P153 Testování vlastností transgenních rostlin a porovnání toxicity

Komentáře

Transkript

P153 Testování vlastností transgenních rostlin a porovnání toxicity
P153
Testování vlastností transgenních rostlin a porovnání toxicity jejich
extraktů
Viktorová Jitka, Kažimírová Lucia, Řehořová Kateřina, Macek Tomáš
Ústav Biochemie a Mikrobiologie, VŠCHT Praha
E-mail: [email protected]
Sekce: Biotechnologie
Stres rostlin vyvolaný biotickým či abiotickým původcem je jednou z hlavních příčin špatné prosperity rostlin a
snížení výnosu zemědělských plodin. Stres obojího původu může navíc vést k produkci či změně obsahu
sekundárních metabolitů (např. mykotoxinů, alkaloidů) či akumulaci toxických meziproduktů jejich odbourávání.
Tyto procesy pak následně mohou zvyšovat toxicitu plodin a negativně ovlivňovat zdraví spotřebitelů. Geneticky
modifikované plodiny mohou pomoci řešit některé z těchto zmiňovaných problémů.
Půdy kontaminované PCB, těžkými kovy a zasolením, sucho a plísňové infekce nás vedly k přípravě transgenních
rostlin tabáku, brambor a lnu. Prvním důvodem přípravy těchto rostlin je zvýšení jejich odolnosti k nepříznivým
podmínkám, dalšími důvody jsou pak remediace kontaminovaných půd, zlepšení půdních vlastností, zvýšení
diverzity kontaminovaných lokalit a zamezení šíření rostlinných infekcí. Mezi použité transgeny se řadí gen bphC
(bakteriální dihydroxybifenyldioxygenasa), CUP (kvasinkový metalothionein), OSM (rostlinný protein, jehož exprese
souvisí s napadením patogenem, PR protein) a PHA (rostlinný defensin).
Naše výsledky ukazují, že připravené transgenní rostliny jsou schopny akumulovat o 3 mg kadmia či o 30 mg 2,3dihydroxybifenylu na kilogram rostlinné sušiny více než netransgenní rostliny, případně jsou více tolerantní ke
stresu způsobenému zasolením a transgenní semena klíčí i v prostředí 300 mM soli.
Připravené transgenní rostliny mohou tedy zamezit šíření kontaminantu jeho zvýšenou degradací či zamezit
nepřiměřené rostlinné imunitní odpovědi na původce stresu, proto mohou v konečné fázi být i zdravotně
prospěšnější pro lidské zdraví než netransgenní rostliny. Testy pro porovnání toxicity extraktů transgenních a
netransgenních rostlin jsou v současné době zaváděny.
Poděkování: Tento projekt vznikl za finanční podpory Grantové agentury České Republiky 15-22276S.