Prezentace aplikace PowerPoint - Střední škola stavebních řemesel

Komentáře

Transkript

Prezentace aplikace PowerPoint - Střední škola stavebních řemesel
Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy
Pražská 38b, 642 00 Brno – Bosonohy
Šablona:
Název:
Téma:
Autor:
Číslo:
Datum:
Ročník:
Anotace:
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Vývoj písma
Klínové písmo
Mgr. Bednářová Smíšková Jitka
Vy_32_INOVACE_VyPř – 4.
1. 9. 2012
1. ročník SOU
Presentace je určena pro studenty SOU. Probírané téma
seznamuje studenty s vývojem písma v různém období dějin
Presentaci vytvořila:
Mgr. Jitka Bednářová Smíšková
Pojem klínové písmo neoznačuje konkrétní sadu
znaků, jako např. latinka nebo alfabeta, nýbrž jde
o způsob zápisu
Znaky byly otiskovány rákosovým pisátkem do
hlíny, která mohla být následně vypálena
K vypálení došlo často nechtěně, když byla města
dobyta a vypálena nepřátelskými vojsky, což pro
nás znamenalo uchování mnoha klínopisných
textů.
Klínopisné znaky mohou být i tesány do kamene či
psány na jiný materiál.
Klínové písmo vychází z původních piktogramů,
které byly otočeny o 90° a zjednodušeny, aby se
daly znázornit ustálenými tahy rydla.



v deltě řek Eufrat a Tigris, v říší Sumerské,
vzniklo písmo cca 3 700 př.nl.
první ho použili Sumerové
převzali Akkaďané, kteří toto písmo částečně
upravili pro svou semitskou řeč .


Později se však prosadilo v semitských jazycích
písmo vycházející z féničtiny, písmo hláskové,
které bylo daleko jednodušší.
S jeho rozmachem a také s prosazením nových
psacích materiálů končí éra klínového písma


http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%ADnov
%C3%A9_p%C3%ADsmo
http://old.uk.fme.vutbr.cz/kestazeni/0D4/3.p
df

Podobné dokumenty

Stručný vývoj písma - Střední škola stavebních řemesel Brno

Stručný vývoj písma - Střední škola stavebních řemesel Brno Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno – Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Datum: Ročník: Anotace:

Více