TP-8C-2013-04-08

Komentáře

Transkript

TP-8C-2013-04-08
PLÁN NA TÝDEN OD 8. 4. 2013 DO 12. 4. 2013
Lichý týden
Informace pro žáky a rodiče: TŘÍDA VIII. C
V úterý 16.4. je pedagogická rada, žáci poté dostanou čtvrtletní hodnocení do ŽK. Pokud si v něm vyučující
vyžádá konzultace, prosíme rodiče, aby si zajistili termín. Konzultace budou v týdnu od 22.4. , rozpis
konzultačních hodin jednotlivých učitelů a spojení na ně, bude na webu.
Dne 11. 4. půjdeme v rámci KMD do divadla ­ Studio Ypsilon ­ Drama v kostce, pokus 2 ­ Mystérium
skutečnosti. Vzhledem k tomu, že představení začíná v 19.30 hod., sejdeme se na stanici metra Nové Butovice
v 18.30 hod. Podepište, prosím, v ŽK.
Český jazyk
Mluvnice: Slovesné třídy a vzory (opakování), pravopis jmen a sloves (diktát), komplexní rozbor souvětí ­
složité případy
Sloh/ Literatura: Česká lit. 2. pol. 19. století ­ K.H. Borovský v návaznosti na film Zakázaný člověk, do
LP epigram, noviny; funkční styly ­ publicistický; příležitostný projev
Matematika
Anglický jazyk Mar ­ Teenager´s reading habits, revision p. 30, vocabulary ­ zapsat a naučit ­ Health and safety A,B,C,
AB ­ pracovní sešit ­ do str. 23
Pej ­ Back to English:­) Songs, PRESENTATIONS, short tests (overall knowledge ­ všeobecná znalost
­ gramatika, slovíčka, poslech, psaní), minute speakings, dú klasicky
Přírodopis
krev: složení, krevní skupiny, krevní buňky, krvácení, první pomoc
Dějepis
České země v 2.pol.19.stol.­ dokončení, opakování, příprava na test
Zeměpis
opakování Západní Evropa ­ důležitá centra, specifika kultura, nová látka Jižní Evropa ­ turistické
magnety Středomoří, příprava na test Severní Evropa 16.4. na 16 min
Fyzika
Elektrický náboj.
Chemie
Dusík, fosfor
Krátký test ­ názvosloví oxidy, sulfidy, halogenidy (v Pá)
Výchovy a
volitelné
předměty
AK – Songs (Dáme si dvacet); čtenářská dílna ­ žáci si mohou přinést svou anglickou knížku, popř
vhodný text (samozřejmě pokud nemají, budou k dispozici), Dú “I would like to tell you” (od příští
konverzace ústní zkoušení dle zadání v hodině
SČj – detektivní příběhy s otevřeným koncem
NJ – Wörter zum Thema Lebensmittel auf dem Wochenmarkt finden, einen Dialog formen
ŠJ – opakování: hodinová písemná práce (předpřítomný čas, popis postavy, popis cesty), str.
80/cv. 1 ­ přítomný čas průběhový
SM – kruh, kružnice
ICT – Práce s digitálním fotoaparátem.
OV – stát a hospodářství­ dokončení
VZ – vyučující nepřítomna, samostatná práce na zadaném tématu z oblasti prevence závislosti na
návykových látkách, práci odevzdají 18.4. (bude zahrnuta do hodnocení za 2. čtvrtletí)
PS –
Tvoř –
Dom – Omelety.

Podobné dokumenty

TP-8C-2012-11

TP-8C-2012-11 PLÁN NA TÝDEN OD 19. 11. 2012 DO 23. 11. 2012 Lichý týden Informace pro žáky a rodiče: TŘÍDA VIII. C V tomto týdnu dostanou žáci čtvrtletní hodnocení. Pokud se v některém předmětu objeví žádost o k...

Více

TP-9A-2014-04-14

TP-9A-2014-04-14 PLÁN NA TÝDEN OD 14. 4. 2014 DO 18. 4. 2014  Sudý týden  Informace pro žáky a rodiče:                                                                                                                ...

Více

TP-9C-2014-04-14

TP-9C-2014-04-14 PLÁN NA TÝDEN OD 14. 4. 2014 DO 18. 4. 2014  Sudý týden  Informace pro žáky a rodiče:                                                                                                                ...

Více

PLÁN NA TÝDEN OD 24. 2. 2014 DO 28. 2. 2014

PLÁN NA TÝDEN OD 24. 2. 2014 DO 28. 2. 2014 funkce- čtení v grafu, užití grafu, vlastnosti lin. funkce grafické řešení soustavy lin. rovnic

Více

Výpis usnesení zastupitelstva č. 6/2015

Výpis usnesení zastupitelstva č. 6/2015 d) záměr prodeje pozemku parc. č. 252/315 v k. ú. Rosice u Brna e) záměr prodeje pozemku parc. č. 2768/4 v k. ú. Rosice u Brna f) záměr prodeje pozemku parc. č. 2838/3 v k. ú. Rosice u Brna g) zámě...

Více

TP-8A-2012-11

TP-8A-2012-11 PLÁN NA TÝDEN OD 19. 11. 2012 DO 23. 11. 2012 Lichý týden Informace pro žáky a rodiče: TŘÍDA VIII. A V tomto týdnu dostanou žáci čtvrtletní hodnocení. Pokud se v některém předmětu objeví žádost o k...

Více

Prehled gramatiky

Prehled gramatiky V případě, že se v jedné větě objeví jak minulý čas prostý, tak i minulý čas průběhový, popisuje minulý čas průběhový rámec děje, zatím co minulý čas prostý vyjadřuje děj samotný. We were driving a...

Více