Osobnosti Střední Moravy Kalendář výročí 2016

Komentáře

Transkript

Osobnosti Střední Moravy Kalendář výročí 2016
Osobnosti Střední Moravy
PERSONAGES OF CENTRAL MORAVIA
PERSÖNLICHKEITEN DES MITTELMÄHRENS
Kalendář výročí 2016
Anniversaries
Jubiläuskalender
Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace, 2015
Městská knihovna roku 2015
1
OBSAH / CONTENTS / INHALT
Úvodem / Summary / Resümee ....................................................................................................................................... 4
Osobnosti střední Moravy 2016 ....................................................................................................................................... 5
Personages of the Central Moravia 2016 / Persönlichkeiten des Mittelmährens 2016
Personální rejstřík / Nominal Index / Personenregister ......................................................................................... 62
Zeměpisný rejstřík / Geographical Index of Localities / Geographisches Register ..................................... 76
Výběr celostátních a zahraničních výročí na rok 2016 ........................................................................................... 83
Selected Foreign and Czech Anniversaries for the Year 2016
Auswahl von den tschechischen und ausländischen Jubiläen für das Jahr 2016
3
ÚVODEM
Osobnosti střední Moravy 2016 – kalendář výročí – je souborem každoročně vydávaného chronologického přehledu výročí osobností se vztahem k regionu. K regionálním osobnostem řadíme takové, které se na střední Moravě narodily, zemřely nebo zde pobývaly. Naší snahou bylo připomenout
jména těch, kteří jsou zapomínáni, i když svou činností ovlivnili své okolí. Publikace má plnit pouze
informativní účel a neklade si za cíl jakékoli hodnocení uvedených osobností či jejich díla. Jednotlivé
záznamy obsahují datum a místo narození či úmrtí, jméno a příjmení osobnosti, obor působnosti, místa pobytu (označená P/) a číselné vročení k datu. Uvedené záznamy jsou opatřeny pořadovými čísly,
aby se usnadnila orientace při vyhledávání v personálním a zeměpisném rejstříku.
Součástí publikace je Výběr celostátních a zahraničních výročí na rok 2016 spolu s uvedením významných dní roku.
Pro zahraniční zájemce je určen Personální rejstřík, opatřený anglickými a německými ekvivalenty
oboru působnosti a číslem záznamu. Podrobnější informace o uvedených osobnostech, stejně jako
o personách, které z kapacitních důvodů v kalendáriu absentují, lze dohledat v regionální počítačové
databázi Knihovny města Olomouce. Biografické údaje jsou čerpány především z regionálních i celostátních periodik i z encyklopedií a vlastivědné literatury.
Děkujeme všem konzultantům a pracovníkům archivů, muzeí, knihoven, škol, obecních úřadů,
stejně jako kronikářům a osvětovým aktivistům za jejich pomoc při vyhledávání a ověřování údajů.
Vítáme všechny nové informace, doplňky či dokumentaci o zajímavých osobnostech našeho regionu.
SUMMARY
The book you have in your hands is a compilation of the annually published chronological list of
major personages related to our region.
All the notes contain: date and place of birth or death, first name and surname of a personage
where appropriate, places of stay (marked by P/) and dating. The notes are numbered to facilitate the
orientation in the geographical index of localities.
Foreign persons concerned will find an appendix in English and German with the list of names and
the field of action.
RESÜMEE
Die Persönlichkeiten des Mittelmährens 2016 - der Jubiläumskalender – ist die Zusammenfassung
der alljährlich herausgegebenen chronologischen Übersicht der Jahresjubiläen von den Persönlichkeiten mit ihrer Beziehung zur Region.
Die Publikation hat nur den informativen Charakter und hat kein Ziel, die angeführten Personen
und ihre Werke zu würdigen. Die einzelnen Aufzeichnungen enthalten: Datum, Geburts-oder Todesort, Vorname und Familienname der Person, Wirkungsbereich, Aufenthaltsorte (bezeichnet P/) und
Datennummer. Die angeführten Aufzeichnungen sind mit den Reihenfolgennummern bezeichnet,
um bessere Orientierung beim Aufsuchen im geografischen und Personenregister zu erleichtern.
4
OSOBNOSTI STŘEDNÍ MORAVY 2016
PERSONAGES OF THE CENTRAL MORAVIA 2016
PERSÖNLICHKEITEN DES MITTELMÄHRENS 2016
LEDEN
Datum narození: 1. 1. 1896 Přerov
1.
Horák, Antonín – pedagog, kritik, odborný publicista. P/Přerov
Datum úmrtí: 24. 8. 1980 Přerov 120. výročí narození
Datum narození: 2. 1. 1876 Olomouc
2.
Kolařík, Josef – pedagog Zemského ústavu pro hluchoněmé ve Valašském Meziříčí.
P/Valašské Meziříčí
Datum úmrtí: 30. 5. 1942 Brno
140. výročí narození
Datum narození: 2. 1. 1876 Blatnice na Moravě
3.
Bojar, Ivo – duchovní, spisovatel, folklorista, básník, dramatik. P/Olomouc, Jaroměřice,
Náklo, Postřelmov, Litovel, Drahany
Datum úmrtí: 17. 3. 1951 Zlobice u Kroměříže
140. výročí narození
65. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 2. 1. 1941 Kyjov
4.
Kozánek, Karel – advokát, hudebník, sbormistr, pianista, skladatel. P/Olomouc,
Kroměříž, Kyjov
Datum narození: 5. 3. 1858 Kroměříž
75. výročí úmrtí
Datum narození: 3. 1. 1921 Přerov
5.
Petráš, Oldřich – muzikolog, muzejní pracovník, sběratel lidových písní, odborný publicista. P/Brno, Šumperk
Datum úmrtí: 8. 11. 1970 Brno
95. výročí narození
Datum narození: 3. 1. 1866 Milkov
6.
Slavíček, Josef – duchovní, paleontolog, archeolog, muzejní a vlastivědný pracovník.
P/Libhošť, Valašská Bystřice
Datum úmrtí: 6. 11. 1944 Frenštát pod Radhoštěm 150. výročí narození
Datum narození: 3. 1. 1901 Praha
7.
Tříska, František – malíř, krajinář, scénograf. P/Prostějov
Datum úmrtí: 10. 10. 1975 Prostějov
115. výročí narození
Datum narození: 4. 1. 1921 Holešov
8.
Vyhlídal, Oldřich – básník, překladatel, nakladatelský redaktor. P/Holešov, Praha
Datum úmrtí: 14. 5. 1989 Praha
95. výročí narození
Datum narození: 4. 1. 1921 Litovel
9.
Bezděčka, Josef – duchovní, historik, vlastivědný spisovatel. P/Olomouc
Datum úmrtí: 18. 4. 1996 Litovel
95. výročí narození
20. výročí úmrtí
Datum narození: 5. 1. 1831 Náklo
10.
Chytil, Melichar – vlastivědný pracovník, odborný publicista, starosta obce Náklo. P/Náklo
Datum úmrtí: 8. 11. 1916 Náklo
185. výročí narození
100. výročí úmrtí
Datum narození: 5. 1. 1886 Prostějov
11.
Šafařík, Jan – malíř, restaurátor. P/Prostějov, Paříž (Francie)
Datum úmrtí: asi 1914 (nezvěstný, zmizel patrně do Španělska)
130. výročí narození
Datum narození: 6. 1. 1896 Lovčičky u Vyškova
12.
Boleloucký, František – pedagog, prozaik, odbojář (Obrana národa). P/Židlochovice
Datum úmrtí: 21. 6. 1942 Brno 120. výročí narození
5
Datum narození: 7. 1. 1931 Olomouc
13.
Maliva, Josef – historik umění, literární publicista, muzejní a galerijní pracovník, autor
učebnic a katalogů výstav, vysokoškolský pedagog. P/Valašské Meziříčí, Hodonín, Olomouc
85. výročí narození
Datum úmrtí: 7. 1. 1931 Olomouc
14.
Loutocký, Josef – pedagog, školní inspektor, vlastivědný pracovník, odborný spisovatel.
P/Laškov, Zábřeh, Želechovice, Troubelice, Olomouc
Datum narození: 31. 3. 1868 Hnojice
85. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 8. 1. 1941 Kroměříž
15.
Malovaný, Jiří – pedagog, jazykovědec, odborný spisovatel. P/Kroměříž
Datum narození: 15. 5. 1873 Císařov
75. výročí úmrtí
Datum narození: 8. 1. 1971 Šumperk
16.
Miller, Jaroslav – historik, vysokoškolský pedagog, rektor Univerzity Palackého
v Olomouci. P/Olomouc
45. výročí narození
Datum úmrtí: 8. 1. 1936 Prostějov
17.
Kaňák, Richard – malíř, krajinář, tvůrce exlibris. P/Prostějov
Datum narození: 2. 1. 1883 Prostějov 80. výročí úmrtí
Datum narození: 9. 1. 1891 Prostějov
18.
Čičatka, Jaroslav – knihovník, filolog, pedagog, hudební kritik, literární historik. P/Olomouc
Datum úmrtí: 12. 9. 1979 Olomouc 125. výročí narození
Datum úmrtí: 10. 1. 1906 Brno
19.
Kašpárek, Maxmilián – technik, huťmistr, manažer, působil v hutních podnicích bratří
Kleinů v Sobotíně a ve Štěpánově. P/Olomouc, Sobotín, Rejhotice, Štěpánov, Brno
Datum narození: 8. 9. 1829 Ludvíkov
110. výročí úmrtí
Datum narození: 10. 1. 1951 Ostrava
20.
Slavotínek, Jan – rozhlasový pracovník, redaktor nakladatelství Univerzity Palackého,
vysokoškolský pedagog, publicista, věnuje se kulturním dějinám Olomouce. P/Olomouc
65. výročí narození
Datum narození: 11. 1. 1901 Kroměříž
21.
Minář, Karel – akademický malíř, grafik, vysokoškolský pedagog. P/Praha
Datum úmrtí: 5. 11. 1973 Praha
115. výročí narození
Datum narození: 11. 1. 1936 Nahořany
22.
Andrš, Miroslav – lékař, neurochirurg, vysokoškolský pedagog, autor rozhlasových her.
P/Olomouc
Datum úmrtí: 23. 6. 1989 Olomouc 80. výročí narození
Datum narození: 11. 1. 1946 Olomouc
23.
Zeitler, Josef – technik, horolezec, člen horolezeckého oddílu VŠTJ Slavia Olomouc.
P/Olomouc 70. výročí narození
Datum úmrtí: 11. 1. 1976 Olomouc
24.
Dvorský, Bohumír – akademický malíř. P/Svatý Kopeček u Olomouce, Ostrava
Datum narození: 21. 10. 1902 Paskov u Místku
40. výročí úmrtí
Datum narození: 12. 1. 1806 Slaný
25.
Dvorský, Prokop Václav – duchovní, pedagog, spisovatel, spolupracovník Riegrova Slovníku
naučného. P/Kyjov, Lipník nad Bečvou
Datum úmrtí: 28. 7. 1890 Moravská Třebová
210. výročí narození
Datum narození: 13. 1. 1911 Olomouc
26.
Petřková, Milada – pedagožka, klavíristka, sestra pravoslavného kněze Vladimíra Petřeka,
zatčena s celou rodinou při heydrichiádě. P/Velký Týnec, Holice u Olomouce
Datum úmrtí: 24. 4. 1943 Osvětim
105. výročí narození
6
Datum úmrtí: 13. 1. 1921 Kroměříž
27.
Bronec, Emanuel – pedagog, historik, osvětový pracovník. P/Olomouc, Kroměříž
Datum narození: 13. 7. 1853 Krásná Hora nad Vltavou
95. výročí úmrtí
Datum narození: 14. 1. 1926 Brezovice (Slovensko)
28.
Tomšů, Miroslav – lékař, chirurg, vysokoškolský profesor. P/Holešov, Olomouc, Prostějov
Datum úmrtí: 20. 1. 1999 Prostějov
90. výročí narození
Datum narození: 14. 1. 1821 Přemyslovice
29.
Geisler, Antonín – pedagog, varhaník, vlastenec, spoluzakladatel olomouckého pěveckého
spolku Žerotín. P/Laškov, Kokory
Datum úmrtí: 17. 6. 1893 Kokory
195. výročí narození
Datum narození: 14. 1. 1901 Olomouc
30.
Michalík, Rudolf – malíř, grafik, výtvarný kritik, restaurátor. P/Olomouc, Regensburg (Německo)
Datum úmrtí: 17. 10. 1993 Regensburg (Německo)
115. výročí narození
Datum narození: 14. 1. 1896 Svatý Kopeček u Olomouce
31.
Svolinský, Karel – malíř, grafik, ilustrátor, scénograf, tvůrce známek, vysokoškolský pedagog.
P/Olomouc, Praha
Datum úmrtí: 16. 9. 1986 Praha
120. výročí narození
30. výročí úmrtí
Datum narození: 15. 1. 1861 Náměšť na Hané
32.
Procházka, František Serafínský – pedagog, redaktor, básník, prozaik, překladatel, knihovník.
P/Olomouc
Datum úmrtí: 28. 1. 1939 Praha
155. výročí narození
Datum narození: 15. 1. 1811 Drozdov u Hořovic
33.
Schwarz, Lambert Josef – duchovní, varhaník, sbormistr, hudební pedagog.
P/Lipník nad Bečvou, Kroměříž
Datum úmrtí: 26. 5. 1886 Praha
205. výročí narození
130. výročí úmrtí
Datum narození: 16. 1. 1926 Blatec
34.
Baran, František – hudebník, houslista, hudební pedagog, působil v Moravské filharmonii
a Divadle Oldřicha Stibora. P/Brno, Olomouc
Datum úmrtí: 23. 12. 1982 Olomouc 90. výročí narození
Datum narození: 17. 1. 1941 Ostrava
35.
Hruška, Josef – umělecký kovář, nestor mezinárodní přehlídky Hefaiston na Helfštýně.
P/Valašské Meziříčí, Ostrava, Opava, Olomouc, Helfštýn
75. výročí narození
Datum úmrtí: 17. 1. 1896 Prostějov
36.
Vrla, Josef – redaktor Našince, majitel tiskárny, jednatel Sokola. P/Kroměříž, Olomouc, Prostějov
Datum narození: 2. 4. 1844 Tlumačov
120. výročí úmrtí
Datum narození: 18. 1. 1906 Štarnov
37.
Morav, Karel – technik, vlastivědný pracovník, vojenský odborník, publicista, pedagog.
P/Olomouc, Hranice, Mírov
Datum úmrtí: 21. 4. 1993 Olomouc 110. výročí narození
Datum narození: 19. 1. 1901 Kostelec na Hané
38.
Otáhal, Karel – sochař, medailér, kreslíř. P/Velké Opatovice
Datum úmrtí: 23. 8. 1972 Velké Opatovice
115. výročí narození
Datum narození: 19. 1. 1951 Olomouc
39.
Boháčová, Yvonna – teoretička výtvarného umění, redaktorka, kurátorka Galerie výtvarného
umění v Olomouci. P/Olomouc
Datum úmrtí: 31. 5. 1994 Olomouc
65. výročí narození
7
Datum narození: 19. 1. 1891 Předín
40.
Kocman, Josef – štábní kapitán, technik, odbojář. P/Přerov
Datum úmrtí: 1. 7. 1942 Berlín (Německo)
125. výročí narození
Datum narození: 20. 1. 1711 Olomouc
41.
Freindt, Šebestián Ignác František – umělecký zlatník. P/Olomouc
Datum úmrtí: 15. 10. 1774 Olomouc 305. výročí narození
Datum úmrtí: 20. 1. 1941 Brno
42.
Köhler, Jano – akademický malíř, grafik, ilustrátor, tvůrce sgrafit a fresek, pracoval
v arcibiskupském paláci a Sarkandrově kapli v Olomouci a na Svatém Hostýně.
P/Prostějov, Olomouc, Tršice, Kroměříž, Hostýn
Datum narození: 9. 2. 1873 Brno
75. výročí úmrtí
Datum narození: 20. 1. 1861 Medlov
43.
Kux, Johann – lékař, městský archivář, historik. P/Litovel, Olomouc
Datum úmrtí: 12. 8. 1940 Olomouc 155. výročí narození
Datum narození: 21. 1. 1861 Salzburg (Rakousko)
44.
Halka-Ledochowski, Zigmund Václav – kněz, kanovník olomoucké kapituly, spisovatel.
P/Olomouc
Datum úmrtí: 11. 1. 1944 Praha
155. výročí narození
Datum narození: 21. 1. 1886 Senice na Hané
45.
Kvapil, Alois – pedagog, matematik, odborný publicista, působil na Polívkově gymnáziu
v Olomouci. P/Olomouc
Datum úmrtí: 7. 7. 1947 Olomouc 130. výročí narození
Datum narození: 21. 1. 1911 Bedihošť
46.
Kozák, Vlastimil – malíř, krajinář, básník. P/Přerov
Datum úmrtí: 5. 12. 1997 Andělská Hora
105. výročí narození
Datum narození: 21. 1. 1866 Ouběnice u Votic
47.
Waic, František – hudební pedagog, hudební kritik, dirigent, skladatel. P/Zábřeh, Olomouc
Datum úmrtí: 3. 11. 1939 Olomouc 150. výročí narození
Datum narození: 22. 1. 1901 Prostějov
48.
Valenta, Edvard – novinář, redaktor, spisovatel, básník. P/Brno, Olomouc
Datum úmrtí: 21. 8. 1978 Praha
115. výročí narození
Datum úmrtí: 23. 1. 1931 Praha
49.
Peck, Eduard – pedagog, historik, folklorista, vlastivědný pracovník. P/Kroměříž, Holešov
Datum narození: 10. 10. 1857 Vrahovice
85. výročí úmrtí
Datum narození: 24. 1. 1926 Olomouc
50.
Čapek, Dušan – vysokoškolský pedagog, teolog, editor, odborný publicista. P/Praha
Datum úmrtí: 9. 2. 2005 90. výročí narození
Datum narození: 24. 1. 1826 Vídeň (Rakousko)
51.
D‘Orsay, Anatol – kanovník, mecenáš, první předseda Vlasteneckého spolku muzejního
v Olomouci. P/Kroměříž, Olomouc, Bystřice pod Hostýnem, Kojetín
Datum úmrtí: 30. 6. 1894 Olomouc 190. výročí narození
Datum úmrtí: 24. 1. 1986 Kroměříž
52.
Živný, Bohumil – publicista, kulturní pracovník. P/Kroměříž
Datum narození: 22. 5. 1902 Kroměříž
30. výročí úmrtí
Datum narození: 25. 1. 1876 Brušperk
53.
Horák, Vincenc – teolog, pedagog, starosta města Litovle. P/Kroměříž, Olomouc, Litovel,
Prostějov, Charváty
Datum úmrtí: 23. 12. 1960 Litovel
140. výročí narození
8
Datum narození: 25. 1. 1891 Olomouc
54.
Mather, Rudolf – grafik, malíř, pedagog. P/Olomouc, Moravská Třebová
Datum úmrtí: 25. 10. 1975 Neu-Ulm (Německo)
125. výročí narození
Datum narození: 26. 1. 1841 Hrachovec
55.
Bauer, František Saleský – teolog, překladatel, vysokoškolský profesor, olomoucký arcibiskup.
P/Olomouc, Kroměříž, Vyškov, Praha, Brno
Datum úmrtí: 25. 11. 1915 Olomouc 175. výročí narození
Datum narození: 26. 1. 1901 Zenica (Bosna)
56.
Babler, Otto František – překladatel, spisovatel, literární historik, knihovník, publicista.
P/Olomouc, Samotišky
Datum úmrtí: 24. 2. 1984 Olomouc 115. výročí narození
Datum narození: 27. 1. 1756 Salzburg (Rakousko)
57.
Mozart, Wolfgang Amadeus – skladatel, hudebník. P/Olomouc, Brno, Salzburg (Rakousko),
Vídeň (Rakousko)
Datum úmrtí: 5. 12. 1791 Vídeň (Rakousko)
260. výročí narození
225. výročí úmrtí
Datum narození: 28. 1. 1891 Prostějov
58.
Uher, Jan – pedagog, reformátor, soukromý knihovník prezidenta T. G. Masaryka, odbojář,
absolvoval studijní pobyty v Německu, Švýcarsku, USA a Sovětském svazu. P/Brno, Prostějov,
Kostelec na Hané, Praha
Datum úmrtí: 27. 10. 1942 Berlín (Německo)
125. výročí narození
Datum narození: 28. 1. 1876 Milkov u Konice
59.
Slavíček, Karel – knihař, písmák, nakladatel, prozaik. P/Prostějov, Brno, Šumperk,
Náměšť na Hané
Datum úmrtí: 11. 4. 1954 Olomouc
140. výročí narození
Datum narození: 28. 1. 1931 Prostějov
60.
Závodný, Rudolf – pedagog, umělecký fotograf. P/Prostějov
Datum úmrtí: 7. 11. 1994 Prostějov
85. výročí narození
Datum narození: 29. 1. 1811 Moravičany
61.
Pluskal-Moravičanský, František – lékař, zoolog, biolog, archeolog, historik, spisovatel.
P/Olomouc, Loštice
Datum úmrtí: 28. 3. 1900 Brumov
205. výročí narození
Datum narození: 29. 1. 1961 Šumperk
62.
Balabán, Jan – spisovatel, překladatel, redaktor, výtvarný kritik. P/Vítkovice, Ostrava
Datum úmrtí: 23. 4. 2010 Ostrava
55. výročí narození
Datum narození: 29. 1. 1881 Praha
63.
Cihelka, Oldřich – středoškolský pedagog, ilustrátor, malíř. P/Litovel, Praha
Datum úmrtí: 11. 6. 1958 Praha
135. výročí narození
Datum úmrtí: 30. 1. 1961 Olomouc
64.
Stoegrová, Božena – pěvkyně, altistka, nositelka první čestné ceny města Olomouce.
P/Brno, Olomouc
Datum narození: 7. 4. 1903 Zastávka u Brna
55. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 30. 1. 1996 Praha
65.
Dostál, Zeno – spisovatel, prozaik, scenárista, režisér. P/Prostějov, Olomouc
Datum narození: 12. 11. 1934 Konice
20. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 30. 1. 1966 Holešov
66.
Šerý, Karel – pedagog, sbormistr, ředitel kůru. P/Uherský Brod, Holešov, Olomouc, Kroměříž
Datum narození: 22. 6. 1892 Valašské Klobouky
50. výročí úmrtí
9
Datum narození: 31. 1. 1926 Nový Jičín
67.
Grmelová, Anna – grafička, ilustrátorka. P/Zlín, Olomouc
Datum úmrtí: 8. 7. 2000 Olomouc 90. výročí narození
Datum narození: 31. 1. 1886 Šakvice
68.
Zlámal, Jan – pedagog, matematik, spisovatel, autor učebnic. P/Troubelice, Štěpánov,
Luhačovice
Datum úmrtí: 18. 11. 1950 Uherské Hradiště
130. výročí narození
Datum úmrtí: 31. 1. 1996 Prostějov
69.
Janoušek, Dušan – malíř, grafik, vysokoškolský pedagog, kunsthistorik, publicista.
P/Prostějov, Olomouc
Datum narození: 13. 8. 1928 Prostějov
20. výročí úmrtí
ÚNOR
Datum narození: 1. 2. 1821 Vysoké nad Jizerou
70.
Kramář, František – lékárník, starosta města Přerova, publicista. P/Přerov
Datum úmrtí: 6. 5. 1866 Přerov
195. výročí narození
150. výročí úmrtí
Datum narození: 2. 2. 1921 Litovel
71.
Doubrava, Jaroslav – výtvarník, animátor, režisér, podílel se na tvorbě večerníčku
Mach a Šebestová. P/Litovel, Praha
Datum úmrtí: 21. 6. 1997 95. výročí narození
Datum úmrtí: 2. 2. 1951 Praha
72.
Hlubinka, Rudolf – archeolog, památkář. P/Olomouc, Praha
Datum narození: 15. 2. 1878 Čechy pod Kosířem
65. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 2. 2. 1896 Přerov
73.
Štěpka, František – starosta města Přerova, člen Sokola. P/Přerov
Datum narození: 19. 10. 1835 Týniště v Čechách
120. výročí úmrtí
Datum narození: 2. 2. 1896 Dolní Sloupnice
74.
Knipl, Josef – skladatel, hudební pedagog, dirigent. P/Hranice
Datum úmrtí: 22. 2. 1971 Hranice
120. výročí narození
45. výročí úmrtí
Datum narození: 2. 2. 1866 Záseka u Valašského Meziříčí
75.
Picbauer, Richard – pedagog, botanik, mykolog, publicista. P/Kroměříž, Olomouc
Datum úmrtí: 30. 8. 1955 Brno
150. výročí narození
Datum úmrtí: 3. 2. 1876 Kroměříž
76.
Mošner, František – lékař, gynekolog, porodník, odborný spisovatel, beletrista.
P/Kroměříž, Olomouc
Datum narození: 25. 7. 1797 Dolní Mrač
140. výročí úmrtí
Datum narození: 3. 2. 1756 Strážnice
77.
Palavicini, Jan Vavřinec – teolog, filozof, spisovatel. P/Šternberk, Štarnov, Hnojice
Datum úmrtí: 20. 12. 1809 Strážnice
260. výročí narození
Datum úmrtí: 3. 2. 1906 Praha
78.
Woldřich, Jan Nepomuk – geolog, paleontolog, odborný spisovatel. P/Blansko, Olomouc
Datum narození: 15. 6. 1834 Velký Zdíkov
110. výročí úmrtí
Datum narození: 4. 2. 1886 Praha
79.
Bauše, Iwo – pedagog, básník, prozaik, dramatik. P/Vyškov, Hranice
Datum úmrtí: 25. 3. 1959 Praha
10
130. výročí narození
Datum narození: 4. 2. 1926 Všeradice u Berouna
80.
Vyšín, Vratislav – vysokoškolský profesor, fyzik, sportovec. P/Olomouc
Datum úmrtí: 17. 4. 1999 Olomouc 90. výročí narození
Datum narození: 4. 2. 1926 Liptovský Mikuláš
81.
Lužný, Jan – biolog, agrobiolog, pracovník Výzkumného a šlechtitelského ústavu zelinářského
v Olomouci. P/Brno, Olomouc
Datum úmrtí: 29. 1. 2013 Olomouc 90. výročí narození
Datum narození: 5. 2. 1876 Velký Týnec
82.
Vanýsek, Rudolf – lékař, internista, vysokoškolský profesor, odborný spisovatel.
P/Olomouc, Brno
Datum úmrtí: 28. 8. 1957 Mariánské Lázně
140. výročí narození
Datum narození: 5. 2. 1921 Držovice
83.
Hanzl, Oldřich – malíř, sochař, grafik. P/Brno, Kroměříž
Datum úmrtí: 9. 5. 1992 Brno
95. výročí narození
Datum narození: 7. 2. 1876 Prostějov
84.
Hradečný, Bohumil – malíř, grafik, umělecký fotograf, odborný spisovatel.
P/Vídeň (Rakousko), Praha
Datum úmrtí: 21. 8. 1960 Praha
140. výročí narození
Datum narození: 7. 2. 1896 Pěnčín
85.
Skácel, Jindřich – důstojník, legionář, pobočník generála Syrového, odbojář.
P/Praha, Prostějov, Brno, Rusko
Datum úmrtí: 9. 10. 1976 Brno
120. výročí narození
40. výročí úmrtí
Datum narození: 7. 2. 1931 Šternberk
86.
Kořalka, Jiří – historik, specializoval se na národnostní vztahy v Rakousko-Uhersku na přelomu
19. a 20. stol. P/Prostějov, Praha, Tábor
Datum úmrtí: 30. 1. 2015
85. výročí narození
Datum narození: 7. 2. 1921 Charvatská Nová Ves (Srbsko)
87.
Kolek, Antonín – lékař, neurolog, překladatel, sběratel a propagátor vietnamského umění.
P/Opava, Olomouc
Datum úmrtí: 21. 11. 1979 Olomouc
95. výročí narození
Datum narození: 7. 2. 1946 Olomouc
88.
Šafránek, Petr – pedagog, básník. P/Olomouc
Datum narození: 7. 2. 1926 Chorušice u Mělníka
89.
Pitner, Jaroslav – sportovec, hokejista, trenér. P/Olomouc, Jihlava
Datum úmrtí: 20. 3. 2009 70. výročí narození
90. výročí narození
Datum narození: 8. 2. 1876 Kroměříž
90.
Glos, Bohuslav – soudce, pěvec, tenorista, skladatel, dirigent, hudební publicista.
P/Kroměříž, Vsetín, Náměšť
Datum úmrtí: 15. 11. 1957 Olomouc
140. výročí narození
Datum narození: 8. 2. 1856 Nové Město nad Metují
91.
Promberger, Romuald – knihkupec, nakladatel, spoluzakladatel Národní jednoty
v Olomouci. P/Olomouc
Datum úmrtí: 27. 10. 1932 Olomouc 160. výročí narození
Datum narození: 8. 2. 1921 Lazničky
92.
Kučera, Jan – fotograf, filmař, technik. P/Tršice, Přerov
Datum úmrtí: 1. 11. 2006 Přerov 11
95. výročí narození
10. výročí úmrtí
Datum narození: 9. 2. 1886 Praha
93.
Hacar, Bohumil – matematik, astronom, vysokoškolský pedagog, odborný spisovatel. P/Olomouc
Datum úmrtí: 9. 3. 1974 Prostějov
130. výročí narození
Datum úmrtí: 9. 2. 1931 Přerov
94.
Vdolek, Josef – spisovatel, dramatik, pedagog, starosta města Přerova. P/Přerov
Datum narození: 3. 7. 1880 Praha
85. výročí úmrtí
Datum narození: 10. 2. 1861 Telč
95.
Palliardi, Jaroslav – právník, archeolog, publicista, redaktor. P/Bystřice pod Hostýnem,
Kroměříž
Datum úmrtí: 12. 3. 1922 Moravské Budějovice
155. výročí narození
Datum narození: 10. 2. 1901 Němčice nad Hanou
96.
Očenášek, Jaroslav – skladatel, sbormistr, etnograf, archivář, pedagog. P/Brno, Bohumín, Kelč,
Zlín
Datum úmrtí: 19. 7. 1967 Zlín
115. výročí narození
Datum narození: 11. 2. 1906 Olomouc
97.
Hořínek, Vojtěch – sochař, medailér, restaurátor. P/Olomouc
Datum úmrtí: 3. 4. 1998 Olomouc 110. výročí narození
Datum narození: 11. 2. 1956 Olomouc
98.
Vomáčka, Jaroslav – lékař, vysokoškolský pedagog a pedagog SZŠ E. Pöttinga, člen
managementu Fakultní nemocnice Olomouc, děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity
Palackého. P/Olomouc 60. výročí narození
Datum úmrtí: 11. 2. 1926 Kroměříž
99.
Hoppe, Jaroslav – hudebník, skladatel. P/Kroměříž
Datum narození: 6. 7. 1878 Kroměříž
90. výročí úmrtí
Datum narození: 11. 2. 1791 Gross-Sieghards (Rakousko)
100.
Marquart, Friedrich – přírodovědec, mykolog, odborný spisovatel. P/Olomouc
Datum úmrtí: 30. 5. 1868 Olomouc 225. výročí narození
Datum narození: 12. 2. 1886 Krempno v Haliči (Polsko)
101.
Bubelová, Lila – dramatička, spisovatelka, básnířka, překladatelka. P/Kroměříž
Datum úmrtí: 13. 9. 1974 Praha
130. výročí narození
Datum narození: 12. 2. 1626 Čáslav
102.
Kořínek, Jan – řádový duchovní, filozof, odborný spisovatel. P/Brno, Olomouc
Datum úmrtí: 12. 8. 1680 Olomouc 390. výročí narození
Datum narození: 13. 2. 1946 Šternberk
103.
Ščudla, Vlastimil – lékař, hematolog, internista, vysokoškolský profesor. P/Olomouc
70. výročí narození
Datum narození: 14. 2. 1961 Velké Meziříčí
104.
Nováček, Pavel – ekolog, spisovatel, vysokoškolský pedagog, vedoucí Katedry rozvojových
studií Univerzity Palackého. P/Olomouc 55. výročí narození
Datum narození: 14. 2. 1881 Olšany u Prostějova
105.
Půda, Julius Jan – kněz, spisovatel, ve 30. letech 20. stol. dal renovovat svatokopecký chrám
a po roce 1945 nechal opravit věže poškozené při osvobození. P/Svatý Kopeček u Olomouce
Datum úmrtí: 15. 3. 1956 Nezamyslice
135. výročí narození
60. výročí úmrtí
Datum narození: 14. 2. 1886 Kelč
106.
Homolková, Pavla – pedagožka, spisovatelka, autorka knih pro děti, překladatelka, sběratelka
lidových písní. P/Brno, Hutisko, Přerov
Datum úmrtí: 12. 7. 1972 Nové Město na Moravě
130. výročí narození
12
Datum narození: 14. 2. 1856 Znojmo
107.
Barták, Otto – soudce, vrchní zemský soudní rada, houslista, organizátor hudebního života,
člen Žerotína. P/Olomouc
Datum úmrtí: 9. 11. 1930 Olomouc
160. výročí narození
Datum narození: 15. 2. 1931 Radslavice
108.
Sehnal, Jiří – hudební historik, muzikolog, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc, Brno
85. výročí narození
Datum narození: 15. 2. 1856 Olomouc
109.
Kořínek, Karel – středoškolský pedagog, literární historik, publicista, ředitel Slovanského
gymnázia. P/Olomouc
Datum úmrtí: 2. 2. 1920 Olomouc 160. výročí narození
Datum narození: 15. 2. 1896 Praha
110.
Vejdovský, Václav – lékař, oftalmolog, vysokoškolský profesor, děkan Lékařské fakulty
Univerzity Palackého. P/Olomouc, Litovel
Datum úmrtí: 28. 9. 1977 Olomouc 120. výročí narození
Datum úmrtí: 16. 2. 1976 Kroměříž
111.
Nesvadba, František – malíř, grafik, kulturní pracovník. P/Kroměříž
Datum narození: 18. 8. 1902 Kroměříž
40. výročí úmrtí
Datum narození: 18. 2. 1911 Krnov
112.
Novák, František – architekt, vysokoškolský profesor, založil tradici vědeckých sympozií
Historická Olomouc a její současné problémy. P/Olomouc, Přerov
Datum úmrtí: 20. 8. 1983 Karlovy Vary
105. výročí narození
Datum narození: 18. 2. 1876 Luká u Konice
113.
Horák, Pavel – pedagog, novinář, spisovatel, básník. P/Olomouc
Datum úmrtí: 12. 4. 1939 Olomouc 140. výročí narození
Datum narození: 18. 2. 1886 Vyškov
114.
Měřínský, Karel – pedagog, historik, autor publikací o Hané. P/Vyškov
Datum úmrtí: 8. 1. 1942 Osvětim
130. výročí narození
Datum narození: 19. 2. 1921 Votice
115.
Cásek, Adolf – herec a zpěvák Divadla Oldřicha Stibora v Olomouci, divadelní kritik. P/Olomouc
Datum úmrtí: 5. 1. 1986 Olomouc
95. výročí narození
30. výročí úmrtí
Datum narození: 19. 2. 1846 Štáblovice
116.
Tesař, Petr – kněz, historik, vlastivědný pracovník. P/Olomouc, Kroměříž, Napajedla, Halenkovice
Datum úmrtí: 16. 10. 1935 Štáblovice
170. výročí narození
Datum úmrtí: 19. 2. 1876 Brno
117.
Helcelet, Jan – lékař, vysokoškolský pedagog, redaktor regionálního tisku. P/Brno, Olomouc
Datum narození: 2. 1. 1812 Dolní Kounice
140. výročí úmrtí
Datum narození: 19. 2. 1926 Olšany
118.
Nakládal, Lubomír – spisovatel, překladatel, zootechnik. P/Prostějov, Olomouc, Vrbátky
Datum úmrtí: 17. 2. 1986 Olšany
90. výročí narození
30. výročí úmrtí
Datum narození: 19. 2. 1861 Šternberk
119.
Stief, Wilhelm – historik, kronikář města Šternberka. P/Šternberk
Datum úmrtí: 25. 2. 1929 Šternberk
155. výročí narození
Datum úmrtí: 19. 2. 1916 Haar u Mnichova (Německo)
120.
Mach, Ernst – fyzik, filozof. P/Kroměříž
Datum narození: 18. 2. 1838 Chrlice
100. výročí úmrtí
13
Datum narození: 20. 2. 1906 Přerov
121.
Baják, Josef – sochař, medailér. P/Přerov
Datum úmrtí: 3. 12. 1980 Přerov
110. výročí narození
Datum úmrtí: 20. 2. 1971 Praha
122.
Procházka, Jan – spisovatel, filmový scenárista a dramaturg. P/Olomouc, Praha
Datum narození: 4. 2. 1929 Ivančice
45. výročí úmrtí
Datum narození: 21. 2. 1886 Praha
123.
Amerling, Karel – lékař, internista, vysokoškolský profesor, odborný spisovatel,
za 1. i 2. světové války se zapojil do odboje. P/Olomouc, Hranice, Lipník nad Bečvou,
Poprad (Slovensko), Paříž (Francie)
Datum úmrtí: 8. 3. 1964 Olomouc
130. výročí narození
Datum narození: 21. 2. 1936 Horní Lehota (Slovensko)
124.
Kupková, Astrid – paleontoložka, odborná publicistka, členka Vlastivědné společnosti
muzejní v Olomouci. P/Olomouc
Datum úmrtí: 5. 10. 2010
80. výročí narození
Datum narození: 21. 2. 1521 Čelákovice
125.
Červenka, Matěj – duchovní, biskup Jednoty bratrské, historik, skladatel, překladatel,
spolupracoval na sestavení sbírky českých přísloví. P/Lipník nad Bečvou, Přerov, Prostějov
Datum úmrtí: 13. 12. 1569 Přerov
495. výročí narození
Datum narození: 21. 2. 1921 Říkovice
126.
Červík, Metoděj – vlastivědný pracovník, malíř. P/Říkovice
Datum úmrtí: 12. 2. 1978 Říkovice
95. výročí narození
Datum narození: 22. 2. 1906 Olomouc
127.
Václavík, Miloslav – pedagog, náčelník Sokolské župy olomoucké, zapojil se do odboje
v rámci Obrany národa. P/Olomouc
Datum úmrtí: 12. 3. 1942 Vratislav
110. výročí narození
Datum úmrtí: 23. 2. 1976 Šternberk
128.
Bajer, Jan – krejčí, podnikatel, knihovník. P/Liboš, Uničov, Štěpánov
Datum narození: 28. 9. 1898 Štěpánov
40. výročí úmrtí
Datum narození: 24. 2. 1841 Slavětín
129.
Mathon, Placidus Jan – kněz, náboženský spisovatel, vydavatel, redaktor. P/Brno, Rajhrad,
Olomouc
Datum úmrtí: 28. 7. 1888 Rajhrad
175. výročí narození
Datum narození: 24. 2. 1951 Uherský Brod
130.
Kollmann, Vítězslav – knihovník, literární historik, muzeolog, odborný spisovatel zabývající se
ikonografií moravských měst a vesnic. P/Litovel, Olomouc, Šternberk, Brno
65. výročí narození
Datum narození: 24. 2. 1906 Svésedlice
131.
Hradil, Jaroslav – pedagog, popraven po potlačení Přerovského povstání. P/Brodek u Přerova
Datum úmrtí: 2. 5. 1945 Olomouc 110. výročí narození
Datum narození: 25. 2. 1901 Dolany
132.
Šindler, Jan – pedagog, kronikář obce Štěpánov, autor Dějin Dolan. P/Dolany, Hnojice,
Štěpánov
Datum úmrtí: 23. 2. 1940 Dolany
115. výročí narození
Datum narození: 26. 2. 1906 Senička
133.
Koudelák, Josef – pedagog, básník, prozaik, editor regionálních sborníků z Hané, vlastivědný
pracovník, spolupracovník rozhlasových stanic. P/Náměšť na Hané, Šternberk, Štarnov,
Bělkovice, Litovel, Olomouc, Červenka, Slavětín, Renoty, Uničov
Datum úmrtí: 20. 8. 1960 Bělkovice-Lašťany
110. výročí narození
14
Datum úmrtí: 26. 2. 2001 Praha
134.
Podjukl, Josef – hudebník, violista, koncertní mistr. P/Kroměříž
Datum narození: 28. 2. 1914 Kroměříž
15. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 26. 2. 1931 Kroměříž
135.
Hlavinka, Alois – duchovní, pedagog, publicista. P/Olomouc, Brno, Kučerov, Kroměříž
Datum narození: 4. 7. 1852 Věrovany
85. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 27. 2. 2001 Olomouc
136.
Bombera, Jan – kněz, církevní historik, spisovatel, vysokoškolský pedagog. P/Kroměříž, Lipník
nad Bečvou, Olomouc
Datum narození: 10. 10. 1914 Vranová Lhota u Mohelnice
15. výročí úmrtí
BŘEZEN
Datum narození: 1. 3. 1826 Loučky
137.
Riedl, Franz Xaver – novinář, prozaik, dramatik, herec. P/Olomouc, Vídeň (Rakousko)
Datum úmrtí: 30. 6. 1894 Krems an der Donau (Rakousko)
190. výročí narození
Datum narození: 1. 3. 1856 Moravské Knínice
138.
Večeřa, Josef – právník, spisovatel, překladatel, redaktor. P/Olomouc
Datum úmrtí: 8. 4. 1883 Olomouc
160. výročí narození
Datum narození: 1. 3. 1881 Dolní Životice
139.
Rusinský, František – pedagog, filolog, autor slovníků a mluvnic, překladatel. P/Litovel,
Ostrava
Datum úmrtí: 22. 1. 1923 Ostrava
135. výročí narození
Datum narození: 2. 3. 1896 Dobromilice
140.
Pukl, Vladimír – malíř, grafik, pedagog. P/Prostějov, Jevíčko, Olomouc
Datum úmrtí: 24. 5. 1970 Kúty u Hošťálkové
120. výročí narození
Datum úmrtí: 3. 3. 2006 Olomouc
141.
Petrů, Eduard – literární vědec, bibliograf, editor, knihovník, spisovatel, vysokoškolský
profesor. P/Olomouc, Kroměříž
Datum narození: 16. 12. 1928 Olomouc 10. výročí úmrtí
Datum narození: 4. 3. 1861 Bystřice pod Hostýnem
142.
Ondrúšek, František – malíř, portrétista. P/Bystřice pod Hostýnem, Hodonín
Datum úmrtí: 3. 4. 1932 Bystřice pod Hostýnem
155. výročí narození
Datum narození: 4. 3. 1921 Špičky u Přerova
143.
Hrab, Svatopluk – filozof, vysokoškolský pedagog. P/Brno, Olomouc
Datum úmrtí: 24. 12. 1992 Hranice
95. výročí narození
Datum narození: 4. 3. 1811 Šumperk
144.
Schneider, Ferdinand Johann – podnikatel, politik, starosta Šumperka. P/Šumperk
Datum úmrtí: 16. 9. 1885 Šumperk
205. výročí narození
Datum narození: 5. 3. 1911 Olomouc
145.
Skokánková, Milada – knihovnice, publicistka. P/Olomouc
Datum úmrtí: 30. 3. 1995 Olomouc
105. výročí narození
Datum úmrtí: 6. 3. 1876 Kroměříž
146.
Rozehnal, Bedřich Milota – redaktor, politik, poslanec, publicista, právník. P/Prostějov, Olomouc
Datum narození: 23. 3. 1820 Hulín
140. výročí úmrtí
Datum narození: 6. 3. 1836 Šternberk
147.
Reich, Eduard – lékař, hygienik, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc
Datum úmrtí: 1. 2. 1919 Nuideberk (Holandsko)
15
180. výročí narození
Datum narození: 6. 3. 1911 Nivnice
148.
Bartek, Jan – duchovní, houslista, dirigent, sbormistr. P/Kroměříž
Datum úmrtí: 29. 7. 1985 Kroměříž
Datum úmrtí: 6. 3. 2011 Praha
149.
Čtvrtlík, Rostislav – herec, dabér. P/Olomouc, Praha, Brno
Datum narození: 9. 6. 1963 Olomouc
105. výročí narození
5. výročí úmrtí
Datum narození: 7. 3. 1876 Hejčín u Olomouce
150.
Mrštíková, Božena – spisovatelka, autorka divadelních her, překladatelka. P/Olomouc
Datum úmrtí: 8. 6. 1958 Olomouc-Hejčín
140. výročí narození
Datum úmrtí: 7. 3. 2011 Olomouc
151.
Stibor, Miloslav – umělecký fotograf, výtvarník, pedagog. P/Olomouc
Datum narození: 11. 7. 1927 Olomouc
5. výročí úmrtí
Datum narození: 8. 3. 1901 Velký Týnec
152.
Košutová, Olga – pedagožka, spisovatelka, manželka generála Karla Klapálka.
P/Velký Týnec, Přerov
Datum úmrtí: 10. 2. 1989 Praha
115. výročí narození
Datum narození: 8. 3. 1901 Holešov
153.
Böhm, Jaroslav – archeolog, publicista, vysokoškolský pedagog, stál u zrodu ČSAV.
P/Olomouc, Praha
Datum úmrtí: 6. 12. 1962 Praha
115. výročí narození
Datum narození: 8. 3. 1866 Velký Týnec
154.
Prečan, Leopold – duchovní, teolog, vysokoškolský pedagog, arcibiskup olomoucký
a metropolita moravský, čestný občan města Olomouce. P/Olomouc
Datum úmrtí: 2. 3. 1947 Svatý Kopeček u Olomouce
150. výročí narození
Datum narození: 8. 3. 1841 Rozstání
155.
Zukal, Josef – historik, odborný spisovatel, vlastenec, pedagog, redaktor. P/Kroměříž, Opava
Datum úmrtí: 8. 5. 1929 Kroměříž
175. výročí narození
Datum narození: 8. 3. 1926 Senice na Hané
156.
Navrátil, Arnošt – herec. P/Přerov, Litovel, Senice na Hané, Olomouc
Datum úmrtí: 18. 11. 1984 Brno
90. výročí narození
Datum narození: 9. 3. 1951 Šumperk
157.
Semerák, Zbyněk – kreslíř, malíř, výtvarník, art brut. P/Šumperk, Olomouc
Datum úmrtí: 8. 7. 2003 Šumperk
65. výročí narození
Datum narození: 9. 3. 1861 Písek
158.
Brůžek, František – herec, zpěvák, novinář, redaktor. P/Kroměříž
Datum úmrtí: 26. 1. 1923 Kroměříž
155. výročí narození
Datum narození: 9. 3. 1901 Kroměříž
159.
Dočkálek, Jan – novinář, spisovatel, vydavatel. P/Opava, Brno
Datum úmrtí: 1. 1. 1980 Toronto (Kanada)
115. výročí narození
Datum narození: 10. 3. 1876 Žďár nad Sázavou
160.
Hromádka, Antonín – hudební pedagog, dirigent, varhaník, hudební redaktor. P/Kroměříž, Brno
Datum úmrtí: 2. 8. 1950 Brno
140. výročí narození
Datum narození: 11. 3. 1866 Kokory
161.
Geisler, Josef – lékař, soudní znalec, hudebník, člen výboru Žerotína. P/Olomouc
Datum úmrtí: 9. 5. 1936 Olomouc
150. výročí narození
80. výročí úmrtí
16
Datum narození: 11. 3. 1901 Horní Studénky
162.
Hub, Jan – dirigent, sbormistr, hudební pedagog, houslista, zpěvák, zakladatel mužského
pěveckého sboru Nešvera. P/Olomouc, Šumperk
Datum úmrtí: 16. 5. 1985 Olomouc
115. výročí narození
Datum narození: 11. 3. 1921 Zlín
163.
Malota, Horymír – lékař, alergolog, vysokoškolský pedagog, člen světové komise
pro speleoterapii. P/Olomouc, Brno
Datum úmrtí: 3. 2. 1992 Olomouc 95. výročí narození
Datum úmrtí: 11. 3. 2006 Vyškov
164.
Homola, Jiří – malíř, ilustrátor, pedagog. P/Vyškov
Datum narození: 21. 11. 1927 Luleč
10. výročí úmrtí
Datum narození: 12. 3. 1931 Brno
165.
Spilka, Dalibor – hudební pedagog, sbormistr, dirigent, skladatel, hudební kritik.
P/Kroměříž, Boskovice, Brno
Datum úmrtí: 6. 6. 1997 Brno
85. výročí narození
Datum narození: 13. 3. 1861 Ivanovice na Hané
166.
Macalík, Basil – pedagog, odborný spisovatel, agronom, autor učebnic, ředitel hospodářské
školy na Klášterním Hradisku. P/Prostějov, Přerov, Olomouc
Datum úmrtí: 10. 11. 1940 Přerov
155. výročí narození
Datum narození: 13. 3. 1871 Bystrovany
167.
Obzina, František – knihtiskař, nakladatel, zakládající člen Klubu moderních nakladatelů
Kmen. P/Olomouc, Litovel, Vyškov
Datum úmrtí: 29. 7. 1927 Vyškov
145. výročí narození
Datum narození: 13. 3. 1966 Brno
168.
Zouhar, Vít – muzikolog, hudební skladatel, vysokoškolský pedagog, prorektor Univerzity
Palackého v Olomouci. P/Olomouc
50. výročí narození
Datum narození: 14. 3. 1871 Kojetín
169.
Gardavská, Marie – malířka, folkloristka, autorka loutkových her. P/Kojetín
Datum úmrtí: 6. 6. 1937 Kojetín
145. výročí narození
Datum narození: 15. 3. 1896 Oplocany
170.
Fildan, Jan – redaktor, básník, publicista. P/Přerov, Olomouc
Datum úmrtí: 3. 10. 1941 Osvětim (Polsko)
Datum úmrtí: 15. 3. 2006 Hranice
171.
Smejkal, Zdeněk – pedagog, výtvarník, řezbář. P/Olomouc, Hranice
Datum narození: 27. 12. 1913 Olomouc
120. výročí narození
75. výročí úmrtí
10. výročí úmrtí
Datum narození: 15. 3. 1846 Sychrov
172.
Tvrdík, Josef Jeroným – redaktor, etnograf, pedagog. P/Olomouc, Brno, Prostějov
Datum úmrtí: 1. 12. 1895 Olomouc 170. výročí narození
Datum úmrtí: 16. 3. 1961 Beroun
173.
Talich, Václav – dirigent, pedagog, houslista. P/Praha
Datum narození: 28. 5. 1883 Kroměříž
55. výročí úmrtí
Datum narození: 16. 3. 1891 Kyjov
174.
Svoboda, Josef Marcel – duchovní, prozaik, básník, překladatel, redaktor, publicista.
P/Olomouc, Kroměříž, Ivanovice na Hané
Datum úmrtí: 19. 2. 1973 Ostrava
125. výročí narození
17
Datum narození: 16. 3. 1741 Kroměříž
175.
Ležatka, Jan Felix – kameník, sochař, štukatér. P/Brno, Drahotuše, Morkovice, Slatěnice, Kroměříž
Datum úmrtí: 3. 11. 1807 Kroměříž
275. výročí narození
Datum narození: 16. 3. 1901 Řepiště
176.
Stibor, Oldřich – režisér, dramaturg, publicista, spisovatel. P/Frýdek-Místek, Ostrava, Olomouc
Datum úmrtí: 10. 1. 1943 Brzeg (Polsko)
115. výročí narození
Datum narození: 18. 3. 1856 Hluboká nad Vltavou
177.
Vlasák, Karel – pedagog, první ředitel odborné školy strojnické v Přerově. P/Přerov
Datum úmrtí: 11. 5. 1927 Přerov
160. výročí narození
Datum narození: 18. 3. 1916 Lašťany u Šternberka
178.
Bryks, Josef – pilot, za 2. svět. války příslušník československé stíhací perutě v Anglii,
po válce učil angličtinu a teorii létání na Leteckém učilišti v Olomouci.
P/Olomouc, Hranice, Velká Británie
Datum úmrtí: 12. 8. 1957 Jáchymov
100. výročí narození
Datum narození: 19. 3. 1956 Přerov
179.
Zapletal, Jiří – hudební pedagog, sbormistr, autor písní pro děti. P/Přerov, Praha, Olomouc
60. výročí narození
Datum úmrtí: 19. 3. 1921 Kroměříž
180.
Snopek, František – archivář, publicista. P/Kroměříž
Datum narození: 25. 9. 1853 Kunovice
95. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 19. 3. 1916 Slížany
181.
Obruča, Josef – kapelník, hudebník, zpěvák. P/Kroměřížsko
Datum narození: 16. 10. 1843 Lhota u Pačlavic
100. výročí úmrtí
Datum narození: 19. 3. 1931 Olomouc
182.
Štajgr, František Tomáš – hudební režisér, fotograf, skladatel scénické hudby. P/Bělkovice, Praha
Datum úmrtí: 1. 3. 1982
85. výročí narození
Datum úmrtí: 20. 3. 2001 Šumperk
183.
Medlík, Ctirad – starosta města Šumperka, pedagog, dramaturg, divadelník, kulturní
pracovník. P/Šumperk, Olomouc
Datum narození: 26. 5. 1928 Hanušovice
15. výročí úmrtí
Datum narození: 21. 3. 1906 Moravská Huzová
184.
Opíchal, Vojtěch – pedagog, funkcionář Sokola, člen odbojové skupiny Obrana národa.
P/Štěpánov
Datum úmrtí: 5. 9. 1942 Mauthausen (Rakousko)
110. výročí narození
Datum narození: 21. 3. 1931 Hradec Králové
185.
Švec, Alois – matematik, vysokoškolský profesor, zakladatel moderní diferenciální geometrie
v Československu. P/Olomouc
Datum úmrtí: 10. 12. 1989 Brno
85. výročí narození
Datum narození: 21. 3. 1926 Příkazy
186.
Vaca, Boleslav – dlouholetý pracovník Hanáckého skanzenu v Příkazích, regionální publicista,
autor vzpomínek. P/Příkazy
90. výročí narození
Datum úmrtí: 21. 3. 1926 Kroměříž
187.
Mezník, Cyril – pedagog, chemik. P/Slavkov, Kroměříž
Datum narození: 9. 3. 1849 Křižanov
90. výročí úmrtí
Datum narození: 21. 3. 1836 Moravičany
188.
Talský, Josef – pedagog, ornitolog, kustod zoologických sbírek Vlastivědného muzea
v Olomouci. P/Nový Jičín, Olomouc
Datum úmrtí: 21. 12. 1907 Olomouc 180. výročí narození
18
Datum narození: 22. 3. 1901 Olomouc
189.
Obrtel, Vít – architekt, scénograf, básník, prozaik, knižní grafik. P/Olomouc, Praha
Datum úmrtí: 12. 6. 1988 Praha
115. výročí narození
Datum narození: 22. 3. 1901 Litovel
190.
Doubrava, František – malíř, ilustrátor, pedagog. P/Litovel, Brno
Datum úmrtí: 2. 12. 1975 Brno
115. výročí narození
Datum narození: 23. 3. 1906 Velké Pavlovice
191.
Hádlík, Josef – lékař, psychiatr, vysokoškolský profesor, rektor Univerzity Palackého.
P/Olomouc, Brno
Datum úmrtí: 22. 3. 1974 Brno
110. výročí narození
Datum narození: 23. 3. 1896 Přáslavice
192.
Zajíček, Břetislav – lékař, tělovýchovný pracovník, podílel se na protifašistickém odboji.
P/Olomouc, Náměšť na Hané
Datum úmrtí: 25. 12. 1973 Olomouc 120. výročí narození
Datum úmrtí: 23. 3. 1971 Nový Jičín
193.
Kryl, Karel – podnikatel, tiskař, typograf, grafik. P/Kroměříž
Datum narození: 2. 7. 1910 Nový Jičín
45. výročí úmrtí
Datum narození: 27. 3. 1861 Ivanovice na Hané
194.
Kleiber, Richard – pedagog, starosta Přerova. P/Přerov
Datum úmrtí: 2. 4. 1941 Přerov
155. výročí narození
75. výročí úmrtí
Datum narození: 27. 3. 1861 Říčany
195.
Faktor, František – pedagog, chemik, cestovatel. P/Prostějov
Datum úmrtí: 23. 10. 1911 České Budějovice
155. výročí narození
105. výročí úmrtí
Datum narození: 28. 3. 1856 Milkov
196.
Slavíček, Jan – pedagog, botanik, zoolog, entomolog, odborný publicista. P/Olomouc, Milkov,
Hrochov, Kozov, Litovel
Datum úmrtí: 2. 10. 1938 Litovel
160. výročí narození
Datum narození: 28. 3. 1896 Velká Bystřice
197.
Vitásek, Karel – báňský inženýr, pedagog, odborný publicista. P/Ostrava
Datum úmrtí: 30. 8. 1965 Opava
120. výročí narození
Datum narození: 29. 3. 1841 Prostějov
198.
Fleischer, Max – architekt, stavitel. P/Tovačov, Vídeň (Rakousko)
Datum úmrtí: 18. 2. 1905 Vídeň (Rakousko)
175. výročí narození
Datum narození: 29. 3. 1946 Valašská Polanka
199.
Musilová, Marcela – odborná publicistka, vysokoškolská pedagožka. P/Olomouc, Uničov,
Holčovice, Plzeň, Zlín
70. výročí narození
Datum narození: 30. 3. 1816 Prostějov
200.
Steinschneider, Mořic – orientalista, judaista, knihovník, bibliograf. P/Prostějov, Mikulov,
Vídeň (Rakousko), Lipsko, Berlín (Německo)
Datum úmrtí: 24. 1. 1907 Berlín (Německo)
200. výročí narození
Datum narození: 30. 3. 1901 Brno
201.
Tošnar, Vladimír – lékař, urolog, odborný publicista, osobní lékař olomouckých arcibiskupů.
P/Olomouc
Datum úmrtí: 28. 3. 1992 Olomouc 115. výročí narození
19
Datum narození: 30. 3. 1921 Radvanice u Přerova
202.
Čočková, Oldřiška – folkloristka, etnografka, sběratelka lidových tanců a písní. P/Přerov,
Lipník nad Bečvou, Veselíčko, Velká Bystřice
Datum úmrtí: 18. 5. 1991 Lipník nad Bečvou
95. výročí narození
25. výročí úmrtí
Datum narození: 30. 3. 1896 Bystřice pod Hostýnem
203.
Veselý, Eduard – architekt, botanik, zahradnický odborník, ředitel Městských parků
a spoluzakladatel univerzitní Botanické zahrady v Olomouci. P/Lešná, Kroměříž, Olomouc
Datum úmrtí: 30. 1. 1996 Olomouc
120. výročí narození
20. výročí úmrtí
DUBEN
Datum narození: 1. 4. 1916 Prostějov
204.
Říha, Jan – spisovatel, publicista, numismatik, autor regionálních pověstí. P/Olomouc
Datum úmrtí: 6. 2. 1987 Olomouc 100. výročí narození
Datum úmrtí: 1. 4. 1776 Olomouc
205.
Handke, Jan Josef Vincenc – malíř, syn Jana Kryštofa Handkeho. P/Olomouc
Datum narození: 11. 7. 1748 Olomouc 240. výročí úmrtí
Datum narození: 1. 4. 1866 Konice u Prostějova
206.
Krampol, Metoděj – kulturní organizátor, člen českého čtenářského spolku Moravan, člen
výboru Národní jednoty ve Šternberku. P/Šternberk
Datum úmrtí: 3. 11. 1938 Olomouc 150. výročí narození
Datum narození: 1. 4. 1886 Smržice
207.
Škrobal, Jaroslav – advokát, vlastenec. P/Olomouc, Litovel, Nový Jičín, Loštice
Datum úmrtí: 1. 10. 1968 Mohelnice
130. výročí narození
Datum narození: 2. 4. 1926 Zelená Hora, okr. Vyškov
208.
Drmola, Zdeněk – hudebník, člen Moravské filharmonie Olomouc, hudební pedagog.
P/Olomouc, Kroměříž, Vyškov
Datum úmrtí: 14. 10. 1999 Olomouc
90. výročí narození
Datum narození: 2. 4. 1926 Čečejovice u Košic (Slovensko)
209.
Liberda, Miroslav – právník, vysokoškolský pedagog, děkan Právnické fakulty
Univerzity Palackého, laureát Ceny města Olomouce. P/Olomouc, Brno
Datum úmrtí: 7. 1. 1998 Olomouc 90. výročí narození
Datum narození: 3. 4. 1876 Boleves u Plzně
210.
Bartovský, František Vojtěch – pedagog, vlastivědný pracovník, odborný spisovatel. P/Hranice
Datum úmrtí: 20. 3. 1910 Hranice 140. výročí narození
Datum narození: 3. 4. 1931 Litovel
211.
Zapletal, Jiří – malíř, maluje krajiny, figurální kompozice, botanické náměty, historické
hudební nástroje, veduty, člen výtvarné skupiny Olomoučtí. P/Litovel, Olomouc
85. výročí narození
Datum narození: 3. 4. 1921 Litovel
212.
Fiala, Jaroslav – pedagog, sběratel lidových písní. P/Litovelsko
Datum úmrtí: 22. 3. 1993 Litovel
95. výročí narození
Datum narození: 3. 4. 1916 Olomouc
213.
Pelikán, Vladimír – lékař, vysokoškolský profesor, odborný publicista. P/Paseka
Datum úmrtí: 15. 3. 1980 Olomouc 100. výročí narození
Datum narození: 4. 4. 1756 Hranice
214.
Gallaš, Josef Heřman Agapit – lékař, spisovatel, překladatel, sběratel folklóru. P/Blansko,
Hranice, Lipník nad Bečvou, Uničov, Olomouc
Datum úmrtí: 15. 2. 1840 Hranice 260. výročí narození
20
Datum úmrtí: 5. 4. 1956 Kroměříž
215.
Kašper, František – varhaník, hudební pedagog, kapelník, sbormistr. P/Chropyně
Datum narození: 27. 11. 1879 Frýdlant nad Ostravicí
60. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 5. 4. 1966 Holešov
216.
Dovrtěl, Bohumil – sbormistr, hudební skladatel, hudební pedagog. P/Zlín, Holešov, Lipník
nad Bečvou
Datum narození: 28. 9. 1910 Žopy
50. výročí úmrtí
Datum narození: 5. 4. 1616 Ingolstadt (Německo)
217.
Hohenegger, Georgius – profesor teologie, rektor jezuitské univerzity v Olomouci.
P/Olomouc, Praha
Datum úmrtí: 29. 5. 1687 Jindřichův Hradec
400. výročí narození
Datum narození: 5. 4. 1616 (nebo 1622) Jindřichův Hradec
218.
Zimmermann, Wenceslaus – rektor jezuitské univerzity v Olomouci. P/Olomouc
Datum úmrtí: 16. 4. 1691 Jindřichův Hradec
400. výročí narození
325. výročí úmrtí
Datum narození: 5. 4. 1901 Prostějov
219.
Plajner, Rudolf – pedagog, náčelník Junáka. P/Prostějov, Zlín
Datum úmrtí: 23. 6. 1987 Holešov
115. výročí narození
Datum narození: 5. 4. 1931 Mařatice
220.
Bráblík, František – literární historik, vysokoškolský pedagog, překladatel.
P/Olomouc, Hranice
Datum úmrtí: 1. 9. 2011 85. výročí narození
5. výročí úmrtí
Datum narození: 6. 4. 1881 Nymburk
221.
Bechyně, Rudolf – novinář, publicista, politik. P/Prostějov, Praha
Datum úmrtí: 1. 1. 1948 Praha
135. výročí narození
Datum narození: 7. 4. 1861 Prostějov
222.
Navara, Tomáš – varhaník, hudební pedagog, ochotnický herec. P/Prostějov
Datum úmrtí: 19. 4. 1929 Prostějov
155. výročí narození
Datum narození: 8. 4. 1911 Morkůvky u Břeclavi
223.
Peřina, František – pilot, generál, válečný hrdina známý pod přezdívkou Generál nebe.
P/Olomouc, Prostějov, Francie, Velká Británie
Datum úmrtí: 6. 5. 2006 Praha
105. výročí narození
10. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 10. 4. 1996 Olomouc
224.
Wondrák, Eduard – lékař, chirurg, vysokoškolský profesor, věnoval se historii medicíny
a životopisům význačných lékařských osobností. P/Olomouc
Datum narození: 27. 10. 1919 Žatec
20. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 10. 4. 1966 Vídeň (Rakousko)
225.
Czermak, Fritz – právník, starosta města Olomouce. P/Olomouc
Datum narození: 24. 3. 1894 Prijedor (Bosna)
50. výročí úmrtí
Datum narození: 10. 4. 1896 Praha
226.
Brož, František – dirigent, skladatel, sbormistr, první ředitel hudební školy v Hranicích.
P/Hranice
Datum úmrtí: 21. 7. 1962 Praha
120. výročí narození
Datum úmrtí: 10. 4. 1981 Kroměříž
227.
Vignati, Vilém – lékař, klavírista, sbormistr. P/Přerov, Luhačovice
Datum narození: 13. 7. 1915 Přerov
21
35. výročí úmrtí
Datum narození: 10. 4. 1901 Kroměříž
228.
Holzbachová, Mira – tanečnice, choreografka, herečka, spisovatelka. P/Praha
Datum úmrtí: 18. 5. 1982 Praha
115. výročí narození
Datum narození: 11. 4. 1901 Doloplazy
229.
Stýskal, Josef – právník olomouckého magistrátu, pedagog, odborný publicista, tajemník
Academia filmu Olomouc. P/Olomouc, Brno
Datum úmrtí: 1. 2. 1977 Olomouc 115. výročí narození
Datum narození: 11. 4. 1896 Přerov
230.
Přidal, Alfred – herec a režisér Spolku divadelních ochotníků TYL, obchodník. P/Přerov
Datum úmrtí: 8. 11. 1972 Přerov
120. výročí narození
Datum narození: 11. 4. 1926 Brno
231.
Pecha, Libor – vysokoškolský pedagog, odborný publicista. P/Olomouc
Datum úmrtí: 24. 3. 2002 Olomouc 90. výročí narození
Datum narození: 12. 4. 1921 Olomouc
232.
Vykydal, Miroslav – lékař, internista, vysokoškolský profesor, patřil k zakladatelům české
revmatologie. P/Olomouc
Datum úmrtí: 27. 7. 2007 95. výročí narození
Datum úmrtí: 12. 4. 2006 Brodek u Přerova
233.
Dytrychová, Laetitia – umělecká zvonařka, výtvarnice. P/Brodek u Přerova
Datum narození: 10. 1. 1919 Gieraltowice (Polsko)
10. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 13. 4. 1786 Kojetín
234.
Kuzník, Jan Tomáš – pedagog, varhaník, básník, autor písní v hanáčtině, skladatel.
P/Kroměříž, Napajedla, Kojetín
Datum narození: 1716 Uhřičice
230. výročí úmrtí
300. výročí narození
Datum narození: 14. 4. 1906 Žalec (Slovinsko)
235.
Butula, Miroslav – duchovní, autor pohádek. P/Vyškov, Prostějov
Datum úmrtí: 14. 3. 1967 Kroměříž
110. výročí narození
Datum narození: 14. 4. 1946 Olomouc
236.
Žlebek, Jiří – sochař, architekt, designér, autor modelu olomoucké pevnosti z roku 1758, který
je určen pro rekonstruovaný areál Korunní pevnůstky v Olomouci. Po odlití do bronzu bude
osazen v exteriéru tohoto areálu. P/Olomouc
70. výročí narození
Datum narození: 14. 4. 1916 Heršpice
237.
Bříza, František – knihovník, ředitel Městské knihovny Šternberk. P/Šternberk
Datum úmrtí: 31. 10. 2004 Šternberk
100. výročí narození
Datum úmrtí: 16. 4. 1991 Olomouc
238.
Pogoda, Rudolf – novinář, divadelní kritik, kulturní pracovník, porotce, organizátor Filmového
klubu, člen organizačního štábu Academia film. P/Olomouc
Datum narození: 10. 3. 1922 Kroměříž
25. výročí úmrtí
Datum narození: 16. 4. 1886 Senička
239.
Svozil, Cyril – právník, politik, poslanec Národního shromáždění, osvětový pracovník,
funkcionář Sokola, sběratel výtvarného umění. P/Prostějov
Datum úmrtí: 14. 9. 1935 Prostějov
130. výročí narození
Datum úmrtí: 17. 4. 1946 Bílá Lhota
240.
Riedl, Quido – zemědělský odborník, zakladatel arboreta, chovatel koní. P/Bílá Lhota
Datum narození: 7. 2. 1878 Bílá Lhota
70. výročí úmrtí
Datum narození: 18. 4. 1861 Křtětín u Kunštátu
241.
Dvořák, Rudolf – pedagog, historik, odborný spisovatel. P/Zábřeh na Moravě
Datum úmrtí: 21. 2. 1919 Zábřeh na Moravě
155. výročí narození
22
Datum narození: 18. 4. 1921 Zaječí
242.
Eschler, Alfréd – malíř, grafik. P/Olomouc
Datum úmrtí: 29. 1. 1990 Olomouc 95. výročí narození
Datum narození: 19. 4. 1921 Velká Bystřice
243.
Zedník, Mojmír – pedagog, hudební skladatel. P/Olomouc
Datum úmrtí: 2. 1. 2007 Olomouc
95. výročí narození
Datum narození: 20. 4. 1916 Štěpánov
244.
Svoboda, Josef Bronislav – duchovní, překladatel, varhaník, zpěvák.
P/Olomouc, Kroměříž, Praha
Datum úmrtí: 5. 12. 1969 Přelouč
100. výročí narození
Datum narození: 20. 4. 1871 Olomouc
245.
Hříbek, Antonín – lékař, vlastivědný pracovník. P/Olomouc
Datum úmrtí: 8. 1. 1917 Olomouc
145. výročí narození
Datum narození: 20. 4. 1886 Studněves u Slaného
246.
Jurčinová, Eva – spisovatelka, dramatička, překladatelka. P/Velká Bystřice
Datum úmrtí: 14. 12. 1969 Praha
130. výročí narození
Datum narození: 21. 4. 1871 Dub nad Moravou
247.
Říhovský, Vojtěch – hudebník, varhaník, skladatel, ředitel kůru. P/Šternberk, Olomouc,
Dub nad Moravou
Datum úmrtí: 15. 9. 1950 Praha
145. výročí narození
Datum úmrtí: 22. 4. 1956 Praha
248.
Šrámek, Jan – kněz, teolog, politik lidové strany, poslanec, ministr. P/Velehrad, Životice, Brno
Datum narození: 11. 8. 1870 Grygov
60. výročí úmrtí
Datum narození: 23. 4. 1921 Štěpánov
249.
Kamarád, Vojtěch – architekt, stavitel, člen pěveckého sboru Nešvera v Olomouci.
P/Štěpánov, Třinec, Olomouc
Datum úmrtí: 12. 9. 1988 Olomouc 95. výročí narození
Datum úmrtí: 24. 4. 2011 Olomouc
250.
Pospíšil, Jaroslav – fyzik, autor vědeckých publikací, vysokoškolský profesor.
P/Olomouc, Brno, Praha, Prostějov
Datum narození: 19. 2. 1935 Charváty u Olomouce
5. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 25. 4. 1951 Olomouc
251.
Vybíral, Bohuš – pedagog, knihovník, bibliograf, ředitel Vědecké knihovny Olomouc,
redaktor, kulturní pracovník, překladatel, dramaturg. P/Olomouc, Vídeň (Rakousko)
Datum narození: 14. 1. 1887 Hranice 65. výročí úmrtí
Datum narození: 25. 4. 1906 Lipník nad Bečvou
252.
Kanyza, Jaroslav – knihovník, publicista, muzeolog, sběratel lidových pověstí, pedagog.
P/Brno, Olomouc, Přerov, Týn nad Bečvou, Lipník nad Bečvou, Kroměříž
Datum úmrtí: 12. 6. 1982 Šternberk
110. výročí narození
Datum narození: 27. 4. 1861 Hluchov
253.
Vyhlídal, Jan – duchovní, spisovatel, etnograf, sběratel lidové slovesnosti, překladatel,
folklorista. P/Lobodice, Velká nad Veličkou, Vyškov, Olomouc, Hulín, Švábenice
Datum úmrtí: 18. 6. 1937 Vyškov
155. výročí narození
Datum narození: 27. 4. 1966 Olomouc
254.
Pachman, Richard – skladatel, textař, zpěvák, malíř, spisovatel, laureát Ceny města Olomouce.
P/Olomouc, Praha
50. výročí narození
23
Datum narození: 27. 4. 1896 Sedlice
255.
Stein, František – právník, koncertní pianista, hudební pedagog, muzikolog. P/Olomouc
Datum úmrtí: 16. 2. 1989 Ottawa (Kanada)
120. výročí narození
Datum narození: 28. 4. 1931 Olomouc
256.
Václavek, Ludvík E. – germanista, literární historik, vysokoškolský profesor, emeritní děkan
Filozofické fakulty Univerzity Palackého, zakladatel Centra pro výzkum německé moravské
literatury. P/Olomouc 85. výročí narození
Datum úmrtí: 28. 4. 1976 Olomouc
257.
Blatný, Jiří – lékař, internista, hematolog, vysokoškolský pedagog, odborný spisovatel. P/Olomouc
Datum narození: 1. 11. 1929 Jevíčko
40. výročí úmrtí
Datum narození: 29. 4. 1866 Zdislavice
258.
Vach, Emanuel – hudební pedagog, varhaník. P/Kroměříž, Brno
Datum úmrtí: 1. 4. 1936 Brno
150. výročí narození
80. výročí úmrtí
Datum narození: 29. 4.1866 Němčice nad Hanou
259.
Telička, Antonín – pedagog, vlastivědný pracovník, archeolog. P/Přerov
Datum úmrtí: 5. 1. 1925 Přerov
150. výročí narození
Datum narození: 30. 4. 1911 Olomouc
260.
Šolc, Jára – sochař, architekt, scénograf. P/Olomouc
Datum úmrtí: 27. 6. 1987 Olomouc 105. výročí narození
Datum narození: 30. 4. 1836 Ústí nad Orlicí
261.
Schoefl, Robert – lékař, chirurg, vysokoškolský pedagog, zemský zdravotní referent pro
Moravu. P/Olomouc
Datum úmrtí: 17. 4. 1907 Brno
180. výročí narození
KVĚTEN
Datum narození: 1. 5. 1931 Nivnice
262.
Hladiš, František – bohemista, filolog, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc, Mariánské Údolí,
Zlín
Datum úmrtí: 5. 3. 2002 Olomouc
85. výročí narození
Datum narození: 2. 5. 1921 Olomouc
263.
Obručník, Miroslav – lékař, anatom, histolog, vysokoškolský profesor, hudebník, houslista,
klavírista, organizátor hudebního života. P/Plzeň, Olomouc
Datum úmrtí: 7. 11. 1986 Olomouc 95. výročí narození
30. výročí úmrtí
Datum narození: 2. 5. 1951 Nový Jičín
264.
Křenek, Zdeněk – básník, dramaturg, nakladatel. P/Mohelnice, Krnov, Praha
65. výročí narození
Datum úmrtí: 2. 5. 1996 Olomouc
265.
Kouřil, Antonín – důstojník, odbojář. P/Olomouc
Datum narození: 10. 9. 1919 Brníčko
20. výročí úmrtí
Datum narození: 3. 5. 1906 Kojetín
266.
Peštuka, Jan – novinář, redaktor, politický, hospodářský a kulturní publicista, komunistický
politik. P/Kojetín, Přerov, Praha
Datum úmrtí: 29. 9. 1941 Praha 110. výročí narození
75. výročí úmrtí
Datum narození: 4. 5. 1921 Velký Újezd
267.
Kolář, Dobroslav – architekt, specialista v oboru zdravotnických staveb. P/Lipník nad Bečvou,
Brno, Prostějov
Datum úmrtí: 21. 10. 1979 Olomouc
95. výročí narození
24
Datum narození: 4. 5. 1841 Odrlice u Litovle
268.
Oščádal, František – pedagog, vlastivědný pracovník, ilustrátor. P/Přerov
Datum úmrtí: 17. 4. 1913 Přerov
175. výročí narození
Datum narození: 4. 5. 1921 Ludgeřovice
269.
Novotný, Ludvík – pedagog, publicista, kronikář, vlastivědný pracovník. P/Přerov, Hranice
Datum úmrtí: 16. 1. 1992 Hranice 95. výročí narození
Datum narození: 5. 5. 1901 Přerov
270.
Pour-Suchdolský, Ladislav – novinář, redaktor, dramatik. P/Přerov
Datum úmrtí: 20. 8. 1947 Praha
115. výročí narození
Datum narození: 6. 5. 1906 Vřesovice
271.
Smička, Jan – pedagog, sbormistr, skladatel, hudební publicista, varhaník. P/Olomouc, Horka
nad Moravou, Opava
Datum úmrtí: 2. 9. 1971 Opava
110. výročí narození
45. výročí úmrtí
Datum narození: 7. 5. 1936 Louka u Jemnice
272.
Komenda, Stanislav – matematik, vysokoškolský profesor, prozaik, básník, autor aforismů,
skript, rozhlasových her. P/Olomouc
Datum úmrtí: 17. 2. 2009 Olomouc
80. výročí narození
Datum úmrtí: 7. 5. 1931 Olomouc
273.
Petzold, Antonín – sbormistr, pedagog, skladatel, varhaník, dirigent. P/Kroměříž, Olomouc
Datum narození: 13. 8. 1858 Praha
85. výročí úmrtí
Datum narození: 8. 5. 1901 Přerov
274.
Běhalová, Karolína Anastazie – zpěvačka, hudební pedagožka. P/Přerov
Datum úmrtí: 19. 9. 1950 Praha
115. výročí narození
Datum úmrtí: 8. 5. 1941 Kroměříž
275.
Sloupský, Josef – pedagog, historik, odborný spisovatel. P/Kroměříž
Datum narození: 25. 4. 1855 Laškov
75. výročí úmrtí
Datum narození: 9. 5. 1906 Křemačov
276.
David, František – pedagog, tělovýchovný pracovník. P/Litovel
Datum úmrtí: 19. 10. 1980 Litovel
110. výročí narození
Datum narození: 9. 5. 1916 Strakonice
277.
Novák, Karel – herec, režisér. P/Olomouc, Brno, Třebíč, Nový Jičín
Datum úmrtí: 5. 10. 1968 Praha
100. výročí narození
Datum narození: 9. 5. 1876 Citov u Přerova
278.
Beňa, Alois – pedagog, odborný spisovatel. P/Kvasice, Kroměříž
Datum úmrtí: 18. 12. 1942 Kroměříž
140. výročí narození
Datum úmrtí: 9. 5. 1936 Uherské Hradiště
279.
Lolek, Stanislav – malíř, ilustrátor, prozaik. P/Brno, Mnichov (Německo), Nemile, Loštice,
Uherské Hradiště
Datum narození: 13. 11. 1873 Palonín u Loštic
80. výročí úmrtí
Datum narození: 12. 5. 1896 Kojetín
280.
Ryšavý, Jiří – právník, historik, politik, moravský regionalista. P/Kroměříž, Olomouc
Datum úmrtí: 9. 9. 1964 Praha
120. výročí narození
Datum úmrtí: 12. 5. 1956 Prostějov
281.
Ambros, Vladimír – dirigent, skladatel, sbormistr, hudební pedagog. P/Brno, Londýn (Anglie),
Břeclav
Datum narození: 18. 9. 1890 Prostějov
60. výročí úmrtí
25
Datum narození: 12. 5. 1946 Brodek u Přerova
282.
Svobodová, Marcela – zvonařka, výtvarnice. P/Brodek u Přerova
Datum úmrtí: 4. 10. 2010 70. výročí narození
Datum úmrtí: 12. 5. 2011 Olomouc
283.
Nicek, Ladislav – plavec, otužilec, průkopník zimního plavání. P/Olomouc
Datum narození: 27. 8. 1913 Roudnice nad Labem
5. výročí úmrtí
Datum narození: 12. 5. 1856 Kroměříž
284.
Kozánek, Emil – hudební organizátor, hudebník, klavírista. P/Kroměříž
Datum úmrtí: 31. 10. 1927 Kroměříž
160. výročí narození
Datum úmrtí: 13. 5. 1921 Salzburg (Rakousko)
285.
Staňková, Marie – operní pěvkyně, dirigentka, hudební pedagožka. P/Olomouc, Prostějov
Datum narození: 17. 9. 1839 Plzeň
95. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 13. 5. 1991 Praha
286.
Páleníček, Ludvík – literární vědec, spisovatel, autor knih pro děti, editor. P/Kroměříž
Datum narození: 16. 7. 1904 Kroměříž
25. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 14. 5. 1931 Vysoké Mýto
287.
Lejsek, Antonín – knihovník. P/Kroměříž
Datum narození: 2. 6. 1902 Vysoké Mýto
85. výročí úmrtí
Datum narození: 14. 5. 1931 Kralupy nad Vltavou
288.
Zahrádka, Miroslav – rusista, literární kritik a historik, vysokoškolský profesor, překladatel,
spisovatel. P/Olomouc 85. výročí narození
Datum narození: 14. 5. 1891 Olomouc
289.
Kornauth, Egon – skladatel, muzikolog, hudební pedagog. P/Vídeň (Rakousko)
Datum úmrtí: 28. 10. 1959 Salzburg (Rakousko)
125. výročí narození
Datum narození: 14. 5. 1916 Kolšov na Zábřežsku
290.
Churavý, Josef – voják, účastník bojů 2. svět. války. P/Charkov, Sokolovo (Sovětský svaz), Dukla
Datum úmrtí: 22. 9. 1944 Dukla
100. výročí narození
Datum narození: 15. 5. 1941 Olomouc
291.
Cetkovská, Vladimíra – pedagožka, publicistka, podílela se na publikaci Olomouc v literatuře
20. století. P/Bohuňovice, Šternberk, Olomouc
75. výročí narození
Datum úmrtí: 15. 5. 1981 Kroměříž
292.
Silný, Josef – sportovec, fotbalista, československý reprezentant. P/Kroměříž, Praha
Datum narození: 23. 1. 1902 Kroměříž
35. výročí úmrtí
Datum narození: 18. 5. 1901 Letonice, okr. Vyškov
293.
Věrná, Božena – pedagožka, básnířka, překladatelka. P/Vyškov, Brno
Datum úmrtí: 19. 5. 1967 Brno Datum úmrtí: 18. 5. 1981 Přerov
294.
Jesenský, Ferdinand – spisovatel, regionální publicista. P/Přerov
Datum narození: 11. 7. 1914 Přerov
115. výročí narození
35. výročí úmrtí
Datum narození: 18. 5. 1911 Olomouc
295.
Slavík, Bedřich – literární historik, kritik, spisovatel, redaktor, lektor Dilie.
P/Olomouc, Znojmo, Brno
Datum úmrtí: 28. 8. 1979 Praha
105. výročí narození
Datum narození: 18. 5. 1876 Brušperk
296.
Kubis, Adolf – novinář, spisovatel, kulturní pracovník, pedagog. P/Olomouc
Datum úmrtí: 25. 8. 1958 Olomouc 140. výročí narození
26
Datum úmrtí: 18. 5. 1971 Bystřice pod Hostýnem
297.
Waissar, Alfons – zpěvák, muzikolog, sběratel lidových písní. P/Bystřice pod Hostýnem, Olomouc
Datum narození: 1. 8. 1895 Bystřice pod Hostýnem
45. výročí úmrtí
Datum narození: 19. 5. 1926 Přáslavice
298.
Šín, Ilja – lékař, histolog, vysokoškolský pedagog. P/Hradec Králové, Brno, Olomouc
Datum úmrtí: 12. 6. 2003 Brno
90. výročí narození
Datum narození: 20. 5. 1936 Olomouc
299.
Ševčík, Jan – šachový skladatel, redaktor. P/Olomouc
Datum úmrtí: 19. 10. 2013 Moravský Beroun
80. výročí narození
Datum narození: 21. 5. 1866 Žeranovice
300.
Kubíček, Václav – historik, vysokoškolský pedagog, náboženský spisovatel. P/Olomouc
Datum úmrtí: 9. 12. 1951 Loštice
150. výročí narození
65. výročí úmrtí
Datum narození: 22. 5. 1851 Beňov
301.
Stojan, Antonín Cyril – arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, politik, poslanec,
náboženský spisovatel. P/Příbor, Kroměříž, Olomouc, Svébohov, Velehrad, Dražovice, Bruntál
Datum úmrtí: 29. 9. 1923 Olomouc
165. výročí narození
Datum úmrtí: 22. 5. 1666 Vídeň (Rakousko)
302.
Lucchese, Filiberto – architekt, stavitel. P/Kroměříž, Olomouc, Vídeň (Rakousko)
Datum narození: 1607 Melide (Švýcarsko)
350. výročí úmrtí
Datum narození: 22. 5. 1851 Bouzov
303.
Vařeka, Jan – pedagog, básník, spisovatel. P/Olomouc, Praha
Datum úmrtí: 17. 3. 1917 Praha
165. výročí narození
Datum narození: 23. 5. 1861 Věrovany u Tovačova
304.
Bystřina, Otakar – spisovatel, prozaik. P/Olomouc, Brodek u Přerova, Suchov, Plumlov,
Prostějov, Vyškov, Brno, Nový Jičín, Ostravice
Datum úmrtí: 18. 7. 1931 Ostravice u Frýdlantu
155. výročí narození
85. výročí úmrtí
Datum narození: 23. 5. 1901 Most
305.
Heythum, Antonín – scénograf, jevištní výtvarník, odborný publicista. P/Prostějov, Olomouc
Datum úmrtí: 10. 1. 1954 Rottach (Německo)
115. výročí narození
Datum narození: 23. 5. 1921 Kelč
306.
Rolinc, Vladimír – lesní správce, genealog, vlastivědný pracovník. P/Hranice, Brno
Datum úmrtí: 15. 1. 2014 Hranice
95. výročí narození
Datum úmrtí: 23. 5. 1956 Most
307.
Razov, Saša – textař, herec, písničkář, libretista, skladatel. P/Olomouc, Prostějov, Brno
Datum narození: 1. 4. 1893 Kojetín
60. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 23. 5. 1916 Praha
308.
Bufka, Vladimír Jindřich – umělecký fotograf, odborný spisovatel. P/Praha, Lyon (Francie),
Vídeň (Rakousko)
Datum narození: 16. 7. 1887 Pavlovice u Kojetína
100. výročí úmrtí
Datum narození: 23. 5. 1881 Lukavice
309.
Žváček, Ludvík – pedagog, kulturní pracovník, osvětový pracovník, agronom, odborný
publicista. P/Zábřeh
Datum úmrtí: 1. 12. 1964 Velké Meziříčí
135. výročí narození
Datum narození: 24. 5. 1751 Holešov
310.
Hanke, Jan Alois – knihovník, historik, pedagog. P/Olomouc, Napajedla
Datum úmrtí: 26. 3. 1806 Prostějov
265. výročí narození
210. výročí úmrtí
27
Datum úmrtí: 24. 5. 1831 Vídeň (Rakousko)
311.
Stach, Václav – teolog, básník, náboženský spisovatel, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc,
Praha, Klatovy, Vídeň (Rakousko)
Datum narození: 16. 10. 1754 Přeštice
185. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 24. 5. 1961 Olomouc
312.
Kovář, Jaroslav – architekt, projektant, stavitel. P/Brno, Olomouc
Datum narození: 1. 3. 1883 Dukovany
55. výročí úmrtí
Datum narození: 26. 5. 1841 Olomouc
313.
Tomaschek, Wilhelm – geograf, pedagog, orientalista. P/Graz (Rakousko)
Datum úmrtí: 9. 9. 1901 Vídeň (Rakousko)
175. výročí narození
115. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 26. 5. 1876 Praha
314.
Palacký, František – literární historik, estetik, archivář, filozof, politik, historik, editor,
překladatel. P/Kroměříž, Bratislava (Slovensko), Trenčín (Slovensko), Vídeň (Rakousko)
Datum narození: 14. 6. 1798 Hodslavice na Moravě
140. výročí úmrtí
Datum narození: 28. 5. 1761 Štýrský Hradec (Rakousko)
315.
Trauttmansdorff, Tadeáš Maria – olomoucký arcibiskup, kardinál. P/Olomouc, Kroměříž
Datum úmrtí: 20. 1. 1819 Vídeň (Rakousko)
255. výročí narození
Datum narození: 28. 5. 1886 Kroměříž
316.
Rypka, Jan – vysokoškolský pedagog, překladatel, orientalista, odborný spisovatel. P/Praha
Datum úmrtí: 29. 12. 1968 Praha
130. výročí narození
Datum narození: 28. 5. 1921 Brno
317.
Nádvorník, Miroslav – knihovník, bibliograf, ředitel Vědecké knihovny v Olomouci. P/Olomouc
Datum úmrtí: 11. 6. 1989 Olomouc 95. výročí narození
Datum narození: 28. 5. 1886 Doloplazy
318.
Stockar, Rudolf – architekt, návrhář nábytku, designér. P/Olomouc
Datum úmrtí: 19. 12. 1957 Praha
130. výročí narození
Datum narození: 29. 5. 1941 Nový Jičín
319.
Foglarová, Eva – knihovnice, vysokoškolská pedagožka, věnovala se dějinám české filozofie
a estetiky. P/Olomouc
Datum úmrtí: 14. 11. 2009 75. výročí narození
Datum narození: 30. 5. 1936 Pacov
320.
Bohuňovský, Oldřich – dirigent, korepetitor, šéf opery, sbormistr, hudební režisér.
P/Olomouc, Brno, Opava
Datum úmrtí: 22. 9. 1996 Olomouc
80. výročí narození
20. výročí úmrtí
Datum narození: 30. 5. 1861 Klatovy
321.
Burda, Jan – pedagog, vlastenec. P/Olomouc, Třebíč, Brno, Strážnice
Datum úmrtí: 2. 5. 1938 Strážnice
155. výročí narození
Datum narození: 30. 5. 1956 Olomouc
322.
Sulovská, Ivana – lékařka, hematoložka, vedoucí dárcovského úseku a propagace
Hematoonkologické kliniky FN Olomouc, spoluzakladatelka Nadace Haimaom. P/Olomouc
60. výročí narození
Datum narození: 30. 5. 1931 Štěpánov
323.
Myšák, Jaroslav – mikrobiolog, odborný publicista. P/Liboš, Olomouc
Datum úmrtí: 28. 10. 2000 Olomouc
28
85. výročí narození
Datum úmrtí: 31. 5. 1956
324.
Hovora, Jan – malíř, restaurátor fresek. P/Lipník nad Bečvou, Kroměříž
Datum narození: 30. 1. 1900 Lipník nad Bečvou
60. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 31. 5. 2001 Praha
325.
Prager, Karel – architekt. P/Ostrava, Praha
Datum narození: 24. 8. 1923 Kroměříž
15. výročí úmrtí
ČERVEN
Datum narození: 2. 6. 1861 Kučerov u Vyškova
326.
Jokl, Ferdinand – pedagog, překladatel, autor gramatických příruček a učebnic jazyků.
P/Brno, Praha, Plzeň
Datum úmrtí: 4. 8. 1905 Lázně Jeseník
155. výročí narození
Datum narození: 2. 6. 1936 Olomouc
327.
Hořínek, Karel – sochař, restaurátor. P/Olomouc, Uherské Hradiště
80. výročí narození
Datum narození: 2. 6. 1956 Zlín
328.
Ambrůz, Jan – akademický sochař, vysokoškolský profesor. P/Brno, Hranice, Šarovy
60. výročí narození
Datum narození: 2. 6. 1966 Městec Králové
329.
Finger, Jiří – sochař, restaurátor, vysokoškolský pedagog, autor sochy G. Frištenského
v Litovli. P/Olomouc
50. výročí narození
Datum úmrtí: 3. 6. 1916 Kroměříž
330.
Vach, Hynek – učitel hudby, houslista. P/Kroměříž
Datum narození: 23. 3. 1862 Zdislavice
100. výročí úmrtí
Datum narození: 3. 6. 1896 Dolany
331.
Richter, Antonín Felix – biochemik, profesor lékařské chemie, autor vysokoškolských učebnic.
P/Olomouc
Datum úmrtí: 8. 9. 1979 Praha
120. výročí narození
Datum narození: 3. 6. 1881 Dolní Hynčina
332.
Langer, Jan – hudebník, dirigent, vojenský kapelník. P/Olomouc, Hodonín
Datum úmrtí: 29. 12. 1944 Mohelnice 135. výročí narození
Datum úmrtí: 4. 6. 1926 Olomouc
333.
Wellner, Karel – malíř, grafik, pedagog, pohlednice s motivy okolí Olomouce vydávalo
nakl. R. Prombergera. P/Olomouc
Datum narození: 5. 3. 1875 Unhošť u Kladna
90. výročí úmrtí
Datum narození: 5. 6. 1896 Holešov
334.
Fialová, Vlasta – historička, etnografka, redaktorka, muzejní pracovnice, pedagožka.
P/Kralice nad Oslavou, Valašsko, Valašské Meziříčí, Holešov, Olomouc, Bučovice, Brno
Datum úmrtí: 6. 2. 1972 Brno
120. výročí narození
Datum narození: 6. 6. 1821 Štětovice
335.
Stejskal, František – podnikatel, mecenáš, regionální politik. P/Olomouc, Litovel, Týneček
Datum úmrtí: 28. 1. 1901 Olomouc
195. výročí narození
115. výročí úmrtí
Datum narození: 6. 6. 1896 České Budějovice
336.
Minářová-Štrosová, Marie – operní pěvkyně. P/Olomouc, Brno
Datum úmrtí: 11. 5. 1968 Praha
29
120. výročí narození
Datum narození: 6. 6. 1841 Loštice
337.
Jarolím, Bernard – kreslíř, umělecký zámečník. P/Slavkov, Vyškov
Datum úmrtí: 24. 1. 1909 Slavkov
175. výročí narození
Datum úmrtí: 6. 6. 1901 Velký Týnec
338.
Bečák, Ignác – kněz, náboženský spisovatel, překladatel. P/Kroměříž, Frenštát pod Radhoštěm
Datum narození: 7. 3. 1847 Velký Týnec
115. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 6. 6. 1996 Olomouc
339.
Kopka, Ludvík – řezbář, restaurátor, intarzista. P/Olomouc, Loštice
Datum narození: 9. 2. 1905 Svojanov u Bouzova
20. výročí úmrtí
Datum narození: 8. 6. 1881 Přáslavice
340.
Doležel, František – kapelník, hudebník. P/Přáslavice, Velká Bystřice
Datum úmrtí: 25. 9. 1968 Velká Bystřice
135. výročí narození
Datum narození: 9. 6. 1896 Holešov
341.
Lorenc, Miroslav – projektant, architekt. P/Zlín
Datum úmrtí: 11. 2. 1943 Vratislav (Polsko)
120. výročí narození
Datum narození: 9. 6. 1911 Kojetín
342.
Králík, Alois – účastník protinacistického odboje. P/Kojetín, Brno
Datum úmrtí: 6. 4. 1944 Praha
105. výročí narození
Datum úmrtí: 10. 6. 1921 Vyškov
343.
Koudelka, Florian – zvěrolékař, archeolog, speleolog. P/Brno, Ivančice, Vyškov
Datum narození: 29. 4. 1862 Brno
95. výročí úmrtí
Datum narození: 10. 6. 1856 Radiměř
344.
Slovák, Jindřich – tiskař, archeolog. P/Kroměříž, Brno
Datum úmrtí: 24. 5. 1931 Kroměříž
160. výročí narození
85. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 11. 6. 1891 Prostějov
345.
Wichterle, František – podnikatel, zakladatel firmy na hospodářské stroje Wichterle
a Kovářík. P/Prostějov
Datum narození: 23. 9. 1840 Prostějov
125. výročí úmrtí
Datum narození: 13. 6. 1921 Vídeň (Rakousko)
346.
Berka, Bohumil – dirigent, zástupce uměleckého ředitele Moravské filharmonie Olomouc.
P/Olomouc
Datum úmrtí: 28. 3. 2004 Teplice
95. výročí narození
Datum narození: 13. 6. 1881 Žeranovice u Holešova
347.
Dokoupil, Antonín – kněz, autor životopisů svatých a Dějin papežů, překladatel.
P/Kroměříž, Olomouc, Kvasice
Datum úmrtí: 11. 1. 1946 Kvasice u Kroměříže
135. výročí narození
70. výročí úmrtí
Datum narození: 14. 6. 1891 Prostějov
348.
Škrach, Vasil Kaprálek – filozof, sociolog, publicista, archivář, osobní sekretář prezidenta
Masaryka. P/Prostějov
Datum úmrtí: 25. 5. 1943 Plötzensee u Berlína (Německo)
125. výročí narození
Datum narození: 14. 6. 1891 Olešnice u Bystřice nad Pernštejnem
349.
Neumann, Augustin Alois – hudební historik, profesor českých církevních dějin.
P/Olomouc, Brno
Datum úmrtí: 26. 12. 1948 Olomouc
125. výročí narození
30
Datum narození: 14. 6. 1846 Zlatý Potok
350.
Olbrich, Wenzel Franz – průmyslník, poslanec, starosta Bruntálu. P/Olomouc, Bruntál
Datum úmrtí: 10. 5. 1930 Bruntál 170. výročí narození
Datum narození: 14. 6. 1851 Radslavice u Přerova
351.
Kobliha, Antonín – kněz, vlastenec, podílel se na založení pěveckého spolku Žerotín.
P/Olomouc, Kroměříž
Datum úmrtí: 12. 8. 1933 Olomouc 165. výročí narození
Datum úmrtí: 16. 6. 1936 Olomouc
352.
Knechtl, Bohumír – redaktor, publicista, zasloužil se o rozvoj českého novinářství
v Olomouci. P/Prostějov, Brno, Olomouc
Datum narození: 7. 1. 1864 Červený Újezd
80. výročí úmrtí
Datum narození: 17. 6. 1836 Chválkovice u Olomouce
353.
Doležel, Jan – kaplan, katecheta, náboženský spisovatel. P/Olomouc, Litovel
Datum úmrtí: 23. 6. 1896 Vídeň (Rakousko)
180. výročí narození
120. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 17. 6. 1986 Olomouc
354.
Vaňák, Bohumil – vysokoškolský pedagog, odborný spisovatel, historik. P/Litovel, Olomouc,
Lipník nad Bečvou, Přerov
Datum narození: 21. 3. 1918 Veselíčko u Litovle
30. výročí úmrtí
Datum narození: 17. 6. 1861 Frenštát pod Radhoštěm
355.
Blokša, Jan – duchovní, pedagog, redaktor, překladatel, literární historik, literární kritik.
P/Přerov, Olomouc, Sovinec, Ruda, Majetín
Datum úmrtí: 30. 6. 1923 Olomouc 155. výročí narození
Datum narození: 18. 6. 1946 Olomouc
356.
Valušek, Rostislav – básník, grafik, vydavatel, disident, farář Církve československé husitské.
P/Olomouc 70. výročí narození
Datum úmrtí: 20. 6. 1976 Olomouc
357.
Petr, Vladimír – astronom, pedagog, zakladatel a první ředitel hvězdárny v Olomouci.
P/Olomouc
Datum narození: 5. 3. 1900 Štěpánov
40. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 20. 6. 1961 Brno
358.
Hrdlička, Valentin – architekt, výtvarník. P/Kroměříž
Datum narození: 8. 2. 1880 Chvalčov
55. výročí úmrtí
Datum narození: 21. 6. 1871 Kojetín
359.
Zehnal, Alois – lidový kapelník, pedagog. P/Kojetín
Datum úmrtí: 21. 1. 1942 Kojetín
145. výročí narození
Datum narození: 22. 6. 1901 Ljubuška (Jugoslávie)
360.
Stoklásková, Růžena – pedagožka, odbojářka. P/Přerov
Datum úmrtí: 10. 6. 1942 Brno
115. výročí narození
Datum narození: 23. 6. 1571 Trzebnice (Polsko)
361.
Willenberger, Jan – kreslíř, dřevorytec, ilustrátor, autor vedut měst. P/Přerov, Louka u Znojma
Datum úmrtí: 28. 10. 1613 Praha
445. výročí narození
Datum narození: 24. 6. 1891 Litovel
362.
Sláma, Jan – sbormistr, dirigent, skladatel, pianista. P/Litovel
Datum úmrtí: 25. 12. 1941 Osvětim (Polsko)
31
125. výročí narození
75. výročí úmrtí
Datum narození: 24. 6. 1896 Loštice
363.
Smital, Jan – malíř, krajinář, portrétista. P/Olomouc, Prostějov
Datum úmrtí: 5. 7. 1955 Olomouc 120. výročí narození
Datum narození: 24. 6. 1886 Kdousov
364.
Švábeník, Jan – pedagog, ředitel učitelského ústavu v Olomouci, entomolog. P/Olomouc
Datum úmrtí: 16. 3. 1942 Osvětim (Polsko)
130. výročí narození
Datum narození: 25. 6. 1911 Kvasice
365.
Horák, František – vysokoškolský pedagog, bibliograf, knihovník. P/Praha
Datum úmrtí: 18. 2. 1983 Praha
105. výročí narození
Datum narození: 25. 6. 1891 Velešovice
366.
Cenek, Severin – hudební pedagog. P/Vyškov, Rousínov
Datum úmrtí: 7. 2. 1935 Brno
Datum narození: 25. 6. 1926 Ráječko
367.
Neckař, Jan – řezbář, sochař, restaurátor. P/Olomouc, Uničov
Datum úmrtí: 16. 5. 2002 Olomouc
125. výročí narození
90. výročí narození
Datum narození: 25. 6. 1926 Chudobín
368.
Malát, Lubomír – lékař, vysokoškolský pedagog, ředitel Fakultní nemocnice v Olomouci.
P/Olomouc
Datum úmrtí: 10. 5. 1986 Olomouc 90. výročí narození
30. výročí úmrtí
Datum narození: 26. 6. 1921 Martin (Slovensko)
369.
Hanák, Mirko – malíř, ilustrátor. P/Olomouc, Skalička
Datum úmrtí: 4. 11. 1971 Praha
95. výročí narození
45. výročí úmrtí
Datum narození: 26. 6. 1856 Vrbátky
370.
Janošík, Jan – lékař, anatom, histolog, vysokoškolský profesor. P/Olomouc
Datum úmrtí: 8. 5. 1927 Praha
160. výročí narození
Datum narození: 27. 6. 1876 Kojetín
371.
Jež, Cyril – teolog, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc, Praha
Datum úmrtí: 22. 9. 1930 Velehrad
140. výročí narození
Datum narození: 28. 6. 1916 Vojtěchov
372.
Vaňák, František – duchovní, olomoucký arcibiskup, metropolita moravský.
P/Olomouc, Kroměříž
Datum úmrtí: 14. 9. 1991 Město Albrechtice
100. výročí narození
25. výročí úmrtí
Datum narození: 28. 6. 1936 Moravská Huzová
373.
Skarupský, Jiří – technik, amatérský lidový hudebník a skladatel, redaktor, kronikář obce.
P/Šternberk, Olomouc, Moravská Třebová, Bělkovice-Lašťany
80. výročí narození
Datum narození: 29. 6. 1911 Bakov nad Jizerou
374.
Lhoták, Jaroslav – lékař, pediatr, vysokoškolský profesor, odborný spisovatel. P/Olomouc
Datum úmrtí: 21. 4. 1975 Olomouc 105. výročí narození
Datum narození: 29. 6. 1921 Vyškov
375.
Lenoch, Jan – pedagog, kronikář Dolan, vlastivědný pracovník. P/Olomouc, Libavá, Dolany
Datum úmrtí: 20. 6. 2001
95. výročí narození
15. výročí úmrtí
32
Datum narození: 30. 6. 1856 Prostějov
376.
Venclík, Čeněk – stavitel, architekt. P/Prostějov, Tovačov
Datum úmrtí: 2. 4. 1921 Prostějov
160. výročí narození
95. výročí úmrtí
Datum narození: 30. 6. 1946 Troubelice
377.
Kalusek, Lubomír – pedagog, redaktor, kronikář města Olomouce. P/Olomouc
70. výročí narození
Datum úmrtí: 30. 6. 1951 Šternberk
378.
Sojka, Bruno Richard – automobilový závodník. P/Kopřivnice
Datum narození: 5. 11. 1909 Brno
65. výročí úmrtí
Datum narození: 30. 6. 1826 Plzeň
379.
Houška, Josef Vojtěch – pedagog, beletrista, překladatel, spoluzakladatel Slovanského
čtenářského spolku. P/Olomouc
Datum úmrtí: 18. 7. 1875 Praha
190. výročí narození
ČERVENEC
Datum narození: 1. 7. 1926 Prostějov
380.
Valášek, Jan – režisér. P/Praha
Datum úmrtí: 27. 1. 1968 Praha
90. výročí narození
Datum narození: 1. 7. 1856 Postřelmov
381.
Vepřek, Alois – filolog, pedagog Slovanského gymnázia, jedna z nejpopulárnějších osobností
Olomouce. P/Olomouc, Brno.
Datum úmrtí: 4. 1. 1912 Olomouc
160. výročí narození
Datum úmrtí: 1. 7. 1931 Litovel
382.
Svozil, Josef – rolník, novinář, politik. P/Uničov, Senička, Olomouc
Datum narození: 8. 12. 1847 Cholina
Datum narození: 2. 7. 1906 Hrabová
383.
Chmela, Vladivoj – pedagog, knihovník. P/Zábřeh, Loštice
Datum úmrtí: 5. 10. 1981 Olomouc
85. výročí úmrtí
110. výročí narození
35. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 2. 7. 1936 Brno
384.
Navrátil, Bohumil – zemský archivář, historik, vysokoškolský pedagog, spisovatel, knihovník.
P/Brno
Datum narození: 21. 2. 1870 Vyškov
80. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 3. 7. 1761 Praha
385.
Rajský z Dubnice, Timotheus – rektor olomoucké univerzity, teolog. P/Olomouc
Datum narození: 18. 12. 1700 Kamenná Voda na Mostecku
255. výročí úmrtí
Datum narození: 3. 7. 1886 Kroměříž
386.
Haderka, František – pedagog, ředitel státního reálného gymnázia v Olomouci, žurnalista,
politik. P/Šumperk, Brno, Olomouc
Datum úmrtí: 21. 8. 1945 Olomouc 130. výročí narození
Datum úmrtí: 3. 7. 1996 Zakšín
387.
Bosák, Oldřich – architekt, scénograf, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc
Datum narození: 8. 4. 1922 Kroměříž
20. výročí úmrtí
Datum narození: 4. 7. 1841 Chromeč
388.
Drásal, Josef – hanácký obr, podle dochovaných údajů nejvyšší člověk, který žil v českých
zemích. P/Holešov
Datum úmrtí: 16. 12. 1886 Holešov
175. výročí narození
130. výročí úmrtí
33
Datum narození: 5. 7. 1861 Loštice
389.
Nesvadbíková, Anna – překladatelka, redaktorka, národopisná pracovnice, spisovatelka.
P/Němčice na Hané, Pačlavice, Šternberk, Brno
Datum úmrtí: 20. 10. 1928 Brno
155. výročí narození
Datum narození: 5. 7. 1946 Prostějov
390.
Palička, Vladimír – lékař, vysokoškolský profesor, odborný publicista. P/Hradec Králové,
Olomouc, Bruntál
70. výročí narození
Datum narození: 6. 7. 1951 Praha
391.
Čech, Vladimír – herec, moderátor. P/Olomouc, Pardubice, Ústí nad Labem, Kladno, Ostrava,
Opava, Český Těšín, Praha
Datum úmrtí: 22. 3. 2013 Praha
65. výročí narození
Datum narození: 8. 7. 1901 Šumperk
392.
Hallegger, Kurt – malíř, ilustrátor, výtvarník, scénograf. P/Praha, Mnichov (Německo)
Datum úmrtí: 10. 10. 1963 Mnichov (Německo)
115. výročí narození
Datum narození: 9. 7. 1921 Lašťany
393.
Janoušková, Anděla – básnířka, překladatelka, pedagožka. P/Olomouc
Datum úmrtí: 7. 1. 1999 Olomouc 95. výročí narození
Datum narození: 9. 7. 1926 Kelč
394.
Svěrák, Jaromír – lékař, oftalmolog, vysokoškolský profesor, odborný publicista.
P/Olomouc, Praha, Hradec Králové
Datum úmrtí: 13. 5. 2008 90. výročí narození
Datum narození: 10. 7. 1896 Hradec Králové
395.
Hradecký, René – herec, režisér. P/Olomouc
Datum úmrtí: 25. 10. 1955 Olomouc 120. výročí narození
Datum narození: 10. 7. 1876 Luková u Přerova
396.
Mackovík, Jindřich – agronom, zemědělský rada, zakladatel Svazu šlechtitelů rostlin. P/Přerov
Datum úmrtí: 12. 3. 1943 Břest u Kroměříže
140. výročí narození
Datum narození: 10. 7. 1966 Ústí nad Orlicí
397.
Ludva, Roman – spisovatel, scenárista, fejetonista, rozhlasový a nakladatelský redaktor, lektor
Arcidiecézního muzea v Olomouci. P/Olomouc
50. výročí narození
Datum narození: 11. 7. 1906 Lukavice
398.
Glocar, Emilian – pravoslavný kněz, básník, prozaik, výtvarník. P/Sarajevo (Bosna
a Hercegovina), Srbsko, Akron (Ohio, USA), Lublin (Wisconsin, USA)
Datum úmrtí: 10. 2. 1985 Liberty Ville (USA)
110. výročí narození
Datum narození: 11. 7. 1906 Olomouc
399.
Kozák, Jan – právník, autor hudebních slovníků, tajemník Sekce koncertních umělců
v Praze. P/Praha
Datum úmrtí: 15. 7. 1969 Praha
110. výročí narození
Datum narození: 12. 7. 1801 Kyjov
400.
Hein, Franz – starosta města Olomouce. P/Olomouc
Datum úmrtí: 22. 12. 1882 Olomouc
215. výročí narození
Datum narození: 13. 7. 1856 Těšetice u Olomouce
401.
Halouzka, Jan – kněz, církevní historik, literární historik, redaktor, publicista, přispíval
do Ottova slovníku naučného. P/Olomouc, Řešov, Veřovice, Mistřín
Datum úmrtí: 31. 7. 1918 Mistřín u Kyjova
160. výročí narození
34
Datum narození: 14. 7. 1866 Čelčice u Prostějova
402.
Kovaříková, Čeňka – vyšívačka, národopisná pracovnice, odborná publicistka. P/Haná
Datum úmrtí: 14. 7. 1914 Tovačov
150. výročí narození
Datum úmrtí: 14. 7. 1961 Přerov
403.
Gardavský, Josef – dirigent, osvětový a vlastivědný pracovník. P/Přerov
Datum narození: 24. 10. 1904 Holešov
55. výročí úmrtí
Datum narození: 14. 7. 1946 Jihlava
404.
Bláha, Josef – historik, archeolog, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc, Telč, Brno, Kroměříž
70. výročí narození
Datum úmrtí: 14. 7. 1996 Olomouc
405.
Bedřich, Jan – dirigent, skladatel, varhaník, šéfdirigent operety Divadla Oldřicha Stibora
v Olomouci. P/Olomouc
Datum narození: 16. 12. 1932 Kralupy nad Vltavou
20. výročí úmrtí
Datum narození: 15. 7. 1821 Praha
406.
Wankel, Jindřich – lékař, archeolog, antropolog, etnograf, spoluzakladatel Vlasteneckého
spolku muzejního v Olomouci. P/Blansko, Olomouc
Datum úmrtí: 5. 4. 1897 Olomouc 195. výročí narození
Datum narození: 15. 7. 1886 Chrást
407.
Štěpánek, Alois – pedagog, člen Národní jednoty a Sokola. P/Samotišky, Lašťany, Dolany
Datum úmrtí: 4. 4. 1942 Osvětim (Polsko)
130. výročí narození
Datum narození: 15. 7. 1906 Soběchleby
408.
Hradil, František – právník, politik, básník. P/Lipník nad Bečvou, Kroměříž, Brno, Nový Jičín
Datum úmrtí: 27. 8. 1985 Denver (Colorado, USA)
110. výročí narození
Datum narození: 16. 7. 1901 Zábřeh na Moravě
409.
Krajný, Josef – pedagog, znalec dějin olomouckého školství. P/Olomouc
Datum úmrtí: 5. 1. 2000 Olomouc 115. výročí narození
Datum narození: 16. 7. 1906 Prostějov
410.
Fišárek, Alois – malíř, textilní návrhář, vysokoškolský pedagog. P/Praha
Datum úmrtí: 5. 2. 1980 Praha
110. výročí narození
Datum narození: 16. 7. 1906 Slatinice
411.
Husička, Josef – pedagog, vlastivědný a kulturní pracovník, publicista.
P/Náměšť na Hané, Olomouc
Datum úmrtí: 1. 7. 1992 Náměšť na Hané
110. výročí narození
Datum narození: 17. 7. 1921 Podbřežice
412.
Burian, Václav – historik, odborný spisovatel, ikonograf, etnograf, numismatik, archeolog.
P/Olomouc
Datum úmrtí: 18. 9. 1998 Olomouc 95. výročí narození
Datum narození: 19. 7. 1916 Horka nad Moravou
413.
Doležal, Rudolf – sochař, medailér. P/Olomouc
Datum úmrtí: 6. 9. 2002 Olomouc 100. výročí narození
Datum narození: 19. 7. 1716 Brno
414.
Sieber, Franz Ignaz – varhanář. P/Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Olomouc, Střílky
Datum úmrtí: 12. 6. 1785 Brno
300. výročí narození
Datum narození: 19. 7. 1906 Bohunice
415.
Sobola, Čestmír – úředník, komisař politické správy, člen Revolučního národního výboru
v Přerově. P/Přerov, Brno, Frýdek
Datum úmrtí: 2. 5. 1945 Olomouc 110. výročí narození
35
Datum narození: 19. 7. 1921 Praha
416.
Škoda, Josef – choreograf, šéf baletu, tanečník, režisér. P/Olomouc
Datum úmrtí: 4. 10. 2010 Brno Datum narození: 20. 7. 1851 Rataje
417.
Stavěl, Ignát – lékař, člen Sokola. P/Prostějov
Datum úmrtí: 22. 7. 1931 Prostřední Bečva
95. výročí narození
165. výročí narození
85. výročí úmrtí
Datum narození: 20. 7. 1886 Kroměříž
418.
Třasoň, Eugen – dirigent, varhaník, sbormistr, hudební pedagog. P/Kroměříž
Datum úmrtí: 6. 7. 1950 Kroměříž
130. výročí narození
Datum úmrtí: 21. 7. 1976 Olomouc
419.
Medek, Vojtěch – politik, spisovatel, regionální publicista. P/Olomouc
Datum narození: 21. 4. 1889 Vyškov 40. výročí úmrtí
Datum narození: 21. 7. 1916 Kunovice
420.
Smahel, Rudolf – umělecký fotograf, fotoreportér, odborný publicista. P/Prostějov, Přerov,
Olomouc
Datum úmrtí: 15. 9. 1997 Olomouc 100. výročí narození
Datum narození: 21. 7. 1961 Šternberk
421.
Linduška, Petr – knihovník, knihkupec, spisovatel, znalec hanáčtiny. P/Olomouc, Litovel
55. výročí narození
Datum narození: 22. 7. 1951 Praha
422.
Straširipka, Jan – zpěvák, sólista operety. P/Brno, Olomouc
Datum úmrtí: 10. 6. 1984 Praha
65. výročí narození
Datum narození: 22. 7. 1911 Praha
423.
Fric, František – lesní inženýr, pedagog, odborný publicista, prozaik, autor knih pro děti.
P/Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov
Datum úmrtí: 7. 10. 1975 Hranice
105. výročí narození
Datum narození: 23. 7. 1881 Lány u Dašic
424.
Šín, Antonín – archeolog, sběratel, odborný publicista. P/Konice, Olomouc
Datum úmrtí: 11. 4. 1969 Brno
135. výročí narození
Datum úmrtí: 23. 7. 1936 Brno
425.
Šťastný, Břetislav – hudební pedagog, sbormistr, skladatel, hudební publicista. P/Přerov,
Litomyšl, Olomouc
Datum narození: 27. 7. 1874 Litomyšl
80. výročí úmrtí
Datum narození: 23. 7. 1956 Slavičín
426.
Tkadlec, Emil – veterinární lékař, ekolog, vysokoškolský profesor, zabývá se populační
ekologií. P/Olomouc 60. výročí narození
Datum úmrtí: 24. 7. 1831 Baden (Rakousko)
427.
Rudolf Jan – kardinál, olomoucký arcibiskup, inicioval vznik tzv. Rudolfovy aleje (dnešní
Smetanovy sady). P/Olomouc
Datum narození: 8. 1. 1788 Florencie (Itálie)
185. výročí úmrtí
Datum narození: 24. 7. 1896 Vlkoš
428.
Jančíková, Oldřiška – pedagožka, etnografka, vlastivědná pracovnice, básnířka. P/Přerov
Datum úmrtí: 18. 2. 1977 Přerov
120. výročí narození
Datum narození: 25. 7. 1926 Poprad (Slovensko)
429.
Jorda, Vladimír – lékař, dermatolog, vysokoškolský profesor, odborný publicista. P/Olomouc
Datum úmrtí: 26. 7. 1988 Olomouc 90. výročí narození
36
Datum úmrtí: 26. 7. 1961 Brno
430.
Kosina, Karel – zpěvák, režisér, skladatel, grafik, konferenciér, autor operetních libret. P/Olomouc
Datum narození: 19. 4. 1899 Pardubice
55. výročí úmrtí
Datum narození: 26. 7. 1736 Bouzov
431.
Habrich, Alexius – historik, skladatel, duchovní, odborný spisovatel. P/Olomouc
Datum úmrtí: 27. 3. 1794 Rajhrad
280. výročí narození
Datum úmrtí: 26. 7. 1986 Olomouc
432.
Švec, Václav – lékař, oftalmolog, vysokoškolský profesor, rektor Univerzity Palackého.
P/Prostějov, Olomouc
Datum narození: 22.12.1922 Karviná
30. výročí úmrtí
Datum narození: 27. 7. 1856 Náměšť na Hané
433.
Houdek, Vítězslav – právník, politik, básník, prozaik, překladatel, vlastivědný publicista,
redaktor. P/Olomouc, Brno, Vídeň (Rakousko)
Datum úmrtí: 1. 6. 1916 Náměšť na Hané
160. výročí narození
100. výročí úmrtí
Datum narození: 27. 7. 1936 Praha
434.
Kefer, Reginald – varhaník, dirigent, sbormistr, šéf opery Moravského divadla, vysokoškolský
pedagog. P/Brno, Olomouc 80. výročí narození
Datum úmrtí: 27. 7. 1921 Tršice
435.
Floryk, Hynek – starosta obce Tršice, odborný publicista, zakladatel chmelařského spolku.
P/Tršice
Datum narození: 29. 2. 1834 Tršice
95. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 29. 7. 2001 Praha
436.
Spisar, Oldřich – operní pěvec. P/Vyškov, Olomouc, Opava
Datum narození: 18. 8. 1919 Vyškov
15. výročí úmrtí
Datum narození: 30. 7. 1926 Olomouc
437.
Kubašta, Miloš – lékař, internista, vysokoškolský pedagog, odborný publicista. P/Olomouc
Datum úmrtí: 1. 8. 1988 Olomouc 90. výročí narození
Datum narození: 30. 7. 1941 Praha
438.
Kratochvíl, Jan – malíř, sochař, teoretik výtvarného umění. P/Olomouc
Datum úmrtí: 25. 7. 1997 75. výročí narození
Datum úmrtí: 30. 7. 2001 Praha
439.
Černý, Ervín – lékař, historik, archeolog, vlastivědný pracovník, držitel prestižní ceny
J. E. Purkyně. P/Vyškovsko, Praha, Hradec Králové, Brno
Datum narození: 11. 11. 1913 Podomí
15. výročí úmrtí
Datum narození: 31. 7. 1876 Čelčice u Prostějova
440.
Dohnal, František – duchovní, básník, překladatel, prozaik, dramatik, redaktor. P/Prostějov,
Křižanovice, Nové Hvězdlice, Brno, Olomouc
Datum úmrtí: 28. 7. 1956 Prostějov
140. výročí narození
60. výročí úmrtí
Datum narození: 31. 7. 1926 Olomouc
441.
Fischerová, Jarmila – psycholožka, vysokoškolská pedagožka. P/Olomouc
Datum úmrtí: 21. 5. 1992 Olomouc
90. výročí narození
Datum úmrtí: 31. 7. 1896 Lesná u Znojma
442.
Vlk, Jan – právník, básník, divadelník, spoluzakladatel spolku Slovanská lípa. P/Jihlava, Brno,
Olomouc, Znojmo, Hranice
Datum narození: 8. 7. 1822 Telč
120. výročí úmrtí
37
SRPEN
Datum narození: 1. 8. 1841 Loštice
443.
Barvič, Vilém – pedagog, hudebník, skladatel. P/Nový Jičín, Olomouc, Hukvaldy, Krásno,
Frýdlant, Valašské Meziříčí, Loštice
Datum úmrtí: 26. 3. 1892 Valašské Meziříčí
175. výročí narození
Datum úmrtí: 2. 8. 1991 Brno
444.
Enenkl, Vladimír – vysokoškolský profesor, termodynamik, autor vědeckých publikací,
konzultant pro jadernou energetiku. P/Napajedla, Brno
Datum narození: 20. 4. 1920 Daskabát
25. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 2. 8. 1961 Praha
445.
John, Oldřich – advokát, politik, odborný spisovatel. P/Prostějov
Datum narození: 20. 4. 1907 Chořelice
55. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 2. 8. 1976 Přerov
446.
Klimeš, Vítězslav – pedagog, publicista, věnoval se dějinám hudby a zpěvu v Přerově. P/Přerov
Datum narození: 1. 12. 1902 Přerov
40. výročí úmrtí
Datum narození: 3. 8. 1916 Liboš
447.
Jokl, Jan – pedagog, zpěvák, sbormistr, odborný spisovatel. P/Olomouc, Holešov, Kroměříž,
Štěpánov
Datum úmrtí: 24. 10. 1992 Brno
100. výročí narození
Datum úmrtí: 3. 8. 1951 Prostějov
448.
Václavek, Hilar – malíř, ilustrátor. P/Prostějov
Datum narození: 22. 4. 1884 Prostějov
65. výročí úmrtí
Datum narození: 3. 8. 1941 Olomouc
449.
Pospíšil, Zdeněk – estetik, teoretik umění, sociolog, vysokoškolský pedagog.
P/Praha, Nový Jičín, Lipník nad Bečvou, Olomouc.
Datum úmrtí: 5. 10. 2007 Olomouc 75. výročí narození
Datum narození: 5. 8. 1946 Olomouc
450.
Rýznar, Václav – lékař, ředitel Fakultní nemocnice Olomouc, krajský zdravotní rada.
P/Šternberk, Olomouc
70. výročí narození
Datum úmrtí: 6. 8. 2001 Ostrava
451.
Brázda, Vladimír – hudebník, dirigent, sbormistr, skladatel. P/Přerov, Ostrava
Datum narození: 27. 5. 1920 Klopotovice
15. výročí úmrtí
Datum narození: 7. 8. 1936 Olomouc
452.
Srovnal, Josef – matematik, vysokoškolský pedagog, dirigent sboru Olomouckých učitelek.
P/Olomouc, Šternberk, Náměšť na Hané
Datum úmrtí: 22. 2. 2012
80. výročí narození
Datum úmrtí: 9. 8. 1971 Přerov
453.
Hornyak, Vladimír – malíř, grafik. P/Přerov
Datum narození: 11. 7. 1922 Přerov
45. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 9. 8. 1941 Prostějov
454.
Gottwald, Antonín – pedagog, sběratel, amatérský archeolog. P/Prostějov
Datum narození: 16. 1. 1869 Prostějov
75. výročí úmrtí
Datum narození: 11. 8. 1821 Přerov
455.
Kozánek, Václav – hudební organizátor, spoluzakladatel pěveckého spolku Přerub. P/Přerov
Datum úmrtí: 11. 2. 1876 Přerov
195. výročí narození
140. výročí úmrtí
38
Datum úmrtí: 11. 8. 1966 Olomouc
456.
Vaca, Josef – hudební pedagog, spisovatel, sbormistr, etnograf, autor rozhlasových
a divadelních her, sběratel hanáckých lidových písní, pověstí a obyčejů.
P/Náměšť na Hané, Olomouc
Datum narození: 15. 3. 1904 Kostelec na Hané
50. výročí úmrtí
Datum narození: 12. 8. 1886 Loučany
457.
Přidal, Ludvík – stavitel, autor rozhlasových her, prozaik, sběratel lidové slovesnosti,
folklorista. P/Náměšť na Hané, Olomouc
Datum úmrtí: 10. 7. 1961 Olomouc
130. výročí narození
55. výročí úmrtí
Datum narození: 13. 8. 1936 Olomouc
458.
Doupalová, Eva – literární historička, literární teoretička, vysokoškolská pedagožka.
P/Olomouc, Ostrava
80. výročí narození
Datum úmrtí: 13. 8. 1996 Kroměříž
459.
Pumprla, Stanislav – archivář, vlastivědný pracovník, kronikář. P/Holešov, Prusinovice,
Kroměříž
Datum narození: 25. 5. 1925 Prusinovice 20. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 13. 8. 2006 Olomouc
460.
Hynek, Zdeněk – architekt, urbanista, památkář, projektant. P/Olomouc
Datum narození: 16. 11. 1922 Olomouc 10. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 14. 8. 1941 Osvětim (Polsko)
461.
Bukovský, Stanislav – lékař, tělovýchovný pracovník, starosta Československé obce sokolské,
politik, odbojář. P/Praha
Datum narození: 2. 5. 1889 Vyškov
75. výročí úmrtí
Datum narození: 17. 8. 1881 Praha
462.
Šantrůčková, Magda – pěvkyně, členka Přerubu. P/Přerov, Olomouc
Datum úmrtí: 25. 3. 1952 Praha
135. výročí narození
Datum narození: 17. 8. 1886 Cholina u Litovle
463.
Šindler, Antonín – operní pěvec, hudební pedagog, fonetik. P/Brno, Ostrava, Opava, Olomouc
Datum úmrtí: 17. 6. 1972 Brno
130. výročí narození
Datum úmrtí: 18. 8. 2006
464.
Tylšar, Zdeněk – hudební pedagog, hornista, vysokoškolský pedagog. P/Praha, Brno
Datum narození: 29. 4. 1945 Prostějov
10. výročí úmrtí
Datum narození: 18. 8. 1826 Lipník na Bečvou
465.
Gutmann, Wilhelm – podnikatel, průmyslník, za společenskou a charitativní činnost povýšen
do šlechtického stavu. P/Orlová, Moravská Ostrava, Lipník nad Bečvou
Datum úmrtí: 17. 5. 1895 Vídeň (Rakousko)
190. výročí narození
Datum narození: 19. 8. 1951 Olomouc
466.
Opavský, Jaroslav – lékař, neurolog, algeziolog, specialista rehabilitační medicíny,
vysokoškolský profesor. P/Olomouc 65. výročí narození
Datum narození: 19. 8. 1901 Královopolské Vážany
467.
Křivánek, Gabriel – amatérský archeolog, historik, znalec pravěku Vyškovska. P/Vyškov
Datum úmrtí: 3. 5. 1972 Brno
115. výročí narození
Datum narození: 20. 8. 1946 Olomouc
468.
Minaříková, Heda – historička, archivářka. P/Olomouc
39
70. výročí narození
Datum úmrtí: 20. 8. 1906 Olomouc
469.
Sytko, Josef – pedagog, odborný publicista, zakládající člen Žerotína a Vlastenecké
společnosti muzejní. P/Olomouc, Prostějov
Datum narození: 12. 1. 1829 Dřevohostice
110. výročí úmrtí
Datum narození: 20. 8. 1906 Sobáčov
470.
Šmakal, Josef – pedagog, člen Sokola, člen městské rady v Litovli. P/Litovel
Datum úmrtí: 18. 3. 1942 Osvětim (Polsko)
110. výročí narození
Datum narození: 20. 8. 1941 Olomouc
471.
Prchal, Václav – knihovník, redaktor, archivář. P/Kroměříž, Olomouc
Datum úmrtí: 3. 10. 2001 Olomouc
75. výročí narození
15. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 21. 8. 1986 Vyškov
472.
Souček, Svatopluk – malíř, muzejní pracovník. P/Vyškov
Datum narození: 13. 9. 1902 Přerov
30. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 21. 8. 1846 Vídeň (Rakousko)
473.
Němec, Ondřej – hudebník, pozounista, vojenský kapelník, skladatel. P/Kroměříž
Datum narození: 14. 11. 1799 Chvalkovice, okr. Vyškov
170. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 21. 8. 1971 Kežmarok (Slovensko)
474.
Votruba, Jaroslav – malíř, grafik, tvůrce exlibris. P/Přerov, Prostějov
Datum narození: 10. 4. 1889 Uhříněves
45. výročí úmrtí
Datum narození: 21. 8. 1786 Innsbruck (Rakousko)
475.
Feismantel, Franz – herec, jeden z nejlepších herců olomouckého německého divadla.
P/Olomouc, Praha
Datum úmrtí: 29. 10. 1857 Praha
230. výročí narození
Datum úmrtí: 21. 8. 1996 Cheb
476.
Bozděch, Josef – parkurový jezdec, trenér. P/Bohdaneč u Pardubic, Olomouc
Datum narození: 1. 2. 1914 Hořesedly
20. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 22. 8. 1951 Olomouc
477.
Hudec, Tomáš – kněz, náboženský spisovatel, vysokoškolský pedagog, předseda Akademie
velehradské. P/Brno, Olomouc
Datum narození: 7. 1. 1877 Věrovany
65. výročí úmrtí
Datum narození: 24. 8. 1661 Opava
478.
Fragstein, František – rektor jezuitské koleje a univerzity v Olomouci.
P/Praha, Brno, Olomouc
Datum úmrtí: 9. 7. 1728 Nisa
355. výročí narození
Datum úmrtí: 24. 8. 1956 Praha
479.
Polák, Karel – literární vědec, literární kritik, publicista, středoškolský profesor.
P/Kroměříž
Datum narození: 26. 9. 1903 Kojetín
60. výročí úmrtí
Datum narození: 24. 8. 1846 Šumperk
480.
Brandhuber, Karl – podnikatel, politik, starosta města Olomouce. P/Olomouc
Datum úmrtí: 14. 8. 1934 Vrbno pod Pradědem
170. výročí narození
Datum úmrtí: 25. 8. 1981 Olomouc
481.
Vávra, Jaroslav – fotograf, lektor, pedagog, člen skupiny DOFO. P/Brno, Olomouc
Datum narození: 4. 9. 1920 Studnice
35. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 25. 8. 1936 Holešov
482.
Kvasnička, Pavel – historik, pedagog, městský kronikář. P/Holešov
Datum narození: 6. 1. 1867 Olomouc 40
80. výročí úmrtí
Datum narození: 27. 8. 1931 Loučka
483.
Grézl, Vojtěch – zvěrolékař, starosta města Litovle. P/Litovel
85. výročí narození
Datum narození: 28. 8. 1871 Prostějov
484.
Spáčil, Augustin – lékárník, spisovatel, překladatel, divadelní režisér. P/Prostějov
Datum úmrtí: 30. 12. 1929 Prostějov
145. výročí narození
Datum úmrtí: 29. 8. 1916 Slavonín
485.
Holain, Ludvík – kněz, hudební skladatel, editor zpěvníků lidových a duchovních písní,
středoškolský pedagog. P/Slavonín, Olomouc, Kroměříž
Datum narození: 20. 8. 1843 Stará Bělá u Ostravy
100. výročí úmrtí
Datum narození: 29. 8. 1956 Šternberk
486.
Zlamalová, Blanka – architektka, místostarostka města Šternberka. P/Olomouc, Šternberk
60. výročí narození
Datum narození: 30. 8. 1906 Okrouhlá
487.
Tichý, Otakar – geograf, vysokoškolský profesor, odborný spisovatel. P/Olomouc
Datum úmrtí: 5. 10. 1976 Brno
110. výročí narození
40. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 30. 8. 1961 Plzeň
488.
Bolek, Emil – herec. P/Olomouc, Praha, Bratislava (Slovensko)
Datum narození: 13. 12. 1897 Plzeň
55. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 30. 8. 1916 Prostějov
489.
Vrtal, Alois – advokát, poslanec. P/Prostějov
Datum narození: 16. 8. 1849 Palonín
100. výročí úmrtí
Datum narození: 31. 8. 1901 Chomýž
490.
Macůrek, Josef – historik, vysokoškolský profesor. P/Brno, Kroměříž
Datum úmrtí: 20. 4. 1992 Brno
115. výročí narození
Datum narození: 31. 8. 1921 Olomouc
491.
Šerá, Daniela – lékařka, věnovala se plastické chirurgii a chirurgické a komplexní léčbě
karcinomu prsu. P/Olomouc
Datum úmrtí: 27. 5. 2007 Olomouc 95. výročí narození
ZÁŘÍ
Datum narození: 1. 9. 1871 Vilémov
492.
Kollmann, František – vynálezce a výrobce léčiv. P/Litovel
Datum úmrtí: 2. 8. 1939 Litovel
145. výročí narození
Datum narození: 1. 9. 1931 Březce
493.
Vychodil, František – baletní sólový tanečník, choreograf. P/Olomouc, Opava
Datum úmrtí: 27. 11. 1998 Březce
85. výročí narození
Datum narození: 1. 9. 1906 Metylovice
494.
Bílek, Vítězslav – pedagog, dirigent. P/Černčín
Datum úmrtí: 2. 11. 1944 Vratislav (Polsko)
110. výročí narození
Datum narození: 2. 9. 1911 Velehrad
495.
Vrzala, František – voják, odbojář, parašutista. P/Velká Británie, Francie, Sovětský svaz,
Slovensko, Šternberk, Hranice
Datum úmrtí: 5. 12. 1975 Olomouc
105. výročí narození
Datum narození: 2. 9. 1891 Horní Újezd
496.
Blatný, Josef – lékař, internista, vysokoškolský pedagog, autor učebnic. P/Olomouc
Datum úmrtí: 1. 8. 1952 Olomouc
125. výročí narození
41
Datum úmrtí: 3. 9. 1966 Brno
497.
Cinek, František – teolog, vysokoškolský pedagog, historik, odborný publicista. P/Olomouc,
Prostějov, Kroměříž
Datum narození: 20. 7. 1888 Stichovice u Prostějova
50. výročí úmrtí
Datum narození: 3. 9. 1941 Olomouc
498.
Rohánková, Marie – sbormistryně, hudební pedagožka. P/Mariánské Údolí, Svatý Kopeček,
Olomouc
75. výročí narození
Datum narození: 3. 9. 1951 Kyjov
499.
Zapletal, Zdeněk – spisovatel, scenárista, prozaik, básník, moderátor, redaktor, lékárník.
P/Otrokovice, Holešov, Zlín, Ostrava 65. výročí narození
Datum narození: 4. 9. 1926 Ivanovice na Hané
500.
Benešová, Ljuba – herečka. P/Praha, Zlín, Ostrava
90. výročí narození
Datum narození: 4. 9. 1916 Pardubičky
501.
Černohorský, Jindřich – lékař, internista, kardiolog, odborný publicista, vysokoškolský
profesor P/Hradec Králové, Olomouc
Datum úmrtí: 1. 5. 1989 Olomouc
100. výročí narození
Datum narození: 4. 9. 1961 Olomouc
502.
Jemelková, Simona – historička, kurátorka starého umění, odborná publicistka.
P/Olomouc
55. výročí narození
Datum narození: 4. 9. 1876 Rožnov pod Radhoštěm
503.
Gleich, Artur – poštovní úředník, spoluzakladatel loutkového divadla v Přerově, loutkář.
P/Přerov
Datum úmrtí: 23. 8. 1942 Přerov
140. výročí narození
Datum narození: 4. 9. 1891 Slavkov u Brna
504.
Hanák, Mirko – dirigent, hudební publicista, hudební skladatel. P/Olomouc, Ostrava
Datum úmrtí: 22. 3. 1972 Ostrava
125. výročí narození
Datum narození: 5. 9. 1946 Vsetín
505.
Štreit, Jindřich – fotograf, vysokoškolský profesor, kurátor, organizátor kulturního života.
P/Olomouc, Opava, Sovinec, Bruntál, Praha 70. výročí narození
Datum narození: 5. 9. 1861 Uherské Hradiště
506.
Nečas, Vítězslav – lékárník, politik, mecenáš. P/Přerov
Datum úmrtí: 18. 1. 1929 Přerov
155. výročí narození
Datum narození: 6. 9. 1911 Odrlice u Litovle
507.
Stratil, Václav – pedagog, vlastivědný pracovník, kulturní pracovník, publicista, redaktor.
P/Litovel, Olomouc, Břeclav, Hodonín, Ivančice
Datum úmrtí: 9. 4. 1993 Olomouc
105. výročí narození
Datum narození: 6. 9. 1751 Olomouc
508.
Kammreuth, Jan Josef Vincenc – sochař. P/Olomouc
Datum úmrtí: 18. 2. 1825 Olomouc
265. výročí narození
Datum narození: 6. 9. 1871 Náklo
509.
Fišara, Karel – archeolog, rolník, etnograf, numismatik, odborný publicista. P/Náklo
Datum úmrtí: 23. 5. 1910 Náklo
145. výročí narození
Datum narození: 6. 9. 1906 Přerov
510.
Šulák, Hubert – sportovec, atlet, olympionik, rozhodčí. P/Praha
Datum úmrtí: 18. 4. 1977 Praha
42
110. výročí narození
Datum narození: 7. 9. 1896 Pardubice
511.
Durych, Bohuslav – překladatel, vydavatel, bibliofil, literární recenzent. P/Přerov, Olomouc
Datum úmrtí: 26. 7. 1969 Praha
120. výročí narození
Datum narození: 7. 9. 1731 Fulnek
512.
Brosmann, Antonín Jan – duchovní, hudební skladatel, pedagog, filozof.
P/Příbor, Kroměříž, Mikulov, Bílá Voda
Datum úmrtí: 16. 9. 1798 Příbor
285. výročí narození
Datum narození: 7. 9. 1781 Vídeň (Rakousko)
513.
Chotek, Ferdinand Maria – kněz, olomoucký arcibiskup, světící biskup. P/Olomouc, Kroměříž
Datum narození: 5. 9. 1836 Praha
235. výročí narození
180. výročí úmrtí
Datum narození: 8. 9. 1841 Bezměrov
514.
Kytlica, Jan – lékař, zakladatel a 1. starosta Sokola Vyškov. P/Vyškov, Brno, Kroměříž
Datum úmrtí: 18. 2. 1913 Kroměříž
175. výročí narození
Datum úmrtí: 9. 9. 1991 Opava
515.
Bronec, Jiří – překladatel, filolog, rusista. P/Brno
Datum narození: 7. 1. 1922 Kroměříž
25. výročí úmrtí
Datum narození: 9. 9. 1906 Litovel
516.
Novotná, Ludmila – pianistka, učitelka hudby, osvětová pracovnice. P/Olomouc
Datum úmrtí: 18. 1. 1972 Olomouc
110. výročí narození
Datum narození: 9. 9. 1891 Janoušov
517.
David, Hynek – právník, redaktor. P/Zábřeh, Praha
Datum úmrtí: 13. 3. 1942 Osvětim (Polsko)
125. výročí narození
Datum narození: 10. 9. 1941 Jihlava
518.
Marková, Věra – učitelka hudby a českého jazyka, sbormistryně. P/Olomouc, Jaroměř, Čáslav
Datum úmrtí: 10. 9. 2010 Čáslav 75. výročí narození
Datum úmrtí: 10. 9. 1986 Holešov
519.
Hadravský, Adolf – archivář, odborný publicista. P/Kroměříž, Vizovice, Uherský Brod, Holešov,
Uherské Hradiště
Datum narození: 16. 6. 1908 Mohelnice
30. výročí úmrtí
Datum narození: 11. 9. 1846 Březová nad Svitavou
520.
Šemberková, Julie – herečka, operní pěvkyně. P/Olomouc, Praha
Datum úmrtí: 3. 2. 1892 Hamburk (Německo)
170. výročí narození
Datum narození: 11. 9. 1756 Rudoltice
521.
Klein, Heinrich – dirigent, hudební skladatel, pedagog, hudební organizátor. P/Rudoltice,
Bratislava (Slovensko), Olomouc
Datum úmrtí: 26. 9. 1832 Bratislava (Slovensko)
260. výročí narození
Datum narození: 12. 9. 1911 Dolní Ves na Moravě
522.
Pekárek, Karel – folklorista, pedagog, redaktor, sběratel pověstí. P/Holešov, Příbor, Lukov, Zlín,
Praha
Datum úmrtí: 9. 3. 1966 Fryšták
105. výročí narození
50. výročí úmrtí
Datum narození: 13. 9. 1866 Vlčnov
523.
Janča, Jan – novinář, spisovatel. P/Olomouc, Prostějov, Uherské Hradiště
Datum úmrtí: 27. 1. 1928 Brno
150. výročí narození
Datum narození: 14. 9. 1901 Hustopeče
524.
Brožová, Marie – divadelní a filmová herečka. P/Brno
Datum úmrtí: 26. 9. 1987 Praha
43
115. výročí narození
Datum narození: 14. 9. 1846 Samotišky
525.
Psota, Hynek – lékárník, veřejný a osvětový pracovník, publicista. P/ Přerov
Datum úmrtí: 28. 6. 1909 Přerov
170. výročí narození
Datum narození: 15. 9. 1946 Olomouc
526.
Smysl, Břetislav – chemik, toxikolog, vědec, vysokoškolský pedagog, malíř, loutkář, prozaik.
P/Přerov, Olomouc, Ostrava
Datum úmrtí: 15. 1. 2008 Olomouc
70. výročí narození
Datum narození: 15. 9. 1921 Brno
527.
Velen, Oldřich – divadelní a filmový herec. P/Olomouc, České Budějovice, Pardubice, Praha
Datum úmrtí: 4. 5. 2013 Praha 95. výročí narození
Datum narození: 15. 9. 1941 Olomouc
528.
Chvatík, Ivan – fyzik, logik, filozof, redaktor a vydavatel díla Jana Patočky, překladatel
z němčiny. P/Praha 75. výročí narození
Datum úmrtí: 15. 9. 1941 v boji u města Kleve (Německo)
529.
Babíček, Zdeněk – voják, letec, odbojář. P/Olomouc, Velká Británie
Datum narození: 7. 11. 1919 Brno
75. výročí úmrtí
Datum narození: 15. 9. 1956 Brno
530.
Zvoník, Jan – herec. P/Olomouc, Brno, Prostějov
Datum úmrtí: 1. 6. 2012 Brno
60. výročí narození
Datum narození: 15. 9. 1871 Želeč u Vyškova
531.
Hudeček, Jakub – kněz, publicista, kulturní pracovník, spisovatel, historik. P/Kroměříž,
Olomouc, Huštěnovice
Datum úmrtí: 18. 1. 1937 Huštěnovice
145. výročí narození
Datum narození: 16. 9. 1921 Pozořice u Brna
532.
Placar, Oldřich – dirigent, varhaník, pianista, hudební pedagog, korepetitor, skladatel.
P/Brno, Přerov, Olomouc
Datum úmrtí: 29. 1. 1999 Brno
95. výročí narození
Datum narození: 16. 9. 1881 Rožnov pod Radhoštěm
533.
Petřek, Josef – pedagog, spisovatel, odborný publicista, odbojář. P/Skrbeň, Olomouc
Datum úmrtí: 7. 2. 1943 Osvětim
135. výročí narození
Datum narození: 16. 9. 1816 Prostějov
534.
Berger, Johann Nepomuk – právník, státník, odborný publicista, beletrista. P/Olomouc
Datum úmrtí: 15. 1. 1870 Vídeň (Rakousko)
200. výročí narození
Datum narození: 17. 9. 1881 Topol u Chrudimi
535.
Doucha, František – autor pověstí, pedagog, vlastivědný pracovník, redaktor, publicista.
P/Kyjov, Strážnice, Olomouc, Vsetín
Datum úmrtí: 14. 2. 1965 Opava
135. výročí narození
Datum narození: 17. 9. 1886 Hrabová
536.
Drlík, Vratislav – odbojář, legionář, pedagog, kulturní pracovník, publicista.
P/Šumperk, Znojmo
Datum úmrtí: 1. 3. 1955 Znojmo
130. výročí narození
Datum narození: 17. 9. 1896 Přerov
537.
Černohorský, Karel – historik, muzeolog, archeolog, etnograf, redaktor.
P/Přerov, Opava, Brno
Datum úmrtí: 23. 3. 1982 Brno
120. výročí narození
44
Datum narození: 17. 9. 1856 Holešov
538.
Klabusay, Lambert – litograf, tiskař. P/Vídeň (Rakousko), Holešov
Datum úmrtí: 29. 9. 1921 Holešov
160. výročí narození
95. výročí úmrtí
Datum narození: 18. 9. 1926 Hartmanice
539.
Grmela, Jeroným – malíř, grafik, ilustrátor, sochař. P/Zlín, Olomouc
Datum úmrtí: 18. 7. 1992 Olomouc
90. výročí narození
Datum úmrtí: 19. 9. 1996 Olomouc
540.
Stiova, Bernard – výtvarný redaktor, právník, organizátor výstav.
P/Praha, Košice (Slovensko), Olomouc, Žerotín
Datum narození: 1. 11. 1913 Kroměříž
20. výročí úmrtí
Datum narození: 19. 9. 1831 Lutopecny
541.
Cholava, Štěpán – filolog, pedagog, národní pracovník. P/Olomouc
Datum úmrtí: 7. 2. 1894 Olomouc
185. výročí narození
Datum narození: 20. 9. 1856 Přerov
542.
Minařík, Karel – fyzik, matematik, odborný publicista, astronom, pedagog. P/Olomouc, Přerov,
Kroměříž
Datum úmrtí: 9. 6. 1935 Olomouc
160. výročí narození
Datum narození: 21. 9. 1901 Alojzov
543.
Karger, Josef Eberhard – malíř, grafik, pedagog. P/Šumperk, Krnov
Datum úmrtí: 7. 11. 1963 Freiburg im Breisgau (Německo)
115. výročí narození
Datum narození: 21. 9. 1891 Olomouc
544.
Kramář, František – politik, legionář. P/Praha, Olomouc
Datum úmrtí: 3. 6. 1955 Olomouc
125. výročí narození
Datum narození: 22. 9. 1906 Brno
545.
Janáček, Karel – filolog, vysokoškolský pedagog, redaktor. P/Brno, Olomouc
Datum úmrtí: 14. 2. 1996 Brno
110. výročí narození
20. výročí úmrtí
Datum narození: 22. 9. 1871 Prostějov
546.
Dostál-Lutinov, Karel – básník, publicista, literární kritik, překladatel, redaktor, katolický kněz,
vůdčí osobnost Katolické moderny. P/Loučná nad Desnou, Nový Jičín, Prostějov
Datum úmrtí: 29. 11. 1923 Prostějov
145. výročí narození
Datum narození: 22. 9. 1936 Žerotice
547.
Jordán, František – odborný publicista, historik, muzejní pracovník, vlastivědný pracovník,
pedagog. P/Bučovice, Vyškov
Datum úmrtí: 26. 4. 2007 Vyškov
80. výročí narození
Datum narození: 23. 9. 1926 České Budějovice
548.
Doubek, Jan – optik, vědec, průkopník využití laseru a infratechniky v armádě, vysokoškolský
pedagog. P/Brno, Olomouc
Datum úmrtí: 18. 2. 1981 Brno
90. výročí narození
35. výročí úmrtí
Datum narození: 24. 9. 1926 Olomouc
549.
Kovařík, Jaromír – lékař, neurolog, vysokoškolský pedagog, odborný publicista, propagátor
myslivosti. P/Hradec Králové
Datum úmrtí: 21. 1. 2013 Pardubice
90. výročí narození
Datum narození: 24. 9. 1941 Prostějov
550.
Gil, Ivo – fotograf, výtvarník, kurátor, odborný publicista, pedagog, spoluzakladatel Národního
muzea fotografie, o.p.s. J. Hradec, nyní Praha. P/Praha
75. výročí narození
45
Datum úmrtí: 24. 9. 1976 Prostějov
551.
Tříska, Jan – sochař, medailér, autor památníku obětí fašismu v Javoříčku. P/Prostějov, Javoříčko
Datum narození: 4. 12. 1904 Pelhřimov
40. výročí úmrtí
Datum narození: 24. 9. 1906 Přerov
552.
Toth, František – fotograf. P/Přerov
Datum úmrtí: 19. 8. 1981 Přerov
110. výročí narození
35. výročí úmrtí
Datum narození: 26. 9. 1931 Svatý Kopeček u Olomouce
553.
Válková, Irena – malířka, členka výtvarné skupiny Olomoučtí. P/Olomouc
85. výročí narození
Datum narození: 28. 9. 1971 Olomouc
554.
Sýkora, Michal – spisovatel, vysokoškolský pedagog, literární teoretik. P/Olomouc
45. výročí narození
Datum narození: 28. 9. 1901 Horní Studénky
555.
Rýznar, Václav – pedagog, odborný publicista, vlastivědný pracovník, kronikář obce, autor
knih pro děti, sociolog. P/Litovel, Olomouc
Datum úmrtí: 2. 5. 1980 Olomouc 115. výročí narození
Datum narození: 28. 9. 1906 Šardičky
556.
Sedláček, Václav – pedagog, Sokol, propagátor sportu. P/Kroměříž
Datum úmrtí: 6. 2. 1942 Osvětim (Polsko)
110. výročí narození
Datum narození: 28. 9. 1906 Henčlov
557.
Trefil, Václav – malíř, grafik, ilustrátor, pedagog. P/Prostějov, Olomouc, Zlín, Praha
Datum úmrtí: 1. 8. 1999 110. výročí narození
Datum narození: 28. 9. 1926 Žeravice
558.
Halíř, Václav – operní pěvec. P/Brno
Datum úmrtí: 22. 3. 1999 Brno
90. výročí narození
Datum narození: 29. 9. 1816 Věrovany u Tovačova
559.
Dvořák, František – kněz, redaktor. P/Olomouc, Kroměříž
Datum úmrtí: 28. 12. 1887 Kroměříž
200. výročí narození
Datum narození: 29. 9. 1936 Pravčice
560.
Uličný, Oldřich – lingvista, bohemista, slavista, překladatel, vysokoškolský pedagog, redaktor,
odborný publicista, sbormistr. P/Olomouc, Praha, Hradec Králové, Liberec
80. výročí narození
Datum narození: 30. 9. 1906 Kroměříž
561.
Tomeček, Jaromír – prozaik, autor knih pro děti, překladatel, právník. P/Kroměříž, Brno
Datum úmrtí: 15. 7. 1997 Brno
110. výročí narození
Datum úmrtí: 30. 9. 1941 Brno
562.
Groh, Vladimír – historik, archeolog, vysokoškolský profesor, znalec římských dějin. P/Brno
Datum narození: 26. 1. 1895 Holešov
75. výročí úmrtí
ŘÍJEN
Datum úmrtí: 1. 10. 1941 Přerov
563.
Hovůrka, Karel – voják, odbojář, velitel výsadkové skupiny. P/Přerov
Datum narození: 13. 9. 1914 Přerov
75. výročí úmrtí
Datum narození: 1. 10. 1931 Brno
564.
Hodaň, Bohuslav – vysokoškolský profesor, kinantropolog, stál u vzniku Fakulty tělesné
kultury Univerzity Palackého. P/Olomouc, Krnov, Brno
85. výročí narození
46
Datum narození: 1. 10. 1896 Brno
565.
Skřivánek, Václav – ředitel muzea, botanik, odborný publicista, tenista. P/Vyškov
Datum úmrtí: 9. 1. 1971 Vyškov
120. výročí narození
45. výročí úmrtí
Datum narození: 3. 10. 1946 Chomutov
566.
Bulis, Jiří – hudební skladatel, zpěvák, pedagog, klavírista. P/Kroměříž, Brno
Datum úmrtí: 12. 5. 1993 Olomouc
70. výročí narození
Datum narození: 3. 10. 1931 Chropyně
567.
Cápková, Ludmila – amatérská herečka, režisérka, recitátorka. P/Kroměříž
Datum úmrtí: 14. 7. 2006 Kroměříž
85. výročí narození
10. výročí úmrtí
Datum narození: 3. 10. 1926 Prostějov
568.
Filip, Miloš – sklářský výtvarník, sochař, tiskař. P/Prostějov
Datum úmrtí: 7. 3. 1966 Praha
90. výročí narození
50. výročí úmrtí
Datum narození: 3. 10. 1851 Protivanov
569.
Kolísek, František – kněz, skladatel. P/Brno
Datum úmrtí: 27. 12. 1906 Brno
165. výročí narození
110. výročí úmrtí
Datum narození: 4. 10. 1896 Litomyšl
570.
Sum, Miloš – malíř, grafik, legionář, cukrář. P/Přerov
Datum úmrtí: 1. 3. 1966 Přerov
120. výročí narození
50. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 6. 10. 1966 Opava
571.
Hořká, Ludmila – spisovatelka, básnířka, prozaička, sběratelka lidové slovesnosti.
P/Hlučín, Prostějov
Datum narození: 26. 4. 1892 Štítina
50. výročí úmrtí
Datum narození: 7. 10. 1916 Paršovice u Hranic
572.
Zatloukal, Antonín – filolog, romanista, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc, Brno, Přerov
Datum úmrtí: 19. 11. 1998 Olomouc
100. výročí narození
Datum úmrtí: 8. 10. 1996 Olomouc
573.
Hůrská-Vozková, Marie – operní pěvkyně, sopranistka, pedagožka. P/Olomouc
Datum narození: 25. 12. 1917 Praha
20. výročí úmrtí
Datum narození: 9. 10. 1906 Olomouc
574.
Lukášová, Růžena – spisovatelka, prozaička, autorka učebnic, pedagožka. P/Olomouc, Brno
Datum úmrtí: 6. 9. 1998 Brno
110. výročí narození
Datum narození: 10. 10. 1911 Terezín
575.
Klimeš, Karel – sbormistr, zakladatel dětského pěveckého sboru v Olomouci. P/Olomouc
Datum úmrtí: 6. 9. 1983 Olomouc
105. výročí narození
Datum úmrtí: 10. 10. 1971 Praha
576.
Doležil, Metod – skladatel, dirigent, sbormistr, vysokoškolský pedagog, muzikolog.
P/Olomouc, Kroměříž, Skrbeň
Datum narození: 15. 10. 1885 Kunčice pod Ondřejníkem
45. výročí úmrtí
Datum narození: 11. 10. 1901 Veselí nad Lužnicí
577.
Hlobil, Emil – hudební skladatel, pedagog, publicista. P/Přerov
Datum úmrtí: 25. 1. 1987 Praha
115. výročí narození
Datum narození: 11. 10. 1866 Tršice u Olomouce
578.
Koblížek, Maxmilián – pedagog, sbormistr, varhaník, skladatel, hudební publicista.
P/Přerov, Olomouc, Brno, Velká Bystřice
Datum úmrtí: 29. 9. 1947 Velká Bystřice
150. výročí narození
47
Datum narození: 11. 10. 1861 Krušovice u Rakovníka
579.
Wittner, Václav – architekt, stavitel. P/Prostějov, Bystřice pod Hostýnem, Olomouc
Datum úmrtí: 9. 10. 1912 Olomouc
155. výročí narození
Datum narození: 11. 10. 1901 Veliková u Holešova
580.
Bobák, Valentin – hudební skladatel, varhaník. P/Brno, Orlov, Krnov
Datum úmrtí: 1. 7. 1935 Praha
Datum narození: 12. 10. 1961 Uherské Hradiště
581.
Kaňovský, Petr – lékař, neurolog, vysokoškolský profesor. P/Olomouc
115. výročí narození
55. výročí narození
Datum narození: 13. 10. 1901 Nové Město na Moravě
582.
Cigánek, Ladislav – technik, vysokoškolský pedagog, vědec. P/Hranice, Praha
Datum úmrtí: 25. 10. 1975 Šumperk
115. výročí narození
Datum úmrtí: 13. 10. 1961 Brno
583.
Černušák, Gracián – zpěvák, sbormistr, publicista, hudební kritik, lexikograf, pedagog, vědec.
P/Olomouc, Kroměříž, Brno
Datum narození: 19. 12. 1882 Ptení u Plumlova
55. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 14. 10. 2001 Olomouc
584.
Tylich, Jaroslav – fotograf, pedagog, malíř, grafik, výtvarník. P/Olomouc, Bohuslavice, Litovel, Přerov
Datum narození: 24. 2. 1927 Olomouc
15. výročí úmrtí
Datum narození: 14. 10. 1871 Předmostí u Přerova
585.
Kopeček, Fráňa – pedagog, prozaik, autor pohádek. P/Přerov, Olomouc, Křenovice, Bučovice
Datum úmrtí: 23. 8. 1946 Ostrava
145. výročí narození
70. výročí úmrtí
Datum narození: 15. 10. 1916 Brno
586.
Vítek, Svetozár – ředitel divadla, režisér, odborný publicista, vysokoškolský pedagog.
P/Olomouc, Brno
Datum úmrtí: 4. 4. 2008 100. výročí narození
Datum úmrtí: 16. 10. 1811 Jihlava
587.
Prchal, Jan Václav – sochař, řezbář. P/Kroměříž
Datum narození: 17. 8. 1744 Kroměříž
205. výročí úmrtí
Datum narození: 16. 10. 1931 Olomouc
588.
Svoboda, Josef – pianista, dirigent. P/Brno, Teplice
Datum úmrtí: 19. 2. 1963 Teplice
85. výročí narození
Datum narození: 16. 10. 1921 Klečůvka
589.
Rečka, Alois – redaktor, publicista, básník, scenárista. P/Olomouc
Datum úmrtí: 12. 8. 1986 Olomouc
95. výročí narození
30. výročí úmrtí
Datum narození: 17. 10. 1896 Vlkoš u Kyjova
590.
Dvořák, Emil – spisovatel, prozaik, básník, odborný publicista. P/Olomouc, Opava
Datum úmrtí: 28. 9. 1970 Praha
120. výročí narození
Datum úmrtí: 17. 10. 1906 Praha
591.
Vojta, Alois – herec, režisér. P/Olomouc, Brno
Datum narození: 26. 4. 1863 Křenov u Boskovic
110. výročí úmrtí
Datum narození: 17. 10. 1906 Pozděchov
592.
Krejcárek, Miloslav – pedagog, major, antifašista. P/Kostelec u Holešova, Holešov, Dlouhá
Loučka, Zahnašovice, Mezurač (Jugoslávie), Daruvar (Jugoslávie), Sýrie, Dukla (Polsko), Praha
Datum úmrtí: 14. 3. 1962 Holešov
110. výročí narození
48
Datum narození: 17. 10. 1911 Moravská Ostrava
593.
Holomucký, Miroslav – odbojář, letec, fotograf. P/Olomouc, Ostrava
Datum úmrtí: 22. 12. 1941 Mauthausen (Rakousko)
105. výročí narození
75. výročí úmrtí
Datum narození: 18. 10. 1916 Olomouc
594.
Redlich, Egon – spisovatel, autor deníku z koncentračního tábora. P/Olomouc
Datum úmrtí: 23. 10. 1944 Osvětim (Polsko)
100. výročí narození
Datum narození: 19. 10. 1896 Kroměříž
595.
Glabazňová, Marie – pedagožka, básnířka, prozaička. P/Břeclav, Kateřinky, Kroměříž, Ostrava
Datum úmrtí: 22. 6. 1980 Kroměříž
120. výročí narození
Datum narození: 19. 10. 1881 Přerov
596.
Griese, Otakar – redaktor, nakladatel, publicista, hermetik. P/Přerov
Datum úmrtí: 2. 10. 1932 Přerov
135. výročí narození
Datum narození: 20. 10. 1866 Bučovice
597.
Budík, Karel – klavírista, sbormistr, hudební pedagog, redaktor, divadelní kapelník, skladatel.
P/Brno, Ostrava, Frenštát pod Radhoštěm
Datum úmrtí: 25. 2. 1915 Ostrava
150. výročí narození
Datum narození: 20. 10. 1871 Valašské Klobouky
598.
Gessner, Hubert – architekt. P/Kroměříž, Brno, Opava, Vídeň (Rakousko)
Datum úmrtí: 29. 1. 1943 Vídeň (Rakousko)
145. výročí narození
Datum narození: 20. 10. 1921 Pardubice
599.
Svátek, Josef – historik, archivář, odborný publicista. P/Kroměříž, Olomouc, Praha, Opava, Holešov
Datum úmrtí: 6. 1. 1997 Holešov
95. výročí narození
Datum narození: 20. 10. 1901 Holešov
600.
Kvapilová, Valérie – operní pěvkyně. P/Ostrava, Plzeň
Datum úmrtí: 2. 8. 1983 Plzeň
115. výročí narození
Datum narození: 21. 10. 1931 Olomouc
601.
Jiříček, Milan – speciální pedagog, logoped, odborný publicista, inspektor pro zvláštní školy,
divadelní ochotník. P/Olomouc, Paseka, Lipina, Svatý Kopeček, Slavonín
Datum úmrtí: 8. 1. 1996 Olomouc
85. výročí narození
20. výročí úmrtí
Datum narození: 21. 10. 1916 Písek
602.
Dragoun, František Roman – malíř, ilustrátor, básník, pedagog, překladatel. P/Olomouc, Brno,
Praha, Samotišky, Prostějov
Datum úmrtí: 2. 7. 2005 Písek
100. výročí narození
Datum narození: 21. 10. 1971 Frýdek-Místek
603.
Lach, Jiří – historik, politolog, filozof, děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého.
P/Olomouc, Praha
45. výročí narození
Datum narození: 21. 10. 1946 Přerov
604.
Hobza, Pavel – chemik, vysokoškolský profesor, odborný spisovatel, v roce 2008 získal národní
cenu Česká hlava, patří mezi nejcitovanější české vědce ve světě. P/Olomouc, Praha
70. výročí narození
Datum narození: 22. 10. 1896 Drahotuše
605.
Rubíková, Zdena – divadelní herečka. P/Šumperk, Pardubice, Olomouc
Datum úmrtí: 4. 4. 1975 Sobotín
120. výročí narození
Datum narození: 22. 10. 1926 Kojetín
606.
Slovák, Boris – tanečník, choreograf. P/Olomouc, Opava, Bratislava (Slovensko)
Datum úmrtí: 30. 12. 1994 Bratislava (Slovensko)
90. výročí narození
49
Datum narození: 22. 10. 1911 Bludov
607.
Hlásný, Karel – důstojník, odbojář, učitel ve Vojenské jazykové akademii Pentagonu.
P/Bratislava (Slovensko), Dukla, Praha, Francie, Velká Británie, Sovětský svaz, Austrálie, USA
Datum úmrtí: 28. 11. 1982 Monterey (USA)
105. výročí narození
Datum narození: 22. 10. 1821 Bludov
608.
Kašpar, Rudolf – kněz, ornitolog, geolog, etnograf. P/Olomouc, Kroměříž, Holešov
Datum úmrtí: 29. 7. 1896 Bludov
195. výročí narození
120. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 23. 10. 1981 Olomouc
609.
Talpová, Zdena – operní pěvkyně. P/Olomouc, Ostrava
Datum narození: 6. 11. 1925 Olomouc
35. výročí úmrtí
Datum narození: 25. 10. 1861 Kněždub
610.
Uprka, Joža – malíř, grafik, folklorista. P/Olomouc, Hodonín, Hroznová Lhota
Datum úmrtí: 12. 1. 1940 Hroznová Lhota
155. výročí narození
Datum narození: 25. 10. 1946 Olomouc
611.
Letfus, Oldřich – kreslíř, ilustrátor. P/Olomouc
70. výročí narození
Datum narození: 25. 10. 1906 Prostějov
612.
Sommer, Václav – divadelní režisér, rozhlasový režisér, kritik, esejista, spisovatel. P/Praha
Datum úmrtí: 26. 10. 1945 Kostelec nad Černými lesy
110. výročí narození
Datum narození: 25. 10. 1876 Velké Kunčice pod Ondřejníkem
613.
Doležil, Hubert – pedagog, skladatel, sbormistr, odborný publicista, hudební kritik.
P/Olomouc, Praha, Brno
Datum úmrtí: 10. 6. 1945 Praha
140. výročí narození
Datum úmrtí: 26. 10. 1956 Kroměříž
614.
Čech, Jaroslav – kněz, pedagog. P/Štěpánov, Davle, Velvary, Prešov (Slovensko), Turnov,
Vilémov, Třebíč, Cholina
Datum narození: 13. 7. 1890 Postoupky
60. výročí úmrtí
Datum narození: 27. 10. 1911 Frýdek-Místek
615.
Chvostek, Leopold – katolický kněz, duchovní. P/Olomouc, Velký Týnec
Datum úmrtí: 24. 12. 1998 Sviadnov
105. výročí narození
Datum narození: 27. 10. 1881 Tovačov
616.
Venclík, Bohumil – odbojář. P/Tovačov, Olomouc
Datum úmrtí: 26. 5. 1944 Praha – Pankrác (popraven)
135. výročí narození
Datum narození: 27. 10. 1921 Hranice
617.
Holinková, Jiřina – historička, pedagožka, odborná publicistka. P/Olomouc
Datum úmrtí: 3. 8. 2005 Hranice
95. výročí narození
Datum úmrtí: 27. 10. 1971 Praha
618.
Janoušek, Karel – voják, letec, člen 1. a 2. odboje, odborný publicista.
P/Ukrajina, Praha, Francie, Anglie
Datum narození: 30. 10. 1893 Přerov
45. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 29. 10. 1986 Olomouc
619.
Marková-Sochorová, Milada – operní pěvkyně, pedagožka. P/Olomouc
Datum narození: 24. 5. 1913 Brno
30. výročí úmrtí
Datum narození: 29. 10. 1891 Přerov
620.
Kabelík, Jan – epidemiolog, bakteriolog, serolog, vysokoškolský pedagog, odborný publicista,
autor učebnic. P/Olomouc
Datum úmrtí: 14. 7. 1979 Olomouc
125. výročí narození
50
Datum narození: 29. 10. 1906 Trojanovice
621.
Četyna, Bohumír – prozaik, básník, dramatik, historik, archivář, editor, etnograf, sběratel lidové
slovesnosti. P/Olomouc, Frenštát, Ostrava
Datum úmrtí: 11. 1. 1974 Čeladná
110. výročí narození
Datum úmrtí: 31. 10. 2011 Praha
622.
Navrátil, Bořivoj – herec, pedagog. P/ Český Těšín, Opava, Ostrava, Praha, Brno
Datum narození: 26. 9. 1933 Kroměříž
5. výročí úmrtí
Datum narození: 31. 10. 1861 Vyškov
623.
Albrecht, Karel – poslanec Moravského zemského sněmu, starosta Vyškova, redaktor
Vyškovských novin, spolkový pracovník. P/Vyškov, Brno
Datum úmrtí: 26. 6. 1911 Vyškov
155. výročí narození
105. výročí úmrtí
Datum narození: 31. 10. 1911 Ivanovice na Hané
624.
Dvořáček, Karel – pedagog, spisovatel, folklorista, sběratel pověstí. P/Kroměříž, Olomouc,
Brankovice, Ivanovice na Hané, Karviná, Orlová
Datum úmrtí: 20. 8. 1945 Brno
105. výročí narození
Datum narození: 31. 10. 1891 Olomouc
625.
Aust, Hubert – architekt, projektant. P/Olomouc
Datum úmrtí: 30. 12. 1955 Olomouc
125. výročí narození
LISTOPAD
Datum úmrtí: 1. 11. 1976 Olomouc
626.
Kraus, František Josef – malíř, grafik, pedagog. P/Kroměříž, Olomouc
Datum narození: 14. 6. 1904 Hodolany u Olomouce
Datum úmrtí: 1. 11. 1836 Místek
627.
Kuča, Augustin – duchovní, básník. P/Kelč, Kroměříž, Olomouc
Datum narození: 14. 9. 1763 Kroměříž
Datum narození: 2. 11. 1941 Olomouc
628.
Melzer, Miloš – etnograf, folklorista, muzeolog, odborný publicista.
P/Olomouc, Opava, Šumperk
40. výročí úmrtí
180. výročí úmrtí
75. výročí narození
Datum úmrtí: 2. 11. 2001 Moravský Beroun
629.
Šula, Bohumil – botanik, muzeolog, vysokoškolský pedagog, odborný publicista. P/Olomouc
Datum narození: 3. 1. 1920 Stavenice u Úsova
15. výročí úmrtí
Datum narození: 2. 11. 1926 Lučenec (Slovensko)
630.
Bolek, Silvestr – hygienik, odborný publicista. P/Olomouc
Datum úmrtí: 23. 12. 1996 Piösmes (Rakousko)
Datum narození: 3. 11. 1891 Vinary
631.
Krátký, Josef – malíř. P/Vinary
Datum úmrtí: 15. 5. 1918 Vinary
90. výročí narození
20. výročí úmrtí
125. výročí narození
Datum narození: 3. 11. 1906 Olomouc
632.
Kudela, Hubert – oční lékař, vojenský lékař. P/Olomouc, Roudnice nad Labem
Datum úmrtí: 28. 11. 1984 Olomouc
110. výročí narození
Datum narození: 3. 11. 1916 Kokory u Přerova
633.
Doubravský, Jaroslav – lékař, radiolog, chirurg, vysokoškolský pedagog, odborný publicista.
P/Olomouc
Datum úmrtí: 15. 1. 1987 Olomouc
100. výročí narození
51
Datum narození: 4. 11. 1921 Kostelec u Holešova
634.
Frýdecký, Jaroslav – grafik. P/Otrokovice, Tlumačov
Datum úmrtí: 7. 7. 1994 Tlumačov
95. výročí narození
Datum úmrtí: 4. 11. 1986 Praha
635.
Voženílek, Jiří – architekt. P/Zlín, Praha
Datum narození: 14. 8. 1909 Holešov
30. výročí úmrtí
Datum narození: 5. 11. 1931 Olomouc
636.
Hořínek, Zdeněk – teatrolog, divadelní kritik, dramaturg, redaktor, vysokoškolský pedagog.
P/Liberec, Praha
Datum úmrtí: 20. 9. 2014 Praha
85. výročí narození
Datum narození: 5. 11. 1921 Lesnice
637.
Sládek, Radomír – mineralog. P/Olomouc
Datum úmrtí: 4. 6. 1998 Olomouc
95. výročí narození
Datum narození: 5. 11. 1881 Kelč
638.
Králík, Klement – filolog, prozaik, překladatel, publicista, pedagog. P/Olomouc, Skalička
Datum úmrtí: 20. 11. 1954 Olomouc
135. výročí narození
Datum úmrtí: 5. 11. 1981 Vsetín
639.
Adamík, František – lékař, otolaryngolog, odborný publicista. P/Kroměříž, Vsetín
Datum narození: 14. 10. 1908 Ludslavice
35. výročí úmrtí
Datum narození: 6. 11. 1911 Velký Újezd
640.
Domes, Karel – pedagog, malíř, kronikář, sběratel pověstí. P/Hranice, Velký Újezd
Datum úmrtí: 30. 9. 1995 Velký Újezd
105. výročí narození
Datum narození: 6. 11. 1901 Praha
641.
Heller, Adolf – dirigent, sbormistr, skladatel. P/Olomouc, USA
Datum úmrtí: 1. 7. 1954 Santa Barbara (USA)
Datum narození: 6. 11. 1921 Kroměříž
642.
Holub, Drahoslav – režisér, dokumentarista. P/Zlín
Datum úmrtí: 27. 9. 2006 Praha
115. výročí narození
95. výročí narození
10. výročí úmrtí
Datum narození: 6. 11. 1916 Praha
643.
Regal, Stanislav – režisér muzikálu, režisér operety, zpěvoherní herec, zpěvoherní režisér.
P/Brno, Olomouc, Opava
Datum úmrtí: 15. 7. 1999 Olomouc
100. výročí narození
Datum narození: 6. 11. 1841 Topolany
644.
Vymazal, František – filolog, editor, polyglot, vydavatel, literární historik, autor učebnic,
překladatel. P/Brno
Datum úmrtí: 6. 4. 1917 Brno
175. výročí narození
Datum úmrtí: 7. 11. 1896 Skrbeň u Olomouce
645.
Gába, František – duchovní, stenograf, odborný publicista. P/Skrbeň, Kroměříž, Cholina
Datum narození: 20. 12. 1829 Míškovice u Holešova
120. výročí úmrtí
Datum narození: 7. 11. 1946 Prostějov
646.
Procházka, Vladimír – projektant, ekonom, podnikatel, poslanec PS PČR, manažer.
P/ Drahany, Lipník nad Bečvou, Olomouc, Brno, Praha
70. výročí narození
Datum úmrtí: 7. 11. 1986 Dolany
647.
Košík, František – lidový řezbář, dřevěné plastiky. P/Dolany
Datum narození: 7. 8. 1913 Fryšava
30. výročí úmrtí
52
Datum úmrtí: 7. 11. 1896 Kroměříž
648.
Višňák, František – libretista, filolog, překladatel, středoškolský pedagog, zpěvák.
P/Kroměříž
Datum narození: 3. 10. 1845 Jilemnice
120. výročí úmrtí
Datum narození: 7. 11. 1931 Šumperk
649.
Hošek, Miroslav – hobojista, pedagog, odborný publicista. P/Olomouc, Kroměříž
Datum úmrtí: 11. 4. 2011
85. výročí narození
5. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 9. 11. 1966 Přerov
650.
Vignati, Miloš – skladatel, pedagog, sbormistr, organizátor kulturního života, dirigent, právník.
P/ Přerov, Olomouc, Kroměříž
Datum narození: 28. 4. 1897 Přerov
50. výročí úmrtí
Datum narození: 9. 11. 1946 Šternberk
651.
Michal, Aleš – dopravní inženýr. P/Kunovice, Staré Město u Uherského Hradiště, Hulín
70. výročí narození
Datum narození: 9. 11. 1921 Olomouc
652.
Chvojka, Zdeněk – lékař, onkolog, radiolog, vysokoškolský pedagog. P/Hradec Králové
Datum úmrtí: 9. 11. 1995 Hradec Králové 95. výročí narození
Datum narození: 9. 11. 1966 Třinec
653.
Noga, Karel – poštovní úředník, vlastivědný pracovník, historik, publikoval studie a články
k dějinám Vyškovska. P/Vyškov
Datum úmrtí: 23. 10. 2001 Luleč 50. výročí narození
15. výročí úmrtí
Datum narození: 11. 11. 1936 Městec Králové
654.
Peřina, Jan – fyzik, vysokoškolský profesor, odborný publicista. P/Olomouc
80. výročí narození
Datum úmrtí: 12. 11. 1961 Prostějov
655.
Chlup, Rudolf – skladatel, muzikolog, pedagog, lektor účetnictví. P/Olomouc, Prostějov
Datum narození: 8. 9. 1879 Čehovice
55. výročí úmrtí
Datum narození: 12. 11. 1896 Jaroměřice nad Rokytnou
656.
Poláček, Jan – hudebník, folklorista, právník, publicista. P/Strážnice, Brno, Prostějov
Datum úmrtí: 10. 3. 1968 Prostějov
120. výročí narození
Datum úmrtí: 12. 11. 1956 Brno
657.
Klobouk, Antonín – veterinář, vysokoškolský profesor, vědec, objevitel nakažlivé obrny prasat,
odborný publicista. P/Olomouc, Vídeň (Rakousko), Brno
Datum narození: 18. 9. 1885 Velký Týnec
60. výročí úmrtí
Datum narození: 12. 11. 1866 Nová Paka
658.
Sucharda, Stanislav – sochař, medailér, pedagog. P/Praha, Prostějov
Datum úmrtí: 5. 5. 1916 Praha
150. výročí narození
100. výročí úmrtí
Datum narození: 13. 11. 1871 Prostějov
659.
Manhard, Stanislav – starosta města Prostějova, zakladatel čtenářsko-pěveckého spolku.
P/Prostějov
Datum úmrtí: 27. 3. 1928 Prostějov
145. výročí narození
Datum narození: 14. 11. 1901 Přerov
660.
Ginter, Ondřej – chemik, entomolog, hydrobiolog, odborný publicista. P/Přerov, Brno
Datum úmrtí: 27. 12. 1983 Přerov
115. výročí narození
53
Datum narození: 14. 11. 1941 Olomouc
661.
Hajn, Václav – antropolog, vysokoškolský pedagog, autor odborných publikací. P/Olomouc,
Šumperk
Datum úmrtí: 26. 2. 2006 Olomouc
75. výročí narození
10. výročí úmrtí
Datum narození: 14. 11. 1886 Milotice nad Bečvou
662.
Konůpková-Dadáková, Marie – publicistka, kuchařka, autorka knihy Kuchařka
československé hospodyně, která se dočkala sedmi vydání. P/Milotice nad Bečvou
Datum úmrtí: 4. 6. 1945 Praha
130. výročí narození
Datum narození: 14. 11. 1931 Náměšť na Hané
663.
Lakomý, Ladislav – herec, divadelní pedagog, recitátor, dabér. P/Brno
Datum úmrtí: 11. 4. 2011 Brno
85. výročí narození
5. výročí úmrtí
Datum narození: 15. 11. 1926 Čelákovice
664.
Vokálek, Emil František – operní režisér. P/Olomouc, Opava, Praha
Datum úmrtí: 23. 4. 1975 Düsseldorf (Německo)
90. výročí narození
Datum úmrtí: 15. 11. 1991 Paříž (Francie)
665.
Machourek, Antonín Marek – malíř, ilustrátor, grafik, výtvarný redaktor. P/Praha, Hranice,
Paříž (Francie)
Datum narození: 30. 10. 1913 Nitkovice
25. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 16. 11. 1941 Anglie
666.
Václavek, Arnošt – voják, letec. P/Anglie
Datum narození: 3. 1. 1917 Zábřeh
75. výročí úmrtí
Datum narození: 17. 11. 1891 Olomouc
667.
Röder, Julius – archivář, historik, spisovatel, odborný publicista. P/Olomouc
Datum úmrtí: 5. 7. 1974 Möttingen (Německo)
125. výročí narození
Datum narození: 17. 11. 1926 Brno
668.
Chramostová, Vlasta – divadelní a filmová herečka, disidentka. P/Praha, Olomouc, Brno
90. výročí narození
Datum narození: 18. 11. 1921 Nová Dědina
669.
Mlčoch, Zdeněk – malíř, grafik, ilustrátor, výtvarný redaktor. P/Kroměříž
Datum úmrtí: 17. 1. 1995 Praha
95. výročí narození
Datum narození: 19. 11. 1851 Chvojnov
670.
Talich, Jan – hudební pedagog, sbormistr, varhaník, sběratel lidových písní. P/Kroměříž
Datum úmrtí: 13. 10. 1915 Petrinja (Chorvatsko)
165. výročí narození
Datum narození: 19. 11. 1916 Tučapy u Holešova
671.
Němcová, Jindřiška – bioložka, vysokoškolská pedagožka, odborná publicistka, mineraložka.
P/Olomouc
Datum úmrtí: 1995 100. výročí narození
Datum úmrtí: 19. 11. 1951 Olomouc
672.
Čech, František – loutkoherec, vydavatel, dramatik, režisér, publicista, spisovatel, chemik.
P/Olomouc
Datum narození: 8. 5. 1898 Olomouc
65. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 19. 11. 1941 Dyce (Skotsko)
673.
Zaoral, Vladimír – voják, letec, odbojář, účastník bitvy o Anglii. P/Olomouc, Chartres (Francie),
Velká Británie
Datum narození: 5. 2. 1915 Tvorovice
75. výročí úmrtí
54
Datum narození: 19. 11. 1896 Rataje
674.
Řezníček, Bohumil – kronikář města, sběratel pověstí, pedagog, básník, spisovatel, redaktor.
P/Kroměříž
Datum úmrtí: 18. 1. 1973 Kroměříž
120. výročí narození
Datum narození: 19. 11. 1851 Kožušany
675.
Sach, Leopold – pedagog, ředitel gymnázia, filolog. P/Kožušany, Prostějov, Holešov
Datum úmrtí: 24. 7. 1921 Holešov 165. výročí narození
95. výročí úmrtí
Datum narození: 20. 11. 1881 Prostějov
676.
Bažant, Jan – stavař, hydrolog, vysokoškolský pedagog, odborný publicista. P/Brno
Datum úmrtí: 10. 7. 1966 Brno
135. výročí narození
50. výročí úmrtí
Datum narození: 20. 11. 1926 Litovel
677.
Axman, Miloš – sochař, vysokoškolský pedagog, rektor Akademie výtvarných umění. P/Brno
Datum úmrtí: 30. 1. 1990 Brno
90. výročí narození
Datum narození: 20. 11. 1926 Nětčice
678.
Tichý, Miroslav – fotograf, malíř, grafik. P/Kyjov
Datum úmrtí: 12. 4. 2011 Kyjov
Datum úmrtí: 20. 11. 1906 Vídeň (Rakousko)
679.
David, Jacob Julius – básník, prozaik, odborný publicista. P/Kroměříž
Datum narození: 6. 2. 1859 Hranice
90. výročí narození
5. výročí úmrtí
110. výročí úmrtí
Datum narození: 21. 11. 1861 Přerov
680.
Gartner, Jakob – architekt, specializoval se na stavbu synagog, byl autorem synagogy
v Olomouci. P/Olomouc, Holešov, Brno, Vídeň (Rakousko)
Datum úmrtí: 15. 4. 1921 Vídeň (Rakousko)
155. výročí narození
95. výročí úmrtí
Datum narození: 22. 11. 1881 Náměšť na Hané
681.
Kratochvíl, Josef – lékař, gynekolog, publicista, fejetonista, sběratel lidových pověstí.
P/Olomouc, Přerov
Datum úmrtí: 16. 12. 1962 Přerov
135. výročí narození
Datum narození: 22. 11. 1911 Frýdek-Místek
682.
Zajíc, Josef – divadelní režisér, ředitel divadla. P/Olomouc, Přerov, Brno, Hranice, Šumperk,
Třebíč, Český Těšín
Datum úmrtí: 13. 9. 1969 Brno
105. výročí narození
Datum narození: 22. 11. 1906 Tršice
683.
Nitka, Jan – zahradník, ovocnář, odborný publicista, recenzent. P/Tršice, Kroměříž
Datum úmrtí: 14. 8. 2013 Tršice
110. výročí narození
Datum narození: 23. 11. 1891 Petrohrad (Rusko)
684.
Melniková-Papoušková, Naděžda – kunsthistorička, folkloristka, překladatelka, literární
publicistka, vysokoškolská pedagožka. P/Olomouc
Datum úmrtí: 10. 7. 1978 Praha
125. výročí narození
Datum narození: 24. 11. 1931 Slavičín
685.
Bařinka, Miloš – projektant, pedagog, vydavatel. P/Brno, Zlín, Luhačovice
85. výročí narození
Datum narození: 25. 11. 1921 Luleč
686.
Kalina, Eduard – pedagog, archivář, historik, kronikář. P/Rousínov
Datum úmrtí: 23. 1. 1998 Vyškov 95. výročí narození
55
Datum narození: 26. 11. 1941 Olomouc
687.
Musil, Jiří – psycholog, uměnovědec, univerzitní pedagog, vlastivědný a odborný publicista.
P/Olomouc, Ostrava, Opava, Uničov, Nový Jičín, Praha, Mariánské Lázně, Plzeň, Brno, Zlín,
Holčovice, Trnava
75. výročí narození
Datum narození: 26. 11. 1896 Moravičany
688.
Jílek, Karel – malíř, grafik, ilustrátor, výtvarný pedagog. P/Brno
Datum úmrtí: 18. 11. 1983 Brno
120. výročí narození
Datum narození: 27. 11. 1936 Olomouc
689.
Kvapil, Libor – praktický lékař, publicista, vysokoškolský pedagog, skautský instruktor.
Již jako důchodce stál u zrodu ordinace olomoucké Charity pro lidi bez domova.
P/Šumperk, Šternberk, Olomouc
80. výročí narození
Datum narození: 27. 11. 1906 Prostějov
690.
Bechyňová, Jarmila – herečka, režisérka. P/Praha, Ostrava
Datum úmrtí: 18. 7. 1992 Praha
110. výročí narození
Datum narození: 28. 11. 1911 Vodochody u Roudnice
691.
Renč, Václav – básník, dramatik, autor knih pro děti, dramaturg, překladatel, režisér.
P/Olomouc, Brno
Datum úmrtí: 30. 4. 1973 Brno
105. výročí narození
Datum narození: 28. 11. 1936 Olomouc
692.
Nechutová, Jana – filoložka, literární historička, vysokoškolská profesorka, archivářka.
P/Brno, Třeboň
80. výročí narození
Datum narození: 28. 11. 1896 Štramberk
693.
Hykel, Cyril – hudebník, folklorista, pedagog. P/Štramberk, Příbor, Staré Město, Nový Jičín
Datum úmrtí: 19. 3. 1976 Štramberk
120. výročí narození
40. výročí úmrtí
Datum narození: 29. 11. 1861 Kojetín
694.
Křen, Karel – kněz, spisovatel. P/Dubany, Olomouc
Datum úmrtí: 18. 2. 1907 Dubany
155. výročí narození
Datum narození: 29. 11. 1936 Zlín
695.
Brauner, Petr – architekt, projektant. P/Olomouc, Šumperk, Moravská Třebová, Přerov,
Litovel, Lipůvka, Brno, Havířov
80. výročí narození
Datum narození: 30. 11. 1796 Plumlov
696.
Šenk, Antonín Bedřich – prozaik, redaktor, učitel, folklorista. P/Náměšť na Hané
Datum úmrtí: 23. 3. 1855 Náměšť na Hané
220. výročí narození
PROSINEC
Datum narození: 1. 12. 1906 Písařov
697.
Vicenec, Dominik – duchovní, spisovatel. P/Veselí nad Moravou
Datum úmrtí: 20. 12. 1968 Šumperk
110. výročí narození
Datum narození: 2. 12. 1861 Bystřice nad Pernštejnem
698.
Slavinger, František – pedagog, ředitel školy, sportovec, kulturní pracovník. P/Kroměříž, Brno,
Přerov
Datum úmrtí: 12. 9. 1927 Kroměříž
155. výročí narození
Datum narození: 2. 12. 1886 Hradec Králové
699.
Durych, Jaroslav – lékař, spisovatel, básník, publicista, kritik, překladatel, redaktor.
P/Přerov, Olomouc
Datum úmrtí: 7. 4. 1962 Praha
130. výročí narození
56
Datum narození: 3. 12. 1931 Uherský Ostroh
700.
Vaněk, František – sportovec, hokejista, trenér. P/Loštice, Mohelnice, Brno, Olomouc
85. výročí narození
Datum narození: 4. 12. 1931 Klopina u Zábřeha
701.
Bartoš, Josef – historik, archivář, vysokoškolský pedagog. P/Zábřeh, Janovice u Rýmařova,
Olomouc
Datum úmrtí: 21. 11. 2005 85. výročí narození
Datum narození: 4. 12. 1926 Brno
702.
Kudělka, Zdeněk – kunsthistorik, vysokoškolský pedagog, odborný spisovatel, architekt.
P/Olomouc, Brno
Datum úmrtí: 18. 11. 2000 Brno
90. výročí narození
Datum narození: 4. 12. 1856 Kutná Hora
703.
Kadleček, Rudolf – skladatel, dirigent, hudební pedagog. P/Ostrava, Vsetín, Kroměříž
Datum úmrtí: 17. 8. 1917 Ostrava
160. výročí narození
Datum úmrtí: 4. 12. 1946 Vyškov
704.
Procházka, Vojtěch – pedagog, ředitel gymnázia, vlastivědný pracovník, historik, archivář,
knihovník, kronikář, konzervátor. P/Vyškov
Datum narození: 16. 11. 1890 Vrbátky
70. výročí úmrtí
Datum narození: 4. 12. 1886 Buchlovice
705.
Hrabal, Arnošt – duchovní, básník, grafik, ilustrátor, dřevorytec. P/Olomouc, Hradečná,
Velké Losiny
Datum úmrtí: 30. 12. 1969 Buchlovice
130. výročí narození
Datum narození: 4. 12. 1876 Tišnov
706.
Karas, Josef František – prozaik, dramatik, básník, fejetonista, novinář, herec.
P/Brno, Hutisko, Olomouc, Přerov, Ostrava, Valašské Meziříčí
Datum úmrtí: 19. 2. 1931 Dluhonice
140. výročí narození
85. výročí úmrtí
Datum narození: 5. 12. 1921 Hranice
707.
Jaroš, Jan – malíř, kreslíř, lesní inženýr, pedagog. P/Hranice
Datum úmrtí: 7. 4. 2014 Hranice
95. výročí narození
Datum narození: 5. 12. 1886 Hulín
708.
Lančík, František – poslanec, starosta Přerova, účastník domácího i zahraničního odboje
za 2. světové války, voják. P/Přerov, Velká Británie
Datum úmrtí: 15. 1. 1976 Přerov
130. výročí narození
40. výročí úmrtí
Datum narození: 7. 12. 1846 Olomouc – Hejčín
709.
Pacas, Antonín – strojmistr cukrovaru v Hejčíně, otec Boženy Mrštíkové. P/Olomouc
Datum úmrtí: 4. 1. 1917 Olomouc – Hejčín
170. výročí narození
Datum narození: 7. 12. 1926 Kralice na Hané
710.
Czmero, Rostislav – novinář, redaktor. P/Olomouc
Datum úmrtí: 23. 2. 2002 Olomouc
90. výročí narození
Datum narození: 8. 12. 1871 Mladá Boleslav
711.
Gellner, Gustav – vojenský lékař, mikrobiolog, historik lékařství. P/Olomouc, Brno, Praha
Datum úmrtí: 8. 1. 1943 Terezín
145. výročí narození
Datum narození: 8. 12. 1881 Ivanovice na Hané
712.
Uhlíř, Jan – sbormistr, dirigent, hudební skladatel. P/Nezamyslice, Vyškov, Kopřivnice,
Frenštát pod Radhoštěm
Datum úmrtí: 21. 2. 1963 Frenštát pod Radhoštěm
135. výročí narození
57
Datum narození: 8. 12. 1861 Šaratice
713.
Ambros, Ezechiel – skladatel, sbormistr, varhaník, hudební pedagog. P/Kroměříž, Prostějov
Datum úmrtí: 31. 5. 1915 Prostějov
155. výročí narození
Datum narození: 9. 12. 1951 Trenčín (Slovensko)
714.
Mihál, Vladimír – lékař, onkolog, pediatr, vysokoškolský pedagog, přednosta Dětské kliniky
Fakultní nemocnice Olomouc. P/Olomouc
65. výročí narození
Datum narození: 10. 12. 1916 Olomouc
715.
Gregor, Vladimír – hudební historik, hudební kritik, vysokoškolský pedagog, publicista,
sbormistr. P/Ostrava, Olomouc, Brno, Velký Újezd
Datum úmrtí: 5. 2. 1986 Ostrava
100. výročí narození
30. výročí úmrtí
Datum narození: 11. 12. 1921 Lednica (Slovensko)
716.
Trnavský, Viktor – publicista, básník. P/Hranice, Šternberk
Datum úmrtí: 13. 9. 2002 Šternberk
95. výročí narození
Datum úmrtí: 11. 12. 2006 Praha
717.
Sadílek, Josef – publicista, redaktor, básník. P/Olomouc
Datum narození: 2. 2. 1924 Štarnov u Olomouce
10. výročí úmrtí
Datum narození: 11. 12. 1841 Prčice
718.
Čech, Adolf – skladatel, dirigent, kapelník, sbormistr, publicista. P/Olomouc
Datum úmrtí: 27. 12. 1903 Praha
175. výročí narození
Datum narození: 11. 12. 1886 Krahulčí
719.
Kameník, Antonín – malíř, grafik, ilustrátor, pedagog. P/Prostějov, Litovel, Telč
Datum úmrtí: 18. 3. 1959 Prostějov
130. výročí narození
Datum narození: 11. 12. 1956 Svatý Kopeček
720.
Kozák, Zdeněk – sochař, kreslíř, grafik. P/Svatý Kopeček, Tovéř
Datum úmrtí: 20. 6. 1991 Olomouc
60. výročí narození
25. výročí úmrtí
Datum narození: 12. 12. 1931
721.
Bělohlávková-Karasová, Alice – spisovatelka. P/Olomouc
85. výročí narození
Datum narození: 12. 12. 1906 Vyškov
722.
Vrtílek, Jan – výtvarník, umělecký knihař. P/Vyškov, Žilina
Datum úmrtí: 10. 3. 2000 Žilina
110. výročí narození
Datum narození: 13. 12. 1951 Zlín
723.
Luska, Jiří – vysokoškolský profesor, hudební pedagog, hudební teoretik. P/Olomouc
65. výročí narození
Datum narození: 13. 12. 1926 Přerov
724.
Kadlec, Jaroslav – architekt, designer nábytku, publicista, P/Praha, Benešov
90. výročí narození
Datum úmrtí: 13. 12. 1996 Přerov
725.
Venclovský, František – sportovec, těžký atlet, otužilec, Zasloužilý mistr sportu 1976,
1. Čechoslovák, který přeplaval kanál La Manche. P/Lipník nad Bečvou, Olomouc
Datum narození: 25. 4. 1932 Lipník nad Bečvou
20. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 13. 12.1966 Rio de Janeiro (Brazílie)
726.
Miklík, Josef Konstantin – filozof, duchovní, pedagog. P/Obořiště, Praha
Datum narození: 21. 3. 1895 Žopy
50. výročí úmrtí
58
Datum narození: 14. 12. 1811 Hranice
727.
Stáhala, Jan – duchovní, průkopník moderního včelařství, odborný publicista. P/Dolany
Datum úmrtí: 29. 3. 1884 Dolany
205. výročí narození
Datum narození: 14. 12. 1896 Rovná u Boskovic
728.
Bieber, Josef – malíř, grafik, výtvarný pedagog. P/Lipník nad Bečvou, Boskovice, Brno, Břeclav,
Hustopeče
Datum úmrtí: 21. 3. 1970 Boskovice
120. výročí narození
Datum narození: 14. 12. 1931 Ostrava
729.
Hřivna, Drahomír – filolog, germanista, vysokoškolský pedagog, autor učebnice němčiny.
P/Olomouc, Bohuňovice
85. výročí narození
Datum narození: 14. 12. 1906 Brno
730.
Malenda, Antonín – malíř, písmomalíř, grafik. P/Brno, Olomouc
Datum úmrtí: 8. 3. 1991 Olomouc
110. výročí narození
25. výročí úmrtí
Datum narození: 15. 12. 1906 Prostějov
731.
Faustin-Procházka, Jan – skladatel, dirigent. P/Prostějov
Datum úmrtí: 13. 12. 1980 Prostějov
110. výročí narození
Datum úmrtí: 16. 12. 2001 Olomouc
732.
Slavětínský, Milan – lékař, stomatolog, prozaik, vysokoškolský pedagog, historik lékařství.
P/Prostějov, Olomouc, Přerov
Datum narození: 20. 1. 1930 Velký Týnec
15. výročí úmrtí
Datum narození: 17. 12. 1891 Bernatice
733.
Glogar, Josef – vikář olomoucké arcidiecéze. P/Olomouc
Datum úmrtí: 11. 10. 1969 Olomouc
Datum narození: 17. 12. 1941 Olomouc
734.
Čermák, Miloslav – historik, archivář, muzejník, vydavatel. P/Olomouc
125. výročí narození
75. výročí narození
Datum narození: 18. 12. 1891 Uvac (Bosna)
735.
Rozmarič, Adolf – soudní lékař, vysokoškolský pedagog. P/Olomouc, Brno
Datum úmrtí: 27. 4. 1974 Olomouc
125. výročí narození
Datum narození: 19. 12. 1921 Chudobín u Litovle
736.
Hynšt, Miloš – divadelní režisér, pedagog, herec, šéf činohry. P/Jihlava, Ostrava, Brno, Třebíč,
Uherské Hradiště, Zlín
Datum úmrtí: 1. 11. 2010 Brno
95. výročí narození
Datum narození: 20. 12. 1901 Bučovice
737.
Kalousek, František – archeolog, vysokoškolský pedagog, odborný publicista, sběratel
pověstí. P/Bučovice, Brno, Slavkov
Datum úmrtí: 5. 5. 1988 Brno
115. výročí narození
Datum narození: 20. 12. 1576 Skočov u Českého Těšína
738.
Jan Sarkander – duchovní, katolický kněz, světec. P/Olomouc, Uničov, Charváty, Zdounky,
Boskovice, Holešov
Datum úmrtí: 17. 3. 1620 Olomouc
440. výročí narození
Datum narození: 20. 12. 1921 Roštín
739.
Kubát, Vladimír – hudebník, pedagog, autor učebnic, hornista. P/Kroměříž
Datum úmrtí: 5. 1. 1990 Praha
95. výročí narození
59
Datum úmrtí: 21. 12. 1941 Přerov
740.
Slavický, Klement – houslař, sbormistr, skladatel, varhaník. P/Hostýn, Tovačov, Přerov
Datum narození: 23. 11. 1863 Bystřice pod Hostýnem
75. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 21. 12. 1936 Prostějov
741.
Přikryl, Ondřej – lékař, básník, prozaik. P/Prostějov, Olomouc
Datum narození: 26. 11. 1862 Výšovice
80. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 22. 12. 1941 Olomouc
742.
Laus, Jindřich – botanik, pedagog. P/Olomouc, Brno
Datum narození: 10. 11. 1872 Neslovice
75. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 22. 12. 1961 Brno
743.
Dokoupil, Antonín – básník, dramatik, prozaik, pedagog, editor. P/Prostějov, Kroměříž, Brno
Datum narození: 7. 6. 1887 Suchonice-Přestavlky
55. výročí úmrtí
Datum narození: 23. 12. 1896 Svatý Kopeček
744.
Schenk, Antonín – odborný publicista, politik, osobní tajemník T. G. Masaryka. P/Praha
Datum úmrtí: 20. 5. 1970 Praha
120. výročí narození
Datum úmrtí: 23. 12. 1986 Olomouc
745.
Sedláček, Jaroslav – lékař, vysokoškolský pedagog, odborný publicista, autor učebnic.
P/Olomouc
Datum narození: 26. 3. 1924 Olomouc
30. výročí úmrtí
Datum narození: 23. 12. 1896 Praha
746.
Želenský, Drahoš – herec, režisér, ředitel divadla, pedagog. P/Olomouc, Praha, Ostrava,
Bratislava (Slovensko)
Datum úmrtí: 15. 2. 1959 Praha
120. výročí narození
Datum narození: 23. 12. 1891 Bělohrad
747.
Flégl, Jindřich – pedagog, divadelní kritik, divadelník, osvětový pracovník. P/Prostějov
Datum úmrtí: 1. 2. 1957 Praha
125. výročí narození
Datum narození: 25. 12. 1876 Horka nad Moravou
748.
Machát, František – geograf, kartograf, pedagog, redaktor. P/Olomouc, Praha
Datum úmrtí: 22. 4. 1935 Praha
140. výročí narození
Datum narození: 25. 12. 1886 Lipůvka
749.
Skoupý, Karel Boromejský – teolog, církevní hodnostář, vysokoškolský pedagog.
P/Brno, Olomouc
Datum úmrtí: 22. 2. 1972 Brno
130. výročí narození
Datum narození: 26. 12. 1956 Olomouc
750.
John, Vít – malíř, grafik, ilustrátor, člen Unie výtvarných umělců Olomoucka. P/Olomouc
60. výročí narození
Datum narození: 26. 12. 1901 Přerov
751.
Říkovský, František Bernard – pedagog, geograf, odborný publicista. P/Brno
Datum úmrtí: 15. 10. 1942 Mauthausen (Rakousko)
115. výročí narození
Datum narození: 27. 12. 1886 Police
752.
Kopp, Karel – pedagog, matematik, přírodovědec, kronikář Postřelmova. P/Loštice, Klopina,
Sudkov, Postřelmov, Úsov
Datum úmrtí: 28. 11. 1967 Šumperk
130. výročí narození
Datum narození: 27. 12. 1856 Protivanov
753.
Korec, Jan – pedagog, literární teoretik, literární kritik, filolog, filozof, estetik, fejetonista.
P/Brno, Třebíč, Olomouc, Kroměříž
Datum úmrtí: 16. 7. 1913 Urbanov
160. výročí narození
60
Datum úmrtí: 27. 12. 1976 Brno
754.
Kutal, Albert – pedagog, kunsthistorik, odborný publicista. P/Brno
Datum narození: 9. 1. 1904 Hranice
Datum narození: 27. 12. 1846 Brno
755.
Pinkava, Jan – malíř, pedagog. P/Hranice
Datum úmrtí: 12. 3. 1923 Hranice
40. výročí úmrtí
170. výročí narození
Datum úmrtí: 28. 12. 2006 Olomouc
756.
Schwarz, Leo – fotograf, pedagog. P/Velká Bystřice, Náměšť na Hané, Postřelmov, Olomouc
Datum narození: 3. 10. 1914 Velká Bystřice
10. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 28. 12. 2011 Šternberk
757.
Červinka, Bohuslav František – editor, nakladatel, dokumentarista, vydavatel.
P/Olomouc, Lutín
Datum narození: 10. 6. 1947 Olomouc
5. výročí úmrtí
Datum úmrtí: 31. 12. 1926 Praha
758.
Bort, Rudolf – redaktor, básník, prozaik, publicista. P/Olomouc, Brno
Datum narození: 15. 11. 1863 Praha
90. výročí úmrtí
Datum narození: 31. 12. 1951 Praha
759.
Jemelka, Tomáš – fotograf, regionální publicista, zdravotník. P/Olomouc
65. výročí narození
Datum narození: 31. 12. 1931 Velké Meziříčí
760.
Poledňák, Ivan – muzikolog, hudební publicista, vysokoškolský pedagog.
P/Olomouc, Praha, Brno
Datum úmrtí: 5. 10. 2009 Praha
85. výročí narození
Datum úmrtí: 31. 12. 1996 Kroměříž
761.
Vaculík, Milan – pedagog, kulturní pracovník, komunální politik, autor vlastivědných prací.
P/Kroměříž
Datum narození: 12. 5. 1945 Kroměříž
20. výročí úmrtí
Datum narození: 31. 12. 1886 Osek nad Bečvou
762.
Řehulka, Jaroslav – právník, spisovatel, politik. P/Přerov, Lipník nad Bečvou, Olomouc
Datum úmrtí: 20. 1. 1961 Osek nad Bečvou
130. výročí narození
55. výročí úmrtí
61
PERSONÁLNÍ REJSTŘÍK / NOMINAL INDEX / PERSONENREGISTER
A
Adamík, František (639) – lékař / doctor / Arzt
Albrecht, Karel (623) – starosta Vyškova / mayor of the City of Vyškov / Bürgermeister der Stadt Vyškov
Ambros, Ezechiel (713) – skladatel / composer / Komponist
Ambros, Vladimír (281) – dirigent / conductor / Dirigent
Ambrůz, Jan (328) – akademický sochař / sculptor / Bildhauer
Amerling, Karel (123) – lékař / doctor / Arzt
Andrš, Miroslav (22) – lékař / doctor / Arzt
Aust, Hubert (625) – architekt / architect / Architekt
Axman, Miloš (677) – sochař / sculptor / Bildhauer
B
Babíček, Zdeněk (529) – voják / soldier / Soldat
Babler, Otto František (56) – překladatel / translator / Übersetzer
Baják, Josef (121) – sochař / sculptor / Bildhauer
Bajer, Jan (128) – krejčí / tailor / Schneider
Balabán, Jan (62) – spisovatel / writer / Schriftsteller
Baran, František (34) – hudebník / musician / Musiker
Barták, Otto (107) – soudce / judge / Richter
Bartek, Jan (148) – duchovní / parson / Pater
Bartoš, Josef (701) – historik / historian / Historiker
Bartovský, František Vojtěch (210) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Barvič, Vilém (443) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Bařinka, Miloš (685) – projektant / designer / Konstrukteur
Bauer, František Saleský (55) – teolog / theologian / Theologe
Bauše, Iwo (79) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Bažant, Jan (676) – stavař / builder / Baumeister
Bečák, Ignác (338) – kněz / priest / Priester
Bedřich, Jan (405) – dirigent / conductor / Dirigent
Běhalová, Karolína Anastazie (274) – zpěvačka / singer / Sängerin
Bechyně, Rudolf (221) – novinář / journalist / Pressevertreter
Bechyňová, Jarmila (690) – herečka / actress / Schauspielerin
Bělohlávková-Karasová, Alice (721) – spisovatelka / writer / Schriftstellerin
Beňa, Alois (278) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Benešová, Ljuba (500) – herečka / actress / Schauspielerin
Berger, Johann Nepomuk (534) – právník / lawyer / Rechtsanwalt
Berka, Bohumil (346) – dirigent / conductor / Dirigent
Bezděčka, Josef (9) – duchovní / parson / Pater
Bieber, Josef (728) – malíř / painter / Maler
Bílek, Vítězslav (494) – učitel / teacher / Lehrer
Bláha, Josef (404) – historik / historian / Historiker
Blatný, Jiří (257) – lékař / doctor / Arzt
Blatný, Josef (496) – lékař / doctor / Arzt
Blokša, Jan (355) – duchovní / parson / Pater
Bobák, Valentin (580) – hudební skladatel / composer / Komponist
Boháčová, Yvonna (39) – teoretička výtvarného umění / theoretician of art / Theoretikerin der Kunst
Böhm, Jaroslav (153) – archeolog / archaeologist / Archäologe
Bohuňovský, Oldřich (320) – dirigent / conductor / Dirigent
Bojar, Ivo (3) – duchovní / parson / Pater
Bolek, Emil (488) – herec / actor / Schauspieler
Bolek, Silvestr (630) – hygienik / hygiene officer / Hygieniker
Boleloucký, František (12) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Bombera, Jan (136) – kněz / priest / Priester
Bort, Rudolf (758) – redaktor / editor / Schriftleiter
Bosák, Oldřich (387) – architekt / architect / Architekt
Bozděch, Josef (476) – parkurový jezdec / show jumping rider / Springreiter
Bráblík, František (220) – literární historik / literary historian / Literaturhistoriker
Brandhuber, Karl (480) – podnikatel / businessman / Geschäftsmann
62
Brauner, Petr (695) – architekt / architect / Architekt
Brázda, Vladimír (451) – hudebník / musician / Musiker
Bronec, Emanuel (27) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Bronec, Jiří (515) – překladatel / translator / Übersetzer
Brosmann, Antonín Jan (512) – duchovní / parson / Pater
Brož, František (226) – dirigent / conductor / Dirigent
Brožová, Marie (524) – herečka / actress / Schauspielerin
Brůžek, František (158) – herec / actor / Schauspieler
Bryks, Josef (178) – pilot / pilot / Pilot
Bříza, František (237) – knihovník / librarian / Bibliothekar
Bubelová, Lila (101) – dramatička / dramatist / Dramatikerin
Budík, Karel (597) – klavírista / pianist / Klavierspieler
Bufka, Vladimír Jindřich (308) – umělecký fotograf / art photographer / Fotokünstler
Bukovský, Stanislav (461) – lékař / doctor / Arzt
Bulis, Jiří (566) – hudební skladatel / composer / Komponist
Burda, Jan (321) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Burian, Václav (412) – historik / historian / Historiker
Butula, Miroslav (235) – duchovní / parson / Pater
Bystřina, Otakar (304) – spisovatel / writer / Schriftsteller
C
Cápková, Ludmila (567) – amatérská herečka / actress / Schauspielerin
Cásek, Adolf (115) – herec / actor / Schauspieler
Cenek, Severin (366) – hudební pedagog / music teacher / Musiklehrer
Cetkovská, Vladimíra (291) – pedagožka / pedagogue / Pädagoge
Cigánek, Ladislav (582) – technik / technician / Techniker
Cihelka, Oldřich (63) – středoškolský pedagog / high school teacher / Lehrer
Cinek, František (497) – teolog / theologian / Theologe
Czermak, Fritz (225) – právník / lawyer / Rechtsanwalt
Czmero, Rostislav (710) – novinář / journalist / Pressevertreter
Č
Čapek, Dušan (50) – vysokoškolský pedagog / College teacher / Hochschullehrer
Čech, Adolf (718) – skladatel / composer / Komponist
Čech, František (672) – loutkoherec / puppeteer / Puppenspieler
Čech, Jaroslav (614) – kněz / priest / Priester
Čech, Vladimír (391) – herec / actor / Schauspieler
Čermák, Miloslav (734) – historik / historian / Historiker
Černohorský, Jindřich (501) – lékař / doctor / Arzt
Černohorský, Karel (537) – historik / historian / Historiker
Černušák, Gracián (583) – zpěvák / singer / Sänger
Černý, Ervín (439) – lékař / doctor / Arzt
Červenka, Matěj (125) – duchovní / parson / Pater
Červík, Metoděj (126) – vlastivědný pracovník / researcher / Forscher
Červinka, Bohuslav František (757) – editor / editor / Herausgeber
Četyna, Bohumír (621) – prozaik / novelist / Schriftsteller
Čičatka, Jaroslav (18) – knihovník / librarian / Bibliothekar
Čočková, Oldřiška (202) – folkloristka / folklorist / Volkskundlerin
Čtvrtlík, Rostislav (149) – herec / actor / Schauspieler
D
David, František (276) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
David, Hynek (517) – právník / lawyer / Rechtsanwalt
David, Jacob Julius (679) – básník / poet / Dichter
Dočkálek, Jan (159) – novinář / journalist / Pressevertreter
Dohnal, František (440) – duchovní / parson / Pater
Dokoupil, Antonín (347) – kněz / priest / Priester
Dokoupil, Antonín (743) – básník / poet / Dichter
Doležal, Rudolf (413) – sochař / sculptor / Bildhauer
Doležel, František (340) – kapelník / band-master / Kapellmeister
63
Doležel, Jan (353) – kaplan / chaplain / Kaplan
Doležil, Hubert (613) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Doležil, Metod (576) – skladatel / composer / Komponist
Domes, Karel (640) – učitel / teacher / Lehrer
D‘Orsay, Anatol (51) – kanovník / canon / Kanon
Dostál, Zeno (65) – spisovatel / writer / Schriftsteller
Dostál-Lutinov, Karel (546) – básník / poet / Dichter
Doubek, Jan (548) – optik / optician / Optiker
Doubrava, František (190) – malíř / painter / Maler
Doubrava, Jaroslav (71) – výtvarník / artist / Künstler
Doubravský, Jaroslav (633) – lékař / doctor / Arzt
Doucha, František (535) – autor pověstí / author of legends / Gerüchteautor
Doupalová, Eva (458) – literární historička / literary historian / Literaturhistorikerin
Dovrtěl, Bohumil (216) – sbormistr / choirmaster / Chormeister
Dragoun, František Roman (602) – malíř / painter / Maler
Drásal, Josef (388) – hanácký obr / giant of Hana / der Riese von Hana
Drlík, Vratislav (536) – odbojář / rebel / Aufrührer
Drmola, Zdeněk (208) – hudebník / musician / Musiker
Durych, Bohuslav (511) – překladatel / translator / Übersetzer
Durych, Jaroslav (699) – lékař / doctor / Arzt
Dvorský, Bohumír (24) – akademický malíř / painter / Maler
Dvorský, Prokop Václav (25) – duchovní / parson / Pater
Dvořáček, Karel (624) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Dvořák, Emil (590) – spisovatel / writer / Schriftsteller
Dvořák, František (559) – kněz / priest / Priester
Dvořák, Rudolf (241) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Dytrychová, Laetitia (233) – umělecká zvonařka / artistic bells maker / künstlerischen Glocken-Produzentin
E
Enenkl, Vladimír (444) – vysokoškolský profesor / college professor / Hochschulprofessor
Eschler, Alfréd (242) – malíř / painter / Maler
F
Faktor, František (195) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Faustin-Procházka, Jan (731) – skladatel / composer / Komponist
Feismantel, Franz (475) – herec / actor / Schauspieler
Fiala, Jaroslav (212) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Fialová, Vlasta (334) – historička / historian / Historikerin
Fildan, Jan (170) – redaktor / editor / Schriftleiter
Filip, Miloš (568) – sklářský výtvarník / glass artist / Glaskünstler
Finger, Jiří (329) – sochař / sculptor / Bildhauer
Fischerová, Jarmila (441) – psycholožka / psychologist / Psychologerin
Fišara, Karel (509) – archeolog / archaeologist / Archäologe
Fišárek, Alois (410) – malíř / painter / Maler
Flégl, Jindřich (747) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Fleischer, Max (198) – architekt / architect / Architekt
Floryk, Hynek (435) – starosta obce Tršice / mayor of the village Tršice / Bürgermeister der Dorf Tršice
Foglarová, Eva (319) – knihovnice / librarian / Bibliothekarin
Fragstein, František (478) – rektor / rector / Rektor
Freindt, Šebestián Ignác František (41) – umělecký zlatník / artistic Jeweler / künstlerische Juwelier
Fric, František (423) – lesní inženýr / forest engineer / Forstingenieur
Frýdecký, Jaroslav (634) – grafik / graphic designer / Graphiker
G
Gába, František (645) – duchovní / parson / Pater
Gallaš, Josef Heřman Agapit (214) – lékař / doctor / Arzt
Gardavská, Marie (169) – malířka / painter / Malerin
Gardavský, Josef (403) – dirigent / conductor / Dirigent
Gartner, Jakob (680) – architekt / architect / Architekt
Geisler, Antonín (29) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
64
Geisler, Josef (161) – lékař / doctor / Arzt
Gellner, Gustav (711) – vojenský lékař / military doctor / Militärarzt
Gessner, Hubert (598) – architekt / architect / Architekt
Gil, Ivo (550) – fotograf / photographer / Fotograf
Ginter, Ondřej (660) – chemik / chemist / Chemiker
Glabazňová, Marie (595) – pedagožka / pedagogue / Pädagoge
Gleich, Artur (503) – poštovní úředník / postal clerk / Postbeamte
Glocar, Emilian (398) – pravoslavný kněz / Orthodox priest / orthodoxer Priester
Glogar, Josef (733) – vikář / vicar / Vicar
Glos, Bohuslav (90) – soudce / judge / Richter
Gottwald, Antonín (454) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Gregor, Vladimír (715) – hudební historik / music historian / Musikhistoriker
Grézl, Vojtěch (483) – zvěrolékař / veterinarian / Tierarzt
Griese, Otakar (596) – redaktor / editor / Schriftleiter
Grmela, Jeroným (539) – malíř / painter / Maler
Grmelová, Anna (67) – grafička / graphic designer / Graphikerin
Groh, Vladimír (562) – historik / historian / Historiker
Gutmann, Wilhelm (465) – podnikatel / businessman / Geschäftsmann
H
Habrich, Alexius (431) – historik / historian / Historiker
Hacar, Bohumil (93) – matematik / mathematician / Mathematiker
Haderka, František (386) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Hádlík, Josef (191) – lékař / doctor / Arzt
Hadravský, Adolf (519) – archivář / archivist / Archivar
Hajn, Václav (661) – antropolog / anthropologist / Anthropologe
Halíř, Václav (558) – operní pěvec / opera singer / Opernsänger
Halka-Ledochowski, Zigmund Václav (44) – kněz / priest / Priester
Hallegger, Kurt (392) – malíř / painter / Maler
Halouzka, Jan (401) – kněz / priest / Priester
Hanák, Mirko (369) – malíř / painter / Maler
Hanák, Mirko (504) – dirigent / conductor / Dirigent
Handke, Jan Josef Vincenc (205) – malíř / painter / Maler
Hanke, Jan Alois (310) – knihovník / librarian / Bibliothekar
Hanzl, Oldřich (83) – malíř / painter / Maler
Hein, Franz (400) – starosta města Olomouce / mayor of the City of Olomouc / Bürgermeister
der Stadt Olomouc
Helcelet, Jan (117) – lékař / doctor / Arzt
Heller, Adolf (641) – dirigent / conductor / Dirigent
Heythum, Antonín (305) – scénograf / stage designer / Szenengestalter
Hladiš, František (262) – bohemista / bohemicist / Bohemist
Hlásný, Karel (607) – důstojník / officer / Offizier
Hlavinka, Alois (135) – duchovní / parson / Pater
Hlobil, Emil (577) – hudební skladatel / composer / Komponist
Hlubinka, Rudolf (72) – archeolog / archaeologist / Archäologe
Hobza, Pavel (604) – chemik / chemist / Chemiker
Hodaň, Bohuslav (564) – vysokoškolský pedagog / College teacher / Hochschullehrer
Hohenegger, Georgius (217) – profesor teologie / professor of theology / Professor der Theologie
Holain, Ludvík (485) – kněz / priest / Priester
Holinková, Jiřina (617) – historička / historian / Historikerin
Holomucký, Miroslav (593) – odbojář / rebel / Aufrührer
Holub, Drahoslav (642) – režisér / director / Spielleiter
Holzbachová, Mira (228) – tanečnice / dancer / Tänzerin
Homola, Jiří (164) – malíř / painter / Maler
Homolková, Pavla (106) – pedagožka / pedagogue / Pädagoge
Hoppe, Jaroslav (99) – hudebník / musician / Musiker
Horák, Antonín (1) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Horák, František (365) – vysokoškolský pedagog / College teacher / Hochschullehrer
Horák, Pavel (113) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Horák, Vincenc (53) – teolog / theologian / Theologe
65
Hornyak, Vladimír (453) – malíř / painter / Maler
Hořínek, Karel (327) – sochař / sculptor / Bildhauer
Hořínek, Vojtěch (97) – sochař / sculptor / Bildhauer
Hořínek, Zdeněk (636) – teatrolog / theatrologists / Theatrologe
Hořká, Ludmila (571) – spisovatelka / writer / Schriftstellerin
Hošek, Miroslav (649) – hobojista / oboist / Oboist
Houdek, Vítězslav (433) – právník / lawyer / Rechtsanwalt
Houška, Josef Vojtěch (379) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Hovora, Jan (324) – malíř / painter / Maler
Hovůrka, Karel (563) – voják / soldier / Soldat
Hrab, Svatopluk (143) – filozof / philosopher / Philosoph
Hrabal, Arnošt (705) – duchovní / parson / Pater
Hradecký, René (395) – herec / actor / Schauspieler
Hradečný, Bohumil (84) – malíř / painter / Maler
Hradil, František (408) – právník / lawyer / Rechtsanwalt
Hradil, Jaroslav (131) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Hrdlička, Valentin (358) – architekt / architect / Architekt
Hromádka, Antonín (160) – hudební pedagog / music teacher / Musiklehrer
Hruška, Josef (35) – umělecký kovář / artistic smith / Kunst-schmied
Hříbek, Antonín (245) – lékař / doctor / Arzt
Hřivna, Drahomír (729) – filolog / philologist / Philologe
Hub, Jan (162) – dirigent / conductor / Dirigent
Hudec, Tomáš (477) – kněz / priest / Priester
Hudeček, Jakub (531) – kněz / priest / Priester
Hůrská-Vozková, Marie (573) – operní pěvkyně / opera singer / Opernsängerin
Husička, Josef (411) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Hykel, Cyril (693) – hudebník / musician / Musiker
Hynek, Zdeněk (460) – architekt / architect / Architekt
Hynšt, Miloš (736) – divadelní režisér / stage director / Theaterregisseur
CH
Chlup, Rudolf (655) – skladatel / composer / Komponist
Chmela, Vladivoj (383) – učitel / teacher / Lehrer
Cholava, Štěpán (541) – filolog / philologist / Philologe
Chotek, Ferdinand Maria (513) – kněz / priest / Priester
Chramostová, Vlasta (668) – herečka / actress / Schauspielerin
Churavý, Josef (290) – voják / soldier / Soldat
Chvatík, Ivan (528) – fyzik / physicist / Physiker
Chvojka, Zdeněk (652) – lékař / doctor / Arzt
Chvostek, Leopold (615) – katolický kněz / Catholic priest / katholischer Priester
Chytil, Melichar (10) – vlastivědný pracovník / researcher / Forscher
J
Jan Sarkander – (738) – duchovní / parson / Pater
Janáček, Karel (545) – filolog / philologist / Philologe
Janča, Jan (523) – novinář / journalist / Pressevertreter
Jančíková, Oldřiška (428) – pedagožka / pedagogue / Pädagoge
Janošík, Jan (370) – lékař / doctor / Arzt
Janoušek, Dušan (69) – malíř / painter / Maler
Janoušek, Karel (618) – voják / soldier / Soldat
Janoušková, Anděla (393) – básnířka / poet / Dichterin
Jarolím, Bernard (337) – kreslíř / cartoonist / Zeichner
Jaroš, Jan (707) – malíř / painter / Maler
Jemelka, Tomáš (759) – fotograf / photographer / Fotograf
Jemelková, Simona (502) – historička / historian / Historikerin
Jesenský, Ferdinand (294) – spisovatel / writer / Schriftsteller
Jež, Cyril (371) – teolog / theologian / Theologe
Jílek, Karel (688) – malíř / painter / Maler
Jiříček, Milan (601) – speciální pedagog / special education teacher / Sonderschullehrer
John, Oldřich (445) – advokát / lawyer / Rechtsanwalt
66
John, Vít (750) – malíř / painter / Maler
Jokl, Ferdinand (326) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Jokl, Jan (447) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Jorda, Vladimír (429) – lékař / doctor / Arzt
Jordán, František (547) – odborný publicista / specialized journalist / Berufs Publizist
Jurčinová, Eva (246) – spisovatelka / writer / Schriftstellerin
K
Kabelík, Jan (620) – epidemiolog / epidemiologist / Epidemiologe
Kadlec, Jaroslav (724) – architekt / architect / Architekt
Kadleček, Rudolf (703) – skladatel / composer / Komponist
Kalina, Eduard (686) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Kalousek, František (737) – archeolog / archaeologist / Archäologe
Kalusek, Lubomír (377) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Kamarád, Vojtěch (249) – architekt / architect / Architekt
Kameník, Antonín (719) – malíř / painter / Maler
Kammreuth, Jan Josef Vincenc (508) – sochař / sculptor / Bildhauer
Kaňák, Richard (17) – malíř / painter / Maler
Kaňovský, Petr (581) – lékař / doctor / Arzt
Kanyza, Jaroslav (252) – knihovník / librarian / Bibliothekar
Karas, Josef František (706) – prozaik / novelist / Schriftsteller
Karger, Josef Eberhard (543) – malíř / painter / Maler
Kašpar, Rudolf (608) – kněz / priest / Priester
Kašpárek, Maxmilián (19) – technik / technician / Techniker
Kašper, František (215) – varhaník / organist / Orgelspieler
Kefer, Reginald (434) – varhaník / organist / Orgelspieler
Klabusay, Lambert (538) – litograf / lithographer / Lithograph
Kleiber, Richard (194) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Klein, Heinrich (521) – dirigent / conductor / Dirigent
Klimeš, Karel (575) – sbormistr / choirmaster / Chormeister
Klimeš, Vítězslav (446) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Klobouk, Antonín (657) – veterinář / veterinarian / Tierarzt
Knechtl, Bohumír (352) – redaktor / editor / Schriftleiter
Knipl, Josef (74) – skladatel / composer / Komponist
Kobliha, Antonín (351) – kněz / priest / Priester
Koblížek, Maxmilián (578) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Kocman, Josef (40) – štábní kapitán / staff Captain / Stabskapitän
Köhler, Jano (42) – akademický malíř / painter / Maler
Kolář, Dobroslav (267) – architekt / architect / Architekt
Kolařík, Josef (2) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Kolek, Antonín (87) – lékař / doctor / Arzt
Kolísek, František (569) – kněz / priest / Priester
Kollmann, František (492) – výrobce léčiv / drug manufacturer / Arzneimittelhersteller
Kollmann, Vítězslav (130) – knihovník / librarian / Bibliothekar
Komenda, Stanislav (272) – matematik / mathematician / Mathematiker
Konůpková-Dadáková, Marie (662) – publicistka / publicist / Publizist
Kopeček, Fráňa (585) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Kopka, Ludvík (339) – řezbář / carver / Holzschnitzer
Kopp, Karel (752) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Korec, Jan (753) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Kornauth, Egon (289) – skladatel / composer / Komponist
Kořalka, Jiří (86) – historik / historian / Historiker
Kořínek, Jan (102) – filozof / philosopher / Philosoph
Kořínek, Karel (109) – středoškolský pedagog / high school teacher / Lehrer
Kosina, Karel (430) – zpěvák / singer / Sänger
Košík, František (647) – lidový řezbář / folk carver / Volksschnitzer
Košutová, Olga (152) – pedagožka / pedagogue / Pädagoge
Koudelák, Josef (133) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Koudelka, Florian (343) – zvěrolékař / veterinarian / Tierarzt
Kouřil, Antonín (265) – důstojník / officer / Offizier
67
Kovář, Jaroslav (312) – architekt / architect / Architekt
Kovařík, Jaromír (549) – lékař / doctor / Arzt
Kovaříková, Čeňka (402) – vyšívačka / embroiderer / Stickerin
Kozák, Jan (399) – právník / lawyer / Rechtsanwalt
Kozák, Vlastimil (46) – malíř / painter / Maler
Kozák, Zdeněk (720) – sochař / sculptor / Bildhauer
Kozánek, Emil (284) – hudební organizátor / music organizer / Musik-Veranstalter
Kozánek, Karel (4) – advokát / lawyer / Rechtsanwalt
Kozánek, Václav (455) – hudební organizátor / music organizer / Musik-Veranstalter
Krajný, Josef (409) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Králík, Alois (342) – účastník protinacistického odboje / participant in the anti-Nazi resistance /
Teilnehmer der Anti-Nazi-Widerstand
Králík, Klement (638) – filolog / philologist / Philologe
Kramář, František (544) – politik / politician / Politiker
Kramář, František (70) – lékárník / pharmacist / Apotheker
Krampol, Metoděj (206) – kulturní organizátor / cultural organizer / Kulturveranstalter
Krátký, Josef (631) – malíř / painter / Maler
Kratochvíl, Jan (438) – malíř / painter / Maler
Kratochvíl, Josef (681) – lékař / doctor / Arzt
Kraus, František Josef (626) – malíř / painter / Maler
Krejcárek, Miloslav (592) – učitel / teacher / Lehrer
Kryl, Karel (193) – podnikatel / businessman / Geschäftsmann
Křen, Karel (694) – kněz / priest / Priester
Křenek, Zdeněk (264) – básník / poet / Dichter
Křivánek, Gabriel (467) – archeolog / archaeologist / Archäologe
Kubašta, Miloš (437) – lékař / doctor / Arzt
Kubát, Vladimír (739) – hudebník / musician / Musiker
Kubíček, Václav (300) – historik / historian / Historiker
Kubis, Adolf (296) – novinář / journalist / Pressevertreter
Kuča, Augustin (627) – duchovní / parson / Pater
Kučera, Jan (92) – fotograf / photographer / Fotograf
Kudela, Hubert (632) – oční lékař / ophthalmologist / Augenarzt
Kudělka, Zdeněk (702) – kunsthistorik / art historian / Kunsthistoriker
Kupková, Astrid (124) – paleontoložka / paleontologist / Paläontologerin
Kutal, Albert (754) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Kux, Johann (43) – lékař / doctor / Arzt
Kuzník, Jan Tomáš (234) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Kvapil, Alois (45) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Kvapil, Libor (689) – praktický lékař / practitioner / Hausarzt
Kvapilová, Valérie (600) – operní pěvkyně / opera singer / Opernsängerin
Kvasnička, Pavel (482) – historik / historian / Historiker
Kytlica, Jan (514) – lékař / doctor / Arzt
L
Lach, Jiří (603) – historik / historian / Historiker
Lakomý, Ladislav (663) – herec / actor / Schauspieler
Lančík, František (708) – poslanec / Member of Parliament / Stellvertreter
Langer, Jan (332) – hudebník / musician / Musiker
Laus, Jindřich (742) – botanik / botanist / Botaniker
Lejsek, Antonín (287) – knihovník / librarian / Bibliothekar
Lenoch, Jan (375) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Letfus, Oldřich (611) – kreslíř / cartoonist / Zeichner
Ležatka, Jan Felix (175) – kameník / stonemason / Steinmetz
Lhoták, Jaroslav (374) – lékař / doctor / Arzt
Liberda, Miroslav (209) – právník / lawyer / Rechtsanwalt
Linduška, Petr (421) – knihovník / librarian / Bibliothekar
Lolek, Stanislav (279) – malíř / painter / Maler
Lorenc, Miroslav (341) – projektant / designer / Konstrukteur
Loutocký, Josef (14) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Lucchese, Filiberto (302) – architekt / architect / Architekt
68
Ludva, Roman (397) – spisovatel / writer / Schriftsteller
Lukášová, Růžena (574) – spisovatelka / writer / Schriftstellerin
Luska, Jiří (723) – vysokoškolský profesor / college professor / Hochschulprofessor
Lužný, Jan (81) – biolog / biologist / Biologe
M
Macalík, Basil (166) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Mackovík, Jindřich (396) – agronom / agronomist / Agronom
Macůrek, Josef (490) – historik / historian / Historiker
Mach, Ernst (120) – fyzik / physicist / Physiker
Machát, František (748) – geograf / geographer / Geograph
Machourek, Antonín Marek (665) – malíř / painter / Maler
Malát, Lubomír (368) – lékař / doctor / Arzt
Malenda, Antonín (730) – malíř / painter / Maler
Maliva, Josef (13) – historik umění / art historian / Kunsthistorikerin
Malota, Horymír (163) – lékař / doctor / Arzt
Malovaný, Jiří (15) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Manhard, Stanislav (659) – starosta města Prostějova / mayor of the City of Prostějov / Bürgermeister
der Stadt Prostějov
Marková, Věra (518) – sbormistryně / choirmaster / Chormeisterin
Marková-Sochorová, Milada (619) – operní pěvkyně / opera singer / Opernsängerin
Marquart, Friedrich (100) – přírodovědec / naturalist / Naturwissenschaftler
Mather, Rudolf (54) – grafik / graphic designer / Graphiker
Mathon, Placidus Jan (129) – kněz / priest / Priester
Medek, Vojtěch (419) – politik / politician / Politiker
Medlík, Ctirad (183) – starosta města Šumperka / mayor of the City of Šumperk / Bürgermeister
der Stadt Šumperk
Melniková-Papoušková, Naděžda (684) – kunsthistorička / art historian / Kunsthistorikerin
Melzer, Miloš (628) – etnograf / ethnographer / Ethnograph
Měřínský, Karel (114) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Mezník, Cyril (187) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Mihál, Vladimír (714) – lékař / doctor / Arzt
Michal, Aleš (651) – dopravní inženýr / traffic engineer / Verkehrsingenieur
Michalík, Rudolf (30) – malíř / painter / Maler
Miklík, Josef Konstantin (726) – filozof / philosopher / Philosoph
Miller, Jaroslav (16) – historik / historian / Historiker
Minář, Karel (21) – akademický malíř / painter / Maler
Minařík, Karel (542) – fyzik / physicist / Physiker
Minaříková, Heda (468) – historička / historian / Historikerin
Minářová-Štrosová, Marie (336) – operní pěvkyně / opera singer / Opernsängerin
Mlčoch, Zdeněk (669) – malíř / painter / Maler
Morav, Karel (37) – technik / technician / Techniker
Mošner, František (76) – lékař / doctor / Arzt
Mozart, Wolfgang Amadeus (57) – skladatel / composer / Komponist
Mrštíková, Božena (150) – spisovatelka / writer / Schriftstellerin
Musil, Jiří (687) – psycholog / psychologist / Psychologe
Musilová, Marcela (199) – odborná publicistka / specialized journalist / Berufs Publizist
Myšák, Jaroslav (323) – mikrobiolog / microbiologist / Mikrobiologe
N
Nádvorník, Miroslav (317) – knihovník / librarian / Bibliothekar
Nakládal, Lubomír (118) – spisovatel / writer / Schriftsteller
Navara, Tomáš (222) – varhaník / organist / Orgelspieler
Navrátil, Arnošt (156) – herec / actor / Schauspieler
Navrátil, Bohumil (384) – zemský archivář / provincial archivist / Land-Archiver
Navrátil, Bořivoj (622) – herec / actor / Schauspieler
Neckař, Jan (367) – řezbář / carver / Holzschnitzer
Nečas, Vítězslav (506) – lékárník / pharmacist / Apotheker
Nechutová, Jana (692) – filoložka / philologist / Philologerin
Němcová, Jindřiška (671) – bioložka / biologist / Biologerin
69
Němec, Ondřej (473) – hudebník / musician / Musiker
Nesvadba, František (111) – malíř / painter / Maler
Nesvadbíková, Anna (389) – překladatelka / translator / Übersetzerin
Neumann, Augustin Alois (349) – hudební historik / music historian / Musikhistoriker
Nicek, Ladislav (283) – plavec / swimmer / Schwimmer
Nitka, Jan (683) – zahradník / gardener / Gärtner
Noga, Karel (653) – poštovní úředník / postal clerk / Postbeamte
Nováček, Pavel (104) – ekolog / ecologist / Ökologe
Novák, František (112) – architekt / architect / Architekt
Novák, Karel (277) – herec / actor / Schauspieler
Novotná, Ludmila (516) – pianistka / pianist / Klavierspielerin
Novotný, Ludvík (269) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
O
Obrtel, Vít (189) – architekt / architect / Architekt
Obruča, Josef (181) – kapelník / band-master / Kapellmeister
Obručník, Miroslav (263) – lékař / doctor / Arzt
Obzina, František (167) – knihtiskař / book printer / Buchdrucker
Očenášek, Jaroslav (96) – skladatel / composer / Komponist
Olbrich, Wenzel Franz (350) – průmyslník / industrialist / Industrieller
Ondrúšek, František (142) – malíř / painter / Maler
Opavský, Jaroslav (466) – lékař / doctor / Arzt
Opíchal, Vojtěch (184) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Oščádal, František (268) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Otáhal, Karel (38) – sochař / sculptor / Bildhauer
P
Pacas, Antonín (709) – strojmistr cukrovaru / refinery engineer / Raffinerie-Ingenieur
Pachman, Richard (254) – skladatel / composer / Komponist
Palacký, František (314) – literární historik / literary historian / Literaturhistoriker
Palavicini, Jan Vavřinec (77) – teolog / theologian / Theologe
Páleníček, Ludvík (286) – literární vědec / literary scholar / Literaturwissenschaftler
Palička, Vladimír (390) – lékař / doctor / Arzt
Palliardi, Jaroslav (95) – právník / lawyer / Rechtsanwalt
Peck, Eduard (49) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Pecha, Libor (231) – vysokoškolský pedagog / College teacher / Hochschullehrer
Pekárek, Karel (522) – folklorista / folklorist / Volkskundler
Pelikán, Vladimír (213) – lékař / doctor / Arzt
Peřina, František (223) – pilot / pilot / Pilot
Peřina, Jan (654) – fyzik / physicist / Physiker
Peštuka, Jan (266) – novinář / journalist / Pressevertreter
Petr, Vladimír (357) – astronom / astronomer / Astronom
Petráš, Oldřich (5) – muzikolog / musicologist / Musikwissenschaftler
Petrů, Eduard (141) – literární vědec / literary scholar / Literaturwissenschaftler
Petřek, Josef (533) – učitel / teacher / Lehrer
Petřková, Milada (26) – pedagožka / pedagogue / Pädagoge
Petzold, Antonín (273) – sbormistr / choirmaster / Chormeister
Picbauer, Richard (75) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Pinkava, Jan (755) – malíř / painter / Maler
Pitner, Jaroslav (89) – sportovec / athlete / Sportler
Placar, Oldřich (532) – dirigent / conductor / Dirigent
Plajner, Rudolf (219) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Pluskal-Moravičanský, František (61) – lékař / doctor / Arzt
Podjukl, Josef (134) – hudebník / musician / Musiker
Pogoda, Rudolf (238) – novinář / journalist / Pressevertreter
Poláček, Jan (656) – hudebník / musician / Musiker
Polák, Karel (479) – literární vědec / literary scholar / Literaturwissenschaftler
Poledňák, Ivan (760) – muzikolog / musicologist / Musikwissenschaftler
Pospíšil, Jaroslav (250) – fyzik / physicist / Physiker
Pospíšil, Zdeněk (449) – estetik / esthetician / Ästhetiker
70
Pour-Suchdolský, Ladislav (270) – novinář / journalist / Pressevertreter
Prager, Karel (325) – architekt / architect / Architekt
Prečan, Leopold (154) – duchovní / parson / Pater
Prchal, Jan Václav (587) – sochař / sculptor / Bildhauer
Prchal, Václav (471) – knihovník / librarian / Bibliothekar
Procházka, František Serafínský (32) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Procházka, Jan (122) – spisovatel / writer / Schriftsteller
Procházka, Vladimír (646) – projektant / designer / Konstrukteur
Procházka, Vojtěch (704) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Promberger, Romuald (91) – knihkupec / bookseller / Buchhändler
Přidal, Alfred (230) – herec / actor / Schauspieler
Přidal, Ludvík (457) – stavitel / builder / Baumeister
Přikryl, Ondřej (741) – lékař / doctor / Arzt
Psota, Hynek (525) – lékárník / pharmacist / Apotheker
Půda, Julius Jan (105) – kněz / priest / Priester
Pukl, Vladimír (140) – malíř / painter / Maler
Pumprla, Stanislav (459) – archivář / archivist / Archivar
R
Rajský z Dubnice, Timotheus (385) – rektor / rector / Rektor
Razov, Saša (307) – textař / copywriter / texter
Rečka, Alois (589) – redaktor / editor / Schriftleiter
Redlich, Egon (594) – spisovatel / writer / Schriftsteller
Regal, Stanislav (643) – režisér muzikálu / Musical director / Spielleiter
Reich, Eduard (147) – lékař / doctor / Arzt
Renč, Václav (691) – básník / poet / Dichter
Riedl, Franz Xaver (137) – novinář / journalist / Pressevertreter
Riedl, Quido (240) – zemědělský odborník / agricultural expert / Agrarexperte
Richter, Antonín Felix (331) – biochemik / biochemist / Biochemiker
Röder, Julius (667) – archivář / archivist / Archivar
Rohánková, Marie (498) – sbormistryně / choirmaster / Chormeisterin
Rolinc, Vladimír (306) – lesní správce / forest manager / Wald-Manager
Rozehnal, Bedřich Milota (146) – redaktor / editor / Schriftleiter
Rozmarič, Adolf (735) – soudní lékař / forensic physician / Gerichtsmediziner
Rubíková, Zdena (605) – divadelní herečka / stage actress / Theatershauspielerin
Rudolf Jan (427) – kardinál / cardinal / Kardinal
Rusinský, František (139) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Rypka, Jan (316) – vysokoškolský pedagog / College teacher / Hochschullehrer
Ryšavý, Jiří (280) – právník / lawyer / Rechtsanwalt
Rýznar, Václav (450) – lékař / doctor / Arzt
Rýznar, Václav (555) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Ř
Řehulka, Jaroslav (762) – právník / lawyer / Rechtsanwalt
Řezníček, Bohumil (674) – kronikář města / chronicler of the city / Chronist der Stadt
Říha, Jan (204) – spisovatel / writer / Schriftsteller
Říhovský, Vojtěch (247) – hudebník / musician / Musiker
Říkovský, František Bernard (751) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
S
Sadílek, Josef (717) – publicista / publicist / Publizist
Sach, Leopold (675) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Sedláček, Jaroslav (745) – lékař / doctor / Arzt
Sedláček, Václav (556) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Sehnal, Jiří (108) – hudební historik / music historian / Musikhistoriker
Semerák, Zbyněk (157) – kreslíř / cartoonist / Zeichner
Schenk, Antonín (744) – odborný publicista / specialized journalist / Berufs Publizist
Schneider, Ferdinand Johann (144) – podnikatel / businessman / Geschäftsmann
Schoefl, Robert (261) – lékař / doctor / Arzt
Schwarz, Lambert Josef (33) – duchovní / parson / Pater
71
Schwarz, Leo (756) – fotograf / photographer / Fotograf
Sieber, Franz Ignaz (414) – varhanář / organ builder / Orgelbauer
Silný, Josef (292) – sportovec / athlete / Sportler
Skácel, Jindřich (85) – důstojník / officer / Offizier
Skarupský, Jiří (373) – technik / technician / Techniker
Skokánková, Milada (145) – knihovnice / librarian / Bibliothekarin
Skoupý, Karel Boromejský (749) – teolog / theologian / Theologe
Skřivánek, Václav (565) – ředitel muzea / museum manager / Museumsdirektor
Sládek, Radomír (637) – mineralog / mineralogist / Mineraloge
Sláma, Jan (362) – sbormistr / choirmaster / Chormeister
Slavětínský, Milan (732) – lékař / doctor / Arzt
Slavický, Klement (740) – houslař / violin maker / Geigenbauer
Slavíček, Jan (196) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Slavíček, Josef (6) – duchovní / parson / Pater
Slavíček, Karel (59) – knihař / bookbinder / Buchbinder
Slavík, Bedřich (295) – literární historik / literary historian / Literaturhistoriker
Slavinger, František (698) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Slavotínek, Jan (20) – rozhlasový pracovník / radio employee / Radio Arbeiter
Sloupský, Josef (275) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Slovák, Boris (606) – tanečník / dancer / Tänzer
Slovák, Jindřich (344) – tiskař / printer / Drucker
Smahel, Rudolf (420) – umělecký fotograf / art photographer / Fotokünstler
Smejkal, Zdeněk (171) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Smička, Jan (271) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Smital, Jan (363) – malíř / painter / Maler
Smysl, Břetislav (526) – chemik / chemist / Chemiker
Snopek, František (180) – archivář / archivist / Archivar
Sobola, Čestmír (415) – úředník / clerk / Beamte
Sojka, Bruno Richard (378) – automobilový závodník / car racer / Rennfahrer
Sommer, Václav (612) – divadelní režisér / stage director / Theaterregisseur
Souček, Svatopluk (472) – malíř / painter / Maler
Spáčil, Augustin (484) – lékárník / pharmacist / Apotheker
Spilka, Dalibor (165) – hudební pedagog / music teacher / Musiklehrer
Spisar, Oldřich (436) – operní pěvec / opera singer / Opernsänger
Srovnal, Josef (452) – matematik / mathematician / Mathematiker
Stáhala, Jan (727) – duchovní / parson / Pater
Stach, Václav (311) – teolog / theologian / Theologe
Staňková, Marie (285) – operní pěvkyně / opera singer / Opernsängerin
Stavěl, Ignát (417) – lékař / doctor / Arzt
Stein, František (255) – právník / lawyer / Rechtsanwalt
Steinschneider, Mořic (200) – orientalista / orientalist / Orientalist
Stejskal, František (335) – podnikatel / businessman / Geschäftsmann
Stibor, Miloslav (151) – umělecký fotograf / art photographer / Fotokünstler
Stibor, Oldřich (176) – režisér / director / Spielleiter
Stief, Wilhelm (119) – historik / historian / Historiker
Stiova, Bernard (540) – výtvarný redaktor / art director / art Direktor
Stockar, Rudolf (318) – architekt / architect / Architekt
Stoegrová, Božena (64) – pěvkyně / singer / Sängerin
Stojan, Antonín Cyril (301) – arcibiskup / archbishop / Erzbischof
Stoklásková, Růžena (360) – pedagožka / pedagogue / Pädagoge
Straširipka, Jan (422) – zpěvák / singer / Sänger
Stratil, Václav (507) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Stýskal, Josef (229) – právník / lawyer / Rechtsanwalt
Sucharda, Stanislav (658) – sochař / sculptor / Bildhauer
Sulovská, Ivana (322) – lékařka / doctor / Ärztin
Sum, Miloš (570) – malíř / painter / Maler
Svátek, Josef (599) – historik / historian / Historiker
Svěrák, Jaromír (394) – lékař / doctor / Arzt
Svoboda, Josef (588) – pianista / pianist / Klavierspieler
Svoboda, Josef Bronislav (244) – duchovní / parson / Pater
72
Svoboda, Josef Marcel (174) – duchovní / parson / Pater
Svobodová, Marcela (282) – zvonařka / bell maker / Glockengießer
Svolinský, Karel (31) – malíř / painter / Maler
Svozil, Cyril (239) – právník / lawyer / Rechtsanwalt
Svozil, Josef (382) – rolník / farmer / Bauer
Sýkora, Michal (554) – spisovatel / writer / Schriftsteller
Sytko, Josef (469) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Š
Šafařík, Jan (11) – malíř / painter / Maler
Šafránek, Petr (88) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Šantrůčková, Magda (462) – pěvkyně / singer / Sängerin
Ščudla, Vlastimil (103) – lékař / doctor / Arzt
Šemberková, Julie (520) – herečka / actress / Schauspielerin
Šenk, Antonín Bedřich (696) – prozaik / novelist / Schriftsteller
Šerá, Daniela (491) – lékařka / doctor / Ärztin
Šerý, Karel (66) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Ševčík, Jan (299) – šachový skladatel / chess composer / Schach Komponist
Šín, Antonín (424) – archeolog / archaeologist / Archäologe
Šín, Ilja (298) – lékař / doctor / Arzt
Šindler, Antonín (463) – operní pěvec / opera singer / Opernsänger
Šindler, Jan (132) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Škoda, Josef (416) – choreograf / choreographer / Choreograph
Škrach, Vasil Kaprálek (348) – filozof / philosopher / Philosoph
Škrobal, Jaroslav (207) – advokát / lawyer / Rechtsanwalt
Šmakal, Josef (470) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Šolc, Jára (260) – sochař / sculptor / Bildhauer
Šrámek, Jan (248) – kněz / priest / Priester
Štajgr, František Tomáš (182) – hudební režisér / musical director / Musikdirektor
Šťastný, Břetislav (425) – hudební pedagog / music teacher / Musiklehrer
Štěpánek, Alois (407) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Štěpka, František (73) – starosta města Přerova / mayor of the City of Přerov / Bürgermeister der Stadt
Přerov
Štreit, Jindřich (505) – fotograf / photographer / Fotograf
Šula, Bohumil (629) – botanik / botanist / Botaniker
Šulák, Hubert (510) – sportovec / athlete / Sportler
Švábeník, Jan (364) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Švec, Alois (185) – matematik / mathematician / Mathematiker
Švec, Václav (432) – lékař / doctor / Arzt
T
Talich, Jan (670) – hudební pedagog / music teacher / Musiklehrer
Talich, Václav (173) – dirigent / conductor / Dirigent
Talpová, Zdena (609) – operní pěvkyně / opera singer / Opernsängerin
Talský, Josef (188) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Telička, Antonín (259) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Tesař, Petr (116) – kněz / priest / Priester
Tichý, Miroslav (678) – fotograf / photographer / Fotograf
Tichý, Otakar (487) – geograf / geographer / Geograph
Tkadlec, Emil (426) – veterinární lékař / veterinarian / Tierarzt
Tomaschek, Wilhelm (313) – geograf / geographer / Geograph
Tomeček, Jaromír (561) – prozaik / novelist / Schriftsteller
Tomšů, Miroslav (28) – lékař / doctor / Arzt
Tošnar, Vladimír (201) – lékař / doctor / Arzt
Toth, František (552) – fotograf / photographer / Fotograf
Trauttmansdorff, Tadeáš Maria (315) – arcibiskup / archbishop / Erzbischof
Trefil, Václav (557) – malíř / painter / Maler
Trnavský, Viktor (716) – publicista / publicist / Publizist
Třasoň, Eugen (418) – dirigent / conductor / Dirigent
Tříska, František (7) – malíř / painter / Maler
73
Tříska, Jan (551) – sochař / sculptor / Bildhauer
Tvrdík, Josef Jeroným (172) – redaktor / editor / Schriftleiter
Tylich, Jaroslav (584) – fotograf / photographer / Fotograf
Tylšar, Zdeněk (464) – hudební pedagog / music teacher / Musiklehrer
U
Uher, Jan (58) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Uhlíř, Jan (712) – sbormistr / choirmaster / Chormeister
Uličný, Oldřich (560) – lingvista / linguist / Linguist
Uprka, Joža (610) – malíř / painter / Maler
V
Vaca, Boleslav (186) – regionální publicista / publicist / Publizist
Vaca, Josef (456) – hudební pedagog / music teacher / Musiklehrer
Václavek, Arnošt (666) – voják / soldier / Soldat
Václavek, Hilar (448) – malíř / painter / Maler
Václavek, Ludvík E. (256) – germanista / germanist / Germanist
Václavík, Miloslav (127) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Vaculík, Milan (761) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Vach, Emanuel (258) – hudební pedagog / music teacher / Musiklehrer
Vach, Hynek (330) – učitel hudby / music teacher / Musik-Lehrer
Valášek, Jan (380) – režisér / director / Spielleiter
Valenta, Edvard (48) – novinář / journalist / Pressevertreter
Válková, Irena (553) – malířka / painter / Malerin
Valušek, Rostislav (356) – básník / poet / Dichter
Vaňák, Bohumil (354) – vysokoškolský pedagog / College teacher / Hochschullehrer
Vaňák, František (372) – duchovní / parson / Pater
Vaněk, František (700) – sportovec / athlete / Sportler
Vanýsek, Rudolf (82) – lékař / doctor / Arzt
Vařeka, Jan (303) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Vávra, Jaroslav (481) – fotograf / photographer / Fotograf
Vdolek, Josef (94) – spisovatel / writer / Schriftsteller
Večeřa, Josef (138) – právník / lawyer / Rechtsanwalt
Vejdovský, Václav (110) – lékař / doctor / Arzt
Velen, Oldřich (527) – herec / actor / Schauspieler
Venclík, Bohumil (616) – odbojář / rebel / Aufrührer
Venclík, Čeněk (376) – stavitel / builder / Baumeister
Venclovský, František (725) – sportovec / athlete / Sportler
Vepřek, Alois (381) – filolog / philologist / Philologe
Věrná, Božena (293) – pedagožka / pedagogue / Pädagoge
Veselý, Eduard (203) – architekt / architect / Architekt
Vicenec, Dominik (697) – duchovní / parson / Pater
Vignati, Miloš (650) – skladatel / composer / Komponist
Vignati, Vilém (227) – lékař / doctor / Arzt
Višňák, František (648) – libretista / librettist / Textdichter
Vitásek, Karel (197) – báňský inženýr / mining engineer / Bergbauingenieur
Vítek, Svetozár (586) – ředitel divadla / theater manager / Theaterleiter
Vlasák, Karel (177) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Vlk, Jan (442) – právník / lawyer / Rechtsanwalt
Vojta, Alois (591) – herec / actor / Schauspieler
Vokálek, Emil F. (664) – operní režisér / opera director / Opernregisseur
Vomáčka, Jaroslav (98) – lékař / doctor / Arzt
Votruba, Jaroslav (474) – malíř / painter / Maler
Voženílek, Jiří (635) – architekt / architect / Architekt
Vrla, Josef (36) – redaktor / editor / Schriftleiter
Vrtal, Alois (489) – advokát / lawyer / Rechtsanwalt
Vrtílek, Jan (722) – výtvarník / artist / Künstler
Vrzala, František (495) – voják / soldier / Soldat
Vybíral, Bohuš (251) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Vyhlídal, Jan (253) – duchovní / parson / Pater
74
Vyhlídal, Oldřich (8) – básník / poet / Dichter
Vychodil, František (493) – choreograf / choreographer / Choreograph
Vykydal, Miroslav (232) – lékař / doctor / Arzt
Vymazal, František (644) – filolog / philologist / Philologe
Vyšín, Vratislav (80) – vysokoškolský profesor / college professor / Hochschulprofessor
W
Waic, František (47) – hudební pedagog / music teacher / Musiklehrer
Waissar, Alfons (297) – zpěvák / singer / Sänger
Wankel, Jindřich (406) – lékař / doctor / Arzt
Wellner, Karel (333) – malíř / painter / Maler
Wichterle, František (345) – podnikatel / businessman / Geschäftsmann
Willenberger, Jan (361) – kreslíř / cartoonist / Zeichner
Wittner, Václav (579) – architekt / architect / Architekt
Woldřich, Jan Nepomuk (78) – geolog / geologist / Geologe
Wondrák, Eduard (224) – lékař / doctor / Arzt
Z
Zahrádka, Miroslav (288) – rusista / Russianists / Russische Expert
Zajíc, Josef (682) – divadelní režisér / stage director / Theaterregisseur
Zajíček, Břetislav (192) – lékař / doctor / Arzt
Zaoral, Vladimír (673) – voják / soldier / Soldat
Zapletal, Jiří (179) – hudební pedagog / music teacher / Musiklehrer
Zapletal, Jiří (211) – malíř / painter / Maler
Zapletal, Zdeněk (499) – spisovatel / writer / Schriftsteller
Zatloukal, Antonín (572) – filolog / philologist / Philologe
Závodný, Rudolf (60) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Zedník, Mojmír (243) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Zehnal, Alois (359) – lidový kapelník / folk bandleader / Volkskapelmeister
Zeitler, Josef (23) – technik / technician / Techniker
Zimmermann, Wenceslaus (218) – rektor jezuitské univerzity v Olomouci / rector of the Jesuit College in
Olomouc / Rektor des Jesuitenkollegs in Olmütz
Zlámal, Jan (68) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
Zlamalová, Blanka (486) – architektka / architect / Architektin
Zouhar, Vít (168) – muzikolog / musicologist / Musikwissenschaftler
Zukal, Josef (155) – historik / historian / Historiker
Zvoník, Jan (530) – herec / actor / Schauspieler
Ž
Želenský, Drahoš (746) – herec / actor / Schauspieler
Živný, Bohumil (52) – publicista / publicist / Publizist
Žlebek, Jiří (236) – sochař / sculptor / Bildhauer
Žváček, Ludvík (309) – pedagog / pedagogue / Pädagoge
75
ZEMĚPISNÝ REJSTŘÍK / GEOGRAPHICAL INDEX OF LOCALITIES / GEOGRAPHISCHER REGISTER
A
Akron (Ohio, USA) 398
Alojzov 543
Andělská Hora 46
Brzeg (Polsko) 176
Břeclav 281, 507, 595, 728
Břest u Kroměříže 396
Březce 493
Březová nad Svitavou 520
Bučovice 334, 547, 585, 597, 737
Buchlovice 705
Bystrovany 167
Bystřice nad Pernštejnem 95, 698
Bystřice pod Hostýnem 51, 142, 203, 297, 414,
579, 740
B
Baden (Rakousko) 427
Bakov nad Jizerou 374
Bedihošť 46
Bělkovice 133, 182, 373
Bělohrad 747
Benešov 724
Beňov 301
Berlín (Německo) 40, 58, 200
Bernatice 733
Beroun 173
Bezměrov 514
Bílá Lhota 240
Bílá Voda 512
Blansko 78, 214, 406
Blatec 34
Blatnice na Moravě 3
Bludov 607, 608
Bohdaneč u Pardubic 476
Bohumín 96
Bohunice 415
Bohuňovice 291, 729
Bohuslavice 584
Boleves u Plzně 210
Boskovice 165, 728, 738
Bouzov 303, 431
Brankovice 624
Bratislava 314, 488, 521, 606, 607, 746
Brezovice (Slovensko) 28
Brníčko 265
Brno 2, 5, 12, 19, 34, 42, 48, 55, 57, 58, 59, 64, 75,
81, 82, 83, 85, 96, 102, 106, 108, 117, 129, 130,
135, 143, 149, 156, 159, 160, 163, 165, 168,
172, 175, 185, 190, 191, 201, 209, 229, 231,
248, 250, 252, 258, 261, 267, 277, 279, 281,
293, 295, 298, 304, 306, 307, 312, 317, 320,
321, 326, 328, 334, 336, 342, 343, 344, 349,
352, 358, 360, 366, 378, 381, 384, 386, 389,
404, 408, 414, 415, 416, 422, 424, 425, 430,
433, 434, 439, 440, 442, 444, 447, 463, 464,
467, 477, 478, 481, 487, 490, 497, 514, 515,
523, 524, 527, 529, 530, 532, 537, 545, 548,
558, 561, 562, 564, 565, 566, 569, 572, 574,
578, 580, 583, 586, 588, 591, 597, 598, 602,
613, 619, 622, 623, 624, 643, 644, 646, 656,
657, 660, 663, 668, 676, 677, 680, 682, 685,
687, 688, 691, 692, 695, 698, 700, 702, 706,
711, 715, 728, 730, 735, 736, 737, 742, 743,
749, 751, 753, 754, 758, 760
Brodek u Přerova 131, 233, 282, 304
Brumov 61
Bruntál 301, 350, 390, 505
Brušperk 53, 296
C
Císařov 15
Citov u Přerova 278
Č
Čáslav 102, 518
Čečejovice u Košic (Slovensko) 209
Čehovice 655
Čechy pod Kosířem 72
Čeladná 621
Čelákovice 125, 664
Čelčice u Prostějova 402, 440
Černčín 494
Červenka 133
Červený Újezd 352
České Budějovice 195, 336, 527, 548,
Český Těšín 391, 622, 682
D
Daruvar (Jugoslávie) 592
Daskabát 444
Davle 614
Denver (Colorado, USA) 408
Dlouhá Loučka 592
Dluhonice 706
Dobromilice 140
Dolany 132, 331, 375, 407, 647, 727
Dolní Hynčina 332
Dolní Kounice 117
Dolní Mrač 76
Dolní Sloupnice 74
Dolní Ves na Moravě 522
Dolní Životice 139
Doloplazy 229, 318
Drahany 3, 646
Drahotuše 175, 605
Dražovice 301
Drozdov u Hořovic 33
Držovice 83
Dřevohostice 469
Dub nad Moravou 247
Dubany 694
Dukla 290, 592
Dukovany 312
Düsseldorf (Německo) 664
Dyce (Skotsko) 673
76
F
Florencie (Itálie) 427
Freiburg im Breisgau (Německo) 543
Frenštát pod Radhoštěm 6, 338, 355, 597, 621, 712
Frýdek-Místek 176, 415, 603, 615, 627, 682
Frýdlant nad Ostravicí 215, 443
Fryšava 647
Fryšták 522
Fulnek 512
CH
Charkov 290
Chartres (Francie) 673
Charvatská Nová Ves (Srbsko) 87
Charváty 53, 250, 738
Cheb 476
Cholina 382, 463, 614, 645
Chomutov 566
Chomýž 490
Chorušice u Mělníka 89
Chořelice 445
Chrást 407
Chrlice 120
Chromeč 388
Chropyně 215, 567
Chudobín 368, 736
Chvalčov 358
Chvalkovice, okr. Vyškov 473
Chválkovice u Olomouce 353
Chvojnov 670
G
Gieraltowice(Polsko) 233
Graz (Štýrský Hradec, Rakousko) 313, 315
Gross-Sieghards (Rakousko) 100
Grygov 248
H
Haar u Mnichova (Německo) 120
Halenkovice 116
Hamburk (Německo) 520
Hanušovice 183
Havířov 695
Hartmanice 539
Hejčín u Olomouce 150, 709
Helfštýn 35
Henčlov 557
Heršpice 237
Hluboká nad Vltavou 177
Hlučín 571
Hluchov 253
Hnojice 14, 77, 132
Hodolany u Olomouce 626
Hodonín 13, 142, 332, 507, 610
Hodslavice na Moravě 314
Holčovice 199, 687
Holešov 8, 28, 49, 66, 153, 216, 310, 334, 341, 388,
403, 414, 447, 459, 482, 499, 519, 522, 538, 562,
592, 599, 600, 608, 635, 675, 680, 738
Holice u Olomouce 26, 625
Horka nad Moravou 271, 413, 748
Horní Lehota (Slovensko) 124
Horní Studénky 162, 555
Horní Újezd 496
Hořesedly 476
Hostýn 42, 740
Hrabová 383, 536
Hradec Králové 185, 298, 390, 394, 395, 439, 501,
549, 560, 652, 699
Hradečná 705
Hrachovec 55
Hranice 37, 74, 79, 123, 143, 171, 178, 210, 214, 220,
226, 251, 269, 306, 328, 423, 442, 495, 582, 617,
640, 665, 679, 682, 707, 716, 727, 754, 755
Hrochov 196
Hroznová Lhota 610
Hukvaldy 443
Hulín 146, 253, 651, 708
Hustopeče 524, 728
Huštěnovice 531
Hutisko 106, 706
I
Ingolstadt (Německo) 217
Innsbruck (Rakousko) 475
Ivančice 122, 343, 507
Ivanovice na Hané 166, 174, 194, 500, 624, 712
J
Jáchymov 178
Janoušov 517
Janovice u Rýmařova 701
Jaroměř 518
Jaroměřice 3
Jaroměřice nad Rokytnou 656
Javoříčko 551
Jevíčko 140, 257
Jihlava 89, 404, 442, 518, 587, 736
Jilemnice 648
Jindřichův Hradec 217, 218
K
Kamenná Voda na Mostecku 385
Karlovy Vary 112
Karviná 432, 624
Kateřinky 595
Kdousov 364
Kelč 96, 106, 306, 394, 627, 638
Kežmarok (Slovensko) 474
Kladno 391
Klatovy 311, 321
Klečůvka 589
Kleve (Německo) 529
Klopina u Zábřeha 704, 752
Klopotovice 451
Kněždub 610
Kojetín 51, 169, 234, 266, 280, 307, 342, 359, 371,
479, 606, 694
Kokory 29, 161, 633
Kolšov na Zábřežsku 290
Konice 65, 206, 424
77
Kopřivnice 378, 712
Kostelec na Hané 38, 58, 456
Kostelec nad Černými lesy 612
Kostelec u Holešova 592, 634
Košice 540
Kozov 196
Kožušany 675
Krahulčí 719
Kralice na Hané 710
Kralice nad Oslavou 334
Královopolské Vážany 467
Kralupy nad Vltavou 288, 405
Krásná Hora nad Vltavou 27
Krásno 443
Krempno v Haliči (Polsko) 101
Krems an der Donau (Rakousko) 137
Krnov 112, 264, 543, 564, 580
Kroměříž 4, 15, 21, 27, 33, 36, 42, 49, 51, 52, 53,
55, 66, 75, 76, 83, 90, 95, 99, 101, 111, 116, 120,
134, 135, 136, 141, 146, 148, 155, 158, 159, 160,
165, 173, 174, 175, 180, 181, 187, 193, 203,
208, 215, 227, 228, 234, 235, 238, 244, 252, 258,
273, 275, 278, 280, 284, 286, 287, 292, 301, 302,
314, 315, 316, 324, 325, 330, 338, 344, 347, 351,
358, 372, 386, 387, 404, 408, 418, 447, 459, 473,
479, 485, 490, 497, 512, 513, 514, 515, 519, 531,
540, 542, 556, 559, 561, 566, 567, 576, 583, 587,
595, 598, 599, 608, 614, 622, 624, 626, 627, 639,
642, 645, 648, 649, 650, 669, 670, 674, 679, 683,
698, 703, 713, 739, 743, 753, 761
Krušovice u Rakovníka 579
Křemačov 276
Křenov u Boskovic 591
Křenovice 585
Křižanov 187
Křižanovice 440
Křtětín u Kunštátu 241
Kučerov 135, 326
Kunčice pod Ondřejníkem 576
Kunovice 180, 420, 651
Kutná Hora 703
Kúty u Hošťálkové 140
Kvasice u Kroměříže 278, 347, 365
Kyjov 4, 25, 174, 400, 499, 535, 678
Libhošť 6, 447
Liboš 128, 323
Lipina 601
Lipník nad Bečvou 25, 33, 123, 125, 136, 202, 214,
216, 252, 267, 324, 354, 408, 423, 449, 465, 646,
724, 728, 762
Lipsko 200
Liptovský Mikuláš (Slovensko) 81
Lipůvka 695, 749
Litomyšl 425, 570
Litovel 3, 9, 53, 63, 71, 110, 130, 133, 139, 156, 167,
190, 196, 207, 211, 212, 276, 335, 353, 354, 362,
382, 421, 470, 483, 492, 507, 516, 555, 584, 677,
695, 719
Ljubuška (Jugoslávie) 360
Lobodice 253
Londýn (Anglie) 281
Loštice 61, 207, 300, 337, 339, 363, 383, 389, 443,
700, 752
Loučany 457
Loučka 483
Loučky 137
Loučná nad Desnou 546
Louka u Jemnice 272
Louka u Znojma 361
Lovčičky u Vyškova 12
Lublin (Wisconsin, USA) 398
Lučenec (Slovensko) 630
Ludgeřovice 269
Ludslavice 639
Ludvíkov 19
Luhačovice 68, 227, 685
Luká u Konice 113
Lukavice 309, 398
Lukov 522
Luková u Přerova 396
Luleč 164, 653, 686
Lutín 757
Lutopecny 541
Lyon (Francie) 308
M
Majetín 355
Mariánské Lázně 82, 687
Mariánské Údolí 262, 498
Martin (Slovensko) 369
Mařatice 220
Mauthausen (Rakousko) 184, 593, 751
Medlov 43
Melide (Švýcarsko) 302
Městec Králové 329, 654
Město Albrechtice 372
Metylovice 494
Mezurač (Jugoslávie) 592
Mikulov 200, 512
Milkov u Konice 6, 59, 196
Milotice nad Bečvou 662
Mírov 37
Mistřín u Kyjova 401
Míškovice u Holešova 645
L
Lány u Dašic 424
Laškov 14, 29, 275
Lašťany 178, 393, 407
Lázně Jeseník 326
Lazničky 92
Lednica (Slovensko) 716
Lesná u Znojma 442
Lesnice 637
Lešná 203
Letonice, okr. Vyškov 293
Lhota u Pačlavic 181
Libavá 375
Liberec 560, 636
Liberty Ville (USA) 398
78
Mladá Boleslav 711
Mnichov (Německo) 279
Mohelnice 207, 264, 332, 519, 700
Monterey (USA) 607
Moravičany 61, 188, 688
Moravská Huzová 184, 373
Moravská Třebová 25, 54, 373, 695
Moravské Budějovice 95
Moravské Knínice 138
Moravský Beroun 299, 629
Morkovice 175
Morkůvky u Břeclavi 223
Most 305, 307
Möttingen (Německo) 667
254, 255, 256, 257, 260, 261, 262, 263, 265,
267, 271, 272, 273, 277, 280, 283, 285, 288,
289, 291, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301,
302, 303, 304, 305, 307, 310, 311, 312, 313,
315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 327,
329, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 339, 346,
347, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356,
357, 363, 364, 367, 368, 369, 370, 371, 372,
373, 374, 375, 377, 379, 381, 382, 383, 385,
386, 387, 390, 391, 393, 394, 395, 397, 399,
400, 401, 404, 405, 406, 409, 411, 412, 413,
414, 415, 416, 419, 420, 421, 422, 424, 425,
426, 427, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 436,
437, 438, 440, 441, 442, 443, 447, 449, 450,
452, 456, 457, 458, 460, 462, 463, 466, 468,
469, 471, 475, 476, 477, 478, 480, 481, 482,
485, 486, 487, 488, 491, 493, 495, 496, 497,
498, 501, 502, 504, 505, 507, 508, 511, 513,
516, 518, 520, 521, 523, 526, 527, 528, 529,
531, 532, 533, 534, 535, 539, 540, 541, 542,
544, 545, 548, 549, 553, 554, 555, 557, 559,
560, 564, 566, 572, 573, 574, 575, 576, 578,
579, 581, 583, 584, 585, 588, 589, 590, 591,
593, 594, 599, 601, 602, 603, 604, 605, 606,
608, 609, 611, 613, 615, 616, 617, 619, 620,
621, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 632,
633, 636, 637, 638, 641, 643, 646, 649, 650,
652, 654, 655, 657, 661, 664, 667, 668, 671,
672, 673, 680, 681, 682, 684, 687, 689, 691,
692, 694, 695, 699, 700, 701, 702, 705, 706,
709, 710, 711, 714, 715, 717, 718, 720, 721,
723, 724, 729, 730, 732, 733, 734, 735, 738,
741, 742, 745, 746, 748, 749, 750, 753, 756,
757, 758, 759, 760, 762
Olšany u Prostějova 105, 118
Opava 35, 87, 155, 159, 197, 271, 320, 391, 436,
463, 478, 493, 505, 515, 535, 537, 571, 590, 598,
599, 606, 622, 628, 643, 664, 687
Oplocany 170
Orlov 580
Orlová 465, 624
Osek nad Bečvou 762
Ostrava 20, 24, 35, 62, 139, 174, 176, 197, 325, 391,
451, 458, 463, 465, 499, 500, 504, 526, 585, 593,
595, 597, 600, 609, 621, 622, 687, 690, 703, 706,
715, 729, 736, 746
Ostravice u Frýdlantu 304
Osvětim (Polsko) 26, 114, 170, 362, 364, 407, 461,
470, 517, 533, 556, 594
Ottawa (Kanada) 255
Otrokovice 499, 634
Ouběnice u Votic 47
N
Nahořany 22
Náklo 10, 509
Náměšť na Hané 32, 59, 90, 133, 192, 411, 433,
452, 456, 457, 663, 681, 696, 756
Napajedla 116, 234, 310, 444
Němčice nad Hanou 96, 259, 389
Nemile 279
Neslovice 742
Nětčice 678
Neu-Ulm (Německo) 54
Nezamyslice 105, 712
Nisa 478
Nitkovice 665
Nivnice 148, 262
Nová Dědina 669
Nová Paka 658
Nové Hvězdlice 440
Nové Město na Moravě 106, 582
Nové Město nad Metují 91
Nový Jičín 67, 188, 193, 207, 264, 277, 304, 319,
408, 443, 449, 546, 687, 693
Nuideberk (Holandsko) 147
Nymburk 221
O
Obořiště 726
Odrlice u Litovle 268, 507
Okrouhlá 487
Olešnice u Bystřice nad Pernštejnem 349
Olomouc 2, 3, 4, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23,
24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 41,
42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57,
59, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 75, 76, 78, 80, 81,
82, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 97, 98, 100, 102, 103,
104, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 116,
117, 118, 122, 123, 124, 127, 129, 130, 131,
133, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 143, 145,
146, 147, 149, 150, 151, 153, 154, 156, 157,
161, 162, 163, 166, 167, 168, 170, 171, 172,
174, 175, 178, 179, 182, 183, 185, 188, 189,
191, 192, 196, 199, 201, 203, 204, 205, 206,
207, 208, 209, 211, 213, 214, 217, 218, 220,
223, 224, 225, 229, 231, 232, 236, 238, 242,
243, 244, 245, 247, 249, 250, 251, 252, 253,
P
Pacov 320
Pačlavice 389
Palonín u Loštic 279, 489
Pardubice 391, 430, 511, 527, 549, 599, 605
Pardubičky 501
Paršovice u Hranic 572
79
Paříž (Francie) 11, 123, 665
Paseka 213, 601
Paskov u Místku 24
Pavlovice u Kojetína 308
Pelhřimov 551
Pěnčín 85
Petrinja (Chorvatsko) 670
Petrohrad (Rusko) 684
Piösmes (Rakousko) 630
Písařov 697
Písek 158, 602
Plötzensee u Berlína (Německo) 348
Plumlov 304, 696
Plzeň 199, 263, 285, 326, 379, 488, 600, 687
Podbřežice 412
Podomí 439
Police 752
Poprad (Slovensko) 123, 429
Postoupky 614
Postřelmov 3, 381, 752, 756
Pozděchov 592
Pozořice u Brna 532
Praha 7, 8, 21, 31, 32, 33, 44, 48, 49, 50, 55, 58, 63,
65, 71, 72, 78, 79, 84, 85, 86, 93, 94, 101, 110,
122, 123, 134, 149, 152, 153, 173, 179, 162,
189, 217, 221, 223, 226, 228, 244, 246, 247,
248, 250, 254, 264, 266, 270, 273, 274, 277,
280, 286, 292, 295, 303, 308, 311, 314, 316,
318, 325, 326, 331, 336, 342, 365, 369, 370,
371, 379, 380, 385, 391, 392, 394, 399, 406,
410, 416, 422, 423, 434, 436, 438, 439, 445,
449, 461, 462, 464, 475, 478, 479, 488, 500,
505, 510, 511, 513, 517, 520, 522, 524, 527,
528, 540, 544, 550, 557, 560, 568, 573, 576,
577, 580, 582, 590, 591, 592, 599, 602, 603,
604, 607, 612, 613, 616, 618, 622, 635, 636,
641, 642, 643, 646, 658, 662, 664, 665, 668,
669, 684, 687, 690, 699, 711, 717, 718, 724,
726, 739, 744, 746, 747, 748, 758, 759
Pravčice 560
Prčice 718
Prešov (Slovensko) 614
Prijedor (Bosna) 225
Prostějov 7, 11, 17, 18, 28, 36, 42, 48, 53, 58, 59,
60, 65, 69, 84, 85, 86, 93, 118, 125, 140, 146,
166, 172, 195, 198, 200, 204, 219, 221, 222,
223, 235, 239, 250, 267, 281, 285, 304, 305,
307, 310, 345, 348, 352, 363, 376, 380, 390,
410, 417, 420, 432, 440, 445, 448, 454, 464,
469, 474, 484, 489, 497, 523, 530, 530, 534,
546, 550, 551, 557, 568, 571, 579, 302, 612,
646, 655, 656, 658, 659, 675, 676, 690, 713,
719, 731, 732, 741, 743, 747
Prostřední Bečva 417
Protivanov 569, 753
Prusinovice 459
Přáslavice 192, 298, 340
Předín 40
Předmostí u Přerova 585
Přelouč 244
Přemyslovice 29
Přerov 1, 5, 40, 46, 70, 73, 92, 94, 106, 112, 121,
125, 152, 156, 166, 170, 177, 179, 194, 202,
227, 230, 252, 259, 266, 268, 269, 270, 274,
294, 354, 355, 360, 361, 396, 403, 415, 420,
423, 425, 428, 446, 451, 453, 455, 462, 472,
474, 503, 506, 510, 511, 525, 526, 532, 537,
542, 552, 563, 570, 572, 577, 578, 584, 585,
596, 604, 618, 620, 650, 660, 680, 681, 682,
695, 698, 699, 706, 708, 724, 725, 732, 740,
751, 762
Přeštice 311
Příbor 301, 512, 522, 693
Příkazy 186
Ptení u Plumlova 583
R
Radiměř 344
Radslavice 108, 351
Radvanice u Přerova 202
Ráječko 367
Rajhrad 129, 431
Rataje 417, 674
Regensburg (Německo) 30
Rejhotice 19
Renoty 133
Rio de Janeiro (Brazílie) 726
Roštín 739
Rottach (Německo) 305
Roudnice nad Labem 283, 632
Rousínov 366, 686
Rovná u Boskovic 728
Rožnov pod Radhoštěm 533
Rudoltice 521
Rusko 85
Ř
Řepiště 175
Řešov 401
Říčany 195
Říkovice 126
S
Salzburg (Rakousko) 44, 57, 285, 289
Samotišky 56, 407, 525, 602
Santa Barbara (USA) 641
Sarajevo (Bosna a Hercegovina) 398
Sedlice 255
Senice na Hané 45, 156
Senička 133, 239, 382
Skalička 369, 638
Skočov u Českého Těšína 738
Skrbeň 576, 645
Slaný 25
Slatěnice 175
Slatinice 411
Slavětín 129, 133
Slavičín 426, 685
Slavkov 187, 337, 504, 737
Slavonín 485, 601
80
Slížany 181
Smržice 207
Sobáčov 470
Soběchleby 408
Sobotín 19, 605
Sokolovo 290
Sovinec 355, 505
Stará Bělá u Ostravy 485
Staré Město 693
Staré Město u Uherského Hradiště 651
Stavenice u Úsova 629
Stichovice u Prostějova 497
Strakonice 277
Strážnice 77, 321, 535, 656
Střílky 414
Studněves u Slaného 246
Studnice 481
Sudkov 752
Suchonice-Přestavlky 743
Suchov 304
Svatý Kopeček u Olomouce 24, 31, 105, 154, 498,
553, 601, 720, 744
Svébohov 301
Svésedlice 131
Sviadnov 615
Svojanov u Bouzova 339
Sychrov 172
Toronto (Kanada) 159
Tovačov 376, 402, 616, 740
Tovéř 720
Trenčín (Slovensko) 314, 714
Trnava 687
Trojanovice 68, 621
Troubelice 14, 377
Tršice 42, 92, 435, 578, 683
Trzebnice (Polsko) 361
Třebíč 277, 321, 614, 682, 736, 753
Třeboň 692
Třinec 249, 653
Tučapy u Holešova 671
Turnov 614
Tvorovice 673
Týn nad Bečvou 252
Týneček 335
Týniště v Čechách 73
U
Uherské Hradiště 68, 279, 327, 506, 519, 523, 581,
736
Uherský Brod 66, 130, 519
Uherský Ostroh 700
Uhřičice 234
Uhříněves 474
Unhošť u Kladna 333
Uničov 128, 133, 214, 367, 382, 687, 738
Urbanov 753
Uvac (Bosna) 735
Š
Šakvice 68
Šaratice 713
Šardičky 556
Šarovy 328
Špičky u Přerova 143
Štáblovice 116
Štarnov 37, 77, 133, 717
Štěpánov 19, 68, 128, 132, 184, 244, 249, 323, 357,
447, 614
Šternberk 77, 86, 103, 119, 128, 130, 133, 147, 206,
237, 247, 252, 291, 373, 378, 389, 421, 450, 452,
486, 495, 651, 689, 716, 757
Štětovice 335
Štítina 571
Štramberk 693
Šumperk 5, 16, 59, 62, 144, 157, 162, 183, 386, 392,
480, 536, 543, 582, 605, 628, 649, 661, 682, 689,
695, 697, 752
Švábenice 253
Ú
Úsov 752
Ústí nad Labem 391
Ústí nad Orlicí 261, 397
V
Valašská Bystřice 6
Valašská Polanka 199
Valašské Klobouky 66, 598
Valašské Meziříčí 2, 13, 35, 334, 443, 706
Velehrad 248, 301, 371, 495
Velešovice 366
Veliková u Holešova 580
Velká Bystřice 197, 202, 243, 246, 340, 578, 756
Velká nad Veličkou 253
Velké Kunčice pod Ondřejníkem 613
Velké Losiny 705
Velké Meziříčí 104, 309, 760
Velké Opatovice 38
Velké Pavlovice 191
Velký Týnec 26, 82, 152, 154, 338, 615, 657, 732
Velký Újezd 267, 640, 715
Velký Zdíkov 78
Velvary 614
Věrovany 135, 477
Věrovany u Tovačova 304, 559
Veřovice 401
Veselí nad Lužnicí 577
T
Tábor 86
Telč 95, 404, 442, 719
Teplice 346, 588
Terezín 575
Terezín 711
Těšetice u Olomouce 401
Tišnov 706
Tlumačov 36, 634
Topol u Chrudimi 535
Topolany 644
81
Z
Zábřeh 14, 47, 241, 309, 383, 409, 517, 666, 701
Zahnašovice 592
Zaječí 242
Zakšín 387
Záseka u Valašského Meziříčí 74
Zastávka u Brna 64
Zdislavice 258, 330
Zdounky 738
Zelená Hora, okr. Vyškov 208
Zenica (Bosna) 56
Zlatý Potok 350
Zlín 67, 96, 163, 199, 219, 262, 328, 341, 499, 500,
522, 539, 557, 635, 642, 685, 687, 695, 723, 736
Zlobice u Kroměříže 3
Znojmo 107, 295, 442, 536
Veselí nad Moravou 697
Veselíčko 202, 354
Vídeň (Rakousko) 51, 57, 84, 137, 198, 200, 225,
251, 289, 302, 308, 311, 313, 314, 315, 346,
353, 433, 465, 473, 513, 534, 538, 598, 657,
679, 680
Vilémov 492, 614
Vinary 631
Vítkovice 62
Vizovice 519
Vlčnov 523
Vlkoš 428, 590
Vodochody u Roudnice 691
Vojtěchov 372
Votice 115
Vrahovice 49
Vranová Lhota u Mohelnice 136
Vratislav (Polsko) 127, 341, 494
Vrbátky 118, 370, 704
Vrbno pod Pradědem 480
Vřesovice 271
Vsetín 90, 505, 535, 639, 703
Všeradice u Berouna 80
Vysoké Mýto 287
Vysoké nad Jizerou 70
Vyškov 55, 79, 114, 164, 167, 208, 235, 253, 304,
337, 343, 366, 375, 384, 419, 436, 439, 461,
467, 472, 514, 547, 565, 623, 653, 686, 704,
712, 722
Výšovice 741
Ž
Žalec (Slovinsko) 235
Žatec 224
Žďár nad Sázavou 160
Želeč u Vyškova 531
Želechovice 14
Žeranovice 300, 347, 558
Žeravice 540
Žerotice 547
Židlochovice 12
Žilina 722
Životice 248
Žopy 216, 726
82
VÝBĚR CELOSTÁTNÍCH A ZAHRANIČNÍCH VÝROČÍ 2016
LEDEN
1. 1. 1831
4. 1. 1896
založena Matice česká, české muzejní nakladatelství
první koncert České filharmonie pod vedením Antonína Dvořáka se
uskutečnil v Rudolfinu
4. 1. 1846
narozen Jan Karafiát, spisovatel, evangelický farář (31. 1. 1929)
5. 1. 1866
v Prozatímním divadle v Praze byla uvedena první opera Bedřicha
Smetany Braniboři v Čechách
7. 1. 1911
narozen Zdeněk Jirotka, spisovatel a fejetonista (12. 4. 2003)
14. 1. 1896
narozen Karel Svolinský, malíř, grafik, ilustrátor, scénograf (16. 9. 1986) 22. 1. 1941
zemřel František Křižík, technik, průmyslník a vynálezce (8. 7. 1847)
24. 1. 1871
narozen Jiří Karásek ze Lvovic, básník, prozaik, kritik, přední představitel
české dekadence (5. 3. 1951)
25. 1. 1951
narozen Boris Rösner, herec a divadelní pedagog (31. 5. 2006)
27. 1. 1756
narozen Wolfgang Amadeus Mozart, hudební skladatel a klavírní virtuos
(5. 12. 1791) 27. 1. 1996
zemřela Olga Havlová, první manželka prezidenta Václava Havla
(11. 7. 1933) 27. 1. 2006
zemřel Antonín Moskalyk, režisér a scenárista (11. 11. 1930)
27. 1.
Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
28. 1. 1956
Československá televize uskutečnila první přímý přenos ze zahraničí
(ze VII. Olympijských her v Cortině d`Ampezzo)
ÚNOR
3. 2. 1896
4. 2. 1941
narozen Jaroslav Havlíček, spisovatel (7. 4. 1943)
narozen Jiří Raška, lyžař, olympijský vítěz ve skoku na lyžích z roku 1968
(20. 1. 2012)
4. 2. 1781
zemřel Josef Mysliveček, skladatel (9. 3. 1737)
5. 2. 1906
narozen Bohuš Záhorský, herec (22. 9. 1980)
7. 2. 1311
korunovace Jana Lucemburského ve Svatovítské bazilice českým králem
a Elišky Přemyslovny královnou
8. 2. 1931
narozen Milan Chladil, zpěvák (28. 6. 1984)
9. 2. 1921
zemřel Jan Kříženecký, průkopník kinematografie, fotograf, architekt
(20. 3. 1868)
16. 2. 1996
zemřel Miloš Kopecký, herec (22. 8. 1922)
17. 2 1931
narozena Jiřina Jirásková, herečka, ředitelka Divadla na Vinohradech
(7. 1. 2013) 19. 2. 1901
narozen Hugo Haas, herec a režisér (1. 12. 1968)
18. 2. 2001
zemřel Zdeněk Borovec, textař, překladatel, herec (7. 1. 1932)
21. 2. 1846
narozen Svatopluk Čech, spisovatel (23. 2. 1908)
21. 2. 1991
ČSFR byla přijata za člena Rady Evropy 21. 2. 1921 narozen Zdeněk Miler, výtvarník, režisér animovaných filmů, ilustrátor
dětských knížek, tvůrce Krtečka (30. 11. 2011)
21. 2.
Mezinárodní den mateřského jazyka
24. 2. 1921 narozen Ludvík Aškenazy, spisovatel, dramatik, scenárista (18. 3. 1986) 26. 2. 1361 narozen Václav IV., český panovník (16. 8. 1419)
28. 2. 1911
narozen Otakar Vávra, režisér a scenárista (15. 9. 2011)
BŘEZEN
1. 3. 1971
4. 3. 1921
5. 3. 1851
6. 3. 1951
7. 3. 1816
8. 3. 1926
16. 3. 1961
17. 3. 1896
19. 3. 1891
zemřel František Hrubín, básník (17. 9. 1910)
narozen Jan Šmíd, český spisovatel (13. 12. 2002)
narozen Václav Brožík, malíř (15. 4. 1901)
narozen Jiří Schelinger, zpěvák (13. 4. 1981)
zemřel Karel Ignác Thám, český obrozenecký filolog, básník a překladatel,
autor Obrany jazyka českého (4. 11. 1763)
zemřela Vlasta Pittnerová, česká spisovatelka (1. 1. 1858)
zemřel Václav Talich, dirigent (28. 5.1883)
narozen Josef Sudek, fotograf (15. 9. 1976)
narozen Josef Šíma, malíř (24. 7. 1971)
83
185. výročí
120. výročí
170. výročí
150. výročí
105. výročí
120. výročí
75. výročí
145. výročí
65. výročí
260. výročí
20. výročí
10. výročí
60. výročí
120. výročí
75. výročí
235. výročí
110. výročí
705. výročí
85. výročí
95. výročí
20. výročí
85. výročí
115. výročí
15. výročí
170. výročí
25. výročí
95. výročí
95. výročí
655. výročí
105. výročí
45. výročí
95. výročí
165. výročí
65. výročí
200. výročí
90. výročí
55. výročí
120. výročí
125. výročí
22. 3.
23. 3. 1881
Světový den vody
narozen Roger Martin du Gard, francouzský prozaik, dramatik, nositel
Nobelovy ceny (23. 8. 1958)
24. 3. 1896
narozen František Tichý, malíř a grafik (7. 10. 1961)
24. 3. 2006
zemřela Jaroslava Moserová-Davidová, lékařka, překladatelka, ilustrátorka,
politička (17. 1. 1930)
26. 3. 1806
narozen Josef Slavík, houslový virtuos (30. 5. 1833)
27. 3. 1871
narozen Heinrich Mann, německý spisovatel (12. 3. 1950)
28. 3.
Den učitelů
DUBEN
3. 4. 1876
narozen Tomáš Baťa, zakladatel obuvnického závodu ve Zlíně
(12. 7. 1932)
3. 4. 1911
narozena Anna Masaryková, historička umění a vnučka T. G. Masaryka
(18. 3. 1996)
3. 4. 1991
zemřel Graham Greene, anglický spisovatel (2. 10. 1904)
4. 4. 1911
narozen Václav Čtvrtek, spisovatel (6. 11. 1976)
5. 4. 1991
zemřel Jiří Mucha, spisovatel, novinář, dramatik a překladatel (12. 3. 1915)
7. 4.
Světový den zdraví
8. 4. 1931
zemřel Erik Axel Karlfeldt, švédský básník, nositel Nobelovy ceny
(20. 7. 1864)
8. 4. 1941
zemřel Eugéne Marcel Prévost, francouzský spisovatel (1. 5. 1862)
13. 4. 1906
narozen Samuel Beckett, irský prozaik, dramatik, nositel Nobelovy ceny
(18. 9. 1989)
16. 4. 1911
zemřel Josef Richard Vilímek st., publicista, knihkupec a nakladatel
(1. 4. 1835)
17. 4. 1911
narozen Hervé Bazin, francouzský spisovatel (17. 2. 1996)
19. 4. 1921
narozen Mojmír Klánský, český spisovatel (23. 9. 1983)
21. 4. 1981
zemřel Miloslav Disman, režisér, dramaturg a rozhlasový pracovník
(27. 4. 1904)
22. 4. 1976
zemřel Alfréd Radok, režisér a dramatik, zakladatel Laterny Magiky
( 17. 12. 1914)
23. 4.
Světový den knihy a autorských práv
23. 4. 1836
v Praze poprvé vyšla lyrickoepická báseň Máj Karla Hynka Máchy
23. 4. 1931
narozen Radek Pilař, malíř a výtvarník (7. 2. 1993)
23. 4. 1616
zemřel William Shakespeare, anglický básník a dramatik (23. 4. 1564)
26. 4. 1841
narozen Julius Zeyer, básník (29. 1. 1901)
KVĚTEN
1. 5. 1891
zemřel Antonín Chittussi, malíř (1. 12. 1847)
3. 5. Světový den svobody tisku
7. 5. 1901
narozen Géza Včelička, český spisovatel (30. 12. 1966)
8. 5. Vzpomínkový den na ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové války
8. 5. 1951
zemřel Jaromír Borecký, český básník, překladatel a knihovník
(6. 8. 1869)
10. 5. 1921
narozen Jindřich Hilčr, český spisovatel a překladatel (21. 6. 2003)
14. 5. 1901
narozen Jan Fromek, český nakladatel v Praze (22. 3. 1966)
14. 5. 1931
zemřel Viktor Dyk, spisovatel a básník (31. 12. 1877)
17. 5. 1926
narozen Ludvík Souček, spisovatel a publicista (27. 12. 1978)
17. 5. 1916
narozena Lenka Reinerová, spisovatelka (27. 6. 2008)
22. 5. 1921
narozen Gustav Brom, dirigent a hudební skladatel (25. 9. 1995)
23. 5. 1891
narozen Pär Fabian Lagerkvist, švédský spisovatel, nositel Nobelovy ceny
(11. 7. 1974)
25. 5. 1681
zemřel Pedro Calderon de la Barca, španělský spisovatel (17. 1. 1600)
26. 5. 1876
zemřel František Palacký, dějepisec, spisovatel (14. 6. 1798)
26. 5. 2006
zemřel Štěpán Koníček, hudební skladatel, dirigent (7. 3. 1928)
29. 5. 1951
zemřel Josef Bohuslav Foerster, skladatel (30. 12. 1859)
30. 5. 1841
narozen Karel Václav Klíč, malíř a grafik, vynálezce reprodukční techniky
světlotisku a hlubotisku (16. 11. 1926)
30. 5. 1941
zemřel Jindřich Hořejší, český básník a překladatel (25. 4. 1886)
84
135. výročí
120. výročí
10. výročí
210. výročí
145. výročí
140. výročí
105. výročí
25. výročí
105. výročí
25. výročí
85. výročí
75. výročí
110. výročí
105. výročí
105. výročí
95. výročí
35. výročí
40. výročí
180. výročí
85. výročí
400. výročí
175. výročí
125. výročí
115. výročí
65. výročí
95. výročí
115. výročí
85. výročí
90. výročí
100. výročí
95. výročí
125. výročí
335. výročí
140. výročí
10. výročí
65. výročí
175. výročí
75. výročí
ČERVEN
3. 6. 1801
narozen František Jan Škroup, hudební skladatel (7. 2. 1862)
4. 6. 1926
narozen Ivo Žídek, operní pěvec (20. 5. 2003)
4. 6. 1931
narozen Jan Zábrana, básník a překladatel (3. 9. 1984)
5. 6.
Světový den životního prostředí
10. 6. 1791
narozen Václav Hanka, básník, filolog, národní buditel, „objevitel“ Rukopisu
královédvorského a zelenohorského (12. 1. 1861)
12. 6. 1946
zemřel Karel Toman (vlastním jménem Antonín Bernášek), básník
(25. 2. 1877)
13. 6. 1901
narozen Jean Prévost, francouzský spisovatel (3. 8. 1944)
16. 6. 1991
zemřela Adina Mandlová, herečka (28. 1. 1910)
18. 6. 1991
zemřel Zdeněk Pluhař, český spisovatel (16. 5. 1913)
19. 6. 1886 narozen Rudolf Kremlička, malíř (3. 6. 1932)
19. 6. 1881
narozen František Gellner, básník, prozaik a kreslíř (13. 9. 1914)
21. 6. 1851
narozen Bohdan Jelínek, český básník (19. 5. 1874)
21. 6. 1921
narozen Ivo Fleischmann, český básník, prozaik a diplomat (7. 7. 1997) 23. 6. 1891
narozen Vladislav Vančura, spisovatel (1. 6. 1942)
24. 6. 1901
narozena Marie Podešvová, česká spisovatelka (18. 10. 1994)
25. 6. 1956
zemřel Eduard Štorch, spisovatel (10. 4. 1878)
26. 6. 1861
zemřel Pavel Josef Šafařík, historik a jazykovědec (13. 5. 1795)
27. 6.
Den památky obětí komunistického režimu
28. 6. 2001
zemřel Václav Zahradník, skladatel, dirigent a klavírista (29. 1. 1942)
ČERVENEC
1. 7. 1981
zemřel Zdeněk Burian, malíř a ilustrátor (11. 2. 1905)
1. 7. 1981
zemřel Jiří Voskovec, vlastním jménem Jiří Wachsmann, herec, dramatik,
režisér, básník a překladatel (19. 6. 1905)
1. 7. 1996
zemřel Ota Janeček, malíř, grafik, ilustrátor a sochař (15. 8. 1919)
2. 7. 1961
zemřel Ernst Hemingway, americký spisovatel (21. 7. 1899)
5. 7. 1911
narozen Jiří Taufer, básník, spisovatel a překladatel (3. 12. 1986)
7. 7. 2011
zemřel Josef Suk, houslista (8. 8. 1929)
8. 7. 1891
narozen Josef Hora, básník (21. 6. 1945)
8. 7. 1926
zemřel Karel Václav Rais, spisovatel (4. 1. 1859)
10. 7. 1871
narozen Marcel Proust, francouzský spisovatel (18. 11. 1922)
11. 7. 1856
zemřel Josef Kajetán Tyl, dramatik a herec (4. 2. 1808)
12. 7. 1926
narozena Vlasta Průchová, jazzová zpěvačka, první dáma českého jazzu
(16. 6. 2006)
16. 7. 1906
narozen Alois Fišárek, malíř (5. 2. 1980)
17. 7. 1931
narozen Jan Kristofori, český malíř, kreslíř, grafik a sochař (23. 3. 2004) 18. 7. 1811
narozen William M. Thackeray, anglický spisovatel (24. 12. 1863)
23. 7. 1926
narozen Ludvík Vaculík, spisovatel (6. 6. 2015)
26. 7. 2006
zemřel Vojtěch Zamarovský, historik, spisovatel a překladatel (5. 10. 1919)
SRPEN
2. 8. 1966
zemřel R. A. Dvorský (vlastním jménem Rudolf Antonín), kapelník,
zpěvák a skladatel (24. 3. 1899)
3. 8. 1881
narozen J. M. Troska, vl. jm. Jan Matzal, český prozaik, autor knih pro
mládež (3. 9. 1961)
4. 8. 1306
zavražděn král Václav III. v děkanském paláci v Olomouci, zanikl rod
Přemyslovců po meči (6. 10. 1289)
6. 8. 1901
narozen František Hampl, český spisovatel (9. 4. 1977)
9. 8. 1981
zemřel Adolf Zábranský, malíř a grafik (29. 11. 1909)
10. 8. 1296
narozen Jan Lucemburský, český král (26. 8. 1346 v bitvě u Kresčaku)
11. 8. 1996
zemřel Rafael Jeroným Kubelík, dirigent a skladatel (29. 6. 1914)
12. 8. 1881
narozen Václav Vačkář, hudební skladatel (4. 2. 1954)
15. 8. 1936
zemřela Grazia Deleddová, italská spisovatelka, nositelka Nobelovy ceny
(27. 9. 1825)
15. 8. 1771
narozen Walter Scott, skotský spisovatel (21. 9. 1832)
20. 8. 1901
narozen Salvatore Quasimodo, italský básník, nositel Nobelovy ceny
(14. 6. 1968)
85
215. výročí
90. výročí
85. výročí
225. výročí
70. výročí
115. výročí
25. výročí
25. výročí
130. výročí
135. výročí
165. výročí
95. výročí
125. výročí
115. výročí
60. výročí
155. výročí
15. výročí
35. výročí
35. výročí
20. výročí
55. výročí
105. výročí
5. výročí
125. výročí
90. výročí
145. výročí
160. výročí
90. výročí
110. výročí
85. výročí
205. výročí
90. výročí
10. výročí
50. výročí
135. výročí
710. výročí
115. výročí
35. výročí
720. výročí
20. výročí
135. výročí
80. výročí
245. výročí
115. výročí
22. 8. 1891
zemřel Jan Neruda, spisovatel, patřil ke skupině kolem almanachu Máj
(9. 7. 1834)
23. 8. 1851
narozen Alois Jirásek, spisovatel (12. 3. 1930)
26. 8. 1596
narozen Fridrich Falcký, český král (29. 11. 1632)
27. 8. 1921
narozen Karel Ptáčník, český prozaik, dramatik (1. 5. 2002)
125. výročí
165. výročí
420. výročí
95. výročí
ZÁŘÍ
1. 9. 1941
zemřel Jiří Orten (vlastním jménem Jiří Ohrenstein), významný český
básník (30. 8. 1919)
75. výročí
7. 9. 1901
narozena Jarmila Glazarová, spisovatelka (20. 2. 1977)
115. výročí
8. 9. 1841
narozen Antonín Dvořák, hudební skladatel (1. 5. 1904)
175. výročí
9. 9. 1901
narozen Miloš Dvořák, český literární kritik a esejista (26. 7. 1971)
115. výročí
10. 9. 1866
narozen František Kaván, malíř (16. 12. 1941)
150. výročí
12. 9. 1931
narozen Antonín Navrátil, český filmový teoretik a scenárista (7. 7. 1998) 85. výročí
12. 9. 1981
zemřel Eugenio Montale, italský básník, nositel Nobelovy ceny
(14. 10. 1896)
35. výročí
14. 9. 1901
narozen Franta Kocourek, český rozhlasový reportér a spisovatel
(13. 5. 1942)
115. výročí
14. 9. 1851
zemřel James Fenimore Cooper, americký spisovatel (15. 9. 1789)
165. výročí
15. 9. 921
zemřela Ludmila, kněžna a světice, patronka země české (asi 860)
1095. výročí
15. 9. 1926
zemřel Rudolf Christoph Eucken, německý filozof, nositel Nobelovy ceny
(5. 1. 1846)
90. výročí
16. 9. 1901
narozen Jan Šnobr, český básník, literární historik, editor (1. 12. 1989)
115. výročí
19. 9. 1906
narozen Dalibor C. Vačkář, skladatel (21. 10. 1984)
110. výročí
21. 9.
Mezinárodní den míru
23. 9. 1871
narozen František Kupka, malíř (24. 6. 1957)
145. výročí
23. 9. 1901
narozen Jaroslav Seifert, básník, nositel Nobelovy ceny (10. 1. 1986)
115. výročí
25. 9. 1906
narozen Jaroslav Ježek, hudební skladatel (1. 1. 1942)
110. výročí
27. 9. 2011
zemřel Jiří Hubač, dramatik a scenárista (27. 8. 1929)
5. výročí
28. 9. 2006
zemřel Viktor Kalabis, hudební skladatel (27. 2. 1923)
10. výročí
28. 9. 1891
zemřel Herman Melville, americký spisovatel (1. 8. 1819)
125. výročí
30. 9. 1996
zemřela Herberta Masaryková, redaktorka a překladatelka, vnučka
T. G. Masaryka (6. 7. 1915)
20. výročí
ŘÍJEN
1. 10. 1951 zemřel Karel Teige, teoretik umění, redaktor a kritik (13. 12.1900)
1. 10.
Mezinárodní den seniorů
2. 10. 1946 zemřel Eduard Bass, spisovatel a novinář (1. 1. 1888)
3. 10. 1901 narozen František Halas, básník (27. 10. 1949)
5. 10. 1936 narozen Václav Havel, prezident ČR, spisovatel, dramatik (18. 12. 2011) 8. 10. 1911 narozen Karel Vlach, dirigent (26. 2. 1986)
9. 10. 1931 zemřel Antal Stašek (vl. jm. Antonín Zeman), spisovatel (22. 7. 1843)
13. 10. 1941 zemřel František Bílek, řezbář, sochař a grafik, významný představitel
českého symbolismu (6. 11. 1872)
14. 10. 1891 zemřel Josef Václav Frič, český novinář, spisovatel a překladatel (5. 9. 1829)
14. 10. 1771 zemřel František Xaver Brixi, skladatel (2. 1.1732)
14. 10. 1861 narozen Alois Mrštík, spisovatel (24. 2.1925)
19. 10. 1986 zemřel Oldřich Lipský, filmový režisér a scenárista (4. 7. 1924)
19. 10. 1901 narozen Václav Vojtěch Novák, český malíř, krajinář (12. 9. 1969)
21. 10. 1921 narozen Jarmil Burghauser, český skladatel a muzikolog (19. 2. 1997)
25. 10. 1861 narozen Joža Uprka, významný český malíř a grafik, představitel pozdní
secese (12. 1. 1940)
29. 10. 1921 narozen Radovan Krátký, český prozaik, překladatel a dramaturg
(30. 4. 1973)
30. 10. 2011 zemřel Jiří Winter-Neprakta, kreslíř, karikaturista, ilustrátor (12. 7. 1924) 31. 10. 1821 narozen Karel Havlíček Borovský, spisovatel (29. 7. 1856)
LISTOPAD
2. 11. 1911
3. 11. 1926
narozen Odysseas Elytis, řecký básník, nositel Nobelovy ceny (18. 3. 1996)
narozen Mikuláš Medek, malíř, grafik, ilustrátor a básník (23. 8. 1974)
86
65. výročí
70. výročí
115. výročí
80. výročí
105. výročí
85. výročí
75. výročí
125. výročí
245. výročí
155. výročí
30. výročí
115. výročí
95. výročí
155. výročí
95. výročí
5. výročí
195. výročí
105. výročí
90. výročí
6. 11. 1836 zemřel Karel Hynek Mácha, básník (16. 11. 1810)
6. 11. 1951 zemřel Jindřich Plachta, český herec, prozaik (1. 7. 1899)
7. 11. 1811 narozen Karel Jaromír Erben, spisovatel (21. 11. 1870)
8. 11. 1841 narozen Jan Otto, český knihkupec a nakladatel (29. 5. 1916)
8. 11. 1921 narozen Vladimír Brett, český literární historik, překladatel a romanista
(3. 12. 1997)
11. 11.
Den válečných veteránů
11. 11. 1821 narozen Fjodor Michajlovič Dostojevskij, ruský spisovatel (9. 2. 1881)
12. 11. 1951 zemřel Konstantin Biebl, básník (26. 2. 1898)
14. 11. 1901 narozen Cyril Bouda, malíř a grafik (29. 8. 1984)
15. 11. 1916 zemřel František Ženíšek, malíř (25. 5. 1849)
15. 11. 1916 zemřel Henryk Sienkiewicz, polský spisovatel (5. 5. 1846)
16. 11. 1971 zemřel Josef Kainar, básník (29. 7. 1917)
16. 11. 1901 narozena Milada Marešová, česká malířka, ilustrátorka dětských knih
(9. 2. 1987)
17. 11. 1986 zemřela Laďka Kozderková, zpěvačka (26. 6. 1949)
19. 11. 1966 zemřela Terezie Brzková, herečka (11. 1. 1875)
21. 11. 1871 narozen Karel Špillar, malíř a grafik (7. 4. 1939)
23. 11. 1921 narozen Otomar Krejča, český herec, režisér a dramatik (6. 11. 2009)
26. 11. 1926 zemřela Eliška Krásnohorská, spisovatelka, vlastním jménem Alžběta
Pechová (18. 11. 1847)
28. 11. 1851 zemřel Vincenc Priessnitz, lidový léčitel, zakladatel moderního
způsobu vodoléčby (4. 10. 1799)
28. 11. 1906 narozen Jaroslav Žák, spisovatel (29. 8. 1960)
28. 11. 1881 narozen Stefan Zweig, rakouský spisovatel (23. 2. 1942)
30. 11. 1956 zemřel Ludvík Kuba, významný malíř, hudebník, spisovatel
a folklorista (16. 4. 1863)
PROSINEC
2. 12. 1926 narozen Miloš Macourek, spisovatel a scenárista (30. 9. 2002)
3. 12. 1621 narozen Bohuslav Balbín, spisovatel a historik (28. 11. 1688)
5. 12.
Mezinárodní den dobrovolníků
7. 12.
Mezinárodní den civilního letectví
8. 12. 1731 narozen František Xaver Dušek, skladatel (12. 2. 1799)
9. 12. 1871 zemřel Josef Mánes, malíř (12. 5. 1820)
9. 12. 1926 narozen Jan Křesadlo, vl. jm. Václav Pinkava, český spisovatel,
žil od roku 1968 v emigraci, nositel Ceny E. Hostovského (13. 8. 1995)
10. 12. 1891 narozena Nelly Sachsová, švédská spisovatelka německého původu,
nositelka Nobelovy ceny (12. 5. 1970)
10. 12.
Den lidských práv
12. 12. 1821 narozen Gustave Flaubert, francouzský spisovatel (8. 5. 1880)
14. 12. 2006 zemřel Otmar Mácha, hudební dramaturg, skladatel a režisér
(2. 10. 1922)
16. 12. 1941 narozen Rudolf Rokl, klavírista, skladatel (23. 9. 1997)
18. 12. 1871 narozen Jan Kotěra, architekt, malíř (17. 4. 1923)
18. 12. 2011 zemřel Václav Havel, prezident ČR, spisovatel, dramatik (5. 10. 1936)
18. 12. 1921 narozen Jaromír Hořec, český básník, redaktor (22. 11. 2009)
18. 12. 1931 zemřel Adolf Stránský, český politik a novinář, zakladatel
Lidových novin (8. 4. 1854)
19. 12. 1921 narozen Ludvík Podéšť, hudební skladatel (27. 2. 1968)
19. 12. 1921 narozen Bohumil Bezouška, český herec a spisovatel (18. 10. 1995)
21. 12. 1926 narozen Arnošt Lustig, spisovatel (26. 2. 2011)
22. 12. 1941 zemřel Karel Hašler, skladatel, textař, scenárista, spisovatel (31. 10. 1879)
23. 12. 1881 narozen Juan Ramón Jiménez, španělský básník, nositel Nobelovy ceny
(29. 5. 1958)
25. 12. 1901 narozena Milada Horáková, politička, právnička (27. 6. 1950)
27. 12. 1846 narozen Zikmund Winter, spisovatel a historik (12. 6. 1912)
29. 12. 1926 zemřel Rainer Maria Rilke, německy píšící spisovatel – pražský rodák
(4. 12. 1875)
30. 12. 1921 narozen Ján Šmok, slovenský fotograf, profesor AMU a FAMU (10. 12. 1997)
87
180. výročí
65. výročí
205. výročí
175. výročí
95. výročí
195. výročí
65. výročí
115. výročí
100. výročí
100. výročí
45. výročí
115. výročí
30. výročí
50. výročí
145. výročí
95. výročí
90. výročí
165. výročí
110. výročí
135. výročí
60. výročí
90. výročí
395. výročí
285. výročí
145. výročí
90. výročí
125. výročí
195. výročí
10. výročí
75. výročí
145. výročí
5. výročí
95. výročí
85. výročí
95. výročí
95. výročí
90. výročí
75. výročí
135. výročí
115. výročí
170. výročí
90. výročí
95. výročí
OSOBNOSTI STŘEDNÍ MORAVY 2016 – Kalendář výročí
PERSONAGES OF CENTRAL MORAVIA 2016 – Anniversaries
PERSÖNLICHKEITEN DES MITTELMÄHRENS 2016 – Jubiläuskalender
Vydala Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace
ve spolupráci s archivem v Přerově a s knihovnami v Přerově, Kroměříži, Holešově a Vyškově.
Sestavila: Mgr. Stanislava Honová, Mgr. Kamila Kotková a Jana Bantová
Překlady do cizojazyčných mutací: Martin Benčík
Korektura: Mgr. Stanislava Honová, Mgr. Kamila Kotková a Mgr. Stanislav Buček
Odpovědná redaktorka: RNDr. Lenka Prucková
Tisk: STUDIO TRINITY, s. r. o.
ISBN 978-80-85061-72-7 (brož.)
Uzávěrka tisku publikace ke dni 31. 08. 2015

Podobné dokumenty

Cena města OlOmOuCe Cena za pOčin rOku 2012

Cena města OlOmOuCe Cena za pOčin rOku 2012 na které sem můžeme lákat stále více návštěvníků. Za pomoc při probouzení společenského života ve městě jsem proto vděčný nejen oceněným, ale všem, kteří se o to snaží společně s námi. Věřím, že ji...

Více

OSOBNOSTI STřEDNÍ MORAVY - Knihovna města Olomouce

OSOBNOSTI STřEDNÍ MORAVY - Knihovna města Olomouce Osobnosti střední Moravy 2011 – kalendář výročí – je souborem každoročně vydávaného chronologického přehledu výročí osobností se vztahem k regionu. K regionálním osobnostem řadíme takové, které se ...

Více

Osobnosti Střední Moravy Kalendář výročí 2014

Osobnosti Střední Moravy Kalendář výročí 2014 Personální rejstřík / Nominal Index / Personenregister Zeměpisný rejstřík / Geographical Index of Localities / Geographisches Register

Více

7 čísel říjen až únor, jaro, léto • Speciál Ski SuperTest - Sport-S

7 čísel říjen až únor, jaro, léto • Speciál Ski SuperTest - Sport-S čistícími a úklidovými prostředky, které si účastníci zajišťují sami. Ložní prádlo: Většinou zahrnuto v ceně pobytu. Upozornění: Apartmány se prodávají jako celek, volná lůžka musí účastníci doplat...

Více

Osobnosti střední Moravy - Knihovna města Olomouce

Osobnosti střední Moravy - Knihovna města Olomouce Personální rejstřík / Nominal Index / Personenregister....................................................62 Zeměpisný rejstřík / Geographical Index of Localities / Geographisches Register............

Více