Co je NET-METERING?

Komentáře

Transkript

Co je NET-METERING?
Integrace OZE do sítě
v režimu
Net-Metering
konference
Elektrizační soustava 2013
31.5.2013
Ing. Jaroslav Jakubes
ENA s.r.o.
Tématické okruhy prezentace
• Co je net-metering
• Kde funguje net-metering
• Jak net-metering funguje
• Výhody a nevýhody net-meteringu
• Co je třeba pro net-metering v ČR
Elektrizační soustava 2013 - 31.5.2013
1
Co je NET-METERING?
• Systém podpory diskutovaný v ČR v souvislosti s avizovaným ukončením
provozní podpory OZE od r. 2014
• Nefinanční model podpory výroby elektřiny pro malé samovýrobce
elektřiny (malé FVE, malé VTE, mikrokogenerace, palivové články) domácnosti/firmy
• Výstižnější termín „NET BILLING“ - výrobce nespotřebovanou elektřinu v
reálném čase dodává („ukládá“) do distribuční sítě a získaný „kredit“ je
započten oproti odebrané elektřině v daném bilančním období (obvykle 1
rok) – využití distribuční soustavy jako „virtuálního akumulátoru“
• Podpora = úspora za elektřinu vyrobenou vlastním zdrojem (včetně
přebytků dodaných do sítě daných nesesouhlasením křivek výroby a
spotřeby.
• Minimální nároky na veřejné prostředky a minimální dopad do koncových
cen elektřiny
• Přechodný model do doby plné konkurenceschopnosti (Grid parity)
podporovaných zdrojů
Elektrizační soustava 2013 - 31.5.2013
Kde NET – METERING funguje?
Net – metering pro fotovoltaiku
• USA
– již od 80. let
– 2012: 43 států + DC & 4 teritoria (< 10 kW – ∞ kW)
• Kanada, Austrálie, Brazílie, Mexiko, Chile ….
• EU:
– Belgie
(<10 kVA /<5kVA Brusel)
– Nizozemsko
(< 3x80A , max. 5000 kWh)
– Dánsko
(< 6 kVA, 2013 pozastaveno)
– Itálie
(mix net-metering a FIT)
– Diskuse či v přípravě v dalších zemích – SK, ES, CY, FR
Elektrizační soustava 2013 - 31.5.2013
2
Proč NET-METERING? – Argumenty PRO (1)
• Bezprostředně a srozumitelně snižuje náklady za elektřinu podporuje domácností v jejich energetické samostatnosti
• Podporuje rozvoj OZE a energetických úspor na úrovni domácností
i firem, v souladu se závazky ČR (cíl 13% podílu OZE na konečné
spotřebě) a Směrnicí o budovách (EPBD II)
• Soulad se SEK, podporuje decentralizovanou výrobu a snižuje
nároky na přenos a distribuci
• Rozšiřuje možnosti využívání elektřiny z vlastního zdroje bez
nutnosti vlastní akumulace - omezení technicky, obchodně i
ekonomicky často nesmyslných instalací s akumulací elektřiny
• Snižuje náklady na pořízení vlastního zdroje elektřiny – jednoduchá
technická řešení + autoregulační efekt – vlastní zdroj maximálně do
výše vlastní spotřeby
Elektrizační soustava 2013 - 31.5.2013
Proč NET-METERING? – Argumenty PRO (2)
• Zachování pracovních míst a know-how u instalačních firem po
ukončení stávajícího modelu podpory pro nové instalace
• Stimulace i jiných zdrojů než FVE (malé VTE, mikro-kogenerace,
palivové články …)
• Zamezení „černým“ instalacím a ostrovním systémům
• Udržení zákazníka pro distributory a obchodníky („lepší vrabec v hrsti
…“), PR efekt
• Samoregulační efekty – odpadnou předimenzované systémy
• Pozitivní z hlediska rychlých přínosů do státního rozpočtu – není
odvedena DPH z části „vyclearované“ elektřiny, ale je odvedena DPH z
investice na počátku
• Administrativně nenáročný systém (???)
• Vyžaduje jen minimální či zanedbatelnou podporu z veřejných zdrojů
Elektrizační soustava 2013 - 31.5.2013
3
Proč NET-METERING? – Argumenty PRO (3)
• NET-METERING má z pohledu konečného zákazníka / samovýrobce
ekonomický smysl
• Předběžné ekonomické výpočty
(ENA vytvořila „Alfa“ verzi finančního modelu NET-METERINGu
pracujícího s TDD, hodinovými profily výroby FVE, započtením /
nezapočtením regul. poplatků, poměrem zúčtování, analýzou toků
hotovosti, atd..):
– Z pohledu konečného zákazníka / samovýrobce vychází investice
do FVE v režimu net-metering jako návratná, samozřejmě na
základě řady předpokladů a proměnných, které ještě musí být
předmětem diskuse
– Prostá návratnost v řádu 10-15 let – domácnosti v jednotarifu a
akumulačním dvoutarifu
– Nevychází ekonomicky pro přímotopný dvoutarif
Elektrizační soustava 2013 - 31.5.2013
Proč NE NET-METERING? – Argumenty PROTI
• Jednoduché pro samovýrobce, komplikované pro většinu ostatních
zúčastněných subjektů (ERÚ, PDS, OTE, obchodník) – jak je
přesvědčit, že i pro ně bude zajímavé, přínosné a bez dodatečných
nákladů?
• Nesníží požadavky na kapacity sítí
• Možné zvýšení nákladů na distribuci, činnost OTE (o kolik?)
• Vlastní výroba elektřiny snižuje zisky obchodníků
• Další prvek nestability v síti – stochastické zdroje kombinované se
spotřebou
• Způsobí další BOOM? (pokud nebude regulačně zvládnuto a např.
zastropováno)
• Podpora cílená pouze na individuální bydlení (rodinné domy)
Elektrizační soustava 2013 - 31.5.2013
4
Pokrytí odběrového diagramu při net-meteringu
domácnost (jednotarif) – FVE 5 kWp
Elektrizační soustava 2013 - 31.5.2013
Body k diskusi o NET–METERING v ČR (1)
Základní premisy:
• Nutné zásadní administrativní zjednodušení – malé zdroje v režimu
Net-metering by neměly být „výrobnami“ a samovýrobci podnikateli
ve smyslu Energetického zákona
• Bilanční období pro vyúčtování – 1 rok
• Omezení výkonu zdrojů (kW) či výroby (kWh) (?)
• Bilancovaná elektřina by neměla být předmětem obchodu s
elektřinou (čistá spotřeba / dodávka samozřejmě ano) (?)
Elektrizační soustava 2013 - 31.5.2013
5
Body k diskusi o NET–METERING v ČR (2)
Další otázky:
• Jak naložit a zúčtovat bilancovanou elektřinu? Analogická položka jako
elektřina z OZE na krytí ztrát během platnosti Zákona 180/2005 Sb. ?
• Budou se na bilancovanou elektřinu vztahovat regulované poplatky?
Jaké?
• Jak budou kryty vícenáklady distributorů a OTE ?
• Jak budou informováni obchodníci, že se nejedná o zákazníka s
typickým „spotřebním“ TDD?
• Pracnost pro OTE se správou takovéhoto systému ?
• Nutnost změn legislativy - zákon 165/2012, Energetický zákon, ….?
Elektrizační soustava 2013 - 31.5.2013
ŘEŠENÍ ?
Shoda na zavedení a návrh řešení NET-METERING musí vycházet ze
vzájemné diskuse, spolupráce a dohody:
• Politiků
• ERÚ
• Odběratelů
• Sektorových asociací (CZEPHO, Komora OZE, ČSVE aj..)
• Provozovatelů distribučních soustav
• OTE
• Obchodníků s elektřinou
• MF ČR
• ….?
Elektrizační soustava 2013 - 31.5.2013
6
DĚKUJI ZA POZORNOST 
Jaroslav Jakubes
ENA, s.r.o., Lublaňská 48, 120 00 Praha 2
e-mail: [email protected]
Tel.: +420-222 515 445
GSM: +420-725 309 810
www.ena.cz
Elektrizační soustava 2013 - 31.5.2013
7

Podobné dokumenty

Co je NET-METERING?

Co je NET-METERING? reálném čase dodává („ukládá“) do distribuční sítě a získaný „kredit“ je započten oproti odebrané elektřině v daném bilančním období (obvykle 1 rok) – využití distribuční soustavy jako „virtuálního...

Více

Oponentní posudek ČVUT

Oponentní posudek ČVUT především na chování domácností. Diskuse o tom, jaký je vliv distribuce v prostředí po unbundlingu, je samozřejmě nutná, avšak jakákoli cenotvorba, která vytváří cenovou výhodnost nějakého typu cho...

Více

Výroční zpráva 1997 - Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

Výroční zpráva 1997 - Masarykova městská nemocnice v Jilemnici V roce 1997 byly dále rozvinuty některé metody, zavedené již dříve a staly se tak rutinními zejména v péči o pacienty hospitalizované na JIP (přímé měření arteriálního tlaku a měření tlaku v plicní...

Více

U S N E S E N Í z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará

U S N E S E N Í z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará OS201420002403, ev.č. 30/0020 s EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4, IČ 25134701, v předloženém znění. 16. Ceník dřevní hmoty na rok 2014, v předloženém znění. 17. Záměr pronájmu ...

Více

Ceník elektřiny FEE e-TARIF pro rok 2016

Ceník elektřiny FEE e-TARIF pro rok 2016 Ceník elektřiny produkt e-TARIF

Více

Regulace energetiky

Regulace energetiky ƒ ČEZ přijde o zisk ve výši 10 EUR/MWh x prodaný objem a poškodí tak své akcionáře ƒ ČEZ se vystaví riziku soudních pří ze strany minoritních akcionářů, poškozených výrobců, atd. ƒ Stát přijde o so...

Více

regulace kapacitních plateb v německu získává konkrétní

regulace kapacitních plateb v německu získává konkrétní ideologicky motivovaným odchodem od využívání uhlí pro výrobu elektrické energie. „Takový krok by mohl dál poškodit producenty a ještě víc podkopat stabilitu dodávek elektřiny,“ řekl Gabriel na ene...

Více