3-fázové UPS

Komentáře

Transkript

3-fázové UPS
www.eaton.cz
3-fázové UPS
www.eaton.sk
Eaton – partner pro domovní a průmyslové instalace
Instalační a jisticí přístroje pro montáž do rozváděčů
• Modulové jističe od 0,16 A do 125 A
• Proudové chrániče s reziduálním proudem
od 10 mA do 1 A se jmenovitým proudem
do 125 A s přímým vypínáním a 400 A
s nepřímým vypínáním
• Kompletní nabídka svodičů přepětí
• Ostatní přístroje a příslušenství pro montáž
do rozváděčů
• Pojistky a pojistkové systémy
•
•
•
•
Výkonové jističe LZM do 1600 A
Výkonové jističe NZM do 1600 A
Vzduchové jističe IZM do 6300 A
Záskokové automaty
Rozvodnice a rozváděče
Spínací a ovládací přístroje v moderním provedení
pro spolehlivé a přesné spínání
• Domovní plastové rozvodnice až do 125 A
s krytím až IP65
• Velkoobsahové rozvodnice do 160 A
• Kompletní a stavebnicové rozváděče do 630 A
• Elektroměrové rozváděče
• Skříňové rozváděče do 2500 A
• Sběrnicové systémy do 2500 A
• Typově zkoušený rozváděčový systém do 5000 A
•
•
•
•
•
•
•
•
Systém moderní elektroinstalace budov
pro novostavby a rekonstrukce
Kompletní škála stykačů, spouštěčů motorů
a řízení pohonů
• Domovní přístroje pro klasickou instalaci
• Radiofrekvenční systém
pro automatizaci budov
• Sběrnicový systém Nikobus
pro automatizaci budov
• Přístroje pro komfortní a bezpečnostní funkce
•
•
•
•
•
•
•
Rozváděče a pasivní prvky pro datové rozvody
Řídicí systémy pro řízení strojů a technologických procesů
• Datové rozváděče 10" a 19" a jejich
příslušenství
• Pasivní prvky pro datové rozvody
• Nástěnné a stojanové provedení
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Přípojnicové systémy
Komponenty VN
•
•
•
•
• Rozváděče do 25 kV
• Vakuová spínací technologie
• Bez plynu SF6
Lux Lighting Range od 25 do 63 A
LP Low Power Range od 40 do 125 A
MP Medium Power Range od 125 do 800 A
XP Low Impedance Range od 500 do 6300 A
Systémy záložního napájení
• Off-line UPS (500 až 1600 VA) pro PC a domácí
multimédia
• Line interactive UPS (500 až 3000 VA) pro servery
a datové sítě
• On-line UPS (700 VA až 1,1 MVA) pro datová centra, budovy a průmysl
• Široké možnosti příslušenství pro správu
a komunikaci (HotSwap MBP, ePDU, STS, NNC)
2
Spolehlivé a bezpečné spínání, ovládání
a rozvod elektrické energie
RMQ-Titan ovládací a signalizační přístroje
FAK nožní a ruční spínače
SL signalizační sloupky
LS-Titan polohové spínače
Vačkové spínače T a vypínače P
ETR časová relé
EMR měřicí relé
ESR bezpečnostní relé
Stykače DIL
Spouštěče motorů PKZ
Spouštěčové kombinace MSC
Softstartéry DS
Frekvenční měniče SLX, SVX, SPX
Frekvenční měniče M-MAX
Rapid Link
HMI-PLC a PLC založená na PC
Kombinovaná HMI-PLC
Modulární PLC
Kompaktní PLC
HMI
Vzdálené I/O
Řídicí relé / řídicí relé s vizualizací
easySafety
SmartWire-DT
Obsah
Kvalitní napájení................................................................................4
Ochrana napájení různých aplikací....................................................5
Energy Saver Systém - ESS ............................................................6
Systém adaptivní správy modulů - VMMS ......................................8
Technologie Powerware Hot Sync...................................................10
5
Technologie ABM.............................................................................12
UPS Eaton 9155 a 9355....................................................................14
UPS Eaton 9390...............................................................................18
UPS Eaton 9395...............................................................................20
Eaton BladeUPS...............................................................................22
Datové rozváděče Eaton...................................................................24
Eaton ePDU......................................................................................26
Software...........................................................................................32
Komunikační karty............................................................................35
Servis................................................................................................36
Doby zálohování UPS........................................................................38
3
Kvalitní napájení
Společnost Eaton má více jak 45 let zkušeností s konstrukcí a výrobou
zařízení pro ochranu napájení a na své nedostižné inovace v oboru
kvalitního napájení má udělenu řadu patentů. Výsledkem je řada
produktů určená k ochraně zákaznických provozů, výrobních procesů,
a životně důležitých aplikací a systémů před všemi výpadky a problémy
s napájením.
Řada výrobků a služeb
•
•
•
•
•
•
UPS s výkonem od 500 VA do 4400 kVA
Stejnosměrné systémy všech velikostí
Široké portfolio vnitrostojanových rozvaděčů (ePDU®)
Softwarové a komunikační produkty pro správu a dálkové ovládání napájecích systémů
Technická podpora a údržba
Řešení kvalitního napájení „na klíč“
Produkty Eaton jsou vyráběny v závodech ve Finsku, USA, Číně, Indii, Brazílii, na Taiwanu, ve Velké Británii a na Novém Zélandu.
4
Ochrana napájení různých aplikací
Různé topologie UPS poskytují různé úrovně ochrany napájení. Rozhodnutí o tom, která
z nich bude nejlépe splňovat požadavky zákazníka, závisí na mnoha okolnostech, včetně
požadované úrovně spolehlivosti a dostupnosti, typu zařízení a aplikacích, které bude UPS
chránit a prostředí, ve kterém bude UPS instalována. Ačkoli všechny tři níže popsané
nejběžnější topologie splňují požadavky kladené IT zařízeními na vstupní napájení,
podstatně se liší tím, jak fungují i tím, jak často, jak dlouho a s jakými nároky využívají baterie.
Pasivní topologie (off-line) se používá pro ochranu PC před
Výstupní
filtr
EMI/RFI filtr
Baterie
výpadky napájení, poklesem napětí a před napěťovými špičkami.
V normálním režimu činnosti poskytuje UPS aplikacím napájení
přímo z elektrorozvodné sítě, sice filtrované, ale bez aktivní
konverze. Baterie se přitom z elektrorozvodné sítě dobíjí.
V případě přerušení napájení, nebo jeho kolísání poskytne UPS
stabilní napájení z baterie. Tato topologie je levná a poskytuje
dostatečnou ochranu pro kancelářské prostředí. Pasivní standby
topologie je nevhodná pro případy, kdy má napájení
z elektrorozvodné sítě nízkou kvalitu (např. v blízkosti
průmyslových objektů), nebo u něj dochází k častému přerušení.
1. Výpadek napájení
2. Pokles napětí
3. Napěťová špička
Výstupní filtr
EMI/RFI filtr
Baterie
Topologie s dvojitou konverzí (on-line) je základním
Manuální bypass
Automatický bypass
EMI/RFI filtr
Baterie
Interaktivní topologie (line-interactive) se používá
k ochraně napájení podnikových sítí a IT aplikací před výpadky
napájení, poklesem napětí, napěťovými špičkami, podpětím
a přepětím. V normálním režimu činnosti je UPS řízena
mikroprocesorem, který monitoruje napětí na přívodu a reaguje
na jeho kolísání. Obvod napěťové kompenzace je schopen
zvyšovat, nebo snižovat napájecí napětí tak, aby toto kolísání
vyrovnal. Hlavní výhodou interaktivní topologie je, že tuto
kompenzaci podpětí a přepětí umožňuje bez nutnosti použít
baterie.
Výstupní filtr
konstrukčním řešením UPS určených pro nepřetržitou ochranu
napájení klíčových zařízení před všemi devíti obecnými problémy
napájení z elektrorozvodné sítě. Tato topologie zabezpečuje
konzistentní kvalitu napájení bez ohledu na kolísání vstupu
z elektrorozvodné sítě. Výstupní napětí je plně generováno
konverzí z AC na DC následovanou opačnou konverzí z DC na AC,
takže je vytvořen „nový” napájecí zdroj bez jakéhokoli
elektrického rušení. UPS s dvojitou konverzí mohou být použity
pro napájení jakéhokoli typu zařízení, protože při přepnutí na
napájení z baterie nedochází k žádným přechodovým jevům.
Tato topologie je využita u všech třífázových UPS Eaton.
4. Podpětí
5. Přepětí
6. Rušení na přívodu
7. Změna kmitočtu
8. Přechodový jev při
přepínání
9. Harmonické zkreslení
5
Technologie
Energy Saver Systém
Energy Advantage Architektura (EAA)
Nárůst požadavků na napájení s vysokou dostupností, spolehlivostí
a energetickou účinností je trvalým problémem pro provozovatele
datových center. Vyšší energetická účinnost usnadňuje vyrovnat se
s rostoucími ekologickými, regulačními a ekonomickými tlaky.
Společnost Eaton vyvinula moderní technologie s globálním názvem “Energy Advantage Architecture” (EAA), zvyšující systémovou energetickou účinnost bez negativních dopadů na spolehlivost.
Jednou z těchto technologií je ”Energy Saver System” (ESS).
Maximální energetická účinnost
Technologie ESS přináší 85% snížení vlastních energetických
ztrát UPS, a tím dramaticky redukuje spotřebu energie, dopad na
životní prostředí a náklady na energii, aniž by byla ohrožena ochrana zátěže. S tak vyjímečnými úsporami lze dosáhnout návratnosti
celkové ceny UPS v období tří až pěti let.
KŘIVKY ÚČINNOSTI UPS
UPS EATON S ESS
UPS EATON
Aplikace
Systém Energy Saver je k dispozici pro všechny UPS
řady Eaton 9390 a 9395 včetně:
• samostatných jednotlivých UPS
ÚČINNOST UPS
TRADIČNÍ UPS
TYPICKÝ
PROVOZNÍ
REŽIM
ZATÍŽENÍ UPS
• paralelních systémů
Funkci ESS lze dodatečně implementovat do všech
stávajících instalací formou upgradu.
6
ESS umožňuje dosažení špičkové účinnosti 99% v tomto
oboru a to v celém provozním rozsahu. Ve srovnání s konvenčními
úspornými režimy typu “eco-mode” u tradičních produktů nabízí
ESS nejlepší možnou účinnost a, dojde-li k poruše napájení,
i nejkratší přepínací časy na režim dvojité konverze.
Energy Saver Systém
Bez ohrožení spolehlivosti
Široké meze konfigurovatelnosti
Pokud je vstupní napájení z hlediska napětí a kmitočtu v
přijatelných mezích, pak v provozním režimu ESS přivádí UPS
zabezpečeným způsobem proud z elektrorozvodné sítě přímo na
zátěž. V případě, že napětí, nebo kmitočet vstupního napájení
z přijatelných mezích vybočí, pak UPS přepne do režimu dvojité
konverze. Pokud vstupní napájení vybočí z tolerancí systému,
použije UPS energii z modulů baterie, které jsou k dispozici.
UPS Eaton se systémem Energy Saver má tři konfigurovatelné
provozní režimy:
• Ve standardním režimu dvojité konverze funguje jako
normální UPS, napájející zátěž přes invertory.
• V režimu „Energy Saver” jsou invertory v pohotovostním stavu a elektronický přepínač bypassu umožňuje, aby UPS
napájela zátěž přímo.
Špičkové detekční a řídicí algoritmy nepřetržitě monitorují kvalitu
vstupního napájení a s reakční dobou kratší, než 2 ms umožňují
start invertorů v případě, že napětí, či kmitočet elektrorozvodné
sítě vybočí z předem definovaných mezí. Tak je vždy zajištěno,
při maximální energetické účinnosti, bezpečné napájení klíčových
zařízení. Když v režimu ESS zjistí UPS poruchový stav, je schopna
detekovat a určit, zda jde o poruchu vyvolanou zátěží, nebo zda
vznikla v části sítě nadřazené UPS. Porucha na bypass přívodu
vyvolá okamžité přepnutí na invertor, porucha na zátěži ponechá
UPS v režimu ESS.
• V režimu „High Alert” přepne UPS podle potřeby
automaticky z režimu ESS na režim dvojité konverze
i v případě vícenásobných opakovaných poruch na napájecím
přívodu z elektrorozvodné sítě v tomto režimu zůstává po
předem stanovenou dobu (standardně 1 hodina), dokud není
návrat do ESS bezpečný.
UPS hladce přepíná podle potřeby mezi jednotlivými provozními
režimy. To je možné pouze u beztransformátorových topologií.
Vyzkoušená technologie Eaton je zárukou spolehlivosti a trvalé
pohotovosti napájených zařízení bez snížení úrovně jejich ochrany.
Funkční bloky UPS, které jsou aktivní v režimu systému Energy Saver
(míra aktivity je vyznačena sytostí barvy)
Dostupnost technologie ESS
ESS je k dispozici pro všechny UPS typu 9390 a 9395.
ESS podporují i paralelní systémy UPS. Stávající instalace lze na režim ESS upgradovat.
7
Technologie
Systém adaptivní správy modulů - VMMS
Energy Advantage Architektura - EAA
Nárůst požadavků na spolehlivou dodávku elektrické energie
s vysokou dostupností a účinností představuje problém pro
všechny operátory datových center. Vyšší energetická účinnost
pomáhá vyrovnat se s ekologickými, regulačními a ekonomickými
požadavky.
Společnost Eaton vyvinula v rámci programu Energy Advantage
Architecture (EAA) vlastní novou technologii zvyšující systémovou
účinnost bez negativního vlivu na spolehlivost.
Typický provozní režim UPS se obvykle nevyznačuje nízkým
zatížením výstupu. Ale pokud je UPS použitá v režimu s nižší zátěží
nepracuje systém s optimální účinností. V některých paralelních
systémech využívajících více UPS lze při nižším celkovém zatížení
výstupu zvýšit procentuální zatížení aktivních UPS převedením
neaktivních UPS, jejichž výkon není pro napájení výstupu nutný do
režimu běhu naprázdno. Tím se uspoří pouze poměrná část
energie. Princip je použitelný jen v systémech s více UPS (UPM).
Typický provozní režim
Paralelní systém 800 kVA se správou
vícenásobných UPS
UPS1 UPS2 UPS3
Použití
Typické aplikace, při kterých VMMS přináší značné
zvýšení účinnosti:
• UPS v redundantních, málo zatížených systémech typu
N+1 a 2N: UPS v těchto systémech typicky pracují se
zatížením < 45%
• Datová centra, zejména v případech, kdy UPS napájí
servery se zdvojenými napájecími přívody
Z
Á
T
Í
Ž
E
N
Í
• Jakékoli případy, kdy zatížení UPS není konstantní
UPS v režimu naprázdno
Systém adaptivní správy modulů (VMMS) zvyšuje energetickou účinnost při nižších zatíženích i u jednotlivých UPS, aniž by
negativně ovlivňoval spolehlivost.
8
Systém adaptivní správy modulů (VMMS)
Maximální energetická účinnost
Spolehlivost bez kompromisu
Systém VMMS optimalizuje využití jednotlivých modulů zdroje
nepřerušeného napájení (UPM) s cílem dosáhnout v režimu dvojité
konverze vyšší energetickou účinnost. U aktivních modulů UPM
dojde k procentuálnímu zvýšení zatížení, nevyužívané moduly jsou
přepnuty do pohotovostního režimu.*
Objeví-li se na kritické sběrnici porucha, nebo dojde ke zvýšení
zatížení, jsou všechny UPM moduly v pohotovostním režimu schopny okamžitě reagovat, přepnout se zpět do aktivního režimu dvojité konverze a přivést své logické signály ovládající PWM regulaci
na IGBT spínače.
K přepínání systémem VMMS dochází na základě vyhodnocení
hraniční hodnoty zatížení UPM - standardně 80% a konkrétní
systémové konfigurace (požadavky na redundanci). Výsledkem je
dosažení maximálních energetických úspor.
V systému VMMS se UPM přepnou do režimu dvojité konverze,
pokud:
Funkce systému VMMS je možná díky modularitě UPS Eaton
9395, lze ji ale též využít i u vícemodulových systémů jednotlivých
UPS.
*V pohotovostním režimu UPM usměrňuje napětí na DC sběrnici,
generuje logické signály pro PWM regulaci (pulsně-šířková modulace) a filtruje rušivé signály (EMI) a přepěťové špičky.
VMMS
Paralelní UPS Eaton 9395 – 825 kVA
modulární UPS a VMMS
• Výstupní napětí z jakýchkoli důvodů kolísá o více, jak 3%
• Zatížení UPM dosáhne limitu, nebo UPM vybije svoje baterie
• Je třeba dobít baterie
Jakmile výše uvedené důvody pominou, převede se systém po
zákazníkem nastavené prodlevě (1-60 hod) zpět do VMMS režimu.
Po stabilizaci zatížení tento patentovaný systém pomocí algoritmů
určí, které UPM je možné přepnout do pohotovostního režimu
s cílem dosáhnout v nových provozních podmínkách opět
maximální energetickou účinnost.
Široké možnosti konfigurace
Zákazníci se mohou rozhodnout, jakou konfiguraci svého systému
zvolí, stanovit počet redundantních UPM a určit maximální procentuální zatížení UPM v režimu VMMS, před jejímž dosažením jsou
ostatní UPM přepnuty do pohotovostního režimu.
UPS1 UPS2 UPS3
Z
Á
T
Í
Ž
E
N
Í
Systém VMMS lze použít u všech multimodulárních UPS 9395:
• Samostatné jednotky 9395 od 550 kVA do 1100 kVA
• Distribuované paralelní systémy (Xx550, Xx825, Xx1100)
• SBM systém
Funkcí VMMS lze též dovybavit stávající instalace:
• Systém VMMS zachovává redundanci a dosahuje vyšší účinnosti díky
inteligentnímu řízení úrovně zatížení jednotlivých UPM
• Počet redundantních UPM lze volit (N+0, N+1, N+2, N+X)
• UPM v pohotovostním režimu mohou být použity jako redundantní
(N+0)
Systém je v závislosti na
zatížení automaticky optimalizován pro dosažení maximální energetické účinnosti
Datové centrum se servery se zdvojenými napájecími přívody, 825 (3x275) kVA UPS na straně A a B – zatížení 440 kVA
Konfigurace UPS
bez VMMS
VMMS s redundancí N + 1
VMMS s redundancí N + 0
Účinnost při zátěži 440 kVA
91,2%
92,8%
94,3%
Energetická úspora UPS
Reference pro výpočet úspor
56 MWh / rok
108 MWh / rok
Další výhody a poznámky
 UPS se špičkovou účinností
v dané třídě
 Další úspora energie vyplývá ze snížených požadavků na klimatizaci
ve VMMS režimu (dalších 30-40% navíc k úsporám samotné UPS)
 UPM v režimu VMMS jsou k dispozici jako redundantní
přívod A
220 kVA
přívod A
220 kVA
přívod A
220 kVA
přívod B
220 kVA
přívod B
220 kVA
přívod B
220 kVA
9
Technologie
Technologie Powerware Hot Sync
Paralelní zapojení UPS
Nejdůležitější funkcí UPS je dodávat nepřerušené, upravené a
spolehlivé napájení kritickým zařízením. V případě samostatné
jednotky UPS lze spolehlivost zvýšit redundantní, modulární konstrukcí, kdy v případě havárie jednoho z modulů mohou ostatní
převzít jeho zátěž.
Další zvýšení spolehlivosti je možné využítím plně paralelní konfigurace, kdy dvě, nebo více jednotek sdílí zátěž. V případě havárie
je zasažená jednotka izolována a zbylé pokračují v napájení kritické
zátěže. Konkurenční UPS produkty na trhu používají centralizovanou nebo distribuovanou technologii sdílení zátěže na principu
master-slave, která však v sobě nese riziko nejslabšího článku (single point of failure), jehož porucha vyřadí celý systém. Absolutní
spolehlivosti UPS systému lze dosáhnout pomocí patentované
technologie paralelního sdílení zátěže Powerware Hot Sync®
(Obr.1)
Technologie Hot Sync je navržena pro paralelní systémy s redundancí typu N+1 tak, aby vyhověla požadavkům pohotovosti typu
24/7. Může být též použita v paralelních systémech, kde mohou
její výhody využívat zákazníci se stále rostoucími požadavky na
odběr.
Technologie Hot Sync odstraňuje slabý článek (single point of
failure) a dává možnost synchronizovat a napájet kritická zařízení
nezávisle na ostatních UPS modulech v systému. UPS moduly
mohou sdílet zátěž bez jakéhokoli vnějšího komunikačního propojení.
Hot Sync
Výhody pro uživatele
• Snadné modulární rozšíření UPS systému o další
kapacitu nebo redundanci
• Neobsahuje slabý článek (single point of failure)
20%
Elektrorozvodná síť
Pravděpodobnost
poruchy/rok
• Technologie je k dispozici jak pro jednofázové,
tak pro třífázové UPS a splňuje potřeby kritických
klíčových aplikací až do výkonu 2,5 MVA (400 V)
10%
žádná centrální
řídici logika
Samostatná UPS
Modulární UPS
Paralelní redund. UPS
Hot Sync
99,99%
99,999%
99,9999%
Obr. 1 Patentovaná Hot Sync technologie poskytuje z hlediska zátěže
nejvyšší spolehlivost.
10
Technologie Powerware Hot Sync
Tajemstvím řešení je zabudovaný algoritmus digitálního signálního procesoru (DSP), který nepřetržitě běží v každé jednotce.
Algoritmus synchronizuje výstupy UPS a stará se o sdílení zátěže.
Pokud je k dispozici společný bypass, je použit jako zdroj synchronizace pro výstupy. Pokud společný bypass není k dispozici,
provádí procesor na základě měření výstupního výkonu malé
změny kmitočtu invertoru tak, aby nalezl společný kmitočet a
vyvážil rozdělení zatížení mezi jednotlivé jednotky. Jak je ukázáno
na Obr. 2 existuje vztah mezi nevyvážením zatížení a fázovým
rozdílem výstupních napětí.
UPS 1
f1
UPS 2
f2
P1
P2
P1
P1+2
okamžitým odpojením, takže dojde jen k minimálnímu porušení
tvaru výstupního napětí. Tato funkce je též nazývána „selektivním
odpojením“.
Technologie HotSync umožňuje vykonávat jednotlivě plnou údržbu
na redundantních UPS modulech, aniž by bylo nutné používat
externí údržbový přepínač bypassu. Napájení kritické zátěže není
třeba odpojovat. Je možná plánovaná i neplánovaná údržba, při
které zůstává zátěž nepřerušeně napájena čistým upraveným
napětím v kvalitě poskytované UPS.
90
deg
P2
V2
Rozdíl výkonu se zmenšuje
Vdiff
Idiff
V1
Kmitočty jsou plynule přizpůsobovány
na základě P1 a P2
Nesfázovaná napětí
Výstupy jsou synchronizovány
VUPS 1
0 deg
Obr. 3. Fázový posun mezi výstupními napětími paralelně zapojených
UPS (V1 a V2) vyvolává proud mezi jednotkami a tím nevyvážené
rozdělení jejich výkonového zatížení
VUPS 2
Vysvětlivky:
Vzorec výpočtu kmitočtové
korekce invertoru je
fn = fn-1 – K1*Δpn - K2*Δpn
Obr. 2 Vyváženého sdílení zátěže se dosáhne nastavením výstupních
kmitočtů. Fázový rozdíl mezi paralelními napěťovými výstupy UPS je
pak nulový.
Vnitřní výstupní impedance UPS je z povahy věci induktivního
charakteru, tj. jeví se jako malá indukčnost zapojená do série
s tvrdým (malý vnitřní odpor) zdrojem střídavého napětí. Jestliže
tedy existuje jakýkoli fázový rozdíl mezi průběhy výstupního napětí
na jednotlivých jednotkách, znamená to, že mezi nimi protéká i
proud z jedné jednotky do druhé, mající za následek nevyváženost
jejich zatížení. Na Obr. 3 jsou zobrazeny vektory napětí dvou jednotek, které mají stejnou absolutní hodnotu, ale rozdílnou fázi.
Napětí Vdiff a proud Idiff mezi jednotkami jsou v důsledku induktivní
impedance zdroje vzájemně fázově posunuty o 90o. Hlavní napětí
(V1 a V2) a proud mezi jednotkami Idiff jsou ve fázi, což znamená,
že výkon tekoucí mezi jednotkami je reálný.
Čím větší je fázový posun mezi výstupními napětími jednotek,
tím větší je výkonové nevyvážení. Zabudujeme-li nyní do jednotky
regulační člen, který by nastavoval fázi napěťového průběhu podle
výstupního výkonu, bude možné fázový rozdíl snížit. Pro nastavení
nulového fázového rozdílu a dosažení přesně rovnoměrného
rozdělení zatížení můžeme použít naměřenou hodnotu fáze, čímž
dospějeme k regulaci kmitočtu podle výkonu. Za účelem rychlého
zavěšení hodnoty kmitočtu na cílovou hodnotu a umožnění synchronizace s kmitočtem externího bypassu je v regulační smyčce
zařazen člen ovlivňující rychlost změny úrovně výkonu.
Vývojový diagram na Obr.4 znázorňuje postup vyvažování
rovnoměrného rozdělení výkonového zatížení.
Výstupní výkon je monitorován s četností 3000 vzorků/s a se
stejnou četností je vypočítáván nový kmitočet. Výsledky měření
jsou rovněž využívány pro rychlé zjištění vadného modulu. Funkce
je založena na výpočtu okamžitého výstupního výkonu. Negativní
hodnota, byť i jediného vzorku indikuje vnitřní závadu, např. zkrat
v IGBT tranzistoru invertoru. UPS na tuto skutečnost reaguje
kde: fn = opravený kmitočet invertoru
fn-1 = předchozí kmitočet invertoru
pn = výkon předávaný zátěži
K1 = faktor redukce kmitočtu
K2 = faktor rychlosti změny výkonu
Vypočíst výstupní
výkon pn
Vypočíst
Dpn - pn-1
Podle hodnoty Δpn
vypočíst nový výstupní
kmitočet invertoru
fn=fn-1 – K1*Δpn-K2*Δpn
Nastavit kmitočet
invertoru na fn
Obr. 4. S HotSync algoritmem je fázový posun invertorů nastavován
pomocí výstupního výkonu a jeho změny.
Přesně rovnoměrné rozdělení zatížení mezi jednotlivé moduly je
nejdůležitější podmínkou určující celkovou kvalitu a spolehlivost
UPS systému ať již má paralelní konfiguraci z důvodu vyššího
výkonu nebo redundance. Pomocí technologie HotSync je tohoto
cíle dosaženo bez nutnosti vytvářet další komunikační spojení
mezi jednotlivými moduly UPS. Při přidávání dalších paralelních
modulů do sestavy tak nevzniká nejslabší článek řetězce spolehlivostního modelu, jehož vyřazení by způsobilo celkový výpadek
sestavy. Z provozního a také ekonomického hlediska se dosažené
„téměř dokonalé“ spolehlivostní řešení projeví dlouhodobě
zřetelnými úsporami. Každý výpadek je totiž nákladný a může mít
nepředvídatelné následky.
11
Technologie
Technologie ABM
Kvalitní správa baterií
Ke spolehlivosti UPS přispívá zejména životnost baterií. Protože
baterie (akumulátory) jsou elektrochemické prvky, se stárnutím
jejich výkon postupně klesá. Předčasné opotřebení znamená vyšší
náklady spojené s výměnou a kratší životnost. Opotřebená baterie
s sebou nese riziko neočekávaného výpadku napájení. Za normálních okolností je záložní napájení potřeba jen příležitostně a míra
opotřebení baterie hlavně závisí na tom, jak je udržována v nabitém stavu. Přebíjení škodí za všech provozních podmínek.
Významné prodloužení životnosti baterií
Výhody pro uživatele
• Prediktivní a automatická diagnostika stavu
baterie
Společnost Eaton vyvinula pro prodloužení životnosti
odvětrávaných olověných baterií technologii ABM®, spočívající
v sofistikovaném dobíjecím režimu. Při použití klasického dobíjení
malým udržovacím proudem (trickle charging) dochází u baterií,
zejména v pohotovostním režimu ke korozi elektrod a vysychání
elektrolytu právě v důsledku tohoto trvalého proudu. Technologie
ABM je v zásadě inteligentní doplněk metody dobíjení, který
zabraňuje dobíjení, pokud není třeba. Tím se významně oddaluje
opotřebení. Technologie ABM poskytuje další funkci monitorování
stavu baterie a při zjištění slabé baterie vydává v předstihu varovný
signál o ukončení její životnosti. Technologie též optimalizuje dobu
nabíjení po úplném vybití, což má svou výhodu v případě opakovaných výpadků napájení v krátkém intervalu. Technologie ABM je
v našich UPS s výkonem 1 – 160 kVA používána po více jak 15 let
a nyní je aplikována na UPS s výkonem do 1100 kVA.
• Automatická teplotní kompenzace nabíjecího
napětí baterie v rozsahu teplot 0 - 50 °C
Doba zálohy
• Optimalizace doby dobíjení pomocí dvojího
režimu metody dobíjení
(minuty a sekundy)
• Podstatné prodloužení životnosti baterie ve
srovnání s tradičním metodou dobíjení
UPS s ABMTM
UPS se standardním
nabíjením
Životnost baterie
(měsíce)
Technologie ABM podstatně prodlužuje životnost baterie
12
Technologie ABM
Cykly a činnost ABM – jak to funguje?
Základní myšlenkou ABM je ponechat plně nabitou baterii po co
nejdelší dobu odpočívat a poté nabíjet jen v určitých intervalech.
Na počátku nabíječ dodává konstantní proud odpovídající typu
baterie tak, aby se plně, nebo částečně vybitá baterie dobila.
Jakmile napětí baterie dosáhne nastavenou úroveň, změní se
režim dobíjení na „plovoucí“, při kterém se používá konstantní,
ale nižší napětí a tím se optimalizuje doba dobíjení. Baterie je
udržována na tomto napětí po dobu 24 h, kdy nastane prvé
stádium testování. Trvá přibližně 1 minutu a měří se při něm, jako
indikace stavu baterie, pokles jejího napětí při zatížení. „Plovoucí“
dobíjení pak pokračuje po dalších 24 hodin plus ekvivalent 1,5
násobku doby dobíjení konstantním proudem. Poté se přechází do
režimu „odpočinku“. Tento režim, kdy je nabíjení přerušeno, trvá
maximálně 28 dní, a baterie jsou ve stavu, jako by byly odpojeny
od nabíječe. Během prvých 10 dnů režimu odpočinku je napětí
baterie trvale monitorováno, a pokud klesne pod 2,1V/článek
obnoví ABM režim dobíjení a uživatel dostane zprávu o špatném
chování baterie. Pokud k poklesu napětí na článek dojde až po
10 dnech, či po delším období, dojde k obnovení nabíjecího
režimu bez alarmu. V tomto režimu je baterie vystavena podstatně
menšímu namáhání, než by byla při klasickém dobíjení. Typický
cyklus nabíjení baterie je znázorněn na níže uvedeném grafu.
Napětí
baterie
Úroveň plovoucího napětí
Napájecí napětí
0,2 V / článek
Test
baterií
Test
režimu
odpočinku
Úroveň
alarmu
10 dnů
48 hodin + 1,5 násobek
Doba
dobíjení
Režim dobíjení
konstantním proudem
max. 28 dnů
Režim „plovoucího”
dobíjení
Režim odpočinku
Režim
Čas
dobíjení
Napětí baterie během nabíjecího procesu ABM.
Pro větší pohodlí má uživatel zařízení možnost zakázat ABM
a místo toho zvolit trvalé “konstantní napětí” nabíjení, kdy nabíječ
používá konstantní napětí. ABM je ve výchozím nastavení povoleno. Úrovně napětí nabíječe jsou (podle výchozího nastavení)
naprogramovány tak, aby bylo závislé na změřené vnitřní teplotě,
Napětí
článku V
čímž se zajistí další péče o stav baterie. Také externí baterie
mohou být dobíjeny teplotně závislým napětím. Za tímto účelem
je nutné použít Web / SNMP kartu se sondou pro monitorování
prostředí (EMP).
Nabíjecí napětí baterie
(režim konstantního proudu) Nabíjecí napětí baterie
(režim plovoucího napětí) Nabíjecí napětí baterie
(ABM zakázána)
Okolní teplota °C
Teplotně kompenzované dobíjení v rozsahu teplot 0 °C až 50 °C
s interním/externím měřením
Volitelná Web/SNMP karta se sondou
pro monitorování prostředí (EMP)
externích bateriových skříní nebo racků
13
UPS
UPS Eaton 9155 a 9355
8 - 15 kVA
UPS s dvojitou konverzí
Nejvyšší výkonové parametry
•
Topologie dvojité konverze znamená nejvyšší dosažitelnou
úroveň ochrany, která izoluje výstupní napájení od všech
poruch vstupního napájení.
•
Díky beztransformátorové konstrukci a sofistikovanému
řešení snímačů a regulace pracuje UPS 9155/9355
s účinností až 92%.
•
Aktivní korekce účiníku (PFC) zaručuje nepřekonatelnou
hodnotu vstupního účiníku 0,99 a nelineární zkreslení
vstupního proudu menší, než 4,5%, což zabraňuje
interferenci s ostatními klíčovými zařízeními na téže
rozvodné síti a rozšiřuje kompatibilitu s motorgenerátory.
•
Hodnota výstupního účiníku 0,9 je optimalizována z hlediska
ochrany moderních IT zařízení bez nutnosti zbytečného
předimenzování.
Moderní ochrana napájení pro:
• Bankovnictví
• Malé servery a výpočetní střediska
• Zdravotnictví
• Síťová komunikace
• Bezpečnostní systémy
• Automatizační systémy
Špičková spolehlivost
•
Patentovaná technologie paralelního řazení Powerware
HotSync® umožňuje paralelní řazení dvou a více UPS, buď
pro zvýšení výkonu, nebo zvýšení dostupnosti. Technologie
dovoluje sdílení zátěže bez jakéhokoli komunikačního
propojení, což odstraňuje existenci slabého článku
ve spolehlivostním řetězci.
•
Technologie ABM® nabíjí baterie pouze tehdy, je-li to nutné.
Snižuje se tak koroze článků a prodlužuje efektivní životnost
baterií až o 50%.
•
Ve všech standardních konfiguracích poskytují vnitřní baterie
při malé podlahové ploše prodlouženou dobu zálohování.
Rozsáhlé možnosti konfigurace
•
Další prodloužení doby zálohování je možné pomocí
externích bateriových skříní.
•
Pomocí vícejazyčného grafického LCD displeje lze snadno
sledovat stav UPS.
•
UPS 9155/9355 může být snadno integrována do systémů
správy sítě, správy budov a průmyslové automatizace.
•
S UPS se dodává softwarový balíček Eaton Software Suite
pomocí kterého lze v případě prodlouženého výpadku sítě
provést postupné a regulérní vypnutí datové sítě.
Úspory nákladů a udržitelnost vývoje
•
UPS 9155/9355 má vysokou účinnost až 92%, která snižuje
náklady na elektrickou energii, prodlužuje dobu zálohování
a umožňuje provoz při nižší teplotě.
•
Kompaktní stojanová konstrukce se vyznačuje malou
podlahovou plochou usnadňující plánování datového centra
a přinášející značnou úsporu prostoru.
•
Vnitřní baterie, které jsou součástí dodávky, odstraňují
nutnost pořizovat nákladné a prostorově náročné externí
bateriové skříně.
Jednotná technická platforma použitá u třífázových UPS
•
Eaton zaručuje snadné rozšiřování a podobnou obsluhu
všech UPS Eaton.
Rozsah servisního kontraktu lze snadno přispůsobit
•
zákaznickým potřebám a rozpočtu.
•
Eaton při výrobě používá materiály vyhovující udržitelnému
vývoji a vysoce efektivní výrobní technologie, přinášející,
ve srovnání s konkurenčními UPS systémy, podstatnou
redukci produkce skleníkových plynů.
14
UPS Eaton 9155/9355 8-15 kVA
TechnicKÉ PARAMETRY
Výstupní výkon UPS (při účiníku 0,9)
kVA
8
10
12
15
kW
7,2
9
10,8
13,5
Všeobecně
Účinnost v režimu dvojité
konverze (plné zatížení)
Účinnost v režimu dvojité
konverze (poloviční zatížení)
Účinnost v režimu vysoké
účinnosti
Distribuované paralelní
řazení s technologií HotSync
Rozšiřitelnost na místě
Topologie invertoru/
usměrňovače
Akustická hlučnost
Nadmořská výška (max)
Výstupní účiník
Přípustný účiník zátěže
Přetížitelnost invertoru
92%
Přetížitelnost, je-li k dispozici bypass
90%
4
ano
beztransformátorová IGBT s PWM
<50 dB
Vstup
bezúdržbové akumulátory VRLA, NiCD
Metoda dobíjení
ABM nebo malým proudem
Teplotní kompenzace
Jmenovité napětí baterie
(olověné aku)
volitelně
Nabíjecí proud
Rozsah vstupního kmitočtu
Vstupní účiník
0,99
Vstupní ITHD
menší než 4,5%
Možnost startu na baterie
Vnitřní ochr. proti zpětnému
proudu
ano
ano
384 V (32x12 V, 192 článků)
standardně 3 A
*max 30 A
*omezeno maximálním dimenzováním vstupního přívodu
Příslušenství
izolační transformátor, baterie s dlouhou
životností, externí skříně baterií, UPS Centrum
(vstup, bypass, rozváděč), X-Slot komunikace
(Web/ SNMP, ModBus/Jbus, reléové kontakty,
Hot Sync, ViewUPS-X vzdálený displej), Hot Sync
skříň paralelního řazení, integrovaný manuální
bypass, manuální externí přepínač bypassu
220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 Hz
±20% od jm. hodn. při 100% zatížení, -50% +20%
od jm. hodn. při 50% zatížení
45-65 Hz
Komunikace
X-Slot
2 komunikační zásuvné pozice
Sériové porty
1 k dispozici
Reléové vstupy/výstupy
2/1 programovatelné
Soulad s normami
Výstup
Zapojení výstupu
Jmenovité napětí
(konfigurovatelné)
Typ
1f nebo 3f + N + PE
Rozsah vstupního napětí
0,7 induktivní - 0,8 kapacitní
10 min 100-110%; 1 min 110-125%;
5 s 125-150%; 300 ms >150%
60 min 100-110%, 10 min 110-125%; 1 min >125150%
Baterie
až 98%
1000 m bez snížení výkonu (max 2000 m)
Zapojení vstupu
Jmenovité napětí
(konfigurovatelné)
<3% (100% lin. zátěž); <5% (standardní nelin.
zátěž)
0,9 (např. 9 kW při 10 kVA)
Výstupní UTHD
Bezpečnost (CB homol.)
IEC 62040-1, IEC 60950-1
1f nebo 3f + N + PE
EMC
IEC 62040-2
220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 Hz
Performance
IEC 62040-3
Samostatná UPS s jednofázovým vstupem
Typové číslo 9155
Označení
Výkon
Doba zál. (účiník 0,7)
Rozměry (VxŠxH)
Hmotnost
1022532
9155-8-S-10-32x7Ah
8 kVA / 7,2 kW
10 min
817x305x702 mm
155 kg
1022533
9155-8-S-15-32x9Ah
8 kVA / 7,2 kW
15 min
817x305x702 mm
160 kg
1022534
9155-8-S-28-64x7Ah
8 kVA / 7,2 kW
28 min
1214x305x702 mm
250 kg
1022535
9155-8-S-33-64x9Ah
8 kVA / 7,2 kW
33 min
1214x305x702 mm
275 kg
1022536
9155-10-S-10-32x9Ah
10 kVA / 9 kW
10 min
817x305x702 mm
160 kg
1022537
9155-10-S-20-64x7Ah
10 kVA / 9 kW
20 min
1214x305x702 mm
250 kg
1022538
9155-10-S-25-64x9Ah
10 kVA / 9 kW
25 min
1214x305x702 mm
275 kg
Samostatná UPS s třífázovým vstupem
Typové číslo 9155/9355
Označení
Výkon
Doba zál. (účiník 0,7)
Rozměry (VxŠxH)
Hmotnost
1022480
9155-8-N-10-32x7Ah
8 kVA / 7,2 kW
10 min
817x305x702 mm
155 kg
1022481/1023411
9155/9355-8-N-15-32x9Ah
8 kVA / 7,2 kW
15 min
817x305x702 mm
160 kg
1022482
9155-8-N-28-64x7Ah
8 kVA / 7,2 kW
28 min
1214x305x702 mm
250 kg
1022483/1023412
9155/9355-8-N-33-64x9Ah
8 kVA / 7,2 kW
33 min
1214x305x702 mm
275 kg
1022484/1023413
9155/9355-10-N-10-32x9Ah
10 kVA / 9 kW
10 min
817x305x702 mm
160 kg
1022485
9155-10-N-20-64x7Ah
10 kVA / 9 kW
20 min
1214x305x702 mm
250 kg
1022486/1023414
9155/9355-10-N-25-64x9Ah
10 kVA / 9 kW
25 min
1214x305x702 mm
275 kg
1022487/1023415
9155/9355-12-N-8-32x9Ah
12 kVA / 10,8 kW
8 min
817x305x702 mm
160 kg
1022488
9155-12-N-15-64x7Ah
12 kVA / 10,8 kW
15 min
1214x305x702 mm
250 kg
1022489/1023416
9155/9355-12-N-20-64x9Ah
12 kVA / 10,8 kW
20 min
1214x305x702 mm
275 kg
1022490/1023417
9155/9355-15-N-5-32x9Ah
15 kVA / 13,5 kW
5 min
817x305x702 mm
160 kg
1022491
9155-15-N-10-64x7Ah
15 kVA / 13,5 kW
10 min
1214x305x702 mm
250 kg
1022492/1023418
9155/9355-15-N-15-64x9Ah
15 kVA / 13,5 kW
15 min
1214x305x702 mm
275 kg
Externí skříně baterií 9155/9355
Typové číslo
Označení
Výkon
Doba zál. (účiník 0,7)
Rozměry (VxŠxH)
Hmotnost
1022561
9X55-BAT5-64x7Ah
2x32x7 Ah
viz strana 38
817x305x699 mm
195 kg
1022562
9X55-BAT5-96x7Ah
3x32x7 Ah
viz strana 38
1214x305x699 mm
310 kg
15
UPS
UPS Eaton 9155 a 9355
20 - 40 kVA
UPS s dvojitou konverzí
Nejvyšší výkonové parametry
•
Topologie dvojité konverze znamená nejvyšší dosažitelnou
úroveň ochrany, která izoluje výstupní napájení od všech
nepravidelností na vstupu.
•
Díky beztransformátorové konstrukci a sofistikovanému
řešení snímačů a regulace pracuje UPS 9355 s účinností
až 93%.
•
Aktivní korekce účiníku (PFC) zaručuje nepřekonatelnou
hodnotu vstupního účiníku 0,99 a nelineární zkreslení
vstupního proudu menší, než 4,5%, což rozšiřuje
kompatibilitu s motorgenerátory a zabraňuje interferenci
s ostatními klíčovými zařízeními na téže rozvodné síti.
•
Hodnota výstupního účiníku 0,9 je optimalizována z hlediska
ochrany moderních IT zařízení bez nutnosti zbytečného
předimenzování.
•
UPS 9355 je též k dispozici v provedení s jednofázovým
výstupem (9155) a výkonem 20-30 kVA.
Špičková spolehlivost
•
Patentovaná technologie paralelního řazení Powerware
HotSync® umožňuje paralelní řazení dvou a více UPS, buď
pro zvýšení výkonu, nebo zvýšení dostupnosti. Technologie
dovoluje sdílení zátěže bez jakéhokoli komunikačního
propojení, což odstraňuje existenci slabého článku
ve spolehlivostním řetězci.
•
Technologie ABM® nabíjí baterie pouze tehdy, je-li to nutné.
Snižuje se tak koroze článků a prodlužuje efektivní životnost
baterií až o 50%.
•
Ve všech standardních konfiguracích poskytují vnitřní baterie
při malé podlahové ploše prodlouženou dobu zálohování.
Moderní ochrana napájení pro:
• Finanční služby
• Servery a výpočetní střediska střední velikosti
• ICT
• Klíčovou infrastrukturu budov
• Průmyslové aplikace
Rozsáhlé možnosti konfigurace
•
Konfigurovatelný vícejazyčný ovládací LCD panel se zpětným
podsvícením monitoruje přehledně stav UPS.
•
Volitelné možnosti komunikace zaručují bezproblémovou
integraci UPS s různými požadavky aplikačních systémů.
•
S UPS 9355 se dodává softwarový balíček Eaton Software
Suite pomocí kterého lze v případě prodlouženého výpadku
napájecí sítě provést postupné a regulérní odstavení datové
sítě. Pokud je to požadováno, lze 9355 též integrovat
do systémů správy sítě, průmyslové automatizace
a správy budov.
Úspory nákladů a udržitelnost vývoje
16
•
UPS 9355 má vysokou účinnost až 93%, která snižuje
náklady na elektrickou energii, prodlužuje dobu zálohování
a umožňuje provoz při nižší teplotě.
•
Kompaktní stojanová konstrukce se vyznačuje malou
podlahovou plochou usnadňující plánování datového centra
a přinášející značnou úsporu prostoru.
•
Jednotná technická platforma použitá u třífázových UPS
Eaton zaručuje snadné rozšiřování a podobnou obsluhu
všech UPS Eaton.
•
Rozsah servisního kontraktu lze snadno přizpůsobit
zákaznickým potřebám a rozpočtu.
•
Eaton při výrobě používá materiály vyhovující udržitelnému
vývoji a vysoce efektivní výrobní technologie, přinášející,
ve srovnání s konkurenčními UPS systémy, podstatnou
redukci produkce skleníkových plynů.
UPS Eaton 9155/9355 20 - 40 kVA
TechnicKÉ PARAMETRY
Výstupní výkon UPS (při účiníku 0,9)
Výstupní účiník
0,9 (např. 27 kW při 30 kVA)
kVA
20
30
40
Přípustný účiník zátěže
kW
18
27
36
Přetížitelnost invertoru
0,7 induktivní - 0,8 kapacitní
10 min 100-110%; 1 min 110-125%;
5 s 125-150%; 300 ms >150%
60 min 100-110%, 10 min 110-125%; 1 min >125150%
Všeobecně
Účinnost v režimu dvojité
konverze (plné zatížení)
Účinnost v režimu dvojité
konverze (poloviční zatížení)
Distribuované paralelní
řazení s technologií HotSync
Rozšiřitelnost na místě
Topologie invertoru/
usměrňovače
Akustická hlučnost
Nadmořská výška (max)
93%
Přetížitelnost, je-li
k dispozici bypass
91%
Typ
bezúdržbové akumulátory VRLA, NiCD
Metoda dobíjení
ABM nebo malým proudem
Teplotní kompenzace
Jmenovité napětí baterie
(olověné aku)
volitelně
Baterie
4
ano
beztransformátorová IGBT s PWM
Dobíjecí proud
<50 dB
1000 m bez snížení výkonu (max 2000 m)
432 V (36x12 V, 216 článků)
standardně 3 A
*max 60 A
*omezeno maximálním dimenzováním vstupního přívodu
Příslušenství
Vstup
Zapojení vstupu
Jmenovité napětí
(konfigurovatelné)
izolační transformátor, baterie s dlouhou
životností, externí skříně baterií, UPS Centrum
(vstup, bypass, rozváděč), X-Slot komunikace
(Web/SNMP, ModBus/Jbus, reléové kontakty,
Hot Sync, ViewUPS-X vzdálený displej), Hot Sync
skříň paralelního řazení, integrovaný manuální
bypass manuální externí přepínač bypassu
3f + N + PE
220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 Hz
Rozsah vstupního kmitočtu
±20% od jm. hodn. při 100% zatížení, -50% +20%
od jm. hodn. při 50% zatížení
45-65 Hz
Vstupní účiník
0,99
Vstupní ITHD
menší než 4,5%
Možnost startu na baterie
ano
X-Slot
2 komunikační zásuvné pozice
Vnitřní ochr. proti zpětnému
proudu
ano
Sériové porty
1 k dispozici
Reléové vstupy/výstupy
2/1 programovatelné
Rozsah vstupního napětí
Komunikace
Soulad s normami
Výstup
Zapojení výstupu
Jmenovité napětí
(konfigurovatelné)
Výstupní UTHD
1f nebo 3f + N + PE
220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 Hz
<3% (100% lin. zátěž); <5% (standardní nelin.
zátěž)
Bezpečnost (CB homol.)
IEC 62040-1, IEC 60950-1
EMC
IEC 62040-2
Parametry
IEC 62040-3
Standardní UPS s třífázovým vstupem
Typové číslo 9355
Označení
Výkon
Doba zál. (účiník 0,7)
Rozměry (VxŠxH)
Hmotnost
1025061/1026598
9355/9155-20-N-5-1x9Ah-MBS
20 kVA / 18 kW
5 min
1684x494x762 mm
300 kg
1025062/1026599
9355/9155-20-N-13-2x9Ah-MBS
20 kVA / 18 kW
13 min
1684x494x762 mm
400 kg
1025063/1026600
9355/9155-20-N-22-3x9Ah-MBS
20 kVA / 18 kW
22 min
1684x494x762 mm
500 kg
1025064/1026601
9355/9155-20-N-31-4x9Ah-MBS
20 kVA / 18 kW
31 min
1684x494x762 mm
600 kg
1025065/1026602
9355/9155-30-N-7-2x9Ah-MBS
30 kVA / 27 kW
7 min
1684x494x762 mm
400 kg
1025066/1026603
9355/9155-30-N-13-3x9Ah-MBS
30 kVA / 27 kW
12 min
1684x494x762 mm
500 kg
1025067/1026604
9355/9155-30-N-20-4x9Ah-MBS
30 kVA / 27 kW
20 min
1684x494x762 mm
600 kg
1025795
9355-40-N-8-3x9Ah-MBS
40 kVA / 36 kW
8 min
1684x494x762 mm
517 kg
1025796
9355-40-N-12-4x9Ah-MBS
40 kVA / 36 kW
12 min
1684x494x762 mm
617 kg
Externí skříně baterií
Typové číslo
Označení
Výkon
Doba zál.
Rozměry (VxŠxH)
Hmotnost
1025169
9355-BAT-1x24Ah (30 kVA)
1x36x24 Ah
viz str. 38
1684x494x758 mm
510 kg
1025170
9355-BAT-2x24Ah (30 kVA)
2x36x24 Ah
viz str. 38
1684x494x758 mm
870 kg
17
UPS
UPS Eaton 9390
40 - 160 kVA
UPS s dvojitou konverzí
Nejvyšší výkonové parametry
•
Topologie dvojité konverze znamená nejvyšší dosažitelnou
úroveň ochrany, která izoluje výstupní napájení od všech
nepravidelností na vstupu.
•
Díky beztransformátorové konstrukci a sofistikovanému
řešení snímačů a regulace pracuje UPS 9390 s účinností
až 94%.
•
Aktivní korekce účiníku (PFC) zaručuje nepřekonatelnou
hodnotu vstupního účiníku 0,99 a nelineární zkreslení
vstupního proudu (ITHD) menší než 4,5%, což zabraňuje
interferenci s ostatními klíčovými zařízeními na téže
rozvodné síti a rozšiřuje kompatibilitu s motorgenerátory
•
Hodnota výstupního účiníku 0,9 je optimalizována z hlediska
ochrany moderních IT zařízení bez nutnosti zbytečného
předimenzování. Špičková spolehlivost
•
Patentovaná technologie paralelního řazení Powerware
HotSync® umožňuje paralelní řazení až čtyř UPS,
buď pro zvýšení výkonu, nebo zvýšení dostupnosti.
Technologie dovoluje sdílení zátěže bez jakéhokoli
komunikačního propojení, což odstraňuje existenci slabého
článku ve spolehlivostním řetězci.
•
Technologie ABM® nabíjí baterie pouze tehdy, je-li to nutné.
Snižuje se tak koroze článků a prodlužuje efektivní životnost
baterií až o 50%.
•
Vysoká energetická účinnost UPS zvyšuje její celkovou
spolehlivost.
Moderní ochrana napájení pro:
• Datová centra
• Finanční služby
• Správu budov
• Telekomunikace
• Zařízení průmyslové automatizace
Rozsáhlé možnosti konfigurace
•
Ve srovnání s konkurenčními nabídkami UPS nabízí 9390
nižší zaujímanou podlahovou plochu. Kabely mohou do UPS
vstupovat horní, nebo dolní stranou skříně, což usnadňuje
instalaci a její přizpůsobení konkrétním podmínkám.
•
Pomocí vícejazyčného grafického LCD displeje lze snadno
sledovat stav UPS.
•
Pro monitorování, správu a vypnutí po datové síti
jsou k dispozici široké možnosti volby softwaru
a typu komunikace.
•
Volitelné způsoby komunikace vyhovují prakticky všem
požadavkům, od standardní sériové komunikace až po
zabezpečené monitorování na dálku přes webové rozhraní.
• Zdravotnictví
Úspory nákladů a udržitelnost vývoje
18
•
Vysoká energetická účinnost systému vede k úsporám nákladů
na elektrickou energii, prodloužení doby zálohování a nižší provozní teplotě uvnitř UPS, která zvyšuje životnost součástek.
•
Protože kompaktní UPS 9390 může být instalována zády,
či bokem ke stěně, mají zákazníci více možností jejího
umístění, montáž UPS je snazší a rychlejší, náklady na
instalaci jsou nižší a lze rezervovat více místa pro budoucí
potřeby rozšiřování datového centra.
•
Jednotná technická platforma použitá u třífázových UPS Eaton
zaručuje snadné rozšiřování a podobnou obsluhu všech UPS Eaton.
•
Rozsah servisního kontraktu lze snadno přizpůsobit zákaznickým potřebám a rozpočtu.
•
Eaton při výrobě používá materiály vyhovující udržitelnému
vývoji a vysoce efektivní výrobní technologie, přinášející, ve
srovnání s konkurenčními UPS systémy, podstatnou redukci
produkce skleníkových plynů.
UPS Eaton 9390 40-160 kVA
TechnicKÉ PARAMETRY
Výstupní UTHD
Výstupní účiník
Přípustný účiník zátěže
Výstupní výkon UPS (při účiníku 0,9)
kVA
kW
40
36
60
54
80
72
Všeobecně
Účinnost v režimu dvojité
konverze (plné zatížení)
Účinnost v režimu dvojité
konverze (poloviční zatížení)
Účinnost v režimu vysoké
účinnosti (ESM)
Distribuované paralelní
řazení s technologií HotSync
Rozšiřitelnost na místě
Topologie invertoru/
usměrňovače
Akustická hlučnost
Nadmořská výška (max)
Vstup
Zapojení vstupu
Jmenovité napětí
(konfigurovatelné)
Rozsah vstupního napětí
Rozsah vstupního kmitočtu
Vstupní účiník
Vstupní ITHD
Možnost startu na baterie
Vnitřní ochr. proti zpětnému
proudu
Výstup
Zapojení výstupu
Jmenovité napětí (konfig.)
100
90
120
108
160
144
Přetížitelnost invertoru
94%
Přetížitelnost, je-li k dispzici
bypass
92,5%
Baterie
Typ
Metoda dobíjení
Teplotní kompenzace
Jmenovité napětí baterie
(olověný aku)
Nabíjecí proud / Model
standardně [A]
max* [A]
až 99%
6+1
ano
beztransformátorová IGBT s PWM
<65 dB
1000 m bez snížení výkonu (max 2000 m)
<3% (100% lin. zátěž); <5% (stand. nelin. zátěž)
0,9 (např. 72 kW při 80 kVA)
0,7 induktivní - 0,8 kapacitní
10 min 100-110%; 30 s 110-125%;
10 s 125-150%; 300 ms >150%
trvale 100-110%, 10 min 110-150%, 5 ms 1000%
Pozn.: Jištění bypass přívodu může omezit
přetížitelnost
bezúdržbové akumulátory VRLA, NiCD
ABM nebo malým proudem
volitelně
480 V (40 x 12 V, 240 článků)
40 60 80 100 120 160
10 20­ 20 30 30 40
20 40 40 60 60 80
*hodnota může být omezena maximálním přípustným vstupním proudem UPS
Příslušenství
3f + N + PE
Externí skříně s bateriemi s dlouhou životností,
X-Slot komunikace (Web/SNMP, ModBus/Jbus,
reléové kontakty, Hot Sync, ViewUPS-X vzdálený
diplej), Hot Sync skříň paralelního řazení, integrovaný manuální bypass až do 80kVA, manuální externí
přepínač bypassu
220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 Hz
±15%, +20% od jm. hodn. při 100% zatížení, -30%
+20% od jm. hodn. při 50% zatížení
45-65 Hz
0,99
menší než 4,5%
ano
ano
Komunikace
X-Slot
4 komunikační zásuvné pozice
Sériové porty
1 k dispozici
Reléové vstupy/výstupy
6/3 programovatelné
Soulad s normami
Bezpečnost (CB homolog.) IEC 62040-1, IEC 60950-1
3f + N + PE
220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 Hz
EMC
IEC 62040-2
Parametry
IEC 62040-3
Standardní UPS
Typové číslo
1028510
1028511
1028512
1028513
1028514
1028515
1028516
Označení
9390-40-N-4xO
9390-60-U-4xO
9390-80-N-4xO
9390-100-U-4xO
9390-120-N-4xO
9390-120-U-4xO
9390-160-N-4xO
Výkon
40 kVA / 36 kW
60 kVA / 54 kW
80 kVA / 72 kW
100 kVA / 90 kW
120 kVA / 108 kW
120 kVA / 108 kW
160 kVA / 144 kW
Rozměry (VxŠxH)
1879x519x808 mm
1879x519x808 mm
1879x519x804 mm
1879x944x804 mm
1879x944x804 mm
1879x944x804 mm
1879x944x804 mm
Hmotnost
257 kg
313 kg
313 kg
430 kg
430 kg
530 kg
530 kg
Standardní externí baterie
1025570
9390-BAT10-S-40x38Ah (250A)
1025572
9390-BAT10-S-200 (250A)
1026327
9390-BAT10-S-205 (250A)
1025467
9390-BAT10-280 (250A)
1025468
9390-BAT10-500 (250A)
1025469
9390-BAT10-280 (400A)
1025470
9390-BAT10-330 (400A)
1025471
9390-BAT10-500 (400A)
38 Ah
200 W
205 W
280 W
500 W
280 W
330 W
500 W
1877x575x773 mm
1877x575x773 mm
1879x1125x808 mm
1879x1125x808 mm
1879x1125x808 mm
1879x1125x808 mm
1879x1125x808 mm
1879x1125x808 mm
700 kg
1176 kg
1270 kg
1444 kg
2188 kg
1444 kg
1625 kg
2188 kg
Standardní příslušenství
1021887
externí přepínač bypassu 60-80 kVA (na stěnu)
1021888
externí přepínač bypassu 120 kVA (na stěnu)
1024626
externí přepínač bypassu 160 kVA (na stěnu)
stěna
stěna
stěna
840x380x130 mm
1040x560x130 mm
1040x560x130 mm
17 kg
25 kg
25 kg
1025476
1023540
1024687
1024506
stěna
podlaha
podlaha
podlaha
700x500x250 mm
1530x520x788 mm
1879x519x808 mm
1879x519x808 mm
50 kg
230 kg
217 kg
217 kg
SPM-60-2
SPM-80-4
9390 prop. skříň 3x120 kVA
9390 prop. skříň 3x160 kVA
19
UPS
lelně
para MVA
4
až 4,
UPS Eaton 9395
225 - 1100 kVA
UPS s dvojitou konverzí
Nejvyšší výkonové parametry
™
•
Topologie dvojité konverze znamená nejvyšší dosažitelnou
úroveň ochrany, která izoluje výstupní napájení od všech
nepravidelností na vstupu.
•
Díky beztransformátorové konstrukci a sofistikovanému řeše-
ní snímačů a regulace pracuje UPS 9395 s účinností až 94,5%.
•
Maximální energetická účinnost díky EAA (Energy Advantage
Architecture): Systém adaptivní správy modulů (VMMA) optimalizuje účinnost systému při nízké úrovni zátěže a Energy Saver
Systém (ESS) zvyšuje účinnost bez ztráty ochrany napájené
zátěže.
•
Aktivní korekce účiníku (PFC) zaručuje hodnotu vstupního účiníku
0,99 a nelineární zkreslení vstupního proudu (ITHD) v rozsahu 3 - 5 % (v závislosti na UTHD), což zabraňuje interferenci s ostatními klíčovými zařízeními na téže rozvodné síti a rozšiřuje kompatibilitu s motorgenerátory.
•
Hodnota výstupního účiníku 0,9 je optimalizována z hlediska
ochrany moderních IT zařízení bez nutnosti zbytečného
předimenzování.
Špičková spolehlivost
Díky mimořádným ekologickým parametrů získala UPS
9395 visačku “An Eaton Green Solution”™ (Ekologické
řešení Eaton)
Moderní ochrana napájení pro:
• Velká datová centra a serverové farmy
•
Patentovaná technologie paralelního řazení Powerware
HotSync® umožňuje paralelní řazení až čtyř (šesti) UPS, buď pro
zvýšení výkonu, nebo zvýšení redundance. Technologie dovoluje
sdílení zátěže bez jakéhokoli komunikačního propojení, což
odstraňuje existenci slabého článku ve spolehlivostním řetězci.
•
Multimodulové uspořádání UPS 9395 může být nakonfigurováno
s inherentní redundancí - jakmile zatížení klesne pod 50%,
přepne se systém automaticky do redundantního režimu.
•
Technologie ABM® nabíjí baterie pouze tehdy, je-li to nutné.
Snižuje se tak koroze článků a prodlužuje efektivní životnost
baterií až o 50%.
• Finanční služby
• Správu budov
• Telekomunikace
• Nemocnice
Rozsáhlé možnosti konfigurace
•
UPS 9395 je zcela integrovaný systém obsahující několik
výkonových modulů a systémový rozváděč s továrně
připravenou kabeláží.
•
Pomocí vícejazyčného grafického LCD displeje lze snadno
sledovat stav UPS.
•
Pro monitorování, správu a vypnutí po datové síti jsou k dispo-
zici široké možnosti volby softwaru a typu komunikace.
Úspory nákladů a udržitelnost vývoje
20
•
Vysoká energetická účinnost systému vede k úsporám nákladů
na elektrickou energii, prodloužení doby zálohování a nižší provozní teplotě uvnitř UPS, která zvyšuje životnost součástek.
•
Ve srovnání s tradičními konstrukcemi UPS má beztransformátorové provedení pouze 50% hmotnosti a zaujímá pouze 60%
podlahové plochy. To se projeví příznivě při přepravě.
•
Nová konstrukce vyžaduje díky nižším energetickým nárokům
při testování a díky jednodušší konfiguraci ve výrobě o 50-80%
méně energie.
•
Konfigurace s připravenou kabeláží dovoluje snížit náklady
na přípojnice a zkrátit dobu instalace. Přístup z přední strany
minimalizuje montážní náklady a přináší úsporu cenného
místa v datovém centru.
•
Jednotná technická platforma použitá u třífázových UPS
Eaton zaručuje snadné rozšiřování a podobnou obsluhu
všech UPS Eaton.
•
Více než 90% materiálů UPS je recyklovatelných.
UPS Eaton 9395 225 - 1100 kVA
TechnicKÉ PARAMETRY
Výstupní výkon UPS (při účiníku 0,9)
Výstup
kVA
225
275
450
550
675
825
900
1100
kW
204
250
408
500
612
750
816
1000
Všeobecně
Účinnost v režimu dvojité
konverze (plné zatížení)
>94%
Účinnost v režimu dvojité
konverze (poloviční zatížení)
>93%
VMMS (dvojitá konverze)
významně zvyšuje účinnost při nízké zátěži
Účinnost v režimu vysoké
účinnosti (ESS)
až 99%
Distribuované paralelní
5+1
řazení s technologií HotSync
Zapojení výstupu
3 f + N + PE
Jmenovité napětí (konfig.)
220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 Hz
Výstupní UTHD
<3% (100% lin. zátěž); <5% (stand. nelin. zátěž)
Výstupní účiník
0,9 (např. 250 kW při 275 kVA)
Přípustný účiník zátěže
0,7 induktivní - 0,8 kapacitní
Přetížitelnost invertoru
10 min 100-110%; 30 s 110-125%;
10 s 125-150%; 300 ms >150%
Přetížitelnost, je-li k dispozici trvale <115%, 20 ms 1000% Pozn! Jištění
bypass
bypasu může přetížitelnost omezit
Baterie
Typ
VRLA, AGM, gelové, s elektrolytem
Metoda nabíjení
ABM, nebo malým proudem
Teplotní kompenzace
volitelně s EMP
Jmenovité napětí baterie
(olověné aku)
480 V (40 x 12 V, 240 článků)
Možnost vnitřní redundance
N+1
550: 275 kVA
825: 550 kVA
1100: 825 kVA
Rozšiřitelnost na místě
ano
Topologie invertoru/
usměrňovače
beztransformátorová IGBT s PWM
Nabíjecí proud / Model
275
550
825
1100
Akustická hlučnost
<76 dB; <81 dB (825 a 1100 kVA)
standardně [A]
38
76
114
152
1000 m bez snížení výkonu (max 2000 m)
max* [A]
83
166
249
332
Nadmořská výška (max)
*hodnota omezena maximálním přípustným vstupním proudem UPS
Vstup
Zapojení vstupu
3 f + N + PE
Jmenovité napětí
(konfigurovatelné)
220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 Hz
Rozsah vstupního napětí
+15% / -15%, +10% /-10% pro bypass
Rozsah vstupního kmitočtu
45-65 Hz
Vstupní účiník
0,99
Vstupní ITHD
< 3-5% při jmenovité zátěži, závisí na UTHD
Možnost startu na baterie
ano
Vnitřní ochr. proti zpětnému
proudu
ano, standardní
Příslušenství
Externí skříně s bateriemi s dlouhou životností,
X-Slot komunikace (Web/SNMP, ModBus/Jbus,
reléové kontakty, Hot Sync, ViewUPS-X vzdálený
displej), integrovaný manuální bypass pro
225-550kVA
Komunikace
X-Slot
4 komunikační zásuvné pozice
Sériové porty
1 k dispozici
Reléové vstupy/výstupy
5/1 programovatelné
Soulad s normami
Bezpečnost (CB homolog.)
IEC 62040-1, IEC 60950-1
EMC
IEC 62040-2
Provedení
IEC 62040-3
Standardní UPS
Typové číslo
1026947/1026950
1027167/1027170
Označení
9395-225-U/9395-275
9395-450-U/9395-550
1026963/1026962
9395-225-U-FI-UPM/9395-275-FI-UPM
1028775/1028777
1028781
9395-675-U/9395-850
9395-1100
Výkon
225, 275 kVA
450, 550 kVA
modul rozšíření na místě
225 nebo 275 kVA
675, 825 kVA
1100 kVA
Rozměry (šxhxv)
1350 x 880 x 1880 mm
1890 x 880 x 1880 mm
Hmotnost
830 kg
1430 kg
740 x 880 x 1880 mm
600 kg
3710 x 880 x 1880 mm
4450 x 880 x 1880 mm
2520 kg
3120 kg
21
UPS
Eaton BladeUPS
12 – 60 kW
UPS s vysokou účinností pro datová centra
Nejvyšší výkonové parametry
•
BladeUPS představuje modulární a pružné řešení zálohování
napájení optimalizované pro blade servery s vysokou
hustotou montáže a IT zařízení.
•
Jeden modul Blade UPS poskytuje výkon 12 kW v pouze
šesti výškových modulech (6U) standardního stojanu,
včetně baterií.
•
Modulární řešení schopné dodávat 60 kW výkonu
s redundancí v jediném stojanu.
•
BladeUPS se vyznačuje v daném oboru špičkovou účinností
98%, která se projevuje nižší provozní teplotou a nižší
tvorbou ztrátového tepla.
Špičková spolehlivost
•
Patentovaná technologie Powerware Hot Sync® umožňuje
pro zvýšení výkonu či spolehlivosti paralelně řadit až 6 UPS
modulů.
•
Díky mimořádným ekologickým parametrů získala
BladeUPS visačku “An Eaton Green Solution”™
(Ekologické řešení Eaton)
Technologie ABM® nabíjí baterie pouze tehdy, je-li to nutné,
a tím brání nadbytečné korozi článků a prodlužuje efektivní
životnost baterií až o 50%.
•
Baterie a moduly elektroniky lze vyměňovat za provozu,
bez přerušení napájení IT zařízení, což významně zvyšuje
jejich dostupnost.
Moderní ochrana napájení pro:
Rozsáhlé možnosti konfigurace
™
• Malá, střední a rozsáhlá datová centra
• Blade servery
•
BladeUPS je výjimečně pružný systém a podporuje
řadu systémových architektur, takže vyhoví vašim
konkrétním požadavkům i úrovni redundance. BladeUPS
též, pomocí svých stavebních bloků, splňuje požadavky
na další rozšiřování.
•
Díky nízkému ztrátovému teplu se nároky na klimatizaci
snižují až na třetinu a BladeUPS lze umístit v blízkosti IT
zařízení.
•
BladeUPS automaticky detekuje paralelně řazené moduly
a přizpůsobí svou konfiguraci paralelnímu provozu.
•
Modul pracující v paralelní konfiguraci lze snadno vydělit
a znovu instalovat jako samostatný modul.
•
Každá BladeUPS může být zapojena se svou vlastní externí
bateriovou skříní.
•
BladeUPS je modulární UPS se svým vlastním výstupním
rozváděčem, (Rack Power Module - RPM). RPM zaujímá
prostor 3U, dodává jednofázový výkon a může být umístěn
ve stejném stojanu jako UPS a IT zařízení.
•
Stav BladeUPS lze monitorovat po LAN nebo Internetu.
• Síťová prostředí
• PABX a VoIP zařízení
• Síťové alikace: IPTV, zabezpečení
• Datová úložiště: RAID, SAN
Úspory nákladů a udržitelnost vývoje
22
•
Vysoká energetická účinnost vede k úspoře nákladů na
elektrickou energii v takové míře, že řešení typu N+1
s výkonem 60 kW se za 5 let samo zaplatí pouze úsporami
nákladů na energii a klimatizaci.
•
Malé rozměry BladeUPS poskytují prostor navíc pro IT
zařízení ve stojanu a v datovém centru.
•
Eaton při výrobě používá materiály vyhovující udržitelnému
vývoji a vysoce efektivní výrobní technologie, přinášející,
ve srovnání s konkurenčními UPS systémy, podstatnou
redukci produkce skleníkových plynů.
Eaton BladeUPS
TECHNICKÉ PARAMETRY
Všeobecně
Výkon
Účinnost
Ztrátové teplo
Chlazení
Akustická hlučnost,
Normální provoz
Nadmořská výška bez
poklesu výkonu
Komunikace a uživatelské rozhraní
12 kW na UPS modul
až 98,6%
371W/hod při 100% zatížení
ventilátory, monitorovaná teplota mikroprocesoru;
vstup vzduchu zepředu, výdechy zezadu
<60 dBA ve vzdálenosti 1 m
1000 m
Vstup
Vstupní napětí
Napěťový rozsah
Rozsah kmitočtů
Zkreslení vstupního
proudu (ITHD)
Vstupní účiník
Proudový náraz
Zapojení vstupu
Zdroj bypassu
Kompatibilita
s motorgenerátorem
400 V
400 V: 311 až 519 V, f-f
50 nebo 60 Hz, ±5 Hz
<5% s IT zátěží (napájecí zdroje s PFC)
>0,99 s IT zátěží (napájecí zdroje s PFC)
Závisí na zátěži
3 f + N + PE
stejný jako vstup (jeden přívod)
rychlá synchronizace skluzu s generátorem
Softwarová
kompatibilita
X-Slot pozice
Vícejazyčná podpora
dvě pro níže uvedené apatéry
dvě řádky po 20 znacích
čtyři kontextově orientovaná tlačítka
čtyři stavové orinetační LED
angličtina jako standard; 20 jazyků k dispozici
Konfigurační změny
uživatelem, firmware s automatickou konfigurací
Digitální vstupy
Reléový výstup
dva, konfigurovatelné uživatelem
jeden konfigurovatelný uživatelem
Ovládací LCD panel
Údržba
Instalace
uživatelem, umístění v IT stojanech
Preventivní údržba
uživatelem, na vyžádání k dispozici tovární údržba
Korektivní údržba
uživatelem, na vyžádání k dispozici tovární údržba
Udržovatelnost
baterie vyměnitelné za provozu
moduly elektroniky vyměnitelné za provozu
automatický vnitřní údržbový bypass
firmware s automatickou konfigurací
umožňuje firmware upgrade
Výstup
Napěťový rozsah
Zapojení
výstupu
Výstupní kmitočet
(jmenovitý)
400 V: 180 až 240 V, f-N
3 f + N + PE
50 nebo 60 Hz automatická detekce při spuštění
Homologace
EMI
IEC 62040
Ochrana proti přepětí ANSI C62.41, Cat B-3
Nebezpečné materiály
Směrnice EU 2002/95/EC kategorie 3 (4 z 5)
(RoHS)
Tolerance kmitočtu
0,1 Hz volný běh
Záruka
Rozsah
účiníku
Celkové výstupní
napěťové zkreslení
induktivní: 0,7
kapacitní: 0,9
<3% s IT zátěží (napájecí zdroje s PFC)
<5% nelin. zátěž, nebo zdroje bez PFC
Standardně
Záruční opravy
Baterie
Typ baterie
Doba zálohování
(vnitřní baterie)
VRLA, AGM
13 minut při 50% zatížení
4,7 minuty při 100% zatížení
Napětí řetězce baterií
240 V
Test baterie
automatický test baterie jako standard
(možnost naplánování na dálku)
manuální test baterie z čelního panelu
Metoda nabíjení baterie třístupňová technologie ABM
Konečné napětí baterie Proměnné, od 1,67V/článek při době zál. <5 min
Stav nízkého napětí
baterie
Možnost rozšíření
kapacity baterie
signalizace alarmem
ano, lze přidat až čtyři skříně 3U s bateriemi
(~34 min při 100% zatížení, >1 hod při 50%
zatížení)
Mechanické vlastnosti
Rozměry UPS (VxŠxH)
261 (6U) x 442 x 660 mm
Pozn.:
Celková hmotnost bez
baterií nebo elektroniky 46 kg
Ceková hmotnost šasí
s bateriemi
a elektronikou
Celková hmotnost UPS
bez baterií
Celková hmotnost UPS
s bateriemi
Hmotnost EBM
140 kg
UPS se dodává se Software Suite na CD
24 měsíců
oprava, nebo výměna
Volitelné možnosti a příslušenství
Odnímatelný vstupní přívod
Odnímatelná sada kabelů (vstup/výstup)
Odnímatelná sada kabelů pro paralelní zapojení
Extended Battery Modules (EBM) - rozšiřující moduly baterií
Modul výstupního podružného rozváděče o výšce 3U - RPM
Stojanové zásuvkové řady o výšce 0U až 3U
Paralelní sběrnice pro 60 kW BladeUPS Parallel Bar
Sada čtyř montážních a upevňovacích lyžin
Volitelné komunikační karty pro pozici X-Slot
Použití
Web SNMP
Monitorování okolního
prostředí
IBM eServer™
(i5™, iSeries™,
nebo AS/400),
v průmyslu
Paralelní řazení
Vzdálený LCD displej
Karta/Adaptér
ConnectUPS-X Web/SNMP Card
EMP Environmental Monitoring Probe
(vyžaduje Web/SNMP kartu)
Relay Interface Card
Hot Sync Card
ViewUPS-X
Doporučované ePDU:
Y032440CD100000
PW107BA0UC08
PW107MI0UC08
RPM - Rack Power Module (přívod BladeUPS,
výstup 12xC13 + 6xC19) přívod dlouhý 6 m
ePDU - základní (0U, dvojitý přívod 16A C20, výstup
24xC13+ 8xC19) použití spolu s RPM
ePDU - IP monitorované (0U, dvojitý přívod 16A C20 in,
24xC13+ 8xC19 out) použití spolu s RPM
61 kg
140 kg
77 kg
23
Distribuce napájení
Datové rozváděče Eaton
Vynikající datové rozváděče pro IT zařízení
Dostupnost a spolehlivost IT zařízení jsou kritickými problémy v dnešních náročných podmínkách. Proto je důležité zajistit stabilní
podmínky pro nepřetržitý chod vašich serverů a softwarových
systémů. Eaton představuje řadu rozváděčů a příslušenství pro
vaše síťové komponenty, počítačové místnosti a datová centra.
Moderní datový rozváděč navržený speciálně pro IT aplikace
(42U x 600 mm (š) x 1000 mm (d)) nabízí pevnost a stabilitu pro
umístění IT vybavení.
Datové rozváděče Eaton umožňují dokonalé řazení skříní vedle
sebe, čímž vytváří další místo. Unikátní konstrukce rámu přináší
nejvyšší rozměrovou stálost a nosné schopnosti. Skříň je doplněna
řadou kabelů, chlazení a příslušenstvím pro rozvod elektrické energie, které vám umožní přizpůsobit si datový rozváděč konkrétní aplikaci.
Vlastnosti
Spolehlivá distribuce napájení pro:
24
•
Datová centra
•
MDC/IDC
•
Elektroinstalační skříně
•
Kancelářská prostředí
•
Centralizované úřady
•
Aplikační prostředí
•
Navrženo speciálně pro IT aplikace
•
Univerzální platforma (EIA 310-D)
•
Široká řada příslušenství
•
Vynikající odvod tepla
•
Pevná konstrukce rámu
Datové rozváděče Eaton
Specifikace
Vertikální montážní lišty
•
•
Konstrukce splňující požadavky normy EIA-310-D
•
Plně hloubkově nastavitelné se zachováním zatížitelnosti bez
ohledu na polohu
•
Systém s možností plovoucího rozmístění – vertikální
montážní lišty nejsou zajištěny vůči mechanickým prvkům
stojanu nebo podélníkům – lze nastavit individuálně
•
Profily „Z“ s vícenásobnými ohyby a vysokou zatížitelností
nabízejí četné upevňovací plochy
•
„U“ značky na čelních plochách a čelech zadních vertikálních
montážních lišt usnadňují instalaci
Pevný rám – konstrukce z ocelových profilů zaručující
pevnost a tuhost
•
Žádné horizontální ani vertikální podpěry, takže celý prostor
stojanu je volný pro zařízení a vedení kabelů
•
Perforovaný strop stojanu se čtyřmi otvory a průchodkami
pro vstup kabelů horem
•
Struktura odolná proti kroucení
•
Četné vnitřní plochy a upevňovací body
•
Maximální poměr vnitřního objemu k půdorysné ploše
•
Přístup ke všem montážním bodům dveří a stěn zvenku
•
Maximální nosnost 907 kg
Nejdůležitější příslušenství
Vnější plochy – dveře a stěny
•
Bočnice – pro bezpečnost a zajištění tepelného režimu
•
Sady pro sestavení stojanových řad – univerzálně použitelné
při spojování stojanů
•
Dveře lze snadno sejmout nebo otočit
•
Bočnice lze přišroubovat nebo uzamknout
•
Police – 482 mm, nosnost 68 kg až 113 kg
•
Vnitřní závěsy dveří a uzamčení nabízejí maximální
bezpečnost
•
Pojízdná kolečka – pro snadné přemísťování po rovných
površích
•
Výztuhy stabilizují dveře a nabízejí další plochy pro upevnění
•
•
Maximální velikost perforované plochy dveří splňují nebo
překračují požadavky výrobců serverů na proudění vzduchu
Mechanické prvky pro uspořádání kabelů lze namontovat
bez použití nástrojů, což zkracuje dobu montáže a náklady
•
Sady kotevních šroubů – pro upevnění stojanů na místě
•
Uzemňovací šrouby na všech površích
•
•
Vnější plochy neovlivňují únosnost stojanu – je stejná s bočnicemi i bez nich
Clony pro usměrnění proudění vzduchu a zvýšení účinnosti
chlazení lze namontovat bez použití nástrojů
•
Podstavce, chladící ventilátory a vysunovací stabilizátory
•
Kliky dveří nabízejí varianty uzamčení a možnost jednoduché
identifikace pomocí ID kódu
•
Vnitrostojanové rozváděče ePDU
•
Dělené zadní dveře zvyšují využití podlahové plochy
datového centra
•
Úplný seznam příslušenství získáte od svého lokálního
prodejce
Popis
Rozměry
mm
Hmotnost
kg
Přepravní rozměry
mm
Přepravní hmotnost
kg
Typové číslo
Bez bočnic, bez koleček
S bočnicemi, bez koleček
Bez bočnic, s kolečky
S bočnicemi, s kolečky
2000x600x1000
2000x600x1000
2000x600x1000
2000x600x1000
99
116
104
121
2160x800x1200
2160x800x1200
2160x800x1200
2160x800x1200
116
133
121
138
1052734
1052735
1052736
1052737
25
Distribuce napájení
Zvyšte a ovládejte výkon datového rozváděče
V dnešních datových centrech se projevují dva klíčové trendy: potřeba vyššího příkonu
současných IT zařízení a paralelně k tomu jeho rostoucí cena. Jestliže tyto trendy
spojíte s celosvětovým nárůstem požadavků na datová centra a IT servery, bude vám
jasné, že správci datových center čelí rostoucímu tlaku na management a optimalizaci
disponibilního příkonu z hlediska rozvoje datového centra a současně tlaku na zvládnutí s tím spojených rostoucích nákladů.
Pomoci jim lze prostřednictvím přesných informací o příkonu a energii spotřebovávané
datovým centrem – a to od úrovně datového rozváděče až na úroveň jednotlivých
serverů. Pouze tak mohou správci skutečně zjistit, kde je příkon spotřebováván a optimalizovat jeho využití.
Inteligentní napájení pomocí ePDU
Inteligentní napájecí rozvody
Jednotky vnitrostojanových rozváděčů
Zvyšte a ovládejte disponibilní příkon
Rozváděče Eaton® ePDU jsou vnitrostojanové
jednotky napájecích rozvodů navržené pro spolehlivou a cenově úspornou distribuci napájení spolu
s vysoce přesným monitorováním a ovládáním IT
zařízení v datovém centru.
Zvolte si požadovanou úroveň monitorování a ovládání – získáte
údaje o skutečných hodnotách V, W, A a spotřebě v kWh a budete
moci sledovat jejich změny, vývojové trendy, budete moci tyto
trendy analyzovat a plně využít disponibilní příkon. Pak si zvolíte
požadovanou úroveň ovládání a budete moci dálkově spínat jednotlivé zásuvky a provádět dálkový restart zařízení, nebo kombinovat monitorování zásuvky s jejím přepínáním. Ve výsledku budete
mít vaše stojany plně pod kontrolou.
Eaton ePDU umožňují správcům datových center:
26
•
Maximálně využít disponibilní příkon spolu
s optimalizací tohoto využití
•
Mít pod kontrolou náklady spojené
s provozem datového centra
•
Efektivně spravovat stávající infrastrukturu
a plánovat její rozvoj
Eaton ePDU
Inteligentní monitorování spotřeby
Inteligentní napájení datových center
Mějte pod kontrolou svou spotřebu energie
Maximání dostupnost
Rozváděče Eaton ePDU poskytují věrný obraz vaší energetické
spotřeby pomocí hodnot V, W, A a kWh (přesnost 1% pro hodnotu vyšší, než 2 A). Máte tak možnost plně využívat disponibilní příkon. Funkce monitorování se nazývá „Intelligent Power
Monitoring“ a spočívá v přesném sledování úrovně příkonu odebíraného stojanem a to od úrovně přívodu jističe nebo skupiny
zásuvek až na úroveň jednotlivého serveru.
Rozváděče Eaton ePDU jsou navrženy a vyráběny speciálně pro
prostředí datových center, kde je spolehlivost ve středu zájmu.
Použity jsou součástky s velmi vysokou kvalitou a špičkové technologie a obvodová řešení.
Inteligentní rozvod a monitorování napájení pomocí rozváděčů
Eaton ePDU zabezpečí, že budete mít zajištěn potřebný příkon
tam, kde jej potřebujete.
Snadná analýza a sledování průběhů vám umožní zjistit aktivitu
serverů, zjistit, kde je spotřebováván příkon a kolik jej máte
v rezervě.
Používáním funkce Intelligent Power Monitoring a používáním
funkce Managementu získáte klíčové informace a pohled na
disponibilní příkon. Budete nejen vědět, že se blížíte limitním hodnotám, ale budete moci plánovat i rozvoj, a to na základě znalostí,
zda ještě můžete přidat další servery nebo další kapacity, a kde.
Inteligentní ovládání napájecího rozvodu
Kostry rozváděčů jsou buď robustní aluminiové nebo ocelové
(v závislosti na typu) a rozváděče jsou rozměrově kompatibilní
s jakýmkoli standardním IT stojanem o výšce 42U. Patentovaný
systém montáže do stojanu zajišťuje maximální flexibilitu. Volitelně
lze použít systém zajištění přívodních šňůr proti nechtěnému
vytažení, zvyšující bezpečnost. Eaton ePDU jsou k dispozici ve
výškových modulech 0U (vertikální upevnění) a 1U či 2U při horizontální montáži.
Jednotlivý rozváděč Eaton ePDU může ve stojanu poskytnout
výkon až 22 kW v provedení od 10 A jednofázově až po 32 A
třífázově. Škála ePDU technologií zahrnuje provedení: Řízené,
pokročile monitorované, spínané, monitorované, in-line monitorované, měřené a základní.
Rozváděče jsou navrženy s ohledem na snadnou konfiguraci a jednotlivé monitorované elektrické veličiny udávají buď přímo, nebo
prostřednictvím vašeho současného softwaru pro síťovou správu
s protokolem SNMP, nebo prostřednictvím softwaru Intelligent
Power Manager.
Plné ovládání vašeho rozvodu napájení
Vnitrostojanové rozváděče Eaton ePDU vám poskytují plnou kontrolu nad vaším napájecím rozvodem a energetickou spotřebou.
Rozváděče jsou vybaveny dálkovým a zabezpečeným spínáním
jednotlivých zásuvek a napájecích přívodů spolu s časovou
posloupností a programovatelnými prodlevami. Rovněž je možné
provést reboot zásuvek a tím iniciovat restart serverů a dalších
souvisejících zařízení.
Správci systému mohou spínaní zásuvek povolit nebo zakázat
a umožnit uživatelům ovládat skupiny zásuvek. Tím je vytvořena
atmosféra důvěry ve spolehlivost a bezpečnost systému.
Navrženo pro potřeby datových center
Všechny rozváděče ePDU jsou robustní a vyrobeny
buď z hliníku, nebo oceli. Obsahují miniaturizované
jističe a spínače. Jsou konstruovány s ohledem na
použití v datových centrech, tzn. pro nepřetržitý provoz a vysokou spolehlivost a dlouhou životnost.
Funkce Intelligent Power Control je plně integrována se softwarem Intelligent Power® Manager. Na jediném uživatelském rozhraní
lze zobrazit stavy všech ePDU a UPS. Ze stejného uživatelsky
příjemného rozhraní je umožněn přístup k výstrahám a varovným
hlášením a nastavení jejich prahových hodnot.
27
Eaton ePDU
Řízené ePDUs
Pokročile monitorové ePDUs
Spínané ePDUs
Řízené ePDU nabízejí manažerům datových
center maximální funkčnost a flexibilitu,
s kompletním dohledem a kontrolou
rozvodů elektrické energie v datovém
centru.
Pokročilé monitorované ePDU dávají
správcům datových center podrobné
a přesné informace potřebné k účinnému
a efektivnímu chodu datového centra.
Spínané ePDU poskytují řízení správcům
datových center. Umožňují vzdálené vypnutí nebo restart zařízení, s definovanou
posloupností a definovaným zpožděním,
spolu s celkovým monitorováním rozložení
zátěže.
Obsahuje Eatonem patentovaný flexibilní
montážní systém, který zajišťuje montáž
ePDU do jakéhokoli standardního racku
42U. Řízené ePDU zajišťují spolehlivou a
konzistentní distribuci elektrické energie při
teplotách do 50 °C.
Obsahuje Eatonem patentovaný flexibilní
montážní systém, který zajišťuje montáž
ePDU do jakéhokoli standardního racku
42U. Pokročile monitorované ePDU
zajišťují spolehlivou a konzistentní
distribuci elektrické energie při teplotách
do 50 °C.
Obsahuje Eatonem patentovaný flexibilní
montážní systém, který zajišťuje montáž
ePDU do jakéhokoli standardního racku
42U. Spínané ePDU zajišťují spolehlivou
a konzistentní distribuci elektrické energie
při teplotách do 50 °C.
Monitorování
Monitorování
Monitorování
Vysoce přesné monitorování jednotlivých
výstupů, monitorování přívodu a ePDU
jako celku. Monitoruje se V (napětí),
A (proud), W (výkon), a kWh (spotřeba)
s přesností 1% pro proudy nad 2 A.
Rovněž se prostřednictvím volitelných
senzorů monitoruje teplota a vlhkost
v datovém rozváděči.
Vysoce přesné monitorování jednotlivých
výstupů, monitorování přívodu a ePDU
jako celku. Monitoruje se V (napětí),
A (proud), W (výkon), a kWh (spotřeba)
s přesností 1% pro proudy nad 2 A.
Rovněž se prostřednictvím volitelných
senzorů monitoruje teplota a vlhkost
v datovém rozváděči.
Vysoce přesné monitorování ePDU jako
celku. Monitoruje se V (napětí), A (proud),
W (výkon), a kWh (spotřeba) s přesností
1% pro proudy nad 2 A. Rovněž se
prostřednictvím volitelných senzorů
monitoruje teplota a vlhkost v datovém
rozváděči.
Spínání
Spínání
Spínání
Lze zapínat a vypínat jednotlivé zásuvky,
vytvářet časové posloupnosti zapínání
a vypínání zásuvek včetně zpoždění a
cyklování, což umožňuje dálkový restart
zařízení.
—
Zapnutí, vypnutí a restartování jednotlivých
zásuvek spolu s cyklováním a časovou
posloupností spínání jednotlivých zásuvek
a přívodů.
Ovládání
Ovládání
Ovládání
Monitorování a měření klíčových veličin
a dálková varovná hlášení přes Ethernet,
nebo moderní LCD přímo na jednotce.
Komunikační protokoly zahrnují HTTP,
HTTPS, DHCP, SNMP v1 a v3, SNTP,
SMTP, Telnet, IPv4 a IPv6.
Monitorování a měření klíčových veličin
a dálková varovná hlášení přes Ethernet,
nebo moderní LCD přímo na jednotce.
Komunikační protokoly zahrnují HTTP,
HTTPS, DHCP, SNMP v1 a v3, SNTP,
SMTP, Telnet, IPv4 a IPv6.
Monitorování a měření klíčových veličin
a dálková varovná hlášení přes Ethernet,
nebo moderní LCD přímo na jednotce.
Komunikační protokoly zahrnují HTTP,
HTTPS, DHCP, SNMP v1 a v3, SNTP,
SMTP, Telnet, IPv4 a IPv6.
28
Eaton ePDU
Monitorované ePDUs
In-line Monitorované ePDUs
Měřené ePDUs
Základní ePDUs
Monitorované ePDU přesně
sledují tok proudu celým ePDU
a jednotlivými větvemi, čímž
umožňují vyrovnávání zátěže
jednotlivými servery a hlídají,
aby proudový odběr nedosáhl
maximální hodnoty.
In-line Monitorované ePDU
jsou určeny jak pro nová
datová centra, tak pro dovybavení existující infrastruktury, která postrádá možnost
dohledu. In-line monitorovaná
ePDU poskytují přesné,
vzdálené monitorování obou
okruhů (A i B).
Měřené ePDU nabízejí velký
digitální měřicí přístroj pro
snadné uvedení do provozu a
poskytování údajů proudového
zatížení jednotlivých serverů.
Základní ePDU jsou určeny
pro spolehlivou a cenově
efektivní distribuci elektrické
energie. Mají spolehlivost, tvar
a výstupní zásuvky dle vašich
potřeb.
Obsahuje Eatonem
patentovaný flexibilní montážní
systém, který zajišťuje montáž
ePDU do jakéhokoli
standardního racku 42U.
Obsahuje Eatonem patentovaný flexibilní montážní
systém, který zajišťuje montáž
ePDU do jakéhokoli standardního racku 42U.
Obsahuje Eatonem patentovaný flexibilní montážní
systém, který zajišťuje montáž
ePDU do jakéhokoli standardního racku 42U.
Obsahuje Eatonem patentovaný flexibilní montážní
systém, který zajišťuje montáž
ePDU do jakéhokoli standardního racku 42U.
Monitorování
Monitorování
Monitorování
Monitorování
Monitorování proudového
odběru na vstupu ePDU
a na každé skupině zásuvek
s cílem zajistit přesné vyvážení
zatížení.
Monitoruje se odebíraný
proud. Na stávající základní
infrastruktuře nedojde
k žádnému přerušení.
Přesné měření proudu na vstupu ePDU pomocí LED rozhraní.
Na základě výsledků je možné
rovnoměrně rozdělit a segmentovat zatížení.
—
Spínání
Spínání
Spínání
Spínání
—
—
—
—
Ovládání
Ovládání
Ovládání
Ovládání
Dálkové monitorování a měření
přes Ethernetové rozhraní,
nebo přes LED rozhraní přímo
na ePDU. Je možné automaticky rolovat po jednotlivých
skupinách.
Monitorování a měření přes
Ethernetové rozhraní, nebo
prostřednictvím LED rozhraní
na jednotce ePDU. Začlenění
do stávající infrastruktury s A
a B přívody za chodu a bez
vypnutí.
—
—
29
Technická specifikace Eaton ePDU
ePDU
Řízené IEC
Řízené IEC
Řízené IEC
Řízené IEC
Řízené IEC
Řízené IEC
Pokročile monitorované IEC
Pokročile monitorované IEC
Pokročile monitorované IEC
Pokročile monitorované IEC
Pokročile monitorované IEC
Spínané IEC
Spínané IEC
Spínané IEC
Spínané IEC
Spínané IEC
Spínané IEC
Monitorované IEC
Monitorované IEC
Monitorované IEC
Monitorované IEC
Monitorované IEC
Monitorované IEC
Monitorované IEC
Monitorované IEC
Monitorované IEC
In-Line monitorované IEC
In-Line monitorované IEC
In-Line monitorované IEC
In-Line monitorované IEC
In-Line monitorované IEC
In-Line monitorované IEC
In-Line monitorované IEC
Základní IEC
Základní IEC
Základní IEC
Základní IEC
Základní IEC
Základní IEC
Základní IEC
Základní IEC
Základní IEC
Základní IEC
Základní IEC
Základní IEC
Základní IEC
Typové
označení
Způsob Proudový
montáže rozsah (A)
Připojení
Výstupní
zásuvky
eMAA10
eMAA11
eMAA12
eMAA13
eMAA14
0U
0U
0U
0U
0U
10
16
16
32
16A 3P
C14
IEC60309 16A
C20
IEC60309 32A
IEC60309 16A 3P
C13, 16
C13, 20: C19,4
C13, 20: C19,4
C13, 20: C19,4
C13, 21: C19,3
eAMA06
eAMA07
eAMA08
eAMA09
0U
0U
0U
0U
10
16
16
32
C14
IEC60309 16A
C20
IEC60309 32A
C13, 16
C13, 20: C19,4
C13, 20: C19,4
C13, 20: C19,4
eSWA01
eSWA02
eSWA03
eSWA04
eSWA05
0U
0U
0U
0U
0U
10
16
16
32
16A 3P
C14
IEC 60309 16A
C20
IEC60309 32A
IEC60309 16A 3P
C13, 16
C13, 20: C19,4
C13, 20: C19,4
C13, 20: C19,4
C13, 21: C19,3
PW102MI0UB95
PW104MI0UB96
PW104MI0UB97
PW107MI0UB88
PW312MI0UC07
PW107MI0UC60
PW104MI0UD02
PW104MI0UD03
0U
0U
0U
0U
0U
0U
0U
0U
10
16
16
32
16A 3P
32
16
16
C14
IEC60309 16A
C20
IEC60309 32A
IEC60309 16A 3P
IEC60309 32A
C20
IEC60309 16A
C13, 16
C13, 20: C19, 4
C13, 20: C19, 4
C13, 20: C19, 4
C13, 36: C19, 6
C13, 36: C19, 6
C13, 18: C19, 2
C13, 18: C19, 2
PW104IM0UC05
PW107IM0UC04
PW107IM0UB81
PW115MI0UB80
PW322IM0UC17
PW344IM0UC18
0U 19”
0U 19”
0U 19”
0U 19”
0U 19”
0U
16
32
2x16
2x32
32 3P
2x32A 3P
IEC 16A
IEC 32A
2x IEC 16A
2x IEC 32A
IEC 32A 3P
2x IEC 32A 3P
ePBZ03
ePBZ05
ePBZ32
ePBZ33
ePBZ31
PW312BA0UC07
PW322BA0UC56
PW322BA0UC57
ePBZ06
ePBZ04
ePBZ01
ePBZ02
0U
0U
0U
0U
0U
0U
0U
0U
1U
1U
0U
0U
16
10
16
16
32
16A 3P
32A 3P
32A 3P
16
16
10
10
C20
C14
IEC60309 16A
C20
IEC60309 32A
IEC60309 16A 3P
IEC60309 32A 3P
IEC60309 32A 3P
C20
C20
C14
C14
*maximální hloubka zvýšené komunikační části (obsahuje jističe a komunikační kartu) je 113 mm
30
Rozměry
(šxvxh) mm
Hmot.
(kg)
55x1092,2x65 *
55x1727,2x65 *
55x1524x65 *
55x1524x65 *
55x1524x65 *
7,2
6,64
6,54
8,17
7,01
55x1092,2x65 *
55x1524x65 *
55x1524x65 *
55x1727,2x65 *
4,84
9,5
6,24
7,83
55x1092,2x65*
55x1524x65 *
55x1524x65 *
55x1727,2x65 *
55x1524x65 *
7,2
6,54
6,49
8,1
6,92
57x837,5x52,3
57x1097x52,3
57x1097x52,3
57x1429x90,8
57x1682x52,3
57x1800x52,3
57x970x52,3
57x970x52,3
7
7
7
7
10
9
7
7
IEC 16A
IEC 32A
2x IEC 16A
2x IEC 32A
IEC 32A 3P
2x IEC 32A 3P
57x436x52,3
57x436x52,3
57x436x75
57x436x75
57x436x75
57x572,7x75
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
C13, 16
C13, 16
C13, 20: C19, 4
C13, 20: C19, 4
C13, 20: C19, 4
C13, 36: C19, 6
C13, 3: C19, 6
C19, 6
C13,10: C19,2
C13,12
C13, 8
C13, 12
47,5x635x59,6
47,5x635x59,6
44,5x768,4x50
44,5x768,4x50
44,5x920,8x50
57x1400x52,3
57x1200x115,8
57x1135x115,8
43,4x439x58,5
43,4x439x58,5
43,4x439x58,5
43,4x439x58,5
1,5
1,4
1,7
1,6
2,7
10
10
10
1,6
1,6
1,4
1,4
Jištění
2 x 1pólový
2 x 1pólový
2 x 1pólový
2 x 1pólový
2 x 1pólový
2 x 1pólový
6 x 1pólový
6 x 1pólový
ePDU
Zásuvky Schuko
Základní Schuko
Základní Schuko
Základní Schuko
Monitorované Schuko
Monitorované Schuko
Monitorované Schuko
Monitorované Schuko
Monitorované Schuko
Zásuvky French
Základní French
Základní French
Základní French
Monitorované French
Monitorované French
Monitorované French
Monitorované French
Monitorované French
Zásuvky UK
Základní UK
Základní UK
Základní UK
Základní UK
Základní UK
Monitorované UK
Monitorované UK
Monitorované UK
Monitorované UK
Monitorované UK
Typové
označení
Způsob Proudový
montáže rozsah (A)
Připojení
Výstupní
zásuvky
ePBZ25
ePBZ26
ePBZ27
PW104MI0UC72
PW102MI0UC73
PW104MI0UC74
PW107MI0UC75
PW104MI0UC76
0U, 19”
0U, 19”
0U
0U
0U
0U
0U
0U
16
16
16
16
10
16
32
16
Schuko
Schuko
Schuko
Schuko
C14
C20
IEC60309 32A
IEC60309 16A
schuko, 4
schuko, 8
schuko, 12
schuko, 16
schuko, 16
schuko, 20: C19, 4
schuko, 20: C19, 4
schuko, 20: C19, 4
ePBZ28
ePBZ29
ePBZ30
PW104MI0UC82
PW102MI0UC83
PW104MI0UC84
PW107MI0UC85
PW104MI0UC86
0U, 19”
0U, 19”
0U
0U
0U
0U
0U
0U
16
16
16
16
10
16
32
16
FR
FR
FR
FR
C14
C20
IEC60309 32A
IEC60309 16A
FR, 4
FR, 8
FR, 12
FR, 16
FR, 16
FR, 20: C19, 4
FR, 20: C19, 4
FR, 20: C19, 4
ePBZ20
ePBZ21
ePBZ22
ePBZ23
ePBZ24
PW103MI0UC62
PW102MI0UC63
PW104MI0UC64
PW107MI0UC65
PW104MI0UC66
0U, 19”
0U, 19”
0U
0U
0U
0U
0U
0U
0U
0U
13
13
13
13
13
13
10
16
32
16
UK
UK
UK
UK
UK
UK
C14
C20
IEC60309 32A
IEC60309 16A
UK, 4
UK, 6
UK, 8
UK, 10
UK, 12
UK, 16
UK, 16
UK, 20: C19, 4
UK, 20: C19, 4
UK, 20: C19, 4
Jištění
2 x 1pólový
2 x 1pólový
2 x 1pólový
Rozměry
(šxvxh) mm
Hmot.
(kg)
44.5x444.2x50
44.5x444.2x50
44.5x666.8x50
57x1328x52.3
57x1328x52.3
57x1850x52.3
57x1860x115.8
57x1850x52.3
1,4
1,5
2
8
8
8
10
8
44.5x444.2x50
44.5x444.2x50
44.5x666.8x50
57x1328x52.3
57x1328x52.3
57x1850x52.3
57x1860x115.8
57x1850x52.3
1,4
1,5
2
8
8
8
10
8
54.5x444.2x46.5
54.5x444.2x46.5
54.5x590.6x46.5
54.5x717.6x46.5
54.5x844.6x46.5
57x1328x52.3
57x1328x52.3
57x1850x52.3
57x1860x115.8
57x1850x52.3
1,4
1,5
1,9
2
2,2
8
8
8
10
8
31
Komunikace
Intelligent Power Software
Intelligent Power Software® je sada nástrojů, vyvinutých
společností Eaton® pro správu napájení. Nástroje vysoce
zjednodušují dohled nad stavem napájecí soustavy a
napájecích zařízení v prostředí dnešních podnikatelských
subjektů. Nástroje bez problémů pokrývají jak jednoduché
konfigurace UPS a ePDU připojené na lokální datovou síť (LAN),
tak nekritičtější případy virtualizovaných datových center.
Základní vlastnosti produktu
Správci systémů ocení, že Intelligent Power Software je vybaven
řadou automatizovaných funkcí. Instalace spočívá v několika
kliknutích a trvá jen několik minut. Jakmile je program spuštěn,
provede automatickou detekci zařízení, která je možné spravovat.
Architektura Intelligent Power Softwaru je velmi flexibilní.
Komunikace je plně založena na technologii lokálních sítí, takže
serverová část se velmi hodí k virtualizaci a webové rozhraní
umožňuje přístup k programu z jakéhokoli zařízení připojeného na
LAN a vybaveného webovým prohlížečem. Dynamické rozhraní
verze Web 2.0 zobrazuje obsah databáze jako text, grafy a barvy a
při tom zvýrazňuje klíčové informace.
Program je rovněž schopen automatických akcí. Jednotlivé
události mohou spouštět odesílání e-mailů, odesílání upozornění a
vykonávat příkazy. Tím je zaručeno, že patřičné osoby dostanou
v několika sekundách přesné údaje a budou tak mít maximální čas
na zásah zabraňující výpadku, a že se zkrátí střední doba opravy a
minimalizují se dopady vzniklé závady.
Intelligent Power Software obsahuje dvě důležité aplikace,
zaručující maximální pohotovost sledovaného napájecího systému
a integritu dat. Tyto aplikace jsou Intelligent Power Manager
a Intelligent Power Protector.
•
Intelligent Power Manager pro monitorování a správu
napájecích zařízení v IT prostředí
•
Intelligent Power Protector pro regulérní odstavení
operačních systémů
•
Intuitivní webové rozhraní verze Web 2.0
•
Kompatibilita s Eaton UPS a UPS jiných výrobců,
kompatibilita s Eaton ePDU a snímači okolního prostředí
•
Snížení vlastnických nákladů na celý monitorovací systém
Výhody pro virtualizovaná prostředí
•
Integrace IPM do VMware vCenter, Citrix a Microsoft
XenCenter SCVMM zjednodušuje každodenní řízení a
zvyšuje produktivitu.
•
Zobrazování důležitých informací o napájení UPS, ePDU
a senzorů prostředí z vCenter dashboard.
•
Integruje alarmy v napájení do souborů hlášení událostí
vCenter.
•
Okamžitý přístup k důležitým informacím jako je stav baterie
UPS, aktuální zatížení a alarmy.
•
IPM může být nakonfigurován pro spuštění vCenter
VMotion, XenMove a SCVMM Live Migration pro transparentní přesun virtuálních strojů ze serveru postiženého
výpadkem napájení na jiný dostupný server, zajišťující integritu dat a nulové prostoje.
•
Intelligent Power Protector software může provádět
automatické odstavení VMware, Hyper-V, Xen a KVM
hypervisorů a jejich hostovaných operačních systémů
v případě delšího výpadku elektrického proudu, při kterém
hrozí překročení záložní doby baterií.
Virtualizace
Virtualizace je hnací silou mnoha nových aplikací a požadavků
datových center. To mění způsob provozu IT zařízení, čímž přináší
značné úspory a zvyšuje dostupnost a flexibilitu.
Správa napájecí infrastruktury v rámci virtuální platformy je nezbytná pro zvýšení provozuschopnosti a spolehlivosti těchto aplikací.
Pro usnadnění řízení napájení se Intelligent Power Manager
zapojuje do řízení předních virtuálních systémů jako jsou VMware
vCenter® ™, Citrix, Microsoft SCVMM™ a XenCenter™. Inteligent
Power Manager integruje funkce správy napájení do těchto
systémů tak, aby všechny UPS a ePDU ve virtuální síti bylo možno
spravovat v rámci jedné aplikace, spolu s dohledem nad sítí,
fyzickými servery a datovými úložišti. V případě místního výpadku
elektrické energie, může IPM vyvolat vCenter VMotion™ nebo
SCVMM Live Migration nebo XenCenter XenMove™ pro transparentní přesun virtuálních strojů ze serveru postiženého výpadkem
napájení na jiný dostupný server, zajišťující integritu dat a nulové
prostoje.
Pokud je v případě delšího výpadku elektrické energie kontrolované a elegantní odstavení hypervisorů a jejich hostovaných
operačních systémů dostačující, je Intelligent Power Protector
ideálním nástrojem pro tento úkol. IPP vyvolá vypnutí nebo hibernaci virtuálních strojů, ohlásí hypervisorům odstavení a vypne
fyzické servery. IPP podporuje VMware, Hyper-V a Xen a KVM
platformy.
Vlastnost
Podporované prohlížeče
Automatické vyhledávání
Zabezpečení
Vzdálený přístup
Uživatelské zobrazení
32
Výhody
IE 6, 7 a 8, Firefox 2 a 3, Safari, Chrome. Systém může být instalován lokálně, nebo na hlavním serveru.
Rychlá instalace - automaticky rozpozná zařízení v síti.
Vícenásobné úrovně přístupu chráněné heslem a podporující bezpečnou komunikaci.
Uživatelské prostředí je založeno na webovém rozhraní, které umožňuje snadný vzdálený přístup prostřednictvím jakéhokoli zařízení
s prohlížečem.
Uživatelské rozhraní umožňuje uživatelům vybrat ta nejdůležitější data pro rychlé prohlížení a třídění.
Intelligent Power Manager
Intelligent Power Manager je výkonný nástroj pro administraci
několika napájecích zařízení a vypnutí aplikací. Software poskytuje
široké možnosti zobrazení a upozorňuje na klíčové faktory pomocí
shrnutí informací z mnoha zdrojů ke kterým nabízí jednoduchý
náhled. Software také centralizuje alarmová hlášení a zajišťuje, že
informace o důležitých událostech budou doručeny těm, kteří je
potřebují znát.
Vlastnosti:
Intelligent Power Manager zjednodušuje mnoho běžných otázek
údržby, zahrnujících jejich vlastní update. Software obsahuje funkci
upozorňující na dostupnost nového update, umožňuje jeho stažení
a následnou instalaci. V souladu s tímto IPM kontroluje, zda není
k dispozici nová verze softwaru pro odstavení. Hromadný upgrade
a konfigurace komunikačních karet a aplikací dokáže uspořit cenný
čas operátora a dokáže snížit možný počet chyb způsobených lidským faktorem.
• Minimalizace úsilí a pracovního zatížení při údržbě systému
správy napájení pomocí hromadné konfigurace a správy firmwaru.
• Snadné monitorování až stovek napájecích zdrojů a snímačů
okolního prostředí.
• Uživatelsky definovatelná hierarchická stromová struktura
dovoluje sdružovat, připojovat se k mnoha zařízením v různých
lokalitách a tato zařízení spravovat.
• Řídí požadavky všech Intelligent Power Softwarů zapojených do
sítě.
Inteligent Power Manager spravující do 10 zařízení je k dispozici
plně zdarma.
Kupte si plnou licenci, zadejte příslušný licenční klíč, čímž zvýšíte
počet sledovaných a spravovaných objektů na 100 a více zařízení.
Rozsah Intelligent Power Manageru sahá od jednoduchých LAN
sítí po globální pohled, zobrazující podmínky napájení a stav
zařízení. Kromě základních map pozadí je možné stáhnout další
mapy, plány podlaží a jiné tapety. Na jednotlivé geografické oblasti
a stavební objekty je možné vytvořit oddělené pohledy.
Celkový náhled
Při zobrazení seznamu lze jediným pohledem zjistit klíčové provozní parametry mnoha zařízení. Uživatelé mohou vytvářet svá
vlastní zobrazení a používat při tom různé filtry, jako je lokalita, typ
zařízení, funkce , atd. Aktivací položky obdržíte na informačních
panelech další podrobnosti, jako:
Identifikaci zařízení, včetně typu, sériového čísla a uživatelem definovaných informací.
Provozní stav.
Údaje z volitelné sondy okolního prostředí.
U každého uzlu je odkaz na webové rozhraní tohoto zařízení.
Přehledné schéma toku napájení.
Zobrazení hlavního seznamu
Grafické nástroje
Zobrazení ve tvaru map a seznamů poskytuje dokonalý snímek velkého počtu zařízení v reálném čase. Velmi často je však potřeba získat
pro potřeby analýzy, plánování a odstraňování problémů časovou posloupnost údajů. Intelligent Power Manager má k dispozici grafické
nástroje, umožňující zobrazení velkého množství údajů uložených v jeho databázi. Uživatel si může vybrat, které údaje chce graficky
zobrazit a jaké časové měřítko chce při tom použít. Přesné hodnoty údajů se zobrazí při pohybu kurzoru po ploše grafu.
Objednací údaje
Inteligent Power Manager spravující do 10 zařízení je k dispozici plně zdarma. Při překročení tohoto počtu je potřeba zakoupit plnou
licenci a vložit odpovídající licenční klíč.
Intelligent Power Manager
Základní licence 1-10 uzlů
Licence „Silver” 11 – 100 uzlů
Licence „Gold” bez omezení počtu uzlů
Typové číslo
Dostupné na CD přiloženém k UPS nebo zdarma ke stažení na: www.eaton.com/powerquality
66 925
66 926
33
Intelligent Power Protector
Systémy nepřerušeného záložního napájení jsou navrženy tak,
aby chránily vaše zařízení připojená na datovou síť před poruchami
vyskytujícími se v elektrorozvodné síti, včetně přepětí, poklesů a
kolísání kmitočtu. Pokud však v elektrorozvodné síti dojde k výpadku delšímu, než je disponibilní doba zálohování, spustí software
Intelligent Power Protector proces automatického regulérního
odstavení počítačů, serverů a síťových uzlů napájených z UPS.
Přitom se uloží všechny rozpracované úlohy, čímž je zajištěna
integrita dat.
Vlastnosti:
Program Intelligent Power Protector je rovněž vybaven funkcemi
zpracování monitorovaných veličin a alarmů a představuje tak pro
jednotlivé UPS komplexní řešení.
• Volitelná instalace typu „tichá, neobsluhovaná“
• Regulérní odstavení operačních systémů v případě
dlouhodobého výpadku napájení z elektrorozvodné sítě, nebo při
jiných okolnostech ohrožujících dostupnost IT zařízení
• Podpora typové řady UPS Eaton Powerware® a Pulsar přes
rozhraní datové LAN sítě, přes sériové rozhraní RS-232 a přes
USB porty.
• Podpora redundantních napájecích zdrojů a paralelních konfigurací UPS
• Možnost správy přes software Intelligent Power Manager
Intelligent Power Protector nabízí komplexní výběr spouštěcích
programů odstavení, časování odstavení a režimů odstavení.
Uživatelé si mohou vybrat mezi tím, zda se operační systém
odstaví, převede do režimu spánku, zcela ukončí, nebo provede
zákaznický skript. Spuštění odstavení se může odvíjet od okamžiku
vzniku události, může být zpožděno, nebo může být vyvoláno
konkrétní hodnotou zbývající doby zálohování UPS.
Konfigurace odstavení
Na LAN mohou být stovky UPS, z nichž každá může napájet
několik serverů, na kterých běží program pro odstavení. Správa
takovéto konfigurace se může snadno stát noční můrou, zejména
proto, že jsou neustále přidávány nové počítače a odstraňovány,
nebo přemísťovány, staré. Program Intelligent Power Manager
tuto situaci řeší tak, že zobrazuje, které programy typu Protector
jsou spojeny s konkrétní UPS.
Napájené aplikace
Intelligent Power Protector zavádí koncepci virtuálního napájecího
zdroje. Může jím být několik UPS systémů pracujících paralelně,
nebo několik napájecích zdrojů napájejících jeden server. Může
to být rovněž kombinace jiných virtuálních zdrojů. Tato koncepce
umožňuje, z pohledu IPP a správce systému, zprůhlednit a pochopit velmi složitá schémata napájení. Rovněž je možné nastavit
požadovanou úroveň redundance.
Podpora redundantního napájení
Intelligent Power Software může při vzniku konkrétních událostí,
nebo událostí s konkrétním typem závažnosti, spouštět specifikované akce. Tyto akce mohou být typu zprávy na obrazovce
počítače, vykonání povelu, a zaslání e-mailu. Pro omezení počtu
e-mailů je možné do jediné zprávy zkombinovat několik událostí.
Tato funkce je ceněna zejména u rozsáhlých instalací.
Konfigurace událostí
34
Komunikační karty
Web/SNMP karty poskytují kompletní řešené pro monitorování,
řízení a odstavení UPS v síťovém prostředí.
V případě alarmu může Web/SNMP karta zaslat uživatelům a
správcům sítí varování pomocí e-mailu nebo SNMP hlášení.
V případě delšího výpadku napájení lze chráněné počítačové
systémy elegantním způsobem odstavit pomocí softwaru
Intelligent Power Protector. Unikátní trojcestné přepínací rozhraní
X-Slot modelu poskytuje možnost dalšího síťového připojení.
ConnectUPS-X
Typové číslo 116750221-001 je určeno pro Eaton 9155, 9355,
9390, 9395, BladeUPS.
ConnectUPS-E
Typové číslo 116750223-001 je externí model, který je připojen
k sériovému portu UPS. Je podporován UPS 9155, 9355, 9390 a
9395 (vyžaduje kabel s typovým číslem 1023247).
Power Expert (PXGX) UPS karta
Typové číslo 103007974-5591 poskytuje komunikaci přes
Web / SNMP rozhraní, nebo pomocí protokolu ModBus TCP
pro UPS 9155, 9355, 9390, 9395 a BladeUPS.
Sonda pro monitorování okolního prostředí (EMP) přidává
kartám ConnectUPS Web/SNMP funkce monitorování teploty,
vlhkosti a sledování sepnutí dvou kontaktů. Sonda je zvláště vhodná k monitorování vnitřní teploty ve stojanu a stavu
stojanových dveří. Odstavení operačního systému může
být spuštěno při překročení prahových hodnot nastavených
uživatelem, nebo při změně stavu kontaktů.
Model s typovým číslem 116750224-001 je určen pro všechny
typy UPS s instalovanou Web/SNMP kartou.
Reléové / AS400 karty představují snadné připojení na počítače
AS400 firmy IBM a též na průmyslové automatizační systémy a
systémy správy budov.
Model s typovým číslem 1018460 je určen pro UPS 9155, 9355,
9390, 9395 a BladeUPS.
Karta X-Slot ModBus je navržena pro připojení UPS na systémy průmyslové automatizace a systémy pro správu budov za
použití protokolu ModBus/JBUS RTU. Model s typovým číslem
103002510-5501 je určen pro UPS 9155, 9355, 9390 a 9395.
Power Expert (PXGX) UPS karta
Typové číslo 103007974-5591 poskytuje komunikaci s protokolem
ModBus TCP stejně jako Web / SNMP rozhraní pro UPS 9155,
9355, 9390, 9395 a BladeUPS.
Vzdálený displej ViewUPS-X je LCD panel umožňující zobrazit
stav UPS ve vzdálenosti až 100 m. Panel ViewUPS má též čtyři
stavové diody a akustický alarm. Displej je spojen s vyhrazenou
kartou X-Slot, která též po komunikačním kabelu displej napájí.
Kromě připojení vzdáleného displeje je karta vybavena izolovaným
SELV reléovým portem na monitorovací systémy a počítače
AS/400.
Model s typovým číslem 1027020 je určen pro UPS 9155, 9355,
9390, 9395 a BladeUPS.
35
Servis
Servisní služby UPS Eaton
U napájecích systémů, kde záleží na spolehlivosti,
může proces výběru plánu servisních služeb zahrnovat
jak velmi složitá rozhodnutí, tak i pouhé jednoduché
zjištění toho, co je dostupné, nebo co je doporučováno.
Výběr servisního plánu pro UPS, zajišťujícího po celou
typickou dobu životnosti nepřerušené napájení, lze
usnadnit stanovením vhodných kritérií.
Následujících pět otázek vám pomůže při výběru
nejlepšího servisu pro vaši UPS a její provoz.
1. Jaký typ servisních služeb pro UPS potřebuji?
• Oprava na místě instalace je primárně určena pro velké
UPS. Kontaktujte své lokální servisní středisko Eaton. Na
místo vaší instalace bude vyslán servisní technik pro práci
v terénu, který provede diagnostiku a opravu jakékoli elektrické poruchy, nebo závady na baterii.
• Oprava v servisním středisku je přednostně určena
pro malé UPS. Kontaktujte servisní středisko Eaton a
dohodněte způsob doručení UPS do opravy. Vrátíme vám
opravenou nebo renovovanou UPS.
2. Mám uzavřít servisní smlouvu, prodlouženou záruku,
nebo mám platit případ od případu?
• Servisní smlouvy nebo dohody o servisní podpoře obvykle kombinují pokrytí náhradních dílů a práce - elektronika,
baterie, nebo obojí, jednu, nebo více preventivních servisních prohlídek ročně a různé kombinace časové dostupnosti služeb a dob příjezdu na místo. Servisní plány lze
přizpůsobit prakticky jakýmkoliv potřebám.
• Prodlouženou záruku je možné koupit pro vybrané typy
UPS. Záruka obecně pokrývá konkrétní díly a práci po pevně
stanovené období. Záruka ale nezahrnuje dostupnost služby
7x24, ani nespecifikuje dobu příjezdu. Záruka navíc neobsahuje preventivní údržbu, i když některé speciální dodatečné
služby k ní lze zakoupit.
3. Co má být pokryto servisními službami?
• Baterie UPS, náhradní díly a práce. Baterie jsou
nejčastější příčinou poruch. Všeobecné pravidlo doporučuje
jejich výměnu každých 5 let, nebo dříve.
• Preventivní údržba. Během každoroční návštěvy za
účelem preventivní údržby servisní technik prohlédne,
odzkouší, nastaví a zaktualizuje všechny komponenty UPS
či baterie a při tom zajistí, aby bylo dosaženo továrních
parametrů.
36
• Dálkové monitorování. Dálkové monitorování umožňuje
společnosti Eaton sledovat činnost UPS, analyzovat chování
systému a odhalit případné chyby dříve než dojde k závadě
nebo v případě závady být okamžitě informováni o stavu
UPS.
4. Jaký rozsah služeb a jakou rychlost reakce potřebuji?
• Čtyřiadvacetihodinová, jinak též nepřetržitá služba je
označována symbolicky jako pokrytí 7x24. Servisní technik
bude reagovat a poskytne službu 24 hodin denně, včetně
víkendů a svátků.
• Pokrytí 5x8 omezuje poskytnutí služby na standardní pracovní hodiny, tj. pondělí až pátek od 08:00 do 17:00. Pokud
se objeví problém, bude řešen v tomto časovém rámci.
• Odezva do 8, 4, 2 hodin, nebo následující pracovní
den. Tím je specifikována doba reakce servisního technika
od okamžiku, kdy jste uplatnili požadavek na jeho návštěvu.
V některých situacích je reakční doba velmi důležitá,
protože určuje, jak rychle začne servisní technik řešit váš
problém.
5. S jak dlouhou dobou životnosti UPS mám počítat a
kolik mne budou stát servisní služby?
• Velké UPS mají obvykle životnost 10-15 let
• Malé UPS mohou vydržet 10 let i více, jsou ale často
vyměňovány mnohem dříve
• Veškeré doby životnosti mohou být prodlouženy pomocí
rutinní preventivní údržby, výměnou opotřebených dílů a
aktualizací, či sadami dílů pro vylepšení parametrů.
• Celkové vlastnické náklady (TCO – Total Cost of
Ownership) se mění v širokých mezích v závislosti na
výkonu a velikosti UPS, velikosti a typu baterií, rozsahu a
typu služeb, které jsou pro UPS požadovány a konkrétního
použití UPS. Základní pokrytí záručními službami může
ročně stát 5-10% nákupní ceny UPS. Náklady na uzavření
smlouvy pokrývající komplexní servis UPS se špičkovou
kvalitou mohou ročně přesáhnout 35% nákupní ceny UPS.
Nemusí být vždy jasné, jak odpovědět na těchto 5 výše
uvedených otázek. Specialisté Eaton, školení v oboru
prodeje servisních služeb a naši partneři v prodejních
kanálech vám rádi s odpověďmi pomohou a doporučí vám
takové řešení servisních služeb, které bude ušito na míru
vaší situaci a finančnímu rozpočtu.
Servisní kontrakty pro UPS Eaton
Jako pracovníci společnosti Eaton jsme zodpovědně pracovali na tom, aby bylo pro Vás co nejjednodušší vybrat si správné zařízení UPS,
které by vyhovělo Vašim potřebám z hlediska ochrany napájení.
Z tohoto důvodu jsme mimo jiné sestavili tři odlišné servisní baličky, splňující různé typy potřeb údržby a mající různé požadavky na
rozpočet. Ať si vyberete jakýkoliv balíček, můžete si být jisti, že Vám poskytne zabezpečení a spolehlivost napájení, která udrží Vaše klíčové
aplikace v chodu. Srovnejte níže uvedené možnosti volby:

Dostupnost

Účinnost


Výkon



Užitá hodnota



Spolehlivost
Safe
Advance
Power
Safe – Jistota udržení provozu
Tento základní kontrakt zahrnuje veškeré základní služby, které
potřebujete, aby Váš UPS systém
a Vaše klíčové podnikatelské aktivity bezpečně fungovaly.
Advace – Poskytuje dodatečné
finanční výhody
Balíček Advance poskytuje stejnou
úroveň služeb jako varianta Safe,
ale v konečném hodnocení získáte
dodatečné výhody. Protože v ceně
balíčku jsou obsaženy náklady na čas
strávený na cestě, můžete lépe sestavit svůj roční rozpočet na služby.
Power – Umožní Vám téměř
zapomenout na problémy s
napájením
„Vlajková loď” servisních balíčků
Eaton Vám poskytne úplnou bezstarostnost ohledně bezpečnosti
napájení. Rozhodnete-li se pro
kontrakt Power, budete mít kterýkoli
den v roce k dispozici tým servisních
odborníků Eaton.
Standardní vlastnosti
Safe
Advance
Power
Jedna preventivní údržbová prohlídka ročně (podle pokynů výrobního závodu – test
baterie, funkční zkouška, prohlídka alarmů, vyčištění, zpráva o prohlídce)



Technický update



Hot-line



Opravářský servis, 5 dnů v týdnu, 8 hodin denně


Opravářský servis, 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně
25% sleva na práci


Náklady na dopravu a práci zahrnuty v ceně
25% sleva na náhradní díly



Náhradní díly v ceně (nezahrnuje baterie)
Havarijní služba, cesta na místo do 8 pracovních hodin, 5 dnů v týdnu, 8 hodin denně




Havarijní služba, cesta na místo do 8 hodin, 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně

Další volby
Další preventivní údržbová prohlídka



Vzdálený dohled



Výměna baterií



25% sleva na baterie



Havarijní služba do 2 hodin (7x24)



Havarijní služba do 4 hodin (7x24)



Havarijní služba do 6 hodin (7x24)



Havarijní služba do 8 hodin (7x24)


Náhradní díly v ceně (nezahrnuje baterie)


Havarijní služba do 2 hodin (5x8)


Havarijní služba do 4 hodin (5x8)


Havarijní služba do 6 hodin (5x8)


37
Doby zálohování UPS
BladeUPS
Zatížení
1 x BladeUPS (12 kW vnitřní baterie)
+ 1 externí bateriový modul
+ 2 externí bateriové moduly
+ 3 externí bateriové moduly
+ 4 externí bateriové moduly
2 x BladeUPS (12 kW N+1 vnitřní baterie)
+ 1 externí bateriový modul
+ 2 externí bateriové moduly
+ 3 externí bateriové moduly
+ 4 externí bateriové moduly
3 x BladeUPS (24 kW N+1 vnitřní baterie)
+ 1 externí bateriový modul
+ 2 externí bateriové moduly
+ 3 externí bateriové moduly
+ 4 externí bateriové moduly
4 x BladeUPS (36 kW N+1 vnitřní baterie)
+ 1 externí bateriový modul
+ 2 externí bateriové moduly
+ 3 externí bateriové moduly
+ 4 externí bateriové moduly
5 x BladeUPS (48 kW N+1 vnitřní baterie)
+ 1 externí bateriový modul
+ 2 externí bateriové moduly
+ 3 externí bateriové moduly
+ 4 externí bateriové moduly
6 x BladeUPS (60 kW N+1 vnitřní baterie)
+ 1 externí bateriový modul
+ 2 externí bateriové moduly
+ 3 externí bateriové moduly
+ 4 externí bateriové moduly
6
9
12
15
18
12
18
24
30
36
18
27
36
45
54
24
36
48
60
72
30
45
60
75
90
36
54
72
90
108
6
9
12
15
18
18
24
30
36
42
24
33
42
51
60
30
42
54
66
78
36
51
66
81
96
42
60
78
96
114
#42U Racků
4 kW
8 kW
12 kW
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
3
2
2
2
3
3
23
41
65
93
119
44
85
137
198
257
8,7
17,6
28
43
55
23
41
65
93
119
34
34
102
147
190
4,7
9,5
17
27
34
13,6
27
41
59
76
23
41
65
93
119
30
56
89
128
165
* Pozn.: Každá UPS vyžaduje stejný počet externích baterií
24 kW
36 kW
48 kW
60 kW
8,7
17,6
28
43
55
13,6
27
41
59
76
19
34
54
77
98
23
41
65
93
119
7,3
14,7
24
37
47
10
21
31
48
61
13,5
27
41
59
76
6,6
13,3
23
35
44
8,7
17,6
28
43
55
6,2
12,6
21,6
33
42
Čas v minutách
UPS 9155 a 9355 8-15 kVA
Doby zálohování pro UPS s vnitřními bateriemi (zatížení UPS s typickým účiníkem 0,7)
Baterie
7 Ah 12 V
9 Ah 12 V
7 Ah 12 V
9 Ah 12 V
Počet
1 x 32
1 x 32
2 x 32
2 x 32
3
36
42
86
95
4
26
32
66
74
5
20
24
46
61
6
15
21
38
44
7
12
16
33
38
8
10
15
28
33
9
7
12
23
29
10
6
10
20
25
6
68
91
114
144
176
209
7
57
78
95
120
146
174
8
44
69
81
102
124
147
9
39
61
70
89
106
126
10
35
47
61
78
93
110
11
9
16
22
12
8
15
20
13
7
13
18
14
6
12
16
15
5
10
15
kVA
min
min
min
min
Doby zálohování pro UPS s externí bateriovou skříní
Baterie
7 Ah 12 V
7 Ah 12 V
7 Ah 12 V
7 Ah 12 V
7 Ah 12 V
7 Ah 12 V
Počet
3 x 32
4 x 32
5 x 32
6 x 32
7 x 32
8 x 32
3
130
200
250
316
385
458
4
100
133
182
230
280
333
5
81
108
141
178
217
258
11
27
40
53
67
82
97
12
24
35
47
60
73
87
13
22
32
43
54
66
79
14
20
29
39
50
60
72
15
18
27
36
45
55
66
kVA
min
min
min
min
min
min
UPS 9155 a 9355 20-40 kVA
Doby zálohování pro UPS s vnitřními bateriemi (typická zátěž: IT servery/počítače)... účiník 0,7
Baterie
7 Ah 12 V
9 Ah 12 V
7 Ah 12 V
9 Ah 12 V
7 Ah 12 V
9 Ah 12 V
7 Ah 12 V
9 Ah 12 V
38
Počet
1 x 36
1 x 36
2 x 36
2 x 36
3 x 36
3 x 36
4 x 36
4 x 36
5
24
30
60
70
103
115
152
158
10
8
12
24
28
41
46
55
63
15
5
7
14
18
26
31
40
42
20
5
10
13
17
22
26
31
25
6
10
12
16
18
23
30
7
10
13
15
20
35
5
7
10
11
15
40
5
8
9
12
kVA
min
min
min
min
min
min
min
min
Doby zálohování UPS
Doby zálohování pro UPS s vnitřními bateriemi (4x36ks po 9 Ah) a skříněmi externích baterií s bateriemi o kapacitě 24 Ah (jedna externí bateriová skříň obsahuje 2 řetězce o kapacitě 24 Ah)
Vnitřní baterie
Baterie
9 Ah 12 V
9 Ah 12 V
9 Ah 12 V
9 Ah 12 V
Počet
4 x 36
4 x 36
4 x 36
4 x 36
Externí baterie
Baterie
24 Ah 12 V
24 Ah 12 V
24 Ah 12 V
24 Ah 12 V
Počet
1 x 36
2 x 36
3 x 36
4 x 36
5
268
402
555
> 10 h
10
113
175
243
318
15
77
115
154
197
20
56
84
121
147
25
43
69
90
123
30
34
57
75
100
35
25
47
63
77
40
20
38
54
66
kVA
min
min
min
min
Externí baterie (Panasonic LC-X1224AP) se čtyřmi vnitřními řetězci. Tabulka dob zálohování pro UPS s výkonem 20-40 kVA a účiníkem 0,7 (typická zátěž IT servery/
počítače).
Doby zálohování pro UPS s vnitřními bateriemi (4x36ks po 9 Ah) a skříněmi externích baterií s bateriemi 110 W (jedna skříň externích baterií obsahuje 2 řetězce
o kapacitě 24 Ah)
Vnitřní baterie
Baterie
9 Ah 12 V
9 Ah 12 V
9 Ah 12 V
9 Ah 12 V
Počet
4 x 36
4 x 36
4 x 36
4 x 36
Externí baterie
Baterie
110 WPC12 V
110 WPC12 V
110 WPC12 V
110 WPC12 V
Počet
1 x 36
2 x 36
3 x 36
4 x 36
5
318
518
> 10 h
> 10 h
10
132
225
318
430
15
82
138
204
266
20
62
104
147
198
25
47
81
114
153
30
41
66
95
124
35
32
50
77
103
40
25
42
66
87
kVA
min
min
min
min
Externí baterie (CSB HRL 12110W) se čtyřmi vnitřními řetězci. Tabulka dob zálohování pro UPS s výkonem 20-40 kVA a účiníkem 0,7 (typická zátěž IT servery/
počítače).
UPS 9390 40-160 kVA, externí baterie
Konfigurace baterie
Zatížení UPS s typickým účiníkem zátěže 0,8
1xBAT (HR250)
2xBAT (HR250)
3xBAT (HR250)
40
30
73
128
60
17
44
72
80
10
30
51
100
22
35
120
15
30
160
10
21
kVA
min
min
min
4xBAT (HR250)
2xBAT (HR305)
180
39
106
22
75
15
54
-
41
-
30
-
min
min
2xBAT (HR305)
3xBAT (HR305)
4xBAT (HR305)
1xBAT (HRL12280)
96
160
220
40
57
96
136
24
40
64
96
15
25
45
72
10
22
37
55
7
15
26
40
-
min
min
min
min
2xBAT (HRL12280)
3xBAT (HRL12280)
1xBAT (HRL12330)
100
144
47
57
96
30
33
69
20
30
50
13
24
30
10
15
28
6
min
min
min
2xBAT (HRL12330)
3xBAT (HRL12330)
1xBAT (HRL12500)
116
163
80
72
105
49
50
84
35
36
60
24
30
48
18
20
35
12
min
min
min
2xBAT (HRL12500)
3xBAT (HRL12500)
1xBAT (NSB125)
196
266
87
121
178
53
81
121
36
60
92
27
48
80
20
34
57
12
min
min
min
2xBAT (NSB125)
3xBAT (NSB125)
200
305
128
200
91
145
69
115
55
94
38
64
min
min
UPS 9395 225-275 kVA, externí baterie
Konfigurace baterie
Zatížení UPS s typickým účiníkem zátěže 0,9
1xBAT CSB HRL 500
2xBAT CSB HRL 500
3xBAT CSB HRL 500
160
9
29
49
200
5
20
37
225
17
32
250
14
28
275
12
24
kVA
min
min
min
250
3
17
33
275
15
28
kVA
min
min
min
*Load power factor 0,9
Konfigurace baterie
Zatížení UPS s typickým účiníkem zátěže 0,8
1xBAT CSB HRL 500
2xBAT CSB HRL 500
3xBAT CSB HRL 500
160
12
34
57
200
7
25
43
225
5
20
37
Tabulka dob zálohování počítá s konečným napětím na článek 1,7 V a teplotou +25 °C.
Baterie jsou plně nabity a měřeny po minimálně (5) vybíjecích cyklech.
39
Společnost Eaton zajišťuje, aby energie byla
vždy spolehllivě, bezpečně a hospodárně
přivedena tam, kde jí je právě potřeba.
Odborníci společnosti Eaton disponující
bezkonkurenčními znalostmi o hospodaření
s energií, dodávají konkrétní, integrovaná
řešení šitá na míru zákazníkům a splňující
jejich nejnaléhavější potřeby.
Naší snahou je dodávat správná aplikační
řešení dle potřeb zákazníků a požadavků trhu.
Pro lídry na trhu jsme optimální volbou, nejen
pro naše inovativní produkty, ale především
díky osobnímu přístupu, který představuje
nejvyšší prioritu pro dosažení jejich úspěchu.
Pro další informace navštivte webovou
stránku www.eaton.com/electrical.
TECHNICKÁ
PODPORA CZ
TECHNICKÁ
PODPORA SK
TELEFON: +420 267 990 440
E-MAIL: [email protected]
TELEFON: +421 2 4820 4320
E-MAIL: [email protected]
Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Eaton Electric s.r.o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9
Česká republika
Drieňová 1/B
821 01 Bratislava
Slovensko
http: //www.eaton.sk
Třebovská 480
562 03 Ústí nad Orlicí
Česká republika
http: //www.eaton.cz
© 2012 by Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Změny vyhrazeny
SK UPS 3f 2012 CZ Ex/Ak (08/12)
Obj. číslo: 999 200 453
Platnost od 08/2012

Podobné dokumenty

Nejvyšší produktivity dosáhnete jen se správným

Nejvyšší produktivity dosáhnete jen se správným » Výborná ochrana při pádu přístroje a

Více

Eaton BladeUPS

Eaton BladeUPS šesti výškových modulech (6U) standardního stojanu, včetně baterií.

Více

Bodové ohodnocení výkonů - IFCOR

Bodové ohodnocení výkonů - IFCOR + izolace DNA Trombofilní faktory: Faktor V Leiden + izolace DNA Faktor II Prothrombin+ izolace DNA Faktor XII + izolace DNA MTHFR (C677T) + izolace DNA MTHFR (A1298C) + izolace DNA Trombofilní fak...

Více

Návody k modulu Advanced Protection

Návody k modulu Advanced Protection Výrobní informace, specifikace a všechny technické informace, obsažené v tomto dokumentu, nejsou smluvně závazné. Technické změny jsou vyhrazeny bez oznámení firmou OMICRON. Omicron electronics odm...

Více

1) učební texty – Základní témata

1) učební texty – Základní témata částí. Obrazovou postprodukci dělíme na speciální efekty - SFX, SPFX jako jsou například výbuchy, živly, 3D objekty, animace, transformace neboli morphing a jiné. SFX, SPFX jsou prostě zaměřené na ...

Více

Příručka UPS

Příručka UPS Pasivní standby topologie je nevhodná pro případy, kdy má napájení z elektrorozvodné sítě nízkou kvalitu (např. v blízkosti průmyslových objektů), nebo u něj dochází k častému přerušení.

Více

Uživatelská příručka a návod k instalaci

Uživatelská příručka a návod k instalaci Obsah této příručky je duševním vlastnictvím vydavatele a nesmí být bez svolení kopírován (ani výběrově). Přesnosti informací v této příručce byla věnována maximální pozornost, ale nelze převzít ja...

Více

skladacka UPS

skladacka UPS Eaton BladeUPS s výkonem 12–60 kW je on-line UPS s dvojitou konverzí určenou pro montáž do datového rozváděče (racku) vhodnou pro decentrální zálohu napájení. Modulární stavebnicová technologie umo...

Více