Pravěkým umělcem

Komentáře

Transkript

Pravěkým umělcem
Pravěkým umělcem - výtvarná výchova
Jméno:
Škola:
Rok:
Martina Dostálová
ZŠ K. Pokorného 1382
2010
Metodické pokyny pro učitele
Předmět:
Název aktivity:
Jazyk:
Jazyková úroveň:
Doporučený ročník:
Předpokládaná délka:
výtvarná výchova
Pravěkým umělcem
AJ
A1
6.třída
vyučovací hodina
Cíle aktivity
Obsahové cíle
Žák se seznámí s pravěkým uměním a jeho vlivem na umění současné.
Žák pracuje technikou suchý pastel.
Žák kreslí stylizované figury zvířat.
Jazykové cíle
Žák si upevní slovní zásobu zvířat: a mammoth, a rock goat, a bizon, a horse, a bull, a deer.
Žák si rozšíří slovní zásobu: a cave, a hunter, a spear.
Žák popíše obrázek pomocí vazby there is/are a používá přítomný čas průběhový.
Kompetence
Kompetence občanská: žák si vytváří pozitivní vztah k uměleckým dílům
Kompetence sociální a personální: žák se podílí na utváření příjemné atmosféry ve třídě a vytváří si pozitivní představu
o sobě samém
Pomůcky
Karty se slovní zásobou, karty-obrázky pravěkých motivů, slovníky.
Obrazové reprodukce pravěkých jeskynních maleb.
Suché pastely, výkres A4.
Pracovní postup aktivity
1. Učitel česky popisuje reprodukci pravěké malby.
2. Prezentuje na reprodukci odbornou slovní zásobu, žáci přiřazují karty slov k obrázkům na tabuli.
3. Žáci anglicky pojmenují odstíny barev, se kterými budou pracovat.
4. Malba suchým pastelem.
5. Učitel při práci klade jednotlivým žákům anglicky otázky o tom, co kreslí.
6. Žáci anglicky popisují svoji dokončenou kresbu.
7. Hodnocení prací žáky i učitelem česky.
Použitá literatura, zdroje: :
Inspirace na: www.onestopclil.com;
Zajímavá prezentace pravěku v ČJ na: http://prezentace.smd.cz/02.html;
Další obrázky hledejte podle potřeby na google - obrázky - pravěk
Pracovní postup pro žáky
Předmět:
Název aktivity:
Jazyk:
výtvarná výchova
Pravěkým umělcem
AJ
Instrukce žákům v cílovém jazyce:
Look at some animals in this primaeval picture. This is a mammoth, a rock goat, a bizon, a horse, a bull and a deer. Try
to match the animal cards with their names. Let´s learn some more words: a cave, a hunter, a spear.
What colours can you use for painting the cave wall? The animals are drawn black.
What are you drawing now? How many animals are there in your picture? What animal is this? You can draw
a hunter or some spears too.
Now describe your picture to the others, please.

Podobné dokumenty

PL 12 - Stíny zvířat - zsp

PL 12 - Stíny zvířat - zsp Očekávaný výstup RVP ZV - LMP: Ovládat základní psaní na klávesnici; vyhledat vhodné informace na internetu Školní výstup: Ovládat klávesnici; vyhledávat samostatně potřebné informace Učivo: Formát...

Více

Příloha č. 5: Pracovní list pro žáka č. 5 – Příjmení slavných lidí

Příloha č. 5: Pracovní list pro žáka č. 5 – Příjmení slavných lidí Příloha č. 5: Pracovní list pro žáka č. 5 – Příjmení slavných lidí – mapa jmen z celého světa Příprava: nasbírejte fotografie a jména slavných lidí z různých zemí! Nalepte fotografie na kartičky. P...

Více

TEST – UNESCO

TEST – UNESCO EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělává...

Více

TP-8C-2013-04-08

TP-8C-2013-04-08 AK – Songs (Dáme si dvacet); čtenářská dílna ­ žáci si mohou přinést svou anglickou knížku, popř vhodný text (samozřejmě pokud nemají, budou k dispozici), Dú  “I would like to tell you” (od příští ...

Více

Prehled gramatiky

Prehled gramatiky Přítomný čas prostý používáme, když mluvíme o: • činnostech, které se pravidelně opakují (zvyky, obyčeje). He watches soap operas. / (Pravidelně) Sleduje seriály. I study at a Teacher Training Coll...

Více

Stáhnout soubor

Stáhnout soubor Autor: Mgr. Soňa Jarošová Stručná anotace: Čtení s porozuměním zaměřené na přítomný čas průběhový, doplněné úkoly souvisejícími s textem Metodické zhodnocení: Aktivita určená pro žáky šestých roční...

Více

UČIVO NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK Vážení rodiče, následující plány

UČIVO NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK Vážení rodiče, následující plány Divadlo ve třídě – dramatizace slyšeného příběhu Písnička „Noisy toys“ Lekce 4 Dressing up Názvy oblečení Divadlo ve třídě – dramatizace slyšeného příběhu Povídání o oblíbeném oblečení a barvách Pí...

Více