ZÁZNAMOVÝ ARCH – ověření nově vytvořených/inovovaných

Komentáře

Transkript

ZÁZNAMOVÝ ARCH – ověření nově vytvořených/inovovaných
VY_22_INOVACE_ANJ8_01-36
ZÁZNAMOVÝ ARCH – ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů
Název školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název šablony
klíčové aktivity
Třída
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
„Pojďte s námi“
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a
informační gramotnosti
Šk. rok: 2011/2012- 9. ABC,
2012/2013 –, 9. ABC
Předmět
Formát přílohy na
CD/DVD
Číslo v digitálním
archívu školy
Anglický jazyk – 2. stupeň
PDF
Datum
17.4.2012
Číslo
hodiny
1.
11.9.2012
2.
9.10.212
3.
MZ 5 / VY_22_ANJ8_01-36
Označení materiálu (přílohy)
Jméno
vyučujícího
Státy a země
Veni vidi vici: pozdravení a
představení druhé osoby
U1 Náležitosti dopisu
L.Pavlíková
L.Pavlíková
4.
U2 Předpřítomný čas
(Presentperfect) - presentation
5.
U2 Předpřítomný čas procvičování - práce s chybou
6.11.2012
L.Pavlíková
Z. Varga
15.11.2011
23.11.2012
6.
4.11.2011
7.
22.11.2011
8.
2.12.2011
9.
13.11.2012
10.
U2 předpřítomný čas - užití
for/since
U2 For / Since in present
perfect
U2 Příčestí trpné minulé - test
(Past participle) test
U2 Předpřítomný čas - test
(Present perfect) test - tabulka
U2 užití too / enough
Z. Varga
L.Pavlíková
J.
Kahounová
Z. Varga
Z. Varga
L.Pavlíková
Podpis
vyučujícího
11.
22.11.2011
12.
29.11.2011
16.12.2011
6.1.2012
17.1.2012
15.
17.1.2012
16.
17.1.2012
17.
17.1.2012
18.
19.
20.1.2012
20.
U3 Porovnání minulých časů
U3 Minulý čas prostý a minulý
čas průběhový (Past simple
and past continuous) - test
U3 Věci každodenní potřeby procvičování - doplňování slov
(Everyday things - practice complete the words)
U3 Věci každodenní potřeby procvičování - práce s chybou
(Everyday things - practice find and correct the mistakes
U3 Materiály - procvičování doplňování slov (The materials
- practice - complete the
words)
U3 Materiály - procvičování práce s chybou (Materials practice - find and correct the
mistakes)
U3 Věci každodenní
potřeby+materiály (Materials
and everyday things) test
Správná životospráva
21.
U3 Modala verbs in past
20.12.2011
22.
20.1.2012
23.
6.1.2012
U4 Modal verbs in future
U4 Veni vidi vici: opakování
modálních sloves should /
shouldn´t
24.
U4 Modal verbs - pracovní list
27.1.2012
19.3.2013
Z. Varga
13.
14.
20.6.2013
U2 Too / enough
U2 Oblečení + části oblečení
(Clothes + parts of clothes) test
J.
Kahounová
25.
Lidské tělo
L.Pavlíková
Z. Varga
Z. Varga
Z. Varga
Z. Varga
Z. Varga
Z. Varga
J. Kytýr
J.
Kahounová
J.
Kahounová
L.Pavlíková
J.
Kahounová
J. Kytýr
10.+14.2.2012
26.
U4 Části těla (Parts of body)
test
27.
9.3.2012
27.3.2012
28.
23.3.2012
29.
U5 There is someone …ing
U5 Přídavná jména (Adjectives)
test
Z. Varga
J.
Kahounová
Z. Varga
L.Pavlíková
U6 Present perfect gone, been
20.4.2012
30.
20.4.2012
31.
U6 Been / gone - pracovní list
11.5.2012
32.
24.4.2012
33.
4.5.2012
8.6.2012
34.
35.
U7 1.kondicionál
U7 Frázová slovesa (Phrasal
verbs) test
U7 Vyjádření souhlasu či
nesouhlasu: So / Nor do I
U8 Passive voice
U8 Trpný rod ( Passive voice)
test
36.
30.3.2012
Prepositions
Datum
1.8.2013
Jméno a podpis
ředitele
Mgr. Milena Prášková
J.
Kahounová
L.Pavlíková
Z. Varga
L.Pavlíková
L.Pavlíková
Z. Varga
J.
Kahounová
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ANGLICKÝ JAZYK II
Země+státy - 8. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
menu
countries
+nationalities 1
countries
+nationalities 2
countries
+nationalities 3
complete
the table
complete
the capitals
flags
our country
Snímek 3
3
Countries and nationalities 1:
menu
Snímek 4
4
Countries and nationalities 2:
menu
Snímek 5
5
Countries and nationalities 3:
menu
Snímek 6
6
Fill in/you can use vocabulary on PC/:
Country
Nationality
Official Language(s)
*A
*Austria
Australian
A
Austrian
Belgium
Brazilian
French or Flemish
Portugese
C
Chinese
Danish
Egyptian
English
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
I
Japanese
Korean
Mexican
Irish
English or French
Mandarin
Danish
Arabic
English
Finnish
*Belgium
*B
*Britain
*
*
*Denmark
*
*E
*
*France
*Germany
*Greece
*Hungary
*Italy
*Japan
Korea
*Mexico
*Northern Ireland
*Poland
menu
*Portugal
*Russia
*Scotland
Portugese
Scottish
Greek
Hungarian
Korean
Spanish
English
Polish
Portugese
Russian
English or Gaelic
*aktivní znalost
menu
Snímek 7
7
Capital City of a country is the most important town or city of a country and it is usually
the seat of government and administrative centre, the place where the leaders
of a country or state meet and work. Do you know these capitals? Work with the map.
Country
Capital City
Canberra
Vienna
Brussels
Brasilia
London
Ottawa
Beijing
Copenhagen
Cairo
London
Helsinki
Paris
Berlin
Athens
Budapest
Belfast (regional capital)
Dublin
Rome
Tokyo
Seoul
Mexico City
Belfast
Warsaw
Lisbon
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Britain
Canada
China
Denmark
Egypt
England
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland (Northern)
Ireland (Southern)
Italy
Japan
Korea
Mexico
Nothern Ireland
Poland
Portugal
menu
menu
Snímek 8
8
COUNTRIES + FLAGS=ARE YOU GOOD AT THIS?
The USA
Wales
The American flag
The Welsh flag
Australia
The Australian flag
Canada
The Canadian flag
Poland
The Polish flag
France
The French flag
Russia
The Russian flag
England
The English Flag
Italy
Japan
The Italian flag
The UK
The
FILL
Japanese flag
ADJECTIVES IN
The Union Flag
Finland
The Finnish flag
menu
Snímek 9
9
Write our country, nationality, language and paint flag:
………………………..
………………………..
………………………..
menu
Snímek 10
10
zdroje informací:
http://www.helpforenglish.cz/tipy-a-triky/tipy-a-triky-prozacatecniky/c2010082802-countries-and-nationalities--zalozka-.html
http://www.learnenglish.de/basics/nationalities.htm
http://slovniky.centrum.cz/?charset=utf8&q=anglie&lang=2&utm_source=HPC&utm_medium=searchbox
program Malování
menu
Vzdělávací oblast
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji výuky cizích jazyků
Jazyk a jazyková komunikace
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Anglický jazyk
Země a státy
Mgr. Lenka Pavlíková
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
23. 1. 2012
17. 4. 2012
PPT
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
10
MZ 5 / VY_22
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
8
Téma
Země a státy
Žák bude umět
- ukázat na mapě státy
- formulovat názvy státy a národností
Časový rozsah
Formy použití
1
vyučovací hodina
- rozšiřování slovní zásoby z geografie
- práce s mapou
Pavlíková/AJ/8./13
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ANGLICKÝ JAZYK II
Veni vidi vici: Pozdravení a představení
druhé osoby – 9. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
200
400
600
1000
POZDRAVY
?
?
?
?
PŘEDSTAVENÍ
?
?
?
?
kvíz
Snímek 3
3
Ahoj/2 způsoby/
kvíz
Snímek 4
4
Vykání, 3 hod odpoledne,
při rozloučení.
kvíz
Snímek 5
5
ZÍSKÁVÁŠ ODMĚNU 600 bodů!
kvíz
Snímek 6
6
See you soon.
kvíz
Snímek 7
7
Jmenuje se Tomáš.
kvíz
Snímek 8
8
Tento pán je můj nevlastní strýc.
kvíz
Snímek 9
9
ZÍSKÁVÁŠ ODMĚNU 600 bodů!
kvíz
Snímek 10
10
Dovolte mi, abych vám
představila mého přítele
z Prahy, který pracuje
jako veterinář.
kvíz
Snímek 11
11
Pozdravy za 200
Hi.
Hello/Hallo.
kvíz
Snímek 12
12
Pozdravy za 400
Good bye.
kvíz
Snímek 13
13
Pozdravy za 1000
Brzy na viděnou.
kvíz
Snímek 14
14
Představení za 200
His name´s Thomas.
kvíz
Snímek 15
15
Představení za 400
This man is my step uncle.
kvíz
Snímek 16
16
Představení za 1000
Let me introduce my friend
from Prague, that works
as vet.
kvíz
Snímek 17
17
Zdroje informací:
Project 4, Tom Hutchinson, Oxford University
Press, 2000
kvíz
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji výuky cizích jazyků
Jazyk a jazyková komunikace
Anglický jazyk
Veni, vidi, vici: Pozdravení
a představení druhé osoby
Mgr. Lenka Pavlíková
7. 3. 2012
11. 9. 2012
PPT
17
MZ 5 / VY_22
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
9
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
- formulovat společenské obraty
1 vyučovací hodina
-upevňování učiva pomocí kvízu
Veni, vidi, vici: Pozdravení
a představení druhé osoby
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ANGLICKÝ JAZYK II
Náleţitosti dopisu - 9. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
menu
formální dopis
oslovení
neformální dopis
závěr dopisu
Snímek 3
3
Formální stránka anglického dopisu
Ve Velké Británii se adresa píše v následujícím tvaru:
Mr. Thomas Bardon
7 Marsden Street
Camden
London
NW5 3HE
oslovení a jméno
první řádek adresy
druhý řádek adresy
město
poštovní směrovací číslo
menu
myš
Snímek 4
4
vaše adresa
a datum
adresa příjemce
oslovení
po oslovení píšeme čárku
a následující odstavec
velkým písmenem
vaše jméno
Yours sincerely,
menu
myš
Snímek 5
5
V samotném anglickém dopise (v těle dopisu) patří mezi formální
poţadavky především způsob oslovení a závěrečného pozdravu,
ale i rozloţení odstavců a psaní uvozovek.
Odstavce
Odstavce nemají předsazení a jsou oddělovány mezerou o velikosti
jednoho řádku. V podstatě se jedná o podobný styl, jako při psaní
na počítači v starším textovém editoru, který neumoţňoval sloţitější
formátování.
Uvozovky
Anglické uvozovky jsou jiné, neţ uvozovky české. Rozlišují se
počáteční uvozovky, které svým tvarem připomínají číslici 66:
“
a uzavírající uvozovky, které připomínají dvojčíslí 99:
”.
menu
Snímek 6
6
Umístění oslovení v anglicky psaném dopise je podobné, avšak ne zcela
totoţné s umístěním oslovení v českém dopise. Oslovení v AJ je na stránce
umístěno pod datem, vlevo, zarovnáno doleva.
Mezi datem a oslovením je mezera o velikosti jednoho řádku.
Mezi předmětem a oslovením je také mezera o velikosti jednoho řádku.
Dodrţování všech formálních náleţitostí je důleţité zejména
ve formálním dopise - při ţádosti o zaměstnání, při psaní úředního dopisu,
oficiální stíţnosti atd. V neformálním dopise kamarádovi
či kamarádce nebo vašim přátelům, vám bude ledacos prominuto
a formální styl dopisu by zde mohl naopak působit odtaţitě.
menu
myš
Snímek 7
7
Oslovení v anglickém dopise
pokud známe jméno příjemce - pak jej oslovíme jménem. Například:
“Dear Mr. Jankovych” nebo “Dear Miss Hofbauerova”. V neformálním
dopise pouţijeme křestní jméno, například: “Dear Vlad”.
pokud jméno příjemce neznáme - pak napíšeme “Dear Sir or Madam”.
Někdy se místo slůvka “or” pouţívá lomítko: “Dear Sir/Madam”
dříve pouţívané “Dear Sirs” je sice stále správné, ale není povaţováno
za politicky korektní, pokud byste jej pouţili v situaci, kdy není zcela
zřejmé, ţe Váš průvodní dopis bude číst osoba muţského pohlaví.
menu
myš
Snímek 8
8
Jak napsat
oslovení jménem
v angličtině
Mr. je zkratka slova Mistr a znamená “pan”.
Ms. je zkratka slova Mistress. Takto můţe být označena jakákoli dospělá ţena,
aniţ by se tím dávala najevo jakákoli souvislost s tím, zda je vdanou či nikoli.
U dětí ţenského pohlaví se automaticky pouţívá oslovení Miss, není-li zde
předpoklad, ţe se jedná o vdanou dívku (v některých kulturách, kde je toto
umoţněno).
Mrs. je rovněţ zkratka slova Mistress a znamená “paní”, jedná se
o označení vdané ţeny.
*missis =mladá paní, moje drahá polovička, ta moje/posměšné oslovení/
Miss je označením osoby ţenského pohlaví, která není vdaná, rozvedená
či ovdovělá. Tedy ţeny, která ještě nebyla provdána. Toto odpovídá českému
oslovení “slečna”.
Výše uvedená oslovení Mr., Ms., Mrs. jsou zkratky, které se v britském
prostředí píší bez teček a v americkém prostředí s tečkou na konci.
menu
myš
Snímek 9
9
Čárka za oslovením
Zda uděláte za oslovením
v anglicky psaném dopise čárku,
je zcela na vás. Ale: Pokud jsme
za oslovením udělali čárku,
pak musí být i za závěrečným
pozdravem. Pokud jsme čárku
za oslovením neudělali, pak nesmí
být ani za pozdravem na konci
dopisu.
menu
Snímek 10
10
Zapomeňte na psaní formální adresy, jak jste se ji učili psát ve škole.
Namísto “Dear Vladislav” napište “Hi Vlad” nebo “Hi there Buddy of
Mine”. Jinak řečeno: osobní dopis si zaslouţí osobní pozdrav.
Začněte dopis tím, ţe se zeptáte jak jde ţivot u vašich přátel. Ne nudným
“How are you?”, ale něčím, co jim dá na vědomí, ţe vás jejich ţivot
doopravdy zajímá. Zkuste prohodit něco jako: “I’ve been wondering how
you….”
Napište dvě nebo tři zajímavosti, které se staly od té
doby, co jste kamarádovi psali dopis naposledy.
Na závěr dopis zakončete nějakou milo frází, ve které
pouţijete jméno příjemce dopisu. Po všech těch radách
stále ještě mluvíme o osobním dopise, ve kterém je “I’m
looking forward to hearing from you soon, Jim”.
menu
myš
Snímek 11
11
Fráze na začátek anglického dopisu kamarádovi
Many thanks for your letter - it was really nice to hear from you
again.
I thought I'd better write and give you some more details about…
It's been such a long time since we wrote to each other.
Fráze k uvedení tématu v anglickém dopisu kamarádovi
I know you're longing to hear all about my holiday.
You remember I told you in my last letter that I was going to…
Fráze na závěr anglického dopisu kamarádovi
Once again, thanks very much for all your help.
Give my love to your family.
Best regards.
menu
Snímek 12
12
Závěrečný pozdrav
Pozdrav v závěru dopisu se při různých
osloveních píše různě. Ukončovací pozdrav je
závislý na oslovení. Pokud jsme příjemce
oslovili jménem, pak jej na závěr pozdravíme
“Yours sincerely”, pokud jsme jej oslovili
jako Vážené dámy a páni, pak jej na závěr
pozdravíme “Yours faithfully”.
menu
Snímek 13
13
zdroje informací:
http://www.jaknapsat.cz/anglicky-dopis/
http://www.mcelroy.ca/history/mcelroy/HM_letter_1834.shtml
http://www.thebigoptout.com/optoutletter
http://www.jaknapsat.cz/anglicky-dopis-kamaradovi/
http://www.google.cz/search?hl=cs&biw=1366&bih=590&gbv=2&tbm=isch&
sa=1&q=svitek+pergamenu&oq=svitek&aq=2&aqi=g3&aql=&gs_sm=c&gs_u
pl=4580l7497l0l10425l8l8l0l1l1l0l344l1347l0.1.2.2l5l0
menu
Vzdělávací oblast
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji výuky cizích jazyků
Jazyk a jazyková komunikace
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Anglický jazyk
Náležitosti dopisu
Mgr. Lenka Pavlíková
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
17. 1. 2012
9. 10. 2012
PPT
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
13
MZ 5 / VY_22
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
9
Náležitosti dopisu
- rozlišit formu anglického dopisu
1 vyučovací hodina
- rozšiřování učiva o písemné komunikaci
Pavlíková/AJ/9./22
Snímek 1
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
PAST TENSES; 9TH CLASS; PRESENTATION
Varga Zdeňka
Snímek 2
2
Past tenses
9th class
Presentation
Snímek 3
3
Snímek 4
4
Snímek 5
5
Hello everybody! I am the dinosaur from the past!
Once upon a time, millions of years ago, long before there were any people, I
lived happily with my family. I ate grass and tree leaves, but there were some
dinosaurs that ate other animals.
We dominated the Earth for over 165 million years, but mysteriously died out
65 million years ago. In the beginning, we walked on two legs; much later we
started walking on four legs. Some of us were very speedy, others were rather
slow.
I was a very cheerful and happy dinosaur.
If you would like to tell your friends about me, you will have to use the PAST
SIMPLE tense , which is used for past FINISHED actions . So, let's start
learning the past simple tense and look at the mind map!
Firstly, take a look at the blue branch on the right which will explain the
affirmative (positive) form of the Past Simple tense. As you can see, the branch
is splitting into 2 smaller branches, thus introducing two different types of verbs
in English: regular and irregular . As it is shown in the map, when the verb is
regular , all you have to do is add –ED to the verb and that's it! (For example,
Mike play ed football yesterday. Linda visit ed her sister in New York last
month. I watch ed that film 3 days ago.
Snímek 6
6
If the verb is irregular , you will have to learn it by heart! Memorize the
second column of the irregular verbs! It's illogical, but it's unavoidable!
You will find a list of irregular verbs in EVERY English book! For
instance, the past tense of fly is flew (fly/ flew / flown) .
For the time being we are only interested in the second column,
because it's the Past Simple Tense! But, since you will need the third
column as well, to form other tenses in English, it is advisable to learn
both the second and the third column of irregular verbs. BUT
remember: you will only use the 2 nd column to express a past finished
action! (Examples: Susan went to Florida on business. GO / WENT /
GONE). Remember: the Past Simple Tense has the same form for
every person, both singular and plural.
Snímek 7
7
Secondly, we will focus on the negative form, that
is, the light blue branch. The train stands for the
negative form sentence word order. So, the subject
comes first, the negative auxiliary verb did not
( didn't ) follows and then the main verb in the
infinitive form. (For example: Jack didn't play
football yesterday. Or: I didn't go to the cinema
yesterday.) As you can notice, we do not need the
2 nd column any more. Neither do we need to add
–ed. We only require the bare infinitive form
(infinitive without to ).
Snímek 8
8
Thirdly, the question form of the Past Simple Tense
can be analyzed looking at the brown branch. The
locomotive, which comes first, stands for the whquestion word (what, where, how, which, when…).
Now, the most important thing when the Past
Simple questions are concerned is: we must use
the auxiliary verb did when we make questions!
(For example: Where did you go yesterday? Or:
What did Jack play ?). Bare this in mind!
Snímek 9
9
Further, we shall focus on the cute black sheep,
that is, the verb to BE ! The association with the
sheep is used because in Serbian, the
onomatopoeic sound that sheep produce is /be/.
Likewise, the black sheep is always an exception;
in this case, the verb to BE does not need any
auxiliary verb when the question or negative form
is concerned. For questions, we use inversion:
Was the film good? For negative forms, we just
add not to the verb (No, it wasn't.)
Snímek 10
10
And finally, let's see when we should use the Past Simple Tense and
observe the violet branch. As we have already stated, it is used for
short past finished actions ! (Example: Louis brought a photo out of his
wallet and showed it to us. Or: Columbus reached America in 1492.)
Then, we use the Past simple tense when we talk about a past habit.
(Example: Before the accident, she played tennis twice a week.) In
addition, the Past Simple Tense is used to list a series of completed
actions in the past. (For instance: I woke up at half past seven
yesterday, I had a shower and ate some breakfast.) Last but not least,
we use the Past Simple tense with the following adverbs : 1) LAST
(week, month, year, May …) , examples: I saw her in London last
summer ; 2) YESTERDAY , example: Did you watch the film on TV
yesterday ? ; 3) in 1980 , in the autumn of 1995 … , example: I applied
for the job in May 1996 ; 4) 3 days ago , 5 years ago … , example:
Dinosaurs mysteriously died out 65 million years ago …
Snímek 11
11
Snímek 12
12
Minulý průběhový čas (past continuous)
- jak a kdy se pouţívá minulý průběhový čas, a kdy naopak
průběhový čas pouţít nelze.
Patří mezi ty časy, které jsou téměř nezbytné.
Hojně se pouţívá i v běţném hovoru, ale nejčastěji se s
ním setkáte ve vypravování dějů a příběhů v minulosti.
Snímek 13
13
Tvoření
Minulý průběhový čas se tvoří stejně, jako všechny
průběhové časy,
tedy za pomoci slovesa BÝT (v minulém čase) a
významového slovesa s koncovkou -ING:
WAS/WERE + -ING
(např. he was waiting...)
Snímek 14
14
Otázku a zápor tvoříme stejně, jako kdybychom ve
větě měli pouze sloveso WAS/WERE:
He was at home. -- Was he at home? -- He wasn't
at home.
Stejně tak tomu bude v minulém průběhovém čase
slovesa WAIT:
He was waiting. -- Was he waiting? -- He wasn't
waiting.
Snímek 15
15
Pouţití
Pouţití minulého času se samozřejmě podobá pouţití ostatních průběhových časů, tedy
i tento průběhový čas zdůrazňuje průběh či trvání děje.
Co se právě dělo, kdyţ...
Toto je snad nejčastější způsob pouţití tohoto času. Říkáme, ţe nějaký děj zrovna
probíhal v určitý okamţik v minulosti. Onen okamţik můţe být určen nějakým
konkrétním časovým určením, nebo jiným dějem.
past continuous tense
At five o'clock I was watching TV. - to znamená, ţe kdyţ bylo pět hodin, děj právě
probíhal.
past continuous tense
When he arrived, I was watching TV. - Zde říkáme, ţe děj probíhal právě v ten okamţik,
kdy on dorazil. Čas zde tedy určuje jiný děj.
Toto pouţití se tedy podobá základnímu pouţití přítomného průběhového času - ten
vyjadřuje děje, které probíhají právě nyní, právě v tento okamţik. U minulého
průběhového času akorát nemluvíme o okamţiku právě teď, ale o tom, co se dělo v
nějaký okamţik v minulosti.
Snímek 16
16
When he arrived, I was watching TV. - Zde říkáme, že děj probíhal
právě v ten okamžik, kdy on dorazil. Čas zde tedy určuje jiný děj.
Snímek 17
17
At five o'clock I was watching TV. - to znamená, že když bylo pět hodin, děj právě
probíhal.
Snímek 18
18
Dvě činnosti probíhaly současně
Druhým případem, kdy často používáme minulý průběhový čas, je, když mluvíme
o dvou (či více) činnostech, které v daný okamžik probíhaly nezávisle na sobě.
Snímek 19
19
Nedokonavé děje
Někdy je nutné pouţít průběhový čas tehdy, kdy mluvíme o nějakém
nedokonavém ději. Tedy říkáme jen co jsme dělali, nikoliv co jsme
UDĚLALI.
Yesterday I was writing my book and then I was repairing my bicycle.
- zde sice jde o dva děje, které probíhaly za sebou, jeden po druhém,
a tedy byste mohli usoudit, ţe by zde měl být PROSTÝ ČAS v obou
případech. Není tomu však tak:
Yesterday I wrote my book and then I repaired my bicycle.
- tato věta by totiţ říkala, ţe obě činnosti včera dokončil (knihu
napsal, kolo opravil). Věta předcházející (was writing, was repairing)
naopak tvrdí, ţe na těchto dvou věcech pouze pracoval, ale dokončit
je nemusel (a pravděpodobně nedokončil).
Snímek 20
20
Snímek 21
21
Snímek 22
22
Seznam literatury:
http://tx.english-ch.com/teacher/shelle/level-a/the-simple-past-tense/
http://www.tt-group.net/text/Mind_maps/Mind-maps-Past-Simple-Tense.htm
http://pinterest.com/ihearteaching/school-rela-base-words-endings-plurals/
http://www.helpforenglish.cz/article/2006123001-minuly-prubehovy-cas-past-continuous
http://tx.english-ch.com/teacher/jocelyn/others/simple-past-and-past-continuous/
http://grammar.wordzila.com/grade-3-grammar-lesson-10-verbs-the-past-continuous-tense/3/
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Jazyk a jazyková komunikace
Cizí jazyk – Anglický jazyk
Předpřítomný čas (Present perfect); 9th
class; prezentace
Zdeňka Varga
10.8.2012
6.11.2012
PDF
22
MZ 5 / VY_22
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
9.
Past tenses prezentace
-rozlišit pravidla tvoření předpřítomného času
- umět tvořit věty v předpřítomném čase
1 vyučovací hodina
- prezentace probírané látky
- práce s textem
Varga Z./CZJ-AJ/ 9.A,B,C
Snímek 1
Snímek 1
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
ENGLISH II.
PAST PARTICIPLE – 9TH CLASS, PRACTICE
Varga Zdeňka
Snímek 2
2
Past participle
9th class
Practice
Snímek 3
3
Snímek 4
4
Find and correct the mistakes: ( Najdi a oprav chyby ):
a) B E I N
b) D A N
c) F L L O V N
d) B R O U G H T
e) R A N
f) R I D E N
g) M A D E N
h) W O N N
Snímek 5
5
Find and correct the mistakes: ( Najdi a oprav chyby ):
i) H E A R T
j) C O M M E
k) A T T E N
l) L O S T T
m) S E E N N
n) T A K E
o) W R I T E N
Snímek 6
6
Key to practise:
Find and correct the mistakes: ( Najdi a oprav chyby ):
E
a) B E I N
O
b) D A N E
W
c) F L L O V N
d) B R O U G H T
U
e) R A N
f) R I D D E N
g) M A D E N
h) W O N N
Snímek 7
7
Find and correct the mistakes: ( Najdi a oprav chyby ):
D
i) H E A R T
j) C O M M E
k) E A T T E N
l) L O S T T
m) S E E N N
n) T A K E N
o) W R I T T E N
Snímek 8
8
Seznam literatury:
www.englishdailyworkout.blogspot.com
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Jazyk a jazyková komunikace
Cizí jazyk – Anglický jazyk
Příčestí trpné minulé - procvičování práce s chybou (Past participle practice - find and correct the mistakes)
Zdeňka Varga
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
12.8.2012
15.11.2012
PDF
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
9.
Příčestí trpné minulé - procvičování - práce s
chybou (Past participle - practice - find and correct
the mistakes)
Žák bude umět
- najít a opravit chybu
- správně napsat tvary příčestí minulého trpného
1 vyučovací hodina
- opakování a upevňování učiva
- práce s textem
Časový rozsah
Formy použití
8
MZ 5 / VY_22
Varga Z./CZJ-AJ/ 9.A,B,C
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ANGLICKÝ JAZYK II
Předpřítomný čas-uţití for/since - 9. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
menu
for, since
překlad since/for
procvičení – doplnění for/since
tvoření vět
Snímek 3
3
Pro vyjádření intervalu se pouţívá předloţka FOR (v CZ bez předloţky).
Pro vyjádření, od kterého data, se pouţívá předloţka SINCE
(v CZ předloţka od).
Nejčastěji pouţíváme v předpřítomném čase:
PODMĚT+HAVE/HAS+ . SLOVESNÝ TVAR
I've been in Paris for 5 days.
Jsem (uţ) v Paříţi 5 dní.
I've known her since Friday.
Znám ji od pátku.
I haven't seen her for ages.
Neviděl jsem ji uţ věčnost.
menu
Snímek 4
4
exercise:
1/ BYDLET V KARVINÉ . . . OD NAROZENÍ / 17 LET
2/ MÍT AUTO . . . . . . . . . . . . OD LEDNA / 8 MĚSÍCŮ
3/ NOSIT BRÝLE . . . . . . . . . . . . . . OD 1999 / 5 LET
4/ ZAJÍMAT SE O KONĚ . . . . . . OD SVÝCH 10 LET
5/ CHODIT DO ŠKOLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 LET
6/ UČIT SE ANGLICKY . . . . . . . . OD SVÝCH 6 LET
7/ MÍT ŘIDIČÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OD SRPNA
8/ SBÍRAT MINCE . . . . . . . . . . UŢ DLOUHO / 10 LET
9/ BÝT NEMOCNÝ . . . . . . . . . . . . . . . . OD SOBOTY
10/ PRŠET . . . . . . . . . . . . . . . . . OD RÁNA / 2 HODINY
11/ HRÁT ŠACHY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 LET
VOCABULARY
live in // have / have got a car // wear glasses // be interested in horses
//know John // go to school // learn / study English // have a driving
licence //collect coins // be ill // rain // play chess
menu
Snímek 5
5
since or for
She hasn't called me __________ she got back from Japan.
I haven't heard from him ________ at least 3 weeks.
It's been this way _________ he was born.
I haven't met him _________ a long time.
I have known him _________ January.
I've been waiting for you _______ 2 hours.
I haven't seen her _________ high school.
I haven't seen him _________ ages.
I haven't had anything to eat ______ breakfast.
We've been married ______ 30 years.
I've been in Prague ________ 1991.
She hasn't done any homework _______ a while. *na chvíli
The Collins have been together ________ over fifteen years.
menu
Snímek 6
6
Complete the sentences with since/for:
COMB ONE´S HAIR
WATCH TV
TAKE A PHOTO
RIDE A BIKE
PLAY THE GUITAR
HAVE A BATH
COOK
CUT ONE´S HAIR
WRITE A LETTER
CUT A PIECE OF PAPER
COUNT TO TEN
SKI IN THE MOUNTAINS
menu
Snímek 7
7
zdroje informací:
http://www.tick.cz/nabidka-grammar/36-slovesne-asky/216-jak-dlouho-u-ncodlam-since-for-present-perfect-cont
http://www.spskarvina.cz/web/sps/anglictina/maturita/Anj_gramaticke_cv.1_DUBROVNIK.pdf
http://www.google.cz/search?hl=cs&pq=u%C5%BEit%C3%AD+for/since&xhr=t&
q=PROCVI%C4%8CEN%C3%8D+for/since&cp=10&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.
menu
Vzdělávací oblast
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji výuky cizích jazyků
Jazyk a jazyková komunikace
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Anglický jazyk
Předpřítomný čas- užití FOR/ SINCE
Mgr. Lenka Pavlíková
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
15. 2. 2012
23. 11. 2012
PPT
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
7
MZ 5 / VY_22
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
9
Předpřítomný čas- užití FOR/SINCE
- vysvětlit užití for a since
1 vyučovací hodina
- rozšiřování učiva předpřítomného času
Pavlíková/AJ/9./27
Snímek 1
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
ANGLICKÝ JAZYK II
For / since in present perfect – 9.ročník
Jana Kahounová
25.9.2011
Snímek 2
for = po (dobu)
since = od (nějaké doby)
2
Snímek 3
PRACTISE. Version A
1. Jane has been in Ireland _________ Monday.
2. We´ve waited for bus __________ 2 hours.
3. Lynn and Mark have been married ____________ 20 years.
4. I have bought this skirt __________ last summer.
5. India has been an independent country ___________ 1947.
6. Claire has been in hospital _______October.
3
Snímek 4
PRACTISE. Version B
1. I have been a pupil at this school ___________ a year.
2. We haven´t seen John ___________ 10 June.
3. My brother has worked in the USA ____________ six months now.
4. I haven´t watched TV ___________ Sunday night.
5. Our neighbours have been on holiday __________ two weeks.
6. They have bought these shoes _________ Saturday.
4
Snímek 5
PRACTISE. Version C
1. We´ve lived in this house __________ 1998.
2. I´ve had this coat ___________ last September.
3. We´ve been in this traffic jam ___________an hour and a half.
4. I haven´t had anything to eat ___________ 7 o´clock this morning.
5. I have had a bad cold __________ three days.
6. She´s worked in this café ____________ eight months.
5
Snímek 6
EVALUATION
Version A
Version B
Version C
1. since
1. for
1. since
2. for
2. since
2. since
3. for
3. for
3. for
4. since
4. since
4. since
5. since
5. for
5. for
6. since
6. since
6. for
6
Snímek 7
Zdroj informací:
•
•
•
HUTCHINSON, T. Project 4. 1.vyd. Oxford: Oxford University press, 2001. ISBN 13: 978 0 19 436548, s.53
MURPHY, R. Essential grammar in use. 3.vyd. Cambridge: Cambridge university press, 2007. ISBN 978-0521-67580-2, s.48
MURPHY, R. Essential grammar in use. 3.vyd. Cambridge: Cambridge university press, 2007. ISBN 978-0521-67580-2, s.49
7
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Anglický jazyk
Anglický jazyk
For/since - present perfekt – 9.tř.
Jana Kahounová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
25.9.2011
4.11.2011
PDF
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
9.ročník
Časový rozsah
Formy použití
7
MZ 5 / VY_22
Předložky v předpřít.čase
Správně použít ve větách předložky for (po
dobu) a since (od doby), které se pojí
s předpřítomným časem.
1 vyučovací hodina
Shrnutí učiva, opakování, procvičování
Kahounová /AJ/7/51
Snímek 1
Snímek 1
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
ENGLISH II.
PAST PARTICIPLE – 9TH CLASS, TEST
Varga Zdeňka
Snímek 2
2
Past participle
9th class
Test
Snímek 3
3
Snímek 4
4
Write the participles for these verbs. Tick the verbs with a regular past participle:
( Napiš příčestí trpné minulé k těmto slovesům. Označ slovesa, která tvoří příčestí trpné
minulé pravidelně ):
VERB STEM
PAST PARTICIPLE
1.
do
….......................
2.
see
.….....................
3.
eat
…......................
4.
wash
….......................
5.
give
…........................
.
Snímek 5
5
Write the participles for these verbs. Tick the verbs with a regular past participle:
( Napiš příčestí trpné minulé k těmto slovesům. Označ slovesa, která tvoří příčestí trpné
minulé pravidelně ):
VERB STEM
PAST PARTICIPLE
6.
write
….........................
7.
take
…........................
8.
be
….........................
9.
wear
…........................
10.
watch
............................
.
Snímek 6
6
Write the participles for these verbs. Tick the verbs with a regular past participle:
( Napiš příčestí trpné minulé k těmto slovesům. Označ slovesa, která tvoří příčestí trpné
minulé pravidelně ):
VERB STEM
PAST PARTICIPLE
11.
fly
…..........................
12.
play
…..........................
13.
buy
…..........................
14.
go
….........................
15.
apply
….........................
Snímek 7
7
Write the participles for these verbs. Tick the verbs with a regular past participle:
( Napiš příčestí trpné minulé k těmto slovesům. Označ slovesa, která tvoří příčestí trpné
minulé pravidelně ):
VERB STEM
PAST PARTICIPLE
16.
run
.............................
17.
use
….........................
18.
break
…........................
19.
speak
.….........................
20.
order
…..........................
.
MARK: .......... /20
Snímek 8
8
Key to test:
Write the participles for these verbs. Tick the verbs with a regular past participle:
( Napiš příčestí trpné minulé k těmto slovesům. Označ slovesa, která tvoří příčestí trpné minulé
pravidelně ):
VERB STEM
PAST PARTICIPLE
1.
do
..... done .............
2.
see
..... seen .….........
3.
eat
..... eaten…..........
4.
wash
..... washed …...... P
5.
give
..... given ….........
.
Snímek 9
9
Key to test:
Write the participles for these verbs. Tick the verbs with a regular past participle:
( Napiš příčestí trpné minulé k těmto slovesům. Označ slovesa, která tvoří příčestí trpné minulé
pravidelně ):
VERB STEM
PAST PARTICIPLE
6.
write
..... written ….......
7.
take
..... taken …........
8.
be
..... been …........
9.
wear
..... worn ….........
10.
watch
..... watched ...... P
Snímek 10
10
Key to test:
Write the participles for these verbs. Tick the verbs with a regular past participle:
( Napiš příčestí trpné minulé k těmto slovesům. Označ slovesa, která tvoří příčestí trpné minulé
pravidelně ):
VERB STEM
PAST PARTICIPLE
11.
fly
..... flown ….............
12.
play
..... played ….......... P
13.
buy
..... bought …........
14.
go
..... gone / been ....
15.
apply
..... applied …....... P
Snímek 11
11
Key to test:
Write the participles for these verbs. Tick the verbs with a regular past participle:
( Napiš příčestí trpné minulé k těmto slovesům. Označ slovesa, která tvoří příčestí trpné minulé
pravidelně ):
VERB STEM
PAST PARTICIPLE
16.
run
..... run ................
17.
use
..... used ….......... P
18.
break
..... broken ….......
19.
speak
..... spoken .….....
20.
order
..... ordered ….... P
Snímek 12
12
The classification:
1 ..... 20 – 19
2 ..... 18 – 15
3 ..... 14 – 9
4 ..... 8 – 5
5 ..... 4 - 0
Snímek 13
13
Seznam literatury:
http://www.karticky.cz/kartickycz/7-Anglicka-nepravidelna-slovesa
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Jazyk a jazyková komunikace
Cizí jazyk – Anglický jazyk
Příčestí trpné minulé(Past participle);
9th class; test
Zdeňka Varga
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
7.7.2012
22.11.2012
PDF
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
9.
Příčestí trpné minulé (Past participle); test
Časový rozsah
Formy použití
13
MZ 5 / VY_22
- umět napsat a použít příčestí trpné minulé na
příkladech v testu
1 vyučovací hodina
- opakování a procvičování učiva
Varga Z./CZJ-AJ/ 9.A,B,C
Snímek 1
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
ENGLISH II.
PRESENT PERFECT – 9 TH CLASS, TEST
Varga Zdeňka
Snímek 2
2
Present perfect
9th class
Test
Snímek 3
3
Snímek 4
4
I. Circle the right one: ( Zakrouţkuj správný slovesný tvar.):
a) Sally and Emma ……………. some money in the street.
have they found
hasn´t found
have found
b) ..............................…………. the new Spiderman film?
Has Lina seen
Lina has seen
Lina hasn´t seen
Snímek 5
5
I. Circle the right one: ( Zakrouţkuj správný slovesný tvar.):
c) ............................…………… my glasses? I can´t find them.
Haven´t seen
You have seen
Have you seen
d) We ……….................……... to another country.
ever travelled
haven´t travelled
never travelled
Snímek 6
6
I. Circle the right one: ( Zakrouţkuj správný slovesný tvar.):
e) Susie ..……..........………….. her leg.
has broken
have broken
never broken
f) Mark and Jane ………....…… their new teacher.
has met
meet
have met
Mark:……./6
Snímek 7
7
II.Complete the table. The verbs are regular and irregular too.
( Doplňte tabulku. Některá slovesa jsou pravidelná, některá nepravidelná ):
Infinitiv bez to – base form
+
Příčestí trpné minulé – past participle
1. Write - __________________________
2. Go - ____________________________
3. Be - ____________________________
4. Visit - ___________________________
5.See - ____________________________
6. Eat - ____________________________
MARK: ...... / 6
Snímek 8
8
III. Present perfect – negative
Complete the dialogues with the correct forms of the verbs in the box:
( Doplň do dialogů slovesa ve správném tvaru ):
win
see
meet
listen to
buy
1. Do you do your shopping on the Internet?
No, I ............................................ anything.
2. Would you like to see the new James Bond film?
I´d love to. I ...................................................... .
3. Do you know Judy?
No, I .............................................. .
4. Were you in the County Championship?
Yes, but I ............................................. .
5. Do you like Pink´s new CD?
I don´t know, I ...................................... .
MARK: ........ / 5
Snímek 9
9
IV. Present perfect – affirmative
Put the verbs in the brackets into the present perfect:
( Sloveso uvedené v závorce doplň do vět ve správném tvaru předpřít.č. ):
1. I .................................................. train to work( take ).
2. She ......................................... in this house for 20 years ( live ).
3. David ......................................... a glass. ( break ).
4. We ......................................... a book and magazines.
5. My mum ................................. to the supermarket. ( go )
MARK: ........ / 5
TOTAL: ........... / 22
Snímek 10
10
Key to test:
I. Circle the right one: ( Zakrouţkuj správný slovesný tvar.):
a) Sally and Emma ……………. some money in the street.
have they found
hasn´t found
have found
b) ..............................…………. the new Spiderman film?
Has Lina seen
Lina has seen
Lina hasn´t seen
Snímek 11
Key to test:
11
I. Circle the right one: ( Zakrouţkuj správný slovesný tvar.):
c) ............................…………… my glasses? I can´t find them.
Haven´t seen
You have seen
Have you seen
d) We ……….................……... to another country.
ever travelled
haven´t travelled
never travelled
Snímek 12
12
Key to test:
I. Circle the right one: ( Zakrouţkuj správný slovesný tvar.):
e) Susie ..……..........………….. her leg.
has broken
have broken
never broken
f) Mark and Jane ………....…… their new teacher.
has met
meet
have met
Snímek 13
13
II.Complete the table. The verbs are regular and irregular too.
( Doplňte tabulku. Některá slovesa jsou pravidelná, některá nepravidelná ):
1. Write - __________written________________
2. Go - _________gone/been___________________
3. Be - ________been____________________
4. Visit - _______visited____________________
5.See - _________seen___________________
6. Eat - _________eaten___________________
Snímek 14
14
III. Present perfect – negative
Complete the dialogues with the correct forms of the verbs in the box:( Doplň do dialogů slovesa ve správném tvaru ):
win
see
meet
1. Do you do your shopping on the Internet?
No, I .......... haven´t bought......................... anything.
2. Would you like to see the new James Bond film?
I´d love to. I .......... haven´t seen ............................ .
3. Do you know Judy?
No, I .......... haven´t met her .................................. .
4. Were you in the County Championship?
Yes, but I.......... haven´t won ................................... .
5. Do you like Pink´s new CD?
I don´t know, I .......... haven´t listened to ................ .
listen to
buy
Snímek 15
15
IV. Present perfect – affirmative
Put the verbs in the brackets into the present perfect:
( Sloveso uvedené v závorce doplň do vět ve správném tvaru předpřít.č. ):
1. I .......... ´ve taken............................................. train to work ( take ).
2. She .......... ´s lived .......................................... in this house for 20 years ( live ).
3. David .......... ´s broken..................................... a glass ( break ).
4. We .......... ´ve read ......................................... books and magazines ( read ).
5. Mum .......... ´s gone........................................ to the supermarket. ( go )
Snímek 16
16
The classification:
1 ..... 22 – 20
2 ..... 19 – 16
3 ..... 15 – 9
4 ..... 8 – 5
5 ..... 4 - 0
Snímek 17
17
Seznam literatury:
www.ivana-aj-dub.blogspot.com
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Jazyk a jazyková komunikace
Cizí jazyk – Anglický jazyk
Předpřítomný čas (Present
perfect);9.roč.; test
Zdeňka Varga
7.10.2011
2.12.2011
PDF
17
MZ 5 / VY_22
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
9.
Předpřítomný čas (Present perfect);9.roč.; test
- užít pravidla tvoření předpřítomného času na
příkladech v testu
1 vyučovací hodina
- opakování a upevňování učiva
- práce s textem
Varga Z./CZJ-AJ/ 9.A,B,C
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ANGLICKÝ JAZYK II
Uţití TOO/ENOUGH - 9. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
menu
pouţití TOO
pouţití
ENOUGH
dostatek
a přebytek
neosobní
podmět
překlad pomocí
neurčitku
spojení 2 vět
správné
odpovědineurčitek
Snímek 3
3
Anglické slovo too je součástí prvních slovíček, které se studenti učí,
kdyţ s angličtinou začínají. Překlad je jednoduše „také“. Během dalšího
studia jazyka se však brzy dovědí, ţe dalším významem je „příliš“.
A právě o tento význam nám zde půjde.
This coffee is too hot. (příd.jm.)
He works too hard. (příslovce)
Z příkladu je vidět, ţe too se pouţívá před přídavným jménem a příslovcem.
Pravý opak oproti enough.
menu
Snímek 4
4
Slovo enough je nejčastěji překládáno jako „dost“ a jak je vidět
na příkladech, pouţívá se za přídavným jménem nebo příslovcem.
Hojně se také pouţívá před podstatným jménem.
V tomto případě je slovosled stejný jako v češtině.
Is you coffee hot enough? (příd.jm.)
He didn´t work hard enough. (příslovce)
We have enough bread. (podst.jm.)
They don´t have enough food.
menu
Snímek 5
5
TOO
+
TO + NEURČITEK
+
= PŘÍLIŠ ... NA TO, ABY
ENOUGH
+
TO + NEURČITEK
+
DOST ... NA TO, ABY
Pomocí slov ENOUGH (dost) a TOO (příliš)
se v angličtině vyjadřuje dostatek a přebytek při srovnávání.
We are too lazy to exercise. (Jsme moc líní na to, abychom cvičili.)
He hasn’t got enough experience to do it. (Nemá dost zkušeností na to,
aby to udělal.)
He isn’t fast enough to catch me. (Není dost rychlý na to, aby mě
chytil.)
I don’t know them well enough to ask. (Neznám je dost dobře na to,
abych se zeptala.)
menu
Snímek 6
6
TOO
+
TO + NEURČITEK
+
= PŘÍLIŠ ... NA TO, ABY
ENOUGH
+
TO + NEURČITEK
+
= DOST ... NA TO, ABY
Vazba neurčitku s TOO nebo ENOUGH se často pouţívá
s neosobním podmětem:
This jacket is too thin to wear in the winter. (Ta bunda je moc slabá,
aby se dala nosit v zimě.)
This music is too sad to play at the party. (Tahle hudba je moc
smutná na to, aby se dala hrát na oslavě.)
This story isn’t good enough to publish, Tahle povídka není dost
dobrá na to, aby se dala vydat
menu
Snímek 7
7
PŘELOŢTE POMOCÍ NEURČITKU A PŘÍSLOVCÍ TOO A ENOUGH
1.
Jsem příliš unavený na to, abych šel na procházku.
2.
Můj syn je moc malý na to, aby jezdil na kole.
3.
Nejsme dost bohatí na to, abychom cestovali kaţdý rok.
4.
Jsi dost starý na to, abys věděl takové věci.
5.
Marie je moc líná na to, aby vařila pro svou rodinu.
6.
Jsem moc mladý na to, abych chodil do hospody.
7.
Nejsem dost silný na to, abych zvedl ten balík.
8.
Je dost starý na to, aby byl jejím otec.
9.
Jsou příliš sobečtí na to, aby nám pomohli.
10.
Není dost chytrý na to, aby ten úkol udělal sám.
menu
Snímek 8
8
SPOJTE DVĚ VĚTY DO JEDNÉ.
NOVOU VĚTU VYTVOŘTE S POUŢITÍM PŘÍSLOVCÍ TOO NEBO ENOUGH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
menu
We couldn’t eat the food. It was too hot. The food was too hot to eat.
I can’t drink the coffee. It’s too hot. This coffee is .....
Nobody could move the piano. It was too heavy. The piano .....
I don’t wear this coat in winter. It isn’t warm enough. This coat .....
I can’t explain the situation. It is too complicated. The situation .....
Three people can’t sit on this sofa. It isn’t wide enough. This sofa .....
We couldn’t climb over the wall. It was too high. The wall .....
You can’t see some things without a microscope. They are too small. Some things .....
Snímek 9
9
1. I´m too tired to go for a walk.
2. My son is too small to go by bike.
3. We aren´t rich enough to travel every year.
4. You are old enouhg to know these things.
5. Marie is too lasy to cook for her family.
6. I´m too young to go to the pub.
7. I´m not strong enough to heave the pack.
8. He´s old enough to be her father.
9. They´re too selfish to help us.
10. He isn´t clever enough to do homework alone.
menu
Snímek 10
10
zdroje informací:
http://www.enigmaplzen.cz/?tag=enough
http://skola.amoskadan.cz/s_aj/ajhtm/ag/ag10k04.htm
menu
Vzdělávací oblast
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji výuky cizích jazyků
Jazyk a jazyková komunikace
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Anglický jazyk
Užití too/enough
Mgr. Lenka Pavlíková
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
2. 11. 2012
13. 11. 2012
PPT
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
10
MZ 5 / VY_22
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
9.
Časový rozsah
Formy použití
1 vyučovací hodina
- rozšiřování učiva
Užití too/enough
- vysvětlit rozdíly v užití too/enough
Pavlíková/AJ/9./26
Snímek 1
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
ANGLICKÝ JAZYK II
too / enough
9.ročník
Jana Kahounová
1.10.2011
Snímek 2
TOO
/
= příliš
ENOUGH
= dost
Používáme pro označení, že je něco přílíš, nebo
naopak něco není dost + přídavné jméno.
This hat is too big.
This hat isn´t small enough.
My hat isn´t big enough.
My hat is too small.
2
Snímek 3
Choose , when we can use TOO or ENOUGH. Complete the
sentences with these adjectives.
tall
heavy
low
crowded
1. He_____________________________________________________
2. This box ________________________________________________
3. The net ________________________________________________
4. The museum____________________________________________
loud
long
strong
fast
big
5. The music ______________________________________________
6. His legs ________________________________________________
7. I _____________________________________________________
8. The car ________________________________________________
9. The ball ________________________________________________
3
Snímek 4
EVALUATION
1.
He isn´t tall enough.
2. This box is too heavy.
3. The net is too low.
4. The museum is too crowded.
5. The music is too loud.
6. His legs aren´t long enough.
7. I am not strong enough.
8. The car is too fast.
9. The ball is too big.
TRY TO MAKE OPPOSITE MEANING
4
Snímek 5
EVALUATION
1.
He is too small.
2. This box isn´t light enough.
3. The net isn´t high enough.
4. The museum isn´t free enough.
5. The music isn´t low enough.
6. His legs are too short.
7. I am too weak.
8. The car isn´t slow enough.
9. The ball isn ´t small enough.
5
Snímek 6
Zdroj informací:
•
•
MURPHY, R. Essential grammar in use. 3.vyd. Cambridge: Cambridge
university press, 2007. ISBN 978-0-521-67580-2, s.193
MURPHY, R. Essential grammar in use. 3.vyd. Cambridge: Cambridge
university press, 2007. ISBN 978-0-521-67580-2, s.195
6
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Too / enough – 9.tř.
Jana Kahounová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
1.10.2011
22.11.2011
PDF
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
9.ročník
Časový rozsah
Formy použití
6
MZ 5 / VY_22
Příslovce pro vyjádření velikosti
Vyjádřit pomocí příslovcí, že něco je příliš...
nebo není dost... + přídavné jméno (velké,
malé, atd.)
1 vyučovací hodina
Výukový materiál, procvičování, shrnutí učiva,
opakování
Kahounová /AJ/10/51
Snímek 1
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
ENGLISH II.
CLOTHES + PARTS OF CLOTHES – 9TH CLASS, TEST
Varga Zdeňka
Snímek 2
2
Clothes + Parts of clothes
9th class
Test
Snímek 3
3
Snímek 4
4
Translate to Czech ( Přeloţ do českého jazyka ):
A) KNICKERS - _____________________________________________________
B) TRAINERS - _____________________________________________________
C) VEST - _________________________________________________________
D) BUTTON - ______________________________________________________
E) JUMPER - ______________________________________________________
F) HEEL - _________________________________________________________
MARK: ....... / 6
Snímek 5
5
Translate to English ( Přeloţ do anglického jazyka ):
A) LÍMEC – ___________________________________________
B) KOŠILE - __________________________________________
C)
RUKÁV - _________________________________________
D) PUNČOCHÁČE - ____________________________________
E) SLIPY - ____________________________________________
F) SUKNĚ - ___________________________________________
MARK: ....... / 6
Snímek 6
6
Look at the pictures. Write the names of clothes: ( Podívej se na obrázky. Napiš názvy oblečení ):
How many pairs?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.......................................................................................................
MARK: ....... / 3
Snímek 7
7
Key to test:
Translate to Czech ( Přeloţ do českého jazyka ):
A) KNICKERS – dámské kalhotky
B) TRAINERS - tenisky
C) VEST - nátělník, košilka
D) BUTTON - knoflík
E) JUMPER – svetřík, pletená halenka
F) HEEL - podpatek
Snímek 8
8
Key to test:
Translate to English ( Přeloţ do anglického jazyka ):
A) LÍMEC - collar
B) KOŠILE - shirt
C) RUKÁV - sleeve
D) PUNČOCHÁČE - tights
E) SLIPY - underpants
F) SUKNĚ - skirt
Snímek 9
9
Look at the pictures. Write the names of clothes: ( Podívej se na obrázky. Napiš názvy oblečení ):
How many pairs?
...... two pairs of shorts ..................
..... one pair of socks ...................
.... five pairs of jeans ( trousers )...........
Snímek 10
10
The classification:
1 ..... 15 - 14
2 ..... 13 – 11
3 ..... 10 - 7
4 ..... 6 - 4
5 ..... 3 - 0
Snímek 11
11
Seznam literatury:
www.thebudgetmommy.com
www.playgroupsarenoplaceforchildren.com
www.lacreature.com
www.computermedia.cz
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Jazyk a jazyková komunikace
Cizí jazyk – Anglický jazyk
Oblečení a části oblečení ( Clothes and
parts of clothes);9th class; test
Zdeňka Varga
14.8.2011
29.11.2011
PDF
11
MZ 5 / VY_22
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
9.
Žák bude umět
- umět napsat a použít názvy oblečení a částí
oblečení na příkladech v testu
1 vyučovací hodina
- opakování a procvičování učiva
Časový rozsah
Formy použití
Oblečení a části oblečení (Clothes and parts of
clothes);test
VY_22_INOVACE_AJP9_5
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ANGLICKÝ JAZYK II
Porovnání minulých časů – 9. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
menu
zopakujme si
2. slovesný tvar
otázka past simple
překlad past simple
doplňování do vět 1
kontrola doplnění 1
doplňování do vět 2
kontrola doplnění 2
Past simple
or continuous? 1
Past simple
or continuous? 2
Snímek 3
3
ZOPAKUJME SI:
1. Minulý čas prostý
V angličtině vyjadřuje děje, které byly ukončeny v určenou dobu
v minulosti.
Vyjadřuje opakovaný děj v minulosti.
Uţívá se při popisování minulých dějů ve vyprávění v anglickém jazyce.
yesterday, before, ago, last week, in 2011, often,…
now
2. Minulý čas průběhový
-vyjadřujeme děj, který probíhal v minulosti po určitou dobu.
from…to…,for 5 hours, at 8 o´clock,…
now
MENU
Snímek 4
4
NAPIŠTE MINULÉ TVARY SLOVES
1. work
2. go
3. write
4. eat
5. hope
6. use
7. prefer
8. marry
9. understand
10. buy
11. listen
12. want
13. read
14. know
15. travel
16. hear
17. come
18. enter
19. knit
20. learn
21. be
22. do
23. walk
24. forget
25. look
26. carry
27. drink
28. meet
29. love
30. stay
31. like
32. study
33. teach
34. receive
35. stop
36. visit
37. lie
38. have
39. play
40. bring
MENU
Snímek 5
5
TVOŘTE OTÁZKY V MINULÉM PROSTÉM ČASE
(NEPRAVIDELNÁ SLOVESA)
1. You shot a rabbit.
13. The bird made its nest in a tree.
2. The statue stood in the park.
14. I wore a white blouse.
3. The pop star gave a live concert.
15. You swam the Channel.
4. We lent him some money.
16. They drank all the wine.
5. She thought about it.
17. The police caught the thief.
6. He broke his arm.
18. I kept the money.
7. His son wrote a novel.
19. My mother chose this hotel.
8. She found her watch.
20. They flew to Los Angeles.
MENU
Snímek 6
6
PŘELOŢTE, tvořte zápor i otázku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Kdy přijel?
Co se naučila?
Kde se poprvé setkali?
Kdo ti koupil ty květiny?
Proč ti poslal tu knihu?
Co jsi říkal?
Jak o tom věděli?
Kdo ho naučil angličtinu?
Proč jsi zavřel to okno?
Kdy se vzali?
Kdo ukradl ty peníze?
Kde jsi to našel?
Kdo ti upletl tu šálu?
Proč prodali svůj krásný byt?
Jak včera večer zpíval?
Kolik peněz utratila ve městě?
Byl jsi včera doma? Ne, nebyl.
Koupili jste si nový dům? Ano, koupili.
Navštívili jste ho o víkendu? Ano, navštívili.
Učila se Margaret v pondělí ? Ne, neučila.
MENU
Snímek 7
7
Use the Simple Past:
1) I ……………….my Maths homework yesterday. (to do)
2)……. Susan …………to England by plane? (to go)
3) They ………….a farm twoo weeks ago. (to visit)
4) Jenny and Peggy ………………………..their brother. (not/to help)
5) The children ……………..at home last weekend. (not/to be)
6) When …………..you ………………this wonderful skirt? (to design)
7) My mother ………………………..into the van. (not/to crash)
8) The boys……………………… their bicycles. (to take )
9)……………. you your aunt ………………..last week? (to phone)
10) He …………………………milk at school. (not/to drink)
MENU
Snímek 8
8
Correct:
1) I did my Maths homework yesterday.
2) Did Susan go to England by plane?
3) They visited a farm twoo weeks ago.
4) Jenny and Peggy did not help their brother.
5) The children were not at home last weekend.
6) When did you design this wonderful skirt?
7) My mother did not crash into the van.
8) The boys took their bicycles.
9) Did you phone your aunt last week?
10) He did not drink milk at school.
MENU
Snímek 9
9
Past continuous:
1) She …………………………hockey. (to play)
2) They ………………………..in the pool. (to swim)
3) It………………………… . (to rain)
4) We ……………………….to music. (to listen)
5) The ………………….mobile . (to ring)
6) The …………………..students . (to text)
7) Max ………………………….with two girls. (to dance)
8) I ………………………….in front of the shop. (to wait)
9) The cat …………………………..in the basket. (to sleep)
10) He …………………………..Gerry's bike. (to repair)
MENU
Snímek 10
10
Correct:
1) She was playing hockey.
2) They were swimming in the pool.
3) It was raining.
4) We were listening to music.
5) The mobile was ringing.
6) The students were texting.
7) Max was dancing with two girls.
8) I was waiting in front of the shop.
9) The cat was sleeping in the basket.
10) He was repairing Gerry's bike.
MENU
Snímek 11
11
DOPLŇTE SLOVESA VE SPRÁVNÉM TVARU MINULÉHO
PROSTÉHO NEBO PRŮBĚHOVÉHO ČASU
1. You (buy) your newspaper when somebody (address) you.
2. She (cook) dinner when the telephone (ring).
3. I (listen) to the radio every day last week.
4. The police (sign) him to stay because he (drive) too fast.
5. She (not go) to the party because she (feel) tired.
6. Father (read) the book while Shirley (play) the piano.
7. Every Sunday he (go) for a walk with his wife.
8. He (come) to my office whenever he (need) money.
9. I (take) his pen when he (not to look).
10. I (stop) the car because someone (lie) on the road.
MENU
Snímek 12
12
DOPLŇTE SLOVESA VE SPRÁVNÉM TVARU MINULÉHO
PROSTÉHO NEBO PRŮBĚHOVÉHO ČASU
1. While Carol ............... , she ............... her finger. (to cook/to hurt)
2. I ............... breakfast when the postman. (to have/to ring)
3. When I ............... up it ............... . (to get/to snow)
4. Pauline ............... her hand while she ............... dinner. (to burn/to cook)
5. We ............... TV when suddenly the lights ............... out. (to watch/to go)
6. Dad ............... in when we ............... . (come/quarrel)
MENU
Snímek 13
13
zdroje informací:
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/.htm
http://skola.amoskadan.cz/s_aj/ajhtm/ag/ag10d01e.htm
http://skola.amoskadan.cz/s_aj/ajhtm/ag/ag10d02e.htm
MENU
Vzdělávací oblast
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k
rozvoji výuky cizích jazyků
Jazyk a jazyková komunikace
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Anglický jazyk
Porovnání minulých časů
Mgr. Lenka Pavlíková
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
6. 6. 2011
16. 12. 2011
PPT
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
13
MZ 5 / VY_22
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
9.
Porovnání minulých časů
- rozlišit minulé časy
- vysvětlit použití a tvoření minulých časů
1 vyučovací hodina
-upevňování učiva minulých časů
Pavlíková/AJ/9./5
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
ENGLISH II.
PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS; 9TH CLASS; TEST
Varga Zdeňka
Snímek 2
2
Past simple and past continuous
9th class
Test
Snímek 3
3
Snímek 4
4
I. Complete the text. Put the verbs into the correct tense. Use the past simple: ( Doplň věty. Slovesa
přiřaď ke správné větě v minulém čase prostém ):
Complete the answers. Use short answers: ( Doplň odpovědi u otázek. Použij krátkou odpověď ):
Past simple
start
give
want
not like
stop
buy
A) I ….............................. to buy some new Cds and some trainers last Saturday.
B) ….................. Ema ….................. Mum a birthday present?
…...................................................................................... .
C) Paul …......................... the computer game but he …................................. any
shoes in the shop.
D) Yesterday morning it .......................... to snow and ....................... up tonight.
MARK: ….... / 7
Snímek 5
5
Past continuous
II. Complete the text. Put the verbs into the correct tense. Use the past continuous: ( Doplň věty.
Slovesa přiřaď ke správné větě v minulém čase průběhovém ):
Complete the answers: ( Doplň odpovědi u otázek ):
run
A)
do
make
have
shop
They …..........…................... dinner from half past six to half past seven p.m. .
B)
…................ Emily ................... a cake at seven yesterday morning?
X …..................................................................................................... .
C)
D)
E)
We …........................ with our children in supermarket.
The girl …................................ across the street.
What …........... you …................. yesterday at nine in the evening?
…........................................................................................................... .
MARK: …... / 7
Snímek 6
6
Past tenses
III. Complete the text. Put the verbs in brackets into the correct tense ( past simple or past continuous ): ( Doplň text.
Slovesa v závorkách uprav do správného minulého času – prostého nebo průběhového ):
It was a summer´s day in 1891. Norman Collie …..................................... ( climb ) Ben MacDhui, a mountain in Scotland.
He ….............................. ( get ) near the top when he ….......................... ( heard ) a noise behind him.
Norman …..................... ( look ), but he couldn´t see anything. It ….......................... ( snow ), and the sky was dark.
As he …........................... ( think ) what to do, he ….......................( see ) a tall grey figure. The figure …...................( wear )
a black hat. Suddenly Norman was afraid. He ….......................... ( want ) to run, but he couldn´t move because his
hands and legs …......................... ( shake ). The Grey Man …....................( come ) towards him!
MARK: ….... / 10
TOTAL: …............ / 24
Snímek 7
7
Key to test:
Complete the text. Put the verbs into the correct tense. Use the past simple: ( Doplň věty. Slovesa přiřaď ke správné
větě v minulém čase prostém ):
Complete the answers. Use short answers: ( Doplň odpovědi u otázek. Použij krátkou odpověď ):
Past simple
start
give
want
not like
stop
buy
A) I ….....BOUGHT......................... to buy some new Cds and some trainers last Saturday.
B) …..DID................ Ema ….....GIVE............. Mum a birthday present?
….....YES, SHE DID.............................................................................. .
C) Paul …......WANTED................... the computer game but he ….........DIDN´T LIKE........................ any
shoes in the shop.
D) Yesterday morning it .......STARTED................... to snow and ......STOPPED................. up tonight.
Snímek 8
8
Past continuous
II. Complete the text. Put the verbs into the correct tense. Use the past continuous: ( Doplň věty. Slovesa přiřaď ke
správné větě v minulém čase průběhovém ):
Complete the answers: ( Doplň odpovědi u otázek ):
run
A)
do
make
have
shop
They …...WERE HAVING.......…................... dinner from half past six to half past seven p.m. .
B) …....WAS............ Emily .....MAKING.............. a cake at seven yesterday morning?
X …..NO, SHE WASN´T................................................................................................... .
C) We ….WERE SHOPPING....................... with our children in supermarket.
D) The girl …....WAS RUNNING............................ across the street.
E) What …WERE........... you …..DOING............... yesterday at nine in the evening?
…..I WAS WASHING UP .............( JAKÁKOLIV SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ )............................ .
Snímek 9
9
Past tenses
III. Complete the text. Put the verbs in brackets into the correct tense ( past simple or past continuous ): ( Doplň text.
Slovesa v závorkách uprav do správného minulého času – prostého nebo průběhového ):
It was a summer´s day in 1891. Norman Collie ….....WAS CLIMBING....... ( climb ) Ben MacDhui, a mountain in Scotland.
He …....GOT.......................... ( get ) near the top when he ….HEARD......................... ( hear ) a noise behind him.
Norman …LOOKED....... ( look ), but he couldn´t see anything. It …..WAS SNOWING.......... ( snow ), and the sky was dark.
As he …..WAS THINKING......... ( think ) what to do, he ...SAW......( see ) a tall grey figure. The figure …...WORN......( wear )
a black hat. Suddenly Norman was afraid. He …..WANTED............... ( want ) to run, but he couldn´t move because his
hands and legs …..WERE SHAKING............. ( shake ). The Grey Man …WAS COMING.........( come ) towards him!
Snímek 10
10
The classification:
1 …..24- 22
2 …..21 - 12
3 …..11 - 7
4 …..6 - 4
5 …..3 - 0
Snímek 11
11
Seznam literatury:
http://scholaviva.wordpress.com/
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Jazyk a jazyková komunikace
Cizí jazyk – Anglický jazyk
Minulý čas prostý a minulý čas
průběhový (Past tenses);9th class; test
Zdeňka Varga
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
8.9.2011
6.1.2012
PDF
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
9.
Minulý čas prostý a minulý čas průběhový (Past
tenses);9th class; test
Žák bude umět
- orientovat se v textu a doplnit slovesa ve
správném minulém čase
- aplikovat probranou gramatiku minulých časů
na příkladech v testu
1 vyučovací hodina
- opakování a upevňování učiva
- práce s textem
Časový rozsah
Formy použití
11
MZ 5 / VY_22
Varga Z./CZJ-AJ/ 9.A,B,C
Snímek 1
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
ENGLISH II.
EVERYDAY THINGS – PRACTICE – COMPLETE THE
WORDS; 9TH CLASS; PRACTICE
Varga Zdeňka
Snímek 2
2
Everyday things - practice - complete
the words
9th class
Practice
Snímek 3
3
Snímek 4
4
Everyday things
I. Complete the words. ( Doplň slova ):
A)
A
W _ S _ _ N _
- U P
B)
A
_ R I _ G _
C)
T O _ T _ _ A S _ E
D)
A
E)
_ R O _ _ N
F _ _ E _ E R
F _ _ D
L I _ U _ _
Snímek 5
5
Key to practice:
Everyday things
I. Complete the words. ( Doplň slova ):
A)
A W a S h i N g - U P
B)
A
C)
T O o T h t A S t E
D)
A
E)
f R O z e N
L I q U i d
f R I d G e
F r e E z E R
F o o D
Snímek 6
6
Seznam literatury:
http://recspec.org/2011/02/every-day-things-food-color/
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Jazyk a jazyková komunikace
Cizí jazyk – Anglický jazyk
Věci každodenní potřeby (Everyday
things); 9th class; procvičování
(practice)
Zdeňka Varga
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
22.8.2012
17.1.2012
PDF
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
9.
Věci každodenní potřeby (Everyday things);
procvičování (practice)
Žák bude umět
Časový rozsah
Formy použití
- doplnit názvy věcí každodenní potřeby
1 vyučovací hodina
- opakování a upevňování učiva
- práce s textem
6
MZ 5 / VY_22
Varga Z./CZJ-AJ/ 9.A,B,C
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
ENGLISH II.
EVERYDAY THINGS; 9TH CLASS; PRACTICE – FIND AND
CORRECT THE MISTAKES
Varga Zdeňka
Snímek 2
2
Everyday things
9th class
Practice – find and correct the mistakes
Snímek 3
3
Snímek 4
4
Everyday things
Find and correct the mistakes. ( Najdi a oprav chyby ):
A)
A
F R I D D G E
B)
A
C)
S O U P
D)
A
T O O T B R A S H E R
E)
A
D I S V A S H E R
F)
S H A M P O N
G)
W A S H H Y N G
H)
A
V A C C U M
F R I Z E R
C L E N E R
P O U V E R
Snímek 5
5
Key to practice:
Everyday things
Find and correct the mistakes. ( Najdi a oprav chyby ):
A)
A
F R I D D G E
B)
A
V A C C U u M
C)
S O U
D)
A
T O O T h B R A u S H E R
E)
A
D I S h V
F)
S H A M P O o N
G)
W A S H H Y
H)
A
C L E a N E R
a P
F R I
w A S H E R
i
N G
P O U V d E R
e e Z E R
Snímek 6
6
Seznam literatury:
http://recspec.org/2011/02/every-day-things-food-color/
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Jazyk a jazyková komunikace
Cizí jazyk – Anglický jazyk
Věci každodenní potřeby (Everyday
things); 9th class; procvičování – práce
s chybou (practice – find and correct the
mistakes)
Zdeňka Varga
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
12.8.2011
17.1.2012
PDF
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
9.
Věci každodenní potřeby (Everyday things);
procvičování- práce s chybou (practice – find and
correct the mistakes)
Žák bude umět
Orientovat se v názvech věcí každodenní
potřeby
- Najít, opravit a přepsat chybu v názvech
věcí každodenní potřeby
2 vyučovací hodina
- opakování a upevňování učiva
- práce s textem
Časový rozsah
Formy použití
6
MZ 5 / VY_22
-
Varga Z./CZJ-AJ/ 9.A,B,C
Snímek 1
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
ENGLISH II.
MATERIALS; 9TH CLASS; PRACTICE – COMPLETE THE
WORDS
Varga Zdeňka
Snímek 2
2
Materials
9th class
Practice – complete the words
Snímek 3
3
Snímek 4
4
Materials
Complete the words. ( Doplň slova ):
A)
A S _ _ K
SHIRT
B)
R _ _ _ _ R
C)
A W _ _ _ _ N
D)
A W _ _ _ _ _ N
E)
C _ _ _ _ N
GLOVES
CHAIR
SOCKS
SWEATER
Snímek 5
5
Key to practice:
Materials
Complete the words. ( Doplň slova ):
A)
A S i l K
SHIRT
B)
R u b b e R
C)
A W o o d e N
D)
A W o o l l e N
E)
C o t t o N
GLOVES
CHAIR
SWEATER
SOCKS
Snímek 6
6
Seznam literatury:
http://trainers1world.wordpress.com/2011/04/08/new-section-materials/
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Jazyk a jazyková komunikace
Cizí jazyk – Anglický jazyk
Materiály (Materials);9th class;
procvičování – doplňování slov
(practice – complete the words)
Zdeňka Varga
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
18.10.2011
17.1.2012
PDF
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
9.
Materiály (Materials); procvičování – doplňování
slov (practice – complete the words)
Žák bude umět
- rozeznat a správně doplnit písmena do názvů
materiálů
1 vyučovací hodina
- opakování a upevňování učiva
- práce s textem
Časový rozsah
Formy použití
6
MZ 5 / VY_22
Varga Z./CZJ-AJ/ 9.A,B,C
Snímek 1
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
ENGLISH II.
MATERIALS; 9TH CLASS; PRACTICE – FIND AND
CORRECT THE MISTAKES
Varga Zdeňka
Snímek 2
2
Materials
9th class
Practice – find and correct mistakes
Snímek 3
3
Snímek 4
4
Materials
Find and correct the mistakes. ( Najdi a oprav chyby ):
A)
C O P E R R
B)
G L L A S
C)
L A E T E R
D)
S T E I L
E)
S Y L W E R
F)
V O O L
G)
R A B E R
H)
C O T O O N
Snímek 5
5
Key to test:
Materials - Find and correct the mistakes. ( Najdi a oprav chyby ):
A)
C O
P p E R R
B)
G L L A S s
C)
L A E e a T h E R
D)
S T E I e L
E)
S Y i L W v E R
F)
V
G)
R A u b B E R
H)
C O T t O O N
w O O L
Snímek 6
6
Seznam literatury:
http://www.materialconnexion.com/Home/Services/ForMaterialManufacturers/MaterialsMatterTM/tabid/
710/Default.aspx
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Jazyk a jazyková komunikace
Cizí jazyk – Anglický jazyk
Materiály (Materials);9th class;
procvičování – doplňování slov
(practice – complete the words)
Zdeňka Varga
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
18.10.2011
17.1.2012
PDF
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
9.
Materiály (Materials); procvičování – práce s
chybou
Žák bude umět
- rozeznat a správně doplnit písmena do názvů
materiálů
1 vyučovací hodina
- opakování a upevňování učiva
- práce s textem
Časový rozsah
Formy použití
6
MZ 5 / VY_22
Varga Z./CZJ-AJ/ 9.A,B,C
Snímek 1
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
ENGLISH II.
MATERIALS AND EVERYDAY THINGS; 9TH CLASS; TEST
Varga Zdeňka
Snímek 2
2
Materials and everyday things
9th class
Test
Snímek 3
3
Snímek 4
4
Materials
I.Translate to Czech ( Přelož do českého jazyka ):
A) copper - ….....................................................................
B) silk - ….........................................................................
C) wool - …........................................................................
D) steel - …........................................................................
E) rubber - …......................................................................
MARK: …... / 5
Snímek 5
5
II. Translate to English ( Přelož do anglického jazyka ):
A) stříbro - …...................................................................
B) kůţe - ….....................................................................
C) dřevo- ….....................................................................
D) bavlna - …...................................................................
E) sklo - ….......................................................................
MARK: …... / 5
Snímek 6
6
Everyday things
III.Translate to Czech ( Přelož do českého jazyka ):
A) washing machine - …......................................................
B) dishwasher - …................................................................
C) frozen food - …................................................................
D) soap - …..........................................................................
E) freezer - …......................................................................
MARK: …... / 5
Snímek 7
7
IV. Translate to English ( Přelož do anglického jazyka ):
A) lednice - ….......................................................................
B) vysavač - ….....................................................................
C) prací prášek - …..............................................................
D) zubní kartáček - …..........................................................
.
E) šampón - ….......................................................................
MARK: …... / 5
TOTAL: …........... / 20
Snímek 8
8
Key to test:
Materials
I.Translate to Czech ( Přelož do českého jazyka ):
A) copper - …......MĚĎ.........................
B) silk - …..........HEDVÁBÍ....................
C) wool - ….........VLNA........................
D) steel - ….........OCEL........................
E) rubber - …......GUMA.........................
Snímek 9
9
II. Translate to English ( Přelož do anglického jazyka ):
A) stříbro - ….........SILVER...........................
B) kůţe - …...........LEATHER........................
C) dřevo- …...........WOOD..........................
D) bavlna - ….........COTTON........................
E) sklo - …..............GLASS.........................
Snímek 10
10
Everyday things
III.Translate to Czech ( Přelož do českého jazyka ):
A) washing machine - …........PRAČKA......................
B) dishwasher - …...............MYČKA........................
C) frozen food - …..............MRAŢENÉ JÍDLO.............
D) soap - …......................MÝDLO.........................
E) freezer - …...................MRAZÁK.......................
Snímek 11
11
IV. Translate to English ( Přelož do anglického jazyka ):
A) lednice - …........FRIDGE.......................
B) vysavač - ….......VACUUM CLEANER..........
C) prací prášek - …......WASHING POWDER.....
D) zubní kartáček - …......TOOTHBRUSH……....
.
E) šampón - …..............SHAMPOO..............
Snímek 12
12
The classification:
1 …..20 - 19
2 …..18 - 1
3 …..11 - 7
4 …..6 - 4
5 …..3 - 0
Snímek 13
13
Seznam literatury:
http://www.datart.cz/Chladnicka-s-mrazakem-SIEMENS-KG36EAW40.html
http://www.aworld.eu/hlavni/bile-zbozi/male-spotrebice/vysavace/electrolux-zcs-2100-vysavacdoprava-zdarma-%28vyrobek-ZCS2100%29.html?ItemIdx=22
http://www.manikllc.com/colors.html
http://crochethealingandraymond.wordpress.com/2010/10/24/colourful-goodness/
http://www.zubni-hygiena-praha.cz/myty-a-fakta/zubari-cena/olympus-digital-camera/
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Jazyk a jazyková komunikace
Cizí jazyk – Anglický jazyk
Materiály a věci každodenní potřeby
(Materials and everyday things); 9th
class; test
Zdeňka Varga
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
17.10.2011
20.1.2012
PDF
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
9.
Materiály a věci každodenní potřeby (materials
and everyday things); test
Žák bude umět
- správně napsat názvy materiálů a věcí
každodenní potřeby
- přeložit názvy materiálů a věcí každodenní
potřeby na příkladech v testu
1 vyučovací hodina
- opakování a upevňování učiva
- práce s textem
Časový rozsah
Formy použití
Varga Z./CZJ-AJ/ 9.A,B,C
13
MZ 5 / VY_22
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ANGLICKÝ JAZYK II
Správná ţivotospráva - 9. r.
Mgr. Jaroslav Kytýr
Snímek 2
2
3 groups of food
What do you eat?
plan for diet
important things
un/healthy food
better or worse
menu
Snímek 3
3
All food we can divide into three groups – red, yellow and green group.
Imagine lights on traffic lights. Red colour means STOP – it is not good
to eat much food in this group. Sweets, fizzy drinks and fried food belong
into this group. How much food from this RED group do you eat?
And how often?
Next group is yellow and means BE CAREFUL – you can eat this food
but not a lot of it. Here you can find diary product, chicken, fish, fruit.
How much fruit do you eat?
The last group is green – GO. You can eat how much you want.
Vegetables belong in this group. How many vegetables do you eat?
menu
Snímek 4
4
What do you eat?
Work by yourself. Write down your answers. Compare your answers
with your partner.
•How many meals do you eat every day?
•Three or more
•Two
•One
•How often do you eat fruit?
•Three times a day
•Once or twice a day
•Three or four times a week (or less)
•How often do you eat salad or vegetables?
•Three times a day
•Once or twice a day
•Three or four times a week (or less)
menu
Snímek 5
5
•How often do you eat fried foods?
•Three times a day
•Once or twice a day
•Three or four times a week (or less)
•How often do you drink cola or other “fizzy”
drinks?
•Almost every day
•Three or four times a week
•Once or twice a week (or less)
•How often do you eat sweets?
•Almost every day
•Three or four times a week
•Once or twice a week (or less)
menu
Snímek 6
6
Make plans. Tell your partner
what you are going to change
in your diet.
Use sentences: “From now
I will eat more/less…………….,
because………………………………
I won’t eat any ………………….,
because………………………………”
menu
Snímek 7
7
Do you eat all of the seven important things? Tell your partner.
CARBOHYDRATES give you energy. There are carbohydrates in bread, sugar, potatoes, rice
and pasta.
FATS make you strong and give you energy. There are fats in meat, butter and cheese and oil.
VITAMINS are important for your eyes, your skin, your bones, your hair and for other parts
of your body. There are 13 types of vitamins (A, B, C and so on). There are vitamins in many types
of food.
PROTEIN helps you grow and gives you energy. There is protein in meat, fish and milk.
WATER is important for your blood. It also cleans your body from the inside. Drink a lot of water
every day.
MINERALS make your bones and teeth strong. There are different types of minerals in milk,
vegetables, eggs, meat, cereals and many other foods.
FIBRE cleans the inside of your body. There is fibre in nuts, beans and cereals.
menu
Snímek 8
8
Put into the trolleys food and drinks:
?????
healthy
?????
unhealthy
menu
Snímek 9
9
Write down 5 kinds of food. Make sentences. Say which food is better or worse.
Tell your partner.
“Vegetable is better than sweets. It has a lot of vitamins.”
*
*
*
*
*
menu
*Bílkoviny, tuky a sacharidy by měly být dodávány
v určitém poměru, který nazýváme trojpoměr živin.
Poměr bílkoviny : tuky: cukry : by měl být 15% : 30% : 55%,
v procentech z celkového příjmu denní energie.
Snímek 10
10
zdroje informací:
http://www.bigmenu.cz/clanky/Zdrava_vyziva_proc_je_jidlo_dulezite.html
http://rvp.cz
http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=44&pos=217
http://google.com
menu
Vzdělávací oblast
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji výuky cizích jazyků
Jazyk a jazyková komunikace
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Anglický jazyk
Správná životospráva
Mgr. Jaroslav Kytýr
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
13. 1. 2012
20.6.2013
PPT
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
10
MZ 5 / VY_22
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
9
Téma
Správná životospráva
Žák bude umět
- rozlišit správnou a špatnou životosprávu
Časový rozsah
Formy použití
1
vyučovací hodina
- rozšiřování učiva o potravě
Snímek 1
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
ANGLICKÝ JAZYK II
Modal verbs in past – 9.ročník
Jana Kahounová
7.12.2011
Snímek 2
Can - could or was / were able to
Cannot (can´t) - couldn´t or wasn´t / weren´t able to
PRESENT
I can see the lake from our bedroom window.
PAST
We had a lovely room in the hotel. We could see the lake.
PRESENT
He can´t play the guitar.
PAST
He couldn´t play the guitar when he was younger.
2
Snímek 3
COULD
or WAS / WERE ABLE TO
V minulém čase je rozdíl mezi COULD a WAS ABLE TO. COULD vyjadřuje obecnou
schopnost, někdo něco uměl, či mohl, WAS ABLE TO říká, že někdo něco
dokázal, podařilo se mu něco.
He could run away if he wanted. - Mohl utéct, kdyby chtěl.
They caught him but he was able to run away. - Chytili ho, ale podařilo se mu
utéct.
3
Snímek 4
MUST - have to
had to
NEED NOT (NEEDN´T) - not have to
didn´t have to
PRESENT
I must study vary hard if I want to go to university. (můj pocit)
You have to study, my son. (příkaz rodiče)
PAST
I was ill last week. I had to stay at home.
PRESENT
I needn't study tonight because it's Friday.
It's nice not to have to worry about money. (infinitiv)
PAST
She didn't have to go to work that day.
4
Snímek 5
ZÁVĚREM:
• Modální slovesa se nečasují, ve všech osobách mají stejný tvar.
• Za modálními slovesy ve větě vždy následuje významové sloveso v základním tvaru (tedy GO,
SLEEP, RUN, SAY apod.
Přehled
MODÁL
OPIS
can / can't (schopnost)
be able to
can, may (svolení)
be allowed to
mustn't, can't (zákaz)
(not) be allowed to
must (povinnost)
have to
needn't (není povinnost)
(not) have to
5
Snímek 6
Zdroj informací:
•
•
•
http://www.helpforenglish.cz/gramatika/slovesa/modalni-slovesa/c2009061505opisy-modalnich-sloves.html
http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=emotikony
http://www.helpforenglish.cz/gramatika/slovesa/modalni-slovesa/c2006061201modalni-slovesa.html
6
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Modal verbs in past – 9.tř.
Jana Kahounová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
7.12.2011
20.12.2011
PDF
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
9.ročník
Žák bude umět
Opisné tvary sloves CAN/MUST a správně jej
použít ve větách v minulém čase.
1 vyučovací hodina
Časový rozsah
Formy použití
6
MZ 5 / VY_22
Modální slovesa v minulosti – opisné
tvary
Výukový materiál, opakování
Kahounová /AJ/18/51
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
ANGLICKÝ JAZYK II
Modal verbs in future – 9.třída
Jana Kahounová
8.1.2012
Snímek 2
Co je to opis modálního slovesa?
= sloveso nebo slovní spojení, které má
stejný nebo podobný význam, jako dané
modální sloveso.
I had to clean my
father ´s car
on Saturday.
Používáme je všude tam, kde klasické
modální sloveso nestačí .
Už známe použití v minulosti: could ;
couldn´t ; had to ; didn´t have to
V budoucnosti používáme opisy s „will“.
2
Snímek 3
CAN = „to be able to“ (být schopen)
CANNOT (CAN´T) = „not to be able to“
FUTURE
When you are 18, you will be able to take a driving test.
He won´t be able to learn English.
MUST = have to
NEEDN´T = not have to
FUTURE
Tomorrow, we will have to catch the bus at six.
She won´t have to go to school.
3
Snímek 4
PROJECT 4 - Work book ; page 26 / exc.2
Annie has broken her arm. What will / won´t she be
able to do? Complete the sentences. (SHE)
3. She won ´t be able to eat with a knife and fork.
4. She will be able to use a spoon.
5. She won´t be able to open a tin.
6. She won´t be able to play the guitar.
7. She will be able to dry her own hair.
4
Snímek 5
PROJECT 4 - Work book ; page 27 / exc.3
WILL / WON´T HAVE TO. Use these expressions.
2. ……….., so we will have to stay indoors.
3. ……….., so I won´t have to get up early.
4. ……….., so I won´t have to washing-up.
5. …………. I will have to get a Saturday job.
6. ……….., so I will have to lose weight.
7. …………. I will have to phone her on her mobil phone.
8. …………. I will have to do it all again.
5
Snímek 6
Zdroj informací:
•
•
•
•
•
•
•
http://www.turistikaonline.sk/index.php?m=79
http://www.helpforenglish.cz/gramatika/slovesa/modalni-slovesa/c2009061505-opisy-modalnichsloves.html
http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kapsa&ex=1
http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=autobus&ex=1#pg:10|
http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=%C5%99idi%C4%8D&ex=1#pg:2|
HUTCHINSON, T. Project 4. 1.vyd. Oxford: Oxford University press, 2001. ISBN 13: 978 0 19 436548, s.26
HUTCHINSON, T. Project 4. 1.vyd. Oxford: Oxford University press, 2001. ISBN 13: 978 0 19 436548, s.27
6
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Modal verbs in future – 9.tř.
Jana Kahounová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
8.1.2012
20.1.2012
PDF
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
9.ročník
Žák bude umět
Opisné tvary sloves CAN/MUST a správně jej
použít ve větách v budoucím čase s „will“.
1 vyučovací hodina
Časový rozsah
Formy použití
6
MZ 5 / VY_22
Modální slovesa v budoucnosti – opisné
tvary
Výukový materiál, opakování, shrnutí učiva,
procvičování
Kahounová /AJ/23/51
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ANGLICKÝ JAZYK II
Veni vidi vici: opakování způsobových sloves
SHOULD/SHOULDN´T – 9. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
200
400
600
1000
TEORIE
?
?
?
?
PŘEKLAD
?
?
?
?
kvíz
Snímek 3
3
Přeloţ SHOULD/SHOULDN´T.
SHOULD je rozkazovací způsob
nebo podmiňovací?
kvíz
Snímek 4
4
Kterými slovesy lze nahradit
should/shouldn´t?
kvíz
Snímek 5
5
ZÍSKÁVÁŠ ODMĚNU 600 bodů!
kvíz
Snímek 6
6
OPIS PRO SHOULD
kvíz
Snímek 7
7
ZÍSKÁVÁŠ ODMĚNU 200 bodů!
kvíz
Snímek 8
8
We should come to school.
kvíz
Snímek 9
9
Měla by se to naučit,
budeme psát test.
Snímek 10
10
Shouldn´t Peter call to his mother?
kvíz
Snímek 11
11
Teorie 200
měl by/neměl by
podmiňovací způsob
kvíz
Snímek 12
12
Teorie 400
MUST/NEEDN´T
kvíz
Snímek 13
13
Teorie 1000
TO BE SUPPOSED TO
spíše jen oznamuje, co se od člověka očekává
kvíz
Snímek 14
14
Překlad 400
Měli bychom přijít do školy.
kvíz
Snímek 15
15
Překlad 600
She should learn it,
we´ll write the test.
kvíz
Snímek 16
16
Překlad 1000
Neměl by Petr zavolat matce?
kvíz
Snímek 17
17
Zdroje informací:
http://skola.amoskadan.cz/s_aj/ajhtm/ag/ag10j04.html
kvíz
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji výuky cizích jazyků
Jazyk a jazyková komunikace
Anglický jazyk
Veni, vidi, vici: opakování
způsobových sloves should/shouldn´t
Mgr. Lenka Pavlíková
3. 1. 2012
6. 1. 2012
PPT
17
MZ 5 / VY_22
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
9
Žák bude umět
- formulovat pravidla pro užití způsobových
sloves
1 vyučovací hodina
-upevňování učiva pomocí kvízu
Časový rozsah
Formy použití
Veni, vidi, vici: opakování způsobových
sloves should/shouldn´t
Pavlíková/AJ/9./7
VY_22_INOVACE_AJP9_7
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
ANGLICKÝ JAZYK II
Modal verbs – practice
9.ročník
Jana Kahounová
7.1.2012
Snímek 2
MODAL VERBS AND THEIR PAST AND FUTURE FORMS.
Complete past forms of modal verbs.
VARIANTA A
could / couldn´t ; had to / didn´t have to
1.
He _________________________________ for us. (must / wait)
2.
We ________________________________. (can´t / come)
3.
They _______________________________ it. (can / read)
4.
I __________________________________ them. (needn´t / help)
5.
She ________________________________the piano. (can´t / play)
……… / 5
Complete future forms of modal verbs.
will / won´t have to ; will / won´t be able to
6.
You ___________________________________me your new address. (must / give)
7.
I _____________________________________her next week. (can / see)
8.
He ___________________________________ to school tomorrow. (needn´t / go)
9.
They _________________________________ some new car. (must / buy)
10. She __________________________________to the competition. (can´t / go)
…….. / 5
Translate from Czech to English.
11. Nemusel si kupovat nové džíny. (on)
12. Mohli jsme se setkat v Brně. (my)
13. Musel jsem zůstat v nemocnici. (já)
14. Nebudou umět přeložit ten text. (oni)
………. / 4
2
Total:……….. / 14
Snímek 3
MODAL VERBS AND THEIR PAST AND FUTURE FORMS.
Complete past forms of modal verbs.
VARIANTA B
could/ couldn´t ; had to / didn´t have to
1.
She __________________________________ the book. (must / buy)
2.
They ________________________________. (can´t / arrive)
3.
We _________________________________ by train. (needn´t / go)
4.
I __________________________________ him. (must / help)
5.
He ________________________________tennis very well. (can / play)
……… / 5
Complete future forms of modal verbs.
will/ won´t have to ; will / won´t be able to
6.
I _____________________________________change the address in my ID. (must / change)
7.
He ____________________________________them next week. (can / meet)
8.
We_ __________________________________ our house. (needn´t / sell)
9.
You ___________________________________alcohol then you´ll be eighteen . (can´t / drink)
10. She ___________________________________the homework. (must / do)
…….. / 5
Translate from Czech to English.
11. Nemusel si kupovat nové džíny. (on)
12. Mohli jsme se setkat v Brně. (my)
13. Musel jsem zůstat v nemocnici. (já)
14. Nebudou umět přeložit ten text. (oni)
………. / 4
Total:……….. / 14
Snímek 4
3
MODAL VERBS AND THEIR PAST AND FUTURE FORMS.
VARIANTA A
EVAULATION
1.
2.
3.
4.
5.
had to wait
couldn´t come
could read
didn´t have to help
couldn´t play
6.
7.
8.
9.
10.
will have to give
will be able to see
won´t have to go
will have to buy
won´t be able to go
11.
12.
13.
14.
He didn´t have to buy new jeans.
We could meet in Brno.
I had to stay in the hospital.
They won´t be able to translate this text.
Score:
14 – 12
11 – 10
9 - 7
6 - 4
3 - 0
=
=
=
=
=
1
2
3
4
5
4
Snímek 5
MODAL VERBS AND THEIR PAST AND FUTURE FORMS.
VARIANTA B
EVAULATION
1.
2.
3.
4.
5.
had to buy
couldn´t arrive
didn´t have to go
had to help
couldn´t play
6.
7.
8.
9.
10.
will have to change
will be able to meet
won´t have to sell
won´t be able to drink
will have to do
11.
12.
13.
14.
He didn´t have to buy new jeans.
We could meet in Brno.
I had to stay in the hospital.
They won´t be able to translate this text.
Score:
14 – 12
11 – 10
9 - 7
6 - 4
3 - 0
=
=
=
=
=
1
2
3
4
5
5
Snímek 6
Zdroj informací:
6
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Modal verbs -practice – 9.tř.
Jana Kahounová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
7.1.2012
27.1.2012
PDF
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
9.ročník
Žák bude umět
Správně používat opisné tvary sloves
CAN/MUST v budoucnosti a v minulosti.
1 vyučovací hodina
Časový rozsah
Formy použití
6
MZ 5 / VY_22
Procvičování opisných tvarů modálních
tvarů
Procvičování, opakování
Kahounová /AJ/22/51
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
Anglický jazyk II.
Lidské tělo – Human Body, 9. r.
Kytýr Jaroslav
16.1.2012
OBSAH:
1
2
HUMAN BODY. ........................................................................................................................................... 164
WORD LIST 1 – RED DOTS. /SLOVNÍ ZÁSOBA – ČERVENÉ ZNAČKY/...................................................................... 165
2.1
3
Číst nahlas, dbát na výslovnost ..................................................................................................... 165
WORD LIST 2 – YELLOW DOTS / SLOVNÍ ZÁSOBA – ŽLUTÉ ZNAČKY/..................................................................... 166
3.1
Číst nahlas, dbát na výslovnost ..................................................................................................... 166
3.2
Read the clues and label the picture. ............................................................................................ 167
4
ŘEŠENÍ C ................................................................................................................................................. 168
5
CROSSWORD D ........................................................................................................................................... 169
6
ŘEŠENÍ CROSSWORD D. ............................................................................................................................... 170
SEZNAM LITERATURY ............................................................................................................................................ 171
Human body.
WORD LIST 1 – Red dots. /Slovní zásoba – červené značky/
Číst nahlas, dbát na výslovnost
1.
2.
2a.
2b.
2c.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10a.
10b.
11.
12.
13.
14.
Hlava
Vlasy
Obočí
Líce
Brada
Ucho
Oči
Nos
Rty
Zuby
Paţe
Tělo
Ruka
Dlaň
Nehty
Prst
Noha
Chodidlo
Prsty /na noze/
Head
Hair
Eyebrows
Cheeks
Chin
Ear
Eyes
Nose
Lips
Teeth
Arm
Body
Hand
Palm
Nails
Finger
Leg
Foot
Toes
WORD LIST 2 – Yellow dots / Slovní zásoba – ţluté značky/
Číst nahlas, dbát na výslovnost
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Čelo
Ústa
Jazyk
Krk
Rameno
Hrudník
Loket
Zápěstí
Palec
Zadek
Bottom
Stehno
Thigh
Koleno
Knee
Lýtko
Calf
Kotník
Ankle
Pata
Heel
Forehead
Mouth
Tongue
Neck
Shoulder
Chest
Elbow
Wrist
Thumb
Read the clues and label the picture.
1. The sides of your face are your …………………………. .
2. You’ve got twenty …………………. . They’re on the ends of your fingers,
thumbs and toes.
3. You close your ………………….. when you go to sleep.
4. Your ………………….. is at the botom of your face under your mouth.
5. The middle part of your hand is your …………………. . It has got a lot of
lines on it.
6. Your ………………… are the hair above your eyes.
ŘEŠENÍ C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Cheeks
Nails
Eyes
Chin
Palm
Eyebrows
Crossword D
Řešení Crossword D.
1. Nose
2. Lips
3. Feet
4. Ears
5. Fingers
6. Knees
7. Hair
8. Legs
9. Hands
10. Arms
11. Eyes
12. Foot
13. Hair
14. Shoulders
Seznam literatury
Učebnice: Anglický jazyk II
Tom Hutchinson – Studenťs Book 4
http://kita.no.sapo.pt/body%20crosswords.jpg
Vzdělávací oblast
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji výuky cizích jazyků
Jazyk a jazyková komunikace
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Anglický jazyk
Lidské tělo
Jaroslav Kytýr
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
3. 1. 2012
19.3. 2013
Word
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
10
MZ 5 / VY_22
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
9
Téma
Lidské tělo
Žák bude umět
- popsat části lidského těla
Časový rozsah
Formy použití
1
vyučovací hodina
-upevňování učiva o lidském těle
Kytýr/AJ/9/1
Snímek 1
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
ENGLISH II.
THE BODY; 9TH CLASS; TEST
Varga Zdeňka
Snímek 2
2
The body
9th class
Test
Snímek 3
3
Snímek 4
4
Translate to Czech: ( Přelož do českého jazyka ):
ELBOW - _______________________________
CALF - _________________________________
TEETH - ________________________________
THUMB - ________________________________
HEAD - _________________________________
EAR - __________________________________
ANKLE - ________________________________
TONGUE - ______________________________
TOE - __________________________________
MARK: …….. / 9
Snímek 5
5
Translate to English: ( Přelož do anglického jazyka ):
ČELO - ______________________________
ZÁPĚSTÍ - ____________________________
CHODIDLO - __________________________
ÚSTA - _______________________________
PATA - _______________________________
VLASY - _____________________________
KOLENA - ____________________________
STEHNO - ____________________________
MARK:…./9
OČI - ________________________________
MARK: ………. /18
Snímek 6
6
Write – What is it in the picture?: ( Napiš – co je na obrázku ):
____________
____________
___________
____________
____________
___________
_____________
____________
Snímek 7
7
______________
_______________
______________
______________
_______________
_______________
______________
_______________
MARK: …………. /16
Snímek 8
8
Key to test:
Translate to Czech: ( Přelož do českého jazyka ):
ELBOW - _________loket____________________
CALF - ___________lýtko____________________
TEETH - _________zuby_____________________
THUMB - ________palec na ruce______________
HEAD - _________hlava______________________
EAR - __________ucho_______________________
ANKLE - _______kotník_______________________
TONGUE - ______jazyk_______________________
TOE - _______palec na noze_________________
Snímek 9
9
Translate to English: ( Přelož do anglického jazyka ):
ČELO - ________forehead______________________
ZÁPĚSTÍ - _______wrist_____________________
CHODIDLO - ______foot____________________
ÚSTA - ________mouth_______________________
PATA - ________heel_______________________
VLASY - ______hair_______________________
KOLENA - ______knees______________________
STEHNO - _______thigh_____________________
OČI - ________eyes________________________
Snímek 10
10
Write – What is it in the picture?: ( Napiš – co je na obrázku ):
__elbow____
___calf______
__head_____
___ear_____
___theeth__
____ankle_____
___thumb___
___tongue____
Snímek 11
11
____ toes______
___forehead____
___foot_____
___heel________
____hair______
____knees____
____lips______
_____eyes____
Snímek 12
12
The classification:
1 ……. 18 – 17
1 …..16 - 15
2 ........ 16 - 13
2 …..14 - 12
3 …….. 12 -8
3 …..11 - 7
4 ……..7 -4
4 …..6 - 4
5 …….3 - 0
5 …..3 - 0
Snímek 13
13
Seznam literatury:
http://www.caryb.co.uk/Welsh05-Body.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Elbow
http://miraclesfitness.fitpromag.com/Article.aspx?article=044232a2-f6c4-4a25-9edf-a0d400f62e92
http://www.benmoonpharma.com/benmoon-treatment/dental-disorders/teeth-whitening-p-45.html
http://momsthumb.blogspot.cz/2011/07/diapers.html
http://www.3dartistonline.com/image/338/girl_head
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ear.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ankle.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tongue.agr.jpg
http://myhappytoes.com/treatment-options/
http://www.legaljuice.com/2011/12/post_315.html
http://www.uniform.cz/clanek.php?clid=22&typ=14
http://www.glittergeek.ca/2011/04/glossy-dark-red-lips-with-face-atelier-and-chanel/
http://en.wikipedia.org/wiki/Heel
http://www.naseinfo.cz/clanky/styl-a-krasa/jak-na-krasne-vlasy-nejcennejsi-triky
http://angrytrainerfitness.com/2011/10/ask-alfonso-crunching-joints-%E2%80%93-should-i-be-worried/
http://lenylove.blog.cz/1102/liceni-oci
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Jazyk a jazyková komunikace
Cizí jazyk – Anglický jazyk
Tělo ( The body);9th class; test
Zdeňka Varga
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
20.11.2011
10. a 14.2.2012
PDF
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
9.
Tělo (The body); test
Časový rozsah
Formy použití
13
MZ 5 / VY_22
- popsat části těla na obrázcích
- použít slovní zásobu – části těla na uvedených
příkladech v testu
1 vyučovací hodina
- opakování a upevňování učiva
- práce s textem
Snímek 1
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
ANGLICKÝ JAZYK II
There is someone ……ing – 9.ročník
Jana Kahounová
29.1.2012
Snímek 2
Touto vazbou popisujeme, určitou situaci, co právě kdo dělá.
There is a dog. It´s running the street.
There is a dog running the street.
There are some people. They´re dancing.
There are some people dancing.
2
Snímek 3
Pro koncovku –ing platí stejná pravidla jako při tvorbě průběhových časů
Practice – WB p 34/1a - EVAULATION
1. read - reading
(prosté přidání koncovky platí u většiny sloves)
2. smile – smiling
3. sit - sitting
(-e na konci slovesa vypustíme a přidáme koncovku)
(krátké jednoslabičné sloveso zakončené na souhlásku, která se zdvojuje)
4. lie – lying
(= u sloves končících na -ie , nahradíme –y + koncovka ing)
WB p 34/1b – EVALUATION
1. dig
digging
7. cross
crossing
2. take
taking
8. drive
driving
3. wait
waiting
9. stand
standing
4. stop
stopping
10.swim
swimming
5. die
dying
11.fly
flying
6. change
changing
12.tie
tying
3
Snímek 4
SB p 47/4 – write ten sentences
4
Snímek 5
SB p 47/4 – write ten sentences – EXAMPLES
1. There are two people playing tennis.
2. There are two poeple eating ice cream.
3. There are three people sitting on the bench.
4. There are four birds sitting on the wall.
5. There is a black cat watching the birds
6. There is a flag blowing.
7. There is a girl drinking.
8. There are people wearing tennis clothes.
9. There is a boy on the bench holding a tennis racquet.
10.There are two people standing behind the bench.
5
Snímek 6
Zdroj informací:
•
•
HUTCHINSON, T. Project 4. 5.vyd. Oxford: Oxford University press, 2004. ISBN 0 19 436541 7, s.47
HUTCHINSON, T. Project 4. 1.vyd. Oxford: Oxford University press, 2001. ISBN 13: 978 0 19 436548, s.34
6
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Název podporované aktivity
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Anglický jazyk
Anglický jazyk
There is someone…ing – 9.tř.
Jana Kahounová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
29.1.2012
9.3.2012
PDF
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
9.ročník
Časový rozsah
Formy použití
6
MZ 5 / VY_22
Vazba pro vyjádření určité situace
Použít vazby There is/are + sloveso
s koncovkou –ing, pro popis situace
v přítomnosti nebo na obrázku.
1 vyučovací hodina
Výukový materiál, shrnutí učiva, procvičování,
opakování
Kahounová /AJ/27/51
Snímek 1
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
ENGLISH II.
ADJECTIVES; 9TH CLASS; TEST
Kytýr Jaroslav
Snímek 2
2
Adjectives
9th class
Test
Snímek 3
3
Snímek 4
4
I. Translate to Czech: (Přelož do českého jazyka):
SLIM - _______________________________
WIDE - _________________________________
SAFE - ________________________________
HARD - ________________________________
THICK - _________________________________
BORING - _______________________________
AMAZING - _______________________________
TERRIBLE - ______________________________
MARK: …….. / 8
Snímek 5
5
II. Translate to English: (Přelož do anglického jazyka):
KŘIVÝ- ___________________________________
RYCHLÝ- _________________________________
BÁJEČNÝ - _______________________________
ZAJÍMAVÝ - _______________________________
TĚŢKÝ - __________________________________
VYSOKÝ - ________________________________
OŠKLIVÝ - ________________________________
ÚZKÝ - ___________________________________
MARK: …….. / 8
Snímek 6
6
III. Write the opposites of these adjectives. (Napiš protiklady k těmto příd.j.):
good – looking - ___________________
B) good - _________________
intelligent - ______________________
D) cold - __________________
large - ___________________________
F) fit - ____________________
happy - __________________________
H) old - ___________________
MARK: ……. /8
MARK: ……………/24
Snímek 7
7
Key to test:
I. Translate to Czech: (Přelož do českého jazyka):
SLIM - _______HUBENÝ, ŠTÍHLÝ__________________
WIDE - _______ŠIROKÝ__________________________
SAFE - ________BEZPEČNÝ______________________
HARD - ________TĚŢKÝ________________________
THICK - ________SILNÝ, TLUSTÝ_________________
BORING - _______NUDNÝ________________________
AMAZING - ______ÚŢASNÝ_______________________
TERRIBLE - ____PŘÍŠERNÝ_________________
Snímek 8
8
II. Translate to English: (Přelož do anglického jazyka):
KŘIVÝ- ________CROOKED___________________________
RYCHLÝ- _______QUICK__________________________
BÁJEČNÝ - ______WONDERFUL_________________________
ZAJÍMAVÝ - ______INTERESTING_________________________
TĚŢKÝ - ________DIFFICULT__________________________
VYSOKÝ - _______HIGH_________________________
OŠKLIVÝ - _______UGLY_________________________
ÚZKÝ - _______NARROW____________________________
Snímek 9
9
III. Write the opposites of these adjectives. (Napiš protiklady k těmto příd.j.):
good – looking - ____UGLY_______________
B) good - ______BAD___________
intelligent - _____STUPID________________
D) cold - ______HOT___________
large - ________SMALL, LITTLE___________
F) fit - _______UNFIT__________
happy - _______SAD_____________________
H) old - ____YOUNG, NEW______
Snímek 10
10
The classification:
1 …..24 - 22
2 …..21 - 17
3 …..16 - 10
4 …..9 - 5
5 …..4 - 0
Snímek 11
11
Seznam literatury:
http://www.amazingclassroom.com/individual_whiteboard_resource_pack.asp?RID=90
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Jazyk a jazyková komunikace
Cizí jazyk – Anglický jazyk
Přídavná jména (Adjectives); 9th class;
test
Jaroslav Kytýr
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
17.10.2011
27.3.2012
PDF
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
9.
Přídavné jména (Adjectives); test
Časový rozsah
Formy použití
11
MZ 5 / VY_22
- aplikovat protiklady přídavných jmen
- správně přeložit a použít přídavná jména na
příkladech v testu
1 vyučovací hodina
- opakování a upevňování učiva
- práce s textem
Kytýr J./CZJ-AJ/ 9.A,B,C
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ANGLICKÝ JAZYK II
Present perfect GONE/BEEN - 9. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
menu
uţití present perfect
zapamatujme si
been x gone
exercises
the right answers
Snímek 3
3
Zopakujme si použití present perfect
na ukázce rozhovoru Čechů s Američanem:
"How long are you here in Prague?" (nepřeloţitelné - zcela chybná věta,
myšleno "Jak dlouho jsi tady v Praze ?„ - správně "How long have you been
here ... ?")
"I don't know." ("Nevím.")
"Do you mean how long I am here for?" ("Myslíš, na jak dlouho jsem
tady?")
"Yes."
"I don't know. I haven't made any further plans." ("Nevím. Ještě jsem
nic dalšího neplánoval.")
"When did you come to Prague?" ("Kdy jsi přijel do Prahy?")
"A month ago" ("Před měsícem„)
menu
Snímek 4
4
ZAPAMATUJME SI:
Hovoříme-li o trvání nějakého děje od bodu v minulosti do přítomnosti
(přičemţ je celkem jedno, zda děj nadále trvá, či právě skončil), musíme
v angličtině pouţít předpřítomný čas (v češtině přítomný) :
např. Jak dlouho se učíš anglicky? = How long have you learnt (learned)
English? nebo How long have you been learning English?, Jak dlouho tady
bydlíš? = How long have you lived (been living) here? atd.
**Téměř kaţdý výraz či věta se dá nahradit jiným výrazem či větou s
pouţitím jiných slovíček nebo jiné gramatiky a to nám často pomůţe z
úzkých. Netrvejme tvrdošíjně na doslovném překladu české věty, kterou
máme
v hlavě - pokud ještě neumíme v angličtině přímo myslet, řekněme si
v duchu jinou českou větu s podobným významem a tu pak přeloţíme.
menu
Snímek 5
5
I remember…
He has
been to the USA – byl uţ někdy v USA.
He has
gone to the USA - odjel do USA (je tam).
menu
Snímek 6
6
Fill BEEN/GONE in:
1. I have…………. to many countries in Europe.
2. Where is Peter? He has ………………..to school.
3. I have never ………………….to Spain.
4. (Sign on the window) ………………to lunch. Back soon.
5. Excuse me, I am late. I have …………………….stuck in a traffic jam.
6. Where have you ………………………on holiday?
7. Can I speak to Mr Johnson, please? I am afraid he has ……………..out of the
office.
8. Susan has …………………to Spain, she is coming back on Monday.
9. Have you ever…………………… in Brazil?
10. I have never ………………..late for the school.
menu
Snímek 7
7
1. I have (been) to many countries in Europe.
2. Where is Peter? He has (gone) to school.
3. I have never (been) to Spain.
4. (Sign on the window) (gone) to lunch. Back soon.
5. Excuse me, I am late. I have (been) stuck in a traffic jam.
6. Where have you (been) on holiday?
7. Can I speak to Mr Johnson, please? I am afraid he has (gone) out of the office.
8. Susan has (gone)to Spain, she is coming back on Monday.
9. Have you ever (been) in Brazil?
10. I have never (been) late for the school.
menu
Snímek 8
8
zdroje informací:
http://www.helpforenglish.cz/gramatika/slovesa/casy/predpritomny/c20071
70003-jak-je-dulezite-znat-anglicke-casy.html
http://www.testy-anglictina.cz/?mode=detail&id=27
http://www.google.cz/search?hl=cs&biw=1366&bih=590&gbv=2&tbm=isch&
sa=1&q=stuck+traffic+jam&btnG=Hledat&oq=stuck+traffic+jam&aq=f&aqi=
&aql=&gs_sm=s&gs_upl=14486l16683l0l18789l6l6l0l0l0l1l356l1311l0.1.2.2l5l
0
http://www.google.cz/search?hl=cs&biw=1366&bih=590&gbv=2&tbm=isch&
sa=1&q=%C5%A1kola&oq=%C5%A1kola&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl
=4259l5042l0l5319l5l5l0l0l0l0l272l272l2-1l1l0
menu
Vzdělávací oblast
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji výuky cizích jazyků
Jazyk a jazyková komunikace
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Anglický jazyk
Present perfect GONE/BEEN
Mgr. Lenka Pavlíková
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
18. 1. 2012
23. 3. 2012
PPT
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
8
MZ 5 / VY_22
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
9
Téma
Present perfect GONE/BEEN
Žák bude umět
- rozlišit užití been a gone v present perfect
Časový rozsah
Formy použití
1
vyučovací hodina
- rozšiřování učiva present perfect
Pavlíková/AJ/9./12
Snímek 1
Zákldaní škola Benešov , Jiráskova 888
ANGLICKÝ JAZYK II
Been / Gone – present perfect
9.ročník
Jana Kahounová
19.2.2012
Snímek 2
GONE / BEEN
V předpřítomném čase mají podobný význam jako sloveso „být“.
GONE = „je“ (odjel)
BEEN = „byl“ (vrátit se / být zpět)
= právě tam je.
= už tam byl.
2
Snímek 3
PRACTISE in Work book page 45 exercise 4.
EVALUATION:
2a)
2b)
They´ve been fishing.
They´ve gone fishing.
3a)
3b)
He´s gone jogging.
He´s been jogging.
4a)
4b)
They´ve gone skiing.
They´ve been skiing.
5a)
5b)
She´s been to the hairdresser´s.
She´s gone to the hairdresser´s.
BEEN
i GONE se vždy pojí s anglickou předložkou „to“!
3
Snímek 4
PRACTICE
Write GONE / BEEN.
1.
Bill is on holiday at the moment.
2.
,Where´s Jane?´
He´s ……………………… to Spain.
3.
Hello Sue. Where have you ………………………………… ? Have you …………………… to the bank ?
4.
,Have you ever ……………………….. to Mexico?’
5.
My parents aren’t at home at the moment.
6.
There’s a new restaurant in town.
Have you ……………………………… to it?
7.
Rebecca knows Paris very well.
She’s ………………………………….. there many times.
8.
Helen was here earlier, but I think she’s …………………………………….. now.
,She´s not here. I think she´s …………………………… to the bank.’
,No, never.’
They have ………………………… out.
4
Snímek 5
PRACTICE
EVALUATION
Write GONE / BEEN.
He´s GONE to Spain.
1.
Bill is on holiday at the moment.
2.
,Where´s Jane?´
3.
Hello Sue. Where have you BEEN ? Have you BEEN
4.
,Have you ever BEEN to Mexico?’
5.
My parents aren’t at home at the moment.
6.
There’s a new restaurant in town.
Have you BEEN to it?
7.
Rebecca knows Paris very well.
She’s BEEN there many times.
8.
Helen was here earlier, but I think she’s
,She´s not here. I think she´s
GONE
to the bank.’
to the bank ?
,No, never.’
They have GONE out.
GONE now.
SCORE:
9-8
7-6
5-4
3
2-0
1
2
3
4
5
5
Snímek 6
Zdroj informací:
•
http://office.microsoft.com/cscz/images/results.aspx?qu=emotikony&ex=1&origin=FX010132103#ai:MC900429827|
•
MURPHY, R. Essential grammar in use. 3.vyd. Cambridge: Cambridge university press, 2007. ISBN 978-0521-67580-2, s.44
MURPHY, R. Essential grammar in use. 3.vyd. Cambridge: Cambridge university press, 2007. ISBN 978-0521-67580-2, s.45
HUTCHINSON, T. Project 4. 1.vyd. Oxford: Oxford University press, 2001. ISBN 13: 978 0 19 436548, s.45
•
•
6
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Been/Gone-present perfekt- 9.tř.
Jana Kahounová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
19.2.2012
20.4.2012
PDF
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
9.ročník
Časový rozsah
Formy použití
6
MZ 5 / VY_22
Požití BEEN a GONE v předpřít.čase
Rozlišit použití been a gone ve větě
v předpřít.čase
1 vyučovací hodina
Shrnutí učiva, opakování, procvičování
Kahounová /AJ/ 34/51
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ANGLICKÝ JAZYK II
1st conditional – 9. r.
Mgr. Lenka. Pavlíková
Snímek 2
2
menu:
tvoření
použití
interpunkce
zápor
otázky
krátké odpovědi
opakování
doplňování vět
správné odpovědi
Snímek 3
3
Vedlejší podmínkové věty (tzv. kondicionály)
I.
PRVNÍ KONDICIONÁL
- vztahuje se k BUDOUCNOSTI
- podmínka v prvním kondicionálu je REÁLNÁ
vzorec:
IF + přítomný čas prostý, budoucí čas prostý.
(nejčastěji vyjádřený pomocí will + 1. slovesného tvaru významového
slovesa)
MENU
Snímek 4
4
První kondicionál pouţíváme
pro reálné, moţné podmínky.
Vlastně jim říkáme, co udělám, jestli....
(Jestli bude pršet, zůstaneme doma.)
Vedlejší věta podmínková zde opět nejčastěji pouţívá
spojku IF, kterou zde můţeme přeloţit
jako jestli, jestliţe.
Nejčastěji tyto věty mluví o budoucnosti.
Hlavní věta tedy bude v budoucím čase.
MENU
Snímek 5
5
Kdyţ bude pršet, zůstaneme doma.
*Zůstaneme doma, kdyţ bude pršet.
If it rains, we will stay at home.
We ll stay at home if it rains.
*Interpunkce
Věty v takových souvětí neoddělujeme čárkou, pokud následuje za sebou
věta hlavní a věta vedlejší.
MENU
Snímek 6
6
POSITIVE AND NEGATIVE
I work hard, I
she has enough money, she
If
we don´t hurry up, we
you´re late, I
pass my exams.
´ll (will)
won´t
buy a new car.
be late
wait for you.
MENU
Snímek 7
7
QUESTION
What
you do
Where will
she go
you don´t go
to university?
if
she can´t find
a job?
MENU
Snímek 8
8
SHORT ANSWER
Will you go to university if you pass
your exams?
Yes, I will.
If we look after the planet, will we
survive?
Yes, we will.
No, I won´t.
No, we won´t.
MENU
Snímek 9
9
MENU
Snímek 10
10
Put the verbs in brackets into the gaps. Form a Conditional sentence - type I.
Only use the will-future in the main clauses.
Example: If I __ (to go) to the cinema, I ________ (to watch) an interesting film.
Answer: If I go to the cinema, I will /I´ll/watch an interesting film.
1) If I (to study), I (to pass) the exams.
2) If the sun (to shine), we (to walk) to the town.
3) If he (to have) a temperature, he (to see) the doctor.
4) If my friends (to come), I (to be) very happy.
5) If she (to earn) a lot of money, she (to fly) to New York.
6) If we (to travel) to London, we (to visit) the museums.
7) If you (to wear) sandals in the mountains, you (to slip) on the rocks.
8) If Rita (to forget) her homework, the teacher (to give) her a low mark.
9) If they (to go) to the disco, they (to listen) to loud music.
10) If you (to wait) a minute, I (to ask) my parents.
MENU
Snímek 11
11
Správné odpovědi:
1) If I study, I will pass the exams.
2) If the sun shines, we will walk to the town.
3) If he has a temperature, he will see the doctor.
4) If my friends come, I will be very happy.
5) If she earns a lot of money, she will fly to New York.
6) If we travel to London, we will visit the museums.
7) If you wear sandals in the mountains, you will slip on the
rocks.
8) If Rita forgets her homework, the teacher will give her a
low mark.
9) If they go to the disco, they will listen to loud music.
10) If you wait a minute, I will ask my parents.
MENU
Snímek 12
12
zdroje informací:
http://www.sos-souhtyn.cz/esf/files/podminkova_souveti.pdf
http://www.helpforenglish.cz/gramatika/vedlejsivety/podminkove/c2008032003-podminkove-vety--realnepodminky.html
http://www.oskole.sk/?id_cat=9&clanok=118
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/if_clauses/check.php
MENU
Vzdělávací oblast
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k
rozvoji výuky cizích jazyků
Jazyk a jazyková komunikace
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Anglický jazyk
1st conditional
Mgr. Lenka Pavlíková
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
9. 5. 2011
20. 4. 2012
PPT
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
12
MZ 5 / VY_22
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
9.
Téma
1st conditional
Žák bude umět
- vysvětlit užití a tvoření 1. kondicionálu
Časový rozsah
Formy použití
1
vyučovací hodina
-výklad učiva 1. kondicionálu
Pavlíková/AJ/9./14
Snímek 1
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
ENGLISH II.
PHRASAL VERBS; 9TH CLASS; TEST
Kytýr Jaroslav
Snímek 2
2
Phrasal verbs
9th class
Test
Snímek 3
3
Snímek 4
4
I.Translate to Czech: ( Přelož do českého jazyka ):
Give up - _________________________
Get on - __________________________
Run away - _______________________
Throw away - _____________________
Look down - ______________________
Wake up - ________________________
Put on - __________________________
Turn off - _________________________
Mark: ……. /8
Snímek 5
5
II.Translate to English: ( Přelož do anglického jazyka ):
A) Vstát z postele - _____________________
B) Zkusit ( šaty ) - ______________________
C) Vzhlédnout - ________________________
D) Mýt nádobí - ________________________
E)
Sejmout, odloţit oděv - ______________________
F)
Rozsvítit - __________________________
G) Sednout si - ________________________
H) Vyzvednout - _______________________
Mark: …….. /8
Snímek 6
6
III. Complete the sentences. Use a verb from the box + on/off/up etc. If necessary, put the verb
into the correct form. ( Doplň věty. Použij sloveso z tabulky + on/off/up atd. Jestliže bude potřeba,
přepiš sloveso do správného času.):
WOKE
TAKE
GAVE
SWITCHED
PICK
+
On/up/off/back
1. I tried to find a job but I …………………………… . It was impossible.
2. I bought a lamp but it doesn´t work. I´m going to ……………………………… to the shop.
3. I went to sleep at 10 o´clock and ……………………….. at 8 o´clock the next morning.
4. There were some gloves on the floor, so I ………………………….. and put them on the table.
5. When I finished working on the computer, I ……………………………………….. .
Mark: ………/5
Snímek 7
7
Key to test:
I.Translate to Czech: ( Přelož do českého jazyka ):
Give up - ______VZDÁT SE___________________
Get on - _______POKRAČOVAT___________________
Run away - _____UTÉCI__________________
Throw away - ____ZAHODIT_________________
Look down - _____PODÍVAT SE DOLŮ_________________
Wake up - ______PROBUDIT SE_________________
Put on - ________OBLÉCI __________________
Turn off - _______VYPNOUT__________________
Snímek 8
8
II.Translate to English: ( Přelož do anglického jazyka ):
A) Vstát z postele - _____GET UP________________
B) Zkusit ( šaty ) - ______TRY ON________________
C) Vzhlédnout - ________LOOK UP________________
D) Mýt nádobí - _______WASH UP_________________
E)
Sejmout, odloţit oděv - _____TAKE OFF_________________
F)
Rozsvítit - _______TURN ON / SWITCH ON ___________________
G) Sednout si - ______SIT DOWN__________________
H) Vyzvednout - ______PICK UP_________________
Snímek 9
9
III. Complete the sentences. Use a verb from the box + on/off/up etc. If necessary, put the
verb into the correct form. ( Doplň věty. Použij sloveso z tabulky + on/off/up atd. Jestliže
bude potřeba, přepiš sloveso do správného času.):
WOKE
TAKE
GAVE
SWITCHED
PICK
+
On/up/off/back
1. I tried to find a job but I ……GAVE UP……………………… . It was impossible.
2. I bought a lamp but it doesn´t work. I´m going to ………TAKE BACK………………… to the shop.
3. I went to sleep at 10 o´clock and ………WOKE UP……………….. at 8 o´clock the next morning.
4. There were some gloves on the floor, so I ……PICKED UP………….. and put them on the table.
5. When I finished working on the computer, I …………SWITCHED OFF…………………………….. .
Snímek 10
10
The classification:
1 …..21 - 19
2 …..18 - 15
3 …..14 - 9
4 …..8 - 5
5 …..4 - 0
Snímek 11
11
Seznam literatury:
http://scholaviva.wordpress.com/category/8-rocnik/
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Jazyk a jazyková komunikace
Cizí jazyk – Anglický jazyk
Frázová slovesa (Phrasal verbs); 9th
class; test
Jaroslav Kytýr
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
2.3.2012
11.5.2012
PDF
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
9.
Frázová slovesa (Phrasal verbs); test
Časový rozsah
Formy použití
11
MZ 5 / VY_22
- použít frázová slovesa na příkladech v testu
- orientovat se v textu a dosadit do něj vhodná
frázová slovesa
- vytvořit frázové slovesa
1 vyučovací hodina
- opakování a upevňování učiva
- práce s textem
Kytýr J./CZJ-AJ/ 9.A,B,C
Snímek 1
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ANGLICKÝ JAZYK II
Vyjádření souhlasu či nesouhlasu: So/Nor do I - 9. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
menu
kladné
konstatování
procvičení
přitakání na
zápor
procvičování 1
procvičování 2
Snímek 3
3
Krátké kladné konstatování "Já také" se v angličtině vyjadřuje vazbou:
SO +POMOCNÉ SLOVESO ODPOVÍDAJÍCÍ + PODMĚT (KDO TAKÉ)
RODU, OSOBĚ, ČÍSLU A ČASU
- Mary can swim.
- They have a nice house.
- July may borrow their car.
- He is reading.
- Lucy often buys new dresses.
*You may use it instead of "too" or "also“.
So can I.
So have I.
So may I.
So am I.
So do I.
I am bored too. or I am also bored. or So am I.
menu
Snímek 4
4
Fill in:
- Patrick has just done it. So …………. I.
- We have been waiting here… So …………. she.
- She was there yesterday. So …………….you.
- They had a date last week. So ………….. we.
- They were invited to …. So ………………..Dona.
- We would buy it. So ……………….their parents.
menu
Snímek 5
5
Přitakání na zápornou větu "Já také ne„:
NEITHER +POMOCNÉ SLOVESO ODPOVÍDAJÍCÍ + PODMĚT
RODU, OSOBĚ, ČÍSLU A ČASU
Pomocné sloveso je tu vždy v kladném tvaru, protože zápor je obsažen v záporné
částici NEITHER. Místo NEITHER je možné použít i tvar NOR.
Boys weren't at home yesterday.
- They didn't live in London in 1992.
- He hasn't heard about it yet.
- We will not go to the cinema.
- I wouldn't help them.
menu
Neither was I.
Neither did I.
Neither have I.
Neither will I.
Neither would I.
Snímek 6
6
Fill in:
So / Neither +
menu
am / ….. / are
do / ……
…… / has
….. / were
did
can
will
would
+ I / …. / he / …. / … / we / they
Snímek 7
7
Fill in:
Peter ………… lazy. So is Mary.
My uncle ……….. a house. So have they.
Lucy …………….. her room. So did her sister.
I ……………… very busy on Friday. Neither were we.
„I didn’t have enough money.“ „ Neither ……….. we.“
„Samantha has to practise the piano every day.“ „So ……………they.“
„I had to work very hard yesterday.“ „ So ………… we.“
„Tom ………….. go to Prague tomorrow evening.“ „So may she.“
menu
Snímek 8
8
zdroje informací:
http://skola.amoskadan.cz/s_aj/AJpdf/agpdf/ag11h01.pdf http://www.sasanglictina.cz/anglictina/2/23;jsessionid=821C80DEA86B037911E9BE9C5E79
FAED
http://www.online-skola.cz/www/index.php?p=11&lid=50
menu
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji výuky cizích jazyků
Jazyk a jazyková komunikace
Anglický jazyk
Vyjádření souhlasu či nesouhlasu:
So/Nor do I
Mgr. Lenka Pavlíková
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
8. 3. 2012
24. 4. 2012
PPT
Úroveň vzdělání (ročník)
9
Téma
Vyjádření souhlasu či nesouhlasu:
So/Nor do I
Žák bude umět
- formulovat přitakání
Časový rozsah
Formy použití
8
MZ 5 / VY_22
1
vyučovací hodina
-výklad o přitakání
Pavlíková/AJ/9./15
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
ANGLICKÝ JAZYK II
Passive voice – 9. r.
Mgr. Lenka Pavlíková
Snímek 2
2
menu:
použití
nejfrekventovanější
časy
aktivní a pasivní
podmět
tvoření-oznamovací
věta
zápor a otázka
procvičování
správné odpovědi
soutěž – pravidla
soutěž – pracovní list
Snímek 3
3
Trpný rod - passive voice – pouţíváme v angličtině daleko častěji
neţ v češtině.
Setkáme se s ním hlavně tam, kde původce činnosti je nepodstatný,
tedy méně důležitý.
Typicky se s trpným rodem setkáme v popisu nějaké činnosti,
je to typický jazyk manuálů.
Příklad:
This software is installed on the hard drive.
(Tento software je nainstalován na harddisku.)
S trpným rodem se proto můžeme setkat ve všech časech.
MENU
Snímek 4
4
Přehled nejpoužívanějších časů s použitím trpného rodu:
čas
trpný rod
činný rod
přítomný
This type of the house is built
every year.
They build this type of the house
every year.
minulý
This type of the house was built
last year.
They built this type of the house
last year.
budoucí
This type of the house will be built next
year.
They will build this type of the house
next year.
MENU
Snímek 5
5
Na rozdíl od vět činných,
kde je podmět zároveň
aktérem dění,
ve větách trpných je podmět pasivní.
MENU
Snímek 6
6
Trpný rod tvoříme:
pomocné sloveso TO BE ve správném tvaru+ příčestí trpné
TO BE určuje čas, kdy se děj odehrává
Oznamovací věta:
podmět + sloveso BE (ve tvaru pro daný čas) + příčestí trpné
MENU
Snímek 7
7
Záporná věta:
podmět + TO BE (ve tvaru pro daný čas) + NOT + příčestí trpné :
*The mouse wasn t eaten (by the cat) .
Otázka:
sloveso BE (ve tvaru pro daný čas) + podmět + příčestí trpné :
*Was the mouse eaten (by the cat)?
MENU
Snímek 8
8
PASSIVE VOICE – EXERCISES
1. Rewrite the sentences in the passive:
1. They make champagne in France.
….…………………………………………………………………..
2. They produce Nokia phones in Finland.
………………………………………………………………………
3. They speak English in this country.
………………………………………………………………………
4. They deliver our newspapers early in the morning.
………………………………………………………………………
2. Make guestions in the passive
MENU
Snímek 9
9
Answers:
1. Champagne is made in France.
2. Nokia phones are produced in Finland.
3. English is spoken in this country.
4. Our newspapers are delivered early in the morning.
MENU
Snímek 10
10
SHIP S – P A SSIVE
Materiál je určený k procvičování tvoření trpného rodu.
Rozdělte se do dvojic.
Jeden ţák má 1. list tohoto materiálu a 2. má druhý list. Hrají klasickou
hru lodě – tzn. ţák musí do své prázdné tabulky (druhá v pořadí) označit
lodě, které má druhý ţák ve své první tabulce (tvary lodí mají oba ţáci
stejné, akorát jinak rozmístěné v tabulce). Ţáci se střídají v hádání.
Jako první říkají vţdy slovo ve sloupci, jako druhé slovo v řádku
(např. is written, were seen). Pakliţe ţák zasáhne loď soupeře, uslyší
od něho: Yes, that’s true. Jestliţe naopak nezasáhne cíl, soupeř
mu tuto skutečnost sdělí větou: No, that’s wrong. Vyhrává ten hráč,
který jako první zasáhne všechny lodě.
Lodě: 1ks-1x, 3ks-2x, 4ks-1x
LET´S PLAY!
MENU
Snímek 11
11
SHIP S – P A SSIVE
psán
koupen
viděn
řízen
jeden
dělán
je
jsou
byl
byli
bude
MENU
Snímek 12
12
zdroje informací:
http://www.grammar.cz/passive.html#passivetable
http://vyuka.zsjarose.cz/index.php?action=lesson_detail&id=750
http://dum.rvp.cz
http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi
MENU
Vzdělávací oblast
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k
rozvoji výuky cizích jazyků
Jazyk a jazyková komunikace
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Anglický jazyk
Passive voice
Mgr. Lenka Pavlíková
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
10. 5. 2011
4. 5. 2012
PPT
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
12
MZ 5 / VY_22
Anotace
Úroveň vzdělání (ročník)
9.
Téma
Passive voice
Žák bude umět
- formulovat pravidla pro tvoření a užití trpného
rodu
Časový rozsah
Formy použití
1
vyučovací hodina
-výklad učiva trpného rodu
Pavlíková/AJ/9./16
Snímek 1
ZŠ BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888
ENGLISH II.
PASSIVE VOICE; 9TH CLASS; TEST
Kytýr Jaroslav
Snímek 2
2
Passive voice
9th class
Test
Snímek 3
3
Snímek 4
4
I.Make sentences in the passive voice: (Utvořte věty v přítomném trpném rodě):
a) Children / buy /a lot of CDs.
___________________________________________________________________
b) in the day or at night / see / bears ?
________________________________________________________________ ?
c) the office / clean / every day
___________________________________________________________________
d) pilot / fly / plane
___________________________________________________________________
e) many people / not visit / North Pole
___________________________________________________________________
f) taxi driver / drive / taxi
___________________________________________________________________
Mark:……../6
Snímek 5
5
II. Complete the sentences with the verbs in the brackets into the past passive voice: ( Doplňte do
vět slovesa v závorkách v minulém trpném rodě ):
This parcel _________________________ ( send ) to you by post.
Jane´s work ________________________ ( not save ) when her brother switched off the computer.
The dinner _________________________ ( cook ) by a famous chef.
All the tickets _______________________ ( sell out ) a week before the match.
When _____________ these photos ________________________( take )?
The pyramids ________________________ ( not build ) in 1995.
Mark: ……… /6
Snímek 6
6
III. Write the sentences in the future in the passive voice: ( Napište věty v budoucím trpném rodě ):
paint Grandmother´s bedroom YES
_______________________________________________ .
wash the dog NO
_______________________________________________ .
do the vakuum cleaning YES
_______________________________________________ .
move the computer
NO
_______________________________________________ .
buy some flowers
YES
______________________________________________ .
game play tomorrow ?
_____________________________________________ .
Mark: ……. /6
Snímek 7
7
Key to test:A
I.Make sentences in the passive voice: (Utvořte věty v přítomném trpném rodě):
a) Children / buy /a lot of CDs.
_____A lot of CDs are bought by children ____________________________
.
b) in the day or at night / see / bears ?
_____Are bears seen in the day or at night ___________________________ ?
c) the office / clean / every day
________The office is cleaned every day ___________________________ .
d) pilot / fly / plane
________The plane is flown by pilot _________________________________
.
e) many people / not visit / North Pole
_______North Pole isn´t visited by many people ________________________ .
f) taxi driver / drive / taxi
___A taxi is driven by taxi driver____________________________
.
Snímek 8
8
II. Complete the sentences with the verbs in the brackets into the past passive voice: ( Doplňte do
vět slovesa v závorkách v minulém trpném rodě ):
This parcel _____was sent____________________ ( send ) to you by post.
Jane´s work ____wasn´t saved_________ ( not save ) when her brother switched off the computer.
The dinner _____was cooked ____________________ ( cook ) by a famous chef.
All the tickets ____were sold out ___________________ ( sell out ) a week before the match.
When ____were_________ these photos ______taken__________________( take )?
The pyramids ____ weren´t built ____________________ ( not build ) in 1995.
Snímek 9
9
III. Write the sentences in the future in the passive voice: ( Napište věty v budoucím trpném rodě ):
paint Grandmother´s bedroom YES
____The Grandmother´s bedroom will be painted ________________ .
wash the dog NO
____The dog won´t be washed _________________________________ .
do the vacuum cleaning YES
_____The vacuum cleaning will be done _________________________ .
move the computer
NO
_____The computer won´t be moved ___________________________ .
buy some flowers
YES
_____ Some flowers will be bought _____________________________.
game play tomorrow ?
_____Will be the game played tomorrow ________________________ ?
Snímek 10
10
The classification:
1 …..18 - 17
2 …..16 - 13
3 …..12 - 8
4 …..7 - 4
5 …..3 - 0
Snímek 11
11
Seznam literatury:
http://healingbywriting.wordpress.com/tag/passive-vs-active-voice/
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Jazyk a jazyková komunikace
Cizí jazyk – Anglický jazyk
Trpný rod (Passive voice); 9th class;
test
Jaroslav Kytýr
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
5.4.2012
8.6.2012
PDF
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
9.
Trpný rod (Passive voice); test
Časový rozsah
Formy použití
11
MZ 5 / VY_22
- sestavit věty v trpném rodě v přítomném,
minulém a budoucím čase
1 vyučovací hodina
- opakování a upevňování učiva
- práce s textem
Snímek 1
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
ANGLICKÝ JAZYK II
PREPOSITIONS – 9. ročník
Jana Kahounová
20.3.2012
Snímek 2
A book is on the table
2
POSITIONS
AND
DIRECTIONS
A ball is above the table
Snímek 3
3
A ball is under the table.
A ball is below the table.
Snímek 4
4
A ball flies over the table
Snímek 5
5
A chair is at the table
A box is next to the chair
Snímek 6
6
A ball is falling
into the box
A cat and a dog are in the box
Snímek 7
7
A dog is between two boxes
Snímek 8
8
Among friends
With friends
Without help
Snímek 9
9
A dog is in front of
the box
A dog is behind
the box
Snímek 10
10
Chairs are (a)round the table
Snímek 11
11
A man is round the corner
Snímek 12
12
I´m going to a party tonight.
We´re at the party.
Snímek 13
13
Fort Boyard is in the middle of
the sea
At the top of the world
Snímek 14
14
The signature is
at the bottom of the letter.
Snímek 15
15
Cars go through the tunel
Trees are along the river
Snímek 16
16
towards
away from
Snímek 17
17
up
out of
down
Snímek 18
18
PRACTISE WB 39/4
Snímek 19
19
PRACTISE WB 39/4
EVALUATION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
in
on
under
above
in front of
behinde
around
in the middle of
at the top of
at the bottom of
along
through
up
down
into
out of
towards
away from
over
under
SCORE:
20 – 18
17 - 14
13 - 10
9 - 6
5 - 0
1
2
3
4
5
Snímek 20
20
Zdroje informací:
http://bijak.blesk.cz/clanek/bijak-novinky/168782/soutez-pevnost-boyard-divaci-chteji-zpatky-otcefuru.html
http://chucpe.bloguje.cz/632054-dopis-jeziskovi.php
http://www.everest-2002.de/home_e.html
http://radektrojan.wordpress.com/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%98eka_S%C3%A1zava.jpg
http://office.microsoft.com/cs-cs/images/results.aspx?qu=ch%C5%AFze&ctt=1#ai:MM900282847|mt:3|
http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=krabice&ctt=1#ai:MM900288877|mt:3|
http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=nahoru&ctt=1#ai:MM900318166|mt:1,3|
http://office.microsoft.com/cscz/images/results.aspx?qu=dolu&ex=1&origin=FX010132103#ai:MM900303501|mt:1,3|
HUTCHINSON, T. Project 4. 1.vyd. Oxford: Oxford University press, 2001. ISBN 13: 978 0 19 436548, s.39
Název školy
Číslo projektu
Název projektu
Číslo a název klíčové aktivity
Název podporované aktivity
Základní škola Benešov, Jiráskova 888
CZ.1.07/1.4.00/21.1278
Pojďte s námi
II/2
Inovace podmínek pro zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na
základních školách
Vzdělávací oblast
Název předmětu
Název vzdělávacího materiálu
Autor
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Prepositions – 9.tř.
Jana Kahounová
Datum vytvoření
Datum ověření
Formát přílohy na CD/DVD
(PDF nebo PPT)
Počet listů/snímků
Číslo v digitálním archívu
školy
Anotace
20.3.2012
30.3.2012
PDF
Úroveň vzdělání (ročník)
Téma
Žák bude umět
6.-9.ročník
Časový rozsah
Formy použití
20
MZ 5 / VY_22
Předložky místa a pohybu
Předložky pro vyjádření pohybu a použití ve
spojení s místem. Správně je přiřadí k obrázku.
1 vyučovací hodina
Výukový materiál, shrnutí učiva, opakování,
procvičování.
Kahounová /AJ/40/51

Podobné dokumenty

1228_Mira circa nos.indd

1228_Mira circa nos.indd 3. Je jistě užitečné uvědomit si, že Bula obsahuje četné narážky na obrazy obnovy a reformy, přítomné v dílech středověké církevní a náboženské literatury. Podobné zemědělské obrazy (např. obraz vi...

Více

Czech Republic School Finder

Czech Republic School Finder It is important to research the schools and locations before contacting them. Contact the Student Affairs Department at International TEFL Academy with any questions you have during your job search...

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH – ověření nově vytvořených

ZÁZNAMOVÝ ARCH – ověření nově vytvořených Název podporované aktivity Vzdělávací oblast Název předmětu Název vzdělávacího materiálu Autor

Více

regio prosinec 2011 212x300:Sestava 1.qxd

regio prosinec 2011 212x300:Sestava 1.qxd 28. října 780/10 (ve dvoře), Teplice

Více

Zeměpis pro 7. ročník

Zeměpis pro 7. ročník - V ……………………………….. Evropě převládá ………………………… podnebí s mírným a deštivým počasím, v oblasti pobřeţí ………………………………. moře jsou horká a suchá léta a ………………….. a ……………………. zimy a leţí v pásu ……………………. ...

Více

KNOW ti lu s / KNOW ti lu s

KNOW ti lu s / KNOW ti lu s KNOWtilus je společný projekt Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) a Akademie múzických umění v Praze (AMU), který se zaměřuje na využití vědy a techniky jako inspiračního zdroje pro uměleckou tvo...

Více