Crystal Worlds Swarovski, Wattens, A

Komentáře

Transkript

Crystal Worlds Swarovski, Wattens, A
Vegetační
kompaktní
střecha
Crystal Worlds Swarovski, Wattens, A
Art direktor Andre Heller
Architekti Mag. Carmen Wiederin and Propeller Z, Wienna Ing. Georg Malojer, Project Management GmbH & Co., Innsbruck
Výstavba 1995, 2003, 2007
Materiál Kompaktní skladba FOAMGLAS®, cca 5 200 m2, typ T4+ tloušťka 100 mm
Provozní vrstva Intenzivní vegetační střecha
Již v první budově komplexu Crystal Worlds
společnosti Swarovski byly na všechny podzemní tepelné izolace zvoleny desky z pěnového skla FOAMGLAS®. Největší pozornost
při návrhu této podzemní budovy byla
věnována náročné intenzivní vegetační
střeše, která má nejen náročný tvar, ale také
masivní souvrství. Každá oprava případné
poruchy střechy by byla složitá, nákladná
a mohla by vést až k uzavření komplexu
a velkým ztrátám v podnikání. Proto pad-
la volba na tepelnou izolaci FOAMGLAS®,
která je v kompaktním systému za všech
okolností efektivní, zcela nenasákavá a bezporuchová po řadu desetiletí. Další velkou
výhodou izolace FOAMGLAS® je její vysoká
pevnost a nestlačitelnost, neboť tloušťka
souvrství nad hydroizolací dosahuje místy až
několika metrů a působí tak na kompaktní
skladbu extrémním tlakem.
Vegetační kompaktní
skladba FOAMGLAS®
– dvojitá bezpečnost
proti vniknutí
vlhkosti.
www.foamglas.cz
1
2
3
8
4
7
4
5
5
6
7
8
6
3
2
1
15
Skladba
Betonová deska
Penetrační nátěr
Desky FOAMGLAS® T4+
v tloušťce 100 mm kompaktně
lepené do horkého asfaltu
Dvouvrstvá hydroizolace
z asfaltových pásů
Ochranná rohož
Drenážní vrstva
Filtrační vrstva
Intenzivní vegetační souvrství

Podobné dokumenty

Technická universita, Delft, NL

Technická universita, Delft, NL původně zvolený nejlevnější střešní systém, veškeré poruchy v detailech nebo od provozu se projevovaly nekontrolovatelným zatékáním do objektu. Proto se Technická universita při opravě střechy rozh...

Více

Rozšíření bytového komplexu, Winterthur, CH

Rozšíření bytového komplexu, Winterthur, CH skladby střešního pláště na minimum tak, aby se na maximum zvýšila výška okenních otvorů a tím i přístup denního světla. Jednoplášťová skladba s izolací od společnosti FOAMGLAS® a s plechovou kryti...

Více

foamglas® tapered t4+

foamglas® tapered t4+ Supersedes: 01.03.11

Více

foamglas® tapered f

foamglas® tapered f Označení CE zajišťuje shodu se základními povinnými požadavky Směrnice stavebních výrobků tak, jak je uvedeno v EN 13167. V rámci certifikace CEN Keymark jsou všechny uvedené vlastnosti ověřeny opr...

Více

Plochá kompaktní střecha na železobetonové desce s betonovou

Plochá kompaktní střecha na železobetonové desce s betonovou používáte izolaci FOAMGLAS® (viz TG1). Prosíme, kontaktujte technické oddělení výrobce pro ověření podmínek pro podklad. - Při technicky správném provádění musí být dodrženy odpovídající normy a s...

Více