Stavba patentových nároků

Komentáře

Transkript

Stavba patentových nároků
Stavba patentových nároků
(a) Míček
Vynález
Míček pro zábavu, snadno se chytá a má hezký vzhled.
Jak jej lze ochránit před nápodobou?
•
•
•
Pod-modul C
„pro zábavu" → nelze patentovat
„hezký vzhled" → průmyslový vzor
„snadno se chytá" = technická funkce → patent
Stavba patentových nároků - (a) Míček
2/15
Jak tento vynález patentovat: nárokujte jej!
Patentový nárok: „Míček se snadno chytá."
Uzpůsobení míčku tak, aby se „snadno chytal" je technický problém.
Problémy nelze patentovat – ale specifická řešení ano! Jaký technický
znak způsobuje, že se míček snadno chytá?
Patentový nárok: „Míček sestávající z jádra a množství elastomerních
vláken paprskovitě vycházejících z jádra."
Zřejmě nechcete, aby někdo obešel váš patent tak, že nahradí kulovitý tvar
míčku jiným tvarem.
Patentový nárok: „Zábavný předmět zahrnující jádra a množství
elastomerních vláken paprskovitě vycházejících z jádra
Průzkum dosavadního stavu techniky ukáže, zda daný vynález – jak je
nárokován – je skutečně nový.
Pod-modul C
Stavba patentových nároků - (a) Míček
3/15
Výsledek průzkumu dosavadního stavu techniky
Váš patentový zástupce nalezl patent US 3,759,518, „Hračka poháněná
nohama", která uvádí ve známost obdobný vynález.
"… tato hračka
sestává z množství
pružných vláken …"
Pod-modul C
Stavba patentových nároků - (a) Míček
4/15
Srovnání dvou zmíněných vynálezů
Váš vynález tak jak je
nárokován
US 3759518
„Hračka s tělesem
diskovitého tvaru zahrnující…
množství pružných vláken,
vystupujících ze .. středu …
vykazující dostatečnou
vlastní pevnost, pro
zachování tvaru kruhovité
plochy."
„Zábavný předmět zahrnující
jádra a množství
elastomerních vláken,
vystupujících z jádra."
"… paprskovitě vychází z
jádra do všech stran."
Pod-modul C
• Nové!
• Vynálezecký krok
(modifikace přináší novou funkci
snazšího chytání)!
Stavba patentových nároků - (a) Míček
5/15
Nárok k ochraně vynálezu
Nárok k podání:
„Zábavný předmět zahrnující jádro a množství
elastomerních vláken, vystupujících z jádra v množství
úhlově odsazených rovin."
Pod-modul C
Stavba patentových nároků - (a) Míček
6/15
Patentové nároky
Vynálezce si přeje co nejširší
možnou ochranu
Nároky:
1. Kolo
2. Předmět podle nároku 1,
zahrnující prstencové vinutí
vláken v drážce
Zákonné požadavky omezující
rozsah patentu
Nezávislý nárok („kolo")
Závislý nárok
„zahrnující prstencové vinutí
vláken v drážce "
Stávající stav techniky
zjištěný při posuzování patentu
nebo vznesený konkurentem
Pod-modul C
Stavba patentových nároků - (a) Míček
7/15
Přihláška podaná u EPO
Nárok 1: „Zábavný předmět zahrnující jádro a množství
elastomerních vláken, vystupujících z jádra v množství úhlově
odsazených rovin."
Nárok 2: „Předmět podle nároku 1, vyznačující se tím, že
vykazuje v podstatě kulovitou konfiguraci."
Nárok 3: " Předmět podle nároku 1, vyznačující se tím, že
vnější konce alespoň některých vláken zahrnují rozšíření."
EPO provede vlastní průzkum dosavadního stavu techniky a
pak zváží, zda je vynález, tak JAK JE NÁROKOVÁN, nový a
nezřejmý.
Pod-modul C
Stavba patentových nároků - (a) Míček
8/15
Další průzkumem EPO zjištěný stav techniky
„Samolepící lisované předměty"
DE 3121758:
„Samolepicí lisované předměty, které jsou opatřené pružnými
bodcovitými tyčinkami nebo štětinami ... vyznačující se tím, že
tyčinky jsou připevněny k jádru, a že jsou zhotovené z elastomerního
materiálu ..."
Pod-modul C
Stavba patentových nároků - (a) Míček
9/15
Úsudek EPO
DE 3121758
Váš nárok:
„Zábavný předmět zahrnující jádro a
množství elastomerních vláken,
vystupujících z jádra v množství úhlově
odsazených rovin.“
Bodcovité tyčinky
připevněné k jádru,
zhotovéné z elastomerního
materiálu
Toto je popsáno a nárokováno již v
patentu DE 3121758
Reakce EPO:
Pokud pro svůj vynález požadujete ochranu, upravte, prosím,
předložené nároky!
Pod-modul C
Stavba patentových nároků - (a) Míček
10/15
Následující analýza
Přehlédl EPO některý z důležitých znaků vašeho vynálezu?
Odpověď přihlašovatele:
Úprava přihlášky, objasnění vztahu mezi vaším vynálezem a dosavadním
stavem techniky
Jak je možné nároky upravit, aby vystihovaly vynález tak,aby byl nový
(se zřetelem na dosavadní stav techniky)?
Pod-modul C
Stavba patentových nároků - (a) Míček
11/15
Srovnání vynálezu s dosavadním stavem techniky
US 3759518
DE 31211758
Technické znaky vynálezu
Jádro + pružná vlákna
Množství úhlově odsazených rovin
ne
Pružná vlákna
Výhody/technický výsledek
ne
(plavný pohyb)
(samolepící)
Snáze se chytá
ne
ne
Doletí na kratší vzdálenost
+ nepoškozuje věci
ne
ne
Pod-modul C
Stavba patentových nároků - (a) Míček
12/15
Výsledek analýzy
Ačkoli jsou jednotlivé prvky vynálezu známé, jejich kombinace známá
není a vytváří tak nový, jedinečný přínos.
Z poznatků dosavadního stavu techniky není zřejmé, že by kombinací
prvků bylo dosaženo těchto nových účinků těchto nových účinků ->
požadavek na vynálezecký krok je splněn.
Nárok je třeba upravit tak, aby se odlišoval od DE 31211758:
„Zábavný předmět zahrnující jádro a množství podlouhlých, pružných,
elastomerních vláken, z nichž každé vykazuje průřezové rozměry
podstatně menší než je jejich délka, vystupující z jádra v množství
úhlově odsazených rovin."
Pod-modul C
Stavba patentových nároků - (a) Míček
13/15
Původní popis vynálezu přihlášeného u EPO přispívá k
provádění úprav nároků
Tento vynález se týká zábavného předmětu a zejména předmětu určeného k
házení/chytání, které je obzvláště snadné chytat.
Jedním z problémů běžných předmětů určených k házení/chytání je, že ....
mají ... tendenci odrážet se a … někdy při chytání způsobovat bolest.
Obecným předmětem předkládaného vynálezu … je zabránit jakékoli
tendenci se odrážet … při uchopení … předcházet … odhození či odrazu do
větší vzdálenosti … a poškozování čehokoli při dopadu.
podporuje
vynálezecký krok:
odlišný
technický
výsledek
Podle upřednostňovaného ztělesnění tohoto vynálezu, …
Podrobný popis
Předmět 10 je tvořený velkým množstvím podlouhlých, pružných,
elastomerních vláken 12, z nichž každé je dobře patrné z obr. 1, vykazuje
průřezové rozměry podstatně menší než je jejich délka. Jak bude záhy
blíže vysvětleno, tato vlákna jsou spojena jádrem tak, že z něj vystupují v
množství úhlově odsazených rovin, a vytváří tak v podstatě kulovitou
konfiguraci.
Pod-modul C
Stavba patentových nároků - (a) Míček
odlišné od
patentu
DE312…
odlišné od
patentu
US375…
14/15
Výsledkem je udělení patentu
Odpověď EPO: patent udělen!
Pod-modul C
Stavba patentových nároků - (a) Míček
15/15

Podobné dokumenty

w w w .pcm .ch - PM

w w w .pcm .ch - PM PCM WILLEN S.A. Z. Industrielle C, Rte. Du Grammont 101 CH-1844 Villeneuve Tel: +41(0)21 967 33 66 Fax: +41(0)21 960 38 95 E-Mail: [email protected]

Více

Prezentace o historii tanců

Prezentace o historii tanců nové schéma kroků (krok-stranoupřísun, tedy „waltzový čtvereček“)

Více

Když v roce 1982 Bentley přišlo s modelem Mulsanne Turbo, ve své

Když v roce 1982 Bentley přišlo s modelem Mulsanne Turbo, ve své kde se nejprve utvrzujete v  tom, že se díváte BENTLEY SUPERCARS

Více

Výňatek vyhlášky 175

Výňatek vyhlášky 175 (1) Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmějí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na životě a zdraví osob nebo na jejich majetku a věci neskladné, není-...

Více

Zde - Vrba–Wetzler Memorial

Zde - Vrba–Wetzler Memorial 13. 8. v Neologické synagoze a oběda 14. 8. na Stanici Žilina-Záriečie. Umístění stanů je předběžně domluveno takto: 7./ 8. 8. Centrum Dialogu i Modlitwy v Osvětimi 8./8. –12. /13. 8. v blízkosti h...

Více