jat educational society, hisar - Chhaju Ram Memorial Jat College

Komentáře

Transkript

jat educational society, hisar - Chhaju Ram Memorial Jat College
JAT EDUCATIONAL SOCIETY, HISAR
Regd. Office : C.R.M. Jat College, Hisar
Regn. No. 29 of 1948-49
FORM-XII
(Under Section-18 and Rule-12)
A
Sr. No./
Name of the Member
Membersh
Father's/Husband's Name
D
Add-I
D
R
Add-II
E
Add-III
1
2
3
2
JITENDER
SINGH
RAJINDER SINGH SURJEWALA
SURJEWALA
VIKRAM SINGH SURJEWALA RAJINDER SINGH SURJEWALA
3
UMESH DEVI SURJEWALA
4
5
HRY
COLONY
CHHOTU
RAM
GALI NO. 2
NARWANA
NARWANA
JIND
HRY
COLONY
CHHOTU
RAM
GALI NO. 2
NARWANA
NARWANA
JIND
HRY
GURGAON
GURGAON
GURGAO HRY
HISAR
HISAR
N
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
BHIWANI
ROHILA
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
MAN SWARUP SINGH
696
6
PAHLAD SINGH
PREM SINGH KUNDU
MOHINI DEVI
SUDHAKAR SINGH
CHANDI RAM
LAJJE RAM
KEHER SINGH
W/O HARI SINGH
JAI SINGH
SURJEET SINGH
1858
SECTOR 14 P
638
JAWAHAR NAGAR
RANBIR SINGH PUNIA
JAGBIR SINGH PUNIA
RAJ KUMAR PUNIA
RAJ KUMAR PUNIA
RAJ KUMAR PUNIA
SURJAN SINGH
96
DEFENCE COLONY
96
DEFENCE COLONY
96
DEFENCE COLONY
12
13
107
GANGWA ROAD
31
AZAD NAGAR
Page 1
10
JIND
RAJ KAPOOR ADVOCATE
1340
9
8
NARWANA
5
11
SINGH
7
6
NARWANA
RAJENDER SINGH
10
State
GALI NO. 2
4
9
Distt.
RAM
COLONY
SECTOR
15
PART-II
SHIV NAGAR
8
Tehsil
CHHOTU
W/O
JITENDER
SURJEWALA
CHHAJU RAM
7
S
town/city
ip No.
1
S
village/
NEAR OLD POLICE
POST,
GALI NO 11,
HTM COLONY
GEETA COLONY III
14
RAM MEHAR SINGH LATHAR BHALLE RAM
15
BIMLA LATHAR (DR.)
W/O
16
SURESH LAMBA
LATHAR
BALBIR SINGH LAMBA
17
VINITA LAMBA
W/O RAJESH LAMBA
18
YASHIKA
RAMMEHAR SINGH
25
19
VINAY LATHAR
RAMMEHAR SINGH LATHAR
25
20
RAJINDER SINGH
NEELAM DHANGER
SEWA SINGH
HARIMAL
W/O RAJINDER SINGH
BHIM SINGH
1537
PART-II NEAR
DOORDARSHAN
KENDRA
SECTOR 13 PART-II NEAR
DOORDARSHAN
KENDRA
SECTOR 16-17
1537
SECTOR 16-17
SURENDER SINGH
VIJENDER SINGH
JITENDER SINGH
SUBE SINGH
HUKAM CHAND
HUKAM CHAND
PREM SINGH KUNDU
VIJAY SINGH
366
SECTOR 21 P
MGA
366
SECTOR 21 P
MGA
32
TARA CHAND
JOGI RAM
DALBIR SINGH
RAI SINGH
ARJUN SINGH
PARTAP SINGH SHEOKAND
RANGI RAM
CHABILA RAM
RANGI RAM
RAMJI LAL
KHAYALI RAM
BALWANT SINGH
33
RANDHIR SINGH RANA
34
SUNITA
LUXMI DEVI
SUNITA
VIRENDER SINGH
DAYANAND SINGH
ANIL KUMAR
DALBIR SINGH
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
35
36
37
38
39
40
RAMMEHAR
SINGH
25
SECTOR 13
25
SECTOR 13
PART-II NEAR
DOORDARSHAN
KENDRA
PART-II NEAR
DOORDARSHAN
KENDRA
SECTOR 13
638
JAWAHAR NAGAR
AMAR VILLA
2
CRM JAT COLLEGE
1035
URBAN ESTATE II
639
URBAN ESTATE II
MOLU RAM
3
W/O SUBHASH DHANDA
W/O BALBIR SINGH
W/O VIRENDER SINGH
BALBIR SINGH
DIWAN SINGH
BALWANT SINGH
SIRI CHAND
165
CR COLLEGE OF
EDUCATION
LAJPAT NAGAR
165
LAJPAT NAGAR
165
GALI NO 11,
LUXMI
VIHAR
WARD 10
CAMPUS
LAJPAT NAGAR
165
LAJPAT NAGAR
1444
URBAN ESTATE II
193
DEFENCE COLONY
1486
SINDHU BHAWAN
Page 2
KAMARI ROAD
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
MOTH
RANGRAN
MOTH
RANGRAN
HISAR
NARNAUND HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
PALI
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
BARWALA
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
KHEDAR
KHEDAR
KHEDAR
HISAR
HISAR
HISAR
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
41
RAKESH KUMAR
SHAMSHER SINGH
42
50
KULBIR SINGH
KRISHAN LAL RINWA
KAUSHALYA DEVI
BHUPENDER SINGH
NITASHA
DALBIR SINGH PHOGAT
ZILE SINGH GOYAT
SAROJ RANI
MAHABIR
BHUPENDER SINGH
RAM CHAND RINWA
W/O KRISHAN LAL RINWA
KRISHAN LAL RINWA
KRISHAN LAL RINWA
LAL CHAND
KALU RAM
W/O ZILE SINGH GOYAT
KALU RAM
51
SUNIL
MAHABIR
43
44
45
46
47
48
49
52
MAN SINGH
GOPAL
53
RAJENDER
MAN SINGH
54
DEEPAK
BIJENDEDR SINGH
55
JAIBIR SINGH
GOPAL
56
SURENDER
JAIBIR
57
CHANDER
W/O JAIBIR
58
ROSHAN LAL
ABHE RAM
59
SANSAR
ABHE RAM
60
SUKHBIR
SAMAT
61
SANDEEP GOYAT
RATI RAM
62
RATI RAM
INDER SINGH
63
KRISHNA DEVI
W/O RATI RAM
64
OM PARKASH
SARDARA
65
HOSHIAR SINGH
POKAR
66
JAIBIR
JAGE RAM
67
LICHHI RAM
MANGE RAM
68
PHOOL KUMAR
MAHABIR
69
CHHAJU RAM
RAMKESH MALIK
70
ABHE RAM
1019
URBAN ESTATE II
1019
URBAN ESTATE II
1019
URBAN ESTATE II
1019
URBAN ESTATE II
1235
SECTOR 16-17
569
SECTOR 14 P
569
SECTOR 14 P
KARAM CHAND
Page 3
RAWALWAS
KHURD
DOBHI
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BHAINI
JATAN(KUNGAR)
BHAINI
JATAN(KUNGAR)
BHAINI
JATAN(KUNGAR)
BHAINI
JATAN(KUNGAR)
BHAINI
JATAN(KUNGAR)
BHAINI
JATAN(KUNGAR)
BHAINI
JATAN(KUNGAR)
BHAINI
JATAN(KUNGAR)
BHAINI
JATAN(KUNGAR)
BHAINI
JATAN(KUNGAR)
BHAINI
JATAN(KUNGAR)
BHAINI
JATAN(KUNGAR)
BHAINI
JATAN(KUNGAR)
BHAINI
JATAN(KUNGAR)
BHAINI
JATAN(KUNGAR)
BHAINI
JATAN(KUNGAR)
BHAINI
JATAN(KUNGAR)
BHAINI
JATAN(KUNGAR)
BHAINI
JATAN(KUNGAR)
RAKHI KHAS
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
NARNAUND
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
HISAR
HRY
BHAINI
JATAN(KUNGAR)
BAWANI
KHERA
BHIWANI
HRY
KARAM SINGH
PHUL SINGH
72
MEWA SINGH
DEVA SINGH
73
SANT LAL
MUNNI DEVI
BALJEET SINGH
DILBAG SINGH
JAI SINGH
BAGWAN SINGH
SOLU RAM
W/O SANT LAL
RISHAL SINGH
TEK CHAND
HARI RAM JAKHAR
TARA CHAND
10
CANAL COLONY
10
CANAL COLONY
PARTAP SINGH SIHAG
SURESH SIHAG
BHANA RAM
PARTAP SINGH SIHAG
27
FRIENDS COLONY
1388 A
SECTOR 39 B
PARTAP SINGH SIHAG
O.S. RANA
W/O DR. T.S. RANA
KRISHAN LAL
ANIL KUMAR
CHANDER BHAN
27
FRIENDS COLONY
1568
SECTOR 13
1568
SECTOR 13
86
RAMESH SINGH
TEJINDER RANA
SEEMA RANA (DR.)
ANIL KUMAR
VIKRAM
SURENDER SINGH SINDHU
87
SAVITA SINDHU
W/O SURENDER SINGH
10
88
VIJENDER SINGH
ISHER SINGH
89
GANPAT RAM
RAM SARUP
MOHBAT SINGH
JUG LAL
AMI LAL
PRABHU RAM
MAMAN RAM
MAHENDER SINGH
PHOOL SINGH
PHOOL SINGH
MEHAR SINGH
ARJUN SINGH LAMBA
656
URBAN ESTATE II
540
SECTOR 15 A
341
DEFENCE COLONY
100
BALBIR SINGH
ATTAR SINGH
DALIP SINGH
DHOOP SINGH
RAM KUMAR BOORA
DHARAM PAL
INDER SINGH
CHHATAR BHUJ
DALSHER SINGH
WAZIR SINGH
SURAJ BHAN
BHARAT SINGH LAMBA
101
VINOD DHANDA
MOHINDER SINGH
85A
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
SACHA
KHERA
KHARAR
ALIPUR
HISAR
HISAR
BHAGANA
HISAR
DOBHI
HISAR
NARWANA
JIND
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
AZAD NAGAR
HISAR
CHANDIGAR
H
HISAR
HISAR
HISAR
KULERI
KULERI
HISAR
AZAD NAGAR
18
71
45 A
JAWAHAR NAGAR
GALI NO. 9
C.R.M. JAT COLLEGE
10
GEETA COLONY,
PHASE I
GEETA COLONY,
PHASE I
55
GOLDEN VIHAR GALI
NO 4
LAJPAT NAGAR
Page 4
AZAD NAGAR
CHANDIG CHANDI
HISAR
ARH
HISAR
GARH
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
MILAKPUR
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
BHERIAN
RAJLI
RAJLI
RAJLI
RAJLI
RAJLI
RAJLI
RAJLI
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
102
RAJENDER SINGH
SURJA RAM
129
NAYA GAON
HISAR
HRY
103
SHER SINGH
SURJA RAM
129
NAYA GAON
HISAR
HRY
104
RAM SINGH
VIKAS NAIN
SANTOSH DEVI
UDAY BIR
BHARAT SINGH
SANJAY KUMAR
RAM MEHAR SINGH MALIK
SUNIL
AJMER SINGH
AMAR SINGH
RAJ PAL NAIN
W/O RAJ PAL NAIN
BALRAJ
JUGLAL
BHARAT SINGH
KARAN SINGH MALIK
ATTAR SINGH
OM PARKASH
1437
URBAN ESTATE II
779
URBAN ESTATE II
779
URBAN ESTATE II
116
RAVI CHAHAL
SATYWAN
RAJESH KUMAR
PRITHI SINGH
BIRKHA RAM
RAM SINGH
SHAMSHER SINGH
GANGA SHAI
SHIV BLOCK
GULABI PARK
117
SANJAY KUMAR
PIRTHI SINGH
SHIV BLOCK
GULABI PARK
118
ANIL KUMAR
PRATAP SINGH
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
779
URBAN ESTATE II
575
SECTOR 15 A
540
SECTOR 15 A
NEW
BHARAT
NAGAR
NEW BHARAT NAGAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
DOBHI
DOBHI
HISAR
HISAR
SALEMGAR
H
RAJLI
RAJLI
RAJLI
BHIWANI
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BHIWANI
BHiWANI
HRY
BHIWANI
BHIWANI
BHiWANI
HRY
SIRSI,
LOHARU
BHiWANI
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
FATEHABA
D
FATEHAB HRY
AD
PO
CHAHAR
119
121
SATVIR SINGH
VIJAY LAXMI
RAJBIR SINGH NAIN
BHARAT SINGH
W/O SATVIR SINGH
JAWALA RAM NAIN
122
DEVI LAL
PHOOL SINGH
123
RAJBIR SINGH
PHOOL SINGH
124
JITENDER SINGH
KULBIR SINGH
125
SHEELA DEVI
PRITHVI SINGH GILL
ASHOK KUMAR
W/O PRITHVI SINGH GILL
CHHABIL DASS GILL
SOHAN SINGH
120
126
127
189
SECTOR 15 A
189
SECTOR 15 A
3
NEW AZAD NAGAR, RAJGARH ROAD
MAINGALI
130
DEFENCE COLONY
130
DEFENCE COLONY
Page 5
KHURD
HISAR
HISAR
HISAR
NANGTHAL
A
NANGTHAL
A
KHANDA
KHERI
HISAR
HISAR
GADLI
128
131
ZILE SINGH
UMED SINGH
ZILE SINGH
RAJENDER SINGH LOHAN
PHUL SINGH
RAM SINGH
UJALA RAM
UMED SINGH
132
UMED SINGH LOHAN
TEK RAM LOHAN
133
CHIRANJI LAL
NET RAM
134
136
JOGINDER SINGH
UMED SINGH BENIWAL
RAGHBIR SINGH
SARUP SINGH
TIRKHA RAM
KHAJAN SINGH
137
PARTAP SINGH
BIRBAL
138
KALASO DEVI
W/O PARTAP SINGH
139
BHARAT SINGH
DHARAMPAL SINGH
NEKI RAM
MEHAR SINGH
SATPAL
KULDEEP SINGH
ASHISH GODARA
BHARAT SINGH
BALJEET SINGH
BALWANT SINGH
RATTAN LAL PANGHAL
BALJIT SINGH
PARMESHWARI DEVI
RAMA NAND
SHOLU RAM
SHEO CHAND
W/O BALJEET SINGH
RAM SARUP
151
MRIDULA
JITENDER SINGH
SURAJ MAL
RAMESH
W/O JITENDER SINGH
BALBIR SINGH
DIWAN SINGH
BALBEER
152
DHARAMVEER
CHAMELA RAM
153
RAM NIWAS
TEK CHAND
129
130
HISAR
HRY
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
NARNAUD
HISAR
HRY
NARNAUD
NARNAUD
HISAR
HRY
FATEHABA
D
HISAR
HISAR
DHANDHERI
FATEHABA
FATEHAB HRY
D
HISAR
AD
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
DEVI
HANSI
HANSI
HISAR
HRY
DEVI
HANSI
HANSI
HISAR
HRY
BADALA
HANSI
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HISAR
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BHAGANA
HISAR
HISAR
BALSAMAN
D
HISAR
HISAR
HISAR
KOLE KHAN
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
KAITHAL
HRY
KOLE KHAN
KAITHAL
HRY
KOLE KHAN
KAITHAL
HRY
WARD NO 4, NEAR
OLD SABZI MANDI,
WARD NO 4, NEAR
OLD SABZI MANDI,
SATISH COLONY,
MATURAM COLONY
ROAD
135
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
1189
SECTOR 9-11
663
SECTOR 15 A
NEW
SUBHASH
NAGAR,
NEW
SUBHASH
NAGAR,
NEAR KALI
MANDIR
NEAR KALI
MANDIR
KISAN HOTEL NEAR G.T. ROAD
TOSHAM CHUNGI,
HUDA
SECTOR 6
494
44
SECTOR 15 A
1868
GALI NO 4,
RAMPURA
MOHALLA
167
LAJPAT NAGAR
167
LAJPAT NAGAR
656
URBAN ESTATE II
656
URBAN ESTATE II
207
LAJPAT NAGAR
Page 6
PWD B&R
SANDLANA
BHERIAN
RAJLI
NARNAUD
BARWALA
154
RAJBIR
TEK CHAND
KOLE KHAN
KAITHAL
HRY
155
RAMESH
KHAYALI RAM
KOLE KHAN
KAITHAL
HRY
156
SATBIR SINGH
JUGLAL
KOLE KHAN
KAITHAL
HRY
157
DAYANAND
BHAL SINGH
KOLE KHAN
KAITHAL
HRY
158
RAM KUMAR
SANTU
KOLE KHAN
KAITHAL
HRY
159
SHAMSHER SINGH
DHARAM SINGH
Uchana
JIND
HRY
160
JAGDISH CHANDER
KISHAN LAL
Uchana
JIND
HRY
161
SHAMSHER SINGH
HARKA RAM
Uchana
JIND
HRY
162
SURESH KUMAR
DALIP SINGH
MANGALPU
R
MANGALPU
R
MANGALPU
R
SURBARA,
NARWANA
JIND
HRY
RAM CHANDER
PO
MANGALPU
R
SURBARA,
NARWANA
JIND
HRY
BASANTA
PO
MANGALPU
R
SURBARA,
NARWANA
JIND
HRY
MANGAL
PO
MANGALPU
R
SURBARA,
NARWANA
JIND
HRY
163
164
165
ROHTASH
RAJBIR
CHANDI
PO
MANGALPU
R
Page 7
166
167
168
169
170
171
172
RAJESH KUMAR
RAJA
OM PARKASH
RAJ KUMAR
SHAMSHER
KRISHAN
KARTAR SINGH
INDER SINGH
SURBARA,
GIRDHALA
PO
MANGALPU
R
SURBARA,
RAM SARUP
PO
MANGALPU
R
SURBARA,
CHATRU
PO
MANGALPU
R
SURBARA,
MANGE
PO
MANGALPU
R
SURBARA,
JOGRAJ
PO
MANGALPU
R
SURBARA,
BHALE RAM
PO
MANGALPU
R
SURBARA,
PO
MANGALPU
R
Page 8
NARWANA
JIND
HRY
NARWANA
JIND
HRY
NARWANA
JIND
HRY
NARWANA
JIND
HRY
NARWANA
JIND
HRY
NARWANA
JIND
HRY
NARWANA
JIND
HRY
173
174
175
176
177
178
179
RAMESH CHAND
OM PARKASH
RAMMEHAR SINGH
SATBIR SINGH
RANDHIR
ROSHAN
BHIRA
DHOOP SINGH
SURBARA,
RAM KALA
PO
MANGALPU
R
SURBARA,
SURAJ BHAN
PO
MANGALPU
R
SURBARA,
JUG LAL
PO
MANGALPU
R
SURBARA,
SUJAN SINGH
PO
MANGALPU
R
SURBARA,
HOSHYARA
PO
MANGALPU
R
SURBARA,
MANGAL
PO
MANGALPU
R
SURBARA,
PO
MANGALPU
R
Page 9
NARWANA
JIND
HRY
NARWANA
JIND
HRY
NARWANA
JIND
HRY
NARWANA
JIND
HRY
NARWANA
JIND
HRY
NARWANA
JIND
HRY
NARWANA
JIND
HRY
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
SATBIR
NARESH KUMAR
SHAMSHER SINGH
SATBIR SINGH
VED PARKASH
SURESH
CHANDA
RAJPAL SINGH
SURJEET RAM
JAIPAL SINGH
RAM SAROOP
SURBARA,
DALIP SINGH
PO
MANGALPU
R
SURBARA,
DALIP SINGH
PO
MANGALPU
R
SURBARA,
AMRIT LAL
PO
MANGALPU
R
SURBARA,
DARIYA
PO
MANGALPU
R
SURBARA,
SURAJ BHAN
PO
MANGALPU
R
SURBARA,
INDER SINGH
PO
MANGALPU
R
SURBARA,
RAM KUMAR
RANGI RAM
MASUDI RAM
960
106
SECTOR 20
Page 10
HUDA
PO
MANGALPU
R
MATLODA
KAITHAL
RALWASA
KHURD
NARWANA
JIND
HRY
NARWANA
JIND
HRY
NARWANA
JIND
HRY
NARWANA
JIND
HRY
NARWANA
JIND
HRY
NARWANA
JIND
HRY
NARWANA
JIND
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
KAITHAL
HRY
HISAR
HRY
HISAR
190
PARTAP MALIK
BUTA RAM
RAKHI KHAS
NARNAUND HISAR
HRY
191
RAJ PAL
BUTA RAM
RAKHI KHAS
NARNAUND HISAR
HRY
192
YUDHVIR SINGH
RAMRATI DEVI
BALBIR SINGH
W/O DHARAMPAL
224
LAJPAT NAGAR
HISAR
HRY
689 B
HANSI
HISAR
HRY
194
JAGDISH CHANDER
RAM CHANDER
560/14
KISHAN
HOTAL
NEAR
TOSHAM
CHUNGI
members INDRA
COLONY
HISAR
HANSI
HISAR
193
HANSI
HANSI
HISAR
HRY
195
RANJIT SINGH
RANDHIR SINGH
S.N. MALIK
RAJINDER SINGH
RANDEEP
S.N MALIK
S.N. MALIK
SHER SINGH
SULTAN SINGH
S.N. MALIK
498/2
JIND ROAD, NEAR
HOUSING BOARD
KRISHNA NAGAR
HISAR
HRY
KRISHNA NAGAR
HISAR
HISAR
HRY
498/2
KRISHNA NAGAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
498/2
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
YASH PAL MOR
RATTAN SINGH
RAM KUMAR
JIND
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
203
BISHAMBER
RAM KUMAR
HISAR
HISAR
HRY
204
KRISHAN JEET
SHIV LAL
JIND
HANSI
BALSAMAN
D
BALSAMAN
D
HISAR
JIND
202
NARENDER MOR
RAJBIR SINGH
BHUPENDER SINGH
HISAR
HISAR
HRY
205
206
JAGDEEP SINGH
WAZIR SINGH
BHUPENDER SINGH DUHAN BALBIR SINGH DUHAN
207
KAMLESH DUHAN
208
VIJAY SINGH
196
197
198
199
200
201
209
210
211
212
213
214
215
216
217
MARUT KUMAR
PRITHVI RAJ
PRADEEP RINWA
ONKAR RINWA
MAHAVIR RINWA
RANDHIR SINGH PANNU
SANTOSH PANNU
AZAD SINGH MALIK
SANTOSH DUHAN
W/O BHUPENDER
DUHAN
DESH RAJ
SINGH
PRITHVI RAJ
RAM CHAND
B.L. RINWA
RAM CHAND RINWA
ONKAR RINWA
CHANDER SINGH PANNU
W/O RANDHIR SINGH PANNU
DALIP SINGH MALIK
BIRENDER SINGH DUHAN
640
SECTOR 13
C-191
1174
NEW MODEL TOWN
EXTENSION
URBAN ESTATE
189
SECTOR 6 P
1409
CRM JAT COLLEGE,
CAMPUS
URBAN ESTATE II
HISAR
HRY
SECTOR
13,
HISAR
HISAR
HISAR
46
HISAR
HISAR
HRY
46
PART II
SECTOR
13,
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
MILAKPUR-I
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
PETWAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
PART II
1019
URBAN ESTATE II
1019
URBAN ESTATE II
1019
URBAN ESTATE II
1019
URBAN ESTATE II
1019
URBAN ESTATE II
988 P
SECTOR-13
988 P
SECTOR-13
343 P
SECTOR 15 A
Page 11
218
219
220
221
222
AZAD SINGH
RANBIR SINGH
SUDESH HOODA
RAM PHALEL SINGH
PARTAP SINGH
CHANDER SINGH
W/O DR RANBIR SINGH
MAI LAL
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
UKLANA
MANDI
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
HISAR
SUNDAWAS
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
13
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
13
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
13
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
423
DEFENCE COLONY
423
DEFENCE COLONY
18
PWD B & R COLONY
HARITA
HISAR
HISAR
FARIDPUR
SECTOR 15 A
RANBIR SINGH
JAGDEEP SINGH MAAN
CHHAJU RAM
BALWAN SINGH MAAN
230
GANESHA RAM
YASHBIR
OM PARKASH
BANWARI LAL
SATVIR
RANBIR SINGH KHARB
SURJIT SINGH KADWASRA
DAVET RAM
BANWARI LAL
GANESHA RAM
DEVAT RAM
GANESHA RAM
GORDHAN KHARB
PRITHVI SINGH
231
BHAGWAN SINGH
NAND RAM
137
232
DHARMO
W/O BHAGWAN SINGH
137
233
VIRENDER SINGH
JAI SINGH
137
234
NARESH KUMAR
HAWA SINGH
SISAI
235
RAMESH KUMAR
HAWA SINGH
KALIRAMAN
SISAI
236
PRIYAMVADA MOR
W/O RAJBIR SINGH MOR
781
237
RAJBIR SINGH MOR
DEI RAM MOR
781
238
SAVITRI DEVI
TEK CHAND KUNDU
SANTOSH KUNDU
W/O TEK CHAND KUNDU
DATA RAM
W/O BHARTENDER SINGH
KUNDU
DESH RAJ
83 A
PLA NEAR
RESIDANCE
PLA NEAR
RESIDANCE
SECTOR 15 A
83 A
SECTOR 15 A
1100
JAIMAL SINGH
W/O BALBIR SINGH DALAL
SURAJMAL DALAL
223
224
225
226
227
228
229
239
240
241
242
243
244
BHARTENDER
SINGH
KUNDU
BALBIR SINGH DALAL
SURESH DALAL
RAVINDER KUMAR DALAL
208
LAJPAT NAGAR
SECTOR
PART II
SECTOR
PART II
SECTOR
PART II
HISAR
RAJTHAL
SP
KALIRAMAN
HISAR
SP
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
SECTOR 14
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
1100
SECTOR 14
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
61
ADRASH NAGAR
GANGWA ROAD
HISAR
HRY
ADRASH NAGAR
GANGWA ROAD
HISAR
HISAR
HRY
36
SECTOR 06
HISAR
HISAR
HANSI
HISAR
61
HANSI
HISAR
HRY
Page 12
245
VIRENDER SINGH
RAGHBIR SINGH
SURAJMAL DALAL
PRABHU RAM
41
SECTOR 06
246
61
247
RAJPAL SINGH
RAGHBIR SINGH
61
248
RAMESH
RAGHBIR SINGH
61
249
THAMBOO SINGH
YESHPAL SINGH
SATPAL
PRAHLAD SINGH
RAJ SINGH
SURAT SINGH
187
SECTOR
13
PART II
SECTOR
13
PART II
SECTOR
13
PART II
MODEL TOWN
365
SECTOR 21 P
250
251
MGA
HANSI
HISAR
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
RAJPURA
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
ANAND SINGH DHULL
JAG MOHAN SINGH DHULL
SHAMSHER SINGH DHILLON CHANDGI RAM DHILLON
JIND
HRY
1566
SECTOR 13
RAMRAI
HISAR
JIND
253
HISAR
HISAR
HRY
254
SEEMA DHILLON
1566
SECTOR 13
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
255
SURENDER SINGH
VED SINGH
JAGAT PAL
DHARAMVIR
BHAKLANA
BHAKLANA
HISAR
MIRCHPUR
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
252
256
257
258
W/O
SHAMSHER
DHILLON
BALBIR SINGH
GORDHAN
HARI SINGH
RAJ KUMAR
259
SATPAL MALIK
RAM SINGH
260
DALJEET SINGH
UMED SINGH
261
BALDEV
DHUP SINGH
262
ANUP KUMAR
BARU RAM
263
BARU RAM
BHALE RAM
264
BARU RAM
HARPHUL
265
VIRENDER
GULAB SINGH
266
JOGINDER
DASMI
267
JOGENDER SINGH
HAWA SINGH
268
SAJJAN SINGH
HARI KISHAN
SINGH
821
URBAN ESTATE II
1130/4
EMPLOYEES
COLONY
KHURANA ROAD
KAITHAL
BHATOL
JATTAN
SAMAIN
KHERI
LOCHAB
KHERI
JALAB
KHERI
LOCHAB
KHERI
JALAB
KHERI
JALAB
KHERI
JALAB
KHERI
JALAB
Page 13
HANSI
KAITHAL
HRY
HISAR
HRY
TOHANA
FATEHAB HRY
AD
NARNAUND HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
269
SANT RAM
JOGI RAM
270
ANIL KUMAR
SARJEET
271
SADHU RAM
JOGI RAM
272
CHANDER HANS
RAM BHAGAT MALIK
GUNWANTI KHARB
DILBAG SINGH DAHIYA
SURAJ MAL BAMEL
ASHOK SINGH GOYAT
KANWAR SINGH
GIANI RAM
W/O AZAD SINGH KHARB
RUP CHAND
BIRBAL SINGH
NAFE SINGH GOYAT
157
JAIPAL SINGH
WAZIR SINGH DHANDA
KARAN SINGH
DALE SINGH DHANDA
619
279
280
AJIT SINGH DHANDA
WAZIR SINGH DHANDA
281
BHOOP SINGH GILL
ANITA DEVI
KULWANT SINGH
URMILA
DAL SINGH
HIRDYESH
RAJ KUMAR
AJMER SINDHU
BIRMATI DEVI
MEWA SINGH KUNDU
RAMESH SANDHU
CHHABIL DASS GILL
W/O BHOOP SINGH GILL
BHUPENDER SINGH
W/O KANWAR SINGH MOR
NIHAL SINGH
ZILE SINGH
DHARA SINGH
RAM SINGH SINDHU
W/O MEWA SINGH KUNDU
JAI LAL
MAHENDER SINGH
AZAD SINGH KHARB
DHARM SINGH (DR.)
SURENDER SINGH
BHUPENDER SINGH (DR.)
ANITA SINGH
NARENDER SINGH
MAHENDER SINGH ARYA
RAJ SINGH (DR.)
DHUP SINGH
DALJEET SINGH
PRITHI SINGH KHARB
SHIVJI RAM
DHARAM SINGH
UMDA SINGH
W/O DR BHUPENDER SINGH
DR.DHARAM SINGH
BHIM SINGH
DHUP SINGH
RISHAL SINGH
DALIP SINGH
273
274
275
276
277
278
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
DEFENCE COLONY
1997
SECTOR 16-17
240
SECTOR 15 A
25
SECTOR 15 A
248
SECTOR 15 A
163
VIRAT NAGAR (AZAD RAJGARH ROAD
NAGAR)
NAVDEEP COLONY
NEAR BOSTAL JAIL
BABA
BANDA
BAHADUR COLONY
BABA
BANDA
BAHADUR COLONY
MARKET COMMITTEE
569
SECTOR 14 P
1994
SECTOR 16-17
8
VIKAS COLONY
28
DC COLONY
28
DC COLONY
3559
SEC 1-4 II
240
SECTOR 15 A
314
DEFENCE COLONY
272 P
SECTOR 15 A
390
DEFENCE COLONY
390
KAIMARI ROAD
OPO
JINDAL
HOUSING COMPLEX
DEFENCE COLONY
314
DEFENCE COLONY
297
URBAN ESTATE II
10A/9
NEW CAMPUS
1247
URBAN ESTATE
2489
CCS HAU
SECTOR 9-11
Page 14
KHERI
LOCHAB
KHERI
LOCHAB
KHERI
LOCHAB
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
NARNAUND HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HANSI
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HANSI
HISAR
HRY
DOBHI
DOBHI
DOBHI
DOBHI
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
JIND
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
JIND
JIND
HRY
HISAR
HISAR
HRY
302
304
BIR SINGH BAMAL
SHASHI AHLAWAT
LILU RAM
CHANDGI RAM
W/O DALJEET SINGH
MOMAN RAM
305
SANJAY KUMAR
LILU RAM
303
2859
SECTOR 9-11
2489
SECTOR 9-11
HISAR
HISAR
DANGRA
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
TOHANA
HRY
DANGRA
TOHANA
320
JAGROOP SINGH
AMAR SINGH
DANGRA
TOHANA
321
JAIBIR SINGH
ARJAN RAM
TOHANA
322
JAIDEEP
BHIM SINGH
TOHANA
AD
FATEHAB HRY
323
JANG SINGH
HAR BHAJ
BIDHAI
KHERA
DANGRA
BIDHAI
KHERA
DANGRA
DANGRA
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
324
KRISHAN KUMAR
MOMAN RAM
DANGRA
TOHANA
325
KRISHAN KUMAR
RAMEWAR DAS
DANGRA
TOHANA
326
KRISHAN LAL MAHRIA
SINGH RAM MAHRIA
DANGRA
TOHANA
306
BALJIT SINGH
SHER SINGH BARALA
DANGRA
TOHANA
307
BALWANT SINGH
SHER SINGH BARALA
DANGRA
TOHANA
308
BHAGWAN SINGH
BIRU RAM
DANGRA
TOHANA
309
BHIM SINGH
DHANNA RAM
DANGRA
TOHANA
310
BUDH RAM
JAGTA RAM
DANGRA
TOHANA
311
DALIP SINGH
ARJAN SINGH
DANGRA
TOHANA
312
DHARAM PAL
OM PARKASH
DANGRA
TOHANA
313
DARAM SINGH
CHANDGI
DANGRA
TOHANA
314
DIWAN SINGH
HIRA RAM
DANGRA
TOHANA
315
DIWAN SINGH
DALE RAM
DANGRA
TOHANA
316
HANUMAN SINGH
DEVI CHAND
DANGRA
TOHANA
317
HARI SINGH
CHHAJU RAM
DANGRA
TOHANA
318
HAWA SINGH
CHHAJU RAM
DANGRA
TOHANA
319
HAWA SINGH BARALA
CHANDGI RAM
DANGRA
TOHANA
TOHANA
327
KULDEEP SINGH
RAGHBIR SINGH
DANGRA
TOHANA
328
KULDEEP SINGH
SHER SINGH
DANGRA
TOHANA
329
HIRA LAL
RAM PARTAP
LADWI
ADAMPUR
Page 15
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
HISAR
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
330
LILU RAM
LAL CHAND
DANGRA
TOHANA
331
MAHABIR SINGH
SHEO KARAN
DANGRA
TOHANA
332
MAHABIR
TARA CHAND
DANGRA
TOHANA
TOHANA
TOHANA
333
MOHINDER SINGH
RAM NATH
107 P
NAV DURGA ESTATE
NEAR BUS STAND
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
HRY
HRY
HRY
HRY
334
MOMAN SINGH
CHHATTER SINGH
DANGRA
TOHANA
335
PAHLAD SINGH
PHULA RAM
DANGRA
TOHANA
336
RAJMAL
RAMJI LAL
DANGRA
TOHANA
337
SATBIR SINGH BARALA
SATBIR SINGH BARALA
RISAL SINGH
PHOOL CHAND
HISAR
HISAR
HISAR
DANGRA
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
340
ANURAG BARALA
SANDEEP BARALA
SATBIR SINGH
VINOD KUMAR
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
HISAR
TOHANA
341
UMED SINGH
MANI RAM
DANGRA
TOHANA
342
TEJ PAL
HAZARA RAM
TOHANA
343
SURESH KUMAR
MANI RAM
BIDHAI
KHERA
DANGRA
FATEHAB HRY
AD
FATEHAB HRY
AD
FATEHAB HRY
344
SUBHASH KUNDU
DAYA NAND
TOHANA
345
SUBHASH BARALA
RAM NATH
TOHANA
AD
FATEHAB HRY
346
SHISH PAL
VIJAY RAM
BIDHAI
KHERA
BIDHAI
KHERA
DANGRA
AD
FATEHAB HRY
AD
FATEHAB HRY
347
348
ASHOK KUMAR
SATBIR SINGH
KANWAR SINGH
MANI RAM
KHARKARI
DANGRA
349
SATBIR SINGH
CHANDGI RAM
DANGRA
TOHANA
350
SARJEET BARALA
NET RAM
DANGRA
TOHANA
338
339
116
SECTOR 15 A
116
SECTOR 15 A
116
SECTOR 15 A
TOHANA
TOHANA
TOHANA
351
SARJEET
BHAGWAN SINGH
DANGRA
TOHANA
352
SAJJAN KUMAR
MAHABEER SINGH
TOHANA
353
ROHTASH
NEKI RAM
BIDHAI
KHERA
DANGRA
354
RAN SINGH
HIRA RAM
DANGRA
TOHANA
TOHANA
355
RAM KUMAR
MOMAN RAM
DANGRA
TOHANA
356
RAM CHANDER
JAI LAL
TOHANA
357
RAM CHANDR
RATI RAM
BIDHAI
KHERA
KHARKARI
Page 16
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
AD
FATEHAB HRY
AD
JIND
HRY
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
HISAR
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
358
RAJESH BARALA
NAND LAL
DANGRA
TOHANA
359
RAJBIR SINGH
ARJAN SINGH
TOHANA
360
PREM SINGH
AMAR SINGH
BIDHAI
KHERA
DANGRA
361
PAWAN KUMAR
SHISH PAL
TOHANA
362
MANGE RAM
SURJT SINGH BAMEL
HISAR
AD
HISAR
HRY
363
SATYAWAN
RANBIR SINGH BAMEL
13
BIDHAI
KHERA
HISAR
HISAR
AD
FATEHAB HRY
AD
FATEHAB HRY
HISAR
HISAR
HRY
364
DARSHANA DEVI
W/O RANBIR SINGH BAMEL
13
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
365
JAGDISH CHANDER
MEHTAB SINGH
MAJRA
NARNAUND HISAR
HRY
366
MEHTAB SINGH
JAI LAL
MAJRA
NARNAUND HISAR
HRY
367
O.P. CHHIKARA (DR.)
RATTAN SINGH
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
368
BALWANT
SHAMSHER
VIKENDER
BIR SINGH
KARMA
PRITHVI SINGH
RAJLI
RAJLI
HISAR
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
JAI SINGH
RAJENDER PUNIA
RAM RATI
VIJAY SINGH
RAM CHANDER
SUBHASH CHANDER
RAJBIR PUNIA
ISHWR SINGH
TELU
FATEH SINGH
W/O RAJENDER PUNIA
KOR SINGH
DEVI SINGH
RAM CHANDER
RAM CHANDER
GIANI RAM
RAJLI
MATLODA
MATLODA
DOBHI
MATLODA
MATLODA
MATLODA
HISAR
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
GULAB SINGH
CHANDER KALA
GEETA RAM KUNDU
BANWARI LAL
RALDU RAM
HARI SINGH
SURESH KUMAR
ISHWAR SINGH
KAMLA DEVI
VISHAL
PURAN SINGH
W/O GULAB SINGH
SHEEL SINGH KUNDU
BALBIR SINGH
MANGAL RAM
RALDU RAM
RALDU RAM
RISAL SINGH
W/O RISAL SINGH
ISHWAR SINGH
KHEDAR
KHEDAR
FARIDPUR
HISAR
MATLODA
MATLODA
MATLODA
HISAR
HISAR
HISAR
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
162
SHASTRI NAGAR
31
SECTOR
PART II
SECTOR
PART II
31
19 B
NEW AGGARSAIN
COLONY
7
WARD 30
DEPT.
ANIMAL
PRODUCTION
TECHNICAL
193/5
JAWAHAR NAGAR
21
SECTOR 15 A
21
SECTOR 15 A
21
SECTOR 15 A
Page 17
NEAR BLOOMING
DALES SCHOOL
LALA LAJPAT RAI
TOHANA
FATEHAB HRY
AD
FATEHAB HRY
UNIVERSITY
NEAR PILI KOTHI,
PWD B&R Colony
PWD B&R Colony
PWD B&R Colony
389
RAMPHAL
PARBHU RAM
NEHLA
BHUNA
409
PARTAP SINGH
SHER SINGH
NEHLA
BHUNA
410
SANJAY KUMAR
JAIBIR SINGH
NEHLA
BHUNA
411
JITENDER
MAHABIR
HANSI
412
SANJAY
KULDEEP
HANSI
HISAR
HRY
413
ROSHAN LAL
KARAN
HANSI
HISAR
HRY
414
BALBIR SINGH
SHAKTI SINGH
RAJ BALA
JOGINDER SINGH
NEKI RAM
OM PARKASH
W/O SHAKTI SINGH
OM PARKASH
KHANDA
KHERI
KHANDA
KHERI
KHANDA
KHERI
CHANAUT
HISAR
HISAR
MIRCHPUR
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
HISAR
390
SUKHPAL
GAJE SINGH
NEHLA
BHUNA
391
ABHEY RAM
RAM KISHAN
NEHLA
BHUNA
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
392
GURMEET
SADHU RAM
NEHLA
BHUNA
393
SUBHASH CHANDER
CHANDI RAM
NEHLA
BHUNA
394
BALJIT
BALI RAM
NEHLA
BHUNA
395
UDAIBIR DHILLON
DALIP SINGH
NEHLA
BHUNA
396
SATBIR SINGH
GIRDHALA
NEHLA
BHUNA
397
BHUPENDER SINGH
BADLU RAM
NEHLA
BHUNA
398
SUBHASH CHANDER
TEK CHAND
NEHLA
BHUNA
399
BALRAJ
ROOP CHAND
NEHLA
BHUNA
400
JAGDISH
RATTAN SINGH
NEHLA
BHUNA
401
MANI RAM
ROOP SINGH
NEHLA
BHUNA
402
BALBIR SINGH
KAPOOR
NEHLA
BHUNA
403
KISHAN MOR
KAPOOR
NEHLA
BHUNA
404
MANGAT RAM
RULIYA RAM
NEHLA
BHUNA
405
JAGTAR SINGH
MANGAT
NEHLA
BHUNA
406
MAHENDER
PARSA
NEHLA
BHUNA
407
KARAMBIR
CHATER SINGH
NEHLA
BHUNA
408
JAIPAL
BADAN SINGH
NEHLA
BHUNA
415
416
417
2373
SECTOR 14 P
2373
SECTOR 14 P
Page 18
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
418
RANDHIR SINGH
MOHAR SINGH
BHARIWAS
TOSHAM
BHIWANI
HRY
419
SURENDER SINGH
BHALE RAM
BHARIWAS
TOSHAM
BHIWANI
HRY
420
DHARAM PAL
DEV KARAN
BHARIWAS
TOSHAM
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
421
DASHRATH
RAM SARUP
BHARIWAS
TOSHAM
422
BALBIR SINGH
LAL CHAND
BHERA
TOSHAM
BHIWANI
HRY
423
MAHABIR SINGH
LAL CHAND
BHERA
TOSHAM
BHIWANI
HRY
DAHIMA
DAHIMA
LITANI
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
DEVA
DEVA
DEVA
GORAKHPU
R
GORAKHPU
R
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
424
PRITHVI SINGH LAMBA
VED PARKASH LAMBA
INDER SINGH DALAL
SURAJ BHAN
BHARPAI
MAHENDER SINGH LAMBA
MAHENDER SINGH LAMBA
AMI LAL
DEV RAJ KALIRAWAN
W/O SURAJ BHAN KALIRAWAN
435
PARDEEP
SUNITA
SURENDER
NARENDER KALIRAWAN
KARAMBIR KALIRAWAN
USHA
JAGDISH SHEOKAND
SURAJ BHAN KALIRAWAN
W/O PARDEEP KALIRAWAN
RAM KUMAR
RAM KUMAR
RAM KUMAR
W/O KARAMBIR KALIRAWAN
BANWARI LAL
436
KAMLESH SHEOKAND
W/O JAGDIASH SHEOKAND
437
RAJBIR
REKHA
SATBIR SINGH
ANURADHA
JASBIR SINGH KUNDU
DALJEET SINGH
BARU RAM
W/O RAJBIR
T.C. KUNDU
W/O JASBIR SINGH KUNDU
TEK CHAND KUNDU
BAJE SINGH
444
SUBASH
RAN SINGH
SUKHPAL
RAM LAL
445
BIJENDER SINGH
MAAN SINGH
446
BILENDER
ABHE RAM
447
OM PARKASH GOYAT
HUKAM SINGH GOYAT
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
438
439
440
441
442
443
409
SECTOR 15 A
409
SECTOR 15 A
409
SECTOR 15 A
409
SECTOR 15 A
409
SECTOR 15 A
463
JAWAHAR NAGAR
463
JAWAHAR NAGAR
83 A
SECTOR 15 A
FATEHAB HRY
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
HISAR
AD
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
83 A
SECTOR 15 A
83 A
SECTOR 15 A
1058
HOUSING BOARD
HISAR
HRY
AMARDEEP COLONY KAIMARI ROAD
SISAR
HISAR
HANSI
1627
HISAR
HISAR
HRY
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
PREM NAGAR
BHAINI
JATAN
BHAINI
JATAN
HISAR
KHERA
HISAR
HISAR
HRY
170
Page 19
NEAR
SECTOR 15 A
448
SMT ROSHNI GOYAT
ANIL SINDHU
DHARAMPAL SINDHU
SUKHBIR SINGH
W/O OM PARKASH GOYAT
DHARAMPAL SINDHU
SUKH RAM
PHOOL SINGH
170
PREM NAGAR
438
URBAN ESTATE II
438
URBAN ESTATE II
22
W/O RANDHIR SINGH
TIKA RAM
NIHAL SINGH
NIHAL SINGH
BIR SINGH CHAHAL
HARPHOOL SINGH
MEHAR SINGH
PRITHVI SINGH
PRITHVI SINGH
PRITHVI SINGH
MISHRI LAL
DHAN SINGH
GIRDHALA RAM
KHUSI RAM
RAJENDER SINGH
BALBIR SINGH
1174
1635
URBAN ESTATE II
86
MC COLONY
86
MC COLONY
467
RAJ BALA
PREMVIR
VEDPAL
PARDEEP SINGH
SAROOP SINGH CHAHAL
RAM CHANDER
SHAMSHER SINGH GOYAT
SUBHASH CHANDER
RAMESH KUMAR
SURESH KUMAR
HAWA SINGH
PHOOL SINGH
SURAJ BHAN
RAM KUMAR
SUDHIR KUMAR
RAJNISH
SIR CHHOTU RAM
COLONY
SECTOR 14 P
468
RAJBIR SINGH
469
449
450
451
452
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
149/52
MITTAL NAGAR
1970
RAMPURA MOHALLA
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
LADWA
HISAR
HISAR
HISAR
RANDHIR SINGH
1881
RAMPURA MOHALLA
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
POOJA
W/O RAJBIR SINGH
1881
RAMPURA MOHALLA
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
470
KRISHAN JIT SINGH
BALBIR SINGH
1970
RAMPURA MOHALLA
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
471
DEVENDER
BALBIR SINGH
1970
RAMPURA MOHALLA
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
472
AMARJIT SINGH
DALIP SINGH
1881
RAMPURA MOHALLA
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
473
TEJBIR SINGH
TARAWATI
SUDESH RANI
SOMWATI
SHAKTI DHANKAR
SATYAWANTI
SANJAY DAHIYA
SANDEEP DAHIYA
SUDHAN SINGH
W/O OM SINGH LAMBA
W/O AJAY KUMAR
W/O RAJROOP DAHIYA
W/O DR S.S. DHANKAR
W/O DALBIR SINGH
RAJROOP DAHIYA
RAJROOP DAHIYA
231
MODEL TOWN
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
474
475
476
477
478
479
480
1565
SECTOR -17
12
TOWER ENCLAVE
1022
SECTOR 16-17
165
VIDYUT NAGAR
TYPE IV
74
OFFICERS COLONY
GANGWA ROAD
74
OFFICERS COLONY
GANGWA ROAD
1391
URBAN ESTATE II
13
DEFENCE COLONY
1305
DELHI ROAD
SECTOR 13
9
MODEL TOWN
15 N
MODEL TOWN
15 N
MODEL TOWN
109 S
MODEL TOWN
F-44
MODEL TOWN
15 N
MODEL TOWN
15 N
MODEL TOWN
Page 20
BANK PLOT NO 1
481
DR S.S. DHANKAR
RAKESH KUMAR LAMBA
RAJENDER SINGH
PAWAN SIWACH
KHACHERU RAM
OM PARKASH LAMBA
RAM SAWRUP
BHIM SINGH
109 S
MODEL TOWN
1
MODEL TOWN
260 A
MODEL TOWN
218
OM SINGH LAMBA
NARAYANI
JAGBIR SINGH
MUNSHI RAM
W/O RAMPHAL SINGH
GIRDHALA RAM
1
MODEL
TOWN
EXTENSION
MODEL TOWN
47 E
MODEL TOWN
75
HOSHYAR SINGH
HARI KISHAN
SUDHAN SINGH
RAM SWARUP
1375
HOUSING BOARD
COLONY
SECTOR 13 P
PAT RAM
GANGA DATT
SOBHA CHAND
278
278
MODEL TOWN
492
GANGA DATT
DILAWAR SINGH
DAYANAND
MODEL
TOWN
EXTENSION
MODEL TOWN
493
DALBIR SINGH
JUGTI RAM
F 44
494
SUSHIL KUMAR
KESHOV RAM
YUDHVIR SINGH
RAM SWARUP
RAJROOP DAHIYA
AYEDAN
HARI SINGH
W/O PREM BABU SINGH
W/O MAHENDER SINGH
156 N
1875
SECTOR 16-17
502
CHETAN GULIYA
BHUP SINGH
AVNINDER KUMAR
AJMER SINGH DHANDA
AJAY KUMAR
RANDHIR SINGH
PREM BABU SINGH
KAMLESH
KAMLA POONIA
MODEL
TOWN
EXTENSION
MODEL
TOWN
EXTENSION
MODEL TOWN
503
SATISH POONIA
504
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
495
496
497
498
499
500
501
505
506
507
508
509
510
511
512
513
41 F
10
BANK PLOT NO 1
B BLOCK
BANK PLOT NO 1
L BLOCK
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
47 E
MODEL TOWN
15 N
MODEL TOWN
1174
SECTOR 14 P
1276
SECTOR 13 P
1276
SECTOR 13 P
191/5
MODEL TOWN
DAYANAND COLONY
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
MAHENDER SINGH
191/5
MODEL TOWN
DAYANAND COLONY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
RAMAN DEVI
JAGBIR SINGH
W/O CHETAN GULIYA
TEK RAM
156 N
MODEL TOWN
HISAR
HRY
NEW MODEL TOWN
EXTENSION
HISAR
HISAR
HISAR
209 C
HISAR
HISAR
HRY
JAI KARAN RANA
SANGEETA
JITENDER SINGH
SHISHU PAL
DAYAL SINGH
INDER SINGH
SARSWATI
SANDEEP RIMWA
RAJROOP RANA
W/O JAI KARAN RANA
DAYANAND KHARB
ROSHAN LAL
RANGI RAM
DHARAM SINGH
W/O PROF B.L. RINWA
PROF B.L. RINWA
11, VIKAS COLONY
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
249
MODEL TOWN
11
VIKAS COLONY
KAIMARI ROAD
10-A
VIKAS COLONY
KAIMARI ROAD
110
SURYA NAGAR
584
SECTOR 15 A
340
SECTOR 13
1019
URBAN ESTATE II
1019
URBAN ESTATE II
Page 21
GALI NO 4,
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
PHOOLWATI
GEETA CHAHAL
SUNITA CHAHAL
NAVNEET SINGH
NAVDEEP CHAHAL
ASHOK DHANDA
KAMLA DEVI
SUNDER SINGH
SUREKHA
SANDEEP DHANDA
JAI PARKASH GOYAT
PHOOL SINGH
W/O HAWA SINGH CHAHAL
D/O HAWA SINGH CHAHAL
D/O HAWA SINGH CHAHAL
HAWA SINGH CHAHAL
HAWA SINGH CHAHAL
SUNDER SINGH
W/O SUNDER SINGH
BIR SINGH
D/O SUNDER SINGH
SUNDER SINGH DANDA
DARIYA SINGH
PRABHU DIYAL
BALBIR SINGH
BALBIR SINGH
CHHABILA RAM
CHHAJU RAM
DALIP SINGH
DAYANAND
DAYANAND
DHARAMBIR
DILBAG
GOPALA
MUNSHI
JAIVIR SINGH
KRISHAN
JAGDISH
NAR SINGH
SOHLUY RAM
MAN SINGH
NIHAL SINGH
PRABHU
NIHAL SINGH
KRISHAN LAL
DALIP SINGH
MAN SINGH
SADHU RAM
SADHU RAM
GIANI RAM
PRABHU
SURAT SINGH
SURENDER PANGHAL
MANPHOOL
MUKHTYAR SINGH
NAFE SINGH
NARESH KUMAR
NARESH KUMAR
DARSHAN SINGH
JAIBIR SINGH
RAJESH KUMAR
RAM CHANDER
RAM CHANDER
OM PARKASH
SOHLU RAM
RAM KUMAR
SOHLU RAM
INDER SINGH
CHHABILA
PRABHU RAM
KARAN
SURAJ MAL
MAN SINGH
HARNATH SINGH
78
MC COLONY
78
MC COLONY
78
MC COLONY
78
MC COLONY
78
MC COLONY
1287 A
URBAN ESTATE II
1287 A
URBAN ESTATE II
1287 A
URBAN ESTATE II
1287 A
URBAN ESTATE II
1287 A
URBAN ESTATE II
1191 P
SECTOR 16-17
1410
SECTOR 16-17
Page 22
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
KHEIRI , PO
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
RAJPURA
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
HISAR
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
551
561
RAM KUMAR
RAMRUP
RAMESH KUMAR
RANDHIR
RANDHIR SINGH
SATBIR SINGH
DALBIR SINGH
SANDEEP
NARENDER SINGH KHARB
NAFE SINGH KHARB
DHARAMVIR SINGH KUNDU
SOHAN LAL
MUNSHI RAM
PRITHI RAM
HAWA SINGH
BARU RAM
PRABHU RAM
JAGAR SINGH
DALBIR SINGH KHARB
NAFE SINGH
SARUP SINGH
DALIP SINGH
562
KAMLESH KUNDU
W/O DHARAMVIR SINGH KUNDU
563
SATYAPAL
MANPHOOL
564
AMAR SINGH
JUGLAL
565
ASHOK KUMAR
CHHAJU RAM
566
BALJIT SINGH
DARA SINGH
567
CHARAN SINGH
ZILE SINGH
568
DALJEET SINGH
MEWA SINGH
569
GULAB SINGH
ZILE SINGH
570
RAM PHAL
BHALE RAM
552
553
554
555
556
557
558
559
560
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
JIND
JIND
HRY
JIND
JIND
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
5
CR LAW COLLEGE
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
JIND
JIND
BHAKLANA
BHAKLANA
HISAR
5
CR LAW COLLEGE
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
KHERI
JALAB
KANDUL,
PO
KINALA
KANDUL,
PO
KINALA
KANDUL,
PO
KINALA
KANDUL,
PO
KINALA
KANDUL,
PO
KINALA
KANDUL,
PO
KINALA
KANDUL,
PO
KINALA
NARNAUND HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
356/5
GANDHI NAGAR
356/5
GANDHI NAGAR
Page 23
571
JANGBIR SINGH
JAI LAL
572
PRITTAM SINGH
BIJE SINGH
573
RAJBIR SINGH
DHUP SINGH
574
RAM KISHAN
CHHOTA RAM
575
RAJENDER SINGH
BALLU RAM
576
RAMPAL
SUDHAN SINGH
577
RAMESH
RAWAT SINGH
578
SHEEL KUMAR
RAM SARUP
579
WAZIR SINGH
BHALE RAM
580
RAM SAROOP
CHANDER BHAN
BALBIR SINGH
BALWAN SINGH
BALWAN SINGH
BASAU RAM
BHALE RAM
BRAHMA PRAKASH
DHARAMPAL
KARAN SINGH
LAL CHAND
RAJENDER SINGH
HARI SINGH
HAR LAL
KIRPA RAM
OM PARKASH
BALDEV SINGH
DAN SINGH
MANI RAM
SARJIT SINGH
SURAT SINGH
RAJ SINGH
BHALE RAM
MUNSHI RAM
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
KANDUL,
PO
KINALA
KANDUL,
PO
KINALA
KANDUL,
PO
KINALA
KANDUL,
PO
KINALA
KANDUL,
PO
KINALA
KANDUL,
PO
KINALA
KANDUL,
PO
KINALA
KANDUL,
PO
KINALA
KANDUL,
PO
KINALA
KIRMARA
KIRMARA
KHEDAR
KHEDAR
KHEDAR
KHEDAR
KHEDAR
KHEDAR
KHEDAR
KHEDAR
KHEDAR
KHEDAR
Page 24
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
592
601
RAM SARUP
SATYAWAN
SHAMSHER SINGH
VED PARKASH
VINEET KUMAR
WAZIR SINGH
WAZIR SINGH
DALIPA
SATBIR SINGH
MANI RAM GREWAL
KIRPA RAM
DILBAG SINGH
SURTA RAM
MUNSHI RAM
RAMESH CHANDER
NANHA RAM
MANGE RAM
RALDU RAM
RAJ SINGH
HARI SINGH
602
CHANDER KALA
W/O MANI RAM GREWAL
603
611
SUKHBIR SINGH
RAJ KARAN
VIVEK POONIA
RAGHUBIR SINGH
SADHU RAM
HUKAM SINGH
VIKAS CHAHAL
VISHAL CHAHAL
SUBE SINGH
NIHAL SINGH
ROOP CHAND
RAGHUBIR SINGH
KURDA RAM
RAN SINGH KADIYAN
PARTAP SINGH
HUKUM SINGH
HUKUM SINGH
DARIYA SINGH
612
SOMESH ARYA
BALWANT SINGH
613
INDER SINGH
DIWAN SINGH
614
RAJENDER SINGH
KHEMA CHAND
615
DAYAL SINGH
UDE SINGH
616
KULBIR SINGH
SAWRUP SINGH
617
HAWA SINGH
NAND RAM
618
MAHAVEER
LIKHAMA RAM
619
MOOL CHAND
LIKHAMA RAM
593
594
595
596
597
598
599
600
604
605
606
607
608
609
610
724
SECTOR 9-11
1279
URBAN ESTATE II
75
MC COLONY
75
MC COLONY
6-A
MC COLONY
19
DC COLONY
19
DC COLONY
19
DC COLONY
Page 25
KHEDAR
KHEDAR
KHEDAR
KHEDAR
KHEDAR
KHEDAR
KHEDAR
KHEDAR
KHEDAR
SATROD
KHAS
SATROD
KHAS
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
BALSAMAN
D
BALSAMAN
D
BALSAMAN
D
BALSAMAN
D
HASANGAR
H
KHARAR
ALIPUR
CHAMAR
KHERA
CHAMAR
KHERA
CHAMAR
KHERA
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
620
RAJENDER SINGH
MUNSHI RAM
621
RAMESH KUMAR
MOOL CHAND
622
RAM KUMAR
LIKHAMA RAM
623
RAMESHWAR
NATHU RAM
624
BHUPENDER SINGH
ANITA
AMIR SINGH
RAJINDER
VED PRAKASH
MAHAVIR SINGH
SHEO CHAND
BHAGWAN SINGH
MANOHAR LAL
SANT KUMAR
KRISHAN KUMAR
ATMA RAM
SUBHASH
BALBIR
SATYAWAN
COL RAM PARTAP MALHAN
HUKAM SINGH
W/O BHUPENDER SINGH
MAN SINGH
PURAN CHAND
JUGLAL
KURDA RAM
GANPAT
MANPHOOL SINGH
HARPHOOL SINGH
HARPHOOL SINGH
HARPHOOL SINGH
RAMJI LAL
SHANKAR LAL
SHEO CHAND
SUBE SINGH
POHLU RAM MALHAN
168
PREM NAGAR
168
PREM NAGAR
67/1
PANGHAL SADAN,
169
URBAN ESTATE II
SHANTA MALHAN
ROHIT MALHAN
DR. DIVYA MALHAN
DHARAMVIR GOYAT
RAJ KUMAR
SUBHASH
DHARAMBIR
MEHTAB SINGH
RAJENDER
ISHWAR
PRABHU DAYAL
SAVITRI DEVI
PANJABA RAM
SATBIR SINGH
W/O COL R.P. MALHAN
COL R.P. MALHAN
COL R.P. MALHAN
LALJI RAM GOYAT
RAMPAT
THANDI RAM
HAMIR SINGH
SHEO CHAND
BALJIT SINGH
BHALE RAM
SARUP SINGH
W/O THANDI RAM
DIWAN SINGH
SHER SINGH
169
URBAN ESTATE II
169
URBAN ESTATE II
169
URBAN ESTATE II
278 A
LAKSHMI VIHAR,
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
Page 26
DC COLONY
CHAMAR
KHERA
CHAMAR
KHERA
CHAMAR
KHERA
CHAMAR
KHERA
HISAR
HISAR
HISAR
DHANSU
DHANSU
DHANSU
DHANSU
DHANSU
DHANSU
DHANSU
DHANSU
DHANSU
DHANSU
BALAWAS
SINDHAR
HISAR
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
BARWALA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
HISAR
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
HISAR
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
URBAN ESTATE II
HISAR
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
DATTA
DATTA
HISAR
BHOJ RAJ
PO DAHIMA
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
1406
URBAN ESTATE II
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
33
TULSI VIHAR
HISAR
HRY
HTM COLONY
AZAD NAGAR
HISAR
HISAR
HRY
10
RADHASWAMI LINE
NEAR SECT -13
HISAR
HISAR
HRY
10
RADHASWAMI LINE
NEAR SECT -13
HISAR
HISAR
HRY
323
SECTOR 15 A
HISAR
HISAR
HRY
323
SECTOR 15 A
HISAR
HISAR
HRY
393
DEFENCE COLONY
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
DHANSU
HISAR
KAJLAN
FARIDPUR
FARIDPUR
FARIDPUR
FARIDPUR
CHOUDHAR
Y WAS
PABRA
PABRA
PABRA
HISAR
188
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
BALBIR SINGH
SUBHASH CHANDER
RAM NIWAS
HUKAM CHAND
KAUSHALYA DEVI
MAHABIR
NARSI
SUNITA DEVI
NARENDER SINGH
RANDHIR SINGH MALIK
DARIYA SINGH
DIWAN SINGH
BALWANT SINGH
HAWA SINGH
LATU RAM
HUKAM CHAND
RATTAN SINGH
RATTAN SINGH
W/O SURENDER SINGH
DHOOP SINGH
SUBE SINGH
RICHHPAL
88 E
NARENDERPAL
HOODA
SUNITA HOODA
RAM SARUP HOODA
1406
PARAMJEET
INDER SINGH NAIN
JAI SINGH
DEEPAK DHAKA
NIPUN MALIK
SUSHILA MALIK
SHRI RAM GODARA
SAROJ GODARA
RAHUL GODARA
RAKESH KUMAR
RAJESH KUMAR
RAJENDER SINGH
MANOJ KUMAR
AJIT SINGH
RAMESH
BIDAM
SURENDER
SUBHASH
AMARDEEP
W/O NARENDERPAL SINGH
HOODA
MOHINDER SINGH
CHANDU LAL NAIN
HET RAM
JAI SINGH DHAKA
RANDHIR SINGH MALIK
W/O RANDHIR SINGH MALIK
BASTI RAM GODARA
W/O SHRI RAM GODARA
SHRI RAM GODARA
SHRI CHAND
SHRI CHAND
MANPHOOL
DWARKA PARSHAD
MANI RAM
ARJUN SINGH
JALE RAM
ARJUN SINGH
ARJUN SINGH
ARJUN SINGH
RAM NIWAS
AJIT SINGH
RANDHIR SINGH
BIJE SINGH
BARU RAM
JAI LAL
SINGH
SAKET EXTN,
323
GANGWA ROAD
SECTOR 15 A
393
DEFENCE COLONY
393
DEFENCE COLONY
128
OLD RISHI NAGAR
128
OLD RISHI NAGAR
424
SECTOR 21 P
Page 27
MELA GROUND
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
JAGDISH
LAHANA SINGH
MANPHUL SINGH
DALBIR SINGH
SURESH KUMAR
HOSHIAR SINGH
BALWANT MALIK
KULDEEP
BALRAJ SINGH
AMAR LAL
SUKHBIR SINGH
SARJEET SINGH
SURESH KUMAR
JAGMAHANDER
BHALE RAM
DHARAMBIR
RAMESH KUMAR
DR DHARAM PAL
DARYA SINGH
DIWAN SINGH
MOKH RAM
THAMBU RAM
FATEH SINGH
BIR SINGH
BIR SINGH
BALRAJ SINGH
NIHAL SINGH
NANHA RAM
MAN SINGH
CHANDER SINGH
BALBIR SINGH
MAI LAL
SHIV LAL
BIR SINGH
BHAJAN SINGH
BIRBAL
DEWA SINGH
PAWAN KUMAR
KARAN SINGH
DR. R.P.NAIN
SADHU RAM
RANJIT PANGHAL
DEWA SINGH
BALRAJ SINGH
PHOOL SINGH
SUKH DAYAL
1748
SURESH DHILLON
SATBIR SINGH BAMAL
JAGJIT SINGH
SUSHILA DEVI
PARMOD KUMAR
DEVINDER KUMAR
RANVIR SINGH
RANBIR SINGH
RAJESH GODARA
ATTAR SINGH
SADHU RAM
SURJIT SINGH BAMAL
TEK RAM
W/ O JAGJIT SINGH
BHALE RAM
RAM CHANDER
MANI RAM
RAM LAL
RANBIR GODARA
UMED SINGH
458
SECTOR 15 A
257
SECTOR 6 P
DR. VED KAUR PUNIA
YUDHVIR SINGH
D/O CHATTER SINGH
BHAL SINGH
245
SECTOR 16-17
779
URBAN ESTATE II
779
URBAN ESTATE II
256
SECTOR 15 A
256
SECTOR 15 A
132
DEFENCE COLONY
124
SECTOR 15 A
124
SECTOR 15 A
JAWAHAR NAGAR
Page 28
GALI NO 7,
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
FARIDPUR
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
BHATOL
JATAN
HISAR
BHAGANA
HISAR
HISAR
NEHLA
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HANSI
MATLODA
MATLODA
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
SULTANPUR
HISAR
FATEHAB HRY
AD
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
SISAI
BOLAN
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
724
97
SECTOR 15 A
31
SECTOR 15 A
31
SECTOR 15 A
31
SECTOR 15 A
964 G
URBAN ESTATE II
46
GEETA COLONY III,
730
KRISHAN LAL
DHARMVIR SINGH
DHARMENDER SINGH
SUNITA
UMED SINGH
SATPAL SINGH
RAVINDER SINGH
DARAM CHAND
SHER SINGH
SHER SINGH
W/O DHARAMVIR GOYAT
RANJIT SINGH
JAI KARAN
PARTAP SINGH
731
SURENDER SINGH
RAMJI LAL
732
MAHIPAL SINGH
KEHAR SINGH
17B
733
JHABLAL PUNIA
SARJEET CHAHAL
BALLA RAM PUNIA
MAHABIR CHAHAL
152
AMI LAL GODARA
W/O BHAG CHAND
BHAG CHAND
RAJ ROOP
SITA RAM
SITA RAM
SITA RAM
RAMJI LAL
DAYA RAM
DAYA CHAND
DIWAN SINGH
KHIALI RAM
W/O SAJJAN SINGH
W/O COL SATPAL
CHATTAR SINGH
402
SECTOR 15 A
1429
URBAN ESTATE II
749
OM PARKASH GODARA
ROSHNI DEVI
MANDEEP PUNIA
SANJAY DAHIYA
SURENDER BERWAL
NARENDER
DAYANAND
SITA RAM
DHARAM PAL
DALBIR
OM PARKASH MALHAN
SAJJAN SINGH
CHANDER PRABHA
ALKA CHOUDHARY
RAGHBIR SINGH
750
SANTOSH KUMARI
W/O RAGHBIR SINGH
1
751
LALIT
RAGHBIR SINGH
1
752
MEENA
W/O DR. BALJEET SINGH
753
VIJAY SINGH
KAMLESH
LT COL KANSHI RAM
RANDHIR SINGH
MANGAT RAM
W/O VIJAY SINGH
KURA RAM
PRITHI SINGH
725
726
727
728
729
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
754
755
756
CHANDER
LANE
EXTN,
DEFENCE COLONY
1429
AZAD NAGAR
KAIMARI ROAD
URBAN ESTATE II
15-N
MODEL TOWN
3
KRISHNA NAGAR
BERWAL BHAWAN,
3
KRISHNA NAGAR
BERWAL BHAWAN,
3
KRISHNA NAGAR
BERWAL BHAWAN,
3
KRISHNA NAGAR
BERWAL BHAWAN,
224
LAJPAT NAGAR
1061 P
SECTOR 16-17
1061 P
SECTOR 16-17
1061 P
SECTOR 16-17
1
4
SECTOR
13
PART II
SECTOR
13
PART II
SECTOR
13
PART II
NEW CHANDERLANE, KAIMARI ROAD
1215
SECTOR 14
1215
SECTOR 14
437
DEFENCE COLONY
1145
SECTOR 14
Page 29
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
DAULATPUR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
DAULATPUR
UKLANA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
PALI
HISAR
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
KIRMARA
KIRMARA
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
NIRMALA
CHANDER MUKHI
W/O RANDHIR SINGH
W/O CHHATAR SINGH
1145
SECTOR 14
HISAR
HRY
4
NEW CHANDERLANE, KAIMARI ROAD
HISAR
HISAR
HISAR
758
HISAR
HISAR
HRY
759
CHATTAR SINGH
NEKI RAM
4
NEW CHANDERLANE, KAIMARI ROAD
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
760
SURAJ BHAN
KANSHI RAM
KANSHI RAM
GIANI RAM
GIANI RAM
W/O KARAMVIR SINGH
W/O KULDEP SINGH
KANSHI RAM
RAM KUMAR
CHAND SINGH
W/O MAHABIR SINGH
RATTAN SINGH
RAM PARTAP
RAM PARTAP
NARENDER LAMBA
RAMRAI
RAMRAI
RAMRAI
RAMRAI
HISAR
RAMRAI
HISAR
RAMRAI
RAMRAI
RAMRAI
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
ALAKHPURA
JIND
JIND
HRY
JIND
JIND
HRY
JIND
JIND
HRY
JIND
JIND
HRY
HISAR
HISAR
HRY
JIND
JIND
HRY
HISAR
HISAR
HRY
JIND
JIND
HRY
JIND
JIND
HRY
JIND
JIND
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
774
AJIT SINGH
CHAND SINGH
GIANI RAM
KARAMBIR
KULDEEP SINGH
POONAM
RAJESH KUMARI
RAM KUMAR
VIKAS
YASHPAL
SARLA
MAHABIR SINGH
VIRENDER SINGH
DEVENDER SINGH
SUNIL LAMBA
BAWANI
BHIWANI
HRY
775
SEEMA LAMBA
W/O SUNIL LAMBA
ALAKHPURA
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
776
777
KRISHAN KUMAR
DIGVIJAY LAMBA
MANGAT RAM
SUNIL LAMBA
KHARKARI
ALAKHPURA
778
PAWAN KUMAR
SUBE SINGH
UMRAWAS
757
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
124
SECTOR 9 & 11
124
SECTOR 9 & 11
1933
SECTOR 16-17
1933
SECTOR 16-17
400
KRISHNA NAGAR
400
KRISHNA NAGAR
KHERA
HISAR
HRY
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BADHRA
BHIWANI
HRY
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BADHRA
BHIWANI
HRY
779
VIJAY LAXMI
W/O RAJESH LAMBA
ALAKHPURA
780
RAJESH LAMBA
SARJIT LAMBA
ALAKHPURA
781
OM PARKASH
MATU RAM
UMARWAS
782
VINOD KUMAR
PYARELAL SHEORAN
UMARWAS
BADHRA
BHIWANI
HRY
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
HISAR
HRY
783
SURJIT SINGH
CHATTER SINGH
ALAKHPURA
784
BIMLA
W/O VEDPAL
ALAKHPURA
785
DEWA RAM
HARI RAM
KHARKARI
KHERA
Page 30
786
HARPAL
SUCHANDER SINGH
ALAKHPURA
787
SANTOSH
W/O JAGPAL
ALAKHPURA
788
JAGDISH
SUCHENDER SINGH
ALAKHPURA
789
SUNITA
JAGDISH
ALAKHPURA
790
SATPAL
SURENDER SINGH
ALAKHPURA
791
KAMLESH
W/O SATPAL
ALAKHPURA
792
SATBIR
RAM KESH
ATTAR SINGH
RAJESH
SATPAL
SUKHBIR SINGH
PRITHVI SINGH
DALIP SINGH
CHHABIL DASS
SADHU RAM LOHAN
MAHABIR SINGH
SHER SINGH
DALBIR SINGH
RAJPAL SINGH
RAM NARESH
DHARAMPAL
BALWANT SINGH
KRISHAN LAL
KULWANT
RAM LAL
LAL CHAND
DALBIR SINGH PANWAR
SANDEEP MALHAN
OM PARKASH
LEELA VATI
SATBIR SINGH
VAKIL SINGH
RALDU RAM
LEHRI SINGH
INDER SINGH
TEK RAM
INDER SINGH
INDER SINGH
PRABHU RAM
PAT RAM
GOPAL
CHANDU RAM
KHAZAN SINGH
JAGMAL SINGH
SUDHA RAM
DILBAG SINGH
BALDEV SINGH
DALIP SINGH
ARJUN SINGH
GOPI RAM
KRISHAN LAL
MOMAN RAM
BUDH RAM
KIRPA RAM
OM PARKASH MALHAN
BAL RAJ
W/O SATBIR SINGH
KHUBI RAM
BHAG SINGH
SARSOD
SARSOD
SARSOD
SARSOD
SARSOD
SARSOD
GORCHHI
GORCHHI
GORCHHI
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
KAIMRI
KAIMRI
DHANSU
DHANSU
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
549
BALAJI MKT,
166
DEFENCE COLONY
1141
KAIMARI ROAD
SECTOR 13 P
1920
SECTOR 16-17
322
URBAN ESTATE-II
306
SECTOR 21 P
1959
ASHOK VIHAR,
AZAD NAGAR
1193
ASHOK VIHAR,
AZAD NAGAR
1884
SECTOR 14
224
LAJPAT NAGAR
355
DEFENCE COLONY
1
VIKAS COLONY
KAIMARI ROAD
1
VIKAS COLONY
KAIMARI ROAD
25
PWD B&R COLONY,
SECTOR 15 A
Page 31
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
819
825
GURDEEP SINGH
RAGHBIR SINGH
MANPHOOL SINGH
SHAMSHER SINGH
PARTAP SINGH
SAJJAN SINGH
RAJ SINGH
BHAG SINGH
RATTAN SINGH
GOPAL
GOPALA RAM
NATHU RAM
KANSHI RAM
CHHATER SINGH
826
ANGURI DEVI
D/O RAJ SINGH
827
SOMBIR
RAJ SINGH
828
SALOCHANA
W/O RAMESH
829
MAHENDER PAL
DELVEER
DEVI LAL KHICHER
HUKUM SINGH
820
821
822
823
824
830
25
PWD B&R COLONY,
33
SECTOR 15 A
90,
NEW ANAJ MANDI
URBAN ESTATE II
193
SECTOR 15 A
HISAR
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
HISAR
BHAINI
JATAN
BHAINI
JATAN
BHAINI
JATAN
HANSI
HISAR
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
MOTH
HISAR
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
831
RANBIR
HUKUM SINGH
MOTH
NARNAUND HISAR
832
BALJIT SINGH
KAPOOR SINGH
NEHLA
BHUNA
833
RAJ SINGH SIHAG
JAGDISH SIHAG
HISAR
HISAR
834
JAGDISH SIHAG
MAN SINGH
KUNGAR
BHIWANI
HRY
835
NARESH KUMAR
UDEYBIR SINGH
KARMILA
YASHPAL MOR
ROHTASH SINGH
RAJENDER PUNIA
FATEH SINGH
W/O UDAYBIR SINGH
KURA RAM
RANDHIR SINGH
BAWANI
KHERA
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
JIND
JIND
HRY
KULBIR SINGH
ANIL RANA
DARYAO SINGH
LEHNA SINGH
SURENDER SINGH
SANTOSH
SURENDER SINGH
NARENDER
GOPI CHAND
PAWAN KUMAR
DEVENDER KUMAR
RAJENDER SINGH
NANU RAM
W/O SURENDER SINGH
HUKAM SINGH
NAR SINGH
RAM SINGH
KANWAR SINGH
KANWAR SINGH
JUG LAL
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
126
STREET NO 5,
JAWAHAR NAGAR
100
DEFENCE COLONY
100
DEFENCE COLONY
1174
URBAN ESTATE
168-171
FRIENDS COLONY
1168
OPPOSITE
OLD
CIVIL COURT
192
PREM NAGAR
192
PREM NAGAR
192
PREM NAGAR
7
DEFENCE COLONY
1246
SECTOR 16-17
1246
SECTOR 16-17
Page 32
MATLODA
HISAR
HISAR
JIND
NARA
FATEHAB HRY
AD
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
HANSI
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
RAJLI
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
MANDHOLI
KALAN
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
LOHARU
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
DIWAN SINGH
KUNGAR
BHIWANI
HRY
PRAKASH
KUNGAR
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
NARNAUND
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
HISAR
HRY
BAWANI
BHIWANI
HRY
ROHTAK
HRY
ROHTAK
HRY
ROHTAK
HRY
ROHTAK
HRY
850
SURESH KUMAR
HAR CHAND
851
860
BALRAJ SINGH
DHARAMPAL
SAMUNDER SINGH
RAM CHANDER
SURAJ BHAN
RATNI DEVI
DR. RAJ KUMAR
BHUPENDER AHLAWAT
MONIKA
DR. T.P. MALIK
ADD RAM
CHANDGI RAM
SHRI CHAND
CHANDGI RAM
AMI LAL
W/O SURAJ BHAN
SURAJ BHAN
SURAJ BHAN
D/O SURAJ BHAN
V.P. MALIK
861
DR.URMILA MALIK
W/O DR. T.P. MALIK
862
KRISHAN KUMAR
863
AJIT
852
853
854
855
856
857
858
859
118
LOHARU
OF
MANDHOLI
KALAN
DABRA
DABRA
DABRA
DABRA
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
OF
SECTOR 15 A
118
SECTOR 15 A
118
SECTOR 15 A
118
SECTOR 15 A
117
H.B. COLONY
2
CR COLLEGE
EDUCATION
CR COLLEGE
EDUCATION
2
SIRSA ROAD
864
SANDEEP KUMAR
KRISHAN KUMAR
KUNGAR
865
SUNIL KUMAR
KRISHAN KUMAR
KUNGAR
866
MANI RAM SINGH
DALIP SINGH
KUNGAR
867
RAM KISHAN
BHAG MAL
KUNGAR
868
BALI RAM
RISHAL SINGH
KUNGAR
869
RAM NIWAS
OM PARKASH
KUNGAR
870
OM PARKASH
RAM GOPAL
KUNGAR
871
ROSHAN LAL
KARAMBIR SINGH
KUNGAR
872
SATYAVIR SINGH
HAWA SINGH
KAPRO
873
NARENDER SINGH LAMBA
GOPAL SINGH
ALAKHPURA
874
GARIMA DALAL
ASHOK KUMAR DALAL
AMIT DALAL
SHOBHA DALAL
GAURAV LAMBA
D/O ASHOK DALAL
RAJ SINGH DALAL
ASHOK DALAL
W/O ASHOK DALAL
ANIL LAMBA
KHERA
875
876
877
878
330
DELHI ROAD
330
DELHI ROAD
330
DELHI ROAD
330
DELHI ROAD
216
SECTOR 56
TOWER-4,
HEWO APPTS,
Page 33
ROHTAK
ROHTAK
ROHTAK
ROHTAK
GURGAON
GURGAON
GURGAO HRY
N
879
AMBER LAMBA
ANIL LAMBA
216
SECTOR 56
TOWER-4,
GURGAON
GURGAON
GURGAO HRY
880
REKHA LAMBA
W/O ANIL LAMBA
216
SECTOR 56
HEWO APPTS,
TOWER-4,
GURGAON
GURGAON
N
GURGAO HRY
881
RAJENDER
RAM NATH
BARBAS
882
JITENDER KUMAR
RAGHUBIR SINGH
883
RAKESH
SUDHAN
884
RAGHUBIR
DATA RAM
885
PARMOD KUMAR
RAGHUBIR SINGH
886
OM PARKASH
SHEO CHAND
887
SURENDER
BALBIR SINGH
888
JAGE RAM
NOPA RAM
889
NARBIR
JUG LAL
890
LALIT KUMAR
RAM KUMAR
891
BALWAN SINGH
PARTAP SINGH
892
NAND LAL
OM PARKASH
893
SUNIL
RISHAL SINGH
894
VAZEER
PARTAP SINGH
895
SANDEEP
SUBA SINGH
896
RAJBIR
DATTA RAM
897
ATTAR SINGH
PALA RAM
DHANI
TODA
JUMPA
KALAN
DHANI
TODA
DHANI
TODA
DHANI
TODA
DHANI
TODA
DHANI
TODA
DHANI
TODA
DHANI
TODA
DHANI
MANSUKH
DHANI
TODA
DHANI
TODA
JUMPA
KALAN
DHANI
TODA
DHANI
TODA
DHANI
TODA
HEWO APPTS,
Page 34
N
BHIWANI
HRY
LOHARU
BHIWANI
HRY
LOHARU
BHIWANI
HRY
LOHARU
BHIWANI
HRY
LOHARU
BHIWANI
HRY
LOHARU
BHIWANI
HRY
LOHARU
BHIWANI
HRY
LOHARU
BHIWANI
HRY
LOHARU
BHIWANI
HRY
LOHARU
BHIWANI
HRY
LOHARU
BHIWANI
HRY
LOHARU
BHIWANI
HRY
LOHARU
BHIWANI
HRY
LOHARU
BHIWANI
HRY
LOHARU
BHIWANI
HRY
LOHARU
BHIWANI
HRY
LOHARU
BHIWANI
HRY
898
KIRSHAN
RAM SINGH
899
JOGINDER SINGH
NEPAL SINGH
JUMPA
KALAN
RAMAYAN
900
NAFE SINGH
GIRDHALA RAM
DHANDHERI
MILAKPUR
901
RAM BHAGAT
NIHAL SINGH
902
PARTAP SINGH
PARTAP SINGH
PARTAP SINGH
KAPOOR SINGH
BHOOP SINGH
KAPOOR SINGH
PARTAP SINGH
388/28
SUBHASH NAGAR
387/28
SUBHASH NAGAR
231 A
SUBHASH NAGAR
MODEL TOWN
95
SUBHASH NAGAR
SHEELA BHAWAN
95
SUBHASH NAGAR
SHEELA BHAWAN
908
KULTAR SINGH
BHAGAT SINGH
SHAMSHER SINGH
NITIN
KAPOOR SINGH
SHEELA
KULBIR SINGH
716
SECTOR 15, PART II
ROHTAK
ROHTAK
ROHTAK
ROHTAK
ROHTAK
ROHTAK
GURGAON
909
USHA MALIK
W/O KULBIR SINGH
716
SECTOR 15, PART II
910
SUMEET MALIK
KULBIR SINGH
716
911
BALJEET SINGH
BALWAN SINGH
SURINDER SINGH
AAD RAM
AAD RAM
HOSHIAR SINGH
919
KALAM SINGH
KRISHAN
KARNVIR SINGH
JAGBIR SINGH
O.P. PUNIA
BALJEET SINGH
BARU RAM
BARU RAM
DARYAO SINGH
DARYAO SINGH
CHHAJJU RAM
DALIP SINGH
920
ANITA
W/O BALJEET SINGH
9
921
SACHIN
BALJEET SINGH
9
922
NITIN
BALJEET SINGH
9
923
RAJ KUMARI
W/O RAJENDER SINGH
1683
924
OM PARKASH
CHANDU RAM
903
904
905
906
907
912
913
914
915
916
917
918
MILAKPUR
95
SUBHASH NAGAR
1122
BHIWANI
HRY
HANSI
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
ROHTAK
HRY
ROHTAK
HRY
ROHTAK
HRY
ROHTAK
HRY
ROHTAK
HRY
ROHTAK
HRY
GURGAON
GURGAO HRY
GURGAON
GURGAON
N
GURGAO HRY
SECTOR 15, PART II
GURGAON
GURGAON
N
GURGAO HRY
HANSI
N
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
AZAD NAGAR
THURANA
THURANA
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BHIWANI
BHIWANI
HRY
RAM MANDIR WALI
GALI,
NAGAR
HANSI GATE
SARSOD
SARSOD
HISAR
HISAR
HISAR
BHIWANI
NAGAR
HANSI GATE
BHIWANI
BHIWANI
BHIWANI
HRY
NAGAR
HANSI GATE
BHIWANI
BHIWANI
BHIWANI
HRY
NAGAR
HANSI GATE
BHIWANI
BHIWANI
BHIWANI
HRY
BHIWANI
BHIWANI
BHIWANI
HRY
BHIWANI
BHIWANI
BHIWANI
HRY
171
FRIENDS COLONY
171
FRIENDS COLONY
223 P
SECTOR 9-11
9
VIJAY
COLONY
VIJAY
COLONY
VIJAY
COLONY
VIJAY
COLONY
SECTOR
HUDA
VIDYA
COLONY
Page 35
SHEELA BHAWAN
LOHARU
13,
NAGAR
, MEHAM ROAD
925
RAJENDER SINGH
DALIP SINGH
926
PAWAN KUMAR
AMAR SINGH
SECTOR 13,
HUDA
VIDYA NAGAR
927
VIRENDER KUMAR
JOGINDER SINGH
VIDYA NAGAR
928
SARITA
W/O PAWAN KUMAR
VIDYA NAGAR
929
INDER SINGH
JOGINDER SINGH
VIDYA NAGAR
930
RAGHUBIR SINGH
JUG LAL
VIDYA NAGAR
931
ANIL KUMAR
RANDHIR SINGH
VIDYA NAGAR
932
ANIL SANGWAN
AJIT SINGH
933
AJIT SINGH
DIWAN SINGH
SECTOR 13,
HUDA
VIDYA NAGAR
934
SANDEEP KUMAR
AMAR SINGH
VIDYA NAGAR
935
NIRMAL
W/O SANDEEP KUMAR
VIDYA NAGAR
936
937
DHUP SINGH
SARJIT SINGH
KANSHI RAM
SHEO CHAND
938
BIJENDER SINGH
SATBIR SINGH
939
RENA DEVI
W/O BIJENDER SINGH
940
RAJESH KUMAR
SATBIR SINGH
941
MUKESH KUMAR
SATBIR SINGH
942
SANTRA DEVI
W/O SATBIRSINGH
943
SHEELA DEVI
W/O BALJEET SINGH
944
DR.PANKAJ SAMOTA
DR. JAI SINGH SAMOTA
945
NIHAL SINGH
HARI SINGH
1683
1992
Page 36
NEAR HANUMAN
MANDIR,
NEAR HANUMAN
MANDIR,
NEAR HANUMAN
MANDIR,
NEAR HANUMAN
MANDIR,
NEAR HANUMAN
MANDIR,
NEAR HANUMAN
MANDIR,
NEAR HANUMAN
MANDIR,
NEAR HANUMAN
MANDIR,
NEAR HANUMAN
MANDIR,
BHIWANI
BHIWANI
BHIWANI
HRY
BHIWANI
BHIWANI
BHIWANI
HRY
BHIWANI
BHIWANI
BHIWANI
HRY
BHIWANI
BHIWANI
BHIWANI
HRY
BHIWANI
BHIWANI
BHIWANI
HRY
BHIWANI
BHIWANI
BHIWANI
HRY
BHIWANI
BHIWANI
BHIWANI
HRY
BHIWANI
BHIWANI
BHIWANI
HRY
BHIWANI
BHIWANI
BHIWANI
HRY
BHIWANI
BHIWANI
BHIWANI
HRY
BHIWANI
BHIWANI
BHIWANI
HRY
GYANPURA
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
BARWALA
HISAR
HRY
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
946
KULEEP SINGH
RAN SINGH
947
MURTI DEVI
W/O RAN SINGH
948
RAN SINGH
JAI KARAN
949
NARESH KUMAR
NIHAL SINGH
950
SURTA
PHOOL SINGH
951
952
JAI SINGH SAMOTA (DR.)
PARDEEP KUMAR SAMOTA
MANI RAM SAMOTA
DR. JAI SINGH SAMOTA
953
VIRENDER KUMAR
BIR SINGH
954
BIR SINGH
JAI KARAN
955
BIR SINGH
CHANDER SINGH
956
KRISHAN KUMAR
CHANDER SINGH
957
MAHENDER
RAMJI LAL
958
SURENDER
PREM
959
MOHINDER
AMI LAL
960
RAMDHARI
PAT RAM
961
MANI RAM
ARJUN
962
MAHABIR
KANSHI RAM
963
SUBER LAL
JAI NARAIN
964
SUSHILA DEVI
W/O SUBER LAL
965
DHARAMVIR
RAM NARAIN
32
SECTOR 6
32
SECTOR 6
Page 37
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
HANSI
HANSI
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
966
PATRAM
INDRAJ
967
BHARAT SINGH
PREM SINGH
968
KALU RAM (SURAJ MAL)
LILU RAM
969
DALBIR
ARJUN
970
HAWA SINGH
SHISH PAL
971
HANUMAN
KANSHI RAM
972
PREM
UDAIBIR
973
DHARAMA
SADA RAM
974
MOHINDER
PARTAP
975
SATBIR
NATHU RAM
976
DHARAMBIR
MUNSHI RAM
977
BANSI LAL
RISHAL SINGH
978
NAR SINGH
PREM SINGH
979
SATBIR SINGH
RAN SINGH
980
OM PARKASH
CHANDU RAM
981
982
UMESH
JAGBIR
RAM SINGH
RAM NARAIN
983
SUNITA DEVI
DHARAMPAL
984
SURJA RAM
RAGHBIR SINGH KUNDU
169
DEFENCE COLONY
985
BHIM SINGH
KAPOOR SINGH KUNDU
48
986
SURJA RAM
KURDA RAM
169
B&R COLONY SEC
15A
DEFENCE COLONY
Page 38
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
KHARKARI
DURJANPU
R
DURJANPU
R
HISAR
HISAR
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
HISAR
KHERA
HISAR
HRY
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
987
988
KAMLA DEVI
SATBIR SINGH
W/O SURJA RAM
CHANDER SINGH
989
JAI SINGH
HANS RAM
990
SUBE SINGH
JAI SINGH
991
JAIPAL
UMRAWAT
992
CHHAJU RAM
CHANDU RAM
993
SATBIR SINGH
LEKHA RAM
994
BALJEET SINGH
SATBIR SINGH
995
169
DEFENCE COLONY
155
DEFENCE COLONY
PREYADEV SINGH
UDAIBIR
SHAMSHER SINGH
HARNAM
998
PURAN SINGH DABRA
RATTI PAL
OM PARKASH DABRA
SUDHAN SINGH
999
RAJBIR SINGH KUNDU
AMAR SINGH KUNDU
1000
NARENDER SINGH
RATTI PAL
1001
KULDEEP SINGH
JAIVI R SINGH
JARNAIL SINGH
RAJENDER KUMAR
KULDEEP SINGH MALIK
KAPENDER SINGH
KAPOOR SINGH
PREM SINGH RATHI
SUBE SINGH
SUBE SINGH
SUBE SINGH
MAHABIR SINGH
JHANDU RAM MALIK
KAPOOR SINGH
ROOP CHAND
GANGA RAM RATHI
593
135
RISHI NAGAR,
BALJEET SINGH
VIJENDERA SIHAG
DILDAR SINGH
HARPAL SINGH
KITABO DUHAN
MOLU RAM
JAGDISH SIHAG
PARHLAD SINGH
RAM SARUP
W/O RAM SARUP
1797 P
SECTOR 16-17
996
997
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
SECTOR 6
891
SECTOR 13
22 E
JAWAHAR NAGAR
GALI NO 10,
22 E
JAWAHAR NAGAR
GALI NO 10,
126
JAWAHAR NAGAR
209
DEFENCE COLONY
209
DEFENCE COLONY
Page 39
BUDHLA
SANT
HANUMAN MANDIR
GALI NO 5,
HISAR
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
HISAR
DURJANPU
R
DABRA
KANDUL PO
KINALA
KANDUL PO
KINALA
KANDUL PO
KINALA
HANSI
KUMBHA
KUMBHA
KUMBHA
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
HISAR
HISAR
HRY
BAWANI
BHIWANI
HRY
HISAR
HISAR
SARHERA
HISAR
HISAR
KHERA
HISAR
HRY
Uklana
HISAR
HRY
Uklana
HISAR
HRY
Uklana
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
KARAMVIR MALIK
BALJIT SINGH
MAHAVIR SINGH
JASBIR SINGH
GAJE SINGH
CHANDGI RAM
CHHABIL SINGH
SHRI RAM
GAJE SINGH
HARDAWARI LAL
RAMPHAL SINGH
RAGHUBIR SINGH
KULBIR SINGH
JOGINDER SINGH
SATPAL SINGH
RAJ KUMAR DHUKIA
GULAB SINGH
GULAB SINGH
GULAB SINGH
GULAB SINGH
GULAB SINGH
AMAR SINGH
OM PARKASH
VINOD KUMAR
RANDHIR SINGH
PARKASH VIR
SAVITA JAKHAR
DARYA SINGH
AMAR CHAND
SATYAJIT SINGH
JAGBIR SINGH
BASAU RAM
JAGBIR SINGH
JAIPAL SINGH
RAM CHANDER
RAJ SINGH
TARA CHAND
OM PARKASH
SUKH RAM
AMAR CHAND
W/O PARKASH VIR
HET RAM JAKHAR
SUKH RAM JAKHAR
RANDHIR
BASAU RAM
DHAN SINGH
UDEY SINGH
DHAN SINGH
CHATRU
RAM CHANDER
ISHWAR SINGH
BALWAN SINGH
BALRAJ SINGH
BALJIT SINGH
RAMPHAL
RAJBIR
KARAN SINGH
VIKRANT
KARAN SINGH
DESH RAJ
BHIM SINGH
SURJAN SINGH
LACHMAN SINGH
DEVA SINGH
BEGA CHAND
MANSHA RAM
KARAN SINGH
LAHARI
10
PWD B & R COLONY
SECTOR 15 A
44
PWD B & R COLONY
SECTOR 15 A
165
DEFENCE COLONY
229/14
JAWAHAR NAGAR
115
FRIENDS COLONY
115
FRIENDS COLONY
1231
URBAN ESTATE II
1231
URBAN ESTATE II
905
GH-60,
INTELIGENCIA
SOCIETY
GALI NO. 11
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
PUTHI
MANGAL
KHAN
LADWA
LADWA
LADWA
LADWA
LADWA
CHAMAR
KHERA
HISAR
HISAR
AGROHA
AGROHA
AGROHA
AGROHA
AGROHA
AGROHA
HISAR
HISAR
FARIDPUR
FARIDPUR
FARIDPUR
GURGAON
FARIDPUR
FARIDPUR
FARIDPUR
FARIDPUR
FARIDPUR
FARIDPUR
FARIDPUR
FARIDPUR
FARIDPUR
Page 40
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
GURGAON
GURGAO HRY
N
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
1048
RAM GOPAL
RANBIR SINGH
RAJESH KUMAR
SUKHBIR SINGH
SUNDER SINGH
BALWAN SINGH
JAPAN SINGH
HAWA SINGH
KARTAR SINGH
NANHI DEVI
MAHABIR
DALBIR SINGH
MANN SINGH
BADAN SINGH
UDE SINGH
MEWA SINGH
JAIBIR SINGH
DHARAMPAL
DESH RAJ
DAYA CHAND
NATHU RAM
SURJAN
W/O KARTAR SINGH
NIHALA SINGH
BALWANT
CHHAILU RAM
1062
MAHABIR SINGH
ANIL KUMAR
CHANDGI RAM
BALJEET SINGH
1063
SUNIL
BHIM SINGH
1064
1065
DALEL SINGH
KULDEEP SINGH
MANSHA RAM
BHIM SINGH
1066
KAMLA DEVI
W/O KULDEEP SINGH
1067
PARDEEP SINGH
BHIM SINGH
1068
1076
JAGMAHENDER SINGH
KAILASH
RISHAL KAUR
BHANVATI KUNDU
BALRAJ SINGH
ROSHAN LAL
LAL CHAND
DILBAG
RAJ KUMAR
INDER SINGH
W/O JAGMAHENDER SINGH
W/O AJIT SINGH
W/O MANGE RAM KUNDU
LAL CHAND
LAL CHAND
BAGTU RAM
VIJAY SINGH
MAHA SINGH
1077
SATPAL
MAHA SINGH
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
FARIDPUR
FARIDPUR
FARIDPUR
FARIDPUR
FARIDPUR
FARIDPUR
FARIDPUR
FARIDPUR
FARIDPUR
FARIDPUR
PABRA
PABRA
BADHAWAR
42
H.B COLONY
200
DEFENCE COLONY
200
DEFENCE COLONY
237
DEFENCE COLONY
424
DEFENCE COLONY
308
SECTOR 15 A
308
SECTOR 15 A
Page 41
VIDYUT NAGAR
HISAR
BADCHHAP
AR
BADCHHAP
AR
FARIDPUR
SALEMGAR
H
SALEMGAR
H
SALEMGAR
H
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
NIYANA
NIYANA
HISAR
NIYANA
SALEMGAR
H
SALEMGAR
H
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
S.D.P SCHOOL
OPP
SHARDA
PUBLIC SCHOOL
OPP
SHARDA
PUBLIC SCHOOL
MODEL TOWN
NARWANA
NARWANA
JIND
HRY
S.D.P SCHOOL
MODEL TOWN
NARWANA
NARWANA
JIND
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
DAROLI
DHIGTANA,
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
1078
USHA KHARINTA
W/O AJAY KHARINTA
DABRA CHOWK
1079
AJAY KHARINTA
HARI CHANDER
DABRA CHOWK
1080
AJAY SINGH
SAMPURAN SINGH
1081
ASHOK KUMAR
SAMPURAN SINGH
1082
DEVENDRA KASANIA
DR.KUSUM KASANIA
SUCHITRA SINGH
RAMESH KUMAR GODARA
RAJENDER SINGH
RAJA RAM KASANIA
W/O DEVENDRA KASANIA
W/O CAPT JASWANT SINGH
BHIM SINGH
MAHABIR PRASAD
1083
1084
1085
1086
1586
URBAN ESTATE II
1586
URBAN ESTATE II
222
URBAN ESTATE II
PO
1087
MOHAN
BUGANA
DHIGTANA,
RAM NATH
PO
1088
BALWAN SINGH
BUGANA
DHIGTANA,
CHATTER SINGH
PO
1089
NAVNEET SINGH
BUGANA
DHIGTANA,
JAGDEEP SINGH
PO
1091
KULBIR SINGH
ASHOK KUMAR
DALIP SINGH
PARTAP SINGH
1092
PARTAP
DAL SINGH
1093
RAMESH
PARTAP SINGH
1094
KAMLA
W/O PARTAP SINGH
1095
1096
KAPOOR SINGH
RAM KUMAR
SURTA
BUGANA
SHAHPUR
BHAINI
THAKRAN
BHAINI
THAKRAN
BHAINI
THAKRAN
BHAINI
THAKRAN
HISAR
KUNGAR
1097
DHARAMBIR
PRITHVI SINGH
KUNGAR
1090
PWD,B & R Colony
Page 42
HISAR
HRY
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
HISAR
HISAR
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
1098
BALJIT SINGH
SAJJAN SINGH
KUNGAR
1099
SANDEEP KUMAR
SATBIR
KUNGAR
1100
SATYAWAN
SAJJAN SINGH
KUNGAR
1101
DILBAG SINGH
JAI PAL
KUNGAR
1102
PARKASH
INDER SINGH
KUNGAR
1103
SUNDER SINGH
VIJENDER SINGH
BHOLAR
SAJJAN SINGH
SINDHAR
KUNGAR
1104
1105
RAM KUMAR
INDER SINGH
KUNGAR
1106
NAFE SINGH
KHAIALI RAM
KUNGAR
1107
SURENDER SEHRAWAT
DHARAMBIR SINGH
1108
DHARAMVIR SEHRAWAT
AJMER SINGH
MANGAL
RAM KUMAR
DR. DEEP PUNIA
RAM KANWAR RANA
SAROJ RANA
RAJPAL SINGH
W/O DR.R.K. PUNIA
SULTAN SINGH
W/O RAM KANWAR RANA
DARYA SINGH
RAJESH BENIWAL
DARSHNA DEVI
HANUMAN SINGH
RANBIR SINGH
DALIP SINGH
SATBIR SINGH
SURENDER SINGH
DALIP SINGH
W/O RAJESH BENIWAL
KANIYA SINGH
PRITHVI SINGH
BHAGWANA RAM
TEK RAM
RISAL SINGH
1126
RAJESH MALIK
SURESH MALIK
VIJAY MOHINI
BADLU SINGH MALIK
CHHOTU RAM
MANOJ KUMAR
BADLU RAM
BADLU SINGH MALIK
W/O BADLU SINGH MALIK
R.S. MALIK
RAM LAL
JAGAT SINGH
1127
JAGAT SINGH
HARPHOOL SINGH
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
130
MODEL TOWN
188
NEAR
CHAWLA
HOSPITAL
SECTOR 15 A
233
SECTOR 15 A
233
SECTOR 15 A
2264
56
ASHOK VIHAR,
AZAD NAGAR
475/1
DHANI BADWALI
WARD NO 4
475/1
DHANI BADWALI
WARD NO 4
475/1
DHANI BADWALI
WARD NO 4
Page 43
HISAR
KHARAR
KUNGAR
BHAINI
HISAR
HISAR
HISAR
SATROD
KALAN
SHAHPUR
SHAHPUR
SHAHPUR
SHAHPUR
SHAHPUR
SHAHPUR
BALSAMAN
D
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
KAIMRI
BALSAMAN
D
BALSAMAN
D
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
HISAR
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
HISAR
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BAWANI
BHIWANI
HRY
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
RAM KISHAN
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
SURAJ BHAN
PARMA NAND
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1140
BAJE SINGH
KALI RAM
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1141
GULAB SINGH
LATE RANJEET SINGH
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1142
ISHWAR SINGH
DALE RAM
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1143
BIR SINGH
DALE RAM
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1144
BHIM SINGH
BALWANT SINGH
DAULATPUR
BHIWANI
KHERA
BHIWANI
BHIWANI
HRY
1145
BALJIT
DHANPAT
KHERI
BAWANI
BHIWANI
HRY
DAULATPUR
KHERA
1128
RANJEET SINGH
RAM DHAN
1129
1136
CHANDI RAM
ANITA
KULDEEP SINGH
SANATOSH
AJIT
ANUP
DALJIT SINGH
KRISHAN
LAL CHAND
W/O DALJIT SINGH
MEWA SINGH
W/O ANUP SINGH
DAYA CHAND
DAYA CHAND
CHANDI RAM
MAHENDER SINGH
1137
AJIT SINGH
BALWANT SINGH
1138
SUBE SINGH
1139
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1409
URBAN ESTATE II
1409
URBAN ESTATE II
1409
URBAN ESTATE II
186
LAJPAT NAGAR
186
LAJPAT NAGAR
186
LAJPAT NAGAR
1409
URBAN ESTATE II
186
HOUSING
COLONY
Page 44
BOARD
BALSAMAN
D
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
KHERI
1146
BALWAN SINGH
DALE RAM
KHERI
BAWANI
BHIWANI
HRY
1147
UDAY SINGH
BHARTHA
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1148
JAGBIR SINGH MALIK
SITA RAM MALIK
25 / 2
DAULATPUR
HISAR
KHERA
HISAR
HISAR
HRY
1149
DEEPAK MALIK
SUKHBIR MALIK
25 / 2
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
1150
SITA RAM MALIK
SHIVLAL MALIK
25 / 2
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
1151
RAM KUMAR BHAYAN
SHEELA BHAYAN
WAZIR SINGH
BHAG CHAND
W/O RAM KUMAR
GULAB SINGH
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
RISHAL SINGH
W/O ROSHAN LAL
RAM KUMAR
BALBIR SINGH
W/O BALBIR SINGH
SHAKTI SINGH
TIRKHA RAM
PRAHLAD SINGH
17
VIKAS COLONY
KAIMARI ROAD
HISAR
HISAR
HRY
17
VIKAS COLONY
KAIMARI ROAD
HISAR
HISAR
HRY
15
VIKAS COLONY
KAIMARI ROAD
HISAR
HISAR
HRY
15
VIKAS COLONY
KAIMARI ROAD
HISAR
HISAR
HRY
15
VIKAS COLONY
KAIMARI ROAD
HISAR
HISAR
HRY
366
SECTOR 15 A
HISAR
HISAR
HRY
366
SECTOR 15 A
HISAR
HISAR
HRY
1161
ROSHAN LAL
NEELAM DEVI
BALBIR SINGH
MANISH SINGH
SUMITRA SINGH
AJAY KUMAR
SHAKTI SINGH
RAM SHER SINGH
HISAR
HRY
1162
CHANDAR
PRAHLAD SINGH
HISAR
HRY
1163
BHUP SINGH
LAKHMI CHAND
HISAR
HRY
1164
RAJBALA
SAROJ BALA
SAVITRI
SUBHASH
SUSHEEL
W/O SURENDER
W/O RANDEEP
W/O MAHAVIR
BALBIR
W/O RANDEEP SINGH DESWAL
HISAR
HISAR
BADYA
JATTAN
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
MATARSHY
AM
MATARSHY
AM
MATARSHY
AM
ANTA
ANTA
ANTA
ANTA
ANTA
SAFIDON
JIND
HRY
SAFIDON
JIND
HRY
SAFIDON
JIND
HRY
SAFIDON
JIND
HRY
SAFIDON
JIND
HRY
SHANTI
SHAKUNTLA
SATYAWATI
SURJIT
W/O AJIT SINGH
W/O PARTAP SINGH
W/O SUBHASH
MAHABIR
ANTA
ANTA
ANTA
ANTA
SAFIDON
JIND
HRY
SAFIDON
JIND
HRY
SAFIDON
JIND
HRY
SAFIDON
JIND
HRY
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
19
MALIK BHAWAN,
DABRA CHOWK
MALIK BHAWAN,
DABRA CHOWK
MALIK BHAWAN,
DABRA CHOWK
VIKAS COLONY
KAIMARI ROAD
19
VIKAS COLONY
KAIMARI ROAD
Page 45
SAFIDON
JIND
HRY
SAFIDON
JIND
HRY
SAFIDON
JIND
HRY
SAFIDON
JIND
HRY
SAFIDON
JIND
HRY
SAFIDON
JIND
HRY
SAFIDON
JIND
HRY
HISAR
HRY
BAWANI
BHIWANI
HRY
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
MAHABIR SINGH
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
RAJESHRAMMESHWAR
PREM SINGH
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1185
BHAJAN SINGH
DHARAM SINGH
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1186
BHARAT SINGH
PRITHI SINGH
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1187
DAYA CHAND
SHOBHAN
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1188
DEVENDER SINGH
PREM SINGH
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1189
DHARMA
MANSHA
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1190
HAWA SINGH
BHAGWAN SINGH
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
DAULATPUR
KHERA
1173
1181
SANTRO
SANDEEP
PARTAP SINGH
PRADEEP KUMAR
KAMALDEEP
DHAN PATI
DALJIT SINGH
DHARAMVIR
AZAD SINGH
W/O DALJIT SINGH
MAHABIR
DAYA SINGH
SURENDER
AJIT SINGH
W/O BALBIR SINGH
DAYA SINGH
RAMESHWAR SINGH
UDAY SINGH
ANTA
ANTA
ANTA
ANTA
ANTA
ANTA
ANTA
BURAN
KHERI
1182
DHARAMBIR
SHER SINGH
1183
ANIL KUMAR
1184
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
Page 46
1191
HAWA SINGH
INDER SINGH
KHERI
BAWANI
BHIWANI
HRY
1192
HUKAM SINGH
MANGE RAM
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1193
INDER SINGH
MAI RAM
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1194
JAGBIR SINGH
DALE RAM
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1195
JOGINDER SINGH
PREM SINGH
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1196
KALI RAM
BHAGWAN SINGH
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1197
KARAM CHAND
PARAS RAM
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1198
KULDEEP SINGH
UDAY SINGH
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1199
KULDEEP
KARAM SINGH
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1200
LAL CHAND
SADHI RAM
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1201
MOHINDER SINGH
UDAY SINGH
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1202
OM PARKASH
RAM SARUP
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1203
PREM SINGH
SURTA RAM
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
DAULATPUR
KHERA
Page 47
1204
RAJENDER
TULSI
KHERI
BAWANI
BHIWANI
HRY
1205
SAJJAN SINGH
DHARAM SINGH
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1206
RAJPAL
BALBIR
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1207
SATBIR
HUKAM SINGH
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1208
SATBIR SINGH
DALE RAM
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1209
SURENDER
SATBIR SINGH
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1210
SUKHBIR SINGH
PREM SINGH
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1211
SURENDER
PREM SINGH
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1212
MAHINDER
PRITHI SINGH
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1213
MAHAVIR SINGH
TULSI RAM
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1214
RISHAL SINGH
RISHAL SINGH
KHERA
HANSI
HISAR
HRY
1215
ISHWAR SINGH
ASHVEER SINGH
BAWANI
BHIWANI
HRY
1216
RISHAL SINGH
RAM SINGH
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
DAULATPUR
KHERA
480/16
NEAR KATHMANDI
Page 48
DAULATPUR
HANSI
KHERI
1217
CHATTER SINGH
DAYA KISHAN
KHERI
BAWANI
BHIWANI
HRY
1218
RAM KUMAR
RAM SINGH
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1219
JAI SINGH
DHANPAT SINGH
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1220
RAJPAL
PARMAN
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1221
BANI SINGH
RAM SINGH
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1222
RICHPAL
PARMAN
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1223
SUKHBIR SINGH
KALI RAM
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1224
JAIBIR SINGH
KALI RAM
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1225
VEDPAL
BALBIR SINGH
DAULATPUR
KHERI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1226
BALJIT SINGH MALIK
DAL SINGH MALIK
KHERA
HANSI
HISAR
HRY
1227
ANIL KUMAR OLLA
SHER SINGH OLLA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1228
ANUP SINGH
RAM PAL
1229
BALJIT
BHAGWANA
1230
BALJIT
AMAR SINGH
DAULATPUR
DEPAL,
PO
DHANDERI
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
Page 49
KHERA
1231
BHARAT SINGH
KANHU
1232
BHARAT SINGH
MUKH RAM
1233
BHOOP SINGH
UMED SINGH
1234
BIMLA DEVI
W/O RATTAN SINGH
1235
CHANDI RAM
HARPHOOL SINGH
1236
CHANDRAVALI
W/O AMAR SINGH
1237
DALE SINGH
RANDHIR SINGH
1238
DARYA SINGH
HARNAM SINGH
1239
DHARAM SINGH
KANSHI RAM
1240
DILBAG
HARPHOOL SINGH
1241
JAGDISH
CHATER SINGH
1242
JAIPAL
BALWANT SINGH
1243
JOGI RAM OLLA
KANI RAM
1244
JOGINDER SINGH
KHYALI RAM
1245
KARAN SINGH
RAM SARUP
1246
KARTAR SINGH
AMAR SINGH
1247
KARTAR SINGH
SUMER SINGH
1248
KITABO DEVI
W/O MANGE RAM
1249
KRISHAN
RAJ MAL
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
Page 50
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
1250
KRISHAN
RANJIT
1251
KRISHAN KUMAR
NEKI RAM
1252
KULDEEP SINGH
UDEY SINGH
1253
LAL BAHADUR
RAJENDER
1254
MAHABIR SINGH
MUKH RAM
1255
MAN SINGH
GUGAN RAM
1256
MANGE RAM
RAMJI LAL
1257
MAN MOHAN
JOGI RAM
1258
MEWA SINGH
AMAR SINGH
1259
RADHEY SHYAM
RANDHIR SINGH
1260
RAJ KUMAR
SURAJ BHAN
1261
RAJENDER
HARPHOOL
1262
RAJENDER
POLA RAM
1263
RAJENDER SINGH
SURAJ BHAN
1264
RAJESH
FATEH SINGH
1265
RAM KISHAN
RANJEET
1266
RAMPHAL
HARPHOOL
1267
RAM SINGH
DEI RAM
1268
RAN SINGH
SHEO KARAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
Page 51
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
1269
RAMA NAND
CHATTER SINGH
1270
RAMESH KUMAR
RANJEET
1271
RANDHIR
KANSHI RAM
1272
RATTAN SINGH
CHANDU RAM
1273
RAVINDER
BHARAT SINGH
1274
SANDEEP
MANGE RAM
1275
SRI PAL
SURAJ BHAN
1276
SALOCHANA
W/O BALJEET SINGH
1277
SUNITA DEVI
W/O KARTAR SINGH
1278
SURENDER
KANSHI RAM
1279
SURENDER KUMAR
MAHENDER SINGH
1280
SUSHILA DEVI
W/O FATEH SINGH
1281
TARA CHAND
HUKAM CHAND
1282
UDEY SINGH
THANDI RAM
1283
UDEY BIR
THANDI RAM
1284
UMED SINGH
THANDI RAM
1285
VINOD DEVI
W/O MEWA SINGH
1286
YOGENDER
UMED SINGH
1287
ZILE SINGH
RANDHIR SINGH
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
BARSI
JATAN
Page 52
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
1288
SHAKUNTLA DEVI
W/O SATYAVIR SINGH
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
1289
MEWA SINGH
RAJENDER
MAI DHAN
BALBIR SINGH
HISAR
HRY
BAWANI
BHIWANI
HRY
1291
DAYANAND
RAMJI LAL
BALAWAS
DURJANPU
R
KHANAK
HISAR
1290
KHERA
TOSHAM
BHIWANI
HRY
1292
KRISHNA DEVI
DAYANAND
KHANAK
TOSHAM
BHIWANI
HRY
1293
SHIV KUMAR
DHARAM CHAND
KHERI
BAWANI
BHIWANI
HRY
1294
CHITRA DEVI
W/O DALBIR SINGH
DAULATPUR
ROHNAT
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
ADAMPUR
1295
DALBIR SINGH
CHHABIL SINGH
ROHNAT
1296
JASVIR SINGH
DHARMA
BANDAHERI
1297
1299
KAMAL
RAMJI LAL
PRATHI SINGH
RAMJI LAL
BALA DEVI URF BIMLA DEVI W/O PHOOL KUMAR
DABRA
DABRA
DEHMAN
1300
JAGDISH
KHAYALI RAM
DEHMAN
BHUNA
1301
KAMLESH
W/O JAGDISH
DEHMAN
BHUNA
1302
PHOOL KUMAR
KHAYALI RAM
DEHMAN
BHUNA
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
HISAR
1298
BHUNA
FATEHAB HRY
HRY
HRY
HRY
1303
RAJENDER PRASAD
SHIRI RAM
DHANI RAJU
HANSI
1304
DALIP SINGH
SURAT SINGH
W/O RAJBIR SINGH
MOHINDER SINGH
MOHINDER SINGH
SHEO CHAND
POHKAR SINGH
GIANI RAM
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
1312
RAM CHANDER NEHRA
TELU RAM
HISAR
HRY
1313
LILA RAM URF NARESH
KUMAR
NAFE SINGH
GHIRAI
MEHANDA
MEHANDA
UMRA
UMRA
BALAWAS
HISAR
SATROD
KHAS
SATROD
KHURD
SATROD
KHURD
HANSI
1311
ISHWAR SINGH
RAJBIR
SHIKSHA DEVI
ANIL KUMAR
RAGHUBIR SINGH
BALJEET SINGH
JAGDISH CHANDER
BAHADUR MALIK
HISAR
HRY
1305
1306
1307
1308
1309
1310
745
SECTOR 15 A
Page 53
HRY
1314
RAJENDER KUMAR
KOHAR SINGH
1315
PUNJAB SINGH
NEKI RAM
1316
PRAHLAD SINGH
AMAR SINGH
1317
NAFE SINGH
NAKI RAM
1318
1319
KISHAN LAL URF
CHAND
JAGMNDER SINGH
1320
DINESH POONIA
NAFE SINGH
1321
BIR SINGH POONIA
MUNSHI RAM POONIA
1322
BALRAJ
DESH RAJ
1323
GURENDER SINGH
BIJAY SINGH
1324
DR ZILE SINGH SIHAG
CHHAILU RAM
1325
JAHANGIR SINGH
SITA RAM
1326
CHHAILU RAM
JAGGU RAM
1327
KRISHAN POONIA
KARAN SINGH
1328
AMIT KUMAR POONIA
UMED SINGH
1329
SUBHASH
GOPI RAM
1330
SURINDER POONIA
KARAN SINGH POONIA
1331
RAMESH CHANDER POONIA KARAN SINGH POONIA
1332
SARLA DEVI
BAL
BHAL SINGH
PRAHLAD SINGH
6
ARYA SMAJ MANDIR MODEL TOWN
MKT.
SATROD
KHAS
SATROD
KHURD
SATROD
KHURD
SATROD
KHURD
SATROD
KHURD
SATROD
KHURD
SATROD
KHURD
SATROD
KHURD
SATROD
KHURD
HISAR
SATROD
KHURD
SATROD
KHURD
SATROD
KHURD
SATROD
KALAN
SATROD
KALAN
SATROD
KALAN
SATROD
KALAN
SATROD
KALAN
SATROD
KALAN
W/O RAMESH POONIA
Page 54
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
NARWANA
JIND
HRY
NARWANA
JIND
HRY
NARWANA
JIND
HRY
NARWANA
NARWANA
JIND
HRY
NARWANA
NARWANA
JIND
HRY
SURJA
KHERA
BHINI
BADSHAHP
UR
BHINI
BADSHAHP
UR
RAMAYAN
RAMAYAN
RAMAYAN
RAMAYAN
RAMAYAN
RAMAYAN
HISAR
HISAR
NARWANA
JIND
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
RAJGARH ROAD
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
GALI NO 4,
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
GALI NO 4,
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
GALI NO 4,
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
GALI NO 4,
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
1333
INDERA DEVI
W/O KRISHAN POONIA
1334
1337
SATYAVIR SINGH JAKHAR
USHA RANI
DEVA SINGH
AMARJEET
AMAR CHAND JAKHAR
SATYAVIR SINGH JAKHAR
ARJUN SINGH
RANBIR
1338
LABH SINGH
MEHAR SINGH
1339
KARAN SINGH
PREM SINGH
65/8
MODEL TOWN,
SATROD
KALAN
AGROHA
AGROHA
HISAR
SURJA
KHERA
SURJA
KHERA
NARWANA
1340
DALBIR SINGH
PREM SINGH
372/7
MODEL TOWN
1335
1336
1341
REKHA RANI
W/O KARAN SINGH
1342
KARAMBIR
MEHAR SINGH
1343
IQBAL SINGH
NIHAL SINGH
1344
DEEPAK KUMAR
IQBAL SINGH
1345
1352
JASWANT SINGH
VED PAL
PHOOL KUMAR
BALBIR
AJIT SINGH
SUSHIL KUMAR
RAJ SINGH
RAJ KUMAR DHANDA
MALA RAM
JAGA RAM
BHAGWAN SINGH
BHAGWAN SINGH
DALIP SINGH
DALIP SINGH
CHANDU LAL
BANWARI LAL
1353
DALBIR SINGH SHEORAN
1354
1346
1347
1348
1349
1350
1351
26
GEETA COLONY
65/8
AZAD NAGAR
MODEL TOWN
1240
SECTOR 16-17
165
AMAR DEEP COLONY RAJGARH ROAD
BHARAT SINGH SHEORAN
39
SATVIR SINGH SINFHU
BALRAJ SINGH
17
1355
VINAY KUMAR SINDHU
SATVIR SINGH
17
1356
RAJPATI DEVI
W/O SATVIR SINGH
1357
SATBIR SINGH SIWACH
BALRAJ SINGH
AMAR
ENCLAVE
COLONY
GOLDEN
VIHAR,
AZAD NAGAR
GOLDEN
VIHAR,
AZAD NAGAR
GOLDEN
VIHAR,
AZAD NAGAR
GOLDEN
VIHAR,
AZAD NAGAR
17
45
Page 55
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
DAHAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
PANIPAT
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
OF
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
OF
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
KANDUL,
PO
KINALA
KANDUL,
PO
KINALA
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
1358
JAIBIR SINGH
CHATTAR SINGH
2122
ADARSH COLONY
1359
BIR SINGH
RAM SINGH
2070
ADARSH COLONY
1360
RAM NIWAS
DESH RAJ
18
TULSI VIHAR
1361
RAGHUBIR SINGH
JHUTHER SINGH
75
ADARSH COLONY
1362
RAM RATTI
W/O RAGHUBIR SINGH
75
ADARSH COLONY
1363
RAKESH KUMAR
RAGHUBIR SINGH
75
ADARSH COLONY
1364
REKHA RANI
W/O RAMKISHAN
78
ADARSH COLONY
1365
RAM KISHAN
DHARI RAM
78
ADARSH COLONY
1366
WAZIR SINGH
DIWAN SINGH
2089
ADARSH COLONY
1367
SURENDER KUMAR
RAGUBIR SINGH
2089
ADARSH COLONY
1368
MAHABIR SINGH DHANDA
HARIKESH
SAJJAN SINGH DHANDHA
JAILI RAM
55
HTM COLONY
1369
64
ADARSH COLONY
1370
DHARAM SINGH GILL
JUG LAL
82
ADARSH COLONY
1371
SHISH RAM OLLA
RATTAN SINGH
4
1372
RANBIR SINGH
RAJ BALA
SUDESH KUMARI NANDAL
JHUTHER SINGH
W/O RANBIR SINGH
W/O SUNIL KUMAR NANDAL
58
ADARSH COLONY,
GALI NO 3
INDIRA COLONY
58
INDIRA COLONY
1373
1374
GALI NO 3,
AZAD NAGAR
GALI NO 3,
AZAD NAGAR
GALI NO 3,
AZAD NAGAR
GALI NO 3,
AZAD NAGAR
GALI NO 3,
AZAD NAGAR
GALI NO 3,
AZAD NAGAR
GALI NO 3,
AZAD NAGAR
GALI NO 3,
AZAD NAGAR
GALI NO 3,
AZAD NAGAR
GALI NO 3,
AZAD NAGAR
AZAD NAGAR
GALI NO 3,
AZAD NAGAR
GALI NO 3,
AZAD NAGAR
AZAD NAGAR
GANGWA ROAD
GANGWA ROAD
498
1375
RAM CHANDER
DHANI RAM
72
ADARSH COLONY
1376
SATBIR SINGH
SARDARA SINGH
4
1377
BADO DEVI
W/O SATBIR SINGH
4
CR COLLEGE
EDUCATION
CR COLLEGE
EDUCATION
1378
INDER SINGH
SHARDA RAM
1379
KIDARA
SUDHAN SINGH
Page 56
GALI NO 3, AZAD
NAGAR
1380
RAJESH
RAM KUMAR
1381
WAZIR SINGH
MITHAN LAL
1382
SATYAWAN
NAFE SINGH
1383
MAHABIR
FATEH SINGH
1384
MEWA SINGH
JAGNATH
1385
BHADEVA RAM
BHALE RAM
DIKSHA LAMBA
MALA RAM
NEKI RAM
D/O SUNIL LAMBA
1386
1387
1388
KANDUL,
PO
KINALA
KANDUL,
PO
KINALA
KANDUL,
PO
KINALA
KANDUL,
PO
KINALA
KANDUL,
PO
KINALA
KINALA
KINALA
ALAKHPURA
1912 A
SECTOR 16-17
49
BALAJI MKT,
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HRY
1389
ABHINEET CHAUDHARY
TARA SINGH
MOHINDER SINGH KHYALIA MOHAR SINGH KHYALIA
1390
RAMPHAL
SURJIT
NEHLA
BHUNA
1391
SADHU
KARTAR
NEHLA
BHUNA
1392
SADHU RAM
BALWAN
NEHLA
BHUNA
1393
ANIL KUMAR
PRITHI SINGH
NEHLA
BHUNA
KAIMARI ROAD
HISAR
HISAR
UKLANA
1394
PRITHVI
HARI CHAND
NEHLA
BHUNA
1395
BALWAN SINGH
MANGAT RAM
NEHLA
BHUNA
1396
RANI DEVI
RAJBIR SINGH
VED KAUR
SURESH
W/O RAJBIR SINGH
MAN SINGH
W/O MAN SINGH
BHANA RAM
HISAR
HISAR
HISAR
SURBARA
HISAR
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
NARWANA
JIND
HRY
1397
1398
1399
2024
NAVDEEP COLONY
RAJGARH ROAD
2024
NAVDEEP COLONY
RAJGARH ROAD
117
NAVDEEP COLONY
RAJGARH ROAD
PO
MANGALPU
R
Page 57
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
1400
1401
1402
PARKASH
BALWAN SINGH
RISHI LAL
NARWANA
JIND
HRY
NARWANA
JIND
HRY
NARWANA
JIND
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HASANGAR
H
HASANGAR
H
HASANGAR
H
HASANGAR
H
HASANGAR
H
HASANGAR
H
HASANGAR
H
HASANGAR
H
KUNGAR
HISAR
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BAWANI
KHERA
HISAR
BHIWANI
HRY
HISAR
HRY
BHANA RAM
SURBARA
RAM SARUP
PO
MANGALPU
R
SURBARA
SURAJ BHAN
PO
MANGALPU
R
SURBARA
PO
MANGALPU
R
HISAR
1403
SATPAL SINGH
MANSA RAM
475
1404
JAGVINDER SINGH
SATYAPAL SINGH
475
1405
W/O DHARAMPAL
MUNSHI RAM
1959
1406
SANTOSH KUMARI
SUKHBIR SINGH
1407
RATTAN SINGH
DARYA SINGH
1408
KEWAL SINGH
DALIP SINGH
1409
HAWA SINGH
GOPALA RAM
1410
UDEVIR SINGH
MUNSHI RAM
1411
RAJ SINGH
AMI LAL
1412
ISHWAR SINGH
MUNSHI RAM
1413
KULDEEP KOHAR
BHAL SINGH
1414
SANDEEP KUMAR
BHARAT SINGH
1415
RAGHBIR SINGH NAIN
DAYA SINGH
PLA
SECTOR 15
PLA
SECTOR 15
ASHOK VIHAR,
108 B
NEW PROFESSOR
COLONY
Page 58
AZAD NAGAR
GANGWA ROAD
HISAR
1416
PARTP SINGH
SURENDER SINGH
RAJ KARAN
BALBIR SINGH
40
MAT RAM
W/O ATTAR SINGH
DALA RAM
1420
SECTOR 13
1420
SECTOR 13
1420
ATTAR SINGH
RAMA RANI
JAIVIR SINGH
1421
SANJAY KUMAR
JAIVIR SINGH
1422
1431
KULBIR SINGH
RANDHIR SINGH
DR KULDEEP SINGH
PARDEEP
BHARAT SINGH
BALJEET SINGH
OM PARKASH
DHARAM PAL DHULL
CHANDRAWATI
JAGJIT SINGH
JAGAT SINGH
MOHINDER SINGH
CHHAJU RAM
CHHAJU RAM
CHANDU RAM
ROSHAN LAL
UJALA RAM
DARIYA SINGH
W/O DHARAM PAL DHULL
BALWAN SINGH
1432
WAZIR SINGH
HARDEV SINGH
HISAR
KANDUL PO
KINALA
HISAR
HISAR
BALSAMAN
D
BALSAMAN
D
HISAR
HISAR
HISAR
DATTA
KHAIRI
BALAK
BALAK
HISAR
HISAR
KHANDA
KHERI
GYANPURA
SURJIT SINGH BAMAL
PO
KHARAKPU
NIA
GYANPURA
PHOOL CHAND
PO
KHARAKPU
NIA
GYANPURA
1417
1418
1419
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1433
1434
AMIR SINGH
ISHWAR SINGH PUNIA
FRIENDS COLONY
1999
SECTOR 16-17
1589 A
SECTOR 16-17
459
SECTOR 15 A
348
SECTOR 15 A
348
SECTOR 15 A
PO
KHARAKPU
NIA
Page 59
HISAR
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
1435
1436
1437
1438
MAHENDER SINGH
BALJIT SINGH
CHANDER BHAN
RAM KISHAN
BHARTHA
GYANPURA
GOPALA
PO
KHARAKPU
NIA
GYANPURA
LAHRI
PO
KHARAKPU
NIA
GYANPURA
LAHRI SINGH
PO
KHARAKPU
NIA
GYANPURA
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BAWANI
KHERA
BHIWANI
HRY
PO
KHARAKPU
1439
1441
RAJ KUMAR
SURAJ MAL MALIK
MANJEET SINGH
MANGE RAM
MUNSHI RAM
MALA RAM
1442
RAJESH KUMAR
MALA RAM
1443
ANAND
PRAHALAD
RAM MEHAR
SUBHASH
VIRENDER SINGH
RAMESHWAR
RAM KUMAR
TEJPAL SINGH
SANJEEV KUMAR
VINOD KUMAR
KULDEEP
RAM CHANDER
BALDEV
SHIV LAL
RANBIR
DESH RAJ
RAM KISHAN
RAM KISHAN
JAIL SINGH
ISHWAR SINGH
ISHWAR SINGH
RAM CHANDER
1440
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
669/24
ARYAN NAGAR
Page 60
NIA
BALAK
HANSI
BALSAMAN
D
BALSAMAN
D
MUZADPUR
MUZADPUR
MUZADPUR
MUZADPUR
MAYAR
MAYAR
MAYAR
MAYAR
MAYAR
MAYAR
KUNGAR
1454
1459
SUNIL
KARAM SINGH KOHAR
JAIPAL
KESHU RAM
VINOD KUMAR
SUNIL LOHAN
KESHU RAM
DARIYA SINGH
AZAD SINGH
RAM KISHAN
KESHU RAM
KULDEEP SINGH LOHAN
1460
ANJU GOYAT
W/O ASHOK GOYAT
1461
DINESH
PARKASH
PARTAP SINGH
SUKAL
KRISHNA DEVI
KAILASH PATI
SUNITA DEVI
BALWAN SINGH
ANIL KUMAR
SUBHASH
W/O CHANDI RAM
W/O DALBIR SINGH
W/O ARVIND KUMAR
TEK RAM
KESHU RAM
BHUPINDER SINGH
SATYWAN
KULDEEP SINGH
ASHOK KUMAR
SOHAN LAL PUNIA
SUBHASH
DEVI LAL PUNIA
OM PARKASH PUNIA
RAM KUMAR
PYARE LAL
AMARJIT
PRADEEP KUMAR
HAZARI LAL
MAHABIR SINGH
KRISHNA DEVI
SHAKUNTLA
RAJENDER SINGH
SARASWATI
NAR SINGH
SAVITA
DHARAMPAL
SAROJ DEVI
BELI RAM
RAN SINGH
MAHENDER SINGH
SHISH PAL
FAKIR CHAND
PYARE LAL
RICH PAL
FATEH SINGH
FATEH SINGH
CHHAJU RAM
BALI RAM
HARI RAM
HAZARI LAL
W/O MAHAVIR SINGH
W/O AJIT SINGH
HAZARI LAL
W/O RAJENDER SINGH
HAZARI LAL
W/O NAR SINGH
HAZARI LAL
W/O DHARAM PAL
1455
1456
1457
1458
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
163
VIRAT NAGAR (AZAD RAJGARH ROAD
NAGAR)
35 C
35 C
PROF COLONY
AZAD NAGAR
DEPT. OF BOTANY
CRM JAT COLLEGE
PROF COLONY
AZAD NAGAR
103
DEFENCE COLONY
103
DEFENCE COLONY
103
DEFENCE COLONY
103
DEFENCE COLONY
103
DEFENCE COLONY
28
PROF COLONY
AZAD NAGAR
28
PROF COLONY
AZAD NAGAR
Page 61
MAYAR
MAYAR
MAYAR
MAYAR
MAYAR
BHAINI
AMIRPUR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
MAYAR
KUNGAR
HISAR
HISAR
HRY
BAWANI
KHERA
HISAR
BHIWANI
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
MUZADPUR
MAYAR
KHANDA
KHERI
SARSOD
SARSOD
MUZADPUR
KANOH
KANOH
KANOH
KANOH
KANOH
KANOH
KANOH
KANOH
LADWI
HISAR
HISAR
HISAR
LADWI
LADWI
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
MADAN LAL
DALIP SINGH
NIRMALA
HAWA SINGH
BADO DEVI
ISHWAR SINGH
RAM KISHAN
BIMLA
BRIJ LAL
ASHOK KUMAR
RAJ BALA
GOPAL SINGH
CHATTAR SINGH
CHHABIL DAS
GULAB SINGH
KRISHAN KUMAR
JAI PARKASH
SHANKER LAL
KRISHAN KUMAR
ROSHAN LAL
NATHU RAM
KRISHAN KUMAR
RAJESH
NATHU RAM
KULDEEP
SULTAN SINGH
MAHABIR SINGH
MAHENDER SINGH
BHALE SINGH
RISAL SINGH
RAJENDER SINGH
VIJENDER SINGH
HAZARI LAL
HAZARI LAL
W/O DALIP SINGH
GHARSI RAM
W/O JAGDISH CHANDER
JAGDISH CHANDER
BHAGI RATH
W/O RAM KISHAN
BHAGI RATH
BHAGI RATH
W/O ASHOK KUMAR
TRILOK RAM
GOPAL SINGH
TRILOK RAM
CHHABIL DAS
RAM SINGH
ATMA RAM
DEVSI RAM
SHANKER LAL
MANI RAM
GANPAT
NATHU RAM
NATHU RAM
SHORAN
DHARM SINGH
KANSHI RAM
PAIMA RAM
MAHABIR SINGH
RAMJI LAL
MAM CHAND
RISAL SINGH
SAHI RAM
103
DEFENCE COLONY
103
DEFENCE COLONY
LADWI
HISAR
HISAR
LADWI
LADWI
LADWI
LADWI
LADWI
LADWI
LADWI
LADWI
LADWI
LADWI
LADWI
LADWI
LADWI
LADWI
LADWI
LADWI
LADWI
LADWI
LADWI
LADWI
LADWI
LADWI
LADWI
LADWI
LADWI
LADWI
LADWI
LADWI
RAMAYAN
PO
DHANDHERI
Page 62
ADAMPUR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
1522
SAHI RAM
RANGI RAM
RAMAYAN
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BHUNA
PO
1523
PREM SINGH MALIK
SUSHILA
JAI SINGH DHILLON
RANGI RAM
W/O DAYAL SINGH
BADLU RAM
46
ASHOK VIHAR,
584
SECTOR 15 A
KIRPA RAM POONIA
UJJAL SINGH
DHARAMBIR SINGH
CHANDGI RAM PUNIA
CHANDGI RAM
GOPI RAM
W/O RAM CHANDER LAMBORIA
788
SECTOR 15 A
243
SUNDER NAGAR
BARWALA ROAD
243
SUNDER NAGAR
BARWALA ROAD
318
SECTOR 15 A
141
DEFENCE COLONY
470
URBAN ESTATE II
1532
CHHOTU RAM POONIA
DHARAMBIR SINGH
SARLA RANI
BALVEER PUNIA
RAM CHANDER LAMBORIA
VED PARKASH
SAROJ LAMBORIA
1533
SURESH KUMAR
1534
1524
AZAD NAGAR
DHANDHERI
HISAR
HISAR
NEHLA
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
FATEHBA HRY
D
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HARI SINGH
KALIRAWAN
ADAMPUR
HISAR
HRY
CHANDER KALA
W/O ZILE SINGH
KALIRAWAN
ADAMPUR
HISAR
HRY
1535
KARTA RAM
MARU RAM
AZAD NAGAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
1536
BALWAN SINGH
RAM SARUP
GALI
NO.3,
GANGWA ROAD
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
1537
BHAGI RATH
W/O RADHA KRISHAN
HAJARI LAL
W/O MADAN LAL
CHHAJU RAM
LADWI
LADWI
HISAR
LADWI
NEHLA
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
1541
RADHA KRISHAN
SAKUNTLA
VIJAY KUMAR
KAMLA DEVI
RAM KUMAR
BHUNA
1542
PAWAN KUMAR
RAM MEHAR
HANSI
1543
ABHEY SINGH
KRISHAN KUMAR
SATYAWAN SINGH
OM PARKASH
LATWA
DHARAM PAL
RANDHIR
MANGAL SINGH
MANGAL RAM
HARI SINGH
MANGAL
JAI LAL
SUDAN SINGH
LACHHMAN
PUTHI
SAIMAN
KIRMARA
KIRMARA
KIRMARA
GYANPURA
GYANPURA
GYANPURA
MATLODA
FATEHAB HRY
AD
HISAR
HRY
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1538
1539
1540
1544
1545
1546
1547
1548
1549
141
DEFENCE COLONY
NEW
ADARSH
COLONY
ADARSH COLONY
71
103
DEFENCE COLONY
Page 63
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
1550
AZAD SINGH
BALJEET SINGH
LACHHMAN SINGH
CHATTER SINGH
1561
RAJESH PUNIA ADVOCATE
SUMITRA DEVI
DAYA NAND GODARA
SUNILA
SANDEEP GODARA
RAMESHWAR DASS
KAPOOR SINGH
JEEVAN RAM
RAJBIR SINGH
RAJENDER SINGH
1562
RAJIV LAMBA
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
MUKESH LAMBA
1566
RENU LAMBA
W/O UMESH LAMBA
1567
MUKESH LAMBA
BALBIR SINGH
1568
DEEPTI LAMBA
W/O RAJIV LAMBA
1569
RAJESH LAMBA
SURESH LAMBA
1570
SAJJAN SINGH
JAI SINGH (LT. COL),RTD.
KULBIR
SHARMA JI
RAJINDER SINGH
RAM KUMAR
JAI NARAIN
DEWA SINGH
JAGDISH
SUNIL KUMAR
HAWA SINGH
JAI NARAIN
JAI LAL
SURJA RAM KAJLA
SHARMA JI
HAWA SINGH
BALBIR SINGH
PHOOL SINGH
TUGNATH
DATU RAM
HAWA SINGH
HAWA SINGH
RISAL SINGH
GIRDHALA RAM
1579
1580
1581
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HRY
SECTOR 21
GURGAON
GURGAON
NARNAUND HISAR
SECTOR 21
MOTH
RANGRAN
MOTH
RANGRAN
GURGAON
ESSEL TOWERS
MOTH
RANGRAN
GURGAON
A 101, OC-6
VIKRAM
1578
HISAR
HISAR
DINESH KUMAR LAMBA
1565
1577
HISAR
SECTOR 15 A
W/O MUKESH LAMBA
1576
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
JAGAN
JAGAN
SANDLANA
SANDLANA
MOTH
RANGRAN
GURGAON
KRISHNA NAGAR
SANTOSH LAMBA
1575
HRY
679
1564
1574
HRY
HISAR
1172
BALBIR SINGH LAMBA
1573
HISAR
HISAR
BALDEV SINGH PUNIA
W/O DAYA NAND
KHUBI RAM GODARA
DAYA NAND GODARA
DAYA NAND GODARA
DHONKAL RAM
RAMESHWAR DASS
MOLAR RAM
MAL SINGH
CHANDER SINGH
UMESH LAMBA
1572
BARWALA
NEW CHANDER LANE KAIMRI ROAD
1563
1571
MATLODA
HISAR
4
679
SECTOR 15 A
679
SECTOR 15 A
679
SECTOR 15 A
632
632
A 101, 10/6
ESSEL TOWERS
467/11
JAGDISH COLONY
56 A
DEFENCE COLONY
JAGDISH COLONY
JAGDISH COLONY
Total 464 in Barwala
Page 64
MG ROAD
MG ROAD
MOTH
RANGRAN
HANSI
HISAR
HANSI
HANSI
SOTHA
SORKHI
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
GURGAON
GURGAO HRY
N
GURGAO HRY
N
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
GURGAON
GURGAO HRY
N
NARNAUND HISAR
HRY
GURGAON
GURGAO HRY
N
NARNAUND HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
1582
1591
RAJESH
RAM KUMAR
DHARAM SINGH
RAMESH
DILBAG SINGH
ASMITA DHILLON
ANSHUL DHILLON
YASHWANTI DEVI
NAVJEET DHILLON
CHARAN SINGH
BALJIT SINGH
SURAT SINGH
PHOOL SINGH
DHARAM SINGH
DHARAM SINGH
SUNDERPAL DHILLON
SUNDERPAL DHILLON
W/O SUNDER PAL DHILLON
SUNDERPAL DHILLON
BHIM SINGH
1592
BHIM SINGH
JHUTHAR RAM
1593
MEENU
RAJENDER
1594
GIANI RAM
W/O RAMESHWAR MALIK
BHAGWAN SINGH
RAM SINGH
GULAB SINGH
JUGTI RAM
SUDHAN RAM
HAWA SINGH
W/O HAWA SINGH
LAL CHAND
W/O HAWA SINGH
W/O SATBIR SINGH
W/O DHAN SINGH
DHAN SINGH
AMI CHAND
363
1608
RAM CHANDER JAGLAN
RAJPATI DEVI
RAMESHWAR MALIK
MAHENDER SINGH
UDAIBIR
ZILE SINGH
KARTAR SINGH
AJAY SINGH
ANAMIKA
DARIYA SINGH
SANTOSH KUMARI
SURESH RANI
SUNEHARI
SUSHILA DEVI
RAJBIR SINGH
1609
AMI CHAND
PHOOL SINGH
1
1610
BALBIR SINGH
ANIL KUMAR
ISHWAR SINGH
ROSHAN LAL
VIRENDER SINGH
YOGINDER
MAN SINGH
ISHWAR SINGH
RATTAN SINGH
SAJJAN SINGH
RAJ MAL
RISHI RAM
117
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1611
1612
1613
1614
1615
770
SECTOR 15 A
770
SECTOR 15 A
770
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
KAMARI ROAD
PABRA
KINALA
SORKHI
SORKHI
SORKHI
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
BADCHHAP
AR
BADCHHAP
AR
MOTH
RANGDAN
HISAR
HISAR
HISAR
BADALA
BADALA
BADALA
KHARKARI
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
KAMARI ROAD
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
RAJGARH ROAD
HISAR
SORKHI
SORKHI
SORKHI
SORKHI
SORKHI
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
SECTOR 15 A
770
SECTOR 15 A
SECTOR 13
116
SECTOR 13
PART- II
116
SECTOR 13
PART- II
158
PREM NAGAR
158
PREM NAGAR
158
PREM NAGAR
158
PREM NAGAR
158
PREM NAGAR
158
PREM NAGAR
158
PREM NAGAR
1
CHANDER
LANE
EXTN.
CHANDER
LANE
EXTN.
NAVDEEP COLONY
Page 65
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
JUG LAL
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
RAJ PAL
ZILE SINGH
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
BHAG CHAND
DANA
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
1616
PREM CHAND
RATTAN CHAND
1617
DAYA KISHAN ARYA
1618
1619
58
SANJAY NAGAR BIR
PO HAU, BALSMAND
ROAD
1620
RAI SINGH ARYA
BHOLU RAM
KAPRO
NARNAUND HISAR
1621
JAI PAL
MANSHA
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
1622
KITAB SINGH
SOHLU RAM
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
1623
BHARAT SINGH
SOHLU
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
1624
ANIL
AMRIT SINGH
KAPRO
NARNAUND HISAR
1625
PRABHU RAM
BIRSALA
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
1626
MEHAR SINGH
MADA RAM
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
1627
INDER SINGH
POHLU RAM
KAPRO
NARNAUND HISAR
1628
RAJ MAL
JAI KARAN RAM
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
1629
OMA
BIR SALA
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
1630
MEHAR CHAND
CHANDU LAL
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
1631
KRISHAN
AMRIT SINGH
KAPRO
NARNAUND HISAR
1632
OM PARKASH
PRITHVI SINGH
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
1633
SATBIR
KEHAR SINGH
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
1634
MEWA SINGH
POKAR RAM
KAPRO
NARNAUND HISAR
1635
DALIP SINGH
CHANDGI RAM
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
1636
BHEERA
HAJARI
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
1637
SUBE SINGH
CHANDGI RAM
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
1638
WAZIR SINGH
RAJ KUMAR
KAPRO
NARNAUND HISAR
1639
SATPAL
HAWA SINGH
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
1640
OM PARKASH
PIT RAM
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
1641
HAWA SINGH
RAM JI LAL
KAPRO
NARNAUND HISAR
1642
MAN SINGH
RAM DHARI
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
1643
HAWA SINGH
BIRSALA SINGH
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
1644
HAWA SINGH
DAYA CHAND
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
Page 66
1645
RAJESH KUMAR
DAYA NAND
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
1646
BED
RAI SINGH
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
1647
UDAYBIR SINGH
CHATTER SINGH
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
1648
ISHWAR SINGH
HARI SINGH
KAPRO
NARNAUND HISAR
1649
MIYAN SINGH
HARPHOOL
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
1650
DAYA SINGH
FATEH SINGH
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
1651
HAWA SINGH
SURAT SINGH
KAPRO
NARNAUND HISAR
1652
DALIP SINGH
FAKIR CHAND
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
1653
SATBIR SINGH
SURAJ MAL
HAR LAL
CHHOTU RAM
KHARKARI
KAPRO
1654
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
1655
MANGE RAM
FATTA RAM
KAPRO
NARNAUND HISAR
1656
DARIYA SINGH
POLU RAM
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
1657
SATPAL
MASUDI RAM
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
1658
KRISHAN KUMAR
DALIP SINGH
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
1659
BALWAN SINGH
DALIP SINGH
KAPRO
NARNAUND HISAR
1660
MANI RAM
RALDU RAM
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
1661
NAFE
PHULIA RAM
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
1662
RAM MEHAR
SHER SINGH
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
1663
ISHWAR SINGH
BARU RAM
KAPRO
NARNAUND HISAR
1664
SATBIR SINGH
DALE RAM
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
1665
WAZIR SINGH
HARI SINGH
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
1666
RATTAN SINGH
NEKI RAM
KAPRO
NARNAUND HISAR
1667
BHARTA
SHEO KARAN
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
1668
JAGDISH
FATEH SINGH
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
1669
FATEH SINGH
MATU RAM
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
SISAI
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
1670
DALBIR SINGH
RATTAN SINGH
1671
1672
VINOD KUMAR
ZILE SINGH
SAHIB RAM
DEVI RAM
1673
BALJEET SINGH
JAI MOHINDER
42
URBAN ESTATE II
KALIRAWAN
GYANPURA
Page 67
1674
BADAL SINGH
DHARAM SINGH
1675
MANJEET SINGH
BALWANT SINGH
1676
SISAI
BOLAN
NARWANA
HANSI
HISAR
HRY
NARWANA
JIND
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
SISAI
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
41
MODEL TOWN
CHHATER PAL SINGH
HUKAM SINGH
RAM SWAROOP HOODA
DIWAN SINGH HOODA
RATTAN SINGH SEHRAWAT PHOOL SINGH SEHRAWAT
101
D.C.COLONY
1406
URBAN ESTATE II
24
TOWER ENCLAVE
DELHI ROAD
RAJESH KUMAR
SADHU RAM
RATTAN SINGH
MANGAL SINGH
24
TOWER ENCLAVE
DELHI ROAD
1680
1681
SARJEET
SADHU RAM
1682
1684
DHARA SINGH KALIA
ROSHANI
SATBIR SINGH
HARI SINGH
W/O DHARA SINGH KALIA
RAN SINGH
1685
BALRAJ SINGH
RAN SINGH
1686
SATVIR
FATEH SINGH
KALIRAWAN
HISAR
HISAR
SINGWA
KHAS
SINGWA
KHAS
SISAI
1687
MAHA SINGH
RAM KISHAN
KALIRAWAN
SISAI
1688
ROSHAN
PRABHU RAM
KALIRAWAN
SISAI
1689
SOMBIR
MEWA SINGH
KALIRAWAN
SISAI
1690
MUNNI DEVI
W/O MAHA SINGH
KALIRAWAN
SISAI
1691
KAMLA DEVI
W/O MEWA SINGH
KALIRAWAN
SISAI
1677
1678
1679
1683
KALIRAWAN
SISAI
1003
SECTOR 13
1003
SECTOR 13
KALIRAWAN
Page 68
1692
MEWA SINGH
BALA RAM
SISAI
1693
MAHENDER SINGH
TEK RAM
KALIRAWAN
SISAI
1694
RAJENDER
PARBHU
KALIRAWAN
SISAI
1695
DALBIR
BIR SINGH
KALIRAWAN
SISAI
1696
KRISHAN KUMAR
BANWARI LAL
KALIRAWAN
SISAI
1697
MILAP SINGH
MUNSHI RAM
KALIRAWAN
SISAI
1698
RAJESH
JATI RAM
KALIRAWAN
SISAI
1699
RAJBIR SINGH
RAM KISHAN
1700
ISHWAR SINGH
HAZARI
KALIRAWAN
SISAI
BOLAN
SISAI
1701
DHARM PAL
MANGALA RAM
KALIRAWAN
SISAI
1702
AJIT SINGH RANA
CHANDI RAM
1703
RAM NIWAS
DAL SINGH
KALIRAWAN
SISAI
1704
JAGDISH
MEWA SINGH
KALIRAWAN
SISAI
KALIRAWAN
SISAI
80
KALIRAWAN
Page 69
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
1705
CHANDI RAM
MOLU RAM
SISAI
1706
SATPAL SINGH
PANJABA SINGH
KALIRAWAN
SISAI
1707
SATBIR SINGH
DARYA SINGH
KALIRAWAN
SISAI
1708
DEVI RAM
SURTA
KALIRAWAN
SISAI
1709
RAJESH
JEETA RAM
KALIRAWAN
SISAI
1710
CHATTAR
1711
NAMBERDAR
JAIBIR SINGH
BAROO RAM
KALIRAWAN
SISAI
1712
JAGDISH
JATI RAM
KALIRAWAN
SISAI
1713
JATI RAM
MOLU RAM
KALIRAWAN
SISAI
1714
PRITHVI SINGH
INDER SINGH
KALIRAWAN
SISAI
1715
JAIBIR SINGH
MEHTAB SINGH
1716
SAMPURAN SINGH
RAM JI LAL
1717
RAM PHAL
RAM DIA
RISHI KESH
BALBIR
NIHAL SINGH
SANTU RAM
1718
1719
SINGH
MOLU RAM NAMBERDAR
KALIRAWNA
SISAI
80
DPE, SD
SCHOOL,
GALI NO. 4
Page 70
PUBLIC
MT, NRU
SURYA NAGAR
KALIRAWAN
SISAI
BOLAN
NARWANA
MUZADPUR
HISAR
SATROD
KHAS
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
NARWANA
JIND
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
1720
NARENDER
DIWAN SINGH
1721
KULWANT SINGH
SHER SINGH
1722
BARU RAM PANGHAL
BHALE RAM
1723
MAHENDER SINGH
DIWAN SINGH
1724
RAJPAL
JAI SINGH
1725
1727
BALWANT SINGH PUNIA
BALWANT SINGH
RAM SINGH
KHARAG SINGH
PAHLAD SINGH
CHHALU RAM
1728
SATPAL
DHARJA RAM
1729
DHARJA RAM
AKHE RAM
1730
SUBE SINGH DHULL
DANI RAM DHULL
1731
RAJESH KUMAR DHULL
SUBE SINGH DHULL
74
1732
MAHENDER SINGH
SARDAR SINGH
210
1733
VIJENDER SINGH
BEENU RANI
RAJ BALA
KULBIR SINGH SIWACH
JITENDER KUMAR
LAKSHYAVIR SIWACH
SUKHBIR SINGH
JUGTI RAM
ROHTASH SAHARAN
KAMLESH
AJIT SINGH
SUNITA
RAJESH
BHIM SINGH
SUKHVIR SINGH SIWACH
W/O SUKHVIR SINGH
JUGTI RAM
SUKHVIR SINGH
JUGTI RAM SIWACH
JUGTI RAM
RAMJAN
MAHA SINGH
W/O ROHTASH SAHARAN
RAM KRISHAN
W/O RAJESH SHEORAN
AJIT SINGH
232
1726
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
WARD NO. 11
WARD NO. 11
273
URBAN ESTATE II
MOH. RAMPURA
ADARSH COLONY
GALI NO.4
GALI NO. 3 GANGWA
ROAD
SATROD
KHURD
SATROD
KHURD
SATROD
KHAS
SATROD
KHURD
SATROD
KHURD
HISAR
HISAR
BALSAMAN
D
HASSANGA
RH
HASSANGA
RH
BANDAHERI
PO
MUNDHAL
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
SISAI
DEFENCE COLONY
1322
SECTOR 16-17
1322
SECTOR 16-17
1322
SECTOR 16-17
1322
SECTOR 16-17
1322
SECTOR 16-17
1322
SECTOR 16-17
1322
SECTOR 16-17
756
SECTOR 13 P
756
SECTOR 13 P
1077
URBAN ESTATE II
1077
URBAN ESTATE II
1077
URBAN ESTATE II
Page 71
KALIRAWAN
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
1746
SOMIL SHEORAN
ABHISHEK
RAJESH SHEORAN
AJIT SINGH
1077
URBAN ESTATE II
1747
B 24
1748
AMAN GHANGHAS
AJIT SINGH
B 24
1749
AJIT SINGH
MAN SINGH
B 24
1750
RITU
AJIT SINGH
B 24
1751
ABHEY RAM PUNIA
RAVINDER LOCHAB
HAWA SINGH
RAMESH LAMBA
SURENDER
JOGINDER SURA
AMI LAL PUNIA
RUP CHAND
SAHI RAM
HAWA SINGH
HAWA SINGH
PARBHU DAYAL
964 A
CR POLTECHNIC
COLLEGE
CR POLTECHNIC
COLLEGE
CR POLTECHNIC
COLLEGE
CR POLTECHNIC
COLLEGE
URBAN ESTATE II
VIRENDER KUMAR
KANWAR BAG
ANJU SURA
RAJESH SURA
BALRAJ SINGH
UMED SINGH
RAJBIR
PARBHU DAYAL
SAMPAT SINGH
W/O RAJESH SURA
BALRAJ SINGH
JAI LAL
PARTAP SINGH
BIRBAL
SANSAR CHANDER
JAGAT SINGH
KALAWATI LAMBA
DHARA SINGH
RAM KISHAN
W/O NARENDER LAMBA
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
55
JAWAHAR NAGAR
70
ADARSH MARKET
62
SECTOR 13
1172
SECTOR 13 P
126
PROF. COLONY
HISAR
HRY
ROHTAK
HRY
ROHTAK
ROHTAK
HRY
ROHTAK
ROHTAK
HRY
ROHTAK
ROHTAK
HRY
HISAR
ROHTAK
NEAR PILI KOTHI
NEAR SBI ATM AZAD
NAGAR
PART-II
AZAD NAGAR
HISAR
HISAR
LADWA
LADWA
LADWA
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BUGANA
BUGANA
BUGANA
BUGANA
BUGANA
HISAR
HASSANGA
RH
HISAR
HISAR
ALAKHPURA
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
1767
KARAN LAMBA
SUSHIL LAMBA
1768
ANURADHA ;LAMBA
W/O SUSHIL LAMBA
FLATE NO 401
PLOT NO. 23
SECTOR 43
GURGAON
1769
SUSHIL LAMBA
NARENDER LAMBA
FLATE NO 401
PLOT NO. 23
SECTOR 43
GURGAON
1770
AMRIK SINGH
SUKHA SINGH
1771
RAM PHAL
RAGHVEER SINGH
MOTH
KARNAIL
MOTH
1772
LICHHMI
W/O OM PARKASH
1773
OM PARKASH
HARI SINGH
1774
OM PATI
ALAKHPURA
W/O SATBIR
Page 72
HISAR
KHERA
GURGAON
GURGAO HRY
N
GURGAON GURGAO HRY
N
NARNAUND HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
MOTH
NARNAUND HISAR
HRY
MOTH
NARNAUND HISAR
HRY
MOTH
NARNAUND HISAR
HRY
1775
SATBIR SINGH
HARI SINGH
MOTH
NARNAUND HISAR
HRY
1776
PREM SINGH
GULJARI
NARNAUND HISAR
HRY
1777
OM PATI
W/O PREM SINGH
NARNAUND HISAR
HRY
1778
DEVENDER
DALIP SINGH
NARNAUND HISAR
HRY
1779
SUDESH RANI
W/O DEVENDER SINGH
NARNAUND HISAR
HRY
1780
RAM CHANDER
RAM KUMAR
ISHWAR SINGH
MAHA SINGH
JAMMNA RAM
MAYA RAM
TELU RAM
SOHAN LAL
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
MEWA SINGH
W/O BALJEET SINGH
AJIT SINGH
HAWA SINGH
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
1787
BALJEET SINGH
RENU
ROSHNI DEVI
HARI KESH
MOTH
KARNAIL
MOTH
KARNAIL
MOTH
KARNAIL
MOTH
KARNAIL
NIYANA
NIYANA
NIYANA
SALEMGAR
H
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
1788
VIRMATI
W/O HIRA NAND ARYA
LOHARU
BHIWANI
HRY
1789
OM PARKASH
RAM KARAN
LOHARU
BHIWANI
HRY
1790
KARAMBIR
DAYA NAND
LOHARU
BHIWANI
HRY
1791
JAI PARKASH
RAM KARAN
LOHARU
BHIWANI
HRY
1792
DAYA NAND
SHEO CHAND
LOHARU
BHIWANI
HRY
1793
PARKASH VIR
DAYA NAND
LOHARU
BHIWANI
HRY
1794
RAJENDER
SURAJ BHAN
LOHARU
BHIWANI
HRY
1795
DAYA NAND
MOLAR SINGH
PATEL SINGH
MANPHOOL SINGH
SUBE SINGH
RADHA
DALEL SINGH
MOMAN SINGH
JAGDE RAM
JAGAN NATH
ARJUN SINGH
MANPHOOL
JHANJHRA
TODA
JHANJHRA
TODA
JHANJHRA
TODA
JHANJHRA
TODA
JHANJHRA
TODA
JHANJHRA
TODA
JHANJHRA
TODA
HISAR
KHAIRI
KHAIRI
KHAIRI
KHAIRI
KHAIRI
HISAR
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1796
1797
1798
1799
1800
1409
URBAN ESTATE II
1409
URBAN ESTATE II
186
LAJPAT NAGAR
JAT SE.SEC. SCHOOL
30
BANK COLONY
Page 73
1801
1804
JAI SINGH
SHAMSHER SINGH
JOGI RAM NEHRA
SAVITA DEVI
MANPHOOL
BHIM SINGH
RANGI RAM
W/O DALBIR SINGH
1805
DALBIR SINGH
PARBHU RAM
1235
1806
DHARMPAUL MALIK
RAMEHAR
KALU RAM MALIK
SARDARA
50
1807
1808
GUDI DEVI
W/O RAM MEHAR
1802
1803
1809
ASHOK KUMAR
INDER SINGH
1810
KULDEEP SINGH
TEK RAM
1811
SHAMSHER
TEK RAM
1812
1814
SAHDEV SINGH SIHAG
KRISHNA SIHAG
DAYABIR SINGH
BALDEV SINGH
W/O SEHDEV SIHAG
BALDEV SINGH
1815
MEWA SINGH SIHAG
DAL SINGH SIHAG
1816
HARI SINGH
ATTAR SINGH
1817
BALRAJ SINGH
SIS PAL
1818
BALA RAM
KASHI RAM
1819
INDER SINGH
THAMBU RAM
1820
RAJ PAL
BIRSALA
1821
KRISHAN KUMAR
BADLU RAM
1822
DILBAG SINGH
SISPAL
1823
SATYAWAN
BADLU RAM
1813
C2
MINI SEC. COLONY
150
DEFENCE COLONY
1235
D COMPLEX MAIN
GALI
D COMPLEX MAIN
GALI
BANK COLONY
180
FRIENDS COLONY
180
FRIENDS COLONY
SHAKTI NAGAR
B 13 GHS 92
Page 74
SECTOR 20
UKLANA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
AZAD NAGAR
KHAIRI
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
AZAD NAGAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
SWASTIK SADAN
HISAR
BHAINI
JATAN
BHAINI
JATAN
BHAINI
JATAN
BHAINI
JATAN
BHAINI
JATAN
HISAR
HISAR
SIWANI
BOLAN
SIWANI
BOLAN
TOHANA
HISAR
HISAR
HRY
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
Agroha
HISAR
HRY
Agroha
HISAR
HRY
TOHANA
FATEHAB HRY
AD
PANCHKU HRY
RAJGARH ROAD
OPP TEH. OFFICE
PANCHKUL
A
SIWANI
BOLAN
DARIYA
PUR
SIWANI
BOLAN
SIWANI
BOLAN
SIWANI
BOLAN
SIWANI
BOLAN
Agroha
LA
HISAR
HRY
FATEHAB HRY
Agroha
AD
HISAR
HRY
Agroha
HISAR
HRY
Agroha
HISAR
HRY
Agroha
HISAR
HRY
1824
DHARAMVEER
BHALE RAM
1825
RAJBIR SINGH
NEKI RAM
1826
ISHWAR SINGH
NEKI RAM
1827
CHATTAR SINGH
ALBELA
1828
1833
ZILE SINGH
SUSHIL KUMAR
MAHABIR SINGH KHARAB
RAJPATI
VED PARKASH
PARTAP SINGH
FATEH SINGH
RAJENDER SINGH
KALAM SINGH
W/O SATYAVIR SINGH
BHARAT SINGH
CHANDU RAM
1834
SATBIR SINGH
PHOOL SINGH
1835
JAIPAL SINGH
TEK RAM
1836
BHIM SINGH
JUG LAL
1837
BALBIR SINGH
CHANDAN
1838
SATYA WAN
CHHOTU RAM
1839
SANDEEP
SUBE SINGH
1840
KARAN SINGH
BHAJANA RAM
1841
SHAMSHER SINGH
BHAJANA RAM
1842
SATBIR SINGH
DHOOP SINGH
1843
JAIBIR SINGH
CHANDGI RAM
1844
NAFE SINGH
BHAGWANA RAM
1845
RAJ PAL
BHAGWANA RAM
1829
1830
1831
1832
181
FRIENDS COLONY
66
DEFENCE COLONY
295
DEFENCE COLONY
322
DEFENCE COLONY
129
FRIENDS COLONY
Page 75
BALSAMAN
D
BALSAMAN
D
BALSAMAN
D
KAPRO
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
BIANA
KHERA
KHARKHARI
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HRY
BIANA
KHERA
BIANA
KHERA
BIANA
KHERA
BIANA
KHERA
BIANA
KHERA
BIANA
KHERA
BIANA
KHERA
BIANA
KHERA
BIANA
KHERA
BIANA
KHERA
BIANA
KHERA
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BIANA
KHERA
BIANA
KHERA
BIANA
KHERA
HISAR
HISAR
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
BIANA
KHERA
HISAR
NIDANA
NIDANA
NIDANA
NIDANA
RAJTHAL
HISAR
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
JIND
JIND
HRY
JIND
JIND
HRY
JIND
JIND
HRY
JIND
JIND
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
JAGJEET SINGH
RAJTHAL
NARNAUND HISAR
HRY
W/O JANGJEET SINGH
RAJTHAL
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
1846
JAG MOHINDER SINGH
HARI KISHAN
1847
DALIP SINGH
NIHAL SINGH
1848
MOHINDER
CHANDGI RAM
1849
SHEELA DEVI
KULBIR SINGH BANGARWA
W/O JAIBIR SINGH
RAM SARUP
326
345
SECTOR 15 A
RAJVIR SINGH SANGWAN
SUBHASH
SATPAL SINGH
KANTA
RAJENDER PUNIA
MANI RAM SANGWAN
DILPHOOL SINGH
SHRI CHAND
W/O SATPAL SINGH
RAJ MAL
307
SECTOR 15 A
327
SECTOR 15 A
321
PATEL NAGAR
321
PATEL NAGAR
B4
RAM PAL
TEK RAM
KALU RAM
CHHOTU RAM
48
NEAR
COMMESSIONER
HOUSE
DEFENCE COLONY
HARI SINGH BENIWAL
CHANDEN SINGH
CHANDAN SINGH
W/O ANIL MALIK
W/O CHANDAN SINGH
JAGJEET SINGH
133
1863
JAGDISH BENIWAL
ANIL MALIK
SUSHIL KUMAR
SANGEETA MALIK
SHANTI MALIK
ABHIMANU
1864
DEVENDER SINGH
1865
GUNWANTI
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
URBAN ESTATE II
RAJGARH ROAD
PREM NAGAR
1866
PRITAM SINGH MAAN
MAHA SINGH MAAN
RAJTHAL
NARNAUND HISAR
1867
RAM KUMAR MAAN
OM SINGH MAAN
RAJTHAL
NARNAUND HISAR
HRY
1868
JANGJIT SINGH
JUGLAL SINGH
RAJTHAL
NARNAUND HISAR
HRY
1869
SAVITRI DEVI
KULDEEP SINGH
SATBIR SINGH
RAJESH GOYAT
BARU RAM
NALIN MALIK
CHANDI RAM GOYAT
CHANDI RAM GOYAT
CHANDI RAM GOYAT
CHANDI RAM GOYAT
RAM SAWRUP
DHARAM PAUL
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
BHAGANA
DHANDHERI
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
1870
1871
1872
1873
1874
7
VIKAS COLONY
KAMARI ROAD
7
VIKAS COLONY
KAMARI ROAD
7
VIKAS COLONY
7
VIKAS COLONY
Page 76
KAMARI ROAD
KAMARI ROAD
HISAR
HISAR
JIND
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
JIND
JIND
HRY
JIND
ANTTA
RAKHI KHAS
JIND
JIND
HRY
SAFIDON
JIND
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
TEK RAM
RAKHI KHAS
NARNAUND HISAR
HRY
RAMESH
HARI KISHAN
RAKHI KHAS
NARNAUND HISAR
HRY
1883
SATBIR
KALI RAM
RAKHI KHAS
NARNAUND HISAR
HRY
1884
SATPAL
TARA CHAND
RAKHI KHAS
NARNAUND HISAR
HRY
1885
BASAU RAM
HARI SINGH
RAKHI KHAS
NARNAUND HISAR
HRY
1886
RAJPAL
HARI SINGH
RAKHI KHAS
NARNAUND HISAR
HRY
1887
SHEO CHAND
BISHNA RAM
PRITHVI SINGH
RISAL SINGH
CHATTER SINGH
SHRI CHAND
W/O NARENDER
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
1894
TIKA RAM
SUBE SINGH
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
SANDLANA
MOTH
KARNAIL
MOTH
BARWALA
1893
NAFE SINGH
SUKH PAL;SALES MAN
RAMBIR
TEK RAM
CHANDI RAM
SATBIR SINGH
KAMLA
NARNAUND HISAR
HRY
1895
MAHENDER
DALIP SINGH
MOTH
NARNAUND HISAR
HRY
1896
KALAWATI
W/O MAHENDER
NARNAUND HISAR
HRY
1897
SATYAVIR SINGH SANGWAN ATTAR SINGH
322
DEFENCE COLONY
MOTH
KARNAIL
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
1898
PURSHOTAM KUMAR GILL
RAJENDER SINGH
ISHWAR SINGH
130
FRIENDS COLONY
HISAR
BHAGANA
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
1875
JAGDEEP SINGH
AMAR DEEP CHAHAL
RAJBIR SINGH
INDER SINGH
INDER CHAHAL
BALWANT SINGH
1544
URBAN ESTATE II
1544
URBAN ESTATE II
W/O RAJBIR SINGH
PARTAP SINGH
HARI SINGH
3440
1880
KAMLESH
VIJAY DESWAL
AMARJEET
1881
JOGENDER
1882
1876
1877
1878
1879
1888
1889
1890
1891
1892
1899
1900
BALRAM
MANGE RAM
RAM SAWRUP
3440, URBAN ESTATE
URBAN ESTATE
498/1
KRISHNA NAGAR
Page 77
1901
VIRENDER SINGH LAMBA
RAN SINGH LAMBA
DAULATPUR
UKLANA
HISAR
HRY
1902
UMED SINGH LAMBA
RAN SINGH LAMBA
DAULATPUR
UKLANA
HISAR
HRY
1903
KAMLESH LAMBA
W/O RAVINDER SINGH
DAULATPUR
UKLANA
HISAR
HRY
1904
SACHIN LAMBA
BALJEET SINGH LAMBA
DAULATPUR
UKLANA
HISAR
HRY
1905
SANJIT SINGH
SATBIR SINGH
DAULATPUR
UKLANA
HISAR
HRY
1906
BALJEET SINGH
RAMJI LAL
DAULATPUR
UKLANA
HISAR
HRY
1907
RAJBIR
BALJEET SINGH
DAULATPUR
UKLANA
HISAR
HRY
1908
RAMESH KUMAR
HAZARI LAL
DAULATPUR
UKLANA
HISAR
HRY
1909
AZAD SINGH
HAZARI LAL
DAULATPUR
UKLANA
HISAR
HRY
1910
RANDHAWA (RAM DEVA)
MEWA SINGH
DAULATPUR
UKLANA
HISAR
HRY
1911
RANDHIR SHEORAN
BALWANT SHEORAN
DAULATPUR
UKLANA
HISAR
HRY
1912
DILBAG SINGH
BALWANT SINGH
DAULATPUR
UKLANA
HISAR
HRY
1913
RANVIR SINGH
MANGE RAM
DAULATPUR
UKLANA
HISAR
HRY
1914
DHARMBIR
DHUP SINGH
DAULATPUR
UKLANA
HISAR
HRY
1915
LILU RAM
HAZARI LAL
DAULATPUR
UKLANA
HISAR
HRY
1916
RAM SARUP
AMI LAL
DAULATPUR
UKLANA
HISAR
HRY
1917
KULDEEP
RAM SARUP
DAULATPUR
UKLANA
HISAR
HRY
1918
DAYA NAND
BADLU RAM
DAULATPUR
UKLANA
HISAR
HRY
1919
KRISHAN KUMAR
MASTA RAM
SISAI
BOLAN
HANSI
HISAR
HRY
Page 78
1920
PARAMJIT SINGH
PIRTHI SINGH
1921
RAJEEV BENIWAL
RAJBIR SINGH
SUJAN SINGH
SHAKUNTLA
RITU BENIWAL
BHAGI RATH SINGH
ANITA GOYAT
POONAM
DHARAM PAL MALIK
SUJAN SINGH
SUJAN SINGH
HARI SINGH
RAJBIR SINGH
RAJEEV BENIWAL
JASWANT SINGH
W/O SATBIR SINGH GOYAT
W/O KULDEEP SINGH
SARDARA MALIK
1943
GOPI RAM
VIKAS MOHIL
VIJAY SINGH
SNEH LATA
RAJWANTI BERWAL
SILOCHNA BERWAL
JAGWANTI BERWAL
SANGITA BERWAL
BALJIT SINGH
BALWANT
KAMLA
SULOCHANA
KULDEEP
BIJENDER
SHEO CHAND
DHARAM PAL
BAHADUR SINGH
W/O VIJAY SINGH KOOKHA
W/O SITA RAM BERWAL
W/O DAYA NAND BERWAL
W/O NARENDER BERWAL
W/O SURENDER BERWAL
BALWANT SINGH
NANDA RAM
W/O BALWANT
W/O KULDEEP
NIRMAL
NIHAL SINGH
1944
SHAKUNTLA
W/O ROSHAN LAL
1945
PARDEEP KUMAR
DHARAM PAL
1946
ROSHAN LAL
KANSI RAM
1947
DHARAM PAL
CHANDER SINGH
1948
VIRENDER SINGH
SATBIR SINGH
1949
DHARAM PAL
RAJ BALA
RAM DAYAL
W/O DHARAM PAL
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1950
1458
SECTOR 16-17
1458
SECTOR 16-17
1458
SECTOR 16-17
1458
SECTOR 16-17
1458
SECTOR 16-17
8
CHANDER LANE
KAIMARI ROAD
7
VIKAS COLONY
KAIMARI ROAD
7
VIKAS COLONY
KAIMARI ROAD
621
SECTOR 15 A
621
SECTOR 15 A
3
KRISHNA NAGAR
BERWAL BHAWAN
3
KRISHNA NAGAR
BERWAL BHAWAN
3
KRISHNA NAGAR
BERWAL BHAWAN
3
KRISHNA NAGAR
BERWAL BHAWAN
376
SECTOR 9-11
376
SECTOR 9-11
376
SECTOR 9-11
2429
SECTOR 9-11
2429
SECTOR 9-11
182 A
SHIV
NAGAR
COLONY
AZAD NAGAR
8 / 22
NEW CAMPUS
CCS HAU
8 / 22
NEW CAMPUS
CCS HAU
Page 79
DAULATPUR
UKLANA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
DHANDHERI
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
MAYAR
DABRA
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
HISAR
HISAR
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
1951
SATISH CHANDER SAHU
RAGHBIR SINGH SAHU
1952
1953
DHARAMBIR
BALRAJ SINGH
RISHAL SINGH
SHIV DAYAL
1954
NARENDER SINGH
SUBE SINGH
1955
SUBE SINGH
TEK CHAND
1956
RAM KUMAR
SHIV DAYAL
1957
PAWAN KUMAR DHANDA
WAZIR SINGH
1958
1961
HARPAL SINGH
MANOJ KUMAR
PRITAM SINGH
KARAMBEER
BHAL SINGH
RAJ KUMAR
BHARAT SINGH
INDER SINGH
SARSANA
HARITA
HARITA
KUNGAR
1962
AZAD
MAAN SINGH
KUNGAR
1963
SATBIR SINGH
DHARAM CHAND
KUNGAR
1964
JAGBEER
AZAAD
KUNGAR
1959
1960
707
NAVDEEP COLONY
14
ADARSH COLONY
GALI NO.3
NAGAR
AZAD
MADEN
HERI
HISAR
KUMBA
KHERA
KUMBA
KHERA
KUMBA
KHERA
KUMBA
KHERA
HISAR
1965
AJMER
AZAD SINGH
KUNGAR
1966
DHARAM PAL
DALIP SINGH
KUNGAR
1967
JOGINDER SINGH
PREM SINGH
KHERI
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
KHERA
JIND
JIND
HRY
JIND
JIND
HRY
JIND
JIND
HRY
JIND
JIND
HRY
BAWANI
BHIWANI
HRY
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
DAULATPUR
1968
RAJENDER
JODHA SINGH
1969
KULDEEP
DIWAN SINGH
1970
JAIBIR
SHRI PARKASH
1971
LILA ALIAS SATPAL RAM
LABH SINGH
1972
CHANDRO
W/O LAJJE RAM
PO SIWANA
SANGAT
PURA
SANGAT
PURA
SANGAT
PURA
SANGAT
PURA
ALAKHPURA
KHERA
Page 80
1973
URMILA
W/O JAGBIR
ALAKHPURA
1974
JASWANAT
RAM SINGH
ALAKHPURA
1975
KITABO
W/O RANBIR
ALAKHPURA
1976
SUMER
CHOKH RAJ
ALAKHPURA
1977
INDRAWATI
W/O DARYA SINGH
ALAKHPURA
1978
DARYA SINGH
RAM DYAL
ALAKHPURA
1979
VED PAL
SUMER
ALAKHPURA
1980
HOBIR
LAL CHAND
ALAKHPURA
1981
MANBIR SINGH
RANDIR
ALAKHPURA
1982
KULMAT
JAI SINGH
ALAKHPURA
1983
SATBIR
JAI SINGH
ALAKHPURA
1984
DHARAMBIR
SANKAR
ALAKHPURA
1985
CHANDRO
W/O OM BIR
ALAKHPURA
1986
BHAG MAL
ABHEY RAM
ALAKHPURA
1987
JAGAT SINGH
LAZZE RAM
ALAKHPURA
1988
MAHENDER
RAVI DUTT
ALAKHPURA
1989
PARKASH CHANDER
GULAB SINGH
ALAKHPURA
1990
SATBIR
MANGE RAM
ALAKHPURA
1991
CHHOTO DEVI
W/O MANBIR SINGH
ALAKHPURA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
Page 81
1992
RAM PIARI
W/O BIR SINGH
ALAKHPURA
1993
BALWAN
MANGE RAM
ALAKHPURA
1994
BRIJESHWAR SINGH
RAJBIR SINGH
ALAKHPURA
1995
SANDEEP
NIHAL SINGH
ALAKHPURA
1996
KULWANT
CHANDER SINGH
ALAKHPURA
1997
MANGE RAM
SHEO KARAN
ALAKHPURA
1998
RAM PHAL
GULAB SINGH
ALAKHPURA
1999
SUNIL
SURAJ BHAN
ALAKHPURA
2000
BIR SINGH
MAHA SINGH
ALAKHPURA
2001
OM PARKASH
MAHA SINGH
ALAKHPURA
2002
SUMAN
W/O SATBIR
ALAKHPURA
2003
LAXMI
W/O SHEOKARAN
ALAKHPURA
2004
SATBIR SINGH
LAZZE RAM
ALAKHPURA
2005
MANBIR
LIZE RAM
ALAKHPURA
2006
RAM NIWAS
RATTAN
ALAKHPURA
2007
RAJ PAL SINGH
JAWAHAR SINGH
ALAKHPURA
2008
RANDHIR
GIRDHARI
ALAKHPURA
2009
MAHENDER
MAHABIR SINGH
ALAKHPURA
2010
BIMLA
W/O RAJESH
ALAKHPURA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
Page 82
2011
RAJESH
LAZZE RAM
ALAKHPURA
2012
HOSHIYAR SINGH
RAM SINGH
ALAKHPURA
2013
BALJEET SINGH
JAWAHAR SINGH
ALAKHPURA
2014
JAGDISH
RAM SINGH
ALAKHPURA
2015
RANBIR
DHARAM
ALAKHPURA
2016
BIMLA
W/O JAGAT SINGH
ALAKHPURA
2017
RANBIR
MANGE RAM
ALAKHPURA
2018
AMIT
PRITHVI
ALAKHPURA
2019
RENU KUMAR
PRITHI SINGH
ALAKHPURA
2020
USHA DEVI
W/O RENU
ALAKHPURA
2021
BALWAN
RANDHIR
ALAKHPURA
2022
KAMLA
W/O OM PARKASH
ALAKHPURA
2023
SURAJ BHAN
JAI LAL
ALAKHPURA
2024
SARWAN
W/O PRITHVI
ALAKHPURA
2025
PRITHVI
SUKHDEV
ALAKHPURA
2026
BIMLA
W/O SATBIR SINGH
ALAKHPURA
2027
PARMA NAND
RAM SINGH
ALAKHPURA
2028
RAJENDER
MANGE RAM
ALAKHPURA
2029
DILBAG SINGH
SURAJ BHAN PUNIA
PARTAP SINGH
UJALA RAM
2030
84
PLA
57
GEETA COLONY
Page 83
PHASE III
HISAR
HISAR
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
2031
RAJPAL MALIK
BALBIR SINGH
CH.NO. 176
2032
SANDEEP SHEORAN
RAN SINGH SHEORAN
836/3
2033
MANJEET SINGH NAIN
RAJ KUMAR
2034
2055
RAM SARUP SINDHU
ANIL KUMAR
JAGBIR SINGH SIROHI
K.K.DAHIYA
SUKHBIR SINGH GOYAT
R.D.RANA
RAMPHUL SINGH
SURJA RAM
DILBAG SINGH
JAI PAL SINGH
MANBIR SINGH
RAJPAL SINGH
RAHUL
RAMPAL SINGH
SHAMSHER SINGH
BIJENDER SINGH
RAM DIA
RAJESH
MUKESH DEVI
DHARAM RAJ
RAMESWAR
AJAY LOHAN
GYANI RAM
BIR SINGH
VIJAY SINGH
SUBE SINGH
SHER SINGH
MANSHA RAM
DHARAM SINGH
RALDU RAM
SURJA RAM
SURJA RAM
JAI PAL SINGH
SURJA RAM
RAJPAL SINGH
SURJA RAM
SURJA RAM
SURJA RAM
BARU RAM
BARU RAM
RAJESH
BARU RAM
BARU RAM
WAZEER SINGH LOHAN
2056
WAZIR SINGH
2057
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
DISTT. SESSION
COURT, HISAR
CHHOTU
RAM
COLONY,
230
SECTOR 15 A
300
SECTOR 15 A
10 A/8
NEW CAMPUS
31
SECTOR 15 A
234
SECTOR 15
266
GALI NO. 1
CCS HAU
SECTOR 15 A
476
SECTOR 15 A
476
SECTOR 15 A
476
SECTOR 15 A
476
SECTOR 15 A
476
SECTOR 15 A
476
SECTOR 15 A
923
SECTOR 9-11
476
SECTOR 15 A
476
SECTOR 15 A
476
SECTOR 15 A
476
SECTOR 15 A
476
SECTOR 15
476
SECTOR 15 A
476
SECTOR 15 A
35/2448
ADARSH COLONY
SHOBHA RAM
35/2448
ADARSH COLONY
SUKH RAM
W/O NIHAL SINGH
PHOOL SINGH
1341
H.B. COLONY
1341
H.B. COLONY
SECTOR 15 A
2059
NIHAL SINGH
KALAWATI
WAZIR SINGH
NEAR BOSTAL JAIL
GANGWA ROAD
NEAR BOSTAL JAIL
GANGWA ROAD
SECTOR 15 A
14
ADARSH COLONY
2060
PARVEEN DHANDA
WAZIR SINGH
14
ADARSH COLONY
2061
KULBIR SINGH DHULL
BALWAN
LAL CHAND
RISHAL SINGH
307 A
RAM NAGAR
GALI
NO.3,
AZAD NAGAR
GALI
NO.3,
AZAD NAGAR
AZAD NAGAR
2050
2051
2052
2053
2054
2058
2062
Page 84
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HASANGAR
H
DATTA
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
BARWALA
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
CHAMAR
KHERA
HISAR
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
2063
BALWAN SINGH
RAJE RAM
2064
BHAGA CHAND
PAT RAM
2065
CHANDER BHAN
HEM RAJ
2066
CHIMAN
JAG RAM
2067
GORDHAN
DHANA RAM
2068
SULTAN
NAND RAM
2069
VIRENDER
AMAR SINGH
2070
RATTAN SINGH PANNU
LOVLEEN
JAGMAL SINGH
PARVINDER MALIK
SONA DEVI
MAHENDER
BALWAN SINGH JATASHRA
MANGE RAM PUNIA
W/O RATTAN SINGH PANNU
AMAR SINGH
JAGMAL SINGH
JAGMAL SINGH
RAMA NAND JAGLAN
SINGH RAM JAGLAN
2693
MAI LAL
W/O RAM DHARI
DEVA SINGH SIHAG
1171/17
2079
RAM DHARI
BIMLA DEVI SIHAG
RAJ KUMAR SIHAG
2080
RAM KUMAR SIHAG
DEVA SINGH SIHAG
2081
DARMBIR SINGH PANGHAL
PRITAM SINGH
CHAMAR
KHERA
CHAMAR
KHERA
CHAMAR
KHERA
CHAMAR
KHERA
CHAMAR
KHERA
CHAMAR
KHERA
CHAMAR
KHERA
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
PATODI
KALAN, PO
SANDWA
HISAR
HISAR
SIWANI
BOLAN
SIWANI
BOLAN
BURYA
DIWAN SINGH
PO
SAHARWA
BURYA
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2082
DHARAM SINGH
SECTOR 9-11
2693
SECTOR 9-11
56 A
SUBHASH NAGAR
BANK COLONY
56 A
SUBHASH NAGAR
BANK COLONY
56 A
SUBHASH NAGAR
BANK COLONY
9
LAXMI VIHAR
KAIMARI ROAD
KRISHNA NAGAR
1171/17
KRISHNA NAGAR
PO
SAHARWA
Page 85
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
TOSHAM
BHIWANI
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
Agroha
HISAR
HRY
Agroha
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
2083
MOHINDER SINGH
MANI RAM
2084
BARU RAM
LAL CHAND
2085
MANGE RAM BUDANIA
DALIP SINGH BUDNIA
2086
SATISH KUMAR
RAM KUMAR LOURA
KALU RAM
ASHA RAM LOURA
NARENDER MUNDLIA
KRISHNA DEVI MUNDLIA
DES RAJ
W/O
NARENDER
SINGH
MUNDALIA
TULSI RAM MUNDALIA
ROSHAN LAL MUNDALIA
2087
2088
2089
2090
2091
ROSHAN LAL MUNDLIA
PARMOD SINGH
PANIHAR
CHAK
PANIHAR
CHAK
PANIHAR
CHAK
UGALAN
BALSAMAN
D
SAHARWA
SAHARWA
SAHARWA
SIHAWADA
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
SIWANI
BHIWANI
HRY
SIWANI
BHIWANI
HRY
2092
VINOD SINGH MUNDLIA
ROSHAN LAL MUNDALIA
SIHAWADA
2093
VIRENDER SINGH MUNDLIA ROSHAN LAL MUNDALIA
SAHARWA
HISAR
HRY
2094
ARVIND KUMAR MUNDLIA
MINAKSHI
BHIM SINGH
SATENDER SINGH GREWAL
TULSI RAM MUNDALIA
W/O ARVIND KUMAR
JUG LAL
UMED SINGH
SAHARWA
SAHARWA
SAHARWA
SAHARWA
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
KULDEEP
BHAN SINGH
RAJ KUMAR SHEOKAND
SUMAN BHAKAR
RANBIR SINGH BHAKAR
PRITHVI SINGH JAGLAN
BALJIT SINGH JAGLAN
AJIT SINGH JAGLAN
SUNITA JAGLAN
JAGAT SINGH
OM PARKASH
MAHABIR
ZILE SINGH
OM PARKASH
JAI PAL
DALBIR SINGH
MAHAVIR SINGH
RATTI RAM
MIYAN SINGH
W/O RANBIR BHAKAR
DALIP SINGH
RATI RAM JAGLAN
PRITHVI SINGH JAGLAN
PRITHVI SINGH JAGLAN
W/O AJIT SINGH JAGLAN
SURAJ MAL
DIDAR SINGH
JITA RAM
BADAN SINGH
BHALE RAM
RADHA
BADAN SINGH
SAHARWA
SAHARWA
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
1339
H.B. COLONY
2041
SECTOR 16-17
2041
SECTOR 16-17
163/2
JAWAHAR NAGAR
GALI NO. 8
163/2
JAWAHAR NAGAR
GALI NO. 8
158/2
JAWAHAR NAGAR
158/2
JAWAHAR NAGAR
1618
SECTOR 13 P
Page 86
SEC. 15 A
GALI NO. 8
GALI NO. 8
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
KUMBHA
HISAR
HANSI
HISAR
KUMBHA
KUMBHA
KUMBHA
HISAR
KUMBHA
KUMBHA
HISAR
MILAKPUR-1
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
DIWAN SINGH
NEHLA
BHUNA
HRY
SATBIR SINGH
DEVI SINGH
NEHLA
BHUNA
2137
SAMUNDER DHILLON
SAJJAN SINGH
NEHLA
BHUNA
2138
MAHABIR
HAWA SINGH
NEHLA
BHUNA
2114
BALBIR SINGH
SHARWAN KUMAR BOORA
CHHAILU RAM
HARPHOOL BOORA
52- S
SAKET EXTN.
AZAD NAGAR
10
AZAD NAGAR
INDIRA
COLONY
GALI NO. 3
MANJIT SANGWAN
SUBH RAM
AZAD SINGH
GHARSI RAM
895
SECTOR 15 A
2117
5
2118
BANITA
W/O SUBH RAM
5
2119
MUKESH KUMAR
CHET RAM
5
2120
CHET RAM
GHARSI RAM
5
2121
MANGE RAM
BANWARI SINGH
JUGTI RAM
DALIP SINGH
TARA CHAND
BIRKHA RAM
ABHEY RAM
DIWAN SINGH
GORKHA RAM
RAM SINGH
MOMAN RAM
MANOHAR LAL
BANWARI LAL
BALWANT SINGH
11/31
98
PROF. COLONY
2134
BALBIR SINGH SIHAG
SHAMSHER SINGH
JAIPAL
AJMER DALAL
BALWAN SINGH
BALJIT SINGH
RAJENDER
HOSHIAR SINGH
BANI SINGH
SUMER SINGH
DHUP SINGH
SATYAVIR DALAL
RATBIR SINGH
PARDEEP
NEW SAKET COLONY AZAD NAGAR,
GANGWA ROAD
NEW SAKET COLONY AZAD NAGAR,
GANGWA ROAD
NEW SAKET COLONY AZAD NAGAR,
GANGWA ROAD
NEW SAKET COLONY AZAD NAGAR,
GANGWA ROAD
NEW CAMPUS
CCS HAU
2135
DILBAG
2136
2115
2116
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
1786
SECTOR 14
261
MODAL TOWN
7
CANAL COLONY
GANGWA ROAD
RAJGARH ROAD
ITI COLONY
98
PROF. COLONY
GANGWA ROAD
2139
SATBIR SINGH
BAJE SINGH
NEHLA
BHUNA
2140
HOSIYAR SINGH
CHHAJU RAM
NEHLA
BHUNA
2141
SATBIR
DHOOP SINGH
NEHLA
BHUNA
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
2142
2143
2144
2145
MAHENDER SINGH
OM PATI DEVI
PARDEEP GOYAT
MANDEEP GOYAT
PRABHU RAM
MAHENDER SINGH GOYAT
MAHENDER SINGH GOYAT
MAHENDER SINGH GOYAT
10
VIKAS COLONY
10
VIKAS COLONY
KAIMARI ROAD
KAIMARI ROAD
10
VIKAS COLONY
KAIMARI ROAD
10
VIKAS COLONY
KAIMARI ROAD
Page 87
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
2146
DAYA DEVI
MAYA
NARESH KUMAR
PARDEEP
PREM SINGH
RAGHVVEER SINGH
RAJENDER SINGH
RAJPAL SINGH
BHIM SINGH
W/O PREM SINGH
W/O RAGHUBEER SINGH
RAGHVVEER SINGH
RAGHVVEER SINGH
CHATTER SINGH
S/O CHATTER SINGH
CHATTAR SINGH
PREM SINGH
FATEH SINGH
2156
ASHOK
BADLU
KULBIR SINGH
ARJUN
2157
BALJEET
RISALA
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2158
DALBIR
HAWA SINGH
2159
DHARAM PAL
BADLU RAM
2160
HAWA SINGH
PHOOL CHAND
2161
OM PARKASH
MAN PHOOL
2162
RAJ KUMAR
DAI CHAND
2163
RAJENDER
MANPHOOL
2164
RAJESH
RAJMAL
2165
RISHI RAM
JOGI RAM
2166
SANTOSH DEVI
W/O BAJE SINGH
2167
SATYAWAN
JOGI RAM
2168
SUNIL KUMAR
RAM PHAL
2169
SURESH
JOGI RAM
106
PROF. COLONY
Page 88
GANGWA ROAD
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
BUDANA
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
BHAINI
JATAN
BHAINI
JATAN
BHAINI
JATAN
BHAINI
JATAN
BHAINI
JATAN
BHAINI
JATAN
BHAINI
JATAN
BHAINI
JATAN
BHAINI
JATAN
BHAINI
JATAN
BHAINI
JATAN
BHAINI
JATAN
BHAINI
JATAN
BHAINI
JATAN
HISAR
HISAR
HRY
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
2170
CHANDER PAL
BUDLU
2171
CHANDER
MOLU RAM
2172
DHOOP SINGH
DAL CHNAD
2173
DALIP SINGH
MANGE RAM
2174
RAJBIR
LAKHI RAM
2175
RAM BHATERI
W/O BADLU
2176
SURESH
BADLU
2177
SUSHILKUMAR
DAYA NAND
2178
SATPAL
CHHOTU RAM
2179
2181
LICHHMAN SINGH
HARPAL
DALIP SINGH
BIJA RAM
JAI SINGH
NEKI RAM
2182
RANBIR SINGH
RATTAN SINGH
2183
2184
KULDEEP SINGH
PARDEEP
PARTAP SINGH
PARTAP SINGH
2185
MANDEEP SINGH POONIA
RATTAN SINGH POONIA
2186
2189
KELASH RANI
DALJIT SINGH
JAIDEEP SINGH POONIA
TEK RAM
W/O DALJIT SINGH
BHALE RAM
RATTAN SINGH POONIA
GIRDHALA RAM
2190
SATYAWAN
PUNJABA
2191
RAM KUMAR
JATEE RAM
2180
2187
2188
229/14
JAWAHAR NAGAR
WARD NO. 11
73
SECTOR 15 A
73
SECTOR 15 A
CHAMBER NO.278
DISTT. COURT
BHAINI
JATAN
BHAINI
JATAN
BHAINI
JATAN
BHAINI
JATAN
BHAINI
JATAN
BHAINI
JATAN
BHAINI
JATAN
BHAINI
JATAN
GORKHPUR
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
HISAR
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
HISAR
HRY
KHERA
BAWANI
HISAR
HRY
KHERA
BHUNA
FATEHAB HRY
GYANPURA
GYANPURA
BALSAMAN
D
KAPRO
BARWALA
AD
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
KAPRO
HISAR
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
SATROD
KHURD
HISAR
HISAR
HISAR
KAPRO
2192
BHARAT SINGH
RAM JI LAL
KAPRO
NARNAUND HISAR
2193
BHAN
MAI CHAND
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
2194
RAM CHANDER
SAHAB DAYAL
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
Page 89
2195
JAI PARKASH
CHANDU RAM
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
2196
SATTA/SATBIR
RATTAN SINGH
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
2197
MANGA
JAMNA
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
2198
AMAR SINGH
NATHU
KAPRO
NARNAUND HISAR
2199
PRITHVI SINGH
BUDH RAM
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
2200
BHIM SINGH
NEKI RAM
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
2201
KULDEEP SINGH
GAINI RAM
KAPRO
NARNAUND HISAR
2202
MAHINDER
RATTAN SINGH
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
2203
RAGHBIR
ABHEY RAM
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
2204
SATPAL
DIWANA
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
2205
ROSHAN
DHARMI
KAPRO
NARNAUND HISAR
2206
NAFE SINGH
DYALI RAM
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
2207
DHARAMPAL
DEWANA
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
2208
ATAM JIT SINGH
HAWA SINGH
KAPRO
NARNAUND HISAR
2209
PIYARE LAL
SHER SINGH
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
2210
RAM KUMAR
TARA CHAND
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
2211
RAM CHANDER
HARNAM
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
2212
RAGHUBIR SINGH
SHER SINGH
KAPRO
NARNAUND HISAR
2213
HAWA
HARPHOOL RAM
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
2214
RAM CHANDER
BICHHA RAM
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
2215
SATPAL
MANSA RAM
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
2216
NAFA
SURTA RAM
KAPRO
NARNAUND HISAR
2217
DHUP SINGH
CHANDU RAM
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
2218
DAYANAND
BIR SINGH
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
CHANDGI RAM
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
HAZARI RAM
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
2219
2220
PALA RAM
RAM PAL
BALBIR
2221
DAANA
POLU RAM
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
2222
ISHWAR
RISHAL SINGH
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
HASSANGA
RH
BARWALA
HRY
2223
SURAJ MAL
ALYIAS
PANMESHWARY
Page 90
HISAR
BARWALA
HISAR
HRY
OLD BHARAT NAGAR
HASSANGA
RH
BHIWANI
BHIWANI
BHIWANI
HRY
BLOCK STREET
ROHTAK ROAD
OLD BHARAT NAGAR
BHIWANI
BHIWANI
BHIWANI
HRY
BLOCK STREET
ROHTAK ROAD
OLD BHARAT NAGAR
BHIWANI
BHIWANI
BHIWANI
HRY
PUR
BAWANI
KHERA
HANSI
BHIWANI
HRY
HISAR
HRY
2224
DARYA SINGH
JAI SINGH
2225
ASHOK JAKHAR
KALU RAM JAKHAR
R 41 R
BLOCK STREET
2226
KALU RAM JAKHAR
SARDARA SINGH JAKHAR
R 41 R
2227
VIRENDER KUMAR
KALU RAM
R 41 R
2228
BIJENDER KUMAR
RAGHUBIR SINGH
ROHTAK ROAD
2229
JAGJIT SINGH
MANFOOL SINGH
DHANDHERI
2230
MANPHOOL SINGH
SIRI CHAND
DHANDHERI
HANSI
HISAR
HRY
2231
SARJEET SINGH
MANPHOOL SINGH
DHANDHERI
HANSI
HISAR
HRY
2232
AJIT SINGH
MANPHOOL SINGH
DHANDHERI
HANSI
HISAR
HRY
2233
MANOJ KUMAR
CHANDER BHAN
NARNAUND HISAR
HRY
2234
KRISHAN KUMAR
SUNIL KUMAR
UMED SINGH
CHANDER BHAN
HISAR
2235
2236
YASH PAUL
CHANDER BHAN
2237
SATPAL SINGH BERWAL
SANSAR SINGH
DHOOP SINGH SIHAG
INDER SINGH BOORA
SATVIR SINGH BUDANIA
MAHAVEER
BALBIR SINGH
SAWRUP SINGH
SHIV DAYAL
BHANA RAM
AAD RAM BUDANIA
NIHAL SINGH
1034
JANG SHAMSHER SINGH
OM LATA GREWAL
MAAN SINGH
W/O JANG SHAMSHER SINGH
71
BASS
BADSHAPU
R
HISAR
BASS
BADSHAPU
R
BASS
BADSHAPU
R
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
BALAWAS
SATROD
KHURD
HISAR
HISAR
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
1093
SEC 13 P
AZAD NAGAR
MAIN GALI
9
AZAD NAGAR
MAIN GALI
801
GALI NO. 12
JAWAHAR NAGAR
1094 P
SECTOR 16-17
118
DEFENCE COLONY
71
DEFENCE COLONY
Page 91
WARD NO.30
WARD NO.30
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
2245
VED PAL
SEETA RAM
RAJPURA
NARNAUND HISAR
HRY
2246
BHAGAT RAM
INDER
RAJPURA
NARNAUND HISAR
HRY
2247
SUBHASH
SEETA RAM
RAJPURA
NARNAUND HISAR
HRY
RAJPURA
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
2248
JAGE RAM
BHAGATU
2249
BALWAN SINGH
BHAGATU
35
RAJPURA
NARNAUND HISAR
2250
BIRMATI
W/O DHARAMVIR
77
DEHMAN
BHUNA
2251
2252
UPENDER SINGH
JAIVEER
RAJENDER SINGH
SUJAN SINGH
FATEHAB HRY
AD
HISAR
HRY
BHUNA
HRY
2253
JAIPAL
ROOP CHAND
38
DEHMAN
2254
NIHAL SINGH
SUJAN SINGH
46
DEHMAN
2255
SAT NARAYAN
SUJAN SINGH
46
DEHMAN
2256
DHARAMBIR
SAJAN SINGH
77
DAHMAN
2257
MAYA SINGH
BHAG SINGH
37
DEHMAN
2258
BALWANT SINGH
RAM CHAND
144
MADHA
FATEHAB
AD
BHUNA
FATEHAB
AD
BHUNA
FATEHAB
AD
BHUNA
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
BHUNA
FATEHAB
AD
NARNAUND HISAR
HRY
KHARKARI
DEHMAN
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
HRY
2259
DILBAG
KISHAN CHAND
MADHA
NARNAUND HISAR
2260
JAGDISH
SAJJAN SINGH
MADHA
NARNAUND HISAR
HRY
2261
ISHWAR SINGH
JAGJIT SINGH CHAHAL
CHATTER SINGH
CHATTER SINGH
HISAR
MADHA
HISAR
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
2262
407
URBAN ESTATE II
2263
RAGHVEER
GOPI RAM
42
MADHA
NARNAUND HISAR
2264
SURENDER
TEKA RAM
44
MADHA
NARNAUND HISAR
HRY
2265
TARA SINGH
ASHOK VIR
SAROJ JAKHAR
RAM CHANDER BENIWAL
DEVENDER SINGH
SURENDER
O. P. ARYA
NISHA ARYA
KAMLA DEVI
SANDEEP ARYA
SANJAY SANGWAN
PINKY SANGWAN
PARSANNI DEVI
SHIV SINGH
AMAR CHAND
W/O ASHOK VIR SINGH
DIWAN SINGH
LAKHI RAM
SURJA RAM
MAMAN RAM ARYA
W/O SANDEEP ARYA
W/O O.P. ARYA
O. P. ARYA
R.S.SANGWAN
SANJAY SANGWAN
W/O R.S.SANGWAN
171
HISAR
AGROHA
AGROHA
MIRZAPUR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
SECTOR 13
1571
WARD NO 27
URBAN ESTATE II
1571
URBAN ESTATE II
14
B & R COLONY
SECTOR 15 A
14
B & R COLONY
SECTOR 15 A
14
B & R COLONY
SECTOR 15 A
14
B & R COLONY
SECTOR 15 A
280
SECTOR 13
280
SECTOR 13
280
SECTOR 13
Page 92
2278
SUKH PAL SINGH
DHOOP SINGH
2279
VIKAS
PREM SINGH SINDHU
BRIJESH KUMAR SINDHU
SURINDER KUMAR MOHIL
BARU RAM
KULDEEP SINGH
JAGDEEP SINGH
BAL RAM BHADU
SUDEEP KUMAR SINGH
YUDHVIR SINGH
SANSAR SINGH
RAJ SINGH
DALIP SINGH
PREM SINGH
RAM SINGH
DALE RAM
BARU RAM
BARU RAM
CHIRANJI LAL
YUDHVIR SINGH
TODAR MAL
PARBHU RAM
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
74
PROF. COLONY
153
PREM NAGAR
153
PREM NAGAR
641
AZAD NAGAR
SECTOR 15 A
641
SECTOR 15 A
641
SECTOR 15
1014 B
GALI NO. 2
291
SECTOR 15 A
291
BISHNOI COLONY
SECTOR 15 A
GORKHPUR
BHUNA
FATEHAB HRY
HISAR
HISAR
HISAR
DABRA
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
KHERI
HISAR
AD
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
JIND
JIND
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
DAULATPUR
2290
SURENDER SINGH
PO SIWANA
KHERI
SANTU RAM
DAULATPUR
2291
AJIT SINGH
PO SIWANA
KHERI
PARBHU RAM
DAULATPUR
2298
DHARA SINGH
DHARAM PAL
MAHABIR
KISHAN KUMAR
KULBIR SINGH BHYAN
SATBIR SINGH BHYAN
VIJAY SIHAG
ABHE RAM
JAI LAL
TEK RAM
RAM CHANDER
DEVI CHAND BHYAN
DEVI CHAND BHYAN
BALDEV SINGH
2299
SATVIR SINGH
SURAJ MAL
PO SIWANA
JAJWAN
TOKAS
SARSOD
SARSOD
HISAR
HISAR
SISAI
BOLAN
BADHAWAR
2300
KISHAN LAL
TARKHA RAM
KALIRAWAN
ADAMPUR
HISAR
HRY
2301
SATISH
PARTAP
KALIRAWAN
ADAMPUR
HISAR
HRY
2292
2293
2294
2295
2296
2297
79
URBAN ESTATE II
209
URBAN ESTATE II
Page 93
2302
RAM CHANDER
TIRKHA RAM
KALIRAWAN
ADAMPUR
HISAR
HRY
2303
SHAMSHER
JAI PAL
KALIRAWAN
ADAMPUR
HISAR
HRY
2304
DHANPAT
HARPHUL
KALIRAWAN
ADAMPUR
HISAR
HRY
2305
MAHABIR SINGH
MANGE RAM
KALIRAWAN
ADAMPUR
HISAR
HRY
2306
RAJBIR SINGH
DHAN SINGH
KALIRAWAN
ADAMPUR
HISAR
HRY
2307
BALJEET
LOK RAM
KALIRAWAN
ADAMPUR
HISAR
HRY
2308
AJIT
RANDHIR
KALIRAWAN
ADAMPUR
HISAR
HRY
2309
BALWANT SINGH
SINGHA RAM
KALIRAWAN
ADAMPUR
HISAR
HRY
2310
BALBIR SINGH
SANKAR LAL
KALIRAWAN
ADAMPUR
HISAR
HRY
2311
MAHABIR SINGH
DHAN SINGH
KALIRAWAN
ADAMPUR
HISAR
HRY
2312
OM PARKASH
HEMRAJ LAMBORIA
KALIRAWAN
ADAMPUR
HISAR
HRY
2313
SATBEER SINGH
DAYA SINGH
KALIRAWAN
ADAMPUR
HISAR
HRY
2314
MAYA DEVI
W/O DEVENDER
KALIRAWAN
ADAMPUR
HISAR
HRY
2315
POONAM
BHOOP SINGH
KALIRAWAN
ADAMPUR
HISAR
HRY
2316
SURENDER
DALIP SINGH
KALIRAWAN
ADAMPUR
HISAR
HRY
2317
RAJENDER
MEVA SINGH
KALIRAWAN
ADAMPUR
HISAR
HRY
2318
RAJENDER
ISHWAR
KALIRAWAN
ADAMPUR
HISAR
HRY
2319
ROHTASH
BHUP SINGH
KALIRAWAN
ADAMPUR
HISAR
HRY
2320
BANI SINGH
DAYA CHAND
KALIRAWAN
ADAMPUR
HISAR
HRY
Page 94
2321
SUBHASH
BALBIR
KALIRAWAN
ADAMPUR
HISAR
HRY
2322
OM PARKASH
BHOOP SINGH
KALIRAWAN
ADAMPUR
HISAR
HRY
2323
DEVENDER
LAL CHAND
KALIRAWAN
ADAMPUR
HISAR
HRY
2324
BALBIR SINGH
SUKH RAM
KALIRAWAN
ADAMPUR
HISAR
HRY
2325
RAJENDER
DALIP RAM
KALIRAWAN
ADAMPUR
HISAR
HRY
2326
SANTRO DEVI
W/O OM PARKASH
KALIRAWAN
ADAMPUR
HISAR
HRY
2327
MOHAR SANGA
AMI LAL
2328
ROSHAN LAL
GIRDHARI
KHABRA
KALAN
KALIRAWAN
2329
RAJENDER
GANGA DYAL
2330
OM PARKASH
AMI LAL
2331
MAHENDER
AMI LAL
2332
HARGIAN
AMI LAL
2333
PUNAM
RAMESH
SUBHASH CHANDER
WAZIR SINGH
OM PARKASH
WAZIR SINGH
SATYADEV
W/O RAMESH
BHIM SINGH
MANDAL RAM
DIWANA RAM
BARU RAM
RAM PARSAD
BALDEV SINGH
30
BISHNOI COLONY
30
BISHNOI COLONY
MANGE RAM
GOVIND RAM GODARA
GANPAT
TARA CHAND
1484
2343
SUKHBIR SINGH
DALIP SINGH
RAM SINGH
BALJIT SINGH MALIK
2344
SUSHIL KHARINTA
SHRI CHAND
14
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
4
SHIV NAGAR
SECTOR 16-17
21
SECTOR 15 A
440
SECTOR 13 P
SECTOR 13
Page 95
AZAD NAGAR
KHABRA
KALAN
KHABRA
KALAN
KHABRA
KALAN
KHABRA
KALAN
HISAR
HISAR
BALAK
BALAK
HISAR
SINGHRAN
SIWANI
BOLAN
HISAR
HISAR
HISAR
DHANDHERI
HISAR
FATEHAB HRY
ADAMPUR
AD
HISAR
HRY
FATEHAB HRY
AD
FATEHAB HRY
AD
FATEHAB HRY
AD
FATEHAB HRY
HISAR
AD
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
Agroha
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
SHRI CHAND
501
SECTOR 13
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
TARA CHAND
W/O SUSHIL KHARINTA
HARI SINGH
HARI SINGH
SHEO LAL
BAL BIR SINGH
DHOOP SINGH
WAZIR SINGH
ONKAR MAL SHEORAN
3
SECTOR 13
HISAR
HRY
SECTOR 13
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
1
RANJIT NAGAR
HISAR
HISAR
UMRA
UMRA
HISAR
DOBHI
SANDLANA
SANDLANA
HISAR
HISAR
14
2354
SATISH
CHANDER
CHAUDHARY
ARVIND KUMAR KHARINTA
NEERU
NAFE SINGH
RAJENDER SINGH
VED PAL
JAGAT PAL
HOSHIAR SINGH
HOSHIYAR SINGH
BAJRANG LAL SHEORAN
HISAR
HISAR
HRY
2355
AJAY SHEORAN
BAJRANG LAL SHEORAN
D5
MINI SECRETRIATE
COLONY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
2356
CHOTU RAM PUNIA
ISHWAR SINGH
MATU RAM
RAM SARUP
KANOH
DAULATPUR
HISAR
HRY
2357
HISAR
HRY
2358
DHARMENDER SHEORAN
ISHWAR SINGH
DAULATPUR
HISAR
HRY
2359
AMAR SINGH
UDMI RAM
DAULATPUR
UKLANA
HISAR
HRY
2360
TEJ BHAN
BADLU RAM
DAULATPUR
UKLANA
HISAR
HRY
2361
RANBIR SINGH
DIWAN SINGH
DAULATPUR
HISAR
HRY
2362
RAJPAL
SUBHE SINGH
DAULATPUR
HISAR
HRY
2363
DHARAM PAL
HARJI RAM
DAULATPUR
HISAR
HRY
2364
RICHHPAL SINGH
ABHEY RAM
DAULATPUR
HISAR
HRY
2365
SHANTI DEVI
W/O PARTAP SINGH
DAULATPUR
UKLANA
HISAR
HRY
2366
SATBIR
MOHAN LAL
DAULATPUR
UKLANA
HISAR
HRY
2367
UMED SINGH
KISHAN LAL
HISAR
HRY
2368
RAJBIR MALIK
BHARAT PAL
CHIKANWA
S
CHIKANWA
S
HISAR
HRY
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
1142
SECTOR 14
Page 96
GALI NO. 1 ADARSH
COLONY,
2369
BALRAJ
PARHLAD SINGH
2370
SAMUNDER
SULTAN
2371
RAJ KUMAR
SURAT SINGH
2372
CHHATTAR SINGH
JAI CHAND MALIK
2373
CHHOTU RAM
BAKSHI RAM
2374
RAM PHAL
SALAG RAM
2375
SAT PAL
FAKIR CHAND
2376
SUBE SINGH
BAKSHI RAM
2377
UMED SINGH
JAI CHAND MALIK
2378
BARU BAMBU
SANTOSH DEVI
MANGE RAM
RAJBIR SINGH
SHAMSHER SINGH
CHANDI RAM
KARAN SINGH
RAJENDER
KRISHAN
JAGDISH
ZILE
ABHEY RAM
SAJJAN SINGH
NARESH
RAM PHAL
SAJJAN SINGH
OM PARKASH
SUBHASH
CHANDER
PHOGAT
BALJIT PHOGAT
NATHU RAM
W/O MANGE RAM
CHATTAR SINGH
CHANDI RAM
RAGHUBIUR SINGH
BHAGWANA
JIWAN SINGH
OM
CHANDGI
CHANDGI
CHANDGI
RAM SINGH
BHAGWANA RAM
PHOOL SINGH
SURAJ MAL
CHANDGI RAM
PURAN
GHISA RAM PHOGAT
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
63
HTM COLONY
GANGWA ROAD
63
HTM COLONY
GANGWA ROAD
HAWA SINGH PHOGAT
Page 97
JHAJJAR GHATI
WARD NO. 15
JHAJJAR GHATI
WARD NO. 15
CHIKANWA
S
CHIKANWA
S
CHIKANWA
S
CHIKANWA
S
CHIKANWA
S
CHIKANWA
S
CHIKANWA
S
CHIKANWA
S
CHIKANWA
S
BADALA
HISAR
HISAR
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
PABRA
CHARKHI
DADRI
CHARKHI
DADRI
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
CHARKHI
BHIWANI
HRY
DADRI
CHARKHI
BHIWANI
HRY
Hisar
DADRI
2397
KARAN SINGH
TEK CHAND
NEAR
AGGARWAL
WARD NO. 15
2398
DHARAM PAL
UDEY RAM PHOGAT
BHAWAN
JHAJJAR GHATI
WARD NO. 15
2399
VIKRAM PHOGAT
SUBHASH CHANDER PHOGAT
JHAJJAR GHATI
WARD NO. 15
2400
DHARAM CHAND
BHANA RAM
2401
SURENDER
BHAGIRATH
CHARKHI
DADRI
CHARKHI
DADRI
CHARKHI
DADRI
CHARKHI
DADRI
DABRI
2402
RAGHUVIR
VIJAY RAM
DABRI
JHAJJAR GHATI
WARD NO. 15
CHARKHI
BHIWANI
HRY
DADRI
CHARKHI
BHIWANI
HRY
DADRI
CHARKHI
BHIWANI
HRY
DADRI
CHARKHI
BHIWANI
HRY
DADRI
BHADRA
HANUMA
RAJ
BHADRA
NGARH
HANUMA
RAJ
RAJ
2403
BALWANT SINGH
LAKSHMI CHAND
DABRI
BHADRA
NGARH
HANUMA
2404
RAM SINGH
RAMJI LAL
BHADRA
NGARH
HANUMA
RAJ
2405
SAJJAN SINGH
LAL CHAND
LAL CHAND PHOGAT
NAND LAL GILL
NAND LAL GILL
NAND LAL GILL
BASANT LAL
11
BISHNOI COLONY
HISAR
NGARH
HISAR
HRY
9A
JAWAHAR NAGAR
GALI NO.12
HISAR
HISAR
HRY
1135 A
H.B.COLONY
SECTOR 15 A
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
2411
MANJEET SINGH
SUKHBIR SINGH
JASBIR SINGH
VIRENDER
RAJENDER GILL
DHARAMENDER GILL
MANPHOOL SINGH
SHAILZA
HISAR
HISAR
HRY
2412
PARDIP SINGH SEHRAWAT
MANPHUL SINGH SEHRAWAT
225
NEAR
HOUSE
DABRA CHOWK,CCS- NEAR
RATTAN
PURA
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
DOBHI
DOBHI
HISAR
SHAILZA
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
2413
KULBIR SINGH
LAL SINGH
KITAB SINGH
HAWA SINGH
SATYAPAL MALIK
DHAJJA RAM EX-MLA
SHER SINGH
PARBHU RAM
DEWA SINGH
SUDHAN SINGH
SANT RAM
SAHAB RAM
1231
HAU
URBAN ESTATE
JIND
HRY
URBAN ESTATE
JIND
JIND
HRY
326
H.B.COLONY
JIND
JIND
HRY
1415
URBAN ESTATE
JIND
JIND
JIND
JIND
JIND
JIND
JIND
2343
JIND
JIND
HRY
JIND
JIND
HRY
JIND
JIND
HRY
MANPHOOL SINGH
RAJINDER MALIK
NEHRU SINGH MALIK
RAM MEHAR
ARUN AHLAWAT
MINKAL AHLAWAT
LACHHMAN SINGH
MAHA SINGH
JAI LAL MALIK
GULJARI
BHIM SINGH AHLAWAT
ARUN AHLAWAT
1298
URBAN ESTATE
JIND
HRY
URBAN ESTATE
JIND
JIND
HRY
1289
URBAN ESTATE
JIND
JIND
JIND
BIBIPUR
HISAR
HISAR
JIND
1593
JIND
JIND
HRY
JIND
JIND
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
2406
2407
2408
2409
2410
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
42
SAKET COLONY
225
GANGWA ROAD
DABRA CHOWK
1945
URBAN ESTATE
PURANI ANAJ MANDI
73-74
FRIENDS COLONY
73-74
FRIENDS COLONY
Page 98
HOUSE
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
PETWAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
AZAD NAGAR,
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
WARD NO.13
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
KHEDAR
KHARKARI
KHEDAR
KHEDAR
KHARKARI
KHEDAR
DHANSU
KHARKARI
LADWI
LADWI
LADWI
LADWI
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
TOKAS
KHARKARI
BALSAMAN
D
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
PALAK DABAS
SUNITA AHLAWAT
B.S. AHLAWAT
SAMAY SINGH
NAMRATA
SUNIL
DEEPAK
WAZIR SINGH
SAMAY SINGH DABAS
DEEPAK AHLAWAT
JOGI RAM
MUKHTYAR SINGH
SAMAY SINGH DABAS
RAMPHAL
BHIM SINGH AHLAWAT
INDER SINGH
73-74
FRIENDS COLONY
73-74
FRIENDS COLONY
73-74
FRIENDS COLONY
73-74
FRIENDS COLONY
73-74
FRIENDS COLONY
520
NAVDEEP COLONY
73-74
FRIENDS COLONY
VIJAYANTI
AZAD SINGH
RAJESH MALIK
RATTAN SINGH
475/1
DHANI BADWALI
WARD NO.4
18 A
RAM KISHAN PATEL
SUNITA ARYA
ABHISHEK BHAKER
ABHIMANYU BHAKER
RICHHPAL SINGH BENIWAL
DALIP SINGH
W/O RAM KISHAN BHAKER
RAM KISHAN BHAKER
RAM KISHAN BHAKER
BHAG SINGH BENIWAL
617
PARTAP NAGAR,
SAKET COLONY
SECTOR 15 A
617
SECTOR 15 A
617
SECTOR 15 A
617
SECTOR 15 A
118
M.C. COLONY
ARJUN SINGH NEHRA
JAGDISH
HARI RAM
MANJEET SINGH SINWAR
KISHAN LAL
MANDEEP
RAJ KUMAR
RAJENDER
RAJENDER
SHAMSHER SINGH
SURENDER
KOHAR SINGH
MAHENDER SINGH
SAVITRI DEVI
RAM CHANDER
DEVI LAL ALIYAS BALWAN
SINGH
DHANPAT RAI DUDI
RAM KUMAR
MALA RAM
HARI SINGH
HARI SINGH
SHIV SINGH
VIJAY SINGH SINWAR
AMAR SINGH
OM PARKASH
CHATTAR SINGH
BHARAT SINGH
NANU RAM
BHALE RAM
INDRAJ
POLU RAM
LAL CHAND
W/O OM PARKASH
TRILOKA RAM
OM PARKASH
157
M C COLONY
861
HUDA COLONY
URBAN ESTATE II
171
SECTOR 13
WARD NO. 27
241
SECTOR 15 A
MOLU RAM DUDI
SAHI RAM
SHEO DAYAL
Page 99
BARWALA
HISAR
2459
KALI RAM
NEHAR SINGH
2460
KRISHAN KUMAR
CHANDI RAM
2461
DILBAG SINGH
FATEH SINGH
2462
DALBIR SINGH
CHHABIL DAS
2463
RAMPAL SINGH
HARI SINGH
2464
PARVEEN KUMAR
AJIT SINGH
2465
RAJBIR
BHARAT SINGH
2466
AMAR LAL
BHIM SINGH
CHANDU
KARM CHAND
2483
HAWA SINGH
SUBHASH
AZAD SINGH
LILU RAM
SUNIL
SUKHBIR SINGH
BALBIR
PUSHPA
SURENDER
TEK RAM
CHANDER WATI
SUNITA
KRISHAN MALIK
VIRENDER SINGH
POONAM
JAGDISH
MASUDI RAM
AMAR CHAND
UMED SINGH
AMAR SINGH
PAL SINGH
PREM SINGH
POKAR
W/O SURENDER
TEK RAM
RISAL SINGH
W/O TEK RAM
W/O KRISHAN
RISAL SINGH
TEK RAM
VIRENDER
CHHOTU RAM
2484
YUGBIR SINGH
RISAL SINGH
2485
JANG BAHADUR
RISAL SINGH
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
215
URBAN ESTATE II
215
URBAN ESTATE II
215
URBAN ESTATE II
215
URBAN ESTATE II
SURYA NAGAR
GALI NO. 2
SURYA NAGAR
GALI NO. 2
215
URBAN ESTATE II
215
URBAN ESTATE II
Page 100
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARKARI
KHARAR
ALIPUR
KHARKARI
KHARKARI
KHARKARI
KHARKARI
KHARKARI
KHARKARI
KHARKARI
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
MIGNI
KHERA
BIANA
KHERA
BIANA
KHERA
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
RAJE RAM
BIANA
KHERA
BIANA
KHERA
BIANA
KHERA
BIANA
KHERA
BUDANA
NARNAUND HISAR
HRY
SHAMSHER
INDER SINGH
NEHLA
BHUNA
HRY
SATBIR
DAL SINGH
NEHLA
BHUNA
BHUNA
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
FATEHAB
AD
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
GURGAON
GURGAO HRY
N
HISAR
HRY
2486
DHARAM PAL
RISAL SINGH
2487
JAIVIR SINGH
DHOOP SINGH
2488
NAFE SINGH
BHAG CHAND
2489
PARBHU RAM
DIWAN SINGH
2490
BHARAT SINGH
2491
2492
2493
KARAMBIR
DAL SINGH
NEHLA
2494
2508
BALRAJ
BORAWAT SINGH
JAGDISH
MAN PHOOL
RAM CHANDER
RAM SARUP
SATBIR SINGH
VIRENDER SINGH
NARINDER SINGH
USHA RANI
JITENDER SINGH
RAJESH KUMAR
HARDEEP SINGH JAGLAN
MEVA SINGH
KAPIL DEV
DAL SINGH
KARAN SINGH
DAL SINGH
AMI LAL
AMI LAL
AMI LAL
RAM CHANDER
HAWA SINGH
HAWA SINGH
W/O RAJESH KUMAR
HAWA SINGH
DARIYA SINGH
DHARAM SINGH
DATU RAM
JAIBIR
2509
RAJESHWARI
W/O JAIBIR
2510
2511
RAVINDER JAKHAR
SIDHANT LAMBA
RAM SINGH
SUSHIL LAMBA
KIRMARA
KIRMARA
KIRMARA
KIRMARA
KIRMARA
KIRMARA
KIRMARA
HISAR
HISAR
THURANA
HISAR
THURANA
HISAR
PABRA
NIYOLI
KHURD
NIYOLI
KHURD
HISAR
GURGAON
2512
RAJENDER MALIK
RISALSINGH
2513
SHAKUNTLA
W/O RAJENDER
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
57 E
MODEL TOWN EXTN.
57 E
MODEL TOWN EXTN.
7-C2
MODEL TOWN EXTN.
123
DEFENCE COLONY
440
SECTOR 13 P
401
PLOT. NO.23
SECTOR 43
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
Page 101
HISAR
HISAR
HRY
HRY
HRY
HRY
2514
RAJENDER SINGH
KULDEEP SINGH
2515
KULDEEP SINGH
MANSUKH RAM
2516
KAMLESH
W/O SUBHASH
2517
SUBHASH MALIK
RISAL SINGH
2518
PAWAN KUMAR
BALWANT
2519
JAI PRAKASH
KRISHNA DEVI
BALBIR
BIR SINGH BENIWAL
KULDEEP
SATBIR
RAM PHAL
AMAN KUMAR
GULAB SINGH
JAGDISH CHANDER
AMI LAL
BALBIR
HAR LAL
NAKI RAM BENIWAL
PARTAP
LAKHI RAM
CHANDGI RAM
SURENDER SINGH
THANDU RAM
THANDU RAM
NAND LAL
NIHAL SINGH
PARMOD KUMAR
RAM KUMAR
RAM KUMAR
RAN SINGH
RANBIR SINGH
RATTAN SINGH
CHANDERKALA
SURENDER SINGH
BIRENDER SINGH
NEELAM
PAT RAM
AAD RAM
KUNGER
AAD RAM
FATEH SINGH
HEM RAJ
THANDU RAM
BIRBAL SINGH
W/O SURENDER SINGH
BIRBAL
SURENDER SINGH
D/O SURESH
RAI SINGH
CHANDER SINGH
ROOP CHAND
KARAM SINGH
SAJJAN SINGH
RAM MEHAR
VIJAY SINGH
DHANPAT
BHAGU RAM
CHANDGI RAM
UDMI RAM
ISHWAR SINGH
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
322
SUNDER NAGAR
322
SUNDER NAGAR
260
WARD NO.15
408
SECTOR 13
453
SECTOR 13
129
SECTOR 13
PRANCHI ROAD
PART-II
BHURTAWA
LA
BHURTAWA
LA
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
BAGALA
HISAR
HISAR
SHAHPUR
SHAHPUR
SHAHPUR
SHAHPUR
KULERI
KULERI
PEHOWA
KULERI
KULERI
KULERI
KULERI
KULERI
HISAR
HISAR
KULERI
KULERI
KULERI
KULERI
HISAR
KULERI
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
Page 102
SIRSA
HRY
SIRSA
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
PEHOWA HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
MAHA SINGH
RAM SAWROOP
SURJA RAM
HARI RAM
W/O RAJ KUMAR SINGH
JAI PAL SINGH
W/O RAJENDER SINGH
SURENDER SINGH
NIHAL SINGH
W/O VIRENDER SINGH
NIHAL SINGH
NIHAL SINGH
CHANDER
W/O BALWAN SINGH PANGHAL
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
2560
VIJENDER SINGH
BALWAN SINGH
SUNDER
SURENDER
GUDDI
RAJ KUMAR
RAJBALA
RAM MEHAR
VIRENDER SINGH
SANTOSH
NARENDER SINGH
RAJENDER SINGH
MAHABIR
SUNITA DEVI
HISAR
HISAR
HRY
2561
BALWAN SINGH PANGHAL
TEK RAM PANGHAL
BHAGANA
HISAR
HISAR
HRY
2562
HARPAL
SURAJ MAL
RAM KISHAN
OM PARKASH
PHOOL CHAND
VIJAY SINGH
SATBIR
KAMLESH
BALRAJ SINGH
KAPOOR SINGH
CHIRANJI
SAHDEV
SATPAL
BALWAN SINGH
ANAND
JAI PARKASH
DHARAMBIR
JOGENDER SINGH
SATBIR SINGH
RUP KANWAR
BADAN SINGH
ASHOK KUMAR
HAR ROOP
TEK RAM
DALE SINGH
MUTHARA
DHAN SINGH
MAMAN RAM
DEVA SINGH
W/O BALRAJ SINGH
RAMESHWAR SINGH
BALDEVA
DAL SINGH
KAMAL SINGH
RAM JI LAL
PHOOL
MUTHARA
DALE RAM
BADAN SINGH
HAWA SINGH
RAM SINGH
SOBHAT RAM
BALDEVA
HAWA SINGH
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
Page 103
2584
PREM SINGH
DILBAG
WAZIR SINGH
KARAMBIR
SURENDER
DHAN SINGH
PARTAP SINGH
DHOOPA
GIANI RAM
KULDEEP SINGH
HANS RAJ
RAJBIR
ISHWAR SINGH
SATYAWAN
SANJAY
RAJBIR ARYA
RAJ KUMAR
GULJARI SINGH
CHANDRO DEVI
AJAY KUMAR
JAGAT SINGH
HANUMAN SINGH
KRISHAN KUMAR
LILU RAM
BHIM SINGH
MAHENDER SINGH
POKAR RAM
OM PARKASH
YUDHVIR
ISHWAR SINGH
DALE RAM
HAWA SINGH
DHAN SINGH
SURAJ MAL
SURAJ MAL
SARDAR SINGH
DHAN SINGH
RAN SINGH
W/O AJAY KUMAR
DIWAN SINGH
MOOL CHAND
RALDU RAM
PRITHVI SINGH
BADRI PARSAD
GIANI RAM
FATEH SINGH
NAHNIA RAM
RAM BAGAT
SURAJMAL
BHAGWAN
2615
OM PARKASH
KALI RAM
SHAMSHER
ASHOK KUMAR
BALWAN SINGH
DALE SINGH
KAUR SINGH
RAM BHAGAT
RAN SINGH
MANGE RAM
KOHAR SINGH
RAM SARUP
RAM SARUP
PARTAP SINGH
2616
CHATTER PAL SINGH
RAJ KUMAR
2617
MANGE RAM
RAM SINGH
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
1408
URBAN ESTATE II
1408
URBAN ESTATE II
LAXMI VIHAR
WARD NO.12
BAGAT COLONY
WARD NO. 10
Page 104
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
BHURTAWA
LA
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
MAYAR
MAYAR
MAYAR
MAYAR
MAYAR
HISAR
HISAR
KAIMRI
KAIMRI
KAIMRI
KAIMRI
BARWALA
KHEDAR
KHEDAR
KHEDAR
KHEDAR
NARWANA
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
SIRSA
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
NARWANA
JIND
HRY
KHEDAR
KHEDAR
KHEDAR
KHARKARI
KHEDAR
KHEDAR
NIYOLIKHU
RD
NIYOLIKHU
RD
NIYOLIKHU
RD
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
2618
JAGJIT
NIHAL SINGH
2619
SURESH KUMAR
RAM CHANDER
2620
MAHENDER SINGH
INDRAJ
2621
PARDEEP KUMAR
BALBIR SINGH
2622
2630
AJIT SINGH
CHANDER MUKHI
KULBIR
CHANDER SINGH
ROSHAN LAL
BHUPINDER PANNU
SHAKUNTLA DEVI
SUBE SINGH
JAI PARKASH
DHOOP SINGH
W/O CHANDER SINGH
CHANDER
MOJI RAM
GIANI RAM
VED PRAKASH PANNU
VED PRAKASH PANNU
DARYA SINGH
SHISH RAM
2631
SANJAY PHOGAT
DAYA RAM PHOGAT
2632
PREM SINGH
RISHAL
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
229/15
JAWAHAR NAGAR
GALI NO. 11
229/15
JAWAHAR NAGAR
GALI NO. 11
229/15
JAWAHAR NAGAR
GALI NO. 11
82
PLA
KAIMRI ROAD
60
FRIENDS COLONY
60
FRIENDS COLONY
1356
SECTOR 15
MC WARD-15
SANTOR (162)
PHOGAT HOSPITAL
325
NEAR DHANI PHATAK
WARD NO.23
NIYOLIKHU
RD
NIYOLIKHU
RD
NIYOLIKHU
RD
NIYOLIKHU
RD
KHARKARI
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
SARUP
GARH
CHARKHI
DADRI
BHADRA
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
CHARKHI
BHIWANI
HRY
DADRI
CHARKHI
BHIWANI
HRY
HANUMA
RAJ
NGARH
HANUMA
RAJ
NGARH
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
TOSHAM
BHIWANI
HRY
DADRI
BHADRA
2633
RISAL SINGH
SHIV NARAYAN
DABRI
2634
ISHWAR SINGH
FATEH SINGH
NIHAL SINGH
GOPAL SINGH
2639
JIWAN SINGH
GITA DEVI
SUKHJINDER SINGH
UMED SINGH
DALJIT SINGH
W/O JIWAN SINGH
DALJIT SINGH
RISAL SINGH
KIRMARA
BHAINI
BADSAPUR
HISAR
HISAR
HISAR
MIRAN
2640
KARAMBIR
DHIGAL RAM
MIRAN
TOSHAM
BHIWANI
HRY
2641
VIJAY SINGH
JAI LAL
MIRAN
TOSHAM
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
2635
2636
2637
2638
346/112
PREM NAGAR
346/112
PREM NAGAR
346/112
PREM NAGAR
2642
SURENDER
UMED SINGH
MIRAN
TOSHAM
2643
RAMESH
UMED SINGH
MIRAN
TOSHAM
BHIWANI
HRY
2644
SANT LAL
DES RAJ
MIRAN
TOSHAM
BHIWANI
HRY
MIRAN
TOSHAM
BHIWANI
HRY
2645
UMED SINGH
AMAR SINGH
Page 105
2646
PARAS
TARA CHAND
MIRAN
TOSHAM
BHIWANI
HRY
2647
AMAR SINGH
DEVI DUTT
MIRAN
TOSHAM
BHIWANI
HRY
2648
OM PARKASH
TARA CHAND
MIRAN
TOSHAM
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
2649
PARKASH SIHAG
KEHRI RAM
MIRAN
TOSHAM
2650
SUKHVIR
VIJAY SINGH
MIRAN
TOSHAM
BHIWANI
HRY
2651
HANUMAN SINGH
GORKHA RAM
MIRAN
TOSHAM
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
2652
SUBE SINGH
GORKHA RAM
MIRAN
TOSHAM
2653
DHARAMBIR
RAM SAWRUP
MIRAN
TOSHAM
BHIWANI
HRY
2654
JAGBIR
MEWA SINGH
MIRAN
TOSHAM
BHIWANI
HRY
2655
YOGENDER SINGH
MAHAVIR SINGH
MIRAN
TOSHAM
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
2656
SATBIR
DEVI SINGH
MIRAN
TOSHAM
2657
NATHU RAM
AZAD SINGH
RAM SAWROOP
BALBIR SINGH
RANDHIR SINGH
BAJE SINGH
AJIT SINGH
KARAN SINGH
KULDEEP SINGH
DILBAG SINGH
VIJENDER SINGH
SUKHBIR SINGH
PRITHVI SINGH
UMESH KUMAR
JITENDER
SEWA SINGH
ANIL
ASHOK
ANURAG
SUKHBIR SINGH
SAJJAN SINGH
SHAKTI SINGH
RAM KUMAR
RAJESH
NARENDER RAM
BALBIR SINGH
RANDHIR SINGH
RANDHIR SINGH
NEKHI SINGH
RANDHIR SINGH
HARPHOOL SINGH
KALI RAM
PARTAP
AMAR LAL
TARA CHAND
SUBE SINGH
BHARTH
PARAS DAS
RAM SAROOP
CHHAJU RAM
BALWAN SINGH
RAJENDER SINGH
RAJENDER KUMAR
SURAT SINGH
DEWA SINGH
PRITAM SINGH
BHAGWAN SINGH
GAJE SINGH
KHEDAR
KHEDAR
KHEDAR
KHEDAR
KHEDAR
KHEDAR
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
BARWALA
Page 106
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
RAJESH
RAJENDER
RAM NIWAS
MAHAVIR
KULDEEP
KARTAR SINGH
KALI CHARAN
RANDHIR POONIA
GAGAN DEEP
DHARAMBIR
RAGHUBIR SINGH
HAWA SINGH
HARDEEP
DILBAG
DALBIR SINGH
WAZIR
SURAJ MAL POONIa
TEK CHAND
VIJENDER SINGH POONIA
RAM PHAL
NIRDOSH
RAJPAL SINGH POONIA
PARDEEP
KULBIR
DALIP SINGH
SURENDER SINGH
WAZIR SINGH
SUKH PAL
RAJA
SUDHIR
CHANDI RAM
RAM KUMAR
JAI NARAIN
BIR SINGH
DAYA SINGH
HAMIR SINGH
SURAJ MAL
KALI RAM
BALWANT SINGH
DARIYA SINGH
SURAT SINGH
HAMIR SINGH
OM PARKASH
KALI RAM
PARTAP SINGH
DEWA SINGH
HAMIR SINGH POONIA
DEWA SINGH
SURAJ MAL
BALBIR SINGH
SATBIR SINGH
RAN SINGH POONIA
ISHWAR SINGH
ISHWAR SINGH
HAJARI SINGH
DHOOP SINGH
SAROOP SINGH
RAMESHWAR
OM PARKASH
BALWAN SINGH
SUBHASH
DHARAM PAL
RAM MEHAR
SAVITRI
AZAD
RAMPAL SINGH
SANTU RAM KHARB
ABHE RAM
ABHEY RAM
BALBIR
W/O RAM PAL SINGH
PARBHU
CHATTAR SINGH
BHANA RAM
91
NAVDEEP COLONY
RAJGARH ROAD
118
PROF.COLONY
GANGWA ROAD
ARYA NAGAR
729 A
SECTOR 15 A
729 A
SECTOR 15 A
25
NAVDEEP COLONY
Page 107
NEAR
SAINIK
SCHOOL
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
SORKHI
SORKHI
HISAR
HISAR
BHATLA
BHATLA
BHATLA
HANSI
BHATLA
BHATLA
BHATLA
HISAR
BHATLA
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
DELHI
DELHI
NEW DELHI
DELHI
DELHI
COLONY
NEW
FRIENDS
NEW DELHI
DELHI
DELHI
COLONY
NEW
FRIENDS
NEW DELHI
DELHI
DELHI
2718
NARESH DEVI
W/O AJAY JAKHAR
2719
CHANDER PATI
W/O PRAHLAD SINGH
2720
PRAHLAD SINGH
MANPHOOL SINGH
2721
AJAY JAKHAR
PRAHLAD SINGH
2722
KARAM SINGH MOR
RISALO DEVI
KULWANT SINGH MOR
PARDEEP MOR
RAM MEHAR SINGH
BALWANT SINGH LAMBORIA
GOLIA RAM
W/O KARAM SINGH
KARAM SINGH
KARAM SINGH
BHALE RAM
CHANDGI RAM
BIJENDER
NARENDER
BALRAJ PUNIA
THAMBU
HAWA SINGH
SUKHVINDER
SURENDER SINGH
RAJBIR
DHARAMBIR
RAJESH
SURESH
ANIL KUMAR MOOND
PREM MAHLA
PREM
DIWAN SINGH
DALIP SINGH
MAISUKH
RISAL SINGH
CHANDI RAM
RAN SINGH
ROOP CHAND
NAFE SINGH
OM PARKASH
BALBIR
BHAGWAN SINGH
ARVIND CHOWDHARY
JASWANT SINGH
PARDUMAN CHOWDHRY
1323
SECTOR 16-17
2741
A-184
NEW
FRIENDS
BADSA PUR
PAYAL
PAYAL
PAYAL
PAYAL
PAYAL
PAYAL
PAYAL
PAYAL
PAYAL
GHIRAI
GHIRAI
NIYOLI
KHURD
HISAR
NEW DELHI
2742
RITU CHOWDHARY
W/O ARVIND CHOWDHRY
A-184
COLONY
NEW
FRIENDS
2743
MEGNA CHOWDHRY
ARVIND CHOWDHRY
A-184
2744
ANIRUDH CHOWDHRY
ARVIND CHOWDHRY
A-184
2745
KULDEEP SINGH
INDER SINGH
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
585
SECTOR 6
HUDA
585
SECTOR 6
HUDA
585
SECTOR 6
HUDA
585
SECTOR 6
HUDA
156/4
VIDYUT NAGAR
GANGAN
KHERI
GANGAN
KHERI
GANGAN
KHERI
GANGAN
KHERI
HANSI
HANSI
HANSI
HANSI
HISAR
BHAINI
COLONY
KHARKARI
Page 108
HISAR
HRY
2746
2748
SUMAN DEVI
KARANDEEP
SANDEEP
W/O KARAN DEEP
MAHESH LAMBA
RAMESH LAMBA
2749
SUMAN
W/O SANDEEP LAMBA
2747
269
KRISHNA NAGAR
269
KRISHNA NAGAR
HISAR
HISAR
ALAKHPURA
ALAKHPURA
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
MADANHERI
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
2750
CHANDI RAM MALIK
ABHEY RAM
2751
PARVINDER MALIK
CHANDI RAM
2752
2753
JASBIR SINGH
ANIL KUMAR
SATNAM SINGH
BEER SINGH
2754
PARMILA
ANIL KUMAR
MADANHERI
HANSI
HISAR
HRY
2755
DHARA SINGH
PHOOL SINGH
NARWANA
JIND
HRY
2756
RAJ KUMAR
ABHEY RAM
SACHA
KHERA
NARWANA
NARWANA
JIND
HRY
2757
SANJAY KUMAR
MAHENDER SINGH
NARWANA
JIND
HRY
2758
SAJEEV NANDAN
RAJ KUMAR
NARWANA
JIND
HRY
2759
DHARAMBIR NAIN
SURJA RAM
290/9
NARWANA
JIND
HRY
2760
AJAY SINGH
DHARAMBIR
290/9
NARWANA
NARWANA
JIND
HRY
2761
HARFUL ISNGH
JHANDU RAM
3474
JIND
HRY
7
HANUMAN NAGAR
JIND
NARWANA
JIND
2762
DHARAM PAL
DALBIR SINGH
WATER WORKS
ROAD
WATER WORKS
ROAD
URBAN ESTATE
SACHA
KHERA
SACHA
KHERA
NARWANA
NARWANA
JIND
HRY
2763
ROSHAN NAIN
DHARAMBIR
DHARODI
NARWANA
JIND
HRY
WARD NO. 19
NARWANA
NARWANA
JIND
HRY
KALAPATTI
SACHA
KHERA
SACHA
KHERA
SACHA
KHERA
HANSI
BHAGANA
NARWANA
JIND
HRY
NARWANA
JIND
HRY
NARWANA
JIND
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
2764
SHAMSHER
JHANDU RAM
2765
MAHABIR SINGH
DARA SINGH
2766
TEJVIR SINGH
AJMER
2767
SURENDER SINGH
AJMER SINGH
2768
KAMLA DEVI
BHIM SINGH
SATBIR SINGH BAMAL
RISAL SINGH
2769
RAKHI
23
MODERN SAKET
COLONY
KRISHNA COLONY
BIRPAL NAGAR
RAJGARH ROAD
NEAR LILA BHAWAN
KALAPATTI
5
HANUMAN NAGAR
257 P
SECTOR 6
Page 109
WARD NO. 19
2770
2779
VIRENDER SINGH
DHARAM SINGH
WAZIR SINGH
SHEELA
SHARMILA DEVI
NIHALI DEVI
SAWADHIN DEVI
SANTOSH
DHARAMBIR
KULDEEP SINGH
RISAL SINGH
RISAL SINGH
DEEPA RAM
W/o RISAL SINGH
W/O VIRENDER SINGH
W/O RISAL SINGH
W/O BHIM SINGH
W/o RISAL SINGH
RAM MURTI
DALBIR SINGH
2780
SURESH KUMAR
PREM CHAND
2781
JAGDISH CHANDER
BALRAJ PUNIA
SUBHASH CHANDER
SURJIT SINGH
HAWA SINGH
RISHI PAL
BHANA RAM
SADHARA
RAJA RAM
SUNDER
KRISHAN KUMAR
RAM KISHAN
RANDHIR SINGH
RAM PHAL
KARAMBIR SINGH
ISHWAR
RAMPHAL
INDER SINGH
BHIM SINGH
DHARAMBIR
LAJWANTI
MOHAR SINGH
RAM KUMAR
RAJMAL KAJAL
MANJEET SINGH
RAM LAL
RAM CHAND PUNIA
KISHAN LAL
JAI LAL
PHOOLA RAM
FATEH SINGH
BHAGA RAM
CHANDGI RAM
NIHAL SINGH
SHER SINGH
MANGTU RAM
JAI LAL
CHAMAN LAL
NIGAYA RAM
AMAR SINGH
RULIA RAM
PARTAP SINGH
MUNSI RAM
SURJEET SINGH
ROSHAN LAL
W/O MOHAR SINGH
KHIRAJ SINGH
KHIRAJ
HAZARI SINGH
W/O RAJINDER SANGWAN
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
ARYA NAGAR
179
LAJPAT NAGAR
58
RAJARAM GARDEN
Page 110
KAIMARI ROAD
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
JULANI
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
MUKLAN
MUKLAN
BAYANA
KHERA
BAYANA
KHERA
HISAR
SARHERA
SARHERA
SARHERA
SARHERA
SARHERA
SARHERA
SARHERA
SARHERA
SARHERA
SARHERA
SARHERA
SARHERA
SARHERA
SARHERA
SARHERA
SARHERA
SARHERA
SARHERA
SARHERA
KAIMRI
KAIMRI
KAIMRI
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
JIND
JIND
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
2806
CHANDI RAM
SURAT SINGH
2807
RISHI PAL
SURAT SINGH
2808
SATYAWAN
KAPOOR SINGH
2809
RAJBIR SINGH
AMI CHAND
2810
AMI CHAND
JAI LAL
2811
DHARAM PAL
AMI CHAND
2812
KRISHAN KUMAR
MANI RAM
2813
ISHWAR SINGH
KARTAR SINGH
2814
ANOOP
ISHWAR SINGH
2815
SATYAWAN
DEVI RAM
2816
RAJESH
SARVAN SINGH
2817
SURUP SINGH
NATHU RAM
2818
SUKHBIR SINGH
JOGI RAM
2819
RAMESH KUMAR
KAPOOR SINGH
2820
SATYAWAN
DHARAMPAL
2821
ISHWAR SINGH
KAPOOR SINGH
2822
PROMILA SINDHU
DEVINDER SINGH
NARENDER SINDHU
YOGENDER SINDHU
VIJENDER SINGH SINDHU
VIRENDER
RAJESH SINGH
W/O VIJENDER SINGH SINDHU
CHATTAR SINGH
DAVINDER SINGH SINDHU
DAVINDER SINDHU
DEVINDEDR SINGH
JORA SINGH
DALIP SINGH
2823
2824
2825
2826
2827
2828
111
PREM NAGAR
110/4
PREM NAGAR
110/4
PREM NAGAR
110/7
PREM NAGAR
111
PREM NAGAR
SHOP NO.205
ANAJ MANDI
Page 111
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
BARWALA
SANDLANA
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
2829
BARWALA
HISAR
HRY
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
TEK RAM
SANDLANA
BHAINI
JATAN
BHAINI
JATAN
SINGWA
KHAS
SINGWA
KHAS
NARA
NARNAUND HISAR
HRY
TEK RAM
NARA
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
2830
ZORA SINGH
AJAY KUMAR
RISHAL SINGH
RAJ SINGH
2831
DALBIR SINGH
SURAT SINGH
2832
KARTARA
RAM KARAN
2833
RANBIR SINGH
RAM KARAN
2834
RAM PHAL
2835
MANGE RAM
2836
RAM KUMAR
PARBHU RAM
NARA
NARNAUND HISAR
2837
RAM KUMAR
HET RAM
NARA
NARNAUND HISAR
HRY
2838
PRIYAWRAT
RAM KUMAR
NARA
NARNAUND HISAR
HRY
2839
SHAMSHER
SHIV LAL
NARA
NARNAUND HISAR
HRY
NARA
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
NARA
NARNAUND HISAR
HRY
BITHMARA
BITHMARA
BITHMARA
BITHMARA
BITHMARA
BITHMARA
BITHMARA
BITHMARA
BITHMARA
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
2840
BHALA RAM
HARDE RAM
2841
DEVINDER SINGH
HAWA SINGH
468
2842
SUBE SINGH
BALWANT SINGH
KESHAV CHANDER
SUNITA
DAL SINGH
DIWAN SINGH
SUDHAN SINGH
JAIVEER SINGH
852
OLD POLICE LINE
AREA
SECTOR 13
361
DEFENCE COLONY
109
FRIENDS COLONY
72
W/O KESHAV CHANDER
KESHAV CHANDER
BHARAT SINGH
109
109
FRIENDS COLONY
2848
SHAKUNTLA DEVI
RAJENDER SINGH
JAIVIR SINGH
SECTOR 13
PART-II
FRIENDS COLONY
72
SECTOR
PART-II
2849
SATBIR
PARBHU RAM
2843
2844
2845
2846
2847
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
BALWAN SINGH
BALWAN
SHREE CHAND
KRISHAN KUMAR
KITAB SINGH
TEK RAM
PANJABA
KISHNA RAM
RAGHBIR SINGH
TELU RAM
DALE RAM
MOLU RAM
RAM KALA
SHANKAR LAL
SHRI CHAND
BEER SINGH
BIR SINGH
DHOOP SINGH
Page 112
13
BITHMARA
BITHMARA
BITHMARA
BITHMARA
BHAINI
BADSAPUR
BHAINI
BADSAPUR
BHAINI
BADSAPUR
BHAINI
BADSAPUR
BHAINI
BADSAPUR
BHAINI
BADSAPUR
BHAINI
BADSAPUR
BHAINI
BADSAPUR
BHAINI
BADSAPUR
BHAINI
BADSAPUR
HISAR
GORKHPUR
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BHUNA
FATEHAB HRY
ZILE SINGH
GORKHPUR
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
JAIBEER
JAWAHAR LAL
GORKHPUR
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
2877
ISHWAR
BHAGWANA RAM
GORKHPUR
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
2878
TEJ BIR
MAAN SINGH
GORKHPUR
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
2879
NIHAL SINGH
AMAR SINGH
GORKHPUR
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
2880
LAJPAT
AMAR SINGH
GORKHPUR
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
2859
2863
JOGINDER SINGH
HOSHIAR SINGH
BALRAJ SINGH
RAMKALA
SADHU RAM
SURAT SINGH
HARI SINGH
RAM KALAN
KHEM CHAND
MANPHOOL
40
2864
JAGDISH CHANDER
CHUNNI RAM
290
2865
SAHI RAM
DEBSI RAM
289
2866
MAHENDER SINGH
GOKAL RAM
277
2867
BAGRAWAT SINGH
RATI RAM
154
2868
HARBANS LAL
NIHALA RAM
184
2869
MANPHOOL SINGH
SHEO CHAND
281
2870
DEVI LAL
MANFUL SINGH
334
2871
JAGDISH CHANDER
BAGRAWAT SINGH
154
2872
BALWAN SINGH
GOKAL RAM
277
2873
DILBAG SINGH SINDHU
SURAJMAL
DARYA SINGH SINDHU
AMAR SINGH
82
2874
2875
JAGDISH
2876
2860
2861
2862
POLICE LINE AREA
AD
Page 113
2881
ISHWAR
RAM SARUP
GORKHPUR
BHUNA
FATEHAB HRY
2882
MAHENDER SINGH
SADHU RAM
GORKHPUR
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
2883
SUBHASH
NIHAL SINGH
GORKHPUR
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
2884
BALJEET
BHAGWANA
GORKHPUR
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
2885
BALLU
RAMJI LAL
GORKHPUR
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
2886
SADHU
RAMJI LAL
GORKHPUR
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
2887
DALBIR
BANWARI
GORKHPUR
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
2888
SADHU
NEKI RAM
GORKHPUR
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
2889
JOGINDER SINGH
OM PARKASH
GORKHPUR
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
2890
RUDHVEER
HARI SINGH
GORKHPUR
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
2891
BHAG CHAND
SALAG RAM
GORKHPUR
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
2892
NATHA RAM
KALI RAM
GORKHPUR
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
2893
BALRAJ SINGH
DIWAN SINGH
GORKHPUR
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
2894
KAPTAN
BHARTH SINGH
GORKHPUR
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
2895
PREM CHAND
RAM SAWROOP
GORKHPUR
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
2896
NIVENDER
TELU RAM
GORKHPUR
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
2897
KITAB SINGH
SHER SINGH
RAM SAWRUP
PARTAP SINGH
HISAR
UMRA
UMRA
HISAR
HISAR
AD
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
2900
MANDEEP MALIK
PRITAM SINGH
KITAB SINGH MALIK
SURESH KUMAR
HISAR
HISAR
HRY
2901
ROHTASH SAHU
RAGHBIR SAHU
MADAN
HERI
HANSI
HISAR
HRY
2898
2899
1558
URBAN ESTATE II
23
MODEL TOWN
Page 114
HARYANA BLOOD
BANK WALI GALI
2902
SATYAWAN SAHU
RAGHUBIR SAHU
2903
SAJJAN SINGH
UDEY SINGH
2904
JOGINDER
BANI SINGH
2905
SATISH
OM PARKASH
2906
ANITA
W/O SATISH
2907
CHANDER DEVI
W/O SURAJ MAL
2908
RAM MEHAR
BHAWAR
2909
KARAMVIR
MOLU RAM
2910
SUMAN
W/O RAMESH KUMAR
2911
RAMESH
BALBIR
2912
RAM KUMAR
UDAY SINGH
2913
RAJ KUMAR
UDAY SINGH
2914
SURAJ MAL
UDEY SINGH
2915
JOGINDER
BALBIR
2916
ANIL SAHU
RAGHBIR
2917
DATA RAM LAMBA
DAULAT RAM
SURAT SINGH
44-45
BASANT VIHAR
KAIMARI ROAD
44-45
BASANT VIHAR
KAIMARI ROAD
2919
DAULAT RAM
SAJJAN LAMBA
SADHU RAM
2920
KULWANT SINGH
RAM CHANDER
AMRDEEP COLONY
2921
DHARAM PAL
INDER JEET KULARIA
BASAU RAM
HAR SUKH RAI
932 P
2918
2922
Page 115
LEADING ANGEL
PUB. SCHOOL
KAIMARI ROAD
MADAN
HERI
MADAN
HERI
MADAN
HERI
MADAN
HERI
MADAN
HERI
MADAN
HERI
MADAN
HERI
MADAN
HERI
MADAN
HERI
MADAN
HERI
MADAN
HERI
MADAN
HERI
MADAN
HERI
MADAN
HERI
MADAN
HERI
HISAR
HISAR
BADYAN
RANGRAN
(JATAN)
HISAR
SECTOR 14
JUGLAN
HISAR
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
2923
DHEERAJ KULARIA
SURJIT KULARIA
2924
NEERAJ KULARIA
SARJEET SINGH
2925
SURAJ KULARIA
SARJIT SINGH KULARIA
2926
SARJEET SINGH
HARSUKH RAI
2927
BALJIT KULARIA
HARSUKH RAI
A-13
MODEL TOWN
RATIA ROAD
2928
PUSHPA KULARIA
W/O BALJITKULARIA
A-13
MODEL TOWN
RATIA ROAD
2929
CHANDER KALAN
W/O KULJIT KULARIA
13 A
MODEL TOWN
RATIA ROAD
2930
PARDEEP KUMAR
SUSHILA MAAN
NARENDER SINGH MAAN
INDU GAHLAWAT
SURENDER
SINGH
GAHLAWAT
MANOJ KUMAR
SHAMSHER SINGH
DHARAMPAL
BHIM SINGH
BALWAN SINGH
UMED SINGH
SUBHASH
JAGDISH
CHANDI RAM
NARESH
HAWA SINGH
GULABA
RAJA
CHHOTU RAM
SURAJ BHAN
SURENDER
BALBIR SINGH
BARU RAM
AZAD SINGH
NARAYAN SINGH
W/O NARENDER SINGH MAAN
RAJ SINGH MAAN
W/O SURENDER SINGH
SOM DEV SINGH
145
AZAD NAGAR
MAIN GALI
DALIP SINGH SEHRAWAT
KARTAR SINGH
CHANDGI RAM
MASUDI RAM
RANJEET SINGH
AMAR LAL
BAJE SINGH
HARI SINGH
CHANDGI RAM
MANOHAR LAL
ZILE SINGH
RANGI RAM
RANGHI
RANGI RAM
ZILE SINGH
BALBIR SINGH
DAL SINGH
JHANDU RAM
ISHWER SINGH
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
105
P.L.A.
105
P.L.A.
12
DEFENCE COLONY
12
DEFENCE COLONY
511
KRISHNA NAGAR
BASANT MEDICOS
Page 116
SECTOR 15 A
SECTOR 15 A
SSB-3 OLD COURT
BHUTHAN
KALAN
BHUTHAN
KALAN
BHUTHAN
KALAN
BHUTHAN
KALAN
FATEHABA
D
FATEHABA
D
FATEHABA
D
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
BOBUA
BOBUA
BOBUA
BOBUA
FATEHAB HRY
AD
FATEHAB HRY
AD
FATEHAB HRY
AD
FATEHAB HRY
FATEHABA
AD
FATEHAB HRY
D
FATEHABA
AD
FATEHAB HRY
D
FATEHABA
AD
FATEHAB HRY
D
HISAR
AD
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
MANGE RAM
KRISHAN
NARESH KUMAR
MUKESH
AJIT SINGH
RAKESH
HOSHIYAR SINGH
SATYAWAN
DHOOP SINGH
NIHAL SINGH
RAM PHAL
KRIPA RAM
SUBE SINGH
BHUPENDER SINGH
MANGE RAM
RANDHIR SINGH
AMARJIT SINGH
KAILASH CHANDER
LAXMI DEVI MOR
KRISHAN KUMAR
RULIYA RAM
RULIYA RAM
AJIT SINGH
AJIT SINGH
DAL SINGH
AJIT SINGH
HARI SINGH
BALBIR SINGH
KAPURA RAM
KAPURA RAM
KRIPA RAM
KAPURA
DAL SINGH
DEVA SINGH
MEHAR CHAND
BHAL SINGH
INDER SINGH
SADHU RAM
DAYANAND MOR
RAMAJAS
461
SECTOR 15
BOBUA
BOBUA
BOBUA
BOBUA
BOBUA
BOBUA
BOBUA
BOBUA
BOBUA
BOBUA
BOBUA
BOBUA
BOBUA
BOBUA
BOBUA
BOBUA
BOBUA
BOBUA
HISAR
RAMGARH
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
NOHAR
HANUMA
RAJ
NGARH
SIRSA
HRY
2974
SURESH KUMAR
HARI RAM
KUMAHARIA
2975
PRAHLAD
PALA RAM
KUMAHARIA
SIRSA
HRY
2976
RAMAN SINGH
BHAG SINGH
HISAR
HRY
2977
URMILA DEVI
W/O VINOD KUMAR
HISAR
HRY
2978
VINOD KUMAR
BHAG SINGH
HISAR
HRY
2979
SHILA DEVI
W/O AJIT SINGH
HISAR
HRY
2980
AJIT SINGH
MASUDI SINGH
HISAR
HRY
2981
SHANTI DEVI
W/O JAG MAN SINGH
HISAR
HRY
2982
JAGMAN SINGH
BHAG SINGH
RAWALWAS
KHURD
RAWALWAS
KHURD
RAWALWAS
KHURD
RAWALWAS
KHURD
RAWALWAS
KHURD
RAWALWAS
KHURD
RAWALWAS
KHURD
HISAR
HRY
Page 117
2983
MAHENDER SINGH
BHAG SINGH
2984
NISHANT SINGH
MAHENDER SINGH
2985
SULOCHANA DEVI
W/O MOHENDER SINGH
2986
RAJESH
SHAMSHER SINGH
2987
2989
HARPAL
SANDEEP SINGH
SONA DEVI
BHAG SINGH
HARPAL SINGH
RAMAN SINGH
2990
SURESH KUMAR
RAI SINGH
2991
3001
RAM KALA
SUNIL KUMAR
SATYAWAN
RAJENDER SINGH
LILU RAM
DILBAG SINGH
RAMPAL
SATBIR
SUBE SINGH
JAI BHAGWAN
HOSHIAR SINGH
JOGI RAM
ISHWAR SINGH
PARTAP SINGH
PARTAP SINGH
PARTAP SINGH
BHARAT SINGH
BHARAT SINGH
BHARAT SINGH
DHAN SINGH
SURAJ MAL
MATU RAM
3002
RAJBIR
JAI PAL
3003
SURAJ MAL
MATU RAM
3004
NAVDEEP SEHRAWAT
SURESH KUMAR
3005
ISHWAR SINGH
BALBIR SINGH
3006
JAIPAL SINGH
MAHABIR SINGH
3007
SANJAY
RAI SINGH
2988
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
309
SECTOR 15
309
SECTOR 15
Page 118
RAWALWAS
KHURD
RAWALWAS
KHURD
RAWALWAS
KHURD
RAWALWAS
KHURD
HISAR
HISAR
RAWALWAS
KHURD
KHARAR
ALIPUR
SARHADHA
MAYAR
MAYAR
MAYAR
MAYAR
MAYAR
MAYAR
MAYAR
MAYAR
MAYAR
SATROD
KALAN
SATROD
KALAN
SATROD
KALAN
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
3008
RAJENDER SINGH
RAI SINGH
3009
NARENDER
RAI ISNGH
3010
ZILE SINGH
PHUL SINGH
3011
SUBHASH
MAN SINGH
3012
GAJE SINGH
MAN SINGH
3013
NARENDER SINGH
JOGENDER
DALIP SINGH
DHARMA
304
RAJMAL
LATWA
179
3016
SURENDER KAJAL
MANGE RAM
3017
SHAMSHER SINGH
BHALE RAM
3018
RAJPAL
BHALE RAM
3019
DHOOP SINGH
SHISHU
3020
RAJ KUMAR
KAPOOR SINGH
3021
3025
KUNAL KARAN SINGH
VIRENDER SINGH
ANJALI SINGH
PUSHPENDER
MOHINDER
VIRENDER SINGH
KARAN SINGH
OM PRAKASH CHAUTALA
KADAM
MAI SUKH
3026
RAJA RAM
GOKAL
3027
RAN SINGH
SHOEDHAN
3028
AMAR SINGH
SHEO RAM
3029
RAM MURTI
RAM JI LAL
3030
AMAR SINGH
RAM PARTAP
3014
3015
3022
3023
3024
SECTOR 15
LAJPAT NAGAR
128
URBAN ESTATE II
128
URBAN ESTATE II
128
URBAN ESTATE II
Page 119
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
HISAR
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
NARWANA
JIND
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
SIRSA
HRY
SIRSA
HRY
NATHUSARI
SIRSA
HRY
NATHUSARI
KALAN
NATHUSARI
SIRSA
HRY
SIRSA
HRY
NATHUSARI
KALAN
LUDESAR
SIRSA
HRY
SIRSA
HRY
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
HISAR
KUNGAR
BHAINI
HISAR
BAYANA
KHERA
BAYANA
KHERA
BAYANA
KHERA
BAYANA
KHERA
DURJAN
PUR
HISAR
HISAR
HISAR
LUDESAR
NATHUSARI
MUKESH KUMAR
HARI SINGH
MANFUL
RAM KARAN
LUDESAR
KUMAHARIA
SIRSA
HRY
3032
SIRSA
HRY
3033
BALBIR
JHABAR SINGH
KUMAHARIA
SIRSA
HRY
3034
MANI RAM
AAD RAM
KUMAHARIA
SIRSA
HRY
3035
TEK CHAND
RAM PAT
KUMAHARIA
SIRSA
HRY
3036
KRISHAN KUMAR
HANS RAM
KUMAHARIA
SIRSA
HRY
3037
SAMPAT
SULTAN RAM
KUMAHARIA
SIRSA
HRY
3038
AMI LAL
RAWAT RAM
MUNSHI RAM
HARI SINGH
NIHAL SINGH
CHAN SUKH
BHOORA RAM
JAMAL
JAMAL
JAMAL
JAMAL
JAMAL
JAMAL
NATHUSARI
SIRSA
HRY
SIRSA
HRY
SIRSA
HRY
SIRSA
HRY
SIRSA
HRY
SIRSA
HRY
3044
RAM SARUP
NATHU RAM
NAND LAL
SHISH PAL
RAGHBIR SINGH
BANWARI LAL
RAJENDER
SIRSA
HRY
3045
RAM KUMAR
RAJA RAM
NATHUSARI
SIRSA
HRY
3046
LEENA KAJAL
W/O RAJENDER SINGH KAJAL
119
3047
RAJENDER SINGH KAJAL
JAGDEV SINGH
119
3048
SHAMSHER SINGH
SAJJAN SINGH
HUKAM SINGH
PHOOLA RAM
101
3051
UMED SINGH
RANDHIR SINGH
MANGE RAM
PHOOLA RAM
KALIRAWAN
BHAGANA
SISAI
3052
BHALE RAM
THANDI RAM
KALIRAWAN
SISAI
3053
OM PARKASH
HET RAM
3031
3039
3040
3041
3042
3043
3049
3050
SECTOR 13
PART-II
SECTOR 13
PART-II
D.C. COLONY
1463
URBAN ESTATE II
Page 120
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
SISAI
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
KALIRAWAN
HISAR
3054
1422
SECTOR 13 P
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
JIND
JIND
HRY
JIND
JIND
HRY
JIND
JIND
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BAHAL
BHIWANI
HRY
HISAR
BAHAL
HISAR
HISAR
HRY
BAHAL
BHIWANI
HRY
3055
ARVIND GODARA
OM PARKASH
INDERJIT GODARA
BANWARI LAL
3056
RAMDHARI
PANJAB SINGH
KALIRAWAN
SISAI
3057
3059
JAGMAHENDER
KRIPAL SINGH
ZILE SINGH
RAMSAWRUP
HEERA
TARA CHAND
KALIRAWAN
GYANPURA
GYANPURA
SISAI
3060
RAMESH KUMAR
MILAP SINGH
KALIRAWAN
SISAI
3061
MANOJ KUMAR
HOSHIAR SINGH
KALIRAWAN
SISAI
3062
UMED SINGH
PHOOL SINGH
KALIRAWAN
SISAI
3063
MAHENDER
MANOJ
ANIL
RAJ PAL
RAM SARUP
UMED SINGH
MAHAVIR SINGH
ZILE SINGH
SANJEEV KUMAR
SUNIL SINDHU
DHARAM PAL
SURAJ BHAN
SAHIB RAM
MOHABBAT RAM
3058
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
HISAR
SISAI
KHEM NAGAR
1219
URBAN ESTATE
108
76-S
MODEL TOWN
88
D.C. COLONY
88
D.C. COLONY
WARD NO.13
WARD NO.13
KALIRAWAN
GYANPURA
JIND
JIND
SANGAT
PURA
HISAR
HISAR
BAHAL
3071
VIDYA DEVI
AMIT
W/O SAHIB RAM
DHARAM PAL
3072
AJAY PAL
DHARAM PAL
BAHAL
BAHAL
BHIWANI
HRY
3073
MANOJ KUMAR
ATMA RAM
UMED SINGH
ANIL
ATMA RAM
JAPAN SINGH
SHISHPAL SINGH
RAM SINGH
RAM SINGH
SHISH PAL SINGH
LAKHU RAM
LAKHU RAM
AGROHA
AGROHA
AGROHA
AGROHA
AGROHA
AGROHA
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
3074
3075
3076
3077
3078
Page 121
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
AJIT SINGH
MAHABIR
RAJESH KUMAR
TAJINDER SINGH
ANUP SINGH
GOPAL SURA
MAHABIR SINGH SURA
BIRU RAM
RAM SINGH GODARA
KRISHAN KUMAR
SHER SINGH SURA
KULBIR
SHISH PAL GODARA
RANJIT GODARA
MAI CHAND SURA
DHARAM PAL DHAKA
JAIBIR SINGH
RAJPAL DHAKA
DHARAM SINGH
VIJAY
MANOHAR LAL
RAVINDER
HAWA SINGH
NORANG
SURESH KUMAR
RAJINDER SINGH
VIJAY SINGH
RAJBIR
RAJ KUMAR
RAMPAL
RAN SINGH
BHLA SINGH
MAHAVIR
RAM MEHAR SINGH
RAM MURTI
RAJ KUMAR
GOPAL SINGH SURA
RAMJI LAL
RAM KUMAR
MOHINDER SINGH
RAM SINGH
MOHAR SINGH
GOPAL SINGH
HAR CHAND GODARA
LAKHU RAM
RAM SINGH
GOPAL SINGH
ATMA RAM
LAKHA RAM
RAAJA RAM
FATEH CHAND SURA
SURJA RAM
HARPHOOL
SURJA RAM
BAHADAR SINGH
MANOHAR SINGH
MUNSHI RAM
DAULAT RAM JAKHAR
DAULAT RAM
DAULAT RAM
BIRBAL JAKHAR
DAULAT RAM
MUNSHI RAM
MUNSHI RAM
SHISH PAL SINGH
JYOT RAM
JYOT RAM
GULZARI
JAI LAL
DIWAN SINGH
RAM JI LAL
KAUR SINGH
SALOCHANA DEVI
JOGINDAR MAHLA
JOGINDER MAHLA
CHANDGI RAM
334
PREM NAGAR
334
PREM NAGAR
Page 122
AGROHA
AGROHA
AGROHA
AGROHA
AGROHA
AGROHA
AGROHA
AGROHA
AGROHA
AGROHA
AGROHA
AGROHA
AGROHA
AGROHA
AGROHA
AGROHA
AGROHA
AGROHA
AGROHA
HISAR
HISAR
AGROHA
AGROHA
AGROHA
AGROHA
AGROHA
AGROHA
AGROHA
AGROHA
AGROHA
AGROHA
AGROHA
AGROHA
KHARKARI
AGROHA
SALEMGAR
H
SAHARWA
SAHARWA
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
AGROHA
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
AGROHA
3117
DHOOP SINGH MALIK
KARTAR SINGH
3118
KAMLA DEVI
W/O DHOOP SINGH
3119
SATBIR SINGH
SHIV LAL
3120
KRISHNA DEVI
W/O SATYAWAN
3121
BALWANT SINGH
CHATER SINGH
3122
RAM PHAL SINGH
KARTAR SINGH
3123
NARAIYANI DEVI
W/O RAM PHAL
3124
BALWANT
RANJIT
3125
MANOJ KUMAR
RAJ PAL MALIK
3126
SUNAHERI DEVI
W/O BALWANT
3127
BARU RAM
SADHU RAM
3128
KANTA DEVI
W/O BARU RAM
3129
MANJIT SINGH
SHIV LAL
3130
SATYAWAN
SADHU RAM
3131
3132
KRISHAN LAL
SHEO KARAN
RATI RAM
HET RAM
3133
DEVENDER SINGH
RAMJI LAL
3134
RAM DAYAL
BAHADUR
3135
VINOD KUMAR
RAM DAYAL
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KAIMRI
DHANI
CHHATRIA
DHANI
CHATARIA
DHANI
CHATARIA
DHANI
CHATARIA
Page 123
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
FATEHAB HRY
AD
FATEHAB HRY
AD
FATEHAB HRY
AD
FATEHAB HRY
AD
3136
RAM NIWAS
NIHAL SINGH
3137
JAGDISH
NORANG RAM
3138
SHER SINGH
HAR CHAND
3139
OM PARKASH
SURJA RAM
3140
HAWA SINGH
LADHU RAM
3141
SANT LAL
MAM CHAND
3142
SUBHASH
RAM KUMAR
3143
BHARAT SINGH
BUDH RAM
3144
PARDEEP KUMAR
SHANTI DEVI
SAVITA DEVI
PARVEEN
VANDANA RANI
BHARAT SINGH
NARENDER KUMAR
CHATER SINGH
W/O CHATER SINGH
W/O PARVEEN GODARA
CHATER SINGH
W/O PARDEEP GODARA
SURJA RAM
THANDI RAM
87
FRIENDS COLONY
87
FRIENDS COLONY
87
FRIENDS COLONY
87
FRIENDS COLONY
KITAB SINGH PUNIA
RAM MURTI
MOHARA DEVI
RATTAN SINGH
RAJESH SINGH
SHAMSHER SINGH
KAMLESH DEVI
GARIB SINGH
BHAGI RATH
W/O RATTAN SINGH
GANGA BISHAN
RATTAN SINGH
RATTAN SINGH
RATTAN SINGH
982
NATHU RAM
SURENDER
BANSI LAL
LILU RAM
BALWAN
LILU RAM
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
87
FRIENDS COLONY
SECTOR 16-17
421
DEFENCE COLONY
421
DEFENCE COLONY
421
DEFENCE COLONY
421
DEFENCE COLONY
DHANI
BINJA
LAMBA
DHANI
BINJA
LAMBA
DHANI
BINJA
LAMBA
DHANI
THOBA
DHANI
THOBA
DHANI
THOBA
DHANI
THOBA
DHANI
THOBA
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
KAIMRI
SISAI
KALIRAWAN
HISAR
GHURSHAL
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
DING MANDI
BAGALA
BAGALA
BAGALA
Page 124
FATEHAB HRY
AD
FATEHAB HRY
AD
FATEHAB HRY
AD
FATEHAB HRY
AD
FATEHAB HRY
AD
FATEHAB HRY
AD
FATEHAB HRY
AD
FATEHAB HRY
HISAR
AD
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
SIRSA
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
3161
NIRMLA DEVI
RAM PHAL
LILU RAM
PRABHU SINGH
CHHAJU RAM
SARJEET
ROSHNI DEVI
RANJEET SINGH
ANOOP SINGH
CHHAJU RAM
BALWAN
BHAGWAN SINGH
AMI LAL
LILU RAM
JAGAR SINGH
W/O NATHU RAM
HARFUL
KALI RAM
3181
JANNA DEVI
MUKESH SAHARAN
PREM SINGH
SUMITRA SHEORAN
SHAMSHER
DHARAM PAL
PHULI DEVI
ANITA DEVI
KRISHNA DEVI
BASANTI DEVI
RAJESH
HANUMAN
W/O BALWAN
SARJEET SAHARAN
JAGAR SINGH
W/O RAM PHAL SAHARAN
DARIYA
RAN SINGH
W/O LILU RAM
W/O SAHAB SINGH
OM PRAKASH
RAJESH SAHARAN
OM PRAKASH
RAM SINGH
3182
JAGDISH
SHRI CHAND
3183
JAGDISH
RAM CHANDER
3184
RAJ BALA
W/O JAGDISH
3185
RAGHUBIR
SHILWANT
3186
RAM CHANDER
DEVAT RAM
3187
VIJAY SINGH
PRITHVI SINGH
3188
UDEY BHAN
LACHMAN SINGH
3189
CHANDER BHAN
GULJARI
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
BAGALA
BAGALA
BAGALA
BAGALA
BAGALA
BAGALA
BAGALA
BAGALA
KHARAR
ALIPUR
BAGALA
BAGALA
BAGALA
BAGALA
BAGALA
BAGALA
BAGALA
BAGALA
BAGALA
BAGALA
BAGALA
DHABI
KALAN
DHABI
KALAN
DHABI
KALAN
DHABI
KALAN
DHABI
KALAN
DHABI
KALAN
DHABI
KALAN
BAYANA
KHERA
MOTH
KARNAIL
Page 125
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
BHATTU
FATEHAB HRY
KALAN
BHATTU
AD
FATEHAB HRY
KALAN
BHATTU
AD
FATEHAB HRY
KALAN
BHATTU
AD
FATEHAB HRY
KALAN
BHATTU
AD
FATEHAB HRY
KALAN
BHATTU
AD
FATEHAB HRY
KALAN
BHATTU
AD
FATEHAB HRY
KALAN
BARWALA
AD
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
3190
KRISHNA
W/O SHISH PAL
3191
ISHWAR
DAL SINGH
3192
SHISH PAL SINGH
SUBE SINGH
3193
JAIBIR SINGH
MANGE RAM
3194
JAIBIR SINGH
JASWANT SINGH
3195
DAYA NAND
KARAM CHAND
3196
BARU RAM
RANJEET
3197
KRISHNA DEVI
W/O SEWA SINGH
3198
ZILE SINGH
RULIA RAM
3199
JAIBIR SINGH
JAI SINGH
3200
DALBIR
SARUP SINGH
3201
3202
AJIT SINGH
SATISH KUMAR
SATYAWAN
RAM KUMAR
3203
RAM KUMAR
GULAB SINGH
3204
SATYA NARAIN
MAHABIR SINGH
3205
JAIBIR SINGH
BARU RAM
3206
MAHABIR SINGH
BARURAM
3207
SEWA SINGH
BRIJ LAL
3208
DALJIT SINGH
GANGA SINGH
3209
MAINA DEVI
W/O DALJIT
MOTH
RANGRAN
MOTH
RANGRAN
MOTH
RANGRAN
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARKARI
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
Page 126
NARNAUND HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
3210
REKHA
3211
PARTAP SINGH
W/O
PARTAP
SEHRAWAT
GANGA RAM
3212
KARAN SINGH
GANGA SINGH
3213
KHUSHI RAM
RAM CHANDER
3214
SATBIR SEHRAWAT
JAI SINGH
3215
ROSHNI
W/O AJIT SINGH
3216
AJIT
MANGE RAM
3217
RAMESH SEHRAWAT
SATBIR
3218
PARTAP SINGH
3219
PUSHPENDER
SEHRAWAT
NARESH
3220
RAJ KUMAR
RAI SINGH
3221
NARENDER
PAHLAD SINGH
3222
SUSHEELA
W/O LEHRI SINGH
3223
RAJENDER
JAI SINGH
3224
PAHLAD
JAI SINGH
3225
OM PATI
W/O PAHLAD SINGH
3226
SACHIN PUNIA
DHOOP SINGH
NAVEEN PUNIA
SUNIL
JAGDISH
BHADEVA SINGH
MAHABIR SINGH
OM SINGH
JEETA RAM
RAJ KUMAR
UMED SINGH
CHATTAR SINGH
BIRKHU RAM
MANGE RAM
3227
3228
3229
3230
3231
3232
SINGH
SINGH
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
LADWA
LADWA
LADWA
LADWA
RAJLI
RAJLI
RAJLI
64
DEWA SINGH
Page 127
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
RAJLI
HISAR
KANOH
KANOH
BUGANA
BHAINI
BADSAPUR
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
BHAGANA
SULTANPUR
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HANSI
HISAR
HRY
JUG LAL
SULTANPUR
HANSI
HISAR
HRY
ROSHAN
HARI KISHAN
SULTANPUR
HANSI
HISAR
HRY
3247
SUBHASH
CHANDI RAM
SULTANPUR
HANSI
HISAR
HRY
3248
WAZIR CHAND
MOHAN LAL
SULTANPUR
HANSI
HISAR
HRY
3249
BIJENDER
AMI CHAND
SULTANPUR
HANSI
HISAR
HRY
3250
RAJESH MALIK
RANDHIR SINGH
SULTANPUR
HANSI
HISAR
HRY
3251
RAGHBIR SINGH
MANGAL SINGH
SULTANPUR
HANSI
HISAR
HRY
3252
SUNIL KUMAR MALIK
RAJBIR SINGH
SULTANPUR
HANSI
HISAR
HRY
3253
GIANI RAM
CHANDU
SULTANPUR
HANSI
HISAR
HRY
3254
HAWA SINGH
CHANDU
SULTANPUR
HANSI
HISAR
HRY
3255
BALBIR
RANJEET
SULTANPUR
HANSI
HISAR
HRY
3256
BALDEV SINGH MALIK
JOG RAJ MALIK
HANSI CITY
HANSI
HISAR
HRY
3233
RAJENDER SINGH
WAZIR SINGH SIWACH
JAGDISH PUNIA
KRISHNA DEVI
KALI RAM
NIHAL SINGH
BHAGWANA
BHALLE RAM
BADLU RAM
W/O JAGDISH PUNIA
UJJALA RAM
GHEESA RAM
3243
JOGINDER
SATBIR SINGH
ZILE SINGH
RAJBIR SINGH
BALRAJ
ZILE SINGH
MAHA SINGH
PHOOL SINGH
AMI SINGH
HIRA LAL
3244
HOSHIAR SINGH MALIK
PRITHVI SINGH
3245
PHOOL SINGH
3246
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
106
HTM COLONY
55
382
FALSA GALI & DHANI
624/18
BABA
BANDA
BAHADUR COLONY
801/18
ADVOCATE COLONY
Page 128
GANGWA ROAD
BALBIR SINGH SIHAG
SURENDER
DHAN SINGH
AJIT SINGH
1020/20
ARYA NAGAR
HISAR
HRY
1528
ADVOCATE COLONY RAILWAY ROAD
HANSI
HANSI
HANSI
3258
HANSI
HISAR
HRY
3259
RAJESH KUMAR
OM PARKASH
631/18
ADVOCATE COLONY
HANSI
HANSI
HISAR
HRY
3260
BALWAN SINGH MALIK
DAL SINGH
1
ADVOCATE COLONY UMRA ROAD
HANSI CITY
HANSI
HISAR
HRY
3261
BASANT MALIK
BALWAN SINGH MALIK
1
ADVOCATE COLONY UMRA ROAD
HANSI CITY
HANSI
HISAR
HRY
3262
SUMAN KUMAR
MOOL CHAND
445/19
VAKIL COLONY
HANSI
HANSI
HANSI
HISAR
HRY
3263
JITENDER SINGH
ISHWAR SINGH
HANSI
HISAR
HRY
3264
ZILE SINGH DHANDA
PONKER MAL
525/19
HANSI
HANSI
HISAR
HRY
3265
BADLU RAM
ISHWAR SIHAG
DIWAN SINGH
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
745/19
ADVOCATE COLONY
HANSI
HANSI
HANSI
HANSI
3267
RAM KUMAR KHARB
VIKRAM SINGH
SATPAL MALIK
HANSI
HISAR
HRY
3268
SATBIR SINGH
JAWALA SINGH
715/19
ARYA NAGAR
HANSI
HANSI
HISAR
HRY
3269
RAM KUMAR MALIK
NANHA RAM MALIK
1005/20
ARYA NAGAR
HANSI
HANSI
HISAR
HRY
3270
JANG BAHADUR
MAM CHAND
DEPAL
HANSI
HISAR
HRY
SADHU RAM
PO
DHANDERI
DEPAL
HANSI
HISAR
HRY
SUKHI RAM
PO
DHANDERI
DEPAL
HANSI
HISAR
HRY
SURAJ MAL
PO
DHANDERI
DEPAL
HANSI
HISAR
HRY
DHANPAT
SHER SINGH
BHARAT SINGH
PO
DHANDERI
MUZADPUR
MUZADPUR
MUZADPUR
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
3257
3266
3271
3272
3273
3274
3275
3276
LAXMI NARAYAN
GUGAN SINGH
SUMER SINGH
VIR SAIN
BALWAN SINGH
BALRAJ SINGH
ADVOCATE COLONY G.T. ROAD
members
ARYA
NAGAR
OPP.NEW AUTO MKT G.T. ROAD
VAKIL COLONY
Page 129
NEAR SAINIK PUB.
SCHOOL
NEAR
JANTA
HOSPITAL
3277
3278
3279
3280
3281
JAI SINGH
KALI RAM
RAMESH KUMAR
KARMABIR
RAJESH KUMAR
JAI LAL
BIRSALA
VIR SINGH
GOPAL
DHOOP SINGH
MUZADPUR
MUZADPUR
MUZADPUR
MUZADPUR
SISAR
SAKET
GANGWA ROAD
PO
KHARBALA
DHANI
PURIA PO
HANSI
DHANI
PURIA PO
HANSI
DHANI
PURIA PO
HANSI
DHANI
PURIA PO
HANSI
DHANI
SHONIORI,
PO PUTHI
MANGAL
KHAN
DHANI
SHONIORI,
PO PUTHI
MANGAL
KHAN
HISAR
MUKLAN
BHAIRIAN
HISAR
HISAR
HISAR
SAKET
GANGWA ROAD
HISAR
3282
MAHABIR
LACHMAN SINGH
3283
PARTAP SINGH
LACHMAN SINGH
3284
BHAGWAN SINGH
AMAR SINGH
3285
BAHADUR SINGH
MOLAR RAM
3286
SATBIR SINGH
RAMJI LAL
3287
AJIT SINGH
RAM SARUP
3288
KOR SINGH
ROSHAN LAL
KANSHI RAM
MOHAN LAL
325
W/O ANIL KUMAR
GAJ RAJ
CHATTAR SINGH
588
URBAN ESTATE II
588
URBAN ESTATE II
3292
JAI SHREE
ANIL KUMAR
VED SINGH
44
3293
CHANDER PATI
W/O VED SINGH
44
MODERN
COLONY
MODERN
COLONY
3289
3290
3291
URBAN ESTATE II
Page 130
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
3294
DILBAG SINGH
MANFUL SINGH
3295
NARESH KUMAR
MANGE RAM
3296
DALBIR SINGH
MANDEEP KUMAR
RANDEEP GODARA
G.R.GODARA
RAJ BALA
THANDU RAM
GUGAN RAM GODARA
GUGAN RAM GODARA
B.R.GODARA
W/O RAJENDER SINGH DHUKIA
3302
RAJINDER DHUKIA
HAWA SINGH
MAHABIR SINGH DHUKIA
UDMI RAM
3303
RADHEY SHYAM
PURAN SINGH
3304
DIWAN SINGH
HARDEV SINGH
3305
DALIP SINGH
BHAGIRATH
3306
3307
DHARAM SINGH
ANIL KUMAR
DHANNA RAM
GAJE SINGH
3308
GAJE SINGH
MUSUDI RAM
3309
BALJIT
GAJE SINGH
3310
DHARAMPAL
UMED SINGH SANGA
GYANI RAM
BISHAN SINGH SANGA
20
TOWER ENCLAVE
6/32
SHIV NAGAR
MUNSHI RAM
RAM SWARUP
682
3313
DHARAMPAL
ASHOK KUMAR
3314
JAGAT SINGH
FATEH SINGH
3315
HARPAL SINGH
RAVINDER SINGH
NARENDER
RAM KESH
BIR SINGH
BALWANT SINGH
BALWANT SINGH
RAJENDER SINGH
3297
3298
3299
3300
3301
3311
3312
3316
3317
3318
371
DEFENCE COLONY
371
DEFENCE COLONY
KHARAR
ALIPUR
HASANGAR
H
KAIMRI
KAIMRI
KAIMRI
KAIMRI
HISAR
ARYA NAGAR
DELHI ROAD
SECTOR 14
1957
SECTOR 16-17
56
TOWER ENCLAVE
DELHI ROAD
56
TOWER ENCLAVE
DELHI ROAD
971
URBAN ESTATE II
Page 131
HISAR
DHANI
GOPAL
DHANI
GOPAL
DHANI
GOPAL
DHANI
GOPAL
HISAR
BAGAN
WALA
BAGAN
WALA
BAGAN
WALA
HISAR
FATEHABA
D
HISAR
DHARAM
KHERI
DHARAM
KHERI
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BHUNA
FATEHAB HRY
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
HISAR
AD
HISAR
HRY
TOSHAM
BHIWANI
HRY
TOSHAM
BHIWANI
HRY
TOSHAM
BHIWANI
HRY
HISAR
HISAR
HRY
FATEHABA
FATEHAB HRY
D
HISAR
AD
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BARWALA
3319
JOGINDER SINGH
BALWANT SINGH
3320
W/O SATENDER SINGH
TARA CHAND
HARI SINGH
BHARAT SINGH
BHARAT SINGH
SEWA SINGH
BHARAT SINGH
BALJEET SINGH GILL
CHHATTER SINGH
MANI RAM DUDI
56
TOWER ENCLAVE
531
SEC 13
594/17
KRISHNA NAGAR
597/40
KRISHNA NAGAR
3329
ANITA
RAVINDER BHAKAR
RAJESHWAR SINGH
JAGMINDER GILL
BALJEET SINGH
SAROJ
SEWA SINGH
KANTA
KULDEEP SINGH GILL
RAJENDER SINGH
3330
SURJIT SINGH DUDI
3331
3321
3322
3323
3324
3325
597/40
DELHI ROAD
KRISHNA NAGAR
MAJRA
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
MILAKPUR-1
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
MILAKPUR-1
HISAR
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
MILAKPUR-1
NARNAUND HISAR
HRY
GURGAON
GURGAON
597/40
KRISHNA NAGAR
597/40
KRISHNA NAGAR
597/40
KRISHNA NAGAR
597/40
KRISHNA NAGAR
2
KRISHNA NAGAR
AMI LAL
4
KRISHNA NAGAR
UMED GODARA
HARPAL
ATTAR SINGH SHOERAN
RANBIR SINGH
BHIM SINGH
BHAGWAN SINGH SHEORAN
614
KRISHNA NAGAR
248
MODEL TOWN
AMI CHAND
NEKI RAM
406
3335
BALWANT SINGH
GANGA RAM
3336
INDER
SHISHU
3337
JOGINDER SINGH
HAWA SINGH
3338
KARAMBIR
AAD RAM
MILAKPUR-1
3339
KITAB SINGH
CHHOTU RAM
MILAKPUR-1
NARNAUND HISAR
HRY
3340
SATBIR
SARUPA
MILAKPUR-1
NARNAUND HISAR
HRY
3341
SURAJ BHAN
DHOLU
MILAKPUR-1
NARNAUND HISAR
HRY
3342
OM PARKASH
MUNSHI RAM
HISAR
HRY
3343
DHARAMBIR
RITU DEVI
KRISHAN KUMAR RANA
SURINDER SINGH
SUBHI RAM
W/O KRISHAN KUMAR
LAHRI SINGH
AMIR SINGH
SATROD
KHURD
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
3326
3327
3328
3332
3333
3334
3344
3345
3346
NEW VINOD NAGAR
16
MAHROLI ROAD
837
URBAN ESTATE II
1005
URBAN ESTATE II
1005
URBAN ESTATE II
415
URBAN ESTATE II
Page 132
NEAR OLD POWER
HOUSE
NEAR OLD POWER
HOUSE
SHIV MANDIR
GURGAO HRY
N
NARNAUND HISAR
HRY
3347
HISAR
CHANAUT
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
BUDANA
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
DALIP SINGH
BUDANA
NARNAUND HISAR
HRY
KISHAN
GAMRA
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
BASS
(BADSHAPU
R)
BASS
(BADSHAPU
R)
BASS
(BADSHAPU
R)
BASS
(BADSHAPU
R)
BASS
(BADSHAPU
R)
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
BHAGANA
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
NEHLA
HISAR
HISAR
HRY
BHUNA
FATEHAB HRY
AD
FATEHAB HRY
AD
FATEHAB HRY
AD
3354
KARAN SINGH
DALBIR SINGH
RAJ KAPOOR
KRISHNA
RAJ KUMAR
DAYA RAM MALIK
DALBIR SINGH
PREM SINGH
AMIR SINGH
BHARAT SINGH
PRITHVI SINGH
W/O RAJ KUMAR
DAYA RAM
MAMAN RAM
DHARM SINGH
DALIP SINGH
3355
GOPI RAM
3356
RAM MEHAR
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3357
415
URBAN ESTATE II
25
TOWER ENCLAVE
2715
SECTOR 9 & 11
2715
SECTOR 9 & 11
2715
SECTOR 9 & 11
2715
SECTOR 9 & 11
329
DELHI ROAD
MELA GROUND
3358
MANGE RAM
VED SINGH
TEK RAM
NIHAL SINGH
3359
OM PARKASH MOR
BADRI
3360
MAHABIR
SHIV DHAN
3361
OM PARKASH
KANSI RAM
3362
DEVENDER SINGH
WAZIR SINGH
3363
JAGBIR SINGH
RAM BILAS
KRISHNA DEVI
RAJESH KUMAR
DALJEET SINGH
RAMESH KUMAR KUNDU
AJMER SINGH
PHOOL SINGH
W/O RAM BILAS
SHRI CHAND
POUKAR SINGH
SURAT SINGH
2715
SECTOR 9 & 11
412
ADARSH COLONY
SHAMSHER SINGH
DHARAMPAL
BALWANT SINGH
HOSHYAR SINGH
15
3370
3371
BALJEET SINGH
HOSHYAR SINGH
NEHLA
BHUNA
3372
JAGBEER SINGH
TEK CHAND
NEHLA
BHUNA
3364
3365
3366
3367
3368
3369
412
ADARSH COLONY
321
AZAD NAGAR
AZAD NAGAR
PATEL NAGAR
25
GALI NO.3 ADARSH GANGWA ROAD
COLONY
BISHNOI COLONY
Page 133
3373
ISHWAR SINGH
DAL SINGH
NEHLA
BHUNA
3374
VINOD
INDER SINGH
NEHLA
BHUNA
3375
NAVDEEP SINGH
NIRMLA DEVI
VIJAY DEEP SINGH
RAM PHAL
RAGHUBIR SINGH
NARESH CHANDER
JAGBIR SINGH
NIRAJ SINGH SIWACH
VIRENDER SINGH
DALIP SINGH
VIJAYDEEP SINGH
DALIP SINGH
LAL CHAND
BHAGWAN SINGH
RAGHUBIR SINGH
KISHAN LAL
DALIP SINGH
OM PARKASH
181
LAJPAT NAGAR
HISAR
181
LAJPAT NAGAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
RAJENDER KUMAR
MAHABIR SINGH PANNU
ANOOP KUMAR
RAJESH KUMAR
RAKESH KUMAR
HARVIR SINGH MALIK
MANGE RAM
JUGTI RAM
KARAM CHAND
ANOOP KUMAR
ANOOP SINGH
SHARDHA NAND MALIK
1500
HISAR
HISAR
HISAR
NIYANA
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
BHATOL
JATAN
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
JUI KALAN
FATEHAB HRY
AD
FATEHAB HRY
AD
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
TOSHAM
BHIWANI
HRY
HISAR
HISAR
RAKHI KHAS
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
GHIRAI
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
181
LAJPAT NAGAR
1103 P
SECTOR 13 P
1103 P
SECTOR 13 P
1650
SECTOR 16-17
1567
URBAN ESTATE II
591
URBAN ESTATE II
603
SECTOR 9 & 11
243
URBAN ESTATE II
243
URBAN ESTATE II
243
URBAN ESTATE II
SHARDHA NAND
MEHAR SINGH
HARI KISHAN
MAM RAJ
DEVI SINGH
DIWAN SINGH
148 N
RAMESHWAR SINGH
GOVARDHAN DASS
KAPOOR SINGH
KAPOOR SINGH
BALWANT SINGH
1491
URBAN ESTATE II
191
SECTOR 9-11
191
SECTOR 9-11
191
SECTOR 9-11
3397
BALJEET SINGH
KAPOOR SINGH
MANJEET SINGH
KAMAL SINGH
SURENDER AHLAWAT
122
SANT VIHAR COLONY MT HISAR
3398
CHANDER BHAN DHANDA
POLU RAM
39
3399
DEVENDER SINGH
RAJ KUMAR CHAHAL
NIRMLA DEVI
RATTAN SINGH PUNIA
BALJIT SINGH PUNIA
AJIT SINGH
SURENDER SINGH
GIRDHYAL SINGH
DAULAT RAM CHAHAL
W/O BALWAN SINGH
HARI SINGH PUNIA
RATTAN SINGH PUNIA
RATTAN SINGH
JOGI RAM
259
CHHOTU
RAM
COLONY
URBAN ESTATE II
88
DEFENCE COLONY
521
SEC 13
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3400
3401
3402
3403
3404
3405
MODEL TOWN
8
RAJINDRA ENCLAVE
1398
DELHI ROAD
URBAN ESTATE II
1398
URBAN ESTATE II
78
VIDYUT NAGAR
Page 134
TYPE-IV
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
BHIWANI
BHIWANI
HRY
3406
AMIT KUMAR
SURESH KUMAR
3407
RANDHIR SINGH
SHER SINGH
3408
3421
SURENDER MALIK
PRITHVI SINGH
KAMLESH
KHAJANI DEVI
ANJU RANI
RAVINDER MALIK
HARPAL SINGH MALHAN
SUKHVIR SINGH
NEERAJ CHAUDHARY
JAIBIR SINGH
OM PARKASH PUNIA
SHAKUNTLA
RAM CHANDRA
TEK RAM KHARB
PRITHVI SINGH
FATEH SINGH
W/O SURENDER MALIK
W/O PRITHVI SINGH
W/O RAVINDER MALIK
PRITHVI SINGH
POHLU RAM
PHOOL SINGH
SUKHVIR SINGH
DARIYA SINGH
DARIYA SINGH
W/O RAM CHANDRA
ARJUN RAM
SHIV LAL KHARB
3422
OM PARKASH
TEK RAM KHARB
3423
RAVINDER KHARB
TEK RAM KHARB
3424
HARKE RAM
NANDU RAM
3425
BALBIR SINGH
LALA RAM
BUDANA
NARNAUND HISAR
HRY
3426
BALBIR SINGH
MOLU RAM
BUDANA
NARNAUND HISAR
HRY
3427
BHIM SINGH
RAJE RAM
BUDANA
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
671
URBAN ESTATE II
671
URBAN ESTATE II
671
URBAN ESTATE II
671
URBAN ESTATE II
671
URBAN ESTATE II
671
URBAN ESTATE II
323
SECTOR 13
143
URBAN ESTATE II
143
URBAN ESTATE II
171
URBAN ESTATE II
171
URBAN ESTATE II
356
JAGAT COLONY
SATROD
KHAS
SATROD
KHAS
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
LADWA
LADWA
HISAR
HISAR
DHARAM
KHERI
DHARAM
KHERI
DHARAM
KHERI
BHIWANI
3428
DALBIR SINGH
PARBHU RAM
BUDANA
NARNAUND HISAR
3429
OM DARSHAN
FATEH SINGH
BUDANA
NARNAUND HISAR
HRY
3430
DILBAG SINGH
SUBE SINGH
BUDANA
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
3431
GANGA BISHAN
MEHAR SINGH
BUDANA
NARNAUND HISAR
3432
HARPHOOL
FATEH SISNGH
BUDANA
NARNAUND HISAR
HRY
3433
ISHWAR SINGH
MANGE RAM
BUDANA
NARNAUND HISAR
HRY
3434
JAGJIT SINGH
DHUP SINGH
BUDANA
NARNAUND HISAR
HRY
BUDANA
NARNAUND HISAR
HRY
3435
JAIPAL
WAZIR SINGH
Page 135
3436
JITENDER
BRIJ LAL
BUDANA
NARNAUND HISAR
HRY
3437
KAPOOR SINGH
SHER SINGH
BUDANA
NARNAUND HISAR
HRY
3438
KARAMVIR
SHERA SINGH
BUDANA
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
3439
KULDEEP
RAM MURTI
BUDANA
NARNAUND HISAR
3440
MAHABIR SINGH
POHLU RAM
BUDANA
NARNAUND HISAR
HRY
3441
MAHENDER SINGH
BHARAT SINGH
BUDANA
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
3442
MAHIPAL
DHUP SINGH
BUDANA
NARNAUND HISAR
3443
NARENDER SINGH
BINDRA SINGH
BUDANA
NARNAUND HISAR
HRY
3444
OM PARKASH
MANGE RAM
BUDANA
NARNAUND HISAR
HRY
3445
PARDEEP
MAHABIR
BUDANA
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
3446
RAJ KUMARI
W/O MAHABIR
BUDANA
NARNAUND HISAR
3447
RAJBIR
DAYA NAND
BUDANA
NARNAUND HISAR
HRY
3448
RAM AVTAR SINGH
SARUP SINGH
BUDANA
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
3449
RAMKESH
RUP SINGH
BUDANA
NARNAUND HISAR
3450
RAM SARUP
PRABHU
BUDANA
NARNAUND HISAR
HRY
3451
RAMESHWAR
NIHAL SINGH
BUDANA
NARNAUND HISAR
HRY
3452
RAMDHARI
RANGI RAM
BUDANA
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
3453
ROSHAN LAL
THAMBU RAM
BUDANA
NARNAUND HISAR
3454
SANDEEP
MAHENDER SINGH
BUDANA
NARNAUND HISAR
HRY
3455
SHAMSHER SINGH
BALDEV SINGH
BUDANA
NARNAUND HISAR
HRY
3456
SURAT SINGH
RANJIT SINGH
BUDANA
NARNAUND HISAR
HRY
BUDANA
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
BHOJ RAJ
PO DAHIMA
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
3457
SURESH
RAJ SINGH
3458
DARIYA SINGH MOR
SUBE SINGH MOR
W/O OM PARKASH MEEL
500
SECTOR 16-17
804
JAWAHAR NAGAR
GALI NO.12
3460
MANI RAM MOR
DILBAG SINGH MOR
NIRMALA DEVI
4/IV
PWD & BR COLONY
3461
OM PARKASH MEEL
RAM SWAROOP
4/IV
PWD & BR COLONY
OPP.CONGRESS
BHAWAN
OPP.CONGRESS
BHAWAN
3462
BALJIT SINGH
AJIT SINGH
KARTAR SINGH
MAHIPAL
JUGTI RAM
LEHRI SINGH
SURAJ MAL
MUNSHI RAM
349
DEFENCE COLONY
1005
URBAN ESTATE II
74E
JAWAHAR NAGAR
3459
3463
3464
3465
Page 136
GALI NO. 11
3466
MUKHTIAR SINGH
BAHADUR SINGH
3467
MEWA SINGH
CHANDU RAM
3468
CHANDER BHAN
LAL CHAND
3469
ROHTASH
MUNSHI RAM
3470
OM PARKASH
NEKI RAM
3471
OM SINGH
GOPAL SINGH
3472
RAMPHAL
RAMJI LAL
3473
DALIP SINGH
PREMA RAM
3474
SANJAY SINGH
MAHENDER SINGH
3475
HARI SINGH
DAYA RAM
3476
RATTAN SINGH
BHAG MAL
3477
BHAL SINGH
HAWA SINGH
3478
KAMLA GODARA
W/O KISHAN GODARA
AZAD NAGAR
3479
KRISHAN KUMAR GODARA
KHUBI RAM GODARA
AZAD NAGAR
3480
3481
MITAR PAL
ANIL KUMAR
SOHAN LAL
RAM KUMAR
3482
CHATTAR SINGH
BALU RAM
3483
DIWAN SINGH
NET RAM
3484
HANUMAN BALI
HARPHOOL SINGH
K.K.
GODARA
SPORTS FILLING
STATION.
K.K.
GODARA
SPORTS FILLING
STATION.
BHOJ RAJ
PO DAHIMA
BHOJ RAJ
PO DAHIMA
BHOJ RAJ
PO DAHIMA
BHOJ RAJ
PO DAHIMA
BHOJ RAJ
PO DAHIMA
BHOJ RAJ
PO DAHIMA
BHOJ RAJ
PO DAHIMA
BHOJ RAJ
PO DAHIMA
BHOJ RAJ
PO DAHIMA
BHOJ RAJ
PO DAHIMA
BHOJ RAJ
PO DAHIMA
BHOJ RAJ
PO DAHIMA
HISAR
HISAR
KAIMRI
DHANI
GOPAL
DHANI
GOPAL
DHANI
GOPAL
DHANI
GOPAL
Page 137
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
BHUNA
FATEHAB HRY
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
AD
3485
JAI PARKASH
AMAR SINGH
3486
KHUBI RAM GODARA
POKAR RAM
3487
MADAN LAL
GURDAYAL SINGH
3488
MANOJ KUMAR
BAHADUR SINGH
3489
MOLU RAM
ATMA RAM
3490
NIHAL SINGH
GANPAT
3491
NIHAL SINGH
SHEO LAL
3492
OM PARKASH
SHEO LAL
3493
SATVIR SINGH
BANWARI LAL
3494
SUBHASH
KHUBI RAM
3495
SULTAN
PAT RAM
3496
VIJAY SINGH
MANI RAM
3497
MAHENDER SINGH
LAKHMI CHAND
DHOOP SINGH
MAHABIR SINGH DHANDA
SHAKUNTLA BAMAL
PREM SINGH BAMAL
MAHABIR PARSHAD BAMAL
DALIP SINGH
SHEO NAND
CHOOR SINGH
SIS RAM DHANDA
W/O PREM SINGH BAMAL
RAN SINGH BAMAL
RAN SINGH BAMAL
6
AZAD NAGAR
327
SURYA NAGAR
GALI NO. 7
SURYA NAGAR
GALI NO. 6
526
SECTOR 13
SUNITA NAIN
BALJIT SINGH NAIN
SURAT SINGH
RAM RATI
CHHELU RAM
HARDEI
W/O B.S.NAIN
GAJE SINGH
CHET RAM
W/O SURAT SINGH
CHET RAM
W/O CHHELU RAM
253
URBAN ESTATE II
253
URBAN ESTATE II
625
URBAN ESTATE II
625
URBAN ESTATE II
624
URBAN ESTATE II
624
URBAN ESTATE II
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
K.K.
GODARA
SPORTS FILLING
STATION.
234
SECTOR 13 P
527
SECTOR 13
527
SECTOR 13
Page 138
AZAD NAGAR
DHANI
GOPAL
HISAR
BHUNA
FATEHAB HRY
HISAR
AD
HISAR
DHANI
GOPAL
DHANI
GOPAL
DHANI
GOPAL
DHANI
GOPAL
DHANI
GOPAL
DHANI
GOPAL
DHANI
GOPAL
DHANI
GOPAL
DHANI
GOPAL
DHANI
GOPAL
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
BHUNA
FATEHAB HRY
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
BHUNA
AD
FATEHAB HRY
HISAR
AD
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HRY
HISAR
TELU RAM
HISAR
KULERI
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
PUTHI
SAIMAN
PUTHI
SAIMAN
HISAR
HISAR
DHARSUL
KALAN
DHARSUL
KHURAD
DHARSUL
KHURAD
DHARSUL
DALLJIT SINGH
DHARAM SINGH
HARKE RAM
CHANDU LAL
MARU RAM
JAI LAL
HARI SINGH
SHEO NARAIN
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
RAJ
67
BUGANA
BUGANA
HISAR
HISAR
HISAR
HANSI
HISAR
GADHAWA
BARWALA
3531
JAGPARVESH
DALJIT SINGH
BIR SINGH LEGA
OM PARKASH
RADHEY SHYAM
KALI RAM
DALIP SINGH
DILBAG
AD
FATEHAB HRY
AD
HISAR
HRY
SIWANI
BHIWANI
HRY
3532
SATBIR SINGH
SHEO NARAIN
67
GADHAWA
SIWANI
BHIWANI
HRY
BHATLA
BADHAWAR
HANSI
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HANUMA
RAJ
3510
3516
RAMESH CHANDER
MAHENDER SINGH
SANJAY PUNIA
SATVIR SINGH
RANJITA
KRISHNA KUMARI
HARI RAM
TAK RAM
SURAJ MAL
ABHEY RAM POONIA
DHAN SINGH
W/O SANJAY POONIA
W/O ABHEY RAM POONIA
RAM KISHAN
3517
JAI BHAGWAN
RAM KISHAN
3518
3520
DILBAG SINGH
AJMER SINGH
RAGHUBIR SINGH
DIWAN SINGH
BHARAT SINGH
KARNAIL SINGH
3521
RAM SARUP
DALIP SINGH
3522
SATBIR SINGH
KEHAR SINGH
3523
CHATAR SINGH
3524
3511
3512
3513
3514
3515
3519
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3533
323
NEW POLICE LINE
964 A
URBAN ESTATE II
275
SUBHASH NAGAR
964 A
URBAN ESTATE II
964 A
URBAN ESTATE II
39/V
VIDYUT NAGAR
40/V
VIDYUT NAGAR
1556
BARWALA ROAD
URBAN ESTATE II
519
SECTOR 13 P
235
URBAN ESTATE II
418
JAGDISH COLONY
WARD NO. 12
117
NAVDEEP COLONY
GANGWA ROAD
535
SECTOR 13 P
3534
PAWAN KUMAR
PARTAP SINGH
HOSHIYAR SINGH
MUNSHI RAM
3535
MANGE RAM
JAI LAL
BADHAWAR
3536
3537
RAM KUMAR
JAGDISH CHANDER
BIRBAL
FATEH SINGH
3538
RAN SINGH
BEG RAJ
KULERI
KHARAR
ALIPUR
KARANPUR
A
Page 139
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
TOHANA
FATEHAB HRY
TOHANA
AD
FATEHAB HRY
TOHANA
AD
FATEHAB HRY
TOHANA
NGARH
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
ARYA NAGAR.
ASHOK KUMAR
SUSHILA
BABITA RANI
KULWANT
JAGBIR SINGH
DHOOP SINGH ARYA
MAHAVIR
PRITHVI SINGH
W/O RAJESH KUMAR
W/O KULWANT SINGH
DIWAN SINGH
DHARAM SINGH
KARAM SINGH
DALIPA
NIRMAL
RATI RAM
W/O SATVIR SINGH
DIWAN SINGH
967 P
VED PAL
O.P.SANGWAN
RAJESH SIHAG
SANGITA
ANIL KUMAR
PARDEEP KUMAR
RAMESHWAR
SURAJ BHAN
MAHENDER
BALRAJ
PARTAP SINGH
CHHOTU RAM SANGWAN
RAM DHARI
W/O BHARAT SINGH
WAZIR SINGH
RAM KUMAR
NEKI RAM
MAI CHAND
CHUNIA
CHATAR SINGH
70
D.C. COLONY
1825
SECTOR 16-17
1171/17
KRISHNA NAGAR
597/40
KRISHNA NAGAR
321
PATEL NAGAR
973/28
PATEL NAGAR
973/28
PATEL NAGAR
10
NAVDEEP COLONY
127
SECTOR 15
93
SECTOR 16-17
U.E.II
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
BUDANA
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
NIYOLI
KALAN
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
SAHARWA
SAHARWA
SAHARWA
JHEEL
FARIDPUR
MIRCHPUR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
JIND
HRY
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
PREM CHAND
PARKASH
UDEY SINGH
INDER SINGH
GURANA
MIRCHPUR
SAMSHER SINGH
NARESH
BHALE RAM
CHANDER PARKASH
FARIDPUR
MIRCHPUR
RAJENDER
SATYAWAN
RANDHIR SINGH
BALBEER SINGH
FARIDPUR
MIRCHPUR
KAMLA DEVI
WAZIR SINGH
W/O DAYANAND
GANGA VISHAN
1189
DAYA NAND
KALI RAM
BHALE RAM
BHAG CHAND
1189
SURAJ BHAN
RAJMAL
MAGTU RAM
DATA RAM
PATEL NAGAR
PATEL NAGAR
Page 140
WARD NO.28
WARD NO.28
Uchana
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
MIRCHPUR
HISAR
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
DHANI
CHAHAL
MAJRA
FARIDPUR
DHANI
CHAHAL
(PABRA)
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
3570
DHARAM PAL
PHUL SINGH
3571
3579
RAM SARUP
DALBIR SINGH
SABER SI NGH
RAM MEHAR SINGH
RAM KUMAR
RAJ KUMAR
RAM PAL
CHANDER PHUL
MAHENDER
BASANTA
UDEY SINGH
FATIA RAM
BHAGIRATH
KOLA RAM
KOLA RAM
SAMMAN
MANGTU RAM
DATA RAM
3580
RANDHIR
DATA RAM
3581
3583
SUSHILA
JAGDISH CHANDER
WAZIR
W/O JAGDISH CHANDER
RAM JI LAL
ABHEY RAM
3584
PURAN SINGH
RALDU RAM
3585
RAMESH KUMAR
KEWAL SINGH
3586
3587
PARTAP SINGH
ASHOK KUMAR
HAJARI LAL
VED PARKASH
3588
BALRAJ
CHANDGI
3589
BALWAN
CHANDER SINGH
3590
BALWAN
GULAB SINGH
3591
DALIP
HOSIYAR SINGH
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3582
1
CHANDER LANE
KAIMARI ROAD
1
CHANDER LANE
KAIMARI ROAD
Page 141
DHANI
CHAHAL
(PABRA)
FARIDPUR
FARIDPUR
FARIDPUR
FARIDPUR
FARIDPUR
FARIDPUR
FARIDPUR
FARIDPUR
DHANI
CHAHAL
MAJRA
(PABRA)
DHANI
CHAHAL
MAJRA
(PABRA)
HISAR
HISAR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARAR
ALIPUR
KHARKARI
KHARAK
PUNIA
KHARAK
PUNIA
KHARAK
PUNIA
KHARAK
PUNIA
KHARAK
PUNIA
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
3592
GIANI RAM
TARA CHAND
3593
HAMIR SINGH
LACHMAN SINGH
3594
HARDEWA
NANDA
3595
JAGDISH
MUNSHI
3596
KRISHAN KUMAR
FATEH SINGH
3597
MANGE RAM
RISAL SINGH
3598
NUNIA RAM
SUKH RAM
3599
PARTAP SINGH
LACHMAN SINGH
3600
RAGHBIR
RAM SHRUP
3601
RAJBIR SINGH
RAM SHRUP
3602
RAM KUMAR
DAYA CHAND
3603
RAM NIWAS
BHAGAT RAM
3604
RAM NIWAS
TEK CHAND
3605
RAM SARUP
KARAM CHAND
3606
RANDHIR
RAM SHRUP
3607
RANDHIR SINGH
MUNSHI RAM
3608
RANDHIR SINGH
RAM SARUP
3609
TILKU RAM
SOHAN LAL
3610
BALBIR
LAXMAN
KHARAK
PUNIA
KHARAK
PUNIA
KHARAK
PUNIA
KHARAK
PUNIA
KHARAK
PUNIA
KHARAK
PUNIA
KHARAK
PUNIA
KHARAK
PUNIA
KHARAK
PUNIA
KHARAK
PUNIA
KHARAK
PUNIA
KHARAK
PUNIA
KHARAK
PUNIA
KHARAK
PUNIA
KHARAK
PUNIA
KHARAK
PUNIA
KHARAK
PUNIA
KHARAK
PUNIA
KHARAK
PUNIA
Page 142
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
3611
AJIT
SHER ISNGH
3612
SUDESH
MAHABIR SINGH
NAFE SINGH
JAGDISH
RANDHIR SINGH
PARHLAD
DAYANAND
ROSHAN LAL
SUBHASH
DHARAMBIR
HARPAL SINGH
SUKRAM PAL
RAGHUBIR SINGH
JOGINDER
BALWANT SINGH
SAT PAL
DAYA NAND
ISHWAR SINGH
RAVINDER
PARTAP
DHARAMBIR
SURESH KUMAR
BIRBAL
ZILE SINGH
RAJ KUMAR
RANDHIR
NAND LAL
MAHABIR
KULBIR SINGH
SUSHIL KUMAR
MANJIT SINGH
SHAMSHER
JAGDEEP
KRISHAN KUMAR
NAFE SINGH
RAKESH
DHARAM PAL
W/O JAGAT SINGH
SADHU RAM
BIR SINGH
BANWARI LAL
SADHU RAM
LAKHI RAM
SADHU RAM
OM PARKASH
FATEH SINGH
KADAR
RAGHBIR
RAGHBIR SINGH
MOHAN LAL
AJIT SINGH
UJALA RAM
PAHLAD SINGH
PRABHU RAM
FATEH SINGH
ISHWAR SINGH
DALIP SINGH
JUG LAL
OM PARKASH
BHAGWANA
DEVET RAM
MANGE RAM
ZILE SINGH
LALU RAM
MANGE RAM
SUBE SINGH
NAND LAL
SHANKER LAL
DHARAM PAL
OM PARKASH
BIRBAL
DUNI CHAND
DHARAM PAL
MANGE RAM
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
1618
SECTOR 13
Page 143
KHARAK
PUNIA
HISAR
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
BALRAJ SINGH
PARTAP SINGH
RAM PAL
DALIP SINGH
ROHTASH
SADHU RAM
ROHTASH
SATBIR
PARTAP SINGH
DALIP CHAND
SURESH KUMAR
BALRAJ
OM PARKASH
BARU SINGH
MANOJ KUMAR
KULDEEP
SURENDER
JAI BHAGWAN
RAMESH
SAWRUP SINGH
MAHENDER SINGH
GAINI RAM
KHAJAN SINGH
SUNITA
RAJA RAM
BALLAB SINGH
BALRAM SINGH
BALWAN
BAJE SINGH
KARAN SINGH
DALBIR
DHARAM SINGH
DHARAMBIR
DHARAM PAL
RAMESH
JAGDISH
SATBIR
SATPAL
DHARAMBIR
POLU RAM
DUNI CHAND
BARHMA
BALWAN SINGH
PARTAP SINGH
BELI RAM
CHANDER SINGH
ROSHAN LAL
DESH RAJ
TARA CHAND
BIRBAL
JUG LAL
INDER SINGH
POHLU RAM
RAGHBIR SINGH
RAGHBIR SINGH
DHARAM PAL
GAINI RAN
JOGI RAM
RAVI CHAND
SUJAN SINGH
RANJEET
FATEH SINGH
KUNGAR SINGH
AMAR SINGH
BANWARI LAL
BANWARI LAL
BIJE SINGH
BASANTA
MEWA SINGH
SAROOP SINGH
AMAR SINGH
MANGE RAM
RATI RAM
RATI RAM
MEWA SINGH
AMAR SINGH
KANSHI RAM
RAJ MAL
86 E
JAWAHAR NAGAR
Page 144
GALI NO.10
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
BALAK
HISAR
KINALA
KINALA
KINALA
KINALA
KINALA
KINALA
KINALA
KINALA
KINALA
KINALA
KINALA
KINALA
KINALA
KINALA
KINALA
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
3688
KINALA
KINALA
KINALA
KINALA
KINALA
KINALA
KINALA
KINALA
KINALA
KINALA
KINALA
KINALA
KINALA
KINALA
KINALA
KINALA
KINALA
KINALA
KINALA
KINALA
KINALA
KINALA
KINALA
KINALA
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
RAKHI KHAS
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
RAKHI KHAS
NARNAUND HISAR
HRY
NIHALA
RAKHI KHAS
NARNAUND HISAR
HRY
KISHAN LAL
RAKHI KHAS
NARNAUND HISAR
HRY
3718
INDER SINGH
RAM KUMAR
BIRBAL
SATBIR SINGH
OM PARKASH
JANG BAHADUR
RAJ KUMAR
SHAMSHER SINGH
NIHAL SINGH
HOSIYAR SINGH
HOSHIYAR SINGH
RAJBIR
OM PARKASH
SUBE SINGH
RAJ PAL
BALWAN
CHARAN SINGH
DHARAM PAL
BHAL SINGH
RAMESH SHEORAN
SHANTI
DILBAG
BALWAN
NIHAL SINGH
VINOD KUMAR
SUKHBIR SINGH
BALRAJ SINGH DUHAN
KRISHNA DEVI
BIR SINGH
SAVITRI DEVI
BANI SINGH
CHHAJU RAM
KANHA RAM
DEWA SINGH
KALI RAM
TEK CHAND
BIDAMA RAM
SUNDA RAM
JAI KARAN
SUNDER SINGH
SURJA SINGH
BHIM SINGH
MEWA SINGH
DIWAN SINGH
RAMJI LAL
NIHAL SINGH
DIWAN SINGH
RISHAL SINGH
KOHAR SINGH
MUNSHI RAM
RISHAL SINGH
W/o DAYA NAND
DAYA NAND
MANGE RAM
MUNSHI RAM
MAHA SINGH
MAHA SINGH
BIJE SINGH
CHANDGI RAM
BHAGWANA RAM
W/O BIR SINGH
HARI SINGH
3719
SUNIL KUMAR
RAGHBIR ISNGH
3720
HAWA SINGH
3721
MOHINDER SINGH
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
2595
SECTOR 9-11
2595
SECTOR 9-11
34
SECTOR 15 A
35C
GANGWAN ROAD
534
NAVDEEP COLONY
534
NAVDEEP COLONY
48
Page 145
3722
RAVINDER KUMAR
DHOOP SINGH
RAKHI KHAS
NARNAUND HISAR
HRY
3723
SANDEEP
ISHWAR SINGH
RAKHI KHAS
NARNAUND HISAR
HRY
3724
BHALE RAM
FATEH SINGH
RAKHI KHAS
NARNAUND HISAR
HRY
3725
SATBIR
GUGAN
RAKHI KHAS
NARNAUND HISAR
HRY
3726
KULDEEP SINGH
RAM SARUP
RAKHI KHAS
NARNAUND HISAR
HRY
3727
RAJPAL SINGH
RATTAN SINGH
RAKHI KHAS
NARNAUND HISAR
HRY
3728
PRITHI SINGH
MOLU RAM
RAKHI KHAS
NARNAUND HISAR
HRY
3729
SUSHIL KUAMR
ABHEY RAM
RAKHI KHAS
NARNAUND HISAR
HRY
3730
ABHEY RAM
FATEH SINGH
RAKHI KHAS
NARNAUND HISAR
HRY
3731
DEVI LAL
SANJAY
JAGDISH PUNIA
JAI SINGH
SATBIR
DULI CHAND
RAKESH LAMBA
DAMYANTI
ARJUN LAMBA
AJIT LAMBA
NAVNEET SARSANA
SANGRAM SARSANA
NAVDEEP
VIKRAM
KARTAR SINGH
BHARAT SINGH
BHARAT SINGH
RAMJAS PUNIA
MEHAR SINGH
DUNI CHAND
MATU RAM
BALBIR SINGH
W/O RAKESH LAMBA
RAKESH LAMBA
RAKESH LAMBA
ANUP SINGH
ANUP SINGH
JAGJIT
JAGJIT SINGH
AGDI RAM
65
SAKET COLONY
HISAR
HRY
SAKET COLONY
HISAR
HISAR
HRY
78
ADARSH NAGAR
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
13
NAND VIHAR
HISAR
HISAR
HISAR
SINDHAR
RAJLI
RAJLI
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
65
HISAR
HISAR
HRY
RAMESH PUNIA
SURENDER SINGH
RAJVIR SINGH
MUKHTIAR SINGH
CHANDI RAM
HAWA SINGH
DHARAM SINGH
JAI LAL
532
SECTOR 16
HISAR
HRY
SANT VIHAR
HISAR
HISAR
HRY
1501
URBAN ESTATE II
HISAR
HISAR
HISAR
TOKAS
HISAR
59
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
1852
SECTOR 14
1852
SECTOR 14
1852
SECTOR 14
1852
SECTOR 14
171
LAJPAT NAGAR
171
LAJPAT NAGAR
171
LAJPAT NAGAR
171
LAJPAT NAGAR
Page 146
GANGWA ROAD
NEAR GODARA PT.
PUMP RAJGARH
ROAD
SUN CITY MALL
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
SURESH SEHRAWAT
SURESH KALA
RAJESH
KULDEEP PUNIA
OM PARKASH
VIRENDER SINGH
SUNITA DEVI
RAJ KUMAR
BALWAN
JOGINDER
ROSHAN LAL
DHARAMBIR
DALJEET SINGH
BALWANT SINGH
RAM PHAL
MAHENDER SINGH
DAYA NAND
RAJBIR SINGH
RAJESH KUMAR
VIKRAM SINGH
JASBIR BAMAL
ISHWAR SINGH
MANPHOOL SINGH
KAMLESH DEVI
JAIBIR SINGH
RAJ KUMAR
SURESH KUMAR
MAM RAJ
W/O SURESH
OM PARKASH
OM PARKASH
GIANI RAM
DARYA SINGH
W/O VIRENDER SINGH
MITHAN AL
NIHAL SINGH
NIHAL SINGH
AMAR SINGH
POHLU RAM
RAM CHANDER
DALIP SINGH
FATEH SINGH
JOGI RAM
SHER SINGH
KARAM CHAND
KARAM CHAND
BALWAN SINGH
SATPAL
BANKA RAM
AMI LAL
W/O MANFUL SINGH
RAMESHWAR
BHARAT SINGH
GHAMAAN SINGH
YASHPAL BERWAL
ASHOK KUMAR
MANGE RAM
PREM SINGH
3779
DALBIR SINGH
MANGE RAM
3780
VIJAY KUMAR
DAYA RAM
3781
CHANDER SINGH
BEG RAJ
3782
GORDHAN
CHANDER SINGH
9
BISHNOI COLONY
9
BISHNOI COLONY
475
OLD POLICE LINE
2
CANAL COLONY
C.R.M.JAT COLLEGE
19
ADARSH NAGAR
51
SAKET COLONY
67 A
FRIENDS COLONY
Page 147
GANGWA ROAD
GANGWA ROAD
P & T BLOCK
KHARKERI ROAD
HISAR
HISAR
LADWA
LADWA
LADWA
JHEEL
JHEEL
JHEEL
JHEEL
JHEEL
JHEEL
JHEEL
JHEEL
JHEEL
JHEEL
JHEEL
JHEEL
JHEEL
JHEEL
BAGALA
HISAR
KAITHAL
HISAR
HISAR
CHANAUT
HISAR
HASANGAR
H
BHATLA
SARANGPU
R
BHIWANI
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
Uchana
JIND
HRY
Uchana
JIND
HRY
Uchana
JIND
HRY
Uchana
JIND
HRY
Uchana
JIND
HRY
Uchana
JIND
HRY
Uchana
JIND
HRY
Uchana
JIND
HRY
Uchana
JIND
HRY
Uchana
JIND
HRY
Uchana
JIND
HRY
Uchana
JIND
HRY
Uchana
JIND
HRY
Uchana
JIND
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
KAITHAL
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
CHARKHI
BHIWANI
HRY
DADRI
BHIWANI
BHIWANI
HRY
SARANGPU
R
SARANGPU
R
SARANGPU
R
CHARKHI
BHIWANI
HRY
DADRI
CHARKHI
BHIWANI
HRY
DADRI
CHARKHI
BHIWANI
HRY
DADRI
BHIWANI
BHIWANI
BHIWANI
HRY
HARPHOOL SINGH
GOLAGARH
TOSHAM
BHIWANI
HRY
CHANDER SINGH
SARANGPU
R
MATARSHY
AM
MATARSHY
AM
BADYA
JATTAN
ALAKHPURA
CHARKHI
BHIWANI
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
TOSHAM
BHIWANI
HRY
TOSHAM
BHIWANI
HRY
TOSHAM
BHIWANI
HRY
TOSHAM
BHIWANI
HRY
TOSHAM
BHIWANI
HRY
TOSHAM
BHIWANI
HRY
TOSHAM
BHIWANI
HRY
TOSHAM
BHIWANI
HRY
TOSHAM
BHIWANI
HRY
3783
BALDEV SINGH
KHEM CHAND
3784
SHISH RAM
3785
DHARMANDER
3786
UMED SINGH
BHAGWAN SINGH
3787
GULAB SINGH
AMAR SINGH
3788
MANI RAM
DALIP SINGH
3789
SUMAN DEVI
KARANDEEP
64
JAGAT COLONY
3790
MANDEEP RATHI
NIHAL SINGH
ALAKHPURA
3791
JAGDEEP
NIHAL SINGH
ALAKHPURA
3792
3796
SUBHASH
BALBIR SINGH
JAIVIR SINGH
NARESH KUMAR
MENESH KUMAR
BALBIR SINGH
MAN SINGH
WAZIR SINGH
BALBIR SINGH
UMED SINGH
3797
RAJESH
OM PARKASH
3798
MUNISH
SURAJ BHAN
3799
KULDEEP
PARTAP SINGH
3800
HARVINDER
RATTAN SINGH
3801
KRISHAN KUMAR
TEK RAM
3802
SATBIR
TEK CHAND
3803
DAYANAND
TEK CHAND
3804
ASHOK
JAGE RAM
3793
3794
3795
965
URBAN ESTATE II
965
URBAN ESTATE II
1398
SECTOR 13
965
URBAN ESTATE II
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
LEGHAN
BHANAN
LEGHAN
BHANAN
LEGHAN
BHANAN
LEGHAN
BHANAN
ASALWAS
LEGHAN
BHANAN
LEGHAN
BHANAN
LEGHAN
BHANAN
LEGHAN
BHANAN
Page 148
DADRI
3805
JOGINDER
DAYANAND
3806
PARDEEP
SURAJ BHAN
3807
RAJ KAPOOR
JAGE RAM
3808
RAI SINGH
KUNDAN LAL
3809
SUMAN
W/O KULDEEP
3810
PARDEEP KUMAR
PARTAP SINGH
3811
ANIL
PREM SINGH
LEGHAN
BHANAN
LEGHAN
BHANAN
LEGHAN
BHANAN
LEGHAN
BHANAN
LEGHAN
BHANAN
LEGHAN
BHANAN
CHHAPAR
TOSHAM
BHIWANI
HRY
TOSHAM
BHIWANI
HRY
TOSHAM
BHIWANI
HRY
TOSHAM
BHIWANI
HRY
TOSHAM
BHIWANI
HRY
TOSHAM
BHIWANI
HRY
CHARKHI
DADRI
TOSHAM
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
3812
SANTOSH
RAI SINGH
DAB DHANI
3813
RAI SINGH
MANGTHU RAM
DAB DHANI
TOSHAM
BHIWANI
HRY
3814
ANIL
HARDAYAL
CHARKHI
BHIWANI
HRY
3815
SANJAY KUMAR
MAHENDER SINGH
NEAR
DADRI
CHARKHI
BHIWANI
HRY
3816
NIRANJAN SINGH
SHER SINGH
CHOWK
M.C.COLONY
WARD NO.1
DADRI
CHARKHI
BHIWANI
HRY
3817
SANDEEP CHAUDHARY
INDER SINGH
CHAUDHARY
LOHARU ROAD
DADRI
CHARKHI
BHIWANI
HRY
3818
RAVINDER SINGH
BALBIR SINGH
JAI SHREE
PO
MISHREE
CHARKHI
DADRI
CHARKHI
DADRI
CHARKHI
DADRI
CHHAPAR
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
DADRI
CHARKHI
BHIWANI
HRY
DADRI
CHARKHI
BHIWANI
HRY
DADRI
CHARKHI
BHIWANI
HRY
DADRI
CHARKHI
BHIWANI
HRY
DADRI
CHARKHI
BHIWANI
HRY
FAWARA
ROHTAK ROAD
AGENCIES
3819
SUNITA DEVI
W/O SURESH KUMAR
437/4
WARD-1,
3820
SURESH KUMAR
MANFUL SINGH
434/4
M.C.COLONY
WARD-1,
3821
JAGAT SINGH
MANGE RAM
M.C.COLONY
LADAN PANA
WARD NO.15
3822
RAJPAL
KEDAR NATH
LADAN PANA
WARD NO.15
3823
VIJAY SINGH
KEDAR NATH
LADAN PANA
WARD NO.15
3824
PRITAM SINGH
LADAN PANA
KEDAR NATH
Page 149
WARD NO.15
CHARKHI
DADRI
CHARKHI
DADRI
CHARKHI
DADRI
CHARKHI
DADRI
CHARKHI
DADRI
CHARKHI
DADRI
DADRI
CHARKHI
DADRI
CHARKHI
DADRI
3825
AJAY KUMAR
RATTAN SINGH
GOPI
BADHRA
BHIIWANI HRY
3826
RAJ KUMAR
AMRIT LAL
GOPI
BADHRA
BHIIWANI HRY
3827
OM PRAKASH
SHER SINGH
BADHRA
BADHRA
BHIWANI
BHIIWANI HRY
HRY
3828
RAVINDER KUMAR
JAGDISH
GOPI
BADHRA
3829
SOMBIR
JAI CHAND
GOPI
BADHRA
BHIIWANI HRY
3830
SHER SINGH
HARI SINGH
GOPI
BADHRA
BHIIWANI HRY
BHIIWANI HRY
3831
JAGDISH
RUPRAM
GOPI
BADHRA
3832
SATISH KUMAR
BHARAT SINGH
GOPI
BADHRA
BHIIWANI HRY
3833
SOM VIR
BHARAT SINGH
GOPI
BADHRA
BHIIWANI HRY
3834
ISHWAR SINGH
RUP RAM
GOPI
BADHRA
BHIIWANI HRY
BHIWANI
HRY
3835
MANJIT
SULTAN SINGH
DALA WASS
BADHRA
3836
VIDHYA NAND
HARPHOOL SINGH
GOLAGARH
TOSHAM
BHIWANI
HRY
3837
SUSHILA
W/O SAJJAN SINGH
CHARKHI
BHIWANI
HRY
3838
PARDEEP KUMAR
SHISH RAM
CHARKHI
DADRI
GOLAGARH
DADRI
TOSHAM
BHIWANI
HRY
BAHAL
BHIWANI
HRY
BAHAL
BHIWANI
HRY
BADHRA
BHIWANI
HRY
LOHARU ROAD
3839
RAN SINGH
BANWARI LAL
3840
SURTA SINGH
AMAR SINGH
3841
MOTI RAM
SRI CHAND
SURPURA
KALAN
SURPURA
KALAN
BADHRA
3842
SHARDHA NAND
CHANDGI RAM
GOLAGARH
TOSHAM
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
3843
MAHENDER SINGH
BHAGWAN SINGH
BADHRA
BADHRA
3844
SOMBIR
ISHWAR SINGH
GOLAGARH
TOSHAM
BHIWANI
HRY
3845
ABHEY RAM
MAI DHAN
BADHRA
BADHRA
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
3846
JAGAT SINGH
SULTAN SINGH
BADHRA
BADHRA
3847
DALBIR SINGH
SULTAN SINGH
BADHRA
BADHRA
BHIWANI
HRY
3848
DAYANAND ADVOCATE
TEK CHAND
LOHARU ROAD
CHARKHI
BHIWANI
HRY
3849
SANDEEP KUMAR
BHARAT SINGH
LOHARU ROAD
CHARKHI
DADRI
CHARKHI
DADRI
SARANGPU
R
DADRI
CHARKHI
BHIWANI
HRY
DADRI
CHARKHI
BHIWANI
HRY
3850
BHARAT SINGH
TEK CHAND
Page 150
DADRI
CHARKHI
BHIWANI
HRY
DAI RAM
SARANGPU
R
BADHRA
DADRI
BADHRA
BHIWANI
HRY
SUMER SINGH
DALAWASS
BADHRA
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
3851
KISHAN KUMAR
BHARAT SINGH
3852
RANBIR SINGH
3853
JAGJIT
3854
HARI SINGH
BHAGWANA
BADHRA
BADHRA
3855
JAIVIR
DAYA NAND ADVOCATE
BADHRA
BADHRA
BHIWANI
HRY
3856
SHER SINGH
SHISH PAL
BADHRA
BADHRA
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BADHRA
3857
DILAWAR
PHULLU RAM
BADHRA
BADHRA
3858
UMED SINGH
FATEH SINGH
BADHRA
BADHRA
BHIWANI
HRY
3859
JAIBIR
ADD RAM
BADHRA
BADHRA
BHIWANI
HRY
3860
HAR PAL
PALA RAM
BADHRA
BADHRA
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
3861
RAJBIR
PARA RAM
BADHRA
BADHRA
3862
RAJBIR
UMRAV
BADHRA
BADHRA
BHIWANI
HRY
3863
PRITHAVI SINGH
MAHA RAM
BADHRA
BADHRA
BHIWANI
HRY
3864
DHARAM CHAND
GANPAT RAM
ADAMPUR
HISAR
HRY
3865
RAMESHWAR
THANDI RAM
ADAMPUR
HISAR
HRY
3866
HARI NARAIN
R.D.JAKHAR
RAM DHAN
RAM DHAN
BHURA RAM
TARA CHAND NAIN
SHEO CHAND
CH. NO.287
DISTT. COURT
HISAR
HISAR
HRY
CH. NO.263
DISTT. COURT
HISAR
HISAR
HRY
5
BANK COLONY
PREM NAGAR
HISAR
HISAR
HRY
5
BANK COLONY
PREM NAGAR
HISAR
HISAR
HRY
5
BANK COLONY
PREM NAGAR
HISAR
HISAR
HRY
CHAMBER NO. 280
DISTT. COURT
HISAR
HISAR
HRY
3872
SATISH KUMAR
RAJESH JAKHAR
RAJEEV JAKHAR
RAKESH JAKHAR
RAM DHAN JAKHAR
PAWAN NAIN
SATBIR SINGH
HISAR
HISAR
HRY
3873
HARPAL SINGH BURA
DALIP SINGH
639
SAKET
COLONY
EXTN.
SECTOR 6
MOHABATP
UR
MOHABATP
UR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
3874
SATPAL
SUNITA
ARVIND KUMAR
HARPAL MALIK
ASHOK KUMAR
SAMMAT SINGH
BELI RAM
W/O SATPAL
WAZIR SINGH
SAMPAT SINGH
SAMPAT SINGH MALIK
SHYAMA RAM
412
DEFENCE COLONY
412
DEFENCE COLONY
334
DHANI JAIDEV
63
TULSI VIHAR
GALI NO.4
63
TULSI VIHAR
GALI NO.4
63
TULSI VIHAR
GALI NO.4
3867
3868
3869
3870
3871
3875
3876
3877
3878
3879
Total 102 in Adampur
1E
Page 151
RAJGARH ROAD
PANCHKUL
A
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
PANCHKU HRY
HISAR
LA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
3880
RAJ BALA
W/o AMAR SINGH
3881
3897
SURENDER SINGH
MAHENDER SINGH
AMARJEET SINGH KUNDU
SURJA RAM
KARAN SINGH
MAHENDER SINGH
JAGAT PAL
RAMKESH
MANGE RAM
KAMAL SINGH
JAI PAL
SHAMSHER SINGH
ISHWAR SINGH
SURENDER SINGH
JAIPAL SINGH
BHARAT SINGH
JAIBIR SINGH
SARDAR SINGH
DHANPAT SINGH
KARAN SINGH
DAL SINGH
DAL SINGH
HARI RAM
HARI SINGH
JAI NARAIN
CHANDGI RAM
MANGE RAM
BHARAT SINGH
BHARAT SINGH
CHANDI RAM
GULAB SINGH
BHARAT SINGH
DARYA SINGH
TEK CHAND
3898
ROSHAN
SURAJ MAL
3899
VIJENDER
MAHANDER SINGH
3900
ZILE SINGH PUNIA
RANDHIR SINGH
SATBIR SINGH
MAHABIR
NIHAL SINGH
HARI SINGH
ANUP SINGH
RATTAN SINGH
3907
DHUP SINGH BENIWAL
VIJAY SINGH MANN
RAJPAL
KULBIR SINGH
BHORA SINGH
SOBHA CHAND
NAFE SINGH
SARUP SINGH
3908
SATVIR SINGH
JHINDU RAM
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3901
3902
3903
3904
3905
3906
FH 4
CANAL COLONY
PANJABI COLONY
11
SAKET COLONY
1373
SECTOR 13
146/2
JAWAHAR NAGAR
195
LAJPAT NAGAR
4
DEFENCE COLONY
LUXMI BAI CHOWK
NEAR CANAL REST
HOUSE
JIND ROAD
GANGWA ROAD
GALI NO. 7
WARD NO.6
Page 152
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
BARWALA
BHAGANA
KHAIRI
KHAIRI
KHAIRI
HISAR
KIRMARA
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
BADALA
BADALA
BADALA
SATROD
KALAN
SATROD
KALAN
SATROD
KALAN
KIRORI
HISAR
HISAR
KHERI
DAULATPUR
,
PO
SIWANA
HISAR
HISAR
CHHAN
SISAI
BOLAN
CHHANIBAD
ARA
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
BADARA
HANUMA
RAJ
NGARH
3909
ROHTASH
PHOOL SINGH
DEWAN PO MUKLAN
3910
WAZIR SINGH
PHOOL SINGH
MUKLAN
DEWAN PO
3911
BIRMATI
W/O DHARAMVIR
MUKLAN
DEWAN PO
3912
OM PARKASH
SURJA RAM
MUKLAN
DEWAN PO
3913
BHAGWANTI
W/O OM PARKASH
MUKLAN
DEWAN PO
3914
JAGBIR SINGH
OM PARKASH
MUKLAN
DEWAN PO
3915
SAJJAN KUMAR
SURAJ BHAN
MUKLAN
DEWAN PO
3916
BHAGWANA
DEV RAJ
MUKLAN
DEWAN PO
3917
DHAN SINGH
HANS RAM
MUKLAN
DEWAN PO
3918
DHARAMBIR
RATI RAM
MUKLAN
DEWAN PO
3919
DILBAG SINGH
SURJA RAM
MUKLAN
DEWAN PO
3920
JAVATRI
W/O DILBAG SINGH
MUKLAN
DEWAN PO
3921
HARENDER SINGH
AMAR CHAND
MUKLAN
DEWAN PO
DEWAN PO
MUKLAN
Page 153
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
3922
MANGAT RAM
MANI RAM
DEWAN PO
3923
NARESH
BHAGWANA RAM
MUKLAN
DEWAN PO
3924
RAJENDER SINGH
PURAN
MUKLAN
DEWAN PO
3925
DALBIR
PURAN
MUKLAN
DEWAN PO
3926
RAMESH
BHAGWANA
MUKLAN
DEWAN PO
3927
SANDEEP
DILBAG
MUKLAN
DEWAN PO
3928
SUBHASH CHANDER
PHOOL SINGH
MUKLAN
DEWAN PO
3929
AMAN KUMAR
RANJIT SINGH
3930
AMAR SINGH
RATTI RAM
3931
AATAM SINGH
CHET RAM
3932
INDRAJ SINGH
NAND LAL
3933
KRISHAN
NIHAL SINGH
3934
RAJ KUMAR
RANJIT SINGH
3935
RAJBIR SINGH
NAND RAM
3936
RATTAN PAL
RULI RAM
3937
RULI RAM
RANJIT SINGH
MUKLAN
JAKHOD
KHERA
JAKHOD
KHERA
JAKHOD
KHERA
JAKHOD
KHERA
JAKHOD
KHERA
JAKHOD
KHERA
JAKHOD
KHERA
JAKHOD
KHERA
JAKHOD
KHERA
Page 154
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
3938
SANTRO
W/O RULI RAM
3939
3963
RAM PHAL
CHANDI RAM
SURJEET SINGH
SAROJ S. JEET SINGH
AJIT SINGH
AJAY SINGH
ANIL KUAMR
BALWANT
BANWARI LAL
DALIP SINGH
JAI RAM MALIK
JIYA LAL
KAMLESH
KRISHAN KUMAR
KULDEEP SINGH
LAKHI RAM
LILA RAM
MAHABIR SINGH
MAHABIR SINGH
MANOHAR LAL
NATHU RAM
RAM BHAGAT
RAM MEHAR
SURJEET MALIK
MAHABIR SINGH
JAGAR SINGH
HAZARI RAM
BALBIR CHAND
W/O SURJEET SINGH
DALIP SINGH
MANOHAR LAL
MOHINDER
HIRA
DES RAJ
SUKHDEV
SURAT RAM
DES RAJ
W/O RAM MEHAR
MANFULSINGH
MANOHAR LAL
HARPHOOL SINGH
MOLU RAM
MUNSI RAM
DALIP SINGH
DES RAJ
NEKI RAM
KALU RAM
MOLAR RAM
MAHABIR SINGH
SURAT SINGH
3964
RAJBIR SINGH
SURAT SINGH
3965
AJMER SINGH
SAJJAN SINGH
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
8 / 29
NEW CAMPUS
CCS HAU
8 / 29
NEW CAMPUS
CCS HAU
JAKHOD
KHERA
PABRA
NIYANA
HISAR
HISAR
UMRA
UMRA
UMRA
UMRA
UMRA
UMRA
UMRA
UMRA
UMRA
UMRA
UMRA
UMRA
UMRA
UMRA
UMRA
UMRA
UMRA
UMRA
UMRA
UMRA
KUNGAR
BHAINI
KUNGAR
BHAINI
PETWAR
ADAMPUR
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
3966
ASHOK KUMAR
MAHABIR SINGH
PETWAR
NARNAUND HISAR
3967
SATBIR SINGH
BHOPAL SINGH
PETWAR
NARNAUND HISAR
HRY
3968
SURENDER SINGH
KARTAR SINGH
PETWAR
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
HRY
3969
VED PAL
BARU RAM
PETWAR
NARNAUND HISAR
3970
MUNISH
BALJEET SINGH
ALAKHPURA
BAWANI
KHERA
Page 155
BHIWANI
3971
ARUN KUMAR
BALJEET SINGH
ALAKHPURA
3972
MANDEEP SINGH
RAJPAL SINGH
ALAKHPURA
3973
RANDHIR SINGH
BHALE RAM
BHALE RAM
SUJANA RAM
4003
RAJ KUMAR MOHIL
MAHENDER SINGH
VIKRAM SINGH
AJAY KUMAR
VIGYANDHAR HOODA
LEELA
WAJIR SINGH
LADO
RANDHIR SINGH
MOHAN
SONA
LILU
SAVITRI
SAROJ
RANGI RAM
BARU RAM
PARKASHO DEVI
ROSHNI
RAM PHAL
KAMLESH
PREMO
SANTOSH
RAM KUMAR
HARI SINGH
LICHHMI DEVI
MAHENDER
JAGDEEP
MAHA SINGH
SUSHIL KUMAR
DAYA RAM
MAHABIR SINGH
MAHENDER SINGH
MAHENDER SINGH
VIDYADHAR
BADLU SINGH
CHAMASA
W/O RANDHIR
SARDARA
BARU
W/O BARU
NIHAL SINGH
W/O DARA
W/O RAMESHWAR
BARU RAM
RAN SINGH
W/O SHAMSHER SINGH
W/O GULAB SINGH
NIHALA
W/O TEKA
HARI SINGH
W/O KULDEEP SINGH
HARI SINGH
CHANDGI RAM
W/O MAHENDER
CHAMASA
MAHA SINGH
HAMIR SINGH
DARYA SINGH
4004
SATYA DEVI
W/O SUSHIL KUMAR
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
726
H.B. COLNY
129
DEFENCE COLONY
129
DEFENCE COLONY
1039
SECTOR 16-17
580
JAWAHAR NAGAR
SECTOR 16-17
HISAR
HASANGAR
H
DABRA
DABRA
DABRA
DABRA
HISAR
HISAR
BOBUA
BOBUA
BOBUA
BOBUA
BOBUA
BOBUA
BOBUA
BOBUA
BOBUA
BOBUA
BOBUA
BOBUA
BOBUA
BOBUA
BOBUA
BOBUA
BOBUA
BOBUA
BOBUA
BOBUA
HISAR
HISAR
ALAKHPURA
ALAKHPURA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
HISAR
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
Page 156
4005
BIRJESH LAMBA
SUSHIL LAMBA
ALAKHPURA
4006
DIGESH LAMBA
SUSHIL KUMAR
ALAKHPURA
4007
RAM PHAL
DULI CHAND
ALAKHPURA
4008
PARDEEP KUMAR
KRISHAN KUMAR
ALAKHPURA
4009
RAJPAL
DULI CHAND
ALAKHPURA
4010
BHOPAL SINGH
SANSAR SINGH
ALAKHPURA
4011
KAMLESH
W/O BHOPAL LAMBA
ALAKHPURA
4012
SURENDER
PHOOL SINGH
ALAKHPURA
4013
JAI SINGH
INDRAJ
ALAKHPURA
4014
SURAJ MUKHI
W/O JASWANT
ALAKHPURA
4015
OM PATI
W/O JAI SINGH
ALAKHPURA
4016
SURSATI
W/O RAJENDER SINGH
ALAKHPURA
4017
PARAS
KARTAR
ALAKHPURA
4018
SANDEEP
OM PARKASH
ALAKHPURA
4019
SOM DUTT
ISHWAR
ALAKHPURA
4020
HARI SINGH
RAI SINGH
ALAKHPURA
4021
MUNEESH
JAI PAL
ALAKHPURA
4022
JAI PAL
KARAN SINGH
ALAKHPURA
4023
MANOJ KUMAR
JAI PAL
ALAKHPURA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
Page 157
4024
SATYAPAL SINGH
SANSAR SINGH
ALAKHPURA
4025
KITAB KAUR
W/O SATYAPAL
ALAKHPURA
4026
SANDEEP KUMAR
KRISHAN KUMAR
ALAKHPURA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
4027
4028
KAMAL SINGH
KOUSHALYA DEVI
SAJJAN SINGH PUNIA
W/O HARI SINGH
KIRORI
ALAKHPURA
4029
KAMLESH
W/O SATBIR
ALAKHPURA
4030
ABHIMANU
AMAN SINGH
ALAKHPURA
4031
JAGDISH
JAI SINGH
ALAKHPURA
4032
UMED SINGH
KANHAIYA LAL
ALAKHPURA
4033
KARTAR SINGH
JUG LAL BADSRA
ALAKHPURA
4034
RAJJO DEVI
KARTAR SINGH
ALAKHPURA
4035
WAZIR SINGH
KAMAL SINGH
ALAKHPURA
4036
DILBAG
KAMAL SINGH
ALAKHPURA
4037
KRISHNA DEVI
W/O WAZIR SINGH
ALAKHPURA
4038
AMIR
HARPHUL
ALAKHPURA
4039
PARDEEP KUMAR
AMIR CHAND
ALAKHPURA
4040
URMILA
W/O AMIR SINGH
ALAKHPURA
4041
DALEL SINGH
HARPHOOL
ALAKHPURA
4042
KAPIL DEV
DALIP SINGH
ALAKHPURA
4043
SUNIL KUMAR
AMIR SINGH
ALAKHPURA
HISAR
HRY
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
Page 158
4044
RAJENDER SINGH
INDRAJ
4045
KULJEET KULARIA
HARSUKH RAI
4046
MUKESH KUMARI
4047
ALAKHPURA
RATIA ROAD, OPP.
FATEHABA
M.M. COLLEGE
W/O SANDEEP KUMAR
D
ALAKHPURA
SANDEEP KUMAR
JAI SINGH
ALAKHPURA
4048
SURESH
W/O KRISHAN
ALAKHPURA
4049
KRISHAN KUMAR
JAI SINGH
ALAKHPURA
4050
JASWANT
INDRAJ
ALAKHPURA
4051
13 A
MODEL TOWN
RAGHUBIR SINGH
RAKESH SANDHU
SULTAN SINGH
W/O RAMESH SANDHU
8/3
DULI CHAND
W/O HUKAM SINGH
HUKAM SINGH
HUKAM SINGH
KARTAR SINGH
BADLU RAM
257
979
URBAN ESTATE II
979
URBAN ESTATE II
979
URBAN ESTATE II
1037
SECTOR 13
4058
RAMESH SANDHU
BHANUMATI
NAVDEEP KADIYAN
NEERU
NARENDER DUHAN
JAIDEV SINGH
C.R. COLLEGE OF
EDUCATION
SECTOR 8
4059
RAJENDER SINGH
TEK CHAND
4060
SUBE SINGH
DALIP SINGH
4061
TEK CHAND
DAL SINGH
4062
GAJE SINGH
JOGA RAM
4063
4065
LOTAN SINGH
GIAN SINGH
BALWANT SINGH
SHIV DAYAL
LOTAN SINGH
DANA RAM
4066
MANGE RAM
MANPHOOL SINGH
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4064
OLD CAMPUS
1237
SUNDER NAGAR
1237
SUNDER NAGAR
Page 159
CCS HAU
MELA GROUND
MELA GROUND
HISAR
HISAR
KARNAL
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
SIWANI
BOLAN
SIWANI
BOLAN
SIWANI
BOLAN
SIWANI
BOLAN
SIWANI
BOLAN
HISAR
HISAR
SIWANI
BOLAN
SIWANI
BOLAN
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
FATEHABA
FATEHAB HRY
D
BAWANI
AD
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
KARNAL
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
Agroha
HISAR
HRY
Agroha
HISAR
HRY
Agroha
HISAR
HRY
Agroha
HISAR
HRY
Agroha
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
Agroha
HISAR
HRY
Agroha
HISAR
HRY
4067
LEELAWATI
W/O DAL SINGH
4068
RAM PHAL
DALEL SINGH
4069
SUDHIR ARYA
RAM KUMAR
4070
SUMITRA
W/O RAM PHAL
4071
NARESH KUMAR
SARJEET SINGH
4072
MEWA DEVI
W/O SARUP SINGH
4073
SARUP SINGH
SHIV DAYAL
4074
HAWA SINGH
HAR DASS
4075
JAGBIR SINGH
BASAU RAM
4076
SEWA SINGH
DALEL SINGH
4077
SATBIR SINGH
TEK CHAND
4078
PRITHVI SINGH
DIWAN SINGH
4079
ISHWAR
SUDAN SINGH
4080
DAYA NAND
LOTAN SINGH
4081
GAJE SINGH
THAMBU RAM
4082
DHUP SINGH
SHER SINGH
4083
BALWAN SINGH
SHER SINGH
4084
DEVENDER SINGH
ANITA
RAVINDER SINGH
VEERMATI
BALBIR SINGH
BALBIR SINGH
W/O DEVENDER SINGH
BALBIR SINGH
RAVINDER SINGH
KURRA RAM
4085
4086
4087
4088
7
PARTAP NAGAR
SAKET COLONY
7
PARTAP NAGAR
SAKET COLONY
1919 P
SECTOR 14 P
1919 P
SECTOR 14 P
Page 160
SIWANI
BOLAN
SIWANI
BOLAN
SIWANI
BOLAN
SIWANI
BOLAN
SIWANI
BOLAN
SIWANI
BOLAN
SIWANI
BOLAN
SIWANI
BOLAN
SIWANI
BOLAN
SIWANI
BOLAN
SIWANI
BOLAN
SIWANI
BOLAN
SIWANI
BOLAN
SIWANI
BOLAN
SIWANI
BOLAN
SIWANI
BOLAN
SIWANI
BOLAN
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
KULERI
Agroha
HISAR
HRY
Agroha
HISAR
HRY
Agroha
HISAR
HRY
Agroha
HISAR
HRY
Agroha
HISAR
HRY
Agroha
HISAR
HRY
Agroha
HISAR
HRY
Agroha
HISAR
HRY
Agroha
HISAR
HRY
Agroha
HISAR
HRY
Agroha
HISAR
HRY
Agroha
HISAR
HRY
Agroha
HISAR
HRY
Agroha
HISAR
HRY
Agroha
HISAR
HRY
Agroha
HISAR
HRY
Agroha
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
4089
HISAR
HRY
SIRSA
HRY
HISAR
HRY
SIRSA
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
GANGA BISHAN
KUMBHA
KUMBHA
KUMBHA
KUMBHA
KUMBHA
HANSI
SALEM
GARH
SALEM
GARH
SALEM
GARH
SALEM
GARH
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
AMAR SINGH
KAPRO
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSAWAL
A
TOHANA
FATEHAB HRY
RAM BHAGAT
LADU RAM
MAN SINGH
RAMESHWAR
ISHWAR SINGH
SHAMSHER SINGH
BALJEET SINGH
DALBIR
DHARAMBIR SINGH
DHARAMBIR SINGH
ISHWAR SINGH
JAIBIR
JAIBIR
JOGINDER SINGH
SURAJMAL
SHEODUTT RAM
KURRA RAM
REDA RAM
RAM SINGH
BALBIR SINGH
BHAGI RATH
KHAJAN SINGH
AMAR CHAND
HOSHIYAR SINGH
MEHAR SINGH
TARA CHAND
AJIT SINGH
LAL CHAND
4109
KARAMBIR
NARESH
RAJBIR SINGH
RAJENDER SINGH
SURENDER SINGH
ZILE SINGH
SANDEEP
PARTAP SINGH
RAM SINGH
BANWARI LAL
BANWARI LAL
BIRBAL
CHANDGI RAM
RAM KUMAR
4110
SOMBIR
RISAL SINGH
4111
BALGEET SINGH
HAMEER SINGH
4112
ANUP SINGH
DUNI CHAND
4113
JAIBIR SINGH
4114
PRAN SINGH
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4115
4117
SANDEEP KUMAR
PARTAP SINGH
TEK RAM
PARTAP SINGH
GANGA BISHAN
POHLU RAM
4118
SATBIR SINGH
DHARAM SINGH
4116
63
SECTOR 6 P
SECTOR
6
NEAR HUDA
164
SECTOR 6
1088
SECTOR 13
1088
SECTOR 13
CANTT CHODRY
COLONY
Page 161
KULERI
LUDESHAR
KULERI
LUDESHAR
KUMBHA
KUMBHA
KUMBHA
HANSI
KUMBHA
KUMBHA
KUMBHA
KUMBHA
KUMBHA
HANSI
AD
4119
MAHENDER SINGH
MEWA SINGH
4120
ISHWAR SINGH
DESH RAJ
4121
RAMESH CHAND
CHANDAN SINGH
4122
DHARAM PAL
ARJUN SINGH
4123
NATHU RAM
KANSHI RA,M
4124
SUMER SINGH
RAJ BALA
SATBIR SINGH
SHREE CHAND
W/O SUMER SINGH
PIPAL SINGH
4128
SATBIR SINGH
ISHWAR SINGH
BHIM SINGH
BIR SINGH
4129
KRISHAN KUMAR
BASAU
4130
PHOOL KUMAR
BHAGWAN SINGH
4131
KULBIR SINGH
NAFE SINGH
4132
JAIBIR SINGH
LAXMAN
4133
VIRENDER SINGH
BALWANT SINGH
4134
BALBIR SINGH
GULAB SINGH
4135
VIJAY KUMAR
RAM CHANDER
4136
RAM CHANDER
BIRU RAM
4137
RAJENDER KUMAR
SARUP SINGH
4138
KAPOOR SINGH
BHALU RAM
4139
MAHABIR
BHALU
4125
4126
4127
117
NAVDEEP COLONY
RAJGARH ROAD
117
NAVDEEP COLONY
RAJGARH ROAD
10
HUDA MAIN WATER
WORKS
Page 162
HANSAWAL
A
HANSAWAL
A
HANSAWAL
A
HANSAWAL
A
HANSAWAL
A
HISAR
HISAR
HISAR
TOHANA
FATEHAB HRY
TOHANA
AD
FATEHAB HRY
TOHANA
AD
FATEHAB HRY
TOHANA
AD
FATEHAB HRY
TOHANA
AD
FATEHAB HRY
HISAR
AD
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
RAMAYAN
KUMBA
KHERA
KUMBA
KHERA
KUMBA
KHERA
KUMBA
KHERA
KUMBA
KHERA
KUMBA
KHERA
KUMBA
KHERA
KUMBA
KHERA
KUMBA
KHERA
KUMBA
KHERA
KUMBA
KHERA
KUMBA
KHERA
HANSI
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HARPHOOL SINGH
BARU RAM
KUMBA
KHERA
KUMBA
KHERA
KUMBA
KHERA
TOKAS
BUDANA
HISAR
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
RAM AVTAR SINGH
DHARAM SINGH
BUDANA
NARNAUND HISAR
HRY
MAAHABIR SINGH
RANJIT SINGH
BUDANA
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
4140
BALJIT SINGH
PHOOL KANWAR
4141
NAFE SINGH
SARUP SINGH
4142
MAHABIR SINGH
MANGE RAM
4143
4144
VIRENDER SINGH
RAM KISHAN
4145
4146
4147
SURESH
DHARAM SINGH
BUDANA
NARNAUND HISAR
4148
AJIT SINGH
CHHAJU RAM
BUDANA
NARNAUND HISAR
HRY
4149
ISHWAR SINGH
RAM SARUP
BUDANA
NARNAUND HISAR
HRY
4150
DALE SINGH
SHRI CHAND
BUDANA
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
4151
RAM DHARI
DESH RAM
BUDANA
NARNAUND HISAR
4152
PARMINDER
DALE SINGH
BUDANA
NARNAUND HISAR
HRY
4153
PURAN CHAND
ROHTASH GODARA
MANGE RAM
RAM KUMAR PUNIA
RAMESH PUNIA
SUSHIL PUNIA
VED PARKASH
KUSUM LATA
SATYAWAN SINGH
MAHABIR SINGH
GULAB SINGH
SUMER CHAND
SHRIRAM CHAUDHARY
RAM KUMAR MOR
RAMPHAL KHARAB
BALRAJ
JAGBIR SINGH
SATBIR SINGH
SATBIR SINGH
NEKI RAM
BANWARI LAL
HARDWARI LAL
KANWAR SINGH
SUBE SINGH
W/O RAMESH PUNIA
SUBE SINGH
W/O VED PARKASH
BADAN SINGH
BADAN SINGH
BADAN SINGH
SURJA RAM
GORU RAM
PHOOL SINGH MOR
CHANDGI RAM
DHOOP SINGH
SUBE SINGH
RAM KUMAR
SUBE SINGH
KULERI
KULERI
KULERI
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
BALAK
BALAK
BALAK
KIRMARA
HISAR
JIND
JIND
KIRORI
KIRORI
KIRORI
KIRORI
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
JIND
JIND
HRY
JIND
JIND
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
21
SECTOR 13
122
FRIENDS COLONY
122
FRIENDS COLONY
122
FRIENDS COLONY
122
FRIENDS COLONY
152
SAKET COLONY
2885
URBAN ESTATE
1715
URBAN ESTATE
Page 163
RAJGARH ROAD
BLOCK B
4172
CHAND RAM
HARPHUL SINGH
4173
ISHWAR SINGH MOHIL
PAWAN KUMAR
DALJEET SINGH BISLA
RAM PHAL BISLA
DILBAG SINGH BISALA
RAJPAL
RAM NIWAS
JAGBIR SINGH
ASHOK KUMAR
ASHOK KUMAR
AZAD SINGH
BHARAT SINGH
DHARAMPAL
KULDEEP SINGH
RAGHBIR SINGH
RANDHIR SINGH
SATBIR SINGH
SISH PAL
SUDESH KUMARI
SUNITA RANI
SURENDER SINGH
SURESH KUMAR
VIRENDER
RAJA
MOHINDER SINGH
KARAN SINGH
SUNDER SINGH
KAPTAN SINGH
SATYAWAN
MEWA SINGH
RAJBIR
OM PARKASH
AMARJEET SINGH
BALWANT
ISHWAR
PARTAP SINGH
NAFE SINGH
RAJENDER SINGH
HARI RAM
HARPAL SINGH BISLA
HARPAL SINGH BISLA
HARPAL SINGH BISLA
RATTAN SINGH
BIRU RAM
POHLU RAM
BAGLA RAM
JIA LAL
JHUNDA RAM
SURAT SINGH
BIRU RAM
PRITHVI SINGH
AMRIT SINGH
RISAL SINGH
POHLU RAM
PHOOLA RAM
W/O ASHOK KUMAR
W/O SURESH KUMAR
SADHU RAM
JIYA LAL
PILLU RAM
MANFUL
FATEH SINGH
GIANI RAM
FATEH SINGH
OM PARKASH
MANSHA RAM
MANGAL RAM
RAM KUMAR
MEWA SINGH
DIWAN SINGH
TEK CHAND
SUDHAN SINGH
GIANI RAM
BISHAN SINGH
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
930
SECTOR 8
930
SECTOR 8
930
SECTOR 8
Page 164
KHARAK
PUNIA
DABRA
MATLODA
JIND
JIND
JIND
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
JIND
JIND
HRY
JIND
JIND
HRY
JIND
JIND
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
SURAJ BHAN
CHANDI RAM
MANGAL SINGH
CHANDI RAM
HAWA SINGH
SUBHASH CHANDER
WAZIR
JOGI RAM
DHARAMPAL
VIJENDER
MANGAT
SHIRIYA
VIRENDER
VAZIR SINGH
DHARAM SINGH
HARI KISHAN
JUG LAL
LEHRI SINGH
RAM JI LAL
DIWAN SINGH
HARI KISHAN
NEKI RAM
SURAT SINGH
JIWAN
MANFUL
MOMAN
PHOOLA RAM
MOHAN SINGH
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
BHIWANI
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BHIWANI
BHIWANI
HRY
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
MATLODA
ALAKHPURA
SADHU RAM
PREM SINGH
RAJENDER PUNIA
KAPOOR SINGH PANNU
MURTI DEVI PANNU
DHARAM PAL PANNU
SATISH PANNU
KARMVIR
VIRENDER
UJALA RAM
NATHU RAM
PREM SINGH
DALIP SINGH
W/O KAPOOR SINGH
DALIP SINGH
DHARMPAL PANNU
BHIM SINGH
BALWANT SINGH
4236
DEVA SINGH
SANTI DEVI DULAT
SUDARSHAN DULAT
RATTAN SINGH
DULA RAM
W/O DEVA SINGH
DEVA SINGH DULAT
RULIA RAM
4237
AJMER SINGH
SITA RAM
PETWAR
NARNAUND HISAR
HRY
4238
SURENDER SINGH
SULTAN SINGH
JIND
JIND
HRY
4239
MAHI PAL SINGH
SULTAN SINGH
JIND
JIND
HRY
4240
MAHESH KUMAR
MEHTAB SINGH
SUNITA
VINAY KUMAR
MEHTAB SINGH
SOHAN LAL
JAI SINGH
SRI RAM
LALIT
KHERA
LALIT
KHERA
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4241
4242
4243
8-A
PARTAP NAGAR
RAJGARH ROAD
8-A
PARTAP NAGAR
RAJGARH ROAD
111
POLICE LINE AREA
SECTOR 15
111
POLICE LINE AREA
SECTOR 15
2846
SECTOR 9 & 11
2846
SECTOR 9 & 11
670
SECTOR 15 A
RANA
TANT
&
BISTER HOUSE
PARTAP NAGAR
18
18
KAMRI ROAD
PARTAP NAGAR
18
PARTAP NAGAR
VIDYA
NAGAR
COLONY
82
SECTOR 15 A
287
DEFENCE COLONY
152
SAKET COLONY
152
SAKET COLONY
Page 165
GALI NO.1 NEAR
REST HOUSE
MATLODA
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
4244
JASBIR SINGH
INDER SINGH
4245
SUKHBIR SINGH
INDER SINGH
4246
4249
MOHINDER SINGH
KAMLESH MOR
RAJBIR SINGH
JAG MAHENDER
SHRI RAM
W/O RAJBIR SINGH
MUNSHI RAM
RISALA RAM
4250
RAM KUMAR
JAGDISH CHANDER
4251
JAGDISH CHANDER
RAM SARAN
4252
HARI KESH SINGH
SATPAL
PAWAN NAIN
KULWANT SINGH
BALWAN
PARHLAD SINGH
RAKESH KUMAR
BHIM SINGH
ISHWAR SINGH
RAJ KUMAR
WAZIR SINGH
CHANDER BHAN
OM PARKASH
BALWANT SINGH
SUBHASH CHANDER
MOHINDER SINGH
SAROJ DEVI
BALRAJ SINGH
SONA
BHUP SINGH
SAHAB SINGH
SEWA
KULDEEP
SURESH KUMAR
MANJIT
NATHU RAM
RAM SHARAN
RAM SHARAN
KAPOOR SINGH
MASUDI RAM
HARI SINGH
MOLU RAM
BALRAJ SINGH
BHELI RAM
MAN SINGH
MOMAN SINGH
GHASI RAM
NEKU RAM
PHULA RAM
MOMAN RAM
SHANKAR SINGH
BALRAJ SINGH
W/O MAHENDER SINGH
JAI LAL
W/O BALRAJ SINGH
BALRAJ SINGH
OM PARKASH
W/O KULDEEP SINGH
DEWA SINGH
NIHAL SINGH
W/O SURESH KUMAR
SIRI CHAND
4247
4248
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
124
DEFENCE COLONY
20
ADARSH COLONY
GALI NO. 1
20
ADARSH COLONY
GALI NO. 1
92
BLOCK 3
106
DHANDA
FARM
HOUSE
DEFENCE COLONY
106
DEFENCE COLONY
Page 166
KHANDA
KHERI
KHANDA
KHERI
HISAR
HISAR
HISAR
BIANA
KHERA
BIANA
KHERA
LITANI
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
BAGALA
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
4278
SATBIR SINGH
SADHU RAM
4279
SADHU RAM
MUKESH KUMAR
JAGBIR SINGH
SURAJMAL
JAGDISH NAIN
RAM KUMAR
BALBIR SINGH
DALBIR SINGH
BHAGO
AMRIT SINGH
KELA PATI
RANBIR SINGH
KAMLA DEVI
RAM PHAL
BUGANI
AJIT SINGH
OM PARKASH
RITA
BHATERI
CHHABIL SINGH
VED SINGH
NIHAL SINGH
SHANTI DEVI
RAJ BALA
JAGDISH
RAMESH CHANDER
KAMLESH DEVI
PARKASHO DEVI
JAIBIR SINGH
HARKESH
BALJIT SINGH
SUKHPAL SINGH
JAGPAL SINGH
KAMLESH
AJIT SINGH
RAM CHANDER
SARDAR SINGH
AKHE RAM
SURAJ BHAN
BIRSALA RAM
SUKH DEV
RAN SINGH NAIN
HARPHOOL
CHATTER SINGH
JODH SINGH
W/O DALBIR SINGH
NIHAL SINGH
W/O BHIM SINGH
JODHA SINGH
W/O RANBIR SINGH
HUKAM SINGH
W/O RAM CHANDER
RAM CHANDER
RAM CHANDER
W/O AJIT SINGH
W/O OM PARKASH
HARFUL SINGH
KALI RAM
KHEM CHAND
W/O NIHAL SINGH
W/O JAGDISH
NIHAL SINGH
JODH SINGH
W/O RAMESH CHANDER
W/O JODH SINGH
JAGBIR SINGH
SHRI CHAND
RANJIT SINGH
RANBIR SINGH
RANBIR SINGH
W/O JAGPAL SINGH
HARI SINGH
DHANNA RAM
KISHAN LAL
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
1031
SECTOR 7
Page 167
KURUKSHE
TRA
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
KURUKSH HRY
UKLANA
ETRA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
4316
4325
VIJENDER SINGH
ISHWAR SINGH
JAGVIR SINGH
RAM KUMAR
SANTRO DEVI
BIMLA DEVI
SURENDER
DALJIT SINGH
DHARAMPAL
DHARAM SINGH
ISHWAR SINGH
SIRI CHAND
SHANKAR LAL
DARIYA SINGH
W/O RAM KUMAR
W/O DALJIT SINGH
DALJIT SINGH
JODH SINGH
KALI RAM
BELI RAM DULAT
SHASTRI NAGAR
4326
BHARPAI
W/O DHARAM SINGH
SHASTRI NAGAR
4327
KRISHAN KUMAR
DHARM SINGH
SHASTRI NAGAR
4328
ANITA
W/O KRISHAN
SHASTRI NAGAR
4329
MANOJ KUMAR
DHARM SINGH
SHASTRI NAGAR
4330
4339
AJIT SINGH
VINOD
SUNITA
BALJEET SINGH
BHARTHI DEVI
SATPAL
KRISHNA DEVI
BIMLA
RANDHIR SINGH
BIMLA DEVI
KALI RAM
W/O BALJEET SINGH
W/O AJIT SINGH
KALI RAM
W/O KALI RAM
BELI RAM
W/O SAT PAL
W/O RANDHIR
BELI RAM
W/O RANDHIR SINGH
172
ADARSH COLONY
4340
RANDHIR SINGH
NIHAL SINGH
172
ADARSH COLONY
4341
4344
KULDEEP
DEVA SINGH
LODI
VINOD KUMAR
PREM SINGH
TUNTI RAM
W/O DEVA SINGH
DWARKA PARSAD
4345
UDAYVEER
CHHABIL DAS
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4342
4343
Page 168
Total 390 in Uklana
GALI NO. 3
AZAD NAGAR
GALI NO. 3
AZAD NAGAR
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
UKLANA
MANDI
UKLANA
MANDI
UKLANA
MANDI
UKLANA
MANDI
UKLANA
MANDI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
LITANI
HISAR
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
LITANI
LITANI
LITANI
NIYOLI
KHURD
NIYOLI
KHURD
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
4346
NARESH KUMAR
NIHAL SINGH
4347
4349
DAYA NAND
K.S.BASWANA
ROSHAN LAL
MAHIR SINGH
MANPHOOL SINGH
UMED SINGH
4350
BALBIR SINGH
MANFUL
4351
PARDEEP KUMAR
JAGNA RAM
4352
KARAN SINGH
DARIYA SINGH
4353
PARDEEP KUMAR
SUBE SINGH
NIYOLI
KHURD
HISAR
HISAR
MANDHOLI
KALAN
MANDHOLI
KALAN
MANDHOLI
KALAN
MANDHOLI
KALAN
MILAKPUR-1
4354
RAVISH KUMAR
DHARAM PAL
4355
VINOD KUMAR
4356
4348
3A
CANAL COLONY
468/5
KRISHNA NAGAR
FAWARA CHOWK
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
LOHARU
BHIWANI
HRY
LOHARU
BHIWANI
HRY
LOHARU
BHIWANI
HRY
LOHARU
BHIWANI
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
MILAKPUR-1
NARNAUND HISAR
HRY
RAM BHAGAT
MILAKPUR-1
NARNAUND HISAR
HRY
SURENDER
BHLE RAM
MILAKPUR-1
NARNAUND HISAR
HRY
4357
KAMLESH DEVI
W/O KRISHAN JEET
MILAKPUR-1
NARNAUND HISAR
HRY
4358
ANKUR SANGWAN
ANAND DEV SANGWAN
SURAJ MAL
SUSHIL KUMAR
BALJEET SINGH
BHAJAN SINGH
JASBIR SINGH KHARB
VED KAUR
AZAD SINGH
KAMLESH DEVI
ANAND DEV SANGWAN
PHUL SINGH
FATEH SINGH
SURAJ MAL
FATEH SINGH
RATTAN SINGH
RATTAN SINGH
W/O DAYA CHAND
RAM GOPAL
AZAD SINGH
193/1
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
MANOHAR LAL SANGWAN
BHARAT SINGH MALIK
AMAR SINGH SANGWAN
RAJMAL
438
JAGBIR SINGH DALAL
AMIT SINGH
SHAKUNTLA
HARPHUL SINGH
ARJUN SINGH
ARJUN SINGH
176
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
JAWAHAR NAGAR
131 B
FRIENDS COLONY
131 B
FRIENDS COLONY
133
FRIENDS COLONY
226/8
LAJPAT NAGAR
1
LAJPAT NAGAR
186
LAJPAT NAGAR
198
PROF. COLONY
AZAD NAGAR
198
NEAR
KALANI
HOSPITAL
SECTOR 15 A
AZAD NAGAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
SEC. 15
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
193/1
JAWAHAR NAGAR
991 A
HOUSING BOARD
COLONY
LAJPAT NAGAR
566
SECTOR 15 A
566
SECTOR 15 A
Page 169
4373
566
SECTOR 15 A
1316 A
H.B. COLONY
SECTOR 15 A
1316 A
H.B. COLONY
SECTOR 15 A
4376
ARJUN SINGH
BIR SINGH DUHAN
BIMLA DUHAN
BALBIR SINGH
SHER SINGH
BHALE RAM
W/O BIR SINGH
JAG RAM
4377
SHER SINGH
JAG RAM
4378
JAG RAM
NANDU RAM
4379
RAM KUMAR
JAG RAM
4380
4382
YASHVIR SINGH
ANAND PARKASH
JAIBIR
RANBIR SINGH
RANBIR SINGH
CHUNI LAL
4383
BALWAN
SODAGAR MAL
4384
SANTOSH KUMARI
BALWAN SINGH
4385
4386
HIMAT SINGH
INDRA
HAR CHAND
W/O SATBIR SINGH
4387
PARTAP SINGH
SIRI CHAND
4388
RAJBALA
BIJENDER
VIJENDER SINGH
W/O SURENDER SINGH
RAMESHWAR
MOHALA RAM
W/O VIRENDER SINGH
4393
UMED SINGH
SANTOSH KUMARI
SUBHASH
4394
WAZIR SINGH
FATEH SINGH
4395
RAJENDER
SUKH LAL
4396
RAMESH
CHATTER SINGH
57
ADARSH COLONY
4397
JAGDISH
DHAN SINGH
164
VIRAT NAGAR
4374
4375
4381
4389
4390
4391
4392
1834
SECTOR 14
3
MODERN
COLONY
SAKET
VIRAT NAGAR
25
GOLDEN
VIHAR
COLONY
ADARSH COLONY
ADARSH COLONY
AZAD NAGAR
AZAD
NAGAR
RAJGARH ROAD
AZAD NAGAR
AZAD NAGAR
AZAD NAGAR
HISAR
HISAR
HISAR
CHAMAR
KHERA
CHAMAR
KHERA
CHAMAR
KHERA
CHAMAR
KHERA
SARSOD
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
JANDLI
KHURD
JANDLI
KHURD
MAYAR
HISAR
FATEHABAD FATEHAB HRY
HISAR
AD
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
MAYAR
DURJANPU
R
MAYAR
HISAR
RAMSARA
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BAWANI
KHERA
KUNGAR
Page 170
GALI NO.2 NEAR
TELEPHONE
EXCHANGE
AZAD
NAGAR,
RAJGARH ROAD
AD
FATEHABAD FATEHAB HRY
HISAR
HISAR
FATEHABAD FATEHAB HRY
AD
BAWANI
BHIWANI HRY
KHERA
BAWANI
KHERA
HISAR
HISAR
BHIWANI
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
4398
4399
DHARAMBIR
ARVIND
DALIP SINGH
CHANDI RAM
35 C
PROF.COLONY
4400
MONU
PARKASH
164
VIRAT NAGAR
4401
LAXMAN SINGH
BALWANT SINGH
4402
KAMLESH
W/O LAXMAN SINGH
4403
NARESH KUMAR
OM PARKASH
4404
MONIKA
D/O SATPAL
37 C II
PROF. COLONY
4405
RENU
D/O CHANDI RAM
35 C
PROF. COLONY
4406
BHAGWANA
RAM CHANDER
4407
RAM PHAL
DHARAM SINGH
TULSI VIHAR
4408
SHANTI DEVI
ADESH KUMAR
UMED SINGH
KAPTAN
SURENDER
SUBHASH
BALJIT
RAJESH
SATBIR
SURENDER
JAIVIR SINGH
SURENDER
W/o DEVA SINGH
HUKAM CHAND
HAWA SINGH
FAKIR CHAND
DIWAN SINGH
RAMESHWAR SINGH
CHARAN SINGH
SATBIR
MANA RAM
RAM SAWRUP
GULJARI
BALRAJ SINGH
69, Saket Colony
4422
KULDEEP SINGH
BIMLA
BALRAJ
GANGA RAM
W/O SATBIR SINGH
RAM SINGH
56
ADARSH COLONY
4423
BHAGWANA
HARNAM SINGH
1499
VIRAT NAGAR
4424
HARPAL
PIRTHI SINGH
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
ADARSH COLONY
Page 171
AZAD
NAGAR,
RAJGARH ROAD
AZAD
NAGAR,
RAJGARH ROAD
RAJGARH ROAD
NEAR SANT NISCHAL
SCHOOL
RAJGARH ROAD
NEAR SANT NISCHAL
SCHOOL
AZAD
NAGAR,
RAJGARH ROAD
AZAD
NAGAR,
RAJGARH ROAD
AZAD
NAGAR,
RAJGARH ROAD
AZAD
NAGAR,
RAJGARH ROAD
SINDHAR
HISAR
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
MATARSHY
AM
MATARSHY
AM
SULTAN
PUR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
RAMSARA
FATEHABAD FATEHAB HRY
AD
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
MAYAR
MAYAR
MAYAR
MAYAR
MAYAR
MAYAR
MAYAR
MAYAR
MAYAR
MAYAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BALAWAS
KHAPAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
Uchana
JIND
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
MAYAR
HISAR
HISAR
HRY
4425
SATPAL
SATPAL
TARA CHAND
PURAN
NARESH
JAI RAM
BALJEET
NAND RAM
RAIPUR
RAMGARH
SAJJAN KUMAR
SURESH CHANDER
DHARAMPAL
POHLU RAM
ARJUN SINGH
HARI SINGH
4433
DALBIR SINGH
RAMESH
UDE SINGH
HARNARAYAN
HISAR
HISAR
KHARAR
ALIPUR
HISAR
KUNGAR
4434
SATBIR
SAJJAN SINGH
KUNGAR
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4435
37 C
PROF. COLONY
AZAD
NAGAR,
RAJGARH ROAD
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
SIRSA
HRY
HANUMA
RAJ
HISAR
NGARH
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
HISAR
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
4437
JAGBIR SINGH
SAJJAN SINGH
KRISHAN KUMAR
RAM SINGH
RAM CHANDER
ABHEY RAM
4438
RAM KALA
SHEO CHAND
BADHAWAR
BARWALA
HISAR
HRY
4439
BALBIR SINGH
GAJE SINGH
BADHAWAR
BARWALA
HISAR
HRY
4440
KARAMBIR
BADLU RAM
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
4441
DALIP SINGH KHARB
DARYA SINGH
HANSI
HISAR
HRY
4442
RAM KUMAR
PATHAN SINGH
22
ADARSH COLONY
DHARAM
KHERI
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
4443
AMI LAL
RAM SAWRUP
11A/2
NEW CAMPUS
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
4445
RAMBIR SINGH
TARA CHAND
HANSI
HISAR
HRY
4446
RAM NIWAS
DEVI SINGH
HANSI
HISAR
HRY
4447
SURESH KUMAR DHUL
HAWA SINGH
553
JIND
HRY
4448
DALBIR
JAIBIR
SAJJAN SINGH
HAZARI SINGH
HISAR
HRY
246
HISAR
PUTHI
SAIMAN
PUTHI
SAIMAN
PUTHI
SAIMAN
POKARI
KHERI
HANSI
MAHANDA
GADHI
HISAR
4444
RANDHIR SINGH
DHOOP SINGH
HISAR
HRY
4436
4449
48
ADARSH COLONY
17/16
TULSI VIHAR, GALI
NO. 4
JAGDISH COLONY
Page 172
CANTT
AZAD NAGAR
AZAD
NAGAR,
RAJGARH ROAD
CCA HAU
HISAR
HISAR
BADHAWAR
HISAR
HANSI
4450
RANDHIR SINGH
MANGE RAM
SULCHANI
NARNAUND HISAR
HRY
4451
SHER SINGH
CHHOTU RAM
SULCHANI
NARNAUND HISAR
HRY
4452
KULDEEP
RATTAN SINGH
NEHLA
4453
SUMIT LAMBA
DINESH LAMBA
JAGDISH COLONY
4454
RAM PYARI LAMBA
W/O DINESH LAMBA
JAGDISH COLONY
4455
UMED SINGH
UMED SINGH
CHANDA SINGH
491 B/15
4457
HARPAL SINGH
YASPAL
KULDEEP SINGH
4458
SATINDER
BANWARI LAL
W NO.16
4459
JASWANT SINGH
HARI SINGH
W.NO. 17
4460
MUKHTIAR SINGH
RAMJI LAL
W.NO. 11
4461
RAJBIR SINGH
SINGH RAM
4462
DAVENDER
SURENDER
HARI SINGH
RAJ SINGH
OM PARKASH
RAM NIWAS
RAM NIWAS
KANHIYA LAL
GAJE SINGH
LAJE RAM
994 A
RAJENDER SINGH
RAVINDER SINGH
DINESH KUMAR
OM WATI
ISHWAR SINGH
SHER SINGH
BAJE SINGH
RANDHIR SINGH
SAROJ KUMARI
SUBE SINGH
JAGAT SINGH
MANOHAR LAL
HAWA SINGH
VIKRAM SINGH
BALWANT
KARAN SINGH
SAJJAN SINGH
ISHWAR SINGH
W/O ISHWAR SINGH
RISAL SISNGH
SHIV KARAN
BASHESAR LAL
BALBIR SINGH
W/O SUBE SINGH
RAM SAWRUP
SURAJ BHAN
MEHAR CHAND
KANHA RAM
BALWANT SINGH
GANGA BISHAN
297
DEFENCE COLONY
122
DEFENCE COLONY
121
DEFENCE COLONY
121
DEFENCE COLONY
121
DEFENCE COLONY
266
DEFENCE COLONY
671
SECTOR 15 A
4456
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
BEHIND
BDO
OFFICE, JIND ROAD
BEHIND
BDO
OFFICE, JIND ROAD
KRISHNA COLONY
491 A/15
KRISHNA COLONY
NEAR
TEHESIL
OFFICE
NEAR CAPTION HIGH
SCHOOL
NEAR NEW ANAJ
MANDI
H.B. COLONY
SECTOR 15 A
KAIMRI ROAD
57
PWD B&R COLONY
SECTOR 15 A
1011
H.B.COLONY
SECTOR 15 A
1011
H.B. COLONY
SECTOR 15 A
1012
H.B.COLONY
SECTOR 15 A
986
H.B. COLONY
SECTOR 15 A
33
BISHNOI COLONY
258
BISHNOI COLONY
258
BISHNOI COLONY
Page 173
HANSI
HANSI
FATEHAB HRY
AD
HISAR
HRY
HANSI
HANSI
HISAR
HRY
JIND
JIND
TOSHAM
JIND
JIND
HRY
JIND
JIND
HRY
TOSHAM
BHIWANI
HRY
TOSHAM
TOSHAM
BHIWANI
HRY
TOSHAM
TOSHAM
BHIWANI
HRY
TOSHAM
TOSHAM
BHIWANI
HRY
PATODI
KALAN
HISAR
BADALA
KAJLAN
GANGWA
MUZAD PUR
TOSHAM
BHIWANI
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
ADAMPUR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
RENU
VIRENDER
ANITA
HARI SINGH
RAKESH KUMAR
RANJAN
KAMLA DEVI
AJMER
SONA DEVI
SURENDER
AMARJEET NAIN
SATVIR SINGH
JARNAIL SINGH
RAJESH MALIK
MANOJ MALIK
RAJESH
VIRENDER SINGH
VED PARKASH
PARDEEP BHAKAR
INDER SINGH BHAKER
SUNDER SINGH DHANDA
DILBAG SINGH
DHARAMVIR
RANBIR SINGH
BALBIR
RAJENDER DHAKA
VIJAY SINGH KUNDU
LEELA VATI
HARINDER KUNDU
KARAN SINGH
GOLDI SANGWAN
SANJAY SANGWAN
SUBE SINGH
BIMLA
RANDHIR
VIRENDER
ISHWAR SINGH
DAMYANTI BOORA
MOHINDER
W/O VIRENDER SINGH
GANGA BISHAN
W/O RAKESH KUMAR
PARBHU RAM
HARI SINGH
HARI SINGH
W/O KARAMVIR SINGH
PREET SINGH
W/O AJMER SINGH
SHIV DAYAL
MANGE RAM
KANVER PUNIA
CHANDGI RAM
JARNAIL SINGH
BHARAT SINGH
ZILE SINGH
MAHINDER SINGH
DEV KARAN
INDER SINGH
MOHAR SINGH
RAM SARAN DHANDA
SARUP SINGH
SHRI RAM
SIRI RAM
SHIRI RAM
AMIN LAL DHAKA
MALA RAM
W/O VIJAY SINGH
VIJAY SINGH
MAMAN RAM
D/O SUBE SINGH
RATTAN SINGH
MAMAN SINGH
SUBE SINGH
GAJE SINGH
DALIP SINGH
S.R.GULIA
W/O TEK RAM BOORA
RAM SINGH
258
BISHNOI COLONY
258
BISHNOI COLONY
258
BISHNOI COLONY
258
BISHNOI COLONY
258
BISHNOI COLONY
258
BISHNOI COLONY
258
BISHNOI COLONY
985
H.B.COLONY
SECTOR 15 A
985
H.B.COLONY
27 E
JAWAHAR NAGAR
17 E
JAWAHAR NAGAR
GALI NO.10
1240 A
JAWAHAR NAGAR
GALI NO.10
527
SECTOR 15 A
527
SECTOR 15 A
991A
H.B. COLONY
991A
H.B. COLONY
108
DEFENCE COLONY
109
DEFENCE COLONY
116
DEFENCE COLONY
116
DEFENCE COLONY
396
SECTOR 15 A
1025
H.B.COLONY
165
DEFENCE COLONY
165
SECTOR 15 A
SECTOR 15 A
SECTOR 15 A
SECTOR 15 A
DEFENCE COLONY
165
DEFENCE COLONY
36
B & R COLONY
147
DEFENCE COLONY
147
DEFENCE COLONY
147
DEFENCE COLONY
83
DEFENCE COLONY
83
DEFENCE COLONY
83
DEFENCE COLONY
83
SECTOR 15 A
DEFENCE COLONY
83
DEFENCE COLONY
131
DEFENCE COLONY
567
SECTOR 15 A
316
DEFENCE COLONY
240
DEFENCE COLONY
3
ASHOK VIHAR
Page 174
AZAD NAGAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
4521
4532
RANDHIR
GAJE SINGH
SUBE SINGH
DEVENDER
HOSHIAR SINGH
MAHABIR
SUSHILA DAHIYA
SURAT SINGH DAHIYA
PARVEEN PUNIA
SARLA AHLAWAT
SAMMAT SINGH AHLAWAT
AZAD SINGH
MOHINDER SINGH
HAMIR SINGH
GIANI RAM
HOSHIAR SINGH
GYANI RAM
DALEL SINGH
W/O SURAT SINGH DAHIYA
DEVI SINGH
W/O M.P. PUNIA
SAMMAT SINGH AHLAWAT
SHIV LAL
WAZIR SINGH
4533
AJAY KUMAR
DHARAMVEER
4534
SANJAY
DHARAMVEER
4535
RAJ KUMAR
HAWA SINGH
4536
4537
JAIBIR
SWABHIMAN LAMBA
DALIP SINGH
RAN SINGH LAMBA
4538
DHARAM PAL
BHARAT SINGH
4539
RAJBIR SINGH
DHAN SINGH
4540
KRISHAN KUMAR
OM PARKASH
4541
VIKRAM SINGH
RAM KUMAR
4542
NARENDER
TEK RAM
4543
SUDHIR KUMAR
RATTAN SINGH
4544
RAJBIR
DARIYA SINGH
4545
VINOD KUMAR
ZILE SINGH
4546
JOGINDER SINGH
JITA RAM
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
3
ASHOK VIHAR
704
AZAD NAGAR
SECTOR 15
6/5
OLD CAMPUS
6/5
OLD CAMPUS
28
CCS HAU
45
FRIENDS COLONY
45
FRIENDS COLONY
720 P
CCA HAU
CCA HAU
TYPE 9
SECTOR 16
6/A-4
CCS HAU
Page 175
OLD CAMPUS
HISAR
HISAR
JEWRA
JEWRA
JEWRA
GHIRAI
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
SISAI
BOLAN
SISAI
BOLAN
SISAI
BOLAN
SISAI
BOLAN
HISAR
ALAKHPURA
SISAI
BOLAN
SISAI
BOLAN
SISAI
BOLAN
SISAI
BOLAN
SISAI
BOLAN
SISAI
BOLAN
SISAI
BOLAN
SISAI
BOLAN
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
4547
UMED SINGH
PARBHU
WARD NO. 1
NARNAUND
NARNAUND HISAR
HRY
4548
DHARMPAL
CHANDU RAM
WARD NO.1
NARNAUND
NARNAUND HISAR
HRY
4549
4550
RAM KUMAR
MUKESH KUMAR
SOHAN LAL
PREM SINGH
WARD NO.12
KAIMRI
NARNAUND
4551
RAMESH KUMAR
PREM SINGH
WARD NO.12
4552
RAKESH
NARAYAN
4553
SHANKAR
NARAYAN
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
NARNAUND
NARNAUND HISAR
HRY
WARD NO.1
NARNAUND
NARNAUND HISAR
HRY
WARD NO.1
NARNAUND
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
4554
VINOD KUMAR
NARAYAN
WARD NO.1
NARNAUND
NARNAUND HISAR
4555
SAROJ DEVI
W/O MANJIT
WARD NO.11
NARNAUND
NARNAUND HISAR
HRY
4556
BALBIR SINGH
RULIA RAM
WARD NO.9
NARNAUND
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
4557
SUBHASH
UDAY SINGH
WARD NO.9
NARNAUND
NARNAUND HISAR
4558
NARENDER
UDAY SINGH
WARD NO.9
NARNAUND
NARNAUND HISAR
HRY
4559
SATBIR
BADAN SINGH
WARD NO.12
NARNAUND
NARNAUND HISAR
HRY
4560
RAJESH
SEWA SINGH
WARD NO.12
NARNAUND
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
4561
SITENDER
WAZIR SINGH
WARD NO.9
NARNAUND
NARNAUND HISAR
4562
NARESH
SEWA SINGH
WARD NO.12
NARNAUND
NARNAUND HISAR
HRY
4563
OM PARKASH
MAHENDER SINGH
WARD NO.6
NARNAUND
NARNAUND HISAR
HRY
4564
JAGBIR
BALWANT
WARD NO.10
NARNAUND
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
4565
RAMKESH
DAYANAND
WARD NO.12
NARNAUND
NARNAUND HISAR
4566
VIJENDER
UDEY SINGH
WARD NO.12
NARNAUND
NARNAUND HISAR
HRY
4567
KRISHAN
BALWANT
WARD NO.10
NARNAUND
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
4568
JAIBIR MISTRI
PIRTHI SINGH
WARD NO.1
NARNAUND
NARNAUND HISAR
4569
RAM MEHAR
RAM DIYA
WARD NO.13
NARNAUND
NARNAUND HISAR
HRY
4570
RAMDIYA
RAJ SINGH
WARD NO.8
NARNAUND
NARNAUND HISAR
HRY
4571
DALIP SINGH
RAM SINGH
WARD NO.7
NARNAUND
NARNAUND HISAR
HRY
WARD NO.8
NARNAUND
NARNAUND HISAR
HRY
WARD NO.7
NARNAUND
NARNAUND HISAR
HRY
WARD NO.8
NARNAUND
NARNAUND HISAR
HRY
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
4572
RAJBIR SINGH
SURAT SINGH
4573
RAJENDER SINGH
CHATER SINGH
4574
JAGBIR
SADHU RAM
4575
4576
4577
RAM CHANDER
RAM NIWAS
NARESH
203
MAMTA RAM
BHAN KA RAM
BHARTHU RAM
Page 176
MANGE RAM
BHAN KA RAM
MAMTU RAM
RAM KISHAN
SURJEET SINGH
BHARAT SINGH
JAI PAL
SARUP SINGH
BAJE SINGH
MUNSHI RAM
SARUP SINGH
SARUP SINGH
OM PARKASH
W/O OM PARKASH
BOORIYA RAM
CHANDI RAM
ATTAR SINGH
W/O BIR BHAN
HAR NARAIN
HAR NARAIN
THANDI RAM
THANDI RAM
LALJI RAM
DHUP SINGH
NANHA RAM
UJALA
UJALA
JAI PAL
MOHAR SINGH
AMI LAL
BAJE SINGH
JUG LAL
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
GHIRAI
RAJTHAL
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
4609
ROHTASH
SATBIR
RAJA RAM
RATTAN SINGH
ISHWAR
SURAJ MAL
PARDEEP
PARTAP
SATBIR SINGH
KRISHAN KUMAR
RAM KUMAR
OM PARKASH
RAJESH
SASHI BOORA
RISAL SINGH
RAM PHAL
KRISHAN KUMAR
CHANDER PATI
SURESH KUMAR
RAVIDATT
SATYAVEER
JAIVEER SINGH
SURAT SINGH
SATYWAN
BALWANT SINGH
JAIPAL
PRITHVI
KULDEEP SINGH
JASWANT SINGH
SURAT SINGH
SUBHASH
CHHOTU RAM
NARNAUND HISAR
HRY
4610
RAJESH KUMAR
CHHOTU RAM
RAJTHAL
NARNAUND HISAR
HRY
4611
VIKRAM SINGH
CHHOTU RAM
RAJTHAL
NARNAUND HISAR
HRY
4612
ASHOK KUMAR
CHHOTU RAM
RAJTHAL
NARNAUND HISAR
HRY
HANSI
RAJTHAL
HANSI
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4613
4614
DEVENDER SINGH
DILBAG SINGH
CHARAN PAL SINGH
MANOHAR LAL
CH.NO. 310
Page 177
CIVIL COURT
4615
RAMESH KUMAR
MEHAR SINGH
RAJTHAL
NARNAUND HISAR
HRY
4616
HARPAL
JASBIR SINGH
CHURIA RAM
RANDHIR SINGH
GHIRAI
RAJTHAL
HANSI
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
4617
4618
SAJJAN SINGH
DEVTIA RAM
RAJTHAL
NARNAUND HISAR
4619
ANUP SINGH
MAHENDER SINGH
RAJTHAL
NARNAUND HISAR
HRY
4620
MANBIR SINGH
MAHENDER SINGH
RAJTHAL
NARNAUND HISAR
HRY
4621
BIMLA DEVI
W/O NAFE SINGH
HANSI
HISAR
HRY
4622
NAFE SINGH
PRITHVI SINGH
HANSI
HISAR
HRY
4623
RAJ KUMAR
BHALLE RAM
HANSI
HISAR
HRY
4624
AMAR CHAND
DIWAN SINGH
JAIBIR
DIWAN SINGH
DATA RAM
ABHEY RAM
GANGAN
KHERI
GANGAN
KHERI
SISAI
BOLAN
TOKAS
TOKAS
PAPOSA
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BHIWANI
4625
4626
4627
ASHOK KUMAR
CHANDER PAL
PAPOSA
4628
NARESH KUMAR
BALBIR SINGH
PAPOSA
4629
OM PARKASH
SURJAN
PAPOSA
4630
PARVEEN KUMAR
DHARM PAL
PAPOSA
4631
RAJBIR
HARI SINGH
4632
RAJENDER
PARTAP
4633
RAM KUMAR
THANDI RAM
4634
VAZIR SINGH
TARA CHAND
4635
RAJ KUMAR
CHANDER SINGH
4636
NAVDEEP
OM PARKASH
4637
AZAD SINGH
DHARM PAL
10
GIRI RAJ COLONY
MAHAM ROAD
BAWANI KHERA
DURJANPU
R
DURJANPU
R
DURJANPU
R
BHIWANI
SIWARA
VIDYA NAGAR
MAHAM ROAD, NEAR
BHIWANI
BHIWANI
HRY
BAWANI
KHERA
BHIWANI
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
CANAL REST HOUSE
SIWARA
4638
NARENDER
CHANDI RAM
SIWARA
4639
CHANDI RAM
DHAN SINGH
SIWARA
4640
UDAIBIR SINGH
UMED SINGH
SUKHPURA
Page 178
4641
ROHTASH
DHAN SINGH
SUKHPURA
4642
RAM MEHAR
UMER SINGH
SUKHPURA
4643
RAJESH
UMED SINGH
SUKHPURA
4644
RAJ KUMAR
SUBE SINGH
SUKHPURA
4645
ISHWAR SINGH
SUBE SINGH
SUKHPURA
4646
BALBIR
AMAR SINGH
SUKHPURA
4647
DALBIR SINGH
UMED SINGH
4648
VISHAL SINGH
RAJENDER SINGH
4649
DHUP SINGH
RAM DAS
KUNGAR
4650
BIJENDER
BANI SINGH
KUNGAR
SUKHPURA
B-72
SECTOR 54
DLF PHASE 5
GURGAON
4651
KARAMBIR SINGH
PARAS CHAND
KUNGAR
4652
RAMESH
PARAS CHAND
KUNGAR
4653
DHARAMBIR
PARAS CHAND
KUNGAR
4654
SURESH KUMAR
JAIDEV
KUNGAR
4655
AJIT
JAIDEV
KUNGAR
4656
DILBAG
OM PARKASH
KUNGAR
4657
JASMAT
PARAS CHAND
KUNGAR
4658
KAPTAN
RISHAL SINGH
KUNGAR
4659
DILBAG
RANDHIR
KUNGAR
4660
SATBIR
HARPHOOL SINGH
KUNGAR
4661
AJMER SINGH
BHISHAM
KUNGAR
4662
BHIM SINGH
DAYA RAM
KUNGAR
4663
SAROJ RANI
W/O ZILE SINGH
KUNGAR
4664
SURENDER
ZILE SINGH
KUNGAR
4665
KITAB SINGH
PYARE LAL
KUNGAR
4666
ANOOP SINGH
INDER SINGH
KUNGAR
4667
INDER SINGH
SHIV DYAL
KUNGAR
4668
JAIBIR SINGH
PIYARE LAL
KUNGAR
4669
KAMLA DEVI
W/O JAIBIR SINGH
KUNGAR
4670
KRISHAN KUMAR
JAIBIR SINGH
KUNGAR
Page 179
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
GURGAON
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
GURGAO HRY
N
BHIWANI HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
4671
RAM PHAL
RAM DAS
KUNGAR
4672
SANTRO DEVI
RAMPHAL
KUNGAR
4673
RAMESH
RAM PHAL
KUNGAR
4674
CHANDER BHAN
RAM DAS
KUNGAR
4675
RANI
W/O CHANDER BHAN
KUNGAR
4676
BHUP SINGH
PIYARE LAL
KUNGAR
4677
DARSHANA DEVI
W/O BHUP SINGH
KUNGAR
4678
AZAD SINGH
SAHI RAM
KUNGAR
4679
PREM SINGH
SHIV DAYAL
KUNGAR
4680
BARU RAM
SAHI RAM
KUNGAR
4681
RAJESH
BHARAT SINGH
KUNGAR
4682
JAGDISH SIHAG
AZAD SINGH
KUNGAR
4683
JAGJEET
SEWA
KUNGAR
4684
SEWA
FATA RAM
KUNGAR
4685
SATISH
SEWA
KUNGAR
4686
RAJENDER
PARAS RAM
KUNGAR
4687
SATISH
BALMAT
KUNGAR
4688
ROSHNI DEVI
W/O DHUP SINGH
KUNGAR
4689
4690
SURINDER
JAI DEEP
SADHU RAM
MANBIR SINGH
KINALA
ALAKHPURA
4691
RAJESH
DARYA SINGH
ALAKHPURA
4692
GAJE SINGH
CHATTAR SINGH
ALAKHPURA
4693
MANBIR
CHANDER BHAN
ALAKHPURA
4694
KULDEEP
DIWAN SINGH
ALAKHPURA
4695
KAMLESH
W/O SURESH KUMAR
ALAKHPURA
4696
RAM PAL
VIJAY SINGH
ALAKHPURA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
UKLANA
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
HISAR
HRY
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
Page 180
4697
SATPAL
INDER SINGH
ALAKHPURA
4698
KULDEEP
AMAR CHAND
ALAKHPURA
4699
SURENDER
AMAR CHAND
ALAKHPURA
4700
KULWANT SINGH
INDER SINGH
ALAKHPURA
4701
JAGDISH
INDER SINGH
ALAKHPURA
4702
CHANDER BHAN
CHATTER SINGH
ALAKHPURA
4703
SATBIR
CHANDER BHAN
ALAKHPURA
4704
PARDEEP
GAJE SINGH
ALAKHPURA
4705
BHATERI
W/O GAJE SINGH
ALAKHPURA
4706
GIRDAWARI
W/O DHIR SINGH
ALAKHPURA
4707
SANTOSH KUMARI
W/O RAJESH
ALAKHPURA
4708
INDER SINGH
MAM CHAND
ALAKHPURA
4709
ISHWAR SINGH
DHARAM SINGH
ALAKHPURA
4710
DIWAN CHAND
MOHAR SINGH
ALAKHPURA
4711
OM PARKASH
DHIR SINGH
ALAKHPURA
4712
RAJESH
DHIR SINGH
ALAKHPURA
4713
KRISHAN
HOBIR SINGH
ALAKHPURA
4714
JAI PAL
RAM JAS
ALAKHPURA
4715
OM PARKASH
DIWAN SINGH
ALAKHPURA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
Page 181
4716
NEELAM
W/O OM PARKASH
ALAKHPURA
4717
PARDEEP SINGH
DHARAM VIR
ALAKHPURA
4718
BIMLA
W/O JAI PAL
ALAKHPURA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
HISAR
HRY
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
KHERA
4719
VIRENDER SINGH
RAM KISHAN
4720
KRISHAN KUMAR
DEEP CHAND
SATROD
KHAS
ALAKHPURA
4721
NAFE SINGH
KARAN SINGH
ALAKHPURA
4722
JAIDEEP
RAMESH LAMBA
ALAKHPURA
4723
CHANDER MUKHI
W/O DAYA BIR
ALAKHPURA
4724
RAJ BLAL
W/O KULDEEP
ALAKHPURA
4725
RANDEEP
MANBIR SINGH
ALAKHPURA
4726
BIMLA DEVI
JAIDEEP LAMBA
ALAKHPURA
4727
URMILA
W/O MANBIR SINGH
ALAKHPURA
4728
4730
HUKAM SINGH KUNDU
BALRAJ SINGH
KAMAN SINGH
SHRI CHAND
CHARAN SINGH
FATEH SINGH
4731
JOGINDER SINGH
HAWA SINGH
MILAKPUR-1
4732
KULDEEP SINGH
RAM KUMAR
4733
SATISH KUMAR
RAM PHAL
4734
DEVENDER SINGH GODARA BHAGAT SINGH
4735
KARAN SINGH
OM PARKASH
4729
4736
4737
HARPHOOL SINGH SINDHU
101
D.C. COLONY
87
AJAY VIHAR
JAWAHAR NAGAR
RAMJI LAL
HARPHOOL SINGH SINDHU
GHARSI RAM
Page 182
HISAR
MAYAR
KUNGAR
OPP.HUDA SEC. 20
BAWANI
BHIWANI
KHERA
NARNAUND HISAR
HRY
MILAKPUR-1
NARNAUND HISAR
HRY
MILAKPUR-1
NARNAUND HISAR
HRY
SIRSA
HRY
SIRSA
HRY
HISAR
NALOI
HISAR
HISAR
HRY
SIWANI
BHIWANI
HRY
NALOI
SIWANI
BHIWANI
HRY
4738
12/150
NEW CAMPUS
CCS HAU
12/150
NEW CAMPUS
CCS HAU
258
PREM NAGAR
258
PREM NAGAR
258
PREM NAGAR
258
PREM NAGAR
1393
URBAN ESTATE II
4745
ISHWAR SINGH RANA
SUNITA RANI
NARENDER
USHA DEVI
TAJENDER SINGH
MADHU LIKA
YADVENDER SINGH
RAM LAL
MANGE RAM
W/O ISHWAR RANA
KATAR SINGH
NARENDER SINGH
NARENDER SINGH
NARENDER SINGH
DALIP SINGH
CHET RAM
4746
JAIBIR
KURDA RAM
4747
DALIP SINGH
NOPA RAM
4748
MANGE RAM
SHEO RAM
4749
SURENDER PAL
MANGE RAM
4750
KULDEEP SINGH
MANGE RAM
4751
SUBHASH CHAND
MANGAT RAM
4752
SURENDER KUMAR
DHANI RAM
4753
SANTOSH
W/O SURENDER
4754
BHAL SINGH
W/O RAJENDER
HAWA SINGH
523
SECTOR 15 A
523
SECTOR 15 A
4756
RAJENDER SINGH
KAMLESH KUMARI
JOGINDER SINGH
4757
HARKESH
DHARJA RAM
95
4758
JAGROOP SINGH
MEHAR CHAND
KARAN SINGH
W/O SUBHASH CHANDER
1452
4761
ANOOP SINGH
KARAN SINGH
ANUJ BENIWAL
KRISHANA
4762
RAM CHANDER
DHANI RAM
4763
SAROJ BALA
W/O JASBIR SINGH
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4755
4759
4760
SECTOR 9-11
597/48
KRISHNA NAGAR
597/48
OLD POWER HOUSE
OLD POWER HOUSE KRISHNA NAGAR
77
HTM COLONY
Page 183
RAJGARH ROAD
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
BHODIA
KHERA
BHODIA
KHERA
BHODIA
KHERA
BHODIA
KHERA
BHODIA
KHERA
BHODIA
KHERA
BHODIA
KHERA
BHODIA
KHERA
BHODIA
KHERA
HISAR
HISAR
MILAKPUR-1
KOTH
KALAN
HISAR
HISAR
HISAR
BHODIA
KHERA
BHODIA
KHERA
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
FATEHAB HRY
AD
FATEHAB HRY
AD
FATEHAB HRY
AD
FATEHAB HRY
AD
FATEHAB HRY
AD
FATEHAB HRY
AD
FATEHAB HRY
AD
FATEHAB HRY
AD
FATEHAB HRY
HISAR
AD
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
FATEHAB HRY
AD
FATEHAB HRY
HISAR
AD
HISAR
HRY
4764
ZORAWER SINGH
BIR SINGH
MADHA
NARNAUND HISAR
4765
ANIL KUMAR
KARAN SINGH
NEHLA
BHUNA
4766
BALRAJ SINGH MALIK
HARI RAM
HISAR
HISAR
FATEHAB HRY
AD
HISAR
HRY
4767
PARTAP SINGH
NAGAR RAM
SARJIT SINGH LAMBA
TEKU RAM
BALBIR SINGH
PREM HOODA
JODHA RAM
BHARAT SINGH
AGROHA
KINALA
HISAR
DABRA
KANOH
LUDAS
KINALA
JIND
AGROHA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
JIND
JIND
HRY
JIND
PABRA
KHAIRI
KHAIRI
KHAIRI
KHAIRI
KHAIRI
KHAIRI
KHAIRI
KHAIRI
KHAIRI
KHAIRI
HISAR
JIND
JIND
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
4787
MOHINDER SINGH
MAHENDER SINGH
SANDEEP LAMBA
GULAB SINGH
RAM KALA
SANJAY HOODA
UMED SIGH
SANJAY
KUMAR
DHATTERWAL
NEETU DHATTARWAL
RAM SARUP
KRISHAN KUMAR
SUBHASH
SATYAWAN
SHISH PAL
SURAJ MAL
RAJESH KUMAR
SURESH KUMAR
SATPAL
TEK CHAND
BALWANT SINGH
BALBIR SINGH
HISAR
HISAR
HRY
4788
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
CHAMAR
KHERA
CHAMAR
KHERA
CHAMAR
KHERA
CHAMAR
KHERA
CHAMAR
KHERA
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
45 G.
ADARSH COLONY
104
FRIENDS COLONY
3404
URBAN ESTATE
W/O SANJAY DHATTARWAL
KHEMA RAM
JOG RAJ
TELU RAM
TEK CHAND
PHOOL SINGH
JUG LAL
BALWANT SINGH
KALI RAM
JUG LAL
CHANDGI RAM
CHANDU RAM
RATTAN SINGH
3404
URBAN ESTATE
SUSHEELA DEVI
W/O BALBIR SINGH
5
4789
SURTA
HANUMAN
4790
ANIL KUMAR
LADU RAM
4791
RAMESHWAR
VIJAY SINGH
4792
RISHAL SINGH
HAR LAL
4793
OM PARKASH
POKER
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
GALI NO. 3 AZAD
NAGAR
5
MODERN
COLONY
MODERN
COLONY
Page 184
SAKET
SAKET
SECTOR -15A
HRY
4794
BANSI LAL
AMI LAL
4795
LADHU RAM
AMI LAL
4796
SARJEET SINGH
RAJE RAM
4797
RAM KUMAR
HAR BHAJ
4798
BHUP SINGH
POKAR MAL
4799
ZILE SINGH
HAR BHAJ SINGH
4800
CHHABIL DASS
RAJE RAM
4801
DHARAM PAL
MOHINDER SINGH DUDI
SURENDER SINGH DUDI
B.K. PUNIA
DR. VANDANA PUNIA
YOGESH SIHAG
DILBAG SIHAG
DINESH SIHAG
D.S.BENIWAL
RAM CHANDER
BEG CHAND
BEG CHAND DUDI
PURAN SINGH
4802
4803
214
DEFENCE COLONY
214
DEFENCE COLONY
F-2
UNI. CAMPUS
GJU S&T
F-2
UNI. CAMPUS
GJU S&T
DILBAG SIHAG
MARU RAM
DILBAG SINGH
DHANI RAM
370
SEC 13
370
SECTOR 13
370
SEC 13
104
SECTOR 15-II
HEWO APPARTMENT
NATHU RAM
PARTAP SINGH
CHUNI LAL
ARJUN SINGH
37 A
VIDYA NAGAR
EBS ROAD
118
EBS ROAD
NIHAL SINGH
HANS RAM
3633
4813
RAM CHANDER
DHANPAT
NEW AGGARSAIN
COLONY
URBAN ESTATE
4814
OM PARKASH
DHANPAT
4815
BALBIR SINGH
SEVAPATI
JAGBIR SINGH
SUKHBIR SINGH
CHANDER PATI
CHANDGI RAM
W/O BALBIR SINGH
BALBIR SINGH
BALBIR SINGH
PREM SINGH
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4816
4817
4818
4819
CHAMAR
KHERA
CHAMAR
KHERA
CHAMAR
KHERA
CHAMAR
KHERA
CHAMAR
KHERA
CHAMAR
KHERA
CHAMAR
KHERA
BOBUA
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
GURGAON
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
GURGAON
GURGAO HRY
HISAR
HISAR
HISAR
N
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
JIND
JAINAWAS
JIND
JIND
HRY
TOSHAM
BHIWANI
HRY
TOSHAM
BHIWANI
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
PO RODHAN
JAINAWAS
34
DEFENCE COLONY
34
DEFENCE COLONY
34
DEFENCE COLONY
34
DEFENCE COLONY
8A
PARTAP NAGAR
Page 185
RAJGARH ROAD
PO RODHAN
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
4820
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
KUNGAR
HISAR
FATEHAB HRY
AD
HISAR
HRY
WAZIR SINGH
MATHURA RAM
BALWANT SINGH
BHARAT SINGH
NAVDEEP SINGH
SURJAN MAL
W/O KARAN SINGH
DES RAJ KUNDU
W/O BHUPENDER KUNDU
NEKI RAM
W/O HIMMAT SINGH
MAHENDER SINGH
CHANDGI RAM
W/O SURENDER PUNIA
50-51
HTM COLONY
167
FRIENDS COLONY
167
FRIENDS COLONY
523
PLA
181
LAJPAT NAGAR
142
SECTOR 15 A
142
SECTOR 15 A
SANJAY KUMAR AHLAWAT
KAPIL KISHAN
KAMLA LOHAN
SANGEETA
RAI SAHIB
JAGDEV SINGH
OM PARKASH
W/O OM PARKASH
W/O KAPIL KRISHAN
BANWARI LAL
225
OM BIR
KARAMBIR SINGH
RATI BHAN
RISAL SINGH
9/20
4845
BALWANT SINGH
RANBIR SINGH TARAR
SHAMSHER SINGH
PARDEEP KUMAR
JAGMENDER
CHANDER SINGH
CHANDU LAL
OM PARKASH
OM PARKASH
DHARAM PAL
4846
ANOOP KUMAR
BHANA RAM
4847
DAULAT RAM
LAKHMI CHAND
RAJLI
HISAR
HISAR
HISAR
DHANI
RAHIM PUR
DHANI
TODA
SAHUWALA
4848
SURENDER PAL
LAKHMI CHAND
4849
VIJENDER SINGH
4850
VINOD KUMAR
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
533
RAJGARH ROAD
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
DABRA
HISAR
SATROD
KALAN
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
DHANGAR
VIKRAM SINGH
BALWANT SINGH PUNIA
MAHI PAL
DAYA NAND
RITU
KARAN SINGH
SHEELA PUNIA
BHUPENDER SINGH
DURGA DEVI
HIMMAT SINGH
SNEH LATA
RAJBIR SINGH
JAIMAL SINGH ADVOCATE
SARLA DEVI
4821
SECTOR 13
533
SECTOR 13
1123
SECTOR 13
1123
SECTOR 13
332
SECTOR 15 A
SUNDER NAGAR
1624
SECTOR 16-17
1624
SECTOR 16-17
1624
SECTOR 16-17
CCS HAU
HISAR
BAWANI
KHERA
BARWALA
BHIWANI
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
LOHARU
BHIWANI
HRY
LOHARU
BHIWANI
HRY
BHADRA
HANUMA
RAJ
SAHUWALA
BHADRA
NGARH
HANUMA
RAJ
LAKHMI CHAND
SAHUWALA
BHADRA
NGARH
HANUMA
RAJ
LAKHMI CHAND
SAHUWALA
BHADRA
NGARH
HANUMA
RAJ
71-72
HTM COLONY
519
SECTOR 13
15
VIDYUT NAGAR
RAJGARH ROAD
TYPE V
NGARH
Page 186
4851
KRISHAN KUMAR
TEK RAM
RAM PHAL
SURESH
OM PARKASH
RAMESH
NARESH KUMAR
RAJ PAL
WAZIR SINGH
RAJENDER
SURESH
PIRTHI
SANDEEP SAHARAN
PINKY MOR
CHHAJU RAM BENIWAL
BALWAN
KULDEEP SINGH
RAJ PAL
TEK RAM
HAR NARAYAN
RAM SAWRUP
OM PARKASH
MANA RAM
SARAPA
RAM PHAL
JUGTI RAM
RAM SAWRUP
RAM SAWRUP
JUGTI RAM
GANGA NATH
TARA CHAND
DILBAG SINGH MOR
SANKAR RAM
C.R.BENIWAL
C.R.BENIWAL
PRITHI SINGH
4871
HARPAL SINGH
PHOOL SINGH
MAHINDER
HARI SINGH
MAHIPAT
JAGIR RAM
4872
SUNIL
MAHENDER SINGH
4873
SHAMRATH
SANTOSH DEVI
DHUP SINGH
RANDHIR SINGH
SUMER SINGH LOOHACH
RAM CHANDER
W/O SHAMRATH
MANGE RAM
ABHEY RAM
CHANDER SINGH
60
HTM COLONY
RAJGARH ROAD
60
HTM COLONY
RAJGARH ROAD
RAJESH SINDHU
MAN MOHAN
MAHABIR SINGH
SURENDER KUMAR
HUKAM SINGH
ANITA
BRIJ LAL
NAFE SINGH
BALRAJ SINGH
NAND KARAN
NAND KARAN
NEKI RAM
W/O BRIJ LAL
CHHAJU RAM
57
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
257
SECTOR 21 P
MELA GROUND
143
PLA
KAIMARI ROAD
143
PLA
KAIMARI ROAD
431
DEFENCE COLONY
431
DEFENCE COLONY
1301
SECTOR 16-17
1301
SECTOR 16-17
1301
SECTOR 16-17
354
SECTOR 13
302
SECTOR 13
MUJADPUR
MUJADPUR
HISAR
HISAR
HISAR
BADALA
BADALA
BADALA
BADALA
BADALA
BADALA
JEWRA
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
MIRCHPUR
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
HISAR
SISAI
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BHIWANI
BHIWANI
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
KALIRAWAN
SISAI
34 G
CANAL COLONY
VIDYA NAGAR
FRIENDS COLONY
676
SECTOR 13 P
676
SECTOR 13 P
979
URBAN ESTATE II
428
SECTOR 15 A
428
SECTOR 15 A
Page 187
MAHAM
ROAD,
DHILLON WALI GALI
KALIRAWAN
HISAR
HISAR
BALAK
HISAR
BHIWANI
HISAR
DABRA
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
4885
549
SECTOR 15 A
4888
ABHISHEK
SANDEEP BHYAM
SONIA
FAKIR CHAND
THANA RAM
THANA RAM
HARBIR SINGH
MAI RAM
4889
SEWA SINGH
PRAHLAD
4890
VED PARKASH SIHAG
VINOD KUMAR
CHATTAR SINGH
NIHAL SINGH
717
4891
4892
NARENDER SINGH
MOHINDER SINGH
43
UMED VIHAR
4893
SUSHILA DEVI
W/O NARENDER SINGH
43
UMED VIHAR
4894
BHARAT BHUSHAN
RAJENDER SINGH LAMBA
RAM SINGH
ISHWAR SINGH
2722
SECTOR 9-11
SCF 78
MOMAN RAM
W/O BHARAT SINGH
HUKAM SINGH
597/40
597/40
KRISHNA NAGAR
4898
BHARAT SINGH
ROSHNI DEVI
BHIM SINGH
LAMBA NURSING
HOME
KRISHNA NAGAR
4899
HUKAM SINGH
MAMAN RAM
4900
4910
UMED SINGH
SURESH KUMAR
KRISHNA
RAJ KALAN
SAROJ
SUNIL KUMAR
SUSHIL KUMAR
UMRAO SINGH
NAFE SINGH
SATYAVIR SINGH
NARENDER BAJIA
BANWARI LAL
SUBE SINGH
W/O RICH PAL
W/O SUSHIL KUMAR
SUNIL KUMAR
SURAT SINGH
SURAT SINGH
JOG RAJ
SULTAN SINGH
SULTAN SINGH
PARBHU DAYAL
4911
RAM PARTAP BAJIA
BALU RAM BAJIA
4912
SURAJ BHAN BAJIA
BALU RAM
4913
SURENDER BAJIA
VIRENDER
PARBHU DAYAL
PARBHU DAYAL
4886
4887
4895
4896
4897
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4914
549
SECTOR 15 A
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
UKLANA
HISAR
HRY
MIRDHA PATTI
WARD NO. 17
NARWANA
NARWANA
JIND
HRY
NAVDEEP COLONY
RAJGARH ROAD
HISAR
GHANGALA
HISAR
HISAR
HRY
SIWANI
BHIWANI
HRY
SWAMI
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
SWAMI
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
SAMAIN
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
TOHANA
SAMAIN
TOHANA
HISAR
HISAR
ANIPURA
ANIPURA
ANIPURA
ANIPURA
ANIPURA
ANIPURA
HISAR
HISAR
CHANDA
BASS
BHIWANI
HISAR
FATEHAB HRY
AD
FATEHAB HRY
AD
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
TOSHAM
BHIWANI
HRY
BHIWANI
BHIWANI
HRY
CHANDA
BASS
HISAR
BHIWANI
TOSHAM
BHIWANI
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BHIWANI
BHIWANI
HRY
9B
FRIENDS COLONY
511
VIJAY COLONY
57 A
FRIENDS COLONY
57 A
FRIENDS COLONY
VIDYA NAGAR
106
RADHA
ASHRAM
RADHA
ASHRAM
RED SQ. MKT.
JAWAHAR NAGAR
MAHARAJA
SURAJMAL MARG
DEFENCE COLONY
VIDHYA NAGAR
Page 188
HISAR
JEWRA
HISAR
DAULATPUR
SUBHASH MARG
DHARWAN
BASS
KHARKARI
MAKHWAN
PO
JHANVARI
KHARKARI
MAKHWAN
PO
JHANVARI
GURERA
TOSHAM
BHIWANI
HRY
TOSHAM
BHIWANI
HRY
TOSHAM
BHIWANI
HRY
SIWANI
BHIWANI
HRY
KHARAK
PUNIA
PETWAR
BARWALA
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
JIND
MAJOD
MAHJAD
SARSOD
SARSOD
SARSOD
NARNAUND
JIND
JIND
HRY
HANSI
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
RAJGARH ROAD
HISAR
HISAR
HISAR
SAHARWA
SAHARWA
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
RAJGARH ROAD
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
GANGWA ROAD
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
4915
JAIBIR SINGH
TARA CHAND
4916
KAMAL PANGHAL
OM BIR SINGH
4917
VIJENDER PANGHAL
OM BIR SINGH
4918
AMAR SINGH
SULTAN SINGH
4919
SUBHASH
UJALA RAM
4920
JAGDISH CHANDER
PARTAP SINGH
4921
DILBAG
SUBHASH CHANDER
PARTAP SINGH
KARTAR SINGH
KULBIR
MAHABIR
PARTAP SINGH
SHIS PAL
PARTAP SINGH
PARTAP SINGH
NATHU RAM
RAM SARUP
GAJE SINGH DULAT
SURESH RANA
LALJI RAM
CHANDGI RAM
CHANDEY
MOMAN RAM
W/O CHATTAR SINGH
RATI RAM
22-23
NIRMAL VIHAR
AZAD NAGAR
23
TULSI VIHAR
AZAD NAGAR
23
TULSI VIHAR
AZAD NAGAR
4934
DILAWAR SINGH DULAT
SAVITA RANA
SURESH CHANDER
KASMIAR
VIJENDER
JANGSHER SINGH
SADHNA
GULAB SINGH DUHAN
4935
SANTOSH RANI
W/O GULAB SINGH DUHAN
43
4936
SURESH KUMAR
CHANDER SINGH
25
4937
MAHABIR SINGH
JAGAT SINGH
LAKHI RAM
SUNEHRA SINGH
SATENDER SINGH
VIJENDER SINGH
JAI PAL SINGH
RATI RAM
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4938
4939
4940
3645
URBAN ESTATE
423
URBAN ESTATE II
597/40
KRISHNA NAGAR
43
ADARSH NAGAR
GALI NO. 1
ADARSH COLONY
GALI NO.1
ADARSH COLONY
GALI NO.1
21-22
NEW AZAD NAGAR
219
URBAN ESTATE II
139
NEAR PM
SCHOOL
HIGH
DEFENCE COLONY
Page 189
SAHARWA
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
4941
SATENDER SINGH
VED PAL
RURA RAM
MANSA RAM
4952
DHOOP SINGH
JAIPAL SINGH
BALJEET SINGH BARAR
RAJBIR SINGH
SUKHBIR SINGH
KRISHNA DEVI
SATBIR SINGH
MAHABIR
BALRAJ
RANBIR SINGH
JIWAN RAM
MANSA RAM
DEVI LAL
MANI RAM
MANI RAM
W/O SUKHBIR SINGH
MANI RAM,
BANWARI LAL
MANI RAM
SANT LAL
4953
MUKESH
HUKAM CHAND
4954
RAJESH
HUKAM CHAND
4955
RAJ PAL
NEKI RAM
4956
ATTAR SINGH
RAM SINGH
4957
ASHOK KUMAR
JAIPAL SINGH
4958
JAI CHAND
RAM DHAN
4959
BALBIR
RAM DHAN
4960
DALJIT SINGH
PARBHU RAM
RAM PHAL
PAWAN KUMAR
PARBHU RAM
NIHAL SINGH
TELU RAM
BHAGWAN SINGH
493
URBAN ESTATE II
493
URBAN ESTATE II
DILBAG SINGH
RAJ SINGH
AJMER SINGH
NARENDER
KRISHAN KUMAR
DILBAG
BALDEV SINGH
BALDEV SINGH
AJIT SINGH
BHOUM SINGH
KAPOOR SINGH
DHOOP SINGH
519
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
AP 2A
PILAMPURA DELHI
219
URBAN ESTATE II
E 20
JAWAHAR NAGAR
340/4
INDRA COLONY
OPP. VASHALI PARK
GALI NO. 10
WARD NO.16
DHIKARA ROAD
SECTOR 14
156
NEW CHUNNI PURA
Page 190
WARD NO 14
GORCHHI
DELHI
HISAR
DELHI
HRY
DELHI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
BADHRA
BHIIWANI HRY
GOPI
BADHRA
GOPI
BADHRA
GOPI
BADHRA
BHIIWANI HRY
BADHRA
BHIIWANI HRY
BADHRA
BHIIWANI HRY
BAHU
AKBARPUR
CHARKHI
DADRI
HANSAWAS
KALAN
HANSAWAS
KALAN
HISAR
HISAR
SARSOD
PAYAL PO
TALWANDI
RUKA
ROHTAK
ROHTAK
KHARKARA
KHARKARA
KHARKARA
KHARKARA
KOSHLI
REWARI
HRY
CHARKHI
BHIWANI
HRY
DADRI
BADHRA
BHIWANI
HRY
BADHRA
BHIWANI
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HRY
ROHTAK
HRY
ROHTAK
HRY
MAHAM
ROHTAK
HRY
MAHAM
ROHTAK
HRY
MAHAM
ROHTAK
HRY
MAHAM
ROHTAK
HRY
NIYANA
HISAR
HISAR
KUMBHA
KUMBHA
KUMBHA
HANSI
MADHA
KUMBHA
GOPI
KHARKARA
KHARKARA
KHARKARA
KHARKARA
KHARKARA
KHARKARA
KHARKARA
ROHTAK
RAKHI KHAS
MAHAM
ROHTAK
HRY
MAHAM
ROHTAK
HRY
MAHAM
ROHTAK
HRY
MAHAM
ROHTAK
HRY
MAHAM
ROHTAK
HRY
MAHAM
ROHTAK
HRY
MAHAM
ROHTAK
HRY
ROHTAK
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
KUMBHA
BHAGANA
BHAGANA
SHAHPUR
CHIROD
HISAR
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
DHARAM SINGH
KARAM CHAND
CHIROD
SULTANPUR
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
RAMESHWAR
RULIYA
SULTANPUR
HANSI
HISAR
HRY
4988
KARAM CHAND
SAWROOP SINGH
SULTANPUR
HANSI
HISAR
HRY
4989
SURESH KUMAR
BALWAN
SULTANPUR
HANSI
HISAR
HRY
4990
DHARAMBIR
KARAM CHAND
SULTANPUR
HANSI
HISAR
HRY
4991
RAMESH KUMAR
BALDEV SINGH
BARWALA
HISAR
HRY
4992
DEVENDER
RAGHUBIR SINGH
BARWALA
HISAR
HRY
4993
BALRAJ
SATBIR SINGH
RAMESH KUMAR
RAM NIWAS
RANBIR SINGH
DALBIR SINGH
SURESH
LEHRI RAM
LEHRI RAM
RATTAN SINGH
SIRI CHAND
RATTAN SINGH
MAN SINGH
TARA CHAND
KHARAK
PUNIA
KHARAK
PUNIA
JHEEL
JHEEL
JHEEL
JHEEL
JHEEL
JHEEL
JHEEL
Uchana
JIND
HRY
Uchana
JIND
HRY
Uchana
JIND
HRY
Uchana
JIND
HRY
Uchana
JIND
HRY
Uchana
JIND
HRY
Uchana
JIND
HRY
4970
SHYAL SINGH
VIJAY SINGH
JAGDISH
ANOOP SINGH
SANJAY
RAJESH
BALWAN SINGH
VEENA
RAJ KUMAR
CHHOTU RAM
ROHTASH
ROHTASH
ROHTASH
DHARAMPAL
OM PARKASH
DEEWANA
W/O ANOOP SINGH
SURAJ MAL
PREM PATI
KISHAN LAL
RAM NIWAS
JOGI RAM
BALBIR SINGH
RANDHIR SINGH
W/O SATBIR SINGH
RISHAL SINGH
RAM SARUP
CHANDGI RAM
RAM SINGH
DIWAN SINGH
4986
VED PARKASH
NARESH MALIK
4987
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4994
4995
4996
4997
4998
4999
522
SECTOR 14
45
MODREN
COLONY
Page 191
SAKET
GANGWA ROAD
5000
5001
5002
5003
5004
RAJESH
RAJESH
JIWAN SINGH
BHAGAT SINGH
RAM DHARI
SUMER SINGH
LAL CHAND
SURAJ BHAN
226
VIDYUT NAGAR
TYPE III
5005
ANIL KUMAR
DHARAM SINGH PUNIA
PRITHVI SINGH
LEHLU RAM
5006
AMIT PUNIA
DHUP SINGH
WARD NO.11
5007
DHUP SINGH
POHLU RAM
WARD NO.10
5008
BALJIT SINGH
POHLU RAM
WARD NO.11
5009
DALBIR PUNIA
POHLU RAM
WARD NO.11
5010
CHHALU RAM
UDMI RAM
5011
SURENDER PUNIA
RAM KISHAN
5012
ISHWAR SINGH
SAMPAT SINGH
WARD NO.11
5013
RAJPAL
INDER SINGH
WARD NO.11
5014
MANJIT PUNIA
GULAB SINGH
WARD NO.11
5015
RAM KISHAN
GHOLU RAM
5016
5017
BALRAM
CHANDER SINGH
GAJE SINGH
POKAR SINGH PUNIA
25
ADARSH COLONY
5018
AVTAR SINGH BOORA
BIRKHA RAM
44
ADARSH COLONY
5019
RAJBALA BOORA
W/O AVTAR SINGH
44
ADARSH COLONY
5020
BALRAJ
DHARAM SINGH
58
PROF, COLONY
WARD NO.11
Page 192
GALI NO.1 AZAD
NAGAR, RAJGARH
ROAD
GALI NO.1 AZAD
NAGAR, RAJGARH
ROAD
GALI NO.1 AZAD
NAGAR, RAJGARH
ROAD
AZAD NAGAR
JHEEL
JHEEL
JHEEL
SURBARA
Uchana
JIND
HRY
Uchana
JIND
HRY
Uchana
JIND
HRY
NARWANA
JIND
HRY
HISAR
SATROD
KHURD
SATROD
KHURD
SATROD
KHURD
SATROD
KHURD
SATROD
KHURD
SATROD
KHURD
SATROD
KHURD
SATROD
KHURD
SATROD
KHURD
SATROD
KHURD
SATROD
KHURD
KIRORI
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HISAR
HRY
5021
RAM NIWAS
ABHEY RAM
5022
SUNDER PAL
CHATTER SINGH
5023
MAINAWATI
W/O RAMESH KUMAR
5024
SONU
PARKASH
57
ADARSH NAGAR
5025
RAM NIWAS
CHANDI RAM
5026
MOHINDER SINGH
HAR CHAND
5027
RAM KUMAR
MOHAN LAL
5028
ISHWAR SINGH
BHARAT SINGH
5029
VIRENDER KUMAR
DHARAM PAL
5030
TEK CHAND
LAL CHAND
5031
BALWAN SINGH
SODAGAR MAL
5032
BHALE RAM
MOLU RAM
5033
RAM PHAL
BHARAT SINGH
5034
VIRENDER SIWACH
SURENDER SIWACH
ROSHNI
RAJBIR SINGH
KAMLESH LAMBA
INDRAJ SINGH
KAMLA DEVI
DILBAG SINGH
BIR SINGH
BIR SINGH
JAIVIR SINGH
FATEH SINGH
VED PARKASH LAMBA
ASHA RAM
W/O INDRAJ SINGH
BHARAT SINGH
159
FRIENDS COLONY
159
FRIENDS COLONY
DARSHAN PUNIA
OM PARKASH
W/O J.S.PUNIA
RAMJI LAL
6/A-4
5043
5044
RAM KUMAR
RAMJI LAL
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
917
AZAD
NAGAR,
RAJGARH ROAD
SECTOR 25
63 P
TULSI VIHAR
1352
URBAN ESTATE II
1277
URBAN ESTATE II
1277
URBAN ESTATE II
OLD CAMPUS
Page 193
GALI NO.4
NAGAR
CCS HAU
AZAD
JANDLI
KHURD
KHARKARA
BHATOL
HISAR
FATEHABAD FATEHAB HRY
KUNGAR
SINGWA
RAGHO
PANCHKUL
A
JANDLI
KHURD
JANDLI
KHURD
JANDLI
KHURD
JANDLI
KHURD
HISAR
JANDLI
KHURD
JANDLI
KHURD
HISAR
HISAR
CHANAUT
CHANAUT
HISAR
HISAR
HISAR
KHARAK
PUNIA
HISAR
MATARSHY
AM
MATARSHY
AM
AD
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BAWANI
KHERA
HANSI
BHIWANI
HRY
HISAR
HRY
PANCHKU HRY
LA
FATEHABAD FATEHAB HRY
AD
FATEHABAD FATEHAB HRY
AD
FATEHABAD FATEHAB HRY
AD
FATEHABAD FATEHAB HRY
HISAR
AD
HISAR
HRY
FATEHABAD FATEHAB HRY
AD
FATEHABAD FATEHAB HRY
HISAR
AD
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
5045
MAYA PATI
W/O RAM KUMAR
5046
5047
BADAN SINGH
RANDEEP
SHER SINGH
KULDEEP
5048
OM PARKASH
5049
5050
KULWANT SINGH
VIKAS RAVISH
RATTAN SINGH
KULWANT SINGH
5051
VIKRANT
KULWANT SINGH
5052
IQBAL SINGH
RATTAN SINGH
5053
ISHWAR SINGH
BHAGWAN SINGH
5054
JAGDEEP SINGH
KARAN SINGH
RAJPAL SINGH
MAI RAM
38
KARAN SINGH
HIRA SINGH
RAM KISHAN
NET RAM
RAJ PAL
MAI RAM
RAM SINGH
W/O RAJ KUMAR
531
5063
ANIL KUMAR
KARAMVIR SINGH
SATYAWAN
KULBIR SINGH
HARISH CHANDER
RAJ SINGH
DHARAMPAL
SUNITA DEVI
5064
JOGINDER
GANGA RAM
5065
TEM SINGH
5066
NARENDER
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
1
VINAYAK NAGAR
13
KAIMRI ROAD
NEAR
PRIMARY
SCHOOL
Sports
deptt.
128
SECTOR 15
HISAR
HRY
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
Kurushetra HRY
Kurushetra
,Kurushetra University
SECTOR 13 P
9
MATARSHY
AM
HISAR
NARNAUND
HOPE APARTMENT
HISAR
PALI
HISAR
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
PALI
NARNAUND HISAR
HRY
GURGAON
GURGAON
GURGAO HRY
N
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
PALI
NARNAUND HISAR
HRY
JHUTHAR SINGH
PALI
NARNAUND HISAR
HRY
KIRORI MAL
PALI
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
SECTOR 6 P
SECTOR 6
HUDA
HUDA
NIYOLI
KALAN
HANSI
KHARKARA
BHATOL
HANSI
GHIRAI
KHARKARA
KHARKARA
KHARKARA
KHARKARA
KHARKARA
PALI
5067
DEVENDER
JAI NARAIN
PALI
NARNAUND HISAR
5068
IQBAL SINGH
UDAY SINGH
PALI
NARNAUND HISAR
HRY
5069
RAJ KUMAR
UMED SINGH
PALI
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
5070
MAINPAL SINGH
CHIRANJI LAL
PALI
NARNAUND HISAR
5071
BALJIT SURA
GANGA RAM
PALI
NARNAUND HISAR
HRY
5072
WAZIR SINGH
SUNDER SINGH
MAI RAM
MAI RAM
BHATLA
BHATLA
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
5073
Page 194
5074
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
ADVOCATE COLONY
BHATLA
BHATLA
BHATLA
BHATLA
HANSI
HANSI
HISAR
HRY
ADVOCATE COLONY
HANSI
HANSI
HISAR
HRY
members VAKIL
COLONY
DEFENCE COLONY
HANSI
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
MAHJAT
MAHJAT
MAHJAT
MAHJAT
MAHJAT
MAHJAT
MAHJAT
MAHJAT
MAHJAT
MAHJAT
MAHJAT
MAHJAT
HANSI
DEPAL, PO
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
5078
RAGHBIR SINGH
MAHENDER SINGH
RAM PAL
BALWAN
RAJ KUMAR
MAI RAM
MAI RAM
SAJJAN SINGH
BABAR
PARTAP
5079
AJAY
PARTAP
5080
RANJEET
KAUTU RAM
684
5081
NIHAL SINGH BISLA
KULDEEP SINGH
ABHEY RAM
DILE SINGH
MANGE RAM
CHHAJU RAM
SUBE SINGH
FATEH SINGH
MANSA RAM
RAM PARSAD
INDER SINGH
SHANKER LAL
DES RAJ
KRISHAN LAL
DALIP SINGH
360
5095
PREM SINGH BISLA
AJAY KUMAR
KAPOOR SINGH
PREM SINGH
SATYA NARAIN
JAIPAL
RAM KUMAR
NAFE SINGH
ISHWAR SINGH
SURESH KUMAR
KULDEEP SINGH
RAJ KUMAR
ASHOK KUMAR
SUBHASH CHANDER
JOGINDER SINGH
5096
KANWAL SINGH
BHIM SINGH
DHANDHERI
DEPAL, PO
5097
SURAJ MAL
BIRSALA
DHANDHERI
DEPAL, PO
5098
DALBIR SINGH
HARI KISHAN
DHANDHERI
DEPAL, PO
5099
SATYAWAN
MANGE RAM
DHANDHERI
DEPAL, PO
5075
5076
5077
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
679/19
VAKIL COLONY
DHANDHERI
Page 195
5100
RAM KUMAR
SHER SINGH
DEPAL, PO
5101
WAZIR SINGH
JAWALA SINGH
DHANDHERI
DEPAL, PO
5102
RAM DHARI
PARHLAD SINGH
DHANDHERI
DEPAL, PO
5103
PARMENDER SINGH
HARKE RAM
DHANDHERI
DEPAL, PO
5104
NARESH KUMAR
BAJE SINGH
DHANDHERI
DEPAL, PO
5105
BHIM SINGH
SRI CHAND
DHANDHERI
DEPAL, PO
5106
DASRATH
MANGE RAM
DHANDHERI
DEPAL, PO
5107
SUNDER SINGH
RATTAN SINGH
DHANDHERI
DEPAL, PO
5108
DILAWAR
MEER CHAND
DHANDHERI
DEPAL, PO
5109
5110
SURESH KUMAR
ZILE SINGH
HAWA SINGH
INDER SINGH
5111
DHARAMBIR
RISAL SINGH
5112
MAN SINGH
JUG LAL
5113
RISAL SINGH
JUG LAL
155, POCKET-1
SECTOR 23
ADVOCATE COLONY
ROHINI
DHANDHERI
DELHI
HANSI
PUTHI
MANGALKH
AN
PUTHI
MANGALKH
AN
PUTHI
MANGALKH
AN
Page 196
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
DELHI
DELHI
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
5114
JAGAT SINGH
JUG LAL
5115
DALIP SINGH
HARINDER SINGH
5116
SUKHBIR SINGH
KANWAR SINGH
5117
AMAR CHAND
RAM SINGH
5118
SHAMSHER SINGH
JAGAT SINGH
5119
BABBAR BHAN
RAN SINGH
5120
RAM PHAL
PHOOL SINGH
5121
RANDHIR SINGH
BHALE RAM
5122
KRISHAN
CHHAJU RAM
5123
BHATERI DEVI
RANDHIR SINGH
1016/19
ARYA NAGAR
5124
ANUP SIHAG
RANDHIR SIHAG
1016/19
ARYA NAGAR
5125
SUNDER SINGH
BHALE RAM
5126
KRISHAN KUMAR
BHALLE RAM
5127
JOGINDER SINGH
BHALLE RAM
5128
DHARA SINGH
RAJESH KUMAR
JAGMAL SINGH
JITA RAM
5129
5130
SUMRENDER PAL
1016/19
ARYA NAGAR
DAL PAT
NEAR MOONLIGHT
HOTEL
NEAR MOONLIGHT
HOTEL
NEAR MOONLIGHT
HOTEL
PUTHI
MANGALKH
AN
PUTHI
MANGALKH
AN
PUTHI
MANGALKH
AN
PUTHI
MANGALKH
AN
PUTHI
MANGALKH
AN
PUTHI
MANGALKH
AN
PUTHI
MANGALKH
AN
HANSI
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
PUTHI
MANGALKH
AN
HANSI
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HANSI
HISAR
HRY
SISAI
BOLAN
SISAI
BOLAN
SISAI
BOLAN
MADHA
PAPOSA
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
PAPOSA
Page 197
5131
SUKH JINDER
BHARAT SINGH
PAPOSA
5132
UMED SINGH
BALDEV SINGH
PAPOSA
5133
SATENDER
RANGI RAM
PAPOSA
5134
SASBIR
BHARAT SINGH
PAPOSA
5135
SUKHVINDER PAL S.
BHARAT SINGH
PAPOSA
5136
MEWA SINGH
BARU RAM
PAPOSA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
BAWANI
KHERA
HANSI
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
BHIWANI
HRY
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
5137
JAI NARAIN
SUKH LAL
PAPOSA
5138
BALJEET
VIJAY SINGH
5139
5141
BALWANT SINGH
WAZIR SINGH
BHUPENDER
ABHEY RAM
DIWAN SINGH
JAGDISH
SISAI
BOLAN
HANSI
HANSI
DHANDHERI
5142
KULDEEP
BHARAT SINGH
DHANDHERI
HANSI
HISAR
HRY
5143
KARAN SINGH
DALIP SINGH
DEPAL PO
HANSI
HISAR
HRY
5144
HAWA SINGH
DALIP SINGH
DHANDHERI
DEPAL PO
HANSI
HISAR
HRY
5145
DALIP SINGH
UJALA RAM
DHANDHERI
DEPAL PO
HANSI
HISAR
HRY
5146
KARAN SINGH
HARKE RAM
DHANDHERI
DEPAL PO
HANSI
HISAR
HRY
5147
KULDEEP SINGH
SODAGAR
DHANDHERI
DEPAL PO
HANSI
HISAR
HRY
5148
VIRENDER KUMAR
AJIT SINGH
HANSI
HISAR
HRY
5149
SUSHIL KUMAR
RAJ SINGH
DHANDHERI
BHATOL
JATAN
DHANDHERI
HANSI
HISAR
HRY
5150
SAVITRI DEVI
W/O RAJ SINGH
DHANDHERI
HANSI
HISAR
HRY
5140
256
MODEL TOWN
196
MODEL TOWN
Page 198
DEPAL PO
HANSI
HISAR
HRY
DHANDHERI
HISAR
DHANDHERI
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
BHARAT SINGH
DHANDHERI
HANSI
HISAR
HRY
BHARAT SINGH
SHRI CHAND
DHANDHERI
HANSI
HISAR
HRY
5156
SATYA PARVESH
BHARAT SINGH
DHANDHERI
HANSI
HISAR
HRY
5157
AMAR SINGH
HARI SINGH
JEE RAM
LAL CHAND
LAL CHAND
BHARAT SINGH
HAR NATH
SUBE SINGH
AMI LAL
DANA RAM
HARI RAM
SURAT SINGH
RULIA RAM
RAM SARUP
HAR NATH
HARDEV SINGH
BHARAT SINGH
CHANDAN SINGH
KANSI RAM
SHRI CHAND
HEM CHAND
TEK RAM
W/O VIRENDER BAMEL
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
5180
YADVENDER SINGH
MOHINDER SINGH
HANSI
HISAR
HRY
5181
ISHWAR SINGH
PARBHU RAM
KHOKHA
KHOKHA
KHOKHA
KHOKHA
KHOKHA
KHOKHA
KHOKHA
KHOKHA
KHOKHA
KHOKHA
KHOKHA
KHOKHA
KHOKHA
KHOKHA
KHOKHA
KHOKHA
KHOKHA
KHOKHA
KHOKHA
KHOKHA
KHOKHA
KHOKHA
BHATOL
JATAN
BHATOL
JATAN
HANSI
HISAR
5179
JAI SINGH
ISHWAR SINGH
LAL CHAND
CHET RAM
ISHWAR SINGH
RAJINDER HOODA
RATTAN SINGH
SURENDER SINGH
BHIM SINGH
HAR KISHAN
AJIT SINGH
KARTAR SINGH
RAM SARUP
GIANI RAM
KRISHAN KUMAR
MANI RAM
TAJENDER SINGH
TEK CHAND
POLU SINGH
BHARAT SINGH
NIHAL SINGH
RAGHUVINDER
GEETA RANI
HANSI
HISAR
HRY
5151
HAWA CHAND MALIK
DAL SINGH MALIK
5152
5153
ASHOK KUMAR
JOGINDER
HAWA CHAND MALIK
BHARAT SINGH
5154
RAJ KUMAR
5155
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
242/14 A
JAWAHAR NAGAR
230
SECTOR 6
Page 199
SURENDER COLONY
DEPAL PO
HANSI
HISAR
HRY
DHANDHERI
HISAR
UCHANA
HISAR
HISAR
HRY
Uchana
JIND
HRY
SARDARA
JAI PARKASH
JAI PRAKASH
JAI PARKASH
CHATTAR SINGH
BIR SINGH
BAKHTAWAR SINGH
RAM BHAGAT
RAM CHANDER
MOLAD RAM
MEWA SINGH
W/O MAN SINGH
PARTAP
DHANDHERI
HANSI
HISAR
HRY
DHANDHERI
HANSI
HISAR
HRY
DHANDHERI
HANSI
HISAR
HRY
DHANDHERI
HANSI
HISAR
HRY
DHANDHERI
HANSI
HISAR
HRY
DHANDHERI
HANSI
HISAR
HRY
DHANDHERI
HANSI
HISAR
HRY
DHANDHERI
HANSI
HISAR
HRY
DHANDHERI
HANSI
HISAR
HRY
DHANDHERI
HANSI
HISAR
HRY
DHANDHERI
HANSI
HISAR
HRY
DHANDHERI
HANSI
HISAR
HRY
MAJRA
NARNAUND HISAR
HRY
JAI PARKASH
MAJRA
NARNAUND HISAR
HRY
MAJRA
NARNAUND HISAR
HRY
5182
JAIBIR
JUGTI RAM
5183
RAM MEHAR
ROHTASH
CHANDER BHAN
JUGTI
5197
JAI PARKASH
RAJESH
MANJESH
MANJEET
VIRENDER SINGH
KARAN SINGH
RAM BHAGAT
JAGBIR SINGH
KRISHAN
MAN SINGH
RAJENDER SINGH
MAYA
RAM NIWAS
5198
VINOD
5184
14
VIDYUT NAGAR
RAJIV
TYPE VI
GANDHI
MEMORIAL COLLEGE
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5199
SANDEEP
RAM NIWAS
WARD NO.10
5200
ASHOK
JAI PARKASH
MAJRA
NARNAUND HISAR
HRY
5201
ROSHAN LAL
PARTAP SINGH
MAJRA
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
5202
MAHABIR
SUBE SINGH
MAJRA
NARNAUND HISAR
5203
SHER SINGH
MAN SINGH
MAJRA
NARNAUND HISAR
HRY
5204
AJAY PARKASH
RAM PARKASH
MAJRA
NARNAUND HISAR
HRY
5205
GYANO DEVI
W/O DAYA NAND
MAJRA
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
5206
DAYANAND
HARI SINGH
MAJRA
NARNAUND HISAR
5207
BHUP SINGH
BHALE RAM
DEPAL PO
HANSI
HISAR
HRY
5208
DILBAG
BALJEET SINGH
PARBHU RAM
HOSHIAR SINGH
DHANDHERI
HANSI
SISAI
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
5209
212
SECTOR 6 P
HUDA COLONY
KALIRAWAN
Page 200
HANSI
HANSI
HISAR
HRY
TEK RAM
SURAJ BHAN
MUZADPUR
TALU
HANSI
HISAR
HRY
NARESH KUMAR
JAIBIR SINGH
MAJRA
BALBIR
SHER SINGH
5210
AJIT SINGH MALIK
NANHA RAM
5211
5212
KRISHAN KUMAR
JAGBEER SINGH
5213
5214
1528
WARD 19
ADVOCATE COLONY
BAWANI
BHIWANI
KHERA
NARNAUND HISAR
HRY
MAJRA
NARNAUND HISAR
HRY
HRY
HRY
5215
JAIBIR SINGH
RULIA RAM
MAJRA
NARNAUND HISAR
5216
RAM DIYA
HOSHIYAR SINGH
KALAM SINGH
BIMLA DEVI
TELU RAM
DALIP SINGH
DALIP SINGH
JAI SINGH
W/O KALAM SINGH
BAJE SINGH
RAJPURA
RAJPURA
HISAR
HISAR
RAMAYAN,
JIND
JIND
HRY
JIND
JIND
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
5217
5218
5219
5220
19
SECTOR 16
19
SECTOR 16
PO
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
VARSHA RANA
JAIPAL SINGH MALIK
CHANDRA KALA
RAJESH DAHIYA
ONKAR SINGH DAHIYA
DILBAG SINGH
PHOOL CHAND
RAJPAL
RAJENDER SINGH PACHAR
W/O D.S. RANA
SHIV NARAIN SINGH
JAG JINDER SINGH
W/P ONKAR SINGH
SHIV NARAYAN
HOSHAR SINGH
JAS RAM
PHOOL CHAND
RAM SINGH
447
SECTOR 15 A
1206
SEC. 16-17
10/86
NEW CAMPUS
CCS HAU
9/45
NEW CAMPUS
CCS HAU
9/45
NEW CAMPUS
CCS HAU
447
SECTOR 15 A
CHANDER KALA
SATPAL
W/O/ R.S. PACHAR
MANGE RAM
SURAJ MAL
SURENDER
RAJBIR
MAHABIR PANNU
RAJ KUMAR
JAIPAL REDHU
VIKAS REDHU
DALIP SINGH
SURENDER SINGH
MANGE RAM
CHATTAR SINGH
ABHEY RAM
MANGE RAM
MAHIPAL
SOBHA CHAND
JAI PAL
BIRBAL
BALWANT SINGH
81
DEFENCE COLONY
81
DEFENCE COLONY
208
DAFENCE COLONY
208
DAFENCE COLONY
66 E
JAWAHAR NAGAR
232
MODEL TOWN
232
MODEL TOWN
Page 201
DHANDHERI
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
HISAR
PALI
GALI NO. 11
KIRMARA
DUBETA
DUBETA
HISAR
DUBETA
HANSI
HANSI
KUMBHA
MATARSHY
AM
HISAR
HRY
NARNAUND HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
HISAR
HRY
5241
SARWAN KUMAR
DAL PAT
5242
5243
RAVINDER
BAJRANG LAL TARAR
BADAN SINGH
NET RAM
5244
ZILE SINGH
BIRBAL
5245
NAND KUMAR
BARU RAM
LILA RAM
SHEO CHAND
JOGI RAM
JAG MEHANDER
5257
DHARAM PAL
KANWAL JEET
KRISHAN KUMAR
OM PARKASH
RAJMAL
SAJJAN SINGH
SANDEEP
RAMESH KUMAR
SURENDER KUMAR
RAJPAL
DALIP SINGH
OM PARKASH
BHALE RAM
NANU RAM
NANU RAM
CHANDGI RAM
OM PARKASH
KANWAR SINGH
KURA RAM
SHISH PAL
5258
SANTOSH
W/O DALIP SINGH
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
PAPOSA
701
YADAV COLONY
659
SECTOR 15 A
1545,
URBAN ESTATE
181
LAJPAT NAGAR
HISAR
CHABLA
MOURI
DANGRA
BALAWAS
SORKHI
BHAINI
JATAN
KHEDAR
KHARKARI
KHEDAR
KHARKARI
KHARKARI
KHEDAR
KHARKARI
HISAR
JIND
KHARAR
ALIPUR
HISAR
Sd.
BAWANI
KHERA
HISAR
Page 202
HRY
HISAR
HRY
FATEHAB HRY
HISAR
AD
FATEHAB HRY
AD
HISAR
HRY
HANSI
HISAR
HRY
BAWANI
BHIWANI
HRY
KHERA
BARWALA
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HISAR
HRY
JIND
JIND
HRY
HISAR
HRY
HISAR
HRY
TOHANA
BARWALA
BARWALA
HISAR
DEPUTY COMMISSONER, HISAR-CUMADMINISTRATOR
JAT EDUCATIONAL SOCIETY, HISAR
Dated 08-06-2016
HISAR
Page 203

Podobné dokumenty

jat educational society, hisar - Chhaju Ram Memorial Jat College

jat educational society, hisar - Chhaju Ram Memorial Jat College JAT EDUCATIONAL SOCIETY, HISAR Regd. Office : C.R.M. Jat College, Hisar Regn. No. 29 of 1948-49 FORM-XIII ( Rule-12)

Více

The following candidates of Scheduled Caste Category have been

The following candidates of Scheduled Caste Category have been The following candidates of Scheduled Caste Category have been shortlisted for the Main Written Examination of Haryana Superior Judicial Service Exam-2012 Sr_NO

Více

150 g

150 g 10) Meat Chapati / Masové chapati (from 11:00 till 15:00)...................................................................................45 Kč Cooked potatoes with onions, indian spices and gril...

Více

kompletní jídelní lístek

kompletní jídelní lístek Peanuts are often used as an ingredient in biscuits, cakes, curries, desserts, sauces (such as satay sauce), as well as in groundnut oil and peanut flour.

Více

Využití metody GISH

Využití metody GISH VYUŽITÍ METODY GISH PRO IDENTIFIKACI ODRŮD RODOVÝCH HYBRIDŮ

Více