chioggia - Centro Vacanze Pra`delle Torri

Komentáře

Transkript

chioggia - Centro Vacanze Pra`delle Torri
CHIOGGIA
CHIOGGIA: vznik města lze datovat kolem roku 2000 př.n.l. a vděčíme za něj Pelasgiům, lidu mořeplavců z Thesálie. Úpadek Římského
impéria se shoduje s příchodem barbarských populací. Prvními byli v roce 401 Vizigóti krále Alaricha, kteří se pokoušeli o vstup do
Piemontu, avšak byli opakovaně poraženi. V roce 404 to byli Alani a Vandalové. Přibližně v roce 410 se Vizigóti vrátili do Itálie a postupovali
od severovýchodu poloostrova, dostali se až do Říma a vyrabovali jej. Nejkrutější byly nájezdy Hunů, jimž velel Attila, kteří v roce 452
zničili města Aquileia, Verona, Padova a mnohá osídlená centra. Strach přinutil obyvatele z vnitrozemí k tomu, aby se uchýlili na ostrovy
laguny, čímž došlo ke zvýšení stávající populace měst a vedlo to ke vzniku dalších měst jako Rivo Alto (první jádro budoucích Benátek ve
specifické aktuální oblasti Rialto). Chioggia a další města laguny až po Grado si navzdory ovládnutí barbarskými kmeny (s výjimkou
Longobardů) zachovaly svou nezávislost díky starým a již předtím existujících vztahů s Konstantinopolí. Tato situace byla zárodkem
Benátského státu, který byl tvořen městy na jadranském pobřeží, v nichž vládli tribuni. K nejdůležitějším ostrovům patřily Grado, Caorle,
Bibione, Torcello, Equilio, Murano, Malamocco, Rialto, Poveglia a Chioggia. Ostrov Chioggia byl součástí diecéze Malamocco, která byla
odvěkým hlavním městem republiky, ale pokles terénu, výrazné mořské přívaly vln a eroze pobřeží způsobily, že se Malamocco stalo
neobyvatelným. Ostrov Chioggia se stal nejdůležitějším centrem diecéze a v roce 1110 se do ní přestěhovalo sídlo diecéze i relikvie svatých
mučedníků Felixe a Fortunáta, patronů města. Doporučujeme navštívit: město je považováno za malé Benátky díky svým urbanistickým
charakteristikám, které jsou velmi podobné jako u Benátek. Chioggia je ostrov spojený s pevninou několika málo cestami a celý tento ostrov
je protkán mosty, kanály, ulicemi benátského typu (calli) a náměstíčky jako v případě Benátek. Nejdůležitějším kanálem je Canal Vena (kanál
Vena), nad kterým se tyčí devět mostů. Význam tohoto kanálu souvisí s přítomností paláců a kostelů, které se k němu obracejí. Největší je
PRA' DELLE TORRI - CENTRO VACANZE & GOLF
Viale Altanea, 201 - Loc.tà Pra' delle Torri - 30021 CAORLE (Venezia) ITALIA
E-mail: [email protected] - Centro Vacanze: Tel. +39 0421.299063 - Fax +39 0421.299035
Hotel: Tel. +39 0421.299445 - Golf: Tel./Fax +39 0421.299570
Ponte Vigo, který uzavírá kanál v blízkosti laguny a vede na stejnojmenné náměstí, na němž se nachází vysoký sloup, na jehož vrcholu je
umístěn lev svatého Marka; Cattedrale di Santa Maria Assunta (katedrála Nanebevzetí Svaté Marie), městský Dóm, byla postavena ve XII.
století, když bylo sídlo biskupa přemístěno do města Chioggia. První stavbu zničil požár, který vypukl na Vánoce roku 1623. Rok poté byly
zahájeny práce na stavbě nové katedrály podle návrhu Baldassara Longheny, který začlenil do nové budovy prvky, které nebyly zničeny při
požáru; Basilica di San Giacomo Apostolo (bazilika Svatého Jakuba Apoštola), ve které se podle legendy nachází špalek, na němž seděla Marie
s mrtvým Ježíšem v náručí, a obraz, který zobrazuje tuto scénu. Jméno umělce je neznámé a veřejné mínění by chtělo, aby byla malba chápána
jako Božský dar; Chiesa di Sant’Andrea (kostel Svatého Andrey) pochází z XVIII. století a vedle něj se nachází románská Torre dell'Orologio
(Hodinová věž), pocházející z XI.-XII. století, která kdysi sloužila na obranu i jako rozhledna. Uvnitř věže se nachází nejstarší hodiny na světě,
které vyrobil Giovanni Dondi. Uvnitř kostela se nachází malba znázorňující Ukřižování od malíře Palma il Vecchio (1480-1528) a křtitelnice,
která je pravděpodobně dílem Sansovina; Chiesa di San Domenico o santuario del Cristo (kostel Svatého Dominika neboli klášter Krista) je
postaven na malém ostrově. Základy kostela jsou ze XIII. století a kostel byl původně spravován dominikány a poté jezuity. Jsou zde uchovány
některé malby, například San Paolo stigmatizzato (Svatý Pavel se stigmaty), poslední dílo, které namaloval malíř Vittore Carpaccio, a
Crocefisso che parla a San Tommaso d'Aquino (Kříž, který rozmlouvá se svatým Tomášem Akvinským) od Tintoretta.
PRA' DELLE TORRI - CENTRO VACANZE & GOLF
Viale Altanea, 201 - Loc.tà Pra' delle Torri - 30021 CAORLE (Venezia) ITALIA
E-mail: [email protected] - Centro Vacanze: Tel. +39 0421.299063 - Fax +39 0421.299035
Hotel: Tel. +39 0421.299445 - Golf: Tel./Fax +39 0421.299570
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobné dokumenty

příroda - Centro Vacanze Pra`delle Torri

příroda - Centro Vacanze Pra`delle Torri vejce. Brussa ve svém vnitřku uchovává lagunovou oázu Valle Vecchia s řekami Tagliamento a Livenza. Je charakterizována více než 4 km písčitého pobřeží a zemědělským vnitrozemím, které bylo získáno...

Více

lékařské ordinace - Centro Vacanze Pra`delle Torri

lékařské ordinace - Centro Vacanze Pra`delle Torri Od konce května do prvních dnů v září je v Turistické osadě neustále přítomen lékař, připravený zasáhnout 24 hodin denně u jakéhokoli případu. V období mimo hlavní sezonu bude ambulance otevřena v ...

Více

zábavní parky - Centro Vacanze Pra`delle Torri

zábavní parky - Centro Vacanze Pra`delle Torri která umožňuje spouštění bláznivou rychlostí; Toboga se svými tisícími zatáčkami; Pista Blanda, skluzavka, která díky středovému vyvýšení umožňuje mimořádně rychlé spouštění; Crazy River, dlouhý ok...

Více

ostrovy - Centro Vacanze Pra`delle Torri

ostrovy - Centro Vacanze Pra`delle Torri některých děl týkajících se vysušování bylo osídlování ostrova zintenzivněno ve VII. století. V tomto období se začaly rozvíjet také ovocné sady a vinice i sklářské dílny. Přesun Altinské diecéze n...

Více