32_11_1_05_Struktura_organismu - Střední škola stavební Jihlava

Komentáře

Transkript

32_11_1_05_Struktura_organismu - Střední škola stavební Jihlava
Střední škola stavební
Jihlava
Základy ekologie
05. Struktura organismů
Digitální učební materiál projektu:
SŠS Jihlava – šablony
registrační číslo projektu:CZ.1.09/1.5.00/34.0284
Tomáš Krásenský
Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky
Základní schéma struktury organismů
Živý organismus lze rozkládat a skládat
Různými úrovněmi se zabývají různé obory
vědy
Jedince lze rozložit postupně na stále
jednodušší prvky
Naopak z jedinců lze skládat různě komplexní
skupiny
Základní schéma struktury organismů
- rozklad
Jedinec
Orgánové soustavy
Orgány
Tkáně – pletiva
Buňky
Buněčné strutkury
Makromolekuly
Molekuly
… atomy, subatomární částice …
Základní schéma struktury organismů
- skládání
Jedinec
Skupina jedinců – reprodukční jednotka
Skupina jedinců – potravní jednotka
Společenstvo – biocenóza
Biosféra
Jedinec
Jedno „tělo“
Většinou snadné určit
V některých případech složitější otázka (vis:
Složitost organismů)
Jedinec samostatně roste a přijímá potravu
Populace
Skupina jedinců jednoho druhu, kteří se
vzájemně ovlivňují
Společná obrana, získávání potravy,
rozmnožování…
Naopak: potravní i pohlavní konkurence
Žijí současně na jednom místě – přicházejí
spolu do kontaktu
Společenstvo
Cizím slovem biocenóza
Všechny organismy, které se vzájemně
ovlivňují
Zoocenóza: všichni živočichové
Fytocenóza: všechny rostliny ….
Žijí současně na stejném místě (ve stejném
biomu)
Řeka, les, jezero, horské údolí, mořský útes ….
Biosféra
Souhrn všeho živého na Zemi (souhrn
ekosystémů)
Nejen živé organismy, ale i prostředí a vztahy
Teorie Gaia (James Lovelock): Země jako
svébytný organismus - jedinec
Orgánová soustava
Část organismu, vykonávající určitou základní
funkci:
Dýchací soustava
Trávicí soustava
Oběhová soustava
Nervová soustava
….
Orgány
Část orgánové soustavy, která plní určitý
specializovaný úkol:
Trávicí soustava:
Žaludek: promísení potravy s trávicími šťávami, …
Střevo: vstřebání živin…
Dýchací soustava:
Dutina nosní: ohřev a analýza vzduchu
Plíce: výměna plynů
Tkáně - pletiva
Část orgánu, tvořená stejným typem buněk:
Svalová tkáň: pohyb
Nervová tkáň: předávání informací
Sliznice: produkce sekretů
Tuková tkáň: energetické zásoby…
Buňky
Jednotlivá buňka, oddělená buněčnou stěnou
Do určité míry schopna samostatného života
Rozmnožování dělením
Látková výměna
Evoluce – specializace (především kmenové buňky)
Organely
Jednotlivé části buněk, plnící specializované
funkce:
Mitochondrie: hospodaření s energií
Chromosomy: genetická informace
Vakuoly: energetické a jiné zásoby
…
Zkoumá biochemie a mikrobiologie
Podbuněčné struktury
Makromolekuly: sacharidy, lipidy, bílkoviny,
…
Molekuly: voda, jednoduchý cukr, …
Atomy
Protony, neutrony, elektrony
Kvarky a další elementární částice
Zkoumá biochemie, chemie, fyzika
Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech
typech škol a školských zařízení.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je : Tomáš Krásenský
Pokud není uvedeno jinak, byly při tvorbě použity volně přístupné internetové zdroje.
Autor souhlasí se sdílením vytvořených materiálů a jejich umístěním na www.ssstavji.cz.