Newsletter OCH na listopad 2014 - Oblastní charita Ústí nad Labem

Komentáře

Transkript

Newsletter OCH na listopad 2014 - Oblastní charita Ústí nad Labem
Newsletter
Oblastní charity
Ústí nad Labem
PŘIPRAVUJEME:
2 9 .
NÁRODNÍ
POTRAVINOVÁ
SBÍRKA:
V Y D Á N Í
L I S T O P A D
2 0 1 4
Milí přátelé, přinášíme vám nové vydání Newsletteru Oblastní charity Ústí nad Labem, ve kterém naleznete informace o aktuálním dění u nás. Přejeme krásné podzimní dny…vám, kterým
také „...není člověk lhostejný“.
sobota 22. listopadu
Podzim v Oblastní charitě ÚL
PANEL HUMANITÁRNÍCH ORGANIZACÍ
Tesco, ÚL-Všebořice
V sobotu 22. listopadu se
uskuteční 2. ročník Národní potravinové sbírky.
Sbírka je organizována
Byznysem pro společnost
ve spolupráci s Českou
federací potravinových
bank a Armádou spásy.
Dne 1. dubna 2014 převzala Oblastní charita Ústí nad Labem koordinaci PANELU humanitárních organizací
Ústeckého kraje. PANEL humanitárních organizací je neformální pracovní skupina složená ze zástupců
státních, příspěvkových a nestátních neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje. PANEL HO je organizační, koordinační a komunikační platformou pro poskytování komplexní péče o občana
při řešení mimořádných událostí a krizových stavů (povodně, záplavy, vichřice, mráz, sněhová kalamita,
požár, chemické látky, útok, hromadná dopravní nehoda).
Poslední zasedání PANELU proběhlo dne 24.9.2014 v Centru
pro rodinu Ovečka. Celkem se na setkání sešlo 18 zástupců
různých organizací a institucí a řešily se témata jako jsou evakuační centra, psychosociální pomoc nebo spolupráce mezi jednot-
V Ústí nad Labem se do
Národní potravinové sbírky zapojí Oblastní charita
Ústí nad Labem. V daném
termínu
budou
v hypermarketu Tesco ve
Všebořicích dobrovolníci
charity, potravinové banky
a zaměstnanci Tesca informovat zákazníky o možnosti zakoupit trvanlivé
potraviny a umístit je do
označených vozíků. Dobrovolníci budou označeni
jednotně zástěrami s logem
akce.
livými členy. Představeno bylo i nové koordinační centrum PANELU HO, jeho webové stránky a stránka na sociální síti Facebook. Více na www.charitausti.cz/panel/.
VIII. ROČNÍK ROTAHU FESTU
V sobotu 4. října od 13.00 se ve velkém sále Domu kultury v Ústí nad Labem konal již VIII. ročník romského
tanečně-hudebního festivalu – Rotahufest, který uspořádala Oblastní charita Ústí nad Labem - Dům Světluška.
9 souborů z organizací pracujících s romskými dětmi a mládeží soutěžilo ve třech kategoriích: tradiční
romský tanec, moderní tanec a hudební vystoupení. Nově se také udělovala cena za přínos romské kultuře a cena diváků. Porota ocenila kvalitní přípravu souborů a po těžkém rozhodování se přiklonila k následujícím vítězům jednotlivých kategorií: 1.místo tradiční romský tanec- Somnakune Luluďa- Štětí, 1.místo
moderní tanec- Somnakune Luluďa- Štětí, 1. místo hudební vystoupení- Lačho Amicus- Lovosice, Cena za
přínos romské kultuře- Lačho Amicus-Lovosice, Cena diváka – soubor Lion - ZŠ Předlice.
Vybrané potraviny poskytneme potřebným v rámci
našich sociálních služeb –
zejména Centra pomoci či
Azylového domu Samaritán.
Všechny dětské taneční a hudební soubory působí na území Ústeckého kraje, při nízkoprahových zařízeních či základních školách, poskytují dětem smysluplné naplnění volného času, osvětové, vzdělávací a
kulturní akce. Moderátorkou akce byla Iveta Demeterová, jako host vystoupila romská teplická kapela
Gipsy strings.
Fotografie z festivalu najdete na druhé straně tohoto newsletteru.
Newsletter
Oblastní charity
Ústí nad Labem
PŘIPRAVUJEME:
2 9 .
V Y D Á N Í
L I S T O P A D
2 0 1 4
CSPR SVĚTLUŠKA
4. 11. 2014- DDM Keramika
11. 11. 2014- DDM- Sál
bojových umění
18. 11. 2014- DDMpřírodovědný kroužek
25. 11. 2014- Jednorázová akce- Rajské ostrovy Děčín
KC SVĚTLUŠKA
3.11 – Halloween
6.11 – Veletrh středních škol
10.11 – Plavecká hala
Teplice
12.11 – Workshop –
Bezpečný sex
12.11 – Hokej – HC
Slovan Ústečtí lvi
13.11 – Drakiáda
19.11 – Hra – Náš život
28.11 – Bruslení
DŮM POKOJNÉHO
STÁŘÍ SV. LUDMILY
Co se u nás dělo v říjnu
Praxe studentů v Domově pokojného stáří sv. Ludmily
Od září k nám do Domova dochází pravidelně každou středu studenti Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava
Šmejkala z oboru „Sociální činnost“ na odbornou praxi.
Studenti se postupně seznamují s prostředím a uživateli
Domova, a pomalu si začínají připravovat pro seniory různé
kreativní programy. Tento měsíc tvořili pomocí ubrouskové
techniky stojánky na ubrousky. Vytvořené stojánky zdobí
kavárnu „Liduška“. Studentům děkujeme a těšíme se na
další zajímavé nápady.
V říjnu se konalo v Centru pro rodinu Ovečka několik akcí pro rodiče s dětmi. Na začátku října
zde vystoupila Lenka Rejfová se svým divadlem a zazpívala krásné písničky pro děti. V kavárně
CPR Ovečka se uskutečnila beseda „Konflikty v rodině“, který vedla manželská a rodinná poradkyně PhDr. Chladimová. Dětem se zase nejvíce
líbila akce „Halloween v Ovečce“.
Děti z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Tykadlo se od začátku října učí pravidelně vařit a
péct v hodinách Zábavného vaření, uvařené jídlo
si mohly sníst nebo odnést domů. O podzimních
prázdninách byl pro děti připraven Halloweenský
karneval, plný zábavných her a soutěží, kde nechyběla diskotéka a soutěž o nejlepší/ho tanečníka/tanečnici.
Zpívání lidových písní
Lehké aktivní cvičení
Tvorba vánoční výzdoby se studenty
Plnění panenek Kiwanis
Sportovní a společenské hry
ROTAHU FEST 2014—FOTOGRAFIE

Podobné dokumenty

Co se u nás dělo v prosinci - Oblastní charita Ústí nad Labem

Co se u nás dělo v prosinci - Oblastní charita Ústí nad Labem Pokud nebudete mít to štěstí, můžete přispět také v rámci Tříkrálového koncertu v císařském sále Muzea města Ústí nad Labem (úterý 6. ledna od 17h) nebo v Činoheráku Ústí, kde si můžete dát teplý n...

Více

Newsletter OCH na prosinec 2014 - Oblastní charita Ústí nad Labem

Newsletter OCH na prosinec 2014 - Oblastní charita Ústí nad Labem Milí přátelé, přinášíme vám nové vydání Newsletteru Oblastní charity Ústí nad Labem, ve kterém naleznete informace o aktuálním dění u nás. Přejeme krásné adventní dny…vám, kterým také „...není člov...

Více