Základy digitální fotografie a úpravy obrázků

Komentáře

Transkript

Základy digitální fotografie a úpravy obrázků
Základy digitální fotografie a úpravy obrázků
Základy digitální fotografie
Clona a čas
Průběh focení: uzávěrka odkryje snímač, který zaznamená scénu před objektivem. Tento
záznam – expozici snímku – přístroj uloží jako soubor na paměťovou kartu.
Snímač potřebuje přesné množství světla, je-li ho mnoho, vznikají vypálená místa (bílé
plochy bez kresby), je-li ho málo, je snímek tmavý, nezřetelný.
Toto množství zajišťuje správná kombinace clony a času.
Čas – doba, na kterou uzávěrka odkryje snímač. Čím delší čas, tím více světla může při
expozici dopadnout na snímač.
Snímek fotíme stisknutím spouště, ruka se chvěje. Takže rozumný čas je 1/100–1/60 sekundy.
Nad 1/10 s je třeba použít stativ (jinak rozmazání) Pohyb potřebuje méně-až 1/250 s.
Clona (f)– převrácené množství světla, které objektiv propustí na snímač.
Slouží k zúžení otvoru objektivu, tedy k regulaci množství světla, které dopadá na snímač.
Světelnost objektivu – nejmenší použitelná clona. Čím větší clona, tím méně světla objektiv
propouští. Nejlepší objektiv má clonu asi f1.2, standard je f2.8. F16 – velké zaclonění.
Clona a čas společně určují množství světla při expozici.
1/30 sekundy – clona f16
1/250 sekundy – clona f5.6
S větší clonou roste hloubka ostrosti . Při malé hloubce je popředí ostré, ale pozadí
rozmazané, při velké je celý snímek rovnoměrně ostrý. f4-f11 rozostření pozadí.
Použitím ZOOMu roste clonové číslo a tedy klesá hloubka ostrosti. Při přiblížení je tedy
třeba větší clona.
Citlivost snímače se nastavuje v jednotkách ISO. Vyšší citlivost znamená vyhodnocení
dopadajícího světla s vyšším účinkem.
ISO, clonu a čas je třeba brát v úvahu současně. Příklad ekvivalentních kombinací:
Clona 8, čas 1/125 s, ISO 200
Clona 16, čas 1/250s, ISO 1600
Clona 8, čas 1/60s, ISO 100
Využití: scéna v pohybu potřebuje krátký čas a tedy větší ISO, případně nižší clonové číslo.
Krajina potřebuje velkou hloubku ostrosti – ta roste s clonovým číslem, bude tedy třeba
zvětšit expoziční čas (případně použít stativ)
Charakteristiky fotoaparátu
Maximální velikost obrázku je dána počtem světločivých buněk ve snímači. Např. Třímegový
snímač zachytí obrázek 2048*1536 pixelů.
Formáty fotografií
JPEG – obvykle uživatelem řízená komprese
RAW (špičkové aparáty, surové neupravené fotky)
TIFF – bez ztráty informace, velké soubory
Barevný prostor
důležité pro JPEG, vymezuje RGB.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
sRGB I– teplejší barvy, hodí se na portréty
sRGB II – chladnější, pro krajinky.
Adobe RGB – nejlepší
Většina aparátu nastavení neumožňuje.
ISO
udává jak bude aparát citlivý na světlo. Automatická volba – přístroj nastaví hodnotu, která
odpovídá správné expozici při zvolené kombinaci clony a času. Při plně automatickém režimu
jsou co nejnižší, protože s rostoucím ISO roste šum. Kvalitní aparáty zvládají ISO až 1600,
Při dvojnásobném ISO stačí poloviční expozice-čili o jedno clonové číslo výš nebo poloviční
čas.
Vyvážení bílé
rozhoduje, zda bude vyznění fotografie teplé, studené nebo neutrální.
Krásná fotografie potřebuje:
• znalosti
• cit
• praxe
Základem dobrého snímku je správná expozice.
Expozice souvisí s histogramem snímku (udává počty bodů jako funkci barvy)
Podexponováno – vysoký hrot vlevo – ztráta detailů ve stínech
Přexponováno – naopak. (vypálená světla)
Měření expozice a automatické zaostření
problémy při měřění expozice: focení v místnosti s oknem v pozadí – okna vypáleá, popředí
tmavé. (Naopak focení na sněhu – příliš světla uzavře clonu a popředí je zase moc tmavé)
Snažme se aby objekt byl osvětlen zepředu, snímek sledujeme v náhledovém displeji, ne
v hledáčku.
Automatické zaostření – po namáčknutí spouště fotoaparát porovnává kontrast částí snímku
a provede zaostření. Problém – pokud objekt není uprostřed, nemusí být ostrý. Pomoc: zamířit
tak, aby byl uprostřed, namáčknout spoušť a domáčknout po pohnutí s přístrojem do
vhodnější polohy.
Motivové programy
Auto – univerzální režim, fotoaparát nastavuje střední hodnoty.
Portrét – více otevřená clona a krátký čas, takže pozadí je mírně rozmazané.
Krajina – maximální clona i čas, tedy kompletně ostrý snímek.
Sport – co nejkratší čas
Noc – co nejdelší čas a zapnutí blesku. Ostře je osvětleno jen popředí v dosahu blesku.
Kompozice obrazu
Ústřední motiv – zdůrazníme umístěním, měl by být jasně zřetelný, co největší. Neměl by
být uprostřed, lépe zlatý řez (přibližně 1/3), neměl by vyhlížet nebo utíkat ze snímku. (Při
focení krajiny by nemělo být uprostřed rozhraní krajina – obloha)
Žádné rušivé prvky – pozor, oko je umí potlačit
Popředí posiluje vyznění ústředního motivu – např. pi fotografování krajiny předměty
popředí (větvičky apod.) dodají snímku hloubku.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Pozadí – nemělo by rušit, může vypovídat o ústředním motivu, mělo by s ní ladit. Obloha
působí lépe s mraky.
Práce se světlem – osvětlení dominantního objektu zepředu, nízké Slunce vytváří krásné
stíny. Slunce nad hlavou nemusí svědčit osobám (stín pod nosem apod.) Barva světla závisí
na jeho zdroji, proto má fotoaparát funkci automatické vyvážení bílé. (Žárovkové světla
zabarvuje do červena, zářivkové do modra)
Zoner Photo Studio 8
• správa souborů
• hromadná aditace
• získávání a publikace snímků
Zoner Editor 8
• komplexní úprava obrázků
Nástroje titulní lišty: vlevo:Navigátor, Náhled, Průzkumník, Editor,
Editor lze otvírat jako samostatnou aplikaci, jde v něm vrátit změny. (V Průzkumníku se hned
ukládají)
Vpravo: Okna, Nastavení, Nápověda.
Z nabídky Okna lze obnovit výchozí rozložení oken.
Nastavení/Možnosti:
Všeobecné – nastavení komprese JPG souborů
Zobrazení – typy souborů zobrazované v průzkumníku
Informace – fotoaparáty ukládají i metadata – data o obrázku.Standardně se jako zdroj dat
užívá EXIF
Kalibrace monitoru – závisí na jeho typu, většinou se spustí průvodce.
Z místní nabídky oken lze zrušit nebo obnovit ukotvení
Pracovní postup při úpravě fotografií
• Zachovat originál
• Nastavit prostředí a zařízení (jeden obrázek na dvou monitorech může vypadat různě)
• Upravit výřez a kompozici – odstranit soudkovitost, srovnat vodorovné a svislé
linie,spravit perspektivu, ořezat.
• Řešit největší problém – úprava barevnosti a tonálního rozsahu
• Postupovat od obecného k detailům
• Retušovat a opravovat
• Aplikace kreativních efektů
• Nastavení rozměrů a zostření obrazu pro konkrétní výstup
• Uložení výstupních souborů a příprava prezentací
Práce se soubory
Průzkumník/Získat
Kopírovat/přesunout – z aparátu, čtečky karet
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Před přenosem vybrat cílovou složku a nímky, které cheme přenést.
Rozhraní Twain – skenování, doporučuje se max. barevná hloubka – 24 bitů, velikost
obrázků desítky MB, pozor na velké rozlišení. Nastavovat pouze filtr Descreen pro odstranění
moaré, vše ostatní zdržuje.
Canon RAW – formát nejbližší budoucnosti
Informace o souborech
Základní informace ve stavovém řádku nebo bublině. Hlavní zdroj informací je EXIF,
obvykle vkládaný aparátem do snímku.
Informace/Informace o obrázku:
• Popis (Názvy volit jednotně s univerzální využitelností akce_datum_...)
• Všeobecná informace – nejdůležitější fotografické informace,
• Klíčová slova – hodí se k archivaci a vyhledávání, pracujeme s nimi např.přes místní
nabídku
Informace/Hromadné přiřazení informací – nejprve vybrat
Klíčová slova – Systém klíčových slov umožňuje vytvářet hierarchickou strukturu, což může
velmi urychlit vyhledávání a katalogizaci.
Zobrazení panelu klíčových slov – tlačítko K.
Slova de převádět na kategorie, do kategorie
vkládat další slova…
Když je přiřadíme ke snímku, je to vidět např.
v režimu zobrazení Náhled nebo detaily.
(Ikona k na snímku)
Ostatní ikony na snímku:
fotoaparát, textové informace (i),typ souboru…
Zobrazení, řazení, filtry a výběry
Organizovat/Seřadit podle – nejrůznější možnosti.
Uživatelsky – ruční přetažení
Pokročilé – např. dle klíčových slov
Filtry
Organizovat/Filtrovat zobrazení
Filtrování – zobrazení podle určitých parametrů
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Organizovat/Najít
Analogie filtrování
Organizovat/Archiv médií – hledání v archivech je hledání v databázích (dále)
Organizovat/Výběr – všeho, inverze výběru…
Organizovat/Soubor – práce se schránkou
Hromadné úpravy
Soubory vybereme buď jako ve Windows nebo filtrováním, pak pokračujeme:
Organizovat/hromadné
• Hromadné přejmenování: jméno souboru nemusí obsahovat vše (Exif), trojciferné
číslování stačí na 1000 obrázků…
•
{N} – původní jméno, jde přepsat, {C} – počítadlo, rozhodně ponechávat {E} – přípona
daná typem souboru.
Hromadná konverze
Formát
Cesta
Velikost (Převzorkování)
Úpravy (Lze vybrat automatické)
Rámečky
Text
ICC profily – souvisejí se správou barev
Archiv
Médium – libovolné úložiště
Dá se využít nejen pro obrázky, ale pro libovolné soubory.
Organizovat/Archiv médií/Přidat médium – a postupujeme podle průvodce.
Archiv je určen pro přehled o souborech, které mohou být uloženy mimo počítač, album
poskytuje informace o souborech v počítači.
Album
Organizovat/Nové album
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Alba slouží k tématickému ukládání obrázků pro další operace napříč stromovou strukturou.
Jde o tradiční složky Windows a jednotlivé položky jsou zástupci původních souborů. Mazání
položky v albu znamená smazání zástupce — originál zůstane zachován.
Obrázky stačí přetáhnout, vzniknou tak příslušní zástupci.
Editor
Možnosti úprav jsou velké, ale ideální snímek je takový, který kroně oříznutí upravovat není
třeba.
Pracovní nástroje
Upravovat lze celou fotografii nebo výběr.
Lupa: Levá myš zvětšuje, pravá zmenšuje
Výběry
•
•
Obdélník
Polygonové laso – výběr uzavřeme kliknutím na počáteční bod mnohoúhelníku (pod
nitkovým křížem se objeví malé kolečko) Výběr ruší klávesa Esc
• Laso – podobné, ale k ručnímu kreslení je třeba pevnou ruku.
• Kouzelná hůlka – vytvoří výběr s podobnými barvami jako pixel, na který jsme
klikli.
Tolerance určuje podobnost – 0
Kombinace výběrů
1. nový výběr
2. Přidat k výběru (nebo s klávesou Shift)
3. Odečíst od výběru
4. Průnik výběru
5. Invertovat výběr – někdy je pohodlnější vybrat doplněk výběru a pak výběr invertovat.
Obdélník
Zvýrazněná plocha
Upravit/Vylepšit obraz/Úrovně – pokud přetáhneme jezdce výstupních úrovní vpravo, celý
výběr se zesvětlí, vhodně nastavit rozmazání.
Rámeček v rámečku: Upravit/Vylepšit obraz/Křivky/Kanál – nastavíme barvy, uvnitř pak
vytáhneme další obdélníček
(Lze také upravit barvy…)
Kouzelná hůlka
Pro začátek je vhodné nastavit vyšší toleranci.
Při úpravě neutrálních barev (šedá) je třeba nejdřív stáhnout a vytáhnout jezdce složek podle
potřeby.
Zvlášť vhodné k úpravě nespojitých oblastí. (květy, barevné pruhy…)
Laso
Protože okraje objektů nebývají ostré, je lepší používat výběr maličko větší a trochu
rozmazaný. (2–3px)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Redukce červených očí
Pokud nezaškrtneme Pokročilé nastavení, vybíráme jen poloměr kroužku.
Pozor, oko by si mělo i po úpravě zachovat lesk.
Klonovaní razítko
Slouží především k odstranění rušivých či přebývajících objektů, drobné vady na kráse pod.
Nejdřív s CTRL vybereme zdroj, kterým budeme razítkovat, pak kurzor nabyde podoby
kruhu, kterým malujeme do cílové oblasti vzor ze zdrojové oblasti.
Nastavení: Krytí, Hustota(míra krytí při jednom přerazítkování),Rozmazání.
Zaškrtnutím políčka Spojený se při dalším použitím razítka na jiném místě posune
odpovídajícím způsobem i zdroj.
Žehlička
Srovnává lokální barevné a jasové změny. (Retušování vrásek na portrétech, rozmazání
pozadí, odstranění rušivých detailů apod.)
Volby nastavení jsou podobné jako u předchozích nástrojů, Vyhlazení nastavuje úroveň
žehlení.
Je vhodnější vyvarovat se velkých zásahů – nastavit krytí a hustotu raději nižší.
Základní úpravy
Nejprve vždy základní, globální úpravy, potom teprve drobnosti.
Nejprve ořezat a srovnat, pak pracovat s teplotou barvy.
Je-li to možné, používat skupinové úpravy. (šetří čas)
Otočení a převrácení
Často při skenování, natočení také vzniká při naklonění fotoaparátu..
Před otočením obrázek ořežeme, abychom se zbavili prázdných míst.
Nástroje pro otočení:
Průzkumník navíc nabízí otočení podle EXIF a otočení
podle proporcí. Při tomto otáčení o 90 stupňů nedochází ke
ztrátě informace, v editoru naopak dojde vždy k přepočtu a
možné ztrátě kvality.
jestliže při přesném otáčení zaškrtneme automatický ořez, snímek se ořízne do největšího
vepsaného obdélníku.
Převrácení používáme často při obráceně neskenovaném obrázku, někdy může vylepšit
kompozici snímku. (Objekt vlevo nebo vpravo, vzestupná či sestupná diagonála může působit
jinak)
Soudkovitost a poduškovitost
vada objektivu, která se projevuje prohnutím svislých nebo vodorovných linií od středu. Dá se
zjistit přeměřením při vyfotografování přesné čtvercové sítě. (čtverečkovaný papír)
Pozor, exaktně přesné srovnání linií nemusí lahodit oku.
Upravit/Odstranit vady obrazu/Soudkovitost
Tažení jezdce vlevo odstraňuje Soudkovitost, vpravo poduškovitost.. Upravený obrázek je
třeba oříznout (lze automaticky)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Srovnání horizontu, linií a úprava perspektivy
jedná se o nástroje pro obnovu svislých, vodorovných linií a úpravu perspektivy.
Vhodné nacvičit focení např. nábytku či oken v bytě, vyzkoušet pohledy shora, zdola,
různé natočení. Efekty jsou zajímavé, správně se zobrazují pouze linie rovnoběžné
s rovinou snímače. Ideální je držet aparát svisle a objekt mít čelně před objektivem, což
se ne vždy podaří.
Horizont
Na čáře jsou dva úchopové body, kterými ji lze natáčet, tažením mezi nimi čáru přesuneme na
linii, kterou chceme srovnat. Pak čáru natočíme, aby splývala a klikneme na tlačítko použít.
Kolinearita – pokud vodorovné sbíhavé linie nelze přetočit do vodorovné polohy, můžeme si
pomoci otočením o 90 stupňů. Pozor, zcela rovnoběžné svislé linie mohou působit příliš
strnule.
V obou případech je výhodné používat automatický ořez.
Perspektiva – Úchopové body umístíme na rohy obrazce, který chceme srovnat, někdy je
vhodné automatický ořez nepoužívat hned, ale nejprve vyzkoušet jak bude obrázek vypadat,
(v případě potřeby přenastavit čtyřúhelník) pak se teprve vrátit a použít automatický ořez.
Ořez
Nemůže nahradit Zoom, pokud objektiv není schopen zachytit detail, je třeba se dostat
k objektu blíž.
Vhodným ořezem lze opravit kompozici snímku
Pravidlo třetin – umísťovat hlavní objekt nebo linie horizontu apod., do třetin obrázku.
Formáty: většina fotografických papírů má formát 2:3 (10 cm:15cm), zatímco aparát
produkuje snímky s poměrem 4:3. Řešením je buď ořezání nebo okraje snímků, případně
ořezávat hotové fotografie.
Připomínáme. Z okna Průzkumníka lze aplikovat nástroj na více snímků, z okna editoru lze
akci vrátit. (Zpět, Ctrl+Z)
Upravit/Nástroje/Oříznout – vždy jediný obrázek v editoru, lze nastavit pevný poměr stran,
při volbě normální lze ořezový obdélník nakreslit libovolně.
Upravit/ostatní/Specifický ořez – v průzkumníku na více obrázků, nelze vrátit
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Upravit/Pokročilá změna rozměrů – převzorkování
Ideální postup: ořezávat v okně editoru a pomocí tlačítka zpět posuzovat výsledek.
Tón a barvy
Tonalita
– rozložení úrovní jasu obrázku.
Představíme-li si obrázek ve stupních šedé, má spojitá šedá škála 256 odstínů (255 bílá, 0
černá). Forografie obsahuje obvykle určité procento černé i bílé.
Kontrast – rozdíl jasové úrovně mezi body oblasti, největší kontrast je mezi černou a bílou
Škála šedé se dělí asi po třetinách na stíny, střední tóny a světla. Ploché stíny nebo světla jsou
zcela černé nebo bílé oblasti, vznikají chybnou expozicí.
Zobrazení histogramu: Ctrl +H
Kanál – Intenzita nebo jednotlivé barevné složky
R, G, B
Stř. hodnota – průměrná hodnota intenzity
Stř. odchylka – čím menší, tím víc hodnoty
soustředěny kolem středu
Median – poloha středu mezi levým a pravým
okrajem grafu
Úroveň – hodnota na stupnic jasu, kde se nachází
kurzor
Počet – počet bodů obrázku se stejným jasem jako
úroveň
Procent – počet bodů s nižší intenzitou než úroveň
v procentech
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Celkový kontrast snímku je dán polohou krajních bodů histogramu a jeho tvarem. Kontrast
snímku dodáme roztažením histogramu. Pokud obrázku naopak chybí střední tóny, je třeba
upravovat každou z oblastí jasu a stínu zvlášť.
Upravit/Vylepšit obraz/Úrovně
Tři jezdci slouží pro ruční nastavení černého, bílého bodu a gama. Posunutí krajních jezdců
(vstupní a výstupní úrovně) – omezení tonálního rozsahu obrázku.
Jezdcem středních tónů můžeme dosáhnout lepšího rozdělení tonálního rozsahu.
Nastavení gama – střední jezdec nastavuje úroveň středních tónů zdrojového obrázku, která
se bude převádět na hodnotu 128 výstupního obrázku. Tažením vlevo celý obrázek
zesvětlujeme.
Nastavení bílého bodu – pravým jezdcem doprava, všechny body doprava od pravého jezdce
budou bílé. Nastavení černého bodu analogicky.
Pozor na přepálená místa – tlačítko se žlutým obrázkem nahoře, na histogramu prudká špice
napravo. Na fotografii obvykle vzniká míst s plochou kresbou, až bílé.
Korekce barev se dá nastavit automaticky. Kapátky se dá nastavit, který bod obrázku
považujeme za černý a který za bílý, Cílové barvy umožní nastavit, na jaké barvy se budou
transformovat světla a stíny.
Práce s jednotlivými kanály: přidáváme nebo ubíráme jednotlivé barevné složky. (Např.
zeslabíme-li modrou, dostane obrázek žlutý nádech)
Křivky
Upravit/Vylepšit obraz/Křivky – lze provádět veškeré úpravy jak tonality, tak barevnosti.
Definuje způsob převodu hodnot mezi původním a upraveným obrazem.
Volba RGB – jas, kanály – sytost vybrané barevné složky.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Vodorovná osa definuje vstupní
hodnoty, svislá výstupní. Výchozí
nastevní je přímá úměrnost. (0-0,255255)
Úprava: posouvání červených bodů
Vložení nového bodu: Kliknutí když se
kurzor nad křivkou změní v nitkový
kříž, kliknutí pravou myší bod vymaže.
Původní histogram je stále světle šedý,
při zaškrtnutí se barevně zobrazují
složky RGB.
Barevné úpravy
Teplota světla
Vidění okem se přizpůsobuje skutečnosti – bílý papír vnímáme jako bílý v různém osvětlení.
Teplota světla odpovídá barvě absolutně černého tělesa, které vyzařuje dané světlo.
Např.:
letní poledne – 6500K
měsíční světla – 4000K
Vyvážení bílé – funkce fotoaparátu, buď automatická nebo nastavitelná – v zásadě jde o to
nalézt nejsvětlejší místo obrázku , prohlásit o něm, že je neutrální a podle toho posunout
ostatní barvy.
Neutralizace, barevné nádechy a změna barvy
Upravit/Vylepšit obraz/Upravit barvy:
Editace barevných složek RGB(ubírání R – přidávání G,B)
Úprava jasu a kontrastu (opatrně)
Práce v modelu HSB (odstín – Hue, sytost – Saturation, světlost – Brightness)
Možnost nastavení gamma
Upravit/Vylepšit obraz/Upravit teplotu barev
Rozdíl: Bílý bod – upravuje rozložení jasu v obrázku – jaká úroveň jasu původního snímku se
má považovat za nejvyšší, Vyvážením bíle určujeme neutrální barvu – upravuje se barevný
odstín.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Komplexní úpravy expozice
Upravit/Vylepšit obraz/vylepšit expozici – změny kontrastu i vyvážení bílé
Upravit/Vylepšit obraz/kombinovaná úprava expozice
Vedle síly efektu lze zvolit i oblast aplikace. světla, stíny, celý snímek.
Vyrovnání histogramu – celkové rozložení jasů
Jemné vyrovnání histogramu – s omezením max.hodnot
RGB vyrovnání histogramu – samostatná práce s kanály
Odstranění vinětace – vyrovnává rozdíly mezi jasy na okraji a ve středu snímku
Vylepšení expozice – úprava bílého a černého bodu,kontrast snímku a vyrovnání bílé
Vylepšit stíny – selektivní projasnění rozsáhlých nebo výrazných stínů
Další úpravy a efekty
Upravit/Vylepšit obraz/Projasnit stíny – nenahrazuje dobrou expozici (lepší je
vyfotografovat světlejší snímek bez přepalů a ten pak ztmavit než naopak) – pokud ve stínu
nic není, nic se nevydoluje. Je vhodné pracovat s výběry.
Upravit/Vylepšit obraz/Odstranit šum – čím vyšší citlivost (ISO), tím vyšší šum. Šum je
vždy přítomen, protože je to vlastnost technologie (roste také s časem expozice, vyšší
teplotou, elektromagnetickým rušením…)
pepř a sůl – tzv. hot pixel s odlišnou barevností
aditivní – daný náhodným vlivem nebo generovaným nábojem
Typ obrazu – fotografie nebo naskenovaný text (písmo pro OCR!)
Zachování hran – posílí viditelnost hran, které by aplikace nástroje rozostřila
Úprava ostrosti
Ostrý by měl být ústřední motiv
Rozmazání vzniká pohybem
Neostrost vzniká tak, že aparát zaostřil blíž nebo dál než kde byl ústřední objekt.
Hloubka ostrosti – hlouba úseku, ve kterém jsou předměty na snímku ostré. Je tím větší, čím
větší je clona a je zmenšuje se s větší ohniskovou vzdáleností. (teleobjektiv s velkou
ohniskovou vzdáleností sejme ostrý objekt a krajina za ním je rozmazaná). Doporučuje se
snímky před tiskem mírně doostřit. U portrétů je vhodné použít pozadí, které je dál za
objektem a delší ohniskovou vzdálenost.
malou hloubku ostrosti lze nahradit rozmazáním pozdí obrázku
Vylepšit obraz/Zaostřit nebo rozmazat – většinou práce s výběry, nejdřív odstranit šum
(zostřil by se také), pozor na skutečnost, že některé aparáty doostřují automaticky.
Vylepšit obraz/Maskování neostrosti – finální úprava obrázku. Čím větší poloměr, tím
viditelnější efekt.
Efekty
Odstíny šedi – pozor, příprav černobílé fotografie není tak jednoduchá
Míchání kanálů – barevné běsnění
Stará fotografie – sépiová fotografie
Exploze
Olejomalba
Vlny – jako by se obrázek rozvlnil
Kresba tužkou
Posterizace – může například odstranit nápisy ve výběru
Protlačení – reliéf
Detekce hran
Negativ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Různé vady
Chromatická vada (aberace) – často fialová kontura kolem větví, vody…vzniká lomem
světla.
Upravit/odstranit vady obrazu/Chromatická vada – zvětšit obrázek, vadnou barvu nabrat
v tomto okně kapátkem
Vinětace – tmavší rohy obrázku, světlejší střed, vada objektivu.
Upravit/odstranit vady obrazu/Vinětace – jezdcem Síla efektu ztavujeme střed snímku
Řádkový proklad – vzniká při snímání snímků z televizní obrazovky nebo videa
Další úpravy
Text do obrázku
Upravit/Ostatní/text do obrázku
Zvolíme základní umístění dle obrázku, přesně s využitím náhledu Horiz, vert. barvu nejlépe
nabrat kapátkem z obrázku.
V Průzkumníku se dá text či obrázek do obrázku aplikovat na celou skupinu obrázků.
Obrázek do obrázku
Upravit/Ostatní/Obrázek do obrázku, u vodoznaku lze měnit i směr světla a tedy tvar stínů
Obálky
Upravit/Ostatní/Obálky – šablony okrajů přidaných ke snímkům
Průhledné hrany
Upravit/Ostatní/Průhledné hrany – výhodné pokud např. nechceme ořezávat při převodu z 4:3
na 3:2
Měkký stín
3D tlačítka
Prezentace a publikace
Věrné barvy
V rámci Windows můžeme použít Systém správy barev – univerzální systém, který umožňuje
práci s barvami mezi různými zařízeními.
Základní prvky systému:
• na zařízení nezávislý barevný prostor
• modul správy barev (CMM Color Matching Module)
• zařízení a jeho ICC profil (Intrentional Color Consorcium profile)
Použití ICC profilů umožňuje provádět úpravu barev mezi vstupním výstupním zařízením tak,
aby byla zajištěna maximální barevná shoda.
ICC profily můžeme vytvořit nebo použít standardní, dodané výrobcem.
Nastavení/Možnosti/Správa barev
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Kalibrace monitoru je možná jednak softwarově (existuje i freeware) nebo hardwarově
s použitím kalibrační sondy.
Promítání
Průzkumník/Publikovat/promítnout
nejprve promítnout s nastavením – Výběr obrázků, způsob přechodu…
Doprovodné texty na kartě Záhlaví a zápatí, kliknutím na šipku vpravo se dostaneme do okna,
kde lze zvolit formátovací řetězce z komplexních informací i obrázku
Promítání se ukončuje ESc, na další snímek lze vždy přejít klávesou Enter.
Tisk
není zadarmo – nejprve obrázky upravit!
Tisk z Editoru
Editor/Soubor/nastavení tisku – dialog tiskárny
Editor/Soubor/Tisk – nastavení parametrů
Volba Umístit do stránky určuje jak se obrázek přizpůsobí velikosti stránky: Vsadit – tiskne
se celý, mohou zůstat prázdné okraje, Oříznout – potiskne se celá plocha.
Volba Vlastní umožňuje nastavit rozměr ručně
Podle DPI – rozměry se vypočítají: v cm=počet pixelů*dpi*2,54
DPI – hodnota rozlišení uložená s obrázkem, dá se zjistit z informací o obrázku. (Shift Ester)
Tisk z Průzkumníka
Publikovat/Tisk a export
Nejprve vybereme obrázky, pak záleží na další volbě.
Šablony
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
další se dají získat na webu
Spustí se průvodce, který nás provede nastavením.
Před vlastním tiskem:
Tisknout
Možnosti tisku: Tisknout text jako křivky – nejsme-li si jisti nainstalovanými fonty
Billboardový tisk – obrázek se vytiskne po částech na jednotlivé stránky s přesahy a slepí
dohromady
Uložit
soubor se uloží jako tisková sestava (.zmp), která se dá dál editovat.
Uložit jako bitmapu – nejrůznější použití
Export do PDF – výhody: Adobe Leader (prohlížeč pdf) je freeware, výstupní kvalita
souboru se dá dobře nastavit, PDF nezávisí na OS, tiskne s v nejlepší kvalitě na každé
tiskárně, přesně odpovídá předloze, zvládá ho většina grafických aplikací
Indexové tisky – pro katalogy, přehledy
Kalendáře
Spořič papíru – rozvrhne tiskovou stránku pro umístění více menších formátů
Další možnosti publikace
HTML galerie
Publikovat/Vytvořit HTML galerii
Postupujeme podle průvodce, vytvořenou galerii spouštíme otevřením souboru index.htm.
Kaskádový styl i htm soubory lze dále upravovat.
Vypálení CD
kromě obvyklého způsobu lze použít Organizovat/Nová CD kompilace, obrázky do složky
přetahujeme myší. (rp. jejich zástupce)
Na CD je možné přidat multifunkční prohlížeč obrázků.
PDF promítání
pro prohlížení je třeba nainstalovat freewarový Adobe Leader od verze 6. Postup je řízen
průvodcem, písmo lze buď vložit do souboru nebo převést na křivky, pak se s ním nedá
pracovat jako s textem. Kompresi volíme podle účelu, pro tisk je třeba zachovat maximální
kvalitu. Vysokou kvalitu zajistí žádná komprese nebo ZIP, JPG je větší, ale ztrátová.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Kvalitu obrázku lze také určit výsledným DPI, na promítání stačí 96, pro kvalitnější výstupy
až 300.
Kvalitu ovlivní také výstupní velikost obrázku.
Př.: obrázek 2000*1500px, rozlišení při velikosti většího rozměru 15cm (asi 6“) asi 330 dpi.
Pak nemá smysl zadávat větší hodnotu, protože ji obrázek sám nemá.
Odeslat e-mailem – umožní před odesláním také převzorkovat a má mnoho dalších funkcí.
Panoráma
Program umí najít styčné body a poskládat sekvenci snímku do panoramatického záběru,
postup opět řídí průvodce. Výhodné je při focení použít stativ.
3D obrázky
Základem jsou dva snímky pořízené s asi 8 cm posunutím aparátu stranou. (fotografie
z levého a pravého oka) Výsledek je třeba prohlížet brýlemi s červeným filtrem před levým a
modrým před pravým okem.
Několik pojmů podrobněji
Barevná hloubka
RGB model skládá barvy z kanálů červené, modré a zelené, počet tónů každé barvy je v tomto
modelu omezen na 256. odpovídá to fyziologii – oko rozlišuje kolem 200 odstínů jedné barvy,
navíc 256*256*256 je asi 17 milionů, což většině fotografií stačí. Navíc 256 možností lze
zakódovat do 1B.
Počet bitů (pro jednotlivé kanály nebo celkový 3*8=4načuje jako barevná hloubka. Obrázky
ve stupních šedé mají obvykle 8bitovou barevnou hloubku, profesionální aparáty při ukládání
snímků ve formátu RAW používají 3*12 bitů.
Barevné modely
Bílé světlo se dá rozložit na sedm základních barev, lidské oko používá čípky – senzory
citlivé na barvu, kterých jsou tři druhy, reagují na červenou, zelenou a modrou, mozek si
výsledek skládá. Barevné modely určují barvu na základě přesně definovaných veličin.
Modelů je mnoho, aditivní modely (RGB) – mícháním složek se intenzita světla zvětšuje,
hodí se pro zařízení, která světlo vyřazují (monitory) nebo přijímají a diagnostikují podobně
jako oko (digitální fotoaparáty, skenery), u subtraktivních modelů (CMY) se skládáním
složek intenzita snižuje. Hodí se proto např. pro nátěrové nebo tiskové technologie.
Při tisku se u CMY používá navíc černá, jednak pro úsporu při tisku odstínů šedé, jednak
zvýrazňuje kresbu a odstraňuje ploché stíny.
Každý model dokáže popsat pouze určitý barevný prostor, CMY a RGB se dost podstatě
překrývají, ale přesto existují barvy, které v druhém modelu nemají svůj protějšek.(Problém
s tiskme zářivě zelených a modrých barev).
Gamut – rozsah barev, které spadají do barevného prostoru určitého zařízení, i u zařízení
téhož typu se liší.
Pokud možno pracujeme v jediném barevném modelu a potřebný převod provádíme jen
jednou – na začátku nebo na konci.
Převzorkování a velikost
Převzorkování – resampling – mění počet pixelů obrázku (velikost souboru)
Změna velikosti – resizing – počet pixelů je zachován.
Příklad: pokud chceme pro tisk nastavit hodnotu 240 DPI a (minilab) chceme tisknout snímky
10*15 cm, můžeme buď počet pixelů vypočítat nebo použít možností zoneru.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Ad 1.:
formát v palcích: 10/2,54*15/2,54 = 4*6palců čili 4*240 *6*240 =960*1440px.
Obrázek označíme, vybereme převzorkovat a počty pixelů zapíšeme.
Ad 2.:
Políčko Převzorkovat necháme nezaškrtnuté, nastavíme rozměr v sm nebo palcích,
zaškrtneme políčko Převzorkovat azadáme hodnotu dpi (240) – počet pixelů se změní,
rozměry zůstanou.
Rozlišení
DPI – počet tiskových bodůna palec – hustota bodů, které dokáže produkovat výstupní
zařízení jednou barvou
PPI – počet pixelů na palec – bodů, které nesou informaci adekvátní barevné hloubce
LPI – počet linekna palec (používá se při průmyslovém tisku)
Ztrátová komprese
TIF – kromě ztrátové nabízí i bezeztrátovou kompresi (ZIP.LZW)
JPEG – vyvinut pro fotografie, umožňuje volitelnou ztrátovou kompresi, kolem 90% stačí pro
DTP práce
Shrnutí zásad nakonec:
•
•
•
•
•
•
•
Snažte se fotit načisto (obejít se bez úprav)
Ujasněte si záměr snímku
Ujasněte si, co se snímkem chcete dělat (web, tisk…)
Dejte jasně najevo, co má být vidět
Věnujte pozornost místu, odkud fotíte
Používejte rozumně optický zoom
Nefoťte na nízké rozlišení
Litertura: Pavel Roubal: Základy fotografování a kompozice (www.js.cz/grafika)
Pavel Kristián a kol.: Zoner Photo Studio 8
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Podobné dokumenty

Maturitní otázky - Gymnázium FX Šaldy

Maturitní otázky - Gymnázium FX Šaldy a) Na základě pořadového čísla dne v roce a údaje, zda se jedná o přestupný rok, vypočítejte a vytiskněte datum tohoto dne (den a měsíc). b) Funkce signum ("znaménko") je funkcí jedné reálné proměn...

Více

návod - Canon

návod - Canon * V softwarových aplikacích nebo příručkách se tlačítka Černý (Black) a Barevný (Color) označují jako tlačítka „Start“ a „OK“.

Více

On-line chat pomocí dalších klientů Internetová telefonie

On-line chat pomocí dalších klientů Internetová telefonie tzv. digitálním fotoaparátem, jejich zpracování na počítači a následně vytištění snímků na tiskárně připojené k počítači či ve fotosběrně. Výhody digitálního fotografování jsou zřejmé na první pohl...

Více

Skenování - Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Skenování - Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích používaný např. v programu Malování. TIFF - nekomprimovaný obrázek se 24 bitovými barvami, používaný v digitální fotografii, nehodí se pro WWW stránky, profesionální použití, archivace pro další zp...

Více

Barvící manuál Artego

Barvící manuál Artego luje barvu o cca 2-3 tóny, 9% oxidant zesvětluje barvu o 3-4 tóny a

Více

Listnaté stromy Olomouckého kraje

Listnaté stromy Olomouckého kraje zpravidla s větším počtem svazků, které zasahují různě hluboko k ose stonku a směrem dolů se blíží k jeho povrchu. Zde navazují na svazky jiných listových stop. Proto jsou u nich cévní svazky v pří...

Více

Příručka online

Příručka online Změna nastavení v části Bezdrátová síť LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Změna podrobných nastavení zabezpečení WEP. . . . . . . . . . . . . . ....

Více

Dixie layoutz

Dixie layoutz Skenování pomocí tlačítka [Start] na zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1 Nastavení funkce skenování pro tlačítko [Start] . . . . . ....

Více