zde - Jiné Teritorium

Komentáře

Transkript

zde - Jiné Teritorium
www.jineteritorium.cz
leden 2013 | #4 | zdarma
independent unformal magazine
Dope Stars Inc.:
Syntéza hudby a technologií
Grave Digger:
Kopáči historie
Burleska nejen striptýz na úrovni
FATECON
HISTORIE TĚŽKÝCH BOTEK
DesignSUPERMARKET
Holešovice Fashion Market
VŠUP shop
PORTRÉTY VAMPÝRA II
HELL party 7
Potetovaná zdravotní sestra. Problém?
Lady Mousellyca
Linda Ileana Dragonari
Caktus Showband
novinky | hudba | umění | kino | styl | móda | akce
JINÉ TERITORIUM
Šéfredaktor:
Mikhail Spotkay
[email protected]
[email protected]
+420 773 666 445
Drahý
čtenáři,
přeji vše
nejlepší
do nového
roku!
Hlavní redaktor:
Maxmilian Anders
[email protected]
[email protected]
+420 773 262 910
Redaktoři:
Maxmilian Anders, Constance, Anantes,
Ketmara, Dr.M.Simon, Rob Rock, Anett,
Rikka, Martin Bubu Valeš, Alžběta Široká
Redaktoři v zahraničí:
Swietłana Pawlienko (Polsko)
Marketing a PR:
Jan Král
[email protected]
+420 775 509 661
Inzerce (Klientský servis):
Kristina Reznikova
[email protected]
Jazyková úprava a překlad:
Maxmilian Anders, ketmara
DTP (grafická úprava a sazba):
Mikhail Spotkay
Distribuce:
Anastasia Yanina
[email protected]
Foto:
Benn Murhaaya, Constance, El Reznikova,
Jiří Šnorych, libor fojtík, martin šandera,
terézia mia, martin maršík, Jan Němec,
[email protected], archiv, oficiální stránky kapel,
distributorů a jiné internetové zdroje.
Vydavatel:
Mikhail Spotkay
IČO 88864626
Jeseniova 1151/55, 130 00, Praha – Žižkov.
Vydavatel neodpovídá za obsah inzerátů. Názory
redakce nemusí nutně odpovídat názorům jednotlivých
redaktorů. Redakce nenese žádnou zodpovědnost za
publikaci názorů redaktorů či druhých osob. Přetisk a
jakékoli šíření celku i částí obsahu časopisu povoleno
pouze s písemným souhlasem vydavatele. Časopis není
určen pro prodej v obchodní síti.
Vydání 4 (leden 2013), zdarma
02 | j i n é t e r i t o r i u m # 4
02 editorial
03 obsah
04 recenze
Dope Stars Inc.: Syntéza hudby a
technologií
06 recenze
Grave Digger: Kopáči historie
08 rock fashion
04-05
HISTORIE TĚŽKÝCH BOTEK
T
akže, dlouhé a vyčerpávající
období svátků je za námi.
Někdo se potácel v kruhu
a snažil se konečně vypadnout do
práce či do školy. Někdo bezstarostně
odpočíval a opájel se překrásnými
zasněženými horami a čerstvým
vzduchem a nechtěl se vracet do
šedého nudného města. A někdo,
konkrétně celá redakce, se bez
oddechu lopotila právě proto, abys
právě ty držel v rukou čtvrté číslo
co nejdříve. Protože nejsme jako
všichni.
Lednové číslo je, jak už je toho v JT
pravidlem, je co do obsahu pestrým
a originálním kouskem. Některé lidi
články zaujmou, některým to přijde
vyzývavé a někteří třeba nemají rádi
metal a goth. Ale věřím v to, že každý
z nich si zde najde něco jemu blízké.
V novém roce jsme pro tebe
připravili
množství
různých
překvapení, nových rubrik a soutěží,
mnoho nových tváří a zajímavých
rozhovorů. Takže, čtěte nás nadále
a my se postaráme i v tomto roce o
udržení našeho jména a rozdávání
pozitivních emocí.
Všem přeji štěstí a lásku do
nového roku!.
Váš šéfredaktor
Mikhlail Spotkay
11 profil
Caktus Showband
12 portrét
Lady Mousellyca
14 lifestyle
Burleska - nejen striptýz na úrovni
17 camera obscura
Modelka: Lady Mousellyca
12-13
19 kalendář
23 móda
DesignSUPERMARKET; Holešovice
Fashion Market; VŠUP shop
26 portrét
Linda Ileana Dragonari
30 reportáž
FATECON
23-25
32 hell.cz
HELL party 7
34 portrét
Potetovaná zdravotní sestra. Problém?
36 kino
PORTRÉTY VAMPÝRA II
38 horoskop
26-29
www.jineteritorium.cz |
03
«...producentem jejich prvního
alba se stal nikdo jiný než John
Fryer, který pracoval s takovými
zvučnými legendami, jako
jsou Depeche Mode, H.I.M.
a Paradise Lost. Skupina tedy
nabyla popularitu dost rychle i
na dnešní poměry.»
Syntéza hudby a technologií
21. století je dobou rozvitých technologií, vysokorychlostních komunikací a AI. Je to věk rozkvětu
industrializace a triumfu racionalismu. Věk syntetických paliv, vitamínů a hudby. Povězme si něco o
tom posledním.
D
nes, kdy můžeme skládat a
experimentovat s hudbou aniž bychom
odlepili pozadí od počítače, je nutné
investovat nemálo úsilí na to přinést do hudby
něco opravdu nového a zároveň být aspoň trochu
známý. Nicméně není to nemožné, jak nám
potvrzuje tvorba skupiny Dope Stars Inc.
„Mladí, hluční a syntetičtí,“ přesně takto sami
sebe otevřeně popisují. Název je přesně v tomto
stylu. Toto o něm říká zpěvák Viktor Love:
„Výraz „Dope“ představuje narkotický detail
naší hudby, její euforii, ten způsob života, který
vedeme a budeme dál vést. „Stars“ vyjadřuje
rock´n´rollový vzdor v naší tvorbě a fakt, že
chceme být opravdu hvězdy a „Inc.“ popisuje
naše industriální nitro, futuristickou normu.
Neprezentujeme drogy, nejsou nijak spojeny
s našimi texty, i když se v nich mluví o virtuální
realitě a nervových stimulantech. Tak se to
vždy dělalo ve sci-fi filmech. Bylo by směšné
podrobovat kritice svět fantazie, který jen varuje
před technologickými risky, na které můžeme
narazit v budoucnosti. Když se modlíme k bohu
Hi-tech, vždy jsme v nebezpečí, že ztratíme tu
svobodu, kterou jsme si věky budovali.“
Dojem zanechává fakt, že skupina, která začala
Výraz „Dope“ představuje narkotický detail naší hudby, její euforii, ten způsob života, který
vedeme a budeme dál vést. „Stars“ vyjadřuje rock´n´rollový vzdor v naší tvorbě a fakt, že chceme
být opravdu hvězdy a „Inc.“ popisuje naše industriální nitro, futuristickou normu. Neprezentujeme
drogy, nejsou nijak spojeny s našimi texty, i když se v nich mluví o virtuální realitě a nervových
stimulantech. Tak se to vždy dělalo ve sci-fi filmech. Bylo by směšné podrobovat kritice svět fantazie,
který jen varuje před technologickými risky, na které můžeme narazit v budoucnosti.
Viktor Love
04 | j i n é t e r i t o r i u m # 4
svou kariéru na jaře roku 2003, se stala slavnou
a začala spolupracovat s renomovaným Trisol
Records ještě předtím, než vydala svoje první
album v roce 2005. Navíc, producentem jejich
prvního alba se stal nikdo jiný než John Fryer,
který pracoval s takovými zvučnými legendami,
jako jsou Depeche Mode, H.I.M. a Paradise
Lost. Skupina tedy nabyla popularitu dost rychle i
na dnešní poměry.
Debutové album „Neuromance“, které vděčí
za svoji existenci americkému spisovateli W.
Gibsonovi, autorovi známé knihy „Neuromancer“,
bylo velmi vřele uvítáno posluchači a dodnes se
řadí mezi ukázkovou tvorbu skupiny. Už v něm
se Dope Stars Inc. dokázali vydělit ze šedé
masy profesionálním vybalancováním všech
zastoupených hudebních nástrojů ve skupině,
kdy jiné industrial kapely cpaly do svých tracků
převážně elektro.
Pak skupina nahrála novou verzi tracku
Profil kapely
„Make A Star“ pro soundtrack k filmu „Saw II“.
Název:
Je nutné připomenout, že celá řada této filmové
Hudební žánr:
produkce je s Dope Stars Inc. těsně spjata,
neboť song „Getting Closer“ z jejich třetího alba
byl napsán na motivy další části „pily“ a pro
Země:
čtvrté pokračování filmu skupina opět nahrála
Sestava:
soundtrack, když předělali song „Beatcrusher“ ze
svého alba „Gigahearts“.
Dnes má skupina za sebou 4 plnoformátová
alba a 3 EP a také často bývá hřebem programu
na akcích typu Wave Gotik Treffen, Amphi Festival
a M’era Luna Festival na pódiu s takovými lidmi,
jako jsou Bauhaus, Ministry, And One, The 69
Diskografie:
Eyes a podobně. Je velmi pravděpodobné, že brzy
navštíví Prahu, takže bedlivě sledujte novinky
v našem časopise.
text Anantes
foto archiv kapely
Oficiální stránka:
Dope Stars Inc.
industrial rock, industrial
metal, EBM
Itálie
Victor Love – lead vocals,
guitar, synthesizer, drum
machine
Fabrice La Nuit – Guitar,
backing vocals
Darin Yevonde – Bass,
backing vocals
2011
2009
2006
2005
Ultrawired
21st Century Slave
Gigahearts
Neuromance
www.dopestarsinc.com
www.jineteritorium.cz
| 05
J
Kopáči historie
aká je základní tématika textů typických heavy-metalových kapel? Očekávaná odpověď
nikoho ze židle nezvedá: pivo, holky, motorky a další konstruktivní radosti života. Ovšem
pak přišli na scénu krutí němečtí hoši, kterým bylo v kožených kalhotách najednou těsno, tak
je vyměnili za vzdušné skotské kilty, z motorek přesedlali na koně a v textech začali vyzdvihovat
konání hrdinů z dávno minulých dob. Tak byl položen základní kámen stylu „history metalu“,
jehož nejznámějšími představiteli jsou právě Grave Digger.
Hned je třeba říci, že skupina si vybrala
převážela témata ohledně dominance kůže,
dostatečně trefný
řetězů a mocného
«Lyrika byla tehdy ještě daleká metalu. I když, kdo
název, protože sama
idea „vykopávání
od jejich dnešního historizujícího ví? Třeba se za sto
hrobů“ je vlastně
či dvě stě let budou
pojetí, většinou vedly témata i taková témata
přesně to, čím se
zabývají renomovaní
v metalu považovat
ohledně dominance kůže,
vědci z oblasti
za historická…?
řetězů
a
mocného
metalu.»
historie a archeologie.
V albech tohoto
Ovšem k samotnému
období byl již
konceptu hudby
velmi dobře patrný
se skupina musela
osobitý švihácký
prokousávat. Stejně
styl skupiny, hlavně
jako mnohá jiná
chytlavé a silné
uskupení vznikající
instrumentální
na začátku 80. let
části a chraplavý, leč
se Grave Digger
zvučný hlas Chrise
spokojili s obyčejným
Boltendahla, který
heavy, které trefně
tolik připomíná hlas
doplňovali občasným
Uda Dirkschneidera
speed metalem.
(Accept, UDO).
Lyrika byla tehdy
Bohužel se ale
ještě daleko od
kapela pevně ukotvit
jejich dnešního
na metalové scéně
historizujícího
80. let nemohla a
pojetí, většinou
po propadáku alba
06 | j i n é t e r i t o r i u m # 4
Stronger Than Ever z roku 86, které bylo
témat. Pouze jednou se hudebníci odklonili od
vydáno s krátkodobě změněným názvem
tohoto zavedeného a oblíbeného konceptu, a
kapely (Digger), se uskupení hudebníků
to albem z roku 2001 „The Grave Digger“, ve
rozpadlo téměř na dlouhých 7 let,…
kterém byla snaha vrátit na chvíli projekt do
…aby se opět vrátilo v roce 1993 a
dob „kůže a řetězů“ devadesátých, tedy do dob
s pořádným ohňostrojem rozčeřilo poněkud
druhého zrodu kapely.
zapšklou scénu metalu mocnými rify a
I když se skupina nestala tak populární
výbornou kvalitou nahrávek CD s názvem
jako její starší bratříč„The Reaper“, tedy
ci osmdesátých Iron
«I
když
se
skupina
nestala
„Žnec“. Další dvě alba
či Manowar,
tak populární, jako její starší Maiden
Symphony of Death
dostat se na status
a Heart of Darkness
bratříčci osmdesátých Iron klasiky svého žánru se
pokračují v linii
mocného a agresivního Maiden či Manowar, dostat pánům z Grave Digger
povedlo.
speed metalu a v roce
se na status klasiky svého rozhodně
Zatím nejaktuálněj1996 byl položen základ
žánru se pánům z Grave ší album „Clash Of
ducha kapely, jak ji
známe dnes – na svět
Digger rozhodně povedlo.» The Gods“ vzniklé
přišlo album, které se
v roce 2012 nám opět
úzce dotýkalo tématu historických událostí
připomnělo, že téma je ještě nevyčerpané a
Skotska, „Tunes Of War“.
stále oblíbené (tématem se zabývají třeba již
Toto album bylo velmi zvučné, jen
zmínění Rebellion, kteří zplodili celou trilogii
v Evropě bylo prodáno několik set tisíc
věnované severské mytologii).
exemplářů, a za „pravdivý popis dějin
text Anantes
Skotska“ byla kapela přijata za čestné členy do
foto archiv kapely
opravdového skotského klanu Kavanagh.
Když se již našli ve světě metalu,
Profil kapely
Grave Digger dále produkovali velmi
Název: Grave Digger
solidní hudbu na historická témata.
Hudební žánr: heavy metal, power metal,
V roce 1998 se tématika přenesla ze
speed metal
zasněžených skotských highlands do
Země: Německo
rozpálených písčin Palestiny, konkrétně
Sestava: Chris Boltendahl – Vocals
albem „Knights of the Cross“, kde se
Axel Ritt - Guitar
líčí křížové výpravy a výpravy řádu
Jens Becker – Bass
Templářů. Pro udržení svého renomé
Stefan Arnold – Drums
musela skupina pokračovat na stejné
Hans Peter «H.P.» Katzenburg
– Keyboards
nebo lepší vlně než v debutním skotském
albu, což realizovali i při tom třetím,
Diskografie: 2012 Clash Of The Gods
2010 The Clans Will Rise Again
které pod názvem „Excalibur“ vyšlo
2009 Ballads of a Hangman
v roce 1999. Zde je tématika klasických
2007 Liberty or Death
anglických pověstí o Králi Artušovi zcela
2005 The Last Supper
jasná.
2003 Rheingold
V roce 2000 ze skupiny odešel Uwe
2001 The Grave Digger
Lulis, který se dal dohromady s Tomi
1999 Excalibur
1998 Knights of the Cross
Göttlich, basákem, který odešel v roce
1996 Tunes of War
1997, a založili spolu podobný historický
1995 Heart of Darkness
projekt s názvem Rebellion (v budoucnu
1993 The Reaper
se budeme tomuto projektu v JT věnovat
1986 Stronger Than Ever
blíže).
(jako Digger)
1986 War Games
Další příběh Grave Digger se odvíjel
1985 Witch Hunter
velmi dobře - hudba znatelně těžkne
1984 Heavy Metal Breakdown
každým novým albem a lyrika se dotýká
www.grave-digger-clan.com
Oficiální
stránka:
stále více zajímavějších historických
www.jineteritorium.cz
| 07
HISTORIE TĚŽKÝCH BOTEK
J
estli je to již dlouho, nebo
„Na všechny problémy znám jeden lék,
není, je na posouzení každého
Těžký boty to vyřešej hned.
z nás. Jisté však je, že první
Do hospody i do roboty,
krůčky začínají naše oblíbené
těžké botky vyšlapovat dávno
Všude se hoděj těžký boty.“
před světem internetu, mobilních
Orlík – Boty – album Demise 1991
telefonů a před mp3 formátem, a
i dokonce před klasickým CD-čkem. Jen pro méně znalé připomínám, že dnes si povíme něco
málo o historii snad nejoblíbenějších a na druhou stranu nejzatracovanějších módních těžkých
kožených botkách s ocelovou špičkou, které snad nejvíce připomínají pracovní obuv nebo
vojenské kanady. Někdo jim říká Glády, Steelky nebo Martensky.
A celé šílenství těchto botek začalo jednoho
i ten nejlepší lyžař může udělat chybu. A ta
krásného, ale velmi chladného dne roku 1945
se samozřejmě přihodila jistému doktorovi
Maertensovi. Ošklivě
na sjezdovce v Alpách.
«...v roce 1960 byly vrženy poraněný kotník byl
Tehdy se krásně
lyžovalo. Na sjezdovkách
na trh boty, které svým suvenýr, který si tento
nebyli zdaleka takové
pán přivezl z hor. Další
designem jasně říkali – problém byl ale v tom,
fronty, člověk si
pořádně zalyžoval.
„Já jsem rebel! Kašlu na že v padesátých letech
Ale na druhou stranu
minulého století vládla
intenzivní několikadenní Váš systém, kašlu na Vaši dělnická třída. Prostě
lyžování tímto tempem
politickou hru, kašlu na se každý den chodilo
makat do továren
značně unaví. To pak
všechny normály!“»
a kdo nepřišel, měl
smůlu. Takže náš pan doktor musel i s příšerně
bolícím pochroumaným kotníkem docházet
do svého zaměstnání tak jako tak. Doktor byl
ale velká myslitelna a tak si vymyslel botu.
Botu, která definovala pohodlí – zmírnit bolest
v kotníku chtěl především. Ale aby byla zároveň
i praktická a trvanlivá. S klasickým designem
tehdy továrenských – pracovních bot. Můžeme
to klidně nazvat i tuning pracovních škrpálů.
Naštěstí pro celý svět byl tenhle doktůrek
i obchodník. A protože jeho kámošům se
vytuněný pracovní boty moc líbily, rozhodl se je
začít vyrábět a prodávat. Dílem náhody, možná
i štěstím se dostal až k maníkovi, který vlastnil
menší fabriku na obuv v zapadlém městečku
v Anglii. Tomu se nápad úpravy pracovních
bot určený pro širší veřejnost velmi zalíbil. A
běh světa a času tomu chtěl, že v roce 1960 byly
vrženy na trh boty, které svým designem jasně
říkali – „Já jsem rebel! Kašlu na Váš systém,
Petra (skupina Aposepsis) Foto: El Reznikova kašlu na Vaši politickou hru, kašlu na všechny
08 | j i n é t e r i t o r i u m # 4
později dostanou do nějakého problému. My
normály!“
A teenageři se bouřili. Do té doby obvyklý
ale byli úplně jiný. Výraz rebelové na nás sedí
taky, ale my jsme své povstání proti systému
model teenagera, který se až nechutně podobal
svým rodičům. Saka, košilky, kalhoty, sukýnky,
táhli naším stylem. Naší individualitou. Vlasy
různých, mnohdy divokých úprav, punkový
jednotvárné, nudné. Čekalo se na něco. Na
NĚCO – co spustí lavinu módní revoluce. Mladí vohozy a těžký botky. A spousta tvrdý hudby.“
Vylepšená verze kožených pracovních
byli lační po osobitém – individuálním stylu
bot s ocelovou špičkou se pevně sepnula se
a nyní přišly boty. Pracovní boty s ocelovou
subkulturou fanoušků tvrdé a nenormální
špičkou, kožené, šněrovací, pevné. Pohodlné.
muziky. Rock, Punk, později metal, gothic a
K těmhle botám si přece nevezmu košili! A
mnohé další a další kultury. Zalíbení v těchto
konal se obrovský průlom.
botkách našlo i mnoho slavných osobností,
„Někdo nám říkal rebelové. Jiní zase
jmenujme například:
kriminálníci. Ale
«Vylepšená verze kožených Paul McCartney,
měli jsme i pár
kámošů. Teda
pracovních bot s ocelovou Elton John, Kurt
Cobain, Madona,
trochu víc než jen
špičkou se pevně sepnula se Rolling Stones, Bee
pár. Srovnávali nás
s magory, který se
subkulturou fanoušků tvrdé Gees, Jethro Tull,
Mode, Red
nalejou v nějakým
a nenormální muziky. Rock, Depeche
Hot Chili Peppers a
baru a pak lítaj se
punk, později metal, gothic a další.
svou károu kilem
I dnes je stále
přes město. A logicky
mnohé další a další kultury.» záliba
v těžkých
se tím dřív nebo
botách obrovská. I když takové boty nejsou zase
o moc těžší než normální. Jeden pár, myslíme
tím obě boty, váží kolem 1,5kg. Tato obuv je
výhradně z kvalitní kůže, s ocelovou špičkou,
podrážku mají buď šroubovanou (zespodu
koukají hlavičky vrutů), nebo vzduchovou.
Na dnešním trhu jsou k dostání i v různých
výškách, od polobotek (tzv. třídírkáčů), až
po vysoké dvacetidírkové boty skoro až pod
koleno. Samozřejmostí je i mnoho barevných
variant a speciálních úprav. A můžeme je potkat
skoro všude – v kancelářích, kde převládájí
polobotky na pánech, v klubech, kde uvidíme
odvážnější vyšší modely na dívkách, většinou se
sukýnkami, rockeři mají v oblibě zase klasiku
– černé desetidírkové boty, motorkářům, co
brouzdají svět na svých strojích, se zase líbí
botky se vzory plamenů. Ale i mezi námi
běžnými lidmi, kteří nemáme vymezenou jen
jednu svoji škatulku, lze zahlédnout mnoho
spokojených majitelů těžkých botek. To proto,
že tyhle boty jsou opravdu pohodlné. To Vám
všem mohu jen potvrdit z vlastní mnohaleté
zkušenosti.
Nox DeAma (čtenář Jiného Teritoria) Foto: Jiří Šnorych
10 | j i n é t e r i t o r i u m # 4
text Rob Rock
foto el Reznikova, Jiří Šnorych
Caktus Showband
Kapela, jejíž název snad ještě v žádném klubu
či na pozvánce nenapsali správně. V současné
době devítičlenné těleso, které ctí rock’n’rollové,
bluesové a swingové klasiky, jimž se ale snaží
dát vlastní rozměr. Věkové a profesní rozpětí
členů se pohybuje od studentů konzervatoře přes
rozevláté vysokoškoláky po ostřílené businessmany.
Názorově i stylově dost nesourodou skupinu lidí
spojuje nadšení pro (sex, drogy a) rock’n’roll, což se
snaží dát najevo při pódiové show.
Kapela vznikla v gymnaziálních lavicích na
Praze 13, kdy v repertoáru tehdy náctiletých otců
zakladatelů vedle klasického rock’n’rollu zněly
vypalovačky skupin Brutus a Krausberry. Za deset
let a s téměř třicítkou muzikantů, co showbandem
prošli, se styl posunul k modernímu pojetí
rhythm’n’blues, rock’n’rollu a swingu. Současná
inspirace je hlavně u neoswingových kapel jako
Brian Setzer Orchestra, Big Bad Voodoo Daddy
nebo Cherry Poppin‘ Daddies, u klasiky bluesového
Profil kapely
Název:
CAKTUS showband
Hudební žánr:
blues-rock’n’roll
Země/město:
Sestava:
Diskografie:
Web:
ČR, Praha
Daniel Knotek (klávesy, zpěv),
Alessio Pardo (kytara), Tomáš
Knotek (bicí), Martin Bubu Valeš
(baskytara), Jan Hugo Jirman
(tenor saxofon), Jan Medvěd
Kolář (trubka), Tomáš Vaníček
(trubka), Pavel Chaloupka
(pozoun), Alžběta Široká (zpěv).
2011 CD Live in Futurum
www.caktus.cz
www.bandzone.cz/
caktusshowband
revivalu Blues Brothers, u soulového klasika Raye
Charlese i u rock’n’rollového cirkusu Leningrad
Cowboys.
Repertoár se skládá z vlastní tvorby i
z coververzí známých pecek aranžovaných
pro vícečlennou sestavu včetně dechové sekce
(trumpety, saxofon, pozoun) a dívčích vokálů. Od
listopadu má kapela mezinárodní obsazení – přijala
italského kytaristu a mistra v hraní na kytaru za
pomoci pivní láhve.
Caktus hraje nejraději v klubech a na
festivalech, často vystupuje také na různých
oslavách, plesech, svatbách a firemních či
soukromých večírcích. Vzhledem k žánru, jehož
kořeny sahají až do raných padesátých let, ale který
se v průběhu let větvil a rozvíjel, se Caktusáci snaží
zabavit všechny věkové i stylové kategorie a největší
odměnou pro nás je, když vidíme tančící rozjařené
bezdomovce (na městských festivalech), manažery
(na vánočních večírcích), vozíčkáře (s vozíkem lze
provádět skvělé výkruty) i teenagery.
text Martin Bubu Valeš a Alžběta Široká
foto archiv kapely
www.jineteritorium.cz
| 11
Lady Mousellyca
N
a ulici je to možná drobná a nenápadná dívenka, na jevišti se
však mění ve smyslnou femme fatale, která rozproudí krev nejen
přítomným pánům. Jelikož je toto číslo z části věnované burlesce,
zpovídala jsem 23 letou Aničku, burleskní tanečnici z Prahy, která
vystupuje pod pseudonymem Lady Mousellyca.
Jiné Teritorium: Jak jsi se vlastně k burlesce
dostala?
Lady Mousellyca: K burlesce jsem se dostala
v podstatě náhodou, když jsem si připravila takové
malé jakoby burleskní představeníčko na jednu
módní přehlídku. Tam si mě všimla Miss Marthy,
která v té době vystupovala v Prague Burlesque a
napadlo ji, že bych se jim tam hodila. Od té doby
už uplynulo 5 let, během kterých jsem vystupovala
jak s Prague Burlesque, tak samostatně.
JT: Jaké bylo tvoje první vystoupení?
LM: Moje první „svlíkací“ vystoupení bylo
dost vtipné (ještě předtím jsem vystupovala
jako křoví v Goldfingers s Prague Burlesque).
Odehrávalo se v krásných secesních interiérech
hotelu Paříž na party Avonu k příležitosti
uvedení parfému Absinthe na trh. Byla tam i Aňa
Geislerová a další známé osobnosti. Každopádně
jsem měla obrovskou trému. Oblečené jsem měla
dlouhé černé šaty a jako rekvizitu paraplíčko.
Jenže, co se nestalo… Samozřejmě se mi ty šaty
zasekly při rozepínání v půlce a za žádnou cenu
nešly rozepnout (a s třesoucíma se rukama od
trémy už vůbec ne), takže nohy zůstaly zakryté
až do konce čísla. Sice jsem se snažila, aby to
vypadalo, jako že to tam patří, ale kdo ví, jak
to tenkrát ti diváci pobrali; rozhodně to bylo
burleskní v tom, že moje snaha rozepnout si sukni
musela být legrační.
JT: Vymýšlíš si svá vystoupení sama?
Jak vlastně takový proces vytváření nového
vystoupení vypadá?
LM: Vymýšlím a občas je to hodně dlouhá
cesta nehledě na to, že svoje stávající vystoupení
během času vždy o nějaký ten prvek obměním.
Prvotní inspiraci vždy čerpám z věcí, které
se mi na první pohled líbí, a přicházím na ně
jak ze starých filmů, tak z klasiky burleskních
představení nebo z historie. Připravených jich
mám momentálně pět. Jsou to Red Fan Dance
(klasický tanec s péřovými vějíři), Beauty of
Gion (číslo inspirované japonskými gejšami, teď
12 | j i n é t e r i t o r i u m # 4
inovované o baletní
špičky!), Salóme
– dance of the
seven veils (což je
inspirováno tancem
Rity Hayworthové
ve filmu Salomé),
The Victorian Grotesque (v podstatě živoucí
groteska vyprávějící příběh jedné viktoriánské
paničky a pána) a takové mini číslíčko Let´s
go sunning (plážová tématika s míčem). Po
myšlence přichází na řadu kostým a vybrání
hudby, což bývá nejtěžší, protože člověk musí
najít hudbu, která má vhodnou délku a dá se na
ni dobře tancovat. Hudbu si vybírám vždy jenom
instrumentální, čímž se mi velmi zužuje výběr,
ale myslím si, že pak zpěv neodvádí pozornost
publika od výkonu tanečnice.
JT: A co kostýmy?
LM: Shánět kostýmy je také běh na dlouhou
trať, protože najít originální kousky, které nejsou
přehnaně drahé a ještě k tomu jsou pěkné, je
opravdu těžké.
Proto si většinu
kostýmů
(hlavně korzety)
nechávám šít
– převážně u
Riwy Nerony.
S tou si sednu a
prodiskutujeme
spolu, jak
by kostým
měl ve finále
vypadat. Pak
to nechávám
z většiny na
Riwě, protože
věřím, že to
vždycky skvěle
vymyslí. Jinak
nápady, jak by to
mělo vypadat, čerpám z tématu představení. Plus
jí moc líbí. A přátelé s tím snad žádný problém
kostým musí být uzpůsobený tak, aby se dal lehce
nemají. Samozřejmě se občas objeví nějaký
a elegantně svléknout.
závistivec, ale tak to je vždycky, když člověk dělá
JT: Jaké vlastnosti by podle tebe měla mít
něco, co ho baví, a má trochu úspěch.
burleskní tanečnice?
JT: Jaké máš další zájmy kromě burlesky?
LM: Hlavně nějaké to pohybové nadání,
LM: Studuji Informační studia a knihovnictví,
charisma a sebevědomí, nestydět se za svoje tělo, i
takže tak trochu tohle. Jinak mě baví cokoliv
když není třeba dokonalé, využít svých předností
ohledně počítačů, tvorba webových stránek,
a upozornit na ně, neměla by se brát příliš vážně
trochu programování, počítačové hry. Dále ráda
a hlavně by si měla užívat
maluji a kreslím, chodím
«Vystupovala jsem už všude na balet a ze všeho
představení, protože diváci
poznají, když to někoho
možně od krásných secesních nejraději lenoším, koukám
nebaví nebo se cítí nejistě.
prostorů po palubu lodi. Za svůj na staré filmy a cpu se
JT: Oblékáš se nákladně
největší úspěch zatím považuji, dobrým jídlem.
a extravagantně i v běžném
JT: Kde všude
že jsem vystupovala na Nové vystupuješ nebo jsi
životě?
Scéně Národního divadla na vystupovala? A jak často?
LM: Ano, i v běžném
životě. Výhodou oblékání
LM: Vystupovala
FamuFestu a pak na VIP party
se ve vintage stylu je, že to
pro luxusní značku spodního jsem už všude možně
nemusí být vůbec nákladné.
prádla Agent Provocateur.» od krásných secesních
Hlavně v posledních letech
prostorů po palubu lodi.
se dají najít krásné šaty i v normálních obchodech, Za svůj největší úspěch zatím považuji, že jsem
protože určité vintage prvky se znovu vrací do
vystupovala na Nové Scéně Národního divadla na
módy. Pak se dá nakupovat i ve speciálních pin-up FamuFestu a pak na VIP party pro luxusní značku
a rockabilly obchodech nebo i secondhandech.
spodního prádla Agent Provocateur. V poslední
Takže člověk může vypadat krásně dobově i za
době vystupuju alespoň dvakrát do měsíce.
málo peněz.
S Prague Burlesque vystupujeme každé dva týdny
JT: Jak se na tento tvůj koníček tváří přítel,
v Bar and Books, tak se přijďte podívat, máme tam
rodiče a kamarádi?
celovečerní show.
LM:
JT: Bereš to spíše jako koníček, nebo bys
Nedávno mi
chtěla být burleskní tanečnicí «na plný úvazek»?
říkal, že je
LM: Samozřejmě bych si tím chtěla vydělávat
rád, že svoji
natolik, že by mě to uživilo, což už skoro jde, ale
ženskost a
ještě to není úplně ono. Občas si ještě střihnu
exhibicionismus
někde nějakou miniroličku (třeba v hudebních
si vybíjím tímhle videoklipech). Jinak bych moc chtěla dělat ještě
způsobem a
něco netradičního. Nebo alespoň něco, co mě
pak prý aspoň
bude bavit, například webdesign či gamedesign.
nemám potřebu
V tomto směru jsem už něco málo podnikla a
ho podvádět.
založila jsem si vlastní merchandise se svými
Takže na jednu
originálními designy. Takže si můžete koupit třeba
stranu je rád,
tričko, košilku nebo i kalhotky s mojí hlavou. Vše
na druhou moc
k nalezení na mých oficiálních stránkách.
ne, ale ví, že to
Pro pravidelný přísun nových fotek a
je část mě, tak
informací můžete sledovat http://mousellyca.com
to respektuje.
a https://www.facebook.com/Mousellyca.
Maminka to
text Ketmara
bere v pohodě,
foto libor fojtík, martin šandera,
vystoupení se
terézia mia
www.jineteritorium.cz
| 13
Burleska - nejen striptýz na úrovni
P
ůvodně se slovo burleska používalo pro označení dramatického, literárního nebo i
hudebního díla, které nějakým způsobem zesměšňovalo či parodovalo určitý žánr,
skupinu lidí nebo jiné umělecké dílo. Burleskní postupy najdeme například v dílech
Chaucera nebo Shakespeara či u klasiků italské a francouzské komedie (Goldoni, Moliére).
Výraz pochází z italského burla = vtip, žert, šprým.
Nás však bude zajímat burleska jako hudebně-divadelní žánr, který v sobě mísí nadsázku s
erotikou, vrhače nožů i šansonové zpěvačky, tanečnice zahalené do pavího peří, akrobaty a
kouzelníky. Vítejte v Americe přelomu devatenáctého a dvacátého století!.
Viktoriánská burleska
Nemůžeme mluvit o americké burlesce a
nezmínit předtím burleskní představení, která zažívala popularitu v Londýně mezi roky
1830 a 1890 a Američané z nich vychází.
Většinou se jednalo o parodie populárních divadelních her, oper, ale i baletů.
Představení byla plná klišé, hudby, zpěvu a
tance a velkou roli hrály i extravagantní a
nákladné kostýmy a dekorace. Pro zesílení
komického efektu byli často do rolí starších
žen obsazováni muži. A naopak ‒ mladé
muže hrály pohledné ženy. Nejčastěji se
jednalo o jednoaktové hry, které netrvaly
déle než hodinu, až postupně začala vznikat
i originální díla, jejichž délka se stále prodlužovala. Důležitá byla hudba ‒ populární
písničky, které obecenstvo okamžitě rozpoznalo, přetransformované do parodických
verzí.
Americká burleska
Zatímco viktoriánská burleska začala s
koncem 19. století upadat, Američané si z
ní vzali základní prvky a přetransformovali
ji dle toho, co si publikum žádalo. Představení se tak začala kromě parodií všeobecně
známých děl skládat z vystoupení různých
umělců ‒ mimů, šansonových zpěvaček,
vrhačů ohně, kouzelníků, akrobatů a komediantů, kteří byli postupně redukováni na
úkor provokativních tanečnic ve vyzývavých
a třpytivých
kostýmech.
Samozřejmě
nesměl chybět
erotický podtext a často
vulgární vtipy,
jelikož byla
představení
«Samozřejmě nesměl
chybět erotický podtext a
často vulgární vtipy, jelikož
byla představení původně
určená chudším vrstvám
jakožto levná náhražka
divadla a až později středním
vrstvám, které hledaly před
nástupem televize zábavu v
zakouřených tančírnách.»
14 | j i n é t e r i t o r i u m # 4
Gypsy Rose Lee, 1939
původně určená chudším vrstvám jakožto
levná náhražka divadla a až později středním vrstvám, které hledaly před nástupem
televize zábavu v zakouřených tančírnách.
Roku 1912 začali čtyři bratři z rodiny
Minsky (Herbert, Abraham, Michael a Morton) provozovat vlastní burleskní show, která
se brzy začala řadit mezi nejznámější v New
«Novodobá burleskní show
se snaží být decentní a
vkusná. Sice zde tanečnice
stále za doprovodu
hudby odhalují svá těla,
což evokuje spíše striptýz,
který většina společnosti
považuje především
za něco vulgárního a
pokleslého, nikdy se však
nesvlékají zcela do naha.»
film Burlesque (2010)
v hlavních rolích: Christina Aguilera
a Cher
Yorku. Zprvu
se snažili dělat
představení
co nejlevnější
a přicházet
každý týden s
novou show,
brzy ale zjistili,
že tudy cesta
nevede, a tak
najali více
tanečnic a
představení
přejmenovali
na „Burleska
jak ji máte rádi Dita Von Teese, 2009
aneb Žádná
rodinná show“ (Burlesque As You Like It Not a Family Show). Tolik populární striptýz
se do představení paradoxně dostal úplnou
náhodou, když jedna z tanečnic v zamyšlení
omylem začala svlékat svůj kostým ještě
před tím, než byla úplně pryč z jeviště. Dav
jásal, a tak se vrátila na jeviště a za hlasitého
aplausu svlékala další kousky kostýmu. Billy
Minsky poté nařídil, aby se toto „nedopatření“ opakovalo každý večer. Samozřejmě
to bylo velmi riskantní, neboť v té době nesměly být tanečnice na jevišti nahé ‒ mohly
mít odkrytou jen vrchní část těla, ale pouze
pokud se u toho nepohybovaly.
Roku 1931 přivedli Minsky svá představení i na Broadway a davy lačnící po
zábavě začaly platit nekřesťanské peníze za
nákladné burleskní show. Mezi nejoblíbenější burleskní hvězdy patřila Gypsy Rose
Lee, která u nich vystupovala celé čtyři
roky, svá představení zakládala na humoru
a smyslnosti a natočila také několik filmů v
Hollywoodu.
Nemůžeme také nezmínit Sally Rand,
která působila v Chicagu a byla mnohokrát
zatčena za údajné obnažování ‒ její nahota
však byla pouhou iluzí, například tančila
ve spodním prádle schovaná za obrovským
vějířem z pavího peří a vypadalo to, že pod
ním na sobě nic nemá.
Od roku 1935 se proti burlesce, která se
www.jineteritorium.cz
| 15
stávala stále odvážnější, začaly ozývat protesty kvůli špatnému vlivu na morálku. Když
pak byla roku 1937 jedna z tanečnic v divadle New Gotham v Harlemu, které vlastnili
bratři Minsky, nachytána, jak vystupuje bez
tang, bylo rozhodnuto ‒ nejen toto divadlo,
ale všechna divadla v New Yorku, která měla
na repertoáru burleskní představení, musela
být zavřena a samotné slovo burleska bylo
zakázáno.
Neo-burleska
Po desetiletí byla burleska zavrhována
jako dekadentní a pokleslá zábava. Až v
devadesátých letech dvacátého století se o
její obnovení postarala Billie Madley a ve
dvacátém prvním století ji proslavila především Američanka Dita Von Teese, která je
známá jako striptérka, modelka, burleskní
tanečnice, ale také herečka, návrhářka a
propagátorka vintage stylu.
Novodobá burleskní show se snaží být
decentní a vkusná. Sice zde tanečnice stále
za doprovodu hudby odhalují svá těla, což
evokuje spíše striptýz, který většina společ-
nosti považuje především za něco vulgárního a pokleslého, nikdy se však nesvlékají
zcela do naha. Typické je také používání
tradičních rekvizit jako jsou doplňky z peří
(obrovské vějíře, které zakrývají půlku těla,
boa), které doplňují nákladné kostýmy
sestávající se nejčastěji z korzetů, podvazků,
punčoch, krajkového spodního prádla a
hlavně vysokých podpatků. Novodobé burleskní tanečnice ale mohou vystupovat také
v uniformách nebo retro šatech či plavkách.
Příznivci neo-burlesky se scházejí na
mnoha festivalech a akcích po celém světě
(například International Burlesque Festival
ve Vancouveru) a v Las Vegas je otevřené
dokonce muzeum Burlesque Hall of Fame,
kde najdete všemožné artefakty z doby, kdy
burleska zažívala největší slávu. O burlesce
byla v posledním desetiletí natočena také
spousta dokumentů a filmů, nejvíce pozornosti na sebe strhl film Burlesque z roku
2010, kde v hlavních rolích hrály Christina
Aguilera a Cher.
text Ketmara
foto archiv, Sony Pictures
Lady Mousellyca (ČR, 23 let)
burleskní tanečnice
Foto: martin maršík
www.jineteritorium.cz
| 17
AKCE | KONCERTY | PARTY | FESTIVALY v Praze /prosinec 2012/
KDY KDO/CO
pá 04.01. Vernisáž - potěcha pro přeživší. BUKI-DETAIL:"SEPARACE
ABSTRAKCE"
pá 04.01 Oslava konce semestru
so 05.01 Welcome to Hell
KDE
Modrá Vopice
Kavárna Do Větru
Styx Smart Club
leden 2013
so 05.01 AFTER SILVESTER TOTAL CROSS EVENING: OUTBREAK Modrá Vopice
(big-beat-hard rock), DYSGRYPNIA (metal), AKCE PRAHA
(punk-rock'n'roll), UMAMI FUNKYPUNK (funk-pop)
ne 06.01 Bass Bros + Caik Dnb Sound. 1. stage Drum and Bass djs, 2.
Bunkr Parukářka
stage Breakbeat djs
po 07.01 Zapití začátku zkouškového
Kavárna Do Větru
pá 11.01 DISCOBALLS (cz)
Klub 007 Strahov
so 12.01 Od 20.00 - břišní tanečnice
Kavárna Do Větru
so 12.01 ATENEOFEST - Benefiční multižánrový festival. ROZPOR
(punk), CLIMAX (hardcore-punk), TALES OF ERROR
(hardcore-punk), MEMENTO MORI (hardcore-hip hop).
AFTER: GRANKO SOUND SYSTEM
so 12.01 JEANIUS (cz), SNOW JOB (cz), MOTHER´S FUNKERS (cz)
Modrá Vopice
ne 13.01 BassWood sound systém: 1. Plac BassWood sound systém
+ Host ROBO /Collapse/Drum‚n‘Bass only, 2. Plac Mimik
sound systém - tekkno
po 14.01 Birthday Party. Chalupářská tancovačka aneb Dušanovo
čtvrtstoletí
čt 17.01 TWISTED ROD (cz), MAGGIE´S MARSHMALLOWS (cz)
Bunkr Parukářka
čt 17.01 Od 20.00 - koncert o zemi indiánské
pá 18.01 Tech house festival: DJ CHRISTOFI (tech house, acid house,
house)
pá 18.01 CANCER BATS (ca), THE GOLEM TRUST (cz),
CITYLIGHTS (cz)
so 19.01 GREEN SMÄTROLL (cz), FOOLPROOF RIDDIMS (sk)
ne 20.01 RHINO BUCKET (classic-rock/USA), BLUE ROCKET
(rock'n'roll)
po 21.01 Elektronic Warfare by 3AXIS Sound Crew (techno, techhouse, minimal, progressiv trance, psytrance)
út 22.01 Vernisaz studentskeho projektu [:Klam:] o reklame, resp. jejim
vnimani spolecnosti.
Soucasti vystavy plakatu by bylo promitani dokumentu o
projektu a Dj's
st 23.01 THE ORB live (idm, house, acid)
pá 25.01 SKAPARÁDA !!
Klub 007 Strahov
Bunkr Parukářka
Klub 007 Strahov
Kavárna Do Větru
Modrá Vopice
Klub 007 Strahov
Klub 007 Strahov
Modrá Vopice
Bunkr Parukářka
Bunkr Parukářka
Lucerna Music Bar
Klub 007 Strahov
www.jineteritorium.cz
| 19
so 26.01 STAGE BOTTLES (de), KUNG-FU GIRLZ (cz)
so 26.01 P.U.M (heavy-punk), DEAD SHOT (hardrock-alternative),
FIRE BREATH (heavy-power), BLACK SEMEN (blackmetal), MRV' (alternative-hard rock), PARAHYBANA
(crossover)
ne 27.01 BACK TO THE UNDERGROUND: 1. STAGE - DNB,
DUBSTEP:Drum Technology, VirCZ feat MC Binja //
HMS Record,EKG Crew; 2. STAGE - Hardtek, Hardstyle,
Hardcore:Enlab Productions/Oliheň // Czech Gabber
Force,Dark Cabbage
po 28.01 Oh My God Special Nuclear Edition
čt 31.01 Erasmus Party
pá 01.02 DEGRADACE (cz), CLIMAX (cz),SARCASTIX (cz)
so 02.02 Alvaréz Peréz - 20 let: live - Alvaréz Peréz, Phosgene Girls,
Jerusalem. Afterparty: DJ Nephilim
čt 03.02 GRAVE DIGGER (Ger).German Metal Attack 2013! Special
guests: Majesty, Wizard, Gun Barrel
po 04.02 TWEAK BIRD (usa), J (cz)
Klub 007 Strahov
Modrá Vopice
Bunkr Parukářka
Bunkr Parukářka
Kavárna Do Větru
Klub 007 Strahov
Rock Café
Klub Matrix
Klub 007 Strahov
st 06.02 TARAKANY! (rus),JUST FOR BEING (cz)
Klub 007 Strahov
čt 07.02 ARAN EPOCHAL (cz), LAPA (cz), INAU (cz)
Klub 007 Strahov
pá 08.02 DJ JOSEF SEDLOŇ (cz)
Klub 007 Strahov
pá 08.02 VENENUM (death-metal), HEAVING EARTH (death-death), Modrá Vopice
DISSOLUTION (death-metal),SEPSIS(death-metal)
ne 10.02 THIS TOWN NEEDS GUNS (uk), BIRTHMARK (usa)
Klub 007 Strahov
po 11.02 O.Children (UK)
Palác Akropolic
únor 2013
leden 2013
únor 2013
pá 25.01 Nuclear Paradise (hardcore, gabber, industrial, terror).DJs:
HooDoo Club
Hungry Beats, Dirty-Z, Hellmute, Izstvy, Ichy, Neuf, Mephisto,
Calgarry
pá 25.01 Tech house festival: DJ CHRISTOFI (tech house, acid house,
Modrá Vopice
house)
so 26.01 Od 20.00 - koncert kapely Concrete Ostrich
Kavárna Do Větru
ne 17.02 SCHNAAK (de)
st 20.02 BIRDS IN ROW (fr),JUNGBLUTH (de), THIS RUIN (cz)
Klub 007 Strahov
Klub 007 Strahov
pá 22.02 SKAPARÁDA !!
so 23.02 ZUBROWSKA (emo violence/FR), M.A.C. OF MAD
(electronice-grindcore-industrial), PERFECITIZEN (grindnu-metal), BBYB (grind-hardcore)
út 26.02 WOUNDS (irl), THALIDOMIDE (cz)
út 26.02 Metal is Texas vol.2:THE BUFFALOS (stoner pirate
rock´n´roll/FR), BEAST WITHIN THE SOUND (metalmetal), APOSEPSIS (nu-metal-rock), GOLD'N'DRUNKARDS
(rock'n'roll-punk)
st 27.02 MOONLESS (dk), BOTTOM FEEDER (dk)
Klub 007 Strahov
Modrá Vopice
st 27.02 MODESTEP live (UK/dubstep, electro)
čt 28.02 HOCICO live + Digital Factor (DE) +Mulphia (CZ) (ebm,
dark electro)
čt 28.02 FLATFOOT 56 (usa)
Klub 007 Strahov
klub Roxy
Rock Café
Klub 007 Strahov
Adresa koncertních pódií
Bunkr Parukářka
Parukářka, Olšanské náměstí, Praha - Žižkov
HooDoo club
Korunní 106, Praha 10
Kavárna Do Větru
Za zahradou 1930/5, Praha 6
Klub 007 Strahov
Koleje ČVUT, Blok 7, Chaloupeckého 7, Praha 6
Klub Matrix
Tachovské náměstí 7, Praha 3
Klub Roxy
Dlouhá 33, Praha 1
Meet Factory
Ke Sklárně 3213/15, Praha 5
Music Club Modrá Vopice
roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9
Nová Chmelnice
Koněvova 2597/219, Praha 3
Palác Akropolis
Kubelíkova 1548/27, Praha 3
st 13.02 HOAX (usa), OSAWATOMIE (cz), CONTROLLED
EXISTENCE (cz)
čt 14.02 Antigona Rock Opera
Klub 007 Strahov
Retro Music Hall
Francouzská 75/4, Praha 2
Rock Café
Národní 20, Praha 1
Rock Opera Praha
RockOpera Praha
Komunardů 306/1, Praha 7
čt 14.02 CONAN (uk)
Klub 007 Strahov
Studentský klub K4
Celetná 20, Praha 1
pá 15.02 AT FOLSOM PRISON (cz), BORN AGAIN (cz)
so 16.02 SOMRAK (black-metal/SL), ATER ERA (metal/SL),
INFVERNO (black-metal/CZ), ODEM ARCARUM (blackmetal/DE), TEMPLE DESECRATION (metal/PL)
so 16.02 MAPS & ATLASES (usa)
Klub 007 Strahov
Modrá Vopice
Styx Smart Club
Sokolovská 144/349, Praha 8
so 16.02 2073 Osaka Underground (synthpop, EBM, Electroswing,
J-Core, DarkPsy). Crew: DJane Evesome, DJane Lyrel, DJ
Daniael, DJ Orogurt, DJ Abbé
Music Club 77
20 | j i n é t e r i t o r i u m # 4
Klub 007 Strahov
Modrá Vopice
Klub 007 Strahov
www.jineteritorium.cz
| 21
Prosinec byl na všemožné akce velmi bohatý a to
zejména v módním a designérském odvětví. Předvánoční
shon nikterak nenarušil plavný chod třem velkým akcím,
které určitě stály za pozornost a návštěvu.
DesignSUPERMARKET
(6.-9. prosince 2012)
Od 6. do 9. Prosince se v pražském Paláci
Archa uskutečnil festival moderního designu a
módy design SUPERMARKET. Pokud jste byli
nakloněni myšlence si koupit speciální svetr
na spaní během přednášek, huňaté kožešinové
náušnice či pokojové květiny v závěsných
květináčích na jedné niti, tak tato celá akce
byla určitě pro Vás. Bylo zde vidět spoustu
zajímavých věcí od českých designérů a určitě
byste si něco vybrali. Každoročně se dá koupit
něco před svátky pro své bližní či jen tak
pro sebe mnohé, konkrétně jmenujme tyto
kategorie:
- Luxus (oblečení, ozdoby, doplňky)
- Urban (oblečení, doplňky, kancelářské,
potřeby...)
- Do bytu (svítidla, sochy, rostliny)
- Stolování (čokoláda, víno, cukrářské
výrobky)
- Dětské (hračky, ozdoby pokoje, dětský
koutek)
Bylo zastoupeno i Knihkupectví, kde
se daly zakoupit designérsky tematické
publikace, typografie, fotografie a nejrůznější
komiksy. Byl přítomen i DSM bar od firmy
„Le Petit Brunch“ (alkohol, jídlo), kavárna od
„Mama Coffee“ známá principem fairtrade
(sociální hnutí pomáhající výrobcům
z rozvojových zemí obchodovat na humánních
pracovních podmínkách a vysokým stupněm
šetrnosti k životnímu prostředí).
Na festivalu byli jen ti nejlepší, pořadatelé
je vybírali s velkou pečlivostí. Svou tvorbu
prezentovali nejen tuzemští designéři, ale i ti
z Maďarska, Polska, Slovenska a dalších zemí.
Když už si vše projdete a vynadíváte se dosyta
na všechno, začne Vám docházet, že hlavní
myšlenkou festivalu není jen princip prodeje a
koupě, ale jde spíše o kulturní obohacení skrze
vnímání moderního designu.
www.jineteritorium.cz
| 23
Holešovice Fashion Market:
„Nespoléhej se na Ježíška“
(7. - 8. prosince 2012)
Jeden z největších veletrhů neformální
a nezávislé mody se uskutečnil už počtvrté.
Čtyři obrovité haly, nekonečný počet
prodávajících. Co ještě potřebujete pro
nákup odpovídajícího Vánočního dárku?
Samozřejmě, že svérázná tvůrčí atmosféra!
Svou tvorbu prezentovali designéři ze 140
značek nejen z České republiky, ale i ze
Slovenska, Maďarska a Německa. Důležitým
prvkem festivalu byla možnost osobního
kontaktu se samotným tvůrcem toho či onoho,
převážně tito designéři osobně prodávali
své výrobky. Byl to velký úspěch, protože
právě takové přátelské hovory s autory se
jen tak nevidí. V centru pozornosti byla
značka Lovemusic, která byla i hlavním
24 | j i n é t e r i t o r i u m # 4
organizátorem projektu. Dále stojí zato zmínit
značky Soolista, YoungPrimitive, Yaxi Taxi a
Akari za velmi originální oblečení. Veletrh byl
rájem pro hipstry a jiné moderní milovníky
nebýt jako všichni ostatní – šperky vyrobené
z odznáčků z kapot aut, veganské balzámy
na rty, gothic dětská móda, dřevěné školní
zápisníky a další věci, které byste si dokázali
jen stěží představit, kdybyste je neviděli zde.
Hosté akce si mohli dát čerstvé japonské
jídlo v koutku s lakonickým názvem SUHSI,
nechybělo ani pivo Fénix a čajovna Cesty čaje.
Pro milovníky vizuálních zážitků zde byly
ještě přehlídky a afterparty.
Velkým překvapením byla instalace
s trefným názvem „Life Is Porno“, ve které,
mimochodem, nebyl jediný náznak na tento
umělecký směr až na název. Kdo tuto akci
zmeškal, nic není ztraceno, organizátoři se
zavázali udělat další veletrh v dubnu.
VŠUP shop
(12.-16.prosince 2012)
Již tradiční akce, na které je možno
zakoupit si zajímavou tvorbu talentovaných
studentů a specialistů VŠUP, probíhala od
12. do 16. prosince přímo ve školní budově
na nám. Jana Palacha. Dle vystavených
kousků, které jsme měli tu čest vidět, se akce
dost odlišovala od dvou výše zmíněných,
VŠUP SHOP více připomínal obchod, i
když místnost byla jedna středně velká aula
s několika stoly a věšákem na kabáty. Ovšem
i zde se daly najít zajímavé a nevšední věcičky
a dárky pro sebe a blízké, některé nám byly
známé již z akcí design SUPERMARKET. Byly
zde designové zápisníky, šperky, oblečení,
kabelky a další drobnosti pro domácnost
(polštáře, deky a nádobí). Ale daly se zde
najít i zajímavější a kontroverznější věci,
jako jsou například láhve od piva s typickým
monogramem Luis Vuitton či konzervované
jahody ve tvaru Hvězdy smrti ze Star Wars. Je
nutné podotknout, že mnozí designéři, kteří
za sebou mají tuto školu, pracují v nejlepších
módních domech, takže jejich produkci
opravdu stojí zato aspoň vidět.
Velkou výhodou byly dostupné
ceny přibližně od 50kč. Tuto akci stálo
zato navštívit již jen proto, že věci zde
prezentované jsou naprosto unikátní či
existují na světě jen v několika exemplářích.
Tedy, je lepší si koupit jediný exemplář ručně
šité kabelky za 1000kč, než jít do butiku na
Pařížské a nechat tam za „limited edition“
kousek cenu desetkrát převyšující tu z VŠUP
SHOP. Nebuďte jako všichni!
text Constance
foto Constance, El
www.jineteritorium.cz
| 25
Linda Ileana Dragonari
J
ako již začalo být dobrým trendem JT, přinášíme našim čtenářům opět nevšední osobnost
neformálního charakteru, která nás ihned zaujala. Jedná se o Lindu Dragonari, atraktivní
ženu s hlubokým vnímavým pohledem k životu, která nám svolila dělat na jedno odpoledne
příjemnou společnost a povyprávět nám něco málo o svém životním poslání a profesi v jednom.
Je totiž čarodějka. A tak bez dlouhých průtahů, okouzleni příjemnou atmosférou jejího obchodu
a chrámu v jednom, vrháme se hned na interview s mnohými otázkami.
Jiné Teritorium: Lindo, jsi známa v mnohých
našich subkulturách a jsi odborník na slovo
vzatý, ale můžeš se našim čtenářům trochu
blíže představit?
Linda Dragonari: Samozřejmě. Jsem narozena
14. února 1979 a jsem čarodějka nebo chcete-li,
mág. Intuitivně jsem k tomu šla již od malička
a seriózně se tím zabývám již mnoho let. Vedu
Dávný obyčej, společenství, které má za cíl
zastřešit pohanské proudy a kulty a také vedu
společenství Armwartner a Kindred (skupinová
praxe). Intenzivně se zajímám o pohanství
různých kultur a etnik, převážně germánského,
řeckého a slovanského charakteru, také o
Šintó, tedy japonské pohanství. Ráda se hýbu
a preferuji bojové sporty, Krav magu, ninjutsu,
historický šerm, mám ráda psychickou i
fyzickou soběstačnost a harmonii. Mezi magií
a bojovými uměními provádím paralelu, je to
manifestace píle a vůle to zvládnout a mít tu
možnost.
JT: Pověz nám trochu blíže o tom, co
konkrétně pro lidi můžeš udělat, jací lidé se
k tobě obracejí a o co žádají? Živíš se tím?
LD: Ano, živím se tím. Pomáhám lidem, kteří ke
mně přicházejí, řeším jejich problémy v práci,
osobního charakteru i otázky duchovního
rozvoje. S klienty, kteří jsou nejen ti obyčejní, ale
i vojáci, policisté, top manažeři, řeším mnohé:
nacházím věci, snímám a uvaluji kletby, radím,
pomáhám v soudních sporech, nacházím životní
i duchovní cestu. Je toho hodně. Osud není
«Osud není předem dán,
jsou dané jen tendence,
je několik cest, je v tom
velká míra individuality.
Ale musíme nést i následky
svobody.»
26 | j i n é t e r i t o r i u m # 4
předem dán, jsou dané jen tendence, je několik
cest, je v tom velká míra individuality. Ale
musíme nést i následky svobody. Vždy lidem
říkám všechny cesty, všechny možnosti. Předem
také upozorňuji, že se řídím vlastním morálním
kodexem, který mi dává možnost mít právo
veta, pokud se mi práce nezamlouvá. Nedávno
si jeden lovec přišel pro požehnání k úspěšnému by činil systematicky bezdůvodně zlo a čerpal
lovu na slovenské rysy, odmítla jsem ho, i když
z toho sílu. Je zbytečné někoho přímo ničit,
nabízel dobré peníze. Co se týká platby, nejsou
když jen můžete odstranit samotnou příčinu
to vždy peníze. V minulých staletích byste za
disharmonie, třeba šikanu, posedlost či zoufalou
mnou přišli s košíkem vajec, chlebem a konví
životní situaci. Je to elegantnější a více efektivní
mléka, dnes sice frčí peníze, ale pokud mi může
řešení, než použití hrubé síly.
nabídnout klient i protislužbu, ráda si nechám
JT: S čím konkrétně pracuješ?
opravit kozačky nebo
«Dobro a zlo nejsou pro LD: Primárně se
přešít sukni. Pomáhám
Severskou runovou
lidem i s jejich vlastními mě absolutní hodnoty, takto magií, ale mám ráda i
magickými praxemi.
věci nesoudím. Snažím se jiné kulty a možnosti,
JT: Zní to zajímavě,
poznat pravdu srdcem a které vyplývají i z více
jaký je tvůj pohled na
exotických pohanských
k tomu objektivně.»
zmíněné pohanství? Je
kruhů. Nevěnuji se
to v poslední léta hodně diskutované téma.
Wicce, považuji to spíše za Crowleho vtip.
LD: Pohanství není uctívání satana či model,
Pracuji s tarotovými kartami, s entitami,
jak je nám předhazováno, ale je to živá a více
runami.
přirozená životní filosofie, je v souladu s naší
JT: Připomínáš čarodějku z dávných časů,
spiritualitou, našimi předky a je to příležitost pro nesetkala ses někdy s nějakými moderními
každého z nás najít sebe sama bez dogmatizmu
„witch huntery“?
a nepřirozených mantinelů jako individuum i
LD: Mám své velké zkušenosti i s lidmi, kteří vše
v rámci celku a skupiny. Osobně jsem objevila
popírají. Jsou to skeptici, chorobní materialisté
evropské Severské kulty (severské = na sever od
či fanatici vlastní cesty.
Alp) pohanství již dávno a čerpám z nich sílu.
JT: Zmínila jsi některé magické společnosti.
Moje práce se převážně odvíjí od spolupráce
Můžeš nám je trochu přiblížit?
s vyššími entitami, někdy s vlastními silami, ale
LD: Tak Centrum Původní Spirituality nebo
vše je nutné rozvíjet. To mi dalo pohanství. Jde o
také Hyperborea se zaměřuje na přednášky,
osobní praxi a zkušenosti každého z nás, nedělá
semináře, kurzy, výklady karet a spoustu
to z nás ovce. Silná společnost znamená mnoho
dalších věcí. Mám tady také obchod a prostor
silných individualistů, je to vlčí smečka a každý
pro konání rituálů a magické práce jako
si v ní musí najít smysluplnou roli. Je to něco,
takové. S klienty zde řeším prakticky všechno.
co mají lidé v krvi, obzvláště
v Čechách.
JT: Lindo, pomáháš lidem,
ale co když za tebou přijde
někdo, kdo chce někoho
proklít či někomu ublížit?
LD: Abych se přiznala,
je to z mé strany lehká
„temná image“, ale vyloženě
nálepkovat je přirozené pro
lidi, kteří dají jen na slova
a nepřemýšlejí. Dobro a zlo
nejsou pro mě absolutní
hodnoty, takto věci nesoudím.
Snažím se poznat pravdu
srdcem a k tomu objektivně.
Nepoznala jsem člověka, který
www.jineteritorium.cz
| 27
zadarmo, maximálně se složíme na obětiny –
Spolupracuji i s jinými nadanými lidmi z Čech i
zahraničí, udržujeme těsné kontakty. Ve skupině
svazek bylin také něco stojí. Ve všem by měla být
symbióza.
Kindred se věnujeme spíše skupinové praxi,
jsou to lidé, kteří se věnují podobnému směru.
JT: Na závěr bych se rád zeptal, jak se ti líbí
Je to podobné covenu, ale ne tak úplně. Vede
JT a jaké bys poslala
to lidi k objevování
našim čtenářům
«Vede
to
lidi
k objevování
přirozených hodnot
poselství?
v životě, fungují pak ve přirozených hodnot v životě, LD: Tak časopis je
společnosti zdravěji.
fungují pak ve společnosti
přesně pro ty, kteří
Jsou to hodnoty
zdravěji. Jsou to hodnoty jako mi chodí na festival
jako čest, odvaha a
Mystika. Primárně
čest, odvaha a upřímnost. řeším obsah a ten
upřímnost. Máme svůj
určitý kodex.
Máme svůj určitý kodex.
mě zaujal. Grafiku
Většina lidí
Většina lidí instinktivně touží máte dobrou, ale
instinktivně touží
klidně byste mohli
dojít k harmonické spiritualitě.» být tištění i na
dojít k harmonické
spiritualitě. Nic proti indické či jiné cestě, ale
papíře a sešití sešívačkou, neměla bych s tím
myslím, že lidé jsou vázáni na zemi a právě my
problém. Poselství? Tak předně buďte autentičtí.
tu máme specifický biotop a tedy i specifické
Rozhodujte se vždy tak, abyste se mohli sami
vnímání své cesty. Také pořádáme festival
sobě následně podívat do očí. Je vždy lepší
Mystika, kde vystupují lidé s odbornými
udělat něco, než neudělat nic ze strachu, že
přednáškami, veřejnými rituály, diskusemi a je
uděláme špatnou věc.
tam také možnost obohatit se o nové lidi a o
JT: Děkujeme za interview a těšíme se na další
názory představitelů jednotlivých proudů. Také
shledání a spolupráci!
zde děláme výuku na různá témata, pomáháme
text Maxmilian Anders
lidem najít si svou magickou praxi. Výuka je
foto Jan Němec
28 | j i n é t e r i t o r i u m # 4
18. srpna roku 2012 v Pražském
clubu HZK Chicago 1930
proběhl první FateCon
MINI. Setkání zaměřené na
Steam Punk, Cyber Punk,
PostApo a Bio Punk. Příjemné
prostředí, zajímavé a zábavné
přednášky a studené pivo – co
by si ještě člověk přál ve vedru
na konci srpna?
M
ohl by si přát někde
pohodlně se posadit a vychutnat
si atmosféru nevšedních témat,
na což organizační tým FateConu úpěnlivě
myslel. Program vždy nabídl hned dvě
přednášky – návštěvník si mohl vybrat, jestli
dojít na Steampunkovou nebo Biopunkovou
přednášku anebo se posadit na zahrádku, kde
herna Mephit měla ukázky svých her.
Hned poté následovala jedna z
nejzajímavějších přednášek conu - Smutná
apokalypsa od Greka.
Ve velice pěkně zpracované přednášce
vyprávěl zainteresovaným a pohnutým
posluchačům o následcích apokalypsy, na
které se zapomíná ve většině filmů a knížek.
Dopady atomové, chemické nebo i biologické
katastrofy Země a reálné šance lidstva na
přežití.
Poté, co návštěvníci přestali přemýšlet o
křehkosti našeho světa a jejich osobních šancí
na survive, přesunuli se na event od HELL.
cz. Přednášelo se o různých druzích tělesných
modifikací, o magnetech, užitečných i čistě
okrasných implantátech či o těch lékařských
pro diabetiky. Proběhla dokonce i názorná
ukázka, která se odehrávala na mých zádech,
kde Fousage připevňoval „páteřák“ z fólie,
který jsem poté hrdě nosila celý zbytek akce.
Další perfektní přednáška o hybridních
vzducholodích byla od Petra Tomka, během
které se člověk mohl podívat na celý vývoj
těchto létajících strojů kombinujících lásku
k letadlům spojenou s klasickou vzducholodí.
Výborná přednáška doprovázela pěkně
vypracovaná prezentace a video o stavbě
jednoho ze základních symbolů steampunku.
Přednáška o Genovém inženýrství od
«Poté, co návštěvníci
přestali přemýšlet o
křehkosti našeho světa
a jejich osobních šancí
na survive, přesunuli
se na event od HELL.
cz. Přednášelo se o
různých druzích tělesných
modifikací, o magnetech,
užitečných i čistě
okrasných implantátech
či o těch lékařských pro
diabetiky.»
30 | j i n é t e r i t o r i u m # 4
módní přehlídce s modely od Red
Raven a Catherine, s její vlastní
značkou Victorian Catherine, která
nádherně zapadla a potěšila diváky
nádhernými šaty vlastní výroby.
Nakonec se přidaly i odvážné
slečny se svými kostýmy, kterým
osobně děkujeme za účast.
A zlatý hřeb programu FateConu:
rozhovor s 4 jezdci Apokalypsy,
který doprovázel svými komentáři
hlavní organizátor Rex a
Faskala, sic více odborná, byla chválena
návštěvníci
svými provokativními otázkami.
většinou návštěvníků. Pojednávala o
Rozhovor proběhl svižně a vesele, i přes
tom, jak lidská fantazie spolu s dnešní
několik menších, ne tak vtipných úseků.
technologií dávají vzniknout něčemu téměř
Bohužel, jezdci apokalypsy nejsou moc zvyklí
až nepředstavitelnému. Co je v dnešní době
rozmlouvat se smrtelníky.
možné, co je málo pravděpodobné a co je
Program končil kolem 22:00, ale
neskutečné.
návštěvníci
i organizátoři zůstali na after
Jako další následovala exkurze do
party, kde hráli
tématu secesního
Dark Metropolis
kovářství od JAm,
«A zlatý hřeb programu
a oslavovalo se
která mimo jiné
FateConu: rozhovor s 4 jezdci zakončení první
měla stánek se
Apokalypsy, který doprovázel akce od FateConu.
svými šperky
Organizační
po dobu Conu a
svými komentáři hlavní
tým
touto dobou
také propůjčila
organizátor Rex a návštěvníci pořádá další
jedné z našich
pravidelné akce,
svými provokativními
modelek líbezný
náhrdelník, která
otázkami. Rozhovor proběhl které můžete najít a
sledovat na našich
jej předvedla na
svižně a vesele, i přes několik Facebookových
stránkách (www.
menších, ne tak vtipných
facebook.com/
úseků. Bohužel, jezdci
sdruzenifatecon).
apokalypsy nejsou moc zvyklí
rozmlouvat se smrtelníky.»
text Rikka
foto [email protected]
Srdečně děkujeme
HZK Chicago,
návštěvníkům
za účast a všem,
kteří se podíleli
na organizaci této
skvělé akce!
Rex,
hlavní organizátor
FateConu
www.jineteritorium.cz
| 31
HELL PARTY 7
Jsou věci, na které Vás
máma nepřipravila…
P
o roční odmlce je tu opět velkolepý večírek nejen pro
příznivce bolesti v různých jejích podobách, ale i pro
ty z nás, kteří rádi provokují a jsou provokováni. HELL
Party je jedinečnou akcí, na které si přijdou na své jak nadšenci
piercingu, tetování a dalších bolestivých forem zdobení těla, tak
i příznivci BDSM, kůže, latexu, a dalších fetišů. Vryjte si (třeba
jen) do paměti, že 13. dubna 2013 v ROXY a NoDu propukne
Peklo a začněte pomalu řešit, co na sebe a koho s sebou (a
připravte se i na variantu co s sebou a koho na sebe).
Můžete jen koukat, ale je možné se i aktivně zapojit.
Od 17:00 začnou být páchány na návštěvnících, co se s Helláky předem domluví, intimní
piercingy, piercingové šněrovačky a při ukázce skarifikace (brandingu i cuttingu) poteče krev a
bude cítit spálená lidská kůže.
Na HELL Stage začne první show v osm a další budou následovat každou celou hodinu až do
půlnoci. Členové pekelného kabaretu vás vtáhnou do svých fantazií v rámci pěti dekadentních
show, jejichž součástí je suspension. Zavěšování se na háky je tradiční rituální akt, při kterém i
jako divák ucítíte sílu prožitku.
Na FETISH stage si budete moci vyzkoušet na vlastní kůži sadomaso nábytek a hračky, nebo
se nechat svázat bondage masterem. Před i po půlnoci se budete moci stát svědky lechtivých
představení, jejichž smyslem je vzbudit vzrušení. Často ale způsobem, který může být za hranicí
tolerance „normálních“ lidí. Ty ale většinou na HELL Party nechodí, maximálně před vchod s
protestními transparenty..
foto Murhaaya
32 | j i n é t e r i t o r i u m # 4
www.jineteritorium.cz
| 33
Potetovaná zdravotní sestra. Problém?
J
e tetování stále překážkou při volbě povolání nebo hledání pracovních pozic? A co
zdravotnictví, akceptuje na svých pozicích tetování a piercing? Na to jsem se zeptala Markéty
/21/, která pracuje jako zdravotní sestra v pražské nemocnici Motol a pyšní se řadou tetování
a piercingů. Dozvíte se jaké má tetování nebo jiné modifikace a jestli je to pro její kolegy
problém, ale také co si myslí o tetování obecně.
Jiné Teritorium: nejen tetování ale i ostatní modifikace.
Ahoj Markéto,
Dokonce jsem často musela kvůli tomu za
předem bych ti
ředitelkou. Takhle, když se na mě dívali tak
ráda poděkovala,
byli nepříjemní, ale když jsme spolu pak
že jsi přišla.
promluvili třeba u zkoušení a viděli, že něco v
Koukám, kérka
té hlavě mám, dokážu to kompenzovat svýma
přímo na
znalostma, tak už mě potom brali normálně.
hrudníku, kde
Ale tak jasně, poslouchala jsem řeči typu, co
jinde máš ještě
s tím budu dělat, až budu starší, nebo jestli to
tetování?
nevadí rodičům doma. Musím říct, že mě to
Markéta: Ještě
hodně zbrzdilo v dalším vývoji.
mám paži, bok
JT: Měla jsi s hledáním práce problém
a stehna. Teď
právě proto, že máš tetování?
mi nově přibylo
M: Ano měla. Pocházím z Karviné a tak
tetování na solaru,
jsem hledala práci tam, jenže jsem nesehnala
to je nad pupkem. Jinak mám už jen piercingy
a tak jsem musela až do Prahy. A když mě
v obličeji a tunely v uších.
potom staniční viděla, jak vlastně vypadám
JT: Teď přijde asi
a jak to vypadá v
trochu očekávaná
«...když se na mě dívali uniformě, tak se docela
otázka. V kolika letech
zděsila. Ale dobrý,
tak byli nepříjemní,
sis pořídila první
nechali si mě.
kérku a která to byla?
JT: Kromě tetování
ale když jsme spolu
M: No, moji
určitě k alternativnímu
pak promluvili třeba vzhledu patří i vlasy,
rodiče jsou velmi
konzervativní a tak
pierc apod. Myslíš,
u zkoušení a viděli,
moje první tetování
že to bývá menší
že něco v té hlavě
bylo až v 19ti. Je to
problém?
ptáček uprostřed
M: Podle mě jde
mám, dokážu to
hrudníku.
hodně o množství.
JT: Co ve škole?
kompenzovat svýma Deset pierců v obličeji
Koukali na tebe učitelé
je to samé jako viditelná
znalostma, tak už mě kérka. Na vlasech
jinak než na ostatní
spolužáky? Přeci
potom brali normálně.» rozhodně záleží,
jenom by tam mohli
křiklavý barvy, podholy
být určité předsudky. Měla jsi s tím někdy
apod., to je v práci velký problém. Ale jeden
problém?
pierc na okrasu je podle mě úplně v pohodě.
M: Měla jsem veliké problémy. Byla
JT: Ve zdravotnictví se asi moc
jsem na zdrávce a tam je to zakázaný, mít
alternativních lidí nepohybuje, nebo ano?
tetování na viditelných místech. Takže mi
M: Záleží hodně na vedení. Třeba u nás na
bylo docela rázně naznačováno, ať zakrývám
klinice je vrchní sestra, které je 60 let, potom
34 | j i n é t e r i t o r i u m # 4
s vlasama, ať to není takový smutný. To řekl
je jasné že máme hodně omezení. Abych
řekla pravdu, na oddělení jsem jediná, která
náš, 60. letý primář! Samozřejmě že jsem to
vzala jako vtip, ale říkal to dost vážně. Tak
takhle hodně vyčnívá. Znám ale kliniku,
jsem mu řekla, ať se nebojí, že se potetuju za
kde dělá vrchní sestru mladá ženská, co má
celý oddělení. Bylo mi
dredy pod zadek a
ale řečeno od vrchní
oba rukávy. Takže
«...primář při vizitě řekl sestry, že pokud budu
tam je to pak úplně
jedné starší kolegyni, že pokračovat s tím
v pohodě a může si
že mě vyhodí.
tam člověk přijít, jak
by se mohla potetovat rukávem,
Tak jsem ten rukáv
chce. Vlastně vždycky
musela přerušit a končí
záleží jen na vedení.
a mohla by si něco
mi tam kde uniforma.
Ale musím říct, že ve
udělat s vlasama, ať to
JT: Teď trochu
větších městech se to
bere úplně jinak než
není takový smutný... obecně. Proč se
podle tebe lidé tetují?
na vesnici. Protože
Tak jsem mu řekla, ať se Vyjadřují se tím, berou
tam i kdyby bylo
hodně dobrý vedení,
nebojí, že se potetuju to jako módu? Je to
póza, nebo upřímnost?
tak to prostě nepůjde.
za celý oddělení.»
M: Dělají to proto,
JT: Když
že to milují a má to pro
vynecháme ty, kteří
ně osobní význam. Jsou ale i takový, který
nemají tetování a modifikace rádi, reagoval
to někde viděli a tak to musí hned mít taky.
na tebe někdo třeba ze starších kolegů
Ale těm jednou dojde, že to byla neuvážená
výrazně dobře a chválil ti kérky?
chyba. Snad je víc lidí, kterým to jde ze srdce.
M: Určitě. Dokonce se mi stalo, že primář
Doufám.
při vizitě řekl jedné starší kolegyni, že by se
text Anett
mohla potetovat a mohla by si něco udělat
foto markéta
PORTRÉTY VAMPÝRA II
J
[Pokračování z minulého čísla.]
„Chtělo se mi nějakým způsobem
iný pohled na problematiku
demonstrovat zrůdnost své přirozenosti
vampirismu nám poskytuje román
v naději, že mi to dá možnost najít si
Richarda Mathesona “I Am Legend”.
cestu zpět ke svým smrtelným bratřím.
Obraz bledého aristokrata střídá postava
Ať raději ve strachu prchají, než si
virem oživené mrtvoly a upíři ve filmu
vůbec
nevšimnou mé existence, myslel
připomínají spíše zombie než Draculu.
jsem
si tehdy. Ať se raději dozvědí, že
Dílo se dostalo na plátno celkem ve
jsem
monstrum,
než abych se věčnost
třech zpracováních, The Last Man on
skýtal po světě, neznámý pro každého
Earth (režisér Sidney Salkow, 1964),
a nepovšimnutý těmi, ke kterým jsem
The Omega Man (Boris Sagal, 1971), I
Am Legend (Francis Lawrence, 2007).
byl připraven se modlit.“
Poslední verze měla největší úspěch.
Upír Lestat
O devadesátých pátých narozeninách
se ani jednou neobjeví výrazy jako „upír“
filmového Draculy (1992) se F. F. Kopolla
či „Dracula“, ale divák má hned jasno, kdo
rozhodl dát světu svou vizi zpracování
jsou hrdinové filmu. Abys byl považován
legendárního příběhu, ovšem příliš se od něj
za upíra, stačí pít krev. Nejvíce se upírům
vzdálil. Nabral do sebe ne knižní předlohu, ale
díky image blíží osoba objevující se jen na
spíše své filmové předchůdce jako německého
moment hned začátku, zpěvák kapely Bauhaus
Nosferatu a Draculu v podání Bely Lugosiho.
zpívající song „Bela Lugosi’s Death“. Název
Individuálnímu duchu zpracování podlehl
písně je v kontextu celého
i sám příběh, kde se
děje symbolický. Zemřel
vysvětluje, jak a proč se
nejen herec, který ztvárnil
stal Dracula upírem, a
klasickou představu, ale i
proč je pro něj Mina tolik
sama zastaralá koncepce
přitažlivá, je zaveden nový
filmového vampýra. Upír
motiv lásky upíra k ženě a
nyní ztratil zuby, oblékl
ženy k upírovi a podobně.
si elegantní šat a vyšel ze
Upír se již nestává pouhou
Catherine Deneuve a David Bowie stínu na světlo, aby se stal
personalizací zla, zlo
(Tony Scott, „Hunger“, 1983) někým úplně jiným.
existovalo před ním a
Polidštěný obraz upíra se objevuje i na
bude zde stále, ovšem daleko větší problém
stránkách knih populární spisovatelky Anne
představuje například vědecko-technický
Rice. Dva její romány, „Interview with the
progres.
Vampire“ a „The Queen of the Damned“
Stát se upírem pro věčnou lásku. K takové
(Interview s upírem a Královna Prokletých)
myšlence můžeme přijít po shlédnutí příběhu
posloužily jako předlohy ke stejnojmenným
Johna, Miriam a Sarah, hrdinů filmu „The
filmům Neila Jordana (1992) a Michaela
Hunger“ (1983) od Tonyho Scotta. Jako
Rymera (2002). Hrdinové upířích kronik,
základ tohoto zpracování slouží stejnojmenná
stejně jako lidé, potřebují pozornost a lásku,
literární předloha Whitley Striebera. Upíři
cítí lásku i bolest, lásku a nenávist, strach
zde jsou jiní, než známe normálně. Pijí krev
ze samoty a nebytí, kladou otázky a hledají
jen jednou týdně a žijí jen proto, aby milovali.
Jsou překrásní a elegantní, obklopení rozkoší a odpovědi. Upír již přestává být monstrem
bohatstvím, odrážejí se v zrcadlech, vrhají stín, připomínajícím divoké zvíře, je to rozumný
tvor se sklony k hluboké reflexi a analýze
chodí na slunce, mají sex – skoro obyčejní
sebe sama. Každý z hrdinů představuje jinou
lidé jen na zvláštní dietě, řeknete si. Ve filmu
36 | j i n é t e r i t o r i u m # 4
Dracula - Gary Oldman (Francis Ford Coppola, „Bram Stoker’s Dracula“, 1992)
romantickým dramatem a sám upíří hrdina
epochu, pohled na svět, který odráží ve svých
se stává objektem zbožnění fanoušků dívčích
vlastních názorech: Armand je středověký
románů. Antagonismus člověka a upíra se
scholastik; Lestat je dítětem osvícenství,
transformuje na jednu stranu do boje člověka
liberál do morku kostí; Luis je typickým
a upíra a upíra a vlkodlaka na straně druhé
hrdinou byronovského typu, který se objevil
(Underworld).
v literatuře 19. století. Všichni dohromady
Tak tedy končí příběh o upírovi, který
slouží jako výborná ilustrace jednoho proudu
nyní přestal evokovat hrůzu, a krev už nám
historických událostí, kde upíři mají svou roli.
z něj netuhne v žilách.
Pokud začátek
«Pokud začátek devadesátých Člověk žízní po
devadesátých let
plně patří hrdinům
let plně patří hrdinům alá Anne nesmrtelnosti, proto
alá Anne Rice, tak
Rice, tak počátkem 21. století mu forma upíra
počátkem 21. století
je, bez debat, v kurzu boj upíří připadá tak přitažlivá,
to, co se kdysi
je, bez debat, v kurzu
boj upíří přirozenosti přirozenosti a jejich vyvolených: vydávalo za prokletí,
Buffy a Angela, Billa a Sookie je nyní nejcennějším
a jejich vyvolených:
Buffy a Angela, Billa a
(True Blood), Eleny a Stefana darem.
Tento článek byl
Sookie (True Blood),
(The Vampire Diaries), Edwarda
napsán na základě
Eleny a Stefana (The
a Belly (Twilight).»
knihy polské vědkyně
Vampire Diaries),
Katarzyny Kaczor, „Od Drakuli do Lestata.
Edwarda a Belly (Twilight). Estetizace upíra,
Portrety wampira“, kterou doporučuji si
tedy jeho vizáž poskvrněná smrtí, hrbem,
přečíst. Najdeme zde analýzu literárních textů,
drápy a vlčími zuby, umrlčím smradem
které se věnují vampýrské tématice. Příjemné
a podobně, je nahrazena spíše obrazem
čtení!.
„mramorové sochy“ (Rice) a dělá z něj objekt
text Swietłana Pawlienko
milostné touhy. Žánr hororu je vytěsňován
foto archiv
O
pět náš skromný horoskop na první měsíc roku 2013. Globální katastrofu,
Vánoce i Silvestra jsme přežili, přežijeme i leden? Odpovědi pro každého
zvlášť, tentokráte doplněné recepty na jednotlivá znamení, Vám opět přináší
nepřekonatelný Maxmilián!
Berňák (oheň + oheň + triko s Brucem Willisem) První měsíc nového roku pro vás
značí přemíru energie, kterou budete muset nějakým způsobem ventilovat. Nejvhodnějším způsobem
tak bude pohyb a s tím spojený adrenalin, ideálně v podobě častého divokého sexu, případně
nudnějších společenských akcí. Buďte odvážní! Protože jinak budete sedět v koutku a lidé po vás
budou leda házet buráky.
Bejkárna (země + oheň + plná lednička) Jste energičtí, víte, co chcete, ale abyste se pro
něco rozhodli, to by vyrostl kedluben. Protože je měsíc kozoroha, je ta nejlepší doba pro realizaci
jakýchkoli plánů, vaše tvořivost bude nejen estetická, ale i plná odřenin, většinou od linolea, mycí
linky, koupelnového umyvadla, kapoty auta či jiného domácího i venkovního nábytku.
Plíženec (vzduch + oheň + hvězdný prach) První měsíc nového roku je u vás ve znamení
vlády rozumu. Budete se projevovat navýsost intelektuálně a budete také komunikačně velice bystří. To ale
neznamená, že si najdete práci, poplatíte dluhy, najdete občanku s peněženkou či se přestěhujete! Berte vše
více zodpovědně, častým sporům předcházejte diplomacií a divokým, nespoutaným sexem.
Prak (voda + voda + omítka z cely samotky v Bohnicích) Víte, co vydá Google při
zadání „Nejvíce praštěné znamení zvěrokruhu“? Ano, rak! Budete nejen sentimentálně citliví, pasivní,
nároční, dostanete se do psychicky těžkého období (což často bude překračovat únosnou míru), ale
budete dělat i takové šílenosti, kdy si okolí bude myslet, že výpadky proudu ve vaší hlavě způsobuje
nedostatečný signál spojení s vaší mateřskou lodí. Get the job!
Plev (oheň + země + samoopalovací krém) Začátky! Leden přináší slibný vývoj spousty
různých událostí! City! Lásky! Sex! Peníze! Inovace! Velbloudi a tisíc loupežníků! To vše ve filmu „Lev
není jen trapný megaloman“, od ledna ve vašich kinech! A abyste předešli chvílím vyhoření, po každé
rošťácké akci se stáhněte do doupěte, kde se pořádně zregenerujte. Sexem.
Panní (země + voda + knižní prach) Budete neklidně běhat sem a tam s kbelíkem vody při
výměně žárovky, přišívat na košili třetí rukáv a sprchovat se, když dostanete hlad. Tohle jednání se dá
vysvětlit buď tvrdým dopadem drog na lidský organismus, nebo chronickým nedostatkem lásky, takže se
dejte dokupy! Teprve pak ve vašem životě opět vyjde slunce a budete úspěšní a dokonalí.
Dráhy (vzduch + voda + špunt od šampaňského) Vtipná atmosféra konečně vystřídá
povánoční shon a vy se můžete naplno věnovat svému oblíbenému pozérství a roztomilé grácii. Při
komunikaci s rodinou a blízkými přáteli kroťte svou upřímnost a volte slova opravdu citlivě. Čekají na
vás nové zážitky a objevy, nechť vám k tomu dopomohou veselost a hravost, ale dejte si bacha, aby vám
za chvíli nevolali do klubu.
Šťár (vzduch + oheň + mrtvý agent 006) Vyvarujte se ostřejším výstupům, jinak
přijde kozoroh a ukousne vám hlavu (nebo nějaké jiné hrozivé monstrum)! Asertivita bez emocí a
energičnost bez agresivity, tohle jsou vaše silné stránky, takže klídek a tabáček. Svou rolí bojovníka za
pravdu nikomu nepomůžete. Nemáte žádnou praxi!
Střevlec (oheň + vzduch + nepovedený mozkový štěp) Stal se zázrak a dokázali
jste si naplánovat věci na dobu delší, než jeden den! Využijte toho a chopte se volnočasových aktivit,
zakryje to váš věčný zmatek uvnitř. Svou náruživostí si nasekáte paseku ve vztahu, tak si dejte sedativa
a pokud při tom upadnete do kómatu, přikryjte se novinami, ať to nikdo nepozná!
Satyr (země + země + tygr Sandokan) Intelekt je donebevolající, rychlé přesné jednání.
Ideální doba ke studiu. Výřečnost dominuje, využijme toho. Okolí od nás bude brát i negativní
připomínky, takže jim to nemusíme složitě balit do krásných bonbonků. Projevme skryté vášně! Ve
vztahu budeme přitažliví, pozorní a šarmantní. Čeká nás obrovský příliv lásky také ze strany naší
rodiny. Budeme vystupovat ještě více empaticky a každý nás bude chtít poslouchat. Normálka.
Vodovod (vzduch + vzduch + mimozemské elementy z hororových filmů)
Pracovní život přináší harmonii. Doma nuda, láska došla, tak zkuste „Lásku Tabletnaju“! Jste ale
kupodivu sami se sebou spokojeni, energičtí a vytrvalí. Zkuste si najít osobu, se kterou zažijete
dobrodružství a akci, se kterou i mlčení nebude zátěží. Nebudete ale mít náladu svoje plány komukoli
říkat, takže ať táhnou.
Drby (voda + vzduch + vodka) Psychicky budete v zadeli. Neklidní, nenápadní a
nenápadití. Takže se ukliďte někam do své tůňky a zazimujte. Najděte si nějaké příjemné činnosti,
relaxujte, pracujte. Finančně na tom nebudete nejlépe, ale netřeba sklouzávat do krajních řešení a
hledat si lepší práci, vždyť rodiče jsou tu od toho, že?!

Podobné dokumenty

Hadrian-7 - Divadlo evropských regionů

Hadrian-7 - Divadlo evropských regionů jsem si četl Shakespeara i Molièra, ale také Becketta a Kanta. Tehdy jsem to samozřejmě četl z pubertálního intelektuálního snobismu. Ale ty hry jsou na čtení nevděčné. To už musí mít člověk připra...

Více

independent unformal magazine

independent unformal magazine [email protected] [email protected] Foto: Stasy, Ketmara, Paesant, Llew, archiv, oficiální stránky kapel, distributorů a jiné internetové zdroje. Vydavatel: Mikhail Spotkay IČO 88...

Více

independent unformal magazine

independent unformal magazine [email protected] Jazyková úprava a překlad: Maxmilian Anders, ketmara, Rott DTP (grafická úprava a sazba): Mikhail Spotkay Distribuce: Anastasia Yanina [email protected] Foto:...

Více

Depeche Mode Friends

Depeche Mode Friends zde se vám představuje již devatenácté číslo klubového fanzimu Halo. Jsme velice mile překvapeni vaší zájmem nejen o tento časopis a o členství v klubu, ale především vaší hojnou účastí na (nejen) ...

Více

občasník, slunečník a větrník o frisbee a 0

občasník, slunečník a větrník o frisbee a 0 že? Hraje se na hodně krátké a hodně technické jamky tak od dvaceti do padesáti metrů, kde par je všude 2, takže stačí na celou hru jen střední disk a dohazovák, nebo jenom dohazovák. Problémy čini...

Více

podzim 2007

podzim 2007 Statistiky z vyspělých zemí vzbuzují obavy. Každý den sledují lidé na celém světě stupňující se násilí v Iráku na obrazovkách svých televizí a počítačů. Navzdory pokračujícímu krveprolití statistik...

Více