Startovní listina a úkoly RR 2013

Komentáře

Transkript

Startovní listina a úkoly RR 2013
Výsledková listina, úkoly
List of results, tasks
17. ročník mezinárodní soutěže ZZS RALLYE REJVÍZ
17 Year of International EMS Competition RALLYE REJVIZ
th
15. ročník dětské záchranářské soutěže HELPÍKŮV POHÁR
15th Year of Childern´s Rescue Competition HELPIK´S CUP
7. ročník soutěže operátorů ZOS ZLATÉ SLUCHÁTKO
7 Year of EMS Dispatchers Competition GOLD HANDSET
th
3. ročník soutěže studentů lékařských fakult MUC. RR
3rd Year of Medical Students Competition MUC. RR
®
BUPEX
Startovní listina - MUC. RR
Startovní
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
Posádka
MUC
MUC
MUC
SZU Bratislava - MUC
LF UP Olomouc - MUC
LF UK Plzeň - UK Praha - MUC
LF MU Brno 2 - MUC
LF MU Brno 1 - MUC
LF Hradec Králové UK
Andílci z LF UP Olomouc
2.LF UK Praha
Veronika Discantiny
Helena Bohuslavová
Miroslava Černá
Zuzana Markuseková
Iveta Pospíšilová
Tereza Junková
Veronika Jančíková
Martin Malý
Jakub Hamšík
Iva Macová
Lenka Čechurová
Barbora Malovaná
Tomáš Hlaváček
Damián Šimčík
Jana Šašinková
Tamara Hlaváčová
Bibiana Reinvartová
Václav Staněk
Josef Brychta
Nicole Marková
Radka Popovičová
Jan Hájek
Ivana Janíčková
Magdaléna Vágnerová
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
Rutina
Táňa Bulíková, Jozef Kojš
MUC.RR
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
Hodnocené kroky
Body
Posádka
SZU Bratislava - MUC
LF UP Olomouc - MUC
LF UK Plzeň - UK Praha - MUC
LF MU Brno 2 - MUC
LF MU Brno 1 - MUC
LF Hradec Králové UK
Andílci z LF UP Olomouc
2.LF UK Praha
1
100
120
70
120
120
110
120
110
2
175
195
95
130
185
185
95
50
3
330
330
110
210
230
100
310
100
4
20
20
20
20
30
20
20
20
Čas
5
100
100
80
100
110
100
110
100
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
6
10
40
0
40
20
30
60
20
7
70
70
70
70
70
70
70
70
8
70
40
30
70
70
40
80
40
Sec.
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Body
0
0
0
0
0
0
0
0
Celkem
875
915
475
760
835
655
865
510
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
Pila
Petr Černohorský, Lukáš Konečný
MUC.RR
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
Hodnocené kroky
Body
Posádka
SZU Bratislava - MUC
LF UP Olomouc - MUC
LF UK Plzeň - UK Praha - MUC
LF MU Brno 2 - MUC
LF MU Brno 1 - MUC
LF Hradec Králové UK
Andílci z LF UP Olomouc
2.LF UK Praha
1
160
160
140
140
140
140
180
160
2
550
600
400
500
575
475
650
400
3
200
300
200
300
0
50
200
100
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Čas
4
450
390
470
470
220
530
470
500
5
50
50
0
50
50
50
50
50
6
40
50
30
70
80
40
80
50
Sec.
900
Celkem
Body
796
720
610
760
900
660
530
800
10
18
29
14
0
24
37
10
1 460
1 568
1 269
1 544
1 065
1 309
1 667
1 270
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
JA-CAN
Clarke McGuide, John Richmond, Tomáš Beran
MUC.RR
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
Hodnocené kroky
Body
Posádka
SZU Bratislava - MUC
LF UP Olomouc - MUC
LF UK Plzeň - UK Praha - MUC
LF MU Brno 2 - MUC
LF MU Brno 1 - MUC
LF Hradec Králové UK
Andílci z LF UP Olomouc
2.LF UK Praha
1
145
200
95
140
150
145
185
140
2
145
85
75
165
125
85
110
80
3
30
90
0
90
60
60
90
45
Čas
4
240
235
225
250
225
225
175
215
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
5
200
250
150
200
250
200
225
250
6
80
80
70
100
90
90
90
90
Sec.
720
Celkem
Body
720
720
720
720
720
720
720
720
0
0
0
0
0
0
0
0
840
940
615
945
900
805
875
820
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
Hrábě
Kateřina Ningerová
MUC.RR
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
Hodnocené kroky
Body
Posádka
SZU Bratislava - MUC
LF UP Olomouc - MUC
LF UK Plzeň - UK Praha - MUC
LF MU Brno 2 - MUC
LF MU Brno 1 - MUC
LF Hradec Králové UK
Andílci z LF UP Olomouc
2.LF UK Praha
1
200
200
150
150
200
150
200
200
2
190
380
125
150
270
290
180
180
Čas
3
0
450
350
150
50
50
50
300
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
4
50
40
30
50
80
29
80
60
Sec.
900
Celkem
Body
878
871
900
900
900
877
514
697
2
3
0
0
0
2
39
20
442
1 073
655
500
600
521
549
760
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
Vagelis
Katerína Veselá, Miroslav Ptáček, Rostislav Mach
MUC.RR
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
Posádka
SZU Bratislava - MUC
LF UP Olomouc - MUC
LF UK Plzeň - UK Praha - MUC
LF MU Brno 2 - MUC
LF MU Brno 1 - MUC
LF Hradec Králové UK
Andílci z LF UP Olomouc
2.LF UK Praha
1
0
0
0
10
70
0
20
40
2
135
160
0
40
100
90
140
130
Hodnocené kroky
Body
3
250
300
175
285
215
225
185
240
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Čas
4
140
310
75
40
90
240
250
270
5
50
65
35
40
50
80
65
90
Sec.
720
Celkem
Body
720
720
720
720
720
720
720
720
0
0
0
0
0
0
0
0
575
835
285
415
525
635
660
770
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
Lanovka
Dagmar Majerová, Richar Baťa
MUC.RR
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
Posádka
SZU Bratislava - MUC
LF UP Olomouc - MUC
LF UK Plzeň - UK Praha - MUC
LF MU Brno 2 - MUC
LF MU Brno 1 - MUC
LF Hradec Králové UK
Andílci z LF UP Olomouc
2.LF UK Praha
1
160
90
170
200
120
50
230
70
2
130
125
65
135
200
65
220
50
3
120
120
170
110
210
140
220
140
Hodnocené kroky
Body
4
510
390
140
180
420
150
510
420
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Čas
5
170
100
160
100
100
160
150
0
6
130
140
230
230
100
190
230
80
7
100
100
100
100
100
100
100
100
Sec.
1020
Celkem
Body
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
0
0
0
0
0
0
0
0
1 320
1 065
1 035
1 055
1 250
855
1 660
860
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
Blok
Zdeněk Tlustý, Eva Litvíková
MUC.RR
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
Hodnocené kroky
Body
Posádka
Čas
1
SZU Bratislava - MUC
1
160
2
220
3
130
4
130
5
120
6
270
7
70
8
100
2
LF UP Olomouc - MUC
200
220
0
130
80
220
70
3
4
5
LF UK Plzeň - UK Praha - MUC
LF MU Brno 2 - MUC
LF MU Brno 1 - MUC
200
100
200
100
180
220
0
0
130
130
130
130
80
80
80
210
210
70
70
70
70
6
7
LF Hradec Králové UK
Andílci z LF UP Olomouc
200
200
160
220
0
0
130
130
80
120
140
220
8
2.LF UK Praha
200
140
0
130
120
210
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Sec.
900
Celkem
Body
618
28
1 228
80
378
52
1 052
80
65
100
510
774
735
39
13
17
909
848
1 017
70
70
50
95
480
335
42
57
872
1 112
70
60
509
39
969
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
Pařez
Lýdia Fehérová, Vladimír Husárek
MUC.RR
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
Posádka
SZU Bratislava - MUC
LF UP Olomouc - MUC
LF UK Plzeň - UK Praha - MUC
LF MU Brno 2 - MUC
LF MU Brno 1 - MUC
LF Hradec Králové UK
Andílci z LF UP Olomouc
2.LF UK Praha
1
60
160
170
160
160
90
120
120
2
225
250
275
225
250
175
250
200
Hodnocené kroky
Body
3
70
220
120
260
80
120
120
165
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Čas
4
220
170
220
270
220
200
250
270
5
20
70
90
75
50
50
75
55
6
100
100
100
100
100
100
100
100
Sec.
720
Celkem
Body
720
642
625
720
720
662
701
689
0
8
10
0
0
6
2
3
695
978
985
1 090
860
741
917
913
Rallye Rejvíz 2012
Úkol:
Rozhodčí:
Schody
Renáta Všetečková
MUC.RR
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
Posádka
SZU Bratislava - MUC
LF UP Olomouc - MUC
LF UK Plzeň - UK Praha - MUC
LF MU Brno 2 - MUC
LF MU Brno 1 - MUC
LF Hradec Králové UK
Andílci z LF UP Olomouc
2.LF UK Praha
1
280
320
160
240
240
180
260
180
2
100
100
100
100
100
100
100
100
3
125
150
25
150
155
150
125
125
Hodnocené kroky
Body
4
100
100
0
100
100
100
100
100
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Čas
5
300
100
0
100
100
300
300
300
6
50
50
50
100
100
50
100
50
7
100
100
40
70
70
40
100
50
Sec.
900
Celkem
Body
768
661
900
900
738
510
673
481
13
24
0
0
16
39
23
42
1 068
944
375
860
881
959
1 108
947
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
Delta
Ilja Chocholouš, Jiří Klimeš
MUC.RR
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
Hodnocené kroky
Body
Posádka
SZU Bratislava - MUC
LF UP Olomouc - MUC
LF UK Plzeň - UK Praha - MUC
LF MU Brno 2 - MUC
LF MU Brno 1 - MUC
LF Hradec Králové UK
Andílci z LF UP Olomouc
2.LF UK Praha
1
150
100
0
100
100
0
100
50
2
175
175
75
150
150
125
175
100
3
600
400
25
300
150
200
600
300
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Čas
4
550
250
0
500
300
150
500
200
5
670
670
360
700
600
420
410
420
6
200
100
100
200
150
150
200
150
Sec.
900
Celkem
Body
900
900
900
900
900
900
900
900
0
0
0
0
0
0
0
0
2 345
1 695
560
1 950
1 450
1 045
1 985
1 220
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
Lazaret
Andriana Povinská, Dana Nosovská, Monika Středová
MUC
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
Posádka
SZU Bratislava - MUC
LF UP Olomouc - MUC
LF UK Plzeň - UK Praha - MUC
LF MU Brno 2 - MUC
LF MU Brno 1 - MUC
LF Hradec Králové UK
Andílci z LF UP Olomouc
2.LF UK Praha
1
100
50
50
100
100
50
100
100
2
360
160
220
160
280
180
260
320
Hodnocené kroky
Body
3
300
150
50
200
200
200
200
200
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Čas
4
400
100
0
200
100
100
200
200
5
125
125
200
200
200
200
125
75
Sec.
900
Celkem
Body
900
900
900
900
900
900
900
900
0
0
0
0
0
0
0
0
1 285
585
520
860
880
730
885
895
Výsledková listina - MUC. RR
Startovní
číslo
7
1
2
4
5
8
6
3
Posádka
Andílci z LF UP Olomouc
SZU Bratislava - MUC
LF UP Olomouc - MUC
LF MU Brno 2 - MUC
LF MU Brno 1 - MUC
2.LF UK Praha
LF Hradec Králové UK
LF UK Plzeň - UK Praha - MUC
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Rutina
Pila
JA-CAN
Hrábě
Vagelis
Lanovka
Blok
Pařez
Schody
Delta
Lazaret
865
875
915
760
835
510
655
475
1667
1460
1568
1544
1065
1270
1309
1269
875
840
940
945
900
820
805
615
549
442
1073
500
600
760
521
655
660
575
835
415
525
770
635
285
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
1660
1320
1065
1055
1250
860
855
1035
1112
1228
1052
848
1017
969
872
909
917
695
978
1090
860
913
741
985
1108
1068
944
860
881
947
959
375
1985
2345
1695
1950
1450
1220
1045
560
885
1285
585
860
880
895
730
520
Celkem bodů
12 282
12 134
11 650
10 827
10 263
9 934
9 127
7 683
Umístění
1
2
3
4
5
6
7
8
RLP
Startovní
Posádka
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Nadšení moravští záchranáři - RLP
ZZS Královéhradeckého kraje - RLP
ZZS Moravskoslezského kraje - RLP Bruntál
Spojené síly Valašského království - RLP
ZZS Olomouckého kraje - RLP
Urgentní medicína - RLP
SELVIT Team - RLP
ZZS Zlínského kraje - RLP Zlín
Apollo 13 - RLP
ZZS Ústeckého kraje - RLP
ZZS Plzeňského kraje - RLP 2
ZZS Jihočeského kraje - RLP Písek
Falck Záchranná - RLP 1
Falck Záchranná - RLP 2
ZZS Plzeňského kraje - RLP 1
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Vyškov
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Hodonín
ARK 1.LF UK-TN - RLP
MEDIROL Team - RLP
PALAVIA RESCUE RLP
Záchranná služba Košice - RLP
Startovní listina - RLP
Člen posádky
Člen posádky
Člen posádky
Oskar Sviták
Jiří Horák
Václav Sedláček
Jana Kubáčová
David Rektořík
Jan Gretz
Patrícia Krajňáková
Libor Hruška
Michal Machů
Lukáš Vais
Jana Landštofová
Daniela Chyská
Peter Fusek
Oleksander Lesko
Rostislav Klement
Jana Šugárková
Barbora Garajová
Jakub Plavec
Barbora Zuchová
Branislav Horňák
Ľubomír Ignác
Zdeňka Zatloukalová
Jiří Bajnárek
Jaroslav Liška
Barbora Gwardová
Petr Šmejkal
Lada Žampachová
František Genšor
Jitka Rychlá
Monika Drábová
Radek Urban
Pavel Záruba
Jan Kadlec
Alica Bačíková
Iveta Gabajová
Petr Kavka
Petr Doubrava
Eva Marášková
Petr Mokrejš
Petr Bauer
Milan Chrápavý
Ľuboš Výrostko
Michaela Tomaščiková
Pavla Žitná
Ondřej Novák
Jakub Gallo
Petr Matouch
Marek Dvořák
Ján Kušnirák
Roman Zajíc
Kristina Johnová
Karel Štěpánek
Zuzana Zachová
Michal Sládek
Lukáš Šelinga
Michal Zachara
Ludmila Tothová
Ladislav Kleisl
Hynek Úlehla
Jiří Řeháček
Martina Denéf
Stanislav Popela
Igor Krupa
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
Rutina
Táňa Bulíková, Jozef Kojš
RLP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
Hodnocené kroky
Body
Posádka
Čas
2
230
230
170
95
190
100
190
225
3
340
320
340
250
340
350
340
265
4
20
30
20
20
20
20
130
20
5
110
110
110
60
20
70
110
110
6
40
20
20
0
20
30
20
20
7
70
0
0
0
70
70
70
70
8
60
50
10
60
60
90
80
10
Sec.
600
600
600
600
560
600
560
600
600
1
2
3
4
5
6
7
8
Nadšení moravští záchranáři - RLP
ZZS Královéhradeckého kraje - RLP
ZZS Moravskoslezského kraje - RLP Bruntál
Spojené síly Valašského království - RLP
ZZS Olomouckého kraje - RLP
Urgentní medicína - RLP
SELVIT Team - RLP
ZZS Zlínského kraje - RLP Zlín
1
120
120
110
120
120
120
120
120
9
Apollo 13 - RLP
120
180
340
20
110
40
70
60
10
ZZS Ústeckého kraje - RLP
120
220
220
20
110
40
70
11
ZZS Plzeňského kraje - RLP 2
110
230
75
20
100
10
12
ZZS Jihočeského kraje - RLP Písek
110
190
65
20
110
13
Falck Záchranná - RLP 1
110
240
65
20
14
Falck Záchranná - RLP 2
100
240
275
15
ZZS Plzeňského kraje - RLP 1
120
75
110
16
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Vyškov
120
190
17
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Hodonín
120
18
ARK 1.LF UK-TN - RLP
19
Body
Celkem
0
0
0
4
0
4
0
0
990
880
780
609
840
854
1 060
840
600
0
940
80
600
0
880
70
40
600
0
655
10
70
80
600
0
655
110
50
70
50
600
0
715
30
85
50
70
40
600
0
890
20
85
50
0
50
372
23
533
295
130
100
0
0
50
600
0
885
240
350
130
85
0
70
50
600
0
1 045
120
155
350
30
110
10
70
50
600
0
895
MEDIROL Team - RLP
110
230
340
30
20
20
70
100
600
0
920
20
PALAVIA RESCUE RLP
120
205
350
20
85
60
70
90
600
0
1 000
21
Záchranná služba Košice - RLP
120
240
350
130
100
80
70
90
600
0
1 180
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
Pila
Petr Černohorský, Danica Pompošová
RLP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
Hodnocené kroky
Body
Posádka
1
2
3
4
5
6
7
8
Nadšení moravští záchranáři - RLP
ZZS Královéhradeckého kraje - RLP
ZZS Moravskoslezského kraje - RLP Bruntál
Spojené síly Valašského království - RLP
ZZS Olomouckého kraje - RLP
Urgentní medicína - RLP
SELVIT Team - RLP
ZZS Zlínského kraje - RLP Zlín
1
140
180
140
160
160
140
160
180
Čas
2
450
700
550
450
450
600
550
600
3
300
300
300
300
300
300
300
100
4
520
450
570
450
490
470
470
440
5
0
50
50
0
0
50
0
0
6
90
60
20
60
30
50
50
40
Sec.
900
Celkem
Body
565
722
395
507
583
495
654
358
34
18
51
39
32
41
25
54
1 534
1 758
1 681
1 459
1 462
1 651
1 555
1 414
9
Apollo 13 - RLP
180
600
50
380
50
80
820
8
1 348
10
ZZS Ústeckého kraje - RLP
180
450
50
490
50
90
671
23
1 333
11
ZZS Plzeňského kraje - RLP 2
120
550
200
350
0
30
632
27
1 277
12
ZZS Jihočeského kraje - RLP Písek
160
450
200
570
50
50
530
37
1 517
13
Falck Záchranná - RLP 1
160
650
300
470
0
60
576
32
1 672
14
Falck Záchranná - RLP 2
140
500
300
470
0
90
461
44
1 544
15
ZZS Plzeňského kraje - RLP 1
120
500
200
470
50
60
427
47
1 447
16
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Vyškov
120
500
200
450
50
60
498
40
1 420
17
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Hodonín
160
700
300
570
50
50
414
49
1 879
18
ARK 1.LF UK-TN - RLP
180
600
100
570
50
80
691
21
1 601
19
MEDIROL Team - RLP
160
550
300
470
0
60
549
35
1 575
20
PALAVIA RESCUE RLP
180
600
200
520
50
70
724
18
1 638
21
Záchranná služba Košice - RLP
160
600
300
470
50
70
559
34
1 684
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
JA-CAN
Juraj Povinský, Tomáš Beran
RLP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
Hodnocené kroky
Body
Posádka
Čas
1
2
3
4
5
6
7
8
Nadšení moravští záchranáři - RLP
ZZS Královéhradeckého kraje - RLP
ZZS Moravskoslezského kraje - RLP Bruntál
Spojené síly Valašského království - RLP
ZZS Olomouckého kraje - RLP
Urgentní medicína - RLP
SELVIT Team - RLP
ZZS Zlínského kraje - RLP Zlín
1
155
185
210
155
230
180
210
155
2
175
200
200
150
175
175
200
200
3
120
120
105
90
0
120
120
0
4
300
300
300
300
250
300
300
300
5
200
200
200
200
250
200
250
200
6
55
60
68
69
65
85
90
55
9
Apollo 13 - RLP
185
175
120
300
200
10
ZZS Ústeckého kraje - RLP
215
175
30
300
11
ZZS Plzeňského kraje - RLP 2
160
150
0
12
ZZS Jihočeského kraje - RLP Písek
155
150
120
13
Falck Záchranná - RLP 1
210
200
120
300
250
85
14
Falck Záchranná - RLP 2
155
150
30
300
250
75
15
ZZS Plzeňského kraje - RLP 1
230
175
120
250
200
60
16
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Vyškov
175
175
90
300
200
17
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Hodonín
160
175
120
300
18
ARK 1.LF UK-TN - RLP
200
200
120
19
MEDIROL Team - RLP
175
175
20
PALAVIA RESCUE RLP
210
21
Záchranná služba Košice - RLP
210
Sec.
720
Celkem
Body
588
720
720
697
651
457
450
419
13
0
0
2
7
26
27
30
1 018
1 065
1 083
966
977
1 086
1 197
940
60
568
15
1 055
200
60
679
4
984
250
200
60
462
26
846
175
200
55
615
11
866
652
7
1 172
465
26
986
545
18
1 053
50
478
24
1 014
150
70
518
20
995
300
250
75
644
8
1 153
120
300
200
45
645
8
1 023
200
120
300
250
85
720
0
1 165
200
90
300
250
70
622
10
1 130
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
Hrábě
Jiří Nový, Ladislava Budíková
RLP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
Hodnocené kroky
Body
Posádka
Čas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nadšení moravští záchranáři - RLP
ZZS Královéhradeckého kraje - RLP
ZZS Moravskoslezského kraje - RLP Bruntál
Spojené síly Valašského království - RLP
ZZS Olomouckého kraje - RLP
Urgentní medicína - RLP
SELVIT Team - RLP
ZZS Zlínského kraje - RLP Zlín
Apollo 13 - RLP
1
150
200
200
200
150
200
200
150
200
2
150
330
200
140
350
290
310
260
160
3
200
450
450
150
150
450
350
400
400
4
60
80
70
60
70
60
70
30
60
10
ZZS Ústeckého kraje - RLP
200
150
450
11
ZZS Plzeňského kraje - RLP 2
125
110
12
ZZS Jihočeského kraje - RLP Písek
150
13
Falck Záchranná - RLP 1
14
15
Sec.
900
Celkem
Body
729
703
473
644
475
565
782
360
900
17
20
43
26
43
34
12
54
0
577
1 080
963
576
763
1 034
942
894
820
60
701
20
880
450
50
595
31
766
150
450
60
651
25
835
75
130
450
60
641
26
741
Falck Záchranná - RLP 2
125
220
450
70
640
26
891
ZZS Plzeňského kraje - RLP 1
200
280
250
0
872
3
733
16
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Vyškov
200
280
350
0
766
13
843
17
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Hodonín
200
100
250
60
900
0
610
18
ARK 1.LF UK-TN - RLP
200
330
450
80
863
4
1 064
19
MEDIROL Team - RLP
200
350
450
70
860
4
1 074
20
PALAVIA RESCUE RLP
200
190
250
60
900
0
700
21
Záchranná služba Košice - RLP
200
230
450
70
486
41
991
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
Vangelis
Katarína Veselá, Rostislav Mach
RLP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
2
120
60
120
40
120
40
130
140
140
Hodnocené kroky
Body
3
220
240
240
140
290
140
245
90
220
Posádka
Čas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nadšení moravští záchranáři - RLP
ZZS Královéhradeckého kraje - RLP
ZZS Moravskoslezského kraje - RLP Bruntál
Spojené síly Valašského království - RLP
ZZS Olomouckého kraje - RLP
Urgentní medicína - RLP
SELVIT Team - RLP
ZZS Zlínského kraje - RLP Zlín
Apollo 13 - RLP
1
20
0
0
30
60
20
40
80
60
4
310
190
140
120
360
290
270
320
330
5
60
70
55
65
90
75
90
80
75
10
ZZS Ústeckého kraje - RLP
80
100
90
330
11
ZZS Plzeňského kraje - RLP 2
0
40
240
12
ZZS Jihočeského kraje - RLP Písek
60
120
13
Falck Záchranná - RLP 1
20
180
14
Falck Záchranná - RLP 2
60
15
ZZS Plzeňského kraje - RLP 1
20
16
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Vyškov
17
Sec.
720
Celkem
Body
720
720
720
720
720
601
720
687
684
0
0
0
0
0
12
0
3
4
730
560
555
395
920
577
775
713
829
80
720
0
680
140
60
720
0
480
230
250
70
720
0
730
210
290
90
720
0
790
120
90
320
75
720
0
665
60
215
220
70
720
0
585
60
110
90
300
60
720
0
620
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Hodonín
60
120
140
170
55
720
0
545
18
ARK 1.LF UK-TN - RLP
60
20
80
220
50
720
0
430
19
MEDIROL Team - RLP
60
70
280
330
85
720
0
825
20
PALAVIA RESCUE RLP
50
140
240
170
100
720
0
700
21
Záchranná služba Košice - RLP
50
330
290
220
100
720
0
990
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
Lanovka
Silvia Trnovská, Dagmar Majerová
RLP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
2
60
190
70
30
160
200
100
80
3
220
220
190
130
190
130
130
220
Hodnocené kroky
Body
4
300
480
360
330
450
480
510
450
Posádka
Čas
1
2
3
4
5
6
7
8
Nadšení moravští záchranáři - RLP
ZZS Královéhradeckého kraje - RLP
ZZS Moravskoslezského kraje - RLP Bruntál
Spojené síly Valašského království - RLP
ZZS Olomouckého kraje - RLP
Urgentní medicína - RLP
SELVIT Team - RLP
ZZS Zlínského kraje - RLP Zlín
1
30
230
140
30
50
50
50
140
5
125
135
185
135
185
135
135
185
6
0
130
50
180
110
180
50
230
7
140
140
140
140
140
140
140
140
9
Apollo 13 - RLP
30
90
130
390
160
180
10
ZZS Ústeckého kraje - RLP
190
170
90
300
135
11
ZZS Plzeňského kraje - RLP 2
20
40
40
270
12
ZZS Jihočeského kraje - RLP Písek
95
50
100
13
Falck Záchranná - RLP 1
145
150
14
Falck Záchranná - RLP 2
130
15
ZZS Plzeňského kraje - RLP 1
30
16
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Vyškov
17
Sec.
780
Celkem
Body
780
780
780
780
780
780
780
690
0
0
0
0
0
0
0
9
875
1 525
1 135
975
1 285
1 315
1 115
1 454
140
780
0
1 120
180
140
780
0
1 205
135
100
140
780
0
745
270
135
180
140
780
0
970
90
195
135
180
140
780
0
1 035
70
110
480
160
80
140
780
0
1 170
80
110
390
135
180
140
780
0
1 065
50
65
130
300
135
130
140
714
7
957
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Hodonín
190
90
130
420
115
130
140
668
11
1 226
18
ARK 1.LF UK-TN - RLP
15
180
220
450
185
180
140
780
0
1 370
19
MEDIROL Team - RLP
85
170
130
450
135
130
140
780
0
1 240
20
PALAVIA RESCUE RLP
195
70
130
450
135
130
140
780
0
1 250
21
Záchranná služba Košice - RLP
170
90
130
420
160
130
140
660
12
1 252
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
Blok
Zdeněk Tlustým Klára Střelečková
RLP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
Hodnocené kroky
Body
Posádka
2
220
3
50
4
130
Čas
6
230
7
15
8
90
Celkem
Body
1
Nadšení moravští záchranáři - RLP
1
200
2
ZZS Královéhradeckého kraje - RLP
200
220
130
130
80
210
70
90
900
0
1 130
3
4
5
ZZS Moravskoslezského kraje - RLP Bruntál
Spojené síly Valašského království - RLP
ZZS Olomouckého kraje - RLP
200
180
40
220
120
80
130
0
0
130
130
130
120
80
80
140
140
210
70
70
70
75
70
75
407
733
380
49
17
52
1 134
807
737
6
7
Urgentní medicína - RLP
SELVIT Team - RLP
200
200
220
220
0
0
130
130
80
120
230
70
70
70
100
85
596
696
30
20
1 060
915
8
ZZS Zlínského kraje - RLP Zlín
200
200
130
130
120
20
15
75
462
44
934
9
Apollo 13 - RLP
200
180
0
130
120
230
70
80
697
20
1 030
10
ZZS Ústeckého kraje - RLP
200
160
130
130
120
230
70
100
503
40
1 180
11
ZZS Plzeňského kraje - RLP 2
100
140
0
130
120
230
70
60
393
51
901
12
ZZS Jihočeského kraje - RLP Písek
200
100
130
130
80
140
70
45
608
29
924
13
Falck Záchranná - RLP 1
200
160
130
130
80
140
70
65
577
32
1 007
14
Falck Záchranná - RLP 2
200
100
130
130
80
210
70
40
578
32
992
15
ZZS Plzeňského kraje - RLP 1
200
160
0
130
80
210
70
75
417
48
973
16
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Vyškov
200
180
130
130
120
210
70
80
461
44
1 164
17
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Hodonín
200
180
130
130
120
230
70
80
459
44
1 184
18
ARK 1.LF UK-TN - RLP
200
180
130
130
120
210
70
70
624
28
1 138
19
MEDIROL Team - RLP
200
220
130
130
120
210
70
90
722
18
1 188
20
PALAVIA RESCUE RLP
200
220
130
130
120
230
70
100
804
10
1 210
21
Záchranná služba Košice - RLP
200
220
130
130
80
160
70
95
743
16
1 101
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
5
80
Sec.
900
538
36
1 051
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
Pařez
Lýdia Fehérová, Petr Dvořák
RLP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
2
175
275
225
250
225
275
225
200
Hodnocené kroky
Body
3
250
210
250
210
250
250
250
210
Posádka
1
2
3
4
5
6
7
8
Nadšení moravští záchranáři - RLP
ZZS Královéhradeckého kraje - RLP
ZZS Moravskoslezského kraje - RLP Bruntál
Spojené síly Valašského království - RLP
ZZS Olomouckého kraje - RLP
Urgentní medicína - RLP
SELVIT Team - RLP
ZZS Zlínského kraje - RLP Zlín
1
160
140
140
140
40
160
160
140
Čas
4
125
50
150
200
220
50
200
200
5
100
30
50
70
10
100
85
65
Sec.
720
Celkem
Body
720
720
676
720
720
607
675
656
0
0
4
0
0
11
5
6
810
705
819
870
745
846
925
821
9
Apollo 13 - RLP
140
225
210
200
75
620
10
860
10
ZZS Ústeckého kraje - RLP
160
225
210
50
70
651
7
722
11
ZZS Plzeňského kraje - RLP 2
120
225
170
50
40
631
9
614
12
ZZS Jihočeského kraje - RLP Písek
160
225
170
200
60
700
2
817
13
Falck Záchranná - RLP 1
100
175
210
50
60
720
0
595
14
Falck Záchranná - RLP 2
140
200
210
150
10
720
0
710
15
ZZS Plzeňského kraje - RLP 1
140
200
150
125
70
493
23
708
16
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Vyškov
160
200
210
200
100
617
10
880
17
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Hodonín
160
175
210
200
85
510
21
851
18
ARK 1.LF UK-TN - RLP
140
225
250
120
70
680
4
809
19
MEDIROL Team - RLP
160
250
150
150
85
674
5
800
20
PALAVIA RESCUE RLP
160
200
210
220
90
696
2
882
21
Záchranná služba Košice - RLP
160
250
250
150
95
720
0
905
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2012
Úkol:
Rozhodčí:
Schody
Pavla Formánková, Renata Všetečková
RLP
Výkaz rozhodčího
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nadšení moravští záchranáři - RLP
ZZS Královéhradeckého kraje - RLP
ZZS Moravskoslezského kraje - RLP Bruntál
Spojené síly Valašského království - RLP
ZZS Olomouckého kraje - RLP
Urgentní medicína - RLP
SELVIT Team - RLP
ZZS Zlínského kraje - RLP Zlín
Apollo 13 - RLP
1
280
200
300
200
180
320
260
240
320
2
50
100
100
100
75
100
75
100
100
3
155
150
180
150
125
150
180
80
150
Hodnocené kroky
Body
4
100
100
100
100
100
100
100
100
0
10
ZZS Ústeckého kraje - RLP
300
100
150
100
200
100
11
ZZS Plzeňského kraje - RLP 2
240
50
150
100
300
12
ZZS Jihočeského kraje - RLP Písek
260
75
150
100
13
Falck Záchranná - RLP 1
280
75
150
14
Falck Záchranná - RLP 2
300
100
15
ZZS Plzeňského kraje - RLP 1
140
25
16
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Vyškov
240
17
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Hodonín
18
Start.
číslo
Posádka
Čas
5
100
300
300
100
120
300
300
120
300
6
100
50
100
50
0
100
50
0
50
7
90
90
100
100
100
100
100
60
100
Sec.
900
Celkem
Body
828
762
637
649
747
659
690
608
889
7
14
26
25
15
24
21
29
1
882
1 004
1 206
825
715
1 194
1 086
729
1 021
100
631
27
1 077
100
30
445
46
1 016
100
100
100
866
3
888
100
120
50
100
665
24
899
180
100
300
50
100
679
22
1 152
125
100
100
50
10
563
34
584
100
155
100
100
100
100
500
40
935
300
100
150
0
300
100
100
464
44
1 094
ARK 1.LF UK-TN - RLP
320
100
180
100
100
100
100
825
8
1 008
19
MEDIROL Team - RLP
240
100
180
100
300
100
100
620
28
1 148
20
PALAVIA RESCUE RLP
300
100
180
100
300
100
100
844
6
1 186
21
Záchranná služba Košice - RLP
280
100
150
100
300
50
80
704
20
1 080
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
Delta
Jiří Klimeš, Jiří Holý
RLP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
Hodnocené kroky
Body
Posádka
1
2
3
4
5
6
7
8
Nadšení moravští záchranáři - RLP
ZZS Královéhradeckého kraje - RLP
ZZS Moravskoslezského kraje - RLP Bruntál
Spojené síly Valašského království - RLP
ZZS Olomouckého kraje - RLP
Urgentní medicína - RLP
SELVIT Team - RLP
ZZS Zlínského kraje - RLP Zlín
1
50
100
100
100
100
100
100
100
Čas
2
150
150
150
100
150
200
150
150
3
300
100
450
500
600
600
600
600
4
300
350
450
300
550
350
550
450
5
310
490
420
460
580
580
670
520
6
150
150
150
150
200
200
200
200
Sec.
720
Celkem
Body
720
720
720
720
720
720
720
720
0
0
0
0
0
0
0
0
1 260
1 340
1 720
1 610
2 180
2 030
2 270
2 020
9
Apollo 13 - RLP
100
150
600
550
670
150
720
0
2220
10
ZZS Ústeckého kraje - RLP
100
150
600
550
510
100
720
0
2010
11
ZZS Plzeňského kraje - RLP 2
50
0
150
100
480
50
720
0
830
12
ZZS Jihočeského kraje - RLP Písek
100
200
300
450
330
100
720
0
1480
13
Falck Záchranná - RLP 1
100
100
325
250
470
100
720
0
1345
14
Falck Záchranná - RLP 2
100
200
350
450
450
100
720
0
1650
15
ZZS Plzeňského kraje - RLP 1
0
150
300
300
510
150
720
0
1410
16
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Vyškov
0
200
400
300
640
80
720
0
1620
17
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Hodonín
50
150
400
550
520
150
720
0
1820
18
ARK 1.LF UK-TN - RLP
150
200
600
550
580
200
720
0
2280
19
MEDIROL Team - RLP
0
125
600
300
670
150
720
0
1845
20
PALAVIA RESCUE RLP
100
100
400
350
475
100
720
0
1525
21
Záchranná služba Košice - RLP
100
100
400
250
550
100
720
0
1500
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
Postroj
Konopčík company
RLP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
Hodnocené kroky
Body
Posádka
1
Čas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nadšení moravští záchranáři - RLP
ZZS Královéhradeckého kraje - RLP
ZZS Moravskoslezského kraje - RLP Bruntál
Spojené síly Valašského království - RLP
ZZS Olomouckého kraje - RLP
Urgentní medicína - RLP
SELVIT Team - RLP
ZZS Zlínského kraje - RLP Zlín
Apollo 13 - RLP
2
240
240
240
240
240
240
240
240
240
10
ZZS Ústeckého kraje - RLP
11
Sec.
600
Celkem
Body
600
600
600
600
600
600
600
600
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
600
0
240
ZZS Plzeňského kraje - RLP 2
240
600
0
240
12
ZZS Jihočeského kraje - RLP Písek
240
600
0
240
13
Falck Záchranná - RLP 1
240
600
0
240
14
Falck Záchranná - RLP 2
240
600
0
240
15
ZZS Plzeňského kraje - RLP 1
240
600
0
240
16
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Vyškov
240
600
0
240
17
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Hodonín
240
600
0
240
18
ARK 1.LF UK-TN - RLP
240
600
0
240
19
MEDIROL Team - RLP
240
600
0
240
20
PALAVIA RESCUE RLP
240
600
0
240
21
Záchranná služba Košice - RLP
240
600
0
240
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
Lazaret
Andriana Povinská, Dana Nosovská, Monika Středová
RLP
2
220
380
440
440
420
420
240
440
240
Hodnocené kroky
Body
3
200
250
550
200
150
450
250
150
250
4
200
200
300
200
100
300
300
100
200
5
75
150
200
200
200
150
125
0
50
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
Posádka
Čas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nadšení moravští záchranáři - RLP
ZZS Královéhradeckého kraje - RLP
ZZS Moravskoslezského kraje - RLP Bruntál
Spojené síly Valašského království - RLP
ZZS Olomouckého kraje - RLP
Urgentní medicína - RLP
SELVIT Team - RLP
ZZS Zlínského kraje - RLP Zlín
Apollo 13 - RLP
1
50
150
50
50
150
150
150
150
100
10
ZZS Ústeckého kraje - RLP
150
280
250
300
11
ZZS Plzeňského kraje - RLP 2
150
460
450
12
ZZS Jihočeského kraje - RLP Písek
100
260
13
Falck Záchranná - RLP 1
100
14
Falck Záchranná - RLP 2
15
ZZS Plzeňského kraje - RLP 1
16
Sec.
900
Celkem
Body
900
774
741
900
805
887
828
900
900
0
13
16
0
10
1
7
0
0
745
1 143
1 556
1 090
1 030
1 471
1 072
840
840
200
810
9
1 189
300
200
809
9
1 569
250
200
200
721
18
1 028
340
550
300
200
754
15
1 505
100
400
200
200
0
900
0
900
125
280
50
0
75
900
0
530
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Vyškov
100
440
250
300
0
726
17
1 107
17
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Hodonín
100
340
250
200
0
900
0
890
18
ARK 1.LF UK-TN - RLP
150
500
250
400
50
806
9
1 359
19
MEDIROL Team - RLP
50
460
400
300
200
836
6
1 416
20
PALAVIA RESCUE RLP
150
300
400
200
200
900
0
1 250
21
Záchranná služba Košice - RLP
100
460
150
300
150
840
6
1 166
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
Turista
Tomáš Veleta
RLP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
Posádka
Hodnocené kroky
Body
2
70
90
50
90
0
90
90
90
0
Čas
3
180
170
110
70
40
100
160
120
110
Sec.
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
Celkem
Body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nadšení moravští záchranáři - RLP
ZZS Královéhradeckého kraje - RLP
ZZS Moravskoslezského kraje - RLP Bruntál
Spojené síly Valašského království - RLP
ZZS Olomouckého kraje - RLP
Urgentní medicína - RLP
SELVIT Team - RLP
ZZS Zlínského kraje - RLP Zlín
Apollo 13 - RLP
1
90
90
60
50
100
90
90
20
85
10
ZZS Ústeckého kraje - RLP
50
30
170
11
ZZS Plzeňského kraje - RLP 2
50
0
12
ZZS Jihočeského kraje - RLP Písek
90
0
13
Falck Záchranná - RLP 1
60
40
70
300
0
170
14
Falck Záchranná - RLP 2
60
20
120
300
0
200
15
ZZS Plzeňského kraje - RLP 1
60
50
120
300
0
230
16
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Vyškov
100
50
170
300
0
320
17
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Hodonín
100
120
120
300
0
340
18
ARK 1.LF UK-TN - RLP
70
110
120
300
0
300
19
MEDIROL Team - RLP
60
50
80
300
0
190
20
PALAVIA RESCUE RLP
80
90
80
300
0
250
21
Záchranná služba Košice - RLP
50
70
50
300
0
170
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
0
0
0
0
0
0
0
0
0
340
350
220
210
140
280
340
230
195
300
0
250
80
300
0
130
110
300
0
200
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
Honza
RLP
Rudolf Jansa, Martin Vavroš
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
Posádka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nadšení moravští záchranáři - RLP
ZZS Královéhradeckého kraje - RLP
ZZS Moravskoslezského kraje - RLP Bruntál
Spojené síly Valašského království - RLP
ZZS Olomouckého kraje - RLP
Urgentní medicína - RLP
SELVIT Team - RLP
ZZS Zlínského kraje - RLP Zlín
Apollo 13 - RLP
10
ZZS Ústeckého kraje - RLP
11
Hodnocené kroky
Body
1
300
200
300
250
400
400
200
300
350
Čas
Sec.
600
Celkem
Body
600
600
600
600
600
600
600
600
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
200
300
250
400
400
200
300
350
300
600
0
300
ZZS Plzeňského kraje - RLP 2
400
600
0
400
12
ZZS Jihočeského kraje - RLP Písek
250
600
0
250
13
Falck Záchranná - RLP 1
300
600
0
300
14
Falck Záchranná - RLP 2
350
600
0
350
15
ZZS Plzeňského kraje - RLP 1
400
600
0
400
16
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Vyškov
300
600
0
300
17
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Hodonín
350
600
0
350
18
ARK 1.LF UK-TN - RLP
400
600
0
400
19
MEDIROL Team - RLP
250
600
0
250
20
PALAVIA RESCUE RLP
300
600
0
300
21
Záchranná služba Košice - RLP
400
600
0
400
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Výsledková listina - RLP
Startovní
číslo
Posádka
18
6
21
19
7
3
20
17
ARK 1.LF UK-TN - RLP
Urgentní medicína - RLP
Záchranná služba Košice - RLP
MEDIROL Team - RLP
SELVIT Team - RLP
ZZS Moravskoslezského kraje - RLP Bruntál
PALAVIA RESCUE RLP
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Hodonín
2
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
N
Rutina
Pila
JA-CAN
Hrábě
Vangelis
Lanovka
Blok
Pařez
Schody
Delta
Lazaret
Postroj
Honza
Turista
Celkem bodů
Umístění
895
854
1180
920
1060
780
1000
1045
1601
1651
1684
1575
1555
1681
1638
1879
1153
1086
1130
1023
1197
1083
1165
995
1064
1034
991
1074
942
963
700
610
430
577
990
825
775
555
700
545
1370
1315
1252
1240
1115
1135
1250
1226
1138
1060
1101
1188
915
1134
1210
1184
809
846
905
800
925
819
882
851
1008
1194
1080
1148
1086
1206
1186
1094
2280
2030
1500
1845
2270
1720
1525
1820
1359
1471
1166
1416
1072
1556
1250
890
240
240
240
240
240
240
240
240
400
400
400
250
200
300
300
350
300
280
170
190
340
220
250
340
14 046
14 038
13 789
13 733
13 692
13 392
13 295
13 069
1
2
3
4
5
6
7
8
ZZS Královéhradeckého kraje - RLP
880
1758
1065
1080
560
1525
1130
705
1004
1340
1143
240
200
350
12 979
9
10
ZZS Ústeckého kraje - RLP
880
1333
984
880
680
1205
1180
722
1077
2010
1189
240
300
250
12 929
10
9
Apollo 13 - RLP
940
1348
1055
820
829
1120
1030
860
1021
2220
840
240
350
195
12 868
11
5
ZZS Olomouckého kraje - RLP
840
1462
977
763
920
1285
737
745
715
2180
1030
240
400
140
12 433
12
8
ZZS Zlínského kraje - RLP Zlín
840
1414
940
894
713
1454
934
821
729
2020
840
240
300
230
12 370
13
14
Falck Záchranná - RLP 2
890
1544
986
891
665
1170
992
710
1152
1650
900
240
350
200
12 340
14
16
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Vyškov
885
1420
1014
843
620
957
1164
880
935
1620
1107
240
300
320
12 306
15
13
Falck Záchranná - RLP 1
715
1672
1172
741
790
1035
1007
595
899
1345
1505
240
300
170
12 186
16
12
ZZS Jihočeského kraje - RLP Písek
655
1517
866
835
730
970
924
817
888
1480
1028
240
250
200
11 400
17
1
Nadšení moravští záchranáři - RLP
990
1534
1018
577
730
875
1051
810
882
1260
745
240
300
340
11 352
18
4
Spojené síly Valašského království - RLP
609
1459
966
576
395
975
807
870
825
1610
1090
240
250
210
10 882
19
15
ZZS Plzeňského kraje - RLP 1
533
1447
1053
733
585
1065
973
708
584
1410
530
240
400
230
10 490
20
11
ZZS Plzeňského kraje - RLP 2
655
1277
846
766
480
745
901
614
1016
830
1569
240
400
130
10 467
21
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Zlaté sluchátko
Výsledková listina - ZS
Startovní
Posádka
číslo
5
1
6
19
15
32
13
33
22
30
16
20
9
2
31
4
24
18
28
3
25
21
27
12
7
14
8
29
17
26
11
10
23
Pavel Šebesta - Ústecký kraj/KHK 1
Jana Rodríguez - Hello Kitty/Vsetín
Jiří Pán - Extreme Rescue Squad
Říčany
Boskovice
Košice 1
Uherské Hradiště 2
Košice 2
SČK BB
Falck záchranná 3
PaK 1
HZS MSK
Prešov
Mělník
Zlín
Hrušovany n.J.
Falck záchranná 2
Hlučín
KHK 2
Frýdek Místek
Salvátoři
Vysočina
MILLS 2
Uherské Hradiště 1
Prachatice
MILLS 1
Kroměříž
VOŠZ 5.května
PaK 2
Falck záchranná 1
Krnov
Life Star Emergency
PreShow Rebels
MEMORY
ŽIVÁK a
NAVIGACE
VISATEC
PA-DÁKA
LÍTACÍ
BLUDIČKA
KOLOTOČ *)
CELKEM
600
600
400
900
600
800
300
800
800
800
600
600
1000
200
600
500
600
800
400
400
700
400
500
500
500
300
600
500
300
400
400
500
200
910
985
955
625
835
940
945
870
585
875
960
890
915
985
865
775
935
795
895
675
760
535
365
615
675
810
630
495
665
835
735
785
485
480
30
350
480
400
580
600
230
550
150
330
380
220
210
110
510
140
220
80
490
110
520
250
400
370
300
370
400
290
70
310
0
310
500
1000
840
700
750
470
570
400
610
440
370
310
180
710
420
310
270
490
640
400
530
430
470
370
130
220
50
80
350
210
0
20
290
700
700
700
650
500
550
450
450
400
500
450
400
500
650
500
450
650
350
400
250
350
550
500
500
650
450
400
500
400
200
250
500
200
1000
789
792
581
813
477
847
801
489
615
642
758
520
529
755
703
651
572
795
988
667
593
899
554
609
853
783
688
633
761
535
333
398
x
390
570
660
850
470
290
540
250
750
480
420
860
560
x
x
x
x
430
x
x
x
670
530
370
480
450
420
410
550
x
450
260
4190
4104
4037
3936
3898
3817
3712
3551
3434
3380
3352
3338
3335
3284
3250
3248
3246
3227
3210
3203
3117
3028
2984
2939
2934
2933
2833
2663
2638
2476
2230
2138
1883
4190
*) Výsledky z úkolu "Kolotoč" nejsou započteny do celkového hodnocení z důvodu neúčasti všech posádek, čímž rozhodčí projevili velkou benevolenci k soutěžícím.
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
2013
Přepočet
na 1000 b.
Pořadí
1000
979
963
939
930
911
886
847
820
807
800
797
796
784
776
775
775
770
766
764
744
723
712
701
700
700
676
636
630
591
532
510
449
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
RZP
Startovní
Posádka
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
ZZS Zlínského kraje - RZP Vsetín
ZZS Středočeského kraje - RZP Mělník
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Frýdek-Místek
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Hrušovany n. J.
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP 1
Extreme Rescue Squad - RZP
ZZS Jihočeského kraje - RZP Prachatice
ZZS Zlínského kraje - RZP Kroměříž
Operačné stredisko ZZS SR Prešov - RZP
Life Star Emergency - RZP
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Krnov
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště 2
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště 1
VOŠ MILLS RZP 1
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Boskovice
ZZS Pardubického kraje - RZP 2
ZZS Pardubického kraje - RZP 1
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Hlučín
ZZS Středočeského kraje - RZP Říčany
HZS Moravskoslezského kraje - RZP
ZZS Kraje Vysočina - RZP
Slovenský Červený kríž Banská Bystrica - RZP
PreShow Rebels Rescue Team - RZP
Falck Záchranná - RZP 2
Salvátoři - RZP
Falck Záchranná - RZP 1
VOŠ MILLS RZP 2
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP 2
VOŠZ a SZŠ 5.května 51 - RZP
Falck Záchranná - RZP 3
ZZS Zlínského kraje - RZP Zlín
Záchranná služba Košice - RZP 2
Záchranná služba Košice - RZP 1
Startovní listina - RZP
NLZP
NLZP
NLZP/D
Dušan Kovář
Eva Dvořáková
Martin Šigut
Luděk Fiala
Karel Kouba
Pavel Oliva
Pavel Jaroš
Julie Kaňovská
Gabriel Tomko
Ivan Križan
Daniel Šiška
Jiří Valenta
Jiří Vašica
Jakub Nosek
Petr Chlup
Martin Pfeifer
Aleš Malý
Jana Pelikánová
Ondřej Březina
Martin Türke
Martin Štěpán
Petra Mikušincová
Ľubomír Hudák
Petra Smataníková
Hana Sobotková
Jozef Paulík
Adam Vitásek
Josef Matějec
Jakub Sehr
Jana Turoňová
Zdeněk Kasala
Imrich Bakši
Róbert Gábor
Lenka Santlerová
Pavel Gajdoš
Zdeněk Chovanec
Barbora Minaříková
Tomáš Novák
Jan Čáha
Martin Sluka
Zdeněk Bachan
Róbert Závacký
Martin Sojka
Jiří Mondek
Zdeněk Slavík
Josef Zemek
Pavel Sachr
Filip Chládek
Ondřej Poživil
Vašek Komárek
Robert Rosa
Jaroslav Vosmík
Karel Mroček
Lukáš Bareš
Lukáš Longauer
Jozef Haniš
Peter Danižik
Karel Fridrich
Jozef Bukovec
Tomáš Škovránek
Ondřej Nosek
Petr Hauer
Matúš Školník
Adam Nedbálek
Július Pallér
Ľubica Lukáčová
Jana Rodríguez
Jana Levá
Radim Kozelský
Radomil Mokruša
Pavel Šebesta
Jiří Pán
Petr Slabý
Jaroslav Fišer
Luboslava Pekárová
Peter Šiška
Alžběta Rampírová
Kristýna Krysová
David Boček
Bořek Kolář
Jan Antonín Barbořík
Dana Matyášová
Jiří Judl
Andrea Nosková
Kristýna Dušková
Jana Kynclová
Petra Krbová
Matej Sršeň
Martin Šarišský
Kvetoslava Karasová
Marek Tošil
Ivan Václavík
Radan Doubrava
Jiří Šolín
Jan Topolánek
Martin Deržák
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
Rutina
Monika Droppová, Pavla Chmárová, Kateřina Sládková
RZP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
Hodnocené kroky
Body
Posádka
Čas
2
130
180
120
230
170
70
70
80
3
160
180
180
150
70
70
20
20
4
20
0
20
130
20
20
30
20
5
110
60
60
0
110
110
110
0
6
20
20
20
40
30
20
20
20
7
0
0
70
0
70
70
70
70
8
60
50
40
60
50
50
40
70
Sec.
600
574
600
525
600
523
541
550
519
Body
Celkem
1
2
3
4
5
6
7
8
ZZS Zlínského kraje - RZP Vsetín
ZZS Středočeského kraje - RZP Mělník
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Frýdek-Místek
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Hrušovany n. J.
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP 1
Extreme Rescue Squad - RZP
ZZS Jihočeského kraje - RZP Prachatice
ZZS Zlínského kraje - RZP Kroměříž
1
110
110
100
80
110
100
80
50
9
Operačné stredisko ZZS SR Prešov - RZP
100
210
160
30
0
0
0
50
10
Life Star Emergency - RZP
110
70
90
20
110
40
70
11
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Krnov
60
90
40
20
0
20
12
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště 2
110
70
130
20
0
13
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště 1
110
110
140
20
110
14
VOŠ MILLS RZP 1
60
100
160
30
110
10
70
30
600
0
570
15
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Boskovice
100
230
210
20
110
10
70
90
600
0
840
16
ZZS Pardubického kraje - RZP 2
50
200
80
30
110
40
70
60
510
9
649
17
ZZS Pardubického kraje - RZP 1
50
80
80
20
0
20
30
30
413
19
329
18
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Hlučín
100
70
100
20
90
10
0
40
531
7
437
19
ZZS Středočeského kraje - RZP Říčany
80
160
50
30
110
0
70
60
589
1
561
20
HZS Moravskoslezského kraje - RZP
90
70
130
20
0
20
0
70
549
5
405
21
ZZS Kraje Vysočina - RZP
100
80
20
0
60
30
70
70
600
0
430
22
Slovenský Červený kríž Banská Bystrica - RZP
90
220
180
20
60
10
70
70
563
4
724
23
PreShow Rebels Rescue Team - RZP
100
200
150
30
20
20
70
70
600
0
660
24
Falck Záchranná - RZP 2
120
210
50
20
0
20
0
50
600
0
470
25
Salvátoři - RZP
100
70
160
20
110
60
70
70
480
12
672
26
Falck Záchranná - RZP 1
100
230
300
130
60
60
70
70
600
0
1 020
27
VOŠ MILLS RZP 2
120
80
290
20
0
70
70
60
600
0
710
28
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP 2
110
70
50
20
0
40
70
30
575
3
393
29
VOŠZ a SZŠ 5.května 51 - RZP
120
70
120
20
0
0
70
30
473
13
443
30
Falck Záchranná - RZP 3
110
220
300
30
60
40
70
90
600
0
920
31
ZZS Zlínského kraje - RZP Zlín
120
210
250
30
110
50
70
80
600
0
920
32
Záchranná služba Košice - RZP 2
110
230
340
30
110
60
70
80
600
0
1 030
33
Záchranná služba Košice - RZP 1
90
230
250
20
0
80
70
60
590
1
801
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
3
0
8
0
8
6
5
8
613
600
618
690
638
516
445
338
459
14
564
40
434
17
567
70
20
559
4
324
10
70
80
600
0
490
10
70
80
600
0
650
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
Pila
Štefan Liptay, Lukáš Ludwig, MUC. RR
RZP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
Hodnocené kroky
Body
Posádka
1
2
3
4
5
6
7
8
ZZS Zlínského kraje - RZP Vsetín
ZZS Středočeského kraje - RZP Mělník
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Frýdek-Místek
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Hrušovany n. J.
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP 1
Extreme Rescue Squad - RZP
ZZS Jihočeského kraje - RZP Prachatice
ZZS Zlínského kraje - RZP Kroměříž
1
180
180
160
170
180
150
160
180
Čas
2
600
600
650
650
570
570
550
570
3
100
100
300
300
300
300
300
300
4
360
430
470
440
390
470
430
370
5
0
50
50
50
50
0
50
50
6
70
70
85
90
90
90
75
90
Sec.
900
Celkem
Body
515
890
507
457
461
514
475
549
39
1
39
44
44
39
43
35
1 349
1 431
1 754
1 744
1 624
1 619
1 608
1 595
9
Operačné stredisko ZZS SR Prešov - RZP
160
470
300
450
50
80
428
47
1 557
10
Life Star Emergency - RZP
160
650
300
370
50
80
562
34
1 644
11
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Krnov
180
520
100
370
0
75
596
30
1 275
12
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště 2
180
530
0
470
50
80
500
40
1 350
13
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště 1
180
650
200
370
0
70
656
24
1 494
14
VOŠ MILLS RZP 1
180
550
200
450
50
80
795
11
1 521
15
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Boskovice
180
650
200
470
50
90
654
25
1 665
16
ZZS Pardubického kraje - RZP 2
180
700
50
430
0
90
575
33
1 483
17
ZZS Pardubického kraje - RZP 1
180
550
100
470
0
70
662
24
1 394
18
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Hlučín
120
560
300
440
50
80
535
37
1 587
19
ZZS Středočeského kraje - RZP Říčany
180
650
0
440
50
90
740
16
1 426
20
HZS Moravskoslezského kraje - RZP
180
570
300
390
50
80
529
37
1 607
21
ZZS Kraje Vysočina - RZP
180
520
300
330
50
70
545
36
1 486
22
Slovenský Červený kríž Banská Bystrica - RZP
180
700
100
470
50
70
719
18
1 588
23
PreShow Rebels Rescue Team - RZP
180
500
300
350
0
70
680
22
1 422
24
Falck Záchranná - RZP 2
180
650
100
430
0
60
617
28
1 448
25
Salvátoři - RZP
180
600
200
470
50
90
514
39
1 629
26
Falck Záchranná - RZP 1
180
700
300
470
50
80
548
35
1 815
27
VOŠ MILLS RZP 2
180
570
0
470
50
70
828
7
1 347
28
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP 2
180
650
100
470
0
90
592
31
1 521
29
VOŠZ a SZŠ 5.května 51 - RZP
180
650
200
480
50
80
519
38
1 678
30
Falck Záchranná - RZP 3
180
650
300
390
50
75
635
27
1 672
31
ZZS Zlínského kraje - RZP Zlín
180
620
100
370
0
90
710
19
1 379
32
Záchranná služba Košice - RZP 2
180
600
100
450
0
80
825
8
1 418
33
Záchranná služba Košice - RZP 1
180
500
300
520
50
90
730
17
1 657
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
JA-CAN
Karel Žatecký, Zorka Kurajská
RZP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
Hodnocené kroky
Body
Posádka
Čas
1
2
3
4
5
6
7
8
ZZS Zlínského kraje - RZP Vsetín
ZZS Středočeského kraje - RZP Mělník
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Frýdek-Místek
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Hrušovany n. J.
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP 1
Extreme Rescue Squad - RZP
ZZS Jihočeského kraje - RZP Prachatice
ZZS Zlínského kraje - RZP Kroměříž
1
135
205
210
210
205
160
135
185
2
60
110
150
100
150
100
35
100
3
120
90
90
60
0
60
120
0
4
150
250
250
250
200
250
125
300
5
150
150
250
250
200
150
150
200
6
65
70
70
75
65
65
65
70
9
Operačné stredisko ZZS SR Prešov - RZP
185
175
90
225
250
10
Life Star Emergency - RZP
185
150
90
225
11
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Krnov
135
85
60
12
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště 2
160
135
13
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště 1
185
14
VOŠ MILLS RZP 1
210
15
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Boskovice
16
Sec.
720
Celkem
Body
694
720
668
500
667
720
720
681
3
0
5
22
5
0
0
4
683
875
1 025
967
825
785
630
859
70
632
9
1 004
150
70
579
14
884
150
150
70
720
0
650
90
225
150
70
720
0
830
150
90
250
250
70
720
0
995
100
90
250
150
65
720
0
865
185
150
90
300
250
65
713
1
1 041
ZZS Pardubického kraje - RZP 2
230
135
90
225
150
70
665
6
906
17
ZZS Pardubického kraje - RZP 1
230
110
90
250
150
65
686
3
898
18
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Hlučín
185
150
60
150
250
70
643
8
873
19
ZZS Středočeského kraje - RZP Říčany
185
135
90
250
200
70
676
4
934
20
HZS Moravskoslezského kraje - RZP
190
150
90
250
150
65
720
0
895
21
ZZS Kraje Vysočina - RZP
185
110
60
200
150
65
720
0
770
22
Slovenský Červený kríž Banská Bystrica - RZP
165
175
90
225
200
70
720
0
925
23
PreShow Rebels Rescue Team - RZP
210
150
90
275
225
70
663
6
1 026
24
Falck Záchranná - RZP 2
135
125
60
225
150
80
512
21
796
25
Salvátoři - RZP
205
175
90
300
200
70
720
0
1 040
26
Falck Záchranná - RZP 1
205
200
90
250
100
70
720
0
915
27
VOŠ MILLS RZP 2
135
150
0
250
175
60
685
4
774
28
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP 2
160
150
90
250
150
65
714
1
866
29
VOŠZ a SZŠ 5.května 51 - RZP
135
75
0
250
150
50
492
23
683
30
Falck Záchranná - RZP 3
230
150
120
225
150
80
684
4
959
31
ZZS Zlínského kraje - RZP Zlín
230
135
90
200
150
65
666
5
875
32
Záchranná služba Košice - RZP 2
230
175
90
250
250
80
720
0
1 075
33
Záchranná služba Košice - RZP 1
160
135
90
300
150
65
696
2
902
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
Hrábě
Kateřina Ningerová, Hana Vacková
RZP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
Hodnocené kroky
Body
Posádka
Čas
1
2
3
4
5
6
7
8
ZZS Zlínského kraje - RZP Vsetín
ZZS Středočeského kraje - RZP Mělník
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Frýdek-Místek
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Hrušovany n. J.
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP 1
Extreme Rescue Squad - RZP
ZZS Jihočeského kraje - RZP Prachatice
ZZS Zlínského kraje - RZP Kroměříž
1
200
200
200
200
125
200
200
150
2
130
330
260
450
180
110
110
80
3
50
450
450
450
350
250
150
100
4
60
100
90
100
80
70
70
50
Sec.
900
Celkem
Body
900
750
810
630
900
900
900
780
0
15
9
27
0
0
0
12
440
1 095
1 009
1 227
735
630
530
392
9
Operačné stredisko ZZS SR Prešov - RZP
200
130
450
70
890
1
851
10
Life Star Emergency - RZP
200
150
100
60
900
0
510
11
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Krnov
75
140
200
60
660
24
499
12
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště 2
200
280
150
40
900
0
670
13
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště 1
200
170
250
90
900
0
710
14
VOŠ MILLS RZP 1
200
280
250
70
900
0
800
15
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Boskovice
200
100
450
90
900
0
840
16
ZZS Pardubického kraje - RZP 2
100
90
250
60
900
0
500
17
ZZS Pardubického kraje - RZP 1
100
200
150
70
900
0
520
18
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Hlučín
100
100
450
70
900
0
720
19
ZZS Středočeského kraje - RZP Říčany
200
160
100
80
810
9
549
20
HZS Moravskoslezského kraje - RZP
200
110
150
80
600
30
570
21
ZZS Kraje Vysočina - RZP
200
170
250
70
747
15
705
22
Slovenský Červený kríž Banská Bystrica - RZP
200
170
50
70
900
0
490
23
PreShow Rebels Rescue Team - RZP
200
200
400
70
900
0
870
24
Falck Záchranná - RZP 2
200
190
50
70
900
0
510
25
Salvátoři - RZP
200
380
150
80
800
10
820
26
Falck Záchranná - RZP 1
200
260
400
90
900
0
950
27
VOŠ MILLS RZP 2
200
150
50
80
900
0
480
28
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP 2
200
140
150
70
900
0
560
29
VOŠZ a SZŠ 5.května 51 - RZP
200
130
50
80
750
15
475
30
Falck Záchranná - RZP 3
200
160
50
70
900
0
480
31
ZZS Zlínského kraje - RZP Zlín
200
180
100
70
900
0
550
32
Záchranná služba Košice - RZP 2
200
180
50
80
900
0
510
33
Záchranná služba Košice - RZP 1
150
160
450
90
900
0
850
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
Vagelis
Miroslav Ptáček, Jana Zazulová, MUC. RR
RZP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
2
190
340
340
330
330
540
340
170
540
Hodnocené kroky
Body
3
230
240
270
270
280
270
280
220
340
Posádka
Čas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ZZS Zlínského kraje - RZP Vsetín
ZZS Středočeského kraje - RZP Mělník
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Frýdek-Místek
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Hrušovany n. J.
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP 1
Extreme Rescue Squad - RZP
ZZS Jihočeského kraje - RZP Prachatice
ZZS Zlínského kraje - RZP Kroměříž
Operačné stredisko ZZS SR Prešov - RZP
1
40
40
20
0
20
60
20
0
40
4
290
360
360
210
120
210
120
140
150
5
90
95
80
90
75
75
65
65
85
10
Life Star Emergency - RZP
0
540
270
270
11
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Krnov
0
190
240
12
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště 2
0
180
13
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště 1
80
14
VOŠ MILLS RZP 1
15
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Boskovice
16
ZZS Pardubického kraje - RZP 2
17
Sec.
720
Celkem
Body
720
720
504
600
563
557
630
720
445
0
0
22
12
16
16
9
0
28
840
1 075
1 152
912
841
1 171
834
595
1 183
85
485
24
1 189
150
70
720
0
650
130
290
80
551
17
697
340
290
220
70
685
4
1 004
0
190
70
340
60
720
0
660
40
190
90
170
85
720
0
575
80
280
270
340
75
642
8
1 053
ZZS Pardubického kraje - RZP 1
40
180
270
270
55
720
0
815
18
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Hlučín
0
540
270
210
80
681
4
1 104
19
ZZS Středočeského kraje - RZP Říčany
40
190
290
210
75
711
1
806
20
HZS Moravskoslezského kraje - RZP
80
190
270
190
75
701
2
807
21
ZZS Kraje Vysočina - RZP
60
540
290
80
90
654
7
1 067
22
Slovenský Červený kríž Banská Bystrica - RZP
40
190
230
390
90
720
0
940
23
PreShow Rebels Rescue Team - RZP
0
540
270
220
80
635
9
1 119
24
Falck Záchranná - RZP 2
20
190
240
370
75
720
0
895
25
Salvátoři - RZP
20
180
210
210
75
720
0
695
26
Falck Záchranná - RZP 1
80
340
340
370
85
543
18
1 233
27
VOŠ MILLS RZP 2
60
530
270
210
80
569
15
1 165
28
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP 2
20
190
220
140
80
720
0
650
29
VOŠZ a SZŠ 5.května 51 - RZP
40
330
290
100
80
716
0
840
30
Falck Záchranná - RZP 3
80
340
290
370
85
670
5
1 170
31
ZZS Zlínského kraje - RZP Zlín
80
330
270
190
75
503
22
967
32
Záchranná služba Košice - RZP 2
40
340
220
390
85
720
0
1 075
33
Záchranná služba Košice - RZP 1
80
540
340
90
80
536
18
1 148
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
Lanovka
Ludovít Priecel, Aleš Popek
RZP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
2
40
70
60
50
130
40
125
135
3
110
70
100
180
170
200
60
210
Hodnocené kroky
Body
4
210
170
350
370
450
380
290
390
Posádka
Čas
1
2
3
4
5
6
7
8
ZZS Zlínského kraje - RZP Vsetín
ZZS Středočeského kraje - RZP Mělník
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Frýdek-Místek
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Hrušovany n. J.
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP 1
Extreme Rescue Squad - RZP
ZZS Jihočeského kraje - RZP Prachatice
ZZS Zlínského kraje - RZP Kroměříž
1
160
90
80
140
170
170
190
170
5
0
160
140
160
140
50
100
150
6
40
0
130
0
130
90
50
150
7
140
140
140
140
140
140
140
140
9
Operačné stredisko ZZS SR Prešov - RZP
140
90
170
410
120
180
10
Life Star Emergency - RZP
140
60
210
400
110
11
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Krnov
120
50
130
340
12
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště 2
170
40
190
13
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště 1
170
60
14
VOŠ MILLS RZP 1
140
15
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Boskovice
120
16
ZZS Pardubického kraje - RZP 2
17
Sec.
780
Celkem
Body
780
759
780
780
666
748
780
780
0
2
0
0
11
3
0
0
700
702
1 000
1 040
1 341
1 073
955
1 345
140
705
8
1 258
180
140
780
0
1 240
150
50
140
780
0
980
420
120
130
140
780
0
1 210
210
450
210
180
140
677
10
1 430
95
210
420
120
100
140
780
0
1 225
60
210
300
160
50
140
780
0
1 040
140
40
140
460
70
130
140
780
0
1 120
ZZS Pardubického kraje - RZP 1
140
60
140
450
160
130
140
780
0
1 220
18
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Hlučín
80
40
100
480
110
50
140
780
0
1 000
19
ZZS Středočeského kraje - RZP Říčany
170
60
210
310
120
130
140
780
0
1 140
20
HZS Moravskoslezského kraje - RZP
140
30
160
300
100
180
140
772
1
1 051
21
ZZS Kraje Vysočina - RZP
140
50
140
400
70
80
140
780
0
1 020
22
Slovenský Červený kríž Banská Bystrica - RZP
140
165
210
390
160
150
140
780
0
1 355
23
PreShow Rebels Rescue Team - RZP
170
140
160
480
160
100
140
674
11
1 361
24
Falck Záchranná - RZP 2
210
80
210
390
160
80
140
774
1
1 271
25
Salvátoři - RZP
140
40
140
390
100
180
140
780
0
1 130
26
Falck Záchranná - RZP 1
140
60
160
190
140
130
140
780
0
960
27
VOŠ MILLS RZP 2
190
80
140
220
160
130
140
780
0
1 060
28
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP 2
30
60
90
100
160
50
140
780
0
630
29
VOŠZ a SZŠ 5.května 51 - RZP
60
40
120
110
100
50
140
780
0
620
30
Falck Záchranná - RZP 3
60
60
130
250
160
90
140
780
0
890
31
ZZS Zlínského kraje - RZP Zlín
140
60
220
350
210
230
140
780
0
1 350
32
Záchranná služba Košice - RZP 2
140
160
220
350
160
130
140
780
0
1 300
33
Záchranná služba Košice - RZP 1
80
90
200
480
160
130
140
780
0
1 280
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
Blok
Anna Vaverová, Eva Litvíková
RZP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
Hodnocené kroky
Body
Posádka
2
220
3
0
4
130
Čas
1
ZZS Zlínského kraje - RZP Vsetín
1
200
5
80
6
0
7
70
8
70
2
ZZS Středočeského kraje - RZP Mělník
200
140
130
130
80
210
70
3
4
5
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Frýdek-Místek
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Hrušovany n. J.
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP 1
200
200
100
180
180
100
130
25
0
130
0
130
120
120
120
70
20
140
15
70
70
6
7
Extreme Rescue Squad - RZP
ZZS Jihočeského kraje - RZP Prachatice
200
120
160
200
0
50
0
0
120
80
90
90
8
ZZS Zlínského kraje - RZP Kroměříž
0
120
50
130
120
9
Operačné stredisko ZZS SR Prešov - RZP
200
140
50
130
10
Life Star Emergency - RZP
200
100
25
11
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Krnov
60
180
12
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště 2
200
13
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště 1
14
Sec.
900
Celkem
Body
622
28
798
70
452
45
1 075
50
65
65
673
560
433
23
34
47
918
714
772
70
15
80
55
467
790
43
11
763
621
210
70
40
410
49
789
120
160
70
95
434
47
1 012
130
120
0
15
45
305
60
695
50
130
120
140
15
65
878
2
762
160
0
130
120
210
70
100
505
40
1 030
120
140
25
130
120
230
70
95
500
40
970
VOŠ MILLS RZP 1
200
220
0
130
80
140
70
85
630
27
952
15
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Boskovice
200
220
25
130
80
210
70
85
518
38
1 058
16
ZZS Pardubického kraje - RZP 2
100
220
0
130
120
210
70
70
312
59
979
17
ZZS Pardubického kraje - RZP 1
100
160
0
130
120
230
70
95
380
52
957
18
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Hlučín
60
160
0
130
40
140
70
80
400
50
730
19
ZZS Středočeského kraje - RZP Říčany
200
140
50
130
80
140
70
90
460
44
944
20
HZS Moravskoslezského kraje - RZP
200
140
0
130
80
0
70
90
324
58
768
21
ZZS Kraje Vysočina - RZP
200
220
0
130
120
210
70
90
488
41
1 081
22
Slovenský Červený kríž Banská Bystrica - RZP
200
220
0
130
80
70
70
90
695
21
881
23
PreShow Rebels Rescue Team - RZP
200
220
0
130
80
160
15
85
500
40
930
24
Falck Záchranná - RZP 2
200
180
50
130
120
160
70
80
563
34
1 024
25
Salvátoři - RZP
100
220
0
0
120
0
15
65
388
51
571
26
Falck Záchranná - RZP 1
200
220
50
130
120
140
70
75
505
40
1 045
27
VOŠ MILLS RZP 2
100
220
0
130
120
0
70
90
539
36
766
28
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP 2
120
220
0
130
80
140
70
65
585
32
857
29
VOŠZ a SZŠ 5.května 51 - RZP
200
180
0
15
120
0
15
50
515
39
619
30
Falck Záchranná - RZP 3
200
220
50
130
80
160
70
80
693
21
1 011
31
ZZS Zlínského kraje - RZP Zlín
200
220
0
130
80
0
15
60
900
0
705
32
Záchranná služba Košice - RZP 2
200
220
0
130
120
70
70
80
539
36
926
33
Záchranná služba Košice - RZP 1
200
220
130
130
120
160
70
85
539
36
1 151
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
Pařez
Tomáš Stronček, Vladimír Husárek
RZP
Výkaz rozhodčího
1
2
3
4
5
6
7
8
ZZS Zlínského kraje - RZP Vsetín
ZZS Středočeského kraje - RZP Mělník
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Frýdek-Místek
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Hrušovany n. J.
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP 1
Extreme Rescue Squad - RZP
ZZS Jihočeského kraje - RZP Prachatice
ZZS Zlínského kraje - RZP Kroměříž
1
160
160
120
160
110
160
160
80
2
175
125
275
125
200
200
125
225
Hodnocené kroky
Body
3
250
210
290
170
40
110
150
70
Start.
číslo
Posádka
Čas
4
70
100
270
120
170
220
120
270
5
80
70
90
90
80
80
80
90
Sec.
720
Celkem
Body
720
720
720
702
600
720
720
720
0
0
0
2
12
0
0
0
735
665
1 045
667
612
770
635
735
9
Operačné stredisko ZZS SR Prešov - RZP
150
225
190
270
80
595
13
928
10
Life Star Emergency - RZP
110
225
150
120
70
720
0
675
11
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Krnov
80
250
150
270
100
720
0
850
12
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště 2
120
200
290
220
100
715
1
931
13
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště 1
80
200
110
220
100
720
0
710
14
VOŠ MILLS RZP 1
120
225
210
220
70
720
0
845
15
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Boskovice
160
275
330
270
100
720
0
1 135
16
ZZS Pardubického kraje - RZP 2
160
225
190
270
100
698
2
947
17
ZZS Pardubického kraje - RZP 1
120
175
250
70
90
720
0
705
18
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Hlučín
160
250
110
120
90
720
0
730
19
ZZS Středočeského kraje - RZP Říčany
160
225
70
270
100
720
0
825
20
HZS Moravskoslezského kraje - RZP
120
175
150
270
100
720
0
815
21
ZZS Kraje Vysočina - RZP
160
175
250
120
100
693
3
808
22
Slovenský Červený kríž Banská Bystrica - RZP
160
200
70
170
100
720
0
700
23
PreShow Rebels Rescue Team - RZP
160
250
110
270
100
693
3
893
24
Falck Záchranná - RZP 2
110
225
70
70
90
720
0
565
25
Salvátoři - RZP
80
200
150
170
90
710
1
691
26
Falck Záchranná - RZP 1
160
275
110
270
100
720
0
915
27
VOŠ MILLS RZP 2
40
225
110
270
80
720
0
725
28
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP 2
120
175
110
250
90
720
0
745
29
VOŠZ a SZŠ 5.května 51 - RZP
80
200
170
270
100
720
0
820
30
Falck Záchranná - RZP 3
120
200
70
220
100
720
0
710
31
ZZS Zlínského kraje - RZP Zlín
80
225
110
270
100
720
0
785
32
Záchranná služba Košice - RZP 2
110
175
150
120
100
720
0
655
33
Záchranná služba Košice - RZP 1
160
200
150
120
100
720
0
730
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2012
Úkol:
Rozhodčí:
Schody
Kateřina Zvonařová, Marek Przybylak
RZP
Výkaz rozhodčího
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ZZS Zlínského kraje - RZP Vsetín
ZZS Středočeského kraje - RZP Mělník
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Frýdek-Místek
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Hrušovany n. J.
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP 1
Extreme Rescue Squad - RZP
ZZS Jihočeského kraje - RZP Prachatice
ZZS Zlínského kraje - RZP Kroměříž
Operačné stredisko ZZS SR Prešov - RZP
1
300
200
280
260
260
200
260
200
240
2
100
75
100
75
100
100
100
100
75
3
150
155
150
125
180
125
155
150
150
Hodnocené kroky
Body
4
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10
Life Star Emergency - RZP
260
100
100
100
40
100
11
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Krnov
260
75
150
100
300
12
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště 2
260
100
25
100
13
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště 1
160
100
155
14
VOŠ MILLS RZP 1
240
75
15
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Boskovice
240
75
16
ZZS Pardubického kraje - RZP 2
200
17
ZZS Pardubického kraje - RZP 1
18
Start.
číslo
Posádka
Čas
5
300
300
100
300
300
300
300
300
300
6
50
100
100
100
50
100
100
100
50
7
100
100
100
100
100
90
100
100
80
Sec.
900
Celkem
Body
479
593
588
441
412
687
421
561
477
42
31
31
46
49
21
48
34
42
1 142
1 061
961
1 106
1 139
1 036
1 163
1 084
1 037
70
900
0
770
100
80
823
8
1 073
120
50
100
900
0
755
100
200
100
100
588
31
946
125
100
300
100
100
523
38
1 078
155
100
300
100
90
639
26
1 086
100
155
100
300
100
90
509
39
1 084
200
100
180
100
300
50
100
732
17
1 047
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Hlučín
220
50
155
100
300
100
70
685
22
1 017
19
ZZS Středočeského kraje - RZP Říčany
300
100
180
100
120
0
95
860
4
899
20
HZS Moravskoslezského kraje - RZP
200
100
125
100
300
100
100
540
36
1 061
21
ZZS Kraje Vysočina - RZP
180
100
125
100
100
100
100
557
34
839
22
Slovenský Červený kríž Banská Bystrica - RZP
300
100
125
100
40
50
100
896
0
815
23
PreShow Rebels Rescue Team - RZP
280
100
150
100
300
100
0
599
30
1 060
24
Falck Záchranná - RZP 2
300
100
180
100
300
50
0
667
23
1 053
25
Salvátoři - RZP
280
75
125
0
300
50
90
486
41
961
26
Falck Záchranná - RZP 1
300
100
125
100
300
100
100
597
30
1 155
27
VOŠ MILLS RZP 2
260
75
125
100
100
100
100
605
30
890
28
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP 2
280
100
125
100
300
100
90
495
41
1 136
29
VOŠZ a SZŠ 5.května 51 - RZP
280
100
150
100
120
50
100
900
0
900
30
Falck Záchranná - RZP 3
260
100
155
100
300
50
90
511
39
1 094
31
ZZS Zlínského kraje - RZP Zlín
300
100
125
100
300
100
90
586
31
1 146
32
Záchranná služba Košice - RZP 2
300
100
180
100
300
50
90
671
23
1 143
33
Záchranná služba Košice - RZP 1
100
75
180
0
300
50
100
900
0
805
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
Delta
Jiří Klimeš, Jiří Holý
RZP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
Hodnocené kroky
Body
Posádka
1
2
3
4
5
6
7
8
ZZS Zlínského kraje - RZP Vsetín
ZZS Středočeského kraje - RZP Mělník
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Frýdek-Místek
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Hrušovany n. J.
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP 1
Extreme Rescue Squad - RZP
ZZS Jihočeského kraje - RZP Prachatice
ZZS Zlínského kraje - RZP Kroměříž
1
100
100
100
50
50
100
100
0
Čas
2
150
150
150
150
175
150
200
200
3
450
200
500
475
600
600
600
500
4
550
550
250
300
300
550
400
300
5
390
340
580
425
560
540
700
550
6
175
150
150
100
150
200
150
150
Sec.
720
Celkem
Body
720
720
720
720
720
720
720
720
0
0
0
0
0
0
0
0
1 815
1 490
1 730
1 500
1 835
2 140
2 150
1 700
9
Operačné stredisko ZZS SR Prešov - RZP
50
150
600
350
450
200
720
0
1 800
10
Life Star Emergency - RZP
50
100
0
0
270
150
720
0
570
11
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Krnov
50
200
100
300
360
100
720
0
1 110
12
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště 2
50
150
350
450
280
150
720
0
1 430
13
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště 1
100
150
500
450
360
150
720
0
1 710
14
VOŠ MILLS RZP 1
50
0
500
400
510
100
720
0
1 560
15
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Boskovice
150
200
600
450
330
150
720
0
1 880
16
ZZS Pardubického kraje - RZP 2
0
150
500
400
510
100
720
0
1 660
17
ZZS Pardubického kraje - RZP 1
100
200
550
450
240
150
720
0
1 690
18
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Hlučín
50
150
200
400
270
100
720
0
1 170
19
ZZS Středočeského kraje - RZP Říčany
50
150
550
300
270
150
720
0
1 470
20
HZS Moravskoslezského kraje - RZP
100
150
400
550
420
150
720
0
1 770
21
ZZS Kraje Vysočina - RZP
22
Slovenský Červený kríž Banská Bystrica - RZP
23
0
150
250
550
450
150
720
0
1 550
100
150
600
350
700
150
720
0
2 050
PreShow Rebels Rescue Team - RZP
0
150
600
300
490
200
720
0
1 740
24
Falck Záchranná - RZP 2
50
150
150
450
420
200
720
0
1 420
25
Salvátoři - RZP
50
150
550
400
390
100
720
0
1 640
26
Falck Záchranná - RZP 1
25
200
500
400
530
150
720
0
1 805
27
VOŠ MILLS RZP 2
100
150
300
550
610
200
720
0
1 910
28
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP 2
50
200
550
300
670
100
720
0
1 870
29
VOŠZ a SZŠ 5.května 51 - RZP
0
200
600
300
540
200
720
0
1 840
30
Falck Záchranná - RZP 3
50
150
300
400
430
100
720
0
1 430
31
ZZS Zlínského kraje - RZP Zlín
100
150
350
400
400
100
720
0
1 500
32
Záchranná služba Košice - RZP 2
100
200
600
550
510
150
720
0
2 110
33
Záchranná služba Košice - RZP 1
100
150
500
250
610
100
720
0
1 710
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
Postroj
Konopčík
company
Hodnocené kroky
Body
Posádka
1
RZP
Čas
1
2
3
4
5
6
7
8
ZZS Zlínského kraje - RZP Vsetín
ZZS Středočeského kraje - RZP Mělník
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Frýdek-Místek
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Hrušovany n. J.
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP 1
Extreme Rescue Squad - RZP
ZZS Jihočeského kraje - RZP Prachatice
ZZS Zlínského kraje - RZP Kroměříž
2
240
240
240
240
240
240
240
240
Sec.
600
Celkem
Body
600
600
600
600
600
600
600
600
0
0
0
0
0
0
0
0
240
240
240
240
240
240
240
240
9
Operačné stredisko ZZS SR Prešov - RZP
240
600
0
240
10
Life Star Emergency - RZP
240
600
0
240
11
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Krnov
240
600
0
240
12
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště 2
240
600
0
240
13
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště 1
240
600
0
240
14
VOŠ MILLS RZP 1
240
600
0
240
15
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Boskovice
240
600
0
240
16
ZZS Pardubického kraje - RZP 2
240
600
0
240
17
ZZS Pardubického kraje - RZP 1
240
600
0
240
18
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Hlučín
240
600
0
240
19
ZZS Středočeského kraje - RZP Říčany
240
600
0
240
20
HZS Moravskoslezského kraje - RZP
240
600
0
240
21
ZZS Kraje Vysočina - RZP
240
600
0
240
22
Slovenský Červený kríž Banská Bystrica - RZP
240
600
0
240
23
PreShow Rebels Rescue Team - RZP
240
600
0
240
24
Falck Záchranná - RZP 2
240
600
0
240
25
Salvátoři - RZP
240
600
0
240
26
Falck Záchranná - RZP 1
240
600
0
240
27
VOŠ MILLS RZP 2
240
600
0
240
28
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP 2
240
600
0
240
29
VOŠZ a SZŠ 5.května 51 - RZP
240
600
0
240
30
Falck Záchranná - RZP 3
240
600
0
240
31
ZZS Zlínského kraje - RZP Zlín
240
600
0
240
32
Záchranná služba Košice - RZP 2
240
600
0
240
33
Záchranná služba Košice - RZP 1
240
600
0
240
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
Lazaret
Veronika Chamrádová, Radka Hotovcová
RZP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
2
300
220
300
360
320
260
260
280
320
Hodnocené kroky
Body
3
250
225
300
500
300
250
200
250
250
Posádka
Čas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ZZS Zlínského kraje - RZP Vsetín
ZZS Středočeského kraje - RZP Mělník
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Frýdek-Místek
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Hrušovany n. J.
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP 1
Extreme Rescue Squad - RZP
ZZS Jihočeského kraje - RZP Prachatice
ZZS Zlínského kraje - RZP Kroměříž
Operačné stredisko ZZS SR Prešov - RZP
1
75
50
100
50
50
75
100
75
100
4
200
200
300
400
300
300
250
300
250
5
150
90
100
200
125
175
65
200
65
10
Life Star Emergency - RZP
75
280
150
100
11
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Krnov
125
300
200
12
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště 2
50
360
13
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště 1
50
14
VOŠ MILLS RZP 1
15
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Boskovice
16
ZZS Pardubického kraje - RZP 2
17
Sec.
900
Celkem
Body
900
900
900
600
900
900
900
900
900
0
0
0
30
0
0
0
0
0
975
785
1 100
1 540
1 095
1 060
875
1 105
985
90
900
0
695
300
150
900
0
1 075
200
300
200
900
0
1 110
360
250
300
200
900
0
1 160
75
300
250
300
125
900
0
1 050
150
380
300
300
150
900
0
1 280
100
320
350
300
75
900
0
1 145
ZZS Pardubického kraje - RZP 1
125
280
250
300
65
900
0
1 020
18
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Hlučín
100
400
300
300
75
900
0
1 175
19
ZZS Středočeského kraje - RZP Říčany
75
240
250
300
150
900
0
1 015
20
HZS Moravskoslezského kraje - RZP
100
200
200
300
90
900
0
890
21
ZZS Kraje Vysočina - RZP
75
310
250
300
125
900
0
1 060
22
Slovenský Červený kríž Banská Bystrica - RZP
100
420
250
300
200
900
0
1 270
23
PreShow Rebels Rescue Team - RZP
75
300
300
200
90
900
0
965
24
Falck Záchranná - RZP 2
75
280
250
275
40
900
0
920
25
Salvátoři - RZP
75
260
150
0
100
900
0
585
26
Falck Záchranná - RZP 1
75
240
250
280
0
900
0
845
27
VOŠ MILLS RZP 2
100
220
250
300
90
900
0
960
28
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP 2
100
280
250
300
150
900
0
1 080
29
VOŠZ a SZŠ 5.května 51 - RZP
75
260
250
300
150
900
0
1 035
30
Falck Záchranná - RZP 3
75
300
250
300
65
900
0
990
31
ZZS Zlínského kraje - RZP Zlín
50
320
250
300
90
900
0
1 010
32
Záchranná služba Košice - RZP 2
75
300
300
250
150
900
0
1 075
33
Záchranná služba Košice - RZP 1
100
280
300
250
200
900
0
1 130
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
Turista
David Tuček, Roman Havlena
RZP
Výkaz rozhodčího
1
2
3
4
5
6
7
8
ZZS Zlínského kraje - RZP Vsetín
ZZS Středočeského kraje - RZP Mělník
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Frýdek-Místek
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Hrušovany n. J.
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP 1
Extreme Rescue Squad - RZP
ZZS Jihočeského kraje - RZP Prachatice
ZZS Zlínského kraje - RZP Kroměříž
1
40
70
60
80
20
80
100
70
Hodnocené kroky
Body
2
50
50
90
110
40
70
60
40
Start.
číslo
Posádka
Čas
3
60
30
80
60
40
160
20
90
Sec.
300
Celkem
Body
300
300
300
300
300
300
300
300
0
0
0
0
0
0
0
0
150
150
230
250
100
310
180
200
9
Operačné stredisko ZZS SR Prešov - RZP
80
40
70
300
0
190
10
Life Star Emergency - RZP
80
40
50
300
0
170
11
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Krnov
50
0
50
300
0
100
12
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště 2
0
0
0
300
0
0
13
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště 1
80
60
100
300
0
240
14
VOŠ MILLS RZP 1
80
80
120
300
0
280
15
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Boskovice
70
80
40
300
0
190
16
ZZS Pardubického kraje - RZP 2
100
90
80
300
0
270
17
ZZS Pardubického kraje - RZP 1
0
20
80
300
0
100
18
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Hlučín
70
20
120
300
0
210
19
ZZS Středočeského kraje - RZP Říčany
30
20
40
300
0
90
20
HZS Moravskoslezského kraje - RZP
80
50
40
300
0
170
21
ZZS Kraje Vysočina - RZP
40
0
60
300
0
100
22
Slovenský Červený kríž Banská Bystrica - RZP
80
50
40
300
0
170
23
PreShow Rebels Rescue Team - RZP
70
60
140
300
0
270
24
Falck Záchranná - RZP 2
40
70
40
300
0
150
25
Salvátoři - RZP
0
0
60
300
0
60
26
Falck Záchranná - RZP 1
80
90
100
300
0
270
27
VOŠ MILLS RZP 2
20
0
60
300
0
80
28
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP 2
80
60
100
300
0
240
29
VOŠZ a SZŠ 5.května 51 - RZP
80
70
140
300
0
290
30
Falck Záchranná - RZP 3
90
60
50
300
0
200
31
ZZS Zlínského kraje - RZP Zlín
90
60
60
300
0
210
32
Záchranná služba Košice - RZP 2
100
60
150
300
0
310
33
Záchranná služba Košice - RZP 1
10
20
70
300
0
100
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
Honza
RZP
Rudolf Jansa, Martin Vavroš
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
Posádka
1
2
3
4
5
6
7
8
ZZS Zlínského kraje - RZP Vsetín
ZZS Středočeského kraje - RZP Mělník
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Frýdek-Místek
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Hrušovany n. J.
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP 1
Extreme Rescue Squad - RZP
ZZS Jihočeského kraje - RZP Prachatice
ZZS Zlínského kraje - RZP Kroměříž
Hodnocené kroky
Body
1
300
300
400
400
350
400
300
400
Čas
Sec.
600
Celkem
Body
600
600
600
600
600
600
600
600
0
0
0
0
0
0
0
0
300
300
400
400
350
400
300
400
9
Operačné stredisko ZZS SR Prešov - RZP
400
600
0
400
10
Life Star Emergency - RZP
350
600
0
350
11
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Krnov
350
600
0
350
12
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště 2
350
600
0
350
13
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště 1
300
600
0
300
14
VOŠ MILLS RZP 1
300
600
0
300
15
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Boskovice
400
600
0
400
16
ZZS Pardubického kraje - RZP 2
150
600
0
150
17
ZZS Pardubického kraje - RZP 1
300
600
0
300
18
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Hlučín
300
600
0
300
19
ZZS Středočeského kraje - RZP Říčany
300
600
0
300
20
HZS Moravskoslezského kraje - RZP
250
600
0
250
21
ZZS Kraje Vysočina - RZP
350
600
0
350
22
Slovenský Červený kríž Banská Bystrica - RZP
400
600
0
400
23
PreShow Rebels Rescue Team - RZP
350
600
0
350
24
Falck Záchranná - RZP 2
250
600
0
250
25
Salvátoři - RZP
400
600
0
400
26
Falck Záchranná - RZP 1
350
600
0
350
27
VOŠ MILLS RZP 2
400
600
0
400
28
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP 2
150
600
0
150
29
VOŠZ a SZŠ 5.května 51 - RZP
300
600
0
300
30
Falck Záchranná - RZP 3
350
600
0
350
31
ZZS Zlínského kraje - RZP Zlín
400
600
0
400
32
Záchranná služba Košice - RZP 2
350
600
0
350
33
Záchranná služba Košice - RZP 1
250
600
0
250
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Úkol:
Rozhodčí:
Zlaté sluchátko
Ondřej Franěk
RZP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
Posádka
1
2
3
4
5
6
7
8
ZZS Zlínského kraje - RZP Vsetín
ZZS Středočeského kraje - RZP Mělník
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Frýdek-Místek
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Hrušovany n. J.
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP 1
Extreme Rescue Squad - RZP
ZZS Jihočeského kraje - RZP Prachatice
ZZS Zlínského kraje - RZP Kroměříž
Hodnocené kroky
Body
1
979
784
764
775
1000
963
700
676
Čas
Sec.
600
Celkem
Body
600
600
600
600
600
600
600
600
0
0
0
0
0
0
0
0
979
784
764
775
1 000
963
700
676
9
Operačné stredisko ZZS SR Prešov - RZP
796
600
0
796
10
Life Star Emergency - RZP
510
600
0
510
11
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Krnov
532
600
0
532
12
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště 2
701
600
0
701
13
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště 1
886
600
0
886
14
VOŠ MILLS RZP 1
700
600
0
700
15
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Boskovice
930
600
0
930
16
ZZS Pardubického kraje - RZP 2
800
600
0
800
17
ZZS Pardubického kraje - RZP 1
630
600
0
630
18
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Hlučín
770
600
0
770
19
ZZS Středočeského kraje - RZP Říčany
939
600
0
939
20
HZS Moravskoslezského kraje - RZP
797
600
0
797
21
ZZS Kraje Vysočina - RZP
723
600
0
723
22
Slovenský Červený kríž Banská Bystrica - RZP
820
600
0
820
23
PreShow Rebels Rescue Team - RZP
449
600
0
449
24
Falck Záchranná - RZP 2
775
600
0
775
25
Salvátoři - RZP
744
600
0
744
26
Falck Záchranná - RZP 1
591
600
0
591
27
VOŠ MILLS RZP 2
712
600
0
712
28
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP 2
766
600
0
766
29
VOŠZ a SZŠ 5.května 51 - RZP
636
600
0
636
30
Falck Záchranná - RZP 3
807
600
0
807
31
ZZS Zlínského kraje - RZP Zlín
776
600
0
776
32
Záchranná služba Košice - RZP 2
911
600
0
911
33
Záchranná služba Košice - RZP 1
847
600
0
847
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Výsledková listina - RZP
Startovní
číslo
Posádka
15
32
26
3
9
4
33
6
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Boskovice
Záchranná služba Košice - RZP 2
Falck Záchranná - RZP 1
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Frýdek-Místek
Operačné stredisko ZZS SR Prešov - RZP
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Hrušovany n. J.
Záchranná služba Košice - RZP 1
Extreme Rescue Squad - RZP
13
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
N
D
Zlaté
Rutina
Pila
JA-CAN
Hrábě
Vangelis
Lanovka
Blok
Pařez
Schody
Delta
Lazaret
Postroj
Turista
Honza
sluchátko
Celkem bodů
Umístění
840
1030
1020
618
564
690
801
516
1665
1418
1815
1754
1557
1744
1657
1619
1041
1075
915
1025
1004
967
902
785
840
510
950
1009
851
1227
850
630
575
1075
1233
1152
1183
912
1148
1171
1040
1300
960
1000
1258
1040
1280
1073
1058
926
1045
918
1012
714
1151
763
1135
655
915
1045
928
667
730
770
1086
1143
1155
961
1037
1106
805
1036
1880
2110
1805
1730
1800
1500
1710
2140
1280
1075
845
1100
985
1540
1130
1060
240
240
240
240
240
240
240
240
190
310
270
230
190
250
100
310
400
350
350
400
400
400
250
400
930
911
591
764
796
775
847
963
14 200
14 128
14 109
13 946
13 804
13 772
13 602
13 477
1
2
3
4
5
6
7
8
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště 1
650
1494
995
710
1004
1430
970
710
946
1710
1160
240
240
300
886
13 445
9
22
Slovenský Červený kríž Banská Bystrica - RZP
724
1588
925
490
940
1355
881
700
815
2050
1270
240
170
400
820
13 368
10
23
PreShow Rebels Rescue Team - RZP
660
1422
1026
870
1119
1361
930
893
1060
1740
965
240
270
350
449
13 354
11
5
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP 1
638
1624
825
735
841
1341
772
612
1139
1835
1095
240
100
350
1000
13 147
12
16
ZZS Pardubického kraje - RZP 2
649
1483
906
500
1053
1120
979
947
1084
1660
1145
240
270
150
800
12 985
13
30
Falck Záchranná - RZP 3
920
1672
959
480
1170
890
1011
710
1094
1430
990
240
200
350
807
12 922
14
31
ZZS Zlínského kraje - RZP Zlín
920
1379
875
550
967
1350
705
785
1146
1500
1010
240
210
400
776
12 814
15
14
VOŠ MILLS RZP 1
570
1521
865
800
660
1225
952
845
1078
1560
1050
240
280
300
700
12 645
16
2
ZZS Středočeského kraje - RZP Mělník
600
1431
875
1095
1075
702
1075
665
1061
1490
785
240
150
300
784
12 328
17
21
ZZS Kraje Vysočina - RZP
430
1486
770
705
1067
1020
1081
808
839
1550
1060
240
100
350
723
12 229
18
27
VOŠ MILLS RZP 2
710
1347
774
480
1165
1060
766
725
890
1910
960
240
80
400
712
12 218
19
19
ZZS Středočeského kraje - RZP Říčany
561
1426
934
549
806
1140
944
825
899
1470
1015
240
90
300
939
12 138
20
20
HZS Moravskoslezského kraje - RZP
405
1607
895
570
807
1051
768
815
1061
1770
890
240
170
250
797
12 096
21
18
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Hlučín
437
1587
873
720
1104
1000
730
730
1017
1170
1175
240
210
300
770
12 062
22
8
ZZS Zlínského kraje - RZP Kroměříž
338
1595
859
392
595
1345
789
735
1084
1700
1105
240
200
400
676
12 053
23
25
Salvátoři - RZP
672
1629
1040
820
695
1130
571
691
961
1640
585
240
60
400
744
11 878
24
7
ZZS Jihočeského kraje - RZP Prachatice
445
1608
630
530
834
955
621
635
1163
2150
875
240
180
300
700
11 865
25
17
ZZS Pardubického kraje - RZP 1
329
1394
898
520
815
1220
957
705
1047
1690
1020
240
100
300
630
11 865
26
12
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště 2
490
1350
830
670
697
1210
1030
931
755
1430
1110
240
0
350
701
11 793
27
24
Falck Záchranná - RZP 2
470
1448
796
510
895
1271
1024
565
1053
1420
920
240
150
250
775
11 787
28
1
ZZS Zlínského kraje - RZP Vsetín
613
1349
683
440
840
700
798
735
1142
1815
975
240
150
300
979
11 758
29
28
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP 2
393
1521
866
560
650
630
857
745
1136
1870
1080
240
240
150
766
11 702
30
29
VOŠZ a SZŠ 5.května 51 - RZP
443
1678
683
475
840
620
619
820
900
1840
1035
240
290
300
636
11 419
31
10
Life Star Emergency - RZP
567
1644
884
510
1189
1240
695
675
770
570
695
240
170
350
510
10 708
32
11
ZZS Moravskoslezského kraje - RZP Krnov
324
1275
650
499
650
980
762
850
1073
1110
1075
240
100
350
532
10 470
33
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
PHYS
Start No. Team
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sluzba Hitne Medicinske Pomoci - PHYS
Rescue OL - PHYS
EMS Senri - PHYS
SMURD CLUJ - PHYS
Amazonky - PHYS
Zdravstveni dom Krško - PHYS
Pest County Search and Rescue Service - PHYS
Kaunas Ambulance Station - PHYS
VTEC-LF UP alias A-TEAM - PHYS
Starting list - PHYS
Team member
Team member
Team member
Zinka Donlagic
Jarmila Psotová
Jiro Oba
Claudia Muresan
Adéla Michalcová
Simon Krnc
Mátyás Solténszky
Nerijus Vaidotas
Petra Adamusová
Eldin Hasanbasic
Jan Babinec
Michal Horký
Oana Georgeta Branga
Denisa Osinová
Sebastijan Komočar
András Petróczy
Ausra Kazlauskaite
Simona Mikolajová
Zeljko Simic
Jan Přeček
Yusuke Ito
Andrei Mihai Balan
Martina Polanská
Slaven Bajić
Zoltan Kurucz
Jolita Bakanauskaite
Vojtěch Novák
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Team member
Team member
Takayuki Arai
Andras Deak
Kayako Chishima
Matjaž Fon
Laszlo Hetzman
Evaldas Simonis
Rallye Rejvíz 2013
Task:
Judges:
Routine
Petr Kyseľ, Pavla Chmarová, Kateřina Sládková
PHYS
Team results
Start
No
Team scoring
Points
Team
1
2
3
4
5
6
7
8
Sluzba Hitne Medicinske Pomoci - PHYS
Rescue OL - PHYS
EMS Senri - PHYS
SMURD CLUJ - PHYS
Amazonky - PHYS
Zdravstveni dom Krško - PHYS
Pest County Search and Rescue Service - PHYS
Kaunas Ambulance Station - PHYS
1
100
110
110
100
110
100
120
110
9
VTEC-LF UP alias A-TEAM - PHYS
110
Time
2
40
200
110
70
170
50
150
90
3
100
80
20
140
100
50
120
80
4
0
40
0
0
40
50
20
20
5
110
110
0
110
110
110
110
60
6
0
0
40
40
40
20
0
0
7
70
0
0
0
0
70
0
0
8
45
75
85
55
55
70
35
80
Sec.
600
445
600
600
600
600
600
600
600
80
250
70
110
20
0
90
600
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Points
Total
16
0
0
0
0
0
0
0
481
615
365
515
625
520
555
440
0
730
Rallye Rejvíz 2013
Task:
Judges:
Saw
Francis Mencl, Lukáš Konečný, MUC. RR
PHYS
Team results
Start
No
Team scoring
Points
Team
1
2
3
4
5
6
7
8
Sluzba Hitne Medicinske Pomoci - PHYS
Rescue OL - PHYS
EMS Senri - PHYS
SMURD CLUJ - PHYS
Amazonky - PHYS
Zdravstveni dom Krško - PHYS
Pest County Search and Rescue Service - PHYS
Kaunas Ambulance Station - PHYS
1
180
160
180
180
180
180
180
180
9
VTEC-LF UP alias A-TEAM - PHYS
180
Time
2
600
700
700
625
700
500
575
625
3
50
200
300
200
200
100
200
100
4
170
370
450
490
520
570
470
470
5
50
50
50
50
50
50
50
50
6
50
50
70
40
100
50
100
60
650
100
570
50
70
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Sec.
900
Total
Points
780
396
870
670
740
790
670
635
12
50
3
23
16
11
23
27
1 112
1 580
1 753
1 608
1 766
1 461
1 598
1 512
760
14
1 634
Rallye Rejvíz 2013
Task:
Judges:
JA-CAN
Noriyoshi Ohashi, Clarke McGuire, John Rochmond
PHYS
Team results
Start
No
Team scoring
Points
Team
Time
1
2
3
4
5
6
7
8
Sluzba Hitne Medicinske Pomoci - PHYS
Rescue OL - PHYS
EMS Senri - PHYS
SMURD CLUJ - PHYS
Amazonky - PHYS
Zdravstveni dom Krško - PHYS
Pest County Search and Rescue Service - PHYS
Kaunas Ambulance Station - PHYS
1
105
130
190
125
150
105
155
155
2
125
175
125
115
125
100
175
115
3
30
90
90
90
60
60
60
0
4
200
300
300
215
225
225
300
275
5
100
250
250
250
250
250
250
250
6
60
55
90
75
85
85
80
85
9
VTEC-LF UP alias A-TEAM - PHYS
155
175
90
300
200
70
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Sec.
720
Total
Points
451
560
720
607
577
720
463
720
27
16
0
11
14
0
26
0
647
1 016
1 045
881
909
825
1 046
880
666
5
995
Rallye Rejvíz 2013
Task:
Judges:
Rake
Berndt Schreiner, Daniel Klement
PHYS
Team results
Start
No
Team scoring
Points
Team
1
2
3
4
5
6
7
8
Sluzba Hitne Medicinske Pomoci - PHYS
Rescue OL - PHYS
EMS Senri - PHYS
SMURD CLUJ - PHYS
Amazonky - PHYS
Zdravstveni dom Krško - PHYS
Pest County Search and Rescue Service - PHYS
Kaunas Ambulance Station - PHYS
1
100
200
100
100
200
150
150
150
9
VTEC-LF UP alias A-TEAM - PHYS
150
Time
2
185
430
430
205
425
330
350
290
3
100
450
350
450
350
400
450
450
4
40
80
80
50
70
80
80
60
350
50
40
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Sec.
900
Total
Points
371
631
583
467
721
662
669
689
53
27
32
43
18
24
23
21
478
1 187
992
848
1 063
984
1 053
971
600
30
620
Rallye Rejvíz 2013
Task:
Judges:
Vagelis
Christoph Redelsteiner, Marios Sfakianakis, Tomáš Ninger
PHYS
Team results
Start
No
2
0
150
190
140
540
140
190
190
Team scoring
Points
3
0
90
80
65
240
90
90
215
190
65
Team
1
2
3
4
5
6
7
8
Sluzba Hitne Medicinske Pomoci - PHYS
Rescue OL - PHYS
EMS Senri - PHYS
SMURD CLUJ - PHYS
Amazonky - PHYS
Zdravstveni dom Krško - PHYS
Pest County Search and Rescue Service - PHYS
Kaunas Ambulance Station - PHYS
1
20
20
40
0
80
20
40
20
9
VTEC-LF UP alias A-TEAM - PHYS
40
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Time
4
190
280
290
220
380
240
370
220
5
25
90
90
80
80
80
100
80
290
75
Sec.
720
Total
Points
720
720
720
720
720
720
720
720
0
0
0
0
0
0
0
0
235
630
690
505
1 320
570
790
725
720
0
660
Rallye Rejvíz 2013
Task:
Judges:
Lift
Roman Remeš, Emel Bozkurt, Richard Baťa
PHYS
Team results
Start
No
2
50
190
90
70
90
70
100
90
3
110
100
210
120
220
220
220
205
Team scoring
Points
4
90
430
75
380
480
360
480
250
90
220
450
Team
1
2
3
4
5
6
7
8
Sluzba Hitne Medicinske Pomoci - PHYS
Rescue OL - PHYS
EMS Senri - PHYS
SMURD CLUJ - PHYS
Amazonky - PHYS
Zdravstveni dom Krško - PHYS
Pest County Search and Rescue Service - PHYS
Kaunas Ambulance Station - PHYS
1
170
40
140
90
140
140
190
50
9
VTEC-LF UP alias A-TEAM - PHYS
230
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Time
5
50
210
160
160
110
210
210
160
6
100
130
130
230
150
230
230
0
7
140
140
140
140
140
140
140
140
185
230
140
Sec.
760
Total
Points
760
760
760
760
760
760
760
760
0
0
0
0
0
0
0
0
710
1 240
945
1 190
1 330
1 370
1 570
895
760
0
1 545
Rallye Rejvíz 2013
Task:
Judges:
Block
Veronika Matušková, Jan Veselý, MUC. RR
PHYS
Team results
Start
No
Team scoring
Points
Team
2
140
3
0
4
0
Time
1
Sluzba Hitne Medicinske Pomoci - PHYS
1
200
2
Rescue OL - PHYS
200
220
130
130
80
210
70
3
4
5
EMS Senri - PHYS
SMURD CLUJ - PHYS
Amazonky - PHYS
200
200
200
180
140
160
50
130
130
130
130
130
120
120
120
230
140
90
70
70
70
6
7
Zdravstveni dom Krško - PHYS
Pest County Search and Rescue Service - PHYS
200
200
160
180
0
130
130
130
120
120
160
210
70
70
8
Kaunas Ambulance Station - PHYS
200
140
0
130
120
70
9
VTEC-LF UP alias A-TEAM - PHYS
200
220
0
130
120
230
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
5
120
6
0
7
15
8
10
Sec.
900
Total
Points
553
35
520
95
538
36
1 171
85
65
90
798
627
656
10
27
24
1 075
1 022
1 014
85
75
633
534
27
37
952
1 152
70
65
490
41
836
70
100
564
34
1 104
Rallye Rejvíz 2013
Task:
Judges:
Strump
Tomáš Vaňatka, MUC. RR
PHYS
Team results
Start
No
Team scoring
Points
Team
1
2
3
4
5
6
7
8
Sluzba Hitne Medicinske Pomoci - PHYS
Rescue OL - PHYS
EMS Senri - PHYS
SMURD CLUJ - PHYS
Amazonky - PHYS
Zdravstveni dom Krško - PHYS
Pest County Search and Rescue Service - PHYS
Kaunas Ambulance Station - PHYS
1
60
80
200
0
200
40
200
80
9
VTEC-LF UP alias A-TEAM - PHYS
160
Time
2
225
225
150
250
200
20
200
200
3
250
330
210
250
250
150
330
250
4
270
270
100
270
270
120
270
120
5
50
40
30
10
85
200
70
60
6
100
100
100
100
100
100
100
100
200
210
270
85
100
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Sec.
720
Total
Points
697
708
720
691
709
720
665
720
2
1
0
3
1
0
6
0
957
1 046
790
883
1 106
630
1 176
810
636
8
1 033
Rallye Rejvíz 2013
Task:
Judges:
Stairs
Patric Lausch, Radek Janoch
PHYS
Team results
1
2
3
4
5
6
7
8
Sluzba Hitne Medicinske Pomoci - PHYS
Rescue OL - PHYS
EMS Senri - PHYS
SMURD CLUJ - PHYS
Amazonky - PHYS
Zdravstveni dom Krško - PHYS
Pest County Search and Rescue Service - PHYS
Kaunas Ambulance Station - PHYS
1
80
280
320
300
280
300
300
320
2
50
100
100
100
100
100
100
100
3
50
165
155
165
155
130
150
140
Team scoring
Points
4
100
100
100
0
100
0
100
0
9
VTEC-LF UP alias A-TEAM - PHYS
320
100
165
0
Start
No
Team
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Time
5
0
300
300
300
300
300
300
300
6
100
50
100
50
100
50
100
50
7
20
80
100
75
90
90
100
10
100
50
90
Sec.
900
Total
Points
900
708
697
600
736
655
474
520
0
19
20
30
16
25
43
38
400
1 094
1 195
1 020
1 141
995
1 193
958
677
22
847
Rallye Rejvíz 2013
Task:
Judges:
Delta
Ilja Chocholouš, Jan Klimeš
PHYS
Team results
Start
No
Team scoring
Points
Team
1
2
3
4
5
6
7
8
Sluzba Hitne Medicinske Pomoci - PHYS
Rescue OL - PHYS
EMS Senri - PHYS
SMURD CLUJ - PHYS
Amazonky - PHYS
Zdravstveni dom Krško - PHYS
Pest County Search and Rescue Service - PHYS
Kaunas Ambulance Station - PHYS
1
0
100
100
50
100
50
100
50
9
VTEC-LF UP alias A-TEAM - PHYS
50
Time
2
0
150
200
150
200
200
150
100
3
500
600
450
300
500
600
600
375
4
300
450
350
0
550
550
550
100
5
400
670
530
510
650
640
620
450
6
100
200
150
100
100
200
150
50
150
400
300
670
100
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Sec.
720
Total
Points
720
720
720
720
720
720
720
720
0
0
0
0
0
0
0
0
1 300
2 170
1 780
1 110
2 100
2 240
2 170
1 125
720
0
1 670
Rallye Rejvíz 2013
Task:
Judges:
Harness
Konopčík company
PHYS
Team results
Start
No
Team scoring
Points
Team
1
Time
1
2
3
4
5
6
7
8
Sluzba Hitne Medicinske Pomoci - PHYS
Rescue OL - PHYS
EMS Senri - PHYS
SMURD CLUJ - PHYS
Amazonky - PHYS
Zdravstveni dom Krško - PHYS
Pest County Search and Rescue Service - PHYS
Kaunas Ambulance Station - PHYS
2
160
240
240
180
240
240
240
240
9
VTEC-LF UP alias A-TEAM - PHYS
240
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Sec.
600
Total
Points
600
600
600
600
600
600
600
600
0
0
0
0
0
0
0
0
160
240
240
180
240
240
240
240
600
0
240
Rallye Rejvíz 2013
Task:
Judges:
Lazaret
Andrea Smolková, Hakan Koseoglu, Radana Tichá
PHYS
Team results
Start
No
1
0
50
0
50
100
100
100
2
260
220
280
300
180
180
320
Team scoring
Points
3
100
200
425
250
225
150
525
50
320
150
Team
1
2
3
4
5
6
7
8
Sluzba Hitne Medicinske Pomoci - PHYS
Rescue OL - PHYS
EMS Senri - PHYS
SMURD CLUJ - PHYS
Amazonky - PHYS
Zdravstveni dom Krško - PHYS
Pest County Search and Rescue Service - PHYS
Kaunas Ambulance Station - PHYS
9
VTEC-LF UP alias A-TEAM - PHYS
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Time
4
0
100
300
100
100
0
300
5
0
200
200
200
200
0
200
200
150
Sec.
900
Total
Points
900
900
900
900
900
900
900
900
0
0
0
0
0
0
0
0
360
770
1 205
900
805
430
1 445
0
900
0
870
Rallye Rejvíz 2013
Task:
Judges:
Tourist
Sebastijan Piberl
1
Team scoring
Points
2
PHYS
Team results
Start
No
Team
Time
3
Sec.
300
Total
Points
1
2
3
4
5
6
7
8
Sluzba Hitne Medicinske Pomoci - PHYS
Rescue OL - PHYS
EMS Senri - PHYS
SMURD CLUJ - PHYS
Amazonky - PHYS
Zdravstveni dom Krško - PHYS
Pest County Search and Rescue Service - PHYS
Kaunas Ambulance Station - PHYS
300
300
300
300
300
300
300
300
0
0
0
0
0
0
0
0
500
500
500
500
500
500
500
500
9
VTEC-LF UP alias A-TEAM - PHYS
300
0
500
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Task:
Judges:
Honza
Rudolf Jansa, Martin Vavroš
PHYS
Team results
Start
No
Team
1
2
3
4
5
6
7
8
Sluzba Hitne Medicinske Pomoci - PHYS
Rescue OL - PHYS
EMS Senri - PHYS
SMURD CLUJ - PHYS
Amazonky - PHYS
Zdravstveni dom Krško - PHYS
Pest County Search and Rescue Service - PHYS
Kaunas Ambulance Station - PHYS
9
VTEC-LF UP alias A-TEAM - PHYS
Team scoring
Points
1
300
400
100
300
400
400
400
150
300
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Time
Sec.
600
Total
Points
600
600
600
600
600
600
600
600
0
0
0
0
0
0
0
0
300
400
100
300
400
400
400
150
600
0
300
List of results - PHYS
Start No
Team
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
N
Routine
Saw
JA-CAN
Rake
Vagelis
Lift
Blok
Strump
Stairs
Delta
Lazaret
Harness
Honza
Tourist
Total
Place
7
5
2
9
3
6
4
8
Pest County Search and Rescue Service - PHYS
Amazonky - PHYS
Rescue OL - PHYS
VTEC-LF UP alias A-TEAM - PHYS
EMS Senri - PHYS
Zdravstveni dom Krško - PHYS
SMURD CLUJ - PHYS
Kaunas Ambulance Station - PHYS
555
625
615
730
365
520
515
440
1598
1766
1580
1634
1753
1461
1608
1512
1046
909
1016
995
1045
825
881
880
1053
1063
1187
620
992
984
848
971
790
1320
630
660
690
570
505
725
1570
1330
1240
1545
945
1370
1190
895
1152
1014
1171
1104
1075
952
1022
836
1176
1106
1046
1033
790
630
883
810
1193
1141
1094
847
1195
995
1020
958
2170
2100
2170
1670
1780
2240
1110
1125
1445
805
770
870
1205
430
900
0
240
240
240
240
240
240
180
240
400
400
400
300
100
400
300
150
500
500
500
500
500
500
500
500
14 887
14 320
13 660
12 749
12 675
12 116
11 463
10 042
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Sluzba Hitne Medicinske Pomoci - PHYS
481
1112
647
478
235
710
520
957
400
1300
360
160
300
500
8 159
9
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
PARA
Start No. Team
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
British Columbia Ambulance Service - PARA
Emergency Medical Service Vienna - PARA
EMS Crete 1 - PARA
EMS Crete 2 - PARA
Ambulance Amsterdam 1 - PARA
Ambulance Amsterdam 2 - PARA
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie - PARA
Weinmann Medical Technology - PARA
EMS Cyprus Nicosia - PARA
EMS Cyprus Ammohostos - PARA
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie - PARA
Slovak Medical University – PARA
Olmedica Company - PARA
Team Australia EMS - PARA
North Estonia Medical Centre Foundation - PARA
SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe Sosnowiec - PARA
Krakow Ambulance Service - PARA
Ambulancezorg Limburg-Noord - PARA
National Ambulance Service Hungary - PARA
Hungarian National Ambulance Service Budaörs - PARA
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach - PARA
PACIENT d.o.o. Ljubljana - PARA
Starting list - PARA
P
P
Kevin Lambert
Karl Hatzenbichler
Emanouil Markakis
Georgios Nirgianakis
Rick van den Wildenberg
Manno Le Fevre
Andrzej Folga
Norman Alexander Scotti
Stathis Kyriakou
Tcheocharis Ioannoy
Dawid Stanisław Lach
Alena Dudeková
Daniel Žybura
Ondřej Brzoň
Toomas Strelnieks
Piotr Szwedziński
Mateusz Zgoda
George van Laarhoven
Lóránt Laczkó
Miklos Losania
Michał Słomian
Nejc Antonić
Chris Naples
Mathias Gatterbauer
Raphael Schlegel
Johannes Stommel
Antonios Kougioumoutzis Konstantinos Kartsonis
Emanouil Rokadakis
Michail Markakis
Rene Postma
Hans Tesselaar
Heleen Hup
Saskia Rood
Grzegorz Marek Rzońca Adam Więcek
Herve Delehelle
Stefan Roder
Constantinos Georgiou Georgios Papageorgiou
Georgios Allagiotis
Tasos Charalambous
Mateusz Jerzy KaczmarekMarta Sendal
Ján Dobiáš
Adam Rajecký
Tomasz Dziokan
Adrian Bucki
Neil Noble
Colin Wayne Allen
Heiko Porval
Jevgeni Kljujev
Mateusz Benesz
Rafał Szostak
Maciej Szwałko
Piotr Kominek
Theo Jacobs
Tamara Elswijk
Zoltán Rózsavölgyi
László Pősz
Peter Kelemen
Csaba Attila Molnar
Marcin Koszowski
Anna Znój-Wala
Aleš Badalič
Mario Bjelčevič
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
P
P
P
Martin Kuba
Mathias Gatterbauer
Jiří Sekyra
Lukáš Severin
Enrico Nikolai
Eli - Varvara Mitsa
Elias Elia
Tomáš Denk
Aleš Jansa
Paweł Domel
Amy Michelle Craike Gary Berkowitz
Adrian Stanisz
Ans Vullers
Lóránd Székely
Viktor Mordavszky
Andrzej Mącznik
Rallye Rejvíz 2013
Task:
Judges:
Routine
Petr Kyseľ, Pavla Chmarová, Kateřina Sládková
PARA
Team results
Start
No
Team scoring
Points
Team
Time
2
180
160
110
180
70
90
50
40
3
80
30
40
100
60
20
70
50
4
20
0
0
30
0
0
20
20
5
0
110
100
60
20
60
50
110
6
0
60
40
20
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
70
70
8
100
95
85
85
90
100
80
85
Sec.
600
495
552
600
600
600
551
600
600
1
2
3
4
5
6
7
8
British Columbia Ambulance Service - PARA
Emergency Medical Service Vienna - PARA
EMS Crete 1 - PARA
EMS Crete 2 - PARA
Ambulance Amsterdam 1 - PARA
Ambulance Amsterdam 2 - PARA
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie - PARA
Weinmann Medical Technology - PARA
1
100
110
80
120
120
100
110
120
9
EMS Cyprus Nicosia - PARA
100
110
30
0
110
0
70
80
10
EMS Cyprus Ammohostos - PARA
110
140
10
20
110
40
0
11
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie - PARA
110
60
30
20
20
0
12
Slovak Medical University – PARA
50
140
90
40
0
13
Olmedica Company - PARA
70
150
70
20
14
Team Australia EMS - PARA
110
140
170
15
North Estonia Medical Centre Foundation - PARA
120
160
20
16
SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe Sosnowiec - PARA
100
170
17
Krakow Ambulance Service - PARA
110
18
Ambulancezorg Limburg-Noord - PARA
19
Points
Total
11
5
0
0
0
5
0
0
491
570
455
595
360
375
450
495
600
0
500
10
600
0
440
0
90
600
0
330
40
0
50
600
0
410
110
0
0
70
600
0
490
50
20
60
0
100
600
0
650
0
110
0
0
70
600
0
480
20
20
70
60
70
45
600
0
555
160
120
20
0
0
70
85
600
0
565
110
150
20
20
60
0
70
85
600
0
515
National Ambulance Service Hungary - PARA
110
70
150
40
60
0
70
85
600
0
585
20
Hungarian National Ambulance Service Budaörs - PARA
90
160
50
20
0
40
0
80
600
0
440
21
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach - PARA
110
120
160
0
0
80
70
70
600
0
610
22
PACIENT d.o.o. Ljubljana - PARA
120
170
40
0
0
10
0
80
600
0
420
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Task:
Judges:
Saw
Francis Mencl, Lukáš Konečný, MUC. RR
PARA
Team results
Start
No
Team scoring
Points
Team
1
2
3
4
5
6
7
8
British Columbia Ambulance Service - PARA
Emergency Medical Service Vienna - PARA
EMS Crete 1 - PARA
EMS Crete 2 - PARA
Ambulance Amsterdam 1 - PARA
Ambulance Amsterdam 2 - PARA
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie - PARA
Weinmann Medical Technology - PARA
1
180
180
180
160
180
180
120
180
2
625
625
600
550
575
650
600
650
3
200
50
0
200
200
100
0
0
Time
4
450
450
350
270
370
350
320
570
5
50
50
50
50
50
50
50
50
6
80
80
50
50
80
50
50
60
Sec.
900
Total
Points
755
870
900
775
590
900
900
900
15
3
0
13
31
0
0
0
1 600
1 438
1 230
1 293
1 486
1 380
1 140
1 510
9
EMS Cyprus Nicosia - PARA
180
600
100
370
50
50
700
20
1 370
10
EMS Cyprus Ammohostos - PARA
180
625
0
470
50
20
900
0
1 345
11
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie - PARA
160
625
300
470
50
60
484
42
1 707
12
Slovak Medical University – PARA
180
600
100
400
0
60
590
31
1 371
13
Olmedica Company - PARA
180
700
100
520
50
80
664
24
1 654
14
Team Australia EMS - PARA
180
700
50
570
50
100
856
4
1 654
15
North Estonia Medical Centre Foundation - PARA
180
650
50
450
50
50
900
0
1 430
16
SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe Sosnowiec - PARA
180
650
100
370
50
50
803
10
1 410
17
Krakow Ambulance Service - PARA
180
700
100
470
50
50
775
13
1 563
18
Ambulancezorg Limburg-Noord - PARA
160
650
50
470
50
50
900
0
1 430
19
National Ambulance Service Hungary - PARA
160
650
200
470
50
50
620
28
1 608
20
Hungarian National Ambulance Service Budaörs - PARA
180
650
100
370
50
100
579
32
1 482
21
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach - PARA
180
650
100
370
50
0
680
22
1 372
22
PACIENT d.o.o. Ljubljana - PARA
180
500
200
370
50
50
770
13
1 363
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Task:
Judges:
JA-CAN
Noriyoshi Ohashi, Clarke McGuire, John Rochmond
PARA
Team results
Start
No
Team scoring
Points
Team
Time
1
2
3
4
5
6
7
8
British Columbia Ambulance Service - PARA
Emergency Medical Service Vienna - PARA
EMS Crete 1 - PARA
EMS Crete 2 - PARA
Ambulance Amsterdam 1 - PARA
Ambulance Amsterdam 2 - PARA
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie - PARA
Weinmann Medical Technology - PARA
1
190
160
150
155
95
85
125
95
2
175
150
105
155
65
100
90
65
3
120
30
70
30
90
60
60
0
4
300
275
250
275
200
190
175
225
5
250
250
150
250
250
150
150
250
6
95
80
75
80
75
85
70
75
9
EMS Cyprus Nicosia - PARA
155
85
90
250
250
10
EMS Cyprus Ammohostos - PARA
140
165
60
300
11
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie - PARA
145
180
0
12
Slovak Medical University – PARA
120
125
13
Olmedica Company - PARA
70
14
Team Australia EMS - PARA
150
15
North Estonia Medical Centre Foundation - PARA
16
Sec.
720
Total
Points
720
675
720
629
720
607
690
664
0
5
0
9
0
11
3
6
1 130
950
800
954
775
681
673
716
80
608
11
921
250
75
720
0
990
250
250
75
676
4
904
90
225
250
60
720
0
870
150
90
250
200
75
720
0
835
200
60
300
250
80
720
0
1 040
160
115
90
300
250
70
663
6
991
SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe Sosnowiec - PARA
135
150
0
260
250
70
720
0
865
17
Krakow Ambulance Service - PARA
150
150
30
300
250
65
720
0
945
18
Ambulancezorg Limburg-Noord - PARA
105
100
60
200
250
60
720
0
775
19
National Ambulance Service Hungary - PARA
120
175
30
250
250
70
720
0
895
20
Hungarian National Ambulance Service Budaörs - PARA
110
150
30
200
150
70
720
0
710
21
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach - PARA
170
150
90
250
150
75
720
0
885
22
PACIENT d.o.o. Ljubljana - PARA
170
125
0
200
250
65
720
0
810
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Task:
Judges:
Rake
Berndt Schreiner, Daniel Klement
PARA
Team results
Start
No
Team scoring
Points
Team
Time
1
2
3
4
5
6
7
8
9
British Columbia Ambulance Service - PARA
Emergency Medical Service Vienna - PARA
EMS Crete 1 - PARA
EMS Crete 2 - PARA
Ambulance Amsterdam 1 - PARA
Ambulance Amsterdam 2 - PARA
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie - PARA
Weinmann Medical Technology - PARA
EMS Cyprus Nicosia - PARA
1
200
150
200
150
100
150
150
150
200
2
450
430
375
325
280
225
390
330
450
3
350
450
400
450
350
150
350
400
350
4
100
100
80
80
80
60
40
70
90
10
EMS Cyprus Ammohostos - PARA
200
430
350
11
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie - PARA
200
165
12
Slovak Medical University – PARA
150
13
Olmedica Company - PARA
14
15
Sec.
900
Total
Points
609
690
705
835
474
742
677
853
607
29
21
20
7
43
16
22
5
29
1 129
1 151
1 075
1 012
853
601
952
955
1 119
60
756
14
1 054
150
90
682
22
627
245
150
90
900
0
635
200
360
350
100
801
10
1 020
Team Australia EMS - PARA
150
405
450
100
885
2
1 107
North Estonia Medical Centre Foundation - PARA
100
255
250
50
880
2
657
16
SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe Sosnowiec - PARA
200
320
450
70
900
0
1 040
17
Krakow Ambulance Service - PARA
200
405
450
80
900
0
1 135
18
Ambulancezorg Limburg-Noord - PARA
125
400
450
90
657
24
1 089
19
National Ambulance Service Hungary - PARA
150
300
450
80
856
4
984
20
Hungarian National Ambulance Service Budaörs - PARA
125
380
450
90
682
22
1 067
21
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach - PARA
150
450
350
80
853
5
1 035
22
PACIENT d.o.o. Ljubljana - PARA
200
355
150
30
900
0
735
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Task:
Judges:
Vagelis
Christoph Redelsteiner, Marios Sfakianakis, Tomáš Ninger
PARA
Team results
Start
No
2
340
220
215
340
240
190
260
265
190
Team scoring
Points
3
190
215
265
205
240
240
240
225
215
Team
Time
1
2
3
4
5
6
7
8
9
British Columbia Ambulance Service - PARA
Emergency Medical Service Vienna - PARA
EMS Crete 1 - PARA
EMS Crete 2 - PARA
Ambulance Amsterdam 1 - PARA
Ambulance Amsterdam 2 - PARA
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie - PARA
Weinmann Medical Technology - PARA
EMS Cyprus Nicosia - PARA
1
40
80
80
40
60
40
80
20
20
4
340
150
390
370
190
190
310
360
390
5
100
90
95
95
80
70
85
95
100
10
EMS Cyprus Ammohostos - PARA
40
190
65
240
11
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie - PARA
80
170
65
12
Slovak Medical University – PARA
40
220
13
Olmedica Company - PARA
40
14
Team Australia EMS - PARA
15
North Estonia Medical Centre Foundation - PARA
16
Sec.
720
Total
Points
720
720
720
720
720
720
720
720
720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 010
755
1 045
1 050
810
730
975
965
915
95
720
0
630
310
90
720
0
715
200
320
80
720
0
860
340
230
210
80
720
0
900
20
240
290
390
100
720
0
1 040
0
190
220
330
80
720
0
820
SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe Sosnowiec - PARA
0
160
240
290
80
720
0
770
17
Krakow Ambulance Service - PARA
60
290
290
390
80
720
0
1 110
18
Ambulancezorg Limburg-Noord - PARA
40
530
195
240
85
720
0
1 090
19
National Ambulance Service Hungary - PARA
60
340
115
240
75
720
0
830
20
Hungarian National Ambulance Service Budaörs - PARA
40
160
215
290
100
720
0
805
21
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach - PARA
80
540
215
230
100
720
0
1 165
22
PACIENT d.o.o. Ljubljana - PARA
0
140
210
220
85
720
0
655
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Task:
Judges:
Lift
Roman Remeš, Emel Bozkurt, Richard Baťa
PAHA
Team results
Start
No
2
50
100
80
100
60
80
60
70
3
170
205
195
195
95
205
220
220
Team scoring
Points
4
370
270
15
150
60
340
150
300
Team
Time
1
2
3
4
5
6
7
8
British Columbia Ambulance Service - PARA
Emergency Medical Service Vienna - PARA
EMS Crete 1 - PARA
EMS Crete 2 - PARA
Ambulance Amsterdam 1 - PARA
Ambulance Amsterdam 2 - PARA
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie - PARA
Weinmann Medical Technology - PARA
1
180
120
140
230
20
120
120
120
5
110
210
45
210
160
210
210
210
6
230
180
150
230
100
100
230
180
7
140
140
140
140
140
140
140
140
9
EMS Cyprus Nicosia - PARA
140
90
115
420
160
100
10
EMS Cyprus Ammohostos - PARA
20
110
105
270
160
11
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie - PARA
190
70
190
320
12
Slovak Medical University – PARA
80
90
110
13
Olmedica Company - PARA
100
80
14
Team Australia EMS - PARA
190
15
North Estonia Medical Centre Foundation - PARA
80
16
SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe Sosnowiec - PARA
17
Sec.
780
Total
Points
780
780
780
780
780
780
780
780
0
0
0
0
0
0
0
0
1 250
1 225
765
1 255
635
1 195
1 130
1 240
140
780
0
1 165
230
140
780
0
1 035
140
230
140
780
0
1 280
200
140
180
140
780
0
940
120
210
160
230
140
780
0
1 040
115
220
420
210
190
140
780
0
1 485
190
220
370
210
230
140
780
0
1 440
140
90
165
270
140
230
140
780
0
1 175
Krakow Ambulance Service - PARA
190
90
220
220
190
230
140
780
0
1 280
18
Ambulancezorg Limburg-Noord - PARA
170
90
220
270
210
150
140
780
0
1 250
19
National Ambulance Service Hungary - PARA
190
110
95
270
210
230
140
780
0
1 245
20
Hungarian National Ambulance Service Budaörs - PARA
190
90
220
280
210
230
140
780
0
1 360
21
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach - PARA
40
70
220
270
210
230
140
780
0
1 180
22
PACIENT d.o.o. Ljubljana - PARA
140
90
220
370
210
230
140
780
0
1 400
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Task:
Judges:
Block
Veronika Matušková, Jan Veselý, MUC. RR
PAHA
Team results
Start
No
Team scoring
Points
Team
2
180
3
130
4
130
Time
1
British Columbia Ambulance Service - PARA
1
200
5
120
6
210
7
70
8
100
2
Emergency Medical Service Vienna - PARA
200
200
0
130
80
20
70
3
4
5
EMS Crete 1 - PARA
EMS Crete 2 - PARA
Ambulance Amsterdam 1 - PARA
200
200
60
160
200
160
0
0
50
40
130
130
120
120
80
90
70
210
15
70
70
6
7
Ambulance Amsterdam 2 - PARA
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie - PARA
60
200
140
220
0
0
130
15
80
120
210
70
8
Weinmann Medical Technology - PARA
200
140
25
130
120
9
EMS Cyprus Nicosia - PARA
200
180
130
130
10
EMS Cyprus Ammohostos - PARA
200
220
130
11
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie - PARA
200
140
12
Slovak Medical University – PARA
200
13
Olmedica Company - PARA
14
Sec.
900
Total
Points
690
21
1 161
95
768
13
808
75
85
50
580
620
537
32
28
36
732
903
846
70
70
75
70
602
805
30
10
795
775
20
70
65
865
4
774
120
230
70
70
728
17
1 147
130
80
230
70
85
840
6
1 151
25
130
120
90
70
85
660
24
884
220
0
15
80
0
70
80
842
6
671
120
220
25
130
120
160
70
70
783
12
927
Team Australia EMS - PARA
200
220
130
130
120
210
70
100
654
25
1 205
15
North Estonia Medical Centre Foundation - PARA
100
100
0
130
120
20
70
70
370
53
663
16
SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe Sosnowiec - PARA
200
140
130
130
120
90
70
75
840
6
961
17
Krakow Ambulance Service - PARA
200
200
25
130
120
70
15
70
900
0
830
18
Ambulancezorg Limburg-Noord - PARA
100
180
0
15
120
70
70
80
667
23
658
19
National Ambulance Service Hungary - PARA
200
140
130
130
120
230
70
90
701
20
1 130
20
Hungarian National Ambulance Service Budaörs - PARA
200
180
0
130
120
210
70
80
640
26
1 016
21
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach - PARA
200
220
130
130
120
160
70
80
900
0
1 110
22
PACIENT d.o.o. Ljubljana - PARA
200
180
0
0
120
0
70
0
900
0
570
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Task:
Judges:
Strump
Tomáš Vaňatka, MUC. RR
PARA
Team results
Start
No
Team scoring
Points
Team
1
2
3
4
5
6
7
8
British Columbia Ambulance Service - PARA
Emergency Medical Service Vienna - PARA
EMS Crete 1 - PARA
EMS Crete 2 - PARA
Ambulance Amsterdam 1 - PARA
Ambulance Amsterdam 2 - PARA
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie - PARA
Weinmann Medical Technology - PARA
1
160
40
200
200
120
120
40
160
Time
2
275
250
200
275
250
225
250
250
3
330
330
290
330
250
290
170
290
4
270
270
270
270
270
270
270
270
5
100
50
70
90
80
70
30
80
6
100
100
100
100
100
100
100
100
Sec.
720
Total
Points
706
695
720
675
713
707
719
713
1
3
0
5
1
1
0
1
1 236
1 043
1 130
1 270
1 071
1 076
860
1 151
9
EMS Cyprus Nicosia - PARA
40
175
250
270
50
100
669
5
890
10
EMS Cyprus Ammohostos - PARA
40
250
330
270
60
100
695
3
1 053
11
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie - PARA
80
250
330
120
40
100
720
0
920
12
Slovak Medical University – PARA
200
225
290
270
80
100
720
0
1 165
13
Olmedica Company - PARA
200
225
250
270
90
100
720
0
1 135
14
Team Australia EMS - PARA
160
275
290
270
90
100
705
2
1 187
15
North Estonia Medical Centre Foundation - PARA
0
225
250
250
20
100
520
20
865
16
SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe Sosnowiec - PARA
160
250
290
270
75
100
665
6
1 151
17
Krakow Ambulance Service - PARA
160
250
330
270
80
100
692
3
1 193
18
Ambulancezorg Limburg-Noord - PARA
160
225
290
270
90
100
715
1
1 136
19
National Ambulance Service Hungary - PARA
120
275
290
270
85
100
720
0
1 140
20
Hungarian National Ambulance Service Budaörs - PARA
160
250
330
270
80
100
701
2
1 192
21
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach - PARA
80
275
330
270
70
100
639
8
1 133
22
PACIENT d.o.o. Ljubljana - PARA
120
250
290
270
50
100
720
0
1 080
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2012
Task:
Judges:
Stairs
Patric Lausch, Radek Janoch
PARA
Team results
1
2
3
4
5
6
7
8
9
British Columbia Ambulance Service - PARA
Emergency Medical Service Vienna - PARA
EMS Crete 1 - PARA
EMS Crete 2 - PARA
Ambulance Amsterdam 1 - PARA
Ambulance Amsterdam 2 - PARA
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie - PARA
Weinmann Medical Technology - PARA
EMS Cyprus Nicosia - PARA
1
300
300
240
280
200
300
320
160
320
2
100
100
100
100
75
75
75
25
100
3
150
125
155
180
150
180
180
25
155
Team scoring
Points
4
0
0
100
0
0
100
0
100
0
10
EMS Cyprus Ammohostos - PARA
300
100
155
0
100
50
11
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie - PARA
300
100
125
100
120
12
Slovak Medical University – PARA
280
100
155
100
13
Olmedica Company - PARA
320
100
165
14
Team Australia EMS - PARA
300
100
15
North Estonia Medical Centre Foundation - PARA
300
75
16
SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe Sosnowiec - PARA
300
17
Krakow Ambulance Service - PARA
18
Start
No
Team
Time
5
300
300
300
300
100
100
300
0
300
6
50
50
50
50
50
50
50
50
50
7
100
100
90
90
80
100
100
90
100
Sec.
900
Total
Points
508
504
636
471
459
532
617
900
493
39
40
26
43
44
37
28
0
41
1 039
1 015
1 061
1 043
699
942
1 053
450
1 066
100
573
33
838
50
100
900
0
895
300
50
100
818
8
1 093
0
300
50
100
560
34
1 069
165
100
300
100
100
634
27
1 192
180
0
300
50
95
494
41
1 041
100
180
100
300
50
100
730
17
1 147
320
100
155
100
300
100
100
563
34
1 209
Ambulancezorg Limburg-Noord - PARA
300
100
155
100
300
50
100
558
34
1 139
19
National Ambulance Service Hungary - PARA
280
100
150
100
300
100
80
686
21
1 131
20
Hungarian National Ambulance Service Budaörs - PARA
280
100
125
100
300
50
90
591
31
1 076
21
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach - PARA
320
100
180
0
300
50
90
653
25
1 065
22
PACIENT d.o.o. Ljubljana - PARA
240
25
165
100
120
50
0
900
0
700
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Task:
Judges:
Delta
Ilja Chocholouš, Jan Klimeš
PARA
Team results
Start
No
Team scoring
Points
Team
1
2
3
4
5
6
7
8
British Columbia Ambulance Service - PARA
Emergency Medical Service Vienna - PARA
EMS Crete 1 - PARA
EMS Crete 2 - PARA
Ambulance Amsterdam 1 - PARA
Ambulance Amsterdam 2 - PARA
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie - PARA
Weinmann Medical Technology - PARA
1
150
150
0
50
100
150
0
50
Time
2
200
200
150
200
150
200
150
0
3
600
600
350
500
600
600
150
600
4
450
500
450
550
400
450
100
300
5
600
550
610
640
550
550
420
390
6
200
200
150
200
200
200
100
200
Sec.
720
Total
Points
720
720
720
720
720
720
720
720
0
0
0
0
0
0
0
0
2 200
2 200
1 710
2 140
2 000
2 150
920
1 540
9
EMS Cyprus Nicosia - PARA
50
150
500
450
610
100
720
0
1 860
10
EMS Cyprus Ammohostos - PARA
50
150
400
300
620
150
720
0
1 670
11
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie - PARA
100
150
500
250
540
150
720
0
1 690
12
Slovak Medical University – PARA
100
150
600
550
410
150
720
0
1 960
13
Olmedica Company - PARA
50
200
600
550
590
150
720
0
2 140
14
Team Australia EMS - PARA
150
150
600
400
580
75
720
0
1 955
15
North Estonia Medical Centre Foundation - PARA
100
150
200
350
560
200
720
0
1 560
16
SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe Sosnowiec - PARA
50
200
600
550
610
200
720
0
2 210
17
Krakow Ambulance Service - PARA
50
150
600
450
560
150
720
0
1 960
18
Ambulancezorg Limburg-Noord - PARA
100
200
600
550
550
200
720
0
2 200
19
National Ambulance Service Hungary - PARA
100
150
225
450
430
200
720
0
1 555
20
Hungarian National Ambulance Service Budaörs - PARA
150
200
600
550
660
200
720
0
2 360
21
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach - PARA
0
200
600
550
700
200
720
0
2 250
22
PACIENT d.o.o. Ljubljana - PARA
0
150
300
300
520
150
720
0
1 420
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Task:
Judges:
Harness
Konopčík company
PARA
Team results
Start
No
Team scoring
Points
Team
1
Time
1
2
3
4
5
6
7
8
9
British Columbia Ambulance Service - PARA
Emergency Medical Service Vienna - PARA
EMS Crete 1 - PARA
EMS Crete 2 - PARA
Ambulance Amsterdam 1 - PARA
Ambulance Amsterdam 2 - PARA
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie - PARA
Weinmann Medical Technology - PARA
EMS Cyprus Nicosia - PARA
2
240
240
240
240
240
240
240
240
240
10
EMS Cyprus Ammohostos - PARA
11
Sec.
600
Total
Points
600
600
600
600
600
600
600
600
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
600
0
240
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie - PARA
240
600
0
240
12
Slovak Medical University – PARA
240
600
0
240
13
Olmedica Company - PARA
240
600
0
240
14
Team Australia EMS - PARA
240
600
0
240
15
North Estonia Medical Centre Foundation - PARA
240
600
0
240
16
SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe Sosnowiec - PARA
240
600
0
240
17
Krakow Ambulance Service - PARA
240
600
0
240
18
Ambulancezorg Limburg-Noord - PARA
240
600
0
240
19
National Ambulance Service Hungary - PARA
240
600
0
240
20
Hungarian National Ambulance Service Budaörs - PARA
240
600
0
240
21
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach - PARA
240
600
0
240
22
PACIENT d.o.o. Ljubljana - PARA
240
600
0
240
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Task:
Judges:
Lazaret
Andrea Smolková, Hakan Koseoglu, Radana Tichá
PARA
Team results
Start
No
2
280
280
340
260
220
200
220
300
200
Team scoring
Points
3
200
200
150
225
150
150
200
250
200
Team
Time
1
2
3
4
5
6
7
8
9
British Columbia Ambulance Service - PARA
Emergency Medical Service Vienna - PARA
EMS Crete 1 - PARA
EMS Crete 2 - PARA
Ambulance Amsterdam 1 - PARA
Ambulance Amsterdam 2 - PARA
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie - PARA
Weinmann Medical Technology - PARA
EMS Cyprus Nicosia - PARA
1
50
50
0
50
50
50
50
0
50
4
200
100
0
100
100
100
0
300
0
5
200
150
125
75
75
0
50
125
50
10
EMS Cyprus Ammohostos - PARA
50
280
200
100
11
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie - PARA
50
120
250
12
Slovak Medical University – PARA
50
300
13
Olmedica Company - PARA
50
14
Team Australia EMS - PARA
15
North Estonia Medical Centre Foundation - PARA
16
SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe Sosnowiec - PARA
17
Sec.
900
Total
Points
900
750
900
900
900
900
900
780
900
0
15
0
0
0
0
0
12
0
930
795
615
710
595
500
520
987
500
50
760
14
694
100
150
900
0
670
150
100
150
900
0
750
300
200
200
200
900
0
950
100
400
250
400
75
900
0
1 225
0
240
150
200
150
900
0
740
0
300
300
100
150
900
0
850
Krakow Ambulance Service - PARA
100
400
400
100
150
900
0
1 150
18
Ambulancezorg Limburg-Noord - PARA
150
240
150
100
200
900
0
840
19
National Ambulance Service Hungary - PARA
100
240
150
100
200
900
0
790
20
Hungarian National Ambulance Service Budaörs - PARA
50
360
250
100
200
900
0
960
21
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach - PARA
100
300
250
200
125
900
0
975
22
PACIENT d.o.o. Ljubljana - PARA
50
200
150
0
0
900
0
400
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Task:
Judges:
Tourist
Martin Trhlík
PARA
Team results
Start
No
Team
1
Team scoring
Points
2
Time
3
Sec.
300
Total
Points
1
2
3
4
5
6
7
8
9
British Columbia Ambulance Service - PARA
Emergency Medical Service Vienna - PARA
EMS Crete 1 - PARA
EMS Crete 2 - PARA
Ambulance Amsterdam 1 - PARA
Ambulance Amsterdam 2 - PARA
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie - PARA
Weinmann Medical Technology - PARA
EMS Cyprus Nicosia - PARA
300
300
300
300
300
300
300
300
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
500
500
500
500
500
500
500
500
10
EMS Cyprus Ammohostos - PARA
300
0
500
11
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie - PARA
300
0
500
12
Slovak Medical University – PARA
300
0
500
13
Olmedica Company - PARA
300
0
500
14
Team Australia EMS - PARA
300
0
500
15
North Estonia Medical Centre Foundation - PARA
300
0
500
16
SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe Sosnowiec - PARA
300
0
500
17
Krakow Ambulance Service - PARA
300
0
500
18
Ambulancezorg Limburg-Noord - PARA
300
0
500
19
National Ambulance Service Hungary - PARA
300
0
500
20
Hungarian National Ambulance Service Budaörs - PARA
300
0
500
21
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach - PARA
300
0
500
22
PACIENT d.o.o. Ljubljana - PARA
300
0
500
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rallye Rejvíz 2013
Task:
Judges:
Honza
PARA
Rudolf Jansa, Martin Vavroš
Team results
Start
No
Team
1
2
3
4
5
6
7
8
9
British Columbia Ambulance Service - PARA
Emergency Medical Service Vienna - PARA
EMS Crete 1 - PARA
EMS Crete 2 - PARA
Ambulance Amsterdam 1 - PARA
Ambulance Amsterdam 2 - PARA
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie - PARA
Weinmann Medical Technology - PARA
EMS Cyprus Nicosia - PARA
10
EMS Cyprus Ammohostos - PARA
11
Team scoring
Points
1
350
350
350
350
400
400
400
400
300
Time
Sec.
600
Total
Points
600
600
600
600
600
600
600
600
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350
350
350
350
400
400
400
400
300
300
600
0
300
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie - PARA
300
600
0
300
12
Slovak Medical University – PARA
400
600
0
400
13
Olmedica Company - PARA
250
600
0
250
14
Team Australia EMS - PARA
250
600
0
250
15
North Estonia Medical Centre Foundation - PARA
350
600
0
350
16
SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe Sosnowiec - PARA
300
600
0
300
17
Krakow Ambulance Service - PARA
400
600
0
400
18
Ambulancezorg Limburg-Noord - PARA
350
600
0
350
19
National Ambulance Service Hungary - PARA
350
600
0
350
20
Hungarian National Ambulance Service Budaörs - PARA
400
600
0
400
21
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach - PARA
300
600
0
300
22
PACIENT d.o.o. Ljubljana - PARA
350
600
0
350
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
List of results - PARA
Start No.
14
1
17
21
20
4
18
16
Team
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
N
Routine
Saw
JA-CAN
Rake
Vagelis
Lift
Block
Strump
Stairs
Delta
Lazaret
Harness
Honza
Tourist
Total
Place
Team Australia EMS - PARA
British Columbia Ambulance Service - PARA
Krakow Ambulance Service - PARA
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach - PARA
Hungarian National Ambulance Service Budaörs - PARA
EMS Crete 2 - PARA
Ambulancezorg Limburg-Noord - PARA
SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe Sosnowiec - PARA
650
491
565
610
440
595
515
555
1654
1600
1563
1372
1482
1293
1430
1410
1040
1130
945
885
710
954
775
865
1107
1129
1135
1035
1067
1012
1089
1040
1040
1010
1110
1165
805
1050
1090
770
1485
1250
1280
1180
1360
1255
1250
1175
1205
1161
830
1110
1016
903
658
961
1187
1236
1193
1133
1192
1270
1136
1151
1192
1039
1209
1065
1076
1043
1139
1147
1955
2200
1960
2250
2360
2140
2200
2210
1225
930
1150
975
960
710
840
850
240
240
240
240
240
240
240
240
250
350
400
300
400
350
350
300
500
500
500
500
500
500
500
500
14 729
14 266
14 079
13 820
13 608
13 314
13 212
13 173
13
Olmedica Company - PARA
490
1654
835
1020
900
1040
927
1135
1069
2140
950
240
250
500
13 149
9
2
Emergency Medical Service Vienna - PARA
570
1438
950
1151
755
1225
808
1043
1015
2200
795
240
350
500
13 039
10
19
National Ambulance Service Hungary - PARA
585
1608
895
984
830
1245
1130
1140
1131
1555
790
240
350
500
12 984
11
9
EMS Cyprus Nicosia - PARA
500
1370
921
1119
915
1165
1147
890
1066
1860
500
240
300
500
12 494
12
10
EMS Cyprus Ammohostos - PARA
440
1345
990
1054
630
1035
1151
1053
838
1670
694
240
300
500
11 940
13
8
Weinmann Medical Technology - PARA
495
1510
716
955
965
1240
774
1151
450
1540
987
240
400
500
11 922
14
12
Slovak Medical University – PARA
410
1371
870
635
860
940
671
1165
1093
1960
750
240
400
500
11 865
15
15
North Estonia Medical Centre Foundation - PARA
480
1430
991
657
820
1440
663
865
1041
1560
740
240
350
500
11 776
16
3
EMS Crete 1 - PARA
455
1230
800
1075
1045
765
732
1130
1061
1710
615
240
350
500
11 708
17
11
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie - PARA
330
1707
904
627
715
1280
884
920
895
1690
670
240
300
500
11 662
18
6
Ambulance Amsterdam 2 - PARA
375
1380
681
601
730
1195
795
1076
942
2150
500
240
400
500
11 565
19
5
Ambulance Amsterdam 1 - PARA
360
1486
775
853
810
635
846
1071
699
2000
595
240
400
500
11 270
20
22
PACIENT d.o.o. Ljubljana - PARA
420
1363
810
735
655
1400
570
1080
700
1420
400
240
350
500
10 643
21
7
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie - PARA
450
1140
673
952
975
1130
775
860
1053
920
520
240
400
500
10 588
22
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
1
2
3
4
5
6
7
8
Blok
Den
Day
Časový limit pro splnění úkolu:
MUC. RR
NAT-RLP
NAT-RZP
INT-PHYS
INT-PARA
max. 15 min.
Rozhodčí:
Judges:
Zdeněk Tlustý, Eva Litvíková
Zdeněk Tlustý, Klára Střelečková
Anna Vaverová, Eva Litvíková
Veronika Matušková, Jan Veselý, MUC. RR
RALLYE REJVÍZ 2013
Legendu posádka obdrží s instrukcemi.
Legenda pro posádku:
Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k události:
Manželovi se udělalo v práci špatně, vrátil se domů a je mu hůř, dýchá se mu špatně, má pocit na omdlení.
•
•
•
•
•
A
B
C
D
E
Vaším úkolem je:
vyhodnotit situaci na místě události a zvolit správný pracovní postup
vyšetřit a ošetřit postiženého
stanovit pracovní a diferenciální diagnózu, podat léčbu
určit směrování dle místní situace a případné další kroky
je-li nutná hospitalizace, stanovit způsob transportu
Místní situace:
Nejbližší nemocnice: 20 km pozemním transportem. Vybavení: chirurgie, interna, ARO, neurologie, gynekologie a porodnice, CT, biochemická laboratoř.
Nemocnice vyššího typu: 42 km pozemním transportem. Vybavení: jako A + urgentní příjem, ORL, onkologie, psychiatrie, infekční, dětské oddělení s JIP.
Specializované centrum: 55 km pozemním transportem. Vybavení: jako B + navíc traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum, iktová jednotka, magnetická rezonance.
Ponechání postiženého na místě události.
LZS je u jiného zásahu, bude volná za 60 min. Přistání těsně u místa události možné.
Aktuální situace na místě události:
24. května 2013, 15:30 hod., jasno, bezvětří, 20°C. Dojezdová doba posádky na místo události od výzvy je 15 min.
Situace na místě události:
Muž středního věku. Udává, že se mu špatně dýchá, má pocit na omdlení a neurčitě těžko na hrudi, pocit třesu. Podobné problémy měl již opakovaně, ale ne tak silné, včera byl u
ambulantního internisty, zprávu má doma, zde pouze popsané níže uvedené dg.
- Popis EKG: normální sinus, jen nespecifické změny repolariace, plánováno dovyšetření. Dále má diabetický průkaz se seznamem medikace, rozkolísané glykemie od 5 do 15 mmol.
Poslední kontrola diabetologem před týdnem. Spolupracuje, manželka rovněž, na dotazy odpovídají validně. Po přímém požadavku manželka vydá lékařskou zprávu, sama nenabízí
(ani pacient).
- RA: otec po IM, OA: 10 let diabetes II. typu, špatně kompenzovaný, na inzulinu + PAD, diabetická nefropatie, diabetická polyneuropatie. Hypertenze na léčbě. Alergie na ampicilin, po
tramadolu zvrací. Abusy: 3-4 kávy denně, alkohol příležitostně, do minulého roku kouřil 20/den.
- Obj.: schvácený, bledý, opocený, mírně úzkostný, dušný při minimální námaze, poslechově dýchá čistě, bilaterálně, neselhává, akce pravidelná 90/min., bez šelestů. Hrudník
pohmatově nebolestivý, neudává typickou stenokardii, jen neurčitý divný pocit. Břicho a končetiny bez patologií.
- EKG: kompletní blok levého Tawarova raménka (pokud posádka použije semikvantitativní test na Troponin T -pozitivní).
- Měřené parametry: TK 150/95, AS 90/min., SpO2 93 %, dechová frekvence 16/min., teplota 36,3 st. C, glykemie 12,2 mmol/l., GCS=15
Postup:
a) Odběr anamnézy, klinické a dostupné přístrojové vyšetření pacienta
b) Diagnostika: na základě vyšetření, anamnézy s vysokým kardiovaskulárním rizikem + nově vzniklý blok levého raménka (lze zjistit po vyžádání zprávy s původním EKG) ->
podezření na rozvoj akutního infarktu myokardu
c) Směrování C - kardiocentrum, pozemní transport
Léčba: dle platného doporučení pro léčbu akutního koronárního syndromu v PNP. Akceptováno bude:
1. Zajištění 1 x i.v. linky, infúze min. 100 ml krystaloidů, podání kyslíku polomaskou (min. 2 l/min.)
2. Podání Heparinu min. 5000 IU i.v. a acetylsalicylové kys. (Kardegic) min. 300 mg i.v. nebo p.o.
3. Podání Diazepamu min. 5 mg i.v. Opioidy nemají minimální dávku, předávkování znamená dechový útlum, snížení oxygenace -> poškozování pacienta -> snížení bodů figuranta
4. Podání perorálně min. Klopidogrel 4 tbl á 75 mg nebo adekvátní dávka modernější alternativy
Klíčová slova:
Diabetická polyneuropatie, blok levého Tawarova raménka, atypický průběh akutního infarktu myokardu
Hodnocené kroky posádky
1
2
Odběr anamnéz, abusů
Fyzikální a přístrojové
vyšetření
1
2
3
4
5
Rodinná+osobní
2x20
Alergie
Farmakologická
Abusy
Vyžádání
lékařské zprávy
40
40
40
20
60
Srdce a plíce
Břicho a
končetiny
Orientační
neurologické
EKG 12svod
+glykemie
2x20
TK+P+SpO2
3x20
40
40
40
60
Komorový
rytmus
Normální EKG,
jiná chybná
diagnóza
0
40
3
4
12svodové EKG
Diagnóza
Nově vzniklý
blok levého
Tawarova
raménka
130
50
25
0
Akutní Infarkt
myokardu
(akutní
koronární
syndrom)
Plicní embolie
Chronická
bronchitis,
infekce DC
Jiná
pravděpodobná
50
25
15
130
5
6
7
8
Léčba I.
Léčba II.
Směrování
Hodnocení figurantů
Blok levého
Tawarova
raménka
Jiná raménková
nejasného stáří
blokáda
nebo bez udání
doby vzniku
I.v. linka
Infúze min. 100 O2 polomaskou
ml krystaloidu
min. 2 l/min.
40
40
40
Heparin 5000+
IU i.v.
ASA 300+ mg
i.v./p.o.
Klopidogrel
300+ mg nebo
alternativa p.o.
Sedace nebo
alternativa
(analgetikum)
70
C pozemní
cestou
70
70
70
20
C via LZS
A nebo B
30
15
Pacient
Manželka
75
Max. bodů
1 200
Správný postup
200
Odběr RA, OA, FA, alergií, abusů.
Vyžádání lékařské zprávy.
220
Základní fyzikální a přístrojové vyšetření,
minimálně: poslech srdce a plic, vyšetření
břicha a končetin, TK, P, SpO2, glykemie,
12svodové EKG.
130
Diagnóza nově vzniklého bloku levého raménka
- v porovnání s dokumentací.
130
Diagnóza AIM (AKS), nebo jiná pravděpodobná
diferenciální diagnóza.
120
I.v. linka, infúze, kyslíková terapie.
230
Léčba dle platného postupu pro léčbu AKS v
PNP: Heparin, ASA, Klopidogrel, sedace, al.
analgetikum so sedativnym účinkom v
dostatočnej dávke, napr. MO 5 mg +
70
Směrování na kardiocentrum, co nejrychleji.
100
Subjektivní hodnocení figurantů v roli pacienta a
manželky.
25
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Blok
Den
Day
Time limit for task:
MUC. RR
NAT-RLP
NAT-RZP
INT-PHYS
INT-PARA
max. 15 min.
Rozhodčí:
Judges:
Zdeněk Tlustý, Eva Litvíková
Zdeněk Tlustý, Klára Střelečková
Anna Vaverová, Eva Litvíková
Veronika Matušková, Jan Veselý, MUC. RR
RALLYE REJVÍZ 2013
Story get to team with instructions.
Story for team:
Emergency Dispatch Centre received emergency call and send you to:
Husband feels bad, camefrom work to home and is getting worse, dyspneic, fainting.
•
•
•
•
•
A
B
C
D
E
Your tasks:
assess scene and correct work management on site
examine and treat the patient
define working diagnosis and differential diagnosis, administer the therapy
define direction according to local situation and possible following steps
if hospitalization is needed, define mean of transport
Local situation:
Nearest hospital: 20 km by ground transport. Depts: surgery, internal medicine, anaesthesia and general intensive care, neurology, gynecology and obstetric, CT, biochemistry.
Higher level hospital: 42 km by ground transport. Depts: as A + ED, ENT, oncology, psychiatry, infectious diseases and pediatric dept. with ICU.
Specialized centre: 55 km by ground transport. Depts: as B + traumacentre, burn unit, cardiocentre, stroke unit, NMR.
Leave the patient on the place.
Helicopter rescue available in 60 mins. Landing on the scene is possible.
Conditions on the scene:
May 24, 2013, 3:30pm, clear sky, calm, temperature 20°C (68°F). Call to address time is 15 mins.
Situation on the scene:
Middle age man, feels dyspneic, fainting, chest dyscomfort, feels internal tremor. Same problems yesterday but not so strong. Yesterday he visited internist, medical report is at
home with diagnoses bellow.
- ECG: normal sinus rhythm, non specific repolarization changes, more detailed examination planned. Diabetic notepad with medication and glycaemias from 5 to 15 mmol (90 to
270 mg%). Last control a week ago. Co-operative, wife too, reactions valuable. To direct question show medical report (on direct order ONLY).
- Family history: father after AMI, Personal history: 10 years with DM II. type, non compensated, insulin + PAD, diabetic nephropathy and polyneuropathy. Hypertension on
medication. Alergic to ampicillin, vomitus after tramadol. Abusus: 3-4 black coffees a day, alcohol ocassionally, till last year smoker 20 cig/day.
- Symptoms: pale, anxious, dyspnoic at minimal effort, breath sounds clear bilat., HR 90/min-reg.,heart sounds sharp. Chest by palpation without pain, not typical angina but chest
dyscomfort, abdomen and limbs normal.
- ECG: left bundle branch block (troponin poitive if crew use PCT).
- Vital signs: BP 150/95, HR 90/min., SpO2 93%, RR 16/min., temperature 36,3 st. C (97.3 deg F), glycaemie 12,2 mmol/l.(220 mg%), GCS=15
Postup:
Key words:
Diabetic polyneuropathy, LBBB, atypical ACS/AMI
Team scoring
1
2
Patient history
Physical exam & vitals
1
2
3
4
5
Family and
Personal History
2x20
Allergies
Medicaments
used
Abusus
Medical report
request
40
40
40
Heart and lungs
Abdomen &
limbs
40
3
12 leads ECG
Diagnose
Normal ECG or
other mistaken
dg
25
0
0
Pulmonary
embolism
bronchitis or
infection of
airways
Other
reasonable dg
40
50
Infusion min.
100 ml
crystaloids
40
25
O2 by face
mask min 2
l/min.
40
Heparin 5000+
IU i.v.
ASA 300+ mg
i.v./p.o.
70
70
70
C via Air rescue
A or B
30
15
130
5
6
7
8
Therapy I.
Therapy II.
Direction
Players
I.v. line
C ground
transport
70
Patient
Spouse
75
25
200
Family, Personal, Medication History, abusus,
ask for medical report
220
Basic physical examination + vital signs: at
least auscultation of the heart&lungs, exam
abdomen+limbs, BP, HR, SpO2, glycaemie, 12
leads ECG.
130
Diagnose of new LBBB according medical
report control.
130
Diagnose of AMI (ACS), or other reasonable
dg.
120
I.v. line, infusion, oxygen.
230
Therapy according current guideline for ACS in
prehospital settings: heparin, ASA, clopidogrel,
sedation or analgesic with sedative effect, eg.
MO 5 mg +
70
Cardiocentre with cath lab ASAP.
100
Subjective evaluation of players according
players rules
60
ventricular
rhythm
acute
myocardial
infarction (Acute
Coronary Sy)
Correct decisions and performance
60
BP+HR+SpO2
3x20
Other bundle
block
New LBBB
130
4
40
LBBB unknown
time of origin or
without time of
origin
50
20
ECG 12 leads
fast neurological
+glycaemie
2x20
40
40
Max. bodů
1 200
15
clopidogrel
Sedation or
300+ mg or
alternative (e.g.
alternative p.o.
pain killer)
20
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Delta
MUC. RR
NAT-RLP
NAT-RZP
INT-PHYS
INT-PARA
max. 12 min.
Delta
Časový limit úkolu
Rozhodčí:
Ilja Chocholouš, Jan Klimeš
Jiří Klimeš, Jiří Holý
Judges:
Ilja Chocholouš, Jan Klimeš
RALLYE REJVÍZ 2013
Legendu posádka obdrží s instrukcemi.
Legenda pro posádku:
Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k případu:
Dopravní nehoda nákladního auta na silnici mezi Loučnou a Velkými Losinami.
Variantu události vám sdělí rozhodčí úkolu. K plnění úkolu se dostavte s vybavením, které předpokládáte použít při dané povaze výzvy, BEZ TRANSPORTNÍCH POMŮCEK.
•
•
A
B
C
D
Vaším úkolem je:
vyhodnotit situaci na místě události a zvolit správný pracovní postup
provést třídění postižených metodou START
Místní situace:
Nejbližší nemocnice: 6 km pozemní cestou. Vybavení: chirurgie, interna (neurolog dostupný 24 hod.), gynekologie a porodnice, biochemická laboratoř.
Oblastní nemocnice: 15 km pozemní cestou. Vybavení: jako A + UP, ARO, JIP, CT, neurologie s JIP, psychiatrie, infekční odd., dětské s JIP.
Specializované centrum: 20 km pozemním transportem. Vybavení: jako B + traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum, onkocentrum, iktová jednotka a magnetická rezonance.
Doba příletu LZS na místo události je 12 min. Přistání těsně u místa události možné.
Aktuální situace na místě události:
24. května 2013, 9:30 hod., jasno, bezvětří, 20°C. Dojezdová doba posádky na místo události od výzvy je 15 min.
Praktické provedení:
Od 10.00 hod. 23. 5. 2013 (čtvrtek) se postupně dostavte k POVINNÉMU nácviku úkolu před klubovnu K600, seznámíte se s pohybem a ovládáním virtuálního prostředí. Délka
nácviku 5-10 min.
Bez nácviku nelze úkol absolvovat!
Od 22.00 hod. 23. 5. 2013 (čtvrtek) se dostavíte k "ostrému" plnění úkolu dle časového rozpisu, který bude zveřejněn.
Dojezd k místu nehody = příchod na místo úkolu.
Všichni soutěžící (MUC.RR, RLP, RZP, PARA, PHYS) provádějí úkol v klubovně K600 (spodní budova).
Situace na místě události:
Posádky se nejprve v krátkém cvičném prostředí seznámí s ovládáním a pohybem ve virtuálním prostředí, potřeba cca 5 min. Pak následuje ostrý start s běží limit 15 min.
Dopravní nehoda NA x bus, více zraněných, někteří zaklínění, špatná průjezdnost, uzká silnice, riziko úrazu elektrickým proudem z lampy pouličního osvětlení.
Hodnocení osádky
1
2
3
4
Postavení
vozidla/hodnocení rizik
Provedení prvotního
hlášení
Management na místě
Průzkum
1
2
3
Nebránící
dosažení místa
nehody dalšími
silami a
prostředky
Zjištění
nebezpečného
nákladu
Zjištění rizika
elektrického
proudu
50
50
50
Ohlášení
dojezdu na
místo KZOS
Hlášení
požadavku
dalších
SaP,jejich
odhad
Nahlášení
směru dojezdu
SaP
50
50
50
6
Triage
Součinnost
5
Instrukce o
dalším postupu
50
150
100
200
100
Výslovné
vyžádání LZS
Zjištění
pravděpodobné
konkrétní
potřeby
vyproštění
100
100
150
Každá správná
triage 20 pax.
á 30 bb.
Evidence třídění
do celkového
přehledu
600
100
Konzultace
postupu s VZ
HZS po jeho
dojezdu na
místo
(shromaždiště
raněných,
vynášení apod.).
max. 100
Komunikace s
PČR: žádost o
uzavření
komunikace+zaji
štění místa pro
LZS. (i nepřímo
radiově)
50+50
100
100
Odstavení tak, aby vozidla HZS mohla do
blízkosti centra jejich činností - požární zajištění,
vyprošťování.NA označený UN kódem, bus ve
sloupu s osvětlením.
200
Po dosažení místa zásahu je nezbytné ohlásit
dojezd, již z prvního pohledu je patrný větší
rozsah nehody a potřeba HZS na místě.
Dojezd dalších SaP ulehčí orientace a navedení
první osádkou.
600
Pro ověření objektivní situace je třeba provést
průzkum s posouzením možných rizik a
nebezpečí, odhadem zdravotnických ztrát. K
tomu je efektivní rozdělit a stanovit konkrétní
členy posádky, stanovit jim směry průzkumu,
vydat pokyn pro další činnost jako např.: "Po
průzkumu se ihned vraťte, podle nálezu
stanovíme další postup."
550
Posádka ZZS je na místě první a sama.
Průzkum musí odpovědět na otázku, hrozí-li
nějaké další nebezpečí, v jaké míře, kolik je
odhad zdravotnických ztrát a s tím je spojená
konkretizace požadavku na další SaP ZZS. Pro
rozsah a povahu nehody je účelné aktivovat
LZS. Zjistí-li průzkum potřebu vyproštění, urychlí
se nasazení HZS.
700
Virtuální figuranti mají popis zranění a
vybraných klinických parametrů, potřebných k
primárnímu třídění. Celkem 20 osob, každé
správné zatřídění 30 bb.
200
Nutná koordinace pořadí vyprošťování,
zabezpečení místa zásahu a stanovení
bezpečného místa shromáždění zraněných, a
/nebo zajištění místa přistání LZS.
50
Efektivní
průzkum
100
150
0
Určení směru
průzkumu
Odhad počtu
zraněných
proveden
Optimální, správný postup
Strukturované
hlášení úplné
Žádost o HZS v
(METHANE/CH
prvním hlášení
ALLET) plný
počet bb.
Určení osoby
nebo osob k
provedení
průzkumu
Provedení
Provedení
relace s
relace s žádostí
nahlášením
o další SaP ZZS hrozícího druhu
nebezpečí
Max. bodů
2400
Bránící
dosažení místa
nehody vozidly
HZS
Jasné určení
vedoucího
výjezdové
skupiny
(zásahu)
100
5
4
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
MUC. RR
NAT-RLP
NAT-RZP
INT-PHYS
INT-PARA
max. 12 min.
Delta
Delta
Time limit for task:
Rozhodčí:
Ilja Chocholouš, Jan Klimeš
Jiří Klimeš, Jiří Holý
Judges:
Ilja Chocholouš, Jan Klimeš
RALLYE REJVIZ 2013
Story get to team with instructions.
Story for team:
Emergency Dispatch Centre received emergency call and send you to:
Truck traffic accident on road from LOUCNA to VELKE LOSINY.
Scenario will be said by the judge after comming to task. Come to the task, carry with you the equipment you expect to use by this kind of emergency call, WITHOUT
TRANSPORTATION DEVICES.
•
•
Your tasks:
assess scene and correct work management on site
carry out the triage of casualties using START system
Local situation:
A Nearest hospital: 6 km by ground transport. Depts: surgery, internal medicine (neurologists on duty nonstop), gynecology and obstetric and biochemistry.
Higher level hospital: 15 km by ground transport. Depts: as A + ED, anaesthesia and General Intensive Care, CT, neurologic dept. with ICU, psychiatry, infectious diseases and
B
pediatric dept. with ICU.
C Specialized centre: 20 km by ground. Depts: as B + traumacentre, burn unit, cardiocentre, oncology, stroke unit, NMR.
D Helicopter rescue available in 12 mins. Landing on the scene is possible.
Conditions on the scene:
May 24, 2013, 9:30am, clear sky, calm, temperature 20°C (68°F). Call to address time is 15 mins.
Practical execution:
From 10.00 hr. 23. 5. 2013 (Thursday) - arrive (gradually) to MANDATORY practice the task before the clubroom K600, get to know the movement and control of virtual
environments.
Length of training 5-10 min.
Without the training task is impossible!
From 22.00 hr. 23. 5. 2013 (Thursday) - arrive to "hot" task, according to schedule, which will be published.
Access to the place of accident = arrival at task.
All competitors (MUC.RR, RLP, RZP, PHYS, PARA) execute task in clubroom K600 (lower house).
Situation on the scene:
Crew will practice for short time to be familiar with movements and commands in virtual environment - cca 5 min. Then starts time limit 15 min.
Dopravní nehoda NA x bus, více zraněných, někteří zaklínění, špatná průjezdnost, uzká silnice, riziko úrazu elektrickým proudem z lampy pouličního osvětlení.
Team scoring
1
2
3
Response vehicle
position/risc assesment
Carring out the preliminary
report to dispatch centre
(DC)
Management on the
accident site
1
Survey
6
Triage
Cooperation
4
5
Max. points
2400
Correct decisions and performance
150
Parked position enabling fire truck to reach
the scene close to the center of activities as fire
security and extrication . Bus collided with street
lamp - Electricity, UN code on truck.
200
It is neccessary to report "on scene" after
reaching the location, notify about larger scale of
the incident, request of FD a.s.a.p., because it
is clear at first sight.
Free access information makes orientation
easier and shortes response time of other units.
600
To verify the objective situation is a primary
survey needed, including risc/danger
considerationum ,estimation of number of
casualtiet. Effective way is to divide the team
and assign concrete crew members, designate
the survey direction(s) to them, give order for
next actions, as :" After survey finished return to
my position immediately. Next progress will be
organised according to your findings"
550
The ambulance crew is first and alone on the
scene.The survey has to answer, if there are
any riscs, dangers, theirs likelihood,estimation of
the number of casualties and numer of addtional
EMS sources needed.Due to MCI is adequate
activation of HEMS.If the extrication need
determination is provided by EMS crew during
the survey, the FD response will be faster and
more efficient.
700
Virtual patients do have simple description of
the injury and vital parameters needed to
determination of triage cathegories.
200
Neccessary coordination of the order of
extricated patients, security of the scene,
assigmement of safe CAP and/or safe landing
of HEMS.
Obstructs the
access to other
rescue and fire
vehicles
50
50
50
Reporting to
EMS DC the
arrival to the
accident site
Request for FD
support in first
call
Information
about access
direction(s) to
other crews via
DC
Request for
aditional units
50
50
50
50
0
Complete
METHANE - full
points.
Instruction to the
Assigment of
team members
Appointment of
Clear disignation crew member(s)
survey direction Efective survey
about next
of team leader
to perform the
(s)
progress by
primary survey
teamleader.
Number of
casualies
estimation done
100
5
3
Hazchem sign
Doesn´t obstruct
on the truck
access to other
Electric insult
HAZMAT or UN
rescue and fire
risk (street lamp)
code or Kemler
vehicles
code)
50
4
2
150
100
200
100
Call to EMS DC Call including
Determination of
requesting
the report about Explicite request
presumable
additional
threatening
of HEMS
need of
ambulances
risck/dangers
extrication
100
150
100
100
Correct triage 30 points each,
20 paxs.
Triage overview
form/aid
600
100
Consulation with
FDIC
Communication
concerning next
with
progress, after police:request of
arrival of FD on stop all traffic,
scene. (F.i.
security of
Casualty
HEMS landing
assembly
place.( Radio
point,extrication, call accepted)
etc).
50+50
max. 100
100
100
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
MUC. RR
NAT-RLP
NAT-RZP
INT-PHYS
INT-PARA
max. 15 min.
Hrábě
Rake
Časový limit pro splnění úkolu:
Rozhodčí:
Judges:
Jiří Nový, Ladislava Budíková
Jiří Nový, Ladislava Budíková
Kateřina Ningerová, Hana Vacková
Berndt Schreiner, Daniel Klement
RALLYE REJVÍZ 2013
Legendu posádka obdrží s instrukcemi.
Legenda pro posádku:
Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k události:
Manžel hrabal na zahradě listí a náhle zkolaboval. Volá manželka, viděla to z okna, křeče neměl, nemluví, dýchá.
•
•
•
•
•
Vaším úkolem je:
vyhodnotit situaci na místě události a zvolit správný pracovní postup
vyšetřit a ošetřit postiženého
stanovit pracovní a diferenciální diagnózu, podat léčbu
určit směrování dle místní situace a případné další kroky
je-li nutná hospitalizace, stanovit způsob transportu
Místní situace:
Nejbližší nemocnice: 20 km pozemním transportem. Vybavení: chirurgie, interna, ARO, neurologie (bez statutu iktového centra), gynekologie a porodnice, CT, biochemická
A
laboratoř.
B
C
D
E
Nemocnice vyššího typu: 42 km pozemním transportem. Vybavení: jako A + urgentní příjem, iktové centrum, ORL, onkologie, psychiatrie, infekční a dětské oddělení.
Specializované centrum: 55 km pozemním transportem. Vybavení: jako B + traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum a magnetická rezonance.
Ponechání postiženého na místě události.
Doba příletu LZS na místo události je 15 min. Přistání těsně u místa události možné.
Aktuální situace na místě události:
24. května 2013, 10:30 hod., jasno, 20°C. Dojezdová doba posádky na místo události od výzvy je 15 min.
Situace na místě události:
60 letý pacient, při hrabání listí na zahradě náhle zkolaboval, manželka to viděla z okna a volala ZZS. Křeče neměl. Dnes ráno mu jeho kardiolog nasadil Holtera pro opakované
kolapsové stavy. Dlouhodobě se léčí s paroxysmální fibrilací síní, art. hypertenzí a hyperlipidemií. Při příjezdu na místo pacient spavý, GCS 3-4-6, tlak neměřitelný, palpačně je
hmatný slabý pulz o velmi pomalé frekvenci, SpO2 92%, glykemie normální, TF na monitoru 20/min. - široké komplexy s QRS 130 ms. Krom výše uvedeného je fyzikální nález
normální.
Na místě zpráva kardiologa - FA: Rytmonorm 150 1-0-1, Rivocor 5 1-0-0, Prenewel 4/1,25 1-0-0, Fenofix 200 1-0-0, Anopyrin 100 0-1-0, Tamsulosin 0,4 0-0-1, Tramal, Hypnogen.
EKG: sinusový rytmus 65/min., jinak normální křivka dle hodnocení kardiologa.
Cíl úkolu:
Správně určit příčinu poruchy vědomí, pacienta pečlivě vyšetřit a správným způsobem léčit základní příčinu stavu (použití dočasné transkutánní zevní stimulace u pacienta
oběhově kompromitované, nereagujícího na i.v. terapii léky), zaměření na umění SPRÁVNĚ stimulátor nastavit tj. ověřit zda jsou stimulační výboje skutečně hemodynamicky
účinné (palpací pulzu).
Hodnocené kroky posádky
1
2
Anamnéza
Objektivní nález
1
2
3
4
Vyžádání
zprávy
kardiologa
FA
(od manželky,
pokud si
nevyžádají
zprávu
kardiologa)
Obj. údaje od
manželky
AA
(od manželky,
pokud si
nevyžádají
zprávu
kardiologa)
Nalezení
Holtera a jeho
transport s
pacientem
100
25
50
25
50
EKG (AVB
III.st.)
TK, TF, SpO2,
glykemie, DF
5x20
50
150
100
Použití externí
stimulace
Správné
nastavení
stimulátoru s
ověřením
účinosti
2x100
Směrování C
pozemní cestou
nebo letecky
100
200
50
Správné
zhodnocení
stavu vědomí
(GCS)
50
3
Léčba, směrování
RLP:
Atropin (100)
nebo
Adrenalin,
aminophyllin,
dopamin, event.
Glukagon (50)
100
4
Vyšetření:
Hlava (pohmat,
poklep)
2x10
Základní
Hrudník
vyšetření
(pohmat,
svalové síly,
poklep, poslech)
taxe, hybnosti
3x10
DKK a HKK a
Břicho (pohmat,
zornic
poklep, poslech)
5x10
3x10
HK, DK
(pohmat)
2x10
100
RZP:
Atropin (100)
100
OTI
Hodnocení figuranta
100
5
Max. bodů
1 200
Správný postup
200
Zjistit co nejvíce informací od manželky,
podobné obtíže míval v posledním měsíci
opakovaně, ale vždy se ihned probral, dnes byl
u kardiologa, manželka může přinést zprávu,
kde je popsáno i EKG, eventuelně přinese jen
léky (záleží na posádce jak se zeptá).
Transport pacienta a přístroje pro Holterovo
monitorování do nemocnice (možnost zjistit
rytmus v okamžiku kolapsu).
450
Pečlivé základní vyšetření, zaměřené na stav
vědomí a neurologický status.
Vstupně pacient sice komunikuje, ale s latencí,
řeč je setřelá, je zmatený, neurologicky bez
jednoznačné lateralizace, TF je vstupně
20/min., po správné léčbě se stav vědomí i
oběhu prakticky normalizuje.
450
Podání atropinu jako léku první volby až do
dávky 3 mg, eventuálně alternativní medikace
dle ERC 2010, použití pacingu při absenci
reakce na medikaci, SPRÁVNÉ NASTAVENÍ
STIMULACE tj. zvyšování energie až do
patrné hemodynamické účinosti (ověření
palpací pulzu o stejné frekvenci jako
nastavená stimulace), eventuelně
analgosedace při bolestivosti.
100
V případě, že bude provedena OTI, pak od
figuranta vždy 0. V dané situaci (pacient bude
velmi dobře tolerovat stimulaci i bez sedace a
jednoznačně udává subjektivní zlepšení stavu)
se jedná o overtreatment.
0
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Hrábě
Den
Rake
Day
Time limit for task:
MUC. RR
NAT-RLP
NAT-RZP
INT-PHYS
INT-PARA
max. 15 min.
Rozhodčí:
Judges:
Jiří Nový, Ladislava Budíková
Jiří Nový, Ladislava Budíková
Kateřina Ningerová, Hana Vacková
Berndt Schreiner, Daniel Klement
RALLYE REJVIZ 2013
Story get to team with instructions.
Story for team:
Emergency Dispatch Centre received emergency call and send you to:
Husband collapse during working at the garden. He is breathing, no reaction to voice, without seizures. Wife call - she saw it from window.
•
•
•
•
•
A
B
C
D
E
Your tasks:
assess scene and correct work management on site
examine and treat the patient
define working diagnosis and differential diagnosis, administer the therapy
define direction according to local situation and possible following steps
if hospitalization is needed, define mean of transport
Local situation:
Nearest hospital: 20 km by ground transport. Depts: surgery, internal medicine, anaesthesia and general intensive care, neurology (no stroke unit), gynecology and obstetric, CT,
biochemistry.
Higher level hospital: 42 km by ground transport. Depts: as A + ED, stroke unit, ENT, oncology, psychiatry, infectious diseases and pediatric dept.
Specialized centre: 55 km by ground transport. Depts: as B + traumacentre, burn unit, cardiocentre, NMR.
Leave the patient on the place.
Helicopter rescue available at 15 mins. Landing on the scene is possible.
Conditions on the scene:
May 24, 2013, 10:30am, clear sky, calm, temperature 20°C (68°F). Call to address time is 15 mins.
Situation on the scene:
60 years old man broke down during working at the garden, his wife saw him from kitchen window and call 112. There was no convulsion. His cardiologist gave him ECG Holter
monitoring this morning for sporadic syncope. Other diagnoses: paroxysmal atrial fibrilation, hypertension, hyperlipidaemia. Patient is somnolent, GCS 3-4-6, it is not possible to take
blood pressure after the arrival rescue team. Pulse is weak at the radial artery and very slow. SpO2 92%, blood glucose normal, pulse at th monitor 20/min, wide QRS 130ms. Other
physical examination is normal. Drugs: Propafenon (atrial antiarrhythmic) 150 1-0-1, Bisoprolol (betablocker) 5 1-0-0, Perindopril/indapamid (ACE inhibitor+diuretic) 4/1,25 1-0-0,
Fenofibrate (hypolipidemic) 200 1-0-0, ASA 100 0-1-0, Zolpidem (hypnotic), tramadol (pain killer) due pain, Tamsulosin (prostate hypertrophy) 0,4 0-0-0-1 (ECG in cardiology
ambulance - normal sinus rhytm 65/min).
Goal of task:
Level of conciousness as a sign of low cardiac output in bradycardie, correct and complet examination of patient, correct diagnoses - AV block III. degree with hemodynamic
instability, correct therapy (using of external stimulation in case, where is no answer to pharmacotherapy). Optimal setting of stimulator - check the effectivity of stimulation (pulse
palpation...).
Team scoring
1
Patient history
1
Asking for
report from
cardiology
ambulance
100
2
Physical examination and
instrumental examination
Treatment, direction
PHYS:
Atropin (100)
or
Adrenalin,
aminophyllin,
dopamin, event.
Glukagon (50)
100
4
3
4
5
Allergy
Finding of ECG
Holter
monitoring
device and
taking to
hospital with
patient
25
50
ECG (AVB
III.st.)
BP, HR, SpO2,
blood glucose,
respiratory rate
5x20
50
150
100
Using external
pacing
Right setting
and checking
for efectivity of
pacing
2x100
Direction C by
ground or air
100
200
50
Type of drugs
(info from wife, if
Patient History
not ask for
from wife
report from
cardiologist)
25
50
Primary&second
Basic
ary examination neurological
assesement of
(head, neck,
examination
conciousness
chest,
(pupils, muscle
abdomen,
function,
extremities…)
sensitivity…)
50
3
2
100
PARA:
Atropin (100)
100
Max. points
1 200
Correct decisions and performance
200
Wife has information about situation - she saw
it from window. Wife has a medical report from
cardiologist a she can give it to team. Taking
ECG Holter device to hospital (any other type
of arrhytmia during a collapse?).
450
Correct therapy lead to normalization of
conciousness, BP, increase of HR…
450
Atropin as i first line therapy, possibiliy of
alternative drugs (ERC 2010), using a optimal
setting of external pacing.
100
In this case external pacing will be well
tolerated, sedation is not essential, in case of
ETI player give 0 points.
ETI
Player
100
0
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
JA-CAN
Den
Day
JA-CAN
Časový limit pro splnění úkolu:
MUC. RR
NAT-RLP
NAT-RZP
INT-PHYS
INT-PARA
max. 12 min.
Rozhodčí:
Judges:
Clarke MCGuire, John Richmond, Tomáš Beran
Juraj Povinský, Tomáš Beran
Karel Žatecký, Zorka Kurajská
Noriyoshi Ohashi, Clarke McGuire, John Richmond
RALLYE REJVÍZ 2013
Legendu posádka obdrží s instrukcemi.
Legenda pro posádku:
Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k události:
Žena volá pomoc k opraváři, který byl u ní v bytě zasažen elektrickým proudem.
•
•
•
•
•
Vaším úkolem je:
vyhodnotit situaci na místě události a zvolit správný pracovní postup
vyšetřit a ošetřit postiženého
stanovit pracovní a diferenciální diagnózu, podat léčbu
určit směrování dle místní situace a případné další kroky
je-li nutná hospitalizace, stanovit způsob transportu
Místní situace:
A Nejbližší nemocnice: 20 km pozemním transportem. Vybavení: chirurgie, interna, neurologie, gynekologie a porodnice, biochemická laboratoř.
B Nemocnice vyššího typu: 42 km pozemním transportem. Vybavení: jako A + urgentní příjem, lůžkové ARO, ORL, CT, neurologie s JIP, psychiatrie, infekční, dětské oddělení s JIP.
C Specializované centrum: 55 km pozemním transportem. Vybavení: jako B + navíc traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum, iktová jednotka, magnetická rezonance.
D Ponechání postiženého na místě události.
E Doba příletu LZS na místo události je 10 min. Přistání těsně u místa události možné.
Aktuální situace na místě události:
24. května 2013, 10:30 hod., jasno, bezvětří, 20°C. Dojezdová doba posádky na místo události od výzvy je 15 min.
Situace na místě události:
Při příjezdu: Na zemi leží na boku muž, vedle něj leží překocený žebřík. Pod tělem je velký šroubovák. Přítomná žena sděluje posádce, že opraváře pozvala na opravu světel.
Během opravy vypadl proud a ona slyšela velkou ránu a sténání.
Při vyšetření: Vzlykající pacient si stěžuje na nikam nevyzařující bolest levé části hrudníku a levé kyčle.
Fyzikální nález: Bolest levé části hrudníku, zhoršující se při nádechu, podlitiny hrudní stěny, bolestivé na dotek. Tuhé, neprohmatné břicho, krepitace pánve. Na kůži nejsou
přítomny proudové známky.
Fyziologické funkce: GCS 4-5-6, kůže bledá, opocená, slabý, rychlý, nepravidelný puls (odpovídá nálezu na 12svodovém EKG), mělké dýchání, DF: 28/min., SpO2 93%, TK
80/50 mmHg, 12svodové EKG: atriální fibrilace, SF>140/s.
Osobní anamnéza: Fibrilace síní v anamnéze.
Farmakologická anamnéza: Beta blokátor a ASA, pacient dodržuje léčebný režim.
Alergie: penicilin.
Správný postup/diagnóza:
Předejít požáru kontaktováním hasičů nebo dodavatele elektřiny. Vyšetřit pacienta a správně diagnostikovat bolest, způsobenou dopadem na šroubovák a poraněním skeletu a
svalů hrudníku, nikoliv ischemického původu. Správně poznat hypotenzi hemoragického původu, nikoliv arytmického. Léčba tekutinami, rychlý transport do trauma centra.
Neprovádět farmakologickou ani elektrickou kardioverzi. Diferenciální diagnóza - důvody pádu, šok, ICHS, proč má pacient tachykardii i hypotenzi?
Hodnocené kroky posádky
1
Situace na místě události a
bezpečnost
1
Kontaktování
hasičů nebo
dodavatele
elekřiny
45
2
3
4
5
Vyšetření
Anamnéza
Léčba
Diagnóza, směrování,
transport
Figurant
3
4
5
75
50
60
Puls na periferii,
kapilární návrat
2x25
50
Hlava a krk
Hrudník, záda
Břicho + pánev
25+50
25
25
75
25
Pravidelně
užívá léky
Alergie na
penicilin
Beta blokátory a
Atriální fibrilace
ASA ve
v osobní
farmakologické
anamnéze
anamnéze
30
30
30
30
Krční límec,
oxygenoterapie
2x25
Stabilizace
pánve, tepelný
komfort
2x50
2 x i.v. linka
2x25
i.v tekutiny pro
dosažení TK>
90 mmHg
Analgesie
50
100
50
50
50
Hypotenze
způsobena
hypovolemií,
nikoliv atriální
fibrilací
Max. bodů
1 200
Správný postup
230
Imobilizace krční páteře po pádu. Diferenciální
diagnostika nízké SpO2 (hypoventilace kvůli
bolesti hrudníku).
200
Nález: nestabilní pánev, tuhé, neprohmatné
břicho. Pomalý kapilární návrat a slabý pulz
kvůli vniřnímu krvácení při nestabilní
zlomenině pánve.
120
Diskuze nad diferenciální diagnozou - ASA
může ovlivnit krvácivost; pokud pacient
dodržuje medikaci, proč je SF vysoká;
krvácení nebo arytmie?
300
Zajistit infusní terapii tekutinami pro udržení
tlaku.
250
Traumacentrum nejrychleji dosažitelné
vrtulníkem.
100
Subjektivní hodnocení figurantů v roli pacienta.
Monitor C-páteř, A.B.C., Životní funkce,
12svod. EKG,
zběžné
koncentrace
atriální fibrilace,
vyšetření
glukozy
SpO2
3x25
2x25
40+20
Končetiny pátrání po
proudových
známkách
50
6
2
Bolest hrudníku
kvůli úrazu,
Směřování do C
nikoliv
ischemická
100
50
Transport
vrtulníkem
50
Muž
100
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
JA-CAN
Den
JA-CAN
Day
Time limit for task:
MUC. RR
NAT-RLP
NAT-RZP
INT-PHYS
INT-PARA
max. 12 min.
Rozhodčí:
Judges:
Clarke MCGuire, John Richmond, Tomáš Beran
Juraj Povinský, Tomáš Beran
Karel Žatecký, Zorka Kurajská, MUC. RR
Noriyoshi Ohashi, Clarke McGuire, John Richmond
RALLYE REJVÍZ 2013
Story get to team with instructions.
Story for team:
Emergency Dispatch Centre received emergency call and send you to:
Woman calls about a workman who has been electrocuted at her home.
•
•
•
•
•
Your tasks are:
assess scene and correct work management on site
examine and treat the patient
define working diagnosis and differential diagnosis, administer the therapy
define direction according to local situation and possible following steps
if hospitalization is needed, define mean of transport
Local situation:
A Nearest hospital: 20 km by ground transport. Depts: surgery, internal medicine, neurology, gynecology, obstetric and biochemistry.
Higher level hospital: 42 km by ground transport. Depts: as A + ED, anaesthesia and general intensive care, ENT, CT, neurologic dept. with ICU, psychiatry, infectious diseases
B
and pediatric dept. with ICU.
C Specialized centre: 55 km by ground. Depts: as B + traumacentre, burn unit, cardiocentre with cath lab, stroke unit, NMR.
D Leave the patient on the place.
E Helicopter rescue available at 10 mins. Landing on the scene is possible.
Conditions on the scene:
May 24, 2013, 10:00am, clear sky, calm, temperature 20°C (68°F). Call to address time is 15 mins.
Situation on the scene:
On arrival: There is a man lying semi-prone on the ground with an eight foot ladder toppled over beside him. He is lying on a large screw driver under his left chest.
Woman on scene say’s he was fixing lights, suddenly the power went out and she heard a crash. She heard man calling out in pain.
On examination: Patient complains of left non radiating chest pain and left hip pain, sob.
Physical findings: Left lateral chest/rib pain, increases on respirations, bruising on chest wall painful to touch. Pelvis is unstable and abdomen feels firm. No entry or exit burns or
wounds found on examination.
Vital signs: G.C.S. 15, skin is pale and sweaty, pulse is fast and irregular (4-12 lead matches pulse) respirations are shallow at 28, SpO2 93%, B/P 80/50, 4 or 12 lead is an
uncontrolled atrial fibrillation > 140.
Patient history: Controlled atrial fibrillation, usual BP 140/90 mm Hg
Rx: Beta blocker and asa patient is medication compliant.
Allergy: To penicillin
Correct decisions/diagnosis:
Address safety issues calling fire department and or power authority to prevent fire. Exam patient and correctly diagnosis chest pain is from a muscular skeletal injury due to landing
on the screwdriver and not ischemic pain. Correctly diagnose hypotension is from internal bleeding and not arrhythmia. Treat with fluids and rapid transport to trauma centre and do
not cardiovert with Rx. or electricity. Differential diagnosis discussion what caused him to fall, shock, M.I. stroke. Why is he in a tachycardia and hypotensive?
Team scoring
1
Scene safety and primary
survey
1
Examination
Medical history
Treatment
C-spine collar
pt. and apply
oxygen
2x25
50
5
Diagnosis, direction,
transport
Players
30
5
Monitor - 12
lead diagnose
uncontrolled
atrial
faibrillation,
SpO2
40+20
50
60
Abdomen and
pelvis
25+50
Limbs - look for
exit entry burns
Distal pulses,
capillary refill
2x25
75
25
50
Man
30
100
100
Max. points
1 200
Correct decisions and performance
230
Team should immobilize neck from fall.
Differential diagnosis considers causes of low
SpO2 (hypoventilation from chest wall pain).
200
Crew should determine unstable pelvis and
firm abdomen with slow capillary return with
weak distal pulses secondary to internal
bleeding from unstable pelvic fracture.
120
Differential diagnosis crew may discuss ASA
will increase bleeding if patient is RX compliant
why is rate so high, bleed or arrhythmia?
300
Determine fluid challenge to maintain pressure,
consider analgesia due to chest injury, oxygen
for low peripheral saturation
250
Trauma centre fastest by helicopter, not
ground as it is 55 km away.
100
Subjective evaluation by players according
players rules.
30
Stabilize pelvis, Large bore I.V. Fluid challenge
keep warm
2nd. I.V. line
to maintain B/P
2x50
2x25
> 90
Determine
hypotension
Diagnosis chest
due to
hypovolemia
pain, not
and not
ischemia
uncontrolled AFib.
50
6
25
4
Allergies
Determine past
Medications
Determine
determine
medical history patient is taking
patient is
patient has an
of atrial
a beta blocker compliant taking
allergy to
fibrillation
and aspirin
his medications
penicillin
30
4
75
Head and neck Chest and back
25
3
3
Call Fire
C-spine, A.B.C.,
Vital signs and
Department or
rapid body
glucose
Power
survey
2x25
Company
3x25
45
2
2
50
50
Direction C
Rapid transport
via helicopter
50
50
Pain control
analgesic
50
100
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Lanovka
Den
Lift
Day
Časový limit pro splnění úkolu:
MUC. RR
NAT-RLP
NAT-RZP
INT-PHYS
INT-PARA
max. 13 min.
Rozhodčí:
Judges:
Dagmar Majerová, Richard Baťa
Silvia Trnovská, Dagmar Majerová
Ludovít Priecel, Aleš Popek
Roman Remeš, Emel Bozkurt, Richard Baťa
RALLYE REJVÍZ 2013
Legendu posádka obdrží s instrukcemi.
Legenda pro posádku:
Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k události:
Ve skiareálu Přemyslov došlo k závadě a na sedačkové lanovce je jeden člověk v bezvědomí, spolu s ním je tam uvězněno několik dalších lidí. Hasiči a horská služba
jsou na místě.
•
•
•
•
•
Vaším úkolem je:
vyhodnotit situaci na místě události a zvolit správný pracovní postup
vyšetřit a ošetřit postižené
stanovit pracovní a diferenciální diagnózu, podat léčbu
určit směrování dle místní situace a případné další kroky
je-li nutná hospitalizace, stanovit způsob transportu
Místní situace:
A Nejbližší nemocnice: 20 km pozemním transportem. Vybavení: chirurgie, interna, gynekologie a porodnice, biochemická laboratoř.
B Nemocnice vyššího typu: 42 km pozemním transportem. Vybavení: jako A + ARO, CT, neurologie s JIP, ORL, psychiatrie, infekční a dětské oddělení.
C Specializované centrum: 55 km pozemním transportem. Vybavení jako B + urgentní příjem, traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum, iktová jednotka a magnetická rezonance.
D Ponechání postiženého na místě události.
E LZS není k dispozici.
Aktuální situace na místě události:
29. února 2013, 11:30 hod., jasno, bezvětří, 2°C. Dojezdová doba posádky na místo události od výzvy je 15 min.
Situace na místě události:
Ve skiareálu došlo k závadě a zastavení provozu sedačkové lanovky, na které uvízli lyžaři. Na místě jsou již hasiči, připravující se na snesení lyžařů pomocí lanové techniky. Jeden
netrpělivý lyžař (P3) sám seskočil ze sedačky a při pádu z výšky 2,5 m si způsobil otevřenou zlomeninu bérce, ostatní 2 zůstávají na sedačce. Při příchodu posádky probíhá a
pomalu doznívá epileptický záchvat u jednoho (P1) ze 2 zbývajících sedících (jeho syn /P3/ je pod lanovkou a hlásí se k němu). Vedle sedící žena (P2) začíná panicky křičet. Hasič
stojící na sedačce volá o pomoc, žádá o radu, co má dělat. Záchvat P1 odeznívá, postižený se pomalu probírá a začíná reagovat na otázky, odpovídá s latencí. Lze jej spustit na
zem, kde proběhne vyšetření a ošetření zasahující posádkou. V sedmé minutě dochází k novému záchvatu křečí, přetrvává bezvědomí, dýchání je insuficientní až apnoické. Stav je
nutno řešit zajištěním dýchacích cest a umělou plicní ventilací. Pro posádku RZP je k dispozici lékař pro telefonickou konzultaci, jinak RLP za 30 min.
Fyzikální vyšetření:
Pacient P1 (epileptik): GCS 14, DF 10/min., TF 140/min., EKG sinus, TK 160/100 mmHg, SpO2 86 %, kapilární návrat <2 sec., glykémie 5,6 mmol/l, teplota 35,2 C.
Zornice iso, fotoreakce norm, jazyk plazí středem, pokousán, bez meningeálních příznaků, dýchání čisté, srdeční ozvy ohraničené, hrudník a břicho bez známek traumatu, pánev
pevná, DKK a HKK bez patologie. Dezorientace, zmatenost.
Pacient P2 (žena): Skok z lanovky jako reakce postižené na stresovou událost, pokud posádka nezvládne její abnormální psychickou reakci): GCS 15, DF 25/min., TF 130/min.,
EKG sinus, TK 170/100 mmHg, SpO2 98 %, kapilární návrat <2 sec., glykémie 5,2 mmol/l, teplota 35,1 C.
Zornice iso, fotoreakce norm, dýchání čisté, srdeční ozvy ohraničené, hrudník a břicho bez známek traumatu, pánev pevná, komplikované zlomeniny hlezenního kloubu
oboustranně, silné bolesti v oblasti bederní páteře, vystřelující parestezie do DKK, hybnost omezeně zachována, HKK bez patologie.
Pacient P3 (seskočil před příjezdem ZZS): GCS 15, DF 20/min., TF 100/min., EKG sinus, TK 140/90 mmHg, SpO2 99 %, kap. návrat <2 sec., glykémie 6,0 mmol/l, teplota 35,6
C. Otevřená zlomenina pravého bérce.
Hodnocené kroky posádky
1
Postup na místě, P1
1
P1
(vyšetření po snesení z
lanovky)
Pacienti P2 + P3
20
30
Anamnéza od
syna
TF+TK
(1-epileptik, 2léky nebere GCS+DF+SpO2 +kapil. návrat
pravidelně, 3+12svodové
3x10
občas pije, 4EKG
záchvat už v
10+10+10+20
minulosti měl)
4x25
100
3
3
4
5
Max. bodů
1 800
Komunikace s
Instrukce hasiči
velitelem
na lanovce k
Instrukce hasiči Instrukce hasiči
Instrukce hasiči
zásahu
vyhodnocení
na lanovce k
na lanovce k
IZS+určení
na lanovce: stav
krevního oběhu
uvolnění
vyhodnocení
priorit
vědomí
(TF a kvalita
dýchacích cest
dýchání (DF)
(P1-P2-P3)
pulzu)
30+30+30+30
20+20
120
2
2
30
50
20
40
Tělesná teplota
+ glykémie
2x10
Orientační
neurologické
vyšetření
6x10
20
60
P2 - Navázání
P3 - orientační
P3 - instruovat
kontaktu +
P2 - Udržení vyšetření, fixace
vhodná
postiženého +
komunikace
zlomeniny,
komunikace +
zajistit dohled
(pacientka se
analgezie,
vyžádání fixace
hasičem
nepokusí skočit) tepelný komfort
popruhy
2x20
4x20
10+10+30
50
50
80
40
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Správný postup
230
Navázání kontaktu s velitelem zásahu IZS,
určení bezpečné zóny a priorit ošetření (P1
prioritně, P2 a P3 pokud možno současně).
Navázání kontaktu s hasičem na lanovce,
jasná a jednoduchá formulace instrukcí k
provedení laického základního vyšetření P1
před snesením z lanovky.
260
Pacient P1 po snesení z lanovky komunikuje,
odpovídá s latencí. Zjištění anamnestických
údajů především od syna. Měření vitálních
funkcí, orientační neurologické vyšetření
(orientace v čase a prostoru, zornice,
meningeální příznaky, Mingazzini, svalová síla,
citlivost končetin). 12svodové EKG v rámci dif.
dg. křečí.
220
P2: Vhodná komunikace s ženou na lanovce.
Verbální uklidnění, ubezpečení o blížící se
pomoci, otázky ohledně zdravotního stavu.
Trvalý dohled nejlépe zajištěn hasičem (ne
stojícím na lanovce), lze žádat fixaci ženy
popruhy k lanovce. V případě delšího nezájmu
o pacientku (2 min.) ze strany zasahující
posádky dochází k jejímu skoku z lanovky a
vážnému poranění. Ošetření P2 není
hodnoceno (komplikace nevhodného postupu),
P2 neřešit anxiolytiky.
P3 - po ošetření delegovat dohled na hasiče.
4
RLP:
Pacient P1 (terapie)
Benzodiazepin
i.v. + opakovaná
O2 maskou +
dávka
tepelný komfort benzodiazepinu
(max. 15 mg
2x30
i.v.)
2x30
60
4
5
6
7
RZP:
Pacient P1 (terapie)
Diagnózy a dif. diagnóza
Komunikace se ZOS,
směrování
Hodnocení figurantů
60
Úvod do
celkové
anestezie +
intubace +
odpovídající
medikace
3x60
180
Nastavení
ventilátoru UPV
Analgosedace +
+ kontrola
monitorace
správné polohy
během
ETK (ETCO2,
transportu a
poslech) +
relaxace
přeměření
3x30
vitálních funkcí
po OTI
4x30
120
510
90
Podání O2 obličejovou maskou odpovídajícím
průtokem, zajištění tepelného komfortu
termofolií. Terapie dalšího záchvatu křečí
benzodiazepiny v rámci kompetencí (diazepam
p.r. nebo po konzultaci s lékařem i.v.). Tato
terapie účinkuje jen malou chvíli a dochází ke
kumulaci křečí bez nabytí vědomí (status
epilepticus). Přetrvává bezvědomí a v náhle
mezi křečemi se objevuje apnoe. Urgentně
indikované je zajištění DC (vzduchovod, LT,
LM) a umělá plicní ventilace (ambuvak,
ventilátor). Při užití vyššího množství
benzodiazepinů (více jak 15 mg i.v.) dochází k
útlumu dýchání, poklesu TK a TF, SpO2 je v
periferii neměřitelná. Posádce RZP je k
dispozici pro telefonickou konzultaci lékař na
dispečinku. Hodnotí se strukturovanost a
výstižnost konzultace. Menší důraz je kladen
na návrh dalšího léčebného postupu.
Součet bodů 510, shodný s RLP.
Nastavení
ventilátoru +
Konzultace
kontrola
Konzultace
Zajištění
adekvátnosti
lékaře - NO,
lékaře - podaná O2 maskou +
dýchacích cest
ventilace
OA, stav
léčba,
tepelný komfort
+ plicní
(ETCO2) +
vědomí,
navrhovaný + benzodiazepin
ventilace
přeměření
dýchání,
další postup
3x50
2x60
vitálních funkcí,
krevního oběhu
2x20
kontinuálně
5x10
EKG a SpO2
5x30
50
40
150
P1 - status
epilepticus,
kvalitativní a
kvantitativní
porucha vědomí
Dif. dg. křečí
obecně
(alespoň 3
příklady)
3x20
50
60
50
Informace ZOS
o situaci na
místě zásahu
Vyžádání
posádky RZP
Směrování:
P1: B
P2: D
P3: A
3x50
40
40
150
120
Podání O2 obličejovou maskou odpovídajícím
průtokem, zajištění tepelného komfortu
termofolií. Terapie dalšího záchvatu křečí
benzodiazepiny (diazepam/midazalom do max.
dávky 15 mg i.v.). Tato terapie účinkuje jen
malou chvíli a dochází ke kumulaci křečí bez
nabytí vědomí (status epilepticus). Indikována
je celková anestezie se zajištěním dýchacích
cest a UPV. Správná kontrola polohy
endotracheální kanyly především s pomocí
měření ETCO2 je nezbytná. Při užití vyššího
množství benzodiazepinů (více jak 15 mg i.v.)
dochází k útlumu dýchání, poklesu TK a TF,
SpO2 je v periferii neměřitelná.
150
P2 - úzkostná
P3 - otevřená
porucha, dle
MSKN možná zlomenina bérce
rovněž "reakce
na stres"
210
Obecně příčiny křečového stavu - epilepsie,
synkopa, krvácení do CNS, neuroinfekce,
hypoxie, intoxikace, metabolická příčina,…
230
Komunikace s ZOS - stručné informace o
situaci na místě zásahu společně s žádostí o
posádku RZP.
140
Subjektivní hodnocení figurantů v roli pacientů
spoluúčinkujících hasičů (hodnocení hasičů se
zaměřuje především na srozumitelnost a
proveditelnost instrukcí při poskytování první
pomoci od soutěžního týmu, koordinaci a
rozdělení úkolů při zásahu).
50
P1
P2
P3
Zasahující
hasiči
50
25
25
40
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Lanovka
Lift
Den
Day
Time limit for task:
MUC. RR
NAT-RLP
NAT-RZP
INT-PHYS
INT-PARA
max. 13 min.
Rozhodčí:
Judges:
Dagmar Majerová, Richard Baťa
Silvia Trnovská, Dagmar Majerová
Ludovít Priecel, Aleš Popek
Roman Remeš, Emel Bozkurt, Richard Baťa
RALLYE REJVIZ 2013
Story get to team with instructions.
Story for team:
Emergency Dispatch Centre received emergency call and send you to:
The has been a complication in the ski area Přemyslov and an unconsciouss person is stuck on the seat cableway all together with some other people. The fire fighters
and a mountain rescue are at the place.
•
•
•
•
•
Your tasks:
assess scene and correct work management on site
examine and treat the patient
define working diagnosis and differential diagnosis, administer the therapy
define direction according to local situation and possible following steps
if hospitalization is needed, define mean of transport
Local situation:
A Nearest hospital: 20 km by ground transport. Depts: surgery, internal medicine, gynecology and obstetric, biochemistry.
Higher level hospital: 42 km by ground transport. Depts: as A + anaesthesia and general intensive care, CT, neurology with ICU, ENT, psychiatry, infectious diseases and pediatric
B
dept.
C Specialized centre: 55 km by ground transport. Depts: as B + ED, traumacentre, burn unit, cardiocentre, stroke unit, NMR.
D Leave the patient on the place.
E Helicopter rescue is not available.
Conditions on the scene:
February 29, 2013, 11:30am, clear sky, calm, temperature 2°C (36°F). Call to address time is 15 mins.
Situation on the scene:
There has been a complication in the ski area and the seat cableway has been stopped. However, the skiers got stuck there. The fire fighters are already at the place, they are
getting ready for taking down the skiers with help of the rope technique. An impatient skier (P3) jumps down on his own from the height of 2,5 meters and breaks an open fracture of
the crus, the other two stay on the seat. At the arrival of a crew the epileptic seizure of one of the skiers (P1) from the two remaining ones (P2) is subsiding (his son (P3) is under the
seat cableway and is calling for him. A near-sitting woman (P2) starts screaming hysterically. A fire fighter on the seat is calling for help, asking for advice what to do. The epileptic
seizure of the P1 is subsiding, the afflicted skier is recovering consciousness and starts to react to the questions, answering in a latency period. It is possible to take him down to the
ground where the examination will be carried out by the crew. In the seventh minute, a new epileptic seizure occurs, the unconsciousness occurs as well, breathing is insufficient and
apnoic. The state needs to be dealt with by securing the airways and by the artificial lung ventilation. The ambulance crew has a doctor at their disposal to consult on the phone. The
emergency comes in 30 minutes.
Physical examination:
Patient P1 (epileptik): GCS 14, DF 10/min., TF 140/min., EKG sinus, TK 160/100 mmHg, SpO2 86%, the capillary refill time <2 sec., blood sugar 5,6 mmol/l, temperature - 35,2° C.
Iso pupils, photoreaction norm, the tongue goes in the middle, bitten, no menimegal symptoms, clear breathing, cardiac echos are limited, thorax and abdomen without any signs of
trauma, fixed pelvis, upper limbs and lower limbs without pathology. Desorientation, confusion.
Patient P2 (a
woman): A jump down of the seat cableway as a reaction to the afflicted by a stressed accident, if a crew does not manage her abnormal psychological reaction. GCS 15, DF
25/min., TF 130/min., EKG sinus, TK 170/100 mmHg, SpO2 98%, the capillary refill time <2 sec., blood sugar 5,2 mmol/l, temperature - 35,1° C.
Iso pupils, photoreaction norm, clear breathing, cardiac echos are limited, thorax and abdomen without any signs of any trauma, fixed pelvis, complicated fractures of the hock joint
on both sides, a strong lumbar back pain, twinging paresthesia into lower limbs, locomotion partially maintained, upper limbs without pathology.
Patient P3 (jumped down before the arrival of the emergency): GCS 15, DF 20/min., TF 100/min., EKG sinus, TK 140/90 mmHg, SpO2 99%,the capillary refill time <2 sec.,
blood sugar 6,0 mmol/l, temperature - 35,6° C. The open fracture of the right crus.
Team scoring
1
1
3
4
5
Max. points
1 800
Correct decisions and performance
230
Making contact with the commander of the
action IZS, setting the safety zone and the
priorities of the treatment (P1 in the first place,
P2 and P3 simultaneously, if possible). Making
contact with a fire fighter on the seat cableway,
clear and simple formulation of the instructions
for carrying out the lay examination of P1
before taking down from the seat cableway.
260
The patient P1 communicates after being taken
down from the seat cableway, he answers in a
latency period. Finding out anamnestic data
especially from the son. Measuring the vital
functions, informative neurological examination
(orientation in time and space, pupils,
meningeal symptoms, Mingazzini, muscle
strength, sensitivity of the limbs). 12 cable EKG
in terms of dif. dg. of the epileptical seizures.
Communication
Instructions
Instructions
Instructions
Instructions
with the
given by the fire
commander of given by the fire given by the fire given by the fire
fighters for
the action
fighters on the fighters on the fighters on the
evaluation of
Procedure at the place, P1 IZS+setting the seat cableway : seat cableway seat cableway blood sugar (PR
priorities (P1-P2- the state of
for freeing the for evaluation of and the quality
P3)
consciousness
airways
breathing
of the pulse)
50+30+30+30
20+20
120
2
2
P1
(examination after taking
down from the seat
cableway)
20
30
Anamnesis from
the son (1epileptic, 2-he
doesn't take the
PR+BP
medicin
GCS+DF+SpO2 + the capillary
regularly, 3-he
3x10
refill time +12
sometimes
cable EKG
drinks, 4-he has
10+10+10+20
already had the
epileptic seizure
before)
4x25
100
30
50
20
40
Body
temperature +
blood sugar
2x10
Informative
neurological
examination
6x10
20
60
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
3
Patients P2 + P3
P2 - Making the
P3 - informative
P2 - Keeping
P3 - to give
contact +
examination,
appropriate
the
instructions to
fixation of the
communication communication
the injured +
fracture, fixation
+ request for the
(the patient
securing the
of the fracture,
fixation by the won't try to jump
care by a fire
analgesia, warm
harnesses
down)
fighter 2x25
comfort 4x20
10+10+30
50
4
PHYS:
Patient P1 (therapy)
Oxygen given
through the
mask+ warm
comfort 2x30
60
4
PARA:
Patient P1 (therapy)
6
7
Diagnoses and dif.
Diagnosis
Communication with the
ambulance, directing
Evaluation of the figurants
80
Setting the
ventilation of
Benzodiazepine Introduction into
UPV + checking Analgosedative
i.v. + repeated
the overall
the correct
+ monitoring
dose of
anesthesy +
position of ETK
during the
benzodiazepine
intubation +
(ETCO2,
transport and
(max. 15 mg
corresponding
listening +
relaxation
i.v.)
medication
remeasuring the
3x30
2x30
3x60
vital functions
4x30
60
180
510
Giving the oxygen through the mask
corresponding with the flow, securing the warm
comfort by thermo plastic wrap. The therapy of
another epileptical seizure by benzodizepine
(diazepam/midazalom of max. dose 15 mg i.v.).
This therapy is effective only for a short time
and then, the cumulation of the epileptical
seizures is coming up without coming to
consciousness (status epilepticus). The overall
anesthesy with securing the airways and UPV
are indicated. The correct control of the
position by endotrachea cannulas especially
with help of the measuring ETCO2 is
necessary. When using a higher amount of
bendzodiazepine (more than 15 mg i.v.),
slumpping the breathing, descreasing the BP
and PR are coming up, SpO2 TK a TF, SpO2
is unmeasureable in periphery.
40
120
90
Providing the oxygen through the mask with the
corresponding flow, securing the warm comfort.
The therapy of more seizures by
benzodiazepine in terms of the competences
(diazepam p.r. o rafter the consultation with a
doctor i.v.). This therapy works only for a short
time and the culmulation of the seizures
without coming to consciousness doesn’t come
up (status epilepticus). The unconsciousness
lingers and suddenly, apnoe appears among
the seizures.Securing DC (airway, LT, LM) and
artificial lung ventilation (resuscitator,
ventilator) are urgently indicated. It comes up to
a breathing slump, decreasing of PR and BP at
a higher amount of benzodiazepine usage
(more than 15 mg i.v.), SpO2 is unmeasurable
in periphery. The crew of the ambulance have
a doctor at disposal to consult on the phone in
dispatching. Structure and accuracy of the
consultation are evaluated. Smaller emphasis
is put on the suggestion of further treatment
procedure.
Setting the
ventilator +
Doctor
Doctor
checking the
O2 through the
consultation consultation ventilation
Securing the
NO, OA, state
mask + warm
given treatment,
adequacy
of
comfort +
airways + lung
suggested
(ETCO2) +
consciousness,
benzodiazepine ventilation 2x60
further steps
remeasuring the
breathing, blood
3x30
2x20
virtual functions
sugar 5x10
EKG and SpO2
5x30
50
5
50
220
P2: The appropriate communication with the
woman on the seat cabelway. Verbal calming,
ensuring about the coming help, the questions
concerning the health state. Constant care
secured by a fire fighter as the best option (not
by the one being on the seat cableway), it is
possible to ask for the fixation of the woman by
the harnesses on the seat cableway. In case of
a longer lack of interest (2 mins) from the side
of the acting crew, the woman is jumping down
from the seat cableway and she gets seriously
injured. The treatment of P2 is not judged (the
complication of the wrong procedure), P2 not
solve by anxiolytics. P3 - delegate the
supervision of a fire fighter after treatment.
40
150
P1 - status
P2 - anxious
Dif. dg. seizures
epilepticus,
disorder,
qualitative and
generally (at
according to
quantitative
least three
MSKN maybe
conscioussness examples) 3x20 also the reaction
disorder
to stress
50
60
50
Information of
the ambulance
about the
situation at the
place of the
action
Emergency
request
Directing:
P1: B
P2: D
P3: A
3x50
40
40
150
P3
120
150
P3 - an open
crus fracture
210
The general causes of the seizure state epilepsy, syncopy, bleeding into CNS,
neuroinfication, hypoxy, intoxication, metabolic
cause, ...
230
Communication with the ambulance - brief
instruction about the situation at the place of
the action together with the demand for the
emergency crew.
140
The subjective evaluation of the figurants in the
role of the patients helping the fire fighters (the
evaluation of the fire fighters is focused
especially on the comprehensibility and
performability of the instructions at providing
the first aid from the side of the competing
team, coordination and assigning the tasks
during the action).
50
The acting fire
fighters
P1
P2
50
25
25
40
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Lazaret
Den
Lazaret
Day
Časový limit pro splnění úkolu:
MUC. RR
NAT-RLP
NAT-RZP
INT-PHYS
INT-PARA
max. 15 min.
Rozhodčí:
Judges:
Adriana Povinská, Andrea Smolková, Vratislav Příhoda
Adriana Povinská, Dana Nosovská, Monika Středová
Veronika Chamrádová, Radka Hotovcová
Andrea Smolková, Hakan Koseoglu, Radana Tichá
RALLYE REJVÍZ 2013
Legendu posádka obdrží s instrukcemi.
Legenda pro posádku:
Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k případu:
Volala mladá žena, je na návšteve v domove sociálnych služieb a jej starý otec dostal kŕče, asi epileptický záchvat.
•
•
•
•
•
A
B
C
D
E
Vaším úkolem je:
vyhodnotit situaci na místě události a zvolit správný pracovní postup
vyšetřit a ošetřit postiženého
stanovit pracovní a diferenciální diagnózu, podat léčbu
určit směrování dle místní situace a případné další kroky
je-li nutná hospitalizace, stanovit způsob transportu
Místní situace:
Nejbližší nemocnice: 10 km pozemním transportem. Vybavení: chirurgie, interna, ARO, pediatrie, biochemická laboratoř.
Nemocnice vyššího typu: 20 km pozemním transportem. Vybavení: jako A + gynekologie a porodnice, CT, urgentní příjem, ORL, onkologie, psychiatrie a infekční oddělení.
Specializované centrum: 55 km pozemním transportem. Vybavení: B + traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum, iktová jednotka a magnetická rezonance.
Ponechání postiženého na místě události.
Doba příletu LZS na místo události je 15 min. Přistání těsně u místa události možné.
Aktuální situace na místě události:
24. května 2013, 16:30 hod., jasno, bezvětří, 20°C. Dojezdová doba posádky na místo události od výzvy je 15 min.
Situácia:
Po príchode na miesto pacient P1, asi 75 ročný muž leží v posteli, pri vedomí, spavý, reaguje správne, mierne dezorientovaný v čase. Na mieste sa nachádza zdravotná sestra a
vnučka. Zdravotná sestra vysvetľuje, že pacient je liečený epileptik, abstinujúci alkoholik, záchvaty máva asi 2 x týždenne, typ GM, nekomplikovaný priebeh, väčšinou nevolajú ZZS.
Dnes podobne, záchvat typu GM, v polohe ležmo v posteli, rýchlo sa prebral, neudrel sa, krátkodobá cyanóza a pomočenie. Záchvat v prítomnosti vnučky, po prebratí spavý,
dezorientovaný v čase.
P2 - vnučka, asi 25 ročná, tehotná v 8 mesiaci gravidity, vyľakala sa a trvala na tom, že zavolá ZZS. Počas zahájenia vyšetrovania starého otca (cca po 3 minútach) vnučka padá na
zem, stráca vedomie a rozbehne sa záchvat typu GM. Najprv tonická fáza, potom klonické kŕče, po záchvate ostane ležať na chrbte a nedochádza k návratu vedomia, bezvedomie
GCS 1-1-1, NZO. obj.: apnoe. EKG: KF, pulz nehmatný, TK nemerateľný, SpO2 nemerateľné. Anamnéza (na dotaz): Je tehotná, nič viac o nej svedkovia nevedia.
RLP aj RZP: Musia zhodnotiť stav starého otca ako stabilizovaný a po páde vnučky na zem presmerovať všetku pozornosť (celého tímu) na vnučku. Rozpoznanie NZO, zahájenie
KPR podľa odporúčaní ERC 2010 pre tehotné. Správna liečba Eklampsie MgSO4 správnou dávkou, prípadne diazepamom (menej vhodná alternatíva). Pri správne vykonávanej KPR
5 minút ROSC.
Kľúčové slová:
Tehotenstvo, preeklampsia a eklampsia, kŕče, zastavenie obehu, magnéziumsulfát, KPR.
Hodnocené kroky posádky
1
Orientácia na mieste
udalosti
1
2
3
P1: Zistenie
diagnózy
liečenej
epilepsie od
svedkov
P1: Otázka na
priebeh
záchvatu,
vylúčenie
poranenia hlavy
P1: Vylúčenie
stenokardie
cielenou
otázkou
50
50
50
4
Zmena priority,
ponechanie
P2: Počas
starého otca
záchvatu
Zahájenie
sestričke a plná
chránenie hlavy, P2: Anamnéza,
Vyšetrenie starého otca, vyšetrovania P1:
(celý tím)
TK+P+fyzikálne
po odznení
zmena priority, anamnéza a pulz, reč, jazyk,
starostlivosť
2
kŕčov
vyšetrenie, EKG
končatiny, oči
vyšetrenie u tehotnej
vnučke (P2)
podloženie
5x20
vnučky
5x20
120 b. - podle
pravého boku
počtu členů
40+80
týmu - hodnotí
se celý tým.
100
3
Ošetrenie P2
1) Rozpoznanie
NZO
Zaistenie DC
2) Zahájenie
KPR u tehotnej
OTI,
podľa ERC 2010 supraglotickou
3) podloženie pomôckou alebo
pravého boku, maskou, UPV,
al. odtlačení
podávanie
dělohy počas
100% O2
celej KPR
3x50
150
4
5
Kvalita KPCR
Diagnóza, smerovanie
120
Primeraná
rýchlosť (%)
100
120
100
5
P2: SpO2
matky,
auskultácia
oziev plodu,
pátranie po
vaginálnom
krvácaní
3x20
Primeraná hĺbka Správna poloha
(%)
rúk (%)
Správný postup
150
1) Zistenie dg - epilepsia (sek.etylická)
2) Potvrdenie nekomplikovaného záchvatu
sestričkou
3) Vylúčenie inej príčiny kŕčov (otázka na
stenokardiu, orientačne neurol. vyš.)
500
1) Zahájenie vyšetrovania P1. Zistenie
tachykardie 100/min., AS prav., orient. neurol. v
norme (reč, jazyk, končatiny, oči)
2) Cca v tomto čase P2 padá na zem,
identifikácia záchvatu typu GM a zmena priority
starostlivosti
3) Po odznení kŕčov u P2 podloženie pravého
boku (prevencia sy VCI)
4) Anam. neznáma, TK, P nemerateľné, NZO,
EKG KF. Fyz. vyš: Auskult. dýchanie
neprítomné, gravidita, ostatné v norme.
5) SpO2 nemer., ozvy 100/min., vaginálne
krvácanie neprítomné
60
Podanie
diazepamu 10
1) Rozpoznanie
mg i.v. namiesto
eklamsie,
MgSO4.
zavedenie
Po obnovení
(nepočíta sa ak
i.v.linky a
obehu
bol podaný
podanie MgSO4
podávanie
MgSO4, len ako
2-6 g i.v. bolus
MgSO4 v infúzii
menej vhodná
do 5 min. - 200
v dávke
alternatíva)
2) < 1g alebo >
1-3g/h
6 g, alebo čas
RZP: musí
podávania < 1
konzultovat
min. - 0
lékaře ZOS,
jinak 0.
200
Max. bodů
1 800
100
50
KPCR
vykonávaná
min. 5 minut
(ROSC)
KPCR nie podľa
ERC 2010 alebo
vôbec
100
100
100
100
0
Eklampsia s
křečemi, NZO,
stanovená do 3
minút (aspoň
NZO+KPR).
Epileptický
záchvat s NZO
Hypoxické kŕče
pri NZO
Akékoľvek iné
kŕče, bez NZO
B pozemní
cestou
150
75
75
0
50
550
1) Keď pac. po odoznení kŕčov nezačne dýchať
a nenadobudne vedomie, posádka musí
rozonať NZO a začať KPR podľa ERC 2010,
počas celej KPR musí byť pravý bok tehotnej
efektívne podložený, alebo uterus odtláčaný
kontinuálne doľava
2) Napriek nepoznaniu anam. posádka musí
vyjadriť podoz. na eklampsiu a zahájiť spr. th
(MgSO4). Diazepam môže byť použitý (10 mg
i.v.), ale počas NZO sa neodpor., preferovaný
je MgSO4. MgSO4 musí byť správna dávka a
čas bolusu.
3) Po ROSC kontin. podávanie MgSO4
400
Po 5 minútach kvalitnej a správnej KPCR dôjde
k ROSC.
200
Správna diagnóza (eklampsia s kŕčami,
následné zastavenie obehu (KF)) a smerovanie
do najbližšej pôrodnice pre okamžité ukončenie
tehotenstva.
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Lazaret
Den
Lazaret
Day
Time limit for task:
MUC. RR
NAT-RLP
NAT-RZP
INT-PHYS
INT-PARA
max. 15 min.
Rozhodčí:
Judges:
Adriana Povinská, Andrea Smolková, Vratislav Příhoda
Adriana Povinská, Dana Nosovská, Monika Středová
Veronika Chamrádová, Radka Hotovcová
Andrea Smolková, Hakan Koseoglu, Radana Tichá
RALLYE REJVIZ 2013
Story get to team with instructions.
Story for team:
Emergency Dispatch Centre received emergency call and send you to:
A young woman called. She is on a visit her grandfather in the home of social services. He got a cramps, probably an epileptic seizure.
•
•
•
•
•
Your task is to:
assess scene and correct work management on site
examine and treat the patient
define working diagnosis and differential diagnosis, administer the therapy
define direction according to local situation and possible following steps
if hospitalization is needed, define mean of transport
Local situation:
A The closest hospital is 10 km ground transport. Equipment: surgery, internal medicine, pediatrics, an anesthesiology and intensive care, biochemical laboratory.
The higher type hospital is 20 km ground transport. Equipment like A and, in addition, Gynecology and Obstetrics, CT, ORL, Psychiatry, Oncology, Emergency department and
B
Department of infectious disease.
Specialized centre 55 km ground transport. Equipment like B and, in addition Traumacentre, Department for the treatment of burns, Cardiology and magnetic resonance imaging
C
unit.
D Leave the patient on the place.
E Helicopter rescue available at 15 mins. Landing on the scene is possible.
Conditions on the scene:
May 24, 2013, 4:30pm, clear sky, calm, temperature 20°C (68°F). Call to address time is 15 mins.
Situation on the scene:
Upon arrival to the sceene the patient (P1), about 75 year old man lying in bed, conscious, sleepy, responds correctly and slightly disoriented at time. There is a nurse, and a
granddaughter. The nurse explains that the patient is treated with epileptic, alcoholic, doesn´t abuses alkohol in recent years, the cramps twice per week, type grand mal (GM),
uncomplicated course, usually do not call EMS. Today, a cramp, type of GM, in the lying position in the bed, quickly took the conciousness, he didn´t get hurt, has wet trousers
and cyanosis. During a seizure, was in the room the nurse and the granddaughter. After attack sleepy and disoriented at the time. P2-granddaughter, about 25 years old woman,
pregnant in the 8 th month, got frightened and insisted that calls the ES. During the start of the investigation of grandfather (approx. 3 minutes), loses grandaughter
consciousness and falls on the ground. Starting of cramps, first spasm andt than clonic seizures. P2 remains lying on his back after a crampss and no return of consciousness,
the unconscious GCS 1-1-1, Cardiac arrest, objective finding: apnea. ECG: VF, SpO2, BP unmesurable, pulse undetectable. History (on request): Is pregnant, there is nothing
more to know about her. Phhys + Para - both of type: have to assess the condition of the grandfather as stabilized and after falling the ganddoughter to the ground have to
redirect all the attention (the whole team) to the granddaughter. Recognition of the cyrdiac arrest, start CPR according to the recommendations of the ERC 2010 for pregnant.
The right treatment eclampsia by the right dose MgSO4 or diazepam (seduxen, valium, apaurin...) (less suitable alternative). When properly carried out CPR 5 minutes - ROSC.
Key words:
Pregnancy, preeclampsia, eclampsia, seizures, cardiac arrest, MgSO4, CPR.
Team scoring
1
Orientation at the scene
1
Examination of the
grandfather, change the
priority, history and
examination of the
pregnant granddaughter
4
5
Treatment of the P2
The quality of CPR
Diagnosis, direction
4
5
50
120
120
100
150
100
200
Appropriate
speed (%)
Appropriate
deep (%)
Appropriate
hand
position(%)
100
100
100
Eclampsia with
seizures,
caerdiac arrest
detected within 3
minutes (at least
cardiac arrest an
CPR)
Epileptic
seizures with
cardiac arrest
75
Correct decisions and performance
150
1) detection of epilepsy (sec. ethyl.)
2) confirmation of the simple cramps (by
nurse)
3)exclusion of other causes of cramps
(question on chest pain, neurol. exam)
500
1) Start investigation P1. Finding: P 100/min,
reg., normal neurol. status (speech, tongue,
legs, eyes) 2) About at this time, P2 falls on
the ground, the identification of the type of a
seizure (GM) and change the priority of care
3) after cramps the right hip elevation (P2 prevention of VCI syndrome) 4) History
unknown, BP, P unmeasurable, cardiac arrest,
ECG ventricular fibrillation, objective findings:
auskult. respiration absent, pregnancy, other
standard 5) fetal sounds 100/min and P2:
SpO2 unmesurable, unresponsible, no vaginal
bleeding
550
1) if P2 after the cramps the crew must
recognize cardiac arrest and start CPR by
ERC 2010 for pregnant, throughout the CPR
must be the right hip effectively elevated or
womb continulosly displaced to left side 2)
Assessment of the ventilation 3)in despite of
unknowig of the history, the crew must
expressed suspicion into the eklampsia and
start the treatment (MgSO4). Diazepam (10
mg i.v.) may be used, the preferred is MgSO4.
It must be the right dose and time of bolus
MgSO4. 4) After ROSC continue
administration of MgSO4
400
After 5 minutes of high-quality and good CPR ROSC.
200
The right diagnosis (eclampsia with seizures,
followed by cardiac arrest (VF)) and routing
intothe nearest hospital with obstetric
departement to the immediate terminantion of
pregnancy.
60
Administration of
1) Detection of
diazepam (valium
a cardiac arrest
1) detecting of
seduchen,
2) Start of a
eclampsia i.v.
apaurin) 10 mg
Ensuring of
CPR for
canule,
i.v.
instead of the
airways by
Ater ROSC
pregnant
administration
MgSO4.
intubation,
MgSO4
according ERC
of MgSO4
(not counted if
supraglotic
administration
the MgSO4 was
2010
2-6 g i.v. bolus
device or facial
in infusion in
administered,
3) The right hip
in 5 min. - 200
mask,
dosage
only as a les
elevation or
2) < 1g or > 6 g,
ventilation,
1-3g/h
suitable
replacing womb
or time of
100% O2
alternative)
to left during
administration <
Paramedics have
whole CPR
1 min. - 0
to consult with
3x50
doctor, unless 0.
150
Max. points
1 800
50
To change the
priority, leaving
the grandfather
P2: SpO2 of
P2: Protect the
mother (P2),
Initiation of the to nurse and full
head during a P2: History, BP
investigation,
(the whole
auskultation of
seizure, after
+ P,
the P1: pulse, team) care to
fetal souds,
convulsions
examination,
speech, tongue granddoughter
search to
slightly lift the
ECG
limbs, eyes
(P2) 120 b. vaginal
right hip
5x20
according to the
5x20
hemoragia
40 + 80
number of
3x20
members
(whole team)
100
3
3
P1:
P1: a question
P1: The
determination of
about the
exclusion of the
the diagnosis
course of the
chest pain
(treateated
cramp, the
targeted
epilepsy) from exclusion of a
question
the witnesses
head injury
50
2
2
100
50
CPR is
CPR performed
performed in
at least 5
other way than
minutes
ERC 2010 or
(ROSC)
not at all
100
0
Hypoxic
Whatever
B gound
seizures by seizures without
transportation
cardiac arrest
cardiac arrest
75
0
50
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Pařez
Den
Stump
Day
Časový limit pro splnění úkolu:
MUC. RR
NAT-RLP
NAT-RZP
INT-PHYS
INT-PARA
max. 12 min.
Rozhodčí:
Judges:
Lýdia Fehérová, Vladimír Husárek
Lýdia Fehérová
Tomáš Stronček, Vladimír Husárek
Tomáš Vaňatka, MUC. RR
RALLYE REJVÍZ 2013
Legendu posádka obdrží s instrukcemi.
Legenda pro posádku:
Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k události:
Žena volala na operační středisko, že viděla člověka, který spadl do řeky a potom vylezl na břeh a je zraněný. Volající čeká na místě na příjezd ZZS.
•
•
•
•
•
A
B
C
D
E
Vaším úkolem je:
vyhodnotit situaci na místě události a zvolit správný pracovní postup
vyšetřit a ošetřit postiženého
stanovit pracovní a diferenciální diagnózu, podat léčbu
určit směrování dle místní situace a případné další kroky
je-li nutná hospitalizace, stanovit způsob transportu, připravit postiženého k transportu a přesunout ho k transportnímu prostředku
Místní situace:
Nejbližší nemocnice: 20 km pozemním transportem. Vybavení: chirurgie, interna, neurologie, gynekologie a porodnice, biochemická laboratoř.
Nemocnice vyššího typu: 42 km pozemním transportem. Vybavení: jako A + urgentní příjem, ARO, ORL, CT, onkologie, psychiatrie, infekční a dětské oddělení s JIP.
Specializované centrum: 55 km pozemním transportem. Vybavení: jako B + traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum, iktová jednotka a magnetická rezonance.
Ponechání postiženého na místě události.
Doba příletu LZS na místo události je 20 min. Přistání těsně u místa události možné.
Aktuální situace na místě události:
24. května 2013, 11:00 hod., jasno, bezvětří, 20°C. Dojezdová doba posádky na místo události od výzvy je 15 min.
Situace na místě události:
Osoba volající na tísňovou linku na místě informuje posádku, že viděla postiženého spadnout do řeky a potom se s potížemi "vyškrábal" na břeh.
Postižený leží na břehu řeky v hůře přístupném terénu. Je při vědomí, má rozbitou hlavu a drží se za bolavou dolní končetinu. Je neslyšící. Posádka se musí s pacientem domluvit
(může psát, odezírá...).
Zjistit anamnézu, ošetřit drobnou oděrku hlavy a vyšetřit pacienta. Zlomenina dolní končetiny v bérci, základní vitální funkce jsou v normě, alergie na jód, zajištění i.v. linky, aplikace
analgetik, znehybnění končetiny a uložení pacienta na transportní prostředek. Transport terénem k sanitce. Pokud si posádka přivolá HZS - dojezd na místo je 15 min.
Cíl úkolu:
Komunikace s neslyšícím, správné zajištění zlomeniny dlouhé kosti a transport pacienta vlastními silami k transportnímu prostředku.
Hodnocené kroky posádky
1
2
3
Komunikace s pacientem,
anamnéza
Fyzikální vyšetření
Terapie
1
Diagnosa, směrování,
transport
Alergie
Komunikace s
pacientem
120
40
40
TK+P+SpO2
3x25
Hlava, zornice,
meningismus
3x25
75
75
I.v. linka
Hodnocení figurantů
4
5
Max. bodů
1 200
Správný postup
200
Komunikace s pacientem dle kreativity posádky
(pacient může psát, odezírá, ale jen pokud člen
posádky mluví velmi pomalu a je obrácen ústy k
pacientovi).
Anamnéza negativní, alergie na jód. NO:
uklouzl, upadl do řeky, vylezl sám, na vše si
pamatuje v bezvědomí nebyl, bolest levé dolní
končetiny.
300
TK 120/80, P 98, SpO2 99%, hlava - oděrka na
čele, zornice foto++, izokorické 3/3 mm,
GCS=15 , mening. negat. (min. vyšetření šíje),
hrudník - bez poranění (dušnost O, bilat.
alv.,bez oslabení), břicho měkké, resist. O, bez
perit. dráždění, horní končetiny a pravá
končetina bez patologie, norm. hybnost bez
lateralizace.
Bolest dolní končetiny - bérec, susp. fraktura
bez defigurace, norm. pulzace a norm.
senzitivita, omezená hybnost.
330
Zajištění i.v. linky, aplikace analgetika před
manipulací, DK v tahu za kotník zajištěna v
dlaze, kontrola pulzace po zajištění v dlaze,
končetina nebolí, překrytí oděrky, otření krve z
tváře a nosu.
Uložení pacienta na transportní prostředek,
(posádka již ukládá figurínu), překrytí termofolií
a zajištění na transport popruhy nebo jinou
fixací.
RZP: plný počet bodů, pokud budou podání
analgezie konzultovat s lékařem KZOS nebo
budou léčbu znát, ale nepodají.
270
Uloženou figurínu na transportním prostředku
posádka dopraví k sanitce (cca 50 m).
Hodnocen je komfort a bezpečnost transportu.
Pokud bude posádka čekat na HZS (15 min. od
požadavku), tak 0 bodů za transport a
vyčerpání celého časového limitu.
100
Subjektivní hodnocení figuranta v roli pacienta.
Končetiny
(lateralizace),
Hrudník, břicho levá končetina 2x25
pulzace,
senzitivita
4x25
50
100
Kontrola
Ošetření fraktury periferní pulzace
Analgezie před ošetření oděrky, DK po její fixaci
manipulací
tepelný komfort
a dotaz na
3x40
bolest DK
2x40
100
Dg. susp.
fraktura bérce
vlevo
(nekomplikovan Směrování A
á, zavřená),
pozemní cestou
drobná oděrka
čela
50+20
70
6
3
RA+OA+NO
3x40
30
5
2
50
120
Komfortní a
bezpečný
150
80
Opakovaný
neřízený kontakt Pád postiženého
s terénem
50
0
Pacient
100
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Pařez
Den
Stump
Day
Time limit for task:
MUC. RR
NAT-RLP
NAT-RZP
INT-PHYS
INT-PARA
max. 12 min.
Rozhodčí:
Judges:
Lýdia Fehérová, Vladimír Husárek
Lýdia Fehérová
Tomáš Stronček, Vladimír Husárek
Tomáš Vaňatka, MUC. RR
RALLYE REJVIZ 2013
Story get to team with instructions.
Story for team:
Emergency Dispatch Centre received emergency call and send you to:
A woman called the dispatch center, she saw a man who fell into the river and then climbed the bank and is injured. The caller waits on the site for the arrival of EMS.
•
•
•
•
•
Your tasks:
assess scene and correct work management on site
examine and treat the patient
define working diagnosis and differential diagnosis, administer the therapy
define direction according to local situation and possible following steps
if hospitalization is needed, define mean of transport and prepare for transport and move to ambulance
Local situation:
A Nearest hospital is 20 km by ground transport with surgery, internal medicine (neurologists on duty nonstop), gynecology and obstetric, biochemistry.
B Higher level hospital 42 km by ground transport, dept. as A + ED, Anaesthesia and General Intensive Care, ENT, CT, psychiatry, infectious diseases and pediatric dept. with ICU.
C Specialized centre 55 km by ground. Depts. as B + traumacentre, burn unit, cardiocentre, stroke unit, NMR.
D Leave the patient on the place.
E Helicopter rescue available at 15 mins. Landing on the scene is possible.
Conditions on the scene:
May 24, 2013, 11:00am, clear sky, calm, temperature 20°C (68°F). Call to address time is 15 mins.
Situation on the scene:
Witness informs: victim fell into the river/water and then climbed on the bank with troubles.Victim is on the bank of river, difficult accessible terrain. Conciouss, visible head injury and
keep in hands painfull lower limb. He is deaf. The crew have to communicate with him, he is able to write or to watch your lips.
Take patient history, cover small surface wound on the head, examinate the patient. Fracture of calf. Vitals normal, allergy to iodine. IV line, analgesic administration, immobilisation,
transport device placement. Transport on the difficult terrain to Ambulance. If FB activated, waiting time is 15 mins.
Goal of task:
Communication with deaf, ensure proper long bone fractures and patient transport themselves to the transport vehicle.
Team scoring
1
2
3
5
6
Communication with the
patient, patient history
Physical examination
Therapy
Diagnosis, direction,
transport
Player
1
2
3
Current
complains,
family&personal
history 3x40
Allergy
Communication
with patient
120
40
40
BP+HR+SpO2
3x25
Head, pupils,
stiffneck
3x25
75
75
IV line
4
5
Max. points
1 200
Correct decisions and performance
200
Communication with pt according creativity of
the crew: writing, watching lips if faced to
patient, slow speaking...).
PH negative except iodine allergy, CC: slipped,
felt to river, climbed on the bank with pain,
remember whole course of accident, no
unconscioussness, pain in left calf.
300
BP 120/80 mm Hg, HR 98, SpO2 99%, head:
bruise on forehead, pupils same size, react to
light, 3/3 mm, GCS=15 , no neck opposition,
chest: breath sounds clear, symmetrical,
abdomen normal finding, no pertioneal signs,
upper limbs and right lower normal.
Left lower extremity painfull, calf with pain and
limited motions, without deformation or skin
lession, peripheral pulse present.
330
IV line, analgesia before immobilisation, axial
traction immobilisation, splinter, check for pulse
after immobilisation. Pain diminished after
immobilization, head wound cover, washing
blood from face and nose. Place patient on the
choosen transport device (model), cover by
thermofolie, securing with belts or other fixation.
PARA: full points for analgesia even without
consultation with online supervisor.
270
Model placed on transport device will be carried
about 50 m to Ambulance. Comfort and safety is
evaluated. If crew will wait firebrigade (15 min
from order), no points for transport, time limit is
over.
100
Subjective evaluation by player according
players rules.
Lower
extremities
different signs,
Chest, abdomen
left painfull,
2x25
pulse check,
senzitivity
4x25
50
Fracture
immobilisation,
Analgesic prior
head wound
to immobilization care, heat loss
prevention
3x40
100
check of
peripheral pulse
on fractured leg
after
immobilization,
pain perception
after tretament
2x40
30
100
120
80
Dg. susp.
fracture of left
calf (closed,
without disloc),
superficial head
wound
50+20
A by ground
transport
Comfort and
safe
Out of control
contact with
terrain
repeatedly
fall of victim
70
50
150
50
0
Patient
100
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Pila
MUC. RR
NAT-RLP
NAT-RZP
INT-PHYS
INT-PARA
max. 15 min.
Saw
Časový limit pro splnění úkolu:
Rozhodčí:
Judges:
Petr Černohorský, Lukáš Konečný
Petr Černohorský, Danica Pompošová
Štefan Liptay, Lukáš Ludwig, MUC. RR
Francis Mencl, Lukáš Konečný, MUC. RR
RALLYE REJVÍZ 2013
Legendu posádka obdrží s instrukcemi.
Legenda pro posádku:
Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k události:
Volá rozrušená manželka, našla na zahradě pod stromem ležet manžela, který šel s pilou prořezávat větve. Neví co mu je, je neklidný, nekomunikuje, snad dýchá,
zranění či krev nevidí.
•
•
•
•
•
A
B
C
D
E
Vaším úkolem je:
vyhodnotit situaci na místě události a zvolit správný pracovní postup
vyšetřit a ošetřit postiženého s důrazem na provedení vyšetření
stanovit pracovní a diferenciální diagnózu, podat léčbu
určit směrování dle místní situace a případné další kroky
je-li nutná hospitalizace, stanovit způsob transportu
Místní situace:
Nejbližší nemocnice: 20 km pozemním transportem. Vybavení: chirurgie, interna, ARO, neurologie, gynekologie a porodnice, CT, biochemická laboratoř.
Nemocnice vyššího typu: 42 km pozemním transportem. Vybavení: jako A + urgentní příjem, ORL, onkologie, psychiatrie, infekční a dětské oddělení.
Specializované centrum: 55 km pozemním transportem. Vybavení: jako B + traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum, iktová jednotka a magnetická rezonance.
Ponechání postiženého na místě události.
Doba příletu LZS na místo události je 15 min. Přistání těsně u místa události možné.
Aktuální situace na místě události:
24. května 2013, 15:30 hod., jasno, bezvětří, 20°C. Dojezdová doba posádky na místo události od výzvy je 15 min.
Situace na místě události:
Muž středního věku, leží pod stromem, vedla položená pila a spadlá větev. Soporózní, cyanotický, chrčí, chladná akra, opocený, periferní pulz nitkovitý, špatně hmatný, nereaguje na
oslovení, tachykardie, nezraněn, zornice izo, nápadný výrazný otok krku a tváře.
Fyzikální vyšetření:
Pacient GSC 6 (oči neotevírá - 1, slovní odpověď žádná - 1, obranná reflexe - 4), výrazný otok tváře a krku, lze vidět žihadla , cyanotický, profúzní pocení, neurologicky bez zjevné
lateralizace , zornice izo, bez známek traumatu, hrudník a pánev pevná, končetiny intaktní.
Puls 130/reg.,reziduální dechová aktivita - 5/min., dýchací šelesty neslyšitelné, poklep plný, jasný, symetrický, zatahuje, břicho klidné, H+L O, DKK bez otoků, Homans negativní,
TK systolický 60 palpačně, gly 6,6, SpO2 55%. EKG: sinusová tachykardie.
Nelze prodýchnout ani zavést OT kanylu, laryngeální masku, combi tubus.
Cíl úkolu:
Poskytnout PNP u tohoto případu. Zhodnocení situace, rychle stanovit dg.asfyxie při otoku krku a hrtanu s alergickou reakcí po bodnutí rojem divokých včel, přistoupit na zvířecím
modelu k emergentnímu provedení zjištění DC koniopunkcí nebo minitracheostomii. Terapie anafylaktické reakce.
Hodnocené kroky posádky
1
2
Zhodnocení
Anamnéza od
Získání vstupních informací
1
situace na místě
manželky
a fyzikální vyšetření
2
3
Interní propedeutika,
diagnóza
Zajištění DC
4
Terapie
5
Způsob transportu a
směřování pacienta
6
Hodnocení figuranta
3
4
SpO2+Monitor+
TK
3x20
Primární
vyšetření+O2
maskou
2x20
5
40
40
60
40
Systematické
provedení
fyzikálního
vyšetření
Technika
měření TK
Technika
provedení a
vyhodnocení
EKG
Technika
provedení
glykémie a
oxymetrie
Diagnóza
150
150
150
150
100
Přistoupení k
Přistoupení k
Přistoupení k
Přistoupení k
invazivnímu
invazivnímu
invazivnímu
invazivnímu
zajištění DC do zajištění DC do zajištění DC do zajištění DC do
3 minut
4 minut
6 minut
8 minut
Max. bodů
1 900
Nad 8 min.
300
200
100
50
0
Zajištění 2
žilních vstupů +
krystaloidy
20+20+30
Provedení
koniopunkce
+ventilace
150+150
Alternativa
koniopunkce
kanylami
Adrenalin
+kortikoidy
80+20
Analgosedace +
myorelaxace
50+50
70
A pozemní
cestou
50
300
150
100
100
Pacient
100
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Správný postup
180
Zhodnocení stavu, vyloučení traumatu, otok
krku a nalezení žihadel na krku.
700
Komplexní provedení fyzikálního vyšetření,
správná technika měření TK, velikost manžety,
místo auskultace, poloha EKG svodů, popis
EKG křivky.
Pracovní diagnóza: anafylaktický šok s
obstrukcí hrtanu edémem.
300
Stanovení příčiny asfyxie, obstrukce DC s
nemožností intubace, nutnost invazivního
zajištění DC do 3 min. od zahájení vyšetření
pacienta (Quicktrach, Minitrach, kanyly).
RZP: Volání ZOS není hodnoceno, jedná se o
život zachraňující výkon, provést i bez
kompetence k jeho provedení.
570
Praktické provedení koniopunkce, zajištění
min. 2 žilních/IO vstupů, 1000 ml krystaloidů,
ventilace pacienta, ředění a titrační podání
Adrenalinu i.v., event. podání Adrenalinu i.m.,
kortikoidy (hydrocortison, metylprednisolon,
dexamethason).
50
Transport do nejbližší nemocnice.
100
Subjektivní hodnocení figuranta v roli pacienta.
Pila
MUC. RR
NAT-RLP
NAT-RZP
INT-PHYS
INT-PARA
max. 15 min.
Saw
Time limit for task:
Rozhodčí:
Judges:
Petr Černohorský, Lukáš Konečný
Petr Černohorský, Danica Pompošová
Štefan Liptay, Lukáš Ludwig, MUC. RR
Francis Mencl, Lukáš Konečný, MUC. RR
RALLYE REJVIZ 2013
Story get to team with instructions.
Story for team:
Emergency Dispatch Centre received emergency call and send you to:
Call from anxious wife, she found husband in the garden under the tree. He worked with the saw to care the trees. She do not know what happenned, husband is rusty,
maybe breathing, do not speak, injury or blood is not visible.
•
•
•
•
•
A
B
C
D
E
Your tasks:
assess scene and correct work management on site
examine and treat the patient, exact and technically correct measures of BP, HR, SpO2 and other is important.
define working diagnosis and differential diagnosis, administer the therapy
define direction according to local situation and possible following steps
if hospitalization is needed, define mean of transport
Local situation:
Nearest hospital: 20 km by ground transport. Depts: surgery, internal medicine (neurologists on duty nonstop), Anaesthesia and General Intensive Care, gynecology and obstetric,
CT, biochemistry.
Higher level hospital: 42 km by ground transport. Depts: as A + ED, ENT, psychiatry, infectious diseases and pediatric dept.
Specialized centre: 55 km by ground transport. Depts: as B + traumacentre, burn unit, cardiocentre, stroke unit, NMR.
Leave the patient on the place.
Helicopter rescue available at 15 mins. Landing on the scene is possible.
Conditions on the scene:
May 24, 2013, 3:30pm, clear sky, calm, temperature 20°C (68°F). Call to address time is 15 mins.
Situation on the scene:
Man of middle age lying under tree, beside him is saw and branch of wood. Soporous, cyanotic, stertorous breathing, cold periphery, sweaty, peripheric puls filiform, badly palpable,
without reaction to voice, tachycardic, without injury, isocoric pupils, evident edema of neck and face.
Physical examination:
Patient GSC 6 (no eyes opening - 1, no reaction to voice - 1, non targeted reaction to pain - 4), extreme edema of neck and face, visible sting, cyanotic, extreme sweating,
neurological exam without lateralization, without injury at chest, abdomen and limbs. HR 130/reg., gasping - 5/min., no breath sounds by auscultation, percussion normal findings,
retraction during inspirium, abdomen normal findings, lower limbs without edemas. Homans negat, BP systolic by palpation 60 mm Hg, glycaemia 6,6, SpO2 55%. EC*G: sinus
tachycardia.
Impossible to establish rescue breaths by mask. ETI, laryngeal cannula and combitube impossible to introduce.
Goal of task:
Emergency treatment in pre-hospital settings, evaluation of situation, urgent treatment, diagnose anaphylactic reaction to wild bees stingers, emergency koniopunction or koniotomy
at animal model, Correct treatment.
Team scoring
1
2
Patient history and bassic
physical exam
1
2
3
4
Evaluation of
situation on site
PH from wife
SpO2+Monitor+
BP
3x20
Primary
exam+O2 by
mask
2x20
40
40
60
40
Technique of
BP taking
Technique and
executing of
ECG
Technique and
executing of
glycamia and
oximetry
Diagnose
150
150
150
100
Correct physical exam and Systematic and
optimal techniques to
correct physical
obtain BP, HR, glycaemia
examination
and SpO2
150
3
Airway management
Invasive airway Invasive airway Invasive airway Invasive airway
management up management up management up management up
to 3rd min
to 4th min
to 6th min
to 8th min
300
4
Therapy
2 IV lines +
crystaloids
20+20+30
70
5
Direction, transport
200
100
koniopunction+v
Alternative
entilation
koniopunction
150+150
by cannulas
300
150
50
5
Max. points
1 900
Over 8 min.
100
180
Situation evaluation, exclusion of trauma,
edema of neck and stinger findings.
700
Complete and correct physical exam focused
on BP technique, cuff size, place of
auscultation, ECG leads placement,
description of ECG curves.
Working diagnose: anaphylactic shock with
airway obstruction.
300
Etiology of suffocation, impossibility to
introduce any cannula by mouth, invasive
koniotomy or punction up to 3rd minute from
start of examination.
Paramedics crew: online consultation is not a
matter of task, life saving procedure have to be
done immediately.
570
Practical execution of koniotomy, minimal 2 IV
access, 1000 ml crystaloids, artificial
ventilation, epinephrine (Adrenalin) IV or IM,
corticoids (hydrocortison, methylprednisolon or
dexamethason)
50
Transport do the nearest hospital.
100
Subjective evaluation by player according
players rules.
0
Epinephrine/Adr
Analgosedation
enalin
+ myorelaxation
+corticoids
50+50
80+20
100
A by ground
Correct decisions and performance
50
6
Player
Patient
100
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
RALLYE REJVÍZ 2013
Postroj
Den
Harness
Day
Časový limit pro splnění úkolu:
NAT-RLP
NAT-RZP
INT-PHYS
INT-PARA
max. 10 min.
Rozhodčí:
Judges:
Legendu posádka obdrží s instrukcemi.
Legenda pro posádku:
Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k události:
I zdánlivě nemožné se dá zvládnout… Rallye Rejvíz je přece i hra a zábava!
Vaším úkolem je zvolit a provést jednu z následujících možností:
• slanit - hodnoceno ziskem bodů
• sejít po schodech - nehodnoceno ziskem bodů
• skočit z balkónu - diskvalifikace (v soutěži mohou pokračovat dědicové se ziskem polovičního počtu bodů)
Situace:
Všechno je někdy poprvé… Pyšnit se můžeme hlavně tím, co jsme dokázali a překonat vlastní strach je velký úspěch!
Pokyny k plnění úkolu:
S posádkami RZP se úkolu účastní i dispečer (dispečerka).
Hodnocené kroky posádky
1
Slanil
1
Sešel po schodech
Skočil z balkonu
4
5
Max. bodů
240
120/80/60
80/60
240
0
0
diskvalifikace
diskvalifikace
0
0
1. člen posádky 2. člen posádky 3. člen posádky 4. člen posádky
diskvalifikace
Správný postup
Za pomoci lezců se slaní na zem.
60
1. člen posádky 2. člen posádky 3. člen posádky 4. člen posádky
0
3
3
1. člen posádky 2. člen posádky 3. člen posádky 4. člen posádky
120/80/60
2
2
diskvalifikace
Samostatně sejde po schodech, lezcům
předtím ohlásil, že jde po schodech.
Diskvalifikace Samostatně, bez cizí pomoci, skočil z balkonu
vyloučení ze
na zem.
soutěže
Je-li posádka tříčlenná, počítá se 80 bodů na osobu, je-li posádka čtyřčlenná, počítá se 60 bodů na osobu….
Čas plnění úkolu se do hodnocení nepočítá, ale úkol musí být splněn do 15 min.
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
RALLYE REJVÍZ 2013
Postroj
Den
Harness
Day
Time limit for task:
NAT-RLP
NAT-RZP
INT-PHYS
INT-PARA
max. 10 min.
Rozhodčí:
Judges:
Story get to team with instructions.
Story for team:
Dispatch centre received emergency call:
It is possible to deal with seemingly impossible, too. Rallye Rejviz is game and fun after all!
•
•
•
Your task:
abseil down - rewarded by points profit
go down by stairs - not rewarded by points
jump down from balcony - disqualification (heirs may continue in competition with half of the points earned)
Situation:
Everything happen for the first time sometimes. We could be proud to what we have achieved. Overrun own dread is great success!
Instruction for task:
Paramedics crew compete together with dispatcher.
Team scoring
1
2
3
1
2
3
4
Abseil
1st member of
crew
2nd member of
crew
3rd member of
crew
4th member of
crew
120/80/60
120/80/60
80/60
60
By stairs
1st member of
crew
2nd member of
crew
3rd member of
crew
4th member of
crew
0
0
0
0
Jump from balcony
1st member of
crew
2nd member of
crew
3rd member of
crew
4th member of
crew
disqualification
disqualification
disqualification
disqualification
5
Max. points
240
240
0
Correct decisions and performance
Abseil down by firefighters assistance
walk down by stairs with prior announcement to
firefighters assistant
Disqualification By his / her own, without help of other person
exclusion from
jump down from balcony to the ground
competition
Crew with 3 members - 80 points per person. Crew with 4 members - 60 points per person…
Time of performance is not included to final evaluation but task should be finished by each team in 15 min.
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Rutina
Den
Day
Routine
Časový limit pro splnění úkolu:
MUC. RR
NAT-RLP
NAT-RZP
INT-PHYS
INT-PARA
max. 10 min.
Rozhodčí:
Judges:
Táňa Bulíková, Jozef Kojš
Táňa Bulíková, Jozef Kojš
Monika Droppová, Pavla Chmárová, Kateřina Sládková
Peter Kyseľ, R. Okan Erol, Kateřina Nováková
RALLYE REJVÍZ 2013
Legendu posádka obdrží s instrukcemi.
Legenda pro posádku:
Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k události:
Soused volal, že v záhradkářské osadě muž ztratil vědomí, leží na zemi a chrčí.
•
•
•
•
•
A
B
C
D
E
Vaším úkolem je:
vyhodnotit situaci na místě události a zvolit správný pracovní postup
vyšetřit a ošetřit postiženého
stanovit pracovní a diferenciální diagnózu, podat léčbu
určit směrování dle místní situace a případné další kroky
je-li nutná hospitalizace, stanovit způsob transportu
Místní situace:
Nejbližší nemocnice: 20 km pozemním transportem. Vybavení: chirurgie, interna s multioborovou JIP, neurologie, gynekologie a porodnice, biochemická laboratoř.
Nemocnice vyššího typu: 42 km pozemním transportem. Vybavení: jako A + urgentní příjem, lůžkové ARO, ORL, CT, onkologie, psychiatrie, infekční a dětské oddělení s JIP.
Specializované centrum: 55 km pozemním transportem. Vybavení: jako B + traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum, iktová jednotka a magnetická rezonance.
Ponechání postiženého na místě události.
Doba příletu LZS na místo události je 15 min. Přistání těsně u místa události možné.
Aktuální situace na místě události:
24. května 2013, 11:30 hod., jasno, bezvětří, 20°C. Dojezdová doba posádky na místo události od výzvy je 15 min.
Situácia na mieste udalosti:
V záhradkárskej osade leží na zemi 50ročný muž (bezdomovec), pomočený, vedľa stojí soused (svedok ), ktorý volal záchranku. Videl, ako z ničoho nič muža "vystiera" na stoličke, oči stĺpikom,
chrčivo dýchal. Bezdomovca pozná, býva v unimobunke v záhradkárskej osade, rád si vypije, občas mu záhradkári aj uvaria, stráži im úrodu. Doposiaľ nič podobné nemal, v nemocnici neležal.
Pri príchode posádky: pacient pri vedomí, kontaktný, nevie čo sa stalo, bol pred hodinou v bufete a vypil 2 štamprlíky rumu, vrátil sa domov, viac si nepamätá, cíti sa dobre.
OA, LA, AA negatívna, abúzus - denne borovička, pivo, niekedy krabička cigariet. Vedomie GCS 4-4-6, fotoreakcia výbavná na obě kvality, zrenice izokorické, šírka 3 mm bilaterálne, dýchanie
čisté vezikulárne, ojedinelé bronchytické fenomény, akcia srdca pravidelná, zrýchlená, TK 120/80, pulz 108, SpO2 98%, glykémia 5.6, teplota v norme, farba kože ružová, staršie chrasty a
škrabance, bez hematómu a zranení. Neurologicky orientačne v norme - bez lateralizácie, šija bez opozície, chôdza bez titubácií, pomočený. EKG: rytmus sínusový, akcia pravidelná, frekvencia
108/min., prevodové časy v norme, nešpecifické ischemické zmeny vo V1, V2 - naznačené elevácie ST, bifázické T.
Postup: viď tabuľka správny postup. Po skončení úlohy dostane posádka EKG č. 2 - rozhodca ich vyzve: "Prosím popíšte EKG a navrhnite liečbu."
Na EKG je komorová tachykardia, široké QRS komplexy, frekvencia viac ako 120/min. Za určenie typu arytmie a správnu liečbu získa posádka body.
Prac. dg: Srdcová synkopa
Cieľ - sledujeme:
1. Koľko posádok myslí pri svalových kŕčoch aj na inú etiológiu ako je epilepsia (zvlášť u bezdomovca a alkoholika)? ("To, čo imponuje ako EPI, nemusí byť EPI.")
2. Kolko posádok urobí 12zvodové EKG?
3. Koľko posádok ponechá pacienta na mieste?
Kľúčové slová:
Bezdomovec, anamnéza terajšieho ochorenia od svedkov, krátka strata vedomia s netypickými kračmi, 12zvodové EKG, srdcová synkopa.
Hodnocené kroky posádky
1
2
Zvládnutie situácie na
mieste
Prvotné a druhotné
vyšetrenie
1
2
3
4
5
6
Terajšie
ochorenie:
1) čo sa stalo
/svedok/
2) čo sa stalo
/pacient/
20+20
Čo vypil?
1) druh
2) množstvo
2x10
OA+LA+AA
3x10
Úraz v
posledných
dňoch
Abúzus
Sociálna
anamnéza
40
20
30
10
10
10
Správny popis
EKG
30
GCS číselná
hodnota:
1. otváranie očí;
2. verbálny
kontakt;
3. motorika
3x10
Dýchanie a
srdcové ozvy
auskultačne
2x10
TK+P+SpO2
+glykémia+TT
20+10+10
+10+10
EKG:
12zvod (50)
nebo
3zvod (10)
Správne
naloženie
zvodov +
správný popis
miesta
(hodnoceno
jako celek)
30
20
60
50
50
HK, DK
(pohĺad,
pohmat)
2x20
Obnaženie tela
pacienta pred
vyšetrením hematomy,
vpichy, iné, únik
moču, stolice,
zvracanie
Orientačné
Hlava
Břicho
neurolog. vyš.:
(pohmat,
(pohled,
1) postoj, chůze
poklep)
pohmat, poklep,
2) zrenice
2x20;
poslech)
3) sumernosť
Druhotné vyšetrenie (DE) Hrudník
3x20;
3
sval. sily
od hlavy po paty
(pohlad,
Pánev:
končatín
pohmat, poklep,
(pohĺad,
4) citlivosť
poslech)
pohmat)
končatín
4x20
2x20
4x10
40
4
Pracovná diagnóza
120
Srdcová
synkopa
130
5
Popis EKG č. 2 a návrh
terapie arytmie
6
Ošetrenie, polohovanie,
liečba
7
Smerovanie, způsob
transportu
8
Hodnotenie figurantov
100
40
50
Synkopa
(mdloba,
kolaps)
nejasnej
genézy
Neurologická
príčina
(epilepsia)
TIA
Krče nejasnej
etiológie
30
20
20
20
Komorová
tachykardia
Širokokomplexn
á tachykardia
Každá iná
arytmia
60
20
0
Správný postup
120
Posádka komunikuje so svedkom a
pacientom, zistuje od svedka TO: krátka strata
vedomia, popis krčov, trvanie, od pacienta:
OA, LA, AA, cielený dotaz na alkohol, drogy,
úraz v minulosti. Dôležitá je aj sociálna
anamnéza (casus socialis).
240
Dôsledné druhotné vyšetrenie - reálne
prevedené, vit. funkcie, GCS (4-4-6).
12zvodové EKG - rytmus sínus., akcia
pravidelná, fr 108/min., prevod. časy v norme,
nešpecifické ischemické zmeny vo V1, V2 naznačené elevácie ST, bifázické T. Hodnotí
sa správne naloženie a slovní popis miesta
elektród.
350
Dôsledné druhotné vyšetrenie - reálne
prevedené, vrátane orientačného
neurologického vyšetrenia na vylúčenie
príznakov CMP a hľadanie lokálneho
poranenia, aj skrytého (obnaženie tela).
Posádka má dosť času na dôkladné
vyšetrenie, pacient je pri vedomí, nie sú
potrebné urýchlené postupy.
Cordarone i.v.,
Iné, indikované
ev. výboj (cave(lidocain)
sedácia)
50
20
Kryštaloid
Poloha pri
transporte na
nosítkach v
polosede
Tepelný komfort
(izotermická
fólia)
Monitoring
počas
transportu
(vědomí, TK,
SaO2, EKG)
10
A pozemní
cestou
70
10
20
20
20
Pacient
Soused
60
40
1 x i.v. prístup,
ev. i.o. prístup
Max. bodů
1 200
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
130
Na základe vyšetrenia, klinického stavu a
anamnézy odobratej od svedka a pacienta,
stanovenie pracovnej diagnózy: srdcová
synkopa a možné stavy a príčiny
prichádzajúce do úvahy v rámci dif. dg.
110
EKG č. 2 = komorová tachykardia, liečba KT
pri hmatnom pulze (cordarone 300 mg i.v.,
alebo výboj 150J bifaza, ale cave tlmenie
pacienta, lidocain 100 mg i.v. ako 2. voľba,
pokiaľ nemajú amiodaron.
Nejde o podanie liečby u pacienta, ale o
teoretickú otázku, takže neriešime zmenu
stavu pacienta, resp. úpravu rytmu a EKG.
80
Perif. venóz. prístup, transport na nosítkach v
polosede (v kresle nie kvoli prípadným krčom
a výboju), sledovať vedomie, EKG, TK a
SaO2, tepelný komfort.
Žiadna medikamentózna liečba nie je pri
danom stave a EKG č. 1 indikovaná, okrem
i.v. roztoku.
70
Transport pacienta do najbližšej nemocnice s
JIS. Stav pacienta nevyžaduje letecký
transport.
100
Subjektívne hodnotenie figurantov v roli
pacienta a souseda.
Rutina
Den
Routine
Day
Time limit for task:
MUC. RR
NAT-RLP
NAT-RZP
INT-PHYS
INT-PARA
max. 10 min.
Rozhodčí:
Judges:
Táňa Bulíková, Jozef Kojš
Táňa Bulíková, Jozef Kojš
Monika Droppová, Pavla Chmárová, Kateřina Sládková
Peter Kyseľ, R. Okan Erol, Kateřina Nováková
RALLYE REJVIZ 2013
Story get to team with instructions.
Story for team:
Emergency Dispatch Centre received emergency call and send you to:
The neighbour called that in the garden colony man lost consciousness, lying on the ground with stertorous breathing.
•
•
•
•
•
Your tasks:
assess scene and correct work management on site
examine and treat the patient
define working diagnosis and differential diagnosis, administer the therapy
define direction according to local situation and possible following steps
if hospitalization is needed, define mean of transport
Local situation:
A Nearest hospital: 20 km by ground transport. Depts: surgery, internal medicine with multidisciplinary ICU, neurology, gynecology and obstetric, biochemistry.
Higher level hospital: 42 km by ground transport. Depts: as A + ED, anaesthesia and general intensive care, ENT, CT, oncology, psychiatry, infectious diseases and pediatric dept. with
B
ICU.
C Specialized centre: 55 km by ground transport. Depts: as B + traumacentre, burn unit, cardiocentre, stroke unit, NMR.
D Leave the patient on the place.
E Helicopter rescue available at 15 mins. Landing on the scene is possible.
Conditions on the scene:
May 24, 2013, 11:30am, clear sky, calm, temperature 20°C (68°F). Call to address time is 15 mins.
Situation on the scene:
In the garden colony 50 years old homeless lying on the ground with urine incontinency, beside him witness who called emergency. Witness saw how patient sudddenly straighten on the chair, starts
breathe stertorously, with uprooted eyes. Patient is known to gardeners, he is living in small cottage, regular alcohol abuser, he guard the harvest and owners give him warm meals ocassionally.
This happened for the first time, hospitalization never occur.
At arrival: conscious with amanesia, an hour before he drank 2 drinks of rum and came back to garden. No complaints just now.
Personal history negative, no medications, no allergies. Every day gin, beer and box of cigarettes. GCS 4-4-6, reaction to light present, isocoria 3 mm, breathing without pathological sounds, rare
bronchitic phenomena, heart sounds regular, tachycardia, BP 120/80, HR 108, SpO2 98%, glycaemia 5.6, temperature normal, skin pink, older bruises and crustas, no haematomas and injuries.
Neurological exam normal, without lateralization, no neck stiffness, walking normal, wet trousers. ECG: sinus rhythm, regular, 108/min., PR interval and QRS duration normal, nonspecific ischemic
changes V1, V2 = slight elevations ST, biphasic T.
Approach: see table. After time limit crew receive ECG 2 with order: describe ECG and suppose treatment.
On ECG is ventricular tachycardia, broad QRS, frequency more than 120. Points for diagnose and treatment, see table.
Working dg: Cardiac syncope
Goals:
1. How many teams thinks at muscle seizures to another diagnose than epileptic seizures (especially at homelless and alcohol abuser ? What looks like epilepsy is not everytime epilepsy.
2. How many teams make 12 lead ECG?
3. How many teams leaves patient on site ?
Key words:
homelless, patient history from witnesses, short unconsciousness with atypical seizures, 12 lead ECG, syncope of cardiac origin.
Team scoring
1
2
3
4
5
Management on site
Primary and secondary
survey
Secondary exam from
head to toe
Working diagnose
ECG 2 description and
treatment
6
Nursing, care, positioning,
treatment
7
Direction, transport
1
2
3
Current
situation:
1) what
happened
/witness/
2) what
happened
/patient/
20+20
What he
drankl?
1) type
2) amount
2x10
Personal
history,
medication,
allergies
3x10
Injuries in last
couple of days
Alcohol misuse
Social history
40
20
30
10
10
10
ECG:
12 leads (50)
or
3 leads (10)
Correct leads
placement and
coordinates
(evaluated as
complex)
Correct ECG
description
30
GCS in
numbers:
1. eyes
opening;
2. verbal
contact;
3. motoric
reactions
3x10
BP+HR+SpO2
Breathing /
+glycaemia+te
heart sounds by
mperature
stetoscope
20+10+10
2x10
+10+10
4
5
6
30
20
60
50
50
Neurological
exam-short:
1) gait, walk
2) pupils
3) symmetry of
limb strenght
4) limbs
senzitivity
4x10
Head
(palpation,
percussion)
2x20;
Chest (sight,
palpation,
percussion,
auscultation)
4x20
Abdomen
(sight,
auscultation,
percussion,
palpation)
3x20;
Pelvis (skillet):
(sight,
palpation)
2x20
upper/lower
extremities
(sight,
palpation)
2x20
Clothes off
before exam hematomas,
punctures,
escape of urine,
stool, vomit
40
120
100
40
50
Cardiac
syncope
Collapse/synco
pe of unclear
etiology
Neurological
etiology
(epilepsy)
TIA
Seizures of
unclear origin
130
30
20
20
20
Other
reasonable
(lidocain)
Ventricular
tachycardia
Broad QRS
complex
arrhythmia
Any other
arrhythmia
Amiodarone i.v.,
electric shock
(with
analgosedation)
60
20
0
50
20
prevention of
hypothermia
(thermofolie)
Monitoring
during transport
(consciousness,
BP, SpO2,
ECG)
20
20
1 x IV or IO
crystaloid
Sitting or
semisitting
position on the
stretcher
10
10
20
Max. points
1 200
120
Communication of crew with patient and
witness. PH from witness-short
unconsciousness, description of
seizure/straighteness, duration. PH from
patient: personal history of diseases,
medications, allergies, direct question to
alcohol, drugs, head injury in past. Social
history important.
240
Exact secondary survey with real exam, vital
functions measurement and GCS (4-4-6).
12 lead EKG - sinus rhythm, regular, 108/min.,
intervals and duration normal, nonspecific
ischemic changes V1, V2 = slight elevations
ST, biphasic T. Correct leads placement and
coordinates.
350
Exact secondary AND neurological exam,
exclude possible brain stroke, looking for
hidden local injury (clothes off)
Time limit is long enough, crew has time to
exam patient, quick approach is not
necessary, patient is cooperative.
130
Working diagnose based on physical exam,
patient history from pt and witness: syncope of
cardiac origin and possible reasonable cause.
Differential diagnoses as well.
110
ECG No 2 = VT with periferal pulse
(amiodarone 300 mg i.v., or cardioversion
150J biphasic but WITH analgosedation) OR
lidocain 100 mg i.v. as second choice if
amiodarone unavalaible.
This part is just theoretical, do not expect
change of patient situation nor change of ECG.
80
IV line, sitting or semisitting position on
stretcher not in the chair (expect seizures or
electric shock application), monitoring
consciousness, EKG, BP a SaO2, heat loss
prevention.
No treatment except crystaloid with situation at
ECG No 1.
70
Transport to nearest hospital with ICU, air
rescue not indicated.
100
Subjective evaluation by players according
players rules.
A by ground
70
8
Players
Patient
Neighbour
60
40
Correct decisions and performance
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Schody
Den
Stairs
Day
Časový limit pro splnění úkolu:
MUC. RR
NAT-RLP
NAT-RZP
INT-PHYS
INT-PARA
max. 15 min.
Rozhodčí:
Judges:
Pavla Formánková, Renata Všetečková
Pavla Formánková, Renata Všetečková
Kateřina Zvonařová, Marek Przybylak
Patric Lausch, Radek Janoch
RALLYE REJVÍZ 2013
Legendu posádka obdrží s instrukcemi.
Legenda pro posádku:
Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k události:
Matka volá na ZZS, že nesla 11 měsíční dceru v náručí a spadla asi ze 4 schodů, dítě brečí, žena má silnou bolest na hrudi, špatně se jí dýchá a zhoršuje se to.
•
•
•
•
•
Vaším úkolem je:
vyhodnotit situaci na místě události a zvolit správný pracovní postup
vyšetřit a ošetřit postiženého
stanovit pracovní a diferenciální diagnózu, podat léčbu
určit směrování dle místní situace a případné další kroky
je-li nutná hospitalizace, stanovit způsob transportu
Místní situace:
A Nejbližší nemocnice: 20 km pozemním transportem. Vybavení: chirurgie, interna, ARO, neurologie, gynekologie a porodnice, CT, biochemická laboratoř.
B Nemocnice vyššího typu: 42 km pozemním transportem. Vybavení: jako A + urgentní příjem, ORL, onkologie, psychiatrie, infekční, dětské oddělení s JIP.
Specializované centrum: 55 km pozemním transportem. Vybavení: jako B + navíc traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum, iktová jednotka, dětská traumatologie, magnetická
C
rezonance.
D Ponechání postiženého na místě události.
E LZS není k dispozici.
Aktuální situace na místě události:
24. května 2013, 13:30 hod., jasno, bezvětří, 17°C. Dojezdová doba posádky na místo události od výzvy je 15 min.
Situace na místě události:
Mladá matka šla s 11 měsíčním dítětem v náruči ze schodů a upadla. Sama se zvedla, dítě pláče, ona se vylekala, je bledá, anxiózní, pláče také ze strachu o dítě, špatně se jí dýchá.
Zřetelná tachypnoe, tachykardie, srdeční ozvy zostřené, AS pravidelná, deviace trachey vlevo, zvýšená náplň krčních žil, cyanóza rtů, hrudník pohledem bez zjevného povrchového
poranění, ale znatelně omezené dechové exkurze pravé poloviny, pohmatově bolestivost pravého hemitoraxu při boční a předozadní kompresi pro frakturu žeber, vázne elevace PHK
pro bolest žeber, poklep hypersonorní vpravo, poslechově dýchání neslyšitelné nad pravým hemithoraxem, vlevo bvf., fremitus pectoralis vpravo 0.
Další nález: břicho, pánev, páteř, DKK bpn, u HKK pouze omezená elevace PHK pro bolest zlomených žeber. Neurologicky orientačně bpn, normoglykemie, normotermie.
Dítě je plačtivé, ale lehce utěšitelné, bez zjevného poranění.
Vitální funkce matky:
DF
TF
TK (mm Hg)
Po příjezdu na místo:
28/min. SpO2 75%
120 min.
90/50
EKG
T (°C)
Glykemie (mmol/l)
SR tachykardie
36,6
5,5
V průběhu úkolu:
Po punkci:
SpO2 95%
100 min.
normalizace na 130/80
ve 3. minutě 60/50
v 5. minutě bez dekomprese neměřitelný, zástava oběhu
v 5. minutě bez punkce PEA
SR 100/min.
Klíčová slova:
Pád ze schodů, extrémní dušnost, ostrá bolest na hrudi, cyanóza, tenzní PNO vpravo.
Hodnocené kroky posádky
1
2
Vyšetření matky
Vyšetření dítěte
1
4
Pracovní diagnóza a terapie
- matka
Pracovní diagnóza dítě
3
4
Popis události
co se stalo do 1
minuty
TK+TF+SpO2
+zornice
4x20
Hrudník
pohmatem,
poklepem,
poslechem
3x20
HK+DK
+břicho+pánev
4x20
100
80
60
80
5
Max. bodů
1 200
Správný postup
320
Mělké dýchání, zornice isokorie, extrémní
dušnost, anxioza, cyanóza, deviace trachey
vlevo, zvýšená NKŽ, nezvedá se pravý
hemithora, jeho inspirační postavení, vázne
elevace PHK, hypersonorní poklep l. dx.,
bolestivá boční a předozadní palpační
komprese hrudníku l. dx., neslyšitelné dýchání l.
dx., AS prav, tachykardie, EKG tachy SR, jinak
fyziol. křivka, Hlava+HK+DK+břicho+pánev bpn
Glyk.+T+neurol - bpn
100
Popis situace od matky - dítě nespadlo přímo na
zem, chránila jej silná vrstva oblečení, kojenec
při vědomí, pláče, stabilní. Po odkrytí oděvu orient. vyšetřením na místě trauma nezjištěno,
rychlým změřením SpO2 99%, TF 130, žádná
viditelná zranění, rychlá orientace a vyšetření,
zajistit komfort pro dítě, utišit pláč.
180
Extrémní dušnost, ostrá bolest v nádechu
vpravo, nekašle, mělká tachypnoe 28/min.,
cyanóza, zvýšená NKŽ, deviace trachey vlevo,
inspirační postavení pravého hemithoraxu s
vymizením dechových exkurzí, bolestivý pohmat
l.dx. při fraktuře žeber, bez krepitace, vázne
elevace PHK, poklep hypersonorní, neslyšitelné
dechové fenomény l.dx., tachykardie,
hypotenze, posléze kolaps oběhu, PEA.
Pracovní dg. tenzní PNO l.dx.
100
Dítě po běžném vyšetření bez jakékoli
patologie, před pádem dostatečně chráněno
silnou vrstvou oblečení a matkou. Přímo k pádu
dítěte nedošlo, dítě vzhledem k věku nemůže
sdělit obtíže a dyskomfort a z forenzního
hlediska nutnost dovyšetření ve zdravotnickém
zařízení.
Základní
Snaha o
vyšetření+SpO2
uklidnění dítěte
2x25
50
3
2
50
Tenzní PNO
l. dx.
Pád ze schodů
bez určení
diagnózy
I.v. Linka
Analgezie
Imobilizace, Clímec
100
0
25
25
30
Dovyšetření ve
zdrav. zařízení z
Ponecháno na
forenzního
hlediska a
místě
vzhledem k věku
dítěte
100
0
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
5
5
6
7
Léčba RLP
Léčba RZP
Transport, směrování
Hodnocení figuranta
Dítě společně s
matkou v jedné
sanitě
Směrování B
50
50
Dekomprese
hrudníku punkce nebo
drenáž do
5. minuty
Popis punkce:
100
Provedení
punkce: 200
100+200
Dekomprese
hrudníku po
5. minutě při
zahájené KPR
Popis punkce:
40
Provedení
punkce: 80
40+80
KPR bez
dekomprese
0
300
120
Dekomprese
hrudníku punkce nebo
drenáž do
5. minuty
Popis punkce:
100
Provedení
punkce: 200
100+200
Dekomprese
hrudníku po
5. minutě při
zahájené KPR
Popis punkce:
40
Provedení
punkce: 80
40+80
KPR bez
dekomprese
300
120
0
Matka
100
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
300
Včasná punkce nebo drenáž hrudníku do 5.
minuty. Punkci či drenáž provedou na prasečím
skeletu, k dispozici drén či silná jehla.
Po 5. minutě bez dekomprese následuje
bezvědomí, kolaps oběhu, bezpulsová elektrická
aktivita - KPR na základním torzu. Dekomprese
během KPR - ano za méně bodů, stále je to
reverzibilní příčina zástavy. KPR nehodnotíme,
na rozpravě jen zdůrazníme, že pozdním
řešením tenzního PNO ztrácí šanci pacient i
posádka.
300
Rychlá orientace a triage po příjezdu, pokud
budou volat lékaře ZOS a popíší správně
klinický nález, lékař jim doporučí ihned provést
punkci v 2. - 5. mžb (dále viz RLP). Volání ZOS
není hodnoceno, jedná se o život zachraňující
výkon, provést i bez kompetence k jeho
provedení.
Po 5. minutě bez dekomprese stejný průběh,
jako u RLP.
100
Zajištění transportu dítěte do ZZ, ideálně
společně.
100
Subjektivní hodnocení figuranta v roli pacienta.
Figurant hodnotí i snahu o zklidnění dítěte a
matky, komfort pro oba.
Schody
Stairs
MUC. RR
NAT-RLP
NAT-RZP
INT-PHYS
INT-PARA
max. 15 min.
Den
Day
Time limit for task:
Rozhodčí:
Judges:
Pavla Formánková, Renata Všetečková
Pavla Formánková, Renata Všetečková
Kateřina Zvonařová, Marek Przybylak
Patric Lausch, Radek Janoch
RALLYE REJVIZ 2013
Story get to team with instructions.
Story for team:
Emergency Dispatch Centre received emergency call and send you to:
Young mother calls 112. She carried 11 months old daughter in her arms, fell down from 4 stairs, dropped the baby. Baby's crying loudly, woman has strong chest pain,
shortness of breath and it's getting worse.
•
•
•
•
•
A
B
C
D
E
Your tasks:
assess scene and correct work management on site
examine and treat the patient
define working diagnosis and differential diagnosis, administer the therapy
define direction according to local situation and possible following steps
if hospitalization is needed, define mean of transport
Local situation:
Nearest hospital: 20 km by ground transport. Depts: surgery, internal medicine, anaesthesia and general intensive care, neurology, gynecology and obstetric, CT, biochemistry.
Higher level hospital: 42 km by ground transport. Depts: as A + ED, ENT, oncology, psychiatry, infectious diseases and pediatric dept. with ICU.
Specialized centre: 55 km by ground transport. Depts: as B + traumacentre, burn unit, cardiocentre, stroke unit, pediatric trauma, NMR.
Leave the patient on the place.
Helicopter rescue is not available.
Conditions on the scene:
May 24, 2013, 1:30pm, clear sky, calm, temperature 17°C (63°F). Call to address time is 15 mins.
Situation on the scene:
Young mother went down stairs with 11 months old baby in her arms then fell down and dropped her baby. Got up by herself, baby's crying. She's anxious, pale,crying because of fear
of child, short of breath. Her condition: clear tachypnoe, tachycardia, heart sounds sharp, HR regular, trachea deviation to the left, increased filling of cervical veins, lips cyanosis, chest
by sight without visible damage, but significantly limited respiration excursions of the right side, palpatory pain of right hemithorax at side and sagital compression because of ribs
fracture, encumbering elevation of right arm because of ribs pain, right hypersonic percussion, inaudible breathing above right hemithorax, left no symoptoms, fremitus pectoralis l.dx.
0.
Next finds: abdomen, pelvis, spina, legs no symptoms. Tentative neurology no symptoms, normoglycaemia, normothermia.
Child is crying loudly from fear, no injuries.
Vital signs of mother:
RR
HR
BP (mm Hg)
After arrival:
28/min. SpO2 75%
120 min.
90/50
EKG
Temp (°C)
Glycaemie (mmol/l)
SR tachycardia
36,6 (98°F)
5,5 (99 mg%)
In task running:
in 3rd min 60/50
in 5th min without decompression immeasurable, cardiac arrest
in 5th min without puncture PEA
After puncture:
SpO2 95%
100 min.
standardization in 130/80
SR 100/min.
Key words:
Stairs fall, extrem shortness of breath, sharp chest pain, cyanosis, right tension PTX.
Team scoring
1
2
3
4
Assessment of mother
Assessment of child
Working diagnosis and
treatment - mother
Working diagnosis - child
1
2
3
4
Event
description
till 1 min.
BP+HR+SpO2
+pupils
4x20
Thorax by
palpation,
percussion,
hearing
3x20
Arms+legs+abd
omen+pelvis
4x20
100
80
60
80
Basic
assessment
+ SpO2
2x25
Effort to
reassure the
child
50
50
5
Tension PTX
l. dx.
Stairs fall
without
diagnosis
I.V. line
Analgesia
Immobilization,
C-collar
100
0
25
25
30
Assessment in
hospital
(forensic aspect
and age of child)
Leave in the
place
Max. points
1 200
Correct decisions and performance
320
Shallow breathing, pupils izokorie, extreme
shortness of breath, cyanosis, trachea deviation
to the left, increased filling of cervical veins,
right hemithorax doesn't rising + inspiratory
position, encumbering elevation of right arm,
hypersonic prcussion l.dx., painful side and
sagital percussion of thorax compression l.dx.,
inaudible breathing l.dx., HR regular,
tachycardia, ECG - tachySR otherwise normal
graph, head, left arm, stomach, pelvis - no
symptoms. Glykaemia, temperature, neurology no symptoms.
100
Mother's incident description - child didn't fall
down directly to the ground, protected by thich
layer of clothes, suckling is conscious, crying,
stable.
After take off clothes - tentative assessment, no
trauma, quick measurement - SpO2 99%, HR
130/min, no visible injury quick orientation and
assessment provide comfort for child, crying
hush.
180
Exterme shortness of breathing, sharp pain
during inspiration on the right, no cough, shallow
tachypnea 28/min, cyanosis, increased filling of
cervical veins, trachea deviation to the left,
inspiratory position of right hemithorax with
disapperance of breathing excursions, painful
palpation l.dx. - ribs fracture, no crepitation,
encumbering elevation of right arm, hypersonic
percussion, inaudible breathing l.dx.,
tachycardia, hypotension, then circulation
collapse, PEA.
Working diagnosis - tension PTX l.dx.
100
Child after basic assessment without any
pathology, before fall protected by thick layer of
clothes and mother. There wasn't direct fall of
child, child can't tell troubles because of age,
need of assessment in medical institution
because of forensic aspects.
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
4
Working diagnosis - child
100
5
Thorax
Thorax
decompression - decompression
puncture or
after
drainage till
5th min within
5th min,
initializing KPR
puncture
puncture
description: 100 description: 40
puncture
puncture
execution: 200
execution: 80
100+200
40+80
Treatment PHYS
Treatment PARA
7
Transport, direction
Players
120
Thorax
Thorax
decompression - decompression
puncture or
after
drainage till
5th min within
5th min,
initializing KPR
puncture
puncture
description: 100 description: 40
puncture
puncture
execution: 200
execution: 80
100+20
40+80
300
6
300
Well-timed puncture or drainage till 5th min,
puncture or drainage will execute on pork
skeleton, drain or thick nedle available. After 5th
min uncousciousness, circulation collapse, PEA
are coming, KPR on basic torso,
decompression within KPR - yes - less score,
it's still reversible cause of cardiac arrest we
don't judge KPR only emphasize during debate
thet ther's waste of chance for crew and patient
because of late solution of tension PTX.
300
Quick orientation and triage after arrival, when
they'll call physician and describe correctly
clinical findings - physician'll recommend
puncture immediately in 2nd-5th intercostal
(next as above), calling to consultant physician
isn't evaluated, puncture is life-saving measure,
can be realized without competention.
After 5th min without decompression the same
process as above.
100
Providing of child transport to hospital, ideally
together.
100
Subjective evaluation by players according
players rules. Player scores also effort to
reassure the child and mother, comfort for both.
0
300
5
100
Child after basic assessment without any
pathology, before fall protected by thick layer of
clothes and mother. There wasn't direct fall of
child, child can't tell troubles because of age,
need of assessment in medical institution
because of forensic aspects.
Child and
mother together
in same
ambulance car
Direction B
50
50
120
CPR without
decompression
0
CPR without
decompression
0
Mother
100
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Vagelis Reinhard
Den
Vagelis Reinhard
Day
Časový limit pro splnění úkolu:
MUC. RR
NAT-RLP
NAT-RZP
INT-PHYS
INT-PARA
max. 12 min.
Rozhodčí:
Judges:
Katarína Veselá, Miroslav Ptáček, Rostislav Mach
Katarína Veselá, Rostislav Mach
Miroslav Ptáček, Jana Zazulová, MUC. RR
Christoph Redelsteiner, Marios Sfakianakis, Tomáš Ninger
RALLYE REJVIZ 2013
Legendu posádka obdrží s instrukcemi.
Legenda pro posádku:
Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k události:
Motocyklista narazil do stromu.
•
•
•
•
•
A
B
C
D
Vaším úkolem je:
vyhodnotit situaci na místě události a zvolit správný pracovní postup
vyšetřit a ošetřit postiženého
stanovit pracovní a diferenciální diagnózu, podat léčbu
určit směrování dle místní situace a případné další kroky
je-li nutná hospitalizace, stanovit způsob transportu
Místní situace:
Nejbližší nemocnice: 8 km pozemním transportem. Vybavení: chirurgie, interna, neurologie, gynekologie a porodnice, biochemická laboratoř.
Nemocnice vyššího typu: 25 km pozemním transportem. Vybavení: jako A + urgentní příjem, ARO, ORL, CT, neurologie s JIP, psychiatrie, infekční, dětské oddělení s JIP.
Specializované centrum: 12 km pozemním transportem. Vybavení: jako B + navíc traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum, iktová jednotka, magnetická rezonance.
Doba příletu LZS na místo události je 10 min. Přistání těsně u místa události možné.
Aktuální situace na místě události:
24. května 2013, 10:20 hod., jasno, bezvětří, 20°C. Dojezdová doba posádky na místo události od výzvy je 15 min.
Situace na místě události:
Pri príchode:
Vodič (P1) leží v strede cesty dezorientovaný, prilbu si dal sám dole. Profúzne sa potí a drží si boľavé miesto na pravej dolnej časti hrudníka. VF: (GCS oči 4 slovne 3 motoricky 5
=12), SpO2 93%, fD 22 plytké, P 140/min reg., TK sa nedá odmerať pre hrubý motorkársky odev, po vyzlečení TK 90/60 mm Hg. Pacient potrebuje len kyslík, stabilizáciu chrbtice a
load & go = rýchle naloženie do Ambulancie, potom podanie tekutín ale nie agresívne doplňovanie. Dve i.v., nepotrebuje OTI lebo na kyslíku pri dýchaní cez masku bez spätného
vdychovania je SpO2 99% a nemocnica je blízko.
Spolujazdec (P2) má len zlomeninu ramena. VF: GCS 15, SpO2 98% fD 15 P 110 TK 135/90. Potrebuje analgéziu a ABCDE vyšetrenie.
Postup: posádka sa musí opýtať na bezpečnosť miesta a volať políciu alebo hasičov na zaistenie miesta a motorky. Team žiada ďalšiu posádku- bola vyslaná zároveň, ale prvá
posádka o tom nedostala informáciu.
Vyšetrenie: posádka musí liečiť pacientov ako motocyklovú nehodu. Treba rozoznať kritického pacienta (vnútorné krvácanie, poranenie pečene, zlomenina rebier ?) P1, naložiť ho
do Ambulancie a ísť. Pri požiadavke na ďalšiu posádku rozhodca povie, že príde za 3 minúty. Po 3 min rozhodca povie súťažiacej posádke, že výpomoc je na mieste a o druhého
pacienta P2 sa nemusia starať.
Liečba (aj nižšie): board s fixáciou chrbtice a krčný golier pre obidvoch postihnutých. U P 2 fixovať rameno po analgézii a predchádzajúcom zistení AA. Ak sa pýtajú, P2 povie, že
mal ťažkú reakciu na morfín a myslí si, že je alergický. Vo virtuálnej Ambulancii po "naložení" P1 treba zaistiť i.v. prístup a podať kyslík maskou bez spätného vdychovania.
Klíčová slova:
Špecializované traumacentrum je blízko k miestu nehody, 12 km, dojazd menej ako 10 min, takže posádka musí naložiť pacienta a transportovať do nemocnice (load&go). Nestrácať
čas na mieste pretože pacient má vnútorné krvácanie do brucha.
Hodnocené kroky posádky
1
2
Opýtať sa na
Vyžiadať políciu
bezpečnosť
Situace na místě události a
alebo hasičov
1
bezpečnost
miesta nehody
20
2
3
4
5
Pacient 1 (řidič)
Pacient 1
(uvnitř ambulance)
Pacient 2 (pasažér)
Figuranti
20
ABCDE kontrola
Stabilizovať
P na radialis a
hlavu krčným
frekvencia (50);
golierom (20) a
fD (20), TK (0)
doskou s
,SpO2 (20)
bočnicami (20)
Monitor (10)
3
4
5
Vyžiadať ďalšiu
posádku do 3
min.
Rozpoznanie
Rozpoznanie
kritického
kritického
pacienta
Rozpoznanie
pacienta
(vnútorné
vnútorného
(vnútorné
krvácanie) (100) krvácania (50)
krvácanie) (100)
+ naložiť
po 8. minute
+ naložiť
pacienta do
alebo zotrvanie
pacienta do
Ambulancie
na mieste > 10
Ambulancie do
medzi 6. a 8.
min (0)
6. min (300) a
min (100) a
odísť
odísť
100
400
200
50
Druhotné
vyšetrenie,
neurologické
vyšetrenie, OA,
AA, FA, NO
5x10
Kyslík maskou
bez spätného
vdychovania
najneskôr v
ambulancii
2 x i.v. a
podanie tekutín
Informace
trauma týmu v
nemocnici (i
cestou ZOS)
Směrování C
pozemní cestou
50
20
20
50
150
Druhotné a
neurologické
vyšetrenie
5x10
Informace
posádce druhé
ambulance o
stavu pacienta
50
50
Zistiť alergiu
(50), dať
ABCDE kontrola
analgetikum
P na radialis s
(50) pred
frekvenciou
znehybňovaním
(50); fD (20), TK
ramena (50)
(0) ,SpO2 (20)
BEZ ZISTENIA
Monitor (10)
ALERGIE 0
bodov v stĺpci !!.
40
100
Pacient 1
Pacient 2
50
50
Správný postup
80
Posádka musí žiadať Políciu alebo hasičov na
zabezpečenie miesta a motorky. Ak sa
posádka opýta na bezpečnosť, rozhodca povie:
"Ako vidíte". Až po vyžiadaní Polície povie, že
cesta je zabezpečená.
540
Posádka musí vyšetriť pacienta, stabilizovaťfixovať, zistiť vnútorné krvácanie a čím skôr
odísť (load & go) pretože traumacentrum je
blízko, menej ako 10 min cestou.
290
Posádka musí v Ambulancii spraviť druhotné
vyšetrenie vrátane neurologického (oči, krk ?,
sila a pohyblivosť končatín). Podať tekutiny a
udržiavať i.v. priechodné.
390
Posádka musí vyšetriť a imobilizovať pacienta,
podať analgetiká pred imobilizáciou a žiadať
výpomoc, lebo majú prioritného pacienta.
PACIENT NESMIE DOSTAT OPIOIDNE
ANALGETIKA. Iné analgetiká: N2O + kyslík,
ketamin a pod. sú vhodné.
100
Subjektivní hodnocení figurantů v roli pacientů.
40
40
Stabilizovať
hlavu s krčným
golierom (20) a
použiť dosku s
bočnicami (20)
Max. bodů
1 400
150
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Vagelis Reinhard
Vagelis Reinhard
Den
Day
Time limit for task:
MUC. RR
NAT-RLP
NAT-RZP
INT-PHYS
INT-PARA
max. 12 min.
Rozhodčí:
Judges:
Katarína Veselá, Miroslav Ptáček, Rostislav Mach
Katarína Veselá, Rostislav Mach
Miroslav Ptáček, Jana Zazulová, MUC. RR
Christoph Redelsteiner, Marios Sfakianakis, Tomáš Ninger
RALLYE REJVIZ 2013
Story get to team with instructions.
Story for team:
Emergency Dispatch Centre received emergency call and send you to:
Motorbike crashed in a tree.
•
•
•
•
•
Your tasks are:
assess scene and correct work management on site
examine and treat the patient
define working diagnosis and differential diagnosis, administer the therapy
define direction according to local situation and possible following steps
if hospitalization is needed, define mean of transport and prepare for transport
Local situation:
A Nearest hospital: 8 km by ground transport. Depts: basic surgery, internal medicine (neurologists on duty nonstop), gynecology, obstetric and biochemistry.
Medium level hospital: 25 km by ground transport. Depts: as A + ED, anaesthesia and general intensive care, ENT, CT, neurologic dept. with ICU, psychiatry, infectious diseases
B
and pediatric dept. with ICU.
C Specialized central hospital: 12 km by ground transport. Depts: as B + traumacentre, burn unit, cardiocentre with cath lab, stroke unit, NMR.
D Helicopter rescue available at 10 mins. Landing on the scene is possible.
Conditions on the scene:
May 24, 2013 10:20am, clear sky temperature 20°C (68°F). Call to address time is 15 mins.
Situation on the scene:
On arrival:
The driver (P1) is laying in the middle of the road with altered level of consciousness, he is confused and took his helmet of by himself.
He is sweating profusely and covering his right lower rib cage due to pain. His vitals are (GCS E4 V3 M5 =12), SpO2 93%, BR 22 and shallow, PR 140. BP can’t be obtained easy
since he is wearing his motorbiker dress. (If undressed it will be 90/60). This patient just needs O2, stabilization, load and go. Inside the ambulance we can give him fluids (but not
aggressive). Two lines just to keep it open. He doesn’t need intubation because SpO2 99% with non-rebreather mask and the hospital is near.
Passenger (P2) has only a broken arm. His vitals are GCS 15, SpO2 98% RR 15, HR 110 BP 135/90.
He just needs an ABCDE and analgesia.
Approach: Team must ask if the scene is safety and call trafic police or FD to secure the scene and the motorbike. Request for second ambulance (it was dispatched parallel, crew
didn't get the information at inital dispatch
Examination: The teams must treat the patients due to the motorbike accident. The teams must recognize critical patient (internal bleeding, ? Liver laceration, rib#?) of patient 1
and load him in ambulance and go . When the teams ask for second ambulance the judge say it will be on scene in three minutes. After three minutes the judge say to the team
"the second ambulance arrived so you are free from the second patient"
Treatments (see below also): C-spine board required for both patients also cervical collar. Stabilize patient's 2 the broken arm and must ask for allergies before give analgesia. If
asked patient states he had a severe reaction to morphine and thinks he is allergic to that. Inside virtual ambulance for patient 1 must start iv access and oxygen with nonrebreathing mask.
Key words:
The specialized centre whith traumacentre is very close to the scene. 12 km, less about 10 minutes so the crew must LOAD the patient 1 and GO to the hospital. Not necessary to
lose time on scene due to the internal bleeding of patient.
Team scoring
1
2
3
4
5
Scene safety
Patient 1 (driver)
Patient 1
(inside ambulance)
Patient 2 (passenger)
Players
1
Ask for Scene
Safety
2
3
4
5
Ask for Police or Ask for a second
ambulance within
Fire
first 3 minutes
Departement
20
20
Stabilize head
with cervical
collar (20) and
use C-spine
board etc. (20)
ABCDE Check
for radial Pulse
and Frequency
(50);BR (20),
BP (0) ,SpO2
(20) Monitor
(10)
Recognition of
Recognition of
critical patient
critical patient
Recognition of
(internal blood
(internal blood internal bleeding
loss) (100) + loss) (100) + load
(50) after 8th
patient in
load patient in
minute or stay
Ambulance
Ambulance
between 6th and on scene > 10
before 6th
min (0)
8th minute (100)
minute (300)
and leaving
and leaving
40
100
400
200
50
Latest point for
Oxygen with
non-rebreather
mask
Two i.v. and
fluid
administration
Alert Trauma
Team at
Hospital
Direction C by
ground
50
20
20
50
150
Secondary
Survey,
Neurological
Exam
5x10
Report to the
second
ambulance crew
about patient's
situation
50
50
Ask for
SAMPLE
ABCDE Check
allergies (50),
for radial Pulse
treat the pain
and Frequency
(50) before
(50);BR (20),
stabilize the
BP (0) ,SpO2
broken arm (50)
(20) Monitor
IF ALLERGIES
(10)
NOT ASKED
0 POINTS.
40
100
Patient 1
Patient 2
50
50
150
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
Correct decisions and performance
80
The teams must ask for traffic police or Fire
Departement to secure the scene and the
motorbike. If the teams ask for scene safety
the judge say "as you see".
540
The teams must examine the patient, stabilize
him, recognize the internal bleeding and
decide load and go because the traumacenter
is less than 10 minutes.
290
Teams must make secondary survey inside
ambulance. Include neurological exam. (eyes,
neck, strength and movement of limbs) injures.
Administrate fluids and keep lines open.
390
The teams must examine the patient stabilize
him, treat the pain and ask for second
ambulance due to load and go the first patient.
PATIENT MAY NOT RECEIVE ANY OPIATES
SUBSTANCES; Nitronox (N2O + O2), Livopan
(N2O), Ketanes (ketamin) etc are OK.
100
Subjective evaluation by players according
players rules.
40
Secondary
Survey,
Neurological
Exam, SAMPLE
5x10
Stabilize head
with cervical
collar (20) and
use C-spine
board etc (20)
Max. points
1 400
Turista
Noc
Tourist
Night
Časový limit pro splnění úkolu:
MUC. RR
NAT-RLP
NAT-RZP
INT-PHYS
INT-PARA
max. 5 min.
Rozhodčí:
Judges:
David Tuček
Tomáš Veleta
David Tuček, Roman Havlena
Sebastijan Piberl
Martin Trhlík
RALLYE REJVÍZ 2013
Legendu posádka obdrží s instrukcemi.
Legenda pro posádku:
Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k události:
Turista s bolestí dolní končetiny, volající bude čekat u silnice.
•
•
•
•
•
A
B
C
D
E
Vaším úkolem je:
vyhodnotit situaci na místě události a zvolit správný pracovní postup
vyšetřit a ošetřit postiženého
stanovit pracovní a diferenciální diagnózu, podat léčbu
určit směrování dle místní situace a případné další kroky
je-li nutná hospitalizace, stanovit způsob transportu
Místní situace:
Nejbližší nemocnice: 20 km pozemním transportem. Vybavení: chirurgie, interna, ARO, neurologie (bez statutu iktového centra), gynekologie a porodnice, CT, biochemická
laboratoř.
Nemocnice vyššího typu: 42 km pozemním transportem. Vybavení: jako A + urgentní příjem, iktové centrum, ORL, onkologie, psychiatrie, infekční a dětské oddělení.
Specializované centrum: 55 km pozemním transportem. Vybavení: jako B + traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum a magnetická rezonance.
Ponechání postiženého na místě události.
LZS není k dispozici.
Aktuální situace na místě události:
24. května 2013, 23:30 hod., jasno, bezvětří, 15°C. Dojezdová doba posádky na místo události od výzvy je 15 min.
Situace na místě události:
4 osoby, vyhlížející jako turisté na výletě, volající, který čeká na posádku u silnice udává, že jeho kamarád se začal při výletě zastavovat, stěžuje si na bolesti nohy, poté co špatně
došlápl při přeskakování potoka. Doprovod je značně netrpělivý, nervozní, slovně agresivní, ruší posádku.
Při asertivním chování postižený zklidní ostatní a umožní odběr anamnézy a vyšetření. Úkol končí v 5. minutě a navazuje na něho kontakt se SPIS - altán nebo sanitky posádek.
Cíl úkolu:
1) Ukázat možnost verbálního násilí při výkonu povolání.
2) Nacvičit si asertivní přístup při odběru anamnézy a vyšetření.
3) Seznámení se SPIS informativním rozhovorem, letáky a krátké občerstvení po náročném nočním úkolu.
Hodnocené kroky posádky
1
Komunikace
1
2
3
4
5
Max. bodů
500
Asertivní přístup
při agresivitě
doprovodu
100
100
2
3
Anamnéza
Vyšetření
Odběr
kompletní
anamnézy (OA,
FA, RA, alergie,
PA+SA+abúzus
6x20
Nalezení
inzulinového
pera
120
30
Prvotní
zhodnocení
vitálních funkcí
3x20
Vyšetření hlavy,
hrudníku břicha
a končetin
pohledem,
pohmatem a
poslechem
5x20
Základní
vyšetření
svalové síly,
taxe, hybnosti
DKK a HKK a
zornic
5x10
TK, TF, SpO2,
glykemie
4x10
60
100
50
40
150
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
250
Správný postup
Turista
Noc
Tourist
Night
Time limit for task:
MUC. RR
NAT-RLP
NAT-RZP
INT-PHYS
INT-PARA
max. 5 min.
Rozhodčí:
Judges:
David Tuček
Tomáš Veleta
David Tuček, Roman Havlena
Sebastijan Piberl
Martin Trhlík
RALLYE REJVIZ 2013
Legendu posádka obdrží s instrukcemi.
Story for team:
Emergency Dispatch Centre received emergency call and send you to:
Tourist with leg pain, caller will wait at the road.
•
•
•
•
•
A
B
C
D
E
Your tasks:
assess scene and correct work management on site
examine and treat the patient
define working diagnosis and differential diagnosis, administer the therapy
define direction according to local situation and possible following steps
if hospitalization is needed, define mean of transport
Local situation:
Nearest hospital: 20 km by ground transport. Depts: surgery, internal medicine, anaesthesia and general intensive care, neurology (no stroke unit), gynecology and obstetric, CT,
biochemistry.
Higher level hospital: 42 km by ground transport. Depts: as A + ED, stroke unit, ENT, oncology, psychiatry, infectious diseases and pediatric dept.
Specialized centre: 55 km by ground transport. Depts: as B + traumacentre, burn unit, cardiocentre, NMR.
Leave the patient on the place.
Helicopter rescue is not available.
Conditions on the scene:
May 24, 2013, 11:30pm, clear sky, calm, temperature 15°C (59°F). Call to address time is 15 mins.
Situation on the scene:
Four persons, looks like tourists on the trip. Caller waiting the crew at the road. His fellow slow down walking, complains leg pain after jumping over the creek. Escort is heavy
inpatient, anxious, agressive behaviour by speech, disturb the crew.
With assertive behaviour of the crew is victim quiet and allow history taking and physical examination. The task finish at 5th minute, continue with member of psychological support
SPIS at shelter (Ambulance or other quiet space).
Goal of task:
1) Show the posibility of agressive behaviour within EMS treatment.
2) Train assertive approach at history taking and examination.
3) Introducing to SIPS - System of psychoosocial intervention, posters and small refreshment.
Team scoring
1
Communication
1
2
3
4
5
Max. points
500
Assertive
approach to
agressive escort
100
100
2
3
Patient history
Examination
Patient history:
Personal,
medication,
family, allergy,
working, social
history,
abusus/addicts
6x20
Insulin pen
finding
120
30
Exam head,
Primary vital
chest,
function
abdomen,
evaluation:
extremities by
consciousness,
sight,
breathing,
percussion and
circulation 3x20 auscultation
5x20
60
100
150
Basic exam
muscle force,
taxia and
movement of
extremities,
pupils
5x10
BP, HR, SpO2,
glycaemie
4x10
50
40
Copyright © 2013 RALLYE REJVÍZ, o. s. - All Rights Reserved
250
Correct decisions and performance

Podobné dokumenty

Výsledková listina, úkoly List of results, tasks

Výsledková listina, úkoly List of results, tasks Jana Landštofová Daniela Chyská Peter Fusek Oleksander Lesko Rostislav Klement Jana Šugárková Barbora Garajová Jakub Plavec Barbora Zuchová Branislav Horňák Ľubomír Ignác

Více

Výsledková listina, úkoly List of results, tasks

Výsledková listina, úkoly List of results, tasks Jana Landštofová Daniela Chyská Peter Fusek Oleksander Lesko Rostislav Klement Jana Šugárková Barbora Garajová Jakub Plavec Barbora Zuchová Branislav Horňák Ľubomír Ignác

Více

Qakino - Rallye Rejvíz 2014

Qakino - Rallye Rejvíz 2014 co děláme, proč to děláme (svlékání, vyšetření, transport...).

Více

Volba – Choices - Rallye Rejvíz 2014

Volba – Choices - Rallye Rejvíz 2014 Rozhodčímu hlásíte (příklad): "Směrování A, transport E" a případné další doplňující informace dle vlastního uvážení. Situace na místě události: Po příchodě na místo Vás policie informuje, že muž p...

Více

Výsledková listina, úkoly List of results and tasks

Výsledková listina, úkoly List of results and tasks Výsledková listina, úkoly List of results and tasks 15. ročník mezinárodní soutěže ZZS RALLYE REJVÍZ 15 Year of International EMS Competition RALLYE REJVIZ th

Více

Výsledková listina a přehled úkolů Rallye Rejvíz 2012

Výsledková listina a přehled úkolů Rallye Rejvíz 2012 Výsledková listina, úkoly List of results, tasks

Více

Vemeno – Teat - Rallye Rejvíz 2014

Vemeno – Teat - Rallye Rejvíz 2014 nechaotické vykonávání jednotlivých úkonů

Více