Podrobné informace k táborům Wakan Topa

Komentáře

Transkript

Podrobné informace k táborům Wakan Topa
Podrobné informace k táborům Wakan Topa
•
•
•
•
Naše tábory jsou pravidelně kontrolovány krajskou hygienickou stanicí v Karlových Varech a
vždy procházejí bez výhrad (zápis z jedné z předchozích kontrol je přístupný našich stránkách).
Vedoucí mají mnohaleté zkušenosti v práci s dětmi, někteří mají pedagogické vzdělání
Táborový zdravotník má potřebné vzdělání a certifikáty, zdravotní dokumentace dětí je pečlivě
vedena
V případě zájmu je před podáním přihlášky možné dojednat schůzku rodičů s hlavním vedoucím
tábora
Pojede-li Vaše dítě na tábor Indiánské léto nebo Pán prstenů (Valarim), bude to vypadat zhruba takto:
Přihláška
Po projevení zájmu o pobyt na táboře nám zašlete běžnou poštou závaznou přihlášku, kterou od nás
obdržíte (druhá příloha e-mailu).
Připrava na tábor
Nejdůležitější součástí je oblečení, které pomáhá dotvořit atmosféru obou táborů, nákresy naleznete na
našich stránkách nebo Vám je zašleme na vyžádání elektronickou poštou.
Další vybavení
Seznam základních potřeb Vám zašleme spolu s pokyny k odjezdu, nástupním poukazem a formulářem
pro ošetřujícího lékaře.
Odjezd
Kamenná města opouštíme v den uvedený na našich stránkách, obvykle ve 14 hodin. Jako místo
odjezdu využíváme poslední roky parkoviště u nákupního centra Globus Chotíkov (u Plzně - výjezd na
Karlovy Vary). Odkaz na mapu najdete na našich stránkách
Příjezd na tábor, ubytování
Na táboře se děti rozdělí do několika rodů, které budou společně obývat:
Indiáni - týpí.
Týpí (občas se píše také anglickým přepisem Tee-Pee) je stan o průměru 6 metrů s vnitřním ohništěm a
vnitřní plachtou proti dešti, průvanu a horku. Bydlí v něm obvykle 6-8 dětí a dva dospělí (muž a žena),
kteří mají patřičný rod na starosti. Každé dítě dostane dřevěnou podložku, na kterou si rozloží karimatku
nebo matraci a spacák.
Pán prstenů (Valarim) - Zubřík.
Je to plátěný stan oválného půdorysu s ohništěm uprostřed. Před deštěm nás chrání plátěná stříška,
která také formuje kouř z ohniště do dvou proudů, které připomínají rohy - odtud jméno zubřík (fotografie
najdete na našich www stránkách).
Zubřík obývá jeden nebo dva dospělí a čtyři děti. Spíme ve vlastních spacích pytlech na podložce pro
spaní. Pod "karimatku" doporučujeme přivést celtu nebo silnější igelit - z prostorových důvodů není
vhodná nafukovací matrace. Po zapálení ohně mohou vzduchem létat drobné jiskry a popel, proto je
vhodné mít i přehoz přes spacák.
Občanské sdružení Wakantopa – w kruhu, © 2010 – 2014
1/3
Uložení osobních věcí
Ve stanech (týpí, Zubřík) mají děti pouze osobní věci denní potřeby a věci na spaní.
Zavazadla s ostatní výbavou jsou uložena ve velkých vojenských stanech na dřevěných policích.
Z důvodu lepší přístupnosti a organizace věcí doporučujeme přivézt na tábor zabalený kufr, tašku nebo
krosnu s předním (ne horním) plněním.
Stravování
Zajišťujeme ve společné kuchyni. Vaří profesionální kuchař se svými pomocnicemi. Jídlo se podává
v zastřešené jídelně.
9:00
11:00
13:00
17:00
19:00
snídaně
dopolední svačina
oběd
odpolední svačina
večeře
Nádobí je nutné přivést vlastní - 3 dílný ešus, hrneček, lžíci.
Mycí lázeň je připravena po každém jídle - teplá voda se saponáty a pro opláchnutí voda čistá.
Uskladnění nádobí mezi jídly je v kryté polici - ešusárně. Doporučujeme označit nádobí (korálek, značka
apod.), aby je jejich majitel lépe poznal.
Pitný režim
Během celého dne je k dispozici čaj nebo voda se sirupem v dostatečném množství. Vodu k pití
necháváme dovážet ve vratných obalech (balená voda 20l). Vodu na vaření a mytí nádobí dovážíme
z vodovodního řadu vesnice Čichalov.
Hygiena
Pro hygienu je zajištěna tekoucí voda z místních zdrojů - každoročně ověřujeme její nezávadnost
rozborem. Umývárny máme vojenského polního typu s kohoutky.
Sprchy jsou s teplou vodou (po ohřátí v lázeňských kamnech).
Čištění zubů se provádí pouze v pitné vodě.
Na pravidelnost hygieny dohlíží dospělí a táborový zdravotník.
Toalety
Suché latríny se standardním toaletním sedátkem.
Voda a mýdlo na umytí rukou je přímo u záchodů nebo v jejich těsné blízkosti.
Odpadky
V prostorech tábořiště je dostatek stojanů s pytli na odpadky. Plasty a papír oddělujeme zvlášť.
Pěče o zdraví
Máme uzavřenu smlouvu s praktickým lékařem ve Žluticích.
Lékařská pohotovost je v nemocnici v Karlových Varech, kam v případě potřeby děti dovezeme.
Táboroví zdravotníci mají patřičnou kvalifikaci.
Občanské sdružení Wakantopa – w kruhu, © 2010 – 2014
2/3
Spojení na tábor a z něj
•
•
•
•
Česká pošta (Žlutice) - odesílá a přijímá se denně kromě víkendu
mobilní telefony dětem nedávejte. Nelze za ně ručit, je to drahý předmět, navíc jakékoli
elektronická zařízení (hry, walkmany, MP3..) ruší přírodní atmosféru tábora. Zásadně si
nepřejeme, aby si děti sebou takové vybavení vozily.
nutný telefonický kontakt - s dítětem nebo s námi:
použijete telefonní číslo 737 700 525. V případě, že nebudeme k zastižení, zanechte prosím,
vzkaz v hlasové schránce - při nejbližší možné příležitosti se Vám ozveme.
pokud bude dítě chtít zatelefonovat Vám, požádá kohokoli z dospělých a bude mu umožněno
zatelefonovat si na naše náklady z uvedeného telefonu.
Činnost na táboře
Obvykle je celý tábor motivován nějakým příběhem plným dobrodružství. Do světa Indiánů Wakan Topa
Oyaté i Valarim vstupují nejrůznější bytosti - pohádkové, nadpřirozené, dobré i zlé. Vždy je tedy potřeba,
aby náš kmen i lid Valarim odolali nějakému nebezpečí, nebo pomohl někomu potřebnému.
K tomu je třeba naučit se různé dovednosti, které jsou pro obě vesnice podobné:
Indiáni : střelbu z luku, hod oštěpem, nožem, tomahavkem, tichý pohyb v lese...
Pán prstenů (Valarim): střelba z luku, vrh nožem, stopování, boj s holí, šerm...
Volné chvíle dětí mohou být využity k odpočinku i zábavě:
Indiáni : hrají se různé hry, tančí se, vyšívají korálky - to většinou dívky, vytváří se keramika z hlíny,
bubnuje se, zpívá...
Pán prstenů (Valarim): soutěže a hry, hraní na nástroje a zpěv (kytara, flétny, whistle, bodhran,
bubny...), výroba košíků, svící, keramiky a kožených výrobků...
Každý má v průběhu tábora možnost svézt se na koni.
V horkých dnech je možnost koupání v přilehlých potocích nebo na koupališti ve Žluticích.
Denní režim
do 9:00 děti vstanou, umyjí se a oblečou
9:00 podává se snídaně
10:00 - 21:00 probíhají různé činnosti přerušené jídlem
Děti se pohybují podle pokynů náčelníků rodů/dospělých Valarim, ale mají i dostatek volnosti pro
vytváření nových přátelství a vyhledávání činnosti, která je bude bavit. Vždycky je několik dospělých,
kteří nepatří k žádnému rodu a podnikají nebo vyrábějí něco zajímavého se všemi dětmi dle jejich zájmu.
Pro případ deště mají indiáni veliké sněmovní týpí (Valarim sněmovní stan), kam se vejde celý náš kmen
(osazenstvo vesnice). V nich se konají i různé slavnostní ohně, obřady a rokování.
do 22:00 dospělí dohlédnou na to, aby se děti připravily ke spánku a uložily na svých místech na spaní.
Často se u ohně čtou nebo vyprávějí příběhy nebo indiánské či keltské pohádky.
Rozdíl mezi tábory
Indiáni - zaměření na kmeny severní ameriky (Irokézové, Dakotové - Siouxové)
Pán prstenů (Valarim) - inspirace Kelty, raným středověkem a fantazy
Oba tábory se programově doplňují, táborový příběh se již nejednou prolnul a svým spojenectvím jsme
překonali nejednoho nepřítele.
Občanské sdružení Wakantopa – w kruhu, © 2010 – 2014
3/3

Podobné dokumenty