Schlüsselindustrie für die deutsche Wirtschaft TEXT

Komentáře

Transkript

Schlüsselindustrie für die deutsche Wirtschaft TEXT
Mgr. Richard Herrmann • Firemní výuka němčiny • www.herrmann.cz • www.parapsychologie.cz • +420 251 511 104 • +420 606 53 83 22
Makroökonomik und Mikroökonomik 02
30. Januar 2008
Automobilindustrie – Schlüsselindustrie für die deutsche Wirtschaft
Zahlen, Daten, Übersicht….
Die Automobilindustrie ist eine Schlüsselindustrie für
die deutsche Wirtschaft und spielt bei der Sicherung
von wirtschaftlichem Wachstum und Wohlstand eine
entscheidende Rolle. Knapp 5,3 Mio. Menschen sind
derzeit direkt oder indirekt im Automobilsektor
beschäftigt. Neben 770.000 direkt in der
Automobilindustrie angestellten Arbeitnehmern,
arbeiten etwa 1,45 Mio. Menschen in den der
Automobilproduktion vorgelagerten und 3 Mio. in
den der Automobilproduktion nachgelagerten
Sektoren. Somit steht die Fertigung des Automobils
im Zentrum einer mehrstufigen Wertschöpfungskette.
Egal ob sich um Rohstofflieferanten oder um
Endverkäufer handelt, sind alle Unternehmen in der Wertschöpfungskette des Automobils selbst
gleichzeitig auch Kunden. In Deutschland kommt mittlerweile ein Auto auf zwei Einwohner.
Die Automobilindustrie ist seit den neunziger Jahren mit zahlreichen Herausforderungen
konfrontiert: Die weltweite jährliche Produktion überschritt im Jahr 1998 über 50 Millionen
Einheiten. In einer Studienarbeit der
FriedrichAlexanderUniversität
Erlangen- Nürnberg heißt es, dass im
Jahr 1998 weltweit 52,7 Millionen
Fahrzeuge produziert wurden. Davon
waren 37,9 Millionen PKWs. Knapp
dreiviertel aller produzierten Autos
wurden nach Nordamerika, Japan und
Westeuropa verkauft.
Die automobile Wertschöpfung in
Entwicklung und Produktion (ohne
Verkauf, Ersatzteilgeschäft und Service)
wird in Deutschland in den nächsten 12
Jahren jährlich um 2,6 Prozent wachsen,
von heutigen 645 Milliarden Euro auf
903 Milliarden Euro im Jahr 2015. In diesem Zeitraum wird die Branche weltweit 2.000
Milliarden Euro investieren, die jährliche Autoproduktion wird von heute 57 Millionen Stück auf
76 Millionen steigen. Das ist die Prognose der aktuellen Studie "Future Automotive Industry
Structure (FAST) 2015" von Mercer Management Consulting und den Fraunhofer- Instituten für
Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) sowie für Materialfluss und Logistik (IML).
die Schlüsselindustrie – klíčový průmysl; die Wirtschaft, -, en – 1. hospodářství, ekonomika ekonomie,
hospodaření; 2. domácnost; 3. hostinec; die Sicherung, -, en – zajištění, jistota, pojistka, zabezpečení, záruka;
wirtschaftlich – hospodářsky, hospodářský, ekonomicky, ekonomický; šetrný, šetrně, úsporný; das
Wachstum, (e)s, die Wachstüme – růst, vzrůst, nárůst (náklady); der Wohlstand, (e)s, 0 – blahobyt,
bohatství, život v blahobytu; entscheidend – rozhodující, rozhodný, arbitrární (rozhodující); knapp – 1.
téměř, necelý; 2. stěží, sotva, sotva postačující; 3. těsně, těsný, přiléhavý; 4. stručný; derzeit – 1. nyní, teď,
momentálně; 2. toho času, tehdy; vorgelagert – (něčemu) předcházející, vpředu položený / umístěný,
předsunutý; nachgelagert – (po něčem) následující, vzadu položený / umístěný; angestellte Arbeitnehmer –
1
Mgr. Richard Herrmann • Firemní výuka němčiny • www.herrmann.cz • www.parapsychologie.cz • +420 251 511 104 • +420 606 53 83 22
zaměstnaní / zaměstnanci; die Fertigung, -, en – výroba, vyrobení, zhotovení, zhotovování, vyhotovení,
opracování; sepsání (smlouvy atd.); mehrstufig – vícestupňový, několikastupňový, víceúrovňový; die
Wertschöpfung, -, en – tvorba hodnoty pomocí určité produkce / výroby; vytváření hodnot (obecně); die
Wertschöpfungskette, -, en – proces vytváření hmotných hodnot (pomocí výroby); řetězec postupů nutnýchz
při vytváření hmotných hodnot (pomocí výroby); der Rohstofflieferant, des Rohstofflieferanten, die
Rohstofflieferanten – dodavatel surovin, dodavetel materiálu; mittlerweile – 1. v tuto chvílí, v tomto období,
v této době, v dnešní době; 2. zatím, mezitím, chvílemi; die Herausforderung, -, die Herausforderungen –
výzva, vyzvání, vyzývavost, provokace, vyzvání k boji, příležitost; überschreiten, er überschritt etwas, er
hat etwas überschritten – překročit, přejít (překročit), přestoupit, přeskočit na druhou stranu, přesáhnout; 2.
převyšovat, přečerpat přesahovat / překračovat určitou mez, výši; heißt es – to znamená, heißt es - jmenuje
se, vyplývá; se dozvídáme…; weltweit – celosvětový, celosvětově, globálně, globální, světový, mezinárodní;
der PKW, -s, die PKWs (Personenkraftwagen) – osobní automobil, osobní motorový vůz; die
Entwicklung, -, en – 1. vývoj, výzkum; 2. vývoj, rozvoj, trend (obecně); der Ersatzteil, (e)s, die
Ersatzteile – náhradní díl, náhradní díly; wachsen, er wuchs, er hat/ist gewachsen – růst, narůstat, vzmáhat
se, vzrůstat, rodit se, vyvinout se; der Zeitraum, (e)s, 0 – období, doba, časové období, časový interval,
časový úsek, perioda, lhůta; steigen, es stieg, es ist/hat gestiegen – růst, stoupat, vzrůstat, zvýšit se, zvyšovat
se, vystupovat, nastupovat, stoupnout
2

Podobné dokumenty