Dokumentace - GB ENERGY HOLDING, sro

Komentáře

Transkript

Dokumentace - GB ENERGY HOLDING, sro
Divize Chlazení & topení
Multienergetické
absorpční
chladiče
40 TR - 4 0 0 0 TR ( 1 4 0 kW a ž 1 4 0 0 0 kW)
Od lídra z oblasti inovativních řešení pro chlazení a topení
Vize
Být globálně respektovanou organizací
s vysokým výkonem, nabízející udržitelná
řešení pro energii a životní prostředí.
Udržitelná řešení
Od chlazení k topení, od výroby elektrické
energie k čištění vzduchu, od úpravy vody
a odpadní vody ke specializovaným chemikáliím – Řešení THERMAX usnadňují práci
v mnoha ohledech.
Každý rok THERMAX pomůže vytvořit 6000
MW elektrické energie, vyprodukovat
100000 tun páry, dodá 1 milion tun chladiva a upraví 1000 milionů litrů vody a odpadních vod za den.
Dnes je THERMAX významnou strojírenskou a environmentální společností s příjmy
ve výši 800 milionů USD a s tržní kapitalizací větší než 1 miliarda USD.
THERMAX byl v roce 2005 a 2006 jednou
z 20 Indických „Nejlepších asijských společností pod miliardu“ v žebříčku Forbes
a byl významným investičním žurnálem zařazen na „1. místo mezi top 21 tvůrci blahobytu“ v Indii za posledních 5 let.
THERMAX přináší svým zákazníkům bohatou zkušenost s průmyslovým použitím,
a expertízu dosaženou technologickou spoluprací a strategickými aliancemi.
Thermax je řízen ze své centrály v Pune (západní Indie) a vytvořil mezinárodní prodejní & servisní síť rozšířenou v Jihovýchodní
Asii, na Blízkém východě, v Africe, Rusku,
UK a USA. Ve svých výrobních závodech
má plně zavedené ISO 9001:2000 a ISO
14000.
Divize Chlazení & topení – Strategická
obchodní divize Chlazení
Strategická obchodní divize Chlazení společnosti THERMAX prosazuje
chladiče absorbující páru jako nízkonákladovou alternativu elektricky
poháněných kompresních chladičů, přátelskou k životnímu prostředí.
Nabízí expertní řešení v Procesním chlazení & klimatizaci pro průmyslové i komerční aplikace. Síla Strategické obchodní divize Chlazení
spočívá v řešeních, ušitých zákazníkovi na míru.
Na rozdíl od elektrických chladičů jsou absorpční chladiče poháněny
teplem. Tyto stroje mohou být poháněny teplem z celé řady zdrojů - párou, horkou vodou, kapalnými/plynnými palivy, výfukovými plyny a/
nebo jejich kombinací.
THERMAX – zachovává energii,
chrání životní prostředí
Technologie absorpce páry společnosti Thermax pomáhá klientům
ve více než 50 průmyslových odvětvích včetně farmaceutického, chemického, výroby hnojiv, textilního, petrochemického, potravinářského
a automobilového, dále v hotelech, komerčních komplexech, nákupních centrech, při stavbě kanceláří, ve vzdělávacích institutech, na letištích a v kinosálech.
Výrobní schopnosti strategické obchodní jednotky Chlazení společnosti
Thermax dokládá fakt, že v průběhu let Thermax nainstaloval množství
strojů ve více než 70 zemích včetně USA, Německa, Španělska, UK,
Itálie, Spojených Arabských Emirátů, Saudské Arábie, Indie, Číny, Austrálie, Thajska, Filipín, Malajsie, Ruska a Nigérie, s výrobky vyhovujícími normám v jednotlivých státech jako jsou ETL, CE, TUY DNV ASME
atd. Thermax má stoprocentně vlastněné dceřiné společnosti a to Thermax Inc. V USA, Thermax Europe Limited v UK a Thermax (Zhejiang)
Cooling and Heating Engg. Company Limited v Číně.
Thermax věří v efektivní služby reagující na podněty svých klientů a prokazuje to způsobem, jakým vede také svou podnikatelskou činnost –
dodáváním optimálních a kvalitních řešení a dosažením spokojenosti
svých zákazníků.
Thermax má prodejní, servisní a distribuční síť, prostřednictvím které
plní požadavky svých vážených zákazníků.
„Trigenerační“ koncept
Získejte dvojnásobek celkové
účinnosti systému!
Chlazená
voda
dovnitř
Chlazená
voda
ven
Sanloeyho diagram* pro IC motor
S REKUPERACÍ TEPLA 75 - 80%
100 %
Rekuperace tepla - HT plášť
Ztrátové teplo vody 18% + plyn
odsávacího kanálu 22%
Rekuperace Mechanický
potrubí
výstupní
22%
výkon
41%
Ztráta
sáláním
2%
Výfuk
Elektřina
Motor
Ztráta
chladiva
7%
3cestná
klapka
Trigenie
Chladící voda
Radiátor / HE
Ventil
Elektrický
výstupní
výkon 42%
Ztráta
alternátoru
1%
Ztráta
potrubí po
rekuperaci
tepla 10%
Čistý užitečný
výstupní výkon
Energie + procesní teplo & chlazení
80%
Motorové dieselagregáty normálně mají asi
40% celkovou elektrickou účinnost. Rozdíl ve
výši 60% unikne do ovzduší. Konvenční metoda spočívá v rekuperaci zbytkového tepla
pomocí individuálního rekuperačního zařízení
obstarávajícího topení/chlazení.
Unikátní vlastnosti Trigenie
Nejvyšší COP
• Kondenzátor na odpad – prevence krystalizace během vypnutého VAM
•Chladič společný až pro 3 motory bez smíšení plynů – optimalizace
investičních nákladů i podlahové plochy
•Asi o 12 až 15% vyšší rekuperace tepla ze stejných parametrů průtoku výfuku s designem tepelného výměníku – lepší ROI
•Oddělený generátor pro rekuperaci horké vody – lepší rekuperace
za podmínek částečného zatížení motoru, vyšší COP VAM při provozu na částečný výkon
•Zákazníkovi přizpůsobené napojení přívodu/odvodu výfukových
plynů tak, aby to vyhovovalo prostorovému uspořádání
•Maximalizace rekuperace tepla – zákazníkovi přizpůsobený design
pro rekuperaci maxima tepla z izolace horké vody s nízkou výstupní
teplotou 70 až 75 °C
• Řízení zpětného tlaku – motoru/turbíně vždy udělena nejvyšší priorita
Design procesu, který zajistí maximální rekuperaci vnitřního tepla tak, aby zákazníkovi zajistil
přínos z nejnižšího specifického vstupního tepla.
•Zvětšení oblasti přenosu tepla – dodáváno
všemi výrobci
•Dvoufázová evaporace – unikátní vlastnost
Thermax VAM
•Vysoký rozdíl teplot chlazené vody – Thermax může nabídnout ΔT až 30 °C
•Chladicí výměník tepla – unikátní vlastnost
Thermax VAM
•Výměník tepla výfukových plynů – unikátní
vlastnost Thermax VAM
Trigenie
– navržena a vyrobena pro výkon
Nejnovější technologie dvoufázové evaporace
Unikátní technologie dvoufázové evaporace zajišťuje požadavek na nejnižší specifický tepelný příkon, jehož důsledkem je nejnižší spotřeba tepla a vody.
Dvoufázová evaporace také dává o 5 až 7% vyšší COP, než
konvenční technologie používající jednofázovou evaporaci.
Nulová krystalizace
Unikátní vyspělé ovládání a zobrazení koncentrace, které
prakticky eliminuje krystalizaci a je výrazně jiné, než automatická dekrystalizace nabízená jinými výrobci. To umožňuje VAM hladce běžet dokonce i při vstupní teplotě chladicí
vody 10 °C.
Střídavý pohon
Průtok moderní série
Jednotka
Pára průtok
Průtok moderní
série
Teplota HTG
°C
162
155
Koncentrace LiBr
%
64–65
60.5
Jednotka
Pára průtok
Průtok moderní
série
Parametr pro HTG
Parametr pro HTG
Teplota HTG
°C
88
90
Koncentrace LiBr
%
62–64
63
Průtokový cyklus moderní série pro zabránění paralelnímu
výskytu vysoké teploty a vysoké koncentrace, tudíž minimalizující pravděpodobnost koroze.
Vítěz vyznamenání „Bry Air
Awards“ v 2006, 2007 & 2010
v kategorii „Nejinovativnější
návrh výrobku“.
% spotřeby specifického vstupu tepla
Křivka částečného zařízení (s invertorem)
(pouze pro indikaci)
% zatížení
Nastavitelné ovládání frekvence na sacím čerpadle pro
vyšší spolehlivost & úspory energie, obzvláště při provozu na částečný výkon.
Izolační ventily
Izolační ventily se speciálním těsněním pro použití
ve vakuu a šroubová čerpadla pro usnadnění údržby
čerpadla
namontovaného
na stroji bez ztráty vakua
v systému způsobené vystavení vlivu atmosféry.
Výstup až 0°C
Metalurgie trubek dle přání zákazníka
Teplota výstupního chlazeného solného roztoku až 0°C.
V aplikacích, kde je kritická teplota méně než 4 °C, může
být využita technologie absorpce páry.
Speciální materiály
trubek jako kupronikl, SS-316L, titan dle místní kvality vody.
Ovládání PLC
Protikorozní prostředek
Nesrážlivý a netoxický molybdenový prostředek proti korozi, zajišťující hladký a stabilní výkon.
Ovládací panel
s displejem založený na PLC, rozhraní a systém zápisu dat přátelské
vůči uživateli.
Dálkové sledování
výkonu / DCS /
konektivita BMS
také možná.
Odkysličené trubky s nízkým obsahem fosforu
Tyto trubky vyhovují normám ASTM a množství fosforu je
udržováno na hodnotě menší než 0,005 ppm, což je chrání
před vodíkovým křehnutím v prostředí LiBr.
Několikafázová regulace hladiny
Několikafázová regulace hladiny ve třech tepelných výměnících umožňuje efektivní provoz během částečného zatížení
a pomáhá zabránit kavitaci v čerpadle roztoku.
Zkušebna
Thermax má nejmodernější zkušebnu schopnou testovat nejrůznější typy chladičů absorbujících páru – poháněných párou, horkou vodou, pohonnými hmotami, výfukovými plyny
a jejich kombinací až do výkonu 3500 TR (12300 kW).
Celé testovací zařízení je centrálně ovládáno sofistikovaným
Systémem distribuovaného řízení (dodaným ABB) a může
být obsluhováno dotykem knoflíku.
•
•
•
•
Pára
50
Výfuk
50
Horká voda
10
Pohonné hmoty50
- 3500 TR (1 75 kW to 12300 kW)
- 3500 TR (1 75 kW to 12300 kW)
-1380 TR (30 kW to 4850 kW)
- 3000 TR (175 kW to 10540 kW)
Vlastnosti přizpůsobené požadavkům zákazníka
Záložní čerpadla chladiva a roztoku ihned k dispozici
Thermax může nabídnout záložní čerpadlo absorpční látky
a chladiva namontované na stroji.
Několikasekční uspořádání pro přepravu
Pro pohodlnou námořní i pozemní přepravu mohou být
stroje absorbující páru Thermax zaslány ve dvou nebo více
částech dle požadavků montážního místa.
Automatické čištění
Systém dálkového sledování výkonu (RPMS).
Holistický zákaznický servis
Divize Absorpčního chlazení společnosti Thermax má širokou síť servisních center po celém světě, zajišťující rychlou
odezvu na podněty zákazníků. Se zkušenostmi ve službách
přesahujícími 4000 VAM provozovanými po více než 25
let je servisní personál společnosti Thermax vybaven tak,
aby uživatelům dodal to správné řešení.
Vlastně v souladu s proaktivním přístupem společnosti
Thermax vyvinul specifické servisní moduly pro každý typ
uživatele v závislosti na jeho obvyklém způsobu použití.
Thermax nabízí svým zákazníkům nejrůznější služby s přidanou hodnotou jako je třeba:
• Smlouva o preventivní údržbě
• Obsluha & dodání pracovníků obsluhy
• Lokalizované programy na školení
Podložený výrobou se
zajištěnou kvalitou
pod mezinárodními kódy
Seznam referenčních instalací CHPC
ITPL, Bengalúru
2400 TR (8438 kW)
Kalifornská státní univerzita
Fullerton, USA
2600 TR (9211 kW)
Berlínské letiště
740 TR (2600 kW)
PTT, Thajsko
236 TR (830 kW)
Pacific Mail, Indie
830 TR (2918 kW)
101, Miller Street, Austrálie
426 TR (1500 kW)
Moserbaer, Indie
4000 TR (14000 kW)
Grand Venezia, Indie
4800 TR (16877 kW)
Elektronika
•V
ideocon Narmada Glass, Bharuch,
Indie
•A
T&S, Mysore (Indie), Šanghaj
(Čína)
• Moser Baer, Noida, Indie
Umělá vlákna / přádelny
• Gujarat Polyfilms, Surat, Indie
• Recron Synthetics, Allahabad, Indie
• United Weaving, Bangladéš Indie
Nákupní střediska /
Multiplexy
• Pacific Mail, Nové Dillí, Indie
• Cross River Mail, Nové Dillí, Indie
• Atlantis Mall, Allahabad, Indie
• Grand Venezia, Noida, Indie
Potravinářský průmysl/ balení
• Perfetti Van Malle, Chennai, Indie
• Amul Dairy, Ahmedabad, Indie
• Mother Dairy, Ahmedabad, Indie
• Tetra Pak, Pune, Indie
Chemický & farmaceutický
průmysl
• Bayer India Ltd., Ankleshwar, Indie
• Sunpharma, Panoli, Indie USA
• Cadila Pharma Ltd., Ankleshwar
Indie
• Astrazeneca UK a Indie
Sklářství, plasty a ostatní
• Neutral Glass, Ankleshwar, Indie
• PTT, Thajsko
• Arashi Hitech, Coimbatore, Indie
• Murudeshwar Ceramics, Karaikal,
Indie
Softwarové parky
• ITPL, Bengalúru, Indie
Obchod / instituce
• Kalifornská státní univerzita, Fullerton, USA
• Letiště v Římě, Itálie
• Berlínské letiště, Německo
Datová centra
• T - Systems, Německo
• IBM Data Centre, Syracuse University, USA
Technický specifikační list
Série s dvojitým efektem poháněným výfukovými plyny
Číslo modelu
jednotka
Kapacita chlazení
Oběh
chlazené
vody
Oběh
chladicí
vody
Průtok
Vstupní/výstupní teplota
Třecí ztráta
TR
kw
ED10AHU/
ED10ACU
49
172
ED10BHU/
ED10BCU
75
264
ED1DCHU/
ED10CCU
104
366
ED20ATHU/
ED2DATCU
132
464
ED 20BTHU/
ED20BTCU
158
556
ED20CTHU/
ED20CTCU
200
703
ED20DTHU/
ED20DTCU
238
837
ED30ATHU/
ED30ATCU
296
1041
ED30BTHU/
ED30BTCU
336
11182
202.7
m3/hod
29.6
45.2
62.7
79.6
95.3
120.6
143.6
178.6
°C
12/7
12/7
12/7
12/7
12/7
12/7
12/7
12/7
12/7
mWC (kPa)
2.9 (28.4)
4.7 (46.1)
5.0 (49.0)
1.7(16.7)
2.1 (20.6)
5.0 (49.0)
6.0 (58.8)
5.4 (53.0)
6.0 (58.8)
Průměr připojení
mmNB
Průtok
m3/hod
49
75
104
132
158
200
235
296
336
°C
29.4/34.9
29.4/34.9
29.4/34.9
29.4/34.6
29.4/34.6
29.4/34.6
29.4/34.7
29.4/34.6
29.4/34.6
mWC (kPa)
3.8(37.3)
5.8(56.9)
6.9 (67.7)
2.5 (24.5)
2.7(26.5)
6.9 (67.7)
7.0(68.6)
6.5 (63.7)
6.7(65.7)
Vstupní/výstupní teplota
Třecí ztráta
Průměr připojení
8D
mmNB
125
100
150 |
150
200
Rozsah vstupní teploty
°C
275–600
275–600
275–600
275–600
275–600
275–600
275–600
275–600
275–600
Rozsah výstupní teploty
°C
170–200
170–200
170–200
170–200
170–200
170–200
170–200
170–200
170–200
117600
137
2600
1900
2000
5.1
5.7
180000
209
249600
290
287171
334
343735
400
435108
506
517778
602
643960
749
730981
850
Délka
Šířka
Výška
Provozní váha
Spojená energie
kCal/hod
kW
mm
mm
mm
Tuny
kVA
5.3
5.7
5.4
5.7
7.8
7.6
Číslo modelu
jednotka
ED30CTHU/
ED30CTCU
395
1389
238.3
12/7
9.4 (92.2)
150
395
29.4 /34.6
4.6 (45.1)
200
275–600
170–200
859338
999
5000
3000
3000
14.8
9.1
ED40ATHU/
ED40ATCU
440
1547
265.4
12/7
8.2 (80.4)
ED40BTHU/
ED 40BTCU
501
1762
302.2
12/7
8.5 (83.4)
200
501
29.4/34.6
4.0 (39.2)
250
275–600
170–200
1089945
1268
5100
3100
3400
18.3
11.2
ED40CTHU/
ED40CTCU
557
1959
336
12/7
9.2 (90.2)
ED60DTHU/
ED60DTCU
1052
3700
634.6
12/7
7.6 (74.5)
250
1052
29.4 /34.6
6.5 (63.7)
350
275–600
170–200
2288668
2662
7900
3600
3700
42.1
20.3
ED70ATHU/ ED70BTHU/
ED70ATCU
ED70BTCU
1165
1300
4097
4572
702.7
784.2
12/7
12/7
6.0 (58.8)
6.4 (62.8)
300
1165
1300
29.4 /34.6
29.4 /34.6
5.9 (57.9)
6.2 (60.8)
400 I
275–600
275–600
170–200
170–200
2534504
2828201
2948
3289
8200
3900
4200
51.6
52.9
20.3
20.3
ED80ATHU/
ED80ATCU
1474
5184
889.1
12/7
5.4 (53.0)
Oběh výfukových
plynů
Maximální přívod tepla
Celkové
rozměry
Kapacita chlazení
Oběh
chlazené
vody
Oběh
chladicí
vody
Oběh výfukových
plynů
Průtok
Vstupní/výstupní teplota
Třecí ztráta
Průměr připojení
Průtok
Vstupní/výstupní teplota
Třecí ztráta
Průměr připojení
Rozsah vstupní teploty
Rozsah výstupní teploty
Maximální přívod tepla
Délka
Šířka
Výška
Provozní váha
Spojená energie
Celkové
rozměry
Číslo modelu
Kapacita
chlazení
Oběh
chlazené
vody
Oběh
chladicí
vody
Oběh výfukových
plynů
Průtok
Vstupní/výstupní teplota
Třecí ztráta
Průměr připojení
Průtok
Vstupní/výstupní teplota
Třecí ztráta
Průměr připojení
Rozsah vstupní teploty
Rozsah výstupní teploty
Maximální přívod tepla
Délka
Šířka
Výška
Provozní váha
Spojená energie
Celkové
rozměry
TR
kW
m3/hod
°C
mWC (kPa)
mmNB
m3/hod
°C
mWC (kPa)
mmNB
°C
°C
kCal/hod
kW
mm
mm
mm
Tuny
kVA
jednotka
TR
kW
m3/hod
°C
mWC (kPa)
mmNB
m3/hod
°C
mWC (kPa)
mmNB
°C
°C
kCal/hod
kW
mm
mm
mm
Tuny
kVA
2850
2050
2200
440
29.4 /34.6
3.8 (37.3)
275–600
170–200
957237
1113
17.7
11.2
3100
2400
2700
557
29.4/34.6
4.2 (41.2)
275–600
170–200
1211776
1409
19.0
11.2
4100
2600
2800
8.1
7.6
9.8
7.6
ED50ATHU/ ED50BTHU/
ED50ATCU
ED50BTCU
610
676
2145
2377
368
407.8
12/7
12/7
9.1 (89.2)
9.4 (92.2)
200 I
610
676
29.4/34.6
29.4/34.6
3.7 (36.3)
3.8 (37.3)
300
275–600
275–600
170–200
170–200
1327079
1470665
1543
1710
5100
3400
3600
21.4
23.0
13.4
13.4
4400
2800
3000
10.2
7.6
12.6
9.1
13.0
9.1
ED60ATHU/
ED60ATCU
786
2764
474.1
12/7
6.2 (60.8)
ED60BTHU/
ED60BTCU
870
3060
524.8
12/7
6.6 (64.7)
250 |
87D
29.4/34.6
5.7 (55.9)
ED60CTHU/
ED60CTCU
950
3341
573.1
12/7
7.1 (69.6)
786
29.4/34.6
5.6 (54.9)
350
275–600
275–600
170–200
170–200
1709974
1892719
1989
2201
6400
3400
3600
28.4
29.5
15.5
15.5
ED80BTHU/ ED80CTHU/ ED80DTHU/
ED80BTCU
ED80CTCU
ED80DTCU
1622
1879
2042
5704
6608
7182
978.4
1133.4
1231.8
12/7
12/7
12/7
5.9 (57.9)
9.7 (95.1)
10.2 (100.0)
350
1474
1622
1879
2042
29.4/34.6
29.4/34.6
29.4/34.6
29.4/34.6
5.6 (54.9)
5.9 (57.9)
7.9 (77.5)
8.3 (81.4)
450 |
275–600
275–600
275–600
275–600
170–200
170–200
170–200
170–200
3206745
3528725
4087839
4442452
3729
4104
4754
5167
8400
9600
4500
4500
67.4
68.6
76.3
77.8
20.3
25.3
25.3
25.3
„Na požádání je možná přídavná rekuperace tepla z výfukových plynů 135 až 140°C (jedin ě u společnosti Thermax)
950
29.4/34.6
6.3 (61.8)
275–600
170–200
2066763
2404
7900
3600
3700
40.6
18.1
Poznámky:
1)Modely č.: ED XXX-HU/THU/
CU/TCU chladiče s dvojitým
efektem poháněné výfukovými
plyny.
2)Rozměry & váhy jsou přibližné a měly by být použity
pouze pro indikaci.
3)Tyto chladiče, vyrobené
na zakázku, jsou navrženy
na základě motoru a jeho
zátěžových podmínkách.
4)Minimální teplota vstupní
chladicí vody je 10°C.
5)Teplota prostředí by měla být
mezi 5 až 45 °C.
6)Maximální přípustný tlak v
systému chlazené / chladicí
vody = 8 kg/cm2(g) {784.5
kPa(g)}.
7)Všechny přípojky vodních
trysek přizpůsobeny ASME
B16.5 Třídy 150.
8)Elektrický příkon ovládacího
panelu = 1kVA.
9)Požadovaný zdroj napětí je
415 V (±10%), 3fázový, 50
Hz (±5%) + N.
10) V
ýše uvedené specifikace platí
pro izolovaný stroj.
11)Technické specifikace založeny na JIS B 8622 2002
12)Pro vyšší kapacity prosím
kontaktujte Thermax.
Technický specifikační list
Série s dvojitým efektem poháněná výfukovými plyny + chlazenou vodou
Číslo modelu
Kapacita chlazení
Oběh
chlazené
vody
Oběh
chladicí
vody
Oběh výfukových
plynů
Oběh
horké
vody
Průtok
Vstupní/ výstupní teplota
Třecí ztráta
Průměr připojení
Průtok
Vstupní/ výstupní teplota
Třecí ztráta
Průměr připojení
Rozsah vstupní teploty
Rozsah výstupní teploty
Maximální přívod tepla
Rozsah vstupní teploty
Rozsah výstupní teploty
Maximální přívod tepla
Délka
Šířka
Výška
Provozní váha
Spojená energie
Celkové
rozměry
Číslo modelu
Kapacita chlazení
Oběh
chlazené
vody
Oběh
chladicí
vody
Oběh výfukových
plynů
Oběh
horké
vody
Průtok
Vstupní/výstupní teplota
Třecí ztráta
Průměr připojení
Průtok
Vstupní/výstupní teplota
Třecí ztráta
Průměr připojení
Rozsah vstupní teploty
Rozsah výstupní teploty
Maximální přívod tepla
Rozsah vstupní teploty
Rozsah výstupní teploty
Maximální přívod tepla
Délka
Šířka
Výška
Provozní váha
Spojená energie
Celkové
rozměry
Číslo modelu
Kapacita chlazení
Oběh
chlazené
vody
Oběh
chladicí
vody
Oběh výfukových
plynů
Oběh
horké
vody
Průtok
Vstupní/ výstupní teplota
Třecí ztráta
Průměr připojení
Průtok
Vstupní/výstupní teplota
Třecí ztráta
Průměr připojení
Rozsah vstupní teploty
Rozsah výstupní teploty
Maximální přívod tepla
Rozsah vstupní teploty
Rozsah výstupní teploty
Maximální přívod tepla
Délka
Šířka
Výška
Provozní váha
Spojená energie
Celkové
rozměry
jednotka
TR
kW
m3/hod
°C
mWC (kPa)
mmNB
m3/hod
°C
mWC (kPa)
mmNB
°C
°C
kCal/hod
kW
°C
°C
kCal/hod
kW
mm
mm
mm
Tuny
kVA
jednotka
TR
kW
m3/hr
°C
mWC (kPa)
mmNB
m3/hod
°C
mWC (kPa)
mmNB
°C
°C
kCal/hod
kW
°C
°C
kCal/hod
kW
mm
mm
mm
Tuny
kVA
jednotka
TR
kW
m3/hr
°C
mWC (kPa)
mmNB
m3/hod
°C
mWC (kPa)
mmNB
°C
°C
kCal/hod
kW
°C
°C
kCal/hod
kW
mm
mm
mm
Tuny
kVA
EJ10AHU/
EJ10ACU
49
172
29.6
12/7
2.9 (28.4)
49
29.4/35.6
3.8 (37.3)
EJ10BHU/
EJ10BCU
75
264
45.2
12/7
4.7 (46.1)
SD
75
29.4/35.6
5.8 (56.9)
EJ10CHU/
EJ10CCU
104
366
62.7
12/7
5.0 (49.0)
104
29.4/35.6
6.9 (67.7)
100
275–600
170–200
149760
174
80–120
70–110
172327
20D
EJ20ATHU/
EJ20ATCU
132
464
79.6
12/7
1.7 (16.7)
EJ20BTHU/
EJ20CTHU/
EJ20DTHU/
EJ20BTCU
EJ20CTCU
EJ20DTCU
158
200
238
556
703
837
95.3
120.6
143.6
12/7
12/7
12/7
2.1 (20.6)
5.0 (49.0)
6.0 (58.8)
125
132
158
200
235
29.4/35.4
29.4/35.4
29.4/35.4
29.4/35.5
2.5 (24.5)
2.7 (26.5)
6.9 (67.7)
7.0 (68.6)
150
275–600
275–600
275–600
275–600
170–200
170–200
170–200
170–200
172303
206241
261065
310667
200
240
304
361
80–120
80–120
80–120
80–120
70–110
70–110
70–110
70–110
218722
261804
331397
394363
254
304
385
459
3100
4100
2600
2800
2900
3000
8.5
8.9
10.7
11.2
10.1
10.1
11.2
11.2
EJ30ATHU/
EJ30BTHU/
EJ30ATCU
EJ30BTCU
296
336
1041
1182
178.6
202.7
12/7
12/7
5.4 (53.0)
6.0 (58.8)
150 |
296
336
29.4/35.4
29.4/35.4
6.5 (63.7)
6.7 (65.7)
200
275–600
275–600
170–200
170–200
386376
438589
449
510
80–120
80–120
70–110
70–110
490468
556747
570
647
4400
3100
3300
13.8
14.2
14.8
14.8
EJ60BTHU/
EJ60BTCU
870
3060
524.8
12/7
6.6 (64.7)
EJ60CTHU/
EJ60CTCU
950
3341
573.1
12/7
7.1 (69.6)
870
29.4 /35.4
5.7 (55.9)
350
275–600
275–600
170–200
170–200
1025984
1135632
1193
1321
80–120
80–120
70–110
70–110
1302391
1441578
1515
1677
6400
3800
4000
31.6
32.8
25.6
25.6
950
29.4/35.4
6.3 (61.8)
275–600
170–200
70560
82
80–120
70–110
81192
94
2600
2100
2200
5.6
8.2
275–600
170–200
108000
126
80–120
70–110
124274
145
6.0
8.2
6.1
8.2
EJ30CTHU/
EJ30CTCU
395
1389
238.3
12/7
9.4 (92.2)
150
395
29.4/35.4
4.6 (45.1)
200
275–600
170–200
515603
600
80–120
70–110
654510
761
5000
3300
3300
16.3
14.8
EJ40ATHU/
EJ40ATCU
440
1547
265.4
12/7
8.2 (80.4)
EJ40BTHU/
EJ40BTCU
501
1762
302.2
12/7
8.5 (83.4)
200
501
29.4/35.4
4.0 (39.2)
250
275–600
170–200
653967
761
80–120
70–110
830150
965
5100
3400
3700
20.1
19.1
EJ40CTHU/
EJ40CTCU
557
1959
336
12/7
9.2 (90.2)
EJ60DTHU/
EJ60DTCU
1052
3700
634.6
12/7
7.6 (74.5)
250
1052
29.4/35.4
6.5 (63.7)
350
275–600
170–200
1373201
1597
80–120
70–110
1743150
2027
7900
4000
4100
46.8
32,5
EJ70ATHU/
EJ70BTHU/
EJ70ATCU
EJ70BTCU
1165
1300
4097
4572
702.7
784.2
12/7
12/7
6.0 (58.8)
6.4 (62.8)
300
1165
1300
29.4/35.4
29.4/35.4
5.9 (57.9)
6.2 (60.8)
400
275–600
275–600
170–200
170–200
1520702
1696921
1769
1974
80–120
80–120
70–110
70–110
1930389
2154082
2245
2505
8200
4300
4600
57.4
58.9
29.6
29.6
EJ80ATHLI/
EJ80ATCU
1474
5184
889.1
12/7
5.4 (53.0)
2850
2250
2400
440
29.4/35.4
3.8 (37.3)
275–600
170–200
574342
668
80–120
70–110
729074
848
19.4
19.1
557
29.4/35.4
4.2 (41.2)
275–600
170–200
727065
846
80–120
70–110
922941
1073
20.9
19.1
EJ50ATHU/
EJ50BTHU/
EJ50ATCU
EJ50BTCU
610
676
2145
2377
368
407.8
12/7
12/7
9.1 (89.2)
9.4 (92.2)
200 I
610
676
29.4/35.4
29.4 /35.4
3.7 (36.3)
3.8 (37.3)
300
275–600
275–600
170–200
170–200
796247
882399
926
1026
80–120
80–120
70–110
70–110
1010762
1120123
1176
1303
5100
3700
3900
23.5
25.2
21.3
21.3
EJ60ATHU/
EJ60ATCU
786
2764
474.1
12/7
6.2 (60.8)
250 |
786
29.4/35.4
5.6 (54.9)
EJ80BTHU/
EJ80CTHU/
EJ80DTHU/
EJ80BTCU
EJ80CTCU
EJ80DTCU
1622
1879
2042
5704
6608
7182
978.4
1133.4
1231.8
12/7
12/7
12/7
5.9 (57.9)
9.7 (95.1)
10.2 (100.0)
350
1474
1622
1879
2042
29.4/35.4
29.4/35.4
29.4/35.4
29.4/35.4
5.6 (54.9)
5.9 (57.9)
7.9 (77.5)
8.3 (81.4)
450
275–600
275–600
275–600
275–600
170–200
170–200
170–200
170–200
1924047
2117235
2452703
2665471
2238
2462
2852
3100
80–120
80–120
80–120
80–120
70–110
70–110
70–110
70–110
2442398
2687632
3113477
3383566
2841
3126
3621
3935
8400
9600
5000
5000
75.1
76.5
85.2
86.9
29.6
34.6
37.5
37.5
275–600
170–200
1240058
1442
80–120
70–110
1574137
1831
7900
4000
4100
45.1
30.3
Poznámky:
1)Modely č.: EJ XXX - HU/THU/
CU/TCU multienergetické
chladiče poháněné výfukovými plyny a horkou vodou.
2)Rozměry & váhy jsou přibližné a měly by být použity
pouze pro indikaci.
3)Tyto chladiče, vyrobené
na zakázku, jsou navrženy
na základě motoru a jeho
zátěžových podmínkách.
4)Minimální teplota vstupní
chladicí vody je 10 °C.
5)Teplota prostředí by měla být
mezi 5 až 45 °C.
6)Maximální přípustný tlak
v systému chlazené / chladicí
vody = 8 kg/cm2(g) {784.5
kPa(g)}.
7)Všechny přípojky vodních
trysek přizpůsobeny ASME
B16.5 Třídy 150.
8)Elektrický příkon ovládacího
panelu = 1kVA.
9)Požadovaný zdroj napětí je
415 V (±10%), 3fázový, 50
Hz (±5%) + N.
10)Výše uvedené specifikace
platí pro izolovaný stroj.
11)Technické specifikace založeny na JIS B 8622 2002.
12)Pro vyšší kapacity prosím
kontaktujte Thermax.
TRIGENIE – pracuje se všemi předními výrobci motorů/turbín
Cyklus poháněný výfukovými plyny
Silný roztok
Vývod
příd. chladicí vody
LTG
Kondenzátor
Přívod
příd. chladicí vody
Výpusť
chladicí vody
Vývod
výfukových
plynů
Odsávací
tepelný
výměník
Přívod
výfukových
plynů
Vpusť
chlazené vody
ODPAŘ.
ABSORBÉR
Přepouštěcí
ventil chladiva
ODPAŘ.
Odvzdušňovací nádrž
Výpusť
chlazené vody
Vysokoteplotní
tepelný výměník
Odvzdušňovací
čerpadlo
Automatický přepouštěcí
solenoidní ventil
Čerpadlo
chladiva
Čerpadlo
absorpčního činidla
Vpusť chladicí
vody
Přepadová
trubka
Pomocný roztok
Rozředěný roztok
Chladicí kapalina
Výpary chladiva
Nízkoteplotní tepelný
výměník
Neředěný roztok
P & I Diagramy (indikativní)
Série s dvojitým efektem poháněná výfukovými plyny + chlazenou vodou
Vzduchový sběrač
Horká izolace
Z jiných aplikací
Voda na dolití
Chladicí věž
Vpusť horké vody
Horká izolace
Vpusť horké vody
Výpusť
chladicí vody
Přepad
Radiátor
Komín
Odvod výfukových plynů
Výpusť chlazené vody
Horká
izolace
Přívod vzduchu
z hlavního
sběrného rozvodu
Horká
izolace
Odvod
výfukových
plynů
Tlumič
Studená
izolace
Vzduchový
sběrač
Pomocná chladicí
voda ven
Pomocná chladicí
voda dovnitř
(volitelný)
Výpusť
Vpusť chladicí
vody
Vpusť chladicí
vody
Přídavná čerpadla
horké vody
(1 funkční + 1 záložní)
3cestná
klapka
Oblast
klienta
Třícestná odkloňovací
klapka
Solenoidní ventil
Dilatační spára
Manuální zaslepovací
vložka
Studená izolace
Čerpadla chlazené
vody
(1 funkční + 1 záložní)
Čerpadla chladicí vody
(1 funkční + 1 záložní)
Šoupátkový ventil (otevřený)
Šoupátkový ventil (zavřený)
Kulový ventil (otevřený)
Kulový ventil (zavřený)
Zpětný ventil
Kohoutek
Škrtící ventil (otevřený)
Škrtící ventil (zavřený)
Pneumatický škrtící ventil otevřeno/
zavřeno (zavřený
Filtr „Y“
Regulátor vzduchového filtru
Čerpadlo
Průtokoměr
Motor
Pneumatické vedení
Manometr
Teploměr
Průtokoměr
Teplotní prvek
Regulátor teploty
Clona
Oblast Thermax
Řídící ventil
Naftový / benzinový
motor
Pro další
použití
Působení manometru
Stroj s dvojitým efektem poháněný výfukovými plyny
Voda na dolití
Chladicí věž
Výpusť
chladicí vody
Chladicí voda dovnitř
Zapojení z generátoru
Chladicí voda ven
Přepad
Horká
izolace
Výpusť chlazené vody
Komín
Odvod
plynu
Studená izolace
Horká izolace
Tlumič
Přívod vzduchu
z hlavního
sběrného rozvodu
Přívod
plynu
Stroj absorbující páru
Vpusť chladicí
vody
Odpad
(volitelný)
Horká
izolace
Oblast
klienta
3cestná klapka
Vpusť
chlazené vody
Zdroj výfukových plynů
z naftového / benzinového
motoru
Čerpadla chladicí vody
(1 funkční + 1 záložní)
Studená izolace
Čerpadla chladicí vody
(1 funkční + 1 záložní)
Šoupátkový ventil (otevřený)
Šoupátkový ventil (zavřený)
Kulový ventil (otevřený)
Kulový ventil (zavřený)
Zpětný ventil
Kohoutek
Škrtící ventil (otevřený)
Pneumatický škrtící ventil
otevřeno/zavřeno (zavřený)
Filtr „Y“
Čerpadlo
Motor
Manometr
Teploměr
Průtokoměr
Teplotní prvek
Regulátor teploty
Oblast Thermax
Třícestná odkloňovací
klapka
Solenoidní ventil
Dilatační spoj
Manuální zaslepovací
vložka
Působení manometru
TRIGENIE – pracuje se všemi předními výrobci motorů/turbín
DROJ TEPLA
APLIKACE
Pára
– z procesu
– z boileru
Horká voda
– z procesu
– z boileru
Kapalná / plynná paliva
–
–
–
–
zemní plyn/LPG
bioplyn/generátorový plyn
SKO
HSD atd.
Chlazení
procesu
THERMAX
absorbční
chladič
Klimatizace
Výfukové plyny
– z motoru/turbíny
– z mikro turbíny/pece
Kombinace kterýchkoliv dvou
nebo více uvedených výše
Dodavatel pro ČR:
GB Consulting, s.r.o., Šumavská 15, 602 00 Brno
tel.: +420 603 201 285, fax: +420 547 217 279
e-mail: [email protected], www.gbconsulting.cz
Udržitelná řešení pro energii
& životní prostředí
Divize Chlazení & topení
Obchodní portfolio Thermax
Řešení pro vodu & odpady
Úprava znečištěného ovzduší
Chemikálie
Boilery & topná tělesa
Absorpční chlazení
Podnikové elektrárny

Podobné dokumenty

Zpravodaj

Zpravodaj Desatero holistické medicíny Věda a výzkum Druhy a účinky energií Prenatální učení: Jak psychologie pomáhá medicíně Důkazy o tom, že kyvadlo je detekčním přístrojem pro detekci ódických zón Sledová...

Více

Dokumentace

Dokumentace klimatizací pro průmyslové i komerční aplikace. Dodáváme i řešení navržená na míru dle požadavků zákazníka. Technologie absorpce par firmy THERMAX využívají klienti pracu -jící v oboru farmacie, ch...

Více

Landis+Gyr E350

Landis+Gyr E350 procesy, zvýšit loajalitu vašich zákazníků a ochránit vaše výnosy. Dovolte nám navrhnout pro vás inovativní řešení na míru tak, aby vyhovovalo vašim specifickým požadavkům. Ať už se jedná o měření ...

Více

Stáhnout PDF

Stáhnout PDF mixážní pult, 32 vstupů (24 mono a 4 stereo) 3pásm. EQ, param. středy, 4 podskupiny, 2×AUX přepínatelný PRE/POST, 2×AUX POST pro interní FX, phantom, dva 24 bit FX procesory, 9pásmový master EQ, FB...

Více

- Fischer international s. r. o.

- Fischer international s. r. o. NATLOUKACÍ, FASÁDNÍ A RÁMOVÉ HMOŽDINKY N S / N F / N P / N M6

Více