RFS6000 - RRC-CZ

Komentáře

Transkript

RFS6000 - RRC-CZ
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RFS6000
LAN přepínač / ovladač pro zabezpečené a spolehlivé
bezdrátové prostředí pro střední až velké projekty
CHARAKTERISTICKÉ
RYSY:
Operační systém Wi-NG platforma pro unifikovanou
správu hlasových, datových
a radiofrekvenčních (RF)
aplikací
Vylepšete tok obchodních
procesů zavedením jediné
platformy pro bezddrátové
hlasové, video, datové a
vícenásobné
RF
technologie, jako např.
RFID,
Wi-Fi
(včetně
802.11n)
i
budoucích
technologií, jako např. WiMAX.
Bohatá
nabídka
průmyslových funkcí (třída
Enterprise)
zahrnuje
nepřerušovaný
roaming
napříč
L2/L3,
flexibilní
kapacity pro kompenzaci
případných výpadků, vysoké
zabezpečení,
špičkové
hlasové a jiné služby s
přidanou hodnotou (např.
vícenásobná radiofrekvenční
(RF) lokalizace.
Drátový/bezdrátový
firewall na základě rolí
(role-based)
Velmi účinně zabezpečuje a
chrání drátové i bezdrátové
sítě
před
útoky
a
neoprávněným vstupem na
úrovni Layer 2 a Layer 3.
Schopnost vytvářet politiky
na základě identity či místa
umožňuje důsledné řízení
přístupů do sítě
Bezdrátový
LAN
(WLAN)
přepínač/
ovladač a platforma pro hlasovou
komunikaci
RFS6000 Enterprise WLAN přepínač/ovladač od
společnosti
Motorola
umožňuje
vytvořit
bezdrátové prostředí včetně integrované
komunikační
platformy
WLAN
nabízející
zabezpečené a spolehlivé hlasové, video a
datové aplikace. Systém je navržen na bázi
inovativního a modulárního operačního systému
Wi-NG. RFS6000 tak nabízí služby bezdrátových
i drátových sítí, vícenásobné lokalizační
technologie jako Wi-Fi a RFID, potřebnou
pružnost
díky
3G/4G
širokopásmových
bezdrátových páteřních sítí a špičkový výkon
díky sítím 802.11n. RFS6000 ve třídě Enterprise
nabízí
nejlepší
výkon,
zabezpečení,
škálovatelnost i ovladatelnost ve své kategorii a
snadno tak splní i náročné požadavky kritických
obchodních aplikací.
Laťka v oblasti výkonu i síťové flexibility
opět posunuta výše
RFS6000 nabízí architekturu Wi-NG s více jádry
i vlákny, která je schopna podporovat 2000 až
20000 mobilních zařízení a až 48 duálních
rádiových tenkých přístupových bodů 802.11
a/b/g nebo 256 adaptivních přístupových bodů
(AP-5131 a/b/g či AP-7131 a/b/g/n) na každý
přepínač/ovladač.
Technologie
klastrování
společnosti Motorola (patentová žádost je
právě v řízení) umožňuje až 12-ti násobné
zvýšení kapacity pro vytváření sítí, které
porostou spolu s vaší společností. Výsledkem je
architektura vyvinutá specificky pro zajištění
maximální dostupnosti a škálovatelnosti. Navíc
uživatelsky přístupný slot ExpressCardTM
podporuje širokopásmové 3G karty pro
redundantní bezdrátová WAN připojení. Ze
systému se tak stává prakticky samo-udržitelné
bezdrátové prostředí.
Nákladově efektivní a centralizovaná
správa
Díky operačnímu systému Wireless Next
Generation (Wi-NG) společnosti Motorola nabízí
RFS6000 nástroje, které jsou nezbytné pro
zjednodušení
a
minimalizování
nákladů
spojených se správou mobilních řešení v
reálném čase. Architektura Wi-NG umožňuje
unifikovanou správu síťového hardwaru,
softwarových konfigurací a síťových politik
prostřednictvím
monitorovacích
prvků
a
nástrojů
pro
odhalování
problémů,
integrovaných přímo do procesů. V kombinaci s
řešením RF Management Suite (prodává se
samostatně) nabízí RFS6000 centralizovanou
kontrolu nad mobilním řešením Motorola v
rámci celého jeho životního cyklu - můžete tak
snadno navrhovat, realizovat, monitorovat a
zabezpečovat vaše bezdrátové sítě.
Komplexní zabezpečení bezdrátového
prostředí
Díky vhodně zvoleným nástrojům jsou
bezdrátové přenosy zcela zabezpečeny a v
souladu s HIPAA a PCI. RFS6000 nabízí
komplexní zabezpečení sítě WLAN, kdy je
chráněn každý individuální bod v rámci sítě,
drátový i bezdrátový. Toto řešení zahrnuje
drátový/bezdrátový
firewall,
integrované
systémy pro ochranu před narušiteli bezdrátové
sítě (IPS) a IPSec VPN gateway, AAA Radius
Server i zabezpečený přístup pro hosty s
uvítacím webovým portálem. Výrazně se tak
snižuje
potřeba
zakoupení
a
správy
dodatečných
infrastruktur.
Mezi
další
zabezpečovací prvky patří autentizace na
základě MAC adres, 802.11w, podpora NAC,
analýza anomálií a další.
Adaptivní AP: rozšíření
síťového prostředí
Možnost
centralizované
správy přístupových bodů
(AP) ve vzdálených lokacích
včetně
automatických
aktualizací
firmwaru;
možnost
dohledu
nad
vzdálenými
lokacemi
prostřednictvím sítí 802.11
a/b/g/n
pro
maximální
pružnost
Síťová architektura AP650
AP650 nabízí skutečně širokou škálu pokročilých funkcí nezbytných pro rozšíření bezdrátového
hlasového, video a datového přístupu v provozech jakékoliv velikosti - ať už se jedná o pobočky
nebo centrály společností.
Správa SMART RF
Další
generace
sebeozdravení: umožňuje WLAN
automatické a inteligentní
přizpůsobení změnám v RF
prostředí pro eliminování
nepředpokládaných výpadků
v pokrytí signálem
Systém pro prevenci
narušení bezdrátové sítě
Integrovaný systém WIPS
nabízí efektivní obranu před
útoky z vnějšího prostředí
prostřednictvím snímacích
schopností AP300 / AP51x1
/ AP7131
Lokalizace v reálném čase
(RTLS)
Účinné lokalizační služby
umožňující
sledování
majetku či osob v reálném
čase díky podpory pro
802.11, RFID a řešení pro
lokalizace třetích stran včetně
vedoucích
představitelů odvětví jako
např. AeroScout, Ekahau či
Newbury Networks.
Podpora na bázi standardů:
rozhraní EPC Global ALE
pro zpracování a filtrování
dat ze všech aktivních a
pasivních tagů; a rozhraní
EPC Global LLRP pro
pasivní podporu tagů RFID
Funkce pro klastrování a
kompenzaci výpadků
Podpora
více
úrovní
redundantních a záložních
kapacit
pro
zajištění
maximální dostupnosti sítí; k
dispozici je virtuální IP
(prostřednictvím VLAN) k
využití mobilními zařízeními /
drátovou
infrastrukturou
coby implicitní brány pro
překonání výpadků serveru
DHCP/AAA. Sdílení licencí k
vícenásobným platformám
umožní
nenákladnou
realizaci i rozsáhlých sítí.
Legenda k obrázku RFS6000 - Zjednodušení realizace bezdrátových sítí:
Headquarters = Centrála; Headquarters Auxiliary Building = Pomocná budova; Yard = Areál budovy - dvůr; Remote
locations = Vzdálené lokace; Medium Enterprise = Středně velký podnik; Small Offices and Storefronts = Malé kanceláře
a provozovny
Indoor/Outdoor Mesh = Vnitřní/venkovní pokrytí
Wired connection = Drátové spojení, Wireless connection = Bezdrátové spojení
Long distance wired and wireless connection = Drátové a bezdrátové spojení na dlouhou vzdálenost
Špičková kvalita bezdrátových hlasových
služeb
Podpora VoWLAN nabízí velmi nenákladné hlasové
služby napříč celým bezdrátovým prostředím,
včetně funkce push-to-talk jak pro zaměstnance
pracující uvnitř budov, tak i venku. Bohatý výběr
nástrojů umožňuje velmi efektivní správu
jednotlivých funkcí bezdrátové sítě pro zajištění
maximální výkonnosti a trvale čistého hlasového
spojení. Řešení QoS (kvalita servisu) pak umožní
vysoce kvalitní hlasové i video služby. Funkce
WMM Admission Control, včetně TSPEC, SIP Call
Admission Control a vysílače 802.11k nabízí
dostatečně široké pásmo pro hlasové hovory,
včetně lepší kontroly nad aktivními hovory z
mnoha typů VoIP zařízení. Fixní mobilní
konvergence (FMC) dostupná u zařízení RFS6000
podporuje řešení třetích stran a budoucích služeb,
včetně možného rozšíření stolních telefonů na
mobilní zařízení využívaná v rámci WLAN a WWAN.
To vše bez nutnosti jakéhokoliv fyzického zásahu.
Elegantní řešení navíc chrání systém před
extrémně vysokým či naopak nízkým výkonem,
který by mohl vést k omezení síťové dostupnosti.
A veškeré změny i úpravy jsou navíc zcela
transparentní
nedochází
k
žádnému
negativnímu ovlivnění právě probíhajících hovorů
či datových přenosů. Chrání se tak především
kvalita služby pro zajištění maximální produktivity
uživatele.
Adaptabilní přístupové body pro vyšší
flexibilitu a dostupnost sítě
RFS6000 významně zjednodušuje a zlevňuje
případné rozšiřování mobility do vzdálených míst či
poboček společností. Přístupové body od
společnosti Motorola (AP-51X1 a/b/g a AP-7131
a/b/g/n) mohou být instalovány v odlehlých
lokacích a přesto je lze centrálně spravovat v
operačním středisku síťového provozu (NOC)
prostřednictvím RFS6000 (jeden přepínač nebo
cluster pro škálovatelnost). IPSec VPN zajistí
veškerý přenos mezi přístupovými body a
bezdrátovým přepínačem. Přístupové body RSS
(vzdálený dohled) pak umožní nepřerušovanou
bezdrátovou službu - díky maximální flexibilitě lze
snadno překonat i případné výpadky spojení WAN.
Pokročilá podpora
Coby průmyslový leader v oblasti mobility nabízí
Motorola své zkušenosti získané při realizaci
mobilních řešení po celém světě. Tyto zkušenosti
a
odborné
znalosti
jsou
předávány
prostřednictvím Motorola Enterprise Mobility
Services, tedy komplexních programů podpory,
které můžete využít jak při instalaci, tak i pro
účely udržování maximální výkonnosti vašeho
RFS6000. Motorola doporučuje chránit vaši
investici víceletým programem podpory "Service
from the Start Advance Exchange Support"
(program pokročilého servisu zařízení výrobcem
počínaje jeho zakoupením). V rámci tohoto
programu získáte možnost výměny vadného
zařízení v následující pracovní den, technickou
softwarovou podporu i možnost stahování
aktualizací softwaru pro plynulý a produktivní
chod vaší společnosti. Součástí této služby je i
komplexní pokrytí, vztahující se jak na běžné
opotřebení, tak i na nahodilé poškození vnitřních
či vnějších komponentů - vaše výdaje na
neočekávané opravy se tak výrazně snižují.
Přepněte RF na autopilota
Architektura Wi-NG umožňuje aplikovat řešení
SMART RF Management (řešení pro chytrou správu
systému) s možností dynamického ladění RF pro co
nejlepší výkon celé sítě. Sebeozdravná schopnost
tak získává zcela nový rozměr. Dramaticky se
snižují náklady na monitorování IT, neboť WLAN
se inteligentně adaptuje neustále se měnícímu
prostředí RF. Schopnost dynamicky přizpůsobit
výkon a kanály jakéhokoliv přístupového bodu (AP)
automaticky eliminuje výpadky v pokrytí, ke
kterým dochází při selhání AP nebo v důsledku
změn ve vašem prostředí.
Špičkové výhody za minimální náklady
Veškeré služby firemního charakteru, jako
například zabezpečení, hlasové služby, výkon či
flexibilita jsou zakomponovány do jedinečné
architektury Wi-NG, coby inovativního a
modulárního operačního systému RFS6000. Velmi
pokročilé služby jsou tak k dispozici bez nutnosti
vynakládání dalších financí. Vše v jednom řešení
pro vaše mobilní aktivity.
Další informace naleznete na našem webu
www.motorola.com/rfs6000 nebo v našem
globálním
kontaktním
adresáři
na
www.motorola.com/enterprisemobility/contactus.
Podpora 3G Wireless
pro výpadky primární
WAN
Podpora bezdrátových 3G
karet pro kompenzaci
přenosu WAN v případě
výpadku primární sítě
WAN
Pokročilá kvalita servisu
(QoS)
Zvýšení kvality hlasových
i video služeb; stanovení
a uplatňování priorit při
provozu sítě minimalizuje
latenci
a
zajišťuje
optimální
kvalitu
uživatelského dojmu ze
síťového provozu; SIP
Call Admission Control a
Wi-Fi
Multimedia
Extensions (WMM-Power
Save)
s
řešením
Admission Control zvyšují
podporu multimediálních
aplikací a prodlužují
životnost
i
kapacitu
baterie; optimalizace sítě
prostřednictvím
efektivního
rozvržení
zatížení
sítě
dle
specifických aplikací či
počtu uživatelů v různých
lokacích;
TSPEC
Admission Control zajistí
opravdu bohatou šíři
frekvenčního pásma pro
bezproblémové
uživatelské VoIP hovory
Skutečná mobilita
Virtuální přístupový bod
(AP) umožňuje lépe
kontrolovat provoz sítě a
souběžně provozovat více
mobilních a bezdrátových
aplikací ve vysoké kvalitě i
při velkém vytížení sítě.
Preemptivní
roaming
zajistí připojení mobilních
zařízení Motorola i při
poklesu kvality signálu.
Power Save Protocol pak
optimalizuje
životnost
baterie.
Technická specifikace RFS6000
Předávání paketů
802.1D-1999 Ethernet bridging; 802.11 - 802.3 bridging; 802.1Q VLAN tagging/trunking;
proxy ARP, IP packet steering-redirection
Bezdrátová komunikace a networking
Bezdrátová LAN:
Podpora až 32 WLAN; multi-ESS/BSSID segmentace provozu;
mapování VLAN na ESSID; automatické přiřazení VLAN (při
autentizaci RADIUS); Power Save Protocol Polling; preemptive
roaming; VLAN Polling a dynamické upravení VLAN; IGMP
Snooping
Správa pásma:
Kontrola zahlcení dle WLAN nebo dle uživatelů (na základě
počtu uživatelů) či využití pásma; dynamické vyvážení zatížení
AP300 a adaptivních AP v clusteru; zajištění pásma přes
server AAA
Podpora L2 nebo L3 připojení prostřednictvím tenkých přístupových portů či
adaptivních přístupových bodů (AP-51X1 802.11a/b/g a AP-7131 802.11a/b/g/n)
Mobilita L3 (Inter-Subnet Roaming)
Podpora klienta IPv6
Tenké přístupové
Podpora 1-48 tenkých přístupových bodů 802.11 a/b/g
porty:
AP300 pro spojení přes L2 nebo L3 prostřednictvím
RFS6000 a 576 802.11 a/b/g AP300 na cluster; podpora
režimu Legacy: AP100 pouze pro spojení přes L2
Adaptivní AP:
Podpora 256 adaptivních AP-51X1 802.11a/b/g a AP-7131
802.11a/b/g/n v adaptivním režimu prostřednictvím
přepínače RFS6000 a 3072 na cluster; podpora
konfigurace ve více zemích; podpora režimu Legacy:
konverze AP-4131 pouze pro spojení přes L2
pokračování na další straně...
Power-over-Ethernet
Integrováno, až 29,7 wattů na Ethernetový port, max. až 180
wattů pro simultánní provoz
ACS (automatická volba kanálu/frekvence vysílání); správa/řízení přenosového výkonu
(TPC); konfigurace RF na základě kódů zemí; 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11n
Zabezpečení sítě
Drátový/bezdrátový firewall na základě rolí (L2-L7) s kontrolou drátového/bezdrátového
provozu; aktivní firewall sessions - 100000 na přepínač RFS6000 a 1200000 na cluster;
ochrana před IP Spoofing a ARP Cache Poisoning
Seznamy pro kontrolu přístupu (ACL): ACL L2/L3/L4
Bezdrátové IDS/IPS:
Detekce vícerežimových přístupových bodů (AP), Roque AP
Containment, 802.11n Roque Detection, Ad-Hoc Network
Detection, Denial of Service - ochrana proti bezdrátovým
útokům, client blacklisting - vytváření seznamů s automatickým
zařazováním klientů v případě překročení definovaného počtu
autentizací/asociací, deasociací/deautentizací, autentizačních
chyb, dešifrovacích chyb, 802.11 replay , selhání šifrování IV
(TKIP/CCMP replay), podezřelých AP, autorizovaných zařízení
v režimu ad-hoc, neautorizovaných AP využívajících schválené
SSID, EAP Flood, Fake AP Flood, krádeže ID, ad-hoc reklama
autorizovaných SSID
Geofencing:
Přidávání lokací uživatelů jako parametru definujícího řízení
přístupu do sítě
Konverze WIPS:
Podpora u AP300 a adaptivních AP-5131 a AP-7131
Analýza anomálií:
Source Media Access Control (MAC) = Dest MAC; Illegal
Frame Sizes, Source MAC je multicast; TKIP protiopatření;
všechny nulové adresy
Autentizace:
Seznamy ACL (Access Control List); sdílené klíče (PSK);
802.1x/EAP - Transport Layer Security (TLS), tunelovaná TLS,
chráněný EAP (PEAP); Kerberos integrovaný AAA/Radius
server s nativní podporou EAP-TTLS, EAP-PEAP (včetně
vestavěné databáze uživatelských jmen a hesel, podpora
LDAP) a EAP-SIM
Šifrování provozu:
WEP 40/128 (RC4), KeyGuard, WPA - TKIP, WPA2-CCMP
(AES), WPA2-TKIP
802.11w:
Umožňuje autentizace původu, integritu, důvěrnost a ochranu
rámců pro správu přístupových bodů AP300 od Motorola
IPSec VPN gateway:
Podpora šifrování DES, 3DES a AES-128 a AES-256, VPN
site-to-site a client-to-site, podpora 1024 souběžných tunelů
IPSEC na přepínač - 12288 na cluster
Zabezpečené
Autentizace ve webovém prohlížeči hosta, přesměrování URL
přihlašování hostů
podle uživatelského jména, konfigurovatelné stránky pro login
(hotspot):
a přivítání, podpora externích autentizačních/účtovacích
systémů
Podpora Wireless
VLAN na základě uživatele (Standard)
RADIUS (standardní
MAC na základě autentizace (Standard)
a specifické atributy
QoS na základě uživatele (Motorola VSA)
prodejce Motorola):
Autentizace na základě lokality (Motorola VSA)
Povolené ESSID (Motorola VSA)
Podpora NAC se systémy třetích stran od Microsoft a Symantec
Systémy pro lokalizaci v reálném čase (RTLS)
Triangulace Wi-Fi majetku na základě RSSI
Podporované tagy:
Ekahau, Aeroscout, Newbury, Gen 2
Podpora RFID:
Shoda s protokolem LLRP. Vestavěná podpora pro následující
RFID čtečky od Motorola: fixní (XR440, XR450, XR480);
mobilní (RD5000) a ruční (MC9090-G RFID)
Optimalizace Wireless QoS
Priorita RF:
Využívání 802.11 na základě priorit a předností
Rozšíření pro Wi-Fi
WMM-power save s řešením TSPEC Admission Control;
multimédia:
WMM U-APSD
IGMP snooping:
Optimalizace síťového výkonu zamezením přeplňování
vysílací domény
SIP Call Admission
Kontrola počtu aktivních SIP relací iniciovaných bezdrátovým
Control:
VoIP telefonem
802.11k:
Správa vysílače pro zlepšení výkonnosti klienta (požadavek
na klienta 11k)
Klasifikace a
Klasifikace paketů L1-4, 802.1p VLAN priorita;
značení:
DiffServ/TOS
Flexibilita a redundance systému
Aktivní - standby, aktivní - aktivní, N+1 redundance, vyvažování zatížení (load
balancing) přístupových bodů (AP) a mobilních jednotek (MU); monitorování
kritických prostředků
Virtuální IP: jednoduchý virtuální IP (dle VLAN) pro využívání clusteru přepínače
mobilními zařízeními a drátovou infrastrukturou coby implicitní gateway
SMART RF: Optimalizace sítě pro zajištění kvalitní práce uživatele dynamickým
upravováním kanálů a výkonu (dle detekce rušení RF nebo ztráty pokrytí RF)
Duální banka firmwaru podporuje funkci Image Failover
Rozšiřitelnost systému
Slot ExpressCard: Podpora ovladače 3G wireless karet pro WAN backhaul
 AT&T (NALA) - Option GT Ultra Express
 Verizon (NALA) - Verizon Wireless V740 Express Card
 Vodaphone (EMEA) - Novatel Merlin XU870
 Vodaphone (EMEA) - Vodaphone E3730 3G Expresscard
 Telstra (Austrálie) - Telstra Turbo 7 series Expresscard (Aircard 880E)
 všeobecné použití (NALA/APAC) - Novatel Merlin XU870
Rozhraní PCI-X
Správa (administrace)
Příkazový řádek - CLI (sériový port, telnet, SSH); zabezpečené webové rozhraní
GUI (SSL) pro bezdrátový přepínač a cluster; SNMP v1/v2/v3; SNMP trapy - 40+
uživatelsky definované; Syslog; TFTP klient; protokol SNTP, textové konfigurační
soubory; DHCP (klient/server/relay); autokonfigurace přepínače + update
firmwaru s využitím DHCP; různé role uživatelů (pro přístup k přepínači); MIBs
(MIB-II, Etherstats, specifický monitoring a konfigurace bezdrátového přepínače);
e-mailové notifikace kritických alarmů; pojmenování mobilních jednotek
Fyzické charakteristiky
Provedení:
Montáž do konzole 1U
Rozměry:
44,45 mm (V) x 440 mm (Š) x 390,8 mm (H)
Hmotnost:
6,35 kg
Fyzická rozhraní:
1x Uplink Port - 10/100/1000 Cu/Gigabit SFP rozhraní
8x 10/100/1000 Cu Ethernet port 29.7 wattů PoE, 802.3af
a 802.3at (Draft)
1x 10/100 Management Interface (OOB port)
1x USB 2.0 Host
1x slot pro ExpressCard (v režimu USB)
1x rozhraní PCI-X
1x sériový port (RJ45)
Střední doba
> 65000 hodin
mezi poruchami:
Požadavky na napájení
AC napětí:
90 - 264 VAC 50/60 Hz
Max. AC proud:
[email protected] VAC, [email protected] VAC
Frekvence:
47 Hz až 63 Hz
Uživatelské prostředí
Provozní teplota:
0°C až 40°C
Skladovací
-40°C až 70°C
teplota:
Provozní vlhkost:
5% až 85% (nekondenzující)
Skladovací
vlhkost:
5% až 85% (nekondenzující)
Rozptyl tepla:
665 BTU za hodinu
Předpisy
Bezpečnost
UL / cUL 60950-1, IEC / EN60950-1
výrobku:
Shoda s EMC:
FCC (USA), Industry Canada, CE (Evropa), VCCI
(Japonsko), C-Tick (Austrálie/Nový Zéland)
Doporučený servis
Servisní program "Service from the Start Advance Exchange Support"
Čísla dílů RFS6000:
RFS-6010-100R0-WR (Bezdrátový přepínač s 0 porty), RFS-6010-10010-WR (Bezdrátový přepínač s 8 porty), RFS-6010-10030-WR (Bezdrátový přepínač s 24 porty), RFS6010-10060-WR (Bezdrátový přepínač s 48 porty), RFS-6010-UC-08-WWR (RFS6000 s 8 porty - certifikát pro upgrade), RFS-6010-ADSEC-LIC (RFS6000 - licence pro
pokročilé zabezpečení), RFS-6010-ADP-128 (RFS6000 - licence pro 128 adaptivních přístupových bodů), RFS-6010-ADP-16 (RFS6000 - licence pro 16 adaptivních
přístupových bodů), RFS-6010-ADP-256 (RFS6000 - licence pro 256 adaptivních přístupových bodů), RFS-6010-APPL-LIC (RFS6000 - licence pro Location Application
License), RFS-3G-BKHL-LIC (RFS6000 - licence pro podporu Wireless WAN)
Pro více informací prosím kontaktujte:
RRC-CZ s.r.o.
Na Brně 1972
500 06 Hradec Králové
[email protected]
+420 277 000 370
motorola.com
Číslo dílu: SS-RFS6000. Vytištěno v USA 09/09. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS a stylizované logo M jsou ochranné nebo registrované ochranné známky společnosti Motorola
Trademark Holdings, LLC a smí se výhradně používat na základě platné licence. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. © 2009 Motorola Inc. Všechna práva
vyhrazena. Dostupnost systémů, produktů a služeb ve vaší zemi a další konkrétní informace získáte od vašeho místního prodejce či obchodního partnera Motorola. Specifikace mohou být změněny
bez předchozího upozornění.

Podobné dokumenty

RFS 4000 - RRC-CZ

RFS 4000 - RRC-CZ Admission Control, včetně TSPEC, SIP Call Admission Control a vysílače 802.11k nabízí dostatečně široké pásmo pro hlasové hovory, včetně lepší kontroly nad aktivními hovory z mnoha typů VoIP zaříze...

Více

Život ve stáří

Život ve stáří aktuálních problémech dnešních seniorů se zaměřením na formulování možných opatření politiky státu vůči této sociální skupině, mj. v rámci programu přípravy na stárnutí. Šíře záběru, již vyžadovalo...

Více

Silikonové spojky

Silikonové spojky začátku naší činnosti poznali mnoho milovníků motorizace, s kterými společně realizujeme stále novější a silnější projekty. Výsledkem této spolupráce jsou automobily známé v celém Polsku, a to jak ...

Více

Alcatel-Lucent

Alcatel-Lucent • Plná integrace okamžitých zpráv a hlasové komunikace (okamžité upozornění na přijetí volání)

Více