Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI

Komentáře

Transkript

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI
Adaptér pro připojení zdrojů
video signálu
MI-1226
pro vozidla BMW s displejem vybaveným
10-ti pinovým LVDS konektorem
Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu,
RGB signálu a kamery při couvání; ovládání prostřednictvím sběrnice CAN
Obsah
1. Před zahájením montáže
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
Obsah balení
Požadavky na vozidlo a navigační systém
Nastavení přepínačů (dipů)
Výběr typu vozidla (dipy 6 až 8)
Povolení spuštění video vstupů (dipy 1 až 3)
Nastavení kamery při couvání (dip 5)
2. Postup montáže
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
Umístění adaptéru
Zapojení
Postup montáže a kontrola funkčnosti
Nastavení obrazu
Připojení zdroje audio signálu
Připojení dvou AV zdrojů
3. Přepínání zdrojů video signálu
3.1.
3.2.
Prostřednictvím tlačítek vozidla (infotainmentu vozidla)
Prostřednictvím externího tlačítka
4. Technické parametry
Informace k používání výrobku
V některých zemích je zakázáno sledovat video (pohyblivý obraz) během jízdy. Výrobce
nenese žádnou odpovědnost za materiální ztráty nebo zranění osob, které bylo přímo či
nepřímo způsobeno montáží nebo využíváním tohoto výrobku. Tento výrobek smí být
využíván pouze v případě, kdy je vozidlo zaparkováno na bezpečném místě, s výjimkou
couvání vozidla při sledování obrazu z kamery při couvání.
page
2
Změny nebo aktualizace softwaru vozidla mohou vést k nefunkčnosti tohoto výrobku.
Výrobce poskytuje bezplatnou aktualizaci softwaru výrobku po dobu jednoho roku od
zakoupení výrobku. V případě požadavku na aktualizaci musí být výrobek zaslán výrobci na
náklady uživatele. Případné další náklady spojené s aktualizací nebudou výrobcem
nahrazeny.
Funkce výrobku









RGB vstup pro dodatečně montovaný navigační systém
Dva video vstupy pro multimediální zařízení (například DVD přehrávač, TV tuner atd.)
Výstup pro externí audio přepínač SW-A2X1
Vstup pro kameru při couvání, automatické přepínání při zařazení zpátečky
Kompatibilní s OEM kamerou při couvání
Přepínání zdrojů video signálu prostřednictvím tlačítek ve vozidle
Přepínání zdrojů video signálu prostřednictvím externího tlačítka
Vstupy ve formátech PAL a NTSC
Ochrana proti nesprávnému zapojení.
1. Před zahájením montáže
Před zahájením montáže si pečlivě přečtěte tuto příručku.
Montáž zařízení vyžaduje technické znalosti a zkušenosti.
Zařízení by mělo být umístěno tak, aby nebylo vystaveno působení tepla nebo nadměrné
vlhkosti.
Obsah balení
3
Poznamenejte si výrobní číslo, které je uvedeno na jednotce adaptéru, a ponechte si
tuto příručku pro případ potřeby: ____________________
page
1.1.
1.2.
Požadavky na vozidlo a navigační systém
Obecné požadavky
Obecné
Vozidlo
Navigační systém / Rádio
Monitor se 10-ti pinovým konektorem LVDS
BMW třídy 3 (E90/91/92), třídy 5 (E60/61), třídy 6 (E63/64),
X5 (E70), X6 (E71) a další
Professional Navigation CCC
Business Navigation M-ASK až do 2009
Rádio s barevným displejem
Omezení
Širokoúhlý režim
Pouze video
Připojení dvou AV zdrojů
1.3.
Pouze pro širokoúhlé displeje 8,8”
Tento adaptér umožňuje zobrazení POUZE video signálu,
připojení audio signálu je možné provést prostřednictvím FM
modulátoru nebo originálního AUX vstupu vozidla, který může
být v případě potřeby odblokován (kódován) zástupcem
výrobce vozidla nebo naším výrobkem (OBD kodérem). Další
možností je využití AUX-in rozhraní AUX-110 nebo Dension
gateway 500.
Pokud je požadováno připojení dvou zdrojů AV signálu, lze
využít audio přepínač (SW-A2X1 – volitelné příslušenství).
Tento přepínač je ovládán prostřednictvím tohoto video
adaptéru.
Nastavení přepínačů (dipů)
Prostřednictvím přepínačů (dipů) je možné nastavit typ vozidla a navigačního systému (dipy
6 až 8), povolit spuštění jednotlivých video vstupů (dipy 1 až 3) a dále nastavit typ kamery při
couvání, která je nebo bude připojena (dip 5). V poloze dole je
přepínač zapnutý, v poloze nahoře vypnutý.
1.3.1. Výběr typu vozidla (dipy 6 až 8)
V závislosti na typu vozidla a navigačním systému proveďte nastavení dipů 6 až 8 dle
následující tabulky:
Dip 7
ON
ON
Dip 8
OFF
ON
4
Dip 6
OFF
OFF
page
Vozidlo a navigační systém
BMW CCC se širokoúhlým displejem 8.8”
BMW CIC s displejem 6.5”
1.3.2. Povolení spuštění video vstupů (dipy 1 až 3)
Prostřednictvím přepínače video vstupů je možné zvolit pouze ty vstupy, jejichž spuštění je
povoleno zapnutím příslušného dipu (viz tabulka níže). Je doporučeno povolit pouze ty
vstupy, které jsou zapojeny.
Dip
Dip 1
Dip 2
Dip 3
Video vstup
RGB
Video IN1
Video IN2
ON (dole)
Povolen
Povolen
Povolen
OFF (nahoře)
Nepovolen
Nepovolen
Nepovolen
1.3.3. Nastavení kamery při couvání (dip 5)
Dip 5 je zapotřebí nastavit v závislosti na tom, zda je ve vozidle
namontována originální (OEM) kamera při couvání, dodatečně
montovaná kamera při couvání nebo zda není tato kamera
vůbec namontována.
Pokud je dip 5 nastaven do polohy vypnuto (OFF), dojde při
zařazení zpátečky k automatickému přepnutí na tovární video
signál na konektoru LVDS tak, aby byl zobrazen obraz z OEM
kamery při couvání.
Kamera při
couvání
Není
OEM
Dodatečně
montovaná
Dip 5
OFF
OFF
ON
2. Postup montáže
Před zahájením montáže adaptéru vypněte zapalování a odpojte baterii vozidla.
Pokud toto není možné, je většinou dostačující uvést vozidlo do režimu spánku
(sleep mode). Pokud ani režim spánku situaci nevyřeší, odpojte baterii se
současným zapojením příslušného odporového vedení.
K napájení adaptéru je zapotřebí stálý zdroj napětí +12 V. Pokud napájení není
připojeno přímo k baterii, zkontrolujte, zda je využívaný zdroj napájení stálý.
2.1.
Umístění adaptéru
page
5
Tento adaptér je vhodné umístit za displej vozidla.
2.2.
Zapojení
Zadní strana
displeje
10-ti pinový LVDS
konektor (Female)
na kabelu vozidla
Nastavení obrazu
Externí tlačítko
umožňuje
přepínání zdrojů
video signálu
10-ti pinový HSD LVDS
(Female)
konektor adaptéru
10-ti pinový LVDS
kabel adaptéru
Video adaptér
Ovládací vstup
Vstup kamery
Video-IN2
Pin 1 (žlutý)
Pin 2 (červený)
Pin 3 (šedý)
Pin 4 (černý)
Pin 5 (zelený)
- Zapalování (ACC) nebo baterie +12V
- Zapalování (ACC) +12V
- IR data
- Zem
- Připojit ke světlům při couvání
(signál +12 V), pokud je dodatečně
montována kamera při couvání
Pin 6 (bílý)
- Signál přepínače AV zdrojů
4-pinový
konektor
Propojovací
kabel „6 na 8
pinů“
Zapojení pinů na 12-ti pinovém
konektoru napájení originálního
displeje
Pin 2 (fialový/červený) - Baterie +12 V
Pin 3 (černý/hnědý) - Zem
Pin 6 (žlutý)
- CAN low
Pin 5 (černý)
- CAN high
CAN adaptér
Zapojení pinů na černém 4pinovém napájecím
konektoru
Pin 4 (žlutý)
- Baterie +12V
Pin 2 (černý)
- Zem
Pin 1 (šedý)
- CAN low
Pin 3 (zelený)
- CAN high
Výrobce adaptéru nenese žádnou odpovědnost za barvy nebo umístění pinů!
Z důvodu možnosti změny pinů výrobcem vozidla je zapotřebí provést kontrolu
nebo ověřit funkčnost daného vodiče.
6
Vodiče sběrnice CAN jsou smotány
page
Video-IN1
RGB vstup
Přepínače (dipy)
Zapojení pinů na bílém 6-ti pinovém konektoru
2.3.
Postup montáže a kontrola funkčnosti
Při montáži postupujte dle kapitoly 2.2. Doporučujeme nejprve provést rychlé připojení
všech zdrojů a vozidla a zkontrolovat, zda adaptér funguje správně. Z důvodu vývoje a změn
vozidla se může stát, že adaptér nebude s daným vozidlem fungovat správně.
-
-
-
-
7
-
Vypněte zapalování a odpojte baterii vozidla.
Vyjměte displej vozidla.
Odpojte 12-ti pinový napájecí konektor na zadní straně displeje.
Připojte 4-pinový kabel adaptéru sběrnice CAN ke 12-ti pinovému napájecímu
konektoru na originálním kabelu.
12-ti pinový napájecí konektor připojte k displeji.
4-pinový konektor na kabelu připojte k adaptéru sběrnice CAN.
8-mi pinový (Female) konektor na propojovacím kabelu „6 na 8 pinů“ připojte
k adaptéru sběrnice CAN.
10-ti pinový LVDC konektor na kabelu vozidla přepojte od displeje k adaptéru.
LVDS výstup adaptéru propojte příslušným LVDS kabelem s 10-ti pinovým
konektorem na displeji.
6-ti pinový (Female) konektor na propojovacím kabelu „6 na 8 pinů“ připojte
k adaptéru.
Tlačítko připojte ke konektoru „Swich“. Tlačítko je doporučeno připojit i v případě, že
není plánováno její využití při běžném provozu adaptéru, protože může být zapotřebí
pro účely nastavení adaptéru.
Pokud bude využíván audio přepínač SW-A2X1 (umožňuje přepínání dvou audio
vstupů), proveďte jeho připojení dle kapitoly 2.6.
Připojte baterii vozidla a zapněte zapalování.
Na adaptéru sběrnice CAN a na adaptéru by se měla rozsvítit jedna LED dioda.
Zkuste zvolit jednotlivé zdroje video signálu prostřednictvím tlačítek vozidla (viz
kapitola 3.1) a externím přepínačem (viz kapitola 3.2) a zkontrolujte, zda je signál
správně zobrazen.
Pokud je nebo bude připojena dodatečně montovaná kamera při couvání, zkuste
zařadit zpátečku a zkontrolujte, zda došlo k automatickému přepnutí na signál
z kamery.
Pokud bude využíván audio přepínač SW-A2X1, připojte také audio vodiče a
zkontrolujte funkčnost sytému.
Pokud všechno funguje správně, pokračujte s připojováním zdrojů video signálu.
Po připojení zdrojů video signálu proveďte nastavení obrazu (viz kapitola 2.4).
page
-
2.4.
Nastavení obrazu
Po připojení zdrojů video signálu lze provést nastavení obrazu prostřednictvím tlačítek na
adaptéru. Tato tlačítka jsou kryta obalem adaptéru a lze je stisknout s využitím tužky nebo
podobného předmětu. Stiskněte tlačítko MENU, čímž se zobrazí nabídka nastavení, a
následně zvolte další nastavení (Next). Tlačítky UP (nahoru) a DOWN (dolů) lze nastavit
hodnoty u požadovaných položek.
2.5.
Připojení zdroje audio signálu
Tento adaptér umožňuje pouze zobrazení video signálu na displeji vozidla. Pokud je
požadováno připojení celého zdroje audio-video signálu (například DVD přehrávače), je
zapotřebí připojit video výstup tohoto zdroje ke vstupu Video IN 1 na adaptéru a audio
výstup tohoto zdroje připojit prostřednictvím AUX vstupu vozidla, nebo přídavných rozhraní
AUX-100, Dension Gateway 500 nebo FM-modulátoru. AUX vstup vozidla musí být v případě
předpokládaného využití povolen (kódován). Pokud povolen není, je zapotřebí kontaktovat
zástupce výrobce vozidla.
2.6.
Připojení dvou zdrojů AV signálu (přepínač SW-A2X1)
Pokud je požadováno připojení dvou zdrojů AV signálu, připojte přepínač SW-A2X1 (volitelné
příslušenství) k ovládacímu vstupu (CTRL) adaptéru. Červený vodič přepínače připojte
k červenému vodiči (pin 2) na napájecím konektoru adaptéru (celkem 6 pinů). Při přepínání
video zdrojů Video IN 1 a 2 bude prováděno automatické přepínání příslušných audio zdrojů
prostřednictvím přepínače SW-A2X1.
Video
adaptér
Propojovací
kabel „6 na 8
pinů“
SW-A2X1
Audio IN2
Audio Out
Audio vstup pro
AUX vozidla, nebo
adaptéry AUX110, Gateway 500
a FM modulátor
8
Audio
výstup AV
zdroje 2
Audio IN1
page
Audio
výstup AV
zdroje 1
3. Přepínání zdrojů video signálu
3.1.
Prostřednictvím tlačítek vozidla
K ovládání tohoto video adaptéru lze využít některá tlačítka vozidla.
Stisknutím tlačítka MENU (déle než 1 sekundu) spustíte video vstup prostřednictvím tohoto
video adaptéru. Každým dalším stisknutím (déle než 1 sekundu) provedete výběr
následujícího video vstupu tímto způsobem:
Originální video  RGB-in  video IN1  video IN2  originální video
Video vstupy, jejichž výběr není povolen prostřednictvím příslušného
dipu, budou automaticky vynechány. Pokud je připojen externí audio
přepínač SW-A2X1, bude při přepnutí z Video IN1 na Video IN 2
automaticky přepnut také zdroj video signálu.
Dlouhým stisknutím tlačítka MENU (více než 3 sekundy), je možné přepínat nastavení obrazu
poměr mezi 16:9 a 24:9 (pouze vozidla s širokým 8,8 "displejem).
U vozidel s 6,5“ displejem slouží k posunu obrazu tlačítko OPTION.
3.2.
Prostřednictvím externího tlačítka
Kromě ovládání tlačítky vozidla lze přepínání jednotlivých vstupů adaptéru provádět také
prostřednictvím připojeného externího tlačítka:
Krátké stisknutí – přepínání mezi jednotlivými video vstupy (funkce je podobná kratšímu
stisknutí tlačítka MENU – viz kapitola 3.1)
4. Technické parametry
9
7 V ~ 25 V
0,3 A @ 12 V
0,7 V ~ 1 V
PAL/NTSC
195 g
182 x 24 x 100 mm
page
Napájecí napětí
Maximální proud
Video vstupy
Video formát
Hmotnost
Rozměry

Podobné dokumenty

Prezentační projektory Barco

Prezentační projektory Barco a díky možnosti zobrazení obrazu na výšku, mohou být instalovány v každém směru, a to bez jakéhokoliv dopadu na délku jejich životnosti. Přístroje jsou kompaktní a lehké, takže se dají snadno insta...

Více

manuál k dveřím BUS cz

manuál k dveřím BUS cz LED 1- Ζ svíticí dioda má svítit pouze ve stanici. LED 2 - VD svíticí dioda musí svítit. 5.2.5. Kontrola funkce dveří • Zajeďte s kabinou mimo dveřní pásmo a dočasně propojte, svorky Z a Uc na 6pin...

Více

Zkontrolujeme Vaše vozidlo před dovolenou

Zkontrolujeme Vaše vozidlo před dovolenou alergeny, které způsobují bakterie vznikající v klimatizačním systému. Desinfekce klimatizačního rozvodu, v němž se usazují bakterie, by se měla provádět pravidelně jednou ročně. Kompletní servis k...

Více

XCarLink adaptér USB/SD/Bluetooth BMW

XCarLink adaptér USB/SD/Bluetooth BMW Autorádia BMW Bussines a navigace se 17 kolíkovým BMW konektorem + 10 pinovým konektorem pro připojení CD měniče a vybraná rádia s MOST konektorem . Autorádia a navigace BMW proffesional nejsou kom...

Více