You want to participate in an open international

Komentáře

Transkript

You want to participate in an open international
[Centre for Central European Architecture]
You want to participate
in an open international
architectural competition?
[Centre for Central European Architecture]
[Centre for Central European Architecture]
[Centre for Central European Architecture]
COmpetition-COnnector
[Centre for Central European Architecture]
COmpetition-COnnector
STUDIOS, OFFICES AND ARCHITECTS
BE
SFGUR, CONEM VOLORER
EICIUSA IS POS ULPA
DELLACCUMET EXERCHIT
OFFICIL ITAQUUNT.
ANDAE NOBIS EST AUTEM ET,
OFFICATE RA QUIS ULLANT,
OMNIMUSCIAE CONSENDI
BG
SINVERUM ET OCCUM ENT EST
ALIAS AUT ALIQUIAM QUO TE
ET ALIAE. NEQUE ES DOLORI
INUSAPERO VOLOREIURIS
SEQUIA NIHIL ILITIAE NULLAM,
ULLEST FUGITIAS ABORROR
ESTIUNT LA NOBITATEM.
AXIMINULLAM QUAS EST, NITIS
RE QUISTIBUSAM HARITIBUS,
CZ
UT RE PORE VELENDIS ETURE
SOLUPTAQUI OPTATEM. ET PRO
IS ET DOLUPTA TEMQUO DE
VOLUPTA VENISSI SUM IPSUM
DK
NONSECABO. QUIS CON RE
SINT EOSTRUM, VOLUPTATUR,
DE
OPTAS DOLUPIS QUID MO
EIC TE POR MA QUIA SUNT
ADIONSE VOLUPTI DOLORRO
VIDESTRUM HARUNDU
NDANDAN TIBUSAME EXPERIB
USAPEROVID MOLUPTATUR
ALITIOR AM ELIAE PREPTAS
EE
PERESSUM SERFERIBUS, A
NONSEQUO BEA DOLUPTAT
LATE ENIA DOLORER RUNTIA
IE
QUI DOLOR REPRORI DOLORES
EQUIAT DOLLESTET ASSUS ET
PARUPTAQUI ALIT, ABORUM
EL
IPSUNT EST MOLOREN TORIBEAT
RE LAM NIS SOLUPTA TUMQUE
QUI REM EOSSIT QUATI TE
CUPTATUSTIA QUAM QUI BEATI
BLAUT DOLUPTATUR? QUIS
UNTUR, OFFIC TOTATEC AEPUDA
ES
DOLUPTATECUS SUM EXPLIGN
IHILIA AUTATE PRA AUT AUT
IPSAM FACEATUR SUNTIOS AUTE
PREMPORECEPE NI CONSE
CON ESTIO. ITATIUM IM FUGA.
NAM, QUE CULPA VOLOREPTA
VENDAERIO. UT ARUM IPID
MOLOR AUT EAQUODI
DOLESTIIS CON NULLAM, IUM
QUAM ENDIA PE VENT.
FR
LITATUS QUISSEQUE INUM LA
NULPARI BEATIAS EARUPTATE
NATIORRO ILLO TO BLAB ID
MOLORES TIOSAM
...
...
MORE competitions?
[Centre for Central European Architecture]
COUNTRY, CITY
NAME OF THE PERSON OR STUDIO
PERSON / OFFICE (S - M - L - XL)
LANGUAGE OF COMMUNICATION:
CONTACT:
WWW.WEBPAGE.EU
[email protected]
[Centre for Central European Architecture]
COmpetition-COnnector
[Centre for Central European Architecture]
COmpetition-COnnector
LONDON
[Centre for Central European Architecture]
[Centre for Central European Architecture]
SOUTĚŽNÍ POROTA
NEZÁVISLÍ ČLENOVÉ
Pavel Nasadil / Ing. arch. MgA.
Absolvoval studium na Akademii výtvarných umění u Emila Přikryla v roce 2005, poté založil spolu
s Janem Horkým ateliér FAM Architekti. Kromě četných realizací v České republice intenzivně spolupracuje s britskou architektonickou kanceláří Feilden + Mawson. FAM Architekti mají zkušenosti
s projekty individuálního bydlení i složitými typologickými tématy veřejných a dopravních staveb.
Díky vítězství v několika architektonických soutěžích pracují rovněž na projektech pro veřejnou
správu, města a instituce.
Gabu Heindl / Mag. Arch., M.Arch.II
Vystudovala architekturu na Akademii výtvarných umění ve Vídni a Princetonské univerzitě (USA).
Vyučovala na Technické univerzitě ve Štýrském Hradci, na TU Delft, Berlage Institute v Rotterdamu
a Umělecké akademii v Düsseldorfu. Od 2007 vede ve Vídni vlastní ateliér GABU Heindl Architektur
a zároveň učí na vídeňské Akademii výtvarných umění. GABU Heindl Architektur se věnuje mimo
jiné návrhům veřejných budov a kulturních a vzdělávacích zařízení. Ohrazuje se proti šovinistické,
rasistické a diskriminační architektuře, vykořisťujícím návrhům a spekulačním záměrům. V roce
2013 úspěšně dokončila rekonstrukci a rozšiření základní školy v obci Wiener Neustadt, součástí
jejíhož vzniku byly plánovací workshopy s více než stovkou učitelů a tisícem školou povinných dětí.
ZÁVISLÍ ČLENOVÉ
Martina Buřičová / Ing. arch.
Absolventka Fakulty architektury ČVUT v Praze. Po několikaleté spolupráci s S.H.S. architekti a zahraniční stáži ve Francii založila spolu se Štěpánem Kubíčkem vlastní architektonické studio caraa.
cz. Mimo jiná ocenění získal tento ateliér v roce 2010 Grand Prix Obce architektů v kategorii rekonstrukce. V současnosti Martina Buřičová působí jako odborný asistent na Fakultě architektury
ČVUT a vyučuje základy architektonického navrhování studenty prvního ročníku.
Anna Chvojková / Mgr.
Starostka obce Chýně, bez politické příslušnosti. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, Přírodovědeckou fakultu, obor Geografie – kartografie, obor Sociální geografie a regionální rozvoj, část
studií absolvovala ve Španělsku. Pracovala v neziskovém sektoru, profesí projektová manažerka
pro oblast lidských zdrojů a evropských dotací. V Chýni žije již více než šest let a zpracovala demografickou studii obce.
Petra Vacková / Ing.
NÁHRADNÍCI
Místostarostka obce, žije v nové části Chýně přes sedm let. Vystudovala VŠCHT v Praze, obor fyzika a chemie pevných látek (technologie výroby silikátů). Několik let řídila marketing a obchod pro
Českou republiku v holandských firmách s mezinárodní působností. V současnosti pracuje jako
expert MŠMT v oblasti evropských dotací a zabývá se v nově připravovaném operačním programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání podporou vědy, technologií, inženýringu, matematiky a podporou environmentální výchovy, vzdělávání, osvěty a podnikavosti v regionálním a vysokém školství. Kromě
rozvoje školství na lokální i státní úrovni se zajímá o komunitní plánování a udržitelný život v obci.
Ondřej Píhrt / Ing. arch.
Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze, část studií i následnou praxi absolvoval v Německu.
Po několikaleté spolupráci spolu s Mojmírem Ranným v roce 2008 založili ateliér RAP partners,
kde se věnují architektuře převážně malého měřítka. V loňském roce vyhráli architektonickou soutěž na základní školu v Psárech, s obcí navázali spolupráci a momentálně se projekt nachází ve fázi
územního řízení.
Petr Štěpánek / Mgr. Ing.
Učí na Vysoké škole ekonomické v Praze. Jeho specializaci jsou veřejné zakázky, na kterých se
podílí jak teoreticky, tak i v praxi organizací výběrových řízení pro různé obce v České republice.
V Chýni, kde žije již delší dobu, je členem Finančního výboru a Výboru pro výstavbu nové základní
školy.
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
5
11
[Centre for Central European Architecture]
[Centre for Central European Architecture]
ÚČASTNÍCÍ SOUTĚŽE - REGISTRACE
ÚČASTNÍCÍ SOUTĚŽE
Registrovaných zájemců o soutěž bylo 210,
V průběhu celé doby (57 dní) vymezené pro
registraci hlásilo 7 zájemců každé 2 dny.
Celkem bylo odevzdáno 64 návrhů. 30
z České republiky, 9 ze Slovenska, 22
z Evropské unie a 3 ze zemí mimo EU.
nárůst počtu registrovaných účastníků
Česká republika
Slovensko
Portugalsko
Velká Británie
Španělsko
Itálie
Nizozemí
Francie
Japonsko
Kanada
Maďarsko
Rakousko
Řecko
Severní Irsko
Ukrajina
250
Nizozemí
Itálie
200
Španělsko
150
ostatní
Velká Británie
100
50
0
Portugalsko
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Zahraniční - celosvětový - zájem o soutěž
je patrný z počtu registrovaných zájemců
o soutěž, z nichž více než polovina
nepocházela z České republiky.
non-EU
17%
CZ
43%
EU
30%
SK
10%
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
14
30
9
5
5
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Slovensko
Česká republika
Česká republika
Slovensko
Velká Británie
Řecko
Portugalsko
Španělsko
Čína
Itálie
Japonsko
Nizozemí
Francie
Maďarsko
Indie
Írán
USA
Raokusko
Bosna a Hercegovina
Kanada
Egypt
91
Egypt 2
Nigérie 2
Nigérie
21
Austrálie1
Austrálie
14
Belgie
8
Belgie 1
Finsko 1
Finsko
9
Indonésie
7
Indonésie
1
Irsko
5
Irsko
1
Izrael 1
Izrael
5
Litva
5
Litva
1
Černá Hora
Černá
4
Hora
1
Nový Zéland
Nový
3
Zéland
1
Severní
3
Irsko
Severní Irsko
1
Norsko 1
Norsko
3
Polsko 1
Polsko
3
Rumunsko
3
Rumunsko
1
JAR
2
JAR
1
Ukrajina
2
Ukrajina 1
Venezuela
2
Venezuela
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Lisbon
Brno
London
ostatní
Bratislava
Praha
Bratislava
London
Brno
Lisbon
Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Barcelona
Budapest
Coleraine
Delft
Dlhá nad Oravou
Dobruška
Edinburgh
Espinho
25
5
4
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Guimarães
Kiev
Křelov
Kvetoslavov
Madrid
Malaga
Paris
Parma
Rome
Rotterdam
Thessaloniki
Tokyo
Toronto
Vienna
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Praha
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
15
[Centre for Central European Architecture]
[Centre for Central European Architecture]
HODNOTA ODEVDENÉ PRÁCE
64 týmů, které se soutěže zúčastnily,
pocházelo celkově ze 14 zemí. V rámci
těchto týmů pracovalo na návrhu nové
školy pro Chýni více než 250 architektů.
Celkové náklady na zpracování a odevzdání
návrhu jednoho soutěžního týmu tak jsou
213 768 Kč. Při počtu 64 odevzdaných
návrhů je celková hodnota odvedené práce
na této soutěži 13 424 516 Kč.
V průzkumu, který jsme provedli po
ukončení soutěžě, jsme požádali
architekty, aby nám sdělili počet hodin,
které jejich tým prací na návrhu strávil –
výsledkem je průměrně 246 hodin práce
jednoho soutěžního týmu. Násobíme-li to
cenou 850 Kč/hod (kreativní části návrhu),
hodnota odvedené práce na jednom
soutěžním návrhu je 209 750 Kč.
K tomu jsme navíc požádali architekty, aby
nám sdělili své náklady na tisk a doručení
návrhu. Tyto náklady činí v průměru 4010
Kč na jeden tým.
Brno - Dobruška - Křelov - Olomouc - Praha / Česká republika / Lyon
- Paříž / Francie / Bellusco - Parma - Řím / Itálie / Tokyo / Japonsko /
Toronto / Kanada / Budapešť / Maďarsko / Delft - Rotterdam / Nizozemí / Espinho - Guimarães - Lisabon - Loures / Portugalsko / Vídeň / Rakousko / Thessaloniki / Řecko / Banská Štiavnica - Borinka
- Bratislava - Dlhá nad Oravou / Slovensko / Malaga - Madrid / Španělsko / Kharkov - Kyjev / Ukrajina / Edinburgh - Londýn / Velká Británie
64 / 14
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
16
13 424 516 Kč
Sérgio Miguel Godinho / François Lepeytre / Gaël Brulé / Hector Hernandez / Augusto Vasconcelos / Diogo Vasconcelos / Ema Mendes / Hugo Gomes / Isidro Vale
/ Pedro Filipe / Martin Borák / Martin Švec / Erica Chladová / Robert van der Pol / Anna Chladová / František Chlad / Pavlo Omelchenko / Marco Polloni / Viktor
Zasypkin / Ekaterina Evseenko / Ilya Gorbenko / Olga Marich / Alexander Radchenko / Albano Jorge Rodrigues Lopes / Ana Teresa Franco Días Sítima / Tânia Patrícia
Rodrigues dos Santos / Joana Lopes / Ricardo Ribeiro / Lilli Pschill / Ali Seghatoleslami / Aiste Ambrazeviciute / Christopher Ghouse / Marianna Markusková / Vladimír Netík / Radovan Volmut / Martina Vajsová / Jakub Števanka / David R. Chisholm / Vít A. Máslo / Martina Chisholm / Adriano Ferrer Escayola / Daniel Šimpach
/ Yuliya Poyznich / Carlos Nuno Lacerda Lopes / Melissa Kinnear / Olivier Jauniaux / Annika Francis / Makiko Tsukada / Yasumasa Kinoshita / Ladislav Opletal /
Miroslav Strnad / Eugenio Aguinaga / José María Jiménez / Manuel Rodríguez / Miguel Angel Barrera / Jerusalén Andueza / Manuel Lopéz Lara / Javier Valladares
/ Fernando Valladares / Kevin Weiss / Steven Guigoz / Andrew Stoane / Lukáš Hlatký / Miroslava Wagenaar / Petr Hyránek / João Fagulha / Raquel Oliveira / João
Ruivo / Joana Lagos / Tudor Vasiliu / Isabel Silvestre / Ignacio Lopez / L. Hoogewerf / R. Heykant / F. Smit / T.J.C van Beukering / Gabor Nemes / Agnes Hajas /
Ján Kuva / Patrik Kuva / Ľuboš Žabenský / Tatiana Václavíková / Dorota Volfová / Vratislav Danda / Pavel Ullmann / Radovan Kupka / Martin Neruda / Jana Šťastná /
Zuzana Boháčová / Elan Neuman Fessler / Gianluca Pelizzi / Jessica McGarry / Steven Moon / Adam Currie / Chris Quinn / Letitia Magee / Carlo Berarducci / Paolo
Venturella / Milan Hakl / Daniele Biondi / Cosimo Scotucci / Rossella Lanari / Roupen Yacoubian / Lorenzo Garofoli / Konstantinos Evangelou / Amalia Skoufoglou
/ Alex Cochrane / Lauren Dutton / Ciara McCurtin / Ondřej Tuček / Viktor Tuček / Esther Rovira Raurell / Albert Bonaventura Sans / Jorge Martín / Gemma Rovira
/ Jozef Pavelčák / Norbert Sládečka / Juraj Ščerba / Petr Malý / Vladimír Paloušek / Miroslav Malý / Zdeněk Chmel / Lukáš Doubrava / Romana Wantuloková /
Daniel Smitka / Oleg Drozdov / Martin Belica / Petra Belicová / Josef Pfeifer / Michal Sulo / Miriam Lišková / Lucia Kostrubová / Richard Sukač / Robert Gallo / Ivan
Wahla / Václav Kočí / Arnošt Navrátil / Štěpán Netrefa / Jan Pospíšil / Jakub Roskovec / Radovan Schaufler / Jan Ratiborský / Tomáš Kozelský / Viktor Odstrčilík /
Alexandra Georgescu / Victor Quiros / Tomáš Vižálek / Jaroslav Vokál / Miroslava Šešulková / Ondřej Mráz / Leo Odstrčilík / Svatopluk Sládeček / Jaroslav Matoušek
/ Tereza Novotná / Michal Procházka / Monika Kaifošová / Radek Sláma / Štěpánka Vyčítalová / Alexandra Zedníková / Andrea Ambrovičová / Radoslav Kurucz /
Jana Matlovičová / Juraj Mikulaj / Kamil Mrva / Jakub Popela / Martin Rosa / Nicholas Boyarsky / Vincent Appel / Andrew Weigand / Tanawat Vichaiwatanapanich
/ Jakub Řídký / Jan Drácký / Petr Sova / Daniel Kubiš / Katarína Bergerová / Patrícia Botková / Martin Hudec / Marián Stanislav / Klára Bittnerová / Oldřich Bittner
/ Lukáš Pavlů / Martin Feistner / Radana Feistnerová / Jiří Hůrka / Kryštof Pikard / Vítězslava Rothbauerová / Petr Brzobohatý / Petr Benedikt / Jakub Sedmík
/ Lukáš Ehl / Tomáš Koumar / Jan Lankaš / Milan Velitš / Jiří Petlach / Nikolaos Rigas / Konstantinos Kakogiannis / Aris Koutsouflakis / Lenka Marečková / Jarin
Krouz / Jitka Šídlová / COLL COLL / David Mareš / Marie Gelová / Filip Hermann / Petr Gilar / Zuzana Púcha / Tomáš Gelien / Tomáš Zdvihal / Jan Adámek / Kristýna Pavelková / Zdenka Steinerová / Pavla Sukaná / Michal Šourek / Pavel Hřebecký / Tomáš Filgas / Katerini Duničková / Jiří Kugl / Michal Kuzemenský / David
Pavlišta / Ondřej Synek / Jan Vlach / Jiří Žid / Tomáš Feistner / Anna Svobodová / Kateřina Gloserová / Klára Pohlová / Daniela Šestinová / Tomáš Ružiak / Miroslav
Šestina / Jiří Zuman / Filip Zuman / Lukáš Taller / Magda Říhová / Jitka Kubínová / Vít Štěpán / Ondřej Hubert / Claudio Conenna / Kyriakos Romanidis / Zacharias
Kechagioglou / Panaghiota Mouratidou / Kyriaki Tsoukala / Themistoklis Chatzigiannopoulos / Alexndros Theologos / Sandra Gomez Alba / Luis Romero Martinez
250+
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
17
[Centre for Central European Architecture]
[Centre for Central European Architecture]
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKU
Porota architektonické soutěže o návrh
Nová škola Chýně udělila tři ceny:
1. cena (300 000 Kč) - návrh s pořadovým
číslem 2:
Atelier CMJN - François Lepeytre,
Gaël Brulé ve spolupráci s Hectorem
Hernandezem
2. cena (150 000 Kč) - návrh s pořadovým
číslem 43:
ARCHITEKTI mikulaj & mikulajová - Andrea
Ambrovičová, Radoslav Kurucz, Jana
Matlovičová a Juraj Mikulaj
3. cena (75 000 Kč)- návrh s pořadovým
číslem 23:
Martin Neruda, Jana Šťastná a Zuzana
Boháčová
Porota navíc udělila dvě odměny, jednu ve
výši 45 000 Kč návrhu s pořadovým číslem
40, atelieru KOGAA ve složení Tomáš
Kozelský, Viktor Odstrčilík, Alexandra
Georgescu, Victor Quiros ve spolupráci
s Tomášem Vižálkem, Jaroslavem Vokálem,
Miroslavou Šešulkovou, Ondřejem Mrázem
a Leem Odstrčilíkem. Druhou odměnu ve
výši 30 000 Kč získal návrh s pořadovým
číslem 36, atelier SLLA ve složení Michal
Sulo, Miriam Lišková, ve spolupráci s Luciou
Kostrubovou.
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
18
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
19
[Centre for Central European Architecture]
cenová nabídka
číslo
návrhu
studio autory
cenová nabídka projekčních
projekčních práci v
m2
m3
náklady uvedeny autory
práci v Kč
procentech
6 163
25 945
124 330 340 Kč
17 782 924 Kč
14,3%
Sérgio Miguel Godinho
1
33
Atelier CMJN
2
3
4
140 000 000 Kč
Art´ Citta Lda.
Diogo Vasconcelos
Ing. Arch. Martin Borák
Ing.arch. Martin Švec
13 300 000 Kč
9,5%
34
17 185
52 173
139 089 463 Kč
6 954 473 Kč
5,0%
35
16 050
32 803
175 496 050 Kč
4 547 515 Kč
2,6%
6
for Architecture and Landscape
Pavlo Omelchenko
Marco Polloni
Viktor Zasypkin
17 185
27 710
140 000 000 Kč
10 360 000 Kč
8
37
17 185
45 740
213 804 000 Kč
17 616 125 Kč
8,2%
38
17 185
PSLA Architekten ZT KG
Lilli Pschill
Ali Seghatoleslami
66 520
135 705 546 Kč
7 389 167 Kč
5,4%
17 185
26 336
103 550 358 Kč
7 517 756 Kč
40
17 072
40 295
318 857 400 Kč
28 697 166 Kč
9,0%
10
17 185
32 300
152 547 400 Kč
12 966 530 Kč
8,5%
17 185
26 365
139 038 936 Kč
11 123 115 Kč
8,0%
223 218 260 Kč
11 160 913 Kč
5,0%
197 735 070 Kč
9 800 000 Kč
5,0%
41
14
15
ARTERA Projekt s.r.o
Aguinaga y Associados Arquitectos SLP
Eugenio Aguinaga, architect
Weiss Architecture and Urbanism / Dieter J
Kevin Weiss
43 602
45
17 185
33 438
138 617 633 Kč
12 000 000 Kč
8,7%
46
17 200
34 430
146 860 000 Kč
15 996 000 Kč
10,9%
372 000 000 Kč
22 506 000 Kč
6,1%
47
Andrew Stoane Architect
16
17
18
17 185
19
20
21
Gabor Nemes
Agnes Hajas
Ing.arch. Patrik Kuva
Ing.arch. LˇUBOŠ ŽABENSKÝ
Tatiana Václavícová
Dorota Volfová
AND, spol. s.r.o. architektonický atelier
22
23
Ing.arch. Martin Neruda
Ing.arch. Jana Št´astná
Ing.arch. Zuzana Bohačová
140 000 000 Kč
8 820 000 Kč
6,3%
26 330
139 722 731 Kč
12 400 000 Kč
8,9%
17 185
56 271
288 670 230 Kč
15 876 863 Kč
5,5%
17 185
25 184
140 000 000 Kč
10 500 000 Kč
7,5%
17 160
42 310
226 358 500 Kč
1 315 000 Kč
0,6%
171 185
35 486
140 000 000 Kč
5 650 700 Kč
4,0%
17 185
32 150
144 000 000 Kč
7 200 000 Kč
30
43 577
133 183 275 Kč
5 327 330 Kč
2,8%
55 048
303 800 000 Kč
19 900 000 Kč
6,6%
17 100
48 150
265 000 000 Kč
17 500 000 Kč
6,6%
13 734
34 804
166 050 070 Kč
18 011 202 Kč
10,8%
17 185
34 166
140 000 000 Kč
9 800 000 Kč
7,0%
17 185
55 672
230 000 000 Kč
9 116 030 Kč
4,0%
17 185
38 411
140 000 000 Kč
9 088 700 Kč
6,5%
17185
44988
23 352 076 Kč
23 001 924 Kč
98,5%
16 652
28 649
138 341 051 Kč
11 550 000 Kč
8,3%
17 185
43 615
230 000 000 Kč
18 122 170 Kč
7,9%
17 464
27 927
131 273 858 Kč
4 457 535 Kč
3,4%
Ing.arch. Vítězslava Rothbauerová
Ing.arch. Petr Brzobohatý
140 669 125 Kč
15 473 604 Kč
231 634 251 Kč
68 511
140 000 000 Kč
11 200 000 Kč
8,0%
11 020
32 411
182 673 010 Kč
8 530 000 Kč
4,7%
17 185
29 500
140 000 000 Kč
9 280 000 Kč
6,6%
17 185
21 955
86 722 250 Kč
2 835 360 Kč
3,3%
6 148
55 912
285 151 200 Kč
15 112 900 Kč
5,3%
170 000 000 Kč
6 960 000 Kč
4,1%
204 465 347 Kč
23 503 292 Kč
17 182
35 417
170 452 007 Kč
8 100 000 Kč
4,8%
17 173
25 933
133 250 000 Kč
6 696 612 Kč
5,0%
17 185
31 234
140 000 000 Kč
11 763 620 Kč
8,4%
17 185
35 693
139 107 600 Kč
5 321 919 Kč
3,8%
4 200
38 730
193 000 000 Kč
15 141 400 Kč
7,8%
14 886
46 925
238 482 000 Kč
19 875 000 Kč
8,3%
16 000
35 066
172 000 000 Kč
11 094 000 Kč
6,5%
17 185
19 800
140 000 000 Kč
9 786 000 Kč
7,0%
15 313
34 804
197 500 000 Kč
13 794 000 Kč
7,0%
168 000 000 Kč
13 500 000 Kč
8,0%
Ing.arch.Nikolaos Rigas
COLL COLL
Ing.arch. David Mareš
11,0%
57
35 451
6,5%
38 266
17 171
Šrámková architektí s.r.o.
56
28 122
15 156 738 Kč
16 375
Ing. Petr Benedikt, OKULET, spol. s.r.o.
4,0%
11,5%
58
Ing.arch. Jan Adámek
Ing.arch. Kristýna Pavelková
Ing.arch. Zdenka Steinerová
Ing.arch. Pavla Sukaná
MS Plan s.r.o.
Ing.arch.Michal Šourek
Ing.arch. Michal Kuzemenský
59
17 185
17 185
16 620
22 386
43 657
31 285
139 662 290 Kč
139 013 657 Kč
149 140 750 Kč
7 600 000 Kč
16 484 243 Kč
9 200 000 Kč
5,4%
60
Ing.arch. Daniela Šestinová
Ing.arch Tomáš Ružiak
Ing.arch. Miroslav Šestina
61
Ing. Jiří Zuman
Ing.arch. Filip Zuman
Ing.arch. Lukáš Taller
11,9%
6,2%
17 185
48 314
269 833 690 Kč
17 185
21 360
136 514 881 Kč
12 286 339 Kč
9,0%
17 185
40 474
156 000 000 Kč
9 850 000 Kč
6,3%
17 185
29 308
129 913 200 Kč
5 000 000 Kč
3,8%
17 185
61 111
355 260 000 Kč
9 720 000 Kč
2,7%
Deltaplan spol s.r.o.
62
Esther Rovira Raurell
31
5 795 000 Kč
17 185
21
40
48
43
4
54
24
22
33
52
3
50
23
7
8
28
51
46
17
39
38
30
47
58
13
37
5
20
57
11
12
45
41
53
14
61
18
10
2
60
59
32
49
55
44
25
19
15
29
35
6
1
36
42
56
34
16
26
9
Ing.arch.Martin Feistner
55
14 490
Ing.arch. Ondřej Tuček
Ing.arch. Viktor Tuček
209 405 000 Kč
BITTNER architects s.r.o.
5,0%
Yacoubian Architects Ltd
29
Ing.arch. Petr Sova
ČKA 04055
53
Carlo Berarducci
Paolo Venturella
Alex Cochrane Architects
Konstantinos Evangelou
Ing.arch. Jan Drácký
Ing.arch. Jakub Řídký
54
17 185
28
Boyarsky Murphy Architects
Nicholas Boyarsky
52
McGarry-Moon Architects Ltd
27
42 151
Ing.arch. Daniel Kubiš
51
Gianluca Pelizzi
26
17 185
50
17 185
25
Ing.arch. Andrea Ambrovičová
Ing.arch. Radoslav Kurucz
Ing.arch. Jana Matlovičká
Ing.arch. Jury Mikulaj
Kamil Mrva Architects, s.r.o.
49
17 185
Dipl.arch. Elan Neuman Fessler AIA, ČKA,
24
Tomáš Kozelský
Viktor Odstrčilík
Alexandra Georgescu
Victor Quiros
M.A. Svatopluk Sládeček
Bc. Jaroslav Matoušek
Bc. Tereza Novotná
48
Ing. Lukáš Hlatký
Ing. Arch. Miroslava Wagenaar
FORA (Falgulha Oliveira Ruivo - Arquitect
Joao Fagulha
Raquel Oliveira
Joao Ruivo
Station-D Architects
Prof.ing.arch. Arnošt Navrátil, CSc
Ing.arch. Štěpán Netrefa
44
17 186
1 960 000 Kč
Atelier SAEM, s.r.o.
43
17 185
Makiko Tsukada
13
Ing.arch. Richard Sukač
Ing.arch. Robert Gallo
Doc.Ing.arch. Ivan Wahla
42
CNLL, Lda - Nuno Lacerda (Arch.)
Olivier Jauniaux
Melissa Kinnear
Ing. Arch. Martin Belica
Ing. Arch. Petra Belicová
Ing.arch. Josef Pfeifer
návrhu
714,3%
32 295
Schaufler - Roskovec, s.r.o.
7,3%
Cloud Studio s.r.o
12
Atelier Smitka s.r.o
PE ´´Drosdov and Partners´´
39
9
11
Ing.Arch. Petr Malý
Ing.arch. Vladimir Paloušek
číslo
14 000 000 Kč
17 174
SLA s.r.o.
7,4%
Albano Jorge Rodrigues Lopes (Architect)
7
Ing.arch. Jozef Pavelčák
Ing.arch. Norbert Sládečka
Ing. Juraj Ščerba
36
Liminal Office
5
32
0,0%
63
64
Claudio Conenna
Kyriakos Romanidis
Zacharias Kechagioglou
Panaghiota Mouratidou
Sandra Gomez Alba
Louis Romero Martinez
[Centre for Central European Architecture]
cenová nabídka projekčních
náklady uvedeny autory
226 358 000 Kč
23 352 076 Kč
86 722 250 Kč
131 273 858 Kč
175 496 050 Kč
139 107 600 Kč
133 183 275 Kč
140 000 000 Kč
209 405 000 Kč
133 250 000 Kč
139 089 463 Kč
170 000 000 Kč
144 000 000 Kč
135 705 546 Kč
103 550 358 Kč
139 662 290 Kč
170 452 007 Kč
182 673 010 Kč
140 000 000 Kč
140 000 000 Kč
230 000 000 Kč
149 140 750 Kč
140 000 000 Kč
140 000 000 Kč
197 735 070 Kč
140 000 000 Kč
140 000 000 Kč
140 000 000 Kč
172 000 000 Kč
139 038 936 Kč
223 218 260 Kč
140 000 000 Kč
138 341 051 Kč
140 000 000 Kč
138 617 633 Kč
136 514 881 Kč
139 722 731 Kč
152 547 400 Kč
140 000 000 Kč
168 000 000 Kč
197 500 000 Kč
196 000 000 Kč
285 151 200 Kč
193 000 000 Kč
231 634 251 Kč
140 669 125 Kč
288 670 230 Kč
146 860 000 Kč
139 013 657 Kč
265 000 000 Kč
213 804 000 Kč
124 330 340 Kč
166 050 070 Kč
230 000 000 Kč
238 482 000 Kč
303 800 000 Kč
372 000 000 Kč
204 465 347 Kč
318 857 400 Kč
práci v Kč
1 315 000 Kč
2 300 192 Kč
2 835 360 Kč
4 457 535 Kč
4 547 515 Kč
5 321 919 Kč
5 327 330 Kč
5 650 700 Kč
5 795 000 Kč
6 696 612 Kč
6 954 473 Kč
6 960 000 Kč
7 200 000 Kč
7 389 167 Kč
7 517 756 Kč
7 600 000 Kč
8 100 000 Kč
8 530 000 Kč
8 820 000 Kč
9 088 700 Kč
9 116 030 Kč
9 200 000 Kč
9 280 000 Kč
9 786 000 Kč
9 800 000 Kč
9 800 000 Kč
10 360 000 Kč
10 500 000 Kč
11 094 000 Kč
11 123 115 Kč
11 160 913 Kč
11 200 000 Kč
11 550 000 Kč
11 763 620 Kč
12 000 000 Kč
12 286 339 Kč
12 400 000 Kč
12 966 530 Kč
13 300 000 Kč
13 500 000 Kč
13 794 000 Kč
14 000 000 Kč
15 112 900 Kč
15 141 400 Kč
15 156 738 Kč
15 473 604 Kč
15 876 863 Kč
15 996 000 Kč
16 484 243 Kč
17 500 000 Kč
17 616 125 Kč
17 782 924 Kč
18 011 202 Kč
18 122 170 Kč
19 875 000 Kč
19 900 000 Kč
22 506 000 Kč
23 503 292 Kč
28 697 166 Kč
průměr
11 612 601 Kč
průmer po odečtně 5 nejvýšších a 5 nejnižších nabidek
5 321 919 Kč
5 327 330 Kč
5 650 700 Kč
5 795 000 Kč
6 696 612 Kč
6 954 473 Kč
6 960 000 Kč
7 200 000 Kč
7 389 167 Kč
7 517 756 Kč
7 600 000 Kč
8 100 000 Kč
8 530 000 Kč
8 820 000 Kč
9 088 700 Kč
9 116 030 Kč
9 200 000 Kč
9 280 000 Kč
9 786 000 Kč
9 800 000 Kč
9 800 000 Kč
10 360 000 Kč
10 500 000 Kč
11 094 000 Kč
11 123 115 Kč
11 160 913 Kč
11 200 000 Kč
11 550 000 Kč
11 763 620 Kč
12 000 000 Kč
12 286 339 Kč
12 400 000 Kč
12 966 530 Kč
13 300 000 Kč
13 500 000 Kč
13 794 000 Kč
14 000 000 Kč
15 112 900 Kč
15 141 400 Kč
15 156 738 Kč
15 473 604 Kč
15 876 863 Kč
15 996 000 Kč
16 484 243 Kč
17 500 000 Kč
17 616 125 Kč
17 782 924 Kč
18 011 202 Kč
18 122 170 Kč
11 330 742 Kč
průmer po odečtně 10 nejvýšších a 10 nejnižších nabidek
6 954 473 Kč
6 960 000 Kč
7 200 000 Kč
7 389 167 Kč
7 517 756 Kč
7 600 000 Kč
8 100 000 Kč
8 530 000 Kč
8 820 000 Kč
9 088 700 Kč
9 116 030 Kč
9 200 000 Kč
9 280 000 Kč
9 786 000 Kč
9 800 000 Kč
9 800 000 Kč
10 360 000 Kč
10 500 000 Kč
11 094 000 Kč
11 123 115 Kč
11 160 913 Kč
11 200 000 Kč
11 550 000 Kč
11 763 620 Kč
12 000 000 Kč
12 286 339 Kč
12 400 000 Kč
12 966 530 Kč
13 300 000 Kč
13 500 000 Kč
13 794 000 Kč
14 000 000 Kč
15 112 900 Kč
15 141 400 Kč
15 156 738 Kč
15 473 604 Kč
15 876 863 Kč
15 996 000 Kč
16 484 243 Kč
11 214 933 Kč
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
25
27
[Centre for Central European Architecture]
1st price
Atelier CMJN
François Lepeytre, Gaël Brulé coopration: Hector Hernandez
NOVÁŠKOLACHÝNĚ
NEWSCHOOLCHÝNĚ
Statistikarespondentů
Jakjstesedozvěděliotétosoutěži?
Výběrzmožností,vícemožných,zodpovězeno40x,nezodpovězeno0x
Možnostiodpovědí
Responzí
Podíl
sledujemewebČKA
32
80%
přessociálnísítě
5
12,5%
odkolegů,kamarádů
9
22,5%
jinoucestou:
2
5%
51
22
3
26
43,1%
Počet
návštěv
Počet
dokončených
Počet
nedokončených
Pouze
zobrazení
Celkováúspěšnost
vyplněnídotazníku
32(80%)
Historienávštěv(05.05.2015–12.05.2015)
5(12,5%)
9(22,5%)
40
2(5%)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
20
službaÚřednínástěnka-veřejnézakázky
Bustler
0
Jakábylavašehlavnímotivaceproúčastvsoutěži?
04.05.
05.05.
Početnávštěv(51)
06.05.
07.05.
08.05.
09.05.
10.05.
11.05.
12.05.
13.05.
14.05.
15.05.
Početdokončených(22)
Výběrzmožností,vícemožných,zodpovězeno40x,nezodpovězeno0x
Možnostiodpovědí
Responzí
Podíl
typologiebudovy
31
77,5%
lokalita
9
22,5%
kvalitníporota
16
40%
zajímavécenyaodměny
10
25%
možnostzakázky
24
60%
jiná:
9
22,5%
Celkemnávštěv
Zdrojenávštěv
Časvyplňovánídotazníku
15%
43,1%
20%
51,0%
31(77,5%)
55,0%
9(22,5%)
100%
16(40%)
10(25%)
24(60%)
Pouzezobrazeno(51,0%)
Nedokončeno(5,9%)
Dokončeno(43,1%)
9(22,5%)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
on-linedotazníkyzdarma–www.survio.com
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
7
Přímýodkaz(100%)
on-linedotazníkyzdarma–www.survio.com
2-5min.(15%)
5-10min.(20%)
10-30min.(55,0%)
30-60min.(5%)
>60min.(5%)
3
NÁZEV SOUTĚŽE - I. KOLO
1
I. KOLO
2
I. KOLO
3
I. KOLO
4
1
2
3
1
2
3
4
CD
5
AUTOR
6
ZPÁTEČNÍ
ADRESA
7
COmpetition-COnnector
LONDON
COmpetition-COnnector
Idea:
The platform is a connection tool for architects and studios to team up and be able to compete together on an international level.
Premises:
According to EU law an architect with an address or seat of the firm in the European Union or European Economic Area can participate in any
of the competitions held here. However, it is obviously more advantageous to work with someone knowledgeable of the local settings and facts,
standards and laws.
If you’re from outside of EU or EEA then you must team up with someone from the region, otherwise you are not allowed to participate.
Description of the tool:
COCO platform should enable the architects to team up easily and enter the competition.
Essentially it is a database, where you enter very few information about yourself and more importantly your contact info. The principle of the
database is simple – either you are an architect willing to participate with someone who contacts you, or you are looking for those.
Aims of the tool:
To facilitate easier contact among the architects
To make international entering the competition easier and more feasible
To enhance the quality of competition entries
Functioning and potentiality:
Obviously the platform needs further development. But ideally by providing minimum of information and a contact you actually express your
interest in taking part in competitions.
This tool might be exceptionally interesting to young architects and small studios, since they can be an extremely valuable partner to bigger and
older offices that would like to enter a competition. They can provide the service of knowing local environment, laws and standards. They can help
overcome the language barrier. They can offer flexible designing skills. The range of cooperation is limitless, really. Moreover, they can start a
more serious collaboration or even win part of the commission in case of success in the design contest.
Efficacy of Co-Co, measured by the parameters:
1.
NUMBER OF USERS,
VISITORS AND REGISTERED
ARCHITECTS OF THE PLATFORM
2.
FOLLOWING THE JOINED
COOPERATION’S THROUGH THE
PLATFORM
4.FOLLOWING
THE CONTRACTS AND
COMMISSIONS WHICH HAVE
BEEN CONTRACTED FROM THE
PLATFORM
5.
QUESTIONNAIRE TO
UPDATE PLATFORM
3.
RESULTS FROM THE
COOPERATION
STUDIOS, OFFICES AND ARCHITECTS
[Centre for Central European Architecture]
COmpetition-COnnector

Podobné dokumenty