HX190WG2

Komentáře

Transkript

HX190WG2
HEXIS
PŘÍRUČKA PRO APLIKACI HX190WG2 LITÝ VINYL
INFORMACE
O VÝROBKU
FPP.IMN.011 B
Aplikace a odstraňování
LITÉ VINYLOVÉ FÓLIE HEX´PRESS
HX190WG2
ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
CHARAKTERISTIKA
 Lepicí páska TESA 7476
 Maskovací lepicí páska
 Čisticí prostředek HEXIS´O
 Systém čisticích prostředků 1, 2, 3:
1-Odstraňovač
2-Přípravný čistič
3-Finální čistič
 Šampón na vozidla ProTech SHAMPCAR
 Vámi preferovaná stěrka z katalogu
 Laminovací folie PC190G2 nebo PC30G2
 Lak pro těsnění hran VR 7077
 Horkovzdušná pistole PISTHERMIQ
 Krabice s nářadím MALCOV HEXIS
Fólie HX190WG2 sestává z lité fólie o tloušťce 50µm vhodná pro aplikaci na komplexní povrchy. Vyznačuje
se zvláště dobrou přilnavostí na sklo, ocel, hliník, PVC, melamin.
Pro svou vynikající technickou úroveň a vysokou pružnost může být použit na celý povrch vozidla a na
vlnité nebo nýtované plochy.
Kombinací maximálně přizpůsobivého litého vinylu a přilnavé technologie HEX´PRESS je možné dosáhnout
vysoce kvalitních výsledků, při snížení času vyžadovaného danou aplikací. Technologie také umožňuje
pohodlné přemístění vinylu, ale nevylučuje nezbytný krok stírání pro dosažení optimální přilnavosti na
podklad.
Fólie HX190WG2 používá lepidlo, které umožňuje velmi snadný přenos a aplikaci při zajištění nízkých
teplotních podmínek (10 až 15°C/50 až 59°F).
PŘÍPRAVA POVRCHU ZVOLENÉ PLOCHY
Fólie HEXIS mohou být aplikovány na širokou škálu podkladů, za podmínky, že zvolená plocha je čistá,
suchá, hladká, neporézní a bez jakýchkoliv stop zbytků oleje, maziva, vosku, silikonu nebo jiných
znečišťujících látek. Aby nedošlo k žádné z uvedených eventualit, vždy předpokládejte, že povrch zvolené
plochy je znečištěn a vyžaduje vyčištění (viz kapitola 3).
Nezapomeňte provést předběžnou zkoušku na malé nenápadné plošce, abyste zkontrolovali jakost povrchu
zvolené plochy.
OBSAH
VINYLOVÉ ROLE VŽDY SKLADUJTE
V DOPORUČOVANÉM PROSTŘEDÍ
Ukládejte fólii mimo dosah zdrojů tepla (radiátorů,
vlivu přímého slunečního záření…): ideální
teplota skladování je mezi 15°C až 25°C (59°F
a 77°F). Fólii skladujte v prostředí s nízkou
vlhkostí (30% až 70% relativní vlhkosti).
Skladujte fólie v původním balení. Každá
otevřená role musí být uložena svisle nebo musí
být zavěšena na středním jádře, aby nedošlo ke
vzniku otlaků na kontaktní ploše.
1. Doporučení
2. Předběžné testování na zvoleném povrchu
2.1 Zkouška strhnutí
2.2 Zkouška odplynění
2.3 Odplyňování plamenem
3. Čištění
3.1 Čistý povrch
3.2 Znečištěný povrch
3.3 Silně znečištěný povrch
3.4 Speciální případy
4. Laminace fólie
5. Aplikace HX190WG2
5.1 První kroky a aplikace HX190WG2 na rovných plochách
5.2 Zvlněné plochy
5.3 Vyduté povrchy
5.4 Vypouklé povrchy
5.5 Nýtované povrchy
5.6 Plné pokrytí vozidla
6. Použití horkovzdušné pistole
7. Páska nebo lak pro těsnění hran
7.1 Páska pro těsnění hran
7.2 Lak pro těsnění hran
8. Čištění a údržba fólie HX190WG2
9. Odstranění nalepené vinylové fólie
Metody aplikace vychází ze zkušeností výrobce a nejsou nijak omezeny. Pro usnadnění aplikace proto dodržujte doporučení výrobce. Firma HEXIS rovněž nabízí školení pro příslušné
odborníky, aby při práci dosáhli optimálních výsledků.
Stránka 1 z 11
HEXIS
PŘÍRUČKA PRO APLIKACI HX190WG2 LITÝ VINYL
FPP.IMN.011 B
1. DOPORUČENÍ
 Fólie HX190WG2 má velmi dobrou přilnavost na sklo, ocel, hliník, PVC a melamin.
 Fólie HX190WG2 mál menší přilnavost na tyto podklady: nízkoenergetické povrchy (polyetylen,
polypropylen, zrnité nebo strukturované povrchy, akrylové barvy.
 U pokrývání celého vozidla nenanášejte samolepicí fólií na nenalakované komponenty, jako jsou
ohoblované nebo nenalakované nárazníky.
 Pro jakékoliv jiné podklady musí být provedeno předběžné testování.
 Vinyl HX190WG21 dosáhne optimálního přilnutí po 24 hodinách kontaktu.
2. PŘEDBĚŽNÉ TESTOVÁNÍ NA ZVOLENÉM POVRCHU
 Čerstvý nátěr musí schnout v průběhu minimálně 7 dní při teplotě 25°C (77°F), aby se úplně
odstranil plyn obsažený v nátěru. Před nanesením samolepicí fólie musí být provedena zkouška
odplynění.
 Před provedením zkoušky nanesení a strhnutí musí být starší nátěr nebo nátěr, který je zaprášený
nebo se odlupuje, opískován nebo znovu obnoven.
2.1 Zkouška strhnutí
Použijte samolepicí pásku typu Tesa® 7476 nebo podobného typu, naneste ji na plochu 2,5cm x 5cm
(1 palec x 2 palce) plus nějakou délku navíc, pro uchopení pásky pomocí prstů. Přehněte pásku a
v pravém úhlu k povrchu ji prudkým pohybem odtrhněte. Na lepicí pásce by se neměly objevit žádné
stopy po podkladovém materiálu. Zkoušku opakujte na různých místech zvoleného povrchu.
 Firma HEXIS poskytuje na vyžádání vzorky samolepicí pásky Tesa® rozměrů 2,5cm x 5cm.
2.2 Zkouška odplynění
Pro tuto zkoušku použijte čtvereček materiálu rozměrů 15cm x 15cm (6 palců x 6 palců) samolepícího
polyesteru. Ponechte tento materiál nalepený po dobu 24 hodin nebo 2 hodin při teplotě 65°C (149°F).
Pokud se po zkoušce objeví bubliny, znamená to, že podklad není ještě dostatečně suchý (odplyněn).
Po několika dnech tuto zkoušku opakujte nebo použijte jinou doporučenou metodu, popsanou níže.
2.3 Odplyňování plamenem
(polykarbonát, průsvitný nebo difuzní metylakrylát, expandovaný plast…)
Tato metoda spočívá v modifikování napětí povrchu podkladu, tím, že jej "zažehlíme" plamenem nebo
plynovým hořákem. Postupujte pravidelnými a rychlými tahy, jak vodorovně tak svisle nad celým
povrchem podkladu (modrou špičkou plamene).
Upozornění: nezastavujte pohyb plamene nad jedním místem po delší dobu než 1 sekundu (hrozí nebezpečí
poškození podkladu). Fólie musí být nanesena okamžitě, protože účinek tohoto typu úpravy povrchu po několika
minutách zmizí.
Firma HEXIS není odpovědná za žádné bubliny, vznikající při odplyňování.
3. ČIŠTĚNÍ
Je absolutně nutné vyčistit před instalací podklad. Je třeba předpokládat, že podklad je znečištěn.
Některé zbytky nebo znečištění nemusí být viditelné, ale budou mít stejný vliv na přilnavost fólie.
Před použitím jakýchkoliv čisticích prostředků nebo chemikálií viz Technické listy a
Bezpečnostní listy, které jsou k dispozici na našich stránkách www.hexis-graphics.com.
3.1 Čistý povrch
Stránka 2 z 11
HEXIS
PŘÍRUČKA PRO APLIKACI HX190WG2 LITÝ VINYL
FPP.IMN.011 B
Před aplikací nápisů na vozidlo je doporučeno umýt vozidlo šampónem SHAMPCAR a poté použijte
přípravný čistič (produkt 2).
Nastříkejte na povrch. Ponechejte chvíli působit a poté otřete čistou utěrkou. Dokončete finálním
čističem (produkt 3).
3.2 Znečištěný povrch
Shampcar
Koncentrovaný šampón na
vozidla
Před aplikací nápisů na vozidlo je doporučeno umýt vozidlo šampónem SHAMPCAR a poté použijte
přípravný čistič (produkt 2).
Nastříkejte na znečištěný povrch. Ponechejte chvíli působit a poté otřete čistou utěrkou do sucha.
Dokončete finálním čističem (produkt 3).
3.3 Silně znečištěný povrch
Před aplikací nápisů na vozidlo je doporučeno umýt vozidlo šampónem SHAMPCAR a poté použijte
adhezivní odstraňovač (produkt 1).
Aplikujte na odvětrávaném místě. Použijte ochranné rukavice a brýle.
Adhezivní odstraňovač
Silný čisticí prostředek
Před ošetřením vyzkoušejte na malé, nenápadné ploše pro kompatibilitu podkladu. Některé plastové
materiály by mohly být poškozeny adhezivním odstraňovačem (produkt 1).
Nastříkejte na znečištěný povrch a rozetřete suchou utěrkou.
Ponechejte chvíli působit. Znovu nastříkejte adhezivní odstraňovač (produkt 1) a poté otřete čistou
utěrkou nebo stěrkou.
Přípravný čistič
Silný univerzální čisticí
prostředek
Jakmile je podklad čistý a suchý, opět vyčistěte přípravným čističem (produkt 2), poté dokončete
finálním čističem (produkt 3) (používání viz níže).
3.4 Speciální případy
Finální čistič
Dokončovací čisticí a
odmašťovací prostředek
Zapamatujte si, že metody pro přípravu povrchu musíte přizpůsobit typu povrchu a jeho stavu. To
znamená, že natřené povrchy musí být suché a vytvrzené, vypalované barvy musí být ochlazeny.
Nátěry schnoucí na vzduchu nebo nátěry používané u vozidel vyžadují před nanesením fólie vysychání
po dobu 1 měsíce. V případě čistých kovových povrchů podklad očistěte mýdlovou vodou a poté
hadříkem, namočeným v roztoku HEXIS´O (obecný případ) nebo v tekutinách přípravný čistič (produkt
2), poté finální čistič (produkt 3) v případě plného pokrytí.
Před použitím se řiďte bezpečnostními listy produktu.
Po čištění důkladně otřete povrch.
HEXIS’O
Čisticí a odmašťovací
prostředek
4. LAMINACE FÓLIE
Doporučujeme Vám laminovat fólii HX190WG2 pomocí laminovací folie PC190G2 nebo PC30G2.
Ujistěte se, že fólie je před aplikací suchá.
Potištěná fólie HX190WG2 je suchá na dotek max. po 10 minutách, avšak před její aplikací, laminací
nebo řezáním fólie je nutné počkat alespoň 48 hodin.
Pro zajištění odpaření rozpouštědel nechte odřezané fólie uschnout ve větraných regálech.
Stránka 3 z 11
HEXIS
PŘÍRUČKA PRO APLIKACI HX190WG2 LITÝ VINYL
FPP.IMN.011 B
5. APLIKACE HX190WG2
Z důvodu speciální podložky HEX´PRESS je vždy HX190WG2, ať už laminovaný nebo ne,
aplikován pomocí „suché“ metody.
Tato technologie umožňuje snadné přemístění vinylu na podklad, avšak stále vyžaduje silné
vmáčknutí fólie, pro dosažení správné adheze HX190WG2 na podklad.
Před aplikací složky HX190WG2 + laminovací folie (PC190G2 nebo PC30G2) nebo samotné
fólie, zajistěte, aby byly všechny povrchy čisté.
Aplikační teplota:
Doporučená minimální teplota je 10°C (50°F), a to se týká jak teploty okolí, tak teploty podkladu.
Okolní vlhkost může také ovlivňovat adhezi fólie na podklad.
5.1 První kroky a aplikace HX190WG2 na rovných plochách
 Při práci vždy používejte bavlněné rukavice (dostupné v krabici s nářadím).
 Umístěte tištěnou fólii na zvolenou plochu tak, abyste ji přidržovali na místě bez jejího napínání.
(obr. 01).
 Pomocí proužku maskovací pásky nebo magnetů vytvořte vodorovný stěžejní bod (záložku),
přednostně na rovné ploše (obr. 02).
 Odlepte 10 cm podložky (obr. 03).
 Začněte nanášet vinyl pomocí stěrky (zakryjte hranu plstěným proužkem) v úhlu stírání 45° od
středu směrem ke stranám (obr. 04).
 Odstraňte horní záložku a pokračujte v odstraňování podložky, v závislosti na kresbě povrchu
(viz odstavce níže) (obr. 05).
Stránka 4 z 11
HEXIS
PŘÍRUČKA PRO APLIKACI HX190WG2 LITÝ VINYL
FPP.IMN.011 B
 V průběhu aplikace na rovné plochy, rozetřete celý povrch a současně soustavně odstraňujte
podkladový papír, pečlivě sledujte každou nerovnost zejména kolem okrajů.
5.2 Zvlněné plochy
Po ukončení postupu uvedeném v kroku 5.1 můžete narazit na slabé nebo velké zvlnění, z tohoto
důvodu bude proces další aplikace odlišný.
5.2.1 Slabé zvlnění: „natahovaná aplikace“
 Odstraňte celou podkladový papír.
 Naneste natažený vinyl na podklad, aby se přilepil jenom k vrcholům zvlnění
(obr. 06  a ).
 Tvarujte na povrchové kontury pomocí prstu nebo stěrky.
 Pak pomocí horkovzdušné pistole zahřejte natažené plochy na teplotu 40°C až 50°C
(104°F až 122°F).
 Plochy stále zahřívejte a pomocí prstu přitiskněte fólii do dolíků z obou stran.
 Bez zahřívání nyní přitiskněte plochu mezi dvěma vlnami od středu k okrajům.
 Pokud má podklad několik částí, odřízněte kontury.
 Po dokončení aplikace znovu zahřejte všechny formované plochy na teplotu v rozmezí
80°C až 90°C (176°F až 194°F), pro definitivní vytvarování zahřáté fólie za tepla.
5.2.2 Silné zvlnění: „rozšířená aplikace“
 Podkladový papír postupně odstraňujte tak, že ji táhnete směrem ke spodnímu konci fólie
(obr. 07).
 Nyní nanášejte fólii vodorovně pomocí palce nebo stěrky, postupujte pomalu do
dolíků zvlnění.
 Nejdříve fólii přitiskněte do dolíku, pak na vrchol  a pak opět do dolíku .
 Pokračujte k dalšímu vrcholu  a pak přejděte na plochu .
 Aplikace je dokončena.
U vydutých povrchů vyžaduje technologie HEX’PRESS odpovídající tlak pro úplné odstranění
vzduchu, který může zůstat v mikrokanálech. Jakýkoliv vzduch, který nebyl vytlačen a nemusí být
viditelný, může vést později k zvedání fólie z podkladu.
Legenda:
Film: Fólie
Substrate: Podklad
Liner: Podkladový papír
5.3 Vyduté povrchy
Po ukončení postupu uvedeném v kroku 5.1 postupujte následovně:
 Odstraňte celou podkladový papír (obr. 8).
 Naneste natažený vinyl na podklad, aby se přilepil jenom k vrcholům.
 Tvarujte na povrchové kontury pomocí prstu nebo plastové stěrky s plstěným potahem
(obr. 09).
 V případě potřeby fólii znovu zvedněte a pak znovu naneste, pak ji přilepte.
Stránka 5 z 11
HEXIS
PŘÍRUČKA PRO APLIKACI HX190WG2 LITÝ VINYL
FPP.IMN.011 B
 Pak zahřejte fólii na teplotu 40°C až 50°C (104°F až 122°F) a pomocí prstu přitiskněte do oblasti
dolíku tak, aby se dobře přilepila (obr. 10).
Technologie lepení HEX’PRESS umožňuje přemístění fólie během aplikace a snadné odstranění
vzduchových bublin. Nicméně zejména u vydutých povrchů vyžaduje technologie HEX’PRESS
odpovídající tlak pro úplné odstranění vzduchu, který může zůstat v mikrokanálech. Jakýkoliv
vzduch, který nebyl vytlačen a nemusí být viditelný, může vést později k zvedání fólie z podkladu.
Společnost HEXIS doporučuje věnovat zvláštní pozornost aplikaci HEX’PRESS médií na vyduté
povrchy.
 Po dokončení aplikace znovu zahřejte všechny formované plochy, u kterých se vyskytovalo velké
pnutí, na teplotu v rozmezí 80°C až 90°C (176°F až 194°F), pro definitivní vytvarování zahřáté fólie
za tepla (obr. 11).
5.4 Vypouklé povrchy
Po ukončení postupu uvedeném v kroku 5.1 postupujte následovně:
 Odstraňte podkladový papír.
 Pak zahřejte vinyl na teplotu 40°C až 50°C (104°F až 122°F) (obr. 12) a pak fólii natáhněte tak,
aby kompletně pokryla vypouklou plochu (obr. 13).
 Naneste vinyl na celý povrch pomocí plastových stěrek s plstěným potahem a opatrně stírejte přes
vypouklou plochu (obr. 14), aby bylo eliminováno jakékoliv nežádoucí napětí.
 V případě potřeby fólii znovu zvedněte a pak znovu naneste a kompletně pokryjte celou vypouklou
plochu (obr. 15).
 Pak zahřejte vinyl na teplotu 40°C až 50°C (104°F až 122°F) (obr. 16) a stírejte směrem dolů.
 Nyní nechejte vinyl vychladnout.
 V případě potřeby fólii uřízněte a znovu zahřejte na teplotu 80°C až 90°C (176°F až 194°F), pro
optimální přilepení.
 Aplikace je nyní ukončena (obr. 17).
5.5 Nýtované povrchy
Po ukončení postupu uvedeném v kroku 5.1 postupujte následovně:
 Jakmile narazíte na nýt, vinyl se napne. Trochu jej nahřejte na teplotu v rozmezí 40°C až 50°C
(104°F až 122°F).
 Stěrkou objeďte kolem nýtu (obr. 18) a 2x až 3x jej propíchněte jehlou, aby se uvolnil zachycený
vzduch.
Stránka 6 z 11
HEXIS
PŘÍRUČKA PRO APLIKACI HX190WG2 LITÝ VINYL
FPP.IMN.011 B
 Pak znovu zahřejte každý nýt na 80°C až 90°C (176°F až 194°F) (obr. 19).
5.6 Plné pokrytí vozidla
 Na vozidlech musí být všemi prostředky zamezeno nanesení fólie na těsnění mezi okny a/nebo
panely karoserie.
 Kdykoliv je nutné provést horizontální aplikaci, např. na kapotě motoru nebo střechách, může
za čas dojít k lehkému vyblednutí barvy a lesku, ve srovnání s vertikálně vystavenými plochami.
Protože tyto horizontální plochy jsou v maximální míře vystaveny slunečnímu záření a
klimatickým vlivům, nevztahuje se na ně, pokud se týká trvanlivosti, záruka výrobců.
 Pokud je nutné provádět překrytí, firma HEXIS doporučuje provést překrytí cca 1cm (0,4 palce)
následujícím způsobem:
 Horizontální překrytí: instalujte zespodu a pokračujte směrem nahoru, takže horní část fólie
(vyšší) překrývá spodní část (jako při kladení střešních tašek).
 Vertikální překrytí na pohyblivých plochách: protože začátek fólie je vždy nanášen od zadní
části vozidla s postupem dopředu, druhá šíře překrývá první atd. (obr. 20).
 Při pokrývání celého vozidla nenanášejte HX190WG2 na nenalakované komponenty, jako jsou
ohoblované nebo nenalakované nárazníky.
Legenda:
Air flow: Směr proudění vzduchu
Vehicle movement: Pohyb vozidla
 První kroky jsou nejdůležitější, a proto Vám poskytujeme důležitou radu:
 Udělejte si horizontální záložku přímo nad klikami dveří, dle popisu výše (kapitola 5.1, První
kroky a aplikace HX190WG2 na rovných plochách, strana 4).
 Odřízněte a odstraňte podkladový papír na horní části.
 Napněte fólii a naneste ji pomocí plastové stěrky.
 Jakmile je horní část nanesena, odstraňte zbývající podkladový papír na spodní části.
 Napněte fólii nad klikami dveří a pomocí plastové stěrky naneste fólii podél kontur klik dveří
(obr. 21).
 Po dokončení klik dveří napněte fólii směrem dolů ke spodní části karoserie vozidla
(obr. 22).
Stránka 7 z 11
HEXIS
PŘÍRUČKA PRO APLIKACI HX190WG2 LITÝ VINYL
FPP.IMN.011 B
 Neváhejte znovu fólii zvednout a znovu napnout tak, abyste odstranili veškeré nežádoucí
záhyby. V případě potřeby ji zahřejte na teplotu 40°C až 50°C (104°F až 122°F).
 Nyní je fólie napnuta po celé ploše, která má být pokryta. Můžete nanášet fólii (obr. 23)
podle typu povrchu.
6. POUŽITÍ HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE
Horkovzdušnou pistoli jste použili pro suchou aplikaci na komplexní plochy (vyduté, vypouklé,
nýtované).
Po dokončení aplikace znovu všechny formované plochy zahřejte horkovzdušnou pistolí (obr. 24)
na teplotu v rozmezí 80°C až 90°C (176°F až 194°F), pro definitivní vytvarování zahřáté fólie za
tepla; kontrolu proveďte laserovým teploměrem, který je součástí krabice s nářadím MALCOV
HEXIS.
Teplo urychluje proces přilnavosti lepidla, citlivého na tlak. Tím dosáhnete definitivního vytvarování
vinylu.
7. PÁSKA NEBO LAK PRO TĚSNĚNÍ HRAN
Firma HEXIS nedoporučuje použití těsnícího laku v kombinaci s HX190WG2 na vozidla (aby
nevzniklo riziko poškození laku vozidla), avšak namísto toho doporučuje použití těsnících proužků,
řezaných z laminovacích folií PC190G2 nebo PC30G2.
Avšak v určitých případech, např. pokud je fólie HX190WG2 aplikována na vlakové soupravy, těžké
stroje nebo lodě, bude naopak pro vyztužení hrany fólie vyžadován těsnící lak VR7077.
7.1 Páska pro těsnění hran
Pro zvýšení přilnavosti fólie HX190WG2 u ploch, vystavených značnému opotřebení, např. prahů
dveří, disků kol atp., můžete použít na lehce zakřivené plochy pásky z laminovacích folií PC190G2
nebo PC30G2..
Těsnící
páska
7mm a 7mm
Obr. 25
 Nařežte si laminát na proužky o šířce 14 mm (1/2 palce).
 Naneste proužky s přesahem cca 7 mm (1/4 palce) na karoserii vozidla a s přesahem 7 mm
(1/4 palce) přes fólii HX190WG2 (obr. 25).
Rada HEXIS: Pro většinu aplikací raději použijte těsnící proužky než lak VR7077.
Karosérie vozidla
VINYL HX190WG2
7.2 Lak pro těsnění hran
Lak VR7077 by měl být použit pouze pro posílení odolnosti a přilnavosti okrajů fólie HX190WG2
vystavených silnému namáhání bez vlivu na přilnavé vlastnosti fólie.
Rada HEXIS: Pro většinu aplikací raději použijte těsnící proužky než lak VR7077.
Použití laku VR7077 je na uvážení uživatele.
Stránka 8 z 11
HEXIS
PŘÍRUČKA PRO APLIKACI HX190WG2 LITÝ VINYL
Lak pro těsnění hran
5mm a 5mm
Obr. 26
FPP.IMN.011 B
 Zajistěte, aby byly všechny plochy úplně suché.
 Naneste 2 proužky maskovací pásky:
1 na podklad ve vzdálenosti 5 mm (0,2 palce) od hrany fólie HX190WG2.
1 na fólii ve vzdálenosti 5 mm (0,2 palce) od hrany fólie HX190WG2 (obr. 26).
 Naneste lak pomocí štětce v jedné nátěrové vrstvě; používejte při této práci rukavice a ochranné
brýle.
 15 minut po aplikaci laku maskovací pásky odstraňte.
 Doba sušení je různá v závislosti na tloušťce vrstvy laku a okolní teplotě: u fólie s průměrnou
tloušťkou vrstvy laku je optimální doba sušení 24 hodin. V průběhu sušení nesmí být povrch laku
"ošetřen" žádnými prostředky (čištění, abraze…).
Maskovací
páska
VINYL HX190WG2
V každém případě zamezte kontaktu mezi lakem a okenním těsněním.
8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA FÓLIE HX190WG2
Fólie HX190WG2 může být čištěna v běžných automatických myčkách, kde se používají čistící a mycí
prostředky pro profesionální údržbu vozidel a reklamního zařízení. Nicméně věnujte pozornost těmto
zásadám: použitá čistící kapalina o středním tlaku musí být aplikována ze vzdálenosti minimálně 50 cm
(20 palců) a teplota kapaliny může dosahovat max. hodnoty 35°C (95°F).
Upozornění: Doporučuje se v průběhu 48 hodin po aplikaci fólii nečistit, aby nedošlo k ohrožení dobré
přilnavosti, které by se projevilo nadzvedáváním fólie.
Upozornění: nepoužívejte žádná ředidla nebo korozivní mycí prostředky.
Firma HEXIS se zříká veškeré odpovědnosti, pokud byla při čištění použita jakákoliv aditiva.
Mytí auta: aditiva v čistící kapalině a stav rotačních kartáčů mohou ovlivnit kvalitu grafiky nebo fólií. Je
všeobecně prokázáno, že po 10 automatických mycích cyklech dochází k poškrábání polyuretanového
laku a z tohoto důvodu a stejným způsobem může tento cyklus mechanicky poškodit povrch a ovlivnit
vzhled vinylové fólie, avšak za toto poškození výrobce neodpovídá.
HEXIS rada: před čištěním celého povrchu vozidla si proveďte test na zvolené malé ploše.
9. ODSTRANĚNÍ NALEPENÉ VINYLOVÉ FÓLIE
Vinylová fólie HX190WG2 obsahuje trvalé lepidlo; z tohoto důvodu je nutné věnovat jejímu odstranění
zvláštní pozornost. Nicméně pokud dodržujete níže uvedené pokyny, odstranění fólie z povrchu bude
relativně snadné.
 Pomocí horkovzdušné pistole, počínaje z jednoho rohu fólie zahřejte fólii na teplotu cca 60°C
(140°F) (použijte laserový teploměr).
 Odloupněte rožek fólie pomocí řezací čepele (dostupná v krabici s nářadím), dávejte pozor, aby
nedošlo k poškození podkladu a pak postupně zahřívejte ostatní plochy a fólii odstraňte. Fólie by
měla být odlupována v úhlu 70° až 80° ve vztahu k ploše podkladu.
Při větším nebo menším úhlu dojde mnohem snáze k přetržení fólie.
 Vždy postupně zahřívejte malé plochy a opatrně odstraňujte fólii, aby nedošlo k oddělení fólie a
ulpívání zbytků lepidla na povrchu.
 Pokračujte s opatrným nahříváním a pečlivě odlupujte fólii, až je kompletní fólie z plochy povrchu
odstraněna, přičemž je nutné věnovat zvláštní pozornost jak teplotě, tak úhlu odlupování a
rychlosti odlupování.
 Pokud na podkladě zůstane trochu lepidla, použijte kousek hadříku, namočeného v adhezivním
odstraňovači (Produkt 1) a jemně otírejte plochu, až veškeré stopy použitého lepidla zmizí.
Stránka 9 z 11
HEXIS
PŘÍRUČKA PRO APLIKACI HX190WG2 LITÝ VINYL
FPP.IMN.011 B
 Pro usnadnění odstranění laku VR7077, použitého pro těsnění hran, můžete použít aceton.
Upozornění: dbejte na to, aby se kapaliny nedostaly do kontaktu s pryžovými spoji nebo těsněním.
Před manipulací s jakýmikoliv kapalinami se seznamte s pokyny pro uživatele uvedených na našich
webových stránkách: www.hexisgroup.com.
Další informace technického typu - viz Listy technických údajů (Data Sheets), které jsou dostupné pro stažení z našich webových stránek www.hexisgroup.com
v adresáři - professionals/data sheets.
Velká rozmanitost prostředků a stále rostoucí počet možných aplikací opravňuje uživatele k získání jistoty, že produkt je vhodný pro konkrétní použití.
Poskytnuté informace nepředstavují záruku. Prodávající neponese odpovědnost za nároky nebo škody, které jsou mimo náhradní hodnotu produktu. Specifikace
podléhají změnám bez oznámení. Aktualizace specifikací můžete najít na našich webových stránkách: www.hexisgroup.com.
HEXIS S.A.
Z.I. Horizons Sud - CS 970003
F - 34118 FRONTIGNAN CEDEX
FRANCE
Tél. :+33 - 4 67 18 66 80
Fax: +33 - 4 67 48 38 79
E-mail: [email protected]
Stránka 10 z 11
HEXIS
PŘÍRUČKA PRO APLIKACI HX190WG2 LITÝ VINYL
FPP.IMN.011 B
Stránka 11 z 11

Podobné dokumenty

Návrh sousoší představuje dvě figury – postavy – postavu Wolfga

Návrh sousoší představuje dvě figury – postavy – postavu Wolfga V. Popis použitých materiálů díla ve finální podobě a) kovová část plastiky: Objekt s povrchem ze surového materiálu s přirozenými projevy působení okolních vlivů - plech z patinující oceli se zvýš...

Více

Vertise Flow

Vertise Flow Malé, žvýkacím tlakem nezatížené, nekontaktní kavity Malé kavity v oblastech minimálního zatížení žvýkacím tlakem jsou ideálními kandidáty pro minimálně invazivní mikro-stomatologii. Počínající zub...

Více

Produkty tesa® pro profesionální malíře a lakýrníky

Produkty tesa® pro profesionální malíře a lakýrníky –– Odolná proti UV záření a vlhkosti až 6 týdnů –– Vytvoří rovné okraje malby a laku –– Vhodná i pro použití na mírné křivky –– Odolná vůči roztržení a snadno natahovací

Více

Transparentní plotrové fólie

Transparentní plotrové fólie Plotrové lité PVC fólie s vynikající rozměrovou stabilitou. Fólie Avery 777 má velmi dobrou přizpůsobivost na nýty a zvlnění a je v souladu s ekologickými předpisy. Síla fólie: 60 µm, návin: 50 bm...

Více

wax manual - Eski lyže

wax manual - Eski lyže přebytečný vosk. Skluznost lyže nám zaručí pouze vosk, který je zakomponován v molekulách skluznice a v pórech skluznice. Naopak , tenká vrstva zažehleného parafínu může mít i negativní charakter, ...

Více

toko - wax manual

toko - wax manual což vede ke vzniku ostrých hran. Pokud je umělý sníh vyráběn příliš brzo vytéká z něj voda a vytváří vrstvu ledu. Vzhledem k tomu že jsou uměle vyrobené krystaly 10x menší než krystaly přírodní můž...

Více