Referenční meze pro koagulační stanovení u dětí a dospělých

Komentáře

Transkript

Referenční meze pro koagulační stanovení u dětí a dospělých
Česká hematologická společnost ČLS JEP
Doporučená referenční rozmezí pro koagulační stanovení - děti + dospělí
Zpracovali:
Schváleno:
Revize:
Vydání:
Platnost od:
Členové Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP
Výborem ČHS ČLS JEP v r. 2012
M. Jelínková, J. Blatný (za pediatrickou sekci), I. Hrachovinová
3
22.11.2013
Referenční rozmezí nejsou závazná, ale referenční hodnoty laboratoře by neměly překročit uvedené minimální a maximální hodnoty.
Hodnoty koagulačních faktorů a inhibitorů uvedené v % lze také vyjádřit podílem jednotky.
Změny uvedeny modře se stylem písma kurzíva
METODIKA
FIBRINOGEN (g/l)
AKTIVOVANÝ PARCIÁLNÍ TROMBOPLASTINOVÝ
TEST - aPTT (R)
PROTROMBINOVÝ TEST - PT (Quickův test) (R)
TROMBINOVÝ TEST - TT (s)
D-DIMERY kvantitativní metoda (mg/l FEU)
D-DIMERY kvantitativní metoda (mg/l)
REPTILÁZOVÝ TEST - RT (s)
*ANTITROMBIN - AT, chromogenní metoda (%)
ANTITROMBIN - AT, hmotnostní koncentrace (g/l)
Referenční rozmezí
6 měsíců-1 rok
1-6 let
6-11 let
1,50 - 3,40
1,70 - 4,00
1,55 - 4,00
0-1 den
1,50 - 3,40
1-28 dní
1,50 - 3,40
1-6 měsíců
1,50 - 3,40
0,8 - 1,5
0,8 - 1,5
0,8 - 1,3
0,8 - 1,3
0,8 - 1,5
0,8 - 1,5
0,8 - 1,4
0,8 - 1,2
0 až 5-ti násobek cut-off hodnoty - viz**
0 až 5-ti násobek cut-off hodnoty - viz**
40 - 90
40 - 90
80 - 140
80 - 140
>120
>120
>120
>120
>40
2,0 - 4,0
>40
2,0 - 4,0
>40
2,0 - 4,0
>40
2,0 - 4,0
*FAKTOR XI, jednofázová metoda (%)
*FAKTOR XII, jednofázová metoda (%)
35 - 60
50 - 90
40 - 85
60 - 140
20 - 75
30 - 70
25 - 70
25 - 75
60 - 90
80 - 110
70 - 100
60 - 125
65 - 110
55 - 75
40 - 70
35 - 70
70 - 120
60 - 120
65 - 115
55 - 100
50 - 125
50 - 110
55 - 135
55 - 100
70 - 120
60 - 120
65 - 115
55 - 100
50 - 125
50 - 110
55 - 135
55 - 100
*F XIII, funkční aktivita (%)
*VON WILLEBRANDŮV FAKTOR - RiCo (%)
*VON WILLEBRANDŮV FAKTOR - Ag:LIA (%)
60 - 120
85 - 200
60 - 120
65 - 180
60 - 120
65 - 145
60 - 120
65 - 145
25 - 45
25 - 50
30 - 55
35 - 55
30 - 112
40 - 95
30 - 112
40 - 95
25 - 50
35 - 65
55 - 120
55 - 120
30 - 75
90 - 120
60 - 105
90 - 120
60 - 105
90 - 120
60 - 105
90 - 120
EUGLOBULINOVÁ FIBRINOLÝZA (min)
RETRAKCE KOAGULA (%)
KONZUMPCE PROTROMBINU (s)
DOBA KRVÁCIVOSTI, metoda Ivy-Simplate (min)
DOBA KRVÁCIVOSTI, metoda dle Duka (min)
APC RESISTENCE (R)
APC RESISTENCE (s)
APC RESISTENCE (+ F V def), ( R )
ProC Global (NR)
*FAKTOR II, jednofázová metoda (%)
*FAKTOR V, jednofázová metoda (%)
*FAKTOR VII, jednofázová metoda (%)
*FAKTOR VIII, jednofázová metoda (%)
*FAKTOR IX, jednofázová metoda (%)
*FAKTOR X, jednofázová metoda (%)
*VON WILLEBRANDŮV FAKTOR - Ag:ELISA (%)
*PROTEIN C, chromogenní metoda (%)
*PROTEIN C, koagulační metoda (%)
*PROTEIN S, koagulační metoda (%), muži
0,8 - 1,2
0,8 - 1,2
14 - 18 (až 23)
viz**
viz**
14 - 23
80 - 140
0,16 - 0,31
>120
88-100
>40
2,0 - 6,0
2,0 - 5,0
2,0 - 4,2
<120
2,0 - 4,0
> 0,8
70 - 120
80 - 130
55 - 120
75 - 150
50 - 110
45 - 120
55 - 135
65 - 130
60 - 130
60 - 120
50 - 150
60 - 150
65 - 125
40 - 95
11-16 let
1,55 - 4,50
16-18 let
1,60 - 4,20
nad 18 let
1,8 - 4,2
0,8 - 1,2
0,8 - 1,3
0,8 - 1,2
0,8 - 1,2
0,8 - 1,2
0,8 - 1,2
0,8 - 1,2
0,8 - 1,2
0 - 0,50
0 - 0,20
90 - 130
75 - 135
80 - 120
80 - 120
>120
>120
>120
>180
>40
3,0 - 7,0
>40
2,5 - 7,5
>40
2,5 - 7,5
>35
2,0 - 8,0
60 - 120
60 - 120
55 - 120
50 - 150
60 - 150
45 - 120
50 - 120
60 - 140
60 - 120
60 - 120
55 - 120
50 - 150
60 - 150
50 - 120
65 - 135
60 - 140
60 - 140
60 - 140
60 - 130
50 - 150
60 - 150
70 - 130
65 - 135
60 - 140
70 - 130
60 - 140
60 - 130
50 - 150
50 - 150
70 - 130
65 - 135
60 - 140
50 - 145
50 - 150
55 - 150
50 - 150
55 - 150
50 - 150
50 - 150
50 - 150
70 - 125
45 - 95
65 - 120
55 - 120
70 - 130
60 - 130
70 - 130
60 - 130
65 - 140
45 - 115
50 -110
65 -140
(35&) 50 - 140
-
75 -110
90 - 110
70 - 110
80 - 120
80 - 120
80 - 120
80 - 120
80 - 120
*PROTEIN S, koagulační metoda (%), ženy,
(gravidita)&
*PROTEIN S, koagulační metoda (%), děti
*PROTEIN S - volný, (LIA) (%)
*PROTEIN S - celkový, (ELISA) (%)
PAI, funkční aktivita (IU/ml)
*PLAZMINOGEN, chromogenní metoda (%)
*alfa-2-ANTIPLASMIN, chromogenní metoda (%)
INHIBITOR F VIII, ev. F IX (BU/ml)
INHIBITOR F VIII:Nijmegen (BU/ml)
KAOLINOVÝ TEST (R )
t - PA, hmotnostní koncentrace (µg/l)
PAI -1, hmotnostní koncentrace (µg/l)
*HEPARIN KOFAKTOR II : Ag (%)
*PREKALIKREIN (%)
*HMW KININOGEN (%)
TROMBIN / ANTITROMBIN KOMPLEX - TAT (µg/l)
PLASMIN / ANTIPLASMIN KOMPLEX - PAP (µg/l)
FIBRINOVÉ MONOMERY (mg/l)
FDP - v plazmě (mg/l)
PFA 100 - col/epi (3,2% citrát sodný) (s)
PFA 100 - col/epi (3,8% citrát sodný) (s)
PFA 100 - col/ADP (3,2% citrát sodný) (s)
PFA 100 - col/ADP (3,8% citrát sodný) (s)
FRAGILITA KAPILÁR (počet petechií / 16 cm²)
55 - 120
70 - 130
70 - 140
0 - 10
80 - 120
90 - 120
0,0 - 0,8
0,0 - 0,5
0,75-1,25
1,0 - 10,0
1,0 - 25,0
60 - 130
60 - 140
80 - 130
1,0 - 4,1
7,3 - 35,4
0,1 - 6
0,1 - 5
75 - 145
85 - 165
62 - 104
71 - 118
0 - 16
Poznámky:
t - PA: tkáňový aktivátor plazminogenu
HMW Kininogen: vysokomolekulární kininogen
FDP: degradační produkty fibrinu/fibrinogenu
PFA 100: přístroj ke stanovení funkce krevní destičky
PAI - 1: inhibitor aktivátorů plazminogenu
APC-rezistence: rezistence na aktivovaný protein C
* Kromě výsledků v (%) se méně často používají jednotky IU/l, kde 100 % = 1,00 IU/l.
** dle referenčního rozmezí (hodnoty cut-off) uvedeného v dokumentaci diagnostické soupravy pro stanovení D-dimerů (IVD MD se značkou CE)
(P. Monagle: Developmental haemostasis: Impact for clinical haemostasis laboratories, Thromb Haemost 2006; 95: 362-72)
Zdroj hodnot referenčních mezí (věk 0-18 let):
Konsenzus pediatrických hematologických pracovišť ČR a odborné literatury (Hematology of Infancy and Childhood, Nathan and Orkin, Saunderds 1998,
P. Monagle: Developmental haemostasis: Impact for clinical haemostasis laboratories, Thromb Haemost 2006; 95: 362-72)
Zdroj hodnot referenčních mezí (věk nad 18 let):
Zdrojem referenčních mezí v tabulce je sjednocení maximálních a minimálních mezí hematologických laboratoří ČR, které zastupují rozdílné reagencie, přístrojové vybavení i rozdílné populace v České republice.
Výjimku tvoří metodiky málo zastoupené, kde byly meze převzaty z dále jmenovaných sdělení.
Inhibitor F VIII: Nijmegen - C.H.Miller: Validation of Nijmegen-Bethesda assay modifications to allow inhibitor measurement during replacement therapy and facilitate inhibitor
surveillance, J. Thromb Haemost 2012;10: 1055-61
PFA100: Böck M et al. Standardisation of the PFA100 Platelet Function Test. Br J Haematol 1999, 106:898-904, upgrade doporučení výrobce (Siemens)
Strana 1 (celkem 1)

Podobné dokumenty

Doporučení ČHS ČLS JEP Doba odezvy (TAT) od převzetí

Doporučení ČHS ČLS JEP Doba odezvy (TAT) od převzetí Česká hematologická společnost ČLS JEP

Více

Přehled vyšetření prováděných v rámci laboratoří skupiny Euromedic

Přehled vyšetření prováděných v rámci laboratoří skupiny Euromedic Estradiol Testosteron, Testosteron volný Progesteron Kortizol SHBG DHEA-S Aldosteron Estriol celkový, nekonjugovaný ACTH STH Aldosteron ve stolici a moči Vyšetření z moče Moč chemicky Moč + sedimen...

Více

retikulocytů (RET), normoblastů (NRBC)

retikulocytů (RET), normoblastů (NRBC) Česká hematologická společnost ČLS JEP

Více

1. Polyglobulie a) je zvýšené množství globulínů v plazmě b) je

1. Polyglobulie a) je zvýšené množství globulínů v plazmě b) je a) určuje množství krve v cirkulaci b) se bezprostředně po akutním krvácení nemění c) ovlivňuje viskozitu krve d) se zvyšuje při pobytu ve vysokohorském prostředí 13. Nedostatek faktoru VIII způsob...

Více

Prevence žilní tromboembolické nemoci v pediatrii

Prevence žilní tromboembolické nemoci v pediatrii U dětí je hladina PC nízká fyziologicky. Platí to především pro kojence do věku 6 měsíců. I později zůstávají hladiny C u dětí nižší (kolem 40% normy dospělých). Proto v dětském věku není prokazate...

Více

Nemocnice Na Bulovce

Nemocnice Na Bulovce Monitorování léčby LMWH (anti-Xa aktivita) → neléčení kIU/l

Více

Referenční meze u koagulačních vyšetření

Referenční meze u koagulačních vyšetření 1. Doporučené referenční rozmezí pro koagulační stanovení – děti + dospělí. ČHS ČLS JEP. Vydání 3, platnost od: 22.11.2013 2. Příbalové letáky k metodám.

Více

FDG PET - Nemocnice Na Homolce

FDG PET - Nemocnice Na Homolce A year later he and Hoffman completed the PET-III, which was already suitable for use in human medicine. The new generation tomograph lost the attribute “transaxial”, because it allowed other plane...

Více