Co je nového v GM EPC

Komentáře

Transkript

Co je nového v GM EPC
Co je nového v GM EPC
GM Next Gen EPC má mnoho nových funkcí, umožňujících najít správný
díl rychleji a snáze. Podrobné pokyny k použití každé funkce si zobrazíte
zvolením Uživatelské příručky z nabídky Nápověda v EPC.
Grafická navigace
Tato verze EPC vám nabízí dodatečný nový způsob navigace v katalogu. Grafická navigace není pouze vizuální zpodobnění rejstříku Skupin nebo
Hlavních skupin, které vidíte ve stylu seznamů. Namísto toho grafická navigace seskupuje díly do šesti souhrnných kategorií.
Obvyklá navigace pro každé vozidlo
Poté, co navigujete na
Skupinu nebo Hlavní
skupinu, nebo po zadání
VIN, můžete přepnout na
styl Grafické navigace v
katalogu.
Grafická navigace
Seskupování položek založené na systému
Všechny díly související s konkrétní opravou budou ve
stejné skupině, a nebude proto zapotřebí navigovat na
více míst, když chcete nalézt potřebné díly.
Poznámka: pokud jste nezadali VIN, musíte manuálně
zvolit typ motoru, než se vám zobrazí data ve
skupinách 3A a 3B.
Detailní výběr obrázků nebo textu
Zvolte, čemu dáváte přednost. Data jsou stejná v obou
zobrazeních, a výběr vede k tradičnímu zobrazení vedle
sebe.
2
Změny v zobrazení vedle sebe
Aktualizovali jsme zobrazení vedle sebe s moderním, intuitivním rozhraním. Ilustrace se zobrazují na levé straně obrazovky, a seznam dílů na pravé
straně. Čísla dílů jsou tak blíže k ilustracím.
Když je k dispozici poznámka, ikona
Poznámka se zobrazuje ve žluté
barvě. Kliknutím na ikonu Poznámka
si tuto poznámku můžete zobrazit.
Přesuňte kurzor na
ilustraci a použijte rychlé
přiblížení nebo oddálení
pomocí kolečka myši. V
přiblíženém zobrazení
se můžete pohybovat
kliknutím a přetažením
kurzoru.
Kliknutím na
šedou ikonu
plus přidáte díl
do nákupního
seznamu.
Chcete-li filtrovat
text informací o dílu,
napište text do pole
Napište pro zúžení.
Kliknutím na ikonu
v tomto sloupci si
zobrazíte detaily dílu.
(Viz další stránka)
3
Okno Detaily dílu
Nové okno Detaily dílu poskytuje přístup ke všem relevantním informacím o dílu na jednom místě.
Tlačítka v horní části vám umožní přidat tento díl
do aktuálního nákupního seznamu, přidat k dílu
poznámku, nebo, pokud jste se dostali na detaily
dílu z okna Výsledky hledání, můžete přejít na
místo v EPC, které je zobrazeno v poli Umístění.
V horní části
jsou zobrazeny
základní
informace o
zvoleném dílu a
jeho použití.
Dolní část zobrazuje další
informace o dílu na základě
zvolené karty.
Karta se zobrazuje pouze
tehdy, když je pro zvolený
díl k dispozici související typ
informací.
4
Poznámky
Funkce Poznámek byla vylepšena a nyní umožňuje uživatelům přidávat poznámky k dílům, číslům VIN, skupinám nebo místům v EPC. Můžete
modifikovat, tisknout nebo odstranit jakoukoli poznámku, kterou vytvoříte.
V Seznamu dílů
otevřete nabídku
kliknutím pravým
tlačítkem myši a pak
zvolte možnost.
Filtrování VIN
Aktualizovaný GM EPC nabízí zlepšené filtrování a zdokonalené rozložení informací o VIN.
Například nový indikátor Poznámka k VIN zobrazuje
informace o VIN předtím, než začnete pracovat v
katalogu. Tyto poznámky se zobrazují, kdykoli zadáte
číslo VIN, pro které je k dispozici poznámka, včetně obchodně
důležitých poznámek k VIN, dodaných společnosti GM.
Kliknutím na ikonu
Informace o vozidle
si otevřete okno
Informace o VIN.
Můžete stále zadávat kompletní VIN, nebo jen posledních šest
nebo posledních osm číslic VIN.
V některých oblastech můžete také zadat Registrační číslo
nebo SPZ.
5
Funkce pro úlohy
Funkce pro úlohy vám umožní otevřít si zároveň několik hledání úloh.
Když například používáte EPC pro hledání dílů pro zákazníka, s
nímž mluvíte telefonicky, a servisní technik zároveň potřebuje díly u
přepážky, můžete jim oběma pomoci a neztratit přitom práci, kterou
jste již udělali! Můžete otevřít až 25 úloh najednou.
Když otevřete aplikaci, zobrazí se jedna prázdná úloha. Při navigaci
v EPC se označení karty mění tak, aby uvádělo místo, ve kterém se
právě nacházíte, a kartu můžete snadno přejmenovat.
Poznámka: Funkce Uložit úlohu nahrazuje nástroj Záložky v EPC 4, který
vám dovolovat otevřít vždy jen jednu úlohu. Jakékoli záložky, které jste
uložili v EPC 4, budou automaticky přeneseny do aktualizovaného EPC a
budou dostupné v okně Správa úloh.
Můžete zahájit novou úlohu,
aniž zavřete aktuální úlohu.
Kliknutím na tlačítko Nová
úloha nahoře vlevo otevřete
novou úlohu jako novou
kartu v okně EPC.
Nové rozevírací nabídky
Panel nabídky se nyní nachází v pravé horní části
okna EPC. Použijte rozevírací nabídky pro zobrazení
dodatečných informací o dílech, správu uživatelských dat,
konfiguraci nastavení a zobrazení nápovědy online.
Je-li funkce zobrazena šedě, znamená to, že musíte
nejdříve zvolit vozidlo, nebo že funkce není pro daný
katalog k dispozici.
6
Zlepšené hledání
Hledání dílů je v aktualizovaném GM EPC rychlejší a snadnější. Nový výkonný vyhledávací modul poskytuje rozšířené možnosti hledání.
Pište přímo do pole
Zadejte zkrácený povel
nebo vyhledávání, nebo
otevřete okno Hledat
kliknutím na ikonu Hledat.
Jedno vyhledávání: Není nutno
specifikovat, zda zadáváte číslo dílu, popis
nebo jiný druh dat, jednoduše napište
výraz pro hledání a pokračujte!
* Použijte zaškrtávací
políčka, chcete-li omezit
nebo rozšířit kritéria hledání.
Automatické dokončování: Napište
nejméně tři znaky do pole Hledat, a
aktualizovaný EPC navrhne názvy dílů
a synonyma.
* Karty vám umožní
zobrazit si konkrétní
typy výsledků hledání.
Fulltextová vyhledávání:
* Některé funkce mohou být odlišné, v závislosti
na vašem trhu.
Relevantní výsledky:
Aktualizovaný EPC
používá pokročilou
logiku a zobrazuje
proto nejdříve
nejrelevantnější
Samostatné části
ukazují odpovídající
výsledky v
aktuálním katalogu
a pro celou
zvolenou značku.
Aktualizovaný EPC nyní hledá to,
co napíšete, v celém záznamu
daného dílu, a nehledá jen
podstatné jméno.
7
Nákupní seznamy
Provedli jsme mnoho změn pro zjednodušení nákupního seznamu a jeho snadnější použití.
Nejdříve není nákupní seznam viditelně zobrazen. V dolní části
obrazovky však uvidíte panel nástrojů nákupního seznamu.
Klikněte na ikonu Obnovit
nákupní seznam.
Podokno nákupního
seznamu se zobrazí v
dolní části obrazovky.
Ikony na panelu nákupního seznamu vám umožní provádět správu všech vašich nákupních seznamů, uložit aktuální nákupní seznam, manuálně
přidat díly, poslat nákupní seznam e-mailem, a dokonce poslat díly do svého systému DMS a zjistit, které ceny se mají zobrazit, pokud jste
konfigurovali integraci DMS.
Můžete také jediným
kliknutím na tlačítko použít
díly v nákupním seznamu
k vytvoření odhadu pro
zákazníka.
Viz další stránka.
* Nastavte
cenovou úroveň
zobrazenou
v nákupním
seznamu.
* Některé funkce mohou být odlišné, v závislosti na vašem trhu.
Chcete-li
odstranit jen
jeden díl z
nákupního
seznamu,
klikněte na ikonu
Odstranit vedle
dílu v nákupním
seznamu.
8
Vytvoření odhadu
Okno Odhad je rozděleno na tři hlavní části a panel tlačítek.
Můžete přidat informace
o dealerovi nebo
zákazníkovi, včetně čísla
objednávky nebo účtu.
Informace o vozidle,
spolu s díly a cenami
z nákupního seznamu,
se do okna importují
automaticky.
Použijte zaškrtávací
políčko Skrýt čísla
dílů, chcete-li skrýt
nebo zobrazit čísla
dílů v odhadu.
V dolní části okna
Odhad můžete zadat
informace o práci a
zaslání, nebo upravit
celkový odhad.
Použijte tlačítka v dolní části
okna k vytvoření PDF odhadu
vytisknout nebo poslat odhad,
nebo zavřít odhad bez uložení.
9
Jiné možnosti vizuální navigace
Dáváte-li přednost vizuálnímu stylu navigace, můžete také místo seznamu zvolit zobrazení modelů jako miniatur.
V horní části obrazovky kliknutím na Nastavení → Nastavení aplikace
otevřete okno Nastavení aplikace.
Na kartě Obecná nastavení klikněte na rozevírací šipku v poli Rozložení
rejstříku modelů a zvolte možnost Seznam nebo Miniatura.
Zobrazení seznamu
Zvolte, čemu dáváte přednost; v obou
zobrazeních jsou prezentována stejná data.
Zobrazení miniatur
10
Nastavitelná velikost písma
Globálně změnit požadovanou velikost písma v celém EPC v jediném prostředí.
V horní části obrazovky kliknutím na Nastavení → Nastavení aplikace otevřete okno
Nastavení aplikace. Na kartě Obecná nastavení, můžete změnit nastavení Velikost písma
a klepněte na tlačítko Použít.
Doplňková zlepšení
Dodatečné funkce
Přínsy nového Elektronického katalogu dílů GM
Rozevírací seznamy Skupina
dílů/Rejstřík ilustrací
Rychlý přístup: Namísto šipek pro postupné procházení stránek jednotlivých skupin použijte
rozevírací seznam k rychlému přechodu na kteroukoli skupinu.
Výsledky pro „Kde se používá“
Použití jedním kliknutím: Klikněte pravým tlačítkem myši na kterékoli číslo dílu, a zobrazí se vám
seznam vozidel používajících tento díl.
Rozložení dat o historii dílu
Intuitivní zobrazení: Data o historii dílu se nyní zobrazují ve struktuře stromu.
Rozšířené hledání
Nový vyhledávací modul: Nemusíte volit, co hledáte, stačí napsat, co víte, a zobrazí se příslušné
výsledky.
Migrace EPC
Design umožňuje snadnou migraci z aktuálního GM EPC.
11

Podobné dokumenty

Otitis media - Výukový portál LF UP Olomouc

Otitis media - Výukový portál LF UP Olomouc  Příklad: COCHRANE LIBRARY je typickým zdrojem pro vyhledávání systematických přehledů, volně dostupná do úrovně strukturovaných abstrakt http://www.cochrane.org

Více

GPS 72H - Garmin

GPS 72H - Garmin přístup do menu pro tyto stránky. Použijte křížový ovladač a tlačítko ZADAT pro výběr možnosti, kterou chcete změnit. Dvojím stisknutím tlačítka MENU získáte přístup do Hlavního menu.

Více

Evropský námořní a rybářský fond - FI

Evropský námořní a rybářský fond - FI Finanční nástroje jsou dostupné všem druhům příjemců v sektorech rybářství a akvakultury, kteří chtějí realizovat projekty generující příjem. Ve zpracovatelském segmentu je podpora podniků, které n...

Více