canopy - Armstrong

Komentáře

Transkript

canopy - Armstrong
STROPNÍ&STĚNOVÉ
SYSTÉMY
S námi se přání stávají skutečností ®
C
canopy
plovoucí
podhledy
PROJEKT: Jarošova Office Centrum (SK) :::::::: ŘEŠENÍ: Optima Canopy kruhový
Canopy plovoucí podhledy :::: 03
ÚVOD
Proč si vybrat právě Armstrong?
:::: 05
Naše hřiště
:::: 08
Odpovědnost za životní prostředí
:::: 12
Akustický komfort
:::: 14
Řešení “Vylepšení”
:::: 15
Začlenění servisních prvků & vizuální komfort
:::: 16
ŘEŠENÍ
JEDNOTLIVÉ PANELY (Canopy)
• Minerál
:::: 18
• Dřevo
:::: 28
• Polykarbonát
:::: 30
• Kov
:::: 32
MODULÁRNÍ SYSTÉMY
• D-H 700 & D-Clip systémy
:::: 35
• Axiom systémy
:::: 37
DALŠÍ DESIGNOVÉ MOŽNOSTI :::: 45
TECHNICKÉ INFORMACE
Definice provedení :::: 46
Instalační návody
:::: 47
PROJEKT: Harton Technology College (UK) :::::::: ARCHITEKT: Ryder Architecture
GENERÁLNÍ DODAVATEL: Carillion :::::::: ŘEŠENÍ: Axiom C Canopy čtvercový s Optima kazetami
Canopy plovoucí podhledy :::: 05
Proč si vybrat
právě plovoucí
podhledy?
P
Plovoucí podhledy umožňují architektům a návrhářům vyvážit chytrý, inovativní
design a potřebu dobrého provedení. Konstrukce Canopy poskytují moderní
monolitický vzhled bez viditelného rastru.
Během vývoje své řady plovoucích podhledů se společnost Armstrong
inspirovala výzvami dnešních trendů, jako jsou:
• potřeba flexibilních pracovních prostor, kde je jednoduché části podhledu
Canopy přemístit,
• akustický komfort a vysoká absorpce zvuku na lícové i rubové straně,
• vizuální komfort s vysokou odrazivostí světla, přispívající k prosvětlení
interiéru a šetření energií,
• nadčasová řešení, která jsou kompatibilní s tepelnými konstrukcemi, vhodná
do velkých otevřených prostor nebo tam, kde jsou konkrétní odkryté části
podhledu používány jako chlazení zdarma, a přitom zůstávají především
jednoduché a funkční.
PROJEKT: I Online - I Newspaper :::::::: ARCHITEKT: Calau & Rierar Arquitectos Associados :::::::: DODAVATEL: Uralusa
ŘEŠENÍ: 137 OPTIMA Canopies konvexní & konkávní
Canopy plovoucí podhledy :::: 07
Armstrong
jedinečný servis
1
2
3
4
Konzultace a plánování
Každý projekt u společnosti Armstrong začíná hloubkovou osobní konzultací se specifikátorem nebo hlavním
dodavatelem. Technická podpora a doporučování výrobků se provádí, jakmile pochopíme prostorový návrh,
funkce a provedení.
Projektování a výroba
Zpracování návrhu, výkresy v CAD na zakázku konkrétního projektu se vytváří z hlediska detailů, jako například
uspořádání kazet, pohledů a perspektivních pohledů. Tyto detaily se pak používají v harmonogramech
inženýrských služeb a výroby podle veškerých specifických pokynů pro instalaci, které mohou být v tomto
raném stádiu požadovány. Některé je lépe utřídit spíše dříve než později!
Logistika a instalace
Nezáleží na tom, že jeden projekt využívá stejné produkty tímtéž způsobem jako nějaký jiný. Každý projekt je
jedinečný. To je důvod, proč společnost Armstrong vyvíjí pro každý projekt specifickou koncepci logistiky jako
východisko pro včasné provedení. Za účelem zajištění řádné instalace poskytujeme podrobné pokyny nebo
příručky společnostem, které jsou určeny pro provedení instalace, a nabízíme také podporu na staveništi.
Údržba a podpora
Náš zákaznický servis nekončí tehdy, když je projekt hotový. Pokud totiž tento projekt vyžaduje další úpravy či
rozšíření podle některých nových požadavků, můžeme poskytnout další úpravy a řešení. Máme partnerské vztahy
se specializovanými dodavateli po celém světě, na které se můžeme spolehnout. Pomohou Vám při realizaci
Vašeho projektu v dalším stádiu, ať už se jedná o úpravu, rozšíření, opravy nebo základní údržbu.
Vítejte na
našem hřišti
kanceláře
Prosvětlená a propracovaná prostředí kanceláří činí osoby v nich pracující spokojenějšími, a tím i produktivnějšími!
Řešení společnosti Armstrong přispívají dokonale k oživení každé kanceláře díky svému ergonomickému designu,
dokonalému osvětlení, optimalizovanému pohlcování zvuku a zdokonalenému tlumení zvuku.
PROJEKT: Kinnarps Showroom (FR) :::::::: ARCHITEKT: Kinnarps
ŘEŠENÍ: ULTIMA Canopy konkávní
Canopy plovoucí podhledy :::: 09
obchod / služby
Jestliže se zákazníci rozhodnou vstoupit do světa spotřebitelů, pak hledají více než pouze dobré výrobky a
služby. Požadují také příjemný zážitek. Často je nejvíce uchvátí prostředí a design, a právě řešení společnosti
Armstrong napomáhají k tomu, aby se návštěva stala nezapomenutelnou.
PROJEKT: Splash Leisure Centre (UK) :::::::: ARCHITEKT: Stockton On Tees Borough Council
ŘEŠENÍ: Infusions Canopy Saffron Energy
doprava
Příjemné prostředí letištní haly nebo železniční stanice dokáže vnést značné uvolnění mezi stresované cestující.
Řešení stropů společnosti Armstrong uspokojí dokonalým osvětlením, pohlcováním hluku a zvýšením celkové
pohody, ať už cestující stojí ve frontě u přepážky na letenky či jízdenky, nebo na nástupišti.
PROJEKT: Nice Airport (FR) :::::::: ARCHITEKT: Bernard Espla, Cabinet Hexagone :::::::: DODAVATEL: SANCHEZ SA
ŘEŠENÍ: METAL Canopy konkávní
Canopy plovoucí podhledy :::: 11
školství
Akustika představuje velký problém pro vzdělávací instituce. Srozumitelnost a soustředění patří mezi požadavky
na akustické vlastnosti, které naši pedagogové dnes vznáší kvůli zlepšení svých pracovních podmínek. Nejinak
je tomu i u jejich studentů. Společnost Armstrong vyvíjí řešení, která se na tuto problematiku zaměřují.
PROJEKT: CLONGOWES WOOD COLLEGE (IE) :::::::: ARCHITEKT: Mola Architecture :::::::: DODAVATEL: Bam
ŘEŠENÍ: Axiom C Canopy Black s dřevěnými kazetami
o
Odpovědnost
za životní prostředí
a certifikace
Společnost Armstrong chápe důležitost ochrany životního prostředí a využívá odpovědně zdroje a
prostředky. Zavazujeme se k dobré správě životního prostředí při našich jednáních se zákazníky,
zaměstnanci, vládou a naší veřejností.
Systematicky se snažíme o to, aby byl náš otisk na životním prostředí co nejmenší a nabízíme
výrobky a služby, které dovolují našim zákazníkům snižovat dopad na životní prostředí u budov,
které vytvářejí, a poskytovat komfort koncovému uživateli.
Vizuální komfort
„Odrazivost světla“ je u povrchu jeho schopnost
odrážet světlo. Denní světlo a elektrické osvětlení
představují dva prvotní zdroje osvětlení, které jsou
k dispozici na pracovišti. Odrazivost světla od
povrchů stropu, podlahy a stěn hraje druhou, velmi
významnou roli při celkovém osvětlení prostoru,
což také přímo ovlivňuje pracovní komfort a
produktivitu.
• Vysoká odrazivost světla stropů také zlepšuje
nepřímé osvětlení zvýšením jednotnosti
celkového osvětlení.
• 90% odrazivost světla umožňuje 20 % úspor
nákladů skrze nepřímé osvětlením a dokáže
přinést až 11 % celkových úspor energie v
budově v porovnání se stropem s odrazivostí
světla 75 %.*
• Canopy podhledy instalované na pracovišti
dokážou zlepšit odraz světla nad pracovním
stanovištěm a poskytují koncovému uživateli
vyšší komfort.
*Brinjacova inženýrská studie: “Energetické a environmentální
vlivy stropů s vysokou odrazivostí světla” 2006
Akustický komfort
Ve všech typech prostor volba správných
akustických řešení umožní vyhovět potřebám
koncového uživatele a zvýšit celkový komfort.
Potřebujete u akustiky zjistit, zda je požadována
srozumitelnost, soustředění nebo diskrétnost?
Akustické podhledové konstrukce Canopy
společnosti Armstrong lze využít ke kontrole
životního prostředí a zároveň poskytnout optimální
akustické podmínky ke spokojenosti koncového
uživatele. Použití místní akustiky za účelem
napravení akustických problémů v konkrétním
prostoru může být jak součástí úvodního designu,
tak řešením “vylepšení”.
Můžete si vybrat z široké palety výrobků, jako jsou
například samostatně zavěšená oblaka Armstrong
Canopy, standardní zavěšené stropy či i-ceilings
pro maskování zvuku.
Akustické stropy společnosti Armstrong snižují
hladinu hluku ve vnitřních prostorách, což
umožňuje optimální vyváženost mezi vysokou
absorpcí zvuku a zvukovým útlumem mezi
místnostmi k maximalizaci / minimalizaci
srozumitelnosti podle potřeby.
Tepelná kapacita
Pro lepší kontrolu tepelného prostředí uvnitř
budovy může být tepelná kapacita betonu využita
pro “ochlazování zdarma”. Obvykle je betonová
deska odkryta a absorbuje teplo z prostoru, čímž
snižuje, nebo dokonce zcela eliminuje potřebu
klimatizace, a tím významně snižuje spotřebu
energie v budově. Aby mohla být tepelná kapacita
desky zcela využita, není možné využít řešení
stropních konstrukcí ode zdi ke zdi, a chybějící
absorpční materiál tak může vytvořit akustické
problémy.
Akustické řešení Armstrong Canopy je schopno
fungovat ve spojení s odkrytou lícovou částí
betonového podhledu, a umožňovat tak tepelnou
výměnu mezi vzduchem v prostoru a stropní
deskou. Zároveň poskytuje akustický a vizuální
komfort v prostoru.
Recyklovaný obsah
Kovové stropní kazety společnosti
Armstrong lze zcela recyklovat a znovu
zpracovat.
WOOD Canopy
92%
Optima Canopy
82%
ultima Canopy
METAL Canopy
44%
až 30%
(DH-700)
AXIOM C Canopy
Pokud potřebujete více informací, prosím
kontaktujte nás.
až 25%
Canopy plovoucí podhledy :::: 13
Úřední schválení výroby
Při našich výrobních operacích samozřejmě
pokračujeme v pečlivém výběru surovin a energií,
snižování množství odpadu a přejímání efektivních
metod recyklace, ale také zajišťujeme, aby naše
výrobky byly ve shodě s normami bezpečnosti,
ochrany životního prostředí a kvality.
Naše evropské výrobní závody jsou certifikovány:
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Certifikace výrobku
Společnost Armstrong má dlouhodobé zkušenosti
s certifikací výrobků po stránce ochrany životního
prostředí a využívá tyto nástroje pro lepší pochopení
vlivu svých výrobků na životní prostředí.
Naše systémy minerálních kazet a rastrů, vyráběné ve
Velké Británii, byly certifikovány po dobu téměř 10 let
za použití posuzování životního cyklu metodikou BRE,
což mělo důsledek v udělení výsledku ohodnocení “A”
podle specifikací Ecopoint a Green Guide (3. vydání)
podle metodiky BRE LCA 2004. Metodika LCA 2008
ukázala další snížení v ohodnocení Ecopoint pro tyto
kazety.
Řada řešení kovových stropů společnosti Armstrong je
vyráběna a certifikována dle EN 13964 a nese značku
CE.
Navíc většina řešení kovových stropů má technické
schválení od DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) a
je opatřována značkou “U”.
Členství a sdružení
Společnost Armstrong je členem organizací WETEC
(Wet-felt Technical Committee for Construction) a TAIM
(Technical Association of Industrial Metal Ceilings).
WETEC byl založen v roce 2007 a je ústředním
reprezentativním tělesem v Evropě pro výrobce
produktů wet-felt minerálních konstrukcí. Vydává
ustanovení pro technické, kvalitní a bezpečnostní
standardy.
Sdružení TAIM bylo založeno v roce 1988. Jeho
prvořadým cílem je prosazování kvality a stanovování
minimálních norem kvality a požadavků pro systémy
kovových stropů.
Společnost Armstrong je členem dále uvedených rad
Green Building Council a aktivně se zúčastňuje práce
v nich tak aby přispívala k programu udržitelnosti a aby
informovala o procesech vývoje svých výrobků.
UK-GBC; Green Building Council v Nizozemí; DGNB
(Německo); GBC ve Španělsku; US-GBC; Green
Building Council v Indii; GBC v Austrálii.
Certifikace projektů
Výrobky společnosti Armstrong mohou přispívat k
ekologickému provedení a celkovému ohodnocení
budov při získávání kladných ohodnoceních různými
nástroji «zelených budov».
BREEAM - HQE - DGNB - LEED - ESTI-DAMA GREENSTAR
Mezi oblasti, ve kterých výrobky společnosti Armstrong
mohou pomoci získat kladná ohodnocení, patří: úspora
energií; akustika; kvalita vzduchu v interiérech/materiály
s nízkými emisemi; místní/regionální zajišťování služeb
a zdrojů; hospodaření s odpady; recyklovaný obsah.
Budova hlavního sídla společnosti Armstrong v
Lancasteru, PA, byla v roce 2007 první, která byla
certifikována jako LEED-EB (již existující budova)
a obdržela platinové ohodnocení, které je nejvýše
dosažitelné a lze je jen obtížně získat.
Armstrong Headquarters, US LEED-EB Platinum building
Akustický komfort
Pro splnění akustických předpisů obvykle stačí dosáhnout měřit hodnoty v prázdných prostorách, bez zapnutých
kancelářských zařízení.
Akustické předpisy většinou doporučují hodnoty, které by měly být dosahovány pro dobu dozvuku (uvnitř
prostoru) a zvukovou izolaci (mezi místnostmi nebo zvenku).
Tento přístup však už nedokáže plnit očekávání uživatelů prostor, především v době stále většího počtu
otevřených kanceláří (open space) a zhoršující se slyšitelnosti v sektoru školství.
Každodenně se setkáváme s aktivitami porušujícími akustickou rovnováhu, jako jsou například skupinové
diskuze, zvonící telefony, kopírky, hudba, otevřená okna nebo hluk z ulice.
Uživatelé kanceláře, třídy, obchodu, nemocnice či jiného prostoru potřebují pohodlné a zdravé prostředí, aby
měli pro provozování své činnosti ty nejlepší podmínky.
Definice Sabine
Sabine je míra celkové pohltivost zvuku, kterou
poskytuje materiál nainstalovaný v architektonickém
prostoru. Oblaka Canopy poskytují větší absorpci
zvuku než tradiční ode zdi ke zdi sahající stropy se
stejným lícovým povrchem, protože je zvuk pohlcován
z přední i zadní strany.
Oblaka nainstalovaná do typického prostoru plného
života pomohou snížit dobu dozvuku.
Sabine na jednotku obvykle charakterizuje absorpci,
kterou poskytuje jednotlivý “prostorový absorbér”, jako
jsou samostatně zavěšená oblaka v:
• otevřených prostorách, open space kancelářích,
obchodních prostorách,
• chodbách / halách.
Faktory, které mohou ovlivnit akustické vlastnosti
instalací, podle publikovaných výsledků jsou:
• velikost Canopy,
• počet Canopy a jejich rozvržení,
• vzdálenost zavěšení od hotového stropu,
• umístění a horizontální přesah Canopy,
• výběr stropní kazety (pro Axiom Canopies),
Canopy plovoucí podhledy :::: 15
Řešení “Vylepšení”
Pro zlepšení akustické pohody nabízí firma Armstrong jedinečná řešení:
• Estetika: Vytvoří překvapující design a příjemnější prostory.
• Flexibilita: Řešení lze snadno přemisťovat tak, aby vyhovovala další nové konfiguraci.
• Funkčnost: Působí jako reflektory světla pro minimalizaci spotřeby energie.
• Snadná instalace: Speciální přímé připojení závěsných podhledů (sádrokarton a závěsná konstrukce)
pomocí OPTIMA Canopy.
Co je “VYLEPŠENÍ”?
Akustické vylepšení představuje jemné ladění
akustické vlastnosti stávajícího prostoru tak, aby
splňoval požadavky koncového uživatele, co se týče
srozumitelnosti, soustředění a diskrétnosti.
Při stěhování firmy do nových obchodních prostor
nebo při změně konfigurace stávajících kanceláří tak,
aby vyhovovaly novým organizačním požadavkům,
je třeba brát akustiku v úvahu co nejdříve v procesu
navrhování. Zahrnutí akustiky a plánování prostoru
pomůže dosáhnout rovnováhy mezi optimalizací
prostoru a úrovní komfortu uživatele, a zvýší tak
produktivitu v pracovním prostředí.
Akustické vylepšení prostoru je určováno jeho velikostí,
povrchovým materiálem, nábytkem a hlukem v pozadí.
Akustické vylepšení bude proto zahrnovat:
• změnu stávajících povrchových materiálů,
• doplnění stávající konfigurace místnosti samostatným
řešením podhledů (Canopy).
Plánování kancelářského prostoru je o nalezení
rovnováhy mezi optimalizací prostoru, který je k
dispozici, a vytvořením produktivního pracovního
prostředí.
Armstrong doporučuje zvažovat akustické parametry
pokud možno hned na začátku plánování projektu.
Plovoucí podhledy: řešení Armstrong
Sádrokartonové podhledy nebo odkryté betonové
panely mohou vytvořit prostor s vysokou odrazivostí
zvuku, což v kombinaci se současnými trendy
technického řešení interiérů kanceláří s rozsáhlým
využitím skleněných dělicích příček může negativně
ovlivňovat úroveň soustředění.
Stávající zavěšené podhledy nemusí vždy splňovat
přísné požadavky na akustické vlastnosti, které
vznáší např. Call centra. Klíčem ke zvýšení úrovně
soustředění a diskrétnosti je tedy ošetření zvuku přímo
nad pracovním místem, což zároveň přispívá ke snížení
celkové doby dozvuku.
V podmínkách náročných architektonických a
akustických konfigurací může tedy vylepšení stávajících
podhledů lehkými akusticky navrženými absorbéry
nebo oblaky “Canopy” dosáhnout obrat o 180 ° ve
vnímané kvalitě prostoru, vyšších úrovních pohodlí a
zvýšení produktivity zaměstnanců.
Řešení Canopy dále může být doplněno úpravou stěn
a aktivní akustikou Armstrong.
Příklad akustického řešení v prázdném prostoru:
Cíl akustického řešení:
Srozumitelnost projevu s dobou
dozvuku (RT) <0,8s
3
Doba dozvuku (sekund)
2,5
Objem místnosti Výška stropu
Plocha Délka
Šířka 2
1,5
1
250 m3
2,6 m
96,2 m2
12,0 m
8,0 m
Prázdná místnost
0,5
13 ULTIMA Canopy
0
125
250
500
1 000
Kmitočet středu oktávového pásma (Hz)
2 000
4 000
20 OPTIMA Canopy
14 METAL Canopy
5 AXIOM Canopy (s Ultima OP)
Začlenění
servisních prvků
Armstrong plovoucí podhledy, včetně řady Canopy a plovoucích modulárních podhledů, musí
být sladěny a fungovat se servisními prvky budov, aby poskytly stylové prostředí, ve kterém má
akustický, vizuální a tepelný komfort spolu s bezpečností přispívat k pohodlí a spokojenosti
uživatelů.
MINERÁL / OPTIMA CANOPY
Řada Optima Canopy nabízí fantastické designové
příležitosti a ústřední oblast produktů lze použít pro
začlenění malých lehkých instalací, které tento design
doplní. Aby byla ale zachována vlastnost produktu,
je třeba pečlivě zvážit, jak je zátěž vyztužena. Pro
další informace prosím kontaktuje tým Armstrong’s
Technical Sales.
:::::::: Pharmaceutical Research Institute (USA)
MINERÁL / ULTIMA CANOPY
Stejně jako konvexní a konkávní Metal Canopies,
Ultima Canopy dobře funguje se svítidly osvětlujícími
strop a vytváří dobře prosvětlená pracovní prostředí
doplněná kontrolou akustiky.
:::::::: Kinnarps Showroom (FR)
:::::::: Shell Technology Reception Hall (NL)
Canopy plovoucí podhledy :::: 17
:::::::: St Bedes School (UK)
:::::::: Conference Room (FR)
METAL CANOPY
Vlastnosti kovu umožňují větší možnosti pro začleňování servisních prvků do Metal Canopies. Existují ale různé
možnosti pro ploché Metal Canopies a naproti tomu pro konvexní a konkávní Metal Canopies. Do plochých
Metal Canopies mohou být bez přípravy začleněny LED diody, zatímco konvexní a konkávní Metal Canopies
svou geometrií nahrávají spíše koordinaci se světelnými skrytými projektory.
POLYKARBONÁT / INFUSIONS CANOPY
Průhledné vlastnosti a barevná paleta Infusion
Canopies nabízí designerům skvělou příležitost pro
hru s barvami a světlem. Přestože servisní jednotky
nelze přímo začlenit do Infusion Canopies, existuje
nekonečno způsobů, jak designově a inovativně sladit
Infusion Canopies s osvětlením a vytvořit vzrušující rysy.
Pro doporučené minimální vzdálenosti mezi světelnými
doplňky kontaktujte tým Armstrong’s Technical Sales.
:::::::: Pipex Ltd (UK)
:::::::: Hotel Betnava Maribor (SK)
AXIOM CANOPY
Plovoucí podhledy s Axiom C nebo Axiom KE Canopies využívají stropních kazetových a rastrových konstrukcí
společnosti Armstrong, takže mohou být použity standardní servisní prvky navržené pro tradiční stropy ode zdi ke
zdi. Axiom Canopies vám také umožní pohrát si s různými plochami a úrovněmi pro zakrytí a začlenění servisních
prvků. Je ale třeba vzít v úvahu, jak tyto prvky zajistit, a to především ty větší a těžší. Pro další informace prosím
kontaktuje tým Armstrong’s Technical Sales.
:::::::: Cabaret at Theatre Square (USA)
:::::::: Mozzart Betting and Gaming Center (SR)
JEDNOTLIVÉ PANELY - Minerál - optima canopy
PROJEKT: North Carolina Dance Theatre (US) :::::::: ARCHITEKT: Smallwood, Reynolds, Stewart, Stewart & Associates, Inc., Atlanta, GA
ŘEŠENÍ: Optima Canopy Trapezoid
Canopy plovoucí podhledy :::: 19
JEDNOTLIVÉ PANELY - Minerál
optima canopy
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
n Z lepšuje akustiku v otevřených prostorách.
n E
steticky definuje prostory.
n D
eset standardních plochých panelů v různých velikostech a
tvarech, a to včetně dvou nových tvarů.
n L ze získat ve velikostech a barvách podle přání.
n N
amontujte jednotlivě nebo po více a vytvořte si svůj vlastní
jedinečný design.
n K
ompletní řada závěsných sestav a příslušenství.
n Přizpůsobitelné různým výškám a úhlům.
n Snadná a rychlá montáž z líce podhledu, skrze strop, přímým
připevněním k sádrokartonu, na standardní závěsný systém nebo
na zeď.
n Navrhnuto a testováno pro použití v seismických oblastech.
FYZICKÉ VLASTNOSTI
Barva*: Global White
Hrana: Barva na hranách
*další barvy RAL jsou k dispozici na vyžádání
DOSTUPNÉ TVARY
Při pohledu zespodu...
Nominálně 1200 x 1200 mm
1170 mm
1170 mm
1020 mm
1170 mm ∅
1170 mm
1170 mm
1040 mm
Čtvercový
Konvexní
860 mm
1170 mm
1170 mm
1170 mm
1010 mm
1040 mm
Šestiúhelník
Kruhový
Konkávní
1170 mm
1170 mm
1170 mm
1020 mm
1170 mm
Lichoběžník
1170 mm
Levý rovnoběžník
Nominálně 1200 x 1800 mm 1020 mm
Pravý rovnoběžník
Nominálně 1200 x 2400 mm
2390 mm
1780 mm
1170 mm
1170 mm
Malý obdélník
Velký obdélník
Zapuštěný hliníkový rám navržený pro napojení na příslušenství
pro zavěšení a seskupování.
EN 13501-1
Akustické vlastnosti Strana 14
Speciální úpravy*
Barvy RAL jsou k dispozici na požádání
Integrované osvětlení
Zvláštní tvary na vyžádání
*Prosím kontaktujte Armstrong Technical Sales®
EEA Euroclass B-s1, d0
90 % RH
87%
EN ISO
7742-2 & 3
Odrazivost světla
82%
ISO 14021
Recyklovaný obsah
PROJEKT: Carmen & David’s Creamery -Lancaster, PA (US)
ŘEŠENÍ: ULTIMA a OPTIMA Canopy, přizpůsobené na zakázku
Canopy plovoucí podhledy :::: 21
JEDNOTLIVÉ PANELY - Minerál
optima canopy
POLOSTANDARDNÍ TVARY*
Při pohledu zespodu...
1170 mm
1170 mm
1170 mm
34°
34°
1170 mm
57°
63°
1170 mm
1170 mm
1170 mm
57°
1170 mm
1170 mm
1170 mm
1170 mm
1170 mm
1170 mm
1170 mm
1170 mm
1170 mm
1170 mm
57°
57°
57°
1170 mm
1170 mm
1170 mm
290°
1170 mm
1170 mm
40°
63°
1170 mm
1170 mm
40°
1170 mm
40°
1170 mm
63°
1170 mm
1170 mm
1170 mm
1170 mm
40°
ZVLÁŠTNÍ TVARY*
Nyní si můžete vytvořit své vlastní tvary!
“Přizpůsobitelná” část panelu
2100 mm
Přípustná obvodová hrana
900 mm
Přípustná vnitřní hrana
1500 mm
1800 mm
1200 mm
600 mm
600 mm
900 mm
600 mm
900 mm
*Prosím zkontrolujte dostupnost tohoto produktu v České republice a na Slovensku u technické podpory Armstrong
600 mm
900 mm
PROJEKT: Zionsville High School (US) :::::::: ARCHITEKT: Balfour Beatty
ŘEŠENÍ: Optima Canopy kruhový, konkávní a konvexní
Canopy plovoucí podhledy :::: 23
JEDNOTLIVÉ PANELY - Minerál
optima canopy
ZPŮSOBY, JAK MŮŽETE ZAVĚSIT OPTIMA CANOPIES SESKUPENĚ
Můžete seskupovat tvary do neomezených kombinací. Níže najdete několik nápadů, jak.
PŘÍKLADY ROZVRŽENÍ SESKUPENÝCH PANELŮ
AKUSTICKÉ VLASTNOSTI - Základní uspořádání
500m2 kancelář s odkrytým stropem (15 x 35m)
Výška stropu: 5m k podhledu
Sádrokartonové zdi s okny na dvou stranách, průmyslový koberec
Strop
Odkrytý podhled
(bez krytí)
105 OPTIMA CANOPY
kruhový
(25 % stropu)
217 OPTIMA CANOPY
kruhový
(50 % stropu)
Doba dozvuku (RT)
3.4 s
1.4 s
0.9 s
Snížení doby dozvuku
-
58%
74%
Snížení úrovně tlaku
zvuku
-
2.0 dB
3.0 dB
ODKRYTÝ PODHLED
optima canopy
PROJEKT: PizzaExpress (UK) :::::::: ARCHITEKT: Ab Rogers Design :::::::: DODAVATEL: Atlas Refurbishment (Northern) Ltd
ŘEŠENÍ: Potištěný Optima Canopy kruhový
Canopy plovoucí podhledy :::: 25
JEDNOTLIVÉ PANELY - Minerál
optima canopy
VYBERTE SI SVÉ BARVY*
POZNÁMKA: Barevné tvary je třeba instalovat a upravovat opatrně, aby nedošlo k poškození povrchové barevné úpravy.
Jsou k dispozici také barvy na míru. Prosím kontaktujte Armstrong Atelier®
*Prosím zkontrolujte dostupnost tohoto produktu v České republice a na Slovensku u technické podpory Armstrong
VYBERTE SI SVOU ÚROVEŇ
Upevnění
na zeď
Upevnění k sádrokartonu
ve vzdálenosti 89 mm od
podhledu
Upevnění
zavěšením
PŘÍKLADY INSTALACE NA STĚNU
Bolsover College (UK)
Upevnění k
sádrokartonu ve
vzdálenosti 114 mm od
podhledu
Upevnění
zavěšením s
nakloněním
Bishopsgate Institute (UK)
JEDNOTLIVÉ PANELY - Minerál - ultima canopy
PROJEKT: Albarama Restaurant, (SP)
ŘEŠENÍ: ULTIMA Canopy konkávní
Canopy plovoucí podhledy :::: 27
JEDNOTLIVÉ PANELY - Minerál
ULTIMA canopy
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
n Z lepšuje akustiku pomocí místní absorpce.
n E
steticky definuje prostory.
n J sou k dispozici konkávní i konvexní tvary.
n L ze získat v barvách podle přání.
n U
pravitelné na speciální výšky.
n Energii šetřící povrch s vysokou odrazivostí světla.
n Zabudovaný rámový systém pro čistý vzhled.
FYZICKÉ VLASTNOSTI
Rozměry: 1905 x 1180 x 32 mm
Barva: Global White
DOSTUPNÉ TVARY
Řez
170 mm
1905 mm: délka oblouku
32 mm
170 mm
32 mm
AKUSTICKÉ VLASTNOSTI - Základní uspořádání
500m2 kancelář s odkrytým stropem (15 x 35m)
Výška stropu: 5m k podhledu
Sádrokartonové zdi s okny na dvou stranách, průmyslový koberec
Strop
ODKRYTÝ PODHLED
(bez krytí)
52 ULTIMA CANOPY
(25% krytí)
100 ULTIMA CANOPY
(50% krytí)
Doba dozvuku (RT)
3.4 s
1.5 s
1.0 s
Snížení doby dozvuku
-
58 %
73 %
Snížení úrovně tlaku zvuku
-
1.6 dB
2.6 dB
ODKRYTÝ PODHLED
ULTIMA canopy
EN 13501-1
Akustické vlastnosti Strana 14
Speciální úpravy*
Barvy RAL jsou k dispozici na požádání
Možnost začlenění osvětlení
Zvláštní tvary na vyžádání
*Prosím kontaktujte Armstrong Technical Sales®
EEA Euroclass A2-s1, d0
70 % RH
87%
EN ISO
7742-2 & 3
Odrazivost světla
44%
ISO 14021
Recyklovaný obsah
JEDNOTLIVÉ PANELY - Dřevo - wood canopy
PROJEKT: A/A Pennsylvania, Harrisburg (US) :::::::: ARCHITEKT: Murphy & Ditlenhafer, Inc., York, PA
ŘEŠENÍ: WOOD Canopy konkávní
Canopy plovoucí podhledy :::: 29
JEDNOTLIVÉ PANELY - Dřevo
WOOD canopy
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
n P
rostory s teplým, přírodním dřevem.
n S
krytý montážní hardware pro čistý vzhled shora i zespodu.
n P
řizpůsobitelné různým výškám a úhlům.
n D
ýhové lemování hran pro vyšší kvalitu.
n J sou k dispozici i další dýhové úpravy pro použití s dřevěnými
stavebními prvky a jinými konečnými úpravami interiérů. Zvláštní
velikosti panelů jsou k dispozici na požádání.
Prosím zkontrolujte dostupnost tohoto produktu v České republice a na Slovensku u technické podpory Armstrong
FYZICKÉ VLASTNOSTI
Rozměry: 2200 x 1100 mm
Dýha: viz níže
DOSTUPNÉ TVARY
2200 mm
1100 mm
82°
VÝBĚR DÝHY
Kvůli omezeným možnostem tisku se může odstín lišit od aktuálního produktu.
Přírodní varianty (dýhy ze skutečného dřeva)
Bambus (rychle obnovitelný)
Javor
(NMP)
Patina
(BAP)
Světlá třešeň
(NLC)
Tmavá třešeň
(NDC)
Přírodní*
(BAN)
* Armstrong Atelier’s design tým je schopný zajistit i dýhu v provedení premium, jelikož se potencionálně může lišit odstín barvy jednotlivých panelů. Může dojít k omezení množství
objednaných kusů nebo k prodloužení doby dodání.
Akustické vlastnosti Strana 14
Speciální úpravy*
Na požádání je k dispozici více než
100 druhů dýhy
Možnost začlenění osvětlení
Zvláštní tvary na vyžádání
*Prosím kontaktujte Armstrong Technical Sales®
Prosím kontaktujte nás
92%
ISO 14021
Recyklovaný obsah
JEDNOTLIVÉ PANELY - Polykarbonát infusions canopy
PROJEKT: TU Eindhoven (NL) :::::::: DODAVATEL: Vertogen & van de Veninterieurbouw B.V.
ARCHITEKT: Office Concepts & Solutions :::::::: ŘEŠENÍ: INFUSIONS CANOPY Cultured Pearl
Canopy plovoucí podhledy :::: 31
JEDNOTLIVÉ PANELY - Polykarbonát
INFUSIONS canopy
Udělejte návrh. Vytvořte fokální bod. Zvýrazněte oblast nanesením
barvy nebo jednoduchého vzoru. Když budete mít plátno,
pomůžeme vám s ostatními nástroji.
Namixovat...
Smíchejte klasické a moderní, tkaninové a průhledné vzhledy.
Newboldské odstíny a zlaté vzory se dobře hodí k ostatním
konečným úpravám Armstrong.
Spojit...
Tečka k tečce. Pruh k pruhu. Vzor ke vzoru. Objevujte, inovujte,
hrajte si. Pro dokončení Vaší vize pak najdete vhodné plné barvy,
kterými můžete doplnit naše jedinečné vzory a barevné sladění.
a promíchat.
Zapojte trochu zábavy při navrhování Vašeho dalšího stropu.
Samostatně zavěšená oblaka Canopy jsou k dispozici ve
velikostech 1525 mm a 1830 mm. Spusťte je ze stropu nebo je
ukotvěte ke stěně. Promíchejte kopce s údolími nebo je nechte jen
tak plout do dáli.
FYZICKÉ VLASTNOSTI
Rozměry: Čtvercová hrana: 1525 x 610 x 6 mm - 1830 x 610 x 6 mm
Materiál: Polykarbonát / Rýhovaný polykarbonát
Povrch: Hladká povrchová úprava
1400mm*
60° arc
1475mm*
90° arc
1675mm**
240mm
350mm
90° arc
203mm
292mm
DOSTUPNÉ TVARY
60° arc
1775mm**
* Pro Canopy 1525mm.
** Pro Canopy 1830mm.
BARVY
Channelled Intellect
Channelled Sunset
Channelled Vision
Channelled Mist
Channelled Carribean
Channelled Midnight
Na požádání je k dispozici kompletní řada 26 barev. Pro více informací prosím navštivte naši webovou stránku nebo nás kontaktujte.
Pro technické informace a informace o reakci na požár nás prosím kontaktujte.
EN 13501-1
Akustické vlastnosti Strana 14
Speciální úpravy*
Možnost začlenění osvětlení
Zvláštní tvary na vyžádání
*Prosím kontaktujte Armstrong Technical Sales®
Rýhované:
EEA Euroclass B-s1, d0
Plné barvy, mozaiky a hliníkové barvy:
Prosím kontaktujte nás.
JEDNOTLIVÉ PANELY - Kov - METAL canopy
PROJEKT: Parker Hannifin GmbH -Bielefeld (D) :::::::: ARCHITEKT: PODUFAL + WIEHOFSKY Architektenund Ingenieure, Lohne
DODAVATEL: Offszanka Trockenbau GmbH & Co. KG :::::::: ŘEŠENÍ: METAL Canopy konkávní
Canopy plovoucí podhledy :::: 33
JEDNOTLIVÉ PANELY - Kov
METAL canopy
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
n D
efinuje a zvýrazňuje prostory.
n S
nadná instalace.
n P
řizpůsobitelné různým výškám a úhlům.
n O
celové panely nastříkané práškovou barvou.
n
n
n
n
n
ýběr perforačních možností pro lepší akustiku.
V
Tři typy panelů - plochý, konkávní a konvexní.
Odolné, snadné čištění a údržba.
Monolitický a jemný design.
Bez viditelných rámů či rastrů.
FYZICKÉ VLASTNOSTI
Rozměry: 1890 x 1181 x 40 mm
Barva: RAL 9010*
Detail hrany: Z akřivený (konkávní/konvexní): šířka detailu hrany: 47° / délka detailu hrany: 90°
Plochý: všechny strany 47°
DOSTUPNÉ TVARY
Řez
konvexní
40 mm
min 200 mm
max 1900 mm
min 200 mm
max 1900 mm
156 mm
40 mm
Plochý
156 mm
konkávní
min 200 mm
max 1900 mm
40 mm
AKUSTICKÉ VLASTNOSTI - Základní uspořádání
500m2 kancelář s odkrytým stropem (15 x 35m)
Výška stropu: 5m k podhledu
Sádrokartonové zdi s okny na dvou stranách, průmyslový koberec
Strop
ODKRYTÝ PODHLED
(bez krytí)
Doba dozvuku (RT)
3.4 s
1.5 s
1.0 s
Snížení doby dozvuku
-
55.9 %
70.6 %
ODKRYTÝ PODHLED
Akustické vlastnosti Strana 14
Speciální úpravy*
Barvy RAL jsou k dispozici na požádání
Možnost začlenění osvětlení
Zvláštní perforace na vyžádání
*Prosím kontaktujte Armstrong Technical Sales®
52 METAL CANOPY
(25% pokrytí)
100 METAL CANOPY
(50% pokrytí)
METAL canopy
90 % RH
EEA Euroclass B-s2, d0
30%
ISO 14021
Recyklovaný obsah
MODULÁRNÍ SYSTÉMY - Kov - D-Clip / D-H 700
PROJEKT: vrsg Rechenzentrum St. Gallen (CH) :::::::: ARCHITEKT: Lantner & Olbrecht, Rorschach
DODAVATEL STROPŮ: Phonex AG :::::::: ŘEŠENÍ: D-H 700
Canopy plovoucí podhledy :::: 35
MODULÁRNÍ SYSTÉMY - Kov
D-Clip / D-H 700
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
n M
odulární koncept pro optimální flexibilitu.
n V
izuálně definuje prostor.
n S
voboda designu.
n M
oderní řešení pohlcovačů pro exponované betonové stropy.
n
n
n
n
plňuje náročné požadavky na akustiku.
S
Integrace osvětlení, klimatizace a dalšího vybavení.
Rychlá a snadná instalace.
Skrytý rastr pro monolitický efekt.
DOSTUPNÉ SYSTÉMY
D-CLIP
Řešení Clip-In s obdélníkovými panely
Pravoúhlá hrana
D-H 700
Řešení Hook-On s obdélníkovými panely
Pravoúhlá hrana
Rastr GemaGrid ©® se svěrným profilem DP 12
Rastr GemaGrid ©® příčně provázaný
Rozměry
Délka 600 – 2500 mm
Šířka 247 – 600 mm
Detail hrany po celém obvodu 50 mm
Rozměry
Délka 600 – 2750 mm (v krocích po 25 mm)
Šířka 250 – 600 mm (v krocích po 25 mm)
Detail hrany po celém obvodu
standardně 50 mm
Detail hrany po celém obvodu
standardně 65 mm
(pro přídavné vložky, chlazené stropy apod.)
Funkce vyklápění dolů Standardní panel s vyklápěcí funkcí Access
Koncový a jednotlivý panel bez funkce
Access
koncový
standard
standard
standard
koncový
Modulární volba
Standardní panel
Koncový panel
jednotlivý
Jednotlivý panel
Jednotlivý panel
Akustické vlastnosti Strana 14
Speciální úpravy*
Barvy RAL jsou k dispozici na požádání
Možnost začlenění různých servisních
prvků
Zvláštní perforace na vyžádání
*Prosím kontaktujte Armstrong Technical Sales®
Standardní panel
Koncový panel
90 % RH
Jednotlivý panel
A2-s2,d0 (se standardním flísem)
nebo A1 (na vyžádání)
<30%
ISO 14021
Recyklovaný obsah
MODULÁRNÍ SYSTÉMY - Axiom Canopy
PROJEKT: Centostazioni S.p.A. (IT) :::::::: ARCHITEKT: Cristian Piccolo
ŘEŠENÍ: Axiom KE Canopy s Axal Vector
Canopy plovoucí podhledy :::: 37
MODULÁRNÍ SYSTÉMY - Axiom Canopy
Axiom C čtvercový, zakřivený a kruhový Canopy
Axiom KE Canopy
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
n A
kustická absorpční schopnost v jednoduchém systému je tím
nejvhodnějším akustickým řešením pro Váš prostor.
n Ideální pro prostory náročné na akustiku nebo rozsáhlé otevřené
prostory v prvotním designu, nebo pro rychlou úpravu. Canopy:
• snižují dobu dozvuku v prostoru,
• snižují úroveň hluku v prostoru,
• zvyšují srozumitelnost hovoru,
• profil: 25% recyklovaný obsah.
1
n S
amostatně zavěšená oblaka Canopy jakoby se vznášela nadčasový vzhled vyžadující méně závěsných lan.
n Široký výběr panelových, multi-panelových a multi-rozměrových
designových možností.
n Množství kompatibilních barev rastru.
n Obvodový profil uříznutý na míru:
• Vyrobený v továrně pro přesnost a kvalitu.
• Kompletované rohy seříznuté na pokos.
• Příruční nářadí v jediné brašně.
• Není třeba žádné další řezání.
• Žádné plýtvání.
n Konstrukce a opracování pro instalaci celého panelu.
KROK 1: VYBERTE VELIKOST A TVAR VAŠEHO OBLAKA
Kruhový
1800x1800
1800x2400
1800x3000
1800x3600
2400x3000
2400x3600
2400x4200
1800x2400
1800x3000
1800x3600
1800x4200
2400x2400
Zakřivený
2400x2400
3000x3000
3000x3600
Čtvercový
1800x1800
1800x4200
Pro vlastní tvary prosím kontaktujte Armstrongs’ Atelier design team.
2
KROK 2: VYBERTE MATERIÁL A BARVU PRO VÁŠ PODHLEDOVÝ PANEL
Minerál
Kov
Pro textury, rozměry a technické vlastnosti kazet nás prosím kontaktujte.
Prosím zkontrolujte dostupnost tohoto produktu v České republice a na Slovensku u technické podpory Armstrong
Dřevo
2400x2400
MODULÁRNÍ SYSTÉMY - Axiom Canopy
PROJEKT: Armstrong World Industries, Lancaster (US)
ŘEŠENÍ: Axiom C kruhový s kazetami Ultima Vector
Canopy plovoucí podhledy :::: 39
MODULÁRNÍ SYSTÉMY - Axiom Canopy
Axiom C čtvercový, zakřivený a kruhový Canopy
Axiom KE Canopy
3
KROK 3: VYBERTE VÝŠKU A DÉLKU PROFILU PRO AXIOM® CANOPIES
MOŽNOSTI AXIOM PROFILU PRO ZAKŘIVENÉ A KRUHOVÉ
Možnost Axiom profilu pro CANOPY čtvercový
CANOPY
Axiom Board/Tegular Profil
4
Board/Tegular Panel s Axiom C Canopy board
profilem
Tegular Panel s Axiom KE Canopy pro Vector
profil
Vector Panel s obráceným Axiom C Canopy
Vector profilem
Vector Panel s Axiom KE Canopy pro Vector
profil
KROK 4: VYBERTE BARVU PRO AXIOM® OBVODOVÝ PROFIL
Standardní barvy rastru - Kvůli omezeným možnostem TISKU se může odstín lišit od aktuálního produktu.
5
KROK 5: UPŘESNĚTE VYBAVENÍ A PANELY
n Informace o standardních modulech Canopy naleznete pod příslušným číslem položky Axiom Canopy sestavy:
• Čísla položek sestav jsou sepsána v Axiom C & KE brožuře.
• Nezapomeňte, že číslo položky se vztahuje ke stropní konstrukci, tj. 24 nebo 15 mm
n Z a účelem úplné flexibility ve výběru panelů jsou panely prodávány odděleně od sestav.
• Prosím nahlédněte do Armstrong hlavní brožury nebo na webové stránky.
• Informace najdete pod číslem položky konkrétního panelu.
Akustické vlastnosti Strana 14
Speciální úpravy*
Barvy RAL jsou k dispozici na požádání
Možnost začlenění osvětlení
Zvláštní tvary na vyžádání
Kov s dřevěným efektem
*Prosím kontaktujte Armstrong Technical Sales®
MODULÁRNÍ SYSTÉMY - Axiom Canopy
PROJEKT: Harton Technology College (UK) :::::::: ARCHITEKT: Ryder Architecture
GENERÁLNÍ DODAVATEL: Carillion :::::::: ŘEŠENÍ: Axiom C Canopy čtvercový s Optima kazetami
Canopy plovoucí podhledy :::: 41
MODULÁRNÍ SYSTÉMY - Axiom Canopy
Axiom C čtvercový, zakřivený a kruhový Canopy
Axiom KE Canopy
AKUSTICKÉ VLASTNOSTI - AXIOM CANOPY - INFORMACE O ABSORPCI
Sabines (průměrně 500, 1k, 2k, 4k, Hz)
velikost jednotky
1.80 x 1.80 m = 3.24 m2
2.40 x 2.40 m = 5.76 m2
3.00 x 3.00 m = 9.00 m2
SAHARA Max / SABBIA
2.9
5.1
7.9
NEEVA Board 18 mm
typ kazety
4.1
7.4
11.5
OPTIMA 15 mm
3.9
6.9
10.8
ULTIMA 15 mm
2.7
4.9
7.6
PROJEKT: Unilever Food Solutions, Lisle, IL (USA) :::::::: ARCHITEKT: Chicago, IL
GENERÁLNÍ DODAVATEL: Carillion :::::::: ŘEŠENÍ: Axiom C Canopy Circle s kovovými kazetami
MODULÁRNÍ SYSTÉMY - Axiom Canopy
PROJET: Zionsville High School (US) :::::::: ARCHITEKT: Balfour Beatty
ŘEŠENÍ: Axiom zakřivený, vlastní
Canopy plovoucí podhledy :::: 43
MODULÁRNÍ SYSTÉMY - Axiom Canopy
Axiom C čtvercový, zakřivený a kruhový Canopy
Axiom KE Canopy
Axiom Canopies mohou být mnohem více než jen řešení pro lehké profilové lišty a přechody. S velkým výběrem tvarů a velikostí mohou
Axiom profily zdůraznit prostor pomocí jedinečných vzhledů nebo umožnit další kreativitu v prostoru stropu pro tematické designy.
Axiom výstava představuje ukázky kreativních způsobů, jak lze použít Axiom obvodový profil. Všechny nákresy jsou ateliérové detaily
existujících zakázek.
Prosím zkontrolujte dostupnost tohoto produktu v České republice a na Slovensku u technické podpory Armstrong
DALŠÍ DESIGNOVÉ MOŽNOSTI
PROJEKT: CDW Corporation, Vernon Hills (US) :::::::: ARCHITEKT: Partners by Design Inc.
ŘEŠENÍ: Serpentina
Canopy plovoucí podhledy :::: 45
DALŠÍ DESIGNOVÉ MOŽNOSTI
SERPENTINA
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
n Standardní
barvy Armstrong a k tomu čtyři metalické nátěry a
vlastní barvy.
n Akustické
vlastnosti pro absorpci zvuku.
n Předem
projektováno.
n Nabídka
velké škály panelů.
Pro podrobnější informace ohledně technických
vlastností a možností speciálního designu prosím
kontaktujte Armstrong Technical Sales.
Prosím zkontrolujte dostupnost tohoto produktu v České republice
a na Slovensku u technické podpory Armstrong.
TKANINOVÁ OBLAKA
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
n Rychlá a snadná instalace.
n Nízká váha a velké možnosti formátu.
n Lze upevnit na jeden nebo více bodů.
n Poskytuje prostoru stálý akcent nebo barvu.
n Může sloužit svými akustickými vlastnostmi.
n K dispozici v mnoha velikostech a barvách.
n Lze kombinovat s ostatními tkaninovými řešeními společnosti
Armstrong.
NAPÍNACÍ OBLAKA
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
n Možnosti přizpůsobení formátu a tvaru.
n K dispozici v mnoha barvách a tvarech.
n Jednoduchá a rychlá montáž a připevnění.
n Přenastavitelné.
n Cenově výhodné řešení pro zlepšení místního vzhledu.
n Možnost využití v prostorách, kde nelze použít obvyklé řešení se
samostatně závěšenými oblaky.
Typické tvary jsou zobrazeny v půdorysu.
TECHNICKÉ INFORMACE
Reakce na požár
Národní vyhlášky o budovách (pokud je lze uplatnit)
vyžadují, aby budovy splňovaly provedení v příslušné
Evropské třídě reakce na požár v závislosti na oblasti
použití. Výrobky společnosti Armstrong byly testovány
podle harmonizovaných evropských standardů a splňují
minimální kritéria na provedení.
Akustické vlastnosti
Uživatel prostoru, ať už v kanceláři, učebně, obchodu
nebo v jiném podobném prostředí, požaduje:
• Srozumitelnost - slyšet a být slyšen
• Diskrétnost - nebýt slyšitelný
• Soustředění - nebýt rušen
Optimálního akustického klimatu je dosaženo správnou
kombinací absorpce zvuku a zvukového útlumu. Další
informace o tom, jak může akustika přispívat k lepšímu
prostředí, najdete na straně 12.
Odolnost vůči vlhkosti
Instalace podhledů stále více čelí nárokům vlhkého
prostředí, jako jsou programy rychlodrah, budovy se
střídavým ohříváním a ochlazováním, prostory s vysokou
koncentrací osob, konstrukce otevřené do vnějšího
prostředí apod. Pro splnění těchto požadavků společnost
Armstrong nabízí v širokém rozsahu plovoucí podhledy
vhodné pro instalaci v podmínkách relativní vlhkosti až
95 %.
Následující tabulka uvádí relativní odolnost vůči vlhkosti ve
vztahu ke třídám vystavení vlivům podle normy EN 13964.
Třída
Podmínky
A
Části budov vystavené měnící se relativní
vlhkosti až 70 % a měnící se teplotě až 25 °C,
ale bez korozních látek.
B
Části budov vystavené měnící se relativní
vlhkosti až 90 % a měnící se teplotě až 30 °C,
ale bez korozních látek.
C
Části budov vystavené měnící se relativní
vlhkosti až 95 % a měnící se teplotě až 30 °C,
ale bez korozních látek.
D
Vážnější, než výše zmíněné.
Odrazivost světla
Vysoká odrazivost světla od zavěšených stropních
podhledů může významně přispívat k udržování
správných úrovní osvětlení ve všech vnitřních prostředích,
a napomáhat snižování nadměrné spotřeby elektrické
energie.
Společnost Armstrong provádí rozsáhlá testování tepelné
vodivosti na široké škále svých výrobků v souladu s
EN ISO 7742-2 a 3 (dle specifikací v EN 13964) a
ASTM E1477 v akreditovaných laboratořích třetích stran.
Hodnoty odrazivosti světla, uvedené na každé straně s
údaji o výrobku, jsou takové, jaké stanovily tyto testy.
Recyklovaný obsah
Výrobky společnosti Armstrong jsou vyráběny za použití
různých recyklovaných surovin. Recyklovaný obsah je
uveden v naší literatuře dle ISO 14021:2004. Další
informace o tom, jak mohou podhledy přispívat k
udržitelnému prostředí, najdete na straně 12.
Čištění
Postup čištění závisí na typu produktu a na materiálu.
Pro více informací prosím nahlédněte do hlavního katalogu
nebo kontaktujte Armstrong.
Canopy plovoucí podhledy :::: 47
NÁVODY NA MONTÁŽ
Axiom C Canopy
Axiom KE Canopy
ULTIMA Canopy
METAL Canopy
Optima Individual
Optima Grouping
infusions Canopy
...včetně videí atd. na našich webových stránkách.
Canopy plovoucí podhledy :::: 49
Germany & Switzerland
Armstrong Building Products
Kundenservice
Office Building Quadrium
Claudius Prinsenlaan 126
4818 CP Breda
Niederlande
Tel.: (+49) 0251 7603 210
Fax: (+49) 0251 7603 593
e-mail: [email protected]
www.armstrong-decken.de
www.armstrong-decken.at
www.armstrong.ch
Armstrong Metalldecken AG
Kunklerstrasse 9
9015 St. Gallen
Switzerland
Tel.: +41 (0) 71 313 63 63
Fax: +41 (0) 71 313 64 00
Zentralschweiz
Armstrong Metalldecken AG
Büro / Lager Zentralschweiz
Grossweid 9
CH-6026 Rain
Tel.: +41 (0) 41 921 63 63
Fax: +41 (0) 41 921 63 80
Suisse Romande
Armstrong Plafonds Métalliques SA
Bureau Suisse Romande
3, rue Gustave-Monynier
CH-1202 Genève
Tel.: +41 (0) 22 731 60 70
Fax: +41 (0) 22 731 60 74
Österreich/Austria/Eastern Europe
Armstrong Metalldecken GmbH
Bundesstrasse 70
A-6830 Rankweil
Tel.: +43 (0) 55 22 34 44-0
Fax: +43 (0) 55 22 34 44-8
Armstrong Metalldecken GmbH
Messendorferstrasse 6
A-8041 Graz
Tel.: +43 (0) 31 64 71 584
Fax: +43 (0) 31 64 71 584-10
Spain
Armstrong Building Products
Oficina de ventas España
Immeuble Paryseine
3 Allée de la Seine
94854 Ivry-sur-Seine
Francia
Tel.: (+ 34) 91 642 04 99
00 800 90 21 03 68
Fax: (+33) 1 4521 04 11
e-mail: [email protected]
www.armstrong.es/techos
Portugal
Armstrong Floor Product
Rua de Manuel Assunçao de Falcao, 63
4475-041 Santa Maria de Avioso - Maia
Portugal
Tel.: (+351) 22 982 81 10
Fax: (+351) 22 982 81 19
e-mail: [email protected]
www.armstrong.com.pt
France & French Speaking Africa
Armstrong Building Products SAS
Bureaux Commerciaux France
Immeuble Paryseine
3 Allée de la Seine
94854 Ivry-sur-Seine
Tel.: 0800 41 36 43
Fax: (+33) 1 45 21 04 11
e-mail: [email protected]
www.armstrong.fr/plafonds
Siège social
Armstrong Building Products SAS
67 Rue de Salins
BP 89
25300 Pontarlier
France
Italy & Greece
Armstrong Building Products
Ufficio Commerciale Italia
Immeuble Paryseine
3 Allée de la Seine
94854 Ivry-sur-Seine
Francia
Tel.: 800 118 085
Fax: (+33) 145 21 04 11
e-mail: [email protected]
www.armstrong-soffitti.it
www.armstrong.eu
Netherlands
Armstrong Building Products B.V.
Verkoopkantoor Nederland
Postbus 3803
4800 DV Breda
Nederland
Tel.: (+31) 076 521 77 33
Fax: (+31) 076 521 04 07
e-mail: [email protected]
www.armstrong.nl/plafonds
United Kingdom
Armstrong World Industries Ltd
Building Products Division
Armstrong House
38 Market Square
Uxbridge UB8 1NG
Tel.: 0800 371849
Fax: (+44) 1895 274287
e-mail: [email protected]
www.armstrong-ceilings.co.uk
Republic of Ireland
Armstrong World Industries Ltd.
108 Greenlea Road
Terenure
Co Dublin 6W
Ireland
Tel.: 1800 409002
Tel.: (+353) 1 499 1701
Fax: (+353) 1 490 7061
e mail: sales-[email protected]
www.armstrong-ceilings.ie
Central Europe North
Western Europe
Belgium & Luxembourg
Armstrong Building Products B.V.
Bureaux Commerciaux Belgique
Postbus 3803
4800 DV Breda
Nederland
Tel.: (+32) 02 223 00 72
Fax: (+31) 076 521 04 07
e-mail: [email protected]
www.armstrong-plafonds.be
(DK/EE/FIN/IS/LT/LV/N/PL/S)
Armstrong Building Products BV
Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Domaniewska 37
02-672 Warszawa
Poland
Tel.: (+48) 0 22 337 86 10/ 86 11
Fax: (+48) 0 22 337 86 12
e-mail: [email protected]
Latvia: www.armstrong.lv
Lithuania: www.armstrong.lt
Norway: www.armstrong.no
Poland: www.armstrong.pl
Sweden: www.armstrong.se
Africa/Middle East/Turkey
Eastern Europe
Central Europe South
(AL/BA/BG/CZ/HR/HU/KO/
MD/ME/MK/RO/RS/SK/SI)
Armstrong Building Products
Lighthouse building
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
Czech Republic
Tel. : +420 234 700 543
e-mail: [email protected]
Czech Republic: www.armstrong.cz
Hungary: www.armstrong.co.hu
Romania: www.armstrong.ro
Serbia: www.armstrong.rs
Slovakia: www.armstrong.sk
Slovenia: www.armstrong.si
Armstrong World Industries Ltd
Africa Middle East Turkey Division
Armstrong House
38 Market Square
Uxbridge UB8 1NG
Tel.: (+44) 01895 251122
Fax: (+44) 01895 272928
e-mail: [email protected]
www.armstrong.eu
Israël: www.armstrong.co.il
South Africa: www.armstrong-ceilings.co.za
Dubai | United Arab Emirates
Armstrong Building Products L.L.C.
P.O. Box 73831
Tel.: (+97) 143 397 099
Fax: (+97) 143 397 088
Türkiye
Armstrong Europa GmbH
Türkiye Satış Temsilciliği
Sarıyer-Istanbul
Türkiye
Gsm: +90 533 367 54 89
Fax: +90 212 257 44 78
www.armstrong.com.tr
[email protected]
CIS
Armstrong Moscow GmbH
Park Place, office E502
# 113/1, Leninsky Prospekt
Moscow 117198
Russia
Tel.: (+7) 495 956 5100
Fax: (+7) 495 956 5101
e-mail: [email protected]
Russian Federation: www.armstrong.ru
ARMSTRONG ATELIER
Prosím objevte webové stránky
našeho ateliéru na:
www.armstrong-atelier.eu
PEFC/10-31-1427
Agency: EPCOM- 12/2011 - Copyright: Nike Bourgeois, Beppe Raso, Sandro Lendler, Grigori Rassinier, Simon Miles, Francisco Urrutia
Armstrong Building Products - RCS Besançon B 784 131 575 Printed on free chlorine paper.
Doporučení
Veškeré fotografické a designové prvky obsažené v této brožuře neznamenají žádná doporučení jakékoli ze společností, uvedených v této brožuře, týkající se vlastního používání anebo doporučovaných
způsobů instalace závěsných stropních podhledů a jsou poskytovány pouze jako informativní materiál. Z technických důvodů se v tisku mohou objevit rozdíly mezi barvami vytištěnými v této brožuře
a barvami skutečného produktu. Výběr barev by měl být vždy proveden podle vzorku produktu. Veškeré instrukce a technické informace obsažené v této brožuře, anebo jakákoli publikace společností
uvedených v této brožuře, týkající se stropních podhledů Armstrong, jsou založeny na výsledcích získaných v podmínkách laboratorních zkoušek. Je odpovědností uživatele ověřit si písemně u
prodávajícího produktu, zda jsou tyto instrukce a informace vhodné pro plánované specifické použití. Prodej produktů a odpovědnost prodávajících společností jsou v souladu s obchodními
podmínkami prodávající společnosti. Veškeré technické údaje podléhají právu na změny bez povinnosti předchozího upozornění.

Podobné dokumenty

Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu

Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu V tabulce jsou uvedeny sazby silniční daně dle zákona č. 16/1993 Sb. o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona ...

Více

číslo 2, 2010 /1,6 MB

číslo 2, 2010 /1,6 MB jsou hvězdami sběratelského nebe. Publikace vyšla rovněţ v angličtině, němčině a ruštině a přispěla k propagaci českého exlibris v zahraničí. V době, kdy byl F. Dvořák předsedou Spolku českých bibl...

Více

Michal Mička – Z poradce investorem

Michal Mička – Z poradce investorem efekty. Právě studio ILM je původním zakladatelem již zmíněné společnosti Pixar, která byla v roce 1986 prodána Stevu Jobsovi a kterou Walt Disney získal v roce 2006. Současně s nákupem LucasFilmu ...

Více

General Brochure:HLAVNÍ BROŽURA 2014

General Brochure:HLAVNÍ BROŽURA 2014 které navíc přidají prostoru designový vzhled a napomohou zachovat akustický a vizuální komfort.

Více

www.armstrong.cz

www.armstrong.cz www.armstrong.lv www.armstrong.lt www.armstrong.no www.armstrong.pl www.armstrong.se

Více