Seznam faktur

Komentáře

Transkript

Seznam faktur
Lic. :
S00J
GORDIC software -KDF
Strana:
Ièo :
00283924
Statutární mìsto Zlín
Datum :
Ucs :
001
Statutární mìsto Zlín
Èas :
1
20.05.2009
11:56:47
Seznam faktur - platby
Kniha :
kniha došlých faktur I
Název masky:
Klíèové slovo :
Typ
Agend. èíslo
Identifikátor
Ièo dod.
Èíslo fak. dod.
Název dodavatele
Dat. uúp.
Dat. zd. pl. Dat. splat.
Popis
FAK
Celk. èástka Mìna
Zaplaceno
205100001
S00JP003XFR4
26899949
5100030
JATKA UB, s.r.o.
03.01.2005
17.01.2005
Zbývá zaplatit
Datum zapl.
509,36 CZK
0,00
maso - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-509,36
FAZ
205100002
S00JP003XFSZ
49970607
4832700022
Jihomoravská plynárenská,
03.01.2005
08.01.2005
13.01.2005
45 400,00 CZK
0,00
záloha na plyn za 1.Q 2005 - è.o.m. 2414074 - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-45 400,00
FAZ
205100003
S00JP003XFTU
49970607
4914370022
Jihomoravská plynárenská,
03.01.2005
08.01.2005
07.01.2005
88 300,00 CZK
0,00
záloha na plyn za 1.Q 2005 - è.o.m. 2424637 - Tø.T.Bati 44 - OVS
-88 300,00
FAZ
205100004
S00JP003XFUP
49970607
0332490022
Jihomoravská plynárenská,
03.01.2005
08.01.2005
07.01.2005
3 700,00 CZK
0,00
záloha na plyn za 1.Q 2005 - è.o.m. 3018439 - Kleèùvka 16 - OVS
-3 700,00
FAZ
205100005
S00JP003XFVK
49970607
485689022
Jihomoravská plynárenská,
03.01.2005
08.01.2005
07.01.2005
29 700,00 CZK
0,00
záloha na plyn za 1.Q 2005 - è.o.m. 2417398, 2444811, 2445409 - HZ Kostelec, Prštné, Malenovice - OVS
-29 700,00
FAZ
205100006
S00JP003XFWF
49970607
0747990022
Jihomoravská plynárenská,
03.01.2005
08.01.2005
07.01.2005
15 100,00 CZK
0,00
záloha na plyn za 1.Q 2005 - è.o.m. 2457031 - Divadelní 1333 - OVS
-15 100,00
FAZ
205100007
S00JP003XFY5
49970607
0213900022
Jihomoravská plynárenská,
03.01.2005
08.01.2005
07.01.2005
16 000,00 CZK
0,00
záloha na plyn za 1.Q 2005 - è.o.m. 3010275 - Kostelec 133 - OVS
-16 000,00
FAZ
205100008
S00JP003XFZ0
49970607
0227130022
Jihomoravská plynárenská,
03.01.2005
08.01.2005
07.01.2005
16 700,00 CZK
0,00
záloha na plyn za 1.Q 2005 - è.o.m. 3011038 - Želechovice 68 - OVS
-16 700,00
FAZ
205100009
S00JP003XG0O
49970607
0002350022
Jihomoravská plynárenská,
03.01.2005
08.01.2005
8 500,00 CZK
07.01.2005
0,00
záloha na plyn za 1.Q 2005 - è.o.m. 2989763 - Velíková 53 - OVS
-8 500,00
FAZ
205100010
S00JP003XG1J
49970607
0002060022
Jihomoravská plynárenská,
03.01.2005
08.01.2005
07.01.2005
64 900,00 CZK
0,00
záloha na plyn za 1.Q 2005 - è.o.m. 2461878 - Burešov 4886 - OVS
-64 900,00
FAZ
205100011
S00JP003XG44
49970194
6100046633
Jihomoravská energetika
03.01.2005
10.01.2005
07.01.2005
29 600,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100111595 - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-29 600,00
FAZ
205100012
S00JP003XG2E
49970194
6100050818
Jihomoravská energetika
03.01.2005
10.01.2005
12.01.2005
4 950,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100116629 - Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV
-4 950,00
FAZ
205100013
S00JP003XG39
26078201
6100066036
E.ON Energie, a.s.
03.01.2005
17.01.2005
12.01.2005
180,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100125820 - Moravská 4781 - MP
-180,00
FAZ
205100014
S00JP003XGC0
49970194
6100051977
Jihomoravská energetika
03.01.2005
10.01.2005
07.02.2005
7 040,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100117644 - Salaš - OKP
-7 040,00
FAZ
205100015
S00JP003XGFL
49970194
6100046351
Jihomoravská energetika
03.01.2005
10.01.2005
12.01.2005
1 630,00 CZK
0,00
Záloha na el. energii za 1/2005, è. o. m. 3100110991 - KD Jižní Svahy
-1 630,00
FAZ
205100016
S00JP003XGAA
49970194
6100069894
Jihomoravská energetika
03.01.2005
17.01.2005
12.01.2005
3 910,00 CZK
0,00
Záloha na el. enegii za 1/2005, è. o. m. 3100128119 - KD Malenovice, Mlýnská 845
-3 910,00
FAZ
205100017
S00JP003XG7P
49970194
6100041417
Jihomoravská energetika
03.01.2005
10.01.2005
17.01.2005
7 910,00 CZK
0,00
Záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100101087 - KD Želechovice
-7 910,00
FAZ
205100018
S00JP003XGJ1
49970194
6100069433
Jihomoravská energetika
03.01.2005
17.01.2005
12.01.2005
530,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100127832 - nám.Míru - OMZ
-530,00
FAZ
205100019
S00JP003XGGG
49970194
6100046144
Jihomoravská energetika
03.01.2005
10.01.2005
17.01.2005
2 240,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100110432 - Dìtská 4633 - OMZ
-2 240,00
FAZ
205100020
S00JP003XGEQ
49970194
6100046136
Jihomoravská energetika
03.01.2005
10.01.2005
12.01.2005
760,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100110423 - Dìtská 4633 - OMZ
-760,00
FAZ
205100021
S00JP003XGKW
49970194
6100048946
Jihomoravská energetika
03.01.2005
10.01.2005
201 790,00 CZK
12.01.2005
0,00
záloha na el.energii za 1/2005 - OVS
-201 790,00
FAZ
205100022
S00JP003XGLR
49970194
6100049281
Jihomoravská energetika
03.01.2005
10.01.2005
12.01.2005
790,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 1/2005 - OVS
-790,00
FAZ
205100023
S00JP003XGHB
49970194
6100041088
Jihomoravská energetika
03.01.2005
10.01.2005
12.01.2005
2 180,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100100550 - Kleèùvka 16 - OVS
-2 180,00
FAZ
205100024
S00JP003XGI6
49970194
6100049905
Jihomoravská energetika
03.01.2005
10.01.2005
12.01.2005
9 290,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100115779 - Zabrání 564 - OVS
-9 290,00
FAZ
205100025
S00JP003XGDV
49970194
6100052008
Jihomoravská energetika
03.01.2005
10.01.2005
12.01.2005
6 320,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100117652 - Salaš 60 - OVS
-6 320,00
FAZ
205100026
S00JP003XGB5
49970194
6100051995
Jihomoravská energetika
03.01.2005
10.01.2005
12.01.2005
19 160,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100117649 - Salaš 53 - OVS
-19 160,00
FAZ
205100027
S00JP003XG9F
49970194
6100041510
Jihomoravská energetika
03.01.2005
10.01.2005
12.01.2005
4 090,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100101201 - 4.kvìtna 68 - OVS
-4 090,00
FAZ
205100028
S00JP003XG8K
49970194
6100041594
Jihomoravská energetika
03.01.2005
10.01.2005
12.01.2005
4 200,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100101288 - Podøevnická 405 - OVS
-4 200,00
FAZ
205100029
S00JP003XG6U
49970194
6100041542
Jihomoravská energetika
03.01.2005
10.01.2005
12.01.2005
16 200,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100101240 - Paseky 264 - OVS
-16 200,00
FAZ
205100030
S00JP003XG5Z
49970194
6100062470
Jihomoravská energetika
03.01.2005
10.01.2005
12.01.2005
15 790,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100123682 - nám.Míru 464 - OVS
-15 790,00
FAZ
205100031
S00JP0036YTW
67008763
001/2005
Danuše Šmigurová
04.01.2005
12.01.2005
12.01.2005
150 000,00 CZK
0,00
záloha na provoz Útulku pro zvíøata Vršava-Zlín za 1/2005-OŽPaZ
-150 000,00
FAZ
205100032
S00JP00370F3
49970607
4962540022
Jihomoravská plynárenská,
04.01.2005
08.01.2005
10.01.2005
27 300,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za I.Q.2005, è.o.m.2430812-Santražiny 3312,Zlín-OMZ
-27 300,00
FAK
205100033
S00JP00370E8
60748516
1250009
PC HELP, a.s.
04.01.2005
02.02.2005
7 497,00 CZK
07.01.2005
0,00
servisní služby spoj.s aplikací Evidence podnikatelù-paušál.popl.za 1.Q 2005-OIS
-7 497,00
FAK
205100034
S00JP003XGOC
62180975
200504
Janèík Svatoslav
05.01.2005
15.01.2005
31.01.2005
2 600,00 CZK
0,00
ubytování níže uved.osob za 1/2005-Baleja Michal -OSV
-2 600,00
FAK
205100035
S00JP0036ZES
18157513
2005001
Šopík Radoslav
05.01.2005
31.01.2005
14.01.2005
87 747,70 CZK
0,00
za zajištìní plošné inzerce v Mag.Zlín è.1/2005-OVaVV
FAK
205100036
S00JP0036ZGI
40364020
60841
Libor Kopèil
05.01.2005
13.01.2005
-65 810,78
26.01.2005
-21 936,92
07.07.2005
145,00 CZK
0,00
vejce - Jesle, Kneslova 4056 - OŠZMaTV
-145,00
FAK
205100037
S00JP0036ZHD
18067620
50039
Duòa Šimáèková
05.01.2005
12.01.2005
13.01.2005
88,00 CZK
0,00
potraviny - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV
-88,00
FAK
205100038
S00JP0036ZI8
25594028
2500002
FIALKA CZ, s.r.o.
05.01.2005
14.01.2005
13.01.2005
988,00 CZK
0,00
maso - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV
-988,00
FAK
205100039
S00JP0036ZJ3
41187385
25900119
XERTEC Praha, spol.s r.o.
05.01.2005
18.01.2005
13.01.2005
1 606,50 CZK
0,00
za komplexní technickou péèi na frankovacím stroji - OVS
-1 606,50
FAK
205100040
S00JP0036ZKY
00569135
950003
Kvasar, spol. s r.o.
05.01.2005
03.02.2005
17.01.2005
8 568,00 CZK
0,00
provedení exportu dat roku 2003 a 2004 z programu MIMI do formátu EXCEL - OIS
-8 568,00
FAZ
205100041
S00JP0036ZNJ
49477251
2005001
Rùžièka Martin, Exekutors
05.01.2005
18.01.2005
03.02.2005
5 950,00 CZK
0,00
záloha na náklady provedení exekuce - povinný: Josef Kyèerka, Zádveøice 233 - OP
-5 950,00
FAK
205100042
S00JP0036ZLT
44004010
2005/002
TRIM s.r.o.
05.01.2005
05.02.2005
17.01.2005
1 000 000,00 CZK
0,00
rekonstrukce Zámecké restaurace - Zámek Zlín - ORIA
-1 000 000,00
FAK
205100043
S00JP0036ZMO
68121393
1000105
Balajka Martin
05.01.2005
10.01.2005
03.02.2005
3 589,00 CZK
0,00
za opravu studny na pozemku ul.Pøílucká u byt.domu èp. 4117 - OŽPaZ
-3 589,00
FAK
205100044
S00JP003XHIZ
12217417
5/04
Chládek Zdenìk
06.01.2005
12.01.2005
13.01.2005
3 892,00 CZK
0,00
za zhotovení 2ks elaborátu a modelu "Regulaèní studie lokálního centra Louky-Prštné" - ÚHA
-3 892,00
17.01.2005
FAK
205100045
S00JP003XHH4
62180916
1/2005
Eva Krybusová, Mgr.
06.01.2005
14.01.2005
2 500,00 CZK
0,00
za vypracování KS è. 142154204 - Svìtlana a Antonín Fuskovi - OD
-2 500,00
FAZ
205100046
S00JP003XHFE
25666703
250700031
M.I.P.Group, a.s.
06.01.2005
17.01.2005
01.02.2005
24 264,00 CZK
0,00
2. záloha "BITT MILANO 2005" veletrh cestovního ruchu - OCR,VaVV
-24 264,00
FAZ
205100047
S00JP003XHG9
61860981
2514605762
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
06.01.2005
18.01.2005
17.01.2005
11 634,00 CZK
0,00
záloha na pøedplatné "Zlínské noviny-všední" od 5.1.2005 - 31.12.2005 - OKP
-11 634,00
FAK
205100048
S00JP003XHJU
13685392
05005
Josef Laimbek
06.01.2005
19.01.2005
14.01.2005
2 189,60 CZK
0,00
stìhování - vyklizení nábytku z úøadovny Prštné a jeho uložení ve skladovém depozitu Zálešná V - OKP
-2 189,60
FAK
205100049
S00JP003XHKP
68121083
04014
Tomáš Baèuvèík
06.01.2005
18.01.2005
18.01.2005
14 650,00 CZK
0,00
vánoèní balíèky pro dìtský domov Burešov - OKP
-14 650,00
FAZ
205100050
S00JP003XHLK
49970194
6100070531
Jihomoravská energetika
06.01.2005
17.01.2005
14.01.2005
370,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100128590 - Zálešná IV/1179 - OKP
-370,00
FAZ
205100051
S00JP003XHMF
49970194
6100058679
Jihomoravská energetika
06.01.2005
15.02.2005
17.01.2005
3 890,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m. 3100120596 - Lipová 1636 - OKP
-3 890,00
FAZ
205100052
S00JP003XHNA
49970607
4876450022
Jihomoravská plynárenská,
06.01.2005
08.01.2005
29.06.2005
6 400,00 CZK
0,00
záloha na plyn za 1.Q 2005 - è.o.m. 2445823 - ubytovna Lipová 1636 - OKP
-6 400,00
FAZ
205100053
S00JP003XHO5
49970607
1612760022
Jihomoravská plynárenská,
06.01.2005
08.01.2005
07.01.2005
8 100,00 CZK
0,00
záloha na plyn za 1.Q 2005 - è.o.m. 2455169 - sklad Zálešná IV/1179 - OKP
-8 100,00
-8 100,00
FAK
205100054
S00JP003XHP0
13659332
2005001
Vojtìch Chytil
06.01.2005
18.01.2005
04.04.2005
10 000,00 CZK
0,00
za zpracování projektové dokumentace "Úpravy elektroinstalace v budovì MMZ, nám.Míru è. 12" - OVS
-10 000,00
FAK
205100055
S00JP003704M
40364020
60921
Libor Kopèil
06.01.2005
14.01.2005
18.01.2005
288,00 CZK
0,00
vejce - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-288,00
FAK
205100056
S00JP003702W
45222851
èaje - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
35
Jaromír Janèa
06.01.2005
14.01.2005
1 908,90 CZK
14.01.2005
0,00
-1 908,90
FAK
205100057
S00JP003703R
49455834
41201955
Laksyma, a.s.
06.01.2005
11.01.2005
14.01.2005
471,00 CZK
0,00
potraviny - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-471,00
FAZ
205100058
S00JP003XI20
49970194
6100071259
Jihomoravská energetika
06.01.2005
17.01.2005
13.01.2005
50,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100129165 - buòka Kleèùvka - OVS
-50,00
FAZ
205100059
S00JP003XI15
49970194
6100069043
Jihomoravská energetika
06.01.2005
17.01.2005
17.01.2005
800,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100127434 - sport.areál, Lhotka - OVS
-800,00
FAK
205100060
S00JP003XHUB
68040171
05/01
Ivan Páník, ing.
06.01.2005
24.01.2005
17.01.2005
1 600,00 CZK
0,00
za úpravu uživatelského programu "Potraviny" a "Èistící prostøedky" pro r. 2005 - Centrum pro resp.osl.dìti - OŠZMaTV
-1 600,00
FAK
205100061
S00JP003XHV6
49455834
41201956
Laksyma, a.s.
06.01.2005
11.01.2005
24.01.2005
272,00 CZK
0,00
mléko - Centrum pro resp. osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-272,00
FAK
205100062
S00JP003XHW1
40364020
60859
Libor Kopèil
06.01.2005
13.01.2005
17.01.2005
473,00 CZK
0,00
vejce - Centrum pro resp. osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-473,00
FAK
205100063
S00JP003XHXW
25581210
32500074
Výrobna lahùdek a uzenin
06.01.2005
08.01.2005
17.01.2005
942,50 CZK
0,00
maso - Centrum pro resp. osl. dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-942,50
FAK
205100064
S00JP003XHYR
25581210
42500052
Výrobna lahùdek a uzenin
06.01.2005
17.01.2005
17.01.2005
787,50 CZK
0,00
maso - Centrum pro resp. osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-787,50
FAK
205100065
S00JP003XHZM
18067620
50040
Duòa Šimáèková
06.01.2005
12.01.2005
17.01.2005
220,00 CZK
0,00
potraviny - Centrum pro resp. osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-220,00
FAK
205100066
S00JP003XI0A
64459241
10120578
Josef Daniel
06.01.2005
13.01.2005
17.01.2005
7 650,00 CZK
0,00
hygienické potøeby - Centrum pro resp. osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-7 650,00
FAK
205100067
S00JP003XILD
42340519
05007
Valagruz , spol. s r.o.
07.01.2005
25.01.2005
17.01.2005
2 380,00 CZK
0,00
zprostøedkování inzerce na orientaèní mapì Zlína na ul. Dlouhé (roèní pronájem firmì Vlk-Hilti servis s. r. o. )-OCR,VaVV
-2 380,00
FAK
205100068
S00JP003XIKI
62932632
25207253
èlenské pøíspìvky na rok 2005 - ÈIIA-ing.Zdeòka Hejná-OKaVA
Èeský institut inter.audi
07.01.2005
20.01.2005
3 000,00 CZK
03.02.2005
0,00
-3 000,00
FAK
205100069
S00JP003XIEC
68084510
50002
Miluška Ptáèková
07.01.2005
03.01.2005
20.01.2005
1 970,00 CZK
0,00
zhotovení povlaku do auta-MP 2Z2 50-70 i.è.6537
-1 970,00
FAK
205100070
S00JP003XIF7
25647334
G5012/2005
IN-EXPO GROUP s.r.o.
07.01.2005
14.01.2005
25.01.2005
45 696,00 CZK
0,00
náklady za úèast na veletrhu cestovního ruchu v Utrechtu 2005 (nájem plochy, panel) -OCR,VaVV
-45 696,00
FAK
205100071
S00JP003XIG2
26249979
FV054040015
C SYSTEM GROUP s.r.o.
07.01.2005
15.01.2005
17.01.2005
526,00 CZK
0,00
HP Ink.náplò barevná-OD
-526,00
-526,00
FAK
205100072
S00JP003XIHX
26283221
001/2005
SKAVO, spol. s r.o.
07.01.2005
18.01.2005
20.01.2005
6 314,30 CZK
0,00
èištìní kanalizace tlak.vozem-ORIA
-6 314,30
FAK
205100073
S00JP003XIIS
13684086
1/2005
František Hejda
07.01.2005
15.01.2005
13.01.2005
1 600,00 CZK
0,00
provedení revize plyn.zaøízení kotelny-OMZ
-1 600,00
VYZ
205100074
S00JP003XIJN
25144979
62400886
LESNICKÁ PRÁCE, s.r.o.
14.01.2005
07.01.2005
14.01.2005
600,00 CZK
600,00
07.01.2005
07.02.2005
19 500,00 CZK
0,00
vyúèt.zálohy na pøedpl.èas."Lesnická práce 2004"-OMZ
Storno vyúètování - záloha byla provedena likvidaèním poukazem (vyúètování provedeno 11.1.05 ruèním dokladem)
FAK
205100075
S00JP003XLHC
61860476
1256600010
Sodexho Pass Èeská Republ
stravenky Sodexho Pass-300 ks-OVS
-19 500,00
FAZ
205100076
S00JP003XLX4
48109461
120
IN-SY-CO s.r.o.
10.01.2005
17.01.2005
03.02.2005
5 753,60 CZK
0,00
záloha na udržovací poplatky za programy v roce 2005 IN-SY-CO:HIM,DHM-OSM
-5 753,60
FAK
205100077
S00JP003XLYZ
44117434
105002
Charita Zlín,spoleèenství
10.01.2005
08.03.2005
17.01.2005
96,00 CZK
0,00
za dopravu nábytku pro p.Martu Ivanovou-OSV
-96,00
FAK
205100078
S00JP003XLZU
44117434
105001
Charita Zlín,spoleèenství
10.01.2005
08.03.2005
04.03.2005
498,00 CZK
0,00
za poskytnutou soc.pomoc pro p.Milo Milana-OSV
-498,00
FAK
205100079
S00JP003XM0I
10575162
2005/4
Šiška Petr
10.01.2005
04.02.2005
02.03.2005
9 496,20 CZK
0,00
pláš•-OMZ
-9 496,20
01.02.2005
VYZ
205100080
S00JP003XM1D
60711086
15200031
Technické služby Zlín,s.r
10.01.2005
20.01.2005
23 800,50 CZK
0,00
C SYSTEM GROUP s.r.o.
10.01.2005
13.01.2005
379,50 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204109236-odstranìní SKO za obd.3.1.-31.12.2005-OMZ
FAK
205100081
S00JP003XLRY
26249979
FV054040013
Odd. správní - kanc. è. 211 - pí Mališková -tabelaèní papír k tiskárnì inv. è. 166962.
-379,50
FAZ
205100082
S00JP003XM4Y
49240315
2612100359
Mladá fronta,a.s.
10.01.2005
21.01.2005
18.01.2005
276,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl.èas."Sluníèko" na rok 2005-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-276,00
FAK
205100083
S00JP003XM99
48463850
20050081
Janeèek Karel
10.01.2005
20.01.2005
18.01.2005
20 230,00 CZK
0,00
syst.podpora SW EDA,MRP,EM na rok 2005-OIS
-20 230,00
FAK
205100084
S00JP003XMNB
00252341
5003
FRANCOUZ s.r.o.
10.01.2005
18.01.2005
18.01.2005
27 977,10 CZK
0,00
roláky-MP
-27 977,10
FAK
205100085
S00JP003XMMG
25318187
500191
Wimers Zlín v.o.s.
10.01.2005
16.01.2005
25.01.2005
736,50 CZK
0,00
CD-ROM,box na DVD...MP
-736,50
FAK
205100086
S00JP003XMLL
25318187
500189
Wimers Zlín v.o.s.
10.01.2005
16.01.2005
25.01.2005
2 060,00 CZK
0,00
ren.HP-MP
-2 060,00
FAK
205100087
S00JP003XMKQ
26272857
2211914038
Prabos plus a.s.
10.01.2005
21.01.2005
25.01.2005
38 181,00 CZK
0,00
obuv pro MP
-38 181,00
FAK
205100088
25.01.2005
S00JP003XMJV
46287736
24710001
Šenkeøík Ivo - Domoz
10.01.2005
18.01.2005
4 835,00 CZK
-4 835,00
S00JP003XMI0
25318187
500028
Wimers Zlín v.o.s.
10.01.2005
03.02.2005
490,50 CZK
0,00
èisticí prostøedky-MP
FAK
205100089
kanceláøský materiál-MP
-490,50
FAZ
205100090
S00JP003XMH5
14471400
05/01/1086
Jaroslav Rùžièka - Demoni
10.01.2005
17.01.2005
03.02.2005
2 380,00 CZK
0,00
záloha na poradenskou èinnost v mzdové oblasti pro rok 2005-MP-knihy
-2 380,00
FAK
205100091
S00JP003XMGA
26493276
0105000012
AUTO VIKI, a. s.
10.01.2005
25.01.2005
25.01.2005
4 011,49 CZK
0,00
servisní prohlídka /garanèní/ vozidla-MP 2Z2 50-70 i.è. 6537
-4 011,49
FAK
205100092
S00JP003XMP1
25581210
42500370
Výrobna lahùdek a uzenin
10.01.2005
24.01.2005
857,00 CZK
25.01.2005
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-857,00
FAK
205100093
S00JP003XMQW
47911034
1/05/00546
MIPL, spol. s r.o.
10.01.2005
20.01.2005
24.01.2005
795,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-795,50
FAK
205100094
S00JP003XN3W
46287736
25710006
Šenkeøík Ivo - Domoz
11.01.2005
20.01.2005
18.01.2005
4 835,00 CZK
0,00
hygienické potøeby - MP
-4 835,00
FAK
205100095
S00JP003XN21
47114983
5106027196
Èeská pošta, s.p.
11.01.2005
31.01.2005
25.01.2005
28 219,70 CZK
0,00
roznáška Magazínu Zlín è. 1/2005 - OVaVV
-28 219,70
FAK
205100096
S00JP003XN16
46992308
2005000011
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
11.01.2005
28.01.2005
27.01.2005
32 902,00 CZK
0,00
technická podpora modulù CityWare za 12/2004 - OIS
-32 902,00
FAK
205100097
S00JP003XN0B
48117820
1052010008
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
11.01.2005
06.02.2005
28.01.2005
785,40 CZK
0,00
oprava kopírky Aficio 220 Ricoh - OD
-785,40
FAK
205100098
S00JP003XMZN
48117820
1052010003
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
11.01.2005
05.02.2005
04.02.2005
9 958,00 CZK
0,00
oprava a servis AFICIO 220 RICOH - OSM (pí Rosíková)
-9 958,00
FAK
205100099
S00JP003XMYS
63486440
5300247
FILEX, s.r.o.
11.01.2005
21.01.2005
03.02.2005
432,00 CZK
0,00
potraviny - Rehab.stacionáø, Žlebová - OŠZMaTV
-432,00
FAK
205100100
S00JP003XMW2
63486440
5300008
FILEX, s.r.o.
11.01.2005
17.01.2005
18.01.2005
170,94 CZK
0,00
potraviny - Rehab.stacionáø, Žlebová - OŠZMaTV
-170,94
FAK
205100101
S00JP003XMXX
26899949
5100371
JATKA UB, s.r.o.
11.01.2005
21.01.2005
17.01.2005
257,00 CZK
0,00
potraviny - Rehab.stacionáø, Žlebová - OŠZMaTV
-257,00
FAZ
205100102
S00JP003XMV7
26436264
2611200577
Pražská vydavatelská spol
11.01.2005
21.01.2005
18.01.2005
312,00 CZK
0,00
záloha na pøedplatné "Méïa Pusík" na r. 2005 - Rehab.stacionáø - OŠZMaTV
-312,00
FAK
205100103
S00JP003XMUC
48389901
0105
Svoboda Pavel
11.01.2005
21.01.2005
18.01.2005
15 255,00 CZK
0,00
za provedení sondážních šetøení na byt.domech OS Podlesí bl. A1, B2 - ORIA
-15 255,00
FAK
205100104
S00JP003XMTH
47901519
2500001
Pohøebnictví Zlín,spol.s
11.01.2005
14.01.2005
5 033,00 CZK
21.01.2005
0,00
za služby spojené s pohøbem p. Andreje Horošèaka - OSV
-5 033,00
FAK
205100105
S00JP003XMSM
46311815
01/2005
Marie Nováková, MUDr.
11.01.2005
26.01.2005
18.01.2005
48,40 CZK
0,00
za lékaøské výkony - OSV
-48,40
FAK
205100106
S00JP003XMRR
25569937
415005
Avedon s.r.o.
11.01.2005
20.01.2005
24.01.2005
572 852,00 CZK
0,00
zhotovení tiskových materiálù pro cestovní ruch, CZ a 4 jazyk. mutace, (prùvodce po mìstì, prùvodce po okolí, katalog ubytování, kultura, aktivní odpoèinek) - OCR,VaVV 5 x 17.000 ks
-572 852,00
FAK
205100107
S00JP003XNLE
12712400
0500015
Irena Chlachulová-ARTIK
12.01.2005
18.01.2005
18.01.2005
285,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-285,00
FAK
205100108
S00JP003XNM9
45192235
750000210
Nowaco mrazírny,a.s.
12.01.2005
17.01.2005
18.01.2005
1 003,70 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 003,70
FAK
205100109
S00JP003XNN4
63486440
5300018
FILEX, s.r.o.
12.01.2005
17.01.2005
18.01.2005
627,69 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-627,69
FAK
205100110
S00JP003XNWV
63486440
5300367
FILEX, s.r.o.
12.01.2005
24.01.2005
18.01.2005
362,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-362,00
FAK
205100111
S00JP003XNSF
63486440
5300069
FILEX, s.r.o.
12.01.2005
18.01.2005
21.01.2005
112,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-112,00
FAK
205100112
S00JP003XNTA
63486440
5300133
FILEX, s.r.o.
12.01.2005
19.01.2005
18.01.2005
1 504,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 504,00
FAK
205100113
S00JP003XNYL
26899949
5100472
JATKA UB, s.r.o.
12.01.2005
24.01.2005
18.01.2005
1 492,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 492,00
FAK
205100114
S00JP003XNXQ
26899949
5100348
JATKA UB, s.r.o.
12.01.2005
21.01.2005
20.01.2005
216,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-216,00
FAK
205100115
S00JP003XNOZ
26899949
5100099
JATKA UB, s.r.o.
12.01.2005
18.01.2005
18.01.2005
1 012,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 012,00
FAK
205100116
S00JP003XNPU
26899949
5100006
JATKA UB, s.r.o.
12.01.2005
17.01.2005
1 571,15 CZK
18.01.2005
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 571,15
FAK
205100117
S00JP003XNRK
26899949
5100262
JATKA UB, s.r.o.
12.01.2005
20.01.2005
18.01.2005
404,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-404,00
FAK
205100118
S00JP003XNU5
26899949
5100189
JATKA UB, s.r.o.
12.01.2005
19.01.2005
18.01.2005
551,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-551,00
FAK
205100119
S00JP003XNQP
60724919
11601685
AG FOODS s.r.o.
12.01.2005
19.01.2005
18.01.2005
1 008,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 008,00
FAK
205100120
S00JP003XNV0
25329791
SF37104/04
Zlatá hvìzda, spol. s r.
12.01.2005
18.01.2005
18.01.2005
3 567,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-3 567,00
FAK
205100121
S00JP003XNZG
60709901
FV25001435
CS 21 ZLÍN, s.r.o.
12.01.2005
25.01.2005
18.01.2005
1 413,00 CZK
0,00
renovace toneru-OVS
-1 413,00
FAK
205100122
S00JP003XO04
48471348
1
Mudr.Kudrnová Milada
12.01.2005
20.01.2005
24.01.2005
48,40 CZK
0,00
lékaøská potvrzení-OSV
-48,40
FAK
205100123
S00JP003XO1Z
44119135
2510
Dagmar Vodièková,MUDr.
12.01.2005
11.02.2005
18.01.2005
774,40 CZK
0,00
za vyžádaná lékaøská potvrzení-OSV
-774,40
FAK
205100124
S00JP003XO4K
47678488
10500804
ABEL-Computer s.r.o.
12.01.2005
24.01.2005
09.02.2005
1 106,70 CZK
0,00
renovace toneru-OSV
-1 106,70
FAK
205100125
S00JP003XO6A
44117434
105003
Charita Zlín,spoleèenství
12.01.2005
11.03.2005
18.01.2005
492,50 CZK
0,00
za poskytnutou sociální pomoc-OSV
-492,50
FAZ
205100126
S00JP003XOF1
49970607
4835710022
Jihomoravská plynárenská,
12.01.2005
08.01.2005
08.03.2005
18 600,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za I.Q 2004, è.o.m.2414375-Lešetín II-KD
-18 600,00
FAK
205100127
S00JP003XOE6
26942178
20040156
M LORDY s.r.o.
12.01.2005
24.01.2005
07.01.2005
12 697,00 CZK
0,00
zpracování problematiky byt.hospodáøství-pøevod do hlavní èinnosti poradenství úèetnictví a danì obcí-EO
-12 697,00
FAK
205100128
S00JP003XODB
48112089
0530001171
Støedisko cenných papírù
12.01.2005
24.01.2005
45 980,00 CZK
26.01.2005
0,00
vedení CP na úètech majitele-EO
-45 980,00
FAK
205100129
S00JP003XOCG
25854054
2005000125
ZOO PENSION-Grégr s.r.o.
12.01.2005
11.01.2005
18.01.2005
2 880,00 CZK
0,00
krmivo pro psy-MP
-2 880,00
FAK
205100130
S00JP003XOBL
46992308
2005000026
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
12.01.2005
01.02.2005
25.01.2005
4 939,00 CZK
0,00
OLYMPUS C-310 Zoom CCD 3,4 kompa-MP
-4 939,00
FAK
205100131
S00JP003XOAQ
48117820
1052010048
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
12.01.2005
09.02.2005
03.02.2005
1 225,30 CZK
0,00
toner-OSM
-1 225,30
FAK
205100132
S00JP003XO9V
48117820
1052010046
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
12.01.2005
09.02.2005
09.02.2005
1 225,30 CZK
0,00
toner-OŽPaZ
-1 225,30
FAK
205100133
S00JP003XO3P
48028631
FO-600664
ADK, spol. s.r.o.
12.01.2005
11.02.2005
09.02.2005
577,00 CZK
0,00
sada formuláøù,plánovací kalendáø ADK - Sekce I.
-577,00
FAK
205100134
S00JP003XO80
63464390
004/05
Müllerová Ilona
12.01.2005
21.01.2005
18.01.2005
83 300,00 CZK
0,00
za pronájem squash. kurtu na 7 hod. týdnì v termínu od 11.1.-31.12.2005 - FKSP
-83 300,00
FAK
205100135
S00JP003XO75
40942031
510151
Epos spol.s r.o.
12.01.2005
22.01.2005
18.01.2005
1 207,00 CZK
0,00
kanceláøský materiál-OP
-1 207,00
FAK
205100136
S00JP003XO5F
68604874
F050006
Norek Igor
12.01.2005
24.01.2005
18.01.2005
3 219,60 CZK
0,00
oprava vozidla ZLJ 99-69-OD
-3 219,60
FAK
205100137
S00JP003XO2U
13697129
2
ing.Pavel Šimek-FLORART
12.01.2005
09.02.2005
26.01.2005
28 917,00 CZK
0,00
autorský dozor-OMZ
-28 917,00
FAK
205100138
S00JP003XP2N
26899949
5100586
JATKA UB, s.r.o.
12.01.2005
25.01.2005
24.02.2005
1 182,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 182,00
FAZ
205100139
S00JP003XP8T
00571709
40020370
ŽIVOT 90,humanitární sdr.
13.01.2005
10.01.2005
21.01.2005
120,00 CZK
0,00
záloha na pøedplatné èas."Generace" na rok 2005-OSV
-120,00
FAK
205100140
S00JP003XPR6
00531928
252001
HC Hamé Zlín
13.01.2005
20.01.2005
24 276,00 CZK
18.01.2005
0,00
služby v rámci veøejného bruslení v roce 2005-OŠZMaTV
-24 276,00
FAK
205100141
S00JP003XPWH
48117820
1052010066
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13.01.2005
10.02.2005
10.02.2005
1 125,30 CZK
0,00
toner-SN II
-1 125,30
FAK
205100142
S00JP003XPVM
48117820
1052010065
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13.01.2005
10.02.2005
10.02.2005
2 450,50 CZK
0,00
2 x èerný toner do kopírky 2220D toner- na SNI,ST pro OCR,VaVV
-2 450,50
FAK
205100143
S00JP003XPS1
46347828
312466
Láznì Luhaèovice, a.s.
13.01.2005
25.01.2005
10.02.2005
3 158,30 CZK
0,00
refundace mzdy-L.Pavlištík, 18.zas.ZmZ, dne 16.12.2004-OKP
-3 158,30
FAZ
205100144
S00JP003XPTW
14888939
ZF25000104
AGENTURA TRIUMF spol. s r
13.01.2005
21.01.2005
25.01.2005
7 001,40 CZK
0,00
ubytování pro spoluvystavovatele na veletrhu Holiday World, p. Julinová, Belvedere hotel
-7 001,40
FAK
205100145
S00JP003XPZ2
48117820
1052010063
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13.01.2005
10.02.2005
20.01.2005
1 047,20 CZK
0,00
oprava a vyèištìní kopírky-EO
-1 047,20
FAK
205100146
S00JP003XPUR
48117820
1052010064
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13.01.2005
10.02.2005
10.02.2005
785,40 CZK
0,00
vyèištìní,oprava kopírky-EO
-785,40
FAZ
205100147
S00JP003XQ7R
49970607
4833510022
Jihomoravská plynárenská,
13.01.2005
08.01.2005
10.02.2005
31 300,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za I.Q 2005, è.o.m...............SVÈ,Kotìrova 4395,Zlín
-31 300,00
FAK
205100148
S00JP003XPXC
00176150
4040108655
Minolta spol. s r.o.
13.01.2005
12.01.2005
07.01.2005
2 338,40 CZK
0,00
servis Minolta za 01/2005-OSaÚP
-2 338,40
FAZ
205100149
S00JP003XPY7
25582518
8805000631
Brnìnské velet. a výs.a.s
13.01.2005
17.01.2005
17.01.2005
202 261,00 CZK
0,00
záloha na veletrh Regiontour 2005, platba za výstavbu expozice, umožnìní vjezdù na výstavištì -OCR,VaVV
-202 261,00
FAK
205100150
S00JP003XQ0Q
10573321
0501198
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
13.01.2005
25.01.2005
20.01.2005
4 105,50 CZK
0,00
kontrola funkènosti zaøízení EZS za 1-3/2005-OVS
-4 105,50
FAK
205100151
S00JP003XQ1L
10573321
0501167
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
13.01.2005
25.01.2005
24.01.2005
714,00 CZK
0,00
kontrola funkènosti zaøízení EZS za 1-3/2005-OVS
-714,00
FAK
205100152
S00JP003XQ51
60723050
500789
SYAS spol. s r.o.
13.01.2005
22.01.2005
520 000,00 CZK
24.01.2005
0,00
za stravenky SYAS (8000 ks) - OVS
-520 000,00
FAK
205100153
S00JP003XQ2G
10573321
0501230
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
13.01.2005
25.01.2005
18.01.2005
892,50 CZK
0,00
kontrola funkènosti zaø.EZS za 1-3/2005 Alternativa - odbor kultury
-892,50
FAK
205100154
S00JP003XQ6W
68123094
001
Huòka Marcel
13.01.2005
19.01.2005
24.01.2005
2 730,00 CZK
0,00
za pobyt na dìts.zimním táboøe v RS Selanka-dítì: Romana Hnilová,zam.Jindra Hnilová, ve dnech 13-19.2.2005-FKSP
-2 730,00
FAK
205100155
S00JP003XQ3B
40417131
250100001
Ludmila Bìhulová
13.01.2005
15.01.2005
18.01.2005
357,00 CZK
0,00
oprava psacích strojù-OSV
-357,00
FAK
205100156
S00JP003XQ46
40417131
250100002
Ludmila Bìhulová
13.01.2005
16.01.2005
17.01.2005
340,50 CZK
0,00
oprava psacího stroje a poèítaèek - OPaV
-340,50
FAK
205100157
S00JP003XQFN
49455834
50100553
Laksyma, a.s.
13.01.2005
19.01.2005
26.01.2005
1 598,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 598,00
FAK
205100158
S00JP003XQES
63424924
1490500205
Š•astný Alois
13.01.2005
17.01.2005
21.01.2005
1 802,00 CZK
0,00
oprava kuch.robotu-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 802,00
FAK
205100159
S00JP003XQDX
46967851
421500234
PENAM spol. s r.o.
13.01.2005
21.01.2005
21.01.2005
405,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-405,00
FAK
205100160
S00JP003XQC2
25589393
2005007
Zlín Copy s.r.o.
13.01.2005
19.01.2005
21.01.2005
1 785,00 CZK
0,00
papír bílý-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 785,00
FAK
205100161
S00JP003XQB7
13692747
25300365
WASTEX spol.s.r.o.
13.01.2005
21.01.2005
21.01.2005
7 097,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-7 097,00
FAK
205100162
S00JP003XQHD
12743577
5007
František Zicha
14.01.2005
26.01.2005
21.01.2005
2 000,00 CZK
0,00
údržba strojù ve stolaøs.dílnì-OMZ /hot.pokladnou/
-2 000,00
FAK
205100163
S00JP003XQGI
25318187
500561
Wimers Zlín v.o.s.
14.01.2005
11.02.2005
21.01.2005
361,00 CZK
0,00
ren.HP - OMZ /hot.pokladnou/
-361,00
VYD
205100164
S00JP003XQI8
49970194
6100070531
Jihomoravská energetika
14.01.2005
25.01.2005
1 551,00 CZK
21.01.2005
0,00
vyúèt. za el.energii za 28.9.-29.12.2004, è.o.m. 3100128590 - Zálešná IV/1179 - OKP
-71,00
FAZ
205100165
S00JP003XQJ3
26078201
6100070531
E.ON Energie, a.s.
14.01.2005
15.02.2005
25.01.2005
3 630,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m. 3100128590 - Zálešná IV/1179 - OKP
-3 630,00
FAK
205100166
S00JP003XQKY
26078201
6100070956
E.ON Energie, a.s.
14.01.2005
25.01.2005
15.02.2005
73,00 CZK
0,00
za el.energii za 8.10.-29.12.2004, è.o.m. 3100128869 - kaplièka, Náves Louky - odb.kultury
-73,00
VYD
205100167
S00JP003XQLT
49970194
6100047454
Jihomoravská energetika
14.01.2005
25.01.2005
25.01.2005
16 545,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 7.1.-29.12.2004, è.o.m. 3100112662, 3100112668 - CO- Tø.T.Bati 3692, 3906 - OVS
-15 930,00
-15 725,00
FAZ
205100168
S00JP003XQMO
26078201
6100047454
E.ON Energie, a.s.
14.01.2005
08.02.2005
25.01.2005
7 380,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m. 3100112662, 3100112668 - CO - Tø.T.Bati 3692, 3906 - OVS
-7 380,00
VYP
205100169
S00JP003XQNJ
49970194
6100056273
Jihomoravská energetika
14.01.2005
25.01.2005
08.02.2005
882,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 5.10.-29.12.2004, è.o.m. 3100119653 - Náves 7 - OVS
168,00
FAZ
205100170
S00JP003XQOE
26078201
6100056273
E.ON Energie, a.s.
14.01.2005
08.02.2005
28.01.2005
1 240,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m. 3100119653 - Náves 7 - knihovna - odbor kultury
-1 240,00
VYD
205100171
S00JP003XQP9
49970194
6100047018
Jihomoravská energetika
14.01.2005
25.01.2005
08.02.2005
51 958,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 7.10.-23.12.2004, è.o.m. 3100112107, 3100112114 - Tø.T.Bati 44 - OVS
-8 658,00
FAZ
205100172
S00JP003XREL
44875631
35350131
PhDr.Jaromír Kainc
14.01.2005
25.01.2005
25.01.2005
714,00 CZK
0,00
pøedpl.èas."Všudybyl" na rok 2005-ŽO
-714,00
FAZ
205100173
S00JP003XQQ4
26078201
6100047018
E.ON Energie, a.s.
14.01.2005
08.02.2005
25.01.2005
57 200,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m. 3100112107, 3100112114 - Tø.T.Bati 44 - OVS
-57 200,00
FAK
205100174
S00JP003XRFG
48117820
1052010074
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
14.01.2005
11.02.2005
08.02.2005
2 346,70 CZK
0,00
oprava kopírky AFICIO 350 RICOH, inv.è. 164283-0000-ŽO
-2 346,70
VYD
205100175
S00JP003XQRZ
49970194
6100056230
Jihomoravská energetika
14.01.2005
25.01.2005
11.02.2005
1 953,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 5.10.-29.12.2004, è.o.m. 3100119643 - Náves - OVS
-43,00
25.01.2005
FAZ
205100176
S00JP003XQSU
26078201
6100056230
E.ON Energie, a.s.
14.01.2005
08.02.2005
3 480,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m. 3100119643 - Náves - OVS
-3 480,00
VYP
205100177
S00JP003XQTP
49970194
6100056172
Jihomoravská energetika
14.01.2005
28.01.2005
08.02.2005
5 185,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 9.10.-29.12.2004, è.o.m. 3100119631 - Jaroslavice 195 - OVS
95,00
FAK
205100178
S00JP003XRGB
00499153
49135893
Economia, a.s.
14.01.2005
27.01.2005
28.01.2005
11 781,00 CZK
0,00
za zveøejnìní oznámení v èíslech Obchodního vìstníku-EO
-11 781,00
FAZ
205100179
S00JP003XQUK
26078201
6100056172
E.ON Energie, a.s.
14.01.2005
08.02.2005
26.01.2005
15 770,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m. 3100119631 - Jaroslavice 195 - OVS
-15 770,00
VYD
205100180
S00JP003XQVF
49970194
6100069043
Jihomoravská energetika
14.01.2005
25.01.2005
08.02.2005
3 471,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 2.10.-29.12.2004, è.o.m. 3100127434 - sport.areál Lhotka - OVS
-1 731,00
FAZ
205100181
S00JP003XRH6
49970607
4832670022
Jihomoravská plynárenská,
14.01.2005
08.01.2005
25.01.2005
1 100,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za I.Q 2005, è.o.m.2414061-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-1 100,00
FAZ
205100182
S00JP003XQWA
49970194
6100069043
Jihomoravská energetika
14.01.2005
15.02.2005
07.01.2005
250,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m. 3100127434 - sport.areál Lhotka - OVS
-250,00
FAK
205100183
S00JP003XRI1
13692747
25300381
WASTEX spol.s.r.o.
14.01.2005
21.01.2005
15.02.2005
2 105,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-2 105,00
VYD
205100184
S00JP003XQX5
49970194
6100042771
Jihomoravská energetika
14.01.2005
25.01.2005
21.01.2005
24 587,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 30.9.-29.12.2004, è.o.m. 3100103602 - Burešov 4886 - OVS
-967,00
FAZ
205100185
S00JP003XQY0
26078201
6100042771
E.ON Energie, a.s.
14.01.2005
08.02.2005
25.01.2005
27 000,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m. 3100103602 - Burešov 4886 - OVS
-27 000,00
FAZ
205100186
S00JP003XRJW
00007064
1515195
Ministerstvo vnitra ÈR
14.01.2005
25.01.2005
08.02.2005
624,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl.èas."Veøejná správa roè.2005"-OŽPaZ
-624,00
VYP
205100187
S00JP003XQZV
49970194
6100054865
Jihomoravská energetika
14.01.2005
28.01.2005
24.01.2005
3 287,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 8.10.-29.12.2004, è.o.m. 3100118932 - Náves Louky 68 - OVS
13,00
28.01.2005
FAZ
205100188
S00JP003XR0J
26078201
6100054865
E.ON Energie, a.s.
14.01.2005
08.02.2005
21 320,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m. 3100118932 - Náves Louky 68 - OVS
-21 320,00
FAK
205100189
S00JP003XRKR
48447404
20350003
Vìra Zelenková
14.01.2005
25.01.2005
08.02.2005
2 990,00 CZK
0,00
pøeklad textù pro mezinárodní soutìž-OMZ
-2 990,00
VYP
205100190
S00JP003XR1E
49970194
6100054972
Jihomoravská energetika
14.01.2005
28.01.2005
26.01.2005
4 941,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 2.10.-29.12.2004, è.o.m. 3100118985 - Lhotka - OVS
69,00
FAZ
205100191
S00JP003XR29
26078201
6100054972
E.ON Energie, a.s.
14.01.2005
08.02.2005
28.01.2005
9 340,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m. 3100118985 - Lhotka - OVS
-9 340,00
FAK
205100192
S00JP003XRLM
47906898
2041100219
MANAG, a.s.
14.01.2005
25.01.2005
08.02.2005
11 966,70 CZK
0,00
za dodávku a montáž centrálního klíèe-ORIA
-11 966,70
FAK
205100193
S00JP003XRSN
46287736
25710020
Šenkeøík Ivo - Domoz
14.01.2005
25.01.2005
07.02.2005
3 411,50 CZK
0,00
èisticí prostøedky-MP
-3 411,50
FAK
205100194
S00JP003XRRS
25318187
500704
Wimers Zlín v.o.s.
14.01.2005
12.02.2005
25.01.2005
1 850,00 CZK
0,00
InkJet HP-MP
-1 850,00
FAK
205100195
S00JP003XRNC
46579729
80000005
CARNEX spol. s r.o.
14.01.2005
14.01.2005
09.02.2005
665,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-665,00
VYP
205100196
S00JP003XR34
49970194
6100054965
Jihomoravská energetika
14.01.2005
28.01.2005
21.01.2005
1 135,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 2.10.-29.12.2004, è.o.m. 3100118981 - Lhotka - OVS
5,00
FAZ
205100197
S00JP003XR4Z
26078201
6100054965
E.ON Energie, a.s.
14.01.2005
08.02.2005
28.01.2005
4 680,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m. 3100118981 - Lhotka - OVS
-4 680,00
VYP
205100198
S00JP003XR5U
49970194
6100046730
Jihomoravská energetika
14.01.2005
28.01.2005
08.02.2005
190,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 15.10.-29.12.2004, è.o.m. 3100111839, 3100112656 - Štefánikova 3864, Díly 3691 - OVS
10,00
FAZ
205100199
S00JP003XR6P
26078201
6100046730
E.ON Energie, a.s.
14.01.2005
08.02.2005
28.01.2005
240,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m. 3100111839, 3100112656 - Štefánikova 3864, Díly 3691 - OVS
-240,00
08.02.2005
VYP
205100200
S00JP003XR7K
49970194
6100058562
Jihomoravská energetika
14.01.2005
28.01.2005
19 229,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 7.10.-6.12.2004, è.o.m. 3100120560 - Divadelní 1333 - OVS
15 251,00
FAZ
205100201
S00JP003XR8F
26078201
6100058562
E.ON Energie, a.s.
14.01.2005
15.02.2005
28.01.2005
32 630,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m. 3100120560 - Divadelní 1333 - OVS
-32 630,00
FAK
205100202
S00JP003XRTI
70468460
1/2005
Kovaøík Jiøí
14.01.2005
28.01.2005
15.02.2005
4 005,00 CZK
0,00
za provedené malíøské a natìraèské práce v bud.MMZ 12-OVS
-4 005,00
FAK
205100203
S00JP003XS4S
48117820
1052010094
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
17.01.2005
12.02.2005
24.01.2005
9 958,00 CZK
0,00
vyèištìní a oprava kopírky-OSaÚP
-9 958,00
FAK
205100204
S00JP003XS3X
18550959
201804
Orbesová Bronislava
17.01.2005
24.01.2005
11.02.2005
71 400,00 CZK
0,00
za poskytování právní pomoci-OSaÚP
-71 400,00
FAK
205100205
S00JP003XS22
45274860
63050020
CENTRUM stav.inž.,a.s.
17.01.2005
28.01.2005
24.01.2005
2 499,00 CZK
0,00
rekonstrukce podlah-OSaÚP
-2 499,00
FAK
205100206
S00JP003WIQ1
18175848
2005008
Jiøí Mrlík - AUTOOPRAVNA
17.01.2005
23.01.2005
28.01.2005
3 619,00 CZK
0,00
za opravu vozidla Š Felicia ZLK 60-01-OSaÚP inv.è. 4808
-3 619,00
FAK
205100207
S00JP003WIRW
25318403
10400941
RM GAS s.r.o.
17.01.2005
15.01.2005
24.01.2005
58 000,00 CZK
0,00
zhotovení plynovod.pøípojek-ORIA
-58 000,00
FAK
205100208
S00JP003XS17
44117434
105004
Charita Zlín,spoleèenství
17.01.2005
15.03.2005
20.01.2005
495,00 CZK
0,00
za poskytnutou soc.pomoc-OSV
-495,00
FAK
205100209
S00JP003XS0C
26277034
51002
Úklidové služby Køemének
17.01.2005
13.03.2005
08.03.2005
2 329,00 CZK
0,00
za provedené úklidové služby-OSV
-2 329,00
FAK
205100210
S00JP003XRZO
49455834
50100551
Laksyma, a.s.
17.01.2005
19.01.2005
09.03.2005
1 161,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 161,00
FAK
205100211
S00JP003XRYT
10573321
0501169
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
17.01.2005
25.01.2005
21.01.2005
1 071,00 CZK
0,00
kontrola funkènosti zaø.EZS za 1-3/2005-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 071,00
21.01.2005
FAK
205100212
S00JP003XRXY
00176150
4040108670
Minolta spol. s r.o.
17.01.2005
12.01.2005
595,00 CZK
0,00
Minolta-servis za 01/2005-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-595,00
FAK
205100213
S00JP003XRW3
49455834
50100549
Laksyma, a.s.
17.01.2005
19.01.2005
21.01.2005
414,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-414,00
FAK
205100214
S00JP003XRV8
60193336
0257797775
Èeský Telecom
17.01.2005
31.01.2005
21.01.2005
2 715,00 CZK
0,00
za telefony za 12/2004, è.tel.577219669-OŠZMaTV
-2 715,00
FAK
205100215
S00JP003XRUD
10573321
0501170
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
17.01.2005
25.01.2005
31.01.2005
1 071,00 CZK
0,00
kontrola funkènosti zaøízení EZS za 1-3/2005-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-1 071,00
FAK
205100216
S00JP003705H
60715235
55000645
Pøekladatelský servis Skø
17.01.2005
12.01.2005
24.01.2005
475,00 CZK
0,00
Odd. matrik - soudní pøeklad z nìmèiny do èeštiny v matrièní knize - OOS. Vìcná správnost: Kovaøíková
-475,00
FAK
205100217
S00JP003706C
48117820
1052010087
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
17.01.2005
12.02.2005
27.01.2005
523,60 CZK
0,00
celkové vyèištìní,oprava kopírky-OIS
-523,60
FAK
205100218
S00JP0037077
26183684
10639
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
17.01.2005
27.01.2005
11.02.2005
2 106,30 CZK
0,00
zmìny na digit.poboèkách- dálkový servis pøes modem - OVS
-2 106,30
FAK
205100219
S00JP0037082
13692747
25200017
WASTEX spol.s.r.o.
17.01.2005
24.01.2005
24.01.2005
9 466,50 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-9 466,50
FAK
205100220
S00JP003709X
13692747
25200018
WASTEX spol.s.r.o.
17.01.2005
24.01.2005
24.01.2005
27 370,00 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-27 370,00
FAK
205100221
S00JP00370AS
48472476
205002
DOMINO
17.01.2005
24.01.2005
24.01.2005
2 100,00 CZK
0,00
za dìtský táborový pobyt v ter.23.-28.1.2005 v Luhaèovicích-dítì Krygelová Zuzana RÈ 935520/4485-FKSP
-2 100,00
FAK
205100222
S00JP00370BN
60715286
250017
CROSS Zlín, s.r.o.
17.01.2005
28.01.2005
20.01.2005
11 865,50 CZK
0,00
pravidelný servis MKDS-MP-èistìní kamer
-11 865,50
FAK
205100223
S00JP00370CI
48472387
52005
Èechová
17.01.2005
26.01.2005
28.01.2005
7 600,00 CZK
0,00
za zastupování v soudních øízeních-OSM ( 9C 24/2004 - Jitka a Josef Miklovi, Zlín, Obeciny 3121 a 9C 216/2004 - Jarmila Sieglová, Zlín, Podlesí 5302/407)
-7 600,00
26.01.2005
FAK
205100224
S00JP003WIML
48472387
62005
Èechová
17.01.2005
26.01.2005
5 775,00 CZK
0,00
za zastupování v soudním øízení-OSM ( vyklizení bytu è. 729 ve Zlínì, Støedová 4786 - Jana Zezulková)
-5 775,00
FAZ
205100225
S00JP003WING
25354671
605503395
ANAG spol.s.r.o.
17.01.2005
01.02.2005
26.01.2005
660,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl.mìsíèníku Èasopis Mzdová úèetní 2005, è.1-12-OPaV
-660,00
FAK
205100226
S00JP003WIOB
60730153
5700015
DSZO, s.r.o.
17.01.2005
29.01.2005
31.01.2005
12 860,00 CZK
0,00
èasový kupón pùlroèní-pásmo AB,pásmo A-OD
-12 860,00
FAK
205100227
S00JP003WIP6
26135779
1107900262
GENEA 2000 Praha s.r.o.
17.01.2005
19.05.2004
04.02.2005
1 920,00 CZK
0,00
za obèerstvení pøi Fam tripu - obìd v restauraci Hotelu Mlýn, Velehrad OCR,VaVV
-1 920,00
VYZ
205100228
S00JP003WISR
26424878
441405
AMIS SERVIS s.r.o.
20.01.2005
17.01.2005
25.01.2004
1 119,00 CZK
0,00
17.01.2005
22.01.2005
1 059,10 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203108498,VS 441405-za pøedpl."Uèitelské noviny" 46x roènì-OŠZMaTV
FAK
205100229
S00JP003WITM
25322478
2410504
AVONET, s.r.o.
Internet-ADSL za 12/2004-Alternativa-odbor kultury
-1 059,10
FAZ
205100230
S00JP003WIUH
44684932
5078
Spol. pro zahrad. a kraj.
17.01.2005
23.01.2005
20.01.2005
480,00 CZK
0,00
záloha na èasopis "Zahrada-park - krajina r.2005"-OMZ profor.fa
-480,00
FAK
205100231
S00JP003WIVC
47676795
614-PF5300033
AutoCont CZ a.s.
17.01.2005
27.01.2005
26.01.2005
1 835,00 CZK
0,00
toner do tiskárny-OSM - ing. Jemelka
-1 835,00
FAK
205100232
S00JP003WIW7
40417131
250100008
Ludmila Bìhulová
17.01.2005
27.01.2005
28.01.2005
1 547,00 CZK
0,00
Odd. matrik - pásky a kazety do psacích strojù Optima.
vìcná správnost: Kovaøíková
-1 547,00
FAK
205100233
S00JP003WIX2
60193336
11409153
Èeský Telecom
17.01.2005
21.01.2005
28.01.2005
4 498,20 CZK
0,00
za analogové okruhy-MP-12/2004
-4 498,20
FAK
205100234
S00JP003WIYX
68123094
9153094456
Huòka Marcel
18.01.2005
23.01.2005
25.01.2005
2 730,00 CZK
0,00
za pobyt na dìts.zimním táboøe v RS Selanka Valašská Senica ve dnech 13.-19.2.2005-dítì /Patrice Julinová/, zamìstn.paní Pavly Julinové-FKSP
-2 730,00
FAK
205100235
S00JP003WIZS
25327755
200438
Soukromá stø. hotel. škol
18.01.2005
20.01.2005
18.01.2005
3 000,00 CZK
0,00
za rozbité sklo a porcelán pøi akci dne 17.12.2004-FKSP
-3 000,00
20.01.2005
FAK
205100236
S00JP003WJ0G
49455834
50100194
Laksyma, a.s.
18.01.2005
19.01.2005
147,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-147,00
FAK
205100237
S00JP003WJ1B
46962107
F04204844
BHJ GARANT, s.r.o.
18.01.2005
26.01.2005
24.01.2005
5 330,00 CZK
0,00
potraviny- Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-5 330,00
FAK
205100238
S00JP003WJ26
26899949
5100989
JATKA UB, s.r.o.
18.01.2005
31.01.2005
25.01.2005
1 563,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 563,00
FAK
205100239
S00JP003WJ31
26899949
5100570
JATKA UB, s.r.o.
18.01.2005
25.01.2005
27.01.2005
1 429,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 429,00
FAK
205100240
S00JP003WJ4W
26899949
5100666
JATKA UB, s.r.o.
18.01.2005
26.01.2005
24.01.2005
790,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-790,00
FAK
205100241
S00JP003WJ5R
49455834
41200949
Laksyma, a.s.
18.01.2005
29.12.2004
24.01.2005
295,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-295,00
FAK
205100242
S00JP003WJ6M
26899949
5100755
JATKA UB, s.r.o.
18.01.2005
27.01.2005
25.01.2005
1 688,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 688,00
FAK
205100243
S00JP003WJ7H
63486440
5300618
FILEX, s.r.o.
18.01.2005
27.01.2005
25.01.2005
61,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-61,00
FAK
205100244
S00JP003WJ8C
25329791
944/05
Zlatá hvìzda, spol. s r.
18.01.2005
25.01.2005
25.01.2005
183,50 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-183,50
FAK
205100245
S00JP003WJ97
45192235
750011097
Nowaco mrazírny,a.s.
18.01.2005
27.01.2005
25.01.2005
2 357,90 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 357,90
FAK
205100246
S00JP003WJA2
13698745
2500713
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
18.01.2005
24.01.2005
28.01.2005
14 376,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-14 376,00
FAK
205100247
S00JP003WJBX
12712400
0500307
Irena Chlachulová-ARTIK
18.01.2005
24.01.2005
24.01.2005
724,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-724,00
24.01.2005
FAK
205100248
S00JP003WJCS
45222851
120
Jaromír Janèa
18.01.2005
27.01.2005
2 751,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 751,00
FAK
205100249
S00JP003WJDN
13698745
2501203
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
18.01.2005
28.01.2005
28.01.2005
454,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-454,00
FAK
205100250
S00JP003WJG8
26899949
5100981
JATKA UB, s.r.o.
18.01.2005
31.01.2005
28.01.2005
403,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-403,00
FAK
205100251
S00JP003WJH3
63486440
5300791
FILEX, s.r.o.
18.01.2005
31.01.2005
28.01.2005
741,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-741,00
FAK
205100252
S00JP003WJIY
25552783
0000045007
DATAB consult s.r.o.
18.01.2005
28.01.2005
31.01.2005
833,00 CZK
0,00
softwarové práce-OŠZMaTV
-833,00
DOB
205100253
S00JP003WJEI
45274851
4400005410
28.01.2005
SEVT, a.s.
18.01.2005
31.03.2005
360,00 CZK
360,00
MORAVIAPRESS, a.s.
18.01.2005
25.01.2005
137,50 CZK
0,00
Dobropis byl uhrazen na pøíjmový úèet MMZ - dne 19.8.2005.
STORNO - DOKLADU
FAK
205100254
S00JP003WJFD
00543411
166985
"Sbírky zákonù ÈR 2004 è.218"-OOS - dobírka 2ks .
-137,50
VYP
205100255
S00JP003WJJT
49970607
4932021244
Jihomoravská plynárenská,
18.01.2005
29.01.2005
25.01.2005
16 429,00 CZK
0,00
vyúèt.za zemní plyn za rok 2004-è.o.m.2430919-ubytovna - .Zlína Hornomlýnská 3712,Zlín-OSV
8 171,00
FAK
205100256
S00JP003WJQU
68045786
FO500001
Jankoviè Tomáš
18.01.2005
18.01.2005
21.01.2005
2 800,00 CZK
0,00
jubilanti - kvìtiny-OKP
-2 800,00
FAK
205100257
S00JP003WJPZ
18748945
01/2005
Josef Hradil
18.01.2005
27.01.2005
24.01.2005
2 318,20 CZK
0,00
za opravu žaluzií-OKP
úøadovna Prštné, v rámci stìhování
-2 318,20
FAK
205100258
S00JP003WJO4
15268306
1350040192
EuroTel Praha, spol. s r.
18.01.2005
29.01.2005
24.01.2005
3 832,99 CZK
0,00
za Eurotel za 12.12.04-11.01.05-GSM brána, è.tel.602511499-OVS
-3 832,99
FAK
205100259
S00JP003WJN9
15268306
1450029428
za Eurotel za 12.12.04-11.01.05, è.tel.602792405,724169544-GSM brána-OVS
EuroTel Praha, spol. s r.
18.01.2005
29.01.2005
7 916,82 CZK
26.01.2005
0,00
-7 916,82
FAK
205100260
S00JP003WJME
15268306
1250038433
EuroTel Praha, spol. s r.
18.01.2005
29.01.2005
26.01.2005
417,27 CZK
0,00
za Eurotel za 12.12.04-11.01.05, è.tel.725126543,725126550,725126552,725126554,725126560-OVS
-417,27
FAK
205100261
S00JP003WJLJ
46901906
950261
TENO PLUS, s.r.o.
18.01.2005
24.01.2005
26.01.2005
3 354,50 CZK
0,00
oprava kopírky-ORIA
-3 354,50
FAK
205100262
S00JP003WJKO
13657046
2008863
STUDIO IMAGE 2000
18.01.2005
31.01.2005
20.01.2005
42 792,00 CZK
0,00
za 13-ti listové nástìnné kalendáøe KRAJ ZLÍN 2005-OCR,VaVV (k repre úèelùm na veletrhu Regiontour 2005
-42 792,00
FAK
205100263
S00JP003WJRP
46967851
421410454
PENAM spol. s r.o.
18.01.2005
11.12.2004
28.01.2005
499,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-499,00
FAK
205100264
S00JP003WJSK
25581210
42500703
Výrobna lahùdek a uzenin
18.01.2005
31.01.2005
21.01.2005
1 341,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 341,00
FAK
205100265
S00JP003WJTF
10573321
0501248
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
18.01.2005
25.01.2005
31.01.2005
714,00 CZK
0,00
kontrola funkènosti EZS za obd.1-3/2005-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-714,00
FAK
205100266
S00JP003WJUA
25552783
0000045006
DATAB consult s.r.o.
18.01.2005
28.01.2005
24.01.2005
2 665,50 CZK
0,00
softwarové práce-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-2 665,50
FAZ
205100267
S00JP003WJV5
49970194
62588055830
Jihomoravská energetika
18.01.2005
10.01.2005
28.01.2005
75,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m.3100114552-kryt CO Kvítková 3345,Zlín
-75,00
FAK
205100268
S00JP003WJW0
25523091
2005001
TOFI CZ,spol.s r.o.
27.01.2005
19.01.2005
12.01.2005
27 685,40 CZK
0,00
balíèek OOP "krizový štáb"-OKØaO-ochranné pomùcky
-27 685,40
FAK
205100269
S00JP003WJXV
26249979
FV054040030
C SYSTEM GROUP s.r.o.
18.01.2005
17.01.2005
02.02.2005
1 859,00 CZK
0,00
náplnì do tiskárny-OKÀaO
-1 859,00
FAK
205100270
S00JP003WJYQ
26249979
FV054040014
C SYSTEM GROUP s.r.o.
18.01.2005
15.01.2005
21.01.2005
1 859,00 CZK
0,00
náplnì do tiskárny-OKØaO
-1 859,00
FAK
205100271
S00JP003WJZL
prac.odìv,obuv-SVÈ,Kotìrova 4395,Zlín
44000138
205104
Roman Marek
18.01.2005
30.01.2005
1 480,00 CZK
21.01.2005
0,00
-1 480,00
FAZ
205100272
S00JP003WK09
26078201
6100054524
E.ON Energie, a.s.
18.01.2005
08.02.2005
28.01.2005
11 250,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m.3100118823,Kotìrova 4395,Zlín
-11 250,00
VYD
205100273
S00JP003WK14
49970194
6100054524
Jihomoravská energetika
18.01.2005
25.01.2005
08.02.2005
7 738,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 6.10.04-7.12.04, è.o.m.3100118823-Kotìrova 4395,Zlín
-3 998,00
FAK
205100274
S00JP003WK2Z
64949681
5400216391
T-Mobile Czech Republic
18.01.2005
29.01.2005
25.01.2005
2,00 CZK
0,00
tel.Nokia 3100-modrý-2ks-OVS
-2,00
FAK
205100275
S00JP003WKPS
25854054
2004004586
ZOO PENSION-Grégr s.r.o.
19.01.2005
11.11.2004
26.01.2005
2 899,00 CZK
0,00
krmivo pro psy-MP
-2 899,00
FAK
205100276
S00JP003WK3U
25318187
500909
Wimers Zlín v.o.s.
19.01.2005
27.01.2005
25.01.2005
2 173,00 CZK
0,00
ren.tonerù-MP
-2 173,00
FAK
205100277
S00JP003WK4P
25318187
500908
Wimers Zlín v.o.s.
19.01.2005
16.02.2005
25.01.2005
375,00 CZK
0,00
ren.toneru,inkoust-MP
-375,00
FAK
205100278
S00JP003WK5K
25318187
500906
Wimers Zlín v.o.s.
19.01.2005
16.02.2005
14.02.2005
1 932,50 CZK
0,00
prázdné DVD,barevná náplò do tiskárny-MP
-1 932,50
FAK
205100279
S00JP003WK6F
47666960
250005
COME automaty s.r.o.
19.01.2005
25.01.2005
14.02.2005
2 903,00 CZK
0,00
alkohol.tester-MP
-2 903,00
FAK
205100280
S00JP003WKM7
48471470
100
Anna Gregorová, MUDr.
19.01.2005
02.02.2005
31.01.2005
1 161,60 CZK
0,00
za vystavení potvrzení - OSV
-1 161,60
FAZ
205100281
S00JP003WKQN
49970194
6100066036
Jihomoravská energetika
19.01.2005
15.02.2005
31.01.2005
180,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m.3100125820-MP
-180,00
FAK
205100282
S00JP003WKJM
15268306
1350040193
EuroTel Praha, spol. s r.
19.01.2005
29.01.2005
15.02.2005
447,44 CZK
0,00
za Eurotel za 12.12.-11.1.2005, è.tel.602718079-MP-SIM karta
-447,44
FAK
205100283
S00JP003WKSD
15268306
1250039835
za Eurotel za 12.12.2004 - 11.1.2005, è.tel. 602305274 - p.Ondrová - OKP
EuroTel Praha, spol. s r.
19.01.2005
29.01.2005
4 983,18 CZK
26.01.2005
0,00
-4 983,18
FAK
205100284
S00JP003WK7A
60548681
002
Josef Picek
19.01.2005
28.02.2005
26.01.2005
15 000,00 CZK
0,00
školení pracovníkù pro práce výškách pomocí HT-MP poèet osob 11
-15 000,00
FAK
205100285
S00JP003WK85
25300687
240305
EKOPLASTA Spytihnìv s.r.o
19.01.2005
05.01.2005
24.02.2005
3 887,50 CZK
0,00
plastová odkapávací vana-MP
-3 887,50
FAK
205100286
S00JP003WKOX
25565656
2421018
MADELORD, s.r.o.
19.01.2005
19.01.2005
25.01.2005
2 330,00 CZK
0,00
za obèerstvení dne 12.1.2005 v salonku Zámecké restaurace - OKP
jednání Komise pro názvosloví a místní orientaci MMZ
-2 330,00
FAK
205100287
S00JP003WKIR
71009515
210014
Zdravotní ústav
19.01.2005
17.02.2005
24.01.2005
9 068,00 CZK
0,00
mìøení hluku-OŽPaZ
-9 068,00
FAK
205100288
S00JP003WKLC
25336584
59
Školní zájezdy, s.r.o.
19.01.2005
31.01.2005
14.02.2005
8 190,00 CZK
0,00
za studijní poznávací zájezd do Velké Británie za Barboru Rùžièkovou (dcera p.Zuzany Rùžièkové) dne 28.5.-3.6.2005 FKSP
-8 190,00
FAK
205100289
S00JP003WKDG
25588303
2500023
MDP GEO, s.r.o.
19.01.2005
17.02.2005
31.01.2005
522 071,60 CZK
0,00
za provedené práce dle Smlouvy o dílo" digitální pasportizace zelenì mìsta Zlína-II.et.,jako souèást GIS mìsts.infor.systému-OIS
-522 071,60
FAK
205100290
S00JP003WKCL
60711086
15090001
Technické služby Zlín,s.r
19.01.2005
13.02.2005
15.02.2005
13 042,40 CZK
0,00
úklid nám.Míru po Silvestru 31.12.2004-OKP
-13 042,40
FAZ
205100291
S00JP003WKRI
26078201
6100069433
E.ON Energie, a.s.
19.01.2005
15.02.2005
11.02.2005
530,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m. 3100127832 - nám.Míru - OMZ
-530,00
FAK
205100292
S00JP003WKKH
71009515
210001
Zdravotní ústav
19.01.2005
17.02.2005
15.02.2005
6 080,00 CZK
0,00
oèkování proti klíš•ové encefalitidì - OMZ
-6 080,00
FAK
205100293
S00JP003WKN2
48117820
1052010118
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
19.01.2005
16.02.2005
26.01.2005
1 309,00 CZK
0,00
èištìní a oprava kopírky-OSV
-1 309,00
FAK
205100294
S00JP003WKEB
45672822
250003
Barbora Hrnèíøová HIL
19.01.2005
31.01.2005
16.02.2005
3 272,50 CZK
0,00
tiskopisy-OSV
-3 272,50
28.01.2005
FAK
205100295
S00JP003WKBQ
47678488
10501612
ABEL-Computer s.r.o.
19.01.2005
31.01.2005
2 237,20 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 1100, 1300 - OD
-2 237,20
FAK
205100296
S00JP003WKF6
48476684
042005
Ing.Jiøí Škrabal
19.01.2005
31.01.2005
04.02.2005
833,00 CZK
0,00
za vyhotovení vícetiskù-ORIA
-833,00
FAK
205100297
S00JP003WKAV
46901906
950188
TENO PLUS, s.r.o.
19.01.2005
20.01.2005
27.01.2005
3 245,00 CZK
0,00
obal U A5 na výšku - OD
-3 245,00
FAK
205100298
S00JP003WKG1
46345191
00105
STaDO s.r.o.
19.01.2005
28.01.2005
26.01.2005
97 994,90 CZK
0,00
za stavební opravy-OŠZMaTV
-97 994,90
FAK
205100299
S00JP003WK90
47678488
10501613
ABEL-Computer s.r.o.
19.01.2005
31.01.2005
26.01.2005
2 814,40 CZK
0,00
renovace inkjet HP 51645A, HP LJ 1100, 1200 - EO
-2 814,40
FAK
205100300
S00JP003WKHW
13692747
25300733
WASTEX spol.s.r.o.
19.01.2005
24.01.2005
28.01.2005
974,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-974,00
FAK
205100301
S00JP003WKT8
72476672
01/05
Lesa Radek
20.01.2005
15.01.2005
26.01.2005
10 000,00 CZK
0,00
31.12.04 - ozvuèení námìstí-OKP
Silvestr
-10 000,00
FAK
205100302
S00JP003WKU3
25318187
500924
Wimers Zlín v.o.s.
20.01.2005
16.02.2005
31.01.2005
628,00 CZK
0,00
barevný xer.papír-OKP
-628,00
FAK
205100303
S00JP003WKVY
47678488
10501599
ABEL-Computer s.r.o.
20.01.2005
31.01.2005
20.01.2005
666,40 CZK
0,00
renovace inkjet HP - color-OKP
-666,40
FAK
205100304
S00JP003WKWT
25319680
2005005
ASKYDO s.r.o.
20.01.2005
04.02.2005
26.01.2005
2 499,00 CZK
0,00
ruèní mytí vozù-OKP
1Z6 6666, inv.è. 6410
-2 499,00
FAK
205100305
S00JP003WKXO
47678488
10501609
ABEL-Computer s.r.o.
20.01.2005
31.01.2005
20.01.2005
1 184,10 CZK
0,00
renovace toneru-odbor kultury
-1 184,10
FAZ
205100306
S00JP003WKYJ
49970607
0002220022
záloha na zemní plyn za I.Q 2005, è.o.m.2455622-knihovna,Náves 7-odbor kultury
Jihomoravská plynárenská,
20.01.2005
08.01.2005
4 400,00 CZK
28.01.2005
0,00
-4 400,00
FAK
205100307
S00JP003WKZE
25578570
2005012
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
20.01.2005
01.02.2005
07.01.2005
3 975,00 CZK
0,00
pracovní rukavice-OMZ
-3 975,00
FAK
205100308
S00JP003WL02
25610244
410309
CITYGROVE EAST s.r.o.
20.01.2005
29.01.2005
10.02.2005
16 065,00 CZK
0,00
pronájem prakovištì obchod.centra Centro Zlín pro umístìní infor.tabule M.Zlín za rok 2004 - OCR,VaVV vzájemným zápoètem
-16 065,00
FAK
205100309
S00JP003WL1X
25318403
10400943
RM GAS s.r.o.
20.01.2005
15.01.2005
24.02.2005
28 851,00 CZK
0,00
za provedení propoje plynovodu-ORIA
-28 851,00
VYZ
205100310
S00JP003WL2S
45245681
24.01.2005
P04173944
VERLAG DASHOFER spol.s r.
20.01.2005
04.02.2005
3 217,00 CZK
0,00
3709317594
SEND Pøedplatné s.r.o.
20.01.2005
31.01.2005
200,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204109635-"Veøejné zakázky od A do Z"-OP
FAZ
205100311
S00JP003WL3N
61061409
záloha na pøedpl."Dìti a My" od 3/2005-2/2006-Rehabillitaè.stac.Nivy,Žlebová 1590,Zlín
-200,00
FAK
205100312
S00JP003WL4I
40364020
61096
Libor Kopèil
20.01.2005
28.01.2005
27.01.2005
216,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-216,00
FAK
205100313
S00JP003WL5D
13692747
25300845
WASTEX spol.s.r.o.
20.01.2005
27.01.2005
28.01.2005
175,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-175,00
FAK
205100314
S00JP003WLBJ
12221066
1003
Klesný Rudolf
21.01.2005
02.02.2005
27.01.2005
1 299,00 CZK
0,00
univerzální rychlonabíjeè-MP
-1 299,00
FAK
205100315
S00JP003WLAO
25319256
2005018
KAROP, s.r.o.
21.01.2005
26.01.2005
03.02.2005
5 612,00 CZK
0,00
oprava vozidla ZLK 23-41-MP i.è.6226
-5 612,00
FAK
205100316
S00JP003WL9T
25319256
2005017
KAROP, s.r.o.
21.01.2005
26.01.2005
31.01.2005
5 268,00 CZK
0,00
za opravu vozidla ZLK 23-42-MP i.è.6288
-5 268,00
FAK
205100317
S00JP003WL8Y
64949681
1400000491
T-Mobile Czech Republic
21.01.2005
19.01.2005
31.01.2005
18 999,00 CZK
0,00
T-Mobile MDA II, výr.è.351937000460764-MP
-18 999,00
FAK
205100318
S00JP003WL73
25318187
501104
Wimers Zlín v.o.s.
21.01.2005
29.01.2005
31.01.2005
1 117,50 CZK
0,00
xer.pap.-MP
-1 117,50
31.01.2005
FAK
205100319
S00JP003WL68
25502557
5012
REXITE s.r.o.
21.01.2005
27.01.2005
8 836,00 CZK
0,00
nášivky hodnosti MP-MP
-8 836,00
FAK
205100320
S00JP003WLCE
61722995
3/2005
Tomáš Pavlíèek
21.01.2005
03.02.2005
31.01.2005
6 370,00 CZK
0,00
za malíøské a natìraès.práce bud.T.Bati 3792-OVS
-6 370,00
FAK
205100321
S00JP003WLD9
46901906
950335
TENO PLUS, s.r.o.
21.01.2005
27.01.2005
01.02.2005
11 505,00 CZK
0,00
obal U A5-OD
-11 505,00
FAK
205100322
S00JP003WLE4
26899949
5101053
JATKA UB, s.r.o.
21.01.2005
01.02.2005
04.02.2005
1 149,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 149,00
FAK
205100323
S00JP003WLFZ
63486440
5301017
FILEX, s.r.o.
21.01.2005
03.02.2005
31.01.2005
170,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-170,00
FAK
205100324
S00JP003WLGU
13692747
24332185
WASTEX spol.s.r.o.
21.01.2005
11.01.2005
01.02.2005
2 014,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 014,00
VYZ
205100325
S00JP003WLPL
61860981
2503604978
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
26.01.2005
21.01.2005
05.02.2005
11 634,00 CZK
0,00
21.01.2005
26.01.2005
2 098,00 CZK
0,00
vyúèt. zál. fa è. 205100047 - pøedplatné "Zlínské noviny - všední" od 5.1.-31.12.2005 - OKP
FAK
205100326
S00JP003WLUW
48532967
20136
EURO CAR Zlín s.r.o.
oprava vozidla VW Passat 2Z4 3210 - OKP
demontáž, montáž a vyvažování kola
pùvodní SPZ 1Z6 6666
inv.è. 6410
-2 098,00
FAK
205100327
S00JP003WLT1
48532967
20129
EURO CAR Zlín s.r.o.
21.01.2005
03.02.2005
26.01.2005
31 750,00 CZK
0,00
oprava vozidla - pneumatiky - VW Passat 1Z6 6666 - OKP
inv.è. 6410
škodní událost, øešeno v rámci pojištìní
-31 750,00
FAK
205100328
S00JP003WLS6
46990844
530009
UNIONPNEU, spol. s r.o.
21.01.2005
18.02.2005
03.02.2005
3 564,00 CZK
0,00
montáž pneu-MP výmìna pneu ZLK 23-41 i.è. 6226, ZLI 38-81 i.è. 4202, ZLK 23-41 i.è. 6226
-3 564,00
VYZ
205100329
S00JP003WLOQ
00499153
2131099005
16.02.2005
Economia, a.s.
21.01.2005
05.02.2005
715,00 CZK
0,00
ABEL-Computer s.r.o.
21.01.2005
31.01.2005
1 053,20 CZK
0,00
vyúèt. zál. fa è. 204105333 - pøedplatné èasopisu Odpady od 9/2004 - 7/2005 - Sekce I
FAK
205100330
S00JP003WLNV
47678488
10501611
Odd. správní - renovace toneru k tiskárnì HP LJ 1100, kanc. è. 209 - vìcná správnost: Horníèková
-1 053,20
FAK
205100331
S00JP003WLRB
26223155
532026
Podhoran Lukov a.s.
21.01.2005
17.02.2005
28.01.2005
194,00 CZK
0,00
spínaè-OMZ
-194,00
FAK
205100332
S00JP003WLL5
25322478
2410337
AVONET, s.r.o.
21.01.2005
13.01.2005
17.02.2005
595,00 CZK
0,00
internet - pevná linka 12/2004 - Linka SOS - OŠZMaTV
-595,00
FAK
205100333
S00JP003WLM0
60498005
2005460816
Tiskárna Ministerstva vni
21.01.2005
04.02.2005
26.01.2005
128,00 CZK
0,00
pøedpl.èas."Archívní èasopis"-OVS
-128,00
FAK
205100334
S00JP003WLKA
72437367
2005004
Ing.Ta•ána Poslušná
21.01.2005
02.02.2005
02.02.2005
6 783,00 CZK
0,00
geometrický plán na rozdìlení pozemku p. è. 673/748 k. ú. Zlín - OSM
-6 783,00
FAZ
205100335
S00JP003WLVR
49970607
4834450152
Jihomoravská plynárenská,
21.01.2005
07.01.2005
31.01.2005
100,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za I.Q 2005 - SVÈ - OŠZMaTV
-100,00
FAK
205100336
S00JP003WLJF
44014902
25600044
FOUNTAIN CS, spol.s r.o.
21.01.2005
25.01.2005
07.01.2005
428,00 CZK
0,00
èokoláda Swiss 2 ks - nákup surovin do automatu na sekretariátu ST, SNI
-428,00
FAK
205100337
S00JP003WLQG
00094838
2053001
Mìstské divadlo Zlín
21.01.2005
02.02.2005
27.01.2005
45 000,00 CZK
0,00
za uspoøádání akce "Vyhlášení nejúspìšnìjších sportovcù mìsta Zlína za r. 2004 dne 26.1.2005" - OŠZMaTV
-45 000,00
FAK
205100338
S00JP003WLWM
61708534
25FV77
Miroslav Lekeš, organizac
31.01.2005
21.01.2005
20.01.2005
1 700,00 CZK
-1 700,00
21.01.2005
31.01.2005
2 368,10 CZK
0,00
za úèast na semináøi "Poplatky a ohlašovací povinnosti na úseku odpadového hospodáøství a ochrany ovzduší"
poøádaného dne 20.1.2005 ve Zlínì - OŽPaZ
FAK
205100339
S00JP003WLIK
47678488
10501610
ABEL-Computer s.r.o.
renovace toneru HP LJ 1300 do MITS - OCR,VaVV
-2 368,10
VYP
205100340
S00JP003WLHP
47675691
4141740039
Severomoravská energetika
21.01.2005
02.02.2005
28.01.2005
88 037,50 CZK
0,00
vyúèt. za el.energie za 22.1.2004 - 10.1.2005 - chaty Sirákov - FKSP
8 562,50
FAK
205100341
S00JP003WLZ7
25733621
14135268
Contactel s.r.o.
21.01.2005
31.01.2005
11.02.2005
3 025,00 CZK
0,00
za internet za 12/2004-SVÈ
-3 025,00
FAK
205100342
S00JP003WLYC
60711086
15130001
Technické služby Zlín,s.r
21.01.2005
31.01.2005
89 250,00 CZK
28.01.2005
0,00
demontáž vánoè.osvìtlení-ŽO
-89 250,00
FAK
205100343
S00JP003WLXH
40430201
4a/2004
Josef Konèák
21.01.2005
27.05.2004
01.02.2005
7 344,00 CZK
0,00
èalounìná židle buková-8 ks-OD
-7 344,00
VYP
205100344
S00JP003WM0V
00543411
50301062
MORAVIAPRESS, a.s.
24.01.2005
08.02.2005
04.02.2005
5 588,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203108591, 20412669, 204105072-pøedpl."Sbírka zákonù roè.2004"-ŽO
412,00
VYP
205100345
S00JP003WM1Q
00543411
50283791
MORAVIAPRESS, a.s.
24.01.2005
08.02.2005
04.02.2005
8 588,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203108262,204102526,204105023-pøedpl. "Sbírka zákonù roè.2004"-OOS
412,00
FAZ
205100346
S00JP003WM3G
11553782
620500135
Motloch Jiøí-Sagit
24.01.2005
03.02.2005
27.01.2005
150,00 CZK
0,00
záloha na novelizace "témata edice ÚZ"-"Danì z pøíjmù"-OPaV
-150,00
FAK
205100347
S00JP003WM2L
11553782
621500085
Motloch Jiøí-Sagit
24.01.2005
19.01.2005
01.02.2005
47,00 CZK
0,00
"Danì z pøíjmù"-OPaV
-47,00
FAZ
205100348
S00JP003WMBC
26216728
1479/2005
ERA group spol. s r.o.
24.01.2005
03.02.2005
11.02.2005
425,00 CZK
0,00
pøedpl.èas.ERA 21 od è.1/2005-6/2005-odd.strateg.rozvoje
-425,00
FAK
205100349
S00JP003WMAH
25552783
0000045009
DATAB consult s.r.o.
24.01.2005
04.02.2005
01.02.2005
2 820,50 CZK
0,00
konzultace ke zpracov.roèní uzávìrky-OŠZMaTV
-2 820,50
VYZ
205100350
S00JP003WM4B
49240315
2622100196
04.02.2005
Mladá fronta,a.s.
24.01.2005
08.02.2005
276,00 CZK
0,00
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
24.01.2005
04.02.2005
1 497,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.205100082-pøedpl.èas."Sluníèko"-Rehab.stac.Žlebová 1590,Zlín
FAK
205100351
S00JP003WM7W
10573321
0501282
instalace detektoru PIR PRO + vèetnì odzkoušení systému-OŠZMaTV
-1 497,00
FAK
205100352
S00JP003WM9M
48117820
1052010151
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
24.01.2005
19.02.2005
02.02.2005
523,60 CZK
0,00
identifikace závady,vyèištìní stroje-OOS
-523,60
FAK
205100353
S00JP003WM8R
48117820
1052010152
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
24.01.2005
19.02.2005
17.02.2005
1 047,20 CZK
0,00
vyèištìní,oprava kopírky-OSaÚP(v.r. 8043400864)
-1 047,20
FAK
205100354
S00JP003WM61
za zveøejnìní inzerátu-ÚHA
00499153
49136009
Economia, a.s.
24.01.2005
03.02.2005
5 236,00 CZK
17.02.2005
0,00
-5 236,00
FAK
205100355
S00JP003WM56
60735384
200511105
FORESTA SG,a.s.
24.01.2005
27.01.2005
01.02.2005
19 706,40 CZK
0,00
za uživatelskou podporu sw PUKNi a LHK SSL-OMZ
-19 706,40
FAK
205100356
S00JP003WMD2
42869048
7005100095
OPTYS, spol. s r.o.
24.01.2005
03.02.2005
28.01.2005
3 452,00 CZK
0,00
poukázky PP A øezaná-EO
-3 452,00
FAK
205100357
S00JP003WMC7
45460434
3/2005
Jitka Šimordová,ing.arch.
24.01.2005
04.02.2005
31.01.2005
7 000,00 CZK
0,00
za vypracování "Návrh zmìny è.8 SÚP Želechovice-centrální èást + 4 vyhotovení zmìny è.1 Lhotka-Chlum (dotisk)"-OSaÚP
-7 000,00
FAK
205100358
S00JP003WMEX
60706708
2007
ARVITA-P s.r.o.
24.01.2005
07.02.2005
01.02.2005
4 641,00 CZK
0,00
za zpracování Vyhodnocení dùsledkù navrhovan.øešení ÚPD na ZPF pro akci "Lokalita SeverII",Sever III,mìsts.èást Kostelec"-OSaÚP
-4 641,00
FAK
205100359
S00JP003WMFS
47678488
10502178
ABEL-Computer s.r.o.
24.01.2005
04.02.2005
07.02.2005
1 094,80 CZK
0,00
renovace inkjet HP-OSaÚP
-1 094,80
FAK
205100360
S00JP003WMGN
47678488
10502068
ABEL-Computer s.r.o.
25.01.2005
03.02.2005
01.02.2005
3 213,00 CZK
0,00
renovace toneru 2 kusy-OPaV
-3 213,00
FAK
205100361
S00JP003WMHI
12343595
504
Jan Èerný, RNDr.
25.01.2005
30.01.2005
31.01.2005
12 380,00 CZK
0,00
semena kvìtin /letnièky/-OMZ
-12 380,00
VYZ
205100362
S00JP003WMJ8
25582518
2005000914
25.01.2005
Brnìnské velet. a výs.a.s
25.01.2005
17.01.2005
202 261,00 CZK
0,00
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
25.01.2005
20.02.2005
20 467,80 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.205100149-výstavba expozice,vjezdy-OCR,VaVV
FAK
205100363
S00JP003WMK3
48117820
1052010170
vyèištìní a oprava kopírky-OSM - sekretariát
-20 467,80
FAK
205100364
S00JP003WMLY
26249979
FV054040114
C SYSTEM GROUP s.r.o.
25.01.2005
29.01.2005
21.02.2005
1 767,00 CZK
0,00
HP Ink.náplò barevná pro DekJet -OOS, kanc.è. 320 - ing. Šrajer
Vìcná správnost: Rudolfová
-1 767,00
FAZ
205100365
S00JP003WMID
00564893
8550824
BORGIS a.s.
25.01.2005
09.02.2005
02.02.2005
2 400,10 CZK
0,00
záloha na pøedpl."PRÁVO" PO-PÁ na rok 2005-OKP
SNII
-2 400,10
FAK
205100366
S00JP003WMMT
64949681
0128020105
T-Mobile Czech Republic
25.01.2005
31.01.2005
1 235,50 CZK
07.02.2005
0,00
za T Mobile za 12/2004, è.tel.604220250-OKP p.Venený
-1 235,50
FAK
205100367
S00JP003WMNO
16298306
01/2005
Libuše Svobodová
25.01.2005
16.02.2005
01.02.2005
13 417,00 CZK
0,00
èisticí prostøedky-OMZ
-13 417,00
FAK
205100368
S00JP003WMOJ
46342613
05200027
SUN MORAVOSTAV spol.s r.o
25.01.2005
02.02.2005
17.02.2005
85 680,00 CZK
0,00
oprava vozidla Multicar-OMZ
-85 680,00
FAK
205100369
S00JP003WMPE
65365283
05001
Vlastislav Hudec VH CAD D
25.01.2005
02.02.2005
01.02.2005
12 971,00 CZK
0,00
pøiprava podkladù pro urbanisticko-architektonic.soutìž "Zlín-centrum"-ÚHA
-12 971,00
FAK
205100370
S00JP003WMQ9
46992308
2005000090
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
25.01.2005
11.02.2005
31.01.2005
19 243,00 CZK
0,00
rozšíøení sí•ových rozvodù LAN MMZ do místnosti øidièù-OIS
-19 243,00
FAK
205100371
S00JP003WMR4
62180916
3/2005
Eva Krybusová, Mgr.
25.01.2005
31.01.2005
11.02.2005
2 500,00 CZK
0,00
za sepis kupní smlouvy-OD
-2 500,00
FAK
205100372
S00JP003WMSZ
49969081
04050249
F.N.C., s r.o.
25.01.2005
03.02.2005
04.02.2005
714,00 CZK
0,00
oprava kancel.židle-OD
-714,00
FAK
205100373
S00JP003WMWF
68040171
05/02
Ivan Páník, ing.
25.01.2005
09.02.2005
04.02.2005
20 000,00 CZK
0,00
za inženýrskou èinnost a tech.dozor, Plynofikace obce Zlín-Salaš -ORIA
-20 000,00
FAK
205100374
S00JP003WMXA
13694341
501100002
PSG-International,a.s. Zl
25.01.2005
31.01.2005
09.02.2005
16 499 999,80 CZK
0,00
stav.práce za 1/2005-rekonstrukce a dostavba Mìsts.led.plochy Zlín-ORIA
-16 499 999,80
FAK
205100375
S00JP003WMUP
25306766
05100364
INGOMETAL s.r.o.
25.01.2005
20.01.2005
31.01.2005
2 080,00 CZK
0,00
kruhová ocel-OMZ
-2 080,00
FAK
205100376
S00JP003WMTU
25595199
PP-000020/05
S+S KÄRCHER s.r.o.
25.01.2005
09.02.2005
28.01.2005
1 792,00 CZK
0,00
hadice na VAP-OMZ
-1 792,00
FAK
205100377
S00JP003WMVK
25306766
05100375
INGOMETAL s.r.o.
25.01.2005
21.01.2005
28.01.2005
156,00 CZK
0,00
ocel na høištì-OMZ
-156,00
FAK
205100378
S00JP003WMY5
64302008
002/5
Chromeèek Vladimír
25.01.2005
27.01.2005
19 950,00 CZK
28.01.2005
0,00
zajištìní koncertu sk.Fleret dne 26.1.2005-OŠZMaTV
-19 950,00
FAK
205100379
S00JP003WMZ0
25581210
42500881
Výrobna lahùdek a uzenin
25.01.2005
03.02.2005
27.01.2005
618,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-618,00
FAK
205100380
S00JP003WN0O
25581210
42501016
Výrobna lahùdek a uzenin
25.01.2005
07.02.2005
03.02.2005
524,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,zlín
-524,50
FAK
205100381
S00JP003WN1J
25581210
32503028
Výrobna lahùdek a uzenin
25.01.2005
29.01.2005
07.02.2005
680,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-680,50
FAK
205100382
S00JP003WN2E
61974994
236430002
ZP Šumvald,a.s.
25.01.2005
02.02.2005
02.02.2005
940,00 CZK
0,00
potraviny-centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-940,00
FAK
205100383
S00JP003WN39
46967851
421500521
PENAM spol. s r.o.
25.01.2005
31.01.2005
02.02.2005
536,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-536,00
FAK
205100384
S00JP003WN44
47678488
10501608
ABEL-Computer s.r.o.
25.01.2005
31.01.2005
02.02.2005
2 368,10 CZK
0,00
renovace toneru-OŠZMaTV
-2 368,10
FAK
205100385
S00JP003WN6U
47678488
10502067
ABEL-Computer s.r.o.
25.01.2005
03.02.2005
04.02.2005
1 106,70 CZK
0,00
OOS - renovace toneru HP LJ 1200 k tiskárnì è. 155625, kanc.è. 108B- Grácová-OOS
-1 106,70
FAK
205100386
S00JP003WN5Z
42869048
7005000370
OPTYS, spol. s r.o.
25.01.2005
08.02.2005
02.02.2005
35 700,00 CZK
0,00
SM PP A+ALONŽ A4-EO
-35 700,00
FAK
205100387
S00JP003WNGG
60193336
0257802012
Èeský Telecom
25.01.2005
31.01.2005
03.02.2005
1 224,00 CZK
0,00
za telefony za 12/2004, è.tel.577439554-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 224,00
FAK
205100388
S00JP003WNFL
46579729
80000021
CARNEX spol. s r.o.
25.01.2005
20.01.2005
02.02.2005
145,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-145,00
FAK
205100389
S00JP003WNEQ
49455834
50100548
Laksyma, a.s.
25.01.2005
19.01.2005
02.02.2005
136,00 CZK
0,00
mléko-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-136,00
FAK
205100390
S00JP003WNDV
10573321
0501249
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
25.01.2005
25.01.2005
714,00 CZK
02.02.2005
0,00
kontrola funkènosti zaøízení EZS za 1-3/2005-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-714,00
FAK
205100391
S00JP003WNC0
40364020
61037
Libor Kopèil
25.01.2005
27.01.2005
02.02.2005
145,00 CZK
0,00
vejce-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-145,00
FAK
205100392
S00JP003WNB5
25321226
244330
Teplo Zlín, a.s.
25.01.2005
25.01.2005
02.02.2005
56 212,80 CZK
0,00
tepelná energie za 12/2004-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-56 212,80
FAK
205100393
S00JP003WNAA
13692747
25300985
WASTEX spol.s.r.o.
25.01.2005
27.01.2005
02.02.2005
1 980,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 980,00
FAK
205100394
S00JP003WN9F
46579729
80000029
CARNEX spol. s r.o.
25.01.2005
31.01.2005
02.02.2005
990,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-990,00
FAK
205100395
S00JP003WN8K
49455834
50101289
Laksyma, a.s.
25.01.2005
31.01.2005
02.02.2005
272,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-272,00
FAK
205100396
S00JP003WN7P
10570535
003
Oldøich Pokorný
25.01.2005
07.02.2005
02.02.2005
456,00 CZK
0,00
oprava aut.praèky-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-456,00
FAK
205100397
S00JP003WNI6
63486440
5301124
FILEX, s.r.o.
26.01.2005
04.02.2005
04.02.2005
57,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-57,00
FAK
205100398
S00JP003WNJ1
26899949
5101351
JATKA UB, s.r.o.
26.01.2005
04.02.2005
02.02.2005
12,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-12,00
FAK
205100399
S00JP003WNKW
25329791
1862/05
Zlatá hvìzda, spol. s r.
26.01.2005
01.02.2005
02.02.2005
1 729,50 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 729,50
FAK
205100400
S00JP003WNLR
25329791
2369/05
Zlatá hvìzda, spol. s r.
26.01.2005
04.02.2005
01.02.2005
401,50 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-401,50
FAK
205100401
S00JP003WNMM
26899949
5101497
JATKA UB, s.r.o.
26.01.2005
07.02.2005
03.02.2005
544,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-544,00
FAK
205100402
S00JP003WNNH
13692747
25300746
WASTEX spol.s.r.o.
26.01.2005
24.01.2005
16 897,00 CZK
03.02.2005
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-16 897,00
FAK
205100403
S00JP003WNOC
25563891
052003
INEP,spol.s r.o.
26.01.2005
08.02.2005
01.02.2005
10 000,00 CZK
0,00
pronájem volných úlož.ploch 1.ètvrt.2005-OMZ
-10 000,00
FAK
205100404
S00JP003WO0H
18157513
2004042
Šopík Radoslav
26.01.2005
30.11.2004
17.02.2005
80 042,40 CZK
0,00
za zajištìní plošné inzerce v Magazínu Zlín è.11/2004-OVaVV
-80 042,40
FAK
205100405
S00JP003WNZT
18157513
2004046
Šopík Radoslav
26.01.2005
31.12.2004
19.05.2005
86 855,20 CZK
0,00
za zajištìní plošné inzerce v Mag.Zlín è.12/2004
-86 855,20
FAK
205100406
S00JP003WO1C
18157513
2004033
Šopík Radoslav
26.01.2005
30.10.2004
07.07.2005
81 202,70 CZK
0,00
za zajištìní plošné inzerce v Mag.Zlín è.10/2004-OVaVV
-81 202,70
DOB
205100407
S00JP003WO5S
44001088
136/2004
Jiøí Hanzlík cestovní kan
26.01.2005
10.02.2005
02.02.2005
18 060,00 CZK
0,00
dobropis za zájezd do Rakouska "Pøedvánoèní Vídeò", dne 11.12.2004-FKSP
18 060,00
FAK
205100408
S00JP003WO4X
18814123
92005
Kateøina Gajzurová
26.01.2005
24.02.2005
07.03.2005
1 737,00 CZK
0,00
opravy kombinéz-MP
-1 737,00
FAK
205100409
S00JP003WO6N
18814123
52005
Kateøina Gajzurová
26.01.2005
17.02.2005
22.02.2005
8 550,00 CZK
0,00
zateplená vložka-Urban, Kombinéza dvouzipá- Odstrèil ,Urban, Kalhoty do pasu -Urban,Vaïurová
-8 550,00
FAK
205100410
S00JP003WO32
10575529
3/2005
Sklenáøství U BILLA
26.01.2005
07.02.2005
14.02.2005
3 311,00 CZK
0,00
osazení zrcadel-MP, oprava dvíøek -sklo /zatím není i.è./
-3 311,00
FAK
205100411
S00JP003WO27
49969081
04050248
F.N.C., s r.o.
26.01.2005
31.01.2005
03.02.2005
36 300,00 CZK
0,00
nábytek-MP
-36 300,00
DOB
205100412
S00JP003WNP7
46346392
5785050120
INTERHOTEL VORONÌŽ
26.01.2005
08.02.2005
31.01.2005
2 700,00 CZK
0,00
dobropis za ubytování na Regiontouru 05-p.Julinová Pavla-OCR,VaVV
2 700,00
FAK
205100413
S00JP003WNRX
46992308
2005000113
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
26.01.2005
15.02.2005
01.02.2005
5 249,00 CZK
0,00
CorelDRAW Graphics Suite-OIS
-5 249,00
FAK
205100414
S00JP003WNSS
42339626
600292
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
26.01.2005
03.02.2005
99 447,00 CZK
15.02.2005
0,00
brožura "Životní prostøedí Zlínska a jeho ochrana 2005"-OŽPaZ
-99 447,00
FAK
205100415
S00JP003WNTN
49455834
50101290
Laksyma, a.s.
26.01.2005
31.01.2005
11.02.2005
414,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-414,00
FAK
205100416
S00JP003WNUI
25581210
4478
Výrobna lahùdek a uzenin
26.01.2005
31.01.2005
02.02.2005
2 662,50 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-2 662,50
FAK
205100417
S00JP003WNVD
13692747
25300984
WASTEX spol.s.r.o.
26.01.2005
27.01.2005
02.02.2005
1 423,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-1 423,00
FAK
205100418
S00JP003WNW8
47678488
10502071
ABEL-Computer s.r.o.
26.01.2005
03.02.2005
02.02.2005
2 106,30 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 1100-OP
-2 106,30
FAK
205100419
S00JP003WNQ2
13692747
25200036
WASTEX spol.s.r.o.
26.01.2005
04.02.2005
31.01.2005
8 490,70 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-8 490,70
FAK
205100420
S00JP003WNX3
46287736
25710054
Šenkeøík Ivo - Domoz
26.01.2005
08.02.2005
03.02.2005
5 236,00 CZK
0,00
Savo glanc uni 5l-OVS
-5 236,00
FAK
205100421
S00JP003WNYY
45313351
25006068
MAFRA, a.s.
26.01.2005
05.02.2005
07.02.2005
66 830,40 CZK
0,00
inzeráty v MF DNES, dne 21.1.2005-ÚHA
-66 830,40
FAK
205100422
S00JP003WO7I
42339839
45233
SMO spol. s r.o.
26.01.2005
11.02.2005
03.02.2005
58 514,00 CZK
0,00
prov.práce za 12/2004-"Odkanalizování Kudlov-Rybníèky IV.et."-ORIA
-58 514,00
FAK
205100423
S00JP003WO8D
48117820
1052010175
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
26.01.2005
24.02.2005
09.02.2005
1 047,20 CZK
0,00
vyèištìní a oprava kopírky, servis Aficia 1022 Ricoh, SNI, ST dne 21.01.05
-1 047,20
FAK
205100424
S00JP003WO98
12296376
F003472-95
Ratajský Jiøí
26.01.2005
07.02.2005
24.02.2005
980,00 CZK
0,00
oprava televizoru Panasonic TC21L3R-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín
-980,00
FAK
205100425
S00JP003WOBY
72190141
1/2005
Matìjèek Vladimír
27.01.2005
07.02.2005
07.02.2005
13 500,00 CZK
0,00
revizní prohlídka-OŠZMaTV
-13 500,00
FAK
205100426
S00JP003WOA3
72190141
2/2005
Matìjèek Vladimír
27.01.2005
07.02.2005
19 200,00 CZK
11.02.2005
0,00
revizní prohlídky-OŠZMaTV
-19 200,00
FAK
205100427
S00JP003WOJU
26223155
556007
Podhoran Lukov a.s.
27.01.2005
24.02.2005
11.02.2005
21 513,00 CZK
0,00
sušení øeziva DB-OMZ
-21 513,00
FAZ
205100428
S00JP003WOG9
61061409
5037357672
SEND Pøedplatné s.r.o.
27.01.2005
08.02.2005
01.03.2005
216,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl."DINGIR" od 1/2005-4/2005-Linka SOS Za Školou 570,Zlín
-216,00
FAK
205100429
S00JP003WOIZ
47678488
10502069
ABEL-Computer s.r.o.
27.01.2005
03.02.2005
07.02.2005
1 106,70 CZK
0,00
Odd.cestovních dokladù - renovace toneru, kanc. è. 322, inv. è. tiskárny 171002, vìcná správnost: Morávková
-1 106,70
FAK
205100430
S00JP003WOFE
72437367
2005007
Ing.Ta•ána Poslušná
27.01.2005
07.02.2005
02.02.2005
5 593,00 CZK
0,00
geometrický plán -OD
-5 593,00
FAK
205100431
S00JP003WOEJ
46286225
0421
Jiøí Šilhavík a spol.
27.01.2005
11.02.2005
04.02.2005
49 010,00 CZK
0,00
za technickou pomoc a staveb.dozor na akci "Rekonstrukce chodníkù v sídlišti Bartošova ètvr•"-OD
-49 010,00
FAZ
205100432
S00JP003WOH4
25044842
0048/05-1
MARSHALL,s.r.o.
27.01.2005
07.02.2005
04.02.2005
5 296,00 CZK
0,00
záloha za plošnou reklamu ve mìstì Zlín, pro cest. ruch - MITS-OCR, VaVV
-5 296,00
FAK
205100433
S00JP003WOCT
26516535
312005
PR Klub
27.01.2005
16.02.2005
07.02.2005
5 950,00 CZK
0,00
registraèní poplatek za jednu publikaci v soutìži "Zlatý støedník 2004", pøíhlášení periodika magazín Zlín -OCR,VaVV
-5 950,00
FAK
205100434
S00JP003WODO
25547101
009/2005
Aètverka, s.r.o.
27.01.2005
09.02.2005
07.02.2005
79 373,00 CZK
0,00
dotisk brožury "Mìsto v zahradách", distribuce na veletrzích a jiných propag. akcích -OCR, VaVV
-79 373,00
FAK
205100435
S00JP003WOO5
60726636
510007
Nemocnice ATLAS
27.01.2005
07.02.2005
09.02.2005
96,80 CZK
0,00
lékaøské potvrzení-OSV
-96,80
FAK
205100436
S00JP003WOKP
64942503
FD25016081
PAPIRIUS s.r.o.
27.01.2005
06.02.2005
07.02.2005
7 080,49 CZK
0,00
židle kanceláøská-2 ks, štítkovaè,páska-MP
-7 080,49
FAK
205100437
S00JP003WOLK
25318187
501600
Wimers Zlín v.o.s.
27.01.2005
26.02.2005
03.02.2005
2 179,00 CZK
0,00
CD ROM Verbatim, kabel ke klávesnici,....MP
-2 179,00
FAK
205100438
S00JP003WOMF
45309655
25000057
D.H.S.-spol.s r.o.
27.01.2005
08.02.2005
226,00 CZK
25.02.2005
0,00
rolièka,teplocitlivý papír-MP
-226,00
FAK
205100439
S00JP003WONA
43427987
200511
Ivo Žbogar
27.01.2005
27.01.2005
03.02.2005
2 100,00 CZK
0,00
zapùjèení odvhèovaèe vzduchu-MP
-2 100,00
FAK
205100440
S00JP003WOP0
26905141
25110057
JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o.
28.01.2005
09.02.2005
31.01.2005
9 606,00 CZK
0,00
pístový kompresor ORFI-OMZ
-9 606,00
FAK
205100441
S00JP003WNHB
60193336
0257828663
Èeský Telecom
25.01.2005
31.01.2005
01.02.2005
1 114,50 CZK
0,00
za telefony za 12/2004, è.tel.577271485-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 114,50
FAK
205100442
S00JP003WOQV
49455834
50101294
Laksyma, a.s.
28.01.2005
31.01.2005
04.02.2005
2 989,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-2 989,00
FAK
205100443
S00JP003WORQ
26899949
5101585
JATKA UB, s.r.o.
28.01.2005
08.02.2005
04.02.2005
746,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-746,00
FAK
205100444
S00JP003WOSL
49455834
50101292
Laksyma, a.s.
28.01.2005
31.01.2005
04.02.2005
1 023,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.sta.Žlebová 1590,Zlín
-1 023,00
FAK
205100445
S00JP003WOTG
48787493
003/05
Handl Petr
28.01.2005
07.02.2005
04.02.2005
10 000,00 CZK
0,00
za spolupráci pøi organizaèním zajištìní akce "Vyhlášení nejlepších sportovcù m.Zlína za rok 2004"-OŠZMaTV
-10 000,00
FAK
205100446
S00JP003WOUB
61404217
0500003
Jaroslav CHUDOBA
28.01.2005
01.02.2005
02.02.2005
50 000,00 CZK
0,00
poskytnuté služby-restaur.zaøízení pøi akci:Vyhlášení nejúspìšnìjších sportovcù m.Zlína za rok 2004-OŠZMaTV
-50 000,00
FAK
205100447
S00JP003WOW1
60193336
0257781039
Èeský Telecom
28.01.2005
31.01.2005
02.02.2005
1 195,50 CZK
0,00
za telefony za 12/2004, è.tel.577242785...Linka OS Za Školou 570,Zlín
-1 195,50
FAK
205100448
S00JP003WOV6
42340519
05013
Valagruz , spol. s r.o.
28.01.2005
30.01.2005
04.02.2005
4 760,00 CZK
0,00
zprostøedkování inzerce na mapì Zlína rok 05 (pro WAY Morava s. r. o. Pøíluky toèna; Jihomor. pivovary , a. s. 2 mapy u autobus. nádraží) -OCR,VaVV
-4 760,00
FAK
205100449
S00JP003WOXW
18550959
202504
Orbesová Bronislava
28.01.2005
31.01.2005
17.03.2005
17 850,00 CZK
0,00
odmìna advokáta za poskytování právní pomoci-OP
-17 850,00
FAK
205100450
S00JP003WOYR
48117820
1052010195
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
28.01.2005
25.02.2005
853,10 CZK
01.02.2005
0,00
toner-EO
-853,10
FAK
205100451
S00JP003WOZM
62907816
52002
PLANstudio,spol.s r.o.
28.01.2005
10.02.2005
25.02.2005
4 998,00 CZK
0,00
za prezentaci na serveru iDnes.cz - pùlroèní období 01.02-31.07.05)- cestovní ruch, MITS.-OCR,VaVV
-4 998,00
FAK
205100452
S00JP003WP0A
25319256
2005027
KAROP, s.r.o.
31.01.2005
03.02.2005
09.02.2005
21 577,50 CZK
0,00
za opravu vozidla-vozidla støechy-MP ZLK 23-42 i.è. 6288
-21 577,50
VYZ
205100453
S00JP003WP4Q
48109461
315
14.02.2005
IN-SY-CO s.r.o.
31.01.2005
08.02.2005
5 753,60 CZK
0,00
AVONET, s.r.o.
31.01.2005
04.02.2005
3 570,00 CZK
0,00
vyúèt.zálohy za udržovací poplatky za programy v roce 2005 IN-SY-CO:HIm,DHM
FAK
205100454
S00JP003WP5L
25322478
2500079
zprovoznìní odstraòování pøíloh z podezøelých mailù-OIS
-3 570,00
FAK
205100455
S00JP003WP6G
60711086
15130007
Technické služby Zlín,s.r
31.01.2005
07.02.2005
02.02.2005
45 996,24 CZK
0,00
oprava svìt.køižovatky-Mlýnská-OD
-45 996,24
FAK
205100456
S00JP003WP7B
60711086
15130006
Technické služby Zlín,s.r
31.01.2005
07.02.2005
16.02.2005
45 440,51 CZK
0,00
oprava svìtel.køižovatky-Díly-OD
-45 440,51
FAK
205100457
S00JP003WP86
40991369
5000047
Machová Anežka
31.01.2005
09.02.2005
16.02.2005
23 073,00 CZK
0,00
kanceláøský papír,obálky,rychlovazaèe....OVS
-23 073,00
FAK
205100458
S00JP003WP91
49613791
5110105
XENA Praha s.r.o.
31.01.2005
09.02.2005
09.02.2005
9 299,90 CZK
0,00
pracov.obleèení pro MP-MP+ znak MP
-9 299,90
FAK
205100459
S00JP003WPF7
48473154
21
Jarmila Oreská PharmDr.
31.01.2005
11.02.2005
14.02.2005
2 533,40 CZK
0,00
doplnìní lékárnièky-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-2 533,40
FAK
205100460
S00JP003WPG2
13692747
25301637
WASTEX spol.s.r.o.
31.01.2005
07.02.2005
11.02.2005
3 039,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-3 039,00
FAK
205100461
S00JP003WPAW
25318187
419866
Wimers Zlín v.o.s.
31.01.2005
19.01.2005
03.02.2005
6 218,00 CZK
0,00
skartovací stroj-OŠZMaTV
-6 218,00
FAK
205100462
S00JP003WPBR
46345558
2005031
Smalt s.r.o.
31.01.2005
08.02.2005
9 992,50 CZK
08.02.2005
0,00
smalt.ulièní cedule 800 x 350 mm-OKP
smalt.dom. èíslo 22x16
obj. è. OKP-10/2/2005
Zlín - mìsto: Dukelská, M. Knesla, Brouèkova, Døevnická, celkem 11 ks
-9 992,50
FAK
205100463
S00JP003WPCM
26259001
FV501
Spoleèenství vlastníkù
31.01.2005
14.02.2005
07.02.2005
6 000,00 CZK
0,00
pronájem místnosti za rok 2005-OKP
OI Obeciny
Smlouva o nájmu nebytových prostor è. 1040 49 3 0003
-6 000,00
FAK
205100464
S00JP003WPDH
72296241
50110
Švehla Vladimír
31.01.2005
08.02.2005
11.02.2005
7 786,00 CZK
0,00
oprava vozidla ZLK 66-00, OKP
inv.è. 4792
výmìna pøedních podblatníkù, ovladaèe zpìtných zrcátek, oprava topení a osvìtlení autorádia
-7 786,00
FAK
205100465
S00JP003WPEC
44117434
105005
Charita Zlín,spoleèenství
31.01.2005
29.03.2005
07.02.2005
432,00 CZK
0,00
za poskytnutou soc.pomoc-OSV
-432,00
FAK
205100466
S00JP003WP15
25507893
400069
KB projekt, s.r.o.
31.01.2005
04.11.2004
23.03.2005
606 900,00 CZK
0,00
za projektovou dokumentaci pro stav.povolení na akci "Dùm s chránìnými byty Zlín-Malenovice"-ORIA
-606 900,00
FAK
205100467
S00JP003WP20
25318403
10400477
RM GAS s.r.o.
31.01.2005
08.10.2004
13.05.2005
695 169,00 CZK
0,00
plynofikace obce Zlín-Salaš-ORIA
FAK
205100468
S00JP003WP3V
13694341
410100016
PSG-International,a.s. Zl
31.01.2005
28.02.2005
-418 133,00
10.02.2005
-277 036,00
22.03.2005
1 349 132,80 CZK
0,00
oprava fasády a vnitøních prostor muzea a galerie Zlín-ORIA
-1 349 132,80
FAK
205100469
S00JP003WPHX
47678488
10502070
ABEL-Computer s.r.o.
31.01.2005
03.02.2005
28.02.2005
1 053,20 CZK
0,00
renovace toneru-OSM - pí Bartoòová
-1 053,20
FAK
205100470
S00JP003WPPT
12712400
05000926
Irena Chlachulová-ARTIK
31.01.2005
08.02.2005
02.02.2005
724,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-724,00
FAK
205100471
S00JP003WPOY
13698745
2501912
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
31.01.2005
08.02.2005
07.02.2005
3 948,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-3 948,00
FAK
205100472
S00JP003WPN3
63486440
5301291
FILEX, s.r.o.
31.01.2005
08.02.2005
1 562,00 CZK
07.02.2005
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 562,00
FAK
205100473
S00JP003WPM8
26899949
5101670
JATKA UB, s.r.o.
31.01.2005
09.02.2005
07.02.2005
748,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-748,00
FAK
205100474
S00JP003WPLD
26899949
5101793
JATKA UB, s.r.o.
31.01.2005
10.02.2005
07.02.2005
1 203,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S:Èecha 516,Zlín
-1 203,00
FAK
205100475
S00JP003WPKI
26899949
5101856
JATKA UB, s.r.o.
31.01.2005
11.02.2005
07.02.2005
1 058,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 058,00
FAK
205100476
S00JP003WPJN
45192235
750029238
Nowaco mrazírny,a.s.
31.01.2005
14.02.2005
09.02.2005
696,50 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-696,50
FAK
205100477
S00JP003WPIS
45192235
750028916
Nowaco mrazírny,a.s.
31.01.2005
14.02.2005
14.02.2005
3 249,20 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-3 249,20
FAK
205100478
S00JP003WPQO
46882511
30/2005
Ferdinand Menzl
31.01.2005
10.02.2005
14.02.2005
250,00 CZK
0,00
ventil-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-250,00
FAK
205100479
S00JP003WPRJ
25581210
32503490
Výrobna lahùdek a uzenin
31.01.2005
01.02.2005
07.02.2005
64,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-64,50
FAK
205100480
S00JP003WPSE
25581210
42501195
Výrobna lahùdek a uzenin
31.01.2005
10.02.2005
03.02.2005
594,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-594,50
FAK
205100481
S00JP003WPT9
47911034
1/05/03822
MIPL, spol. s r.o.
31.01.2005
10.02.2005
03.02.2005
3 213,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-3 213,00
FAZ
205100482
S00JP003WPU4
25773801
8549234
Mediaservis s.r.o.
31.01.2005
03.02.2005
03.02.2005
1 040,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl.èas."REFLEX MORAVA" na rok 2005-OKP
-1 040,00
FAK
205100483
S00JP003WPYK
25532073
200500728
RACIOLA-JEHLIÈKA s.r.o.
01.02.2005
08.02.2005
03.02.2005
1 134,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 134,00
FAK
205100484
S00JP003WPXP
40364020
61202
Libor Kopèil
01.02.2005
10.02.2005
473,00 CZK
03.02.2005
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-473,00
FAK
205100485
S00JP003WPWU
25581210
42501333
Výrobna lahùdek a uzenin
01.02.2005
14.02.2005
03.02.2005
816,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-816,00
FAK
205100486
S00JP003WPVZ
13692747
25301629
WASTEX spol.s.r.o.
01.02.2005
07.02.2005
14.02.2005
5 780,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-5 780,00
FAK
205100487
S00JP003WPZF
25584758
050015
TELEVISION NET, s.r.o.
01.02.2005
14.02.2005
03.02.2005
51 408,00 CZK
0,00
za výrobu audiovizuální projekce "Magazín Zlín"-OVaVV
-51 408,00
FAK
205100488
S00JP003WQ03
25584758
050014
TELEVISION NET, s.r.o.
01.02.2005
14.02.2005
14.02.2005
26 775,00 CZK
0,00
archivace a kontrola vysílání Magazínu Zlín na Net s. r. o. -OCR,VaVV
-26 775,00
FAK
205100489
S00JP003WQ1Y
62930460
FO-2500400089
ASOCIACE TURISTICKÝCH INF
01.02.2005
06.02.2005
15.02.2005
4 000,00 CZK
0,00
èlenský pøíspìvek Asociace turistic.infor.center ÈR na rok 2005 - MITS-OCR,VaVV
-4 000,00
FAK
205100490
S00JP003WQ2T
10573321
0501304
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
01.02.2005
14.02.2005
03.02.2005
70 430,20 CZK
0,00
dodávka a montáž syst.EZS vè.napojení na PCO MP Zlín-ORIA
-70 430,20
FAK
205100491
S00JP003WQ3O
48117820
1052010212
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
01.02.2005
27.02.2005
11.02.2005
1 047,20 CZK
0,00
vyèištìní a oprava kopírky, OKP dv.è. 115
AFICIO 1027
-1 047,20
FAK
205100492
S00JP003WQ4J
48477192
250005
Karel Rabel
01.02.2005
10.02.2005
03.02.2005
52 817,00 CZK
0,00
za odebrané obìdy za 1/2005-OVS
-52 817,00
FAK
205100493
S00JP003WQ5E
45276765
05/7046
Vítoš s.r.o.
01.02.2005
09.02.2005
07.02.2005
146,50 CZK
0,00
Správní právo na rok 2005-OP
-146,50
FAZ
205100494
S00JP003WQ74
49612662
70969105
MBM Trans s.r.o.
01.02.2005
11.02.2005
09.02.2005
496,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl.èas."Úèetnictví nevýdìleèných organizací 2005"-OSM
-496,00
FAK
205100495
S00JP003WQ69
46287736
25710072
Šenkeøík Ivo - Domoz
01.02.2005
15.02.2005
09.02.2005
5 175,50 CZK
0,00
èisticí a hygienic.prostøedky-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-5 175,50
14.02.2005
FAK
205100496
S00JP003WQS7
16190955
1
DELVITA a.s.
02.02.2005
24.01.2005
699,80 CZK
0,00
jubilanti - dárkový balíèek-OKP
-699,80
FAK
205100497
S00JP003WQRC
16190955
2
DELVITA a.s.
02.02.2005
10.02.2005
22.02.2005
2 099,80 CZK
0,00
jubilanti - dárkový balíèek-OKP
-2 099,80
FAK
205100498
S00JP003WQQH
45309655
25000070
D.H.S.-spol.s r.o.
02.02.2005
14.02.2005
22.02.2005
80 000,00 CZK
0,00
za komplexní øešitelský servis za 1/2005-MP
-80 000,00
FAK
205100499
S00JP003WQHQ
26954770
0128-05
AQE advisors,s.r.o.
02.02.2005
14.02.2005
14.02.2005
15 351,00 CZK
0,00
udržovací poplatek za program FISO na rok 2005-OIS
-15 351,00
FAZ
205100500
S00JP003WQJG
00569135
550571
Kvasar, spol. s r.o.
02.02.2005
26.02.2005
11.02.2005
40 865,00 CZK
0,00
záloha na poskytování softwarových služeb ke mzd.systému PERM "Personalistika a mzdy"-technická podpora za obd.1-6/2005-OIS
-40 865,00
FAK
205100501
S00JP003WQKB
00569135
950401
Kvasar, spol. s r.o.
02.02.2005
01.03.2005
24.02.2005
7 140,00 CZK
0,00
"Právo užívání systému,technická podpora" za obd.1-6/2005-OIS
-7 140,00
FAK
205100502
S00JP003WQPM
46992308
2005000150
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
02.02.2005
22.02.2005
01.03.2005
2 350,00 CZK
0,00
HP toner LJ 1300- p. Fišer, EO.
-2 350,00
FAK
205100503
S00JP003WQOR
26128233
10500015
RENTEL, a.s.
02.02.2005
14.02.2005
22.02.2005
4 641,00 CZK
0,00
zpøístupnìní kurzu "Vzdìlávání vedoucích zamìstnancù ÚSC-zvláštní èást"-OPaV
-4 641,00
FAK
205100504
S00JP003WQNW
26128233
10500013
RENTEL, a.s.
02.02.2005
14.02.2005
11.02.2005
7 854,00 CZK
0,00
školení kurzu "Vzdìlávání úøedníkù ÚSC-zvláštní èást"-OPaV
-7 854,00
FAK
205100505
S00JP003WQM1
511112019 5/05
Fišer Pavel
02.02.2005
02.03.2005
11.02.2005
9 282,00 CZK
0,00
za právní služby za 1/2005-poradenská a konzultaèní èinnost-OP
-9 282,00
FAK
205100506
S00JP003WQL6
48117820
5052000030
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
02.02.2005
02.03.2005
28.02.2005
595,00 CZK
0,00
za zaøízení FT 4615 RICOH za 1/2005-ÚHA
-595,00
FAK
205100507
S00JP003WQF0
40620123
050001
Jiøí Zavázal - EKOVIA
02.02.2005
02.03.2005
04.03.2005
50 000,00 CZK
0,00
mìøení imisí-OŽPaZ
-50 000,00
02.03.2005
FAK
205100508
S00JP003WQIL
26907241
05500027
CENTROPROJEKT a.s.
02.02.2005
13.02.2005
7 132,90 CZK
0,00
chemické rozbory-OŽPaZ
-7 132,90
FAZ
205100509
S00JP003WQT2
25102648
1005
ITC Travel & Conference
02.02.2005
11.02.2005
21.02.2005
44 910,00 CZK
0,00
záloha za ubytování na veletrhu BIT Milano 05, pro Vystavìlovou, Orságovou, Daòovou, Komínka (2 jednolùžkové, 1 dvoulùžkový) -OCR,VaVV
-44 910,00
FAK
205100510
S00JP003WQBK
18157513
2005002
Šopík Radoslav
02.02.2005
28.02.2005
15.02.2005
78 971,40 CZK
0,00
za zajištìní plošné inzerce v Mag.Zlín è.2/2005-OVaVV
FAK
205100511
S00JP003WQGV
48472387
112005
Èechová
02.02.2005
15.02.2005
-59 228,55
23.02.2005
-19 742,85
18.05.2005
2 322,00 CZK
0,00
právní služby za 1/2005-OSM
-2 322,00
FAK
205100512
S00JP003WQE5
46345191
00705
STaDO s.r.o.
02.02.2005
07.02.2005
15.02.2005
3 961,60 CZK
0,00
za drobné opravy na MŠ Želechovice a MŠ Kolektivní-OŠZMaTV
-3 961,60
FAK
205100513
S00JP003WQDA
25546571
25013
JoPo Zlín, s.r.o.
02.02.2005
03.02.2005
08.02.2005
654,50 CZK
0,00
za provedené instalaterské práce-OŠZMaTV
-654,50
FAK
205100514
S00JP003WQCF
26222183
04-2005
Kaninga s.r.o.
02.02.2005
31.01.2005
09.02.2005
49 980,00 CZK
0,00
dokumentace pro územní øízení Prùmyslová zóna východ-napojení Lužkovice-OD
-49 980,00
FAK
205100515
S00JP003WQ8Z
40364020
61265
Libor Kopèil
02.02.2005
11.02.2005
16.02.2005
360,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-360,00
FAK
205100516
S00JP003WQ9U
63486440
5301709
FILEX, s.r.o.
02.02.2005
15.02.2005
11.02.2005
1 387,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 387,00
FAK
205100517
S00JP003WQAP
26899949
5102122
JATKA UB, s.r.o.
02.02.2005
15.02.2005
14.02.2005
746,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-746,00
FAK
205100518
S00JP003WQYD
20188
Kabourek Jan
02.02.2005
15.02.2005
14.02.2005
9 000,00 CZK
0,00
plaketa,pohár-OŠZmaTV
-9 000,00
FAK
205100519
S00JP003WQXI
renovace toneru-OSM- I. Skøivánková
47678488
10503141
ABEL-Computer s.r.o.
02.02.2005
14.02.2005
2 213,40 CZK
14.02.2005
0,00
-2 213,40
FAK
205100520
S00JP003WQWN
40430201
II.05
Josef Konèák
02.02.2005
28.02.2005
11.02.2005
2 950,00 CZK
0,00
oprava vestavìné skøínì-ÚHA
-2 950,00
FAK
205100521
S00JP003WQVS
26886847
2005031
MP RENTAX, s.r.o.
02.02.2005
02.03.2005
23.02.2005
66 571,00 CZK
0,00
výkon stálého technic.dozora a investora-ORIA
-66 571,00
FAK
205100522
S00JP003WQUX
25521322
100502138
LESKO-Velkoob.nápojù,s.r.
02.02.2005
01.02.2005
02.03.2005
7 960,50 CZK
0,00
obèerstvení pro jednání ZMZ dne 3.2.2005-OKP
SP - obèerstvení, reprezentace mìsta
-7 960,50
FAZ
205100523
S00JP003WQZ8
61061409
3765359130
SEND Pøedplatné s.r.o.
03.02.2005
09.02.2005
07.02.2005
200,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl."Dìti a My" za 1-5/2005-OSV
-200,00
FAK
205100524
S00JP003WR1R
44117353
042425
RIM - CZ, spol. s r.o.
03.02.2005
24.01.2005
09.02.2005
4 557,00 CZK
0,00
kanceláøská židle OP, -1 ks pro sl. Vystavìlovou -OCR,VaVV
-4 557,00
VYZ
205100525
S00JP003WR0W
25773801
2019805
18.03.2005
Mediaservis s.r.o.
03.02.2005
18.02.2005
2 388,00 CZK
0,00
ABEL-Computer s.r.o.
03.02.2005
14.02.2005
1 053,20 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204108679-pøedpl."BLESK JM" PO-SO 1.1.-31.12.2005-OCR,VaVV
FAK
205100526
S00JP003WR2M
47678488
10503142
renovace toneru HP LJ 5L- ŽO
-1 053,20
FAK
205100527
S00JP003WR3H
47678488
10503139
ABEL-Computer s.r.o.
03.02.2005
18.02.2005
11.02.2005
2 213,40 CZK
0,00
renovace toneru-OSV
-2 213,40
FAK
205100528
S00JP003WR4C
40417131
250100012
Ludmila Bìhulová
03.02.2005
13.02.2005
14.02.2005
666,50 CZK
0,00
Odd. matrik- oprava psacího stoje Optima SC 160- kanc.è. 108 E, inv. è. 3718 - vìcná spránost: Kovaøíková
-666,50
FAK
205100529
S00JP003WR57
00543411
167112
MORAVIAPRESS, a.s.
03.02.2005
01.02.2005
14.02.2005
326,50 CZK
0,00
"Sbírky zákonù ÈR 2004" è.225I, è.225II,-2+2 ks-OOS
-326,50
FAK
205100530
S00JP003WR62
25318187
501783
Wimers Zlín v.o.s.
03.02.2005
03.03.2005
07.02.2005
1 085,00 CZK
0,00
Odd. správní - kanceláøské potøeby- tabel. papír na tisk statitstiky, KP schválený nákup OVS dle inter. sdìlení - p. Ševèík.
vìcná správnost: Mgr. Švehlík
-1 085,00
VYZ
205100531
S00JP003WR7X
00007064
1711425
Ministerstvo vnitra ÈR
03.02.2005
16.02.2005
624,00 CZK
01.03.2005
0,00
vyúèt.zál.è.205100186 za pøedplatené èas."Veøej.správa,roèník 2005"-OŽPaZ
FAK
205100532
S00JP003WR8S
47903783
2005700214
Gordic spol. s r.o.
03.02.2005
16.02.2005
17 790,50 CZK
0,00
Tvorba makra v Excelu pro zpracov.výstupu z GINIS,úprava výstupu textu v sestavì-EO
-17 790,50
FAK
205100533
S00JP003WR9N
27076288
25015010
ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
03.02.2005
16.02.2005
16.02.2005
112 203,50 CZK
0,00
vodné,stoèné-EO
-112 203,50
FAK
205100534
S00JP003WRAI
10094806
25/029
Radislav Vymyslický
03.02.2005
15.02.2005
16.02.2005
2 820,00 CZK
0,00
za provedené opravy výtahu-OVS
-2 820,00
DOB
205100535
S00JP003WRBD
47114983
1906100738
Èeská pošta,s.p.Praha 3
03.02.2005
16.02.2005
14.02.2005
28 000,00 CZK
0,00
DOBROPIS-bonus za rok 2004-výplatní stroje s autonomním nastavením-OVS
28 000,00
FAK
205100536
S00JP003WRC8
72437774
510038
Slezáèek Petr
03.02.2005
14.02.2005
07.02.2005
6 219,00 CZK
0,00
oprava vozidla VW Polo 1Z17762-OSaÚP inv.è. 4324
-6 219,00
FAK
205100537
S00JP003WRD3
48110248
0503805
GRADA Publishing, spol. s
03.02.2005
14.02.2005
14.02.2005
140,00 CZK
0,00
publikace "Cestovní náhrady 2005"-OKP
-140,00
FAK
205100538
S00JP003WREY
48117820
1052010253
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
03.02.2005
03.03.2005
14.02.2005
1 011,80 CZK
0,00
toner do kopírky AFICIO 1515PS, OKP
-1 011,80
FAK
205100539
S00JP003WRFT
26913453
10000043
Správa a údržba silnic Zl
03.02.2005
15.02.2005
03.03.2005
160,70 CZK
0,00
pomìr.èást nákl. na obsluhu telef.ústøedny a tarifikátoru za 1/2005-OKP
OI Maják
-160,70
FAK
205100540
S00JP003WRGO
26913453
10000038
Správa a údržba silnic Zl
03.02.2005
15.02.2005
17.02.2005
34,80 CZK
0,00
telef.hovory za 1/2005-OKP
OI Maják
-34,80
FAK
205100541
S00JP003WRIE
65365691
2/05
Titìrová Lenka
03.02.2005
15.02.2005
17.02.2005
21 000,00 CZK
0,00
za výuku angliètiny v rozsahu 42 lekcí á 500,- Kè-termín 2.2.05 - 29.6.05 pro Hroòkovou a Julinovou, OPaV
-21 000,00
FAK
205100542
S00JP003WRJ9
49969081
04050257
F.N.C., s r.o.
03.02.2005
10.02.2005
11.02.2005
30 940,00 CZK
0,00
L Lavice,pol.police s háèky-MP
-30 940,00
14.02.2005
FAK
205100543
S00JP003WRK4
45675881
10505
Kania Václav
03.02.2005
11.02.2005
328,00 CZK
0,00
za opravu nápojového automatu-MP i.è. 2563
-328,00
FAK
205100544
S00JP003WRLZ
68692412
250100044
Pícka Dalibor
03.02.2005
10.02.2005
14.02.2005
3 332,00 CZK
0,00
èištìní ležaté kanalizace-MP
-3 332,00
FAK
205100545
S00JP003WRNP
68692412
250100047
Pícka Dalibor
03.02.2005
11.02.2005
14.02.2005
2 737,00 CZK
0,00
doèištìní a monitoring zbylé èásti kanalizace-MP
-2 737,00
FAK
205100546
S00JP003WROK
25854054
2005000488
ZOO PENSION-Grégr s.r.o.
03.02.2005
09.02.2005
14.02.2005
2 866,00 CZK
0,00
krmivo pro psy-MP
-2 866,00
FAK
205100547
S00JP003WRPF
48402991
2/2005
Jindra Ivan
03.02.2005
01.03.2005
14.02.2005
1 710,00 CZK
0,00
dohledávání historického majetku lesa-OMZ
-1 710,00
FAK
205100548
S00JP003WRQA
16301421
40923
Milan Neèas - GASTRO
03.02.2005
13.02.2005
01.03.2005
35 601,30 CZK
0,00
za odebrané obìdy za 1/2005-OMZ
-35 601,30
DOB
205100549
S00JP003WRR5
63464390
004/05A
Müllerová Ilona
03.02.2005
21.01.2005
14.02.2005
9 800,00 CZK
0,00
dobropis k fa.è.004/05 - za pronájem squash. kurtu - FKSP
9 800,00
FAK
205100550
S00JP003WRS0
10568166
0282005
František Kop
03.02.2005
14.02.2005
09.02.2005
416,50 CZK
0,00
kontrola hasicích pøístrojù-SVÈ,Kotìrova 4395-Zlín
-416,50
FAK
205100551
S00JP003WRY6
44962185
101743/04
Vymyslický-Výtahy,spol.s
04.02.2005
27.01.2005
11.02.2005
897 750,00 CZK
0,00
za rekonstrukci výtahu,Zálešná 4057,Zlín-EO
-897 750,00
FAK
205100552
S00JP003WRXB
41599331
FV/04/0484
Malušek Silvestr - REÚSS
04.02.2005
27.01.2005
09.02.2005
85 940,00 CZK
0,00
dodávka a montáž TRV,projekt regulace OT-EO
-85 940,00
FAK
205100553
S00JP003WRWG
44962185
101745/04
Vymyslický-Výtahy,spol.s
04.02.2005
27.01.2005
09.02.2005
600 001,00 CZK
0,00
rekonstrukce výtahu,Vodní 4202,Zlín-EO
-600 001,00
FAK
205100554
S00JP003WRVL
44962185
101744/04
Vymyslický-Výtahy,spol.s
04.02.2005
27.01.2005
09.02.2005
686 700,00 CZK
0,00
za rekonstrukci výtahu, Vodní 4201,Zlín-EO
-686 700,00
09.02.2005
FAK
205100555
S00JP003WRTV
26309190
320 150003
IMOS Zlín s.r.o.
04.02.2005
11.02.2005
69 984,00 CZK
0,00
oprava opìrné zdi v ul.Pasíèka 1/2005-OD
-69 984,00
FAK
205100556
S00JP003WRUQ
60736437
200510120
HART PRESS, s.r.o.
04.02.2005
14.02.2005
16.02.2005
3 570,00 CZK
0,00
tisk tiskopisù "evidence motorových vozidel"-OD
-3 570,00
FAK
205100557
S00JP003WS0P
12343595
1616
Jan Èerný, RNDr.
04.02.2005
03.02.2005
16.02.2005
2 673,00 CZK
0,00
sazenice rostlin-OMZ
-2 673,00
FAK
205100558
S00JP003WRZ1
12343595
1618
Jan Èerný, RNDr.
04.02.2005
02.05.2005
11.02.2005
1 041,50 CZK
0,00
sazenice rostlin-OMZ
-1 041,50
FAK
205100559
S00JP003WSAB
71007407
300001
Mateøská škola Zlín
04.02.2005
10.02.2005
11.02.2005
9 408,75 CZK
0,00
pøefakturace nákladù - plyn,vodné a stoèné - MŠ M.Knesla 4056 - OŠZMaTV
-9 408,75
FAK
205100560
S00JP003WS9G
12299456
2/2005
Potraviny Buroò
04.02.2005
10.02.2005
11.02.2005
6 317,70 CZK
0,00
potraviny - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV
-6 317,70
FAK
205100561
S00JP003WS8L
40364020
61207
Libor Kopèil
04.02.2005
10.02.2005
16.02.2005
145,00 CZK
0,00
potraviny - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV
-145,00
FAK
205100562
S00JP003WS7Q
25310852
35001/2005
IDEAL TRADE spol. s r.o.
04.02.2005
14.02.2005
16.02.2005
10 312,00 CZK
0,00
hygienické potøeby - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV
-10 312,00
FAK
205100563
S00JP003WS6V
25318187
501849
Wimers Zlín v.o.s.
04.02.2005
11.02.2005
16.02.2005
807,00 CZK
0,00
toner inkJet HP - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV
-807,00
FAK
205100564
S00JP003WS50
49455834
50102018
Laksyma, a.s.
04.02.2005
09.02.2005
11.02.2005
136,00 CZK
0,00
mléko - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV
-136,00
FAK
205100565
S00JP003WS45
25594028
2500181
FIALKA CZ, s.r.o.
04.02.2005
13.02.2005
16.02.2005
1 217,00 CZK
0,00
maso - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV
-1 217,00
FAK
205100566
S00JP003WS3A
13692747
25301816
WASTEX spol.s.r.o.
04.02.2005
11.02.2005
16.02.2005
1 676,00 CZK
0,00
potraviny - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV
-1 676,00
16.02.2005
FAK
205100567
S00JP003WS2F
25594028
2500117
FIALKA CZ, s.r.o.
04.02.2005
04.02.2005
882,00 CZK
0,00
potraviny - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV
-882,00
FAK
205100568
S00JP003WS1K
18067620
50830
Duòa Šimáèková
04.02.2005
09.02.2005
16.02.2005
88,00 CZK
0,00
potraviny - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV
-88,00
FAZ
205100569
S00JP003WSGH
49970194
6100071259
Jihomoravská energetika
04.02.2005
15.02.2005
16.02.2005
50,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m.3100129165-buòka Kleèùvka,Zlín-OVS
-50,00
FAK
205100570
S00JP003WSRY
10573321
0502112
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
04.02.2005
16.02.2005
15.02.2005
5 950,00 CZK
0,00
dováka a montáž pøijímaèù a tísò.tlaèítek-pøestupkové odd.
jedná se o jeden kus pøenosného vysílaèe se tøemi tísòovými tlaèítky a dvìma kusy pøijímaèù
-5 950,00
FAK
205100571
S00JP003WSST
27076288
25015146
ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
04.02.2005
16.02.2005
14.02.2005
45,00 CZK
0,00
vodné,stoèné Pod Beckovem,Zlín-OVS
-45,00
FAK
205100572
S00JP003WSUJ
10573321
0502119
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
04.02.2005
17.02.2005
16.02.2005
7 735,00 CZK
0,00
pravidel.roèní revize zaø.EZS-OVS
-7 735,00
FAZ
205100573
S00JP003WSVE
26078201
6268805530
E.ON Energie, a.s.
04.02.2005
08.02.2005
15.02.2005
75,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m.3100114552-kryt CO Kvítková 3345,Zlín-CO OVS
-75,00
FAK
205100574
S00JP003WSTO
49454561
95011
Vodovody a Kanalizace Zlí
04.02.2005
16.02.2005
08.02.2005
5 000,00 CZK
0,00
za pronájem nebyt.prostor-uživání pozemku v k.ú.Pøíluky za I/02 2005-OŠZMaTV
-5 000,00
FAK
205100575
S00JP003WSQ3
25322478
2500826
AVONET, s.r.o.
04.02.2005
11.02.2005
10.10.2005
36 235,50 CZK
0,00
Internet za 1/2005-OIS
-36 235,50
FAK
205100576
S00JP003WSP8
25322478
2500828
AVONET, s.r.o.
04.02.2005
11.02.2005
11.02.2005
1 059,10 CZK
0,00
Internet-ADSL Plus za 1/2005-alternativa-odbor kultury
-1 059,10
FAK
205100577
S00JP003WSOD
46347089
1050004
Teplárna Otrokovice a.s.
04.02.2005
15.02.2005
11.02.2005
9 723,10 CZK
0,00
dodávka tepelné energie za 1/2005-knihovna è.845 Mlýnská,Malenovice - odbor kultury a OSV
-9 723,10
FAK
205100578
S00JP003WSKX
25582518
firemní pozvánky na Regiontouru 05 -OCR,VaVV
2005001337
Brnìnské velet. a výs.a.s
04.02.2005
14.02.2005
4 400,20 CZK
15.02.2005
0,00
-4 400,20
FAK
205100579
S00JP003WSMN
25584758
050016
TELEVISION NET, s.r.o.
04.02.2005
11.02.2005
15.02.2005
32 725,00 CZK
0,00
zajištìní pøímého pøenosu ZmZ ze dne 3.2.2005-OCR,VaVV
-32 725,00
FAK
205100580
S00JP003WSLS
75032333
200150064
Národní památkový ústav
04.02.2005
17.02.2005
15.02.2005
447,00 CZK
0,00
Publikace - památková péèe - odbor kultury
-447,00
FAK
205100581
S00JP003WSJ2
67008763
003/2005
Danuše Šmigurová
04.02.2005
15.02.2005
17.02.2005
150 000,00 CZK
0,00
záloha na provoz Útulku pro zvíøata v nouzi Vršava-Zlín na 2/2005-OŽPaZ
-150 000,00
FAK
205100582
S00JP003WSI7
60711086
15040074
Technické služby Zlín,s.r
08.02.2005
21.02.2005
11.02.2005
1 999 440,32 CZK
0,00
odstranìní odpadu-SKO-OŽPaZ
-1 999 440,32
VYD
205100583
S00JP003WSHC
67008763
002/2005
Danuše Šmigurová
04.02.2005
14.02.2005
21.02.2005
164 569,50 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.-za provoz Útulku pro zvíøata v nouzi Vršava-Zlín za 1/2005-OŽPaZ
-14 569,50
FAK
205100584
S00JP003WSNI
47903783
2005700227
Gordic spol. s r.o.
04.02.2005
17.02.2005
11.02.2005
2 820,50 CZK
0,00
pøíprava rozpisu rozpoètu dle zadání-EO
-2 820,50
FAK
205100585
S00JP003WSFM
47114983
1933000918
Èeská pošta,s.p.Praha 3
04.02.2005
17.02.2005
17.02.2005
178,50 CZK
0,00
za nadstandardní zpracovní pk A za 1/2005-EO
-178,50
FAK
205100586
S00JP003WSER
47114983
1933000815
Èeská pošta,s.p.Praha 3
04.02.2005
17.02.2005
14.02.2005
300,48 CZK
0,00
za nadstandardní zpracování pk A za 1/2005-EO
-300,48
FAK
205100587
S00JP003WSDW
48117820
1052010257
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
04.02.2005
04.03.2005
14.02.2005
1 011,80 CZK
0,00
Odd. správní - toner do kopírky Aficio 1515 PS Ricoh, kanc. è. 221, inv. è. 6675
-1 011,80
FAK
205100588
S00JP003WSB6
25318187
501964
Wimers Zlín v.o.s.
04.02.2005
13.02.2005
04.03.2005
1 721,00 CZK
0,00
kanceláøské potøeby-OSM
-1 721,00
FAK
205100589
S00JP003WSC1
18157386
032005
Pavel Mudøík, ing. arch.
04.02.2005
07.02.2005
09.02.2005
928 200,00 CZK
0,00
za projektové práce na akci "Podnikatelské inovaèní centrum ve Zlínì"-ORIA
-450 000,00
08.02.2005
-430 000,00
12.04.2005
-48 200,00
22.06.2005
FAK
205100590
S00JP003WTCU
14891972
73-04-00236
OLYMPUS C&S,spol.s r.o.
07.02.2005
17.02.2005
6 518,00 CZK
0,00
demontáž pøístroje,výmìna objektivu výmìna plexi LCD,naprogramování,kontrola-OŽPaZ
-6 518,00
FAK
205100591
S00JP003WTBZ
42339626
600525
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
07.02.2005
17.02.2005
21.02.2005
214 703,00 CZK
0,00
tisk Mag.Zlín 2/05-OVaVV
-214 703,00
FAK
205100592
S00JP003WT6O
61721867
05012
Miroslava Krumpolcová
07.02.2005
15.02.2005
14.02.2005
6 802,00 CZK
0,00
zajištìní obèerstvení na tiskové konferenci "Snídanì s novináøi", dne 2.2.2005-OCR,VaVV
-6 802,00
FAK
205100593
S00JP003WTA4
47909510
05019
IMAGO Zlín, spol. s r.o.
07.02.2005
14.02.2005
15.02.2005
2 594,00 CZK
0,00
za výrobu štítkù,tabulek a nápisù ze samolepicích folií-, pro OVS, OKP
-2 594,00
FAK
205100594
S00JP003WSYZ
25508211
423223
SAMOHÝL AUTO a.s.
07.02.2005
18.02.2005
22.02.2005
5 848,00 CZK
0,00
oprava vozidla ZLL 40-04-OKP
servisní prohlídka
inv.è. 6003
-5 848,00
FAK
205100595
S00JP003WT99
48477192
250056
Karel Rabel
07.02.2005
14.02.2005
17.02.2005
3 000,00 CZK
0,00
obìdy pro èleny ZmZ-OKP
3.2.05
-3 000,00
VYP
205100596
S00JP003WT8E
00543411
50294076
MORAVIAPRESS, a.s.
07.02.2005
08.02.2005
17.02.2005
5 588,00 CZK
0,00
vyúèt.zálohy za "Sbírka zákonù roè.2004"-OP
412,00
VYZ
205100597
S00JP003WT7J
26216728
5221/2005
02.02.2005
ERA group spol. s r.o.
07.02.2005
31.01.2005
425,00 CZK
0,00
Ing.Zbynìk Domanský
07.02.2005
17.02.2005
1 600,00 CZK
0,00
vyúèt.ZF è.205100348-pøedpl.èas."ERA 21" od è.1-6/2005-od.strateg.rozvoje
FAK
205100598
S00JP003WT5T
64463389
13326-05007
za zpracování znaleckých a odborných posudkù (zjištìní ceny pro prodej pozemkù - manž. Horákovi) - vè.náhrady nákladù-OSM
-1 600,00
FAK
205100599
S00JP003WSX4
45272956
6181684814
Èeská pojiš•ovna a.s.
07.02.2005
22.02.2005
17.02.2005
17 505,00 CZK
0,00
pojistné motor.vozidel-OVS
-17 505,00
FAK
205100600
S00JP003WT4Y
13791621
690/2005
Barták Jaroslav
07.02.2005
16.02.2005
09.02.2005
1 785,00 CZK
0,00
roèní paušální sazba za dálkové kreditování NEOPOST 5400-OVS
-1 785,00
FAK
205100601
S00JP003WT33
oprava vozidla ZLK 60-02-ORIA
72437774
510032
Slezáèek Petr
07.02.2005
09.02.2005
2 750,00 CZK
14.02.2005
0,00
-2 750,00
FAK
205100602
S00JP003WT28
46311360
3/2005
KAŠAVA - VAL. SOUBOR
07.02.2005
03.02.2005
09.02.2005
6 000,00 CZK
0,00
za vystoupení muzikantù VS Kašava na akci "Vyhlášení sportovce Zlína 2004"-OŠZMaTV
-6 000,00
FAK
205100603
S00JP003WT1D
62189611
9
Kolaøík Michal
07.02.2005
15.02.2005
11.02.2005
1 414,40 CZK
0,00
dìtské pleny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 414,40
FAK
205100604
S00JP003WSW9
45272956
8409158116
Èeská pojiš•ovna a.s.
07.02.2005
22.02.2005
16.02.2005
8 554,00 CZK
0,00
pojstné motor.vozidel -OMZ
-8 554,00
FAK
205100605
S00JP003WT0I
60711086
15070080
Technické služby Zlín,s.r
07.02.2005
14.02.2005
17.02.2005
43 432,62 CZK
0,00
za odstranìní odpadu na skládce SD za 1/2005-OMZ
-43 432,62
FAK
205100606
S00JP003WSZU
44117434
105007
Charita Zlín,spoleèenství
07.02.2005
05.04.2005
02.03.2005
497,50 CZK
0,00
za poskytnutou sociální pomoc-OSV
-497,50
FAK
205100607
S00JP003WW3I
64949681
0132740205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
04.04.2005
910,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220325 - ing.Urbanovský - odd.koncepcí
-910,00
FAK
205100608
S00JP003WW4D
64949681
0132560205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
1 484,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220338 - p.Novák - ÚHA
-1 484,00
FAK
205100609
S00JP003WW63
64949681
0132220205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
516,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220466 - p.Belza - hl.energetik
-516,00
FAK
205100610
S00JP003WW58
64949681
0133070205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
341,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 736300222 - SMS connect - MP
-341,50
FAK
205100611
S00JP003WW0X
64949681
0132750205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
1 340,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220326 - ing.Hejná - OKaVA
-1 340,50
FAK
205100612
S00JP003WW1S
64949681
0132500205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
1 169,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220248 - mgr.Opravil - OŠZMaTV
-1 169,50
FAK
205100613
S00JP003WW2N
64949681
0132440205
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220296 - ing.Muharová - OŠZMaTV
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
1 099,00 CZK
24.02.2005
0,00
-1 099,00
FAK
205100614
S00JP003WTDP
64949681
0133080205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
470,50 CZK
0,00
za T Mobile za 1/20045, è.tel.604220460-OŽPaZ p.Navrátil
-470,50
FAK
205100615
S00JP003WVWO
64949681
0132470205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
744,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220293 - p.Voøechovská - OŠZMaTV
-744,50
FAK
205100616
S00JP003WTEK
64949681
0133090205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
440,50 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220461-OŽPaZ, p.Kupský
-440,50
FAK
205100617
S00JP003WVXJ
64949681
0132900205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
1 173,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604227982 - p.Kubáè - OD
-1 173,00
FAK
205100618
S00JP003WTFF
64949681
0133100205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
459,00 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220462-OŽPaZ, p.Vašátková
-459,00
FAK
205100619
S00JP003WVYE
64949681
0132380205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
545,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220476 - p.Kasala - OD
-545,50
FAK
205100620
S00JP003WVZ9
64949681
0132990205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
469,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220446 - p.Klinkovská - OD
-469,50
FAK
205100621
S00JP003WTGA
64949681
0132340205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
504,00 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220470-p.Vašátková OŽPaZ
-504,00
FAK
205100622
S00JP003WVS8
64949681
0132610205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
1 504,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220345 - ing.Dohnal - OD
-1 504,50
FAK
205100623
S00JP003WTH5
64949681
0132660205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
975,50 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220315-OŽPaZ p.Pavlovová
-975,50
FAK
205100624
S00JP003WVT3
64949681
0132370205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
491,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220475 - OSV
-491,50
FAK
205100625
S00JP003WVUY
64949681
0132570205
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220341 - p.Poboøilová - OSV
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
1 564,00 CZK
25.02.2005
0,00
-1 564,00
FAK
205100626
S00JP003WU16
64949681
0132840205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
2 040,00 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220246-OKP p.Lang
-2 040,00
FAK
205100627
S00JP003WVVT
64949681
0132360205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
18.03.2005
1 854,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220474 - p.Semelová - OSV
-1 854,00
FAK
205100628
S00JP003WU21
64949681
0132830205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
2 207,00 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220245-OKP ing.Eidová
-2 207,00
FAK
205100629
S00JP003WVOS
64949681
0132430205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
913,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220299 - mgr.Kuèerová - OP
-913,50
FAK
205100630
S00JP003WVPN
64949681
0132350205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
477,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220471 - p.Húš•ová - OIS
-477,50
FAK
205100631
S00JP003WU3W
64949681
0132980205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
2 187,00 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220451-p.Rabel-OKP
-2 187,00
FAK
205100632
S00JP003WVQI
64949681
0132400205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
1 326,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220290 - ing.Gavlas - OIS
-1 326,00
FAK
205100633
S00JP003WU4R
64949681
0132730205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
1 018,50 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220312-p.Komínek OKP
-1 018,50
FAK
205100634
S00JP003WVNX
64949681
0132490205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
511,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220247 - p.Pastyøík - OIS
-511,00
FAK
205100635
S00JP003WU5M
64949681
0132310205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
880,00 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604227985-OKP p.Dvorský
-880,00
FAK
205100636
S00JP003WU6H
64949681
0132390205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
10 134,50 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220340-Mgr.Úlehla,OKP
-10 134,50
FAK
205100637
S00JP003WVRD
64949681
0133300205
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604221646 - p.Rùžièková, Smrèková - OPaV
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
190,50 CZK
24.02.2005
0,00
-190,50
FAK
205100638
S00JP003WU7C
64949681
0132420205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
1 982,00 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220350-OKP p.Nováèková
-1 982,00
FAK
205100639
S00JP003WVM2
64949681
0132650205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
1 027,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220314 - p.Doležalová - OPaV
-1 027,50
FAK
205100640
S00JP003WU87
64949681
0132460205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
919,00 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220294, ing. arch. Petr
-919,00
FAK
205100641
S00JP003WVKC
64949681
0132970205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
273,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220450 - mgr.Švehlík - OOS
-273,50
FAK
205100642
S00JP003WU92
64949681
0132850205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
3 340,50 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604210807-OKP MUDr.Øihák
-3 340,50
FAK
205100643
S00JP003WVL7
64949681
0132540205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
01.03.2005
656,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220336 - ing.Šrajer - OOS
-656,50
FAK
205100644
S00JP003WUAX
64949681
0132860205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
8 113,00 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604210808-OKP p.Janeèka
-8 113,00
FAK
205100645
S00JP003WVJH
64949681
0132960205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
01.03.2005
388,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220449 - p.Rudolfová - OOS
-388,00
FAK
205100646
S00JP003WUBS
64949681
0132870205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
1 764,50 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604227955-OKP p.Soldán
-1 764,50
FAK
205100647
S00JP003WVIM
64949681
0132480205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
01.03.2005
184,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220304 - p.Paterová - OSV
-184,50
FAK
205100648
S00JP003WUCN
64949681
0132920205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
2 425,00 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220441-OKP p.Steska
-2 425,00
FAK
205100649
S00JP003WUDI
64949681
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220442-OKP p.Szpak
0132930205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
1 454,00 CZK
24.02.2005
0,00
-1 454,00
FAK
205100650
S00JP003WVHR
64949681
0132640205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
1 270,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220349 - ing.Stašková - EO
-1 270,00
FAK
205100651
S00JP003WVGW
64949681
0132820205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
308,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220244 - ing.Šubík -EO
-308,00
FAK
205100652
S00JP003WUED
64949681
0132940205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
879,50 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220443-OKP p.Hladík
-879,50
FAK
205100653
S00JP003WUF8
64949681
0132950205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
2 749,50 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220444-OKP p Jordánová
-2 749,50
FAK
205100654
S00JP003WUG3
64949681
0132520205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
194,00 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220334-OKP p.Doležal
-194,00
FAK
205100655
S00JP003WVE6
64949681
0133000205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
447,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220448 - p.Bouchal - kriz.øízení
-447,50
FAK
205100656
S00JP003WUHY
64949681
0133150205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
445,50 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220481-SNII, p.Kostková
-445,50
FAK
205100657
S00JP003WVF1
64949681
0133050205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
474,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220456 - p.Šimková - kriz.øízení
-474,50
FAK
205100658
S00JP003WUIT
64949681
0133190205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
1 046,50 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604221635-OKP-SP
-1 046,50
FAK
205100659
S00JP003WVDB
64949681
0132720205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
1 212,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220322 - p.Hanzlík - ŽO
-1 212,50
FAK
205100660
S00JP003WVCG
64949681
0132680205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
440,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220317 - ing.Gurecký - OSM
-440,50
FAK
205100661
S00JP003WVBL
64949681
0132530205
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220335 - p.Rosíková - OSM
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
500,50 CZK
24.02.2005
0,00
-500,50
FAK
205100662
S00JP003WV9V
64949681
0133230205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
613,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604221636 - ing.Jemelka - OSM
-613,50
FAK
205100663
S00JP003WTW2
64949681
0132910205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
2 722,00 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.737207342-OCR,VaVV, sl. Vystavìlová
-2 722,00
FAK
205100664
S00JP003WTXX
64949681
0132600205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
3 338,50 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220344-OCR,VaVV PhDr. Daòová
-3 338,50
FAK
205100665
S00JP003WVAQ
64949681
0133060205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
885,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220457 - p.Pešatová - odb.kultury
-885,50
FAK
205100666
S00JP003WTYS
64949681
0132210205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
490,00 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220464-SNI a ST -OCR,VaVV
-490,00
FAK
205100667
S00JP003WV80
64949681
0133120205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
1 120,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220473 - p.Rychlíková - odb.kultury
-1 120,50
FAK
205100668
S00JP003WU0B
64949681
0132410205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
5 954,50 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220313-ST, ing.Mikel, OCR,VaVV
-5 954,50
FAK
205100669
S00JP003WV4K
64949681
0132710205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
440,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220321 - ing.Obdržálek - OSaÚP
-440,50
FAK
205100670
S00JP003WV5F
64949681
0133040205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
1 632,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220455 - p.Èevorová - OSaÚP
-1 632,00
FAK
205100671
S00JP003WTZN
64949681
0132190205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
456,00 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604227974-OCR,VaVV p.Divilková
-456,00
FAK
205100672
S00JP003WV6A
64949681
0132620205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
479,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220346 - p.Nìmcová - OSaÚP
-479,50
FAK
205100673
S00JP003WV75
64949681
0133180205
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220507 - ing.Skácel - OSaÚP
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
979,50 CZK
25.02.2005
0,00
-979,50
FAK
205100674
S00JP003WW7Y
64949681
0132630205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
1 096,50 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220348 -MITS-OCR,VaVV
-1 096,50
FAK
205100675
S00JP003WUWV
64949681
0133130205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
448,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220478 - p.Vašek - OMZ
-448,50
FAK
205100676
S00JP003WTI0
64949681
0133140205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
3 127,50 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220479-OVS brána radnice
-3 127,50
FAK
205100677
S00JP003WUXQ
64949681
0132690205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
1 038,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220318 - p.Kochta - OMZ
-1 038,50
FAK
205100678
S00JP003WUJO
64949681
0132700205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
2 028,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220319 - p.Pospíšilík - OMZ
-2 028,00
FAK
205100679
S00JP003WUKJ
64949681
0132580205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
552,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220342 - p.Maòásková - OMZ
-552,00
FAK
205100680
S00JP003WTJV
64949681
0132800205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
4 330,00 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220332,652,264-OVS p.Èervený,Pekárek,Jelínek
-4 330,00
FAK
205100681
S00JP003WULE
64949681
0132320205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
146,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220468 - p.Vyoral - OMZ
-146,50
FAK
205100682
S00JP003WUM9
64949681
0133240205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
158,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604221640 - Santražiny - OMZ
-158,00
FAK
205100683
S00JP003WTKQ
64949681
0132790205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
677,50 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220331-p.Køižková
-677,50
FAK
205100684
S00JP003WUN4
64949681
0133250205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
213,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604221641 - Santražiny - OMZ
-213,50
FAK
205100685
S00JP003WUOZ
64949681
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604221642 - Santražiny - OMZ
0133260205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
155,50 CZK
25.02.2005
0,00
-155,50
FAK
205100686
S00JP003WUPU
64949681
0133270205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
190,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604221643 - Santražiny - OMZ
-190,00
FAK
205100687
S00JP003WUQP
64949681
0133280205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
161,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604221644 - Santražiny - OMZ
-161,00
FAK
205100688
S00JP003WURK
64949681
0133290205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
198,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604221645 - Santražiny - OMZ
-198,00
FAK
205100689
S00JP003WTLL
64949681
0132880205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
1 239,50 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.603443838-OVS ing.Ševèík
-1 239,50
FAK
205100690
S00JP003WUSF
64949681
0132670205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
1 598,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220316 - ing.Divoký - OMZ
-1 598,50
FAK
205100691
S00JP003WUTA
64949681
0132200205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
488,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220463 - p.Holík Z. - OMZ
-488,50
FAK
205100692
S00JP003WUU5
64949681
0132330205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
530,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220469 - p.Øezníèková - OMZ
-530,50
FAK
205100693
S00JP003WTMG
64949681
0133010205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
511,00 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220452-OVS p.Chrastina
-511,00
FAK
205100694
S00JP003WUV0
64949681
0132890205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
597,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604227972 - p.Holík M. - OMZ
-597,00
FAK
205100695
S00JP003WTNB
64949681
0133310205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
1 747,50 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604221648-OVS GSM brána
-1 747,50
FAK
205100696
S00JP003WTO6
64949681
0132760205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
440,50 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220327-OVS p.J.Ševèík
-440,50
FAK
205100697
S00JP003WUYL
64949681
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220329 - ORIA
0132780205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
903,00 CZK
25.02.2005
0,00
-903,00
FAK
205100698
S00JP003WUZG
64949681
0132510205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
1 735,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220249 - p.Dorazil - ORIA
-1 735,00
FAK
205100699
S00JP003WTP1
64949681
0132770205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
525,50 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220328-p.Jakuba-OVS
-525,50
FAK
205100700
S00JP003WV04
64949681
0133220205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
465,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604221639 - ing.Hloušek - ORIA
-465,50
FAK
205100701
S00JP003WTQW
64949681
0132810205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
1 086,00 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220243-OVS p-Salaj
-1 086,00
FAK
205100702
S00JP003WV1Z
64949681
0133200205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
440,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604221637 - p.Šidlík - ORIA
-440,00
FAK
205100703
S00JP003WV2U
64949681
0132590205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
503,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220343 - p.Karlíková - ORIA
-503,00
FAK
205100704
S00JP003WTRR
64949681
0132550205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
705,00 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220337-OVS p.Zavadil
-705,00
FAK
205100705
S00JP003WV3P
64949681
0133210205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
446,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604221638 - p.Hanke - ORIA
-446,00
FAK
205100706
S00JP003WTSM
64949681
0133020205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
513,50 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220453-OVS p.Kašíková
-513,50
FAK
205100707
S00JP003WTUC
64949681
0133030205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
170,50 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220454-OVS p. Øezníèková
-170,50
FAK
205100708
S00JP003WTV7
64949681
0133160205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
520,50 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220483-OVS p.Vaøák
-520,50
FAK
205100709
S00JP003WTTH
64949681
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220484-OVS p.Brada
0133170205
T-Mobile Czech Republic
07.02.2005
24.02.2005
235,50 CZK
25.02.2005
0,00
-235,50
FAK
205100710
S00JP003WW8T
64462323
05001
Hana Lysáková
07.02.2005
14.02.2005
25.02.2005
200,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkový balíèek-OKP
-200,00
FAK
205100711
S00JP003WW9O
18748767
2/2005
Ruszelák Josef
07.02.2005
22.02.2005
22.02.2005
149 000,00 CZK
0,00
za zhotovení 3 obrazù /Triptych/ s názvem "Chvála svìtla"-OKP místnost è.208
-149 000,00
FAK
205100712
S00JP003WWJA
63486440
5301940
FILEX, s.r.o.
08.02.2005
18.02.2005
21.02.2005
554,00 CZK
0,00
maso - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-554,00
FAK
205100713
S00JP003WWIF
12712400
0501228
Irena Chlachulová-ARTIK
08.02.2005
15.02.2005
15.02.2005
1 540,00 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-1 540,00
FAK
205100714
S00JP003WWHK
26899949
5102281
JATKA UB, s.r.o.
08.02.2005
17.02.2005
15.02.2005
748,00 CZK
0,00
maso - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-748,00
FAK
205100715
S00JP003WWGP
26899949
5102182
JATKA UB, s.r.o.
08.02.2005
16.02.2005
15.02.2005
1 290,00 CZK
0,00
maso - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-1 290,00
FAK
205100716
S00JP003WWFU
26899949
5102087
JATKA UB, s.r.o.
08.02.2005
15.02.2005
15.02.2005
939,00 CZK
0,00
maso - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-939,00
FAK
205100717
S00JP003WWEZ
16361539
1250173
SEVEZA, spol. s r.o.
08.02.2005
09.02.2005
15.02.2005
906,00 CZK
0,00
prohlídka mycího stroje - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-906,00
FAK
205100718
S00JP003WWD4
25506641
2051005695
ROSA market, s.r.o.
08.02.2005
14.02.2005
15.02.2005
2 745,00 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-2 745,00
FAK
205100719
S00JP003WWC9
49455834
50100922
Laksyma, a.s.
08.02.2005
31.01.2005
15.02.2005
1 824,00 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-1 824,00
FAK
205100720
S00JP003WWBE
26899949
5101989
JATKA UB, s.r.o.
08.02.2005
14.02.2005
15.02.2005
561,00 CZK
0,00
maso - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-561,00
FAK
205100721
S00JP003WWAJ
13692747
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
25301623
WASTEX spol.s.r.o.
08.02.2005
07.02.2005
5 799,00 CZK
15.02.2005
0,00
-5 799,00
FAK
205100722
S00JP003WWNQ
49815288
1005400166
Merida Hradec Králové s.r
08.02.2005
14.01.2005
15.02.2005
1 606,50 CZK
0,00
pap.ruèník-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 606,50
FAK
205100723
S00JP003WWMV
25581210
42501645
Výrobna lahùdek a uzenin
08.02.2005
21.02.2005
09.02.2005
787,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-787,50
FAK
205100724
S00JP003WWL0
40364020
61304
Libor Kopèil
08.02.2005
17.02.2005
21.02.2005
237,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-237,00
FAK
205100725
S00JP003WWK5
13692747
25302125
WASTEX spol.s.r.o.
08.02.2005
11.02.2005
17.02.2005
3 364,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-3 364,00
FAK
205100726
S00JP003WWOL
66224349
4/2005
Eva Køivánková, JUDr.
08.02.2005
15.02.2005
16.02.2005
12 000,00 CZK
0,00
za poskytnutou právní pomoc za 1/2005-OMZ
-12 000,00
FAK
205100727
S00JP003WWQB
12343595
1189
Jan Èerný, RNDr.
08.02.2005
12.02.2005
17.02.2005
5 869,00 CZK
0,00
osiva-OMZ
-5 869,00
FAK
205100728
S00JP003WWPG
45241384
8886
ARAL CR,a.s.
08.02.2005
15.02.2005
09.02.2005
61 985,88 CZK
0,00
za PHM za 1/2005-OMZ
-61 985,88
FAK
205100729
S00JP003WX6W
64949681
0132450205
T-Mobile Czech Republic
08.02.2005
24.02.2005
17.02.2005
5 881,00 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220295-brána radnice,OVS
-5 881,00
FAK
205100730
S00JP003WX51
26914051
20050250
CAIS s.r.o.
08.02.2005
14.02.2005
24.02.2005
1 847,00 CZK
0,00
oprava závory na dvoøe v Bartoš.ul.è.15-OVS
-1 847,00
FAK
205100731
S00JP003WX46
64949681
0132180205
T-Mobile Czech Republic
08.02.2005
24.02.2005
11.02.2005
13 399,50 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220339.....MP
-13 399,50
FAK
205100732
S00JP003WX3B
26309190
320 50004
IMOS Zlín s.r.o.
08.02.2005
02.03.2005
24.02.2005
3 429 840,00 CZK
0,00
prodloužení kanalizaè.sbìraèe do Želechovic a Lùžkovic-ORIA
-3 429 840,00
FAK
205100733
renovace toneru-ORIA
S00JP003WX2G
47678488
10503712
ABEL-Computer s.r.o.
08.02.2005
18.02.2005
1 184,10 CZK
02.03.2005
0,00
-1 184,10
FAK
205100734
S00JP003WX1L
48117820
5052000056
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
08.02.2005
06.03.2005
16.02.2005
1 621,80 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 1018 RICOH za 1/2005-SÚ
-1 621,80
FAK
205100735
S00JP003WX0Q
16736842
20050123
DARUMA spol.s r.o.
08.02.2005
16.02.2005
07.03.2005
31 130,50 CZK
0,00
výroba a provozování zvuk.mìsts.inf.spotù v AJ,NJ verzi pro II.obd. (cestovní ruch)-OCR, VaVV
-31 130,50
FAK
205100736
S00JP003WWZ2
63969262
05007
TRAVEL profi
08.02.2005
16.02.2005
16.02.2005
24 000,00 CZK
0,00
za prezentaci turistic.zajímavostí v TRAVEL profi è.1/2005 inzerce v tisku-OCR,VaVV
-24 000,00
FAK
205100737
S00JP003WWY7
48117820
1052010284
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
08.02.2005
05.03.2005
16.02.2005
1 047,20 CZK
0,00
vyèištìní expoziè.skla,opr.kopírky-SN II
AFICIO 2022 RICOH
-1 047,20
FAK
205100738
S00JP003WWXC
46344128
2502050
MOMENT, spol.s r.o.
08.02.2005
21.02.2005
04.03.2005
1 944,00 CZK
0,00
refundace mzdy Ing.Tomáška-ZmZ 3.2.2005-OKP
-1 944,00
FAK
205100739
S00JP003WWS1
25733621
15000566
Contactel s.r.o.
08.02.2005
21.02.2005
21.02.2005
19 900,50 CZK
0,00
za telef.služby za 1/2005-OŠZMaTV
-19 900,50
FAK
205100740
S00JP003WWWH
49455834
50102021
Laksyma, a.s.
08.02.2005
09.02.2005
16.02.2005
1 663,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 663,00
FAK
205100741
S00JP003WWVM
13692747
25302121
WASTEX spol.s.r.o.
08.02.2005
11.02.2005
16.02.2005
1 514,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 514,00
FAK
205100742
S00JP003WWUR
61405094
150139
Pavel Boïa-Euro výtahy
08.02.2005
23.02.2005
16.02.2005
1 267,40 CZK
0,00
revize,mazání výtahu-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 267,40
FAK
205100743
S00JP003WWTW
67023312
2005/081
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
08.02.2005
14.02.2005
21.02.2005
720,00 CZK
0,00
stolní voda-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-720,00
FAZ
205100744
S00JP003WWR6
70920664
23999
Institute for Internation
08.02.2005
05.02.2005
16.02.2005
10 704,05 CZK
0,00
záloha na úèastnický poplatek za konferenci-státní správa, dne 15.2.2005, Hotel IBIS Praha Karlín-pí Nováèková,OPaV
-10 704,05
DOB
205100745
S00JP003WX7R
45192235
940001075
Nowaco mrazírny,a.s.
08.02.2005
25.06.2004
519,80 CZK
09.02.2005
0,00
dobropis-potraviny,Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
519,80
FAK
205100746
S00JP003WX8M
45272956
6387980916
Èeská pojiš•ovna a.s.
08.02.2005
23.02.2005
01.02.2005
8 503,00 CZK
0,00
pojištìní motor.vozidel na 1/2005 -MP
-8 503,00
FAK
205100747
S00JP003WX9H
46287736
25710098
Šenkeøík Ivo - Domoz
08.02.2005
18.02.2005
14.02.2005
1 071,00 CZK
0,00
hygienic.potøeby-MP
-1 071,00
FAK
205100748
S00JP003WXAC
62181581
200501/06
Oliviera Fuksová
08.02.2005
03.03.2005
17.02.2005
2 030,00 CZK
0,00
mytí vozidel-MP 1/2005
-2 030,00
VYZ
205100749
S00JP003WXB7
14471400
05/02/1246
03.03.2005
Jaroslav Rùžièka - Demoni
08.02.2005
09.02.2005
2 380,00 CZK
0,00
Miroslav Kafka-nápojové a
08.02.2005
14.02.2005
5 061,04 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.205100090-poradenskou èinnost v oblasti mzdové pro rok 2005-MP
FAK
205100750
S00JP003WXC2
42619327
20050188
spotøeba surovin za 1/2005-nápojový automat-MP
-5 061,04
FAK
205100751
S00JP003WXDX
18752861
7/2005
Fojtík Libor
08.02.2005
09.02.2005
14.02.2005
1 500,00 CZK
0,00
za vypracování znalec.posudku-ocenìní vozidla-MP ZLH 83-47 i.è. 3899
-1 500,00
FAK
205100752
S00JP003WXGI
14654865
5/2005
KLEMPÍØSTVÍ
08.02.2005
04.01.2005
14.02.2005
2 006,50 CZK
0,00
plech na zateplení vrat-OMZ /hot.pokladnou/
-2 006,50
FAK
205100753
S00JP003WXES
18754244
2005008
Leopold Janský
08.02.2005
02.03.2005
11.02.2005
15 444,00 CZK
0,00
olej, šablona brousící,øetìz,zapal.svíèky-OMZ
-15 444,00
FAK
205100754
S00JP003WXFN
60711957
58100014
LESS & PATRICK s.r.o.
08.02.2005
04.03.2005
01.03.2005
63 250,00 CZK
0,00
CASORON G /25 kg/-OMZ
-63 250,00
FAK
205100755
S00JP003WXHD
71007261
5001
Mateøská škola Zlín
08.02.2005
15.02.2005
01.03.2005
16 133,00 CZK
0,00
za spotøebu tepla za 12/2004-MC Milièova 867,Zlín-Malenovice
-16 133,00
FAK
205100756
S00JP003WXI8
10568166
00352005
František Kop
08.02.2005
21.02.2005
16.02.2005
952,00 CZK
0,00
kontrola a oprava has.pøístrojù-MC Milièova 867,Zlín-Malenovice
-952,00
FAK
205100757
S00JP003WXMO
potraviny-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
13692747
25301817
WASTEX spol.s.r.o.
09.02.2005
11.02.2005
1 273,00 CZK
21.02.2005
0,00
-1 273,00
FAK
205100758
S00JP003WXNJ
13684906
2005002
Hana •opková - POTRAVINY
09.02.2005
10.02.2005
16.02.2005
4 843,50 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-4 843,50
FAK
205100759
S00JP003WXOE
49455834
50102019
Laksyma, a.s.
09.02.2005
09.02.2005
16.02.2005
414,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-414,00
FAK
205100760
S00JP003WXP9
25310852
35002/2005
IDEAL TRADE spol. s r.o.
09.02.2005
14.02.2005
16.02.2005
8 232,00 CZK
0,00
èisticí a hygienic.prostøedky-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-8 232,00
FAK
205100761
S00JP003WXKY
72437774
510 046
Slezáèek Petr
09.02.2005
18.02.2005
16.02.2005
2 168,00 CZK
0,00
oprava vozidla 1Z6 7300-OŠZMaTV
-2 168,00
FAK
205100762
S00JP003WXQ4
62180975
200509
Janèík Svatoslav
09.02.2005
17.02.2005
21.02.2005
2 600,00 CZK
0,00
ubytování osob za 2/2005-OSV
-2 600,00
FAK
205100763
S00JP003WXLT
66224349
5/2005
Eva Køivánková, JUDr.
09.02.2005
15.02.2005
17.02.2005
15 000,00 CZK
0,00
za poskytnutou právní pomoc za 1/2005-OŽPaZ
-15 000,00
FAK
205100764
S00JP003WXJ3
72437774
510047
Slezáèek Petr
09.02.2005
18.02.2005
21.02.2005
1 576,00 CZK
0,00
oprava vozidla ZLJ 99-69-OD
-1 576,00
FAK
205100765
S00JP003WYA5
00176150
4040115103
Minolta spol. s r.o.
09.02.2005
13.02.2005
21.02.2005
3 338,00 CZK
0,00
toner-OD
-3 338,00
FAK
205100766
S00JP003WY9A
18816495
0102/05
Ing.Aleš Janásek
09.02.2005
17.02.2005
21.02.2005
1 500,00 CZK
0,00
za vypracov.znaleckého posudku-OD
-1 500,00
FAK
205100767
S00JP003WY8F
47678488
10503711
ABEL-Computer s.r.o.
09.02.2005
18.02.2005
21.02.2005
392,70 CZK
0,00
renovace inkjet-OSaÚP
-392,70
FAK
205100768
S00JP003WY7K
45457212
01/2005
Pavla Hradilová
09.02.2005
15.02.2005
16.02.2005
12 000,00 CZK
0,00
restaurování døev.polychrom.oltáøe v obci Lhotka-odbor kultury
-12 000,00
FAK
205100769
S00JP003WY6P
47906481
VF50027
úklidové a èisticí práce Alternativa za období 1/2005 - odbor kultury
ZLINJUST spol. s r.o.
09.02.2005
14.02.2005
4 054,70 CZK
15.02.2005
0,00
-4 054,70
FAK
205100770
S00JP003WYDQ
25581210
42501759
Výrobna lahùdek a uzenin
09.02.2005
23.02.2005
11.02.2005
513,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-513,00
FAZ
205100771
S00JP003WY5U
00216208
530/048/05
UNIVERZITA KARLOVA PRAHA
09.02.2005
16.02.2005
16.02.2005
20 000,00 CZK
0,00
záloha za specializaè.kurz" "Nový správní øád"- Mgr. Slováèek, Mgr. Kuèerová - OPaV
-20 000,00
FAK
205100772
S00JP003WY4Z
60711086
15090002
Technické služby Zlín,s.r
09.02.2005
21.02.2005
16.02.2005
15 780,59 CZK
0,00
vývoz odpadk.košù-OŽPaZ
-15 780,59
FAK
205100773
S00JP003WY34
26941660
20500001
GISTECH s.r.o.
09.02.2005
16.02.2005
21.02.2005
2 521,41 CZK
0,00
digitální úprava dat.územního plánu /k.ú.Kašava/-OIS
-2 521,41
FAK
205100774
S00JP003WY29
18550959
200501
Orbesová Bronislava
09.02.2005
21.02.2005
14.02.2005
71 400,00 CZK
0,00
za poskytování právní pomoci -OSaÚP
-71 400,00
FAK
205100775
S00JP003WY1E
47114983
1933001424
Èeská pošta,s.p.Praha 3
09.02.2005
22.02.2005
21.02.2005
267,80 CZK
0,00
za nadstandardní zpracování pk B za 1/2005-EO
-267,80
FAK
205100776
S00JP003WXZV
62864416
71204
Hladík Jiøí
09.02.2005
04.03.2005
24.02.2005
7 337,50 CZK
0,00
oprava motocyklu "CAGIVA" 350 ZL 59-01-MP i.è 173060
-7 337,50
FAK
205100777
S00JP003WXY0
62864416
71205
Hladík Jiøí
09.02.2005
04.03.2005
02.03.2005
7 337,50 CZK
0,00
oprava motocyklu "CAGIVA" 350 ZL 59-02-MP i.è. 173059
-7 337,50
FAK
205100778
S00JP003WXX5
46990844
530041
UNIONPNEU, spol. s r.o.
09.02.2005
10.03.2005
02.03.2005
940,00 CZK
0,00
montáž pneu-MP ZLE 26-32 i.è. 750
-940,00
FAK
205100779
S00JP003WXWA
25318187
502031
Wimers Zlín v.o.s.
09.02.2005
06.03.2005
08.03.2005
475,00 CZK
0,00
telefon Panasonic-MP
-475,00
FAK
205100780
S00JP003WXVF
00011754
0027308016
LINDE TECHNOPLYN a.s.
09.02.2005
21.02.2005
21.03.2005
1 494,10 CZK
0,00
nájemné ost.tech.plyny,nájemné C2H2-OMZ
-1 494,10
FAK
205100781
S00JP003WXRZ
za malíøské práce na radnici Zlín-OVS
61722995
4/2005
Tomáš Pavlíèek
09.02.2005
22.02.2005
3 500,00 CZK
17.02.2005
0,00
-3 500,00
FAK
205100782
S00JP003WY0J
26183684
10942
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
09.02.2005
21.02.2005
17.02.2005
535,50 CZK
0,00
lokalizace a odstr.poruchy pøes modem-OVS
-535,50
FAK
205100783
S00JP003WXUK
10094806
25/036
Radislav Vymyslický
09.02.2005
22.02.2005
17.02.2005
975,00 CZK
0,00
za revizi a údržbu výtahu - TB 44 - OVS
-975,00
FAK
205100784
S00JP003WXTP
25788001
34569040
ÈESKÝ MOBIL a.s.
09.02.2005
22.02.2005
17.02.2005
4 401,00 CZK
0,00
za Oskar za 4.1.-3.2.2005, è.tel.608556898-OVS
-4 401,00
FAK
205100785
S00JP003WXSU
61384399
100347
Vysoká škola ekonomická
09.02.2005
26.01.2005
17.02.2005
308,00 CZK
0,00
2 x Spoleèenský styk, obchodní a diplomatický protokol
-308,00
FAK
205100786
S00JP003WYCV
70850887
120053
Domov-penzion pro dùchodc
09.02.2005
16.02.2005
21.02.2005
818,00 CZK
0,00
energie,voda,telefony,služby za 1/2005-OKP
-818,00
FAK
205100787
S00JP003WYB0
13685392
05022
Josef Laimbek
09.02.2005
16.02.2005
24.02.2005
1 785,00 CZK
0,00
vykliz.vyøazeného nábytku ze sklad.depozita Zálešná V.-OKP
-1 785,00
DOB
205100788
S00JP003WYEL
18811337
5060500207
Moravské teplárny, a.s.
09.02.2005
15.02.2005
22.02.2005
1 973,20 CZK
0,00
dobropis-vytápìní za rok 2004-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
1 973,20
FAK
205100789
S00JP003WYGB
49455834
41201315
Laksyma, a.s.
09.02.2005
29.12.2004
15.02.2005
680,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-680,00
FAK
205100790
S00JP003WYFG
49455834
41102095
Laksyma, a.s.
09.02.2005
09.12.2004
16.02.2005
751,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-751,00
FAK
205100791
S00JP003WYSN
60747889
20050005
PETAS Petøík s.r.o.
10.02.2005
05.02.2005
16.02.2005
19 993,00 CZK
0,00
oprava vytápìní,plynu a vodovodu-Vavreèkova vila-OŠZMaTV
-19 993,00
FAK
205100792
S00JP003WYRS
49455834
50102023
Laksyma, a.s.
10.02.2005
09.02.2005
04.05.2005
1 485,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 485,00
FAK
205100793
S00JP003WYQX
25581210
42501514
Výrobna lahùdek a uzenin
10.02.2005
17.02.2005
373,00 CZK
17.02.2005
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-373,00
FAK
205100794
S00JP003WYP2
46967851
421500817
PENAM spol. s r.o.
10.02.2005
11.02.2005
17.02.2005
341,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-341,00
FAK
205100795
S00JP003WYO7
18067620
50832
Duòa Šimáèková
10.02.2005
09.02.2005
17.02.2005
220,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-220,00
FAK
205100796
S00JP003WYNC
46345191
00905
STaDO s.r.o.
10.02.2005
13.02.2005
17.02.2005
27 929,20 CZK
0,00
za staveb.práce -OŠZMaTV
-27 929,20
FAK
205100797
S00JP003WYMH
63486440
5302199
FILEX, s.r.o.
10.02.2005
23.02.2005
17.02.2005
460,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-460,00
FAK
205100798
S00JP003WYLM
26899949
5102676
JATKA UB, s.r.o.
10.02.2005
23.02.2005
21.02.2005
573,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-573,00
FAK
205100799
S00JP003WYKR
40364020
61350
Libor Kopèil
10.02.2005
18.02.2005
21.02.2005
144,00 CZK
0,00
Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-144,00
FAK
205100800
S00JP003WYTI
27076288
250105
ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
10.02.2005
22.02.2005
17.02.2005
6 977,50 CZK
0,00
oprava havarij.stavu prasklé vodovod.pøípojky-OVS
-6 977,50
FAK
205100801
S00JP003WYUD
26183684
10976
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
10.02.2005
22.02.2005
22.02.2005
535,50 CZK
0,00
lokalizace a odstr.poruchy pøes modem-OVS
-535,50
FAK
205100802
S00JP003WYV8
25509217
15001
MEDICAL POINT s.r.o.
10.02.2005
14.02.2005
21.02.2005
1 750,00 CZK
0,00
permanentky na èásteèné masáže - FKSP
-1 750,00
FAK
205100803
S00JP003WYW3
27076288
250058
ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
10.02.2005
08.02.2005
14.02.2005
1 219,50 CZK
0,00
výmìna ventilù Zbrojnice è.p.636,Zlín-Prštné-PO OVS
-1 219,50
DOB
205100804
S00JP003WYXY
18811337
5060500206
Moravské teplárny, a.s.
10.02.2005
15.02.2005
14.02.2005
1 595,10 CZK
0,00
dobropis-za tepel.energii za rok 2004-OVS
1 595,10
DOB
205100805
S00JP003WYYT
18811337
5060500203
Moravské teplárny, a.s.
10.02.2005
25.02.2005
17 202,80 CZK
15.02.2005
0,00
dobropis-za tepelnou energii za rok 2004-OVS
17 202,80
FAK
205100806
S00JP003WYZO
47906898
2051100025
MANAG, a.s.
10.02.2005
10.03.2005
15.02.2005
1 736 629,20 CZK
0,00
staveb.práce-"OS JS Podlesí blok B1.0"-Zlín JS
-1 736 629,20
FAK
205100807
S00JP003WZ0C
26309190
320 150005
IMOS Zlín s.r.o.
10.02.2005
06.03.2005
10.03.2005
967 552,00 CZK
0,00
stav.práce za 1/2005-chodník s návsi Lužkovic smìr Hvozdná-ORIA
-967 552,00
FAK
205100808
S00JP003WZ17
49702891
250026
DUST UNITED TRAVEL.s.r.o.
10.02.2005
16.02.2005
04.03.2005
10 268,00 CZK
0,00
za leteckou pøepravu-odd.koncepcí
-10 268,00
FAK
205100809
S00JP003WZ22
26270978
5027
LESY POD HOSTÝNEM s r.o.
10.02.2005
02.03.2005
15.02.2005
41 424,00 CZK
0,00
práce výrobní povahy v pìsteb.èinnosti-OMZ
-41 424,00
FAK
205100810
S00JP003WZ3X
46992308
2005000137
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
10.02.2005
21.02.2005
01.03.2005
32 902,00 CZK
0,00
tech.podpora modulù CityWare za 1/2005-OIS
-32 902,00
DOB
205100811
S00JP003WZ4S
18811337
5060500204
Moravské teplárny, a.s.
10.02.2005
15.02.2005
21.02.2005
7 986,10 CZK
0,00
dobropis-tepelná energie za 2004-MP ,OMZ
7 986,10
FAK
205100812
S00JP004W8S8
13687034
50007
Ušela Karel
10.02.2005
18.02.2005
15.02.2005
14 999,00 CZK
0,00
zajištìní static.akumulaè.kamen PAS 12,1,6, KW,230 V-OSV
-14 999,00
FAK
205100813
S00JP004W8UY
47915714
5020
RAPANT A SPOL.
11.02.2005
15.02.2005
15.02.2005
42 480,00 CZK
0,00
za úhradu SKIBUSU na Velkou Raèu dne 4.2.2005-FKSP
-42 480,00
FAK
205100814
S00JP004W8T3
18156258
2005014
Jiøí Jalùvka-KOVOVÝROBA
11.02.2005
23.02.2005
14.02.2005
3 689,00 CZK
0,00
za zámeènické práce-OVS
-3 689,00
VYZ
205100815
S00JP004W8WO
00499153
134874705
21.02.2005
Economia, a.s.
11.02.2005
26.02.2005
3 325,00 CZK
0,00
Kovaøík Jiøí
11.02.2005
25.02.2005
14 462,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204107825-pøedpl."Hospodáøské noviny Po-Pá"-OKaVA
FAK
205100816
S00JP004W8XJ
70468460
2/2005
za provedené malíøské a natìraès.práce-OVS
-14 462,00
FAK
205100817
S00JP004WA3B
49240129
za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS-OVS
C/02/16254/6/05
CCS Èeská spol.pro plateb
11.02.2005
26.02.2005
155 826,59 CZK
22.02.2005
-155 826,59
VYD
205100818
S00JP004W8YE
49970607
4833511241
Jihomoravská plynárenská,
11.02.2005
21.02.2005
127 213,00 CZK
0,00
vyúèt. za zemní plyn za r. 2004, è.o.m. 2414155, SVÈ Kotìrova - OŠZMaTV
-1 713,00
FAK
205100819
S00JP004W9C9
18811337
5050500234
Moravské teplárny, a.s.
11.02.2005
21.02.2005
21.02.2005
101 437,40 CZK
0,00
tepelná energie za 1/2005-OVS
-101 437,40
VYD
205100820
S00JP004W90X
49970607
4834451241
Jihomoravská plynárenská,
11.02.2005
21.02.2005
21.02.2005
448,00 CZK
0,00
vyúèt. za zemní plyn za r. 2004, è.o.m. 2414249, SVÈ Kotìrova - OŠZMaTV
-48,00
FAK
205100821
S00JP004W9D4
18811337
5050500237
Moravské teplárny, a.s.
11.02.2005
21.02.2005
21.02.2005
69 619,20 CZK
0,00
tepelná energie za 1/2005-OVS
-69 619,20
DOB
205100822
S00JP004W9EZ
25321226
2272
Teplo Zlín, a.s.
11.02.2005
25.02.2005
21.02.2005
2 390,30 CZK
0,00
dobropis-tepelná energie za rok 2004-OVS
2 390,30
FAK
205100823
S00JP004W9FU
60193336
11411053
Èeský Telecom
11.02.2005
17.02.2005
07.03.2005
4 498,20 CZK
0,00
analogové okruhy-OVS
-4 498,20
VYD
205100824
S00JP004W8Z9
49970607
4876451241
Jihomoravská plynárenská,
11.02.2005
21.02.2005
16.02.2005
24 403,00 CZK
0,00
vyúèt. za zemní plyn za r. 2004, è.o.m. 2445823, Ubytovna Lipová - OKP
-1 203,00
FAK
205100825
S00JP004W9GP
63999501
2050007994
GTS CZECH,a.s.
11.02.2005
22.02.2005
21.02.2005
41 740,50 CZK
0,00
vyúèt.telekom.služeb ,telef.è.577630-OVS
-41 740,50
FAK
205100826
S00JP004W9HK
45478104
2005011
A.R.Technik spol. s r.o.
11.02.2005
24.02.2005
21.02.2005
1 858,00 CZK
0,00
servisní oprava-OVS
-1 858,00
VYP
205100827
S00JP004W91S
49970607
1612761241
Jihomoravská plynárenská,
11.02.2005
21.02.2005
22.02.2005
27 329,50 CZK
0,00
vyúèt. za zemní plyn za r. 2004, è.o.m. 3161276 - sklad, Zálešná IV/1179 - OKP
1 870,50
FAK
205100828
S00JP004W9IF
18811337
5050500235
Moravské teplárny, a.s.
11.02.2005
21.02.2005
15.02.2005
55 749,80 CZK
0,00
tepelná energie za 1/2005-OMZ,MP
-55 749,80
VYD
205100829
S00JP004W92N
49970607
4962541241
Jihomoravská plynárenská,
11.02.2005
21.02.2005
25.02.2005
111 423,50 CZK
0,00
vyúèt. za zemní plyn za r. 2004, è.o.m. 2430812 - Santražiny 3312 - OMZ
-2 223,50
21.02.2005
VYP
205100830
S00JP004W963
49970607
4914371241
Jihomoravská plynárenská,
11.02.2005
21.02.2005
265 257,50 CZK
0,00
vyúèt. za zemní plyn za r. 2004, è.o.m. 2424637 - Tø.T.Bati 44 - OVS
87 942,50
VYZ
205100831
S00JP004W9JA
44684932
20050238
15.02.2005
Spol. pro zahrad. a kraj.
11.02.2005
04.02.2005
480,00 CZK
0,00
Teplo Zlín, a.s.
11.02.2005
25.02.2005
6 301,80 CZK
0,00
vyúèt.prof.fa.è.205100230-"Èasopis Zahrada-park-krajina rok 2005"-OMZ
FAK
205100832
S00JP004W9K5
25321226
250265
tepelná energie za 1/2005-OMZ
-6 301,80
DOB
205100833
S00JP004W9L0
25321226
2501
Teplo Zlín, a.s.
11.02.2005
25.02.2005
01.03.2005
1 313,20 CZK
0,00
vyúètování tepelné energie za rok 2004-OMZ
1 313,20
FAK
205100834
S00JP004W9MV
45788235
6120255924
BARUM CONTINENTAL spol. s
11.02.2005
11.03.2005
08.03.2005
5 461,00 CZK
0,00
pøezutí automobilu-OMZ
-5 461,00
VYP
205100835
S00JP004W958
49970607
0213901241
Jihomoravská plynárenská,
11.02.2005
21.02.2005
11.03.2005
61 749,00 CZK
0,00
vyúèt. ze zemní plyn za r. 2004, è.o.m. 3021390 - Kostelec 133 - OVS
1 351,00
FAK
205100836
S00JP004W9NQ
15.02.2005
25533843
200001432
RTS, a.s.
11.02.2005
24.02.2005
3 213,00 CZK
-3 213,00
49970607
0002061241
Jihomoravská plynárenská,
11.02.2005
21.02.2005
228 769,50 CZK
0,00
školení o veøejných zakázkách-ORIA
VYP
205100837
S00JP004W94D
vyúèt. za zemní plyn za r. 2004, è.o.m. 2461878 - Burešov 4886 - OVS
18 830,50
VYP
205100838
S00JP004W93I
49970607
0227131241
Jihomoravská plynárenská,
11.02.2005
21.02.2005
15.02.2005
61 754,00 CZK
0,00
vyúèt. za zemní plyn za r. 2004, è.o.m. 3022713 - Želechovice 68 - OVS
2 646,00
FAK
205100839
S00JP004W9OL
47114983
5106030646
Èeská pošta,s.p.Praha 3
11.02.2005
03.03.2005
15.02.2005
35 373,90 CZK
0,00
roznáška propagaè.materiálù-Mag. Zlín è.2/05 -OVaVV
-35 373,90
VYD
205100840
S00JP004W98T
49970607
0747991241
Jihomoravská plynárenská,
11.02.2005
21.02.2005
28.02.2005
80 549,00 CZK
0,00
vyúèt. za zemní plyn za r. 2004, è.o.m. 2457031 - Divadelní 1333 - OVS
-20 249,00
FAK
205100841
S00JP004W9PG
11480696
2504010
Zábrž Milan
11.02.2005
21.02.2005
21.02.2005
61 953,50 CZK
0,00
za poskytnutí právních služeb-OP
-61 953,50
VYP
205100842
S00JP004W97Y
49970607
0332491241
vyúèt. za zemní plyn za r. 2004, è.o.m. 3033249 - Kleèùvka 16 - OVS
Jihomoravská plynárenská,
11.02.2005
21.02.2005
11 675,00 CZK
21.02.2005
0,00
3 125,00
VYP
205100843
S00JP004W9AJ
49970607
0002351241
Jihomoravská plynárenská,
11.02.2005
21.02.2005
15.02.2005
28 253,00 CZK
0,00
vyúèt. za zemní plyn za r. 2004, è.o.m. 2981790 - Velíková 53 - OVS
3 947,00
VYP
205100844
S00JP004W99O
49970607
0002221241
Jihomoravská plynárenská,
11.02.2005
21.02.2005
15.02.2005
15 429,00 CZK
0,00
vyúèt. za zemní plyn za r. 2004, è.o.m. 2455622 - Náves 7 - OVS
971,00
DOB
205100845
S00JP004W9QB
25321226
2418
Teplo Zlín, a.s.
11.02.2005
25.02.2005
15.02.2005
19 236,80 CZK
0,00
dobropis za tepelnou energii za rok 2004-odbor kultury
19 236,80
FAK
205100846
S00JP004W9R6
25321226
250272
Teplo Zlín, a.s.
11.02.2005
25.02.2005
07.03.2005
70 251,30 CZK
0,00
za tepelnou energii za 1/2005 Kino Kvìten - Malenovice - odbor kultury
-70 251,30
VYP
205100847
S00JP004W9BE
49970607
4856891241
Jihomoravská plynárenská,
11.02.2005
21.02.2005
25.02.2005
113 926,00 CZK
0,00
vyúèt. za zemní plyn za r. 2004, è.o.m. 2417398 - hasièské zbrojnice, Kostelec, Náves, Zabrání .. - OVS
4 874,00
FAK
205100848
S00JP004W9S1
25321226
250195
Teplo Zlín, a.s.
11.02.2005
24.02.2005
15.02.2005
9 527,30 CZK
0,00
tepelná energie za 1/2005-OVS
-9 527,30
FAK
205100849
S00JP004W9TW
00176150
4040117857
Minolta spol. s r.o.
11.02.2005
20.02.2005
24.02.2005
2 338,40 CZK
0,00
Minolta-servis za 02/2005-SÚ
-2 338,40
FAK
205100850
S00JP004W9UR
44117434
105008
Charita Zlín,spoleèenství
11.02.2005
10.02.2005
16.02.2005
477,00 CZK
0,00
za poskytnutou sociální pomoc-OSV
-477,00
FAK
205100851
S00JP004W9VM
25854054
2005000630
ZOO PENSION-Grégr s.r.o.
11.02.2005
10.02.2005
23.02.2005
580,00 CZK
0,00
Sportmix high ener.chunk 1-MP-krmivo pro psy
-580,00
FAK
205100852
S00JP004W9WH
25318187
502227
Wimers Zlín v.o.s.
11.02.2005
11.03.2005
16.02.2005
883,00 CZK
0,00
kanceláøs.potøeby-MP
-883,00
FAK
205100853
S00JP004W9XC
26245833
2005013
EXTRA AGENCY s.r.o.
11.02.2005
21.02.2005
21.03.2005
6 188,95 CZK
0,00
tisk blokù "KO"-MP
-6 188,95
FAK
205100854
náboje-MP
S00JP004W9Y7
25590286
200522008
LIMIT - Z s.r.o.
11.02.2005
14.02.2005
37 196,20 CZK
16.02.2005
0,00
-37 196,20
FAK
205100855
S00JP004W9Z2
25590286
200522009
LIMIT - Z s.r.o.
11.02.2005
14.02.2005
16.02.2005
3 150,00 CZK
0,00
pronájem støelnice za 1/2005-MP
-3 150,00
FAK
205100856
S00JP004WA0Q
25318187
502277
Wimers Zlín v.o.s.
11.02.2005
12.03.2005
16.02.2005
328,50 CZK
0,00
InkJet Canon BCI-MP
-328,50
FAK
205100857
S00JP004WA1L
40424375
105001
Blanka Klinkovská
11.02.2005
24.02.2005
21.03.2005
51 840,00 CZK
0,00
IRAL,BIDUN-MP termoprádlo
-51 840,00
FAK
205100858
S00JP004WA2G
60193336
11411054
Èeský Telecom
11.02.2005
17.02.2005
22.02.2005
4 498,20 CZK
0,00
analogové okruhy-MP 1/2005
-4 498,20
FAK
205100859
S00JP004WAB7
60711086
15150126
Technické služby Zlín,s.r
14.02.2005
23.02.2005
17.02.2005
107 435,58 CZK
0,00
za prov.práce na mìsts.objektech za 1/2005-OD
-107 435,58
FAK
205100860
S00JP004WAAC
60711086
15100017
Technické služby Zlín,s.r
14.02.2005
18.02.2005
23.02.2005
2 151 000,00 CZK
0,00
za zimní údržbu za 1/2005-OD
-2 151 000,00
FAK
205100861
S00JP004WA9H
60711086
15090003
Technické služby Zlín,s.r
14.02.2005
18.02.2005
21.02.2005
337 127,00 CZK
0,00
èištìní mìsta za 1/2005-OD
-337 127,00
FAK
205100862
S00JP004WA8M
60711086
15130011
Technické služby Zlín,s.r
14.02.2005
18.02.2005
21.02.2005
2 114 505,29 CZK
0,00
údržba a provoz VO za 1/2005-OD
-2 114 505,29
FAK
205100863
S00JP004WA7R
60711086
15130010
Technické služby Zlín,s.r
14.02.2005
06.03.2005
21.02.2005
22 109,72 CZK
0,00
nemìøené odbìry za 1/2005-OD
-22 109,72
FAK
205100864
S00JP004WA6W
60711086
15130009
Technické služby Zlín,s.r
14.02.2005
18.02.2005
08.03.2005
320 057,64 CZK
0,00
údržba a provoz svìtel.signalizaè.zaøízení za 1/2005-OD
-320 057,64
FAK
205100865
S00JP004WA51
60711086
15130008
Technické služby Zlín,s.r
14.02.2005
06.03.2005
03.03.2005
31 751,22 CZK
0,00
údržba a provoz VO za 1/2005-OD
-31 751,22
FAK
205100866
S00JP004WA46
48472387
162005
Èechová
za zastupování v soudním øízení ( Vladimír a Jana Gatialovi, Zlín, Okružní 4699/1224) - OSM
14.02.2005
25.02.2005
3 800,00 CZK
08.03.2005
0,00
-3 800,00
FAK
205100867
S00JP004WAHD
61989592
7121000538
Univerzita Palackého v Ol
14.02.2005
25.02.2005
25.02.2005
5 500,00 CZK
0,00
služby spojené s kombinovaným studiem ve II.roè.studia oboru Sociální práce pro p.V.Skopovou-letní semestr škol.roku 2004/2005-OPaV
-5 500,00
FAK
205100868
S00JP004WAKY
60711957
58100019
LESS & PATRICK s.r.o.
14.02.2005
11.03.2005
25.02.2005
598,00 CZK
0,00
oprava,vyèištìní a seøízení-OMZ
-598,00
FAK
205100869
S00JP004WB29
60193336
0261037825
Èeský Telecom
14.02.2005
28.02.2005
08.03.2005
774,00 CZK
0,00
za telefony za 1/2005, è.tel.577142837-OMZ
-774,00
FAK
205100870
S00JP004WAUK
60193336
0261054046
Èeský Telecom
14.02.2005
28.02.2005
01.03.2005
599,00 CZK
0,00
za telefony za 1/2005, è.tel.577210286-odbor kultury - Lesanka
-599,00
FAK
205100871
S00JP004WAY0
60193336
0261032218
Èeský Telecom
14.02.2005
28.02.2005
28.02.2005
1 123,00 CZK
0,00
za telefony za 1/2005, ètel.577221632..OŠZMaTV,OSV
-1 123,00
FAK
205100872
S00JP004WB1E
60193336
0261039062
Èeský Telecom
14.02.2005
28.02.2005
28.02.2005
1 298,00 CZK
0,00
za telefony za 1/2005, è.tel.577210092-OŠZMaTV
-1 298,00
FAK
205100873
S00JP004WAMO
60193336
0261004616
Èeský Telecom
14.02.2005
28.02.2005
28.02.2005
6 301,50 CZK
0,00
za telefony za 1/2005, è.tel.577102649...OŽPaZ
-6 301,50
FAK
205100874
S00JP004WARZ
60193336
0260998147
Èeský Telecom
14.02.2005
28.02.2005
28.02.2005
9 306,00 CZK
0,00
za telefony za 2/2005, ètel.577001205...MP
-9 306,00
FAK
205100875
S00JP004WB0J
60193336
0261083322
Èeský Telecom
14.02.2005
28.02.2005
28.02.2005
737,50 CZK
0,00
za telefony za 1/2005, è.tel.840111332-bilá linka-MP
-737,50
FAK
205100876
S00JP004WAX5
60193336
0261019523
Èeský Telecom
14.02.2005
28.02.2005
28.02.2005
1 689,00 CZK
0,00
za telefony za 1/2005, è.tel.577012504...odbor kultury a odbor školství
-1 689,00
FAK
205100877
S00JP004WAWA
60193336
0261065854
Èeský Telecom
14.02.2005
28.02.2005
28.02.2005
487,50 CZK
0,00
za telefony za 1/2005, è.tel.577213589-ORIA
-487,50
FAK
205100878
S00JP004WAI8
SP - pražená zrnk.káva RIO MACHO-OKP
25308149
52610395
TIMEX Inc. s.r.o.
14.02.2005
11.02.2005
1 000,00 CZK
28.02.2005
0,00
-1 000,00
FAK
205100879
S00JP004WALT
60193336
0260996095
Èeský Telecom
14.02.2005
28.02.2005
17.02.2005
9 067,00 CZK
0,00
za telefony za 1/2005, è.tel.577018213...OKP
-9 067,00
FAK
205100880
S00JP004WANJ
60193336
0260998553
Èeský Telecom
14.02.2005
28.02.2005
28.02.2005
7 710,00 CZK
0,00
za telefony za 1/2005, è.tel.577106120...OKP
-7 710,00
FAK
205100881
S00JP004WATP
60193336
0261090501
Èeský Telecom
14.02.2005
28.02.2005
28.02.2005
1 122,50 CZK
0,00
za telefony za 1/2005, è.tel.577012367-OKP
-1 122,50
FAK
205100882
S00JP004WASU
60193336
0261012708
Èeský Telecom
14.02.2005
28.02.2005
28.02.2005
1 483,50 CZK
0,00
za telefony za 1/2005, è.tel.577213843...OKP
-1 483,50
FAK
205100883
S00JP004WAQ4
60193336
0261011502
Èeský Telecom
14.02.2005
28.02.2005
28.02.2005
2 033,00 CZK
0,00
za telefony za 1/2005, è.tel.577210530, 577432901, 577436440, 577436693, fax SNI, ST, telefony OP
-2 033,00
FAK
205100884
S00JP004WAC2
45274851
F523202784
SEVT, a.s.
14.02.2005
25.02.2005
28.02.2005
23 380,00 CZK
0,00
Fotmuláøe pro odd. matrik - rodný list,oddací list,úmrtní list, protokol o uzav. manžesltví atd. -OOS
vìcná správnost: Bodanská
-23 380,00
FAK
205100885
S00JP004WAGI
25505530
25008
TENIS VRŠAVA, s.r.o.
14.02.2005
14.02.2005
23.02.2005
13 850,00 CZK
0,00
za pronájem kurtu v tenis.hale Zlín-Vršava za období 1/2005-FKSP
-13 850,00
FAK
205100886
S00JP004WAES
12436828
200503
Vincent Ivo
14.02.2005
18.02.2005
15.02.2005
37 606,50 CZK
0,00
úprava kanceláøe è.308 A na živnostens.odboru-ŽO
oprava nábytku, invent. èísla 167249, 167254, 167268, 167253
-37 606,50
FAK
205100887
S00JP004WAP9
60193336
0261036663
Èeský Telecom
14.02.2005
28.02.2005
17.02.2005
6 705,50 CZK
0,00
za telefony za 1/2005, è.tel.577431185-krizové øízení
-6 705,50
FAK
205100888
S00JP004WADX
13692747
25200112
WASTEX spol.s.r.o.
14.02.2005
20.02.2005
28.02.2005
15 678,30 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-15 678,30
FAK
205100889
S00JP004WAFN
48117820
1052000049
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
14.02.2005
13.03.2005
17.02.2005
2 594,20 CZK
0,00
toner do kopírky-OVS
-2 594,20
11.03.2005
FAK
205100890
S00JP004WAOE
60193336
0260995701
Èeský Telecom
14.02.2005
28.02.2005
5 221,50 CZK
0,00
za telefony za 1/2005, è.tel.577104517...OVS
-5 221,50
FAK
205100891
S00JP004WAVF
60193336
0261053808
Èeský Telecom
14.02.2005
28.02.2005
28.02.2005
14 798,50 CZK
0,00
za telefony za 1/2005, è.tel.577630-OVS
-14 798,50
FAK
205100892
S00JP004WAZV
60193336
0261036224
Èeský Telecom
14.02.2005
28.02.2005
28.02.2005
783,00 CZK
0,00
za telefony za 1/2005, è.tel.577210384-OVS
-783,00
FAK
205100893
S00JP004WAJ3
48117820
1052010314
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
14.02.2005
06.03.2005
28.02.2005
20 691,30 CZK
0,00
vyèištìní a oprava kopírky-OVS
-20 691,30
FAK
205100894
S00JP004WB34
26826682
200500271
PS Media s.r.o.
14.02.2005
14.02.2005
07.03.2005
289,00 CZK
0,00
CD-DVD program na popisování CD-MP
-289,00
FAK
205100895
S00JP004WB4Z
25590286
200522010
LIMIT - Z s.r.o.
14.02.2005
19.02.2005
16.02.2005
51 000,00 CZK
0,00
pistole Glock-MP
-51 000,00
FAK
205100896
S00JP004WB5U
46287736
25710114
Šenkeøík Ivo - Domoz
14.02.2005
25.02.2005
16.02.2005
11 672,50 CZK
0,00
hygienic.prostøedky-MP
-11 672,50
FAK
205100897
S00JP004WB6P
49969081
04050273
F.N.C., s r.o.
14.02.2005
21.02.2005
24.02.2005
14 518,00 CZK
0,00
jednací židle-MP
-14 518,00
FAK
205100898
S00JP004WB7K
46992308
2005000143
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
14.02.2005
21.02.2005
21.02.2005
4 522,00 CZK
0,00
Software-program pro úpravu videa-MP upgrade , v PC /Kladníèek i.è.6386
-4 522,00
FAK
205100899
S00JP004WB8F
60723050
502009
SYAS spol. s r.o.
14.02.2005
24.02.2005
12.04.2005
455 000,00 CZK
0,00
poukázky SYAS-7000 ks á 65,- Kè-OVS
-455 000,00
FAK
205100900
S00JP004WB9A
60193336
0261001593
Èeský Telecom
14.02.2005
28.02.2005
22.02.2005
4 236,00 CZK
0,00
za telefony za 1/2005, è.tel.577431175....OSV
-4 236,00
VYP
205100901
S00JP004WBB0
49970607
4835711241
Jihomoravská plynárenská,
14.02.2005
21.02.2005
28.02.2005
53 100,00 CZK
0,00
vyúètování za zemní plyn za rok 2004, è.o.m.2414375-KD Lešetín II 681,Zlín-OSV
6 600,00
15.02.2005
FAK
205100902
S00JP004WBCV
26899949
5102771
JATKA UB, s.r.o.
14.02.2005
24.02.2005
716,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-716,00
FAK
205100903
S00JP004WBDQ
45192235
750037953
Nowaco mrazírny,a.s.
14.02.2005
22.02.2005
23.02.2005
1 401,50 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 401,50
FAK
205100904
S00JP004WBEL
26899949
5102661
JATKA UB, s.r.o.
14.02.2005
23.02.2005
23.02.2005
1 240,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 240,00
FAK
205100905
S00JP004WBFG
12712400
0501519
Irena Chlachulová-ARTIK
14.02.2005
22.02.2005
23.02.2005
1 346,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 346,00
FAK
205100906
S00JP004WBGB
45192235
750037278
Nowaco mrazírny,a.s.
14.02.2005
22.02.2005
23.02.2005
1 196,40 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 196,40
FAK
205100907
S00JP004WBH6
13692747
25302136
WASTEX spol.s.r.o.
14.02.2005
11.02.2005
23.02.2005
1 682,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 682,00
FAK
205100908
S00JP004WBI1
25506641
2051006551
ROSA market, s.r.o.
14.02.2005
14.02.2005
23.02.2005
1 404,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 404,00
FAK
205100909
S00JP004WBJW
49455834
50101658
Laksyma, a.s.
14.02.2005
09.02.2005
23.02.2005
295,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-295,00
FAK
205100910
S00JP004WBKR
26899949
5102482
JATKA UB, s.r.o.
14.02.2005
21.02.2005
23.02.2005
2 375,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 375,00
FAK
205100911
S00JP004WBLM
25506641
2051007330
ROSA market, s.r.o.
14.02.2005
21.02.2005
23.02.2005
2 412,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 412,00
FAK
205100912
S00JP004WBMH
26944677
FVZ250002
Zlínmat s.r.o.
14.02.2005
24.02.2005
23.02.2005
99 675,50 CZK
0,00
za provedené práce-HZ Mladcová-OVS
-99 675,50
FAK
205100913
S00JP004WBNC
60193336
0261054464
Èeský Telecom
14.02.2005
28.02.2005
22.02.2005
987,50 CZK
0,00
za telefony za 1/2005, è.tel.577103384-MC Milièova 867,Zlín-Malenovice
-987,50
28.02.2005
FAK
205100914
S00JP004WBO7
42337593
2/2005
Jarmila Horsáková
14.02.2005
16.02.2005
6 540,00 CZK
0,00
za provedení prací pro spisovnu archivu za 1/2005-OVS
-6 540,00
VYZ
205100915
S00JP004WBXY
00499153
16.02.2005
2133010704
Economia, a.s.
15.02.2005
02.03.2005
960,00 CZK
0,00
31050069
PhDr.Jaromír Kainc
15.02.2005
26.01.2005
714,00 CZK
0,00
Èeský Telecom
15.02.2005
28.02.2005
961,50 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.-pøedpl.èas."Moderní obec" na rok 2004-OOS
VYZ
205100916
S00JP004WBRS
44875631
vyúèt.ZF è.205100172-pøedpl.èas."Všudybyl" na rok 2005-ŽO
FAK
205100917
S00JP004WBSN
60193336
0261081552
za telefony za 1/2005, è.tel.577431481-OKP ubyt.pro lektory
Lipová 1636
-961,50
FAK
205100918
S00JP004WBTI
60702338
950012
WTA FINANCE COLSULTING
15.02.2005
28.02.2005
28.02.2005
26 360,00 CZK
0,00
pobyt na hotelu TUSKULUM dne 11.2.-12.2.2005- ubytování, pronájem, obèerstvení pro zástupce ruských cest. kanceláøí OCR,VaVV
-26 360,00
FAK
205100919
S00JP004WBYT
72437367
2005014
Ing.Ta•ána Poslušná
15.02.2005
23.02.2005
01.03.2005
6 783,00 CZK
0,00
geometrický plán na rozdìlení pozemku st. p. è. 249 k. ú. Zlín -OSM ( pro odprodej bytového domu è. p. 132 s dvorní èástí, která je oddìlena GP)
-6 783,00
FAK
205100920
S00JP004WBUD
21.02.2005
60730153
5700133
DSZO, s.r.o.
15.02.2005
03.03.2005
2 480,00 CZK
-2 480,00
68604408
2005011
Ing.Radovan Koplík
15.02.2005
25.02.2005
5 950,00 CZK
0,00
èasová jízdenka-6 M-pásmo A-2 ks-OSM
FAK
205100921
S00JP004WBW3
zamìøení skuteè.stavu s porovnáním se stavem dle katastru nemovitostí-OSaÚP
-5 950,00
FAK
205100922
S00JP004WBZO
46992308
2005000170
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
15.02.2005
23.02.2005
23.02.2005
88 360,00 CZK
0,00
kabel,mech.pøepínaè,HW servis,náhradní baterie,ekolog.likvidace baterií....OIS
-88 360,00
FAK
205100923
S00JP004WC0C
68756658
200501
ing.Hana Zboøilová
15.02.2005
10.03.2005
28.02.2005
1 300,00 CZK
0,00
za inženýrs.èinnost-OMZ
-1 300,00
FAK
205100924
S00JP004WC17
62304381
4050702897
T.S.Bohemia spol. s r.o.
15.02.2005
28.02.2005
08.03.2005
2 312,00 CZK
0,00
DF Compact Flash 1 GB TRANSCEND-OŽPaZ
-2 312,00
FAK
205100925
S00JP004WC22
61860476
1256600048
Sodexho Pass Èeská Republ
15.02.2005
17.03.2005
10.03.2005
13 000,00 CZK
0,00
stravenky Sodexho Pass, 200 ks á 65,-Kè
-13 000,00
FAK
205100926
S00JP004WBV8
èas.jízdenka pásmo A,AB,ABC-OVS
60730153
5700132
DSZO, s.r.o.
15.02.2005
03.03.2005
19 490,00 CZK
14.03.2005
0,00
-19 490,00
FAK
205100927
S00JP004WBP2
26270986
250055
STEZA Zlín, spol. s r.o.
15.02.2005
28.02.2005
03.03.2005
98 550,00 CZK
0,00
pernamentka-za poskytnuté služby 365 ks-FKSP
-98 550,00
FAK
205100928
S00JP004WC3X
44121083
2/2005
Ludmila Garguláková
15.02.2005
19.02.2005
16.02.2005
2 215,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-2 215,00
FAK
205100929
S00JP004WC4S
00176150
4040117872
Minolta spol. s r.o.
15.02.2005
20.02.2005
21.02.2005
595,00 CZK
0,00
pravidelná platba za obd.02/2005-Minolta servis-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-595,00
VYP
205100930
S00JP004WC5N
49970607
4832701241
Jihomoravská plynárenská,
15.02.2005
21.02.2005
21.02.2005
125 830,00 CZK
0,00
vyúèt.za zemní plyn za rok 2004-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín, è.o.m.2414074
55 770,00
FAK
205100931
S00JP004WC6I
43437036
1/2005
Oldøich Køíž
15.02.2005
10.02.2005
15.02.2005
5 621,00 CZK
0,00
potraviny-JesleTyrš.nábø.747,Zlín
-5 621,00
VYD
205100932
S00JP004WC7D
49970607
4832671241
Jihomoravská plynárenská,
15.02.2005
21.02.2005
21.02.2005
4 470,00 CZK
0,00
vyúèt.za zemní plyn za rok 2004, Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín, è.o.m.2414061
-70,00
VYZ
205100933
S00JP004WCHZ
11553782
21.02.2005
622501108
Motloch Jiøí-Sagit
16.02.2005
03.03.2005
150,00 CZK
0,00
70969105
MBM Trans s.r.o.
16.02.2005
03.03.2005
496,00 CZK
0,00
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
16.02.2005
08.03.2005
121 713,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.205100346-"Danì z pøíjmù"-OPaV
VYZ
205100934
S00JP004WCEE
49612662
vyúèt.zál.fa.è.205100494-èas."Úèetnictví nevýdìleè.organizací 2005"-OSM
FAK
205100935
S00JP004WCG4
46992308
2005000248
NEC PM ML 6,opt.myš,klávesnice.LAN,Color TFT Monitor 17-MP
-121 713,00
FAK
205100936
S00JP004WCF9
27076288
25015010
ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
16.02.2005
20.02.2005
21.03.2005
6 470,00 CZK
0,00
bodné,stoèné-oblastní spolek ÈÈK Hornomlýnská 3712-OSV
-6 470,00
FAK
205100937
S00JP004WCDJ
48117820
1052010351
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
16.02.2005
16.03.2005
23.02.2005
580,20 CZK
0,00
FAX 06 RICOH,vyèištìní a seøízení-OSV
-580,20
FAK
205100938
S00JP004WCCO
42339626
600769
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
16.02.2005
01.03.2005
16.03.2005
21 182,00 CZK
0,00
tisk Brožury pro cestovní ruch prezentace na veletrhu / 500 ks itals.verze,100 ks angl.verze/-OCR,VaVV
-21 182,00
FAK
205100939
S00JP004WCAY
44004010
2005/004
TRIM s.r.o.
16.02.2005
28.02.2005
190 358,00 CZK
25.02.2005
0,00
rekonstrukce "Zámecké restaurace-Zámek Zlín"-ORIA
-190 358,00
FAK
205100940
S00JP004WC93
25533843
200001432
RTS, a.s.
16.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
3 213,00 CZK
0,00
technická pomoc pøi zadávání veø.zakázek-ORIA
-3 213,00
FAK
205100941
S00JP004WCBT
26274668
5020500056
Sdružení podnikatelù
16.02.2005
28.02.2005
24.02.2005
8 705,60 CZK
0,00
stoèné,užívání neveø.kanal.-OVS
-8 705,60
FAK
205100942
S00JP004WC88
13082183
2005-069
Petr Straka
16.02.2005
01.03.2005
28.02.2005
1 618,00 CZK
0,00
kontrola a èištìní komínù-OVS
-1 618,00
FAK
205100943
S00JP004WCIU
25581210
32506195
Výrobna lahùdek a uzenin
16.02.2005
21.02.2005
24.02.2005
63,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-63,00
FAK
205100944
S00JP004WCJP
25581210
42502043
Výrobna lahùdek a uzenin
16.02.2005
02.03.2005
23.02.2005
524,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-524,50
FAK
205100945
S00JP004WCKK
46967851
421501111
PENAM spol. s r.o.
16.02.2005
21.02.2005
02.03.2005
548,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-548,00
FAK
205100946
S00JP004WCLF
25581210
42501948
Výrobna lahùdek a uzenin
16.02.2005
28.02.2005
23.02.2005
729,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-729,00
FAK
205100947
S00JP004WCMA
60193336
0261034831
Èeský Telecom
16.02.2005
28.02.2005
28.02.2005
1 404,50 CZK
0,00
za telefony za 1/2005, è.tel.577141431-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 404,50
FAK
205100948
S00JP004WCN5
25321226
250266
Teplo Zlín, a.s.
16.02.2005
25.02.2005
28.02.2005
32 140,10 CZK
0,00
tepel.energie za 1/2005-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-32 140,10
DOB
205100949
S00JP004WCO0
25321226
2404
Teplo Zlín, a.s.
16.02.2005
25.02.2005
24.02.2005
4 660,10 CZK
0,00
dobropis za tepel.energii za rok 2004, Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
4 660,10
DOB
205100950
S00JP004WCPV
25321226
2502
Teplo Zlín, a.s.
16.02.2005
25.02.2005
08.03.2005
2 689,50 CZK
0,00
dobropis za tepel.energii za rok 2004-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
2 689,50
FAK
205100951
S00JP004WCQQ
47911034
1/05/06104
MIPL, spol. s r.o.
16.02.2005
24.02.2005
3 537,00 CZK
08.03.2005
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-3 537,00
FAK
205100952
S00JP004WCRL
49455834
50200574
Laksyma, a.s.
16.02.2005
21.02.2005
24.02.2005
1 861,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 861,00
FAK
205100953
S00JP004WCSG
60730153
5700134
DSZO, s.r.o.
16.02.2005
03.03.2005
23.02.2005
4 960,00 CZK
0,00
èasová jízdenka-6M-pásmo A-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-4 960,00
VYZ
205100954
S00JP004WCTB
25354671
635512126
03.03.2005
ANAG spol.s.r.o.
17.02.2005
04.03.2005
660,00 CZK
0,00
505038709
BMSS Start, spol. s r.o.
17.02.2005
02.03.2005
416,50 CZK
-416,50
1350126158
EuroTel Praha, spol. s r.
17.02.2005
01.03.2005
447,44 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.205100225-"Èasopis mzdová úèetní 2005 è.12"-OPaV
FAZ
205100955
S00JP004WCXR
48535176
záloha na pøedpl."Rejstøík-Nár.pojištìní 1/2005"-OPaV
FAK
205100956
S00JP004WD05
15268306
za Eurotel za 12.1.-11.2.2005, è.tel.602718079-MP-SIM Karta
-447,44
FAK
205100957
S00JP004WD10
15268306
1350126157
EuroTel Praha, spol. s r.
17.02.2005
01.03.2005
25.02.2005
3 832,99 CZK
0,00
za Eurotel za 12.1.-11.2.2005, è.tel.602511499-OVS
-3 832,99
FAK
205100958
S00JP004WCYM
15268306
1650110928
EuroTel Praha, spol. s r.
17.02.2005
01.03.2005
25.02.2005
8 321,02 CZK
0,00
za Eurotel za 12.1.-11.2.2005, è.tel.602792405,724169544-brána Eurotelu-OVS
-8 321,02
FAK
205100959
S00JP004WCZH
15268306
1850124465
EuroTel Praha, spol. s r.
17.02.2005
01.03.2005
25.02.2005
7 734,27 CZK
0,00
za Eurotel za 12.1.-11.2.2005, è.tel.602305274-OKP p.Ondrová
-7 734,27
FAK
205100960
S00JP004WCWW
48532967
20313
EURO CAR Zlín s.r.o.
17.02.2005
17.03.2005
25.02.2005
26 715,00 CZK
0,00
oprava vozidla PASSAT 2Z4 3210-OKP
inv.è. 6410
desky brzdové, olej
-26 715,00
FAK
205100961
S00JP004WCV1
47678488
10504708
ABEL-Computer s.r.o.
17.02.2005
28.02.2005
17.03.2005
1 106,70 CZK
0,00
renovace toneru-OSV
-1 106,70
FAK
205100962
S00JP004WCU6
00176150
4040117629
Minolta spol. s r.o.
17.02.2005
09.02.2005
23.02.2005
1 279,30 CZK
0,00
servis Minolta,oprava kopír.stroje-OD
-1 279,30
FAK
205100963
S00JP004WD2V
46992308
2005000194
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
17.02.2005
28.02.2005
30 286,00 CZK
23.02.2005
0,00
Fotoaparát digitální OLYMPUS E-1 Kit profi zrcadlovka CCD-krizové øízení
-30 286,00
FAK
205100964
S00JP004WD3Q
65362420
3
Dlouhý Martin
17.02.2005
25.02.2005
28.02.2005
12 500,00 CZK
0,00
pernamentky /sauna-masáže/-25 ks-FKSP
-12 500,00
FAK
205100965
S00JP004WD4L
26903083
50043
ELPO systém s.r.o.
17.02.2005
03.03.2005
23.02.2005
10 948,00 CZK
0,00
za povedené el.opravy na instalaci a pravidel.revizi na CO krytu ul.Sokolská 3963 Zlín-CO OVS
-10 948,00
FAK
205100966
S00JP004WD5G
62585541
650120
Linde nakladatelství s.r.
17.02.2005
01.03.2005
28.02.2005
710,00 CZK
0,00
kniž.publikace "Zamìstnavatelé a zamìstnanci" "K vybr.otázkám osvojování dìtí", "Ochrana týraného dítìte"-OSV
-710,00
FAK
205100967
S00JP004WD6B
25318187
502440
Wimers Zlín v.o.s.
18.02.2005
16.03.2005
25.02.2005
1 430,50 CZK
0,00
InkJet HP-OD
-1 430,50
FAK
205100968
S00JP004WD76
00206196
200503
ing.Jiøí Husovský
18.02.2005
19.02.2005
14.03.2005
2 700,00 CZK
0,00
za vypracování znalec.posudkù-OD
-2 700,00
FAK
205100969
S00JP004WD81
47114983
1933002101
Èeská pošta,s.p.Praha 3
18.02.2005
03.03.2005
23.02.2005
7 000,00 CZK
0,00
za uveøejnìní informací na centrální adrese-ORIA
-7 000,00
FAK
205100970
S00JP004WD9W
25302990
2005011
Lesprojekt Kromìøíž,s.r.o
18.02.2005
03.03.2005
28.02.2005
4 677,00 CZK
0,00
vyhotovení porostních map-OMZ
-4 677,00
FAK
205100971
S00JP004WDAR
70268282
025011
Gahurová Miroslava
18.02.2005
15.03.2005
08.03.2005
2 255,00 CZK
0,00
Zhotovení razítek pro odd. ovìøování - tj. 2x razítko Trodat s textem: PILNÉ, Originál bez ovìøení podpisu.
Zhotovení razítek pro odd. správní - 3x razítko Trodat s textem - Správní poplatek....
Polštáøky do razítek legalizace a vidimace-Rudolfová
-2 255,00
FAK
205100972
S00JP004WDBM
40417131
250100015
Ludmila Bìhulová
18.02.2005
26.02.2005
15.03.2005
386,00 CZK
0,00
oprava kalkulaè.strojù-OSM
-386,00
FAK
205100973
S00JP004WDCH
60730153
5700153
DSZO, s.r.o.
18.02.2005
06.03.2005
24.02.2005
2 940,00 CZK
0,00
èasová jízdenka- 6 M - pásmo AB
-2 940,00
FAK
205100974
S00JP004WDDC
00090026
705010
pøedplatenky do ZOO Lešná- 5 vstupù-dospìlí, /267 ks/,5 vstupù-dìti /96 ks/-FKSP
ZOO a zámek Zlín-Lešná,p.
18.02.2005
21.02.2005
93 960,00 CZK
07.03.2005
0,00
-93 960,00
FAZ
205100975
S00JP004WDE7
70920664
24114
Institute for Internation
18.02.2005
05.03.2005
23.02.2005
11 299,05 CZK
0,00
záloha na úèastnický poplatek za konferenci pro státní správu "Veøejné zakázky" 24.5.-25.5.2005- Praha = Janeèka Crowne Plaza-OPaV
-11 299,05
VYZ
205100976
S00JP004WDF2
70920664
15479
Institute for Internation
02.03.2005
18.02.2005
05.03.2005
10 704,05 CZK
0,00
18.02.2005
11.02.2005
595,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204100744-úèastnický popl.za konferenci "Stavebnictví 2005"-Nováèková OPaV
FAK
205100977
S00JP004WDGX
25322478
2500827
AVONET, s.r.o.
Internet-pevná linka 1/2005- Linka SOS Zlín-OŠZMaTV
-595,00
FAK
205100978
S00JP004WDHS
10573321
0502129
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
18.02.2005
01.03.2005
23.02.2005
86 300,00 CZK
0,00
výmìna konc.stupnì,montáž vysílaèe na PCO,progr.ústøedny na zaøízeních EZS-OŠZMaTV
-86 300,00
FAK
205100979
S00JP004WDIN
49132806
1050001725
CHEVRON-Petr Hrùza
18.02.2005
28.02.2005
24.02.2005
1 436,00 CZK
0,00
oprava konvektomatu-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 436,00
FAK
205100980
S00JP004WDJI
26899949
5103044
JATKA UB, s.r.o.
18.02.2005
01.03.2005
28.02.2005
593,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-593,00
FAK
205100981
S00JP004WDKD
49455834
50200572
Laksyma, a.s.
18.02.2005
21.02.2005
24.02.2005
2 049,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-2 049,00
FAK
205100982
S00JP004WDVU
13698745
2503839
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
21.02.2005
04.03.2005
23.02.2005
246,00 CZK
0,00
Menážka (solnièka) - sùl, pepø, párátka, -Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-246,00
FAK
205100983
S00JP004WDUZ
49455834
50200200
Laksyma, a.s.
21.02.2005
21.02.2005
04.03.2005
1 114,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 114,00
FAK
205100984
S00JP004WDT4
26899949
5103093
JATKA UB, s.r.o.
21.02.2005
02.03.2005
25.02.2005
1 254,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 254,00
FAK
205100985
S00JP004WDS9
63486440
5302601
FILEX, s.r.o.
21.02.2005
03.03.2005
28.02.2005
134,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-134,00
FAK
205100986
S00JP004WDRE
26899949
5103158
JATKA UB, s.r.o.
21.02.2005
03.03.2005
01.03.2005
613,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-613,00
01.03.2005
FAK
205100987
S00JP004WDQJ
25506641
2051008965
ROSA market, s.r.o.
21.02.2005
28.02.2005
2 015,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 015,00
FAK
205100988
S00JP004WDPO
12712400
0501819
Irena Chlachulová-ARTIK
21.02.2005
01.03.2005
28.02.2005
2 559,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 559,00
FAK
205100989
S00JP004WDOT
26899949
5102975
JATKA UB, s.r.o.
21.02.2005
28.02.2005
01.03.2005
403,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-403,00
FAK
205100990
S00JP004WDNY
26899949
5103030
JATKA UB, s.r.o.
21.02.2005
01.03.2005
25.02.2005
323,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-323,00
FAK
205100991
S00JP004WDM3
26899949
5102892
JATKA UB, s.r.o.
21.02.2005
25.02.2005
25.02.2005
2 398,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 398,00
FAK
205100992
S00JP004WDL8
63486440
5302439
FILEX, s.r.o.
21.02.2005
28.02.2005
25.02.2005
715,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-715,00
FAZ
205100993
S00JP004WED5
47675691
4141740040
Severomoravská energetika
21.02.2005
08.03.2005
25.02.2005
27 180,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 3/2005-chaty Sirákov
-27 180,00
FAK
205100994
S00JP004WEFV
46992308
2005000272
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
21.02.2005
11.03.2005
08.03.2005
964,00 CZK
0,00
Pamì•ová karta PRETEC 256MB do digit.fotoaparátu HP-945 PHOTOSMART-odd.kriz.øízení
-964,00
FAK
205100995
S00JP004WEE0
46992308
2005000273
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
21.02.2005
11.03.2005
11.03.2005
9 556,00 CZK
0,00
Objektiv OLYMPUS EZ-4015-odd.kriz.øízení
-9 556,00
VYD
205100996
S00JP004WECA
25666703
250100136
M.I.P.Group, a.s.
21.02.2005
03.03.2005
11.03.2005
58 903,00 CZK
0,00
vyúètování BIT Miláno 12.-15.2.2005 veletrh cest. ruchu zál. fa. è. 240700491; 250700031 za realizaci veletrhù -OCR,VaVV
-5 663,00
FAK
205100997
S00JP004WEBF
71006991
25001
Mateøská škola Zlín
21.02.2005
01.03.2005
28.02.2005
17 286,00 CZK
0,00
spotøeba plynu za rok 2004-PO OVS
-17 286,00
FAK
205100998
S00JP004WEAK
01.03.2005
13082183
2005-086
Petr Straka
21.02.2005
04.03.2005
1 952,00 CZK
-1 952,00
47906413
410134
AUTOKOM, spol. s r.o.
21.02.2005
02.03.2005
29 493,50 CZK
0,00
kontrola a èištìní komínù a kouøovodù-OVS
FAK
205100999
S00JP004WE9P
provedení EMISE a STK na vozidle ZLL 57-32-SDHO Želechovice-OVS
-29 493,50
-29 493,50
FAK
205101000
S00JP004WE8U
48117820
1052010376
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
21.02.2005
19.03.2005
01.03.2005
523,60 CZK
0,00
údržba a vyèištìní stroje AFICIO 1224C RICOH, barevná kopírka v kancel. p. Chudìjové, OCR,VaVV
-523,60
FAK
205101001
S00JP004WE7Z
25538403
2500246
INFOSERVIS CZ, a.s.
21.02.2005
02.03.2005
18.03.2005
20 399,00 CZK
0,00
jednoduchý p.p.d. s propisem-EO
-20 399,00
FAK
205101002
S00JP004WE64
64322637
250102
Srnka Lubomír
21.02.2005
08.03.2005
02.03.2005
38 142,00 CZK
0,00
instalace tabulí názvù ulic-OKP
Zlín - Kudlov
Zlín - Mladcová
obj.è. OKP-10/10/2005
-38 142,00
FAK
205101003
S00JP004WE59
63077639
9952100836
ASPI Publishing s.r.o.
21.02.2005
16.02.2005
07.03.2005
887,00 CZK
0,00
"Základy práva","Interní pøedpisy zamìstnavatele","Firemní kultura a lidské zdroje"-OKP
publíkace pro OKP
vedeno v operativní evidenci OKP
-887,00
FAK
205101004
S00JP004WE4E
64322637
250101
Srnka Lubomír
21.02.2005
08.03.2005
24.02.2005
6 380,00 CZK
0,00
pøemístìní vývìsek,obnovení nátìru,pøemístìní schránky a tabulky-úøadovna Prštné-OKP
-6 380,00
FAK
205101005
S00JP004WE3J
25508211
423240
SAMOHÝL AUTO a.s.
21.02.2005
22.02.2005
04.03.2005
434,00 CZK
0,00
oprava vozidla ZLL 40-04-OKP
inv.è. 6003
vyèištìní brzdových desek, slièování pø.nárazníku+svìtel
-434,00
FAK
205101006
S00JP004WE2O
25508211
423272
SAMOHÝL AUTO a.s.
21.02.2005
28.02.2005
22.02.2005
310,00 CZK
0,00
oprava vozidla ZLL 40-04-OKP
inv.è. 6003
kontrola diagnostiky + mazání
-310,00
FAK
205101007
S00JP004WE1T
40991873
05001
Šilerová Jitka
21.02.2005
14.02.2005
25.02.2005
2 600,00 CZK
0,00
jubilanti - kvìtiny-OKP
-2 600,00
FAK
205101008
S00JP004WE0Y
68045786
FO500006
Jankoviè Tomáš
21.02.2005
18.02.2005
22.02.2005
3 100,00 CZK
0,00
jubilanti - kvìtiny-OKP
-3 100,00
22.02.2005
FAK
205101009
S00JP004WDZA
68121083
05002
Tomáš Baèuvèík
21.02.2005
17.02.2005
11 500,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky-OKP
-11 500,00
FAK
205101010
S00JP004WDYF
63463920
005/001
Rùžena Koneèná POTRAVINY
21.02.2005
16.02.2005
22.02.2005
10 550,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky-OKP
-10 550,00
FAK
205101011
S00JP004WDXK
41576535
5/2005
Dobroslav Hovadík, ing.
21.02.2005
14.02.2005
22.02.2005
1 800,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky-OKP
-1 800,00
FAK
205101012
S00JP004WDWP
68627815
03/05
Josef PALA nákupní støedi
21.02.2005
16.02.2005
22.02.2005
7 450,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky-OKP
-7 450,00
FAK
205101013
S00JP004WEGQ
46579729
80000092
CARNEX spol. s r.o.
21.02.2005
21.02.2005
22.02.2005
522,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-522,00
FAK
205101014
S00JP004WEHL
60193336
0261042694
Èeský Telecom
21.02.2005
28.02.2005
28.02.2005
1 451,00 CZK
0,00
za telefony za 1/2005, è.tel.577439554-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 451,00
FAK
205101015
S00JP004WEIG
60193336
0261071135
Èeský Telecom
21.02.2005
28.02.2005
28.02.2005
1 166,50 CZK
0,00
za telefony za 1/2005, è.tel.577271485-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 166,50
FAK
205101016
S00JP004WEJB
49455834
50200569
Laksyma, a.s.
21.02.2005
21.02.2005
28.02.2005
272,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-272,00
FAK
205101017
S00JP004WEK6
13692747
25302818
WASTEX spol.s.r.o.
21.02.2005
24.02.2005
28.02.2005
530,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-530,00
DOB
205101018
S00JP004WEL1
25321226
2396
Teplo Zlín, a.s.
21.02.2005
25.02.2005
28.02.2005
11 865,30 CZK
0,00
dobropis za tepelnou energii za rok 2004-Jesle M.Knelsa 4056,Zlín
11 865,30
FAK
205101019
S00JP004WEMW
25321226
250329
Teplo Zlín, a.s.
21.02.2005
25.02.2005
08.03.2005
64 280,20 CZK
0,00
za tepelnou energii za 1/2005-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-64 280,20
VYZ
205101020
S00JP004WEOM
49240315
2522108355
28.02.2005
Mladá fronta,a.s.
21.02.2005
08.03.2005
3 087,00 CZK
0,00
MARSHALL,s.r.o.
21.02.2005
22.02.2005
5 296,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204109762-pøedpl. "Strategie" od 1-52/2005-OCR,VaVV
VYZ
205101021
S00JP004WENR
25044842
0129/05
vyúèt.zál.fa.è.205100432-za plošnou reklamu ve mìstì Zlín-OCR,VaVV dle smlouvy o reklamì è. 7043114005
FAK
205101022
S00JP004WEXD
48117820
1052010384
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
22.02.2005
20.03.2005
3 497,70 CZK
0,00
toner-vyèištìní,oprava kopír.stroje-OSaÚP
-3 497,70
FAK
205101023
S00JP004WEY8
47678488
10504707
ABEL-Computer s.r.o.
22.02.2005
28.02.2005
18.03.2005
1 053,20 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 5L (K. Gerychová)-ŽO
-1 053,20
FAK
205101024
S00JP004WEZ3
48532967
20329
EURO CAR Zlín s.r.o.
22.02.2005
20.03.2005
25.02.2005
8 312,00 CZK
0,00
oprava vozidla 2Z4 3210-OKP
inv. è. 6410
1 x pneu Googyear
-8 312,00
FAK
205101025
S00JP004WF0R
25521322
100503324
LESKO-Velkoob.nápojù,s.r.
22.02.2005
17.02.2005
21.03.2005
1 540,50 CZK
0,00
SP - obèerstvení-OKP
pro pracovní jednání primátora
-1 540,50
FAK
205101026
S00JP004WF1M
64949681
0131970205
T-Mobile Czech Republic
22.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
1 246,00 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220250, ing.Venený
OKP, èl. ZMZ
-1 246,00
FAK
205101027
S00JP004WF2H
64322637
250201
Srnka Lubomír
22.02.2005
28.02.2005
24.02.2005
5 974,00 CZK
0,00
demontáž vývìsek a nosné konstrukce-OKP, 4 ks
Kostelec
-5 974,00
FAK
205101028
S00JP004WF3C
60711086
15110001
Technické služby Zlín,s.r
22.02.2005
24.02.2005
24.02.2005
153 842,00 CZK
0,00
oprava výtlukù,oprava chodníkù za 1/2005-OD
-153 842,00
FAK
205101029
S00JP004WF47
60711086
15110002
Technické služby Zlín,s.r
22.02.2005
24.02.2005
15.03.2005
5 266,50 CZK
0,00
oprava chodníkù-OD
-5 266,50
FAK
205101030
S00JP004WF52
60749032
200501
SINGUL,v.o.s.
22.02.2005
01.03.2005
08.03.2005
5 000,00 CZK
0,00
nájem pozemku dìts.høištì na Vršavì-OMZ
-5 000,00
FAK
205101031
S00JP004WF6X
60730153
5700156
DSZO, s.r.o.
22.02.2005
07.03.2005
01.03.2005
10 380,00 CZK
0,00
èasová jízdenka - 6M pásmo AB /2 ks/, pásmo A /6 ks/-OŠZMaTV
-10 380,00
FAK
205101032
S00JP004WF8N
60730153
5700157
DSZO, s.r.o.
22.02.2005
07.03.2005
3 318,00 CZK
07.03.2005
0,00
èasová jízdenka - 6M-pásmo ABC-ORIA
-3 318,00
FAK
205101033
S00JP004WF7S
60730153
5700155
DSZO, s.r.o.
22.02.2005
23.03.2005
07.03.2005
2 940,00 CZK
0,00
èasová jízdenka - 6M-pásmo AB /1 ks/ na období 1.3.2005 - 28.2..2006 - pro OOS
-2 940,00
FAK
205101034
S00JP004WEWI
25319256
2005042
KAROP, s.r.o.
22.02.2005
28.02.2005
23.03.2005
19 269,50 CZK
0,00
oprava vozidla ZLL 15-13-MP, i.è. 6515
-19 269,50
FAK
205101035
S00JP004WEVN
25319256
2005043
KAROP, s.r.o.
22.02.2005
28.02.2005
25.02.2005
12 633,50 CZK
0,00
oprava vozidla ZLK 23-41-MP i.è. 6226
-12 633,50
FAK
205101036
S00JP004WEUS
49969081
04050278
F.N.C., s r.o.
22.02.2005
25.02.2005
25.02.2005
11 305,00 CZK
0,00
lavice,police s háèky-MP
-11 305,00
FAK
205101037
S00JP004WF9I
12435627
FO/05/005
Jaroslav Zámorský
22.02.2005
17.02.2005
02.03.2005
2 463,00 CZK
0,00
za prov.práce-bezpeènostní schránky,malování-MP
-2 463,00
FAK
205101038
S00JP004WES2
12435627
FO/05/007
Jaroslav Zámorský
22.02.2005
25.02.2005
25.02.2005
11 424,00 CZK
0,00
malování tìlocvièny-MP,sanitární nátìr i.è. 2645
-11 424,00
FAK
205101039
S00JP004WER7
12435627
FO/05/006
Jaroslav Zámorský
22.02.2005
24.02.2005
25.02.2005
17 281,00 CZK
0,00
vysekání a napojení kanalizace-MP-havarijní oprava i.è. 2645
-17 281,00
FAK
205101040
S00JP004WEQC
12435627
FO/05/008
Jaroslav Zámorský
22.02.2005
27.02.2005
25.02.2005
13 947,00 CZK
0,00
oprava podlah-MP služebna Želechovice
-13 947,00
FAZ
205101041
S00JP004WEPH
45245681
5035421
VERLAG DASHOFER spol.s r.
22.02.2005
25.02.2005
25.02.2005
1 663,00 CZK
0,00
záloha na "Lexikon úèetních souvztažností pro pøíspìvk.organizace"-22.aktualizace-OKaVA
-1 663,00
FAK
205101042
S00JP004WFAD
64321606
2005009
Pelaj Lubomír
23.02.2005
19.03.2005
25.02.2005
29 631,00 CZK
0,00
pøedplatenky na regeneraci-FKSP
-29 631,00
FAK
205101043
S00JP004WFB8
25565885
250478
RENEWA spol. s r.o.
23.02.2005
03.03.2005
16.03.2005
29 791,00 CZK
0,00
kanceláøský materiál-OVS
-29 791,00
FAZ
205101044
S00JP004WFC3
25900161
3828047715
ÉTER CZ,spol.s r.o.
23.02.2005
04.02.2005
6 550,00 CZK
01.03.2005
0,00
záloha za prezentaci mìsta Zlína (inzerce) v odborné publikaci-OCR,VaVV
-6 550,00
FAK
205101045
S00JP004WFR0
46990844
530056
UNIONPNEU, spol. s r.o.
23.02.2005
24.03.2005
02.03.2005
2 538,00 CZK
0,00
oprava vozidla-MP ZLI 38-81 i.è.4202
-2 538,00
FAK
205101046
S00JP004WFQ5
25779087
350007
BRIMEX Sport s.r.o.
23.02.2005
28.02.2005
22.03.2005
21 450,00 CZK
0,00
permanentky na sportovní èinnost-FKSP
-21 450,00
FAK
205101047
S00JP004WFPA
13082183
2005-104
Petr Straka
23.02.2005
08.03.2005
28.02.2005
3 380,00 CZK
0,00
kontrola a èištìní komínù-OVS
-3 380,00
FAK
205101048
S00JP004WFOF
00048861
5004/05
BUDOVATEL
23.02.2005
01.03.2005
07.03.2005
520,50 CZK
0,00
vodné,stoèné za 01/2005-OMZ
-520,50
FAK
205101049
S00JP004WFNK
26904314
8-05
THERMPROJEKT s.r.o.
23.02.2005
08.03.2005
01.03.2005
28 007,00 CZK
0,00
úprava vzduchotechniky, dodávka a montáž strojní èásti vè. provozních zkoušek a zaškolení v Kinì Kvìten v Malenovicích-odbor kultury
-28 007,00
FAZ
205101050
S00JP004WFET
45245681
5051397
VERLAG DASHOFER spol.s r.
08.03.2005
23.02.2005
07.03.2005
1 880,00 CZK
-1 880,00
23.02.2005
21.02.2005
5 439,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl. od 3.3.-2.9.2005 on-line èasopisu "Zpravodaj pro mzdové úèetní a personalisty"-OŠZMaTV
FAK
205101051
S00JP004WFFO
18811337
5050500238
Moravské teplárny, a.s.
tepelná energie za 1/2005-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-5 439,00
FAK
205101052
S00JP004WFGJ
60193336
0261043542
Èeský Telecom
23.02.2005
28.02.2005
28.02.2005
2 074,50 CZK
0,00
za telefony za 1/2005, è.tel.577219669-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-2 074,50
FAK
205101053
S00JP004WFHE
49455834
50200570
Laksyma, a.s.
23.02.2005
21.02.2005
28.02.2005
1 198,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-1 198,00
FAK
205101054
S00JP004WFI9
25581210
5035
Výrobna lahùdek a uzenin
23.02.2005
28.02.2005
28.02.2005
4 400,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-4 400,00
FAK
205101055
S00JP004WFJ4
13692747
25302819
WASTEX spol.s.r.o.
23.02.2005
24.02.2005
28.02.2005
2 396,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-2 396,00
FAK
205101056
S00JP004WFKZ
60193336
za telefony za 1/2005, è.tel.577242785...OŠZMaTV
0261021053
Èeský Telecom
23.02.2005
28.02.2005
1 269,00 CZK
28.02.2005
0,00
-1 269,00
VYZ
205101057
S00JP004WFDY
00216208
530/048/05
28.02.2005
UNIVERZITA KARLOVA PRAHA
23.02.2005
10.03.2005
20 000,00 CZK
0,00
BEDEIOVÁ EVA reklama-písm
23.02.2005
05.03.2005
3 000,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.205100771-za specializaèní kurz "Nový správní øád I"-OPaV
FAK
205101058
S00JP004WFLU
44119674
1/2005
zhotovení reklamního poutaèe "Velikonoèní jarmark"-OCR,VaVV /hot.pokladnou/
-3 000,00
FAK
205101059
S00JP004WFMP
46286772
550014
Štìpán Martin
23.02.2005
28.02.2005
08.03.2005
1 900,00 CZK
0,00
oprava HF - sady Nokia, pro tajemníka, ing. Mikela (montáž, oprava) -OCR,VaVV
-1 900,00
FAK
205101060
S00JP004WFSV
26271044
505000025
GB-geodezie,spol.s r.o.
23.02.2005
23.03.2005
02.03.2005
7 140,00 CZK
0,00
geometrický plán na dìlení pozemku-OMZ
-7 140,00
FAK
205101061
S00JP004WFVG
26450691
1411009661
MAKRO Cash & Carry ÈR, s.
23.02.2005
25.02.2005
21.03.2005
3 122,00 CZK
0,00
obèerstvení-sekretariát námìstkù II.-OKP
pro pracovní jednání v SN II, vody,..
-3 122,00
FAK
205101062
S00JP004WFWB
25546571
25064
JoPo Zlín, s.r.o.
23.02.2005
08.03.2005
28.02.2005
42 829,50 CZK
0,00
za provedené instalaterské práce-OŠZMaTV
-42 829,50
FAZ
205101063
S00JP004WFTQ
45245681
5047604
VERLAG DASHOFER spol.s r.
23.02.2005
04.03.2005
08.03.2005
1 663,00 CZK
0,00
záloha na "Veøejné zakázky od A do Z" 1.aktualizace-OP
-1 663,00
FAK
205101064
S00JP004WFUL
63077639
9952101232
ASPI Publishing s.r.o.
23.02.2005
02.03.2005
01.03.2005
342,00 CZK
0,00
ochrana osob.údajù v OO-OP
-342,00
FAK
205101065
S00JP004WG0K
13694341
502100007
PSG-International,a.s. Zl
23.02.2005
28.02.2005
28.02.2005
8 500 000,00 CZK
0,00
rekonstrukce a dostavba Mìsts.led.plochy Zlín-2/2005-ORIA
-8 500 000,00
FAK
205101066
S00JP004WFX6
25081152
00000418
ROSANA, spol. s r.o.
23.02.2005
07.03.2005
28.02.2005
740,00 CZK
0,00
rosana pramenitá voda,náhradní nový díl-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín
-740,00
FAK
205101067
S00JP004WFY1
25733621
15013882
Contactel s.r.o.
23.02.2005
04.03.2005
02.03.2005
2 975,00 CZK
0,00
za internet za 1/2005-SVÈ Koìrova 4395,Zlín
-2 975,00
FAK
205101068
S00JP004WFZW
25318187
502571
Wimers Zlín v.o.s.
23.02.2005
18.03.2005
1 086,00 CZK
02.03.2005
0,00
kanceláøský materiál-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín
-1 086,00
FAK
205101069
S00JP004WG1F
42869048
7005100239
OPTYS, spol. s r.o.
23.02.2005
02.03.2005
08.03.2005
1 596,00 CZK
0,00
poukázky PP A øezané-OŠZMaTV,OSM,odd.prodeje bytù
-1 596,00
FAZ
205101070
S00JP004WG2A
26078201
6100070531
E.ON Energie, a.s.
23.02.2005
15.03.2005
02.03.2005
3 630,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m.3100128590-Zálešná IV/1179 ,Zlín-OKP
-3 630,00
FAK
205101071
S00JP004WG35
25565656
2421023
MADELORD, s.r.o.
23.02.2005
27.02.2005
15.03.2005
956,00 CZK
0,00
SN II - obèerstvení na salonku "Zámecké restaurace", dne 14.1. a 17.2.2005-OKP
-956,00
FAK
205101072
S00JP004WG40
62180916
6/2005
Eva Krybusová, Mgr.
23.02.2005
28.02.2005
03.03.2005
3 000,00 CZK
0,00
sepis kupní smlouvy-OD
-3 000,00
FAK
205101073
S00JP004WG5V
62180916
7/2005
Eva Krybusová, Mgr.
23.02.2005
28.02.2005
08.03.2005
3 500,00 CZK
0,00
za vypracování kupní smlouvy-OD
-3 500,00
FAK
205101074
S00JP004WG6Q
00102005
102005
Škrabal Jiøí
23.02.2005
08.03.2005
08.03.2005
49 742,00 CZK
0,00
za vypracování projektové dokumentace-OD
-49 742,00
FAK
205101075
S00JP004WG7L
47678488
10505427
ABEL-Computer s.r.o.
23.02.2005
07.03.2005
08.03.2005
4 992,10 CZK
0,00
renovace toneru-OSV
-4 992,10
FAK
205101076
S00JP004WG8G
47678488
10505428
ABEL-Computer s.r.o.
23.02.2005
07.03.2005
02.03.2005
2 242,00 CZK
0,00
renovace toneruHP LJ 1010 (Ing. Kafková) a HP LJ 5L (Z. Bravencová)-ŽO
-2 242,00
FAK
205101077
S00JP004WG9B
26227061
0046
BCServis CZ s.r.o.
24.02.2005
10.02.2005
03.03.2005
1 720,00 CZK
0,00
pracovní rukavice-OMZ /hot.pokladnou/
-1 720,00
FAK
205101078
S00JP004WGA6
26944812
9740454
SEMPRATERM s.r.o.
24.02.2005
22.02.2005
25.02.2005
4 746,00 CZK
0,00
semena rostlin,postøiky-OMZ /hot.pokladnou/
-4 746,00
FAZ
205101079
S00JP004WGEM
25044842
0048/05-2
MARSHALL,s.r.o.
24.02.2005
07.03.2005
25.02.2005
5 296,00 CZK
0,00
druhá èást zálohy na plošnou reklamu ve mìstì Zlín - inzerce v odborném katalogu -OCR,VaVV
-5 296,00
FAK
205101080
S00JP004WGH7
13655744
05038
Petr Vrla
24.02.2005
09.03.2005
34 992,00 CZK
07.03.2005
0,00
za provedení školení øidièù-OMZ
-34 992,00
FAK
205101081
S00JP004WGFH
46994173
150107
HCM Autoservis s.r.o.
24.02.2005
04.03.2005
08.03.2005
4 028,30 CZK
0,00
oprava vozu ZL 94-93-OMZ
-4 028,30
FAK
205101082
S00JP004WGI2
45672920
1/05
Jaroslav Bartík-RAMAX
24.02.2005
07.03.2005
04.03.2005
93 450,00 CZK
0,00
výroba jeklových konzolí-OMZ
-93 450,00
FAK
205101083
S00JP004WGDR
45479593
05010118
Laski spol. s r.o.
24.02.2005
26.02.2005
08.03.2005
1 368,50 CZK
0,00
výfuk,tìsnìní-OMZ
-1 368,50
FAK
205101084
S00JP004WGCW
10575162
2005/210
Šiška Petr
24.02.2005
16.03.2005
01.03.2005
1 390,00 CZK
0,00
duše-OMZ
-1 390,00
FAK
205101085
S00JP004WGB1
10575162
2005/245
Šiška Petr
24.02.2005
24.03.2005
14.03.2005
5 195,60 CZK
0,00
pláštì,duše-OMZ
-5 195,60
FAK
205101086
S00JP004WGGC
60736437
200510225
HART PRESS, s.r.o.
24.02.2005
09.03.2005
22.03.2005
3 861,50 CZK
0,00
recepty na léèivé pøípravky obs.omamné a psychotronní látky-OŠZMaTV
-3 861,50
FAK
205101087
S00JP004WGJX
60709901
FV25001904
CS 21 ZLÍN, s.r.o.
24.02.2005
09.03.2005
07.03.2005
1 562,00 CZK
0,00
cartridge do tiskárny-2 ks-OVS
-1 562,00
FAK
205101088
S00JP004WGKS
26270986
250067
STEZA Zlín, spol. s r.o.
24.02.2005
09.03.2005
07.03.2005
53 460,00 CZK
0,00
za poskytnuté služby-permanentka-FKSP
-53 460,00
FAK
205101089
S00JP004WGLN
26899949
5103432
JATKA UB, s.r.o.
25.02.2005
08.03.2005
25.02.2005
1 260,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 260,00
FAK
205101090
S00JP004WGMI
12712400
0502104
Irena Chlachulová-ARTIK
25.02.2005
08.03.2005
07.03.2005
757,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-757,00
FAK
205101091
S00JP004WGND
46962107
F04206695
BHJ GARANT, s.r.o.
25.02.2005
07.03.2005
08.03.2005
3 010,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-3 010,00
FAK
205101092
S00JP004WGO8
63486440
5302848
FILEX, s.r.o.
25.02.2005
08.03.2005
181,00 CZK
04.03.2005
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-181,00
FAK
205101093
S00JP004WGP3
26899949
5103224
JATKA UB, s.r.o.
25.02.2005
04.03.2005
04.03.2005
504,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-504,00
FAK
205101094
S00JP004WGQY
25329791
5804/05
Zlatá hvìzda, spol. s r.
25.02.2005
08.03.2005
02.03.2005
3 215,50 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-3 215,50
FAK
205101095
S00JP004WGRT
13698745
2503836
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
25.02.2005
04.03.2005
08.03.2005
2 877,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 877,00
FAK
205101096
S00JP004WHKL
48117820
1052010409
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
25.02.2005
25.03.2005
04.03.2005
2 320,50 CZK
0,00
toner-OSaÚP
-2 320,50
FAK
205101097
S00JP004WHJQ
25578570
2005048
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
25.02.2005
10.03.2005
23.03.2005
3 410,10 CZK
0,00
pracovní obuv,odìvy-OKP
pro potøeby cestáøù
vedeno na kartách
-3 410,10
FAK
205101098
S00JP004WHIV
47114983
1933002275
Èeská pošta,s.p.Praha 3
25.02.2005
10.03.2005
08.03.2005
2 000,00 CZK
0,00
za uveøejnìní informací na centrální adrese-ORIA
-2 000,00
FAK
205101099
S00JP004WHH0
48117820
1052000058
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
25.02.2005
25.03.2005
07.03.2005
4 641,00 CZK
0,00
laminátor RENZ A3-OVS
-4 641,00
FAK
205101100
S00JP004WHG5
00030970
250398
Integra VD Zlín
25.02.2005
09.03.2005
23.03.2005
97 500,00 CZK
0,00
permanentky-rehabilitace-FKSP
-97 500,00
FAK
205101101
S00JP004WHCP
46307745
205008
16.ZŠ Okružní 4685
25.02.2005
10.03.2005
28.02.2005
1 400,00 CZK
0,00
za ozdravný pobyt poøádaný školou v mìs.èervnu v Javorníkách za žákyni Michaelu Juøièkovou-FKSP
-1 400,00
FAK
205101102
S00JP004WHBU
25506153
20500003
A.-S.U.N. s.r.o.
25.02.2005
04.03.2005
28.02.2005
19 550,00 CZK
0,00
pernamentky-FKSP
-19 550,00
FAK
205101103
S00JP004WHFA
lokalizace a odstr.poruchy pøes modem-OVS
26183684
11077
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
25.02.2005
07.03.2005
535,50 CZK
28.02.2005
-535,50
FAK
205101104
S00JP004WHEF
40423794
200505
ŠICO Josef Ing.
25.02.2005
22.03.2005
2 975,00 CZK
0,00
dopracování projekt.dokumentace pro realizaci oprav:Zpevnìné plochy Jaroslavice-OMZ
-2 975,00
FAK
205101105
S00JP004WHDK
13697129
8
ing.Pavel Šimek-FLORART
25.02.2005
29.03.2005
10.03.2005
19 532,20 CZK
0,00
vyhotovení projektové dokumentace-OMZ
-19 532,20
FAK
205101106
S00JP004WHAZ
25344650
530042
Glass Atelier Morava
25.02.2005
10.03.2005
29.03.2005
99 793,00 CZK
0,00
skláøské výrobky urèené k reprezentaèním úèelùm pro potøeby èlenù RMZ (vìcné dary) -OCR,VaVV
-99 793,00
FAK
205101107
S00JP004WH94
60730153
5700173
DSZO, s.r.o.
25.02.2005
12.03.2005
07.03.2005
8 820,00 CZK
0,00
èasová jízdenka-6M-pásmo AB-OCR,VaVV, OKP, 3x celoroèní èasová jízdenka, 2x pro OCR,VaVV, 1 x pro OKP
-8 820,00
VYZ
205101108
S00JP004WH89
49240315
2522108355
11.03.2005
Mladá fronta,a.s.
25.02.2005
12.03.2005
3 087,00 CZK
3 087,00
AUTO VIKI, a. s.
25.02.2005
08.03.2005
1 566,64 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204109762-pøedpl.èas."Strategie" na rok 2005-OCR,VaVV
FAK
205101109
S00JP004WH7E
26493276
0105000416
výmìna brzdových destièek-MP 2Z2 50-70 i.è.6537
-1 566,64
FAK
205101110
S00JP004WH6J
25318187
502886
Wimers Zlín v.o.s.
25.02.2005
24.03.2005
08.03.2005
1 072,50 CZK
0,00
ren. toneru HP-MP
-1 072,50
FAK
205101111
S00JP004WH5O
25318187
502795
Wimers Zlín v.o.s.
25.02.2005
23.03.2005
23.03.2005
1 373,50 CZK
0,00
ren. toneru HP-MP
-1 373,50
FAK
205101112
S00JP004WH4T
18814123
242005
Kateøina Gajzurová
25.02.2005
22.03.2005
21.03.2005
5 902,00 CZK
0,00
kalhoty-prac.odìvy-MP Doležel,Rohleder,Èmok,Korvas
-5 902,00
FAK
205101113
S00JP004WH3Y
60193336
60193336
Èeský Telecom
25.02.2005
28.02.2005
06.06.2005
2 650,50 CZK
0,00
za telefony za 1/2005, è.tel.577431542-SVÈ,Kotìrova4395,Zlín
-2 650,50
FAK
205101114
S00JP004WH23
13692747
25303206
WASTEX spol.s.r.o.
25.02.2005
26.02.2005
03.03.2005
804,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-804,00
FAK
205101115
S00JP004WH18
63486440
5302831
FILEX, s.r.o.
25.02.2005
08.03.2005
07.03.2005
612,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-612,00
FAK
205101116
S00JP004WH0D
26899949
5103451
JATKA UB, s.r.o.
25.02.2005
08.03.2005
954,00 CZK
07.03.2005
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-954,00
FAK
205101117
S00JP004WGZP
40364020
61392
Libor Kopèil
25.02.2005
03.03.2005
11.03.2005
252,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-252,00
FAK
205101118
S00JP004WGYU
71007270
900005
Mateøská škola Zlín
25.02.2005
14.01.2005
07.03.2005
17 544,00 CZK
0,00
vodné,stoèné za 7-12/2004-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-17 544,00
FAK
205101119
S00JP004WGXZ
25581210
32507153
Výrobna lahùdek a uzenin
25.02.2005
28.02.2005
07.03.2005
836,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-836,00
FAK
205101120
S00JP004WGW4
25581210
42502351
Výrobna lahùdek a uzenin
25.02.2005
09.03.2005
07.03.2005
275,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-275,50
FAK
205101121
S00JP004WGV9
46967851
421501380
PENAM spol. s r.o.
25.02.2005
03.03.2005
09.03.2005
262,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-262,00
FAK
205101122
S00JP004WGUE
25581210
42502200
Výrobna lahùdek a uzenin
25.02.2005
07.03.2005
07.03.2005
617,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-617,00
FAK
205101123
S00JP004WGTJ
25581210
32506741
Výrobna lahùdek a uzenin
25.02.2005
26.02.2005
07.03.2005
146,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-146,00
FAK
205101124
S00JP004WGSO
13692747
25303085
WASTEX spol.s.r.o.
25.02.2005
25.02.2005
07.03.2005
4 042,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-4 042,00
FAK
205101125
S00JP004WHLG
26272857
2211914863
Prabos plus a.s.
25.02.2005
08.03.2005
07.03.2005
19 159,00 CZK
0,00
pracovní obuv-kriz.øízení
-19 159,00
FAK
205101126
S00JP004WHSH
25318187
503061
Wimers Zlín v.o.s.
28.02.2005
26.03.2005
08.03.2005
3 529,50 CZK
0,00
InkJet HP,toner-OD
-3 529,50
FAK
205101127
S00JP004WHRM
49435493
500630
PRO CASH s.r.o.
28.02.2005
15.01.2005
29.03.2005
8 890,00 CZK
0,00
barvy do tiskárny,papír pro potøeby p. Chudìjové, -OCR,VaVV
-8 890,00
FAK
205101128
S00JP004WHQR
48389901
0705
Svoboda Pavel
28.02.2005
07.03.2005
53 550,00 CZK
02.03.2005
0,00
za provedené termografické mìøení-ORIA
-53 550,00
FAZ
205101129
S00JP004WHPW
44851359
P121515975
Bertelsmann Springer CZ,
28.02.2005
11.03.2005
04.03.2005
445,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl.èas."Stavba" na rok 2005-ÚHA
-445,00
FAK
205101130
S00JP004WHTC
60720832
1120002335
KALVEI, v.o.s.
28.02.2005
11.03.2005
08.03.2005
63 974,50 CZK
0,00
hygienic.potøeby-OVS
-63 974,50
FAK
205101131
S00JP004WHO1
60720832
1120002315
KALVEI, v.o.s.
28.02.2005
11.03.2005
11.03.2005
65 317,00 CZK
0,00
èisticí prostøedky-OVS
-65 317,00
FAK
205101132
S00JP004WHN6
25569562
990202
Míèek DEMI s.r.o.
28.02.2005
02.03.2005
11.03.2005
3 641,40 CZK
0,00
oprava automatických praèek-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-3 641,40
FAK
205101133
S00JP004WHMB
49455834
50201269
Laksyma, a.s.
28.02.2005
01.03.2005
07.03.2005
885,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-885,00
FAK
205101134
S00JP004WHU7
11520892
003/2005
Nohal Ladislav
28.02.2005
18.03.2005
07.03.2005
2 599,00 CZK
0,00
výroba klíèù ZLL 15-13,ZLK 23-41-MP
-2 599,00
FAK
205101135
S00JP004WHV2
18156258
2005015
Jiøí Jalùvka-KOVOVÝROBA
28.02.2005
10.03.2005
15.03.2005
33 284,30 CZK
0,00
Vybavení výcvik.prostor - tìlocvièna
-33 284,30
FAK
205101136
S00JP004WHWX
40985661
2005/008
Zdenìk Vacek VALUC
28.02.2005
14.03.2005
07.03.2005
1 449,50 CZK
0,00
oprava vozidla ZLI 26-32-MP i.è.750
-1 449,50
FAK
205101137
S00JP004WHXS
12436828
200504
Vincent Ivo
28.02.2005
11.03.2005
10.03.2005
19 278,00 CZK
0,00
nábytek do kanceláøe è. 210C-SN I, OKP
2 x skøíòka na šanony
police
-19 278,00
FAK
205101138
S00JP004WHYN
16361539
1250329
SEVEZA, spol. s r.o.
28.02.2005
03.03.2005
09.03.2005
7 042,00 CZK
0,00
výmìna bezdotyk.baterií-OŠZMaTV
-7 042,00
FAK
205101139
S00JP004WHZI
72437367
2005025
Ing.Ta•ána Poslušná
28.02.2005
14.03.2005
07.03.2005
4 165,00 CZK
0,00
vypracování geometrického plánu za úèelem prodeje èásti pozemku p. è. 1321/1 k. ú. Kostelec u Zlína, smlouva VS 9341000417, è. sml. 1630150295 - manž. Lacinovi -OSM
-4 165,00
09.03.2005
FAK
205101140
S00JP004WI06
63474026
85070227
PNEU PLUS s.r.o.
28.02.2005
23.02.2005
306,00 CZK
0,00
montáž pneu-OMZ /hot.pokladna/
-306,00
FAK
205101141
S00JP004WI2W
18754244
2005019
Leopold Janský
28.02.2005
25.03.2005
01.03.2005
9 902,10 CZK
0,00
oprava výmìna silentblokù,celková kontrola,seøízení-OMZ
-9 902,10
FAK
205101142
S00JP004WI11
18754244
2005021
Leopold Janský
28.02.2005
25.03.2005
22.03.2005
7 604,70 CZK
0,00
øetìz,šroub,kryt vzduch.filtru,klíè kombi,sluchátka-OMZ
-7 604,70
FAK
205101143
S00JP004WI3R
25581210
42502548
Výrobna lahùdek a uzenin
28.02.2005
14.03.2005
22.03.2005
746,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-746,00
FAK
205101144
S00JP004WI4M
46976078
2005/18
Meditronic s.r.o.
28.02.2005
01.03.2005
14.03.2005
5 000,00 CZK
0,00
filtr-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-5 000,00
FAK
205101145
S00JP004WI5H
49455834
50201271
Laksyma, a.s.
28.02.2005
01.03.2005
07.03.2005
1 542,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 542,00
FAK
205101146
S00JP004WI6C
47911034
1/05/08205
MIPL, spol. s r.o.
28.02.2005
11.03.2005
07.03.2005
486,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-486,00
FAK
205101147
S00JP004WI77
47901519
2500156
Pohøebnictví Zlín,spol.s
28.02.2005
04.03.2005
11.03.2005
4 962,00 CZK
0,00
za služby spoj.s pohøbem - p. Kaštila Bohumil zemøel dne 20.2.2005, OSV
-4 962,00
FAK
205101148
S00JP004WI82
46342613
05200109
SUN MORAVOSTAV spol.s r.o
01.03.2005
14.03.2005
04.03.2005
3 506,00 CZK
0,00
oprava vozidla-OMZ
-3 506,00
FAK
205101149
S00JP004WI9X
10094806
25/058
Radislav Vymyslický
01.03.2005
11.03.2005
11.03.2005
1 749,00 CZK
0,00
za provedené opravy výtahu-OVS
-1 749,00
FAK
205101150
S00JP004WIAS
48117820
1052010443
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
01.03.2005
27.03.2005
09.03.2005
17 627,50 CZK
0,00
vyèištìní a oprava kopírky-OSV
-17 627,50
FAK
205101151
S00JP004WIBN
48117820
1052010434
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
01.03.2005
27.03.2005
23.03.2005
1 899,50 CZK
0,00
Servis kopírky, toner - odbor kultury
-1 899,50
23.03.2005
FAK
205101152
S00JP004WICI
47906481
VF50060
ZLINJUST spol. s r.o.
01.03.2005
14.03.2005
621,20 CZK
0,00
zátìžový èisticí koberec - Alternativa - odbor kultury
-621,20
FAK
205101153
S00JP004WIDD
48117820
1052010441
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
01.03.2005
27.03.2005
11.03.2005
1 670,80 CZK
0,00
nákup toneru 2 ks do kopírky MITS v. è. 0241001044 OCR,VaVV
-1 670,80
FAK
205101154
S00JP004WIE8
72474661
1/2005
Faber Petr
01.03.2005
28.03.2005
23.03.2005
23 748,00 CZK
0,00
Dary - hraèky k obøadùm vítání dìtí do života, vìcná správnost: Kovaøíková
Plyšové hraèky - myš (celkem 100 ks/105,-Kè), pes (celkem 96 ks/138,-Kè) - poskytnutá sleva 25 %.
-23 748,00
FAK
205101155
S00JP004WIF3
25354671
5815343
ANAG spol.s.r.o.
01.03.2005
10.03.2005
23.03.2005
533,00 CZK
0,00
"Zákoník práce s kom."-OPaV
-533,00
FAK
205101156
S00JP004WIGY
66224349
20/2005
Eva Køivánková, JUDr.
01.03.2005
14.03.2005
10.03.2005
4 000,00 CZK
0,00
za poskytování právních služeb-OD
-4 000,00
FAK
205101157
S00JP004WIHT
26899949
5103831
JATKA UB, s.r.o.
01.03.2005
14.03.2005
18.03.2005
765,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-765,00
FAK
205101158
S00JP004WIIO
10094806
25/060
Radislav Vymyslický
02.03.2005
14.03.2005
10.03.2005
900,00 CZK
0,00
za provozní prohlídky výtahù-OVS
-900,00
FAK
205101159
S00JP004WIJJ
00030970
250414
Integra VD Zlín
02.03.2005
15.03.2005
09.03.2005
40 560,00 CZK
0,00
pernamentky-rehabilitace-FKSP
-40 560,00
FAK
205101160
S00JP004WIKE
48477192
250065
Karel Rabel
02.03.2005
10.03.2005
07.03.2005
46 562,00 CZK
0,00
za obìdy za 2/2005-OVS
-46 562,00
FAK
205101161
S00JP004WIL9
45672393
6111
Vojtìch Zemánek ASANA
02.03.2005
10.03.2005
08.03.2005
3 391,50 CZK
0,00
dezinfekce-OŠZMaTV
-3 391,50
FAK
205101162
S00JP004WIM4
46542444
2483
Zelíková Jitka
02.03.2005
12.03.2005
09.03.2005
2 100,00 CZK
0,00
znalecký posudek pro smìnu pozemkù v k. ú. Zlín mezi SMZ a HZS ÈR - OSM
-2 100,00
FAK
205101163
S00JP004WINZ
el.kotel,sporák,-OŠZMaTV
25506790
1000000205
AUREXIM s.r.o.
02.03.2005
07.03.2005
187 901,00 CZK
11.03.2005
0,00
-187 901,00
FAK
205101164
S00JP004WIOU
48117820
1052000066
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
02.03.2005
27.03.2005
09.03.2005
33 201,00 CZK
0,00
stolek,autoduplex,odkladaè kopií, montáž pøíslušenství ke kopírce Aficio 1224C Ricoh, barevná kopírka -OCR,VaVV
-33 201,00
FAZ
205101165
S00JP004WIPP
25569937
425001
Avedon s.r.o.
02.03.2005
04.03.2005
06.04.2005
150 000,00 CZK
0,00
záloha na realizaci webu ZlinTourism-cz-OCR,VaVV
-150 000,00
FAZ
205101166
S00JP004WIQK
25569937
425002
Avedon s.r.o.
02.03.2005
04.03.2005
22.03.2005
170 000,00 CZK
0,00
záloha na realizaci Strategie rozvoje cestovního ruchu mìsta Zlína - 1.fáze-OCR,VaVV
-170 000,00
FAK
205101167
S00JP004WIWQ
60711086
15070140
Technické služby Zlín,s.r
02.03.2005
14.03.2005
22.03.2005
6 990,06 CZK
0,00
za odstranìní odpadu na skládce SD za 2/2005-OMZ
-6 990,06
FAK
205101168
S00JP004WIXL
26899949
5103509
JATKA UB, s.r.o.
03.03.2005
09.03.2005
17.03.2005
1 338,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 338,00
FAK
205101169
S00JP004WIYG
13692747
25303153
WASTEX spol.s.r.o.
03.03.2005
26.02.2005
08.03.2005
14 222,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-14 222,00
FAK
205101170
S00JP004WIZB
49455834
50200924
Laksyma, a.s.
03.03.2005
01.03.2005
08.03.2005
295,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-295,00
FAK
205101171
S00JP004WJ0Z
63486440
5303195
FILEX, s.r.o.
03.03.2005
14.03.2005
08.03.2005
668,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-668,00
FAK
205101172
S00JP004WJ1U
26899949
5103948
JATKA UB, s.r.o.
03.03.2005
15.03.2005
09.03.2005
1 358,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 358,00
FAK
205101173
S00JP004WIU0
25318187
503358
Wimers Zlín v.o.s.
03.03.2005
01.04.2005
09.03.2005
431,00 CZK
0,00
ren.HP-SVÈ,Kotìrova 4395,Zlín
-431,00
FAK
205101174
S00JP004WIVV
25318187
503197
Wimers Zlín v.o.s.
03.03.2005
30.03.2005
30.03.2005
1 397,00 CZK
0,00
ren.HP a color-SVÈ,Kotìrova 4395,Zlín
-1 397,00
FAK
205101175
S00JP004WIT5
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
13692747
25304057
WASTEX spol.s.r.o.
03.03.2005
10.03.2005
3 978,00 CZK
29.03.2005
0,00
-3 978,00
FAK
205101176
S00JP004WISA
15213161
25026
Miroslav Kopèil
03.03.2005
25.02.2005
09.03.2005
5 072,00 CZK
0,00
oprava plyn. kotelny -Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-5 072,00
FAK
205101177
S00JP004WJ2P
45672822
250006
Barbora Hrnèíøová HIL
03.03.2005
04.03.2005
09.03.2005
2 558,50 CZK
0,00
tisk tiskopisù-OSV
-2 558,50
FAK
205101178
S00JP004WIRF
62181581
200502/05
Oliviera Fuksová
03.03.2005
01.04.2005
08.03.2005
1 120,00 CZK
0,00
mytí vozidel za 2/200-MP
-1 120,00
FAK
205101179
S00JP004WJ3K
47906413
570032
AUTOKOM, spol. s r.o.
03.03.2005
30.03.2005
01.04.2005
875,50 CZK
0,00
oprava vozu PEUGEOT BOXER ZLL 31-00,oprava táhel øazení-OVS
-875,50
FAK
205101180
S00JP004WJ4F
71007598
25101
Mateøská škola Zlín
03.03.2005
17.03.2005
23.03.2005
101 000,00 CZK
0,00
pøefakturace energií na 1Q-voda,el.energie,otop,plyn-OSV
-101 000,00
FAK
205101181
S00JP004WJE1
12299456
3/2005
Potraviny Buroò
03.03.2005
10.03.2005
09.03.2005
6 203,20 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-6 203,20
FAK
205101182
S00JP004WJFW
46579729
80000138
CARNEX spol. s r.o.
03.03.2005
04.03.2005
10.03.2005
482,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-482,00
FAK
205101183
S00JP004WJGR
46579729
80000128
CARNEX spol. s r.o.
03.03.2005
03.03.2005
09.03.2005
421,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-421,00
FAK
205101184
S00JP004WJHM
49455834
50201266
Laksyma, a.s.
03.03.2005
01.03.2005
09.03.2005
136,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-136,00
FAK
205101185
S00JP004WJIH
25594028
2500350
FIALKA CZ, s.r.o.
03.03.2005
13.03.2005
09.03.2005
1 051,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 051,00
FAK
205101186
S00JP004WJJC
13692747
25303856
WASTEX spol.s.r.o.
03.03.2005
10.03.2005
09.03.2005
1 014,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 014,00
FAK
205101187
S00JP004WJK7
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
40364020
61362
Libor Kopèil
03.03.2005
03.03.2005
145,00 CZK
10.03.2005
0,00
-145,00
FAK
205101188
S00JP004WJL2
18067620
51567
Duòa Šimáèková
03.03.2005
09.03.2005
09.03.2005
88,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-88,00
VYZ
205101189
S00JP004WJ5A
00569135
951130
09.03.2005
Kvasar, spol. s r.o.
03.03.2005
31.03.2005
40 865,00 CZK
0,00
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
03.03.2005
15.03.2005
2 142,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.-za poskytování softwar.služeb ke mzdovému syst.PERM-OIS
FAK
205101190
S00JP004WJAL
26183684
11193 RI
diagnostika,oprava a úprava HW-OVS
-2 142,00
FAK
205101191
S00JP004WJ65
61722995
7/2005
Tomáš Pavlíèek
03.03.2005
14.03.2005
11.03.2005
10 824,00 CZK
0,00
za malíøské práce prov.na radnici Zlín-OVS
-10 824,00
FAK
205101192
S00JP004WJ70
27076288
25025010
ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
03.03.2005
17.03.2005
09.03.2005
72 817,50 CZK
0,00
vodné,stoèné-EO
-72 817,50
FAK
205101193
S00JP004WJ8V
47906481
VF50063
ZLINJUST spol. s r.o.
03.03.2005
15.03.2005
15.03.2005
2 353,90 CZK
0,00
úklidové a èisticí práce za mìsíc unor 2005 na Alternativì-odbor kultury
-2 353,90
FAK
205101194
S00JP004WJ9Q
16190955
3
DELVITA a.s.
03.03.2005
14.03.2005
16.03.2005
2 900,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-2 900,00
FAK
205101195
S00JP004WJCB
60730153
5700211
DSZO, s.r.o.
03.03.2005
17.03.2005
11.03.2005
393,00 CZK
0,00
za instalaci letákù, veøejná schùze Prštné
-393,00
FAK
205101196
S00JP004WJD6
25530372
2005/0044
K & K Øemesla, s.r.o.
03.03.2005
14.03.2005
17.03.2005
2 856,00 CZK
0,00
vlajka Norska,švýcarska PES,vlajky stolní-OKP
vedeno v operativní evidenci OKP
nebezpeèí odcizení a nièení povìtrnostními podmínkami
-2 856,00
FAK
205101197
S00JP004WJBG
12436828
200505
Vincent Ivo
03.03.2005
11.03.2005
09.03.2005
5 331,50 CZK
0,00
úprava nábytku,skøíòka na šanony-OD
-5 331,50
FAK
205101198
S00JP004WJNS
26227061
0060
BCServis CZ s.r.o.
03.03.2005
23.02.2005
16.03.2005
1 532,50 CZK
0,00
rukavice,lopata na sníh-OMZ
-1 532,50
FAK
205101199
S00JP004WJON
66224349
21/2005
Eva Køivánková, JUDr.
03.03.2005
15.03.2005
12 000,00 CZK
04.03.2005
0,00
za poskytnutou právní pomoc za 2/2005-OMZ
-12 000,00
FAK
205101200
S00JP004WJMX
16301421
40989
Milan Neèas - GASTRO
03.03.2005
13.03.2005
15.03.2005
33 719,70 CZK
0,00
za odebrané obìdy za 2/2005-OMZ
-33 719,70
FAK
205101201
S00JP004WJQD
18157513
2005008
Šopík Radoslav
04.03.2005
30.03.2005
14.03.2005
79 417,70 CZK
0,00
za zajištìní plošné inzerce v Mag.Zlín è.3/2005-OVaVV
FAK
205101202
S00JP004WJPI
62180975
200513
Janèík Svatoslav
04.03.2005
15.03.2005
-59 563,27
21.03.2005
-19 854,43
12.05.2005
2 600,00 CZK
0,00
za ubytování osob za 3/2005-OSV
-2 600,00
FAK
205101203
S00JP004WKNL
12298981
01/05
Vladimír Hájek,rámy paspa
04.03.2005
02.03.2005
18.03.2005
6 000,00 CZK
0,00
dodání komponentù pro závìsný systém - Alternativa - odb.kultury
-6 000,00
VYZ
205101204
S00JP004WJR8
45245681
05017160
VERLAG DASHOFER spol.s r.
16.03.2005
04.03.2005
19.03.2005
1 663,00 CZK
0,00
04.03.2005
28.02.2005
1 481,00 CZK
0,00
vyúèt. zál.fa è. 205101041 - "Lexikon úèetních souvztažností, 22.aktualizace" - OKaVA
FAK
205101205
S00JP004WKMQ
72437774
510065
Slezáèek Petr
náhon tachometru, hadièka ostøikovaèe, Š.Felicia 1Z6 73-00 - OŠZMaTV
-1 481,00
FAK
205101206
S00JP004WKLV
40364020
61529
Libor Kopèil
04.03.2005
11.03.2005
11.03.2005
288,00 CZK
0,00
vejce - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-288,00
FAK
205101207
S00JP004WKJ5
48474495
02/05
Petr Krátký
04.03.2005
10.03.2005
11.03.2005
1 428,00 CZK
0,00
oprava skøínìk - Rehabilit.stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-1 428,00
FAK
205101208
S00JP004WKK0
49455834
50201989
Laksyma, a.s.
04.03.2005
09.03.2005
11.03.2005
690,00 CZK
0,00
mléko - Rehabilit.stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-690,00
FAK
205101209
S00JP004WJS3
00531928
252015
HC Hamé Zlín
04.03.2005
12.03.2005
11.03.2005
339 864,00 CZK
0,00
za služby spojené s poøádáním veøejného bruslení za 2/2005 - OŠZMaTV èásteènì hrazeno zápoètem na úèet 19-128661/0100
-19 261,00
FAK
205101210
S00JP004WJTY
za poskytování právních služeb za 2/2005 - OP
511112019 15/05
Fišer Pavel
04.03.2005
04.04.2005
-19 261,00
13.09.2005
-320 603,00
13.09.2005
6 188,00 CZK
0,00
-6 188,00
FAK
205101211
S00JP004WJUT
40942031
510876
Epos spol.s r.o.
04.03.2005
02.03.2005
31.03.2005
1 942,00 CZK
0,00
kanceláøské potøeby - OP
-1 942,00
FAK
205101212
S00JP004WJVO
18550959
200507
Orbesová Bronislava
04.03.2005
14.03.2005
09.03.2005
11 156,25 CZK
0,00
za poskytování právní pomoci - OP
-11 156,25
FAK
205101213
S00JP004WJWJ
18550959
200508
Orbesová Bronislava
04.03.2005
14.03.2005
14.03.2005
71 400,00 CZK
0,00
za poskytování právní pomoci-OSaÚP
-71 400,00
FAK
205101214
S00JP004WJXE
48472387
182005
Èechová
04.03.2005
17.03.2005
14.03.2005
2 722,00 CZK
0,00
za právní služby za 2/2005-OSM
-2 722,00
FAK
205101215
S00JP004WK2I
46347089
1050164
Teplárna Otrokovice a.s.
04.03.2005
16.03.2005
17.03.2005
9 763,10 CZK
0,00
dodávka tepelné energie za 1.2.-28.2.2005 - KD,knihovna è.845, Mlýnská - odb.kultury a OSV
-9 763,10
FAK
205101216
S00JP004WK3D
25322478
2501788
AVONET, s.r.o.
04.03.2005
11.03.2005
22.03.2005
1 059,10 CZK
0,00
internet za 2/2005 Alternativa-odbor kultury
-1 059,10
FAK
205101217
S00JP004WK48
26913453
10000108
Správa a údržba silnic Zl
04.03.2005
31.03.2005
16.03.2005
12 390,00 CZK
0,00
pronájem,el.energie,teplo.voda-OKP
OI Maják, 2005
-12 390,00
VYD
205101218
S00JP004WKPB
49970194
6100047969
Jihomoravská energetika
04.03.2005
14.03.2005
31.03.2005
26 994,00 CZK
0,00
vyúèt. el.energie za 20.1.2004 - 14.2.2005 - è.o.m. 3100114147, 3100114154...kryty CO, Dukelská, M.Knesla, Padìlky, Beneš.nábø. - OVS-CO
-13 239,00
FAK
205101219
S00JP004WK53
49971361
205100572
RUDOLF JELÍNEK a.s.
04.03.2005
30.03.2005
14.03.2005
8 000,00 CZK
0,00
slivovice BUDIK BILA- 40 ks do dárkového balení pro reprezentaèní úèely èlenù RMZ (OCR,VaVV)
-8 000,00
FAZ
205101220
S00JP004WKOG
26078201
6100047969
E.ON Energie, a.s.
04.03.2005
17.03.2005
29.03.2005
7 240,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100114147, 3100114154...-kryty CO, Dukelská, M.Knesla, Padìlky... - OVS-CO
-7 240,00
VYP
205101221
S00JP004WJY9
49970194
6100048335
Jihomoravská energetika
04.03.2005
17.03.2005
17.03.2005
632,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 23.1.2004 - 1.2.2005, è.o.m. 3100114552 - Kvítková 3345 - OVS-CO
233,00
FAK
205101222
S00JP004WK6Y
25322478
2501786
AVONET, s.r.o.
04.03.2005
11.03.2005
36 235,50 CZK
17.03.2005
0,00
Internet-za 2/2005-OIS
-36 235,50
FAZ
205101223
S00JP004WJZ4
26078201
6100048335
E.ON Energie, a.s.
04.03.2005
17.03.2005
09.03.2005
80,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100114552, Kvítková 3345 - OVS-CO
-80,00
FAK
205101224
S00JP004WK7T
49939505
7/2005
DDM,PP-7 Ždánice
04.03.2005
19.03.2005
17.03.2005
2 880,00 CZK
0,00
za pobyt v letním táboøe-Viktor Kolmaèka nar.15.7.1994-FKSP
-2 880,00
FAK
205101225
S00JP004WK8O
25584758
050034
TELEVISION NET, s.r.o.
04.03.2005
16.03.2005
16.03.2005
51 408,00 CZK
0,00
výroba audioviz.projekce "Magazín Zlín"-OVaVV
-51 408,00
FAK
205101226
S00JP004WK0S
25584758
050033
TELEVISION NET, s.r.o.
04.03.2005
16.03.2005
16.03.2005
26 775,00 CZK
0,00
archivace a kontrola vysílání TV Net, + DV-CAM - OCR,VaVV
-26 775,00
FAK
205101227
S00JP004WK9J
42339626
601057
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
04.03.2005
14.03.2005
17.03.2005
214 703,00 CZK
0,00
tisk Mag.Zlín è.3/05-OVaVV
-214 703,00
FAK
205101228
S00JP004WK1N
48117820
1052000073
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
04.03.2005
01.04.2005
09.03.2005
6 190,40 CZK
0,00
toner, 2ks - OSaÚP
-6 190,40
FAK
205101229
S00JP004WKAE
45309655
25000158
D.H.S.-spol.s r.o.
04.03.2005
16.03.2005
01.04.2005
67 732,00 CZK
0,00
za komplexní øešitelský servis za 2/2005-MP
-67 732,00
FAK
205101230
S00JP004WKB9
47114983
1933002853
Èeská pošta,s.p.Praha 3
04.03.2005
17.03.2005
21.03.2005
178,50 CZK
0,00
za nadstandard.zprac.pk A za 2/2005-EO
-178,50
FAK
205101231
S00JP004WKC4
47114983
1933002698
Èeská pošta,s.p.Praha 3
04.03.2005
17.03.2005
14.03.2005
324,28 CZK
0,00
za nadstandard.zpracov.pk A-EO
-324,28
FAK
205101232
S00JP004WKDZ
40417131
250100019
Ludmila Bìhulová
04.03.2005
12.03.2005
14.03.2005
189,50 CZK
0,00
za opravu kalkulaè.stroje-EO
-189,50
FAK
205101233
S00JP004WKQ6
48402991
3/2005
Jindra Ivan
04.03.2005
02.04.2005
14.03.2005
2 340,00 CZK
0,00
dohledávání historického majetku lesa - OMZ
-2 340,00
FAK
205101234
S00JP004WKGK
18754244
2005022
Leopold Janský
04.03.2005
25.03.2005
34 900,00 CZK
01.04.2005
0,00
za køovinoøez Dolmar MS 4010 - OMZ
-34 900,00
FAK
205101235
S00JP004WKHF
18754244
2005018
Leopold Janský
04.03.2005
23.03.2005
22.03.2005
2 973,70 CZK
0,00
za opravu motorového vozidla TOYOTA HILUX, ZLK 55-78 - OMZ
-2 973,70
FAK
205101236
S00JP004WKEU
40417131
250100018
Ludmila Bìhulová
04.03.2005
12.03.2005
22.03.2005
297,50 CZK
0,00
za opravu psacího stroje-OSM- pí Bartoòová
-297,50
FAK
205101237
S00JP004WKIA
10575162
2005/284
Šiška Petr
04.03.2005
02.04.2005
11.03.2005
1 618,40 CZK
0,00
pláš• - OMZ
-1 618,40
FAK
205101238
S00JP004WKFP
26271044
505000034
GB-geodezie,spol.s r.o.
04.03.2005
12.03.2005
01.04.2005
7 378,00 CZK
0,00
geometric.plán na oddìlení p. p. 934/1 k. ú. Malenovice u Zlína -OSM
-7 378,00
FAK
205101239
S00JP004WKR1
18174124
2005060
Jiøí Mrùzek, ing. GEOMAN
04.03.2005
17.03.2005
15.03.2005
6 998,00 CZK
0,00
geometrický plán-k.ú.Mladcová-OVS
-6 998,00
FAK
205101240
S00JP004WKSW
60711086
15040099
Technické služby Zlín,s.r
04.03.2005
16.03.2005
14.03.2005
1 700 033,11 CZK
0,00
za odstranìní komunálního odpadu za 2/2005 - OŽPaZ
-1 700 033,11
FAK
205101241
S00JP004WKTR
25505530
25010
TENIS VRŠAVA, s.r.o.
04.03.2005
14.03.2005
16.03.2005
12 950,00 CZK
0,00
za pronájem kurtu v tenis.hale Zlín-Vršava za 2/2005-FKSP
-12 950,00
FAK
205101242
S00JP004WKUM
00094901
1000003/05
Filharmonie B. Martinù
04.03.2005
17.03.2005
11.03.2005
43 400,00 CZK
0,00
za vstupenky na koncert "Turné Paganini 2005" houslisty Pavla Šporcla,dne 9.4.2005 v Domì umìní-FKSP
-43 400,00
FAK
205101243
S00JP004WKWC
26078201
6100049281
E.ON Energie, a.s.
07.03.2005
14.03.2005
15.03.2005
40 069,00 CZK
0,00
za el.energii za 22.10.2004 - 28.1.2005, è.o.m. 3101033529 - útulek Vršava - OŽPaZ
-40 069,00
FAZ
205101244
S00JP004WKVH
26078201
6100049281
E.ON Energie, a.s.
07.03.2005
17.03.2005
14.03.2005
13 400,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3101033529 - útulek Vršava - OŽPaZ
-13 400,00
FAK
205101245
S00JP004WKX7
27076288
250065
ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
07.03.2005
09.02.2005
17.03.2005
1 149,00 CZK
0,00
dopojení vodovodní pøípojky - byt.dùm Podlesí - ORIA
-1 149,00
10.03.2005
FAK
205101246
S00JP004WKZX
10573321
0503112
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
07.03.2005
16.03.2005
4 165,00 CZK
0,00
roèní periodická reviza zaøízení EZS v budovì nám.Míru 464 - OVS
-4 165,00
FAK
205101247
S00JP004WKY2
12742686
20
Richard Jecho
07.03.2005
14.03.2005
14.03.2005
7 330,00 CZK
0,00
mosazné plakety - MP 10 let služby u MP
-7 330,00
FAK
205101248
S00JP004WL1G
26270978
5052
LESY POD HOSTÝNEM s r.o.
07.03.2005
22.03.2005
21.03.2005
12 716,00 CZK
0,00
úklid klestu, proøezávky, výøezy, sadby... - Velíková, Želechovice - OMZ
-12 716,00
VYP
205101249
S00JP004WL0L
26078201
6300777293
E.ON Energie, a.s.
17.03.2005
07.03.2005
17.03.2005
396,00 CZK
396,00
07.03.2005
02.04.2005
1 755,20 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 29.1.2004 - 1.2.2005, è.o.m. 3100535880 - Obeciny XII/3638 - OSV
FAK
205101250
S00JP004WL2B
48117820
5052000110
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
mìs.splátka za zaøízení Aficio 1018 RICOH - OSaÚP
-1 755,20
FAK
205101251
S00JP004WL41
48117820
5052000101
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
07.03.2005
01.04.2005
01.04.2005
598,40 CZK
0,00
mìs.splátka za zaøízení FT 4615 Ricoh - ÚHA
-598,40
FAK
205101252
S00JP004WL36
25565656
2421028
MADELORD, s.r.o.
07.03.2005
08.03.2005
01.04.2005
2 094,00 CZK
0,00
za pracovní obìd poroty ze dne 28.2.2005 v Zámecké restauraci - ÚHA
-2 094,00
FAZ
205101253
S00JP004WL6R
63077639
2650119535
ASPI Publishing s.r.o.
07.03.2005
21.03.2005
08.03.2005
999,00 CZK
0,00
záloha na publikaci "Práce a mzda" od 01/2005 - 13/2005 - OPaV
-999,00
FAK
205101254
S00JP004WL5W
49435493
500643
PRO CASH s.r.o.
07.03.2005
13.03.2005
11.03.2005
10 515,00 CZK
0,00
papír pro HP DJ 750C, barvy pro Canon BJC 8500 (p. Chudìjová) - OCR,VaVV
-10 515,00
FAK
205101255
S00JP004WL7M
46345191
01505
STaDO s.r.o.
07.03.2005
13.03.2005
06.04.2005
57 787,80 CZK
0,00
za stav.práce ve skladu a pøípravnì zeleniny - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV
-57 787,80
FAK
205101256
S00JP004WL9C
25327755
4
Soukromá stø. hotel. škol
07.03.2005
16.03.2005
11.03.2005
2 000,00 CZK
0,00
za obèerstvení dne 28.2.2005 - OKP
návštìva studentù a pedagogù z Rijksuniversiteit Groningen
-2 000,00
FAK
205101257
S00JP004WL8H
70850887
220053
Domov-penzion pro dùchodc
07.03.2005
14.03.2005
14.03.2005
570,00 CZK
0,00
ze energie a služby za 2/2005 - OKP
OI Brouèkova
-570,00
14.03.2005
FAK
205101258
S00JP004WLB2
26913453
10000127
Správa a údržba silnic Zl
07.03.2005
17.03.2005
160,70 CZK
0,00
pomìrná èást nákladù na obsluhu telefonní ústøedny a provoz.nákl. tarifikátoru za 2/2005 - OKP
-160,70
FAK
205101259
S00JP004WLA7
26913453
10000122
Správa a údržba silnic Zl
07.03.2005
17.03.2005
17.03.2005
582,30 CZK
0,00
za telefonní hovory za 2/2005 - OKP
OI Maják
-582,30
FAK
205101260
S00JP004WLCX
41576535
13/2005
Dobroslav Hovadík, ing.
07.03.2005
14.03.2005
17.03.2005
3 050,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
OKP
-3 050,00
FAK
205101261
S00JP004WLDS
48447404
20340207
Vìra Zelenková
07.03.2005
31.12.2004
11.03.2005
11 600,00 CZK
0,00
pøeklady CZE-GER, CZE-ENG pro produkt cestovního ruchu, OCR,VaVV
-11 600,00
FAK
205101262
S00JP004WLEN
25620991
0547111725
MOUNTFIELD a.s.
07.03.2005
04.03.2005
17.03.2005
1 097,00 CZK
0,00
kalhoty protipoøezové - OMZ
-1 097,00
FAK
205101263
S00JP004WLMJ
49455834
50201987
Laksyma, a.s.
07.03.2005
09.03.2005
11.03.2005
414,00 CZK
0,00
mléko - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV
-414,00
FAK
205101264
S00JP004WLLO
49455834
50201267
Laksyma, a.s.
07.03.2005
01.03.2005
11.03.2005
276,00 CZK
0,00
mléko - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV
-276,00
FAK
205101265
S00JP004WLKT
13692747
25303855
WASTEX spol.s.r.o.
07.03.2005
10.03.2005
11.03.2005
2 476,00 CZK
0,00
potraviny - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV
-2 476,00
FAZ
205101266
S00JP004WLNE
49970607
4832670022
Jihomoravská plynárenská,
07.03.2005
08.04.2005
11.03.2005
1 100,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za 2.Q 2005, è.o.m. 2414061- Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV
-1 100,00
FAK
205101267
S00JP004WLGD
25590286
200522020
LIMIT - Z s.r.o.
07.03.2005
14.03.2005
08.04.2005
5 512,50 CZK
0,00
pronájem støelnice, 2/2005 - MP
-5 512,50
FAK
205101268
S00JP004WLFI
46992308
2005000343
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
07.03.2005
22.03.2005
21.03.2005
43 042,00 CZK
0,00
monitory-4ks - MP
-43 042,00
FAK
205101269
S00JP004WLI3
25549782
25008
GREGOROVIÈ, s.r.o.
07.03.2005
15.03.2005
8 522,80 CZK
21.03.2005
0,00
výmìna termostatických hlavic radiatorových ventilù - MP
-8 522,80
FAK
205101270
S00JP004WLH8
64942503
25035231
PAPIRIUS s.r.o.
07.03.2005
12.03.2005
21.03.2005
8 894,29 CZK
0,00
kanceláøské potøeby - MP
-8 894,29
FAK
205101271
S00JP004WLJY
26709856
054040347
Èeský servis, a.s.
07.03.2005
15.03.2005
23.03.2005
4 165,00 CZK
0,00
oprava tiskárny - MP i.è. 75561
-4 165,00
FAK
205101272
S00JP004WLUF
72437774
510064
Slezáèek Petr
07.03.2005
18.03.2005
23.03.2005
1 636,00 CZK
0,00
oprava termostatu, chladící kapalina - Š Felicia ZLK 59-99 - OSaÚP, inv.è. 4807
-1 636,00
FAK
205101273
S00JP004WLQZ
18550959
200506
Orbesová Bronislava
07.03.2005
14.03.2005
18.03.2005
209 291,25 CZK
0,00
za poskytnuté právní služby - OP
-209 291,25
FAK
205101274
S00JP004WLSP
18811337
5050500549
Moravské teplárny, a.s.
07.03.2005
18.03.2005
14.03.2005
115 850,70 CZK
0,00
za odbìr tepla z horké vody za 2/2005, nám.Míru 12, Bartošova 15 - OVS
-115 850,70
FAK
205101275
S00JP004WLRU
18811337
5050500623
Moravské teplárny, a.s.
07.03.2005
18.03.2005
18.03.2005
75 330,20 CZK
0,00
za odbìr tepla z horké vody za 2/2005, Soudní ul.1 - OVS
-75 330,20
FAK
205101276
S00JP004WLTK
18811337
5050500550
Moravské teplárny, a.s.
07.03.2005
18.03.2005
18.03.2005
65 811,90 CZK
0,00
za odbìr tepla z horké vody za 2/2005, Santražiny 3312 - OMZ, MP
-65 811,90
FAK
205101277
S00JP004WLO9
16298306
07/2005
Libuše Svobodová
07.03.2005
01.04.2005
21.03.2005
8 859,50 CZK
0,00
posypová sùl, barvy, øedidla ... - OMZ
-8 859,50
FAK
205101278
S00JP004WLVA
45241384
9752
ARAL CR,a.s.
07.03.2005
15.03.2005
01.04.2005
69 712,16 CZK
0,00
za PHM za 2/2005 - OMZ
-69 712,16
FAK
205101279
S00JP004WLW5
45272956
6181684814
Èeská pojiš•ovna a.s.
07.03.2005
22.03.2005
11.03.2005
17 505,00 CZK
0,00
pojistné motorových vozidel za 2/2005 - OVS
-17 505,00
FAK
205101280
S00JP004WLX0
45272956
8409158116
Èeská pojiš•ovna a.s.
07.03.2005
22.03.2005
09.03.2005
8 703,00 CZK
0,00
pojistné motorových vozidel za 2/2005 - OMZ
-8 703,00
FAK
205101281
S00JP004WLYV
47676795
5300257
AutoCont CZ a.s.
08.03.2005
12.03.2005
381,00 CZK
17.03.2005
0,00
diagnostika závady tiskárny - OVS
-381,00
FAK
205101282
S00JP004WMFB
62331485
1-060/2005
Akademie J.A.Komenského
08.03.2005
18.03.2005
11.03.2005
4 938,20 CZK
0,00
pøíprava na ovìøení zvláštní odborné zpùsobilosti - II.soustøedìní 21.-25.2.2005 - Jana Peterková - OPaV
-4 938,20
FAK
205101283
S00JP004WMEG
00284475
1522122
Mìsto Slušovice
08.03.2005
30.09.2002
16.03.2005
2 341,00 CZK
0,00
neinvestièní náklady na žáky šk.rok 2001/2002 - OŠZMaTV
-2 341,00
FAK
205101284
S00JP004WM95
48476684
132005
Ing.Jiøí Škrabal
08.03.2005
21.03.2005
29.03.2005
49 980,00 CZK
0,00
za vypracování projekt.dokumentace "Parkovištì a pøeložka chodníkù - ul.Ševcovská" - OD
-49 980,00
FAK
205101285
S00JP004WM8A
47678488
10506080
ABEL-Computer s.r.o.
08.03.2005
14.03.2005
22.03.2005
1 059,10 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 1200 - OD
-1 059,10
VYZ
205101286
S00JP004WM7F
45245681
05021517
16.03.2005
VERLAG DASHOFER spol.s r.
08.03.2005
23.03.2005
1 663,00 CZK
0,00
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
08.03.2005
03.04.2005
4 167,40 CZK
0,00
vyúèt. zál.fa è. 205101063 - "Veøejné zakázky od A do Z, 1.aktualizace" - OP
FAK
205101287
S00JP004WMDL
48117820
1052010493
toner - OP, pøestupkové odd.
-4 167,40
FAK
205101288
S00JP004WM24
47678488
10506435
ABEL-Computer s.r.o.
08.03.2005
17.03.2005
04.04.2005
2 112,30 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 1200, 5L - OP
-2 112,30
FAK
205101289
S00JP004WM6K
46992308
2005000331
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
08.03.2005
21.03.2005
14.03.2005
1 074 534,00 CZK
0,00
stojan na servery, klávesnice, PC, monitory - OIS
-1 074 534,00
FAK
205101290
S00JP004WM5P
44140452
05020002
Alois Nedbálek LONEZR
08.03.2005
17.03.2005
22.03.2005
10 000,00 CZK
0,00
za provedené profylaktické prohlídky a údržbu stanic na mìøení imisí za leden - bøezen 2005 - OŽPaZ
-10 000,00
FAK
205101291
S00JP004WM4U
40991369
5000280
Machová Anežka
08.03.2005
18.03.2005
14.03.2005
15 970,00 CZK
0,00
xero papír, obal na spisy, poøadaè, spisová deska - OVS
-15 970,00
FAK
205101292
S00JP004WMBV
46508147
2540311
THT, s.r.o.
08.03.2005
21.03.2005
18.03.2005
5 242,00 CZK
0,00
kulový ventil, tìsnìní-pryž - na vozidlo Š CAS 25 ZLL 57-32 - OVS-PO
-5 242,00
FAK
205101293
S00JP004WMA0
25788001
35370581
za Oskar za 4.2.-3.3.2005, è.tel. 777176898, 608556898 - OVS
ÈESKÝ MOBIL a.s.
08.03.2005
22.03.2005
7 745,50 CZK
21.03.2005
0,00
-7 745,50
FAK
205101294
S00JP004WM3Z
47114983
1933003406
Èeská pošta, s.p.
08.03.2005
21.03.2005
18.03.2005
1 000,00 CZK
0,00
za uveøejnìní informací na centrální adrese "Kongresové centrum Zlín,inženýrské sítì" - ORIA
-1 000,00
FAK
205101295
S00JP004WM0E
47114983
1933003345
Èeská pošta, s.p.
08.03.2005
21.03.2005
21.03.2005
1 000,00 CZK
0,00
za uveøejnìní informací na centrální adrese "Burešov 4886-rekonstrukce budovy" - OVS
-1 000,00
FAK
205101296
S00JP004WMCQ
46967699
5028
GEOTOP spol. s r.o.
08.03.2005
21.03.2005
16.03.2005
8 806,00 CZK
0,00
vyhotovení geometrického plánu "Útulek pro zvíøata v nouzi a další aktivity" - ORIA
-8 806,00
FAK
205101297
S00JP004WM19
60730153
5700236
DSZO, s.r.o.
08.03.2005
09.04.2005
21.03.2005
3 160,00 CZK
0,00
èasová jízdenka - 6M - pásmo ABC, 2ks - OMZ
-3 160,00
FAK
205101298
S00JP004WLZQ
60730153
5700237
DSZO, s.r.o.
08.03.2005
09.04.2005
08.04.2005
5 900,00 CZK
0,00
èasová jízdenka - 6M - pásmo AB, 4ks, obaly na kartièku, list kmenový - OSaÚP
-5 900,00
FAK
205101299
S00JP004WMN7
40364020
61538
Libor Kopèil
08.03.2005
17.03.2005
08.04.2005
378,00 CZK
0,00
vejce - Centr.pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-378,00
FAK
205101300
S00JP004WMMC
25589393
2005083
Zlín Copy s.r.o.
08.03.2005
10.03.2005
11.03.2005
1 273,00 CZK
0,00
výmìna transportní a podávací rolky .. - Centr. pro resp. osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-1 273,00
FAK
205101301
S00JP004WMLH
49455834
50201991
Laksyma, a.s.
08.03.2005
09.03.2005
11.03.2005
1 346,00 CZK
0,00
mléko - Centr. pro resp. osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-1 346,00
FAK
205101302
S00JP004WMKM
25581210
42502735
Výrobna lahùdek a uzenin
08.03.2005
17.03.2005
11.03.2005
466,00 CZK
0,00
maso - Centr. pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-466,00
FAK
205101303
S00JP004WMJR
18067620
51570
Duòa Šimáèková
08.03.2005
09.03.2005
17.03.2005
220,00 CZK
0,00
potraviny - Centr.pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-220,00
FAK
205101304
S00JP004WMIW
46967851
421501667
PENAM spol. s r.o.
08.03.2005
11.03.2005
11.03.2005
375,00 CZK
0,00
potraviny - Centr.pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-375,00
FAK
205101305
S00JP004WMH1
13692747
25304056
potraviny - Centr. pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
WASTEX spol.s.r.o.
08.03.2005
10.03.2005
5 012,00 CZK
11.03.2005
0,00
-5 012,00
FAK
205101306
S00JP004WMG6
25581210
42502853
Výrobna lahùdek a uzenin
08.03.2005
21.03.2005
11.03.2005
1 312,00 CZK
0,00
maso - Centr. pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-1 312,00
FAK
205101307
S00JP004WNM5
64949681
0131620305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
21.03.2005
1 032,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220329 - ORIA
-1 032,00
FAK
205101308
S00JP004WNN0
64949681
0131430305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
449,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220343 - p.Karlíková - ORIA
-449,00
FAK
205101309
S00JP004WNOV
64949681
0132040305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
440,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604221637 - p.Šidlík - ORIA
-440,00
FAK
205101310
S00JP004WNPQ
64949681
0132050305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
444,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604221638 - p.Hanke - ORIA
-444,00
FAK
205101311
S00JP004WNRG
64949681
0132060305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
444,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604221639 - p.Hloušek - ORIA
-444,00
FAK
205101312
S00JP004WNQL
64949681
0131350305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
1 290,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220249 - ing.Dorazil - ORIA
-1 290,00
FAK
205101313
S00JP004WMWY
64949681
0131490305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
958,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220314 - p.Doležalová - OPaV
-958,50
FAK
205101314
S00JP004WMXT
64949681
0132140305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
188,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604221646 - p.Rùžièková, Smrèková - OPaV
-188,50
FAK
205101315
S00JP004WN07
64949681
0131280305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
913,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220296 - ing.Muharová - OŠZMaTV
-913,00
FAK
205101316
S00JP004WMZJ
64949681
0131310305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
551,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220293 - p.Voøechovská - OŠZMaTV
-551,50
FAK
205101317
S00JP004WMYO
64949681
0131340305
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220248 - mgr.Opravil - OŠZMaTV
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
1 142,50 CZK
23.03.2005
0,00
-1 142,50
FAK
205101318
S00JP004WNLA
64949681
0131880305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
1 187,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220455 - p.Èevorová - OSaÚP
-1 187,00
FAK
205101319
S00JP004WNKF
64949681
0131550305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
440,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220321 - ing.Obdržálek - OSaÚP
-440,50
FAK
205101320
S00JP004WNJK
64949681
0131460305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
455,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220346 - ing.Nìmcová - OSaÚP
-455,00
FAK
205101321
S00JP004WNIP
64949681
0132020305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
1 523,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220507 - ing.Skácel - OSaÚP
-1 523,00
FAK
205101322
S00JP004WNDE
64949681
0131270305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
967,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220299 - mgr.Kuèerová - OP
-967,00
FAK
205101323
S00JP004WNE9
64949681
0131330305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
466,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220247 - p.Pastyøík - OIS
-466,00
FAK
205101324
S00JP004WNCJ
64949681
0131240305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
1 755,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220290 - ing.Gavlas - OIS
-1 755,50
FAK
205101325
S00JP004WNBO
64949681
0131190305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
515,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220471 - p.Húš•ová - OP
-515,50
FAK
205101326
S00JP004WNF4
64949681
0131410305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
1 334,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220341 - p.Poboøilová - OSV
-1 334,00
FAK
205101327
S00JP004WNGZ
64949681
0131200305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
1 502,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220474 - p.Semelová - OSV
-1 502,50
FAK
205101328
S00JP004WNHU
64949681
0131210305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
577,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220475 - služební - OSV
-577,00
FAK
205101329
S00JP004WNAT
64949681
0131520305
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220317 - ing.Gurecký - OSM
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
465,50 CZK
23.03.2005
0,00
-465,50
FAK
205101330
S00JP004WN9Y
64949681
0132070305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
733,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604221636 - ing.Jemelka - OSM
-733,00
FAK
205101331
S00JP004WN83
64949681
0131370305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
487,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220335 - p.Rosíková - OSM
-487,50
FAK
205101332
S00JP004WN78
64949681
0131580305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
908,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220325 - ing.Urbanovský - odd.koncepcí
-908,00
FAK
205101333
S00JP004WN6D
64949681
0131400305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
1 389,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220338 - ing.Novák - ÚHA
-1 389,50
FAK
205101334
S00JP004WN5I
64949681
0131060305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
576,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220466 - p.Belza - hl.energetik
-576,00
FAK
205101335
S00JP004WN4N
64949681
0131840305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
441,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220448 - p.Bouchal - kriz.øízení
-441,50
FAK
205101336
S00JP004WN3S
64949681
0131890305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
480,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220456 - p.Šimková - kriz.øízení
-480,50
FAK
205101337
S00JP004WN12
64949681
0131960305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
1 078,00 CZK
0,00
T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220473 - p.Rychlíková - odb.kultury
-1 078,00
FAK
205101338
S00JP004WN2X
64949681
0131900305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
888,50 CZK
0,00
T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220457 - p.Pešatová - odb.kultury
-888,50
FAK
205101339
S00JP004WMV3
64949681
0132160305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
419,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604221655 - p.Bc.Hasíková - ŽO
-419,50
FAK
205101340
S00JP004WMU8
64949681
0131560305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
1 147,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220322 - p.Hanzlík - ŽO
-1 147,00
FAK
205101341
S00JP004WMTD
64949681
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220304 - p.Paterová - OSV
0131320305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
255,00 CZK
23.03.2005
0,00
-255,00
FAK
205101342
S00JP004WMSI
64949681
0131590305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
1 164,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220326 - ing.Hejná - OKaVA
-1 164,50
FAK
205101343
S00JP004WMQS
64949681
0131660305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
268,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220244 - ing.Šubík - EO
-268,50
FAK
205101344
S00JP004WMRN
64949681
0131480305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
1 622,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220349 - ing.Stašková - EO
-1 622,00
FAK
205101345
S00JP004WMO2
64949681
0131910305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
341,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 736300222 - SMS connect - MP
-341,50
FAK
205101346
S00JP004WMPX
64949681
0131020305
T-Mobile Czech Republic
08.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
13 962,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220339, 604220251 ... - MP
-13 962,00
FAK
205101347
S00JP004UPRS
64949681
0131500305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
978,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220315 - ing.Pavlovová - OŽPaZ
-978,00
FAK
205101348
S00JP004UPSN
64949681
0131940305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
440,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220462 - p.Vašátková - OŽPaZ
-440,50
FAK
205101349
S00JP004UPTI
64949681
0131930305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
29.03.2005
440,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220461 - p.Kupský - OŽPaZ
-440,50
FAK
205101350
S00JP004UPUD
64949681
0131920305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
29.03.2005
493,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220460 - p.Navrátil - OŽPaZ
-493,00
FAK
205101351
S00JP004UPV8
64949681
0131180305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
29.03.2005
508,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220470 - p.Vašátková - OŽPaZ
-508,50
FAK
205101352
S00JP004UPNC
64949681
0131740305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
29.03.2005
1 100,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604227982 - p.Kubáè - OD
-1 100,50
FAK
205101353
S00JP004UPO7
64949681
0131830305
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220446 - p.Klinkovská - OD
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
460,00 CZK
23.03.2005
0,00
-460,00
FAK
205101354
S00JP004UPP2
64949681
0131450305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
1 778,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220345 - ing.Dohnal - OD
-1 778,00
FAK
205101355
S00JP004UPQX
64949681
0131220305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
600,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220476 - ing.Kasala - OD
-600,50
FAK
205101356
S00JP004UPLM
64949681
0131800305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
292,50 CZK
0,00
T-Mobile vyúètování za období 2/2005, è.tel. 604220449 - p.Rudolfová - OOS
-292,50
FAK
205101357
S00JP004UPKR
64949681
0131380305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
594,00 CZK
0,00
T-Mobile vyúèotávní za období 2/2005, è.tel. 604220336 - ing.Šrajer - OOS
-594,00
FAK
205101358
S00JP004UPMH
64949681
0131810305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
637,50 CZK
0,00
T-Mobile vyúètování za období 2/2005, è.tel. 604220450 - mgr. Švehlík - OOS
-637,50
FAK
205101359
S00JP004UPW3
64949681
0131470305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
442,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220348 - MITS - OCR,VaVV
-442,50
FAK
205101360
S00JP004UPYT
64949681
0131050305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
472,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220464 - SNIaST - OCR,VaVV
-472,50
FAK
205101361
S00JP004UPZO
64949681
0131250305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
19 536,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220313 - ing.Mikel - ST
-19 536,00
FAK
205101362
S00JP004UPXY
64949681
0131720305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
2 290,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 737207342 - sl. Vystavìlová , OCR,VVaVV
-2 290,00
FAK
205101363
S00JP004UQ0C
64949681
0131440305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
3 725,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220344 - p.Daòová - OCR,VaVV
-3 725,00
FAK
205101364
S00JP004UQ17
64949681
0131030305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
455,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604227974 - p.Divilková - OCR,VaVV
-455,50
FAK
205101365
S00JP004UQ22
64949681
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220312 - p.Komínek - OKP
013157305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
2 024,00 CZK
23.03.2005
0,00
-2 024,00
FAK
205101366
S00JP004UQ3X
64949681
0131990305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
30.03.2005
490,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220481 - SNII, OCR,VaVV
-490,00
FAK
205101367
S00JP004UQ4S
64949681
0132030305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
759,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604221635 - Badalová - OKP
-759,00
FAK
205101368
S00JP004UQ5N
64949681
0131670305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
2 763,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220245 - ing.Eidová - OKP
-2 763,50
FAK
205101369
S00JP004UQ6I
64949681
0131820305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
3 352,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220451 - p.Rabel - OKP
-3 352,00
FAK
205101370
S00JP004UQ7D
64949681
0131760305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
2 875,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220441 - p.Steska - OKP
-2 875,00
FAK
205101371
S00JP004UQ88
64949681
0131790305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
1 876,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220444 - p.Jordánová - OKP
-1 876,00
FAK
205101372
S00JP004UQ93
64949681
0131680305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
2 175,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220246 - p.Lang - OKP
-2 175,50
FAK
205101373
S00JP004UQAY
64949681
0131230305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
20 538,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220340 - mgr.Úlehla - OKP
-20 538,00
FAK
205101374
S00JP004UQBT
64949681
0131150305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
896,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604227985 - p.Dvorský - OKP
-896,00
FAK
205101375
S00JP004UQCO
64949681
0131300305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
1 082,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220294 - ing. arch. Petr -OKP
-1 082,00
FAK
205101376
S00JP004UQDJ
64949681
0131260305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
1 913,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220350 - p.Nováèková - OKP
-1 913,00
FAK
205101377
S00JP004UQEE
64949681
0131710305
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604227955 - Ing. Soldán - OKP
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
1 679,50 CZK
23.03.2005
0,00
-1 679,50
FAK
205101378
S00JP004UQF9
64949681
0131700305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
13.04.2005
6 625,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604210808 - p.Janeèka - OKP
-6 625,50
FAK
205101379
S00JP004UQG4
64949681
0131690305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
2 330,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604210807 - MUDr. Øihák - OKP
-2 330,50
FAK
205101380
S00JP004UQHZ
64949681
0131780305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
07.04.2005
997,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220443 - p.Hladík - OKP
-997,50
FAK
205101381
S00JP004UQIU
64949681
0131770305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
1 179,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220442 - p.Szpak - OKP
-1 179,00
FAK
205101382
S00JP004UQJP
64949681
0131360305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
147,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220334 - p.Doležal - OKP
-147,50
FAK
205101383
S00JP004UQKK
64949681
0131730305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
940,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604227972 - p.Holík M. - OMZ
-940,50
FAK
205101384
S00JP004UQLF
64949681
0131040305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
535,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220463 - p.Holík Z. - OMZ
-535,00
FAK
205101385
S00JP004UQMA
64949681
0131170305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
548,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220469 - p.Øezníèková - OMZ
-548,50
FAK
205101386
S00JP004UQN5
64949681
0131540305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
2 052,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220319 - p.Pospíšilík - OMZ
-2 052,00
FAK
205101387
S00JP004UQO0
64949681
0131510305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
1 606,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220316 - ing.Divoký - OMZ
-1 606,50
FAK
205101388
S00JP004UQPV
64949681
0131970305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
455,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220478 - p.Vašek - OMZ
-455,50
FAK
205101389
S00JP004UQQQ
64949681
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604221640 - Santražiny - OMZ
0132080305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
170,50 CZK
23.03.2005
0,00
-170,50
FAK
205101390
S00JP004UQRL
64949681
0132090305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
245,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604221641 - Santražiny - OMZ
-245,50
FAK
205101391
S00JP004UQSG
64949681
0132100305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
290,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604221642 - Santražiny - OMZ
-290,00
FAK
205101392
S00JP004UQTB
64949681
0132110305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
266,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604221643 - Santražiny - OMZ
-266,50
FAK
205101393
S00JP004UQU6
64949681
0132120305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
229,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604221644 - Santražiny - OMZ
-229,00
FAK
205101394
S00JP004UQV1
64949681
0132130305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
178,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604221645 - Santražiny - OMZ
-178,50
FAK
205101395
S00JP004UQWW
64949681
0131160305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
146,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220468 - p.Vyoral - OMZ
-146,50
FAK
205101396
S00JP004UQXR
64949681
0131420305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
591,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220342 - p.Maòásková - OMZ
-591,50
FAK
205101397
S00JP004UQYM
64949681
0131530305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
1 067,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220318 - p.Kochta - OMZ
-1 067,50
FAK
205101398
S00JP004UQZH
64949681
0131980305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
3 398,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220479 - brána radnice - OVS
-3 398,00
FAK
205101399
S00JP004UR05
64949681
0131650305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
1 051,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220243 - p.Salaj - OVS
-1 051,50
FAK
205101400
S00JP004UR10
64949681
0131870305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
174,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220454 - p.Øezníèková - OVS
-174,00
FAK
205101401
S00JP004UR2V
64949681
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220483 - p.Vaøák - OVS
0132000305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
535,50 CZK
23.03.2005
0,00
-535,50
FAK
205101402
S00JP004UR3Q
64949681
0132010305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
151,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220484 - p.Brada - OVS
-151,00
FAK
205101403
S00JP004UR4L
64949681
0132150305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
1 747,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604221648 - GSM brána - OVS
-1 747,50
FAK
205101404
S00JP004UR5G
64949681
0131860305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
513,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220453 - p.Kašíková - OVS
-513,50
FAK
205101405
S00JP004UR6B
64949681
0131390305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
472,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220337 - p.Zavadil - OVS
-472,50
FAK
205101406
S00JP004UR76
64949681
0131600305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
440,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220327 - p.Ševèík J. - OVS
-440,50
FAK
205101407
S00JP004UR9W
64949681
0131610305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
446,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220328 - p.Jakuba - OVS
-446,50
FAK
205101408
S00JP004URAR
64949681
0131850305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
296,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220452 - p.Chrastina - OVS
-296,50
FAK
205101409
S00JP004URBM
64949681
0131630305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
642,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220331 - p.Køižková - OVS
-642,00
FAK
205101410
S00JP004URCH
64949681
0131720305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
1 002,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 603443838 - ing.M.Ševèík - OVS
-1 002,50
FAK
205101411
S00JP004UR81
64949681
0131290305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
5 862,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220295 - brána radnice - OVS
-5 862,00
FAK
205101412
S00JP004URDC
64949681
0131640305
T-Mobile Czech Republic
09.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
4 511,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220332, 604220652, 604290264 - p.Èervený, Pekárek, Jelínek - OVS
-4 511,50
FAK
205101413
rotor R 7150 - OMZ
S00JP004US59
49969862
2005002809
MAGNETON, a.s.
09.03.2005
18.03.2005
737,80 CZK
23.03.2005
-737,80
FAK
205101414
S00JP004URGX
71007261
300002
Mateøská škola Zlín
09.03.2005
15.03.2005
17 520,00 CZK
0,00
pøefakturace za spotøebu tepla za 1/2005 - Mateøské centrum - OŠZMaTV
-17 520,00
FAK
205101415
S00JP004URF2
71007261
300003
Mateøská škola Zlín
09.03.2005
15.03.2005
15.03.2005
469,00 CZK
0,00
pøefakturace za spotøebu vody za 1/2005 - Mateøské centrum - OŠZMaTV
-469,00
FAK
205101416
S00JP004URE7
71007261
300004
Mateøská škola Zlín
09.03.2005
15.03.2005
15.03.2005
3 570,00 CZK
0,00
pøefakturace na odvoz a likvidaci komunál.odpadu na r. 2005 - Mateøské centrum - OŠZMaTV
-3 570,00
FAK
205101417
S00JP004US64
25733621
15015029
Contactel s.r.o.
09.03.2005
22.03.2005
15.03.2005
51 824,50 CZK
0,00
za telef. služby za 2/2005 - OŠZMaTV
-51 824,50
FAK
205101418
S00JP004US4E
47901519
2500186
Pohøebnictví Zlín,spol.s
09.03.2005
14.03.2005
18.03.2005
881,00 CZK
0,00
látkový vìnec k pomníku T.G.Masaryka - OKP
7.3.05 - 155.let výroèí
-881,00
FAK
205101419
S00JP004US0Y
26913453
10000130
Správa a údržba silnic Zl
09.03.2005
18.03.2005
14.03.2005
388,70 CZK
0,00
dofakturace telef.hovorù za 1/2005 (z dùvodu poruchy tarifikátoru) - OKP
-388,70
FAK
205101420
S00JP004URZA
26215578
050500021
TAJMAC-ZPS, a.s.
09.03.2005
22.03.2005
18.03.2005
945,00 CZK
0,00
refundace mzdy za p.Jaroslava Hrobaøíka - zasedání ZMZ dne 3.2.2005 - OKP
-945,00
FAK
205101421
S00JP004URYF
47678488
10506436
ABEL-Computer s.r.o.
09.03.2005
17.03.2005
18.03.2005
1 053,20 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 5L (Z. Mikel) - ŽO
-1 053,20
FAK
205101422
S00JP004URXK
60730153
5700238
DSZO, s.r.o.
09.03.2005
24.03.2005
15.03.2005
12 680,00 CZK
0,00
èasové jízdenky - 6M - pásmo ABC, 8ks, obaly na kartièku, kmenový list - ŽO
-12 680,00
FAK
205101423
S00JP004URWP
14751968
501760
Typon-Svoboda Milan
09.03.2005
27.03.2005
23.03.2005
6 395,00 CZK
0,00
Odd. matrik - pamìtní knížky k obøadùm vítání dìtí do života - vìcná správnos, evidence: Kovaøíková
-6 395,00
FAK
205101424
S00JP004US3J
13692747
25200183
WASTEX spol.s.r.o.
09.03.2005
17.03.2005
23.03.2005
34 838,40 CZK
0,00
za papírenské zboží - OVS
-34 838,40
FAK
205101425
S00JP004US1T
oprava kopírky AFICIO 1515 RICOH - OVS
48117820
1052010513
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
09.03.2005
06.04.2005
523,60 CZK
17.03.2005
0,00
-523,60
FAK
205101426
S00JP004URVU
49240129
C/03/16254/6/05
06.04.2005
CCS Èeská spol.pro plateb
09.03.2005
24.03.2005
142 965,90 CZK
-142 965,90
GEOTOP spol. s r.o.
09.03.2005
17.03.2005
4 998,00 CZK
0,00
za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS za 2/2005 - OVS
FAK
205101427
S00JP004URUZ
46967699
5026
za vyhotovení geometrického plánu - OD
-4 998,00
FAK
205101428
S00JP004URS9
68731841
2005006
Region Slovácko
09.03.2005
16.03.2005
22.03.2005
50 000,00 CZK
0,00
za služby spojené s provozováním spoleèného informaèního portálu www.slovacko.cz - OCR,VaVV
-50 000,00
FAK
205101429
S00JP004URT4
68731841
2005007
Region Slovácko
09.03.2005
16.03.2005
17.03.2005
5 800,00 CZK
0,00
za spoluúèast na veletrhu Infotour Hradec Králové konaného ve dnech 23.-24.3.2005 - OCR,VaVV
-5 800,00
FAK
205101430
S00JP004URQJ
60711086
14110056
Technické služby Zlín,s.r
09.03.2005
21.07.2004
17.03.2005
3 570,00 CZK
0,00
za likvidaci èerných skládek - lokalita Lužkovice-Lípa, U náhonu 3794 - OŽPaZ
-3 570,00
FAK
205101431
S00JP004URRE
60711086
14110122
Technické služby Zlín,s.r
09.03.2005
05.12.2004
14.03.2005
23 127,65 CZK
0,00
za likvidaci èerných skládek - lokalita: Obeciny, Pøíkrá, Louky, Družstevní - OŽPaZ
-23 127,65
FAZ
205101432
S00JP004UROT
67008763
005/2005
Danuše Šmigurová
09.03.2005
15.03.2005
14.03.2005
150 000,00 CZK
0,00
záloha na provoz Útulku pro zvíøata v nouzi Vršava-Zlín na 3/2005 - OŽPaZ
-150 000,00
FAK
205101433
S00JP004URPO
66224349
22/2005
Eva Køivánková, JUDr.
09.03.2005
15.03.2005
14.03.2005
15 000,00 CZK
0,00
za poskytování právní pomoci za 2/2005 - OŽPaZ
-15 000,00
FAK
205101434
S00JP004URNY
47678488
10503140
ABEL-Computer s.r.o.
09.03.2005
14.02.2005
15.03.2005
1 725,50 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 2100 - OŽPaZ
-1 725,50
FAK
205101435
S00JP004URM3
66875544
200508
Sklenièková Nadìžda
09.03.2005
09.03.2005
11.03.2005
315,00 CZK
0,00
publikace "Základy krajinného plánování" - OŽPaZ
-315,00
FAK
205101436
S00JP004URKD
62304381
4050703435
T.S.Bohemia spol. s r.o.
09.03.2005
07.03.2005
14.03.2005
2 462,00 CZK
0,00
DF OLYMPUS - OŽPaZ
-2 462,00
FAK
205101437
S00JP004URL8
62304381
4050704402
T.S.Bohemia spol. s r.o.
09.03.2005
22.03.2005
14.03.2005
673,00 CZK
0,00
HP CLR INK. CART. DJ 840 - OŽPaZ
-673,00
14.03.2005
FAK
205101438
S00JP004URJI
62304381
4050704215
T.S.Bohemia spol. s r.o.
09.03.2005
18.03.2005
97,00 CZK
0,00
CD-R Multidisc - OŽPaZ
-97,00
FAK
205101439
S00JP004URIN
48908631
20050126
ESPRINT ZLÍN, s.r.o.
09.03.2005
07.03.2005
14.03.2005
24 990,00 CZK
0,00
tisk brožury "Prùvodce obèana odpadovým hospodáøstvím ve Zlínì 2005" - OŽPaZ
-24 990,00
FAK
205101440
S00JP004URHS
60711086
15090005
Technické služby Zlín,s.r
09.03.2005
21.03.2005
14.03.2005
15 754,50 CZK
0,00
za vývoz odpadkových košù na psí exkrementy vè. odstranìní odpadu za 2/2005 - OŽPaZ
-15 754,50
FAK
205101441
S00JP004US2O
48117820
1052010512
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
09.03.2005
06.04.2005
21.03.2005
1 748,90 CZK
0,00
oprava kopírky AFICIO 1022 RICOH, toner - OŽPaZ
-1 748,90
FAK
205101442
S00JP004US7Z
25318187
503682
Wimers Zlín v.o.s.
09.03.2005
18.03.2005
07.04.2005
1 642,50 CZK
0,00
za kanceláøské potøeby - OSM
-1 642,50
FAK
205101443
S00JP004USE0
26283221
011/2005
SKAVO, spol. s r.o.
09.03.2005
21.03.2005
16.03.2005
14 994,00 CZK
0,00
projektová dokumentace "Rekonstrukce kanalizace Kostelec-Rusava" - ORIA
-14 994,00
FAK
205101444
S00JP004USCA
26899949
5104375
JATKA UB, s.r.o.
09.03.2005
21.03.2005
21.03.2005
265,00 CZK
0,00
maso - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-265,00
FAK
205101445
S00JP004USD5
63486440
5303628
FILEX, s.r.o.
09.03.2005
21.03.2005
17.03.2005
1 034,00 CZK
0,00
maso - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-1 034,00
FAK
205101446
S00JP004USBF
12744557
2004/139
Karel Rabens
09.03.2005
24.12.2004
17.03.2005
1 428,00 CZK
0,00
revize hromosvodù likusáku na Podhoøí - OŠZMaTV
-1 428,00
FAK
205101447
S00JP004USFV
45672466
3
Oldøich Škrabana
09.03.2005
17.03.2005
15.03.2005
4 970,00 CZK
0,00
zámeènické práce - úkryt CO Kvítková - OVS-CO
-4 970,00
FAK
205101448
S00JP004US9P
44117434
105010
Charita Zlín,spoleèenství
09.03.2005
08.05.2005
17.03.2005
995,50 CZK
0,00
za poskytnutou sociální pomoc pro p. Helenu Karlovskou - OSV
-995,50
FAK
205101449
S00JP004US8U
44117434
105011
Charita Zlín,spoleèenství
09.03.2005
08.05.2005
04.05.2005
233,50 CZK
0,00
za poskytnutou sociální pomoc pro p. Jana Liškutína - OSV
-233,50
04.05.2005
FAK
205101450
S00JP004USAK
44117434
105012
Charita Zlín,spoleèenství
09.03.2005
08.05.2005
491,00 CZK
0,00
za poskytnutou sociální pomoc pro p. Martina Hrázského - OSV
-491,00
VYD
205101451
S00JP004USY8
49970194
6100048264
Jihomoravská energetika
09.03.2005
17.03.2005
05.05.2005
870,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 28.10.2004 - 2.2.2005, è.o.m. 3100114504, Lešetín I - OVS
-50,00
FAZ
205101452
S00JP004USZ3
26078201
6100048264
E.ON Energie, a.s.
09.03.2005
18.03.2005
17.03.2005
920,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100114504, Lešetín I - OVS
-920,00
VYD
205101453
S00JP004USWI
49970194
6100039108
Jihomoravská energetika
09.03.2005
17.03.2005
18.03.2005
14 825,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 3.11.2004 - 8.2.2005, è.o.m. 3100096689 - Na Rusavì 271 - OVS
-555,00
VYP
205101454
S00JP004USUS
49970194
6100053221
Jihomoravská energetika
09.03.2005
18.03.2005
17.03.2005
2 038,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 27.10.2004 - 1.2.2005, è.o.m. 3100118186, 3100118188, Velíková - OVS
62,00
FAZ
205101455
S00JP004USXD
26078201
6100039108
E.ON Energie, a.s.
09.03.2005
18.03.2005
18.03.2005
12 170,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100096689, Na RUsavì 271 - OVS
-12 170,00
FAZ
205101456
S00JP004USVN
26078201
6100053221
E.ON Energie, a.s.
09.03.2005
18.03.2005
18.03.2005
2 080,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100118186, 3100118188, Velíková - OVS
-2 080,00
VYD
205101457
S00JP004USS2
49970194
6100052655
Jihomoravská energetika
09.03.2005
17.03.2005
18.03.2005
14 971,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 7.11.2004 - 28.1.2005, è.o.m. 3100118046, Mladcová - OVS
-12 381,00
FAZ
205101458
S00JP004USTX
26078201
6100052655
E.ON Energie, a.s.
09.03.2005
18.03.2005
17.03.2005
18 250,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100118046, Mladcová - OVS
-18 250,00
VYD
205101459
S00JP004USQC
49970194
6100039072
Jihomoravská energetika
09.03.2005
17.03.2005
18.03.2005
4 395,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 3.11.2004 - 8.2.2005, è.o.m. 3100096653, Zlínská 133 - OVS
-1 935,00
FAZ
205101460
S00JP004USR7
26078201
6100039072
E.ON Energie, a.s.
09.03.2005
18.03.2005
17.03.2005
4 040,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100096653, Zlínská 133 - OVS
-4 040,00
VYD
205101461
S00JP004USK6
26078201
6100052877
E.ON Energie, a.s.
09.03.2005
17.03.2005
18.03.2005
7 653,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 6.11.2004 - 28.1.2005, è.o.m. 3100118107, Dolní dìdina - OVS
-2 823,00
17.03.2005
FAZ
205101462
S00JP004USL1
26078201
6100052877
E.ON Energie, a.s.
09.03.2005
18.03.2005
10 810,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100118107, Dolní dìdina - OKP
Pøíluky
-10 810,00
VYD
205101463
S00JP004USIG
49970194
6100048569
Jihomoravská energetika
09.03.2005
17.03.2005
18.03.2005
63 597,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 28.10.2004 - 27.1.2005, è.o.m. 3100114912, Santražiny 3312 - MP
-5 757,00
FAZ
205101464
S00JP004USJB
26078201
6100048569
E.ON Energie, a.s.
09.03.2005
18.03.2005
17.03.2005
70 560,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100114912 - Santražiny 3312 - MP
-70 560,00
FAZ
205101465
S00JP004UT1M
26078201
6100066036
E.ON Energie, a.s.
09.03.2005
15.03.2005
18.03.2005
180,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100125820 - Moravská 4781 - MP
-180,00
VYD
205101466
S00JP004USGQ
49970194
6100044848
Jihomoravská energetika
09.03.2005
17.03.2005
21.03.2005
393,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 2.11.2004 - 28.1.2005, è.o.m. 3100106559 - M.Alše - OŠZMaTV
-13,00
FAZ
205101467
S00JP004USHL
26078201
6100044848
E.ON Energie, a.s.
09.03.2005
18.03.2005
17.03.2005
460,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100106559 - M.Alše - OŠZMaTV
-460,00
FAZ
205101468
S00JP004UT0R
26078201
3100127832
E.ON Energie, a.s.
09.03.2005
15.03.2005
18.03.2005
530,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100127832 - nám.Míru - OMZ
-530,00
VYD
205101469
S00JP004USMW
49970194
6100048577
Jihomoravská energetika
09.03.2005
17.03.2005
15.03.2005
15 396,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 28.10.2004 - 27.1.2005, è.o.m. 3100114915 - Santražiny 3312 - OMZ
-2 336,00
FAZ
205101470
S00JP004USNR
26078201
6100048577
E.ON Energie, a.s.
09.03.2005
18.03.2005
17.03.2005
16 930,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100114915 - Santražiny 3312 - OMZ
-16 930,00
VYD
205101471
S00JP004USOM
49970194
6100048585
Jihomoravská energetika
09.03.2005
17.03.2005
18.03.2005
5 182,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 28.10.2004 - 27.1.2005, è.o.m. 3100114922 - Santražiny 3712 - OSV
-1 992,00
FAZ
205101472
S00JP004USPH
26078201
6100048585
E.ON Energie, a.s.
09.03.2005
18.03.2005
17.03.2005
5 770,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100114922 - Santražiny 3712 - OSV
-5 770,00
FAK
205101473
S00JP004UT2H
26183684
lokalizace a odstranìní poruchy pøes modem - OVS
11077
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
09.03.2005
07.03.2005
535,50 CZK
18.03.2005
0,00
-535,50
FAK
205101474
S00JP004UT3C
26276682
5020500137
Sdružení podnikatelù
09.03.2005
21.03.2005
11.03.2005
10 266,90 CZK
0,00
stoèné, popl. za užívání kanalizace za 2/2005 - OVS
-10 266,90
FAK
205101475
S00JP004UT47
12743488
002325
Jan Sovièka-FOTO
10.03.2005
02.03.2005
21.03.2005
150,00 CZK
0,00
pasové foto (p.Hamrlík) - OSV
-150,00
FAK
205101476
S00JP004UTLU
26078201
6100071647
E.ON Energie, a.s.
10.03.2005
17.03.2005
18.03.2005
4 286,00 CZK
0,00
za el.energii za 3.11.2004 - 9.2.2005, è.o.m. 3100129606 - Pomnìnková - OD
-4 286,00
FAK
205101477
S00JP004UTKZ
26078201
6100071686
E.ON Energie, a.s.
10.03.2005
17.03.2005
22.03.2005
7 777,00 CZK
0,00
za el.energii za 3.11.2004 - 8.2.2005, è.o.m. 3100129656 - Jižní Svah - OD
-7 777,00
VYD
205101478
S00JP004UTI9
49970194
6100053235
Jihomoravská energetika
10.03.2005
17.03.2005
22.03.2005
1 255,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 27.10.2004 - 1.2.2005, è.o.m. 3100118190 - Velíková 53 - OVS
-395,00
FAZ
205101479
S00JP004UTJ4
26078201
6100053235
E.ON Energie, a.s.
10.03.2005
18.03.2005
17.03.2005
1 230,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100118190 - Velíková 53 - OVS
-1 230,00
VYD
205101480
S00JP004UTGJ
49970194
6100039206
Jihomoravská energetika
10.03.2005
17.03.2005
18.03.2005
19 729,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 3.11.2004 - 9.2.2005, è.o.m. 3100096842 - Štípa - OVS
-17 109,00
FAZ
205101481
S00JP004UTHE
26078201
6100039206
E.ON Energie, a.s.
10.03.2005
18.03.2005
17.03.2005
17 550,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100096842 - Štípa - OVS
-17 550,00
VYZ
205101482
S00JP004UTFO
00564893
2005628
18.03.2005
BORGIS a.s.
10.03.2005
25.03.2005
2 400,10 CZK
0,00
Mediaservis s.r.o.
10.03.2005
25.03.2005
1 040,00 CZK
0,00
LINDE TECHNOPLYN a.s.
10.03.2005
21.03.2005
1 349,50 CZK
0,00
vyúèt. zál.fa è. 205100365 - pøedplatné "Právo PO-PÁ od 1.2. - 31.12.2005" - OKP
VYZ
205101483
S00JP004UTET
25773801
2022619
vyúèt. zál.fa è. 205100482 - pøedplatné "Reflex Morava od 1.2. - 31.12.2005" - OKP
FAK
205101484
S00JP004UTDY
00011754
0027331388
nájemné ost.tech.plyny za 2/2005 - OMZ
-1 349,50
FAK
205101485
S00JP004UTAD
00176150
4040127118
Minolta spol. s r.o.
10.03.2005
19.03.2005
17.03.2005
2 338,40 CZK
0,00
pravidelná platba za 3/2005 - Minolta servis - OSaÚP
-2 338,40
VYZ
205101486
S00JP004UTB8
25900161
3828047715
ÉTER CZ,spol.s r.o.
10.03.2005
02.03.2005
6 550,00 CZK
17.03.2005
0,00
vyúèt. zál.fa è. 205101044 - prezentace mìsta Zlína /inzerce/ v odborné publikaci - OCR,VaVV
VYZ
205101487
S00JP004UT8N
25044842
0312/05
MARSHALL,s.r.o.
10.03.2005
22.03.2005
5 296,00 CZK
0,00
Institute for Internation
10.03.2005
25.03.2005
11 299,05 CZK
0,00
10.03.2005
21.03.2005
32 902,00 CZK
0,00
vyúèt. zál.fa è.205101079 - za plošnou reklamu ve mìstì Zlínì - OCR,VaVV
VYZ
205101488
S00JP004UTMP
70920664
15734
vyúèt. zál.fa è. 205100975 - úèastnický popl. za konferenci pro stát.správu "Veøejné zakázky" pro p.Martina Janeèku dne 24.5.-25.5.2005, Crowne Plaza - OPaV
FAK
205101489
S00JP004UT7S
46992308
2005000317
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
tech.podpora modulù CityWare za 2/2005 - OIS
-32 902,00
FAK
205101490
S00JP004UTC3
10094806
25/062
Radislav Vymyslický
10.03.2005
30.03.2005
18.03.2005
2 941,00 CZK
0,00
za provedené opravy výtahu - Tø.T.Bati 44 - OVS
-2 941,00
FAK
205101491
S00JP004UT9I
60193336
11461944
Èeský Telecom
10.03.2005
17.03.2005
29.03.2005
4 498,20 CZK
0,00
analogové okruhy - OVS
-4 498,20
FAK
205101492
S00JP004UT6X
26183684
11252
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
10.03.2005
21.03.2005
17.03.2005
535,50 CZK
0,00
lokalizace a odstranìní poruchy pøes modem - OVS
-535,50
FAK
205101493
S00JP004UT52
47906898
2051100047
MANAG, a.s.
10.03.2005
03.04.2005
16.03.2005
2 581 317,60 CZK
0,00
za provedené stav.práce za 2/2005 - OS JS Podlesí blok B1.0 - ORIA
-2 581 317,60
FAK
205101494
S00JP004UTNK
00094838
2051026
Mìstské divadlo Zlín
10.03.2005
23.03.2005
05.04.2005
5 490,00 CZK
0,00
za vstupenky na pøedstavení "Letní den" hraného dne 25.3.2005 - FKSP
-5 490,00
FAK
205101495
S00JP004UTX6
63486440
5303769
FILEX, s.r.o.
11.03.2005
23.03.2005
21.03.2005
361,00 CZK
0,00
maso - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-361,00
FAK
205101496
S00JP004UTY1
25506641
2051014332
ROSA market, s.r.o.
11.03.2005
21.03.2005
21.03.2005
1 614,00 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-1 614,00
FAK
205101497
S00JP004UTZW
45222851
420
Jaromír Janèa
11.03.2005
23.03.2005
21.03.2005
1 521,50 CZK
0,00
èaje - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-1 521,50
FAK
205101498
S00JP004UU0K
26899949
5104521
JATKA UB, s.r.o.
11.03.2005
23.03.2005
23.03.2005
1 749,00 CZK
0,00
maso - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-1 749,00
21.03.2005
FAK
205101499
S00JP004UU1F
63486440
5303876
FILEX, s.r.o.
11.03.2005
24.03.2005
280,00 CZK
0,00
maso - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-280,00
FAK
205101500
S00JP004UU2A
26899949
5101142
JATKA UB, s.r.o.
11.03.2005
02.02.2005
22.03.2005
1 840,00 CZK
0,00
maso - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-1 840,00
FAK
205101501
S00JP004UU35
12712400
0502712
Irena Chlachulová-ARTIK
11.03.2005
22.03.2005
15.03.2005
91,00 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-91,00
FAK
205101502
S00JP004UU40
45192235
750064819
Nowaco mrazírny,a.s.
11.03.2005
18.03.2005
22.03.2005
1 886,90 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-1 886,90
FAK
205101503
S00JP004UU5V
26899949
5104341
JATKA UB, s.r.o.
11.03.2005
21.03.2005
18.03.2005
1 505,00 CZK
0,00
maso - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-1 505,00
FAK
205101504
S00JP004UU6Q
63486440
5303640
FILEX, s.r.o.
11.03.2005
21.03.2005
16.03.2005
301,00 CZK
0,00
maso - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-301,00
FAK
205101505
S00JP004UU7L
13698745
2504962
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
11.03.2005
21.03.2005
17.03.2005
3 904,00 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-3 904,00
FAK
205101506
S00JP004UU8G
49455834
50201625
Laksyma, a.s.
11.03.2005
09.03.2005
21.03.2005
776,00 CZK
0,00
mléko - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-776,00
FAK
205101507
S00JP004U9B4
46287736
25710167
Šenkeøík Ivo - Domoz
11.03.2005
21.03.2005
15.03.2005
3 858,50 CZK
0,00
hygienické potøeby - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-3 858,50
FAK
205101508
S00JP004UUA6
26899949
5104014
JATKA UB, s.r.o.
11.03.2005
16.03.2005
21.03.2005
1 663,00 CZK
0,00
maso - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-1 663,00
FAK
205101509
S00JP004UUB1
26899949
5103805
JATKA UB, s.r.o.
11.03.2005
14.03.2005
15.03.2005
4 059,00 CZK
0,00
maso - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-4 059,00
FAK
205101510
S00JP004UUCW
63486440
5303378
FILEX, s.r.o.
11.03.2005
16.03.2005
15.03.2005
176,00 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-176,00
15.03.2005
FAK
205101511
S00JP004UUDR
12712400
0502422
Irena Chlachulová-ARTIK
11.03.2005
15.03.2005
3 128,00 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-3 128,00
FAK
205101512
S00JP004UTOF
44004389
452
MAVEX spol, s r.o.
11.03.2005
08.04.2005
15.03.2005
14 414,00 CZK
0,00
digitální fotoaparát KYOCERA - OMZ
-14 414,00
FAK
205101513
S00JP004UTPA
60709901
FV25002070
CS 21 ZLÍN, s.r.o.
11.03.2005
24.03.2005
08.04.2005
4 948,00 CZK
0,00
renovace toneru, inkoustové náplnì do tiskáren - OMZ
-4 948,00
FAK
205101514
S00JP004UTQ5
45460434
8/2005
Jitka Šimordová,ing.arch.
11.03.2005
23.03.2005
22.03.2005
19 000,00 CZK
0,00
za vypracování návrhu zmìny ÚPN mìsta Zlína è. 78,79,80 - OSaÚP
-19 000,00
FAK
205101515
S00JP004UTR0
47678488
10506081
ABEL-Computer s.r.o.
11.03.2005
14.03.2005
18.03.2005
1 035,30 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 1100 - OSM
-1 035,30
FAK
205101516
S00JP004UTSV
00176150
4040127135
Minolta spol. s r.o.
11.03.2005
19.03.2005
15.03.2005
595,00 CZK
0,00
pravidelná platba za 3/2005 - Minolta servis - Rehabilit.stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-595,00
VYD
205101517
S00JP004UTTQ
49970194
6100048390
Jihomoravská energetika
11.03.2005
17.03.2005
16.03.2005
16 186,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 4.11.2004 - 27.1.2005, è.o.m. 3100114653 - Rehab.stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-756,00
FAZ
205101518
S00JP004UTUL
26078201
6100048390
E.ON Energie, a.s.
11.03.2005
18.03.2005
17.03.2005
19 470,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100114653 - Rehab.stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-19 470,00
FAK
205101519
S00JP004UTVG
44121083
6/2005
Ludmila Garguláková
11.03.2005
18.03.2005
18.03.2005
1 422,00 CZK
0,00
potraviny - Rehab.stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-1 422,00
FAK
205101520
S00JP004UTWB
25322478
2501787
AVONET, s.r.o.
11.03.2005
11.03.2005
16.03.2005
595,00 CZK
0,00
internet - pevná linka za 2/2005 - Linka SOS - OŠZMaTV
-595,00
FAK
205101521
S00JP004UV18
25321226
250648
Teplo Zlín, a.s.
11.03.2005
24.03.2005
15.03.2005
73 029,60 CZK
0,00
Tepelná energie za 2/2005 - Kino Kvìten Malenovice - odb.kultury
-73 029,60
FAK
205101522
S00JP004UV0D
00559482
200503028
Støední prùmysl.škola Zlí
11.03.2005
23.03.2005
23.03.2005
2 055,00 CZK
0,00
za lyžaøský výcvikový kurz za Václava Císaøe (syn p.Císaøové) ve dnech 26.2.-4.3.2005 - FKSP
-2 055,00
21.03.2005
FAK
205101523
S00JP004UUW4
41838530
298/2005
Oldøich Skarka, JUDr.
11.03.2005
14.03.2005
2 565,00 CZK
0,00
publikace "Soubory otázek ke zkoušce" - MP
-2 565,00
FAK
205101524
S00JP004UUXZ
25318187
503611
Wimers Zlín v.o.s.
11.03.2005
06.04.2005
21.03.2005
1 652,00 CZK
0,00
náplò do tiskárny, fotopapír - MP
-1 652,00
FAK
205101525
S00JP004UUV9
45272956
6387980916
Èeská pojiš•ovna a.s.
11.03.2005
26.03.2005
04.04.2005
6 838,00 CZK
0,00
vyúètování za pojištìní motor.vozidel za 2/2005 - MP
-6 838,00
FAK
205101526
S00JP004UUTJ
25318187
503790
Wimers Zlín v.o.s.
11.03.2005
08.04.2005
23.03.2005
315,50 CZK
0,00
náplò do tiskárny - MP
-315,50
FAK
205101527
S00JP004UUUE
25318187
503787
Wimers Zlín v.o.s.
11.03.2005
08.04.2005
06.04.2005
1 647,00 CZK
0,00
náplò do tiskárny, fotopapír, kabel - MP
-1 647,00
FAK
205101528
S00JP004UUQY
25919229
24747
JB PRODUCTION, s.r.o.
11.03.2005
16.03.2005
06.04.2005
430,00 CZK
0,00
knihy - "Jak pøežít v betonové džungli" - MP
-430,00
FAK
205101529
S00JP004UUSO
10566040
1/2005
Anna Skládalová
11.03.2005
15.03.2005
21.03.2005
18 000,00 CZK
0,00
za výcvik boje zblízka, za pronájem výcvikové žínìnky za 12/2004, 1,2/2005 - MP
-18 000,00
FAK
205101530
S00JP004UURT
46992308
2005000414
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
11.03.2005
29.03.2005
21.03.2005
17 160,00 CZK
0,00
povýšení operaè.systému WINDOWS XP, myš - MP
-17 160,00
VYZ
205101531
S00JP004UUYU
25102648
4026
ITC Travel & Conference
29.03.2005
11.03.2005
21.03.2005
44 910,00 CZK
0,00
11.03.2005
20.03.2005
3 660,00 CZK
0,00
vyúèt. zál.fa è. 205100509 - za ubytování na veletrhu BIT Milano (p.Vystavìlová, Orságová, Daòová, Komínek -OCR,VaVV
FAK
205101532
S00JP004UUP3
26732122
10205172
IRSnet,s.r.o.
za vstupenky za období 1.2.-28.2.2005 na pøedstavení "Gregorian" pro prodej v MITS- OCR,VaVV
-3 660,00
FAK
205101533
S00JP004UUO8
46992308
2005000435
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
11.03.2005
30.03.2005
23.03.2005
36 533,00 CZK
0,00
Technická podpora, optické prvky
Unlimited phone support - OIS
-36 533,00
FAK
205101534
S00JP004UUND
47114983
1933004243
Èeská pošta,s.p.Praha 3
11.03.2005
24.03.2005
30.03.2005
1 000,00 CZK
0,00
za uveøejnìní informací na centrální adrese "Malá scéna Zlín-rekonstrukce, èást A" - ORIA
-1 000,00
21.03.2005
FAK
205101535
S00JP004UUH7
16298306
08/2005
Libuše Svobodová
11.03.2005
06.04.2005
9 014,00 CZK
0,00
hygienické potøeby - OMZ
-9 014,00
FAK
205101536
S00JP004UV3Y
25321226
250644
Teplo Zlín, a.s.
11.03.2005
24.03.2005
06.04.2005
6 018,60 CZK
0,00
za tepelnou energii za 2/2005, Dìtská 4633 - OMZ
-6 018,60
FAK
205101537
S00JP004UV23
18754244
2005023
Leopold Janský
11.03.2005
07.04.2005
23.03.2005
5 894,80 CZK
0,00
oprava køovinoøezu DOLMAR MS 4010 - OMZ
-5 894,80
FAK
205101538
S00JP004UUFH
26944812
9740572
SEMPRATERM s.r.o.
11.03.2005
26.03.2005
04.04.2005
1 563,00 CZK
0,00
semena rostlin, hnojiva, substráty - OMZ
-1 563,00
FAK
205101539
S00JP004UUGC
26944812
97400573
SEMPRATERM s.r.o.
11.03.2005
26.03.2005
18.03.2005
22,00 CZK
0,00
semena kopretiny - OMZ
-22,00
FAK
205101540
S00JP004UUZP
63999501
2050017496
GTS CZECH,a.s.
11.03.2005
22.03.2005
18.03.2005
238,00 CZK
0,00
vyúètování telekom.služeb, minim.hovorné-doplatek, è.tel. 577630 - OVS
-238,00
FAK
205101541
S00JP004UV6J
41084781
2126410
SPEDOS s.r.o.
11.03.2005
19.03.2005
18.03.2005
1 468,00 CZK
0,00
oprava autom.posuvných dveøí - OVS
-1 468,00
FAK
205101542
S00JP004UV4T
25321226
250446
Teplo Zlín, a.s.
11.03.2005
23.03.2005
18.03.2005
17 286,80 CZK
0,00
za tepelnou energii za 2/2005, nám.Míru 464 - OVS
-17 286,80
FAK
205101543
S00JP004UUEM
64949681
5400227644
T-Mobile Czech Republic
11.03.2005
27.03.2005
23.03.2005
2,00 CZK
0,00
za mobilní telefon NOKIA 3410, 6310 - OVS
-2,00
FAK
205101544
S00JP004UV5O
25516264
250100020
ENFIN CZ, a.s.
11.03.2005
22.03.2005
23.03.2005
1 050,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky - OKP
-1 050,00
FAK
205101545
S00JP004UUMI
40984516
2005/8
Miroslava Krybusová
11.03.2005
03.03.2005
22.03.2005
2 250,00 CZK
0,00
jubilanti - kytièky - OKP
-2 250,00
FAK
205101546
S00JP004UULN
68121083
05003
Tomáš Baèuvèík
11.03.2005
17.03.2005
15.03.2005
9 400,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky - OKP
-9 400,00
15.03.2005
FAK
205101547
S00JP004UUKS
68627815
07/05
Josef PALA nákupní støedi
11.03.2005
15.03.2005
8 850,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky - OKP
-8 850,00
FAK
205101548
S00JP004UUI2
25521322
100504655
LESKO-Velkoob.nápojù,s.r.
11.03.2005
07.03.2005
15.03.2005
2 043,50 CZK
0,00
SP - Aquila, Bonaqua, smetana do kávy - OKP
-2 043,50
FAK
205101549
S00JP004UUJX
63463920
005/002
Rùžena Koneèná POTRAVINY
11.03.2005
16.03.2005
15.03.2005
9 200,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky - OKP
-9 200,00
FAK
205101550
S00JP004UVO1
42337593
3/2005
Jarmila Horsáková
11.03.2005
15.03.2005
15.03.2005
5 790,00 CZK
0,00
za provedení arch.admin.prací pro spisovnu archivu - OVS
-5 790,00
FAK
205101551
S00JP004UVMB
60193336
0264282632
Èeský Telecom
11.03.2005
31.03.2005
15.03.2005
14 881,50 CZK
0,00
za telefony za 2/2005, è.tel. 577630 - OVS
-14 881,50
FAK
205101552
S00JP004UVIV
60193336
0264247768
Èeský Telecom
11.03.2005
31.03.2005
31.03.2005
4 989,50 CZK
0,00
za telefony za 2/2005, è.tel. 577104517, 577105215 ... - OVS
-4 989,50
FAK
205101553
S00JP004UVG5
60193336
0264300506
Èeský Telecom
11.03.2005
31.03.2005
31.03.2005
778,50 CZK
0,00
za telefony za 2/2005, è.tel. 577210384 - OVS
-778,50
FAK
205101554
S00JP004UVRM
60193336
0264268048
Èeský Telecom
11.03.2005
31.03.2005
31.03.2005
6 757,50 CZK
0,00
za telefony za 2/2005, è.tel. 577431185 - kriz.øízení
-6 757,50
FAK
205101555
S00JP004UVQR
60193336
0264319766
Èeský Telecom
11.03.2005
31.03.2005
31.03.2005
678,50 CZK
0,00
za telefony za 2/2005, è.tel. 577431481 - ubyt.pro lektory, Lipová - OKP
-678,50
FAK
205101556
S00JP004UVLG
60193336
0264346748
Èeský Telecom
11.03.2005
31.03.2005
31.03.2005
903,50 CZK
0,00
za telefony za 2/2005, è.tel. 577012367 - OKP
OI Obeciny
-903,50
FAK
205101557
S00JP004UVJQ
60193336
0264250840
Èeský Telecom
11.03.2005
31.03.2005
31.03.2005
6 683,50 CZK
0,00
za telefony za 2/2005, è.tel. 577018213, 577106238 ... - OKP
-6 683,50
FAK
205101558
S00JP004UVDK
60193336
0264247187
za telefony za 2/2005, è.tel. 577106120, 577214252 ... - OKP
Èeský Telecom
11.03.2005
31.03.2005
7 719,00 CZK
31.03.2005
0,00
-7 719,00
FAK
205101559
S00JP004UVCP
60193336
0264277220
Èeský Telecom
11.03.2005
31.03.2005
31.03.2005
2 144,50 CZK
0,00
za telefony za 2/2005, è.tel. 577213843, 577431434 ..- OKP
-2 144,50
FAK
205101560
S00JP004UVN6
60193336
0264257144
Èeský Telecom
11.03.2005
31.03.2005
31.03.2005
4 635,50 CZK
0,00
za telefony za 2/2005, è.tel. 577431175, 577437605 .. - OSV
-4 635,50
FAK
205101561
S00JP004UVKL
60193336
0264291317
Èeský Telecom
11.03.2005
31.03.2005
31.03.2005
786,50 CZK
0,00
za telefony za 2/2005, è.tel. 577142837 - OMZ
-786,50
FAK
205101562
S00JP004UVPW
60193336
0264285663
Èeský Telecom
11.03.2005
31.03.2005
01.04.2005
516,50 CZK
0,00
Telefony za 2/2005, è.tel. 577210286 - odb.kultury, Lesanka
-516,50
FAK
205101563
S00JP004UVFA
60193336
0264272425
Èeský Telecom
11.03.2005
31.03.2005
31.03.2005
1 733,00 CZK
0,00
Telefony za 2/2005, è.tel. 577012504, 577018162 - odb.kultury, OŠZMaTV
-1 733,00
FAK
205101564
S00JP004UVEF
60193336
0264253479
Èeský Telecom
11.03.2005
31.03.2005
31.03.2005
5 739,50 CZK
0,00
za telefony za 2/2005, è.tel. 577102649, 577142608 .. - OŽPaZ
-5 739,50
FAK
205101565
S00JP004UVBU
60193336
0264334313
Èeský Telecom
11.03.2005
31.03.2005
31.03.2005
457,50 CZK
0,00
za telefony za 2/2005, è.tel. 577213589 - ORIA
-457,50
FAK
205101566
S00JP004UV94
60193336
0264261489
Èeský Telecom
11.03.2005
31.03.2005
31.03.2005
2 052,00 CZK
0,00
za telefony za 2/2005, è.tel. 577210530, 577432901, 577436440, 577436693 ST, OP
-2 052,00
FAK
205101567
S00JP004UVH0
60193336
0264250335
Èeský Telecom
11.03.2005
31.03.2005
31.03.2005
10 201,50 CZK
0,00
za telefony za 2/2005, è.tel. 577001205, 577001210 ... - MP
-10 201,50
FAK
205101568
S00JP004UV89
60193336
0264342466
Èeský Telecom
11.03.2005
31.03.2005
31.03.2005
737,50 CZK
0,00
za telefony za 2/2005, è.tel. 840111332 - bílá linka - MP
-737,50
FAK
205101569
S00JP004UV7E
60193336
0264274148
Èeský Telecom
11.03.2005
31.03.2005
31.03.2005
1 187,50 CZK
0,00
za telefony za 2/2005, è.tel. 577221632, 577223056 - OŠZMaTV, OSV
-1 187,50
FAK
205101570
S00JP004UVAZ
60193336
za telefony za 2/2005, è.tel. 577210092 - OŠZMaTV
0264286525
Èeský Telecom
11.03.2005
31.03.2005
1 270,50 CZK
31.03.2005
0,00
-1 270,50
FAK
205101571
S00JP004UVSH
60711086
15080046
Technické služby Zlín,s.r
11.03.2005
09.04.2005
31.03.2005
1 249,50 CZK
0,00
za dodání 350ks modrých pytlù - OŽPaZ
-1 249,50
FAK
205101572
S00JP004UVTC
67008763
250100002
Danuše Šmigurová
11.03.2005
15.03.2005
08.04.2005
16 904,00 CZK
0,00
za provoz Útulku pro zvíøata v nouzi Vršava-Zlín za 2/2005 - OŽPaZ
-16 904,00
FAZ
205101573
S00JP004UVU7
00499153
130604306
Economia, a.s.
11.03.2005
17.03.2005
23.03.2005
1 550,00 CZK
0,00
záloha na pøedplatné "Ekonom" od è.12/2005 - 11/2006 - OŽPaZ
-1 550,00
FAK
205101574
S00JP004UVV2
73336327
1/05
Studník Jiøí
11.03.2005
22.03.2005
23.03.2005
3 800,00 CZK
0,00
program "Kanceláø pro obec-komplet" - OVS-PO
-3 800,00
FAK
205101575
S00JP004UVWX
26903083
50069
ELPO systém s.r.o.
11.03.2005
23.03.2005
21.03.2005
4 463,00 CZK
0,00
za provedené opravy sirén na hasièských zbrojnicích na Salaši, Štípì, Malenovicích a Jaroslavicích - OVS
-4 463,00
FAK
205101576
S00JP004UWNZ
13688588
051039
Pavel Ludvík ALTIX
14.03.2005
25.03.2005
21.03.2005
12 852,00 CZK
0,00
kurz PowerPoint I a II - Novosadová, Lang, Pospíšilová M., Pešková OPaV
-12 852,00
FAK
205101577
S00JP004UWM4
48109461
658
IN-SY-CO s.r.o.
14.03.2005
25.03.2005
22.03.2005
13 923,00 CZK
0,00
práce k programu IN-SY-CO: HIM - OIS
-13 923,00
FAK
205101578
S00JP004UWL9
25582518
2005004875
Brnìnské velet. a výs.a.s
14.03.2005
28.03.2005
23.03.2005
23 800,00 CZK
0,00
výstavba expozice -akce "Holiday World 17.-21.2.2005" Praha - OCR,VaVV
-23 800,00
FAK
205101579
S00JP004UWKE
47114983
5106033702
Èeská pošta, s.p.
14.03.2005
25.03.2005
23.03.2005
32 591,70 CZK
0,00
roznáška propagaèních materiálù- Magazín Zlín è.3/2005 - OVaVV
-32 591,70
FAK
205101580
S00JP004UWJJ
47114983
1933004185
Èeská pošta, s.p.
14.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
89,30 CZK
0,00
za nadstandardní zpracování pk B za 2/2005 - EO
-89,30
FAK
205101581
S00JP004UWHT
46347828
302456
Láznì Luhaèovice, a.s.
14.03.2005
24.03.2005
22.03.2005
2 903,60 CZK
0,00
refundace mzdy p.L.Pavlištíkovi za úèast na 19.zasedání ZMZ dne 3.2.2005 - OKP
-2 903,60
FAK
205101582
S00JP004UWIO
26183684
lokalizace a odstranìní poruchy pøes modem - OVS
11284
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
14.03.2005
23.03.2005
535,50 CZK
23.03.2005
0,00
-535,50
FAZ
205101583
S00JP004UVZI
49970194
6100069043
Jihomoravská energetika
14.03.2005
15.03.2005
21.03.2005
250,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100127434 - sport.areál Lhotka - OVS
-250,00
FAZ
205101584
S00JP004UW06
49970194
6100071259
Jihomoravská energetika
14.03.2005
15.03.2005
15.03.2005
50,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100129165 - buòka Kleèùvka - OVS
-50,00
FAZ
205101585
S00JP004UVXS
26078201
6100048288
E.ON Energie, a.s.
14.03.2005
21.03.2005
15.03.2005
2 540,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100114527 - Kvítková 681 - OSV
-2 540,00
VYD
205101586
S00JP004UVYN
49970194
6100048288
Jihomoravská energetika
14.03.2005
18.03.2005
21.03.2005
3 686,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 28.10.2004 - 10.2.2005, è.o.m. 3100114527 - Kvítková 681 - OSV
-1 956,00
FAK
205101587
S00JP004UW2W
26229790
0057/2005
REPOSS CZ, s.r.o.
14.03.2005
11.03.2005
18.03.2005
450,00 CZK
0,00
náhradní díly na traktor - OMZ
-450,00
FAK
205101588
S00JP004UW11
12343595
2965
Jan Èerný, RNDr.
14.03.2005
23.03.2005
18.03.2005
248,00 CZK
0,00
semena rostlin - OMZ
-248,00
FAK
205101589
S00JP004UW4M
40942031
510963
Epos spol.s r.o.
14.03.2005
19.03.2005
18.03.2005
5 331,00 CZK
0,00
kanceláøské potøeby - OD
-5 331,00
FAK
205101590
S00JP004UW3R
18172466
1/05
Neèas Rudolf
14.03.2005
11.02.2005
18.03.2005
24 900,00 CZK
0,00
podklady pro modelování dopravy - úsek Otrokovice-Zlín - OD
-24 900,00
FAK
205101591
S00JP004UW5H
25318187
503778
Wimers Zlín v.o.s.
14.03.2005
08.04.2005
18.03.2005
699,50 CZK
0,00
náplò do tiskárny InkJet HP, fotopapír - OD
-699,50
FAK
205101592
S00JP004UWAS
60711086
15100042
Technické služby Zlín,s.r
14.03.2005
17.03.2005
06.04.2005
2 151 000,00 CZK
0,00
za zimní údržbu mìsta Zlína za 2/2005 - OD
-2 151 000,00
FAK
205101593
S00JP004UWBN
60711086
15090004
Technické služby Zlín,s.r
14.03.2005
18.03.2005
18.03.2005
340 935,00 CZK
0,00
za èištìní mìsta Zlína za 2/2005 - OD
-340 935,00
FAK
205101594
S00JP004UWCI
60711086
15150141
Technické služby Zlín,s.r
za provedené práce na mìstských objektech (podchody JS, Svit ,ZPS, garáže JS) za 2/2005 - OD
14.03.2005
23.03.2005
74 375,00 CZK
18.03.2005
0,00
-74 375,00
FAK
205101595
S00JP004UW6C
60711086
15130016
Technické služby Zlín,s.r
14.03.2005
30.03.2005
29.03.2005
27 953,82 CZK
0,00
za údržbu a provoz veøejného osvìtlení za 2/2005 - OD
-27 953,82
FAK
205101596
S00JP004UW77
60711086
15130017
Technické služby Zlín,s.r
14.03.2005
14.03.2005
01.04.2005
289 084,32 CZK
0,00
za údržbu a provoz svìtelného signalizaèního zaøízení za 2/2005 - OD
-289 084,32
FAK
205101597
S00JP004UW82
60711086
15130018
Technické služby Zlín,s.r
14.03.2005
30.03.2005
18.03.2005
10 538,16 CZK
0,00
za souhrn èinností spojených s dodávkou a evid.spotøeby el.energie za 2/2005 - OD
-10 538,16
FAK
205101598
S00JP004UW9X
60711086
15130019
Technické služby Zlín,s.r
14.03.2005
14.03.2005
01.04.2005
1 846 773,00 CZK
0,00
za údržbu a provoz veøejného osvìtlení za 2/2005 - OD
-1 846 773,00
FAK
205101599
S00JP004UWGY
60193336
0264303591
Èeský Telecom
14.03.2005
31.03.2005
18.03.2005
1 521,50 CZK
0,00
za telefony za 2/2005, è.tel. 577219669 - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV
-1 521,50
FAK
205101600
S00JP004UWF3
13684906
2005003
Hana •opková - POTRAVINY
14.03.2005
13.03.2005
31.03.2005
4 179,50 CZK
0,00
potraviny - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV
-4 179,50
FAK
205101601
S00JP004UWE8
18811337
5050500552
Moravské teplárny, a.s.
14.03.2005
18.03.2005
21.03.2005
13 053,60 CZK
0,00
za odbìr tepla z horké vody za 2/2005 - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV
-13 053,60
FAK
205101602
S00JP004UWDD
48473154
70
Jarmila Oreská PharmDr.
14.03.2005
21.03.2005
21.03.2005
4 991,00 CZK
0,00
doplnìní lékárny na rok 2005 - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV
-4 991,00
FAK
205101603
S00JP004UWOU
26899949
5104725
JATKA UB, s.r.o.
14.03.2005
25.03.2005
21.03.2005
860,00 CZK
0,00
maso - Rehab.stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-860,00
FAK
205101604
S00JP004UWPP
63486440
5303974
FILEX, s.r.o.
14.03.2005
25.03.2005
23.03.2005
404,00 CZK
0,00
maso - Rehab.stacionáø, Žlebová 1590 j- OŠZMaTV
-404,00
FAK
205101605
S00JP004UWQK
00176150
4040126148
Minolta spol. s r.o.
14.03.2005
17.03.2005
23.03.2005
2 487,10 CZK
0,00
toner - Rehab.stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-2 487,10
FAK
205101606
S00JP004UWRF
44117434
105013
za poskytnutou sociální pomoc pro p.Danu Ondráškovou - OSV
Charita Zlín,spoleèenství
14.03.2005
13.05.2005
449,50 CZK
21.03.2005
0,00
-449,50
FAK
205101607
S00JP004UWZB
60193336
0264299924
Èeský Telecom
15.03.2005
31.03.2005
10.05.2005
1 671,50 CZK
0,00
za telefony za 2/2005, è.tel. 577141431 - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-1 671,50
FAK
205101608
S00JP004UWYG
25321226
250645
Teplo Zlín, a.s.
15.03.2005
24.03.2005
31.03.2005
33 287,90 CZK
0,00
za tepelnou energii za 2/2005 - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-33 287,90
FAK
205101609
S00JP004UWXL
46967851
421501965
PENAM spol. s r.o.
15.03.2005
21.03.2005
23.03.2005
399,00 CZK
0,00
potraviny - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-399,00
FAZ
205101610
S00JP004UWWQ
61061409
3112388617
SEND Pøedplatné s.r.o.
15.03.2005
21.03.2005
21.03.2005
350,00 CZK
0,00
záloha na pøedplatné "Informatorium 3-8" od 6/2005 do 5/2006 - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 -OŠZMaTV
-350,00
FAK
205101611
S00JP004UWVV
25581210
42503200
Výrobna lahùdek a uzenin
15.03.2005
28.03.2005
21.03.2005
925,00 CZK
0,00
maso - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-925,00
FAK
205101612
S00JP004UWU0
25354671
5820586
ANAG spol.s.r.o.
15.03.2005
25.03.2005
23.03.2005
439,00 CZK
0,00
školské zákony s komentáøem + CD - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-439,00
FAK
205101613
S00JP004UWSA
25581210
42503053
Výrobna lahùdek a uzenin
15.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
715,50 CZK
0,00
maso - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-715,50
FAK
205101614
S00JP004UWT5
47911034
1/05/10041
MIPL, spol. s r.o.
15.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
1 319,50 CZK
0,00
potraviny - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-1 319,50
FAK
205101615
S00JP004UX0Z
60723050
503135
SYAS spol. s r.o.
15.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
552 500,00 CZK
0,00
stravenky SYAS - 8500ks á 65,-Kè - OVS
-552 500,00
FAK
205101616
S00JP004UXCB
48117820
1052010558
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
15.03.2005
10.04.2005
21.03.2005
1 190,00 CZK
0,00
nastavení skeneru (aktivace), instalace software, zaškolení - AFICIO 2045E RICOH - OSaÚP
-1 190,00
FAK
205101617
S00JP004UXHM
26078201
6100068063
E.ON Energie, a.s.
15.03.2005
18.03.2005
11.04.2005
50,00 CZK
0,00
za el.energii za 3.12.2004 - 1.1.2005, è.o.m. 3100126806 - Gahurova - MP
-50,00
FAK
205101618
S00JP004UXBG
10573321
dodávka radiostanic MOTOROLA GM360 - MP
0503119
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
15.03.2005
25.03.2005
94 010,00 CZK
21.03.2005
0,00
-94 010,00
FAK
205101619
S00JP004UXAL
68084510
50003
Miluška Ptáèková
15.03.2005
25.03.2005
23.03.2005
300,00 CZK
0,00
oprava povlaku do aut - MP
-300,00
FAK
205101620
S00JP004UX9Q
47903783
2005700449
Gordic spol. s r.o.
15.03.2005
28.03.2005
23.03.2005
2 035,00 CZK
0,00
asistence - roèní uzávìrka - OŠZMaTV
-2 035,00
FAK
205101621
S00JP004UX8V
25552783
0000045024
DATAB consult s.r.o.
15.03.2005
28.03.2005
29.03.2005
8 639,50 CZK
0,00
softwarové práce, úprava programu - OŠZMaTV
-8 639,50
FAK
205101622
S00JP004UX70
25599046
9235000171
Lukrom Zlín a.s.
15.03.2005
13.04.2005
23.03.2005
16 389,00 CZK
0,00
náhradní díly (kladivo, držák kladiva...) - OMZ
-16 389,00
FAK
205101623
S00JP004UXD6
63490901
14/05
EFE spol. s.r.o.
15.03.2005
14.03.2005
29.04.2005
2 499,00 CZK
0,00
za tlumoènické práce ze dne 28.2.2005 - OKP
návštìva studentù z Groningenu
-2 499,00
FAK
205101624
S00JP004UX65
00012190
2502100240
MITAS, a.s.
15.03.2005
28.03.2005
22.03.2005
1 060,00 CZK
0,00
refundace mzdy p.Romana Køíže za úèast na zasedání ZMZ dne 3.2.2005 - OKP
-1 060,00
FAK
205101625
S00JP004UX4F
26183684
11303
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
15.03.2005
25.03.2005
23.03.2005
535,50 CZK
0,00
lokalizace a odstranìní poruchy pøes modem - OVS
-535,50
FAK
205101626
S00JP004UX5A
26183684
11304
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
15.03.2005
25.03.2005
23.03.2005
535,50 CZK
0,00
lokalizace a odstranìní poruchy pøes modem - OVS
-535,50
FAK
205101627
S00JP004UXE1
69797111
23050661/6133
ÈR-Úøad pro zastupování v
15.03.2005
25.03.2005
22.03.2005
67 638,00 CZK
0,00
vyúètování služeb za 12/2004 v objektu ul.L.Váchy 602 - OVS
-67 638,00
FAK
205101628
S00JP004UXFW
69797111
23050683/6133
ÈR-Úøad pro zastupování v
15.03.2005
25.03.2005
23.03.2005
127 200,00 CZK
0,00
vyúètování služeb za 12/2004 v objektu Tø.T.Bati 3792 - OVS
-127 200,00
FAZ
205101629
S00JP004UXGR
69797111
23050622/6133
ÈR-Úøad pro zastupování v
15.03.2005
25.03.2005
22.03.2005
437 000,00 CZK
0,00
záloha na služby na 1.Q r.2005 v objektu Tø.T.Bati 3792 - OVS
-437 000,00
FAK
205101630
S00JP004UX1U
26930111
240105204
ProComputer s.r.o.
15.03.2005
21.03.2005
760,00 CZK
23.03.2005
0,00
náplò do tiskárny - OD
-760,00
FAK
205101631
S00JP004UX2P
228-12/2005
Ivan Jaromír
15.03.2005
24.03.2005
29.03.2005
830,00 CZK
0,00
znaleèné za vypracování znaleckého posudku - OD
-830,00
FAK
205101632
S00JP004UX3K
60711086
15110003
Technické služby Zlín,s.r
15.03.2005
22.03.2005
29.03.2005
11 055,10 CZK
0,00
za provedené práce na mìstských komunikacích - oprava M.mobiliáøe po havárii na tø.T.Bati - OD
-11 055,10
FAK
205101633
S00JP004UXIH
25300083
25000005
Centrum služeb postiženým
15.03.2005
24.03.2005
29.03.2005
13 500,60 CZK
0,00
Prùvodce sociální péèí ve Zlínì - OSV
-13 500,60
FAK
205101634
S00JP004UXJC
14658836
2005013
Dupal Radomír
15.03.2005
21.03.2005
22.03.2005
2 499,00 CZK
0,00
oprava výstavních panelù na Alternativì- odb.kultury
-2 499,00
FAK
205101635
S00JP004UXK7
72437774
510085
Slezáèek Petr
15.03.2005
23.03.2005
22.03.2005
6 400,00 CZK
0,00
omezovaè brzdného tlaku, brzdová kapalina - Š Felicie ZLK 34-36 - OŽPaZ
-6 400,00
FAK
205101636
S00JP004UXL2
25379666
5137
Mail Optys, a.s.
15.03.2005
19.03.2005
23.03.2005
2 624,00 CZK
0,00
za poštovní poukázky A s laserovým potiskem, øezané - OSM (4000ks), OŠZMaTV (500ks), OP (500ks)
-2 624,00
FAK
205101637
S00JP004UXMX
47678488
10507534
ABEL-Computer s.r.o.
16.03.2005
28.03.2005
30.03.2005
1 487,50 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 1300-X - EO
-1 487,50
FAK
205101638
S00JP004UXNS
61860476
1256600080
Sodexho Pass Èeská Republ
16.03.2005
14.04.2005
22.03.2005
13 000,00 CZK
0,00
stravenky Sodexho Pass - 200ks á 65,-Kè - OVS
-13 000,00
FAK
205101639
S00JP004UY3D
45461112
0503
Hana Líbalová - KARAMELA
16.03.2005
25.03.2005
12.04.2005
1 670,00 CZK
0,00
za pobyt Venduly Gallasové v rekreaèním zaøízení Duo v termínu 16.5.-20.5.2005 - FKSP
-1 670,00
FAK
205101640
S00JP004UY0S
00048861
5007/05
BUDOVATEL
16.03.2005
28.03.2005
18.03.2005
650,50 CZK
0,00
pøefakturace vodné,stoèné za 2/2005 - OMZ
-650,50
FAK
205101641
S00JP004UXY9
48117820
1052010567
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
16.03.2005
13.04.2005
01.04.2005
1 011,80 CZK
0,00
toner 1250D èerný - OSM - pí Lancouchová
-1 011,80
FAK
205101642
S00JP004UXWJ
60730153
5700269
Dopravní spoleènost Zlín-
16.03.2005
31.03.2005
393,00 CZK
13.04.2005
0,00
za instalaci letákù 5.-12.3.2005, výlep plakátù 7.-14.3.2005 - OKP
veøejná beseda Letná 14.3.2005
-393,00
FAK
205101643
S00JP004UXS3
60730153
5700261
Dopravní spoleènost Zlín-
16.03.2005
31.03.2005
31.03.2005
6 100,00 CZK
0,00
èasová jízdenka - 6M - pásmo AB (2ks), pásmo ABC (2ks) - OKaVA
-6 100,00
FAK
205101644
S00JP004UXTY
60730153
5700262
Dopravní spoleènost Zlín-
16.03.2005
31.03.2005
31.03.2005
2 940,00 CZK
0,00
èasová jízdenka - 6M - pásmo AB - odd.koncepcí
-2 940,00
FAK
205101645
S00JP004UXUT
60730153
5700263
Dopravní spoleènost Zlín-
16.03.2005
31.03.2005
31.03.2005
3 160,00 CZK
0,00
èasová jízdenka - 6M - pásmo ABC - odd.hl.energetika
-3 160,00
FAK
205101646
S00JP004UXXE
12740675
5016
Stoklásek Miloslav - Enem
16.03.2005
04.03.2005
31.03.2005
10 248,30 CZK
0,00
mìøidlo teploty MINILOG - 2ks - odd.hl.energetika
-10 248,30
FAK
205101647
S00JP004UXVO
60730153
5700264
Dopravní spoleènost Zlín-
16.03.2005
31.03.2005
17.03.2005
3 160,00 CZK
0,00
èasová jízdenka - 6M - pásmo ABC - ÚHA
-3 160,00
FAK
205101648
S00JP004UXQD
46982663
2005007
FORMICA, s.r.o.
16.03.2005
13.04.2005
31.03.2005
1 428 000,00 CZK
0,00
za vypracování projektové dokumentace stavby "10.ZŠ-Generální oprava budovy školy, køídlo A,B" - ORIA
-1 428 000,00
FAK
205101649
S00JP004UXR8
46982663
2005008
FORMICA, s.r.o.
16.03.2005
14.04.2005
15.04.2005
123 760,00 CZK
0,00
inženýrská èinnost a vypracování projekt.dokumentace "Školní jídelna Štípa-pøístavba a rekonstrukce" - ORIA
-123 760,00
FAZ
205101650
S00JP004UY7T
26187639
640017
Vzdìlávací centrum pro
16.03.2005
21.03.2005
12.04.2005
17 500,00 CZK
0,00
záloha na zajištìní vzdìlávacích a konzultaèních služeb v oblasti benchmarkingu v r. 2005 - OŽPaZ
-17 500,00
FAK
205101651
S00JP004UXON
13694740
2442
NOVENTIS s.r.o.
16.03.2005
29.03.2005
17.03.2005
37 770,50 CZK
0,00
Zlínský zelený èaj, 1500 ks balení k repre úèelùm pro èleny rady, OCR,VaVV
-37 770,50
FAK
205101652
S00JP004UXPI
60702559
fv0500265
TIGRIS, spol. s r.o.
16.03.2005
28.03.2005
23.03.2005
9 460,50 CZK
0,00
tisk brožury "Sportovištì ve Zlínì" - 3000ks, publikace k prezentaci - OCR,VaVV
-9 460,50
FAK
205101653
S00JP004UY1N
26224470
2005120
Q STUDIO, s.r.o.
16.03.2005
23.03.2005
29.03.2005
6 400,00 CZK
0,00
brožura "Horizonty nálad-Zlínský kraj" 10 ks á 609,50 Kè p ro repre úèely èlenù RMZ - OCRVaVV
-6 400,00
23.03.2005
FAK
205101654
S00JP004UY2I
63478684
2005/49
CICERO PLUS spol. s r.o.
16.03.2005
29.03.2005
7 021,00 CZK
0,00
Vizitky 35 druhù, pro zamìstnance dle pøiloženého seznamu
-7 021,00
FAK
205101655
S00JP004UXZ4
48117820
1052010570
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
16.03.2005
13.04.2005
09.05.2005
785,40 CZK
0,00
oprava kopírky AFICIO 200 RICOH - OŠZMaTV
-785,40
FAK
205101656
S00JP004UY48
40364020
61691
Libor Kopèil
16.03.2005
25.03.2005
13.04.2005
303,00 CZK
0,00
vejce - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-303,00
FAK
205101657
S00JP004UY53
13692747
25304798
WASTEX spol.s.r.o.
16.03.2005
21.03.2005
30.03.2005
2 135,00 CZK
0,00
potraviny - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-2 135,00
FAK
205101658
S00JP004UY6Y
49455834
50300569
Laksyma, a.s.
16.03.2005
21.03.2005
30.03.2005
2 109,00 CZK
0,00
potraviny - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-2 109,00
FAK
205101659
S00JP004UYFP
25321226
250561
Teplo Zlín, a.s.
16.03.2005
23.03.2005
30.03.2005
62 367,10 CZK
0,00
za tepelnou energii za 2/2005 - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV
-62 367,10
FAK
205101660
S00JP004UYEU
49455834
50201986
Laksyma, a.s.
16.03.2005
09.03.2005
23.03.2005
136,00 CZK
0,00
mléko - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV
-136,00
FAK
205101661
S00JP004UYDZ
13692747
25304912
WASTEX spol.s.r.o.
16.03.2005
21.03.2005
23.03.2005
962,00 CZK
0,00
potraviny - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV
-962,00
FAK
205101662
S00JP004UYC4
46579729
80000186
CARNEX spol. s r.o.
16.03.2005
18.03.2005
30.03.2005
533,00 CZK
0,00
maso - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV
-533,00
FAK
205101663
S00JP004UYB9
49455834
50300566
Laksyma, a.s.
16.03.2005
21.03.2005
23.03.2005
272,00 CZK
0,00
mléko - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV
-272,00
FAK
205101664
S00JP004UYAE
40364020
61547
Libor Kopèil
16.03.2005
17.03.2005
30.03.2005
145,00 CZK
0,00
vejce - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV
-145,00
FAK
205101665
S00JP004UY9J
60193336
0264301150
Èeský Telecom
16.03.2005
31.03.2005
23.03.2005
1 355,00 CZK
0,00
za telefony za 2/2005, è.tel. 577271485 - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV
-1 355,00
31.03.2005
FAK
205101666
S00JP004UY8O
60193336
0264291633
Èeský Telecom
16.03.2005
31.03.2005
1 268,00 CZK
0,00
za telefony za 2/2005, è.tel. 577439554 - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV
-1 268,00
FAZ
205101667
S00JP004UYGK
45245681
5068518
VERLAG DASHOFER spol.s r.
16.03.2005
23.03.2005
31.03.2005
1 106,50 CZK
0,00
záloha na pøedplatné "Vnitøní úèetní pøedpisy pro obce - 4.aktualizace" - EO
-1 106,50
FAK
205101668
S00JP004UYHF
60726636
510124
Nemocnice ATLAS
16.03.2005
28.03.2005
21.03.2005
242,00 CZK
0,00
za lékaøská potvrzení - OSV
-242,00
FAZ
205101669
S00JP004UYIA
12216216
13
Janka Koláøová, PhDr.
16.03.2005
17.03.2005
23.03.2005
7 250,00 CZK
0,00
záloha na semináø "Tiskoví mluvèí a odborníci v PR" ve dnech 28.-30.4.2005 Strážnice = PhDr. Daòová - OPaV
-7 250,00
FAK
205101670
S00JP004UYJ5
25546571
25086
JoPo Zlín, s.r.o.
16.03.2005
21.03.2005
29.03.2005
545,00 CZK
0,00
za provedené instalaterské práce (Jesle, Budovatelská) - OŠZMaTV
-545,00
FAK
205101671
S00JP004UYK0
18157386
062005
Pavel Mudøík, ing. arch.
16.03.2005
29.03.2005
23.03.2005
266 560,00 CZK
0,00
za projektové práce na akci "Podnikatelské inovaèní centrum ve Zlínì" - ORIA
-266 560,00
FAK
205101672
S00JP004UYLV
60193336
0264284054
Èeský Telecom
16.03.2005
31.03.2005
29.03.2005
2 093,00 CZK
0,00
za telefony za 2/2005, è.tel. 577431542 - OI Letná - OKP, SVÈ - OŠZMaTV
-2 093,00
FAK
205101673
S00JP004UYMQ
40991873
05002
Šilerová Jitka
16.03.2005
14.03.2005
31.03.2005
4 500,00 CZK
0,00
jubilanti - kytièky - OKP
-4 500,00
FAK
205101674
S00JP004UYNL
45194726
2005000351
ROTN SPORT s.r.o.
16.03.2005
20.03.2005
22.03.2005
699,50 CZK
0,00
odborná technická kontrola tìl.náøadí a zaøízení - SVÈ Kotìrova - OŠZMaTV
-699,50
FAK
205101675
S00JP004UZ1G
46992308
2005000474
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
17.03.2005
06.04.2005
23.03.2005
5 593,00 CZK
0,00
HP toner LJ 4250/4350 - EO
-5 593,00
FAK
205101676
S00JP004UZ0L
25499718
2500768
AZ KORT, s.r.o.
17.03.2005
25.03.2005
06.04.2005
1 013,00 CZK
0,00
Odd. matrik - odborné knihy a publikace - "Soubor vzorù proslovù", "Slovník cizích slov", "Jak se bude vaše dítì jmenovat"... - OOS. vìcná správnost a pøevzala: Kovaøíková
-1 013,00
FAK
205101677
S00JP004UYZX
10573321
0501043
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
17.03.2005
30.03.2005
23.03.2005
5 950,00 CZK
0,00
oprava kamerového systému, výmìna vadné desky PC v prostorách radnice - OVS
-5 950,00
29.03.2005
FAK
205101678
S00JP004UYY2
00569135
951348
Kvasar, spol. s r.o.
17.03.2005
14.04.2005
5 950,00 CZK
0,00
úprava programu "Dotace" - odb.kultury
-5 950,00
FAK
205101679
S00JP004UYX7
25215850
250100336
REMBRANDT s r.o.
17.03.2005
28.03.2005
14.04.2005
5 240,00 CZK
0,00
kompletní balení plomb a lístkù o pùvodu zvìøe - OMZ
-5 240,00
FAK
205101680
S00JP004UYWC
25318187
504134
Wimers Zlín v.o.s.
17.03.2005
14.04.2005
01.04.2005
1 225,50 CZK
0,00
kanceláøské potøeby - OSV
-1 225,50
FAK
205101681
S00JP004UYVH
49455834
50300197
Laksyma, a.s.
17.03.2005
21.03.2005
12.04.2005
442,00 CZK
0,00
mléko - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-442,00
FAK
205101682
S00JP004UYUM
25900951
VF50100284
Tempovit spol. s r.o.
17.03.2005
28.03.2005
22.03.2005
2 006,00 CZK
0,00
èaje - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-2 006,00
FAK
205101683
S00JP004UYTR
13698745
2505717
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
17.03.2005
29.03.2005
23.03.2005
9 175,00 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-9 175,00
FAK
205101684
S00JP004UYSW
45192235
750076251
Nowaco mrazírny,a.s.
17.03.2005
29.03.2005
29.03.2005
3 842,80 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-3 842,80
FAK
205101685
S00JP004UYR1
63486440
5304074
FILEX, s.r.o.
17.03.2005
28.03.2005
29.03.2005
1 710,00 CZK
0,00
maso - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-1 710,00
FAK
205101686
S00JP004UYQ6
25506641
2051015398
ROSA market, s.r.o.
17.03.2005
25.03.2005
23.03.2005
1 919,00 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-1 919,00
FAK
205101687
S00JP004UYPB
12712400
0503011
Irena Chlachulová-ARTIK
17.03.2005
29.03.2005
23.03.2005
1 081,00 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-1 081,00
FAK
205101688
S00JP004UYOG
13692747
25304272
WASTEX spol.s.r.o.
17.03.2005
10.03.2005
29.03.2005
10 600,00 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-10 600,00
FAK
205101689
S00JP004UZ2B
60318767
5010
FIN-PARTNER,audit-danì-po
17.03.2005
15.04.2005
22.03.2005
117 140,70 CZK
0,00
úèetní poradenství - metodická konzultace ke zjištìním z prùbìžného pøezkoumání, k oceòování majetku poøízeného smìnou - EO
-117 140,70
12.04.2005
FAK
205101690
S00JP004UZ36
72368501
20500003
Vávra Stanislav
17.03.2005
21.03.2005
15 993,00 CZK
0,00
opravy a vyèištìní prostoru odpadních kanálkù v odpadní šachtì .. kryty CO, Beneš.nábø. - OVS-CO
-15 993,00
FAK
205101691
S00JP004UZ41
47678488
10507533
ABEL-Computer s.r.o.
17.03.2005
28.03.2005
21.03.2005
1 059,10 CZK
0,00
Odd. matrik - renovace toneru HP LJ 1200 do tiskárny inv. è. 155627, kanceláø è. 108 C - OOS.
vìcná správnost: H. Merianová
-1 059,10
FAK
205101692
S00JP004UZ8H
13692747
25305122
WASTEX spol.s.r.o.
18.03.2005
24.03.2005
23.03.2005
4 186,00 CZK
0,00
potraviny - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-4 186,00
FAK
205101693
S00JP004UZ7M
49455834
50300571
Laksyma, a.s.
18.03.2005
21.03.2005
30.03.2005
2 490,00 CZK
0,00
mléko - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-2 490,00
FAK
205101694
S00JP004UZ6R
64459241
10120602
Josef Daniel
18.03.2005
21.03.2005
30.03.2005
2 136,50 CZK
0,00
hygienické a èistící potøeby - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-2 136,50
FAK
205101695
S00JP004UZ5W
25318187
504055
Wimers Zlín v.o.s.
18.03.2005
24.03.2005
30.03.2005
5 141,00 CZK
0,00
kanceláøské potøeby - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-5 141,00
FAK
205101696
S00JP004UZ9C
65362420
6
Dlouhý Martin
18.03.2005
31.03.2005
30.03.2005
500,00 CZK
0,00
pernamentka (sauna-masáže) - FKSP
-500,00
FAK
205101697
S00JP004UZA7
60709901
FV25002146
CS 21 ZLÍN, s.r.o.
18.03.2005
31.03.2005
29.03.2005
1 119,00 CZK
0,00
renovace toneru do tiskárny - OVS
-1 119,00
FAK
205101698
S00JP004UZLO
12435406
200503
Rudolf Baïura - Barus
18.03.2005
28.03.2005
29.03.2005
256 382,00 CZK
0,00
rekonstrukce sociálních zaøízení v 1.NP, MŠ Jižní Svahy - ORIA
-256 382,00
FAK
205101699
S00JP004UZVA
44118198
40001
Dùm dìtí a mlád.Sluníèko
18.03.2005
30.03.2005
22.03.2005
4 600,00 CZK
0,00
za letní pobytový tábor pro rodièe s dìtmi v Chorvatsku v termínu 12.8. - 20.8.2005 pro zamìst. Andreu Vitáskovou -FKSP
-4 600,00
FAK
205101700
S00JP004UZW5
44118198
40002
Dùm dìtí a mlád.Sluníèko
18.03.2005
30.03.2005
30.03.2005
3 200,00 CZK
0,00
za letní pobytový tábor Harry Potter v termínu 11.7.-22.7.2005 pro syna zamìst.Petra Skalníka - FKSP
-3 200,00
VYZ
205101701
S00JP004UZUF
63077639
8301506651
vyúèt. zál.fa è.205101253 - pøedplatné "Práce a mzda" od 01/2005 - 13/2005 - OPaV
ASPI Publishing s.r.o.
18.03.2005
28.03.2005
999,00 CZK
30.03.2005
0,00
FAK
205101702
S00JP004UZTK
15268306
1450215791
EuroTel Praha, spol. s r.
18.03.2005
29.03.2005
7 078,68 CZK
0,00
za Eurotel za 12.2. - 11.3.2005, è.tel. 602305274 - p.Ondrová - OKP
-7 078,68
FAK
205101703
S00JP004UZQZ
15268306
1750214432
EuroTel Praha, spol. s r.
18.03.2005
29.03.2005
23.03.2005
3 832,99 CZK
0,00
za Eurotel za 12.2. - 11.3.2005, è.tel. 602511499 -OVS
-3 832,99
FAK
205101704
S00JP004UZRU
15268306
1750203239
EuroTel Praha, spol. s r.
18.03.2005
29.03.2005
23.03.2005
8 106,85 CZK
0,00
za Eurotel za 12.2 - 11.3.2005, è.tel. 602792405, 724169544 - brána Eurotelu - OVS
-8 106,85
FAK
205101705
S00JP004UZO9
48117820
1052010585
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
18.03.2005
15.04.2005
23.03.2005
816,40 CZK
0,00
pravidelná údržba stroje AFICIO 1013 RICOH - OKaVA
-816,40
FAK
205101706
S00JP004UZSP
15268306
1750214433
EuroTel Praha, spol. s r.
18.03.2005
29.03.2005
15.04.2005
447,44 CZK
0,00
za Eurotel za 12.2. - 11.3.2005, è.tel. 602718079 - MP- SIM Karta
-447,44
FAK
205101707
S00JP004UZNE
46978739
350068
Moskva management,s.r.o.
18.03.2005
29.03.2005
23.03.2005
2 000,00 CZK
0,00
za pronájem salonku ze dne 7.3.2005 - "Výroèní schùze MP" - MP
-2 000,00
FAK
205101708
S00JP004UZMJ
46978739
350069
Moskva management,s.r.o.
18.03.2005
29.03.2005
23.03.2005
7 378,00 CZK
0,00
za obèerstvení ze dne 7.3.2005 - pro úèastníky "Výroèní schùze MP" - MP
-7 378,00
FAK
205101709
S00JP004UZKT
67777929
2/2005
Okresní myslivecký spolek
18.03.2005
15.04.2005
23.03.2005
10 000,00 CZK
0,00
náklady spojené s pøípravou a zabezpeèením vyhodnocení plánu lovu zvìøe spárkaté za r.2004 - OMZ
-10 000,00
FAK
205101710
S00JP004UZJY
47114983
1933004446
Èeská pošta, s.p.
18.03.2005
31.03.2005
12.04.2005
1 000,00 CZK
0,00
za uveøejnìní informací na centrální adrese "10.ZŠ - GO budovy školy, køídlo A,B" - ORIA
-1 000,00
FAK
205101711
S00JP004UZP4
48117820
1052010590
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
18.03.2005
15.04.2005
30.03.2005
2 023,50 CZK
0,00
toner - OŽPaZ
-2 023,50
FAK
205101712
S00JP004UZI3
68406151
0280/2005
Obèan.sdr.ochr.kval.ovzd.
18.03.2005
29.03.2005
15.04.2005
348,00 CZK
0,00
pøedplatné èasopisu "Ochrana ovzduší" - 6 èísel roè. 2005 - OŽPaZ
-348,00
FAK
205101713
S00JP004UZH8
49969081
04050305
F.N.C., s r.o.
18.03.2005
27.03.2005
23.03.2005
833,00 CZK
0,00
oprava kanceláøské židle - pøeèalounìní - pro MITS - OCR,VaVV
-833,00
23.03.2005
FAK
205101714
S00JP004UZGD
00206196
200514
ing.Jiøí Husovský
18.03.2005
28.03.2005
1 200,00 CZK
0,00
za vypracování znaleckého posudku è.582-16/05 - OD
-1 200,00
FAK
205101715
S00JP004UZFI
00206196
200508
ing.Jiøí Husovský
18.03.2005
20.03.2005
29.03.2005
1 200,00 CZK
0,00
za vypracování znaleckého posudku è.576-10/05 - OD
-1 200,00
FAK
205101716
S00JP004UZEN
26930111
240105245
ProComputer s.r.o.
18.03.2005
25.03.2005
29.03.2005
679,00 CZK
0,00
náplò do tiskárny - OD
-679,00
FAK
205101717
S00JP004UZDS
46992308
2005000475
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
18.03.2005
06.04.2005
29.03.2005
3 189,00 CZK
0,00
toner - OIS
-3 189,00
FAK
205101718
S00JP004UZCX
45478287
350001
R.M.G., spol. s r.o.
18.03.2005
29.03.2005
06.04.2005
3 899,00 CZK
0,00
kabelové svorky CABLE CLAMP - OIS
-3 899,00
FAZ
205101719
S00JP004UZB2
25322478
3226
AVONET, s.r.o.
18.03.2005
24.03.2005
29.03.2005
45 220,00 CZK
0,00
záloha na WebSystem dle smlouvy è.250126-WS, 1.èást - OIS
-45 220,00
FAK
205101720
S00JP004UZYV
44117434
105014
Charita Zlín,spoleèenství
18.03.2005
17.05.2005
22.03.2005
494,50 CZK
0,00
za poskytnutou sociální pomoc pro p.Danu Ondráškovou - OSV
-494,50
FAK
205101721
S00JP004UZX0
47678488
10507531
ABEL-Computer s.r.o.
18.03.2005
28.03.2005
13.05.2005
1 707,70 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 1300, inkjet HP C6614A - OSV
-1 707,70
FAZ
205101722
S00JP004UZZQ
44001088
250024
Jiøí Hanzlík cestovní kan
21.03.2005
25.03.2005
06.04.2005
49 500,00 CZK
0,00
za 44 míst na muzikál MISS SAIGON dne 28.5.2005 - FKSP
-49 500,00
FAZ
205101723
S00JP004V001
44001088
250023
Jiøí Hanzlík cestovní kan
21.03.2005
25.03.2005
22.03.2005
23 000,00 CZK
0,00
za 23 míst na muzikál TAJEMSTVÍ dne 9.4.2005 - FKSP
-23 000,00
FAK
205101724
S00JP004V01W
49455834
50300567
Laksyma, a.s.
21.03.2005
21.03.2005
22.03.2005
769,00 CZK
0,00
mléko - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV
-769,00
FAK
205101725
S00JP004V02R
10575031
2005/049
Ondøej Rudecký - HUGO
21.03.2005
22.03.2005
30.03.2005
14 514,00 CZK
0,00
výmìna 6ks zastaralých záøivkových svítidel - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV
-14 514,00
05.04.2005
FAK
205101726
S00JP004V03M
13692747
25304911
WASTEX spol.s.r.o.
21.03.2005
21.03.2005
1 644,00 CZK
0,00
potraviny - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV
-1 644,00
FAK
205101727
S00JP004V04H
25581210
5082
Výrobna lahùdek a uzenin
21.03.2005
31.03.2005
30.03.2005
3 542,59 CZK
0,00
maso - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV
-3 542,59
FAK
205101728
S00JP004V05C
61722995
10/2005
Tomáš Pavlíèek
21.03.2005
01.04.2005
31.03.2005
10 098,00 CZK
0,00
za malíøské práce - tø.T.Bati 3792 - OVS
-10 098,00
FAK
205101729
S00JP004TS87
00531928
252024
HC Hamé Zlín
21.03.2005
25.03.2005
30.03.2005
2 400,00 CZK
0,00
za pronájem ledové plochy na zimním stadionì ve Zlínì za 2/2005 pro MP - MP
-2 400,00
DOB
205101730
S00JP004TS92
00176150
5040007937
Minolta spol. s r.o.
21.03.2005
17.03.2005
23.03.2005
1 576,80 CZK
0,00
dobropis - vyrovnání za období 1/2005 - 3/2005 - Minolta servis - OSaÚP
1 576,80
FAK
205101731
S00JP004TSAX
48117820
1052010597
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
21.03.2005
16.04.2005
25.05.2005
1 047,20 CZK
0,00
oprava kopírky AFICIO 1013 RICOH - OSM- oddìlení evidence a inventarizace
-1 047,20
FAK
205101732
S00JP004TSBS
48117820
1052000092
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
21.03.2005
16.04.2005
15.04.2005
2 963,10 CZK
0,00
skartovaè EBA SMIGO-4MM - OSM
-2 963,10
FAK
205101733
S00JP004TSCN
48117820
1052000093
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
21.03.2005
16.04.2005
15.04.2005
2 963,10 CZK
0,00
skartovaè EBA AMIGO- 4MM - OŽPaZ
-2 963,10
FAK
205101734
S00JP004TSDI
25566741
418/2005
EMSEKO CZ s. r. o.
21.03.2005
30.03.2005
15.04.2005
3 141,00 CZK
0,00
Skartace dokumentù urèených k likvidaci - obèanské prùkazy a cestovní doklady - OOS.
-3 141,00
FAK
205101735
S00JP004TSED
47678488
10507535
ABEL-Computer s.r.o.
21.03.2005
28.03.2005
29.03.2005
1 059,10 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 1200 (J. Holíková) - ŽO
-1 059,10
FAK
205101736
S00JP004TSF8
42340802
510011
KKS, spol. s r.o.
21.03.2005
16.04.2005
29.03.2005
636 558,40 CZK
0,00
za stavební práce na akci "Regenerace panelového sídlištì Jižní Svahy -èást Hony a Podlesí" - OMZ
-636 558,40
FAK
205101737
S00JP004TSRK
25319256
2005070
KAROP, s.r.o.
21.03.2005
16.03.2005
15.04.2005
17 892,00 CZK
0,00
oprava vozidla VW Golf - ZLL 15-12 - MP i.è.6430
-17 892,00
23.03.2005
FAK
205101738
S00JP004TSSF
25319256
2005071
KAROP, s.r.o.
21.03.2005
16.03.2005
6 722,00 CZK
0,00
oprava vozidla VW Golf - ZLL 15-13 - MP i.è. 6515
-6 722,00
FAK
205101739
S00JP004TSPU
25319256
2005072
KAROP, s.r.o.
21.03.2005
16.03.2005
23.03.2005
5 096,50 CZK
0,00
oprava vozidla Citroen C15D - ZL 88-78 - MP i.è. 3845
-5 096,50
FAK
205101740
S00JP004TSQP
25319256
2005073
KAROP, s.r.o.
21.03.2005
16.03.2005
29.03.2005
2 994,50 CZK
0,00
oprava vozidla Citroen Berlingo - ZLL 38-81 - MP i.è. 4202
-2 994,50
FAK
205101741
S00JP004TSOZ
60193336
11461945
Èeský Telecom
21.03.2005
17.03.2005
29.03.2005
4 498,20 CZK
0,00
analogové okruhy - MP 2/2005
-4 498,20
FAK
205101742
S00JP004TSN4
64942503
FD25040297
PAPIRIUS s.r.o.
21.03.2005
20.03.2005
29.03.2005
1 116,93 CZK
0,00
høbety pro kroužkovou vazbu - MP
-1 116,93
FAK
205101743
S00JP004TSM9
42619327
20050377
Miroslav Kafka-nápojové a
21.03.2005
14.03.2005
29.03.2005
2 941,90 CZK
0,00
za suroviny do nápojového automatu za 2/2005 - MP
-2 941,90
FAK
205101744
S00JP004TSLE
46287736
25710185
Šenkeøík Ivo - Domoz
21.03.2005
28.03.2005
29.03.2005
1 359,00 CZK
0,00
hygienické potøeby - MP
-1 359,00
FAK
205101745
S00JP004TSKJ
26078201
6100070224
E.ON Energie, a.s.
21.03.2005
18.03.2005
29.03.2005
50,00 CZK
0,00
za el.energii za 3.12.2004 - 1.1.2005, è.o.m. 3100128258 - Školní 203 - MP
-50,00
FAK
205101746
S00JP004TSG3
49969081
04050297
F.N.C., s r.o.
21.03.2005
18.03.2005
29.03.2005
2 975,00 CZK
0,00
konferenèní stùl - MP
-2 975,00
FAK
205101747
S00JP004TSHY
45272956
6551613617
Èeská pojiš•ovna a.s.
21.03.2005
21.03.2005
29.03.2005
7 373,00 CZK
0,00
za pojištìní motor.vozidel ZL 88-78 za období 21.3.2005 - 20.3.2006 - MP i.è. 3845
-7 373,00
FAK
205101748
S00JP004TSIT
45272956
6551613828
Èeská pojiš•ovna a.s.
21.03.2005
21.03.2005
29.03.2005
12 848,00 CZK
0,00
za havarijní pojištìní motor.vozidel ZLI 38-81 za odbobí 21.3.2005 - 20.3.2006 - MP i.è. 4202
-12 848,00
FAK
205101749
29.03.2005
S00JP004TSJO
25854054
2005000989
ZOO PENSION-Grégr s.r.o.
21.03.2005
03.03.2005
2 866,00 CZK
-2 866,00
S00JP004TSTA
25733621
15028067
Contactel s.r.o.
21.03.2005
01.04.2005
2 975,00 CZK
0,00
krmivo pro psy - MP
FAK
205101750
za internet za 2/2005, SVÈ - OŠZMaTV
-2 975,00
FAZ
205101751
S00JP004TSXQ
26078201
6100070531
E.ON Energie, a.s.
21.03.2005
15.04.2005
30.03.2005
3 630,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 4/2005, è.o.m. 3100128590 - Zálešná IV/1179 - OKP
-3 630,00
FAZ
205101752
S00JP004TSV0
49970607
4876450022
Jihomoravská plynárenská,
21.03.2005
08.04.2005
15.04.2005
6 400,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za 2.Q 2005, è.o.m. 2445823 - ubytovna Lipová - OKP
-6 400,00
FAZ
205101753
S00JP004TSWV
49970607
1612760022
Jihomoravská plynárenská,
21.03.2005
08.04.2005
08.04.2005
8 100,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za 2.Q 2005, è.o.m. 2455169 - sklad, Zálešná IV/1179 - OKP
-8 100,00
FAK
205101754
S00JP004TSU5
60711086
15110005
Technické služby Zlín,s.r
21.03.2005
17.04.2005
11.04.2005
865,13 CZK
0,00
za odklizení snìhu a posyp cesty k pomníku TGM - OKP
155. výroèí
-865,13
FAK
205101755
S00JP004TSYL
60193336
0264296180
Èeský Telecom
21.03.2005
31.03.2005
18.04.2005
846,00 CZK
0,00
za telefony a internet za 2/2005, è.tel. 577103384 - Mateøské centrum, Malenovice - OŠZMaTV
-846,00
FAK
205101756
S00JP004TSZG
46901906
951377
TENO PLUS, s.r.o.
22.03.2005
04.04.2005
31.03.2005
1 020,00 CZK
0,00
SN II - oprava skartovacího stroje INTIMUS - OKP
-1 020,00
FAK
205101757
S00JP004TT04
75697181
05000013
Zavøel Petr
22.03.2005
28.03.2005
31.03.2005
3 110,00 CZK
0,00
revize el.spotøebièù - OPaV
-3 110,00
FAK
205101758
S00JP004TT5F
13685392
05067
Josef Laimbek
22.03.2005
01.04.2005
29.03.2005
3 843,70 CZK
0,00
pøevoz nábytku do skladu Zálešná IV/1179 vè. uspoøádání - OVS
-3 843,70
FAK
205101759
S00JP004TT4K
62331485
1-068/2005
Akademie J.A.Komenského
22.03.2005
04.04.2005
01.04.2005
10 012,00 CZK
0,00
za kurzovné,ubytování a stravování - vzdìlávání ved.úøedníkù- zvláštní èást- oblast C - Køenková T., Poboøilová J.-OPaV
-10 012,00
FAZ
205101760
S00JP004TT3P
45245681
5019152
VERLAG DASHOFER spol.s r.
22.03.2005
16.02.2005
06.04.2005
1 663,00 CZK
0,00
praktická pøíruèka pro energetiky - 9.aktualizace, + CD - hl.energetik
-1 663,00
FAK
205101761
S00JP004TT2U
13658476
2005/244
Roman Hvìzda
22.03.2005
22.03.2005
01.04.2005
11 500,00 CZK
0,00
za zhotovení bronzového odlitku "Ceny mìsta Zlína" - odb.kultury
-11 500,00
31.03.2005
FAZ
205101762
S00JP004TT6A
45457212
02/2005
Pavla Hradilová
22.03.2005
04.04.2005
40 000,00 CZK
0,00
záloha na demontáž a restaurování døevìných profilovaných èásti oltáøe v kapli obce Lhotka u Teèovic - odb.kultury
-40 000,00
FAK
205101763
S00JP004TT1Z
26222183
11-2005
Kaninga s.r.o.
22.03.2005
30.03.2005
04.04.2005
35 000,00 CZK
0,00
za inženýrskou èinnost vè. podání žádosti o územní rozhodnutí Prùmyslová zóna Zlín východ - napojení Lužkovice - OD
-35 000,00
FAK
205101764
S00JP004TT80
46975764
5025008
TENNIS ZLÍN spol. s r.o.
22.03.2005
15.04.2005
01.04.2005
49 980,00 CZK
0,00
za vypracování realizaèní projektové dokumentace na akci "3.ZŠ - rekonstrukce školního høištì" - ORIA
-49 980,00
FAK
205101765
S00JP004TT75
46345191
01905
STaDO s.r.o.
22.03.2005
28.03.2005
15.04.2005
14 589,40 CZK
0,00
za opravu havárie na kanalizaci ve vnitøních prostorách ZUŠ-HARMONIE - OŠZMaTV
-14 589,40
FAK
205101766
S00JP004TT9V
26285011
05VF/0020
DRS IMMO a.s.
23.03.2005
25.03.2005
30.03.2005
166 600,00 CZK
0,00
odmìna dražebníka za provedení dobrovolné dražby-OSM
-166 600,00
FAK
205101767
S00JP004TTGW
25307177
050485
PROFIRE s.r.o.
23.03.2005
30.03.2005
08.04.2005
986,50 CZK
0,00
kontrola,oprava HP
-986,50
FAK
205101768
S00JP004TTHR
25307177
050483
PROFIRE s.r.o.
23.03.2005
30.03.2005
29.03.2005
6 338,00 CZK
0,00
kontrola HP-OVS
-6 338,00
FAK
205101769
S00JP004TTIM
25307177
050480
PROFIRE s.r.o.
23.03.2005
29.03.2005
29.03.2005
2 374,00 CZK
0,00
hasicí pøístroj snìhový-OVS
-2 374,00
FAK
205101770
S00JP004TTJH
25307177
050484
PROFIRE s.r.o.
23.03.2005
30.03.2005
29.03.2005
3 536,50 CZK
0,00
kontrola HP-OVS
-3 536,50
FAK
205101771
S00JP004TTT3
25318187
504488
Wimers Zlín v.o.s.
23.03.2005
21.04.2005
29.03.2005
260,50 CZK
0,00
náplò do tiskárny-MP
-260,50
FAK
205101772
S00JP004TTS8
26245833
20005031
EXTRA AGENCY s.r.o.
23.03.2005
22.03.2005
24.03.2005
714,00 CZK
0,00
tabulka-inf.systém-MP výmìna jmenovek
-714,00
FAK
205101773
S00JP004TTUY
26493276
2105000029
AUTO VIKI, a. s.
23.03.2005
21.04.2005
24.03.2005
249 600,00 CZK
0,00
Ford FIESTA-MP
-249 600,00
19.04.2005
FAK
205101774
S00JP004TTVT
25139096
1050385
BATERIA SLANÝ CZ,s.r.o.
23.03.2005
30.03.2005
12 555,00 CZK
0,00
svítilna + baterie-MP
-12 555,00
FAK
205101775
S00JP004TTKC
25318187
504447
Wimers Zlín v.o.s.
23.03.2005
20.04.2005
30.03.2005
4 980,50 CZK
0,00
Nákup schválených kanceláøských potøeb - Odbor obèansko-správní -4 980,50
VYZ
205101776
S00JP004TTCG
61061409
18.04.2005
05034672
SEND Pøedplatné s.r.o.
23.03.2005
31.01.2005
200,00 CZK
0,00
1052010616
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
23.03.2005
20.04.2005
14 767,90 CZK
0,00
vyúèt.pøedpl."Dìti a My" od 3/2005-2/2006-OŠZMaTV
FAK
205101777
S00JP004TTBL
48117820
oprava kopírovacího stroje-OŠZMaTV
-14 767,90
FAK
205101778
S00JP004TTL7
63486440
5304554
FILEX, s.r.o.
23.03.2005
05.04.2005
20.04.2005
1 337,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 337,00
FAK
205101779
S00JP004TTM2
46967851
421502256
PENAM spol. s r.o.
23.03.2005
31.03.2005
01.04.2005
252,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-252,00
FAK
205101780
S00JP004TTNX
40364020
61705
Libor Kopèil
23.03.2005
31.03.2005
31.03.2005
315,00 CZK
0,00
vejce-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-315,00
FAK
205101781
S00JP004TTOS
25581210
42503505
Výrobna lahùdek a uzenin
23.03.2005
04.04.2005
31.03.2005
1 289,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 289,50
FAK
205101782
S00JP004TTPN
25581210
32510660
Výrobna lahùdek a uzenin
23.03.2005
26.03.2005
04.04.2005
42,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-42,00
FAK
205101783
S00JP004TTQI
16361539
2250477
SEVEZA, spol. s r.o.
23.03.2005
31.03.2005
31.03.2005
1 743,00 CZK
0,00
èisticí pøípravky-OŠZMaTV
-1 743,00
FAK
205101784
S00JP004TTRD
45222851
252
Jaromír Janèa
23.03.2005
05.04.2005
31.03.2005
2 816,10 CZK
0,00
èaje-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-2 816,10
FAK
205101785
S00JP004TTAQ
13694341
503100005
PSG-International,a.s. Zl
23.03.2005
04.04.2005
05.04.2005
41 650,00 CZK
0,00
staveb.práce-rekonstrukce zámecké restaurace-ORIA
-41 650,00
FAK
205101786
S00JP004TTDB
62156489
4499050244
Mendelova zemìdìlská a le
23.03.2005
05.04.2005
3 570,00 CZK
04.04.2005
0,00
za posouzení vhodnosti použití zdvojených oken v bud.ZŠ 10-Zlín-ORIA
-3 570,00
FAK
205101787
S00JP004TTE6
26128233
10500080
RENTEL, a.s.
23.03.2005
04.04.2005
05.04.2005
7 140,00 CZK
0,00
zpøístupnìní kurzu "Vstupní vzdìlávání"-12 zamìstnancù - OPaV
-7 140,00
FAK
205101788
S00JP004TTF1
26235251
2051030185
PROFIL-REKLAMA,s.r.o.
23.03.2005
28.03.2005
01.04.2005
676,00 CZK
0,00
polep vozu VW POLO-MP ZLK 23-41 i.è.6226
-676,00
FAK
205101789
S00JP004TTWO
64949681
0130800305
T-Mobile Czech Republic a
23.03.2005
24.03.2005
13.04.2005
824,50 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2005, è.tel.604220250-OKP
Ing. Venený
-824,50
FAK
205101790
S00JP004TTXJ
40417131
250100024
Ludmila Bìhulová
23.03.2005
29.03.2005
29.03.2005
332,00 CZK
0,00
za opravu kalkulaèního stroje-OSM
-332,00
FAK
205101791
S00JP004TTYE
47114983
1906101874
Èeská pošta,s.p.Praha 3
24.03.2005
31.03.2005
29.03.2005
50 000,00 CZK
0,00
nastavení výplatního stroje-podatelna Radnice-OVS
-50 000,00
DOB
205101792
S00JP004TU7Y
45313351
5320002170
MAFRA, a.s.
24.03.2005
08.04.2005
24.03.2005
8,50 CZK
0,00
dobropis k dokl.è.2220010666-za tisk-OMZ
8,50
DOB
205101793
S00JP004TU63
45313351
5320002273
MAFRA, a.s.
24.03.2005
08.04.2005
10.03.2005
17,00 CZK
0,00
dobropis k dokl.è.2220010666-za tisk-OMZ
17,00
FAK
205101794
S00JP004TU4D
46343504
526052
Štábl Milan
24.03.2005
06.04.2005
10.03.2005
8 830,00 CZK
0,00
instalatérské práce v objektu Kina Kvìten v Malenovicích-odbor kultury
-8 830,00
FAK
205101795
S00JP004TU2N
60730153
5700304
Dopravní spoleènost Zlín-
24.03.2005
09.04.2005
04.04.2005
9 070,00 CZK
0,00
èasová jízdenka, pásmo AB, pásmo ABC-OIS,OP
-9 070,00
FAK
205101796
S00JP004TU1S
60730153
5700296
Dopravní spoleènost Zlín-
24.03.2005
07.04.2005
08.04.2005
357,00 CZK
0,00
instalace letákù "Velikonoèní jarmark" 05-OCR,VaVV
-357,00
FAK
205101797
S00JP004TU58
26259575
1050017
ELKOMA-CZ,s.r.o.
24.03.2005
31.03.2005
07.04.2005
2 900,00 CZK
0,00
baterie do osvìžov.vzduchu - OVS
-2 900,00
30.03.2005
FAK
205101798
S00JP004TU0X
26183684
11399 RI
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
24.03.2005
05.04.2005
1 071,00 CZK
0,00
lokalizace a odstr.poruchy pøes modem-OVS
-1 071,00
FAK
205101799
S00JP004TTZ9
25596861
056/05
BOWA, s.r.o.
24.03.2005
05.04.2005
04.04.2005
3 900,00 CZK
0,00
tabelaèní obálky s dodejkou DOD-OSaÚP
-3 900,00
FAK
205101800
S00JP004TU3I
63488051
35501027
MRB Sazovice,spol.s r.o.
24.03.2005
05.04.2005
05.04.2005
11 900,00 CZK
0,00
výmìna žlabù na 8.ZŠ-OŠZMaTV
-11 900,00
FAK
205101801
S00JP004TU8T
26272857
2211914991
Prabos plus a.s.
24.03.2005
14.03.2005
05.04.2005
3 570,00 CZK
0,00
pracovní obuv-MP
-3 570,00
FAK
205101802
S00JP004TU9O
25318187
504642
Wimers Zlín v.o.s.
24.03.2005
23.04.2005
13.04.2005
604,50 CZK
0,00
CD-ROM obálky papírová,redukce pro myš,diskety-MP
-604,50
FAK
205101803
S00JP004TUAJ
27124274
200540117
DASTA s.r.o.
24.03.2005
05.04.2005
20.04.2005
7 521,00 CZK
0,00
pouzdro na baterku-MP
-7 521,00
FAK
205101804
S00JP004TUBE
49613791
5110592
XENA Praha s.r.o.
24.03.2005
06.04.2005
13.04.2005
4 998,00 CZK
0,00
PH basebalka èerná-MP
-4 998,00
FAK
205101805
S00JP004TUC9
45192235
750087862
Nowaco mrazírny,a.s.
25.03.2005
07.04.2005
13.04.2005
5 855,30 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-5 855,30
FAK
205101806
S00JP004TUD4
26899949
5105375
JATKA UB, s.r.o.
25.03.2005
05.04.2005
07.04.2005
970,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-970,00
FAK
205101807
S00JP004TUEZ
63486440
5304564
FILEX, s.r.o.
25.03.2005
05.04.2005
04.04.2005
221,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-221,00
FAK
205101808
S00JP004TUFU
13692747
25305229
WASTEX spol.s.r.o.
25.03.2005
24.03.2005
04.04.2005
151,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-151,00
FAK
205101809
S00JP004TUGP
13692747
25305228
WASTEX spol.s.r.o.
25.03.2005
24.03.2005
01.04.2005
3 215,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-3 215,00
01.04.2005
FAK
205101810
S00JP004TUHK
26899949
5105297
JATKA UB, s.r.o.
25.03.2005
04.04.2005
1 764,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 764,00
FAK
205101811
S00JP004TUIF
47678488
10508062
ABEL-Computer s.r.o.
25.03.2005
31.03.2005
01.04.2005
1 059,10 CZK
0,00
renovace toneru-EO
-1 059,10
FAK
205101812
S00JP004TUL0
00543411
167958
MORAVIAPRESS, a.s.
25.03.2005
01.04.2005
31.03.2005
257,50 CZK
0,00
sbírky zákonù ÈR-OMZ
-257,50
FAK
205101813
S00JP004TUK5
48532291
25014
EUROGAME, s.r.o.
25.03.2005
01.04.2005
04.05.2005
14 284,80 CZK
0,00
náhradní díly na hopsadla-OMZ
-14 284,80
FAK
205101814
S00JP004TUJA
43432506
05017
Souèek Jiøí klempíøství
25.03.2005
05.04.2005
01.04.2005
4 611,50 CZK
0,00
klempíøské práce-OMZ
-4 611,50
FAK
205101815
S00JP004TV0Q
00176150
4040133662
Minolta spol. s r.o.
25.03.2005
01.04.2005
05.05.2005
956,80 CZK
0,00
servis Minolta-OSaÚP
-956,80
FAK
205101816
S00JP004TUZ2
71009515
210703
Zdravotní ústav
25.03.2005
24.04.2005
30.03.2005
2 750,00 CZK
0,00
laboratorní rozbor-OŽPaZ
-2 750,00
FAK
205101817
S00JP004TV1L
13692747
25200220
WASTEX spol.s.r.o.
25.03.2005
03.04.2005
20.04.2005
25 858,70 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-25 858,70
FAK
205101818
S00JP004TUY7
47906413
510260
AUTOKOM, spol. s r.o.
25.03.2005
05.04.2005
31.03.2005
28 714,50 CZK
0,00
oprava vozidla ZL 33-01 SDHO Štípa-OVS
-28 714,50
FAK
205101819
S00JP004TUXC
26183684
11375
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
25.03.2005
05.04.2005
04.04.2005
3 451,00 CZK
0,00
diagnostika a úprava SW-OVS
-3 451,00
FAK
205101820
S00JP004TUWH
26183684
11374
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
25.03.2005
05.04.2005
04.04.2005
4 093,60 CZK
0,00
oprava HW,záloha dat-OVS
-4 093,60
FAK
205101821
S00JP004TUVM
16361539
2250528
SEVEZA, spol. s r.o.
25.03.2005
07.04.2005
04.04.2005
56 774,00 CZK
0,00
dodávka a montáž peèící trouby-OŠZMaTV
-56 774,00
07.04.2005
FAK
205101822
S00JP004TUUR
49455834
50301293
Laksyma, a.s.
25.03.2005
29.03.2005
680,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-680,00
FAK
205101823
S00JP004TUTW
25581210
32511062
Výrobna lahùdek a uzenin
25.03.2005
28.03.2005
05.04.2005
243,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-243,00
FAK
205101824
S00JP004TUS1
25581210
42503610
Výrobna lahùdek a uzenin
25.03.2005
06.04.2005
05.04.2005
558,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-558,50
FAK
205101825
S00JP004TUR6
13685392
05070
Josef Laimbek
25.03.2005
04.04.2005
06.04.2005
1 130,50 CZK
0,00
pøeprava židlí-OŠZMaTV
-1 130,50
FAK
205101826
S00JP004TUQB
46345191
02005
STaDO s.r.o.
18.04.2005
14.04.2005
05.04.2005
54 862,40 CZK
0,00
oprava vstupních dveøí-OŠZMaTV
-54 862,40
FAK
205101827
S00JP004TUPG
61405051
07/2005
René Gargulák
25.03.2005
06.04.2005
21.04.2005
37 890,00 CZK
0,00
výmìna chladicího agregátu-8.ZŠ Malenovice-OŠZMaTV
-37 890,00
FAK
205101828
S00JP004TUOL
60193336
0264267299
Èeský Telecom
25.03.2005
31.03.2005
05.04.2005
1 431,00 CZK
0,00
za telefony za 2/2005, è.tel.577242785...Linka SOS,Prštné-OŠZMaTV
-1 431,00
FAK
205101829
S00JP004TUNQ
48117820
1052010642
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
25.03.2005
22.04.2005
05.04.2005
1 047,20 CZK
0,00
oprava kopírky AFICIO 1018D RICOH -OSM- sekretariát
-1 047,20
FAK
205101830
S00JP004TUMV
69708258
152/2005
Vìra Bartošíková-VERAB
25.03.2005
05.04.2005
22.04.2005
684,00 CZK
0,00
etikety-OSM - pí Dopitová
-684,00
FAK
205101831
S00JP004TV2G
48410021
1503031
Zd.Holomy,Tesla VM
25.03.2005
08.04.2005
04.04.2005
11 400,20 CZK
0,00
sady svìtel.èástí majákù,pro opravu na vozidle ZLL 57-32, SDHO Želechovice-OVS
-11 400,20
FAK
205101832
S00JP004TV3B
10573321
0503146
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
29.03.2005
06.04.2005
08.04.2005
3 934,10 CZK
0,00
dodávka a montáž tísòového tlaèítka-OD
-3 934,10
FAK
205101833
S00JP004TV51
42339316
05/06
Pavel Šiška, ing. arch.
29.03.2005
21.04.2005
12.04.2005
17 850,00 CZK
0,00
úprava projektu "Regenerace panel.sídlištì"-OD
-17 850,00
15.04.2005
FAK
205101834
S00JP004TV6W
26907241
05500111
CENTROPROJEKT a.s.
29.03.2005
01.04.2005
27 999,50 CZK
0,00
úprava silnice-OD
-27 999,50
FAK
205101835
S00JP004TV7R
48476684
162005
Ing.Jiøí Škrabal
29.03.2005
08.04.2005
15.04.2005
49 385,00 CZK
0,00
výškopisné zamìøení-OD
-49 385,00
FAK
205101836
S00JP004TV8M
66224349
30/2005
Eva Køivánková, JUDr.
29.03.2005
15.04.2005
08.04.2005
12 000,00 CZK
0,00
za poskytnutou právní pomoc-OD
-12 000,00
FAK
205101837
S00JP004TV9H
45460434
11/2005
Jitka Šimordová,ing.arch.
29.03.2005
06.04.2005
15.04.2005
19 500,00 CZK
0,00
vypracování návrhu zmìn ÚPN m. Zlína-Velíková, Štípa, Kostelec-OSaÚP
-19 500,00
FAK
205101838
S00JP004TVAC
48117820
1052010651
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
29.03.2005
23.04.2005
04.04.2005
2 599,00 CZK
0,00
toner do kopírky -ORIA
-2 599,00
FAK
205101839
S00JP004TVB7
40942040
510091
SHOCart spol.s r.o.
29.03.2005
04.04.2005
22.04.2005
3 415,50 CZK
0,00
Poskytnutí digitálních dat mapového výøezu z plánu mìsta Zlína - neomezená uživatelská licence - odbor kultury
-3 415,50
FAK
205101840
S00JP004TVC2
72476851
1/2005
Suchá Alice
29.03.2005
01.04.2005
04.04.2005
3 000,00 CZK
0,00
za dvì maòásková pøedstavení ze dne 22.3. a 24.3.2005 na Velikonoèním jarmarku -OCR,VaVV /hot.pokladnou/
-3 000,00
FAK
205101841
S00JP004TVDX
06.04.2005
10573321
0503151
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
29.03.2005
30.03.2005
5 950,00 CZK
-5 950,00
60711957
58100055
LESS & PATRICK s.r.o.
29.03.2005
07.04.2005
374,00 CZK
0,00
oprava kamer.systému-OVS
FAK
205101842
S00JP004TVES
rukavice antivibraèní-OMZ
-374,00
FAK
205101843
S00JP004TVFN
48532967
20549
EURO CAR Zlín s.r.o.
29.03.2005
23.04.2005
04.04.2005
734,00 CZK
0,00
výmìna baterie,mont.spod.plast.krytu-2Z4 3210 Passat-OKP
inv.è. 6410
-734,00
FAK
205101844
S00JP004TV46
72190141
4/2005
Matìjèek Vladimír
29.03.2005
05.04.2005
22.04.2005
10 000,00 CZK
0,00
generální oprava 3 ks VA 300/60-OŠZMaTV
-10 000,00
FAK
205101845
S00JP004TVHD
13694341
503100010
PSG-International,a.s. Zl
29.03.2005
31.03.2005
05.04.2005
4 500 000,00 CZK
0,00
za staveb.práce-rekonstrukce a dostavba led.plochy Zlín za 3/2005-ORA
-4 500 000,00
30.03.2005
FAK
205101846
S00JP004TVI8
25507893
500009
KB projekt, s.r.o.
29.03.2005
30.04.2005
148 750,00 CZK
0,00
za výkon autors.dozoru za 12/2004,1,2,/2005-"rekonstrukce a dostavba led.plochy Zlín"-ORIA
-148 750,00
FAK
205101847
S00JP004TVJ3
25507893
500012
KB projekt, s.r.o.
29.03.2005
25.04.2005
29.04.2005
1 190,00 CZK
0,00
za vyhotovení 8 ks vícekopií výkazu-ORIA
-1 190,00
FAK
205101848
S00JP004TVKY
48389901
1205
Svoboda Pavel
29.03.2005
08.04.2005
21.04.2005
53 550,00 CZK
0,00
za prov.termografic.mìøení-ORIA
-53 550,00
FAK
205101849
S00JP004TVLT
26230844
FV05007
IZOKLIMA Zlín, spol. s r.
29.03.2005
15.04.2005
15.04.2005
116 620,00 CZK
0,00
za zpracování dokumentace pro vyd.územního rozhodnutí-ORIA
-116 620,00
VYZ
205101850
S00JP004TVMO
60711086
15010628
Technické služby Zlín,s.r
15.04.2005
29.03.2005
15.02.2005
1 428,00 CZK
0,00
29.03.2005
29.03.2005
2 056,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204109135-odstranìní SKO za obd.3.1.-31.12.2005-SVÈ, Kotìrova 4395,Zlín
FAK
205101851
S00JP004TVNJ
25306766
05101390
INGOMETAL s.r.o.
trubky na høištì-OMZ /hot.pokladnou/
-2 056,00
FAK
205101852
S00JP004TVOE
43437095
25018
Kmenta Jan
29.03.2005
03.04.2005
01.04.2005
1 494,50 CZK
0,00
za opravu svodu z balkónu obøadní sínì-OVS
-1 494,50
FAK
205101853
S00JP004TVP9
25581210
42503775
Výrobna lahùdek a uzenin
30.03.2005
12.04.2005
30.03.2005
1 080,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 080,00
FAK
205101854
S00JP004TVQ4
13692747
25305941
WASTEX spol.s.r.o.
30.03.2005
03.04.2005
12.04.2005
6 008,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-6 008,00
FAK
205101855
S00JP004TVY0
00542491
25038
ECO 2000,spol.s r.o.
30.03.2005
25.03.2005
05.04.2005
5 248,00 CZK
0,00
montáž a vyvážení rotoru-OMZ
-5 248,00
FAK
205101856
S00JP004TVZV
00531928
252027
HC Hamé Zlín
30.03.2005
30.03.2005
01.04.2005
1 800,00 CZK
0,00
zajištìní sportovní èinnosti-MP-pronájem ledové plochy
-1 800,00
FAK
205101857
S00JP004TW0J
44117493
12006
Miroslav Skalièka, MVDr.
30.03.2005
04.04.2005
19.04.2005
7 248,30 CZK
0,00
za provedené vetrinární úkony,léèiva-MP
-7 248,30
FAK
205101858
S00JP004TVX5
25318187
503863
Wimers Zlín v.o.s.
30.03.2005
09.04.2005
5 317,50 CZK
13.04.2005
0,00
kanceláøský materiál-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-5 317,50
FAK
205101859
S00JP004TVWA
46287736
25710218
Šenkeøík Ivo - Domoz
30.03.2005
06.04.2005
06.04.2005
4 961,50 CZK
0,00
èisticí prostøedky-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-4 961,50
FAK
205101860
S00JP004TVVF
13692747
25305932
WASTEX spol.s.r.o.
30.03.2005
03.04.2005
06.04.2005
4 035,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-4 035,00
FAK
205101861
S00JP004TVUK
40364020
61808
Libor Kopèil
30.03.2005
08.04.2005
05.04.2005
288,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-288,00
FAK
205101862
S00JP004TVSU
63486440
5304890
FILEX, s.r.o.
30.03.2005
12.04.2005
08.04.2005
835,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-835,00
FAK
205101863
S00JP004TVTP
26899949
5105698
JATKA UB, s.r.o.
30.03.2005
12.04.2005
11.04.2005
645,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-645,00
FAK
205101864
S00JP004TW1E
25417657
251723
INISOFT s.r.o.
30.03.2005
14.03.2005
11.04.2005
166,60 CZK
0,00
manipulaèní poplatek /zaslání aktualizace EVI,ESPI a databáze R.E.S./-OŽPaZ
-166,60
FAK
205101865
S00JP004TVRZ
63113074
2148
Svaz mìst a obcí ÈR
30.03.2005
30.04.2005
01.04.2005
127 683,20 CZK
0,00
za èlenství ve Svazu mìst a obcí ÈR pøíspìvek na rok 2005-OKP
-127 683,20
FAK
205101866
S00JP004TW34
45272956
8409158116
Èeská pojiš•ovna a.s.
30.03.2005
14.04.2005
28.04.2005
8 412,00 CZK
0,00
pojištìní motor.vozidel-OMZ
-8 412,00
FAK
205101867
S00JP004TW29
45272956
8409157914
Èeská pojiš•ovna a.s.
30.03.2005
14.04.2005
04.05.2005
9 357,00 CZK
0,00
povinné ruèení ZLL 40-04,
inv.è. 6003
9/04-10/05
-9 357,00
FAK
205101868
S00JP004TW4Z
45272956
6181684814
Èeská pojiš•ovna a.s.
30.03.2005
14.04.2005
06.04.2005
17 505,00 CZK
0,00
pojištìní motor.vozidel-OVS
-17 505,00
FAZ
205101869
S00JP004TW5U
61061409
5318267897
záloha na pøedpl. "Èeská kultura" od 3/2005-2/2006-odbor kultury
SEND Pøedplatné s.r.o.
30.03.2005
06.04.2005
275,00 CZK
31.03.2005
-275,00
FAK
205101870
S00JP004TWDQ
25319256
2005081
KAROP, s.r.o.
30.03.2005
29.03.2005
31 942,50 CZK
0,00
za opravu vozidla-MP ZLK 23-41 i.è.6226
-31 942,50
FAK
205101871
S00JP004TWCV
46990844
530079
UNIONPNEU, spol. s r.o.
30.03.2005
28.04.2005
13.04.2005
3 085,00 CZK
0,00
montáž a demontáž pneumatik-MP ZL 88-78 i.è. 3845, ZLK 23-41 i.è.6226
-3 085,00
FAK
205101872
S00JP004TWB0
46990844
530078
UNIONPNEU, spol. s r.o.
30.03.2005
23.04.2005
26.04.2005
4 635,00 CZK
0,00
montáž a demontáž pneumatik-MP ZLE 26-32 i.è. 750, ZLK 23-42 i.è. 6288
-4 635,00
FAK
205101873
S00JP004TWA5
46990844
530077
UNIONPNEU, spol. s r.o.
30.03.2005
22.04.2005
20.04.2005
4 871,00 CZK
0,00
oprava vozidla-MP ZLK 23-41 i.è. 6226, ZLL 15-12 i.è. 6430, ZLI 38-81 i.è. 4202, ZLL 15-13 i.è. 6515
-4 871,00
FAK
205101874
S00JP004TW9A
46992308
2005000248
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
30.03.2005
08.03.2005
20.04.2005
121 713,00 CZK
0,00
poèítaèová sestava,monitory-MP
-121 713,00
FAK
205101875
S00JP004TW8F
47115319
5120000059
Výzbrojna PO a.s.
30.03.2005
06.04.2005
13.04.2005
3 783,50 CZK
0,00
podlah.šipka,samolepky,tabulky,has.pøístroj-MP
-3 783,50
FAK
205101876
S00JP004TW7K
47115319
5120000060
Výzbrojna PO a.s.
30.03.2005
06.04.2005
13.04.2005
3 411,00 CZK
0,00
držák has.spreje,samolepka,pyrocool spray-MP
-3 411,00
FAK
205101877
S00JP004TW6P
45272956
6387980916
Èeská pojiš•ovna a.s.
30.03.2005
14.04.2005
13.04.2005
6 832,00 CZK
0,00
pojištìní motor.vozidel-MP 3/2005
-6 832,00
FAK
205101878
S00JP004TWEL
47678488
10508706
ABEL-Computer s.r.o.
31.03.2005
07.04.2005
13.04.2005
1 188,90 CZK
0,00
renovace toneru-EO /pokladna MMZ/
-1 188,90
FAK
205101879
S00JP004TWFG
26899949
5105680
JATKA UB, s.r.o.
31.03.2005
12.04.2005
04.04.2005
1 766,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 766,00
FAK
205101880
S00JP004TWGB
63486440
5304956
FILEX, s.r.o.
31.03.2005
13.04.2005
08.04.2005
101,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-101,00
FAK
205101881
S00JP004TWH6
12712400
0503645
Irena Chlachulová-ARTIK
31.03.2005
13.04.2005
11.04.2005
606,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-606,00
12.04.2005
FAK
205101882
S00JP004TWI1
26899949
5105761
JATKA UB, s.r.o.
31.03.2005
13.04.2005
1 300,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 300,00
FAK
205101883
S00JP004TWJW
12712400
0503336
Irena Chlachulová-ARTIK
31.03.2005
05.04.2005
11.04.2005
543,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-543,00
FAK
205101884
S00JP004TWKR
26899949
5105454
JATKA UB, s.r.o.
31.03.2005
06.04.2005
06.04.2005
1 531,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 531,00
FAK
205101885
S00JP004TWQX
00531928
252028
HC Hamé Zlín
31.03.2005
10.04.2005
06.04.2005
376 278,00 CZK
0,00
za služby spojené s poøádáním veøej.bruslení-OŠZMaTV
-376 278,00
FAK
205101886
S00JP004TWO7
47476478
029 2005
Bradna Bohumil
31.03.2005
25.04.2005
13.09.2005
7 203,00 CZK
0,00
osiva-OMZ
-7 203,00
FAK
205101887
S00JP004TWP2
47476478
018 2005
Bradna Bohumil
31.03.2005
28.03.2005
29.04.2005
15 411,70 CZK
0,00
osiva-OMZ
-15 411,70
FAK
205101888
S00JP004TWRS
26936186
050832
MNO-Polášek,s.r.o.
31.03.2005
14.04.2005
01.04.2005
10 648,90 CZK
0,00
Sadolin classic-OMZ
-10 648,90
FAK
205101889
S00JP004TWSN
48173355
106005018
PARAMO,a.s.
31.03.2005
30.03.2005
29.04.2005
1 071,00 CZK
0,00
benzin technický-OMZ /hot.pokladna/
-1 071,00
FAK
205101890
S00JP004TWNC
66144591
15105
Ústøední hasièská škola
31.03.2005
24.04.2005
01.04.2005
3 394,30 CZK
0,00
odborná pøíprava strojníkù a velitelù - p. Rerko Pavel - SDHO Kostelec
-3 394,30
FAK
205101891
S00JP004TWTI
40378161
25010750
Vlastislav Dvoøák
31.03.2005
05.04.2005
22.04.2005
3 897,50 CZK
0,00
toner-podatelna Radnice-OVS
-3 897,50
FAZ
205101892
S00JP004TWMH
26078201
6100048335
E.ON Energie, a.s.
31.03.2005
08.04.2005
04.04.2005
80,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 4/2005, è.o.m.3100114552-Kvítková 3345,Zlín-OVS
-80,00
FAK
205101893
S00JP004TWLM
48472476
050004
DOMINO
31.03.2005
13.04.2005
08.04.2005
1 450,00 CZK
0,00
za dìtský rekreaè.pobyt,v ter.16.-20.5.2005, /Mikel Patrik,nar.21.8.1998/-FKSP
-1 450,00
11.04.2005
FAK
205101894
S00JP004TWUD
25318187
504189
Wimers Zlín v.o.s.
31.03.2005
15.04.2005
1 291,00 CZK
0,00
komponenty na opravu mobilního telefonu pro ing. Mikela, ST -OCR,VaVV
-1 291,00
FAK
205101895
S00JP004TWV8
45274851
514400223
SEVT, a.s.
31.03.2005
08.04.2005
13.04.2005
7 269,10 CZK
0,00
tiskopisy: žádost o výpis z rejstøíku trestù pro MITS 10000 ks -OCR,VaVV
-7 269,10
FAK
205101896
S00JP004TWW3
44119674
2/2005
BEDEIOVÁ EVA reklama-písm
31.03.2005
10.04.2005
06.04.2005
3 000,00 CZK
0,00
zhotovení reklam.poutaèe "kvìtinové trhy"- 05, OCR,VaVV
-3 000,00
DOB
205101897
S00JP004TWXY
25301624
5016
TECHNIK MOTOSPORT Zlín s.
31.03.2005
13.04.2005
06.04.2005
3 300,00 CZK
0,00
dobropis k fa.è.4056-vrácené zboží motocyklové boty-OD
3 300,00
FAK
205101898
S00JP004TWYT
25318187
504582
Wimers Zlín v.o.s.
31.03.2005
23.04.2005
12.12.2005
2 933,50 CZK
0,00
InkJet HP-OD
-2 933,50
FAK
205101899
S00JP004TX0C
47346558
2005054
Pospíšil Oldøich
01.04.2005
07.04.2005
26.04.2005
1 440,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 440,00
FAK
205101900
S00JP004TX17
26899949
5104982
JATKA UB, s.r.o.
01.04.2005
30.03.2005
06.04.2005
869,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-869,00
FAK
205101901
S00JP004TX22
26899949
5105062
JATKA UB, s.r.o.
01.04.2005
31.03.2005
06.04.2005
384,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-384,00
FAK
205101902
S00JP004TX3X
26899949
5105845
JATKA UB, s.r.o.
01.04.2005
14.04.2005
06.04.2005
471,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-471,00
FAK
205101903
S00JP004TX4S
26058103
5880273
BONNO GASTRO SERVIS s.r.o
01.04.2005
09.04.2005
12.04.2005
367,00 CZK
0,00
zástìry-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-367,00
FAK
205101904
S00JP004TX5N
13692747
25306113
WASTEX spol.s.r.o.
01.04.2005
04.04.2005
06.04.2005
3 031,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-3 031,00
FAK
205101905
S00JP004TX6I
49455834
50300926
Laksyma, a.s.
01.04.2005
29.03.2005
06.04.2005
295,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-295,00
06.04.2005
FAK
205101906
S00JP004TX7D
63486440
5304500
FILEX, s.r.o.
01.04.2005
04.04.2005
122,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-122,00
FAK
205101907
S00JP004TWZO
47678488
10508707
ABEL-Computer s.r.o.
01.04.2005
07.04.2005
06.04.2005
4 742,20 CZK
0,00
renovace toneru-OKaVA
-4 742,20
FAK
205101908
S00JP004TX88
26183684
11489
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
01.04.2005
12.04.2005
06.04.2005
6 723,50 CZK
0,00
materiál na opravy tlf. pøístrojù, oprava HW-OVS
-6 723,50
FAK
205101909
S00JP004TXAY
61716391
2005/01
Zvláštní škola
01.04.2005
10.04.2005
11.04.2005
500,00 CZK
0,00
za pronájem jídelny, dne 14.3.2005-OKP
veøejná schùze - Letná
-500,00
FAK
205101910
S00JP004TXBT
45788235
6125250469
BARUM CONTINENTAL spol. s
01.04.2005
29.04.2005
07.04.2005
4 056,00 CZK
0,00
4 ks letních pneu-OKP
ZLL 32-77, inv.è. 6019
-4 056,00
FAK
205101911
S00JP004TXKK
25584758
050051
TELEVISION NET, s.r.o.
01.04.2005
14.04.2005
29.04.2005
51 408,00 CZK
0,00
výroba audioviz.projekce "Magazín Zlín"-OVaVV
-51 408,00
FAK
205101912
S00JP004TXCO
40620123
050008
Jiøí Zavázal - EKOVIA
01.04.2005
30.04.2005
14.04.2005
50 000,00 CZK
0,00
za mìøení imisí-OŽPaZ
-50 000,00
FAK
205101913
S00JP004TXDJ
26892570
010240211
DEKONT CZECH a.s.
01.04.2005
13.04.2005
29.04.2005
80 999,70 CZK
0,00
-studie proveditelnosti zpracov.odpadù cestou anaerobní digesce-OŽPaZ
-80 999,70
VYZ
205101914
S00JP004TXEE
00499153
11.04.2005
2130433006
Economia, a.s.
01.04.2005
16.04.2005
1 550,00 CZK
0,00
25322478
2502093
AVONET, s.r.o.
01.04.2005
03.04.2005
45 220,00 CZK
0,00
25322478
2502087
AVONET, s.r.o.
01.04.2005
10.04.2005
892,50 CZK
0,00
vyúèt.zál.na pøedpl."Ekonom" od 12/2005-11/2006-OŽPaZ
VYZ
205101915
S00JP004TXF9
vyúèt.prof.fa."WebSystem"-1.èást-OIS
FAK
205101916
S00JP004TXG4
pøenos Linux internet serveru na nový HDD-OIS
-892,50
FAK
205101917
S00JP004TXHZ
47906481
VF50094
ZLINJUST spol. s r.o.
01.04.2005
14.04.2005
06.04.2005
2 118,20 CZK
0,00
úklidové a èisticí práce za mìsíc bøezen 2005 v Alternativì-odbor kultury
-2 118,20
12.04.2005
FAK
205101918
S00JP004TXIU
75701154
5/05
Frolec Miroslav
01.04.2005
30.04.2005
3 000,00 CZK
0,00
zpracování požárního evakuaè.plánu - Ledová plocha -ORIA
-3 000,00
FAK
205101919
S00JP004TXJP
47678488
10508705
ABEL-Computer s.r.o.
01.04.2005
07.04.2005
28.04.2005
2 689,40 CZK
0,00
renovace toneru-OSV
-2 689,40
FAK
205101920
S00JP004TXN5
60711086
15010975
Technické služby Zlín,s.r
01.04.2005
08.04.2005
06.04.2005
549,50 CZK
0,00
pronájem 1100 L nádoby za obd.25.3.-31.12.2005-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-549,50
FAK
205101921
S00JP004TXMA
25417509
040/5105/5
PART LIMITED s.r.o.
01.04.2005
03.04.2005
18.04.2005
5 559,70 CZK
0,00
barvy,gely pro výtv.výchovu-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-5 559,70
FAK
205101922
S00JP004TXLF
18067620
52235
Duòa Šimáèková
01.04.2005
06.04.2005
18.04.2005
220,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-220,00
FAK
205101923
S00JP004TY05
25578570
2005066
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
04.04.2005
15.04.2005
08.04.2005
3 300,10 CZK
0,00
pracovní rukavice-OMZ
-3 300,10
FAK
205101924
S00JP004TXZH
60711957
58100061
LESS & PATRICK s.r.o.
04.04.2005
15.04.2005
29.04.2005
900,00 CZK
0,00
PELLACOL-OMZ
-900,00
FAK
205101925
S00JP004TXYM
46975764
5025011
TENNIS ZLÍN spol. s r.o.
04.04.2005
09.04.2005
04.05.2005
6 000,00 CZK
0,00
projekt-ORIA /akce: 3.ZŠ Zlín-rekonstrukce škol.høištì/
-6 000,00
FAK
205101926
S00JP004TXWW
16190955
4
DELVITA a.s.
04.04.2005
12.04.2005
08.04.2005
1 700,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky, OKP
-1 700,00
FAK
205101927
S00JP004TXXR
41576535
20/2005
Dobroslav Hovadík, ing.
04.04.2005
14.04.2005
08.04.2005
2 300,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky-OKP
-2 300,00
FAK
205101928
S00JP004TXPV
26904314
15-05
THERMPROJEKT s.r.o.
04.04.2005
15.04.2005
11.04.2005
55 486,00 CZK
0,00
projektová dokumentace-"17.ZŠ-výmìníkové stanice"-ORIA
-55 486,00
FAZ
205101929
S00JP004TXO0
00499153
130718406
Economia, a.s.
04.04.2005
07.04.2005
15.04.2005
960,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl.èas."Moderní obec" od 5/2005-4/2006-OMZ
-960,00
04.05.2005
FAK
205101930
S00JP004TY10
25584758
050050
TELEVISION NET, s.r.o.
04.04.2005
14.04.2005
26 775,00 CZK
0,00
archivace a kontrola vysílání TV Magazín Net, + DV-Cam, OCR,VaVV
-26 775,00
FAK
205101931
S00JP004TXV1
42340519
5037
Valagruz , spol. s r.o.
04.04.2005
20.04.2005
14.04.2005
1 356,60 CZK
0,00
zprostøedkování inzerce na mapì Zlína (za fa Franz)-OCR,VaVV
-1 356,60
FAK
205101932
S00JP004TXU6
72476672
06/05
Lesa Radek
04.04.2005
05.04.2005
27.05.2005
14 000,00 CZK
0,00
za ozvuèení "Velikonoèních trhù 05" na nám.ve Zlínì-OVaVV
-14 000,00
FAK
205101933
S00JP004TXTB
25585509
2501009
Display Systems, s.r.o.
04.04.2005
14.04.2005
06.04.2005
119 000,00 CZK
0,00
zajištìní pøenosu hokej.utkání na velkopl.obrazovku na nám.Míru ve Zlínì dne 30.3.2005-OCR,VaVV
-119 000,00
FAZ
205101934
S00JP004TXSG
62578537
20050024
Inf.centrum podnikatelù,s
04.04.2005
24.03.2005
11.04.2005
5 950,00 CZK
0,00
záloha na uveøejnìní inzerce v adresáøi Relax 2006-OCR,VaVV
-5 950,00
FAK
205101935
S00JP004TXRL
13694740
2520
NOVENTIS s.r.o.
04.04.2005
13.04.2005
07.04.2005
25 180,50 CZK
0,00
dodání "Zlínského zeleného èaje "- 1000 bal. k repre úèelùm pro èleny RMZ OCR,VaVV
-25 180,50
FAK
205101936
S00JP004TXQQ
12744557
2005/027
Karel Rabens
04.04.2005
14.04.2005
11.04.2005
3 570,00 CZK
0,00
revize el.instalace-OŠZMaTV
-3 570,00
FAK
205101937
S00JP004TY81
45460434
12/2005
Jitka Šimordová,ing.arch.
04.04.2005
17.04.2005
18.04.2005
8 500,00 CZK
0,00
vypracov."Zmìna è.81 ÚPN Zlín-lokalita Baba a vyhodnocení dopadu na ZPF pro zadání zmìny è.10 ÚPN Štípa a zmìny è.6 ÚPN Kostelec"-OSaÚP
-8 500,00
FAK
205101938
S00JP004TY2V
25318187
505102
Wimers Zlín v.o.s.
04.04.2005
04.05.2005
13.04.2005
502,00 CZK
0,00
InkJet Canon BCI-6M-MP
-502,00
FAK
205101939
S00JP004TY3Q
48152366
1010287
MarS a.s.
04.04.2005
14.04.2005
02.05.2005
2 303,00 CZK
0,00
nožní závìs na 2 ks Pyrocool-MP
-2 303,00
FAK
205101940
S00JP004TY4L
15272915
9500122
AUTOPRIMA spol. s r.o.
04.04.2005
15.04.2005
14.04.2005
2 627,00 CZK
0,00
oprava a seø.vozidla ZLK 23-41-MP i.è. 6226
-2 627,00
FAK
205101941
S00JP004TY5G
46287736
25710230
Šenkeøík Ivo - Domoz
04.04.2005
14.04.2005
13.04.2005
6 867,50 CZK
0,00
èisticí prostøedky-MP
-6 867,50
19.04.2005
FAK
205101942
S00JP004TY6B
15272915
9500115
AUTOPRIMA spol. s r.o.
04.04.2005
14.04.2005
2 117,00 CZK
0,00
olej do skùtrù-MP 1Z 15-81 i.è. 6206, 1Z 15-82 i.è. 6207
-2 117,00
FAK
205101943
S00JP004TY76
25318187
504933
Wimers Zlín v.o.s.
04.04.2005
30.04.2005
19.04.2005
5 072,00 CZK
0,00
telefon Samsung-MP
-5 072,00
FAK
205101944
S00JP004TY9W
25318187
504660
Wimers Zlín v.o.s.
04.04.2005
03.04.2005
28.04.2005
1 523,00 CZK
0,00
InkJet HP-OŠZMaTV
-1 523,00
FAK
205101945
S00JP004TYAR
46345191
02305
STaDO s.r.o.
04.04.2005
09.04.2005
26.04.2005
34 851,60 CZK
0,00
za opravu oplocení høištì-OŠZMaTV
-34 851,60
FAK
205101946
S00JP004TYBM
40364020
61713
Libor Kopèil
04.04.2005
31.03.2005
18.04.2005
145,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-145,00
FAK
205101947
S00JP004TYCH
40364020
61878
Libor Kopèil
04.04.2005
14.04.2005
08.04.2005
145,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-145,00
FAK
205101948
S00JP004TYDC
18067620
52233
Duòa Šimáèková
04.04.2005
06.04.2005
13.04.2005
88,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-88,00
FAK
205101949
S00JP004TYE7
46579729
80000189
CARNEX spol. s r.o.
04.04.2005
29.03.2005
08.04.2005
581,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-581,00
FAK
205101950
S00JP004TYF2
71007407
30002
Mateøská škola Zlín
04.04.2005
31.03.2005
08.04.2005
7 578,20 CZK
0,00
elektøina,vodné,stoèné,plyn-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-7 578,20
FAK
205101951
S00JP004TYGX
49455834
50301288
Laksyma, a.s.
04.04.2005
29.03.2005
18.04.2005
136,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-136,00
FAK
205101952
S00JP004TYHS
10570535
012
Oldøich Pokorný
04.04.2005
01.04.2005
08.04.2005
2 800,00 CZK
0,00
oprava aut.praèky-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-2 800,00
FAK
205101953
S00JP004TYIN
13692747
25305882
WASTEX spol.s.r.o.
04.04.2005
03.04.2005
08.04.2005
1 281,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 281,00
08.04.2005
FAK
205101954
S00JP004TYL8
27076288
25026069
ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
04.04.2005
17.03.2005
1 592,50 CZK
-1 592,50
71007261
300005
Mateøská škola Zlín
04.04.2005
15.04.2005
16 902,00 CZK
0,00
vodné,stoèné-MC Milíèova 867,Zlín
FAK
205101955
S00JP004TYJI
teplo-MC Milíèova 867,Zlín
-16 902,00
FAK
205101956
S00JP004TYKD
71007261
300006
Mateøská škola Zlín
04.04.2005
15.04.2005
15.04.2005
475,50 CZK
0,00
vodné,stoèné,srážková voda-MC Milíèova 867,Zlín
-475,50
FAK
205101957
S00JP004TYQJ
60727730
05010117
KONY ZLÍN, s.r.o.
05.04.2005
04.04.2005
15.04.2005
9 959,50 CZK
0,00
oprava kardanu - OMZ
-9 959,50
FAK
205101958
S00JP004TYRE
46346520
2005003
Proko, spol. s r.o.
05.04.2005
18.04.2005
05.04.2005
4 800,00 CZK
0,00
za zpracování PD pro "Oprava systémù hromosvodù v provozním areálu MZ - Santražiny" - OMZ
-4 800,00
FAK
205101959
S00JP004TYS9
65761111
6/2005
František Vyoral, ing.
05.04.2005
16.04.2005
29.04.2005
45 200,00 CZK
0,00
výkon funkce odborného lesního hospodáøe vè.koordinace prací dod. Lesy Bystøice p.Hostýnem za I.Q 2005 - OMZ
-45 200,00
FAK
205101960
S00JP004TYT4
16301421
41052
Milan Neèas - GASTRO
05.04.2005
13.04.2005
04.05.2005
38 614,80 CZK
0,00
za odebrané obìdy za 3/2005 - OMZ
-38 614,80
FAK
205101961
S00JP004TZ64
47678488
10509413
ABEL-Computer s.r.o.
05.04.2005
14.04.2005
26.04.2005
1 184,10 CZK
0,00
Renovace toneru HP LJ 1300, kanc. è. 211, inv.è. tiskárny170605, vìcná spránost: Krèmáøová
-1 184,10
FAK
205101962
S00JP004TZ59
25318187
504838
Wimers Zlín v.o.s.
05.04.2005
29.04.2005
11.04.2005
1 425,50 CZK
0,00
Toner do tiskárny InkJet HP, kanc. è. 320, inv. è. 170731 - OOS, vìcná správnost: ing. Šrajer
-1 425,50
FAK
205101963
S00JP004TZ7Z
40990141
2005210019
Metela Jiøí
05.04.2005
10.04.2005
27.04.2005
1 176,00 CZK
0,00
kanceláøské potøeby-OSaÚP
-1 176,00
FAK
205101964
S00JP004TZCA
68007566
050029
Nesrstová Libuše
05.04.2005
18.04.2005
08.04.2005
870,00 CZK
0,00
ubytování 1. 4. 2005 - Boris Jirkù - Alternativa - odbor kultury
-870,00
FAK
205101965
S00JP004TZD5
25323717
50734
M.C.F.cz,s.r.o.
05.04.2005
13.04.2005
13.04.2005
3 300,00 CZK
0,00
boty Oxtar Matrix GTX 44-MP
-3 300,00
FAZ
205101966
S00JP004TZE0
45313351
5120006929
MAFRA, a.s.
05.04.2005
15.04.2005
630,50 CZK
13.04.2005
0,00
záloha na pøedpl.MF DNES POPA-OŠZMaTV
-630,50
FAK
205101967
S00JP004TZGQ
15213862
05/085
Holotik Richard
05.04.2005
29.04.2005
27.04.2005
1 948,50 CZK
0,00
písek žlutý-OMZ
-1 948,50
VYZ
205101968
S00JP004TZ9P
45245681
P05037513
04.05.2005
VERLAG DASHOFER spol.s r.
05.04.2005
20.04.2005
1 106,50 CZK
0,00
ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
05.04.2005
18.04.2005
62 939,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.205101667-"Vnitøní úèetní pøedpisy pro obce-4.aktualizace"-EO
FAK
205101969
S00JP004TZIG
27076288
25035010
vodné,stoèné-EO
-62 939,00
FAK
205101970
S00JP004TZK6
60711086
15090008
Technické služby Zlín,s.r
05.04.2005
15.04.2005
14.04.2005
7 078,12 CZK
0,00
úklid po akci "Velikonoèní jarmark" 05-OCR,VaVV
-7 078,12
FAK
205101971
S00JP004TZJB
60711086
15090009
Technické služby Zlín,s.r
05.04.2005
15.04.2005
15.04.2005
2 651,00 CZK
0,00
za provedené služby - úklid nám.Míru dne 30.03.2005 pøi pøenosu hokej. utkání -OCR,VaVV
-2 651,00
FAK
205101972
S00JP004TZ3J
44004508
2510153
TREXIMA spol. s r.o.
05.04.2005
15.04.2005
15.04.2005
2 261,00 CZK
0,00
pøedplatné aktualizace Pøíruèky pro personální a platovou agendu ROPO-verce pro rok 2005-OPaV
-2 261,00
FAK
205101973
S00JP004TZ2O
00442801
1/2005
Èeský svaz žen
05.04.2005
14.04.2005
15.04.2005
3 306,00 CZK
0,00
za služby spojené s nájmem za I.Q 2005-OKP
OI Zlín centrum
-3 306,00
FAK
205101974
S00JP004TZ1T
72437774
510101
Slezáèek Petr
05.04.2005
07.04.2005
14.04.2005
8 475,00 CZK
0,00
pøezutí a oprava vozidla ZLL 32-77-OKP
inv.è. 6019
ovládání svìtel, olej, vzduchový filtr, gufera, silenbloky
-8 475,00
FAK
205101975
S00JP004TZ0Y
25318187
504866
Wimers Zlín v.o.s.
05.04.2005
29.04.2005
08.04.2005
914,00 CZK
0,00
InkJet HP-OD
-914,00
FAK
205101976
S00JP004TZBF
15527379
205002
ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o.
05.04.2005
28.04.2005
27.04.2005
5 950,00 CZK
0,00
za zpracování projektu vegetaè.úprav záchat.pøíkopu Zlín-Štípa-OŽPaZ
-5 950,00
FAK
205101977
S00JP004TZL1
60711086
15020109
Technické služby Zlín,s.r
05.04.2005
14.04.2005
28.04.2005
87 548,30 CZK
0,00
za pøistavování a odvoz kontejenrù za 3/2005-OŽPaZ
-87 548,30
14.04.2005
FAK
205101978
S00JP004TYZA
49161041
2005000004
Kratina Roman
05.04.2005
30.04.2005
10 115,00 CZK
0,00
za provedení ošetøení a stabilizaci døevin-OŽPaZ
-10 115,00
FAK
205101979
S00JP004TYYF
62304381
4062200095
T.S.Bohemia spol. s r.o.
05.04.2005
18.04.2005
27.04.2005
1 359,00 CZK
0,00
HP CLR INK.CART.DJ 840,-OŽPaZ
-1 359,00
FAK
205101980
S00JP004TZ4E
10094806
FV250102
Radislav Vymyslický
05.04.2005
14.04.2005
12.04.2005
6 796,00 CZK
0,00
opravy výtahu-OVS
-6 796,00
FAK
205101981
S00JP004TZ8U
48477192
250116
Karel Rabel
05.04.2005
10.04.2005
12.04.2005
54 830,00 CZK
0,00
za odebrané obìdy za 3/2005-OVS
-54 830,00
FAK
205101982
S00JP004TZAK
41187385
25906624
XERTEC Praha, spol.s r.o.
05.04.2005
18.04.2005
07.04.2005
1 606,50 CZK
0,00
za komplexní technickou péèi na frankov.stroji FRAMA-OVS
-1 606,50
FAK
205101983
S00JP004TZFV
70886245
000500237
Tech.služby mìsta Vizovic
05.04.2005
14.04.2005
14.04.2005
1 535,00 CZK
0,00
odvoz popelnic od 1.1.-31.3.2005 - chaty Sirákov
-1 535,00
FAK
205101984
S00JP004TZHL
47906413
510288
AUTOKOM, spol. s r.o.
05.04.2005
14.04.2005
14.04.2005
1 962,50 CZK
0,00
provedení STK a EMISE na vozidle 1Z6 90-60 Nissan Atleon SDHO Lhotka-OVS
-1 962,50
DOB
205101985
S00JP004TYXK
49970194
6100049281
Jihomoravská energetika
05.04.2005
18.04.2005
12.04.2005
816,00 CZK
0,00
dobropis za el.energii za 2.9.-2.12.2004, è.o.m.3100115429-Sadová 3895,Zlín-OVS
816,00
FAK
205101986
S00JP004TYWP
49455834
50301289
Laksyma, a.s.
05.04.2005
29.03.2005
18.04.2005
276,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle,Tyršovo nábø.747,Zlín
-276,00
FAK
205101987
S00JP004TYVU
43437036
5/2005
Oldøich Køíž
05.04.2005
29.03.2005
08.04.2005
5 515,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-5 515,00
FAK
205101988
S00JP004TYUZ
13692747
25305881
WASTEX spol.s.r.o.
05.04.2005
03.04.2005
08.04.2005
4 268,00 CZK
0,00
Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-4 268,00
FAK
205101989
S00JP004TYM3
25581210
32512349
Výrobna lahùdek a uzenin
05.04.2005
09.04.2005
08.04.2005
120,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-120,00
08.04.2005
FAK
205101990
S00JP004TYNY
25581210
42504042
Výrobna lahùdek a uzenin
05.04.2005
18.04.2005
350,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-350,00
FAK
205101991
S00JP004TYOT
40364020
61874
Libor Kopèil
05.04.2005
14.04.2005
18.04.2005
126,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820-Zlín
-126,00
FAK
205101992
S00JP004TYPO
46967851
421502561
PENAM spol. s r.o.
05.04.2005
11.04.2005
13.04.2005
520,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-520,00
FAK
205101993
S00JP004TZMW
18157513
2005012
Šopík Radoslav
05.04.2005
30.04.2005
08.04.2005
79 715,20 CZK
0,00
za zajištìní plošné inzerve v Mag.Zlín è.4/2005-OVaVV
VYD
205101994
S00JP004TZOM
67008763
250100005
Danuše Šmigurová
05.04.2005
18.04.2005
-59 786,40
25.04.2005
-19 928,80
14.06.2005
172 197,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.za provoz Útulku pro zvíøata v nouzi Vršava-Zlín za 3/2005-OŽPaZ
-22 197,00
FAZ
205101995
S00JP004TZNR
67008763
250800004
Danuše Šmigurová
05.04.2005
18.04.2005
13.04.2005
150 000,00 CZK
0,00
záloha na provoz Útulku pro zvíøata v nouzi Vršava-Zlín za 4/2005-OŽPaZ
-150 000,00
FAZ
205101996
S00JP004TZUS
26078201
6100049281
E.ON Energie, a.s.
06.04.2005
08.04.2005
13.04.2005
610,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 4/2005,è.o.m.3100124210-Masarykova 1014...,Sadová 3950....,Zlín-OVS
-610,00
FAK
205101997
S00JP004TZVN
26078201
6100049281
E.ON Energie, a.s.
06.04.2005
08.04.2005
08.04.2005
73,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energii za 27.11.04-8.3.05, è.o.m.3100115429...Masarykova 1014,Sadová,3895,3950,Zlín-OVS
-73,00
FAK
205101998
S00JP004TZWI
10573321
0504112
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
06.04.2005
18.04.2005
08.04.2005
714,00 CZK
0,00
kontrola funkènosti zaø.EZS za 4-6/2005-Radnice Zlín-OVS
-714,00
FAK
205101999
S00JP004TZXD
10573321
0504143
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
06.04.2005
18.04.2005
14.04.2005
4 105,50 CZK
0,00
kontrola funkènosti zaø.EZS za 4-6/2005-OVS
-4 105,50
FAK
205102000
S00JP004TZPH
40430201
4.05
Josef Konèák
06.04.2005
24.04.2005
14.04.2005
3 400,00 CZK
0,00
za truhláøské práce-OVS
-3 400,00
FAZ
205102001
S00JP004TZY8
horolezecká stìna do CP JS-OMZ
63250781
1010000035
VEMTO CZ s.r.o.
06.04.2005
08.04.2005
70 000,00 CZK
20.04.2005
0,00
-70 000,00
FAK
205102002
S00JP004TZZ3
25599046
9235000263
Lukrom Zlín a.s.
06.04.2005
22.04.2005
06.04.2005
2 711,00 CZK
0,00
nákup náhrad.dílù a servis na traktor.mulèovaè-OMZ
-2 711,00
FAK
205102003
S00JP004TZQC
26270978
5087
LESY POD HOSTÝNEM s r.o.
06.04.2005
22.04.2005
29.04.2005
20 400,00 CZK
0,00
práce výrob.povahy v pìsteb.èinnosti-OMZ
-20 400,00
FAK
205102004
S00JP004TZR7
48402991
4/2005
Jindra Ivan
06.04.2005
04.05.2005
29.04.2005
1 935,00 CZK
0,00
dohledáníhistor.majetku lesa-OMZ
-1 935,00
FAK
205102005
S00JP004TZS2
60711086
15070230
Technické služby Zlín,s.r
06.04.2005
14.04.2005
04.05.2005
8 979,74 CZK
0,00
za odstranìní odpadu na skládce SD za 3/2005-OMZ
-8 979,74
FAK
205102006
S00JP004U00E
25322478
2502837
AVONET, s.r.o.
06.04.2005
11.04.2005
10.05.2005
36 235,50 CZK
0,00
Internet za 3/2005-OIS
-36 235,50
FAK
205102007
S00JP004U019
48117820
1052010702
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
06.04.2005
04.05.2005
08.04.2005
12 609,30 CZK
0,00
vyèištìní,oprava kopírky inv. è. 164283-0000, dv.è. 306 - ŽO
-12 609,30
FAK
205102008
S00JP004U024
25322478
2502839
AVONET, s.r.o.
06.04.2005
11.04.2005
05.05.2005
1 059,10 CZK
0,00
Internet-3/2005 Alternativa-odbor kultury
-1 059,10
FAK
205102009
S00JP004U03Z
46347089
1050320
Teplárna Otrokovice a.s.
06.04.2005
18.04.2005
12.04.2005
8 382,50 CZK
0,00
za tepelnou energii za 3/2005-odbor kultury a OSV
-8 382,50
FAK
205102010
S00JP004U04U
10573321
0504177
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
06.04.2005
18.04.2005
18.04.2005
892,50 CZK
0,00
monitorování objektu prostøed.PCO za 4-6/2005 na Alternativì-odbor kultury
-892,50
FAK
205102011
S00JP004U05P
47678488
10509412
ABEL-Computer s.r.o.
06.04.2005
14.04.2005
14.04.2005
1 059,10 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 1200 - OSM (oddìlení komerèní a spávy pozemkù- I. Skøivánková)
-1 059,10
FAK
205102012
S00JP004U06K
26899949
5106103
JATKA UB, s.r.o.
06.04.2005
18.04.2005
12.04.2005
798,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-798,00
FAK
205102013
S00JP004U07F
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
63486440
5305240
FILEX, s.r.o.
06.04.2005
18.04.2005
391,00 CZK
22.04.2005
0,00
-391,00
FAK
205102014
S00JP004U08A
48474495
03/05
Petr Krátký
06.04.2005
14.04.2005
22.04.2005
7 044,80 CZK
0,00
výroba skøíòky-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-7 044,80
FAK
205102015
S00JP004U095
68084510
50004
Miluška Ptáèková
06.04.2005
09.04.2005
18.04.2005
1 060,00 CZK
0,00
oprava èalounìní-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 060,00
FAK
205102016
S00JP004U0A0
49455834
50302019
Laksyma, a.s.
06.04.2005
11.04.2005
18.04.2005
1 494,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 494,00
FAK
205102017
S00JP004U0BV
25081152
0001335
ROSANA, spol. s r.o.
06.04.2005
14.04.2005
22.04.2005
720,00 CZK
0,00
pramenitá voda-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-720,00
FAZ
205102018
S00JP004U0CQ
49970607
4832700022
Jihomoravská plynárenská,
06.04.2005
08.04.2005
22.04.2005
45 400,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za II.Q 2005, è.o.m.2414074-Rehabilitaè.stac.Žlebová,Zlín
-45 400,00
FAK
205102019
S00JP004U0DL
40942031
511360
Epos spol.s r.o.
06.04.2005
16.04.2005
08.04.2005
961,00 CZK
0,00
kanceláøské potøeby-OSaÚP
-961,00
FAK
205102020
S00JP004TZTX
10573321
0504212
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
06.04.2005
19.04.2005
14.04.2005
1 428,00 CZK
0,00
kontrola funkènosti zaø.EZS v obd. 4-6/2005-MP
-1 428,00
FAK
205102021
S00JP004U0EG
62181581
200503/04
Oliviera Fuksová
06.04.2005
01.05.2005
26.04.2005
1 540,00 CZK
0,00
mytí vozidel za 3/2005-MP
-1 540,00
FAK
205102022
S00JP004U0FB
72476672
08/05
Lesa Radek
06.04.2005
11.04.2005
02.05.2005
5 000,00 CZK
0,00
ozvuèení námìstí dne 31.03.2205 - pro akci "podpora zlínských hokejistù" -OCR,VaVV
-5 000,00
FAK
205102023
S00JP004U0G6
60711086
15110007
Technické služby Zlín,s.r
06.04.2005
13.04.2005
08.04.2005
34 721,82 CZK
0,00
montáž a demontáž stánkù pøi Velikonoèním jarmarku 05 - OCR,VaVV
-34 721,82
FAZ
205102024
S00JP004U0H1
49970607
4833510022
Jihomoravská plynárenská,
06.04.2005
08.04.2005
13.04.2005
31 300,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za II.Q 2005, è.o.m.2414155-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín
-31 300,00
FAK
205102025
S00JP004U0IW
25081152
rosana-pramenitá voda-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín
00001470
ROSANA, spol. s r.o.
06.04.2005
20.04.2005
240,00 CZK
08.04.2005
0,00
-240,00
FAK
205102026
S00JP004U0JR
40430201
4.05
Josef Konèák
06.04.2005
03.04.2005
20.04.2005
2 000,00 CZK
0,00
za zhotovení a montáž závìs.polièky-OPaV
-2 000,00
FAK
205102027
S00JP004U0LH
72437774
510100
Slezáèek Petr
06.04.2005
07.04.2005
13.04.2005
600,00 CZK
0,00
pøezutí,vyvážení pneu-OVS
-600,00
FAK
205102028
S00JP004U0KM
49240129
C/04/16254/6/05
07.04.2005
CCS Èeská spol.pro plateb
06.04.2005
21.04.2005
155 312,53 CZK
-155 312,53
PROFIL-REKLAMA,s.r.o.
06.04.2005
13.04.2005
5 605,00 CZK
0,00
za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS za 3/2005-OVS
FAK
205102029
S00JP004U0MC
26235251
2051310207
-DTP-zprac.návrhu,nafocení vozu,nový polep vozu FORD Fiesta-MP
-5 605,00
FAK
205102030
S00JP004U0N7
46990844
530097
UNIONPNEU, spol. s r.o.
06.04.2005
01.05.2005
13.04.2005
5 135,00 CZK
0,00
demont.,mont.z osy,pøezutí pneu-MP 2Z2 50-70 i.è. 6537
-5 135,00
FAK
205102031
S00JP004U0O2
48410021
1503382
Zd.Holomy,Tesla VM
06.04.2005
19.04.2005
27.04.2005
23 877,40 CZK
0,00
pøenosné výstražné zaøízení-MP
-23 877,40
FAK
205102032
S00JP004U0PX
25559117
25041018
Autoal Zlín, s.r.o.
06.04.2005
21.04.2005
19.04.2005
4 899,00 CZK
0,00
oprava centrálního zamykání u vozidla VW Golf SPZ ZL 15-13-MP i.è. 6515
-4 899,00
FAK
205102033
S00JP004U0QS
46992308
2005000601
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
06.04.2005
26.04.2005
19.04.2005
12 828,00 CZK
0,00
OLYMPUS D-540,Zoom CCD 3,4, kompakt,èteèka-MP
-12 828,00
FAK
205102034
S00JP004U0RN
42619327
20050599
Miroslav Kafka-nápojové a
06.04.2005
14.04.2005
26.04.2005
3 515,89 CZK
0,00
spotøeba surovin za 3/2005 z nápoj.automatu-MP
-3 515,89
FAK
205102035
S00JP004U0SI
42337593
4/2005
Jarmila Horsáková
06.04.2005
08.04.2005
19.04.2005
6 180,00 CZK
0,00
za provedení arch.admin. prací pro spisovnu archivu za 3/2005 - OVS
-6 180,00
FAK
205102036
S00JP004U0TD
40991873
05005
Šilerová Jitka
07.04.2005
14.04.2005
08.04.2005
5 400,00 CZK
0,00
jubilanti - kvìtiny-OKP
-5 400,00
FAK
205102037
S00JP004U0U8
68045786
FO500009
Jankoviè Tomáš
07.04.2005
17.03.2005
14.04.2005
5 800,00 CZK
0,00
jubilanti - kvìtiny -OKP
-5 800,00
08.04.2005
FAK
205102038
S00JP004U0V3
68627815
11/05
Josef PALA nákupní støedi
07.04.2005
18.04.2005
6 600,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky-OKP
-6 600,00
FAK
205102039
S00JP004U0WY
63463920
005/003
Rùžena Koneèná POTRAVINY
07.04.2005
19.04.2005
15.04.2005
11 750,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky-OKP
-11 750,00
FAK
205102040
S00JP004U0YO
47114983
1933005580
Èeská pošta,s.p.Praha 3
07.04.2005
20.04.2005
15.04.2005
178,50 CZK
0,00
za nadstandardní zpracování pk A-EO
-178,50
FAK
205102041
S00JP004U0ZJ
47114983
1933005397
Èeská pošta,s.p.Praha 3
07.04.2005
20.04.2005
18.04.2005
969,85 CZK
0,00
za nadstandardní zpracování pk A-EO
-969,85
FAK
205102042
S00JP004U107
42339626
601914
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
07.04.2005
18.04.2005
18.04.2005
214 703,00 CZK
0,00
tisk Mag.Zlín è.4/05-OVaVV
-214 703,00
FAK
205102043
S00JP004U112
71008047
300003
Základní škola Zlín
07.04.2005
19.04.2005
14.04.2005
2 000,00 CZK
0,00
pøeúèt.nákl.na pomùcky pro žáky ZŠ,odmìna za sbìr monoèlánkù-OŽPaZ
-2 000,00
FAK
205102044
S00JP004U12X
48117820
1052010714
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
07.04.2005
05.05.2005
19.04.2005
1 047,20 CZK
0,00
vyèištìní kopír.stroje Afício 2045E-OSaÚP
-1 047,20
FAK
205102045
S00JP004U13S
48117820
1052010715
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
07.04.2005
05.05.2005
05.05.2005
1 047,20 CZK
0,00
vyèištìní,oprava kopírky Afício 1022-OSaÚP
-1 047,20
FAK
205102046
S00JP004U14N
45274924
1010523023
Stavby silnic a železnic,
07.04.2005
30.04.2005
05.05.2005
258 991,60 CZK
0,00
rekonstrukce komunikace vè.kanalizace-Bøí Jaroòkù-OD
-258 991,60
FAK
205102047
S00JP004U15I
25597591
05012
PINOT s.r.o.
07.04.2005
14.04.2005
29.04.2005
3 200,00 CZK
0,00
"Merlot Francie,Veltlínské zelené" - obèerstvení na vernisáž Borise Jirkù - odbor kultury
-3 200,00
FAK
205102048
S00JP004U16D
61409251
F 18/05
FOCUS-Milan Štejdíø
07.04.2005
12.04.2005
12.04.2005
8 000,00 CZK
0,00
za technické zabezpeèení vernisáže Borise Jirkù-odbor kultury
-8 000,00
FAK
205102049
S00JP004U178
63468450
13/2005
BAaSK s.r.o.
07.04.2005
15.04.2005
12.04.2005
4 490,00 CZK
0,00
za obèerstvení na akci výstava Borise Jirkù-odbor kultury
-4 490,00
15.04.2005
FAK
205102050
S00JP004U183
63495457
200508
EKONOMY KLIMA s.r.o.
07.04.2005
18.04.2005
3 570,00 CZK
0,00
ozvuèení vernisáže Borise Jirkù-odbor kultury
-3 570,00
FAK
205102051
S00JP004T1W4
60373539
01/05
Kudela Petr
07.04.2005
10.04.2005
14.04.2005
1 000,00 CZK
0,00
míchaná kytice - Cena mìsta Zlína-odbor kultury
-1 000,00
FAK
205102052
S00JP004T1XZ
00094901
1000011/05
Filharmonie B. Martinù
07.04.2005
13.04.2005
12.04.2005
4 000,00 CZK
0,00
za vystoupení Smyècového kvarteta na pøedání Ceny mìsta Zlína za rok 2004-odbor kultury
-4 000,00
FAK
205102053
S00JP004T1YU
18811337
5050500861
Moravské teplárny, a.s.
07.04.2005
19.04.2005
12.04.2005
106 876,40 CZK
0,00
tepelná energie za 3/2005-OVS
-106 876,40
FAK
205102054
S00JP004T1ZP
18811337
5050500864
Moravské teplárny, a.s.
07.04.2005
19.04.2005
19.04.2005
72 882,60 CZK
0,00
tepelná energie z horké vody za 3/2005-OVS
-72 882,60
FAK
205102055
S00JP004T20D
13692747
25200273
WASTEX spol.s.r.o.
07.04.2005
17.04.2005
19.04.2005
19 486,30 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-19 486,30
FAZ
205102056
S00JP004U19Y
69797111
23050627/6133
ÈR-Úøad pro zastupování v
07.04.2005
15.04.2005
15.04.2005
210 000,00 CZK
0,00
záloha na služby na II.Q 2005, v objektu tø.T.Bati 3792,Zlín-OVS
-210 000,00
FAK
205102057
S00JP004T218
18811337
5050500862
Moravské teplárny, a.s.
07.04.2005
19.04.2005
12.04.2005
52 214,40 CZK
0,00
tepelná energie za 3/2005-OMZ
-52 214,40
FAK
205102058
S00JP004T223
45241384
10626
ARAL CR,a.s.
07.04.2005
15.04.2005
26.04.2005
76 918,40 CZK
0,00
za PHM za 3/2005-OMZ
-76 918,40
FAK
205102059
S00JP004T23Y
18754244
2005032
Leopold Janský
07.04.2005
29.04.2005
22.04.2005
13 445,40 CZK
0,00
oprava-výmìna spojkové lamely-OMZ
-13 445,40
FAK
205102060
S00JP004T24T
49450620
1/05/01593
ZÁLESÍ , s.r.o.
07.04.2005
14.04.2005
04.05.2005
3 428,40 CZK
0,00
olejový filtr,olej Schel,retinax-OMZ
-3 428,40
FAK
205102061
S00JP004U0XT
60711086
15130033
Technické služby Zlín,s.r
07.04.2005
05.05.2005
29.04.2005
9 139,20 CZK
0,00
práce s plošinou-OMZ
-9 139,20
05.05.2005
FAK
205102062
S00JP004T25O
10573321
0504196
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
07.04.2005
19.04.2005
714,00 CZK
0,00
kontrola funkènosti zaø.EZS za 4-6/2005-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-714,00
FAK
205102063
S00JP004T26J
13684906
2005004
Hana •opková - POTRAVINY
07.04.2005
11.04.2005
18.04.2005
6 823,50 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-6 823,50
FAK
205102064
S00JP004T27E
45461872
25026
Miroslav Horák
07.04.2005
18.04.2005
20.04.2005
3 391,50 CZK
0,00
døevìný plot-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-3 391,50
FAK
205102065
S00JP004T289
49455834
50302017
Laksyma, a.s.
07.04.2005
11.04.2005
21.04.2005
552,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-552,00
FAK
205102066
S00JP004T294
13692747
24317637
WASTEX spol.s.r.o.
07.04.2005
25.07.2004
22.04.2005
2 017,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-2 017,00
FAK
205102067
S00JP004T2AZ
10573321
0504115
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
07.04.2005
18.04.2005
20.04.2005
1 071,00 CZK
0,00
kontrola funkènosti zaø.EZS za 4-6/2005-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-1 071,00
FAK
205102068
S00JP004T57T
64949681
0136010405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
18.04.2005
447,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604221638 - p.Hanke - ORIA
-447,00
FAK
205102069
S00JP004T56Y
64949681
0136000405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
440,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604221637 - p.Šidlík - ORIA
-440,00
FAK
205102070
S00JP004T553
64949681
0135310405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
3 286,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220249 - ing.Dorazil - ORIA
-3 286,50
FAK
205102071
S00JP004T548
64949681
0135580405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
1 169,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220329 - ORIA
-1 169,50
FAK
205102072
S00JP004T52I
64949681
0135390405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
527,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220343 - p.Karlíková - ORIA
-527,50
FAK
205102073
S00JP004T53D
64949681
0136020405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
451,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604221639 - ing.Hloušek - ORIA
-451,00
25.04.2005
FAK
205102074
S00JP004T51N
64949681
0135450405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
930,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220314 - p.Doležalová - OPaV
-930,50
FAK
205102075
S00JP004T50S
64949681
0136100405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
188,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604221646 - p.Rùžièková, Smrèková - OPaV
-188,50
FAK
205102076
S00JP004T3M4
64949681
0135130405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
952,00 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220469-OMZ p.Øezníèková
-952,00
FAK
205102077
S00JP004T3L9
64949681
0135000405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
26.04.2005
457,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220463-OMZ p.Holík
-457,50
FAK
205102078
S00JP004T3KE
64949681
0135500405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
26.04.2005
2 155,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220319-OMZ p.Pospíšilík
-2 155,50
FAK
205102079
S00JP004T4XE
64949681
0135770405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
26.04.2005
289,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220450 - mgr.Švehlík - OOS
-289,50
FAK
205102080
S00JP004T4Y9
64949681
0135340405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
555,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220336 - ing.Šrajer - OOS
-555,50
FAK
205102081
S00JP004T3GY
64949681
0136040405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
158,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604221640-OMZ-Santražiny
-158,50
FAK
205102082
S00JP004T3HT
64949681
0136050405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
26.04.2005
203,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604221641-OMZ Santražiny
-203,50
FAK
205102083
S00JP004T3IO
64949681
0136060405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
26.04.2005
423,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604221642-OMZ Santražiny
-423,50
FAK
205102084
S00JP004T3JJ
64949681
0135470405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
26.04.2005
1 609,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220316 -OMZ ing.Divoký
-1 609,50
FAK
205102085
S00JP004T4Z4
64949681
0135760405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
26.04.2005
580,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220449 - p.Rudolfová - OOS
-580,00
25.04.2005
FAK
205102086
S00JP004T3CI
64949681
0135120405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
146,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220468-OMZ p.Vyoral
-146,50
FAK
205102087
S00JP004T3DD
64949681
0135690405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
26.04.2005
810,00 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604227972-OMZ p.Holík M.
-810,00
FAK
205102088
S00JP004T4TY
64949681
0135700405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
26.04.2005
1 326,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604227982 - p.Kubáè - OD
-1 326,50
FAK
205102089
S00JP004T4UT
64949681
0135180405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
582,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220476 - p.Kasala - OD
-582,00
FAK
205102090
S00JP004T3E8
64949681
0135380405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
728,00 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220342-OMZ p.Maòásková
-728,00
FAK
205102091
S00JP004T4VO
64949681
0135790405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
26.04.2005
528,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220446 - p.Klinkovská - OD
-528,00
FAK
205102092
S00JP004T3F3
64949681
0135490405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
773,00 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220318-OMZ p.Kochta
-773,00
FAK
205102093
S00JP004T4WJ
64949681
0135410405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
26.04.2005
1 829,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220345 - ing.Dohnal - OD
-1 829,50
FAK
205102094
S00JP004T382
64949681
0136070405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
173,00 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604221643-OMZ Santražiny
-173,00
FAK
205102095
S00JP004T4QD
64949681
0135230405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
26.04.2005
1 104,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220299 - mgr.Kuèerová - OP
-1 104,50
FAK
205102096
S00JP004T4PI
64949681
0135290405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
497,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220247 - p.Pastyøík - OIS
-497,00
FAK
205102097
S00JP004T4S3
64949681
0135200405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
1 264,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220290 - ing.Gavlas - OIS
-1 264,50
25.04.2005
FAK
205102098
S00JP004T4R8
64949681
0135150405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
494,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220471 - p.Húš•ová - OP
-494,50
FAK
205102099
S00JP004T39X
64949681
0135930405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
455,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220478-OMZ p.Vašek
-455,50
FAK
205102100
S00JP004T4IH
64949681
0135840405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
26.04.2005
1 407,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220455 - p.Èevorová - OSaÚP
-1 407,50
FAK
205102101
S00JP004T3AS
64949681
0136080405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
227,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604221644-OMZ Santražiny
-227,50
FAK
205102102
S00JP004T4JC
64949681
0135980405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
26.04.2005
1 294,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220507 - ing.Skácel - OSaÚP
-1 294,00
FAK
205102103
S00JP004T4K7
64949681
0135420405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
459,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220346 - ing.Nìmcová - OSaÚP
-459,00
FAK
205102104
S00JP004T3BN
64949681
0136090405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
177,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604221645-OMZ Santražiny
-177,50
FAK
205102105
S00JP004T4L2
64949681
0135510405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
26.04.2005
440,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220321 - ing.Obdržálek - OSaÚP
-440,50
FAK
205102106
S00JP004T4MX
64949681
0135270405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
725,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220293 - p.Voøechovská - OŠZMaTV
-725,00
FAK
205102107
S00JP004T58O
12343595
3217
Jan Èerný, RNDr.
07.04.2005
15.04.2005
27.04.2005
2 758,00 CZK
0,00
semena rostlin-OMZ /hotovì/
-2 758,00
FAK
205102108
S00JP004T4NS
64949681
0135240405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
08.04.2005
950,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220296 - ing.Muharová - OŠZMaTV
-950,00
FAK
205102109
S00JP004T59J
25306766
05101543
INGOMETAL s.r.o.
07.04.2005
05.04.2005
27.04.2005
983,00 CZK
0,00
ocel-OMZ /hotovì/
-983,00
08.04.2005
FAK
205102110
S00JP004T4ON
64949681
0135300405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
1 030,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220248 - mgr.Opravil - OŠZMaTV
-1 030,50
FAK
205102111
S00JP004T34M
64949681
0135320405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
27.04.2005
147,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220334-OKP p.Doležal
-147,50
FAK
205102112
S00JP004T4FW
64949681
0135480405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
444,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220317 - ing.Gurecký - OSM
-444,50
FAK
205102113
S00JP004T35H
64949681
0135530405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
1 486,00 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220312-OKP p.Komínek
-1 486,00
FAK
205102114
S00JP004T4GR
64949681
0136030405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
907,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604221636 - ing.Jemelka - OSM
-907,50
FAK
205102115
S00JP004T36C
64949681
0135110405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
885,00 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604227985-OKP p.Dvorský
-885,00
FAK
205102116
S00JP004T4HM
64949681
0135330405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
461,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220335 - p.Rosíková - OSM
-461,00
FAK
205102117
S00JP004T377
64949681
0135640405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
2 323,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220246-OKP p.Lang
-2 323,50
FAK
205102118
S00JP004T306
64949681
0135780405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
06.05.2005
2 387,00 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220451-OKP p.Rabel
-2 387,00
FAK
205102119
S00JP004T4CB
64949681
0135540405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
1 050,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220325 - ing.Urbanovský - odd.koncepcí
-1 050,50
FAK
205102120
S00JP004T4D6
64949681
0135360405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
1 156,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220338 - ing.Novák - ÚHA
-1 156,00
FAK
205102121
S00JP004T311
64949681
0135950405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
453,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220481-SNII p.Kostková
-453,50
25.04.2005
FAK
205102122
S00JP004T4E1
64949681
0135020405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
987,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220466 - p.Belza - hl.energetik
-987,50
FAK
205102123
S00JP004T32W
64949681
0135630405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
3 745,00 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220245-OKP ing.Eidová
-3 745,00
FAK
205102124
S00JP004T33R
64949681
0135670405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
1 685,00 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604227955-OKP p.Soldán
-1 685,00
FAK
205102125
S00JP004T4AL
64949681
0134990405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
479,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604227974 - p.Divilková - OCR,VaVV
-479,00
FAK
205102126
S00JP004T2WX
64949681
0135720405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
3 091,00 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220441-OKP p.Steska
-3 091,00
FAK
205102127
S00JP004T4BG
64949681
0135010405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
493,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220464 - SNI, ST - OCR,VaVV
-493,00
FAK
205102128
S00JP004T2XS
64949681
0135730405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
2 563,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220442-OKP p.Szpak
-2 563,50
FAK
205102129
S00JP004T465
64949681
0135430405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
442,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220348 - MITS - OCR,VaVV
-442,50
FAK
205102130
S00JP004T2YN
64949681
0135740405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
879,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220443-OKP Ing. Hladík
-879,50
FAK
205102131
S00JP004T470
64949681
0135210405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
11 763,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220313 - ing.Mikel - ST
-11 763,50
FAK
205102132
S00JP004T48V
64949681
0135710405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
1 047,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 737207342 - sl. Vystavìlová - OCR,VaVV
-1 047,00
FAK
205102133
S00JP004T2ZI
64949681
0135750405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
2 190,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220444-OKP p-Jordánová
-2 190,50
25.04.2005
FAK
205102134
S00JP004T49Q
64949681
0135400405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
2 684,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220344 - p.Daòová - OCR,VaVV
-2 684,50
FAK
205102135
S00JP004T2V2
64949681
0135650405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
2 164,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604210807-OKP MUDr. Øihák
-2 164,50
FAK
205102136
S00JP004T2U7
64949681
0135660405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
02.05.2005
2 243,00 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604210808-OKP p.Janeèka
-2 243,00
FAK
205102137
S00JP004T44F
64949681
0135920405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
1 523,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220473 - p.Rychlíková - odb.kultury
-1 523,00
FAK
205102138
S00JP004T2TC
64949681
0135220405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
2 190,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220350-OKP p.Nováèková
-2 190,50
FAK
205102139
S00JP004T45A
64949681
0135860405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
894,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220457 - p.Pešatová - odb.kulruty
-894,00
FAK
205102140
S00JP004T2SH
64949681
0135190405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
11 980,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220340-OKP Mgr.Úlehla
-11 980,50
FAK
205102141
S00JP004T43K
64949681
0135280405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
154,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220304 - p.Paterová - Dùm seniorù Podhoøí, OSV
-154,50
FAK
205102142
S00JP004T2RM
64949681
0135260405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
1 302,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220294-OKP-Ing. arch. Petr
-1 302,50
FAK
205102143
S00JP004T2QR
64949681
0135990405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
924,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604221635-SP-OKP
P. Badalová
-924,50
FAK
205102144
S00JP004T42P
64949681
0135870405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
341,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 736300222 - SMS connect - MP
-341,50
FAK
205102145
S00JP004T40Z
64949681
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220322 - p.Hanzlík - ŽO
0135520405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
905,50 CZK
25.04.2005
0,00
-905,50
FAK
205102146
S00JP004T41U
64949681
0136120405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
914,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604221655 - p.Hasíková - ŽO
-914,00
FAK
205102147
S00JP004T3ZB
64949681
0135550405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
1 614,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220326 - ing.Hejná - OKaVA
-1 614,00
FAK
205102148
S00JP004T3XL
64949681
0135440405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
1 423,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220349 - ing.Stašková - EO
-1 423,00
FAK
205102149
S00JP004T3YG
64949681
0135620405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
433,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220244 - ing.Šubík - EO
-433,00
FAK
205102150
S00JP004T3WQ
64949681
0135370405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
1 803,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220341 - p.Poboøilová - OSV
-1 803,00
FAK
205102151
S00JP004T3VV
64949681
0135170405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
1 342,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220475 - služební - OSV
-1 342,50
FAK
205102152
S00JP004T3U0
64949681
0135160405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
1 845,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220474 - p.Semelová - OSV
-1 845,50
FAK
205102153
S00JP004T3T5
64949681
0135800405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
447,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220448 - p.Bouchal - kriz.øízení
-447,50
FAK
205102154
S00JP004T3SA
64949681
0135850405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
457,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220456 - p.Šimková - kriz.øízení
-457,00
FAK
205102155
S00JP004T3RF
64949681
0135140405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
511,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220470 - p.Vašátková - OŽPaZ
-511,50
FAK
205102156
S00JP004T3QK
64949681
0135460405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
1 195,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220315 - ing.Pavlovová - OŽPaZ
-1 195,00
FAK
205102157
S00JP004T3PP
64949681
0135900405
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220462 - p.Vašátková - OŽPaZ
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
599,00 CZK
25.04.2005
0,00
-599,00
FAK
205102158
S00JP004T3NZ
64949681
0135890405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
441,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220461 - p.Kupský - OŽPaZ
-441,50
FAK
205102159
S00JP004T3OU
64949681
0135880405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
473,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220460 - p.Navrátil - OŽPaZ
-473,50
FAK
205102160
S00JP004T2PW
64949681
0135350405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
450,00 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220337-OVS p.Zavadil
-450,00
FAK
205102161
S00JP004T2O1
64949681
0135250405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
3 744,00 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220295-OVS brána radnice
-3 744,00
FAK
205102162
S00JP004T2N6
64949681
0135960405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
517,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220483-OVS p.Vaøák
-517,50
FAK
205102163
S00JP004T2MB
64949681
0135970405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
149,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220484-OVS p.Brada
-149,50
FAK
205102164
S00JP004T2LG
64949681
0135560405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
441,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220327-OVs p.J.Ševèík
-441,50
FAK
205102165
S00JP004T2KL
64949681
0135610405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
1 277,00 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220243-OVS p.Salaj
-1 277,00
FAK
205102166
S00JP004T2JQ
64949681
0135680405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
1 355,00 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.603443838-OVS ing.Ševèík
-1 355,00
FAK
205102167
S00JP004T2IV
64949681
0135590405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
692,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220331-OVS p.Køižková
-692,50
FAK
205102168
S00JP004T2H0
64949681
0135810405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
257,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220452 - PhDr. Štroblíková
-257,50
FAK
205102169
S00JP004T2G5
64949681
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220453-OVS p.Kašíková
0135820405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
505,50 CZK
25.04.2005
0,00
-505,50
FAK
205102170
S00JP004T2FA
64949681
0135830405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
203,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220454-OVS sl.Øezníèková
-203,50
FAK
205102171
S00JP004T2EF
64949681
0135570405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
448,00 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220328-OVS p.Jakuba
-448,00
FAK
205102172
S00JP004T2BU
64949681
0136110405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
1 747,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604221648-OVS GSM brána
-1 747,50
FAK
205102173
S00JP004T2CP
64949681
0135940405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
5 625,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220479-OVS brána
-5 625,50
FAK
205102174
S00JP004T2DK
64949681
0135600405
T-Mobile Czech Republic a
07.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
4 443,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220332....Pekárek,Èervený,Jelínek
-4 443,50
FAK
205102175
S00JP004T5AE
48908631
20050232
ESPRINT ZLÍN, s.r.o.
07.04.2005
14.04.2005
25.04.2005
2 100,00 CZK
0,00
Pohádky od øeky Døevnice 20 ks -OCR,VaVV, 10 ks na prodej do MITS, 10 ks k repre pro èl. RMZ
-2 100,00
FAK
205102176
S00JP004T5B9
10573321
0504195
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
08.04.2005
19.04.2005
22.04.2005
714,00 CZK
0,00
kontrola funkènosti zaø.EZS za 4-6/2005, Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-714,00
FAK
205102177
S00JP004T5C4
13692747
25306719
WASTEX spol.s.r.o.
08.04.2005
10.04.2005
18.04.2005
3 010,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,zlín
-3 010,00
FAK
205102178
S00JP004T5DZ
49455834
50302021
Laksyma, a.s.
08.04.2005
11.04.2005
20.04.2005
2 583,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-2 583,00
FAK
205102179
S00JP004T5EU
25581210
42504260
Výrobna lahùdek a uzenin
08.04.2005
21.04.2005
22.04.2005
562,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-562,00
FAK
205102180
S00JP004T5J5
49455834
50302016
Laksyma, a.s.
08.04.2005
11.04.2005
22.04.2005
272,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-272,00
FAK
205102181
S00JP004T5IA
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
25594028
2500523
FIALKA CZ, s.r.o.
08.04.2005
15.04.2005
1 002,00 CZK
22.04.2005
0,00
-1 002,00
FAK
205102182
S00JP004T5HF
13692747
25306570
WASTEX spol.s.r.o.
08.04.2005
10.04.2005
22.04.2005
150,00 CZK
0,00
potraviny-Jelse M.Knesla 4056,Zlín
-150,00
FAK
205102183
S00JP004T5GK
12299456
5/2005
Potraviny Buroò
08.04.2005
11.04.2005
20.04.2005
7 517,40 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-7 517,40
FAK
205102184
S00JP004T5FP
25310852
35003/2005
IDEAL TRADE spol. s r.o.
08.04.2005
13.04.2005
22.04.2005
5 080,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-5 080,00
FAK
205102185
S00JP004T5K0
12217581
20/2005
Richard Pokorný-AUTODÍLY
08.04.2005
13.04.2005
20.04.2005
2 320,50 CZK
0,00
za odtah vraku vozidla-OD
-2 320,50
FAK
205102186
S00JP004T5LV
26276682
5020500219
Sdružení podnikatelù
08.04.2005
21.04.2005
13.04.2005
16 819,80 CZK
0,00
stoèné,užívání neveø.kanalizace za 3/2005-OVS
-16 819,80
FAK
205102187
S00JP004T5MQ
60720832
1120004035
KALVEI, v.o.s.
08.04.2005
21.04.2005
21.04.2005
30 074,00 CZK
0,00
hygienic.prostøedky-OVS
-30 074,00
FAK
205102188
S00JP004T5NL
48117820
5052000162
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
08.04.2005
07.05.2005
21.04.2005
1 837,30 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 1018 RICOH za 3/2005-OSaÚP
-1 837,30
FAK
205102189
S00JP004T5OG
25584758
050053
TELEVISION NET, s.r.o.
08.04.2005
21.04.2005
06.05.2005
32 725,00 CZK
0,00
zajištìní pøímého pøenosu ZmZ ze dne 7.4.2005-OCR,VaVV
-32 725,00
FAK
205102190
S00JP004T5PB
27074358
6110051419
PVT PROKOM, a.s.
08.04.2005
14.04.2005
22.04.2005
476,00 CZK
0,00
servisní paušál -terminál-MP 3/2005
-476,00
FAK
205102191
S00JP004T5Q6
25582259
1150140
Technické služby Otrokovi
08.04.2005
19.04.2005
13.04.2005
8 669,00 CZK
0,00
mechanizmy VO provoz plošiny-OMZ
-8 669,00
FAK
205102192
S00JP004T5R1
46992308
2005000533
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
08.04.2005
21.04.2005
29.04.2005
32 902,00 CZK
0,00
tech.podpora modulù CityWare za 3/2003-OIS
-32 902,00
FAK
205102193
S00JP004T5SW
60711086
15090011
za vývoz odpadkových košù na psí exkrementy za 3/2005-OŽPaZ
Technické služby Zlín,s.r
08.04.2005
21.04.2005
19 917,00 CZK
21.04.2005
0,00
-19 917,00
FAK
205102194
S00JP004T5TR
44117434
105019
Charita Zlín,spoleèenství
08.04.2005
04.06.2005
21.04.2005
1 000,00 CZK
0,00
za poskytnutou sociální pomoc-OSV
-1 000,00
FAK
205102195
S00JP004T5UM
44117434
105020
Charita Zlín,spoleèenství
08.04.2005
06.06.2005
01.06.2005
500,00 CZK
0,00
za poskytnutou soc.pomoc-OSV
-500,00
FAK
205102196
S00JP004T5VH
27076288
250322
ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
08.04.2005
21.04.2005
02.06.2005
2 317,50 CZK
0,00
napojení vodovodní pøípojky-ORIA
-2 317,50
FAK
205102197
S00JP004T5WC
48389901
1505
Svoboda Pavel
08.04.2005
15.04.2005
21.04.2005
5 950,00 CZK
0,00
za provedené termograf.mìøení-ORIA
-5 950,00
FAK
205102198
S00JP004T5X7
26238616
19
RIS-MONT s.r.o.
08.04.2005
15.04.2005
13.04.2005
11 250,30 CZK
0,00
za prov.práce "Oprava kanalizaè.šachty na Vršavì"-ORIA
-11 250,30
FAK
205102199
S00JP004T5Y2
26904314
16-05
THERMPROJEKT s.r.o.
08.04.2005
19.04.2005
13.04.2005
53 185,00 CZK
0,00
projektová dokumentace,oprava rozvodù ZT-OŠZMaTV
-53 185,00
FAK
205102200
S00JP004T5ZX
10565876
200535
Václav Kuèera
08.04.2005
15.04.2005
27.04.2005
24 040,40 CZK
0,00
malíøské práce-OŠZMaTV
-24 040,40
FAK
205102201
S00JP004T60L
46345191
02505
STaDO s.r.o.
08.04.2005
14.04.2005
18.04.2005
14 837,70 CZK
0,00
za úpravu prostor v objektu MŠ Slínová 4225,Zlín-OŠZMaTV
-14 837,70
FAK
205102202
S00JP004T61G
46345191
02605
STaDO s.r.o.
08.04.2005
14.04.2005
18.04.2005
29 608,00 CZK
0,00
zhotovení oplocení v zahradì obj.MŠ Kúty 1963,Zlín
-29 608,00
FAK
205102203
S00JP004T62B
26905272
1050124
CARTINT,s.r.o.
08.04.2005
04.04.2005
18.04.2005
2 142,00 CZK
0,00
aplikace bezpeènostní fólie-MŠ U Døevnice-Prštné-OŠZMaTV
-2 142,00
FAZ
205102204
S00JP004T65W
44001088
250033
Jiøí Hanzlík cestovní kan
08.04.2005
22.04.2005
19.04.2005
169 100,00 CZK
0,00
za zájezd do Slovinska-èerven 2005-FKSP
-169 100,00
FAK
205102205
S00JP004T66R
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
12712400
0503933
Irena Chlachulová-ARTIK
11.04.2005
19.04.2005
1 568,00 CZK
20.04.2005
0,00
-1 568,00
FAK
205102206
S00JP004T67M
63486440
5305404
FILEX, s.r.o.
11.04.2005
20.04.2005
19.04.2005
1 516,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 516,00
FAK
205102207
S00JP004T68H
26899949
5106238
JATKA UB, s.r.o.
11.04.2005
20.04.2005
19.04.2005
1 016,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 016,00
FAK
205102208
S00JP004T69C
63486440
5305337
FILEX, s.r.o.
11.04.2005
19.04.2005
19.04.2005
25,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-25,00
FAK
205102209
S00JP004T6A7
26899949
5106170
JATKA UB, s.r.o.
11.04.2005
19.04.2005
15.04.2005
2 460,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 460,00
FAK
205102210
S00JP004T6B2
63486440
5305245
FILEX, s.r.o.
11.04.2005
18.04.2005
15.04.2005
221,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-221,00
FAK
205102211
S00JP004T6CX
63486440
5305158
FILEX, s.r.o.
11.04.2005
15.04.2005
14.04.2005
908,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-908,00
FAK
205102212
S00JP004T6DS
26899949
5106074
JATKA UB, s.r.o.
11.04.2005
18.04.2005
14.04.2005
2 036,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 036,00
FAK
205102213
S00JP004T6EN
13698745
2506552
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
11.04.2005
08.04.2005
14.04.2005
1 637,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 637,00
FAK
205102214
S00JP004T6FI
49455834
50301641
Laksyma, a.s.
11.04.2005
11.04.2005
14.04.2005
1 300,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 300,00
FAK
205102215
S00JP004T75P
25788001
36228929
ÈESKÝ MOBIL a.s.
11.04.2005
22.04.2005
14.04.2005
7 561,00 CZK
0,00
za Oskar za 4.3.-3.4.2005, è.tel.777176898-OVS
-7 561,00
FAZ
205102216
S00JP004T6H8
49970607
0002060022
Jihomoravská plynárenská,
11.04.2005
08.04.2005
20.04.2005
64 900,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za II.Q 2005-Burešov 4886,Zlín, è.o.m.2461878
-64 900,00
FAZ
205102217
S00JP004T6I3
49970607
0002350022
záloha na zemní plyn na II:Q.2005, è.o.m.2989763-Velíková 53
Jihomoravská plynárenská,
11.04.2005
08.04.2005
8 500,00 CZK
08.04.2005
0,00
-8 500,00
FAZ
205102218
S00JP004T6JY
49970607
0213900022
Jihomoravská plynárenská,
11.04.2005
08.04.2005
08.04.2005
16 000,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za II.Q 2005, è.o.m.3010275-Kostelec 133,Zlín
-16 000,00
FAZ
205102219
S00JP004T6KT
49970607
0747990022
Jihomoravská plynárenská,
11.04.2005
08.04.2005
08.04.2005
15 100,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za II.Q 2005, è.o.m.2457031-Divadelní 1333,Zlín
-15 100,00
FAZ
205102220
S00JP004T6LO
49970607
4856890022
Jihomoravská plynárenská,
11.04.2005
08.04.2005
08.04.2005
29 700,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za II.Q 2005, è.o.m.2417398-Kostelec 271,Zlín
-29 700,00
FAZ
205102221
S00JP004T6MJ
49970607
0332490022
Jihomoravská plynárenská,
11.04.2005
08.04.2005
08.04.2005
3 700,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za II.Q 2005, è.o.m.3018439-Kleèùvka 16
-3 700,00
FAZ
205102222
S00JP004T6NE
49970607
4914370022
Jihomoravská plynárenská,
11.04.2005
08.04.2005
08.04.2005
88 300,00 CZK
0,00
záloha za zemní plyn za II.Q 2005, è.o.m.2424637-T.Bati 44,Zlín
-88 300,00
FAZ
205102223
S00JP004T6O9
49970607
0227130022
Jihomoravská plynárenská,
11.04.2005
08.04.2005
08.04.2005
16 700,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za II.Q 2005, è.o.m.3011038-Želechovice 68,Zlín
-16 700,00
FAK
205102224
S00JP004T6P4
67338810
113013
Duha Klub Dlažka
11.04.2005
22.04.2005
18.04.2005
3 100,00 CZK
0,00
za letní dìts.tábor od 1.8.-13.8.2005-za Pavla Horku r.è.911004/4460-zam.paní Evy Horkové-FKSP
-3 100,00
VYZ
205102225
S00JP004T74U
45245681
P05012250
20.04.2005
VERLAG DASHOFER spol.s r.
11.04.2005
26.04.2005
1 663,00 CZK
0,00
Galerie La Femme
11.04.2005
21.04.2005
40 000,00 CZK
0,00
vyúèt.zálohy "Praktická pøíruèka pro energetiky-.9 aktualizace"-odd.hl.energetika
FAK
205102226
S00JP004T73Z
60181672
5011
Za koncepci, instalaci a deinstalaci výstavy B.Jirkù vèetnì pøepravy exponátù v prostorách Alternativy KIZ - odbor kultury
-40 000,00
FAK
205102227
S00JP004T724
64949681
0134980405
T-Mobile Czech Republic a
11.04.2005
25.04.2005
20.04.2005
14 295,00 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220339....MP
-14 295,00
FAK
205102228
S00JP004T719
60715286
250112
CROSS Zlín, s.r.o.
11.04.2005
20.04.2005
25.04.2005
7 338,70 CZK
0,00
servis kamerového systému-MP
-7 338,70
FAK
205102229
S00JP004T70E
61006050
1041
Sosna Jiøí
11.04.2005
22.04.2005
22.04.2005
191 450,00 CZK
0,00
Tatami NORIS-55 ks-MP
-191 450,00
26.04.2005
VYZ
205102230
S00JP004T6ZQ
46992308
2005000606
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
11.04.2005
26.04.2005
380 991,00 CZK
380 991,00
Fišer Pavel
11.04.2005
01.05.2005
7 140,00 CZK
0,00
vyúèt.zálohy I.et.povýšení Microsoft sí•ové infrastruktury na verzi 2003-OIS
FAK
205102231
S00JP004T6YV
511112019 25/05
za poskytování právních služeb za 3/2005-OP
-7 140,00
FAK
205102232
S00JP004T6X0
67018122
502043
Boøek Procházka
11.04.2005
18.04.2005
28.04.2005
1 904,00 CZK
0,00
oprava informaè.tabule "Ornitologický prùzkum v areálu Lazy"-OŽPaZ
-1 904,00
FAK
205102233
S00JP004T6W5
60711086
15040246
Technické služby Zlín,s.r
11.04.2005
20.04.2005
29.04.2005
2 161 580,56 CZK
0,00
odstranìní odpadu SKO za 3/2005-OŽPaZ
-2 161 580,56
FAK
205102234
S00JP004T6VA
26910071
250032
Agentura Velryba s.r.o.
11.04.2005
14.04.2005
20.04.2005
8 330,00 CZK
0,00
produkèní zabezpeèení akce dne 30.3.2005- pøímý pøenos hokejového utkání OCR,VaVV
-8 330,00
FAK
205102235
S00JP004T78A
25318187
505431
Wimers Zlín v.o.s.
11.04.2005
08.05.2005
22.04.2005
4 584,00 CZK
0,00
kanceláøké potøeby-EO
-4 584,00
FAK
205102236
S00JP004T6GD
60726636
510182
Nemocnice ATLAS
11.04.2005
19.04.2005
05.05.2005
145,20 CZK
0,00
lékaøské potvrzení-OSV
-145,20
FAK
205102237
S00JP004T76K
25581210
42504406
Výrobna lahùdek a uzenin
11.04.2005
25.04.2005
15.04.2005
1 124,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 124,00
FAK
205102238
S00JP004T77F
25532073
200502846
RACIOLA-JEHLIÈKA s.r.o.
11.04.2005
12.04.2005
25.04.2005
1 134,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 134,00
FAK
205102239
S00JP004T6UF
10573321
0504114
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
11.04.2005
18.04.2005
22.04.2005
1 071,00 CZK
0,00
kontrola funkènosti zaø.EZS v obd.4-6/2005-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 071,00
FAK
205102240
S00JP004T6TK
13692747
25306714
WASTEX spol.s.r.o.
11.04.2005
10.04.2005
18.04.2005
2 278,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-2 278,00
FAK
205102241
S00JP004T6SP
26899949
5106434
JATKA UB, s.r.o.
11.04.2005
22.04.2005
22.04.2005
665,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-665,00
FAZ
205102242
S00JP004T6RU
45245681
5096066
VERLAG DASHOFER spol.s r.
11.04.2005
22.04.2005
1 178,00 CZK
22.04.2005
0,00
záloha "On-line kurz DPH 2005"-Krok za krokem zákonem o DPH od 1.1.2005-OŠZMaTV = Ing. Muharová
-1 178,00
FAK
205102243
S00JP004T6QZ
25733621
15036336
Contactel s.r.o.
11.04.2005
23.04.2005
20.04.2005
60 159,00 CZK
0,00
mezimìstské,mezinárodní,místní volání-OŠZMaTV za 3/2005
-60 159,00
FAK
205102244
S00JP004T7FB
68121083
05004
Tomáš Baèuvèík
11.04.2005
19.04.2005
20.04.2005
7 950,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkový balíèek-OKP
-7 950,00
FAK
205102245
S00JP004T7EG
26450691
1409004489
MAKRO Cash & Carry ÈR, s.
11.04.2005
12.04.2005
19.04.2005
454,50 CZK
0,00
SN II - perlivé vody-OKP
-454,50
FAK
205102246
S00JP004T7DL
63474026
5070157
PNEU PLUS s.r.o.
11.04.2005
25.04.2005
13.04.2005
1 450,00 CZK
0,00
montážní práce pneuservisu-OKP
1Z6 9010, inv.è. 6442
2Z4 3210, inv.è. 6410
-1 450,00
FAK
205102247
S00JP004T7CQ
72437774
510112
Slezáèek Petr
11.04.2005
13.04.2005
25.04.2005
2 320,00 CZK
0,00
pøezutí vozidla,výmìna brzd.destièek-ZLK 60-00-OKP
inv.è. 4792
-2 320,00
FAK
205102248
S00JP004T7BV
72437774
510113
Slezáèek Petr
11.04.2005
13.04.2005
13.04.2005
400,00 CZK
0,00
pøezutí pneu, ZLK 30-34-OKP
inv.è. 4744
-400,00
FAK
205102249
S00JP004T7A0
25508211
423606
SAMOHÝL AUTO a.s.
11.04.2005
21.04.2005
13.04.2005
22 099,00 CZK
0,00
oprava vozidla ZLL 40-04-OKP
inv.è. 6003
inspekèní servis, servis brzd.kapaliny,ozubení, motoru, svíèek, kladek rozvodù, doplnìní kapalin a olejù
-22 099,00
FAK
205102250
S00JP004T795
26475901
905073
ASPEKT Central Europe Gro
11.04.2005
30.04.2005
19.04.2005
2 975,00 CZK
0,00
SP - Publikace - odvìtvová analýza, oblast støední Morava a Moravskoslezsko-OKP
dva díly
-2 975,00
FAK
205102251
S00JP004T7G6
45460434
15/2005
Jitka Šimordová,ing.arch.
11.04.2005
25.04.2005
29.04.2005
15 000,00 CZK
0,00
za vypracování "Koncept urbanistické studie rodinných domù-Štípa-lokalita "U doleèek"-OSÚP
-15 000,00
FAK
205102252
S00JP004T7TD
lokalizace a odstr.poruchy pøes modem-OVS
26183684
11694
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
12.04.2005
22.04.2005
535,50 CZK
21.04.2005
0,00
-535,50
FAK
205102253
S00JP004T7JR
00530719
17/2005
Tìlocvièná Jednota SOKOL
12.04.2005
25.04.2005
20.04.2005
2 500,00 CZK
0,00
za letní dìts.tábor v termínu 2.7.-9.7.2005-Petr Stašek nar.5.5.1989-FKSP
-2 500,00
FAK
205102254
S00JP004T7N7
48117820
1052010747
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
12.04.2005
08.05.2005
20.04.2005
785,40 CZK
0,00
èištìní a údržba kopírky-OSV
-785,40
FAK
205102255
S00JP004T7PX
25322478
2503036
AVONET, s.r.o.
12.04.2005
30.04.2005
09.05.2005
45 220,00 CZK
0,00
WebSystem,2.èást-OIS
-45 220,00
FAK
205102256
S00JP004T7QS
47114983
5106036855
Èeská pošta,s.p.Praha 3
12.04.2005
02.05.2005
27.04.2005
32 591,70 CZK
0,00
roznáška Mag.m.Zlína za 4/2005-OVaVV
-32 591,70
FAK
205102257
S00JP004T7U8
48117820
1052010754
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
12.04.2005
07.05.2005
28.04.2005
3 894,00 CZK
0,00
toner,spony-OSaÚP
-3 894,00
FAK
205102258
S00JP004T7O2
48117820
1052010748
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
12.04.2005
08.05.2005
06.05.2005
1 797,20 CZK
0,00
èištìní,údržba kopírky,toner-kancel.è.15-EO
-1 797,20
FAK
205102259
S00JP004T7SI
47114983
1933006621
Èeská pošta,s.p.Praha 3
12.04.2005
25.04.2005
09.05.2005
238,00 CZK
0,00
za nadstandardní zpracování pk B za 3/2005-EO
-238,00
FAK
205102260
S00JP004T7H1
48112089
0530006057
Støedisko cenných papírù
12.04.2005
19.04.2005
25.04.2005
45 980,00 CZK
0,00
vedení CP na úètech-EO
-45 980,00
FAK
205102261
S00JP004T7LH
25318187
505434
Wimers Zlín v.o.s.
12.04.2005
08.05.2005
19.04.2005
607,00 CZK
0,00
diskety,èisticí ubrousky-EO
-607,00
FAK
205102262
04.05.2005
S00JP004T7MC
44117353
043033
RIM - CZ, spol. s r.o.
12.04.2005
24.04.2005
5 664,00 CZK
-5 664,00
S00JP004T7KM
64322637
250401
Srnka Lubomír
12.04.2005
07.05.2005
19 265,00 CZK
0,00
židle-OD
FAK
205102263
za instalaci tabulí názvù ulic-OKP
obj.è. OKP-10/19/2005
k.ú. Zlín - mìsto, Mladcová, Prštné, Malenovice
-19 265,00
FAK
205102264
S00JP004T7RN
45309655
25000223
D.H.S.-spol.s r.o.
12.04.2005
20.04.2005
80 000,00 CZK
04.05.2005
0,00
za komplexní øešitelský servis za 3/2005-MP
-80 000,00
FAK
205102265
S00JP004T7IW
25854054
2005000989
ZOO PENSION-Grégr s.r.o.
12.04.2005
10.03.2005
19.04.2005
2 866,00 CZK
0,00
krmivo pro psy-MP
-2 866,00
FAK
205102266
S00JP004T7WY
18754244
2005049
Leopold Janský
12.04.2005
04.05.2005
19.04.2005
4 074,60 CZK
0,00
oprava motorové pily-OMZ
-4 074,60
FAK
205102267
S00JP004T7V3
18754244
2005045
Leopold Janský
12.04.2005
04.05.2005
04.05.2005
8 882,00 CZK
0,00
nosník,pístní kroužek,olej,boèní plech,lišta,pilník,bio olej,vypínaè zapalování-OMZ
-8 882,00
FAK
205102268
S00JP004T7XT
70468460
7/2005
Kovaøík Jiøí
12.04.2005
26.04.2005
04.05.2005
5 318,00 CZK
0,00
za provedené malíøské a natìraèské práce-T.Bati 44-OVS
-5 318,00
FAK
205102269
S00JP004T7YO
47906413
510315
AUTOKOM, spol. s r.o.
12.04.2005
20.04.2005
21.04.2005
15 811,50 CZK
0,00
oprava elektrické instalace,oprava zadní nápravy na vozidle ZLH 63-50-SDHO Štípa-PO,OVS
-15 811,50
FAK
205102270
S00JP004T7ZJ
47114983
1906102450
Èeská pošta,s.p.Praha 3
12.04.2005
19.04.2005
18.04.2005
100 000,00 CZK
0,00
nastavení výplatního stroje-OVS
-100 000,00
FAK
205102271
S00JP004T807
25318187
504227
Wimers Zlín v.o.s.
12.04.2005
15.04.2005
14.04.2005
1 124,50 CZK
0,00
ren.HP-MP
-1 124,50
FAK
205102272
S00JP004T812
26227975
2005010190
AZ TORAL,s.r.o.
12.04.2005
15.04.2005
19.04.2005
63 246,00 CZK
0,00
kanceláøské køeslo MAXIMA-2 ks-MP
-63 246,00
FAK
205102273
S00JP004T82X
12221066
1024
Klesný Rudolf
12.04.2005
20.04.2005
19.04.2005
1 920,00 CZK
0,00
baterie NiMh-MP
-1 920,00
FAK
205102274
S00JP004T83S
18752861
142005
Fojtík Libor
12.04.2005
27.04.2005
19.04.2005
1 500,00 CZK
0,00
vypracování znaleckého posudku-MP na odprodej vozidla ZL 88-78 i.è. 3845
-1 500,00
FAK
205102275
S00JP004T84N
41578589
960001905
Kadlec Miroslav
12.04.2005
14.04.2005
25.04.2005
4 719,00 CZK
0,00
za obèerstvení a pronájem restaurace na turnaji MP ÈR-MP
-4 719,00
FAK
205102276
S00JP004T85I
25318187
505340
Wimers Zlín v.o.s.
12.04.2005
07.05.2005
315,50 CZK
19.04.2005
0,00
InkJet Canon-MP
-315,50
FAK
205102277
S00JP004T86D
10573321
0411110
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
12.04.2005
17.04.2005
04.05.2005
23 424,00 CZK
0,00
dodávka a montáž kamery v místnosti pro okamžité pøenocování-MP
-23 424,00
FAK
205102278
S00JP004T89Y
25318187
505065
Wimers Zlín v.o.s.
12.04.2005
01.05.2005
22.04.2005
595,00 CZK
0,00
kanceláøské potøeby-OPaV /hotovì,pokladnou/
-595,00
FAK
205102279
S00JP004T883
25318187
503970
Wimers Zlín v.o.s.
12.04.2005
10.04.2005
22.04.2005
607,00 CZK
0,00
kanceláøské potøeby-OPaV /hotovì,pokladnou/
-607,00
FAK
205102280
S00JP004T8AT
25318187
505459
Wimers Zlín v.o.s.
12.04.2005
11.05.2005
22.04.2005
327,50 CZK
0,00
kanceláøské potøeby-OPaV /hotovì,pokladnou/
-327,50
FAK
205102281
S00JP004T878
47678488
10508067
ABEL-Computer s.r.o.
12.04.2005
31.03.2005
22.04.2005
1 487,50 CZK
0,00
renovace toneru-OPaV
-1 487,50
FAK
205102282
S00JP004T8BO
12436828
200513
Vincent Ivo
13.04.2005
14.04.2005
15.04.2005
87 000,00 CZK
0,00
nábytek do kanceláøe è.108-OSV
-87 000,00
FAK
205102283
S00JP004T8CJ
25379666
FVP5179
Mail Optys, a.s.
13.04.2005
17.04.2005
15.04.2005
303,50 CZK
0,00
poštovní poukázky A s laserovým potiskem-OSV
-303,50
FAK
205102284
S00JP004T8DE
46967851
421502857
PENAM spol. s r.o.
13.04.2005
21.04.2005
15.04.2005
199,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-199,00
FAK
205102285
S00JP004T8E9
60193336
0267537936
Èeský Telecom
13.04.2005
29.04.2005
22.04.2005
1 339,00 CZK
0,00
za telefony za 3/2005, è.tel.577141431-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 339,00
FAK
205102286
S00JP004T8HU
60193336
0267514182
Èeský Telecom
13.04.2005
29.04.2005
29.04.2005
6 881,50 CZK
0,00
za telefony za 3/2005, è.tel.577431185-odd.kriz.øízení
-6 881,50
FAK
205102287
S00JP004T8IP
60193336
0267502036
Èeský Telecom
13.04.2005
29.04.2005
02.05.2005
1 995,50 CZK
0,00
za telefony za 3/2005, è.tel.577210530, fax 577432901, tel. 577436440, 577436693, ST, OP
-1 995,50
FAK
205102288
S00JP004T8JK
60193336
0267574376
Èeský Telecom
13.04.2005
29.04.2005
737,50 CZK
29.04.2005
0,00
za telefony-bílá linka-MP, è.tel.840111332 za 3/2005
-737,50
FAK
205102289
S00JP004T8KF
60193336
0267491392
Èeský Telecom
13.04.2005
29.04.2005
29.04.2005
20 092,50 CZK
0,00
za telefony za 3/2005, è.tel.577001205....MP
-20 092,50
FAK
205102290
S00JP004T8LA
60193336
0267518181
Èeský Telecom
13.04.2005
29.04.2005
30.05.2005
1 731,00 CZK
0,00
za telefony za 3/2005, è.tel.577018162 - Alternativa - odbor kultury
-1 731,00
FAK
205102291
S00JP004T8M5
60193336
0267524715
Èeský Telecom
13.04.2005
29.04.2005
29.04.2005
1 238,00 CZK
0,00
za telefony za 3/2005, è.tel.577221632- OSV,OŠZMaTV
-1 238,00
FAK
205102292
S00JP004T8N0
60193336
0267504167
Èeský Telecom
13.04.2005
29.04.2005
29.04.2005
4 293,50 CZK
0,00
za telefony za 3/2005, è.tel.577431175...OSV
úø. Štípa, Kostelec, OI Kvítková
-4 293,50
FAK
205102293
S00JP004T8OV
48117820
1052010767
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13.04.2005
11.05.2005
29.04.2005
4 683,90 CZK
0,00
toner-údržba,èištìní kopírky-EO
-4 683,90
FAK
205102294
S00JP004T8PQ
48117820
1052010760
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13.04.2005
11.05.2005
11.05.2005
2 320,50 CZK
0,00
olej typ P doplnìní oleje do kopírky v MITS -OCR,VaVV
-2 320,50
FAK
205102295
S00JP004T8QL
60748516
5004000317
PC HELP, a.s.
13.04.2005
12.05.2005
11.05.2005
7 497,00 CZK
0,00
tech.a organizaèní zabezepè.adresných servis.služeb-OIS
-7 497,00
FAK
205102296
S00JP004T8RG
00176150
4050002433
Minolta spol. s r.o.
13.04.2005
22.04.2005
10.05.2005
2 338,40 CZK
0,00
servis Minolta za 4/2005-OSaÚP
-2 338,40
FAK
205102297
S00JP004T8SB
25854054
2005001520
ZOO PENSION-Grégr s.r.o.
13.04.2005
14.04.2005
20.04.2005
3 428,00 CZK
0,00
krmivo pro psy- MP
-3 428,00
FAK
205102298
S00JP004T9K8
25319256
2005137
KAROP, s.r.o.
13.04.2005
25.04.2005
22.04.2005
8 817,50 CZK
0,00
za opravu vozidla ZLL 15-13-MP i.è. 6515
-8 817,50
FAK
205102299
S00JP004T9L3
25319256
2005136
KAROP, s.r.o.
13.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
669,50 CZK
0,00
za opravu vozidla ZLK 23-42-MP i.è. 6288
-669,50
25.04.2005
FAK
205102300
S00JP004T8T6
25505530
25014
TENIS VRŠAVA, s.r.o.
13.04.2005
19.04.2005
13 375,00 CZK
0,00
za pronájem kurtu v tenisové hale Zlín-Vršava za 3/2005-FKSP
-13 375,00
FAK
205102301
S00JP004T8U1
00011754
0027355001
LINDE TECHNOPLYN a.s.
13.04.2005
21.04.2005
19.04.2005
1 252,45 CZK
0,00
nájemné,ost.tech.plyny-OMZ
-1 252,45
FAK
205102302
S00JP004T8VW
60193336
0267537193
Èeský Telecom
13.04.2005
29.04.2005
04.05.2005
819,00 CZK
0,00
za telefony za 3/2005, è.tel.577142837-OMZ
-819,00
FAK
205102303
S00JP004T8WR
46347712
3502025
PLOMA, a.s.
13.04.2005
25.04.2005
04.05.2005
68 679,00 CZK
0,00
pøekližka fóliovaná protiskluz-OMZ
-68 679,00
FAK
205102304
S00JP004T8XM
60193336
0267496069
Èeský Telecom
13.04.2005
29.04.2005
29.04.2005
5 829,00 CZK
0,00
za telefony za 3/2005, è.tel.577102649...OŽPaZ
-5 829,00
FAK
205102305
S00JP004T8YH
25318187
505486
Wimers Zlín v.o.s.
13.04.2005
21.04.2005
29.04.2005
215,50 CZK
0,00
Ren.HP-OŽPaZ
-215,50
FAK
205102306
S00JP004T8ZC
60193336
0267559771
Èeský Telecom
13.04.2005
29.04.2005
17.05.2005
469,00 CZK
0,00
za telefony za 3/2005, è.tel.577213589-ORIA
-469,00
FAK
205102307
S00JP004T900
26904314
18-05
THERMPROJEKT s.r.o.
13.04.2005
25.04.2005
29.04.2005
102 439,00 CZK
0,00
projektová dokumentace-17.ZŠ-výmìníkové stanice Zlín,-ORIA
-102 439,00
FAK
205102308
S00JP004T91V
60193336
0267511224
Èeský Telecom
13.04.2005
29.04.2005
25.04.2005
1 490,50 CZK
0,00
za telefony za 3/2005, è.tel.577213843...OKP
fax modem, primátor, fax SP
-1 490,50
FAK
205102309
S00JP004T92Q
60193336
0267489644
Èeský Telecom
13.04.2005
29.04.2005
29.04.2005
6 572,00 CZK
0,00
za telefony za 3/2005, è.tel.577018213...OKP
11 x úøadovny
-6 572,00
FAK
205102310
S00JP004T93L
60193336
0267581801
Èeský Telecom
13.04.2005
29.04.2005
29.04.2005
1 001,00 CZK
0,00
za telefony za 3/2005, è.tel.577012367-OKP
OI Obeciny
-1 001,00
FAK
205102311
S00JP004T94G
60193336
0267572857
Èeský Telecom
13.04.2005
29.04.2005
903,00 CZK
29.04.2005
0,00
za telefony za 3/2005, è.tel.577431481-OKP
ubytovna pro fran. lektory, Lipová 1636
-903,00
FAK
205102312
S00JP004T95B
60193336
0267490506
Èeský Telecom
13.04.2005
29.04.2005
29.04.2005
8 158,50 CZK
0,00
za telefony za 3/2005, è.tel.577106120....OKP
10 x OI
-8 158,50
FAK
205102313
S00JP004T966
46344128
2504154
MOMENT, spol.s r.o.
13.04.2005
25.04.2005
29.04.2005
1 944,00 CZK
0,00
refundace mzdy-Ing.Tomáška,ZmZ dne 7.4.2005-OKP
-1 944,00
FAK
205102314
S00JP004T971
25516264
250100033
ENFIN CZ, a.s.
13.04.2005
26.04.2005
25.04.2005
200,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèek-OKP
-200,00
FAK
205102315
S00JP004T98W
70850887
320053
Domov-penzion pro dùchodc
13.04.2005
20.04.2005
26.04.2005
385,00 CZK
0,00
vodné,stoèné,pronájem za 3/2005-OKP
OI Brouèkova
-385,00
FAK
205102316
S00JP004T99R
64322637
250402
Srnka Lubomír
13.04.2005
07.05.2005
22.04.2005
3 372,00 CZK
0,00
výroba a montáž regálu na uložení ulièních tabulí-OKP
obj.è. OKP-10/20/2005 ze dne 5.4.2005
-3 372,00
FAK
205102317
S00JP004T9AM
25594702
30500304
VLM pack s.r.o.
13.04.2005
26.04.2005
04.05.2005
7 626,00 CZK
0,00
pytel modrý odpadkový-OKP
-7 626,00
FAK
205102318
S00JP004T9BH
60730153
5700392
Dopravní spoleènost Zlín-
13.04.2005
28.04.2005
25.04.2005
393,00 CZK
0,00
instalace letákù, veøejná schùze Salaš, 11.4.05
OKP
-393,00
FAK
205102319
S00JP004T9CC
60193336
0267536964
Èeský Telecom
13.04.2005
29.04.2005
28.04.2005
790,00 CZK
0,00
za teleefony za 3/2005, è.tel.577210384-OVS
-790,00
FAK
205102320
S00JP004T9D7
60193336
11464228
Èeský Telecom
13.04.2005
19.04.2005
29.04.2005
4 498,20 CZK
0,00
analogové okruhy-OVS
-4 498,20
FAK
205102321
S00JP004T9E2
60193336
0267537507
Èeský Telecom
13.04.2005
29.04.2005
19.04.2005
15 192,00 CZK
0,00
za telefony za 3/2005, è.tel.577630-OVS
-15 192,00
29.04.2005
FAK
205102322
S00JP004T9FX
60193336
0267489874
Èeský Telecom
13.04.2005
29.04.2005
5 022,00 CZK
0,00
za telefony za 3/2005, è.tel.577104517...OVS
-5 022,00
DOB
205102323
S00JP004T9GS
26078201
6100047464
E.ON Energie, a.s.
13.04.2005
26.04.2005
29.04.2005
7 683,00 CZK
0,00
dobropis za el.energii za 8.1.04-29.12.04, è.o.m.3100112668-T.Bati 3906,Zlín-OVS
7 683,00
DOB
205102324
S00JP004T9HN
26078201
6100047454
E.ON Energie, a.s.
13.04.2005
28.04.2005
26.04.2005
7 695,00 CZK
0,00
dobropis za el.energii za 7.1.-29.12.2004, è.o.m.3100112662-T.Bati 3692,Zlín-OVS
7 695,00
FAK
205102325
S00JP004T9II
60193336
0267536615
Èeský Telecom
13.04.2005
29.04.2005
28.04.2005
1 488,50 CZK
0,00
za telefony za 3/2005, è.tel.577210092-OŠZMaTV
-1 488,50
FAK
205102326
S00JP004T9JD
60193336
0267537220
Èeský Telecom
13.04.2005
29.04.2005
29.04.2005
614,00 CZK
0,00
za telefony za 3/2005, è.tel.577210286 - Lesanka - odbor kultury
-614,00
FAK
205102327
S00JP004T8F4
18811337
5050500865
Moravské teplárny, a.s.
13.04.2005
19.04.2005
29.04.2005
12 781,70 CZK
0,00
tepelná energie- OŠZMaTV-Jesle Tyršovo nábø.747,Zlín
-12 781,70
FAK
205102328
S00JP004T8GZ
25321226
500090
Teplo Zlín, a.s.
13.04.2005
15.04.2005
20.04.2005
628,90 CZK
0,00
oprava vodo-topo-Jesle Tyršovo nábø.747,Zlín
-628,90
FAK
205102329
S00JP004T9MY
47678488
10510432
ABEL-Computer s.r.o.
13.04.2005
25.04.2005
20.04.2005
1 059,10 CZK
0,00
renovace toneru-EO
-1 059,10
FAK
205102330
S00JP004T9NT
45274924
1010521011
Stavby silnic a železnic,
13.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
1 526 271,40 CZK
0,00
stavební práce -ORIA
-1 526 271,40
FAK
205102331
S00JP004T9OO
62180975
200517
Janèík Svatoslav
14.04.2005
19.04.2005
29.04.2005
2 600,00 CZK
0,00
za ubytování za 4/2005-OSV
-2 600,00
FAK
205102332
S00JP004T9PJ
46311246
35/2005
Anna Èerná, MUDr.
14.04.2005
29.04.2005
20.04.2005
48,40 CZK
0,00
za lékaøské potvrzení-OSV
-48,40
FAK
205102333
S00JP004T9WK
45192235
796332
Nowaco mrazírny,a.s.
14.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
2 520,90 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 520,90
25.04.2005
FAK
205102334
S00JP004T9VP
25329791
10170/05
Zlatá hvìzda, spol. s r.
14.04.2005
19.04.2005
2 443,50 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 443,50
FAK
205102335
S00JP004T9UU
13692747
25306786
WASTEX spol.s.r.o.
14.04.2005
10.04.2005
19.04.2005
11 327,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-11 327,00
FAK
205102336
S00JP004T9TZ
12712400
0504278
Irena Chlachulová-ARTIK
14.04.2005
26.04.2005
19.04.2005
220,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-220,00
FAK
205102337
S00JP004T9S4
26899949
5106625
JATKA UB, s.r.o.
14.04.2005
26.04.2005
26.04.2005
1 068,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 068,00
FAK
205102338
S00JP004T9R9
25506641
2051021116
ROSA market, s.r.o.
14.04.2005
20.04.2005
25.04.2005
1 038,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 038,00
FAK
205102339
S00JP004T9QE
15213161
25062
Miroslav Kopèil
14.04.2005
19.04.2005
20.04.2005
6 587,00 CZK
0,00
oprava ohøívacího vozíku-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-6 587,00
FAK
205102340
S00JP004T9XF
60711086
15110006
Technické služby Zlín,s.r
14.04.2005
13.04.2005
19.04.2005
36 152,20 CZK
0,00
montáž a zastøešení pódia na nám. Míru ve Zlínì-odbor kultury
-36 152,20
FAK
205102341
S00JP004T9YA
47910381
5201082
Institut pro testování
14.04.2005
26.04.2005
20.04.2005
7 140,00 CZK
0,00
analýza složení vzorku pláštì sochy "Leticí múza"-odbor kultury
-7 140,00
FAK
205102342
S00JP004T9Z5
25321226
250910
Teplo Zlín, a.s.
14.04.2005
26.04.2005
26.04.2005
63 900,90 CZK
0,00
tepelná energie za 3/2005 - Kino Kvìten Malenovice-odbor kultury
-63 900,90
FAK
205102343
S00JP004TA1O
25321226
250975
Teplo Zlín, a.s.
14.04.2005
26.04.2005
26.04.2005
5 444,70 CZK
0,00
tepelná energie za 3/2005-OMZ
-5 444,70
FAZ
205102344
S00JP004TA2J
25582518
8805005930
Brnìnské velet. a výs.a.s
14.04.2005
08.04.2005
29.04.2005
7 700,00 CZK
0,00
záloha-registraèní poplatek k nájemnému-vystavovatel-krytá plochy,pronájem kryté plochy-OCR,VaVV
-7 700,00
VYP
205102345
S00JP004TB2C
49970194
6100069433
Jihomoravská energetika
14.04.2005
28.04.2005
22.04.2005
592,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 25.11.2004 - 2.3.2005, è.o.m. 3100127832 - nám.Míru - OMZ
2 688,00
28.04.2005
FAK
205102346
S00JP004TA3E
44014902
25600502
FOUNTAIN CS, spol.s r.o.
14.04.2005
26.04.2005
1 066,60 CZK
0,00
doplnìní surovin do nápojového automatu na ST, SNI,
-1 066,60
VYD
205102347
S00JP004TB1H
49970194
6100046144
Jihomoravská energetika
14.04.2005
25.04.2005
22.04.2005
2 406,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 13.11.2004 - 4.3.2005, è.o.m. 3100110432 - Dìtská 4633 - OMZ
-166,00
FAK
205102348
S00JP004TA49
18748945
12/2005
Josef Hradil
14.04.2005
27.04.2005
25.04.2005
2 313,40 CZK
0,00
za opravu žaluzií-OVS
-2 313,40
VYD
205102349
S00JP004TB0M
49970194
6100046136
Jihomoravská energetika
14.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
896,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 13.11.2004 - 4.3.2005, è.o.m. 3100110423 - Dìtská 4633 - OMZ
-136,00
FAK
205102350
S00JP004TA54
48472476
050014
DOMINO
14.04.2005
27.04.2005
25.04.2005
1 300,00 CZK
0,00
za dìtský tábor.pobyt v ter.9.-13.5.2005-Šimon Šubík RÈ 000124/4485-FKSP
-1 300,00
VYD
205102351
S00JP004TAZY
26078201
6100051977
E.ON Energie, a.s.
14.04.2005
25.04.2005
20.04.2005
8 030,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 19.11.2004 - 7.3.2005, è.o.m. 3100117644 - Salaš - OKP
-990,00
FAK
205102352
S00JP004TA6Z
48472476
050013
DOMINO
14.04.2005
27.04.2005
25.04.2005
2 550,00 CZK
0,00
za letní táborový pobyt v ter.23.-30.7.2005-Simkovièová Karolína RÈ 975131/4485-FKSP
-2 550,00
VYD
205102353
S00JP004TAY3
26078201
6100066036
E.ON Energie, a.s.
14.04.2005
25.04.2005
20.04.2005
612,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 3.12.2004 - 5.3.2005, è.o.m. 3100125820 - Moravská 4781 - MP
-252,00
FAK
205102354
S00JP004TA7U
25321226
250778
Teplo Zlín, a.s.
14.04.2005
25.04.2005
26.04.2005
13 055,00 CZK
0,00
tepelná energie za 3/2005-OVS
-13 055,00
FAK
205102355
S00JP004TAX8
26078201
6100068063
E.ON Energie, a.s.
14.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
130,00 CZK
0,00
za el.energii za 2.1.2005 - 2.3.2005, è.o.m. 3100126806 - Gahurova - MP
-130,00
FAK
205102356
S00JP004TA8P
63999501
2050027299
GTS CZECH,a.s.
14.04.2005
22.04.2005
25.04.2005
238,00 CZK
0,00
minimální hovorné-doplatek telef.è.577630-OVS
-238,00
FAK
205102357
S00JP004TA9K
46978496
2405056
Kovárna "VIVA" Zlín, spol
14.04.2005
25.04.2005
20.04.2005
1 157,00 CZK
0,00
refundace mzdy,školení velitelù-dne 8.4.2005-PO,CO-OVS
-1 157,00
20.04.2005
VYD
205102358
S00JP004TB5X
49970194
6100046351
Jihomoravská energetika
14.04.2005
25.04.2005
1 774,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 10.11.2004 - 4.3.2005, è.o.m. 3100110991 - KD Okružní 4699 - OSV
-144,00
FAK
205102359
S00JP004TAAF
48117820
1052010769
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
14.04.2005
12.05.2005
25.04.2005
1 797,20 CZK
0,00
Odd. matrik- toner ke kopírce Aficio Ricoh 1515, kanceláø è. 108, inv. è. 6637.
vìcná spránost: Merianová
-1 797,20
VYP
205102360
S00JP004TB6S
49970194
6100041417
Jihomoravská energetika
14.04.2005
28.04.2005
12.05.2005
2 520,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 19.11.2004 - 2.3.2005, è.o.m. 3100101087 - KD Želechovice - OSV
5 390,00
VYD
205102361
S00JP004TB37
49970194
6100069894
Jihomoravská energetika
14.04.2005
25.04.2005
28.04.2005
4 755,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 30.11.2004 - 2.3.2005, è.o.m. 3100128119 - KD Mlýnská 845, Malenovice - OSV
-845,00
FAK
205102362
S00JP004TABA
26235251
2051420235
PROFIL-REKLAMA,s.r.o.
14.04.2005
20.04.2005
25.04.2005
3 308,50 CZK
0,00
2 sady pøenos.magnetic.oznaèení služeb.vozidel MP-MP
-3 308,50
FAZ
205102363
S00JP004TB42
26078201
6100069894
E.ON Energie, a.s.
14.04.2005
25.04.2005
22.04.2005
3 910,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 4/2005, è.o.m. 3100128119 - KD Mlýnská 845, Malenovice - OSV
-3 910,00
FAK
205102364
S00JP004TAC5
18157386
082005
Pavel Mudøík, ing. arch.
14.04.2005
30.04.2005
25.04.2005
266 560,00 CZK
0,00
za projektové práce na akci . Podnikatels.inovaèní centrum ve Zlínì-ORIA
-266 560,00
FAK
205102365
S00JP004TAD0
47906898
2051100082
MANAG, a.s.
14.04.2005
12.05.2005
29.04.2005
3 632 063,90 CZK
0,00
staveb.práce-za 3/2005-OS JS Podlesí blok B 1.0-ORIA
-3 632 063,90
VYP
205102366
S00JP004TBGE
49970194
6100041542
Jihomoravská energetika
14.04.2005
28.04.2005
13.05.2005
12 582,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 19.11.2004 - 2.3.2005, è.o.m. 3100101240 - Paseky 264 - OVS
3 618,00
FAK
205102367
S00JP004TAEV
47678488
10510550
ABEL-Computer s.r.o.
14.04.2005
25.04.2005
28.04.2005
2 070,60 CZK
0,00
renovace toneru-ORIA
-2 070,60
VYD
205102368
S00JP004TBH9
49970194
6100041510
Jihomoravská energetika
14.04.2005
25.04.2005
20.04.2005
4 428,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 23.11.2004 - 2.3.2005, è.o.m. 3100101201 - 4.kvìtna 68 - OVS
-338,00
FAK
205102369
S00JP004TAFQ
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
44121083
9/2005
Ludmila Garguláková
14.04.2005
18.04.2005
2 226,00 CZK
25.04.2005
0,00
-2 226,00
VYD
205102370
S00JP004TBEO
49970194
6100041594
Jihomoravská energetika
14.04.2005
25.04.2005
22.04.2005
5 260,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 19.11.2004 - 2.3.2005, è.o.m. 3100101288 - Podøevnická 405 - OVS
-1 060,00
VYD
205102371
S00JP004TBFJ
49970194
6100049905
Jihomoravská energetika
14.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
11 199,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 26.11.2004 - 3.3.2005, è.o.m. 3100115779 - Zabrání 564 - OVS
-1 909,00
FAK
205102372
S00JP004TAGL
15213161
25061
Miroslav Kopèil
14.04.2005
19.04.2005
25.04.2005
5 453,00 CZK
0,00
montáž ventilátoru-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-5 453,00
FAK
205102373
S00JP004TAHG
40364020
62024
Libor Kopèil
14.04.2005
22.04.2005
21.04.2005
152,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-152,00
VYP
205102374
S00JP004TBDT
49970194
6100041088
Jihomoravská energetika
14.04.2005
28.04.2005
22.04.2005
1 736,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 19.11.2004 - 2.3.2005, è.o.m. 3100100550 - Kleèùvka 16 - OVS
444,00
FAK
205102375
S00JP004TAIB
48476242
25173
Ludmila Koèendová KOFR
14.04.2005
18.04.2005
28.04.2005
210,00 CZK
0,00
oprava žehlièky-Rehab.stac.Žlebová 1590,Zlín
-210,00
VYD
205102376
S00JP004TBCY
49970194
6100062470
Jihomoravská energetika
14.04.2005
25.04.2005
21.04.2005
17 899,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 25.11.2004 - 3.3.2005, è.o.m. 3100123682 - nám.Míru 464 - OVS
-2 109,00
FAK
205102377
S00JP004TAJ6
49455834
50400556
Laksyma, a.s.
14.04.2005
19.04.2005
25.04.2005
1 634,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 634,00
VYD
205102378
S00JP004TBB3
49970194
6100052008
Jihomoravská energetika
14.04.2005
25.04.2005
22.04.2005
13 415,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 19.11.2004 - 7.3.2005, è.o.m. 3100117652 - Salaš 60 - OVS
-7 095,00
FAK
205102379
S00JP004TAK1
00176150
4050002448
Minolta spol. s r.o.
14.04.2005
12.04.2005
25.04.2005
595,00 CZK
0,00
Minolta-servis za 4/2005-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-595,00
VYD
205102380
S00JP004TBA8
49970194
6100051995
Jihomoravská energetika
14.04.2005
25.04.2005
21.04.2005
26 611,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 19.11.2004 - 7.3.2005, è.o.m. 3100117649 - Salaš 53 - OVS
-7 451,00
VYZ
205102381
S00JP004TALW
61061409
05042949
vyúètování záloha za pøedpl."DINGIR" od 1/05-4/05-Linka SOS Za Školou 570,Zlín
SEND Pøedplatné s.r.o.
14.04.2005
29.04.2005
216,00 CZK
25.04.2005
0,00
VYD
205102382
S00JP004TB9D
49970194
6100048946
Jihomoravská energetika
14.04.2005
25.04.2005
307 380,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 24.11.2004 - 2.3.2005, è.o.m. 3100115273, 3100115281, 3100115292 - nám.Míru, 3, 12 - OVS
-105 590,00
VYD
205102383
S00JP004TB7N
49970194
6100071259
Jihomoravská energetika
14.04.2005
25.04.2005
25.04.2005
383,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 19.11.2004 - 2.3.2005, è.o.m. 3100129165 - Kleèùvka - OVS
-33,00
FAK
205102384
S00JP004TANM
25.04.2005
45313351
5230022153
MAFRA, a.s.
14.04.2005
14.04.2005
42,50 CZK
-42,50
60193336
0261098227
Èeský Telecom
14.04.2005
10.04.2005
439,00 CZK
0,00
pøedpl. MF DNES za 03/2005-OŠZMaTV
FAK
205102385
S00JP004TAOH
za telefony za 1/2005, è.tel.577901725-OŠZMaTV
-439,00
FAZ
205102386
S00JP004TB8I
49970194
6100071259
Jihomoravská energetika
14.04.2005
25.04.2005
21.04.2005
50,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 4/2005, è.o.m. 3100129165 - Kleèùvka - OVS
-50,00
FAK
205102387
S00JP004TAPC
45477302
25014
Stavební a obchodní spole
14.04.2005
18.04.2005
25.04.2005
52 586,00 CZK
0,00
za stav.práce ve školní zahradì MŠ Na Vyhlídce-OŠZMaTV
-52 586,00
FAK
205102388
S00JP004TAQ7
46345191
02805
STaDO s.r.o.
14.04.2005
22.04.2005
21.04.2005
29 998,90 CZK
0,00
za opravu okapového chodníku-OŠZMaTV
-29 998,90
FAK
205102389
S00JP004TAR2
49455834
50400558
Laksyma, a.s.
14.04.2005
19.04.2005
21.04.2005
2 125,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-2 125,00
FAK
205102390
S00JP004TASX
46345191
02905
STaDO s.r.o.
14.04.2005
22.04.2005
22.04.2005
4 975,20 CZK
0,00
za havarij.opravu prasklého potrubí v bud.Církevní školy-OŠZMaTV
-4 975,20
FAK
205102391
S00JP004TATS
47678488
10510433
ABEL-Computer s.r.o.
14.04.2005
25.04.2005
21.04.2005
3 302,30 CZK
0,00
renovace toneru-OSV
-3 302,30
FAK
205102392
S00JP004TAUN
60711086
15110008
Technické služby Zlín,s.r
14.04.2005
26.04.2005
20.04.2005
185 701,30 CZK
0,00
svislé dopravní znaèení za 3/2005-OD
-185 701,30
FAK
205102393
S00JP004TAVI
26222183
25-2005
Kaninga s.r.o.
14.04.2005
22.04.2005
26.04.2005
49 980,00 CZK
0,00
za dokumentaci DSP - chodník Kudlov - ORIA
-49 980,00
FAK
205102394
S00JP004TAWD
26222183
26/2005
Kaninga s.r.o.
14.04.2005
22.04.2005
30 000,00 CZK
29.04.2005
0,00
projednání DSP Chodník.Kudlov-I.et.2.èást-zmìna stavby pøed dokonèením - ORIA
-30 000,00
FAK
205102395
S00JP004TAMR
72437774
510122
Slezáèek Petr
14.04.2005
19.04.2005
29.04.2005
11 280,00 CZK
0,00
oprava vozidla VW Polo 1Z1 77-62-OSaÚP, inv.è. 4324
-11 280,00
FAK
205102396
S00JP004TBJZ
49455834
50301291
Laksyma, a.s.
15.04.2005
29.03.2005
19.04.2005
885,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-885,00
FAK
205102397
S00JP004TBI4
00216208
1398/5/4
UNIVERZITA KARLOVA PRAHA
15.04.2005
01.04.2005
22.04.2005
224,00 CZK
0,00
pøedpl.èas."Speciální pedagogika,r.2005" è.1-4-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-224,00
FAK
205102398
S00JP004TBKU
48477192
250162
Karel Rabel
15.04.2005
21.04.2005
21.04.2005
3 000,00 CZK
0,00
obìdy pro èleny ZmZ dne 7.4.2005-OKP
obj.è. OKP-10/15/2005
-3 000,00
FAK
205102399
S00JP004TBLP
26944812
9711023
SEMPRATERM s.r.o.
15.04.2005
24.04.2005
19.04.2005
28 874,00 CZK
0,00
hnojiva a materiál na kvìtiny-OMZ
-28 874,00
FAK
205102400
S00JP004TBMK
18550959
200518
Orbesová Bronislava
15.04.2005
21.04.2005
29.04.2005
71 400,00 CZK
0,00
za poskytování právní pomoci-OSaÚP
-71 400,00
FAK
205102401
S00JP004TBNF
47307820
2141105
CELIMED s.r.o.
15.04.2005
18.04.2005
21.04.2005
677,00 CZK
0,00
Inhal.hadice-Centrum pro resp.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín /hotovì/
-677,00
FAZ
205102402
S00JP004TBOA
26078201
3100127832
E.ON Energie, a.s.
15.04.2005
25.04.2005
20.04.2005
530,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 4/2005, è.o.m.3100127832-OMZ
-530,00
FAK
205102403
S00JP004TBP5
60778571
20050299
Ridex s.r.o.
15.04.2005
12.05.2005
29.04.2005
12 344,00 CZK
0,00
Dálkomìr Bushnell Yardage Pro 1000-OMZ
-12 344,00
FAK
205102404
S00JP004TBQ0
68756658
200503
ing.Hana Zboøilová
15.04.2005
11.05.2005
12.05.2005
1 800,00 CZK
0,00
za inženýrs.èinnost v lokalitì Obeciny,a na Nám.Práce-OMZ
-1 800,00
FAZ
205102405
S00JP004TBRV
26078201
3100125820
E.ON Energie, a.s.
15.04.2005
25.04.2005
10.05.2005
180,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 4/2005, è.o.m.3100125820-Moravská 4781,Zlín-MP
-180,00
26.04.2005
FAK
205102406
S00JP004TBSQ
00531928
252041
HC Hamé Zlín
15.04.2005
21.04.2005
2 400,00 CZK
-2 400,00
26078201
6100049281
E.ON Energie, a.s.
15.04.2005
08.04.2005
13 400,00 CZK
0,00
zajištìní sportovní èinnosti za 3/2005-MP
FAZ
205102407
S00JP004TC5Q
záloha na el.energii za 4/2005, è.o.m.3101033529-Vršava,Zlín
-13 400,00
FAK
205102408
S00JP004TBTL
48117820
1052000128
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
15.04.2005
13.05.2005
08.04.2005
2 963,10 CZK
0,00
skartovaè EBA-OŽPaZ
-2 963,10
FAK
205102409
S00JP004TBUG
25308149
52610935
TIMEX Inc. s.r.o.
15.04.2005
08.04.2005
13.05.2005
1 000,00 CZK
0,00
SP - pražená zrnk.káva RIO MACHO-OKP
objednáno telefonicky
-1 000,00
FAK
205102410
S00JP004TBVB
25578570
2005080
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
15.04.2005
27.04.2005
22.04.2005
2 085,00 CZK
0,00
pracovní odìvy, obuv, rukavice-OKP
vedeno v operativní evidenci
objednáno osobnì ing. Balkovou
pro OI Zálešná, JS II, JS I
-2 085,00
FAK
205102411
S00JP004TBW6
49971361
205101040
RUDOLF JELÍNEK a.s.
15.04.2005
12.05.2005
26.04.2005
7 000,00 CZK
0,00
Slivovice Budík , 35 ks do dárkového setu pro hokejisty HC Hamé, OCR,VaVV
-7 000,00
FAK
205102412
S00JP004TBX1
10.05.2005
25552783
0000045038
DATAB consult s.r.o.
01.06.2005
28.04.2005
27 113,00 CZK
-27 113,00
68756658
200502
ing.Hana Zboøilová
15.04.2005
25.04.2005
20 000,00 CZK
0,00
udržovací poplatky za obd.1-12/2005-EO
FAK
205102413
S00JP004TBYW
za inženýrs.èinnost-OD
-20 000,00
FAK
205102414
S00JP004TBZR
25344650
530100
Glass Atelier Morava
15.04.2005
28.04.2005
29.04.2005
22 075,00 CZK
0,00
skláøské výrobky, dary ocenìní hokejistù pøi slavnostním pøijetí na radnici -OCR,VaVV
-22 075,00
FAK
205102415
S00JP004TC0F
16301552
404/2005
Pšejová Jiøina-JETA
15.04.2005
28.04.2005
29.04.2005
8 104,00 CZK
0,00
Sauvignon,Cabernet,Rulandské šedé,Cabernet Sauvignon, nákup vína na slavnostní pøijetí hokejistù dne 15.04.05, OCR,VaVV
-8 104,00
FAK
205102416
S00JP004TC1A
40430201
4/05
Josef Konèák
15.04.2005
27.04.2005
25.04.2005
850,00 CZK
0,00
za truhláøské práce na opravách nábytku v MITS (oprava stolu p. Bradáèe)-OCRVaVV
-850,00
FAK
205102417
S00JP004TC25
16736842
20050460
prezentace v rámci projektu mìsts.infor.orientaè.systému ve Zlínì-OCR,VaVV
DARUMA spol.s r.o.
15.04.2005
27.04.2005
20 296,50 CZK
22.04.2005
0,00
-20 296,50
FAK
205102418
S00JP004TC30
60747889
20050021
PETAS Petøík s.r.o.
15.04.2005
24.04.2005
04.05.2005
3 960,00 CZK
0,00
oprava el.instalace v areálu budov MMZ-OVS
-3 960,00
FAK
205102419
S00JP004TC4V
60747889
20050022
PETAS Petøík s.r.o.
15.04.2005
24.04.2005
20.04.2005
41 363,00 CZK
0,00
oprava rozvodnice,pøívodního kabelu-OVS
-41 363,00
FAZ
205102420
S00JP004SJKN
49970607
4835710022
Jihomoravská plynárenská,
18.04.2005
08.04.2005
20.04.2005
18 600,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za 2.Q 2005, è.o.m. 2414375 - KD Lešetín - OSV
-18 600,00
FAK
205102421
S00JP004TCEH
65358597
2/2005
Ladislav ZICHA
18.04.2005
24.04.2005
08.04.2005
1 890,00 CZK
0,00
refundace mzdy p.Zichy-èlena SDH Želechovice-školení velitelù-OVS
-1 890,00
FAZ
205102422
S00JP004TC6L
60719257
9002005602
OKAY, spol. s r.o.
18.04.2005
29.04.2005
20.04.2005
2 495,00 CZK
0,00
varná konvice,brašna na CD,sáèky do vysavaèe-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-2 495,00
FAK
205102423
S00JP004TC7G
60711086
15150151
Technické služby Zlín,s.r
18.04.2005
25.04.2005
21.04.2005
85 937,00 CZK
0,00
za prov.stav.práce za 3/2005-OD
-85 937,00
FAK
205102424
S00JP004TC8B
60711086
15130026
Technické služby Zlín,s.r
18.04.2005
14.04.2005
26.04.2005
320 057,64 CZK
0,00
údržba a provoz sv.sig.zaøízení-OD
-320 057,64
FAK
205102425
S00JP004TC96
60711086
15130025
Technické služby Zlín,s.r
18.04.2005
30.04.2005
09.05.2005
30 948,87 CZK
0,00
údržba a provoz VO za 3/2005-OD
-30 948,87
FAK
205102426
S00JP004TCA1
60711086
15130028
Technické služby Zlín,s.r
18.04.2005
14.04.2005
02.05.2005
2 044 641,50 CZK
0,00
údržba a provoz VO za 3/2005-OD
-2 044 641,50
FAK
205102427
S00JP004TCBW
60711086
15090006
Technické služby Zlín,s.r
18.04.2005
14.04.2005
29.04.2005
569 938,60 CZK
0,00
èištìní mìsta za 3/2005-OD
-569 938,60
FAK
205102428
S00JP004TCCR
60711086
15100058
Technické služby Zlín,s.r
18.04.2005
14.04.2005
29.04.2005
2 151 000,00 CZK
0,00
zimní údržba mìsta za 3/2005-OD
-2 151 000,00
FAK
205102429
nemìøené odbìry-OD
S00JP004TCDM
60711086
15130027
Technické služby Zlín,s.r
18.04.2005
30.04.2005
10 538,16 CZK
29.04.2005
0,00
-10 538,16
FAK
205102430
S00JP004TCFC
26899949
5106907
JATKA UB, s.r.o.
18.04.2005
29.04.2005
02.05.2005
577,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-577,00
FAK
205102431
S00JP004TCG7
26899949
5106706
JATKA UB, s.r.o.
18.04.2005
27.04.2005
27.04.2005
1 615,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 615,00
FAK
205102432
S00JP004TCH2
49455834
50400194;
Laksyma, a.s.
18.04.2005
19.04.2005
26.04.2005
295,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-295,00
FAK
205102433
S00JP004TCIX
16361539
1250920
SEVEZA, spol. s r.o.
18.04.2005
26.04.2005
26.04.2005
2 933,00 CZK
0,00
oprava sporáku-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 933,00
FAK
205102434
S00JP004SJLI
15268306
1450305876
EuroTel Praha, spol. s r.
18.04.2005
29.04.2005
26.04.2005
3 832,99 CZK
0,00
za Eurotel za 12.3.-11.4.2005, è.tel.602511499-OVS
-3 832,99
FAK
205102435
S00JP004SJMD
15268306
1550089314
EuroTel Praha, spol. s r.
18.04.2005
29.04.2005
27.04.2005
8 269,45 CZK
0,00
za Eurotel za 12.3.-11.4.2005, è.tel.602792405,724169544-OVS
-8 269,45
FAK
205102436
S00JP004SJO3
40991369
5000409
Machová Anežka
18.04.2005
29.04.2005
27.04.2005
18 155,00 CZK
0,00
kanceláøs.potøeby-OVS
-18 155,00
FAK
205102437
S00JP004SJPY
48472476
050008
DOMINO
18.04.2005
25.04.2005
29.04.2005
2 500,00 CZK
0,00
za letní tábor.pobyt v ter.31.7.-7.8.2005-Sagnerová Lucie RÈ 925804/4521-FKSP
-2 500,00
FAK
205102438
S00JP004SJQT
15268306
1450305877
EuroTel Praha, spol. s r.
18.04.2005
29.04.2005
20.04.2005
447,44 CZK
0,00
za Eurotel za 12.3.-11.4.2005, è.tel.602718079-MP- SIM karta
-447,44
FAK
205102439
S00JP004SJRO
49097652
250627
AEC NOVÁK, s.r.o.
18.04.2005
27.04.2005
27.04.2005
11 900,00 CZK
0,00
za pronájem vozidla mìøicí rychlost projíždìjících vozidel dne 7.4.2005-MP
-11 900,00
FAK
205102440
S00JP004SJSJ
48117820
1052010789
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
18.04.2005
14.05.2005
09.05.2005
16 767,10 CZK
0,00
toner,vyèištìní stroje, barevná kopírka v kanc. p. Chudìjové, -OCR,VaVV
-16 767,10
VYZ
205102441
S00JP004SJTE
62578537
26000035
Inf.centrum podnikatelù,s
vyúèt.zálohové fa.è.205101934-za uveøejnìní inzerce v adresáøi Relax 2006-OCR,VaVV
18.04.2005
03.05.2005
5 950,00 CZK
13.05.2005
0,00
FAK
205102442
S00JP004SJU9
67008763
250100004
Danuše Šmigurová
18.04.2005
27.04.2005
357,00 CZK
0,00
asanaèní služby-OŽPaZ
-357,00
FAK
205102443
S00JP004SJV4
67008763
250100003
Danuše Šmigurová
18.04.2005
27.04.2005
25.04.2005
1 129,00 CZK
0,00
za dovybavení rentgenu-OŽPaZ
-1 129,00
FAK
205102444
S00JP004SJWZ
60711086
15090025
Technické služby Zlín,s.r
18.04.2005
14.05.2005
27.04.2005
2 858,38 CZK
0,00
za odvoz a odstranìní odpadu-OŽPaZ
-2 858,38
FAZ
205102445
S00JP004SKCK
26078201
6100069043
E.ON Energie, a.s.
18.04.2005
15.04.2005
13.05.2005
250,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 4/2005, è.o.m.3100127434-Lhotka,Zlín-OVS
-250,00
FAK
205102446
S00JP004SKDF
60318767
4072
FIN-PARTNER,audit-danì-po
18.04.2005
22.01.2005
15.04.2005
5 355,00 CZK
0,00
písemné stanovisko k oceòování dlouhodobého majetku-EO
-5 355,00
FAK
205102447
S00JP004SJXU
25581210
42504598
Výrobna lahùdek a uzenin
18.04.2005
28.04.2005
18.04.2005
498,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-498,50
FAK
205102448
S00JP004SJYP
45222851
544
Jaromír Janèa
18.04.2005
28.04.2005
28.04.2005
155,70 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-155,70
FAK
205102449
S00JP004SJZK
47911034
1/05/15141
MIPL, spol. s r.o.
18.04.2005
28.04.2005
28.04.2005
2 281,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-2 281,00
FAK
205102450
S00JP004SK08
25321226
250976
Teplo Zlín, a.s.
18.04.2005
26.04.2005
28.04.2005
29 461,70 CZK
0,00
tepelná energie za 3/2005-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-29 461,70
FAK
205102451
S00JP004SK13
46345191
02005
26.04.2005
STaDO s.r.o.
18.04.2005
14.04.2005
54 862,40 CZK
-54 862,40
AVONET, s.r.o.
18.04.2005
11.04.2005
595,00 CZK
0,00
oprava 2 ks vstupních dveøí v obj.MŠ Santražiny 4224,Zlín-OŠZMaTV
FAK
205102452
S00JP004SK2Y
25322478
2502838
Internet-pevná linka 3/2005-OŠZMaTV
-595,00
FAK
205102453
S00JP004SK3T
60193336
0267522684
Èeský Telecom
18.04.2005
29.04.2005
22.04.2005
1 160,00 CZK
0,00
za telefony za 3/2005, è.tel.577242785-OŠZMaTV
-1 160,00
FAK
205102454
S00JP004SK4O
15268306
1850300054
EuroTel Praha, spol. s r.
18.04.2005
29.04.2005
4 425,81 CZK
29.04.2005
0,00
za Eurotel za 12.3.-11.42005, è.tel.602305274-OKP
Mgr. Irena Ondrová
-4 425,81
FAK
205102455
S00JP004SK5J
48117820
1052010793
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
18.04.2005
14.05.2005
27.04.2005
3 497,70 CZK
0,00
2 x toner, vyèištìní kopírky AFICIO 1027
OKP
objednáno telefonicky, J. Králík
-3 497,70
FAK
205102456
S00JP004SK6E
60193336
0267536972
Èeský Telecom
18.04.2005
29.04.2005
13.05.2005
2 339,00 CZK
0,00
za telefony za 3/2005, è.tel.577431542-OKP
-2 339,00
FAK
205102457
S00JP004SK79
49976311
500010
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
18.04.2005
14.05.2005
29.04.2005
35 695,00 CZK
0,00
zøízení bezbariového pøístupu pro chodce pøed hotelem Moskva ve Zlínì-OD
-35 695,00
FAK
205102458
S00JP004SK84
60711086
15110009
Technické služby Zlín,s.r
18.04.2005
26.04.2005
13.05.2005
93 682,51 CZK
0,00
za provedené práce za 3/2005 na mìsts.komunikacích-OD
-93 682,51
DOB
205102459
S00JP004SK9Z
29.04.2005
44117353
050174
RIM - CZ, spol. s r.o.
18.04.2005
15.05.2005
5 664,00 CZK
5 664,00
25354671
5826262
ANAG spol.s.r.o.
18.04.2005
03.05.2005
259,00 CZK
0,00
dobropis k fakt.043033-židle AT-OD
FAK
205102460
S00JP004SKAU
Hmotný majetek v praxi 2005-EO
-259,00
FAK
205102461
S00JP004SKBP
26215578
4105100420
TAJMAC-ZPS, a.s.
18.04.2005
29.04.2005
03.05.2005
5 557,30 CZK
0,00
kácení a oøezávání stromù-OMZ
-5 557,30
FAK
205102462
S00JP004TCKN
16298306
11/2005
Libuše Svobodová
18.04.2005
14.05.2005
04.05.2005
2 832,00 CZK
0,00
drogistic.potøeby-OMZ
-2 832,00
FAK
205102463
S00JP004TCJS
61699136
2500021
Ehrlich Bohumil
18.04.2005
15.05.2005
13.05.2005
125 545,00 CZK
0,00
za dodání vysavaèe na psí výkaly VPV-35 vezený na kole-OMZ
-125 545,00
FAK
205102464
S00JP004SKEA
60193336
11464229
Èeský Telecom
18.04.2005
19.04.2005
11.05.2005
4 498,20 CZK
0,00
analogové okruhy-MP 3/2005
-4 498,20
FAK
205102465
S00JP004SKF5
12614840
9996
Koš•ál Bøetislav
18.04.2005
14.04.2005
26.04.2005
7 800,00 CZK
0,00
obušek ExB-21 H èerný-MP
-7 800,00
26.04.2005
FAK
205102466
S00JP004SKG0
45309655
25000254
D.H.S.-spol.s r.o.
18.04.2005
28.04.2005
565,50 CZK
0,00
teplocitlivý papír-MP
-565,50
FAK
205102467
S00JP004SKHV
00252341
5068
FRANCOUZ s.r.o.
18.04.2005
21.04.2005
26.04.2005
6 616,40 CZK
0,00
rolák MP-MP
-6 616,40
FAK
205102468
S00JP004SKIQ
48152366
1010333
MarS a.s.
18.04.2005
26.04.2005
26.04.2005
27 778,00 CZK
0,00
taktická vesta -èerná-MP
-27 778,00
FAK
205102469
S00JP004SKJL
27124274
200540104
DASTA s.r.o.
18.04.2005
28.03.2005
26.04.2005
10 279,00 CZK
0,00
popruh,pouzdro na KASR,pouzdro na pouta,závìs na vysílaèku-MP
-10 279,00
FAK
205102470
S00JP004SKKG
26078201
6100070224
E.ON Energie, a.s.
18.04.2005
25.04.2005
26.04.2005
130,00 CZK
0,00
za el.energii za 2.1.-2.3.2005, è.o.m.3100128258-Školní 203,Zlín-MP
-130,00
FAK
205102471
S00JP004SKLB
12434701
200504004
Ryšavý - zbranì a støeliv
18.04.2005
25.04.2005
26.04.2005
1 357,00 CZK
0,00
oprava pistole-MP i.è. 2658
-1 357,00
FAK
205102472
S00JP004SKM6
61412490
250065
Leška Petr
18.04.2005
02.05.2005
26.04.2005
1 809,00 CZK
0,00
cyklistické dresy-4 ks-MP
-1 809,00
FAK
205102473
S00JP004SKOW
47678488
10511048
ABEL-Computer s.r.o.
18.04.2005
29.04.2005
09.05.2005
2 070,60 CZK
0,00
renovace toneru-EO kancel.è.14
-2 070,60
FAZ
205102474
S00JP004SLBI
49970607
0002220022
Jihomoravská plynárenská,
19.04.2005
08.04.2005
27.04.2005
4 400,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za II.Q 2005, è.o.m.2455622 knihovna Prštné - Náves-odbor kultury
-4 400,00
FAK
205102475
S00JP004SLAN
47678488
10511050
ABEL-Computer s.r.o.
19.04.2005
29.04.2005
08.04.2005
1 035,30 CZK
0,00
renovace toneru-ÚHA
-1 035,30
FAK
205102476
S00JP004SL9S
47678488
10511049
ABEL-Computer s.r.o.
19.04.2005
29.04.2005
02.05.2005
1 035,30 CZK
0,00
renovace toneru-odd.koncepcí
-1 035,30
FAK
205102477
S00JP004SL8X
64461947
03/05
Petr Vítek
19.04.2005
20.04.2005
02.05.2005
5 000,00 CZK
0,00
nazvuèení akce ze dne 15.4.2005 autogramiáda hokejistù HC Hamé -OCR, VaVV
-5 000,00
29.04.2005
FAK
205102478
S00JP004SL72
18824463
105065
Urbanistické støed. Brno
19.04.2005
25.04.2005
3 332,00 CZK
0,00
za aktualizaci Výkresu limitù využití území pro silnici I.tøídy-OSaÚP
-3 332,00
FAK
205102479
S00JP004SL67
10573321
0504234
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
19.04.2005
02.05.2005
21.04.2005
3 415,30 CZK
0,00
pøekontrolování a nastavení parametrù pøijímaèe-MP-MP- i.è. 3008
-3 415,30
FAK
205102480
S00JP004SL5C
63474026
5070191
PNEU PLUS s.r.o.
19.04.2005
29.04.2005
09.05.2005
528,00 CZK
0,00
montážní práce autoservisu-OKP
ZLJ 18-45, inv.è. 4407
-528,00
FAK
205102481
S00JP004SL4H
13687034
2805
Ušela Karel
19.04.2005
29.04.2005
29.04.2005
1 596,00 CZK
0,00
varná konvice-4 ks-OKP
-1 596,00
FAK
205102482
S00JP004SL3M
60711086
15080057
Technické služby Zlín,s.r
19.04.2005
14.05.2005
26.04.2005
1 200,00 CZK
0,00
popelnice-OKP
OI Zálešná
-1 200,00
FAK
205102483
S00JP004SL2R
63486440
5306136
FILEX, s.r.o.
19.04.2005
02.05.2005
13.05.2005
931,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-931,00
FAK
205102484
S00JP004SL1W
26899949
5107058
JATKA UB, s.r.o.
19.04.2005
02.05.2005
29.04.2005
928,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-928,00
FAK
205102485
S00JP004SL01
13692747
25307747
WASTEX spol.s.r.o.
19.04.2005
24.04.2005
28.04.2005
2 771,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-2 771,00
FAK
205102486
S00JP004SKZD
13692747
25307469
WASTEX spol.s.r.o.
19.04.2005
23.04.2005
22.04.2005
2 672,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-2 672,00
FAK
205102487
S00JP004SKYI
49455834
50400554
Laksyma, a.s.
19.04.2005
19.04.2005
22.04.2005
276,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-276,00
VYD
205102488
S00JP004SKXN
49970194
6100050818
Jihomoravská energetika
19.04.2005
25.04.2005
22.04.2005
7 202,00 CZK
0,00
vy´úèt.el.energie za 24.11.04-8.3.05- Jesle-Tyršovo nábø.747,Zlín, è.o.m.3100116629
-2 252,00
FAK
205102489
S00JP004SKWS
60193336
0267537145
za telefony za 3/2005, è.tel.577219669-Jesle tyrš.nábø.747,Zlín
Èeský Telecom
19.04.2005
29.04.2005
1 802,00 CZK
25.04.2005
0,00
-1 802,00
VYD
205102490
S00JP004SKVX
49970194
6100046633
Jihomoravská energetika
19.04.2005
25.04.2005
29.04.2005
32 232,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 4.11.04-8.3.05-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín, è.o.m.3100111595
-2 632,00
FAK
205102491
S00JP004SKU2
11480696
2504033
Zábrž Milan
19.04.2005
28.04.2005
25.04.2005
14 101,50 CZK
0,00
za poskytnutí právních služeb spojených se žalobou o zaplacení smluvní pokuty-OP
-14 101,50
FAK
205102492
S00JP004SKT7
12220914
2005011
Radoslav Vaøák-ATR SERVIS
19.04.2005
27.04.2005
26.04.2005
1 725,50 CZK
0,00
instalace videa a tiskárny v KD Štípa-OSV
-1 725,50
FAK
205102493
S00JP004SKPR
26187639
0205007016
Vzdìlávací centrum pro
19.04.2005
15.04.2005
26.04.2005
6 310,00 CZK
0,00
za akci: Tvorba regionální a místní sociální politiky,konané od 6.4.-8.4.2005-OSV
-6 310,00
FAK
205102494
S00JP004SKSC
49161563
1/2005
Jiøí Slamìný
19.04.2005
22.04.2005
25.04.2005
42 896,00 CZK
0,00
za opravu speiálního hasièského vozidla Š 706 CAS 25 RTHP-PO OVS
-42 896,00
FAK
205102495
S00JP004SKRH
15211967
251186
Klempíøství Kostelec
19.04.2005
26.04.2005
20.04.2005
2 101,00 CZK
0,00
refundace mzdy-školení velitelù a starostù, dne 8.4.2005 /p.Pavel Rerka/-PO OVS
-2 101,00
FAK
205102496
S00JP004SKQM
15211967
251185
Klempíøství Kostelec
19.04.2005
26.04.2005
22.04.2005
8 966,00 CZK
0,00
refundace mzdy-školení HZS ve dnech 21.-25.3.2005 /p-Pavel Rerka/-PO OVS
-8 966,00
FAK
205102497
S00JP004SLCD
64321894
25003
Petr Vojtek,ing.
19.04.2005
27.04.2005
22.04.2005
1 750,00 CZK
0,00
správa osob.poèítaèù a pøipojení k Internetu,zálohování dat na CD za 1.Q 2005-SVÆ Kotìrova 4395,Zlín
-1 750,00
FAZ
205102498
S00JP004SLD8
49970607
4834450022
Jihomoravská plynárenská,
19.04.2005
08.04.2005
27.04.2005
100,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za II.Q 2005 - SVÈ Kotìrova 4395,Zlín, è.o.m.2414249
-100,00
VYZ
205102499
S00JP004SLHO
61061409
05040111
SEND Pøedplatné s.r.o.
08.04.2005
20.04.2005
23.03.2005
350,00 CZK
0,00
20.04.2005
24.04.2005
4 978,00 CZK
0,00
vyúèt.ZF è.205101610-pøedpl."Informatorium" 3-8 od 6/05-5/06-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
FAK
205102500
S00JP004SLIJ
13692747
25307749
WASTEX spol.s.r.o.
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-4 978,00
FAK
205102501
S00JP004SLJE
25581210
32514401
Výrobna lahùdek a uzenin
20.04.2005
23.04.2005
25.04.2005
126,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-126,00
25.04.2005
FAK
205102502
S00JP004SLK9
25581210
42504720
Výrobna lahùdek a uzenin
20.04.2005
02.05.2005
551,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-551,50
FAK
205102503
S00JP004SLL4
40364020
62040
Libor Kopèil
20.04.2005
28.04.2005
02.05.2005
189,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-189,00
FAK
205102504
S00JP004SLMZ
49058622
021/005
Makovièková Vìra
20.04.2005
30.04.2005
28.04.2005
7 854,00 CZK
0,00
dodání a montáž ochranných sítí na pískovištì-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-7 854,00
FAK
205102505
S00JP004SLNU
25581210
42504803
Výrobna lahùdek a uzenin
20.04.2005
03.05.2005
27.04.2005
1 128,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 128,50
FAK
205102506
S00JP004SLGT
25318187
505351
Wimers Zlín v.o.s.
20.04.2005
07.05.2005
03.05.2005
1 397,50 CZK
0,00
kanceláøs.potøeby-OSV
-1 397,50
FAK
205102507
S00JP004SLFY
00089915
50500592
Ba•ova krajská nemocnice
20.04.2005
29.04.2005
04.05.2005
48,40 CZK
0,00
za zdravotní péèi-OSV
-48,40
FAK
205102508
S00JP004SLE3
49161563
2/2005
Jiøí Slamìný
20.04.2005
26.04.2005
29.04.2005
64 892,00 CZK
0,00
za opravu speciální hasièské støíkaèky PS-12-OVS
-64 892,00
FAK
205102509
S00JP004SLOP
46992308
2005000680
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
20.04.2005
05.05.2005
25.04.2005
545 972,00 CZK
0,00
poèítaèe,monitory,tiskárny,NEC,-OIS
-545 972,00
FAK
205102510
S00JP004SLPK
26913453
10000192
Správa a údržba silnic Zl
20.04.2005
29.04.2005
05.05.2005
160,70 CZK
0,00
za obsluhu tlf.ústøedny za 3/05-OKP
OI Maják
-160,70
FAK
205102511
S00JP004SLQF
26913453
10000186
Správa a údržba silnic Zl
20.04.2005
29.04.2005
29.04.2005
664,80 CZK
0,00
telef.hovory za 3/2005, OI Maják-OKP
-664,80
FAK
205102512
S00JP004SLS5
47901519
2500337
Pohøebnictví Zlín,spol.s
20.04.2005
25.04.2005
29.04.2005
1 190,00 CZK
0,00
za živý vìnec k pohøbu pana Nikla-OKP
15.4.05, nositel CMZ
pøedávala RMZ
-1 190,00
FAK
205102513
S00JP004SLT0
48117820
1052010810
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
20.04.2005
18.05.2005
741,80 CZK
25.04.2005
0,00
toner-ÚHA
-741,80
FAK
205102514
S00JP004SM2K
12740322
25006
Felcman Vladimír
20.04.2005
19.05.2005
18.05.2005
182 717,40 CZK
0,00
výroba a montáž oplocení dìts.høištì Podhoøí-Strhanec nad Trio Marketem-OMZ
-182 717,40
FAK
205102515
S00JP004SLRA
25578570
2005085
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
20.04.2005
03.05.2005
23.05.2005
14 250,00 CZK
0,00
pracovní odìvy,obuv-OMZ
-14 250,00
FAK
205102516
S00JP004SLUV
00048861
5052/05
BUDOVATEL
20.04.2005
29.04.2005
04.05.2005
563,50 CZK
0,00
vodné,stoèné za 03/2005-OMZ
-563,50
FAK
205102517
S00JP004SLVQ
72437367
2005045
Ing.Ta•ána Poslušná
20.04.2005
26.04.2005
04.05.2005
6 783,00 CZK
0,00
geometrický plán na rozdìlení pozemku byl vyhotoven za úèelem odprodeje bytové jednotky a nebytového prostoru -OSM
-6 783,00
FAK
205102518
S00JP004SLWL
47678488
10511169
ABEL-Computer s.r.o.
20.04.2005
29.04.2005
25.04.2005
3 825,90 CZK
0,00
renovace inkjet,toneru-OSV
-3 825,90
FAK
205102519
S00JP004SLXG
10564764
18/05
Dvorník Jan
20.04.2005
24.04.2005
26.04.2005
960,00 CZK
0,00
úklidové práce,strojové èištìní kobercù-OVS
-960,00
FAK
205102520
S00JP004SLYB
60747889
22.04.2005
20050032
PETAS Petøík s.r.o.
20.04.2005
26.04.2005
57 571,00 CZK
-57 571,00
10511168
ABEL-Computer s.r.o.
20.04.2005
29.04.2005
3 451,00 CZK
0,00
oprava elektroinstalace,oprava vodoinstalace-OVS
FAK
205102521
S00JP004SLZ6
47678488
renovace toneru-OSaÚP
-3 451,00
FAK
205102522
S00JP004SM0U
70268282
045004
Gahurová Miroslava
20.04.2005
18.05.2005
26.04.2005
2 903,60 CZK
0,00
za zhotovená razítka (6ks+2ks)-OSaÚP
-2 903,60
FAK
205102523
S00JP004SM3F
26930111
240105659
ProComputer s.r.o.
20.04.2005
21.04.2005
18.05.2005
679,00 CZK
0,00
THS cart.-OD
-679,00
FAK
205102524
S00JP004SM1P
60734485
51106
S-projekt plus a.s.
20.04.2005
30.04.2005
26.04.2005
50 000,00 CZK
0,00
PD-Zlín-Maják-toèna MHD a odstavná stání-OD
-50 000,00
FAK
205102525
S00JP004SM4A
za malíøské práce v budovì MMZ-OVS
61722995
12/2005
Tomáš Pavlíèek
20.04.2005
03.05.2005
2 400,00 CZK
29.04.2005
0,00
-2 400,00
FAK
205102526
S00JP004SM7V
66604427
07-05
Petr Chlud
20.04.2005
22.04.2005
02.05.2005
3 000,00 CZK
0,00
za zprostøedkování hudeb.produkce skupiny Jazzzubs Zlín, dne 22.4.2005 v rámci akce "Den Zemì"-OŽPaZ
-3 000,00
FAK
205102527
S00JP004SM8Q
43605192
25049
Tomáš Petr
20.04.2005
28.04.2005
22.04.2005
735,00 CZK
0,00
samolepicí etikety-OŽPaZ
-735,00
-735,00
FAK
205102528
S00JP004SM60
60720832
1120004535
KALVEI, v.o.s.
20.04.2005
04.05.2005
27.04.2005
39 813,00 CZK
0,00
hygienické prostøedky-OVS
-39 813,00
FAK
205102529
S00JP004SM9L
46345191
03405
STaDO s.r.o.
20.04.2005
30.04.2005
04.05.2005
3 599,80 CZK
0,00
oprava omítek,oprava støeš.svodu-OVS
-3 599,80
FAK
205102530
S00JP004SM55
47678488
10511136
ABEL-Computer s.r.o.
20.04.2005
29.04.2005
27.04.2005
1 416,10 CZK
0,00
renovace toneru do tiskárny HP LJ 5P -OPaV kanceláø è.210
-1 416,10
FAK
205102531
S00JP004SMBB
60723050
504393
SYAS spol. s r.o.
20.04.2005
25.04.2005
26.04.2005
552 500,00 CZK
0,00
poukázky SYAS 8500 ks-OVS
-552 500,00
FAK
205102532
S00JP004SMC6
61860476
1256600112
Sodexho Pass Èeská Republ
20.04.2005
19.05.2005
22.04.2005
13 000,00 CZK
0,00
stravenky Sodexho Pass -200 ks-OVS
-13 000,00
FAK
205102533
S00JP004SMAG
64949681
5400234220
T-Mobile Czech Republic a
20.04.2005
07.05.2005
18.05.2005
1,00 CZK
0,00
tel.Nokia 6610i-modrý-OVS
-1,00
FAK
205102534
S00JP004SMD1
48117820
1052010824
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
21.04.2005
19.05.2005
06.05.2005
523,60 CZK
0,00
èištìní optic.èástí kopírky-OSV
-523,60
FAK
205102535
S00JP004SMEW
25515195
44433/2005
STAVOSVIT TRANS s.r.o.
21.04.2005
19.05.2005
19.05.2005
14 768,00 CZK
0,00
práce staveb.strojem-OMZ
-14 768,00
FAK
205102536
S00JP004SN1I
25318187
506060
Wimers Zlín v.o.s.
21.04.2005
01.05.2005
23.05.2005
700,50 CZK
0,00
kanceláøské potøeby-OPaV /hotovì/
-700,50
FAK
205102537
S00JP004SN0N
60193336
0267537243
Èeský Telecom
21.04.2005
29.04.2005
849,00 CZK
22.04.2005
0,00
za telefony za 3/2005, è.tel.577103384-MC Milíèova 867,Zlín
-849,00
FAK
205102538
S00JP004SMFR
40364020
62110
Libor Kopèil
21.04.2005
29.04.2005
29.04.2005
216,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-216,00
FAK
205102539
S00JP004SMGM
25580159
2501393
TROPICO,spol. s r.o.
21.04.2005
05.05.2005
29.04.2005
1 050,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 050,00
FAK
205102540
S00JP004SMHH
13692747
25307468
WASTEX spol.s.r.o.
21.04.2005
23.04.2005
02.05.2005
1 099,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 099,00
FAK
205102541
S00JP004SMIC
49455834
50400553
Laksyma, a.s.
21.04.2005
19.04.2005
27.04.2005
136,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-136,00
FAK
205102542
S00JP004SMJ7
46579729
80000248
CARNEX spol. s r.o.
21.04.2005
19.04.2005
27.04.2005
1 110,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 110,00
FAK
205102543
S00JP004SMK2
60193336
0267539004
Èeský Telecom
21.04.2005
29.04.2005
27.04.2005
1 450,00 CZK
0,00
za telefony za 3/2005, è.tel.577439554-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 450,00
FAK
205102544
S00JP004SMLX
60193336
0267563767
Èeský Telecom
21.04.2005
29.04.2005
29.04.2005
1 585,00 CZK
0,00
za telefony za 3/2005, è.tel.577271485-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 585,00
FAK
205102545
S00JP004SMMS
25594028
2500610
FIALKA CZ, s.r.o.
21.04.2005
29.04.2005
29.04.2005
1 044,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 044,00
FAK
205102546
S00JP004SMNN
71007407
300003
Mateøská škola Zlín
21.04.2005
28.04.2005
27.04.2005
1 128,50 CZK
0,00
pøefakturace-vodné,plyn-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 128,50
FAK
205102547
S00JP004SMOI
45675881
11305
Kania Václav
21.04.2005
02.05.2005
28.04.2005
548,00 CZK
0,00
za opravu nápojového automatu-MP i.è. 2563
-548,00
FAK
205102548
09.05.2005
S00JP004SMPD
64942503
25063003
PAPIRIUS s.r.o.
21.04.2005
30.04.2005
442,20 CZK
-442,20
S00JP004SMQ8
18814123
422005
Kateøina Gajzurová
21.04.2005
18.05.2005
46 410,00 CZK
0,00
kancel.potøeby-MP
FAK
205102549
pracovní odìvy-MP
-46 410,00
FAK
205102550
S00JP004SMR3
26183684
11885 RI
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
21.04.2005
02.05.2005
16.05.2005
1 071,00 CZK
0,00
lokalizace a odstr.poruchy pøes modem-OVS
-1 071,00
FAK
205102551
S00JP004SMX9
14636778
200510143
BETONMIX Jaroslav Záloha
21.04.2005
02.05.2005
28.04.2005
897,00 CZK
0,00
refundace mzdy-Jindøich Grycman dne 8.4.2005-školení velitelù a starostù øíz.MMZ-PO OVS
-897,00
FAK
205102552
S00JP004SMZZ
40378161
25010965
Vlastislav Dvoøák
21.04.2005
03.05.2005
02.05.2005
3 897,50 CZK
0,00
za dodání barvy-OVS
-3 897,50
FAK
205102553
S00JP004SMSY
25318187
506028
Wimers Zlín v.o.s.
21.04.2005
20.05.2005
02.05.2005
2 154,00 CZK
0,00
kanceláøské potøeby-OSM
-2 154,00
FAK
205102554
S00JP004SMTT
45678367
042005
Ing.Lenka Vyoralová
21.04.2005
13.05.2005
18.05.2005
16 800,00 CZK
0,00
za vypracování projekt.dokumentace "Plynofikace obce Zlín Salaš"-ORIA
-16 800,00
FAK
205102555
S00JP004SMUO
13694341
504100004
PSG-International,a.s. Zl
21.04.2005
30.04.2005
10.05.2005
10 577 128,00 CZK
0,00
stavební práce-rekonstrukce a dostavba led.plochy Zlín-ORIA
FAK
205102556
S00JP004SMVJ
26309190
320 150013
IMOS Zlín s.r.o.
21.04.2005
14.05.2005
-450 000,00
26.04.2005
-127 128,00
29.04.2005
-2 279 000,00
13.05.2005
-3 540 000,00
30.06.2005
-4 181 000,00
10.08.2005
388 256,00 CZK
0,00
stav.práce-prodloužení kanalizaè.sbìraèe do Želechovic a Lùžkovic-ORIA
-388 256,00
FAK
205102557
S00JP004SMWE
64949681
0134780405
T-Mobile Czech Republic a
21.04.2005
25.04.2005
30.06.2005
968,50 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220250-p.Venený-OKP
-968,50
FAZ
205102558
S00JP004SN38
49970607
4962540022
Jihomoravská plynárenská,
22.04.2005
08.04.2005
25.04.2005
27 300,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za II.Q 2005, è.o.m.2430812-Santražiny 3312,Zlín-OMZ
-27 300,00
FAK
205102559
S00JP004SN43
18754244
2005044
Leopold Janský
22.04.2005
04.05.2005
08.04.2005
6 601,50 CZK
0,00
dvoukotouèová bruska-OMZ
-6 601,50
FAK
205102560
S00JP004SN2D
60726407
2502024
ABSYS spol. s r.o.
22.04.2005
29.04.2005
7 616,00 CZK
04.05.2005
0,00
TerraCottem-hnojivo-OMZ /hotovì/
-7 616,00
FAK
205102561
S00JP004SN5Y
25733621
15042774
Contactel s.r.o.
22.04.2005
02.05.2005
22.04.2005
2 975,00 CZK
0,00
pøipojení k internetu za 3/2005-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín
-2 975,00
FAK
205102562
S00JP004SN6T
13698745
2508225
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
22.04.2005
02.05.2005
28.04.2005
6 534,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-6 534,00
FAK
205102563
S00JP004SN7O
13692747
25307807
WASTEX spol.s.r.o.
22.04.2005
24.04.2005
02.05.2005
4 370,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-4 370,00
FAK
205102564
S00JP004SN8J
26899949
5107212
JATKA UB, s.r.o.
22.04.2005
04.05.2005
26.04.2005
1 589,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 589,00
FAK
205102565
S00JP004SN9E
26899949
5107122
JATKA UB, s.r.o.
22.04.2005
03.05.2005
02.05.2005
1 026,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S:Èecha 516,Zlín
-1 026,00
FAK
205102566
S00JP004SNA9
26899949
5107027
JATKA UB, s.r.o.
22.04.2005
02.05.2005
02.05.2005
1 009,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 009,00
FAK
205102567
S00JP004SNB4
12712400
0504608
Irena Chlachulová-ARTIK
22.04.2005
03.05.2005
28.04.2005
342,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-342,00
FAK
205102568
S00JP004SNCZ
45192235
750113954
Nowaco mrazírny,a.s.
22.04.2005
02.05.2005
03.05.2005
1 144,50 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 144,50
FAK
205102569
S00JP004SNDU
62182901
FAV015
Èlovìk v pohybu
22.04.2005
05.05.2005
02.05.2005
5 600,00 CZK
0,00
za letní dìtskou rekreaci-Vaïurová Petra,Vaïura Vojtìch v ter.od 13.7.-25.7.2005-FKSP
-5 600,00
FAK
205102570
S00JP004SNEP
49613791
5110881
XENA Praha s.r.o.
22.04.2005
18.04.2005
02.05.2005
103 184,90 CZK
0,00
pouzdra,pouta,prac.odìvy,znaky,obuv-MP
-103 184,90
FAK
205102571
S00JP004SNFK
13692747
25200291
WASTEX spol.s.r.o.
22.04.2005
01.05.2005
26.04.2005
25 793,30 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-25 793,30
FAK
205102572
S00JP004SNGF
25538403
2500731
INFOSERVIS CZ, a.s.
22.04.2005
03.05.2005
20 399,00 CZK
02.05.2005
0,00
jednoduchý p.p.d. s propisem-EO
-20 399,00
FAK
205102573
S00JP004SNHA
60711957
58100080
LESS & PATRICK s.r.o.
22.04.2005
05.05.2005
02.05.2005
10 500,00 CZK
0,00
Feromony - lapaèe na kùrovce - OMZ
-10 500,00
FAK
205102574
S00JP004SNI5
10565949
4186
Vladimír Žák
22.04.2005
05.05.2005
04.05.2005
32 050,00 CZK
0,00
montáž dopravních znaèek-OD
-32 050,00
FAK
205102575
S00JP004SNJ0
25306766
05101886
INGOMETAL s.r.o.
22.04.2005
21.04.2005
05.05.2005
3 067,00 CZK
0,00
ocel na høištì-OMZ /hotovì/
-3 067,00
FAK
205102576
S00JP004SNKV
62182901
FAV019
Èlovìk v pohybu
22.04.2005
07.05.2005
29.04.2005
2 800,00 CZK
0,00
za letní dìtskou rekreaci - Zuzana Kolmaèková r.è.9251234509, poøádanou ve dnech 13.7.-25.7.2005-FKSP
-2 800,00
FAK
205102577
S00JP004SNLQ
60747889
20050037
PETAS Petøík s.r.o.
22.04.2005
29.04.2005
28.04.2005
11 610,00 CZK
0,00
oprava vodoinstalace,výmìna el.ohøívaèù-OVS
-11 610,00
FAK
205102578
S00JP004SNML
60747889
20050036
PETAS Petøík s.r.o.
22.04.2005
29.04.2005
26.04.2005
20 476,00 CZK
0,00
opravy el.instalace a vodoinstalace-OVS
-20 476,00
FAK
205102579
S00JP004SNNG
60747889
20050032
PETAS Petøík s.r.o.
22.04.2005
29.04.2005
26.04.2005
25 485,00 CZK
0,00
opravy el.instalace a vodoinstalace-OVS
-25 485,00
FAK
205102580
S00JP004SNOB
12294608
25036
Petr Bøezík RENO
25.04.2005
06.05.2005
26.04.2005
23 800,00 CZK
0,00
zhotovení OZV-OP
-23 800,00
FAK
205102581
S00JP004SNP6
60711086
15090036
Technické služby Zlín,s.r
25.04.2005
05.05.2005
04.05.2005
1 071,00 CZK
0,00
prodej-odpadkový koš-MP
-1 071,00
FAZ
205102582
S00JP004SNQ1
00499153
130901506
Economia, a.s.
25.04.2005
04.05.2005
09.05.2005
960,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl."Moderní obec" od 6/05-5/06-OŽPaZ
-960,00
FAK
205102583
S00JP004SNRW
46902481
105105
AIP spol. s r.o.
25.04.2005
08.05.2005
02.05.2005
6 753,30 CZK
0,00
tisk plakátù "DEN ZEMÌ"-OŽPaZ
-6 753,30
FAK
205102584
S00JP004SNSR
10575162
2005/517
Šiška Petr
25.04.2005
21.05.2005
7 235,20 CZK
06.05.2005
0,00
pláš• 662-OMZ
-7 235,20
FAK
205102585
S00JP004SNTM
15213862
05123
Holotik Richard
25.04.2005
20.05.2005
23.05.2005
4 712,50 CZK
0,00
písek žlutý 0-2-OMZ
-4 712,50
FAK
205102586
S00JP004SNUH
45035652
40205
Sdr.vlast.obec.a souk.les
25.04.2005
30.04.2005
23.05.2005
8 860,00 CZK
0,00
èlenský pøíspìvek na rok 2005-OMZ
-8 860,00
FAK
205102587
S00JP004SNVC
25581210
5124
Výrobna lahùdek a uzenin
25.04.2005
21.04.2005
04.05.2005
4 966,88 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-4 966,88
FAK
205102588
S00JP004SNW7
41582004
150424
Hrbáèek Zdenìk
25.04.2005
28.04.2005
29.04.2005
399,00 CZK
0,00
oprava kopírovacího stroje-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-399,00
FAK
205102589
S00JP004SNX2
49972723
2500144
COLORMAT Zlín, s.r.o.
25.04.2005
01.05.2005
29.04.2005
49 362,50 CZK
0,00
podlaháøské práce-MŠ Slínová 4225,Zlín-OŠZMaTV
-49 362,50
FAK
205102590
S00JP004SNYX
25511165
330605
Samohýl Motor Zlín a.s.
25.04.2005
10.05.2005
29.04.2005
138,00 CZK
0,00
výmìna žárovky, 1Z6 90-10, inv.è. 6442
OKP
zajistil ing. Jelínek, OVS
-138,00
FAK
205102591
S00JP004SNZS
00206196
200517
ing.Jiøí Husovský
25.04.2005
28.04.2005
27.04.2005
8 000,00 CZK
0,00
vypracování znaleckého posudku-OD
-8 000,00
FAK
205102592
S00JP004SO0G
25301624
5023
TECHNIK MOTOSPORT Zlín s.
25.04.2005
02.05.2005
02.05.2005
900,00 CZK
0,00
motocyklové rukavice-OD
-900,00
FAK
205102593
S00JP004SO1B
25318187
506147
Wimers Zlín v.o.s.
25.04.2005
22.05.2005
02.05.2005
1 260,00 CZK
0,00
Lepidlo Pritt Pen-EO
-1 260,00
FAK
205102594
S00JP004SO4W
47916478
101
MRS Zlín, spol.s r.o.
26.04.2005
02.05.2005
19.05.2005
1 950,00 CZK
0,00
oprava M.T.Samsung-OKP
Mgr. Ondrová
objednáno osobnì ing. Jelínkem
-1 950,00
02.05.2005
FAK
205102595
S00JP004SO26
46345191
03805
STaDO s.r.o.
26.04.2005
02.05.2005
4 568,60 CZK
0,00
za opravu elektroinstalace na MŠ Slínová-OŠZMaTV
-4 568,60
FAK
205102596
S00JP004SO31
540628104 1699-11905
5
Gregorèík Petr
26.04.2005
26.04.2005
29.04.2005
11 000,00 CZK
0,00
vypracování znaleckého posudku-OŠZMaTV
-11 000,00
FAK
205102597
S00JP004SO6M
26903083
50107
ELPO systém s.r.o.
26.04.2005
06.05.2005
29.04.2005
15 946,00 CZK
0,00
za prov.el.opravy na úkrytu CO Kvítková-OVS
-15 946,00
FAK
205102598
S00JP004SO7H
72368501
20500008
Vávra Stanislav
26.04.2005
05.05.2005
03.05.2005
19 991,00 CZK
0,00
za opravu havarijního stavu hl.uzavíracího odpadu v úkrytu CO Zlín,Beneš.nábø.3947-OVS
-19 991,00
FAK
205102599
S00JP004SO5R
18751164
31/2005
Josef Hajtr
26.04.2005
11.05.2005
03.05.2005
20 125,00 CZK
0,00
za betonové nožky lavièek-OMZ
-20 125,00
FAK
205102600
S00JP004SOLJ
47906413
510363
AUTOKOM, spol. s r.o.
26.04.2005
05.05.2005
11.05.2005
1 962,50 CZK
0,00
provedení STK a EMISE na vozidle ZLA 14-16 SDHO Mladcová-OVS
-1 962,50
FAK
205102601
S00JP004SOKO
49432966
5010033
AGROCHEMIE spol. s r.o.
26.04.2005
09.05.2005
03.05.2005
6 556,90 CZK
0,00
Roundup Klasik-OKP
pro potøeby údržby mìstských chodníkù v pøímìstských èástech a èt. mìsta
objednavka - e-mail
-6 556,90
FAK
205102602
S00JP004SOJT
42767181
25210393
REO AMOS, spol. s.r.o.
26.04.2005
06.05.2005
09.05.2005
21 706,00 CZK
0,00
kov.zách.jímka-OMZ
-21 706,00
FAK
205102603
S00JP004SOIY
25582259
1150195
Technické služby Otrokovi
26.04.2005
06.05.2005
06.05.2005
1 951,50 CZK
0,00
mechanizmy VO provoz plošiny-OMZ
-1 951,50
FAK
205102604
S00JP004SOH3
25563891
052011
INEP,spol.s r.o.
26.04.2005
09.05.2005
06.05.2005
10 000,00 CZK
0,00
pronájem volných úložných ploch-2.ètvrtletí-OMZ
-10 000,00
FAK
205102605
S00JP004SOG8
75797062
2005/05
Eichlerová Jarmila
26.04.2005
22.05.2005
09.05.2005
22 800,00 CZK
0,00
kreslièské práce-výkresy limitù a návrhy zadání zmìn ÚP m. Zlína-OSaÚP
-22 800,00
FAK
205102606
S00JP004SOME
16298306
12/2005
Libuše Svobodová
26.04.2005
24.05.2005
4 325,00 CZK
18.05.2005
0,00
barvy,drogistic.potøeby-OMZ
-4 325,00
FAK
205102607
S00JP004SOFD
69592934
250100007
Škarpová Alena
26.04.2005
14.04.2005
24.05.2005
2 499,00 CZK
0,00
za poøádání kulturní produkce dne 31.3.2005, u pøíležitosti podpory hokejistù HC Hamé - OCR,VaVV
-2 499,00
FAK
205102608
S00JP004SOEI
65832922
105091
Vymlátil Marek
26.04.2005
28.04.2005
28.04.2005
545,00 CZK
0,00
nástìnný držák na 23 ks do MITS -OCR, VaVV
-545,00
FAK
205102609
S00JP004SOA2
11309245
1/2005
Zaleš Milan
26.04.2005
30.04.2005
04.05.2005
7 000,00 CZK
0,00
za prezentaci ukázky dravcù "Den zemì", dne 22.4.2005-OŽPaZ
-7 000,00
FAK
205102610
S00JP004SO8C
71007008
300003
Mateøská škola Zlín
26.04.2005
29.04.2005
03.05.2005
3 534,00 CZK
0,00
pøefakturace voda,el.energie,plyn za 1.ètvrtle.2005-OSV
-3 534,00
FAK
205102611
S00JP004SODN
63486440
5306607
FILEX, s.r.o.
26.04.2005
09.05.2005
02.05.2005
709,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-709,00
FAK
205102612
S00JP004SOCS
26899949
5107552
JATKA UB, s.r.o.
26.04.2005
09.05.2005
05.05.2005
919,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-919,00
FAK
205102613
S00JP004SOBX
49455834
50401278
Laksyma, a.s.
26.04.2005
29.04.2005
05.05.2005
1 769,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 769,00
FAK
205102614
S00JP004SO97
25321226
250908
Teplo Zlín, a.s.
26.04.2005
26.04.2005
29.04.2005
53 184,20 CZK
0,00
tepelná energie za 3/2005-OŠZMaTV
-53 184,20
FAK
205102615
S00JP004SON9
25139096
1050634
BATERIA SLANÝ CZ,s.r.o.
26.04.2005
05.05.2005
29.04.2005
4 060,04 CZK
0,00
digitální záznamník-MP
-4 060,04
FAK
205102616
S00JP004SOO4
61431150
05015
Cihláø Pavel
26.04.2005
25.04.2005
09.05.2005
39 228,00 CZK
0,00
za dodání sportovního náèiní-MP
-39 228,00
FAK
205102617
S00JP004SOPZ
25919229
543/2005
JB PRODUCTION, s.r.o.
26.04.2005
21.05.2005
09.05.2005
9 247,00 CZK
0,00
nùž útoèný,pouzdro,šòùra-MP
-9 247,00
FAK
205102618
S00JP004SOQU
60580291
901/05
Mikšík Martin
26.04.2005
05.05.2005
2 400,00 CZK
20.05.2005
0,00
za servis a údržbu klimatizaè.jednotek-MP
-2 400,00
FAK
205102619
S00JP004SORP
63492181
000033
EXTREM SPORT ZLÍN s.r.o.
26.04.2005
16.05.2005
09.05.2005
2 490,00 CZK
0,00
cyklo obuv-MP
-2 490,00
FAK
205102620
S00JP004SOTF
47678488
10508061
ABEL-Computer s.r.o.
26.04.2005
31.03.2005
16.05.2005
1 035,30 CZK
0,00
renovace toneru HP-OSM - pí Øepková
-1 035,30
FAK
205102621
S00JP004SOV5
26899949
5107529
JATKA UB, s.r.o.
27.04.2005
09.05.2005
28.04.2005
1 848,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 848,00
FAK
205102622
S00JP004SOW0
26899949
5107404
JATKA UB, s.r.o.
27.04.2005
06.05.2005
05.05.2005
1 638,00 CZK
0,00
potravinvy-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 638,00
FAK
205102623
S00JP004SOXV
63486440
5306289
FILEX, s.r.o.
27.04.2005
04.05.2005
04.05.2005
196,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-196,00
FAK
205102624
S00JP004SOYQ
63486440
5306583
FILEX, s.r.o.
27.04.2005
09.05.2005
02.05.2005
93,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-93,00
FAK
205102625
S00JP004SOZL
63486440
5306143
FILEX, s.r.o.
27.04.2005
02.05.2005
05.05.2005
731,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-731,00
FAK
205102626
S00JP004SP09
46967851
421503203
PENAM spol. s r.o.
27.04.2005
01.05.2005
02.05.2005
366,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-366,00
FAK
205102627
S00JP004SP14
26058103
5290081
BONNO GASTRO SERVIS s.r.o
27.04.2005
01.05.2005
02.05.2005
996,50 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-996,50
FAK
205102628
S00JP004SP2Z
26058103
5290063
BONNO GASTRO SERVIS s.r.o
27.04.2005
01.05.2005
02.05.2005
34,50 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-34,50
FAK
205102629
S00JP004SOUA
40430201
4/05
Josef Konèák
27.04.2005
09.05.2005
02.05.2005
890,00 CZK
0,00
za truhláøské práce na opravách skø.zámkù-EO
-890,00
FAK
205102630
S00JP004SOSK
49161563
3/2005
Jiøí Slamìný
27.04.2005
02.05.2005
64 893,00 CZK
04.05.2005
0,00
za opravu speciál.has.vozidla-PO OVS
-64 893,00
VYZ
205102631
S00JP004SP3U
45245681
PO5055946
VERLAG DASHOFER spol.s r.
28.04.2005
27.04.2005
12.05.2005
1 178,00 CZK
0,00
27.04.2005
04.05.2005
82 134,00 CZK
0,00
vyúèt.ZF 205102242-On-line kurz DPH 2005 Krok za krokem zákonem o DPH od 1.1.2005-ing.Muharová-OŠZMaTV
FAK
205102632
S00JP004SPAV
16361539
2250718
SEVEZA, spol. s r.o.
za dodávku a zabudování velkokuch.zaøízení-OŠZMaTV
-82 134,00
FAK
205102633
S00JP004SP4P
42340462
1051200021
Impromat Klima spol. s r.
27.04.2005
10.05.2005
05.05.2005
2 618,00 CZK
0,00
servis klimatizace-OIS
-2 618,00
FAK
205102634
S00JP004SP5K
45788235
6125250586
BARUM CONTINENTAL spol. s
27.04.2005
22.05.2005
10.05.2005
4 056,00 CZK
0,00
4 ks letních pneu na Š Felicia SPZ ZLK 60-01, inv.è. 4808 - OSaÚP
-4 056,00
FAZ
205102635
S00JP004SP6F
26078201
6100066036
E.ON Energie, a.s.
27.04.2005
16.05.2005
20.05.2005
180,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100125820-Moravská 4781,Zlín
-180,00
FAK
205102636
S00JP004SP7A
64942503
FD25063003
PAPIRIUS s.r.o.
27.04.2005
30.04.2005
16.05.2005
442,20 CZK
0,00
obal prospekt.zesílený-MP
-442,20
FAK
205102637
S00JP004SP85
46201467
41062
Schneyderová-Kubaniková M
27.04.2005
03.05.2005
03.05.2005
7 500,00 CZK
0,00
za studijní poznávací zájezd do Anglie v ter.19-25.6.2005 pro Veroniku Køižkovou-FKSP
-7 500,00
FAK
205102638
S00JP004SP90
26222183
27-2005
Kaninga s.r.o.
27.04.2005
28.04.2005
28.04.2005
38 080,00 CZK
0,00
za tendrovou dokumentaci Chodník Kudlov-I.et.-2.èást-demolice è.p.30-ORIA
-38 080,00
FAZ
205102639
S00JP004SPBQ
26078201
6100069433
E.ON Energie, a.s.
27.04.2005
16.05.2005
13.05.2005
530,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100127832- Nám.Míru,Zlín-OMZ
-530,00
FAK
205102640
S00JP004SPCL
25313533
5004
AGROS Moravia spol. s r.o
27.04.2005
25.05.2005
16.05.2005
76 765,00 CZK
0,00
výsadba stromù - aleje na Nám.práce ve Zlínì-OMZ
-76 765,00
FAK
205102641
S00JP004SPDG
25313533
5005
AGROS Moravia spol. s r.o
27.04.2005
26.05.2005
24.05.2005
89 707,00 CZK
0,00
výsadba aleje podél Døevnice ve Zlínì-OMZ
-89 707,00
FAZ
205102642
S00JP004SPEB
69685487
2005/01
záloha na materiál ke zhotovení 10 ks vývìsních skøínìk-OKP
Jurèík Pavel
27.04.2005
09.05.2005
30 000,00 CZK
24.05.2005
0,00
-30 000,00
FAK
205102643
S00JP004SPF6
26450691
1413019404
MAKRO Cash & Carry ÈR, s.
27.04.2005
27.04.2005
09.05.2005
1 432,50 CZK
0,00
SN II - èaj,minerální vody,kofola,jableèná š•áva-OKP
-1 432,50
FAK
205102644
29.04.2005
S00JP004SPG1
60730153
5700450
Dopravní spoleènost Zlín-
27.04.2005
28.05.2005
3 558,00 CZK
-3 558,00
S00JP004SPHW
60730153
5700452
Dopravní spoleènost Zlín-
27.04.2005
28.05.2005
714,00 CZK
0,00
instalce letákù-OŽPaZ
FAK
205102645
instalace letákù-OŽPaZ
-714,00
FAK
205102646
S00JP004SPIR
60730153
5700451
Dopravní spoleènost Zlín-
27.04.2005
28.05.2005
27.05.2005
2 618,00 CZK
0,00
instalace leetákù-OŽPaZ
-2 618,00
FAK
205102647
S00JP004SPJM
49619713
01017769
ARBOEKO s.r.o.
27.04.2005
19.05.2005
27.05.2005
162 404,00 CZK
0,00
nákup stromù pro výsadby
-162 404,00
FAK
205102648
S00JP004SPKH
62304381
4062201552
T.S.Bohemia spol. s r.o.
27.04.2005
09.05.2005
23.05.2005
620,00 CZK
0,00
HP BLK INK.CART.-OŽPaZ
-620,00
FAK
205102649
S00JP004SPLC
12219932
050405
Potužník Václav
27.04.2005
22.04.2005
05.05.2005
2 142,00 CZK
0,00
Zhotovení vlajek "A" pro Alternativu-odbor kultury
-2 142,00
FAK
205102650
S00JP004SPM7
47678488
10512154
ABEL-Computer s.r.o.
27.04.2005
09.05.2005
04.05.2005
1 053,20 CZK
0,00
renovace toneru-OSM- pí Bartoòová
-1 053,20
FAK
205102651
S00JP004SPOX
70467943
03
Motýl Martin
27.04.2005
29.04.2005
05.05.2005
10 000,00 CZK
0,00
pøíprava a realizace koncertu kapely Voice Band,ozvuèení podia dne 22.4.2005-akce:"Den Zemì 2005"-OŽPaZ
-10 000,00
FAK
205102652
S00JP004SPN2
47678488
10512146
ABEL-Computer s.r.o.
27.04.2005
09.05.2005
29.04.2005
1 188,90 CZK
0,00
renovace toneru-pokladna-EO
-1 188,90
FAK
205102653
S00JP004SPPS
00568261
3036
STAVO spol. s r.o.
27.04.2005
11.05.2005
04.05.2005
54 960,00 CZK
0,00
staveb.práce na HZ na Salaši-PO OVS
-54 960,00
FAK
205102654
S00JP004SPQN
18067620
53017
Duòa Šimáèková
27.04.2005
04.05.2005
09.05.2005
220,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-220,00
04.05.2005
FAK
205102655
S00JP004SPRI
25532073
200503566
RACIOLA-JEHLIÈKA s.r.o.
27.04.2005
05.05.2005
1 134,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 134,00
FAK
205102656
S00JP004SPSD
25581210
42505077
Výrobna lahùdek a uzenin
27.04.2005
09.05.2005
05.05.2005
520,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-520,00
FAK
205102657
S00JP004SPT8
25581210
32515463
Výrobna lahùdek a uzenin
27.04.2005
30.04.2005
09.05.2005
132,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-132,00
FAK
205102658
S00JP004SPU3
46967851
421503163
PENAM spol. s r.o.
27.04.2005
01.05.2005
04.05.2005
749,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-749,00
FAK
205102659
S00JP004SPVY
49455834
50401280
Laksyma, a.s.
27.04.2005
29.04.2005
04.05.2005
2 600,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-2 600,00
FAZ
205102660
S00JP004SPWT
26078201
6100081131
E.ON Energie, a.s.
27.04.2005
16.05.2005
04.05.2005
2 450,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100120747-Kleèùvka 90,Zlín-OŠZMaTV
-2 450,00
FAK
205102661
S00JP004SPXO
60711086
15110012
Technické služby Zlín,s.r
27.04.2005
09.05.2004
06.06.2005
8 524,00 CZK
0,00
montáž a demontáž stánkù-OŽPaZ
-8 524,00
FAK
205102662
S00JP004SPYJ
60711086
15110013
Technické služby Zlín,s.r
27.04.2005
25.05.2005
09.05.2005
7 889,50 CZK
0,00
svoz zapùjèených protipovodòových pytlù a montáž-OŽPaZ
-7 889,50
FAK
205102663
S00JP004SPZE
00530417
200503
AUTO KLUB BARUM ZLÍN
27.04.2005
10.05.2005
25.05.2005
1 500,00 CZK
0,00
zapùjèení zábran-OŽPaZ
-1 500,00
FAK
205102664
S00JP004SQ02
25521322
100506811
LESKO-Velkoob.nápojù,s.r.
27.04.2005
13.04.2005
09.05.2005
3 059,50 CZK
0,00
SP - minerální vody,káva,džus-OKP
-3 059,50
FAK
205102665
S00JP004SQ1X
68046821
2005003
Ladislav Nováèek-knihvaza
27.04.2005
30.04.2005
02.05.2005
500,00 CZK
0,00
zhotovení kazety na Cenu mìsta Zlína - odbor kultury
-500,00
FAK
205102666
S00JP004SQ2S
68046821
zhotovení kazety na "Primátorské insignie"-OKP
objednávka è. OKP-10/21/2005
2005004
Ladislav Nováèek-knihvaza
27.04.2005
30.04.2005
5 500,00 CZK
04.05.2005
0,00
-5 500,00
FAK
205102667
S00JP004SQ3N
47678488
10512147
ABEL-Computer s.r.o.
27.04.2005
09.05.2005
02.05.2005
2 522,80 CZK
0,00
renovace toneru-OD
-2 522,80
FAK
205102668
S00JP004SQ4I
26930111
240105921
ProComputer s.r.o.
27.04.2005
05.05.2005
09.05.2005
695,00 CZK
0,00
THS cart.-OD
-695,00
FAK
205102669
S00JP004SQ5D
47678488
10512142
ABEL-Computer s.r.o.
27.04.2005
09.05.2005
09.05.2005
2 403,80 CZK
0,00
renovace toneru-OSV
-2 403,80
FAK
205102670
S00JP004SQ68
49455834
50400910
Laksyma, a.s.
28.04.2005
29.04.2005
09.05.2005
1 145,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 145,00
FAK
205102671
S00JP004SQ73
13692747
25308589
WASTEX spol.s.r.o.
28.04.2005
05.05.2005
02.05.2005
1 910,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 910,00
FAK
205102672
S00JP004SQ8Y
26899949
5107720
JATKA UB, s.r.o.
28.04.2005
11.05.2005
05.05.2005
1 255,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 255,00
FAK
205102673
S00JP004SQ9T
12712400
0504978
Irena Chlachulová-ARTIK
28.04.2005
10.05.2005
09.05.2005
507,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-507,00
FAK
205102674
S00JP004SQAO
63486440
5306662
FILEX, s.r.o.
28.04.2005
10.05.2005
10.05.2005
106,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-106,00
FAK
205102675
S00JP004SQBJ
26899949
5107620
JATKA UB, s.r.o.
28.04.2005
10.05.2005
06.05.2005
1 375,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 375,00
FAK
205102676
S00JP004SQNV
27076288
250414
ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
28.04.2005
10.05.2005
06.05.2005
2 092,00 CZK
0,00
prohlídka kanalizace - vyvolaná investice pøi plynofikaci obce Salaš -ORIA
-2 092,00
FAK
205102677
S00JP004SQM0
00014834
10.05.2005
2056640003
PSG, a.s.
28.04.2005
13.05.2005
17 657 000,00 CZK
-17 657 000,00
FV52553
TRIODON, spol. s r.o.
28.04.2005
11.05.2005
3 637,50 CZK
0,00
za budovu è.p.1375 a pozemky parc.è.4872 a 979/35-OD
FAK
205102678
èisticí prostøedky-OKP
13 x úøadovna
S00JP004SQJF
44003978
-3 637,50
FAK
205102679
S00JP004SQL5
15213862
FO/05/132
Holotik Richard
28.04.2005
23.05.2005
09.05.2005
2 999,00 CZK
0,00
písek žlutý-OMZ
-2 999,00
VYD
205102680
S00JP004SQKA
63250781
1000000075
VEMTO CZ s.r.o.
28.04.2005
09.05.2005
23.05.2005
193 541,60 CZK
0,00
dodávka,montáž a dovoz horolezecké stìny-vyúèt.ZF è. 205102001-OMZ
-123 541,60
FAK
205102681
S00JP004SQIK
18754244
2005067
Leopold Janský
28.04.2005
26.05.2005
10.05.2005
97 207,00 CZK
0,00
štípací stroj HYDRO COMBI-OMZ
-97 207,00
VYZ
205102682
S00JP004SQHP
25582518
2005009573
Brnìnské velet. a výs.a.s
24.05.2005
28.04.2005
13.05.2005
7 700,00 CZK
0,00
28.04.2005
11.05.2005
2 132,50 CZK
0,00
vyúèt.ZF 205102344-registraè.poplatek k nájemnému,pronájem kryté plochy-OCR,VaVV
FAK
205102683
S00JP004SQGU
10573321
0504246
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
výmìna vadného audiodetektoru v prostorách Detaš.prac.Hluboká-OVS
-2 132,50
FAK
205102684
S00JP004SQFZ
60711086
15020176
Technické služby Zlín,s.r
28.04.2005
11.05.2005
09.05.2005
2 484,72 CZK
0,00
za vývoz kontejneru a odstr.odpadu-OŽpaZ
-2 484,72
FAK
205102685
S00JP004SQE4
25318403
10500150
RM GAS s.r.o.
28.04.2005
06.05.2005
11.05.2005
5 474,00 CZK
0,00
provedení tlak.zkoušky kanalizace v obci Salaš - po plynofikaci -ORIA
-5 474,00
FAK
205102686
S00JP004SQD9
45309655
25000276
D.H.S.-spol.s r.o.
28.04.2005
11.05.2005
04.05.2005
1 428,00 CZK
0,00
oprava PTC-710F-MP, I. È. 4092.
-1 428,00
FAK
205102687
S00JP004SQCE
12436828
200517
Vincent Ivo
28.04.2005
10.05.2005
16.05.2005
15 000,00 CZK
0,00
výroba a montáž pracov.stolu-ÚHA
-15 000,00
FAK
205102688
S00JP004SQT1
18559239
3605
Petr Muller,ing.
28.04.2005
11.05.2005
10.05.2005
11 543,00 CZK
0,00
stavba "Regenerace pan.sídlištì Bartošova ètvr•"-domìøení podkladu pro sadové úpravy-OMZ
-11 543,00
FAK
205102689
S00JP004SQS6
15527379
205006
ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o.
28.04.2005
26.05.2005
11.05.2005
42 342,50 CZK
0,00
za obdìlání pùdy a založení kvìt.trávníkù-OMZ
-42 342,50
FAK
205102690
S00JP004SQRB
45672466
6
Oldøich Škrabana
28.04.2005
03.05.2005
25.05.2005
18 360,00 CZK
0,00
rekonstrukce oplocení høištì na ul.Družstevní na JS-OMZ
-18 360,00
12.05.2005
FAK
205102691
S00JP004SQQG
25306766
05102015
INGOMETAL s.r.o.
28.04.2005
27.04.2005
2 947,00 CZK
0,00
ocel-vybavení skladu PHM-OMZ
-2 947,00
FAK
205102692
S00JP004SQPL
12433080
2005/034
Hana Konvalinkova
28.04.2005
26.05.2005
29.04.2005
488,00 CZK
0,00
výroba tabulek-OMZ
-488,00
FAK
205102693
S00JP004SQOQ
65362284
3/2005
Antonín Jakeš, PhDr.
28.04.2005
06.05.2005
29.04.2005
6 400,00 CZK
0,00
psychologické vyšetøení pro úèely výbìr.øízení strážníkù na MP-MP
-6 400,00
FAK
205102694
S00JP004SQUW
46345191
03905
STaDO s.r.o.
28.04.2005
07.05.2005
09.05.2005
3 570,00 CZK
0,00
za zhotovení atypických kvìtinových truhlíkù-OVS
-3 570,00
VYZ
205102695
S00JP004SQWM
60719257
4250000315
OKAY, spol. s r.o.
04.05.2005
29.04.2005
22.04.2005
2 495,00 CZK
0,00
29.04.2005
12.05.2005
11 466,00 CZK
0,00
vyúèt.ZF è.205102422-varné konvice,sáèky do vysavaèe-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
FAK
205102696
S00JP004SR61
47909358
2501890
MPL TRADING,spol.s r.o.
1/2 finanè.èástky-daò z pøevodu nemovitostí, smìnná sml.1633650003 ze dne 12.1.2005-EO
-11 466,00
FAK
205102697
S00JP004SQVR
61722910
002/2005
Èervinka Martin
29.04.2005
06.05.2005
05.05.2005
8 000,00 CZK
0,00
za dodávku mobil.tlf.NOKIA 6310i-barva støíbrná vè.pøíslušenství-OŽPaZ
-8 000,00
FAK
205102698
S00JP004SQXH
26183684
11995RI
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
29.04.2005
11.05.2005
03.05.2005
535,50 CZK
0,00
lokalizace a odstr.poruchy pøes modem-OVS
-535,50
FAK
205102699
S00JP004SQYC
26078201
6100049281
E.ON Energie, a.s.
29.04.2005
03.05.2005
09.05.2005
40,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 3.12.04-2.3.05, è.o.m.3100115429-Sadová 3895,,3950,Mas.1014,Zlín-CO-OVS
-40,00
FAK
205102700
S00JP004SQZ7
26078201
6100070956
E.ON Energie, a.s.
29.04.2005
05.05.2005
03.05.2005
168,00 CZK
0,00
za el.energii za 30.12.04-24.3.05-è.o.m.3100128869 kaplièka Náves Louky,Zlín-odbor kultury
-168,00
VYD
205102701
S00JP004SR0V
26078201
3100130952
E.ON Energie, a.s.
29.04.2005
06.05.2005
05.05.2005
23 849,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energii za 2.4.04-28.2.05, è.o.m.3100130952-Osvoboditelù 3778,Zlín-odbor kultury
-19 309,00
FAZ
205102702
S00JP004SR1Q
26078201
6100072451
E.ON Energie, a.s.
29.04.2005
16.05.2005
06.05.2005
6 190,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100130952,Osvoboditelù 3778,Zlín-odbor kultury
-6 190,00
FAK
205102703
S00JP004SR2L
48117820
1052010884
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
29.04.2005
27.05.2005
2 450,50 CZK
16.05.2005
0,00
toner - 2ks-OŠZMaTV
-2 450,50
FAK
205102704
S00JP004SR3G
48117820
1052010883
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
29.04.2005
27.05.2005
27.05.2005
261,80 CZK
0,00
oprava kopírky na SNI, ST pro OCR,VaVV
-261,80
FAK
205102705
S00JP004SR4B
61383198
05018
Sdružení Linka bezpeèí
29.04.2005
05.05.2005
27.05.2005
1 300,00 CZK
0,00
registr.poplatek na mezinárod.konferenci "Dìti a jejich problémy"21.-22.6.05 Praha = Mgr. Halová -OPaV
-1 300,00
FAK
205102706
S00JP004SR56
48117820
1052010896
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
29.04.2005
28.05.2005
06.05.2005
2 084,90 CZK
0,00
èištìní a oprava kopírky. koupì toneru-OPaV
-2 084,90
FAK
205102707
S00JP004SR7W
44117434
105022
Charita Zlín,spoleèenství
29.04.2005
27.06.2005
27.05.2005
96,00 CZK
0,00
vìcná dávka - za dopravu nábytku-OSV, Ovèáøová
-96,00
FAK
205102708
S00JP004SR8R
49240188
1005000565
Ústav silnièní a mìstské
29.04.2005
14.05.2005
15.06.2005
1 120,00 CZK
0,00
dìrovací kleštì-2 ks-OD
-1 120,00
FAK
205102709
S00JP004SR9M
25733621
15043130
Contactel s.r.o.
29.04.2005
15.05.2005
13.05.2005
831,50 CZK
0,00
správa domény - SVÈ Ostrov radosti,Kotìrova 4395,Zlín
-831,50
FAK
205102710
S00JP004SRAH
46345191
04305
STaDO s.r.o.
29.04.2005
09.05.2005
11.05.2005
18 353,40 CZK
0,00
za stavební opravy v bud.è.12-OVS
-18 353,40
FAK
205102711
S00JP004SRBC
25318187
504231
Wimers Zlín v.o.s.
02.05.2005
26.03.2005
05.05.2005
375,00 CZK
0,00
Ren.HP 6615 DJ 840-MP
-375,00
FAK
205102712
S00JP004SRC7
45538140
422105666
EXAC s.r.o.
02.05.2005
02.05.2005
09.05.2005
438,00 CZK
0,00
program na zprac.videa-MP
-438,00
FAK
205102713
S00JP004SRD2
46990844
530213
UNIONPNEU, spol. s r.o.
02.05.2005
27.05.2005
09.05.2005
466,00 CZK
0,00
oprava vozidla ZLL 38-81-MP, i.è. 3899
-466,00
FAK
205102714
S00JP004SREX
13686925
50257
Emil Olivík - HEØMA
02.05.2005
04.05.2005
25.05.2005
3 358,00 CZK
0,00
za el.energii za I.Q 2005-MP JS
-3 358,00
FAK
205102715
S00JP004SRFS
12743461
2500260
AUTOSERVIS-Milan Daníèek
02.05.2005
12.05.2005
29 796,00 CZK
13.05.2005
0,00
za opravu vozidla ZLL 31-00-OVS
-29 796,00
FAK
205102716
S00JP004SRGN
49132075
2/2005
Ku•ková Tatiana
02.05.2005
28.04.2005
10.05.2005
5 842,00 CZK
0,00
sestavení výsevní smìsi letnièk.záhonù-OMZ
-5 842,00
FAK
205102717
S00JP004SRWF
72437774
510119
Slezáèek Petr
02.05.2005
11.04.2005
06.05.2005
500,00 CZK
0,00
vyvážení,pøezutí vozidla ZLK 34-36-OKP
-500,00
FAK
205102718
S00JP004SRVK
60711086
15080064
Technické služby Zlín,s.r
02.05.2005
29.05.2005
04.05.2005
1 428,00 CZK
0,00
pytel modrý-400 ks-OŽPaZ
-1 428,00
FAK
205102719
S00JP004SRUP
26271044
200550280
GB-geodezie,spol.s r.o.
02.05.2005
29.05.2005
30.05.2005
5 950,00 CZK
0,00
geometrický plán na dìlení pozemku-OMZ
-5 950,00
FAK
205102720
S00JP004SRTU
25318187
505914
Wimers Zlín v.o.s.
02.05.2005
29.04.2005
25.05.2005
1 042,00 CZK
0,00
ren.HP-MP
-1 042,00
FAK
205102721
S00JP004SRSZ
71006958
300005
Mateøská škola Zlín
02.05.2005
14.04.2005
09.05.2005
781,00 CZK
0,00
vodné,plyn-OKP, úøadovna Kudlov
na základì smlouvy è. 104 96 4 0005
-781,00
FAK
205102722
S00JP004SRR4
48477192
250166
Karel Rabel
02.05.2005
10.05.2005
03.05.2005
2 008,00 CZK
0,00
káva dne 21.4.2005-OKP
školení pro 60 lidí - novelizace správního øádu
-2 008,00
FAK
205102723
S00JP004SRQ9
25584758
050075
TELEVISION NET, s.r.o.
02.05.2005
13.05.2005
06.05.2005
51 408,00 CZK
0,00
výroba audiovizuální projekce "Magazín Zlín"-OVaVV
-51 408,00
FAK
205102724
S00JP004SRPE
25584758
050074
TELEVISION NET, s.r.o.
02.05.2005
13.05.2005
13.05.2005
26 775,00 CZK
0,00
archivace a kontrola vysílání Magazínu TV Net, + DV - CAM -OCR,VaVV
-26 775,00
FAK
205102725
S00JP004SROJ
48117820
1052010912
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
02.05.2005
28.05.2005
13.05.2005
10 579,40 CZK
0,00
toner, seøízení a oprava kopírky - SNI, ST (toner pro SNII) OCR,VaVV
-10 579,40
VYD
205102726
S00JP004SRNO
26078201
6100058562
za el.energii za 7.12.04-11.4.05, è.o.m.3100120560-Divadelní 1333,Zlín-OVS
E.ON Energie, a.s.
02.05.2005
05.05.2005
43 000,00 CZK
27.05.2005
0,00
-10 370,00
FAZ
205102727
S00JP004SRMT
26078201
6100058562
E.ON Energie, a.s.
02.05.2005
16.05.2005
05.05.2005
32 630,00 CZK
0,00
záloha na el.energie za 5/2005, è.o.m.3100120560-Divadelní 1333,Zlín-OVS
-32 630,00
FAK
205102728
S00JP004SRLY
25565885
251073
RENEWA spol. s r.o.
02.05.2005
08.05.2005
16.05.2005
20 075,50 CZK
0,00
kanceláøské potøeby-OVS
-20 075,50
FAK
205102729
S00JP004SRK3
48477192
250173
Karel Rabel
02.05.2005
10.05.2005
05.05.2005
48 216,00 CZK
0,00
za odebrané obìdy za 4/2005-OVS
-48 216,00
FAK
205102730
S00JP004SRJ8
13692747
25200313
WASTEX spol.s.r.o.
02.05.2005
08.05.2005
09.05.2005
1 150,00 CZK
0,00
papírenské zboží Alternativa a odbor kultury
-1 150,00
FAK
205102731
S00JP004SRID
25318403
10500167
RM GAS s.r.o.
02.05.2005
08.05.2005
09.05.2005
16 200,00 CZK
0,00
systém regulace plynovékotelny-MŠ Slínová 4225-OŠZMaTV
-16 200,00
FAK
205102732
S00JP004SRHI
46345191
04005
STaDO s.r.o.
02.05.2005
08.05.2005
06.05.2005
19 955,00 CZK
0,00
za stavební úpravy v obj.MŠ Slínová 4225,Zlín-OŠZMaTV
-19 955,00
FAK
205102733
S00JP004SRXA
18157513
2005017
Šopík Radoslav
02.05.2005
30.05.2005
18.05.2005
81 886,90 CZK
0,00
za zajištìní plošné inzerce v Magazínu Zlín è.5/2005-OVaVV
FAK
205102734
S00JP004SS2E
00216224
9174/0452/05
Vzdìlávací støedisko MU
02.05.2005
05.05.2005
-61 415,17
20.05.2005
-20 471,73
14.06.2005
5 330,00 CZK
0,00
za 1.soustøedìní ZOZ-sociální péèe ve dnech 2.-6.5.2005-p.Svaèinová-OPaV
-5 330,00
FAK
205102735
S00JP004SRZ0
00216224
9174/0453/05
Vzdìlávací støedisko MU
02.05.2005
05.05.2005
09.05.2005
5 330,00 CZK
0,00
za 1.soustøedìní ZOZ-sociální péèe ve dnech 2.-6.5.2005-p.Postavová-OPaV
-5 330,00
FAK
205102736
S00JP004SS0O
00216224
9174/0454/05
Vzdìlávací støedisko MU
02.05.2005
05.05.2005
09.05.2005
5 330,00 CZK
0,00
za 1.soustøedìní ZOZ-sociální péèe ve dnech 2.-6.5.2005-p.Èernochová-OPaV
-5 330,00
FAK
205102737
S00JP004SS1J
00216224
9174/0455/05
Vzdìlávací støedisko MU
02.05.2005
05.05.2005
09.05.2005
5 330,00 CZK
0,00
za 1.soustøedìní ZOZ-sociální péèe ve dnech 2.-6.5.2005-p.Podhajský-OPaV
-5 330,00
FAK
205102738
S00JP004SS39
00216224
9174/0456/05
Vzdìlávací støedisko MU
02.05.2005
05.05.2005
5 330,00 CZK
09.05.2005
0,00
za 1.soustøedìní ZOZ-sociální péèe ve dnech 2.-6.5.2005 p-Dlabajová-OPaV
-5 330,00
FAK
205102739
S00JP004SS44
00216224
9174/0457/05
Vzdìlávací støedisko MU
02.05.2005
05.05.2005
09.05.2005
5 330,00 CZK
0,00
za 1.soustøedìní ZOZ-sociální péèe ve dnech 2.-6.5.2005-p.Pøibylová-OPaV
-5 330,00
FAK
205102740
S00JP004SS5Z
40364020
62193
Libor Kopèil
02.05.2005
12.05.2005
12.05.2005
353,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-353,00
FAK
205102741
S00JP004SS6U
25581210
42505410
Výrobna lahùdek a uzenin
02.05.2005
16.05.2005
12.05.2005
1 103,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 103,00
FAK
205102742
S00JP004SS7P
25581210
32516041
Výrobna lahùdek a uzenin
02.05.2005
03.05.2005
16.05.2005
555,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-555,00
FAK
205102743
S00JP004SS8K
47911034
1/05/17330
MIPL, spol. s r.o.
02.05.2005
12.05.2005
04.05.2005
938,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-938,00
FAK
205102744
S00JP004SRY5
12741990
04/2005
Alan Kuèera - ALKA-RADIOS
02.05.2005
16.05.2005
12.05.2005
1 980,00 CZK
0,00
instalace vozidlové radiostanice do vozidla SDHO Lhotka-OVS
-1 980,00
FAK
205102745
S00JP004SS9F
47115319
5120000113
Výzbrojna PO a.s.
02.05.2005
12.05.2005
12.05.2005
2 648,00 CZK
0,00
hasicí spray Pyrocool s držákem-MP
-2 648,00
FAK
205102746
S00JP004SSAA
71007261
300009
Mateøská škola Zlín
02.05.2005
15.05.2005
13.05.2005
469,10 CZK
0,00
vodné,stoèné,srážková voda za 3/2005-OŠZMaTV
-469,10
FAK
205102747
S00JP004SSC0
71007261
300008
Mateøská škola Zlín
02.05.2005
15.05.2005
13.05.2005
15 166,00 CZK
0,00
za spotøebu tepla ve výši 1/3 za 3/2005-MC Zlín Malenovice-OŠZMaTV
-15 166,00
FAK
205102748
S00JP004SSB5
71007261
300007
Mateøská škola Zlín
02.05.2005
15.05.2005
13.05.2005
4 297,00 CZK
0,00
elektøina-OŠZMaTV
-4 297,00
FAZ
205102749
S00JP004SSDV
45245681
5103548
VERLAG DASHOFER spol.s r.
03.05.2005
10.05.2005
13.05.2005
1 663,00 CZK
0,00
záloha -praktická pøíruèka pro energetiky 10.aktualizace-odd.hlav.energetika
-1 663,00
FAK
205102750
S00JP004SSEQ
61411256
8/05
Zelená Dana
03.05.2005
09.05.2005
960,00 CZK
09.05.2005
0,00
2 x originální dárková krabice na obraz-OKP
26.4.05 návštìva prezidentského páru
objednáno telefonicky sl. Doèkalovou
-960,00
FAK
205102751
S00JP004ST1C
60744910
40177
MALENOVICKÁ PILA, s.r.o.
03.05.2005
13.05.2005
09.05.2005
643,00 CZK
0,00
refundace mzdy p.Kohna Pavla-odborná pøíprava-strojník SDHO-15.4.2005-OVS
-643,00
FAK
205102752
S00JP004ST0H
25318187
506473
Wimers Zlín v.o.s.
03.05.2005
29.05.2005
13.05.2005
1 356,50 CZK
0,00
InkJet HP-OD
-1 356,50
FAK
205102753
S00JP004SSZT
60715286
250138
CROSS Zlín, s.r.o.
03.05.2005
13.05.2005
31.05.2005
14 816,10 CZK
0,00
pravidelný servis kamerového systému-MP
-14 816,10
FAK
205102754
S00JP004SSYY
60181672
5012
Galerie La Femme
03.05.2005
13.05.2005
13.05.2005
20 000,00 CZK
0,00
obraz B.Jirkù-Oživlé stíny léta jako dar statut.m.Zlín panu prezidentu ÈR V.Klausovi-OKP
26.4.05 - oficiální návštìva mìsta Zlín
-20 000,00
FAK
205102755
S00JP004SSX3
63394740
205038
Milan Øehák - SANREMI
03.05.2005
16.05.2005
10.05.2005
12 305,00 CZK
0,00
Demontáž starých garnýží a dodávka a montáž vertikál.žaluzií-Alternativa-odbor kultury , technické zhodnocení
-12 305,00
FAK
205102756
S00JP004SSW8
60730153
5700481
Dopravní spoleènost Zlín-
03.05.2005
15.05.2005
12.05.2005
1 940,00 CZK
0,00
výlep plakátù v dubnu 2005 pro Alternativu - odbor kultury
-1 940,00
FAK
205102757
S00JP004SSVD
41576535
34/2005
Dobroslav Hovadík, ing.
03.05.2005
14.05.2005
13.05.2005
3 850,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky-OKP
-3 850,00
FAK
205102758
S00JP004SSUI
66605971
05/11
Marcel Rech
03.05.2005
14.05.2005
12.05.2005
8 000,00 CZK
0,00
ozvuèení programu 1.máje-odbor kultury
-8 000,00
FAK
205102759
S00JP004SSTN
47906481
VF50145
ZLINJUST spol. s r.o.
03.05.2005
14.05.2005
11.05.2005
3 025,60 CZK
0,00
úklidové a èisticí práce za 4/2005- Alternativa - odbor kultury
-3 025,60
FAK
205102760
S00JP004SSSS
60411406
250212
Straka Josef
03.05.2005
17.05.2005
11.05.2005
4 148,00 CZK
0,00
prodej travního osiva-OMZ
-4 148,00
FAK
205102761
S00JP004SSRX
26128233
zpøístupnìní kurzu "Vstupní vzdìlávání"-6 osob-OPaV
10500155
RENTEL, a.s.
03.05.2005
16.05.2005
3 570,00 CZK
23.05.2005
0,00
-3 570,00
FAK
205102762
S00JP004SSQ2
40942031
511772
Epos spol.s r.o.
03.05.2005
13.05.2005
12.05.2005
1 049,00 CZK
0,00
kanceláøské potøeby-OSaÚP
-1 049,00
FAK
205102763
S00JP004SSP7
48472387
302005
Èechová
03.05.2005
17.05.2005
12.05.2005
2 800,00 CZK
0,00
za právní služby za 4/2005-OSM- pí Øepková
-2 800,00
FAK
205102764
S00JP004SSOC
45672822
250010
Barbora Hrnèíøová HIL
03.05.2005
06.04.2005
17.05.2005
416,50 CZK
0,00
dotisk obálek pro pí. Øepkovou pro zakládání žádostí pro mìstský byt
-416,50
FAK
205102765
S00JP004SSNH
44117477
020505
Èeský svaz ochráncù pøíro
03.05.2005
30.05.2005
09.05.2005
3 500,00 CZK
0,00
za dosadbu ovocných stromù v lokalitì Kamenec-OŽPaZ
-3 500,00
FAK
205102766
S00JP004SSMM
61413488
0205
Davidov Martin
03.05.2005
30.05.2005
27.05.2005
1 190,00 CZK
0,00
grafické práce-OŽPaZ
-1 190,00
FAK
205102767
S00JP004SSLR
69735646
05
Krèma Martin
03.05.2005
29.05.2005
25.05.2005
16 500,00 CZK
0,00
výchovný a zdravotní øez-sad BABA-OŽPaZ
-16 500,00
FAK
205102768
S00JP004SSKW
49455834
50401276
Laksyma, a.s.
03.05.2005
29.04.2005
25.05.2005
552,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-552,00
FAK
205102769
S00JP004SSJ1
18067620
53014
Duòa Šimáèková
03.05.2005
04.05.2005
09.05.2005
88,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-88,00
FAK
205102770
S00JP004SSI6
46579729
80000278
CARNEX spol. s r.o.
03.05.2005
29.04.2005
09.05.2005
505,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-505,00
FAK
205102771
S00JP004SSHB
49455834
50401275
Laksyma, a.s.
03.05.2005
29.04.2005
09.05.2005
272,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-272,00
FAK
205102772
S00JP004SSGG
12299456
7/2005
Potraviny Buroò
03.05.2005
12.05.2005
09.05.2005
7 182,20 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-7 182,20
FAK
205102773
S00JP004SSFL
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
40364020
62197
Libor Kopèil
03.05.2005
12.05.2005
145,00 CZK
12.05.2005
0,00
-145,00
VYP
205102774
S00JP004ST32
26078201
6100058679
E.ON Energie, a.s.
03.05.2005
06.05.2005
12.05.2005
10 384,00 CZK
0,00
za el.energii za 30.3.04.-24.3.05, è.o.m.3100120596-Lipová 1636-OKP
1 286,00
FAZ
205102775
S00JP004ST27
26078201
6100058679
E.ON Energie, a.s.
03.05.2005
16.05.2005
3 890,00 CZK
21.06.2005
-3 890,00
záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100120596-Lipová 1636-OKP
-3 890,00
VYD
205102776
S00JP004ST5S
26078201
6100054965
E.ON Energie, a.s.
03.05.2005
05.05.2005
6 943,00 CZK
0,00
za el.energii za 30.12.04-2.4.05-è.o.m.3100118981-Lhotka Zlín-OVS
-2 263,00
FAZ
205102777
S00JP004ST4X
26078201
6100054965
E.ON Energie, a.s.
03.05.2005
09.05.2005
05.05.2005
4 680,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100118981-Lhotka,Zlín-OVS
-4 680,00
VYD
205102778
S00JP004ST7I
26078201
6100056230
E.ON Energie, a.s.
03.05.2005
05.05.2005
09.05.2005
5 013,00 CZK
0,00
za el.energii za 30.12.04-11.4.05, è.o.m.3100119643-Náve,Zlín-OVS
-1 533,00
FAZ
205102779
S00JP004ST6N
26078201
6100056230
E.ON Energie, a.s.
03.05.2005
09.05.2005
05.05.2005
3 480,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100119643-Náves,Zlín-OVS
-3 480,00
VYD
205102780
S00JP004ST98
26078201
6100056172
E.ON Energie, a.s.
03.05.2005
05.05.2005
09.05.2005
25 497,00 CZK
0,00
za el.energii za 30.12.04-11.4.05, è.o.m.3100119631-Jaroslavice 195,Zlín-OVS
-9 727,00
FAZ
205102781
S00JP004ST8D
26078201
6100056172
E.ON Energie, a.s.
03.05.2005
09.05.2005
05.05.2005
15 770,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100119631-Jaroslavice 195,Zlín-OVS
-15 770,00
VYD
205102782
S00JP004STBY
26078201
6100054865
E.ON Energie, a.s.
03.05.2005
05.05.2005
09.05.2005
42 760,00 CZK
0,00
za el.energii za 30.12.04-24.3.05, è.o.m.3100118932-Náves Louky 68-OVS
-21 440,00
FAZ
205102783
S00JP004STA3
26078201
6100054865
E.ON Energie, a.s.
03.05.2005
09.05.2005
05.05.2005
21 320,00 CZK
0,00
záloha za el.energii za 5/2005, è.o.m.3100118932-Náves Louky 68-OVS
-21 320,00
VYD
205102784
S00JP004STDO
26078201
6100054972
E.ON Energie, a.s.
03.05.2005
05.05.2005
09.05.2005
12 453,00 CZK
0,00
za el.energii za 30.12.04-2.4.05, è.o.m.3100118985-Lhotka Zlín-OVS
-3 113,00
FAZ
205102785
S00JP004STCT
26078201
6100054972
záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100118985-Lhotka Zlín-OVS
E.ON Energie, a.s.
03.05.2005
09.05.2005
9 340,00 CZK
05.05.2005
0,00
-9 340,00
VYD
205102786
S00JP004STFE
26078201
6100047018
E.ON Energie, a.s.
03.05.2005
05.05.2005
09.05.2005
82 635,00 CZK
0,00
za el.energii za 24.12.04-13.4.05, è.o.m.3100112107-T.Bati 44,Zlín-OVS
-25 435,00
FAZ
205102787
S00JP004STEJ
26078201
6100047018
E.ON Energie, a.s.
03.05.2005
09.05.2005
05.05.2005
57 200,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100112107....-OVS
-57 200,00
FAK
205102788
S00JP004STH4
47346558
2005076
Pospíšil Oldøich
04.05.2005
07.05.2005
09.05.2005
450,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-450,00
FAK
205102789
S00JP004STKP
45192235
750129301
Nowaco mrazírny,a.s.
04.05.2005
13.05.2005
12.05.2005
1 716,80 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 716,80
FAK
205102790
S00JP004STJU
13698745
2508817
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
04.05.2005
09.05.2005
13.05.2005
1 281,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 281,00
FAK
205102791
S00JP004STIZ
46967851
421503507
PENAM spol. s r.o.
04.05.2005
12.05.2005
12.05.2005
74,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-74,00
FAK
205102792
S00JP004STLK
26899949
5107797
JATKA UB, s.r.o.
04.05.2005
12.05.2005
12.05.2005
1 014,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 014,00
FAK
205102793
S00JP004STMF
00531928
252047
HC Hamé Zlín
04.05.2005
12.05.2005
12.05.2005
97 104,00 CZK
0,00
služby spojené s poøádáním veøejného bruslení-OŠZmaTV
-97 104,00
FAK
205102794
S00JP004STNA
47903783
2005700577
Gordic spol. s r.o.
04.05.2005
16.05.2005
13.09.2005
13 209,00 CZK
0,00
PID bílý-OIS
-13 209,00
FAK
205102795
S00JP004STO5
67024572
04/2005
Sdružení pøátel her Ašóka
04.05.2005
11.05.2005
16.05.2005
2 130,00 CZK
0,00
za letní dìts.tábor v ter.30.7.-7.8.2005 pro Štìpána Šubíka nar.30.8.1996-FKSP
-2 130,00
FAK
205102796
S00JP004SU15
27076288
25055010
ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
04.05.2005
12.05.2005
11.05.2005
2 818,50 CZK
0,00
vodné,stoèné-OVS
-2 818,50
FAK
205102797
opravy HW-OVS
S00JP004STP0
26183684
12036 RI
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
04.05.2005
13.05.2005
5 021,80 CZK
10.05.2005
0,00
-5 021,80
FAK
205102798
S00JP004STQV
25523091
2005094
TOFI CZ,spol.s r.o.
04.05.2005
11.05.2005
11.05.2005
64 599,20 CZK
0,00
balíèek OOPP kri-zový štáb-OVS
-64 599,20
FAK
205102799
S00JP004STRQ
10094806
FV250146
Radislav Vymyslický
04.05.2005
16.05.2005
11.05.2005
900,00 CZK
0,00
za provozní prohlídky výtahù-OVS
-900,00
FAK
205102800
S00JP004SU20
15213862
05/146
Holotik Richard
04.05.2005
31.05.2005
12.05.2005
1 221,00 CZK
0,00
žlutý písek-OMZ
-1 221,00
FAK
205102801
S00JP004STTG
26270978
5172
LESY POD HOSTÝNEM s r.o.
04.05.2005
24.05.2005
31.05.2005
195 466,00 CZK
0,00
práce výrobní povahy v pìstební èinnosti-OMZ
-195 466,00
FAK
205102802
S00JP004STUB
26270978
5142
LESY POD HOSTÝNEM s r.o.
04.05.2005
09.05.2005
24.05.2005
76 279,00 CZK
0,00
sazenice stromkù-OMZ
-76 279,00
FAK
205102803
S00JP004STV6
18748767
3/2005
Ruszelák Josef
04.05.2005
11.05.2005
10.05.2005
8 000,00 CZK
0,00
obraz "Jaro na Zlínských pasekách"-OKP
26.4.05 - návšteva prezidentského páru
dar pro paní Klausovou
osobnì v ateliéru vybrala Mgr. Ondrová
-8 000,00
FAK
205102804
S00JP004STW1
25817183
4544176
Radio Èas s.r.o.
04.05.2005
02.06.2005
10.05.2005
11 900,00 CZK
0,00
ozvuèení námìstí-OKP
26.4.05 - návštìva prezidentského páru
objednávka è. OKP-10/25/2005
-11 900,00
FAK
205102805
S00JP004STXW
00013552
2520100076
SVIT a.s. Zlín
04.05.2005
16.05.2005
02.06.2005
1,00 CZK
0,00
pronájem nemov.pozemku-OŽPaZ
-1,00
FAK
205102806
S00JP004STYR
60711086
15020192
Technické služby Zlín,s.r
04.05.2005
16.05.2005
12.05.2005
216 137,32 CZK
0,00
pøistavování a odvoz kontejnerù v rámci akce" Èisté mìsto" za 4/2005-OŽPaZ
-216 137,32
FAK
205102807
S00JP004STZM
26653664
16.05.2005
1
SKATE KLUB Zlín
04.05.2005
28.02.2005
5 250,00 CZK
-5 250,00
250475
ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
04.05.2005
17.05.2005
5 006,00 CZK
0,00
ozvuèení akce City Air Contest ve Zlínì-odbor kultury
FAK
205102808
S00JP004STSL
27076288
napojení vodovodní pøípojky na hlavní øad-ORIA
-5 006,00
FAK
205102809
S00JP004SU0A
44004010
2005/021
TRIM s.r.o.
04.05.2005
17.05.2005
17.05.2005
192 000,00 CZK
0,00
rekonstrukce Zámecké restaurace-Zámek Zlín-ORIA
-192 000,00
FAK
205102810
S00JP004SU3V
27076288
25045010
ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
04.05.2005
17.05.2005
13.05.2005
63 861,50 CZK
0,00
vodné,stoèné-EO
-63 861,50
FAK
205102811
S00JP004SU4Q
25327755
9
Soukromá stø. hotel. škol
04.05.2005
11.05.2005
13.05.2005
15 000,00 CZK
0,00
za obèerstvení dne 15.4.2005 - slavnostní pøijetí hokejistù na radnici -OCR,VaVV
-15 000,00
FAK
205102812
S00JP004SU7B
42619327
20050835
Miroslav Kafka-nápojové a
04.05.2005
16.05.2005
09.05.2005
3 593,52 CZK
0,00
spotøeba surovin za mìsíc 4/2005 z nápoj.automatu-MP
-3 593,52
FAK
205102813
S00JP004SU86
46307311
2504232
Sportovní kluby policie Z
04.05.2005
07.05.2005
16.05.2005
24 078,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie-1.1.-30.4.2005,vyúèt.vody,el.en.-MP
-24 078,00
FAK
205102814
S00JP004SU5L
46967851
421503464
PENAM spol. s r.o.
04.05.2005
12.05.2005
13.05.2005
405,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-405,00
FAK
205102815
S00JP004SU6G
25581210
42505524
Výrobna lahùdek a uzenin
04.05.2005
18.05.2005
10.05.2005
914,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-914,50
FAK
205102816
S00JP004SU91
60711086
15090048
Technické služby Zlín,s.r
04.05.2005
02.06.2005
18.05.2005
2 570,40 CZK
0,00
práce kropícího vozu-OMZ
-2 570,40
FAK
205102817
S00JP004SUAW
60711086
15090047
Technické služby Zlín,s.r
04.05.2005
01.06.2005
02.06.2005
3 415,30 CZK
0,00
úklid èerné skládky-OŽPaZ
-3 415,30
FAK
205102818
S00JP004SUBR
60711086
15090046
Technické služby Zlín,s.r
04.05.2005
16.05.2005
01.06.2005
3 612,84 CZK
0,00
úklid nám.Míru-Kvìtinové trhy ve dnech 28-29.04.2005 pro OCR,VaVV
-3 612,84
FAK
205102819
S00JP004SUCM
47678488
10512856
ABEL-Computer s.r.o.
04.05.2005
16.05.2005
16.05.2005
1 059,10 CZK
0,00
Renovace toneru HP LJ 1200(C7115A) - k tiskárnì inv. è. 161365, kanc.è.108E - vìcná správnost: Kovaøíková
-1 059,10
FAK
205102820
S00JP004SUDH
renovace toneru-OSaÚP
47678488
10512881
ABEL-Computer s.r.o.
04.05.2005
16.05.2005
1 487,50 CZK
12.05.2005
0,00
-1 487,50
FAK
205102821
S00JP004SUEC
62181581
200504/6
Oliviera Fuksová
04.05.2005
01.06.2005
13.05.2005
2 059,00 CZK
0,00
mytí vozidel za 4/2005-MP
-2 059,00
FAK
205102822
S00JP004SUF7
44117434
105027
Charita Zlín,spoleèenství
04.05.2005
02.07.2005
01.06.2005
600,00 CZK
0,00
za poskytnutou soc.pomoc pro p.Michala Tomka,Zlín Malenovice-OSV
-600,00
FAK
205102823
S00JP004SUG2
44117434
105026
Charita Zlín,spoleèenství
04.05.2005
02.07.2005
29.06.2005
696,00 CZK
0,00
za poskytnutou soc.pomoc pro p.Danielu Žigovou,Zlín-OSV
-696,00
FAK
205102824
S00JP004SUHX
44117434
105024
Charita Zlín,spoleèenství
04.05.2005
27.06.2005
29.06.2005
80,00 CZK
0,00
za dopravu nábytku pro p.mila,Zlín-OSV
-80,00
FAK
205102825
S00JP004SUIS
44117434
105023
Charita Zlín,spoleèenství
04.05.2005
28.06.2005
15.06.2005
752,50 CZK
0,00
za poskytnutou soc.pomoc pro p.Hanu Zichovou,Zlín-OSV
-752,50
FAK
205102826
S00JP004SUJN
18811337
5050501168
Moravské teplárny, a.s.
05.05.2005
17.05.2005
27.06.2005
34 265,70 CZK
0,00
tepelná energie za 4/05-OVS
-34 265,70
FAK
205102827
S00JP004SUKI
18811337
5050501171
Moravské teplárny, a.s.
05.05.2005
17.05.2005
17.05.2005
29 098,70 CZK
0,00
tepelná energie za 4/05-OVS
-29 098,70
FAK
205102828
S00JP004SULD
25547933
25190002
MORAVAN-SAFETY BELTS a.s.
05.05.2005
16.05.2005
17.05.2005
1 106,00 CZK
0,00
refundace mzdy p.Vaculíka,dne 22.4.05-školení strojníkù øízených Statut.m.Zlín-OVS
-1 106,00
FAK
205102829
S00JP004SUM8
47114983
1933008080
Èeská pošta,s.p.Praha 3
05.05.2005
18.05.2005
16.05.2005
357,00 CZK
0,00
nadstandardní zpracování pk A za 4/05-EO
-357,00
FAK
205102830
S00JP004SUN3
47114983
1933007987
Èeská pošta,s.p.Praha 3
05.05.2005
18.05.2005
16.05.2005
618,80 CZK
0,00
nadstandardní zpracování pk A za 4/05-EO
-618,80
FAK
205102831
S00JP004SUOY
26913453
10000217
Správa a údržba silnic Zl
05.05.2005
16.05.2005
16.05.2005
621,50 CZK
0,00
telefonní hovory za 4/04, OI Maják
OKP
pobrodný rozpis pøílohou
-621,50
16.05.2005
FAK
205102832
S00JP004SUPT
16190955
5
DELVITA a.s.
05.05.2005
16.05.2005
1 400,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky-OKP
-1 400,00
FAK
205102833
S00JP004SUQO
60730153
5700489
Dopravní spoleènost Zlín-
05.05.2005
20.05.2005
13.05.2005
19 421,00 CZK
0,00
instalce letákù a plakátù-OKP
9.4./16.4.-30.4.05
obj. è. OKP - 10/18/2005
-19 421,00
FAK
205102834
S00JP004SURJ
47901519
2500400
Pohøebnictví Zlín,spol.s
05.05.2005
11.05.2005
20.05.2005
952,00 CZK
0,00
za vìnec položený 4.5.2005 k Památníkù padlých-OKP
60. výroèí osvobození ÈSR - 1945
-952,00
FAK
205102835
S00JP004SUSE
46347828
304508
Láznì Luhaèovice, a.s.
05.05.2005
17.05.2005
11.05.2005
2 846,50 CZK
0,00
refundace mzdy L.Pavlíštíka-úèast -20.zasedání ZmZ, dne 7.4.2005-OKP
-2 846,50
FAK
205102836
S00JP004SUT9
26913453
10000222
Správa a údržba silnic Zl
05.05.2005
16.05.2005
17.05.2005
160,70 CZK
0,00
za obsluhu tlf.ústøedny a provoz.náklady tarifikátoru za 4/05, OI Maják-OKP
-160,70
FAK
205102837
S00JP004SUU4
48117820
1052010931
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
05.05.2005
03.06.2005
16.05.2005
13 728,10 CZK
0,00
toner,oprava kopírky-OD
-13 728,10
FAK
205102838
S00JP004SUVZ
25322478
2503919
AVONET, s.r.o.
05.05.2005
12.05.2005
06.06.2005
36 295,00 CZK
0,00
Internet - 4/2005-OIS
-36 295,00
FAK
205102839
S00JP004SUWU
18811337
5050501169
Moravské teplárny, a.s.
05.05.2005
17.05.2005
10.05.2005
36 713,30 CZK
0,00
tepelná energie za 4/05-OMZ
-36 713,30
FAK
205102840
S00JP004SUXP
25313533
5012
AGROS Moravia spol. s r.o
05.05.2005
01.06.2005
17.05.2005
5 887,00 CZK
0,00
výsadba a pøesazení stromu-loklita Louky-náves-OMZ
-5 887,00
FAK
205102841
S00JP004SUYK
25313533
5011
AGROS Moravia spol. s r.o
05.05.2005
01.06.2005
30.05.2005
14 202,00 CZK
0,00
výsadba stromù-lokalita Louky,Maják-OMZ
-14 202,00
FAK
205102842
S00JP004SUZF
25322478
2503921
AVONET, s.r.o.
05.05.2005
12.05.2005
30.05.2005
1 059,00 CZK
0,00
Internet za 4/05 v Alternativì-odbor kultury.
-1 059,00
FAK
205102843
S00JP004SV03
46347089
1050478
Teplárna Otrokovice a.s.
05.05.2005
17.05.2005
3 876,10 CZK
10.05.2005
0,00
tepelná energie za 4/05, Mlýnská-odbor kultury a OSV
-3 876,10
FAK
205102844
S00JP004SV1Y
47678488
10512857
ABEL-Computer s.r.o.
05.05.2005
16.05.2005
17.05.2005
1 035,30 CZK
0,00
renovace toneeru-OSV
-1 035,30
FAK
205102845
S00JP004SV2T
45274851
F514400303
SEVT, a.s.
05.05.2005
13.05.2005
12.05.2005
7 269,10 CZK
0,00
Nákup formuláøù - "Žádost o výpis z Rejstøíku trestù" - odd. ovìøování.
Vìcná správnost: Kotková
-7 269,10
FAK
205102846
S00JP004SV3O
72437774
510152
Slezáèek Petr
05.05.2005
09.05.2005
11.05.2005
2 581,00 CZK
0,00
oprava vozidla ZLL 34-36-OŽPaZ
-2 581,00
FAK
205102847
S00JP004SV4J
60711086
15040277
Technické služby Zlín,s.r
05.05.2005
16.05.2005
09.05.2005
2 438 599,53 CZK
0,00
odstranìní odpadu-SKO za 4/2005-OŽPaZ
-2 438 599,53
FAK
205102848
S00JP004SV5E
12741361
32/2005
Jaromír Oškera SKLENÁØSTV
05.05.2005
16.05.2005
16.05.2005
404,00 CZK
0,00
sklenáøské práce-zrcadlo-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-404,00
FAK
205102849
S00JP004SV69
26259575
1050035
ELKOMA-CZ,s.r.o.
05.05.2005
09.05.2005
16.05.2005
3 514,00 CZK
0,00
lampy,nabíjeèky,baterie-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-3 514,00
FAK
205102850
S00JP004SV74
40364020
62261
Libor Kopèil
05.05.2005
13.05.2005
12.05.2005
360,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-360,00
FAK
205102851
S00JP004SV8Z
63486440
5307066
FILEX, s.r.o.
05.05.2005
16.05.2005
17.05.2005
66,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-66,00
FAK
205102852
S00JP004SV9U
26899949
5108076
JATKA UB, s.r.o.
05.05.2005
16.05.2005
17.05.2005
928,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-928,00
FAK
205102853
S00JP004SVAP
13692747
25309236
WASTEX spol.s.r.o.
05.05.2005
10.05.2005
17.05.2005
2 939,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-2 939,00
FAK
205102854
S00JP004SVBK
49455834
50402007
Laksyma, a.s.
05.05.2005
10.05.2005
17.05.2005
885,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-885,00
17.05.2005
FAK
205102855
S00JP004SVCF
15527379
205008
ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o.
05.05.2005
29.05.2005
98 662,00 CZK
0,00
výsadba keøù v lokalitì Malenovic-OMZ
-98 662,00
FAK
205102856
S00JP004SVDA
60711086
15070341
Technické služby Zlín,s.r
05.05.2005
14.05.2005
30.05.2005
55 392,12 CZK
0,00
za odstranìní odpadu na skládce SD za 4/2005-OMZ
-55 392,12
FAK
205102857
S00JP004SVE5
72437774
510147
Slezáèek Petr
05.05.2005
05.05.2005
26.05.2005
565,00 CZK
0,00
oprava vozdka 1ZO 39-91-OMZ
-565,00
FAK
205102858
S00JP004SVF0
25342410
30303/2005
STAVOSVIT, a.s.
05.05.2005
16.05.2005
08.06.2005
1 944,00 CZK
0,00
uložení odpadu dne 15.4.2005-OMZ
-1 944,00
FAK
205102859
S00JP004SVGV
60711086
15130045
Technické služby Zlín,s.r
05.05.2005
02.06.2005
23.05.2005
5 140,80 CZK
0,00
údržba provozu kašny-OMZ
-5 140,80
FAK
205102860
S00JP004SVHQ
60711086
15130044
Technické služby Zlín,s.r
05.05.2005
02.06.2005
02.06.2005
13 708,80 CZK
0,00
práce s plošinou-OMZ
-13 708,80
FAK
205102861
S00JP004SVIL
48402991
5/2005
Jindra Ivan
05.05.2005
03.06.2005
02.06.2005
1 845,00 CZK
0,00
dohledávání historického majetku lesa-OMZ
-1 845,00
FAK
205102862
S00JP004SVKB
71006958
300003
Mateøská škola Zlín
05.05.2005
14.04.2005
01.06.2005
1 170,00 CZK
0,00
za pronájem místnosti za 1-3/2005-OSV
-1 170,00
FAK
205102863
S00JP004SVJG
71006958
300004
Mateøská škola Zlín
05.05.2005
14.04.2005
13.05.2005
2 802,00 CZK
0,00
za plyn,el.energie,vodné,stoèné-OSV
-2 802,00
FAZ
205102864
S00JP004SVL6
26078201
6100047454
E.ON Energie, a.s.
05.05.2005
09.05.2005
13.05.2005
210,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100112668-T.Bati 3906,Zlín-CO OVS
-210,00
FAZ
205102865
S00JP004SVM1
26078201
6100047454
E.ON Energie, a.s.
05.05.2005
09.05.2005
09.05.2005
210,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100112662-T.Bati 3692,Zlín-CO OVS
-210,00
FAZ
205102866
S00JP004SVNW
26078201
6100048335
E.ON Energie, a.s.
05.05.2005
09.05.2005
09.05.2005
80,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100114552-Kvítková 3345,Zlín-CO OVS
-80,00
09.05.2005
FAK
205102867
S00JP004SVQH
46345191
04505
STaDO s.r.o.
05.05.2005
14.05.2005
1 349,50 CZK
0,00
za zednickou opravu podhledu balkonu u chaty na Sirákovì è.7-FKSP
-1 349,50
FAK
205102868
S00JP004SVRC
61721492
002
Bohdana Jiøíèková
05.05.2005
19.05.2005
11.05.2005
5 000,00 CZK
0,00
za dìtskou letní rekreaci v RS REVIKA v ter.7.-13.8.2005 /dìti: Petr Dlouhý,nar.1.9.1991, Marek Dlouhý, nar.13.11.1997/ naší zamìstnankynì Janette Dlouhé-FKSP
-5 000,00
VYD
205102869
S00JP004SVOR
26078201
6100054524
E.ON Energie, a.s.
05.05.2005
05.05.2005
11.05.2005
12 596,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 8.12.04-16.3.05, è.o.m.3100118823-Kotìrova 4395,Zlín
-1 346,00
FAZ
205102870
S00JP004SVPM
26078201
6100054524
E.ON Energie, a.s.
05.05.2005
09.05.2005
05.05.2005
11 250,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100118823-Kotìrova 4395,Zlín
-11 250,00
FAK
205102871
S00JP004SVS7
26058103
5290091
BONNO GASTRO SERVIS s.r.o
06.05.2005
15.05.2005
09.05.2005
283,50 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-283,50
FAK
205102872
S00JP004SVT2
26058103
5290092
BONNO GASTRO SERVIS s.r.o
06.05.2005
15.05.2005
12.05.2005
103,60 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-103,60
FAK
205102873
S00JP004SVUX
12712400
0505315
Irena Chlachulová-ARTIK
06.05.2005
17.05.2005
12.05.2005
1 566,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 566,00
FAK
205102874
S00JP004SVVS
26899949
5108224
JATKA UB, s.r.o.
06.05.2005
18.05.2005
17.05.2005
2 574,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 574,00
FAK
205102875
S00JP004SVWN
63486440
5307083
FILEX, s.r.o.
06.05.2005
16.05.2005
16.05.2005
115,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-115,00
FAK
205102876
S00JP004SVXI
26899949
5108170
JATKA UB, s.r.o.
06.05.2005
17.05.2005
12.05.2005
677,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-677,00
FAK
205102877
S00JP004SVYD
63486440
5307162
FILEX, s.r.o.
06.05.2005
17.05.2005
13.05.2005
229,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-229,00
FAK
205102878
S00JP004SVZ8
26899949
5108056
JATKA UB, s.r.o.
06.05.2005
16.05.2005
13.05.2005
937,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-937,00
13.05.2005
FAK
205102879
S00JP004SW0W
26309190
320150015
IMOS Zlín s.r.o.
06.05.2005
29.05.2005
189 648,00 CZK
0,00
chodník z návsi Lužkovic smìr Hvozdná,stav.práce za 4/2005-ORIA
-189 648,00
FAK
205102880
S00JP004SW1R
45274924
1010521063
Stavby silnic a železnic,
06.05.2005
30.05.2005
30.05.2005
1 354 404,50 CZK
0,00
stav.práce za 4/2005-chodník Kudlov-I.et.-II.,III.a IV.èást-ORIA
-1 354 404,50
FAK
205102881
S00JP004SW2M
45274924
1010523045
Stavby silnic a železnic,
06.05.2005
30.05.2005
30.05.2005
984 437,10 CZK
0,00
stav.práce za 4/2005-rekonstrukce kom.vè.kanalizace-Bøí Jaroòkù,chodníky-levá strana-ORIA
-984 437,10
FAK
205102882
S00JP004SW3H
26222183
24-2005
Kaninga s.r.o.
06.05.2005
12.05.2005
30.05.2005
180 320,00 CZK
0,00
inženýrská èinnost-"Rekonstukce a dostavba Mìstské ledové plochy Zlín,Bøeznická"-ORIA
-180 320,00
FAK
205102883
S00JP004SWBD
63474026
85070858
PNEU PLUS s.r.o.
06.05.2005
29.04.2005
13.05.2005
131,00 CZK
0,00
montáž pneu-OMZ
-131,00
FAK
205102884
S00JP004SWC8
63474026
85070896
PNEU PLUS s.r.o.
06.05.2005
03.05.2005
13.05.2005
278,00 CZK
0,00
montáž pneu-OMZ
-278,00
FAK
205102885
S00JP004SWD3
63474026
85070906
PNEU PLUS s.r.o.
06.05.2005
04.05.2005
13.05.2005
168,00 CZK
0,00
montáž pneu-OMZ
-168,00
FAK
205102886
S00JP004SWEY
25318187
506796
Wimers Zlín v.o.s.
06.05.2005
04.06.2005
13.05.2005
896,00 CZK
0,00
nákup formuláøù-OMZ
-896,00
FAK
205102887
S00JP004SWY6
40417131
250100038
Ludmila Bìhulová
06.05.2005
12.05.2005
13.05.2005
307,00 CZK
0,00
Odd. ovìøování - oprava kalkulaè.strojù-OOS - kanc. è. 0001 - vìcná správnost: Kotková
-307,00
FAK
205102888
S00JP004SWXB
60730153
5700500
Dopravní spoleènost Zlín-
06.05.2005
20.05.2005
19.05.2005
518,00 CZK
0,00
instalace letákù-OKP
obj. è. OKP-10/3/2005
veøejná beseda JS I
-518,00
FAK
205102889
S00JP004SWWG
42339626
602677
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
06.05.2005
16.05.2005
20.05.2005
257 603,00 CZK
0,00
tisk Magazín Zlín 5/04-OVaVV
-257 603,00
FAK
205102890
S00JP004SWVL
47906413
550067
refundace mzdy-p.Stuchlík-porada velitelù a starostù øíz.m.Zlín, dne 8.4.2005-OVS
AUTOKOM, spol. s r.o.
06.05.2005
16.05.2005
916,00 CZK
12.05.2005
0,00
-916,00
FAK
205102891
S00JP004SWUQ
60713089
959068
MICHLOVSKÝ spo. s r.o.
06.05.2005
19.05.2005
12.05.2005
934,00 CZK
0,00
refundace mzdy-p.Paška-porada velitelù a starostù øíz.m.Zlín, dne 8.4.2005-OVS
-934,00
FAK
205102892
S00JP004SWTV
60713089
959067
MICHLOVSKÝ spo. s r.o.
06.05.2005
19.05.2005
19.05.2005
1 183,00 CZK
0,00
refundace mzdy-p.Vavruša-porada velitelù,øíz.m.Zlín, dne 8.4.2005-OVS
-1 183,00
FAK
205102893
S00JP004SWS0
46967699
5081
GEOTOP spol. s r.o.
06.05.2005
17.05.2005
19.05.2005
102 816,00 CZK
0,00
vyhotovení geometrického plánu-OD
-102 816,00
-102 816,00
FAK
205102894
S00JP004SWR5
12221481
501
Jiøí Matúš, ing.
06.05.2005
16.05.2005
30.05.2005
14 649,00 CZK
0,00
za zamìøení a vypracování dokumentace pro stavbu "Zlín-parkovištì ul.Potoky"-OD
-14 649,00
FAK
205102895
S00JP004SWQA
60374781
2005001
Petr Bohm
06.05.2005
29.05.2005
19.05.2005
10 900,00 CZK
0,00
odkácení lípy-OŽpaZ
-10 900,00
FAK
205102896
S00JP004SWPF
66224349
49/2005
Eva Køivánková, JUDr.
06.05.2005
20.05.2005
25.05.2005
15 000,00 CZK
0,00
za poskytnutou právní pomoc za 3/2005-OŽPaZ
-15 000,00
FAK
205102897
S00JP004SWOK
66224349
51/2005
Eva Køivánková, JUDr.
06.05.2005
20.05.2005
20.05.2005
15 000,00 CZK
0,00
za poskytnutou právní pomoc za 4/2005-OŽPaZ
-15 000,00
VYD
205102898
S00JP004SWNP
67008763
250100006
Danuše Šmigurová
06.05.2005
18.05.2005
20.05.2005
166 077,50 CZK
0,00
vyúètování provozu Útulku pro zvíøata v nouzi Vršava Zlín za 4/2005-OŽPaZ
-16 077,50
FAZ
205102899
S00JP004SWMU
67008763
250800005
Danuše Šmigurová
06.05.2005
14.05.2005
16.05.2005
150 000,00 CZK
0,00
záloha na provoz Útulku pro zvíøata v nouzi Vršava-Zlín za 5/2005-OŽPaZ
-150 000,00
FAK
205102900
S00JP004SWLZ
66224349
50/2005
Eva Køivánková, JUDr.
06.05.2005
20.05.2005
12.05.2005
12 000,00 CZK
0,00
za poskytnutou právní pomoc za 3/2005-OMZ
-12 000,00
FAK
205102901
S00JP004SWK4
66224349
52/2005
Eva Køivánková, JUDr.
06.05.2005
20.05.2005
23.05.2005
12 000,00 CZK
0,00
za poskytnutou právní pomoc za 4/2005-OMZ
-12 000,00
FAK
205102902
S00JP004SWJ9
40994848
255085
L.A.S.T., spol. s r.o.
06.05.2005
04.06.2005
86 068,00 CZK
23.05.2005
0,00
skluzavky-OMZ
-86 068,00
FAK
205102903
S00JP004SWIE
16301421
41117
Milan Neèas - GASTRO
06.05.2005
13.05.2005
03.06.2005
38 926,00 CZK
0,00
za odebrané obìdy za 4/2005-OMZ
-38 926,00
FAK
205102904
S00JP004SWGO
26227061
2050442
BCServis CZ s.r.o.
06.05.2005
30.05.2005
13.05.2005
6 299,50 CZK
0,00
pracovní rukavice,zapalovací svíèka,kombi klíè-OMZ
-6 299,50
FAK
205102905
S00JP004SWHJ
45788235
6120257463
BARUM CONTINENTAL spol. s
06.05.2005
03.06.2005
30.05.2005
1 417,00 CZK
0,00
D 16.9/14-34 TR218A-OMZ
-1 417,00
FAK
205102906
S00JP004SWFT
45309655
25000289
D.H.S.-spol.s r.o.
06.05.2005
16.05.2005
03.06.2005
80 000,00 CZK
0,00
za komplexní øešitelský servis za 4/2005-MP
-80 000,00
FAK
205102907
S00JP004SW4C
40985661
2005/014
Zdenìk Vacek VALUC
06.05.2005
12.05.2005
13.05.2005
2 017,50 CZK
0,00
oprava vozidla ZLE 26-32-MP, i.è. 750
-2 017,50
FAK
205102908
S00JP004SW57
26700778
7005000141
Dräger Safety s.r.o.
06.05.2005
18.05.2005
13.05.2005
952,00 CZK
0,00
kontrola kompozitní láhve-MP, inv. è. 4750
-952,00
FAK
205102909
S00JP004SW62
10573321
0504265
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
06.05.2005
12.05.2005
17.05.2005
12 447,40 CZK
0,00
oprava pøenosového zaøízení EZS-MP, inv. è. 147920
-12 447,40
FAK
205102910
S00JP004SW7X
10573321
0504264
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
06.05.2005
12.05.2005
17.05.2005
16 469,60 CZK
0,00
oprava pøenosového zaøízení EZS-MP, inv. è. 74140
-16 469,60
FAK
205102911
S00JP004SW8S
10573321
0504266
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
06.05.2005
12.05.2005
17.05.2005
17 034,90 CZK
0,00
oprava a seøízení pøijímacího zaøízení PCO MPZ-MP, inv. è. 160518
-17 034,90
FAK
205102912
S00JP004SW9N
25854054
2005001949
ZOO PENSION-Grégr s.r.o.
06.05.2005
12.05.2005
17.05.2005
2 306,00 CZK
0,00
krmivo pro psy-MP
-2 306,00
FAK
205102913
S00JP004SWAI
10573321
0504263
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
06.05.2005
12.05.2005
13.05.2005
23 603,70 CZK
0,00
rozšíøení vnitøního monitoringu budovy MP Zlín Santražiny 3312-MP - tech.zhodnocení inv. è. 4408
-23 603,70
FAK
205102914
S00JP004SWZ1
26886847
2005084
MP RENTAX, s.r.o.
06.05.2005
17.05.2005
19 040,00 CZK
20.05.2005
0,00
technický dozor investora "Rekonstrukce komunikace vè.kanalizace-Bøí Jaroòkù"-ORIA
-19 040,00
FAK
205102915
S00JP004SX1K
60371498
20050800
Støedisko služeb školám
09.05.2005
12.05.2005
13.05.2005
420,00 CZK
0,00
Speciální pedagogika pro uèitele-dne 22.4.2005,úèastnice paní Helena Koneèná- Nivy OPaV
-420,00
FAK
205102916
S00JP004SX0P
48471178
42/2005
Hudební sdružení Zlín
09.05.2005
20.05.2005
13.05.2005
6 000,00 CZK
0,00
za úèinkování hudby dne 4.5.05-Slavnostní shromáždìní k 60.výroèí osvobození Zlína-Památník obìtem 2.svìt.války-OKP
obj. è. - OKP-10/30/2005
-6 000,00
FAK
205102917
S00JP004SXGH
48117820
1052010954
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
09.05.2005
04.06.2005
17.05.2005
523,60 CZK
0,00
celkové vyèištìní kopírovacího stroje-EO
-523,60
FAK
205102918
S00JP004SXHC
47903783
2005700579
Gordic spol. s r.o.
09.05.2005
18.05.2005
03.06.2005
632,00 CZK
0,00
konfigurace PC pro èerpání rozpoètu-EO
-632,00
FAK
205102919
S00JP004SXI7
48117820
1052010953
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
09.05.2005
04.06.2005
18.05.2005
1 047,20 CZK
0,00
celkové èištìní kopírky-OSM-pí. Rosíková
-1 047,20
FAK
205102920
S00JP004SXW9
64949681
0139640505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
03.06.2005
1 722,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220474 - p.Semelová - OSV
-1 722,00
FAK
205102921
S00JP004SXX4
64949681
0139650505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
565,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220475 - služební - OSV
-565,00
FAK
205102922
S00JP004SXVE
64949681
0139850505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
1 302,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220341 - p.Poboøilová - OSV
-1 302,50
FAK
205102923
S00JP004SX2F
70850887
420053
Domov-penzion pro dùchodc
09.05.2005
15.05.2005
24.05.2005
385,00 CZK
0,00
4/05 vodné,stoèné,teplo,telefony,pronájem vybavení-OKP
OI Brouèkova
-385,00
VYD
205102924
S00JP004SX3A
26078201
6100070531
E.ON Energie, a.s.
09.05.2005
17.05.2005
13.05.2005
15 563,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 30.12.04-7.4.05, è.o.m.3100128590-Zálešná IV 1179,Zlín-OKP
-7 933,00
FAK
205102925
S00JP004SY0I
64949681
0140020505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
17.05.2005
932,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220325 - ing.Urbanovský - odd.koncepcí
-932,00
24.05.2005
FAZ
205102926
S00JP004SX45
26078201
6100070531
E.ON Energie, a.s.
09.05.2005
18.05.2005
3 630,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100128590-Zálešná IV 1179,Zlín
-3 630,00
FAK
205102927
S00JP004SXZU
64949681
0139500505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
18.05.2005
556,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220466 - p.Belza - hl.energetik
-556,00
FAK
205102928
S00JP004SXYZ
64949681
0139840505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
1 303,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220338 - ing.Novák - ÚHA
-1 303,00
FAK
205102929
S00JP004SY1D
64949681
0140060505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
946,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220329 - ORIA, ing. Jurèák
-946,00
FAK
205102930
S00JP004SXKX
46282823
FA2005006
Nadìžda Matìjíèková
09.05.2005
12.05.2005
24.05.2005
3 000,00 CZK
0,00
složky,kalkulaèka-OŽPaZ
-3 000,00
FAK
205102931
S00JP004SY28
64949681
0139790505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
17.05.2005
1 834,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220249 - ing.Dorazil - ORIA
-1 834,00
FAK
205102932
S00JP004SY33
64949681
0140500505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
467,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604221639 - p.Hloušek - ORIA
-467,50
FAK
205102933
S00JP004SY4Y
64949681
0140490505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
445,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604221638 - p.Hanke - ORIA
-445,00
FAK
205102934
S00JP004SXB6
00176150
4050011646
Minolta spol. s r.o.
09.05.2005
15.05.2005
24.05.2005
2 338,40 CZK
0,00
Minolta servis za 5/2005-OSaÚP
-2 338,40
FAK
205102935
S00JP004SY5T
64949681
0139870505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
13.05.2005
543,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220343 - p.Karlíková - ORIA
-543,50
FAK
205102936
S00JP004SY6O
64949681
0140480505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
440,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604221637 - p.Šidlík - ORIA
-440,00
FAK
205102937
S00JP004SXC1
65831993
4
Zapletal Zdenìk
09.05.2005
12.05.2005
24.05.2005
10 000,00 CZK
0,00
Poøad Pavla Køíže a Z.Zapletala-Porouchaní andìlé - beseda s hercem a spisovatelem v rámci "Týdne Alternativy" - odbor kultury
-10 000,00
18.05.2005
FAK
205102938
S00JP004SY7J
64949681
0140240505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
353,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220449 - p.Rudolfová - OOS
-353,50
FAK
205102939
S00JP004SY8E
64949681
0139820505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
492,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220336 - ing.Šrajer - OOS
-492,50
VYD
205102940
S00JP004SXDW
26078201
6100056273
E.ON Energie, a.s.
09.05.2005
17.05.2005
24.05.2005
1 898,00 CZK
0,00
za el.energii za 30.12.04-1.4.05, è.o.m.3100119653-Náves 7 Zlín-odbor kultury
-658,00
FAK
205102941
S00JP004SY99
64949681
0140250505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
17.05.2005
331,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220450 - p.Švehlík - OOS
-331,00
FAZ
205102942
S00JP004SXER
26078201
3100246370
24.05.2005
E.ON Energie, a.s.
09.05.2005
18.05.2005
1 240,00 CZK
-1 240,00
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
453,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100119653-Náves 7,Zlín-odbor kultury
FAK
205102943
S00JP004SYA4
64949681
0140330505
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220456 - p.Šimková - kriz.øízení
-453,00
FAK
205102944
S00JP004SYBZ
64949681
0140280505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
455,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220448 - p.Bouchal - kriz.øízení
-455,50
FAK
205102945
S00JP004SYEK
64949681
0140270505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
745,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220446 - p.Klinkovská - OD
-745,00
FAK
205102946
S00JP004SYCU
64949681
0139660505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
857,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220476 - p.Kasala - OD
-857,00
FAK
205102947
S00JP004SYDP
64949681
0139890505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
1 533,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220345 - ing.Dohnal - OD
-1 533,50
FAK
205102948
S00JP004SXJ2
25917137
2005316
MÌSTSKÉ KNIHY
09.05.2005
04.05.2005
24.05.2005
324,00 CZK
0,00
za prodej knihy "Smlouva o Ústavì pro Evropu" do MITS pro informace -OCR, VaVV
-324,00
FAK
205102949
S00JP004SYGA
64949681
0139930505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
991,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220314 - p.Doležalová - OPaV
-991,00
FAK
205102950
S00JP004SYFF
64949681
0140580505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
205,00 CZK
24.05.2005
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604221646 - mobil oddìlení - OPaV
-205,00
FAK
205102951
S00JP004SYJV
64949681
0139780505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
1 234,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220248 - mgr.Opravil - OŠZMaTV
-1 234,50
FAK
205102952
S00JP004SYI0
64949681
0139720505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
894,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220296 - ing.Muharová - OŠZMaTV
-894,00
FAK
205102953
S00JP004SYH5
64949681
0139750505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
763,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220293 - p.Voøechovská - OŠZMaTV
-763,50
FAK
205102954
S00JP004SYLL
64949681
0139760505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
147,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220304 - p.Paterová - OSV
-147,50
FAK
205102955
S00JP004SXMN
10564764
23/05
Dvorník Jan
09.05.2005
16.05.2005
24.05.2005
640,00 CZK
0,00
úklidové práce-èištìní a leštìní podlahy v obøadní síni-OVS
-640,00
FAK
205102956
S00JP004SXNI
40430201
5/2005
Josef Konèák
09.05.2005
20.05.2005
16.05.2005
960,00 CZK
0,00
za truhláøské práce na opravách krytu radiátoru-OVS
-960,00
FAK
205102957
S00JP004SYKQ
64949681
0140030505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
17.05.2005
965,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220326 - ing.Hejná - OKaVA
-965,50
FAK
205102958
S00JP004SYMG
64949681
0140510505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
936,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604221636 - ing.Jemelka - OSM
-936,50
FAK
205102959
S00JP004SYNB
64949681
0139810505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
463,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220335 - p.Rosíková - OSM
-463,50
FAK
205102960
S00JP004SXLS
25334255
25300122
FRANC spol.s r.o.
09.05.2005
16.05.2005
24.05.2005
357,00 CZK
0,00
oprava koberce kanceláø è.210-OVS
-357,00
FAK
205102961
S00JP004SYO6
64949681
0139960505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
16.05.2005
440,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220317 - ing.Gurecký - OSM
-440,50
FAK
205102962
S00JP004SYP1
64949681
0140400505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
1 464,50 CZK
24.05.2005
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220473 - p.Rychlíková - odb.kultury
-1 464,50
FAK
205102963
S00JP004SYQW
64949681
0140340505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
895,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220457 - p.Pešatová - odb.kultury
-895,50
VYD
205102964
S00JP004SX50
26078201
6100046730
E.ON Energie, a.s.
09.05.2005
17.05.2005
24.05.2005
404,00 CZK
0,00
za el.energii za 30.12.04-15.4.05, è.o.m.3100111839-Štefánikova 3864,Zlín-OVS
-164,00
FAK
205102965
S00JP004SYRR
64949681
0139920505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
17.05.2005
1 217,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220349 - ing.Stašková - EO
-1 217,50
FAK
205102966
S00JP004SYSM
64949681
0140100505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
494,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220244 - ing.Šubík - EO
-494,50
FAZ
205102967
S00JP004SX6V
26078201
6100046730
E.ON Energie, a.s.
09.05.2005
18.05.2005
24.05.2005
240,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100111839-Štefánikova 3864,Zlín-OVS
-240,00
FAK
205102968
S00JP004SYTH
64949681
0140320505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
18.05.2005
951,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220455 - p.Èevorová - OSaÚP
-951,00
VYD
205102969
S00JP004SX7Q
26078201
6100042771
E.ON Energie, a.s.
09.05.2005
17.05.2005
24.05.2005
30 373,00 CZK
0,00
za el.energii za 31.12.04-1.4.05, è.o.m.3100103602-Burešov 4886,Zlín-OVS
-3 373,00
FAK
205102970
S00JP004SYUC
64949681
0140460505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
17.05.2005
1 217,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220507 - ing.Skácel - OSaÚP
-1 217,00
FAK
205102971
S00JP004SYV7
64949681
0139990505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
440,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220321 - ing.Obdržálek - OSaÚP
-440,50
FAK
205102972
S00JP004SYW2
64949681
0139900505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
584,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220346 - ing.Nìmcová - OSaÚP
-584,50
FAK
205102973
S00JP004SYXX
64949681
0140000505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
667,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220322 - p.Hanzlík - ŽO
-667,00
VYP
205102974
S00JP004SX9G
49970194
6100069043
Jihomoravská energetika
09.05.2005
20.05.2005
580,00 CZK
24.05.2005
0,00
za el.energii za 30.12.04-15.4.05, è.o.m.3100127434-Lhotka-OVS
720,00
FAK
205102975
S00JP004SYYS
64949681
0140600505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
20.05.2005
1 132,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604221655 - p.Hasíková - ŽO
-1 132,00
FAZ
205102976
S00JP004SXAB
26078201
6100069043
E.ON Energie, a.s.
09.05.2005
18.05.2005
24.05.2005
250,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100127434-Lhotka-OVS
-250,00
FAK
205102977
S00JP004SYZN
64949681
0139710505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
18.05.2005
959,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220299 - mgr.Kuèerová - OP
-959,50
FAK
205102978
S00JP004SZ0B
64949681
0139630505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
499,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220471 - p.Húš•ová - OIS
-499,00
FAK
205102979
S00JP004SXOD
61722995
13/2005
Tomáš Pavlíèek
09.05.2005
20.05.2005
24.05.2005
47 673,00 CZK
0,00
za malíøské a natìraèské práce chaty Sirákov-FKSP
-47 673,00
FAK
205102980
S00JP004SZ16
64949681
0139680505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
18.05.2005
1 264,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220290 - ing.Gavlas - OIS
-1 264,50
FAK
205102981
S00JP004SZ21
64949681
0139770505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
486,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220247 - p.Pastyøík - OIS
-486,50
FAZ
205102982
S00JP004SX8L
26078201
6100042771
E.ON Energie, a.s.
09.05.2005
18.05.2005
24.05.2005
27 000,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100103602-OVS
-27 000,00
FAK
205102983
S00JP004SZ3W
64949681
0140350505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
18.05.2005
341,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 736300222 - SMS connect - MP
-341,50
FAK
205102984
S00JP004SZ4R
64949681
0139460505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
13 341,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220339, 604220251 ... - MP
-13 341,50
FAK
205102985
S00JP004SXFM
45241384
11517
ARAL CR,a.s.
09.05.2005
15.05.2005
24.05.2005
98 494,93 CZK
0,00
za PHM zboží a služby za 4/2005-OMZ
-98 494,93
FAK
205102986
S00JP004SZN4
64949681
0140540505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
673,50 CZK
23.05.2005
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604221642 - Santražiny - OMZ
-673,50
FAK
205102987
S00JP004SZOZ
64949681
0139610505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
1 464,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220469 - p.Øezníèková - OMZ
-1 464,00
FAK
205102988
S00JP004SXP8
25733621
15043336
Contactel s.r.o.
09.05.2005
22.05.2005
24.05.2005
52 092,50 CZK
0,00
mezimìstské volání,za 4/2005, - OVS
-52 092,50
FAK
205102989
S00JP004SZLE
64949681
0140570505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
19.05.2005
180,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604221645 - Santražiny - OMZ
-180,00
FAK
205102990
S00JP004SZM9
64949681
0140560505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
220,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604221644 - Santražiny - OMZ
-220,00
FAK
205102991
S00JP004SZJO
64949681
0140550505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
235,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604221643 - Santražiny - OMZ
-235,00
FAK
205102992
S00JP004SZKJ
64949681
0140530505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
239,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604221641 - Santražiny - OMZ
-239,50
FAK
205102993
S00JP004SZIT
64949681
0140520505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
190,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604221640 - Santražiny - OMZ
-190,50
FAK
205102994
S00JP004SZHY
64949681
0140410505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
450,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220478 - p.Vašek - OMZ
-450,50
FAK
205102995
S00JP004SZG3
64949681
0140170505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
770,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604227972 - p.Holík M. - OMZ
-770,00
FAK
205102996
S00JP004SZDI
64949681
0139980505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
2 735,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220319 - p. Pospíšilík - OMZ
-2 735,00
FAK
205102997
S00JP004SXRY
32060386
950997
LIEÈREH
09.05.2005
18.04.2005
210,00 CZK
24.05.2005
-210,00
èasopis Rehabilitace na rok 2005-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-210,00
FAK
205102998
S00JP004SZED
64949681
0139950505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
1 698,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220316 - ing.Divoký - OMZ
-1 698,00
FAK
205102999
S00JP004SXQ3
45222851
717
Jaromír Janèa
09.05.2005
19.05.2005
24.05.2005
1 014,30 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 014,30
FAK
205103000
S00JP004SZF8
64949681
0139970505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
19.05.2005
800,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220318 - p.Kochta -OMZ
-800,00
FAK
205103001
S00JP004SZAX
64949681
0139860505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
712,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220342 - p.Maòásková - OMZ
-712,50
FAK
205103002
S00JP004SXST
13692747
25309233
WASTEX spol.s.r.o.
09.05.2005
10.05.2005
24.05.2005
7 034,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-7 034,00
FAK
205103003
S00JP004SZCN
64949681
0139600505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
18.05.2005
146,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220468 - p.Vyoral - OMZ
-146,50
FAK
205103004
S00JP004SZBS
64949681
0139480505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
748,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220463 - p.Holík Z. - OMZ
-748,00
FAK
205103005
S00JP004SXTO
61974994
256430192
ZP Šumvald,a.s.
09.05.2005
18.05.2005
24.05.2005
209,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-209,00
FAK
205103006
S00JP004SXUJ
49455834
50402009
Laksyma, a.s.
09.05.2005
10.05.2005
18.05.2005
816,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-816,00
FAK
205103007
S00JP004SZ6H
64949681
0140380505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
18.05.2005
672,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220462 - p.Vašátková - OŽPaZ
-672,50
FAK
205103008
S00JP004T0C3
64949681
0140010505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
1 827,00 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220312-OKP p.Komínek
-1 827,00
FAK
205103009
S00JP004SZ5M
64949681
0140360505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
13.06.2005
501,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220460 - p.Navrátil - OŽPaZ
-501,00
FAK
205103010
S00JP004T0AD
64949681
0140430505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
513,50 CZK
24.05.2005
0,00
za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220481- SNII, p.Kostková, OCR,VaVV
-513,50
FAK
205103011
S00JP004SZ7C
64949681
0139620505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
515,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220470 - p.Vašátková - OŽPaZ
-515,50
FAK
205103012
S00JP004T0B8
64949681
0140260505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
2 160,50 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220451-OKP p.Rabel
-2 160,50
FAK
205103013
S00JP004SZ87
64949681
0139940505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
1 200,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220315 - ing.Pavlovová - OŽPaZ
-1 200,50
FAK
205103014
S00JP004SZ92
64949681
0140370505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
442,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220461 - p.Kupský - OŽPaZ
-442,50
FAK
205103015
S00JP004T08N
64949681
0139800505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
147,50 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220334-OKP p.Doležal
-147,50
FAK
205103016
S00JP004T09I
64949681
0140200505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
2 567,00 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220441-OKP p.Steska
-2 567,00
FAK
205103017
S00JP004T07S
64949681
0140150505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
1 661,50 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2005, è.tel.604227955-OKP p.Soldán
-1 661,50
FAK
205103018
S00JP004T06X
64949681
0140120505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
13.06.2005
2 286,00 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220246-OKP p-Lang
-2 286,00
FAK
205103019
S00JP004T052
64949681
0140110505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
06.06.2005
3 064,00 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220245, OKP ing.Eidová
-3 064,00
FAK
205103020
S00JP004T047
64949681
0140230505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
1 614,00 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220444-OKP pí.Jordánová
-1 614,00
FAK
205103021
S00JP004T01M
64949681
0140210505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
1 502,00 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220442-OKP p.Szpak
-1 502,00
FAK
205103022
S00JP004T02H
64949681
0140220505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
878,50 CZK
06.06.2005
0,00
za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220443-OKP Ing. Hladík
-878,50
FAK
205103023
S00JP004T03C
64949681
0140470505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
15.06.2005
1 433,00 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2005, è.tel.604221635-OKP-P. Badalová
-1 433,00
FAK
205103024
S00JP004T00R
64949681
0140140505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
3 268,50 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2005, è.tel.604210808-OKP p.Janeèka
-3 268,50
FAK
205103025
S00JP004SZU5
64949681
0139880505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
3 138,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220344 - p.Daòová - OCR,VaVV
-3 138,50
FAK
205103026
S00JP004SZV0
64949681
0139700505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
2 967,00 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220350-OKP p.Nováèková
-2 967,00
FAK
205103027
S00JP004SZTA
64949681
0140190505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
888,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 737207342 - sl. Vystavìlová - OCR,VaVV
-888,50
FAK
205103028
S00JP004SZSF
64949681
0139910505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
440,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220348 - MITS - OCR,VaVV
-440,50
FAK
205103029
S00JP004SZQP
64949681
0139490505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
480,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220464 - SNI, ST OCR,VaVV
-480,50
FAK
205103030
S00JP004SZWV
64949681
0140130505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
2 273,00 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2005, è.tel.604210807-OKP MuDr.Øihák
-2 273,00
FAK
205103031
S00JP004SZRK
64949681
0139690505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
6 187,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220313 - ing.Mikel - ST
-6 187,00
FAK
205103032
S00JP004SZPU
64949681
0139470505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
488,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604227974 - p.Divilková - OCR,VaVV
-488,00
FAK
205103033
S00JP004SZXQ
64949681
0139740505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
1 546,50 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220294-OKP-ing. arch. Petr
-1 546,50
FAK
205103034
S00JP004SZYL
64949681
0139670505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
17 288,00 CZK
24.05.2005
0,00
za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220340-OKP Mgr.Úlehla
-17 288,00
FAK
205103035
S00JP004SZZG
64949681
0139590505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
885,00 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2005, è.tel.604227985-OKP p.Dvorský
-885,00
FAK
205103036
S00JP004T0R0
64949681
0140160505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
1 237,00 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2005, è.tel.603443838-OVS M.Ševèík
-1 237,00
FAK
205103037
S00JP004T0Q5
64949681
0140590505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
1 747,50 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2005, è.tel.604221648-GSM brána-OVS
-1 747,50
FAK
205103038
S00JP004T0PA
64949681
0140440505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
534,50 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220483-OVS p.Vaøák
-534,50
FAK
205103039
S00JP004T0OF
64949681
0140450505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
226,00 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220484-OVs p.Brada
-226,00
FAK
205103040
S00JP004T0NK
64949681
0140290505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
25.05.2005
147,50 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220452-OVS p.Bìloušková Šárka
-147,50
FAK
205103041
S00JP004T0MP
64949681
0140300505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
25.05.2005
416,00 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220453-OVs p.Kašíková
-416,00
FAK
205103042
S00JP004T0LU
64949681
0140310505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
178,50 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220454-OVS p.Øezníèková
-178,50
FAK
205103043
S00JP004T0KZ
64949681
0139830505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
465,00 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220337-OVS p.Zavadil
-465,00
FAK
205103044
S00JP004T0I9
64949681
0140050505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
451,00 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220328-OVS p.Jakuba
-451,00
FAK
205103045
S00JP004T0J4
64949681
0140040505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
441,50 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220327-OVS p.Ševèík J.
-441,50
FAK
205103046
S00JP004T0GJ
64949681
0140420505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
3 900,50 CZK
24.05.2005
0,00
za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220479-OVS brána radnice
-3 900,50
FAK
205103047
S00JP004T0HE
64949681
0140090505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
1 097,50 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220243-OVS p.Salaj
-1 097,50
FAK
205103048
S00JP004T0DY
64949681
0140070505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
572,00 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220331-OVS p.Køižková
-572,00
FAK
205103049
S00JP004T0ET
64949681
0140080505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
5 322,50 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220332,652,604290264-OVS p.Èervený,Pekárek,Jelínek
-5 322,50
FAK
205103050
S00JP004T0FO
64949681
0139730505
T-Mobile Czech Republic a
09.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
6 432,50 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220295-OVS-brána radnice
-6 432,50
FAK
205103051
S00JP004T0UL
45676763
200511
Hambálek Petr
09.05.2005
23.05.2005
24.05.2005
1 750,00 CZK
0,00
za rekreaèní pobyt Petra Kolenèíka,nar.13.3.1989,který se uskuteèní na øece Salze v Rakousku v ter.6.-10.6.2005-FKSP
-1 750,00
FAK
205103052
S00JP004T0SV
62180975
2005022
Janèík Svatoslav
09.05.2005
14.05.2005
11.05.2005
2 600,00 CZK
0,00
ubytování za 5/2005-p.Baleja Michal-OSV
-2 600,00
FAK
205103053
S00JP004T0TQ
00216224
9174/0515/05
Vzdìlávací støedisko MU
09.05.2005
05.05.2005
20.05.2005
5 330,00 CZK
0,00
za 1.soustøedìní ZOZ-sociální péèe ve dnech 2.-6.5.2005-OPaV /p.Michálková/
-5 330,00
FAZ
205103054
S00JP004T0VG
45245681
5109839
VERLAG DASHOFER spol.s r.
09.05.2005
19.05.2005
20.05.2005
1 663,00 CZK
0,00
záloha na "Lexikon úèetních souvztažností pro pøíspìvkové organizace"-OKaVA
-1 663,00
FAK
205103055
S00JP004T0WB
42337593
5/2005
Jarmila Horsáková
09.05.2005
11.05.2005
17.05.2005
6 270,00 CZK
0,00
za provedení arch.admin.prací pro spisovnu za 4/2005 - OVS
-6 270,00
FAK
205103056
S00JP004TA0T
15213862
FO/05/106
Holotik Richard
10.05.2005
12.05.2005
11.05.2005
1 511,50 CZK
0,00
písek-OMZ
-1 511,50
FAK
205103057
S00JP004T0X6
18754244
2005082
Leopold Janský
10.05.2005
03.06.2005
12.05.2005
44 217,00 CZK
0,00
generální oprava motoru KOHLER CH 27S-OMZ
-44 217,00
-44 217,00
01.06.2005
FAK
205103058
S00JP004T0Y1
42340802
510031
KKS, spol. s r.o.
10.05.2005
05.06.2005
512 185,60 CZK
0,00
staveb.práce na akci Regenerace panel.sídlištì JS-èást Hony a Podlesí-OMZ
-512 185,60
FAZ
205103059
S00JP004T0ZW
49970194
6100071259
Jihomoravská energetika
10.05.2005
16.05.2005
30.05.2005
50,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100129165-buòka Kleèùvka Zlín-OVS
-50,00
FAK
205103060
S00JP004T19B
26942178
20050255
M LORDY s.r.o.
10.05.2005
23.05.2005
16.05.2005
3 825,00 CZK
0,00
kontrola okruhù ve vazbì na výsledek hospodaøení,pøevod hospodáøs.èinnosti do rozpoètu k 1.1.2005-EO
-3 825,00
FAK
205103061
S00JP004T1A6
26942178
20050256
M LORDY s.r.o.
10.05.2005
23.05.2005
23.05.2005
14 000,00 CZK
0,00
školení-rozpoètová skladba 31.3. + 21.4., na radnici 38 zanìstnancù + 4 ze správy domù a bytù EO
-14 000,00
FAK
205103062
S00JP004T18G
47683341
110301
AUTO Heller, s.r.o.
10.05.2005
23.05.2005
23.05.2005
339 800,00 CZK
0,00
os.automobil FABIA Combi Elegance 1,2 47 kW - barva bílá ,vè.pøíslušenství - kriz.øízení
-339 800,00
FAK
205103063
S00JP004T1B1
61411680
16/2005
Jan Švéda,ing.
10.05.2005
03.06.2005
23.05.2005
37 170,80 CZK
0,00
kontrola,oprava ptaèích budek-OMZ
-37 170,80
FAK
205103064
S00JP004T1CW
00011754
0027379450
LINDE TECHNOPLYN a.s.
10.05.2005
21.05.2005
01.06.2005
1 212,10 CZK
0,00
nájemné ost.tech.plyny,C2H2-OMZ
-1 212,10
FAK
205103065
S00JP004T1UE
26078201
6100056273
E.ON Energie, a.s.
10.05.2005
23.05.2005
23.05.2005
335,00 CZK
0,00
za el.energii za 2.4.-30.4.2005, è.o.m. 3100119653 - Náves 7 - odb.kultury
-335,00
FAK
205103066
S00JP004T1DR
48447404
20350085
Vìra Zelenková
10.05.2005
23.05.2005
23.05.2005
9 360,00 CZK
0,00
pøekladatels.služby-OMZ
-9 360,00
FAK
205103067
S00JP004T1EM
15213862
FO/05/157
Holotik Richard
10.05.2005
03.06.2005
23.05.2005
1 124,50 CZK
0,00
písek žlutý-OMZ
-1 124,50
FAK
205103068
S00JP004T1V9
72437774
510154
Slezáèek Petr
10.05.2005
10.05.2005
03.06.2005
3 941,00 CZK
0,00
oprava mechanismu stahovaèky, Š Octavie ZLK 60-00 - OKP
inv.è. 4792
-3 941,00
FAK
205103069
S00JP004T1FH
úklidové práce v bud.è.12-OMZ
10564764
26/05
Dvorník Jan
10.05.2005
20.05.2005
1 380,00 CZK
11.05.2005
0,00
-1 380,00
FAK
205103070
S00JP003WC3E
25530372
2005/0106
K & K Øemesla, s.r.o.
10.05.2005
18.05.2005
20.05.2005
7 061,50 CZK
0,00
15 x vlajka èerná - OKP
spotøební materiál
obj. è. OKP-10/28/2005
-7 061,50
FAK
205103071
S00JP004T1GC
26215578
050500029
TAJMAC-ZPS, a.s.
10.05.2005
20.05.2005
16.05.2005
895,00 CZK
0,00
refundace mezd za 4/2005-školení strojníkù SDHO,p.Paták Karel-OVS
-895,00
FAK
205103072
S00JP003WC49
26215578
050500028
TAJMAC-ZPS, a.s.
10.05.2005
20.05.2005
18.05.2005
973,00 CZK
0,00
refundace mzdy, p. Jaroslav Hrobaøík - zasedání ZMZ 7.4.2005 - OKP
-973,00
FAK
205103073
S00JP004T1H7
26276682
5020500299
Sdružení podnikatelù
10.05.2005
20.05.2005
18.05.2005
10 243,30 CZK
0,00
stoèné,užívání neveøej.kanalizace za 4/2005-OVS
-10 243,30
FAK
205103074
S00JP003WC54
60193336
11515422
Èeský Telecom
10.05.2005
18.05.2005
20.05.2005
4 498,20 CZK
0,00
analogové okruhy - OVS
-4 498,20
FAK
205103075
S00JP004T1I2
25788001
37009737
ÈESKÝ MOBIL a.s.
10.05.2005
22.05.2005
18.05.2005
7 307,50 CZK
0,00
za Oskar za 4.4.-3.5.2005, è.tel.608556898-OVS
-7 307,50
FAK
205103076
S00JP004T1JX
49970607
250006977
Jihomoravská plynárenská,
10.05.2005
20.05.2005
20.05.2005
1 312,00 CZK
0,00
refundace mzdy p.Paták Milan-školení velitelù øíz.MZ-OVS
-1 312,00
FAK
205103077
S00JP003WC6Z
25516264
250100048
ENFIN CZ, a.s.
10.05.2005
19.05.2005
20.05.2005
1 200,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky - OKP
-1 200,00
FAK
205103078
S00JP004T1KS
25864033
3005127
VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ,s.r.o
10.05.2005
23.05.2005
19.05.2005
24 832,50 CZK
0,00
Zlínská pohlednice na šíøení slivovice, 1925 ks á 12,90 Kè pro prodej v MITS, -OCR,VaVV
-24 832,50
FAK
205103079
S00JP003WC7U
25379038
5230120
AG AUTO spol. s r.o.
10.05.2005
13.05.2005
24.05.2005
950,00 CZK
0,00
refundace mzdy, p.Ludmila Vývodová - zasedání ZMZ 7.4.2005 - OKP
-950,00
FAK
205103080
S00JP004T1LN
60730153
5700551
Dopravní spoleènost Zlín-
10.05.2005
22.05.2005
11.05.2005
2 547,00 CZK
0,00
instalace letákù-OŽPaZ
-2 547,00
20.05.2005
FAK
205103081
S00JP004T1MI
60711086
15090051
Technické služby Zlín,s.r
10.05.2005
20.05.2005
15 893,50 CZK
0,00
vývoz odpadkových košù na psí exkrementy 4/2005-OŽPaZ
-15 893,50
FAK
205103082
S00JP004T1ND
46276475
1-05
Zlínská astron. spoleènos
10.05.2005
21.05.2005
20.05.2005
800,00 CZK
0,00
pøíprava a prezent.programu-Den Zemì-OŽPaZ
-800,00
FAK
205103083
S00JP004T10K
61721492
003
Bohdana Jiøíèková
10.05.2005
25.05.2005
18.05.2005
2 500,00 CZK
0,00
za dìtskou letní rekreaci-Renata Kafková,nar.6.11.1993, dcera p.Petry Kafkové v RS REVIKA ve Vizovicích v ter.7.-13.8.2005-FKSP
-2 500,00
FAK
205103084
S00JP004T17L
45272956
6387980916
Èeská pojiš•ovna a.s.
10.05.2005
25.05.2005
19.05.2005
6 520,00 CZK
0,00
pojištìní motor.vozidel za 4/2005 - MP
-6 520,00
FAK
205103085
S00JP004T1O8
42339316
05/11
Pavel Šiška, ing. arch.
10.05.2005
01.06.2005
16.05.2005
148 750,00 CZK
0,00
"Regenerace-Bartošova ètvr•-èást mezi ulicemi M.Knesla,Dukelská a Døevnická"-OD
-148 750,00
FAK
205103086
S00JP004T11F
25319256
2005150
KAROP, s.r.o.
10.05.2005
29.04.2005
08.06.2005
1 901,00 CZK
0,00
za opravu vozidla VW Golf IV VARI, ZLL 15-12 - MP, I.È. 6430
-1 901,00
FAK
205103087
S00JP004T12A
49969081
050009
F.N.C., s r.o.
10.05.2005
06.05.2005
16.05.2005
52 955,00 CZK
0,00
skøíòová sestava - buk, bøíza, lavièka s vìšákem - MP
-52 955,00
FAK
205103088
S00JP004T1P3
49455834
50402004
Laksyma, a.s.
10.05.2005
10.05.2005
16.05.2005
136,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-136,00
FAK
205103089
S00JP004T135
26245833
2005047
EXTRA AGENCY s.r.o.
10.05.2005
17.05.2005
18.05.2005
3 843,70 CZK
0,00
nálepky - objekty PCO - MP
-3 843,70
FAK
205103090
S00JP004T1QY
25594028
2500696
FIALKA CZ, s.r.o.
10.05.2005
15.05.2005
17.05.2005
976,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-976,00
FAK
205103091
S00JP004T140
25319256
2005163
KAROP, s.r.o.
10.05.2005
24.05.2005
18.05.2005
28 179,00 CZK
0,00
za opravu vozidla VW Golf IV VARI, ZLL 15-12 - MP, inv. è. 6430
-28 179,00
FAK
205103092
S00JP004T1RT
71007407
300004
Mateøská škola Zlín
10.05.2005
19.05.2005
20.05.2005
478,00 CZK
0,00
vodné,stoèné-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-478,00
19.05.2005
FAK
205103093
S00JP004T1SO
13692747
25308982
WASTEX spol.s.r.o.
10.05.2005
10.05.2005
2 985,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-2 985,00
FAK
205103094
S00JP004T15V
10573321
0504267
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
10.05.2005
23.05.2005
18.05.2005
1 987,30 CZK
0,00
za havarijní opravu inertního kamerového systému, èekací místnost budovy MP - MP, inv. è. 4408
-1 987,30
FAK
205103095
S00JP004T1TJ
45478821
99704155
NOVAK S TANN s.r.o.
10.05.2005
19.05.2005
20.05.2005
10 192,50 CZK
0,00
èisticí prostøedky-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-10 192,50
FAK
205103096
S00JP004T16Q
12432687
2500026
Vladimír Nášel - SANA
10.05.2005
17.05.2005
18.05.2005
1 718,00 CZK
0,00
za havarijní opravy minerálního podhledu v místnosti pro pøedvedené v budovì MP - MP, iv. è. 2645
-1 718,00
FAK
205103097
S00JP003WC8P
60709901
FV25002700
CS 21 ZLÍN, s.r.o.
10.05.2005
24.05.2005
17.05.2005
1 074,00 CZK
0,00
renovace toneru do tiskárny-OHS p.Ševèík Josef-OVS
-1 074,00
FAK
205103098
S00JP003WCFQ
12712400
0505671
Irena Chlachulová-ARTIK
11.05.2005
24.05.2005
23.05.2005
73,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-73,00
FAK
205103099
S00JP003WCEV
49455834
50401636
Laksyma, a.s.
11.05.2005
10.05.2005
25.05.2005
295,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-295,00
FAK
205103100
S00JP003WCD0
45192235
750141866
Nowaco mrazírny,a.s.
11.05.2005
23.05.2005
19.05.2005
3 485,70 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-3 485,70
FAK
205103101
S00JP003WCC5
26899949
5108518
JATKA UB, s.r.o.
11.05.2005
23.05.2005
23.05.2005
1 374,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 374,00
FAK
205103102
S00JP003WCBA
63486440
5307488
FILEX, s.r.o.
11.05.2005
23.05.2005
19.05.2005
483,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-483,00
FAK
205103103
S00JP003WCAF
26899949
5108598
JATKA UB, s.r.o.
11.05.2005
24.05.2005
19.05.2005
1 600,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 600,00
FAK
205103104
S00JP003WC9K
26899949
5108416
JATKA UB, s.r.o.
11.05.2005
20.05.2005
20.05.2005
895,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-895,00
19.05.2005
FAK
205103105
S00JP003WCHG
45192235
750166436
Nowaco mrazírny,a.s.
11.05.2005
09.06.2005
2 398,80 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-2 398,80
FAK
205103106
S00JP003WCGL
25581210
42505838
Výrobna lahùdek a uzenin
11.05.2005
24.05.2005
09.06.2005
1 179,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 179,00
FAK
205103107
S00JP003WCIB
47678488
10513443
ABEL-Computer s.r.o.
11.05.2005
23.05.2005
24.05.2005
1 035,30 CZK
0,00
renovace toneru-EO
-1 035,30
FAK
205103108
S00JP003WCJ6
46287736
25710348
Šenkeøík Ivo - Domoz
11.05.2005
23.05.2005
19.05.2005
6 039,50 CZK
0,00
èisticí prostøedky-MP
-6 039,50
FAK
205103109
S00JP003WCK1
60193336
11515423
Èeský Telecom
11.05.2005
18.05.2005
25.05.2005
4 498,20 CZK
0,00
analogové okruhy-MP
-4 498,20
FAK
205103110
S00JP003WCMR
26183684
12118RI
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
11.05.2005
19.05.2005
20.05.2005
1 071,00 CZK
0,00
lokalizace a odstr.poruchy pøes modem-OVS
-1 071,00
FAK
205103111
S00JP003WD0M
47906413
510422
AUTOKOM, spol. s r.o.
11.05.2005
23.05.2005
17.05.2005
5 428,00 CZK
0,00
oprava vozidla ZL 64-77-OVS
-5 428,00
FAK
205103112
S00JP003WD1H
47906413
510421
AUTOKOM, spol. s r.o.
11.05.2005
23.05.2005
19.05.2005
32 847,50 CZK
0,00
oprava vozidla ZL 53-69-OVS
-32 847,50
FAK
205103113
S00JP003WD2C
25547879
95190004
MORAVAN-AEROPLANES a.s.
11.05.2005
16.05.2005
19.05.2005
1 125,00 CZK
0,00
refundace mzdy p.Pavla Vyorala-porada velitelù, dne 8.4.2005-OVS
-1 125,00
FAK
205103114
S00JP003WCNM
47114983
5106040013
Èeská pošta,s.p.Praha 3
11.05.2005
31.05.2005
16.05.2005
38 553,60 CZK
0,00
roznáška Mag.m.Zlín è.5/2005-OVaVV
-38 553,60
FAK
205103115
S00JP003WCOH
47114983
1933008710
Èeská pošta,s.p.Praha 3
11.05.2005
23.05.2005
30.05.2005
148,80 CZK
0,00
za nadstandardní zpracov.pk B za 4/2005-EO
-148,80
FAK
205103116
S00JP003WCPC
60730153
5700569
Dopravní spoleènost Zlín-
11.05.2005
26.05.2005
20.05.2005
1 131,00 CZK
0,00
instalace letákù "1. máj" - odbor kultury
-1 131,00
25.05.2005
FAK
205103117
S00JP003WCQ7
67061812
131/2005
Ondruš Radek
11.05.2005
08.06.2005
11 500,00 CZK
0,00
za provedenou pøednášku a úèast v diskusi "Správní øád 500/2004 Sb. a jeho aplikace v praxi magistrátu m. Zlína-OPaV
-11 500,00
FAK
205103118
S00JP003WCR2
49157566
2005004
Sportovní klub orientaèní
11.05.2005
13.05.2005
08.06.2005
1 500,00 CZK
0,00
za sportovní soustøedìní v orientaèním bìhu Petra Cetkovského r.è.871119/4536 v ter.27.4.-1.5.2005 ve sportov.areálu Vidnava-FKSP
-1 500,00
FAK
205103119
S00JP003WCSX
48117820
1052010971
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
11.05.2005
08.06.2005
13.05.2005
523,60 CZK
0,00
Oprava kopírovacího stroje Aficio Ricoh 1013, inv. è.172080, kanc.è.110 - celkové vyèistìní kopírky, nastavení, kontrola funkcí-OOS
vìcná správnost: odd. ovìøování, pí Výsmeková.
-523,60
FAK
205103120
S00JP003WCTS
48117820
1052010970
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
11.05.2005
08.06.2005
08.06.2005
3 122,60 CZK
0,00
oprava kopírky + toner - OSM pí Urbánková
-3 122,60
FAK
205103121
S00JP003WCUN
46992308
2005000779
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
11.05.2005
21.05.2005
08.06.2005
32 902,00 CZK
0,00
tech.podpora modulù CityWare-za 4/05-OIS
-32 902,00
FAK
205103122
S00JP003WCVI
18754244
2005084
Leopold Janský
11.05.2005
03.06.2005
20.05.2005
4 646,90 CZK
0,00
oprava pásma,oprava jamkovaèe-OMZ
-4 646,90
VYZ
205103123
S00JP003WCWD
00499153
2130627306
01.06.2005
Economia, a.s.
11.05.2005
26.05.2005
960,00 CZK
0,00
Èeská pojiš•ovna a.s.
11.05.2005
04.05.2005
8 906,00 CZK
0,00
vyúèt.zálohy na pøedpl."Moderní obec" od 5/2005-4/2006-OMZ
FAK
205103124
S00JP003WDMK
45272956
8409158116
pojištìní motor.vozidel a mechanismù-OMZ
-8 906,00
FAK
205103125
S00JP003WDJZ
45272956
9067388315
Èeská pojiš•ovna a.s.
11.05.2005
04.05.2005
23.05.2005
790,00 CZK
0,00
pojištìní motor.vozidel-OMZ
-790,00
FAK
205103126
S00JP003WDKU
45272956
8409157914
Èeská pojiš•ovna a.s.
11.05.2005
04.05.2005
23.05.2005
737,00 CZK
0,00
ZLL 40-04, pojištìní motor.vozidla 4/05-OKP
pojistná smlouva - 84091579-14
inv.è. 6003
-737,00
FAK
205103127
S00JP003WDLP
45272956
6181684814
Èeská pojiš•ovna a.s.
11.05.2005
04.05.2005
13.05.2005
19 868,00 CZK
0,00
pojištìní motor.vozidel-OVS
-19 868,00
FAK
205103128
S00JP004R4RY
49240129
C/05/16254/6/05
CCS Èeská spol.pro plateb
11.05.2005
26.05.2005
158 044,21 CZK
13.05.2005
-158 044,21
za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS za 4/2005-OVS
VYZ
205103129
S00JP003WCX8
00499153
2130627606
Economia, a.s.
11.05.2005
26.05.2005
960,00 CZK
0,00
Vincent Ivo
11.05.2005
20.05.2005
60 385,50 CZK
0,00
vyúètování záloha na pøedpl."Moderní obec"-od 6/2005-5/2006-OŽPaZ
FAK
205103130
S00JP003WCY3
12436828
200521
lístkovnice 4 zásuvková,2 zásuvková-ŽO
-60 385,50
FAK
205103131
S00JP003WCZY
12436828
200522
Vincent Ivo
11.05.2005
20.05.2005
19.05.2005
2 844,00 CZK
0,00
oprava pracovní desky ÚHA
-2 844,00
FAK
205103132
S00JP003WD37
65826540
82005
Morávek Richard
11.05.2005
09.06.2005
25.05.2005
294 940,00 CZK
0,00
za montáž telekomunikaèního zaøízení na stavbì-pøekládka telekomunikaè.kabelù na ul.Bøí Jaroòkù-ORIA
-294 940,00
FAK
205103133
S00JP003WD42
25507893
500021
KB projekt, s.r.o.
11.05.2005
23.05.2005
08.06.2005
29 750,00 CZK
0,00
za úpravu trafostanice na Mìsts.ledové ploše-ORIA
-29 750,00
FAK
205103134
S00JP003WD5X
25507893
500020
KB projekt, s.r.o.
11.05.2005
23.05.2005
30.05.2005
59 500,00 CZK
0,00
za výkon autorského dozoru za 3,4,/2005-"Rekonstrukce a dostavba Mìsts.led.plochy Zlín"-ORIA
-59 500,00
FAK
205103135
S00JP003WD6S
64949681
0140180505
T-Mobile Czech Republic a
11.05.2005
24.05.2005
30.05.2005
1 217,00 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2005, è.tel.604227982-OD p.Kubáè
-1 217,00
FAK
205103136
S00JP003WD7N
26930111
240106172
ProComputer s.r.o.
11.05.2005
19.05.2005
24.05.2005
679,00 CZK
0,00
toner do tiskárny-OD
-679,00
FAK
205103137
S00JP004R4UJ
40991873
05008
Šilerová Jitka
11.05.2005
18.05.2005
20.05.2005
3 700,00 CZK
0,00
jubilanti - kvìtiny-OKP
-3 700,00
FAK
205103138
S00JP004R4TO
68627815
14/05
Josef PALA nákupní støedi
11.05.2005
16.05.2005
18.05.2005
6 150,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky-OKP
-6 150,00
FAK
205103139
S00JP004R4ST
68045786
FO500011
Jankoviè Tomáš
11.05.2005
09.05.2005
12.05.2005
3 750,00 CZK
0,00
jubilanti - kvìtiny-OKP
-3 750,00
FAK
205103140
S00JP003WD8I
63463920
005/004
Rùžena Koneèná POTRAVINY
11.05.2005
17.05.2005
12.05.2005
9 200,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky-OKP
-9 200,00
16.05.2005
FAK
205103141
S00JP003WD9D
40984516
2005/14
Miroslava Krybusová
11.05.2005
28.04.2005
2 300,00 CZK
0,00
jubilanti - kvìtiny-OKP
-2 300,00
FAK
205103142
S00JP003WDA8
68045786
FO500015
Jankoviè Tomáš
11.05.2005
16.05.2005
12.05.2005
6 400,00 CZK
0,00
jubilanti - kvìtiny-OKP
-6 400,00
FAK
205103143
S00JP003WDB3
68121083
05006
Tomáš Baèuvèík
11.05.2005
19.05.2005
12.05.2005
6 400,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky-OKP
-6 400,00
FAK
205103144
S00JP003WDCY
41582004
150508
Hrbáèek Zdenìk
11.05.2005
18.05.2005
17.05.2005
417,00 CZK
0,00
oprava kopír.stroje-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-417,00
FAK
205103145
S00JP003WDDT
00176150
4050011660
Minolta spol. s r.o.
11.05.2005
15.05.2005
18.05.2005
595,00 CZK
0,00
Minolta-servis za 5/2005-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-595,00
FAK
205103146
S00JP003WDEO
63486440
5307565
FILEX, s.r.o.
11.05.2005
24.05.2005
18.05.2005
762,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-762,00
FAK
205103147
S00JP003WDFJ
26899949
5108626
JATKA UB, s.r.o.
11.05.2005
24.05.2005
23.05.2005
1 367,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 367,00
FAK
205103148
S00JP003WDGE
13692747
25308983
WASTEX spol.s.r.o.
11.05.2005
10.05.2005
23.05.2005
4 369,00 CZK
0,00
potraviny-JesleTyrš.nábø.747,Zlín
-4 369,00
FAK
205103149
S00JP003WDH9
49455834
50402005
Laksyma, a.s.
11.05.2005
10.05.2005
18.05.2005
414,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-414,00
FAK
205103150
S00JP003WDI4
13684906
2005005
Hana •opková - POTRAVINY
11.05.2005
10.05.2005
18.05.2005
5 722,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-5 722,00
FAK
205103151
S00JP004R4VE
00531928
252009
HC Hamé Zlín
11.05.2005
10.02.2005
18.05.2005
352 002,00 CZK
0,00
služby spojené s poøádním veøejného bruslení 1/2005-OŠZMaTV
-352 002,00
FAK
205103152
S00JP004R4W9
42619327
20050846
Miroslav Kafka-nápojové a
11.05.2005
17.05.2005
13.09.2005
452,20 CZK
0,00
ventilátor-MP (oprava) automat na kávu, inv. è. 2563
-452,20
17.05.2005
FAK
205103153
S00JP004R4YZ
60747889
20050043
PETAS Petøík s.r.o.
11.05.2005
21.05.2005
39 855,50 CZK
0,00
osvìtlení høištì-OMZ
-39 855,50
FAK
205103154
S00JP004R4X4
60747889
20050044
PETAS Petøík s.r.o.
11.05.2005
21.05.2005
23.05.2005
9 763,00 CZK
0,00
mìøení el.energie-hlavní energetik
-9 763,00
FAK
205103155
S00JP004R50I
25379666
FVP5213
Mail Optys, a.s.
11.05.2005
16.05.2005
20.05.2005
99,00 CZK
0,00
poštovní poukázky A s laserovým potiskem,formát 4-øezané-ŽO
-99,00
FAK
205103156
S00JP004R4ZU
25354671
5828795
ANAG spol.s.r.o.
11.05.2005
19.05.2005
20.05.2005
539,00 CZK
0,00
odborné knihy-EO
-539,00
FAK
205103157
S00JP004R51D
00284220
5175
Mìsto Napajedla
11.05.2005
25.06.2005
17.05.2005
3 443,00 CZK
0,00
vyúètování tepla a služeb za pracovištì SSP v Napajedlích Masarykovo nám.è.87 od 1.1.04-31.3.04-EO
-3 443,00
FAK
205103158
S00JP004R528
71009515
211208
Zdravotní ústav
11.05.2005
05.07.2005
15.06.2005
400,00 CZK
0,00
pøednáška "Zdravý život.styl a zdrav.stravování"-OSV
-400,00
FAK
205103159
S00JP004R533
42332401
1/2005
Smìšný Josef
11.05.2005
30.04.2005
01.07.2005
240,00 CZK
0,00
za opravu vozu-OSV
-240,00
FAK
205103160
S00JP004R5O6
64506657
250021
INNA spol. s r.o.
12.05.2005
19.05.2005
20.05.2005
2 690,00 CZK
0,00
za letní dìtský tábor v penzionu Gaudeamus v Beskydech od 10.7.-20.7.2005 pro Petra Kùøila - FKSP
-2 690,00
FAK
205103161
S00JP004R5LL
60711086
15110015
Technické služby Zlín,s.r
12.05.2005
23.05.2005
17.05.2005
11 681,00 CZK
0,00
za montáž a demontáž mìstských stánkù - akce "Kvìtinové trhy" - OCR,VaVV, akce 1. Máj - OK
-11 681,00
FAK
205103162
S00JP004R5JV
62180916
16/2005
Eva Krybusová, Mgr.
12.05.2005
19.05.2005
01.06.2005
3 500,00 CZK
0,00
za vypracování KS, manž. Perùtkovi - OD
-3 500,00
FAK
205103163
S00JP004R5H5
25500082
850006
STAVTRADE 97 ZLÍN,s.r.o.
12.05.2005
14.05.2005
20.05.2005
35 700,00 CZK
0,00
za inženýrskou èinnost na stavbu "Parkovištì a pøeložení chodníku - ul.Ševcovská" - OD
-35 700,00
FAK
205103164
S00JP004R5I0
18189229
250029
J õ H spol. s r.o.
12.05.2005
24.05.2005
19.05.2005
6 530,00 CZK
0,00
kožené kanceláøské židle CORA, 2ks - OD
-6 530,00
25.05.2005
FAK
205103165
S00JP004R5FF
68600771
JP 01/05
Jan Pospíšil P-sta-V Zlín
12.05.2005
11.05.2005
99 950,00 CZK
0,00
za provedené stav.práce-oprava chodníku v ul. Okružní - OD
-99 950,00
FAK
205103166
S00JP004R5GA
68600771
JP02/05
Jan Pospíšil P-sta-V Zlín
12.05.2005
11.05.2005
19.05.2005
79 663,06 CZK
0,00
za provedené stav.práce - oprava chodníkù ul. u Trojáku, Køiby, Podlesí, Jílová, Èeská - OD
-79 663,06
FAK
205103167
S00JP004R5DP
47906898
2051100092
MANAG, a.s.
12.05.2005
09.06.2005
19.05.2005
1 899 997,30 CZK
0,00
za stav.práce za 4/2005 - OS JS Podlesí blok B1.0 - ORIA
-1 899 997,30
FAK
205103168
S00JP004R5EK
47678488
10513656
ABEL-Computer s.r.o.
12.05.2005
23.05.2005
08.06.2005
4 712,40 CZK
0,00
renovace toneru HP C6615A, HP LJ 1100, 1200 - OSV
-4 712,40
FAK
205103169
S00JP004R599
25321226
251110
Teplo Zlín, a.s.
12.05.2005
24.05.2005
20.05.2005
6 703,50 CZK
0,00
tepelná energie za 4/2005 - nám.Míru 464 - OVS
-6 703,50
FAK
205103170
S00JP004R54Y
42339316
05/12
Pavel Šiška, ing. arch.
12.05.2005
05.06.2005
25.05.2005
71 400,00 CZK
0,00
za provedené práce na akci "Regenerace centrálního prostoru Bartošova ètvr•" - OMZ
-71 400,00
FAK
205103171
S00JP004R5KQ
63999510
45/00239
Radioservis,a.s.
12.05.2005
23.05.2005
30.05.2005
381,00 CZK
0,00
Ptáci našich vod - 2CD - OMZ
-381,00
FAK
205103172
S00JP004R5MG
25556142
02/05
POSPÍŠIL a. s.
12.05.2005
04.06.2005
23.05.2005
6 902,00 CZK
0,00
za vytýèení sítí a inženýrskou èinnost - výsadba zelenì - Obeciny, nám.Práce - OMZ
-6 902,00
FAK
205103173
S00JP004R5NB
18754244
2005083
Leopold Janský
12.05.2005
03.06.2005
03.06.2005
13 892,00 CZK
0,00
univerzální èistiè, vzduchový filtr, olej ... - OMZ
-13 892,00
FAK
205103174
S00JP004R5A4
25321226
251308
Teplo Zlín, a.s.
12.05.2005
25.05.2005
01.06.2005
3 267,60 CZK
0,00
tepelná energie za 4/2005 - Dìtská 4633 - OMZ
-3 267,60
FAK
205103175
S00JP004R5BZ
25321226
251327
Teplo Zlín, a.s.
12.05.2005
25.05.2005
25.05.2005
30 164,40 CZK
0,00
tepelná energie za 4/2005 - Malenovice Masarykova 1014, kino Kvìten - odb.kultury
-30 164,40
FAK
205103176
S00JP004R57J
60227761
256847
Strašík Tomáš
12.05.2005
25.05.2005
25.05.2005
5 161,00 CZK
0,00
dovybavení výcvikových prostor MP - míèe, žínìnka - MP
-5 161,00
25.05.2005
FAK
205103177
S00JP004R58E
48152366
1010457
MarS a.s.
12.05.2005
25.05.2005
1 577,00 CZK
0,00
pouzdro pro zbraò - 3D-UNI E-modif. G17 + barerka - MP
-1 577,00
FAK
205103178
S00JP004R56O
48117820
1052010985
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
12.05.2005
09.06.2005
25.05.2005
2 023,50 CZK
0,00
Toner 2x 1250D èerný ke kopírce Aficio Ricoh 1013, inv.è. 172080, kanc.è.110- odd. ovìøování OOS.
vìcná správnost: Výsmeková
-2 023,50
FAK
205103179
S00JP004R55T
48117820
1052010990
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
12.05.2005
09.06.2005
09.06.2005
1 832,60 CZK
0,00
oprava kopírky AFICIO 1027 RICOH - OKP
objednáno telefonicky T. Langem
výroba zabezp. zásobníkù, boèní, instalace na stroji, nastavení zabezpeèení fax-kód, kontrola funkce a nastavení
-1 832,60
FAK
205103180
S00JP004R5CU
18811337
5050501172
Moravské teplárny, a.s.
12.05.2005
17.05.2005
09.06.2005
5 439,00 CZK
0,00
za odbìr tepla z horké vody za 4/2005 - Tyrš.nábø 747 - OŠZMaTV
-5 439,00
FAK
205103181
S00JP004R67C
60193336
0270763449
Èeský Telecom
12.05.2005
31.05.2005
18.05.2005
6 777,00 CZK
0,00
za telefony za 4/2005, è.tel. 577431185 - kriz.øízení
-6 777,00
FAK
205103182
S00JP004R66H
60193336
0270742406
Èeský Telecom
12.05.2005
31.05.2005
31.05.2005
11 402,00 CZK
0,00
za telefony za 4/2005, è.tel. 577001205, 577001210, 577001592 .. - MP
-11 402,00
FAK
205103183
S00JP004R65M
60193336
0270830369
Èeský Telecom
12.05.2005
31.05.2005
31.05.2005
737,50 CZK
0,00
za telefony za 4/2005, è.tel. 840111332 - bílá linka - MP
-737,50
FAK
205103184
S00JP004R63W
60193336
0270753906
Èeský Telecom
12.05.2005
31.05.2005
31.05.2005
3 346,00 CZK
0,00
za telefony za 4/2005, è.tel. 577210530, 577432901, 577436440, 577436693- ST, OP
-3 346,00
FAK
205103185
S00JP004R64R
60193336
0270811328
Èeský Telecom
12.05.2005
31.05.2005
31.05.2005
476,00 CZK
0,00
za telefony za 4/2005, è.tel. 577213589 - ORIA
-476,00
FAK
205103186
S00JP004R5ZN
60193336
0270751556
Èeský Telecom
12.05.2005
31.05.2005
31.05.2005
4 573,50 CZK
0,00
za telefony za 4/2005, è.tel. 577431175, 577437605 - OSV, OKP
-4 573,50
FAK
205103187
S00JP004R60B
60193336
0270774571
Èeský Telecom
12.05.2005
31.05.2005
31.05.2005
1 213,50 CZK
0,00
za telefony za 4/2005, è.tel. 577221632, 577223056 - OSV, OŠZMaTV
-1 213,50
FAK
205103188
S00JP004R621
60193336
0270788060
Èeský Telecom
12.05.2005
31.05.2005
567,50 CZK
31.05.2005
0,00
za telefony za 4/2005, è.tel. 577210286 - Lesanka - odb.kultury
-567,50
FAK
205103189
S00JP004R5W2
60193336
0270787321
Èeský Telecom
12.05.2005
31.05.2005
31.05.2005
1 904,50 CZK
0,00
za telefony za 4/2005, è.tel. 577018162 - Alternativa - odb.kultury
-1 904,50
FAK
205103190
S00JP004R5UC
60193336
0270789494
Èeský Telecom
12.05.2005
31.05.2005
31.05.2005
773,00 CZK
0,00
za telefony za 4/2005, è.tel. 577142837 - OMZ
-773,00
FAK
205103191
S00JP004R5SM
60193336
0270786220
Èeský Telecom
12.05.2005
31.05.2005
31.05.2005
1 489,50 CZK
0,00
za telefony za 4/2005, è.tel. 577210092 - OŠZMaTV
-1 489,50
FAK
205103192
S00JP004R5P1
60193336
0270745839
Èeský Telecom
12.05.2005
31.05.2005
31.05.2005
5 642,00 CZK
0,00
za telefony za 4/2005, è.tel. 577102649, 577142608 - OŽPaZ
-5 642,00
FAK
205103193
S00JP004R616
60193336
0270789020
Èeský Telecom
12.05.2005
31.05.2005
31.05.2005
14 787,00 CZK
0,00
za telefony za 4/2005, è.tel. 577630 - OVS
-14 787,00
FAK
205103194
S00JP004R5V7
60193336
0270741567
Èeský Telecom
12.05.2005
31.05.2005
31.05.2005
5 102,00 CZK
0,00
za telefony za 4/2005, è.tel. 577104517, 577105215 ... - OVS
-5 102,00
FAK
205103195
S00JP004R5TH
60193336
0270788958
Èeský Telecom
12.05.2005
31.05.2005
31.05.2005
810,50 CZK
0,00
za telefony za 4/2005, è.tel. 577210384 - OVS
-810,50
FAK
205103196
S00JP004R687
60193336
0270740573
Èeský Telecom
12.05.2005
31.05.2005
31.05.2005
7 286,50 CZK
0,00
za telefony za 4/2005, è.tel. 577018213, 577106238 .. - OKP
11 x úøadovny
-7 286,50
FAK
205103197
S00JP004R5YS
60193336
0270833211
Èeský Telecom
12.05.2005
31.05.2005
31.05.2005
1 016,00 CZK
0,00
za telefony za 4/2005, è.tel. 577012367 - OKP
OI Obeciny
-1 016,00
FAK
205103198
S00JP004R5XX
60193336
0270769827
Èeský Telecom
12.05.2005
31.05.2005
31.05.2005
1 614,00 CZK
0,00
za telefony za 4/2005, è.tel. 577213843, 577431434, 577432911 - OKP
-1 614,00
FAK
205103199
S00JP004R5RR
60193336
0270823441
Èeský Telecom
12.05.2005
31.05.2005
31.05.2005
901,50 CZK
0,00
za telefony za 4/2005, è.tel. 577431481 - ubytovna pro lektory, Lipová 1636 - OKP
-901,50
31.05.2005
FAK
205103200
S00JP004R5QW
60193336
0270742798
Èeský Telecom
12.05.2005
31.05.2005
8 075,00 CZK
0,00
za telefony za 4/2005, è.tel. 577106120, 577214252, 577220776 - OKP
10 x Obèanské iniciativy
-8 075,00
FAK
205103201
S00JP004R6BS
18814123
532005
Kateøina Gajzurová
12.05.2005
10.06.2005
31.05.2005
6 140,00 CZK
0,00
kombinéza èerná dvouzipá, kalhoty do pasu - MP
-6 140,00
FAK
205103202
S00JP004R6AX
18814123
542005
Kateøina Gajzurová
12.05.2005
10.06.2005
08.06.2005
2 142,00 CZK
0,00
opravy kombinéz, motor.kompletu a kalhot - MP
-2 142,00
FAK
205103203
S00JP004R692
49613791
5111094
XENA Praha s.r.o.
12.05.2005
19.05.2005
08.06.2005
2 713,20 CZK
0,00
košile sv.modrá - MP
-2 713,20
FAK
205103204
S00JP004R6CN
49613791
4111095
XENA Praha s.r.o.
12.05.2005
19.05.2005
20.05.2005
1 047,20 CZK
0,00
brigadýrka se šachovnicí - MP
-1 047,20
FAK
205103205
S00JP004R6DI
43874291
305065
RMS s.r.o.
12.05.2005
16.05.2005
20.05.2005
16 017,50 CZK
0,00
servisní údržba radiostanic - MP
-16 017,50
VYZ
205103206
S00JP004R6ED
12216216
23
Janka Koláøová, PhDr.
20.05.2005
13.05.2005
30.04.2005
7 250,00 CZK
0,00
13.05.2005
25.05.2005
120,00 CZK
0,00
vyúèt. zál. fa è. 205101669 - za semináø "Tiskoví mluvèí a odborníci v PR", 28.-30.4.2005 Strážnice - OPaV
FAK
205103207
S00JP004R6F8
63486440
5307647
FILEX, s.r.o.
maso - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-120,00
FAK
205103208
S00JP004R6IT
45192235
750140903
Nowaco mrazírny,a.s.
13.05.2005
20.05.2005
23.05.2005
1 307,90 CZK
0,00
maso - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-1 307,90
FAK
205103209
S00JP004R6G3
45192235
750144398
Nowaco mrazírny,a.s.
13.05.2005
25.05.2005
20.05.2005
677,30 CZK
0,00
maso - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-677,30
FAK
205103210
S00JP004R6HY
45192235
750146763
Nowaco mrazírny,a.s.
13.05.2005
26.05.2005
25.05.2005
3 648,60 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-3 648,60
FAK
205103211
S00JP004R6JO
13692747
25309295
WASTEX spol.s.r.o.
13.05.2005
10.05.2005
25.05.2005
10 841,00 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-10 841,00
20.05.2005
FAK
205103212
S00JP004R7AQ
25597591
05020
PINOT s.r.o.
13.05.2005
24.05.2005
1 161,00 CZK
0,00
Víno pro slavnostní pøijetí u primátora v rámci zahájení mezinárodního divadelního festivalu SETKÁNÍ 2005 STRETNUTIE - odb.kultury.
-1 161,00
FAZ
205103213
S00JP004R780
63077639
4050100115
ASPI Publishing s.r.o.
13.05.2005
19.05.2005
01.06.2005
998,00 CZK
0,00
záloha na pøedplatné "Vìstník Zlínského kraje od 2005/00 do 2005/99" - OP
-998,00
FAK
205103214
S00JP004R79V
511112019 35/05
Fišer Pavel
13.05.2005
01.06.2005
24.05.2005
5 950,00 CZK
0,00
za poskytování právních služeb za 4/2005 - OP
-5 950,00
FAK
205103215
S00JP004R73P
60711086
15110014
Technické služby Zlín,s.r
13.05.2005
17.05.2005
30.05.2005
181 720,74 CZK
0,00
za prov.práce - svislé dopravní znaèení, za 4/2005 - OD
-181 720,74
FAK
205103216
S00JP004R72U
62180916
17/2005
Eva Krybusová, Mgr.
13.05.2005
25.05.2005
20.05.2005
4 500,00 CZK
0,00
za vypracování KS - p.Bárová, p. Bartošová, p.Branná, Vavrušovi - OD
-4 500,00
FAK
205103217
S00JP004R775
46993134
31-2005
ATELIÉR 91, s.r.o.
13.05.2005
15.05.2005
25.05.2005
59 500,00 CZK
0,00
za výkon autorského dozoru na stavbì "Obytný soubor JS, Podlesí - blok B1.0-PD" - ORIA
-59 500,00
FAK
205103218
S00JP004R704
45678367
062005
Ing.Lenka Vyoralová
13.05.2005
09.06.2005
30.05.2005
2 500,00 CZK
0,00
za vypracování projektové dokumentace "Havárie-Salaš, výmìna kanalizace pøed è.p. 44" - ORIA
-2 500,00
FAK
205103219
S00JP004R71Z
45678367
072005
Ing.Lenka Vyoralová
13.05.2005
09.06.2005
07.06.2005
30 200,00 CZK
0,00
za inženýrskou èinnost "Kanalizace a ÈOV Zlín-Salaš, dokumentace pro územní øízení" - ORIA
-30 200,00
FAK
205103220
S00JP004R6N4
00499153
49137942
Economia, a.s.
13.05.2005
26.05.2005
18.08.2005
36 842,00 CZK
0,00
za zveøejnìní oznámení v Obchodním vìstníku - ORIA
-36 842,00
FAK
205103221
S00JP004R6U5
48117820
1052010993
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13.05.2005
10.06.2005
30.05.2005
2 450,50 CZK
0,00
toner 2220D èerný - OSaÚP
-2 450,50
FAK
205103222
S00JP004R6TA
48117820
5052000214
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13.05.2005
10.06.2005
10.06.2005
1 814,80 CZK
0,00
mìsíèní splátka za zaøízení AFICIO 1018 RICOH - OSaÚP
-1 814,80
FAK
205103223
S00JP004R6SF
48117820
1052011002
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
Nákup 2 ks tonerù 1220D èerný , ke kopírce Aficio Ricoh 1018, inv. è. 6281, kanc.è.319 - OOS.
vìcná správnost: Rudolfová
13.05.2005
10.06.2005
2 599,00 CZK
10.06.2005
0,00
-2 599,00
FAK
205103224
S00JP004R76A
61410667
5017
Štìpán Rak - HASTAM
13.05.2005
23.05.2005
10.06.2005
6 354,60 CZK
0,00
za opravu sloupu MR Kudlov-ul.Zelená - OKP
obj.è. OKP-10/31/2005
-6 354,60
FAK
205103225
S00JP004R75F
26450691
1407015363
MAKRO Cash & Carry ÈR, s.
13.05.2005
13.05.2005
19.05.2005
1 920,50 CZK
0,00
SN II, obèerstvení - vody, káva, smetana do kávy
OKP
na pracovní jednání v SN II
-1 920,50
FAZ
205103226
S00JP004R74K
26078201
6100070531
E.ON Energie, a.s.
13.05.2005
15.06.2005
16.05.2005
3 630,00 CZK
0,00
záloha el.energie za 6/2005, Zálešná IV/1179 - OKP
-3 630,00
FAK
205103227
S00JP004R6RK
48117820
1052011014
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13.05.2005
10.06.2005
15.06.2005
523,60 CZK
0,00
oprava AFICIO 1515PS RICOH - OKP
objednáno telefonicky M. Novosadovou
konfigurace stroje - scaner, e-mail, test OK
-523,60
FAK
205103228
S00JP004R6YL
25505530
25017
TENIS VRŠAVA, s.r.o.
13.05.2005
25.05.2005
10.06.2005
11 600,00 CZK
0,00
za pronájem kurtu v tenisové hale Zlín-Vršava za 4/2005 - FKSP
-11 600,00
FAK
205103229
S00JP004R6XQ
44118198
40020
Dùm dìtí a mlád.Sluníèko
13.05.2005
26.05.2005
25.05.2005
3 100,00 CZK
0,00
za letní pobytový tábor pro syna p.Ivony Pellarové v termínu 14.8.-27.8.2005 - FKSP
-3 100,00
FAK
205103230
S00JP004R6QP
00094838
2051074
Mìstské divadlo Zlín
13.05.2005
20.05.2005
25.05.2005
14 500,00 CZK
0,00
za vstupenky na pøedstavení "Hra o láske", "Koza alebo kto je Sylvia?", "Katarína", "Pronásledování a umuèení dr.Šaldy" , festival Setkání 2005 Stretnutie - FKSP
-14 500,00
FAK
205103231
S00JP004R6V0
00048861
5060/05
BUDOVATEL
13.05.2005
25.05.2005
18.05.2005
737,00 CZK
0,00
pøefakturace vodné,stoèné za 4/2005 - OMZ
-737,00
FAK
205103232
S00JP004R6KJ
15527379
205011
ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o.
13.05.2005
05.06.2005
25.05.2005
24 279,00 CZK
0,00
za provedení výsadeb stromù - OMZ
-24 279,00
FAK
205103233
S00JP004R6LE
47672081
25921070
Øetìzárna, a.s.
13.05.2005
10.06.2005
06.06.2005
19 225,00 CZK
0,00
øetìz nezkoušený dlouhoèl. pozink. - OMZ
-19 225,00
FAK
205103234
S00JP004R6M9
26183684
12161RI
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
13.05.2005
25.05.2005
23 562,00 CZK
10.06.2005
0,00
dialog - oprava, key panel unit - oprava - OVS
-23 562,00
FAK
205103235
S00JP004R6WV
63999501
2050037162
GTS CZECH,a.s.
13.05.2005
23.05.2005
23.05.2005
238,00 CZK
0,00
minimální hovorné - doplatek, è.tel. 577630 - OVS
-238,00
FAK
205103236
S00JP004R6ZG
48117820
1052000169
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13.05.2005
10.06.2005
20.05.2005
127 330,00 CZK
0,00
HP DesignJet 500PS - nákup nového plotru pro OCR,VaVV, kanceláø p. Chudìjové
-127 330,00
FAK
205103237
S00JP004R6OZ
60720832
1120005685
KALVEI, v.o.s.
13.05.2005
27.05.2005
10.06.2005
91 778,00 CZK
0,00
hygienické potøeby - OVS
-91 778,00
FAK
205103238
S00JP004R6PU
60720832
1120005695
KALVEI, v.o.s.
13.05.2005
27.05.2005
27.05.2005
91 815,00 CZK
0,00
hygienické potøeby - OVS
-91 815,00
FAK
205103239
S00JP004R7BL
12196851
08/05
Tefelner Rudolf
13.05.2005
21.05.2005
27.05.2005
1 000,00 CZK
0,00
za školení "práce ve výšce pomocí horolezecké techniky" - OMZ
-1 000,00
FAK
205103240
S00JP004R7CG
49455834
50500555
Laksyma, a.s.
13.05.2005
19.05.2005
25.05.2005
1 161,00 CZK
0,00
potraviny - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-1 161,00
FAK
205103241
S00JP004R7DB
46967851
421503766
PENAM spol. s r.o.
13.05.2005
21.05.2005
19.05.2005
425,00 CZK
0,00
potraviny - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-425,00
FAK
205103242
S00JP004R7E6
60193336
0270787451
Èeský Telecom
13.05.2005
31.05.2005
19.05.2005
1 294,50 CZK
0,00
za telefony za 4/2005, è.tel. 577141431 - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-1 294,50
FAK
205103243
S00JP004R7F1
25321226
251309
Teplo Zlín, a.s.
13.05.2005
25.05.2005
31.05.2005
17 983,10 CZK
0,00
tepelná energie za 4/2005 - Centurm pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-17 983,10
FAK
205103244
S00JP004R7GW
49455834
50500557
Laksyma, a.s.
13.05.2005
19.05.2005
25.05.2005
2 496,00 CZK
0,00
potraviny - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-2 496,00
FAK
205103245
S00JP004R7HR
46311815
05/2005
Marie Nováková, MUDr.
13.05.2005
28.05.2005
19.05.2005
48,40 CZK
0,00
za lékáøské potvrzení - OSV
-48,40
FAK
205103246
S00JP004R7IM
71007598
25103
Mateøská škola Zlín
13.05.2005
25.05.2005
101 000,00 CZK
25.05.2005
0,00
pøefakturace energií za 2.Q 2005 - OSV
-101 000,00
FAK
205103247
S00JP004R7JH
60711086
15130037
Technické služby Zlín,s.r
16.05.2005
16.05.2005
25.05.2005
309 733,20 CZK
0,00
údržba a provoz sv.sig.zaøízení-OD
-309 733,20
FAK
205103248
S00JP004R7KC
60711086
15130039
Technické služby Zlín,s.r
16.05.2005
16.05.2005
20.05.2005
1 978 685,40 CZK
0,00
údržba a provoz VO za 4/2005-OD
-1 978 685,40
FAK
205103249
S00JP004R7L7
60711086
15130036
Technické služby Zlín,s.r
16.05.2005
01.06.2005
20.05.2005
29 950,52 CZK
0,00
údržba a provoz VO za 4/2005-OD
-29 950,52
FAK
205103250
S00JP004R7M2
60711086
15130038
Technické služby Zlín,s.r
16.05.2005
01.06.2005
01.06.2005
10 538,16 CZK
0,00
nemìøené odbìry za 4/2005-OD
-10 538,16
FAK
205103251
S00JP004R7NX
60711086
15090052
Technické služby Zlín,s.r
16.05.2005
19.05.2005
01.06.2005
1 675 254,63 CZK
0,00
èištìní mìsta za 4/2005-OD
-1 675 254,63
FAK
205103252
S00JP004R7OS
60711086
15150224
Technické služby Zlín,s.r
16.05.2005
23.05.2005
20.05.2005
223 871,13 CZK
0,00
za provedené práce na mìsts.objektech za 4/2005-OD
-223 871,13
FAK
205103253
S00JP004R7PN
48447404
20350089
Vìra Zelenková
16.05.2005
27.05.2005
25.05.2005
300,00 CZK
0,00
pøeklad CZE/RUS-OCR,VaVV pro prezentaci v Moskvì - cestovní ruch MUDr. Øihák
-300,00
FAK
205103254
S00JP004R7QI
40991369
5000549
Machová Anežka
16.05.2005
24.05.2005
25.05.2005
16 570,00 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-16 570,00
FAK
205103255
S00JP004R7RD
13692747
25200386
WASTEX spol.s.r.o.
16.05.2005
23.05.2005
25.05.2005
53 692,80 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-53 692,80
FAK
205103256
S00JP004R7S8
49475827
36/05
František Lendler
16.05.2005
30.05.2005
23.05.2005
1 003,00 CZK
0,00
za pøepravu a manipulaci se zbožím dne 10.5.2005-OVS
-1 003,00
FAK
205103257
S00JP004R7T3
71009515
211316
Zdravotní ústav
16.05.2005
13.06.2005
25.05.2005
1 210,00 CZK
0,00
laboratorní rozbor-OŽPaZ
-1 210,00
FAK
205103258
S00JP004R7UY
25327755
12
Soukromá stø. hotel. škol
16.05.2005
27.05.2005
1 500,00 CZK
10.06.2005
0,00
za obèerstvení dne 10.5.2005 pro pøijetí u primátora v rámci festivalu SETKÁNÍ 2005 STRETNUTIE - odbor kultury
-1 500,00
FAK
205103259
S00JP004R7VT
46992308
2005000872
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
16.05.2005
01.06.2005
25.05.2005
11 495,00 CZK
0,00
systémová podpora a rozvoj systému MIS-OIS
-11 495,00
FAK
205103260
S00JP004R7WO
42940974
56197
Teplárenské sdružení
16.05.2005
24.05.2005
01.06.2005
2 380,00 CZK
0,00
1x "Zpravodaj Teplárenského sdružení ÈR pro rok 2005"-hlavní energetik
-2 380,00
FAK
205103261
S00JP004R7XJ
60730153
5700584
Dopravní spoleènost Zlín-
16.05.2005
29.05.2005
24.05.2005
482,00 CZK
0,00
veøejná schùze Štípa 9.5.05, instalace letákù-OKP
Obj. è. OKP-10/3/2005
-482,00
FAK
205103262
S00JP004R7YE
45460434
17/2005
Jitka Šimordová,ing.arch.
16.05.2005
24.05.2005
30.05.2005
26 000,00 CZK
0,00
za vypracování "Návrh zmìn è. 83 ÚPN Kudlov, è. 84 ÚPN Prštné, è. 9 ÚPN Velíková a è.9 ÚPN Štípa"-OSaÚP
-26 000,00
FAK
205103263
S00JP004R7Z9
15546888
1/05/157
SIMCAR, v.o.s.
16.05.2005
23.05.2005
23.05.2005
5 050,00 CZK
0,00
za údržbu automobilu SUZUKI VITARA-OMZ
-5 050,00
FAK
205103264
S00JP004R80X
25302990
2005045
Lesprojekt Kromìøíž,s.r.o
16.05.2005
23.05.2005
25.05.2005
2 499,00 CZK
0,00
mapy-OMZ
-2 499,00
FAK
205103265
S00JP004R81S
46903551
2005023
SPEI,spol. s r.o.
16.05.2005
12.06.2005
25.05.2005
29 447,00 CZK
0,00
oprava systému hromosvodù-OMZ
-29 447,00
FAK
205103266
S00JP004R82N
60709901
25002749
CS 21 ZLÍN, s.r.o.
16.05.2005
27.05.2005
13.06.2005
1 722,00 CZK
0,00
toner-OMZ
-1 722,00
FAK
205103267
S00JP004R83I
25.05.2005
45313351
5230022153
MAFRA, a.s.
16.05.2005
14.04.2005
42,50 CZK
-42,50
13655744
05064
Petr Vrla
16.05.2005
30.05.2005
52 955,00 CZK
0,00
MF DNES POPA za obd.03/2005-OŠZMaTV
FAK
205103268
S00JP004R87Y
za provedení školení øidièù referentských vozidel - 178 zamìstnancù OPaV ( 1 zam. 297,50 Kè)
-52 955,00
FAK
205103269
S00JP004R88T
25354671
5832704
ANAG spol.s.r.o.
16.05.2005
26.05.2005
27.05.2005
393,00 CZK
0,00
"Abeceda úèetn.pro org.sl.200"-EO
-393,00
FAK
205103270
S00JP004R863
44000138
205148
Roman Marek
16.05.2005
18.05.2005
39 984,00 CZK
25.05.2005
0,00
kombinézy,monterky-OMZ
-39 984,00
FAK
205103271
S00JP004R84D
10568671
05/05/02
Štìpán Vlèek
16.05.2005
27.05.2005
25.05.2005
750,00 CZK
0,00
za seèení školní zahrady-OŠZMaTV-MC Malenovice
-750,00
FAK
205103272
S00JP004R858
60193336
0270789100
Èeský Telecom
16.05.2005
31.05.2005
27.05.2005
889,50 CZK
0,00
za telefony za 4/2005, è.tel.577103384-MC Malenovice-OŠZMaTV
-889,50
FAK
205103273
S00JP004R8GP
46345191
05005
STaDO s.r.o.
17.05.2005
26.05.2005
31.05.2005
7 520,80 CZK
0,00
za kompletní vyklizení pùdy u budovy MMZ 12-OVS
-7 520,80
-7 520,80
FAK
205103274
S00JP004R89O
46967851
421503806
PENAM spol. s r.o.
17.05.2005
21.05.2005
25.05.2005
386,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna S.Èecha 516,Zlín
-386,00
FAK
205103275
S00JP004R8AJ
63486440
5307814
FILEX, s.r.o.
17.05.2005
27.05.2005
20.05.2005
2 022,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 022,00
FAK
205103276
S00JP004R8BE
49455834
50500187
Laksyma, a.s.
17.05.2005
19.05.2005
25.05.2005
442,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-442,00
FAK
205103277
S00JP004R8C9
25506641
2051029110
ROSA market, s.r.o.
17.05.2005
24.05.2005
20.05.2005
990,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-990,00
FAK
205103278
S00JP004R8D4
26899949
5108899
JATKA UB, s.r.o.
17.05.2005
27.05.2005
24.05.2005
265,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-265,00
FAK
205103279
S00JP004R8EZ
16361539
2250893
SEVEZA, spol. s r.o.
17.05.2005
25.05.2005
25.05.2005
762,00 CZK
0,00
èistiè grilù-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-762,00
FAK
205103280
S00JP004R8FU
16361539
2250892
SEVEZA, spol. s r.o.
17.05.2005
25.05.2005
25.05.2005
295,00 CZK
0,00
nože-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-295,00
FAK
205103281
S00JP004R98M
15268306
1450386738
EuroTel Praha, spol. s r.
17.05.2005
29.05.2005
8 778,90 CZK
25.05.2005
0,00
za Eurotel za 12.4.-11.5.2005, è.tel.602792405,724169544-OVS
-8 778,90
FAK
205103282
S00JP004R951
15268306
1250405925
EuroTel Praha, spol. s r.
17.05.2005
29.05.2005
25.05.2005
3 832,99 CZK
0,00
za Eurotel za 12.4.-11.5.2005, è.tel.602511499-OVS
-3 832,99
FAK
205103283
S00JP004R946
46901906
952427
TENO PLUS, s.r.o.
17.05.2005
23.05.2005
25.05.2005
6 977,00 CZK
0,00
oprava a èištìní kopírovacího stroje-OVS
-6 977,00
FAK
205103284
S00JP004R93B
13692747
25200388
WASTEX spol.s.r.o.
17.05.2005
26.05.2005
20.05.2005
7 080,00 CZK
0,00
pákové nùžky-OVS
-7 080,00
FAK
205103285
S00JP004R92G
15213862
FO/05/180
Holotik Richard
17.05.2005
30.06.2005
25.05.2005
1 951,50 CZK
0,00
písek-OMZ
-1 951,50
FAK
205103286
S00JP004R91L
25578570
2005108
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
17.05.2005
27.05.2005
30.06.2005
2 415,10 CZK
0,00
pracovní rukavice-OMZ
-2 415,10
FAK
205103287
S00JP004R90Q
48117820
1052011027
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
17.05.2005
12.06.2005
08.06.2005
523,60 CZK
0,00
vyèištìní a seøízení kopírky-EO
-523,60
FAK
205103288
S00JP004R8Z2
15268306
1250404923
EuroTel Praha, spol. s r.
17.05.2005
29.05.2005
13.06.2005
5 772,62 CZK
0,00
za Eurotel za 12.4.-11.5.2005, è.tel.602305274-OKP p.Ondrová
-5 772,62
FAK
205103289
S00JP004R8Y7
13658808
2005043
Èervinek Svatopluk
17.05.2005
08.06.2005
25.05.2005
1 190,00 CZK
0,00
za ozvuèení prostor u Památníku obìtem 2.sv.války,dne 4.5.2005-OKP
60. výroèí osvobození ÈSR
-1 190,00
FAK
205103290
S00JP004R8XC
61411256
9/05
Zelená Dana
17.05.2005
20.05.2005
06.06.2005
200,00 CZK
0,00
polepovaná krabice-podnos-OKP
4.5.05 - 14:00 h, pøedání medalií a pøijetí váleèných veteránù na radnici
-200,00
FAK
205103291
S00JP004R8WH
25565656
2421043
MADELORD, s.r.o.
17.05.2005
26.05.2005
20.05.2005
647,00 CZK
0,00
SN I, obìd ze dne 11.5.2005-Zámecká restaurace Zlín-OKP
jednání dr. Øihák, ing. Kuèera - JVM-RPIC
-647,00
FAK
205103292
S00JP004R8VM
25499718
25001504
AZ KORT, s.r.o.
17.05.2005
23.05.2005
289,00 CZK
25.05.2005
0,00
Kniha - "Praxe matrièních úøadù" - odd. matrik a obøadnictví OOS
vìcná správnost, pøevzala: Bodanská
-289,00
FAK
205103293
S00JP004R8S1
61721492
006
Bohdana Jiøíèková
17.05.2005
27.05.2005
23.05.2005
2 500,00 CZK
0,00
za pobyt dítìte Petry Ba•ové,nar.17.2.1990, dcery p.Boženy Ba•ové-dìts.letní rekreace v RS REVIKA ve Vizovicích v ter.7.-13.8.2005-FKSP
-2 500,00
FAK
205103294
S00JP004R8UR
63486440
5307924
FILEX, s.r.o.
17.05.2005
30.05.2005
19.05.2005
934,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-934,00
FAK
205103295
S00JP004R8TW
26899949
5109034
JATKA UB, s.r.o.
17.05.2005
30.05.2005
25.05.2005
438,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-438,00
FAK
205103296
S00JP004R8R6
25081152
00002309
ROSANA, spol. s r.o.
17.05.2005
23.05.2005
25.05.2005
240,00 CZK
0,00
rosana-pramenitá voda-SVÈ,Kotìrova 4395,Zlín
-240,00
VYZ
205103297
S00JP004R8QB
45313351
23.05.2005
1427092
MAFRA, a.s.
17.05.2005
01.06.2005
630,50 CZK
0,00
5120015306
MAFRA, a.s.
17.05.2005
26.05.2005
1 176,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.na pøedpl. "MF DNES" POPA -OŠZMaTV
FAZ
205103298
S00JP004R8PG
45313351
záloha na pøedpl."MF DNES" POPA od 1.7.05-31.12.2005-OŠZMaTV
-1 176,00
FAK
205103299
S00JP004R8OL
15268306
1250405926
EuroTel Praha, spol. s r.
17.05.2005
29.05.2005
24.05.2005
447,44 CZK
0,00
za Eurotel za 12.4.-11.5.2005, è.tel.602718079-MP
-447,44
FAK
205103300
S00JP004R8HK
70857016
2005107
Zapletal Libor
17.05.2005
23.05.2005
25.05.2005
2 667,00 CZK
0,00
za podlaháøské práce-MP, dovybavení výcvikových prostor (tìlocvièna)- èistící zóna
-2 667,00
FAK
205103301
S00JP004R8IF
12435627
FO/05/012
Jaroslav Zámorský
17.05.2005
21.05.2005
23.05.2005
6 267,00 CZK
0,00
pøeložka a oprava vlajkových stožárù u bod.MP Zlín-MP, inv. è. 173563, 173564
-6 267,00
FAK
205103302
S00JP004R8JA
49969081
050026
F.N.C., s r.o.
17.05.2005
23.05.2005
20.05.2005
3 689,00 CZK
0,00
botník-dovybavení výcvikových prostor-MP
-3 689,00
FAK
205103303
S00JP004R8K5
18559816
1013151
Henelit - CZ, spol. s r.
17.05.2005
23.05.2005
23.05.2005
16 065,00 CZK
0,00
za opravu podlahy v garáži vè.nátìrových hmot-MP, inv. è. 2645
-16 065,00
FAK
205103304
S00JP004R8L0
25589393
2005194
Zlín Copy s.r.o.
17.05.2005
26.05.2005
1 461,50 CZK
24.05.2005
0,00
výmìna stìrky válce,vyèištìní a nastavení stroje,pravidelná údržba-MP, inv. è. 171691
-1 461,50
FAK
205103305
S00JP004R99H
43437036
100505
Oldøich Køíž
17.05.2005
10.05.2005
24.05.2005
6 045,20 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-6 045,20
FAK
205103306
S00JP004R9AC
60723050
505602
SYAS spol. s r.o.
18.05.2005
26.05.2005
23.05.2005
552 500,00 CZK
0,00
stravenky SYAS,- 8500 ks-OVS
-552 500,00
FAK
205103307
S00JP004R9B7
61860476
1256600141
Sodexho Pass Èeská Republ
18.05.2005
16.06.2005
24.05.2005
19 500,00 CZK
0,00
stravenky Sodexho Pass-300 ks-OVS
-19 500,00
FAK
205103308
S00JP004R9C2
48472476
050048
DOMINO
18.05.2005
31.05.2005
14.06.2005
2 650,00 CZK
0,00
za dìtský rekreaèní pobyt v ter.7.-14.8.2005 v RS Kyjov-dítì: Matìj Weis rè.950602/4473-FKSP
-2 650,00
FAK
205103309
S00JP004R9DX
15044572
20050795
EMBA spol. s r.o.
18.05.2005
31.05.2005
24.05.2005
16 477,00 CZK
0,00
krabice archívní-OVS /450 ks/, OSaÚP /50 ks/
-16 477,00
FAK
205103310
S00JP004R9ES
12220418
83
Jaroslav Muller-AUTODOPRA
18.05.2005
30.05.2005
24.05.2005
1 159,00 CZK
0,00
pøistavení kontejneru a odvoz staveb.suti-OVS
-1 159,00
FAK
205103311
S00JP004R9FN
13092618
2005/01
Ing.Martin Zálešák,CSc
18.05.2005
15.05.2005
25.05.2005
5 000,00 CZK
0,00
konzultaèní a poradenská èinnost pøi zpracov."Územního programu snižování emisí a imisí zneèiš•ujících látek do ovzduší"-OŽPaZ
-5 000,00
FAK
205103312
S00JP004R9GI
49366661
20502434
Nakladatelství C.H.Beck
18.05.2005
24.05.2005
24.05.2005
750,50 CZK
0,00
"Zákon o ochranì pøírody a krajiny"-komentáø-OŽPaZ
-750,50
FAK
205103313
S00JP004R9HD
46345191
05105
STaDO s.r.o.
18.05.2005
26.05.2005
24.05.2005
7 964,00 CZK
0,00
za opravu pøístupových chodníkù u objektu MŠ Družstevní-JS-OŠZMaTV
-7 964,00
FAK
205103314
S00JP004R9J3
25581210
32518489
Výrobna lahùdek a uzenin
18.05.2005
21.05.2005
24.05.2005
90,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-90,00
FAK
205103315
S00JP004R9KY
25581210
42506093
Výrobna lahùdek a uzenin
18.05.2005
30.05.2005
24.05.2005
723,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro repir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-723,00
FAK
205103316
S00JP004R9LT
40364020
62342
Libor Kopèil
18.05.2005
26.05.2005
378,00 CZK
30.05.2005
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-378,00
FAK
205103317
S00JP004R9MO
27076288
25055010
ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
18.05.2005
26.05.2005
25.05.2005
3 712,00 CZK
0,00
vodné,stoèné-Vavreèkova VILA,Havlíèkova ètvr• IV 3661-OŠZMaTV
-3 712,00
FAK
205103318
S00JP004R9NJ
25322478
2503920
AVONET, s.r.o.
18.05.2005
12.05.2005
27.05.2005
595,00 CZK
0,00
Internet-pevná linka 4/2005-OŠZMaTV
-595,00
FAK
205103319
S00JP004R9OE
60193336
0270766722
Èeský Telecom
18.05.2005
31.05.2005
25.05.2005
1 464,50 CZK
0,00
za telefony za 4/2005, è.tel.577242785...Linka SOS Zlín-OŠZMaTV
-1 464,50
FAK
205103320
S00JP004R9ZV
26943344
FV15064
ALEX kovový a školní náby
18.05.2005
23.05.2005
31.05.2005
1 202,00 CZK
0,00
barevné køídy,magnety-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 202,00
FAK
205103321
S00JP004R9P9
00206196
200519
ing.Jiøí Husovský
18.05.2005
26.05.2005
24.05.2005
2 700,00 CZK
0,00
vypracování znalec.posudkù-OD
-2 700,00
FAK
205103322
S00JP004R9Q4
62180916
18/2005
Eva Krybusová, Mgr.
18.05.2005
23.05.2005
25.05.2005
3 000,00 CZK
0,00
za vypracování kupní smlouvy-OD
-3 000,00
FAK
205103323
S00JP004R9RZ
60711086
15110018
Technické služby Zlín,s.r
18.05.2005
23.05.2005
25.05.2005
205 035,10 CZK
0,00
oprava chodníkù za 4/2005-OD
-205 035,10
FAK
205103324
S00JP004R9SU
60711086
15110017
Technické služby Zlín,s.r
18.05.2005
23.05.2005
25.05.2005
921 037,09 CZK
0,00
oprava vpustí,výtlukù za 4/2005-OD
-921 037,09
FAK
205103325
S00JP004R9TP
71009515
211303
Zdravotní ústav
18.05.2005
27.05.2005
25.05.2005
6 898,00 CZK
0,00
mìøení hluku-OD
-6 898,00
-6 898,00
FAK
205103326
S00JP004R9UK
49969081
050027
F.N.C., s r.o.
18.05.2005
26.05.2005
17.06.2005
2 775,00 CZK
0,00
koženka-MP, dovybavení výcvik. prostor - tìlocvièna MP
-2 775,00
FAK
205103327
S00JP004R9Y0
27076288
250546
ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
18.05.2005
24.05.2005
25.05.2005
8 830,50 CZK
0,00
montáž vodovodní pøípojky-OMZ
-8 830,50
13.06.2005
FAZ
205103328
S00JP004R9VF
46963821
560043
KV Øezáè s.r.o.
18.05.2005
23.05.2005
38 499,50 CZK
0,00
sítì do branek-OMZ /záloha/
-38 499,50
FAK
205103329
S00JP004RA0J
25306766
05102477
INGOMETAL s.r.o.
18.05.2005
16.05.2005
25.05.2005
2 499,00 CZK
0,00
drátìné oplocení na opravu høištì Podhoøí-OMZ
-2 499,00
FAK
205103330
S00JP004RA1E
63474026
85070960
PNEU PLUS s.r.o.
18.05.2005
11.05.2005
20.05.2005
112,00 CZK
0,00
oprava pneu-OMZ
-112,00
FAK
205103331
S00JP004RA29
63474026
85070948
PNEU PLUS s.r.o.
18.05.2005
09.05.2005
20.05.2005
120,00 CZK
0,00
oprava pneu-OMZ
-120,00
FAK
205103332
S00JP004R9WA
26222183
31/2005
Kaninga s.r.o.
18.05.2005
23.05.2005
20.05.2005
17 850,00 CZK
0,00
za výškopisné a polohopisné zamìøení "Kanalizace Zlín Chlum"-ORIA
-17 850,00
FAK
205103333
S00JP004R9X5
26222183
32/2005
Kaninga s.r.o.
18.05.2005
23.05.2005
23.05.2005
28 560,00 CZK
0,00
"Kanalizace Kudlov Rybníèky III.et."-ORIA
-28 560,00
FAK
205103334
S00JP004RA7K
13365860
62
Marèík Tomáš
18.05.2005
27.05.2005
23.05.2005
194 208,00 CZK
0,00
za výstavbu lezecké stìny v areálu MP-MP, dovybavení výcvik. prostor
-194 208,00
FAK
205103335
S00JP004RA5U
48152366
1010464
MarS a.s.
18.05.2005
26.05.2005
27.05.2005
220,00 CZK
0,00
pøezka utahovací-MP
-220,00
FAK
205103336
S00JP004RA4Z
43874291
305070
RMS s.r.o.
18.05.2005
23.05.2005
20.05.2005
6 997,00 CZK
0,00
oprava 7 ks radiostanic Motorola-MP
-6 997,00
FAK
205103337
S00JP004RA34
18814123
572005
Kateøina Gajzurová
18.05.2005
16.06.2005
24.05.2005
8 473,00 CZK
0,00
kombinéza,kalhoty-MP
-8 473,00
FAZ
205103338
S00JP004RADQ
00571709
10918
ŽIVOT 90,humanitární sdr.
18.05.2005
25.05.2005
14.06.2005
800,00 CZK
0,00
záloha na pøedplatné "Generace" na rok 2005 pro KD-OSV
-800,00
FAK
205103339
S00JP004RA8F
48472387
322005
Èechová
18.05.2005
27.05.2005
25.05.2005
3 975,00 CZK
0,00
právní služby-OSM (nájmy bytù)
-3 975,00
27.05.2005
FAK
205103340
S00JP004RA9A
45672393
6127
Vojtìch Zemánek ASANA
18.05.2005
20.05.2005
4 182,90 CZK
0,00
dezinfekce 5.ZŠ-OŠZMaTV
-4 182,90
FAK
205103341
S00JP004RAA5
60711086
15090054
Technické služby Zlín,s.r
18.05.2005
30.05.2005
13.06.2005
3 565,24 CZK
0,00
Úklidové práce na námìstí Míru po ukonèení 1. máje - odbor kultury
-3 565,24
FAK
205103342
S00JP004RAB0
66224349
61/2005
Eva Køivánková, JUDr.
18.05.2005
31.05.2005
01.06.2005
5 000,00 CZK
0,00
za poskytování právních služeb - ORIA
-5 000,00
FAK
205103343
S00JP004RACV
46287655
05/10167
Miroslav Lošák
18.05.2005
20.05.2005
31.05.2005
35 000,00 CZK
0,00
mraznièka,chladnièka-OŠZMaTV
-35 000,00
FAK
205103344
S00JP004RAEL
60711086
15110024
Technické služby Zlín,s.r
18.05.2005
26.05.2005
03.06.2005
6 080,90 CZK
0,00
oprava zábradlí-OD
-6 080,90
FAK
205103345
S00JP004RAFG
25581210
32518937
Výrobna lahùdek a uzenin
18.05.2005
23.05.2005
25.05.2005
104,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-104,00
FAK
205103346
S00JP004RAGB
25581210
42506223
Výrobna lahùdek a uzenin
18.05.2005
01.06.2005
27.05.2005
307,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-307,50
FAK
205103347
S00JP004RAH6
44308574
2005 19;
Moštìková Lenka
18.05.2005
25.05.2005
01.06.2005
1 474 410,00 CZK
0,00
za dodávku prvkù "Kompan na høištì" v Centrálním parku JS ve Zlínì-OMZ
-1 474 410,00
FAK
205103348
S00JP004RAI1
25578502
510013
Centrum zabezpeèní automo
19.05.2005
24.05.2005
30.05.2005
5 200,00 CZK
0,00
zámek 2911 PIN-LOCK, pro zabezpeèení automobilu-OKØaO
-5 200,00
FAK
205103349
S00JP004RAJW
46345191
04905
STaDO s.r.o.
19.05.2005
16.07.2005
24.05.2005
10 804,50 CZK
0,00
za rozvod teplé a studené vody-OSV, jedná se vìcnou sociální dávku
-10 804,50
FAK
205103350
S00JP004RAMH
46286225
0501
Jiøí Šilhavík a spol.
19.05.2005
15.06.2005
27.05.2005
89 040,00 CZK
0,00
za výkon pøímé inženýrs.èinnosti -"Chodník Kudlov II.et.-IV.èást"-ORIA
-89 040,00
VYZ
205103351
S00JP004RANC
45245681
5103548
08.06.2005
VERLAG DASHOFER spol.s r.
19.05.2005
03.06.2005
1 663,00 CZK
0,00
Teplárenské sdružení
19.05.2005
29.05.2005
504,00 CZK
0,00
vyúèt.zálohy "Praktická pøíruèka pro energetiky" 10.aktualizace-hlavní energetik
FAK
205103352
S00JP004RAO7
42940974
55093
1x èasopis "3T-Teplo,technika,teplárenství" pro rok 2005-hlavní energetik
-504,00
FAK
205103353
S00JP004RAP2
70268282
055003
Gahurová Miroslava
19.05.2005
09.06.2005
30.05.2005
4 403,00 CZK
0,00
za zhotovená razítka-OSV
-4 403,00
FAK
205103354
S00JP004RAQX
48117820
1052011035
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
19.05.2005
16.06.2005
09.06.2005
1 163,90 CZK
0,00
oprava kopírky inv. è. 164283, dv.è. 306-ŽO
-1 163,90
FAK
205103355
S00JP004RARS
48117820
1052011041
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
19.05.2005
16.06.2005
15.06.2005
2 272,50 CZK
0,00
toner,vyèištìní kopírky-OŽPaZ
-2 272,50
FAK
205103356
S00JP004RATI
46964991
2005025
J+N spol. s r.o.
19.05.2005
30.05.2005
15.06.2005
8 568,00 CZK
0,00
vyvazovací složky-600 ks-EO
-8 568,00
FAK
205103357
S00JP004RAUD
10573321
0505120
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
19.05.2005
01.06.2005
26.05.2005
1 320,90 CZK
0,00
výmìna záložního zdroje,vèetnì odzkoušení-MP, inv. è. 48455
-1 320,90
FAK
205103358
S00JP004RAV8
44119674
3/2005
BEDEIOVÁ EVA reklama-písm
19.05.2005
28.05.2005
30.05.2005
3 000,00 CZK
0,00
zhotovení rekl.poutaèe "Svìtový Den bez tabáku"-OCR,VaVV
-3 000,00
FAK
205103359
S00JP004RAW3
45477213
25010074
KARIM, spol. s r.o.
19.05.2005
27.05.2005
01.06.2005
94 962,00 CZK
0,00
hrací prvky na pružinì-OMZ
-94 962,00
FAK
205103360
S00JP004RASN
27076288
250582
ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
19.05.2005
31.05.2005
08.06.2005
4 201,50 CZK
0,00
provedení navrtávky pro vodov.pøípojku na stavbu CP JS-Podlesí V.-OMZ
-4 201,50
FAK
205103361
S00JP004RAXY
25556142
03/05
POSPÍŠIL a. s.
19.05.2005
10.06.2005
13.06.2005
47 839,00 CZK
0,00
za provedené staveb.práce-OMZ
-47 839,00
FAK
205103362
S00JP004RAYT
25318187
507327
Wimers Zlín v.o.s.
19.05.2005
03.06.2005
13.06.2005
2 916,50 CZK
0,00
kanceláøský materiál-OSV
-2 916,50
FAK
205103363
S00JP004RAZO
26222183
33-2005
Kaninga s.r.o.
19.05.2005
23.05.2005
01.06.2005
30 940,00 CZK
0,00
"Kanalizace Kudlov Rybníèky IV.etapa"-ORIA
-30 940,00
FAK
205103364
S00JP004RAKR
25521322
100510333
LESKO-Velkoob.nápojù,s.r.
19.05.2005
18.05.2005
4 950,50 CZK
23.05.2005
0,00
SP, ZMZ 19. 5. 05 - minerální vody,cola,,cukr-OKP
-4 950,50
FAK
205103365
S00JP004RALM
60193336
577431542
Èeský Telecom
19.05.2005
31.05.2005
24.05.2005
2 446,50 CZK
0,00
za telefony za 4/2005, è.tel.577431542-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín
OI Letná, OKP
-2 446,50
FAK
205103366
S00JP004RB0C
67555403
FV05019
Batùšek Jiøí
19.05.2005
16.06.2005
31.05.2005
7 199,50 CZK
0,00
nákup kvìtin-trvalky-OMZ
-7 199,50
FAK
205103367
S00JP004RB17
63486440
5308015
FILEX, s.r.o.
20.05.2005
31.05.2005
16.06.2005
343,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-343,00
FAK
205103368
S00JP004RB22
13692747
25309862
WASTEX spol.s.r.o.
20.05.2005
21.05.2005
30.05.2005
7 691,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-7 691,00
FAK
205103369
S00JP004RB3X
25329791
15515/05
Zlatá hvìzda, spol. s r.
20.05.2005
31.05.2005
25.05.2005
2 414,50 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 414,50
FAK
205103370
S00JP004RB4S
26899949
5109292
JATKA UB, s.r.o.
20.05.2005
02.06.2005
31.05.2005
670,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-670,00
FAK
205103371
S00JP004RB5N
46962107
F04211258
BHJ GARANT, s.r.o.
20.05.2005
02.06.2005
30.05.2005
2 544,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 544,00
FAK
205103372
S00JP004RBG4
48117820
1052000180
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
20.05.2005
17.06.2005
02.06.2005
990,10 CZK
0,00
xero papír 98g A0/45 , role 1 ks - papír do plotru (kanceláø p. Chudìjové), OCR,VaVV
-990,10
FAK
205103373
S00JP004RBLF
10588051
95008
Manïák Pavel
20.05.2005
28.05.2005
15.06.2005
55 243,00 CZK
0,00
poskytnuté služby na Ranèi Kostelany ve dnech 3.-5.5.2005 porada vedoucích odborù, OCR,VaVV
-55 243,00
FAK
205103374
S00JP004RBKK
47909510
05093
IMAGO Zlín, spol. s r.o.
20.05.2005
31.05.2005
27.05.2005
1 574,00 CZK
0,00
za výrobu štítkù,tabulek a log na auta, tabulka vyhrazeno, Mimo vozidla MMZ pro OVS, tabulky Klub dùchodcù pro OSV, štítky pro OCR,VaVV
-1 574,00
FAK
205103375
S00JP004RBJP
25584758
050083
TELEVISION NET, s.r.o.
20.05.2005
02.06.2005
13.06.2005
32 725,00 CZK
0,00
zajištìní pøímého pøenosu ZMZ dne 3.2.2005-OCR,VaVV
-32 725,00
02.06.2005
FAK
205103376
S00JP004RBIU
48117820
1052011055
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
20.05.2005
18.05.2005
637,90 CZK
0,00
údržba a vyèištìní kopírky v MITS pravidelná údržba -OCR,VaVV
-637,90
FAK
205103377
S00JP004RBCO
60730153
5700601
Dopravní spoleènost Zlín-
20.05.2005
03.06.2005
27.05.2005
512,00 CZK
0,00
Za instalaci letákù ve vozech MHD - výstava Sicht - Einsicht - Alternativa - odbor kultury
-512,00
FAK
205103378
S00JP004RBHZ
25578570
2005112
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
20.05.2005
01.06.2005
06.06.2005
825,00 CZK
0,00
pracovní rukavice-OMZ
-825,00
FAK
205103379
S00JP004RBEE
15213862
FO/05/187
Holotik Richard
20.05.2005
07.06.2005
08.06.2005
1 939,50 CZK
0,00
žlutý písek-OMZ
-1 939,50
FAK
205103380
S00JP004RBDJ
25135881
95142991
Tukový prùmysl Praha,a.s.
20.05.2005
30.05.2005
08.06.2005
187,00 CZK
0,00
pøeprava-OMZ
-187,00
FAK
205103381
S00JP004RBBT
25306766
05102570
INGOMETAL s.r.o.
20.05.2005
18.05.2005
30.05.2005
486,00 CZK
0,00
deska na høištì-OMZ
-486,00
FAK
205103382
S00JP004RBF9
15208702
200514
Ladislav Paták, ing.
20.05.2005
04.06.2005
27.05.2005
6 931,80 CZK
0,00
za úpravy u pomníku Partyzána ve Zlíns.parku-OKP
60. výroèí osvobození
-6 931,80
FAK
205103383
S00JP004RBAY
25327755
11
Soukromá stø. hotel. škol
20.05.2005
27.05.2005
02.06.2005
10 000,00 CZK
0,00
4.5.2005 - za obèerstvení (koláèky, min. vody, káva, víno, sekaná) - OKP
60. výroèí osvobození ÈSR
-10 000,00
FAK
205103384
S00JP004RBN5
25321226
251240
Teplo Zlín, a.s.
20.05.2005
24.05.2005
26.05.2005
29 844,40 CZK
0,00
tepelná energie za 4/2005-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-29 844,40
FAK
205103385
S00JP004RBO0
60193336
0270822789
Èeský Telecom
20.05.2005
31.05.2005
27.05.2005
1 540,00 CZK
0,00
za telefony za 4/2005, è.tel.577271485-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 540,00
FAK
205103386
S00JP004RBPV
60193336
0270788570
Èeský Telecom
20.05.2005
31.05.2005
31.05.2005
1 440,00 CZK
0,00
za telefony za 4/2005, è.tel.577439554-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 440,00
FAK
205103387
S00JP004RBQQ
49455834
50500552
Laksyma, a.s.
20.05.2005
19.05.2005
272,00 CZK
31.05.2005
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-272,00
FAK
205103388
S00JP004RBRL
46579729
80000333
CARNEX spol. s r.o.
20.05.2005
18.05.2005
27.05.2005
582,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-582,00
FAK
205103389
S00JP004RBMA
40364020
62347
Libor Kopèil
20.05.2005
26.05.2005
27.05.2005
218,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-218,00
FAK
205103390
S00JP004RB93
40364020
62419
Libor Kopèil
20.05.2005
27.05.2005
27.05.2005
144,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-144,00
FAK
205103391
S00JP004RB88
44121083
14/2005
Ludmila Garguláková
20.05.2005
17.05.2005
27.05.2005
1 974,80 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 974,80
FAK
205103392
S00JP004RB7D
25733621
15057934
Contactel s.r.o.
20.05.2005
30.05.2005
27.05.2005
2 975,00 CZK
0,00
pøipojení k internetu za 4/2005-OŠZMaTV
-2 975,00
FAK
205103393
S00JP004RB6I
45274860
63050236
CENTRUM stav.inž.,a.s.
20.05.2005
01.06.2005
27.05.2005
2 499,00 CZK
0,00
hodnocení hlukové situace v ul.Ševcovská-OD
-2 499,00
FAZ
205103394
S00JP004RBU6
00499153
131004606
Economia, a.s.
23.05.2005
25.05.2005
01.06.2005
2 860,00 CZK
0,00
záloha na pøedplatné "Obchodní vìstník" od è.25/2005-24/2006-OP
-2 860,00
FAK
205103395
S00JP004RBWW
18550959
200525
Orbesová Bronislava
23.05.2005
16.05.2005
24.05.2005
11 602,50 CZK
0,00
za právní pomoc poskytnutou ve vìci "žaloby Ekonom"-OP
-11 602,50
FAK
205103396
S00JP004RBSG
25581210
42506353
Výrobna lahùdek a uzenin
23.05.2005
03.06.2005
24.05.2005
529,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-529,50
FAK
205103397
S00JP004RBTB
25580159
2501562
TROPICO,spol. s r.o.
23.05.2005
02.06.2005
03.06.2005
1 575,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 575,00
FAK
205103398
S00JP004RBV1
13692747
25310391
WASTEX spol.s.r.o.
23.05.2005
27.05.2005
01.06.2005
8 670,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-8 670,00
FAZ
205103399
S00JP004RC6B
47675691
4141740041
Severomoravská energetika
23.05.2005
08.06.2005
27 180,00 CZK
27.05.2005
0,00
záloha na el.energii za 06/2005, è.o.m.4141740-01-chaty Sirákov
-27 180,00
FAK
205103400
S00JP004RC5G
44115784
009/2005
Sokola Milan
23.05.2005
03.06.2005
08.06.2005
3 000,00 CZK
0,00
za ubytování v letním dìts.táboøe v Pohoøelicích v ter.16.7.-28.7.2005 pro Hanu Minaøíkovou, r.è.935125/4473-FKSP
-3 000,00
FAK
205103401
S00JP004RC4L
48117820
1052011065
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
23.05.2005
18.06.2005
01.06.2005
12 553,40 CZK
0,00
vyèištìní,oprava kopírky-OSaÚP
-12 553,40
FAK
205103402
S00JP004RC3Q
18754244
2005104
Leopold Janský
23.05.2005
19.06.2005
15.06.2005
15 270,00 CZK
0,00
olej,motorová sekaèka-OŠZMaTV
-15 270,00
FAK
205103403
S00JP004RC2V
26183684
12231 RI
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
23.05.2005
01.06.2005
15.06.2005
1 725,50 CZK
0,00
poradens.èinnost,posudek pro pojiš•ovnu-OVS
-1 725,50
FAK
205103404
S00JP004RC10
40991369
5000604
Machová Anežka
23.05.2005
02.06.2005
30.05.2005
24 611,50 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-24 611,50
FAK
205103405
S00JP004RC05
46342591
61519408
KAMEX spol. s r.o.
23.05.2005
03.06.2005
02.06.2005
1 208,00 CZK
0,00
pøeprava TOP-OMZ
-1 208,00
FAK
205103406
S00JP004RBZH
60373539
05/05
Kudela Petr
23.05.2005
27.05.2005
08.06.2005
500,00 CZK
0,00
kytice pro paní Studenkovou pøi pøíležitosti pøijetí u primátora v rámci festivalu Setkání 2005 Stretnutie
-500,00
FAK
205103407
S00JP004RBYM
64949681
0139260505
T-Mobile Czech Republic a
23.05.2005
24.05.2005
06.06.2005
585,00 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2005, è.tel. 604220250-OKP Ing. Venený
soukromé hovory, bylo uhrazeno do pokladny MMZ
-585,00
FAK
205103408
S00JP004RBXR
25344650
530143
Glass Atelier Morava
23.05.2005
09.06.2005
26.05.2005
7 697,00 CZK
0,00
skláøské výrobky - dary pro reprezentantky házené mìsta Zlína OCR,VaVV
-7 697,00
FAK
205103409
S00JP004RC76
12294519
250560
Ing. Libor Hubík
23.05.2005
30.05.2005
09.06.2005
13 265,00 CZK
0,00
odìvní doplòky pro vybavení moto hlídky MP Zlín-MP
-13 265,00
FAK
205103410
S00JP004RC81
13655744
05068
Petr Vrla
23.05.2005
19.06.2005
27.05.2005
28 560,00 CZK
0,00
periodické školení øidièù-MP
-28 560,00
15.06.2005
FAK
205103411
S00JP004RC9W
60730153
5700602
Dopravní spoleènost Zlín-
23.05.2005
19.07.2005
714,00 CZK
0,00
instalace letákù-OSV
-714,00
FAK
205103412
S00JP004RCS9
60711086
15090059
Technické služby Zlín,s.r
24.05.2005
19.06.2005
15.06.2005
2 053,94 CZK
0,00
úklid èerné skládky -na JS-OŽPaZ
-2 053,94
FAK
205103413
S00JP004RCRE
60711086
15090058
Technické služby Zlín,s.r
24.05.2005
08.06.2005
15.06.2005
2 920,86 CZK
0,00
úklid èerné skládky v pøímìsts.èásti Velíková-OŽPaZ
-2 920,86
FAK
205103414
S00JP004RCQJ
48472476
050055
DOMINO
24.05.2005
06.06.2005
08.06.2005
2 550,00 CZK
0,00
za dìtský rekreaèní poybyt v ter.23.-30.7.2005 pro dítì Vašková Veronika rè.966114/4077-FKSP
-2 550,00
FAK
205103415
S00JP004RCNY
13692747
25200408
WASTEX spol.s.r.o.
24.05.2005
15.06.2005
30.05.2005
4 462,50 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-4 462,50
FAK
205103416
S00JP004RCM3
68756038
25015
Agentura ELKA - PECHA
24.05.2005
01.06.2005
15.06.2005
7 140,00 CZK
0,00
za letní dìtský tábor ve Vizovicích v ter.01.-12.7.2005-dìti: Mikelová Jana,Mikel Jakub,rodiè:Mikel Zdenìk,Slezská 4773,Zlín-FKSP
-7 140,00
FAK
205103417
S00JP004RCPO
48117820
1052011073
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
24.05.2005
19.06.2005
27.05.2005
523,60 CZK
0,00
SP - èištìní a oprava kopírky, AFICIO 2018D RICOH-OKP
objednáno telefonicky v rámci servisu
zjiš•ování závady - èíštìní duplexní jednotky
spaden korek v transportní èásti duplexu - oprava
-523,60
FAK
205103418
S00JP004RCOT
48117820
1052011072
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
24.05.2005
19.06.2005
15.06.2005
523,60 CZK
0,00
servisní prohlídka kopír.stroje-ORIA
-523,60
FAK
205103419
S00JP004RCL8
48117820
1052011069
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
24.05.2005
19.06.2005
15.06.2005
30 863,90 CZK
0,00
oprava kopírky barevné, kanceláø p. Chudìjové, výmìna opotøebytelných komponentù -OCR,VaVV
-30 863,90
FAK
205103420
S00JP004RCKD
46971114
25500047
Zlínské tiskárny, s.r.o.
24.05.2005
02.06.2005
15.06.2005
2 380,00 CZK
0,00
tisk "zpáteèních lístkù" - 10 000 ks-OSaÚP
-2 380,00
FAK
205103421
S00JP004RCJI
10571761
F19
Radek Komárek - PULS
24.05.2005
30.05.2005
01.06.2005
95 200,00 CZK
0,00
pneumatiková a váhová houpaèka-OMZ
-95 200,00
FAZ
205103422
S00JP004RCIN
44684932
5384
Spol. pro zahrad. a kraj.
24.05.2005
06.06.2005
1 260,00 CZK
08.06.2005
-1 260,00
záloha na odb.vycházku "Obnova brnìnských parkù" dne 23.6.2005-p.Maòásková,Strnadová,Pospíšilík-OMZ
FAK
205103423
S00JP004RCHS
70268282
055008
Gahurová Miroslava
24.05.2005
18.06.2005
2 594,20 CZK
0,00
Odd. cestovních dokladù - zhotovení razítka trodat zn. paginyr.Horray (èíslovaèka), k èíslování žádostí o CD.
vìcná správnost: Morávková. Razítko pøevzala pí Botíková, kanc. è. 321.
-2 594,20
FAK
205103424
S00JP004RCGX
48477192
250219
Karel Rabel
24.05.2005
29.05.2005
15.06.2005
3 000,00 CZK
0,00
obìdy pro èleny ZmZ, dne 19.5.2005-OKP
-3 000,00
FAK
205103425
S00JP004RCF2
68600771
05/05
Jan Pospíšil P-sta-V Zlín
24.05.2005
27.05.2005
27.05.2005
159 156,00 CZK
0,00
za prov.stav.práce "oprava chodníku pøed toènou MHD,Vršava"-OD
-159 156,00
FAK
205103426
S00JP004RCE7
68600771
06/05
Jan Pospíšil P-sta-V Zlín
24.05.2005
31.05.2005
31.05.2005
79 597,00 CZK
0,00
za stav.práce-demolice podkladních betonù mezi ul.Dìtská-Okružní a pøed stø.mìsts.zelenì-OD
-79 597,00
FAK
205103427
S00JP004RCDC
68600771
03/05
Jan Pospíšil P-sta-V Zlín
24.05.2005
27.05.2005
31.05.2005
338 215,00 CZK
0,00
za stav.práce-oprava spojovacího chodníku Okuržní-Dìtská-OD
-338 215,00
FAK
205103428
S00JP004RCT4
46990844
530271
UNIONPNEU, spol. s r.o.
24.05.2005
19.06.2005
31.05.2005
2 364,00 CZK
0,00
vyvážení pneu-MP, oprava inv. è. 750, inv. è. 6226
-2 364,00
FAK
205103429
S00JP004RCAR
13692747
25310522
WASTEX spol.s.r.o.
24.05.2005
27.05.2005
15.06.2005
3 942,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-3 942,00
FAK
205103430
S00JP004RCBM
49132806
1050005585
CHEVRON-Petr Hrùza
24.05.2005
30.05.2005
27.05.2005
2 517,00 CZK
0,00
za opravu konvektomatu-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-2 517,00
FAK
205103431
S00JP004RCCH
60711086
15020246
Technické služby Zlín,s.r
24.05.2005
01.06.2005
30.05.2005
1 519,63 CZK
0,00
za vývoz kontejneru a odstranìní odpadu-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 519,63
FAK
205103432
S00JP004RCUZ
46579729
80000354
CARNEX spol. s r.o.
24.05.2005
25.05.2005
01.06.2005
481,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-481,00
FAK
205103433
S00JP004RCVU
46579729
80000357
CARNEX spol. s r.o.
24.05.2005
26.05.2005
03.06.2005
494,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-494,00
FAK
205103434
S00JP004RCWP
60193336
0270787990
Èeský Telecom
24.05.2005
31.05.2005
2 463,00 CZK
03.06.2005
0,00
za telefony za 4/2005, è.tel.577219669-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-2 463,00
FAK
205103435
S00JP004RCXK
49455834
50500553
Laksyma, a.s.
24.05.2005
19.05.2005
03.06.2005
552,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-552,00
FAK
205103436
S00JP004RD4E
60730153
5700633
Dopravní spoleènost Zlín-
25.05.2005
09.06.2005
03.06.2005
1 607,00 CZK
0,00
výlep plakátù na akci v rámci Týdne Alternativy - odbor kultury
-1 607,00
FAK
205103437
S00JP004RD59
48117820
1052000184
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
25.05.2005
22.06.2005
09.06.2005
45 786,50 CZK
0,00
kopírka AFICIO 1515 PS RICOH-OP
-45 786,50
VYD
205103438
S00JP004RD64
26078201
6100044848
E.ON Energie, a.s.
25.05.2005
06.06.2005
22.06.2005
461,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 29.1.05-2.5.05, è.o.m.3100106559-OŠZMaTV, M.Alše,Zlín
-1,00
FAZ
205103439
S00JP004RD7Z
26078201
6100044848
E.ON Energie, a.s.
25.05.2005
08.06.2005
06.06.2005
440,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m.3100106559-M.Alše,Zlín-OŠZMaTV
-440,00
FAK
205103440
S00JP004RD0Y
25581210
42506432
Výrobna lahùdek a uzenin
25.05.2005
06.06.2005
08.06.2005
1 096,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 096,50
FAK
205103441
S00JP004RD1T
46967851
421504070
PENAM spol. s r.o.
25.05.2005
02.06.2005
06.06.2005
431,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-431,00
FAK
205103442
S00JP004RD8U
67777929
11/2005
Okresní myslivecký spolek
25.05.2005
22.06.2005
03.06.2005
1 000,00 CZK
0,00
pronájem støelnice pro výcvik støelby strážníkù MP za 4/2005-MP
-1 000,00
FAK
205103443
S00JP004RD2O
25319876
250200395
PROFIGRASS s.r.o.
25.05.2005
23.05.2005
15.06.2005
4 704,00 CZK
0,00
náhradní díly na sekaèku-OMZ
-4 704,00
-4 704,00
FAK
205103444
S00JP004RD9P
25824449
20500522
Turistické známky, s.r.o.
25.05.2005
03.06.2005
08.06.2005
505,00 CZK
0,00
turistické poznámky,mapy - nákup do MITS pro prodej v MITS -OCR,VaVV
-505,00
FAK
205103445
S00JP004RDAK
63460220
32/2005
Kvasnièková Jaroslava
25.05.2005
23.05.2005
03.06.2005
5 402,60 CZK
0,00
náhradní díly na opravy stánkù - áèková tyè pøední,zadní,tyè vrchní spojovací,pøíèná tyè-OCR,VaVV
-5 402,60
03.06.2005
FAK
205103446
S00JP004RD3J
26309190
320 150026
IMOS Zlín s.r.o.
25.05.2005
07.06.2005
78 278,00 CZK
0,00
oprava chodníku-OD
-78 278,00
FAK
205103447
S00JP004RDBF
16361539
1251182
SEVEZA, spol. s r.o.
25.05.2005
27.05.2005
07.06.2005
1 117,00 CZK
0,00
zabudování škrabky-OŠZMaTV
-1 117,00
FAK
205103448
S00JP004RDCA
61405230
36/05
Alster Ladislav
25.05.2005
25.05.2005
03.06.2005
14 994,00 CZK
0,00
geodetické zamìøení pro akci Zlín-chodník v ul.Mladcovská-OD
-14 994,00
FAK
205103449
S00JP004RDD5
61405230
35/05
Alster Ladislav
25.05.2005
25.05.2005
31.05.2005
44 625,00 CZK
0,00
geodetické zamìøení pro akci Zlín-chodník v ul.Havlíèkova-Malenovice-OD
-44 625,00
-44 625,00
FAK
205103450
S00JP004RDE0
26930111
240106329
ProComputer s.r.o.
25.05.2005
30.05.2005
08.06.2005
759,00 CZK
0,00
THS cart.-OD
-759,00
FAK
205103451
S00JP004RCYF
47678488
10514845
ABEL-Computer s.r.o.
25.05.2005
03.06.2005
31.05.2005
3 568,80 CZK
0,00
renovace toneru-EO
-3 568,80
FAK
205103452
S00JP004RCZA
47678488
10513442
ABEL-Computer s.r.o.
25.05.2005
03.06.2005
01.06.2005
1 059,10 CZK
0,00
renovace toneru-EO
-1 059,10
FAK
205103453
S00JP004RDFV
25139096
1050798
BATERIA SLANÝ CZ,s.r.o.
25.05.2005
06.06.2005
01.06.2005
7 711,20 CZK
0,00
MAG-LITE-MP, kovové svítilny pro extrémní podmínky
-7 711,20
FAK
205103454
S00JP004RDGQ
25318187
507784
Wimers Zlín v.o.s.
25.05.2005
23.06.2005
06.06.2005
1 484,00 CZK
0,00
náplò do tiskárny-MP
-1 484,00
FAK
205103455
S00JP004RDHL
25854054
2005002239
ZOO PENSION-Grégr s.r.o.
25.05.2005
31.05.2005
15.06.2005
802,00 CZK
0,00
krmivo pro psy-MP
-802,00
FAK
205103456
S00JP004RDIG
25318187
507616
Wimers Zlín v.o.s.
25.05.2005
19.06.2005
31.05.2005
1 018,50 CZK
0,00
renovace náplnì do tiskárny-MP
-1 018,50
FAK
205103457
ošacení strážníkù - MP
S00JP004RDJB
18814123
592005
Kateøina Gajzurová
25.05.2005
23.06.2005
8 134,00 CZK
15.06.2005
0,00
-8 134,00
FAK
205103458
S00JP004RDK6
48471470
200
Anna Gregorová, MUDr.
25.05.2005
09.06.2005
15.06.2005
1 210,00 CZK
0,00
za lékaøské potrvrzení-OSV
-1 210,00
VYZ
205103459
S00JP004RDL1
00571709
07.06.2005
1071313
ŽIVOT 90,humanitární sdr.
25.05.2005
05.06.2005
120,00 CZK
0,00
83615858
PORADCE s.r.o.
25.05.2005
02.06.2005
1 498,00 CZK
0,00
vyúèt.záloha na pøedplatné èas."Generace" na rok 2005-OSV
FAZ
205103460
S00JP004RDMW
25836200
PORADCE 2006,E-PORADCE,Zákony 2006, Daòová pøiznání za rok 2005-OKaVA
-1 498,00
FAK
205103461
S00JP004RDNR
13698745
2511149
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
26.05.2005
06.06.2005
02.06.2005
6 646,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-6 646,00
FAK
205103462
S00JP004RDOM
26899949
5109206
JATKA UB, s.r.o.
26.05.2005
01.06.2005
06.06.2005
1 370,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 370,00
FAK
205103463
S00JP004RDPH
26899949
5109389
JATKA UB, s.r.o.
26.05.2005
03.06.2005
01.06.2005
845,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-845,00
FAK
205103464
S00JP004RDQC
26899949
5109515
JATKA UB, s.r.o.
26.05.2005
06.06.2005
01.06.2005
1 391,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 391,00
FAK
205103465
S00JP004RDR7
18067620
53800
Duòa Šimáèková
26.05.2005
01.06.2005
03.06.2005
220,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-220,00
FAK
205103466
S00JP004RDS2
49455834
50501279
Laksyma, a.s.
26.05.2005
31.05.2005
03.06.2005
2 703,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-2 703,00
FAK
205103467
S00JP004RDUS
41084781
21261151
SPEDOS s.r.o.
26.05.2005
03.06.2005
03.06.2005
6 535,00 CZK
0,00
paušál na pozáruèní servis,automat.dveøe-OVS
-6 535,00
FAK
205103468
S00JP004RDVN
48117820
1052000194
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
26.05.2005
24.06.2005
03.06.2005
1 190,00 CZK
0,00
za kopírovací stroj-ÚHA
-1 190,00
FAK
205103469
S00JP004RDWI
67338810
113032
Duha Klub Dlažka
26.05.2005
07.06.2005
27.06.2005
3 100,00 CZK
0,00
za letní dìts.tábor v ter.1.8.-13.8.2005 za Nikolu Balka r.è.930119/4496-FKSP
-3 100,00
01.06.2005
FAK
205103470
S00JP004RDXD
40417131
250100043
Ludmila Bìhulová
26.05.2005
03.06.2005
744,00 CZK
0,00
oprava psacích strojù-OSM
-744,00
FAK
205103471
S00JP004RDY8
47678488
10514846
ABEL-Computer s.r.o.
26.05.2005
03.06.2005
02.06.2005
1 487,50 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 1300-X (Bc. Hasíková)-ŽO
-1 487,50
FAK
205103472
S00JP004RDTX
18751164
41/2005
Josef Hajtr
26.05.2005
22.06.2005
01.06.2005
15 603,00 CZK
0,00
rekonstrukce dìts.pískovištì v Loukách na Návsi-OMZ
-15 603,00
FAK
205103473
S00JP004RDZ3
48490342
45-05-05
Bøezjovák Milan
26.05.2005
20.06.2005
22.06.2005
5 998,00 CZK
0,00
za provedené školení a pøezkoušení pracovníkù odbor.zpùsobilosti na motor.køovinoøezy a motor.sekaèky-OMZ
-5 998,00
FAK
205103474
S00JP004RE0R
18754244
2005109
Leopold Janský
26.05.2005
20.06.2005
15.06.2005
4 666,30 CZK
0,00
oprava GO motoru se spojkou-OMZ
-4 666,30
FAK
205103475
S00JP004RE1M
18754244
2005107
Leopold Janský
26.05.2005
20.06.2005
15.06.2005
24 302,70 CZK
0,00
nùž Jacobsen,univerál.èistiè,vazelína,olej.zapal.svíèka,závs køovinoøezu...OMZ
-24 302,70
FAK
205103476
S00JP004RE2H
25502743
0003076
CAFFE SPECIALE s.r.o.
26.05.2005
28.05.2005
15.06.2005
3 570,00 CZK
0,00
káva do kávovaru - Alternativa - odbor kultury
-3 570,00
FAK
205103477
S00JP004RE3C
63470837
105056
ERPO s. r.o.
26.05.2005
25.05.2005
01.06.2005
889,00 CZK
0,00
kryt svítidla-sklo - Alternativa - odbor kultury
-889,00
FAK
205103478
S00JP004RE47
48476196
050052
Nesrsta František
26.05.2005
23.05.2005
01.06.2005
2 060,00 CZK
0,00
ubytování pro úèinkující v poøadu "Nebojte se strašidel - JU a HELE" v rámci "Týdne Alternativy" -odbor kultury
-2 060,00
FAK
205103479
S00JP004RE52
12218774
12
Lux Martin
26.05.2005
27.05.2005
01.06.2005
8 000,00 CZK
0,00
Mytí oken Alterntiva - odbor kultury.
-8 000,00
FAK
205103480
S00JP004RE6X
71007814
300001
Školní jídelna Kvítková
26.05.2005
30.05.2005
01.06.2005
300,00 CZK
0,00
za odebrané obìdy, dne 12.5.2005-OŠZMaTV
-300,00
FAK
205103481
S00JP004RE7S
47678488
10514713
ABEL-Computer s.r.o.
26.05.2005
02.06.2005
03.06.2005
1 047,20 CZK
0,00
renovace inkjet-OSV
-1 047,20
01.06.2005
FAK
205103482
S00JP004RE8N
48476684
292005
Ing.Jiøí Škrabal
26.05.2005
08.06.2005
49 742,00 CZK
0,00
za vypracování projektové dokumentace-OD
-49 742,00
FAK
205103483
S00JP004RE9I
48588733
054/2005
Mott MacDonald Praha s.r.
26.05.2005
09.06.2005
08.06.2005
297 500,00 CZK
0,00
projektová dokumentace-"Silnice II/490,propojení R49-I/49,3.úsek"-OD
-297 500,00
FAK
205103484
S00JP004REB8
25590286
200522084
LIMIT - Z s.r.o.
27.05.2005
30.05.2005
07.06.2005
82 991,45 CZK
0,00
náboje Luger P-MP
-82 991,45
FAK
205103485
S00JP004REC3
25590286
200522044
LIMIT - Z s.r.o.
27.05.2005
14.04.2005
30.05.2005
1 575,00 CZK
0,00
pronájem støelnice za 3/2005-MP
-1 575,00
FAK
205103486
S00JP004READ
40378161
25011211
Vlastislav Dvoøák
27.05.2005
07.06.2005
30.05.2005
1 880,00 CZK
0,00
barva,etikety-OVS
-1 880,00
FAK
205103487
S00JP004REDY
71006991
250002
Mateøská škola Zlín
27.05.2005
15.06.2005
06.06.2005
752,00 CZK
0,00
servisní prohlídky plynového kotle-PO OVS
-752,00
FAK
205103488
S00JP004REET
13692747
25310438
WASTEX spol.s.r.o.
27.05.2005
27.05.2005
15.06.2005
716,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-716,00
FAK
205103489
S00JP004REFO
26899949
5109716
JATKA UB, s.r.o.
27.05.2005
08.06.2005
02.06.2005
2 597,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 597,00
FAK
205103490
S00JP004REGJ
16361539
1251167
SEVEZA, spol. s r.o.
27.05.2005
02.06.2005
06.06.2005
2 083,00 CZK
0,00
oprava výdejního vozíku-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 083,00
VYZ
205103491
S00JP004REHE
45245681
PO5062267
VERLAG DASHOFER spol.s r.
02.06.2005
27.05.2005
11.06.2005
1 663,00 CZK
0,00
27.05.2005
13.05.2005
665,00 CZK
0,00
vyúètování zálohy "Lexikon úèetních souvstažností pro pøíspìvk.organizace" 23.aktualizace-OKaVA
FAK
205103492
S00JP004REI9
46992308
2005000704
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
eTrust PestPatrol Anti-Spyware-OIS
-665,00
FAK
205103493
S00JP004RFDR
48117820
1052011103
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
27.05.2005
24.06.2005
14.06.2005
975,80 CZK
0,00
oprava a seøízení kopírovacího stroje - odbor kultury
-975,80
FAK
205103494
S00JP004REJ4
48117820
1052011098
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
27.05.2005
24.06.2005
11 706,10 CZK
15.06.2005
0,00
oprava kopír.stroje-EO
-11 706,10
FAK
205103495
S00JP004REKZ
48117820
1052011104
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
27.05.2005
24.06.2005
15.06.2005
21 582,80 CZK
0,00
oprava kopír.stroje-EO
-21 582,80
FAK
205103496
S00JP004RELU
27076288
250630
ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
27.05.2005
07.06.2005
15.06.2005
2 896,00 CZK
0,00
napojení vodovodní pøípojky-ORIA
-2 896,00
FAK
205103497
S00JP004REMP
25327755
14
Soukromá stø. hotel. škol
27.05.2005
08.06.2005
07.06.2005
8 750,00 CZK
0,00
za obèerstvení dne 20.5.2005 pøi slavnostním pøijetí házenkáøek reprezentujícím mìsto Zlín OCR,VaVV
-8 750,00
FAK
205103498
S00JP004REUL
46961429
74
JVM-RPIC, s.r.o.
27.05.2005
06.06.2005
06.06.2005
90 000,00 CZK
0,00
organizaèní zajištìní mise podnikatelù v Moskvì ve dnech 15.-18.5.2005-OCR, VaVV, OKP - cestoní náklady + prezentace + organizaèní zajištìní (MUDr. Øihák, Mgr. Steska, ing. Mikel )
-90 000,00
FAZ
205103499
S00JP004REVG
25441086
205004
PROPAG PLUS s.r.o.
27.05.2005
26.05.2005
13.06.2005
5 474,00 CZK
0,00
èelenky,trièka (M,L,XL) urèené pro reprezentaèní úèely pro èleny RMZ, OCR,VaVV
-5 474,00
FAK
205103500
S00JP004RENK
00020699
5650337
Èeský hydrometeorol.ústav
27.05.2005
26.06.2005
03.06.2005
200 000,00 CZK
0,00
údaje èistoty ovzduší-OŽPaZ
-200 000,00
FAK
205103501
S00JP004REOF
12115967
05-21
Stefanová Miluše
27.05.2005
23.06.2005
23.06.2005
20 100,00 CZK
0,00
pøekladatelské služby-OŽPaZ
-20 100,00
FAK
205103502
S00JP004REPA
18757499
102
František Vrána
27.05.2005
09.06.2005
15.06.2005
999,60 CZK
0,00
zajištìní exkurze na Den zemì-ekofarma-OŽPaZ
-999,60
FAK
205103503
S00JP004REQ5
15213862
05/203
Holotik Richard
27.05.2005
14.06.2005
09.06.2005
18 060,00 CZK
0,00
písek-rekonstrukce høištì v Loukách-OMZ
-18 060,00
FAK
205103504
S00JP004RER0
46286225
0502
Jiøí Šilhavík a spol.
27.05.2005
19.06.2005
15.06.2005
18 770,00 CZK
0,00
za výkon pøímé inž.èinnosti na akci Regenerace sídlištì JS-OMZ
-18 770,00
FAK
205103505
S00JP004RESV
60709901
FV25002855
CS 21 ZLÍN, s.r.o.
27.05.2005
09.06.2005
29.09.2005
1 255,00 CZK
0,00
renovace toneru-OMZ
-1 255,00
FAK
205103506
S00JP004RETQ
68600771
JP04/05
Jan Pospíšil P-sta-V Zlín
27.05.2005
27.05.2005
194 722,00 CZK
08.06.2005
0,00
oprava chodníku pøed støediskem OMZ-JSZ-OD
-194 722,00
FAK
205103507
S00JP004REWB
63474026
85071070
PNEU PLUS s.r.o.
27.05.2005
26.05.2005
03.06.2005
219,00 CZK
0,00
práce pneuservisu-OMZ
-219,00
FAK
205103508
S00JP004REX6
25318187
507868
Wimers Zlín v.o.s.
27.05.2005
04.06.2005
01.06.2005
1 666,00 CZK
0,00
tiskopisy-OMZ
-1 666,00
FAK
205103509
S00JP004REY1
60711086
15110029
Technické služby Zlín,s.r
27.05.2005
18.06.2005
01.06.2005
1 499,40 CZK
0,00
za zapálení ohnì u Památníku obìtem 2.sv.války-OKP
60. výroèí osvobození ÈSR
obj.è. OKP-10/24/2005
-1 499,40
FAK
205103510
S00JP004REZW
60711086
15110028
Technické služby Zlín,s.r
27.05.2005
24.06.2005
15.06.2005
3 755,64 CZK
0,00
za zhotovení a umístìní orientaè.tabulí-OKP
Ètvr• U Majáku
názvosloví
obj.è. OKP-10/13/2005
-3 755,64
FAK
205103511
S00JP004RF0K
49702891
250715
DUST UNITED TRAVEL.s.r.o.
27.05.2005
01.06.2005
15.06.2005
9 041,00 CZK
0,00
Mgr. Doèkalová, za leteckou pøepravu, ZSC Basilej 15.-17.6.2005-OKP
-9 041,00
FAK
205103512
S00JP004RF1F
25508211
423908
SAMOHÝL AUTO a.s.
27.05.2005
02.06.2005
30.05.2005
1 745,00 CZK
0,00
oprava vozidla ZLL 40-04-OKP
žárovka svìtlometu, pøední sedadlo, kontrola diagnostiky
inv.è. 6003
-1 745,00
FAK
205103513
S00JP004RF2A
72437774
510 187
Slezáèek Petr
27.05.2005
31.05.2005
01.06.2005
3 925,00 CZK
0,00
oprava vozidla ZLK 18-45-OKP
ivn.è. 4407
olejový filtr, olej, anténa, adapter, pylový filtr
-3 925,00
FAK
205103514
S00JP004RFEM
60318767
5025
FIN-PARTNER,audit-danì-po
27.05.2005
26.06.2005
31.05.2005
98 175,00 CZK
0,00
za závìreèné pøezkoumání hospodaøení za rok 2004,pøezkoumání závìreèného úètu za rok 2004-EO
-98 175,00
FAK
205103515
S00JP004RFFH
60318767
5026
FIN-PARTNER,audit-danì-po
27.05.2005
26.06.2005
16.06.2005
50 203,20 CZK
0,00
úèetní poradenství-metodic.konzultace k postupu úètování hospodáøs.èinnosti,konzultace k provádìní inventarizací majetku a závazkù-EO
-50 203,20
FAK
205103516
S00JP004RF35
10564764
39/05
Dvorník Jan
27.05.2005
03.06.2005
3 936,00 CZK
16.06.2005
0,00
úklidové práce, mytí oken v rekreaèních chatách na Sirákovì
-3 936,00
FAK
205103517
S00JP004RF40
48117820
1052011107
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
27.05.2005
24.06.2005
03.06.2005
1 570,80 CZK
0,00
oprava kopírky-podatelna OVS
-1 570,80
FAK
205103518
S00JP004RF5V
46345191
05805
STaDO s.r.o.
27.05.2005
05.06.2005
15.06.2005
8 368,60 CZK
0,00
za výmìnu poškozené dlažby v bud.MMZ 464-OVS
-8 368,60
FAK
205103519
S00JP004RF6Q
45477302
25029
Stavební a obchodní spole
27.05.2005
03.06.2005
02.06.2005
47 565,50 CZK
0,00
oprava podlahy v místnosti žehlírny prádla v objektu Jesle Budovatelská 4820-OŠZMaTV
-47 565,50
FAK
205103520
S00JP004RF7L
15249930
1000008795
Mgr.Dagmar Santariová ANS
27.05.2005
07.06.2005
06.06.2005
1 835,00 CZK
0,00
leporela pro logopeda-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 835,00
FAK
205103521
S00JP004RF8G
40364020
62490
Libor Kopèil
27.05.2005
03.06.2005
06.06.2005
302,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-302,00
FAK
205103522
S00JP004RF9B
26899949
5109634
JATKA UB, s.r.o.
27.05.2005
07.06.2005
06.06.2005
573,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-573,00
FAK
205103523
S00JP004RFA6
26260468
5025
NOVSTAV-PLUS spol.s r.o.
27.05.2005
03.06.2005
06.06.2005
5 930,00 CZK
0,00
oprava kanalizaè.møíží-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-5 930,00
FAK
205103524
S00JP004RFB1
18156258
2005057
Jiøí Jalùvka-KOVOVÝROBA
27.05.2005
06.06.2005
06.06.2005
10 281,60 CZK
0,00
zámeènické práce-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-10 281,60
FAK
205103525
S00JP004RFCW
49455834
50501277
Laksyma, a.s.
27.05.2005
31.05.2005
06.06.2005
2 275,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-2 275,00
FAK
205103526
S00JP004RFGC
25318187
507966
Wimers Zlín v.o.s.
27.05.2005
26.06.2005
06.06.2005
1 390,00 CZK
0,00
toneer-MP
-1 390,00
FAK
205103527
S00JP004RFH7
44117205
01000007
HUDY Sport Petr Nìmec
27.05.2005
06.05.2005
15.06.2005
3 993,00 CZK
0,00
lezecký materiál pro potøeby MP
-3 993,00
FAK
205103528
S00JP004RFI2
44117205
01000006
HUDY Sport Petr Nìmec
27.05.2005
04.05.2005
35 941,00 CZK
30.05.2005
0,00
lezecký materiál pro potøeby MP
-35 941,00
FAK
205103529
S00JP004RFKS
25318187
507330
Wimers Zlín v.o.s.
30.05.2005
15.06.2005
30.05.2005
321,50 CZK
0,00
disketa VerbatimDL-OSV
-321,50
FAK
205103530
S00JP004RFJX
40430201
VI.05
Josef Konèák
30.05.2005
11.06.2005
13.06.2005
980,00 CZK
0,00
za truhláøské práce na opravách oken a dveøí v soc.zaøízení-OVS
-980,00
FAK
205103531
S00JP004RFLN
25318187
507952
Wimers Zlín v.o.s.
30.05.2005
25.06.2005
08.06.2005
325,00 CZK
0,00
renovace barvy do tiskárny-OMZ
-325,00
FAK
205103532
S00JP004RFMI
26078201
6100071647
E.ON Energie, a.s.
30.05.2005
02.06.2005
06.06.2005
3 273,00 CZK
0,00
za el.energii za 10.2.-5.5.2005, è.o.m.3100129606 Pomnìnková,Zlín-OD
-3 273,00
FAK
205103533
S00JP004RFND
26078201
6100071686
E.ON Energie, a.s.
30.05.2005
02.06.2005
03.06.2005
5 084,00 CZK
0,00
za el.energii za 9.2.-10.5.2005, è.o.m.3100129656, Jižní svah,Zlín-OD
-5 084,00
VYD
205103534
S00JP004RFO8
26078201
6100048264
E.ON Energie, a.s.
30.05.2005
02.06.2005
03.06.2005
1 123,00 CZK
0,00
za el.energii za 3.2.-9.5.2005, è.o.m.3100114504, Lešetín I.Zlín-OVS
-203,00
FAZ
205103535
S00JP004RFP3
26078201
6100048264
E.ON Energie, a.s.
30.05.2005
08.06.2005
02.06.2005
970,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m.3100114504 Lešetín,Zlín-OVS
-970,00
VYP
205103536
S00JP004RFRT
26078201
6100053221
E.ON Energie, a.s.
30.05.2005
03.06.2005
08.06.2005
1 431,00 CZK
0,00
za el.energii za 2.2.-1.5.2005, è.o.m.3100118186-Velíková,Zlín-OVS
649,00
FAZ
205103537
S00JP004QYSC
26078201
6100053221
E.ON Energie, a.s.
30.05.2005
08.06.2005
03.06.2005
1 500,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m.3100118186,Velíková,Zlín-OVS
-1 500,00
VYP
205103538
S00JP004QYRH
26078201
6100053235
E.ON Energie, a.s.
30.05.2005
03.06.2005
08.06.2005
840,00 CZK
0,00
za el.energii za 2.2.-29.4.2005, è.o.m.3100118190, Velíková 53,OVS
390,00
FAZ
205103539
S00JP004QYQM
26078201
6100053235
E.ON Energie, a.s.
30.05.2005
08.06.2005
03.06.2005
900,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m.3100118190-Velíková 53-OVS
-900,00
VYP
205103540
S00JP004QYPR
26078201
6100052655
E.ON Energie, a.s.
30.05.2005
03.06.2005
16 090,00 CZK
08.06.2005
0,00
za el.energii za 29.1.-2.5.2005, è.o.m.3100118046 Mladcová,Zlín-OVS
2 160,00
FAZ
205103541
S00JP004QYOW
26078201
6100052655
E.ON Energie, a.s.
30.05.2005
08.06.2005
03.06.2005
15 740,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m.3100118046 Mladcová,Zlín-OVS
-15 740,00
VYP
205103542
S00JP004QYN1
26078201
6100039206
E.ON Energie, a.s.
30.05.2005
03.06.2005
08.06.2005
13 732,00 CZK
0,00
za el.energii za 10.2.-5.5.2005, è.o.m.3100096842 Štípa,Zlín-OVS
3 818,00
FAZ
205103543
S00JP004QYM6
26078201
6100039206
E.ON Energie, a.s.
30.05.2005
08.06.2005
03.06.2005
14 350,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m.3100096842 Štípa,Zlín-OVS
-14 350,00
VYP
205103544
S00JP004QYLB
26078201
6100039072
E.ON Energie, a.s.
30.05.2005
03.06.2005
08.06.2005
3 778,00 CZK
0,00
za el.energii za 9.2.-10.5.2005, è.o.m.3100096653, Zlínská 133-OVS
262,00
FAZ
205103545
S00JP004QYKG
26078201
6100039072
E.ON Energie, a.s.
30.05.2005
08.06.2005
03.06.2005
3 480,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m.3100096653 Zlínská 133,Zlín-OVS
-3 480,00
VYD
205103546
S00JP004QYJL
26078201
6100039108
E.ON Energie, a.s.
30.05.2005
02.06.2005
08.06.2005
14 682,00 CZK
0,00
za el.energii za 9.2.-10.5.2005, è.o.m.3100096689-Na Rusavì 271,Zlín
-2 512,00
FAZ
205103547
S00JP004QYIQ
26078201
6100039108
E.ON Energie, a.s.
30.05.2005
08.06.2005
02.06.2005
12 300,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m.3100096689 Na Rusavì-OVS
-12 300,00
VYD
205103548
S00JP004QYHV
26078201
6100048569
E.ON Energie, a.s.
30.05.2005
02.06.2005
08.06.2005
74 959,00 CZK
0,00
za el.energii za 28.1.-5.5.2005,è.o.m.3100114912 Santražiny 3312,Zlín
-4 399,00
FAZ
205103549
S00JP004QYG0
26078201
6100048569
E.ON Energie, a.s.
30.05.2005
08.06.2005
02.06.2005
68 060,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m.3100114912 Santražiny 3312,Zlín-MP
-68 060,00
FAK
205103550
S00JP004QYF5
63482576
510001864
COMINFO,a.s.
30.05.2005
10.06.2005
08.06.2005
3 822,50 CZK
0,00
oprava èteèího zaøízeni ARBI na èipy psù, inv. è. 4092
-3 822,50
VYD
205103551
S00JP004QYEA
26078201
6100048577
E.ON Energie, a.s.
30.05.2005
02.06.2005
10.06.2005
20 699,00 CZK
0,00
za el.energii za 28.1.-5.5.2005, è.o.m.3100114915-Santražiny-OMZ
-3 769,00
FAZ
205103552
S00JP004QYDF
26078201
6100048577
E.ON Energie, a.s.
30.05.2005
08.06.2005
18 780,00 CZK
02.06.2005
0,00
záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m.3100114915 Santražiny,Zlín
-18 780,00
FAK
205103553
S00JP004QYCK
15213862
FO/05/206
Holotik Richard
30.05.2005
24.06.2005
08.06.2005
2 808,50 CZK
0,00
písek-OMZ
-2 808,50
FAK
205103554
S00JP004QYBP
16736842
20050618
DARUMA spol.s r.o.
30.05.2005
26.07.2005
24.06.2005
21 023,00 CZK
0,00
za prezentaci v rámci projektu mìsts.infor.a orientaè.systému realizov.ve Zlínì-1.splátka-OCR,VaVV
-21 023,00
FAK
205103555
S00JP004QYAU
25521322
100511218
LESKO-Velkoob.nápojù,s.r.
30.05.2005
03.06.2005
19.07.2005
3 890,00 CZK
0,00
nákup obèerstvení na SNI, ST (vody, džusy, káva atd.)
-3 890,00
VYP
205103556
S00JP004QY9Z
26078201
6100048585
E.ON Energie, a.s.
30.05.2005
03.06.2005
15.06.2005
5,00 CZK
0,00
za el.energii za 1.2.-1.2.2005-Santražiny 3712,è.o.m.3100114922-OSV
5 765,00
VYD
205103557
S00JP004QY84
26078201
6100048288
E.ON Energie, a.s.
30.05.2005
19.05.2005
03.06.2005
3 277,00 CZK
0,00
za el.energii za 11.2.-9.5.2005, è.o.m.3100114527 Kvítková,Zlín-OSV
-737,00
FAZ
205103558
S00JP004QY79
26078201
6100048288
E.ON Energie, a.s.
30.05.2005
08.06.2005
02.06.2005
2 320,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m.3100114527 Kvítková,Zlín-OSV
-2 320,00
FAK
205103559
S00JP004QY6E
48117820
1052011114
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
30.05.2005
25.06.2005
08.06.2005
1 047,20 CZK
0,00
oprava kopírky-OSV
-1 047,20
FAK
205103560
S00JP004QY5J
44117434
105029
Charita Zlín,spoleèenství
30.05.2005
25.07.2005
15.06.2005
997,00 CZK
0,00
za poskytnutou sociální pomoc-OSV
-997,00
FAK
205103561
S00JP004QY4O
45478821
99704943
NOVAK S TANN s.r.o.
30.05.2005
09.06.2005
19.07.2005
9 534,50 CZK
0,00
èisticí prostøedky-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-9 534,50
FAK
205103562
S00JP004QY3T
26899949
5109892
JATKA UB, s.r.o.
30.05.2005
10.06.2005
07.06.2005
657,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-657,00
VYP
205103563
S00JP004QY2Y
26078201
6100052877
E.ON Energie, a.s.
30.05.2005
03.06.2005
08.06.2005
10 132,00 CZK
0,00
za el.energii za 29.1.-21.4.2005, è.o.m.3100118107 Dolní dìdina 26,Zlín-OKP
678,00
FAZ
205103564
S00JP004QY13
26078201
6100052877
E.ON Energie, a.s.
30.05.2005
08.06.2005
12 520,00 CZK
03.06.2005
0,00
záloha na el.energii za 6/2005, è.o.-m.3100118107 Dolní dìdina,Zlín-OKP
-12 520,00
FAK
205103565
S00JP004QXZK
26757052
141075801
MEDIATEL, s.r.o.
30.05.2005
09.06.2005
08.06.2005
5 057,50 CZK
0,00
za zveøejnìní inzerátu ve Zlatých stránkách-OVS
-5 057,50
FAK
205103566
S00JP004QY08
00839337
700 31
Základní škola Želechovic
30.05.2005
14.06.2005
07.06.2005
1 000,00 CZK
0,00
školní výlet od 1.6.-3.6.2005-Lucie Dolinová nar.28.7.1989-FKSP
-1 000,00
FAK
205103567
S00JP004QXWZ
65359534
5052
Mikeska Jan
31.05.2005
30.05.2005
01.06.2005
5 000,00 CZK
0,00
za pøepravu dùchodcù, Zlín-Štípa-Hradec nad Moravicí-Nový Jièín a zpìt-OSV
-5 000,00
FAK
205103568
S00JP004QXV4
65359534
5047
Mikeska Jan
31.05.2005
25.05.2005
03.06.2005
10 000,00 CZK
0,00
za pøepravu osob-Klubu dùchodcù Želechovice-Zlín-Praha a zpìt-OSV
-10 000,00
DOB
205103569
S00JP004QXU9
26078201
6100048585
E.ON Energie, a.s.
31.05.2005
19.05.2005
03.06.2005
1 515,00 CZK
0,00
dobropis za el.energii za 1.1.-31.1.2005, è.o.m.3100114922-Santražiny 3712,Zlín-OSV
1 515,00
FAK
205103570
S00JP004QX96
45192235
750170560
Nowaco mrazírny,a.s.
31.05.2005
13.06.2005
19.05.2005
1 117,20 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 117,20
FAK
205103571
S00JP004QXA1
26836475
05/01/000123
INSGRAF s.r.o.
31.05.2005
06.06.2005
13.06.2005
3 737,00 CZK
0,00
židle døevìná-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-3 737,00
FAK
205103572
S00JP004QXBW
13692747
25311044
WASTEX spol.s.r.o.
31.05.2005
04.06.2005
06.06.2005
5 606,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-5 606,00
FAK
205103573
S00JP004QXCR
25581210
42506764
Výrobna lahùdek a uzenin
31.05.2005
13.06.2005
06.06.2005
1 024,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 024,00
FAK
205103574
S00JP004QXDM
25581210
32520557
Výrobna lahùdek a uzenin
31.05.2005
04.06.2005
13.06.2005
528,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-528,00
FAK
205103575
S00JP004QXEH
40364020
62502
Libor Kopèil
31.05.2005
09.06.2005
06.06.2005
252,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro repir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-252,00
FAK
205103576
S00JP004QXYP
49475827
43/05
František Lendler
31.05.2005
13.06.2005
805,00 CZK
09.06.2005
0,00
pøeprava na trase Zlín-Teèovice-Zlín,27.5.2005-OVS
-805,00
FAK
205103577
S00JP004QXFC
46982663
2005031
FORMICA, s.r.o.
31.05.2005
30.06.2005
09.06.2005
114 240,00 CZK
0,00
vypracování projekt.dokumentace pro staveb.povolení stavby "Rekonstrukce bud.è.4886 Zlín-Burešov"-ORIA
-114 240,00
FAK
205103578
S00JP004QXG7
46992308
2005001000
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
31.05.2005
17.06.2005
30.06.2005
2 404,00 CZK
0,00
xerox toner -OSM (prodej bytù)
-2 404,00
FAK
205103579
S00JP004QXH2
42339626
603359
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
31.05.2005
09.06.2005
15.06.2005
214 703,00 CZK
0,00
tisk Magazínu Zlín è.6/05-OVaVV
-214 703,00
FAZ
205103580
S00JP004QXIX
27180271
900021-05-1-V
Nakladatelství FORUM s.r.
31.05.2005
03.06.2005
07.06.2005
3 724,00 CZK
0,00
"Hotové a ústní písemné projevy pro manažery a zamìstnance veøejných institucí"-OKP
obj. è. - OKP-10/32/2005
-3 724,00
FAK
205103581
S00JP004QXJS
00216305
4412501026
Vysoké uèení technické v
06.06.2005
31.05.2005
10.06.2005
2 600,00 CZK
-2 600,00
31.05.2005
10.06.2005
4 641,00 CZK
0,00
úèastnický poplatek na kurzu "Soudobé metody hodnocení rizika v záplavových územích"-Ing.Robert Navrátil-OPaV
FAZ
205103582
S00JP004QXKN
27066096
0825008
B.I.D. services, s.r.o.
úèastnický poplatek za konferenci "Czech PPP Forum 2005", 22.-23.6.2005, hotel Corinthia Panorama,Praha-Zdenìk Urbanovský,ved.odd.koncepcí-OPaV
-4 641,00
FAZ
205103583
S00JP004QXLI
530304136 2005006
08.06.2005
Gabrhel Pavel
31.05.2005
07.06.2005
40 000,00 CZK
-40 000,00
Technické služby Zlín,s.r
31.05.2005
08.06.2005
30 077,25 CZK
0,00
Záloha na restaurátorské práce na soše sv.Jana Nepomuckého-odbor kultury
FAK
205103584
S00JP004QXMD
60711086
15110027
Teleskopické nohy + spojovací materiál k pódiu na nám. Míru - odbor kultury
-30 077,25
FAK
205103585
S00JP004QXN8
48472387
372005
Èechová
31.05.2005
12.06.2005
10.06.2005
3 800,00 CZK
0,00
za zastupování v soudním øízení-OSM (vyklizení bytu - Jana Machalínková, Zlín, Sokolská 3962)
-3 800,00
FAK
205103586
S00JP004QXO3
64458636
2005078
ing.Radim Fronc
31.05.2005
10.06.2005
13.06.2005
3 094,00 CZK
0,00
potisk sáèkù 1000 ks sáèkù do MITS - OCR,VaVV
-3 094,00
FAK
205103587
S00JP004QXPY
62304381
4062203189
T.S.Bohemia spol. s r.o.
31.05.2005
03.06.2005
08.06.2005
677,00 CZK
0,00
HP CLR INK.CART.-OŽPaZ
-677,00
FAK
205103588
S00JP004QXQT
62304381
CD-R MEMOREX,HP CLR INK.CART.-OŽPaZ
4062203188
T.S.Bohemia spol. s r.o.
31.05.2005
03.06.2005
780,00 CZK
08.06.2005
0,00
-780,00
FAK
205103589
S00JP004QXRO
26623307
2005001
Obèanské sdružení Atmosfé
31.05.2005
26.06.2005
08.06.2005
1 000,00 CZK
0,00
doprava materiálu,pøiprava a provoz mobil.lanového centra-OŽPaZ
-1 000,00
FAK
205103590
S00JP004QXSJ
18754244
2005126
Leopold Janský
31.05.2005
27.06.2005
15.06.2005
5 584,50 CZK
0,00
oprava køovinoøezu,oprava karburátoru,oprava el.rázové utahovaèky šroubu-OMZ
-5 584,50
FAK
205103591
S00JP004QXXU
25318187
507761
Wimers Zlín v.o.s.
31.05.2005
23.06.2005
29.06.2005
3 690,50 CZK
0,00
Nákup schválených kanceláøských potøeb pro OOS.
vìcná správnost: Rudolfová
-3 690,50
FAK
205103592
S00JP004QX8B
46345191
06305
STaDO s.r.o.
31.05.2005
10.06.2005
15.06.2005
17 770,20 CZK
0,00
oprava havarij.stavu obvodového zdiva v suterénu bud.ul.Divadelní 1333 ve Zlínì-OVS
-17 770,20
FAK
205103593
S00JP004QX7G
25589393
2005210
Zlín Copy s.r.o.
31.05.2005
06.06.2005
08.06.2005
2 049,00 CZK
0,00
toner pro kopírku-MP
-2 049,00
FAK
205103594
S00JP004QX6L
45192235
750172594
Nowaco mrazírny,a.s.
01.06.2005
14.06.2005
06.06.2005
194,70 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-194,70
FAK
205103595
S00JP004QX5Q
45222851
436
Jaromír Janèa
01.06.2005
13.06.2005
14.06.2005
2 483,30 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 483,30
FAK
205103596
S00JP004QX4V
49455834
50500907
Laksyma, a.s.
01.06.2005
31.05.2005
13.06.2005
612,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-612,00
FAK
205103597
S00JP004QX30
46967851
421504112
PENAM spol. s r.o.
01.06.2005
02.06.2005
03.06.2005
335,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-335,00
FAK
205103598
S00JP004QX25
46962107
F04211754
BHJ GARANT, s.r.o.
01.06.2005
10.06.2005
03.06.2005
1 887,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 887,00
FAK
205103599
S00JP004QX1A
45192235
750164806
Nowaco mrazírny,a.s.
01.06.2005
09.06.2005
10.06.2005
3 559,50 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-3 559,50
FAK
205103600
S00JP004QX0F
26899949
5109628
JATKA UB, s.r.o.
01.06.2005
07.06.2005
739,00 CZK
09.06.2005
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-739,00
FAK
205103601
S00JP004QWZR
63486440
5308817
FILEX, s.r.o.
01.06.2005
13.06.2005
06.06.2005
1 402,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 402,00
FAK
205103602
S00JP004QWYW
13698745
2511660
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
01.06.2005
13.06.2005
09.06.2005
752,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-752,00
FAK
205103603
S00JP004QWX1
26899949
5109015
JATKA UB, s.r.o.
01.06.2005
30.05.2005
13.06.2005
1 389,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S:Èecha 516,Zlín
-1 389,00
FAK
205103604
S00JP004QWW6
26899949
5110132
JATKA UB, s.r.o.
01.06.2005
14.06.2005
03.06.2005
1 098,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 098,00
FAK
205103605
S00JP004QWVB
63486440
5308888
FILEX, s.r.o.
01.06.2005
14.06.2005
13.06.2005
120,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-120,00
FAK
205103606
S00JP004QWRV
67061812
135/2005
Ondruš Radek
01.06.2005
16.06.2005
13.06.2005
8 000,00 CZK
0,00
za provedenou pøednášku a úèast v diskusi "Správní øád 500/2004 Sb. a spisová služba v praxi obec.úøadù po 1.1.2006"- konané 28.5. OPaV
-8 000,00
FAK
205103607
S00JP004QWQ0
48472476
050062
DOMINO
01.06.2005
13.06.2005
28.06.2005
2 450,00 CZK
0,00
za dìtský rekreaè.pobyt v ter.10.-17.7.2005 v RS Kyjov, dítì: Mican Tomáš rè.970605/4468-FKSP
-2 450,00
FAK
205103608
S00JP004QWSQ
10565639
6/2005
Rudolf Pavlíèek
01.06.2005
14.06.2005
09.06.2005
49 166,00 CZK
0,00
za natìraès.práce v bud.MMZ Želechovice è.p.68-OVS
-49 166,00
FAK
205103609
S00JP004QWUG
75697181
05000027
Zavøel Petr
01.06.2005
13.06.2005
13.06.2005
9 431,00 CZK
0,00
revize el.spotøebièù-OVS
-9 431,00
FAK
205103610
S00JP004QWP5
48477192
250224
Karel Rabel
01.06.2005
10.06.2005
13.06.2005
43 120,00 CZK
0,00
obìdy za 5/2005-OVS
-43 120,00
FAK
205103611
S00JP004QWOA
49972723
2500194
COLORMAT Zlín, s.r.o.
01.06.2005
10.06.2005
08.06.2005
1 011,50 CZK
0,00
oprava plovoucí podlahy v obøad.síni na radnici ve Zlínì-OVS
-1 011,50
FAK
205103612
S00JP004QWNF
49972723
2500193
COLORMAT Zlín, s.r.o.
01.06.2005
10.06.2005
5 431,00 CZK
08.06.2005
0,00
oprava podlahy v chodbì v pøízemí-OVS
-5 431,00
FAK
205103613
S00JP004QWMK
13692151
00122
RIGO, s.r.o.
01.06.2005
07.06.2005
08.06.2005
14 300,00 CZK
0,00
za ubytování 25.5.-27.5.2005-ÚHA
-14 300,00
FAZ
205103614
S00JP004QWLP
26078201
6100066036
E.ON Energie, a.s.
01.06.2005
15.06.2005
08.06.2005
180,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m.3100125820-MP, Moravská 4781, Zlín
-180,00
FAK
205103615
S00JP004QWKU
40417131
250100045
Ludmila Bìhulová
01.06.2005
03.06.2005
15.06.2005
397,50 CZK
0,00
oprava psacího a kalkulaè.stroje-EO
-397,50
FAK
205103616
S00JP004QWJZ
25584758
050085
TELEVISION NET, s.r.o.
01.06.2005
14.06.2005
07.06.2005
51 408,00 CZK
0,00
výroba audiovizuální projekce "Magazín Zlín"-OVaVV
-51 408,00
FAK
205103617
S00JP004QWH9
25584758
050086
TELEVISION NET, s.r.o.
01.06.2005
14.06.2005
14.06.2005
26 775,00 CZK
0,00
archivace a kontrola vysílání TV Netu Magazín Zlín, DV-CAM -OCR,VaVV
-26 775,00
FAK
205103618
S00JP004QWGE
60730153
5700662
Dopravní spoleènost Zlín-
01.06.2005
17.06.2005
14.06.2005
714,00 CZK
0,00
instalace letákù 21.-28.05.05 v rámci "Svìtový den bez tabáku ve Zlín-OCR,VaVV
-714,00
FAK
205103619
S00JP004QWFJ
60730153
5700657
Dopravní spoleènost Zlín-
01.06.2005
16.06.2005
16.06.2005
518,00 CZK
0,00
za instalaci letákù-veøejná schùze Mokrá - Zl. Paseky
OKP
písemná objednávka
OKP-10/3/2005
-518,00
FAK
205103620
S00JP004QWTL
26227061
2050524
BCServis CZ s.r.o.
01.06.2005
25.06.2005
15.06.2005
19 123,50 CZK
0,00
rukavice antivibraèní,zací struna,zací nùž...OMZ
-19 123,50
FAZ
205103621
S00JP004QWDT
26078201
6100069433
E.ON Energie, a.s.
01.06.2005
15.06.2005
24.06.2005
530,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m.3100127832-OMZ
-530,00
FAK
205103622
S00JP004QWCY
15213862
FO/05/211
Holotik Richard
01.06.2005
28.06.2005
15.06.2005
2 377,00 CZK
0,00
písek-OMZ
-2 377,00
FAK
205103623
oprava plotu-OMZ
S00JP004QWB3
26309190
320 150029
IMOS Zlín s.r.o.
01.06.2005
14.06.2005
10 631,00 CZK
29.06.2005
0,00
-10 631,00
FAK
205103624
S00JP004QWA8
60711086
15090063
Technické služby Zlín,s.r
01.06.2005
29.06.2005
14.06.2005
3 218,95 CZK
0,00
práce zametacího vozu-OMZ
-3 218,95
FAK
205103625
S00JP004QW9D
47678488
10514847
ABEL-Computer s.r.o.
01.06.2005
13.06.2005
29.06.2005
1 184,10 CZK
0,00
Renovace toneru k tiskárnì HP LJ 1300, inv.è.172148, kanc. è. 212 .
vìcná správnost: mgr. Švehlík
-1 184,10
FAK
205103626
S00JP004QW8I
60709901
25002890
CS 21 ZLÍN, s.r.o.
01.06.2005
13.06.2005
09.06.2005
661,00 CZK
0,00
Toner ke kopírce Aficio 1013 Ricoh 1250D, inv. è. 165848, kanc. 211, vìcná správnost: Mgr. Švehlík
-661,00
FAZ
205103627
S00JP004QW7N
61061409
3515457046
SEND Pøedplatné s.r.o.
01.06.2005
06.06.2005
09.06.2005
440,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl."Psychologie dnes" od 10/2005-9/2006-Linka SOS,Zlín
-440,00
FAK
205103628
S00JP004QW6S
09.06.2005
10574981
25007
Prokop Jaromír
01.06.2005
14.06.2005
61 195,00 CZK
-61 195,00
26078201
6100048390
E.ON Energie, a.s.
01.06.2005
08.06.2005
23 970,00 CZK
0,00
výmìna støešních žlabù-OŠZMaTV
FAZ
205103629
S00JP004QW5X
záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m.3100114653-Žlebová,Zlín
-23 970,00
VYD
205103630
S00JP004QW42
26078201
6100048390
E.ON Energie, a.s.
01.06.2005
02.06.2005
08.06.2005
28 777,00 CZK
0,00
vyúèt.za el.energii za 28.1.-9.5.2005, è.o.m.3100114653 Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-9 307,00
FAK
205103631
S00JP004QW37
48110248
0518242
GRADA Publishing, spol. s
01.06.2005
10.06.2005
02.06.2005
854,00 CZK
0,00
odborné knihy-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-854,00
FAK
205103632
S00JP004QW2C
63486440
5308706
FILEX, s.r.o.
01.06.2005
10.06.2005
10.06.2005
750,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-750,00
FAK
205103633
S00JP004QW1H
26899949
5110103
JATKA UB, s.r.o.
01.06.2005
14.06.2005
09.06.2005
703,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-703,00
FAZ
205103634
S00JP004QW0M
26078201
6100072451
E.ON Energie, a.s.
01.06.2005
15.06.2005
13.06.2005
6 190,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m 3100130952, Osvoboditelù 3778,Zlín - Alternativa - odbor kultury
-6 190,00
FAK
205103635
S00JP004QVZY
za výškopisné a polohopisné zamìøení-ORIA
26222183
36-2005
Kaninga s.r.o.
01.06.2005
07.06.2005
23 800,00 CZK
15.06.2005
0,00
-23 800,00
FAK
205103636
S00JP004QVUN
18157513
2005020
Šopík Radoslav
01.06.2005
30.06.2005
07.06.2005
80 161,40 CZK
0,00
zajištìní plošné inzerce v Magazínu Zlín è.6/2005-OVaVV
FAZ
205103637
S00JP004QVTS
00007064
1515272
Ministerstvo vnitra ÈR
01.06.2005
08.06.2005
-60 121,05
16.06.2005
-20 040,35
21.09.2005
624,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl.èas."Veøejná správa roè.2005"-OP
-624,00
FAK
205103638
S00JP004QVY3
25502557
5172
REXITE s.r.o.
01.06.2005
13.06.2005
06.06.2005
1 928,00 CZK
0,00
nášivky hodnosti MP-MP
-1 928,00
FAK
205103639
S00JP004QVX8
25318187
508067
Wimers Zlín v.o.s.
01.06.2005
29.06.2005
13.06.2005
440,50 CZK
0,00
DVD+RW Verbatim,CD-ROM Verbatim-MP
-440,50
FAK
205103640
S00JP004QVWD
25318187
508201
Wimers Zlín v.o.s.
01.06.2005
01.07.2005
27.06.2005
238,00 CZK
0,00
CD-RW Verbatim-MP
-238,00
FAK
205103641
S00JP004QVVI
25318187
507913
Wimers Zlín v.o.s.
01.06.2005
24.06.2005
30.06.2005
375,00 CZK
0,00
ren.HP 6615 DJ 840-MP
-375,00
FAZ
205103642
S00JP004QVR2
26078201
6100048335
E.ON Energie, a.s.
02.06.2005
08.06.2005
16.06.2005
80,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m.3100114552-Kvítková 3345,Zlín
-80,00
FAZ
205103643
S00JP004QVSX
26078201
6100047969
E.ON Energie, a.s.
02.06.2005
08.06.2005
08.06.2005
7 240,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m.3100114147, kryty CO
-7 240,00
FAK
205103644
S00JP004QVQ7
46992308
2005001003
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
02.06.2005
20.06.2005
08.06.2005
102 633,00 CZK
0,00
poèítaèové vybavení-OIS
oprava, materiál na opravu VT
-102 633,00
FAK
205103645
S00JP004QVPC
48117820
1052000210
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
02.06.2005
30.06.2005
21.06.2005
4 641,00 CZK
0,00
toner-OSaÚP
-4 641,00
FAK
205103646
S00JP004QVOH
47678488
10515860
ABEL-Computer s.r.o.
02.06.2005
13.06.2005
30.06.2005
1 487,50 CZK
0,00
renovace toneru-OSaÚP
-1 487,50
09.06.2005
FAK
205103647
S00JP004QVNM
49976311
500030
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
02.06.2005
30.06.2005
341 107,00 CZK
0,00
oprava chodníku-u knihovny F.Bartoše ve Zlínì-OD
-341 107,00
FAK
205103648
S00JP004QVMR
49976311
500031
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
02.06.2005
30.06.2005
30.06.2005
99 831,00 CZK
0,00
oprava chodníku v ul.Hony III-OD
-99 831,00
FAK
205103649
S00JP004QVLW
68627815
15/05
Josef PALA nákupní støedi
02.06.2005
15.06.2005
30.06.2005
6 750,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky-OKP
-6 750,00
FAK
205103650
S00JP004QVK1
16190955
6
DELVITA a.s.
02.06.2005
14.06.2005
13.06.2005
1 500,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky-OKP
-1 500,00
FAK
205103651
S00JP004QVJ6
60711086
15110034
Technické služby Zlín,s.r
02.06.2005
14.06.2005
13.06.2005
448,63 CZK
0,00
Za montáž a demontáž stánku v rámci Mezinárodního festivalu filmù pro dìti a mládež 2005 - odbor kultury.
-448,63
FAK
205103652
S00JP004QVIB
47906481
VF50181
ZLINJUST spol. s r.o.
02.06.2005
14.06.2005
14.06.2005
5 928,60 CZK
0,00
úklidové a èisticí práce v Alternativì za V/2005 - odbor kultury
-5 928,60
FAK
205103653
S00JP004QVHG
70267651
16
Mgr.Iva Kusbachová
02.06.2005
10.06.2005
13.06.2005
2 490,00 CZK
0,00
za pobyt na dìts.let.táboøe v Sidonii ve dnech 6.-13.8.2005, dítì: Jan Julina-FKSP
-2 490,00
FAK
205103654
S00JP004QVGL
29668134
250002
AWEXO s.r.o.
02.06.2005
11.06.2005
09.06.2005
15 934,00 CZK
0,00
xerograf COPIER DE LUXE,poøadaè,obal-OVS
-15 934,00
FAK
205103655
S00JP004QVFQ
26732122
10205325
IRSnet,s.r.o.
02.06.2005
10.06.2005
10.06.2005
2 203,00 CZK
0,00
prodej vstupenek v MITS za období od 1.5.-31.5.2005 na pøedstavení Cats, Patti Smith 3 ks vstupenek -OCR,VaVV
-2 203,00
FAK
205103656
S00JP004QVEV
10.06.2005
45477302
0-25033
Stavební a obchodní spole
02.06.2005
10.06.2005
82 521,00 CZK
-82 521,00
41587855
653400375
Danuše Hradilová-HP TRONI
02.06.2005
15.06.2005
9 388,00 CZK
0,00
montáž lešení u MŠ Slovenská-OŠZMaTV
FAK
205103657
S00JP004QVD0
za služby v termínu od 26.5.-27.5.2005-OŠZMaTV
-9 388,00
FAK
205103658
S00JP004QVC5
27.06.2005
18824927
25019112
H+M Zlín a.s.
02.06.2005
14.06.2005
26 923,00 CZK
-26 923,00
47114983
5106040660
Èeská pošta,s.p.Praha 3
02.06.2005
22.06.2005
32 591,70 CZK
0,00
zemní práce-OŠZMaTV
FAK
205103659
S00JP004QVBA
roznáška Mag.Zlín è.6/2005-OVaVV
-32 591,70
FAK
205103660
S00JP004QVAF
12299855
200506
Ing.Ludìk Rafaj-STIKO
02.06.2005
16.06.2005
15.06.2005
595,00 CZK
0,00
za zjištìní vlhkosti v podlahových konstrukcích v místnostech 214,310-nám.Míru 12-OVS
-595,00
FAK
205103661
S00JP004QV7U
12435406
200505
Rudolf Baïura - Barus
02.06.2005
30.06.2005
14.06.2005
1 269 730,00 CZK
0,00
za rekonstrukci støešního pláštì ZŠ Døevnická Zlína-ORIA
-1 269 730,00
FAK
205103662
S00JP004QV9K
45272956
6387980916
Èeská pojiš•ovna a.s.
03.06.2005
18.06.2005
08.06.2005
6 520,00 CZK
0,00
pojištìní motor.vozidel-MP za 5/2005
-6 520,00
FAK
205103663
S00JP004QV8P
25081152
00002997
ROSANA, spol. s r.o.
03.06.2005
15.06.2005
06.06.2005
550,00 CZK
0,00
rosana-pramenitá voda-MP
-550,00
FAK
205103664
S00JP004QV6Z
12712400
0506760
Irena Chlachulová-ARTIK
03.06.2005
14.06.2005
15.06.2005
544,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-544,00
FAK
205103665
S00JP004QV54
25329791
17602/05
Zlatá hvìzda, spol. s r.
03.06.2005
16.06.2005
15.06.2005
1 677,50 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 677,50
FAK
205103666
S00JP004QV49
63486440
5200122
FILEX, s.r.o.
03.06.2005
16.06.2005
16.06.2005
1 122,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 122,00
FAK
205103667
S00JP004QV3E
45192235
750175772
Nowaco mrazírny,a.s.
03.06.2005
16.06.2005
14.06.2005
174,30 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-174,30
FAK
205103668
S00JP004QV2J
13692747
25311020
WASTEX spol.s.r.o.
03.06.2005
04.06.2005
16.06.2005
2 949,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 949,00
FAK
205103669
S00JP004QV1O
16361539
1251330
SEVEZA, spol. s r.o.
03.06.2005
13.06.2005
09.06.2005
1 299,00 CZK
0,00
oprava pece-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 299,00
FAK
205103670
S00JP004QV0T
44118180
1305
Astra Dùm dìtí a mládeže
03.06.2005
10.06.2005
13.06.2005
1 380,00 CZK
0,00
letní dìts.tábor ve dnech 25.-29.7.2005, dítì: Jana Holcová-FKSP
-1 380,00
FAK
205103671
Internet-5/2005-OIS
S00JP004QUZ5
25322478
2505020
AVONET, s.r.o.
03.06.2005
11.06.2005
36 295,00 CZK
09.06.2005
0,00
-36 295,00
FAK
205103672
S00JP004QUYA
60996081
250100534
Hrdlièka Ivan
03.06.2005
10.06.2005
14.06.2005
10 500,00 CZK
0,00
savice 2,4,m-OVS
-10 500,00
FAK
205103673
S00JP004QUXF
10094806
FV250183
Radislav Vymyslický
03.06.2005
16.06.2005
08.06.2005
7 292,00 CZK
0,00
za provedené revize a opravy výtahu-OVS
-7 292,00
VYP
205103674
S00JP004QUWK
49970607
0002220454
Jihomoravská plynárenská,
03.06.2005
09.06.2005
14.06.2005
8 088,50 CZK
0,00
Vyúèt.zálohy za zemní plyn, za 1.1.05-30.4.05, è.o.m.2455622 knihovna Náves 7, Zlín - odbor kultury.
711,50
FAK
205103675
S00JP004QUVP
44117493
20054
Miroslav Skalièka, MVDr.
03.06.2005
12.06.2005
02.06.2005
8 044,00 CZK
0,00
za veterinární úkony-MP
-8 044,00
FAK
205103676
S00JP004QUUU
13692747
25200437
WASTEX spol.s.r.o.
03.06.2005
10.06.2005
13.06.2005
1 350,00 CZK
0,00
papírenské zboží-MP
-1 350,00
FAK
205103677
S00JP004QUTZ
12219932
050516
Potužník Václav
03.06.2005
13.06.2005
10.06.2005
2 142,00 CZK
0,00
vlajka-MP
-2 142,00
FAK
205103678
S00JP004QUS4
25502557
5164
REXITE s.r.o.
03.06.2005
10.06.2005
13.06.2005
9 185,50 CZK
0,00
polokošile-MP
-9 185,50
FAK
205103679
S00JP004QUR9
62331485
1-142/2005
Akademie J.A.Komenského
03.06.2005
14.06.2005
10.06.2005
19 900,40 CZK
0,00
kurzovné,ubytování,strava k pøípravì na ovìøení ZOZ pøi správní èinnnosti OŠZMaTV /Muharová,Nitranová/,ODaSH/Weisová/
-19 900,40
FAK
205103680
S00JP004QUQE
48472387
392005
Èechová
03.06.2005
15.06.2005
28.06.2005
1 200,00 CZK
0,00
za právní služby za 5/2005-OSM
-1 200,00
VYZ
205103681
S00JP004QUPJ
68731841
15.06.2005
2005083
Region Slovácko
03.06.2005
24.05.2005
30 000,00 CZK
0,00
20050341
Ing.Jitka Rolinková-Jitro
03.06.2005
09.06.2005
14 994,00 CZK
0,00
vyúètování zálohy "Veletrh Slovakiatour 2005"-OCR,VaVV
FAK
205103682
S00JP004QUOO
40648281
za tisk vizitek do MITS 10.000 ks -OCR,VaVV
-14 994,00
FAK
205103683
S00JP004QUNT
68041641
200514
Roman Ordelt
03.06.2005
07.06.2005
09.06.2005
4 100,00 CZK
0,00
tisková konference Handball Club Zlín - za provedené práce v oblasti reklamní a propagaèní èiinnost, pøíprava a zprac. podkladù na tiskovku pøi pøíležitosti sl. pøivítání házenkáøek na radnici-OCR,VaVV
-4 100,00
09.06.2005
FAK
205103684
S00JP004QUMY
25322478
2505022
AVONET, s.r.o.
03.06.2005
11.06.2005
1 059,00 CZK
0,00
Za internet v Alternativì za 5/2005 - odbor kultury.
-1 059,00
FAZ
205103685
S00JP004QUL3
45457212
06/2005
Pavla Hradilová
03.06.2005
10.06.2005
09.06.2005
40 000,00 CZK
0,00
Záloha na restaurování pískovcového profilovaného soklu umístìného pod sochou sv. J. Nepomuckého v parku zámku Kleèùvka - odbor kultury.
-40 000,00
FAK
205103686
S00JP004QUK8
49970607
3447890454
Jihomoravská plynárenská,
03.06.2005
09.06.2005
10.06.2005
136,00 CZK
0,00
za zemní plyn za obd.1.1.-30.4.2005, è.o.m.2605414-Vavreèkova vila Zlínské paseky 3661,Zlín-OŠZMaTV
-136,00
FAK
205103687
S00JP004QUJD
25581210
42506914
Výrobna lahùdek a uzenin
03.06.2005
15.06.2005
13.06.2005
631,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-631,00
FAK
205103688
S00JP004QUII
25081152
00002819
ROSANA, spol. s r.o.
03.06.2005
13.06.2005
15.06.2005
720,00 CZK
0,00
Rosana-pramenitá voda-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-720,00
FAK
205103689
S00JP004QUHN
12217581
49/2005
Richard Pokorný-AUTODÍLY
03.06.2005
13.06.2005
15.06.2005
2 320,50 CZK
0,00
za odtah vraku vozidla-OD
-2 320,50
FAK
205103690
S00JP004QUGS
26930111
250100010
ProComputer s.r.o.
03.06.2005
11.06.2005
13.06.2005
759,00 CZK
0,00
náplò do tiskárny-OD
-759,00
FAK
205103691
S00JP004QUFX
48532967
21060
EURO CAR Zlín s.r.o.
03.06.2005
29.06.2005
10.06.2005
18 052,00 CZK
0,00
oprava vozidla 2Z4 3210 - OKP
inv.è. 6410
LongLife prohlídka, mobilita, kontrola el.instalace HF, osvìtlení registrace, žárovka
-18 052,00
FAK
205103692
S00JP004QUE2
70850887
520053
Domov-penzion pro dùchodc
03.06.2005
14.06.2005
29.06.2005
419,00 CZK
0,00
vyúèt.energií,služeb za 5/2005-OKP
OI Brouèkova
-419,00
FAK
205103693
S00JP004QUD7
46345558
2005217
Smalt s.r.o.
03.06.2005
10.06.2005
14.06.2005
6 426,00 CZK
0,00
smalt.ulièní cedule-OKP
Zlín - mìsto - 6 Ks
Zlín - Kudlov - 2 Ks
obj.è. OKP-10/22/2005
-6 426,00
FAK
205103694
S00JP004QUCC
jubilanti - dárkové balíèky-OKP
44124449
12005
Skácelíková Hana
03.06.2005
03.06.2005
4 750,00 CZK
13.06.2005
0,00
-4 750,00
FAK
205103695
S00JP004QUBH
25580922
20500213
LARGO CZ, s.r.o.
03.06.2005
14.06.2005
13.06.2005
11 490,00 CZK
0,00
øemen,mùž,filtr,olej,sluchátka...OMZ
-11 490,00
VYZ
205103696
S00JP004QUAM
44684932
55050
22.06.2005
Spol. pro zahrad. a kraj.
03.06.2005
30.05.2005
1 260,00 CZK
1 260,00
LARGO CZ, s.r.o.
03.06.2005
14.06.2005
2 430,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.205103422-za odb.exkurzi "Obnova brnìnských parkù"-OMZ
FAK
205103697
S00JP004QU9R
25580922
20500212
šroub,olej...OMZ
-2 430,00
FAK
205103698
S00JP004QU8W
65797311
250100005
Antonín Mrhálek
03.06.2005
30.06.2005
14.06.2005
39 744,00 CZK
0,00
seèení,likvidace travní hmoty-OMZ
-39 744,00
FAK
205103699
S00JP004QU71
25556142
04/05
POSPÍŠIL a. s.
03.06.2005
15.06.2005
30.06.2005
99 612,00 CZK
0,00
oprava betonového podkladu pojezd.chodníku Okružní-Dìtská-OMZ
-99 612,00
FAK
205103700
S00JP004QU66
25081152
00002999
ROSANA, spol. s r.o.
03.06.2005
15.06.2005
15.06.2005
240,00 CZK
0,00
Rosana pramenitá voda-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín
-240,00
FAK
205103701
S00JP004QU5B
47678488
10515858
ABEL-Computer s.r.o.
06.06.2005
13.06.2005
13.06.2005
1 059,10 CZK
0,00
renovace toneru - odbor kultury
-1 059,10
FAK
205103702
S00JP004QU4G
68600771
07/05
Jan Pospíšil P-sta-V Zlín
06.06.2005
10.06.2005
10.06.2005
93 295,27 CZK
0,00
za stav.práce-oprava chodníku ul.Padìlky-OD
-93 295,27
FAK
205103703
S00JP004QU3L
68600771
08/05
Jan Pospíšil P-sta-V Zlín
06.06.2005
10.06.2005
10.06.2005
97 891,93 CZK
0,00
za stav.práce opra.komunikace v ul.Lázeòská-OD
-97 891,93
FAK
205103704
S00JP004QU2Q
68600771
09/05
Jan Pospíšil P-sta-V Zlín
06.06.2005
10.06.2005
10.06.2005
49 834,64 CZK
0,00
oprava pøíkopu podél ul.Lázeòská-OD
-49 834,64
FAK
205103705
S00JP004QU1V
68600771
10/05
Jan Pospíšil P-sta-V Zlín
06.06.2005
10.06.2005
10.06.2005
79 334,32 CZK
0,00
stav.práce-oprava chodníku Nivy-OD
-79 334,32
FAK
205103706
S00JP004QU00
68600771
11/05
Jan Pospíšil P-sta-V Zlín
06.06.2005
14.06.2005
10.06.2005
49 958,48 CZK
0,00
stav.práce,oprava toèny MHD-Salaš-OD
-49 958,48
13.06.2005
FAK
205103707
S00JP004QTZC
47678488
10515857
ABEL-Computer s.r.o.
06.06.2005
13.06.2005
1 059,10 CZK
0,00
renovace toneru-OSV
-1 059,10
FAK
205103708
S00JP004QTYH
48117820
1052011170
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
06.06.2005
02.07.2005
13.06.2005
1 225,30 CZK
0,00
toner-OSM- prodej bytù
-1 225,30
FAK
205103709
S00JP004QTXM
25344650
530154
Glass Atelier Morava
06.06.2005
16.06.2005
01.07.2005
4 697,00 CZK
0,00
skláøské výrobky, ceny pro tenisový turnaj Radnice open 2005-OCR,VaVV (7 ks pohárù)
-4 697,00
FAZ
205103710
S00JP004QTWR
43990975
05010463
Rudolfová Marie
06.06.2005
07.06.2005
16.06.2005
22 365,00 CZK
0,00
Záloha na poøad "PEPŠOU" v rámci "Týdne Alternativy" - odbor kultury.
-22 365,00
FAK
205103711
S00JP004QT9Y
40364020
62507
Libor Kopèil
06.06.2005
09.06.2005
10.06.2005
145,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-145,00
FAK
205103712
S00JP004QT83
18067620
53799
Duòa Šimáèková
06.06.2005
01.06.2005
13.06.2005
88,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-88,00
FAK
205103713
S00JP004QT78
25594028
2500865
FIALKA CZ, s.r.o.
06.06.2005
10.06.2005
13.06.2005
1 464,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 464,00
FAK
205103714
S00JP004QT6D
12299456
9/2005
Potraviny Buroò
06.06.2005
14.06.2005
15.06.2005
9 894,90 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-9 894,90
FAK
205103715
S00JP004QT5I
46579729
80000382
CARNEX spol. s r.o.
06.06.2005
02.06.2005
15.06.2005
205,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-205,00
FAK
205103716
S00JP004QT4N
46579729
80000390
CARNEX spol. s r.o.
06.06.2005
06.06.2005
13.06.2005
660,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-660,00
FAK
205103717
S00JP004QT3S
49455834
50501274
Laksyma, a.s.
06.06.2005
31.05.2005
13.06.2005
136,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-136,00
FAK
205103718
S00JP004QT2X
25310852
35013/2005
IDEAL TRADE spol. s r.o.
06.06.2005
13.06.2005
13.06.2005
1 330,00 CZK
0,00
barvy,pastelky-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 330,00
13.06.2005
FAK
205103719
S00JP004QT12
25310852
35012/2005
IDEAL TRADE spol. s r.o.
06.06.2005
13.06.2005
2 750,00 CZK
0,00
koèárek,vozík,bagr-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-2 750,00
FAK
205103720
S00JP004QT07
25310852
35009/2005
IDEAL TRADE spol. s r.o.
06.06.2005
09.06.2005
13.06.2005
3 026,00 CZK
0,00
èisticí a hygienic.prostøedky-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-3 026,00
FAK
205103721
S00JP004QSZJ
13692747
25311269
WASTEX spol.s.r.o.
06.06.2005
04.06.2005
13.06.2005
1 702,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 702,00
FAK
205103722
S00JP004QTVW
48117820
1052011162
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
06.06.2005
02.07.2005
13.06.2005
4 385,20 CZK
0,00
vyèištìní,oprava kopírky-OŠZMaTV
-4 385,20
FAK
205103723
S00JP004QSYO
48117820
1052011161
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
06.06.2005
02.07.2005
01.07.2005
785,40 CZK
0,00
vyèištìní a oprava kopírky-OŠZMaTV
-785,40
VYZ
205103724
S00JP004QTU1
45313351
5220013930
01.07.2005
MAFRA, a.s.
06.06.2005
21.06.2005
1 176,00 CZK
0,00
ABEL-Computer s.r.o.
06.06.2005
17.06.2005
523,60 CZK
0,00
vyúèt.pøedpl."MF DNES" od 1.7.-31.12.2005, POPA-OŠZMaTV
FAK
205103725
S00JP004QSXT
47678488
10516355
renovace náplnì do tiskárny-EO /NS 3032/-Goldová
-523,60
FAK
205103726
S00JP004QSWY
47114983
1933010344
Èeská pošta,s.p.Praha 3
06.06.2005
17.06.2005
14.06.2005
422,45 CZK
0,00
nadstandardní zpracování pk A-EO /NS3031/
-422,45
FAK
205103727
S00JP004QTT6
10093222
200520
Janota Jan
06.06.2005
24.06.2005
15.06.2005
899,50 CZK
0,00
vìnec pohøební-OKP
15.4.05, pohøeb pana Nikla, nositele CMZ
-899,50
FAK
205103728
S00JP004QTSB
46347089
1050634
Teplárna Otrokovice a.s.
06.06.2005
16.06.2005
16.06.2005
1 982,70 CZK
0,00
tepelná energie za 1.5.-31.5.2005 - OSV, odbor kultury
-1 982,70
FAK
205103729
S00JP004QTRG
15527379
205018
ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o.
06.06.2005
26.06.2005
16.06.2005
127 506,00 CZK
0,00
za realizaci vegetaè.úpravy záchytného pøíkopu Zlín-Štípa-OŽPaZ
-127 506,00
FAK
205103730
S00JP004QTQL
27076288
250718
ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
06.06.2005
15.06.2005
27.06.2005
1 633,50 CZK
0,00
výmìna ventilù u vodomìru na radnici-OVS
-1 633,50
15.06.2005
FAK
205103731
S00JP004QTE9
60711086
15070451
Technické služby Zlín,s.r
06.06.2005
14.06.2005
50 236,15 CZK
0,00
za uložení odpadu na skládce SD za 5/2005-OMZ
-50 236,15
FAK
205103732
S00JP004QTDE
45272956
8409158116
Èeská pojiš•ovna a.s.
06.06.2005
21.06.2005
27.06.2005
8 593,00 CZK
0,00
pojištìní vozidel za obd.1.5.-1.6.2005-OMZ
-8 593,00
FAK
205103733
S00JP004QTCJ
45272956
9067388315
Èeská pojiš•ovna a.s.
06.06.2005
21.06.2005
13.06.2005
395,00 CZK
0,00
pojištìní vozidel od 2.5.-2.6.2005-OMZ
-395,00
FAK
205103734
S00JP004QTBO
66224349
62/2005
Eva Køivánková, JUDr.
06.06.2005
20.06.2005
13.06.2005
12 000,00 CZK
0,00
za poskytnutou právní pomoc za 5/2005-OMZ
-12 000,00
FAK
205103735
S00JP004QTAT
60711086
15130054
Technické služby Zlín,s.r
06.06.2005
30.06.2005
16.06.2005
5 140,80 CZK
0,00
údržba provozu kašny-OMZ
-5 140,80
FAK
205103736
S00JP004QTPQ
25365916
620445
Pasiè spol. s r.o.
06.06.2005
02.06.2005
30.06.2005
4 617,00 CZK
0,00
STINOVKA-OMZ
-4 617,00
FAK
205103737
S00JP004QTOV
25578570
2005136
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
06.06.2005
17.06.2005
15.06.2005
4 165,00 CZK
0,00
pracovní odìvy,obuv-OMZ
-4 165,00
VYZ
205103738
S00JP004QTN0
22.06.2005
46963821
514488
KV Øezáè s.r.o.
06.06.2005
06.06.2005
38 499,50 CZK
0,00
25588303
2500184
MDP GEO, s.r.o.
06.06.2005
02.07.2005
1 001 342,16 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.205103328-kopaná.hokej-OMZ
FAK
205103739
S00JP004QTM5
zpracování dat pro tvorbu a dodávku digitál.pasportu komunikací mìsta Zlína-OIS
-1 001 342,16
FAK
205103740
S00JP004QTLA
27076288
25055010
ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
06.06.2005
16.06.2005
29.06.2005
71 207,50 CZK
0,00
vodné,stoèné-EO
-71 207,50
FAK
205103741
S00JP004QTKF
47114983
1933010458
Èeská pošta,s.p.Praha 3
06.06.2005
17.06.2005
14.06.2005
297,50 CZK
0,00
nadstandardní zpracování pk A-EO
-297,50
FAK
205103742
S00JP004QTJK
27076288
250707
ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
06.06.2005
15.06.2005
15.06.2005
2 897,50 CZK
0,00
napojení vodovodní pøípojky-ORIA
-2 897,50
FAK
205103743
S00JP004QTIP
15528588
5200083
ELMO spol. s r.o.
06.06.2005
03.07.2005
189 614,50 CZK
15.06.2005
0,00
elektromontážní práce-ORIA
-189 614,50
FAK
205103744
S00JP004QTHU
26309190
320 150032
IMOS Zlín s.r.o.
06.06.2005
02.07.2005
30.06.2005
217 413,00 CZK
0,00
výmìna kanalizace-ORIA
-217 413,00
FAK
205103745
S00JP004QSV3
26941660
20500002
GISTECH s.r.o.
06.06.2005
17.06.2005
01.07.2005
53 437,32 CZK
0,00
digitální úprava dat územního plánu-OIS
-53 437,32
FAK
205103746
S00JP004QTGZ
67777929
14/2005
Okresní myslivecký spolek
06.06.2005
02.07.2005
15.06.2005
800,00 CZK
0,00
pronájem støelnice za 5/2005-MP
-800,00
FAK
205103747
S00JP004QTF4
00007064
3511155
Ministerstvo vnitra ÈR
06.06.2005
16.06.2005
30.06.2005
2 614,00 CZK
0,00
náklady vzniklé pøi poøádání akce ve výcvikovém støedisku psovodù a služ.psù PP ÈR Dobrotice-MP
-2 614,00
FAK
205103748
S00JP004QSU8
18814123
652005
Kateøina Gajzurová
06.06.2005
01.07.2005
14.06.2005
16 785,00 CZK
0,00
kombinéza,kalhoty,maskovací oblek-MP, Kubíèek Marek
-16 785,00
FAK
205103749
S00JP004QSTD
42619327
20051025
Miroslav Kafka-nápojové a
06.06.2005
14.06.2005
30.06.2005
2 861,20 CZK
0,00
obsluha a spotøeba surovin za 5/2005 z nápojového automatu-MP
-2 861,20
FAK
205103750
S00JP004QSSI
10573321
0506107
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
06.06.2005
15.06.2005
13.06.2005
3 570,00 CZK
0,00
roèní periodická revize zaøízení-MP
-3 570,00
FAZ
205103751
S00JP004QSJR
67008763
250800006
Danuše Šmigurová
06.06.2005
12.06.2005
13.06.2005
150 000,00 CZK
0,00
záloha na provoz Útulku pro zvíøata v nouzi Vršava-zlín za 6/2005-OŽPaZ
-150 000,00
VYD
205103752
S00JP004QSKM
67008763
250100007
Danuše Šmigurová
06.06.2005
16.06.2005
14.06.2005
169 412,00 CZK
0,00
vyúètování zálohy za provoz Útulku pro zvíøata v nouzi Vršava-Zlín za 5/2005-OŽPaZ
-19 412,00
FAK
205103753
S00JP004QSLH
66224349
63/2005
Eva Køivánková, JUDr.
06.06.2005
20.06.2005
14.06.2005
15 000,00 CZK
0,00
za poskytnutou právní pomoc za 5/2005-OŽPaZ
-15 000,00
FAK
205103754
S00JP004QSMC
60711086
15110020
Technické služby Zlín,s.r
06.06.2005
10.06.2005
16.06.2005
33 873,50 CZK
0,00
úklid èerných skládek-OŽPaZ
-33 873,50
FAK
205103755
S00JP004QSN7
60711086
15110021
Technické služby Zlín,s.r
06.06.2005
10.06.2005
21 277,00 CZK
14.06.2005
0,00
úklid èerných skládek-OŽPaZ
-21 277,00
FAK
205103756
S00JP004QSO2
60711086
15110019
Technické služby Zlín,s.r
06.06.2005
10.06.2005
14.06.2005
23 413,50 CZK
0,00
úklid èerných skládek-OŽPaZ
-23 413,50
FAK
205103757
S00JP004QSPX
60711086
15110022
Technické služby Zlín,s.r
06.06.2005
10.06.2005
14.06.2005
10 274,00 CZK
0,00
instalace trubkového zábradlí-OŽPaZ
-10 274,00
FAK
205103758
S00JP004QSQS
12745456
10/05
RNDr.Oldøich Janík
06.06.2005
05.07.2005
20.06.2005
6 500,00 CZK
0,00
odborné posouzení stability svahu-OŽPaZ
-6 500,00
FAK
205103759
S00JP004QSRN
18757812
251109
ZEROZ, spol. s r.o.
06.06.2005
10.06.2005
01.07.2005
777,00 CZK
0,00
hliníková tabule s polepem-OŽPaZ
-777,00
FAK
205103760
S00JP004QSIW
25581210
32521583
Výrobna lahùdek a uzenin
07.06.2005
11.06.2005
14.06.2005
176,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-176,00
FAK
205103761
S00JP004QSH1
25581210
42507113
Výrobna lahùdek a uzenin
07.06.2005
20.06.2005
15.06.2005
783,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-783,00
FAK
205103762
S00JP004QSG6
26058103
5220013
BONNO GASTRO SERVIS s.r.o
07.06.2005
12.06.2005
16.06.2005
4 200,00 CZK
0,00
pracovní obleèení-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-4 200,00
FAK
205103763
S00JP004QSFB
61405094
150703
Pavel Boïa-Euro výtahy
07.06.2005
21.06.2005
13.06.2005
690,20 CZK
0,00
revize,mazání výtahu-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-690,20
FAK
205103764
S00JP004QSEG
13692747
25311948
WASTEX spol.s.r.o.
07.06.2005
10.06.2005
16.06.2005
3 689,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-3 689,00
FAK
205103765
S00JP004QSDL
49455834
50502009
Laksyma, a.s.
07.06.2005
09.06.2005
15.06.2005
1 089,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 089,00
FAK
205103766
S00JP004QSCQ
46967851
421504371
PENAM spol. s r.o.
07.06.2005
11.06.2005
13.06.2005
638,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-638,00
FAK
205103767
S00JP004QS0E
12436828
200526
Vincent Ivo
07.06.2005
13.06.2005
40 000,00 CZK
15.06.2005
0,00
nábytek,židle-OVS
-40 000,00
FAK
205103768
S00JP004QS19
12436828
200527
Vincent Ivo
07.06.2005
13.06.2005
10.06.2005
48 835,50 CZK
0,00
výmìna kobercù,poškozených pøi zaplavení na radnici MMZ,v místnosti è.118,310 a kanceláøi nám.primátora-OVS
-48 835,50
FAK
205103769
S00JP004QS24
46342681
2000558/05
IMONT s.r.o.
07.06.2005
13.06.2005
10.06.2005
139 548,00 CZK
0,00
klempíøské a pokrývaèské práce - rekonstr. obj.v ul.Divadelní 1333 Zlín-OVS
-139 548,00
FAK
205103770
S00JP004QS3Z
49434471
2502307
Rovel, spol. s r.o.
07.06.2005
15.06.2005
13.06.2005
24 269,00 CZK
0,00
nábytkový trezor-OVS
-24 269,00
FAK
205103771
S00JP004QRZQ
12436828
200525
Vincent Ivo
07.06.2005
13.06.2005
15.06.2005
78 992,50 CZK
0,00
nábytek do kanceláøe è.214C-OKP
obj.è.OKP-10/35/05
pøezval ing. Ševèík
-78 992,50
FAK
205103772
S00JP004QRYV
12436828
200524
Vincent Ivo
07.06.2005
13.06.2005
15.06.2005
76 999,00 CZK
0,00
nábytek do kanceláøe è.310-OP
-76 999,00
FAK
205103773
S00JP004QS4U
13692747
25310347
WASTEX spol.s.r.o.
07.06.2005
26.05.2005
22.06.2005
4 213,00 CZK
0,00
potraviny-Jeslee,Tyrš.nábø.747,Zlín
-4 213,00
FAK
205103774
S00JP004QS5P
13692747
25311268
WASTEX spol.s.r.o.
07.06.2005
04.06.2005
13.06.2005
1 739,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-1 739,00
FAK
205103775
S00JP004QS6K
13692747
25311751
WASTEX spol.s.r.o.
07.06.2005
10.06.2005
13.06.2005
1 709,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-1 709,00
FAK
205103776
S00JP004QS7F
49455834
50502005
Laksyma, a.s.
07.06.2005
09.06.2005
15.06.2005
552,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-552,00
FAK
205103777
S00JP004QS8A
25310852
35010/2005
IDEAL TRADE spol. s r.o.
07.06.2005
13.06.2005
13.06.2005
4 166,00 CZK
0,00
barva,øedidlo,židle palst.,ubrusovina,hrnky-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-4 166,00
FAK
205103778
S00JP004QS95
25581210
5167
Výrobna lahùdek a uzenin
07.06.2005
31.05.2005
13.06.2005
3 842,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-3 842,00
13.06.2005
FAK
205103779
S00JP004QSA0
18811337
5050501473
Moravské teplárny, a.s.
07.06.2005
17.06.2005
3 535,40 CZK
0,00
tepel.energie za 5/2005-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-3 535,40
FAK
205103780
S00JP004QSBV
49455834
50501275
Laksyma, a.s.
07.06.2005
31.05.2005
16.06.2005
414,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-414,00
FAK
205103781
S00JP004QRX0
47678488
10516292
ABEL-Computer s.r.o.
07.06.2005
16.06.2005
13.06.2005
3 451,00 CZK
0,00
renovace toneru 2 kusy, na mzdovou úètárnu-OPaV
-3 451,00
FAK
205103782
S00JP004QRW5
47114983
1933010963
Èeská pošta,s.p.Praha 3
07.06.2005
20.06.2005
14.06.2005
178,50 CZK
0,00
za nadstandardní zpracování pk B za 5/2005-EO
-178,50
FAK
205103783
S00JP004QRVA
26913453
10000259
Správa a údržba silnic Zl
07.06.2005
16.06.2005
16.06.2005
486,40 CZK
0,00
telef.hovory za 5/2005-OKP
OI Maják
-486,40
FAK
205103784
S00JP004QRUF
26913453
10000264
Správa a údržba silnic Zl
07.06.2005
16.06.2005
16.06.2005
160,70 CZK
0,00
náklady na obsluhu telef.ústøedny a tarifikátoru za 5/2005-OKP
OI Maják
-160,70
FAK
205103785
S00JP004QRTK
46347828
305462
Láznì Luhaèovice, a.s.
07.06.2005
17.06.2005
16.06.2005
2 846,50 CZK
0,00
refundace mzdy-p.Pavlištík,ZmZ 19.5.2005-OKP
-2 846,50
FAK
205103786
S00JP004QRSP
48117820
5052000269
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
07.06.2005
03.07.2005
16.06.2005
1 743,40 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 1018 RICOH za 5/2005-OSaUP
-1 743,40
FAK
205103787
S00JP004QRRU
25526073
20500039
AREKOP,s.r.o.
07.06.2005
03.07.2005
01.07.2005
24 952,00 CZK
0,00
za inženýrskou èinnost, správní poplatky - stavba Vodovod Želechovické paseky - ORIA
-24 952,00
FAK
205103788
S00JP004QRCX
64949681
0138060605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
13.07.2005
341,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 736300222 - SMS connect - MP
-341,50
FAK
205103789
S00JP004QRDS
64949681
0137810605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
490,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220244 - ing.Šubík - EO
-490,00
FAK
205103790
S00JP004QRQZ
42687659
10/2005
Ing.arch.Jana Janíková
07.06.2005
17.06.2005
50 575,00 CZK
16.06.2005
0,00
odborná pomoc pøi vyhodnocování soutìž.návrhù na urbanisticko-architektonickou soutìž zlín-centrum-ÚHA
-50 575,00
FAK
205103791
S00JP004QRA7
64949681
0137210605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
27.06.2005
650,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220466 - p.Belza - hl.energetik
-650,00
FAK
205103792
S00JP004QRB2
64949681
0137730605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
27.06.2005
915,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220325 - ing.Urbanovský - odd.koncepcí
-915,50
FAK
205103793
S00JP004QRP4
46267867
105
Pelèák Petr
07.06.2005
20.06.2005
16.06.2005
18 623,50 CZK
0,00
odborná pomoc pøi vyhodnocování soutìž.návrhù -ÚHA
-18 623,50
FAK
205103794
S00JP004QR8H
64949681
0137700605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
27.06.2005
440,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220321 - ing.Obdržálek - OSaÚP
-440,50
FAK
205103795
S00JP004QR9C
64949681
0138030605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
1 138,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220455 - p.Èevorová - OSaÚP
-1 138,50
FAK
205103796
S00JP004QR6R
64949681
0138170605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
1 410,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220507 - ing.Skácel - OSaÚP
-1 410,50
FAK
205103797
S00JP004QP9Q
46286772
550064
Štìpán Martin
07.06.2005
15.06.2005
16.06.2005
19 492,00 CZK
0,00
oprava VOAZ na motockyly Cagiva 350-MP, inv. è. 6515, 173060, 173059
-19 492,00
FAK
205103798
S00JP004QR7M
64949681
0137610605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
13.06.2005
804,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220346 - p.Nìmcová - OSaÚP
-804,50
FAK
205103799
S00JP004QR36
64949681
0137670605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
442,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220317 - ing.Gurecký - OSM
-442,50
FAK
205103800
S00JP004QP8V
25306766
05102996
INGOMETAL s.r.o.
07.06.2005
06.06.2005
16.06.2005
1 528,00 CZK
0,00
ocelový plát,trubky-OMZ
-1 528,00
FAK
205103801
S00JP004QR41
64949681
0138220605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
10.06.2005
819,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604221636 - ing.Jemelka - OSM
-819,50
FAK
205103802
S00JP004QR5W
64949681
0137520605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
504,50 CZK
16.06.2005
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220335 - p.Rosíková - OSM
-504,50
FAK
205103803
S00JP004QRO9
25733621
15058723
Contactel s.r.o.
07.06.2005
20.06.2005
16.06.2005
52 377,50 CZK
0,00
za telefony za 5/2005-OVS
-52 377,50
FAK
205103804
S00JP004QRNE
63486440
5200108
FILEX, s.r.o.
07.06.2005
16.06.2005
16.06.2005
282,00 CZK
0,00
potraviny-Rahabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-282,00
FAK
205103805
S00JP004QR0L
64949681
0137460605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
15.06.2005
716,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220293 - p.Voøechovská - OŠZMaTV
-716,50
FAK
205103806
S00JP004QRMJ
63486440
5309071
FILEX, s.r.o.
07.06.2005
16.06.2005
27.06.2005
250,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-250,00
FAK
205103807
S00JP004QR1G
64949681
0137370605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
687,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220476 - ing.Kasala - OD
-687,50
FAK
205103808
S00JP004QR2B
64949681
0137980605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
27.06.2005
764,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220446 - p.Klinkovská - OD
-764,00
FAK
205103809
S00JP004QQY2
64949681
0138190605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
27.06.2005
440,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604221637 - p.Šidlík - ORIA
-440,00
FAK
205103810
S00JP004QRLO
70267651
05
Mgr.Iva Kusbachová
07.06.2005
09.06.2005
27.06.2005
4 980,00 CZK
0,00
za pobyt na dìts.letním táboøe v Sidonii ve dnech 6.-13.8.2005, dìti: Klára a Martin Koupilovi-FKSP
-4 980,00
FAK
205103811
S00JP004QQWC
64949681
0137580605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
09.06.2005
446,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220343 - p.Karlíková - ORIA
-446,50
FAK
205103812
S00JP004QQX7
64949681
0137770605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
27.06.2005
440,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220329 - ORIA
-440,50
FAK
205103813
S00JP004QQZX
64949681
0138210605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
27.06.2005
479,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604221639 - p.Hloušek - ORIA
-479,50
FAK
205103814
S00JP004QQVH
64949681
0138200605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
440,00 CZK
27.06.2005
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604221638 - ORIA
-440,00
FAK
205103815
S00JP004QQUM
64949681
0137330605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
27.06.2005
515,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220470 - p.Vašátková - OŽPaZ
-515,50
FAK
205103816
S00JP004QQTR
64949681
0138090605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
462,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220462 - p.Vašátková - OŽPaZ
-462,00
FAK
205103817
S00JP004QQSW
64949681
0138070605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
470,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220460 - p.Navrátil - OŽPaZ
-470,50
FAK
205103818
S00JP004QQR1
64949681
0138080605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
443,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220461 - p.Kupský - OŽPaZ
-443,50
FAK
205103819
S00JP004QRKT
48365190
405022
HOOP CAMPS,s.r.o.
07.06.2005
15.06.2005
16.06.2005
2 190,00 CZK
0,00
za letní dìts.tábor dne 10.7.-16.7.2005 ve Zlínì, dítì: Ondøej Jordán, r.è.930708/4457-FKSP
-2 190,00
FAK
205103820
S00JP004QQPB
64949681
0138040605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
09.06.2005
450,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220456 - p.Šimková - kriz.øízení
-450,00
FAK
205103821
S00JP004QQQ6
64949681
0137990605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
579,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220448 - ing.Bouchal - kriz.øízení
-579,00
FAK
205103822
S00JP004QRJY
61721492
018
Bohdana Jiøíèková
07.06.2005
14.06.2005
16.06.2005
2 500,00 CZK
0,00
za letní dìtskou rekreaci v RS REVIKA ve Vizovicích v ter.7.-13.8.2005, dítì: Jakub Vlèek-FKSP
-2 500,00
FAK
205103823
S00JP004QQNL
64949681
0137710605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
09.06.2005
704,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220322 - p.Hanzlík - ŽO
-704,00
FAK
205103824
S00JP004QQOG
64949681
0138310605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
1 325,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604221655 - p.Bc. Hasíková - ŽO
-1 325,00
FAK
205103825
S00JP004QP70
16301421
41182
Milan Neèas - GASTRO
07.06.2005
13.06.2005
16.06.2005
44 064,60 CZK
0,00
za odebrané obìdy za 5/2005-OVS
-44 064,60
FAK
205103826
S00JP004QRI3
18811337
5050501472
Moravské teplárny, a.s.
07.06.2005
17.06.2005
17 404,80 CZK
13.06.2005
0,00
tepelná energie za 5/2005-OVS
-17 404,80
FAK
205103827
S00JP004QQLV
64949681
0137340605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
524,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220471 - p.Húš•ová - OIS
-524,00
FAK
205103828
S00JP004QRH8
18811337
5050501469
Moravské teplárny, a.s.
07.06.2005
17.06.2005
16.06.2005
22 571,90 CZK
0,00
tepelná energie za 5/2005-OVS
-22 571,90
FAK
205103829
S00JP004QQK0
64949681
0137390605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
2 014,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220290 - ing.Gavlas - OIS
-2 014,00
FAK
205103830
S00JP004QQMQ
64949681
0137480605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
464,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220247 - p.Pastyøík - OIS
-464,00
FAK
205103831
S00JP004QRFI
18811337
5050501470
Moravské teplárny, a.s.
07.06.2005
17.06.2005
16.06.2005
23 659,70 CZK
0,00
tepelná energie za 5/2005-OVS
-23 659,70
FAK
205103832
S00JP004QQIA
64949681
0138290605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
285,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604221646 - p.Rùžièková, Smrèková - OPaV
-285,00
FAK
205103833
S00JP004QRGD
25330781
510116
Mìstský mobiliáø
07.06.2005
30.06.2005
16.06.2005
83 436,00 CZK
0,00
parkové lavièky,odpadkový koš-OMZ
-83 436,00
FAK
205103834
S00JP004QQJ5
64949681
0137360605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
29.06.2005
513,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220475 - služební - OSV
-513,50
FAK
205103835
S00JP004QQHF
64949681
0137560605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
1 641,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220341 - p.Poboøilová - OSV
-1 641,50
FAK
205103836
S00JP004QREN
00206196
200526
ing.Jiøí Husovský
07.06.2005
14.06.2005
16.06.2005
6 000,00 CZK
0,00
za vypracování znaleckých posudkù-OD
-6 000,00
FAK
205103837
S00JP004QQGK
64949681
0137470605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
13.06.2005
153,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220304 - p.Paterová - OSV
-153,50
FAK
205103838
S00JP004QQEU
64949681
0137960605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
356,50 CZK
16.06.2005
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220450 - mgr.Švehlík - OOS
-356,50
FAK
205103839
S00JP004QQFP
64949681
0137950605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
345,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220449 - p.Rudolfová - OOS
-345,00
FAK
205103840
S00JP004QQDZ
64949681
0137530605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
520,00 CZK
0,00
T-Mobile vyúètování za období 5/2005, è.tel. 604220336 - p.Šrajer - OOS
-520,00
FAK
205103841
S00JP004QQ2I
64949681
0137190605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
541,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220463 - Holík Z. - OMZ
-541,00
FAK
205103842
S00JP004QQ3D
64949681
0137680605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
27.06.2005
914,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220318 - p.Kochta - OMZ
-914,00
FAK
205103843
S00JP004QQ48
64949681
0137310605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
27.06.2005
146,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220468 - p.Vyoral - OMZ
-146,50
FAK
205103844
S00JP004QQ53
64949681
0138120605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
27.06.2005
455,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220478 - p.Vašek - OMZ
-455,50
FAK
205103845
S00JP004QQ7T
64949681
0138260605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
27.06.2005
228,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604221643 - Santražiny - OMZ
-228,00
FAK
205103846
S00JP004QQ6Y
64949681
0138230605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
27.06.2005
155,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604221640 - Santražiny - OMZ
-155,50
FAK
205103847
S00JP004QQ8O
64949681
0138270605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
27.06.2005
271,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604221644 - Santražiny - OMZ
-271,50
FAK
205103848
S00JP004QQ9J
64949681
0138240605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
27.06.2005
223,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604221641 - Santražiny - OMZ
-223,00
FAK
205103849
S00JP004QQC4
64949681
0138280605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
27.06.2005
218,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005,è .tel. 604221645 - Santražiny - OMZ
-218,00
FAK
205103850
S00JP004QQB9
64949681
0137880605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
868,50 CZK
27.06.2005
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604227972 - p.Holík M. - OMZ
-868,50
FAK
205103851
S00JP004QQAE
64949681
0138250605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
27.06.2005
918,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604221642 - Santražiny - OMZ
-918,00
FAK
205103852
S00JP004QPCB
64949681
0137620605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
24.06.2005
440,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220348 - MITS - OCR,VaVV
-440,50
FAK
205103853
S00JP004QPD6
64949681
0137200605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
27.06.2005
617,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220464 - SNI, ST- OCR,VaVV
-617,50
FAK
205103854
S00JP004QPAL
64949681
0137400605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
27.06.2005
21 736,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220313 - ing.Mikel - ST
-21 736,50
FAK
205103855
S00JP004QPBG
64949681
0137180605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
24.06.2005
480,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604227974 - p.Divilková - OCR,VaVV
-480,50
FAK
205103856
S00JP004QPMX
64949681
0137760605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
27.06.2005
504,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220328 - p.Jakuba - OVS
-504,50
FAK
205103857
S00JP004QPNS
64949681
0138300605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
1 747,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604221648 - GSM brána - OVS
-1 747,50
FAK
205103858
S00JP004QPK7
64949681
0138160605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
264,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220484 - p.Brada - OVS
-264,50
FAK
205103859
S00JP004QPL2
64949681
0138150605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
468,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220483 - p.Vaøák - OVS
-468,50
FAK
205103860
S00JP004QPJC
64949681
0138020605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
148,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220454 - p.Øezníèková - OVS
-148,50
FAK
205103861
S00JP004QPIH
64949681
0138010605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
414,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220453 - p.Kašíková - OVS
-414,00
FAK
205103862
S00JP004QPGR
64949681
0138000605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
147,50 CZK
16.06.2005
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220452 - p.Bìloušková - OVS
-147,50
FAK
205103863
S00JP004QPHM
64949681
0137750605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
440,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220327 - p.Ševèík J. - OVS
-440,50
FAK
205103864
S00JP004QPFW
64949681
0137780605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
523,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220331 - p.Køižková - OVS
-523,50
FAK
205103865
S00JP004QPE1
64949681
0137540605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
486,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220337 - p.Zavadil - OVS
-486,50
FAK
205103866
S00JP004QPON
64949681
0137510605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
147,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220334 - p.Doležal - OKP
-147,50
FAK
205103867
S00JP004QPPI
64949681
0138140605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
531,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220481 -SNII - OCR,VaVV
-531,50
FAK
205103868
S00JP004QPQD
64949681
0138180605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
27.06.2005
1 499,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604221635, P. Badalová - SP - OKP
-1 499,50
FAK
205103869
S00JP004QPR8
64949681
0137930605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
879,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220443 - p.Hladík - OKP
-879,50
FAK
205103870
S00JP004QPS3
64949681
0137940605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
28.06.2005
2 472,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220444 - p.Jordánová - OKP
-2 472,50
FAK
205103871
S00JP004QPTY
64949681
0137300605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
894,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604227985 - p.Dvorský - OKP
-894,00
FAK
205103872
S00JP004QPUT
64949681
0137380605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
28.06.2005
11 885,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220340 - mgr.Úlehla - OKP
-11 885,00
FAK
205103873
S00JP004QPVO
64949681
0137410605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
2 061,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220350 - p.Nováèková - OKP
-2 061,50
FAK
205103874
S00JP004QPXE
64949681
0137450605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
1 195,00 CZK
16.06.2005
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220294 - Ing. arch. Petr - OKP
-1 195,00
FAK
205103875
S00JP004QPWJ
64949681
0137840605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
27.06.2005
5 113,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604210807 - MUDr.Øihák - OKP
-5 113,50
FAK
205103876
S00JP004QPY9
64949681
0137850605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
4 062,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604210808 - p.Janeèka - OKP
-4 062,00
FAK
205103877
S00JP004QQ0S
64949681
0137860605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
1 685,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604227955, Ing. Soldán - OKP
-1 685,00
FAK
205103878
S00JP004QPZ4
64949681
0137910605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
28.06.2005
4 263,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2205, è.tel. 604220441 - p.Steska - OKP
-4 263,00
FAK
205103879
S00JP004QQ1N
64949681
0137920605
T-Mobile Czech Republic a
07.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
1 124,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220442 - Dr. Szpak - OKP
-1 124,50
VYZ
205103880
S00JP004QP4F
00571709
28.06.2005
1071327
ŽIVOT 90,humanitární sdr.
07.06.2005
14.06.2100
120,00 CZK
0,00
2005029
Janèík Svatoslav
07.06.2005
10.06.2005
5 200,00 CZK
0,00
vyúèt.zálohy na pøedpl.èas."Generace na rok 2005"-OSV
FAK
205103881
S00JP004QP5A
62180975
za ubytování za 6/2005-Baleja Michal a Gross Svatopluk - OSV, jedná se o formu vìcné dávky
-5 200,00
FAK
205103882
S00JP004QP65
60726636
510261
Nemocnice ATLAS
07.06.2005
15.06.2005
15.06.2005
242,00 CZK
0,00
lékaøské potvrzení-OSV
-242,00
FAK
205103883
S00JP004QP3K
63486440
5200232
FILEX, s.r.o.
08.06.2005
17.06.2005
13.06.2005
494,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-494,00
FAK
205103884
S00JP004QP1U
47346558
2005116
Pospíšil Oldøich
08.06.2005
09.06.2005
15.06.2005
1 080,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 080,00
FAK
205103885
S00JP004QP0Z
63486440
5200414
FILEX, s.r.o.
08.06.2005
21.06.2005
13.06.2005
1 048,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 048,00
FAK
205103886
S00JP004QOZB
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
49455834
50501629
Laksyma, a.s.
08.06.2005
09.06.2005
819,00 CZK
16.06.2005
0,00
-819,00
FAK
205103887
S00JP004QOYG
49240129
C/06/16254/6/05
13.06.2005
CCS Èeská spol.pro plateb
08.06.2005
23.06.2005
189 604,75 CZK
-189 604,75
Èeská pojiš•ovna a.s.
08.06.2005
23.06.2005
18 487,00 CZK
0,00
za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS za 5/2005-OVS
FAK
205103888
S00JP004QOXL
45272956
6181684814
pojištìní vozidel-OVS
-18 487,00
FAK
205103889
S00JP004QOVV
63482576
510002010
COMINFO,a.s.
08.06.2005
20.06.2005
09.06.2005
2 213,50 CZK
0,00
dálkové ovládání závory 2 ks, inv. è. 4438
-2 213,50
FAK
205103890
S00JP004QOU0
64949681
0137170605
T-Mobile Czech Republic a
08.06.2005
24.06.2005
20.06.2005
15 649,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220339, 604220253 ... - MP
-15 649,00
FAK
205103891
S00JP004QOT5
25318187
508373
Wimers Zlín v.o.s.
08.06.2005
03.07.2005
16.06.2005
391,50 CZK
0,00
OOS - páska OKI ML k tiskárnì Oki 3390, inv.è. 166962, kanc.è. 211 - pí Krèmáøová.
vìcná správnost: Mgr. Švehlík
-391,50
FAK
205103892
S00JP004QOSA
25515195
44507/2005
STAVOSVIT TRANS s.r.o.
08.06.2005
07.07.2005
30.06.2005
2 177,50 CZK
0,00
za práci stavebním strojem UNC dne 18.5.2005 a pøeprava nákl. vozidly - OMZ
-2 177,50
FAK
205103893
S00JP004QORF
46307311
140002
Sportovní kluby policie Z
08.06.2005
13.06.2005
07.07.2005
2 700,00 CZK
0,00
za letní táborový pobyt Marka Hráèka, nar. 31.3.1994 ve dnech 20.-28.8.2005 ve Francovì Lhotì - FKSP
-2 700,00
FAK
205103894
S00JP004QOQK
15530841
20050604
Sportovní klub basketbalu
08.06.2005
21.06.2005
09.06.2005
3 600,00 CZK
0,00
za dìtskou rekreaci za Adama Kulièku, nar. 30.7.1992 ve dnech 1.-10.8.2005 v VT Maria Skála u Oder - FKSP
-3 600,00
FAK
205103895
S00JP004QOPP
49157663
3032005
JUNÁK - Svaz skautù a ska
08.06.2005
22.06.2005
15.06.2005
2 300,00 CZK
0,00
za táborový pobyt za Dominika Šrajera, nar. 6.5.1995 ve dnech 2.7.-16.7.2005 - FKSP
-2 300,00
FAK
205103896
S00JP004QOOU
60730153
5700734
Dopravní spoleènost Zlín-
08.06.2005
23.06.2005
09.06.2005
393,00 CZK
0,00
za instalaci letákù a výlep plakátù, veøejná beseda Želechovice 6.6.05
OKP
obj.è. OKP-10/3/2005
-393,00
FAK
205103897
S00JP004QOM4
45805920
FV501250
TELEMONT
08.06.2005
17.06.2005
16.06.2005
5 771,50 CZK
0,00
za pøeložení telefonních linek na nám.Míru 12-stìhování po zaplavení místnosti - OVS
-5 771,50
14.06.2005
FAK
205103898
S00JP004QOL9
10564764
43/05
Dvorník Jan
08.06.2005
13.06.2005
1 530,00 CZK
0,00
za úklidové práce - èištìní kobercù v budovì radnice, místn. 155, 155A a informace - OVS
-1 530,00
FAK
205103899
S00JP004QONZ
12220418
101
Jaroslav Muller-AUTODOPRA
08.06.2005
20.06.2005
13.06.2005
1 159,00 CZK
0,00
za pøistavení kontejneru a odvoz suti dne 20.5. a 24.5.2005 - OVS
-1 159,00
FAK
205103900
S00JP004QOKE
41576926
20222
Jan Kabourek
08.06.2005
20.06.2005
15.06.2005
5 499,00 CZK
0,00
sada pohárù, upomínkové pøedmìty pro VI.roèník "O putovní pohár primátora mìsta Zlína" - OVS
-5 499,00
FAK
205103901
S00JP004QOJJ
64949681
0137790605
T-Mobile Czech Republic a
08.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
4 915,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220332, 604220652, 604290264 - p.Èervený, Pekárek, Jelínek - OVS
-4 915,00
FAK
205103902
S00JP004QOIO
64949681
0137440605
T-Mobile Czech Republic a
08.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
5 418,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220295 - brána radnice - OVS
-5 418,50
FAK
205103903
S00JP004QOHT
25522621
250041
ZEPSTAV s.r.o.
08.06.2005
09.06.2005
16.06.2005
33 320,00 CZK
0,00
za opravu komunikace, ul.Ireny Veselkové - ORIA
-32 714,50
-33 320,00
FAK
205103904
S00JP004QOGY
25522621
250042
ZEPSTAV s.r.o.
08.06.2005
10.06.2005
-32 714,50
27.06.2005
-605,50
27.06.2005
39 998,00 CZK
0,00
za opravu kanalizace, ul. Ireny Veselkové - ORIA
-39 998,00
FAK
205103905
S00JP004QOF3
25522621
250043
ZEPSTAV s.r.o.
08.06.2005
10.06.2005
13.06.2005
47 568,00 CZK
0,00
za opravu komunikace IV.tøídy u objektu Velkého kina - ORIA
-47 568,00
FAK
205103906
S00JP004QOE8
60346868
20050514
Zdenìk Kocháò
08.06.2005
28.05.2005
13.06.2005
3 109,00 CZK
0,00
za dopravu máje na nám. Míru - akce "1 máj" - odbor kultury
-3 109,00
FAK
205103907
S00JP004QODD
68692412
250100294
Pícka Dalibor
08.06.2005
27.06.2005
15.06.2005
3 094,00 CZK
0,00
za èištìní kanalizace - Nadìje, Mostní 4058 - OVS
-3 094,00
FAK
205103908
S00JP004QOCI
14654776
115
Agrocentrum Jaroslav Smet
08.06.2005
20.06.2005
27.06.2005
2 470,50 CZK
0,00
oprava a seøízení zahradního traktoru - Rehabilitaèní stac., Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-2 470,50
15.06.2005
FAK
205103909
S00JP004QOBN
13692747
25312042
WASTEX spol.s.r.o.
08.06.2005
10.06.2005
6 320,00 CZK
0,00
potraviny - Rehab.stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-6 320,00
FAK
205103910
S00JP004QOAS
49455834
50502007
Laksyma, a.s.
08.06.2005
09.06.2005
15.06.2005
1 161,00 CZK
0,00
mléko - Rehab.stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-1 161,00
FAK
205103911
S00JP004QO9X
25318187
508374
Wimers Zlín v.o.s.
08.06.2005
03.07.2005
15.06.2005
391,50 CZK
0,00
páska OKI ML - OD
-391,50
FAK
205103912
S00JP004QO82
26949628
310350013
IMOS Restav, s.r.o.
08.06.2005
22.06.2005
01.07.2005
19 814,00 CZK
0,00
oprava zábradlí na mostku na Návsi v Loukách - OD
-19 814,00
VYZ
205103913
S00JP004QOWQ
63077639
8301510421
22.06.2005
ASPI Publishing s.r.o.
08.06.2005
08.06.2005
998,00 CZK
0,00
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
08.06.2005
06.07.2005
1 844,90 CZK
0,00
vyúèt.zálohy "Vìstník Zlínského kraje " od 2005/00-2005/99-OP
FAK
205103914
S00JP004QO77
48117820
1052011190
oprava FT 4015 RICOH, toner èerný - OD
-1 844,90
FAK
205103915
S00JP004QO6C
45274924
1010523100
Stavby silnic a železnic,
08.06.2005
30.06.2005
01.07.2005
1 467 255,80 CZK
0,00
rekonstrukce komunikace vè. kanalizace, Bøí.Jaroòkù - ORIA
-1 467 255,80
FAK
205103916
S00JP004QO3R
71007261
300011
Mateøská škola Zlín
08.06.2005
15.06.2005
30.06.2005
7 755,00 CZK
0,00
spotøeba tepla za 4/2005-MC Milíèova 867,Zlín
-7 755,00
FAK
205103917
S00JP004QO4M
71007261
300010
Mateøská škola Zlín
08.06.2005
14.06.2005
15.06.2005
481,70 CZK
0,00
vodné, stoèné, srážková voda - 3 - 4/05
-481,70
FAK
205103918
S00JP004QO5H
25854054
2005002422
ZOO PENSION-Grégr s.r.o.
08.06.2005
14.06.2005
15.06.2005
2 750,00 CZK
0,00
krmivo pro psy-MP
-2 750,00
FAK
205103919
S00JP004QO2W
511112019 44/05
Fišer Pavel
08.06.2005
01.07.2005
14.06.2005
5 950,00 CZK
0,00
poradenská a konzultaèní èinnost za 5/2005-OP
-5 950,00
VYZ
205103920
S00JP004QO11
00499153
2130704306
30.06.2005
Economia, a.s.
08.06.2005
23.06.2005
2 860,00 CZK
0,00
Jindra Ivan
08.06.2005
05.07.2005
1 710,00 CZK
0,00
vyúètování zálohy na pøedpl."Obchodní vìstník" 25/2005-24/2006-OP
FAK
205103921
S00JP004QO06
dohledání historic.majetku lesa za 5/2005-OMZ
48402991
6/2005
-1 710,00
FAK
205103922
S00JP004QNZI
16298306
17/2005
Libuše Svobodová
08.06.2005
06.07.2005
07.07.2005
4 473,00 CZK
0,00
barvy,øedidla-OMZ
-4 473,00
FAK
205103923
S00JP004QNYN
16298306
18/2005
Libuše Svobodová
08.06.2005
06.07.2005
07.07.2005
13 744,50 CZK
0,00
hygienic.a èisticí prostøedky-OMZ
-13 744,50
FAK
205103924
S00JP004QNXS
64322637
250602
Srnka Lubomír
08.06.2005
06.07.2005
07.07.2005
22 772,00 CZK
0,00
seèení travnatých ploch-OMZ
-22 772,00
FAK
205103925
S00JP004QNWX
13692747
25311984
WASTEX spol.s.r.o.
09.06.2005
10.06.2005
07.07.2005
9 643,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-9 643,00
FAK
205103926
S00JP004QNV2
13698745
2512282
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
09.06.2005
20.06.2005
14.06.2005
4 655,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-4 655,00
FAK
205103927
S00JP004QNU7
12712400
0507177
Irena Chlachulová-ARTIK
09.06.2005
21.06.2005
16.06.2005
279,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-279,00
FAK
205103928
S00JP004QNTC
63486440
5200498
FILEX, s.r.o.
09.06.2005
22.06.2005
16.06.2005
1 057,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 057,00
FAK
205103929
S00JP004QNSH
63486440
5200337
FILEX, s.r.o.
09.06.2005
20.06.2005
16.06.2005
655,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-655,00
FAK
205103930
S00JP004QNRM
46967851
421504413
PENAM spol. s r.o.
09.06.2005
11.06.2005
16.06.2005
206,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha,Zlín
-206,00
FAK
205103931
S00JP004QNQR
63486440
5309412
FILEX, s.r.o.
09.06.2005
22.06.2005
14.06.2005
340,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-340,00
FAK
205103932
S00JP004QNPW
16361539
1251384
SEVEZA, spol. s r.o.
09.06.2005
14.06.2005
16.06.2005
1 595,00 CZK
0,00
oprava el. pece, výmìna termostatu a kontrolky - Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 595,00
FAK
205103933
S00JP004QNO1
42337593
6/2005
za provedení archiv.admin.prací pro spisovnu za 5/2005-OVS
Jarmila Horsáková
09.06.2005
10.05.2005
6 300,00 CZK
14.06.2005
0,00
-6 300,00
FAK
205103934
S00JP004QMLN
64949681
0137590605
T-Mobile Czech Republic a
09.06.2005
24.06.2005
10.06.2005
3 338,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220344 - p.Daòová - OCR,VaVV
-3 338,00
FAK
205103935
S00JP004QMMI
64949681
0137900605
T-Mobile Czech Republic a
09.06.2005
24.06.2005
24.06.2005
1 110,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 737207342 - sl. Vystavìlová - OCR,VaVV
-1 110,00
FAK
205103936
S00JP004QMND
64949681
0137890605
T-Mobile Czech Republic a
09.06.2005
24.06.2005
24.06.2005
1 308,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604227982 - p.Kubáè - OD
-1 308,50
FAK
205103937
S00JP004QMJX
64949681
0137600605
T-Mobile Czech Republic a
09.06.2005
24.06.2005
24.06.2005
1 212,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220345 - ing.Dohnal - OD
-1 212,00
FAK
205103938
S00JP004QMKS
64949681
0137350605
T-Mobile Czech Republic a
09.06.2005
24.06.2005
24.06.2005
1 773,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220474 - p.Semelová - OSV
-1 773,50
FAK
205103939
S00JP004QMGC
64949681
0137740605
T-Mobile Czech Republic a
09.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
1 591,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel.604220326 - ing.Hejná - OKaVA
-1 591,00
FAK
205103940
S00JP004QNN6
63079780
022005054
FOIBOS, a.s.
09.06.2005
20.06.2005
16.06.2005
4 998,00 CZK
0,00
Za výrobu prezentaèního panelu na výstavì Mìsto a jeho divadlo - odbor kultury.
-4 998,00
FAK
205103941
S00JP004QMH7
64949681
0137420605
T-Mobile Czech Republic a
09.06.2005
24.06.2005
22.06.2005
1 146,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220299 - mgr.Kuèerová - OP
-1 146,00
FAK
205103942
S00JP004QNMB
49969081
050044
F.N.C., s r.o.
09.06.2005
17.06.2005
16.06.2005
773,50 CZK
0,00
oprava kancel.køesla-OSaÚP
-773,50
FAK
205103943
S00JP004QMFH
64949681
0137490605
T-Mobile Czech Republic a
09.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
1 069,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220248 - mgr.Opravil - OŠZMaTV
-1 069,50
FAK
205103944
S00JP004QMI2
64949681
0137430605
T-Mobile Czech Republic a
09.06.2005
24.06.2005
24.06.2005
1 052,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220296 - ing.Muharová - OŠZMaTV
-1 052,00
FAK
205103945
S00JP004QMZP
45672466
zámeènické práce-oplocení høištì Hony II.-OMZ
7
Oldøich Škrabana
09.06.2005
16.05.2005
72 736,00 CZK
24.06.2005
0,00
-72 736,00
FAK
205103946
S00JP004QNLG
15527379
205020
ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o.
09.06.2005
02.07.2005
14.06.2005
7 279,50 CZK
0,00
seèení trávníku-OMZ
-7 279,50
FAK
205103947
S00JP004QMDR
64949681
0137550605
T-Mobile Czech Republic a
09.06.2005
24.06.2005
01.07.2005
1 513,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220338 - ing.Novák - ÚHA
-1 513,50
FAK
205103948
S00JP004QMEM
64949681
0137630605
T-Mobile Czech Republic a
09.06.2005
24.06.2005
24.06.2005
1 465,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220349 - ing.Stašková - EO
-1 465,50
FAK
205103949
S00JP004QNKL
00011754
0027404065
LINDE TECHNOPLYN a.s.
09.06.2005
21.06.2005
16.06.2005
1 252,45 CZK
0,00
nájemné,ost.tech.plyny,C2H2-OMZ
-1 252,45
FAK
205103950
S00JP004QNJQ
26270978
5233
LESY POD HOSTÝNEM s r.o.
09.06.2005
29.06.2005
21.06.2005
118 584,00 CZK
0,00
práce výrobní povahy v pìstební èinnosti-OMZ
-118 584,00
FAK
205103951
S00JP004QMB1
64949681
0137640605
T-Mobile Czech Republic a
09.06.2005
24.06.2005
29.06.2005
992,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220314 - p.Doležalová - OPaV
-992,50
FAK
205103952
S00JP004QNIV
46901060
50047/2005
Prùmstav Zlín spol.s.r.o.
09.06.2005
22.06.2005
16.06.2005
7 318,50 CZK
0,00
výroba 2 ks hokejových branek-OMZ
-7 318,50
FAK
205103953
S00JP004QMCW
64949681
0137650605
T-Mobile Czech Republic a
09.06.2005
24.06.2005
22.06.2005
1 245,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220315 - ing.Pavlovová - OŽPaZ
-1 245,50
FAK
205103954
S00JP004QNH0
45672920
3/05
Jaroslav Bartík-RAMAX
09.06.2005
20.06.2005
24.06.2005
7 800,00 CZK
0,00
železný balkon na hrací prvky-OMZ
-7 800,00
FAK
205103955
S00JP004QNG5
10571761
F24
Radek Komárek - PULS
09.06.2005
20.06.2005
22.06.2005
7 140,00 CZK
0,00
šplhací tyèe-OMZ
-7 140,00
FAK
205103956
S00JP004QM9B
64949681
0137500605
T-Mobile Czech Republic a
09.06.2005
24.06.2005
22.06.2005
1 878,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220249 - p.Dorazil - ORIA
-1 878,50
FAK
205103957
S00JP004QNFA
49277863
0000.0000/01/20
Radek Kolaøík Architectur
odborná pomoc pøi vyhodnocování soutìžních návrhù na urb.arch.soutìž Zlín-centrum-ÚHA
09.06.2005
27.06.2005
36 816,00 CZK
24.06.2005
0,00
-36 816,00
FAK
205103958
S00JP004QNEF
46992308
2005001097
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
09.06.2005
28.06.2005
27.06.2005
199 325,00 CZK
0,00
pasport dopravy-implementace-OIS
-199 325,00
FAK
205103959
S00JP004QNDK
46992308
2005001027
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
09.06.2005
21.06.2005
28.06.2005
32 902,00 CZK
0,00
tech.podpora modulù CityWare za 5/2005-OIS
-32 902,00
FAK
205103960
S00JP004QMA6
64949681
0138050605
T-Mobile Czech Republic a
09.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
1 500,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220457 - p.Pešatová - odb.kultury
-1 500,00
FAK
205103961
S00JP004QM8G
64949681
0138110605
T-Mobile Czech Republic a
09.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
1 900,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220473 - p.Rychlíková - odb.kultury
-1 900,00
FAK
205103962
S00JP004QMO8
64949681
0137320605
T-Mobile Czech Republic a
09.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
1 771,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220469 - p.Øezníèková - OMZ
-1 771,00
FAK
205103963
S00JP004QNCP
13692747
25200477
WASTEX spol.s.r.o.
09.06.2005
18.06.2005
24.06.2005
773,50 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-773,50
FAK
205103964
S00JP004QMRT
64949681
0137570605
T-Mobile Czech Republic a
09.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
1 073,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220342 - p.Maòásková - OMZ
-1 073,00
FAK
205103965
S00JP004QMQY
64949681
0137660605
T-Mobile Czech Republic a
09.06.2005
24.06.2005
24.06.2005
1 843,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220316 - ing.Divoký - OMZ
-1 843,00
FAK
205103966
S00JP004QNBU
25379038
5230158
AG AUTO spol. s r.o.
09.06.2005
21.06.2005
24.06.2005
950,00 CZK
0,00
refundace mzdy-ZMZ, dne 19.5.2005, p.Vývodová Ludmila-OKP
-950,00
FAK
205103967
S00JP004QMP3
64949681
0137690605
T-Mobile Czech Republic a
09.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
2 468,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220319 - p.Pospíšilík - OMZ
-2 468,50
FAK
205103968
S00JP004QMTJ
64949681
0137870605
T-Mobile Czech Republic a
09.06.2005
24.06.2005
24.06.2005
1 289,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 603443838 - ing.Ševèík - OVS
-1 289,00
FAK
205103969
S00JP004QMUE
64949681
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220243 - p.Salaj - OVS
0137800605
T-Mobile Czech Republic a
09.06.2005
24.06.2005
1 473,50 CZK
16.06.2005
0,00
-1 473,50
FAK
205103970
S00JP004QMSO
64949681
0138130605
T-Mobile Czech Republic a
09.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
3 505,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220479 - brána radnice - OVS
-3 505,50
FAK
205103971
S00JP004QNAZ
25788001
37890597
ÈESKÝ MOBIL a.s.
09.06.2005
22.06.2005
16.06.2005
7 981,00 CZK
0,00
za Oskar za 4.5.-3.6.2005, è.tel.608556898
-7 981,00
FAK
205103972
S00JP004QMXZ
64949681
0137830605
T-Mobile Czech Republic a
09.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
1 787,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220246 - p.Lang - OKP
-1 787,50
FAK
205103973
S00JP004QN94
49976311
500036
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
09.06.2005
06.07.2005
11.07.2005
3 570,00 CZK
0,00
Demontáž, ošetøení, osazení a zabetonování kovových roštù pøed dvìma vstupy do objektu KKFB ve Zlínì - odbor kultury.
-3 570,00
FAK
205103974
S00JP004QMYU
64949681
0137970605
T-Mobile Czech Republic a
09.06.2005
24.06.2005
01.07.2005
2 012,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220451, p.Rabel - OKP
-2 012,00
FAK
205103975
S00JP004QMW4
64949681
0137820605
T-Mobile Czech Republic a
09.06.2005
24.06.2005
28.06.2005
3 524,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220245 - ing.Eidová - OKP
-3 524,50
FAK
205103976
S00JP004QMV9
64949681
0137720605
T-Mobile Czech Republic a
09.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
1 655,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220312 - p.Komínek - OKP
-1 655,00
FAK
205103977
S00JP004QN89
40364020
62650
Libor Kopèil
09.06.2005
17.06.2005
28.06.2005
302,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-302,00
FAK
205103978
S00JP004QN7E
72474751
16.06.2005
060605
Zapletal Jakub
09.06.2005
30.06.2005
9 326,00 CZK
-9 326,00
05/15
Pavel Šiška, ing. arch.
09.06.2005
05.07.2005
17 850,00 CZK
0,00
oprava venkovního pøistupového bet.schodištì-OŠZMaTV
FAK
205103979
S00JP004QN6J
42339316
za inženýrskou èinnosti-OD
-17 850,00
FAK
205103980
S00JP004QN5O
60711086
15090069
Technické služby Zlín,s.r
09.06.2005
22.06.2005
30.06.2005
16 033,00 CZK
0,00
vývoz odpadkových košù na psí exkrementy za 5/2005-OŽPaZ
-16 033,00
FAK
205103981
S00JP004QN4T
60711086
15090070
Technické služby Zlín,s.r
09.06.2005
08.07.2005
16.06.2005
2 719,15 CZK
0,00
za opravu veø.studní-OŽPaZ
-2 719,15
07.07.2005
FAK
205103982
S00JP004QN3Y
18812848
29/05
Radek Košatka STROM
09.06.2005
20.06.2005
12 970,00 CZK
0,00
oøez a ošetøení stromù-OŽPaZ
-12 970,00
FAK
205103983
S00JP004QN23
10256032
54110000
DUPRES
09.06.2005
20.06.2005
16.06.2005
660,00 CZK
0,00
pøedpl.èasopisu "Odpadové fórum na období 7/2005-6/2006-OŽPaZ
-660,00
FAK
205103984
S00JP004QN18
60711086
15040393
Technické služby Zlín,s.r
09.06.2005
16.06.2005
16.06.2005
2 426 744,09 CZK
0,00
odstranìní odpadu-SKO za 5/2005-OŽPaZ
-2 426 744,09
FAK
205103985
S00JP004QN0D
47906898
2051100118
MANAG, a.s.
09.06.2005
08.07.2005
16.06.2005
1 886 107,40 CZK
0,00
stavební práce za 5/2005 OS JS Podlesí blok B 1.0-ORIA
-1 886 107,40
FAK
205103986
S00JP004QM7L
46981691
91500908
TESCOMA s.r.o.
09.06.2005
27.05.2005
08.07.2005
2 584,50 CZK
0,00
hrnce,kastroly s poklicí-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín /hotovì,pokladnou/
-2 584,50
FAK
205103987
S00JP004QM6Q
18550959
200529
Orbesová Bronislava
09.06.2005
16.05.2005
15.06.2005
71 400,00 CZK
0,00
za poskytování právní pomoci za 4/2005-OSaÚP
-71 400,00
VYZ
205103988
S00JP004QLGJ
00007064
10.06.2005
1711502
Ministerstvo vnitra ÈR
10.06.2005
23.06.2005
624,00 CZK
0,00
11517771
Èeský Telecom
10.06.2005
17.06.2005
4 498,20 CZK
0,00
vyúèt.zálohy na pøedpl."Veøejná správa" è.1-52-OP
FAK
205103989
S00JP004QLHE
60193336
analogové okruhy-OVS
-4 498,20
FAK
205103990
S00JP004QLI9
00176150
4050022802
Minolta spol. s r.o.
10.06.2005
18.06.2005
16.06.2005
2 338,40 CZK
0,00
pravidelná platba za obd.06/2005,Minolta-OSaÚP
-2 338,40
FAK
205103991
S00JP004QLJ4
26259575
1050053
ELKOMA-CZ,s.r.o.
10.06.2005
19.06.2005
16.06.2005
690,00 CZK
0,00
varná konvice "Blanka" B777 BRAVO-EO /kanceláø è.15/
-690,00
FAK
205103992
S00JP004QLKZ
48117820
1052011204
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
10.06.2005
08.07.2005
16.06.2005
1 670,80 CZK
0,00
toner èerný 1x nákup do MITS -OCR,VaVV
-1 670,80
FAK
205103993
S00JP004QLLU
12732508
250041
Stella Blažej
10.06.2005
07.07.2005
07.07.2005
15 202,00 CZK
0,00
za dodávku rostlin a výsadbu truhlíkù-OMZ
-15 202,00
FAK
205103994
S00JP004QLMP
12732508
250042
Stella Blažej
10.06.2005
07.07.2005
1 071,00 CZK
07.07.2005
0,00
dodávka rostlin na JS Zlín-pelargonium zonale-OMZ
-1 071,00
FAK
205103995
S00JP004QLFO
47114983
1933011401
Èeská pošta,s.p.Praha 3
10.06.2005
23.06.2005
07.07.2005
700,00 CZK
0,00
za uveøejnìní informací na centrální adrese-ORIA
-700,00
FAZ
205103996
S00JP004QLNK
45245681
5161294
VERLAG DASHOFER spol.s r.
10.06.2005
22.06.2005
20.06.2005
6 002,50 CZK
0,00
záloha na roèní pøedpl.aktualizací a doplòkù k pøíruèce "Praktická pøíruèka tech.požadavkù na výstavbu"-ORIA
-6 002,50
FAK
205103997
S00JP004QLOF
60747889
20050054
PETAS Petøík s.r.o.
10.06.2005
19.06.2005
20.06.2005
82 000,00 CZK
0,00
rekonstr. odpadù nad sklípkem-Zámek Zlín-OVS
-82 000,00
FAK
205103998
S00JP004QLPA
60747889
20050053
PETAS Petøík s.r.o.
10.06.2005
19.06.2005
23.06.2005
67 000,00 CZK
0,00
lamel.výmìník tepla-Zámek Zlín-OVS
-67 000,00
FAK
205103999
S00JP004QLQ5
62181581
200505/07
Oliviera Fuksová
10.06.2005
01.07.2005
23.06.2005
1 878,00 CZK
0,00
mytí vozidel za 5/2005-MP
-1 878,00
FAK
205104000
S00JP004QLR0
47678488
10516360
ABEL-Computer s.r.o.
10.06.2005
17.06.2005
01.07.2005
561,70 CZK
0,00
výmìna pásky,renovace náplnì do tiskárny-OSV
-561,70
FAK
205104001
S00JP004QLSV
15.06.2005
46287655
05/10226
Miroslav Lošák
10.06.2005
15.06.2005
21 000,00 CZK
-21 000,00
13684906
2005006
Hana •opková - POTRAVINY
10.06.2005
14.06.2005
8 059,50 CZK
0,00
chadnièka,mraznièka-OŠZMaTV
FAK
205104002
S00JP004QLTQ
potraviny-OŠZMaTV
-8 059,50
FAK
205104003
S00JP004QLUL
10092404
03/2005
Ing.arch.Aleš Holý
10.06.2005
25.06.2005
20.06.2005
24 187,00 CZK
0,00
odborná pomoc pøi ustavující schùzi soutìžní poroty 10.12.2004 a pøi vyhodnocování soutìžních návrhù 26-27.5.2005 URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÉ SOUTÌŽE ZLÍN-CENTRUM-ÚHA
-24 187,00
FAK
205104004
S00JP004QLVG
1
Šlapeta Vladimír
10.06.2005
25.06.2005
27.06.2005
6 375,00 CZK
0,00
za expertní èinnost pøi urbanisticko-architektonické soutìži Zlín-centrum dne 26.5.2005-ÚHA
-6 375,00
FAK
205104005
S00JP004QLZW
18816495
0405/05
Ing.Aleš Janásek
10.06.2005
15.06.2005
27.06.2005
1 500,00 CZK
0,00
vypracování znaleckého posudku-OD
-1 500,00
FAK
205104006
S00JP004QM0K
za vypracování znaleckého posudku-OD
18816495
0305/05
Ing.Aleš Janásek
10.06.2005
15.06.2005
1 500,00 CZK
16.06.2005
0,00
-1 500,00
FAK
205104007
S00JP004QM1F
41196287
60151682
Linde Praha a.s.
10.06.2005
25.06.2005
16.06.2005
667,30 CZK
0,00
"Správní øád s poznámkami"-OD
-667,30
FAK
205104008
S00JP004QM2A
68121083
05007
Tomáš Baèuvèík
10.06.2005
18.06.2005
27.06.2005
5 900,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkový balíèek-OKP
-5 900,00
FAK
205104009
S00JP004QLWB
47678488
10516361
ABEL-Computer s.r.o.
10.06.2005
17.06.2005
15.06.2005
725,90 CZK
0,00
výmìna pásky,renovace inkjet-OKP
-725,90
FAK
205104010
S00JP004QLY1
72437774
510 208
Slezáèek Petr
10.06.2005
07.06.2005
22.06.2005
1 485,00 CZK
0,00
oprava ovládání zrcátek ZLK 30-34
inv.è. 4744
osobnì zajistil M. Èervený
OKP
-1 485,00
FAK
205104011
S00JP004QM35
41576535
38/2005
Dobroslav Hovadík, ing.
10.06.2005
15.06.2005
16.06.2005
2 800,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky-OKP
-2 800,00
FAZ
205104012
S00JP004QLX6
25753789
05172
Cepona s.r.o.
10.06.2005
15.06.2005
15.06.2005
800,00 CZK
0,00
SP - roèní pøedplatné "Prague Club Magazine"-OKP
-800,00
FAK
205104013
S00JP004QLET
26215578
050500032
TAJMAC-ZPS, a.s.
10.06.2005
22.06.2005
15.06.2005
973,00 CZK
0,00
refundace mezd za 5/2005-Ing. Hrobaøík, ZMZ dne 19.5.2005-OKP
-973,00
FAK
205104014
S00JP004QM40
64322637
250601
Srnka Lubomír
10.06.2005
25.06.2005
16.06.2005
10 442,00 CZK
0,00
zhotovení a montáž zajištìní dvíøek vývìsek-OKP
objednáno osobnì ing. Balkovou
-10 442,00
FAK
205104015
S00JP004QM5V
40991873
05010
Šilerová Jitka
10.06.2005
16.06.2005
24.06.2005
5 300,00 CZK
0,00
za odebrané kytièky pro jubilanty-OKP
-5 300,00
FAK
205104016
S00JP004QLDY
25306766
05103073
INGOMETAL s.r.o.
10.06.2005
08.06.2005
16.06.2005
293,00 CZK
0,00
ocel na høištì-OMZ
-293,00
FAK
205104017
S00JP004QLB8
kanceláøské potøeby-OVS
25318187
508749
Wimers Zlín v.o.s.
10.06.2005
20.06.2005
821,00 CZK
15.06.2005
0,00
-821,00
FAK
205104018
S00JP004QLAD
48472387
402005
Èechová
10.06.2005
22.06.2005
16.06.2005
2 650,00 CZK
0,00
za zastupování ve vìci výkonu rozhodnutí vyklizením bytu (Ludmila Romanová, Zlín, Díly IV/3691) - OSM
-2 650,00
FAK
205104019
S00JP004QL9I
47678488
10516381
ABEL-Computer s.r.o.
10.06.2005
17.06.2005
16.06.2005
1 237,60 CZK
0,00
renovace toneru - OSM - ing. Viceník
-1 237,60
FAK
205104020
S00JP004QLC3
46287736
25710430
Šenkeøík Ivo - Domoz
10.06.2005
23.06.2005
15.06.2005
5 383,50 CZK
0,00
èisticí prostøedky-MP
-5 383,50
FAK
205104021
S00JP004QL3C
63474026
85071174
PNEU PLUS s.r.o.
13.06.2005
10.06.2005
16.06.2005
264,00 CZK
0,00
montáž pneu-OMZ
-264,00
FAK
205104022
S00JP004QL2H
15208702
200529
Ladislav Paták, ing.
13.06.2005
13.06.2005
17.06.2005
4 000,00 CZK
0,00
postøik-Roundup-OMZ
-4 000,00
FAK
205104023
S00JP004QKIG
62867237
250100055
CaC Systems Radek Majzlík
06.06.2005
11.07.2005
17.06.2005
11 878,00 CZK
0,00
odstranìní poruch na docházkovém systému-OIS
-11 878,00
FAK
205104024
S00JP004QKJB
62867237
250100057
CaC Systems Radek Majzlík
13.06.2005
22.06.2005
15.07.2005
5 355,00 CZK
0,00
reinstalace software pro evidenci docházky URS-OIS
-5 355,00
FAK
205104025
S00JP004QKK6
62867237
250100059
CaC Systems Radek Majzlík
13.06.2005
20.06.2005
27.06.2005
1 964,00 CZK
0,00
oprava programu pro evidenci docházky-OIS a další softwarové služby (synchrinizace, zálohování a otestování)
-1 964,00
FAK
205104026
S00JP004QKHL
00089915
50500911
Ba•ova krajská nemocnice
13.06.2005
22.06.2005
27.06.2005
48,40 CZK
0,00
za poskytnutou zdravotní péèi-OSV
-48,40
FAK
205104027
S00JP004QKGQ
15213161
25120
Miroslav Kopèil
13.06.2005
15.06.2005
22.06.2005
1 973,00 CZK
0,00
revize el.strojù a pøístrojù-OSV
-1 973,00
FAK
205104028
S00JP004QKFV
64949681
0138320605
T-Mobile Czech Republic a
13.06.2005
24.06.2005
20.06.2005
277,00 CZK
0,00
za T Mobile za 17.5.-31.5.2005, è.tel.604221658-OMZ p.Vaòková
-277,00
FAK
205104029
S00JP004QKL1
15527379
sadové úpravy-"Regenerace Návsi v Prštném"-OMZ
205028
ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o.
13.06.2005
03.07.2005
60 289,00 CZK
24.06.2005
0,00
-60 289,00
FAK
205104030
S00JP004QKMW
15527379
205029
ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o.
13.06.2005
06.07.2005
07.07.2005
52 593,00 CZK
0,00
za výsadbu a instalaci závìs.kvìtinových nádob-OMZ
-52 593,00
FAK
205104031
S00JP004QKNR
49976311
500040
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
13.06.2005
08.07.2005
07.07.2005
28 441,00 CZK
0,00
údržba mlatových høiš• po zimì-OMZ
-28 441,00
FAK
205104032
S00JP004QKOM
49097652
251005
AEC NOVÁK, s.r.o.
13.06.2005
23.06.2005
07.07.2005
11 900,00 CZK
0,00
za pronájem vozidla mìøící rychlost dne 7.6.2005
-11 900,00
FAK
205104033
S00JP004QKPH
26256231
51101005
Václav Hrabec s.r.o.
13.06.2005
14.06.2005
22.06.2005
5 304,00 CZK
0,00
pohoštìní-ÚHA
-5 304,00
FAZ
205104034
S00JP004QKQC
45274851
7805054233
SEVT, a.s.
13.06.2005
23.06.2005
15.06.2005
500,00 CZK
0,00
doplatek zálohy na pøedplatné roè.2005 "Finanèní zpravodaj MF ÈR"-EO
-500,00
FAK
205104035
S00JP004QKS2
25581210
42507295
Výrobna lahùdek a uzenin
13.06.2005
23.06.2005
21.06.2005
530,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-530,50
FAK
205104036
S00JP004QKR7
45192235
750185702
Nowaco mrazírny,a.s.
13.06.2005
23.06.2005
22.06.2005
2 234,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-2 234,00
FAK
205104037
S00JP004QKUS
60193336
0273984081
Èeský Telecom
13.06.2005
30.06.2005
22.06.2005
794,50 CZK
0,00
za telefon za 5/2005, è.tel.577210286 - Lesanka - odbor kultury
-794,50
FAK
205104038
S00JP004QKVN
00531944
2005081
30.06.2005
Sportovní kluby Zlín
13.06.2005
14.06.2005
11 760,00 CZK
-11 760,00
D.H.S.-spol.s r.o.
13.06.2005
16.06.2005
80 000,00 CZK
0,00
náklady spojené s provozem Kultruního domu Zálešná za obd.1.1.-31.5.2005-MP
FAK
205104039
S00JP004QKWI
45309655
25000370
za komplexní øešitelský servis za 5/2005-MP
-80 000,00
VYZ
205104040
S00JP004QKXD
25836200
83615858
14.06.2005
PORADCE s.r.o.
13.06.2005
28.06.2005
1 498,00 CZK
0,00
PEMIC,a.s.knižní velkoob.
13.06.2005
02.07.2005
3 490,50 CZK
0,00
vyúètování zálohy na pøedpl.periodika "PORADCE 2006"-OKaVA
FAK
205104041
S00JP004QKY8
25899881
8205006409
odb.publikace "Statistický lexikon obcí ÈR"-OOS
-3 490,50
FAK
205104042
S00JP004QKE0
15268306
6171500909
EuroTel Praha, spol. s r.
13.06.2005
24.06.2005
1 180,00 CZK
14.06.2005
0,00
datové zaøízení /sloupy mìsto/-MP
-1 180,00
FAK
205104043
S00JP004QKD5
60193336
11517772
Èeský Telecom
13.06.2005
17.06.2005
24.06.2005
4 498,20 CZK
0,00
analogové okruhy-MP
-4 498,20
FAK
205104044
S00JP004QKCA
10566040
10/2005
Anna Skládalová
13.06.2005
30.06.2005
16.06.2005
28 800,00 CZK
0,00
za výcvik boje zblízka za obd.3-6/2005-MP
-28 800,00
FAK
205104045
S00JP004QKZ3
49157582
2005024
Handball club Zlín
13.06.2005
23.06.2005
30.06.2005
5 500,00 CZK
0,00
na sportovní pobyt ve Slovinsku ve dnech 2.-7.7.2005 za Alici Kutalovou nar.7.4.1993-FKSP
-5 500,00
FAK
205104046
S00JP004QL0R
18550959
200542
Orbesová Bronislava
13.06.2005
17.06.2005
15.06.2005
71 400,00 CZK
0,00
za poskytování právní pomoci-OSaÚP
-71 400,00
FAK
205104047
S00JP004QL1M
26309190
320 150031
IMOS Zlín s.r.o.
13.06.2005
30.06.2005
16.06.2005
320 402,00 CZK
0,00
chodník z návsi Lužkovic smìr Hvozdná-ORIA
-320 402,00
FAK
205104048
S00JP004QL47
12435406
200506
Rudolf Baïura - Barus
13.06.2005
14.06.2005
30.06.2005
41 162,00 CZK
0,00
za opravu komunikace u Zámku Zlín-ORIA
-41 162,00
FAK
205104049
S00JP004QL52
12435406
200507
Rudolf Baïura - Barus
13.06.2005
15.06.2005
14.06.2005
9 877,00 CZK
0,00
za demontáž plastiky DIALOG v místì budoucího staveništì vè.odvoz a uložení v rámci akce "Kulturní a univerzitní centrum Zlín"-ORIA
-9 877,00
FAK
205104050
S00JP004QKTX
63999501
2050047115
GTS CZECH,a.s.
13.06.2005
22.06.2005
14.06.2005
238,00 CZK
0,00
Novera tlf.pøedvolba è.577630-OVS
-238,00
FAK
205104051
S00JP004QL8N
40942031
512400
Epos spol.s r.o.
13.06.2005
21.06.2005
16.06.2005
13 684,00 CZK
0,00
kanceláøský materiál-OVS
-13 684,00
FAK
205104052
S00JP004QL7S
75629534
2501026
Nášel Valdimír
13.06.2005
17.06.2005
16.06.2005
18 926,00 CZK
0,00
za provedené havarijní demontážní práce-OVS
-18 926,00
FAK
205104053
S00JP004QL6X
75629534
2501027
Nášel Valdimír
13.06.2005
17.06.2005
15.06.2005
75 716,00 CZK
0,00
za provedené montážní práce v místnostech 214,310-OVS
-75 716,00
FAK
205104054
S00JP004QKBF
70964009
2005004
Pionýrská skupina
13.06.2005
19.06.2005
2 750,00 CZK
15.06.2005
0,00
za pobyt v let.táboøe dcery p.Josefa Svìtlíka ve dnech 30.7.-13.82005-FKSP
-2 750,00
FAK
205104055
S00JP004QK9P
49434471
2502435
Rovel, spol. s r.o.
13.06.2005
23.06.2005
15.06.2005
666,50 CZK
0,00
kotvení trezoru,doprava-OVS
-666,50
FAK
205104056
S00JP004QKAK
49969081
050043
F.N.C., s r.o.
13.06.2005
17.06.2005
16.06.2005
595,00 CZK
0,00
oprava kancel.židle-OVS
-595,00
FAK
205104057
S00JP004QK8U
65822501
03-05
Junák
13.06.2005
13.06.2005
16.06.2005
2 000,00 CZK
0,00
za zapùjèení stanu teepee - OMZ
-2 000,00
FAK
205104058
S00JP004QITB
48117820
1052011238
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
14.06.2005
10.07.2005
16.06.2005
785,40 CZK
0,00
oprava podavaèe - EO
-785,40
FAK
205104059
S00JP004QJAR
60193336
0274004692
Èeský Telecom
14.06.2005
30.06.2005
11.07.2005
475,50 CZK
0,00
za telefony za 5/2005, è.tel. 577213589 - ORIA
-475,50
FAK
205104060
S00JP004QJBM
60193336
0273949237
Èeský Telecom
14.06.2005
30.06.2005
30.06.2005
2 082,00 CZK
0,00
za telefony za 5/2005, è.tel. 577210530, 577432901, 577436440, 577436693, ST, SNI, OP
-2 082,00
FAK
205104061
S00JP004QIYM
75700913
01/2005
Ševèík Miroslav
14.06.2005
13.06.2005
30.06.2005
42 840,00 CZK
0,00
oprava sedaèek-OVS
-42 840,00
FAK
205104062
S00JP004QJ81
26128233
10500228
RENTEL, a.s.
14.06.2005
27.06.2005
15.06.2005
595,00 CZK
0,00
zpøístupnìní kurzu "Vstupní vzdìlávání" Vaøáková - OPaV
-595,00
FAK
205104063
S00JP004QJCH
60193336
0273968492
Èeský Telecom
14.06.2005
30.06.2005
27.06.2005
1 194,50 CZK
0,00
za telefony za 5/2005, è.tel.577221632...OSV
-1 194,50
FAK
205104064
S00JP004QJ9W
00216305
4460500022
Vysoké uèení technické v
14.06.2005
24.06.2005
30.06.2005
5 200,00 CZK
0,00
úèastnický poplatek za kurz "Pøedprojektová pøíprava" ve dnech 30.-31.5.2005, p.Valeriánová - OPaV
-5 200,00
FAK
205104065
S00JP004QJ05
48117820
1052011234
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
14.06.2005
10.07.2005
24.06.2005
523,60 CZK
0,00
oprava kopírky-OSV
-523,60
FAK
205104066
S00JP004QIZH
60193336
0273941053
Èeský Telecom
14.06.2005
30.06.2005
6 164,50 CZK
11.07.2005
0,00
za telefony za 5/2005, è.tel.577102649....OŽPaZ
-6 164,50
FAK
205104067
S00JP004QJ6B
60193336
0273959841
Èeský Telecom
14.06.2005
30.06.2005
30.06.2005
6 748,00 CZK
0,00
za telefony za 5/2005, è.tel. 577431185 - kriz.øízení
-6 748,00
FAK
205104068
S00JP004QJDC
49161041
2005000010
Kratina Roman
14.06.2005
01.07.2005
30.06.2005
144 232,00 CZK
0,00
seèení travnatých ploch-OMZ
-144 232,00
FAK
205104069
S00JP004QJ76
46286772
550066
Štìpán Martin
14.06.2005
27.06.2005
07.07.2005
7 980,00 CZK
0,00
montáž HF-sady Nokia Cark91 na voze Š Fabia Combi 2Z4 10-30 - kriz.øízení
-7 980,00
FAK
205104070
S00JP004QJE7
49161041
2005000011
Kratina Roman
14.06.2005
06.07.2005
27.06.2005
78 764,00 CZK
0,00
seèení, odvoz travní hmoty-OMZ
-78 764,00
FAK
205104071
S00JP004QJF2
60193336
0274021267
Èeský Telecom
14.06.2005
30.06.2005
07.07.2005
1 028,50 CZK
0,00
za telefony za 5/2005, è.tel.577431481-OKP
ubytovna Lipová 1636, lektoøi francouzštiny
-1 028,50
FAK
205104072
S00JP004QJ3Q
13701606
322005
CK Marie Èermáková-Agentu
14.06.2005
23.06.2005
30.06.2005
5 580,00 CZK
0,00
za dìtskou rekreaci v Itálii ve dnech 15.7.-24.7.2005 pro Daniela a Barboru Dopitovy - FKSP
-5 580,00
FAK
205104073
S00JP004QJGX
60193336
0273938458
Èeský Telecom
14.06.2005
30.06.2005
16.06.2005
7 433,50 CZK
0,00
za telefony za 5/2005, è.tel.577106120....OKP
10 x OI
-7 433,50
FAK
205104074
S00JP004QJHS
60193336
0274027538
Èeský Telecom
14.06.2005
30.06.2005
30.06.2005
701,50 CZK
0,00
za telefony za 5/2005, è.tel.577012367-OKP
OI Obeciny
-701,50
FAK
205104075
S00JP004QJ4L
60193336
0273983408
Èeský Telecom
14.06.2005
30.06.2005
30.06.2005
733,00 CZK
0,00
za telefony za 5/2005, è.tel. 577142837 - OMZ
-733,00
FAK
205104076
S00JP004QJIN
60193336
0273962533
Èeský Telecom
14.06.2005
30.06.2005
30.06.2005
1 555,00 CZK
0,00
za telefony za 5/2005, è.tel.577213843....OKP
-1 555,00
FAK
205104077
S00JP004QJ5G
15527379
205031
ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o.
14.06.2005
10.07.2005
20 667,60 CZK
30.06.2005
0,00
za sadové úpravy pøedzahrádek na ul.Zborovská a Kneslova - OMZ
-20 667,60
FAK
205104078
S00JP004QJJI
60193336
0273937699
Èeský Telecom
14.06.2005
30.06.2005
13.07.2005
7 295,50 CZK
0,00
za telefony za 5/2005, è.tel.577018213...OKP
10 x uø.
-7 295,50
FAK
205104079
S00JP004QJKD
60193336
0274033951
Èeský Telecom
14.06.2005
30.06.2005
30.06.2005
501,50 CZK
0,00
za telefony za 5/2005, è.tel.577431022-OKP
uø. Jaroslavice
-501,50
FAK
205104080
S00JP004QJ2V
26223155
513173
Podhoran Lukov a.s.
14.06.2005
23.06.2005
30.06.2005
35 700,00 CZK
0,00
kovová cisterna - OMZ
-35 700,00
FAK
205104081
S00JP004QJ10
15208702
200527
Ladislav Paták, ing.
14.06.2005
03.07.2005
22.06.2005
83 492,00 CZK
0,00
za seèení travnatých ploch - ul.Luèní, Družstevní, U Trojáku, Lhotka u Zlína, Chlum - OMZ
-83 492,00
FAK
205104082
S00JP004QK7Z
40430201
7/05
Josef Konèák
14.06.2005
27.06.2005
07.07.2005
4 290,00 CZK
0,00
za truhláøské práce,výroba nábytku-OKP
objednáno osobnì M. Novosadovou
-4 290,00
FAK
205104083
S00JP004QJL8
48117820
1052011233
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
14.06.2005
10.07.2005
22.06.2005
3 497,70 CZK
0,00
vyèištìní kopírky,toner-OKP, AFICIO 1027
objednáno telefonicky panem Langem
vyèištìní na stìrce, kontrola df. celkového nastavení, kontrola fce OK, èištìní exp.
-3 497,70
FAK
205104084
S00JP004QJM3
63468450
26/2005
BAaSK s.r.o.
14.06.2005
28.06.2005
11.07.2005
2 380,00 CZK
0,00
za pohoštìní dne 7.6.2005-OKP
semináø Modrá šance pro venkov
è. obj. OKP - 10/37/2005
-2 380,00
FAK
205104085
S00JP004QJNY
46286772
550065
Štìpán Martin
14.06.2005
27.06.2005
28.06.2005
1 500,00 CZK
0,00
výmìna držáku k HF-sadì Nokia na voze Passat ZLL 4004-OKP
inv.è. 6003
-1 500,00
FAK
205104086
S00JP004QJOT
60193336
0273938652
Èeský Telecom
14.06.2005
30.06.2005
27.06.2005
4 701,00 CZK
0,00
za telefony za 5/2005, è.tel.577104517-OVS
-4 701,00
FAK
205104087
S00JP004QJPO
za telefony za 5/2005, è.tel.577210384-OVS
60193336
0273984398
Èeský Telecom
14.06.2005
30.06.2005
878,00 CZK
30.06.2005
0,00
-878,00
FAK
205104088
S00JP004QJQJ
60193336
0273986195
Èeský Telecom
14.06.2005
30.06.2005
30.06.2005
12 283,00 CZK
0,00
za telefony za 5/2005, è.tel.577630 OVS
-12 283,00
FAK
205104089
S00JP004QJRE
25508890
20050166
CONNLEAS-STS, s.r.o.
14.06.2005
23.06.2005
30.06.2005
9 282,00 CZK
0,00
PAL.VOZ.1150/510 Ee PA/PU-OVS
-9 282,00
FAK
205104090
S00JP004QJS9
68756038
25024
Králík Ludìk
14.06.2005
23.06.2005
16.06.2005
3 570,00 CZK
0,00
za letní dìts.tábor ve Vizovicích ter.12.-23.7.2005, dítì: Sedláøová Michaela nar.24.5.1991-FKSP
-3 570,00
FAK
205104091
S00JP004QJT4
26276682
5020500384
Sdružení podnikatelù
14.06.2005
24.06.2005
16.06.2005
5 819,60 CZK
0,00
stoèné, užívání neveøejné kanalizace - budova 23.areál Svit-OVS
-5 819,60
FAK
205104092
S00JP004QJUZ
60193336
0273985204
Èeský Telecom
14.06.2005
30.06.2005
16.06.2005
1 836,50 CZK
0,00
za telefony za 5/2005, è.tel.577210092-OŠZMaTV
-1 836,50
FAK
205104093
S00JP004QJVU
26964503
92005
DKR-instal s.r.o.
14.06.2005
24.06.2005
30.06.2005
634,00 CZK
0,00
za provedené práce,rekonstrukce sprch.pøepínaèe-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-634,00
FAK
205104094
S00JP004QJWP
25310852
35011/2005
IDEAL TRADE spol. s r.o.
14.06.2005
13.06.2005
22.06.2005
4 173,00 CZK
0,00
èisticí prostøedky-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-4 173,00
FAK
205104095
S00JP004QJXK
63486440
5200809
FILEX, s.r.o.
14.06.2005
27.06.2005
20.06.2005
796,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-796,00
FAK
205104096
S00JP004QJYF
63486440
5309713
FILEX, s.r.o.
14.06.2005
27.06.2005
27.06.2005
775,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-775,00
FAK
205104097
S00JP004QJZA
00176150
4050022815
Minolta spol. s r.o.
14.06.2005
08.06.2005
27.06.2005
595,00 CZK
0,00
Minolta servis za 6/05-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-595,00
FAK
205104098
S00JP004QK0Y
48472387
412005
Èechová
14.06.2005
25.06.2005
20.06.2005
7 825,00 CZK
0,00
za zastupování v soudním øízení ( Jan a Jiøina Plánkovi) -OSM- nájmy bytù
-7 825,00
FAK
205104099
S00JP004QK1T
60193336
0273996251
za telefony za 5/2005, è.tel.577018162 - Alternativa - odbor kultury
Èeský Telecom
14.06.2005
30.06.2005
1 230,00 CZK
24.06.2005
0,00
-1 230,00
VYD
205104100
S00JP004QK2O
43990975
05010482
Rudolfová Marie
14.06.2005
23.06.2005
30.06.2005
44 730,00 CZK
0,00
za relizaci poøadu "PEPŠOU" v rámci Týdne Alternativy - odbor kultury
-22 365,00
FAK
205104101
S00JP004QK3J
43990975
05010428
Rudolfová Marie
14.06.2005
27.05.2005
16.06.2005
11 970,00 CZK
0,00
za realizaci poøadu "Nebojte se strašidel" v rámci Týdne Alternativy - odbor kultury
-11 970,00
FAK
205104102
S00JP004QK4E
60193336
0273938325
Èeský Telecom
14.06.2005
30.06.2005
16.06.2005
10 910,50 CZK
0,00
za telefony za 5/2005, è.tel.577001205....MP
-10 910,50
FAK
205104103
S00JP004QK59
60193336
0274023688
Èeský Telecom
14.06.2005
30.06.2005
30.06.2005
737,50 CZK
0,00
za telefony 5/2005 -Bílá linka-MP è.tel.84011332
-737,50
FAK
205104104
S00JP004QK64
30.06.2005
75697572
FO/05/004
Zámorský Tomáš
14.06.2005
23.06.2005
15 626,00 CZK
-15 626,00
25318187
508927
Wimers Zlín v.o.s.
14.06.2005
24.06.2005
1 463,50 CZK
0,00
výroba a montáž lavice-místonost pro zadržené
FAK
205104105
S00JP004QIWW
InkJet HP-OSV
-1 463,50
FAK
205104106
S00JP004QIXR
60193336
0273948745
Èeský Telecom
14.06.2005
30.06.2005
22.06.2005
4 772,50 CZK
0,00
za telefony za 5/2005, è.tel.577431175...OSV
-4 772,50
FAZ
205104107
S00JP004QIV1
26078201
6100071259
E.ON Energie, a.s.
14.06.2005
15.06.2005
30.06.2005
50,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m.3100129165-buòka Kleèùvka,Zlín-OVS
-50,00
FAZ
205104108
S00JP004QIU6
26078201
6100069043
E.ON Energie, a.s.
14.06.2005
15.06.2005
15.06.2005
250,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m.3100127434-Lhotka,Zlín-OVS
-250,00
FAK
205104109
S00JP004QISG
60934000
44902106
Pavliš a Hartmann spol.s.
14.06.2005
13.07.2005
15.06.2005
88 465,00 CZK
0,00
hadice "B" a "C" pro sbory øíz.m.Zlín-OVS
-88 465,00
FAK
205104110
S00JP004QIRL
45479534
5000250749
ZLINER s.r.o.
14.06.2005
24.06.2005
11.07.2005
22 022,00 CZK
0,00
pøívìsný vozík pro SDHO Štípa-OVS
-22 022,00
FAK
205104111
S00JP004QIQQ
60193336
0273996394
Èeský Telecom
14.06.2005
30.06.2005
16.06.2005
893,50 CZK
0,00
za telefony za 5/2005, è.tel.577103384-MC Milièova 867,Zlín
-893,50
30.06.2005
FAK
205104112
S00JP004QIG4
63486440
5200787
FILEX, s.r.o.
15.06.2005
27.06.2005
725,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-725,00
FAK
205104113
S00JP004QIHZ
63486440
5309718
FILEX, s.r.o.
15.06.2005
27.06.2005
27.06.2005
757,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-757,00
FAK
205104114
S00JP004QIIU
40363627
250100350
Stanislav Kojecký
15.06.2005
20.06.2005
27.06.2005
2 856,00 CZK
0,00
práce autocisternou-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 856,00
FAK
205104115
S00JP004QIJP
12712400
0507524
Irena Chlachulová-ARTIK
15.06.2005
28.06.2005
21.06.2005
721,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-721,00
FAK
205104116
S00JP004QIKK
49657364
539/6/2005
Miloslav Èermák Jonnie Co
15.06.2005
20.06.2005
28.06.2005
995,00 CZK
0,00
dezinfekce na ruce-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-995,00
FAK
205104117
S00JP004QILF
63486440
5200869
FILEX, s.r.o.
15.06.2005
28.06.2005
21.06.2005
1 555,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 555,00
FAK
205104118
S00JP004QIMA
60724919
11601926
AG FOODS s.r.o.
15.06.2005
23.06.2005
27.06.2005
731,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-731,00
FAK
205104119
S00JP004QIN5
63486440
5309500
FILEX, s.r.o.
15.06.2005
23.06.2005
22.06.2005
146,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-146,00
FAK
205104120
S00JP004QIO0
63486440
5200560
FILEX, s.r.o.
15.06.2005
23.06.2005
24.06.2005
1 007,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 007,00
FAK
205104121
S00JP004QIPV
45192235
750187622
Nowaco mrazírny,a.s.
15.06.2005
24.06.2005
21.06.2005
660,60 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-660,60
FAK
205104122
S00JP004QIBT
25321226
251630
Teplo Zlín, a.s.
15.06.2005
27.06.2005
24.06.2005
12 303,90 CZK
0,00
tepelná energie za 5/2005 Kino Kvìten Malenovice - odbor kultury
-12 303,90
FAK
205104123
S00JP004QIAY
25321226
251442
Teplo Zlín, a.s.
15.06.2005
24.06.2005
27.06.2005
14 111,10 CZK
0,00
tepelná energie za 5/2005-OVS
-14 111,10
16.06.2005
FAK
205104124
S00JP004QHO7
13694341
505100003
PSG-International,a.s. Zl
15.06.2005
30.05.2005
400 000,00 CZK
0,00
rekonstrukce a dostavba Mìsts.led.plochy Zlín-ORIA /5/2005/
-400 000,00
FAK
205104125
S00JP004QHMH
16299311
200531
Ing.Štìrba Roman,CSc.
15.06.2005
20.06.2005
30.06.2005
5 500,00 CZK
0,00
znalecký posudek-ORIA - 10. ZŠ - støechy
-5 500,00
FAK
205104126
S00JP004QHLM
45479593
05010566
Laski spol. s r.o.
15.06.2005
20.06.2005
16.06.2005
4 200,50 CZK
0,00
karburátor na Jacobsen-OMZ
-4 200,50
FAK
205104127
S00JP004QHKR
46343598
20050609
Paulín CZ,s.r.o.
15.06.2005
10.06.2005
17.06.2005
755,00 CZK
0,00
barva na kašnu u Zámku Zlín-OMZ
-755,00
FAK
205104128
S00JP004QHNC
60730790
25018
Rára s. r. o.
15.06.2005
30.06.2005
17.06.2005
14 911,00 CZK
0,00
Za nátìr kovové plastiky "Událost v jehlanu" - odbor kultury.
-14 911,00
FAZ
205104129
S00JP004QI93
00543411
20544888
MORAVIAPRESS, a.s.
15.06.2005
30.06.2005
28.06.2005
3 000,00 CZK
0,00
2.záloha "Sbírka zákonù ÈR" roèník 2005-OP
-3 000,00
FAK
205104130
S00JP004QI88
49613791
5020125
XENA Praha s.r.o.
15.06.2005
22.06.2005
30.06.2005
4 700,50 CZK
0,00
košile,kravaty,-MP
-4 700,50
VYD
205104131
S00JP004QI7D
25441086
105256
PROPAG PLUS s.r.o.
15.06.2005
17.06.2005
20.06.2005
5 580,00 CZK
0,00
vyúèt.ZF 205103499-èelenky,trièka na bìh T. Foxe, OCR,VaVV
-106,00
FAK
205104132
S00JP004QHQX
26310767
2005/044
ADDEX-PS Zlín, s.r.o.
15.06.2005
24.06.2005
22.06.2005
19 316,70 CZK
0,00
upomínkové pøedmìty pro prodej v MITS, bonbony, papír. vlajeèky, tužky, domino , mikado, talíø létající taška, pastelky, jo-jo, klíèenky, kulièkové pera -OCR,VaVV
-19 316,70
FAK
205104133
S00JP004QHP2
25521322
100512702
LESKO-Velkoob.nápojù,s.r.
15.06.2005
21.06.2005
24.06.2005
1 016,00 CZK
0,00
nákup ledových èajù na ST, SNI, -OCR,VaVV, OKP
obèerstvení pro jednání
-1 016,00
FAK
205104134
S00JP004QI6I
25920154
1558
Èeský hudební tábor mláde
15.06.2005
16.06.2005
28.06.2005
2 990,00 CZK
0,00
za "Èeský hudeb.tábor mládeže I/2005 H.Jelení", Tomáš Èernoch, dítì paní Marie Èernochové-FKSP
-2 990,00
FAK
205104135
S00JP004QI5N
48472476
050075
DOMINO
za dìts.rekreaè.pobyt v ter.6.-13.8.2005 v Ratiboøi, dítì: Krahulík Zbynìk rè.970311/4498-FKSP
15.06.2005
24.06.2005
2 550,00 CZK
16.06.2005
0,00
-2 550,00
FAK
205104136
S00JP004QI4S
26907241
05500325
CENTROPROJEKT a.s.
15.06.2005
30.06.2005
16.06.2005
49 980,00 CZK
0,00
cyklostezka tø.2. kvìtna-Burešov, projekt.dokumentace-OD
-49 980,00
FAK
205104137
S00JP004QI3X
26907241
05500326
CENTROPROJEKT a.s.
15.06.2005
30.06.2005
30.06.2005
47 600,00 CZK
0,00
cyklostezka Havlíèk.nábø.-tø.2 kvìtna-projekt.dokumentace-OD
-47 600,00
FAK
205104138
S00JP004QI22
26907241
05500327
CENTROPROJEKT a.s.
15.06.2005
30.06.2005
30.06.2005
397 460,00 CZK
0,00
rekonstrukce MK Havlíèk.nábø.-západ, projektová dokumentace,inženýrská èinnost-OD
-397 460,00
FAK
205104139
S00JP004QI17
25556142
05/05
POSPÍŠIL a. s.
15.06.2005
24.06.2005
30.06.2005
929 362,00 CZK
0,00
za provedené stav.práce,oprava chodníku Hony I-JS Zlín-OD
-929 362,00
FAK
205104140
S00JP004QI0C
68600771
12/05
Jan Pospíšil P-sta-V Zlín
15.06.2005
24.06.2005
24.06.2005
97 858,56 CZK
0,00
oprava chodníku Nivy I-OD
-97 858,56
FAK
205104141
S00JP004QHZO
60711086
15110039
Technické služby Zlín,s.r
15.06.2005
24.06.2005
22.06.2005
235 544,89 CZK
0,00
vodorov.dopr.znaèení za 5/05-OD
-235 544,89
FAK
205104142
S00JP004QHYT
60711086
15110038
Technické služby Zlín,s.r
15.06.2005
24.06.2005
22.06.2005
83 110,10 CZK
0,00
oprava chodníkù-OD
-83 110,10
FAK
205104143
S00JP004QHXY
60711086
15110040
Technické služby Zlín,s.r
15.06.2005
24.06.2005
22.06.2005
1 533 917,26 CZK
0,00
oprava vpustí,oprava výtlukù-OD
-1 533 917,26
FAK
205104144
S00JP004QHW3
12217581
53/2005
Richard Pokorný-AUTODÍLY
15.06.2005
21.06.2005
22.06.2005
2 320,50 CZK
0,00
za odtah vraku vozidla-OD
-2 320,50
FAK
205104145
S00JP004QHV8
10575162
2005/819
Šiška Petr
15.06.2005
14.07.2005
22.06.2005
10 379,50 CZK
0,00
pláš•-OMZ
-10 379,50
FAK
205104146
S00JP004QHUD
64322637
250603
Srnka Lubomír
15.06.2005
13.07.2005
13.07.2005
3 200,00 CZK
0,00
vyèištìní bøehu v lokalitì Dolní zboženský rybník-OMZ
-3 200,00
FAK
205104147
S00JP004QHTI
tepelná energie za 5/2005-OMZ
25321226
251626
Teplo Zlín, a.s.
15.06.2005
27.06.2005
2 246,00 CZK
13.07.2005
0,00
-2 246,00
FAK
205104148
S00JP004QHSN
25313533
5029
AGROS Moravia spol. s r.o
15.06.2005
13.07.2005
27.06.2005
136 177,00 CZK
0,00
úprava veøej.prostoru Malenovice,Belveder-OMZ
-136 177,00
FAK
205104149
S00JP004QHRS
48117820
1052011251
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
15.06.2005
13.07.2005
13.07.2005
1 309,00 CZK
0,00
vyèištìní,oprava kopírky AFICIO 350 RICOH, inv. è. 164283-000-ŽO
-1 309,00
FAK
205104150
S00JP004QIF9
60193336
0273985861
Èeský Telecom
15.06.2005
30.06.2005
13.07.2005
1 222,00 CZK
0,00
za telefony za 5/2005, è.tel.577141431-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 222,00
FAK
205104151
S00JP004QIEE
25581210
42507460
Výrobna lahùdek a uzenin
15.06.2005
27.06.2005
30.06.2005
1 267,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 267,00
FAK
205104152
S00JP004QIDJ
25581210
32522648
Výrobna lahùdek a uzenin
15.06.2005
18.06.2005
27.06.2005
91,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-91,00
FAK
205104153
S00JP004QICO
40364020
62659
Libor Kopèil
15.06.2005
23.06.2005
20.06.2005
252,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-252,00
FAK
205104154
S00JP004QHJW
46342681
2000593/05
IMONT s.r.o.
15.06.2005
24.06.2005
22.06.2005
22 432,00 CZK
0,00
výmìna prohnilých prken a vyspravení atiky betonáží v obj.Divadelní 1333-OVS
-22 432,00
FAZ
205104155
S00JP004QHI1
00543411
20535556
MORAVIAPRESS, a.s.
16.06.2005
01.07.2005
24.06.2005
3 000,00 CZK
0,00
2.záloha na pøedpl"Sbírka zákonù ÈR roè.2005"-OOS
-3 000,00
FAK
205104156
S00JP004QHH6
13685406
10610031
Jungmann Pavel
16.06.2005
15.03.2005
01.07.2005
4 176,00 CZK
0,00
knihy "Olympijské hry od Atén"-OŠZMaTV
-4 176,00
FAK
205104157
S00JP004QHGB
15307352
12/05
Preininger Petr
16.06.2005
30.06.2005
24.06.2005
27 834,00 CZK
0,00
za odbornou pomoc pøi vyhodnocování soutìž.návrhù na urbanisticko-architektonickou soutìž-ÚHA
-27 834,00
FAK
205104158
S00JP004QHFG
47678488
10517194
ABEL-Computer s.r.o.
16.06.2005
27.06.2005
27.06.2005
2 403,80 CZK
0,00
renovace toneru-OSV
-2 403,80
FAK
205104159
S00JP004QHEL
60193336
0273984677
Èeský Telecom
16.06.2005
30.06.2005
2 783,50 CZK
27.06.2005
0,00
za telefony za 5/2005, è.tel.577431542-OKP
OI Letná
-2 783,50
FAK
205104160
S00JP004QHDQ
63463920
005/005
Rùžena Koneèná POTRAVINY
16.06.2005
17.06.2005
30.06.2005
8 600,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky-OKP
-8 600,00
FAK
205104161
S00JP004QHCV
42340519
05066
Valagruz , spol. s r.o.
16.06.2005
23.06.2005
22.06.2005
38 039,60 CZK
0,00
výroba a instalace orient.map Zlína - 1 ks nová mapa U Majáku, 2 x oprava mapy na ul. Slovenské, u Carrefouru, 1 x pøeinstalace mapy na Mladcové -OCR,VaVV
-38 039,60
FAK
205104162
S00JP004QHB0
60709901
25003071
CS 21 ZLÍN, s.r.o.
16.06.2005
29.06.2005
23.06.2005
718,00 CZK
0,00
cartridge do tiskárny-kancel.è.401-OVS
-718,00
FAK
205104163
S00JP004QHA5
45477213
25010105
KARIM, spol. s r.o.
16.06.2005
09.06.2005
27.06.2005
916,00 CZK
0,00
kovové tømeny-OMZ
-916,00
FAK
205104164
S00JP004QH7K
42340454
250115
ERGO VH, spol.s r.o.
16.06.2005
28.06.2005
17.06.2005
25 000,00 CZK
0,00
za užívání pronajatých prostor za 1-6/2005-OMZ
-25 000,00
FAK
205104165
S00JP004QGVF
40064719
24024
Šeplavý Petr
16.06.2005
28.01.2004
29.06.2005
265,00 CZK
0,00
za odebrané kalendáøe pro rok 2004-OMZ
-265,00
FAK
205104166
S00JP004QH6P
10573321
0506144
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
16.06.2005
29.06.2005
22.06.2005
13 562,40 CZK
0,00
technické zhodnocení vnitøní monitoring budovy Santražiny, inv. è. 4408
-13 562,40
FAK
205104167
S00JP004QH5U
26237440
250100004
HaR TRADE s.r.o.
16.06.2005
23.06.2005
27.06.2005
2 499,00 CZK
0,00
kimono èervené-MP, Adamuška, Topiè, Malíèek
-2 499,00
FAK
205104168
S00JP004QH4Z
18157530
200507
Dìdek Dalibor
16.06.2005
30.06.2005
21.06.2005
4 000,00 CZK
0,00
za rekreaè.pobyt-letní dìts.tábor Antonín Bradáè nar.2.8.1990, ter.16.7.-30.7.2005-Tábor národností-FKSP
-4 000,00
FAK
205104169
S00JP004QH34
18157530
200506
Dìdek Dalibor
16.06.2005
30.06.2005
22.06.2005
4 000,00 CZK
0,00
za rekreaè.pobyt - letní dìts.tábor-Tomáš Voøechovský, nar.1.9.1993-ter.16.7.-30.7.2005 "Tábor národností"-FKSP
-4 000,00
FAK
205104170
S00JP004QH29
44118180
1805
Astra Dùm dìtí a mládeže
16.06.2005
25.06.2005
22.06.2005
1 380,00 CZK
0,00
letní dìts.tábor-Petra Smrèková, ter.11.-15.7.2005-Zlín-pøímìstský tábor s poèítaèi-FKSP
-1 380,00
27.06.2005
FAK
205104171
S00JP004QH1E
60730153
5700784
Dopravní spoleènost Zlín-
16.06.2005
01.07.2005
1 428,00 CZK
0,00
Výlep plakátù v MHD na akci "PEPŠOU" v rámci Týdne Alternativy - odbor kultury.
-1 428,00
DOB
205104172
S00JP004QH0J
26078201
6100049281
E.ON Energie, a.s.
16.06.2005
01.07.2005
01.07.2005
33 268,00 CZK
0,00
za el.energii za 22.10.04-28.1.05, è.o.m.3101033529-Vršava,Zlín-OŽPaZ
33 268,00
FAK
205104173
S00JP004QGZV
10573321
0506134
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
16.06.2005
29.06.2005
01.07.2005
623,60 CZK
0,00
deaktivace požárního detektoru-OVS
-623,60
FAK
205104174
S00JP004QGY0
13692747
25200487
WASTEX spol.s.r.o.
16.06.2005
24.06.2005
27.06.2005
11 602,50 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-11 602,50
FAK
205104175
S00JP004QGX5
25578570
2005148
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
16.06.2005
28.06.2005
24.06.2005
3 655,00 CZK
0,00
pracovní obuv,odìvy-OVS
-3 655,00
FAK
205104176
S00JP004QGWA
67023312
2005/108
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
16.06.2005
17.06.2005
27.06.2005
5 192,00 CZK
0,00
sanitace vod.ochlazovaèù-OVS
-5 192,00
FAK
205104177
S00JP004QH9A
60723050
506799
SYAS spol. s r.o.
16.06.2005
25.06.2005
21.06.2005
552 500,00 CZK
0,00
stravenky SYAS-8500 ks-OVS
-552 500,00
FAK
205104178
S00JP004QH8F
61860476
1256600174
Sodexho Pass Èeská Republ
16.06.2005
14.07.2005
22.06.2005
26 000,00 CZK
0,00
stravenky-Sodexho Pass ÈR, -OVS
-26 000,00
FAK
205104179
S00JP004QGUK
62316214
50426
Èaník Jiøí-SPONKA
16.06.2005
22.06.2005
12.07.2005
6 426,00 CZK
0,00
archivaèní spona-EO
-6 426,00
FAK
205104180
S00JP004QGRZ
18814123
712005
Kateøina Gajzurová
16.06.2005
14.07.2005
20.06.2005
5 801,00 CZK
0,00
maskovací oblek-MP, Odstrèil, Adamuška
-5 801,00
FAK
205104181
S00JP004QGQ4
18814123
702005
Kateøina Gajzurová
16.06.2005
14.07.2005
12.07.2005
4 225,00 CZK
0,00
opravy kombinéz,kalhot-MP
-4 225,00
FAK
205104182
S00JP004QGSU
44117205
01000011
HUDY Sport Petr Nìmec
16.06.2005
29.06.2005
12.07.2005
6 129,00 CZK
0,00
lezecký materiál-cvièná stìna
-6 129,00
27.06.2005
FAK
205104183
S00JP004QGTP
13090534
129
Štefka Miroslav
16.06.2005
11.06.2005
14 875,00 CZK
0,00
oprava klima j.-MP, inv. è. 2645
-14 875,00
DOB
205104184
S00JP004QGP9
26078201
6100049281
E.ON Energie, a.s.
16.06.2005
01.07.2005
20.06.2005
26 800,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 29.1.-29.1.2005, è.o.m.3101033529, Vršava-OŽPaZ
26 800,00
FAK
205104185
S00JP004QGOE
46287736
25710456
Šenkeøík Ivo - Domoz
16.06.2005
29.06.2005
01.07.2005
57 608,00 CZK
0,00
èisticí prostøedky-OVS
-57 608,00
FAK
205104186
S00JP004QGNJ
12432687
25FV00036
Vladimír Nášel - SANA
16.06.2005
28.06.2005
29.06.2005
14 992,00 CZK
0,00
za opravy sádrokartonových konstrukcí-SVÈ,Kotìrova 4395,Zlín
-14 992,00
FAK
205104187
S00JP004QGMO
60719257
9001011857
OKAY, spol. s r.o.
16.06.2005
18.06.2005
27.06.2005
764,00 CZK
0,00
Odd. správní - nákup varné konvice , schváleno OVS - p. Ševèík
Vìcná správnost: mgr. Švehlík, pøevzala: Tureèková
-764,00
FAK
205104188
S00JP004QGKY
26450691
1414016324
MAKRO Cash & Carry ÈR, s.
17.06.2005
14.06.2005
24.06.2005
2 248,00 CZK
0,00
obèerstvení - SN II - OKP
pí. Nováèková, pí. Ondrová
-2 248,00
FAK
205104189
S00JP004QGLT
68045786
500018
Jankoviè Tomáš
17.06.2005
24.06.2005
27.06.2005
5 500,00 CZK
0,00
za odebrané kvìtiny - OKP
jubilanti
-5 500,00
FAK
205104190
S00JP004QGJ3
15268306
1350490172
EuroTel Praha, spol. s r.
17.06.2005
30.06.2005
22.06.2005
6 540,35 CZK
0,00
za Eurotel za 12.5.-11.6.2005, è.tel. 602305274 - p.Ondrová - OKP
-6 540,35
FAK
205104191
S00JP004QGES
40372138
24/2005
Hurník Petr
17.06.2005
26.06.2005
28.06.2005
13 391,00 CZK
0,00
za odbornou pomoc pøi vyhodnocování soutìž.návrhù na urbanisticko-architektonickou soutìž - ÚHA
-13 391,00
FAK
205104192
S00JP004QGFN
63474026
85071192
PNEU PLUS s.r.o.
17.06.2005
14.06.2005
27.06.2005
958,00 CZK
0,00
montáž pneu - OMZ
-958,00
FAK
205104193
S00JP004QGGI
15530841
20050605
Sportovní klub basketbalu
17.06.2005
28.06.2005
01.07.2005
3 600,00 CZK
0,00
za dìtskou rekreaci ve dnech 1.-10.8.2005 za Marka Èevoru - FKSP
-3 600,00
FAK
205104194
S00JP004QGI8
12436828
200530
Vincent Ivo
17.06.2005
23.06.2005
2 700,00 CZK
22.06.2005
0,00
za opravu a úpravu nábytku pro trezor v místn.è. 65, tø.T.Bati 44 - OVS
-2 700,00
FAK
205104195
S00JP004QGHD
12436828
200531
Vincent Ivo
17.06.2005
23.06.2005
21.06.2005
2 600,00 CZK
0,00
za zhotovení stolku pod poèítaè do kanc.è. 406, nám.Míru 464 - OVS
-2 600,00
FAK
205104196
S00JP004QGB7
15268306
1750489786
EuroTel Praha, spol. s r.
17.06.2005
30.06.2005
21.06.2005
10 481,62 CZK
0,00
za Eurotel za 12.5.-11.6.2005, è.tel. 602792405 - OVS
-10 481,62
FAK
205104197
S00JP004QGC2
15268306
1750500394
EuroTel Praha, spol. s r.
17.06.2005
30.06.2005
28.06.2005
3 832,99 CZK
0,00
za Eurotel za 12.5.-11.6.2005, è.tel. 604511499 - OVS
-3 832,99
FAK
205104198
S00JP004QGDX
47906413
510543
AUTOKOM, spol. s r.o.
17.06.2005
29.06.2005
28.06.2005
26 723,50 CZK
0,00
výmìna pøedního stabilizátoru na vozidle Fiat ZLJ 88-46 - OVS-PO
-26 723,50
FAK
205104199
S00JP004QG7R
00176150
4050027416
Minolta spol. s r.o.
17.06.2005
25.06.2005
27.06.2005
357,10 CZK
0,00
Minolta - vyrovnání za období 04/2005..06/2005 - OSaÚP
-357,10
FAK
205104200
S00JP004QG8M
00531944
2005081
Sportovní kluby Zlín
17.06.2005
21.06.2005
27.06.2005
2 400,00 CZK
0,00
za pronájem Kulturního domu Zálešná za období 1.1.-31.5.2005 - MP
-2 400,00
FAK
205104201
S00JP004QG9H
15268306
1750500395
EuroTel Praha, spol. s r.
17.06.2005
30.06.2005
21.06.2005
447,44 CZK
0,00
za Eurotel za 12.5.-11.6.2005, è.tel. 602718079 - MP
-447,44
FAK
205104202
S00JP004QG51
48117820
1052011264
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
17.06.2005
14.07.2005
29.06.2005
1 047,20 CZK
0,00
oprava AFICIO 1018D RICOH - OMZ
-1 047,20
FAK
205104203
S00JP004QG6W
15213862
FO/05/246
Holotik Richard
17.06.2005
14.07.2005
14.07.2005
1 951,50 CZK
0,00
štìrk, písek žlutý - OMZ
-1 951,50
FAK
205104204
S00JP004QG46
00048861
5065/05
BUDOVATEL
17.06.2005
29.06.2005
14.07.2005
867,50 CZK
0,00
pøefakturace vodné, stoèné za 5/2005 - OMZ
-867,50
FAK
205104205
S00JP004QG2G
44140452
05020005
Alois Nedbálek LONEZR
17.06.2005
26.06.2005
29.06.2005
10 000,00 CZK
0,00
za provedené profylaktické prohlídky a údržbu stanic na mìøení imisí za období 4-6/2005 - OŽPaZ
-10 000,00
FAK
205104206
S00JP004QG3B
18810624
20050313
Deratex, spol. s r.o.
17.06.2005
29.06.2005
310 828,00 CZK
27.06.2005
0,00
plošná deratizace mìsta - OŽPaZ
-310 828,00
FAK
205104207
S00JP004QG1L
71009515
211782
Zdravotní ústav
17.06.2005
15.07.2005
27.06.2005
2 550,00 CZK
0,00
za laboratorní rozbor - OŽPaZ
-2 550,00
FAK
205104208
S00JP004QG0Q
48117820
1052011255
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
17.06.2005
14.07.2005
13.07.2005
2 928,60 CZK
0,00
oprava AFICIO 1018D RICOH - EO
-2 928,60
FAZ
205104209
S00JP004QFZ2
45245681
5167469
14.07.2005
VERLAG DASHOFER spol.s r.
17.06.2005
27.06.2005
3 534,00 CZK
-3 534,00
VERLAG DASHOFER spol.s r.
17.06.2005
27.06.2005
1 663,00 CZK
0,00
záloha na pøedplatné on-line knihy "Mzdová úètárna" od 23.6.2005 - 22.12.2005 - EO
FAZ
205104210
S00JP004QFXC
45245681
5161961
záloha na pøedplatné "Veøejné zakázky od A do Z", 2.aktualizace - OP
-1 663,00
FAK
205104211
S00JP004QFY7
48117820
1052011257
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
17.06.2005
14.07.2005
27.06.2005
4 167,70 CZK
0,00
toner 1210D èerný - pøestupkové odd.
-4 167,70
FAK
205104212
S00JP004QFVM
25588303
2500197
MDP GEO, s.r.o.
17.06.2005
09.07.2005
14.07.2005
97 520,50 CZK
0,00
za domìøení a reambulaci DTMM Zlína - OIS
-97 520,50
FAK
205104213
S00JP004QFWH
25318187
508091
Wimers Zlín v.o.s.
17.06.2005
29.06.2005
07.07.2005
1 744,50 CZK
0,00
inkJet HP - OIS
-1 744,50
FAK
205104214
S00JP004QFTW
60711086
15110026
Technické služby Zlín,s.r
17.06.2005
08.06.2005
27.06.2005
7 092,40 CZK
0,00
Montáž a demontáž pódia pøed zlínským zámkem v rámci oslav 1. máje - odbor kultury.
-7 092,40
FAK
205104215
S00JP004QFUR
45477302
25036
Stavební a obchodní spole
17.06.2005
25.06.2005
22.06.2005
97 302,50 CZK
0,00
za provedené stavební práce, oprava schodištì u 16.ZŠ, Okružní - OŠZMaTV
-97 302,50
FAK
205104216
S00JP004QFR6
49455834
50600555
Laksyma, a.s.
17.06.2005
21.06.2005
27.06.2005
1 794,00 CZK
0,00
mléko - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-1 794,00
FAK
205104217
S00JP004QFS1
13692747
25312997
WASTEX spol.s.r.o.
17.06.2005
23.06.2005
29.06.2005
2 285,00 CZK
0,00
potraviny - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-2 285,00
FAK
205104218
S00JP004QFPG
10570535
017
Oldøich Pokorný
oprava aut.praèky ROMO-8, ROMO-4 - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
17.06.2005
27.06.2005
428,00 CZK
29.06.2005
0,00
-428,00
FAK
205104219
S00JP004QFQB
45222851
912
Jaromír Janèa
17.06.2005
30.06.2005
27.06.2005
1 521,50 CZK
0,00
potraviny - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-1 521,50
FAK
205104220
S00JP004QFOL
49455834
50600557
Laksyma, a.s.
17.06.2005
21.06.2005
30.06.2005
2 432,00 CZK
0,00
mléko - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-2 432,00
FAK
205104221
S00JP004QFNQ
25321226
251627
Teplo Zlín, a.s.
17.06.2005
27.06.2005
29.06.2005
11 096,00 CZK
0,00
za tepelnou energii za 5/2005 - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-11 096,00
FAK
205104222
S00JP004QFMV
13692747
25312919
WASTEX spol.s.r.o.
17.06.2005
23.06.2005
27.06.2005
3 516,00 CZK
0,00
potraviny- Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-3 516,00
FAK
205104223
S00JP004QFJA
25318187
508089
Wimers Zlín v.o.s.
17.06.2005
29.06.2005
29.06.2005
732,00 CZK
0,00
inkJet HP - OD
-732,00
FAK
205104224
S00JP004QFL0
46901906
952904
TENO PLUS, s.r.o.
17.06.2005
17.06.2005
29.06.2005
14 500,00 CZK
0,00
obal U A5 na výšku - OD
-14 500,00
FAK
205104225
S00JP004QFK5
61700801
5609
Radim MANA
17.06.2005
27.06.2005
28.06.2005
41 570,90 CZK
0,00
za provedení vodorovného dopravního znaèení - vodících èar na cyklostezce Kostelec-Lešná - OD
-41 570,90
FAK
205104226
S00JP004QFD4
25318187
509026
Wimers Zlín v.o.s.
17.06.2005
15.07.2005
28.06.2005
1 056,00 CZK
0,00
Kanceláøské potøeby - odd. matrik - plnící pera k zápisùm do matrièních knih.
Kanceláøské potøeby - odd. CD a OP - složky PVC s gumou pro pøepravu žádosti OP a CD.
Vìcná správnost : Morávková, Bodanská
-1 056,00
FAZ
205104227
S00JP004QFEZ
00543411
20551071
MORAVIAPRESS, a.s.
17.06.2005
27.06.2005
13.07.2005
3 000,00 CZK
0,00
2. záloha na pøedplatné "Sbírka zákonù ÈR r.2005" - ŽO
-3 000,00
FAK
205104228
S00JP004QFGP
70268282
065005
Gahurová Miroslava
17.06.2005
15.07.2005
27.06.2005
1 332,80 CZK
0,00
za zhotovení razítek - OD
-1 332,80
FAK
205104229
S00JP004QFHK
60193336
0273964132
Èeský Telecom
17.06.2005
30.06.2005
15.07.2005
1 135,00 CZK
0,00
za telefony za 5/2005, è.tel. 577242785, 577431333 - Linka SOS - OŠZMaTV
-1 135,00
30.06.2005
FAK
205104230
S00JP004QFIF
25322478
2505021
AVONET, s.r.o.
17.06.2005
11.06.2005
595,00 CZK
0,00
internet - pevná linka za 5/2005 - Linka SOS - OŠZMaTV
-595,00
FAK
205104231
S00JP004QFFU
44121083
19/2005
Ludmila Garguláková
17.06.2005
20.06.2005
27.06.2005
1 767,60 CZK
0,00
potraviny - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-1 767,60
FAK
205104232
S00JP004QFC9
25854054
2005002567
ZOO PENSION-Grégr s.r.o.
17.06.2005
23.06.2005
29.06.2005
1 160,00 CZK
0,00
krmivo pro psy - MP
-1 160,00
FAK
205104233
S00JP004QFAJ
10565639
8/2005
Rudolf Pavlíèek
17.06.2005
01.07.2005
22.06.2005
9 042,00 CZK
0,00
za malíøské a natìraèské práce v budovì MMZ 12 - OVS
-9 042,00
FAK
205104234
S00JP004QFBE
10565639
9/2005
Rudolf Pavlíèek
17.06.2005
01.07.2005
29.06.2005
86 254,00 CZK
0,00
za malíøské a natìraèské práce v budovì MMZ 12 - OVS
-86 254,00
FAK
205104235
S00JP004QF9O
60754711
250179
AUTO HM s.r.o.
20.06.2005
20.06.2005
29.06.2005
3 826,00 CZK
0,00
garanèní prohlídka na vozidle Nissan ZLL 15-92 - SDH Jaroslavice - OVS
-3 826,00
FAK
205104236
S00JP004QF0X
63077639
8101504881
ASPI Publishing s.r.o.
20.06.2005
08.07.2005
21.06.2005
34 070,00 CZK
0,00
za aktualizaci systému ASPI na rok 2005 - OIS
-34 070,00
FAK
205104237
S00JP004QF2N
68756038
25026
Králík Ludìk
20.06.2005
28.06.2005
01.07.2005
3 570,00 CZK
0,00
za letní dìtský tábor ve Vizovicích ve dnech 1.-12.7.2005 pro Terezu Kotasovou, nar. 15.7.1992 - FKSP
-3 570,00
FAK
205104238
S00JP004QF3I
48477192
250269
Karel Rabel
20.06.2005
28.06.2005
22.06.2005
4 786,00 CZK
0,00
za obèerstvení kynologické závody Dobrotice
-4 786,00
FAK
205104239
S00JP004QF63
48447404
20350112
Vìra Zelenková
20.06.2005
01.07.2005
27.06.2005
600,00 CZK
0,00
pøeklad CZE/RUS - svatební obøady, pøeklad 1. stránky - OCR,VaVV
-600,00
FAK
205104240
S00JP004QF1S
25657411
25030333/2005
L.E.S. CR, spol. s r.o.
20.06.2005
17.07.2005
29.06.2005
4 272,10 CZK
0,00
STORM WBB - OMZ
-4 272,10
FAK
205104241
S00JP004QF4D
26223155
513172
Podhoran Lukov a.s.
20.06.2005
23.06.2005
14.07.2005
4 020,00 CZK
0,00
oprava ramene natah. - OMZ
-4 020,00
29.06.2005
FAK
205104242
S00JP004QF58
48447404
20350113
Vìra Zelenková
20.06.2005
01.07.2005
1 950,00 CZK
0,00
pøeklad ENG/CZE - OMZ
-1 950,00
FAK
205104243
S00JP004QF7Y
60374781
2005004
Petr Bohm
20.06.2005
15.07.2005
29.06.2005
243 108,00 CZK
0,00
za seèení travních ploch v Malenovicích - OMZ
-243 108,00
FAK
205104244
S00JP004QF8T
46992308
2005001119
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
20.06.2005
30.06.2005
13.07.2005
1 767,00 CZK
0,00
toner pro LJ 1320 - OŽPaZ
-1 767,00
FAK
205104245
S00JP004QEYE
60711086
15090064
Technické služby Zlín,s.r
20.06.2005
14.06.2005
30.06.2005
1 757 831,11 CZK
0,00
za èištìní mìsta za 5/2005 - OD
-1 757 831,11
FAK
205104246
S00JP004QEZ9
60711086
15130050
Technické služby Zlín,s.r
20.06.2005
30.06.2005
29.06.2005
33 051,60 CZK
0,00
za údržbu a provoz VO za 5/2005 - OD
-33 051,60
FAK
205104247
S00JP004QEVT
60711086
15130051
Technické služby Zlín,s.r
20.06.2005
14.06.2005
01.07.2005
320 057,64 CZK
0,00
za údržbu a provoz svìtelného signalizaèního zaøízení za 5/2005 - OD
-320 057,64
FAK
205104248
S00JP004QEWO
60711086
15130053
Technické služby Zlín,s.r
20.06.2005
14.06.2005
28.06.2005
2 044 641,50 CZK
0,00
za údržbu a provoz veøejného osvìtlení za 5/2005 - OD
-2 044 641,50
FAK
205104249
S00JP004QEXJ
60711086
15130052
Technické služby Zlín,s.r
20.06.2005
30.06.2005
28.06.2005
10 538,16 CZK
0,00
za spotøebu el.energie spojených s provozem zaøízení s nemìøeným odbìrem za 5/2005 - OD
-10 538,16
FAK
205104250
S00JP004QEUY
60711086
15130056
Technické služby Zlín,s.r
20.06.2005
20.06.2005
01.07.2005
6 960,00 CZK
0,00
za údržbu a provoz svìtelného signalizaèního zaøízení - køižovatka CENTRO II. - ASKO - OD
-6 960,00
FAK
205104251
S00JP004QET3
60711086
15150253
Technické služby Zlín,s.r
20.06.2005
27.06.2005
28.06.2005
769 455,19 CZK
0,00
za provedené práce na mìstských objektech (podchody JS, Svit, garáže JS) za 5/2005 - OD
-769 455,19
FAK
205104252
S00JP004QERD
48472387
442005
Èechová Ludmila, advokátk
20.06.2005
01.07.2005
01.07.2005
3 800,00 CZK
0,00
za zastupování v soudním øízení o vyklizení bytu (Petr Veèeøa, Kamenná 3848) - OSM
-3 800,00
FAK
205104253
S00JP004QES8
12744557
2005/058
Karel Rabens
20.06.2005
30.06.2005
30.06.2005
19 796,00 CZK
0,00
za opravy hromosvodù v objektu Likusák-sklad OŠZMaTV na Podhoøí - OŠZMaTV
-19 796,00
27.06.2005
FAK
205104254
S00JP004QEQI
25552783
0000045057
DATAB consult s.r.o.
20.06.2005
28.06.2005
749,50 CZK
0,00
za softwarové práce - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-749,50
FAK
205104255
S00JP004QEPN
25581210
42507642
Výrobna lahùdek a uzenin
20.06.2005
30.06.2005
28.06.2005
318,00 CZK
0,00
maso - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-318,00
FAK
205104256
S00JP004QEOS
25581210
42507801
Výrobna lahùdek a uzenin
20.06.2005
04.07.2005
30.06.2005
530,50 CZK
0,00
maso - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-530,50
FAK
205104257
S00JP004QENX
25581210
32523266
Výrobna lahùdek a uzenin
20.06.2005
21.06.2005
01.07.2005
124,00 CZK
0,00
potraviny - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-124,00
FAK
205104258
S00JP004QEKC
47678488
10517753
ABEL-Computer s.r.o.
20.06.2005
30.06.2005
29.06.2005
2 522,80 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 1100, 1300-X - ORIA
-2 522,80
FAK
205104259
S00JP004QEM2
25318187
508598
Wimers Zlín v.o.s.
20.06.2005
08.07.2005
28.06.2005
1 042,00 CZK
0,00
renovace toneru - MP
-1 042,00
FAK
205104260
S00JP004QEL7
25318187
508193
Wimers Zlín v.o.s.
20.06.2005
01.07.2005
07.07.2005
1 124,50 CZK
0,00
renovace toneru - MP
-1 124,50
FAK
205104261
S00JP004QEJH
00216224
9174/0662/05
Vzdìlávací støedisko MU
20.06.2005
17.06.2005
29.06.2005
5 330,00 CZK
0,00
za 2.soustøedìní ZOZ-sociální péèe ve dnech 13.-17.6.2005 - p.Svaèinová - OSV
-5 330,00
FAK
205104262
S00JP004QEIM
00216224
9174/0663/05
Vzdìlávací støedisko MU
20.06.2005
17.06.2005
28.06.2005
5 330,00 CZK
0,00
za 2.soustøedìní ZOZ-sociální péèe ve dnech 13.-17.6.2005 - p.Dlabajová - OSV
-5 330,00
FAK
205104263
S00JP004QEHR
00216224
9174/0664/05
Vzdìlávací støedisko MU
20.06.2005
17.06.2005
28.06.2005
5 330,00 CZK
0,00
za 2.soustøedìní ZOZ-sociální péèe ve dnech 13.-17.6.2005 - p.Èernochová - OSV
-5 330,00
FAK
205104264
S00JP004QEGW
00216224
9174/0665/05
Vzdìlávací støedisko MU
20.06.2005
17.06.2005
28.06.2005
5 330,00 CZK
0,00
za 2.soustøedìní ZOZ-sociální péèe ve dnech 13.-17.6.2005 - p.Postavová - OSV
-5 330,00
FAK
205104265
S00JP004QEF1
00216224
9174/0666/05
Vzdìlávací støedisko MU
20.06.2005
17.06.2005
28.06.2005
5 330,00 CZK
0,00
za 2.soustøedìní ZOZ-sociální péèe ve dnech 13.-17.6.2005 - p.Podhajský - OSV
-5 330,00
28.06.2005
FAK
205104266
S00JP004QEE6
00216224
9174/0667/05
Vzdìlávací støedisko MU
20.06.2005
17.06.2005
5 330,00 CZK
0,00
za 2.soustøedìní ZOZ-sociální péèe ve dnech 13.-17.6.2005 - p.Pøibylová - OSV
-5 330,00
FAK
205104267
S00JP004QEDB
00216224
9174/0668/05
Vzdìlávací støedisko MU
20.06.2005
17.06.2005
28.06.2005
5 330,00 CZK
0,00
za 2.soustøedìní ZOZ-sociální péèe ve dnech 13.-17.6.2005 - p.Michálková - OSV
-5 330,00
FAK
205104268
S00JP004QE75
47678488
10517754
ABEL-Computer s.r.o.
20.06.2005
30.06.2005
28.06.2005
1 053,20 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 5L (Mgr. Dostál) - ŽO
-1 053,20
FAK
205104269
S00JP004QE80
47678488
10517755
ABEL-Computer s.r.o.
20.06.2005
30.06.2005
28.06.2005
3 717,60 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 1010, 1200-X, 1300 - OSV
-3 717,60
FAK
205104270
S00JP004QE9V
26930111
250100243
ProComputer s.r.o.
20.06.2005
30.06.2005
28.06.2005
713,00 CZK
0,00
toner - OD
-713,00
FAK
205104271
S00JP004QEAQ
40942031
512493
Epos spol.s r.o.
20.06.2005
28.06.2005
01.07.2005
1 387,00 CZK
0,00
kanceláøské potøeby - OD
-1 387,00
FAK
205104272
S00JP004QEBL
40942031
512531
Epos spol.s r.o.
20.06.2005
01.07.2005
28.06.2005
992,00 CZK
0,00
kanceláøské potøeby - OSaÚP
-992,00
FAK
205104273
S00JP004QECG
49969081
050054
F.N.C., s r.o.
20.06.2005
30.06.2005
29.06.2005
10 940,00 CZK
0,00
kanceláøské židle - OSaÚP - poøízení DHM
-10 940,00
FAK
205104274
S00JP004QE4K
63486440
5201304
FILEX, s.r.o.
20.06.2005
04.07.2005
30.06.2005
823,00 CZK
0,00
maso - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-823,00
FAK
205104275
S00JP004QE5F
63486440
5310168
FILEX, s.r.o.
20.06.2005
04.07.2005
30.06.2005
655,00 CZK
0,00
maso - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-655,00
FAK
205104276
S00JP004QE6A
25552783
0000045059
DATAB consult s.r.o.
20.06.2005
28.06.2005
30.06.2005
749,50 CZK
0,00
za softwarové práce - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 -OŠZMaTV
-749,50
FAK
205104277
S00JP004QE2U
13692747
25312771
WASTEX spol.s.r.o.
20.06.2005
20.06.2005
28.06.2005
3 435,00 CZK
0,00
potraviny - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV
-3 435,00
29.06.2005
FAK
205104278
S00JP004QE3P
60193336
0273984537
Èeský Telecom
20.06.2005
30.06.2005
1 953,00 CZK
0,00
za telefony za 5/2005, è.tel. 577219669 - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV
-1 953,00
FAK
205104279
S00JP004QE1Z
49455834
50600553
Laksyma, a.s.
20.06.2005
21.06.2005
30.06.2005
769,00 CZK
0,00
mléko - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV
-769,00
FAK
205104280
S00JP004QDZG
25552783
0000045060
DATAB consult s.r.o.
20.06.2005
28.06.2005
29.06.2005
749,50 CZK
0,00
za softwarové práce - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV
-749,50
FAK
205104281
S00JP004QE04
25581210
5212
Výrobna lahùdek a uzenin
20.06.2005
14.06.2005
28.06.2005
4 756,80 CZK
0,00
potraviny - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV
-4 756,80
FAK
205104282
S00JP004QDYL
72437774
510219
Slezáèek Petr
20.06.2005
14.06.2005
29.06.2005
6 330,00 CZK
0,00
stahovaèka pravá zadní, pravý zadní zámek - Š Octavie, ZLK 60-00 - OKP
inv. è. 4792
-6 330,00
FAK
205104283
S00JP004QDXQ
40430201
8/05
Josef Konèák
21.06.2005
04.07.2005
28.06.2005
6 000,00 CZK
0,00
za opravu vestavìné skøínì-OVS
-6 000,00
FAK
205104284
S00JP004QDN4
60344865
05/06
Polášek Pavel
21.06.2005
12.05.2005
29.06.2005
2 850,00 CZK
0,00
výmìna oleje motoru vè.olej.filtru,demontáž èerpadla-OVS
-2 850,00
FAK
205104285
S00JP004QDWV
45192235
750195588
Nowaco mrazírny,a.s.
21.06.2005
30.06.2005
21.06.2005
912,10 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha,Zlín
-912,10
FAK
205104286
S00JP004QDV0
63486440
5310035
FILEX, s.r.o.
21.06.2005
01.07.2005
30.06.2005
114,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-114,00
FAK
205104287
S00JP004QDU5
63486440
5201159
FILEX, s.r.o.
21.06.2005
01.07.2005
29.06.2005
1 395,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 395,00
FAK
205104288
S00JP004QDTA
63486440
5201284
FILEX, s.r.o.
21.06.2005
04.07.2005
29.06.2005
2 380,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 380,00
FAK
205104289
S00JP004QDSF
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
49455834
50600185
Laksyma, a.s.
21.06.2005
21.06.2005
442,00 CZK
30.06.2005
0,00
-442,00
FAK
205104290
S00JP004QDRK
63486440
5201068
FILEX, s.r.o.
21.06.2005
30.06.2005
24.06.2005
257,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-257,00
FAK
205104291
S00JP004QDQP
63486440
5200959
FILEX, s.r.o.
21.06.2005
29.06.2005
28.06.2005
720,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-720,00
FAK
205104292
S00JP004QDPU
46962107
FO4212782
BHJ GARANT, s.r.o.
21.06.2005
06.07.2005
27.06.2005
729,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-729,00
FAK
205104293
S00JP004QDOZ
13692747
25312981
WASTEX spol.s.r.o.
21.06.2005
23.06.2005
01.07.2005
5 648,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-5 648,00
FAK
205104294
S00JP004QDKJ
26935732
20500328
Novák Leoš,spol.s r.o.
21.06.2005
18.07.2005
24.06.2005
3 525,00 CZK
0,00
pohoštìní-MP, kynologické závody Dobrotice
-3 525,00
FAK
205104295
S00JP004QDJO
49973053
611524033
HP TRONIC Zlín,spol.s r.o
21.06.2005
08.07.2005
15.07.2005
8 972,50 CZK
0,00
televizor Hyundai,Discman,radiomagnetofon,rychlovar.konvice,žehlièka-kynologické závody Dobrotice
-8 972,50
FAZ
205104296
S00JP004QDIT
15268306
4050191473
EuroTel Praha, spol. s r.
21.06.2005
02.07.2005
07.07.2005
799,00 CZK
0,00
úhrada jednorázové záruky, "Eurotel Data Bundle"-MP
-799,00
FAZ
205104297
S00JP004QDHY
15268306
4050192750
EuroTel Praha, spol. s r.
21.06.2005
02.07.2005
30.06.2005
799,00 CZK
0,00
úhrada jednorázové záruky "Eurotel Data Bundle"-MP
-799,00
FAK
205104298
S00JP004QDLE
70883521
7190000916
Univerzita Tomáše Bati
21.06.2005
04.07.2005
30.06.2005
1 885,00 CZK
0,00
za seèení trávy-OMZ
-1 885,00
FAK
205104299
S00JP004QDM9
46347828
306039
Láznì Luhaèovice, a.s.
21.06.2005
30.06.2005
01.07.2005
31 150,00 CZK
0,00
ubytování v hotelu Jurkovièùv dùm v ter.14.6.-15.6.2005, pro 25 osob - Fam trip cestovních kanceláøí -OCR,VaVV
-31 150,00
FAK
205104300
S00JP004QDG3
25307177
051260
PROFIRE s.r.o.
21.06.2005
04.07.2005
01.07.2005
2 047,00 CZK
0,00
2 ks hasicích pøístrojù na chaty Sirákov - FKSP
-2 047,00
FAK
205104301
S00JP004QDF8
25733621
pøipojení k internetu za 5/2005-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín
15073339
Contactel s.r.o.
21.06.2005
01.07.2005
2 975,00 CZK
30.06.2005
0,00
-2 975,00
FAZ
205104302
S00JP004QDED
49970607
4833510022
Jihomoravská plynárenská,
21.06.2005
08.07.2005
29.06.2005
31 300,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III.Q 05, è.o.m.2414155-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín
-31 300,00
FAZ
205104303
S00JP004QDDI
49970607
4834450022
Jihomoravská plynárenská,
21.06.2005
08.07.2005
08.07.2005
100,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III.Q 05, è.o.m.2414249-SVÈ, Kotìrova 4395,Zlín
-100,00
FAK
205104304
S00JP004QDCN
72190141
7/2005
Matìjèek Vladimír
21.06.2005
29.06.2005
08.07.2005
12 600,00 CZK
0,00
kontrola,posouzení a vypracování specifikace 3 úkrytù CO - OVS
-12 600,00
FAK
205104305
S00JP004QDBS
40364020
62663
Libor Kopèil
22.06.2005
23.06.2005
27.06.2005
145,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-145,00
FAK
205104306
S00JP004QDAX
13692747
25312849
WASTEX spol.s.r.o.
22.06.2005
23.06.2005
29.06.2005
2 247,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-2 247,00
FAK
205104307
S00JP004QD92
71007407
300005
Mateøská škola Zlín
22.06.2005
23.06.2005
29.06.2005
10 192,85 CZK
0,00
elektøina,voda-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-10 192,85
FAK
205104308
S00JP004QD87
25321226
251657
Teplo Zlín, a.s.
22.06.2005
27.06.2005
29.06.2005
15 304,80 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-15 304,80
FAK
205104309
S00JP004QD7C
25552783
0000045058
DATAB consult s.r.o.
22.06.2005
28.06.2005
29.06.2005
749,50 CZK
0,00
softwarové práce-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-749,50
FAK
205104310
S00JP004QD6H
60193336
0274012433
Èeský Telecom
22.06.2005
30.06.2005
29.06.2005
1 243,50 CZK
0,00
za telefony za 5/2005, è.tel.577271485-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 243,50
FAK
205104311
S00JP004QD5M
60193336
0273985139
Èeský Telecom
22.06.2005
30.06.2005
30.06.2005
1 589,00 CZK
0,00
za telefony za 5/2005, è.tel.577439554-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 589,00
FAK
205104312
S00JP004QD4R
49455834
50600552
Laksyma, a.s.
22.06.2005
21.06.2005
30.06.2005
136,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-136,00
FAK
205104313
S00JP004QD3W
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
49455834
50502004
Laksyma, a.s.
22.06.2005
09.06.2005
272,00 CZK
29.06.2005
0,00
-272,00
FAK
205104314
S00JP004QD21
46579729
80000420
CARNEX spol. s r.o.
22.06.2005
20.06.2005
29.06.2005
657,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-657,00
FAK
205104315
S00JP004QD16
41587855
53400580
Danuše Hradilová-HP TRONI
22.06.2005
17.06.2005
29.06.2005
770,00 CZK
0,00
za ubytování a stravování pro p.Hamšíkovou v ter.16.6.-17.6.2005-OŠZMaTV
-770,00
FAK
205104316
S00JP004QCZN
41587855
53400573
Danuše Hradilová-HP TRONI
22.06.2005
17.06.2005
28.06.2005
770,00 CZK
0,00
ubytování a stravování pro p.Páníkovou v ter.16.6.-17.6.2005-OŠZMaTV
-770,00
FAK
205104317
S00JP004QCYS
25500082
850011
STAVTRADE 97 ZLÍN,s.r.o.
22.06.2005
05.07.2005
27.06.2005
47 600,00 CZK
0,00
inženýrská èinnost-OD
-47 600,00
FAK
205104318
S00JP004QCXX
60730153
5700797
Dopravní spoleènost Zlín-
22.06.2005
07.07.2005
01.07.2005
1 904,00 CZK
0,00
instalace a výlep letákù na bìh Terryho Foxe pro - OCR,VaVV
-1 904,00
FAK
205104319
S00JP004QCW2
61721867
05059
Miroslava Krumpolcová
22.06.2005
27.06.2005
07.07.2005
2 975,00 CZK
0,00
realizace tiskové konference, dne 16.6.2005, pøidìlení certifikátu Hvìzdì, nezisk. org. v obøadní síni -OCR,VaVV
-2 975,00
FAK
205104320
S00JP004QCV7
16301099
200509
Køenek Petr
22.06.2005
02.07.2005
01.07.2005
8 000,00 CZK
0,00
restaurace, obèerstvení - obìd pro 32 osob - dne 15.06.2005, Fam trip cestovních kanceláøí OCR,VaVV
-8 000,00
FAK
205104321
S00JP004QCUC
49435493
500682
PRO CASH s.r.o.
22.06.2005
05.07.2005
01.07.2005
6 349,00 CZK
0,00
papír,HP INK. DJ barvy do plotru -OCR,VaVV
-6 349,00
FAK
205104322
S00JP004QCTH
47678488
10517193
ABEL-Computer s.r.o.
22.06.2005
27.06.2005
11.07.2005
1 035,30 CZK
0,00
renovace toneru - OSM - D. Dopitová
-1 035,30
FAK
205104323
S00JP004QCSM
60730153
5700801
Dopravní spoleènost Zlín-
22.06.2005
07.07.2005
27.06.2005
518,00 CZK
0,00
instalace letákù, veøejná beseda JS II - 20.6.05
OKP
obj.è. OKP-10/3/2005
-518,00
FAK
205104324
S00JP004QCRR
26450691
1414016323
MAKRO Cash & Carry ÈR, s.
22.06.2005
14.06.2005
07.07.2005
1 459,00 CZK
0,00
SP - smetana do kávy,espresso,zrnková káva,bohemia sekt demi-OKP
pro jednání v SP
-1 459,00
27.06.2005
FAK
205104325
S00JP004QCQW
18757812
251285
ZEROZ, spol. s r.o.
22.06.2005
05.07.2005
47 709,00 CZK
0,00
blahopøání,obálka-OKP
pøedáváno u pøíležitosti narozenin v rámci projektu jubilanti
-47 709,00
FAZ
205104326
S00JP004QCP1
25690272
1025006258
EURONEWS,a.s.
22.06.2005
20.06.2005
01.07.2005
1 365,00 CZK
0,00
SN I - záloha na pøedpl."Ekonomický týdeník EURO"-OKP
pan Janeèka
-1 365,00
FAK
205104327
S00JP004QCO6
45274924
1010521114
Stavby silnic a železnic,
22.06.2005
01.07.2005
28.06.2005
1 862 310,80 CZK
0,00
staveb.práce "Kudlov-chodníky"-ORIA
-1 862 310,80
FAK
205104328
S00JP004QCNB
48449164
705
Tobolák Pavel
22.06.2005
30.06.2005
30.06.2005
294 942,00 CZK
0,00
rekonstrukce høištì pro fotbal v Jaroslavicích-ORIA
-294 942,00
FAK
205104329
S00JP004QCMG
18157386
152005
Pavel Mudøík, ing. arch.
22.06.2005
29.06.2005
30.06.2005
309 400,00 CZK
0,00
projektové práce na akci "Podnikatelské inovaèní centrum ve Zlínì"-ORIA
-309 400,00
FAK
205104330
S00JP004QCLL
15213862
5/253
Holotik Richard
22.06.2005
18.07.2005
30.06.2005
15 300,50 CZK
0,00
písek-OMZ
-15 300,50
FAK
205104331
S00JP004QCKQ
15213862
5/254
Holotik Richard
22.06.2005
18.07.2005
18.07.2005
1 713,50 CZK
0,00
žlutý písek-OMZ
-1 713,50
FAK
205104332
S00JP004QCJV
25515195
44542/2005
STAVOSVIT TRANS s.r.o.
22.06.2005
21.07.2005
18.07.2005
1 353,50 CZK
0,00
práce staveb.strojem-OMZ
-1 353,50
FAK
205104333
S00JP004QCI0
45672466
12
Oldøich Škrabana
22.06.2005
27.06.2005
19.07.2005
23 360,00 CZK
0,00
za rekonstrukci oplocení na høišti Podlesí-OMZ
-23 360,00
FAK
205104334
S00JP004QCH5
40423794
200521
ŠICO Josef Ing.
22.06.2005
20.07.2005
07.07.2005
6 188,00 CZK
0,00
vypracování projekt.dokumentace-OMZ - Høištì pro míèové hry Malenovice, tø. Svobody
-6 188,00
FAK
205104335
S00JP004QCGA
47678488
10517726
ABEL-Computer s.r.o.
22.06.2005
30.06.2005
19.07.2005
1 059,10 CZK
0,00
renovace toneru-EO
-1 059,10
FAK
205104336
S00JP004QCFF
26078201
6100068063
za el.energii za 3.3.-1.6.2005, è.o.m.3100126806 Gahurova,Zlín-MP
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
01.07.2005
190,00 CZK
28.06.2005
0,00
-190,00
FAK
205104337
S00JP004QCEK
26078201
6100046136
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
01.07.2005
01.07.2005
896,00 CZK
0,00
za el.energii za 5.3.-11.6.2005, è.o.m.3100110423,Dìtská 4633,Zlín-OMZ
-896,00
FAZ
205104338
S00JP004QCDP
26078201
6100046136
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
08.07.2005
01.07.2005
640,00 CZK
0,00
záloha na energii za 7/2005, è.o.m.3100110423-OMZ
-640,00
FAK
205104339
S00JP004QCCU
26078201
6100046144
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
01.07.2005
08.07.2005
2 218,00 CZK
0,00
za el.energii za 5.3.-11.6.2005, è.o.m.3100110432-OMZ
-2 218,00
FAZ
205104340
S00JP004QCBZ
26078201
6100046144
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
08.07.2005
01.07.2005
1 840,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2005, è.o.m.3100110432-OMZ
-1 840,00
VYD
205104341
S00JP004QCA4
26078201
6100069433
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
01.07.2005
08.07.2005
3 929,00 CZK
0,00
za el.energii za 3.3.-14.6.2005, è.o.m.3100127832-Nám.Míru-OMZ
-2 339,00
VYD
205104342
S00JP004QC99
26078201
6100069894
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
01.07.2005
07.07.2005
6 321,00 CZK
0,00
za el.energii za 3.3.-31.5.2005, è.o.m.3100128119-Mlýnská 845,Zlín-OSV
-2 411,00
FAZ
205104343
S00JP004QC8E
26078201
6100069894
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
15.07.2005
01.07.2005
6 530,00 CZK
0,00
záloha na energii za 7/2005, è.o.m.3100128119-Mlýnská Zlín-OSV
-6 530,00
FAK
205104344
S00JP004QC7J
26078201
6100041417
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
01.07.2005
15.07.2005
16 471,00 CZK
0,00
za el.energii za 3.3.-8.6.2005, è.o.m.3100101087 Paseky-OSV
-16 471,00
FAZ
205104345
S00JP004QC6O
26078201
6100041417
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
08.07.2005
01.07.2005
14 290,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/05, è.o.m.3100101087 Paseky-OSV
-14 290,00
FAK
205104346
S00JP004QC5T
26078201
6100046351
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
01.07.2005
08.07.2005
1 346,00 CZK
0,00
za el.energii za 5.3.-9.6.2005, è.o.m.3100110991 Okružní-OSV
-1 346,00
FAZ
205104347
S00JP004QC4Y
26078201
6100046351
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
08.07.2005
01.07.2005
1 160,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2005, è.o.m.6100046351,Okružní 4699,Zlín-OSV
-1 160,00
FAK
205104348
S00JP004QC33
26078201
6100052008
za el.energii za 8.3.-2.6.2005, è.o.m.3100117652-Salaš 60 - OVS
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
01.07.2005
5 622,00 CZK
08.07.2005
0,00
-5 622,00
FAZ
205104349
S00JP004QC28
26078201
6100052008
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
08.07.2005
01.07.2005
2 570,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2005, è.o.m.3100117652,Salaš 60-OVS
-2 570,00
FAK
205104350
S00JP004QC1D
26078201
6100051995
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
01.07.2005
08.07.2005
7 035,00 CZK
0,00
za el.energii za 8.3.-2.6.2005, è.o.m.3100117649-Salaš 53,Zlín
-7 035,00
FAZ
205104351
S00JP004QC0I
26078201
6100051995
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
08.07.2005
01.07.2005
7 360,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2005, è.o.m.3100117649, HZ Salaš 53 - PO
-7 360,00
FAK
205104352
S00JP004QBZU
26078201
6100051977
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
01.07.2005
08.07.2005
5 304,00 CZK
0,00
za el.energii za 8.3.-2.6.2005, è.o.m.3100117644-Salaš,Zlín-OŠZmaTV
-5 304,00
FAZ
205104353
S00JP004QBYZ
26078201
6100051977
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
08.07.2005
01.07.2005
5 550,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2005, è.o.m.3100117644-Salaš,Zlín-OŠZMaTV
-5 550,00
FAK
205104354
S00JP004QBX4
26078201
6100041594
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
01.07.2005
08.07.2005
7 013,00 CZK
0,00
za el.energii za 3.3.-8.6.2005, è.o.m.3100101288-Podøevnická 405,Zlín-OVS
-7 013,00
FAZ
205104355
S00JP004QBW9
26078201
6100041594
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
08.07.2005
01.07.2005
6 080,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2005, è.o.m.3100101288-Podøevnická 405,Zlín-OVS
-6 080,00
FAK
205104356
S00JP004QBTO
26078201
6100041510
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
01.07.2005
08.07.2005
5 048,00 CZK
0,00
za el.energii za 3.3.-6.6.05, è.o.m.3100101201, 4.kvìtna 68, Zlín-OVS
-5 048,00
FAZ
205104357
S00JP004QBST
26078201
6100041510
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
08.07.2005
01.07.2005
4 580,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2005, è.o.m.3100101201,4.kvìtna 68,Zlín-OVS
-4 580,00
FAK
205104358
S00JP004QBRY
26078201
6100041088
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
01.07.2005
08.07.2005
1 503,00 CZK
0,00
za el.energii za 3.3.-8.6.2005, è.o.m.3100100550-Kleèùvka 16,Zlín-OVS
-1 503,00
FAZ
205104359
S00JP004QBQ3
26078201
6100041088
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
08.07.2005
01.07.2005
1 300,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2005, è.o.m.3100100550-OVS
-1 300,00
FAK
205104360
S00JP004QBP8
26078201
6100041542
za el.energii za 3.3.-8.6.2005, è.o.m.3100101240 Paseky 264,Zlín-OVS
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
01.07.2005
5 360,00 CZK
08.07.2005
0,00
-5 360,00
FAZ
205104361
S00JP004QBOD
26078201
6100041542
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
08.07.2005
01.07.2005
3 230,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2005, è.o.m.3100101240-OVS
-3 230,00
VYD
205104362
S00JP004QBNI
49970194
6100071259
Jihomoravská energetika
22.06.2005
01.07.2005
08.07.2005
648,00 CZK
0,00
za el.energii za 3.3.-8.6.2005, è.o.m.3100129165-Kleèùvka,Zlín-OVS
-498,00
FAZ
205104363
S00JP004QBMN
26078201
6100071259
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
15.07.2005
01.07.2005
190,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2005, è.o.m.3100129165, Kleèùvka,Zlín-OVS
-190,00
FAK
205104364
S00JP004QBLS
26078201
6100048946
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
01.07.2005
15.07.2005
235 754,00 CZK
0,00
za el.energii za 3.3.-14.6.2005, è.o.m.3100115292-Nám.Míru 12-OVS
-235 754,00
FAZ
205104365
S00JP004QBKX
26078201
6100048946
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
08.07.2005
01.07.2005
178 910,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2005, è.o.m.3100115292 Nám.Míru 12,Zlín-OVS
-178 910,00
FAK
205104366
S00JP004QBJ2
26078201
6100062470
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
01.07.2005
08.07.2005
18 460,00 CZK
0,00
za el.energii za 4.3.-14.6.2005, è.o.m.3100123682 Nám.Míru 464,Zlín-OVS
-18 460,00
FAZ
205104367
S00JP004QBI7
26078201
6100062470
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
08.07.2005
01.07.2005
14 150,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2005, è.o.m.3100123682-OVS
-14 150,00
VYD
205104368
S00JP004QBHC
26078201
6100049281
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
04.07.2005
08.07.2005
829,00 CZK
0,00
za el.energii za 3.3.-15.6.2005, è.o.m.3100115429 Sadová,Zlín-OVS
-219,00
FAZ
205104369
S00JP004QBGH
26078201
6100049281
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
08.07.2005
04.07.2005
640,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2005, è.o.m.3100115429- Sadová 3895,3950, Masarykova 1014 - CO
-640,00
FAZ
205104370
S00JP004QBUJ
26078201
6100072451
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
15.07.2005
08.07.2005
2 400,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2005, è.o.m.3100130952-Alternativa - odbor kultury
-2 400,00
VYP
205104371
S00JP004QBVE
26078201
6100072451
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
04.07.2005
15.07.2005
7 426,00 CZK
0,00
za el.energii za 1.3.-2.6.2005, è.o.m.3100130952-Osvoboditelù 3778,Zlín-odbor kultury
4 954,00
FAK
205104372
S00JP004QBFM
26078201
6100081131
za el.energii za 3.1.-30.4.2005, è.o.m.3100120747-Kleèùvka-OŠZMaTV
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
01.07.2005
1 631,00 CZK
04.07.2005
0,00
-1 631,00
VYP
205104373
S00JP004QBER
26078201
6100066036
E.ON Energie, a.s.
22.06.2005
04.07.2005
11.07.2005
435,00 CZK
0,00
za el.energii za 6.3.-9.6.2005, è.o.m.3100125820-MP /Moravská 4781/
105,00
FAK
205104374
S00JP004QBC1
26277034
51113
Úklidové služby Køemének
23.06.2005
16.08.2005
12.07.2005
6 243,00 CZK
0,00
úklidové služby za 6/2005,Jídelna,Podhoøí 516-Zlín-OSV
-6 243,00
FAK
205104375
S00JP004QBDW
26277034
51112
Úklidové služby Køemének
23.06.2005
16.08.2005
15.08.2005
6 125,00 CZK
0,00
za úklidové služby za 6/2005, Dùm seniorù Podhoøí 516-OSV
-6 125,00
FAK
205104376
S00JP004QBB6
17009031
162005
Lábus Ladislav
23.06.2005
30.06.2005
15.08.2005
26 156,20 CZK
0,00
odborná pomoc pøi vyhodnocování soutìž.návrhù na urbanisticko-architektonickou soutìž Zlín-centrum-ÚHA
-26 156,20
VYZ
205104377
S00JP004QAVL
30.06.2005
25753789
FV05204
Cepona s.r.o.
23.06.2005
01.07.2005
800,00 CZK
0,00
48113484
683050002
Cestovní kanceláø RUEFA s
23.06.2005
28.06.2005
10 000,00 CZK
0,00
vyúèt.pøedpl. "Prague Club Magazine"-OKP
zálohová fa è. 205104012
FAZ
205104378
S00JP004QBAB
záloha za zájezd do Dubaie v ter.16.-21.9.2005 - cestující: /Tomáš Úlehla,Martin Janeèka,Petra Doèkalová/-OKP
-10 000,00
FAK
205104379
S00JP004QB9G
00012190
2502100655
MITAS, a.s.
23.06.2005
07.07.2005
29.06.2005
1 033,00 CZK
0,00
refundace mzdy p.Køíž, ZMZ dne 19.5.2005-OKP
jednání ZMZ
-1 033,00
FAK
205104380
S00JP004QB8L
64949681
0136980605
T-Mobile Czech Republic a
23.06.2005
24.06.2005
01.07.2005
709,00 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2005, è.tel.604220250-p.Venený-OKP
-709,00
FAK
205104381
S00JP004QB7Q
12217581
55/2005
Richard Pokorný-AUTODÍLY
23.06.2005
04.07.2005
28.06.2005
3 570,00 CZK
0,00
za odklizení vraku motor.vozidla-OŽPaZ
-3 570,00
FAK
205104382
S00JP004QB6V
15527379
205033
ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o.
23.06.2005
16.07.2005
01.07.2005
9 482,20 CZK
0,00
seèení trávníku-OMZ
-9 482,20
FAK
205104383
S00JP004QB50
46962107
F04212782
BHJ GARANT, s.r.o.
23.06.2005
30.06.2005
15.07.2005
729,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-729,00
FAK
205104384
S00JP004QB45
46962107
F04211754
BHJ GARANT, s.r.o.
23.06.2005
08.07.2005
1 887,00 CZK
30.06.2005
0,00
potraviny - Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 887,00
FAK
205104385
S00JP004QB3A
26310767
2005/046
ADDEX-PS Zlín, s.r.o.
23.06.2005
06.07.2005
07.07.2005
833,00 CZK
0,00
døevìné tyèky k vlajeèkám pro prodej v MITS 100 ks -OCR,VaVV
-833,00
FAK
205104386
S00JP004QB2F
49971361
205101858
RUDOLF JELÍNEK a.s.
23.06.2005
20.07.2005
01.07.2005
1 250,00 CZK
0,00
PIJACKY VOLNE, 25 ks lahvièek - degustace, exkurze-vstupné 25 x fam trip cestovních kanceláøí -OCR,VaVV
-1 250,00
FAK
205104387
S00JP004QB1K
25318187
509263
Wimers Zlín v.o.s.
23.06.2005
11.07.2005
18.07.2005
3 021,50 CZK
0,00
toner HP-OŠZMaTV
-3 021,50
FAK
205104388
S00JP004QB0P
10575031
2005/121
Ondøej Rudecký - HUGO
23.06.2005
28.06.2005
11.07.2005
1 383,50 CZK
0,00
za opravu el.instalace v uèebnì-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 383,50
FAK
205104389
S00JP004QAZ1
41587855
53400579
Danuše Hradilová-HP TRONI
23.06.2005
17.06.2005
11.07.2005
770,00 CZK
0,00
za ubytování a stravování pro p.Jakubíèkovou v ter.16.6.-17.6.2005-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-770,00
FAK
205104390
S00JP004QAY6
18067620
54544
Duòa Šimáèková
23.06.2005
29.06.2005
28.06.2005
220,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-220,00
FAK
205104391
S00JP004QAXB
25581210
42507931
Výrobna lahùdek a uzenin
23.06.2005
06.07.2005
11.07.2005
803,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-803,00
FAK
205104392
S00JP004QAWG
25581210
32524139
Výrobna lahùdek a uzenin
23.06.2005
27.06.2005
11.07.2005
130,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-130,00
FAK
205104393
S00JP004QAUQ
13692747
25200513
WASTEX spol.s.r.o.
23.06.2005
03.07.2005
11.07.2005
16 666,00 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-16 666,00
FAK
205104394
S00JP004QAPF
60709901
25003141
CS 21 ZLÍN, s.r.o.
23.06.2005
07.07.2005
01.07.2005
2 050,00 CZK
0,00
toner do kopírky , cartridge do tiskárny-OVS
-2 050,00
FAK
205104395
S00JP004QAQA
26078201
6100070224
E.ON Energie, a.s.
23.06.2005
01.07.2005
07.07.2005
190,00 CZK
0,00
za el.energii za 3.3.-1.6.2005, è.o.m.3100128258-Školní 203,Zlín-MP
-190,00
FAK
205104396
S00JP004QAR5
41576926
20229
Jan Kabourek
23.06.2005
29.06.2005
3 869,90 CZK
01.07.2005
0,00
sada pohárù se štítky, kynologické závody
-3 869,90
FAK
205104397
S00JP004QAS0
45459771
129/2005
Voborník Petr
23.06.2005
25.06.2005
28.06.2005
7 259,00 CZK
0,00
za montáž a opravu vertikálních žaluzií-MP, budova Santražiny
-7 259,00
FAK
205104398
S00JP004QATV
60725877
2005990361
PORS plus, s.r.o.
23.06.2005
28.06.2005
28.06.2005
1 575,00 CZK
0,00
zpracování výsledkù kynologic.závodù-MP
-1 575,00
FAK
205104399
S00JP004QAOK
40990141
2005210048
Metela Jiøí
23.06.2005
27.06.2005
28.06.2005
4 000,00 CZK
0,00
kanceláøské potøeby-OŽPaZ
-4 000,00
FAK
205104400
S00JP004QANP
63486440
5201394
FILEX, s.r.o.
24.06.2005
05.07.2005
27.06.2005
693,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-693,00
FAK
205104401
S00JP004QALZ
12712400
0507896
Irena Chlachulová-ARTIK
24.06.2005
05.07.2005
01.07.2005
2 475,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 475,00
FAK
205104402
S00JP004QAMU
46287736
25710435
Šenkeøík Ivo - Domoz
24.06.2005
24.06.2005
01.07.2005
4 377,50 CZK
0,00
èisticí prostøedky-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-4 377,50
FAK
205104403
S00JP004QA0W
25546872
Z509
Kocourek s. r. o.
24.06.2005
23.06.2005
04.07.2005
665,00 CZK
0,00
dekoraèní látka-OSV
-665,00
FAK
205104404
S00JP004QA1R
48117820
1052011325
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
24.06.2005
22.07.2005
04.07.2005
1 570,80 CZK
0,00
oprava barevné kopírky Aficio 1224C Ricoh, kanceláø p. Chudìjové, - OCR,VaVV
-1 570,80
FAK
205104405
S00JP004QA2M
26913453
52000110
Správa a údržba silnic Zl
24.06.2005
06.07.2005
19.07.2005
80 049,00 CZK
0,00
za opravu svodidel-OMZ
-80 049,00
FAK
205104406
S00JP004QA3H
67555403
05033
Batùšek Jiøí
24.06.2005
03.07.2005
07.07.2005
2 418,00 CZK
0,00
kvìtiny k výsadbì-OMZ
-2 418,00
FAK
205104407
S00JP004QA4C
26218640
25018
STAVOMONT F+F s.r.o.
24.06.2005
22.07.2005
07.07.2005
30 515,20 CZK
0,00
oprava oplocení dìts.høištì-OMZ
-30 515,20
FAK
205104408
S00JP004QA57
42340802
510049
KKS, spol. s r.o.
24.06.2005
31.08.2005
664 904,20 CZK
19.07.2005
0,00
staveb.práce-"Regenerace panel.sídlištì JS"-OMZ
-664 904,20
FAK
205104409
S00JP004QA62
12745961
061
Pavel Laciga-DUETO
24.06.2005
06.07.2005
29.09.2005
13 923,00 CZK
0,00
zemní práce-rekonstrukce pøístupových cest-OMZ
-13 923,00
FAK
205104410
S00JP004QA7X
27076288
250871
ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
24.06.2005
07.07.2005
07.07.2005
4 791,00 CZK
0,00
napojení pøíp.pro KCK Cyklosp-ORIA
-4 791,00
FAK
205104411
S00JP004QA8S
25538403
2501177
INFOSERVIS CZ, a.s.
24.06.2005
07.07.2005
01.07.2005
21 758,90 CZK
0,00
jednoduchý p.p.d.-propis-EO
-21 758,90
FAK
205104412
S00JP004QA9N
49455834
50601266
Laksyma, a.s.
24.06.2005
29.06.2005
07.07.2005
2 526,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-2 526,00
FAK
205104413
S00JP004QAAI
46967851
421504985
PENAM spol. s r.o.
24.06.2005
01.07.2005
11.07.2005
392,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-392,00
FAZ
205104414
S00JP004QABD
26078201
6100046633
E.ON Energie, a.s.
24.06.2005
08.07.2005
11.07.2005
18 290,00 CZK
0,00
záloha na energii za 7/2005, è.o.m.3100111595 Budovatels.4820,Zlín
-18 290,00
FAK
205104415
S00JP004QAC8
26078201
6100046633
E.ON Energie, a.s.
24.06.2005
01.07.2005
08.07.2005
23 239,00 CZK
0,00
za el.energii za 9.3.-15.6.2005, è.o.m.3100111595-Budovatels.4820,Zlín
-23 239,00
FAK
205104416
S00JP004QAD3
26524562
200210002
Spektrum
24.06.2005
16.06.2005
01.07.2005
49 840,38 CZK
0,00
pøef.nákl.na akci "Bambiriáda 2005"-OŠZMaTV
-49 840,38
FAK
205104417
S00JP004QAEY
60711485
2005009
CENY+ODHADY ZLÍN, s.r.o.
24.06.2005
26.06.2005
11.07.2005
25 000,00 CZK
0,00
znalecký posudek-OŠZMaTV
-25 000,00
FAK
205104418
S00JP004QAFT
11522356
2005016
Kováø Vladislav
24.06.2005
24.06.2005
04.08.2005
34 902,50 CZK
0,00
za staveb.práce-OŠZMaTV
-34 902,50
FAK
205104419
S00JP004QAGO
41587855
653400404
Danuše Hradilová-HP TRONI
24.06.2005
07.07.2005
11.07.2005
10 810,00 CZK
0,00
za poskytnuté služby v ter.16.6-17.6.2005-OŠZmaTV
-10 810,00
FAK
205104420
S00JP004QAHJ
70267651
31
Mgr.Iva Kusbachová
24.06.2005
02.07.2005
2 490,00 CZK
11.07.2005
0,00
za pobyt na dìts.letním táboøe 6.-13.8.2005, dítì: René Valerián-FKSP
-2 490,00
FAK
205104421
S00JP004QAIE
44118180
2505
Astra Dùm dìtí a mládeže
24.06.2005
02.07.2005
01.07.2005
2 050,00 CZK
0,00
za letní dìts.tábor v ter.25.7.-31.7.2005, Soláò, dítì" Nikol Mravcová-FKSP
-2 050,00
FAK
205104422
S00JP004QAK4
46982973
20050020
KLIMATECHNIKA v.o.s.
24.06.2005
04.07.2005
30.06.2005
130 784,00 CZK
0,00
dodávka a montáž multi-split systému a fan-coil jednotky-OVS
-130 784,00
FAK
205104423
S00JP004QAJ9
48410021
1506292
Zd.Holomy,Tesla VM
24.06.2005
07.07.2005
01.07.2005
33 160,50 CZK
0,00
technické zhodnocení Skoda FABIA-odd.kriz.øízení a obrany, inv,è. 6766, výstažné zaøízení
-33 160,50
FAK
205104424
S00JP004Q9Z8
10573321
0506145
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
24.06.2005
08.07.2005
07.07.2005
9 734,20 CZK
0,00
odstranìní závady na syst.EPS-OVS
-9 734,20
FAK
205104425
S00JP004Q9YD
10573321
0506146
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
24.06.2005
30.06.2005
07.07.2005
8 000,00 CZK
0,00
odstranìní závad na syst.EPS-OVS
-8 000,00
FAK
205104426
S00JP004Q9XI
25081152
00003524
ROSANA, spol. s r.o.
24.06.2005
06.07.2005
28.06.2005
240,00 CZK
0,00
pramenitá voda-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín
-240,00
FAK
205104427
S00JP004Q9WN
00010341
5744000076
ETA a.s.
27.06.2005
07.07.2005
11.07.2005
5 730,00 CZK
0,00
vysavaè PROXIMO, filtry - chata Sirákov, FKSP
-5 730,00
FAK
205104428
S00JP004Q9VS
64850587
3905
Jan Papež, ing.KOORDINACE
27.06.2005
24.07.2005
29.06.2005
23 800,00 CZK
0,00
za provedení fotoletu nad obcemi ohroženými povodnìmi na území ORP Zlín, dne 22.6.2005-OŽPaZ
-23 800,00
FAK
205104429
S00JP004Q9NW
46345191
07405
STaDO s.r.o.
27.06.2005
07.07.2005
19.07.2005
25 556,50 CZK
0,00
za vyklizení místností po zateèení v bud.radnice MMZ è.12-OVS
-25 556,50
FAK
205104430
S00JP004Q9M1
46345191
07305
STaDO s.r.o.
27.06.2005
07.07.2005
01.07.2005
13 803,90 CZK
0,00
oprava omítek v prùjezdu-OVS
-13 803,90
FAK
205104431
S00JP004Q9S7
62182986
382005
AVZO TSÈ ÈR Zlín
27.06.2005
15.07.2005
01.07.2005
17 070,00 CZK
0,00
pøeprava osob na Pálavu ve dnech 10.-12.6.2005, autotusem Karosa Zl 84-84 s cyklovlekem-FKSP
-17 070,00
FAK
205104432
S00JP004Q9KB
25565656
2421058
MADELORD, s.r.o.
27.06.2005
06.07.2005
2 305,00 CZK
13.07.2005
0,00
pracovní obìd v primátorském salonku, dne 22.6.2005, Zámek Zlín-MP
-2 305,00
FAK
205104433
S00JP004Q9L6
46990844
530321
UNIONPNEU, spol. s r.o.
27.06.2005
23.07.2005
01.07.2005
1 300,00 CZK
0,00
servisní prohlídka vozidla-MP, inv. è. 6226
-1 300,00
FAK
205104434
S00JP004Q9UX
25588303
2500219
MDP GEO, s.r.o.
27.06.2005
21.07.2005
19.07.2005
18 688,47 CZK
0,00
digitální pasport zelenì mìsta Zlína-OIS
-18 688,47
FAK
205104435
S00JP004Q9PM
25552783
45062
DATAB consult s.r.o.
27.06.2005
08.07.2005
19.07.2005
5 807,00 CZK
0,00
softwarové práce-OIS
-5 807,00
FAK
205104436
S00JP004Q9T2
26259575
1050059
ELKOMA-CZ,s.r.o.
27.06.2005
04.07.2005
07.07.2005
690,00 CZK
0,00
varná konvice Blanka B777 BRAVO, kanceláø.è.12,Vacková Rachunková-EO
-690,00
FAK
205104437
S00JP004Q9RC
46994173
150439
HCM Autoservis s.r.o.
27.06.2005
06.07.2005
07.07.2005
8 831,00 CZK
0,00
oprava brzd vozu Multicar ZLA 03-75-OMZ
-8 831,00
FAK
205104438
S00JP004Q9QH
26227061
2050656
BCServis CZ s.r.o.
27.06.2005
04.07.2005
07.07.2005
2 496,00 CZK
0,00
dodávka náhradních dilù /mazadla,oleje atd./-OMZ
-2 496,00
FAK
205104439
S00JP004Q9OR
25596861
139/05
BOWA, s.r.o.
27.06.2005
08.07.2005
13.07.2005
27 150,00 CZK
0,00
obálka s dodejkou-tabelaèní 15000 ks-OSaÚP
-27 150,00
FAK
205104440
S00JP004Q9JG
12436828
200535
Vincent Ivo
27.06.2005
04.07.2005
11.07.2005
22 513,00 CZK
0,00
za hotovení døevotøískové podlahy-OVS
-22 513,00
FAK
205104441
S00JP004Q9IL
25399268
501817
TAXUS International s.r.o
27.06.2005
16.07.2005
30.06.2005
6 090,00 CZK
0,00
za speciální angliètinu TAXUS Learning-MP
-6 090,00
FAK
205104442
S00JP004Q9HQ
25319256
2005233
KAROP, s.r.o.
27.06.2005
08.07.2005
13.07.2005
9 548,50 CZK
0,00
oprava vozidla ZLI 38-81-MP, inv. è. 4202
-9 548,50
FAK
205104443
S00JP004Q9GV
25319256
2005232
KAROP, s.r.o.
27.06.2005
08.07.2005
01.07.2005
17 834,50 CZK
0,00
za opravu vozidla ZLK 23-42-MP, inv. è. 6288
-17 834,50
FAK
205104444
S00JP004Q9F0
25319256
2005231
KAROP, s.r.o.
27.06.2005
08.07.2005
4 188,00 CZK
01.07.2005
0,00
za opravu vozidla ZLK 23-41-MP,. inv. è. 6226
-4 188,00
FAK
205104445
S00JP004Q9E5
25319256
2005230
KAROP, s.r.o.
27.06.2005
08.07.2005
07.07.2005
3 993,00 CZK
0,00
za opravu vozidla ZLL 15-13-MP, inv. è. 6515
-3 993,00
FAK
205104446
S00JP004Q9DA
13692747
25313620
WASTEX spol.s.r.o.
28.06.2005
01.07.2005
07.07.2005
3 474,00 CZK
0,00
potraviny-jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-3 474,00
FAK
205104447
S00JP004Q9CF
49455834
50600903
Laksyma, a.s.
28.06.2005
29.06.2005
04.07.2005
786,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-786,00
FAK
205104448
S00JP004Q9BK
63486440
5310497
FILEX, s.r.o.
28.06.2005
08.07.2005
04.07.2005
482,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-482,00
FAK
205104449
S00JP004Q9AP
63486440
5201547
FILEX, s.r.o.
28.06.2005
07.07.2005
04.07.2005
833,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-833,00
FAK
205104450
S00JP004Q99U
63486440
5201466
FILEX, s.r.o.
28.06.2005
06.07.2005
04.07.2005
1 169,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 169,00
FAK
205104451
S00JP004Q98Z
46967851
421505026
PENAM spol. s r.o.
28.06.2005
01.07.2005
04.07.2005
415,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-415,00
FAK
205104452
S00JP004Q974
63486440
5310324
FILEX, s.r.o.
28.06.2005
06.07.2005
04.07.2005
180,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-180,00
FAK
205104453
S00JP004Q969
25900951
VF50100580
Tempovit spol. s r.o.
28.06.2005
07.07.2005
04.07.2005
4 745,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-4 745,00
FAK
205104454
S00JP004Q8WU
25379666
FVP5260
Mail Optys, a.s.
28.06.2005
03.07.2005
04.07.2005
565,00 CZK
0,00
poštovní poukázky A s laserovým potiskem-OD
-565,00
FAK
205104455
S00JP004Q95E
12741990
07/2005
Alan Kuèera - ALKA-RADIOS
28.06.2005
08.07.2005
01.07.2005
1 868,00 CZK
0,00
tlaková dóza,servisní práce-OVS
-1 868,00
FAZ
205104456
S00JP004Q94J
49970607
0332490022
Jihomoravská plynárenská,
28.06.2005
08.07.2005
3 700,00 CZK
07.07.2005
0,00
záloha na zemní plyn za III.Q 05, è.o.m.3018439 Kleèùvka 16-OVS
-3 700,00
FAZ
205104457
S00JP004Q93O
49970607
4914370022
Jihomoravská plynárenská,
28.06.2005
08.07.2005
08.07.2005
88 300,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III.Q 05, è.o.m.2424637,T.Bati 44,Zlín-OVS
-88 300,00
FAZ
205104458
S00JP004Q92T
49970607
4856890022
Jihomoravská plynárenská,
28.06.2005
08.07.2005
08.07.2005
29 700,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III.Q 05, è.o.m.2417398,2444811,2444811,2445409 HZ Kostelec,Prštné,Malenovice-OVS
-29 700,00
FAZ
205104459
S00JP004Q91Y
49970607
0747990022
Jihomoravská plynárenská,
28.06.2005
08.07.2005
08.07.2005
15 100,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III.Q 05, è.o.m.2457031-Divadelní 1333,Zlín-OVS
-15 100,00
FAZ
205104460
S00JP004Q903
49970607
0213900022
Jihomoravská plynárenská,
28.06.2005
08.07.2005
08.07.2005
16 000,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III.Q 05, è.o.m.3010275-Kostelec 133,Zlín-OVS
-16 000,00
FAZ
205104461
S00JP004Q8ZF
49970607
0227130022
Jihomoravská plynárenská,
28.06.2005
08.07.2005
08.07.2005
16 700,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III.Q 05, è.o.m.3011038-Želechovice 68,Zlín-OVS
-16 700,00
FAZ
205104462
S00JP004Q8YK
49970607
0002350022
Jihomoravská plynárenská,
28.06.2005
08.07.2005
08.07.2005
8 500,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III.Q 05, è.o.m.2989763-Velíková 53-OVS
-8 500,00
FAZ
205104463
S00JP004Q8XP
49970607
0002060022
Jihomoravská plynárenská,
28.06.2005
08.07.2005
08.07.2005
64 900,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III.Q 05, è.o.m.2461878-Burešov 4886,Zlín-OVS
-64 900,00
FAK
205104464
S00JP004Q886
40942031
512626
Epos spol.s r.o.
28.06.2005
11.07.2005
08.07.2005
1 967,00 CZK
0,00
kanceláøský materiál-OIS, OP
-1 967,00
FAK
205104465
S00JP004Q891
48117820
1052011342
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
28.06.2005
27.07.2005
07.07.2005
1 047,20 CZK
0,00
vyèištìní, oprava kopírky - OSM
-1 047,20
FAK
205104466
S00JP004Q8AW
70268282
065009
Gahurová Miroslava
28.06.2005
21.07.2005
19.07.2005
756,00 CZK
0,00
OOS - oprava razítek k ovìøování podpisù a listin - VIDIMACE. LEGALIZACE.
vìcná správnost: Rudolfová
-756,00
FAK
205104467
S00JP004Q8BR
70268282
065008
Gahurová Miroslava
28.06.2005
17.07.2005
19.07.2005
535,50 CZK
0,00
za dodané polštáøky do razítek-ŽO
-535,50
15.07.2005
FAK
205104468
S00JP004Q8CM
25581210
42508129
Výrobna lahùdek a uzenin
28.06.2005
11.07.2005
541,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-541,00
FAK
205104469
S00JP004Q8DH
45192235
750208294
Nowaco mrazírny,a.s.
28.06.2005
08.07.2005
11.07.2005
314,20 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-314,20
FAK
205104470
S00JP004Q8EC
45192235
750208296
Nowaco mrazírny,a.s.
28.06.2005
08.07.2005
11.07.2005
2 672,30 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-2 672,30
FAK
205104471
S00JP004Q8F7
40364020
62806
Libor Kopèil
28.06.2005
07.07.2005
11.07.2005
252,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-252,00
FAK
205104472
S00JP004Q8G2
40364020
62791
Libor Kopèil
28.06.2005
01.07.2005
11.07.2005
302,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-302,00
FAK
205104473
S00JP004Q8HX
49455834
50601264
Laksyma, a.s.
28.06.2005
29.06.2005
11.07.2005
1 161,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 161,00
FAK
205104474
S00JP004Q8IS
25546571
25176
JoPo Zlín, s.r.o.
28.06.2005
08.07.2005
11.07.2005
3 052,50 CZK
0,00
za instalaterské práce-OŠZMaTV
-3 052,50
FAK
205104475
S00JP004Q8JN
00176150
4050031091
Minolta spol. s r.o.
28.06.2005
01.07.2005
11.07.2005
2 245,60 CZK
0,00
servis,oprava-MINOLTA-OD
-2 245,60
FAK
205104476
S00JP004Q8LD
26183684
12698
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
28.06.2005
07.07.2005
01.07.2005
1 071,00 CZK
0,00
lokalizace a odstr.poruchy pøes modem-OVS
-1 071,00
FAK
205104477
S00JP004Q8M8
26905141
25010415
JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o.
28.06.2005
11.07.2005
01.07.2005
16 000,00 CZK
0,00
pístový kompresor-OVS
-16 000,00
FAK
205104478
S00JP004Q8N3
42603889
2005/044
Jiøí Stehno, ing.
28.06.2005
11.07.2005
11.07.2005
1 300,00 CZK
0,00
statické posouzení prùchodu pod pavilonem- 17. ZŠ - ORIA
-1 300,00
FAK
205104479
S00JP004Q8VZ
13694341
506100010
PSG-International,a.s. Zl
28.06.2005
27.07.2005
11.07.2005
465 647,00 CZK
0,00
staveb.úpravy-led.plocha za 6/2005-ORIA
-465 647,00
25.07.2005
FAK
205104480
S00JP004Q8OY
47114983
1933012595
Èeská pošta,s.p.Praha 3
28.06.2005
08.07.2005
700,00 CZK
0,00
za uveøejnìní informací na centrální adrese- Kulturní a univerzitní centrum - ORIA
-700,00
FAK
205104481
S00JP004Q8PT
25306766
05103437
INGOMETAL s.r.o.
28.06.2005
23.06.2005
01.07.2005
960,00 CZK
0,00
železo na høištì-OMZ
-960,00
FAK
205104482
S00JP004Q8KI
25556142
07/05
POSPÍŠIL a. s.
28.06.2005
27.07.2005
01.07.2005
8 740,55 CZK
0,00
za pøehazování kompostu-OMZ
-8 740,55
FAK
205104483
S00JP004Q8QO
25322478
2505312
AVONET, s.r.o.
28.06.2005
06.07.2005
29.07.2005
3 379,00 CZK
0,00
VIGOR 2500 ADSL Router-instalace pøipojení-OMZ
-3 379,00
FAK
205104484
S00JP004Q8RJ
12732508
250051
Stella Blažej
28.06.2005
14.07.2005
07.07.2005
70 842,00 CZK
0,00
za sekání trávníku-OMZ
-70 842,00
FAK
205104485
S00JP004Q8SE
12732508
250052
Stella Blažej
28.06.2005
14.07.2005
07.07.2005
41 457,00 CZK
0,00
za sekání trávníku-OMZ
-41 457,00
FAK
205104486
S00JP004Q8T9
12732508
250050
Stella Blažej
28.06.2005
14.07.2005
07.07.2005
59 753,00 CZK
0,00
za sekání trávníku JS-Hony,Podlesí-OMZ
-59 753,00
FAK
205104487
S00JP004Q8U4
45672466
13
Oldøich Škrabana
28.06.2005
03.07.2005
07.07.2005
72 736,00 CZK
0,00
za rekonstrukci oplocení høištì na ul.Hony-OMZ
-72 736,00
FAK
205104488
S00JP004Q87B
65359534
5064
Mikeska Jan
28.06.2005
10.06.2005
07.07.2005
5 000,00 CZK
0,00
za pøepravu osob-OSV
-5 000,00
FAK
205104489
S00JP004Q86G
18157513
2005024
Šopík Radoslav
28.06.2005
30.07.2005
04.07.2005
60 112,50 CZK
0,00
za zajištìní plošné inzerce v Mag.Zlín è.7/2005-OVaVV
-60 112,50
FAK
205104490
S00JP004Q85L
26308649
2005015
MEJTA s.r.o.
28.06.2005
07.07.2005
-45 084,38
27.07.2005
-15 028,12
23.08.2005
23 443,00 CZK
0,00
kalhoty,opravy a úpravy odìvù-MP
-23 443,00
FAK
205104491
S00JP004Q84Q
25318187
509665
Wimers Zlín v.o.s.
28.06.2005
28.07.2005
3 611,50 CZK
07.07.2005
0,00
toner,klávesnice,myš-MP
-3 611,50
FAK
205104492
S00JP004Q83V
60747889
20050071
PETAS Petøík s.r.o.
29.06.2005
08.07.2005
26.07.2005
29 287,00 CZK
0,00
za prov.práce-pøipojení klimatizace Radnice,elektroinstalace Minutka,MMZ Archa,oprava zásuvek v kanceláøi,pøipojení ohøívaèe-OVS
-29 287,00
FAK
205104493
S00JP004Q820
60747889
20050072
PETAS Petøík s.r.o.
29.06.2005
08.07.2005
01.07.2005
120 271,00 CZK
0,00
za prov.práce-MMZ opravy elektroinstalace-OVS
-120 271,00
FAK
205104494
S00JP004Q815
63486440
5310656
FILEX, s.r.o.
29.06.2005
12.07.2005
01.07.2005
750,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-750,00
FAK
205104495
S00JP004Q80A
63486440
5201864
FILEX, s.r.o.
29.06.2005
12.07.2005
11.07.2005
1 113,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 113,00
FAK
205104496
S00JP004Q7ZM
71008179
300076
Základní škola Zlín
29.06.2005
12.07.2005
11.07.2005
200,00 CZK
0,00
za pronájem školní jídelny-OKP
objednáno osobnì p. Balkovou
-200,00
FAK
205104497
S00JP004Q7YR
40984516
2005/20
Miroslava Krybusová
29.06.2005
30.06.2005
12.07.2005
2 700,00 CZK
0,00
kytièky-OKP
jubilanti, 100 ks
-2 700,00
FAK
205104498
S00JP004Q7XW
16301552
1/25-06-05
Pšejová Jiøina-JETA
29.06.2005
09.07.2005
11.07.2005
3 299,50 CZK
0,00
víno-Sauvignon,Zweigeltrebe,sudové,jakostní - obèerstvení na tenisovém turnaji Radnice Open 05-OCR,VaVV
-3 299,50
FAK
205104499
S00JP004Q7W1
63447185
02/05
Hynèica Vlastimil
29.06.2005
08.07.2005
07.07.2005
2 000,00 CZK
0,00
za sportovní vystoupení /Extrém bike Show/ v rámci akce Cykloden ve Zlínì, dne 28.6.2005-OCR,VaVV
-2 000,00
FAZ
205104500
S00JP004Q7V6
70467838
59/05
Kouøil Martin
29.06.2005
11.07.2005
07.07.2005
5 000,00 CZK
0,00
záloha-konzultaèní a poradenská èinnost-OŽPaZ
-5 000,00
FAK
205104501
S00JP004Q7UB
48447404
20350114
Vìra Zelenková
29.06.2005
12.07.2005
07.07.2005
2 610,00 CZK
0,00
pøekladatelské služby-OMZ
-2 610,00
FAK
205104502
S00JP004Q7TG
25552783
45038
DATAB consult s.r.o.
29.06.2005
28.04.2005
13.07.2005
13 842,00 CZK
0,00
za udržovací poplatky k programùm za obd.1-12/2005-OŠZMaTV, OE.
-13 842,00
18.07.2005
FAK
205104503
S00JP004Q7SL
42614708
250100089
Dostál František
29.06.2005
06.07.2005
31 110,00 CZK
0,00
výroba a montáž pracovního stolu,výroba regálu na pneumatiky,zásuvky na náøadí-MP
-31 110,00
FAK
205104504
S00JP004Q7RQ
49973720
94943286
Jihomoravské pivovary,a.s
29.06.2005
06.07.2005
01.07.2005
477,00 CZK
0,00
tonic,mandarinka,sodová voda,limo-MP
-477,00
FAK
205104505
S00JP004Q7QV
26439069
250403893
ELFORT Distibution a.s.
29.06.2005
23.07.2005
01.07.2005
30 619,00 CZK
0,00
IP kamera,videoserver-MP
-30 619,00
VYZ
205104506
S00JP004Q7P0
27066096
2500393
19.07.2005
B.I.D. services, s.r.o.
29.06.2005
08.07.2005
4 641,00 CZK
0,00
TELEVISION NET, s.r.o.
29.06.2005
14.07.2005
32 725,00 CZK
0,00
vyúèt.ZF è.205103582-úèastnický poplatek-p.Urbanovský za konferenci-OPaV
FAK
205104507
S00JP004Q7O5
25584758
050107
zajištìní pøímého pøenosu dne 30.06.2005 ZMZ-OCR,VaVV
-32 725,00
FAK
205104508
S00JP004Q7NA
25584758
050103
TELEVISION NET, s.r.o.
29.06.2005
11.07.2005
14.07.2005
26 775,00 CZK
0,00
archivace a kontrola vysílání TV Net Magazínu - OCR,VaVV
-26 775,00
FAK
205104509
S00JP004Q7MF
25584758
050102
TELEVISION NET, s.r.o.
29.06.2005
11.07.2005
11.07.2005
51 408,00 CZK
0,00
výroba audiovizuální projekce "Magaz.Zlín"-OVaVV
-51 408,00
FAK
205104510
S00JP004Q7LK
46982663
2005040
FORMICA, s.r.o.
29.06.2005
29.07.2005
11.07.2005
249 900,00 CZK
0,00
projektová dokumentace-"Rekonstukce bud.è.4886-Burešov" - ORIA
-249 900,00
VYZ
205104511
S00JP004Q7KP
45245681
5091371
VERLAG DASHOFER spol.s r.
28.07.2005
29.06.2005
14.07.2005
6 002,50 CZK
0,00
29.06.2005
29.07.2005
101 745,00 CZK
0,00
vyúèt.ZF 205103996-na roèní pøedpl.aktualizací a doplòkù k pøíruèce "Praktic.pøíruè.tech.požadavkù na výstavbu"-ORIA
FAK
205104512
S00JP004Q7JU
46982663
2005039
FORMICA, s.r.o.
vypracování PD pøístavba a rekonstrukce "Školní jídelna Štípa"-ORIA
-101 745,00
FAK
205104513
S00JP004Q7IZ
47114983
1933012698
Èeská pošta,s.p.Praha 3
29.06.2005
11.07.2005
19.07.2005
700,00 CZK
0,00
za uveøejnìní informací na centrální adrese-ORIA
-700,00
FAK
205104514
S00JP004Q7H4
46978739
350164
Moskva management,s.r.o.
29.06.2005
06.07.2005
07.07.2005
3 958,00 CZK
0,00
za pohoštìní ze dne 13.6.2005-OKP
obìd min. Škromacha
-3 958,00
FAK
205104515
S00JP004Q7G9
27124274
200540262
DASTA s.r.o.
29.06.2005
11.07.2005
10 085,00 CZK
11.07.2005
0,00
Ledvinky,pouzdra-MP
-10 085,00
FAK
205104516
S00JP004Q7FE
64949681
5400243769
T-Mobile Czech Republic a
29.06.2005
24.06.2005
11.07.2005
2,00 CZK
0,00
tel.Nokia vèetnì pøíslušenství-2 ks-OVS
-2,00
FAK
205104517
S00JP004Q7DO
47430974
2050097
SVOBODA-ŠIMÈÍK,Ing.Tomáš
29.06.2005
09.07.2005
30.06.2005
8 925,00 CZK
0,00
analýza smlouvy mezi Satutárním mìstem Zlín a spoleèností euroAWK s.r.o.-EO
-8 925,00
FAK
205104518
S00JP004Q7EJ
63687542
182005
Facová Vìra
29.06.2005
05.07.2005
07.07.2005
3 500,00 CZK
0,00
za semináø pro zamìstnance OSV MMZ na téma Poradenský proces v sociál.práci, dne 23.6.2005-OPaV
-3 500,00
FAK
205104519
S00JP004Q7CT
26535777
2
Smaragd
29.06.2005
15.07.2005
07.07.2005
5 400,00 CZK
0,00
za letní dìtský tábor v ter.14.-27.8.2005, dìti: Filip Øehák, nar.17.5.1993, Dominika Øeháková, nar.15.5.1996-FKSP
-5 400,00
FAK
205104520
S00JP004Q7BY
16361539
2251243
SEVEZA, spol. s r.o.
30.06.2005
07.07.2005
07.07.2005
238,00 CZK
0,00
oprava dávkovaèe na mýdlo - Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-238,00
FAK
205104521
S00JP004Q7A3
63486440
5201804
FILEX, s.r.o.
30.06.2005
11.07.2005
04.07.2005
2 087,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 087,00
FAK
205104522
S00JP004Q798
63486440
5310604
FILEX, s.r.o.
30.06.2005
11.07.2005
07.07.2005
200,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-200,00
FAK
205104523
S00JP004Q78D
63486440
5201899
FILEX, s.r.o.
30.06.2005
12.07.2005
07.07.2005
869,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-869,00
FAK
205104524
S00JP004Q77I
12712400
0508292
Irena Chlachulová-ARTIK
30.06.2005
12.07.2005
11.07.2005
2 084,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 084,00
FAK
205104525
S00JP004Q76N
63486440
5201962
FILEX, s.r.o.
30.06.2005
13.07.2005
12.07.2005
1 743,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 743,00
FAK
205104526
S00JP004Q75S
13698745
2513676
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
30.06.2005
11.07.2005
11.07.2005
1 617,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 617,00
FAK
205104527
S00JP004Q74X
12435406
200511
Rudolf Baïura - Barus
30.06.2005
30.07.2005
3 758 254,00 CZK
11.07.2005
0,00
rekonstrukce støešního pláštì ZŠ Døevnická Zlín-ORIA
-3 758 254,00
FAK
205104528
S00JP004Q6SS
00094838
2054057
Mìstské divadlo Zlín
30.06.2005
09.07.2005
08.07.2005
56 336,00 CZK
0,00
pøedplatenky-"Sezona Mìstského divadla Zlín" 2005/2006-FKSP
-56 336,00
FAK
205104529
S00JP004Q732
18748945
22/2005
Josef Hradil
30.06.2005
13.07.2005
07.07.2005
8 230,30 CZK
0,00
za opravu žaluzií, knac.310-OVS
-8 230,30
FAK
205104530
S00JP004Q727
18748945
23/2005
Josef Hradil
30.06.2005
13.07.2005
11.07.2005
2 114,80 CZK
0,00
oprava žaluzií, knc.155-OVS
-2 114,80
FAK
205104531
S00JP004Q71C
48117820
1052000244
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
30.06.2005
29.07.2005
11.07.2005
99 603,00 CZK
0,00
AFICIO 2018D RICOH,GW deksa,tiskový modul,toner,podavaè-OVS
-99 603,00
FAK
205104532
S00JP004Q70H
73307939
205
Macurová Marie
30.06.2005
20.07.2005
29.07.2005
8 185,00 CZK
0,00
ochranná prac.pomùcka - kombinéza-MP
-8 185,00
FAZ
205104533
S00JP004Q6ZT
26078201
6100066036
E.ON Energie, a.s.
30.06.2005
15.07.2005
18.07.2005
130,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/05, è.o.m.3100125820-MP, Moravská 4781
-130,00
FAK
205104534
S00JP004Q6YY
42340802
510052
KKS, spol. s r.o.
30.06.2005
31.08.2005
15.07.2005
48 086,80 CZK
0,00
staveb.práce-Regenerace panel.sídlištì JS,Hony-OMZ
-48 086,80
FAZ
205104535
S00JP004Q6X3
26078201
6100069433
E.ON Energie, a.s.
30.06.2005
15.07.2005
29.09.2005
990,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2005, è.o.m.3100127832-OMZ /Nám.Míru,Zlín/
-990,00
FAK
205104536
S00JP004Q6W8
15213862
5/273
Holotik Richard
30.06.2005
22.07.2005
15.07.2005
3 022,50 CZK
0,00
žlutý písek-OMZ
-3 022,50
FAK
205104537
S00JP004Q6VD
63478684
2005/115
CICERO PLUS spol. s r.o.
30.06.2005
13.07.2005
19.07.2005
3 451,00 CZK
0,00
tisk vizitek pro zamìstnance viz rozdìlovník -OCR,VaVV, OOS atd.
-3 451,00
FAK
205104538
S00JP004Q6UI
46992308
2005001646
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
30.06.2005
18.07.2005
27.07.2005
382 401,00 CZK
0,00
nc6120 -9 ks, Windows Xp,pamì•.modul
-382 401,00
FAK
205104539
S00JP004Q6TN
44117434
105033
Charita Zlín,spoleèenství
30.06.2005
28.08.2005
712,50 CZK
18.07.2005
0,00
za poskytnutou sociální pomoc pro p.Halmešovou ,Vìžové domy 863-OSV
-712,50
FAK
205104540
S00JP004Q6RX
44117434
105032
Charita Zlín,spoleèenství
30.06.2005
27.08.2005
24.08.2005
478,50 CZK
0,00
za poskytnutou sociální pomoc-OSV
-478,50
FAK
205104541
S00JP004Q6P7
40417131
250100053
Ludmila Bìhulová
30.06.2005
09.07.2005
24.08.2005
472,50 CZK
0,00
oprava kalkulaè.stroje-OSV
-472,50
FAK
205104542
S00JP004Q6Q2
60575450
250100034
TRIALOG
30.06.2005
09.07.2005
12.07.2005
19 800,00 CZK
0,00
za organizaèní zajištìní a realizaci pøíprav budoucích pìstounù a osvojitelù-OSV
-19 800,00
FAK
205104543
S00JP004Q6LR
25306766
05103580
INGOMETAL s.r.o.
01.07.2005
30.06.2005
12.07.2005
490,00 CZK
0,00
ocel na høištì-OMZ
-490,00
FAK
205104544
S00JP004Q6NH
47346558
2005134
Pospíšil Oldøich
01.07.2005
07.07.2005
11.07.2005
1 690,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 690,00
FAK
205104545
S00JP004Q6MM
63486440
5202045
FILEX, s.r.o.
01.07.2005
14.07.2005
12.07.2005
581,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-581,00
FAK
205104546
S00JP004Q6KW
47114983
1906104164
Èeská pošta,s.p.Praha 3
01.07.2005
07.07.2005
12.07.2005
100 000,00 CZK
0,00
nastavení výplatního stroje HASLER - podatelna n. Míru 12 - OVS
-100 000,00
FAK
205104547
S00JP004Q6J1
45457212
08/2005
Pavla Hradilová
01.07.2005
11.07.2005
04.07.2005
12 000,00 CZK
0,00
za restaurování obrazu Panny Marie v kapli ve Lhotce-odbor kultury
-12 000,00
FAK
205104548
S00JP004Q5PE
40620123
050013
Jiøí Zavázal - EKOVIA
01.07.2005
31.07.2005
19.07.2005
50 000,00 CZK
0,00
provoz imisní sítì-OŽPaZ
-50 000,00
FAK
205104549
S00JP004Q6I6
68600771
13/05
Jan Pospíšil P-sta-V Zlín
01.07.2005
08.07.2005
29.07.2005
96 548,30 CZK
0,00
za prov.stav.práce-OD
-96 548,30
FAK
205104550
S00JP004Q6HB
25521322
100514197
LESKO-Velkoob.nápojù,s.r.
01.07.2005
06.07.2005
12.07.2005
3 463,50 CZK
0,00
minerál.vody,Nescafe,...OKP
30.6.05, jednání ZMZ
objednáno telefonicky P. Badalovou
-3 463,50
11.07.2005
FAK
205104551
S00JP004Q6GG
48117820
1052011367
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
01.07.2005
29.07.2005
785,40 CZK
0,00
oprava kopírky-hl.energetik
-785,40
FAK
205104552
S00JP004Q5OJ
46345191
07605
STaDO s.r.o.
01.07.2005
11.07.2005
29.07.2005
95 130,00 CZK
0,00
za vybudování pøístupového chodníku k chatám na Sirákovì
-95 130,00
FAK
205104553
S00JP004Q6FL
44115784
011/2005
Sokola Milan
01.07.2005
10.07.2005
12.07.2005
6 000,00 CZK
0,00
za letní dìts.tábor v Pohoøelicích v ter.16.7.-28.7.2005, dìti: Monika Pastyøíková r.è.956127/4481, Jakub Pastyøík r.è.980612/4493-FKSP
-6 000,00
FAK
205104554
S00JP004Q5NO
45460434
23/2005
Jitka Šimordová,ing.arch.
01.07.2005
13.07.2005
07.07.2005
20 000,00 CZK
0,00
vypracování zmìn ÚPN m.Zlína-OSaÚP
-20 000,00
FAK
205104555
S00JP004Q6EQ
48117820
1052011369
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
01.07.2005
29.07.2005
11.07.2005
1 486,40 CZK
0,00
oprava kopírky-OSV
-1 486,40
FAK
205104556
S00JP004Q6DV
18829503
3027997
Miele,spol. s r.o.
01.07.2005
08.07.2005
29.07.2005
1 547,00 CZK
0,00
oprava myèky Miele-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 547,00
FAK
205104557
S00JP004Q6C0
13692747
25314312
WASTEX spol.s.r.o.
01.07.2005
08.07.2005
11.07.2005
3 107,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-3 107,00
FAK
205104558
S00JP004Q6B5
40363627
250100420
Stanislav Kojecký
01.07.2005
13.07.2005
11.07.2005
3 570,00 CZK
0,00
èerpání tukù-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-3 570,00
FAK
205104559
S00JP004Q6AA
25581210
42508249
Výrobna lahùdek a uzenin
01.07.2005
13.07.2005
13.07.2005
530,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-530,00
FAK
205104560
S00JP004Q69F
46562711
812005
Kolková Jarmila
01.07.2005
28.06.2005
13.07.2005
2 700,00 CZK
0,00
šnek,koèka,pes,vagon-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-2 700,00
FAK
205104561
S00JP004Q68K
48473154
517
Jarmila Oreská PharmDr.
01.07.2005
13.07.2005
11.07.2005
1 694,00 CZK
0,00
léky-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 694,00
FAK
205104562
S00JP004Q67P
13692747
25314234
WASTEX spol.s.r.o.
01.07.2005
07.07.2005
11.07.2005
6 642,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-6 642,00
11.07.2005
FAK
205104563
S00JP004Q66U
18754244
2005158
Leopold Janský
01.07.2005
25.07.2005
5 502,30 CZK
0,00
oprava køovinoøezu-OMZ
-5 502,30
FAK
205104564
S00JP004Q65Z
18754244
2005159
Leopold Janský
01.07.2005
27.07.2005
19.07.2005
3 465,90 CZK
0,00
oprava køovinoøezu-OMZ
-3 465,90
FAK
205104565
S00JP004Q639
18754244
2005162
Leopold Janský
01.07.2005
30.07.2005
19.07.2005
2 113,90 CZK
0,00
oprava køovinoøezu-OMZ
-2 113,90
FAK
205104566
S00JP004Q62E
18754244
2005161
Leopold Janský
01.07.2005
30.07.2005
29.07.2005
5 092,30 CZK
0,00
oprava køovinoøezu-OMZ
-5 092,30
FAK
205104567
S00JP004Q644
18754244
2005163
Leopold Janský
01.07.2005
30.07.2005
29.07.2005
6 181,60 CZK
0,00
náhradní díly-OMZ
-6 181,60
FAK
205104568
S00JP004Q61J
64574296
20511594
ITTEC s.r.o.
01.07.2005
09.07.2005
29.07.2005
28 686,00 CZK
0,00
køídel-OMZ
-28 686,00
FAK
205104569
S00JP004Q60O
64574296
20511602
ITTEC s.r.o.
01.07.2005
09.07.2005
15.07.2005
8 333,50 CZK
0,00
držák-OMZ
-8 333,50
FAK
205104570
S00JP004Q5Z0
47114983
5106043828
Èeská pošta,s.p.Praha 3
01.07.2005
21.07.2005
15.07.2005
32 591,70 CZK
0,00
roznáška Mag.m.Zlín za 7/2005-OVaVV
-32 591,70
FAK
205104571
S00JP004Q5Y5
46992308
2005001667
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
01.07.2005
18.07.2005
18.07.2005
36 235,00 CZK
0,00
PC,tiskárny OIS
-36 235,00
FAK
205104572
S00JP004Q5XA
46992308
2005001647
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
01.07.2005
18.07.2005
18.07.2005
524 683,00 CZK
0,00
PC,monitory,laserový snímaè-OIS
-524 683,00
FAK
205104573
S00JP004Q5WF
64461947
23/05
Petr Vítek
01.07.2005
08.07.2005
18.07.2005
6 500,00 CZK
0,00
nazvuèení akce ze dne 28.06.2005 "Cykloden"-OCR,VaVV
-6 500,00
FAK
205104574
S00JP004Q5VK
44118180
2705
Astra Dùm dìtí a mládeže
01.07.2005
08.07.2005
07.07.2005
2 000,00 CZK
0,00
náklady spojené se zajištìním doprovodného programu akce "Bìh Terryho Foxe"- soutìže pro dìti OCR,VaVV
-2 000,00
07.07.2005
FAK
205104575
S00JP004Q5UP
44118180
2805
Astra Dùm dìtí a mládeže
01.07.2005
08.07.2005
1 500,00 CZK
0,00
náklady spojené se zajištìním doprovod.programu "Cykloden ve Zlínì"- soutìže pro dìti OCR,VaVV
-1 500,00
FAK
205104576
07.07.2005
S00JP004Q5TU
25584758
050110
TELEVISION NET, s.r.o.
01.07.2005
05.07.2005
10 000,00 CZK
-10 000,00
S00JP004Q5SZ
60730153
5700825
Dopravní spoleènost Zlín-
01.07.2005
14.07.2005
982,00 CZK
0,00
DEJ PAC!-OVaVV
FAK
205104577
výlep plakátù 20.-27.02.05 na akci Cykloden ve Zlínì -OCR,VaVV
-982,00
FAK
205104578
S00JP004Q5R4
45788235
6601058661
BARUM CONTINENTAL spol. s
01.07.2005
30.07.2005
14.07.2005
4 623,00 CZK
0,00
letní pneu, vèetnì pøezutí-OŠZmaTV
-4 623,00
FAK
205104579
S00JP004Q5MT
49976311
500047
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
01.07.2005
18.07.2005
29.07.2005
99 893,00 CZK
0,00
oprava chodníku-OD
-99 893,00
FAK
205104580
S00JP004Q5LY
49976311
500048
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
01.07.2005
18.07.2005
14.07.2005
10 000,00 CZK
0,00
oprava propadlého kolektoru-OD
-10 000,00
FAK
205104581
S00JP004Q5K3
49976311
500046
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
01.07.2005
18.07.2005
14.07.2005
321 931,00 CZK
0,00
oprava chodníku-OD
-321 931,00
FAK
205104582
S00JP004Q5J8
48117820
1052000246
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
01.07.2005
30.07.2005
14.07.2005
5 295,50 CZK
0,00
skartátor EBA BINGO - OVS
-5 295,50
FAK
205104583
S00JP004Q5Q9
13687247
50514
Pavel Vaculík
01.07.2005
28.08.2005
29.07.2005
3 450,00 CZK
0,00
montáž nosièe-OSV
-3 450,00
FAK
205104584
S00JP004Q5HI
25308033
2512301354
iMi Partner, a.s.
04.07.2005
24.06.2005
19.07.2005
21 150,00 CZK
0,00
drobné dárkové pøedmìty pro èleny RMZ, (kulièková pera, dada na èištìní obuvi, èepice, ledvinky, trièka, tužky), - pøíprava potisku drobných pøedmìtù OCR,VaVV
-21 150,00
FAK
205104585
S00JP004Q5GN
25308033
2512301507
iMi Partner, a.s.
04.07.2005
13.07.2005
12.07.2005
10 118,00 CZK
0,00
drobné dárkové pøedmìty pro èleny RMZ a propag. akce cest. ruchu (pravítko s kalkulátorem, pøívìšek na klíèe, náplò do bubulifuku) - OCR,VaVV
-10 118,00
FAK
205104586
S00JP004Q5ID
48117820
1052011374
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
04.07.2005
30.07.2005
12.07.2005
8 269,40 CZK
0,00
oprava AFICIO 401 RICOH - OSaÚP
-8 269,40
FAK
205104587
S00JP004Q4YC
44119127
2005025
Tenisový klub SK Zlín
04.07.2005
13.07.2005
15 000,00 CZK
29.07.2005
0,00
za pronájem tenisových kurtù pøi turnaji "Radnice open Zlín" dne 26.5.2005 - OCRVaVV
-15 000,00
FAK
205104588
S00JP004Q5BC
25135881
95158646
Tukový prùmysl Praha,a.s.
04.07.2005
11.07.2005
12.07.2005
187,00 CZK
0,00
za pøepravu TOP - OMZ
-187,00
FAK
205104589
S00JP004Q5AH
48117820
1052011376
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
04.07.2005
30.07.2005
15.07.2005
2 956,00 CZK
0,00
za opravu AFICIO 1018D RICOH - EO
-2 956,00
FAK
205104590
S00JP004Q5EX
48477192
250283
Karel Rabel
04.07.2005
14.07.2005
29.07.2005
35 616,00 CZK
0,00
za odebrané obìdy za 6/2005 - OVS
-35 616,00
FAZ
205104591
S00JP004Q5D2
26078201
6100069043
E.ON Energie, a.s.
04.07.2005
15.07.2005
12.07.2005
250,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2005, è.o.m. 3100127434 - Lhotka - OVS
-250,00
FAK
205104592
S00JP004Q59M
25877364
45101401
Jesenické prameny Nová Pl
04.07.2005
12.07.2005
15.07.2005
16 110,00 CZK
0,00
pramenitá voda, vratné obaly - OVS
-16 110,00
FAK
205104593
S00JP004Q57W
25322478
2506159
AVONET, s.r.o.
04.07.2005
11.07.2005
12.07.2005
179,00 CZK
0,00
za internet - ADSL Plus 512/128 5GiB za 6/2005 - OMZ
-179,00
FAK
205104594
S00JP004Q58R
25322478
2506156
AVONET, s.r.o.
04.07.2005
11.07.2005
15.07.2005
36 295,00 CZK
0,00
za internet za 6/2005 - OIS
-36 295,00
FAK
205104595
S00JP004Q561
46992308
2005001673
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
04.07.2005
21.07.2005
13.07.2005
43 554,00 CZK
0,00
profylaxe PC, tiskárna - OIS
-43 554,00
FAK
205104596
S00JP004Q53G
15177181
4
Èesal Zdenìk - Gladius
04.07.2005
30.07.2005
19.07.2005
34 014,00 CZK
0,00
15% ze zaplacených pohledávek - OP
-34 014,00
FAK
205104597
S00JP004Q556
18814123
792005
Kateøina Gajzurová
04.07.2005
01.08.2005
27.07.2005
9 294,00 CZK
0,00
kalhoty Clim-star moto, kombinéza èerná,dvouzipá , Hrnèiøík, Babík
-9 294,00
FAK
205104598
S00JP004Q54B
42339626
604234
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
04.07.2005
12.07.2005
29.07.2005
214 703,00 CZK
0,00
tisk Magazínu Zlín è. 7/2005 - OVaVV
-214 703,00
FAK
205104599
S00JP004Q52L
25318187
509851
Wimers Zlín v.o.s.
04.07.2005
10.07.2005
548,50 CZK
11.07.2005
0,00
toner - OŠZMaTV
-548,50
VYZ
205104600
S00JP004Q51Q
27180271
102662-01-4-R
Nakladatelství FORUM s.r.
05.08.2005
04.07.2005
19.07.2005
3 724,00 CZK
0,00
04.07.2005
14.07.2005
535,00 CZK
0,00
vyúèt. prof.fa è. 205103580 - "Hotové ústní a písemné projevy pro manažery a zamìstnance veø.institucí" - OKP
FAK
205104601
S00JP004Q50V
70850887
620053
Domov-penzion pro dùchodc
vyúètování energií, služeb za 6/2005 - OKP
OI Brouèkova
-535,00
FAK
205104602
S00JP004Q5FS
48477192
250298
Karel Rabel
04.07.2005
14.07.2005
14.07.2005
3 000,00 CZK
0,00
za obìdy pro èleny ZMZ dne 30.6.2005 - OKP
objednávka è. OKP - 10/40/2005
-3 000,00
FAK
205104603
S00JP004Q4Z7
16190955
7
DELVITA a.s.
04.07.2005
18.07.2005
12.07.2005
1 250,00 CZK
0,00
za dárkové balíèky - OKP
jubilanti
-1 250,00
FAK
205104604
S00JP004Q4XH
25322478
2506158
AVONET, s.r.o.
04.07.2005
11.07.2005
18.07.2005
1 059,00 CZK
0,00
za internet - ADSL Plus - Alternativa - za 6/2005 - odb.kultury
-1 059,00
FAK
205104605
S00JP004Q4VR
67509738
02-2005
Dosoudilová Jana
04.07.2005
15.07.2005
19.07.2005
2 500,00 CZK
0,00
za grafický návrh pøebalù na CD, tisk a øezání, potisk CD - 100ks - odb.kultury (Alternativa)
-2 500,00
FAK
205104606
S00JP004Q4WM
25597591
05032
PINOT s.r.o.
04.07.2005
30.06.2005
19.07.2005
2 306,00 CZK
0,00
Obèerstvení pro slavnostní pøijetí u primátora v rámci Zlínského besedování 05 (ryzlink vlašský, chardonnay, zweigeltrebe) - odb.kultury
-2 306,00
VYD
205104607
S00JP004Q4UW
61409251
F32/05
FOCUS-Milan Štejdíø
04.07.2005
04.07.2005
19.07.2005
20 000,00 CZK
0,00
za výrobu presentaèního CD "Alternativa" - odb.kultury (Alternativa)
-5 000,00
FAK
205104608
S00JP004Q4M0
14657651
2005/36
Milan Kašpárek, RNDr.
04.07.2005
14.07.2005
22.07.2005
4 620,00 CZK
0,00
za inženýrskogeologický a geotechnický posudek pro akci "Chodník Kudlov-I.etapa - II.,III., IV èást" - ORIA
-4 620,00
FAK
205104609
S00JP004Q4T1
42339839
72063
Stavební mechanizace Otro
04.07.2005
30.07.2005
12.07.2005
1 357 195,00 CZK
0,00
za prov.práce za 6/2005 na akci "UTB-rekonstrukce univerz.parku" - ORIA
-1 357 195,00
FAK
205104610
S00JP004Q4S6
47114983
1933013067
Èeská pošta, s.p.
04.07.2005
14.07.2005
27.07.2005
700,00 CZK
0,00
za uveøejnìní informací na centrální adrese - kongres.centrum - ORIA
-700,00
12.07.2005
FAK
205104611
S00JP004Q4RB
46975764
7050062
TENNIS ZLÍN spol. s r.o.
04.07.2005
14.07.2005
50 000,00 CZK
0,00
za dodávku a montáž støídaèek na stavbì "Høištì Sokolovna" - ORIA
-50 000,00
FAK
205104612
S00JP004Q4PL
47906898
2051100127
MANAG, a.s.
04.07.2005
30.07.2005
18.07.2005
3 385 332,30 CZK
0,00
za stav.práce za 6/2005 - OS JS Podlesí blok B1.0 - ORIA
-3 385 332,30
FAK
205104613
S00JP004Q4OQ
46276475
8959014482
Zlínská astron. spoleènos
04.07.2005
12.07.2005
28.07.2005
2 200,00 CZK
0,00
za dìtskou rekreaci za Marii Kafkovou, nar.1.9.1989 ve dnech 31.7.-13.8.2005 ve Vlèkové - FKSP
-2 200,00
FAK
205104614
S00JP004Q4QG
48472387
482005
Èechová Ludmila, advokátk
04.07.2005
15.07.2005
07.07.2005
2 400,00 CZK
0,00
za poskytované právní služby za 6/2005 - OSM
-2 400,00
FAK
205104615
S00JP004Q4NV
25327755
19
Soukromá stø. hotel. škol
04.07.2005
18.07.2005
15.07.2005
2 000,00 CZK
0,00
za obèerstvení dne 2.7.2005 - slavnostní pøijetí u primátora v rámci Zlínského besedování 05 - odb.kultury
-2 000,00
FAK
205104616
S00JP004Q4JF
65792068
017/2005
Salesiánský klub mládeže
04.07.2005
30.06.2005
22.07.2005
4 000,00 CZK
0,00
za akci pro zlínské školy v rámci Bambiriády 2005 ve dnech 27.-28.5.2005 - OŠZMaTV
-4 000,00
FAK
205104617
S00JP004Q4KA
65792068
018/2005
Salesiánský klub mládeže
04.07.2005
30.06.2005
11.07.2005
6 000,00 CZK
0,00
za sportovní den pro dìti pøedškolního a školního vìku dne 24.5.2005 - OŠZMaTV
-6 000,00
FAK
205104618
S00JP004Q4FZ
26272857
2211916912
Prabos plus a.s.
04.07.2005
12.07.2005
11.07.2005
26 180,00 CZK
0,00
obuv - MP
-26 180,00
FAK
205104619
S00JP004Q4GU
25318187
509941
Wimers Zlín v.o.s.
04.07.2005
03.08.2005
12.07.2005
1 490,00 CZK
0,00
inkJet Canon - MP
-1 490,00
FAK
205104620
S00JP004Q4L5
25081152
00003903
ROSANA, spol. s r.o.
04.07.2005
15.07.2005
01.08.2005
550,00 CZK
0,00
pitný režim Rosana - pramenitá voda - MP
-550,00
FAK
205104621
S00JP004Q4HP
46990844
530334
UNIONPNEU, spol. s r.o.
04.07.2005
29.07.2005
13.07.2005
6 662,00 CZK
0,00
montáž pneu - ZLJ 15-13 - MP, inv.è.6515
-6 662,00
FAK
205104622
S00JP004Q4IK
11499010
200509
Pavel Bulis
04.07.2005
16.07.2005
27.07.2005
3 423,00 CZK
0,00
florbalová hokejka, míèek na florball - MP
-3 423,00
13.07.2005
FAK
205104623
S00JP004Q4D9
18811337
5050501741
Moravské teplárny, a.s.
04.07.2005
15.07.2005
7 886,60 CZK
0,00
za odbìr tepla z horké vody za 6/2005 - Soudní ul.è.1 - OVS
-7 886,60
FAK
205104624
S00JP004Q4E4
18811337
5050501738
Moravské teplárny, a.s.
04.07.2005
15.07.2005
15.07.2005
7 614,60 CZK
0,00
za odbìr tepla z horké vody za 6/2005 - nám.Míru 12, Bartošova 15 - OVS
-7 614,60
FAK
205104625
S00JP004Q49T
18811337
5050501739
Moravské teplárny, a.s.
04.07.2005
15.07.2005
15.07.2005
4 895,10 CZK
0,00
za odbìr tepla z horké vody za 6/2005 - Santražiny 3312 - OMZ,MP
-4 895,10
FAK
205104626
S00JP004Q4AO
66224349
73/2005
Eva Køivánková, JUDr.
04.07.2005
15.07.2005
15.07.2005
12 000,00 CZK
0,00
za poskytování právních služeb za 6/2005 - OMZ
-12 000,00
FAK
205104627
S00JP004Q4BJ
65761111
18/2005
František Vyoral, ing.
04.07.2005
16.07.2005
15.07.2005
45 200,00 CZK
0,00
za výkon funkce odborného lesního hospodáøe za II. Q 2005 - OMZ
-45 200,00
FAK
205104628
S00JP004Q4CE
65761111
10/2005
František Vyoral, ing.
04.07.2005
31.07.2005
15.07.2005
6 000,00 CZK
0,00
koordinace a následná kontrola prací spoj. se závìreènou etapou výstavby stezky Lazy-budování areálu zdraví - OMZ
-6 000,00
FAK
205104629
S00JP004Q43N
44176058
3
Zela Josef
04.07.2005
15.07.2005
29.07.2005
40 000,00 CZK
0,00
za seèení travního porostu vè.likvidace travní hmoty - OŽPaZ
-40 000,00
FAK
205104630
S00JP004Q42S
44176058
4
Zela Josef
04.07.2005
15.07.2005
13.07.2005
13 900,00 CZK
0,00
za seèení ruderálního porostu a likvidaci vzniklé hmoty - OŽPaZ
-13 900,00
FAK
205104631
S00JP004Q41X
72474394
205001
Radim Vavruša
04.07.2005
24.07.2005
13.07.2005
11 030,50 CZK
0,00
za mulèování ruderálního porostu - OŽPaZ
-11 030,50
FAK
205104632
S00JP004Q48Y
66224349
72/2005
Eva Køivánková, JUDr.
04.07.2005
15.07.2005
19.07.2005
15 000,00 CZK
0,00
za poskytování právních služeb za 6/2005 - OŽPaZ
-15 000,00
FAK
205104633
S00JP004Q468
60711086
15110045
Technické služby Zlín,s.r
04.07.2005
27.07.2005
15.07.2005
35 129,00 CZK
0,00
za úklid èerných skládek - Rùmy,Obeiny,Losky,Jaroslavice... - OŽPaZ
-35 129,00
FAK
205104634
S00JP004Q44I
60711086
15110046
Technické služby Zlín,s.r
04.07.2005
27.07.2005
19.07.2005
12 138,00 CZK
0,00
úklid èerné skládky v lokalitì ul.Bonìcká - OŽPaZ
-12 138,00
19.07.2005
FAK
205104635
S00JP004Q45D
60711086
15110044
Technické služby Zlín,s.r
04.07.2005
27.07.2005
28 762,50 CZK
0,00
úklid èerné skládky v lokalitì Želechovice - u høbitova - OŽPaZ
-28 762,50
DOB
205104636
S00JP004Q402
45313351
19.07.2005
5320005727
MAFRA, a.s.
07.07.2005
22.07.2005
102,00 CZK
102,00
250240
Radislav Vymyslický
07.07.2005
14.07.2005
4 125,70 CZK
0,00
dobropis-za pøedpl.MF DNES k dokl.4220003971-ÚHA
FAK
205104637
S00JP004Q3ZE
10094806
opravy výtahu-OVS
-4 125,70
FAK
205104638
S00JP004Q3YJ
41187385
25912495
XERTEC Praha, spol.s r.o.
07.07.2005
15.07.2005
12.07.2005
1 606,50 CZK
0,00
za komplexní tech.péèi na frankovacím stroji-OVS
-1 606,50
FAK
205104639
S00JP004Q3XO
27076288
25065146
ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
07.07.2005
18.07.2005
13.07.2005
45,00 CZK
0,00
vodné,stoèné-OVS
-45,00
FAK
205104640
S00JP004Q3WT
10575537
31/2005
Pøikryl Gustav
07.07.2005
18.07.2005
15.07.2005
1 000,00 CZK
0,00
plynofikace-posouzení umístìní plyn.spotøebièù v kuchyni 17.ZŠ JS-ORIA
-1 000,00
FAK
205104641
S00JP004Q3QN
14295695
2005/51
Zaremba Miroslav
07.07.2005
31.07.2005
15.07.2005
9 518 687,50 CZK
0,00
za prov.stav.práce v obd.6/2005, na akci 17.ZŠ-výmìna oken,zateplení fasády-ORIA
-9 518 687,50
FAK
205104642
S00JP004Q3PS
46967699
5153
GEOTOP spol. s r.o.
07.07.2005
15.07.2005
28.07.2005
23 800,00 CZK
0,00
vyhotovení geometric.plánu- útulek, ORIA
-23 800,00
FAK
205104643
S00JP004Q3OX
26238616
62
RIS-MONT s.r.o.
07.07.2005
14.07.2005
15.07.2005
39 626,80 CZK
0,00
stav.práce-chodník Kudlov I.et.-II.èást-ORIA
-39 626,80
FAK
205104644
S00JP004Q3VY
71009515
212016
Zdravotní ústav
07.07.2005
14.07.2005
18.07.2005
1 730,00 CZK
0,00
laboratorní rozbor-OŽPaZ
-1 730,00
FAK
205104645
S00JP004Q3U3
27076288
25065010
ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
07.07.2005
18.07.2005
13.07.2005
110 588,50 CZK
0,00
vodné,stoèné-EO
-110 588,50
FAK
205104646
S00JP004Q3T8
26237440
250100005
HaR TRADE s.r.o.
07.07.2005
18.07.2005
18.07.2005
833,00 CZK
0,00
kimono-MP, Matyáštík
-833,00
FAK
205104647
S00JP004Q3SD
27074358
6110052942
PVT PROKOM, a.s.
07.07.2005
14.07.2005
476,00 CZK
15.07.2005
0,00
servisní paušál-MP
-476,00
FAK
205104648
S00JP004Q3RI
45309655
25000446
D.H.S.-spol.s r.o.
07.07.2005
14.07.2005
12.07.2005
80 000,00 CZK
0,00
za komplexní øešitelský servis za 6/2005-MP
-80 000,00
FAK
205104649
S00JP004Q3IR
71007261
300014
Mateøská škola Zlín
07.07.2005
12.07.2005
12.07.2005
3 380,00 CZK
0,00
el.energie za 2.3.-31.5.2005-MC Zlín Malenovice
-3 380,00
FAK
205104650
S00JP004Q3HW
71007261
300013
Mateøská škola Zlín
07.07.2005
12.07.2005
12.07.2005
482,00 CZK
0,00
vodné,stoèné,srážková voda za 5/2005-MC Zlín Malenovice
-482,00
FAK
205104651
S00JP004Q3G1
71007261
300012
Mateøská škola Zlín
07.07.2005
12.07.2005
12.07.2005
4 564,00 CZK
0,00
tepelná energie za 5/2005-MC Zlín Malenovice
-4 564,00
FAK
205104652
S00JP004Q3N2
46347089
1050791
Teplárna Otrokovice a.s.
07.07.2005
15.07.2005
12.07.2005
458,70 CZK
0,00
tepelná energie za 6/2005-KD Mlýnská,Malenovice-OSV
-458,70
FAK
205104653
S00JP004Q3M7
47678488
10519339
ABEL-Computer s.r.o.
07.07.2005
14.07.2005
19.07.2005
2 188,50 CZK
0,00
renovace toneru-OSV
-2 188,50
FAK
205104654
S00JP004Q3LC
26271044
505000128
GB-geodezie,spol.s r.o.
07.07.2005
20.07.2005
12.07.2005
18 445,00 CZK
0,00
vytyèení vlastnické hranice "Cyklo Malenovice"-OD
-18 445,00
FAK
205104655
S00JP004Q3KH
60711086
15070575
Technické služby Zlín,s.r
07.07.2005
14.07.2005
18.07.2005
80 791,48 CZK
0,00
za uložení odpadu na skládce SD za 6/2005-OMZ
-80 791,48
FAK
205104656
S00JP004Q3JM
14657651
2005/38
Milan Kašpárek, RNDr.
07.07.2005
14.07.2005
29.07.2005
4 620,00 CZK
0,00
vypracování inženýrsko-geologických posouzení-OSaÚP
-4 620,00
FAK
205104657
S00JP004Q3F6
25521322
100514539
LESKO-Velkoob.nápojù,s.r.
07.07.2005
14.07.2005
12.07.2005
1 809,50 CZK
0,00
minerálnívody,ledové èaje, mattoni, cola - OCR,VaVV
-1 809,50
FAK
205104658
S00JP004Q3EB
49161563
8/2005
Jiøí Slamìný
07.07.2005
18.07.2005
14.07.2005
26 492,00 CZK
0,00
oprava hasièské støíkaèky-OVS
-26 492,00
FAK
205104659
S00JP004Q3DG
49161563
5/2005
Jiøí Slamìný
07.07.2005
15.07.2005
39 482,00 CZK
15.07.2005
0,00
oprava speciálního hasiès.vozidla ZLA 08-80-OVS
-39 482,00
VYZ
205104660
S00JP004Q3BQ
44001088
250073
13.07.2005
Jiøí Hanzlík cestovní kan
07.07.2005
30.06.2005
23 000,00 CZK
0,00
Jiøí Hanzlík cestovní kan
07.07.2005
30.06.2005
49 500,00 CZK
0,00
Èeský Junák
07.07.2005
14.07.2005
1 900,00 CZK
0,00
vyúèt.prof.fa.è.205101723-za muzikál "TAJEMSTVÍ" ze dne 9.4.2005-FKSP
VYZ
205104661
S00JP004Q3CL
44001088
250074
vyúèt.prof.fa.è.205101722-muzikál "MISS SAIGON" ze dne 28.5.2005-FKSP
FAK
205104662
S00JP004Q3AV
65822498
200504
za letní táborový pobyt v ter. 1.7.-16.7.2005, v obci Mirošov u Val.Klobouk pro Lukáše Gerycha nar.15.1.2005-FKSP
-1 900,00
FAK
205104663
S00JP004Q390
65359534
5078
Mikeska Jan
08.07.2005
05.07.2005
12.07.2005
14 716,00 CZK
0,00
za pøepravu osob-sjezd " Kostelcù "-OKP
25.6.2005
-14 716,00
FAK
205104664
S00JP004Q385
00569135
952139
Kvasar, spol. s r.o.
08.07.2005
04.08.2005
11.07.2005
7 140,00 CZK
0,00
využívání softw.syst."OVZDUŠÍ" za obd.7-12/2005-OIS
-7 140,00
FAZ
205104665
S00JP004Q37A
00569135
551239
04.08.2005
Kvasar, spol. s r.o.
08.07.2005
04.08.2005
40 865,00 CZK
-40 865,00
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
08.07.2005
31.07.2005
10 659,60 CZK
0,00
záloha na softw.služby ke mzdovému syst.PERM za 7-12/2005-OIS
FAK
205104666
S00JP004Q36F
48117820
1052011397
oprava kopírky Afício 1022 RICOH,toner-OSaÚP
-10 659,60
FAK
205104667
S00JP004Q35K
10573321
0507204
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
08.07.2005
15.07.2005
01.08.2005
1 428,00 CZK
0,00
revize - kontrola funkènosti zaø.EZS za 7-9/05-MP
-1 428,00
FAK
205104668
S00JP004Q34P
70886245
000500618
Tech.služby mìsta Vizovic
08.07.2005
14.07.2005
15.07.2005
1 757,50 CZK
0,00
odvoz popelnice od 1.4. - 30.6.2005 - chaty Sirákov, FKSP
-1 757,50
FAK
205104669
S00JP004Q33U
10573321
0507211
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
08.07.2005
15.07.2005
14.07.2005
892,50 CZK
0,00
kontrola funkènosti zaø.EZS v obd.7-9/05-OŽP
-892,50
FAK
205104670
S00JP004Q28C
10565639
10/2005
Rudolf Pavlíèek
08.07.2005
22.07.2005
02.08.2005
50 449,00 CZK
0,00
za natìraèské práce v bud.MMZ Želechovice è.68-OVS
-50 449,00
FAK
205104671
S00JP004Q32Z
10573321
0507135
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
08.07.2005
15.07.2005
19.07.2005
4 105,50 CZK
0,00
kontrola funkènosti zaø.EZS v obd.7-9/05-OVS
-4 105,50
13.07.2005
FAK
205104672
S00JP004Q314
10573321
0507106
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
08.07.2005
15.07.2005
714,00 CZK
0,00
kontrola funkènosti zaøízení EZS za 7-9/05-OVS
-714,00
FAK
205104673
S00JP004Q309
10573321
0507169
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
08.07.2005
15.07.2005
13.07.2005
892,50 CZK
0,00
monitorování objektu za 7-9/05-odbor kultury (Alterntativa)
-892,50
FAK
205104674
S00JP004Q2ZL
47906481
50217
ZLINJUST spol. s r.o.
08.07.2005
14.07.2005
19.07.2005
5 004,00 CZK
0,00
úklidové a èisticí práce za 6/2005-odbor kultury (Alternativa)
-5 004,00
FAK
205104675
S00JP004Q2YQ
26227061
2050670
BCServis CZ s.r.o.
08.07.2005
07.07.2005
19.07.2005
8 037,50 CZK
0,00
cívka,žací struna-OMZ
-8 037,50
FAK
205104676
S00JP004Q2XV
15527379
205040
ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o.
08.07.2005
31.07.2005
29.07.2005
4 258,00 CZK
0,00
za výsadbu a instalaci závìsných nádob s letnièkami-OMZ
-4 258,00
FAK
205104677
S00JP004Q2W0
68040156
2501001
Bedøich Landsfeld,RNDr.
08.07.2005
04.08.2005
29.07.2005
2 200,00 CZK
0,00
za výzkum avifauny v lok.Kocanda-OMZ
-2 200,00
FAK
205104678
S00JP004Q2V5
26270978
5273
LESY POD HOSTÝNEM s r.o.
08.07.2005
28.07.2005
04.08.2005
76 186,00 CZK
0,00
práce výrobní povahy v pìstební èinnosti-OMZ
-76 186,00
FAK
205104679
S00JP004Q2UA
25135881
95160532
Tukový prùmysl Praha,a.s.
08.07.2005
14.07.2005
29.07.2005
187,00 CZK
0,00
pøeprava TOP-OMZ
-187,00
FAK
205104680
S00JP004Q2TF
48395013
3050298
Zahrada Olomouc s.r.o.
08.07.2005
06.08.2005
15.07.2005
226 095,20 CZK
0,00
seèení travnatých ploch-OMZ
-226 095,20
FAK
205104681
S00JP004Q2SK
60730153
5700896
Dopravní spoleènost Zlín-
08.07.2005
21.07.2005
03.08.2005
2 261,00 CZK
0,00
instalace letákù 18.06.-02.07.05 akce "Cykloden ve Zlínì"-OCR,VaVV
-2 261,00
FAZ
205104682
S00JP004Q2RP
26078201
6100070531
E.ON Energie, a.s.
08.07.2005
15.07.2005
26.07.2005
3 630,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/05, è.o.m 3100128590.Zálešná IV/1179,Zlín-OKP
-3 630,00
FAZ
205104683
S00JP004Q2QU
49970607
1612760022
záloha na zemní plyn, 3. Q,è.o.m.2455169, Zálešná IV 1179,Zlín-OKP
Jihomoravská plynárenská,
08.07.2005
08.07.2005
8 100,00 CZK
15.07.2005
0,00
-8 100,00
FAZ
205104684
S00JP004Q2PZ
49970607
4876450022
Jihomoravská plynárenská,
08.07.2005
08.07.2005
11.07.2005
6 400,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn, 3.Q, è.o.m.2445823 ubytovna Lipová 1636,Zlín-OKP
-6 400,00
VYZ
205104685
S00JP004Q2O4
26187639
2050100023
Vzdìlávací centrum pro
08.07.2005
08.07.2005
12.04.2005
17 500,00 CZK
0,00
08.07.2005
04.08.2005
2 200,00 CZK
0,00
vyúèt.prof.fa.-zajištìní vzdìlávacích a konzultaè.služeb v oblasti benchmarkingu v roce 2005-OŽPaZ
FAK
205104686
S00JP004Q2N9
68040156
2501002
Bedøich Landsfeld,RNDr.
za výzkum avifauny-OŽPaZ
-2 200,00
FAK
205104687
S00JP004Q2ME
70269653
050026
Andrýsek Jan
08.07.2005
10.07.2005
04.08.2005
12 000,00 CZK
0,00
seèení travních ploch-OŽPaZ
-12 000,00
FAZ
205104688
S00JP004Q2KO
67008763
250800007
Danuše Šmigurová
08.07.2005
12.07.2005
13.07.2005
150 000,00 CZK
0,00
záloha na provoz Útulku pro zvíøata v nouzi 7/2005-OŽPaZ
-150 000,00
VYD
205104689
S00JP004Q2LJ
67008763
250100008
Danuše Šmigurová
08.07.2005
14.07.2005
13.07.2005
175 310,30 CZK
0,00
vyúèt.provozu Útulku pro zvíøata za 6/2005-OŽPaZ
-25 310,30
FAK
205104690
S00JP004Q2JT
42340454
250131
ERGO VH, spol.s r.o.
08.07.2005
30.07.2005
13.07.2005
1 000 000,00 CZK
0,00
výmìna oken "MŠ Budovatelská 4819,Zlín"-ORIA
-1 000 000,00
FAK
205104691
S00JP004Q2IY
12435406
200512
Rudolf Baïura - Barus
08.07.2005
18.07.2005
29.07.2005
29 559,00 CZK
0,00
montáž plastiky DIALOG - stavba Kulturního a univerzitního centra -ORIA
-29 559,00
FAK
205104692
S00JP004Q2G8
10573321
0507188
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
08.07.2005
15.07.2005
18.07.2005
714,00 CZK
0,00
kontrola funènosti EZS za 7-9/05 Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-714,00
FAK
205104693
S00JP004Q1YX
12299456
12/2005
Potraviny Buroò
08.07.2005
14.07.2005
27.07.2005
10 200,80 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-10 200,80
FAK
205104694
S00JP004Q1ZS
13692747
25314033
WASTEX spol.s.r.o.
08.07.2005
07.07.2005
27.07.2005
1 449,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 449,00
FAK
205104695
S00JP004Q20G
25310852
35016/2005
IDEAL TRADE spol. s r.o.
08.07.2005
05.07.2005
27.07.2005
3 929,00 CZK
0,00
barvy,èisticí prostøedky-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-3 929,00
27.07.2005
FAK
205104696
S00JP004Q21B
18067620
54543
Duòa Šimáèková
08.07.2005
29.06.2005
88,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-88,00
FAK
205104697
S00JP004Q226
40364020
62811
Libor Kopèil
08.07.2005
07.07.2005
27.07.2005
145,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-145,00
FAK
205104698
S00JP004Q231
25594028
2501038
FIALKA CZ, s.r.o.
08.07.2005
10.07.2005
28.07.2005
1 700,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 700,00
FAK
205104699
S00JP004Q24W
46579729
80000460
CARNEX spol. s r.o.
08.07.2005
01.07.2005
27.07.2005
482,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knelsa 4056,Zlín
-482,00
FAK
205104700
S00JP004Q25R
49455834
50601261
Laksyma, a.s.
08.07.2005
29.06.2005
28.07.2005
136,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-136,00
FAK
205104701
S00JP004Q27H
12741361
43/2005
Jaromír Oškera SKLENÁØSTV
08.07.2005
14.07.2005
28.07.2005
2 449,00 CZK
0,00
sklenáøské práce-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-2 449,00
FAK
205104702
S00JP004Q2H3
10573321
0507109
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
08.07.2005
15.07.2005
27.07.2005
1 071,00 CZK
0,00
kontrola funkènosti EZS za 7-9/05, Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-1 071,00
FAK
205104703
S00JP004Q2FD
10573321
0507187
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
08.07.2005
15.07.2005
27.07.2005
714,00 CZK
0,00
kontrola funkènosti zaø.EZS za 7-9/05-centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820,Zlín
-714,00
FAK
205104704
S00JP004Q2EI
60736437
200511934
HART PRESS, s.r.o.
08.07.2005
14.07.2005
28.07.2005
7 949,00 CZK
0,00
recepty,žádanky na léèivé pøípravky-OŠZMaTV
-7 949,00
FAK
205104705
S00JP004Q2DN
10573321
0507108
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
08.07.2005
15.07.2005
27.07.2005
1 071,00 CZK
0,00
kontrola funkènosti zaø.EZS za 7-9/05-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 071,00
FAK
205104706
S00JP004Q2CS
25081152
00003806
ROSANA, spol. s r.o.
08.07.2005
14.07.2005
27.07.2005
360,00 CZK
0,00
pramenitá voda-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-360,00
FAK
205104707
S00JP004Q2BX
61405094
150881
Pavel Boïa-Euro výtahy
08.07.2005
20.07.2005
28.07.2005
1 267,40 CZK
0,00
mazání výtahu-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 267,40
27.07.2005
FAK
205104708
S00JP004Q2A2
49455834
50601983
Laksyma, a.s.
08.07.2005
11.07.2005
1 023,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 023,00
FAK
205104709
S00JP004Q297
13692747
25314850
WASTEX spol.s.r.o.
08.07.2005
10.07.2005
27.07.2005
2 646,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-2 646,00
FAK
205104710
S00JP004Q1X2
47916478
169
MRS Zlín, spol.s r.o.
08.07.2005
21.07.2005
27.07.2005
5 355,00 CZK
0,00
oprava mobilu-Nokia 6310-OVS
-5 355,00
FAK
205104711
S00JP004PZ4U
60723050
507465
SYAS spol. s r.o.
08.07.2005
17.07.2005
19.07.2005
520 000,00 CZK
0,00
stravenky SYAS-8000 ks-OVS
-520 000,00
FAK
205104712
S00JP004PZA0
64949681
0148470705
T-Mobile Czech Republic a
08.07.2005
25.07.2005
14.07.2005
456,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005-ORIA p.Karlíková, è.tel.604220343
-456,00
FAK
205104713
S00JP004PZ95
64949681
0148660705
T-Mobile Czech Republic a
08.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
440,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220329-ORIA
-440,50
FAK
205104714
S00JP004PZ8A
64949681
0148390705
T-Mobile Czech Republic a
08.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
2 003,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220249-ORIA p.Dorazil
-2 003,00
FAK
205104715
S00JP004PZ7F
64949681
0149100705
T-Mobile Czech Republic a
08.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
549,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604221639-ORIA ing.Hloušek
-549,50
FAK
205104716
S00JP004PZ6K
64949681
0149090705
T-Mobile Czech Republic a
08.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
440,00 CZK
0,00
za T mobile za 6/2005, è.tel.604221638-ORIA
-440,00
FAK
205104717
S00JP004PZ5P
64949681
0149080705
T-Mobile Czech Republic a
08.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
548,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604221637-ORIA p.Šidlík
-548,00
FAK
205104718
S00JP004PZEG
64949681
0148780705
T-Mobile Czech Republic a
08.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
1 498,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604227982-OD p.Kubáè
-1 498,50
FAK
205104719
S00JP004PZDL
64949681
0148870705
T-Mobile Czech Republic a
08.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
798,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220446-OD p.Klinkovská
-798,50
19.07.2005
FAK
205104720
S00JP004PZCQ
64949681
0148260705
T-Mobile Czech Republic a
08.07.2005
25.07.2005
751,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220476-OD ing.Kasala
-751,00
FAK
205104721
S00JP004PZBV
64949681
0148490705
T-Mobile Czech Republic a
08.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
1 598,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220345-OD ing.Dohnal
-1 598,00
FAK
205104722
S00JP004PZ3Z
12436828
200501
Vincent Ivo
08.07.2005
15.07.2005
19.07.2005
4 046,00 CZK
0,00
za likvidaci znièeného nábytku po zateèení-OVS
-4 046,00
FAK
205104723
S00JP004PZ24
70261539
200501
Asoc.turist.odd.mlád.TOM
08.07.2005
18.07.2005
15.07.2005
1 500,00 CZK
0,00
za pobyt na letním táboøe v Horní Beèvì v obd.30.7-13.8.2005, dítì: Radek Beèica, RÈ.880407/4532-FKSP
-1 500,00
FAK
205104724
S00JP004PZH1
64949681
0148620705
T-Mobile Czech Republic a
08.07.2005
25.07.2005
15.07.2005
1 070,00 CZK
0,00
za T mobile za 6/2005, è.tel.604220325-odd.koncepcí-ing.Urbanovský
-1 070,00
FAK
205104725
S00JP004PZG6
64949681
0148440705
T-Mobile Czech Republic a
08.07.2005
25.07.2005
28.07.2005
1 673,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220338-ÚHA arch.Novák
-1 673,00
FAK
205104726
S00JP004PZFB
64949681
0148100705
T-Mobile Czech Republic a
08.07.2005
25.07.2005
28.07.2005
631,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220466-hl.energetik,p.Belza
-631,50
FAK
205104727
S00JP004PZJR
64949681
0148630705
T-Mobile Czech Republic a
08.07.2005
25.07.2005
28.07.2005
1 541,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220326-OKaVA ing.Hejná
-1 541,00
FAK
205104728
S00JP004PZIW
64949681
0148950705
T-Mobile Czech Republic a
08.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
341,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.736300222-MP stálá služba
-341,50
FAK
205104729
S00JP004PZ19
71006958
300008
Mateøská škola Zlín
08.07.2005
14.07.2005
19.07.2005
781,00 CZK
0,00
vodné,plyn-OKP
Úøadovna Kudlov
na základì sml. è. 104 99 4 0005
-781,00
FAK
205104730
S00JP004PZYO
64949681
0148770705
T-Mobile Czech Republic a
08.07.2005
25.07.2005
14.07.2005
587,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604227972-OMZ ing.Koutný
-587,50
FAK
205104731
S00JP004PZXT
64949681
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220318-OMZ p.Kochta
0148570705
T-Mobile Czech Republic a
08.07.2005
25.07.2005
852,00 CZK
19.07.2005
0,00
-852,00
FAK
205104732
S00JP004PZWY
64949681
0148460705
T-Mobile Czech Republic a
08.07.2005
25.07.2005
26.07.2005
1 168,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220342-OMZ p.Mañásková
-1 168,50
FAK
205104733
S00JP004PZV3
64949681
0148210705
T-Mobile Czech Republic a
08.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
1 518,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220469-OMZ p.Øezníèková
-1 518,50
FAK
205104734
S00JP004PZU8
64949681
0149010705
T-Mobile Czech Republic a
08.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
469,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220478-p.Vašek-OMZ
-469,00
FAK
205104735
S00JP004PZTD
64949681
0149210705
T-Mobile Czech Republic a
08.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
507,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604221658-OMZ p.Vaòková
-507,00
FAK
205104736
S00JP004PZSI
64949681
014080705
T-Mobile Czech Republic a
08.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
501,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220463-OMZ p.Holík
-501,50
FAK
205104737
S00JP004PZRN
64949681
0149170705
T-Mobile Czech Republic a
08.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
228,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604221645-OMZ p. Vyoralová
-228,00
FAK
205104738
S00JP004PZQS
64949681
0149160705
T-Mobile Czech Republic a
08.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
254,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604221644-OMZ p.Kupec
-254,50
FAK
205104739
S00JP004PZPX
64949681
0149150705
T-Mobile Czech Republic a
08.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
271,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604221643-OMZ p. Galba
-271,50
FAK
205104740
S00JP004PZO2
64949681
0149140705
T-Mobile Czech Republic a
08.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
425,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005 è.tel.604221642-OMZ ing.Strnadová
-425,00
FAK
205104741
S00JP004PZN7
64949681
0149130705
T-Mobile Czech Republic a
08.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
215,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604221641-OMZ p.Daníèek
-215,50
FAK
205104742
S00JP004PZMC
64949681
0149120705
T-Mobile Czech Republic a
08.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
197,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604221640-OMZ p.Hornáèková
-197,50
FAK
205104743
S00JP004PZLH
64949681
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220316-OMZ ing.Divoký
0148550705
T-Mobile Czech Republic a
08.07.2005
25.07.2005
1 812,00 CZK
19.07.2005
0,00
-1 812,00
FAK
205104744
S00JP004PZKM
64949681
0148200705
T-Mobile Czech Republic a
08.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
146,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220468-OMZ p.Vyoral
-146,50
FAK
205104745
S00JP004Q03F
64949681
0148790705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
1 074,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.737207342, Vystavìlová, OCR,VaVV
-1 074,00
FAK
205104746
S00JP004Q02K
64949681
0148070705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
26.07.2005
612,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, Mgr. Divilková, è.tel.604227974-OCR,VaVV
-612,00
FAK
205104747
S00JP004Q01P
64949681
0148510705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
26.07.2005
442,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220348- MITS spol. linka, OCR,VaVV
-442,50
FAK
205104748
S00JP004Q00U
64949681
0148090705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
26.07.2005
495,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220464-SNI a ST-OCR,VaVV
-495,50
FAK
205104749
S00JP004PZZJ
64949681
0148290705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
26.07.2005
32 205,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220313-KT ing.Mikel, OCR,VaVV
-32 205,00
FAK
205104750
S00JP004Q0J7
64949681
0148710705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
26.07.2005
2 496,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220245-OKP-ing.Eidová
-2 496,00
FAK
205104751
S00JP004Q0IC
64949681
0148720705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
1 849,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220246-OKP -p.Lang
-1 849,00
FAK
205104752
S00JP004Q0HH
64949681
0149070705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
02.08.2005
1 681,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604221635-OKP sekretar.primátora
-1 681,50
FAK
205104753
S00JP004Q0GM
64949681
0149030705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
518,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220481- SNII, OCR,VaVV
-518,50
FAK
205104754
S00JP004Q0FR
64949681
0148610705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
26.07.2005
2 081,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220312-OKP p.Komínek
-2 081,00
04.08.2005
FAK
205104755
S00JP004Q0EW
64949681
0148400705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
176,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220334-OKP-p.Doležal
-176,50
FAK
205104756
S00JP004Q0D1
64949681
0148270705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
22.07.2005
14 280,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220340-OKP Mgr.Úlehla
-14 280,00
FAK
205104757
S00JP004Q0C6
64949681
0148190705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
892,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604227985-OKP p.Dvorský
-892,00
FAK
205104758
S00JP004Q0BB
64949681
0148830705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
26.07.2005
1 893,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220444-OKP p.Jordánová
-1 893,00
FAK
205104759
S00JP004Q0AG
64949681
0148820705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
878,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220443-OKP ing.Hladík
-878,50
FAK
205104760
S00JP004Q09L
64949681
0148810705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
26.07.2005
1 022,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.ù604220442-OKP p.Szpak
-1 022,00
FAK
205104761
S00JP004Q08Q
64949681
0148800705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
26.07.2005
2 669,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220441-OKP Mgr.Steska
-2 669,50
FAK
205104762
S00JP004Q07V
64949681
0148750705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
26.07.2005
1 670,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604227955-OKP p.Soldán
-1 670,50
FAK
205104763
S00JP004Q060
64949681
0148740705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
29.07.2005
6 323,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604210808-OKP p.Janeèka
-6 323,50
FAK
205104764
S00JP004Q055
64949681
0148730705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
26.07.2005
2 701,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604210807-OKP Mudr.Øíhák
-2 701,50
FAK
205104765
S00JP004Q04A
64949681
0148340705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
1 170,50 CZK
26.07.2005
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220294-OKP ing. arch. Petr
-1 170,50
FAK
205104766
S00JP004Q0NN
64949681
0148310705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
26.07.2005
1 160,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220299-OP Mgr.Kuèerová
-1 160,50
FAK
205104767
S00JP004Q0MS
64949681
0148280705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
1 235,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220290-OIS ing.Gavlas
-1 235,50
FAK
205104768
S00JP004Q0LX
64949681
0148230705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
489,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220471-OIS p.Hús•ová
-489,00
FAK
205104769
S00JP004Q0K2
64949681
0148370705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
514,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220247-OIS p.Pastyøík
-514,50
FAK
205104770
S00JP004Q0PD
64949681
0148600705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
647,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220322-ŽO p.Hanzlík
-647,50
FAK
205104771
S00JP004Q0OI
64949681
0149200705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
1 033,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604221655-ŽO p.Hasíková
-1 033,50
FAK
205104772
S00JP004Q0Q8
64949681
0148590705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
440,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220321-OSaÚP p.Obdržálek
-440,50
FAK
205104773
S00JP004Q0R3
64949681
0148500705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
914,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220346-OSaÚP ing.Nemcová
-914,00
FAK
205104774
S00JP004Q0SY
64949681
0148920705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
1 529,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220455-OSaÚP p.Èevorová
-1 529,00
FAK
205104775
S00JP004Q0TT
64949681
0149060705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
1 653,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220507-OSaÚP ing.Skácel
-1 653,00
FAK
205104776
S00JP004Q0UO
64949681
0148840705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
307,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220449-OOS p.Rudolfová
-307,00
FAK
205104777
S00JP004Q0VJ
64949681
0148850705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
341,00 CZK
19.07.2005
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220450-OOS Mgr.Švehlík
-341,00
FAK
205104778
S00JP004Q0WE
64949681
0148420705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
487,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220336-OOS ing.Šrajer
-487,00
FAK
205104779
S00JP004Q0X9
64949681
0148520705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
1 518,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220349-EO ing.Stašková
-1 518,50
FAK
205104780
S00JP004Q0Y4
64949681
0148700705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
536,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220244-EO ing.Šubík
-536,00
FAK
205104781
S00JP004Q10N
64949681
0149000705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
1 478,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220473-odbor kultury p.Rychlíková (Alternativa)
-1 478,50
FAK
205104782
S00JP004Q0ZZ
64949681
0148940705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
1 204,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220457-odbor kultury p.Pešatová
-1 204,00
FAK
205104783
S00JP004Q11I
64949681
0149180705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
396,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604221646-OPaV mobil oodìlení ,Rùžièková
-396,00
FAK
205104784
S00JP004Q12D
64949681
0148530705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
1 120,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220314-OPaV bc.Doležalová
-1 120,00
FAK
205104785
S00JP004Q138
64949681
0148450705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
1 887,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220341-OSV p.Poboøilová
-1 887,00
FAK
205104786
S00JP004Q143
64949681
0148360705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
154,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220304-OSV p.Paterová
-154,50
FAK
205104787
S00JP004Q15Y
64949681
0148250705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
476,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220475-OSV služební
-476,00
FAK
205104788
S00JP004Q17O
64949681
0148560705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
446,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220317-OSM ing.Gurecký
-446,50
FAK
205104789
S00JP004Q18J
64949681
0148410705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
690,50 CZK
19.07.2005
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220335-OSM p.Rosíková
-690,50
FAK
205104790
S00JP004Q16T
64949681
0149110705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
1 283,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604221636-OSM ing.Jemelka
-1 283,00
FAK
205104791
S00JP004Q19E
64949681
0148380705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
940,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220248-OŠZMaTV-Mgr.Opravil
-940,00
FAK
205104792
S00JP004Q1A9
64949681
0148350705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
606,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220293-OŠZMaTV p.Voøechovská
-606,50
FAK
205104793
S00JP004Q1B4
64949681
0148320705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
1 201,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220296-OŠZMaTV p.Muharová
-1 201,00
FAK
205104794
S00JP004Q1CZ
64949681
0148540705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
1 561,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220315-OŽPaZ ing.Pavlovová
-1 561,00
FAK
205104795
S00JP004Q1DU
64949681
0148220705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
540,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220470-OŽPaZ p.Vašátková
-540,50
FAK
205104796
S00JP004Q1EP
64949681
0148980705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
441,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220462-OŽPaZ p.Vašátková
-441,50
FAK
205104797
S00JP004Q1FK
64949681
0148970705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
445,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220461-OŽPaZ p-Kupský
-445,50
FAK
205104798
S00JP004Q1GF
64949681
0148960705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
522,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220460-OŽPaZ Navrátil
-522,00
FAK
205104799
S00JP004Q1HA
64949681
0148330705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
6 886,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220295-OVS brána radnice
-6 886,50
FAK
205104800
S00JP004Q1I5
64949681
0148680705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
4 384,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220332,652,604290264-p.Èervený,Pekárek,Jelínek
-4 384,50
FAK
205104801
S00JP004Q1J0
64949681
0148910705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
197,50 CZK
19.07.2005
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220454-OVS Øezníèková
-197,50
FAK
205104802
S00JP004Q1KV
64949681
0149040705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
663,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220483-OVS p.Vaøák
-663,00
FAK
205104803
S00JP004Q1LQ
64949681
0148670705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
706,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220331-OVS p.Køížková
-706,50
FAK
205104804
S00JP004Q1ML
64949681
0148650705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
549,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220328-OVS p.Jakuba
-549,00
FAK
205104805
S00JP004Q1NG
64949681
0148640705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
440,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220327-OVS p.Ševèík Josef
-440,50
FAK
205104806
S00JP004Q1OB
64949681
0148430705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
577,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220337-OVS p.Zavadil
-577,50
FAK
205104807
S00JP004Q1P6
64949681
0148760705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
1 580,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604443838-OVs ing.Ševèík
-1 580,00
FAK
205104808
S00JP004Q1Q1
64949681
0148900705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
416,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220453-OVS R.Kašíková
-416,50
FAK
205104809
S00JP004Q1RW
64949681
0148890705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
157,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220452-OVS Bìloušková
-157,00
FAK
205104810
S00JP004Q1SR
64949681
0148930705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
451,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220456-OVS kriz.øízení p.Šimková
-451,00
FAK
205104811
S00JP004Q1TM
64949681
0148880705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
453,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220448-kriz.øízení-p.Bouchal
-453,00
FAK
205104812
S00JP004Q1UH
64949681
0149190705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
1 747,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604221648-OVS GSM brána
-1 747,50
FAK
205104813
S00JP004Q1VC
64949681
0149050705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
235,00 CZK
19.07.2005
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220484-OVS p.Brada
-235,00
FAK
205104814
S00JP004Q1W7
64949681
0148690705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
1 507,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220243-OVS p.Salaj
-1 507,50
FAZ
205104815
S00JP004PZ0E
49970607
4962540022
Jihomoravská plynárenská,
11.07.2005
08.07.2005
19.07.2005
27 300,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III. Q/05, è.o.m.2430812-Santražiny 3312,Zlín-OMZ
-27 300,00
FAK
205104816
S00JP004PYZQ
43589880
2005/23
HOLZER Miloš
11.07.2005
21.07.2005
08.07.2005
10 000,00 CZK
0,00
zoologický prùzkum lokality-OŽPaZ
-10 000,00
FAK
205104817
S00JP004PYYV
47903783
2005700723
Gordic spol. s r.o.
11.07.2005
22.07.2005
02.08.2005
26 418,00 CZK
0,00
drobný materiál-PID bílý-OIS
-26 418,00
FAK
205104818
S00JP004PYX0
26930111
250100425
ProComputer s.r.o.
11.07.2005
11.07.2005
19.07.2005
851,00 CZK
0,00
THS cart.-OIS
-851,00
DOB
205104819
S00JP004PYW5
45313351
5320005727
13.07.2005
MAFRA, a.s.
11.07.2005
26.07.2005
102,00 CZK
102,00
Petr Vrla
11.07.2005
22.07.2005
1 487,50 CZK
0,00
dobropis-pøedpl.MF DNES od 24.1-9.2.04, 10.2.-10.2.04-ÚHA
FAK
205104820
S00JP004PYVA
13655744
05082
školení øidièù referentských vozidel 5 zamìstnancù dne 29.6.2005-PaV
-1 487,50
FAK
205104821
S00JP004PYUF
64949681
0148240705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
2 258,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220474-OSV p.Semelová
-2 258,00
FAK
205104822
S00JP004PYTK
26732122
10205374
IRSnet,s.r.o.
11.07.2005
17.07.2005
19.07.2005
1 138,00 CZK
0,00
prodej vstupenek za 6/2005 "CATS"-2 ks- pro prodej v MITS - OCR,VaVV
-1 138,00
FAK
205104823
S00JP004PYSP
64949681
0148480705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
26.07.2005
9 533,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220344-OCR,VaVV PhDr.Daòová
-9 533,00
FAK
205104824
S00JP004PYRU
46347828
306459
Láznì Luhaèovice, a.s.
11.07.2005
21.07.2005
26.07.2005
2 846,50 CZK
0,00
refundace mzdy-p.Pavlištík, ZmZ dne 30.6.2005-OKP
-2 846,50
FAK
205104825
S00JP004PYQZ
48117820
1052000252
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
11.07.2005
30.07.2005
49 506,40 CZK
19.07.2005
0,00
AFICIO 1515PS RICOH,toner,podavaè-OKP
obj. è. OKP - 10/42/2005
-49 506,40
FAK
205104826
S00JP004PYP4
64949681
0148860705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
29.07.2005
1 948,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220451-OKP p.Rabel
-1 948,50
FAK
205104827
S00JP004PYO9
64949681
0149020705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
19.07.2005
4 378,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220479-OVS brána radnice
-4 378,50
FAK
205104828
S00JP004PYNE
48117820
1052000253
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
11.07.2005
30.07.2005
19.07.2005
47 861,80 CZK
0,00
AFICIO 1113 RICOH,podavaè,toner developer-OVS
-47 861,80
FAZ
205104829
S00JP004PXQ6
69797111
23051587/6133
ÈR-Úøad pro zastupování v
11.07.2005
16.07.2005
29.07.2005
210 000,00 CZK
0,00
záloha na služby na III.Q 2005-výpùjèka nebyt.prostor v objektu T.Bati 3792,Zlín-OVS
-210 000,00
FAK
205104830
S00JP004PXPB
69797111
23051570/6133
ÈR-Úøad pro zastupování v
11.07.2005
16.07.2005
14.07.2005
238 839,00 CZK
0,00
vyúètování služeb v obj.ul.L.Váchy 602-OVS
-238 839,00
FAK
205104831
S00JP004PYMJ
13082183
2005-291
Petr Straka
11.07.2005
22.07.2005
14.07.2005
2 237,00 CZK
0,00
kontrola a èištìní komínù-OVS
-2 237,00
FAK
205104832
S00JP004PYLO
25788001
38706998
ÈESKÝ MOBIL a.s.
11.07.2005
22.07.2005
27.07.2005
6 583,00 CZK
0,00
za Oskar za 4.6.-3.7.2005, è.tel.608556898-OVS
-6 583,00
FAK
205104833
S00JP004PXVH
16301421
41250
Milan Neèas - GASTRO
11.07.2005
13.07.2005
19.07.2005
44 158,50 CZK
0,00
za odebrané obìdy za 6/2005 pro mìstskou zeleò-OVS
-44 158,50
FAK
205104834
S00JP004PYKT
10094806
FV250241
Radislav Vymyslický
11.07.2005
21.07.2005
13.07.2005
501,00 CZK
0,00
za opravu výtahu-OVS
-501,00
FAK
205104835
S00JP004PYJY
47114983
1933013886
Èeská pošta,s.p.Praha 3
11.07.2005
22.07.2005
19.07.2005
178,50 CZK
0,00
za nadstandardní zpracování pk A-EO
-178,50
FAK
205104836
S00JP004PYI3
48112089
0530011043
Støedisko cenných papírù
11.07.2005
21.07.2005
19.07.2005
45 980,00 CZK
0,00
vedení CP na úètech majitele-právnické osoby-EO
-45 980,00
18.07.2005
FAK
205104837
S00JP004PXWC
49447769
476702
ÈSAD Hodonín a.s.
11.07.2005
01.07.2005
528,00 CZK
0,00
doprava-OMZ
-528,00
FAK
205104838
S00JP004PXX7
63474026
85071328
PNEU PLUS s.r.o.
11.07.2005
07.07.2005
15.07.2005
183,00 CZK
0,00
montáž pneu-OMZ
-183,00
FAK
205104839
S00JP004PXUM
18754244
2005171
Leopold Janský
11.07.2005
30.07.2005
15.07.2005
28 375,60 CZK
0,00
sekací nože-OMZ
-28 375,60
FAK
205104840
S00JP004PXTR
16298306
20/2005
Libuše Svobodová
11.07.2005
06.08.2005
29.07.2005
5 829,00 CZK
0,00
barvy,luxol,lak,štìtce-OMZ
-5 829,00
FAK
205104841
S00JP004PYH8
12436348
325030
Jan Miserovský
11.07.2005
06.08.2005
05.08.2005
18 242,50 CZK
0,00
støíhání živých plotù-OMZ
-18 242,50
FAK
205104842
S00JP004PYGD
64949681
0148580705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
05.08.2005
2 542,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220319-OMZ- Pospíšilík
-2 542,50
FAK
205104843
S00JP004PYFI
00011754
027428315
LINDE TECHNOPLYN a.s.
11.07.2005
21.07.2005
19.07.2005
1 212,00 CZK
0,00
nájemné C2H2,ost.tech.plyny-OMZ
-1 212,00
FAK
205104844
S00JP004PYEN
63471892
FV051581
MEVA-BRNO,s.r.o.
11.07.2005
14.07.2005
19.07.2005
8 360,00 CZK
0,00
stojan,pytle-OMZ
-8 360,00
FAK
205104845
S00JP004PYDS
15268306
1650545832
EuroTel Praha, spol. s r.
11.07.2005
22.07.2005
15.07.2005
1 267,75 CZK
0,00
za Eurotel za 6/2005, è.tel.601121014,15-MP
-1 267,75
FAK
205104846
S00JP004PYCX
25843265
107
Duflex s.r.o.
11.07.2005
08.08.2005
21.07.2005
21 147,50 CZK
0,00
krycí plachta žínìnìk tatami-MP
-21 147,50
FAK
205104847
S00JP004PYB2
60715286
250228
CROSS Zlín, s.r.o.
11.07.2005
21.07.2005
08.08.2005
13 296,50 CZK
0,00
pravidelný servis a èištìní MKDS-MP
-13 296,50
FAK
205104848
S00JP004PXOG
60711086
15040506
Technické služby Zlín,s.r
11.07.2005
21.07.2005
19.07.2005
2 311 628,73 CZK
0,00
odstranìní odpadu-SKO za 6/2005-OŽPaZ
-2 311 628,73
19.07.2005
FAK
205104849
S00JP004PYA7
48117820
1052000251
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
11.07.2005
30.07.2005
97 368,20 CZK
0,00
AFICIO 1113 RICOH,podavaè,pamì•,toner,AFICIO 1515PS RICOH,toner,podavaè-ŽO
-97 368,20
FAK
205104850
S00JP004PY9C
27076288
250989
ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
11.07.2005
18.07.2005
29.07.2005
4 477,00 CZK
0,00
napojení vodovodní pøípojky Comercio Zlín,Lùžkovice-ORIA
-4 477,00
FAK
205104851
S00JP004PY8H
26222183
44/2005
Kaninga s.r.o.
11.07.2005
22.07.2005
18.07.2005
48 760,25 CZK
0,00
za inženýrskou èinnost chodník Kudlov-I.et.-ORIA
-48 760,25
FAK
205104852
S00JP004PY7M
26222183
43/2005
Kaninga s.r.o.
11.07.2005
18.07.2005
18.07.2005
24 996,00 CZK
0,00
vyhotovení zmìny projektové dokumentace-Chodník Kudlov-I.et.-ORIA
-24 996,00
FAK
205104853
S00JP004PY6R
25596233
2005021
AMA ARCHITEKTI s.r.o.
11.07.2005
27.07.2005
18.07.2005
18 350,00 CZK
0,00
za vícetisky provádìcího projektu Malá scéna Zlín-ORIA
-18 350,00
FAK
205104854
S00JP004PY5W
25596233
2005020
AMA ARCHITEKTI s.r.o.
11.07.2005
27.07.2005
19.07.2005
5 950,00 CZK
0,00
za zpracování dokumentace - oprava pochùzné terasy "Malá scéna Zlín"-ORIA
-5 950,00
FAK
205104855
S00JP004PXNL
25523431
2105000437
ROKO-MOTOR s.r.o.
11.07.2005
15.05.2005
04.08.2005
3 034,50 CZK
0,00
oprava auta 1Z6 9020-OMZ
-3 034,50
FAK
205104856
S00JP004PY41
46970291
2005085
ANDREA Zlín, s.r.o.
11.07.2005
08.07.2005
15.07.2005
29 899,00 CZK
0,00
výmìna nefunkèního odvìtrání v kuchyni v obj.Jesle Budovatelská-OŠZMaTV
-29 899,00
FAK
205104857
S00JP004PY36
25581210
42508574
Výrobna lahùdek a uzenin
11.07.2005
25.07.2005
04.08.2005
703,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-703,00
FAK
205104858
S00JP004PY2B
49455834
50601985
Laksyma, a.s.
11.07.2005
11.07.2005
22.07.2005
2 348,00 CZK
0,00
potraviny- Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-2 348,00
FAK
205104859
S00JP004PY1G
46967851
421505294
PENAM spol. s r.o.
11.07.2005
11.07.2005
20.07.2005
435,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-435,00
FAK
205104860
S00JP004PY0L
61974994
256430264
ZP Šumvald,a.s.
11.07.2005
18.07.2005
20.07.2005
209,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-209,00
20.07.2005
FAK
205104861
S00JP004PXZX
25581210
42508403
Výrobna lahùdek a uzenin
11.07.2005
18.07.2005
454,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-454,50
FAK
205104862
S00JP004PXY2
13692747
25314852
WASTEX spol.s.r.o.
11.07.2005
10.07.2005
20.07.2005
3 740,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-3 740,00
FAK
205104863
S00JP004PXJ5
42619327
20051220
Miroslav Kafka-nápojové a
11.07.2005
14.07.2005
20.07.2005
3 099,19 CZK
0,00
spotøeba surovin za 6/2005 z nápoj.automatu-MP
-3 099,19
FAK
205104864
S00JP004PXK0
40614476
60505643
FK technics,spol.s r.o.
11.07.2005
14.07.2005
15.07.2005
671,00 CZK
0,00
laserové ukazovátko Ultimate-MP
-671,00
FAK
205104865
S00JP004PXLV
13686925
50454
Emil Olivík - HEØMA
11.07.2005
14.07.2005
14.07.2005
3 074,40 CZK
0,00
el.energie za II.Q 2005-MP, JS
-3 074,40
FAK
205104866
S00JP004PXMQ
61404217
050060
Jaroslav CHUDOBA
11.07.2005
05.07.2005
15.07.2005
3 239,00 CZK
0,00
služby restauraè.zaøízení dne 22.6.2005-MP
-3 239,00
FAK
205104867
S00JP004PXIA
64949681
0149220705
T-Mobile Czech Republic a
11.07.2005
25.07.2005
15.07.2005
633,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/21005, è.tel.604221659-OVS ing.Jelínek-dat.služby
-633,50
FAK
205104868
S00JP004PXHF
46342681
2000648/05
IMONT s.r.o.
11.07.2005
20.07.2005
19.07.2005
448 181,00 CZK
0,00
výmìna oken,provedení tep.izolantu a fasády na obj.ul.Divadelní 1333,Zlín-OVS
-448 181,00
FAK
205104869
S00JP004PXGK
25318403
10500326
RM GAS s.r.o.
11.07.2005
18.07.2005
19.07.2005
58 446,00 CZK
0,00
staveb.práce-kanalizaèní šachta a pøípojka-akce chodník Kudlov I.et.-II.èást-ORIA
-58 446,00
FAK
205104870
S00JP004PXFP
00206196
200531
ing.Jiøí Husovský
11.07.2005
15.07.2005
18.07.2005
700,00 CZK
0,00
za vypracování znaleckého posudku-ORIA
-700,00
FAK
205104871
S00JP004PXEU
00206196
200529
ing.Jiøí Husovský
11.07.2005
06.07.2005
13.07.2005
3 000,00 CZK
0,00
za vypracování znaleckého posudku-ORIA
-3 000,00
FAK
205104872
S00JP004PX9J
65359534
5077
Mikeska Jan
11.07.2005
04.07.2005
13.07.2005
5 000,00 CZK
0,00
za pøepravu osob-dùchodci - Zlín-Lednice-Sedlec-Valtice a zpìt Zlín-OSV
-5 000,00
15.07.2005
FAK
205104873
S00JP004PXAE
65359534
5076
Mikeska Jan
11.07.2005
01.07.2005
5 000,00 CZK
0,00
za pøepravu osob-dùchodci Malenovice-Zlín-Malenovice-Šaštín-Smrdáky-Veselí nad Moravou-Malenovice-Zlín-OSV
-5 000,00
FAK
205104874
S00JP004PXB9
71006958
300006
Mateøská škola Zlín
11.07.2005
14.07.2005
15.07.2005
1 080,00 CZK
0,00
za pronájem místnosti za 4-6/2005-OSV
-1 080,00
FAK
205104875
S00JP004PXC4
71006958
300007
Mateøská škola Zlín
11.07.2005
14.07.2005
15.07.2005
2 802,00 CZK
0,00
plyn,el.energie,vodné,stoèné-OSV
-2 802,00
FAK
205104876
S00JP004PXDZ
49156781
5077
Pavel Obdržálek, MUDr.
11.07.2005
15.07.2005
15.07.2005
48,40 CZK
0,00
zdravotní výkony za I.pololetí 2005-OSV
-48,40
FAK
205104877
S00JP004PX8O
42337593
7/2005
Jarmila Horsáková
11.07.2005
13.07.2005
15.07.2005
6 090,00 CZK
0,00
za provedení archiv.prací za 6/2005-OSV
-6 090,00
VYP
205104878
S00JP004PXR1
69797111
23051572/613