HbA1C HEMOLYSIS

Komentáře

Transkript

HbA1C HEMOLYSIS
NÁVOD K POUŽITÍ
HbA1C HEMOLYSIS
KATALOGOVÉ ČÍSLO
08-118432
SKALAB s.r.o., Slovenská 723/61, 568 02 Svitavy
tel.: +420 461 531 163, +420 777 176 107, +420 777 324 399
fax: +420 461 530 619
http://www.skalab.cz, e-mail: [email protected]
___________________________________________________________________________
POUŽITÍ
HbA1C HEMOLYSIS se používá jako hemolyzační roztok pro automatické
analyzátory glykovaného hemoglobinu TOSOH BIOSCIENCE G5 a G7, které pracují na
principu vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC).
PRINCIP METODY
Analyzátor pracuje na principu vysoce výkonné kapalinové chromatografie.
K separaci jednotlivých hemoglobinových komponentů včetně glykovaného hemoglobinu
A1c používá kationtovou měničová kolona. Na základě různého náboje iontů se jednotlivé
komponenty hemoglobinu rozdělí do šesti frakcí, které jsou analyzovány. K separaci se
používají tří postupně narůstající koncentrace elučních pufrů.
VARIANTY PRODUKTU
1 x 1000 ml:
Katalogové číslo: 08-118432
ZKUMAVKY s HbA1C HEMOLYSIS
100 x 1 ml:
Katalogové číslo: P 012.02.Z
ZKUMAVKY s HbA1C HEMOLYSIS
100 x 1 ml:
Katalogové číslo: P 012.02.M
HbA1C HEMOLYSIS
SLOŽENÍ HbA1C HEMOLYSIS
Chelaton III
2,7 mmol/l
Azid sodný
15,4 mmol/l
Detergenty, stabilizátory
PŘÍPRAVA ČINIDEL
HbA1C HEMOLYSIS je připraven k přímému použití a je při teplotě 2 až 25 oC
stabilní až do doby expirace.
POUŽITÝ MATERIÁL
Stanovení provádíme z plné krve odebrané do EDTA nebo heparinu. Stabilita při
20 °C až 25 oC je 2 dny, při 4 oC až 8 oC 5 dnů. Stanovení lze také provést z hemolyzátu
___________________________________________________________________________
Návod k použití
HbA1C HEMOLYSIS
kód 08-118432
Strana 2/4
SKALAB s.r.o., Slovenská 723/61, 568 02 Svitavy
tel.: +420 461 531 163, +420 777 176 107, +420 777 324 399
fax: +420 461 530 619
http://www.skalab.cz, e-mail: [email protected]
___________________________________________________________________________
získaného odběrem 10 l kapilární krve pomocí heparinizované kapiláry do 1 ml HbA1C
HEMOLYSIS ( kat.č. P 012.02)
POSTUP ANALÝZY
Postup analýzy se provádí podle pracovního návodu příslušného analyzátoru tj.
analyzátoru glykovaného hemoglobinu TOSOH BIOSCIENCE G5, G7.
VÝPOČET
Výsledky analýzy jsou uvedeny na výstupu z analyzátoru v mmol HbA1C/mol Hb
KALIBRACE A KONTROLA
Ke kalibraci použijeme komerčně dodávané standardy HbA1C. Kontrolu provádíme
pomocí komerčně dodávané kontroly.
REFERENČNÍ INTERVAL
Plná krev:
20 – 42 mmol HbA1C/mol Hb
ZNAKY ANALYTICKÉ METODY
Analytické parametry
Technická data
Deklarovaná výrobcem
Stanovená
SD < 0,05 %
0,025 %
CV < 0,70 %
0,510 %
101,2 – 107,1 %
101,6 %
Reprodukovatelnost
Výtěžnost
___________________________________________________________________________
Návod k použití
HbA1C HEMOLYSIS
kód 08-118432
Strana 3/4
SKALAB s.r.o., Slovenská 723/61, 568 02 Svitavy
tel.: +420 461 531 163, +420 777 176 107, +420 777 324 399
fax: +420 461 530 619
http://www.skalab.cz, e-mail: [email protected]
___________________________________________________________________________
Datum poslední revize: 7. 5. 2015
___________________________________________________________________________
Návod k použití
HbA1C HEMOLYSIS
kód 08-118432
Strana 4/4

Podobné dokumenty

MINICAP Hb A1c

MINICAP Hb A1c ÚČEL POUŽITÍ

Více

Kritéria kompenzace diabetu mellitu

Kritéria kompenzace diabetu mellitu • je způsoben úplným nedostatkem inzulinu (diabetes mellitus 1. typu) nebo neschopností těla na inzulin reagovat – inzulinovou rezistencí (diabetes mellitus 2. typu)

Více

Hemoglobin A1c Calibrator Set

Hemoglobin A1c Calibrator Set HCV. Protože žádná testovací metoda neposkytuje absolutní jistotu, že produkty z lidské krve nemohou přenášet infekční agens, je doporučené zacházet s kalibrátory se stejnými bezpečnostními opatřen...

Více

Pro použití s ADAMSTM A1C HEMOLYSIS WASHING

Pro použití s ADAMSTM A1C HEMOLYSIS WASHING přístroje ADAMSTM A1C HA-8180 series. Používejte tento produkt k rozředění vzorků plné krve a k mytí zkumavek, ve kterých byli vzorky. Tento produkt je určen pouze pro in vitro použití.

Více

Hemoglobin A1c Control Set

Hemoglobin A1c Control Set Před použitím nejprve zkontrolujte, zda obal a vnější povrch lahvičky nejeví známky poškození. Pokud je viditelné jakékoli poškození, obraťte se na vašeho prodejního zástupce společnosti Tosoh. Ově...

Více

Cyklus EHK: DD2/16 - D Dimery Souhrnná statistika

Cyklus EHK: DD2/16 - D Dimery Souhrnná statistika Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

Více

Příloha 6

Příloha 6 obrana proti infekci, enzymová aktivita, hemokoagulace, pufrační a antioxidační působení. Největší podíl na syntéze těchto proteinů mají játra, konečným produktem jejich degradace je močovina. Použ...

Více