a hledat polovinu, ale
protáhneme jen konec jednoho lana a svážeme ho s druhým. Lana svazujeme pomocí
vůdcovského uzlu a necháváme dostatečně
dlouhé volné konce (obr. ). Tento uzel je
pro spojení lan vhodnější než dvojitá rybářská
spojka, protože se při stahování nezasekává.
Před opuštěním stanoviště si ujasníme, které lano budeme stahovat. Při stahování lana
z kruhu, který leží na plocho na skále, stahujeme spodní lano. V opačném případě může dojít k zablokování stahovaného lana kruhem.
Klasická HMS karabina
s uzavíracím systémem Bet
Climb.
Barva: elox
Hmotnost: 89 g
Nosnost podélná: 24 kN
Nosnost příčná: 10 kN
Nosnost s otevř.
zámkem: 9 kN
Cena: 320 Kč
HUDYpartner: 298 Kč
Cena SK: 440 Sk
NOUZOVÉ METODY
Při ztrátě SP můžeme využít samostatnou
HMS karabinu a slanit přes poloviční lodní
uzel (obr. ). Lano musí být karabinou vedeno tak, aby se nedotýkalo pojistky, jinak by se
mohl zámek otevřít a uzel rozvázat!!!
Sedací úvazek můžeme nahradit pomocí
ploché smyčky (obr. ).3)
Až do sedmdesátých let minulého století se
slaňovalo převážně pomocí tzv. Dülferova sedu
(obr. ). Tento způsob slanění je poněkud bolestivý a nešetrný k oblečení, ale může nám
posloužit v nouzi, když nám zůstane jen lano.
HUDYpartner: 410 Sk
ZÁSADY BEZPEČ. SLAŇOVÁNÍ
• 100% pevný slaňovací bod, nikdy ne jen
jedna stará skoba!!!
• Pojistný uzel pod slaňovací pomůckou.
• Karabiny se šroubovou pojistkou zámku.
• Uzly na konci, které zabrání vyjetí z lana.
• Znalost slaňovací dráhy – neslaňovat do
neznámého terénu.
• Správné používání slaňovacích pomůcek.
• Používání horolezecké přilby.
B E Z P E Č N É S L A Ň OVÁ N Í ko n e c
NĚKOLIK DŮVODŮ, PROČ DOCHÁZÍ PŘI SLANĚNÍ K NEHODÁM
Poznámky:
• Při sestupu jsou horolezci unavení a dochází k fatálním omylům.
• Při náhlém ústupu (bouřka, tma) jednáme
ve stresu, což vede k chybám.
• Při dlouhých slaněních může dojít k chybě
z automatismu při opakované činnosti.
jící a k získání správných dovedností vede
Informace v tomto textu nejsou vyčerpávapouze praktický výcvik.
1)
Viz. [email protected] 5-2006, str. 11
2), 3)
Viz [email protected] 6-2006, str. 17
Vše ke stažení na www.hudy.cz.
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH, WWW.HUDY.CZ .
obr. A
BEZPEČNÉ SLANĚNÍ KROK ZA KROKEM
KE SLAŇOVÁNÍ POUŽIJEME TZV. ODSEDÁVACÍ PLOCHOU SMYČKU. „ODSEDÁVKA“ JE KOTEVNÍM (LIŠČÍM) UZLEM SPOJENA S NAVAZOVACÍM OKEM SEDACÍHO ÚVAZKU.
TĚSNĚ POD POLOVINOU ODSEDÁVKY JE UVÁZANÝ VŮDCOVSKÝ UZEL, KTERÝ VYTVOŘÍ NA ODSEDÁVCE DALŠÍ OKO.
obr. B
obr. C
obr. D
2. Do připravených pramenů lana založíme
slaňovací pomůcku a karabinou ji spojíme
s dolním okem uprostřed odsedávky. Zašroubujeme pojistku karabiny (obr. B).
3. Z pomocné šňůry uvážeme pod SP, přes
oba prameny lana dvojitý Prusíkův uzel
(obr. C).
4. Karabinou spojíme tuto pomocnou šňůru
s navazovacím okem sedáku a zašroubujeme pojistku (obr. D).
5. V tuto chvíli jsme zajišteni díky samoblokovacímu Prusíkovu uzlu. Proto můžeme
odlehčit odsedávku a vycvaknout ji ze
stanoviště. Před odcvaknutím odsedávky
vždy pro jistotu plnou vahou sedneme
obr. E
do připravené SP a tím překontrolujeme
správné založení lana a SP!!! Sebejištění
odsedávkou zrušíme až tehdy, jsme-li si
jisti, že slaňování máme bezpečně připraveno (obr. E)!
6. Uvolněnou karabinu zacvakneme přes
pramen lana, který hodláme stahovat. Po
uvolnění lan na konci slaňování tak víme,
že v rukou držíme nepřekřížený stahovaný
pramen. Tím výrazně snížíme riziko zaseknutí lana při stahování (obr. F).
7. Při slaňování držíme lana oběma rukama
pod slaňovací pomůckou, přičemž jednou
rukou posouváme dolů pojistný Prusíkův
uzel (obr. G).
ATC® – XP
Jistící prostředek, který je ideální
pro lezení se dvěma lany. Při
otočení pomůcky docílíte většího
brzdného efektu. Konstruováno
pro lana 8,1–11 mm.
Hmotnost: 89 g
Cena: 650 Kč
HUDYpartner: 605 Kč
Cena SK: 880 Sk
HUDYpartner: 819 Sk
obr. F
obr. G
[email protected] 7/2006
1. Do slaňovacího stanoviště zacvakneme karabinu ze své odsedávací ploché
smyčky a zašroubujeme pojistku karabiny (obr. A).
5
6
VÍCEDÉLKOVÉ SLAŇOVÁNÍ
Nejčastější nehodou při vícedélkovém slaňování je vyjetí z konců lan, která nedosahují na
zem. Tomuto nebezpečí se lze vyhnout uvázáním uzlů na koncích lana, o které se případně
SP zachytí (obr. ). Zde zobrazený způsob
je výhodnější než svazovat lana dohromady.
Lano se totiž při slanění kroutí a jsou-li konce
svázány dohromady, mohou být poslední metry slanění velmi problematické. Před stahováním lana nezapomeňte uzly rozvázat. Pokud
vám při slaňování fouká silný vítr, je lepší vézt
lano s sebou a rozbalovat ho postupně, aby
při odhození lana nedošlo k zachycení uzlů za
skálu. Samozřejmostí je používání ochranné
přilby, neboť při slaňování a stahování lana se
vždy nějaký ten kamínek uvolní.
HMS BET CLIMB
[email protected] 7/2006
Výhodou lezení na dvou lanech (polovičních nebo dvojčatech) je kromě větší bezpečnosti, právě možnost slanění celé vylezené
délky. Nutno říct, že při lezení v horách se s tím
počítá a lezení na jednoduchém laně může být
komplikací. Další výhodou je, že lano nemusíme dlouho protahovat a hledat polovinu, ale
protáhneme jen konec jednoho lana a svážeme ho s druhým. Lana svazujeme pomocí
vůdcovského uzlu a necháváme dostatečně
dlouhé volné konce (obr. ). Tento uzel je
pro spojení lan vhodnější než dvojitá rybářská
spojka, protože se při stahování nezasekává.
Před opuštěním stanoviště si ujasníme, které lano budeme stahovat. Při stahování lana
z kruhu, který leží na plocho na skále, stahujeme spodní lano. V opačném případě může dojít k zablokování stahovaného lana kruhem.
Klasická HMS karabina
s uzavíracím systémem Bet
Climb.
Barva: elox
Hmotnost: 89 g
Nosnost podélná: 24 kN
Nosnost příčná: 10 kN
Nosnost s otevř.
zámkem: 9 kN
Cena: 320 Kč
HUDYpartner: 298 Kč
Cena SK: 440 Sk
NOUZOVÉ METODY
Při ztrátě SP můžeme využít samostatnou
HMS karabinu a slanit přes poloviční lodní
uzel (obr. ). Lano musí být karabinou vedeno tak, aby se nedotýkalo pojistky, jinak by se
mohl zámek otevřít a uzel rozvázat!!!
Sedací úvazek můžeme nahradit pomocí
ploché smyčky (obr. ).3)
Až do sedmdesátých let minulého století se
slaňovalo převážně pomocí tzv. Dülferova sedu
(obr. ). Tento způsob slanění je poněkud bolestivý a nešetrný k oblečení, ale může nám
posloužit v nouzi, když nám zůstane jen lano.
HUDYpartner: 410 Sk
ZÁSADY BEZPEČ. SLAŇOVÁNÍ
• 100% pevný slaňovací bod, nikdy ne jen
jedna stará skoba!!!
• Pojistný uzel pod slaňovací pomůckou.
• Karabiny se šroubovou pojistkou zámku.
• Uzly na konci, které zabrání vyjetí z lana.
• Znalost slaňovací dráhy – neslaňovat do
neznámého terénu.
• Správné používání slaňovacích pomůcek.
• Používání horolezecké přilby.
B E Z P E Č N É S L A Ň OVÁ N Í ko n e c
NĚKOLIK DŮVODŮ, PROČ DOCHÁZÍ PŘI SLANĚNÍ K NEHODÁM
Poznámky:
• Při sestupu jsou horolezci unavení a dochází k fatálním omylům.
• Při náhlém ústupu (bouřka, tma) jednáme
ve stresu, což vede k chybám.
• Při dlouhých slaněních může dojít k chybě
z automatismu při opakované činnosti.
jící a k získání správných dovedností vede
Informace v tomto textu nejsou vyčerpávapouze praktický výcvik.
1)
Viz. [email protected] 5-2006, str. 11
2), 3)
Viz [email protected] 6-2006, str. 17
Vše ke stažení na www.hudy.cz.
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH, WWW.HUDY.CZ
SKVĚLÉ FILMY Z HOR V ČR
AKCE
Banff Mountain Film Festival – World Tour
VŽDY V LISTOPADU SE V MĚSTEČKU BANFF V KANADSKÝCH SKALISTÝCH HORÁCH SEJDOU PŘÍZNIVCI DOBRODRUŽSTVÍ
Z CELÉHO SVĚTA NA TRADIČNÍM FESTIVALU HORSKÝCH FILMŮ. POTKÁVAJÍ SE ZDE LIDÉ, ABY SE PODĚLILI O SVÉ ZÁŽITKY
A ZKUŠENOSTI, ABY SE NECHALI INSPIROVAT MÍSTNÍM HORSKÝM OKOLÍM, A HLAVNĚ SI UŽILI TY NEJLEPŠÍ FILMY Z HORSKÉHO PROSTŘEDÍ.
[email protected] 7/2006
BMFF JE SVĚTOVÝ POJEM
31. ročník festivalu se bude konat od
28. října do 5. listopadu 2006 a nabídne
9 dní promítání filmů ze všech koutů světa.
Na plátně budou k vidění snímky o zdolávání skal a ledopádů, extrémní jízdě na
kolech, lyžích i snowboardech, o sjíždění
divokých řek, volných pádech a riskantních
seskocích, ale především záběry nádherné
přírody i kontrastů různých národů a kultur.
Jako doprovodné akce se konají různé semináře s horskou tematikou, trh dobrodruhů a prodej umění, knižní festival, nabízí se
lezecká stěna a probíhá spousta dalších setkání. Ihned po skončení festivalu a poté, co
budou odměněny nejlepší filmy, vystartuje
festival na své severoamerické turné a světovou tour. Během dalších jedenácti měsíců
tak výběr nejlepších filmů bude cestovat
nejen po Severní Americe, ale i po dalších
státech všech kontinentů.
WORLD TOUR
Turné začíná svou cestu na počátku listopadu v Severní Americe, kde ho navštíví
více než 100 tisíc lidí při 250 projekcích ve
175 městech. Festival dále navštíví chladný Island i horkou Afriku, více než 20 zemí
v Evropě, Jižní Americe i Jižním Pacifiku.
Španělské mutace filmů se objeví v Ekvádoru, Kolumbii, Venezuele, Argentině, Mexiku,
Španělsku a Chile. Na každé jeho zastávce
vybírá pořadatelská organizace ty filmy,
které nejlépe odpovídají místním zájmům.
Každá komunita vytváří jedinečnou oslavu
touhy po dobrodružství.
BANFF V ČESKU
Letos již počtvrté zavítá tato přehlídka nejlepších horských filmů i do České republiky. Ve dnech 22.–23. září do jičínského
biografu Český ráj, dále 17.–18. října do
pražského kina Bio Illusion a 10.–11. listopadu ji budou moci shlédnout návštěvníci výstavy SPORT Life v Brně. Rozšíření
projekce z hostitelského Jičína do dalších
měst bylo vzhledem ke vzrůstajícímu počtu návštěvníků nevyhnutelné. Veškeré
podrobnosti sledujte průběžně na webové
adrese www.bmff.cz.
LÁKAVÝ PROGRAM
A na co se snaží organizátoři diváky nalákat?
Především jsou to velice kvalitní filmy opatřené českými titulky a kvalitním zvukem. Jejich
tematicky široký záběr uspokojí jak milovníky
adrenalinových aktivit, tak i obdivovatele dosud nepoznaných přírodních krás.
Se švýcarskou expedicí se pokusíme zdolat
technicky náročnou novou cestu v Garwhaj
Himalaya, s nejlepšími světovými kajakáři uskutečníme první přejezd řeky Middle
Kaweah v Sierra Nevadě s převýšením 1524
metrů, dozvíme se, zda je možné hrát hokej
v nadmořské výšce 4000 m n. m., či zda se
dá přeletět obří Grand Canyon na paraglidu.
A samozřejmě budeme freeridovat a snowboardovat panenské svahy, basejumpovat vysoké útesy a sjíždět na horských kolech ty nejkrkolomnější terény. A nejen to, některé snímky
jsou i malou psychologickou sondou do nejniternějších zákoutí dobrodruhovy duše.
SPONZOŘI
O to, aby diváci neodcházeli z promítacích
sálů pouze se zajímavými zážitky, se kaž-
doročně starají štědří sponzoři, kteří věnují
hodnotné věcné ceny do losovacích soutěží
probíhajících mezi jednotlivými filmy. Hlavním partnerem festivalu je firma HUDYsport.
Velkému ohlasu se každoročně těší také
různé doprovodné akce, jako jsou besedy,
výstavy, autogramiády a – když počasí dovolí
– i rozmanité outdoorové aktivity.
Organizátoři se na vás moc těší a vy se
těšte na skvělé filmy, jaké jste na širokém
plátně s kvalitním zvukem a českými titulky
ještě neviděli.
Více informací najdete na webu
www.bmff.cz, případně na „domovských“ kanadských stránkách festivalu
www.banffmountainfestivals.ca.
7
[email protected] 7/2006
8
THE NORTH FACE
MATERIÁL
Míchá se „koktejl“ u Jungmanna
V KOKTEJLU BÝVÁ ZPRAVIDLA MNOHO ZAJÍMAVÝCH A ZDÁNLIVĚ NESOURODÝCH PŘÍSAD. PŘESTO VÝSLEDEK ČASTO PŘEKVAPÍ NAŠE SMYSLY A UKÁŽE NÁM UMĚNÍ HLEDAT TAM, KDE BY SE JINÍ HLEDAT BÁLI. TAKOVÝ NETRADIČNÍ KOKTEJL SE
V POSLEDNÍ DOBĚ ZA ÚČASTI MNOHA LIDÍ DERE NA SVĚT… VĚŘÍME, ŽE BUDE LAHODNÝ.
Ale zpět na začátek příběhu. Na přelomu 19.
a 20. století žili v našich zeměpisných podmínkách dva významní čeští intelektuálové
– úspěšný hudební nakladatel Mojmír Urbánek
a architektonický vizionář a propagátor moderny Jan Kotěra. Spojovala je jedna klíčová věc
– oba žili v Praze. Výsledkem jejich setkání je
nadčasově modernistická budova v Jungmannově ulici, pojmenovaná po majiteli Urbánkův
dům, dnes známý také jako Mozarteum.
V roce 1966 zakládá v San Francisku mladý nadšenec Douglas Tompkins malý obchod
s outdoorovým vybavením – vzniká první pro-
dejna The North Face. Dva roky nato zakladatel firmu prodává a odchází se věnovat jiným
projektům. Během let se firmě The North Face
podařilo vybudovat jedinečnou outdoorovou
značku v duchu výstižného hesla NEVER STOP
EXPLORING® (Nepřestávej objevovat).
O pár dekád později se pánové Brombini
a Saccardo rozhodli, že založí v italské Vincenze architektonický ateliér. V průběhu času se
jejich práce začíná specializovat především na
navrhování komerčních interiérů.
V roce 2006 se ideje všech jmenovaných
osobností setkávají v Praze při zrodu nové
prodejny The North Face v Jungmannově ulici
č. 30.
Rádi bychom vás pozvali na „koktejl“ prvotřídních outdoorových a volnočasových
oděvů namíchaný s opojnou atmosférou
vznešené budovy české moderny a okořeněný
interiérem v nekompromisním designérském
duchu THE NORTH FACE.
PR
RESOLVE JACKET
Multifunkční pánská
bunda klasického střihu.
Stavitelná kapuce,
elastické zakončení
rukávů, 2 přední kapsy se
zipy, stahování ve spodní
části.
Barva: černá, hnědá,
zelená, modrá
Hmotnost: 550 g
Materiál: 70D
HyVent™ dvouvrstvý
Velikost: S–XXL
Cena: 2550 Kč
HUDYpartner: 2372 Kč
Cena SK: 3450 Sk
HUDYpartner: 3209 Sk
www.thenorthface.com
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH, WWW.HUDY.CZ
SKVĚLÉ FILMY Z HOR V ČR
AKCE
Banff Mountain Film Festival – World Tour
VŽDY V LISTOPADU SE V MĚSTEČKU BANFF V KANADSKÝCH SKALISTÝCH HORÁCH SEJDOU PŘÍZNIVCI DOBRODRUŽSTVÍ
Z CELÉHO SVĚTA NA TRADIČNÍM FESTIVALU HORSKÝCH FILMŮ. POTKÁVAJÍ SE ZDE LIDÉ, ABY SE PODĚLILI O SVÉ ZÁŽITKY
A ZKUŠENOSTI, ABY SE NECHALI INSPIROVAT MÍSTNÍM HORSKÝM OKOLÍM, A HLAVNĚ SI UŽILI TY NEJLEPŠÍ FILMY Z HORSKÉHO PROSTŘEDÍ.
[email protected] 7/2006
BMFF JE SVĚTOVÝ POJEM
31. ročník festivalu se bude konat od
28. října do 5. listopadu 2006 a nabídne
9 dní promítání filmů ze všech koutů světa.
Na plátně budou k vidění snímky o zdolávání skal a ledopádů, extrémní jízdě na
kolech, lyžích i snowboardech, o sjíždění
divokých řek, volných pádech a riskantních
seskocích, ale především záběry nádherné
přírody i kontrastů různých národů a kultur.
Jako doprovodné akce se konají různé semináře s horskou tematikou, trh dobrodruhů a prodej umění, knižní festival, nabízí se
lezecká stěna a probíhá spousta dalších setkání. Ihned po skončení festivalu a poté, co
budou odměněny nejlepší filmy, vystartuje
festival na své severoamerické turné a světovou tour. Během dalších jedenácti měsíců
tak výběr nejlepších filmů bude cestovat
nejen po Severní Americe, ale i po dalších
státech všech kontinentů.
WORLD TOUR
Turné začíná svou cestu na počátku listopadu v Severní Americe, kde ho navštíví
více než 100 tisíc lidí při 250 projekcích ve
175 městech. Festival dále navštíví chladný Island i horkou Afriku, více než 20 zemí
v Evropě, Jižní Americe i Jižním Pacifiku.
Španělské mutace filmů se objeví v Ekvádoru, Kolumbii, Venezuele, Argentině, Mexiku,
Španělsku a Chile. Na každé jeho zastávce
vybírá pořadatelská organizace ty filmy,
které nejlépe odpovídají místním zájmům.
Každá komunita vytváří jedinečnou oslavu
touhy po dobrodružství.
BANFF V ČESKU
Letos již počtvrté zavítá tato přehlídka nejlepších horských filmů i do České republiky. Ve dnech 22.–23. září do jičínského
biografu Český ráj, dále 17.–18. října do
pražského kina Bio Illusion a 10.–11. listopadu ji budou moci shlédnout návštěvníci výstavy SPORT Life v Brně. Rozšíření
projekce z hostitelského Jičína do dalších
měst bylo vzhledem ke vzrůstajícímu počtu návštěvníků nevyhnutelné. Veškeré
podrobnosti sledujte průběžně na webové
adrese www.bmff.cz.
LÁKAVÝ PROGRAM
A na co se snaží organizátoři diváky nalákat?
Především jsou to velice kvalitní filmy opatřené českými titulky a kvalitním zvukem. Jejich
tematicky široký záběr uspokojí jak milovníky
adrenalinových aktivit, tak i obdivovatele dosud nepoznaných přírodních krás.
Se švýcarskou expedicí se pokusíme zdolat
technicky náročnou novou cestu v Garwhaj
Himalaya, s nejlepšími světovými kajakáři uskutečníme první přejezd řeky Middle
Kaweah v Sierra Nevadě s převýšením 1524
metrů, dozvíme se, zda je možné hrát hokej
v nadmořské výšce 4000 m n. m., či zda se
dá přeletět obří Grand Canyon na paraglidu.
A samozřejmě budeme freeridovat a snowboardovat panenské svahy, basejumpovat vysoké útesy a sjíždět na horských kolech ty nejkrkolomnější terény. A nejen to, některé snímky
jsou i malou psychologickou sondou do nejniternějších zákoutí dobrodruhovy duše.
SPONZOŘI
O to, aby diváci neodcházeli z promítacích
sálů pouze se zajímavými zážitky, se kaž-
doročně starají štědří sponzoři, kteří věnují
hodnotné věcné ceny do losovacích soutěží
probíhajících mezi jednotlivými filmy. Hlavním partnerem festivalu je firma HUDYsport.
Velkému ohlasu se každoročně těší také
různé doprovodné akce, jako jsou besedy,
výstavy, autogramiády a – když počasí dovolí
– i rozmanité outdoorové aktivity.
Organizátoři se na vás moc těší a vy se
těšte na skvělé filmy, jaké jste na širokém
plátně s kvalitním zvukem a českými titulky
ještě neviděli.
Více informací najdete na webu
www.bmff.cz, případně na „domovských“ kanadských stránkách festivalu
www.banffmountainfestivals.ca.
7
[email protected] 7/2006
8
THE NORTH FACE
MATERIÁL
Míchá se „koktejl“ u Jungmanna
V KOKTEJLU BÝVÁ ZPRAVIDLA MNOHO ZAJÍMAVÝCH A ZDÁNLIVĚ NESOURODÝCH PŘÍSAD. PŘESTO VÝSLEDEK ČASTO PŘEKVAPÍ NAŠE SMYSLY A UKÁŽE NÁM UMĚNÍ HLEDAT TAM, KDE BY SE JINÍ HLEDAT BÁLI. TAKOVÝ NETRADIČNÍ KOKTEJL SE
V POSLEDNÍ DOBĚ ZA ÚČASTI MNOHA LIDÍ DERE NA SVĚT… VĚŘÍME, ŽE BUDE LAHODNÝ.
Ale zpět na začátek příběhu. Na přelomu 19.
a 20. století žili v našich zeměpisných podmínkách dva významní čeští intelektuálové
– úspěšný hudební nakladatel Mojmír Urbánek
a architektonický vizionář a propagátor moderny Jan Kotěra. Spojovala je jedna klíčová věc
– oba žili v Praze. Výsledkem jejich setkání je
nadčasově modernistická budova v Jungmannově ulici, pojmenovaná po majiteli Urbánkův
dům, dnes známý také jako Mozarteum.
V roce 1966 zakládá v San Francisku mladý nadšenec Douglas Tompkins malý obchod
s outdoorovým vybavením – vzniká první pro-
dejna The North Face. Dva roky nato zakladatel firmu prodává a odchází se věnovat jiným
projektům. Během let se firmě The North Face
podařilo vybudovat jedinečnou outdoorovou
značku v duchu výstižného hesla NEVER STOP
EXPLORING® (Nepřestávej objevovat).
O pár dekád později se pánové Brombini
a Saccardo rozhodli, že založí v italské Vincenze architektonický ateliér. V průběhu času se
jejich práce začíná specializovat především na
navrhování komerčních interiérů.
V roce 2006 se ideje všech jmenovaných
osobností setkávají v Praze při zrodu nové
prodejny The North Face v Jungmannově ulici
č. 30.
Rádi bychom vás pozvali na „koktejl“ prvotřídních outdoorových a volnočasových
oděvů namíchaný s opojnou atmosférou
vznešené budovy české moderny a okořeněný
interiérem v nekompromisním designérském
duchu THE NORTH FACE.
PR
RESOLVE JACKET
Multifunkční pánská
bunda klasického střihu.
Stavitelná kapuce,
elastické zakončení
rukávů, 2 přední kapsy se
zipy, stahování ve spodní
části.
Barva: černá, hnědá,
zelená, modrá
Hmotnost: 550 g
Materiál: 70D
HyVent™ dvouvrstvý
Velikost: S–XXL
Cena: 2550 Kč
HUDYpartner: 2372 Kč
Cena SK: 3450 Sk
HUDYpartner: 3209 Sk
www.thenorthface.com
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH, WWW.HUDY.CZ .
PROMÍTANÉ FILMY
JIČÍN • PRAHA • BRNO
(Hockey Night… in Ladakh) • Kanada, 2005, 9 minut • Režie a produkce Baiba Auders Morrow a Pat
Morrow • www.patmorrow.com • Téma: kultura, sport
Zaměstnanci kanadské ambasády, kteří žijí v Dillí, letí do Ladakhu, kde je čeká hokejový turnaj na hřišti, které je téměř
stejně vysoko jako Mount Robson (3954 m n. m.). Nadmořská výška dává jejich netrénovaným tělům velmi zabrat. To
je však nemůže odradit od rozdávání nadšení z jejich národního sportu, které je veliké jako Himálaj.
BAFFIN ISLAND, B.A.S.E. SKOKANSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
ADRESÁT NEZNÁMÝ: ZDEJCHNI SE
(Baffin Island B.A.S.E. Jump Adventure) • USA, 2005, 21 minut • Režie Cliff Hake • Producent Bob
Unvert • www.oceanwatch.com • Téma: BASE jumping
Jedni z nejzkušenějších světových BASE skokanů se účastní měsíční expedice na Baffin Island, kde zlézají a seskakují
až 1200 metrů vysoké útesy. V hlavních rolích: Shane McConkey, Miles Dasher, Mike Vail, Charles Bryan, Felix Baumgartner a Mike Libecki.
(Return2Sender: Bug Out) • USA, 2005, 10 minut • Režie Peter Mortimer • Produkce Peter Mortimer
a Timmy O’Neill¨ • www.senderfilms.com • Téma: bouldering, mládež
Hlavní hrdinkou tohoto snímku je 10letá Cicada Jenerik. Film zachycuje její šokující výstup na Lowrider, klasifikace
V10, v Bishopu v Kalifornii. Mozaika filmu nám nabízí hluboké myšlenky o lezení, motivaci a o tom, jaké to je, když je
vám 10 let.
BOD ROVNOVÁHY
ADRESÁT NEZNÁMÝ: PARALLELOJAMS
(Balancing Point) • Oceněn cenou poroty • USA, 2004, 6 minut • Režie a produkce Danny Brown
• www.senseistudios.com • Téma: životní prostředí
Tento film nabízí obrázky propracovaných „kamenných mužíků“, které podléhají obrácené destrukci. Hlavní iniciátor
sestavuje mužíky velmi magickým způsobem. Jde o práci meditační, při které dokonale ovládá gravitaci i čas…
(Return2Sender: Parallelojams) • USA, 2005, 18 minut • Režie Peter Mortimer • Produkce Peter Mortimer a Timmy O’Neill • www.senderfilms.com • Téma: spárové lezení
Film je veselým a inspirujícím pohledem na moderní spárové lezení, v kterém se v hlavní roli představí Timmy O‘Neill.
Ukazuje výkony závisláků na spárovém lezení v legendárním Indian Creeku v Utahu. Tento vtipný i hluboký snímek
poskytuje jedinečnou perspektivu na tuto prostou techniku lezení.
HOKEJOVÁ NOC… V LADAKHU
SNY Z GRAND CANYONU
OZARKOVÉ
(The Ozarks) • USA, 2005, 19 minut • Režie a produkce Josh Lowell • www.biguppproductions.com
• Téma: lezení
Chris Sharma s přáteli bouldrují v Ozark Mountains v Arkansasu. Mezi jiným i poprvé vylézají jeskynní travers přezdívaný „Witness the Fitness“ (Test tělesné zdatnosti).
NEPOŘÁDEK NOVÉHO SVĚTA: NEUKÁZNĚNÉ ŘÍZENÍ
(New World Disorder V: Disorderly Conduct) • Cena poroty • Kanada, 2004, 18 minut • Režie a produkce
Derek Westerlund • www.freeride-entertainment.com • Téma: horská kola
Epochální freeridová sága horských kol pokračuje zabijáckou kolekcí. Nejlepší světoví sportovní jezdci to rozjíždějí na
atraktivních místech všude po světě.
SUR LE FIL DES 4000
(Sur le fil des 4000) • Hlavní cena • Francie, 2005, 50 minut • Režie Gilles Chappaz • Produkce Philippe
Savoyat, Babeth Leprince, Quentin Mourey a Eric Blanc • Téma: vysokohorské lezení
1. března 2004 se Patrick Bérhault a Philippe Magnin rozhodnou vydat na pouť po 82 alpských vrcholcích, které
převyšují 4000 m n. m. Zkušení a k sobě velmi tvrdí borci vzdorují změnám počasí i silným emocím, které se s délkou
cesty stupňují. 28. dubna se blíží ke svému 67. vrcholu. Pohybují se po nekonečném hřebeni hory Nadelgat, kde jim
osud zastoupí cestu…
ZÁŘIJOVÝ ÚPLNĚK
(Harvest Moon) • USA, 2005, 39 minut • Režie a produkce Rob Frost • www.secondchancefilms.com
• Téma: vysokohorské lezení
Švýcarská expedice se pokouší zdolat technicky velmi náročnou novou cestu na Thalay Sagar (6903 m) v Garwhal
Himalaya v severní Indii. Stephan Siegrist, Denis Burdet, Thomas Senf, a Ralph Weber se pustili do severozápadního
hřebenu, který se nachází na pravé straně 1400 metrů vysoké severní stěny hory. Lezení je podbarveno rozhovory se
zmíněnými lezci, kteří odkrývají rozdílné perspektivy na boje s horou.
[email protected] 7/2006
(Grand Canyon Dreams) • Kanada, 2005, 15 minut • Režie a produkce Will Grad • www.gravsports.com
• Téma: paragliding
Před 10 lety letěl Will Grad tryskáčem ve výšce 9000 metrů přes Grand Canyon a pomyslel si: „Fakt by mě zajímalo,
jestli jde tohoto obra přeletět i paraglidem.“
9
MIDDLE KAWEAH
(Middle Kaweah) • USA, 2004, 21 minut • Režie a produkce Scott Lindgren • www.oceanwatch.com
• Téma: divoká voda
Nejlepší světoví kajakáři se nalodí v Sierra Nevadě na 6denní expedici, kde je očekává 56 km dlouhá řeka s převýšením
1524 metrů. Jmenuje se Middle Kaweah a jde o první sjezd této řeky.
ADRESÁT NEZNÁMÝ: MEXICO B.A.S.E.
(Return2Sender: Mexico B.A.S.E.) • USA, 2005, 6 minut • Režie Peter Mortimer • Produkce Peter Mortimer,
Timmy O’Neill • www.senderfilms.com • Téma: sport
Surrealistický snímek B.A.S.E skokanů světové třídy, kteří se řítí ze špičky El Gigante (760 m) do „Jeskyně vlaštovek“ je
nafilmován ze všech úhlů, které si dokážete představit…
ADRESÁT NEZNÁMÝ: BEZ LANA
(Return2Sender: Rebel Without a Rope (Custom Edit) • USA, 2005, 9 minut • Režie Peter Mortimer
• Produkce Peter Mortimer a Timmy O’Neill • www.senderfilms.com • Téma: lezení
Muž + skála – lano = Michael Reardon sóluje v jižní Kalifornii.
TVOROVÉ ZVYKU
(Creatures of Habit) • USA, 2005, 12 minut • Režie a produkce Trey Chace • www.ologyproductions.com
• Téma: divoká voda
Sjíždějí od potůčku za domem až po opuštěné rokle a soutěsky. Sledovat tyto pány v akci vás nenechá klidně sedět.
Nenechte si ujít světový rekord ve sjezdu vodopádu či divoké pády!!!
PŘEHLED ZPRÁV Z CHLADNĚJŠÍ PLANETY: KRÉMOVÁ SHOW
(Bulletins from a Colder Planet: Cream Show) • Kanada, 2005, 13 minut • Režie Dave Mossop a Eric Crosland • Produkce Robin Scrimger • www.rockymountainsherpas.com • Téma: lyžování, snowboarding
Vášeň skialpinistů a snowborďáků se rozeznívá krajinou zahalených vrcholů a neposkvrněného prašanu. Tak jako sportovci posunují hranice svých fyzických i psychických možností, lidstvo tlačí přírodu a počasí do nepovolených teritorií.
www.ClimbingNews.cz
Každý týden vznikají nové hodnotné výstupy v horách, velkých stěnách
a skalách po celém světě. Stránky
Climbing News vám přinášejí ze záplavy těchto informací výběr toho nejzajímavějšího.
Také lezci HUDYteamu (S. Ulmonová, T. Sobotka, O. Beneš, M. Holeček) uskutečňují zajímavé
a hodnotné výstupy, mezi kterými v této sezoně
nejvíc vyniká přelez vícedélkové cesty Silbergeier 8b+ Ondrou Benešem. Bezprostřední dojmy
po přelezu jsou zachyceny v rozhovoru s ním
a jsou doplněny krásnými fotografiemi z této
úžasné linie.
V sekci „Osobnosti známé a neznámé“
jsme oslavili již desátý rozhovor s významnými
osobnostmi lezeckého sportu, kam bezesporu
patří italský sportovní lezec Christian Brenna,
alpinista Pietro dal Pra‘, slovenský lezec Andrej
Chrastina a náš výborný horolezec a dlouholetý reprezentant Marek Holeček. V rozhovorech
se snažíme zachytit jejich názory, postoje a životní filozofii, která jde ruku v ruce s lezeckým
životem. V profilech lezců nechybí ani zvučná
pískařská jména, jako je Jirka Prcek Slavík a Pavel Alberto Hrubý. A jsme zpátky na domácím
písku. Sezona je v plném proudu a prvovýstupci
z Adršpachu, Teplických skal a Labského údolí
nás zásobují novými cestami, které najdete
v sekci „Domácí novinky“. Tam se také dočtete
o aktuálních uzavírkách a připravovaných akcích v domácích oblastech.
Rádi byste začali lézt a nevíte jak na to? Pak
je pro vás připravena nová sekce „Jak začít“, ve
které najdete potřebné informace o správném
výběru materiálu, dozvíte se rozdíly v lezeckých
disciplínách, jak se hodnotí lezecký výkon a jaké
jsou lezecké techniky. Doufáme, že tento soubor
informací vám usnadní lezecký start a pootevře
dveře do světa plného dobrodružství.
Věříme, že vás náš lezecký magazín potěší, inspiruje a stane se zdrojem zajímavých informací.
Simona Ulmonová
[email protected]
[email protected] 7/2006
10
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH, WWW.HUDY.CZ .
PROMÍTANÉ FILMY
JIČÍN • PRAHA • BRNO
(Hockey Night… in Ladakh) • Kanada, 2005, 9 minut • Režie a produkce Baiba Auders Morrow a Pat
Morrow • www.patmorrow.com • Téma: kultura, sport
Zaměstnanci kanadské ambasády, kteří žijí v Dillí, letí do Ladakhu, kde je čeká hokejový turnaj na hřišti, které je téměř
stejně vysoko jako Mount Robson (3954 m n. m.). Nadmořská výška dává jejich netrénovaným tělům velmi zabrat. To
je však nemůže odradit od rozdávání nadšení z jejich národního sportu, které je veliké jako Himálaj.
BAFFIN ISLAND, B.A.S.E. SKOKANSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
ADRESÁT NEZNÁMÝ: ZDEJCHNI SE
(Baffin Island B.A.S.E. Jump Adventure) • USA, 2005, 21 minut • Režie Cliff Hake • Producent Bob
Unvert • www.oceanwatch.com • Téma: BASE jumping
Jedni z nejzkušenějších světových BASE skokanů se účastní měsíční expedice na Baffin Island, kde zlézají a seskakují
až 1200 metrů vysoké útesy. V hlavních rolích: Shane McConkey, Miles Dasher, Mike Vail, Charles Bryan, Felix Baumgartner a Mike Libecki.
(Return2Sender: Bug Out) • USA, 2005, 10 minut • Režie Peter Mortimer • Produkce Peter Mortimer
a Timmy O’Neill¨ • www.senderfilms.com • Téma: bouldering, mládež
Hlavní hrdinkou tohoto snímku je 10letá Cicada Jenerik. Film zachycuje její šokující výstup na Lowrider, klasifikace
V10, v Bishopu v Kalifornii. Mozaika filmu nám nabízí hluboké myšlenky o lezení, motivaci a o tom, jaké to je, když je
vám 10 let.
BOD ROVNOVÁHY
ADRESÁT NEZNÁMÝ: PARALLELOJAMS
(Balancing Point) • Oceněn cenou poroty • USA, 2004, 6 minut • Režie a produkce Danny Brown
• www.senseistudios.com • Téma: životní prostředí
Tento film nabízí obrázky propracovaných „kamenných mužíků“, které podléhají obrácené destrukci. Hlavní iniciátor
sestavuje mužíky velmi magickým způsobem. Jde o práci meditační, při které dokonale ovládá gravitaci i čas…
(Return2Sender: Parallelojams) • USA, 2005, 18 minut • Režie Peter Mortimer • Produkce Peter Mortimer a Timmy O’Neill • www.senderfilms.com • Téma: spárové lezení
Film je veselým a inspirujícím pohledem na moderní spárové lezení, v kterém se v hlavní roli představí Timmy O‘Neill.
Ukazuje výkony závisláků na spárovém lezení v legendárním Indian Creeku v Utahu. Tento vtipný i hluboký snímek
poskytuje jedinečnou perspektivu na tuto prostou techniku lezení.
HOKEJOVÁ NOC… V LADAKHU
SNY Z GRAND CANYONU
OZARKOVÉ
(The Ozarks) • USA, 2005, 19 minut • Režie a produkce Josh Lowell • www.biguppproductions.com
• Téma: lezení
Chris Sharma s přáteli bouldrují v Ozark Mountains v Arkansasu. Mezi jiným i poprvé vylézají jeskynní travers přezdívaný „Witness the Fitness“ (Test tělesné zdatnosti).
NEPOŘÁDEK NOVÉHO SVĚTA: NEUKÁZNĚNÉ ŘÍZENÍ
(New World Disorder V: Disorderly Conduct) • Cena poroty • Kanada, 2004, 18 minut • Režie a produkce
Derek Westerlund • www.freeride-entertainment.com • Téma: horská kola
Epochální freeridová sága horských kol pokračuje zabijáckou kolekcí. Nejlepší světoví sportovní jezdci to rozjíždějí na
atraktivních místech všude po světě.
SUR LE FIL DES 4000
(Sur le fil des 4000) • Hlavní cena • Francie, 2005, 50 minut • Režie Gilles Chappaz • Produkce Philippe
Savoyat, Babeth Leprince, Quentin Mourey a Eric Blanc • Téma: vysokohorské lezení
1. března 2004 se Patrick Bérhault a Philippe Magnin rozhodnou vydat na pouť po 82 alpských vrcholcích, které
převyšují 4000 m n. m. Zkušení a k sobě velmi tvrdí borci vzdorují změnám počasí i silným emocím, které se s délkou
cesty stupňují. 28. dubna se blíží ke svému 67. vrcholu. Pohybují se po nekonečném hřebeni hory Nadelgat, kde jim
osud zastoupí cestu…
ZÁŘIJOVÝ ÚPLNĚK
(Harvest Moon) • USA, 2005, 39 minut • Režie a produkce Rob Frost • www.secondchancefilms.com
• Téma: vysokohorské lezení
Švýcarská expedice se pokouší zdolat technicky velmi náročnou novou cestu na Thalay Sagar (6903 m) v Garwhal
Himalaya v severní Indii. Stephan Siegrist, Denis Burdet, Thomas Senf, a Ralph Weber se pustili do severozápadního
hřebenu, který se nachází na pravé straně 1400 metrů vysoké severní stěny hory. Lezení je podbarveno rozhovory se
zmíněnými lezci, kteří odkrývají rozdílné perspektivy na boje s horou.
[email protected] 7/2006
(Grand Canyon Dreams) • Kanada, 2005, 15 minut • Režie a produkce Will Grad • www.gravsports.com
• Téma: paragliding
Před 10 lety letěl Will Grad tryskáčem ve výšce 9000 metrů přes Grand Canyon a pomyslel si: „Fakt by mě zajímalo,
jestli jde tohoto obra přeletět i paraglidem.“
9
MIDDLE KAWEAH
(Middle Kaweah) • USA, 2004, 21 minut • Režie a produkce Scott Lindgren • www.oceanwatch.com
• Téma: divoká voda
Nejlepší světoví kajakáři se nalodí v Sierra Nevadě na 6denní expedici, kde je očekává 56 km dlouhá řeka s převýšením
1524 metrů. Jmenuje se Middle Kaweah a jde o první sjezd této řeky.
ADRESÁT NEZNÁMÝ: MEXICO B.A.S.E.
(Return2Sender: Mexico B.A.S.E.) • USA, 2005, 6 minut • Režie Peter Mortimer • Produkce Peter Mortimer,
Timmy O’Neill • www.senderfilms.com • Téma: sport
Surrealistický snímek B.A.S.E skokanů světové třídy, kteří se řítí ze špičky El Gigante (760 m) do „Jeskyně vlaštovek“ je
nafilmován ze všech úhlů, které si dokážete představit…
ADRESÁT NEZNÁMÝ: BEZ LANA
(Return2Sender: Rebel Without a Rope (Custom Edit) • USA, 2005, 9 minut • Režie Peter Mortimer
• Produkce Peter Mortimer a Timmy O’Neill • www.senderfilms.com • Téma: lezení
Muž + skála – lano = Michael Reardon sóluje v jižní Kalifornii.
TVOROVÉ ZVYKU
(Creatures of Habit) • USA, 2005, 12 minut • Režie a produkce Trey Chace • www.ologyproductions.com
• Téma: divoká voda
Sjíždějí od potůčku za domem až po opuštěné rokle a soutěsky. Sledovat tyto pány v akci vás nenechá klidně sedět.
Nenechte si ujít světový rekord ve sjezdu vodopádu či divoké pády!!!
PŘEHLED ZPRÁV Z CHLADNĚJŠÍ PLANETY: KRÉMOVÁ SHOW
(Bulletins from a Colder Planet: Cream Show) • Kanada, 2005, 13 minut • Režie Dave Mossop a Eric Crosland • Produkce Robin Scrimger • www.rockymountainsherpas.com • Téma: lyžování, snowboarding
Vášeň skialpinistů a snowborďáků se rozeznívá krajinou zahalených vrcholů a neposkvrněného prašanu. Tak jako sportovci posunují hranice svých fyzických i psychických možností, lidstvo tlačí přírodu a počasí do nepovolených teritorií.
www.ClimbingNews.cz
Každý týden vznikají nové hodnotné výstupy v horách, velkých stěnách
a skalách po celém světě. Stránky
Climbing News vám přinášejí ze záplavy těchto informací výběr toho nejzajímavějšího.
Také lezci HUDYteamu (S. Ulmonová, T. Sobotka, O. Beneš, M. Holeček) uskutečňují zajímavé
a hodnotné výstupy, mezi kterými v této sezoně
nejvíc vyniká přelez vícedélkové cesty Silbergeier 8b+ Ondrou Benešem. Bezprostřední dojmy
po přelezu jsou zachyceny v rozhovoru s ním
a jsou doplněny krásnými fotografiemi z této
úžasné linie.
V sekci „Osobnosti známé a neznámé“
jsme oslavili již desátý rozhovor s významnými
osobnostmi lezeckého sportu, kam bezesporu
patří italský sportovní lezec Christian Brenna,
alpinista Pietro dal Pra‘, slovenský lezec Andrej
Chrastina a náš výborný horolezec a dlouholetý reprezentant Marek Holeček. V rozhovorech
se snažíme zachytit jejich názory, postoje a životní filozofii, která jde ruku v ruce s lezeckým
životem. V profilech lezců nechybí ani zvučná
pískařská jména, jako je Jirka Prcek Slavík a Pavel Alberto Hrubý. A jsme zpátky na domácím
písku. Sezona je v plném proudu a prvovýstupci
z Adršpachu, Teplických skal a Labského údolí
nás zásobují novými cestami, které najdete
v sekci „Domácí novinky“. Tam se také dočtete
o aktuálních uzavírkách a připravovaných akcích v domácích oblastech.
Rádi byste začali lézt a nevíte jak na to? Pak
je pro vás připravena nová sekce „Jak začít“, ve
které najdete potřebné informace o správném
výběru materiálu, dozvíte se rozdíly v lezeckých
disciplínách, jak se hodnotí lezecký výkon a jaké
jsou lezecké techniky. Doufáme, že tento soubor
informací vám usnadní lezecký start a pootevře
dveře do světa plného dobrodružství.
Věříme, že vás náš lezecký magazín potěší, inspiruje a stane se zdrojem zajímavých informací.
Simona Ulmonová
[email protected]
[email protected] 7/2006
10
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH, WWW.HUDY.CZ
VÍNEM PROTI „BLACKOUTU“
HOROLEZECTVÍ
výpadek mysli při lezení
text: Pit Schubert foto: Michal Bulička ilustrace: Georg Sojer
AŽ DO 90. LET SE ÚRAZY VINOU ZATMĚNÍ MYSLI TÉMĚŘ NEVYSKYTOVALY, A POKUD ANO, TAK VELMI ZŘÍDKA. VYCHÁZELO
SE Z TOHO, ŽE POKUD SE ČLOVĚK OCITÁ V NEBEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ, COŽ PLATÍ PRO HOROLEZECTVÍ, CHOVÁ SE AUTOMATICKY OBEZŘETNĚ.
V Holandsku došlo nedávno k úrazu, který
je velmi neobvyklý, zdá se téměř neskutečný
a je dokonalým důkazem toho, že „blackout“
na nás číhá i při lezení.
ÚRAZ
[email protected] 7/2006
BLACKOUT
Pak se ovšem objevil poprvé případ, jehož
příčinu můžeme definovat jako „zatmění“
nebo „výpadek mysli“, anglicky „blackout“.1) Později přicházela další neštěstí se
stejnou příčinou, která jasně potvrzovala, že
„blackout“ vytvořil další kategorii fatálních
chyb. Při objasňování jedné z nehod dokonce
zaznělo z úst chybujícího: „měl jsem prostě
okno, vypnul jsem mozek“.2) Také v horách je
tedy blackout možný, stejně jako v silničním
provozu. Proč by také měli být sportovci v horách před výpadkem mysli ochráněni? Nikdo
není dokonalý. To platí i v horách.
Rušné odpoledne na umělé stěně. Velmi zkušená dvojice (na obrázku
vpravo). Nepoužívají horní jištění, prvolezec postupuje „na
prvním“, partner ho jistí. Hned vedle nich vlevo leze další dvojice s horním jištěním (toprope). Partnerka jistí spolulezce pomocí Gri-Gri
(což má bezprostřední souvislost s úrazem).
Když spustí po vylezení ke stropu svého partnera o několik metrů, všimne si zkušený jistící
od sousední cesty, že se možná blíží průšvih
(spouštěcí páka na Gri-Gri je totiž povolená
na nejvyšší rychlost). Udělá úkrok doleva a levou ruku má připravenou pro případ, že bude
nutné zmírnit narůstající rychlost spouštěného lezce, kterou způsobuje chybné ovládání
spouštěcí páky (obr. ). V pravé ruce stále
drží lano, kterým jistí svého lezoucího kolegu.
Potud je vše v pořádku. Na obzoru zatím není
žádná osudová chyba.
V okamžiku, kdy spouštěný (z nezkušené
dvojice) dosáhl na podlahu přišlo „zatmění“
jistícího ze zkušené sousední dvojice, který
levou rukou pomáhal při spouštění. Srovnejte text a obrázky, protože slovní popis onoho
„zatmění“ nemusí být zcela vystihující, nejde
totiž o všední, obvyklý případ: ve chvíli ukončení spouštění soused (nadále jistící spolulezce)
nabyl dojmu, že je spouštění u konce a proto
není potřeba jistit (obr. ). Následně tedy
zrušil jištění na svém úvazku (lano uvolnil z jistící pomůcky, kterou si pak zacvakl do poutka
na materiál). Krátce na to došlo k pádu jeho
MAGNÉZIUM BLACK DIAMOND
Kostka, koule, 200 g sáček.
Hmotnost: 56 g
CHALK BAG
Sáček na
magnézium.
Barva: šedá,
modrá,
červená, oranžová
Hmotnost: 80 g
Materiál: Super-Polytex
Velikost: 17x14x10 cm
Cena: 240 Kč
HUDYpartner: 224 Kč
Cena SK: 330 Sk
HUDYpartner: 307 Sk
COBRA
Cena (kostka): 55 Kč
HUDYpartner: 52 Kč
Cena SK (kostka): 75 Sk
HUDYpartner: 70 Sk
SPEEDY QB
Nejoblíbenější
lezečky od
předního
světového výrobce
(nejen) lezecké obuvi
LaSportiva. Vhodné pro
všechny druhy skalních terénů
a obtížností. 2 nasazovací poutka,
velmi asymetrická a prohnutá.
Hmotnost: 350 g
Mezistélka: Laspoflex 0,8 mm
Podešev: Vibram® Formula XSV 3,5 mm
Svršek: jemná kůže
Velikost: 32–46 v EU
Perfektní úvazek pro
začátečníky, vhodný na
umělé stěny.
Hmotnost: 545 g
Velikost: Uni
Cena: 790 Kč
HUDYpartner: 735 Kč
Cena SK: 1070 Sk
HUDYpartner: 996 Sk
Cena: 1990 Kč
HUDYpartner: 1851 Kč
Cena SK: 2690 Sk
HUDYpartner: 2502 Sk
11
[email protected] 7/2006
12
ZNAČKOVÉ PRODEJNY
TRENDY
dobývají svět
PO ROCE 2000 SE SVĚT ZAČÍNÁ VE ZVÝŠENÉ MÍŘE SETKÁVAT SE ZAJÍMAVÝM FENOMÉNEM ZNAČKOVÝCH TOVÁRNÍCH
PRODEJEN (MONOBRAND NEBO CONCEPT STORE). DO ČESKÉ REPUBLIKY TENTO TREND PŘICHÁZÍ O NĚKOLIK LET POZDĚJI.
POJĎME SE SPOLEČNĚ POZASTAVIT NAD OTÁZKOU, PROČ K TOMU DOCHÁZÍ.
V devadesátých letech po Sametové revoluci procházel český trh stavem dramatické
nenasycenosti, která se v určitých ohledech
projevuje dodnes. Kombinace spotřebitelského hladu po nákupech s opatrným přístupem
zahraničních firem k nově se rozvíjejícímu
trhu a neznalostí obchodního fungování dosud známého „západního“ stylu podnikání
vedla k nekoordinovanému prodeji zboží bez
ohledu na jeho druh. Myšlenka se může zdát
příliš zjednodušující, nicméně je vystavěna na
reálném základu.
S postupnou konsolidací a nasyceností
trhu přichází i větší konkurenční boj a větší
náročnost zákazníků. Na tento spotřebitelský trend začátku 21. století zareagovaly
sportovní a outdoorové firmy značkovými
prodejnami. Obchody tohoto typu nabízejí
širší paletu vlastních produktů, a co se týče
atmosféry, jsou většinou jakýmisi malými zábavními parky (design, koncept – odtud anglický název concept store). Primární je pro ně
orientace na zákazníka a zákaznické služby.
Sportovní firmy převzaly a upravily myšlenku značkové prodejny, kterou mohl běžný člověk dosud znát především z luxusních
módních značkových prodejen (Dunhill,
Louis Vuitton, Camel, apod). Nabízejí příjemné prostředí, nadstandardní péči o zákazníky a širokou škálu produktů oblíbené
firmy.
Zdá se, že značkové prodejny se stanou
funkčním trendem začátku třetího tisíciletí.
Důkazem toho je, že stále více firem z oblasti outdooru a sportu obecně pracuje na
těchto konceptech. Otázkou samozřejmě
zůstává, jak rychle se k nám dostanou a jak
APEX BIONIC
Softshellová pánská bunda je
ideální pro všechny typy
sportovních aktivit,
kde nechcete být
nemile překvapeni
nepříznivými vlivy
počasí. Fleece na
vnitřní straně pro lepší
tepelný komfort, náprsní
kapsa, stavitelné manžety
rukávů na suchý zip.
Barva: černá, červená
Hmotnost: 700 g (průměr)
Materiál: Apex™ Universal Weatherblock
Velikost: S–XXL
Cena: 3890 Kč
HUDYpartner: 3618 Kč
Cena SK: 5260 Sk
HUDYpartner: 4892 Sk
APEX TREKKING PANT
Větruodolné kalhoty
vhodné pro různé
outdoorové aktivity.
Kalhoty jsou zároveň
oděruvzdorné a částečně
voděodolné.
Barva: černá
Hmotnost: 460 g (průměr)
Materiál: Apex™ Universal s
Teflon úpravou
Velikost: XS–XXL
Cena: 2990 Kč
HUDYpartner: 2781 Kč
Cena SK: 4040 Sk
HUDYpartner: 3758 Sk
úspěšně se prosadí na relativně malém českém trhu.
PR
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH, WWW.HUDY.CZ
VÍNEM PROTI „BLACKOUTU“
HOROLEZECTVÍ
výpadek mysli při lezení
text: Pit Schubert foto: Michal Bulička ilustrace: Georg Sojer
AŽ DO 90. LET SE ÚRAZY VINOU ZATMĚNÍ MYSLI TÉMĚŘ NEVYSKYTOVALY, A POKUD ANO, TAK VELMI ZŘÍDKA. VYCHÁZELO
SE Z TOHO, ŽE POKUD SE ČLOVĚK OCITÁ V NEBEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ, COŽ PLATÍ PRO HOROLEZECTVÍ, CHOVÁ SE AUTOMATICKY OBEZŘETNĚ.
V Holandsku došlo nedávno k úrazu, který
je velmi neobvyklý, zdá se téměř neskutečný
a je dokonalým důkazem toho, že „blackout“
na nás číhá i při lezení.
ÚRAZ
[email protected] 7/2006
BLACKOUT
Pak se ovšem objevil poprvé případ, jehož
příčinu můžeme definovat jako „zatmění“
nebo „výpadek mysli“, anglicky „blackout“.1) Později přicházela další neštěstí se
stejnou příčinou, která jasně potvrzovala, že
„blackout“ vytvořil další kategorii fatálních
chyb. Při objasňování jedné z nehod dokonce
zaznělo z úst chybujícího: „měl jsem prostě
okno, vypnul jsem mozek“.2) Také v horách je
tedy blackout možný, stejně jako v silničním
provozu. Proč by také měli být sportovci v horách před výpadkem mysli ochráněni? Nikdo
není dokonalý. To platí i v horách.
Rušné odpoledne na umělé stěně. Velmi zkušená dvojice (na obrázku
vpravo). Nepoužívají horní jištění, prvolezec postupuje „na
prvním“, partner ho jistí. Hned vedle nich vlevo leze další dvojice s horním jištěním (toprope). Partnerka jistí spolulezce pomocí Gri-Gri
(což má bezprostřední souvislost s úrazem).
Když spustí po vylezení ke stropu svého partnera o několik metrů, všimne si zkušený jistící
od sousední cesty, že se možná blíží průšvih
(spouštěcí páka na Gri-Gri je totiž povolená
na nejvyšší rychlost). Udělá úkrok doleva a levou ruku má připravenou pro případ, že bude
nutné zmírnit narůstající rychlost spouštěného lezce, kterou způsobuje chybné ovládání
spouštěcí páky (obr. ). V pravé ruce stále
drží lano, kterým jistí svého lezoucího kolegu.
Potud je vše v pořádku. Na obzoru zatím není
žádná osudová chyba.
V okamžiku, kdy spouštěný (z nezkušené
dvojice) dosáhl na podlahu přišlo „zatmění“
jistícího ze zkušené sousední dvojice, který
levou rukou pomáhal při spouštění. Srovnejte text a obrázky, protože slovní popis onoho
„zatmění“ nemusí být zcela vystihující, nejde
totiž o všední, obvyklý případ: ve chvíli ukončení spouštění soused (nadále jistící spolulezce)
nabyl dojmu, že je spouštění u konce a proto
není potřeba jistit (obr. ). Následně tedy
zrušil jištění na svém úvazku (lano uvolnil z jistící pomůcky, kterou si pak zacvakl do poutka
na materiál). Krátce na to došlo k pádu jeho
MAGNÉZIUM BLACK DIAMOND
Kostka, koule, 200 g sáček.
Hmotnost: 56 g
CHALK BAG
Sáček na
magnézium.
Barva: šedá,
modrá,
červená, oranžová
Hmotnost: 80 g
Materiál: Super-Polytex
Velikost: 17x14x10 cm
Cena: 240 Kč
HUDYpartner: 224 Kč
Cena SK: 330 Sk
HUDYpartner: 307 Sk
COBRA
Cena (kostka): 55 Kč
HUDYpartner: 52 Kč
Cena SK (kostka): 75 Sk
HUDYpartner: 70 Sk
SPEEDY QB
Nejoblíbenější
lezečky od
předního
světového výrobce
(nejen) lezecké obuvi
LaSportiva. Vhodné pro
všechny druhy skalních terénů
a obtížností. 2 nasazovací poutka,
velmi asymetrická a prohnutá.
Hmotnost: 350 g
Mezistélka: Laspoflex 0,8 mm
Podešev: Vibram® Formula XSV 3,5 mm
Svršek: jemná kůže
Velikost: 32–46 v EU
Perfektní úvazek pro
začátečníky, vhodný na
umělé stěny.
Hmotnost: 545 g
Velikost: Uni
Cena: 790 Kč
HUDYpartner: 735 Kč
Cena SK: 1070 Sk
HUDYpartner: 996 Sk
Cena: 1990 Kč
HUDYpartner: 1851 Kč
Cena SK: 2690 Sk
HUDYpartner: 2502 Sk
11
[email protected] 7/2006
12
ZNAČKOVÉ PRODEJNY
TRENDY
dobývají svět
PO ROCE 2000 SE SVĚT ZAČÍNÁ VE ZVÝŠENÉ MÍŘE SETKÁVAT SE ZAJÍMAVÝM FENOMÉNEM ZNAČKOVÝCH TOVÁRNÍCH
PRODEJEN (MONOBRAND NEBO CONCEPT STORE). DO ČESKÉ REPUBLIKY TENTO TREND PŘICHÁZÍ O NĚKOLIK LET POZDĚJI.
POJĎME SE SPOLEČNĚ POZASTAVIT NAD OTÁZKOU, PROČ K TOMU DOCHÁZÍ.
V devadesátých letech po Sametové revoluci procházel český trh stavem dramatické
nenasycenosti, která se v určitých ohledech
projevuje dodnes. Kombinace spotřebitelského hladu po nákupech s opatrným přístupem
zahraničních firem k nově se rozvíjejícímu
trhu a neznalostí obchodního fungování dosud známého „západního“ stylu podnikání
vedla k nekoordinovanému prodeji zboží bez
ohledu na jeho druh. Myšlenka se může zdát
příliš zjednodušující, nicméně je vystavěna na
reálném základu.
S postupnou konsolidací a nasyceností
trhu přichází i větší konkurenční boj a větší
náročnost zákazníků. Na tento spotřebitelský trend začátku 21. století zareagovaly
sportovní a outdoorové firmy značkovými
prodejnami. Obchody tohoto typu nabízejí
širší paletu vlastních produktů, a co se týče
atmosféry, jsou většinou jakýmisi malými zábavními parky (design, koncept – odtud anglický název concept store). Primární je pro ně
orientace na zákazníka a zákaznické služby.
Sportovní firmy převzaly a upravily myšlenku značkové prodejny, kterou mohl běžný člověk dosud znát především z luxusních
módních značkových prodejen (Dunhill,
Louis Vuitton, Camel, apod). Nabízejí příjemné prostředí, nadstandardní péči o zákazníky a širokou škálu produktů oblíbené
firmy.
Zdá se, že značkové prodejny se stanou
funkčním trendem začátku třetího tisíciletí.
Důkazem toho je, že stále více firem z oblasti outdooru a sportu obecně pracuje na
těchto konceptech. Otázkou samozřejmě
zůstává, jak rychle se k nám dostanou a jak
APEX BIONIC
Softshellová pánská bunda je
ideální pro všechny typy
sportovních aktivit,
kde nechcete být
nemile překvapeni
nepříznivými vlivy
počasí. Fleece na
vnitřní straně pro lepší
tepelný komfort, náprsní
kapsa, stavitelné manžety
rukávů na suchý zip.
Barva: černá, červená
Hmotnost: 700 g (průměr)
Materiál: Apex™ Universal Weatherblock
Velikost: S–XXL
Cena: 3890 Kč
HUDYpartner: 3618 Kč
Cena SK: 5260 Sk
HUDYpartner: 4892 Sk
APEX TREKKING PANT
Větruodolné kalhoty
vhodné pro různé
outdoorové aktivity.
Kalhoty jsou zároveň
oděruvzdorné a částečně
voděodolné.
Barva: černá
Hmotnost: 460 g (průměr)
Materiál: Apex™ Universal s
Teflon úpravou
Velikost: XS–XXL
Cena: 2990 Kč
HUDYpartner: 2781 Kč
Cena SK: 4040 Sk
HUDYpartner: 3758 Sk
úspěšně se prosadí na relativně malém českém trhu.
PR
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH, WWW.HUDY.CZ .
partnera. Ten se zřítil nebrzděným volným pádem (jeho jištění bylo omylem zrušeno) z velké
výšky a jeho zranění se ukázalo jako smrtelné
(obr. ). Jeho původně jistící partner, který
mezitím pomáhal při spouštění nezkušené ženě
a byl příliš vtažen do dění, které se ho bezprostředně netýkalo (narozdíl od jištění svého
prvolezce). Bohužel zaměnil svého lezoucího
partnera s tím spouštěným od sousedů.
Případ vyšetřovala policie a dostal se až
před soud. Státní zástupce obžaloval viníka neštěstí se zdůvodněním, že jistící se měl věnovat
v první řadě jištění svého partnera. Pokud chtěl
pomoci sousední dvojici, což bylo hodné uznání, nesměl ale jakkoli zanedbat jištění svého
spolulezce. Byl vynesen velmi mírný, lidumilný
rozsudek. Jistící totiž ztratil nejlepšího přítele
a lezeckého partnera.
PREVENCE
Pokyny nabádající ke stálé pozornosti jsou zbytečné. Jednoduše proto, že člověk neumí být
stále dokonale pozorný. „Výpadku mysli“ lze
předejít hlavně stálým sledováním svého partnera na laně, a to nejen tehdy, když k tomu
dává sám jištěný lezec nějaké podněty. Proto
jsem uzavřel se svými spolulezci následující
dohodu: každý, kdo objeví u svého spolulezce nějakou chybu, která může vést k pádu,
dostane od viníka (svého partnera) za každý
předpokládaný metr pádu jednu láhev vína.
Tímto způsobem jsem si několikrát přišel na
tucty lahví. Je jasné, že v takových případech
se smlouvá o každý metr a je jasné, že všichni, až na viníka, úzkostlivě dohlíží na dodržení
pravidla. Pokud chce viník příliš dlouho smlouvat, za účelem snížení metrů pádu a tím i lahví, musíme mu vysvětlit, že on vděčí za svoje
zdraví, popřípadě svůj život jen a jen svému
partnerovi na laně, a celou záležitost vyložit
jako otázku osobní cti. Tento malý trik pomáhá: každý se sám snaží vyvarovat chyb a zároveň odhalit chyby druhých. To výrazně zvyšuje
šanci na přežití v horách.
obvykle při lezení vycvakával expresky průběžného jištění, které založil prvolezec. Přitom se
ale vloudila chybička – nic menšího než „blackout“ – vycvakl lano z posledního (nejvyššího)
průběžného jištění. Vytažení lana z jištění při lezení ve svislé stěně je o to nebezpečnější, když
se poslední jištění nenachází na konci cesty
a na první pohled nevypadá jako koncové jištění založené např. ve slaňovacím kruhu. Ačkoli
tento typ úrazu odpovídá principu „podřezání
si větve pod sebou“ a ačkoli se tento případ
zdá jako opravdu málo představitelný, došlo už
k dlouhé řadě podobných neštěstí.
zoval na lano. Jako obvykle při lezení „na
druhém“ vycvakával expresky průběžného
jištění, které založil prvolezec. Přitom se ale
vloudila chybička – klasický „blackout“. Stoje na štandu měl dojem, že se nachází nikoli
uprostřed svislé stěny, nýbrž dole, na pevné
zemi, a že by rád něco vyndal z batohu, který
se nacházel v nepatrné vzdálenosti od úpatí
stěny. Vycvakl ze štandu sebejištění, bezděky
udělal krok zpět a zřítil se na zem.
R.E.SET 1CD
Z ARCHÍVU PITA SCHUBERTA
Lezec na druhém konci lana lezl na svislé
cvičné skále s horním jištěním (toprope). Jako
1)
2) Lezec na cvičné skále dolezl na štand (jistící bod) v exponovaném, vzdušném místě.
Jak zpozorovali okolní lezci, sám se zajistil,
zatímco jeho partner se pod cestou nava-
Karabina s drátěným zámkem. Délka
popruhu 110 mm šířka popruhu
12 mm.
Barva: elox
Hmotnost: 81 g
Nosnost: 23/8/8 kN
Cena: 360 Kč
MIURA
HUDYpartner: 335 Kč
Cena SK: 490 Sk
Univerzální
lezečka
používaná
nejlepšími světovými lezci,
výborná na malých stupech
i ve spárách. Dvě
nasazovací poutka,
pevné šněrování, velmi
asymetrická a prohnutá.
HUDYpartner: 456 Sk
Hmotnost: 450 g
Mezistélka: Laspoflex 1,1 mm
Podešev: Vibram® Formula XSV 4 mm
Podšívka: Dentex
Svršek: jemná kůže
Velikost: 37–45 v EU
Délka: 12 cm
Hmotnost: 109 g
Nosnost podélná: 25 kN
Nosnost příčná: 9 kN
Nosnost s otevř. zámkem: 7 kN
Cena: 2790 Kč
Cena: 390 Kč
HUDYpartner: 2595 Kč
HUDYpartner: 363 Kč
Cena SK: 3770 Sk
Cena SK: 530 Sk
HUDYpartner: 3507 Sk
HUDYpartner: 493 Sk
[email protected] 7/2006
CLIPWIRE SET
4NF3TORE0RAHA?XPDF0-
13
[email protected] 7/2006
14
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH, WWW.HUDY.CZ .
partnera. Ten se zřítil nebrzděným volným pádem (jeho jištění bylo omylem zrušeno) z velké
výšky a jeho zranění se ukázalo jako smrtelné
(obr. ). Jeho původně jistící partner, který
mezitím pomáhal při spouštění nezkušené ženě
a byl příliš vtažen do dění, které se ho bezprostředně netýkalo (narozdíl od jištění svého
prvolezce). Bohužel zaměnil svého lezoucího
partnera s tím spouštěným od sousedů.
Případ vyšetřovala policie a dostal se až
před soud. Státní zástupce obžaloval viníka neštěstí se zdůvodněním, že jistící se měl věnovat
v první řadě jištění svého partnera. Pokud chtěl
pomoci sousední dvojici, což bylo hodné uznání, nesměl ale jakkoli zanedbat jištění svého
spolulezce. Byl vynesen velmi mírný, lidumilný
rozsudek. Jistící totiž ztratil nejlepšího přítele
a lezeckého partnera.
PREVENCE
Pokyny nabádající ke stálé pozornosti jsou zbytečné. Jednoduše proto, že člověk neumí být
stále dokonale pozorný. „Výpadku mysli“ lze
předejít hlavně stálým sledováním svého partnera na laně, a to nejen tehdy, když k tomu
dává sám jištěný lezec nějaké podněty. Proto
jsem uzavřel se svými spolulezci následující
dohodu: každý, kdo objeví u svého spolulezce nějakou chybu, která může vést k pádu,
dostane od viníka (svého partnera) za každý
předpokládaný metr pádu jednu láhev vína.
Tímto způsobem jsem si několikrát přišel na
tucty lahví. Je jasné, že v takových případech
se smlouvá o každý metr a je jasné, že všichni, až na viníka, úzkostlivě dohlíží na dodržení
pravidla. Pokud chce viník příliš dlouho smlouvat, za účelem snížení metrů pádu a tím i lahví, musíme mu vysvětlit, že on vděčí za svoje
zdraví, popřípadě svůj život jen a jen svému
partnerovi na laně, a celou záležitost vyložit
jako otázku osobní cti. Tento malý trik pomáhá: každý se sám snaží vyvarovat chyb a zároveň odhalit chyby druhých. To výrazně zvyšuje
šanci na přežití v horách.
obvykle při lezení vycvakával expresky průběžného jištění, které založil prvolezec. Přitom se
ale vloudila chybička – nic menšího než „blackout“ – vycvakl lano z posledního (nejvyššího)
průběžného jištění. Vytažení lana z jištění při lezení ve svislé stěně je o to nebezpečnější, když
se poslední jištění nenachází na konci cesty
a na první pohled nevypadá jako koncové jištění založené např. ve slaňovacím kruhu. Ačkoli
tento typ úrazu odpovídá principu „podřezání
si větve pod sebou“ a ačkoli se tento případ
zdá jako opravdu málo představitelný, došlo už
k dlouhé řadě podobných neštěstí.
zoval na lano. Jako obvykle při lezení „na
druhém“ vycvakával expresky průběžného
jištění, které založil prvolezec. Přitom se ale
vloudila chybička – klasický „blackout“. Stoje na štandu měl dojem, že se nachází nikoli
uprostřed svislé stěny, nýbrž dole, na pevné
zemi, a že by rád něco vyndal z batohu, který
se nacházel v nepatrné vzdálenosti od úpatí
stěny. Vycvakl ze štandu sebejištění, bezděky
udělal krok zpět a zřítil se na zem.
R.E.SET 1CD
Z ARCHÍVU PITA SCHUBERTA
Lezec na druhém konci lana lezl na svislé
cvičné skále s horním jištěním (toprope). Jako
1)
2) Lezec na cvičné skále dolezl na štand (jistící bod) v exponovaném, vzdušném místě.
Jak zpozorovali okolní lezci, sám se zajistil,
zatímco jeho partner se pod cestou nava-
Karabina s drátěným zámkem. Délka
popruhu 110 mm šířka popruhu
12 mm.
Barva: elox
Hmotnost: 81 g
Nosnost: 23/8/8 kN
Cena: 360 Kč
MIURA
HUDYpartner: 335 Kč
Cena SK: 490 Sk
Univerzální
lezečka
používaná
nejlepšími světovými lezci,
výborná na malých stupech
i ve spárách. Dvě
nasazovací poutka,
pevné šněrování, velmi
asymetrická a prohnutá.
HUDYpartner: 456 Sk
Hmotnost: 450 g
Mezistélka: Laspoflex 1,1 mm
Podešev: Vibram® Formula XSV 4 mm
Podšívka: Dentex
Svršek: jemná kůže
Velikost: 37–45 v EU
Délka: 12 cm
Hmotnost: 109 g
Nosnost podélná: 25 kN
Nosnost příčná: 9 kN
Nosnost s otevř. zámkem: 7 kN
Cena: 2790 Kč
Cena: 390 Kč
HUDYpartner: 2595 Kč
HUDYpartner: 363 Kč
Cena SK: 3770 Sk
Cena SK: 530 Sk
HUDYpartner: 3507 Sk
HUDYpartner: 493 Sk
[email protected] 7/2006
CLIPWIRE SET
4NF3TORE0RAHA?XPDF0-
13
[email protected] 7/2006
14
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH, WWW.HUDY.CZ
BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ
LYŽOVÁNÍ
aneb časy se mění
text: Jaroš Řehořek foto: SWIX
BĚH NA LYŽÍCH JE NEJSTARŠÍ LYŽAŘSKOU DISCIPLÍNOU. POMINEME-LI LYŽAŘSKOU PREHISTORII, PAK JEHO KOŘENY JAKO
NOVODOBÉ SPORTOVNÍ DISCIPLÍNY A MASOVÉ ROZŠÍŘENÍ VE STŘEDNÍ EVROPĚ SAHAJÍ DO DRUHÉ POLOVINY 19. STOLETÍ.
MŮŽE NÁS TĚŠIT, ŽE NAŠE ČESKÁ TRADICE BĚHU NA LYŽÍCH JE DÍKY JOSEFU RÖSLEROVI-OŘOVSKÉMU VŮBEC NEJDELŠÍ
MIMO SKANDINÁVII.
ZDRAVÝ SPORT PRO VŠECHNY
[email protected] 7/2006
Na počátku 21. století bychom se proto mohli ptát: „Je to sport pro moderního člověka?“
Odpověď zní jednoznačně: „Ano!“
Z fyziologického hlediska se jedná o sport,
který rovnoměrně zatěžuje hlavní svalové
skupiny (včetně srdce), a působí tak blahodárně na rozvoj kondice. Běh na lyžích patří
mezi nejlepší aerobní sporty. Běhat na lyžích
může každý na určité úrovni – sportovní, rekreační či turistické. Navíc od útlého mládí až
do stáří. Lyžovat tak může na čerstvém vzduchu celá rodina. V neposlední řadě mluví pro
běh na lyžích i jeho funkce relaxační jako reakce na současné vysoké životní tempo. Je to
jeden ze způsobů návratu k přírodě. Pryč od
ruchu našich měst, vstříc novým prožitkům
v mrazivém zimním vzduchu.
VÝVOJ VYBAVENÍ
Ta tam je doba těžkých,špatně klouzajících
a nepříliš vzhledných lyží, tak, jak je mnozí
známe ještě z 80. let minulého století. V té
době se rozvinul nový běžecký způsob – bruslení. Ruku v ruce s vývojem techniky běhu
došlo k raketovému rozvoji technologií.
V současné době přední výrobci využívají špičkové materiály z oblasti hi-tech, a to
nejen pro konstrukci lyží závodních, ale i rekreačních a turistických. Ve velké míře se při
ULTRASONIC
Lyže Ultrasonic je
model lehké lyže za
rozumnou cenu. Vysoce
kvalitní na trénink i závod. Výborná volba pro
příležitostné závodníky i rekreační lyžaře. Všechny
modely mají integrovanou desku NIS 3.
Hmotnost/pár: 1100 g/190 cm
Délky: Classic 180–210/5 cm, Skate
160–190/10 cm, Universal 180–205/5 cm,
Multigrip 180–205/5 cm
Cena od: 3890 Kč
HUDYpartner: 3618 Kč
stavbě moderních běžeckých lyží používají
různé modifikace karbonových vláken, plasty,
pěnová jádra. Přesto nachází tradiční dřevo
stále své uplatnění. Moderní skluznice výborně absorbují a drží vosk. Lyže tak dobře
stoupají a zároveň mají výborný skluz. Právě
požitek z dokonalého skluzu je jedním z motivů, proč lidé kupují nové běžecké vybavení.
Dokonalou revoluci prodělalo rovněž mazání lyží na všech výkonnostních úrovních.
Ve skluzových i stoupacích voscích se začaly
používat přísady fluorcarbonu. Zdokonalila
se i úprava skluznic a jejich strukturování.
To vše dohromady běh na lyžích zrychlilo
a zpříjemnilo. Rozvoj prodělaly i vosky pro
rekreační lyžování, zelenou má snaha o jednoduchost volby i aplikace.
SPOJENÍ BOTY S VÁZÁNÍM
Neumannové, Martina Koukala, Lukáše Bauera
i dalších. Roste rovněž popularita i počty účastníků dálkových lyžařských běhů. Jizerská 50,
Karlův běh, Šumavský maratón v ČR, legendární Vasův běh, Engadin Ski Marathon aj. v zahraničí. To jsou „laufy“, které znají tisíce vyznavačů bílé stopy. Vedle těchto tradičních vznikají
v celé Evropě i za oceánem běhy nové.
Na prudce vzrůstající zájem o běžecké
lyžování reagují i provozovatelé lyžařských
středisek. Každým rokem se zvyšuje počet
TerraW A UltraW
Lyže TerraW a UltraW
jsou odlehčené modely
určené speciálně ženám.
Stranové vybrání pro lepší stabilitu. Integrovaná
deska NIS.
Poslední trendy směřují k tomu, aby lyže,vázání i bota tvořily integrovaný systém, který
umožní dokonalý přenos odrazové síly a zároveň vysokou míru kontroly lyže při odrazu
i skluzu. Snižuje se hmotnost a vzrůstá jeho
tuhost. Propracovávají se technologie tzv.
„šupinových lyží“. Moderní typ takové lyže již
příliš nezaostává skluzem za tradiční „mazací“
lyží a zároveň usnadňuje přípravu lyží k jízdě.
V neposlední řadě nabízejí výrobci nové,
neotřelé designy lyží zvlášť pro ženy, muže
i děti. Dá se bez nadsázky říci, že nové lyže
jsou kromě funkčních předností i krásné.
Hmotnost: 1060 g/pár 180 cm
Délky: od 160 cm skate, od 170 cm classic
ÚSPĚCHY INSPIRUJÍ
Podešev: NNN R4
Velikosti: 35–43EU
Popularitu běhu na lyžích v posledních letech
u nás jednoznačně podpořily i medailové
úspěchy našich běžců na OH a MS – Kateřiny
Cena od: 3890 Kč
HUDYpartner: 3618 Kč
METIS
Boty Madshus Metis jsou
speciálním dámským modelem
přizpůsobeným morfologii
ženské nohy. Vynikající
design. Optimální
kombinace s lyží TerraW
nebo UltraW.
Cena od: 3999 Kč
HUDYpartner: 3719 Kč
15
[email protected] 7/2006
16
DOPORUČENÉ VYBAVENÍ
Žehlička T32220
Vosky Liguid Kick
Čepice SWIX
Rukavice
Cruiser
Team
NIS
Siam 7
RC Carbon
Athena SKC
Adresy HUDY prodejen,které prodávají
běžecký prgram:
Nordic Racing Centrum Karlovy Vary, Na vyhlídce 67
Karlovy Vary, Západní 11
Praha1, Na Perštýně14
Liberec, 5. května 15
Jablonec nad Nisou, Podhorská 22
Strakonice, U sv. Markéty 117
České Budějovice, Rudolfovská 11 (pouze oděvy)
Boží Dar (pouze v zimní sezoně prosinec–březen)
RA610-Alustar
Race RPU
Ultrasonic
BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH, WWW.HUDY.CZ
BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ
LYŽOVÁNÍ
aneb časy se mění
text: Jaroš Řehořek foto: SWIX
BĚH NA LYŽÍCH JE NEJSTARŠÍ LYŽAŘSKOU DISCIPLÍNOU. POMINEME-LI LYŽAŘSKOU PREHISTORII, PAK JEHO KOŘENY JAKO
NOVODOBÉ SPORTOVNÍ DISCIPLÍNY A MASOVÉ ROZŠÍŘENÍ VE STŘEDNÍ EVROPĚ SAHAJÍ DO DRUHÉ POLOVINY 19. STOLETÍ.
MŮŽE NÁS TĚŠIT, ŽE NAŠE ČESKÁ TRADICE BĚHU NA LYŽÍCH JE DÍKY JOSEFU RÖSLEROVI-OŘOVSKÉMU VŮBEC NEJDELŠÍ
MIMO SKANDINÁVII.
ZDRAVÝ SPORT PRO VŠECHNY
[email protected] 7/2006
Na počátku 21. století bychom se proto mohli ptát: „Je to sport pro moderního člověka?“
Odpověď zní jednoznačně: „Ano!“
Z fyziologického hlediska se jedná o sport,
který rovnoměrně zatěžuje hlavní svalové
skupiny (včetně srdce), a působí tak blahodárně na rozvoj kondice. Běh na lyžích patří
mezi nejlepší aerobní sporty. Běhat na lyžích
může každý na určité úrovni – sportovní, rekreační či turistické. Navíc od útlého mládí až
do stáří. Lyžovat tak může na čerstvém vzduchu celá rodina. V neposlední řadě mluví pro
běh na lyžích i jeho funkce relaxační jako reakce na současné vysoké životní tempo. Je to
jeden ze způsobů návratu k přírodě. Pryč od
ruchu našich měst, vstříc novým prožitkům
v mrazivém zimním vzduchu.
VÝVOJ VYBAVENÍ
Ta tam je doba těžkých,špatně klouzajících
a nepříliš vzhledných lyží, tak, jak je mnozí
známe ještě z 80. let minulého století. V té
době se rozvinul nový běžecký způsob – bruslení. Ruku v ruce s vývojem techniky běhu
došlo k raketovému rozvoji technologií.
V současné době přední výrobci využívají špičkové materiály z oblasti hi-tech, a to
nejen pro konstrukci lyží závodních, ale i rekreačních a turistických. Ve velké míře se při
ULTRASONIC
Lyže Ultrasonic je
model lehké lyže za
rozumnou cenu. Vysoce
kvalitní na trénink i závod. Výborná volba pro
příležitostné závodníky i rekreační lyžaře. Všechny
modely mají integrovanou desku NIS 3.
Hmotnost/pár: 1100 g/190 cm
Délky: Classic 180–210/5 cm, Skate
160–190/10 cm, Universal 180–205/5 cm,
Multigrip 180–205/5 cm
Cena od: 3890 Kč
HUDYpartner: 3618 Kč
stavbě moderních běžeckých lyží používají
různé modifikace karbonových vláken, plasty,
pěnová jádra. Přesto nachází tradiční dřevo
stále své uplatnění. Moderní skluznice výborně absorbují a drží vosk. Lyže tak dobře
stoupají a zároveň mají výborný skluz. Právě
požitek z dokonalého skluzu je jedním z motivů, proč lidé kupují nové běžecké vybavení.
Dokonalou revoluci prodělalo rovněž mazání lyží na všech výkonnostních úrovních.
Ve skluzových i stoupacích voscích se začaly
používat přísady fluorcarbonu. Zdokonalila
se i úprava skluznic a jejich strukturování.
To vše dohromady běh na lyžích zrychlilo
a zpříjemnilo. Rozvoj prodělaly i vosky pro
rekreační lyžování, zelenou má snaha o jednoduchost volby i aplikace.
SPOJENÍ BOTY S VÁZÁNÍM
Neumannové, Martina Koukala, Lukáše Bauera
i dalších. Roste rovněž popularita i počty účastníků dálkových lyžařských běhů. Jizerská 50,
Karlův běh, Šumavský maratón v ČR, legendární Vasův běh, Engadin Ski Marathon aj. v zahraničí. To jsou „laufy“, které znají tisíce vyznavačů bílé stopy. Vedle těchto tradičních vznikají
v celé Evropě i za oceánem běhy nové.
Na prudce vzrůstající zájem o běžecké
lyžování reagují i provozovatelé lyžařských
středisek. Každým rokem se zvyšuje počet
TerraW A UltraW
Lyže TerraW a UltraW
jsou odlehčené modely
určené speciálně ženám.
Stranové vybrání pro lepší stabilitu. Integrovaná
deska NIS.
Poslední trendy směřují k tomu, aby lyže,vázání i bota tvořily integrovaný systém, který
umožní dokonalý přenos odrazové síly a zároveň vysokou míru kontroly lyže při odrazu
i skluzu. Snižuje se hmotnost a vzrůstá jeho
tuhost. Propracovávají se technologie tzv.
„šupinových lyží“. Moderní typ takové lyže již
příliš nezaostává skluzem za tradiční „mazací“
lyží a zároveň usnadňuje přípravu lyží k jízdě.
V neposlední řadě nabízejí výrobci nové,
neotřelé designy lyží zvlášť pro ženy, muže
i děti. Dá se bez nadsázky říci, že nové lyže
jsou kromě funkčních předností i krásné.
Hmotnost: 1060 g/pár 180 cm
Délky: od 160 cm skate, od 170 cm classic
ÚSPĚCHY INSPIRUJÍ
Podešev: NNN R4
Velikosti: 35–43EU
Popularitu běhu na lyžích v posledních letech
u nás jednoznačně podpořily i medailové
úspěchy našich běžců na OH a MS – Kateřiny
Cena od: 3890 Kč
HUDYpartner: 3618 Kč
METIS
Boty Madshus Metis jsou
speciálním dámským modelem
přizpůsobeným morfologii
ženské nohy. Vynikající
design. Optimální
kombinace s lyží TerraW
nebo UltraW.
Cena od: 3999 Kč
HUDYpartner: 3719 Kč
15
[email protected] 7/2006
16
DOPORUČENÉ VYBAVENÍ
Žehlička T32220
Vosky Liguid Kick
Čepice SWIX
Rukavice
Cruiser
Team
NIS
Siam 7
RC Carbon
Athena SKC
Adresy HUDY prodejen,které prodávají
běžecký prgram:
Nordic Racing Centrum Karlovy Vary, Na vyhlídce 67
Karlovy Vary, Západní 11
Praha1, Na Perštýně14
Liberec, 5. května 15
Jablonec nad Nisou, Podhorská 22
Strakonice, U sv. Markéty 117
České Budějovice, Rudolfovská 11 (pouze oděvy)
Boží Dar (pouze v zimní sezoně prosinec–březen)
RA610-Alustar
Race RPU
Ultrasonic
BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH, WWW.HUDY.CZ .
VÝBORNÁ AKTIVNÍ RELAXACE
Běžecké lyžování je i výborným doplňkovým
sportem pro celou řadu víceméně letních
sportů – cyklistiku, kanoistiku, horolezectví,
orientační běh, atletiku – a je také jednou ze
základních forem turistiky.
Závěrem lze říci, že běh na lyžích má své
podstatné místo v kaleidoskopu zimních sportů i na počátku 21., přetechnizovaného století. A snad i právě proto, že žijeme v této době
a prostředí, hledáme intenzivněji zpětnou vazbu k přírodě. A běžecké lyžování, které se pro
některé lidi stává dokonce určitým životním
stylem, je bezpochyby jednou z cest, jak tuto
zpětnou vazbu s přírodou nalézt a posílit.
A jak říkají krkonošští lyžaři: „Ať nám to
frčí!“ A to za příjemnými prožitky v krásné
zimní přírodě.
JAK SE VYBAVIT
na běžky!
LYŽOVÁNÍ
text: Jaroš Řehořek foto: SWIX
JISTĚ ZNÁTE TY SITUACE. NABÍDKA ZBOŽÍ JE VELMI ŠIROKÁ A ŽÁDNÝ VÁŠ KAMARÁD SE NEVYZNÁ VE VYBAVENÍ NA BĚŽKY.
TO STARÉ SE UŽ ROZPADÁ. BĚH NA LYŽÍCH JE TOTIŽ SPORTEM NA CELÝ ŽIVOT, A TAK JE NUTNÉ POTŘEBNÉ PROPRIETY OBČAS
VYMĚNIT ZA NOVÉ. CO JE DŮLEŽITÉ A NA CO SI DÁT POZOR NÁM PORADÍ MGR. JAROŠ ŘEHOŘEK, MAJITEL KARLOVARSKÉHO HUDYSPORT NORDIC RACING CENTRA.
Potřeboval bych se kompletně vybavit
na běžky. Začneme třeba oblečením?
Ideální je vrstvení oděvů. Spodní vrstva z aktivního spodního prádla, které pomáhá odvodu vlhkosti z povrchu těla a udržuje tak jeho
T32220
Žehlička T32220
představuje novou
generace voskovacích
žehliček SWIX.
Nezbytná pomůcka pro
domácí přípravu lyží.
Cena: od 999 Kč
HUDYpartner: 929 Kč
RA610-ALUSTAR
LIGUID KICK
Hole SWIX RA610-Alustar jsou novinkou nastávající
sezony. Hůl je z hliníku 7075 s duálním konickým
designem. Rukojeť PC, poutko „Pro Fit“. Výborný
poměr cena/výkon.
Průměr: rukojeť 16 mm, kroužek 10 mm
Délky: 135–175/2,5 cm
Cena: od 1640 Kč
HUDYpartner: 1525 Kč
Nová řada odrazových tekutých vosků
pro jemnozrnný sníh Liguid Kick.
Snadná aplikace a spolehlivé výsledky.
Včetně osvědčeného vosku „modrý
extra“.
tepelnou pohodu. Dále doporučujeme střední
zateplovací vrstvu, kterou někdy u rychlejších
lyžařů představuje elastická kombinéza nebo
teplejší materiály, např. powerstretch, mikrofleece atp. Vrchní vrstva musí ochránit proti
vnějším vlivům počasí. Nesmí profouknout,
musí částečně ochránit před vlhkostí a měla
by být dostatečně prodyšná. Doporučit se dá
oblečení, které má přední část z mikrovláken
a zadní panel bund i kalhot z prodyšných
materiálů s přídavkem elastických vláken.
Oblečení pak dobře sedí, nebrání pohybu
v žádném směru a splňuje veškeré funkční
nároky. Samozřejmostí je u předních výrobců
dotažení těchto oděvů i v detailech, jako jsou
reflexní prvky, použité zipy, skryté rychlosvorky pro stažení atd.
Jak je to s vázáním a botami?
Nejprve doporučuji vybrat boty a k nim automaticky přísluší daná norma vázání. Existují
pouze dvě životaschopné systémy podešev
boty – vázání. Jsou to Rottefella se systémem
Cena: od 275 Kč
HUDYpartner: 256 Kč
NNN a Salomon se systémem SNS. Na oba
z těchto systémů vám můžeme nabídnout
boty od několika výrobců. Boty musí hlavně
bezvadně sedět. Sportovní a závodní bota
se doporučuje těsnější kvůli lepší kontrole
a přenosu síly odrazu, boty pro rekreační běžecké lyžování pak poněkud volnější. Zde je
hlavním kritériem pohodlí a tepelný komfort.
Zkoušejte vždy celý pár a v botách se několikrát projděte!
Slyšel jsem něco o vázáních NIS
a Pilot. O co se jedná?
NIS od firmy Rottefella znamená Nordic Integrated System.Tento nový systém se skládá
z desky NIS, která se speciální technologií
lepí na lyže ve výrobním závodě, a dvou častí vázání NIS R4 a T4, které se bez šroubů
nasunou a „zacvaknou“ na tuto desku. Na
vázání NIS lze použít nové i všechny starší
modely bot normy NNN. Pilot je označení
pro závodní vázání firmy Salomon, které
má oproti starším modelům SNS rozdílnou
[email protected] 7/2006
a kvalita pravidelně upravovaných běžeckých
stop. Namátkou lze uvést nejznámější česká
střediska – Bedřichov v Jizerkách s Jizerskou
magistrálou, nové středisko v Liberci Vestci,
Harrachov, Horní Mísečky, Špindlerův Mlýn
či Jilemnice v Krkonoších. V Krušných Horách
mezinárodní středisko Boží Dar – Oberwiesental, na Šumavě Zadov, na Vysočině Nové
Město na Moravě, kde se dokonce pravidelně běhá Světový pohár. A to uvádím jen ta
opravdu nejznámější centra, ve kterých najde
rekreační i sportovní lyžař téměř každý den
ráno v zimní sezoně dokonale upravené stopy pro klasický i bruslařský styl.
Jako houby po dešti se množí i menší běžecká střediska, kde stopy upravují skupinky
nadšenců. Pro milovníky běžkovaní pak stačí
na parkovišti nazout lyže a podle chuti vyrazit
do sněhem pokryté krajiny!
17
konstrukci. Tento systém podešev – vázání
je spojen přes dvě osy na podešvi a nemá
v přední části gumový flexor. Letošní novinkou je vázání SNS Pilot Classic.
Jaké mi doporučíte lyže?
Při výběru běžeckých lyží je nutné si rozmyslet, k čemu budete lyže používat. Potřebujete
závodní, sportovní či rekreační lyže? Budete
lyže používat převážně na upravených tratích
nebo ve volném terénu? Jste úplný začátečník, pokročilý jezdec nebo závodník? Od
všech těchto údajů se odvozuje doporučení
pro konkrétního lyžaře. Velmi obecně lze říci,
SNS PILOT CLASSIC
Nová dimenze běžeckého vázání pro klasický
způsob, poprvé bez flexoru.
Hmotnost: 260 g/pár.
Cena: 1590 Kč
že lyže pro klasický způsob běhu doporučujeme v délce 20–30 cm nad výšku lyžaře. Pro
bruslařský běžecký způsob pak 0–10 cm nad
výšku postavy. Pokud chce lyžař lyže univerzální, někdy značené „kombi“ či „duatlon“,
doporučená délka převyšuje běžce o 5–
25 cm, podle toho, který způsob běhu lyžař
upřednostňuje. Na klasických i univerzálních
lyžích každému zákazníkovi změříme na měřící stolicí délku mazacích zón. Optimální délka mazací zóny je 60–70 cm pro tuhé vosky
a 50–60 cm pro tekuté vosky stoupací.
Jakou mi poradíte šířku lyží?
Pro rekreační lyžování, kdy lyžujete často
mimo pevnou stopu, je výhodné zvolit lyži se
šířkou 47 mm nebo širší. Sportovní a závodní lyže mají tento rozměr nejčastěji 45 mm
a méně. U všech kategorií běžek se objevuje
stranové krojení lyže, které způsobuje přímý
a rychlejší krok i mimo stopu, dostatečnou
stabilitu i optimální rozložení tlaku v místech kontaktu se sněhem. Obecným trendem
u běžeckých lyží je jejich zkracování, při zachování všech požadovaných funkcí, tedy
vodivosti, skluzu a točivosti.
A co lyže se šupinami na skluznici?
Ano, šupinové lyže mají v nabídce prakticky
všichni přední výrobci. Skluznice těchto lyží
má vyfrézované nebo vylisované výstupky ve
tvaru „šupin“, odtud lidový název. Šupiny se
při odrazu zaříznou do sněhu a zabrání proklouznutí. Nejlepší výkon takové lyže je za
proměnlivých sněhových podmínek při teplotě kolem nuly. Nevýhodou lyží je zvýšená
hlučnost, horší skluz, nepoužitelnost na příliš
měkkém povrchu (čerstvý prašan) i příliš tvrdém sněhu (firn, led). „Šupiny“ by se nikdy
neměly mazat tradičním voskem. V poslední
době se objevují i v závodním lyžování. Tam
se občas používají při klasických závodech za
velmi problematických mazacích podmínek.
Jakou délku a typ holí mi doporučíte?
Běžecké hole mají různé doporučené délky
HUDYpartner: 1479 Kč
NIS
Vázání Rottefella
NIS (Nordic
Integrated System)
představuje zcela nový systém, který zabezpečuje
dokonalé spojení systému boty-vázání-lyže. Poprvé
v historii lze upravovat vázání na délku i po instalaci
a to bez vrtání.
CRUISER
TEAM
Bunda je určena aktivním
sportovcům i rekreačním
lyžařům jak na trénink, tak
i na závody. Dobrá ochrana
proti vnějším povětrnostním
vlivům, výborná volnost
pohybu.
Kalhoty SWIX
Team snoubí
vysokou
funkčnost s výborným střihem. Určeny
závodníkům i rekreačním lyžařům.
Optimální kombinace s bundou Team.
Materiál: SWIX High
Microfiber, 100 %
polyester
Velikosti: XS–XXL
Barva: červená, modrá
Materiál: SWIX Superior
Microfiber, 100 % polyester
s dvojitou úpravou materiálem
teflon
Velikosti: XS–XXL
Barvy: černá, ocelově šedá
Cena od: 1150 Kč
Cena: od 1299 Kč (lady)
Cena: od 1745 Kč
HUDYpartner: 1070 Kč
HUDYpartner: 1208 Kč
HUDYpartner: 1623 Kč
JA K S E V Y BAVI T kon e c
podle použití. Vezmeme-li jako vodítko opět
výšku postavy lyžaře, pak hole pro klasický způsob doporučujeme asi o 30–35 cm
pod výšku postavy, pro bruslařský způsob
o 20–25 cm kratší lyžaře. Universální hole jsou
někde mezi. Pro rekreační a sportovní lyžaře doporučujeme hole ze slitin hliníku (nižší cena, vyšší hmotnost), pro závodní lyžování pak některý
z karbonových kompozitů (superlehké, dražší).
Radikální otázka na závěr. Jak a co
mazat?
Východiskem je vždy pohled na teploměr.
Většina voskovacích systémů, SWIX, Holmenkolen nebo Rode, udávají na svých obalech
teplotu vzduchu, pro kterou je daný vosk
doporučen. Pouze firma Toko má na svých
obalech značené teploty sněhu. Od udaných
teplot se odvíjí i barva obalu. Čím studenější
barva, do tím studenějších podmínek je vosk.
Při dané teplotě máme většinou na výběr pro
klasický způsob buď vosk tuhý nebo tekutý.
Tuhý použijeme za podmínek, kdy sníh je
měkký, čerstvý a jemnozrnný. Vosk tekutý
(klister) použijeme, je-li sníh starý, hrubozrnný či ledovatý. Skluznice lyží pro bruslení,
i přední a zadní část skluznice klasických
lyží se ošetřují a voskují skluzovými vosky,
tzv. glidery. Základní ošetření doporučujeme rekreačním lyžařům svěřit odbornému
servisu, který provede tuto operaci rychle,
kvalitně a za dobrou cenu. Pokud si budete
chtít tuto úpravu lyží udělat doma, potřebujete lyžařskou žehličku, plastovou stěrku
na vosk, nylonový kartáč a alespoň jeden
nejpoužívanější vosk, třeba Swix CH7 nebo
LF7. Skluznice lyží se šupinami ošetřujte vždy
pouze sprejem, který je určen speciálně na
tyto účely. Novinkou pro rekreační lyžování
jsou stoupací vosky v tekuté konzistenci, které jsou určeny na jemnozrnný sníh. Účelem
takových vosků je urychlení a usnadnění
aplikace rekreačním lyžařům.
Děkuji za cenné rady!
Ať to frčí!
RC CARBON
Bota Salomon
RC Carbon
je vyrobena pro
nový typ vázání
SNS Pilot Equipe
Classic. Poskytuje
výborný poměr
výkonu a komfortu
pro závodníky
i výkonnostní lyžaře.
Podešev: SNS Pilot2 Carbon Pro
Velikosti (UK): 3,5–13
Hmotnost: 910 g/pár (vel. 8 UK)
Cena: 5390 Kč
HUDYpartner: 5013 Kč
SIAM 7
Bota Siam
7 poskytuje
maximum stability
a tepelného komfortu
a je konstruována
speciálně pro
ženy. Velmi měkká
a příjemná.
Podešev: SNS
Profil Touring Sport
Velikosti (UK): 3,5–8
Cena: 2690 Kč
HUDYpartner: 2502 Kč
[email protected] 7/2006
18
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH, WWW.HUDY.CZ .
VÝBORNÁ AKTIVNÍ RELAXACE
Běžecké lyžování je i výborným doplňkovým
sportem pro celou řadu víceméně letních
sportů – cyklistiku, kanoistiku, horolezectví,
orientační běh, atletiku – a je také jednou ze
základních forem turistiky.
Závěrem lze říci, že běh na lyžích má své
podstatné místo v kaleidoskopu zimních sportů i na počátku 21., přetechnizovaného století. A snad i právě proto, že žijeme v této době
a prostředí, hledáme intenzivněji zpětnou vazbu k přírodě. A běžecké lyžování, které se pro
některé lidi stává dokonce určitým životním
stylem, je bezpochyby jednou z cest, jak tuto
zpětnou vazbu s přírodou nalézt a posílit.
A jak říkají krkonošští lyžaři: „Ať nám to
frčí!“ A to za příjemnými prožitky v krásné
zimní přírodě.
JAK SE VYBAVIT
na běžky!
LYŽOVÁNÍ
text: Jaroš Řehořek foto: SWIX
JISTĚ ZNÁTE TY SITUACE. NABÍDKA ZBOŽÍ JE VELMI ŠIROKÁ A ŽÁDNÝ VÁŠ KAMARÁD SE NEVYZNÁ VE VYBAVENÍ NA BĚŽKY.
TO STARÉ SE UŽ ROZPADÁ. BĚH NA LYŽÍCH JE TOTIŽ SPORTEM NA CELÝ ŽIVOT, A TAK JE NUTNÉ POTŘEBNÉ PROPRIETY OBČAS
VYMĚNIT ZA NOVÉ. CO JE DŮLEŽITÉ A NA CO SI DÁT POZOR NÁM PORADÍ MGR. JAROŠ ŘEHOŘEK, MAJITEL KARLOVARSKÉHO HUDYSPORT NORDIC RACING CENTRA.
Potřeboval bych se kompletně vybavit
na běžky. Začneme třeba oblečením?
Ideální je vrstvení oděvů. Spodní vrstva z aktivního spodního prádla, které pomáhá odvodu vlhkosti z povrchu těla a udržuje tak jeho
T32220
Žehlička T32220
představuje novou
generace voskovacích
žehliček SWIX.
Nezbytná pomůcka pro
domácí přípravu lyží.
Cena: od 999 Kč
HUDYpartner: 929 Kč
RA610-ALUSTAR
LIGUID KICK
Hole SWIX RA610-Alustar jsou novinkou nastávající
sezony. Hůl je z hliníku 7075 s duálním konickým
designem. Rukojeť PC, poutko „Pro Fit“. Výborný
poměr cena/výkon.
Průměr: rukojeť 16 mm, kroužek 10 mm
Délky: 135–175/2,5 cm
Cena: od 1640 Kč
HUDYpartner: 1525 Kč
Nová řada odrazových tekutých vosků
pro jemnozrnný sníh Liguid Kick.
Snadná aplikace a spolehlivé výsledky.
Včetně osvědčeného vosku „modrý
extra“.
tepelnou pohodu. Dále doporučujeme střední
zateplovací vrstvu, kterou někdy u rychlejších
lyžařů představuje elastická kombinéza nebo
teplejší materiály, např. powerstretch, mikrofleece atp. Vrchní vrstva musí ochránit proti
vnějším vlivům počasí. Nesmí profouknout,
musí částečně ochránit před vlhkostí a měla
by být dostatečně prodyšná. Doporučit se dá
oblečení, které má přední část z mikrovláken
a zadní panel bund i kalhot z prodyšných
materiálů s přídavkem elastických vláken.
Oblečení pak dobře sedí, nebrání pohybu
v žádném směru a splňuje veškeré funkční
nároky. Samozřejmostí je u předních výrobců
dotažení těchto oděvů i v detailech, jako jsou
reflexní prvky, použité zipy, skryté rychlosvorky pro stažení atd.
Jak je to s vázáním a botami?
Nejprve doporučuji vybrat boty a k nim automaticky přísluší daná norma vázání. Existují
pouze dvě životaschopné systémy podešev
boty – vázání. Jsou to Rottefella se systémem
Cena: od 275 Kč
HUDYpartner: 256 Kč
NNN a Salomon se systémem SNS. Na oba
z těchto systémů vám můžeme nabídnout
boty od několika výrobců. Boty musí hlavně
bezvadně sedět. Sportovní a závodní bota
se doporučuje těsnější kvůli lepší kontrole
a přenosu síly odrazu, boty pro rekreační běžecké lyžování pak poněkud volnější. Zde je
hlavním kritériem pohodlí a tepelný komfort.
Zkoušejte vždy celý pár a v botách se několikrát projděte!
Slyšel jsem něco o vázáních NIS
a Pilot. O co se jedná?
NIS od firmy Rottefella znamená Nordic Integrated System.Tento nový systém se skládá
z desky NIS, která se speciální technologií
lepí na lyže ve výrobním závodě, a dvou častí vázání NIS R4 a T4, které se bez šroubů
nasunou a „zacvaknou“ na tuto desku. Na
vázání NIS lze použít nové i všechny starší
modely bot normy NNN. Pilot je označení
pro závodní vázání firmy Salomon, které
má oproti starším modelům SNS rozdílnou
[email protected] 7/2006
a kvalita pravidelně upravovaných běžeckých
stop. Namátkou lze uvést nejznámější česká
střediska – Bedřichov v Jizerkách s Jizerskou
magistrálou, nové středisko v Liberci Vestci,
Harrachov, Horní Mísečky, Špindlerův Mlýn
či Jilemnice v Krkonoších. V Krušných Horách
mezinárodní středisko Boží Dar – Oberwiesental, na Šumavě Zadov, na Vysočině Nové
Město na Moravě, kde se dokonce pravidelně běhá Světový pohár. A to uvádím jen ta
opravdu nejznámější centra, ve kterých najde
rekreační i sportovní lyžař téměř každý den
ráno v zimní sezoně dokonale upravené stopy pro klasický i bruslařský styl.
Jako houby po dešti se množí i menší běžecká střediska, kde stopy upravují skupinky
nadšenců. Pro milovníky běžkovaní pak stačí
na parkovišti nazout lyže a podle chuti vyrazit
do sněhem pokryté krajiny!
17
konstrukci. Tento systém podešev – vázání
je spojen přes dvě osy na podešvi a nemá
v přední části gumový flexor. Letošní novinkou je vázání SNS Pilot Classic.
Jaké mi doporučíte lyže?
Při výběru běžeckých lyží je nutné si rozmyslet, k čemu budete lyže používat. Potřebujete
závodní, sportovní či rekreační lyže? Budete
lyže používat převážně na upravených tratích
nebo ve volném terénu? Jste úplný začátečník, pokročilý jezdec nebo závodník? Od
všech těchto údajů se odvozuje doporučení
pro konkrétního lyžaře. Velmi obecně lze říci,
SNS PILOT CLASSIC
Nová dimenze běžeckého vázání pro klasický
způsob, poprvé bez flexoru.
Hmotnost: 260 g/pár.
Cena: 1590 Kč
že lyže pro klasický způsob běhu doporučujeme v délce 20–30 cm nad výšku lyžaře. Pro
bruslařský běžecký způsob pak 0–10 cm nad
výšku postavy. Pokud chce lyžař lyže univerzální, někdy značené „kombi“ či „duatlon“,
doporučená délka převyšuje běžce o 5–
25 cm, podle toho, který způsob běhu lyžař
upřednostňuje. Na klasických i univerzálních
lyžích každému zákazníkovi změříme na měřící stolicí délku mazacích zón. Optimální délka mazací zóny je 60–70 cm pro tuhé vosky
a 50–60 cm pro tekuté vosky stoupací.
Jakou mi poradíte šířku lyží?
Pro rekreační lyžování, kdy lyžujete často
mimo pevnou stopu, je výhodné zvolit lyži se
šířkou 47 mm nebo širší. Sportovní a závodní lyže mají tento rozměr nejčastěji 45 mm
a méně. U všech kategorií běžek se objevuje
stranové krojení lyže, které způsobuje přímý
a rychlejší krok i mimo stopu, dostatečnou
stabilitu i optimální rozložení tlaku v místech kontaktu se sněhem. Obecným trendem
u běžeckých lyží je jejich zkracování, při zachování všech požadovaných funkcí, tedy
vodivosti, skluzu a točivosti.
A co lyže se šupinami na skluznici?
Ano, šupinové lyže mají v nabídce prakticky
všichni přední výrobci. Skluznice těchto lyží
má vyfrézované nebo vylisované výstupky ve
tvaru „šupin“, odtud lidový název. Šupiny se
při odrazu zaříznou do sněhu a zabrání proklouznutí. Nejlepší výkon takové lyže je za
proměnlivých sněhových podmínek při teplotě kolem nuly. Nevýhodou lyží je zvýšená
hlučnost, horší skluz, nepoužitelnost na příliš
měkkém povrchu (čerstvý prašan) i příliš tvrdém sněhu (firn, led). „Šupiny“ by se nikdy
neměly mazat tradičním voskem. V poslední
době se objevují i v závodním lyžování. Tam
se občas používají při klasických závodech za
velmi problematických mazacích podmínek.
Jakou délku a typ holí mi doporučíte?
Běžecké hole mají různé doporučené délky
HUDYpartner: 1479 Kč
NIS
Vázání Rottefella
NIS (Nordic
Integrated System)
představuje zcela nový systém, který zabezpečuje
dokonalé spojení systému boty-vázání-lyže. Poprvé
v historii lze upravovat vázání na délku i po instalaci
a to bez vrtání.
CRUISER
TEAM
Bunda je určena aktivním
sportovcům i rekreačním
lyžařům jak na trénink, tak
i na závody. Dobrá ochrana
proti vnějším povětrnostním
vlivům, výborná volnost
pohybu.
Kalhoty SWIX
Team snoubí
vysokou
funkčnost s výborným střihem. Určeny
závodníkům i rekreačním lyžařům.
Optimální kombinace s bundou Team.
Materiál: SWIX High
Microfiber, 100 %
polyester
Velikosti: XS–XXL
Barva: červená, modrá
Materiál: SWIX Superior
Microfiber, 100 % polyester
s dvojitou úpravou materiálem
teflon
Velikosti: XS–XXL
Barvy: černá, ocelově šedá
Cena od: 1150 Kč
Cena: od 1299 Kč (lady)
Cena: od 1745 Kč
HUDYpartner: 1070 Kč
HUDYpartner: 1208 Kč
HUDYpartner: 1623 Kč
JA K S E V Y BAVI T kon e c
podle použití. Vezmeme-li jako vodítko opět
výšku postavy lyžaře, pak hole pro klasický způsob doporučujeme asi o 30–35 cm
pod výšku postavy, pro bruslařský způsob
o 20–25 cm kratší lyžaře. Universální hole jsou
někde mezi. Pro rekreační a sportovní lyžaře doporučujeme hole ze slitin hliníku (nižší cena, vyšší hmotnost), pro závodní lyžování pak některý
z karbonových kompozitů (superlehké, dražší).
Radikální otázka na závěr. Jak a co
mazat?
Východiskem je vždy pohled na teploměr.
Většina voskovacích systémů, SWIX, Holmenkolen nebo Rode, udávají na svých obalech
teplotu vzduchu, pro kterou je daný vosk
doporučen. Pouze firma Toko má na svých
obalech značené teploty sněhu. Od udaných
teplot se odvíjí i barva obalu. Čím studenější
barva, do tím studenějších podmínek je vosk.
Při dané teplotě máme většinou na výběr pro
klasický způsob buď vosk tuhý nebo tekutý.
Tuhý použijeme za podmínek, kdy sníh je
měkký, čerstvý a jemnozrnný. Vosk tekutý
(klister) použijeme, je-li sníh starý, hrubozrnný či ledovatý. Skluznice lyží pro bruslení,
i přední a zadní část skluznice klasických
lyží se ošetřují a voskují skluzovými vosky,
tzv. glidery. Základní ošetření doporučujeme rekreačním lyžařům svěřit odbornému
servisu, který provede tuto operaci rychle,
kvalitně a za dobrou cenu. Pokud si budete
chtít tuto úpravu lyží udělat doma, potřebujete lyžařskou žehličku, plastovou stěrku
na vosk, nylonový kartáč a alespoň jeden
nejpoužívanější vosk, třeba Swix CH7 nebo
LF7. Skluznice lyží se šupinami ošetřujte vždy
pouze sprejem, který je určen speciálně na
tyto účely. Novinkou pro rekreační lyžování
jsou stoupací vosky v tekuté konzistenci, které jsou určeny na jemnozrnný sníh. Účelem
takových vosků je urychlení a usnadnění
aplikace rekreačním lyžařům.
Děkuji za cenné rady!
Ať to frčí!
RC CARBON
Bota Salomon
RC Carbon
je vyrobena pro
nový typ vázání
SNS Pilot Equipe
Classic. Poskytuje
výborný poměr
výkonu a komfortu
pro závodníky
i výkonnostní lyžaře.
Podešev: SNS Pilot2 Carbon Pro
Velikosti (UK): 3,5–13
Hmotnost: 910 g/pár (vel. 8 UK)
Cena: 5390 Kč
HUDYpartner: 5013 Kč
SIAM 7
Bota Siam
7 poskytuje
maximum stability
a tepelného komfortu
a je konstruována
speciálně pro
ženy. Velmi měkká
a příjemná.
Podešev: SNS
Profil Touring Sport
Velikosti (UK): 3,5–8
Cena: 2690 Kč
HUDYpartner: 2502 Kč
[email protected] 7/2006
18
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH, WWW.HUDY.CZ
LÉKÁRNIČKA
a nouzové vybavení
ZDRAVÍ
Text a foto: Martin Honzík
CHYSTÁTE SE NA VÍKEND DO SKAL NEBO NA SKIALPOVOU TÚRU? NEBO JDETE LÉZT LEDY ČI PLÁNUJETE TÝDENNÍ PŘECHOD
NĚJAKÉHO POHOŘÍ? NEBO SNAD BUDETE TRÁVIT DVA MĚSÍCE NA ALJAŠCE? A JSTE SI JISTI, ŽE MÁTE VŠE DŮLEŽITÉ ZABALENO? STAN, SPACÁK, OBLEČENÍ, LANO, KARABINY, CEPÍN, MAČKY ATD. TO VŠE, JE JIŽ NACPÁNO DO KLETRU. ALE NEZAPOMNĚLI JSTE JEŠTĚ NA NĚCO?
[email protected] 7/2006
Přemýšlejte – co když se něco stane?! A že
se toho může stát hodně: banální odřeninou
a zvrtknutým kotníkem počínaje přes zlomeniny a těžkým úrazem s bezvědomím konče.
Ale i taková obyčejná bolest hlavy nebo zubů
dokáže pěkně znepříjemnit celodenní túru.
A což teprve takový silný průjem, který vás
donutí desetkrát během noci nedobrovolně
opustit stan a vydat se za vichřice do mrazu
a vánice za nejbližší smrček… Ale nemusí to
být pouze onemocnění nebo úraz, co může
z vaší původně půldenní odpolední túry udělat několikadenní boj o život (např. zbloudění, pád, uvíznutí v obtížném terénu, lavinová
nehoda, atd.). Aby takových situací bylo co
nejméně a když už nastanou, tak abyste je
dokázali co nejefektivněji řešit je vhodné
mít, kromě určitých znalostí a dovedností i
ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ PRO NOUZOVÉ SITUACE
MATERIÁL
9
Mobilní telefon (kredit, nabitá baterie)
Lékárnička + kartičky s postupy první pomoci
Píšťalka
Čelovka + náhradní baterie
Nůž – víceúčelový
Osobní doklady + pojištění + peníze
DALŠÍ VYBAVENÍ (dle konkrétní akce):
Buzola
GPS
Sada prusiku
9
MATERIÁL
Tužka + papír
Zapalovač + svíčka
Malá karimatka
Žďárák
Jídlo + pití
Rezervní oblečení
patřičné vybavení. Následující text je sestaven na základě doporučení Commission For
Mountain Emergency Medicine CISA – IKAR,
Medical Commission UIAA, Lékařské komise
ČHS a dalších organizací zabývajících se první pomocí a záchranou v horách. V dalších
vydáních [email protected] budeme v problematice
první pomoci v přírodě systematicky pokračovat.
VYBAVENÍ PRO NOUZOVÉ
SITUACE V HORÁCH
1. ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
MOBILNÍ TELEFON – samozřejmostí by
měla být nabitá baterie s patřičnou kapacitou. Na to pozor, zejména v zimě. Nezapomínat na dostatečný kredit. Ten bude nezbytný
zejména v případě, že volání o pomoc nebude realizováno přes bezplatné tísňové linky,
ale budete volat přímo na číslo regionální
záchranné (horské) služby. Nahlášení neho-
Výškoměr
Mapa
…
Toto je pouze základ, který je potřeba doplnit dle povahy konkrétní akce.
Např. na skialpovou túru doplnit lopatu, sondu, lavinový vyhledávač, atd.
dy na takovéto číslo může v některých případech znamenat značné urychlení záchranné
akce. Bude-li se nehoda týkat přímo vás
a nebo někoho z vaší skupiny, pak si musíte
uvědomit, že nahlášením nehody na tísňovou linku vaše telefonování zdaleka nekončí.
Ba naopak. Např. bude nutné vyřídit hrazení poskytnuté péče, včetně záchranné akce,
informovat zbytek skupiny, rodinu, příbuzné,
zajistit převoz atd. Z tohoto důvodu je lepší
paušál než kreditní způsob úhrady telefonních hovorů. Dále je nutné vědět, kam a na
jaká čísla volat (záchranná služba, horská
služba atd.). Nezapomeňte na telefonní číslo asistenční služby pojišťovny, u které máte
sjednané pojištění! A stejně tak je nutné si
uvědomit, že v zahraničí bude potřeba komunikovat v cizím jazyce.
LÉKÁRNIČKA A KARTIČKY S POSTUPY
PRVNÍ POMOCI – viz dále – samostatná část.
PÍŠŤALKA – dostanete-li se do míst, kde
se nedovoláte telefonem, tak jednou z mála možností, jak na sebe upozornit v případě nehody, bude pískání na píšťalku. Volání
o pomoc je také řešením, ale je značně vysilující a stačí, aby trochu foukal vítr, a již mu
není rozumět. V horách (zejména v Alpách) je
v případě nouze používán tzv. Alpský nouzový signál. Jedná se o zvukový nebo světelný signál (písknutí nebo bliknutí) vyslaný
šestkrát za minutu. Pak následuje jednu minutu pauza – posloucháme, jestli někdo neodpovídá. Pokud takový signál zachytíme, tak
odpovědí je signál vyslaný třikrát za minutu.
Pak opět následuje minutová pauza – snaží-
19
20
[email protected] 7/2006
NŮŽ – víceúčelový, doporučujeme s integrovanými nůžkami. Máte-li takový, pak můžete
z vaší lékárničky vyřadit nůžky. Ve většině lékárniček jsou stejně vloženy velice nekvalitní,
tupé nůžky.
SVÍČKA – zdroj světla a tepla. Vykoná dobrou službu při nouzovém bivaku – např. k roztavení sněhu na vodu. Ale může posloužit
i jako vosk na lyže a pásy při skialpové túře.
ZAPALOVAČ – doporučujeme místo sirek.
Zapalovač vydrží mnohem déle. Spolu se svíčkou nutno chránit před vlhkostí – zabalit do
igelitového sáčku.
me se zjistit odkud signál přichází a případně
s postiženým navázat kontakt. Z tohoto důvodu je nutné, aby postižená osoba vysílala
nouzový signál až do příchodu zachránců.
Značně to zjednoduší a urychlí její nalezení.
Píšťalka nemusí být použita pouze k vysílání
nouzového signálu, ale může značně usnadnit i komunikaci ve skupině, např. při spouštění zachránce se zraněnou osobou v členitém
terénu nebo za špatných povětrnostních podmínek. Je vhodné, aby píšťalka byla z plastu
– kovová v zimě přimrzá ke rtům.
ČELOVKA – ideální s LED diodami – malá,
skladná, lehká, vydrží dlouho svítit a prakticky není potřeba náhradní žárovka. V případě
dlouhodobější akce doporučujeme náhradní
baterie.
BIVAKOVACÍ VAK – ŽĎÁRÁK – doporučujeme větší typ – pro dvě osoby. Je pouze
o málo těžší než žďárák pro jednu osobu, ale
při záchraně má mnohem větší využití (překrytí zraněného, zabalení i hodně oblečené
osoby, termozábal, nouzové přístřeší, bivak,
nosítka, skluz, improvizovaná fixace atd.).
COSMO
MALÁ KARIMATKA – dnes je již běžnou
součástí zádové výztuhy většiny batohů.
Pokud ji ve svém batohu nemáte, tak ji
vřele doporučujeme pořídit. Stačí ustřihnout z normální karimatky kus o rozměrech
cca 50x40 cm, přehnout napůl a vložit do
batohu. Tímto získáte nejenom podložku na
sezení, ale i výbornou pomůcku pro fixaci
při poranění končetin, krční páteře apod.
Má-li každý člen skupiny ve svém batohu
tuto karimatku, zaručeně nebudete řešit
A
ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL
počet
MATERIÁL
Rukavice latexové
Resuscitační rouška
Obvaz hotový č. 4 – se dvěma polštářky
Pružné obinadlo š. 10 cm x 5 m
Pružné obinadlo š. 12 cm x 5 m
Víceúčelový nůž – s nůžkami
1 pár
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Trojcípý šátek - zdravotnický
Trojcípý šátek – z pevné látky
Cívka náplasti 2,5 cm x 1 m
Zavírací špendlík v. 4 cm
ALU – fólie
Kartičky s postupy první pomoci
B
Cena: 990 Kč
Cena SK: 1340 Sk
HUDYpartner: 1247 Sk
počet
1 ks
1 ks
1 ks
4 ks
1 ks
LÉKY – MINIMÁLNÍ MODUL – jednodenní akce, zdravotní péče dobře dostupná
PROBLÉM
LÉK
Drobné rány a odřeniny
např. Webcol – (5 ks)
Bolesti (zubů, hlavy, …)
Horečka
Paralen – tablety
(10 tbl. x 500 mg)
Kolikovité bolesti
Algifen – tablety
(10 tbl.) Rp.
Oči – podráždění např.
cizím tělesem
HUDYpartner: 921 Kč
TUŽKA + PAPÍR – k zaznamenání důležitých informací (např. o stavu pacienta,
o místě nehody atd.). Vhodné, zejména
pokud se z místa nehody nemůžete dovolat a posíláte někoho nehodu nahlásit
a potřebujete mít jistotu, že vaše informace
sdělí kompletní a nezkreslené. Stejně tak
je potřeba opakovaně zaznamenávat vý-
MATERIÁL
Průjem
Neuvěřitelně
malá, ale se všemi funkcemi.
Cosmo je kompaktní a lehká svítilna se čtyřmi
LED diodami. 3 AAA baterie, doba svítivosti 150
hodin, max. svítivost 18 m, 3 intenzity osvětlení.
problém, čím vypodložit nosítka při nouzovém transportu zraněného.
Alergie – jste-li alergičtí
Vyčerpání
Sluneční záření
POPIS
Čtverečky napuštěné dezinfekcí na bázi
alkoholu.
Lék tlumící bolest a horečku.
Lék tlumící bolest a uvolňující spasmy,
např. při ledvinných a žlučníkových
kolikách.
Střevní antiseptikum – působí proti většině původců infekčních průjmů.
Oční antiseptikum – u neinfekčního
zánětu spojivek, např. po podráždění slunečním zářením, cizím tělesem, větrem.
Lék zmírňující projevy alergických reakcí,
např. u pylových alergií.
Endiaron – tablety
(10 tbl. x 250 mg)
Ophthalmo – Septonex
– kapky
(1 bal. x 10 ml)
Zyrtec – tablety
(10 tbl. x 10 mg) Rp.
Hroznový cukr – tablety
Rychlý zdroj energie.
(1 bal. x 20 tablet)
Ochranný krém s UV filtrem + tyčinka na rty
L É K Á R N I Č K A pokračování na str. 21
sledky vyšetření pacienta (úroveň vědomí,
tepovou a dechovou frekvenci atd.). Jen tak
si dokážete udělat představu o závažnosti
zdravotního stavu a o jeho možném vývoji.
Tužka je vhodná obyčejná – propisky v zimě
zamrzají.
NA CO DÁLE NEZAPOMENOUT: odpovídající zásobu pití a jídla, rezervní oblečení, osobní doklady, finanční hotovost a při
cestě do zahraničí adekvátní pojištění. Dále
doporučujeme do výbavy zařadit sadu pomocných šňůr 6 mm (délky 2x1,5 m, 1x3 m,
1x5 m) a sešitou plochou smyčku délky
ACT LITE 35+10 SL
Lehký batoh
vhodný
na horské
výlety nebo
turistiku, speciálně
konstruovaný pro
menší postavy.
Zádový systém
Aircontact, užší
a kratší ramenní
popruhy, kratší
zádový systém,
vrchní víko s kapsou
na zip a kapsou na cennosti, boční síťované kapsy,
zipem oddělitelná spodní komora batohu, poutka na
cepíny, elastický popruh, kompresní popruhy.
Barva: oranžová/šedá, modrá/béžová
Hmotnost: 1560 g
Materiál: Ripstop-Nylon
Objem: 35+10 l
Rozměry: 64x37x25 cm
Cena: 2990 Kč
HUDYpartner: 2781 Kč
Cena SK: 4040 Sk
HUDYpartner: 3758 Sk
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH, WWW.HUDY.CZ
LÉKÁRNIČKA
a nouzové vybavení
ZDRAVÍ
Text a foto: Martin Honzík
CHYSTÁTE SE NA VÍKEND DO SKAL NEBO NA SKIALPOVOU TÚRU? NEBO JDETE LÉZT LEDY ČI PLÁNUJETE TÝDENNÍ PŘECHOD
NĚJAKÉHO POHOŘÍ? NEBO SNAD BUDETE TRÁVIT DVA MĚSÍCE NA ALJAŠCE? A JSTE SI JISTI, ŽE MÁTE VŠE DŮLEŽITÉ ZABALENO? STAN, SPACÁK, OBLEČENÍ, LANO, KARABINY, CEPÍN, MAČKY ATD. TO VŠE, JE JIŽ NACPÁNO DO KLETRU. ALE NEZAPOMNĚLI JSTE JEŠTĚ NA NĚCO?
[email protected] 7/2006
Přemýšlejte – co když se něco stane?! A že
se toho může stát hodně: banální odřeninou
a zvrtknutým kotníkem počínaje přes zlomeniny a těžkým úrazem s bezvědomím konče.
Ale i taková obyčejná bolest hlavy nebo zubů
dokáže pěkně znepříjemnit celodenní túru.
A což teprve takový silný průjem, který vás
donutí desetkrát během noci nedobrovolně
opustit stan a vydat se za vichřice do mrazu
a vánice za nejbližší smrček… Ale nemusí to
být pouze onemocnění nebo úraz, co může
z vaší původně půldenní odpolední túry udělat několikadenní boj o život (např. zbloudění, pád, uvíznutí v obtížném terénu, lavinová
nehoda, atd.). Aby takových situací bylo co
nejméně a když už nastanou, tak abyste je
dokázali co nejefektivněji řešit je vhodné
mít, kromě určitých znalostí a dovedností i
ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ PRO NOUZOVÉ SITUACE
MATERIÁL
9
Mobilní telefon (kredit, nabitá baterie)
Lékárnička + kartičky s postupy první pomoci
Píšťalka
Čelovka + náhradní baterie
Nůž – víceúčelový
Osobní doklady + pojištění + peníze
DALŠÍ VYBAVENÍ (dle konkrétní akce):
Buzola
GPS
Sada prusiku
9
MATERIÁL
Tužka + papír
Zapalovač + svíčka
Malá karimatka
Žďárák
Jídlo + pití
Rezervní oblečení
patřičné vybavení. Následující text je sestaven na základě doporučení Commission For
Mountain Emergency Medicine CISA – IKAR,
Medical Commission UIAA, Lékařské komise
ČHS a dalších organizací zabývajících se první pomocí a záchranou v horách. V dalších
vydáních [email protected] budeme v problematice
první pomoci v přírodě systematicky pokračovat.
VYBAVENÍ PRO NOUZOVÉ
SITUACE V HORÁCH
1. ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
MOBILNÍ TELEFON – samozřejmostí by
měla být nabitá baterie s patřičnou kapacitou. Na to pozor, zejména v zimě. Nezapomínat na dostatečný kredit. Ten bude nezbytný
zejména v případě, že volání o pomoc nebude realizováno přes bezplatné tísňové linky,
ale budete volat přímo na číslo regionální
záchranné (horské) služby. Nahlášení neho-
Výškoměr
Mapa
…
Toto je pouze základ, který je potřeba doplnit dle povahy konkrétní akce.
Např. na skialpovou túru doplnit lopatu, sondu, lavinový vyhledávač, atd.
dy na takovéto číslo může v některých případech znamenat značné urychlení záchranné
akce. Bude-li se nehoda týkat přímo vás
a nebo někoho z vaší skupiny, pak si musíte
uvědomit, že nahlášením nehody na tísňovou linku vaše telefonování zdaleka nekončí.
Ba naopak. Např. bude nutné vyřídit hrazení poskytnuté péče, včetně záchranné akce,
informovat zbytek skupiny, rodinu, příbuzné,
zajistit převoz atd. Z tohoto důvodu je lepší
paušál než kreditní způsob úhrady telefonních hovorů. Dále je nutné vědět, kam a na
jaká čísla volat (záchranná služba, horská
služba atd.). Nezapomeňte na telefonní číslo asistenční služby pojišťovny, u které máte
sjednané pojištění! A stejně tak je nutné si
uvědomit, že v zahraničí bude potřeba komunikovat v cizím jazyce.
LÉKÁRNIČKA A KARTIČKY S POSTUPY
PRVNÍ POMOCI – viz dále – samostatná část.
PÍŠŤALKA – dostanete-li se do míst, kde
se nedovoláte telefonem, tak jednou z mála možností, jak na sebe upozornit v případě nehody, bude pískání na píšťalku. Volání
o pomoc je také řešením, ale je značně vysilující a stačí, aby trochu foukal vítr, a již mu
není rozumět. V horách (zejména v Alpách) je
v případě nouze používán tzv. Alpský nouzový signál. Jedná se o zvukový nebo světelný signál (písknutí nebo bliknutí) vyslaný
šestkrát za minutu. Pak následuje jednu minutu pauza – posloucháme, jestli někdo neodpovídá. Pokud takový signál zachytíme, tak
odpovědí je signál vyslaný třikrát za minutu.
Pak opět následuje minutová pauza – snaží-
19
20
[email protected] 7/2006
NŮŽ – víceúčelový, doporučujeme s integrovanými nůžkami. Máte-li takový, pak můžete
z vaší lékárničky vyřadit nůžky. Ve většině lékárniček jsou stejně vloženy velice nekvalitní,
tupé nůžky.
SVÍČKA – zdroj světla a tepla. Vykoná dobrou službu při nouzovém bivaku – např. k roztavení sněhu na vodu. Ale může posloužit
i jako vosk na lyže a pásy při skialpové túře.
ZAPALOVAČ – doporučujeme místo sirek.
Zapalovač vydrží mnohem déle. Spolu se svíčkou nutno chránit před vlhkostí – zabalit do
igelitového sáčku.
me se zjistit odkud signál přichází a případně
s postiženým navázat kontakt. Z tohoto důvodu je nutné, aby postižená osoba vysílala
nouzový signál až do příchodu zachránců.
Značně to zjednoduší a urychlí její nalezení.
Píšťalka nemusí být použita pouze k vysílání
nouzového signálu, ale může značně usnadnit i komunikaci ve skupině, např. při spouštění zachránce se zraněnou osobou v členitém
terénu nebo za špatných povětrnostních podmínek. Je vhodné, aby píšťalka byla z plastu
– kovová v zimě přimrzá ke rtům.
ČELOVKA – ideální s LED diodami – malá,
skladná, lehká, vydrží dlouho svítit a prakticky není potřeba náhradní žárovka. V případě
dlouhodobější akce doporučujeme náhradní
baterie.
BIVAKOVACÍ VAK – ŽĎÁRÁK – doporučujeme větší typ – pro dvě osoby. Je pouze
o málo těžší než žďárák pro jednu osobu, ale
při záchraně má mnohem větší využití (překrytí zraněného, zabalení i hodně oblečené
osoby, termozábal, nouzové přístřeší, bivak,
nosítka, skluz, improvizovaná fixace atd.).
COSMO
MALÁ KARIMATKA – dnes je již běžnou
součástí zádové výztuhy většiny batohů.
Pokud ji ve svém batohu nemáte, tak ji
vřele doporučujeme pořídit. Stačí ustřihnout z normální karimatky kus o rozměrech
cca 50x40 cm, přehnout napůl a vložit do
batohu. Tímto získáte nejenom podložku na
sezení, ale i výbornou pomůcku pro fixaci
při poranění končetin, krční páteře apod.
Má-li každý člen skupiny ve svém batohu
tuto karimatku, zaručeně nebudete řešit
A
ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL
počet
MATERIÁL
Rukavice latexové
Resuscitační rouška
Obvaz hotový č. 4 – se dvěma polštářky
Pružné obinadlo š. 10 cm x 5 m
Pružné obinadlo š. 12 cm x 5 m
Víceúčelový nůž – s nůžkami
1 pár
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Trojcípý šátek - zdravotnický
Trojcípý šátek – z pevné látky
Cívka náplasti 2,5 cm x 1 m
Zavírací špendlík v. 4 cm
ALU – fólie
Kartičky s postupy první pomoci
B
Cena: 990 Kč
Cena SK: 1340 Sk
HUDYpartner: 1247 Sk
počet
1 ks
1 ks
1 ks
4 ks
1 ks
LÉKY – MINIMÁLNÍ MODUL – jednodenní akce, zdravotní péče dobře dostupná
PROBLÉM
LÉK
Drobné rány a odřeniny
např. Webcol – (5 ks)
Bolesti (zubů, hlavy, …)
Horečka
Paralen – tablety
(10 tbl. x 500 mg)
Kolikovité bolesti
Algifen – tablety
(10 tbl.) Rp.
Oči – podráždění např.
cizím tělesem
HUDYpartner: 921 Kč
TUŽKA + PAPÍR – k zaznamenání důležitých informací (např. o stavu pacienta,
o místě nehody atd.). Vhodné, zejména
pokud se z místa nehody nemůžete dovolat a posíláte někoho nehodu nahlásit
a potřebujete mít jistotu, že vaše informace
sdělí kompletní a nezkreslené. Stejně tak
je potřeba opakovaně zaznamenávat vý-
MATERIÁL
Průjem
Neuvěřitelně
malá, ale se všemi funkcemi.
Cosmo je kompaktní a lehká svítilna se čtyřmi
LED diodami. 3 AAA baterie, doba svítivosti 150
hodin, max. svítivost 18 m, 3 intenzity osvětlení.
problém, čím vypodložit nosítka při nouzovém transportu zraněného.
Alergie – jste-li alergičtí
Vyčerpání
Sluneční záření
POPIS
Čtverečky napuštěné dezinfekcí na bázi
alkoholu.
Lék tlumící bolest a horečku.
Lék tlumící bolest a uvolňující spasmy,
např. při ledvinných a žlučníkových
kolikách.
Střevní antiseptikum – působí proti většině původců infekčních průjmů.
Oční antiseptikum – u neinfekčního
zánětu spojivek, např. po podráždění slunečním zářením, cizím tělesem, větrem.
Lék zmírňující projevy alergických reakcí,
např. u pylových alergií.
Endiaron – tablety
(10 tbl. x 250 mg)
Ophthalmo – Septonex
– kapky
(1 bal. x 10 ml)
Zyrtec – tablety
(10 tbl. x 10 mg) Rp.
Hroznový cukr – tablety
Rychlý zdroj energie.
(1 bal. x 20 tablet)
Ochranný krém s UV filtrem + tyčinka na rty
L É K Á R N I Č K A pokračování na str. 21
sledky vyšetření pacienta (úroveň vědomí,
tepovou a dechovou frekvenci atd.). Jen tak
si dokážete udělat představu o závažnosti
zdravotního stavu a o jeho možném vývoji.
Tužka je vhodná obyčejná – propisky v zimě
zamrzají.
NA CO DÁLE NEZAPOMENOUT: odpovídající zásobu pití a jídla, rezervní oblečení, osobní doklady, finanční hotovost a při
cestě do zahraničí adekvátní pojištění. Dále
doporučujeme do výbavy zařadit sadu pomocných šňůr 6 mm (délky 2x1,5 m, 1x3 m,
1x5 m) a sešitou plochou smyčku délky
ACT LITE 35+10 SL
Lehký batoh
vhodný
na horské
výlety nebo
turistiku, speciálně
konstruovaný pro
menší postavy.
Zádový systém
Aircontact, užší
a kratší ramenní
popruhy, kratší
zádový systém,
vrchní víko s kapsou
na zip a kapsou na cennosti, boční síťované kapsy,
zipem oddělitelná spodní komora batohu, poutka na
cepíny, elastický popruh, kompresní popruhy.
Barva: oranžová/šedá, modrá/béžová
Hmotnost: 1560 g
Materiál: Ripstop-Nylon
Objem: 35+10 l
Rozměry: 64x37x25 cm
Cena: 2990 Kč
HUDYpartner: 2781 Kč
Cena SK: 4040 Sk
HUDYpartner: 3758 Sk
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH, WWW.HUDY.CZ .
2. LÉKÁRNIČKA
Ať jdete kamkoli, lékárnička by měla vždy
tvořit samozřejmou součást vašeho vybavení.
Jen tak budete v terénu schopni efektivně řešit náhlé úrazy a onemocnění a nebudete nuceni používat k ošetření materiál a vybavení
určené k jiným účelům (např. vaše oblečení,
které vám bude později určitě chybět, jste nuceni rozstříhat na obvazy na ošetření cizího
zraněného lezce apod.).
FIRST AID KIT S, M
Lékárnička
první pomoci
se základním
vybavením je
nezbytnou součástí každého
zavazadla. Je dodávána ve
dvou velikostech S a M.
Trojúhelníkový obvaz, obinadlo,
sterilní polštářky, sada náplastí,
gumové rukavice, kotoučová náplast, píšťalka,
izofólie (pouze vel. M).
Je samozřejmé, že vybavení lékárničky se
bude měnit v závislosti na charakteru konkrétní akce. Ten je dán lokalitou, složením
skupiny, délkou akce, dostupností zdravotní
péče a dalšími faktory. Jinými slovy – nikdo asi
nebude tahat sud s expediční lékárnou, když
si jede zalézt na víkend do Adršpachu. A zase
naopak – vaše minilékárnička v podobě jednoho obinadla a dvou paralenů by mohla být
na treku v Himalájích zatraceně málo.
V následujícím textu vám nabízíme modulové uspořádání lékárničky, které vám umožní
zvolit optimální variantu vybavení podle vaší
konkrétní akce. Toto rozdělení vychází z doporučení lékařských komise IKAR, UIAA a ČHS.
MINIMÁLNÍ LÉKÁRNIČKA (viz. tab. A+B)
Je naprostým základem a lze ji doporučit
každému členu skupiny. Tvoří ji základní
zdravotnický materiál (viz tab. A) a minimál-
SWITCHBACK
ní lékový modul (viz tab. B). Materiál v ní
obsažený umožňuje vyřešit stavy, které bezprostředně ohrožují život (prudké krvácení,
otevřené poranění hrudníku, zástava dechu
a oběhu). Dále umožňuje ošetřit běžná poranění a úrazy (odřeniny a rány, poranění
kloubů, zlomeniny atd.).
Minimální lékový modul umožňuje léčbu
akutních problémů nebo alespoň jejich zmírnění, aby neznepříjemňovaly návrat z túry
(bolesti hlavy, zubů, koliky atd.). Součástí
jsou i prostředky preventivní (tyčinka na rty
+ opalovací krém), jejichž používáním je
možné předejít velice nepříjemným následkům, ale bohužel se na ně často zapomíná.
Tato minimální lékárnička (základní zdravotnický materiál + minimální lékový modul)
je určena pro jednodenní akce v oblastech
s dobrou dostupností zdravotní péče. Tedy
takové, kdy v případě běžného onemocnění
ROXY 10,2
Praktické víceúčelové
lano s nízkou
hmotností.
Trojdílné trekkingové hole s kombinací
zavírání Binary a Flick Lock. Jsou ideální
na celoroční použití. Výborně fungují na
sněhu, šotolině i kamenech. Zpevněné
plastové madlo s nylonovým popruhem,
výměnný flexi hrot.
Hmotnost: 120 g včetně vybavení (S),
360 g včetně vybavení (M)
Materiál: Nylon
Rozměry: 12x10x6 cm, 17x11x8 cm
Hmotnost: 580 g (pár)
Rozměry: 64 cm (délka složené
hole), 102–140 cm
Cena: 390 Kč (S), 690 Kč (M)
HUDYpartner: 363 Kč (S),
Délka: 50 m, 60 m
Hmotnost: 69 g/m
Počet pádů: 8
Posuv opletu: –1 mm
Prodloužení: 7 %
Průměr: 10,3 mm
Rázová síla: 830 daN
Typ: jednoduché
Uzlovatelnost: 0,9 K
642 Kč (M)
Cena: 1390 Kč
Cena (50 m): 2890 Kč
Cena SK: 530 Sk (S), 940 Sk (M)
HUDYpartner: 1293 Kč
HUDYpartner: 2688 Kč
HUDYpartner: 493 Sk (S),
Cena SK: 1880 Sk
Cena SK (50 m): 3910 Sk
875 Sk (M)
HUDYpartner: 1749 Sk
HUDYpartner: 3637 Sk
můžete postiženého naložit do auta a odvézt k lékaři. A v případě závažného nebo
přímo život ohrožujícího stavu je možné zavolat záchrannou službu a ta v krátkém čase
přijede nebo přiletí.
Příklad: jednodenní lezecký výlet do
skal.
Plánujete-li vícedenní akci, je vhodné přibalit
k této minimální lékárničce tzv. Doplňující
modul.
LÉKÁRNIČKA – OBECNÉ ZÁSADY A DOPORUČENÍ
• Především neuškodit – používej jen to, co znáš, a dělej jen to, co umíš!
• Chraň vybavení lékárničky před vlhkem – zabal každý kus zdravotnického materiálu i léky do
igelitového pytlíku.
• Igelitový sáček pak můžeš použít např. k vytvoření poloprodyšného obvazu u otevřeného poranění hrudníku nebo jako improvizované rukavice.
• Lékárničku měj uloženou tak, aby v případě potřeby byla rychle po ruce.
• Rukavice a resuscitační roušku měj v lékárničce uloženy hned na vrchu.
• Pozor na kupované – výrobcem vybavené lékárničky. Dost často v nich bývá nekvalitní materiál.
• Pokud nevíš, jak jednotlivé obvazy, ale i ostatní materiál vypadá, pak jej neváhej rozbalit a prohlédni si ho, ať víš, co ve své lékárničce máš a jak se co používá – při nehodě na to nebude čas.
• Použiješ-li pouze část materiálu (např. obvazu), pak zbytek nevyhazuj, ale uschovej zpět do obalu
pro další použití. Po návratu z túry lékárničku ihned doplň.
• Na dlouhodobější akci si vezmi i náhradní materiál na doplňování lékárničky.
• Víceúčelový nůž s nůžkami měj jako stálou součást lékárničky.
• Příbalové letáky nevyhazuj, ale ponech je u léků.
• Pamatuj – každý lék má nežádoucí účinky a kontraindikace (informace, kdy se nesmí podávat).
• Některé léky nesmí užívat těhotné nebo kojící ženy!
• Před užitím jakéhokoliv léku vždy pečlivě prostuduj příbalový leták a řiď se jím.
• Každý lék má na obalu vyraženou expiraci – tj. dokdy může být použit (např. 11/06 = lék může být
použit do konce listopadu 2006).
• Prošlý lék je méně účinný nebo neúčinný a může i poškodit zdraví.
• Pamatuj – léky v lékárničce horolezce jsou vystaveny extrémním podmínkám (horko, mráz, vlhko)
– to vše může způsobit zkrácení doby použitelnosti.
• Nenechávej lékárničku zbytečně na slunci ani na mrazu.
• Pravidelně ji kontroluj a prošlé léky včas vyměň.
• Kromě léků zde uvedených si nezapomínej vzít na akci svoje léky, které máš předepsány k pravidelnému užívání nebo při zhoršení obtíží.
• Neostýchej se před akcí o svých závažnějších chronických obtížích (např. cukrovka, závažné alergie, astma atd.) informovat vedoucího nebo i všechny členy skupiny. Zároveň je pouč, co mají
dělat a kde máš uloženy léky, pokud tyto obtíže nastanou.
• Pamatuj – sebelepší vybavení ti je k ničemu, když nevíš, co s ním máš dělat. Proto si pravidelně
obnovuj znalosti z první pomoci v odborných kurzech – minimálně jednou za dva roky.
• Dbej na to, aby první pomoc ovládali všichni členové skupiny.
[email protected] 7/2006
120 cm. S těmito smyčkami je možné realizovat většinu záchranných technik – od
jednoduchých kladkostrojů pro vytažení postiženého z ledovcové trhliny přes složitější
systémy pro záchranu ve stěně po vyvázání
nosítek nebo svozného prostředku z lyží.
21
22
C
v krku, horečka, průjmy apod.). Je určen pro
vícedenní akce v oblastech s relativně dobře
dostupnou zdravotní péčí. V případě běžného
LÉKY – DOPLŇUJÍCÍ MODUL – vícedenní akce, zdravotní péče je relativně dobře dostupná
PROBLÉM
Rány
Bolesti
Horečka
Svalová a šlachová
poranění
Průjem
Oči – podráždění po
drobných poraněních
nebo slunečním
zářením
LÉK
Betadine – roztok
(1bal. x 30 ml)
Ibalgin – tablety
(10 tbl. x 400 mg)
Voltaren – mast
(1 x bal.)
Imodium – tobolky
(12 tbl. x 2 mg)
Smecta – prášek v sáčku
(10 sáčků x 3 g)
Ophthalmo – Azulen
– mast
(1 mast x 5 g)
Sanorin 0,05% – kapky
(1 bal. x 10 ml)
Sinecod – tablety
Kašel – neproduktivní
(20 tbl. x 5 mg)
Mucosolvan – tablety
Kašel – produktivní
(10 tbl. x 30 mg)
Strepsils – pastilky
Bolesti v krku
(18 pastilek)
Torecan – čípky
Zvracení
(6 čípků x 6,5 mg), Rp.
Maalox – tablety
Antacidum
(10 tbl.)
Acylpyrin – tablety
Omrzliny
(10 tbl. x 500 mg)
Pro dlouhodobější akce lze dále doporučit:
Framykoin – mast
Infikované rány
(1 bal. x 10 g), Rp.
Vectavir – mast
Opary
(1 bal. x 2 g)
Popáleniny, puchýře,
Betadine – mast
…
(1 bal. x 20 g), Rp.
Poranění, záněty,
Wobenzym – dražé
otoky
(1 bal. x 40 dražé)
Nos
POPIS
Dezinfekční roztok na bázi jódu se širokým
spektrem použití.
Lék tlumící bolest a horečku s protizánětlivým účinkem.
Mast tlumící bolest s protizánětlivým
účinkem.
Doplnění léčby průjmů.
Mast urychlující hojení rohovky po drobných poraněních a po podráždění.
Lék zmírňující zduření sliznic – např. při
nachlazení. Lze použít i do očí.
K tlumení dráždivého kašle.
Neproduktivní = bez vykašlávání hlenu.
onemocnění je tedy možné postiženého dopravit do dvou dnů k lékaři. V případě závažného nebo přímo život ohrožujícího stavu je
stále možné zavolat záchrannou službu a ta
v krátkém čase přijede nebo přiletí.
Pozor – úkolem tohoto modulu není vyřešit závažnější zdravotní problémy a odložit
návštěvu lékaře, ale pouze překlenout čas
a zmírnit obtíže, než se postiženého podaří
dopravit k lékaři! Množství léků uvedená
v tomto modulu vystačí při běžném dávkování minimálně na tři dny.
Příklad: týdenní akce v horách (např.
Alpy) – několikadenní přechody, lezecké nebo skialpové túry atd.
Pozn.: Pokud v těchto oblastech podnikáte
pouze jednodenní akce a večer se zase vracíte na stejné místo, pak doplňující modul
D
Silná bolest
Pomocné léčivo při bolestech v krku a při
zánětech dásní.
Nemoc z výšky
Při silném intenzivním zvracení.
Zlepšení prokrvení.
Antibiotika v masti.
Antivirotikum v masti.
Mast aplikovat na místo, kde je nežádoucí
přisychání obvazu k ráně.
Doplňující léčba při terapii poúrazových
stavů, otoků, zánětů, …
ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL (viz tab. D)
Je určen pro dlouhodobé akce v oblastech se
špatně dostupnou zdravotní péčí. Předpokládá se, že se budete muset o vážně nemocného nebo vážně zraněného starat i několik
dnů, než se vám podaří zajistit adekvátní
zdravotní péči. Použití tohoto modulu vyžaduje již určité znalosti a praktické dovednosti
a proto je ideální, je-li ve skupině přítomen
lékař nebo alespoň jiný zdravotnický pracovník či proškolený zdravotník. Finální obsah tohoto modulu bude silně závislý na charakteru
konkrétní akce a zkušenostech účastníků.
ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL – zdravotní péče je špatně dostupná, určen pouze pro proškolené osoby
PROBLÉM
K usnadnění odkašlávání hlenu.
Neutralizuje žaludeční kyselinu chlorovodíkovou a tím zmírňuje obtíže.
nemusíte nutně nosit s sebou, ale můžete ho
nechat v místě návratu (v kempu, na chatě
nebo v autě) a na túru si vzít pouze minimální lékárničku.
Bolesti na hrudi
Závažná alergická
reakce
LÉK
Tramal 100 mg – inj.
(1 ampule x 2 ml), Rp.
Nifedipin – tablety (10 tbl. x 20 mg retard)
Fortecortin – tablety (10 tbl. x 4 mg)
Diluran – tablety (10 tbl. x 250 mg) Vše Rp.
Nitroglycerin – tablety (10 tbl. x 0,5 mg)
Rp.
Adrenalin 1 mg – inj. (1 ampule x 1 ml)
2 x injekční stříkačka 2 ml
2 x injekční jehla
1 x peán
Pro dlouhodobější akce lze dále doporučit:
Další léky – dle lokality (např. antimalarika, atd.)
Antibiotika
Šití – atraumatické
Další obvazový materiál
Další zdravotnický
materiál
L É K Á R N I Č K A konec
POPIS
Lék k tlumení silných bolestí
v injekční formě.
Léky pro terapii nemoci
z výšky.
Terapie záchvatů anginy
pectoris.
Lék k injekčnímu podání při
závažných alergických reakcích. Lze nahradit autoinjektorem (Epipen).
Použité zkratky:
Rp. = lék je na předpis, bal. = balení
tbl. = tablety
TREKKING COOLMAX ECO – TCE
Ponožky do středně těžkého
terénu, coolmaxová vlákna
vyborně odvádějí vlhkost.
Barva: šedá, černá
Materiál: 75%
Coolmax®, 15%
Polyamid, 10% Lycra
Velikost: S–L
Cena: 380 Kč
HUDYpartner: 354 Kč
Cena SK: 513 Sk
HUDYpartner: 478 Sk
BANKS GTX / BANKS LADY GTX
Obuv s goretexovou
membránou určená
pro aktivní pobyt
v přírodě ve všech
ročních obdobích.
Model oblíbený
zejména pro svou
komfortnost,
hmotnost a vzhled.
Hmotnost:
1200 g (pár vel. 7,5 pánské), 1100 g (pár
vel. 5,5 dámské)
Podešev: Vibram® Ultra Grip
Podšívka: GORE-TEX®
Rozsah velikostí: 6–13 (pánská), 3,5–9
(dámská) v UK
Svršek: kůže Nubuk, Cordura®
Cena: 4190 Kč
HUDYpartner: 3897 Kč
Cena SK: 5660 Sk
HUDYpartner: 5264 Sk
[email protected] 7/2006
DOPLŇUJÍCÍ MODUL (viz tab. C)
Obsahuje další léky, které umožňují řešit běžné zdravotní problémy (nachlazení, bolesti
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH, WWW.HUDY.CZ .
2. LÉKÁRNIČKA
Ať jdete kamkoli, lékárnička by měla vždy
tvořit samozřejmou součást vašeho vybavení.
Jen tak budete v terénu schopni efektivně řešit náhlé úrazy a onemocnění a nebudete nuceni používat k ošetření materiál a vybavení
určené k jiným účelům (např. vaše oblečení,
které vám bude později určitě chybět, jste nuceni rozstříhat na obvazy na ošetření cizího
zraněného lezce apod.).
FIRST AID KIT S, M
Lékárnička
první pomoci
se základním
vybavením je
nezbytnou součástí každého
zavazadla. Je dodávána ve
dvou velikostech S a M.
Trojúhelníkový obvaz, obinadlo,
sterilní polštářky, sada náplastí,
gumové rukavice, kotoučová náplast, píšťalka,
izofólie (pouze vel. M).
Je samozřejmé, že vybavení lékárničky se
bude měnit v závislosti na charakteru konkrétní akce. Ten je dán lokalitou, složením
skupiny, délkou akce, dostupností zdravotní
péče a dalšími faktory. Jinými slovy – nikdo asi
nebude tahat sud s expediční lékárnou, když
si jede zalézt na víkend do Adršpachu. A zase
naopak – vaše minilékárnička v podobě jednoho obinadla a dvou paralenů by mohla být
na treku v Himalájích zatraceně málo.
V následujícím textu vám nabízíme modulové uspořádání lékárničky, které vám umožní
zvolit optimální variantu vybavení podle vaší
konkrétní akce. Toto rozdělení vychází z doporučení lékařských komise IKAR, UIAA a ČHS.
MINIMÁLNÍ LÉKÁRNIČKA (viz. tab. A+B)
Je naprostým základem a lze ji doporučit
každému členu skupiny. Tvoří ji základní
zdravotnický materiál (viz tab. A) a minimál-
SWITCHBACK
ní lékový modul (viz tab. B). Materiál v ní
obsažený umožňuje vyřešit stavy, které bezprostředně ohrožují život (prudké krvácení,
otevřené poranění hrudníku, zástava dechu
a oběhu). Dále umožňuje ošetřit běžná poranění a úrazy (odřeniny a rány, poranění
kloubů, zlomeniny atd.).
Minimální lékový modul umožňuje léčbu
akutních problémů nebo alespoň jejich zmírnění, aby neznepříjemňovaly návrat z túry
(bolesti hlavy, zubů, koliky atd.). Součástí
jsou i prostředky preventivní (tyčinka na rty
+ opalovací krém), jejichž používáním je
možné předejít velice nepříjemným následkům, ale bohužel se na ně často zapomíná.
Tato minimální lékárnička (základní zdravotnický materiál + minimální lékový modul)
je určena pro jednodenní akce v oblastech
s dobrou dostupností zdravotní péče. Tedy
takové, kdy v případě běžného onemocnění
ROXY 10,2
Praktické víceúčelové
lano s nízkou
hmotností.
Trojdílné trekkingové hole s kombinací
zavírání Binary a Flick Lock. Jsou ideální
na celoroční použití. Výborně fungují na
sněhu, šotolině i kamenech. Zpevněné
plastové madlo s nylonovým popruhem,
výměnný flexi hrot.
Hmotnost: 120 g včetně vybavení (S),
360 g včetně vybavení (M)
Materiál: Nylon
Rozměry: 12x10x6 cm, 17x11x8 cm
Hmotnost: 580 g (pár)
Rozměry: 64 cm (délka složené
hole), 102–140 cm
Cena: 390 Kč (S), 690 Kč (M)
HUDYpartner: 363 Kč (S),
Délka: 50 m, 60 m
Hmotnost: 69 g/m
Počet pádů: 8
Posuv opletu: –1 mm
Prodloužení: 7 %
Průměr: 10,3 mm
Rázová síla: 830 daN
Typ: jednoduché
Uzlovatelnost: 0,9 K
642 Kč (M)
Cena: 1390 Kč
Cena (50 m): 2890 Kč
Cena SK: 530 Sk (S), 940 Sk (M)
HUDYpartner: 1293 Kč
HUDYpartner: 2688 Kč
HUDYpartner: 493 Sk (S),
Cena SK: 1880 Sk
Cena SK (50 m): 3910 Sk
875 Sk (M)
HUDYpartner: 1749 Sk
HUDYpartner: 3637 Sk
můžete postiženého naložit do auta a odvézt k lékaři. A v případě závažného nebo
přímo život ohrožujícího stavu je možné zavolat záchrannou službu a ta v krátkém čase
přijede nebo přiletí.
Příklad: jednodenní lezecký výlet do
skal.
Plánujete-li vícedenní akci, je vhodné přibalit
k této minimální lékárničce tzv. Doplňující
modul.
LÉKÁRNIČKA – OBECNÉ ZÁSADY A DOPORUČENÍ
• Především neuškodit – používej jen to, co znáš, a dělej jen to, co umíš!
• Chraň vybavení lékárničky před vlhkem – zabal každý kus zdravotnického materiálu i léky do
igelitového pytlíku.
• Igelitový sáček pak můžeš použít např. k vytvoření poloprodyšného obvazu u otevřeného poranění hrudníku nebo jako improvizované rukavice.
• Lékárničku měj uloženou tak, aby v případě potřeby byla rychle po ruce.
• Rukavice a resuscitační roušku měj v lékárničce uloženy hned na vrchu.
• Pozor na kupované – výrobcem vybavené lékárničky. Dost často v nich bývá nekvalitní materiál.
• Pokud nevíš, jak jednotlivé obvazy, ale i ostatní materiál vypadá, pak jej neváhej rozbalit a prohlédni si ho, ať víš, co ve své lékárničce máš a jak se co používá – při nehodě na to nebude čas.
• Použiješ-li pouze část materiálu (např. obvazu), pak zbytek nevyhazuj, ale uschovej zpět do obalu
pro další použití. Po návratu z túry lékárničku ihned doplň.
• Na dlouhodobější akci si vezmi i náhradní materiál na doplňování lékárničky.
• Víceúčelový nůž s nůžkami měj jako stálou součást lékárničky.
• Příbalové letáky nevyhazuj, ale ponech je u léků.
• Pamatuj – každý lék má nežádoucí účinky a kontraindikace (informace, kdy se nesmí podávat).
• Některé léky nesmí užívat těhotné nebo kojící ženy!
• Před užitím jakéhokoliv léku vždy pečlivě prostuduj příbalový leták a řiď se jím.
• Každý lék má na obalu vyraženou expiraci – tj. dokdy může být použit (např. 11/06 = lék může být
použit do konce listopadu 2006).
• Prošlý lék je méně účinný nebo neúčinný a může i poškodit zdraví.
• Pamatuj – léky v lékárničce horolezce jsou vystaveny extrémním podmínkám (horko, mráz, vlhko)
– to vše může způsobit zkrácení doby použitelnosti.
• Nenechávej lékárničku zbytečně na slunci ani na mrazu.
• Pravidelně ji kontroluj a prošlé léky včas vyměň.
• Kromě léků zde uvedených si nezapomínej vzít na akci svoje léky, které máš předepsány k pravidelnému užívání nebo při zhoršení obtíží.
• Neostýchej se před akcí o svých závažnějších chronických obtížích (např. cukrovka, závažné alergie, astma atd.) informovat vedoucího nebo i všechny členy skupiny. Zároveň je pouč, co mají
dělat a kde máš uloženy léky, pokud tyto obtíže nastanou.
• Pamatuj – sebelepší vybavení ti je k ničemu, když nevíš, co s ním máš dělat. Proto si pravidelně
obnovuj znalosti z první pomoci v odborných kurzech – minimálně jednou za dva roky.
• Dbej na to, aby první pomoc ovládali všichni členové skupiny.
[email protected] 7/2006
120 cm. S těmito smyčkami je možné realizovat většinu záchranných technik – od
jednoduchých kladkostrojů pro vytažení postiženého z ledovcové trhliny přes složitější
systémy pro záchranu ve stěně po vyvázání
nosítek nebo svozného prostředku z lyží.
21
22
C
v krku, horečka, průjmy apod.). Je určen pro
vícedenní akce v oblastech s relativně dobře
dostupnou zdravotní péčí. V případě běžného
LÉKY – DOPLŇUJÍCÍ MODUL – vícedenní akce, zdravotní péče je relativně dobře dostupná
PROBLÉM
Rány
Bolesti
Horečka
Svalová a šlachová
poranění
Průjem
Oči – podráždění po
drobných poraněních
nebo slunečním
zářením
LÉK
Betadine – roztok
(1bal. x 30 ml)
Ibalgin – tablety
(10 tbl. x 400 mg)
Voltaren – mast
(1 x bal.)
Imodium – tobolky
(12 tbl. x 2 mg)
Smecta – prášek v sáčku
(10 sáčků x 3 g)
Ophthalmo – Azulen
– mast
(1 mast x 5 g)
Sanorin 0,05% – kapky
(1 bal. x 10 ml)
Sinecod – tablety
Kašel – neproduktivní
(20 tbl. x 5 mg)
Mucosolvan – tablety
Kašel – produktivní
(10 tbl. x 30 mg)
Strepsils – pastilky
Bolesti v krku
(18 pastilek)
Torecan – čípky
Zvracení
(6 čípků x 6,5 mg), Rp.
Maalox – tablety
Antacidum
(10 tbl.)
Acylpyrin – tablety
Omrzliny
(10 tbl. x 500 mg)
Pro dlouhodobější akce lze dále doporučit:
Framykoin – mast
Infikované rány
(1 bal. x 10 g), Rp.
Vectavir – mast
Opary
(1 bal. x 2 g)
Popáleniny, puchýře,
Betadine – mast
…
(1 bal. x 20 g), Rp.
Poranění, záněty,
Wobenzym – dražé
otoky
(1 bal. x 40 dražé)
Nos
POPIS
Dezinfekční roztok na bázi jódu se širokým
spektrem použití.
Lék tlumící bolest a horečku s protizánětlivým účinkem.
Mast tlumící bolest s protizánětlivým
účinkem.
Doplnění léčby průjmů.
Mast urychlující hojení rohovky po drobných poraněních a po podráždění.
Lék zmírňující zduření sliznic – např. při
nachlazení. Lze použít i do očí.
K tlumení dráždivého kašle.
Neproduktivní = bez vykašlávání hlenu.
onemocnění je tedy možné postiženého dopravit do dvou dnů k lékaři. V případě závažného nebo přímo život ohrožujícího stavu je
stále možné zavolat záchrannou službu a ta
v krátkém čase přijede nebo přiletí.
Pozor – úkolem tohoto modulu není vyřešit závažnější zdravotní problémy a odložit
návštěvu lékaře, ale pouze překlenout čas
a zmírnit obtíže, než se postiženého podaří
dopravit k lékaři! Množství léků uvedená
v tomto modulu vystačí při běžném dávkování minimálně na tři dny.
Příklad: týdenní akce v horách (např.
Alpy) – několikadenní přechody, lezecké nebo skialpové túry atd.
Pozn.: Pokud v těchto oblastech podnikáte
pouze jednodenní akce a večer se zase vracíte na stejné místo, pak doplňující modul
D
Silná bolest
Pomocné léčivo při bolestech v krku a při
zánětech dásní.
Nemoc z výšky
Při silném intenzivním zvracení.
Zlepšení prokrvení.
Antibiotika v masti.
Antivirotikum v masti.
Mast aplikovat na místo, kde je nežádoucí
přisychání obvazu k ráně.
Doplňující léčba při terapii poúrazových
stavů, otoků, zánětů, …
ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL (viz tab. D)
Je určen pro dlouhodobé akce v oblastech se
špatně dostupnou zdravotní péčí. Předpokládá se, že se budete muset o vážně nemocného nebo vážně zraněného starat i několik
dnů, než se vám podaří zajistit adekvátní
zdravotní péči. Použití tohoto modulu vyžaduje již určité znalosti a praktické dovednosti
a proto je ideální, je-li ve skupině přítomen
lékař nebo alespoň jiný zdravotnický pracovník či proškolený zdravotník. Finální obsah tohoto modulu bude silně závislý na charakteru
konkrétní akce a zkušenostech účastníků.
ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL – zdravotní péče je špatně dostupná, určen pouze pro proškolené osoby
PROBLÉM
K usnadnění odkašlávání hlenu.
Neutralizuje žaludeční kyselinu chlorovodíkovou a tím zmírňuje obtíže.
nemusíte nutně nosit s sebou, ale můžete ho
nechat v místě návratu (v kempu, na chatě
nebo v autě) a na túru si vzít pouze minimální lékárničku.
Bolesti na hrudi
Závažná alergická
reakce
LÉK
Tramal 100 mg – inj.
(1 ampule x 2 ml), Rp.
Nifedipin – tablety (10 tbl. x 20 mg retard)
Fortecortin – tablety (10 tbl. x 4 mg)
Diluran – tablety (10 tbl. x 250 mg) Vše Rp.
Nitroglycerin – tablety (10 tbl. x 0,5 mg)
Rp.
Adrenalin 1 mg – inj. (1 ampule x 1 ml)
2 x injekční stříkačka 2 ml
2 x injekční jehla
1 x peán
Pro dlouhodobější akce lze dále doporučit:
Další léky – dle lokality (např. antimalarika, atd.)
Antibiotika
Šití – atraumatické
Další obvazový materiál
Další zdravotnický
materiál
L É K Á R N I Č K A konec
POPIS
Lék k tlumení silných bolestí
v injekční formě.
Léky pro terapii nemoci
z výšky.
Terapie záchvatů anginy
pectoris.
Lék k injekčnímu podání při
závažných alergických reakcích. Lze nahradit autoinjektorem (Epipen).
Použité zkratky:
Rp. = lék je na předpis, bal. = balení
tbl. = tablety
TREKKING COOLMAX ECO – TCE
Ponožky do středně těžkého
terénu, coolmaxová vlákna
vyborně odvádějí vlhkost.
Barva: šedá, černá
Materiál: 75%
Coolmax®, 15%
Polyamid, 10% Lycra
Velikost: S–L
Cena: 380 Kč
HUDYpartner: 354 Kč
Cena SK: 513 Sk
HUDYpartner: 478 Sk
BANKS GTX / BANKS LADY GTX
Obuv s goretexovou
membránou určená
pro aktivní pobyt
v přírodě ve všech
ročních obdobích.
Model oblíbený
zejména pro svou
komfortnost,
hmotnost a vzhled.
Hmotnost:
1200 g (pár vel. 7,5 pánské), 1100 g (pár
vel. 5,5 dámské)
Podešev: Vibram® Ultra Grip
Podšívka: GORE-TEX®
Rozsah velikostí: 6–13 (pánská), 3,5–9
(dámská) v UK
Svršek: kůže Nubuk, Cordura®
Cena: 4190 Kč
HUDYpartner: 3897 Kč
Cena SK: 5660 Sk
HUDYpartner: 5264 Sk
[email protected] 7/2006
DOPLŇUJÍCÍ MODUL (viz tab. C)
Obsahuje další léky, které umožňují řešit běžné zdravotní problémy (nachlazení, bolesti
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH, WWW.HUDY.CZ
TREKKING „DE LUXE“
TREKKING
Tipy na „zimní výlet“
Text a foto: Michal Bulička
ŘADA Z NÁS ODLÉTÁ V DOBĚ MLHAVÉHO PODZIMU A ZIMNÍCH PLÍSKANIC NA TREKY DO „TEPLÝCH“ KRAJIN.
NEJVYHLEDÁVANĚJŠÍMI DESTINACEMI JSOU SUBTROPICKÉ OBLASTI, LOGICKY HORY NA JIŽNÍ POLOKOULI, A SAMOZŘEJMĚ
HORSTVO NEJVYŠŠÍ – HIMÁLAJ. V NEPÁLU NEPANUJE ZROVNA VEDRO, ZATO SE V PRŮZRAČNÉM VZDUCHU MŮŽEME KOCHAT
POHLEDEM NA NEJVYŠŠÍ HORY SVĚTA. KDO SE CHCE I OHŘÁT, POPŘÍPADĚ VYKOUPAT V OCEÁNU, MŮŽE ZVOLIT NĚKTERÝ
Z OSTROVNÍCH TREKAŘSKÝCH RÁJŮ.
MADEIRA
Západní výspa Portugalska je snadno dostupná letecky. Subtropický, vlhký sever a věčně
prosluněný jih, to jsou madeirské kontrasty
„na pětníku“. Specialitou ostrova jsou zavlažovací kanály, tzv. levády, které dnes tvoří
základ sítě turistických cest. Centrální část
malého ostrova dosahuje bezmála dvoutisícové výšky a členitá krajina je porostlá subtropickou vegetací.
Kromě vícedenního přechodu je Madeira
díky husté síti veřejných autobusů ideální pro
vyznavače jednodenních túr.
[email protected] 7/2006
Co stojí za to: Hřebenovka Pico Ruivo
– Pico Areiro • Výstup z Curral das Freiras
na Pico Grande • Levády v pralese u Rabaçalu • Východ slunce na mysu São Lourenço
• Vyhlídka Balcoes • Levády Furado a Portela
• Leváda Caldeirão Verde, průchod tunelem
Pico Ruivo na jižní stranu ostrova • Pobřežní
trek Caniçal – Boca do Risco – Porto da Cruz
– Peñha Aguia – Faial • Botanické zahrady
ve Funchalu
Vhodné období: březen–říjen
KANÁRSKÉ OSTROVY
NEPÁLSKÝ HIMÁLAJ
Ostrovy věčného jara jsou pro někoho
možná trochu překvapivě hodnotným trekařským cílem. Kromě řady pláží a hotelů
v pobřežním pásmu mají „Kanáry“ svůj
horský svět. Jde hlavně o západní ostrovy,
tedy Tenerife, Gomeru, La Palmu a El Hierro.
Leteckých spojů je nepřeberné množství na
ostrovech se dá půjčit auto nebo cestovat
solidní veřejnou dopravou a mezi ostrovy
pluje řada trajektů.
Nejvyšší hory světa by chtěl vidět asi každý
vášnivý obdivovatel horské krajiny. Oblast NP
Sagarmatha v nepálském Himálaji je jediné
místo na světě, kde můžeme zblízka a obdivovat majestát hned několika osmitisícovek.
Putovat horami lze s průvodcem i na vlastní
pěst, nezávisle s těžkým batohem nebo pohodlně nalehko s nocováním a stravou v lodžích (hotýlcích). Nezapomeňte, že ignorovat
zásady postupné aklimatizace na vysokou
nadmořskou výšku se nevyplácí!
Co stojí za to: Tenerife: Výstup na nejvyšší horu Španělska Pico de Teide • Soutěska Masca • Měsíční krajina a zemní
pyramidy Paisaje Lunar. La Palma: přechod stezkami obřího kráteru v NP Caldera
Taburiente • Hřebenovka Route Volcanos.
Gomera: vavřínový les v NP Garajonay •
Divoká soutěska Barranco Argaga • Stolová hora Fortaleza.
Vhodné období: listopad–duben
Co stojí za to: Okružní trek v NP Sagarmatha, v oblasti Khumbu s výstupy na panoramatické vrcholy Kala Patar a Gokyo • Okruh
kolem Anapuren • Méně turistický Langtang
• Náročný trek Rolwaling v blízkosti tibetské
hranice • Trek okolo Manaslu • Památky
v Kathmandu • Rafting na některé z ledovcových řek • Nížinný NP Chitwan.
Vhodné období: září–prosinec
AIRCONTACT 55+10
Propracovaný
batoh na cesty
do neznáma,
poskytující
precizní řešení
odvětrávacího a nosného
systému. Patří k top
modelům firmy Deuter.
Zádový systém Aircontact
VariQuick, pláštěnka na
batoh, polstrované ramenní
popruhy a bederní popruh, zipem oddělitelná spodní
komora batohu, výškově nastavitelné víko, velká
vnitřní kapsa na zip, kompresní popruhy, kompatibilní
na vodní rezervoár, dvě poutka na cepíny.
Barva: modrá/černá, červená/šedá
Hmotnost: 2550 g
Materiál: MacroTec, Ripstop-Polytex,
Duratex
Objem: 55+10 l (+6 l postr. kapsy)
Rozměry: 76x38x27 cm
Cena: 4450 Kč
HUDYpartner: 4139 Kč
Cena SK: 6010 Sk
HUDYpartner: 5590 Sk
23
24
[email protected] 7/2006
PATAGONIE
V jižní části Chile a Argentiny na nás čekají
široké trekařské možnosti v řadě národních
parků a rezervací. Hřeben Patagonských And
zde dosahuje výšek do 4000 m n. m. Kromě
řady okružních treků je možné vystoupit i na
vrcholy některých vulkánů, např. Villarica nebo
Lanín. Symboly Patagonie jsou především žulové monolity Cerro Torre, Fitz Roy a Torres del
Paine, které se tyčí nad obrovskými rozlohami
ledovců. Bezvadně funguje autobusová, letecká i lodní doprava. nenechte si ujít plavbu
proslulými patagonskými fjordy.
TRANGO TREK MICRO EVO GTX
Pohodlná pevná
trekovka pro
celoroční použití
do všech terénů.
3D Flex systém
zaručí optimální
pohyb kotníku,
mikroporézní
tlumící vrstva.
Hmotnost: 1300 g (pár průměr)
Mezipodešev: 7 mm nylon výztuha proti torzi
Podešev: Vibram®
Podšívka: GORE-TEX®
Rozsah velikostí: 38–47 v EU
Svršek: vodoodpudivá kůže + Fly-Tec
Cena: 5190 Kč
HUDYpartner: 4872 Kč
Cena SK: 7010 Sk
HUDYpartner: 6520 Sk
Šéfredaktor:
Michal Bulička ([email protected])
Redakční rada:
Dušan Stuchlík, Jiří Všetečka, Ondřej
Johanovský, Branislav Adamec, Jana
Průšová, Richard Litochleb, Jakub Šimek
Co stojí za to: Araukárie v NP Huyerquehue
• Výstupy na sopky Villarica, Puyehue a Lanín • Trek opuštěnou rezervací Cerro Castillo
• Plavba říší fjordů z Puerto Montt do Puerto
Natales • Túra kolem jezer v NP Torres del
Paine • Obří splaz ledovce Perito Moreno
• Velkolepé stěny žulových věží Cerro Torre
a Fitz Roy (mj. jedno z nejtěžších lezení na
světě) • Panenská krajina Ohňové země.
Vhodné období: prosinec–únor
STOLOVÉ HORY VENEZUELY
Unikátní stolové hory, na něž umístil Arthur Conan Doyle děj legendární knihy Ztracený svět.
Stolové hory, tzv. tepuí, najdeme blízko hranic
s Brazílií v Guyanské vysočině. Do míst, kde
sídlí indiánští bohové, se dá vyrazit s batohem
na zádech v doprovodu místních průvodců.
Co stojí za to: Výstupy na stolové hory Roraima, Auyan Tepuí nebo Kukenán • Unikátní
flóra na stolových horách • Jaspisové řeky
• Výlet na lodi pod nejvyšší vodopád světa
Salto Angel.
Vhodné období: leden–březen
MEXICKÉ VULKÁNY
Nedaleko od metropole Mexiko City se k nebi
tyčí trojice pětitisícovek. Nejslavnější je bezpochyby Popocatépetl. V posledních letech
docela aktivní sopka není právě bezpečnou
oblastí k výletu. Nádherně ji budeme mít na
Na čísle spolupracovali:
Pit Schubert, Georg Soier, Jan Bicenc,
Martin Šťastný, Jaroš Řehořek, Karel
Kříž, Ronan Bégoc, Jiří Žižka, Tomáš Bardas, Viktor Procházka, Rostislav Sedliský,
Martin Honzík, Simona Ulmonová
druhý nejaktivnější vulkán na světě a jeho
obří kráter.
Hustá síť trekařských stezek disponuje,
podobně jako v Alpách, horskými chatami.
Dopravu na ostrově skvěle zajišťuje síť veřejných autobusů.
očích při výstupu na sousední Ixtaccihuatl.
Výstup na vrchol je spíš trekem než lezením.
Jako přídavek se nabízí výstup na nedalekou
nejvyšší horu Mexika, Pico de Orizaba.
Co stojí za to: Výstupy na vrcholy Ixtaccihuatl a Orizaba • Výhledy na Popocatepetl
• Pitoreskní vesničky pod často kouřícím „El
Popo“ • Borové háje v podhůří • Návštěva
obdivuhodných památek slavných říší dávnověku (Mayové, Olmékové, …)
Vhodné období: listopad–březen
Co stojí za to: Vícedenní trekking v kráterech Mafate, Salazie a Cilaos • Nejlepší canyoning na světě (desítky soutěsek) • Výstup
na třítisícovku Piton de Neige za rozbřesku
• Aktivní vulkán Piton Fournaise • Tropická
vegetace • Vodopád Trou de Fer • Stálé počasí bez srážek v době turistické sezóny.
Vhodné období: říjen–prosinec
NOVÝ ZÉLAND
Světově proslulá mekka trekkingu na jižním
cípu Polynésie, kde se všechno točí kolem
nádherné přírody. Nový Zéland rozhodně
stojí za pořádný a dlouhý výlet. Příjemní lidé,
setkání s potomky Maorů i řada adrenalino-
RÉUNION
Ostrov v Indickém oceánu východně od Madagaskaru, u nás zatím není příliš známý.
Jeho souseda – Mauritius, království pláží
– zná naopak každý. Réunion je paradoxně
součástí EU, jedním z departmentů Francie.
Ostrov je vulkanického původu. Jeho centrální část tvoří trojice erodovaných kráterů
sopky s členitou krajinou a bujnou vegetací.
Východ ostrova představuje v současnosti
Jazyková korektura: Jiří Havelka
Odborný partner: Berg & Steigen,
www.bergundsteigen.at
Grafický návrh: Jan Liška
Sazba a zlom: SLIM media s. r. o.
– Petr Antoníček, Petr Havelka
TRAIL
Tisk: Merkurtisk, a.s.
Internetová verze: www.hudy.cz
Vydává: HUDYsport, Bynovec 138
registrováno MK ČR E 15451. Neprodejné.
[email protected]
T R E K K I N G „ D E L U X E “ konec
Trekkingové hole, dvojité pěnové
madlo a polstrované poutko společně
s dvojím zavíráním FlickLock umožňují
snadné a pohodlné použití v rukavicích.
Prodloužený hrot pro užití ve sněhu.
Hmotnost: 534 g (pár)
Rozměry: 63 cm (délka složené
hole), 63–145 cm
Cena: 1990 Kč
HUDYpartner: 1851 Kč
Cena SK: 2690 Sk
HUDYpartner: 2502 Sk
vých atrakcí. Zéland, to jsou dva odlišné světy
Severního (sopečný původ) a Jižního ostrova
(vyvrásněná pohoří). Bez nadsázky zde platí
slogan: „Celý svět v jedné zemi“.
Bezchybně funguje propracovaný systém
národních parků s tábořišti a horskými chatami, dokonalá je i dopravní a ubytovací síť.
Co stojí za to: Severní ostrov: Tongariro – trek sopečnou krajinou • Te Urewera
– pralesní trek k jezeru Waikareiti • Jeskyně Waitomo • Geotermální oblasti Rotorua
a Waimangu Volcanic Valley • Poloostrov
Coromandel. Jižní ostrov: Abel Tasman
– pobřežní trek • Ledovce Fox a Franz Josef
pod vrcholy Mt. Cook a Mt. Tasman • Milford
Track v NP Fiordland • Metropole adrenalinu
Queenstown – bungee jumping, jet-boating
atd. • Trekking v Jižních Alpách – Routeburn,
Kepler, Rees Dart, Aspiring.
Vhodné období: prosinec–únor
BEZPEČNĚ V PŘÍRODĚ A V HORÁCH, WWW.HUDY.CZ
TREKKING „DE LUXE“
TREKKING
Tipy na „zimní výlet“
Text a foto: Michal Bulička
ŘADA Z NÁS ODLÉTÁ V DOBĚ MLHAVÉHO PODZIMU A ZIMNÍCH PLÍSKANIC NA TREKY DO „TEPLÝCH“ KRAJIN.
NEJVYHLEDÁVANĚJŠÍMI DESTINACEMI JSOU SUBTROPICKÉ OBLASTI, LOGICKY HORY NA JIŽNÍ POLOKOULI, A SAMOZŘEJMĚ
HORSTVO NEJVYŠŠÍ – HIMÁLAJ. V NEPÁLU NEPANUJE ZROVNA VEDRO, ZATO SE V PRŮZRAČNÉM VZDUCHU MŮŽEME KOCHAT
POHLEDEM NA NEJVYŠŠÍ HORY SVĚTA. KDO SE CHCE I OHŘÁT, POPŘÍPADĚ VYKOUPAT V OCEÁNU, MŮŽE ZVOLIT NĚKTERÝ
Z OSTROVNÍCH TREKAŘSKÝCH RÁJŮ.
MADEIRA
Západní výspa Portugalska je snadno dostupná letecky. Subtropický, vlhký sever a věčně
prosluněný jih, to jsou madeirské kontrasty
„na pětníku“. Specialitou ostrova jsou zavlažovací kanály, tzv. levády, které dnes tvoří
základ sítě turistických cest. Centrální část
malého ostrova dosahuje bezmála dvoutisícové výšky a členitá krajina je porostlá subtropickou vegetací.
Kromě vícedenního přechodu je Madeira
díky husté síti veřejných autobusů ideální pro
vyznavače jednodenních túr.
[email protected] 7/2006
Co stojí za to: Hřebenovka Pico Ruivo
– Pico Areiro • Výstup z Curral das Freiras
na Pico Grande • Levády v pralese u Rabaçalu • Východ slunce na mysu São Lourenço
• Vyhlídka Balcoes • Levády Furado a Portela
• Leváda Caldeirão Verde, průchod tunelem
Pico Ruivo na jižní stranu ostrova • Pobřežní
trek Caniçal – Boca do Risco – Porto da Cruz
– Peñha Aguia – Faial • Botanické zahrady
ve Funchalu
Vhodné období: březen–říjen
KANÁRSKÉ OSTROVY
NEPÁLSKÝ HIMÁLAJ
Ostrovy věčného jara jsou pro někoho
možná trochu překvapivě hodnotným trekařským cílem. Kromě řady pláží a hotelů
v pobřežním pásmu mají „Kanáry“ svůj
horský svět. Jde hlavně o západní ostrovy,
tedy Tenerife, Gomeru, La Palmu a El Hierro.
Leteckých spojů je nepřeberné množství na
ostrovech se dá půjčit auto nebo cestovat
solidní veřejnou dopravou a mezi ostrovy
pluje řada trajektů.
Nejvyšší hory světa by chtěl vidět asi každý
vášnivý obdivovatel horské krajiny. Oblast NP
Sagarmatha v nepálském Himálaji je jediné
místo na světě, kde můžeme zblízka a obdivovat majestát hned několika osmitisícovek.
Putovat horami lze s průvodcem i na vlastní
pěst, nezávisle s těžkým batohem nebo pohodlně nalehko s nocováním a stravou v lodžích (hotýlcích). Nezapomeňte, že ignorovat
zásady postupné aklimatizace na vysokou
nadmořskou výšku se nevyplácí!
Co stojí za to: Tenerife: Výstup na nejvyšší horu Španělska Pico de Teide • Soutěska Masca • Měsíční krajina a zemní
pyramidy Paisaje Lunar. La Palma: přechod stezkami obřího kráteru v NP Caldera
Taburiente • Hřebenovka Route Volcanos.
Gomera: vavřínový les v NP Garajonay •
Divoká soutěska Barranco Argaga • Stolová hora Fortaleza.
Vhodné období: listopad–duben
Co stojí za to: Okružní trek v NP Sagarmatha, v oblasti Khumbu s výstupy na panoramatické vrcholy Kala Patar a Gokyo • Okruh
kolem Anapuren • Méně turistický Langtang
• Náročný trek Rolwaling v blízkosti tibetské
hranice • Trek okolo Manaslu • Památky
v Kathmandu • Rafting na některé z ledovcových řek • Nížinný NP Chitwan.
Vhodné období: září–prosinec
AIRCONTACT 55+10
Propracovaný
batoh na cesty
do neznáma,
poskytující
precizní řešení
odvětrávacího a nosného
systému. Patří k top
modelům firmy Deuter.
Zádový systém Aircontact
VariQuick, pláštěnka na
batoh, polstrované ramenní
popruhy a bederní popruh, zipem oddělitelná spodní
komora batohu, výškově nastavitelné víko, velká
vnitřní kapsa na zip, kompresní popruhy, kompatibilní
na vodní rezervoár, dvě poutka na cepíny.
Barva: modrá/černá, červená/šedá
Hmotnost: 2550 g
Materiál: MacroTec, Ripstop-Polytex,
Duratex
Objem: 55+10 l (+6 l postr. kapsy)
Rozměry: 76x38x27 cm
Cena: 4450 Kč
HUDYpartner: 4139 Kč
Cena SK: 6010 Sk
HUDYpartner: 5590 Sk
23
24
[email protected] 7/2006
PATAGONIE
V jižní části Chile a Argentiny na nás čekají
široké trekařské možnosti v řadě národních
parků a rezervací. Hřeben Patagonských And
zde dosahuje výšek do 4000 m n. m. Kromě
řady okružních treků je možné vystoupit i na
vrcholy některých vulkánů, např. Villarica nebo
Lanín. Symboly Patagonie jsou především žulové monolity Cerro Torre, Fitz Roy a Torres del
Paine, které se tyčí nad obrovskými rozlohami
ledovců. Bezvadně funguje autobusová, letecká i lodní doprava. nenechte si ujít plavbu
proslulými patagonskými fjordy.
TRANGO TREK MICRO EVO GTX
Pohodlná pevná
trekovka pro
celoroční použití
do všech terénů.
3D Flex systém
zaručí optimální
pohyb kotníku,
mikroporézní
tlumící vrstva.
Hmotnost: 1300 g (pár průměr)
Mezipodešev: 7 mm nylon výztuha proti torzi
Podešev: Vibram®
Podšívka: GORE-TEX®
Rozsah velikostí: 38–47 v EU
Svršek: vodoodpudivá kůže + Fly-Tec
Cena: 5190 Kč
HUDYpartner: 4872 Kč
Cena SK: 7010 Sk
HUDYpartner: 6520 Sk
Šéfredaktor:
Michal Bulička ([email protected])
Redakční rada:
Dušan Stuchlík, Jiří Všetečka, Ondřej
Johanovský, Branislav Adamec, Jana
Průšová, Richard Litochleb, Jakub Šimek
Co stojí za to: Araukárie v NP Huyerquehue
• Výstupy na sopky Villarica, Puyehue a Lanín • Trek opuštěnou rezervací Cerro Castillo
• Plavba říší fjordů z Puerto Montt do Puerto
Natales • Túra kolem jezer v NP Torres del
Paine • Obří splaz ledovce Perito Moreno
• Velkolepé stěny žulových věží Cerro Torre
a Fitz Roy (mj. jedno z nejtěžších lezení na
světě) • Panenská krajina Ohňové země.
Vhodné období: prosinec–únor
STOLOVÉ HORY VENEZUELY
Unikátní stolové hory, na něž umístil Arthur Conan Doyle děj legendární knihy Ztracený svět.
Stolové hory, tzv. tepuí, najdeme blízko hranic
s Brazílií v Guyanské vysočině. Do míst, kde
sídlí indiánští bohové, se dá vyrazit s batohem
na zádech v doprovodu místních průvodců.
Co stojí za to: Výstupy na stolové hory Roraima, Auyan Tepuí nebo Kukenán • Unikátní
flóra na stolových horách • Jaspisové řeky
• Výlet na lodi pod nejvyšší vodopád světa
Salto Angel.
Vhodné období: leden–březen
MEXICKÉ VULKÁNY
Nedaleko od metropole Mexiko City se k nebi
tyčí trojice pětitisícovek. Nejslavnější je bezpochyby Popocatépetl. V posledních letech
docela aktivní sopka není právě bezpečnou
oblastí k výletu. Nádherně ji budeme mít na
Na čísle spolupracovali:
Pit Schubert, Georg Soier, Jan Bicenc,
Martin Šťastný, Jaroš Řehořek, Karel
Kříž, Ronan Bégoc, Jiří Žižka, Tomáš Bardas, Viktor Procházka, Rostislav Sedliský,
Martin Honzík, Simona Ulmonová
druhý nejaktivnější vulkán na světě a jeho
obří kráter.
Hustá síť trekařských stezek disponuje,
podobně jako v Alpách, horskými chatami.
Dopravu na ostrově skvěle zajišťuje síť veřejných autobusů.
očích při výstupu na sousední Ixtaccihuatl.
Výstup na vrchol je spíš trekem než lezením.
Jako přídavek se nabízí výstup na nedalekou
nejvyšší horu Mexika, Pico de Orizaba.
Co stojí za to: Výstupy na vrcholy Ixtaccihuatl a Orizaba • Výhledy na Popocatepetl
• Pitoreskní vesničky pod často kouřícím „El
Popo“ • Borové háje v podhůří • Návštěva
obdivuhodných památek slavných říší dávnověku (Mayové, Olmékové, …)
Vhodné období: listopad–březen
Co stojí za to: Vícedenní trekking v kráterech Mafate, Salazie a Cilaos • Nejlepší canyoning na světě (desítky soutěsek) • Výstup
na třítisícovku Piton de Neige za rozbřesku
• Aktivní vulkán Piton Fournaise • Tropická
vegetace • Vodopád Trou de Fer • Stálé počasí bez srážek v době turistické sezóny.
Vhodné období: říjen–prosinec
NOVÝ ZÉLAND
Světově proslulá mekka trekkingu na jižním
cípu Polynésie, kde se všechno točí kolem
nádherné přírody. Nový Zéland rozhodně
stojí za pořádný a dlouhý výlet. Příjemní lidé,
setkání s potomky Maorů i řada adrenalino-
RÉUNION
Ostrov v Indickém oceánu východně od Madagaskaru, u nás zatím není příliš známý.
Jeho souseda – Mauritius, království pláží
– zná naopak každý. Réunion je paradoxně
součástí EU, jedním z departmentů Francie.
Ostrov je vulkanického původu. Jeho centrální část tvoří trojice erodovaných kráterů
sopky s členitou krajinou a bujnou vegetací.
Východ ostrova představuje v současnosti
Jazyková korektura: Jiří Havelka
Odborný partner: Berg & Steigen,
www.bergundsteigen.at
Grafický návrh: Jan Liška
Sazba a zlom: SLIM media s. r. o.
– Petr Antoníček, Petr Havelka
TRAIL
Tisk: Merkurtisk, a.s.
Internetová verze: www.hudy.cz
Vydává: HUDYsport, Bynovec 138
registrováno MK ČR E 15451. Neprodejné.
[email protected]
T R E K K I N G „ D E L U X E “ konec
Trekkingové hole, dvojité pěnové
madlo a polstrované poutko společně
s dvojím zavíráním FlickLock umožňují
snadné a pohodlné použití v rukavicích.
Prodloužený hrot pro užití ve sněhu.
Hmotnost: 534 g (pár)
Rozměry: 63 cm (délka složené
hole), 63–145 cm
Cena: 1990 Kč
HUDYpartner: 1851 Kč
Cena SK: 2690 Sk
HUDYpartner: 2502 Sk
vých atrakcí. Zéland, to jsou dva odlišné světy
Severního (sopečný původ) a Jižního ostrova
(vyvrásněná pohoří). Bez nadsázky zde platí
slogan: „Celý svět v jedné zemi“.
Bezchybně funguje propracovaný systém
národních parků s tábořišti a horskými chatami, dokonalá je i dopravní a ubytovací síť.
Co stojí za to: Severní ostrov: Tongariro – trek sopečnou krajinou • Te Urewera
– pralesní trek k jezeru Waikareiti • Jeskyně Waitomo • Geotermální oblasti Rotorua
a Waimangu Volcanic Valley • Poloostrov
Coromandel. Jižní ostrov: Abel Tasman
– pobřežní trek • Ledovce Fox a Franz Josef
pod vrcholy Mt. Cook a Mt. Tasman • Milford
Track v NP Fiordland • Metropole adrenalinu
Queenstown – bungee jumping, jet-boating
atd. • Trekking v Jižních Alpách – Routeburn,
Kepler, Rees Dart, Aspiring.
Vhodné období: prosinec–únor

Podobné dokumenty

Cenově efektivní řešení, která urychlí Vaši výrobu

Cenově efektivní řešení, která urychlí Vaši výrobu }œ–’Ž’–˜OŒ‘’™Uê‘5—?•’™Uêê –œ–—>ê“’˜WŒ—ê“•’ê„‘—ŒŽ’•’‘Bê ’†‹•„‘˜ê—ˆ“ˆ‘>ꈏˆŽ—•5•‘œê ™ê{˜•ˆ†Ž˜ w•’ê ™U–—„™…˜ê “•™‘Bê ‘„‡Ž•Œ—Œ†Ž>ê —ˆ“ˆ‘>ê ˆˆŽ—•5•‘œê ™ê {˜•ˆ†Ž˜ê …œê ‰Œ•’˜ê r„•;ˆê €„“Œê “’W„‡’™...

Více

program - Roznava.sk

program - Roznava.sk Přeplout Indický oceán na veslici bez doprovodné lodi si troufne jen málokdo. Když se do toho navíc pustí dva muži, kteří nikdy nestrávili noc na moři a nikdy neveslovali, půjde o hodně dobrodružný...

Více

Svět Outdooru / Svět běhu

Svět Outdooru / Svět běhu práci. Záleží samozřejmě na tom, na jak dlouhý běh se chystáme, jaká je úroveň naší fyzické zdatnosti a tomu pak stravu přizpůsobit. Trénovaný jedinec má trávicí mechanismus adaptovaný na fyzickou ...

Více

zde - Svět outdooru

zde - Svět outdooru plochými pláněmi, které jsou z přírodního hlediska velmi cenné. Později minete Břidličnou horu, Jelení hřbet, Velký máj a Vysokou holi, v jejíž blízkosti se nachází údajné dějiště divokých čarodějn...

Více

Hrubý itinerář výletu při MS 2010 Nový Zéland

Hrubý itinerář výletu při MS 2010 Nový Zéland Plán jsme ale nakonec nedodrželi, protože cesty nebyly tak náročné a doby pochodu o dost kratší, než uváděl průvodce. Kromě toho předpověď počasí hlásila za dva dny trvalejší déšť. Z Routeburn Shel...

Více