s ysté m pr ů b ěž n ý chkot ev mo no click se su ko tva mi

Komentáře

Transkript

s ysté m pr ů b ěž n ý chkot ev mo no click se su ko tva mi
SYSTÉM PRŮBĚŽNÝCH KOTEV MONOCLICK SE S U KOTVAMI
FC NA BETONOVÉ/CIHLOVÉ/TVÁRNICOVÉ STĚNĚ
FC profil
Částečný přechodový profil
Venkovní roh
Vnitřní roh
Perforovaný profil
FC profil ohýbaný
Jednoduchá kotva Mono Click
Průběžná kotva Modular Click
Průběžná kotva Modular Click SE
Průběžná kotva Modular Click SEL 40 (SE s L profilem)
Rektifikační příchyt
Příchyt pro vytvoření pevného bodu
Výztužné oplechování
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
Průběžný úhelník
T-profil
L-profil
U-profil
Termopodložka
Tepelná izolace
Cihlová stěna/Beton
C kazeta
Viditelná oplechování
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
Oplechování svislé spáry
Oplechování vennkovního rohu
Oplechování vnitřního rohu
Oplechování ostění okna
Oplechování nadpraží okna
Oplechování parapetu okna
F-profil
Perforované oplechování
Oplechování soklu
Oplechování atiky
Různé oplechování
D1
D2
D3
D4
D5
D6
T-profil
Výztužný profil
Výztužný profil
Výztužný profil
Z-profil
OMEGA profil
Názvy detailů
Primární
nosná konstrukce
Kalzip FC system
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
Sekundární
nos. konstrukce
ČESKÝ POPIS
Svislá spára
Venkovní roh (90°)
Venkovní roh(ostrý/tupý úhel)
Vnitřní roh (90°)
Vnitřní roh (ostrý/tupý úhel)
Parapet okna
Ostění okna
Nadpraží okna
Sokl
Atika
B7
B5
B4
B6
A13
A9
A1
C1
Svislá spára
Vertical joint
Stoss (Lisene)
4-A 101
B7
B5
B4
B6
A13
A9
A1
A12
C2
Venkovní roh (90°)
External corner (90°)
Aussenecke (rechtwinklig)
4-A 102
B7
B5
B4
B6
A13
A9
A1
A11
Venkovní roh (ostrý/tupý úhel)
External corner (acute/obtuse angle)
Aussenecke (nicht winklig)
C2
4-A 103
B7
B6
A13
B1
C3
A11
B5
B4
A9
A1
Vnitřní roh (90°)
Internal corner (90°)
Innenecke (rechtwinklig)
4-A 104
B7
B6
A13
A11
C3
B1
B5
B4
A9
A1
Vnitřní roh (ostrý/tupý úhel)
Internal corner (acute/obtuse angle)
Innenecke (nicht winklig)
4-A 105
D3
C6
D2
C8
B1
B6
B7
B4
A1
B5
A9
A11
Parapet okna
Window sill
Fensterbank
4-A 106
B7
C7
B5
B4
B6
A13
A9
A1
C4
Ostění okna
Window jamb
Fensterlaibung
4-A 107
B6
A9
B5
A1
B4
B7
D1
A2
A2
D2
D4
C5
Nadpraží okna
Window head
Fenstersturz
C5
C8
C7
4-A 108
B6
A9
B5
A1
B4
B7
D1
D5
A2
C9
Sokl
Base
Sockel
C8
4-A 109
C10
C8
D4
D1
B1
B6
B5
B7
B4
A1
A9
A12
Atika
Head
Attika
4-A 110
B7
B5
B4
B6
A13
A9
A1
C1
Svislá spára
Vertical joint
Stoss (Lisene)
4-B 101
B7
B5
B4
B6
A13
A9
A1
A12
C2
Venkovní roh (90°)
External corner (90°)
Aussenecke (rechtwinklig)
4-B 102
B7
B5
B4
B6
A13
A9
A1
A11
C2
Venkovní roh (ostrý/tupý úhel)
External corner (acute/obtuse angle)
Aussenecke (nicht winklig)
4-B 103
B7
B6
A13
A11
C3
B5
B4
A9
Vnitřní roh (90°)
Internal corner (90°)
Innenecke (rechtwinklig)
A1
4-B 104
B7
B6
A13
A11
C3
B5
B4
A9
A1
Vnitřní roh (ostrý/tupý úhel)
Internal corner (acute/obtuse angle)
Innenecke (nicht winklig)
4-B 105
D3
C6
D2
C8
B1
B6
A9
B7
B4
A1
A13
B5
A11
Parapet okna
Window sill
Fensterbank
4-B 106
B7
B5
C7
B4
B6
A13
A9
A1
C4
Ostění okna
Window jamb
Fensterlaibung
4-B 107
B6
B5
A8
B7
B4
A1
D1
D2
C5
C8
Nadpraží okna
Window head
Fenstersturz
C7
4-B 108
B6
A9
B5
A1
B4
B7
D1
D5
C9
C8
Sokl
Base
Sockel
4-B 109
C10
D4
D1
C8
D1 D2
C10
A2
B6
B1
B5
B7
B4
A1
A9
A13
A12
Atika
Head
Attika
4-B 110
B7
B5
B4
B6
A13
A9
C1
A1
Svislá spára
Vertical joint
Stoss (Lisene)
4-C 101
A11
A13
B7
B5
B4
B1
C1
A12
B6
A9
A1
Venkovní roh (90°)
External corner (90°)
Aussenecke (rechtwinklig)
A3
4-C 102
A11
B7
B5
A12
B6
B4
A13
B2
C1
A1
A9
A3
Venkovní roh (ostrý/tupý úhel)
External corner (acute/obtuse angle)
Aussenecke (nicht winklig)
4-C 103
B7
A12
A11
A4
A13
B6
C1
A1
B5
B4
A9
Vnitřní roh (90°)
Internal corner (90°)
Innenecke (rechtwinklig)
4-C 104
B7
B6
A12
B4
A9
A4
A11
B5
Vnitřní roh (ostrý/tupý úhel)
Internal corner (acute/obtuse angle)
Innenecke (nicht winklig)
4-C 105
D3
C6
D2
C8
B1
B6
B7
B4
A1
B5
A9
A11
Parapet okna
Window sill
Fensterbank
4-C 106
B7
D1
A11
B5
B4
B6
A9
A9
A3
A12
Ostění okna
Window jamb
Fensterlaibung
4-C 107
B6
B5
A9
B7
B4
A1
D1
D2
C5
C8
C7
A9
A5
Nadpraží okna
Window head
Fenstersturz
4-C 108
A1
B6
A9
B5
B4
B7
D1
A2
D5
D4
C8
Sokl
Base
Sockel
4-C 109
D2
A2
D1
C8
D2
D2
C10
B6
B5
B7
B4
A1
A9
A12
Atika
Head
Attika
4-C 110
B7
B5
B4
B6
B1
A9
A1
C1
Svislá spára
Vertical joint
Stoss (Lisene)
4-D 101
B7
B5
B4
B6
B1
D3
A9
A12
A1
C2
Venkovní roh (90°)
External corner (90°)
Aussenecke (rechtwinklig)
4-D 102
B7
B5
B4
B6
B1
A9
A1
D3
A11
C2
Venkovní roh (ostrý/tupý úhel)
External corner (acute/obtuse angle)
Aussenecke (nicht winklig)
4-D 103
B7
B6
A13
A11
D3
C3
B5
B4
A9
A1
Vnitřní roh (90°)
Internal corner (90°)
Innenecke (rechtwinklig)
4-D 104
B7
B6
D3
A13
A11
B5
C3
A1
B4
A9
Vnitřní roh (ostrý/tupý úhel)
Internal corner (acute/obtuse angle)
Innenecke (nicht winklig)
4-D 105
D3
C6
D2
C8
B1
B6
A9
B7
B4
A1
A13
B5
A11
Parapet okna
Window sill
Fensterbank
4-D 106
B7
C7
B5
B4
B6
A13
D3
A9
A1
Ostění okna
Window jamb
Fensterlaibung
C4
4-D 107
B6
A9
B5
B7
B4
A1
D1
D2
C5
C8
C7
A9
A5
Nadpraží okna
Window head
Fenstersturz
4-D 108
A1
B6
A9
B5
B4
B7
D1
A2
D5
D4
C8
Sokl
Base
Sockel
4-D 109
D2
A2
D1
C8
D2
D2
C10
B6
B5
B7
B4
A1
A9
A13
A12
Atika
Head
Attika
4-D 110