Temperační přístroje - HB

Komentáře

Transkript

Temperační přístroje - HB
Temperační přístroje
Katalog výrobků 2015-03
Temperační přístroje Thermo-5
Při vstřikování plastů je potřeba regulovat teploty vstřikovací formy.
Temperační přístroje regulují teplotu vstřikovací formy pomocí
kapalného teplonosného média tak, že řízeně přivádějí nebo
odvádějí teplo.
Temperační přístroje Thermo-5 se vyznačují efektivním a spolehlivým
provozem a používají se pro temperování vstřikovacích forem nebo
pro podobné aplikace.
… bezpečný, spolehlivý a bezúdržbový
… přesný, silný a efektivní
vysoce přesné řízení teploty
• ± 0,1 Kelvin s automatickou optimalizací řízení
nejrychlejší časy ohřevu a chlazení
• systém bez nádrže temperuje jen tolik teplonosného média,
kolik je třeba menší nároky na energii pro vytápění a chlazení
• minimální oběhový objem vyžaduje méně výkonu
• propracovaná koncepce chlazení snižuje ztráty
energeticky efektivní nerezové čerpadlo
• čerpadlo IE2 s magnetickou spojkou se zlepšenou účinností
… jednoduchý, inteligentní a pohodlný
snadná obsluha
• přehledné ovládání pomocí menu v 18 jazycích
• intuitivní navigace
• tlačítko pro zobrazení rychlé nápovědy
jasné zobrazení
• vysoce kontrastní barevný displej
• možnost konfigurace zobrazovacího okna a volby parametrů
komfortní funkce
• plně automatické chlazení a vyprazdňování forem
• záznam dat přes USB a vyhodnocení v Excelu
• ukládání specifických parametrů pro jednotlivé formy
• ovládání i prostřednictvím vstřikovacího stroje
plně automatické monitorování procesu
• nepřetržité monitorování teploty, průtoku a tlaku
• vysoce přesné měření průtoku ultrazvukem
• detekce prasknutí hadice a úniku média
• monitorování stavu čerpadla
konstrukce s dlouhou životností
• materiály v hydraulickém okruhu odolné korozi
• topné články bez přímého kontaktu s teplonosným médiem
• chlazení bez zanášení vodním kamenem, s řízenou teplotou chladiče, bypass s
proporcionálním ventilem
• čerpadlo s magnetickou spojkou z nerezové oceli
lepší ochrana pro vstřikovací formu
• uzavřený systém bez kontaktu s kyslíkem
• automatické odvzdušňování
• aktivní regulace tlaku - pouze tolik tlaku, kolik
je třeba
… malý, čistý a tichý
všude se vejde
• umožňují to sofistikované hydraulické moduly a systém bez nádrže
může být rovněž používán v čistém prostředí
• izolace bez skelných vláken, pojezdová kolečka odolná proti oděru a vysoce lesklý nátěr
hlásí se pouze v případě potřeby
• inteligentní monitorování všech procesů
V závislosti na provedení se určité charakteristiky neshodují
Technické údaje
Základní vybavení
Hydraulika Funkce
Kontrola / Zabezpečení
Obsluha / Zobrazení
Rozhraní
USB
HB
Uzavřený okruh bez kontaktu s atmosférickým kyslíkem s účinným automatickým plněním a
odvzdušněním
Měření teploty na vstupu a výstupu čidly Pt 1000
Kontinuální, bezúdržbové měření průtoku ultrazvukem
Chlazení bez zanášení vodním kamenem a bez tlakových rázů, s filtrem chladicí vody na
vstupu a proporcionálním ventilem
Proporcionálně řízený bypass chladiče (u přístrojů s provozní teplotou nad 100 °C)
Čerpadlo z nerezové oceli s magnetickou spojkou (Inox); Třída energetické účinnosti IE2
Hydraulický okruh z materiálů odolných korozi
Topné elementy bez přímého kontaktu s teplotním nosičem
Jednoduché přepojení na separátní přívod systémové vody
Čerpadlo pro zvýšení tlaku pro plnění systému (u vodních přístrojů nad 100 °C)
Regulované zvýšení systémového tlaku (u vodních přístrojů)
Bypass a filtr na výstupu vody z formy
Okruh teplotního nosiče s teplotní segmentací oleje v expanzní nádobě (u olejových přístrojů)
Nádrž s měřením výšky hladiny pro expanzi i pro vyprazdňování formy (u olejových přístrojů)
Vyprazdňování forem obrácením běhu (u vodních přístrojů do výstupu chladící vody)
Rovnoměrné rozdělení zátěže na všechny topné stupně pomocí polovodičových relé
Kaskádová regulace s automatickou optimalizací
Volitelná regulace teploty na vstupu do formy nebo zpětném vedení (nebo dle externího čidla ZE)
Trvalé chlazení a automatický vypínací program
Rychlé přepnutí na požadovanou hodnotu 2
Program pro nájezd požadované hodnoty, nájezdový program
Cyklická výměna systémové vody – volitelné nastavení
Automatické nastavení povolené teplotní odchylky
Kontrola různých procesních parametrů
Detekce poškození hadic a úniku teplotního nosiče
Kontrola funkce čidel
Kontrola proudu čerpadla a topení
Ochrana před během nasucho
Bezpečnostní vypínání topení - 3-násobné
Redukce systémového tlaku při vypnutí přístroje
Přetlakový bezpečnostní ventil a manometr
Automatické přifázování a kontrola fází
Oděru vzdorná kolečka s aretací (PUR)
Barevný TFT displej 3,5“ s interaktivní uživatelskou podporou v 18 jazycích
Tlačítko Nápověda pro kontextové informace
Ukazatel průtoku, tlaku čerpadla a provozního stavu
Volitelná zobrazovací okna a zobrazované hodnoty
Zobrazení teploty v 0,1 °C
Nastavitelné jednotky teploty, průtoku a tlaku
Optická a akustická signalizace poruch; nastavitelná hlasitost
Uložení provozních parametrů formy
Ukazatel času a data
Spínací hodiny
Počítadlo provozních hodin a ukazatel servisních intervalů
Výpis alarmů
Blokování přístupu pro zadávání zabezpečovacím kódem
USB rozhraní (host/device) pro aktualizace softwaru, přenos parametrů a záznam dat
Datové rozhraní CAN HB-Therm pro připojení modulových přístrojů, externích měření průtoku Flow-5 a přepínacích jednotek Vario-5 (1 Konektor Sub-D 15-pólový)
Upozornění: Modulové přístroje nemají vlastní ovládání
4
Dodatečné vybavení
ZL
Sací režim
ZB
Rozhraní pro alarm a externí řízení
ZE
Rozhraní pro externí čidlo
ZD
Rozhraní DIGITAL
ZC
Rozhraní CAN
ZP
Rozhraní PROFIBUS-DP
ZU
ZK
ZR
Kontrola stavu čerpadla
Ochranný kryt
Paket pro čisté prostory
Temperační přístroj S automatickou optimalizací tlaku (do 70 °C)
Alarm přes beznapěťový spínací kontakt, zatížitelnost
max. 250 VAC, 4 A
Přístroj ON/OFF a přepínání požadované hodnoty 1 a 2 přes beznapěťový kontakt
Kolíkový konektor Harting Han 7D
Teplotní čidlo typu J, K, T nebo Pt 100 v třívodičovém
zapojení, s nastavitelnou detekcí provozu
Konektor audio 5-pólový
Sériové datové rozhraní 20 mA, RS-232 nebo RS-422/485
Volitelné protokoly: Arburg, Battenfeld, Bühler, Dr. Boy, Engel,
Ferromatik Milacron, KraussMaffei, MODBUS (RTU-Mode),
Müller Weingarten, Negri Bossi, SPI, Stork,
Sumitomo Demag
2 konektory Sub-D 25-pólové
Sériové datové rozhraní CAN-Bus (Sumitomo Demag) und
CANopen (EUROMAP 66)
Pro dálkové ovládání standardních přístrojů
2 konektory Sub-D 9-pólové
Sériové datové rozhraní PROFIBUS-DP
1 konektor Sub-D 9-pólový (nelze s ZC)
Dodatečný senzor za čerpadlem
Transparentní kryt pro obrazovku a klávesnici
Provedení vhodné pro čisté prostory:
„At Rest“ < Třída ISO 6 (Tř. 1000)
„In Operation“ Třída ISO 7 (Tř. 10 000)
Izolace bez skelných vláken
Kontrola kvality s protokolem
Modulový přístroj
Temperační přístroje HB-Therm Thermo-5 jsou v nabídce
jako samostatné nebo modulové přístroje. Modulové přístroje
nemají vlastní ovládání. Ovládají se přes přístroje s ovládacím panelem nebo přes externí ovládací panel, přičemž je
umožněno společné ovládání a dálkové řízení. Komunikace
probíhá vzájemně vždy přes rozhraní HB. Modulové přístroje
nabízejí v porovnání se standardními přístroji cenovou výhodu. Typové označení je odlišeno písmenem M
(např. HB-140ZM1).
Komunikace (→str. 11, obr. 1)
5
100 °C
Temperační přístroj
Vodní
Technické specifikace
Temperační přístroj
Typ
Topení (gstr. 12, obr. 2)
Teplotní nosič
Chlazení
Maximální provozní teplota v °C
Velikost (gstr. 13, obr. 5)
kW
Čerpadlo
Bez těsnění, INOX; 0,5 kW; 30 L/min, 52 m
Bez těsnění, INOX; 1,0 kW; 50 L/min, 70 m
(gstr. 12, obr. 3)
INOX; 2,8 kW; 110 L/min, 70 m
Bez těsnění, INOX; 2,8 kW; 110 L/min, 70 m
INOX; 3,5 kW; 160 L/min, 70 m
Bez těsnění, INOX; 3,5 kW; 160 L/min, 70 m
30 kW @ 60 K
Chlazení (gstr. 12, obr. 4)
38 kW @ 60 K
90 kW @ 60 K
110 kW @ 60 K
Sací režim
Dodatečné vybavení
Rozhraní pro alarm a externí řízení
Rozhraní pro externí čidlo
Rozhraní DIGITAL
Rozhraní CAN
Rozhraní PROFIBUS-DP
Kontrola stavu čerpadla
Ochranný kryt
Paket pro čisté prostory
400 V (380–415 V), 50 Hz; 3LPE
Napájecí napětí
400 V (380–415 V), 60 Hz (50/60 Hz); 3LPE
210 V (200–220 V), 50 Hz; 3LPE
210 V (200–220 V), 60 Hz (50/60 Hz); 3LPE
460 V (440–480 V), 60 Hz; 3LPE
Voda
Nepřímé
Přímé
HB-100ZHB-100X
123123
8
16
32
2M
1)
1)
4M
6G
6M
8G
8M
A2
B1
C2
E1
ZL
ZB
ZE
ZD
ZC
ZP
ZU
ZK
ZR
405
406
215
216
466
•
•
•
•
•
• ••
° °
••
°
°
°
°
° °
•
•
°
°
°
•
•
•
°
°
°
••
•
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°°°°
°°°°
°°°°
°°°°
°°°°
°°°°
°°°°
°°°°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
•
•
•
••
•
100
850
300
982
155
6,5
G1 ¼ 20, 120
2–5
G¾
10, 100
2–5
G½
10, 100
G½
100
510
180
661
47
1,0
G¾
20, 120
2–5
G⅜
10, 100
-
-
-
G⅜
100
850
300
982
135
6,5
G1 ¼
20, 120
2–5
G¾
10, 100
G½
°°
°°
°°
°°
°
°
°
°
Příklad: HB-100Z1-8-2M-A2-ZE-ZD, 405, česky
Max. provozní teplota
Rozměry
Výška
Šířka
Délka
Hmotnost (max.)
Oběhové množství vody v přístroji
Přípojka vstup/výstup
Přípojka chladící vody
Přípojka systémové vody
Výpusť
• Základní vybavení ° Opce
6
1)
Typické provedení
ca.
Závit
Odolnost
Tlak
Závit
Odolnost
Tlak
Závit
Odolnost
Závit
°C
100
100
mm
510
700
mm
180
240
mm
661
661
kg
54
73
L
1,2
1,8
G¾
G¾
bar, °C 20, 120 20, 120
bar
2–5
2–5
G⅜
G⅜
bar, °C 10, 100 10, 100
bar
2–5
2–5
G¼
G¼
bar, °C 10, 100 10, 100
G⅜
G⅜
100
700
240
661
72
1,6
G¾
20, 120
2–5
G⅜
10, 100
-
-
-
G⅜
140 °C
Temperační přístroj
Vodní
Technické specifikace
Temperační přístroj
Typ
Topení (gstr. 12, obr. 2)
Teplotní nosič
Chlazení
Maximální provozní teplota v °C
Velikost (gstr. 13, obr. 5)
kW
Čerpadlo
Bez těsnění, INOX; 0,5 kW; 30 L/min, 52 m
Bez těsnění, INOX; 1,0 kW; 50 L/min, 70 m
(gstr. 12, obr. 3)
INOX; 2,8 kW; 110 L/min, 70 m
Bez těsnění, INOX; 2,8 kW; 110 L/min, 70 m
INOX; 3,5 kW; 160 L/min, 70 m
Bez těsnění, INOX; 3,5 kW; 160 L/min, 70 m
30 kW @ 60 K
Chlazení (gstr. 12, obr. 4)
50 kW @ 60 K
90 kW @ 60 K
Sací režim
Dodatečné vybavení
Rozhraní pro alarm a externí řízení
Rozhraní pro externí čidlo
Rozhraní DIGITAL
Rozhraní CAN
Rozhraní PROFIBUS-DP
Kontrola stavu čerpadla
Ochranný kryt
Paket pro čisté prostory
400 V (380–415 V), 50 Hz; 3LPE
Napájecí napětí
400 V (380–415 V), 60 Hz (50/60 Hz); 3LPE
210 V (200–220 V), 50 Hz; 3LPE
210 V (200–220 V), 60 Hz (50/60 Hz); 3LPE
460 V (440–480 V), 60 Hz; 3LPE
Příklad: HB-140Z1-8-2M-A2-ZE-ZD, 405, česky
Max. provozní teplota
Rozměry
Hmotnost (max.)
Oběhové množství vody v přístroji
Přípojka vstup/výstup
Přípojka chladící vody
Přípojka systémové vody
Výpusť
• Základní vybavení ° Opce
1)
Voda
Nepřímé
HB-140Z
1 2 3
8
16
32
2M
1)
4M
6G
6M
8G
8M
A2
B2
C2
ZL
ZB
ZE
ZD
ZC
ZP
ZU
ZK
ZR
405
406
215
216
466
•
•
• •
°
•
°
°
°
•
°
°
°
•
•
•
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
•
•
°
°
•
°
°
°
°
°C
Výška mm
Šířka mm
Délka mm
kg
ca. L
Závit Odolnost bar, °C
Tlak bar
Závit Odolnost bar, °C
Tlak bar
Závit Odolnost bar, °C
Závit 140
510
180
661
55
1,5
G¾
20, 160
2–5
G⅜
10, 100
2–5
G¼
10, 100
G⅜
140
700
240
661
74
2,1
G¾
20, 160
2–5
G⅜
10, 100
2–5
G¼
10, 100
G⅜
140
850
300
982
158
6,5
G1 ¼
20, 160
2–5
G¾
10, 100
2–5
G½
10, 100
G½
Typické provedení
7
160 °C
Temperační přístroj
Vodní
Technické specifikace
Temperační přístroj
Typ
Topení (gstr. 12, obr. 2)
Teplotní nosič
Chlazení
Maximální provozní teplota v °C
Velikost (gstr. 13, obr. 5)
kW
Čerpadlo
Bez těsnění, INOX; 0,5 kW; 30 L/min, 52 m
Bez těsnění, INOX; 1,0 kW; 50 L/min, 70 m
(gstr. 12, obr. 3)
Bez těsnění, INOX; 2,8 kW; 110 L/min, 70 m
Bez těsnění, INOX; 3,5 kW; 160 L/min, 70 m
30 kW @ 60 K
Chlazení (gstr. 12, obr. 4)
50 kW @ 60 K
90 kW @ 60 K
Sací režim
Dodatečné vybavení
Rozhraní pro alarm a externí řízení
Rozhraní pro externí čidlo
Rozhraní DIGITAL
Rozhraní CAN
Rozhraní PROFIBUS-DP
Kontrola stavu čerpadla
Ochranný kryt
Paket pro čisté prostory
400 V (380–415 V), 50 Hz; 3LPE
Napájecí napětí
400 V (380–415 V), 60 Hz (50/60 Hz); 3LPE
210 V (200–220 V), 50 Hz; 3LPE
210 V (200–220 V), 60 Hz (50/60 Hz); 3LPE
460 V (440–480 V), 60 Hz; 3LPE
Voda
Nepřímé
HB-160Z
1 2 3
8
16
32
2M
1)
4M
6M
1)
8M
A2
B2
C2
ZL
ZB
ZE
ZD
ZC
ZP
ZU
ZK
ZR
405
406
215
216
466
•
•
°
•
• •
°
•
° •
°
°
•
•
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
•
•
°
°
•
°
°
°
°
Příklad: HB-160Z1-8-2M-A2-ZE-ZD, 405, česky
Max. provozní teplota
Rozměry
Hmotnost (max.)
Oběhové množství vody v přístroji
Přípojka vstup/výstup
Přípojka chladící vody
Přípojka systémové vody
Výpusť
• Základní vybavení ° Opce
8
1)
Typické provedení
°C
Výška mm
Šířka mm
Délka mm
kg
ca. L
Závit Odolnost bar, °C
Tlak bar
Závit Odolnost bar, °C
Tlak bar
Závit Odolnost bar, °C
Závit 160
510
180
661
55
1,5
G¾
20, 180
2–5
G⅜
10, 100
2–5
G¼
10, 100
G⅜
160
700
240
661
74
2,1
G¾
20, 180
2–5
G⅜
10, 100
2–5
G¼
10, 100
G⅜
160
850
300
982
158
6,5
G1 ¼
20, 180
2–5
G¾
10, 100
2–5
G½
10, 100
G½
180 °C
Temperační přístroj
Vodní
Technické specifikace
Temperační přístroj
Typ
Topení (gstr. 12, obr. 2)
Teplotní nosič
Chlazení
Maximální provozní teplota v °C
Velikost (gstr. 13, obr. 5)
kW
Voda
Nepřímé
HB-180Z
2 3
8
1)
16
32
2M
1)
4M
1)
6M
8M
A2
B2
C2
•
°
Čerpadlo
Bez těsnění, INOX; 0,5 kW; 30 L/min, 52 m
Bez těsnění, INOX; 1,0 kW; 50 L/min, 70 m
(gstr. 12, obr. 3)
Bez těsnění, INOX; 2,8 kW; 110 L/min, 70 m
Bez těsnění, INOX; 3,5 kW; 160 L/min, 70 m
30 kW @ 60 K
Chlazení (gstr. 12, obr. 4)
50 kW @ 60 K
90 kW @ 60 K
Dodatečné vybavení
Rozhraní pro alarm a externí řízení
Rozhraní pro externí čidlo
Rozhraní DIGITAL
Rozhraní CAN
Rozhraní PROFIBUS-DP
Kontrola stavu čerpadla
Ochranný kryt
Paket pro čisté prostory
400 V (380–415 V), 50 Hz; 3LPE
Napájecí napětí
400 V (380–415 V), 60 Hz (50/60 Hz); 3LPE
210 V (200–220 V), 50 Hz; 3LPE
210 V (200–220 V), 60 Hz (50/60 Hz); 3LPE
460 V (440–480 V), 60 Hz; 3LPE
•
°
•
°
•
°
°
• •
°
°
ZB
ZE
ZD
ZC
ZP
ZU
ZK
ZR
405
406
215
216
466
°
°
°
°
°
°
°
°
•
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
•
°
°
°
°
Příklad: HB-180Z2-16-4M-A2-ZE-ZD, 405, česky
Max. provozní teplota
Rozměry
Hmotnost (max.)
Oběhové množství vody v přístroji
Přípojka vstup/výstup
Přípojka chladící vody
Přípojka systémové vody
Výpusť
• Základní vybavení ° Opce
1)
°C
Výška mm
Šířka mm
Délka mm
kg
ca. L
Závit Odolnost bar, °C
Tlak bar
Závit Odolnost bar, °C
Tlak bar
Závit Odolnost bar, °C
Závit 180
700
240
661
74
2,1
G¾
25, 200
2–5
G⅜
10, 100
2–5
G¼
10, 100
G⅜
180
850
300
982
158
6,5
G1 ¼
25, 200
2–5
G¾
10, 100
2–5
G½
10, 100
G½
Typické provedení
9
200/250 °C
Technické specifikace
Temperační přístroj
Typ
Topení (gstr. 12, obr. 2)
Temperační přístroj
Olejový
Teplotní nosič
Chlazení
Maximální provozní teplota v °C
Velikost (gstr. 13, obr. 5)
kW
Čerpadlo
Bez těsnění, INOX; 0,5 kW; 30 L/min, 52 m
Bez těsnění, INOX; 1,0 kW; 50 L/min, 70 m
34 kW @ 120 K
Chlazení (gstr. 12, obr. 4)
60 kW @ 120 K
Dodatečné vybavení
Rozhraní pro alarm a externí řízení
Rozhraní pro externí čidlo
Rozhraní DIGITAL
Rozhraní CAN
Rozhraní PROFIBUS-DP
Kontrola stavu čerpadla
Ochranný kryt
400 V (380–415 V), 50 Hz; 3LPE
Napájecí napětí
400 V (380–415 V), 60 Hz (50/60 Hz); 3LPE
210 V (200–220 V), 50 Hz; 3LPE
210 V (200–220 V), 60 Hz (50/60 Hz); 3LPE
460 V (440–480 V), 60 Hz; 3LPE
(gstr. 12, obr. 3)
Olej
Nepřímé
HB-200THB-250T
2 3
8
16
2M
4M
A3
C3
• •
°
• •
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
• •
°
ZB
ZE
ZD
ZC
ZP
ZU
ZK
405
406
215
216
466
•
•
Příklad: HB-200T2-8-2M-A3-ZE-ZD, 405, česky
Max. provozní teplota
Rozměry
Hmotnost (max.)
Oběhové množství vody v přístroji
Přípojka vstup/výstup
Přípojka chladící vody
Výpusť
Objem interní expanzní nádoby
• Základní vybavení ° Opce
10
°C
Výška mm
Šířka mm
Délka mm
kg
ca. L
Závit Odolnost bar, °C
Tlak bar
Závit Odolnost bar, °C
Závit ca. L
200
700
240
684
69
1,6
G¾
10, 220
2–5
G⅜
10, 100
G⅜
5,5
250
850
300
945
103
3,5
G¾
10, 270
2–5
G⅜
10, 100
G⅜
15
Komunikace (obr. 1)
Základní funkční schéma
MC
EC
K dálkovému ovládání standardních přístrojů
SD
EG
_
FB
MG
HB
HB
FM
HB
VS
HB
HB/CAN
SD
EG
1)
HB
FM
CAN
EG
_
FB
EG
HB
1)
SD
HB
FM
CAN
Příklady
MC
SD
SD
EG
SD
EG
_
FB
HB
MG
HB
MG
FB
SD
HB/CAN
EG
1)
CAN
EG
EG
1)
Legenda
Označení
Poznámka
MC
Řízení stroje
max. 1
FB
Ovládací modul Panel-5
max. 1
EG
Temperační přístroj Thermo-5, Temperační přístroj
max. 16 (pro jedno ovládaní)
MG
Temperační přístroj Thermo-5, Modulový přístroj
FM
Externí průtokoměr Flow-5
max. 32 (vždy 4 okruhy)
VS
Přepínací jednotka Vario-5
max. 8
SD
Komunikace přes sériové datové rozhraní DIGITAL (ZD),
CAN (ZC), nebo PROFIBUS-DP (ZP)
Maximální počet přístrojů, rozsah ovládání a přenos hodnot průtoků jsou
závislé na řízení stroje resp. protokolu
HB
Komunikace rozhraní HB
Sled připojení není relevantní
HB/CAN
Komunikace rozhraní HB/CAN
K dálkovému ovládání standardních přístrojů
CAN
Komunikace rozhraní CAN (ZC)
EC
Externí ovládání (Ext. Control)
1)
Obsluha
Vypnutá
Přiřazení adres v závislosti na řízení stroje
obsluha
11
Topný výkon, elektrické připojení (obr. 2)
Údaje o topném výkonu platí při jmenovitém napětí (400 V, 460 V nebo 210 V) a mění se v uvedeném rozpětí max. ±10 %.
Maximální jištění; průřez přívodního kabelu (při jmenovitém napětí)
Topení
400 V nebo 460 V
8 kW
3x20 A; 2,5 mm2
16 kW
3x32 A; 6 mm2
32 kW
3x63 A; 16 mm2
210 V
3x32 A; 6 mm2
3x63 A; 16 mm2
3x125 A; 50 mm2
Výkon čerpadla (obr. 3)
Dopravní výška H m
Dopravní výška H m
70
f = 50 Hz
60
f = 60 Hz
60
50
50
40
40
,6
10
0
30
, 8M
M
20
6G
Průtok L/min
0
0
8G
,6
10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Dosažitelné hodnoty (
2M
6G
2M
20
8G
4M
4M
30
0
70
M
, 8M
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Průtok L/min
jen velikost 3)
Tlak p v bar = 0,1 · Dopravní výška H v m · Hustota ρ v kg/dm3
Chladící výkon (obr. 4)
Teplotní rozdíl teplotní nosič - chladící voda
K
A3
120
A2
100
Množství chladící vody při tlaku 2 bary:
A2
12 L/min
A3
14 L/min
B1
9 L/min
B2
16 L/min
C2
34 L/min
C3
16 L/min
E1
30 L/min
C3
B2
B1
80
E1
C2
60
40
20
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Chladící výkon kW
Dosažitelné hodnoty (max. teplota na výstupu chladiče ca. 60 °C)
1 kW = 3,6 MJ/h = 860 kcal/h
Měření podle předpisu
Všeobecné technické údaje
Přívodní kabel přístroje
Okolí
Teplota relativní vlhkost vzduchu Barva
Kryt Ovládání Hladina
hluku
Třída
ochrany
Normy (závislé na typu zařízení)
Označení/
Zkoušky
Přesnost regulace
Tolerance
Ukazatel průtoku
Ukazatel tlaku čerpadla
12
3LPE, 4 m (zástrčka na přání)
5–40 °C
35–85 % RH (nekondenzující)
RAL 7035 (světlá šedá), RAL 5012 (světle modrá)
RAL 7012 (čedičově šedá)
<67 dB(A)
IP 44
EN ISO 12100, EN ISO 13732-1, EN 60335-1, EN 60204-1, EN 60730-2-9, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 12828, EN 12953-6, DIN 4754
CE (Prohlášení s příslušnými směrnicemi EU)
±0,1 K
±5 % z měřené hodnoty
±10 % z konečné hodnoty
A
479
B
OUT
117,5
0
627
0
661
HB-100X1
117,5
180
62,5
HB-_ _ _Z1
62,5
Rozměry (obr. 5)
Velikost 1, Měřítko 1:15
A
IN
479
B
IN
OUT
3.1
3.1
170
3
G
0
24
131
137
137
0
74,5
544
Velikost 2, Měřítko 1:15
HB-_ _ _Z2
HB-100X2
669
OUT
IN
700
3.1
C E FD
80
C
3
G
0
0
0
24
24
197
197
197
0
74,5
544
3
G
Vstup do formy
D
Výstup chladící vody
G Výpusť
3 Filtr chladicí vody vstup
B
Výstup z formy
E
Vstup systémové vody
H
3.1 Filtr vratné větve
C
Vstup chladící vody
F
Výstup systémové vody
Plnění (u olejových přístrojů)
204,5
62,5
185
141
24
Ø 50
191
3.1
74,5
118,5
156,5
Ø 75
H
IN
C D
3
G
118,5
104
118,5
132
156,5
19
65
118,5
B
OUT
D
170
170
153,5
Chladící vzduch
659
3.1
0
24
117,5
0
A
B
109
IN
117,5
62,5
A
B
0
OUT
71
A
669
H
0
0
627
117,5
661
A
HB-200T2
684
62,5
240
156,5
65
0
24
Ø 50
104
118,5
132
156,5
Ø 75
3
G
118,5
118,5
118,5
19
D
170
153,5
0
74,5
80
Chladící vzduch
C
C E FD
510
24
13
Velikost 3, Měřítko 1:20
HB-_ _ _Z3
877
IN
OUT
IN
OUT
B
A
780
0
48,5
0
48,5
922
218,5
982
218,5
300
HB-100X3
B
3.1
850
3.1
A
780
C E F
80
D
C
230
257
Velikost 3, Měřítko 1:20
241,5
257
269,5
804
197,5
0
24
267,5
0
0
251
G
3
206
24
Ø 50
147,5
Ø 75
107,5
19
G
3
193
0
65
200
Chladící vzduch
D
230
169,5
24
HB-250T3
945
0
55,5
110,5
922
891
252,5
300
A B
780
3.1
850
H
H
IN
OUT
24
CD
80
150
Chladící vzduch
Ø 75
0
24
Ø 50
251
257
0
804
A
166,5
19
3
G
128,5
65
194
Vstup do formy
D
Výstup chladící vody
G Výpusť
3 Filtr chladicí vody vstup
B
Výstup z formy
E
Vstup systémové vody
H
3.1 Filtr vratné větve
C
Vstup chladící vody
F
Výstup systémové vody
14
Plnění (u olejových přístrojů)
Temperature Control Technology
HB-Therm po celém světě.
Od roku 1967 vyvíjí a vyrábí firma HB-Therm AG
inovativní temperační technologie pro nejvyšší nároky na
kvalitu se známkou „Swiss made“. Vyspělé know-how a
motivovaní zaměstnanci umožnili, aby se HB-Therm stal
vůdčí firmou v technologii temperace.
Švýcarská rodinná firma má přibližně 110 zaměstnanců a
považuje se za systémového dodavatele, který precizně
podporuje své zákazníky od návrhu zařízení až po
dokonalý poprodejní servis. Vyrábí se výhradně v
St. Gallenu.
Vlastní prodejní společnosti v Německu a Francii, stejně
jako 40 dalších zastoupení nyní reprezentují firmu
HB-Therm po celém světě.
Služby zákazníkům. Samozřejmě.
Díky naší prodejní a servisní síti Vám podrobně a
kompetentně poradíme a poskytneme potřebnou podporu
v oblastech:
• navrhování přístrojů
• funkcí přístrojů
• elektrických a hydraulických připojení
• komunikačních rozhraní
• teplotního nosiče
• údržba
Naši odborníci Vám jsou k dispozici radou i činem při
řešení speciálních požadavků a aplikací, při uvádění
přístrojů do provozu nebo zajištění praktických školení
Vašich spolupracovníků.
Systém řízení jakosti a ochrany životního prostředí
podniku spočívá v průběžném zlepšování všech postupů
a procesů a je certifikovaný podle ISO 9001/14001.
„Swiss made“ je synonymem pro filozofii, požadavek na
výrobek a službu zákazníkovi.
15
HB-THERM AG
Spinnereistrasse 10 (WU 3)
Postfach
9006 St. Gallen
Switzerland
Phone +41 71 243 6-530, Fax -418
[email protected], www.hb-therm.ch
Korea, Republic of (KR)
IMTS, Seoul
Latvia (LV)
Renzo Baltic SIA, 1024 Riga
Liechtenstein (LI)
HB-THERM AG, 9006 St. Gallen
Lithuania (LT)
Renzo Baltic SIA, 1024 Riga
Luxembourg (LU)
AJ Solutions BVBA, 2240 Zandhoven
Dceřiné společnosti
Malaysia (MY)
ARBURG Sdn Bhd, 46150 Petaling Jaya
HB-THERM GmbH
Dammstrasse 70-80
53721 Siegburg
Germany
Phone +49 2241 5946-0, Fax -20
[email protected], www.hb-therm.de
Mexico (MX)
Engel Mexico S.A. de C.V., 76246 El Marques, Querétaro
HB-THERM S.A.S.
La Grande Vaupière
01390 St. Jean de Thurigneux
France
Phone +33 4 74 00 43 30
Fax +33 4 26 23 68 22
[email protected], www.hb-therm.fr
Portugal (PT)
novaELECTROLIS, Comércio de, 2401-970 Leiria
Netherlands (NL)
ROBOTECH bv, 4824 JS Breda
New Zealand (NZ)
AOTEA MACHINERY LTD., Auckland 1145
Poland (PL)
ELBI-Wrocław Sp. z o.o., 53-234 Wrocław
Singapore (SG)
ARBURG PTE LTD., Singapore 139965
Slovakia (SK)
Luger spol. s.r.o., 251 01 Ricany
Slovenia (SI)
Luger Gesellschaft mbH, 3011 Purkersdorf
South Africa (ZA)
Maritime Marketing, 1684 Kyalami
Zastoupení
Spain (ES)
Netstal Máquinas, S.A., 08100 Mollet del Vallès
Australia (AU)
Parrington Group Pty. Ltd., Magill SA 5072
Sweden (SE)
Forvema AB, 511 54 Kinna
Austria (AT)
Luger Gesellschaft mbH, 3011 Purkersdorf
Switzerland (CH)
HB-THERM AG, 9006 St. Gallen
Belgium (BE)
AJ Solutions BVBA, 2240 Zandhoven
Taiwan (TW)
Morglory International Co., Ltd., Taichung City 407
Brazil (BR)
HDB Representações Ltda, Cotia (SP) 06705-110
Thailand (TH)
ARBURG (Thailand) Co., Ltd., Samutprakarn 10540
China (CN)
ARBURG (Shanghai) Co., Ltd., 201100 Shanghai
ARBURG Machine & Trading, 518108 Shenzhen
Dongguan Chang An Shihui, 523850 Dongguan City
Tianjin Cenglary Trading Co., Ltd., 300452 Tianjin City
Turkey (TR)
ARBURG Plastik Enjeksiyon, 34524 Yakuplu-Büyükçekmece/Istanbul
Croatia (HR)
Luger Gesellschaft mbH, 3011 Purkersdorf
United Kingdom (GB)
Krauss Maffei (UK) Ldt, WA5 7TR Warrington
United States (US)
Frigel North America, East Dundee, IL 60118
Czech Republic (CZ)
Luger spol. s.r.o., 251 01 Ricany
Denmark (DK)
SAXE Hansen, 3500 Værløse
Estonia (EE)
Renzo Baltic SIA, 1024 Riga
Finland (FI)
Engel Finland Oy, 00380 Helsinki
France (FR)
HB-THERM S.A.S., 01390 St. Jean de Thurigneux
Germany (DE)
HB-THERM GmbH, 53721 Siegburg
Hong Kong (HK)
ARBURG (HK) Ltd., Quarry Bay
Hungary (HU)
Luger Kft., Budapest 1147
India (IN)
Salnik Solutions, 400072 Mumbai
Indonesia (ID)
ARBURG Indonesia, Jakarta 10150
Ireland (IE)
Krauss Maffei (UK) Ldt, WA5 7TR Warrington
Israel (IL)
Israpack Ltd., 31097 Haifa
Italy (IT)
Nickerson Italia Srl, 24030 Brembate di Sopra (BG)
Japan (JP)
ARBTECHNO Ltd., Iwaki 973-8406
D8090-T 2015-03
Technické změny vyhrazeny

Podobné dokumenty

Temperature Control Technology - HB

Temperature Control Technology - HB • ± 0,1 Kelvin s automatickou optimalizací řízení

Více

Variátorové řemenice

Variátorové řemenice Bylo vyvinuto veškeré úsilí s cílem zajistit, aby údaje uvedené v tomto katalogu byly správné. Spoleýnost Challenge nenese äádnou odpovĘdnost za jakékoliv nepŐesnosti nebo zpŢsobené škody.

Více

Stáhnout PDF

Stáhnout PDF dva kondenzátorové mikrofony s kardioidní charakteristikou vhodné pro overhead nebo stereofonní záznam, útlum –10 dB, redukce, větrná ochrana a držák pro stereo záznam Kondenzátorový mikrofon s pře...

Více

Ceník Variant 24 Advent 2015 dodávky elektřiny E.ON Energie, a.s.

Ceník Variant 24 Advent 2015 dodávky elektřiny E.ON Energie, a.s. Uvedené ceny zahrnují ceny za distribuci a související služby pro rok 2015 dle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2014 a č. 3/2014 ze dne 25. listopadu 2014 a dále ceny za dod...

Více

Výpočet celkové roční platby za elektřinu Výpočet celkové

Výpočet celkové roční platby za elektřinu Výpočet celkové Uvedené ceny zahrnují ceny za distribuci a související služby pro rok 2015 dle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2014 a č. 3/2014 ze dne 25. listopadu 2014 a dále ceny za dod...

Více

teco - GWk

teco - GWk Výkon čerpadla maximálně (l/min / bar) Jmenovitý chladicí výkon (kW)1 Topný výkon (kW) Chlazení Váha (kg) Oběhová voda výtok/ -zpětný tok Chladicí voda výtok / -zpětný tok Rozměry v mm (T x B x H) ...

Více

Technologie zpracování plastů

Technologie zpracování plastů Součástí této diskuse však musí být i terminologické projasnění, je nezbytné vymezit význam předpony ‚bio‘, myslí si Christian Bonten z Institutu pro zpracování plastů při stuttgartské univerzitě. ...

Více