Usnesení rady č. 04

Komentáře

Transkript

Usnesení rady č. 04
Usnesení z jednání rady města Golčova
Jeníkova č. 04 ze dne 20. března 2012
Přítomni:
4 členové RM
Omluveni:
Zadina
Neomluveni:
031/2012 Pronájem nebytových prostor v č. p. 104
Rada města projednala a schválila pronájem nemovitého majetku – prodejna na náměstí
T. G. Masaryka č. p. 104 paní RS, Golčův Jeníkov za nabídkovou cenu 2.769,- Kč
měsíčně.
032/2012 Oprava kašny
Rada města projednala a schválila opravu čtyř oboustranných spár bazénu kašny v délce
cca 8 mb od firmy Ateliér Otakar Marcin, Nová Ves 24, 582 82 Golčův Jeníkov za cenu
18.703,- Kč.
033/2012 Výběrová řízení
Rada města jmenovala:
 Komisi na otevírání obálek s nabídkami na akce „Golčův Jeníkov – škola –
rekonstrukce dívčích WC” ve složení Kopecký, Zadina, Mrkvička, Dibelka, Škarydová.
 Komisi na otevírání obálek s nabídkami a posouzení kvalifikace na akce „Sběrný dvůr
odpadů Golčův Jeníkov” ve složení Kopecký, Klatovský, Dibelka, zapisovatel Bursa.
034/2012 Provozní řády
Rada města projednala a schválila Provozní řád a Provozní řád zdroje znečišťování
ovzduší kompostárny Golčův Jeníkov zpracované firmou ISES Praha v březnu 2012.
035/2012 Prodloužení nájmu
Rada města projednala a schválila prodloužení nájmu:
- V zahradách 823 – MK – byt č. 17.
036/2012 Mostní váha
Rada města projednala a schválila opravu mostní váhy na kompostárně firmou TEVAS,
Ing. Bušek, Rolnická 346/9, Rumburk za nabídkovou cenu 85.320,- Kč bez DPH.
037/2012 Výběrové řízení „Golčův Jeníkov – škola – rekonstrukce
dívčích WC”
Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit na základě výběrového řízení
firmu na akci „Golčův Jeníkov – škola – rekonstrukce dívčích WC“, která v konečném
bodovém vyhodnocení získala nejvíce bodů, a to firmu Jan Němec – Zeron, Komenského
461, Golčův Jeníkov, IČ: 11011874, nabídková cena 1.584.831,- Kč s DPH.
Ing. Pavel Kopecký
starosta
Ing. Josef Zadina
místostarosta
Město Golčův Jeníkov, náměstí TGM 110, 582 82 Golčův Jeníkov, http://www.golcuv-jenikov.cz, IČO: 00 267 406
strana 1