Kouřimský zpravodaj 3/2016

Komentáře

Transkript

Kouřimský zpravodaj 3/2016
MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM
BŘEZEN 2016
2016
www.mestokourim.cz
ZDARMA
Usmívej se na každého – nezáleží na tom,
kdo to je – a to ti po
pomůže, že porosteš do větší lásky
vůči každému.
Matka Tereza
Ze života v našem městě
23. 2., 24. 2., 26. 2. a 3. 3. pořádala Základní umělecká
škola Kouřim koncerty žáků, které se konaly vždy od
17:00 hod v sále radnice.
Takže ho odvezu taky na vyšetření a nechám vykastrovat. Myslím, že po tom všem už na to má on i já právo.
Kdyby se po nich někdo sháněl…
(Dobrý člověk)
25. 2. V rámci promítání filmů pro pamětníky Na
Střelnici jsme se společně potěšili při filmu Nebe a dudy. Krásný film plný člověčenství…
Zajímavosti o filmu:
• Natáčelo se v Jílovicích (hotel Hubertus) a v Týnci
nad Sázavou. Lom byl ve Slivenci. (Zdroj: kniha
Český biják).
• Malého synovce Tondu hraj Jindřich Blahník, v titulcích je ale uveden pod jménem Jiří. Po letech
bratři Blahníkové objasnili, že oslovení Jirko znělo
filmařům domáčtěji. A také se prý pro titulky hodilo, že Jiří má méně písmen.
• Dvojčata Jindřich a Lumír Blahníkovi byli synové
hudebního skladatele Františka Blahníka. (Zdroj:
kniha Český biják).
• Premiéra proběhla 31. října 1941 v kinech Blaník a
Lucerna.
(Zdroj: csfd.cz)
26. 2. byl poslední pátek v měsíci a technický úsek
svážel plasty, papír a sklo od jednotlivých nemovitostí.
26. 2. Obdržely kouřimské domácnosti dotazník
k sociálním a souvisejícím službám, které jsou
k dispozici v našem městě. Dotazník navazuje na Zprávu za rok 2015 o naplňování Plánu sociálních a souvisejících služeb města Kouřim na období let 2015 - 2018 a
Zprávu za rok 2015 o naplňování Plánu rozvoje rodinné
politiky města Kouřim na období let 2014 - 2020.
Další pravidelné promítání filmů pro pamětníky proběhne ve čtvrtek 10. 11. a v úterý 22. 11. a 6. 12.
25. 2.
Dobrý den,
už přes rok jsem se starala o dva kocourky, které nikdo
nepostrádal. Chodili na naši zahradu za mojí kočičkou
tak dlouho, až tu zůstali. Celé dny se povalovali na naší
zahradě nebo se toulali po městě. V zimě spali přes den
u nás v kuchyni a v noci v domečku na zahradě v bedýnkách z polystyrenu. Byli jak dva bratři, pořád chodili
spolu.
Majitel se neozval, i když jste to dali do místních novin.
Každý měsíc dostávali pipety proti blechám a klíšťatům
a po 3 měsících i proti červům. Každý den dostanou ráno Materiály jsou k dispozici:
a večer kapsičku nebo maso. Něco to stojí, ale přece je
• na www.mestokourim.cz – v části Rozvojové konnenechám na pospas.
cepce
Chci jen oznámit, že jeden z nich, šedivý kocourek, měl
• v pokladně MěÚ a na sociálním oddělení města
bohužel kočičí nevyléčitelnou nemoc, včera už byl na
(radnice otevřená občanům každý pracovní den,
tom tak špatně, že ho paní doktorka musela uspat. Usnul
každý den je dnem úředním)
mi v náručí. Tak tu s námi zůstal ještě zrzounek.
2
• v městské knihovně
• ve vstupních prostorách a na sesterně Domova pro
seniory U Pražské brány
• na nástěnkách v Domě s pečovatelskou službou
Barborka a v domě s chráněnými byty Dobropolská
• v čekárnách praktických lékařů, zubní lékařky a
dětské lékařky
• na nástěnce v domečku se sociálním zázemím v
parku Na Hradbách
• v klubovně RC Knoflíček ve sportovní hale
• ředitelna ZŠ M. Šolleho
Děkujeme Vám za zájem o materiály a za vyplnění
dotazníků.
Výsledky dotazníku budou zveřejněny
v Kouřimském informačním servisu, který vyjde
31. 3. na téma Prorodinné služby města Kouřim - Vzájemně si pomáhat - vše souvisí se vším.
Výroční schůze hasičů
26. 2. byl významný den pro naše hasiče - členové sboru dobrovolných hasičů
se sešli v areálu Střelnice na výroční
schůzi, při které zhodnotili rok uplynulý
z pohledu záchranných prací, zájmových a společenských aktivit a materiálového zabezpečení pro činnost
jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kouřim.
Milá zpráva - v den konání schůze přišla zpráva
z Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, že jsme obdrželi příspěvek ve výši 2 500 000,- Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky. Prima! (Budou probíhat další jednání ohledně dofinancování celé částky,
kterou vůz stojí - tj. 5 800 000,- Kč.)
Náš současný vozový park:
Oslava života, oslava přátelství - i tak by se dala nazvat výroční schůze hasičů. Zástupci několika generací se dokázali společně celý večer bavit, radovat
se, hlasitě se smát. Společně pojíst, popít, zavzpomínat si, vzájemně si poděkovat i se pochválit. Potřebné plamínky radosti ze života, vzájemné pospolitosti
vesele plápolaly… a plápolají.
Výroční Valná Hromada SDH Kouřim konaná
dne 26.2 2016 od 18.00 hod Na Střelnici
Vážené dámy, vážení pánové, předstupuji před Vás
se zprávou o činnosti výjezdové jednotky SDH Kouřim za uplynulé období, tzn. za rok 2015
V lednu naše činnost byla zaměřena na přípravu a zorganizování tradičního Hasičského plesu. Ples se konal v
sále Na Střelnici a měl velikou účast občanů nejen
z Kouřimi, ale i z okolí. O finančním výsledku plesu
Vás bude informovat pokladní ve své zprávě. Zde opět
chci poděkovat všem, kteří nás podpořili a hlavně těm,
kteří dle svých možností přiložili ruku k dílu.
Výjezd jednotky k prvnímu požáru v loňském roce se
uskutečnil dne 1. 1. 2015. Jednalo se o požár rodinného
domu v obci Poboří. Výjezd byl proveden v ranních
hodinách s vozidlem CAS 25 konkrétně v 06,30 hod.,
této akce se zúčastnilo pět našich členů. V době příjezdu na místo události zasahovaly jednotky HZS Kolín a
SDH Plaňany. Dle rozkazu velitele zásahu jednotka
SDH Kouřim prováděla kyvadlovou dopravu vodu na
požářiště a doplňování vozidel CAS. Odjezd na základnu po dohodě s velitelem zásahu.
V měsíci únoru byly s vozidly CAS 25, Š 706 AKV
(automobilový kropicí vůz) a Avie provedeny kontroly akumulátorových baterií a kondiční jízdy.
V měsíci březnu konkrétně 21. 3. 2015 byla naše jednotka požádána prostřednictvím Operačního a informačního střediska HZS o výjezd v dopoledních hodinách na likvidaci požáru do obce Chvatliny. V době
příjezdu na místo události zasahovaly Jednotky HZS
Kolín a SDH Zásmuky. Jednotka SDH Kouřim nezasahovala, byla dle rozkazu velitele zásahu ponechána na
místě jako záloha.
23.3. 2015 jednotka vyjela na likvidaci požáru suché
trávy do Malátek. V době příjezdu na místo události
byla přítomna hlídka P-ČR OO Kouřim. Po provedeném průzkumu byl požár likvidován pomocí lopat. Dále
se na místo dostavila jednotka HZS Kolín a SDH
Zásmuky. Odjezd na základnu po dohodě s velitelem
zásahu.
3
30. 3. 2015 jednotka vyjela v 16,50 hod na likvidaci
spadlého stromu do obce Brník. V době příjezdu na
místo události byla přítomna hlídka P-ČR OO Kouřim.
Po provedeném průzkumu byl odstraněn spadlý strom
mimo vozovku. Jednalo se o jehličnatý strom – borovice.
1. 4. 2015 jednotka vyjela na likvidaci spadlého stromu
do obce Třebovle. V době příjezdu na místo události
byla přítomna hlídka PČR OO Kouřim. Po provedeném
průzkumu byl odstraněn spadlý strom mimo vozovku.
Jednalo se o listnatý strom – topol.
17. 4. 2015 jednotka vyjela ve 22,05 hod. na likvidaci
požáru odpadu v Kouřimi v ulici Kolínská proti čerpací
stanici. Po příjezdu na místo události zasahovala jednotka HZS stanice Český Brod. J SDH Kouřim nezasahovala. Na místě události byla přítomna hlídka P ČR
OO Kouřim. Odjezd na základnu po dohodě s velitelem
zásahu. Požár oznámen telefonem, nefunkční systém
zasílání sms zpráv přes Kango.
18. 4. 2015 proběhlo na stanici HZS Kolín školení velitelů a strojníků jednotek SDH obcí. Za město Kouřim
jsme se zúčastnili dva.
20. 4. 2015 jednotka vyjela v odpoledních hodinách na
likvidaci požáru lesa do obce Nesměň. V době příjezdu
na místo události zasahovaly jednotky HZS stanice
Uhlířské Janovice a další jednotky SDH. Dle rozkazu
velitele zásahu prováděla jednotka SDH Kouřim dálkovou kyvadlovou dopravu vody a doplňovala CAS.
Dále se provádělo ruční dohašování pomocí lopat. Zásah byl mimo katastr města Kouřim. Vozidlem CAS
ujeto celkem 42 km. Odjezd po dohodě s vel. zásahu.
29. 5. 2015 jednotka vyjela v odpoledních hodinách na
likvidaci požáru kolny v Růžové ulici zde v Kouřimi.
Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum.
Zjištěna hořící dřevěná kolna na zahradě domu, rozměr
2 x 3 metry. Zásah byl proveden proudem C přes dvůr
rod. domu. Na místo se dostavily jednotky HZS Kolín a
SDH Zásmuky. Po likvidaci požáru bylo provedeno
částečné rozebírání konstrukce. Při příjezdu na místo
byla přítomna hlídka Policie ČR OO Kouřim. Odjezd
na základnu po dohodě s velitelem zásahu HZS. Zásah
byl v katastru obce J SDH Kouřim.
V měsíci květnu probíhala příprava vozidel na technickou prohlídku. Samotná technická kontrola proběhla
dne 14. 5. 2015.
22. 6. 2015 jednotka vyjela na likvidaci požáru buněk
v Kouřimi. Po příjezdu na místo události byl proveden
průzkum. Zjištěno – požár čtyř buněk. Na likvidaci
požáru nasazeny dva proudy C. Členové jednotky zasahovaly v dýchací technice po dobu 15 minut.
V průběhu hasebních prací se dostavily jednotky HZS
Kolín, Český Brod a hlídka PČR OO Kouřim. Další
činnost byla provedena dle pokynů a rozkazu velitele
zásahu HZS. Po odjezdu jednotek HZS jednotka SDH
Kouřim zůstala na místě. Před odjezdem na základnu
předala požářiště písemně majiteli. Veškeré časy hlášeny na Operační středisko přes RDST PKO 755 a mob.
tel. 606 404 473.
26. 6. 2015 jednotka vyjela ve 20,30 hod. na likvidaci
požáru do Molitorova. Po příjezdu na místo události byl
proveden průzkum. Bylo zjištěno, že se jedná o požár
odpadků. Požár zlikvidován jedním proudem C
z vozidla CAS 25 ještě před příjezdem ostatních jednotek HZS Kolín a SDH Zásmuky. Odjezd na základnu
s vozidly po dohodě s velitelem zásahu. Zásah prováděn v katastru obce Kouřim.
25. 7. 2015 jednotka vyjela ve 20,46 hod oběma cisternovými vozidly na likvidaci požáru pole obilí do Dobrého Pole. Po příjezdu na místo události a provedeném
průzkumu bylo zahájeno hašení z vozidla CAS 25
otočnou proudnicí. Během zásahu zjištěna a nahlášena
závada na vozidle CAS 25.
Po dohodě s velitelem zásahu vozidlo CAS 25 odjelo
na základnu a situace nahlášena na Operační středisko
HZS. Na místě zásahu zůstala jednotka s vozidlem
AKV Š 706 a prováděla doplňování vody do dalších
vozidel CAS. Odjezd na základnu po dohodě
s velitelem zásahu. Zásah byl prováděn mimo katastr
obce Kouřim.
26. 7. 2015 jednotka vyjela v odpoledních hodinách
s vozidlem Š 706 AKV na likvidaci požáru do obce
Konojedy. Při příjezdu na místo události zasahovaly
jednotky HZS Kolín a SDH Kostelec. Jednotka SDH
Kouřim prováděla doplňování vody do zasahujících
CAS. Odjezd na základnu po dohodě s velitelem zásahu. Zásah byl prováděn mimo katastr obce Kouřim.
27. 7. 2015 jednotka vyjela ve 23,05 hod na likvidaci
požáru podle hlavní trati ČD do obce Milčice -Tatce.
V době příjezdu na místo události zasahovaly jednotky
HZS Kolín, Český Brod, Poděbrady, SDH Pečky,
Plaňany, Poříčany. Dle rozkazu velitele zásahu J SDH
Kouřim prováděla dohašování ohnisek požáru podél
trati ČD z vozidla CAS 25 jedním proudem C. Dále
provedla dohašování pomocí lopat. Následně provedla
jednotka doplnění vody do vozidla CAS SDH Pečky.
Po dobu zásahu byla zastavena vlaková doprava na této
trati Praha – Kolín. Odjezd na základnu po dohodě
s velitelem zásahu. Zásah byl proveden mimo katastr
obce Kouřim. Ujeto celkem 40 km vozidlem CAS 25.
4
29. 7. 2015 jednotka vyjela na likvidaci požáru do obce
Dolní Chvátliny. Jednotka vyjela na základě žádosti
Operačního střediska HZS do obce Svojšice. Dále pokračovala do obce Dolní Chvatliny. V dané obci nebyl
zjištěn žádný požár. Zároveň se dostavila jednotka SDH
Plaňany a jednotka HZS Kolín. Po dohodě s velitelem
zásahu HZS a Operačním střediskem se jednotka vrátila
na základnu.
7. 8. 2015 jednotka vyjela v 15,10 hod. na likvidaci
požáru pole do obce Sobočice. Po příjezdu na místo
události byl dle rozkazu velitele zásahu prováděn zásah
jedním proudem C na hořící ohniska požáru. Dále bylo
prováděno pomocí lopat dohašování ohnisek. Následně
z vozidla otočnou proudnicí se provedlo zkrápění požářiště. Odjezd na základnu po dohodě s velitelem zásahu.
Zásah prováděn mimo katastr obce Kouřim. Vozidlem
CAS ujeto 25 Km. Při čerpání vody do CAS zjištěna
závada na hřídely pohonu čerpadla. Situace nahlášena
na operační středisko HZS- vozidlo mimo pohotovost.
Vozidlo opraveno dne 9. 8. 2015 - odzkoušeno a nahlášeno do pohotovosti mob. tel. 606 404 473.
8. 8. 2015 jednotka vyjela na likvidaci požáru skládky
do Radimi. Po příjezdu na místo události dle rozkazu
velitele zásahu se provádělo z vozidla Š 706 AKV doplňování vody do vozidel CAS. Následně byla prováděna kyvadlová doprava vody z obce Plaňany na požářiště a doplňování do CAS. Odjezd na základnu po dohodě s velitelem zásahu. Zásah prováděn mimo katastr
obce Kouřim. Vozidlem AKV ujeto 30 Km.
15. 8. 2015 jednotka vyjela na likvidaci požáru do obce
Krymlov. Po příjezdu na místo události dle rozkazu
velitele zásahu jednotka nezasahovala, ponechána na
místě jako záloha. Odjezd na základnu po dohodě
s velitelem zásahu HZS stanice Český Brod. Zásah
mimo katastr obce Kouřim.
16. 8. 2015 jednotka vyjela opět zde v Kouřimi. Jednotka vyjela na základě žádosti starostky města Kouřim
p. Mgr. Zuzany Čihákové. Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum. Byly zjištěny naplavené větve
po přívalovém dešti v korytě vodoteče za ulicí Zahradní. Odstraněny za pomocí trhacích háků. Zásah
v katastru obce Kouřim.
V závěru měsíce srpna členové našeho sboru organizačně pomáhali při akci města Kouřimská skála. Členové preventivních požárních hlídek byli prokazatelně
vyškoleni a seznámeni s průběhem akce z hlediska zajištění požární bezpečnosti. Dozor byl proveden
s vozidlem CAS 25 a předem nahlášen na HZS Kolín.
7. 11. 2015 se naši členové zúčastnili akce pořádané
městem Kouřim při vysazování stromů na příjezdových
cestách do města.
18. 11. 2015 jednotka vyjela do obce Svojšice. Na základě žádosti Operačního střediska HZS Kladno na
odstranění spadlého stromu na vozovku. Místo události
dle Operačního střediska obec Svojšice- Bošice. Po
příjezdu na místo byl proveden průzkum. Zjištěn spadlý
strom na vozovku. Jednotka provedla odstranění stromu
mimo vozovku. Po odklízecích pracích se jednotka vrátila na základnu do Kouřimi. Veškeré časy hlášeny na
Operační středisko HZS přes RDST volací znak PKO
755. Vozidlem CAS 25 ujeto 6 km.
2. 12. 2015 jednotka vyjela do obce Borek. Jednotka
vyjela na základě žádosti Operačního střediska HZS
Kladno do obce Třebovle – Borek čp. 34 na likvidaci
požáru hořícího komínu. V době příjezdu na místo události zasahovaly jednotky HZS stanice Český Brod.
Jednotka SDH Kouřim nezasahovala, dle rozkazu velitele zásahu byla ponechána na místě jako záloha. Odjezd na základnu byl po dohodě s velitelem zásahu.
Všechny časové údaje byly hlášeny na Operační středisko pomocí RDST Matra volací znak PKO 755.
Vozidlem CAS 25 ujeto 8 km.
24. 12. 2015 jednotka vyjela opět zde v Kouřimi. Jednotka vyjela na základě žádosti Operačního střediska
HZS Kladno v Kouřimi do ulice Růžová na likvidaci
požáru rodinného domu. Vzhledem ke složité dopravní
situaci – parkování osobních vozidel se tři členové jednotky vydali pěšky k místu události s RHP. Po provedeném průzkumu byl zahájen prvotní zásah pomocí 3
ks RHP. Zároveň byl vypnut elektrický proud do daného objektu a také sousedního objektu. Po příjezdu vozidla CAS 25 na místo události byl vytvořen jeden proud
C a zahájeno zkrápění hořící střešní konstrukce. Po
příjezdu jednotek HZS bylo započato s rozebíráním
střešní konstrukce.
5
Další činnost jednotky SDH Kouřim byla dle rozkazu
velitele zásahu HZS. Odjezd po likvidaci požáru na
základnu byl po dohodě s velitelem zásahu společně
s ostatními jednotkami. Časové údaje hlášeny na
Operační středisko HZS Kladno přes RDST Matra volací znak PKO 755.
Vážení přátelé, to byla zpráva o činnosti naší jednotky
v roce 2015. Dovolte mi, abych Vám všem poděkoval
za vykonanou práci. Přeji Vám a Vašim rodinám
v dalším období mnoho pevného zdraví a spokojenosti. Věřím, že problémy které jsou před námi, dokážeme společně vyřešit, i když některé trvají dlouho. Věřím, že se to povede.
Miroslav Vendl
velitel JSDH Kouřim
27. 2. se sešli členové místní organizace
Českého rybářského svazu Kouřim na
své výroční schůzi v tanečním sálu
Střelnice. Pro ně jsme neměli ještě očekávanou milou zprávu (jako pro hasiče)
ohledně obnovy rybníka Strašík.
Ale!!!
Důležitá je ale informace z Povodí Labe, že je již
v přípravě jednoduchá pozemková úprava lokality Strašík, která se zpozdila z důvodu procesu církevních restitucí. Po vyřešení práv k pozemkům - největší problém
byl pod hrází - odúmrť - vlastník neměl známého dědice, a proto by se muselo čekat 10 let, zda se dědici nepřihlásí. (Počítáno od roku 2013.) Proto byla zvolena
jednodušší a rychlejší cesta - a to je pozemková úprava.
Po ní už nebude bránit nic v cestě obnovy rybníka.
Povodí Labe má již projekt na obnovu připravený…
Uplynul rok a opět se scházíme, abychom zhodnotili
výsledky a rybářské úspěchy, kterých jsme v roce 2015
dosáhli. Byla vypracována přehledná výroční zpráva, se
kterou Vás nyní seznámím.
2. Členská základna
Ke dni 31. 12. 2015 měla naše organizace celkem:
144 členů
Z celkového počtu bylo dospělých 124 členů z toho 9
žen
mládež 16 – 18 let 0 členy
mládež do 15 let 20 členů
Nově přijatých členů, kteří úspěšně složili předepsané
zkoušky, bylo 5.
3. Činnost výboru MO
Výbor se scházel pravidelně každou první středu v měsíci a pracoval na základě aktuální situace v daném období. V naléhavých případech se členové výboru scházeli i vícekrát v měsíci. Účast na zasedáních výboru
byla vždy vysoká. Výbor na svých schůzích řešil veškeré záležitosti související s činností MO.
V listopadu loňského roku pracovníci výboru úspěšně
zvládli prověrky hospodaření organizace, které provádějí pracovníci středočeského územního svazu ČRS.
Ve všech kontrolovaných oblastech jsme byli bez chyby.
Výdej povolenek, členských známek, nových legitimací, jejich vyúčtování, zpracování a další administrativní
činnost běží v naší organizaci díky pannu Františku Pačesovi naprosto bez problémů. Proto mi dovolte, abych
mu za jeho obětavou činnost poděkoval.
4. Čistota vod a stav životního prostředí
Během minulého roku nebyl zjištěn ani nahlášen úhyn
ryb v důsledku kyslíkového deficitu, zemědělské činnosti nebo znečištěním a únikem ropných látek.
5. Práce s mládeží
Pravidelnou aktivitou, nosnou pro práci s mládeží, byl,
a i nadále bude rybářský kroužek. V loňském roce začal
kroužek pracovat, jako vedoucí pracuje pan Václav Pivoňka.
Začalo docházet 5 dětí, kroužek se scházel každé úterý
ve škole. V březnu provedeme přezkoušení pro první
žádost o rybářský lístek.
Český rybářský svaz, místní organizace – Kouřim
Výroční zpráva za rok 2015
1. Úvod
Vážení přítomní hosté, dámy a pánové, přátelé rybáři.
Letošní dětské rybářské závody se budou konat
28. 5. 2016.
6. Činnost rybářské stráže
Na našem revíru bylo provedeno celkem 132 pochůzek,
při kterých bylo zkontrolováno 82 členů naší MO a 50
členů jiných MO.
6
Při těchto pochůzkách nebyly zadrženy povolenky a
drobné přestupky byly řešeny přímo na místě domluvou (např. úklidem břehů).
V současné době má naše MO 2 členy rybářské stráže.
7. Hospodářská činnost
MO vlastní chatu na Strašíku, kterou si mohou členové pronajmout, dále pak klubovnu, kterou pronajímáme firmě Eko Venkov o.s. Naše organizace si pronajímá garáž v Ekoprogresu ve Třebovli za 6000 Kč za
rok, zde máme uskladněno obilí pro přikrmování ryb.
Brigádnická činnost se plnila v průběhu celého roku
dle potřeb spojených s hospodařením. Na rybníku
Horák se jednalo především o krmení, úklid odpadků,
zabezpečení průtočnosti, sečení břehů a výpustě.
Celkem brigádnické hodiny splnilo 19 členů.
27. 2. Ve sportovní hale se konal tradiční nohejbalový
turnaj organizovaný Romanem Klementem.
27. 2. byla poslední sobota v měsíci, a proto
se otevřel technický dvůr. K tematice odpadového hospodářství byl vydán 25. 2.
Kouřimský informační servis, ve kterém jsou dostupné veškeré základní informace k odpadovému hospodářství ve městě. (Servis si můžete, ještě vyzvednou
v pokladně na radnici, či v knihovně nebo přečíst na
www.mestokourim.cz.) V servisu je vyhodnocena dotazníková anketa, která proběhla na přelomu ledna a
února, včetně odpovědí na připomínky a podněty pro
danou oblast. Ještě jednou děkujeme všem, kteří vyplnili dotazníky k odpadovému hospodářství!
Členů, kterým pracovní vytížení nedovoluje brigády
odpracovat, bylo v roce 2015 36.
Tito si zaplatili poplatek za brigádnické hodiny ve
schválené výši. Celkem se za brigádnické hodiny vybralo 36000 Kč.
39 členů si nevzalo povolenku, 20 členů je zproštěno
pro věk, 2 RS,8 členů výboru a 20 žáků.
Termíny brigád na Strašíku budou vyvěšeny na chatě
na Strašíku a na nástěnce v samoobsluze na náměstí.
Jak je patrné z uvedených statistik, tak uplynulý rok
byl pro řadu členů naší MO
opravdu úspěšný, a proto mně závěrem dovolte, abych
Vám poděkoval za pozornost a
jménem výboru popřál hodně krásných prožitků u
vody, jakož i pevného zdraví a
s rybářským pozdravem „Petrův zdar“ se těšil na další
spolupráci s Vámi.
„Petrův zdar! „
Den pro fair play
Lipanská stezka
50. ročník
27. 2. skupinka nadšenců v čele s Vojtou Bubeníkem
prošla trasu kratšího závodu na 5 100 m vedeného po
Staré Kouřimi. Trasa je součástí 50. ročníku Lipanské
stezky!
V rámci Lipanské stezky se můžete těšit na den otevřených dveří ve sportovní hale a v posilovně.
! POZOR ! 5. 4. NEBUDE SVOZ
SMĚSNÉHO ODPADU!
14 denní svoz směsného odpadu bude v roce 2016 v
tyto dny:
12. dubna
19. července
26. dubna
2. srpna
16. srpna
10. května
24. května
30. srpna
7. června
13. září
21. června
27. září
5. července
Od 1. 10. 2016 do 31. 3. 2017 bude svoz každý týden.
(Termíny byly upřesněny s Nykosem. Nykos naplánoval svozy podle kalendáře, který měl jinak sudé a liché
týdny než my! Proto upřesnění!)
28. 2. Děkujeme! Děkujeme!
Byla poslední neděle v měsíci, po které jsou vždy
v pondělí z ulic města odváženy hromádky zametené
občany před jejich domy. Děkujeme za zametání!
Technický úsek odvezl i před domy odložené kovy
(včetně hliníku).
29. 2. ... krásný den NAVÍC!
a ještě v letošním roce velká - překvapivá - nadílka sněhu… a děti mely radost.
2. 3. zazněly sirény. Jednalo se o pravidelnou celostátní
zkoušku sirén, která probíhá každou první středu
v měsíci.
7. 3. se v sále na radnici konal Písňový recitál.
Účinkující Marta Töpferová a Aneta Majerová potěšily návštěvníky zpěvem a hrou na klavír.
Sponzorem bylo město Kouřim.
7
8. 3. jsme oslavili i společně Den žen - milý svátek!
Tradičně se účastníci sešli v Domově pro seniory U
Pražské brány při akci Otevírání srdíček konané u
příležitosti svátku. Milé, hřejivé, příjemné setkání - i
s tancem, se zpěvem a s kreslením srdíček. Děkujeme
členkám Rady starších - Janě Hurychové, Ivaně Šimůnkové a Evě Králové za obsluhu. Jarušce Valentové a
týmu kuchyně za občerstvení, Luborovi Kašparovi a
Tomášovi Holoubkovi za muziku, Julince Horčákové
za úžasný zpěv a všem ostatním, kteří s akcí pomohli.
Vlastimil Brodský (3/1997):
„Na světě je to dobře vymyšleno. Nevím, kdo to tak
zařídil, jestli to byl Bůh nebo příroda nebo nějaký jiný
myslitel, ale ta chuť člověka zůstat naživu, být na tomto
světě, to je něco úžasného. Hranice času se
s přibývajícím věkem stále posunuje, v mládí mi i padesátníky připadali staří, dnes, když mně je přes sedmdesát pět, tak si myslím, že i osmdesátníci to nemají tak
špatné…“
Terezka Strejčková Osobností roku
města Český Brod.
Dne 26. 2. 2016 se v Českém Brodě konalo slavnostní
vyhlášení ankety Osobnost roku 2015. Do této ankety
byla nominována i Terezka, jako členka sportovního
klubu Corridoor a členka TJ Sokol Český Brod. Díky
výsledkům za uplynulý rok a titulu Mistr světa, který
získala, jí vedení města udělilo titul Osobnost města
Český Brod 2015.
5. 3.2016 se naše sportovkyně zúčastnila postupového
Master Classu Aerobiku v Mladé Boleslavi a v počtu
100 soutěžících, se nominovala ze 4. místa na Mistrovství ČR, které se bude konat v květnu v Praze.
8
V těchto dnech se také pilně připravuje na nominační
závody na Mistrovství Evropy, které ji čekají od 2. 4.
2016. V těchto přípravách samozřejmě nezapomíná
ani na školu a při každodenním trénování pilně studuje na zdejší základní škole a jde si za svým snem stát
se trenérkou sportovního aerobiku, aby mohla předávat zkušenosti dalším sportovcům, jako je předává
trenér právě jí.
10. - 12. 3. proběhla Jarní prodejní výstava Jarušky
Ahnelové. Zároveň byly na místě k zakoupení krásné
výrobky dětí ze Základní školy Okružní a ze základní
školy v Pečkách.
15. 3. Byla zahájena nová sezóna dětského hřiště
v parku Na Hradbách. V galerii na plotě můžete shlédnout výstavu na téma Kouřim – domov nás všech.
15. 3. Ve sportovní hale bylo umístěno 5 nových laviček. Finanční krytí na jejich nákup zajistila Lonza Biotec.
Čí je? Hledáme páníčka!
16. 3. byl technickým úsekem města Kouřim
,,odchycen“ malý krátkosrstý pejsek bez obojku.
Jednalo se o kontaktního, vymazleného pohodáře, který
pravděpodobně pochází z domácího prostředí.
12. 3. již po druhé promítalo Kino Na Kolečkách.
Tentokrát jsme si společně užili sledování animovaného filmu V hlavě. Pokud jsme veselí, smutní nebo
třeba vzteklí, už víme, kdo v naší hlavě za to může.
12. - 13. 3. zástupci fotbalového oddílu vysbírali škarpy směrem na Třebovli.
Máme další nové kostýmy
Paní Hanka Jelínková ušila další kostýmy pro pohádkové postavičky na akci Putování s pohádkou aneb
Loučení s prázdninami. Za ušití krásných kostýmů moc
děkujeme.
Informace z radnice
(Další zasedání ZM se koná 23. 3. 2016.)
Zápisy ze zasedání ZM zveřejněny:
1. Na úřední desce před radnicí
2. Na internetové adrese www.mestokourim.cz
Zastupitelstvo města zasedalo
dne 29. 2. 2016
Obsazení uvolněného mandátu zastupitele, slib zastupitele
- náhradník z volební strany č. 4 - Sdružení za moderní
a prosperující Kouřim č. 2 pan Miroslav Svoboda, který
nastoupil na uvolněný mandát za odstoupivšího člena
zastupitelstva Ing. Vladimíra Křišťana dne 18. 2. 2016
do zastupitelstva města Kouřim. Pan Miroslav Svoboda
složil v úvodu zasedání slib zastupitele.
"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a
svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v
zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky."
9
Základní rozvojové dokumenty města Kouřim
K dispozici v elektronické podobě na
www.mestokourim.cz, v listinné podobě ve druhém
patře radnice.
• Aktualizace strategického plánu rozvoje města
Kouřim na období let 2014 - 2020
• Plán sociálních a souvisejících služeb města Kouřim na období let 2015 - 2018
• Plán rozvoje rodinné politiky města Kouřim na období let 2014 - 2020
• Koncepce bytové politiky města Kouřim 2014 2020
• Územní plán města Kouřim
• Kouřim - městská památková zóna, Program regenerace - aktualizace 2014
Oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ve věci žádosti poskytovatele sociálních
služeb města Kouřim o účelovou dotaci z rozpočtu
kraje v dotačním programu A pro rok 2016
ZM schvaluje přijetí dotace od Středočeského kraje
na částečné krytí nákladů pro pečovatelskou službu
Kouřim ve výši 490 900,- Kč
ZM schvaluje přijetí dotace od Středočeského kraje
na částečné krytí nákladů pro Domov pro seniory
U Pražské brány ve výši 786 200,- Kč.
Rada města zasedala dne 9. 3. 2016
Revize elektrospotřebičů, nářadí a prodlužovacích
přívodů v majetku města (kromě příspěvkových
organizací) pro rok 2016
RM schvaluje realizaci revize elektrospotřebičů, nářadí
Kouřimská skála 2016
a prodlužovacích přívodů od pana Miroslava Svobody
Na základě jednání ZM, které se konalo 27. 1. 2016,
v celkové částce za sportovní halu, dílnu, Domov pro
byl přizván na zasedání pan Tomáš Waschinger. Byla
vedena diskuze o další podpoře akce Kouřimská skála seniory U Pražské brány, Dům s pečovatelskou službou
Barborka, hasičská zbrojnice, radnice, knihovna. Celze strany města uhrazením pronájmu = technického
zázemí (pódium, hudební a světelná aparatura, projekce ková cena činí 63 577,- Kč pro elektrospotřebiče, nářaa agregát) za částku 98 000,- Kč (město Kouřim zajiš- dí a prodlužovací přívody v majetku města (kromě příspěvkových organizací) pro rok 2016.
ťuje od nultého ročníku veškeré zázemí akce).
ZM schvaluje podporu akce Kouřimská skála ze
Výročí Matouše Collina
strany města uhrazením pronájmu = technického
zázemí (pódium, hudební a světelná aparatura, pro- Jubilejní tisk s básněmi
250 ks, 1 výtisk za 29,40 Kč + DPH.
jekce a agregát) za částku 98 000,- Kč.
RM schvaluje jubilejní tisk básní k výročí Matouše
Collina. Cena - 250 x 29,40 + DPH.
Žádost Mateřské školy Kouřim o převedení hospodářského výsledku z roku 2015 do rezervního fondu Konference s doprovodným hudebním programem
k poctě kouřimského rodáka Matouše Collina
Mateřské školy Kouřim
ZM schvaluje Mateřské škole Kouřim žádost o pře- z Chotěřiny (1516 – 1566)
2. 6. - konference – sál radnice
vedení zlepšeného hospodářského výsledku z roku
3. 6. - kostel sv. Štěpána - koncert souboru Dyškanti,
2015 ve výši 165 332,34,- Kč do rezervního fondu
um. vedoucí Martin Horyna, 1900
Mateřské školy Kouřim.
4. 6. - vernisáž výstavy o životě a díle Matouše
Collina,
sál radnice 1000, slavnostní odhalení Collinovy
Chlorované uhlovodíky Molitorov
00
Členové ZM se seznámili s výsledky výběrového řízení pamětní plakety 10
na advokátní kancelář, která bude řídit výběrové řízení a RM schvaluje uvolnit na akci „Konference s doprovodcelý související proces na akci Sanace areálu bývalého ným hudebním programem k poctě kouřimského rodáka
Matouše Collina z Chotěřiny (1516 – 1566)“
podniku Strojobal Kouřim - Molitorov.
10
000,- Kč na provozní náklady.
ZM schvaluje na základě výběrového řízení k řízení
výběrového řízení a celého výběrového procesu na
RM schvaluje na náklady města vytvoření plakety
akci Sanace areálu bývalého podniku Strojobal
k 500. výročí kouřimského rodáka Matouše Collina
Kouřim - Molitorov firmu Advokátní kancelář
z Chotěřiny.
JUDr. Vladimír Tögel za částku 173 000,- Kč.
10
Výpůjční řád pro neziskové akce - areál Střelnice
Areál Střelnice, Pražská 303, Kouřim
Majitel: Město Kouřim, Mírové náměstí 145, Kouřim
K dispozici ke krátkodobé výpůjčce tyto prostory:
• vstupní chodba do kinosálu s kuchyňkou, včetně
lednice
• kinosál
• taneční sál
• prostory bývalé
restaurace
• kuchyň (zatím
bez vybavení)
Cena zapůjčení prostor Střelnice:
• 2000,- Kč/den (od 11. 2. 2016 do 30. 6. 2016)
Evidence výpůjček
• starostka města, tel. 602 683 555
Předání vypůjčiteli a zpětného převzetí zástupcem
majitele - půjčitele (včetně klíčů)
• František Ahnel, tel. 607 672 305
• 1 svazek klíčů od Střelnice obsahuje (celkem 6 klíčů):
• vstupní od dveří do chodby směr kinosál
• do sálu z kinosálu
• z kinosálu do restaurace
• od vstupních dveří do chodby směr restaurace
• od vchodu do restaurace
• úklidová místnost v chodbě směrem do kina
• únikový východ z tanečního sálu na vala
Pravidla využívání prostor:
• prostory jsou půjčovány uklizené
• prostory jsou předávány zpět půjčiteli zametené a
vytřené (vyjma podlahy v tanečním sále, který bude pouze zameten)
• úklidové prostředky a pomůcky jsou k dispozici
v úklidové místnosti v chodbě ke kinosálu
• půjčitel zajišťuje vytápění plynem
• vypůjčitel reguluje topení termostatickými hlavicemi, po skončení výpůjčky nastaví termostatické
hlavice na nezámrznou teplotu - * (v době topné
sezóny)
Vypůjčitel ručí za veškeré škody, které vzniknou
v době výpůjčky a je povinen škody půjčiteli nahradit.
RM schvaluje výpůjční řád pro neziskové akce Areál Střelnice, Pražská 303, Kouřim.
Aktivity společnosti ČEZ distribuce a. s. v k. ú.
Kouřim - pokládka kabelů NN do země v období
2016/2017
RM schvaluje jednání s projektanty ohledně přípoloží v
lokalitě Podskalí a Ouličky při výměně NN za k NN CAPEX 17.
S touto obměnou sítí bude provedena i rekonstrukce
městského rozhlasu a městského veřejného osvětlení.
Pronájem sportovní haly RC Knoflíček
RM schvaluje pronájem dvou hodin týdně pro aktivity
RC Knoflíček - cvičení aerobicu a pohybového cvičení s dětmi za poloviční částku pronájmu, tj. topná sezóna 150,- Kč za hodinu, mimo topnou sezónu 125,Kč za hodinu.
RM schvaluje pronájem dvou hodin týdně pro aktivity
RC Knoflíček - tenisový oddíl za poloviční částku
pronájmu, tj. topná sezóna 150,- Kč za hodinu, mimo
topnou sezónu 125,- Kč za hodinu.
Provozní a návštěvní řády dětských hřišť - Knoflíček, Přístav a Na Hradbách, sportovní haly, posilovny ve sportovní hale, sportovního areálu u
sportovní haly a městského parku Na Hradbách aktualizace
RM schvaluje aktualizované provozní a návštěvní řády
dětských hřišť - Knoflíček, Přístav a Na Hradbách,
sportovní haly, sportovního areálu u sportovní haly,
posilovny ve sportovní hale a městského parku Na
Hradbách.
Sportovní hala - posilovna - sprchové kouty
RM schvaluje realizaci oprav v rámci havarijního stavu
- posilovna - sprchové kouty - muži, ženy.
Vyhlášení záměru na dočasné využívání části pozemku p. č. 2235/24
RM schvaluje vyhlášení záměru na dočasné využívání
části pozemku p. č. 2235/24 o výměře 69,85 m2 + 11,50
m2 .
Vyhlášení záměru na dočasné využívání stavebního
pozemku č. 868
RM schvaluje vyhlášení záměru na dočasné využívání
stavebního pozemku č. 868 o výměře 21 m2.
11
Vodní hospodářství města Kouřim
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA KOUŘIM 2015
Základní charakteristika vodárenství v ČR
počet obyvatel v ČR zásobovaných
94,2%
z veřejných vodovodů
ztráty pitné vody v trubní síti
20,7%
počet obyvatel v ČR připojených na
83,9%
kanalizaci
vodné (bez DPH)
29,8 Kč/m3
stočné (bez DPH)
34,8 Kč/m3
počet vlastníků vodovodu a kanalizace
6 270
počet provozovatelů vodovodů a kana2 571
lizací
počet čistíren odpadních vod
2 778
počet úpraven vod
3 671
Základní charakteristika vodárenství v Kouřimi
počet obyvatel v Kouřimi zásobovaných
1 805 = 97,23%
(k 1. 1. 2016)
z veřejných vodovodů
21 378 m3 = 11,32%
ztráty pitné vody v trubní síti
počet obyvatel v Kouřimi připojených
1 667 = 89,82%
na kanalizaci
vodné (bez DPH)
32,19 Kč/m3
stočné (bez DPH)
26,90 Kč/m3
počet vlastníků vodovodu a kanalizace
1
počet provozovatelů vodovodů a kanali1
zací
počet čistíren odpadních vod
1
počet úpraven vod
1
Hrobová místa na městském hřbitově - X-6/H a
X-104/H
RM schvaluje - hrob X-6/H opravit a používat ho jako
obecní hrob pro případ sociálních pohřbů a ukládání
uren, hrob X-104/H opravit a udržovat.
RM schvaluje přijetí nadačního příspěvku od nadace
ČEZ na projekt Lipanská stezka 50. ročník v grantovém
řízení podpora regionů - nákup medailí a pohárů 19 410,- Kč.
ZUŠ Nové Město vypracování studie s odhadem
ceny na vlastní realizaci na podkroví nad hlavní
budovou (v uplynulém období na základě požadavku školy byla obdobná studie vypracována na
budovu v atriu.)
RM schvaluje v roce 2016 vypracování studie s odhadem ceny na vlastní realizaci na podkroví nad hlavní
budovou ZUŠ Nové Město.
Darovací smlouva o poskytnutí peněžního daru ve
výši 97 000,- Kč mezi Lonzou Biotec (dárce) a městem Kouřim (obdarovaným).
RM schvaluje darovací smlouvu o poskytnutí peněžního daru ve výši 97 000,- Kč mezi Lonzou Biotec (dárce) a městem Kouřim (obdarovaným).
Informační systém v parku 27 000,- Kč
Projekt zelený park 17 000,- Kč
Vybavení sportovní haly a její posilovny nářadím a
náčiním 53 000,- Kč. RM pověřuje paní starostku podpisem smlouvy.
Záměr prodeje pozemku č. 718
RM vyhlašuje záměr prodeje pozemků p. č. 718 v k . ú.
Informace z radnice
Kouřim (pod trafostanicí v parku).
Průchodné chodníky
RM vyhlašuje záměr prodeje pozemků z majetku
Prosíme o úpravu zeleně přesahující na chodníky přes
ploty do konce 31. 3. 2016. V blízkosti chodníků je
města Kouřim p.č. PK 145, díl c – 69 m2, KN p. č.
nutné ořezat přesahující vegetaci na podchodnou výšku
2531, díl d - 76 m2, KN p.č. 142 díl e – 28 m2, p. č.
2
2
2,5 m a šířku tak, aby větve nezasahovaly do průchodPK 145 díl f - 39 m o celkové výměře 212 m
nosti chodníků a nebránily lidem v bezpečné chůzi.
RM schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemků
z majetku města Kouřim p.č. PK 145, díl c – 69 m2, KN
p. č. 2531, díl d - 76 m2, KN p.č. 142 díl e – 28 m2, p.
Demontování telefonního automatu
č. PK 145 díl f - 39 m2 o celkové výměře 212 m2.
v Kouřimi
Telefonní automat na adrese Mírové náměstí 119 není
Správní rada Nadace ČEŽ schválila poskytnutí navyužíván a vykazuje dlouhodobě nulové volání, z toho
dačního příspěvku na projekt Lipanská stezka 50.
důvodu byl demontován.
ročník v grantovém řízení Podpora regionů.
12
Čas na čaj…
Čaj na radnici u starostky města každé
pondělí mezi 17 - 19 hodinou.
Jste zváni, potřebujete-li něco řešit, zeptat se nebo si
jen popovídat.
starostka
Kouřim vždy překvapí – Kouřim
ve fotografii 2016
Město Kouřim vyhlásilo fotografickou soutěž pod názvem Kouřim ve fotografii 2016, která vyvrcholí již
tradičně výstavou v září při kouřimském posvícení.
Součástí výstavy bude vyhlášení nejzdařilejších snímků
a předáním cen úspěšným fotografům.
Připojte se k řadě fotografů, kteří potěší fotografiemi našeho města!
Fotografie můžete zasílat e-poštou na adresu: [email protected] nebo nosit přímo na radnici do
2. patra nebo do knihovny H. Jenešové, či zanechat
v přízemí v pokladně MěÚ.
měsíc. (A ono je jich v našem městě o kousíček víc než
10.)
Denně preventistky v našich ulicích upozorňují alespoň
2 pejskaře, kteří výkaly nesbírají. Přes zimní období 2x
týdně sbírá technický úsek odpadky a psí výkaly.
V ostatních měsících denně.
Pomůžete nám?
Budete upozorňovat tak jako my majitele psa, který jej
nechá znečistit veřejné prostranství, aby si hromádku
uklidil?
Preventistky v ulicích města rozdávají
lístečky upozorňující…
Preventistky začaly v ulicích rozdávat lístečky těm,
kterých se to týká…
Svoz nebezpečného odpadu
26. 3. 2016 (poslední sobota v měsíci březnu)
– možnost odložení i nebezpečného odpadu v technickém dvoře – 8:00 – 10:00
Nebezpečný odpad: barvy, laky, autobaterie, léky, zářivky, oleje, kyseliny, louhy – v původních obalech,
obaly od barev (neředitelných vodou).
K psím výkalům v ulicích našeho města
Lehké počty - 1 majitel
pejska, který je nezodpovědný a lhostejný a po
svém psovi výkaly nesbírá,
způsobí, chodí-li 1x denně
svého psa venčit na veřejné prostranství, 7 hromádek
týdně, tj., cca 30 hromádek měsíčně. Jsou-li lhostejní
dva majitelé, již je to 60 hromádek měsíčně a je-li
takových majitelů 10, je to 300 hromádek za jeden
Vajíčkům je odpuštěno!
Pryč jsou doby, kdy při kontrole na Vás lékař varovně
zvedl prst: Omezte vajíčka, maximálně 1 obden, jinak
hrozí ateroskleróza! Nové vědecké studie nepotvrdily
zákeřnost cholesterolu z vajec. Naopak, v souladu
s přírodou, která vytvořila pro zrod nových tvorečků
tento nenahraditelný zdroj výživy, pokládají se vejce i
pro člověka za superpotravinu.
13
Je to oprávněné, protože mají jedinečné složení komplexních živin, vitamínů a minerálů a přitom velmi
málo kalorií.
Všechna vejce jsou jedlá, ale v lidské stravě se uplatnila většinou dostupnější vejce ptáků. V našich zemích
jsou to většinou slepičí, ale na západě se hodně užívají
i kachní a husí vejce. Na jihu pak pštrosí. Pochoutkou
jsou vajíčka křepelek. Z hlediska složení jsou vejce
podobná, jen trochu se liší barvou žloutku, hustotou
bílku a malinko i chutí. Pštrosí vejce má žloutek nejsvětlejší a vahou nahradí 25 průměrných vajec slepičích.
Z výživového hlediska nás zajímá bílek i žloutek.
V obou jsou obsažené jedinečné bílkoviny, které jsou
velmi bohaté na nepostradatelné aminokyseliny a tím
jsou cennější než bílkoviny z masa a mléka. Polovinu
váhy žloutku tvoří tuky. A to nejen obávaný cholesterol, kterého je zde 180 a 220 mg, ale současně i lecitin,
který ovlivňuje rovnováhu mezi LDL (tzv. zlým cholesterolem) a HDL (tzv. hodným cholesterolem), a tím
omezuje ukládání cholesterolu v cévách. Je také důležitý pro výživu mozkových buněk a spolu s dalším lipidem cholinem chrání nervové buňky před degenerací a
oba jsou tedy důležité pro prevenci demence.
Cholin se také podílí na regulaci zánětlivých ukazatelů
v organizmu (lékaři dnes hojně využívají hodnotu
CRP) a je důležitý pro ochranu před srdečními onemocněními.
Vitaminy obsažené ve žloutku – A, D, E, K, vitaminy
B2, B6, B12 jsou obsaženy v bílku i žloutku. Zejména
vitaminy A, D, E plní nezastupitelnou úlohu jako antioxidanty, chrání tělo před škodlivými vlivy radikálů,
způsobujícími rakovinné bujení.
Vitamin D podporuje důležité imunitní procesy
v organizmu. Je nenahraditelný pro tvorbu a pevnost
kostí a chrání v mládí před rachitidou a ve starším věku
před osteoporózou.
Vitamín B12 je nezbytný pro krvetvorbu a správnou
funkci všech buněk.
Podtrhnout je třeba i karotenoidy lutein a zeaxantin,
které mají významný vliv na ochranu zraku před onemocněním makulární degenerací, která vede až
k slepotě.
Ve vejcích obsažené minerály, hlavně vápník, železo,
fosfor, draslík a selen mají každý své nezastupitelné
místo v metabolismu a ochraně organizmu.
Shrneme-li pozitivní efekt konzumace vajec, převažuje
nad negativními dopady dříve připisovanými cholesterolu. Chrání mozek, zrak, kosti, podporují imunitu, působí protizánětlivě.
Jediným nedostatkem bývá, že často jsou kontaminována bakteriemi salmonelami, které jsou roznášeny
ptáky i hlodavci, a proto musí být tepelně upravena.
Požívání syrových žloutků i celých vajec je proto vysoce rizikové z hlediska možného onemocnění salmonelózou.
Stravitelnost vajec závisí na délce tepelného zpracování. Převařená vejce se zeleným kroužkem kolem žloutku leží v žaludku déle.
Co závěrem? Vajec se nemusíme bát, budeme-li je konzumovat v rozumné míře, dnes se připouští u zdravého
jedince až 3 vejce denně. Ale kdo z nás má na ně každý
den chuť? Záleží na jejich kuchyňské úpravě, aby se
zbytečně neobohacovaly o další cholesterolové bomby
v podobě uzenin a slaniny. Tuky se spálí pohybem,
proto vzhůru na jarní vycházky!
MUDr. Marcela Vokrouhlíková
Co nás čeká v
následujících dnech
22. 3. – Štěpkování větví, které byly odloženy občany
v lokalitách ul. Ruská, Okružní, Podskalí;
štěpka volně k odvozu z parkoviště v ulici
Ruská nebo na zavolání na tel.: 321 783 230,
602 683 555
23. 3. – Hody, hody, pomlázka – pozvání do městské
knihovny, 17.00
24. 3. – Vítání jara s kytičkou, setkání občanů seniorského věku, areál Střelnice, 15.00-20.00
24. 3. – Pojďme si zasadit do parku svou kytičku
v rámci projektu Městský park – pulsující srdce města, (zahradník k dispozici), 7.00 - 15.00
24. 3. čtvrtek! – Náhradní svoz žlutých pytlů s plasty,
nápojovými kartony a drobným polystyrenem, skla a balíků vytříděného papíru,
připravit před dům do 8.00 (za Velký pátek)
26. 3. – Otevřen technický dvůr – 8.00 – 10.00
(objemný odpad, elektro, ...), Odvoz nebezpečného odpadu
14
26. 3. – Pojďme si zasadit do parku svou kytičku
v rámci projektu Městský park – pulsující srdce města, (zahradník k dispozici), 7.00-15.00
26. 3. – Běh městem pro všechny věkové kategorie
na počest 50. výročí běžeckých závodů –
Lipanská stezka, 14.00, náměstí
27. 3. – Možnost odložení železa před domy, prosba
občanům o zametení chodníků před domy.
27. 3. – Hledáme velikonoční vajíčko – 14. ročník –
společná vycházka, 13.00 před muzeem
28. 3. – Pondělí velikonoční – nejen koledování
v ulicích města
1. 4. – Galerie na plotě v parku Na Hradbách – 50
let běháme Lipanskou stezku
Kouřimský den pro fair play
3. 4. – 50. ročník Lipanské stezky, zápis pro děti od
8.00 do 8.40, hlavní závod bude odstartován
v 11.00, běh na 5 km – 11.15
3. 4. – Společný piknik na hřišti u sportovní haly,
12.00 – 15.00
15. 4. – 16. 4. – Burza dětského oblečení a obuvi,
Pohodový svět, sál v přízemí radnice
16. 4. – Jdeme na to! 8. ročník čištění škarp v k.ú.
Kouřim, sraz účastníků v 9.00 před radnicí,
po práci společný oběd
16. 4. – Jarní úklid města – Před své domy můžete
odložit vše, co již nepotřebujete (kromě
nebezpečných odpadů – barvy, laky …)
Při korzu ulicemi města si můžete vzít to, co
se Vám hodí a co ještě využijete.
17. 4. - Jarní úklid města – Před své domy můžete
odložit vše, co již nepotřebujete (kromě
nebezpečných odpadů – barvy, laky …)
Při korzu ulicemi města si můžete vzít to, co
se Vám hodí a co ještě využijete.
18. 4. – Jarní úklid města- nevyužité odložené věci
budou od Vašich domů odvezeny technickým
úsekem města
22. 4. – Vychází nové číslo Kouřimského zpravodaje
22. 4. – Výstava fotografií u dětských hřišť Knoflíček a Přístav v areálu sportovní haly, Rodinné
centrum Knoflíček slaví 8. narozeniny
22. 4. – Den Země, Základní škola M. Šolleho
22. 4. – Den pro čistou Kouřim, celoměstský projekt
23. 4. – Společnými silami zvelebujeme veřejná prostranství, 14.00 – 18.00
Dobrovolnická práce pro park v rámci projektu
Městský park – Pulsující srdce města.
24. 4. – Možnost odložení železa před domy, prosba
občanům o zametení chodníků před domy.
26. 3. 2016
Běh městem pro všechny
věkové kategorie
Na počest 50. ročníku běžeckých závodů Lipanské
stezky se koná Běh městem Kouřim. Startujeme společně ve 14:00 na náměstí. Běh je pro všechny věkové
kategorie a záleží jen na Vás, jakým způsobem běh
podpoříte. Můžete s námi běžet z náměstí, nebo nás
podpořit fanděním.
Pro tuto akci jsme získali od TPCA 10 000,- Kč na nákup triček s potiskem. Prostřednictvím sponzoringu pro
zaměstnance - záštita - pan Josef Pilař. Děkujeme!
Závodníci získají tričko a děti velikonoční koledu.
15
16
Březnové luštění
Srdečně Vás zveme na…(tajenka)
1. Korekce
2. Válec z vosku
3. Padouch
4. Malý pták
5. Světelný jev při bouřce
6. Otec
7. Mezera
8. Pyšný
9. Kostěné výrůstky bez dutin
10. Drobný brouk škodící dřevu
11. Svobodná žena
12. Hrob
13. Druh malého koně
14. Mechanická střelná zbraň
15. Hlavní město Norska
16. Celosvětově oblíbený slaný koláč
17. Nástroj pro ruční přemisťování
sypkého materiálu
18. Oblíbený materiál pro sochaře
19. Okázalý
20. Kaktus
21. Pouta
22. Nejteplejší roční období
23. Malé vodní kapky, které se objevují na povrchu předmětu ráno nebo večer
24. Doktor stromů
25. Hustá sladká a lepkavá
kapalina
26. Menší domestikovaný
přežvýkavec
27. Člověk, který pokládá střechy
28. Ženské jméno (v kalendáři ho
najdeme v březnu)
17
Toulky minulostí III.
Třetí toulky minulostí - provozovny, obchody, živnosti a Kamnářství
služby v Kouřimi po roce 1945 - až do zestátnění v roce Čeněk Luňáček
1948 - 1953. Tyto služby se nacházely v ulicích a náKlempířství
městích celého města.
Jakubíček, Slabina, Šenfeld
Advokáti
JUDr. Beyšovec, Baxa, Kösl, Svárovský
Knihařství a knihkupectví
Hobl, Vízner
Autodoprava a opravny
Hájek, Neruda, Pšenička, Fiala…
Knihtiskárna
Alois Bryksi
Cukrářství
Netáhlík, Nykodém
Koláři
Tintěra
Cukrovar
ředitel Ing. Opatrný (v době kampaně 90 pracovníků,
z toho 30 celoročních)
Kovářství
Budač, Hubert Svoboda, Josef Svoboda
Cihelna
Veselý (zaměstnával cca 40 pracovníků)
Kožešnictví
Srb
Kominík
Hurych
Místní autobusové garáže
(zaměstnávali cca 10 pracovníků)
Krejčí
Nouzák, Ort, Pitner, Adamec, Filip
Dlaždič
Čeněk Nádeník, K. Vaníček
Dámské krejčovství
Kintr, Šebesta, Dvořáková, Šmídová
Potraviny
Feller st. a ml., Perlík, Lubina, Vejdovská, Havlínová,
Kaplan, Václav Makal, Pšeničková, Roreytnerová
Drogerie
Prokop, Horel
Lakýrníci
Hartman, Hodač, Černý
Drátěné ploty
Němečková, Josef Němeček
Lékárna
Hromádková
Fotografie
Šimůnek
Lékaři
MUDr. Řehák, MUDr. Jirásek, MUDr. Franc, MUDr.
Komrs
Holiči a kadeřnice
Medal, Ort, Stárek, Dvořák, Žďárský, Kuptík
Malby bytů
Černohorský, Roreitner, Josef Vízner
Hotely
U Anděla, Prokůpkův dům, Hotel Vácha
Mandl
Raková
Hostince
U Bílého koně, V pivovaře, U Kloudů, U Zeleného
stromu, Na Růžku, U Cukrovaru, U Kleinů, Sokolovna, U Nolů
Hodináři
Kotaška, Antonín Linhart
Hudební školy
Křížek, Mencnerová
Kamenolom
(zaměstnával cca 10 pracovníků)
Mlýnské výrobky
Mlýn Fortna Václav Apltauer, Panský mlýn
Městská jatka
vedoucí Svoboda (zaměstnávala cca 10 pracovníků)
Městská kapela
pod vedením Dekoje (později Lvíčata - amatéři)
Obchody s oděvy a látkami
Frančík, Chmelík, Němeček, Rejholec, Bidlová, Jindřich Adamec, Vančura
18
Pekaři
Klouda, Mašek, Růžička, Slanař, Plocek
Vlna, bavlna, příze
Kuldová
Obuv
Baťa, Hovorka
Veterinář
MVDr. Tesařík
Pomníky, kamenictví
Jásek, Štajmar (cementárna)
Výroba trezorů a kovových skříní
Jirkovský (u něho byl dlouhodobě zaměstnán p. Trojan)
Pokrývač
Josef Balvín
Zahradnictví
Opálka, Hihlan, Bachová, Vrťátko, Veselý
Podnikatelé staveb a architekti
Falcman, Venca, Vaníček
Povoznictví
Pivoňka (rozvoz z nádraží zásilek do obchodů apod.)
Radioopravna - elektrikář
Mejzlík František
Zámečnictví
Novotný, Slanina
Železářství elektroprodejna
K. Sobotka
Ovoce a zelenina
Kupšina, Chloupek
Sedláři a čalouníci
Řezníček, Pivoňka, Pokorný
Zubaři
Komrsová, Schejbal, G. Schejbalová
Sklenář
Jar. Šindler, Antonín Pivoňka
Velkostatky
Lonský Díblíkov, Veselý Molitorov
Ševci
K. Zahajský, L. Zahajský, Hovorka, Lepšík, Berger,
Pernička
Školky a zahradnictví
Veselý Molitorov, Lad. Havránek
Kromě těchto živností bylo v Kouřimi několik malozemědělců. Pouze zemědělci Linhart, Kosina (Holý),
Nádeník, Jaroš, Valenta, Josef Klouda zaměstnávali
další občany.
Továrna na hospodářské stroje
František Nožička (zaměstnával cca10 pracovníků)
Malozemědělců bylo ve městě cca 25 – sezonní práce
zajišťovali rodinní příslušníci.
Továrna na zužitkování ovoce
Josef Havlíček (zaměstnával cca 30 pracovníků dnešní Lonza), Veselý (zaměstnával cca 30 pracovníků), Veselý školky Molitorov (zaměstnával cca 20
pracovníků)
Hospodářské družstvo
(zaměstnávalo cca 20 pracovníků), ředitel Josef Bukáček
Železnice, nádraží
(caa 8 pracovníků)
Trafika a velkoobchod s tabákem
Břečková Albína
Školy měšťanská, dívčí, mateřská a pomocná
zaměstnávala učitele a zaměstnance
Prodej cigaret a tabákových výrobků
Morávek, Plesnivá, Kalousková
Další služby pro občany města a okolí
Správa města, tři bankovní domy (Občanská záložna,
Zemědělská záložna, a Spořitelna), poštovní úřad, berní
správa (nyní finanční úřad), pojišťovací úřad, soud prvního stupně
Truhláři
Novotný, Dvořáček, Makal, Štochl, Pštross, Šolc,
Scholc
Uzenáři a řezníci
Alois Brejcha, František Brejcha, Hanousek, Korda,
Vepřek, Váňa, Řepa, Církva (jeho vnuk Skalík), Antonín Brejcha, Noll
Uhlí, dříví
František Neuman (U Fortny, Barborka - sběrné suroviny)
Tak to zhruba vypadalo po druhé světové válce.
V našem městě bylo zastoupení téměř všech živností a
obchodů, které obyvatelé města a okolí potřebovali.
Infrastrukturu nám mohla závidět okolní města. Bohužel po roce 1948 část těchto služeb zanikla příchodem
nového režimu (25. únor), stárnutím populace a socializace zemědělství. Díky novému režimu nebyla
19
Díky novému režimu nebyla snaha předávat živnosti z
otce na syna apod.
Zaměstnání v našem městě mělo téměř 95 % místních
obyvatel. Všichni absolventi základní školy, pokud
nepokračovali dále ve studiu, se převážně vyučili v obchodech nebo u řemeslníků v Kouřimi.
Pár slov na závěr:
Někteří lidé ve středním a mladším věku jsou rozhořčeni, že mzdy u nás jsou o 50 až 70 % nižší než ve vyspělých západních zemí. Mám pro to jednoduché vysvětlení. Čtyřicet let spojenectví s SSSR nás posunulo na
úroveň východní Evropy. Před druhou světovou válkou
jsme ekonomicky patřili mezi prvních pět států západní
Evropy. Podle mého názoru bude trvat dalších čtyřicet
let (od sametové revoluce), kdy se opět přiblížíme k
vyspělým státům západní Evropy. To je skutečnost,
kterou nám bohužel zanechal
25. únor 1948 a dalších čtyřicet let.
Zároveň by to mělo být varování pro mladou generaci
zejména proto, aby si vážili demokracie, kterou jsme
opět započali po listopadu 1989.
Ať se to jistě nelíbí všem- díky za ni.
Určitě to ocení i Kouřimáci starší generace. Na minulost se nesmí zapomínat. Myslím, že článek byl dobře
načasovaný - na výročí nechvalného "Vítězného února", kterým ta likvidace prosperujících živnostníků
vlastně začala.
Dále musím pochválit též úroveň Zpravodaje, jednak
jeho obsáhlost a též grafické zpracování. V Kouřimi
jsou stále šikovní lidé, mezi ně počítám samozřejmě i
tebe.
Jinak se těšíme už na jaro a na sluníčko a samozřejmě i
na setkání v Kouřimi. Zdraví nám dosud slouží, i když
jen úměrně k věku, ale zaplať Bůh za ty dary. Čím dál
častěji totiž dostáváme parte o odchodu našich dřívějších spolužáků a přátel……
Z jihu zdraví Jarda s rodinou.
K. Sobotka st. a spolupracovníci.
Email: [email protected]
Toulky - ohlas
Milý bráško,
dobré a prospěšné dílko!! Měl bys slyšet moji ségru!
Hodinový telefonát proložený slzením. Tak na ni zapůsobilo vzpomínání na Kouřim evokované četbou stránek Toulek minulostí. Je to pro ni jakési korzo po kouřimském náměstí, procházení ulicemi a uličkami…
Jsou to pro ni - i pro mne - šťastné návraty do dětských
let, klukovské a holčičí reminiscence. Teď jí přeposílám dodatek k Toulkám. Bude vidět za každým jménem
dotyčného člověka a bude zase jedno slzavé údolí.
Bráško, děkuji Ti za sebe, děkuji Ti za moji milou
ségru!!!
Zdraví Tě Jarda!
Moc děkuji za pochvalu, ale ještě větší si zaslouží naše
starostka. Je to obětavé sluníčko, možná že přijde na
naše setkání. Se jménem Čiháková je to jenom shoda
jmen. Také mě velice potěšila hymna. Je to krása.
Email s Tvým dovolením přeposílám starostce.
Celou Tvoji rodinu z Polabí zdraví Karel a Helena S.
Ahoj, Kájo, po přečtení Kouřimského zpravodaje ti
opět musím poděkovat za záslužný čin.
20
Historické putování
Bakalářská práce
základní kámen pokládán, totiž bylo Národní divadlo.
22. března 1892 se sbor zúčastnil slavnosti třísetletého
výročí od narození Jana Ámose Komenského.
kulturně společenského prostředí malého města od po- V tomto roce se sbor ještě zúčastnil slavnosti 10 let od
čátku 19. století do roku 1949.
založení Řemeslnické besedy. 23. září 1893 se sbor
Autor: Martin Vašíček
zúčastnil svěcení parní stříkačky kouřimských hasičů.
Studijní program: Historické vědy
V roce 1897 se sbor zúčastnil například pochodového
Studijní obor: Archivnictví – historie
cvičení společně s hasičským sborem, odhalení poVedoucí práce: PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.
mníku krále Jiřího v Poděbradech či slavnosti 25 let
Hradec Králové, 2011
od založení sokolské jednoty v Kouřimi. V roce 1898
se ve městě konala slavnost stých narozenin Františka
Různé veřejné akce
Palackého, které se sbor rovněž zúčastnil.
Ostrostřelci se zúčastňovali také mnoha slavností,
Pokračování najdete v dalším vydání Kouřimského
které nebyly spojeny s oslavou monarchie nebo měly
zpravodaje.
naopak národní ráz. Mnohdy navštěvovali slavnosti
jiných spolků. Například položení základního kamene
Mateřská škola informuje
k nové škole 24. dubna 1864.
Pamětní kniha sboru nás o této slavnosti stručně inZápis do mateřské školy se koná dne 28. 4. 2016
formuje takto:
od 13:00 hod. ve třídě Sluníčka.
,,Dne 24. dubna 1864 odbývána slavnost základního
kamene k nové škole. Tisíce lidu bylo přítomno, měs- S sebou: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného
to celé ověnčeno zelením, z kostelních věží a z mnoha zástupce.
domů vlály veliké národní červeno bílé prapory, večer
Jiřina Šindlerová
ředitelka MŠ
bylo celé město osvětleno a ohňostroj pouštěn. C.k.
ostrostřelecký sbor při tom udržoval pořádek a při tom
spouštění kamene do základu třikrát na počest vystře- Inzerce
lil.‘‘
Slavnost otevření školy 22. října 1865 už však s vlád- Pracovní příležitosti v okolí!
noucím rodem spojena byla. Byla totiž spojena se
Nový Domov se zvláštním režimem v Mlékovicích hleslavností udělení císařského diplomu městu. I k této
dá různé profese. V případě zájmu se ozvěte
akci máme zachovaný popis v pamětní knize sboru:
na tel. č. 731 672 203,
,,Dne 21. října 1865 jakožto v předvečer slavnosti
kontaktní osoba - personaudělení císařského diplomu město bylo osvětleno, po
lista Filip Zeman.
náměstích a v ulicích procházela kapela sborová s
(Den otevřených dveří celou tureckou hudbou, kterou doprovázel zástup lidkvěten 2016).
stva. Před bytem C.k. okresního představeného bylo
Počet klientů - 232.
zastaveníčko a hudba hrála národní hymnu ,,Bože
zachovej nám Krále‘‘.
Dne 22. října byla dvojí slavnost, diplomová a zasvěProdej slepiček
cení nově vystavené školy. Ke slavnosti se dostavil ku
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
posvěcení školy pan vikář ze Starého Kolína, též bylo
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
celé okresní zastupitelstvo přítomno se svým předseStáří 14 - 19 týdnů. Cena: 149-180,- Kč/ ks.
dou panem hrabětem z Rumerskirchu, přičemž sbor
Prodej se uskuteční:
udržoval pořádek. Po slavnosti byla společná hostina
24. dubna a 22. května 2016
v hostinci U černého orla v sále, na kterou se platilo
Kouřim – u firmy Lonza - 16.45 hod.
za jednu osobu 3 zlaté a večer ve střelnici slavnostní
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek- cena dle
ples se odbýval.‘‘
poptávky.
18. května 1868 se deputace sboru zúčastnila opět
Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
slavnosti položení základního kamene. Tentokrát to
tel. 601576270, 606550204, 728605840
byla slavnost ryze národní. Budovou, ke které byl
C.k. sbor měšťanských ostrostřelců královského
města Kouřimi, jeho proměna a podíl na formování
21
22
Děkuji členkám sboru pro občanské záležitosti i členkám STP a
všem za blahopřání, květiny i dárky k mému polokulatému jubileu.
Dr. Řeháková Naďa
Děkuji členkám SPOZ, paní Janě Hurychové a Evě Burešové,
za blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Jana Nerudová
Děkujeme paní Haně Kovačkové, vedoucí Pošty Kouřim, za
její vstřícnost, ochotu. Vážíme si Vaší pomoci.
Moravcová Zdeňka
Moravec Robert
Zodpovědný redaktor Josef Trnka. Redakční rada: Hana Jenešová,
Miroslav Biarinec.
Náklad 430 výtisků. V elektronické podobě na www.mestokourim.cz.
Kouřimský zpravodaj, měsíčník Města Kouřim
Číslo 3/2016. Vychází bezplatně. Uzávěrka vždy 9. příslušného měsíce.
Příspěvky přijímá paní H. Jenešová – [email protected] nebo v
městské knihovně. Je možno využít i schránku v přízemí radnice a v ulicích
Dobropolská, Ruská, Podskalí, Barborka.
Grafika a výroba: Miroslav Biarinec
TISK: Renata Vaněčková, Kostelec n. Č. l.
e.v.: MK ČR E 10631
Na této stránce můžete zveřejňovat bezplatně
blahopřání, či jiné společenské informace.

Podobné dokumenty