zde - GfK

Komentáře

Transkript

zde - GfK
GfK FMDS® 2016
Monitoring finančního trhu
MONITORING
Sleduje ve 4 vlnách ročně (březen, červen, září,
listopad-prosinec) základní parametry trhu a
jejich vývoj v čase.
Část „Banky“ mapuje základní orientační body
trhu:
•Z
nalost bank spontánní i podpořená
•Z
nalost reklamy se zaměřením na produkty spontánní i podpořená
•K
lientství, fluktuace klientů (přerušený / navázaný kontakt s bankou), hlavní banka
• Image bank
• L oajalita a spokojenost klientů
Část „Klientská rozhraní“ se zaměřuje na možné
způsoby komunikace mezi bankou a klienty:
•D
ůležitost forem komunikace a frekvence
jejich využívání s rozlišením hlavní / jiná banka
•S
pokojenost s využívanými formami
komunikace
•P
obočky a přímé bankovnictví – důvody
využívání
Část „Produkty“ obsahuje podrobný popis bankovních produktů:
•Z
nalost / využívání / plánování / produktů
•S
pokojenost s produkty
• Informační zdroje o produktech
Část „Potřeby“ nabízí seznam postojových
výroků:
•A
ktuální priority klientů z pohledu peněz
a nakládání s finančními prostředky
•D
louhodobý přístup a chování klientů
ve finanční oblasti
BANKY
Česká spořitelna • ČSOB • Poštovní spořitelna /
ERA • Komerční banka • GE Money Bank
• Raiffeisenbank • UniCredit Bank • Citibank
• mBank • Sberbank/Volksbank • ING Bank
• J&T BANKA • Fio banka • LBBW
• Hypoteční banka • ZUNO • Air Bank
• Equa bank
PRODUKTY
Osobní (běžný) účet v CZK/ v cizí měně,
podnikatelský účet v CZK/ v cizí měně, účet pro
děti do 15ti let, studentský účet.
Domácí platby v rámci ČR, mezinárodní platby
do zahraničí. Debetní karta v CZK/ v cizí měně,
kreditní karta, bezkontaktní karta, spotřebitelská úvěrová karta. Úvěr na
bydlení, spotřebitelský úvěr / půjčka, úvěr ze
stavebního spoření, hypoteční úvěr v CZK/
v cizí měně, kontokorent, spotřebitelský úvěr
na automobil, leasing. Stavební spoření, penzijní
připojištění, životní pojištění.
Termínovaný vklad v CZK/ v cizí měně, spořicí
účet v CZK/ v cizí měně, vkladní knížka v CZK/ v
cizí měně. Akcie a dluhopisy, investiční
fondy, ostatní cenné papíry. Internetové
bankovnictví, telefonické bankovnictví, GSM
banking, homebanking a mnoho dalších.
POTŘEBY
SPECIFIKACE
Vytvářet finanční rezervy pro zajištění na
stáří. Využít peníze pro co nejvyšší životní
úroveň v současnosti. Zajistit finanční
podmínky pro založení rodiny. Vytvářet
finanční rezervy pro zajištění budoucnosti
dětí, vnoučat. Vyřešit vlastní bydlení. Zajistit
dlouhodobé zhodnocení uspořených peněz.
Ochránit uspořené peníze před inflací, ale mít
je k dispozici kdykoliv. Zajistit alespoň
minimální prostředky pro běžný chod
domácnosti. Sehnat peníze na splácení úvěrů.
Mít snadný přístup ke svým penězům
kdykoliv a kdekoliv. Být zajištěn pro případ
nenadálé události (úraz, ztráta zaměstnání).
Sehnat peníze na nákup dražších věcí (pračka,
počítač, auto, dovolená...).
FMDS® BASIC
•1
vlna N=1000/ repre (březen, květen, září,
listopad) > Výstupy ve formě xlxs (tabulky)
a pptx (grafy)
•4
vlny > Výstupy ve formě xlxs (tabulky)
a pptx (grafy)
•V
ýroční zpráva > souhrnná závěrečná zpráva
včetně srovnání vln + osobní prezentace
• sběr MULTIMODE, tj. kombinace CAPI a CAWI
EXKLUZIVNÍ OTÁZKY:
•M
ožnost vložení vlastních otázek dle
individuální potřeby klienta do jakékoliv
vlny FMDS v max. délce 5 min
•F
orma výstupů dle požadavku klienta
IMAGE BANK
INDIVIDUÁLNÍ OTÁZKY:
Cena za poskytované služby je přiměřená
jejich hodnotě, přínosu pro mě. Této bance
ožnost objednání výstupů za jednotlivé
důvěřuji. Cítím se jako vážený zákazník banky. • M
otázky dle specifických potřeb klienta
Jsem dlouholetým zákazníkem této banky.
Nejčastěji využívám služeb této banky.
EXTRA NABÍDKA >
Budu nadále využívat služeb této banky
FMDS® AFFLUENT:
i v budoucnu. Jsem přesvědčen o dobré
úrovni produktů a služeb této banky.
otazník FMDS Basic dotazovaný na
Podíl služeb této banky na uspokojování mých • D
speciální cílové skupině s nadprůměrným
potřeb v oblasti financí poroste nebo zůstane
příjmem
stejný. V budoucnu využiji i jiných produktů
a služeb této banky. Nabízí vysoce kvalitní
Cena na vyžádání.
produkty a služby. Má výhodnou cenu
produktů a služeb a další výroky.
Pavel Krista
Consultant Financial
Services & Technology
M +420 731 680 654
[email protected]
www.gfk.com/cz

Podobné dokumenty

zpravodaj

zpravodaj VYHLÁŠENÍ 10. ROČNÍKU SOUTĚŽE ČKAIT CENA INŽENÝRSKÉ KOMORY 2013 Podrobnosti byly zveřejněny ve Zpravodaji 2/13 a jsou zveřejněny na stránkách ČKAIT http://www.ckait.cz/cena-komory/vyhlaseni-10-rocn...

Více

art

art tlak na maximalizaci zisku tlak platebních systémů na neustálé zavádění nových služeb a nových technologií bez odpovídající míry obchodní exploatace na trhu politika populismu a absence realistické...

Více

Aluminerie Alouette Inc. používá STATISTICA Enterprise ke zlepšení

Aluminerie Alouette Inc. používá STATISTICA Enterprise ke zlepšení Navíc STATISTICA pomáhá našemu IT oddělení, inženýrům a technikům kontroly snadno přistupovat do databáze za použití SQL dotazů a obslužného software. Úplná automatizace diagramů pro kontrolu kvali...

Více

Tisková zpráva

Tisková zpráva GfK je důvěryhodným partnerem při poskytování důležitých informací o trhu a spotřebitelích, které umožňují klientům přijímat lepší rozhodnutí. V GfK kombinujeme práci a nadšení více než 13 000 expe...

Více

Poskládáš si to, jak chceš

Poskládáš si to, jak chceš • Vytváříme a rozvíjíme dlouhodobé vztahy • Snažíme se vžít do situace našich klientů

Více