Systémy mřížových žlabů

Komentáře

Transkript

Systémy mřížových žlabů
 Ideální základ pro rychlou a snadnou instalaci mřížových žlabů,

například do mezistropů
GR-Magic® s integrovanou spojkou s mimořádně krátkou dobou montáže

Široká paleta systémového příslušenství odpovídajícího potřebám praxe

178 KTS
Systémy mřížových žlabů
Přehled typů a prvky GR-Magic®
182
Přehled systému
184
Systém mřížových žlabů 35
190
Systém mřížových žlabů 55
191
Systém mřížových žlabů 105
193
Příslušenství systémů 35, 55, 105
194
Systém mřížových žlabů C 50
200
KTS 179
Rychlé. Flexibilní.
Nejrychlejší podélné spojení
Zvýšení montážního výkonu
Montážní výkon s GR-Magic®
Montážní výkon s běžným mřížovým žlabem
180 KTS
1. Vložit
U běžného podélného spojení nejsou potřebné žádné spojovací
součásti, ani montážní nářadí . Díky
příhodnému tvaru není vložení žádný problém.
2. Zacvaknout
Snadná záležitost: oba mřížové žlaby zasunout shora jeden do druhého. Žlaby navzájem zapadnou!
Mimochodem: stejně snadno lze
žlaby opět uvolnit.
3. Hotovo
Hotové podélné spojení je stejně
stabilní jako tradiční šroubové spojení – i se stejně dokonalými elektrickými vlastnostmi.
2
3
1
+ 100%
Patentovaný spojovací
systém GR-Magic®
Montážní doba se stává při výběru
výrobku stále důležitější. OBO podstatně zlepšilo dosavadní techniku –
a tím nově definovalo pojem rychlá
montáž. Mřížový žlab GR-Magic®
OBO je skutečná systémová inovace. Výrazně zrychluje montáž. Díky
spojovacímu systému vyvinutému a Také elektrické vlastnosti dokazují
patentovanému OBO lze velmi rych- přednosti těchto systémů: hodnoty
le bez nářadí pouze pouze jedním požadované ve směrnici VDE 0639,
uchopením provést montáž. A to bez resp. v nové normě IEC/EN 61537
jakékoli ztráty stability a nosnosti. jsou bez problémů dosaženy.
Zkoušky zatížení ukazují, že systémy
GR-Magic® jsou zcela rovnocenné
tradičním šroubovým spojením.
KTS 181
Přehled typů a prvky
Mřížové žlaby GR-Magic ®
GR-Magic®
GR-Magic®
Výška bočnice: 35 mm
Výška bočnice: 55 mm
Šířky mřížového žlabu:
100, 150, 200, 300 mm
Šířky mřížového žlabu:
100, 150, 200, 300,
400, 500, 600 mm
Způsob pozinkování:
galvanické pozinkování,
žárové pozinkování ponorem
Tvarový díl
Prvky pro všechny systémy
Výška bočnice: 35 mm, 55 mm, 105 mm
182 KTS
Spojení a upevnění
nezávislé na výšce bočnice
Způsob pozinkování:
galvanické pozinkování,
žárové pozinkování ponorem
Užitečný průřez mřížového žlabu v cm2
Výška
bočnice
Šířky mřížového žlabu v mm
100
150
2 00
3 00
400
5 00
6 00
3 5
35
52,5
70
105
–
–
–
55
40
63
87
129
175
220
265
105
82
130
175
268
363
459
554
GR-Magic®
Výška bočnice: 105 mm
Šířky mřížového žlabu:
100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 mm
Způsob pozinkování:
galvanické pozinkování,
žárové pozinkování ponorem
KTS 183
Přehled systému
Systémy mřížových žlabů
GR-Magic®
Systém mřížových žlabů
Výška bočnice 35, 55, 105 mm
184 KTS
Str. 190
Systém mřížových žlabů C
Výška bočnice 50 mm
Str. 201
KTS 185
Systémy mřížových žlabů
Systém mřížových žlabů
Systém mřížových žlabů GRMagic®
Mřížové žlaby
Typ GRM
Výška bočnice:
35, 55, 105 mm
Povrchová úprava: G, F, FT
Tvarové díly:
podle výšek bočnic
Spojovací díly
jen u nařezaných mřížových žlabů
Klasifikace
DIN EN 61537
Systémy mřížových žlabů OBO Bettermann jsou ideálním základem pro rychlé, bezpečné a hospodárné vedení
kabelů ve všech oblastech profesionálních elektroinstalací. Systém mřížových žlabů GR-Magic® s vytvarovanou
spojkou pro bezšroubovou rychlou montáž zaručuje i u náročných instalací mimořádně krátké montážní časy.
Podélné spojení se jednoduše zasune do sebe - hotovo. Mřížové žlaby se dodávají s výškami bočnic 35, 55 a
105 mm v provedeních galvanicky pozinkovaném v "titanovém vzhledu", žárově pozinkovaném ponorem a nerezovém. Rozsáhlé příslušenství systému odpovídající požadavkům praxe, jako jsou oblouky mřížových žlabů, svorky,
rychlospojky, přepážky, závěsné profily, výložníky atd., doplňují paletu výrobků až do detailu.
Komponenty systému
Mřížový žlab, Spojka, Tvarové díly, Přepážka, Víko, Štípací kleště
Montáž mřížového žlabu pomocí závěsu typu US 3
K/... a vhodného nástěnného a závěsného výložníku
AW 15/...
186 KTS
Nástěnné upevnění mřížových žlabů
Nástěnné upevnění mřížových žlabů pomocí nástěnného držáku typu K 12 1818. Max. šířka mřížového žlabu je 200 mm.
Použití montáž na podlahu/distanční montáž
Umístění mřížových žlabů na podlaze pomocí distančního třmenu typu DBLG 20/... Bezšroubové
upevnění mřížového žlabu na distanční třmen prostřednictvím upevňovacích třmenů.
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
04_KTS_Katalog_2008 / cs / 27/11/2008 (LLExport_00030)
Použití montáž na strop
Systémy mřížových žlabů
Systém mřížových žlabů
Podélné spojení mřížového žlabu Magic®
Zhotovení bezšroubového podélného spojení u mřížového žlabu typu GR-Magic® vzájemným zasunutím dvou dodávaných délek do sebe.
Montáž na strop pomocí profilu TP a výložníku
Bezšroubová montáž mřížového žlabu na výložník
typu TPSAG/...
Bezšroubové podélné spojení pomocí
rychlospojky
Zhotovení bezšroubového podélného spojení mřížových žlabů pomocí spojky typu GRV.
04_KTS_Katalog_2008 / cs / 27/11/2008 (LLExport_00030)
Montáž oblouku mřížového žlabu
Montáž oblouku mřížového žlabu typu GRB 90
pomocí spojek typu GSV 34 a také rohové spojky
typu GEV 36.
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
Podélné spojení mřížového žlabu Magic®
Trvalé a stabilní spojení se vytvoří jednoduchým
vzájemným zasunutím.
Odsazení mřížových žlabů
Umístění mřížových žlabů na podlaze pomocí distančního třmenu typu DBLG 20/... Bezšroubové
upevnění mřížového žlabu na distanční třmen prostřednictvím upevňovacích jazýčků.
Bezšroubové podélné spojení mřížových žlabů
Zhotovení bezšroubového podélného spojení mřížových žlabů pomocí spojek typu GRS.
Montáž oblouku mřížového žlabu
Montáž pevného oblouku mřížového žlabu pomocí
spojky typu GSV 34 a ohnutého děrovaného pásu.
Montáž na strop pomocí nástěnného a
stropního držáku TP
Montáž mřížového žlabu na strop pomocí nástěnného a stropního držáku TP typu TPDG. Upevnění
mřížového žlabu se provádí bez šroubů na stropní
držák.
Šroubové podélné spojení mřížových žlabů
Zhotovení šroubového podélného spojení mřížových žlabů pomocí spojek typu GSV 34.
Upevnění přepážky v mřížových žlabech
Upevnění přepážky v mřížových žlabech pomocí
svorky typu GKT 38.
Přímé upevnění na podlahu
Přímá montáž mřížových žlabů na podlahu pomocí
svorky typu GKS 50.
KTS 187
Systémy mřížových žlabů
Systém mřížových žlabů
Zavěšení mřížového žlabu pomocí závitové tyče
typu 2078 a nástěnné příchytky typu K12 1818.
Použití až do šířky 200 mm.
Středové zavěšení s přídržnou lištou
Středové zavěšení mřížového žlabu s přídržnou
lištou typu GSM a svorkou typu GKS 50.
Montážní deska
Bezšroubové rychlé upevnění montážní desky typu
MP UNI.
Montáž mřížových žlabů svisle
Svislá montáž mřížových žlabů upnutím pomocí
upevňovací spony typu BFK a svorky typu GKS 50 k
ocelovému nosníku.
188 KTS
Zavěšení
Zavěšení mřížového žlabu pomocí závitové tyče
typu 2078 a nástěnné příchytky typu K12 1818.
Použití od šířky 300 mm.
Zavěšení pomocí bočního držáku
Zavěšení mřížového žlabu pomocí bočních držáků
typu SH M 10 a závitové tyče typu 2078/M10.
Identifikační štítek
Montáž identifikační štítku typu KS-GR v bočnici
mřížového žlabu.
Montáž mřížového úhelníku
Upevnění mřížového úhelníku typu GW 40/80 na
ocelové nosníky svorkami typu KL 20, resp. KL 30.
Nástěnné upevnění mřížových žlabů
Nástěnné upevnění mřížových žlabů pomocí nástěnného držáku typu K 12 1818. Max. šířka mřížového žlabu je 200 mm.
Boční držák
Montáž bočního držáku typu SH KAB pro upevnění
kabelových vývodek.
Montáž víka
Mřížový žlab s víkem typu DRLU. Upevnění víka se
provádí sponou víka typu DKU na příčném drátu
mřížového žlabu.
Zhotovení překrývajícího se kruhového oblouku
mřížového žlabu
Po příslušném přiříznutí mřížových žlabů lze tyto
žlaby smontovat pomocí spojek typu GSV 34 a
ohnutého děrovaného pásu na překrytý kruhový
oblouk mřížového žlabu.
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
04_KTS_Katalog_2008 / cs / 27/11/2008 (LLExport_00030)
Středový závěs
Systémy mřížových žlabů
Systém mřížových žlabů
Zhotovení hranatého oblouku mřížového žlabu
Po příslušném přiříznutí mřížových žlabů lze tyto
žlaby smontovat pomocí spojek typu GSV 34 a
ohnutého děrovaného pásu na nepřekrytý hranatý
oblouk mřížového žlabu.
Zhotovení odbočného dílu T mřížových žlabů
Po naříznutí bočnic a jejich vyhnutí lze pomocí rohové spojky typu GEV 36 a spojky typu GSV 34 zhotovit svépomocí odbočné díly T.
Zhotovení redukce
Po vyříznutí každého druhého oka lze zhotovit
oblouky mřížového žlabu s větším poloměrem. Fixace se provádí pomocí rohových spojek typu GEV
36.
Zhotovení křížení mřížových žlabů
Po naříznutí bočnic a jejich vyhnutí lze pomocí rohové spojky typu GEV 36 a spojky typu GSV 34 zhotovit svépomocí křížení.
Stoupající a klesající oblouky
Pomocí řezů v každém druhém oku v bočnici mřížového žlabu lze zhotovit stoupací nebo klesající svislé oblouky.
Zhotovení svislé odbočky
Po naříznutí dna mřížového žlabu lze upevnit svisle
odbočující mřížový žlab pomocí spojky typu GSV
34.
Pohled na kompletní instalaci
Zobrazení hotové montáže mřížových žlabů.
04_KTS_Katalog_2008 / cs / 27/11/2008 (LLExport_00030)
Prostřednictvím jednostranného zářezu různě širokých mřížových žlabů a ohnutím jazýčků v požadovaném směru lze pomocí rohových spojek typu
GEV 36 a spojek typu GSV 34 zhotovit redukce.
Zhotovení kruhového oblouku mřížového žlabu
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
KTS 189
Systémy mřížových žlabů
Systém mřížových žlabů 35
Mřížový žlab GR-Magic®
Typ
Šířka Ø drátu Délka Užitečný
průřez
mm
mm
mm
cm²
hmotnost
kg/% m
Cena
€/m
Č. výr.
St
/
G
GRM 35/100
GRM 35/150
GRM 35/200
GRM 35/300
100
150
200
300
3,9
3,9
3,9
4,8
3000
3000
3000
3000
35
52,5
70
105
49,300
63,100
76,800
159,100
6000 06 2
6000 06 3
6000 06 4
6000 06 6
GRM 35/100
GRM 35/150
GRM 35/200
GRM 35/300
100
150
200
300
3,9
3,9
3,9
4,8
3000
3000
3000
3000
35
52,5
70
105
50,400
64,500
78,600
162,700
6000 07 1
6000 07 2
6000 07 3
6000 07 5
St
/ FT
Mřížový žlab s vytvarovanou integrovanou spojkou s výškou bočnice 35 mm.
Pro mřížový žlab nejsou nutné žádné další spojovací prvky, díly se jednoduše navzájem zasunou.
Rozměr ok je 50 x 100 mm.
Zatěžovací diagram mřížového žlabu GR-Magic typu GRM 35
Vzdálenost podpěr v m
Průhyb bočnice v mm při
dovolených kN/m
Max. možné zatížení kabely při
největší šířce
Přípustné zatížení kabelových
žlabů/žebříků v kN/m bez
zatížení člověkem
Šířka kabelového
žlabu/žebříku v mm
Systémové příslušenství
DRLU Víko neděrované
viz strana
165
÷
Přepážka
Typ
Výška Délka
bočnice
mm
mm
Bal.
hmotnost
m
kg/% m
Č. výr.
St
/ FS
TSG 28
28 3000
60 31,000 6062 01 6
TSG 28
28 3000
60 35,000 6062 01 7
St
Cena
€/m
/ FT
04_KTS_Katalog_2008 / cs / 27/11/2008 (LLExport_00030)
Přepážka pro oddělení kabelů a vedení s různými napětími a funkcemi.
190 KTS
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
Systémy mřížových žlabů
Systém mřížových žlabů 55
Mřížový žlab GR-Magic®
Šířka Ø drátu Délka Užitečný Dov. zatížení:
prů1,0m 1,5m 2,0 m
řez
mm
mm
mm
cm²
kN/m kN/m kN/m
Typ
hmotnost
kg/% m
Cena
€/m
Č. výr.
St
/
F
GRM 55/100
GRM 55/150
GRM 55/200
GRM 55/300
GRM 55/400
GRM 55/500
GRM 55/600
100
150
200
300
400
500
600
3,9
3,9
3,9
4,8
4,8
4,8
4,8
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
40
63
87
129
175
220
265
0,25
0,25
0,25
0,6
0,6
0,75
0,75
0,12
0,12
0,12
0,28
0,28
0,38
0,38
0,08
0,08
0,08
0,25
0,25
0,25
0,25
72,000
85,700
99,600
192,600
234,600
276,500
318,400
6001 04 0
6001 04 4
6001 04 7
6001 05 0
6001 05 3
6001 05 6
6001 05 9
GRM 55/50
GRM 55/100
GRM 55/150
GRM 55/200
GRM 55/200
GRM 55/300
GRM 55/400
GRM 55/500
GRM 55/600
50
100
150
200
200
300
400
500
600
3,9
3,9
3,9
3,9
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
16
40
63
87
87
129
175
220
265
0,25
0,25
0,25
0,25
0,6
0,6
0,6
0,75
0,75
0,12
0,12
0,12
0,12
0,28
0,28
0,28
0,38
0,38
0,08
0,08
0,08
0,08
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
67,000
72,400
85,800
100,000
151,000
194,500
236,700
279,000
321,200
6001 44 1
6001 44 2
6001 44 4
6001 44 6
6001 44 7
6001 44 8
6001 45 0
6001 45 2
6001 45 4
GRM 55/50
GRM 55/100
GRM 55/150
GRM 55/200
GRM 55/200
GRM 55/300
GRM 55/400
GRM 55/500
GRM 55/600
50
100
150
200
200
300
400
500
600
3,9
3,9
3,9
3,9
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
16
40
63
87
87
129
175
220
265
0,25
0,25
0,25
0,25
0,6
0,6
0,6
0,75
0,75
0,12
0,12
0,12
0,12
0,28
0,28
0,28
0,38
0,38
0,08
0,08
0,08
0,08
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
70,000
71,330
89,900
103,500
154,300
200,700
244,300
287,900
331,600
6001 41 5
6001 41 6
6001 41 8
6001 42 0
6001 42 1
6001 42 4
6001 42 8
6001 43 2
6001 43 6
St
St
/
G
/ FT
Mřížový žlab s vytvarovanou integrovanou spojkou s výškou bočnice 55 mm.
Pro mřížový žlab nejsou nutné žádné další spojovací prvky, díly se jednoduše navzájem zasunou.
Rozměr ok je 50 x 100 mm (výjimka GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Zatěžovací diagram mřížového žlabu GR-Magic typu GRM 55
0,8
0,75
1
1
1
1
Vzdálenost podpěr v m
0,8
600
12
600
500-600
Průhyb bočnice v mm při
dovolených kN/m
10
8
0,50
Max. možné zatížení kabely při
největší šířce
6
300-400
0,25
4
100-200
Přípustné zatížení kabelových
žlabů/žebříků v kN/m bez
zatížení člověkem
Šířka kabelového
žlabu/žebříku v mm
2
0
0
1,0
1,5
1,25
2,0
1,75
Mřížový žlab GR-Magic® s přepážkou
hmotnost
Šířka Rozměr Ø drátu Délka Užitečný Dov. zatížení:
A
prů1,0m 1,5m 2,0 m
řez
mm
mm
mm
mm
cm²
kN/m kN/m kN/m kg/% m
Typ
GRM-T 55/100
GRM-T 55/200
GRM-T 55/300
GRM-T 55/400
GRM-T 55/500
100 59,5
200 59,5
300 199,5
400 299,5
500 399,5
3,9
3,9
4,8
4,8
4,8
3000
3000
3000
3000
3000
40
87
129
175
220
0,35
0,35
0,75
0,75
0,75
0,25
0,25
0,45
0,45
0,45
0,13 116,500
0,13 144,100
0,3 238,600
0,3 280,800
0,3 323,100
Cena
€/m
Č. výr.
St
/
G
6006 45 3
6006 45 5
6006 45 6
6006 45 7
6006 45 8
04_KTS_Katalog_2008 / cs / 27/11/2008 (LLExport_00030)
Mřížový žlab s vytvarovanou integrovanou spojkou a přivařenou přepážkou s výškou bočnice
55 mm.
Pro mřížový žlab nejsou nutné žádné další spojovací prvky, díly se jednoduše navzájem zasunou.
Rozměr ok je 50 x 100 mm.
Zatěžovací diagram mřížového žlabu GR-Magic typu GRM-1T 55
0,8
1
1
1
1
Vzdálenost podpěr v m
0,8
1,50
15
12,5
1,25
1,00
0,75
10
500-600
300-400
600
600
0,50
7,5
5
Průhyb bočnice v mm při
dovolených kN/m
Max. možné zatížení kabely při
největší šířce
100-200
0,25
2,5
0
0
1,0
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
1,25
1,5
1,75
2,0
Přípustné zatížení kabelových
žlabů/žebříků v kN/m bez
zatížení člověkem
Šířka kabelového
žlabu/žebříku v mm
KTS 191
Systémy mřížových žlabů
Systém mřížových žlabů 55
Mřížový žlab GR-Magic® s přepážkou
hmotnost
Šířka Rozměr Rozměr Ø drátu Délka Užitečný Dov. zatížení:
l1
l2
prů1,0m 1,5m 2,0 m
řez
mm
mm
mm
mm
mm
cm²
kN/m kN/m kN/m kg/% m
Typ
GRM-2T 55/200 200
GRM-2T 55/300 300
GRM-2T 55/400 400
69
119
118
69
119
230
3,9 3000 87
4,8 3000 129
4,8 3000 175
Cena
€/m
Č. výr.
St
/
G
0,62 0,38 0,26 188,200 6006 39 5
0,97 0,58 0,45 282,700 6006 39 6
1,5 0,8 0,55 336,700 6006 39 7
Mřížový žlab s vytvarovanou integrovanou spojkou a 2 přivařenými přepážkami s výškou bočnice
55 mm.
Pro mřížový žlab nejsou nutné žádné další spojovací prvky, díly se jednoduše navzájem zasunou.
Rozměr ok je 50 x 100 mm.
Zatěžovací diagram mřížového žlabu GR-Magic typu GRM-2T 55
0,8
1
1
1
1
Vzdálenost podpěr v m
0,8
1,50
15
1,25
0,75
12,5
400-500
300
1,00
10
500
500
0,50
7,5
5
100-200
0,25
2,5
0
0
1,25
1,0
1,5
1,75
2,0
Průhyb bočnice v mm při
dovolených kN/m
Max. možné zatížení kabely při
největší šířce
Přípustné zatížení kabelových
žlabů/žebříků v kN/m bez
zatížení člověkem
Šířka kabelového
žlabu/žebříku v mm
Přepážka
Typ
Výška Délka
bočnice
mm
mm
Bal.
hmotnost
m
kg/% m
Cena
€/m
Č. výr.
St
/ FS
TSG 45
45 3000
45 50,000 6062 03 2
TSG 45
45 3000
45 50,000 6062 32 0
St
/ DD
Přepážka pro oddělení kabelů a vedení s různými napětími a funkcemi.
Oblouk 90° mřížových žlabů
Šířka Ø drátu Bal.
hmotnost
mm
kg/% ks
mm
kus
Cena
€/ks
Č. výr.
St
/
G
GRB 90/510
GRB 90/515
GRB 90/520
GRB 90/530
GRB 90/540
GRB 90/550
GRB 90/560
100
150
200
300
400
500
600
3,9
3,9
3,9
4,4
4,8
4,8
4,8
1 7,000
1 14,400
1 18,400
1 41,700
1 65,500
1 95,000
1 114,000
6001 92 0
6001 99 8
6001 93 9
6001 94 7
6001 95 5
6001 96 3
6001 97 1
GRB 90/510
GRB 90/515
GRB 90/520
GRB 90/530
GRB 90/540
GRB 90/550
GRB 90/560
100
150
200
300
400
500
600
3,9
3,9
3,9
4,4
4,8
4,8
4,8
1 7,000
1 15,100
1 20,000
1 43,500
1 68,000
1 100,000
1 118,000
6002 21 8
6002 22 2
6002 22 6
6002 23 4
6002 24 2
6002 25 0
6002 26 9
St
/ FT
04_KTS_Katalog_2008 / cs / 27/11/2008 (LLExport_00030)
Typ
Oblouk 90° vodorovný pro mřížové žlaby s výškou bočnice 55 mm.
192 KTS
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
Systémy mřížových žlabů
Systém mřížových žlabů 105
Mřížový žlab GR-Magic®
Typ
Šířka Ø drátu Délka Užitečný Dov. zatížení:
prů1,0m 1,5m 2,0 m
řez
mm
mm
mm
cm²
kN/m kN/m kN/m
hmotnost
Cena
€/m
Č. výr.
St
kg/% m
/
G
GRM 105/100
GRM 105/150
GRM 105/200
GRM 105/300
GRM 105/400
GRM 105/500
GRM 105/600
100
150
200
300
400
500
600
3,9
3,9
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
82
130
175
268
363
459
554
0,8
0,8
0,8
1,1
1,1
1,25
1,25
0,55
0,55
0,55
0,75
0,75
0,85
0,85
0,37
0,37
0,37
0,53
0,53
0,6
0,6
100,000
110,900
194,500
236,700
278,000
319,000
359,000
6002 40 2
6002 40 4
6002 40 6
6002 40 8
6002 41 0
6002 41 5
6002 41 7
GRM 105/100
GRM 105/150
GRM 105/200
GRM 105/300
GRM 105/400
GRM 105/500
GRM 105/600
100
150
200
300
400
500
600
3,9
3,9
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
82
130
175
268
363
459
554
0,8
0,8
0,8
1,1
1,1
1,25
1,25
0,55
0,55
0,55
0,75
0,75
0,85
0,85
0,37
0,37
0,37
0,53
0,53
0,6
0,6
103,700
116,200
200,700
244,300
288,000
333,000
370,000
6002 43 1
6002 43 3
6002 43 5
6002 43 7
6002 43 9
6002 44 3
6002 44 5
St
/ FT
Mřížový žlab s vytvarovanou integrovanou spojkou s výškou bočnice 105 mm.
Pro mřížový žlab nejsou nutné žádné další spojovací prvky, díly se jednoduše navzájem zasunou.
Rozměr ok je 50 x 100 mm.
Zatěžovací diagram mřížového žlabu GR-Magic typu GRM 105
0,8
1
1
1
1
Vzdálenost podpěr v m
0,8
1,50
24
500-600
1,25
0,75
Průhyb bočnice v mm při
dovolených kN/m
20
16
1,00
300-400
600
600
0,50
Max. možné zatížení kabely při
největší šířce
12
8
100-200
0,25
Přípustné zatížení kabelových
žlabů/žebříků v kN/m bez
zatížení člověkem
Šířka kabelového
žlabu/žebříku v mm
4
0
0
1,5
1,0
2,0
2,5
3,0
Přepážka
Typ
Výška Délka
bočnice
mm
Bal.
hmotnost
m
kg/% m
mm
Č. výr.
St
/ FS
TSG 85
85 3000
45 96,700 6062 11 3
TSG 85
85 3000
45 96,700 6062 33 0
St
Cena
€/m
/ DD
Přepážka pro oddělení kabelů a vedení s různými napětími a funkcemi.
Systémové příslušenství
FRS B KM Šroub s plochou kulovou hlavou
viz strana
÷98
Oblouk 90° mřížových žlabů
04_KTS_Katalog_2008 / cs / 27/11/2008 (LLExport_00030)
Typ
GRB 90/110
GRB 90/115
GRB 90/120
GRB 90/130
GRB 90/140
GRB 90/150
GRB 90/160
Šířka Ø drátu
Bal.
hmotnost
mm
kus
kg/% ks
100
150
200
300
400
500
600
mm
3,9
3,9
4,4
4,8
4,8
4,8
4,8
1 10,000
1 19,700
1 31,000
1 63,000
1 82,000
1 116,000
1 137,500
Č. výr.
St
Cena
€/ks
/ FT
6002 30 7
6002 31 1
6002 31 5
6002 32 3
6002 33 1
6002 35 8
6002 36 6
Oblouk 90° vodorovný pro mřížové žlaby s výškou bočnice 105 mm.
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
KTS 193
Systémy mřížových žlabů
Příslušenství systému mřížových žlabů 35, 55, 105
Spojka mřížového žlabu, dlouhá
Typ
Šířka Bal. hmotnost
mm
kus
kg/% ks
Cena
€/ks
Č. výr.
St
/ FS
GRV 245 245
50 13,500 6016 68 0
GRV 245 245
50 13,500 6016 68 4
St
/ DD
Spojka mřížového žlabu v dlouhém provedení pro bezšroubové podélné spojení mřížových kabelových žlabů.
Pro spojovací místo se použijí 2 podélné spojky typu GRV 245.
Rychlospojka
Typ
Bal. hmotnost
kus
GRS 3,9
GRS 4,4
GRS 4,8
50
50
50
kg/% ks
Cena
€/ks
Č. výr.
St
/ DD
2,500 6016 54 5
2,500 6016 55 3
2,500 6016 56 1
Rychlospojka pro bezšroubové podélné spojení mřížových žlabů bez speciálního nářadí.
Při výběru spojky zohledněte příslušnou tloušťku drátu mřížového žlabu.
Spojka
Bal. hmotnost
kus
kg/% ks
Cena
€/ks
Č. výr.
St
/
G
GSV 34
25
3,000 6016 59 6
GSV 34
25
3,000 6016 63 4
St
34
28
Typ
/ FT
Spojky pro mřížový žlab ve šroubovacím provedení.
Včetně šroubů FRS M6 x 20.
Svorka
Bal. hmotnost
kus
kg/% ks
Cena
€/ks
Č. výr.
St
/
GKS 34
100
2,000 6016 85 5
GKS 34
100
2,000 6016 82 0
St
34
G
/ FT
22
Typ
Svorka pro upevnění mřížových žlabů na nástěnné nebo závěsné výložníky.
kus
kg/% ks
Cena
€/ks
Č. výr.
St
/
G
GKT 38
100
2,200 6017 03 7
GKT 38
100
2,300 6017 06 1
St
7
Bal. hmotnost
24
Typ
/ FT
38
Svorka pro upevnění přepážek do kabelových mřížových žlabů
Včetně šroubů typu FRS M6 x 20.
Systémové příslušenství
TSG 45 Přepážka
TSG 85 Přepážka
194 KTS
viz strana
viz strana
145
÷
152
÷
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
04_KTS_Katalog_2008 / cs / 27/11/2008 (LLExport_00030)
Včetně šroubu FRS M6x20 s maticí kombi
Systémy mřížových žlabů
Příslušenství systému mřížových žlabů 35, 55, 105
Hákovitý šroub
Typ
Bal. hmotnost
Závit
kus
HS M6 M6
100
Cena
€/% ks
Č. výr.
VA
kg/% ks
0,500 1154 99 0
Hákovitý šroub pro upevnění mřížových žlabů na výložník nebo na upevňovací svorku typu BFK.
Matice kombi
Typ
Rozměr Rozměr SW
d
h
mm
KM M6
mm
6
mm
6 10
Bal. hmotnost
kus
100
Cena
€/% ks
Č. výr.
V2A
kg/% ks
0,315 6408 96 6
Matice kombi s nalisovanou podložkou.
Rohová spojka
Bal. hmotnost
Typ
42--54
kus
kg/% ks
Cena
€/ks
Č. výr.
St
/
G
GEV 36
100
3,000 6016 71 5
GEV 36
100
3,000 6016 72 3
23
St
/ FT
Rohová spojka k sestavení prvků oblouku mřížového žlabu.
Včetně šroubů FRS M6 x 12.
Děrovaný pás ohnutý
Typ
Rozměry Velikost
otvoru
mm
mm
5050/20x3 20 x 3 6,5x40
Bal. hmotnost
kus
kg/% ks
Cena
€/ks
Č. výr.
St
/ FT
25 23,000 6017 37 1
Ohnutý děrovaný pás pro zhotovení oblouků a odbočných dílů T.
Sada včetně 4 svorek typu GSK 34.
Uzemňovací příchytka
Typ Přepr.
karton
6
kus
939 300
Bal. hmotnost
kus
25
kg/% ks
Cena
€/% ks
Č. výr.
St
/
G
5,932 5043 10 7
20
04_KTS_Katalog_2008 / cs / 27/11/2008 (LLExport_00030)
939: Zemnící připojovací svorka
55
• pro vedení do 16 mm² a plochý vodič
• vhodné pro vodič do 16 mm² x max. FL30
• s nýtovanou připojovací svorkou z mosazi, 1 válcovým šroubem M5 x 12 a se 2 válcovými šrouby M6 x 16
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
KTS 195
Systémy mřížových žlabů
Příslušenství systému mřížových žlabů 35, 55, 105
Nástěnný a podlahový upevňovací prvek
Typ
Bal. hmotnost
kus
kg/% ks
Cena
€/ks
Č. výr.
St
/ FS
K 12 1818
25
7,600 6437 10 9
K12 1818
25
7,600 6016 42 1
V2A
Nástěnný a podlahový upevňovací prvek pro mřížové žlaby.
Doporučení:
jako nástěnné upevnění až do max. šířky mřížového žlabu 200 mm.
jako středový závěs až do šířky mřížového žlabu 200 mm.
jako zavěšení od šířky 300 mm.
Třmen
Typ
Rozměr
B
Bal. hmotnost
Cena
€/ks
Č. výr.
St
/ FS
mm
kus
kg/% ks
DBLG 20/050
DBLG 20/100
DBLG 20/150
DBLG 20/200
DBLG 20/300
DBLG 20/400
DBLG 20/500
DBLG 20/600
50
100
150
200
300
400
500
600
20
20
20
20
20
20
25
25
10,300
13,800
17,400
20,900
37,300
46,700
56,900
66,400
6015 64 6
6015 65 4
6015 65 8
6015 66 2
6015 67 0
6015 68 9
6015 69 3
6015 69 7
DBLG 20/050
DBLG 20/100
DBLG 20/150
DBLG 20/200
DBLG 20/300
DBLG 20/400
DBLG 20/500
DBLG 20/600
50
100
150
200
300
400
500
600
20
20
20
20
20
20
25
25
10,700
14,300
18,100
21,700
38,800
48,600
59,200
69,100
6015 64 8
6015 65 6
6015 66 0
6015 66 4
6015 67 2
6015 69 1
6015 69 5
6015 69 9
St
/ FT
Třmen pro montáž mřížových žlabů na podlahu nebo na stěnu.
Bezšroubové upevnění mřížového žlabu na distanční třmen.
Závitová tyč
Typ
Závit Rozměr Rozměr Bal. hmotnost
d
L
mm
mm
kus
kg/% ks
Cena
€/% ks
Č. výr.
St
/
G
2078 M8
2078 M10
2078 M12
8 1000 50 30,000 3141 12 8
10 1000 25 49,000 3141 20 9
12 1000 20 70,000 3141 30 6
2078 M8
2078 M10
2078 M12
8 1000 50 30,000 3141 31 0
10 1000 25 49,000 3141 31 2
12 1000 20 70,000 3141 31 4
V2A
Závitová tyč dle DIN 976.
Středový závěs
Rozměr
L
Bal. hmotnost
Č. výr.
St
Cena
€/ks
/ FS
mm
kus
kg/% ks
GMS 170
GMS 270
GMS 370
GMS 470
GMS 570
170
270
370
470
570
25
25
25
10
10
20,000
32,000
43,000
55,000
67,000
6015 40 0
6015 40 2
6015 40 4
6015 40 6
6015 40 8
GMS 170
GMS 270
GMS 370
GMS 470
GMS 570
170
270
370
470
570
25
25
25
10
10
20,000
32,000
43,000
55,000
67,000
6015 41 8
6015 41 9
6015 42 0
6015 42 1
6015 42 2
04_KTS_Katalog_2008 / cs / 27/11/2008 (LLExport_00030)
Typ
V4A
Středový závěs pro mřížové žlaby.
196 KTS
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
Systémy mřížových žlabů
Příslušenství systému mřížových žlabů 35, 55, 105
Boční držák
Typ
Bal. hmotnost
pro
závitovou
tyč
kus
kg/% ks
Č. výr.
St
/ FS
SH M10 M10
50
5,500 6015 33 6
SH M10 M10
50
5,800 6015 33 8
St
Cena
€/ks
/ FT
Boční držák pro boční zavěšení mřížových žlabů.
Systémové příslušenství
2078 Závitová tyč
viz strana
÷45
Boční držák
Typ
Ø otvoru
Bal. hmotnost
mm
kus
kg/% ks
Č. výr.
St
/ FS
SH KAB 20
20
20 21,000 6015 42 5
SH KAB 25
25
20 21,000 6015 43 3
St
Cena
€/ks
/ FS
Boční držák s otvorem pro kabelovou vývodku.
Svorka
Typ
Ø otvoru
Bal. hmotnost
mm
kus
kg/% ks
Č. výr.
St
/ FS
GKS 50
GKS 50
11
7
50
50
4,000 6015 27 6
4,000 6015 26 3
GKS 50
7
50
4,500 6015 27 1
St
Cena
€/ks
/ FT
Svorka k upevnění mřížových žlabů na podlahu nebo na třmen typu DBL.
Použitelná pouze u mřížových žlabů s oky 50 x 100 mm!
Montážní deska
Typ
Rozměr Rozměr Rozměr Rozměr Bal. hmotnost
A
B
x
y
mm
MPG/65
MPG/90
mm
81
111
65
95
mm
45
45
mm
kus
kg/% ks
Č. výr.
St
Cena
€/ks
/ FT
15 30 9,200 6006 48 6
38 30 16,800 6006 48 7
Montážní deska pro upevnění bez šroubů k mřížovým žlabům.
04_KTS_Katalog_2008 / cs / 27/11/2008 (LLExport_00030)
K montážní desce lze připevnit přístroje. Dále se montážní deska může použít pro montáž na stěnu.
Typ
Výška Šířka
mm
Bal. hmotnost
mm
kus
kg/% ks
Č. výr.
St
/ FS
MP UNI 115 170
40 13,300 7084 77 3
MP UNI 115 170
40 13,300 7085 11 4
St
Cena
€/ks
/ DD
Montážní deska pro upevnění na bočnici kabelových nosných systémů.
Do středového otvoru montážní desky může být snadno upevněna odbočovací krabice typu B9/T
přiloženým závěrným šroubením.
Systémové příslušenství
FRSB 6x12 Šroub s plochou kulovou hlavou
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
viz strana
÷98
KTS 197
Systémy mřížových žlabů
Příslušenství systému mřížových žlabů 35, 55, 105
Identifikační štítek
Typ
Délka Rozměr
A
mm
mm
KS-GR 150
KS-GR 250
Bal.
hmotnost
Č. výr.
kus
kg/% ks
V2A
20
20
100
200
Cena
€/ks
0,810 6017 70 2
1,350 6017 70 5
Identifikační štítek pro mřížové žlaby pro bezšroubové upevnění.
Identifikační štítek je nepopsaný a lze jej použít pro individuální popis/označení.
Víko neděrované
St
kg/% m
0,75
0,75
0,75
1
1
1
1,25
1,25
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
59,700
98,900
138,200
177,400
255,900
334,400
516,100
614,300
6052 05 6
6052 10 3
6052 15 3
6052 21 0
6052 30 7
6052 40 5
6052 51 2
6052 60 9
0,75
0,75
0,75
1
1
1
1,25
1,25
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
44,700
74,200
103,600
177,400
255,900
334,400
516,200
614,300
6052 64 0
6052 64 3
6052 64 7
6052 65 0
6052 65 6
6052 66 2
6052 66 8
6052 67 4
mm
DRLU/050
DRLU/100
DRLU/150
DRLU/200
DRLU/300
DRLU/400
DRLU/500
DRLU/600
50
100
150
200
300
400
500
600
DRLU/050
DRLU/100
DRLU/150
DRLU/200
DRLU/300
DRLU/400
DRLU/500
DRLU/600
50
100
150
200
300
400
500
600
B+4
/ FS
mm
mm
Cena
€/m
Č. výr.
St
15
hmotnost
Šířka Tloušťka Délka
plechu
3000
Typ
/ DD
Neděrované víko pro kabelové a mřížové žlaby.
Příčné prolisy od šířky 500 mm.
Systémové příslušenství
DKU Spona víka univerzální
viz strana
165
÷
Spona víka, univerzální
Č. výr.
kus
kg/% ks
V2A
60
120
Cena
€/% ks
4
0,650 6065 60 0
0,650 6065 61 0
Spona víka k univerzálnímu upevnění neděrovaných vík na kabelové a mřížové žlaby a kanály
AZ.
10
20
Podle šířky žlabu se použije 4-6 ks spon pro bezpečné upevnění 3 m víka.
Systémové příslušenství
DRLU Víko neděrované
DRLU Víko neděrované
viz strana
viz strana
47
hmotnost
14.5
DKU
DKU
Bal.
33
Typ
165
÷
331
÷
Mřížový úhelník
mm
kg/% m
GW 40/80 2000
Cena
€/m
Č. výr.
St
/ FT
40
63,000 6003 81 8
Mřížový úhelník pro uložení vedení a kabelů v ocelových nosnících.
Systémové příslušenství
KL 20 Svorka
KL 30 Svorka
viz strana
viz strana
30
100
198
÷
198
÷
Svorka
Typ
KL 20
KL 30
Výška
Bal.
hmotnost
mm
kus
kg/% ks
20
30
Cena
€/ks
Č. výr.
St
/ FT
10 20,000 6003 85 0
10 21,500 6003 86 9
Svorka k upevnění mřížového úhelníku typ GW 40/80 na ocelové nosníky.
Při výběru příchytky dbejte tloušťky příruby ocelového nosníku!
Systémové příslušenství
GW 40/80 Mřížový úhelník
198 KTS
viz strana
198
÷
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
04_KTS_Katalog_2008 / cs / 27/11/2008 (LLExport_00030)
hmotnost
80
Délka
30
Typ
Systémy mřížových žlabů
Příslušenství systému mřížových žlabů 35, 55, 105
Štípací kleště
Typ
Délka Oblast řezání Bal.
mm
GR BS 450 3
mm
-6,0
kus
hmotnost
Č. výr.
kg/% ks
St
Cena
€/ks
1 160,000 6017 70 0
04_KTS_Katalog_2008 / cs / 27/11/2008 (LLExport_00030)
Štípací kleště pro stříhání mřížových žlabů.
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
KTS 199
Systémy mřížových žlabů
Systém mřížových žlabů C
Systém mřížových žlabů C 50
Mřížový žlab C
Typ CGR
Výška bočnice:
50 mm
Povrchová úprava: FT (žárově pozinkováno ponorem)
Spojení:
Spojka
Klasifikace:
DIN EN 61537
Systém mřížových žlabů C OBO Bettermann splňuje nejvyšší požadavky na nosnost a mnohostranné použití. Díky
konstrukčnímu tvaru "C" se zvyšuje stabilita a lze používat vzdálenosti podpěr až tři metry. Tento systém s výškou
bočnice 50 mm představuje díky optimálnímu systémovému příslušenství, jako jsou spojky, svorky, přepážky, montážní úhelníky atd., ideální doplněk celého systému mřížových žlabů a nachází uplatnění jak v průmyslu,
tak i ve všech dalších oblastech profesionálních elektroinstalací.
Komponenty systému
Mřížový žlab C, upevňovací materiál, spojka, montážní úhelník
Montáž svislého oblouku pomocí montážního úhelníku typu MW u podepřených mřížových žlabů C.
200 KTS
Použití pro montáž na stěnu
Montáž mřížových žlabů C a oblouku 90° na stěnu.
Použití svislého oblouku
Svislá montáž oblouku pomocí montážního úhelníku
90°.
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
04_KTS_Katalog_2008 / cs / 27/11/2008 (LLExport_00030)
Použití podpěry se svislým obloukem
Systémy mřížových žlabů
Systém mřížových žlabů C
Podélné spojení mřížového žlabu C
Svislý oblouk
Zhotovení podélného spojení u mřížových žlabů C
pomocí spojky typu GSV 34.
Vodorovné oblouky
Realizace svislého oblouku u mřížových žlabů C
pomocí montážního úhelníku typu MW 90/SL...
Realizace vodorovného oblouku u mřížových žlabů
C s rohovou spojkou typu GEV 36.
Hotová montáž
Zobrazení hotové montáže mřížových žlabů C
Mřížový žlab C CGR
Šířka Ø drátu Délka Užitečný Dov. zatížení:
prů1,0m 1,5m 2,0 m
řez
mm
mm
mm
cm²
kN/m kN/m kN/m
Typ
CGR 50/50
CGR 50/100
CGR 50/200
CGR 50/300
CGR 50/400
50
100
200
300
400
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
3000
3000
3000
3000
3000
13
34
75
116
157
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
hmotnost
Č. výr.
St
kg/% m
132,000
140,000
180,000
210,000
240,000
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
Cena
€/m
/ FT
6017 42 8
6017 43 6
6017 44 4
6017 45 2
6017 46 0
Mřížový žlab tvaru C z bodově svařených ocelových drátů s výškou bočnice 50 mm.
Zatěžovací diagram mřížového žlabu C typu CGR 50
0,8
1
1
1
1
Vzdálenost podpěr v m
0,8
0,75
12
Průhyb bočnice v mm při
dovolených kN/m
10
8
0,50
Max. možné zatížení kabely při
největší šířce
6
0,25
4
50-400
Přípustné zatížení kabelových
žlabů/žebříků v kN/m bez
zatížení člověkem
Šířka kabelového
žlabu/žebříku v mm
2
0
0
1,50
1,0
2,00
2,50
3,0
Systémové příslušenství
GSV 34 Spojka
viz strana
194
÷
04_KTS_Katalog_2008 / cs / 27/11/2008 (LLExport_00030)
Přepážka
Typ
Výška Délka
bočnice
mm
TSG 35
Bal.
hmotnost
m
kg/% m
mm
Č. výr.
St
Cena
€/m
/ DD
45 43,300 6062 31 6
35 3000
Přepážka pro oddělení kabelů a vedení s různými napětími a funkcemi.
Systémové příslušenství
FRSB 6x12 Šroub s plochou kulovou hlavou
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
viz strana
÷98
KTS 201
Systémy mřížových žlabů
Systém mřížových žlabů C
Spojka
Bal. hmotnost
kus
GSV 34
25
kg/% ks
Cena
€/ks
Č. výr.
St
34
/ FT
28
Typ
3,000 6016 63 4
Spojky pro mřížový žlab ve šroubovacím provedení.
Včetně šroubů FRS M6 x 20.
Svorka
Bal. hmotnost
kus
GKS 34
100
kg/% ks
Cena
€/ks
Č. výr.
St
2,000 6016 82 0
22
Svorka pro upevnění mřížových žlabů na nástěnné nebo závěsné výložníky.
Včetně šroubu FRS M6x20 s maticí kombi
Bal. hmotnost
kus
GKT 38
100
kg/% ks
Cena
€/ks
Č. výr.
St
/ FT
24
Typ
34
/ FT
2,300 6017 06 1
Svorka pro upevnění přepážek do kabelových mřížových žlabů
38
Včetně šroubů typu FRS M6 x 20.
Systémové příslušenství
TSG 45 Přepážka
viz strana
7
Typ
145
÷
Upevňovací svorka
Typ
BFK 132/58
BFK 166/58
Rozměr Rozměr Bal. hmotnost
B
b
mm
mm
132
166
99
133
kus
kg/% ks
Cena
€/ks
Č. výr.
St
/ FT
25 39,000 6003 88 0
20 45,000 6003 88 8
Upevňovací svorka k připevnění na ocelový nosník.
Průběh kabelového nosného systému uchyceného na upevňovací svorce je svislý.
BFK 153/33
BFK 187/33
Rozměr Rozměr Bal. hmotnost
B
b
mm
mm
153
187
101
135
kus
kg/% ks
Cena
€/ks
Č. výr.
St
/ FT
25 37,000 6003 88 4
20 43,000 6003 89 2
Upevňovací svorka k připevnění na ocelový nosník.
Průběh kabelového nosného systému uchyceného na upevňovací svorce je vodorovný.
202 KTS
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
04_KTS_Katalog_2008 / cs / 27/11/2008 (LLExport_00030)
Typ
Systémy mřížových žlabů
Systém mřížových žlabů C
Hákovitý šroub
Typ
Bal. hmotnost
Závit
kus
HS M6 M6
100
Č. výr.
Cena
€/% ks
VA
kg/% ks
0,500 1154 99 0
Hákovitý šroub pro upevnění mřížových žlabů na výložník nebo na upevňovací svorku typu BFK.
Matice kombi
Rozměr Rozměr SW Bal. hmotnost
d
h
Typ
mm
KM M6
mm
6
mm
kus
6 10 100
Č. výr.
Cena
€/% ks
V2A
kg/% ks
0,315 6408 96 6
Matice kombi s nalisovanou podložkou.
Montážní úhelník 45°
Bal. hmotnost
Typ
178
kus
MW 45/SL10
kg/% ks
Č. výr.
St
Cena
€/ks
/ FT
50 16,000 6017 32 0
Montážní úhelník 45° svislý pro mřížový žlab C a mřížový žlab GR-Magic s výškou bočnice
55 mm.
Vždy se 2 svorkami typu KS 23/35.
103
Systémové příslušenství
CGR 50 Mřížový žlab C
viz strana
201
÷
Montážní úhelník 90°
Bal. hmotnost
Typ
kus
MW 90/SL17
MW 90/SL23
kg/% ks
Č. výr.
St
Cena
€/ks
/ FT
50 20,000 6017 34 7
25 28,000 6017 35 5
Montážní úhelník 90° svislý pro mřížový žlab C a mřížový žlab GR-Magic s výškou bočnice
55 mm.
Vždy se 2 svorkami typu KS 23/35.
Systémové příslušenství
CGR 50 Mřížový žlab C
viz strana
201
÷
230
Svorka
Typ
35
Bal. hmotnost
Č. výr.
17
23
kus
2
KS 23/35
Svorka pro montážní úhelník typu MW 45 a MW 90.
20
04_KTS_Katalog_2008 / cs / 27/11/2008 (LLExport_00030)
24.5
Včetně samojistné šestihranné matice M6.
100
kg/% ks
St
Cena
€/ks
/ FT
2,015 6015 17 4
M6
V objednávkách uvádějte čísla výrobků
KTS 203

Podobné dokumenty

Jde mi o modernější produkty a jejich úspěch

Jde mi o modernější produkty a jejich úspěch Hospodáfiské noviny stále s nov˘mi rubrikami > Na stránkách zahraniãního zpravodajství Hospodáfisk˘ch novin se s nov˘m rokem roz‰ífiil poãet autorsk˘ch sloupkÛ. V pondûlí je to Rusko Ondfieje Soukupa, ...

Více

Systémy kabelových žebříků

Systémy kabelových žebříků zdroje, ve vazební trase i u rušeného spotřebiče požadovanou kompatibilitu. Projektanti a technici provádějící instalaci jsou v každodenní praxi s touto tematikou konfrontováni stále častěji. Elekt...

Více

Systémy mřížových žlabů

Systémy mřížových žlabů zdroje, ve vazební trase i u rušeného spotřebiče požadovanou kompatibilitu. Projektanti a technici provádějící instalaci jsou v každodenní praxi s touto tematikou konfrontováni stále častěji. Elekt...

Více

UFS | Systém kanálů uložených v mazanině EBK

UFS | Systém kanálů uložených v mazanině EBK malé vrstvy mazaniny do 50 mm. Trasy kanálů a protahovací a odbočné krabice tvoří v podlaze rastr. Přístroje se instalují do montážních jednotek (přístrojových nástavců).

Více