vy_32_inovace_f.1.08 - Integrovaná Střední Škola Technická

Komentáře

Transkript

vy_32_inovace_f.1.08 - Integrovaná Střední Škola Technická
Digitální učební materiál
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0061
Označení materiálu
VY_32_INOVACE_F.1.08
Název školy
Autor
Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti
2566, 276 01 Mělník
Mgr. Gabriela Koudelková
Tematická oblast
Společenskovědní
Ročník
1. ročník
Anotace
Homér a jeho přínos pro kulturní dědictví
Metodický pokyn
Na základě předem zadaných úkolů žáci prezentují
referáty na téma Trojská válka, Odysseova
dobrodružství, číst ukázky z eposu Odyssea, rozebrat
umělecký text po stránce obsahové a jazykové, na
konci hodiny zopakovat látku na základě přiřazování
správných dvojic
květen/2012
Zhotoveno
OSOBNOSTI ŘECKÉ LITERATURY
HOMÉR - nejstarší známý řecký básník, jemuž se připisuje sepsání epických básní
Ilias a Odyssea
.
Obr. 1
Ilias - /Ilion = Troja/ líčí závěr války Trojanů a Řeků. Zejména zde vystupuje
hrdina Achilles, jenž kvůli sporu s Agamemnonem odmítne bojovat proti Troje.
Jeho postoj změní až smrt jeho přítele, vrací se do boje a zabije vraha svého přítele,
Hektora, syna trojského krále. Achilles sám v závěru umírá. Řekové díky lsti s
koněm vítězí.
Odyssea - zachycuje putování krále Odyssea, který se vrací z trojské války domů
do rodné Ithaky, kde na něho čeká věrná manželka Penelope. Hrdina se musí
potýkat s mnoha problémy a zákeřnostmi bohů, ale nakonec dorazí domů, kde
pobije nápadníky své ženy.
ÚKOL
 převyprávějte nějakou Odysseovu příhodu na základě povinné četby
ČETBA
 úryvek z Odysseových dobrodružství – Čítanka pro 1. ročník SOŠ, str. 47- 53
ŽÁKOVSKÁ PREZENTACE
 Trojská válka
 Odysseova dobrodružství
Odysseus a Kirké
Obr.2
Obr.3
OPAKOVÁNÍ
Přiřaďte správné dvojice
Helena
jednooký obr
Menelaos
trojský princ
Odysseus
Paris
Briseovna
spartský král
Hektor
řecký král
Priamos
ithacký král
Kyklop
Achilleus
Přiřaďte správné dvojice
Vládce podsvětí
Héra
Bohyně lásky
Hélios
Bůh války
Hádés
Bůh slunce
Zeus
Vládkyně nebes
Afrodita
Bůh moří
Arés
Nejvyšší bůh
Poseidón
Použitá literatura:
Josef Soukal a kolektiv – Literatura pro 1. ročník SOŠ, SPN, a.s., Praha 2000
Josef Soukal – Čítanka pro 1. ročník SOŠ, SPN, a.s., Praha 2000
Literatura – Přehled středoškolského učiva, SPN, a.s., Praha 2003
Doporučená četba pro žáky
Rudolf Mertlík – Starověké báje a pověsti
Eduard Petiška – Staré řecké báje a pověsti
Obr.1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Homer_British_Museum.jpg
Obr.2
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Odysseus_Circe_Met_41.83.jpg
Obr.3
http://www.theoi.com/image/T35.9Kirke.jpg

Podobné dokumenty

DRUHÝ STUPEŇ ZPÍVÁ ANGLICKY Úterní dopoledne 21. června

DRUHÝ STUPEŇ ZPÍVÁ ANGLICKY Úterní dopoledne 21. června Tu má ale zarezervovanou dramatický kroužek, který tam ve stejný den předvádí své vystoupení. Takže tělocvična taky nebude. Nakonec padla volba na jednu z největších učeben na škole s tím, že se v ...

Více

919_VY_32_INOVACE_D_6-9_283_Antičtí bohové

919_VY_32_INOVACE_D_6-9_283_Antičtí bohové VY_32_INOVACE_D_6­9_283_Antičtí bohové.notebook

Více

Ř e c k o:

Ř e c k o: Bouzek, J.- Hošek, R.: Antické Černomoří (1978) - A 387 Farrington, B.: Věda ve starém Řecku (1950) - A 1335 Frel, J.: Feidias (1964) - A 3155 Hérodotos: Dějiny - A 425 Higgins, R.: Minojské a myké...

Více

1307 Recko (itinerar lod)

1307 Recko (itinerar lod) - Zátoka Vathi, stání zdarma u mola: 520 Ithaki - zatoka Vathi: 38.373028°, 20.714977° - Možnost procházky do nedalekého městečka - Má zde chalupu Paroubek

Více

Anglická romantická poezie

Anglická romantická poezie lyricko – epická skladba o čtyřech zpěvech popisuje putování hlavního hrdiny. Dílo je z velké části autobiografické. Hlavní hrdina má odpor k lidem a jediné, co mu ulehčuje jeho život je putování p...

Více