ve formátu PDF

Komentáře

Transkript

ve formátu PDF
INSTITUT KOMUNIKAČNÍCH
STUDIÍ A ŽURNALISTIKY
INSTITUT KOMUNIKAČNÍCH STUDIÍ A ŽURNALISTIKY
Smetanovo nábřeží 995/1, 110 01 Praha 1
bakalářské studium: telefon 222 112 260, fax 222 112 219
magisterské studium: telefon 222 112 265, fax 222 112 247
doktorské studium: telefon 222 112 265, fax 222 112 247
IKSŽ odpovídá za realizaci akreditovaných oborů studijního programu 7202 Mediální a komunikační studia, a to za
bakalářské studijní obory Marketingová komunikace, Mediální studia (v kombinované formě studia) a Žurnalistika, dále
za magisterský studijní obor Mediální studia (pro absolventy bakalářského oboru Žurnalistika i pro uchazeče z dalších
vybraných oborů vysokoškolského studia, kteří dokončili bakalářské nebo magisterské studium), za magisterský studijní
obor Žurnalistika (pro uchazeče, kteří neabsolvovali bakalářský cyklus oboru Žurnalistika a jinak splňují podmínky, které
vyžaduje magisterský obor mediální studia) a za doktorské studium v oboru Mediální studia. IKSŽ dále garantuje a
organizuje rigorózní zkoušky v oboru Mediální studia.
Institut rozvíjí vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti teorie sociální – zvláště veřejné a mediální – komunikace, dějin
a současnosti masových médií, provádí analýzy masových médií v konkrétním sociálním prostředí a v mezinárodním
srovnání a studuje vývoj vztahů mezi masovými médii a politickým, ekonomickým a kulturním kontextem společnosti a
studuje a analyzuje nové trendy v technologii novinářské práce.
Institut se skládá ze dvou kateder – katedry mediálních studií a katedry žurnalistiky. Ke katedře mediálních studií je
organizačně přičleněno Centrum pro mediální studia UK FSV (CEMES), součástí katedry žurnalistiky je fotolaboratoř,
redakční a desktopové pracoviště a rozhlasová a televizní laboratoř. Od roku 2004 působí v rámci IKSŽ také pracovní
tým pro marketingovou komunikaci a public relations, jehož úkolem je zajistit studijní obor téhož jména.
Ředitel institutu:
Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.
Zástupce ředitele:
Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Tajemnice:
PhDr. Ludmila Trunečková
Sekretariát:
Helena Bláhová (katedra mediálních studií)
[email protected]
Viktoria Bartoníčková (katedra žurnalistiky)
[email protected]
David Štěpán
[email protected]
Administr.-tech.pracovník
Katedra mediálních studií
Vedoucí:
Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
[email protected]
Členové katedry:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
[email protected]
Doc. PhDr. Jan Jirák
[email protected]
PhDr. Eliška Jungová, CSc.
[email protected]
PhDr. Jakub Končelík
[email protected]
Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.
[email protected]
PhDr. Jan Křeček
[email protected]
Mgr. Vlastimil Nečas
[email protected]
PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
[email protected]
Mgr. Martin Sekera, Ph.D.
[email protected]
PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
[email protected]
PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D.
[email protected]
PhDr. Petr Záhvozda
[email protected]
Doc.PhDr. Miloslav Bednář
[email protected]
PhDr. Kateřina Gillarová
[email protected]
Externí učitelé:
Compiled 7.1.2016 19:47:52 by Document Globe ®
1
PhDr. Petra Jedličková
Mgr. Kateřina Kadlecová
kadlecova.katerinaseznam.cz
Mgr. Daniel Köppl
[email protected]
PhDr. Milan Kruml
[email protected]
JUDr. Veronika Křesťanová, PhD.
[email protected]
Mgr. Daniel Kunštát, Ph.D.
[email protected]
PeaDr. Zora Millerová
[email protected]
PhDr. Todd Nesbitt
[email protected]
JUDr. Jiří Pehe
[email protected]
PhDr. Peter Pietras, Ph.D.
[email protected]
Mgr. Jiří Remr
[email protected]
PhDr.Michael Romancov, Ph.D.
[email protected]
Doc. PhDr. Blanka Říchová
lnterní doktorandi:
Petr Sládeček MBA
[email protected]ick.cz
PhDr. Ivana Svobodová, CSc.
[email protected]
Doc.PhDr.Karel Šebesta,CSc.
[email protected]
Dr. Jaroslav Šonka
[email protected]
Ted Turnau, M.A., PhD.
[email protected]
PhDr. Pavla Vošahlíková
[email protected]
PhDr. Jiří Závozda
[email protected]
PhDr. Gabriela Bobková
[email protected]
PhDr. Jan Cebe
[email protected]
Mgr. Miroslava Galanová
[email protected]
PhDr. Martin Groman
[email protected]
Mgr. Matěj Hušek
[email protected]
PhDr. Denisa Kollmannová
[email protected]
Mgr. Martina Křížková
martina [email protected]
Mgr. Martin Martinec
[email protected]
Mgr. Jitka Penkalová
[email protected]
PhDr. Dana Řeháčková
[email protected]
Mgr. Štefan Švec
[email protected]
Mgr. Radim Wolák
[email protected]
Jindřiška Bláhová
[email protected]
Pavel Cechel
[email protected]
Kateřina Gillárová
[email protected]
Tatiana Iskanderová
[email protected]
Kateřina Kadlecová
[email protected]
Lenka Krutáková
David Lukšů
Štěpánka Matúšková
Michal Pospíšil
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Barbora Procházková
Igor Pruša
[email protected]
Martina Řehořová
[email protected]
Compiled 7.1.2016 19:47:52 by Document Globe ®
2
Jaroslav Švech
[email protected]
Lenka Vochocová
[email protected]
Katedra žurnalistiky
Vedoucí:
Doc. PhDr. Barbora Osvaldová
[email protected]
Členové katedry:
PhDr. Jana Čeňková, PhD.
[email protected]
Ing. Miloš Čermák
[email protected]
Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
[email protected]
PhDr. Alena Lábová
[email protected]
Mgr. MgA. Filip Láb
[email protected]
PhDr. Martin Lokšík
[email protected]
PhDr. Josef Maršík, CSc.
[email protected]
PhDr. Václav Moravec
[email protected]
Prof. Mgr. David Jan Novotný
[email protected]
Mgr. Jaroslav Slanec
[email protected]
Mgr. Radka Škardová
[email protected]
PhDr. Milan Šmíd
[email protected]
Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Externí učitelé:
PhDr. Ludmila Trunečková
[email protected]
Mgr. Robert Záruba
[email protected]
Doc. PhDr.Miloslav Bednář
[email protected]
Mgr. Roman Gallo
[email protected]
Mgr. Oleg Homola
[email protected]
JUDr. Helena Chaloupková
[email protected]
Mgr. Josef Chuchma
[email protected]
PhDr. Jan Jandourek
[email protected]
Mgr. Petra Jedličková
[email protected]
[email protected]
Prof. PhDr. Zdeněk Kirschner
[email protected]
Mgr. Alex Röhrich
[email protected]
PhDr. Jaromír Slomek
[email protected]
Jan Stejskal
[email protected]
Mgr. Zdeněk Šámal
[email protected]
Mgr. Tomáš Štanzel
Mgr. Jiří Venclík
[email protected]
Mgr. Milan Vodička
[email protected]
Fotolaboratoř
Vedoucí:
PhDr. Alena Lábová
Redakční a DTP pracoviště
Pracovník:
Mgr. Jaroslav Slanec
Compiled 7.1.2016 19:47:52 by Document Globe ®
3
Rozhlasová a televizní laboratoř
Celetná 20, 110 00 Praha 1 – Staré Město, telefon: 224 491 459
Vedoucí :
Mgr. Jiří Skrčený
Pracovník:
Ing. Jan Pospíšil
Marketingová komunikace a public relations:
Pracovní tým:
Ing. Ladislav Kopecký (vedoucí)
PhDr. Pavel Dolanský
Externí učitelé:
Ing. Ladislav Báča
[email protected]
Mgr. Martin Bezouška
[email protected]
Doc. Ing. František Drozen, CSc.
[email protected]
Mgr. Evžen Hart
[email protected]
PhDr. Slavomil Hubálek
[email protected]
PhDr. Kateřina Irmanovová
Mgr. MgA. Anna Irmanovová
Ing. Vlastimil Jančík
[email protected]
[email protected]
Jiří Kryšpín
[email protected]
Mgr. Daniel Köppl
[email protected]
JUDr. Petr Majerik
[email protected]
PhDr. Pavel Maurer
[email protected]
PaeDr. Zora Millerová
[email protected]
Mgr. Tomáš Mrkvička
[email protected]
Ing. Ondrej Obluk
[email protected]
Ing. Milan Postler, Ph.D
[email protected]
Jiří Syrovátka
[email protected]
PaeDr. Ladislav Špaček
[email protected]
Mgr. Petr Uherka
[email protected]
JUDr. Filip Winter
[email protected]
Compiled 7.1.2016 19:47:52 by Document Globe ®
4

Podobné dokumenty